TachoReader Combo Plus Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TachoReader Combo Plus Uživatelská příručka"

Transkript

1 TachoReader Combo Plus Uživatelská příručka Verze: 5

2 TachoReader Combo Plus Uživatelská příručka Všechna práva vyhrazena Kopírování, zavádení zmen, zasílání, verej ná reprodukce a veškeré používání tohoto obsahu vyžaduj e predchozí písemný souhlas vydavatele. Názvy firem a produktu uvádené v této instrukci mohou být vyhrazenými názvy nebo vyhrazenými obchodními znackami j ej ich maj itelu. Vydavatel a také autor si na ne nenárokuj í žádná práva. Ackoli byla vynaložena zvláštní peclivost v prubehu vytvárení této dokumentace, tak prece ani vydavatel ani autor neodpovídaj í za chyby a zanedbání ani za škody zpusobené použitím informací obsažených v této dokumentaci. V žádném prípade vydavatel ani autor neodpovídaj í za nezískaný príj em ani také za žádné j iné ekonomické škody prímo nebo neprímo zpusobené nebo domnele zpusobené touto dokumentací. Okna programu j sou ve vyobrazeních (screen'ech) umístených v této instrukci a mohou se lišit tvarem a obsahem od oken vlastnené verze programu. Tento rozdíl muže nastat zvlášte v j iné verzi programu než j e verze instrukce. Výroba: ul. Karpacka 24/U2b Bielsko-Biała POLAND w w w.inelo.pl

3 3 Obsah Obsah Uvedení 4 Technické údaje 4 3. Konstrukce zařízení 5 4. Instalace 6 5. Provozní režimy zařízení 7 6. Konfigurace Přímá konfigurace na zařízení Doporučená konfigurace 7. Stahování údajů z tachografu Stahování údajů z karty řidiče Stahování údajů z karty umístěné v tachografustahování údajů z karty řidiče 10. Přenášení dat do počítače 14 1 Chybové kódy Stahování údajů z karty řidiče Stahování údajů z tachografu 1 Výměna baterie Dodatečné informace O firmě Inelo Podpora a servis FAQ (Nejčastěji kladené otázky)

4 4 Uvedení Uvedení Zařízení TachoReader Combo Plus umožňuj e stahování dat přímo z tachografu nebo z karty řidiče, bez připoj ování j iných zařízení. Zařízení dodatečně umožňuj e uchovávání dat ve své vnitřní paměti, až do okamžiku j ej ich přenesení na j iný nosič (např. na disk v počítači). Obr. TachoReader Combo Plus. Sada V soupravě se zařízením j e přibaleno: 2 baterie AA 1,5V, které napáj ej í zařízení bez nutnosti připoj ování j ej k j iným zdroj ům energie, kabel MINI-USB, s j ehož pomocí se zařízení propoj uj e s počítačem (zasílá data z paměti na disk v počítači), a také j e napáj en z počítače, 3. kabel pro načtení dat z tachografu Tacho-Combo Plus, který umožňuj e přímé napáj ení z tachografu bez nutnosti použití baterií. Technické údaje NAPÁJENÍ ZAŘÍZENÍ přímé napáj ení z tachografu kabelem TachoCombo; přímé napáj ení z počítače kabelem MINI-USB; napáj ení 2 alkalickými bateriemi AA 1,5 V - umožňuj e provedení až 1000 načtení z karty; napáj ení 2 akumulátory AA 1,2 V - počet načtení závisí na kapacitě a stupni dobití. KAPACITA ZAŘÍZENÍ vnitřní paměť 2 GB; uchovávání do načtení z karet řidičů;

5 5 Technické údaje uchovávání do načtení z digitálního tachografu. OSTATNÍ zařízení spolupracuj e se všemi tachografy a kartami řidičů dostupnými na trhu; 3 tlačítka umožňuj ící výběr režimu stahování dat z digitálního tachografu; Soubory ve vnitřní paměti zařízení ukládány ve formátu "ddd"; Soubory j sou ve vnitřní paměti zařízení ukládány podle místního času (synchronizovaného s časem počítače, na němž była provedena "konfigurace 7 "); 12 LED diod signalizuj ících stav, v j akém se nachází zařízení (např. stahování dat z tachografu, z karty řidiče). 3. Konstrukce zařízení Obr. TachoReader Combo - konstrukce zařízení. Označení portů, přes které se zařízení připoj uj e k počítači, tachografu: - slot MINI-USB přes který se zařízení připoj uj e k počítači. - zdířka Tacho-Combo přes kterou se zařízení připoj uj e k tachografu. zdířka čtečky karet řidičů. (pol.1 - obr. výše) Postupová lišta signalizuj ící postup množství stažených souborů nebo chybu během načítání (viz: Chybové kódy 16 ). 3. Hlavní dioda signalizuj e načtení/uložení na kartě a také situace (tzn. chybu načtení, započetí stahování dat z karty nebo tachografu atp.). 4. Tlačítka pro stahování dat: - normální rychlost stahování údajů krátké stisknutí j ednoho z níže uvedených tlačítek (j ednotlivý zvukový signál) spustí stahování údaj ů s rychlostí: 9600; - vysoká rychlost stahování údajů dostupná pro tachografy se standardní rychlostí

