1. Základní podmínky pro zřízení a užívání služby. 2. Popis a parametry Služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Základní podmínky pro zřízení a užívání služby. 2. Popis a parametry Služby"

Transkript

1 Tento dokument doplňuje a upravuje podmínky poskytování služby EMEA Internet DSL (dále jen Služba ) a tvoří přílohu Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. 1. Základní podmínky pro zřízení a užívání služby Účastník je oprávněným uživatelem Účastnické stanice, nebo získal souhlas oprávněné osoby ke zřízení Služby na dané Účastnické stanici. Telefonní linka musí umožňovat poskytování Služby, více viz bod 3.1 Na telefonní lince nesmí v provozu jiná služba založená na technologii xdsl Účastník má k dispozici osobní počítač (PC) nebo LAN s funkčním síťovým protokolem TCP/IP (osobní počítač se síťovou kartou Ethernet nebo USB rozhraní) a ADSL modem pro připojení Účastník má plnou způsobilost k právním úkonům, tj. fyzická osoba musí být starší 18 let, právnická osoba je zapsaná v obchodním rejstříku nebo jinak zaregistrována Účastník zavřel platnou Smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikacích s Poskytovatelem Účastník nemá nedoplatky vůči Poskytovateli nebo vůči společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. 2. Popis a parametry Služby Služba EMEA Internet DSL poskytuje vysokorychlostní připojení k internetu bez časového omezení. Je založena na technologii ADSL (Asymetric Digital Substriber Line) nebo VDSL (Very High Speed DSL), která dokáže využít stávající telefonní přípojku eurolisdn2u (pouze s ADSL) jako širokopásmové médium pro kvalitní a rychlý přenos dat. Služba EMEA Internet je poskytována v těchto variantách : 2.1 Internet ADSL Standard Služba Internet ADSL Standard je základní varianta služby vysokorychlostního připojení k internetu, vhodná pro malé firmy či samostatné kanceláře. Služba Internet ADSL Standard je nabízena v následujících variantách podle maximální rychlosti stahování/zasílání dat: Internet ADSL Standard 8 Mbit maximální rychlost přenosu až 8192 kbit/s směrem k uživateli a maximální rychlost přenosu dat až 512 kbit/s směrem od uživatele. Internet ADSL Standard 16 Mbit maximální rychlost přenosu až kbit/s směrem k uživateli a maximální rychlost přenosu dat až 768 kbit/s směrem od uživatele. ADSL2+ technologie

2 1 ová adresa ve formátu se schránkou o velikosti 50MB 2.2 Internet VDSL Standard Služba Internet VDSL Standard je základní varianta služby vysokorychlostního připojení k internetu, vhodná pro malé firmy či samostatné kanceláře. Služba Internet VDSL Standard je nabízena v následujících variantách podle maximální rychlosti stahování/zasílání dat: Internet VDSL Standard 20 Mbit maximální rychlost přenosu až kbit/s směrem k uživateli a maximální rychlost přenosu dat až Internet VDSL Standard 40 Mbit maximální rychlost přenosu až kbit/s směrem k uživateli a maximální rychlost přenosu dat až VDSL2 technologie 1 ová adresa ve formátu se schránkou o velikosti 50MB 2.3 Internet ADSL Komplet Služba Internet ADSL Komplet je základní varianta služby vysokorychlostního připojení k internetu, vhodná pro domácnosti,malé firmy či samostatné kanceláře, které nemají zavedenou telefonní přípojku. Služba je včetně poplatku za telefonní přípojku (bez hlasové části). Služba Internet ADSL Standard je nabízena v následujících variantách podle maximální rychlosti stahování/zasílání dat: Internet ADSL Standard 8 Mbit maximální rychlost přenosu až 8192 kbit/s směrem k uživateli a maximální rychlost přenosu dat až 512 kbit/s směrem od uživatele. Internet ADSL Standard 16 Mbit maximální rychlost přenosu až kbit/s směrem k uživateli a maximální rychlost přenosu dat až 768 kbit/s směrem od uživatele. ADSL2+ technologie

