TachoReader Combo Plus Uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TachoReader Combo Plus Uživatelská příručka"

Transkript

1 TachoReader Combo Plus Uživatelská příručka Verze: 5

2 TachoReader Combo Plus Uživatelská příručka Všechna práva vyhrazena Kopírování, zavádení zmen, zasílání, verej ná reprodukce a veškeré používání tohoto obsahu vyžaduj e predchozí písemný souhlas vydavatele. Názvy firem a produktu uvádené v této instrukci mohou být vyhrazenými názvy nebo vyhrazenými obchodními znackami j ej ich maj itelu. Vydavatel a také autor si na ne nenárokuj í žádná práva. Ackoli byla vynaložena zvláštní peclivost v prubehu vytvárení této dokumentace, tak prece ani vydavatel ani autor neodpovídaj í za chyby a zanedbání ani za škody zpusobené použitím informací obsažených v této dokumentaci. V žádném prípade vydavatel ani autor neodpovídaj í za nezískaný príj em ani také za žádné j iné ekonomické škody prímo nebo neprímo zpusobené nebo domnele zpusobené touto dokumentací. Okna programu j sou ve vyobrazeních (screen'ech) umístených v této instrukci a mohou se lišit tvarem a obsahem od oken vlastnené verze programu. Tento rozdíl muže nastat zvlášte v j iné verzi programu než j e verze instrukce. Výroba: ul. Karpacka 24/U2b Bielsko-Biała POLAND w w w.inelo.pl

3 3 Obsah Obsah Uvedení 4 Technické údaje 4 3. Konstrukce zařízení 5 4. Instalace 6 5. Provozní režimy zařízení 7 6. Konfigurace Přímá konfigurace na zařízení Doporučená konfigurace 7. Stahování údajů z tachografu Stahování údajů z karty řidiče Stahování údajů z karty umístěné v tachografustahování údajů z karty řidiče 10. Přenášení dat do počítače 14 1 Chybové kódy Stahování údajů z karty řidiče Stahování údajů z tachografu 1 Výměna baterie Dodatečné informace O firmě Inelo Podpora a servis FAQ (Nejčastěji kladené otázky)

4 4 Uvedení Uvedení Zařízení TachoReader Combo Plus umožňuj e stahování dat přímo z tachografu nebo z karty řidiče, bez připoj ování j iných zařízení. Zařízení dodatečně umožňuj e uchovávání dat ve své vnitřní paměti, až do okamžiku j ej ich přenesení na j iný nosič (např. na disk v počítači). Obr. TachoReader Combo Plus. Sada V soupravě se zařízením j e přibaleno: 2 baterie AA 1,5V, které napáj ej í zařízení bez nutnosti připoj ování j ej k j iným zdroj ům energie, kabel MINI-USB, s j ehož pomocí se zařízení propoj uj e s počítačem (zasílá data z paměti na disk v počítači), a také j e napáj en z počítače, 3. kabel pro načtení dat z tachografu Tacho-Combo Plus, který umožňuj e přímé napáj ení z tachografu bez nutnosti použití baterií. Technické údaje NAPÁJENÍ ZAŘÍZENÍ přímé napáj ení z tachografu kabelem TachoCombo; přímé napáj ení z počítače kabelem MINI-USB; napáj ení 2 alkalickými bateriemi AA 1,5 V - umožňuj e provedení až 1000 načtení z karty; napáj ení 2 akumulátory AA 1,2 V - počet načtení závisí na kapacitě a stupni dobití. KAPACITA ZAŘÍZENÍ vnitřní paměť 2 GB; uchovávání do načtení z karet řidičů;

5 5 Technické údaje uchovávání do načtení z digitálního tachografu. OSTATNÍ zařízení spolupracuj e se všemi tachografy a kartami řidičů dostupnými na trhu; 3 tlačítka umožňuj ící výběr režimu stahování dat z digitálního tachografu; Soubory ve vnitřní paměti zařízení ukládány ve formátu "ddd"; Soubory j sou ve vnitřní paměti zařízení ukládány podle místního času (synchronizovaného s časem počítače, na němž była provedena "konfigurace 7 "); 12 LED diod signalizuj ících stav, v j akém se nachází zařízení (např. stahování dat z tachografu, z karty řidiče). 3. Konstrukce zařízení Obr. TachoReader Combo - konstrukce zařízení. Označení portů, přes které se zařízení připoj uj e k počítači, tachografu: - slot MINI-USB přes který se zařízení připoj uj e k počítači. - zdířka Tacho-Combo přes kterou se zařízení připoj uj e k tachografu. zdířka čtečky karet řidičů. (pol.1 - obr. výše) Postupová lišta signalizuj ící postup množství stažených souborů nebo chybu během načítání (viz: Chybové kódy 16 ). 3. Hlavní dioda signalizuj e načtení/uložení na kartě a také situace (tzn. chybu načtení, započetí stahování dat z karty nebo tachografu atp.). 4. Tlačítka pro stahování dat: - normální rychlost stahování údajů krátké stisknutí j ednoho z níže uvedených tlačítek (j ednotlivý zvukový signál) spustí stahování údaj ů s rychlostí: 9600; - vysoká rychlost stahování údajů dostupná pro tachografy se standardní rychlostí

6 6 Konstrukce zařízení přenosu stisknutí a přidržení j ednoho z níže uvedených tlačítek po dobu asi 2 sek., až zazní dvoj itý zvukový signál, spustí se stahování údaj ů s rychlostí V případě, že vyberete vyšší rychlost přenosu v tachografu, který j i neumožňuj e, pak zařízení vůbec nezaháj í stahování údaj ů nebo načtení bude poškozeno. - stahuj e všechny údaj e nacházej ící se v tachografu; - stahuj e údaj e z tachografu dle dříve definované konfigurace popis j e uveden v bodě: "Konfigurace 7 "; nebo - stahuj e údaj e dle rozsahu dnů nastavených tlačítkem: ; - stahuj e údaj e z posledních 28 dnů; nebo - umožňuj e nastavit rozsah stahovaných dnů bez nutnosti připoj ení zařízení k počítači v konfiguračním okně zařízení musí být označená nabídka: Custom configuration. V takovém případě se stahování údaj ů spustí stisknutím tlačítka:. Popis j e uveden v bodě: "Přímá konfigurace na zařízení 9 ". 4. Instalace Zařízení nepodporuj e operační systém Windows 2000 a starší. Požadované příslušenství pro instalaci zařízení do počítače zařízení TachoReader Combo Plus; kabel MINI-USB. Průběh instalace Připoj it zařízení TachoReader Combo Plus do USB portu kabelem MINI-USB a počkat, až systém Windows provede automatickou instalaci. Ve správci zařízení j e možno nahlédnout na nainstalovaný TachoReader Combo Plus j ako velkokapacitní paměťové zařízení USB.