6 6 Konstrukce zařízení přenosu stisknutí a přidržení j ednoho z níže uvedených tlačítek po dobu asi 2 sek., až zazní dvoj itý zvukový signál, spustí se stahování údaj ů s rychlostí V případě, že vyberete vyšší rychlost přenosu v tachografu, který j i neumožňuj e, pak zařízení vůbec nezaháj í stahování údaj ů nebo načtení bude poškozeno. - stahuj e všechny údaj e nacházej ící se v tachografu; - stahuj e údaj e z tachografu dle dříve definované konfigurace popis j e uveden v bodě: "Konfigurace 7 "; nebo - stahuj e údaj e dle rozsahu dnů nastavených tlačítkem: ; - stahuj e údaj e z posledních 28 dnů; nebo - umožňuj e nastavit rozsah stahovaných dnů bez nutnosti připoj ení zařízení k počítači v konfiguračním okně zařízení musí být označená nabídka: Custom configuration. V takovém případě se stahování údaj ů spustí stisknutím tlačítka:. Popis j e uveden v bodě: "Přímá konfigurace na zařízení 9 ". 4. Instalace Zařízení nepodporuj e operační systém Windows 2000 a starší. Požadované příslušenství pro instalaci zařízení do počítače zařízení TachoReader Combo Plus; kabel MINI-USB. Průběh instalace Připoj it zařízení TachoReader Combo Plus do USB portu kabelem MINI-USB a počkat, až systém Windows provede automatickou instalaci. Ve správci zařízení j e možno nahlédnout na nainstalovaný TachoReader Combo Plus j ako velkokapacitní paměťové zařízení USB.

7 7 Provozní režimy zařízení 5. Provozní režimy zařízení Zařízení TachoReader Combo Plus v závislosti na tom, zda má/nemárvloženou kartu řidiče, j e/ není připoj eno k počítači nebo tachografu, pracuj e v různých režimech. Zařízení je připojeno k tachografu pomocí kabelu Tacho-Combo V takovém případě j e napáj ení z tachografu a zařízení má možnost z něj stahovat data. Zařízení je připojeno k tachografu pomocí kabelu Tacho-Combo a také má vloženou kartu řidiče V takovém případě j e zařízení napáj eno z tachografu a data mohou být stahována pouze z karty řidiče. Zařízení je připojeno k počítači pomocí kabelu MINI-USB Zařízení j e napáj eno z počítače, pracuj e v režimu USB (j e možné načtení/uložení z j eho vnitřní paměti) a také načtení dat ze zařízení programem 4Trans a TachoScan. Zařízení je připojeno k počítači pomocí kabelu MINI-USB a také má vloženou kartu řidiče V takovém případě j e zařízení napáj eno z počítače a data mohou být stahována pouze z karty řidiče. Zařízení má vloženou kartu řidiče, ale není připojeno k počítači a tachografu V takovém případě j e zařízení napáj eno bateriemi a stahuj e data z karty řidiče. 6. Konfigurace Soubory stažené z karty řidiče j sou ukládány v adresáři: CARD, místo toho soubory stažené z digitálního tachografu j sou ukládány v adresáři: TACHO. V žádném případě se nesmí přenášet, odstraňovat, ani měnit názvy těchto adresářů! Před stažením dat j e třeba vhodně nakonfigurovat klíč TachoReader, za tímto účelem j e třeba: Zapoj it zařízení do USB portu. Spustit program 4Trans / TachoScan. Menu v programu 4Trans j e j iné, než zde znázorněné popis j e uveden v nápovědě pro program 4Trans. stiskněte příslušnou ikonu; po stisknutí příslušného tlačítka vyberte nabídku: Konfigurace;

