ikissu MP4 s čichem Uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ikissu MP4 s čichem Uživatelská příručka"

Transkript

1 ikissu MP4 s čichem Uživatelská příručka 1

2 Děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku ikissu MP4. Prosíme, přečtěte si tuto příručku, abyste se ujistili, ţe přístroj budete pouţívat správně a tím zaručíte jeho dlouhou ţivotnost. Obsah Příprava k pouţití... 2 Popis přístroje... 7 Základní funkce.14 Nastavení PC Software Uţivatelská podpora Problémy a řešení... 4Chyba! Záložka není definována. Specifikace výrobku... 4Chyba! Záložka není definována. Závěrečná upozornění Příprava k použití Bezpečnostní opatření Prosíme, věnujte pozornost následujícím informacím, aby byla zajištěna bezpečnost Vaše i daného přístroje. Předejdete tak moţnému úrazu či poškození zařízení. Nenechávejte přístroj v dosahu tepelného zařízení či zdroje tepla nad 35 C, v zaparkovaném autě nebo na přímém slunci. Přístroj nerozebírejte, neopravujte či jinak libovolně neměňte jeho parametry. 2

3 Neponořujte přístroj do vody, ani jej nevystavujte zdrojům vlka. Neponechávejte přístroj v prašném, vlhkém či zakouřeném prostředí. Pokud budete nosit přístroj zavěšený na řetízku, buďte prosím opatrní, aby nedošlo k přetíţení řetízku či jeho poškození, a tak následně k nechtěnému poničení přístroje. Důleţitá data ukládejte pro jistotu zvlášť. Společnost nenese odpovědnost za škody způsobené ztrátou nahraných a uloţených dat následkem opravy a jiných zásahů do přístroje. Věnujte pozornost následujícím instrukcím ohledně baterií. Baterie mohou způsobit poţár či poškození zařízení. Toto zařízení je napájeno lithiopolymerovou baterií, prosíme, nerozebírejte tedy přístroj a nepouţívejte jiné, nekompatibilní baterie. Předejdete tak poškození zařízení. Nakládejte s přístrojem tak, aby se do jeho vnitřních částí nedostal prach či jiné cizí částečky. 3

4 Nenechávejte přístroj v blízkosti objektů se silnou magnetickou silou či polem, jako například v okolí magnetů. Zacházejte s přístrojem opatrně, nepouštějte jej z výšky na zem a nepokládejte na něj těţké předměty. Neomývejte přístroj vodou a nečistěte přístroj chemikáliemi, jako je například benzen či rozpouštědla. Z hlediska dopravní bezpečnosti nepouţívejte sluchátka do uší při jízdě na kole, v autě, na motorce atd. Buďte opatrní při manipulaci se šňůrkami od sluchátek do uší, aby nedošlo k jejich zachycení kolem Vaší ruky či jiných objektů zatímco pracujete, procházíte se apod. Za účelem ochrany sluchu nepouštějte sluchátka příliš nahlas, pokud v uších slyšíte rezonující zvuky, ztište hlasitost nebo přestaňte sluchátka pouţívat úplně. Charakteristiky výrobku Tenký design a dotyková tlačítka. Díky jednoduchému, tenkému provedení a snadnému ovládání pomocí dotykových tlačítek se velmi jednoduše dostanete do nejrůznějších menu přístroje a k vyuţití všech jeho funkcí Vám postačí jemný dotek prstu. 4

5 Barevný displej OLED. Díky barevnému displeji s úhlopříčkou 38,1 cm (1,5 ) je menu přístroje velmi přehledné, líbivé a Vaše filmy či fotografie si můţete vychutnat na široké a kvalitní obrazovce. Řada přídavných funkcí. Mezi tyto funkce patří tlačítko HOLD (ochrana před nechtěným zmáčknutím tlačítek), různé reţimy přehrávání, hudební ekvalizér s osmi variantami nastavení, spořič energie (automatické vypnutí přístroje), spořič obrazovky, bbbnastavení času, budík, nahrávání atd. Přehrávání různých formátů souborů. Podpora formátů MP3, WMA, MP3 (32kpbs 384kpbs, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz), WMA (8kpbs 192kpbs, 8kHz 44.1kHz) Intuitivní menu díky intuitivímu menu s grafickým znázorněním je ovládání ikissu velmi jednoduché a příjemné. USB 2,0. Rychlost USB 2,0 umoţňuje rychlé stahování a přenos dat bez nutnosti dlouhého čekání. Nahrávání. Díky funkci nahrávání hlasu a také nahrávání z FM rádia můţete reţim nahrávání vyuţít kdykoliv a jakkoliv chcete. Přehrávání videí a prohlíţení obrázků. Díky podpoře video a obrázkových formátů si můţete prohlíţet své fotografie i oblíbené videoklipy. Díky speciálnímu konverznímu programu si můţete bbbbvytvořit a nahrát i vlastní videoklip. 5

6 Excelentní kvalita zvuku. Kvalita zvuku o 90dB a šířce 10mW je u přehrávačů této cenové kategorie výjimečná.. Barevné tóny hudby si můţete dle libostibpřizpůsobit díky 8 módům ekvalizéru (normální, klasický, rock, jazz, ţivá hudba, pop, dance, vlastní). Playlist. Díky této fuknci můţete poslouchat písničky, které chcete a kdy chcete jednoduše si sestavíte vlastní seznam vybraných skladeb. Příslušenství Přehrávač Sluchátka do uší Řetízek na zavěšení USB kabel Instalační CD Uţivatelská příručka Příslušenství se můţe měnit z důvodu vývoje přístroje. Uţivatelé systému Windows 98SE musejí nainstalovat separátní program, který je obsahem přiloţeného CD. 6

7 Popis přístroje Zapnout/Vypnout/Hold Inhalační oblast Úchyt pro řetízek Displej (OLED) Opakování/ Start/Stop nahrávání Posun zpět/ Rychlé převíjení/vlevo Mikrofon Hrát/Pauza/Výběr Posun vpřed/rychlý posun/vpravo Menu / Předchozí menu Reset Hlasitost / Posun v menu nahoru/dolů 7

8 USB konektor Konektor pro sluchátka Dotyková tlačítka Pohled ze spodní strany Řetízek na pověšení Vrchní strana přístroje Sluchátka Spodní strana přístroje 8

9 Rozložení displeje Vzhled OLED displeje 1.) Aktuální čas 2.) Hlasitost 3.) Budík / Nastavení času pro bbbbbnahrávání FM rádia Bílá - Budík Modrá Nastaven čas pro bbnahrávání FM rádia Ţlutá Budík + Nastaven čas pro bbnahrávání FM rádia 4.) Zámek 5.) Baterie 6.) Aktuální skladba/celkový počet bbbbbskladeb 7.) Grafické znázornění ekvalizéru 8.) Interpret/Název sloţky/typ sloţky 9.) Délka přehrávané délka skladby 10.) Grafické znázornění aktuálně odehrané délky skladby 11.) Odehraná délka aktuálně přehrávané skladby 12.) Přehrávání 13.) Nastavení ekvalizéru 14.) Reţim přehrávání Upozornění při zacházení s dotykovými tlačítky K zacházení s dotykovými tlačítky pouţívejte prsty, Ostré a špinavé objekty by mohly tlačitka poškodit. Neoperujte s tlačítky, pokud máte na rukou rukavice. Šetrně tlačíka ovládejte lehkým dotykem a nemačkejte najednou více neţ jedno tlačítko. Nepřikládejte k blízkosti tlačítek magnet, tlačítka by nemusela fungovat korektně. 9

