ikissu MP4 s čichem Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ikissu MP4 s čichem Uživatelská příručka"

Transkript

1 ikissu MP4 s čichem Uživatelská příručka 1

2 Děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku ikissu MP4. Prosíme, přečtěte si tuto příručku, abyste se ujistili, ţe přístroj budete pouţívat správně a tím zaručíte jeho dlouhou ţivotnost. Obsah Příprava k pouţití... 2 Popis přístroje... 7 Základní funkce.14 Nastavení PC Software Uţivatelská podpora Problémy a řešení... 4Chyba! Záložka není definována. Specifikace výrobku... 4Chyba! Záložka není definována. Závěrečná upozornění Příprava k použití Bezpečnostní opatření Prosíme, věnujte pozornost následujícím informacím, aby byla zajištěna bezpečnost Vaše i daného přístroje. Předejdete tak moţnému úrazu či poškození zařízení. Nenechávejte přístroj v dosahu tepelného zařízení či zdroje tepla nad 35 C, v zaparkovaném autě nebo na přímém slunci. Přístroj nerozebírejte, neopravujte či jinak libovolně neměňte jeho parametry. 2

3 Neponořujte přístroj do vody, ani jej nevystavujte zdrojům vlka. Neponechávejte přístroj v prašném, vlhkém či zakouřeném prostředí. Pokud budete nosit přístroj zavěšený na řetízku, buďte prosím opatrní, aby nedošlo k přetíţení řetízku či jeho poškození, a tak následně k nechtěnému poničení přístroje. Důleţitá data ukládejte pro jistotu zvlášť. Společnost nenese odpovědnost za škody způsobené ztrátou nahraných a uloţených dat následkem opravy a jiných zásahů do přístroje. Věnujte pozornost následujícím instrukcím ohledně baterií. Baterie mohou způsobit poţár či poškození zařízení. Toto zařízení je napájeno lithiopolymerovou baterií, prosíme, nerozebírejte tedy přístroj a nepouţívejte jiné, nekompatibilní baterie. Předejdete tak poškození zařízení. Nakládejte s přístrojem tak, aby se do jeho vnitřních částí nedostal prach či jiné cizí částečky. 3

4 Nenechávejte přístroj v blízkosti objektů se silnou magnetickou silou či polem, jako například v okolí magnetů. Zacházejte s přístrojem opatrně, nepouštějte jej z výšky na zem a nepokládejte na něj těţké předměty. Neomývejte přístroj vodou a nečistěte přístroj chemikáliemi, jako je například benzen či rozpouštědla. Z hlediska dopravní bezpečnosti nepouţívejte sluchátka do uší při jízdě na kole, v autě, na motorce atd. Buďte opatrní při manipulaci se šňůrkami od sluchátek do uší, aby nedošlo k jejich zachycení kolem Vaší ruky či jiných objektů zatímco pracujete, procházíte se apod. Za účelem ochrany sluchu nepouštějte sluchátka příliš nahlas, pokud v uších slyšíte rezonující zvuky, ztište hlasitost nebo přestaňte sluchátka pouţívat úplně. Charakteristiky výrobku Tenký design a dotyková tlačítka. Díky jednoduchému, tenkému provedení a snadnému ovládání pomocí dotykových tlačítek se velmi jednoduše dostanete do nejrůznějších menu přístroje a k vyuţití všech jeho funkcí Vám postačí jemný dotek prstu. 4

5 Barevný displej OLED. Díky barevnému displeji s úhlopříčkou 38,1 cm (1,5 ) je menu přístroje velmi přehledné, líbivé a Vaše filmy či fotografie si můţete vychutnat na široké a kvalitní obrazovce. Řada přídavných funkcí. Mezi tyto funkce patří tlačítko HOLD (ochrana před nechtěným zmáčknutím tlačítek), různé reţimy přehrávání, hudební ekvalizér s osmi variantami nastavení, spořič energie (automatické vypnutí přístroje), spořič obrazovky, bbbnastavení času, budík, nahrávání atd. Přehrávání různých formátů souborů. Podpora formátů MP3, WMA, MP3 (32kpbs 384kpbs, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz), WMA (8kpbs 192kpbs, 8kHz 44.1kHz) Intuitivní menu díky intuitivímu menu s grafickým znázorněním je ovládání ikissu velmi jednoduché a příjemné. USB 2,0. Rychlost USB 2,0 umoţňuje rychlé stahování a přenos dat bez nutnosti dlouhého čekání. Nahrávání. Díky funkci nahrávání hlasu a také nahrávání z FM rádia můţete reţim nahrávání vyuţít kdykoliv a jakkoliv chcete. Přehrávání videí a prohlíţení obrázků. Díky podpoře video a obrázkových formátů si můţete prohlíţet své fotografie i oblíbené videoklipy. Díky speciálnímu konverznímu programu si můţete bbbbvytvořit a nahrát i vlastní videoklip. 5

6 Excelentní kvalita zvuku. Kvalita zvuku o 90dB a šířce 10mW je u přehrávačů této cenové kategorie výjimečná.. Barevné tóny hudby si můţete dle libostibpřizpůsobit díky 8 módům ekvalizéru (normální, klasický, rock, jazz, ţivá hudba, pop, dance, vlastní). Playlist. Díky této fuknci můţete poslouchat písničky, které chcete a kdy chcete jednoduše si sestavíte vlastní seznam vybraných skladeb. Příslušenství Přehrávač Sluchátka do uší Řetízek na zavěšení USB kabel Instalační CD Uţivatelská příručka Příslušenství se můţe měnit z důvodu vývoje přístroje. Uţivatelé systému Windows 98SE musejí nainstalovat separátní program, který je obsahem přiloţeného CD. 6

7 Popis přístroje Zapnout/Vypnout/Hold Inhalační oblast Úchyt pro řetízek Displej (OLED) Opakování/ Start/Stop nahrávání Posun zpět/ Rychlé převíjení/vlevo Mikrofon Hrát/Pauza/Výběr Posun vpřed/rychlý posun/vpravo Menu / Předchozí menu Reset Hlasitost / Posun v menu nahoru/dolů 7

8 USB konektor Konektor pro sluchátka Dotyková tlačítka Pohled ze spodní strany Řetízek na pověšení Vrchní strana přístroje Sluchátka Spodní strana přístroje 8