8 8 Konfigurace Okno "Konfigurace zařízení" j e možno spustit přímo ze souboru: Konfigurator, který se nachází v paměti TachoReaderu. potom v závislosti na potřebách vybrat: Obr. Okno konfigurace klíče. a. Všeobecné informace - základní informace o tachografu; b. Činnosti z tachografu - události řízení, práce, pohotovosti nebo stání rozdělené do j ednotlivých dnů: c. Od posledního stahování - rozsah stahovaných činností je nastavován od data předchozího stažení pomocí TachoReader'u; Datum posledního stažení j e ukládáno do paměti TachoReader'u, a proto pokud byla data stažena pomocí j iného zařízení, nemá to vliv na načtení prováděné TachoReader'em. Během stahování dat se doporučuj e použití této nabídky. d. od... do... - možnost nastavení libovolného rozmezí kalendářních dat pro stahované činnosti; e. poslední... - nastavení libovolného počtu posledních dnů pro stažení; f. všechno - stahování činností ze všech dnů nacházejících se v paměti digitálního tachografu; Načtení tachografu může trvat dokonce j ednu hodinu. g. události a poruchy - načtení událostí z paměti tachografu (např. řízení bez karty) a závad (např. chyběj ící napáj ení); h. Detaily údajů o rychlosti - stahování údaj ů o rychlosti zapsané tachografem;

9 9 Konfigurace Digitální tachograf zapisuj e rychlost se sekundovou frekvencí, ale uchovává v paměti pouze rychlost z posledních 24 hodin řízení. Stahování údaj ů o rychlostech prodlužuj e čas načtení o několik dalších minut. i. technické údaje z tachografu - načtení např. údaj ů o kalendářních datech kalibrace, sériovém čísle tachografu; j. driver card download - po j ej ím označení bude zařízení po připoj ení k tachografu stahovat údaj e pouze z karty řidiče (podrobný popis j e uveden v kapitole: TachoReader Combo Plus -> Stahování údaj ů z karty umístěné v tachografu 14 ); Nastavení rozsahu dnů nemá vliv na načtení karty řidiče zařízení bude vždy stahovat všechny údaje z karty řidiče. k. custom configuration - po j ej ím označení můžete provádět konfiguraci přímo na zařízení (podrobný popis j e uveden v kapitole: "Přímá konfigurace na zařízení 9 "); l. - stlačení tohoto tlačítka způsobuj e zapamatování změněné konfigurace zařízením; m. tachografu. - maže z paměti zařízení všechny soubory stažené z digitálního Před započetím mazání se doporučuj e zkontrolovat, zda data ze zařízení byla přenesena do počítače nebo na j iný nosič. 6. Přímá konfigurace na zařízení Abyste provedli přímou konfiguraci na zařízení, proveďte: Připoj te zařízení k počítači označte nabídku: Custom configuration v okně konfigurace zařízení. 7 Připoj te TachoReader Combo Plus k tachografu pomocí kabelu Tacho-Combo. Nastavení rozsahu dnů ke stažení: pod postupovou lištou j sou znázorněny číslice představuj ící rozsah posledních dnů ke stažení (např. 7 sedm posledních dnů, 60 šedesát posledních dnů atp.); abyste změnili rozsah dnů ke stažení, stiskněte tlačítko: příslušné hodnotě dnů;, až se rozsvítí dioda na

10 10 Konfigurace až se rozsvítí dioda na příslušné hodnotě dnů:. Stahování údaj ů z karty řidiče umístěné v tachografu popis j e uveden v bodě: "Stahování údaj ů z karty umístěné v tachografu 14 ". 6. Doporučená konfigurace Všimněte si, že během každého stahování údaj ů j e označena nabídka: Od posledního stahování. V průběhu prvního stahování dat TachoReader samočinně si stahne celý rozsah činností, nýbrž maximálně j eden rok dozadu. V implicitním nastavení j e označena nabídka stahování podrobných údaj ů o rychlosti. Pamatuj te, že tachograf uchovává ve své paměti rychlost pouze z posledních asi 24 hodin řízení. Během stahování údaj ů z karty řidiče označte nabídku: Driver card download. Nastavení rozsahu dnů nemá vliv na načtení karty řidiče zařízení bude vždy stahovat všechny údaj e z karty řidiče. 7. Stahování údajů z tachografu Abyste mohli stáhnout údaj e z tachografu, proveďte: Činnosti po připojení zařízení k počítači Proveďte příslušná nastavení v konfiguračním okně zařízení popis j e uveden v kapitole: "Konfigurace 7 ". V závislosti na potřebách označte/odznačte nabídku: Custom configuration popis j e uveden v kapitole: "Přímá konfigurace na zařízení 9 ".

