Elektrizační soustava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektrizační soustava"

Transkript

1 Elektrizační soustava A2B13PEL 2015 PEL 1

2 Elektrizační soustava elektrizační soustava vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně elektrických přípojek a přímých vedení, a systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky přenosová soustava (PS) uzlová síť zvn, vvn (ČR: 400, 220, 110 kv) páteřní, rozvedení výkonu z velkých elektráren po celém území ČR součást mezinárodního propojení, napájí DS distribuční soustava (DS) okružní a paprsková síť vvn, vn, nn (ČR: 110, 35, 22, 10, 6, 3, 0,4 kv) rozvod elektřiny ke konečným spotřebitelům regionální a lokální distribuční soustavy jmenovité napětí T sdružené mezi fázemi 1 2 U ef u t dt efektivní hodnota T 0 U1 I vyšší napětí snižuje ztráty v sítích transformace 2 2 P RI U neskladovatelnost elektrické energie 2 I1 potřeba regulace či jiné formy akumulace (mechanická, chemická, tepelná) 2015 PEL 2

3 Typy rozvodů paprskový průběžný okružní [zdroj: tzb-info.cz] 2015 PEL 3

4 Typy rozvodů mřížový (uzlový) [zdroj: tzb-info.cz] 2015 PEL 4

5 Přenosová soustava [zdroj: ČEPS] 2015 PEL 5

6 Přenosová soustava PS představuje subsystém elektrizační soustavy ČR, který propojuje všechny významné subjekty v soustavě a zajišťuje rozhodující podíl zahraniční spolupráce. Jedná se o přirozený monopol (jediná licence ERÚ). Provozovatel přenosové soustavy (PPS) ČEPS, a.s. zajišťuje přenos elektřiny, provoz, údržbu a rozvoj přenosové soustavy, dispečerské řízení elektrizační soustavy ČR v reálném čase. odpovídá za bezpečný a spolehlivý provoz PS a za její údržbu, obnovu a rozvoj včetně jejích mezisystémových propojení poskytuje přenosové služby pro uživatele přenosové soustavy zajišťuje řízení toků elektřiny v PS při respektování přenosů elektřiny mezi propojenými soustavami ostatních států a ve spolupráci s provozovateli distribučních soustav zprostředkovává i zajišťuje systémové služby podmiňující bezpečný a spolehlivý provoz ES ČR Technicky řídí systémové služby, jako je regulace výkonu a kmitočtu, regulace napětí a jalového výkonu a řídí potřebné výkonové rezervy. Jako systémovou službu dále zpracovává a testuje plán obrany PS proti šíření poruch a plán obnovy elektrizační soustavy po rozsáhlých systémových poruchách PEL 6

7 Přenosová soustava Dispečerská služba (Praha - Bohdalec) zajištění okamžité rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektřiny v ES ČR při respektování sjednaných plánů výměn elektřiny s provozovateli sousedních ES řízení toků v ES ve spolupráci s PDS, výrobci a zahraničními PPS optimalizaci napěťových poměrů v PS realizaci plánovaných vypínání prvků ES dálkové ovládání ve stanicích PS řešení havarijních stavů v PS Soustava 400 a 220 kv v ČR je koncipována tak, aby v splňovala kritérium (N - 1). Přísnější požadavky jsou kladené na zapojení jaderných elektráren. Schopnost soustavy udržet dovolené parametry chodu po výpadku jednoho prvku (vedení, transformátor, elektrárenský blok ap.), přičemž může dojít ke krátkodobému lokálnímu omezení výroby nebo spotřeby PEL 7

8 Přenosová soustava 5503 km vedení 110 kv až 400 kv kompenzační tlumivky 1346 MVAr transformační vazby 400/220 kv Hradec Z (500 MVA) Čechy střed (500 MVA) Sokolnice (500 MVA) Prosenice (500 MVA) transformace PS/110 kv 220/110 kv 200 MVA 400/110 kv 250, 350 MVA do budoucna 350 MVA autotransformátory [zdroj: ČEPS] 2015 PEL 8

9 Rozvoj PS [zdroj: ČEPS] 2015 PEL 9

10 Distribuční soustava DS je vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 110 kv a nižších sloužící k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území ČR, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky včetně elektrických přípojek ve vlastnictví PDS. DS je zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Provozovatel distribuční soustavy (PDS) je fyzická či právnická osoba, která je držitelem licence na distribuci elektřiny. odpovídá za její bezpečný a spolehlivý provoz způsobem přiměřeným ochraně životního prostředí a za její rozvoj bezpečně a hospodárně zásobuje odběratele elektřinou v požadovaném množství a kvalitě v daném čase poskytuje distribuční služby uvnitř i vně soustavy provozovatele DS zajišťuje systémové a podpůrné služby na úrovni DS Provozovatel regionální distribuční soustavy (4) DS je přímo připojena k přenosové soustavě Provozovatel lokální distribuční soustavy (LDS) (cca 300) DS není přímo připojena k přenosové soustavě na částech vyjmutých z vymezeného území provozovatele regionální DS 2015 PEL 10

11 Distribuční společnosti [zdroj: ERÚ] 2015 PEL 11

12 Distribuční společnosti [zdroj: ERÚ] 2015 PEL 12

13 Praha 2015 PEL 13

14 Výroba elektrické energie přeměna primární energie chemická (fosilní paliva, biomasa), jaderná, mechanická (voda, vítr), sluneční výroba centralizovaná relativně malý počet zdrojů o velkém výkonu nízká cena za 1 kw instalovaného výkonu negativní dopad výpadku velkého zdroje na síť přeprava elektřiny na velké vzdálenosti znamená větší ztráty rozptýlená výpadek marginálně neovlivňuje kvalitu elektrické energie v síti elektřina je vyráběna v místě spotřeby, odpadají přenosové ztráty neodpovídá historické koncepci distribučních soustav možné problémy s připojitelností (napětí, přetížení, zpětné vlivy) elektrárny systémové zapojení do systémů regulace P/f, U/Q nepredikovatelné (OZE) 2015 PEL 14

15 Struktura instalovaného výkonu v ČR ES ČR parní el. (PE) MW 49,3 % paroplynové el. (PPE) MW 6,2 % plynové a spalovací el. (PSE) 850 MW 3,9 % vodní el. (VE) MW 4,9 % přečerpávací vodní el. (PVE) MW 5,4 % jaderné el. (JE) MW 19,6 % větrné (VTE) 277 MW 1,3 % fotovoltaické (FVE) MW 9,4 % CELKEM MW 100,0 % pozn.: PE: ČU, HU, biomasa, ostatní plynná a pevná paliva PPE, PSE: ZP, bioplyn, biomasa PE, JE, PPE, PSE: tepelné oběhy, účinnost % (KVET vyšší) napětí generátorů (měničů) zvyšováno přes TRF do PS, DS 2015 PEL 15

