N4100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána N HotSpot

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N4100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána N HotSpot"

Transkript

1 Bezdrátová brána N HotSpot Verze 1.00 Vydání 1, únor 2010 Výchozí nastavení: IP adresa: Uživatelské jméno: admin Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Copyright Všechna práva vyhrazena.

2 Obsah Popis přístroje Úvodní informace... 2 V této příručce se dozvíte... 2 Hardwarové připojení LED kontrolky Webový konfigurátor Průvodce nastavením Generování a tisk předplatitelských účtů Umístění přístroje Připevnění na zeď Kde jsou k nahlédnutí certifikace výrobku 1. Přejděte na adresu 2. Na domovské stránce ZyXEL zvolte přístroj ze stahovacího seznamu. 3. Otevřete požadovanou certifikaci.

3 Popis přístroje 1

4 Úvodní informace Přístroj N4100 v sobě kombinuje bezdrátový přístupový bod IEEE b/g/n, router, 4portový switch a přístupovou bránu. Součástí balíčku je účtovací tiskárna, která umožňuje snadno generovat předplatitelské účty a tisknout účetní doklady. Tiskárnu lze přímo připojit k přístroji N4100. Předplatitelem zde míníme klienta, který využívá přístroj N4100 k přístupu k internetu. Na příkladu výše je k portu LAN na přístroji N4100 (a) připojen jeden počítač určený pro správu. Dále můžete také připojit server RADIUS pro autentizaci předplatitelů a účtovací tiskárnu (c). Přístroj N4100 je připojen k vysokorychlostnímu modemu (b), který je připojen k internetu. Bezdrátoví klienti mají přístup k internetu přes přístroj N4100. V této příručce se dozvíte Jak provést hardwarové připojení přístroje. Jak otevřít webový konfigurátor a konfigurovat pomocí průvodce WAN připojení, bezdrátové nastavení, ové a autentizační služby a nastavit účtovací profil. Průvodce pomůže při nastavení účtování a tisku dokladů a ukáže, jak změnit systémové heslo a čas. Jak zavěsit přístroj na zeď. 2

5 Hardwarové připojení V této kapitole popisujeme hardwarové připojení přístroje. 1 LAN 1-4: Připojte počítače, switche a účtovací tiskárnu (volitelné) k portům LAN na přístroji (použijte kabely Ethernet). 2 WAN: Kabelem Ethernet připojte k portu vysokorychlostní modem (kabel Ethernet je součástí dodávky modemu). 3 Připevněte k přístroji přiložené antény. Antény by měly být vzájemně rovnoběžné a kolmé vzhledem k zemi. 4 POWER: Přiloženým napájecím adaptérem připojte přístroj k elektrické zásuvce. 3

6 LED kontrolky Sledujte LED kontrolky na předním panelu přístroje. Kontrolka PWR se rozsvítí. Kontrolky WAN a LAN se rozsvítí, když jsou odpovídající porty správně připojeny. Při příjmu nebo odesílání dat přes port příslušná kontrolka bliká. Kontrolka WLAN svítí zeleně, když je aktivní bezdrátová síť LAN. Při příjmu nebo odesílání dat přes bezdrátovou síť kontrolka bliká. Kontrolka SYS se rozsvítí, když je přístroj připraven k provozu. Jestliže nesvítí žádné LED kontrolky, zkontrolujte fyzické zapojení. Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér připojen ke správnému a funkčnímu zdroji elektrické energie. Vypněte přístroj, počkejte několik sekund, a znovu přístroj zapněte. Jestliže kontrolky stále nesvítí, kontaktujte svého prodejce prodejní organizaci. 4

7 Webový konfigurátor V této kapitole popisujeme, jak získat přístup k webovému konfigurátoru. 1 Na počítači připojeném k přístroji N4100 otevřete webový prohlížeč, např. Internet Explorer nebo Firefox. 2 Zadejte adresu (výchozí IP adresa N4100) a stiskněte ENTER. 3 Vložte výchozí uživatelské jméno admin a výchozí heslo 1234 a klikněte na Login (přihlásit). Jestliže se okno k přihlášení neobjeví, zkontrolujte, zda prohlížeč povoluje zobrazování pop-up automaticky otevíraných vyskakovacích oken a má zapnutou podporu JavaScriptu a Javy. Počítač by také měl dostávat IP adresu automaticky od DHCP serveru. Podrobnější informace naleznete v příloze uživatelské příručky. 5