10 Funkce tlačítek Tlačítko Funkce a ovládání Dotekem vpravo zapnete přístroj Dotekem vpravo a podržením po dobu 1 sekundy nebo déle vypnete přístroj Dotekem vlevo uzamknete tlačítka Dotekem uprostřed uvolníte zámek tlačítek Krátkým stisknutím vybíráte mezi Hrát/Pauza/Vybrat a Nastavit K návratu do menu při přehrávání krátce stiskněte tlačítko uprostřed [M] K návratu do předcházejícího menu ze stávajícího menu stiskněte tlačítko uprostřed [M] Pohyby Nahoru/Dolů/Doleva/Doprava Stiskněte tlačítka k posunu v seznamu o položku nahoru nebo dolů Stiskněte a podržte tlačítka k posunu v seznamu o více položek nahoru nebo dolů Stiskněte tlačítka k posunu vpravo/vlevo o jeden sloupec (obrázek,.) Stiskněte tlačítka k posunu vpravo/vlevo o více než jeden sloupec (obrázek,..) Přehrávání hudby a videa Krátce stiskněte tlačítko k přesunu na začátek přehrávané skladby či k přesunu na předcházející skladbu. K přetáčení stiskněte a podržte tlačítko Krátce stiskněte tlačítko přesunu na následující skladbu k přesunu na konec přehrávané skladby či k K nastavení hlasitosti při přehrávání hudby, videa a rádia či při nahrávání stiskněte tlačítka Nastavení opakování Stiskněte tlačítko k nastavení požadované akce [Zapnout opakování+ - *Opakovaně přehrát] - *Vypnout opakování+. Chcete-li nahrávat, stiskněte tlačítko pro začátek či konec nahrávání. 10

11 Systémové požadavky Procesor 2000MHz Pentium a vyšší verze - Windows ME /2000/XP/Vista (32bit) - Mac OS 8.6 nebo Over, Linux USB port SVGA grafická karta Paměť 64MB a vyšší Myš CD-ROM mechanika (X2 a rychlejší) HDD 100 MB nebo více volného místa Nabíjení - K nabití přístroje pouţijte USB kabel, jenţ najdete přiloţený v balení. Kabelem následně propojíte zařízení s počítačem. Plné nabití baterie přístroje zabere asi 1,5 hodiny. - Nabíjení tato ikona bude zobrazena v průběhu nabíjení, Baterie tato ikona bude zobrazena po plném nabití baterie. - Pokud je baterie plně vybitá, v první fázi nabíjení se ikona nabíjení nemusí na displeji objevit. V tomto případě není třeba se znepokojovat, jakmile bude baterie alespoň minimálně dobita, ikona nabíjení se na displeji zobrazí. - Doba výdrţe baterie a doba potřebná k jejímu nabití se můţe lišit v závislosti na způsobu pouţívání či prostředí. Připojení k počítači Pouţitím přiloţeného USB kabelu můţete pohodlně dobít přístroj přímo připojením k počítači. 1.) Připojte USB kabel do USB portu Vašeho počítače 11

12 2.) Zapojte druhý konec USB kabelu do USB konektoru na spodní straně přístroje 3.) Na ploše počítače by se měla ukázat tabulka s nápisem, ţe bylo nalezeno nové zařízení a dojde tak k nainstalování kompatibilního USB driveru (Průběh instalace se nemusí na ploše počítače ukázat). Pro jistotu instalaci zkontrolujte v kontrolním panelu. 4.) Jakmile je USB driver nainstalován, uvidíte v kontrolním panelu nápis SMP USB DEVICE. Pokud USB kabel odpojíte ve chvíli, kdy probíhá instalace USB driveru, v počítači můţe dojít k chybě. Použití přehrávače jako přenosného disku 1.) Prostřednictvím přiloţeného USB kabelu připojte zařízení k počítači. 2.) Spusťte Můj počítač, Windows prohlíţeč, Total Commander či jiný podobný program. 3.) Zkontrolujte, zda je ve Vámi zvoleném programu viditelný přenosný disk (SMP) 4.) Poté, co vyberete sloţku, kterou chcete do zařízení uloţit, zkopírujte ji do něj (klávesovými zkratkami, přetaţením myší apod.) Zkopírované sloţky budou v přístroji uloţeny v pořadu dle času, ve kterém byly na zařízení zkopírovány. 12

13 Upozornění - Během přenosu dat se na obrazovce zařízení objeví příslušná ikona. - Odpojení USB kabelu během přenosu může způsobit následné špatné fungování přeneseného souboru. - Pořadí hudebních složek viditelné při zobrazení jejich seznamu v rámci počítačového prohlížecího programu nemá žádnou spojitost s pořadím, v jakém jsou hudební složky uspořádány v samotném zařízení. - Abyste zajistili hladký průběh přenosu požadovaných dat, uvolněte na zařízení dostatečně velký prostor pro daná data. Odpojení USB kabelu Poté, co je přenos dat kompletní, odpojte kabel dle níţe uvedeného postupu. Nesprávným odpojením kabelu riskujete moţnost nesprávné funkčnosti přenesených souborů a poškození funkčnosti systému. 1.) Myší počítače dvakrát poklikejte na zelenou šipku na systémové liště umístěné vpravo dole na obrazovce počítače. 13

14 2.) Poté, co vyberete zařízení, které chcete odpojit, klikněte na tlačítko [Stop]. Pokud vidíte tabulku [Stop hardwarové zařízení], klikněte na tlačítko [OK] a odpojte USB kabel. Upozornění V případě, že vlastníte Windows ME, zelená šipka na systémové liště vpravo dole nemusí být zobrazena. Odpojte tedy USB kabel v případě, že na ploše uvidíte tabulku s nápisem Připraven nebo Hotovo. Základní funkce Zapnout/Vypnout Zapnutí Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko vpravo. Vypnutí Dotekem vpravo a podržením Zapínání Vypínání po dobu 1 sekundy nebo déle vypnete přístroj. Pokud je po určitou dobu zastaveno přehrávání - tlačítkem Pauza přístroj se po uplynutí této doby sám automaticky vypne. Tuto dobu můţete nastavit individuálně dle Vašich poţadavků. 14

15 Funkce uzamknutí Dotekem na pravé straně tlačítka aktivujete funkci zámku. Ikona zámku bude následně zobrazena na displeji. Po aktivaci této funkce nebudou tlačítka reagovat na dotek. Dotekem vprostřed tlačítka deaktivujete funkci zámku. Ikona zámku následně zmizí z displeje a tlačítka jsou opět odemknuta k pouţití. Přepínání menu Nacházíte-li se v hlavním menu, stiskněte tlačítka tak, abyste vybrali Vámi poţadované menu. Následně tlačítkem otevřete. svou volbu potvrdíte a dané menu K posunu mezi jednotlivými menu za poslechu hudby, sledování videa, fotografií či prohlíţení textu stiskněte tlačítko tak, abyste se dostali do Vámi poţadované úrovně menu pořadí [Hledání sloţek] [Hlavní menu] [Aktuální menu]. Poslech hudby Sledování videa Prohlížení fotek Poslech FM rádia Prohlížení textových souborů Nahrávání Nastavení Informace o výrobku 15