16 Vývoj instalovaného výkonu [zdroj: ERÚ] 2015 PEL 16

17 Struktura instalovaného výkonu [zdroj: ČEPS] 2015 PEL 17

18 Bilance elektrické energie - terminologie spotřeba = zatížení výkon na přečerpání v PVE výroba elektřiny brutto = celková výroba elektřiny na svorkách generátorů výroba elektřiny netto = výroba elektřiny brutto vlastní spotřeba na výrobu elektřiny saldo bilanční suma zahraničních výměn elektrické energie. Je to rozdíl mezi celkovým dovozem elektřiny a celkovým vývozem elektřiny. Kladná hodnota představuje převahu dovozu elektřiny nad vývozem a záporná převahu vývozu nad dovozem. spotřeba elektřiny brutto = výroba elektřiny brutto celkem + saldo ES ČR spotřeba elektřiny netto = (výroba elektřiny brutto celkem + saldo ES ČR) (vlastní spotřeba na výrobu elektřiny + ztráty v sítích + spotřeba na přečerpání v PVE) 2015 PEL 18

19 Roční bilance elektřiny (2014) výroba elektřiny brutto VS využití Pn PE GWh 51,7 % 9,3 % 47 % PPE GWh 2,6 % 0,7 % 11 % PSE GWh 4,1 % 6,6 % 21 % VE GWh 2,3 % 0,9 % 10 % PVE GWh 1,2 % 1,5 % 2 % JE GWh 35,2 % 5,6 % 81 % VTE 477 GWh 0,6 % 1,7 % 20 % FVE GWh 2,5 % 0,8 % 12 % celkem GWh 100,0 % roční bilance tuzemská spotřeba netto GWh 67,8 % čerpání v PVE GWh 1,6 % ztráty v sítích GWh 4,5 % (v PS 831 GWh 0,9 %) vlastní spotřeba na výrobu GWh 7,1 % export import GWh 19,0 % výroba brutto GWh 100,0 % výroba brutto v KVET GWh 2015 PEL 19

20 Instalovaný výkon a energie Instalovaný výkon a energie PE PPE PSE VE PVE JE VTE FVE Pn (%) W (%) [zdroj: ERÚ] 2015 PEL 20

21 OZE [zdroj: ERÚ] 2015 PEL 21

22 OZE (FVE + VTE) [zdroj: ČEPS] 2015 PEL 22

23 Vývoj výroby a spotřeby 2015 PEL [zdroj: ERÚ] 23

24 Vývoj spotřeby [zdroj: ČEPS] 2015 PEL 24

25 Vývoj výroby brutto [zdroj: ČEPS] 2015 PEL 25

26 Vývoj výroby brutto [zdroj: ERÚ] 2015 PEL 26

27 Vývoj exportu a importu [zdroj: ČEPS] 2015 PEL 27

28 Spotřeba (2012) průměrná brutto spotřeba (MW) v pracovních dnech [zdroj: ERÚ] 2015 PEL 28

29 Zatížení PS (2014) [zdroj: ČEPS] 2015 PEL 29

30 Spotřeba týdenní brutto spotřeba (GWh) bez přečerpání v PVE [zdroj: ERÚ] 2015 PEL 30

31 Týdenní spotřeba říjen 2015 [zdroj: ČEPS] 2015 PEL 31

32 Denní diagram zatížení (neděle) [zdroj: ČEPS] 2015 PEL 32

33 Denní diagram zatížení (středa) [zdroj: ČEPS] 2015 PEL 33

34 DDZ ve dnech s ročními extrémy (2014) roční maximum: MW dne v 16:00 roční minimum: MW dne v 5:00 [zdroj: ČEPS] 2015 PEL 34

35 Hodnoty v PS (2014) spotřeba brutto - okamžité hodinové hodnoty roční maximum: MW dne v 16:37 roční minimum: MW dne v 4:52 Spotřeba brutto je definována (historicky) jako: výroba ± saldo - čerpání. kmitočet - 1 minutové hodnoty roční maximum: 50,128 Hz dne v 20:54 roční minimum: 49,869 Hz dne v 20:02 Kmitočet je celosystémový parametr propojených soustav ENTSO-E. Dopad na jeho hodnoty mají zejména velké poruchy v přenosových soustavách. odchylka salda ACE - 1 minutové hodnoty roční maximum: 1042 MW dne v 20:40 roční minimum: MW dne v 6:00 ACE (Area Control Error) je vypočítáváno ze skutečné odchylky salda předávaných výkonů korigované na odchylku kmitočtu. Kladné odchylky ACE (neplánovaný import) souvisejí většinou s výpadky výroby velkých bloků, záporné odchylky (neplánovaný export) souvisejí zejména s odstavováním čerpání PVE PEL 35

36 Čára trvání zatížení (2014) [zdroj: ERÚ] 2015 PEL 36

37 Frekvence v ES [zdroj: ČEPS] 2015 PEL 37

38 Frekvence v ES [zdroj: ČEPS] 2015 PEL 38

39 Regulační odchylka (ACE) [zdroj: ČEPS] 2015 PEL 39

40 Kvalita elektřiny v PS ukazatele nepřetržitosti dle vyhlášky č. 540/2005 Sb. průměrná doba trvání 1 přerušení přenosu elektřiny (min) nedodaná elektrická energie (MWh) (přes PS GWh v roce 2014) 2015 PEL [zdroj: ERÚ] 40

41 Kvalita elektřiny v DS ukazatele nepřetržitosti dle vyhlášky č. 540/2005 Sb. SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníků SAIDI (System Average Interruption Duration Index) průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníků CAIDI (Customer Average Interruption Duration Index) průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníků (= SAIDI / SAIFI) důležitý profil DS (kabelizace, způsob zapojení, hustota odběru, geografické podmínky, počet zákazníků) 2015 PEL [zdroj: ERÚ] 41

42 Kvalita elektřiny v DS [zdroj: ERÚ] 2015 PEL 42

43 Profil DS [zdroj: ERÚ] 2015 PEL 43

44 Mezinárodní propojení ES výhody možnost udržování menších výkonových záloh, zvláště pro primární regulaci jednodušší a méně provozně náročné řešení provozních stavů bezprostředně po výpadcích elektrárenských bloků výskyt menších odchylek frekvence a tedy vyšší kvalita dodávané elektrické energie možnost havarijní výpomoci mezi soustavami zvýšení spolehlivosti, jednodušší řešení poruchových stavů a menší náchylnost k jejich výskytu optimalizace využití instalovaných kapacit, účast na mezinárodním obchodě s elektrickou energií povinnosti každé synchronně propojené soustavy systém primární a sekundární regulace spolehlivostní kritérium N-1 minimalizace jalových toků po mezistátních vedení systém frekvenčního odlehčování min. 2 přenosová vedení mezi soustavami s dostatečnou kapacitou plán obrany proti šíření poruch a plán obnovy po poruše typu black-out 2015 PEL 44