8 Průvodce nastavením Při prvním přihlášení se automaticky objeví okna průvodce. 1 Vyplňte do políček údaje, které vám sdělil poskytovatel připojení. Obrazovky k vyplnění se liší podle typu zapouzdření, který používáte. Jestliže o nějakém políčku nemáte žádné údaje, nechte výchozí nastavení. Jestliže poskytovatel nesdělil žádné přístupové údaje k internetu, zvolte volbu DHCP Client (DHCP klient). Jestliže poskytovatel sdělil IP adresu (a adresu brány a DNS serveru), zvolte volbu Static IP Setting (statické IP adresy) a zadejte adresy. 6

9 Jestliže poskytovatel sdělil uživatelské jméno a heslo, zvolte volbu PPPoE. Jestliže poskytovatel sdělil uživatelské jméno, heslo a IP adresu nebo adresy, zvolte PPTP. 7

10 2 V políčku ESSID zadejte jedinečné jméno (max. 32 tisknutelných alfa-numerických7- bitových ASCII znaků čísla nebo písmena), které budeou identifikovat přístroj N4100 na bezdrátové síti. Zvolte kanál (Channel), který nepoužívají žádná další bezdrátová zařízení v okolí. Zvolte typ zabezpečení a zadejte klíč pro šifrování. Uvědomte si, že pokud zabezpečení vypnete (Security = Disabled), bude se k síti moci připojit kdokoli v dosahu signálu. Volby WPA a WPA2 zajišťují autentizaci uživatelů a současně šifrování dat. Úroveň šifrování u standardů WPA a WPA2 je vyšší než u šifrování WEP. Předem sdílený klíč (Pre-shared key) rozlišuje malá a velká písmena v rámci ASCII znaků (podporuje i znak mezery a další symboly). Jestliže chcete používat WPA nebo WPA2 současně se serverem RADIUS, proveďte příslušná nastavení na obrazovce pro pokročilé nastavení (viz Uživatelská příručka). Volba WEP pouze šifruje data, ale nezajišťuje autentizaci uživatelů. 3 Můžete konfigurovat záložní ový server pro případ, že ový server předplatitele není dostupný z přístroje N

11 4 Jestliže chcete autentizovat uživatele, kteří se mohou připojit k internetu, zvolte volbu Yes (ano). Průvodce vám nabídne možnost konfigurovat autentizaci a účtovací údaje v rámci vestavěné lokální předplatitelské databáze v přístroji N4100. Jestliže chcete používat externí server RADIUS, proveďte příslušná nastavení na obrazovce pro pokročilé nastavení (viz Uživatelská příručka). 5 Nastavte typ účtování: Time to Finish (jednorázové připojení) vytvořený účet je jednorázový (i když uživatel čas nevyužije, nemůže se znovu připojit). Accumulation (akumulované připojení) uživatel se může připojit vícekrát, dokud nespotřebuje předplacený čas. Zvolte časové intervaly pro přístup k internetu a jejich ceny. 6 Ke generování předplatitelských účtů a tisku účtovacích dokladů můžete využít vyhrazenou účtovací tiskárnu (Exclusive Printer). Jestliže budete tiskárnu používat, zařiďte, aby žádné jiné zařízení na síti nepoužívalo stejnou IP adresu jako tiskárna (výchozí adresa je ). Jestliže na obrazovce níže potřebujete změnit číslo portu tiskárny nebo IP adresu tiskárny, musíte tuto změnu provést také v tiskárně (viz uživatelská příručka k tiskárně, kde je uveden postup). 9