3 1 ová adresa ve formátu se schránkou o velikosti 50M+ 2.4 Internet VDSL Komplet Služba Internet VDSL Komplet je základní varianta služby vysokorychlostního připojení k internetu, vhodná pro domácnosti,malé firmy či samostatné kanceláře, které nemají zavedenou telefonní přípojku. Služba je včetně poplatku za telefonní přípojku (bez hlasové části). Služba Internet VDSL Standard je nabízena v následujících variantách podle maximální rychlosti stahování/zasílání dat: Internet VDSL Standard 20 Mbit maximální rychlost přenosu až kbit/s směrem k uživateli a maximální rychlost přenosu dat až Internet VDSL Standard 40 Mbit maximální rychlost přenosu až kbit/s směrem k uživateli a maximální rychlost přenosu dat až 3 VDSL2 technologie ová adresa ve formátu se schránkou o velikosti 50MB 3. Zřízení služby Lhůta pro zřízení služby EMEA internet DSL činí zpravidla 14 kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy služby poskytovatelem a účastníkem. Cena za zřízení a poskytování služby jsou stanoveny v příslušném Ceníku služby EMEA Internet DSL. V těchto cenách nejsou zahrnuty zejména ceny za prodej a instalaci koncových zařízení. Tyto jednorázové ceny jsou stanoveny zvlášť, pokud se účastník s poskytovatelem nedohodnou jinak. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že je povinen hradit příslušné sjednané ceny za poskytovanou veřejně dostupnou službu (za telefonní linku) společnosti Telefónica Czech Republic, popř. jiným poskytovatelům veřejně dostupné telefonní služby. Účastník dále souhlasí a bere na vědomí, že v případě, kdy ukončí využívání hlasové části telefonní linky a bude využívat linku pouze pro službu DSL, bude mu zprovozněna služba NakedDSL. 3.1 Podmínky pro zřízení služby EMEA Internet DSL Službu EMEA Internet DSL lze zřídit pouze v případě, že na telefonní přípojce není spuštěná služba Advice On Time (AOT) na telefonní přípojce není v provozu jiná služba založená na technologii xdsl. V takovém případě musí být nejdříve služba zrušena u stávajícího poskytovatele služby

4 telefonní přípojka typu POTS (ADSL/VDSL) nebo eurolisdn2 typu A v provedení s rozhraním U (pouze ADSL) nejedná se o poskytnutí služby na telefonní přípojce, na které jsou poskytovány účastníkům zaměstnanecké výhody společnosti Telefónica Czech Republic a nebo telefonní přípojce, která má charakter služební přípojky společnosti Telefóniva Czech Republick místní telefonní vedení není určeno pro veřejné telefonní automaty (VTA), veřejné telefonní hovorny (VTH), veřejné telefonní stanice (VTS) a telefonní stanice účelové telefonní sítě (UTS) místní vedení není určeno pro neveřejné sítě (např. volaných s kódem 972, 973 a 974) na místním telefonním vedení není v provozu služba trvalého sledování alarmu poskytovaná společnosti Telefónica Czech Republic je tvořen telefonní zásuvkou s jedním konektorem na místním telefonním vedení není nasazen systém vícenásobného využití (paralelní linka) 3.2 Lhůta pro zřízení služby Emea Internet DSL s voláním Průměrná lhůta pro zřízení služby Emea Internet DSL s voláním činí 12 kalendářních dnů ode dne podpisu objednávky mezi poskytovatelem a účastníkem. 3.3 Lhůta pro zřízení služby Emea internet DSL bez volání Lhůta pro zřízení služby Emea Internet DSL bez volání se stávající aktivní veřejně dostupnou telefonní službou. V případě, že zákazník žádá v příslušné Objednávce služby zřízení služby EMEA internet DSL bez volání, přičemž zároveň žádá o zrušení aktivní veřejně dostupné telefonní služby, tak je tato služba Emea Internet DSL bez volání zřizována dvoufázově, tzn. nejdříve je zřízena ze strany poskytovatele služba Emea Internet DSL s voláním a následovně teprve dojde k ukončení veřejně dostupné telefonní služby u společnosti Telefónica O2. Průměrná lhůta pro zřízení služby Emea Internet DSL bez volání činí 25 kalendářních dnů ode dne podpisu objednávky mezi poskytovatelem a účastníkem. 4. Ceny za zřízení a poskytování služby Emea Internet DSL Ceny za zřízení a poskytování služby Emea Internet DSL jsou stanoveny v příslušných ustanoveních platného Ceníku služby Emea Internet DSL Vision DSL Standard Prodej koncových zařízení 6. Ke službě Emea Internet DSL je možnost zakoupení koncových zařízení, které standardně obsahují zařízení ZyXEL. Koncová zařízení jsou zpoplatněny dle platného deníku Vision DSL Standard Balíčky DSL k prodeji: Balíček ADSL Standard