45 Mezinárodní propojení ES v Evropě 2015 PEL 45

46 ENTSO-E European Network of Transmission System Operators for Electricity (od r. 2009) 41 PPS z 34 evropských zemí 424 TWh výměny mezi členskými PPS 532 milionů spotřebitelů GW instalovaný výkon TWh spotřeba km přenosových linek = UCTE + NORDEL + BALTSO + ATSOI + UKTSOA + ETSO 5 synchronních oblastí a 2 izolované systémy (Island, Kypr) propojeny DC vedením UCTE (ENTSO-E RGCE = Regional Group Continental Europe) od r jeden z nejrozsáhlejších synchronně pracujících elektrických systémů na světě decentralizované řízení podle technických pravidel, bez supercentra 2015 PEL [zdroj: ENTSO-E] 46

47 ENTSO-E 2015 PEL [zdroj: ENTSO-E] 47

48 ENTSO-E mezinárodní propojení 2015 PEL [zdroj: ENTSO-E] 48

49 ENTSO-E spotřeba vlivy meteorologické ekonomické účinnost 2015 PEL [zdroj: ENTSO-E] 49

50 ENTSO-E výroba 2015 PEL [zdroj: ENTSO-E] 50

51 ENTSO-E výroba (2013) 2015 PEL [zdroj: ENTSO-E] 51

52 ENTSO-E exporty a importy (2014) 2015 PEL 52 [zdroj: ENTSO-E]

53 ENTSO-E exporty a importy (2014) 2015 PEL 53 [zdroj: ENTSO-E]

54 Přeshraniční toky (2014) 2015 PEL [zdroj: ČEPS] 54

55 událost , oscilace uvnitř systému Frekvence ENTSO-E CE 2015 PEL 55 [zdroj: ENTSO-E]

56 Regulace činného výkonu a frekvence Neskladovatelnost elektřiny jeden ze základních problémů zajištění plynulé dodávky elektrické energie výroba musí probíhat v době, kdy se uskutečňuje spotřeba (V každý časový okamžik musí být v ES udržována rovnováha mezi výrobou a spotřebou energie.) Sv (t) = Ss (t) + Sz (t) + Sa (t) Určující je bilance činného výkonu, která se promítá do změny kmitočtu. Prvky ES jsou konstruovány pro provoz při jmenovitém kmitočtu 50 Hz. Regulace P-f je globální na úrovni propojených soustav. Regulace P vybraných elektráren. ENTSO-E CE: výkonové číslo cca MW/Hz Význam udržení f Pokles frekvence může vyvolat vibrační namáhání na lopatkách NT dílů parních turbín nedovolený provoz elektráren. Konstantní otáčky motorů (AM) jsou důležité pro spolehlivý provoz elektráren, který silně závisí na funkčnosti pomocných technologických okruhů palivo, napájecí a chladicí voda, vzduch pro spalování (čerpadla, ventilátory při poklesu f ztrácejí výkon) Frekvence slouží pro časové značky řady zařízení a systémů vyžadující synchronní čas (důležité je regulovat nejen f, ale také její integrál) PEL 56

57 statické charakteristiky Regulace činného výkonu a frekvence 2015 PEL 57

58 Regulace napětí a jalových výkonů V elektrizační soustavě platí silná závislost mezi jalovým výkonem a napětím. Û f ẐÎ RP XQ 3U f XP RQ j 3U f IND KAP Hlavními cíli regulace U a Q jsou Snížení technických ztrát v provozované distribuční soustavě a dalších nákladů provozního a investičního charakteru. nižší napětí vyšší proud vyšší napětí izolační systémy Zajištění kvality dodávky elektřiny odběratelům (stabilita napětí). Další důležitou fyzikální vlastností je lokální charakter napětí. Prakticky to znamená, že napětí může být v každém uzlu soustavy jiné. Regulátor napětí a jalových výkonů je možné implementovat decentralizovaným způsobem, kdy každý uzel soustavy s možností změny dodávky jalového výkonu má vlastní regulátor. Stručně řečeno, změnou dodávky jalového výkonu do uzlu soustavy se dosáhne změny napětí v tomto uzlu a uzlech elektricky blízkých PEL 58

59 Regulace napětí a jalových výkonů Tato změna napětí závisí nejen na velikosti změny dodávky jalového výkonu, ale také na aktuálním zapojení daného uzlu. V této souvislosti se mluví o tzv. elektrické tvrdosti uzlu (KQ), což je množství Q potřebné ke změně napětí o 1 kv v daném uzlu. Velikost KQ se liší s ohledem na napěťovou hladinu pro různé uzly stejné napěťové hladiny podle různé skladby zatížení v jednotlivých uzlech Skladbou zatížení se rozumí poměrné části zatížení ohmického, induktivního a kapacitního charakteru. Napětí v uzlech PS se má pohybovat uvnitř povoleného rozsahu : 400 kv ± 5 %, 220 kv ± 10 % a 110 kv ± 10 % 2015 PEL 59

60 Regulace napětí a jalových výkonů Pilotní uzly v ČR 8 x 400 kv, 2 x 220 kv citlivost cca 40 MVAr/kV na 400 kv, MVAr/kV na 220 kv 2015 PEL 60

61 Regulace napětí a jalových výkonů Způsoby regulace Q generátorů, tlumivky, přepínače odboček TRF (pod zatížením 110/vn; bez zatížení vn/nn) 2015 PEL 61

62 Systémové služby (SyS) = služby zajišťující kvalitu, bezpečnost a spolehlivost dodávky elektřiny z ES definovány v Kodexu přenosové soustavy (i požadavky ENTSO-E RGCE) udržování kvality elektřiny udržování výkonové rovnováhy v reálném čase obnovení provozu dispečerské řízení technicko-organizační prostředky pro zajištění SyS udržování výkonové zálohy pro primární regulaci frekvence (PR) sekundární regulace frekvence a předávaných výkonů (SR) terciární regulace výkonu využití dispečerské zálohy sekundární regulace napětí (ASRU) terciární regulace napětí zajištění stability přenosu obnovování provozu po úplném nebo částečném rozpadu soustavy (ztrátě napájení) zajištění kvality napěťové sinusovky 2015 PEL 62

63 Systémové služby jsou zajišťovány jednak prostředky PS a jednak prostřednictvím jednotlivých uživatelů PS, kteří poskytují PpS pro zajištění SyS obstarává PPS podpůrné služby dvěma způsoby: nákupem od zdrojů těchto služeb v ES ČR i v okolních soustavách vlastními prostředky (regulace Q, obrana proti šíření poruch) každý odběratel platí regulovanou cenu za SyS (Kč/MWh) podle sazeb ERÚ 2015: 105,27 Kč/MWh (bez DPH) 2015 PEL 63

64 Podpůrné služby = služby nutné k provozování ES a pro zajištění kvality a spolehlivosti dodávky el., tj. k zajištění systémových služeb Požadavky na PpS: měřitelnost se stanovenými kvantitativními parametry a způsobem měření garantovaná dostupnost služby během denního, týdenního a ročního cyklu s možností vyžádat si inspekci certifikovatelnost stanovený způsob prokazování schopnosti poskytnout služby pomocí periodických testů možnost průběžné kontroly poskytování Každý nový zdroj nad 30 MW musí poskytovat PpS (dle EZ) PEL 64