9 Rozložení displeje Vzhled OLED displeje 1.) Aktuální čas 2.) Hlasitost 3.) Budík / Nastavení času pro bbbbbnahrávání FM rádia Bílá - Budík Modrá Nastaven čas pro bbnahrávání FM rádia Ţlutá Budík + Nastaven čas pro bbnahrávání FM rádia 4.) Zámek 5.) Baterie 6.) Aktuální skladba/celkový počet bbbbbskladeb 7.) Grafické znázornění ekvalizéru 8.) Interpret/Název sloţky/typ sloţky 9.) Délka přehrávané délka skladby 10.) Grafické znázornění aktuálně odehrané délky skladby 11.) Odehraná délka aktuálně přehrávané skladby 12.) Přehrávání 13.) Nastavení ekvalizéru 14.) Reţim přehrávání Upozornění při zacházení s dotykovými tlačítky K zacházení s dotykovými tlačítky pouţívejte prsty, Ostré a špinavé objekty by mohly tlačitka poškodit. Neoperujte s tlačítky, pokud máte na rukou rukavice. Šetrně tlačíka ovládejte lehkým dotykem a nemačkejte najednou více neţ jedno tlačítko. Nepřikládejte k blízkosti tlačítek magnet, tlačítka by nemusela fungovat korektně. 9

10 Funkce tlačítek Tlačítko Funkce a ovládání Dotekem vpravo zapnete přístroj Dotekem vpravo a podržením po dobu 1 sekundy nebo déle vypnete přístroj Dotekem vlevo uzamknete tlačítka Dotekem uprostřed uvolníte zámek tlačítek Krátkým stisknutím vybíráte mezi Hrát/Pauza/Vybrat a Nastavit K návratu do menu při přehrávání krátce stiskněte tlačítko uprostřed [M] K návratu do předcházejícího menu ze stávajícího menu stiskněte tlačítko uprostřed [M] Pohyby Nahoru/Dolů/Doleva/Doprava Stiskněte tlačítka k posunu v seznamu o položku nahoru nebo dolů Stiskněte a podržte tlačítka k posunu v seznamu o více položek nahoru nebo dolů Stiskněte tlačítka k posunu vpravo/vlevo o jeden sloupec (obrázek,.) Stiskněte tlačítka k posunu vpravo/vlevo o více než jeden sloupec (obrázek,..) Přehrávání hudby a videa Krátce stiskněte tlačítko k přesunu na začátek přehrávané skladby či k přesunu na předcházející skladbu. K přetáčení stiskněte a podržte tlačítko Krátce stiskněte tlačítko přesunu na následující skladbu k přesunu na konec přehrávané skladby či k K nastavení hlasitosti při přehrávání hudby, videa a rádia či při nahrávání stiskněte tlačítka Nastavení opakování Stiskněte tlačítko k nastavení požadované akce [Zapnout opakování+ - *Opakovaně přehrát] - *Vypnout opakování+. Chcete-li nahrávat, stiskněte tlačítko pro začátek či konec nahrávání. 10

11 Systémové požadavky Procesor 2000MHz Pentium a vyšší verze - Windows ME /2000/XP/Vista (32bit) - Mac OS 8.6 nebo Over, Linux USB port SVGA grafická karta Paměť 64MB a vyšší Myš CD-ROM mechanika (X2 a rychlejší) HDD 100 MB nebo více volného místa Nabíjení - K nabití přístroje pouţijte USB kabel, jenţ najdete přiloţený v balení. Kabelem následně propojíte zařízení s počítačem. Plné nabití baterie přístroje zabere asi 1,5 hodiny. - Nabíjení tato ikona bude zobrazena v průběhu nabíjení, Baterie tato ikona bude zobrazena po plném nabití baterie. - Pokud je baterie plně vybitá, v první fázi nabíjení se ikona nabíjení nemusí na displeji objevit. V tomto případě není třeba se znepokojovat, jakmile bude baterie alespoň minimálně dobita, ikona nabíjení se na displeji zobrazí. - Doba výdrţe baterie a doba potřebná k jejímu nabití se můţe lišit v závislosti na způsobu pouţívání či prostředí. Připojení k počítači Pouţitím přiloţeného USB kabelu můţete pohodlně dobít přístroj přímo připojením k počítači. 1.) Připojte USB kabel do USB portu Vašeho počítače 11

12 2.) Zapojte druhý konec USB kabelu do USB konektoru na spodní straně přístroje 3.) Na ploše počítače by se měla ukázat tabulka s nápisem, ţe bylo nalezeno nové zařízení a dojde tak k nainstalování kompatibilního USB driveru (Průběh instalace se nemusí na ploše počítače ukázat). Pro jistotu instalaci zkontrolujte v kontrolním panelu. 4.) Jakmile je USB driver nainstalován, uvidíte v kontrolním panelu nápis SMP USB DEVICE. Pokud USB kabel odpojíte ve chvíli, kdy probíhá instalace USB driveru, v počítači můţe dojít k chybě. Použití přehrávače jako přenosného disku 1.) Prostřednictvím přiloţeného USB kabelu připojte zařízení k počítači. 2.) Spusťte Můj počítač, Windows prohlíţeč, Total Commander či jiný podobný program. 3.) Zkontrolujte, zda je ve Vámi zvoleném programu viditelný přenosný disk (SMP) 4.) Poté, co vyberete sloţku, kterou chcete do zařízení uloţit, zkopírujte ji do něj (klávesovými zkratkami, přetaţením myší apod.) Zkopírované sloţky budou v přístroji uloţeny v pořadu dle času, ve kterém byly na zařízení zkopírovány. 12

13 Upozornění - Během přenosu dat se na obrazovce zařízení objeví příslušná ikona. - Odpojení USB kabelu během přenosu může způsobit následné špatné fungování přeneseného souboru. - Pořadí hudebních složek viditelné při zobrazení jejich seznamu v rámci počítačového prohlížecího programu nemá žádnou spojitost s pořadím, v jakém jsou hudební složky uspořádány v samotném zařízení. - Abyste zajistili hladký průběh přenosu požadovaných dat, uvolněte na zařízení dostatečně velký prostor pro daná data. Odpojení USB kabelu Poté, co je přenos dat kompletní, odpojte kabel dle níţe uvedeného postupu. Nesprávným odpojením kabelu riskujete moţnost nesprávné funkčnosti přenesených souborů a poškození funkčnosti systému. 1.) Myší počítače dvakrát poklikejte na zelenou šipku na systémové liště umístěné vpravo dole na obrazovce počítače. 13