11 11 Stahování údajů z tachografu 3. Uj istěte se, že nabídka: Driver card download j e odznačena. Činnosti ve vozidle Otočit klíčkem v zapalování do polohy II (zážeh) k rozsvícení se kontrolek na palubní desce (zapnutí tachografu). Tuto etapu se doporučuj e provést spolu s řidičem. Do slotu č. 1 nebo 2 v tachografu vložte kartu podniku / kontrolní kartu. 3. Po načtení karty tachografem potvrdit zprávu: "Zablokování tachografu ano/ne". 4. Připoj it zařízení TachoReader Combo Plus k tachografu pomocí kabelu Tacho-Combo. Umístění portu v tachografu Instrukce obsluhy tachografu. 5. Tlačítka pro stahování dat: - normální rychlost stahování údajů krátké stisknutí j ednoho z níže uvedených tlačítek (j ednotlivý zvukový signál) spustí stahování údaj ů s rychlostí: 9600; - vysoká rychlost stahování údajů dostupná pro tachografy se standardní rychlostí přenosu stisknutí a přidržení j ednoho z níže uvedených tlačítek po dobu asi 2 sek., až zazní dvoj itý zvukový signál, spustí se stahování údaj ů s rychlostí V případě, že vyberete vyšší rychlost přenosu v tachografu, který j i neumožňuj e, pak zařízení vůbec nezaháj í stahování údaj ů nebo načtení bude poškozeno. - stahuj e všechny údaj e nacházej ící se v tachografu; - stahuj e údaj e z tachografu dle dříve definované konfigurace popis j e uveden v bodě: "Konfigurace 7 "; nebo - stahuj e údaj e dle rozsahu dnů nastavených tlačítkem: ; - stahuj e údaj e z posledních 28 dnů; nebo - umožňuj e nastavit rozsah stahovaných dnů bez nutnosti připoj ení zařízení k počítači v konfiguračním okně zařízení musí být označená nabídka: Custom configuration. V takovém případě se stahování údaj ů spustí stisknutím tlačítka: zařízení 9 ".. Popis j e uveden v bodě: "Přímá konfigurace na

12 12 Stahování údajů z tachografu Po vybrání vhodného tlačítka začne červená dioda blikat a zároveň postupová lišta se začne měnit spolu s množstvím stahovaných dat. Obr. TachoReader Combo umístění vybraných součástí. V závislosti na počtu dnů stahovaných z paměti tachografu může trvat stahování dat dokonce asi 1 hodinu. Pokud se během stahování dat červená dioda nacházej ící se ve středovém bodě štítku rozsvítí asi na 4 sekundy a v tomto okamžiku zařízení vydá tři krátké akustické signály, potom asi na 2 sekundy zhasne (opakovaná operace), znamená to výskyt chyby, j e třeba se seznámit s tématem "Chybové kódy 16 ". Pokud zařízení signalizuj e chybu stažení dat, j e třeba opakovat načtení. V případě opakovaného chybného načtení j e třeba provést načtení na j iném tachografu. V případě úspěšného stažení dat na j iném tachografu j e třeba tachograf, na kterém se vyskytlo chybné načtení, odevzdat do servisu. Naopak pokud se chybné načtení bude opakovat také na j iném tachografu, j e třeba kontaktovat servis 20 výrobce zařízení TachoReader Combo Plus. 6. Po ukončení stahování začne zařízení vydávat opakuj ící se akustické signály a zároveň začnou blikat diody na postupové liště. 7. Po ukončeném načtení j e třeba odpoj it kabel Tacho-Combo od tachografu, odpoj it kabel od zařízení TachoReader Combo Plus a také vyj mout kartu podniku / kontrolní kartu. Po stlačení tlačítka pro vyj mutí karty se tachograf zeptá: "Zda zablokovat tachograf?". Doporučuj e se VŽDY zablokovat tachograf, aby neoprávněné osoby nemohly stáhnout data a také zablokovat tachograf j inou kartou podniku. 8. Údaj e budou uloženy v souboru (Reg. zn. vozidla_datum a hodina stažení údaj ů.ddd), který bude uložen do adresáře: Tacho v paměti zařízení.

13 Stahování údajů z karty řidiče Stahování údajů z karty řidiče Stahování údaj ů z karty řidiče můžete provést několika způsoby: Vložit (pokud nej sou) baterie do zařízení TachoReader Combo Plus- stahování pomocí samotného zařízení (napáj ení z baterií). Kabel Tacho-Combo - stahování pomocí zařízení a digitálního tachografu (napáj ení z tachografu). Je třeba připoj it TachoReader Combo Plus k tachografu pomocí kabelu Tacho-Combo. 3. Kabel MINI-USB - stahování pomocí zařízení a počítače (napáj ení z počítače). Je třeba připoj it TachoReader Combo Plus k počítači pomocí kabelu MINI-USB. Můžete stahovat údaj e z karty řidiče umístěné v tachografu popis j e uveden v kapitole: "Stahování údaj ů z karty umístěné v tachografu 14 ". Průběh stahování dat V závislosti na způsobu stahování dat vhodně připoj it zařízení (viz: výše) Vložit kartu řidiče do příslušného slotu TachoReader Combo Plus (obr. níže). Stahování dat z karty začíná automaticky po j ej ím vložení do slotu toto j e signalizováno akusticky a také postupným rozsvícením se diod na postupové liště. Obr. TachoReader Combo - vkládání karty řidiče. Pokud se během stahování dat červená dioda nacházej ící se ve středovém bodě štítku rozsvítí asi na 4 sekundy a v tomto okamžiku zařízení vydá tři krátké akustické signály, potom asi na 2 sekundy zhasne (opakovaná operace), znamená to výskyt chyby, j e třeba se seznámit s tématem "Chybové kódy 16 ". 3. Ukončení stahování bude signalizováno opakuj ícími se akustickými signály a zároveň blikáním diod na postupové liště. 4. Vyj mout kartu řidiče ze slotu zařízení. 5. Údaj e budou uloženy v souboru (Příj mení_první j méno_druhé j méno_datum a hodina

