Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v ortopedii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v ortopedii"

Transkript

1 Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v ortopedii I. ROLE SESTRY V PERIOPERAČNÍ PÉČI 1. Sestra pro perioperační péči Perioperační péče - definice, cíle. Chirurgický tým - kategorie zdravotnických pracovníků v oboru perioperační péče, interpersonální vztahy, vztahy mezi operačním oddělením a jinými odděleními. Charakteristika perioperační sestry - vzdělání, kompetence, vlastnosti a její role v chirurgickém týmu. 2. Organizace, struktura a provoz operačního oddělení Základní hygienické, stavebně technické a bezpečnostní požadavky na umístění, prostorové uspořádání a provoz operačního oddělení a centrální sterilizace. Správa operačního oddělení, náplně práce a harmonogramy práce na operačním oddělení. Dokumentace na operačním oddělení a její význam. 3. Základní přístrojové vybavení v perioperační péči Základní požadavky na přístrojové vybavení a zásady zacházení s nimi, včetně údržby. Základní přístrojové vybavení, popis, funkce a podstata mechanismu funkce u jednotlivých přístrojů používaných v perioperačním prostředí. 4. Základní instrumentarium v perioperační péči Požadované vlastnosti na operační nástroje a jejich členění z různých hledisek. Použité materiály na výrobu operačních nástrojů, možné koroze, příčiny a prevence koroze u operačních nástrojů. Zásady zacházení s instrumentariem bezprostředně před, v průběhu a bezprostředně po operačním výkonu (třídění, transport). 5. Šicí a podvazový materiál, operační jehly a implantáty v perioperační péči Požadované vlastnosti na šicí a podvazový materiál. Kategorizace šicího materiálu z různých hledisek. Požadované vlastnosti na operační jehly. Kategorizace jehel z různých hledisek. Zásady při použití a výběru vhodného šicího materiálu a jehly pro konkrétní tkáň. Implantáty, požadavky na implantáty a zásady při jejich použití. 6. Ochranné oděvy a operační roušky používané v perioperační péči Funkce a význam ochranných oděvů a rouškovacích systémů. Nesterilní ochranný oděv a sterilní ochranný oděv do čistých prostor, včetně obuvi - požadované vlastnosti a používané materiály ve zdravotnické praxi, jejich výhody a nevýhody. Operační roušky do čistých prostor - požadované vlastnosti a používané rouškovací systémy ve zdravotnické praxi, jejich výhody a nevýhody. Vhodné a nevhodné operační pláště a rouškovací systémy pro operační oddělení z hlediska jejich vlastností. 7. Hygiena, mikrobiologie a epidemiologie v perioperační péči Zákonné normy ve vztahu k hygienickým požadavkům na perioperační prostředí a jeho provoz. Nemocniční nákazy a základní podmínky pro jejich šíření v perioperační péči. Bariérové ošetřovací techniky v perioperační péči - cíl, členění a jejich výčet. 1

2 8. Infekce ve vztahu k perioperační péči Klasifikace chirurgických výkonů podle míry mikrobiální kontaminace a jejich charakteristika. Vybrané infekční nemoci (hepatitidy, AIDS, pacienti s multirezistentními kmeny) ve vztahu k perioperační péči. Důsledky nemocničních infekcí. Imunita - imunizace pasivní (přirozená a umělá), imunizace aktivní (přirozená a umělá). 9. Biologický materiál a odpady v perioperačním procesu Základní pojmosloví ve vztahu k odběru biologického materiálu. Základní odběry a zásady správného odběru biologického materiálu na operačním oddělení, včetně zásad při transportu. Nejčastější chyby při odběru, manipulaci a transportu biologického materiálu. Základní členění odpadů ve zdravotnických zařízeních. Zásady při třídění, transportu, manipulaci a likvidaci odpadu ve zdravotnických zařízeních. 10. Mechanická očista a dezinfekce v perioperační péči Dezinfekce - definice. Mechanická očista - definice. Legislativa ve vztahu k dezinfekci a mechanické očistě. Členění dezinfekce z různých hledisek. Zásady správné dezinfekce a mechanické očisty a nejčastější chyby při dezinfekci a mechanické očistě. Chemické látky s biocidní účinností a spektrum dezinfekční účinnosti. Dezinfekční program. Způsoby provádění dezinfekce. Kontrola účinnosti dezinfekce. 11. Předsterilizační příprava zdravotnických prostředků Předsterilizační příprava - výčet a posloupnost fází předsterilizační přípravy. Kontrola, údržba a setování zdravotnických prostředků po dezinfekci a mechanické očistě. Balení zdravotnických prostředků - členění obalů z různých hledisek, základní požadované vlastnosti na primární obaly, vhodné a nevhodné primární obalové systémy používané v současné době v perioperační péči. 12. Sterilizace v perioperační péči Sterilizace - definice. Legislativa ve vztahu ke sterilizaci. Význam sterilizace v perioperační péči. Druhy sterilizace, sterilizační média a sterilizační přístroje. Monitoring, kontrola účinnosti a dokumentace sterilizačního procesu a jejich význam pro perioperační péči. Validita a reliabilita ve vztahu ke sterilizačnímu procesu. Nejčastější chyby ve sterilizaci. 13. Zásady sterilizace v perioperační péči Zásady sterilizace vlhkým teplem, plazmou peroxidu vodíku, formaldehydem, etylenoxidem a gama zářením. Vyšší stupeň dezinfekce - definice. Podmínky a zásady při použití vyššího stupně dezinfekce. Transport a uložení sterilních zdravotnických prostředků dle podmínek ve zdravotnických zařízeních. Problematika exspirace sterilních zdravotnických prostředků. 14. Bezpečnost a ochrana zdraví v perioperačním prostředí Zdraví a bezpečí personálu - bezpečnostní rizika v perioperačním prostředí a jejich prevence. Zdraví a bezpečí pacienta (klienta) v perioperačním procesu - bezpečnostní rizika v perioperačním procesu pro pacienta (klienta) a jejich prevence. 15. Vybrané bariérové postupy operačního týmu v perioperačním procesu Průchod hygienickými filtry. Mechanické mytí rukou, hygienické mytí rukou, hygienická dezinfekce rukou a chirurgická dezinfekce rukou. Oblékání do sterilního operačního pláště a rukavic. 2