12 Existuje také druhý způsob, jak generovat předplatitelské účty a tisknout doklady. Dokumenty můžete vygenerovat ve webové aplikaci a vytisknout je na obyčejné tiskárně. 7 Zvolte účtovací profil, který přiřadíte tlačítkům na účtovací tiskárně, příp. tlačítkům ve webové aplikaci (Button A C). Účtovací profil definuje maximální čas připojení k internetu a poplatek za časovou jednotku. Nastavte, kolik kopií dokladu se má vytisknout. Kliknutím na Customize printout text (upravit tištěný text) může upravit údaje, které se tisknou na dokladu. Podrobnosti naleznete v kapitole CUSTOMIZATION > Account Printout (uživatelské úpravy, tisk dokladu) v Uživatelské příručce. Kliknutím na I want to setup the web-based accounting now if exclusive printer cannot work (chci nastavit webovou aplikaci pro účtování pro případ, kdy účtovací tiskárna nepracuje) můžete nastavit webovou účtovací aplikaci. Nastavte uživatelské jméno (Username) a heslo (Password) pro přístup k webové aplikaci. 10

13 Kliknutím na Preview/Operate (náhled/ generování dokladu) otevřete aplikaci. Objeví se ovládací panel. Kliknutím na jedno nebo více tlačítek vygenerujete příslušný účet. Kliknutím na View Account List (zobrazit seznam účtů) zobrazíte již vygenerované účty. 11

14 8 Na další obrazovce můžete změnit heslo pro správu přístroje a nastavit čas (Get from my Computer = získat z počítače). Kliknutím na Finish (dokončit) uložte změny. Znovu se objeví okno System Quick View (souhrn systémových parametrů). Generování a tisk předplatitelských účtů Jestliže je účtovací tiskárna připojená a zapnutá, stačí stisknout příslušné tlačítko a vygeneruje se účet. Jestliže používáte obyčejnou tiskárnu připojenou k počítači, postupujte takto: 1 Otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu 2 Zadejte uživatelské jméno a heslo, které jste nastavili v průvodci nastavením (viz předchozí kapitola) pro přístup k webové aplikaci. 3 Kliknutím na tlačítko na obrazovce vygenerujete účet. 4 Údaje o novém účtu se objeví v samostatném okně. Kliknutím na Print (tisk) vytisknete údaje. 12

15 Umístění přístroje Obecně platí, že nejlepším místem pro umístění přístupového bodu je střed zamýšlené oblasti, kterou chcete pokrýt. Lepší funkci dosáhnete, když přístroj umístěte na vyvýšeném místě bez překážek. Nezakrývejte ventilační otvory na přístroji. Připevnění na zeď 1 Přišroubujte na stěnu dva šrouby 80 mm od sebe (šrouby jsou součástí dodávky). Nezašroubujte šrouby až do konce: hlavičky musí trochu vyčnívat. 2 Šrouby musí ve stěně pevně držet a musí být dost silné, aby unesly přístroj a připojovací kabely. 3 Zavěste přístroj na šrouby. 13

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Červenec 2008 Vydání 1 Copyright ZyXEL Communications

Více

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci Modely P-2701RL VoIP adaptér (ATA) / brána s podporou klasické linky (Lifeline) P-2702R VoIP adaptér (ATA) / brána Firmware 1.01 Vydání 1, 9/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské

Více

NWA-3160 NWA-3163. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g třídy Business

NWA-3160 NWA-3163. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g třídy Business NWA-3160 Bezdrátový přístupový bod 802.11a/b/g třídy Business NWA-3163 Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g třídy Business Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

Prestige 335 Firewall router s tiskovým serverom

Prestige 335 Firewall router s tiskovým serverom Firewall router s tiskovým serverom Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 Prosinec 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem... 2 2 Instalace hardwaru... 3 2.1 Přípojky na zadní straně... 3 2.2 LED kontrolky

Více

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802. Řada Prestige 660HW Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H Čtyřportová brána ADSL2+ Příručka pro rychlou orientaci Verze 3.40 Září 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem...2

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka VMG1312-B30B Čtyřportová brána VDSL2 s bezdrátovou technologií 802.11n Uživatelská příručka IP Adresa Přihlašovací jméno Heslo http://10.0.0.138 admin admin 3/2014 www.zyxel.com Zařízení ZyXEL VMG1312-B30B

Více

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah POPIS PRODUKTU...4 OBSAH DODÁVKY...4 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY...4 ÚVOD...5 VLASTNOSTI...6 POPIS HARDWARU...7 Připojení...7 LED indikátory...8 INSTALACE...9 NEŽ

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC87U dvoupásmový 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač CZ8971 Květen 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

Straight. Core. Introduction

Straight. Core. Introduction Straight Core Introduction Multifunkční přístupový bod GWP-116VE IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Česká verze 1 Introduction Ob sah Kapitola 1 Úvodem... 3 1.1 Obsah balení... 3 1.2 Funkce jednotky...

