Přednáška pro mediky 2. LF UK Motol STAFYLOKOKY. Petr Petráš, NRL pro stafylokoky SZÚ - CEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přednáška pro mediky 2. LF UK Motol STAFYLOKOKY. Petr Petráš, NRL pro stafylokoky SZÚ - CEM"

Transkript

1 Přednáška pro mediky 2. LF UK Motol STAFYLOKOKY Petr Petráš, NRL pro stafylokoky SZÚ - CEM 1

2 OSNOVA PŘEDNÁŠKY 1. Historie stafylokokologie 2. Laboratorní diagnostika stafylokokových infekcí v NRL pro stafylokoky v CEM - SZÚ 3. Kmeny MRSA 4. Stafylokoky koaguláza-negativní 5. MALDI-TOF MS v identifikaci stafylokoků 2

3 STAFYLOKOKY jsou gram-pozitivní, kataláza-pozitivní koky v preparátu tvoří hrozníčkovité klastry Na Petriho misce s krevním agarem Preparát ve světelném mikroskopu 3

4 STAFYLOKOKY v elektronovém mikroskopu Ø 0,5-1,5 um nepohyblivé netvoří spóry preferují aerobní atmosféru fakultativně anaerobní (výjimkou jsou S.saccharolyticus a S. aureus subsp. anaerobius, které rostou mnohem lépe anaerobně. 4

5 Současná "velká" taxonomie TAXONOMIC OUTLINE OF THE PROKARYOTES Bergey s Manual of Systematic Bacteriology, 2nd Edition May 2004) Nadříše: Prokaryotní Říše: Bacteria Kmen: Firmicutes Třída: Bacilli Řád: Bacillales Čeleď: Staphylococcaceae Rod: Staphylococcus Druh: Staphylococcus aureus Poddruh: Staphylococcus aureus subsp. aureus

6 HISTORIE LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGIE Zakladatelem mikrobiologie jako vědního oboru je Louis Pasteur ( ) Francouzský přírodovědec, profesor chemie na univerzitě ve Štrasburku (stereochemie). Objevy např.: Kvašení jako projev mikrobů Dokázal, že infekce jsou způsobeny mikroorganismy Vakcina proti vzteklině Pasterizace 6

7 1. HISTORIE STAFYLOKOKOLOGIE souvislost mezi kokovitými bakterie a hnisem Louis Pasteur a skotský chirurg Sir Alexander Ogston ( ) Ogston: STAPHYLOCOCCUS [řecky staphulê = hrozny] Rosenbach Staphylococcus aureus 7

8 HISTORIE RODU STAPHYLOCOCCUS souvislost mezi kokovitými bakterie a hnisem - OGSTON (skotský chirurg) a PASTEUR STAPHYLOCOCCUS - OGSTON Staphylococcus aureus - ROSENBACH druhý popsaný stafylokok : Staphylococcus epidermidis albus - Welch Staphylococcus epidermidis - Evans 8

9 HISTORIE RODU STAPHYLOCOCCUS dualita S. aureus (KPS) x S. epidermidis (KNS) podle produkce enzymu KOAGULÁZA Staphylococcus saprophyticus - KNS původce infekcí močových cest vyd. Bergey s Manual of Determinative Bacteriology 3 druhy stafylokoků 9

10 HISTORIE RODU STAPHYLOCOCCUS 1975 v časopise International Journal of Systematic Bacteriology vyšly dvě publikace: SCHLEIFER (Mnichov), KLOOS (NC, USA) 1. 3 nové druhy : S.cohnii S.haemolyticus S.xylosus 2. 4 nové druhy : S.warneri S.capitis S.hominis S.simulans 10

11 HISTORIE RODU STAPHYLOCOCCUS druhý koagulázapozitivní (KPS) stafylokok : S.intermedius HÁJEK (LFUP Olomouc) ed Bergey s Manual of Systematic Bacteriology (Vol.2).. 19 druhů stafylokoků (včetně 3 poddruhů) 11

12 HISTORIE RODU STAPHYLOCOCCUS vyd. Manual of Clinical Microbiology SOUČASNOST 40 stafylokoků 2019 (III.) stafylokoků validně popsaných 1976 byl popsán S. caseolyticus - v r > Macrococcus caseolyticus 1994 : S. pulvereri = S. vitulinus 12

13 Počty nově popsaných taxonů rodu Staphylococcus do března počet taxonů počet kumulativně kumulativně

14 V SOUČASNOSTI je v rodu 64 stafylokoků. 12 stafylokoků je koagulázapozitivních Kromě kmenů S. aureus subsp. aureus se mohou vyskytnout v humánním klinickém materiálu Staphylococcus intermedius Staphylococcus pseudintermedius Nejčastější záchyt je v ráně po kousnutí psem. S. argenteus (2015) S. cornubiensis (2018) 14

15 DALŠÍ KOAGULÁZAPOZITIVNÍ STAFYLOKOKY SE VYSKYTUJÍ VE VETERINÁRNÍM MATERIÁLU : S. hyicus (var. KOA) prase S. aureus subsp. anaerobius ovce S. delphini delfín S. schleiferi subsp. coagulans pes S. lutrae vydra říční S. agnetis (var. KOA) kráva S. schweitzeri (2015) opice 15

16 VÝSKYT stafylokoků Stafylokoky jsou naprosto UBIKVITERNÍ v přírodě. Nejčastěji na pokožce nebo sliznicích člověka, ale i dalších savců a ptáků. Typické jsou např. 3 druhy u psů : S. intermedius S. pseudintermedius S. schleiferi subsp. coagulans 16

17 VÝSKYT stafylokoků Stafylokoky jsou naprosto UBIKVITERNÍ i v prostředí. V potravinách (zrající sýry, salámy, marinované ryby, sojová omáčka). 17

18 VÝSKYT stafylokoků Stafylokoky jsou naprosto UBIKVITERNÍ i v prostředí. Z posledních (2015 a 2018) S. argensis byl izolován ze sedimentů řeky Argen, S. edaphicus z kamenné drtě a písku v Antarktidě. Nejzajímavější výskyt : S. succinus subsp. succinus přežil milionů let zakonzervován v třetihorním jantaru 18

19 2. Laboratorní diagnostika stafylokokových infekcí v NRL/St Dominantním druhem je Staphylococcus aureus. Zlatý stafylokok Patří k nejúspěšnějším lidským patogenům. Asi u třetiny lidí žije na sliznicích a kůži bez příznaků. Při poruše odolnosti dovede způsobit velké spektrum onemocnění. 19

20 Staphylococcus aureus (Zlatý stafylokok) může vyvolat : 1. infekce kůže a podkoží 2. hluboké a systémové infekce 3. toxikózy 20

21 Staphylococcus aureus 1. infekce kůže a podkoží - povrchové (impetigo, folikulitida, furunkl, panaricium) - podkožní (karbunkl, absces, flegmóna, mastitida) 21

22 Staphylococcus aureus 2. hluboké a systémové infekce - infekce kostí a kloubů - osteomyelitida, artritida, (kloubní náhrady ) spodylodiscitida, aj. ) - infekce krevního řečiště (infekční endokarditida, katétrové sepse, infekce trombu, aj. ) - infekce močových cest - pneumonie 22

23 Staphylococcus aureus 3. toxikózy exfoliativní dermatitidy pemphigus neonatorum syndrom opařené kůže syndrom toxického šoku enterokolitidy pneumonie vyvolané Pantonovým Valentinovým leukocidinem Alimentární intoxikace stafylokoková enterotoxikóza 23

24 VIRULENCE vyjadřuje stupeň patogenity určitého kmene. Je dána přítomností faktorů virulence (FV), nebo schopností je produkovat. Třídění faktorů virulence: Podle fáze FV: 1. kolonizační 2. průnikové 3. obranné (útočné) Podle chemické povahy FV : povrchové extracelulární : enzymy toxiny 24

25 FAKTORY VIRULENCE Staf. podle chemické povahy ENZYMY - plasmakoaguláza - katalyzuje polymeraci rozpustn. fibrinogenu na pevný fibrin (fibr. lem -> absces) - fibrinolyzin (stafylokináza) - termonukleáza - (fosfodiesteráza) rozrušuje DNA i RNA (nuc gen) - DNÁza - termolabilní nukleáza - hyaluronidáza - (spreading factor) - - fosfatáza, lipáza, ß-laktamázy... 25

26 JEDNODUCHÝ TEST K ODLIŠENÍ KMENŮ S. aureus : Průkaz hyaluronidázy (dekapsulační test) s kmenem Streptococcus equi subsp. zooepidemicus Výsledky NRL: Dosud testováno (konec 2017) kmenů stafylokoků KNS : vše negativní S.aureus většina pozitivní 115 kmenů SAU negativních (1.01 %) 26

27 TOXINY - hemolyziny (alfa, beta, gama, delta) - superantigeny :. exfoliatiny. enterotoxiny. TSST-1 - Pantonův - Valentinův leukocidin 27

28 TOXINY - hemolyziny alfa-toxin : asi u 2/3 kmenů S. aureus cytolytický efekt na membránu buněk beta-toxin : sfingomyelináza B rovněž poškozuje tkáně a příspívá k tvorbě abscesů gama-toxin : dvousložkový (x agar) delta-toxin : většina kmenů S. aureus je toxický na makrofágy a lymfocyty 28

29 STAFYLOKOKOVÉ HEMOLYZINY Zjišťování produkce hemolyzinů: alfa-hemolyzin, (S.aureus) beta - (S.intermedius) delta - řada KNS 29

30 CAMP TEST (Christie, Atkins, Munch-Petersen; 1944) synergie stafylokokového beta - hemolyzinu (S. aureus, S.intermedius, a d. ) s CAMP faktorem beta-hemolytických streptokoků skupiny B Streptococcus agalactiae 30

31 Produkce alfa, beta, delta hemolyzinu u kmenů S. aureus Výsledky NRL : přibližně kmenů S. aureus z let beta + delta 1 kmen alfa + beta 2% beta 2% delta 13% negativní 18% alfa (+delta) 65% 31

32 FAKTORY VIRULENCE St. podle chemické povahy TOXINY - hemolyziny (alfa, beta, gama, delta) - superantigeny. enterotoxiny. exfoliatiny. TSST-1 - Pantonův - Valentinův leukocidin 32

