Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz."

Transkript

1 Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/ Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Průvodcovská činnost v cestovním ruchu v mezinárodním kontextu Téma Ročník Autor Průvodcovská činnost v cestovním ruchu v mezinárodním kontextu třetí Mgr. Zuzana Pauserová Datum výroby Anotace DUM slouží k výuce žáků 3. ročníku v oblasti Technika cestovního ruchu. Výklad formou prezentace pracující s pojmy vývoj průvodcovské činnosti, Thomas Cook, Karl Baedeker, Světová a Evropská federace asociací průvodců, listina kvality a její standardy, Evropská terminologická norma, Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z

2 Vývoj průvodcovské činnosti v cestovním ruchu

3 Vývoj průvodcovské činnosti v CR vznik průvodcovské činnosti spojen se vznikem a vývojem cestování a cestovního ruchu původní důvody cestování: existenční, obchodní, zdravotní, kulturní pozdější důvody cestování: přidává se zábava, rozptýlení, odpočinek cestování má tedy funkci poznávací a společenskou

4 neorganizované cestování přechází postupně v organizované za pomoci prvních organizátorů cest včetně průvodců

5 Cestopisná literatura nejstarší tradiční součást světové literatury potřebná k práci průvodce pomůcka při cestování prostředek vzbuzení zájmu o cestování

6 Nejstarší cestovatelé Řekové, Egypťané, Římané využití organizátorů cest a místních obyvatel ve funkci průvodců a tlumočníků

7 První popisy cest Herodot ( př. n. l.) první historicky dokázané popisy cest: Řecko, Egypt, Malá Asie Itinerarium z doby řím. císaře Diokleciána ( ) soupis suchozemských a vodních cest předpokládané cestovní výdaje

8 Tabula Pentigeriana grafické znázornění římského impéria vojenské a obchodní cesty, řeky, pohoří, města, moře

9 Cestování ve středověku patří ke společenskému bontonu nejvyšších vrstev cíl: poznávání cizích zemí, života obyvatel, kultury získávání životních zkušeností, vědomostí zajišťování cest: štáb lidí s pomocí chudých učenců znalců cizích jazyků kněží a mniši: doprovod poutníků při hromadných návštěvách poutních míst

10 Cestopisy původní české cestopisy: od poloviny 15. století cesty do Palestiny (Jan Hasištejnský z Lobkovic) cesty na Západ (Václav Šašek z Bířkova) 16. století: tištěné průvodce pro Francii, Španělsko, Itálii vznik na základě popisů cest obchodníků rady o chování na cestách

11 19. století rozvoj průmyslu a dopravy cestování se stává společenskou činností se všemi znaky podnikání nový charakter průvodcovské činnosti

12 Přelom 19. a 20. století další rozvoj dopravy módní záležitost: plavby luxusním parníkem

13 20. století automobilová, později letecká doprava nárůst počtu účastníků cestovního ruchu průvodcovská činnost: upevňuje si pozici v nabídce cestovních kanceláří zčásti se profesionalizuje

14 Thomas Cook ( ) novodobý cestovní ruch Anglie 1841 organizace prvního hromadného výletu pro 570 účastníků při příležitosti otevření železniční tratě zakladatel první moderní cestovní kanceláře postupně pobočky na dalších kontinentech uplatnění prvků používaných dodnes

15 Vouchery opravňují držitele k ubytování a stravování v hotelech smluvních partnerů

16 Rooming listy rezervace předem zaplaceného ubytování

17 Popisy zpracování popisů tras, časových harmonogramů a programů včetně zajišťovaných služeb pro klienty zájezdů

18 Bezhotovostní platby bezhotovostní platby s využitím cestovních šeků

19 Dohody se železničními společnostmi možnost vydávání jízdenek za smluvní ceny na určité železniční tratě

20 Karl Baedeker ( ) vydavatel knižních průvodců pojem bedekr i pro současné knižní průvodce mapky, trasy údaje o kulturních a historických památkách údaje o obyvatelstvu ubytovací zařízení možnosti dopravního spojení ceny

21 Úspěšný rozvoj cestovního ruchu předpokladem úspěšného rozvoje: 1. konkurence 2. spolupráce a) v národním měřítku b) v mezinárodním měřítku za pomoci různých organizací