16 Návod k použití ikissu je speciálně navrţen k detekci alkoholu a špatného dechu ve Vašich ústech, můţete si tak kdykoliv sami ověřit, jak moc alkoholu jste vypili a jak moc jde tento fakt poznat na Vašem dechu. Zabudovaný senzor pouţívá inovativní MEMS (Mikro Elektro Mechanický Systém) plynový senzor. 1.) ikissu ikissu není pouze ledajaký MP4 přehrávač, tento jedinečný přístroj lze také vyuţít jako alkoholový tester či jako kontrolka špatného dechu. Míru alkoholu a svěţest Vašeho dechu tak můţete mít neustále pod kontrolou, ať uţ jste kdekoliv. 2.) Vzhled Inhalační oblast 3.) Menu čichu Nacházíte-li se v hlavním menu, stiskněte tlačítka tak, abyste vybrali Vámi poţadované menu. Následně tlačítkem otevřete. svou volbu potvrdíte a dané menu K posunu mezi jednotlivými menu za poslechu hudby, sledování videa, fotografií či prohlíţení textu stiskněte tlačítko tak, abyste se dostali do Vámi poţadované úrovně menu pořadí [Hledání sloţek] [Hlavní menu] [Aktuální menu]. 16

17 Poslech hudby Sledování videa Prohlížení fotek Poslech FM rádia Prohlížení textových souborů Nahrávání Nastavení Čich 4.) Detekce špatného dechu: Proces a kontrola a) Dýchněte na oblast inhalátoru po dobu 3-4 sekund ze vzdálenosti 2 cm poté, co Vás k tomu vyzve upozornění na displeji. b) Výsledky budou zobrazeny na displeji během 10 sekund, poté se program menu automaticky vrátí zpět do běţného reţimu. Proces detekce špatného dechu Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 5 17

18 Krok 1: Vyberte funkci kontroly dechu Krok 2: Vyberte START Krok 3: Probíhá příprava senzoru pro detekci špatného dechu Krok 4: Zobrazení instrukcí k dýchnutí Krok 5: Aţ uvidíte instrukci Dýchnout, dýchněte na senzor ze vzdálenosti 2 cm po bbbbbbdobu 3-4 sekund. Ilustrace výsledku Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 Úroveň 1: Líbání povoleno (Kiss Kiss Kiss) Úroveň 2: Líbání s vyšší obezřetností (Kiss Carefully) Úroveň 3: Raději bez líbání (Don t Kiss) Úroveň 4: Líbání zakázáno (Never Try to Kiss) Bez známek špatného dechu Mírné známky špatného dechu Značně špatný dech Extrémně silně špatný dech 5.) Detekce alkoholu: Proces a kontrola a) Dýchněte na oblast inhalátoru po dobu 3-4 sekund ze vzdálenosti 2 cm poté, co Vás k tomu vyzve upozornění na displeji. b) Výsledky budou zobrazeny na displeji během 10 sekund, poté se program menu automaticky vrátí zpět do běţného reţimu. 18

19 Proces detekce alkoholu Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 5 Krok 1: Vyberte funkci kontroly alkoholu Krok 2: Vyberte START Krok 3: Probíhá příprava senzoru pro detekci alkoholu Krok 4: Zobrazení instrukcí k dýchnutí Krok 5: Aţ uvidíte instrukci Dýchnout, dýchněte na senzor ze vzdálenosti 2 cm po bbbbbbdobu 3-4 sekund. Ilustrace výsledku Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 Úroveň 1: Řiďte opatrně (Drive Carefully) Úroveň 2: Odpočiňte si (Take Some Rest) Úroveň 3: Neřiďte (Don t Drive) Řízení je moţné Řízení je moţné po adekvátním odpočinku Nesedejte za volant 19

20 Úroveň 4: Zákaz řízení! (You Dead Man) Nesedejte za volant riziko váţného zranění Pro kontrolu a dosaţení co nejpřesnějších výsledků opakujte proces dvakrát či třikrát za sebou. 6.) Nastavení senzoru Aby bylo moţné s přístrojem dosáhnout co nejpřesnějších výsledků, je třeba jej před prvním pouţitím nastavit a vyváţit. Dále je doporučeno jej takto vyvaţovat jednou měsíčně, a to v čistém prostředí bez konzumace alkoholu. Vyváţení senzoru zahrnuje 2 kroky: Proces vyvážení senzoru 1. vyvážení 2. vyvážení Krok 1 Krok 2 Krok 3 - Vyváţení začínáme z menu ZPĚT (BACK) a START - 2. vyváţení je k dispozici po dokončení 1. vyváţení - Po dokončení obou fází vyváţení se program menu automaticky vrátí zpět do běţného reţimu. 20

21 První a druhé vyváţení Krok 1: displej zobrazí menu vyváţení Krok 2: Příprava k nastavení základních hodnot Krok 3: Aţ uvidíte instrukci Dýchnout, dýchněte na senzor ze vzdálenosti 2 cm po bbbbdobu 3-4 sekund. Výsledky vyvážení Dobré: hodnoty jsou nastaveny Špatné: hodnoty nejsou nastaveny 7.) Upozornění - Uchovávejte ikissu na suchých místech při normálních teplotách. Zvláště pak neponechávejte přístroj na místech s vysokou prašností, vlhkostí či výraznými pachy. - Senzor je velmi citlivý, coţ můţe vést k tomu, ţe prostředí by do určité míry mohlo ovlivnit korektnost naměřených výsledků. (Naměřené hodnoty by mohly být niţší, neţ jaké doopravdy jsou, případně můţe být měření ovlivněno neţádoucími pachy k horšímu.) Pouţívejte pro ikissu v čistých a větraných místnostech. - Vyvarujte se kontaktu přístroje s tekutinou a senzor neucpávejte, mohlo by dojít k jeho poškození a následnému nekorektnímu fungování. 21

22 Kontrola špatného dechu - ikissu nereaguje pouze na špatný pach, ale také na pach se silným aroma (mentolová ţvýkačka, zubní pasta, sladkost, ). - Doporučujeme tedy pouţít ikissu 30 minut po vyčištění zubů a kloktání. Kontrola alkoholu - Pouţijte ikissu nejdříve 30 minut po konzumaci alkoholu. Toto posečkání zajistí, ţe vydechnutý vzorek vzejde z Vašich plic, nikoliv ze zbytků alkoholu ve Vašich ústech, coţ by mělo za následek naměření vyšších hodnot, neţ jaké jsou ve skutečnosti. To také znamená, ţe výsledky se mohou lišit v závislosti na časové prodlevě mezi poţitím alkoholu a měřením. - Kaţdé lidské tělo je svým způsobem individuální, kaţdý jedinec tak můţe při konzumaci stejného mnoţství alkoholu reagovat na měření jinak. Důleţitější je však skutečnost, ţe osoba s niţší mírou alkoholu v krvi neţ udává zákon, přesto nemusí být schopna zodpovědně řídit motorové vozidlo. Nepokládejte tedy naměřené hodnoty za směrodatné. - Obsah alkoholu v krvi se v závislosti na čase mění. Měření může být také ovlivněno podmínkami prostředí jako je teplota a vlhkost. ikissu byl navržen s účelem doplnění informací uživateli o tom, jaká je jeho aktuální hladina alkoholu v těle, aby se mohl uživatel uvědoměle rozhodnout, zda může řídit či nikoliv neslouží však jako ukazatel, zda je daný člověk oprávněn řídit vozidlo, stroj apod. data mají pouze informativní charakter. ikissu neprovádí průkazné výsledky, zda je v krvi uživatele přítomen alkohol či jiné toxické látky vymezené vládními, medicínskými a jinými orgány. - Výsledky naměřené ikissu nemohou být použity jako předběžná diagnóza. IKissu poskytuje pouze jednoduchá data ohledně špatného dechu. 22

