* * Z Á M Ě R K PROVEDENÍ CVIČENÍ ZÓNA 2015 ZÓNA 2015 CVIČNÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "* * Z Á M Ě R K PROVEDENÍ CVIČENÍ ZÓNA 2015 ZÓNA 2015 CVIČNÉ"

Transkript

1 ZÓNA 2015 CVIČNÉ MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, Praha 414 * * Č.j.: MV /PO-OKR-2014 Počet listů: 8 Přílohy: 2/8 Schvaluje: Milan Chovanec ministr vnitra Dne: Z Á M Ě R K PROVEDENÍ CVIČENÍ ZÓNA 2015 Předkládá: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba generální ředitel HZS ČR

2 PRAHA 2014 A. Úvodní ustanovení V souladu s Plánem cvičení orgánů krizového řízení upřesnění na léta , schváleným usnesením Bezpečnostní rady státu č. 8 ze dne 24. března 2014 se uskuteční v roce 2015 cvičení orgánů krizového řízení vybraných ústředních správních úřadů a Jihočeského kraje pod názvem ZÓNA Tématem cvičení je řešení mimořádné události vzniklé v souvislosti se simulovanou havárií na Jaderné elektrárně Temelín (ČEZ ETE). 1) Téma: B. Výchozí údaje pro cvičení Činnost ústředních správních úřadů, orgánů kraje a dalších subjektů při řešení události vzniklé v souvislosti se simulovanou havárií na ČEZ ETE. 2) Druh: Vnitrostátní vícestupňové cvičení orgánů krizového řízení dotčených ústředních správních úřadů, Jihočeského kraje a ČEZ ETE. 3) Cíle cvičení: Procvičit: - činnost organizace havarijní odezvy ČEZ ETE a komunikačních toků s orgány krizového řízení při vzniku a průběhu MU, - činnost orgánů krizového řízení dle VněHP ETE při MU, - činnost štábu generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR) při vzniku MU, - svolání a činnost Ústředního krizového štábu a jeho odborných pracovních skupin při vzniku MU3, - činnost orgánů krizového řízení ČR podle Úmluvy o včasném oznamování jaderné nehody, podle Úmluvy o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehody a podle Rozhodnutí Rady 87/600/Euroatom o opatřeních Společenství pro včasnou výměnu informací v případě radiační mimořádné situace, - činnost orgánů krizového řízení při přijímání neodkladných ochranných opatření (varování, ukrytí, jódová profylaxe, evakuace, dekontaminace), - svolání a činnost krizového štábu kraje, štábu HZS kraje a krizových štábů vybraných ORP a obcí podle zásad stanovených ve směrnici Ministerstva vnitra, - systém audio-video konference mezi vybranými účastníky cvičení, - uvedení RMS do havarijního režimu a činnost složek RMS, zejména letecké monitorovací skupiny, mobilních monitorovacích skupin a laboratorních skupin, - činnost technického dohledového centra ČEPS, a.s. při vzniku MU, 2

3 - činnost při předávání vstupních dat a využívání programu ESTE, - činnost krizových štábů při uplatňování a řešení požadavků na věcné zdroje, (bez jejich fyzického dodání) za využití IS Krizkom v souladu s Metodikou pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace, - činnost při obsluze informační linky na krajské úrovni, - vedení evidence údajů o přechodných změnách pobytu osob a evidence údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí podle krizového zákona s využitím směrnice a pomůcky Ministerstva vnitra. Prověřit: - aktuálnost VněHP ETE, a to zejména plánů konkrétních činností v návaznosti na plnění stanovených úkolů, - informování médií a obyvatel o vzniku MU2, - systém informování veřejnosti po vzniku MU3 s doporučením zásad jejího chování, a to zejména funkčnost (aktuálnost) součinnostních dohod s hromadnými informačními prostředky, - aktivaci a akceschopnost předurčených jednotek SDH obcí v ZHP při využívání dozimetrických přístrojů, - reálnost a aktuálnost Typového plánu - Radiační havárie, Ústředního poplachového plánu IZS a uzavřených dohod o plánované pomoci na vyžádání, - informační toky Realizační dohody mezi Policií ČR a Armádou České republiky k provedení nařízení vlády č. 465/2008 Sb., o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky při radiačních haváriích na jaderných elektrárnách, - postupy při součinnosti Ústředních správních úřadů v procesu řešení požadavků na věcné zdroje s využitím zdrojů (mimo SHR), které jsou k dispozici v majetku státu (zejména u MV ČR a MO ČR), s cílem efektivně využívat disponibilní materiální zdroje. 4) Doba provedení cvičení: září ) Orgány a organizace účastnící se cvičení: - Ústřední krizový štáb (odborná pracovní skupina ÚKŠ mediální skupina, odborná pracovní skupina ÚKŠ pro koordinaci zabezpečení věcnými zdroji), - Ministerstvo vnitra (MV - odbor bezpečnostní politiky, MV-GŘ HZS ČR, Policejní prezidium ČR, odborná pracovní skupina ÚKŠ mediální skupina), - Státní úřad pro jadernou bezpečnost, - Úřad vlády ČR (odbor pro obranu a bezpečnost), 3