3 16. Pacient v perioperačním procesu - bezprostřední příprava na operační výkon Příprava pacienta k operačnímu výkonu - příjem a transport pacienta v rámci operačního oddělení, zásady polohování pacienta (klienta) na operačním stole, základní polohy a jejich modifikace. Zásady přikládání inaktivní elektrody při použití monopolární koagulace. Zásady a postup při antisepsi operačního pole a zarouškování pacienta (klienta). 17. Pacient v perioperačním procesu - bezprostřední péče po operačním výkonu Péče o operační ránu a zásady ošetření operační rány. Krycí, fixační, kompresní a imobilizační materiál a zásady při jejich použití. Podtlaková léčba ran (Vac systém). Další opatření a zásady v bezprostřední pooperační péči v rámci operačního oddělení z pohledu sestry pro perioperační péči. 18. Ošetřovatelská perioperační péče o pacienta v roli instrumentářky, obíhající (cirkulující) a nástrojové (sterilizační) sestry Zásady perioperační péče poskytované pacientovi bezprostředně před, v průběhu a bezprostředně po operačním výkonu v roli instrumentářky. Zásady perioperační péče poskytované pacientovi bezprostředně před, v průběhu a bezprostředně po operačním výkonu v roli obíhající (cirkulující) sestry. Zásady nepřímé perioperační péče poskytované bezprostředně před, v průběhu a bezprostředně po operačním výkonu v roli nástrojové (sterilizační sestry). Význam dodržování těchto zásad. 3

4 II. PERIOPERAČNÍ PÉČE O PACIENTA V ORTOPEDII 1. Kost a kosterní svalová tkáň (obecná stavba a funkce kosti a kosterní svalové tkáně, růst kosti a hojení kosti). 2. Zlomeniny a poranění měkkých tkání, patologické zlomeniny (klasifikace zlomenin a klasifikace poranění měkkých tkání, diagnostika a obecné principy léčby zlomenin, konzervativní a operační léčba zlomenin, indikace a kontraindikace operační léčby, patologické zlomeniny - příčiny a zvláštnosti operační léčby patologických zlomenin). 3. Anatomie ramenního pletence a paže indikace k operaci (anatomie ramenního kloubu a paže, nejčastější onemocnění, poranění a vady ramenního pletence a paže a jejich diagnostika, indikace k operaci, zvláštnosti předoperační přípravy a pooperační péče). 4. Anatomie lokte a indikace k operaci (anatomie lokte, nejčastější onemocnění, poranění a vady lokte a jejich diagnostika, indikace k operaci, zvláštnosti předoperační přípravy a pooperační péče). 5. Anatomie předloktí a indikace k operaci (anatomie předloktí, nejčastější onemocnění, poranění a vady předloktí a jejich diagnostika, indikace k operaci, zvláštnosti předoperační přípravy a pooperační péče). 6. Anatomie zápěstí a ruky a indikace k operaci (anatomie zápěstí a ruky, nejčastější onemocnění, poranění a vady zápěstí a ruky a jejich diagnostika, indikace k operaci, zvláštnosti předoperační přípravy a pooperační péče). 7. Anatomie kyčle a stehna a indikace k operaci (anatomie kyčle a stehna, nejčastější onemocnění, poranění a vady kyčle a stehna a jejich diagnostika, indikace k operaci, zvláštnosti předoperační přípravy a pooperační péče). 8. Anatomie kolena a bérce a indikace k operaci (anatomie kolena a bérce, nejčastější onemocnění, poranění a vady kolena a bérce a jejich diagnostika, indikace k operaci, zvláštnosti předoperační přípravy a pooperační péče). 9. Anatomie hlezna a nohy a indikace k operaci (anatomie hlezna a nohy, nejčastější onemocnění, poranění a vady hlezna a nohy a jejich diagnostika, indikace k operaci, zvláštnosti předoperační přípravy a pooperační péče). 10. Anatomie krční páteře a indikace k operaci (anatomie krční páteře, nejčastější onemocnění, poranění a vady krční páteře a jejich diagnostika, indikace k operaci, zvláštnosti předoperační a pooperační péče). 11. Anatomie hrudní páteře a indikace k operaci (anatomie hrudní páteře, nejčastější onemocnění, poranění a vady hrudní páteře a jejich diagnostika, indikace k operaci, zvláštnosti předoperační a pooperační péče). 12. Anatomie bederní páteře a indikace k operaci (anatomie bederní páteře, nejčastější onemocnění, poranění a vady bederní páteře a jejich diagnostika, indikace k operaci, zvláštnosti předoperační a pooperační péče). 4

