TachoReader Combo Plus Uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TachoReader Combo Plus Uživatelská příručka"

Transkript

1 TachoReader Combo Plus Uživatelská příručka Verze: 5

2 TachoReader Combo Plus Uživatelská příručka Všechna práva vyhrazena Kopírování, zavádení zmen, zasílání, verej ná reprodukce a veškeré používání tohoto obsahu vyžaduj e predchozí písemný souhlas vydavatele. Názvy firem a produktu uvádené v této instrukci mohou být vyhrazenými názvy nebo vyhrazenými obchodními znackami j ej ich maj itelu. Vydavatel a také autor si na ne nenárokuj í žádná práva. Ackoli byla vynaložena zvláštní peclivost v prubehu vytvárení této dokumentace, tak prece ani vydavatel ani autor neodpovídaj í za chyby a zanedbání ani za škody zpusobené použitím informací obsažených v této dokumentaci. V žádném prípade vydavatel ani autor neodpovídaj í za nezískaný príj em ani také za žádné j iné ekonomické škody prímo nebo neprímo zpusobené nebo domnele zpusobené touto dokumentací. Okna programu j sou ve vyobrazeních (screen'ech) umístených v této instrukci a mohou se lišit tvarem a obsahem od oken vlastnené verze programu. Tento rozdíl muže nastat zvlášte v j iné verzi programu než j e verze instrukce. Výroba: ul. Karpacka 24/U2b Bielsko-Biała POLAND w w w.inelo.pl

3 3 Obsah Obsah Uvedení 4 Technické údaje 4 3. Konstrukce zařízení 5 4. Instalace 6 5. Provozní režimy zařízení 7 6. Konfigurace Přímá konfigurace na zařízení Doporučená konfigurace 7. Stahování údajů z tachografu Stahování údajů z karty řidiče Stahování údajů z karty umístěné v tachografustahování údajů z karty řidiče 10. Přenášení dat do počítače 14 1 Chybové kódy Stahování údajů z karty řidiče Stahování údajů z tachografu 1 Výměna baterie Dodatečné informace O firmě Inelo Podpora a servis FAQ (Nejčastěji kladené otázky)

4 4 Uvedení Uvedení Zařízení TachoReader Combo Plus umožňuj e stahování dat přímo z tachografu nebo z karty řidiče, bez připoj ování j iných zařízení. Zařízení dodatečně umožňuj e uchovávání dat ve své vnitřní paměti, až do okamžiku j ej ich přenesení na j iný nosič (např. na disk v počítači). Obr. TachoReader Combo Plus. Sada V soupravě se zařízením j e přibaleno: 2 baterie AA 1,5V, které napáj ej í zařízení bez nutnosti připoj ování j ej k j iným zdroj ům energie, kabel MINI-USB, s j ehož pomocí se zařízení propoj uj e s počítačem (zasílá data z paměti na disk v počítači), a také j e napáj en z počítače, 3. kabel pro načtení dat z tachografu Tacho-Combo Plus, který umožňuj e přímé napáj ení z tachografu bez nutnosti použití baterií. Technické údaje NAPÁJENÍ ZAŘÍZENÍ přímé napáj ení z tachografu kabelem TachoCombo; přímé napáj ení z počítače kabelem MINI-USB; napáj ení 2 alkalickými bateriemi AA 1,5 V - umožňuj e provedení až 1000 načtení z karty; napáj ení 2 akumulátory AA 1,2 V - počet načtení závisí na kapacitě a stupni dobití. KAPACITA ZAŘÍZENÍ vnitřní paměť 2 GB; uchovávání do načtení z karet řidičů;

5 5 Technické údaje uchovávání do načtení z digitálního tachografu. OSTATNÍ zařízení spolupracuj e se všemi tachografy a kartami řidičů dostupnými na trhu; 3 tlačítka umožňuj ící výběr režimu stahování dat z digitálního tachografu; Soubory ve vnitřní paměti zařízení ukládány ve formátu "ddd"; Soubory j sou ve vnitřní paměti zařízení ukládány podle místního času (synchronizovaného s časem počítače, na němž była provedena "konfigurace 7 "); 12 LED diod signalizuj ících stav, v j akém se nachází zařízení (např. stahování dat z tachografu, z karty řidiče). 3. Konstrukce zařízení Obr. TachoReader Combo - konstrukce zařízení. Označení portů, přes které se zařízení připoj uj e k počítači, tachografu: - slot MINI-USB přes který se zařízení připoj uj e k počítači. - zdířka Tacho-Combo přes kterou se zařízení připoj uj e k tachografu. zdířka čtečky karet řidičů. (pol.1 - obr. výše) Postupová lišta signalizuj ící postup množství stažených souborů nebo chybu během načítání (viz: Chybové kódy 16 ). 3. Hlavní dioda signalizuj e načtení/uložení na kartě a také situace (tzn. chybu načtení, započetí stahování dat z karty nebo tachografu atp.). 4. Tlačítka pro stahování dat: - normální rychlost stahování údajů krátké stisknutí j ednoho z níže uvedených tlačítek (j ednotlivý zvukový signál) spustí stahování údaj ů s rychlostí: 9600; - vysoká rychlost stahování údajů dostupná pro tachografy se standardní rychlostí