4 - Správa státních hmotných rezerv (odborná pracovní skupina ÚKŠ pro koordinaci zabezpečení věcnými zdroji), - Český hydrometeorologický ústav, - Jihočeský kraj, - HZS kraje, - Policie ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, - ČEZ ETE (Technické dohledové centrum), - dotčené správní úřady na území Jihočeského kraje zajišťující úkoly při řešení radiační havárie, - HZS ČR (vyčleněné síly a prostředky), - Armáda ČR (vyčleněné síly a prostředky), - další resorty (zastoupené v ÚKŠ): - Ministerstvo obrany, - Ministerstvo zahraničních věcí, - Ministerstvo financí, - Ministerstvo zdravotnictví, - Ministerstvo zemědělství, - Ministerstvo životního prostředí, - Ministerstvo průmyslu a obchodu, - Ministerstvo dopravy, - Kancelář prezidenta republiky. 6) Osoby odpovědné za přípravu a provedení cvičení Ředitelství cvičení: Ředitel cvičení: Zástupce ředitele cvičení: Zástupce ředitele cvičení: generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba Ing. Dana Drábová, Ph.D. předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Zástupce náčelníka GŠ - ředitel SOC MO Řídící skupina: - brig. gen. Ing. Miloš Svoboda, náměstek generálního ředitele HZS ČR pro prevenci a civilní nouzovou připravenost, MV-GŘ HZS ČR, pověřen řízením cvičení, - plk. Ing. Ivan Koleňák, ředitel odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení, MV-GŘ HZS ČR, pověřen koordinací úkolů v řídící skupině při přípravě, provedení a vyhodnocení cvičení, - plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška (zástupce pplk. Ing. Jiří Matějka), odbor IZS a výkonu služby - odbor IZS a výkonu služby, MV-GŘ HZS ČR, - plk. Ing. Luděk Prudil (zástupce plk. Ing. Zdeněk Merta) odbor operačního řízení, MV-GŘ HZS ČR, - plk. Mgr. Eleonóra Tilcerová, vedoucí oddělení instruktáží a školení, odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení, MV-GŘ HZS ČR, - kpt. Mgr. Kristýna Vojtíšková, oddělení instruktáží a školení, odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení, MV-GŘ HZS ČR, - kpt. Ing. Adam Hendrych, oddělení instruktáží a školení, odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení, MV-GŘ HZS ČR, 4

5 - plk. Ing. Petr Volný, vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva, odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení, MV-GŘ HZS ČR, - kpt. Ing. Petra Gebauerová, oddělení krizového řízení, odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení, MV-GŘ HZS ČR, - kpt. Mgr. Nicole Zaoralová, tisková mluvčí, MV-GŘ HZS ČR, - Mgr. Magda Koutková, odbor bezpečnostní politiky, Ministerstvo vnitra, - Mgr. Irena Skoumalová, odbor pro obranu a bezpečnost, sekretariát BRS, Úřad vlády ČR, - Ing. František Koldus, Krizové koordinační centrum, SÚJB, - Ing. Zdeněk Votruba, Krizové koordinační centrum, SÚJB, - pplk. Ing. Rudolf Skovajsa, Společné operační centrum MO, - pplk. Ing. Milan Dubský, oddělení krizového řízení, Policejní prezidium ČR, - Ing. Miloslav Novák, odbor příprav hospodářských opatření, Správa státních hmotných rezerv, - Mgr. Ivo Novotný, vedoucí útvaru požární ochrany a havarijní připravenosti, ČEZ ETE, - Ing. Petr Gallus, útvar havarijní připravenosti, ČEZ ETE, - Ing. Marta Spálenková, vedoucí oddělení krizového řízení, Krajský úřad Jihočeského kraje, - kpt. Mgr. Lenka Novotná, oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení, HZS Jihočeského kraje, - mjr. Mgr. Bc. Josef Kovář, kancelář ředitele, Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje. Skupina rozehry: - plk. Ing. Ivan Koleňák, ředitel odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení, MV-GŘ HZS ČR, vedoucí skupiny, - pplk. Ing. Jiří Matějka, odbor IZS a výkonu služby, MV-GŘ HZS ČR, - pplk. Ing. Roman Bílý, odbor operačního řízení, MV-GŘ HZS ČR, - kpt. Ing. Silvie Kociánová, oddělení ochrany obyvatelstva, odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení, MV-GŘ HZS ČR, - plk. Ing. Daniel Miklós, MPA, vedoucí oddělení krizového řízení, odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení, MV-GŘ HZS ČR, - Ing. René Marek, oddělení podpory ochrany obyvatelstva, Institut ochrany obyvatelstva, MV-GŘ HZS ČR, - pplk. Mgr. René Grigliak, oddělení krizového řízení, Policejní prezidium ČR, - Ing. František Koldus, Krizové koordinační centrum, SÚJB, - Ing. Petr Gallus, útvar havarijní připravenosti, ČEZ ETE, - Ing. Jan Šparlinek, Český hydrometeorologický ústav. 7) Místo provedení cvičení: - pracoviště krizových štábů zapojených orgánů krizového řízení a pracoviště dotčených správních úřadů, - operační střediska složek IZS, - pracoviště Ústředního krizového štábu (MV-GŘ HZS ČR) a jeho odborných pracovních skupin, - ČEZ ETE, - zóna havarijního plánování ČEZ ETE, 5