5 1x Ethernet 10/100 RJ-45 Balíček ADSL Wireless 4x Ethernet 10/100 RJ-45 wifi Balíček VDSL Wireless 4x Ethernet 10/100 RJ-45 wifi Koncové zařízení je možné použít jak pro připojení na analogové telefonní přípojce HTS (ADSL i VDSL), tak i pro připojení na základní přípojce euroisdn2u (pouze ADSL). Součástí koncového zařízení je také rozbočovač (splitter), kabely, podrobný návod k připojení, manuál, záruční list a prohlášení o shodě, pokud není stanoveno jinak (dále jen příslušenství ). 7. Reklamace Oddělení klientského centra EMEA s.r.o. je dostupné 24 hodin denně, 365 dní v roce a hovory jsou vyřizovány nepřetržitě. Pro urychlení odstranění závady / reklamace služby poskytovatel požaduje, aby jej účastník kontaktoval co nejdříve od zjištění této závady / reklamace. Informace o závadě by měli obsahovat zejména: Identifikaci zákazníka (název, IČ, číslo zákazníka.) identifikace místa závady (adresa místa koncového bodu služby / lokalita účastníka, nebo místa závady) popis závady / reklamace datum a čas vzniku závady jméno a příjmení osoby jednající jménem účastníka a jeho telefonické spojení. Klientské centrum EMEA podnikne potřebné kroky k odstranění závady / reklamace. Pokud nelze závadu odstranit zásahem na dálku pověřené pracoviště objedná výjezd technika. Výjezd technika je v případě závady způsobené účastníkem zpoplatněn jednorázovou cenou dle platného ceníku doplňkových služeb EMEA s.r.o. Za závadu způsobenou účastníkem je pro tyto účely považován i tzv. marný výjezd technika, kterým se rozumí stav, kdy se zjistí, že porucha neexistuje nebo stav, kdy účastník neposkytuje účastníkovi potřebnou součinnost k odstranění závady služby nebo koncového zařízení.

Obsah: Č.j.: 641360/2007-SPDU-PD-F

Obsah: Č.j.: 641360/2007-SPDU-PD-F Provozní podmínky pro poskytování Veřejně dostupné služby připojení k Internetu ve znění dodatku č. 1, č.j.:619466/2005, s účinností od 1.11.2005, č. 2, č.j.: 791661/2005-SMU-PSD, s účinností od 19.12.2005,

Více

Provozní podmínky pro poskytování Veřejně dostupné služby připojení k Internetu s účinností od 1. února 2010. Obsah: Č.j.: 511635/2008-SPDU-PD-F

Provozní podmínky pro poskytování Veřejně dostupné služby připojení k Internetu s účinností od 1. února 2010. Obsah: Č.j.: 511635/2008-SPDU-PD-F Provozní podmínky pro poskytování Veřejně dostupné služby připojení k Internetu s účinností od 1. února 2010. Č.j.: 511635/2008-SPDU-PD-F Obsah: Výklad použitých pojmů...2 Článek 1 Charakteristika Služeb,

Více

SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI A POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH

SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI A POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI A POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Smlouva číslo:... 1. Smluvní strany Poskytovatel: Účastník: M.NET Studénka s.r.o., IČ: 27809927, DIČ: CZ27809927

Více

Provozní podmínky pro poskytování služeb Přenosu dat, Pronájmu okruhů a Pevného přístupu k Internetu

Provozní podmínky pro poskytování služeb Přenosu dat, Pronájmu okruhů a Pevného přístupu k Internetu Provozní podmínky pro poskytování služeb Přenosu dat, Pronájmu okruhů a Pevného přístupu k Internetu Č.j.: 322211/2009 SPDU-PD Účinnost od: 15.10.2009 Obsah: Článek 1 Úvodní ustanovení...2 Článek 2 Výklad

Více

Ceník O2 Internetové připojení

Ceník O2 Internetové připojení Ceník základní a volitelné služby Platnost od 4.8.2015 O2 Czech Republic a.s. *2 Tarif A. O 2 INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ Tarify služby s DPH Měsíční paušál bez DPH Internet Aktiv Plus PROfi *2 799,00 660,33

Více

Uživatel: (právnický subjekt)... IČO: (právnický subjekt)... DIČ: (právnický subjekt)... Jméno/kontakt na technického zástupce:...