65 Podpůrné služby Primární regulace f bloku (PR) Sekundární regulace P bloku (SR) Minutová záloha (MZt) Rychle startující 15-ti minutová záloha (QS15) Snížení výkonu (SV30) Sekundární regulace U/Q (SRUQ) Schopnost ostrovního provozu (OP) Schopnost startu ze tmy (BS) Kromě podpůrných služeb obstarávaných v ES ČR využívá ČEPS pro systémovou službu Udržování výkonové rovnováhy v reálném čase dále: regulační energii obstaranou na domácím trhu v ČR regulační energii obstaranou na vyrovnávacím trhu regulační energie ze zahraničí formou operativní dodávky elektřiny ze zahraničí a do zahraničí na úrovni PS havarijní výpomoc ze synchronně propojených PS dodávka negarantované regulační energie ze zahraničí dodávka garantované regulační energie ze zahraničí dodávka regulační energie ze zahraničí v rámci spolupráce na úrovni PPS 2015 PEL 65

66 SyS Primární regulace Na úrovni propojených soustav RGCE jsou PR a SR základní systémové služby Požadavek na PR vychází z návrhové výpadku zdroje 3000 MW, který nesmí způsobit pokles frekvence o více než 200 mhz (cílem je zastavení růstu odchylky frekvence) Předepsaná hodnota PR v ES odpovídá podílu vyrobené el. energie dané ES k součtu celkové vyrobené el. energie všech propojených soustav za uplynulý rok na ES ČR připadá cca 84 MW i v okamžiku výpadku zdroje zapojeného v PR hodnota se zvyšuje o největší jednotkový rozsah zapojené PR (10 MW) splnění spolehlivostního kritéria n-1 PR musí vyregulovat odchylku do 30 s po výpadku PR funguje autonomně v regulačních oblastech (daná sumární záloha a statika) generátory zapojené do PR reagují pouze na změnu f nezávisle na dalších vlivech Automatická SyS na úrovni RGCE založená na principu solidarity při narušení rovnováhy mezi výrobou a spotřebou se na vyrovnání odchylky podílejí všechny zdroje propojených soustav, které jsou do systému PR frekvence zapojeny (ostatní regulují na původní výkon) až do doby, kdy soustava, v níž regulační odchylka (ACE) vznikla, tuto odchylku zreguluje 2015 PEL 66

67 SyS Primární regulace Rychlost aktivování primární regulační rezervy [zdroj: ENTSO-E] 2015 PEL 67

68 SyS Sekundární regulace f a salda předávaných výkonů Centrálně koordinovaná SyS na úrovni ES ČR, zajišťovaná PPS Cílem je udržovat saldo předávaných výkonů s propojenými soustavami na sjednané hodnotě (ACE = 0) a frekvenci na jmenovité hodnotě Výše odvozena od max. denní brutto spotřeby a velikosti instalovaného výkonu největšího bloku v soustavě Zajišťuje automatický sekundární regulátor frekvence a předávaných výkonů na dispečinku PS prostřednictvím terminálů elektráren a hraničních rozvoden regulační odchylka je rozdělena na všechny zdroje poskytující SR v poměru šířek pásem pro SR odchylka musí být vyregulována do 15 min od svého vzniku do SR se počítá jakýkoliv výkon dostupný do 15 min - točivá záloha, rychle startující studená záloha (VE, PVE, PSE), havarijní výpomoc ze zahraniční soustavy V rámci RGCE je založena na principu neintervence vzniklou odchylku dorovná pouze soustava (reg. oblast), v níž odchylka vznikla vyregulováním odchylky dojde k obnově PR zálohy tj. návrat primárních regulátorů turbín na střed regulačního pásma a frekvence na 50 Hz ACE = P + K* f (MW) 2015 PEL 68

69 SyS Regulace napětí Lokální služba udržování zadaného U v pilotním uzlu PS (DS) prostřednictvím prvků PS (DS) hladinové regulace transformátorů, tlumivky, synchronní kompenzátory, řízení výroby jalové energie ve zdrojích Terciární regulace napětí koordinuje zadaná napětí v pilotních uzlech pro bezpečný a ekonomický provoz ES jako celku, dispečink PPS Sekundární regulace napětí (ASRU) automaticky udržuje zadané napětí v pilotním uzlu přenosové soustavy. Zadané napětí je určeno terciární regulací napětí. automatický regulátor napětí (ARN) + skupinový regulátor Q (rozděluje na bloky) ARN v elektrárně ARN v rozvodně skupinový regulátor Q v elektrárně sekundární regulátor Q také v rozvodně 2015 PEL 69

70 Frekvenční odlehčování Omezení regulace zdrojů při poklesu f výkon lze rychle zvýšit jen do výše točivé rezervy omezení rychlosti zvýšení výkonu kvůli tepelnému namáhání v turbíně cca 10 % P n zvýšit rychle, pak cca 2 % P n / min rychlost nárůstu tlaku v kotli (a v turbíně) omezena procesem generování tepelného výkonu z paliva časové konstanty v regulátorech ES ČR 4 stupně odlehčování v rozvodnách 110 kv a 22 kv celkem 50 % zatížení 2015 PEL 70

71 Děkuji za pozornost. Ing. Jan Švec, Ph.D. ČVUT v Praze, FEL Katedra elektroenergetiky Technická 2, Praha PEL 71

Elektrizační soustava

Elektrizační soustava Elektrizační soustava A2B13PEL 2014 PEL 1 Elektrizační soustava elektrizační soustava vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně elektrických přípojek

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. leden 2015

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. leden 2015 Měsíční zpráva o provozu ES ČR leden 215 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 215 leden 215 Obsah 1 Zkratky, pojmy a základní vztahy str. 3 2 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 4 3.1

Více

P EDMLUVA. Pravidla provozování lokální distribu ní soustavy Precheza, a.s. Strana 2

P EDMLUVA. Pravidla provozování lokální distribu ní soustavy Precheza, a.s. Strana 2 Strana 2 P EDMLUVA Cílem tohoto dokumentu Pravidla provozování lokální distribu ní soustavy (PPLDS) je zve ejnit p edpisy, které stanoví minimální technické, plánovací, provozní a informa ní požadavky

Více

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

Havarijní plán. pro provozovatele lokální distribuční soustavy ŽĎAS, a.s. Adresa : ŽĎAS, a.s. Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou IČO: 46347160

Havarijní plán. pro provozovatele lokální distribuční soustavy ŽĎAS, a.s. Adresa : ŽĎAS, a.s. Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou IČO: 46347160 Havarijní plán pro provozovatele lokální distribuční soustavy ŽĎAS, a.s. Adresa : ŽĎAS, a.s. Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou IČO: 46347160 Držitel licence č.120101584 skupina 12 distribuce elektřiny

Více

Přehled právních předpisů ve vztahu k energetice

Přehled právních předpisů ve vztahu k energetice Přehled právních předpisů ve vztahu k energetice číslo ve Sbírce zákonů název předpisu řešená problematika paragraf 406/2000 359/2003 694/2004 177/2006 406/2006 (úplné znění k 1.1.2006) 574/2006 393/2007

Více

51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Změna: 81/2010 Sb. Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a

Více

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu (z pohledu ERÚ) Petr Kusý Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad www.eru.