23 Poslech hudby Přehrávání hudby Pokud chcete pozastavit právě poslouchanou skladbu, stiskněte tlačítko. Pro opětovné spuštění pozastavené skladby stiskněte opět tlačítko. Rychlé přetáčení Pro přetočení aktuálně poslouchané skladby stiskněte a podrţte tlačítka, změní se ikonka aktuálního statusu skladby a dojde k rychlému posunutí směrem k začátku/konci přehrávané skladby. Přetáčení se zastaví ve chvíli, kdy uvolníte tlačítko. Pokud během přetáčení dojde k přejetí začátku či konce skladby, bude spuštěna předcházející či následující skladba. Přetáčení vzad Přetáčení vpřed Posun na předchozí / následující skladbu Pokud zmáčknete tlačítko po prvních 5 odehraných sekundách aktuálně přehrávané skladby, začne se daná skladba přehrávat opět od začátku. Pokud zmáčknete tlačítko během prvních 5 sekund aktuálně přehrávané skladby, dojde k posunu na předchozí skladbu. Pro posun k následující skladbě zmáčkněte tlačítko. 23

24 Opakování Tuto funkci vyuţijete v případě, ţe si přejete opakovaně přehrávat vybrané skladby. Pro označení místa, odkud si přejete začít sekci, jeţ se bude opakovat, stiskněte tlačítko, na displeji uvidíte ikonu. K označení konce dané sekce opět stiskněte tlačítko, ikona na displeji se změní na. V tuto chvíli máte nastavenou oblast, která se bude přehrávat dokola. Pro zrušení přehrávání vybraných skladeb stiskněte opět tlačítko. Vlastní seznam skladeb Playlist Díky této funkci si můţete vytvořit vlastní seznam s Vašimi oblíbenými skladbami. Pro vybrání sloţky, jeţ chcete přidat do svého playlistu, ji vyberte šipkami v menu hledání sloţek a volbu potvrďte tlačítkem. Stiskněte a podrţte tlačítko k přepnutí do reţimu playlistu. Pro smazání sloţky z playlistu příslušnou sloţku vyberte a volbu potvrďte tlačítkem. Stiskněte a podrţte tlačítko k přepnutí do reţimu hledání sloţek. Normální zobrazení Zobrazení s textem Jakmile začne hrát hudba, název alba a skladby zmizí, místo toho se na displeji zobrazí text písně. Jediným podporovaným formátem textů je formát lrc. 24

25 Sledování videa Rozvrţení OLED displeje 1.) Status přehrávání 2.) Aktuálně odehraný čas přehrávaného bbbbbvidea 3.) Grafické znázornění odehraného času bbbbbpřehrávaného videa 4.) Celková délka aktuálně přehrávaného bbbbbvidea Přehrávání videa V menu Video vyberte Vámi poţadovaný soubor, k jeho spuštění zmáčkněte tlačítko. Pokud zmáčknete tlačítko bude pozastaveno v pauze. znovu, změní se ikona aktuálního stavu a video Rychlé přetáčení Pro přetočení aktuálně sledovaného videa stiskněte a podrţte tlačítka, změní se ikonka aktuálního statusu přehrávání a dojde k rychlému posunutí směrem k začátku/konci přehrávaného videa. Přetáčení se zastaví ve chvíli, kdy uvolníte tlačítko. Pokud během přetáčení dojde k přejetí konce videa, bude spuštěno video následující. U videa kratšího neţ 5 sekund není moţné tuto funkci vyuţít. 25

26 Posun na předchozí / následující skladbu Pro přesun na předchozí/následující video stiskněte tlačítko. Ke spuštění videa v přehrávači je nutné video a případné titulky nejprve zkonvertovat ve speciálním konverzním programu, který je obsahem přiloţeného instalačního CD. Pakliţe dané videosoubory a soubory s titulky nebudou tímto programem zkonvertovány, přehrávač je nemusí spustit. Nastavení Nastavení zvuku Zvuk V tomto menu nastavíte obecné vyváţení zvuku. V menu nastavení vyberete ikonu [Sound] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek vyberte poţadovaný reţim zvuku [Normální, Klasická hudba, Rock, Jazz, Ţivá hudba, Pop, Dance, Vlastní nastavení] a svou volbu potvrďte tlačítkem. Uţivatelské nastavení ekvalizér V tomto menu si zvuk přizpůsobíte vlastním potřebám. V menu nastavení vyberte ikonu [Sound] [Uţivatel] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek navolíte Vámi poţadovanou frekvenci. Pomocí tlačítek navolíte Vámi poţadovanou hladinu frekvence. Tlačítkem svou volbu potvrdíte. 26

27 Výběr oblasti k opakování V tomto menu nastavíte seznam skladeb, které budete chtít opakovaně přehrávat. V menu nastavení vyberte ikonu [Play] [Oblast opakování] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek navolíte Vámi poţadovaný reţim opakování [Normální/ Opakovat jednu / Sloţka / Opakovat sloţku/ Opakovat vše] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Nastavení přehrávání Náhodné přehrávání V tomto menu nastavíte náhodné přehrávání hudby. V menu nastavení vyberte ikonu [Play] [Randomly] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek vyberete mezi [On / Off] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Intro V tomto menu nastavíte přehrávání prvních 10 sekund z kaţdé skladby. V menu nastavení vyberete ikonu [Play] [Intro] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek vyberete mezi [On / Off] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. 27

28 Rychlost přehrávání Play Speed V tomto menu nastavíte rychlost přehrávání hudby. V menu nastavení vyberete ikonu [Play] [Play Speed] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek vyberete mezi [70% / 80% / 90% / 100% / 110%/ 120%] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Zapamatování místa ukončení přehrávání - Resume V tomto menu nastavíte zapamatování si místo, kde jste přestali poslouchat hudbu předtím, neţ jste vypnuli přehrávač. Po opětovném zapnutí přehrávače tak můţete začít poslouchat v místě, kde jste naposledy skončili. V menu nastavení vyberete ikonu [Play] [Resume] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek vyberete mezi [On / Off] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Automatické přehrávání Auto Play V tomto menu nastavíte reţim, který aktivuje přehrávání hudby, jakmile zapnete přehrávač. V menu nastavení vyberete ikonu [Play] [Autoplay] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek vyberete mezi [Zapnout /Vypnout] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. 28

29 Nastavení displeje Vypnutí displeje V tomto menu nastavíte vypnutí displeje, pakliţe ţádné tlačítko nevykazuje aktivitu. V menu nastavení vyberete ikonu [Play] [Display off] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek vyberete délku prodlevy mezi [Ţádné / 5 s / 10 s / 15 s / 20 s / 30 s / 60 s] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Kdyţ je displej vypnutý, na obrazovce se objeví b spořič displeje. Vypnutí podsvícení displeje V tomto menu nastavíte vypnutí podsvícení displeje. V menu nastavení vyberete ikonu [Display] [LED Off] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek vyberete délku prodlevy mezi [Ţádné / 3 s / 5 s / 7 s / 10 s] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Jas V tomto menu nastavíte jas displeje. V menu nastavení vyberete ikonu [Display] [Jas] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek vyberete délku prodlevy mezi [1/2/3/4/5/6/7/8/9/10] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. 29