14 14 Stahování údajů z karty řidiče stažení údaj ů.ddd), který bude umístěn v adresáři: "Driver" v paměti zařízení. 9. Stahování údajů z karty umístěné v tachografustahování údajů z karty řidiče Spuštění stahování údaj ů z karty řidiče umístěné v tachografu můžete provést dvěma způsoby: Činnosti po připojení zařízení k počítači a) Označení nabídky: Driver card download v okně konfigurace 7 ; Předností tohoto způsobu j e to, že nemusíte zasahovat do nastavení zařízení. Naopak nevýhodou j e to, že po připoj ení zařízení k tachografu můžete stáhnout údaj e pouze a výlučně z karty řidiče. b) Označení nabídky: Custom configuration v okně konfigurace 7 ; Předností tohoto způsobu j e to, že můžete stahovat údaj e j ak z karty řidiče, tak i z tachografu. Naopak nevýhodou j e to, že musíte provést příslušná nastavení přímo na zařízení. Činnosti ve vozidle Otočte klíček v zapalování do polohy č. II (zážeh) musí se rozsvítit kontrolky na palubní desce (včetně tachografu)). Tato etapa se doporučuj e provést společně s řidičem. Do slotu č. 1 nebo 2 v tachografu vložte kartu podniku / kontrolní kartu. 3. Po načtení karty tachografem potvrďte zprávu: "Uzamčení tachografu ano/ne". 4. Do volného slotu tachografu vložte kartu řidiče, ze které maj í být staženy údaj e. 5. Připoj te zařízení TachoReader Combo Plus k tachografu pomocí kabelu Tacho-Combo. Poloha portu v tachografu viz: návod k obsluze tachografu. 6. Spuštění stahování údaj ů z karty řidiče: dle způsobu a) 14 stiskněte tlačítko: dle způsobu b) 14 (označena nabídka "Driver card download"): - spuštění stahování údajů; (označena nabídka "Custom configuration"):

15 Stahování údajů z karty umístěné v tachografustahování údajů z karty řidiče Stiskněte několikrát tlačítko: až se rozsvítí diody v poli: 180, a pak se rozsvítí dvě diody v polích 28 a 60 postupové lišty: Stiskněte tlačítko: - spuštění stahování údajů. Údaj e můžete stahovat se dvěma rychlostmi: normální rychlost stahování údajů krátké stisknutí tlačítka: spustí se stahování údaj ů s rychlostí: 9600; (j ednotlivý zvukový signál) vysoká rychlost stahování údajů - dostupná pro tachografy se standardní rychlostí přenosu stisknutí a přidržení tlačítka: po dobu asi 2 sek., až zazní dvoj itý zvukový signál, spustí se stahování údaj ů s rychlostí V případě, že vyberete vyšší rychlost přenosu v tachografu, který j i neumožňuj e, pak zařízení vůbec nezaháj í stahování údaj ů nebo načtení bude poškozeno. Pokud se během stahování údaj ů červená dioda nacházej ící se ve středovém bodu štítku rozsvítí na dobu asi 4 sekund a v této době zařízení vydá tři krátké zvukové signály, pak zhasne na dobu asi 2 sekund (opakovaný postup), znamená to vznik chyby, seznamte se s tématem "Chybové kódy 16 ". 7. Po ukončení stahování začne zařízení vydávat opakuj ící se zvukové signály se současným blikáním diod na postupové liště. 8. Po ukončeném načtení odpoj te kabel Tacho-Combo z Tachografu, odpoj te kabel ze zařízení TachoReader Combo Plus a vytáhněte kartu řidiče a kartu podniku / kontrolní kartu. Po stisknutí tlačítka pro vyj mutí karty se tachograf zeptá: "Uzamknout tachograf?". Doporučuj e se VŽDY uzamykat tachograf, aby neoprávněné osoby nemohly stáhnout údaj e a uzamknout tachograf j inou kartou podniku. 9. Údaj e budou uloženy v souboru (Příj mení_první j méno_druhé j méno_datum a hodina stažení údaj ů.ddd), který bude umístěn v adresáři: "Driver" v paměti zařízení. 15