7 7 Provozní režimy zařízení 5. Provozní režimy zařízení Zařízení TachoReader Combo Plus v závislosti na tom, zda má/nemárvloženou kartu řidiče, j e/ není připoj eno k počítači nebo tachografu, pracuj e v různých režimech. Zařízení je připojeno k tachografu pomocí kabelu Tacho-Combo V takovém případě j e napáj ení z tachografu a zařízení má možnost z něj stahovat data. Zařízení je připojeno k tachografu pomocí kabelu Tacho-Combo a také má vloženou kartu řidiče V takovém případě j e zařízení napáj eno z tachografu a data mohou být stahována pouze z karty řidiče. Zařízení je připojeno k počítači pomocí kabelu MINI-USB Zařízení j e napáj eno z počítače, pracuj e v režimu USB (j e možné načtení/uložení z j eho vnitřní paměti) a také načtení dat ze zařízení programem 4Trans a TachoScan. Zařízení je připojeno k počítači pomocí kabelu MINI-USB a také má vloženou kartu řidiče V takovém případě j e zařízení napáj eno z počítače a data mohou být stahována pouze z karty řidiče. Zařízení má vloženou kartu řidiče, ale není připojeno k počítači a tachografu V takovém případě j e zařízení napáj eno bateriemi a stahuj e data z karty řidiče. 6. Konfigurace Soubory stažené z karty řidiče j sou ukládány v adresáři: CARD, místo toho soubory stažené z digitálního tachografu j sou ukládány v adresáři: TACHO. V žádném případě se nesmí přenášet, odstraňovat, ani měnit názvy těchto adresářů! Před stažením dat j e třeba vhodně nakonfigurovat klíč TachoReader, za tímto účelem j e třeba: Zapoj it zařízení do USB portu. Spustit program 4Trans / TachoScan. Menu v programu 4Trans j e j iné, než zde znázorněné popis j e uveden v nápovědě pro program 4Trans. stiskněte příslušnou ikonu; po stisknutí příslušného tlačítka vyberte nabídku: Konfigurace;

8 8 Konfigurace Okno "Konfigurace zařízení" j e možno spustit přímo ze souboru: Konfigurator, který se nachází v paměti TachoReaderu. potom v závislosti na potřebách vybrat: Obr. Okno konfigurace klíče. a. Všeobecné informace - základní informace o tachografu; b. Činnosti z tachografu - události řízení, práce, pohotovosti nebo stání rozdělené do j ednotlivých dnů: c. Od posledního stahování - rozsah stahovaných činností je nastavován od data předchozího stažení pomocí TachoReader'u; Datum posledního stažení j e ukládáno do paměti TachoReader'u, a proto pokud byla data stažena pomocí j iného zařízení, nemá to vliv na načtení prováděné TachoReader'em. Během stahování dat se doporučuj e použití této nabídky. d. od... do... - možnost nastavení libovolného rozmezí kalendářních dat pro stahované činnosti; e. poslední... - nastavení libovolného počtu posledních dnů pro stažení; f. všechno - stahování činností ze všech dnů nacházejících se v paměti digitálního tachografu; Načtení tachografu může trvat dokonce j ednu hodinu. g. události a poruchy - načtení událostí z paměti tachografu (např. řízení bez karty) a závad (např. chyběj ící napáj ení); h. Detaily údajů o rychlosti - stahování údaj ů o rychlosti zapsané tachografem;

9 9 Konfigurace Digitální tachograf zapisuj e rychlost se sekundovou frekvencí, ale uchovává v paměti pouze rychlost z posledních 24 hodin řízení. Stahování údaj ů o rychlostech prodlužuj e čas načtení o několik dalších minut. i. technické údaje z tachografu - načtení např. údaj ů o kalendářních datech kalibrace, sériovém čísle tachografu; j. driver card download - po j ej ím označení bude zařízení po připoj ení k tachografu stahovat údaj e pouze z karty řidiče (podrobný popis j e uveden v kapitole: TachoReader Combo Plus -> Stahování údaj ů z karty umístěné v tachografu 14 ); Nastavení rozsahu dnů nemá vliv na načtení karty řidiče zařízení bude vždy stahovat všechny údaje z karty řidiče. k. custom configuration - po j ej ím označení můžete provádět konfiguraci přímo na zařízení (podrobný popis j e uveden v kapitole: "Přímá konfigurace na zařízení 9 "); l. - stlačení tohoto tlačítka způsobuj e zapamatování změněné konfigurace zařízením; m. tachografu. - maže z paměti zařízení všechny soubory stažené z digitálního Před započetím mazání se doporučuj e zkontrolovat, zda data ze zařízení byla přenesena do počítače nebo na j iný nosič. 6. Přímá konfigurace na zařízení Abyste provedli přímou konfiguraci na zařízení, proveďte: Připoj te zařízení k počítači označte nabídku: Custom configuration v okně konfigurace zařízení. 7 Připoj te TachoReader Combo Plus k tachografu pomocí kabelu Tacho-Combo. Nastavení rozsahu dnů ke stažení: pod postupovou lištou j sou znázorněny číslice představuj ící rozsah posledních dnů ke stažení (např. 7 sedm posledních dnů, 60 šedesát posledních dnů atp.); abyste změnili rozsah dnů ke stažení, stiskněte tlačítko: příslušné hodnotě dnů;, až se rozsvítí dioda na