33 BAKTERIÁLNÍ SUPERANTIGENY (většinou) exoprodukty bakterií jednoduché látky (polypeptidy rel. mol. hmotnost kda) prototypem stafyl. enterotoxin B, který vyvolává proliferaci lymfocytů a produkci cytokínů ještě v koncentraci až molu/ litr 33

34 BAKTERIÁLNÍ SUPERANTIGENY Nevyžadují pro svou interakci s imunitním systémem zpracování antigen prezentující buňkou. Přímou vazbou na receptory T lymfocytů aktivují imunitní systém v podstatě nekontrolovanou reakcí. Patří mezi největší aktivátory T lymfocytů. Dochází k produkci velkého množství cytokinů (tumornecrosis faktor, interleukin 1, gama-interferon) Mají pyrogenní vlastnosti a zvyšují účinek endotoxinu gramnegativních bakterií 34

35 BAKTERIÁLNÍ SUPERANTIGENY Staphylococcus aureus Streptococcus pyogenes Clostridium perfringens Yersinia pseudotubeculosis enterotoxiny TSST-1 exfoliatiny (?) pyrogenní toxiny A, C streptokokové superantigeny SSA-1, SSA-2 (nejsou exoprod.) enterotoxin mitogenní toxin ad. 35

36 BAKTERIÁLNÍ SUPERANTIGENY podílejí se na řadě onemocnění: syndrom toxického šoku toxické epidermolýzy stafylokoková enterotoxikóza streptokokový syndrom toxického šoku spála hrají nepřímou roli i v dalších onemocnění: artritida, atopická dermatitida, Kawasakiho syndrom, revmatická horečka, kolitida ad. 36

37 Stafylokoková enterotoxikóza Nejtypičtější a zřejmě nejčastější alimentární intoxikace. Od 2-6 hodin po konzumaci kontaminované potraviny. Velice dramatický začátek, zvracení, průjem, bolesti svalů, bez teploty. 37

38 MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ MKN revize A05 = ALIMENTÁRNÍ INTOXIKACE A05.0 stafylokoková enterotoxikóza (termostab. En - potr.) A05.1 botulismus (Clostr. botulinum - neurologické příznaky) A05.2 intoxikace vyv. Clostridium perfringens (termolabilní En, tvoří se ve střevu) A05.3 intoxikace vyv. Vibrio parahaemolyticus (Enterotoxin se tvoří v potravině) A05.4 int. vyv. Bacillus cereus (umí produkovat oba typy enterotoxinů termostabilní i termolabilní) 2 formy s ink.dobou 1-6 hodin a 6-16 hodin 38

39 Staf. enterotoxin je exoprodukt kmenů S.aureus velice jednoduchý polypetid rel. m. hm. = asi 30 kda (asi 270 AK) Je značně TERMOREZISTENTNÍ (x několikaminutový var) a CHEMOREZISTENTNÍ (x trypsin, chymotrypsin, papain)! K vyvolání enterotoxikózy stačí 1 10ug čistého toxinu. rtg-strukturní analýza En B

40 Stafylokokové enterotoxiny - historie : 1884 první hypotéza o otravě bakteriálním toxinem: popsaná alimentární intoxikace u 300 lidí v Michiganu po konzumaci sýru ČEDAR 1884 Rosenbach Staphylococcus aureus 1930 Dack sterilní filtrátem vyvolal enterotoxikózu u dobrovolníků 1959 Casman připraveny první purifikované toxiny : enterotoxin A enterotoxin B 1965 Bergdoll enterotoxin C (dva subtypy C1 a C2 )

41 Stafylokokové enterotoxiny - dnes : Skupina pěti klasických enterotoxinů : A, B, C, D a (E) nejčastěji uváděny jako příčina onemocnění (5) Enterotoxiny : G, H, I; R, S, T (6) zřídka, ale existují publikace Enterotoxiny-like : J, K,.Q, U a V (11 -> celkem 22) emetické aktivity (zatím) nepotvrzeny

42 Stafylokokové enterotoxiny - geny : Skupina klasických enterotoxinů : umístění genů En gen lokalita A sea profág B seb ostrov patogenity C sec ostrov patogenity D sed plasmid E see chromozom G seg chromozom (spolu s I, K, M, N) H seh chromozom

43 SLEDOVÁNÍ STAFYLOKOKOVÉ ENTEROTOXIGENITY V NRL pro stafylokoky (25 let) metoda difúzního testu v gelu na mikrosklíčku (MSGDT) Specifická antiséra prof. Bergdolla z Madisonu Citlivost byla cca 1 ug toxinu / ml Enterotoxiny A - E

44 POČTY KMENU S.AUREUS S PRODUKCÍ ENTEROTOXINU A, B, C, D a E metoda MSGDT, celkem kmenů z let NRL/ST A B C D E AB AC AD AE BC BD CE ACE

45 SLEDOVÁNÍ STAFYLOKOKOVÉ ENTEROTOXIGENITY V NRL pro stafylokoky > metodou latexové aglutinace (RPLA) sety RPLA japonská fy. Denka Seiken Citlivost je cca 1 ng toxinu / ml Enterotoxiny A - D(E)

46 POČTY KMENŮ S.AUREUS S PRODUKCÍ ENTEROTOXINU A, B, C, D (E ) metoda RPLA, celkem kmenů z let počet kmenů A B C D AB AC AD BC BD CD ABC ABD ACD BCD

47 SLEDOVÁNÍ STAFYLOKOKOVÉ ENTEROTOXIGENITY V NRL pro stafylokoky > metodou PCR zjišťujeme přítomnost genů pro produkci Enterotoxiny A, B, C, D, E, G, H, I Like enterotoxiny J, K, L, M, P

48 STAFYLOKOKOVÁ ENTEROTOXIKÓZA patří mezi hlášené infekční onemocnění - dg. A05.0 Díky dr. Šebestové máme z EPIDATu k dispozici počty nahlášených alimentárních intoxikací A05, (bez případů botulismu A05.1) a A05.0 v letech Rok Dg. A05.0 staf. enterotoxikóza Dg. A05 - nevyšetřeno Je zřejmé, že většina případů staf. enterotoxikóz zůstává nevyšetřena. Do NRL/St se k průkazu staf. enterotoxinu jsou každý rok zaslány kmeny z 1 3 epidemií. V roce 2018 bylo do ISINu nahlášeno 237 případů dg. A05 48

49 KEBABOVÁ epidemie v Hradci Králové v červnu t.r. Celkem bylo postiženo 82 lidí, kteří jedli kebabové potraviny v jedné provozovně s občerstvením v HK. 44 pacientů bylo hospitalizováno! První den onemocnělo 23 osob (vydáno 170 porcí tj, attack rate = 13,5 % Druhý den onemocnělo 59 osob (vydáno 60 porcí) t.j. attack rate = 98,3 %. Příznaky : průjem, zvracení, bolesti břicha, křeče, únava Průběh středně těžký. Začátek onemocnění od 1 hodiny do několika hodin. 49

50 KEBABOVÁ epidemie v Hradci Králové v červnu t.r. Laboratorní vyšetření prováděna ve ZÚ se sídlem v Ústí n.l., pracoviště HK SVÚ Praha NRL pro stafylokoky Do NRL/St byly zasláno 31 kmenů S. aureus, které byly podrobeny fenotypové a genotypové typizaci. 15 kmenů od pacientů - 13 pozitivních na EnA 8 kmenů z inkriminovaných potravin - 8 pozitivních na En A 5 kmenů ze stěrů rukou personálu - 4 pozitivní na En A 3 kmeny ze stěrů prostředí provozovny - 3 pozitivní na EnA. 50

51 KEBABOVÁ epidemie v Hradci Králové v červnu t.r. Kmeny byly podrobeno makrorestrikční analýze (PFGE) Všechny kmeny pozitivní na enterotoxin A patřily stejnému pulzotypu, zatímco ostatní kmeny (negativní nebo pozitivní na enterotoxin C) měly pulzotyp odlišný. Potvrzeno, že tato epidemie byla způsobena klonálně shodným kmenem S.aureus s produkcí enterotoxinu A 51

52 FAKTORY VIRULENCE STAFYLOKOKŮ podle chemické povahy ENZYMY TOXINY - hemolyziny (alfa, beta, gama, delta) - superantigeny. enterotoxiny. exfoliatiny. TSST-1 - Pantonův - Valentinův leukocidin 52

53 Toxické epidermolýzy L00 historie : 1878 baron Gotfried Ritter von Rittershainu popsal 297 případů PUCHÝŘNATÉHO ONEMOCNĚNÍ NOVOROZENCŮ v pražských útulcích pro nalezence (dermatitis exfoliativa neonatarum) 1884 popsán Rosenbachem Staphylococcus aureus 53

54 Původcem kmeny S.aureus s produkci specifického toxinu EXFOLIATIN - ( epidermální toxin ) u lidí se vyskytují typy A, B a D čtyři typy Exfoliatin C je původcem dermolýz u koní Staph. hyicus též produkuje exfoliatiny (infekce u vepřů) 54

55 TOXICKÁ EPIDERMOLÝZA (exfoliativní dermatitida) 3 FORMY : PUCHÝŘNATÉ ONEMOCNĚNÍ NOVOROZENCŮ (PON) (pemphigus neonatorum u dětí do 10 let) Bulózní impetigo i u dospělých Rašový typ toxické epidermolýzy Syndrom opařené kůže = Skin Scaled Staphylococcal Syndrome = Ritterova choroba 55

56 TOXICKÁ EPIDERMOLÝZA (exfoliativní dermatitida) 3 FORMY : Syndrom opařené kůže = Skin Scaled Staphylococcal Syndrome = Ritterova choroba Závažné onemocnění až s 20% smrtností. Exfoliatiny vyvolávají odloučení epidermis pod stratum granulosum -> puchýře, až odlupování kůže v cárech. Nikolského příznak x Lylleova choroba toxická epidermální nekrolýza vyvolaná léky 56

57 SLEDOVÁNÍ PRODUKCE EXFOLIATINŮ v NRL/ST metoda RPLA, 3918 kmenů S.aureus z let pozitivních = 470 kmenů, tj. 12,0 % Ex A 8,3 % bez produkce Ex A a B 88% Ex A + B 2,9 % Ex B 0,8 % 57