6 6 Konstrukce zařízení přenosu stisknutí a přidržení j ednoho z níže uvedených tlačítek po dobu asi 2 sek., až zazní dvoj itý zvukový signál, spustí se stahování údaj ů s rychlostí V případě, že vyberete vyšší rychlost přenosu v tachografu, který j i neumožňuj e, pak zařízení vůbec nezaháj í stahování údaj ů nebo načtení bude poškozeno. - stahuj e všechny údaj e nacházej ící se v tachografu; - stahuj e údaj e z tachografu dle dříve definované konfigurace popis j e uveden v bodě: "Konfigurace 7 "; nebo - stahuj e údaj e dle rozsahu dnů nastavených tlačítkem: ; - stahuj e údaj e z posledních 28 dnů; nebo - umožňuj e nastavit rozsah stahovaných dnů bez nutnosti připoj ení zařízení k počítači v konfiguračním okně zařízení musí být označená nabídka: Custom configuration. V takovém případě se stahování údaj ů spustí stisknutím tlačítka:. Popis j e uveden v bodě: "Přímá konfigurace na zařízení 9 ". 4. Instalace Zařízení nepodporuj e operační systém Windows 2000 a starší. Požadované příslušenství pro instalaci zařízení do počítače zařízení TachoReader Combo Plus; kabel MINI-USB. Průběh instalace Připoj it zařízení TachoReader Combo Plus do USB portu kabelem MINI-USB a počkat, až systém Windows provede automatickou instalaci. Ve správci zařízení j e možno nahlédnout na nainstalovaný TachoReader Combo Plus j ako velkokapacitní paměťové zařízení USB.

7 7 Provozní režimy zařízení 5. Provozní režimy zařízení Zařízení TachoReader Combo Plus v závislosti na tom, zda má/nemárvloženou kartu řidiče, j e/ není připoj eno k počítači nebo tachografu, pracuj e v různých režimech. Zařízení je připojeno k tachografu pomocí kabelu Tacho-Combo V takovém případě j e napáj ení z tachografu a zařízení má možnost z něj stahovat data. Zařízení je připojeno k tachografu pomocí kabelu Tacho-Combo a také má vloženou kartu řidiče V takovém případě j e zařízení napáj eno z tachografu a data mohou být stahována pouze z karty řidiče. Zařízení je připojeno k počítači pomocí kabelu MINI-USB Zařízení j e napáj eno z počítače, pracuj e v režimu USB (j e možné načtení/uložení z j eho vnitřní paměti) a také načtení dat ze zařízení programem 4Trans a TachoScan. Zařízení je připojeno k počítači pomocí kabelu MINI-USB a také má vloženou kartu řidiče V takovém případě j e zařízení napáj eno z počítače a data mohou být stahována pouze z karty řidiče. Zařízení má vloženou kartu řidiče, ale není připojeno k počítači a tachografu V takovém případě j e zařízení napáj eno bateriemi a stahuj e data z karty řidiče. 6. Konfigurace Soubory stažené z karty řidiče j sou ukládány v adresáři: CARD, místo toho soubory stažené z digitálního tachografu j sou ukládány v adresáři: TACHO. V žádném případě se nesmí přenášet, odstraňovat, ani měnit názvy těchto adresářů! Před stažením dat j e třeba vhodně nakonfigurovat klíč TachoReader, za tímto účelem j e třeba: Zapoj it zařízení do USB portu. Spustit program 4Trans / TachoScan. Menu v programu 4Trans j e j iné, než zde znázorněné popis j e uveden v nápovědě pro program 4Trans. stiskněte příslušnou ikonu; po stisknutí příslušného tlačítka vyberte nabídku: Konfigurace;

8 8 Konfigurace Okno "Konfigurace zařízení" j e možno spustit přímo ze souboru: Konfigurator, který se nachází v paměti TachoReaderu. potom v závislosti na potřebách vybrat: Obr. Okno konfigurace klíče. a. Všeobecné informace - základní informace o tachografu; b. Činnosti z tachografu - události řízení, práce, pohotovosti nebo stání rozdělené do j ednotlivých dnů: c. Od posledního stahování - rozsah stahovaných činností je nastavován od data předchozího stažení pomocí TachoReader'u; Datum posledního stažení j e ukládáno do paměti TachoReader'u, a proto pokud byla data stažena pomocí j iného zařízení, nemá to vliv na načtení prováděné TachoReader'em. Během stahování dat se doporučuj e použití této nabídky. d. od... do... - možnost nastavení libovolného rozmezí kalendářních dat pro stahované činnosti; e. poslední... - nastavení libovolného počtu posledních dnů pro stažení; f. všechno - stahování činností ze všech dnů nacházejících se v paměti digitálního tachografu; Načtení tachografu může trvat dokonce j ednu hodinu. g. události a poruchy - načtení událostí z paměti tachografu (např. řízení bez karty) a závad (např. chyběj ící napáj ení); h. Detaily údajů o rychlosti - stahování údaj ů o rychlosti zapsané tachografem;