6 - technické dohledové centrum ČEPS, a.s. 8) Výchozí situace Dne 22. září 2015 v ranních hodinách došlo k simulované události na ČEZ ETE. Událost byla klasifikována jako MU1, vzhledem k vývoji situace směnový inženýr překlasifikuje událost na MU2. Tento čas a stav je start pro zahájení cvičení ZÓNA Cvičení probíhá v podmínkách dle simulované meteorologické situace dle rozehry cvičení. 9) Období cvičení a učební úkoly 1. období Vznik mimořádné události 2. stupně na ČEZ ETE Úkoly: - překlasifikace MU1 na MU2 s podezřením na únik radioaktivních látek, - vyhlášení ochranných opatření v celém areálu ČEZ ETE, - aktivace a svolání organizace havarijní odezvy ČEZ ETE, - vyrozumění orgánů dle VniHP JE, - svolání a činnost KŠ SÚJB, ustanovení a svolání RKŠ, komunikace s orgány krizového řízení ČR, - komunikace SM ČR při přijetí oznámení o vzniku MU, - uvedení RMS do havarijního režimu a vyhlášení pohotovosti vybraným složkám RMS, - aktivace krizových štábů dotčených orgánů krizového řízení a složek IZS, - činnost OPIS HZS kraje vyrozumění dotčených orgánů a organizací, - činnost OPIS GŘ HZS ČR, - komunikace mezi krizovými štáby, - informační toky mezi SM ČR, OPIS GŘ HZS ČR, SIC MV a SOC MO, - informování médií a obyvatel o vzniku MU2. 2. období - Vznik mimořádné události 3. stupně radiační havárie na ČEZ ETE Úkoly: - překlasifikace MU2 na MU3, - vyrozumění orgánů dle VniHP JE, - realizace ochranných opatření v areálu ČEZ ETE, - varování obyvatelstva v ZHP, - vyrozumění orgánů a organizací o vzniku MU3, - činnost KŠ SÚJB a RKŠ při přípravě monitorování radiační situace komunikace s orgány krizového řízení ČR, s mezinárodními organizacemi a okolními státy, - činnost orgánů vybraných obcí při přípravě plnění úkolů a opatření k evakuaci obyvatelstva, - informování předsedy vlády o vzniku MU3 zástupcem SÚJB s požadavkem na aktivaci ÚKŠ a vyhlášení nouzového stavu, - svolání a činnost ÚKŠ a jeho stálých pracovních skupin, - vyhlášení nouzového stavu předsedou vlády ČR, - aktivace IS Krizkom, řešení požadavků na věcné zdroje, - činnosti v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, - nasazení vyčleněných sil a prostředků AČR - štábně, - činnost krizových štábů dotčených orgánů krizového řízení a složek IZS, - činnost OPIS HZS kraje a OPIS GŘ HZS ČR, 6

7 - aktivace předurčených jednotek SDH obcí v ZHP, které jsou pro účely vedení zásahu a potřeby informací o úrovních ionizujícího záření po vyhlášení MU3 vybaveny dozimetrickými prostředky, - předávání zpráv, pravidelných hlášení a informační tok od cvičících složek, orgánů a organizací, - komunikace s hromadnými informačními prostředky a informování obyvatelstva. 3. období Monitorování radiační situace Úkoly: - monitorování radiační situace vybranými složkami RMS, vyhodnocení dat, - příprava a vydání doporučení k ochranným opatřením v ZHP na základě výsledků monitorování, - příprava a plánování opatření krizovými štáby. 4. období Realizace opatření na úrovni kraje Úkoly: - činnost krizových štábů dotčených orgánů krizového řízení a složek IZS - činnost OPIS HZS kraje a OPIS GŘ HZS ČR, - příprava k provedení evakuace, - nařízení k provedení evakuace, odvolání ukrytí, - realizace evakuace, - realizace nouzové ubytování, nouzové přežití, - řešení požadavků na věcné zdroje, - předávání zpráv, pravidelných hlášení a informační tok od cvičících složek, orgánů a organizací, - komunikace s hromadnými informačními prostředky a informování obyvatelstva. C. Finanční a materiálně technické zabezpečení cvičení Náklady spojené s účastí na jednáních řídící skupiny a při cvičení, náklady na mzdové prostředky, provoz techniky a věcných prostředků, spojení, budou hrazeny z rozpočtu cvičících orgánů krizového řízení, ČEZ ETE a složek IZS. Náhrada škod způsobených v průběhu cvičení bude řešena podle ustanovení 30 zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. D. Závěrečná ustanovení Veškerá dokumentace zpracovaná pro potřebu cvičení a vytvářená v průběhu cvičení bude evidována dle platných předpisů (základní evidenci zajistí odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení MV-GŘ HZS ČR). Všechny dokumenty budou označeny v pravém horním rohu nápisem ZÓNA 2015 CVIČNÉ. Dotčené ústřední správní úřady, orgány krizového řízení Jihočeského kraje a další subjekty zapojené do cvičení zpracují dokumentaci podle vydaných pokynů a dle vlastní potřeby. O způsobu a rozsahu zapojení orgánů ORP a dotčených obcí do cvičení rozhodne hejtman Jihočeského kraje. 7

8 E. Přehled použitých zkratek Zkratka Význam AČR Armáda České republiky ČEZ ETE ČEZ, a.s. Jaderná elektrárna Temelín GŠ Generální štáb HZS hasičský záchranný sbor IS Krizkom informační systém krizové komunikace IZS integrovaný záchranný systém KŠ krizový štáb MO Ministerstvo obrany MU mimořádná událost MU1, MU2 mimořádná událost 1. stupně, mimořádná událost 2. stupně MU3 mimořádná událost 3. stupně radiační havárie MV Ministerstvo vnitra MV-GŘ HZS ČR MV- generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky OPIS operační a informační středisko ORP obec s rozšířenou působností RKŠ regionální krizový štáb RMS celostátní radiační monitorovací síť SDH sbor dobrovolných hasičů SIC MV Stálé informační centrum Ministerstva vnitra SM ČR Styčné místo České republiky SOC MO Společné operační centrum Ministerstva obrany SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost ÚKŠ Ústřední krizový štáb VněHP ETE Vnější havarijní plán pro zónu havarijního plánování Jaderné elektrárny Temelín VniHP JE Vnitřní havarijní plán jaderných elektráren ZHP zóna havarijního plánování 8