58 Typizace kmenů S.aureus - epidemie puchýřnatého onemocnění novorozenců v jihočeské nemocnici Číslo sestra, matka, dítě, prostředí MATERIÁL hemol. enterotoxin y EXOPRODUKTY TSST-1 exfoliatiny FAGOTYPIZACE 1 dítě 1, holka puchýř a exa hyper 47,75 2 dítě 2, kluk puchýř a exa hyper 47,75 3 dítě 2, kluk stěr z oka a exa hyper 47,75 4 sestra 1 výtěr z nosu A hyper TSST-1 hyper 29 5 sestra 2 výtěr z nosu b NT 6 sestra 3 výtěr z nosu a 94,96 7 lékař 1 výtěr z nosu a D w NT 8 sestra 4 výtěr z nosu a exa hyper 47,75 58

59 Typizace kmenů S.aureus - epidemie puchýřnatého onemocnění novorozenců v jihočeské nemocnici 2. vlna Číslo sestra, matka, dítě, prostředí MATERIÁL hemol. enterotoxin y EXOPRODUKTY TSST-1 exfoliatiny FAGOTYPIZACE 9 sestra 5 výtěr z nosu A hyper TSST-1 hyper dítě 3, kluk puchýř a exa hyper 47,75 11 dítě 4, holka puchýř a exa hyper 47,75 12 dítě 5, holka puchýř a exa hyper 47,75 13 lékař 2 výtěr z nosu a 94,96 14 sestra 6 15 sestra 7 stěr z perinea stěr z perinea a exa hyper 47,75 a B hyper NT 16 dítě 5, holka oko a exa hyper 47,75 59

60 FAKTORY VIRULENCE Staf. podle chemické povahy ENZYMY TOXINY - hemolyziny (alfa, beta, gama, delta) - superantigeny. enterotoxiny. exfoliatiny. TSST-1 - Pantonův - Valentinův leukocidin 60

61 Toxin syndromu toxického šoku TSST-1 Vyvolává onemocnění syndrom toxického šoku (STŠ) Toxikóza vyvolaná toxinogenními kmeny S. aureus, kromě TSST-1 mohou ji vyvolat i kmeny s produkcí enterotoxinu (ale též Streptococcus pyogens s produkcí pyrogenního toxinu) Onemocnění popsáno až v roce 1978 Toddem 61

62 KLINICKÉ PŘÍZNAKY STŠ (Case definition - CDC 1980) 1. vysoká teplota (>= 38.9 o C] 2. vyrážka 3. hypotenze (<= 90 mm syst.) 4. odlupování vrchních vrstev pokožky (1-2 týdny po začátku onemocnění) + další abnormality (minimálně 3) z : 62

63 Klinické příznaky STŠ II. (Case definition - CDC 1980) Další příznaky (minimálně 3): zvracení nebo průjem silná bolest svalů hyperémie sliznic renální problémy zvýšené jaterní testy snížení počtu krevních destiček poruchy CNS 63

64 Existují dvě různé FORMY STŠ : menstruální STŠ (tampóny!) rizikové faktory : toxinogenní kmen užívání tamponů imunitní nedostatečnost nemenstruální STŠ = komplikace jakéhokoliv stafylokokového onemocnění INKUBAČNÍ DOBA řádově hodiny (8 -> ) incidence 0.5 příp./ obyv.rok; smrtnost 2 5% 64

65 SYNDROM TOXICKÉHO ŠOKU V NRL pro stafylokoky zjišťujeme produkci TSST-1 i stafylokokových enterotoxinů pomocí latexových testů RPLA Výsledky NRL metodou RPLA vyšetřeno v letech celkem 6312 kmenů S.aureus z těch 680 toxinogenních tj 10,8 % bez produkce 89% T 3% T+ X 7% T + XY 1% T + XYZ 0%

66 Registrované případy STŠ v NRL /St podle formy stafylokokového onemocnění (celkem 229 případů, z toho 28 +) jiné infekce moč. a gynek. pneumonie inf.krev.řečiště popálenina RI *) - pooperační RI *) - poúrazová pyodermie menstruální STŠ

67 SYNDROM TOXICKÉHO ŠOKU V NRL/St bylo od roku 1983 do konce 2018 (35 let) zaregistrováno 229 případů STŠ ( ǿ 6,1/rok) (klinická zpráva + toxinogenní kmen SAU) Z toho 86 případů bylo menstruálních. 28 pacientů zemřelo, při vyloučení 8 případů (staré osoby + stafylokokové endokarditidy a meningitidy) zbývá 20 úmrtí, tj. smrtnost 9,9 %!

68 Toxin syndromu toxického šoku TSST-1 Na syndrom toxického šoku by se mělo pomýšlet při netypické kombinaci příznaků : obraz gastroenteritidy + exantém obraz spály nebo akutní virové infekce + hypotenze obraz gastroenteritidy + obraz disseminované intravaskulární koagulopatie DIC 68

69 U menstruální formy Syndromu toxického šoku jsou rizikové faktory : toxinogenní kmen S. aureus imunitní nedostatečnost užívání tamponů INTERNET : MUDr. Radim Uzel :Tampóny versus vložky :... Kolem použití tampónů přežívá mnoho mýtů Také obávaný toxický šok, je hudbou minulosti... NENÍ TO PRAVDA! Za poslední tři roky jsme zaznamenali 27 případů STŠ, z toho bylo 18 menstruálních (2/3). VŽDY BYLY V ANAMNÉZE TAMPÓNY! Někdy i hospitalizace JIP. 69

70 FAKTORY VIRULENCE STAFYLOKOKŮ podle chemické povahy ENZYMY TOXINY - hemolyziny (alfa, beta, gama, delta) - superantigeny. enterotoxiny. exfoliatiny. TSST-1 - Pantonův - Valentinův leukocidin 70

71 PANTONŮV VALENTINŮV LEUKOCIDIN Historie: 1880 A. Ogston a L. Pasteur - objev stafylokoka 1884 Fridrich Julius Rosenbach - Staphylococcus aureus 1894 Van de Velde (Louvan, B) popsal schopnost některých kmenů S. aureus lyzovat leukocyty. Pojmenoval tento toxin LEUKOCIDIN M.Neisser a F.Wechsberg potvrdili leukotoxickou aktivitu u sterilního filtrátu 1922 Louis Juliannne (Phiadelphia, USA) oddělil hemolytickou a leuokotoxickou aktivitu stafylokoků. 71

72 PANTONŮV VALENTINŮV LEUKOCIDIN 1932 Philip Panton a Francis Valentin (Londýn - UK) zjistili souvislost leukocidinu s akutními vážnými infekcemi, především měkkých tkání J. Wright pojmenovává leukocidin podle nich A.M.Woodin (Oxford, UK) purifikoval PVL a zjistil, že se skládá ze dvou složek (F a S). Éra molekulární biologie 1972 Van der Vijver (Rotterdam, NL) zjistil, že produkce PVL je kódována dvěma geny, které jsou uloženy na profágu. 72

73 PANTONŮV VALENTINŮV LEUKOCIDIN 1995 První články o PVL pozitivních kmenech S. aureus, které vyvolaly vážná kožní onemocnění - furunkly, nekrózy. Ale i závažné pneumonie Přibývají články popisující nekrotizující pneumonie s velkou smrtností u zdravých mladých osob, vyvolané PVL pozitivními SAU, často CA-MRSA. 73

74 PANTONŮV VALENTINŮV LEUKOCIDIN PVL patří do skupiny synergohymenotropních toxinů. (Podobně tam patří i stafylokokový gama-hemolyzin.) Dvousložkový exotoxin - skládá se ze dvou proteinů: LukS-PV (32 kda) a LukF-PV (34 kda). ( ETA 33 kda) Samotné separované složky nemají žádnou biologickou aktivitu Při společném účinku se synergicky doplňují. 74

75 PANTONŮV VALENTINŮV LEUKOCIDIN Velice účinný cytotoxin! způsobuje destrukci leukocytů a nekrózu tkání (pore-forming) Vytváří póry v neutrofilech a makrofázích lyzují. Pacient se nemůže bránit infekci fagocytózou. Podle literatury je většina infekcí získána komunitně : CA-MRSA!! U nemocničních infekcí nebývá popisován. 75

76 PANTONŮV VALENTINŮV LEUKOCIDIN Infekce kůže (furunkly, kožní abscesy, nekrózy), též osteomyelitidy popsány i sepse a hluboké flebitidy 76

77 PANTONŮV VALENTINŮV LEUKOCIDIN ABSCEDUJÍCÍ NEKROTIZUJÍCÍ PNEUMONIE. Obvykle je zaznamenána respirační viróza. ( flu-like ) Toxigenní PVL + S. aureus nasedá na poškozený epitel dolních cest dýchacích, rozvíjí se sekundární pneumonie. Dochází ke vzniku abscesů, a tvorbě hnisu (empyem). Postupně dochází k sepsi, až k septickému šoku, to progreduje v mutliorgánové selhávání. 77

78 PANTONŮV VALENTINŮV LEUKOCIDIN (PVL) Život ohrožující jsou především ABSCEDUJÍCÍ NEKROTIZUJÍCÍ PNEUMONIE. V literatuře je popsáno i několik onemocnění mladých imunokompetetních jedinců (sportovců), která skončila exitem - po velice rychlém průběhu. 78

79 Pantonův Valentinův leukocidin VÝSLEDKY NRL/St: Do konce 2018 bylo celkem vyšetřeno kmenů S. aureus z různého klinického materiálu Pozitivních na PVL bylo 918 kmenů (7,4 %) Z těch bylo 190 MRSA což činí 20,7 %. 79

80 Materiál, z kterého bylo v letech izolováno 918 PVL pozitivních kmenů abscedující pneumonie 3 % operační ranná infekce (NN) hnis 2% 2% léze 40% furunkl 7% Z celku 918 kmenů bylo 190 MRSA tj. 20,7 % kožní absces 10% ranná infekce 36% 80