9 9 Konfigurace Digitální tachograf zapisuj e rychlost se sekundovou frekvencí, ale uchovává v paměti pouze rychlost z posledních 24 hodin řízení. Stahování údaj ů o rychlostech prodlužuj e čas načtení o několik dalších minut. i. technické údaje z tachografu - načtení např. údaj ů o kalendářních datech kalibrace, sériovém čísle tachografu; j. driver card download - po j ej ím označení bude zařízení po připoj ení k tachografu stahovat údaj e pouze z karty řidiče (podrobný popis j e uveden v kapitole: TachoReader Combo Plus -> Stahování údaj ů z karty umístěné v tachografu 14 ); Nastavení rozsahu dnů nemá vliv na načtení karty řidiče zařízení bude vždy stahovat všechny údaje z karty řidiče. k. custom configuration - po j ej ím označení můžete provádět konfiguraci přímo na zařízení (podrobný popis j e uveden v kapitole: "Přímá konfigurace na zařízení 9 "); l. - stlačení tohoto tlačítka způsobuj e zapamatování změněné konfigurace zařízením; m. tachografu. - maže z paměti zařízení všechny soubory stažené z digitálního Před započetím mazání se doporučuj e zkontrolovat, zda data ze zařízení byla přenesena do počítače nebo na j iný nosič. 6. Přímá konfigurace na zařízení Abyste provedli přímou konfiguraci na zařízení, proveďte: Připoj te zařízení k počítači označte nabídku: Custom configuration v okně konfigurace zařízení. 7 Připoj te TachoReader Combo Plus k tachografu pomocí kabelu Tacho-Combo. Nastavení rozsahu dnů ke stažení: pod postupovou lištou j sou znázorněny číslice představuj ící rozsah posledních dnů ke stažení (např. 7 sedm posledních dnů, 60 šedesát posledních dnů atp.); abyste změnili rozsah dnů ke stažení, stiskněte tlačítko: příslušné hodnotě dnů;, až se rozsvítí dioda na

10 10 Konfigurace až se rozsvítí dioda na příslušné hodnotě dnů:. Stahování údaj ů z karty řidiče umístěné v tachografu popis j e uveden v bodě: "Stahování údaj ů z karty umístěné v tachografu 14 ". 6. Doporučená konfigurace Všimněte si, že během každého stahování údaj ů j e označena nabídka: Od posledního stahování. V průběhu prvního stahování dat TachoReader samočinně si stahne celý rozsah činností, nýbrž maximálně j eden rok dozadu. V implicitním nastavení j e označena nabídka stahování podrobných údaj ů o rychlosti. Pamatuj te, že tachograf uchovává ve své paměti rychlost pouze z posledních asi 24 hodin řízení. Během stahování údaj ů z karty řidiče označte nabídku: Driver card download. Nastavení rozsahu dnů nemá vliv na načtení karty řidiče zařízení bude vždy stahovat všechny údaj e z karty řidiče. 7. Stahování údajů z tachografu Abyste mohli stáhnout údaj e z tachografu, proveďte: Činnosti po připojení zařízení k počítači Proveďte příslušná nastavení v konfiguračním okně zařízení popis j e uveden v kapitole: "Konfigurace 7 ". V závislosti na potřebách označte/odznačte nabídku: Custom configuration popis j e uveden v kapitole: "Přímá konfigurace na zařízení 9 ".

11 11 Stahování údajů z tachografu 3. Uj istěte se, že nabídka: Driver card download j e odznačena. Činnosti ve vozidle Otočit klíčkem v zapalování do polohy II (zážeh) k rozsvícení se kontrolek na palubní desce (zapnutí tachografu). Tuto etapu se doporučuj e provést spolu s řidičem. Do slotu č. 1 nebo 2 v tachografu vložte kartu podniku / kontrolní kartu. 3. Po načtení karty tachografem potvrdit zprávu: "Zablokování tachografu ano/ne". 4. Připoj it zařízení TachoReader Combo Plus k tachografu pomocí kabelu Tacho-Combo. Umístění portu v tachografu Instrukce obsluhy tachografu. 5. Tlačítka pro stahování dat: - normální rychlost stahování údajů krátké stisknutí j ednoho z níže uvedených tlačítek (j ednotlivý zvukový signál) spustí stahování údaj ů s rychlostí: 9600; - vysoká rychlost stahování údajů dostupná pro tachografy se standardní rychlostí přenosu stisknutí a přidržení j ednoho z níže uvedených tlačítek po dobu asi 2 sek., až zazní dvoj itý zvukový signál, spustí se stahování údaj ů s rychlostí V případě, že vyberete vyšší rychlost přenosu v tachografu, který j i neumožňuj e, pak zařízení vůbec nezaháj í stahování údaj ů nebo načtení bude poškozeno. - stahuj e všechny údaj e nacházej ící se v tachografu; - stahuj e údaj e z tachografu dle dříve definované konfigurace popis j e uveden v bodě: "Konfigurace 7 "; nebo - stahuj e údaj e dle rozsahu dnů nastavených tlačítkem: ; - stahuj e údaj e z posledních 28 dnů; nebo - umožňuj e nastavit rozsah stahovaných dnů bez nutnosti připoj ení zařízení k počítači v konfiguračním okně zařízení musí být označená nabídka: Custom configuration. V takovém případě se stahování údaj ů spustí stisknutím tlačítka: zařízení 9 ".. Popis j e uveden v bodě: "Přímá konfigurace na