ÚDAJE PRO SPOJENÍ cvičení ZÓNA 2015

ÚDAJE PRO SPOJENÍ cvičení ZÓNA 2015 ZÓNA 2015 CVIČNÉ Příloha č. 4 k č.j.: MV- 48553-1/PO-OKR-2015 Počet listů: 13 ÚDAJE PRO SPOJENÍ cvičení ZÓNA 2015 PRAHA 2015 Tabulka spojení Poř. č. Název funkce Hodn. označení/hodnost, titul, jméno a

Více

plk. Ing. Ivan Koleňák

plk. Ing. Ivan Koleňák Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. a nařízení

Více

Zpráva o činnosti oddělení krizového řízení v roce 2013

Zpráva o činnosti oddělení krizového řízení v roce 2013 Zpráva o činnosti oddělení krizového řízení v roce 2013 1. Oblast krizového řízení a krizového plánování Řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji spolupráce při zajišťování materiálních

Více

SEZNAM PLATNÝCH POKYNŮ A ROZKAZŮ

SEZNAM PLATNÝCH POKYNŮ A ROZKAZŮ SEZNAM PLATNÝCH POKYNŮ A ROZKAZŮ uveřejněných ve Sbírce pokynů náčelníka HS Sboru PO MV ČR, Sbírce interních aktů řízení vrchního požárního rady ČR, Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j.: PO- 3655 /GŘ VZ-2003 V Praze dne 30. října 2003 S c h v a l u j e:... generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 18. března 2013 18x. března 2013 Částka: 21 O B S A H : Část I. Část II. 21.

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, poštovní přihrádka 69, 148 01 PRAHA 414

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, poštovní přihrádka 69, 148 01 PRAHA 414 ZÓNA 2015 CVIČNÉ Příloha č. 2 č. j: MV- 27623-1/PO-OKR-2014 Počet listů: 5 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, poštovní přihrádka 69, 148

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

Zpráva o činnosti oddělení krizového řízení v roce 2011

Zpráva o činnosti oddělení krizového řízení v roce 2011 Zpráva o činnosti oddělení krizového řízení v roce 2011 1. Oblast krizového řízení a krizového plánování Řešení mimořádných událostí, krizových situací a dalších neodkladných záležitostí dořešení záležitostí,

Více

Zásady k provádění odborné přípravy a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků

Zásady k provádění odborné přípravy a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků Příloha č.1 k č.j.: HSJI-37-42/1-KŘ-2005 Počet listů: 9 Zásady k provádění odborné přípravy a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků V souladu s 72 zákona č. 133/1985 Sb.,

Více

Elektronický Digitální Povodňový Portál

Elektronický Digitální Povodňový Portál Elektronický Digitální Povodňový Portál Stanoviště: Holická 210/, Dolní Ředice 533 75 Telefon: 466681987,466681988 E-mail: obec@dolniredice.cz Poznámka: Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/dolni-redice

Více

Zpráva o zhodnocení průběhu plnění Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení a stanovení dalšího postupu

Zpráva o zhodnocení průběhu plnění Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení a stanovení dalšího postupu III. Zpráva o zhodnocení průběhu plnění Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení a stanovení dalšího postupu I. Úvod Usnesením č. 14 ze dne 16. listopadu 2004 schválila Bezpečnostní rada státu (dále

Více

Jméno: Petr Kos Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 566598410

Jméno: Petr Kos Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 566598410 Elektronický Digitální Povodňový Portál Nové Město na Moravě Stanoviště: Vratislavovo nám. 103/, Nové Město na Moravě 592 31 Telefon: 566598300 E-mail: posta@nmnm.cz Jméno: Michal Šmarda Funkce v komisi:

Více

Povodňová komise městské části Brno - Černovice

Povodňová komise městské části Brno - Černovice Elektronický Digitální Povodňový Portál Povodňová komise městské části Brno - Černovice Stanoviště: Bolzanova 1/, Černovice 618 00 Telefon: 548129811 E-mail: info@cernovice.brno.cz Poznámka: Digitální

Více

I. Základní pojmy a zkratky. - provedení koordinační funkční zkoušky EPS a navazujících zařízení,

I. Základní pojmy a zkratky. - provedení koordinační funkční zkoušky EPS a navazujících zařízení, TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY pro připojení elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany operačního střediska Hasičského záchranného sboru

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 7. srpna 2003 Částka: 36 O B S A H : Část I. Část

Více

Povodňová komise obce Poličná

Povodňová komise obce Poličná Elektronický Digitální Povodňový Portál Povodňová komise obce Poličná Stanoviště: 144/, Poličná 75701 Telefon: 724205382 Poznámka: www.edpp.cz/dpp/policna Jméno: Vladimír Místecký Funkce v komisi: předseda

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 20. prosince 2011 Částka: 47 O B S A H : Část I. 47. Pokyn generálního ředitele

Více

Kontrolní činnost. MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. S pecializační kurz

Kontrolní činnost. MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. S pecializační kurz MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. MV- 117018-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: KČ Praha dne 28. srpna 2014 listů: 7 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba v.