16 16 Přenášení dat do počítače 10. Přenášení dat do počítače Soubory stažené z karty řidiče j sou ukládány v adresáři: CARD, místo toho soubory stažené z digitálního tachografu j sou ukládány v adresáři: TACHO. V žádném případě se nesmí přenášet, odstraňovat, ani měnit názvy těchto adresářů! Doporučený průběh přenášení dat ze zařízení TachoReader do počítače: Připoj te zařízení TachoReader k USB slotu v počítači. Po stisknutí příslušného tlačítka vyberte nabídku: "Načíst odečty" -> "Všechna". Menu v programu 4Trans j e j iné, než zde znázorněné popis j e uveden v nápovědě pro program 4Trans. Pokud j e zapnuta nabídka "Odstranit soubory po stažení" v menu "Nastavení programu", tak po úspěšném stažení dat do programu budou data odstraněna ze zařízení TachoReader. Za účelem rychlé a pohodlné práce se doporučuj e zapnutí této nabídky. Pokud j e zapotřebí, j e možno stáhnout libovolný soubor ze zařízení TachoReader. V tomto případě j e třeba vybrat nabídku: "Vyčistit datové soubory" -> "vybrat soubor ze seznamu" 3. Program TachoScan stáhne soubor a zanalyzuj e j ej z hlediska mj. digitálního podpisu. Pokud j e digitální podpis správný, data budou uložena v bázi programu a soubor zkopírován do počítače. TachoScan zobrazí data souboru v okně denní vizualizace (viz: "Nápověda -> program TachoScan"). Zdroj ové soubory (původní stažené soubory) budou zkopírovány (přeneseny) do příslušného adresáře nakonfigurovaného v nastavení programu. Existuj e také možnost ručního zkopírování souborů (backup) ze zařízení TachoReader do počítače bez účasti programu TachoScan. Za tímto účelem j e třeba pomocí okének nebo j iného programu pro explorování souborů zkopírovat soubory a přenést j e na požadované místo (TachoReader se nainstaluj e v počítači j ako samostatný disk s názvem "PNSTACHO"). Formát názvu souboru s údaj i staženými z tachografu: "Reg. zn. vozidla_datum a hodina stažení údaj ů (rok, měsíc, den, hodina, minuty, sekundy).ddd" (Příklad: SB_3106G_ ). Formát názvu souboru s údaj i staženými z karty řidiče: "Příj mení_první j méno_druhé j méno_datum a hodina stažení údaj ů (rok, měsíc, den, hodina, minuty, sekundy).ddd" (Příklad: Kowalski_Jan_Mateusz_ DDD). Zařízení TachoReader umožňuje uchovávat asi 2 tisíce načtení. 1 Chybové kódy Chyby zařízení TachoReader Combo Plus j sou signalizovány akustickými signály vydávanými zařízením a také blikáním příslušných diod. Červená dioda nacházej ící se ve středovém bodě štítku se rozsvěcuj e asi na 4 sekundy a v tomto

17 17 Chybové kódy okamžiku zařízení vydává tři krátké akustické signály, potom zhasne asi na 2 sekundy (opakovaná operace). Číslo chyby j e signalizováno na postupové liště. Blikání diody za stavu 0% znamená číslo chyby, blikání diody za stavu 100% znamená 8. číslo chyby (celá lišta j e rozdělená na osm částí). Je třeba si obzvlášť všimnout, ve kterém okamžiku vznikla chyba (načtení z tachografu, načtení z karty). 1 Stahování údajů z karty řidiče Čtyřnásobné plynulé rozsvícení se celého řádku postupu přímo před odečtěním karty Nízký stav baterie, j e možné stažení dat. Rychlé, třinásobné bliknutí červené diody v časových odstupech dvou vteřin Baterie j e vybita, není možné oděčíst kartu řidiče. Karta řidiče je vložená nesprávně nebo načítaná karta je jiného typu než karta řidiče Je třeba správně vložit kartu. Pokud j e načítaná karta j iného typu než karta řidiče, j e třeba j i odložit a vložit správnou. Nesprávná struktura souborů na kartě Je třeba j eště j ednou vložit kartu do zařízení a opakovat načtení. Chyba načtení dat z karty Je třeba j eště j ednou vložit kartu do zařízení a opakovat načtení. Nesprávná položka načtení v souboru karty Je třeba j eště j ednou vložit kartu do zařízení a opakovat načtení. Nesprávný certifikát souboru Je třeba j eště j ednou vložit kartu do zařízení a opakovat načtení. Chybí karta / karta vyjmuta během načtení