30 Spořič displeje V tomto menu nastavíte spořič displeje (hodiny), pokud jste nastavili vypnutí displeje (viz výše). V menu nastavení vyberete ikonu [Display] [Spořič displeje] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek vyberete mezi [Analogové hodiny/digitální hodiny/vypnout] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Název skladby V tomto menu nastavíte zobrazování názvu souboru během přehrávání hudby. V menu nastavení vyberete ikonu [Display] [Song title] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek vyberete mezi [Název souboru / ID3 koncovka] a stiskněte tlačítko b pro potvrzení. Rychlost posouvání názvu skladby V tomto menu nastavíte rychlost posouvání názvu skladby během přehrávání. V menu nastavení vyberete ikonu [Display] [Rychlost posunu] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek vyberete mezi [X1 / X2 / X3 / X4 / X5 / X6] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. 30

31 Zobrazení textu skladby V tomto menu nastavíte zobrazování textu k přehrávané skladbě (pokud je v přehrávači odpovídající soubor nahrán). V menu nastavení vyberete ikonu [Display] [Lyrics] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek vyberete mezi [Zapnout /Vypnout] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Nastavení času Nastavení hodin V tomto menu nastavíte aktuální čas zobrazovaný na displeji. V menu nastavení vyberte ikonu [Time] - [Clock] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek navolíte poloţku, kterou si přejete upravit. Tlačítkem svou volbu potvrdíte. Nastavení nahrávání FM rádia V tomto menu můţete nahrávat z FM rádia. V menu nastavení vyberte ikonu [Time] - [FM Time Rec] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek vyberte z moţností [Nastavit/Zrušit]. Pomocí tlačítek najedete na poloţku, kterou si přejete upravit. Pomocí tlačítek navolíte nastavení. Tlačítkem svou volbu potvrdíte. 31

32 Nastavení budíku V tomto menu můţete nastavit čas budíku. V menu nastavení vyberte ikonu [Time] - [Alarm] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek vyberte z moţností [Nastavit/Zrušit]. Pomocí tlačítek najedete na poloţku, kterou si přejete upravit. Pomocí tlačítek navolíte nastavení. Tlačítkem svou volbu potvrdíte. Vypnutí V tomto menu můţete nastavit automatické vypnutí přehrávače, pokud není přehrávána hudba ani video. V menu nastavení vyberte ikonu [Time] [Vypnutí] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek vyberte z moţností prodlevy mezi [Ţádné / 5 min / 10 min / 15 min / b 30 min / 45 min / 60 min]. B Tlačítkem svou volbu potvrdíte. Reţim spánku V tomto menu můţete nastavit přechod přehrávače do reţimu spánku, pakliţe není přehrávána hudba ani video. hudba ani video. V menu nastavení vyberte ikonu [Time] [Sleep] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek vyberte z moţností bbbprodlevy mezi [Ţádné / 15 min / 30 min / 60 min bbb/ 90 min / 120 min]. bbbtlačítkem svou volbu potvrdíte. 32

33 Nastavení nahrávání Kvalita mikrofonu V tomto menu můţete nastavit kvalitu nahrávání zvuku mikrofonem. V menu nastavení vyberte ikonu [Record] - [MIC Quality] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek vyberte z moţností mezi [32Kbps / 64 Kbps / 96Kbps / 128 Kbps]. bbbbtlačítkem svou volbu potvrdíte. Kvalita zvuku rádia V tomto menu můţete nastavit kvalitu zvuku pro nahrávání rádia. V menu nastavení vyberte ikonu [Record] - [Kvalita rádia] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek vyberte z moţností mezi [96Kbps / 128 Kbps / 160 Kbps / 192 Kbps]. bbbtlačítkem svou volbu potvrdíte. VOR kvalita Funkce VOR je speciální funkcí nahrávání zvuků, kterou je moţno pouţít při nahrávání mikrofonem. V menu nastavení vyberte [Record] - [VOR] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek vyberete mezi [Zapnout /Vypnout] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. 33

34 Region příjmu FM V tomto menu můţete nastavit region příjmu FM rádia. V menu nastavení vyberte ikonu [Record] - [FM region] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek vyberte z moţností mezi [Korea/USA / Europe/China, Japan]. Tlačítkem svou volbu potvrdíte. Obecná nastavení Zvuk FM rádia V tomto menu můţete nastavit zvuk FM rádia. V menu nastavení vyberte ikonu [General] - [FM ST/MO] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek vyberte z moţností mezi [Stereo / Mono] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pro změnu nastavení během poslechu FM rádia zmáčkněte tlačítko. Automatické vyhledávání FM signálu V tomto menu můţete nastavit automatické vyhledávání FM frekvence a vyhledanou stanici uloţit. V menu nastavení vyberte ikonu [General] - [FM Auto Scan] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek vyberte mezi [Zapnout/Vypnout] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. 34

35 Pro uplatnění zapnuté funkce během poslechu rádia stiskněte a podrţte tlačítko. Jazyk V tomto menu můţete nastavit jazyk přístroje. V menu nastavení vyberte ikonu [General] - [Language] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek vyberte mezi a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Původní nastavení V tomto menu můţete vrátit přístroj do původního nastavení, tedy do nastavení, ve kterém jste je zakoupili. V menu nastavení vyberte [General] - [Initialize] a stiskněte tlačítko pro potvrzení. Pomocí tlačítek vyberte [On (Zapnout) /boff (Vypnout)] a stiskněte tlačítko pro bpotvrzení. Po stisku tohoto tlačítka se přístroj bautomaticky vypne a následně zapne v bpůvodním nastavení. 35

36 PC Software Požadavky na počítačový systém Parametr Minimum Doporučeno Operační systém Windows 2000 Professional Windows XP Home Edition Windows XP Professional Windows Vista Windows XP Professional SP2 Procesor Intel Pentium II nebo AMD 233 MHz a vyšší Procesor 866 MHz a vyšší včetně Intel Pentium 4 nebo AMD Athlon procesor atd. Paměť 256 MB a vyšší Více než 512 MB Hard disk Více než 100 MB volného místa Více než 1GB volného místa Direct X Verze 9.0 a vyšší Verze 9.0C a vyšší Windows Media Player Verze 9.0 a vyšší Konverzní program pro video i obrázky je nastavován pomocí instalačního programu. Dvojklikem na Convert Manager.exe (součástí instalačního CD) nainstalujete příslušný program. 36

37 Příslušný program můţete také nainstalovat přímo z domovských stránek daného programu. Jak použít konverzní program video Video konvertující program slouţí k takové úpravě daného filmu/videa, aby bylo moţné jej přehrát na přenosném přehrávači. Podporované kodeky VIDEO AUDIO U jiných kodeků než jsou uvedeny v tabulce, nemusí být konverze úspěšná. 37

38 Vysvětlení významu tlačítek [Add File] Slouţí k výběru souboru určeného ke konverzi (můţe být vybráno více souborů najednou). [Delete File] Slouţí k odebrání poloţky ze seznamu souborů vybraných ke konverzi (můţe být vybráno více souborů najednou). [Set Option] Slouţí k nastavením, jakým je například velikost konvertovaného souboru [Convert] Slouţí k samotné konverzi vybraných souborů (můţe být uplatněno u více souborů najednou). Složka, která neobsahuje videosoubor, nebude zkonvertována. Pokud je originální soubor poškozen, taktéž nemusí ke konverzi dojít. Pro konverzi souborů typu WMW, ASF doporučujeme nainstalovat Windows Media Player 9 a vyšší. [Conversion Option] Slouţí k potřebnému nastavení ke konverzi. [Drive Information] Zobrazí informace o disku spolu s ukládanou sloţkou [System Information] Zobrazí informace o příslušném systému [Program Information] Zobrazí informace o programu Vysvětlení významu konverzních moţností [Folder to save the converted file] Slouţí k výběru místa uloţení konvertovaného souboru. [Video Quality] Slouţí k výběru kvality videa mezi vysokou kvalitou High quality / a nízkou kvalitou Low quality. Pokud je nastavena High quality, video je přehráváno klasicky, ale velikost výsledného souboru je větší neţ při Low quality. 38