Více

Povodňová komise městyse Cerhenice. ORP Kolín. Elektronický Digitální Povodňový Portál

Povodňová komise městyse Cerhenice. ORP Kolín. Elektronický Digitální Povodňový Portál Elektronický Digitální Povodňový Portál Povodňová komise městyse Cerhenice Stanoviště: Školská 444/, Cerhenice 28102 Telefon: 321792423 E-mail: podatelna@cerhenice.cz Poznámka: Digitální povodňový plán:

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-24000-1/PO-PVP-2016 Kódové označení: PP-P Praha 12. února 2016 listů: 17 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Dřevohostice. Elektronický Digitální Povodňový Portál

Dřevohostice. Elektronický Digitální Povodňový Portál Elektronický Digitální Povodňový Portál Dřevohostice Stanoviště: Náměstí 74/, Dřevohostice 75114 Telefon: 581297911,725136620 ou@drevohostice.cz Poznámka: Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/drevohostice

Více

Prevence závažných havárií a ochrana obyvatelstva u HZS ČR

Prevence závažných havárií a ochrana obyvatelstva u HZS ČR Prevence závažných havárií a ochrana obyvatelstva u HZS ČR Ing. Kateřina Blažková, Ph.D., Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, e-mail: katerina.blazkova@hzsmsk.cz Ing. Daniel Miklós, MPA, Ministerstvo

Více

P O K Y N. ředitele odboru interního auditu a kontroly

P O K Y N. ředitele odboru interního auditu a kontroly P O K Y N ředitele odboru interního auditu a kontroly Ročník: 2012 V Praze 15. června 2012 Číslo: 10 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ODBORU INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ A PŘEDMĚT ČINNOSTI ODBORU INTERNÍHO

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Požární řád

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Požární řád Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Požární řád Zastupitelstvo města se na svém 22. zasedání dne 26.03.2014 usnesením číslo 51/22Z/2014 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985

Více

V Ý C V I K O V Ý ROK

V Ý C V I K O V Ý ROK V Ý C V I K O V Ý ROK Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska Ústřední odborná rada velitelů Jednotka sboru dobrovolných hasičů: 2012 Základní školení celkem členů: Cyklické školení celkem členů: Strojníků

Více

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY II. INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY Podnětem ke zpracování tohoto materiálu je změna působení jednotek

Více

Organizační řád Městského úřadu Milovice

Organizační řád Městského úřadu Milovice Organizační řád Městského úřadu Milovice Čl. 1 Zásady činnosti Postavení a činnost Městského úřadu Milovice upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen zákon) v platném znění a pokud jde o působnost,

Více

ANALÝZA TAKTICKÝCH CVIČENÍ IZS Z POHLEDU ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY V KARLOVARSKÉM KRAJI V ROCE 2013

ANALÝZA TAKTICKÝCH CVIČENÍ IZS Z POHLEDU ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY V KARLOVARSKÉM KRAJI V ROCE 2013 ANALÝZA TAKTICKÝCH CVIČENÍ IZS Z POHLEDU ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY V KARLOVARSKÉM KRAJI V ROCE 2013 Robin Šín David Šteindl Tomáš Jirkal Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje Taktické cvičení

Více

Krizová komunikace v podmínkách obcí (ORP) Materiál HZS ČR pro setkání se starosty obcí ČR Zpracováno 31. 1. 2011

Krizová komunikace v podmínkách obcí (ORP) Materiál HZS ČR pro setkání se starosty obcí ČR Zpracováno 31. 1. 2011 Krizová komunikace v podmínkách obcí (ORP) Materiál HZS ČR pro setkání se starosty obcí ČR Zpracováno 31. 1. 2011 Krizová komunikace Krizová komunikace v integrovaném záchranném systému je organizována

Více

MINISTERSTVO VNITRA. ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. kurz manipulace se zvířaty při mimořádných událostech

MINISTERSTVO VNITRA. ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. kurz manipulace se zvířaty při mimořádných událostech MINISTERSTVO VNITRA ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j.: PO 2158/II-2000 V Praze dne 17. července 2000 S c h v a l u j e: Náměstek ministra vnitra a vrchní požární rada ČR v. r. UČEBNÍ OSNOVY

Více

Neodkladná zdravotnická pomoc s akreditací (NZP + AK)

Neodkladná zdravotnická pomoc s akreditací (NZP + AK) MINISTERSTVO VNITRA Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č. j. MV- 48080-1/PO-PVP-2015 Kódové označení: NZP + AK Praha 9. dubna 2015 listů: 11 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba,

Více

Školení starostů obcí. Povinnosti obce v oblasti požární ochrany 2015

Školení starostů obcí. Povinnosti obce v oblasti požární ochrany 2015 Školení starostů obcí Povinnosti obce v oblasti požární ochrany 2015 Osnova historie požární prevence povinnosti obce v samostatné působnosti povinnosti obce v přenesené působnosti povinnosti obce jakožto

Více

ORIENTACE V ZÁSAHOVÉM OBVODU JEDNOTKY

ORIENTACE V ZÁSAHOVÉM OBVODU JEDNOTKY Zásahový obvod Zásahový obvod je vymezen katastrálním územím popř. plochou území zřizovatele jednotky. 1 Důležité informace pro určení místa události (Bojový řád JPO, Metodický list č. 1/O) Pro optimální

Více

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada

Více

Směrnice rady města č. 3/2015 Pravidla pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Směrnice rady města č. 3/2015 Pravidla pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Město Strana č. 10/16 Městský úřad se ve své činnosti řídí: Příloha č. 2 na úseku samostatné působnosti zákony a obecně závaznými předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení (nařízeními vlády

Více

219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o ozbrojených silách České republiky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět právní úpravy

219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o ozbrojených silách České republiky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět právní úpravy Změna: 352/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 413/2005 Sb., 546/2005 Sb. 219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o ozbrojených silách České republiky Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Metodický návod č. 3. Řádek číslo

Metodický návod č. 3. Řádek číslo Metodický návod č. 3 Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady (vyjma údajů o technické a dopravní infrastruktuře, které jsou obsaženy v metodických návodech č. 1 a 2): Zpodrobněná příloha