81 ZAZNAMENANÉ PŘÍPADY NEKROTIZUJÍCÍCH PVL PNEUMONIÍ v ČR Do NRL bylo zasláno za 12 let 25 kmenů S. aureus z případů nekrotizujích pneumonií. Z těchto 25 případů 15 skončilo úmrtím pacienta. Z 25 kmenů byly 6 MRSA a 19 MSSA. U většiny z 10, které skončily uzdravením, byl použit linezolid. Většina jich proběhla v zimních měsících. 81

82 PŘÍPAD 2. - ÚMRTÍ - 22letý muž; Kladno prosinec 2007 Hospitalizován na chirurgii pro 4 dny trvající bolesti na hrudi, se zvracením, s teplotou oc. dg.: oboustranná pneumonie dochází k ledvinovému, později plicnímu selhání zástavě krevního oběhu a přes kardiopulmonální resuscitaci Mladík umírá po 6 dnech nemoci a necelých 2 dnech hospitalizace Původce: CA-MRSA (dále rez. TET), PVL+ z hem. a nos 82

83 PŘÍPAD 5. - ÚMRTÍ - 21letá žena; Příbram, leden 2009 V anamn. respir. infekce a pásový opar - hospitalizována pro nehojící se léze - pův.dg. herp. meningoencefalitis Terapie: Acyklovir, Ceftriaxon, antipyretika Stav se zhoršoval a během několika hodin dochází k akutní respirační insuficienci. Přeložena na ARO. Na CT plic zjištěna oboustranná abscedující pneumonie. Změna ATB: MER, GEN, OXA, VAN Při probíhající sepsi dochází k respiračnímu selhávání a pacientka musí být intubována. 83

84 PŘÍPAD 5. - ÚMRTÍ - 21letá žena; Příbram, leden 2009 Sepse těžká sepse vše progreduje v septický šok. Leukopenie, tachykardie, elevace jaterních testů. Dochází ke kritickému stavu oběhu a je potvrzen ve sputu S.aureus Změna v ATB terapii : linezolid (pozdě...) Dívka umírá po 6 dnech nemoci a necelých 2 dnech hospitalizace. Původce: PVL+ citlivý SAU (rez. AMC) 84

85 ZÁVĚR I. Toxinogenní kmeny S. aureus s produkcí PVL jsou velice virulentní a vyvolávají závažná onemocnění, především těžko se hojící kožní infekce. Velice nebezpečné jsou abscedující pneumonie. V celku 25 zaznamenaných případů (březen) v NRL/ST 15 letálních! ( 60 %) Velice důležitá je včasná diagnostika a urychlené nasazení odpovídajícího antibiotika. 85

86 ZÁVĚR II. Lékem volby je LINEZOLID! i v případě MSSA 1) má výborný průnik do plicního parenchymu, do plicního sekretu a polymorfonukleárů (skup. leukocytů) 2) výrazně inhibuje proteosyntézu - tvorbu toxinu PVL (Blokáda tvorby toxinu je důležitější než baktericidie. Při nízkých hladinách ATB se tvorba toxinu i zvyšuje!) 3) linezolid je účinný i na kmeny MRSA 86

87 3. MRSA methicilin rezistentní kmeny S. aureus 1928 Fleming objevil penicilin. (působení produktu plísně Penicillium notatum na inhibici růstu stafylokoků) 1940 penicilin klinicky vyzkoušen (Florey a Chain) Záhy kmeny stafylokoků získaly schopnost produkovat enzym beta-laktamáza (penicilináza), který penicilin rozkládá. Dnes asi 90% kmenů S. aureus rezistentních k PEN. 87

88 MRSA - methicilin rezistentní kmeny S. aureus Na začátku 60. let se začala používat polosyntetická antibiotika, odolná k rozkladnému účinku betalaktamázy. Prvním z nich byl METHICILIN. V současnosti se používá jak k terapii, tak k laboratornímu průkazu rezistence OXACILIN. (stejné spektrum účinnosti, ale je stabilnější.) Opět velice záhy se objevily kmeny rezistentní : MRSA = tradiční pojmenování x MSSA kmeny S. aureus citlivé k MET/OXA 88

89 MRSA - methicilin rezistentní kmeny S. aureus MRSA jsou velice často rezistentní i k dalším skupinám antibiotik: aminoglykosidům (GEN), makrolidům (ERY) a d. tj. KMENY JSOU MULTIREZISTENTNÍ MRSA Kmeny MRSA nejsou virulentnější než MSSA, často naopak (infekční dávka, toxiny) Většinou se jedná o nemocniční kmeny. H-MRSA 89

90 KMENY MRSA rezistence způsobena produkcí alterované transpeptidázy PBP 2a (penicilin-binding protein 2a) rezistenci kóduje gen meca předpokládá se, že tento gen získaly kmeny MRSA od KNS meca gen lokalizován v mobilním elementu SCCmec ECDC : EARS-Net European Antimicrobial Resistance Surveillance Network, dlouhodobý projekt surveillance antibiotické rezistence invazivních izolátů, mj. kmenů S. aureus NRL pro antibiotika SZÚ 90

91 MRSA v ČR ,8% MRSA v ČR ,3% MRSA v ČR ,8% MRSA v ČR ,8% Podíly MRSA z hemokultur v Česku v letech

92 EARS Net databáze 2017: četnost kmenů MRSA z hemokultur; průměr EU : 16,9 %; Česko : 13,2 % Slovensko: 29,2 % Slovensko: 29,2 % Norsko: 1,0 % Rakousko: 5,9 % Německo : 9,1 % Polsko : 15,2 % Itálie : 33,9 % Řecko: 38,4 % Rumunsko: 44,4 % 92

93 U MRSA jsou lékem volby : glykopeptidy (vankomycin, teikoplanin) selhání léčby vankomycinem v Japonsku (1995 Francie?) -> VISA vankomycin intermediant resistant SAU GISA (glykopeptide intermediant první izolát VRSA v USA (vankomycin resistant též k TEI, tj. vlastně GRSA ) společný záchyt s rezistentním kmenem E. faecalis léze na noze diabet. pacienta (přenos genu vana?) LINEZOLID, QUINOPRISTIN/DALFOPRISTIN 93

94 4. Stafylokoky koaguláza-negativní (KNS) nejběžnější součást kožní mikroflóry S. epidermidis S. haemolyticus S. hominis Podmíněné patogeny - u oslabených lidí mohou vyvolat jakékoliv onemocnění, které působí S. aureus (s výjimkou toxikóz). 94

95 Kmeny koaguláza-negativních stafyloků Neoplývají takovým spektrem faktorů virulence, jako kmeny S. aureus - neprodukují nebezpečné toxiny PVL, TSST-1 a další superantigeny). Některé druhy jsou producenty delta (vzácně i beta) hemolyzinu. Produkce slizu v podstatě extracelulární polysacharidy > tvorba biofilmu. Bakteriální buňky jsou v něm do určité míry chráněny proti antibiotikům, proti imunitním reakcím pacienta i proti dezinfekčním látkám. 95

96 KNS - O jejich etiologickém uplatnění rozhoduje stav celkové odolnosti makroorganismu. U OSLABENÝCH LIDÍ BYLY IDENTIFIKOVÁNY I JAKO PŮVODCI TĚŽKÝCH, AŽ SMRTELNÝCH INFEKCÍ. Tři skupiny pacientů 1. imunitně oslabení (léky, věkem) 2. dlouhodobě nemocní 3. intravenózní narkomané 96

97 2. dlouhodobě nemocní (kovové a plastové pomůcky) KNS jsou častou příčinou nemocničních infekcí především krevního řečiště. Nozokomiální infekce v USA

98 VÝSLEDKY NRL pro stafylokoky IDENTIFIKACE 3891 KMENŮ KNS Z KLINICKÉHO MATERIÁLU 4 nejčastější : 74,5 % S.epidermidis 32% S.hominis s.novobiosepticus 10% S.haemolyticus 23% S.hominis s. hominis 12% 98

99 VÝSLEDKY NRL pro stafylokoky IDENTIFIKACE 3891 KMENŮ KNS Z KLINICKÉHO MATERIÁLU 10 nejčastějších : 92,0 % ostatní (20 druhů) 8% S.epidermidis 32% S.capitis s.ureolyticus 1% S. simulans 2% S. warneri 2% S.sciuri 3% S. lugdunensis 3% S. saprophyticus 4% S.h.s.novobiosepticus 10% S.h. s. hominis 12% S.haemolyticus 23% 99

100 VÝSLEDKY NRL pro stafylokoky IDENTIFIKACE 3891 KMENŮ KNS Z KLINICKÉHO MATERIÁLU vzácnější ( pozice) 11. S. xylosus 52 kmenů 12. S. capitis s. capitis 13. S. pasteuri 14. S. cohnii s. urealyticus 15. S. cohnii s. cohnii 16. S. caprae 17. S. lentus 18. S. schleiferi s. schleiferi 19. S. auricularis 20. S. petrasii 21. S. vitulinus 22. S. equorum 4 kmeny ostatní (20 druhů) 8% S.h.s.novobiosepticus 10% S.h. s. hominis 12% S.epidermidis 32% S.haemolyticus 23% 100

101 NEJVZÁCNĚJŠÍ IDENTIFIKACE KNS - po jednom kmenu: 28. S. felis Příbram kousnutí kočkou 29. S. hyicus Strakonice výtěr ucha, otitis 30. S. arlettae Pardubice moč 31. S. nepalensis Hořovice moč

102 Nejvzácnější identifikace - dourčení v brněnské sbírce CCM a PřF MU - genotypizace (dr. Pavel Švec, doc. Roman Pantůček, doc. Ivo Sedláček, dr. Dana Nováková) 31. S. nepalensis (stafylokok z himalájských koz) Hořovice (dr. Hásková) - 76letý M, moč - cystitida

103 Stafylokoky koaguláza-negativní S. saprophyticus subsp. saprophyticus časté agens infekcí močových cest, především u mladých žen (komunitní infekce) S. hominis subsp. novobiosepticus původce infekcí krevního řečiště (nemocniční nákazy) 103

104 MATERIÁL, Z KTERÉHO BYLY KMENY S.hominis subsp novobiosepticus IZOLOVÁNY (celkem 385 kmenů z 35 laboratoří ) ostatní 5% likvor 1% kanyla 6% krev 69% rána, hnis, drén 6% katétr 13%