39 [Subtitle] Slouţí ke konverzi videa se sloţkou s titulky (SMI). Sloţka s titulky by měla mít stejný název jako video a tedy i celá sloţka. [Original video ratio when converting] Slouţí k výběru, zda chcete zobrazit původní video či průběh konverze na obrazovce přehrávače. Nejčastější otázky ke konverzi videa Konverze byla úspěšná, ale chybí zvuk. V původním souboru není žádná audiostopa. Zkontrolujte audiostopu ve Windows Media Player. Konverze je neúspěšná, zobrazuje se Damaged file. Původní soubor je poškozen či nemá odpovídající formu. Konverze je možná pouze u souborů odpovídající formy. Tato chyba nejčastěji nastává u souborů ukládaných v reálném čase z internetu. Konverze je neúspěšná, zobrazuje se Wrong path of Original media file. Tato chyba nastává, pokud dojde ke změně názvu poté, co je složka přidána do seznamu ke konverzi. Např. Změňte jméno původní složky do angličtiny a složku znovu přidejte do seznamu. Konverze je neúspěšná, zobrazuje se No supported codec or wrong file format. Daný kodek není podporován konverzním programem. Zkontrolujte si dostupné kodeky ve výše uvedené tabulce podporovaných kodeků. Mohou být předmětem konverze soubory DRM? Konverzní program pro video nepodporuje konverzi souborů ve formátu DRM. Pokud konvertuji video i s titulky, titulky se nezobrazují. Složka s titulky i titulky samotné (SMI) by měly mít stejný název jako konvertovaný videosoubor. Např. Video složka: c:\movie.avi, složka s titulky c:\movie.smi Abnormální složky s titulky (SMI) nejsou konverzním programem podporovány Např. složka s titulky obsahující SAMI. 39

40 Konverze obrázků Obrázky konvertující program slouţí k takové úpravě daného obrázku, aby bylo moţné jej prohlíţet na přenosném přehrávači. [Details] Původní nastavení. Slouţí ke kontrole detailních informací souboru v seznamu. [Preview] Slouţí k náhledu souboru v seznamu. [File Information] Zobrazí detailní informace (název souboru, velikost, velikost obrázku) a moţnosti informací (sloţka k uloţení, tvorba nové sloţky..) vybraného souboru ze seznamu. [Conversion Information] Zobrazí detailní informace (název souboru, sekvenci souboru, celkový počet souborů) v době konverze. Vysvětlení významu tlačítek [Add File] Slouţí k výběru souboru určeného ke konverzi (můţe být vybráno více souborů najednou). [Delete File] Slouţí k odebrání poloţky ze seznamu souborů vybraných ke konverzi (můţe být vybráno více souborů najednou). [Set Option] Slouţí k nastavením, jakým je například velikost konvertovaného souboru [Convert] Slouţí k samotné konverzi vybraných souborů (můţe být uplatněno u více souborů najednou). 40

41 Jak použít konverzní program obrázky [Conversion Option] Slouţí k potřebnému nastavení ke konverzi obrázku. [Drive Information] Zobrazí informace o disku spolu s ukládanou sloţkou. [System Information] Zobrazí informace o příslušném systému. [Program Information] Zobrazí informace o programu. Vysvětlení významu konverzních moţností [Folder to save the converted file] Slouţí k výběru místa uloţení konvertovaného souboru. [Original image ratio when converting] Slouţí k výběru, zda chcete zobrazit původní obrázek či průběh konverze na obrazovce přehrávače. [Original image ratio when previewing] Slouţí k výběru, zda chcete zobrazit původní obrázek či celý aktuálně vybraný náhled na obrazovce přehrávače. Uživatelská podpora Co je to firmware (programové vybavení)? Obecně disponuje kaţdý počítač operačním systémem (Např. Windows 2000, Windows XP, Linux atd.), aby byla zajištěna jeho funkčnost. Všechny MP3 přehrávače mají také takový svůj operační systém tento program se nazývá firmware. 41

42 Co je to aktualizace firmwaru? Aktualizace firmwaru (up-date) je vylepšením operačního systému MP3 přehrávače díky staţení novější verze. Tyto aktualizace obecně obsahují opravy chyb nebo funkční vylepšení stávající verze programu. Aktualizace Firmwaru 1.) Připojte přehrávač pomocí USB kabelu k počítači. 2.) Zkopírujte sloţku firmwarexxxxxx.bin na přehrávač. (Novější firmware můţe být také stáhnut z domovské stránky daného zařízení.) 3.) Změňte název kopírované sloţky na firmware.bin. 4.) Nezapomeňte na správný postup bezpečného odpojení přehrávače. 5.) Odpojte USB kabel. 6.) Znovu připojte přehrávač pomocí USB kabelu k počítači. Na displeji přehrávače je zobrazeno Update. Jakmile je aktualizace dokončena, na displeji přehrávače je zobrazeno Completed. 7.) Poté bezpečně odpojte USB kabel. Před aktualizací důležitá data uložte předejdete tak jejich možné ztrátě kvůli poškození. Libovolné odpojení USB kabelu během aktualizace firmwaru může ovlivnit nastavení aktualizace. Neodpojujte USB kabel během aktualizace firmwaru. Nesprávná aktualizace firmwaru může způsobit nesprávné fungování výrobku. 42

43 Reset systému Pakliţe se objeví problémy, jako např. přehrávač nereaguje na ovládání tlačítky nebo pokud nejde přístroj vypnout, můţete přikročit k resetování přehrávače. Tlačítko Reset Stiskněte tlačítko Reset ostrým předmětem. Spustí se systém. Nastavený čas a uloţená data zůstanou zachována i přes resetování systému. Pokud se u přístroje objevují problémy i po resetování, kontaktuje prosím centrum uţivatelské podpory. Skladování a péče Skladujte přístroj ve stabilním prostředí, které je dobře odvětráváno. Pokud se na přístroji objeví nějaké cizí částečky, setřete je suchým kouskem látky. Pokud budete chtít přístroj očistit, pouţijte měkký suchý kousek látky, kterým jemně přetřete povrch zařízení. Nestříkejte na přístroj ţádný čisticí prostředek. Mohlo by dojít k poškození přehrávače. Pokud budete na povrch pouţívat benzín, benzen, rozpouštědlo, Wd-40 atd., můţete váţně poškodit funkci a povrch přístroje. Buďte velmi opatrní. 43

44 Struktura menu Hlavní menu Čich Hudba Video Zvuk Fotografie Přehrávání FM Rádio Displej Text Čas Nahrávání Nahrávání Nastavení Obecné O ikissu 44