Více

VÝPIS. ZÁPIS ZE 6. JEDNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY konaného 26. května 2009

VÝPIS. ZÁPIS ZE 6. JEDNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY konaného 26. května 2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE BEZPEČNOSTNÍ RADA VÝPIS ZÁPIS ZE 6. JEDNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY konaného 26. května 2009 Přítomnost: viz prezenční listina Začátek jednání: 13:30 hod Ukončení jednání: 15:15 hod

Více

54_2008_Sb 54/2008 VYHLÁŠKA. ze dne 6. února 2008

54_2008_Sb 54/2008 VYHLÁŠKA. ze dne 6. února 2008 54/2008 VYHLÁŠKA ze dne 6. února 2008 o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů Změna: 405/2008 Sb. Změna: 177/2010

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

VÝPIS. 10. Bezpečnostní rada Pardubického kraje. dne 24. března 2004

VÝPIS. 10. Bezpečnostní rada Pardubického kraje. dne 24. března 2004 VÝPIS 10. Bezpečnostní rada Pardubického kraje dne 24. března 2004 Program jednání: 1. Současný stav a výhled v organizaci Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje písemný materiál Zpráva č. 1;

Více

Základní předpisy PO. Ing. Martin Řehák

Základní předpisy PO. Ing. Martin Řehák Základní předpisy PO Zákon č. 133/1985 sb. O požární ochraně Zákon č. 238/2000 sb. O HZS ČR Zákon č. 239/2000 sb. O IZS Zákon č. 240/2000 sb. O krizovém řízení Vyhláška č. 246/2001 sb. O požární prevenci

Více

8 Ob. Metodický list číslo. Ubytování evakuovaných osob Nouzové ubytování. Vydáno dne: 2. prosince 2011 Stran: 5. I.

8 Ob. Metodický list číslo. Ubytování evakuovaných osob Nouzové ubytování. Vydáno dne: 2. prosince 2011 Stran: 5. I. Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany taktické postupy zásahu Název: Ubytování evakuovaných osob Nouzové ubytování I.

Více

PLÁN PROVEDENÍ CVIČENÍ ZÓNA 2015

PLÁN PROVEDENÍ CVIČENÍ ZÓNA 2015 ; ZÓNA 2015 CVIČNÉ MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV- 48553-1/PO-OKR-2015 Počet listů: 14 Přílohy:4/36

Více

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Č.j. MV-50650-1/PO-2008 Hasičského záchranného sboru České republiky

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Č.j. MV-50650-1/PO-2008 Hasičského záchranného sboru České republiky Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Č.j. MV-50650-1/PO-2008 Hasičského záchranného sboru České republiky Schvaluji: MUDr. Mgr. IVAN LANGER v.r. ministr vnitra ÚSTŘEDNÍ POPLACHOVÝ PLÁN INTEGROVANÉHO

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Institut ochrany obyvatelstva KURZY

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Institut ochrany obyvatelstva KURZY MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Institut ochrany obyvatelstva KURZY pro Hasičský záchranný sbor ČR, další složky Integrovaného záchranného systému,

Více

H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI

H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI BRNO, ČERVEN 2013 Název zakázky: Odpovědný řešitel: III/1699 Červená Rejštejn, Ing. Stanislav Štábl

Více

Obec Blížejov Zastupitelstvo obce 346 01 Blížejov čp. 151. Obecně závazná vyhláška obce Blížejov. č. 2/2009 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec Blížejov Zastupitelstvo obce 346 01 Blížejov čp. 151. Obecně závazná vyhláška obce Blížejov. č. 2/2009 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Blížejov Zastupitelstvo obce 346 01 Blížejov čp. 151 Obecně závazná vyhláška obce Blížejov č. 2/2009 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce Blížejov se na svém zasedání dne 5.11.2009

Více

Katastrální úřad pro Karlovarský kraj Sokolovská 875/167, 360 05 Karlovy Vary

Katastrální úřad pro Karlovarský kraj Sokolovská 875/167, 360 05 Karlovy Vary Katastrální úřad pro Karlovarský kraj Sokolovská 875/167, 360 05 Karlovy Vary V Karlových Varech 30. června 2015 Č.j.: KÚ-01481/2015-460-1001 Počet listů: 41 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D K a t a s t r á

Více

Referent: Eva Lepšíková, tel.: 257 044 241 Čj.: 48/67 010/2009-482 ze dne 23. 9. 2009

Referent: Eva Lepšíková, tel.: 257 044 241 Čj.: 48/67 010/2009-482 ze dne 23. 9. 2009 Pokyn č. D 325 Postup pro vyřešení problematiky fyzické likvidace pokutových bloků opatřených y neplatných služebních razítek útvarů Policie ČR zaniklých v souvislosti s účinností zákona č. 273/2008 Sb.,

Více

Povinnosti provozovatelů bytových domů na úseku požární ochrany

Povinnosti provozovatelů bytových domů na úseku požární ochrany Povinnosti provozovatelů bytových domů na úseku požární ochrany Stávající a vznikající nová bytová družstva nebo společenství vlastníků mají mimo jiné zákonem dané povinnosti na úseku požární ochrany.