10 10 Konfigurace až se rozsvítí dioda na příslušné hodnotě dnů:. Stahování údaj ů z karty řidiče umístěné v tachografu popis j e uveden v bodě: "Stahování údaj ů z karty umístěné v tachografu 14 ". 6. Doporučená konfigurace Všimněte si, že během každého stahování údaj ů j e označena nabídka: Od posledního stahování. V průběhu prvního stahování dat TachoReader samočinně si stahne celý rozsah činností, nýbrž maximálně j eden rok dozadu. V implicitním nastavení j e označena nabídka stahování podrobných údaj ů o rychlosti. Pamatuj te, že tachograf uchovává ve své paměti rychlost pouze z posledních asi 24 hodin řízení. Během stahování údaj ů z karty řidiče označte nabídku: Driver card download. Nastavení rozsahu dnů nemá vliv na načtení karty řidiče zařízení bude vždy stahovat všechny údaj e z karty řidiče. 7. Stahování údajů z tachografu Abyste mohli stáhnout údaj e z tachografu, proveďte: Činnosti po připojení zařízení k počítači Proveďte příslušná nastavení v konfiguračním okně zařízení popis j e uveden v kapitole: "Konfigurace 7 ". V závislosti na potřebách označte/odznačte nabídku: Custom configuration popis j e uveden v kapitole: "Přímá konfigurace na zařízení 9 ".

11 11 Stahování údajů z tachografu 3. Uj istěte se, že nabídka: Driver card download j e odznačena. Činnosti ve vozidle Otočit klíčkem v zapalování do polohy II (zážeh) k rozsvícení se kontrolek na palubní desce (zapnutí tachografu). Tuto etapu se doporučuj e provést spolu s řidičem. Do slotu č. 1 nebo 2 v tachografu vložte kartu podniku / kontrolní kartu. 3. Po načtení karty tachografem potvrdit zprávu: "Zablokování tachografu ano/ne". 4. Připoj it zařízení TachoReader Combo Plus k tachografu pomocí kabelu Tacho-Combo. Umístění portu v tachografu Instrukce obsluhy tachografu. 5. Tlačítka pro stahování dat: - normální rychlost stahování údajů krátké stisknutí j ednoho z níže uvedených tlačítek (j ednotlivý zvukový signál) spustí stahování údaj ů s rychlostí: 9600; - vysoká rychlost stahování údajů dostupná pro tachografy se standardní rychlostí přenosu stisknutí a přidržení j ednoho z níže uvedených tlačítek po dobu asi 2 sek., až zazní dvoj itý zvukový signál, spustí se stahování údaj ů s rychlostí V případě, že vyberete vyšší rychlost přenosu v tachografu, který j i neumožňuj e, pak zařízení vůbec nezaháj í stahování údaj ů nebo načtení bude poškozeno. - stahuj e všechny údaj e nacházej ící se v tachografu; - stahuj e údaj e z tachografu dle dříve definované konfigurace popis j e uveden v bodě: "Konfigurace 7 "; nebo - stahuj e údaj e dle rozsahu dnů nastavených tlačítkem: ; - stahuj e údaj e z posledních 28 dnů; nebo - umožňuj e nastavit rozsah stahovaných dnů bez nutnosti připoj ení zařízení k počítači v konfiguračním okně zařízení musí být označená nabídka: Custom configuration. V takovém případě se stahování údaj ů spustí stisknutím tlačítka: zařízení 9 ".. Popis j e uveden v bodě: "Přímá konfigurace na

12 12 Stahování údajů z tachografu Po vybrání vhodného tlačítka začne červená dioda blikat a zároveň postupová lišta se začne měnit spolu s množstvím stahovaných dat. Obr. TachoReader Combo umístění vybraných součástí. V závislosti na počtu dnů stahovaných z paměti tachografu může trvat stahování dat dokonce asi 1 hodinu. Pokud se během stahování dat červená dioda nacházej ící se ve středovém bodě štítku rozsvítí asi na 4 sekundy a v tomto okamžiku zařízení vydá tři krátké akustické signály, potom asi na 2 sekundy zhasne (opakovaná operace), znamená to výskyt chyby, j e třeba se seznámit s tématem "Chybové kódy 16 ". Pokud zařízení signalizuj e chybu stažení dat, j e třeba opakovat načtení. V případě opakovaného chybného načtení j e třeba provést načtení na j iném tachografu. V případě úspěšného stažení dat na j iném tachografu j e třeba tachograf, na kterém se vyskytlo chybné načtení, odevzdat do servisu. Naopak pokud se chybné načtení bude opakovat také na j iném tachografu, j e třeba kontaktovat servis 20 výrobce zařízení TachoReader Combo Plus. 6. Po ukončení stahování začne zařízení vydávat opakuj ící se akustické signály a zároveň začnou blikat diody na postupové liště. 7. Po ukončeném načtení j e třeba odpoj it kabel Tacho-Combo od tachografu, odpoj it kabel od zařízení TachoReader Combo Plus a také vyj mout kartu podniku / kontrolní kartu. Po stlačení tlačítka pro vyj mutí karty se tachograf zeptá: "Zda zablokovat tachograf?". Doporučuj e se VŽDY zablokovat tachograf, aby neoprávněné osoby nemohly stáhnout data a také zablokovat tachograf j inou kartou podniku. 8. Údaj e budou uloženy v souboru (Reg. zn. vozidla_datum a hodina stažení údaj ů.ddd), který bude uložen do adresáře: Tacho v paměti zařízení.