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu (z pohledu ERÚ) Petr Kusý Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad www.eru. Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu (z pohledu ERÚ) Petr Kusý Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad www.eru.cz Obsah prezentace Stručné představení ERÚ Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře

Více

NOVÉ OBCHODNÍ P ÍLE ITOSTI A VYU ITÍ NET METERINGU

NOVÉ OBCHODNÍ P ÍLE ITOSTI A VYU ITÍ NET METERINGU NOVÉ OBCHODNÍ P ÍLE ITOSTI A VYU ITÍ NET METERINGU Jan Kanta Manažer útvaru legislativa a trh Konference Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu XI. Špindler v Mlýn hotel Horal, 13-14. dubna 2016

Více

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. pololetí 2014

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. pololetí 2014 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. pololetí 2014 Významné události ve sledovaném období: - Dne 26. 6. 2014 proběhlo rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ČEPS, a.s., v rámci

Více

M ě s í č n í h o d n o c e n í. p r o v o z u E S Č R a s l u ž e b PS. v č e r v e n c i 2 0 0 6

M ě s í č n í h o d n o c e n í. p r o v o z u E S Č R a s l u ž e b PS. v č e r v e n c i 2 0 0 6 S t r a t e g i e M ě s í č n í h o d n o c e n í p r o v o z u E S Č R a s l u ž e b PS v č e r v e n c i 2 6 1 Obsah dokumentu: 1 HODNOCENÍ PROVOZU 1.1 Hlavní provozní výsledky statistická data 3 1.2

Více

ZÁKON ze dne 28. listopadu 2000

ZÁKON ze dne 28. listopadu 2000 458/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. listopadu 2000 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) Změna: 262/2002 Sb. Změna: 151/2002

Více

Elektrizační soustava

Elektrizační soustava Elektrizační soustava 2016 1 Elektrizační soustava elektrizační soustava vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně elektrických přípojek a přímých

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Rozvoj větrných elektráren v ČR vyvolá miliardové náklady 6.6.2005

TISKOVÁ ZPRÁVA. Rozvoj větrných elektráren v ČR vyvolá miliardové náklady 6.6.2005 6.6.2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Rozvoj větrných elektráren v ČR vyvolá miliardové náklady Budoucí rozvoj větrných elektráren v ČR bude vyžadovat náklady v elektrizační soustavě, které do roku 2010 mohou dosáhnout

Více

ODBORNÝ ENERGETICKÝ SEMINÁŘ

ODBORNÝ ENERGETICKÝ SEMINÁŘ ODBORNÝ ENERGETICKÝ SEMINÁŘ PROBLEMATIKA UNBUNDLINGU ČEZ Distribuce, a. s. POSTAVENÍ DISTRIBUTORŮ ELEKTŘINY NA TRHU S ELEKTŘINOU Provozovatelé distribučních soustav (např. ČEZ Distribuce, a. s.) regulovaný

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 968 Vládní návrh na vydání zákona kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a

Více

N á v r h VYHLÁŠKA. č. /2015 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

N á v r h VYHLÁŠKA. č. /2015 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě N á v r h VYHLÁŠKA č. /2015 Sb. ze dne o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad (dále jen Úřad ) stanoví podle 98a odst. 2 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Vybraný příklad průběhu výroby elektřiny do sítě ČR. Zastoupeny jednotlivé

Více

Základní ustanovení. změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 289/2013 Sb. 31.10.2013. a) mezi přepravní soustavou a

Základní ustanovení. změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 289/2013 Sb. 31.10.2013. a) mezi přepravní soustavou a změněno s účinností od poznámka vyhláškou č 289/203 Sb 30203 08 VYHLÁŠKA ze dne 4 dubna 20 o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném

Více

MMEE cv.4-2011 Stanovení množství obchodovatelného zboží mezi zákazníkem a dodavatelem

MMEE cv.4-2011 Stanovení množství obchodovatelného zboží mezi zákazníkem a dodavatelem MMEE cv.4-2011 Stanovení množství obchodovatelného zboží mezi zákazníkem a dodavatelem Cíl: Stanovit množství obchodovatelného zboží (předmět směny) na energetickém trhu? Diagram odběru, zatížení spotřebitele

Více

Poznámky k realizaci projektu RESPO-

Poznámky k realizaci projektu RESPO- Poznámky k realizaci projektu RESPO- ostrovnímu provozu v distribuční síti energetiky jako nástroje pro zvýšení bezpečnosti dodávky elektrické energie domácnostem a subjektům kritické infrastruktury v

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2016 do 30. 06. 2018.

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2016 do 30. 06. 2018. Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2016 do 30. 06. 2018. Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen

Více

VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ Distribuce, a. s.

VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ Distribuce, a. s. VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ Distribuce, a. s. Vydává ČEZ Distribuce, a. s. 1.9.2005 www.cez-distribuce.cz Obsah 1 ÚVOD... 3 2 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY... 3 3 PODMÍNKY PRO PROVOZ VE... 3 4 KONTROLA

Více

PODMÍNKY DISTRIBUCE ELEKTŘINY v LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ ŽELEZNICE (LDSž)

PODMÍNKY DISTRIBUCE ELEKTŘINY v LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ ŽELEZNICE (LDSž) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČ: 70994234 držitel licence na distribuci číslo: 120605086 (dále jen SŽDC) vydává za účelem

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES V. Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES V. Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Změna energetického zákona 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES.

Více

Vzorový příklad Energetický model (zelená louka)

Vzorový příklad Energetický model (zelená louka) Vzorový příklad Energetický model (zelená louka) Kotel na biomasu MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800

Více

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007 CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007 Čtvrté dílčí plnění ke smlouvě č. 61 007 (Informace o průběžných výstupech řešení k 1.11.2006) EGÚ BRNO, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační

Více

Teplárna České Budějovice, a.s. Představenstvo společnosti

Teplárna České Budějovice, a.s. Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. Představenstvo společnosti Stávající stav -zdroje zdroj Novohradská 2 x 117 MW t (K11 a K12), 2 x 89 MW t (K9 a K10), kombinovaná výroba KVTE, výstupní parametry páry: 220

Více

Závěrkový list č. EL2014081411 (pro burzovní obchody se silovou elektřinou v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny)

Závěrkový list č. EL2014081411 (pro burzovní obchody se silovou elektřinou v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny) ČESKOMORAVSKÁ KOMODITNÍ BURZA KLADNO Závěrkový list č. EL2014081411 (pro burzovní obchody se silovou elektřinou v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny) Číslo aukce: 1 Dodavatel (prodávající): Zaps.