22 Rozdělení mezinárodních organizací podle vzniku: mezistátní mimovládní podle rozsahu působnosti: světové regionální podle charakteru činnosti: se všeobecnou působností v CR specializované na určitou činnost v CR

23 Spolupráce průvodců ve Světové a Evropské federaci asociací průvodců cestovního ruchu

24 Světová federace asociací průvodců CR - WFTGA World Federation of Tourist Quide Associations federace profesních sdružení kvalifikovaných průvodců registrace: 1987 ve Vídni úřední jazyk: angličtina sdružuje 70 asociací (Asociace průvodců ČR členem od roku 2003) neúčast na politických, náboženských, rasově motivovaných aktivitách

25 Cíl WFTGA vnímání profese průvodce jako plnohodnotného a náročného povolání omezení činnosti nelegálních, nekvalifikovaných průvodců

26 Orgány WFTGA valné shromáždění nejvyšší orgán výkonný výbor prezident, sekretář, pokladník, čtyři členové kontrolní finanční komise 3 členové rozhodčí (arbitrážní) komise řešení sporů mezi členy

27 Úkoly WFTGA navázání kontaktů s asociacemi průvodců CR reprezentace průvodce, prosazování jeho zájmů propagace univerzálního etického kodexu a vzdělávání stanovení, podpora a zlepšování nejvyšších profesionálních standardů rozvoj mezinárodní spolupráce v přípravě průvodců umožnění výměny informací mezi členy WFTGA

28 Kodex průvodce CR zaručuje klientům profesionální poskytování kvalitních průvodcovských služeb poskytování profesionálních služeb odborná péče o návštěvníky poskytování výkladu bez předsudků a propagandy při zpracování výkladu pracovat s pravdivými informacemi, zjišťovat rozdíly mezi fakty příběhy, legendami

29 Chování průvodce podle požadavků kodexu čestnost, poctivost, racionalita ochrana pověsti CR respektování okolního prostředí, přírody, pamětihodností, místních zvyklostí reprezentace hostitelské země jako vhodné destinace CR

30 Evropská federace asociací průvodců CR - FEG Fédération européenne des Associations de Guides Touristiques European Federation of Tourist Guide Associations registrace: 1986 v Paříži úřední jazyk: angličtina, francouzština nezisková organizace reprezentuje přes průvodců

31 Cíl FEG sdružování asociací průvodců CR evropských zemí, hlavně zemí EU posilování profesionálních vztahů mezi členy obhajování zájmů členů reprezentace profese průvodce na evropské úrovni propagace služeb průvodců zlepšování kvality služeb průvodců

32 Listina kvality napomáhá profesionalitě průvodcovské činnosti obsahuje schválené standardy, jejichž cílem je: respektování návštěvníků CR s ohledem na jejich specifickou kulturu a tradice v rámci společného evropského kulturního dědictví

33 Standardy listiny kvality přátelské přivítání zdvořilost, vhodné jednání, vhodné oblečení komunikace správné a aktuální informace podávané vhodným způsobem vědomosti studium zaměřené na teorii i praxi profesionální rozvoj kurzy, stálé rozšiřování vědomostí organizace činnosti průvodce harmonogram, itinerář a jejich dodržování důvěryhodnost bezúhonnost, takt, slušnost etika

34 Průvodce cestovního ruchu v mezinárodním prostoru

35 Problematika CR a jeho legislativní úpravy řeší jednotlivé země EU vykonávání průvodcovské činnosti součástí svobodného pohybu služeb nevyžaduje povolení k podnikání na území jiného státu, protože nemá charakter trvalé podnikatelské činnosti nutnost koordinace průvodcovské činnosti mezi jednotlivými státy pomoc terminologické normy

36 Evropská terminologická norma definice pojmů z oblasti CR usnadnění porozumění mezi organizátory, poskytovateli a spotřebiteli jednotlivých zemí česká verze: norma EN 13809:2003 Služby cestovního ruchu cestovní agentury a cestovní kanceláře (touroperátoři) - Terminologie

37 Terminologie evropské normy asistence během cesty vedoucí zájezdu doprovod zájezdu místní zástupce průvodce CR animátor, koordinátor hosteska horský průvodce sportovní instruktor vedoucí okružní plavby

38 Asistence během cesty informace a pomoc klientům v průběhu smluvně stanovených částí cesty podmínka: k dispozici - kontaktní číslo pro zavolání po 24 hodin a po 365 dní