14 2.) Poté, co vyberete zařízení, které chcete odpojit, klikněte na tlačítko [Stop]. Pokud vidíte tabulku [Stop hardwarové zařízení], klikněte na tlačítko [OK] a odpojte USB kabel. Upozornění V případě, že vlastníte Windows ME, zelená šipka na systémové liště vpravo dole nemusí být zobrazena. Odpojte tedy USB kabel v případě, že na ploše uvidíte tabulku s nápisem Připraven nebo Hotovo. Základní funkce Zapnout/Vypnout Zapnutí Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko vpravo. Vypnutí Dotekem vpravo a podržením Zapínání Vypínání po dobu 1 sekundy nebo déle vypnete přístroj. Pokud je po určitou dobu zastaveno přehrávání - tlačítkem Pauza přístroj se po uplynutí této doby sám automaticky vypne. Tuto dobu můţete nastavit individuálně dle Vašich poţadavků. 14

15 Funkce uzamknutí Dotekem na pravé straně tlačítka aktivujete funkci zámku. Ikona zámku bude následně zobrazena na displeji. Po aktivaci této funkce nebudou tlačítka reagovat na dotek. Dotekem vprostřed tlačítka deaktivujete funkci zámku. Ikona zámku následně zmizí z displeje a tlačítka jsou opět odemknuta k pouţití. Přepínání menu Nacházíte-li se v hlavním menu, stiskněte tlačítka tak, abyste vybrali Vámi poţadované menu. Následně tlačítkem otevřete. svou volbu potvrdíte a dané menu K posunu mezi jednotlivými menu za poslechu hudby, sledování videa, fotografií či prohlíţení textu stiskněte tlačítko tak, abyste se dostali do Vámi poţadované úrovně menu pořadí [Hledání sloţek] [Hlavní menu] [Aktuální menu]. Poslech hudby Sledování videa Prohlížení fotek Poslech FM rádia Prohlížení textových souborů Nahrávání Nastavení Informace o výrobku 15

16 Návod k použití ikissu je speciálně navrţen k detekci alkoholu a špatného dechu ve Vašich ústech, můţete si tak kdykoliv sami ověřit, jak moc alkoholu jste vypili a jak moc jde tento fakt poznat na Vašem dechu. Zabudovaný senzor pouţívá inovativní MEMS (Mikro Elektro Mechanický Systém) plynový senzor. 1.) ikissu ikissu není pouze ledajaký MP4 přehrávač, tento jedinečný přístroj lze také vyuţít jako alkoholový tester či jako kontrolka špatného dechu. Míru alkoholu a svěţest Vašeho dechu tak můţete mít neustále pod kontrolou, ať uţ jste kdekoliv. 2.) Vzhled Inhalační oblast 3.) Menu čichu Nacházíte-li se v hlavním menu, stiskněte tlačítka tak, abyste vybrali Vámi poţadované menu. Následně tlačítkem otevřete. svou volbu potvrdíte a dané menu K posunu mezi jednotlivými menu za poslechu hudby, sledování videa, fotografií či prohlíţení textu stiskněte tlačítko tak, abyste se dostali do Vámi poţadované úrovně menu pořadí [Hledání sloţek] [Hlavní menu] [Aktuální menu]. 16

17 Poslech hudby Sledování videa Prohlížení fotek Poslech FM rádia Prohlížení textových souborů Nahrávání Nastavení Čich 4.) Detekce špatného dechu: Proces a kontrola a) Dýchněte na oblast inhalátoru po dobu 3-4 sekund ze vzdálenosti 2 cm poté, co Vás k tomu vyzve upozornění na displeji. b) Výsledky budou zobrazeny na displeji během 10 sekund, poté se program menu automaticky vrátí zpět do běţného reţimu. Proces detekce špatného dechu Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 5 17

18 Krok 1: Vyberte funkci kontroly dechu Krok 2: Vyberte START Krok 3: Probíhá příprava senzoru pro detekci špatného dechu Krok 4: Zobrazení instrukcí k dýchnutí Krok 5: Aţ uvidíte instrukci Dýchnout, dýchněte na senzor ze vzdálenosti 2 cm po bbbbbbdobu 3-4 sekund. Ilustrace výsledku Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 Úroveň 1: Líbání povoleno (Kiss Kiss Kiss) Úroveň 2: Líbání s vyšší obezřetností (Kiss Carefully) Úroveň 3: Raději bez líbání (Don t Kiss) Úroveň 4: Líbání zakázáno (Never Try to Kiss) Bez známek špatného dechu Mírné známky špatného dechu Značně špatný dech Extrémně silně špatný dech 5.) Detekce alkoholu: Proces a kontrola a) Dýchněte na oblast inhalátoru po dobu 3-4 sekund ze vzdálenosti 2 cm poté, co Vás k tomu vyzve upozornění na displeji. b) Výsledky budou zobrazeny na displeji během 10 sekund, poté se program menu automaticky vrátí zpět do běţného reţimu. 18

19 Proces detekce alkoholu Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 5 Krok 1: Vyberte funkci kontroly alkoholu Krok 2: Vyberte START Krok 3: Probíhá příprava senzoru pro detekci alkoholu Krok 4: Zobrazení instrukcí k dýchnutí Krok 5: Aţ uvidíte instrukci Dýchnout, dýchněte na senzor ze vzdálenosti 2 cm po bbbbbbdobu 3-4 sekund. Ilustrace výsledku Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 Úroveň 1: Řiďte opatrně (Drive Carefully) Úroveň 2: Odpočiňte si (Take Some Rest) Úroveň 3: Neřiďte (Don t Drive) Řízení je moţné Řízení je moţné po adekvátním odpočinku Nesedejte za volant 19

20 Úroveň 4: Zákaz řízení! (You Dead Man) Nesedejte za volant riziko váţného zranění Pro kontrolu a dosaţení co nejpřesnějších výsledků opakujte proces dvakrát či třikrát za sebou. 6.) Nastavení senzoru Aby bylo moţné s přístrojem dosáhnout co nejpřesnějších výsledků, je třeba jej před prvním pouţitím nastavit a vyváţit. Dále je doporučeno jej takto vyvaţovat jednou měsíčně, a to v čistém prostředí bez konzumace alkoholu. Vyváţení senzoru zahrnuje 2 kroky: Proces vyvážení senzoru 1. vyvážení 2. vyvážení Krok 1 Krok 2 Krok 3 - Vyváţení začínáme z menu ZPĚT (BACK) a START - 2. vyváţení je k dispozici po dokončení 1. vyváţení - Po dokončení obou fází vyváţení se program menu automaticky vrátí zpět do běţného reţimu. 20