Více

Název veřejné zakázky: Dodávka elektrické energie z vysokého napětí a zemního plynu pro zařízení Fakultní nemocnice Hradec Králové - rok 2011

Název veřejné zakázky: Dodávka elektrické energie z vysokého napětí a zemního plynu pro zařízení Fakultní nemocnice Hradec Králové - rok 2011 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), na dodávku: Název veřejné zakázky:

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Forum Liberec s.r.o.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Forum Liberec s.r.o. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Forum Liberec s.r.o. PŘÍLOHA 3 KVALITA NAPĚTÍ V LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŮSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ V Liberci, srpen 2013 Vypracoval: Bc.

Více

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Energetické vzdělávání prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Zpracovávání energetických auditů a energetických posudků Podnikat v energetických odvětvích na území ČR lze na základě zákona č. 458/2000 Sb. (energetický

Více

Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na:

Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na: Vnitřní elektrické rozvody Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrické

Více

348/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

348/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 348/2005 Sb. ZÁKON ze dne 5. srpna 2005 o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů Změna: 235/2006 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 304/2007 Sb. Změna: 7/2009 Sb. Změna: 132/2010

Více

Pracovní seminář CZAEE AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE NOVÁ PŘÍLEŽITOST PRO TEPLÁRNY Hotel Yasmin 8. prosince 2009

Pracovní seminář CZAEE AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE NOVÁ PŘÍLEŽITOST PRO TEPLÁRNY Hotel Yasmin 8. prosince 2009 Úloha decentralizovaných zdrojů pro zvýšení energetické bezpečnosti a odolnosti elektrizační soustavy v kontextu aktualizované Státní energetické koncepce ČR Pracovní seminář CZAEE AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ

Více

Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE

Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE OBSAH 0. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 0.1. Vymezení obsahu přílohy... 3 0.2. Způsob vedení evidencí... 3 0.3. Hodnocené období... 4 1. VÝKONOVÉ UKAZATELE ODPADNÍ VODA... 5 1.1.

Více

Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií

Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ( 2014-2020): Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií 20. března 2013 Veletrh AMPER 2013 26.2. 2015 II. Podpora inovativního podnikání v

Více

Regulace cen tepelné energie. Ing. René Neděla Energetický regulační úřad

Regulace cen tepelné energie. Ing. René Neděla Energetický regulační úřad Regulace cen tepelné energie Ing. René Neděla Energetický regulační úřad XXVI. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ 19. - 21. ledna 2016 Základní principy regulace cen tepelné energie Ceny tepelné energie (tepla i chladu)

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. DALKIA INDUSTRY CZ, a.s. PŘÍLOHA 4

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. DALKIA INDUSTRY CZ, a.s. PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DALKIA INDUSTRY CZ, a.s. PŘÍLOHA 4 Pravidla pro paralelní provoz zdrojů se sítí nízkého nebo vysokého napětí PLDS Datum aktualizace přílohy 4: prosinec

Více

Jak je rozdělen trh s elektrickou energií

Jak je rozdělen trh s elektrickou energií 1. Co to je obchod s elektrickou energií Již od roku 2003 docházelo k postupné liberalizaci trhu s elektrickou energií, tzn. možnost zákazníků (konečných odběratelů) vybrat si svého dodavatele bez ohledu

Více

Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech. Ing. Karel Zajíček

Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech. Ing. Karel Zajíček Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech Ing. Karel Zajíček Vyhláška č. 23/ 2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Více

Společné stanovisko Energetického regulačního úřadu a Státní energetické inspekce

Společné stanovisko Energetického regulačního úřadu a Státní energetické inspekce Společné stanovisko Energetického regulačního úřadu a Státní energetické inspekce k ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně

Více

Ceník č. 1/2015 za distribuci zemního plynu

Ceník č. 1/2015 za distribuci zemního plynu Ceník č. 1/2015 za distribuci zemního plynu Platný od 1. 1. 2015 E. ON Distribuce a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice 1. Úvodní ustanovení Tento ceník obsahuje pevné ceny za distribuci zemního

Více

(1) Pro elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie platí tyto výkupní ceny a zelené bonusy a určené podmínky:

(1) Pro elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie platí tyto výkupní ceny a zelené bonusy a určené podmínky: Cenové rozhodnutí ERÚ č. 10/2005 ze dne 18. listopadu 2005, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů Energetický

Více

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel Programu rovného zacházení... 2 1.2.

Více

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA Získávání tepla ze vzduchu Tepelná čerpadla odebírající teplo ze vzduchu jsou označovaná jako vzduch-voda" případně vzduch-vzduch". Teplo obsažené

Více

Distribuce. Ing. Lucie Vokáčov

Distribuce. Ing. Lucie Vokáčov Distribuce Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Obsah Distribuce a její podstata Distribuční cesta definice pojmu Zprostředkovatelé Členění distribučních cest Tvorba distribučních cest Maloobchod

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. únor 2015

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. únor 2015 Měsíční zpráva o provozu ES ČR únor 215 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 215 únor 215 Obsah 1 Zkratky, pojmy a základní vztahy str. 3 2 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 4 3.1

Více

Implementace směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti v podmínkách ČR

Implementace směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti v podmínkách ČR o energetické účinnosti v podmínkách Odborný seminár a diskusné fórum Implemantácia smernice 2012/27/EU o energetickej efektívnosti Bratislava, Výstavisko Incheba, 26. 3. 2013 Obsah Rámec přijetí směrnice

Více

Veřejné připomínky k cenovému rozhodnutí, kterým se stanovují regulované ceny související s dodávkou elektřiny

Veřejné připomínky k cenovému rozhodnutí, kterým se stanovují regulované ceny související s dodávkou elektřiny Veřejné připomínky k cenovému rozhodnutí, kterým se stanovují regulované ceny související s dodávkou elektřiny Kategorie připomínky Rezervovaná kapacita výrobců první kategorie Subjekt Připomínka Vyhodnocení

Více

České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Tůma Ladislav České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních

Více

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Aplikační list C 206 Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Cenově příznivé, komfortní řešení regulace vybíjení akumulace Akumulace dovoluje provozovat zdroj tepla s maximální účinností

Více

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie 1. INFORMAČNÍ POVINNOSTI 1. Které organizace či orgány v ČR mi mohou poskytnout více informací o změně dodavatele? 2. Jaká mám jako spotřebitel elektřiny

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

Komentované Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2004 ze dne 20. října 2004, k cenám tepelné energie

Komentované Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2004 ze dne 20. října 2004, k cenám tepelné energie Komentované Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2004 ze dne 20. října 2004, k cenám tepelné energie Energetický regulační úřad (dále jen Úřad ) podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti

Více

VYUŽITÍ DISPEĆINKU PRO SNIŽOVÁNÍ ZTRÁT VODY

VYUŽITÍ DISPEĆINKU PRO SNIŽOVÁNÍ ZTRÁT VODY VYUŽITÍ DISPEĆINKU PRO SNIŽOVÁNÍ ZTRÁT VODY Abstrakt Oldřich Hladký 1 Způsob snižování ztrát vody ve vodovodní síti popsaný v příspěvku je nutno chápat jako soubor dlouhodobých opatření postupně realizovaných.