12 12 Stahování údajů z tachografu Po vybrání vhodného tlačítka začne červená dioda blikat a zároveň postupová lišta se začne měnit spolu s množstvím stahovaných dat. Obr. TachoReader Combo umístění vybraných součástí. V závislosti na počtu dnů stahovaných z paměti tachografu může trvat stahování dat dokonce asi 1 hodinu. Pokud se během stahování dat červená dioda nacházej ící se ve středovém bodě štítku rozsvítí asi na 4 sekundy a v tomto okamžiku zařízení vydá tři krátké akustické signály, potom asi na 2 sekundy zhasne (opakovaná operace), znamená to výskyt chyby, j e třeba se seznámit s tématem "Chybové kódy 16 ". Pokud zařízení signalizuj e chybu stažení dat, j e třeba opakovat načtení. V případě opakovaného chybného načtení j e třeba provést načtení na j iném tachografu. V případě úspěšného stažení dat na j iném tachografu j e třeba tachograf, na kterém se vyskytlo chybné načtení, odevzdat do servisu. Naopak pokud se chybné načtení bude opakovat také na j iném tachografu, j e třeba kontaktovat servis 20 výrobce zařízení TachoReader Combo Plus. 6. Po ukončení stahování začne zařízení vydávat opakuj ící se akustické signály a zároveň začnou blikat diody na postupové liště. 7. Po ukončeném načtení j e třeba odpoj it kabel Tacho-Combo od tachografu, odpoj it kabel od zařízení TachoReader Combo Plus a také vyj mout kartu podniku / kontrolní kartu. Po stlačení tlačítka pro vyj mutí karty se tachograf zeptá: "Zda zablokovat tachograf?". Doporučuj e se VŽDY zablokovat tachograf, aby neoprávněné osoby nemohly stáhnout data a také zablokovat tachograf j inou kartou podniku. 8. Údaj e budou uloženy v souboru (Reg. zn. vozidla_datum a hodina stažení údaj ů.ddd), který bude uložen do adresáře: Tacho v paměti zařízení.

13 Stahování údajů z karty řidiče Stahování údajů z karty řidiče Stahování údaj ů z karty řidiče můžete provést několika způsoby: Vložit (pokud nej sou) baterie do zařízení TachoReader Combo Plus- stahování pomocí samotného zařízení (napáj ení z baterií). Kabel Tacho-Combo - stahování pomocí zařízení a digitálního tachografu (napáj ení z tachografu). Je třeba připoj it TachoReader Combo Plus k tachografu pomocí kabelu Tacho-Combo. 3. Kabel MINI-USB - stahování pomocí zařízení a počítače (napáj ení z počítače). Je třeba připoj it TachoReader Combo Plus k počítači pomocí kabelu MINI-USB. Můžete stahovat údaj e z karty řidiče umístěné v tachografu popis j e uveden v kapitole: "Stahování údaj ů z karty umístěné v tachografu 14 ". Průběh stahování dat V závislosti na způsobu stahování dat vhodně připoj it zařízení (viz: výše) Vložit kartu řidiče do příslušného slotu TachoReader Combo Plus (obr. níže). Stahování dat z karty začíná automaticky po j ej ím vložení do slotu toto j e signalizováno akusticky a také postupným rozsvícením se diod na postupové liště. Obr. TachoReader Combo - vkládání karty řidiče. Pokud se během stahování dat červená dioda nacházej ící se ve středovém bodě štítku rozsvítí asi na 4 sekundy a v tomto okamžiku zařízení vydá tři krátké akustické signály, potom asi na 2 sekundy zhasne (opakovaná operace), znamená to výskyt chyby, j e třeba se seznámit s tématem "Chybové kódy 16 ". 3. Ukončení stahování bude signalizováno opakuj ícími se akustickými signály a zároveň blikáním diod na postupové liště. 4. Vyj mout kartu řidiče ze slotu zařízení. 5. Údaj e budou uloženy v souboru (Příj mení_první j méno_druhé j méno_datum a hodina