21 První a druhé vyváţení Krok 1: displej zobrazí menu vyváţení Krok 2: Příprava k nastavení základních hodnot Krok 3: Aţ uvidíte instrukci Dýchnout, dýchněte na senzor ze vzdálenosti 2 cm po bbbbdobu 3-4 sekund. Výsledky vyvážení Dobré: hodnoty jsou nastaveny Špatné: hodnoty nejsou nastaveny 7.) Upozornění - Uchovávejte ikissu na suchých místech při normálních teplotách. Zvláště pak neponechávejte přístroj na místech s vysokou prašností, vlhkostí či výraznými pachy. - Senzor je velmi citlivý, coţ můţe vést k tomu, ţe prostředí by do určité míry mohlo ovlivnit korektnost naměřených výsledků. (Naměřené hodnoty by mohly být niţší, neţ jaké doopravdy jsou, případně můţe být měření ovlivněno neţádoucími pachy k horšímu.) Pouţívejte pro ikissu v čistých a větraných místnostech. - Vyvarujte se kontaktu přístroje s tekutinou a senzor neucpávejte, mohlo by dojít k jeho poškození a následnému nekorektnímu fungování. 21

22 Kontrola špatného dechu - ikissu nereaguje pouze na špatný pach, ale také na pach se silným aroma (mentolová ţvýkačka, zubní pasta, sladkost, ). - Doporučujeme tedy pouţít ikissu 30 minut po vyčištění zubů a kloktání. Kontrola alkoholu - Pouţijte ikissu nejdříve 30 minut po konzumaci alkoholu. Toto posečkání zajistí, ţe vydechnutý vzorek vzejde z Vašich plic, nikoliv ze zbytků alkoholu ve Vašich ústech, coţ by mělo za následek naměření vyšších hodnot, neţ jaké jsou ve skutečnosti. To také znamená, ţe výsledky se mohou lišit v závislosti na časové prodlevě mezi poţitím alkoholu a měřením. - Kaţdé lidské tělo je svým způsobem individuální, kaţdý jedinec tak můţe při konzumaci stejného mnoţství alkoholu reagovat na měření jinak. Důleţitější je však skutečnost, ţe osoba s niţší mírou alkoholu v krvi neţ udává zákon, přesto nemusí být schopna zodpovědně řídit motorové vozidlo. Nepokládejte tedy naměřené hodnoty za směrodatné. - Obsah alkoholu v krvi se v závislosti na čase mění. Měření může být také ovlivněno podmínkami prostředí jako je teplota a vlhkost. ikissu byl navržen s účelem doplnění informací uživateli o tom, jaká je jeho aktuální hladina alkoholu v těle, aby se mohl uživatel uvědoměle rozhodnout, zda může řídit či nikoliv neslouží však jako ukazatel, zda je daný člověk oprávněn řídit vozidlo, stroj apod. data mají pouze informativní charakter. ikissu neprovádí průkazné výsledky, zda je v krvi uživatele přítomen alkohol či jiné toxické látky vymezené vládními, medicínskými a jinými orgány. - Výsledky naměřené ikissu nemohou být použity jako předběžná diagnóza. IKissu poskytuje pouze jednoduchá data ohledně špatného dechu. 22

23 Poslech hudby Přehrávání hudby Pokud chcete pozastavit právě poslouchanou skladbu, stiskněte tlačítko. Pro opětovné spuštění pozastavené skladby stiskněte opět tlačítko. Rychlé přetáčení Pro přetočení aktuálně poslouchané skladby stiskněte a podrţte tlačítka, změní se ikonka aktuálního statusu skladby a dojde k rychlému posunutí směrem k začátku/konci přehrávané skladby. Přetáčení se zastaví ve chvíli, kdy uvolníte tlačítko. Pokud během přetáčení dojde k přejetí začátku či konce skladby, bude spuštěna předcházející či následující skladba. Přetáčení vzad Přetáčení vpřed Posun na předchozí / následující skladbu Pokud zmáčknete tlačítko po prvních 5 odehraných sekundách aktuálně přehrávané skladby, začne se daná skladba přehrávat opět od začátku. Pokud zmáčknete tlačítko během prvních 5 sekund aktuálně přehrávané skladby, dojde k posunu na předchozí skladbu. Pro posun k následující skladbě zmáčkněte tlačítko. 23

24 Opakování Tuto funkci vyuţijete v případě, ţe si přejete opakovaně přehrávat vybrané skladby. Pro označení místa, odkud si přejete začít sekci, jeţ se bude opakovat, stiskněte tlačítko, na displeji uvidíte ikonu. K označení konce dané sekce opět stiskněte tlačítko, ikona na displeji se změní na. V tuto chvíli máte nastavenou oblast, která se bude přehrávat dokola. Pro zrušení přehrávání vybraných skladeb stiskněte opět tlačítko. Vlastní seznam skladeb Playlist Díky této funkci si můţete vytvořit vlastní seznam s Vašimi oblíbenými skladbami. Pro vybrání sloţky, jeţ chcete přidat do svého playlistu, ji vyberte šipkami v menu hledání sloţek a volbu potvrďte tlačítkem. Stiskněte a podrţte tlačítko k přepnutí do reţimu playlistu. Pro smazání sloţky z playlistu příslušnou sloţku vyberte a volbu potvrďte tlačítkem. Stiskněte a podrţte tlačítko k přepnutí do reţimu hledání sloţek. Normální zobrazení Zobrazení s textem Jakmile začne hrát hudba, název alba a skladby zmizí, místo toho se na displeji zobrazí text písně. Jediným podporovaným formátem textů je formát lrc. 24

25 Sledování videa Rozvrţení OLED displeje 1.) Status přehrávání 2.) Aktuálně odehraný čas přehrávaného bbbbbvidea 3.) Grafické znázornění odehraného času bbbbbpřehrávaného videa 4.) Celková délka aktuálně přehrávaného bbbbbvidea Přehrávání videa V menu Video vyberte Vámi poţadovaný soubor, k jeho spuštění zmáčkněte tlačítko. Pokud zmáčknete tlačítko bude pozastaveno v pauze. znovu, změní se ikona aktuálního stavu a video Rychlé přetáčení Pro přetočení aktuálně sledovaného videa stiskněte a podrţte tlačítka, změní se ikonka aktuálního statusu přehrávání a dojde k rychlému posunutí směrem k začátku/konci přehrávaného videa. Přetáčení se zastaví ve chvíli, kdy uvolníte tlačítko. Pokud během přetáčení dojde k přejetí konce videa, bude spuštěno video následující. U videa kratšího neţ 5 sekund není moţné tuto funkci vyuţít. 25