105 PODÍLY REZISTENCE U KMENŮ S. hominis subsp. novobiosepticus (celkem 385 izolátů z 35 laboratoří) % rezistence OXA ERY COT CMP TET CLI GEN AMC TEI VAN CIP RIF

106 5. Identifikace stafylokoků metodou MALDI-TOF MS 106

107 MALDI-TOF MS Matrix Assisted Laser Desorption Ionization - Time Of Flight Mass Spectrophotometry Hmotnostní spektrometrie s využitím ionizace laserem za přítomnosti matrice v kombinaci s detektorem doby letu (průletovým analyzátorem) Směs vzorku s matricí (kyselinou skořicovou) na podložce je zasažena nanosekundovým pulzem laseru. Vzorek je ionizován a částice urychlené elektrickým polem (30 kv) vlétají do vysokého vakua (10 e-6 mbar) 107

108 MALDI-TOF MS Směs vzorku s matricí (kyselinou skořicovou) na podložce je zasažena nanosekundovým pulzem laseru. Vzorek je ionizován a částice urychlené elektrickým polem (30 kv) vlétají do vysokého vakua (10 e-6 mbar) 108

109 MALDI-TOF MS Rychlost letu částice závisí na hmotnosti a náboji. Detektorem TOF se změří doba letu a z toho se vypočte poměr molekulové hmotnosti a náboje částice m/z. 109

110 V SZÚ jsme měli od zapůjčený a od ledna 2013 zakoupený přístroj Microflex fy. Bruker Daltonics K identifikaci bakterií používáme software MALDI Biotyper Real Time Standardní databáze verze 5627 resp. Vojenská databáze SRL Security Relevant Library 110

111 Microflex fy. Bruker Daltonics naměřené spektrum 111

112 Kromě samotného přístroje je k měření potřeba pouze bambusové parátko a 1 ul roztoku kyseliny skořicové 112

113 Naprosto jednoduchý postup 1. Vzorek stafylokoka byl bambusovým párátkem nanesen na měřící ocelovou destičku (terčík). 2. Po zaschnutí byla přidána matrice, tzn. roztok kyseliny skořicové v objemu 1,0 ul. 3. Po zaschnutí byla u nanesených vzorků proměřena spektra na přístroji Microflex a zanalyzována programem MALDI Biotyper, resp. Biotyper RT 113

114 Ve sporných případech byla v Ústavu experimentální biologie PřF MU v Brně identifikace ověřena metodou rep-pcr s primerem (GTG)5. U řady kmenů je ještě nutno tuto analýzu provést. Doporučené čtyřstupňové rozmezí hodnot score value, je v programu tabelováno : RANGE DESCRIPTION SYMBOLS highly probable species identification ( +++ ) secure genus identification, probable species identification ( ++ ) probable genus identification ( + ) not reliable identification ( - ) 114

115 CELKEM BYLO NA MICROFLEXU IDENTIFIKOVÁNO a výsledky analyzovány u 337 KMENŮ klinických izolátů 34 různých druhů a poddruhů stafylokoků. dobře identifikováno slabě identifikováno not reliable identification špatně nutno prověřit VÝSLEDEK IDENTIFIKACE STAFYLOKOKŮ celke m kmen ů > 2,3 2,3-2,0 2,0-1,9 1,8-1,7 < 1, ne?? CELKEM KMENŮ v procentech 32,9% 45,4% 8,0% 7,4% 3,0% 0,0% 3,2% ÚSPĚŠNOST : 86,3% 7,4% SHODA 93,7% 115

116 ZÁVĚR Stafylokoky, především kmeny Staphylococcus aureus, mají dominantní postavení v humánních infekcích. Lze konstatovat, že patří k nejúspěšnějším patogenům. Z hlediska terapie jsou obávané především kmeny MRSA, i methicilin-rezistentní kmeny KNS. 116

Stafylokokový Syndrom toxického šoku menstruální formy. Petr Petráš, Ivan Machová NRL pro stafylokoky SZÚ

Stafylokokový Syndrom toxického šoku menstruální formy. Petr Petráš, Ivan Machová NRL pro stafylokoky SZÚ Stafylokokový Syndrom toxického šoku menstruální formy Petr Petráš, Ivan Machová NRL pro stafylokoky SZÚ Syndrom toxického šoku (STŠ) První zpráva : dr. Todd pediatr v Denveru USA 1978 TOXIKÓZA původcem

Více

Stafylokoky v současné době patří mezi důležité bakteriální patogeny. Např. u nozokomiálních infekcí krevního řečiště jsou spolu s enterokoky

Stafylokoky v současné době patří mezi důležité bakteriální patogeny. Např. u nozokomiálních infekcí krevního řečiště jsou spolu s enterokoky Grampozitivní bakterie Rod Staphylococcus Stafylokoky v současné době patří mezi důležité bakteriální patogeny. Např. u nozokomiálních infekcí krevního řečiště jsou spolu s enterokoky etiologickým agens

Více

Smrtelné případy pneumonií vyvolané stafylokoky s produkcí Pantonova - Valentinova leukocidinu

Smrtelné případy pneumonií vyvolané stafylokoky s produkcí Pantonova - Valentinova leukocidinu Smrtelné případy pneumonií vyvolané stafylokoky s produkcí Pantonova - Valentinova leukocidinu 23. PEČENKOVY EPIDEMIOLOGICKÉ DNY, JIHLAVA 2009 Petr Petráš, Ivana Machová; Roman Pantůček NRL pro stafylokoky,

Více

Enterotoxiny Staphylococcus aureus. Jana Kotschwarová Andrea Koťová

Enterotoxiny Staphylococcus aureus. Jana Kotschwarová Andrea Koťová Enterotoxiny Staphylococcus aureus Jana Kotschwarová Andrea Koťová Obsah Charakteristika Staphylococcus aureus Vlastnosti Faktory virulence Enterotoxiny Patogeneze Výskyt Metody stanovení Prevence výskytu

Více

Identifikace stafylokoků pomocí komerčních souprav STAPHYtest 24 a API Staph

Identifikace stafylokoků pomocí komerčních souprav STAPHYtest 24 a API Staph Identifikace stafylokoků pomocí komerčních souprav STAPHYtest 24 a API Staph Ivo Sedláček 1, Petr Petráš 2, Eva Plíšková 3, Tereza Škapová 4, Jana Jančová 4, Petr Ježek 5 1 Česká sbírka mikroorganismů,

Více

GENOTYPOVÁ REKLASIFIKACE KMENŮ Staphylococcus intermedius jako Staphylococcus pseudintermedius

GENOTYPOVÁ REKLASIFIKACE KMENŮ Staphylococcus intermedius jako Staphylococcus pseudintermedius Konzultační den NRL pro stafylokoky, SZÚ Praha, 3.11.2010 GENOTYPOVÁ REKLASIFIKACE KMENŮ Staphylococcus intermedius jako Staphylococcus pseudintermedius Pavel Švec 1, Roman Pantůček 2, Petr Petráš 3 1

Více

Alimentární intoxikace. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU

Alimentární intoxikace. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU Alimentární intoxikace MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU Epidemiologická charakteristika zásadně odlišná od alimentárních infekcí otravy z potravin odlišný klinický obraz chybí horečka odlišná etiopatogeneze

Více

IDENTIFIKACE A TYPIZACE STAFYLOKOKŮ METODOU (GTG) 5 -PCR

IDENTIFIKACE A TYPIZACE STAFYLOKOKŮ METODOU (GTG) 5 -PCR IDENTIFIKACE A TYPIZACE STAFYLOKOKŮ METODOU (GTG) 5 -PCR Nováková Dana Česká sbírka mikroorganismů, Masarykova universita, Brno ÚVODEM O REP-PCR PCR = mnohonásobné zmnožení úseků obsahujících fragment

Více

STAFYLOKOKOVÉ ENTEROTOXINY. Zdravotní nezávadnost potravin. Veronika Talianová, FPBT, kruh: 346 Angelina Anufrieva, FPBT, kruh: 336

STAFYLOKOKOVÉ ENTEROTOXINY. Zdravotní nezávadnost potravin. Veronika Talianová, FPBT, kruh: 346 Angelina Anufrieva, FPBT, kruh: 336 STAFYLOKOKOVÉ ENTEROTOXINY Zdravotní nezávadnost potravin Veronika Talianová, FPBT, kruh: 346 Angelina Anufrieva, FPBT, kruh: 336 OBSAH: Základní charakteristika Staphylococcus aureus Stafylokokové enterotoxiny

Více

STREPTOKOKOVÉ NÁKAZY. MUDr. František BEŇA

STREPTOKOKOVÉ NÁKAZY. MUDr. František BEŇA STREPTOKOKOVÉ NÁKAZY MUDr. František BEŇA CHARAKTERISTIKA Gram pozitivní koky " řetízcích" Rozdělení podle polysacharidové substance do skupin (A-V) Významné pro člověka kmeny sk. A,B,C a G Sk. A zahrnuje

Více

ORIDES orientační identifikace koaguláza negativních stafylokoků verze 2010

ORIDES orientační identifikace koaguláza negativních stafylokoků verze 2010 INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ ORIDES orientační identifikace koaguláza negativních stafylokoků verze 2010 ORIDES presumptive identification of coagulase-negative staphylococci version 2010

Více

VÚVeL Brno Kontrola hygieny prostředí a bezpečnosti výrobků v mlékárenských provozech

VÚVeL Brno Kontrola hygieny prostředí a bezpečnosti výrobků v mlékárenských provozech 13. 6. 2019 VÚVeL Brno Kontrola hygieny prostředí a bezpečnosti výrobků v mlékárenských provozech Kontrola výskytu a šíření bakterií v potravinářských provozech MONITORING VÝROBNÍHO PROSTŘEDÍ odběry vzorků

Více

Stav rezistence bakteriálních patogenů v Karlovarském kraji.