Více

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08 Air Force One 5 Stručná instalační příručka V1.08 Úvod Kozumi představuje výkonný bridge třídy Wi-Fi N jako venkovní přípojný bod bezdrátové sítě pro poskytovatele internetu za účelem vykrytí poslední

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Uživatelský manuál 150Mbs Wireless-N AP Router

Uživatelský manuál 150Mbs Wireless-N AP Router Uživatelský manuál 150Mbs Wireless-N AP Router Certifikát FFC CE Prohlášení o FCC Toto zařízení bylo testováno a splnilo všechny limity pro třídu B digitálních zařízení, na základě součástí 15 pravidel

Více

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R Wireless/Ethernet ADSL Router Uživatelská příručka OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 3 1.1 SPECIFIKACE ROUTERŮ...3 1.2 OBSAH BALENÍ...5 1.3 POPIS LED DIOD A KONEKTORŮ ROUTERŮ...6

Více

Wi-FI kamera. Uživatelský manuál www.kameryip.cz. IP kamera se skládá z několika zařízení, která jsou umístěna v jednom společném krytu.

Wi-FI kamera. Uživatelský manuál www.kameryip.cz. IP kamera se skládá z několika zařízení, která jsou umístěna v jednom společném krytu. Wi-FI kamera Uživatelský manuál IP kamera se skládá z několika zařízení, která jsou umístěna v jednom společném krytu. Nejprve senzor s optikou snímá obraz který ho převádí na videosignál. Tento signál

Více

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Wireless Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

EU3C Profi View IP100. Síťová IP Kamera. Návod k použití

EU3C Profi View IP100. Síťová IP Kamera. Návod k použití EU3C Profi View IP100 Síťová IP Kamera Návod k použití 1 Obsah 1 ÚVOD...... 5 1.1 CHARAKTERISTIKA... 5 1.2 OBSAH BALENÍ... 5 1.3 SEZNÁMENÍ S IP KAMEROU... 6 1.3.1 Součásti IP kamery... 6 1.3.2 Indikace

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Wireless i Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Příručka pro uživatele www.ubeeinteractive.com Ubee Interactive Europe Beech Avenue 54-80 1119 PW Schiphol Rijk The Netherlands Prodej (e-mail): eusales@ubeeinteractive.com

Více

Online nápověda. Vítá vás LTE CPE! Online nápověda. Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei Copyright Huawei Technologies Co., Ltd

Online nápověda. Vítá vás LTE CPE! Online nápověda. Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei Copyright Huawei Technologies Co., Ltd Vítá vás LTE CPE! Online nápověda Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei . 2014. Všechna práva vyhrazena. Žádnou část této příručky nesmíte žádným způsobem reprodukovat ani jakkoli přenášet bez předchozího

Více

Obsah 1 1 Obsah 1 Obsah...1-1 2 Nastavení ovladače tiskárny...2-3 2.1 Sada CD-ROM...2-3 CD-ROM...2-3 2.2 Dodávané ovladače tiskárny...2-4 Ovladače tiskárny a podporované operační systémy...2-4 Systémové

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

Průvodce nastavením bezdrátového připojení

Průvodce nastavením bezdrátového připojení Průvodce nastavením bezdrátového připojení 2008 Lexmark International, Inc. Všechna práva vyhrazena. Upozornění ohledně vydání Červen 2008 Následující odstavec neplatí pro země, kde taková nařízení odporují

Více

AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních. telekomunikačních sítích 4G LTE. Uživatelská příručka - návod k obsluze

AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních. telekomunikačních sítích 4G LTE. Uživatelská příručka - návod k obsluze ANTAIOS s.r.o. www.antaios.cz AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních telekomunikačních sítích 4G LTE Uživatelská příručka - návod k obsluze 1 ANTAIOS s.r.o. www.antaios.cz Obsah A. Jak postupovat

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více