13 Stahování údajů z karty řidiče Stahování údajů z karty řidiče Stahování údaj ů z karty řidiče můžete provést několika způsoby: Vložit (pokud nej sou) baterie do zařízení TachoReader Combo Plus- stahování pomocí samotného zařízení (napáj ení z baterií). Kabel Tacho-Combo - stahování pomocí zařízení a digitálního tachografu (napáj ení z tachografu). Je třeba připoj it TachoReader Combo Plus k tachografu pomocí kabelu Tacho-Combo. 3. Kabel MINI-USB - stahování pomocí zařízení a počítače (napáj ení z počítače). Je třeba připoj it TachoReader Combo Plus k počítači pomocí kabelu MINI-USB. Můžete stahovat údaj e z karty řidiče umístěné v tachografu popis j e uveden v kapitole: "Stahování údaj ů z karty umístěné v tachografu 14 ". Průběh stahování dat V závislosti na způsobu stahování dat vhodně připoj it zařízení (viz: výše) Vložit kartu řidiče do příslušného slotu TachoReader Combo Plus (obr. níže). Stahování dat z karty začíná automaticky po j ej ím vložení do slotu toto j e signalizováno akusticky a také postupným rozsvícením se diod na postupové liště. Obr. TachoReader Combo - vkládání karty řidiče. Pokud se během stahování dat červená dioda nacházej ící se ve středovém bodě štítku rozsvítí asi na 4 sekundy a v tomto okamžiku zařízení vydá tři krátké akustické signály, potom asi na 2 sekundy zhasne (opakovaná operace), znamená to výskyt chyby, j e třeba se seznámit s tématem "Chybové kódy 16 ". 3. Ukončení stahování bude signalizováno opakuj ícími se akustickými signály a zároveň blikáním diod na postupové liště. 4. Vyj mout kartu řidiče ze slotu zařízení. 5. Údaj e budou uloženy v souboru (Příj mení_první j méno_druhé j méno_datum a hodina

14 14 Stahování údajů z karty řidiče stažení údaj ů.ddd), který bude umístěn v adresáři: "Driver" v paměti zařízení. 9. Stahování údajů z karty umístěné v tachografustahování údajů z karty řidiče Spuštění stahování údaj ů z karty řidiče umístěné v tachografu můžete provést dvěma způsoby: Činnosti po připojení zařízení k počítači a) Označení nabídky: Driver card download v okně konfigurace 7 ; Předností tohoto způsobu j e to, že nemusíte zasahovat do nastavení zařízení. Naopak nevýhodou j e to, že po připoj ení zařízení k tachografu můžete stáhnout údaj e pouze a výlučně z karty řidiče. b) Označení nabídky: Custom configuration v okně konfigurace 7 ; Předností tohoto způsobu j e to, že můžete stahovat údaj e j ak z karty řidiče, tak i z tachografu. Naopak nevýhodou j e to, že musíte provést příslušná nastavení přímo na zařízení. Činnosti ve vozidle Otočte klíček v zapalování do polohy č. II (zážeh) musí se rozsvítit kontrolky na palubní desce (včetně tachografu)). Tato etapa se doporučuj e provést společně s řidičem. Do slotu č. 1 nebo 2 v tachografu vložte kartu podniku / kontrolní kartu. 3. Po načtení karty tachografem potvrďte zprávu: "Uzamčení tachografu ano/ne". 4. Do volného slotu tachografu vložte kartu řidiče, ze které maj í být staženy údaj e. 5. Připoj te zařízení TachoReader Combo Plus k tachografu pomocí kabelu Tacho-Combo. Poloha portu v tachografu viz: návod k obsluze tachografu. 6. Spuštění stahování údaj ů z karty řidiče: dle způsobu a) 14 stiskněte tlačítko: dle způsobu b) 14 (označena nabídka "Driver card download"): - spuštění stahování údajů; (označena nabídka "Custom configuration"):

15 Stahování údajů z karty umístěné v tachografustahování údajů z karty řidiče Stiskněte několikrát tlačítko: až se rozsvítí diody v poli: 180, a pak se rozsvítí dvě diody v polích 28 a 60 postupové lišty: Stiskněte tlačítko: - spuštění stahování údajů. Údaj e můžete stahovat se dvěma rychlostmi: normální rychlost stahování údajů krátké stisknutí tlačítka: spustí se stahování údaj ů s rychlostí: 9600; (j ednotlivý zvukový signál) vysoká rychlost stahování údajů - dostupná pro tachografy se standardní rychlostí přenosu stisknutí a přidržení tlačítka: po dobu asi 2 sek., až zazní dvoj itý zvukový signál, spustí se stahování údaj ů s rychlostí V případě, že vyberete vyšší rychlost přenosu v tachografu, který j i neumožňuj e, pak zařízení vůbec nezaháj í stahování údaj ů nebo načtení bude poškozeno. Pokud se během stahování údaj ů červená dioda nacházej ící se ve středovém bodu štítku rozsvítí na dobu asi 4 sekund a v této době zařízení vydá tři krátké zvukové signály, pak zhasne na dobu asi 2 sekund (opakovaný postup), znamená to vznik chyby, seznamte se s tématem "Chybové kódy 16 ". 7. Po ukončení stahování začne zařízení vydávat opakuj ící se zvukové signály se současným blikáním diod na postupové liště. 8. Po ukončeném načtení odpoj te kabel Tacho-Combo z Tachografu, odpoj te kabel ze zařízení TachoReader Combo Plus a vytáhněte kartu řidiče a kartu podniku / kontrolní kartu. Po stisknutí tlačítka pro vyj mutí karty se tachograf zeptá: "Uzamknout tachograf?". Doporučuj e se VŽDY uzamykat tachograf, aby neoprávněné osoby nemohly stáhnout údaj e a uzamknout tachograf j inou kartou podniku. 9. Údaj e budou uloženy v souboru (Příj mení_první j méno_druhé j méno_datum a hodina stažení údaj ů.ddd), který bude umístěn v adresáři: "Driver" v paměti zařízení. 15