Stav rezistence bakteriálních patogenů v Karlovarském kraji. Stav rezistence bakteriálních patogenů v Karlovarském kraji. Vážení kolegové, předkládáme vám k prostudování statistiku rezistencí hlavních bakteriálních patogenů. Kmeny jsme otestovali standardní diskovou

Více

NEBEZPEČÍ IMPORTU MULTIREZISTENTNÍCH (MDR) BAKTERIÍ. Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci

NEBEZPEČÍ IMPORTU MULTIREZISTENTNÍCH (MDR) BAKTERIÍ. Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci NEBEZPEČÍ IMPORTU MULTIREZISTENTNÍCH (MDR) BAKTERIÍ Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci Ženu v USA zabila bakterie, na kterou nefungovala žádná dostupná antibiotika. Americké CDC uvedlo,

Více

NEBEZPEČÍ IMPORTU MULTIREZISTENTNÍCH (MDR) BAKTERIÍ. Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci

NEBEZPEČÍ IMPORTU MULTIREZISTENTNÍCH (MDR) BAKTERIÍ. Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci NEBEZPEČÍ IMPORTU MULTIREZISTENTNÍCH (MDR) BAKTERIÍ Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci Ženu v USA zabila bakterie, na kterou nefungovala žádná dostupná antibiotika. Americké CDC uvedlo,

Více

Laboratorní diagnostika v NRL pro stafylokoky CEM SZÚ v roce 2018

Laboratorní diagnostika v NRL pro stafylokoky CEM SZÚ v roce 2018 Laboratorní diagnostika v NRL pro stafylokoky CEM SZÚ v roce 2018 Laboratory diagnostics in the National Reference Laboratory for Staphylococci, Centre for Epidemiology and Microbiology, National Institute

Více

Dezinfekce rukou a přehled výskytu mikrobiální flory na rukou nemocničního personálu

Dezinfekce rukou a přehled výskytu mikrobiální flory na rukou nemocničního personálu Dezinfekce rukou a přehled výskytu mikrobiální flory na rukou nemocničního personálu Eva Padevětová MVDr. Petr Ježek Mikrobiologické oddělení E-mail: micvrch@onp.cz 30..2006 Úvod průzkum proběhl v Oblastní

Více

Stav rezistence bakteriálních patogenů v Karlovarském kraji.

Stav rezistence bakteriálních patogenů v Karlovarském kraji. Stav rezistence bakteriálních patogenů v Karlovarském kraji. Vážení kolegové, předkládáme vám k prostudování statistiku rezistencí hlavních bakteriálních patogenů. Kmeny jsme otestovali standardní diskovou

Více

M KR K O R BI B OLO L GA

M KR K O R BI B OLO L GA SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie LF UP a FNOL Sepse patří k nejzávažnějším infekčním onemocněním a nadále představuje velký terapeutický problém. Sepsi lze definovat jako systémovou

Více

Stav rezistence bakteriálních patogenů v Karlovarském kraji za rok 2009

Stav rezistence bakteriálních patogenů v Karlovarském kraji za rok 2009 Stav rezistence bakteriálních patogenů v Karlovarském kraji za rok 9 Vážení kolegové, předkládáme vám k prostudování statistiku rezistencí hlavních bakteriálních patogenů. Kmeny jsme otestovali standardní

Více

Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci. reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci. reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/ Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0088 PROBLEMATIKA INFEKCÍ HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH DIAGNOSTIKA A LÉČBA TONSILITID, SINUSITID

Více

Ing. Růžena Seydlová. Základní ukazatele z chovu dojnic

Ing. Růžena Seydlová. Základní ukazatele z chovu dojnic JAKÁ JE HYGIENICKÁ KVALITA MLÉKA PRVOTELEK V ČR? Ing. Růžena Seydlová MILCOM a.s. Praha Listopad 2016 Základní ukazatele z chovu dojnic rok stavy dojnic dojnice/stáj průměrná laktace 1. Laktace (% ) mléčná

Více

Lékařská mikrobiologie II

Lékařská mikrobiologie II Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Lékařská mikrobiologie II Lékařská mikrobiologie II Napsal uživatel Marie Havlová dne 8. Březen 2013-0:00. Sylabus praktických

Více

Speciální mikrobiologie

Speciální mikrobiologie Speciální mikrobiologie Bakterie rodu Staphylococcus lze podle schopnosti produkce enzymu plazmakoagulázy rozdělit na koaguláza pozitivní a koaguláza negativní druhy. Nejvýznamnějším zástupcem koaguláza

Více

ORIDES orientační identifikace koaguláza-negativních stafylokoků verze 2018

ORIDES orientační identifikace koaguláza-negativních stafylokoků verze 2018 INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ ORIDES orientační identifikace koaguláza-negativních stafylokoků verze 2018 ORIDES presumptive identification of coagulase-negative staphylococci version 2018

Více

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Definice: Sepse je definována jako syndrom systémové zánětlivé odpovědi

Více

EHK 544 Bakteriologická diagnostika-vyhodnocení

EHK 544 Bakteriologická diagnostika-vyhodnocení Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2007; 16(12): 555 557. EHK 544 Bakteriologická diagnostika-vyhodnocení Helena Žemličková, Marina Maixnerová, Jana Zavadilová, Petr Petráš, Pavla Urbášková CELKOVÉ HODNOCENÍ IDENTIFIKACÍ

Více

Eva Krejčí. Antibiotické středisko, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Eva Krejčí. Antibiotické středisko, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské univerzity Eva Krejčí Antibiotické středisko, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské univerzity Jeden z problémů v pediatrické péči, jenž budou řešit naši nástupci, bude narůstající rezistence

Více

ORIDES orientační identifikace koaguláza negativních stafylokoků verze 2015

ORIDES orientační identifikace koaguláza negativních stafylokoků verze 2015 ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2015; 24(10) ORIDES orientační identifikace koaguláza negativních stafylokoků verze 2015 ORIDES presumptive identification of coagulase-negative

Více

POH O L H E L D E U D U M

POH O L H E L D E U D U M SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci K významným problémům současné medicíny patří bezesporu septické stavy z důvodu vysoké morbidity, mortality a současně

Více

kontaminovaných operačních výkonů, ale i u čistých operací, při kterých dochází k aplikaci

kontaminovaných operačních výkonů, ale i u čistých operací, při kterých dochází k aplikaci ANTIMIKROBNÍ PROFYLAXE Antibiotická profylaxe je aplikace vybraných antibakteriálních léčiv s cílem snížit výskyt infekcí v místě operačního výkonu. Použití profylaxe je indikováno nejen u kontaminovaných

Více

Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva

Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva Sylva Janovská Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt

Více

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář RESPIRAČNÍ INFEKCE Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci Nejčastějšími bakteriálními původci infekcí horních a dolních cest dýchacích v komunitním prostředí jsou kmeny: Streptococcus

Více

Odběry vzorků u pacientů s podezřením na infekci krevního řečiště

Odběry vzorků u pacientů s podezřením na infekci krevního řečiště Odběry vzorků u pacientů s podezřením na infekci krevního řečiště Eva Krejčí Centrum klinických laboratoří, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské univerzity Infekce krevního řečiště

Více

LÉČBA A ATB PROFYLAXE INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY (nové doporučené postupy) Jiří Beneš Infekční klinika 3. LF UK Nemocnice Na Bulovce, Praha

LÉČBA A ATB PROFYLAXE INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY (nové doporučené postupy) Jiří Beneš Infekční klinika 3. LF UK Nemocnice Na Bulovce, Praha LÉČBA A ATB PROFYLAXE INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY (nové doporučené postupy) Jiří Beneš Infekční klinika 3. LF UK Nemocnice Na Bulovce, Praha Hradec Králové, 25.2.2016 Patogeneze IE, důsledky pro léčbu bakteriémie

Více

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ INFEKCE V DĚTSKÉM VĚKU COLOURS OF SEPSIS, AKTUALITY V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ PÉČI,

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ INFEKCE V DĚTSKÉM VĚKU COLOURS OF SEPSIS, AKTUALITY V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ PÉČI, ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ INFEKCE V DĚTSKÉM VĚKU COLOURS OF SEPSIS, AKTUALITY V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ PÉČI, 7. -10. 2. 2017 Jiří Sagan Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava Management péče o dětského pacienta s

Více

Staphylococcus petrasii, nový druh stafylokoka z České republiky

Staphylococcus petrasii, nový druh stafylokoka z České republiky ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2013; 22(8) Staphylococcus petrasii, nový druh stafylokoka z České republiky Staphylococcus petrasii, a novel staphylococcal species from the Czech

Více

VÍME VŠE O PREVENCI NEMOCNIČNÍ INFEKCÍ SPOJENÝCH S KATETRIZACÍ CENTRÁLNÍ ŽÍLY?

VÍME VŠE O PREVENCI NEMOCNIČNÍ INFEKCÍ SPOJENÝCH S KATETRIZACÍ CENTRÁLNÍ ŽÍLY? VÍME VŠE O PREVENCI NEMOCNIČNÍ INFEKCÍ SPOJENÝCH S KATETRIZACÍ CENTRÁLNÍ ŽÍLY? Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL VI. Markův den, Korunní pevnůstka Olomouc, 12.11.2015 KRITÉRIA CDC laboratorně

Více

Epidemiologicky závažné bakteriální infekce Vlastimil Jindrák

Epidemiologicky závažné bakteriální infekce Vlastimil Jindrák Epidemiologicky závažné bakteriální infekce Vlastimil Jindrák Oddělení klinické mikrobiologie a antibiotická stanice Nemocnice Na Homolce, Praha Epidemiologicky závažné bakteriální infekce Zdroj (rezervoár)

Více

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA Epidemiologie spály MUDr. František BEŇA Klinický obraz a diagnostika infekce Charakteristickým příznakem - exantém, pokud streptokok skupiny A produkuje pyrogenní exotoxin (erytrogenní toxin). Dif.dg.