26 Posun na předchozí / následující skladbu Pro přesun na předchozí/následující video stiskněte tlačítko. Ke spuštění videa v přehrávači je nutné video a případné titulky nejprve zkonvertovat ve speciálním konverzním programu, který je obsahem přiloţeného instalačního CD. Pakliţe dané videosoubory a soubory s titulky nebudou tímto programem zkonvertovány, přehrávač je nemusí spustit. Nastavení Nastavení zvuku Zvuk V tomto menu nastavíte obecné vyváţení zvuku. V menu nastavení vyberete ikonu [Sound] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek vyberte poţadovaný reţim zvuku [Normální, Klasická hudba, Rock, Jazz, Ţivá hudba, Pop, Dance, Vlastní nastavení] a svou volbu potvrďte tlačítkem. Uţivatelské nastavení ekvalizér V tomto menu si zvuk přizpůsobíte vlastním potřebám. V menu nastavení vyberte ikonu [Sound] [Uţivatel] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek navolíte Vámi poţadovanou frekvenci. Pomocí tlačítek navolíte Vámi poţadovanou hladinu frekvence. Tlačítkem svou volbu potvrdíte. 26

27 Výběr oblasti k opakování V tomto menu nastavíte seznam skladeb, které budete chtít opakovaně přehrávat. V menu nastavení vyberte ikonu [Play] [Oblast opakování] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek navolíte Vámi poţadovaný reţim opakování [Normální/ Opakovat jednu / Sloţka / Opakovat sloţku/ Opakovat vše] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Nastavení přehrávání Náhodné přehrávání V tomto menu nastavíte náhodné přehrávání hudby. V menu nastavení vyberte ikonu [Play] [Randomly] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek vyberete mezi [On / Off] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Intro V tomto menu nastavíte přehrávání prvních 10 sekund z kaţdé skladby. V menu nastavení vyberete ikonu [Play] [Intro] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek vyberete mezi [On / Off] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. 27

28 Rychlost přehrávání Play Speed V tomto menu nastavíte rychlost přehrávání hudby. V menu nastavení vyberete ikonu [Play] [Play Speed] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek vyberete mezi [70% / 80% / 90% / 100% / 110%/ 120%] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Zapamatování místa ukončení přehrávání - Resume V tomto menu nastavíte zapamatování si místo, kde jste přestali poslouchat hudbu předtím, neţ jste vypnuli přehrávač. Po opětovném zapnutí přehrávače tak můţete začít poslouchat v místě, kde jste naposledy skončili. V menu nastavení vyberete ikonu [Play] [Resume] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek vyberete mezi [On / Off] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Automatické přehrávání Auto Play V tomto menu nastavíte reţim, který aktivuje přehrávání hudby, jakmile zapnete přehrávač. V menu nastavení vyberete ikonu [Play] [Autoplay] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek vyberete mezi [Zapnout /Vypnout] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. 28

29 Nastavení displeje Vypnutí displeje V tomto menu nastavíte vypnutí displeje, pakliţe ţádné tlačítko nevykazuje aktivitu. V menu nastavení vyberete ikonu [Play] [Display off] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek vyberete délku prodlevy mezi [Ţádné / 5 s / 10 s / 15 s / 20 s / 30 s / 60 s] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Kdyţ je displej vypnutý, na obrazovce se objeví b spořič displeje. Vypnutí podsvícení displeje V tomto menu nastavíte vypnutí podsvícení displeje. V menu nastavení vyberete ikonu [Display] [LED Off] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek vyberete délku prodlevy mezi [Ţádné / 3 s / 5 s / 7 s / 10 s] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Jas V tomto menu nastavíte jas displeje. V menu nastavení vyberete ikonu [Display] [Jas] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek vyberete délku prodlevy mezi [1/2/3/4/5/6/7/8/9/10] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. 29

30 Spořič displeje V tomto menu nastavíte spořič displeje (hodiny), pokud jste nastavili vypnutí displeje (viz výše). V menu nastavení vyberete ikonu [Display] [Spořič displeje] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek vyberete mezi [Analogové hodiny/digitální hodiny/vypnout] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Název skladby V tomto menu nastavíte zobrazování názvu souboru během přehrávání hudby. V menu nastavení vyberete ikonu [Display] [Song title] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek vyberete mezi [Název souboru / ID3 koncovka] a stiskněte tlačítko b pro potvrzení. Rychlost posouvání názvu skladby V tomto menu nastavíte rychlost posouvání názvu skladby během přehrávání. V menu nastavení vyberete ikonu [Display] [Rychlost posunu] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek vyberete mezi [X1 / X2 / X3 / X4 / X5 / X6] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. 30

31 Zobrazení textu skladby V tomto menu nastavíte zobrazování textu k přehrávané skladbě (pokud je v přehrávači odpovídající soubor nahrán). V menu nastavení vyberete ikonu [Display] [Lyrics] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek vyberete mezi [Zapnout /Vypnout] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Nastavení času Nastavení hodin V tomto menu nastavíte aktuální čas zobrazovaný na displeji. V menu nastavení vyberte ikonu [Time] - [Clock] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek navolíte poloţku, kterou si přejete upravit. Tlačítkem svou volbu potvrdíte. Nastavení nahrávání FM rádia V tomto menu můţete nahrávat z FM rádia. V menu nastavení vyberte ikonu [Time] - [FM Time Rec] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek vyberte z moţností [Nastavit/Zrušit]. Pomocí tlačítek najedete na poloţku, kterou si přejete upravit. Pomocí tlačítek navolíte nastavení. Tlačítkem svou volbu potvrdíte. 31

32 Nastavení budíku V tomto menu můţete nastavit čas budíku. V menu nastavení vyberte ikonu [Time] - [Alarm] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek vyberte z moţností [Nastavit/Zrušit]. Pomocí tlačítek najedete na poloţku, kterou si přejete upravit. Pomocí tlačítek navolíte nastavení. Tlačítkem svou volbu potvrdíte. Vypnutí V tomto menu můţete nastavit automatické vypnutí přehrávače, pokud není přehrávána hudba ani video. V menu nastavení vyberte ikonu [Time] [Vypnutí] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek vyberte z moţností prodlevy mezi [Ţádné / 5 min / 10 min / 15 min / b 30 min / 45 min / 60 min]. B Tlačítkem svou volbu potvrdíte. Reţim spánku V tomto menu můţete nastavit přechod přehrávače do reţimu spánku, pakliţe není přehrávána hudba ani video. hudba ani video. V menu nastavení vyberte ikonu [Time] [Sleep] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek vyberte z moţností bbbprodlevy mezi [Ţádné / 15 min / 30 min / 60 min bbb/ 90 min / 120 min]. bbbtlačítkem svou volbu potvrdíte. 32