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX003NQJT* HZSPX003NQJT Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

Seznámení fyzických a právnických osob v obci Krouna s charakterem možného ohrožení, připravenými krizovými opatřeními a způsobem jejich provedení

Seznámení fyzických a právnických osob v obci Krouna s charakterem možného ohrožení, připravenými krizovými opatřeními a způsobem jejich provedení Seznámení fyzických a právnických osob s charakterem možného ohrožení, připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení Seznámení fyzických a právnických osob v obci Krouna s charakterem

Více

Protokol o jednání hodnotící komise

Protokol o jednání hodnotící komise MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č. j.: MV-102855-34/PO-PSM-2013 Počet listů:6 Přílohy:5/18 *MVCRX01SJCM7*

Více

Město Vamberk. Část první. Článek I. Úvodní ustanovení

Město Vamberk. Část první. Článek I. Úvodní ustanovení Město Vamberk Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 19. veřejném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní škola Sloup, okres Blansko 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Č.j.: /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 20.února 2006

Více

Obecně závazná vyhláška obce Nové Dvory č. 1/2007

Obecně závazná vyhláška obce Nové Dvory č. 1/2007 Obecně závazná vyhláška obce Nové Dvory č. 1/2007 Obec Nové Dvory na základě usnesení zastupitelstva ze dne 8.3.2007 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

PLÁNU EVAKUACE BUDOV KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE

PLÁNU EVAKUACE BUDOV KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE Č.j.: KŘ/977/12 V Plzni dne 1. ledna 2013 Počet listů: 5 Přílohy: 2/23 VÝPIS Z PLÁNU EVAKUACE BUDOV KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE Přílohy: Příloha č. 1 Schémata budov s únikovými cestami a prostory

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení ( 86 odst. 2 ZVZ)

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení ( 86 odst. 2 ZVZ) Odůvodnění veřejné zakázky podle 86 odst. 2 a 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále ZVZ ) v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb. Sp.zn.: CN/96/CN/15

Více

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Copyright MV-GŘ HZS ČR Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 52763-7/PO-2008 Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Praha 2014 0 Obsah:

Více

eská republika - Ministerstvo vnitra Unie t lovýchovných organizací Policie eské republiky uzavírají smlouvu o spolupráci l. 1 Ministerstvo a unie

eská republika - Ministerstvo vnitra Unie t lovýchovných organizací Policie eské republiky uzavírají smlouvu o spolupráci l. 1 Ministerstvo a unie Č.j.: TS-245/VO-2007 Česká republika - Ministerstvo vnitra se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, zastoupená MUDr. Mgr. Ivanem Langerem - ministrem vnitra IČ: 00007064 (dále jen "ministerstvo") a Občanské

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, Praha 414, 148 01

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, Praha 414, 148 01 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, Praha 414, 148 01 Č. j. MV-85068-10/PO-OK-2010 Praha 2. prosince 2011 Počet listů: 16 Přílohy:

Více

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2015 Č.j. MSMT-33071/2014

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2015 Č.j. MSMT-33071/2014 Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2015 Č.j. MSMT-33071/2014 1. ÚVOD Postup při financování krajského a obecního školství na rok 2015 je definován

Více

Výpis usnesení ze 78. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 17. 12. 2015

Výpis usnesení ze 78. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 17. 12. 2015 RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Program: Výpis usnesení ze 78. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 17. 12. 2015 1. Změna usnesení č. 1249/2015/RK-77 ve věci poskytnutí dotace na přeshraniční

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 29/99-4032 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 29/99-4032 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 29/99-4032 Oblastní pracoviště č.10 Signatura: aj1ls101.doc Okresní pracoviště Chrudim INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec, 5. května

Více

Statut Grantové služby LČR

Statut Grantové služby LČR Statut Grantové služby LČR ÚVOD Náplní činnosti Grantové služby státního podniku Lesy České republiky, s. p. (dále jen GS a LČR ) je zajištění řádného průběhu zadávání a následného řešení projektů a výzkumných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. HSBM-432-03/2014 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 14, 614 00 Brno ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ dle 27 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Název: Reg.číslo: Výše finanční podpory: Reálné prostřední ve výuce pomocí fiktivní firmy CZ.1.07/1.1.10/01.0099 1.738.563,12 Kč Době realizace:

Více

OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2012/040520/STAV/SU/MF Přerov, dne 29.3.2012 Č.j.: Vyřizuje: Telefon:

Více

OBECNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ. Část B. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

OBECNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ. Část B. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 1b k č. j. FM-24-3/2014 Počet listů: 9 OBECNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Část B Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Elektronický vzdělávací a informační systém Hasičského záchranného

Více

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2 Obec Bítovčice Obecně závazná vyhláška obce Bítovčice č. 5/2003 Požární řád obce Zastupitelstvo obce Bítovčice se na svém zasedání dne 3.12.2003 usneslo vydat ve smyslu 10 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Více

Směrnice rektora č. 7/2014

Směrnice rektora č. 7/2014 Slezská univerzita v Opavě Směrnice rektora č. 7/2014 k pravidlům uchovávání dokumentů Operačních programů strukturálních fondů Evropské unie pro programovací období 2007-2013 Vydáno: V Opavě, březen 2014

Více

*MVCRX01T55HU* MVCRX01T55HU prvotní identifikátor

*MVCRX01T55HU* MVCRX01T55HU prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA *MVCRX01T55HU* MVCRX01T55HU prvotní identifikátor generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-2370-3/PO-IZS-2014 Praha 14. února 2014 listů: 8 Schvaluje: brig gen.