Více

Evropský antibiotický den aktivita Evropského centra pro kontrolu a prevenci infekčních onemocnění (ECDC)

Evropský antibiotický den aktivita Evropského centra pro kontrolu a prevenci infekčních onemocnění (ECDC) Evropský antibiotický den aktivita Evropského centra pro kontrolu a prevenci infekčních onemocnění (ECDC) doc. MUDr. Helena Žemličková, PhD. Národní referenční laboratoř pro antibiotika Státní zdravotní

Více

Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním pololetí roku 2009

Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním pololetí roku 2009 počet případů/1 OD Pardubická krajská nemocnice, a.s., Oddělení klinické mikrobiologie Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště 29 Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním

Více

LABORATOŘE EUROMEDIC s.r.o. Oddělení klinické mikrobiologie a autovakcín

LABORATOŘE EUROMEDIC s.r.o. Oddělení klinické mikrobiologie a autovakcín Přehledy nejčastějších původců komunitních infekcí a jejich rezistence k antimikrobiálním látkám dle materiálů vyšetřených v mikrobiologické laboratoři v roce 2012. MUDr. Alžbeta Ouertani Říjen 2013 Respirační

Více

Bakteriologická analýza potravin

Bakteriologická analýza potravin Bakteriologická analýza potravin a. Souhrn Ve studii zaměřené na bakteriologickou analýzu potravin jsme sledovali výskyt vybraných patogenních agens v potravinách z tržní sítě. Výběr vyšetřovaných komodit

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

POUČILI JSME SE V PŘÍSTUPU K LÉČBĚ ABSCEDUJÍCÍ PNEUMONIE VYVOLANÉ KMENEM STAPHYLOCOCCUS AUREUS S PRODUKCÍ PANTON- VALENTINE LEUKOCIDINU?

POUČILI JSME SE V PŘÍSTUPU K LÉČBĚ ABSCEDUJÍCÍ PNEUMONIE VYVOLANÉ KMENEM STAPHYLOCOCCUS AUREUS S PRODUKCÍ PANTON- VALENTINE LEUKOCIDINU? POUČILI JSME SE V PŘÍSTUPU K LÉČBĚ ABSCEDUJÍCÍ PNEUMONIE VYVOLANÉ KMENEM STAPHYLOCOCCUS AUREUS S PRODUKCÍ PANTON- VALENTINE LEUKOCIDINU? P. Pavlíček, D. Blažek, K. Dlask Klinika anesteziologie a resuscitace

Více

Pneumokokové pneumonie u dětí. Vilma Marešová Univerzita Karlova 2.LF I. Infekční klinika FNB Praha

Pneumokokové pneumonie u dětí. Vilma Marešová Univerzita Karlova 2.LF I. Infekční klinika FNB Praha Pneumokokové pneumonie u dětí Vilma Marešová Univerzita Karlova 2.LF I. Infekční klinika FNB Praha Streptococcus pneumoniae Charakteristika: Ubikvitérní grampozitivní koky, které jsou často přítomny na

Více

VÝVOJ REZISTENCE BAKTERIÁLNÍCH PATOGENŮ

VÝVOJ REZISTENCE BAKTERIÁLNÍCH PATOGENŮ LABORATORNÍ LISTY Srpen č.27/2015 2015 Vážené kolegyně a kolegové, v tomto čísle našich Laboratorních listů Vám předkládáme statistiku rezistencí hlavních bakteriálních patogenů. Kmeny jsme testovali standardní

Více

Nové technologie v mikrobiologické laboratoři, aneb jak ovlivnit čas k získání klinicky relevantního výsledku

Nové technologie v mikrobiologické laboratoři, aneb jak ovlivnit čas k získání klinicky relevantního výsledku B I O M E D I C AL Nové technologie v mikrobiologické laboratoři, aneb jak ovlivnit čas k získání klinicky relevantního výsledku Jaroslav Hrabák CHARLES UNIVERSITY Obsah prezentace Historie, vývoj a trendy

Více

Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci. reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci. reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/ Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0088 KLINICKÁ MIKROBIOLOGIE Klinická mikrobiologie je medicínský obor - pojítko mezi

Více

Rod Clostridium. Prezentace pro obor: Jan Smíš. íšek

Rod Clostridium. Prezentace pro obor: Jan Smíš. íšek Rod Clostridium Prezentace pro obor: Všeobecné lékařství Jan Smíš íšek ÚLM 3. LF UK 2007 Morfologie Gram Morfologie Wirtz-Conklin Růst Fortnerův agar Clostridium tetani Původce tetanu Gram + sporulující

Více

ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015

ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015 ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015 Základní ukazatele z chovu dojnic rok stavy dojnic dojnice/stáj průměrná laktace 1. laktace

Více

VÝVOJ REZISTENCE BAKTERIÁLNÍCH PATOGENŮ

VÝVOJ REZISTENCE BAKTERIÁLNÍCH PATOGENŮ LABORATORNÍ LISTY Listopad č.29/2016 2016 Vážené kolegyně a kolegové, v tomto čísle našich Laboratorních listů Vám předkládáme statistiku rezistencí hlavních bakteriálních patogenů. Kmeny jsme testovali

Více

Sepse a infekční endokarditida Michal Holub

Sepse a infekční endokarditida Michal Holub Sepse a infekční endokarditida Michal Holub Klinika infekčních nemocí 1.LF UK a ÚVN Definice sepse a septického šoku (Sepsis-3) sepse = život ohrožující orgánová dysfunkce způsobená aberantní odpovědí

Více

Stav rezistence bakteriálních patogenů v Karlovarském kraji.

Stav rezistence bakteriálních patogenů v Karlovarském kraji. Stav rezistence bakteriálních patogenů v Karlovarském kraji. Vážní kolegové, předkládáme Vám k prostudování statistiku rezistencí hlavních bakteriálních patogenů. Kmeny jsme otestovaly standardní diskovou

Více

Atypický infekce po intramuskulární injekci (kazuistika) Cejp Vladimír, Kůrková Věra

Atypický infekce po intramuskulární injekci (kazuistika) Cejp Vladimír, Kůrková Věra Atypický infekce po intramuskulární injekci (kazuistika) Cejp Vladimír, Kůrková Věra CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ, NEMOCNICE PÍSEK A.S. ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE, NEMOCNICE PÍSEK, A.S. Dívka * 1992 7/2015

Více

GRAMPOZITIVNÍ KOKY. Čeleď: STAPHYLOCOCCACEAE. Rod: Staphylococcus

GRAMPOZITIVNÍ KOKY. Čeleď: STAPHYLOCOCCACEAE. Rod: Staphylococcus GRAMPOZITIVNÍ KOKY Společnou charakteristikou baktérií této skupiny jsou především morfologie buněk (koky) a fyziologické vlastnosti (mezofilie a organofilie). Za základní znaky používané k rozlišení jednotlivých

Více

Problematika AMR v oblasti humánní medicíny v ČR aktuální situace

Problematika AMR v oblasti humánní medicíny v ČR aktuální situace Problematika AMR v oblasti humánní medicíny v ČR aktuální situace doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D. Národní referenční laboratoř pro antibiotika Státní zdravotní ústav Praha Antibiotická rezistence Od

Více

LABORATORNÍ LISTY Vážené kolegyně a kolegové,

LABORATORNÍ LISTY Vážené kolegyně a kolegové, LABORATORNÍ LISTY Červen Vážené kolegyně a kolegové, VÝVOJ REZISTENCE BAKTERIÁLNÍCH PATOGENŮ Horní cesty dýchací Streptococcus pyogenes č. 19/2018 2018 v tomto čísle našich laboratorních listů Vám předkládáme

Více

MRSA v klinické praxi

MRSA v klinické praxi MRSA v klinické praxi Polívková S, Beneš J Klinika infekčních nemocí, 3. LF UK a FN Na Bulovce, Praha 8.11.2014 Proč mít MRSA pod kontrolou? nejčastější příčina závažných nozokomiálních infekcí a úmrtí

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

MOLEKULÁRNĚ-BIOLOGICKÉ METODY V SURVEILLANCE A ŠETŘENÍ EPIDEMIÍ

MOLEKULÁRNĚ-BIOLOGICKÉ METODY V SURVEILLANCE A ŠETŘENÍ EPIDEMIÍ Využití molekulárně epidemiologických metod v praxi epidemiologa KHS P. Pazdiora Konference MOLEKULÁRNĚ-BIOLOGICKÉ METODY V SURVEILLANCE A ŠETŘENÍ EPIDEMIÍ Praha, 28.3.2019 Prokázané sekvenační typy legionel

Více

1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM?

1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM? 1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM? Světová zdravotnická organizace (WHO) dospěla v roce 1997 na konferenci konané v Berlíně (blíže viz http://www.who.int/csr/don/1997_03_28/en/index.html)

Více

Fakultní nemocnice Brno Laboratoře Oddělení klinické mikrobiologie Jihlavská 20, Brno

Fakultní nemocnice Brno Laboratoře Oddělení klinické mikrobiologie Jihlavská 20, Brno Vyšetření: 802 - Lékařská mikrobiologie, 804 Lékařská parazitologie, 805 Lékařská virologie, 822 Lékařská mykologie 1. Vyšetření mikroorganismů z klinického materiálu a z kultur mikroskopicky - barvený

Více

Nová antibiotika v léčbě infekcí Grampozitivního. Otakar Nyč Ústav lékařské mikrobiologie 2.LF UK a FN v Motole

Nová antibiotika v léčbě infekcí Grampozitivního. Otakar Nyč Ústav lékařské mikrobiologie 2.LF UK a FN v Motole Nová antibiotika v léčbě infekcí Grampozitivního původu Otakar Nyč Ústav lékařské mikrobiologie 2.LF UK a FN v Motole 1 Kritický výskyt rezistence u G+ PRSP MRSA MRSE, MRCoNS VISA (GISA), hvisa, VRSA (GRSA)

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Problematika epidemiologicky závažných bakteriálních kmenů ve FNUSA

Problematika epidemiologicky závažných bakteriálních kmenů ve FNUSA Problematika epidemiologicky závažných bakteriálních kmenů ve FNUSA Jaromíra Kratochvílová XXII. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygieny Brno, Hotel Slovan 22. 23.9. září 2015 Epidemiologicky

Více

SSS syndrom u novorozenců na novorozeneckém oddělení Nemocnice Jihlava

SSS syndrom u novorozenců na novorozeneckém oddělení Nemocnice Jihlava SSS syndrom u novorozenců na novorozeneckém oddělení Nemocnice Jihlava Mgr. Irena Hableová Krajská hygienická stanice kraje Vysočina protiepidemický odbor MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ EPIDEMIOLOGŮ PARDUBICE 16.