14 14 Stahování údajů z karty řidiče stažení údaj ů.ddd), který bude umístěn v adresáři: "Driver" v paměti zařízení. 9. Stahování údajů z karty umístěné v tachografustahování údajů z karty řidiče Spuštění stahování údaj ů z karty řidiče umístěné v tachografu můžete provést dvěma způsoby: Činnosti po připojení zařízení k počítači a) Označení nabídky: Driver card download v okně konfigurace 7 ; Předností tohoto způsobu j e to, že nemusíte zasahovat do nastavení zařízení. Naopak nevýhodou j e to, že po připoj ení zařízení k tachografu můžete stáhnout údaj e pouze a výlučně z karty řidiče. b) Označení nabídky: Custom configuration v okně konfigurace 7 ; Předností tohoto způsobu j e to, že můžete stahovat údaj e j ak z karty řidiče, tak i z tachografu. Naopak nevýhodou j e to, že musíte provést příslušná nastavení přímo na zařízení. Činnosti ve vozidle Otočte klíček v zapalování do polohy č. II (zážeh) musí se rozsvítit kontrolky na palubní desce (včetně tachografu)). Tato etapa se doporučuj e provést společně s řidičem. Do slotu č. 1 nebo 2 v tachografu vložte kartu podniku / kontrolní kartu. 3. Po načtení karty tachografem potvrďte zprávu: "Uzamčení tachografu ano/ne". 4. Do volného slotu tachografu vložte kartu řidiče, ze které maj í být staženy údaj e. 5. Připoj te zařízení TachoReader Combo Plus k tachografu pomocí kabelu Tacho-Combo. Poloha portu v tachografu viz: návod k obsluze tachografu. 6. Spuštění stahování údaj ů z karty řidiče: dle způsobu a) 14 stiskněte tlačítko: dle způsobu b) 14 (označena nabídka "Driver card download"): - spuštění stahování údajů; (označena nabídka "Custom configuration"):

15 Stahování údajů z karty umístěné v tachografustahování údajů z karty řidiče Stiskněte několikrát tlačítko: až se rozsvítí diody v poli: 180, a pak se rozsvítí dvě diody v polích 28 a 60 postupové lišty: Stiskněte tlačítko: - spuštění stahování údajů. Údaj e můžete stahovat se dvěma rychlostmi: normální rychlost stahování údajů krátké stisknutí tlačítka: spustí se stahování údaj ů s rychlostí: 9600; (j ednotlivý zvukový signál) vysoká rychlost stahování údajů - dostupná pro tachografy se standardní rychlostí přenosu stisknutí a přidržení tlačítka: po dobu asi 2 sek., až zazní dvoj itý zvukový signál, spustí se stahování údaj ů s rychlostí V případě, že vyberete vyšší rychlost přenosu v tachografu, který j i neumožňuj e, pak zařízení vůbec nezaháj í stahování údaj ů nebo načtení bude poškozeno. Pokud se během stahování údaj ů červená dioda nacházej ící se ve středovém bodu štítku rozsvítí na dobu asi 4 sekund a v této době zařízení vydá tři krátké zvukové signály, pak zhasne na dobu asi 2 sekund (opakovaný postup), znamená to vznik chyby, seznamte se s tématem "Chybové kódy 16 ". 7. Po ukončení stahování začne zařízení vydávat opakuj ící se zvukové signály se současným blikáním diod na postupové liště. 8. Po ukončeném načtení odpoj te kabel Tacho-Combo z Tachografu, odpoj te kabel ze zařízení TachoReader Combo Plus a vytáhněte kartu řidiče a kartu podniku / kontrolní kartu. Po stisknutí tlačítka pro vyj mutí karty se tachograf zeptá: "Uzamknout tachograf?". Doporučuj e se VŽDY uzamykat tachograf, aby neoprávněné osoby nemohly stáhnout údaj e a uzamknout tachograf j inou kartou podniku. 9. Údaj e budou uloženy v souboru (Příj mení_první j méno_druhé j méno_datum a hodina stažení údaj ů.ddd), který bude umístěn v adresáři: "Driver" v paměti zařízení. 15