16 16 Přenášení dat do počítače 10. Přenášení dat do počítače Soubory stažené z karty řidiče j sou ukládány v adresáři: CARD, místo toho soubory stažené z digitálního tachografu j sou ukládány v adresáři: TACHO. V žádném případě se nesmí přenášet, odstraňovat, ani měnit názvy těchto adresářů! Doporučený průběh přenášení dat ze zařízení TachoReader do počítače: Připoj te zařízení TachoReader k USB slotu v počítači. Po stisknutí příslušného tlačítka vyberte nabídku: "Načíst odečty" -> "Všechna". Menu v programu 4Trans j e j iné, než zde znázorněné popis j e uveden v nápovědě pro program 4Trans. Pokud j e zapnuta nabídka "Odstranit soubory po stažení" v menu "Nastavení programu", tak po úspěšném stažení dat do programu budou data odstraněna ze zařízení TachoReader. Za účelem rychlé a pohodlné práce se doporučuj e zapnutí této nabídky. Pokud j e zapotřebí, j e možno stáhnout libovolný soubor ze zařízení TachoReader. V tomto případě j e třeba vybrat nabídku: "Vyčistit datové soubory" -> "vybrat soubor ze seznamu" 3. Program TachoScan stáhne soubor a zanalyzuj e j ej z hlediska mj. digitálního podpisu. Pokud j e digitální podpis správný, data budou uložena v bázi programu a soubor zkopírován do počítače. TachoScan zobrazí data souboru v okně denní vizualizace (viz: "Nápověda -> program TachoScan"). Zdroj ové soubory (původní stažené soubory) budou zkopírovány (přeneseny) do příslušného adresáře nakonfigurovaného v nastavení programu. Existuj e také možnost ručního zkopírování souborů (backup) ze zařízení TachoReader do počítače bez účasti programu TachoScan. Za tímto účelem j e třeba pomocí okének nebo j iného programu pro explorování souborů zkopírovat soubory a přenést j e na požadované místo (TachoReader se nainstaluj e v počítači j ako samostatný disk s názvem "PNSTACHO"). Formát názvu souboru s údaj i staženými z tachografu: "Reg. zn. vozidla_datum a hodina stažení údaj ů (rok, měsíc, den, hodina, minuty, sekundy).ddd" (Příklad: SB_3106G_ ). Formát názvu souboru s údaj i staženými z karty řidiče: "Příj mení_první j méno_druhé j méno_datum a hodina stažení údaj ů (rok, měsíc, den, hodina, minuty, sekundy).ddd" (Příklad: Kowalski_Jan_Mateusz_ DDD). Zařízení TachoReader umožňuje uchovávat asi 2 tisíce načtení. 1 Chybové kódy Chyby zařízení TachoReader Combo Plus j sou signalizovány akustickými signály vydávanými zařízením a také blikáním příslušných diod. Červená dioda nacházej ící se ve středovém bodě štítku se rozsvěcuj e asi na 4 sekundy a v tomto

17 17 Chybové kódy okamžiku zařízení vydává tři krátké akustické signály, potom zhasne asi na 2 sekundy (opakovaná operace). Číslo chyby j e signalizováno na postupové liště. Blikání diody za stavu 0% znamená číslo chyby, blikání diody za stavu 100% znamená 8. číslo chyby (celá lišta j e rozdělená na osm částí). Je třeba si obzvlášť všimnout, ve kterém okamžiku vznikla chyba (načtení z tachografu, načtení z karty). 1 Stahování údajů z karty řidiče Čtyřnásobné plynulé rozsvícení se celého řádku postupu přímo před odečtěním karty Nízký stav baterie, j e možné stažení dat. Rychlé, třinásobné bliknutí červené diody v časových odstupech dvou vteřin Baterie j e vybita, není možné oděčíst kartu řidiče. Karta řidiče je vložená nesprávně nebo načítaná karta je jiného typu než karta řidiče Je třeba správně vložit kartu. Pokud j e načítaná karta j iného typu než karta řidiče, j e třeba j i odložit a vložit správnou. Nesprávná struktura souborů na kartě Je třeba j eště j ednou vložit kartu do zařízení a opakovat načtení. Chyba načtení dat z karty Je třeba j eště j ednou vložit kartu do zařízení a opakovat načtení. Nesprávná položka načtení v souboru karty Je třeba j eště j ednou vložit kartu do zařízení a opakovat načtení. Nesprávný certifikát souboru Je třeba j eště j ednou vložit kartu do zařízení a opakovat načtení. Chybí karta / karta vyjmuta během načtení

18 18 Chybové kódy Je třeba zj istit, zda byla karta vyj muta během stahování dat, pokud ano, j e třeba znovu opakovat načtení. Chyba načtení karty Doporučuj e se opětovné načtení karty. 1 Stahování údajů z tachografu Tachograf neodpovídá/ chybí tachograf Je třeba se uj istit, zda karta podniku byla správně vložená. Pokud karta podniku byla správně vložená, j e třeba se uj istit, zda byla načtená tachografem. Příliš malý objem stažených dat (minimum pro uložení je 500B) Je třeba opakovat načtení z tachografu. Na kartě microsd není volné místo Je třeba přenést stažené soubory z paměti TacheReader Combo Plus na j iný nosič (např. pevný disk počítače). Je požadováno minimálně 10 MB volného místa. Problém se systémem souborů na kartě Je třeba zformátovat zařízení. 1 Výměna baterie TachoReader Combo signalizuj e stav baterii ve dvou případech - viz: "Chybové kódy -> Stahování údaj ů z karty řidiče 17 ". Aby bylo možno vyměnit baterii v zařízení, j e třeba postupovat v následuj ícím pořadí. sej mout modrý gumový kryt ze zařízení; na zadním krytu zařízení j e třeba stisknout tlačítko označené šipkou (viz. obr. níže) a

19 19 Výměna baterie sej mout kryt, pod kterým j sou 2 baterie AA 1,5V; vyj mout staré a vložit nové baterie do zařízení. Obr. TachReader Combo výměna baterií. 13. Dodatečné informace 13. O firmě Inelo ul. Karpacka 24/U2b Bielsko - Biała POLAND tel.: fax.: (111)