Více

Město Vimperk POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008, kterou se vydává požární řád města Vimperk. Čl. l Úvodní ustanovení

Město Vimperk POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008, kterou se vydává požární řád města Vimperk. Čl. l Úvodní ustanovení Město Vimperk Obecně závazná vyhláška č. 4/2008, kterou se vydává požární řád města Vimperk Zastupitelstvo města Vimperk se na svém zasedání dne 15.12.2008 usnesením č. 455 usneslo vydat na základě ustanovení

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č.j.: 2266/13 V Praze dne 1. srpna 2013 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 7. srpna 2013, 20 minut po skončení schůze Poslanecké sněmovny

Více

Rámcový rezortní interní protikorupční program

Rámcový rezortní interní protikorupční program III. Rámcový rezortní interní protikorupční program Ministerstvům a dalším ústředním správním úřadům je předkládána osnova představující minimální rámec rezortního interního protikorupčního programu. Její

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014 Městská policie Desná, Údolní 633, Desná v Jizerských horách ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014 Městská policie Desná Zpracoval: Ing. Miroslav ERLEBACH Desná leden 2015 Obsah: 1. Obecná

Více

V y h l á š k a Č. 02/2015. Požární řád obce. Čl. I Úvodní ustanovení

V y h l á š k a Č. 02/2015. Požární řád obce. Čl. I Úvodní ustanovení V y h l á š k a Č. 02/2015 Zastupitelstvo obce Rosička se na svém zasedání dne 29. 12. 2014 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. O/ zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Článek 1 Úvodní ustanovení Část I. - Všeobecná ustanovení 1.

Více

Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání

Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků Metodické doporučení Praha 2002 Tento metodický materiál je určen pracovníkům personálních

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR KONCEPCE PROJEDNANÉ BRS Ministr obrany Alexandr Vondra Náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Petr Pavel 4. prosinec 2012 KONCEPCE PROJEDNANÉ BRS Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil ČR Koncepce

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Město Horní Bříza. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Horní Bříza. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Horní Bříza Obecně závazná vyhláška č. 6/2011, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob Zastupitelstvo města Horní Bříza se na svém

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH ---------------------------------------------------------------------

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH --------------------------------------------------------------------- ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH --------------------------------------------------------------------- ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád je součástí vnitřního organizačního a kontrolního systému

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Ochrana obyvatelstva MODUL E Učební pomůcka pro vzdělávání v oblasti krizového řízení Mgr. Bohumír MARTÍNEK, Ph.D.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Navýšení základního kapitálu společnosti NTV cable s.r.o. pro rok 2013 2. Smlouva

Více

Městský úřad Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim. Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací

Městský úřad Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim. Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací Městský úřad Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim Váš dopis ze dne: Vaše značka: Spis. značka: Č.j.:

Více

ÚVODNÍ HLÁŠENÍ O KRIZOVÉ SITUACI

ÚVODNÍ HLÁŠENÍ O KRIZOVÉ SITUACI Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov Telefon 499 803 312, fax 499 803 417, e-mail suchankova@trutnov.cz ÚVODNÍ HLÁŠENÍ O KRIZOVÉ SITUACI I. Základní údaje k události Řešená krizová situace:

Více

Kapitola 13. ODBOR KONTROLY

Kapitola 13. ODBOR KONTROLY Kapitola 13. ODBOR KONTROLY Odbor kontroly se člení na: oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení oddělení kontroly obcí a dotací Samostatná působnost: sestavuje návrh rozpočtu příjmů

Více

Varování a vyrozumění

Varování a vyrozumění LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY: zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení CÍL A URČENÍ: 1) zabezpečení varování a informování obyvatelstva 2) vyrozumění orgánů

Více

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce Obecně závazná vyhláška města č. 2/2011 Požární řád obce Zastupitelstvo města svým usnesením ZM/2011/8/11 ze dne 31. října 2011 vydává na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1 zák. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Více

Vnitřní kontrolní systém

Vnitřní kontrolní systém Organizace: Integrovaná střední škola Cheb Vnitřní předpis číslo: 6/2010 Vnitřní kontrolní systém Platnost od: 1.4. 2010 Účinnost od: 1.4. 2010 Datum: 31.3. 2010 Vypracoval: Bc.Věra Burdová Funkce: ekonomka

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Vysoká škola logistiky o.p.s. Rozsah platnosti dokumentu: Vysoká škola logistiky o.p.s. Název: Směrnice rektora č. 2/2008 Knihovní řád knihovny VŠLG Č.j.: Spisový znak: Počet stran: 4 + 2přílohy Vypracoval:

Více

Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II.

Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A I. revokuje 196 Usnesení zastupitelstva

Více

Úhrada výdajů na dopravu delegátů ČR z prostředků Generálního sekretariátu Rady EU na jednání Rady a na jednání konaná v rámci působnosti Rady

Úhrada výdajů na dopravu delegátů ČR z prostředků Generálního sekretariátu Rady EU na jednání Rady a na jednání konaná v rámci působnosti Rady Úhrada výdajů na dopravu delegátů ČR z prostředků Generálního sekretariátu Rady EU na jednání Rady a na jednání konaná v rámci působnosti Rady - Podklad pro Výbor pro EU - Předkládací zpráva Ministerstvo

Více

Obec Líbeznice Mělnická 43 PSČ:250 65 tel.724 11 21 24. e-mail.obecnipolicie@libeznice ZPRÁVA. o činnosti Obecní policie Líbeznice rok 2014

Obec Líbeznice Mělnická 43 PSČ:250 65 tel.724 11 21 24. e-mail.obecnipolicie@libeznice ZPRÁVA. o činnosti Obecní policie Líbeznice rok 2014 OBECNÍ POLICIE LÍBEZNICE Obec Líbeznice Mělnická 43 PSČ:250 65 tel.724 11 21 24 e-mail.obecnipolicie@libeznice ZPRÁVA o činnosti Obecní policie Líbeznice rok 2014 Územní obvod Obecní policie Líbeznice,

Více

Rada Asociace krajů České republiky. 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44

Rada Asociace krajů České republiky. 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44 Rada Asociace krajů České republiky 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44 Projekt Kraje pro bezpečný internet Obsah: 1. Návrh usnesení 2. Popis

Více