16 16 Přenášení dat do počítače 10. Přenášení dat do počítače Soubory stažené z karty řidiče j sou ukládány v adresáři: CARD, místo toho soubory stažené z digitálního tachografu j sou ukládány v adresáři: TACHO. V žádném případě se nesmí přenášet, odstraňovat, ani měnit názvy těchto adresářů! Doporučený průběh přenášení dat ze zařízení TachoReader do počítače: Připoj te zařízení TachoReader k USB slotu v počítači. Po stisknutí příslušného tlačítka vyberte nabídku: "Načíst odečty" -> "Všechna". Menu v programu 4Trans j e j iné, než zde znázorněné popis j e uveden v nápovědě pro program 4Trans. Pokud j e zapnuta nabídka "Odstranit soubory po stažení" v menu "Nastavení programu", tak po úspěšném stažení dat do programu budou data odstraněna ze zařízení TachoReader. Za účelem rychlé a pohodlné práce se doporučuj e zapnutí této nabídky. Pokud j e zapotřebí, j e možno stáhnout libovolný soubor ze zařízení TachoReader. V tomto případě j e třeba vybrat nabídku: "Vyčistit datové soubory" -> "vybrat soubor ze seznamu" 3. Program TachoScan stáhne soubor a zanalyzuj e j ej z hlediska mj. digitálního podpisu. Pokud j e digitální podpis správný, data budou uložena v bázi programu a soubor zkopírován do počítače. TachoScan zobrazí data souboru v okně denní vizualizace (viz: "Nápověda -> program TachoScan"). Zdroj ové soubory (původní stažené soubory) budou zkopírovány (přeneseny) do příslušného adresáře nakonfigurovaného v nastavení programu. Existuj e také možnost ručního zkopírování souborů (backup) ze zařízení TachoReader do počítače bez účasti programu TachoScan. Za tímto účelem j e třeba pomocí okének nebo j iného programu pro explorování souborů zkopírovat soubory a přenést j e na požadované místo (TachoReader se nainstaluj e v počítači j ako samostatný disk s názvem "PNSTACHO"). Formát názvu souboru s údaj i staženými z tachografu: "Reg. zn. vozidla_datum a hodina stažení údaj ů (rok, měsíc, den, hodina, minuty, sekundy).ddd" (Příklad: SB_3106G_ ). Formát názvu souboru s údaj i staženými z karty řidiče: "Příj mení_první j méno_druhé j méno_datum a hodina stažení údaj ů (rok, měsíc, den, hodina, minuty, sekundy).ddd" (Příklad: Kowalski_Jan_Mateusz_ DDD). Zařízení TachoReader umožňuje uchovávat asi 2 tisíce načtení. 1 Chybové kódy Chyby zařízení TachoReader Combo Plus j sou signalizovány akustickými signály vydávanými zařízením a také blikáním příslušných diod. Červená dioda nacházej ící se ve středovém bodě štítku se rozsvěcuj e asi na 4 sekundy a v tomto

17 17 Chybové kódy okamžiku zařízení vydává tři krátké akustické signály, potom zhasne asi na 2 sekundy (opakovaná operace). Číslo chyby j e signalizováno na postupové liště. Blikání diody za stavu 0% znamená číslo chyby, blikání diody za stavu 100% znamená 8. číslo chyby (celá lišta j e rozdělená na osm částí). Je třeba si obzvlášť všimnout, ve kterém okamžiku vznikla chyba (načtení z tachografu, načtení z karty). 1 Stahování údajů z karty řidiče Čtyřnásobné plynulé rozsvícení se celého řádku postupu přímo před odečtěním karty Nízký stav baterie, j e možné stažení dat. Rychlé, třinásobné bliknutí červené diody v časových odstupech dvou vteřin Baterie j e vybita, není možné oděčíst kartu řidiče. Karta řidiče je vložená nesprávně nebo načítaná karta je jiného typu než karta řidiče Je třeba správně vložit kartu. Pokud j e načítaná karta j iného typu než karta řidiče, j e třeba j i odložit a vložit správnou. Nesprávná struktura souborů na kartě Je třeba j eště j ednou vložit kartu do zařízení a opakovat načtení. Chyba načtení dat z karty Je třeba j eště j ednou vložit kartu do zařízení a opakovat načtení. Nesprávná položka načtení v souboru karty Je třeba j eště j ednou vložit kartu do zařízení a opakovat načtení. Nesprávný certifikát souboru Je třeba j eště j ednou vložit kartu do zařízení a opakovat načtení. Chybí karta / karta vyjmuta během načtení

18 18 Chybové kódy Je třeba zj istit, zda byla karta vyj muta během stahování dat, pokud ano, j e třeba znovu opakovat načtení. Chyba načtení karty Doporučuj e se opětovné načtení karty. 1 Stahování údajů z tachografu Tachograf neodpovídá/ chybí tachograf Je třeba se uj istit, zda karta podniku byla správně vložená. Pokud karta podniku byla správně vložená, j e třeba se uj istit, zda byla načtená tachografem. Příliš malý objem stažených dat (minimum pro uložení je 500B) Je třeba opakovat načtení z tachografu. Na kartě microsd není volné místo Je třeba přenést stažené soubory z paměti TacheReader Combo Plus na j iný nosič (např. pevný disk počítače). Je požadováno minimálně 10 MB volného místa. Problém se systémem souborů na kartě Je třeba zformátovat zařízení. 1 Výměna baterie TachoReader Combo signalizuj e stav baterii ve dvou případech - viz: "Chybové kódy -> Stahování údaj ů z karty řidiče 17 ". Aby bylo možno vyměnit baterii v zařízení, j e třeba postupovat v následuj ícím pořadí. sej mout modrý gumový kryt ze zařízení; na zadním krytu zařízení j e třeba stisknout tlačítko označené šipkou (viz. obr. níže) a