20 20 Dodatečné informace 13. Podpora a servis SERVIS tel.: fax.: (111) FAQ (Nejčastěji kladené otázky) TachoReader Combo Plus má vloženou kartu řidiče a diody na zařízení se nerozsvěcují V tomto případě j e třeba znovu vložit kartu do zařízení a dotlačit j i tak, aby zařízení vydalo akustický signál a zároveň se rozsvítila první dioda na postupové liště. Pokud se tak nestane, j e třeba vyměnit baterie v zařízení. Pokud nepomůže výměna baterií, j e třeba kontaktovat servis 20 producenta. Po připojení zařízení TachoReader Combo Plus do počítače neblikají diody na postupové liště a zařízení není nalezeno v systému V tomto případě j e třeba znovu spustit počítač, odpoj it kabel MINI-USB od zařízení a počítače, znovu připoj it TachoReader Combo Plus k počítači. Pokud nepomůže výše uvedená činnost, j e třeba za účelem zkontrolování samotného zařízení j eho připoj ení k j inému počítači. Pokud zařízení dále nebude zobrazeno v systému, j e třeba připoj it zařízení k počítači pomocí j iného kabelu MINI-USB. Jestliže i nadále zařízení nebude fungovat, kontaktovat servis 20 výrobce. Po připojení zařízení TachoReader Combo Plus k tachografu diody na zařízení neblikají a data z tachografu nejsou stahována Je třeba zapnout/vypnout tachograf, odpoj it a znovu zapoj it zařízení k tachografu. Pokud se bude problém nadále obj evovat, j e třeba vyzkoušet zařízení na j iném tachografu. Jestliže se znovu obj eví problém na j iném tachografu, j e třeba kontaktovat servis výrobce. 20

21

Obsluha externích zařízení

Obsluha externích zařízení Obsluha externích zařízení pro stahování a přenášení dat z digitálních tachografů pomocí programu TachoScan Obsluha vnitřních zařízení - tutorial Kopírování, zavádění změn, zasílání, veřejná reprodukce

Více

Instrukce pro uživatele programu. tachoport

Instrukce pro uživatele programu. tachoport Instrukce pro uživatele programu tachoport Autoři programu: Przemysław Narloch Łukasz Bołdys Dariusz Wata Grafické zpracování: Dariusz Wata Copyright: TACHOLAB 2006 Vyhotovil: Dariusz Wata Tychy 2006 Všechna

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

Downloadkey II, první kontakt

Downloadkey II, první kontakt 4 5 8 9 10 6 7 Upozornění: Downloadkey se dodává ve dvou variantách: Jako základní verze a jako TIS-Compact II s rozšířenými softwarovými funkcemi pro archivaci a vizualizaci stažených dat. Tip: Postup

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Špionážní pero s kamerou, 720x480px

Špionážní pero s kamerou, 720x480px Špionážní pero s kamerou, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ TACHOTel manuál 2 TACHOTel Obsah Foreword I Úvod 0 3 1 Popis systému... 3 2 Systémové... požadavky 4 3 Přihlášení... do aplikace 5 II Nastavení aplikace 6 1 Instalace... a konfigurace služby ATR 6 2 Vytvoření...

Více

Elegantní brýle s HD kamerou

Elegantní brýle s HD kamerou Elegantní brýle s HD kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody HD kamera v brýlích vám umožní natáčet překvapivě kvalitní, ostré a čisté záběry s kvalitním zvukem; Velmi elegantní design s možností výměny

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 Program Vývojové prostředí RJK Řízení automatické kotelny počítač ESRAK 02.3 je určen k řízení oběhových čerpadel, směšovacích ventilů, zónových ventilů, bojlerů,

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů

Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů Přístroj je určen k registraci teploty a vlhkosti vzduchu včetně délky trvání orosení listů zejména v sadech. Data se ukládají do vnitřní paměti

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

OM-EL-USB-2. USB Záznamník vlhkosti, teploty a rosného bodu.

OM-EL-USB-2. USB Záznamník vlhkosti, teploty a rosného bodu. OM-EL-USB-2 USB Záznamník vlhkosti, teploty a rosného bodu. Tento záznamník je schopen uložit až 16382 hodnot vlhkosti v rozsahu 0 až 100%RH a 16382 hodnot teploty v rozsahu -35 až +80 C (-31 až +176 F).

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

Kamera pro domácí mazlíčky

Kamera pro domácí mazlíčky Kamera pro domácí mazlíčky Návod k použití Poslední revize: 8.4.2013 OBSAH: PŘEDMLUVA... 3 TECHNICKÉ SPECIFIKACE... 4 OPERAČNÍ INSTRUKCE... 4 Zobrazení telefonního čísla... 4 Zobrazení dostupné kapacity

Více

TL-2 DATALOGGER - TOLERANCE UNIT - PC INTERFACE

TL-2 DATALOGGER - TOLERANCE UNIT - PC INTERFACE TL-2 DATALOGGER - TOLERANCE UNIT - PC INTERFACE Návod k obsluze Říjen 2013 Úvod TL-2 je určen pro všechna měřidla s výstupem dat DIGIMATIC (Mitutoyo, Mahr). Integruje v sobě tři funkce. Umožňuje sbírat

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR Děkujeme vám za zakoupení zařízení od naší společnosti. Před použitím si přečtěte prosím tento návod k obsluze. POPIS DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK NA ČELNÍM PANELU: -

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Manuál pro mobilní aplikaci. Patron-Pro

Manuál pro mobilní aplikaci. Patron-Pro Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro 1 Obsah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Popis...3 Slovník pojmů...3 Ovládání aplikace...3 Volby v aplikaci...3 4.1. Menu...3 4.2. Zpět na seznam karet...4 Úvodní obrazovka...4