Více

Streptokoky - průkaz fenotypu rezistence k antibiotikům ze skupiny makrolidů, linkosamidů a streptograminub

Streptokoky - průkaz fenotypu rezistence k antibiotikům ze skupiny makrolidů, linkosamidů a streptograminub Streptokoky - průkaz fenotypu rezistence k antibiotikům ze skupiny makrolidů, linkosamidů a streptograminub Revize 27. 1. 2014 A. Klinické vzorky pro vyšetření citlivosti Citlivost k antibiotikům (včetně

Více

Co musí intenzivista vědět o antibiotické rezistenci?

Co musí intenzivista vědět o antibiotické rezistenci? Co musí intenzivista vědět o antibiotické rezistenci? V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF a VFN Praha Rezistenci máme v rukou Klasifikace

Více

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta Důležité příznaky teplota (C o ) >38 nebo 90 Sepse a septický šok dechová frekvence (dechy/min.) >20 Michal Holub Klinika

Více

Závažná onemocnění způsobená Haemophilus influenzae v České republice v období

Závažná onemocnění způsobená Haemophilus influenzae v České republice v období ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2017; 26(5) INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ CEM INFORMATION FROM THE NRL AND RESEARCH GROUPS OF THE CEM Závažná onemocnění způsobená Haemophilus

Více

ATB v léčbě sepse. Jiří Beneš Klinika infekčních nemocí 3. LF UK FN Na Bulovce, Praha

ATB v léčbě sepse. Jiří Beneš Klinika infekčních nemocí 3. LF UK FN Na Bulovce, Praha ATB v léčbě sepse Jiří Beneš Klinika infekčních nemocí 3. LF UK FN Na Bulovce, Praha Patofyziologické souvislosti Sepse (klasická koncepce): vyplavování mikrobů do krevního řečiště po pomnožení v primárním

Více

Obranné mechanismy člověka a jejich role v průběhu infekčních onemocnění

Obranné mechanismy člověka a jejich role v průběhu infekčních onemocnění Obranné mechanismy člověka a jejich role v průběhu infekčních onemocnění Obranu proti infekci zajišťuje imunitní systém Při infekci dochází ke střetu dvou živých organismů mikroba a hostitele Mikroorganismy

Více

Odborný program III. Konference AKUTNE.CZ 19.listopadu 2011 PREVENCE NOZOKOMIÁLNÍCH NÁKAZ NA KARIM Michaela Veselá Veronika Smékalová Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Brno

Více

ANTIBIOTICKÁ LÉČBA OFF-LABEL Z POHLEDU MIKROBIOLOGA. Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci

ANTIBIOTICKÁ LÉČBA OFF-LABEL Z POHLEDU MIKROBIOLOGA. Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci ANTIBIOTICKÁ LÉČBA OFF-LABEL Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci Septický pacient s nozokomiální pneumonií Endosekret: KLPN + ESCO Terapie: PPT + GEN INTERPRETACE?

Více

Chirurgická infekce. Chirurgická propedeutika III. ročník

Chirurgická infekce. Chirurgická propedeutika III. ročník Chirurgická infekce Chirurgická propedeutika III. ročník Definice Infekce, které bez chirurgické léčby mají sníženou naději na úspěšné vyléčení. Probíhají obvykle v ohraničených prostorech nebo ve tkáních

Více

Bakteriologická analýza potravin

Bakteriologická analýza potravin Bakteriologická analýza potravin a. Souhrn Ve studii zaměřené na bakteriologickou analýzu potravin jsme sledovali výskyt vybraných patogenních agens v potravinách z tržní sítě. Výběr vyšetřovaných komodit

Více

Diagnostická laboratoř Praha. Laboratorní příručka Příloha č.1. Přehled vyšetření prováděných v Laboratoři klinické mikrobiologie

Diagnostická laboratoř Praha. Laboratorní příručka Příloha č.1. Přehled vyšetření prováděných v Laboratoři klinické mikrobiologie Strana č: 1 Kultivační vyšetření výtěrů z horních cest dýchacích Kultivační vyšetření materiálu z dolních cest dýchacích (mimo TBC) B01/LKM B06/LKM B02/LKM Kultivační semikvantitativní vyšetření moče Typ

Více

POH O L H E L D E U D U M

POH O L H E L D E U D U M SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci K významným problémům současné medicíny patří bezesporu septické stavy z důvodu vysoké morbidity, mortality a současně

Více

Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě

Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě J. MAŠATA Gynekologicko porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha Definice infekce Kolonizace (colonisation) běžná přítomnost bakterie Kontaminace (contamination)

Více

Nové technologie v mikrobiologické diagnostice a jejich přínos pro pacienty v intenzivní péči

Nové technologie v mikrobiologické diagnostice a jejich přínos pro pacienty v intenzivní péči B I O M E D I C AL Nové technologie v mikrobiologické diagnostice a jejich přínos pro pacienty v intenzivní péči Jaroslav Hrabák CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE Obsah prezentace ČSIM 2016 Mikrobiologická

Více

ANTIBIOTICKÉ LÉČBY V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ

ANTIBIOTICKÉ LÉČBY V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ PRINCIPY ANTIBIOTICKÉ LÉČBY V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ Milan Kolář Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Bakteriální infekce byly, jsou a s velkou pravděpodobností

Více

Monografie Antibiotická politika a prevence infekcí v nemocnici

Monografie Antibiotická politika a prevence infekcí v nemocnici Monografie Antibiotická politika a prevence infekcí v nemocnici autoři: Jindrák V, Hedlová D, Urbášková P, a kol. vydalo nakladatelství Mladá fronta a.s. v roce 2014, ISBN 978-80-204-2815-8 Monografie

Více

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta Důležité infekční nemoci v intenzivní péči bakteriální meningitida Infekční nemoci v intenzivní péči těžká sepse a septický šok invazivní meningokokové

Více

INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA. Jiří Beneš Klinika infekčních nemocí 3. LF UK Nemocnice Na Bulovce, Praha

INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA. Jiří Beneš Klinika infekčních nemocí 3. LF UK Nemocnice Na Bulovce, Praha INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA Jiří Beneš Klinika infekčních nemocí 3. LF UK Nemocnice Na Bulovce, Praha Praha, 27.11.2014 Incidence Epidemiologie 20. století: 1,5-4,5 /100.000 obyv./rok přelom století: 5-6 /100.000

Více

Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA

Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA Mgr. Irena Stašková Petra Lacinová Dialyzační středisko Praha Homolka B. Braun Avitum s.r.o. MRSA Methicilin rezistentní S. aureus Představuje významnou zdravotní

Více

Bakteriologická analýza potravin

Bakteriologická analýza potravin a. Souhrn Bakteriologická analýza potravin Ve studii zaměřené na bakteriologickou analýzu potravin jsme sledovali výskyt vybraných patogenních agens v potravinách z tržní sítě. Výběr vyšetřovaných komodit

Více

Úvodní přednášky z předmětu TOXIKOLOGIE. VŠCHT Praha. Jedovatá stopa IV.

Úvodní přednášky z předmětu TOXIKOLOGIE. VŠCHT Praha. Jedovatá stopa IV. Úvodní přednášky z předmětu TOXIKOLOGIE VŠCHT Praha Jedovatá stopa IV. Bakteriální jedy Bakterie aktivně nebo při svém rozpadu uvolňují do okolí toxické látky, které poškozují hostitele a některé samy

Více

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře Jana Juránková OKM FN Brno Správný výsledek mikrobiologického vyšetření začíná správným odběrem biologického materiálu a jeho správným

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči. Marek Protuš

Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči. Marek Protuš Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči Marek Protuš Sepsis - 3 Sepse je definovaná jako život ohrožující orgánová dysfunkce způsobená dysregulovanou odpovědí

Více

Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči. Marek Protuš

Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči. Marek Protuš Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči Marek Protuš Sepsis - 3 Sepse je definovaná jako život ohrožující orgánová dysfunkce způsobená dysregulovanou odpovědí

Více

Infekce matky,plodu a novorozence

Infekce matky,plodu a novorozence Otázky Mezi pravidelné očkování patří Živá vakcína Dezinfekční prostředky se střídají po kolika dnech/účinná látka/ Desinsekce je Deratizace je Nemocniční nákazy jsou přenosné nebo ne MRSA znamená ATB

Více

Problematika nozokomiálních infekcí na chirurgické klinice Jaromíra Kratochvílová

Problematika nozokomiálních infekcí na chirurgické klinice Jaromíra Kratochvílová Problematika nozokomiálních infekcí na chirurgické klinice Jaromíra Kratochvílová 21. Mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena Brno 23. 24. září 2014 I. chirurgická klinika Přednosta Prof.

Více

Využití antibakteriálních testů v textilním průmyslu Mgr. Irena Šlamborová, Ph.D.

Využití antibakteriálních testů v textilním průmyslu Mgr. Irena Šlamborová, Ph.D. Využití antibakteriálních testů v textilním průmyslu Mgr. Irena Šlamborová, Ph.D. Fakulta Přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedra chemie OBSAH: 1. Stavba a fyziologie bakterií. 2. Kultivace bakterií,

Více

PERTUSE diagnostika a klinické projevy. Vilma Marešová I.infekční klinika UK 2.LF a IPVZ FN Na Bulovce, Praha

PERTUSE diagnostika a klinické projevy. Vilma Marešová I.infekční klinika UK 2.LF a IPVZ FN Na Bulovce, Praha PERTUSE diagnostika a klinické projevy Vilma Marešová I.infekční klinika UK 2.LF a IPVZ FN Na Bulovce, Praha Pertuse Lidská endemická nákaza, přenos vzduchem Původce: Bordetella pertussis/b.parapertussis

Více

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Výuková prezentace z: Lékařské mikrobiologie Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2009 Princip identifikace Soubor znaků s rozdílnou diskriminační hodnotou Základní problémy

Více

MANAGEMENT SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA. Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci

MANAGEMENT SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA. Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci MANAGEMENT SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci Ženu v USA zabila bakterie, na kterou nefungovala žádná dostupná antibiotika. Americké Centrum pro kontrolu

Více

Výskyt multirezistentních bakteriálních kmenů produkujících betalaktamázy

Výskyt multirezistentních bakteriálních kmenů produkujících betalaktamázy Výskyt multirezistentních bakteriálních kmenů produkujících betalaktamázy Jaromíra Kratochvílová, Veronika Janásová 19. mezinárodní konference nemocniční epidemiologie a hygiena Mikulov 17. 18. dubna 2012

Více