39 Vedoucí zájezdu fyzická osoba zástupce touroperátora cestovní agentury nebo cestovní kanceláře řízení a kontrola itineráře zajištění plnění programu popsaného v katalogu poskytování praktických místních informací

40 Doprovod zájezdu zástupce touroperátora cestovní agentury nebo cestovní kanceláře poskytování základních informací

41 Místní zástupce fyzická osoba nebo agentura v místě destinace pověřená touroperátorem poskytování praktické pomoci klientům vyřizování administrativy

42 Průvodce CR fyzická osoba provázení klientů v jazyce podle jejich výběru poskytování výkladu o kulturním a přírodním dědictví oblasti specializace na příslušnou oblast vydaná a uznávaná příslušným úřadem (oblastí může být i území celého státu) kvalifikační příprava průvodce zaměřena na domácí teritorium

43 Animátor, koordinátor fyzická osoba plánování programů volného času a sportovních programů odpovědnost za program povzbuzování klientů k účasti na programu využití jazyka většiny klientů

44 Hosteska fyzická osoba vítání návštěvníků letišť, nádraží, hotelů výstavy, veletrhy, různé programy podávání informací obsluha v dopravních prostředcích

45 Horský průvodce fyzická osoba horské oblasti vhodná kvalifikace příslušné znalosti

46 Sportovní instruktor fyzická osoba výuka konkrétního sportu vhodná kvalifikace získaná na základě příslušného školení a zkoušky

47 Vedoucí okružní plavby fyzická osoba loď pro okružní plavbu odpovědnost za program odpovědnost za exkurze po vnitrozemí

48 Vedoucí zájezdu x průvodce terminologická norma vyřešila spory mezi: Evropskou federací asociací průvodců CR a Mezinárodní asociací vedoucích zájezdů o profesi průvodce CR a vedoucího zájezdu podle normy jde při vycestování do zahraničí ve většině případů o vedoucího zájezdu nebo doprovod zájezdu a ne o průvodce

49 Mezinárodní standardizace přípravy průvodců CR

50 Mezinárodní standardizace přípravy průvodců CR vypracován návrh kvalifikačních požadavků na profesi průvodce CR na základě mezinárodního standardu průvodce vznikl národní standard průvodce

51 Profesionální příprava získání osvědčení o absolvování profesionální přípravy na základě vykonání zkoušek: písemné ústní praktické (část zkoušek v cizím jazyce)

52 Předměty všeobecné: teoretické vědomosti světové dějiny a kultura právní a politický systém náboženské a filozofické směry dějiny umění a architektura literatura geografie a geologie světa profesionální etika

53 průvodcovské techniky technika prezentace komunikace provázení osob se zvláštními požadavky povolání průvodce základy ekonomiky význam a rozvoj CR ve světě zdravotní a bezpečnostní omezení

54 specializované vázány na určitou geografickou oblast problematika pracovních podmínek průvodce praktická cvičení instruktážní cesty výlety různou dopravou pěší výlety návštěvy muzeí, galerií, památek

55 Zdroje: DROBNÁ, D. MORÁVKOVÁ, E. Cestovní ruch pro střední školy a veřejnost. 2. upravené vyd. Olomouc : Fortuna, ORIEŠKA, J. Metodika činnosti průvodce cestovního ruchu. 6. přepracované a doplněné vydání. Praha : Idea servis, 2007.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Cestovní kancelář a cestovní agentura Téma Ročník Autor

Více

Hospodářská komora České republiky Obor informačních míst pro podnikatele. pro živnost

Hospodářská komora České republiky Obor informačních míst pro podnikatele. pro živnost Hospodářská komora České republiky Obor informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro živnost PRŮVODCOVSKÁ ČINNOST Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod a cestovní ruch.

Více

Metodika průvodcovské činnosti

Metodika průvodcovské činnosti Metodika průvodcovské činnosti RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, Csc. Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 Metodika průvodcovské činnosti Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2006. Staroměstské

Více

Věra Seifertová a kolektiv

Věra Seifertová a kolektiv Věra Seifertová a kolektiv současné podmínky a trendy v průvodcovské činnosti obchodní a marketingové aktivity průvodců, získávání zakázek informační a komunikační technologie v činnosti průvodce legislativní

Více

Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o.

Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. Stromořadí 420, 783 91 Uničov Obor vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Platnost ŠVP: od 1. 9. 2012

Více

Vysoká škola hotelová v Praze katedra cestovního ruchu. Základy turismu. studijní opora pro kombinovanou formu studia. Ing.

Vysoká škola hotelová v Praze katedra cestovního ruchu. Základy turismu. studijní opora pro kombinovanou formu studia. Ing. Vysoká škola hotelová v Praze katedra cestovního ruchu Základy turismu studijní opora pro kombinovanou formu studia Ing. Petr Studnička Praha 2011 Výuka předmětu CR 021 Základy turismu v kombinované formě

Více

LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH

LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH Autoři: JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph. D. Mgr. Marek Ivičič Mgr. Lucie Jamborová KULHÁNEK Legal Consulting Praha 2006 2 LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH Vydalo: Ministerstvo

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

TECHNIKA SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU

TECHNIKA SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU TECHNIKA SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU sylabus učební text Ing. Hana Štěpánková 2010 1 Doporučená studijní literatura : Drobná, Morávková : Cestovní ruch. Fortuna 2004 Orieška J. : Technika služeb cestovního

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Elektrotechnika Kód a název oboru vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Hotelnictví od 1. 9. 2012 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 11 4 Charakteristika ŠVP 12

Více

PROVOZ A ČINNOST CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ

PROVOZ A ČINNOST CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Katedra regionální ekonomie a správy PROVOZ A ČINNOST CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ Alexander Hampel 2005 RNDr. Alexander Hampel Tento studijní text byl vypracován

Více

Školní vzdělávací program Obchodní manažer/ka

Školní vzdělávací program Obchodní manažer/ka Školní vzdělávací program Obchodní manažer/ka CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové Verze platná od 1.9. 2012 1 Obsah 1 Úvodní identifikační údaje... 9 2 Profil absolventa...

Více

Management. kanceláří a agentur

Management. kanceláří a agentur M. Palatková, E. Mráčková, M. Kittner, O. Kašťák, J. Šesták Management kanceláří a agentur legislativní úprava činnosti cestovních kanceláří a agentur a ochrana spotřebitele funkční a procesní management

Více

Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Management výroby a prodeje oděvů a doplňků

Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Management výroby a prodeje oděvů a doplňků Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Management výroby a prodeje oděvů a doplňků Obor vzdělávání 31-43-M/01 Oděvnictví Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání platný od 1. září 2013 počínaje

Více

Cestovní ruch na venkově

Cestovní ruch na venkově Cestovní ruch na venkově EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Ing. Michal Burian, Ph.D., Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D., Ing. Petr Novák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Více

KOMUNIKUJÍCÍ MÍSTO VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 1 4 DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ROZVOJI CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

KOMUNIKUJÍCÍ MÍSTO VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 1 4 DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ROZVOJI CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI KOMUNIKUJÍCÍ MÍSTO DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ROZVOJI CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 1 4 Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.2.04/02.0030 Přehled vzdělávacích aktivit/modulů 1) Udržitelný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

CESTOVNÍ RUCH (2012) Kompletní ŠVP

CESTOVNÍ RUCH (2012) Kompletní ŠVP školní vzdělávací program Cestovní ruch (2012) Cestovní ruch CESTOVNÍ RUCH (2012) Kompletní ŠVP PLACE HERE Cestovní ruch (2012) Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Cestovní ruch (2012)

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program > Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 PLATNOST : od 1. 9. 2010 do.. Školní vzdělávací program Údaje o zpracování a

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Komenského 156/III 290 60 Poděbrady Zřizovatel:

Více

Jakub Salčák. Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno. Bakalářská práce

Jakub Salčák. Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno. Bakalářská práce VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Jakub Salčák Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno Bakalářská práce 2014 Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno Bakalářská práce Jakub Salčák Vysoká škola hotelová v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie platný od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika školy 7 4 Charakteristika ŠVP 8 4.1 Podmínky realizace 11.

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika školy 7 4 Charakteristika ŠVP 8 4.1 Podmínky realizace 11. HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 1 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika školy 7 4 Charakteristika ŠVP 8 4.1 Podmínky realizace 11 4.2 Začlenění

Více

Zborovská 519 Alešova 1723

Zborovská 519 Alešova 1723 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Zborovská 519 Alešova 1723 Schválila dne 29. srpna 2011 Ing. Milena Lednejová, ředitelka 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více