33 Nastavení nahrávání Kvalita mikrofonu V tomto menu můţete nastavit kvalitu nahrávání zvuku mikrofonem. V menu nastavení vyberte ikonu [Record] - [MIC Quality] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek vyberte z moţností mezi [32Kbps / 64 Kbps / 96Kbps / 128 Kbps]. bbbbtlačítkem svou volbu potvrdíte. Kvalita zvuku rádia V tomto menu můţete nastavit kvalitu zvuku pro nahrávání rádia. V menu nastavení vyberte ikonu [Record] - [Kvalita rádia] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek vyberte z moţností mezi [96Kbps / 128 Kbps / 160 Kbps / 192 Kbps]. bbbtlačítkem svou volbu potvrdíte. VOR kvalita Funkce VOR je speciální funkcí nahrávání zvuků, kterou je moţno pouţít při nahrávání mikrofonem. V menu nastavení vyberte [Record] - [VOR] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek vyberete mezi [Zapnout /Vypnout] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. 33

34 Region příjmu FM V tomto menu můţete nastavit region příjmu FM rádia. V menu nastavení vyberte ikonu [Record] - [FM region] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek vyberte z moţností mezi [Korea/USA / Europe/China, Japan]. Tlačítkem svou volbu potvrdíte. Obecná nastavení Zvuk FM rádia V tomto menu můţete nastavit zvuk FM rádia. V menu nastavení vyberte ikonu [General] - [FM ST/MO] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek vyberte z moţností mezi [Stereo / Mono] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pro změnu nastavení během poslechu FM rádia zmáčkněte tlačítko. Automatické vyhledávání FM signálu V tomto menu můţete nastavit automatické vyhledávání FM frekvence a vyhledanou stanici uloţit. V menu nastavení vyberte ikonu [General] - [FM Auto Scan] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek vyberte mezi [Zapnout/Vypnout] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. 34

35 Pro uplatnění zapnuté funkce během poslechu rádia stiskněte a podrţte tlačítko. Jazyk V tomto menu můţete nastavit jazyk přístroje. V menu nastavení vyberte ikonu [General] - [Language] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek vyberte mezi a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Původní nastavení V tomto menu můţete vrátit přístroj do původního nastavení, tedy do nastavení, ve kterém jste je zakoupili. V menu nastavení vyberte [General] - [Initialize] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek vyberte [On (Zapnout) /boff (Vypnout)] a stiskněte tlačítko pro bpotvrzení. Po stisku tohoto tlačítka se přístroj bautomaticky vypne a následně zapne v bpůvodním nastavení. 35

36 PC Software Požadavky na počítačový systém Parametr Minimum Doporučeno Operační systém Windows 2000 Professional Windows XP Home Edition Windows XP Professional Windows Vista Windows XP Professional SP2 Procesor Intel Pentium II nebo AMD 233 MHz a vyšší Procesor 866 MHz a vyšší včetně Intel Pentium 4 nebo AMD Athlon procesor atd. Paměť 256 MB a vyšší Více než 512 MB Hard disk Více než 100 MB volného místa Více než 1GB volného místa Direct X Verze 9.0 a vyšší Verze 9.0C a vyšší Windows Media Player Verze 9.0 a vyšší Konverzní program pro video i obrázky je nastavován pomocí instalačního programu. Dvojklikem na Convert Manager.exe (součástí instalačního CD) nainstalujete příslušný program. 36

37 Příslušný program můţete také nainstalovat přímo z domovských stránek daného programu. Jak použít konverzní program video Video konvertující program slouţí k takové úpravě daného filmu/videa, aby bylo moţné jej přehrát na přenosném přehrávači. Podporované kodeky VIDEO AUDIO U jiných kodeků než jsou uvedeny v tabulce, nemusí být konverze úspěšná. 37

38 Vysvětlení významu tlačítek [Add File] Slouţí k výběru souboru určeného ke konverzi (můţe být vybráno více souborů najednou). [Delete File] Slouţí k odebrání poloţky ze seznamu souborů vybraných ke konverzi (můţe být vybráno více souborů najednou). [Set Option] Slouţí k nastavením, jakým je například velikost konvertovaného souboru [Convert] Slouţí k samotné konverzi vybraných souborů (můţe být uplatněno u více souborů najednou). Složka, která neobsahuje videosoubor, nebude zkonvertována. Pokud je originální soubor poškozen, taktéž nemusí ke konverzi dojít. Pro konverzi souborů typu WMW, ASF doporučujeme nainstalovat Windows Media Player 9 a vyšší. [Conversion Option] Slouţí k potřebnému nastavení ke konverzi. [Drive Information] Zobrazí informace o disku spolu s ukládanou sloţkou [System Information] Zobrazí informace o příslušném systému [Program Information] Zobrazí informace o programu Vysvětlení významu konverzních moţností [Folder to save the converted file] Slouţí k výběru místa uloţení konvertovaného souboru. [Video Quality] Slouţí k výběru kvality videa mezi vysokou kvalitou High quality / a nízkou kvalitou Low quality. Pokud je nastavena High quality, video je přehráváno klasicky, ale velikost výsledného souboru je větší neţ při Low quality. 38

39 [Subtitle] Slouţí ke konverzi videa se sloţkou s titulky (SMI). Sloţka s titulky by měla mít stejný název jako video a tedy i celá sloţka. [Original video ratio when converting] Slouţí k výběru, zda chcete zobrazit původní video či průběh konverze na obrazovce přehrávače. Nejčastější otázky ke konverzi videa Konverze byla úspěšná, ale chybí zvuk. V původním souboru není žádná audiostopa. Zkontrolujte audiostopu ve Windows Media Player. Konverze je neúspěšná, zobrazuje se Damaged file. Původní soubor je poškozen či nemá odpovídající formu. Konverze je možná pouze u souborů odpovídající formy. Tato chyba nejčastěji nastává u souborů ukládaných v reálném čase z internetu. Konverze je neúspěšná, zobrazuje se Wrong path of Original media file. Tato chyba nastává, pokud dojde ke změně názvu poté, co je složka přidána do seznamu ke konverzi. Např. Změňte jméno původní složky do angličtiny a složku znovu přidejte do seznamu. Konverze je neúspěšná, zobrazuje se No supported codec or wrong file format. Daný kodek není podporován konverzním programem. Zkontrolujte si dostupné kodeky ve výše uvedené tabulce podporovaných kodeků. Mohou být předmětem konverze soubory DRM? Konverzní program pro video nepodporuje konverzi souborů ve formátu DRM. Pokud konvertuji video i s titulky, titulky se nezobrazují. Složka s titulky i titulky samotné (SMI) by měly mít stejný název jako konvertovaný videosoubor. Např. Video složka: c:\movie.avi, složka s titulky c:\movie.smi Abnormální složky s titulky (SMI) nejsou konverzním programem podporovány Např. složka s titulky obsahující SAMI. 39