18 18 Chybové kódy Je třeba zj istit, zda byla karta vyj muta během stahování dat, pokud ano, j e třeba znovu opakovat načtení. Chyba načtení karty Doporučuj e se opětovné načtení karty. 1 Stahování údajů z tachografu Tachograf neodpovídá/ chybí tachograf Je třeba se uj istit, zda karta podniku byla správně vložená. Pokud karta podniku byla správně vložená, j e třeba se uj istit, zda byla načtená tachografem. Příliš malý objem stažených dat (minimum pro uložení je 500B) Je třeba opakovat načtení z tachografu. Na kartě microsd není volné místo Je třeba přenést stažené soubory z paměti TacheReader Combo Plus na j iný nosič (např. pevný disk počítače). Je požadováno minimálně 10 MB volného místa. Problém se systémem souborů na kartě Je třeba zformátovat zařízení. 1 Výměna baterie TachoReader Combo signalizuj e stav baterii ve dvou případech - viz: "Chybové kódy -> Stahování údaj ů z karty řidiče 17 ". Aby bylo možno vyměnit baterii v zařízení, j e třeba postupovat v následuj ícím pořadí. sej mout modrý gumový kryt ze zařízení; na zadním krytu zařízení j e třeba stisknout tlačítko označené šipkou (viz. obr. níže) a

19 19 Výměna baterie sej mout kryt, pod kterým j sou 2 baterie AA 1,5V; vyj mout staré a vložit nové baterie do zařízení. Obr. TachReader Combo výměna baterií. 13. Dodatečné informace 13. O firmě Inelo ul. Karpacka 24/U2b Bielsko - Biała POLAND tel.: fax.: (111)

20 20 Dodatečné informace 13. Podpora a servis SERVIS tel.: fax.: (111) FAQ (Nejčastěji kladené otázky) TachoReader Combo Plus má vloženou kartu řidiče a diody na zařízení se nerozsvěcují V tomto případě j e třeba znovu vložit kartu do zařízení a dotlačit j i tak, aby zařízení vydalo akustický signál a zároveň se rozsvítila první dioda na postupové liště. Pokud se tak nestane, j e třeba vyměnit baterie v zařízení. Pokud nepomůže výměna baterií, j e třeba kontaktovat servis 20 producenta. Po připojení zařízení TachoReader Combo Plus do počítače neblikají diody na postupové liště a zařízení není nalezeno v systému V tomto případě j e třeba znovu spustit počítač, odpoj it kabel MINI-USB od zařízení a počítače, znovu připoj it TachoReader Combo Plus k počítači. Pokud nepomůže výše uvedená činnost, j e třeba za účelem zkontrolování samotného zařízení j eho připoj ení k j inému počítači. Pokud zařízení dále nebude zobrazeno v systému, j e třeba připoj it zařízení k počítači pomocí j iného kabelu MINI-USB. Jestliže i nadále zařízení nebude fungovat, kontaktovat servis 20 výrobce. Po připojení zařízení TachoReader Combo Plus k tachografu diody na zařízení neblikají a data z tachografu nejsou stahována Je třeba zapnout/vypnout tachograf, odpoj it a znovu zapoj it zařízení k tachografu. Pokud se bude problém nadále obj evovat, j e třeba vyzkoušet zařízení na j iném tachografu. Jestliže se znovu obj eví problém na j iném tachografu, j e třeba kontaktovat servis výrobce. 20

21

Instalační návod programu

Instalační návod programu Instalační návod programu programu: TachoScan, 4Trans, GBOX PC NET SERVICE Stocerz Sp. J. 4Trans, TachoScan, GBOX Kopírování, zavádění změn, zasílání, veřejná reprodukce a veškeré používání tohoto obsahu

Více

Příručka pro uživatele C R Y S T A L. engineering corporation

Příručka pro uživatele C R Y S T A L. engineering corporation DaTa LoGGerXPTM Příručka pro uživatele C R Y S T A L engineering corporation DataLoggerXP Příručka pro uživatele Strana Obsah Úvod.............................................................. 1 Princip

Více

Návod k obsluze SUNNY EXPLORER

Návod k obsluze SUNNY EXPLORER Návod k obsluze SUNNY EXPLORER Explorer-BA-cs-16 Verze 1.6 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou majetkem společnosti SMA Solar

Více

Několik slov o Vašem systému

Několik slov o Vašem systému Několik slov o Vašem systému Bezpečnostní systém DSC je zkonstruován tak, aby Vám poskytoval co možná největší pohodlí. Přečtěte si pečlivě tuto příručku. Instalační technik Vám vysvětlí všechny příkazy

Více

Obsah. Copyright by Robert Bosch GmbH, KH/PME. Verze 12.0 1 z 64

Obsah. Copyright by Robert Bosch GmbH, KH/PME. Verze 12.0 1 z 64 Obsah 1 Instalace... 2 1.1 Obsah dodávky novým zákazníkům... 2 1.2 Obsah dodávky stávajícím zákazníkům... 4 1.3 Druhy informací... 5 1.4 Požadavky na hardware a software... 7 1.5 Varianty instalace...