Více

6600 Odbor správy majetku

6600 Odbor správy majetku 6600 Odbor správy majetku 1 - zpracovává plán rozvoje spravovaných zařízení 2 - zpracovává a uzavírá smlouvy na dodávky, výkony, materiál, práce a služby pro MMB a město v rámci spravovaného majetku 3

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček Zastupitelstvo obce Černouček, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Práce pod nap tím na elektrickém za ízení nízkého a vysokého nap tí. Mgr. Marek Jelínek ISŠ Sokolnice

Práce pod nap tím na elektrickém za ízení nízkého a vysokého nap tí. Mgr. Marek Jelínek ISŠ Sokolnice Práce pod nap tím na elektrickém za ízení nízkého a vysokého nap tí Mgr. Marek Jelínek ISŠ Sokolnice Špindler v Mlýn, 16.-17.4. 2014 Školicí st edisko Sokolnice Metodika a vývoj innost od roku 1999 Ú ast

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Růžová č.p. 1951-1952, 547 01 Náchod Účel budovy: Bytový

Více

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty.

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Preambule Rada města Slavičín se usnesla podle 102 odst.3 zákona č. 128/2000Sb., vydat

Více

ELEKTROENERGETIKA JAKO STRATEGICKÝ SYSTÉM M A VZDĚLÁVÁNÍ. WORKSHOP konaný 25. února 2013

ELEKTROENERGETIKA JAKO STRATEGICKÝ SYSTÉM M A VZDĚLÁVÁNÍ. WORKSHOP konaný 25. února 2013 Inovace pro efektivní energetiku a dopravu statutárního města Plzně Akce na podporu projektu Evropské hlavní město kultury, Plzeň 2015 ELEKTROENERGETIKA JAKO STRATEGICKÝ SYSTÉM M A VZDĚLÁVÁNÍ WORKSHOP

Více

3. TELEMATIKA A PODNIKOVÉ ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY

3. TELEMATIKA A PODNIKOVÉ ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY 3. TELEMATIKA A PODNIKOVÉ ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY Informace sehrávaly v podniku bezesporu již dříve důležitou roli, ale v současnosti mohou vhodné informace v kombinaci se zlepšenými podnikovými procesy a vhodnou

Více

Rekonstrukce zdroje tepla - využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice

Rekonstrukce zdroje tepla - využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice Rekonstrukce zdroje tepla - využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice ---------------------------------------------------------------------------- Projektová část: VYTÁPĚNÍ A) Identifikační

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 22 pro držitele licence na distribuci plynu

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 22 pro držitele licence na distribuci plynu Příloha č. 5 k vyhlášce č. /2015 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 22 pro držitele licence na distribuci plynu Pravidla stanovují způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou:

Více

Problematika napájení vybraných požárně bezpečnostních zařízení - elektrické požární signalizace a nouzového osvětlení

Problematika napájení vybraných požárně bezpečnostních zařízení - elektrické požární signalizace a nouzového osvětlení Problematika napájení vybraných požárně bezpečnostních zařízení - elektrické požární signalizace a nouzového osvětlení plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ph.D. Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

D DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR DVZ 02.1. VYVEDENÍ ELEKTRICKÉHO VÝKONU TECHNICKÁ ZPRÁVA

D DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR DVZ 02.1. VYVEDENÍ ELEKTRICKÉHO VÝKONU TECHNICKÁ ZPRÁVA D. DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR DVZ 02.1. VYVEDENÍ ELEKTRICKÉHO VÝKONU TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVBA: VÝM NA ZDROJE VYTÁP NÍ MENERGO a.s. Hlávkova 463/6, Ostrava, P ívoz, PS 702 00, I 286 38 298 ÁST: PROJEKTOVÁ

Více

Model trhu s podpůrnými službami v prostředí Matlab/Simulink

Model trhu s podpůrnými službami v prostředí Matlab/Simulink Seminář Moderní nástroje pro finanční analýzu a modelování Humusoft - ČNB, Praha 23.5.27 Model trhu s podpůrnými službami v prostředí Matlab/Simulink Petr Horáček, Petr Havel, ČVUT FEL Praha Josef Fantík,

Více

Obalové hospodářství

Obalové hospodářství Část F Obalové hospodářství podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech Obsah Povinnosti firem v podnikové ekologii 1. Úvod...1 2. Základní pojmy...3 3. Povinné osoby...5 4. Přehled povinností...7 5. Právní

Více

MINAS INNOVATION PARK

MINAS INNOVATION PARK G G A R C H I C O, a. s. U H E R S K É H R A D I Š T Ě Z E L E N É N Á M Ě S T Í 1291 tel.: 576 517 107 www.archico.cz DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VYPRACOVAL GG Archico a.s., Zelené náměstí 1291,

Více

S 182/03-4706/03 V Brně dne 19. prosince 2003

S 182/03-4706/03 V Brně dne 19. prosince 2003 S 182/03-4706/03 V Brně dne 19. prosince 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 182/03, zahájeném dne 2. října 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2007 ze dne 17. září 2007, k cenám tepelné energie

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2007 ze dne 17. září 2007, k cenám tepelné energie Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2007 ze dne 17. září 2007, k cenám tepelné energie Energetický regulační úřad (dále jen Úřad ) podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů

Více

5. HODNOCENÍ EKONOMICKY VYUŽITELNÝCH ÚSPOR

5. HODNOCENÍ EKONOMICKY VYUŽITELNÝCH ÚSPOR OBSAH 5. HODNOCENÍ EKONOMICKY VYUŽITELNÝCH ÚSPOR 5.1. POTENCIÁL ÚSPOR A REALIZACE U SPOTŘEBITELSKÝCH SYSTÉMŮ 5.1.1. Sektor bydlení 5.1.2. Sektor dopravy 5.1.3. Terciální sféra 5.1.4 Sektor průmyslu 5.1.5.

Více

Soupis provedených prací elektro

Soupis provedených prací elektro Soupis provedených prací elektro Odběratel: Dodavatel: ProfiCan Zdeněk Turek, Luční 360, 387 11 Katovice IČ: 74302388 Název objektu: Objednávka: Smlouva č.: Období: Podle Vaší objednávky a v rozsahu Vámi

Více

3 Požadavky na odorizaci. (2) U výroben biometanu připojených k distribuční

3 Požadavky na odorizaci. (2) U výroben biometanu připojených k distribuční Strana 6061 459 VYHLÁŠKA ze dne 14. prosince 2012 o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků

Více

Sada nástrojů pro technická opatření pro použití partnerstvím SPIN. Hydraulické nastavení topných systémů

Sada nástrojů pro technická opatření pro použití partnerstvím SPIN. Hydraulické nastavení topných systémů Sada nástrojů pro technická opatření pro použití partnerstvím SPIN Hydraulické nastavení topných systémů únor 2016 Autor: Reinhard Ungerböck Grazer Energieagentur GmbH Kaiserfeldgasse 13/1 A 8010 Graz