40 Konverze obrázků Obrázky konvertující program slouţí k takové úpravě daného obrázku, aby bylo moţné jej prohlíţet na přenosném přehrávači. [Details] Původní nastavení. Slouţí ke kontrole detailních informací souboru v seznamu. [Preview] Slouţí k náhledu souboru v seznamu. [File Information] Zobrazí detailní informace (název souboru, velikost, velikost obrázku) a moţnosti informací (sloţka k uloţení, tvorba nové sloţky..) vybraného souboru ze seznamu. [Conversion Information] Zobrazí detailní informace (název souboru, sekvenci souboru, celkový počet souborů) v době konverze. Vysvětlení významu tlačítek [Add File] Slouţí k výběru souboru určeného ke konverzi (můţe být vybráno více souborů najednou). [Delete File] Slouţí k odebrání poloţky ze seznamu souborů vybraných ke konverzi (můţe být vybráno více souborů najednou). [Set Option] Slouţí k nastavením, jakým je například velikost konvertovaného souboru [Convert] Slouţí k samotné konverzi vybraných souborů (můţe být uplatněno u více souborů najednou). 40

41 Jak použít konverzní program obrázky [Conversion Option] Slouţí k potřebnému nastavení ke konverzi obrázku. [Drive Information] Zobrazí informace o disku spolu s ukládanou sloţkou. [System Information] Zobrazí informace o příslušném systému. [Program Information] Zobrazí informace o programu. Vysvětlení významu konverzních moţností [Folder to save the converted file] Slouţí k výběru místa uloţení konvertovaného souboru. [Original image ratio when converting] Slouţí k výběru, zda chcete zobrazit původní obrázek či průběh konverze na obrazovce přehrávače. [Original image ratio when previewing] Slouţí k výběru, zda chcete zobrazit původní obrázek či celý aktuálně vybraný náhled na obrazovce přehrávače. Uživatelská podpora Co je to firmware (programové vybavení)? Obecně disponuje kaţdý počítač operačním systémem (Např. Windows 2000, Windows XP, Linux atd.), aby byla zajištěna jeho funkčnost. Všechny MP3 přehrávače mají také takový svůj operační systém tento program se nazývá firmware. 41

42 Co je to aktualizace firmwaru? Aktualizace firmwaru (up-date) je vylepšením operačního systému MP3 přehrávače díky staţení novější verze. Tyto aktualizace obecně obsahují opravy chyb nebo funkční vylepšení stávající verze programu. Aktualizace Firmwaru 1.) Připojte přehrávač pomocí USB kabelu k počítači. 2.) Zkopírujte sloţku firmwarexxxxxx.bin na přehrávač. (Novější firmware můţe být také stáhnut z domovské stránky daného zařízení.) 3.) Změňte název kopírované sloţky na firmware.bin. 4.) Nezapomeňte na správný postup bezpečného odpojení přehrávače. 5.) Odpojte USB kabel. 6.) Znovu připojte přehrávač pomocí USB kabelu k počítači. Na displeji přehrávače je zobrazeno Update. Jakmile je aktualizace dokončena, na displeji přehrávače je zobrazeno Completed. 7.) Poté bezpečně odpojte USB kabel. Před aktualizací důležitá data uložte předejdete tak jejich možné ztrátě kvůli poškození. Libovolné odpojení USB kabelu během aktualizace firmwaru může ovlivnit nastavení aktualizace. Neodpojujte USB kabel během aktualizace firmwaru. Nesprávná aktualizace firmwaru může způsobit nesprávné fungování výrobku. 42

43 Reset systému Pakliţe se objeví problémy, jako např. přehrávač nereaguje na ovládání tlačítky nebo pokud nejde přístroj vypnout, můţete přikročit k resetování přehrávače. Tlačítko Reset Stiskněte tlačítko Reset ostrým předmětem. Spustí se systém. Nastavený čas a uloţená data zůstanou zachována i přes resetování systému. Pokud se u přístroje objevují problémy i po resetování, kontaktuje prosím centrum uţivatelské podpory. Skladování a péče Skladujte přístroj ve stabilním prostředí, které je dobře odvětráváno. Pokud se na přístroji objeví nějaké cizí částečky, setřete je suchým kouskem látky. Pokud budete chtít přístroj očistit, pouţijte měkký suchý kousek látky, kterým jemně přetřete povrch zařízení. Nestříkejte na přístroj ţádný čisticí prostředek. Mohlo by dojít k poškození přehrávače. Pokud budete na povrch pouţívat benzín, benzen, rozpouštědlo, Wd-40 atd., můţete váţně poškodit funkci a povrch přístroje. Buďte velmi opatrní. 43

44 Struktura menu Hlavní menu Čich Hudba Video Zvuk Fotografie Přehrávání FM Rádio Displej Text Čas Nahrávání Nahrávání Nastavení Obecné O ikissu 44