Více

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí

Více

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II NÁVOD K OBSLUZE Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II Obj. č.: 99 48 75 Digitální kamera (fotoaparát), videokamera a počítačová kamera (WebCam) v jednom! Do zabudované paměti

Více

Elegantní brýle se skrytou HD kamerou

Elegantní brýle se skrytou HD kamerou Elegantní brýle se skrytou HD kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody Velmi elegantní design s možností výměny skel za dioptrická; Skvělý poměr výkon/cena Snadné ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí UŽIVATELSKÝ MANUÁL Použití videokamery do auta -Tlačítko ON/OFF Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí Stiskněte opět tlačítko napájení OFF modrá kontrolka zhasne Upozornění:

Více

DIGI Timer 8 8 kanálové stopky se záznamem dat

DIGI Timer 8 8 kanálové stopky se záznamem dat www.dhservis.cz 8 kanálové stopky se záznamem dat Úvod Digi Timer 8 jsou osmikanálové jednoúčelové stopky, určené k časování po pěti minutových intervalech. Sdružují v sobě osm časovačů, z nichž každý

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

LA GARD 66E AUDIT MULTICODE

LA GARD 66E AUDIT MULTICODE NÁVOD K OBSLUZE Klávesnice 3125 LA GARD & MECHATRONIC s.r.o. LA GARD 66E AUDIT MULTICODE Zámky: 6040, 4300, 6441M (V1.02 a od 2004 V1.10) LED Snímač protokolu Všeobecně Každé zmáčknutí klávesy je potvrzeno

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití Hands free sada do auta U&I-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 3 NÁHLAVNÍ SADA... 3 REPRODUKTOR HANDSFREE... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE... 4 NABÍJENÍ... 5 NABÍJENÍ HEADSETU... 6 NABÍJENÍ

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Aktivací DOWN módu je možné zkrátit dobu přenosu parametrů (pouze však za klidu měniče).

Aktivací DOWN módu je možné zkrátit dobu přenosu parametrů (pouze však za klidu měniče). Software MATRIX 2.0 POZNÁMKY K INSTALACI A POUŽITÍ 1. Požadovaná zařízení K vašemu počítači potřebujete navíc kabel pro přenos dat po sériové lince s označením MX-PC. Tento kabel spojuje rozhraní vašeho

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Deska sběru dat Uživatelská příručka Vydání 2.1 Počet stran: 8 1 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Obchodní informace... 3 2.1 Příslušenství... 3 2.2 Informace o výrobci... 3 3 Popis zařízení... 4 3.1 Popis funkce...

Více

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Systémové požadavky Systémové požadavky Operační systém Microsoft Windows2000, XP, Vista, 7 Procesor Intel Pentium III s vice než 800MHz Vnitřní paměť Větší než

Více

HD AUTOKAMERA Návod k použití

HD AUTOKAMERA Návod k použití HD AUTOKAMERA Návod k použití 87231 Před použitím si pečlivě přečtěte příručku, budete tak moci lépe využít veškeré funkce, které autokamera nabízí. Pozor 1. Vložte do autokamery paměťovou kartu a naformátujte

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Sledovací zařízení PROFI disponuje umožňuje online sledování pohybu vozu, i jeho historii až 3 měsíce

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Uživatelský manuál Obsah Uživatelský manuál Obsah 2 Webový klient Základní prostředí 3 Webový klient Oblíbené položky 4 Webový klient Upload souborů 5 Webový

Více

TR75G011 FA / 05.2009. Návod k obsluze Správa hromadných garáží SGV ČESKY

TR75G011 FA / 05.2009. Návod k obsluze Správa hromadných garáží SGV ČESKY TR75G011 FA / 05.2009 Návod k obsluze Správa hromadných garáží SGV ČESKY Obsah 1 Program: Správa hromadných garáží SGV... 3 1.1 Co je program: Správa hromadných garáží SGV?... 3 1.2 Uživatelské rozhraní...

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Interface LPG / CNG Bluetooth. Instrukce k instalaci a konfiguraci zařízení v1.0 cz. U rozhraní bluetooth není instalace ovladače potřebná.

Interface LPG / CNG Bluetooth. Instrukce k instalaci a konfiguraci zařízení v1.0 cz. U rozhraní bluetooth není instalace ovladače potřebná. Interface LPG / CNG Bluetooth ProjektTECH Instrukce k instalaci a konfiguraci zařízení v1.0 cz U rozhraní bluetooth není instalace ovladače potřebná. (párovací kód: 1234) 1. Požadavky na hardware : - PC

Více

Web n walk Manager pro Apple Mac OS X. Návod pro uživatele

Web n walk Manager pro Apple Mac OS X. Návod pro uživatele Web n walk Manager pro Apple Mac OS X Návod pro uživatele Obsah 1. Úvod 3 2. Podporovaná zařízení 4 3. Požadavky na HW a SW 4 4. Instalace SW a nastavení přístupu 5 5. Hlavní okno 6 6. Nastavení sítě a

Více

Mini DVR s jedním kanálem

Mini DVR s jedním kanálem Mini DVR s jedním kanálem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Velmi příznivá cena www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace

Více

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S G1362 Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 1 2 3 4 5 6 7 8 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro volání nebo

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62 Instalační příručka pro NAS servery řady AS61/62 Obsah balení Model AS6102T AS6104T AS6202T AS6204T x1 x1 x1 x1 Kabel k adaptéru x1 x1 x1 x1 AC Adaptér x2 x2 x2 x2 RJ45 Network kabel x8 x16 x8 x16 Šroubky

Více

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY Návod k obsluze Ovládací prvky 1. Tlačítka SCANNER Slouží pro výběr jakéhokoliv z dvanácti připojených zařízení. Tlačítky volíte, jaké DMX kanály bude zařízení používat. Tlačítko Scanner 1 ovládá kanál

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy (Uživatelská příručka) Obsah 1. Představení programu Gluco Diary a. Uživatelská příručka b. Zákaznický servis 2. Součásti programu Gluco Diary 3. Požadavky

Více

Instalace. Návod na instalaci a licencování ESI[tronic] 2.0. 1. Spuštění instalace z DVD ESI[tronic] 2.0 DVD 1 - soubor Setup.exe. 4.