19 19 Výměna baterie sej mout kryt, pod kterým j sou 2 baterie AA 1,5V; vyj mout staré a vložit nové baterie do zařízení. Obr. TachReader Combo výměna baterií. 13. Dodatečné informace 13. O firmě Inelo ul. Karpacka 24/U2b Bielsko - Biała POLAND tel.: fax.: (111)

20 20 Dodatečné informace 13. Podpora a servis SERVIS tel.: fax.: (111) FAQ (Nejčastěji kladené otázky) TachoReader Combo Plus má vloženou kartu řidiče a diody na zařízení se nerozsvěcují V tomto případě j e třeba znovu vložit kartu do zařízení a dotlačit j i tak, aby zařízení vydalo akustický signál a zároveň se rozsvítila první dioda na postupové liště. Pokud se tak nestane, j e třeba vyměnit baterie v zařízení. Pokud nepomůže výměna baterií, j e třeba kontaktovat servis 20 producenta. Po připojení zařízení TachoReader Combo Plus do počítače neblikají diody na postupové liště a zařízení není nalezeno v systému V tomto případě j e třeba znovu spustit počítač, odpoj it kabel MINI-USB od zařízení a počítače, znovu připoj it TachoReader Combo Plus k počítači. Pokud nepomůže výše uvedená činnost, j e třeba za účelem zkontrolování samotného zařízení j eho připoj ení k j inému počítači. Pokud zařízení dále nebude zobrazeno v systému, j e třeba připoj it zařízení k počítači pomocí j iného kabelu MINI-USB. Jestliže i nadále zařízení nebude fungovat, kontaktovat servis 20 výrobce. Po připojení zařízení TachoReader Combo Plus k tachografu diody na zařízení neblikají a data z tachografu nejsou stahována Je třeba zapnout/vypnout tachograf, odpoj it a znovu zapoj it zařízení k tachografu. Pokud se bude problém nadále obj evovat, j e třeba vyzkoušet zařízení na j iném tachografu. Jestliže se znovu obj eví problém na j iném tachografu, j e třeba kontaktovat servis výrobce. 20

21

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů

Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů Přístroj je určen k registraci teploty a vlhkosti vzduchu včetně délky trvání orosení listů zejména v sadech. Data se ukládají do vnitřní paměti

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Sledovací zařízení PROFI disponuje umožňuje online sledování pohybu vozu, i jeho historii až 3 měsíce

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign?

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign? Obnova certifikátu Před vypršením platnosti certifikátů si musí uživatelé ProID+ esign požádat o nový certifikát. Otázky, spojené s obnovou, a postup obnovy certifikátu na kartě ProID+ esign jsou uvedeny

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8.

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8. Nápověda a postupy Zde najdete návody a tipy pro práci, které Vám mohou usnadnit práci s produkty PDF-XChange. V případě, že si myslíte, že by zde neměl některý dotaz nebo problematika chybět, napište

Více

Instalace a obsluha OPN2001

Instalace a obsluha OPN2001 Instalace a obsluha OPN2001 Obsah Instalace ovladače 2 Připojení skeneru 3 OPN2001 připojení USB 3 Snímání skeneru 3 Skener OPN2001 4 Obsluha 4 Funkce 5 Řešení problémů 6 Význam LCD ukazatelů 6 Instalace

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER. STRUčný návod k OBSLUze. micro SD M2. Duo SDXC / MMC CF MS

MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER. STRUčný návod k OBSLUze. micro SD M2. Duo SDXC / MMC CF MS MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER STRUčný návod k OBSLUze xd SDXC / MMC micro SD M2 CF MS Duo USB 3.0 čtečka Lexar Multi-Card 25-in-1 je pohodlné řešení pro přenos souborů typu vše v jednom. Čtečka má

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS) pro 485COM FW 2.x (MODBUS) Obsah Obsah 3 1. Instalace 4 1.1 Podpora operačních systémů 4 1.2 Podpora USB modemů 4 1.3 Instalace USB modemu 4 1.4 Instalace aplikace 4 2. Nastavení 5 2.1 Nastavení jazykové

Více

Instalační návod programu

Instalační návod programu Instalační návod programu programu: TachoScan, 4Trans, GBOX PC NET SERVICE Stocerz Sp. J. 4Trans, TachoScan, GBOX Kopírování, zavádění změn, zasílání, veřejná reprodukce a veškeré používání tohoto obsahu

Více

Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport.

Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport. Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport. - Před použitím výrobku si přečtěte tento návod k obsluze, abyste výrobek správně používali. - Tento návod k obsluze uchovejte na bezpečném

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Změna sazby DPH na Fiskální tiskárně OKPrint

Změna sazby DPH na Fiskální tiskárně OKPrint Změna sazby DPH na Fiskální tiskárně OKPrint Postup změny snížené sazby DPH na tiskárně OKPrint080 pokud je připojena k programu Money S3, nebo Money S3 Kasa Professional 1. Fiskalizovaná tiskárna To znamená,

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Kamera. Uživatelská příručka

Kamera. Uživatelská příručka Kamera Uživatelská příručka 1 Úvod Děkujeme Vám, že jste si vybrali naši multifunkční kameru! Prosím, přečtěte si pečlivě tento manual před tím, než začnete kameru používat, protože obsahuje důležitá bezpečnostní

Více

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 1 / 9 JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 2012 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz

Více

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT Úvod Záznam dat umožňuje sběr, ukládání a analýzu údajů ze senzorů. Záznamem dat monitorujeme události a procesy po dobu práce se senzory připojenými k počítači prostřednictvím zařízení jakým je NXT kostka.

Více

SIM Card Recovery Stick

SIM Card Recovery Stick SIM Card Recovery Stick Návod k použití Hlavní výhody produktu: Jednoduché ovládání Recovery software Obnoví i smazané SMS, které se nacházejí na SIM kartě Možno použít také pro kompletní management vaší

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI DOPRAVCE PŘI PRÁCI S DATY Z DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI DOPRAVCE PŘI PRÁCI S DATY Z DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU ZÁKLADNÍ I DOPRAVCE PŘI PRÁCI S DATY Z DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU Tato informace je určena dopravcům s cílem je informovat o povinnostech uložených předpisy ES a ČR, které se týkají stahování dat, jejich archivace

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3 Obsah 1. Instalace MySQL Serveru...2 2. Konfigurace MySql Serveru...2 3. Vytvoření struktury databáze...3 4. Instalace Watchdog na klientských stanicích...4 5. Watchdog Viewer...6 Nastavení připojení k

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat skener IRIScan Book Executive 3.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat skener IRIScan Book Executive 3. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat skener IRIScan Book Executive 3. Tento skener se dodává se softwarovými aplikacemi Readiris Pro 14 a IRIScan Direct (pouze pro systém Windows).

Více

Bezdrátová souprava pro QAA75

Bezdrátová souprava pro QAA75 Návod na použití pro instalatéry a uživatele CZ Bezdrátová souprava pro QAA75 CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

Postup získání licence programu DesignBuilder v4

Postup získání licence programu DesignBuilder v4 Postup získání licence programu DesignBuilder v4 DesignBuilder je tvořen grafickým prostředím propojeným s několika moduly poskytujícími určitou funkci. Budete potřebovat licenci pro každý z modulů, který

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC ZE-NC526 pomocí Toolbox

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC ZE-NC526 pomocí Toolbox Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC ZE-NC526 pomocí Toolbox V 1.1 UPOZORNĚNÍ: Pro používání Toolboxu, potřebujete přístup k internetu. Chcete-li použít Toolbox, musíte

Více

NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU OHNIVZDORNÉHO SEJFU CAMBRIDGE

NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU OHNIVZDORNÉHO SEJFU CAMBRIDGE NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU OHNIVZDORNÉHO SEJFU CAMBRIDGE Všeobecné informace: Ohnivzdorný sejf Cambridge má jeden MASTER kód a až štyři užívatelské kódy. Každé stlačení tlačítka je provázeno

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool UPOZORNĚNÍ: Pro používání Toolboxu, potřebujete přístup

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Wi-Fi Vodafone R201

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Wi-Fi Vodafone R201 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Wi-Fi Vodafone R201 Vítejte ve světě Vodafone Mobile Broadband 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 7 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Wi-Fi 8 Konfigurace

Více

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace čtečky 3. Instalace programu 4. Nastavení programu 4.1. Nastavení směny 4.2. Nastavení přesčasů 4.3. Nastavení výjimek

Více

Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o.

Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o. Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o. Provozní oddělení: Slovenská 19, 669 02 Znojmo Tel: +420 515 221 861 Fax: +420 515 223 750 e-mail: info@ryant.cz web: http://www.ryant.cz, http://www.inchange.cz

Více

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16 Str. 1/16 Obsah 1. Instalace tiskárny štítků... 2 Instalace tiskárny s rozhraním USB:... 2 Instalace tiskárny se síťovým rozhraním:... 4 2. Přímý tisk na tiskárnu... 9 3. Dump mode... 10 Pro tiskárnu Zebra

Více

program PSReader v3.x

program PSReader v3.x Manuál program PSReader v3.x pro konfiguraci a správu přístupového systému (PS) BIS/DALLAS Obsah: 1. Obsluha přístupového systému (PS) pomocí PC... str. 2 1.1. Zvolení metody vyčítání... str. 2 1.2. První

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace je vyzkoušen na počítači, který má aplikovánu Aktualizaci Service Pack2 a má zapnuty všechny

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového certifikátu

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více