45 Problémy a řešení Problém Přístroj nejde zapnout Řešení Pokud je baterie plně vybitá, přístroj nelze zapnout. Přístroj zapněte aţ po částečném nabití Stiskněte tlačítko Reset. Zkontrolujte, zda je tlačítko Hold ve správné poloze. Nevidím obrazovku Pokud jste nastavili funkci vypnutí displeje při nečinnosti, obrazovka je ve spořícím reţimu, pokud ţádné tlačítko nevykazuje aktivitu. Pro obnovení obrazovky stiskněte libovolné tlačítko. Přístroj se vypnul Zkontrolujte stav baterie. Pokud je baterie plně vybitá, přístroj se automaticky vypne nabijte baterii. Pokud jste nastavili funkci vypnutí displeje při nečinnosti, obrazovka je ve spořícím reţimu. Zkuste přístroj znovu zapnout. Nelze přehrát hudba Zkontrolujte, zda je poţadovaný soubor v přehrávači nahrán. Zkontrolujte, zda je úroveň nabití baterie dostatečná. Přístroj je horký Nejde slyšet zvuk, pouze hluk a šum. Teplo můţe být produkováno při nabíjení toto nemá ţádný vliv na funkci, chování či ţivotnost přístroje. Zkontrolujte, zda není hlasitost nastavena na hladinu 0. Zkontrolujte, zda jsou správě připojena sluchátka k přehrávači a zda konektor neblokují cizí částečky. Pokud jsou data ve formátu MP3 či WMA poškozeny, můţe být slyšet hluk či nesourodé zvuky. Zkontrolujte i jiné soubory. Nelze stáhnout složky Zkontrolujte, zda je přehrávač správně připojen k počítači. Zkontrolujte správně zapojení kabelu v konektoru a portu. Zkontrolujte, zda je na přehrávači dostatečně volné místo. 45

46 Při poslechu rádia se ozývá pouze šum Soubor či data zmizely Přijímaný FM signál nemusí být stabilní v místech, jako jsou tunely, metro, pokud jste v budově či pohybujícím se dopravním prostředku. Zkuste pohnout sluchátky do různých směrů za účelem vylepšení signálu. Zkuste přístroj oddálit od elektrických zařízení. Zkontrolujte, zda jste neodpojili USB kabel během přenosu dat. V tomto případě neztratíte daná data, ale můţete způsobit závaţné poškození přístroje. Naše společnost nenese zodpovědnost za škody způsobené ztrátou dat. Specifikace výrobku Displej Rozměry Hmotnost Paměť Hrací doba USB Výstup na sluchátka DRM Kontrolní režim Audio formáty Video formáty Obrázkové formáty Rádio Nahrávání Složky EQ Hrací režimy 3,81 cm(1,5 ) Barevný OLED 41,0 x 72,0 x 5,6 mm 10g 2GB, 4GB, 8GB Hudba 10 hodin, video 2 hodiny 2.0 (24 pin) 10mW + 10mW(16Ω), S/N 90dB DRM 9 Alkohol / Špatný dech MP3 (8 320Kbp), WMA (7 192Kbp) AVI (MJPG4/MP3) JPEG FM-tuner a nahrávání Hlas, FM rádio Přímé prohlížení Grafický ekvalizér (Normální, Klasická hudba, Rock, Jazz, Živá hudba, Pop, Dance, Vlastní) Normální/ Opakovat jednu/ Složka/ Všechny složky/ Vše/ Náhodně/ Intro/ Opakovat A B 46

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Původní Vydání: Únor 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Obsah. český manuál 2 / 76

Obsah. český manuál 2 / 76 ČESKÝ MANUAL R2750 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Předmluva... 3 1.2 Obsah balení... 4 1.3 Varování... 5 1.4 Připojení... 7 1.5 Napajení On (zapnuto) / Off (vypnuto)... 13 1.6 Jazyk v menu... 14 1.7 HDD Format...

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka Aspire řady 9500 Uživatelská příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 9500 Původní vydání: Červenec 2005 Pravidelné úpravy a revize

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox 2 OBSAH OBSAH...3 Důležitá upozornění...5 1. Důležité informace týkající se bezpečnosti...5 2. Upozornění...5

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA TM-9768HD TABLET

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA TM-9768HD TABLET UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA TM-9768HD TABLET 1 Obsah Obecné informace...4 Pokyny k používání...4 Pravidla používání akumulátorových baterií...7 Obsah balení...9 Technické vlastnosti...10 Účel tabletu...11 Celkový

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

Pravidla bezpečného používání

Pravidla bezpečného používání 4UCZE04 Děkujeme vám za nákup multimediálního systému. Tato uživatelská příručka popisuje způsob používání multimediálního systému Kia Motor. Před použitím systému si přečtěte všechny informace uvedené

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com SM-T2105 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. SyncMaster XL20 Model SyncMaster XL20 Použité symboly Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Zákaz Tento symbol označuje informace, které je

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

B30 Uživatelská příručka

B30 Uživatelská příručka B30 Uživatelská příručka Obsah 1. Zabezpečení... 4 2. Začínáme... 6 2.1. Baterie... 6 2.1.1. Instalace a odinstalace baterie... 6 2.1.2. Nabíjení baterie... 6 2.1.3. Používání baterie... 7 2.1.4. Indikátor

Více

ipod Návod k použití

ipod Návod k použití ipod Návod k použití Obsah ipod základy... 4 Základní popis ipodu... 5 Ovládání ipodu... 5 Vypnutí zvuku kruhového ovladače... 7 Blokování tlačítek ipodu... 7 Menu ipodu... 8 Přidání a odebrání položek

Více

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz Uživatelská příručka Nokia 208 2.0. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka TravelMate řady 2410 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 2410 Původní Vydání: červenec 2005 Pravidelné úpravy

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Návod k obsluze

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Návod k obsluze Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330 CZ Návod k obsluze Obsah Přehled... 3 Vážený zákazníku,... 3 K tomuto návodu k obsluze... 3 1 Obecné bezpečnostní pokyny...

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

Thecus N2800 Sé rie N4800

Thecus N2800 Sé rie N4800 Thecus N2800 Sé rie N4800 Uţivatelská pøíruèka Upozornění na copyright a chráněnou obchodní značku Thecus a jména produktŧ, které firma Thecus vyrábí, jsou chráněnou obchodní značkou firmy Thecus Technology

Více

SIMPLY CLEVER. Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání

Více

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština Návod k obsluze ARIVA 200 Čeština VAROVÁNÍ!!! Satelitní přijímače značky Ferguson umožňují nahrávat na externí pevné disky HDD a paměti typu flash (flash disky). Správná funkce nahrávání závisí na druhu

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

GT-P7300. Uživatelská příručka

GT-P7300. Uživatelská příručka GT-P7300 Uživatelská příručka Používání této příručky Gratulujeme Vám k zakoupení mobilního zařízení Samsung. Tento výkonný přístroj, vhodný pro každou příležitost, v sobě skýtá to nejlepší z webu a mobility

Více

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com GT-S7580 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Videokamera s pamětí uživatelská příručka

Videokamera s pamětí uživatelská příručka SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)BP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)LP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)RP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)SP Videokamera s pamětí uživatelská příručka představte si své možnosti Děkujeme vám za zakoupení

Více