Uživatel: (právnický subjekt)... IČO: (právnický subjekt)... DIČ: (právnický subjekt)... Jméno/kontakt na technického zástupce:... (kmenový list smlouvy) evidenční číslo smlouvy: Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Uzavřená mezi smluvními stranami OpavaNet a.s., se sídlem Příčná 2828/10, 746 01 Opava, IČ 25860011,

Více

Uživatel: (právnický subjekt)... IČ: (právnický subjekt)... DIČ: (právnický subjekt)... Jméno/kontakt na technického zástupce:...

Uživatel: (právnický subjekt)... IČ: (právnický subjekt)... DIČ: (právnický subjekt)... Jméno/kontakt na technického zástupce:... (kmenový list smlouvy) evidenční číslo smlouvy: Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Uzavřená mezi smluvními stranami Institut komunikačního vzdělávání, se sídlem Příčná 2828/10, 746

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Akciová společnost s obchodní firmou Dragon Internet, a. s., se sídlem Kosmonosy, Pod Loretou čp. 883, okres Mladá Boleslav, PSČ 293 06, identifikační číslo 27237800, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Ujednáním Všeobecných podmínek se v obecné rovině upravuje způsob a rozsah poskytování služeb elektronických komunikací na základě provedené

Více

Nabídka poskytování internetu

Nabídka poskytování internetu PRO-ISP communication is power Nabídka poskytování internetu Hledáte jistotu bleskurychlé komunikace? Se službou Internet Profi získáte absolutně spolehlivé připojení k internetu, které uspokojí i ty nejnáročnější

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Podmínky ) tvoří obecný právní

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Uzavřená mezi smluvními stranami

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Uzavřená mezi smluvními stranami (kmenový list smlouvy) evidenční číslo smlouvy: Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Uzavřená mezi smluvními stranami SM//XXXXX kde XXXXX je č. smlouvy BruntálNet o.s., se sídlem U Rybníka

Více

Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 1. Úvodní ustanovení Tyto Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Provozní

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací A. Předmět všeobecných obchodních podmínek 1. Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických

Více

Smlouva o poskytování služeb v oblasti přenosu dat číslo VZOR verze 30.5.2014

Smlouva o poskytování služeb v oblasti přenosu dat číslo VZOR verze 30.5.2014 1. Smluvní strany 1.1. poskytovatel COMA s.r.o., Masarykova 8, 57201 Polička, IČ:47471557, DIČ: CZ47471557, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové v oddíle C, vložka 3024, jejímž jednatelem

Více

Obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti M.NET Studénka s.r.o.

Obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti M.NET Studénka s.r.o. Obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti M.NET Studénka s.r.o. vydané v souladu s ust. 63 a násl. zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společností PilsFree servis, s.r.o. (dále jen nebo VOP )

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společností PilsFree servis, s.r.o. (dále jen nebo VOP ) Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společností PilsFree servis, s.r.o. (dále jen nebo VOP ) čl. 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto VOP stanovují podmínky, za nichž

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Alf servis, s.r.o.

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Alf servis, s.r.o. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Alf servis, s.r.o. 1. Definice pojmů 1.1 Všeobecné podmínky jsou tyto Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací,

Více

4 Technické podklady poskytování služby 3. 5 Registrace přístupu k síti Internet 4. 6 Vznik a zánik smluvního vztahu 5

4 Technické podklady poskytování služby 3. 5 Registrace přístupu k síti Internet 4. 6 Vznik a zánik smluvního vztahu 5 Obsah 1 Úvodní ustanovení 2 2 Základní pojmy 2 3 Předmět a rozsah služby 2 4 Technické podklady poskytování služby 3 5 Registrace přístupu k síti Internet 4 6 Vznik a zánik smluvního vztahu 5 7 Práva a

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatelem se rozumí společnost AIRWAYNET a.s. se sídlem Hládkov

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností CS21 Nextnet, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností CS21 Nextnet, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností CS21 Nextnet, s.r.o. Číslo 2014-01 účinné od 1. 5. 2014 (dále jen Všeobecné obchodní podmínky ) CS21

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

Více

1. SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ 2. DEFINICE POJMŮ

1. SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ 2. DEFINICE POJMŮ Obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací a dalších souvisejících služeb společností Fibernet a.s. pro spotřebitele platné od 1. 9. 2015 Tyto obchodní podmínky upravují provozní a

Více

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Mujtelefon.cz společností CANISTEC s.r.o. 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost CANISTEC s.r.o., (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Tesseract spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Tesseract spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Tesseract spol. s r.o. A. Předmět všeobecných obchodních podmínek 1. Všeobecné obchodní podmínky

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více