45 Problémy a řešení Problém Přístroj nejde zapnout Řešení Pokud je baterie plně vybitá, přístroj nelze zapnout. Přístroj zapněte aţ po částečném nabití Stiskněte tlačítko Reset. Zkontrolujte, zda je tlačítko Hold ve správné poloze. Nevidím obrazovku Pokud jste nastavili funkci vypnutí displeje při nečinnosti, obrazovka je ve spořícím reţimu, pokud ţádné tlačítko nevykazuje aktivitu. Pro obnovení obrazovky stiskněte libovolné tlačítko. Přístroj se vypnul Zkontrolujte stav baterie. Pokud je baterie plně vybitá, přístroj se automaticky vypne nabijte baterii. Pokud jste nastavili funkci vypnutí displeje při nečinnosti, obrazovka je ve spořícím reţimu. Zkuste přístroj znovu zapnout. Nelze přehrát hudba Zkontrolujte, zda je poţadovaný soubor v přehrávači nahrán. Zkontrolujte, zda je úroveň nabití baterie dostatečná. Přístroj je horký Nejde slyšet zvuk, pouze hluk a šum. Teplo můţe být produkováno při nabíjení toto nemá ţádný vliv na funkci, chování či ţivotnost přístroje. Zkontrolujte, zda není hlasitost nastavena na hladinu 0. Zkontrolujte, zda jsou správě připojena sluchátka k přehrávači a zda konektor neblokují cizí částečky. Pokud jsou data ve formátu MP3 či WMA poškozeny, můţe být slyšet hluk či nesourodé zvuky. Zkontrolujte i jiné soubory. Nelze stáhnout složky Zkontrolujte, zda je přehrávač správně připojen k počítači. Zkontrolujte správně zapojení kabelu v konektoru a portu. Zkontrolujte, zda je na přehrávači dostatečně volné místo. 45

46 Při poslechu rádia se ozývá pouze šum Soubor či data zmizely Přijímaný FM signál nemusí být stabilní v místech, jako jsou tunely, metro, pokud jste v budově či pohybujícím se dopravním prostředku. Zkuste pohnout sluchátky do různých směrů za účelem vylepšení signálu. Zkuste přístroj oddálit od elektrických zařízení. Zkontrolujte, zda jste neodpojili USB kabel během přenosu dat. V tomto případě neztratíte daná data, ale můţete způsobit závaţné poškození přístroje. Naše společnost nenese zodpovědnost za škody způsobené ztrátou dat. Specifikace výrobku Displej Rozměry Hmotnost Paměť Hrací doba USB Výstup na sluchátka DRM Kontrolní režim Audio formáty Video formáty Obrázkové formáty Rádio Nahrávání Složky EQ Hrací režimy 3,81 cm(1,5 ) Barevný OLED 41,0 x 72,0 x 5,6 mm 10g 2GB, 4GB, 8GB Hudba 10 hodin, video 2 hodiny 2.0 (24 pin) 10mW + 10mW(16Ω), S/N 90dB DRM 9 Alkohol / Špatný dech MP3 (8 320Kbp), WMA (7 192Kbp) AVI (MJPG4/MP3) JPEG FM-tuner a nahrávání Hlas, FM rádio Přímé prohlížení Grafický ekvalizér (Normální, Klasická hudba, Rock, Jazz, Živá hudba, Pop, Dance, Vlastní) Normální/ Opakovat jednu/ Složka/ Všechny složky/ Vše/ Náhodně/ Intro/ Opakovat A B 46

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 DAH 1500 MP3 přehrávač Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 Péče a údržba: Nepoužívejte při manipulaci s přehrávačem nepřiměřenou sílu. Chraňte před mechanickým poškozením, pády,

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Systémové požadavky Systémové požadavky Operační systém Microsoft Windows2000, XP, Vista, 7 Procesor Intel Pentium III s vice než 800MHz Vnitřní paměť Větší než

Více

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera.

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. Upozornění : V E-book můžete prohlížet pouze sobory v textovém formátu (TXT). Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. 1) Focus control : Pro zooming použijte klávesy PREVIOUS/NEXT. 2)

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky)

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) Vodotěsný multimediální přehrávač 1. Seznámení s přístrojem 1.1 Obsah balení Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) - Digitální vodotěsný MP3 přehrávač - Vodotěsná

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U6

Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádobrý 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 F-NS-M19 Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 Úvod Jsme rádi, že jste si zakoupili MP3 walkman od naší firmy. Dříve, než začnete přehrávač používat, prostudujte pečlivě tento návod. Hlavní funkce podpora zvukových

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO M6

Uživatelský manuál - základ PiPO M6 Uživatelský manuál - základ PiPO M6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

ÚVOD. Struktura produktu

ÚVOD. Struktura produktu ÚVOD Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního video rekordéru. Paměť vašeho rekordéru může být rozšířená až na 32GB a poskytnout vám tak mimořádný výkon. Nejdřív si prosím přečtěte uživatelský návod.

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením. Můžete také přímo nahrávat

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

MP4 ipulse 5. Uživatelský manuál

MP4 ipulse 5. Uživatelský manuál MP4 ipulse 5 Uživatelský manuál, Technické specifikace 3,8cm (1.5") CSTN displej s 65tisíci barev (128X128 pixel) Podporuje MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF, WAV formáty AMV filmový formát, AVI filmový formát

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HQS-205B je zařízení pro nenáročné uživatele, kterým

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy a

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

Návod k obsluze DX50

Návod k obsluze DX50 Návod k obsluze DX50 Obsah 1. Obsah balení 2. Popis přístroje a jeho funkcí 3. Základní obsluha 4. Uživatelské rozhraní přehrávače Obsah balení DX50 Micro USB kabel / Koaxiální kabel Pouzdro Ochranná fólie

Více

Používání přehrávače ipod

Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Po připojení ipodu můžete přehrávat hudební nebo video soubory. Tento přijímač umožňuje provádět různé operace, jako např. výběr souboru ze seznamu nebo

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

IR špionážní hodinky Návod k použití

IR špionážní hodinky Návod k použití IR špionážní hodinky Návod k použití www.spyshop.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB. Pokud některá z těchto.součástí chybí, kontaktujte prosím dodavatele.

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB. Pokud některá z těchto.součástí chybí, kontaktujte prosím dodavatele. MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Úvod Především vám děkujeme za zakoupení tohoto přehrávače MP3 Sweex. S tímto kompaktním přehrávačem MP3 si můžete vychutnat

Více

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

Příručka uživatele 1

Příručka uživatele 1 Příručka uživatele 1 Pro vaši bezpečnost Varování Tento výrobek nedemontujte ani znovu nesestavujte, aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění. Nepoužívejte tento výrobek ve vlhkém

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí UŽIVATELSKÝ MANUÁL Použití videokamery do auta -Tlačítko ON/OFF Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí Stiskněte opět tlačítko napájení OFF modrá kontrolka zhasne Upozornění:

Více

IR hodinky s kamerou Návod k použití

IR hodinky s kamerou Návod k použití IR hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m.

Více

Elegantní brýle s HD kamerou

Elegantní brýle s HD kamerou Elegantní brýle s HD kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody HD kamera v brýlích vám umožní natáčet překvapivě kvalitní, ostré a čisté záběry s kvalitním zvukem; Velmi elegantní design s možností výměny

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Kamera pro domácí mazlíčky

Kamera pro domácí mazlíčky Kamera pro domácí mazlíčky Návod k použití Poslední revize: 8.4.2013 OBSAH: PŘEDMLUVA... 3 TECHNICKÉ SPECIFIKACE... 4 OPERAČNÍ INSTRUKCE... 4 Zobrazení telefonního čísla... 4 Zobrazení dostupné kapacity

Více

Komponenty a funkce tlačítek

Komponenty a funkce tlačítek Pro vaši bezpečnost: Tuto uživatelskou příručku si přečtěte pozorně, abyste používali výrobek správně a vyhnuli se jakémukoliv nebezpečí a fyzickému zranění Používejte váš přehrávač správně, abyste předešli

Více

RC60 Spolupráce s SD/MMC kartami do 512M Rozhraní USB 2.0 OLED displej Integrovaná paměť 256M FM rádio Záznamník

RC60 Spolupráce s SD/MMC kartami do 512M Rozhraní USB 2.0 OLED displej Integrovaná paměť 256M FM rádio Záznamník RC60 Spolupráce s SD/MMC kartami do 512M Rozhraní USB 2.0 OLED displej Integrovaná paměť 256M FM rádio Záznamník Vlastnosti přístroje Podpora MMC/SD paměťových karet (podpora do 512MB) Vnitřní paměť 256MB.