Více

PRAVIDLA VYPOŘÁDACÍHO SYSTÉMU PRAVIDLA ZÚČTOVÁNÍ PXE

PRAVIDLA VYPOŘÁDACÍHO SYSTÉMU PRAVIDLA ZÚČTOVÁNÍ PXE PRAVIDLA VYPOŘÁDACÍHO SYSTÉMU PRAVIDLA ZÚČTOVÁNÍ PXE Verze č. 1 Účinná ode dne zahájení činnosti centrálního depozitáře Centrální depozitář cenných papírů, a.s. < 1 > ČÁST 1 - OBECNÁ USTANOVENÍ...5 Článek

Více

Instal a a l c a e c e O ZE E v e v eř e e ř jnýc ý h c h b udová v c á h Jiř Ji í í K al a i l n i a

Instal a a l c a e c e O ZE E v e v eř e e ř jnýc ý h c h b udová v c á h Jiř Ji í í K al a i l n i a Instalace OZE ve veřejných budovách Jiří Kalina 1/21 Rozdělení OZE Výroba tepla a chladu solární termické systémy spalování biomasy tepelná čerpadla Výroba elektrické energie solární fotovoltaické systémy

Více

Pilotní projekt - ochrana proti

Pilotní projekt - ochrana proti Pilotní projekt - ochrana proti blackoutu (Představený projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu Trvalá

Více

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Projektová dokumentace obsahuje části: Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Situace Dokumentace

Více

A. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Úvodní ustanovení

A. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Úvodní ustanovení Ceník Jihomoravské plynárenské, a.s., Severomoravské plynárenské, a.s., Východočeské plynárenské, a.s., RWE Energie, a.s., a RWE Key Account CZ, s.r.o., č. 01/2012 pro zákazníky kategorie Maloodběratel

Více

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ Obsah 1 Proč provádět úsporná opatření ve stávajících stavbách... Varianty řešení... 3 Kritéria pro výběr projektů...3 Přínosy...3.1 Přínosy energetické...3. Přínosy environmentální...

Více

ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE...

ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... Obsah: 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... 2 3.1 HODNOTY A LIMITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 2 3.2 ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCH V LOKALITĚ...

Více

3. Výzva programu NZÚ pro Rodinné domy

3. Výzva programu NZÚ pro Rodinné domy 3. Výzva programu NZÚ pro Rodinné domy Základní informace: vyčleněná alokace: při vyhlášení výzvy 500 mil. Kč + průběžné doplňován alokace (dle výnosů prodeje emisních povolenek), příjem žádostí: 22. 10.

Více

D. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ K PROVÁDĚNÍ KONTROL KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

D. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ K PROVÁDĚNÍ KONTROL KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ D. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ K PROVÁDĚNÍ KONTROL KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Ministerstvo průmyslu a obchodu 2015 ENERGETICKÝ AUDIT, ENERGETICKÝ POSUDEK A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA

Více

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET - ONLINE ZVEŘEJŇOVÁNÍ EKONOMICKÝCH DAT ÚŘADU

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET - ONLINE ZVEŘEJŇOVÁNÍ EKONOMICKÝCH DAT ÚŘADU ČÁST 2. ELEKTRONIZACE PROCESŮ A DIGITALIZACE DAT ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET - ONLINE ZVEŘEJŇOVÁNÍ EKONOMICKÝCH DAT ÚŘADU Přehled kam směřují peníze z městského rozpočtu. Přehled jaký je aktuální stav čerpání

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

NÁHRADA ZASTARALÝCH ROTAČNÍCH A STATICKÝCH STŘÍDAČŮ

NÁHRADA ZASTARALÝCH ROTAČNÍCH A STATICKÝCH STŘÍDAČŮ NÁHRADA ZASTARALÝCH ROTAČNÍCH A STATICKÝCH STŘÍDAČŮ Ing. Petr Gric, PEG s.r.o. Ing. Vladimír Korenc, Dr. Ing. Tomáš Bůbela, ELCOM, a.s. Článek pojednává o náhradě zastaralých rotačních a polovodičových

Více

Příklady na téma Úspory energie ve městech, obcích a regionech Jihočeského kraje

Příklady na téma Úspory energie ve městech, obcích a regionech Jihočeského kraje Příklady na téma Úspory energie ve městech, obcích a regionech Jihočeského kraje Využití obnovitelných zdrojů energie v Jihočeském kraji závěry UEK Z bilancí dostupné biomasy v Jihočeském kraji vyplývá,

Více

D. Dokumentace stavebního objektu

D. Dokumentace stavebního objektu Ing. Věra Kadlečková AZ PROJEKT - V projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadleckova@azproject.cz Stavebník : Stavba : OBEC BÝCHORY, BÝCHORY č.p. 57,

Více

CENÍK SLUŽBA ETHERNET. Účinnost od 1. 1. 2012 Ceny uvedeny bez i s 20% DPH 1. PODMÍNKY

CENÍK SLUŽBA ETHERNET. Účinnost od 1. 1. 2012 Ceny uvedeny bez i s 20% DPH 1. PODMÍNKY CENÍK SLUŽBA ETHERNET Účinnost od 1. 1. 2012 Ceny uvedeny bez i s 20% DPH 1. PODMÍNKY 1. Poskytování služby Ethernet se řídí Provozními podmínkami pro poskytování Veřejně dostupné služby Přenosu dat a

Více

PR MYSLOVÁ ZÓNA ZBOŽÍ

PR MYSLOVÁ ZÓNA ZBOŽÍ M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM PR MYSLOVÁ ZÓNA ZBOŽÍ Adresa: nám stí T. G. Masaryka 38 544 01 Dv r Králové nad Labem I O: 277 819 Telefon / Fax: 499 320 111 / 499 320 178 www: www.mudk.cz e-mail: starosta@mudk.cz

Více

Malé vodní elektrárny

Malé vodní elektrárny Malé vodní elektrárny Malé vodní elektrárny slouží k ekologicky šetrné výrobě elektrické energie. Mohou využívat potenciálu i těch vodních toků, které mají kolísavý průtok vody a jsou silně závislé na

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu "Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Kateřinice" 1. Identifikační ní údaje zadavatele zadavatel: Obec Kateřinice

Více

Metodický návod k problematice instalace fotovoltaické elektrárny. OREG ve spolupráci s Krajskou energetickou agenturou

Metodický návod k problematice instalace fotovoltaické elektrárny. OREG ve spolupráci s Krajskou energetickou agenturou Metodický návod k problematice instalace fotovoltaické elektrárny OREG ve spolupráci s Krajskou energetickou agenturou Listopad 2009 Metodický návod k problematice instalace fotovoltaické elektrárny Úvod

Více

Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických kontrolních bod (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci

Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických kontrolních bod (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci Ministerstvo zem d lství Komoditní úsek Sekce potraviná ských výrob - Ú ad pro potraviny j.: 18559/2010-17000 V Praze dne 1. 9. 2010 1 ÚVOD Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických

Více

Důvodová zpráva A. Obecná část

Důvodová zpráva A. Obecná část Důvodová zpráva A. Obecná část V Plánu legislativních prací vlády na 1. pololetí 2010 je pro MPO stanoven úkol předložit návrh novely zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných

Více