Instalace. Návod na instalaci a licencování ESI[tronic] 2.0. 1. Spuštění instalace z DVD ESI[tronic] 2.0 DVD 1 - soubor Setup.exe. 4. Instalace 1. Spuštění instalace z DVD ESI[tronic] 2.0 DVD 1 - soubor Setup.exe 2. Volba jazyka 4. Volba země 3. Povolení migrace 5. Odsouhlasení licence Jen při první instalaci na PC, kde je již nainstalován

Více

Instalace programu ProVIS

Instalace programu ProVIS Instalace programu ProVIS Tento program umožňuje instalovat program ProVIS. Umožňuje vybrat, kam se bude instalovat, a jednotlivé součásti instalace. Instalace probíhá v několika krocích. Každý krok má

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S G1342 Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro

Více

3. Přijímá GPSBIKE signál uvnitř budovy? - GPS signál bývá rušen kovy a zdmi, z tohoto důvodu nedoporučujeme používání GPSBIKE uvnitř budovy.

3. Přijímá GPSBIKE signál uvnitř budovy? - GPS signál bývá rušen kovy a zdmi, z tohoto důvodu nedoporučujeme používání GPSBIKE uvnitř budovy. NÁVOD K POUŽITÍ 1. UPOZORNĚNÍ 1.1 Informace Před používáním si přečtěte následující informace. 1.2 Bezpečnostní informace 1. Během řízení vždy sledujte silniční provoz. 2. Během jízdy neměňte nastavení

Více

Návod na instalaci programu evito Win Service. Instalace programu evito Win Service

Návod na instalaci programu evito Win Service. Instalace programu evito Win Service Návod na instalaci programu evito Win Service USB ANT+ je zařízení určené pro přenos naměřených hodnot prostřednictvím PC. Zajišťuje komunikaci ve chvíli, kdy je vloženo do USB slotu v počítači. Podmínkou

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign?

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign? Obnova certifikátu Před vypršením platnosti certifikátů si musí uživatelé ProID+ esign požádat o nový certifikát. Otázky, spojené s obnovou, a postup obnovy certifikátu na kartě ProID+ esign jsou uvedeny

Více

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 1 / 9 JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 2012 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz

Více

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR Děkujeme vám za zakoupení zařízení od naší společnosti. Před použitím si přečtěte prosím tento návod k obsluze. POPIS DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK NA ČELNÍM PANELU: -

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HQS-205B je zařízení pro nenáročné uživatele, kterým

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty

T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty T2M T3- CC T3- CV T2M je 2.4GHz RF bezdrátový regulátor teploty synchronizace / zóna barva. Řídicí systém se skládá ze dvou částí, dálkového ovládání a přijímače. Synchronizačním

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

Chuango. Vážený zákazníku,

Chuango. Vážený zákazníku, Chuango Vážený zákazníku, děkujeme vám za výběr dálkového spínače E5, vysoce moderního dálkového spínače domácích spotřebičů založeného na službách cloud serveru. K dispozici jsou dvě verze připojení:

Více

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI DOPRAVCE PŘI PRÁCI S DATY Z DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI DOPRAVCE PŘI PRÁCI S DATY Z DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU ZÁKLADNÍ I DOPRAVCE PŘI PRÁCI S DATY Z DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU Tato informace je určena dopravcům s cílem je informovat o povinnostech uložených předpisy ES a ČR, které se týkají stahování dat, jejich archivace

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

Zkrácený návod k použití 7 Tablet Android 4.0

Zkrácený návod k použití 7 Tablet Android 4.0 Zkrácený návod k použití 7 Tablet Android 4.0 MODECOM CZ Model: MODECOM FreeTAB 2096 1. Tlačítka a funkce přístroje 1. Fotoaparát Fotoaparát s rozlišením 2 megapixely 2. Tlačítko zpět Stiskem tlačítka

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8.

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8. Nápověda a postupy Zde najdete návody a tipy pro práci, které Vám mohou usnadnit práci s produkty PDF-XChange. V případě, že si myslíte, že by zde neměl některý dotaz nebo problematika chybět, napište

Více

Návod k obsluze DX50

Návod k obsluze DX50 Návod k obsluze DX50 Obsah 1. Obsah balení 2. Popis přístroje a jeho funkcí 3. Základní obsluha 4. Uživatelské rozhraní přehrávače Obsah balení DX50 Micro USB kabel / Koaxiální kabel Pouzdro Ochranná fólie

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE INSTALACE PCTV DELUXE Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV Deluxe po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV Deluxe

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Instalace a obsluha OPN2001

Instalace a obsluha OPN2001 Instalace a obsluha OPN2001 Obsah Instalace ovladače 2 Připojení skeneru 3 OPN2001 připojení USB 3 Snímání skeneru 3 Skener OPN2001 4 Obsluha 4 Funkce 5 Řešení problémů 6 Význam LCD ukazatelů 6 Instalace

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Kamera do auta HD DVR černá skříňka K6000. Návod k použití

Kamera do auta HD DVR černá skříňka K6000. Návod k použití Kamera do auta HD DVR černá skříňka K6000 Návod k použití Napsal: DU HD kamera určené spíše do auta pro monitorování dopravní situace před vozidlem (černá skříňka). Tato kamera může usvědčit viníka dopravní

Více

Ochranný obal s bluetooth qwerty klávesnicí pro iphone 4G BKO

Ochranný obal s bluetooth qwerty klávesnicí pro iphone 4G BKO Ochranný obal s bluetooth qwerty klávesnicí pro iphone 4G BKO Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod Praktický stylový obal pro iphone je díky bezdrátové bluetooth

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1 Secutron Mini DVR Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 2.1 Pohled přední strana 1. SD slot - Slot pro SD kartu 2. IR

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více