Více

Manuál Launch X431 quicheck V1.01.001

Manuál Launch X431 quicheck V1.01.001 Manuál Launch X431 quicheck V1.01.001 20.5.2011 Všechna práva vyhrazena! Žádná část této publikace se nesmí reprodukovat, ukládat do informačního vyhledávacího systému a nesmí se vysílat žádným způsobem,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 4

Programová příručka. GoPal Navigator verze 4 Programová příručka GoPal Navigator verze 4 GoPal Navigator verze 4 Obsah KAPITOLA 1. ÚVOD... 1 Uvítání...1 Obsah CD/DVD...1 Systémové požadavky...3 Konvence v této příručce...3 Rady a varovná upozornění...4

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation.

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation. Změna názvů verzí! V aplikaci BarTender 9.3 došlo ke změně názvů některých verzí. I když bude ale software obsahovat nové názvy, v doprovodné Úvodní příručce budou ještě uvedeny staré názvy. Verze Enterprise

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více

Uživatelská příručka Vodafone Smart III

Uživatelská příručka Vodafone Smart III Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti vám poskytne místní prodejce. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Google, Android, YouTube a jiné známky jsou

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL strana 1 / 77 Obsah: Stručný popis produktu...3 Hlavní výhody systému CCS Monitor...3 Základní informace o programu...4 Hlavní vlastnosti programu...4

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

Uživatelská příručka k fotoaparátu

Uživatelská příručka k fotoaparátu ČESKY Uživatelská příručka k fotoaparátu Začínáme str. 7 Pozorně si přečtěte část Bezpečnostní opatření (str. 192-199). Kontrola obsahu balení Balení obsahuje následující položky. Pokud něco chybí, obraťte

Více

Horizon HD DVR Mediabox

Horizon HD DVR Mediabox Horizon HD DVR Mediabox ÚVOD Klíčové vlastnosti... 3 Boxy Horizon HD DVR a Horizon HD... 3 HORIZON HD DVR Obsah balení...4 Váš box Horizon HD DVR... 5 Dálkový ovladač Horizon představení...6 ZAČÍNÁME 1

Více

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE MODEL: AR-568 AR-560 AR-56 AR-568D AR-560D AR-56D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE OBSAH ÚVOD... POUŽITÍ NÁVODU K OBSLUZE... ROZDÍLY MEZI MODELY... 5 INSTALACE PŘED INSTALACÍ SOFTWARE...

Více

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více

SP6 SP6 BOX verze 2.20

SP6 SP6 BOX verze 2.20 EA SP6 SP6 BOX verze 2.20 Uživatelský návod Verze 2.04 LICENČNÍ PODMÍNKY Výrobce produktu zaručuje, že je výhradním majitelem dodaného produktu a všech autorských práv s produktem spojených, a že je ze

Více

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Původní Vydání: Kviten 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Obsah 1. Všeobecné informace... 4

Obsah 1. Všeobecné informace... 4 Uživatelská příručka pro Virtuální centrum karet společnosti Slovnaft Česká republika spol. s r.o. Obsah 1. Všeobecné informace... 4 1.1. Technické požadavky... 4 1.1.1. Internet Explorer... 4 1.2. Bezpečnost...

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 POUŽÍVÁNÍ

Více

Návod k obsluze programu Tachospeed

Návod k obsluze programu Tachospeed Návod k obsluze programu Tachospeed Vydání aktualizováno pro verzi TachoSpeed 2.00 Autoři programu: Przemysław Narloch Dariusz Wata Patryk Gust Poděkování pro: Józef Wata WITD v Katovicích Všechny další

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

GlucoContro. Návod na obsluhu programu

GlucoContro. Návod na obsluhu programu GlucoContro Obsah 1. Manuální instalace ovladače kabelu USB...5 2. Instalace programu GlucoContro...8 3. Aktivace programu GlucoContro... 12 4. Prvky hlavního okna programu... 13 5. Kontextové menu (seznam

Více

KONTO. PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2.95. Identifikační údaje programu. varianta. sériové číslo. síť. verze

KONTO. PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2.95. Identifikační údaje programu. varianta. sériové číslo. síť. verze KONTO PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2.95 Identifikační údaje programu varianta sériové číslo síť verze JAPO ZLÍN, SPOL. S R.O., DRUŽSTEVNÍ 431, P. O. BOX 16, 763 15 SLUŠOVICE 1 Licenční smlouva Tento softwarový

Více