Více

2.) Nahrávání videa / pořizování fotografií / nahrávání zvukového záznamu

2.) Nahrávání videa / pořizování fotografií / nahrávání zvukového záznamu Návod na použití Vzhled a tlačítka Ovládání 1.) Vypnutí/zapnutí rekordéru Dlouze stiskněte tlačítko PLAY (zhruba po dobu 3 vteřin). Rozsvítí se červené světélko. Rekordér je zapnutý a je v pohotovostní

Více

S10. Jednoduše výrazný a stylový. Vydání - Září, 2006. Vždy příjemný společník

S10. Jednoduše výrazný a stylový. Vydání - Září, 2006. Vždy příjemný společník Jednoduše výrazný a stylový Vždy příjemný společník Vydání - Září, 2006 Varianty modelů S10 1GB / S10 2GB * Varianty barev Černá a Bílá Intuitivní iriver D-Click System 17.5g, ultra lehký přehrávač Dodáván

Více

CAR P50 N. kamera pro Váš automobil. Noční vidění. Uživatelská příručka. Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt.

CAR P50 N. kamera pro Váš automobil. Noční vidění. Uživatelská příručka. Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. CAR P50 N kamera pro Váš automobil Noční vidění Uživatelská příručka Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. Ještě než se vrhnete na natáčení svých prvních cestovních záběrů, pročtěte si prosím tento

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

Uživatelská příručka. Video Wonder Pro III

Uživatelská příručka. Video Wonder Pro III Uživatelská příručka Video Wonder Pro III Obsah Začínáme 5 Úvod 5 Rysy 5 Obsah balení 6 Systémové požadavky 6 Instalace 7 Instalace hardware 7 Vstupy a výstupy 7 Užívání obslužného programu 8 4-1. TV prohlížení

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

Elegantní brýle se skrytou HD kamerou

Elegantní brýle se skrytou HD kamerou Elegantní brýle se skrytou HD kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody Velmi elegantní design s možností výměny skel za dioptrická; Skvělý poměr výkon/cena Snadné ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK. PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze

PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK. PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením.

Více

Hodinky s kamerou Návod k použití

Hodinky s kamerou Návod k použití Hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu

Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu Návod k použití Hlavní výhody přístroje: Výdrž baterie až 90min Detekce pohybu Sportovní design www.spyshops.cz stránka 1 1. Začínáme Funkce hodinek : - Pracují

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 MICRO DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 Uživatelský manuál Úvod 2 Obsah balení 2 Požadavky na systém 2 Instalace zařízení 3 Instalace softwaru 3 Práce se zařízením 5 Hlavní

Více

Nastavení, synchronizování a nabíjení

Nastavení, synchronizování a nabíjení Začněte zde Nastavení, synchronizování a nabíjení 1 Stáhněte a nainstalujte si itunes: www.itunes.com/downloads 2 Pro připojení ipodu nano k portu USB 2.0 vašeho počítače (nikoliv klávesnice) použijte

Více

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA Děkujeme Vám, že jste si zakoupili CONNECT IT palubní HD kameru do auta. Ke správné manipulaci s tímto zařízením Vám doporučujeme si pozorně přečíst následující

Více

Obsah Úvod Systémové požadavky pro kameru 1.3 mega pixelů Systémové požadavky pro kameru 500K pixelů

Obsah Úvod Systémové požadavky pro kameru 1.3 mega pixelů Systémové požadavky pro kameru 500K pixelů Obsah Úvod 1 Systémové požadavky 1 Obsah balení 2 USB PC Kamera 3 Specifikace 4 Instalace ovladače 6 Použití aplikace Amcap 7 Test mikrofonu 9 Prohlížení obrázků 9 Popis kamery 11 Nastavení Vlastností

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: DVR přijímač Návod k použití Hlavní výhody produktu: Možnost podrobného nastavení jednotlivých funkcí Možnost připojit a nahrávat záznam ze dvou kamer najednou (1. kamera video, 2. kamera fotky) Síťový

Více

VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH

VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH Uživatelská příručka 33040 Při používání modelu 33040 se řiďte následuj ícími pokyny 1. Zařízení 33040 zapněte tlačítkem napájení umístěným na jeho spodní

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

Digitální fotorámeček

Digitální fotorámeček Digitální fotorámeček Uţivatelský manuál Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 3 2. Seznámení s výrobkem... 4 2.1 Vlastnosti... 4 2.2 Specifikace... 4 2.3 Příslušenství... 5 2.4 Ovládací tlačítka... 5 2.5

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

ICR-280. Digitální diktafon. Návod k použití - 1 -

ICR-280. Digitální diktafon. Návod k použití - 1 - ICR-280 Digitální diktafon - 1 - Návod k použití Poznámka: Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vypněte vypínač POWER. Nepoužívejte zařízení na extrémně horkých, studených ani prašných místech.

Více

GPS Navigace JETT 3501. Návod k použití PŘEDMLUVA

GPS Navigace JETT 3501. Návod k použití PŘEDMLUVA GPS Navigace JETT 3501 Návod k použití PŘEDMLUVA Jsme rádi, že využíváte náš navigační přístroj JETT 3501, který mimo hlavní funkce navigace, nabízí také přehrávání audio souborů a videa, prohlížení fotek

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

Acer MP150. Uživatelská příručka. Verze 1.0

Acer MP150. Uživatelská příručka. Verze 1.0 Acer MP150 Uživatelská příručka Verze 1.0 Autorská práva Copyright 2006 Acer Inc., všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému, překládaná

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

Minidiktafon EDIC mini LCD

Minidiktafon EDIC mini LCD Minidiktafon EDIC mini LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémní výdrž až 250 hodin nahrávání v kuse Miniaturní rozměry Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Obsah balení Digitální

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Mini DVR s jedním kanálem

Mini DVR s jedním kanálem Mini DVR s jedním kanálem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Velmi příznivá cena www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace

Více

Přijímač digitální pozemní televize do počítače KD - 6 1 7 NÁVOD K POUŽITÍ

Přijímač digitální pozemní televize do počítače KD - 6 1 7 NÁVOD K POUŽITÍ Přijímač digitální pozemní televize do počítače KD - 6 1 7 NÁVOD K POUŽITÍ 1 Děkujeme za zakoupení USB adaptéru KD609. Je navržen pro příjem digitální televize do osobního počítače nebo notebooku v digitální

Více

DS-450dvrGPS Displej s navigací a kamerou (černou skříňkou) ve zpětném zrcátku

DS-450dvrGPS Displej s navigací a kamerou (černou skříňkou) ve zpětném zrcátku DS-450dvrGPS Displej s navigací a kamerou (černou skříňkou) ve zpětném zrcátku Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby

Více

Návod na hodinky s kamerou model SY-195

Návod na hodinky s kamerou model SY-195 Návod na hodinky s kamerou model SY-195 ( doplněk k originálnímu návodu ) Funkce hodinek : - Pracují i při nízkém osvětlení - Volitelné video rozlišení : 1280x720, 640x480, 352x288 - Rozlišení fotek :

Více

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka DS-430DVR2 Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více