5 13. Vybavení ortopedických operačních sálů (přístrojová technika a trendy v přístrojové technice, klasické a miniinvazivní instrumentarium, typy instrumentárií, osteosyntetický materiál, šicí materiál a další zdravotnické prostředky a pomůcky používané v ortopedii). 14. Specifika perioperační péče o pacienta v ortopedii (anestezie v ortopedické operativě, polohy pacienta při operacích v ortopedii, zvláštnosti přípravy operačního pole a rouškování pacienta v ortopedii včetně bezprostřední pooperační péče, nejčastější odběry biologického materiálu v ortopedii v rámci operačních sálů). 15. Podmínky operační léčby, základní typy operačních výkonů a operační přístupy v ortopedii (obecné zásady a podmínky operování v ortopedii, zásady fyziologického operování, klasifikace operačních výkonů z různých hledisek a indikace k operaci, názvosloví a charakteristika základních operačních výkonů a přehled přístupů při léčbě nemocí, úrazů a vad v ortopedii). 16. Artroskopické operační výkony v ortopedii (vymezení pojmu artroskopie, přehled artroskopických operačních výkonů a indikací v ortopedii, přístrojová technika, instrumentarium a další zdravotnické prostředky a specifika u artroskopického přístupu, výhody artroskopického přístupu, komplikace). 17. Endoprotetika (vymezení pojmu endoprotetika, patofyziologie artrózy, přehled operací a indikací kloubních náhrad, klasifikace endoprotéz z různých hledisek a používané materiály). 5

6 III. PERIOPERAČNÍ PÉČE O PACIENTA V ORTOPEDII 1. Operace ramenního kloubu (přehled nejčastějších operací ve vztahu k indikaci, anestezie, operační přístup a technika včetně polohy pacienta, peroperační a pooperační komplikace, přístrojová technika, instrumentarium, implantáty a další zdravotnické prostředky a specifika u operací ramenního kloubu). 2. Operace loketního kloubu (přehled nejčastějších operací ve vztahu k indikaci, anestezie, specifika u operací loketního kloubu). 3. Operace zápěstí a ruky (přehled nejčastějších operací ve vztahu k indikaci, anestezie, specifika u operací zápěstí a ruky). 4. Operace kyčelního kloubu (přehled nejčastějších operací ve vztahu k indikaci, anestezie, specifika u operací kyčelního kloubu). 5. Operace kolenního kloubu (přehled nejčastějších operací ve vztahu k indikaci, anestezie, specifika u operací kolenního kloubu). 6. Operace hlezna a nohy (přehled nejčastějších operací ve vztahu k indikaci, anestezie, specifika u operací hlezna a nohy). 7. Operační léčba diafyzárních zlomenin dlouhých kostí - humerus, femur, předloktí a bérec (možnosti osteosyntézy ve vztahu k indikaci, anestezie, operační přístup a technika včetně polohy pacienta, peroperační a pooperační komplikace, přístrojová technika, instrumentarium, implantáty a další zdravotnické prostředky a specifika u operací při zlomeninách dlouhých kostí). 8. Operace krční páteře (přehled nejčastějších operací ve vztahu k indikaci, anestezie, operační přístup a technika, včetně polohy pacienta, peroperační a pooperační komplikace, přístrojová technika, instrumentarium, implantáty a další zdravotnické prostředky a specifika u operací krční páteře). 9. Operace hrudní páteře (přehled nejčastějších operací ve vztahu k indikaci, anestezie, specifika u operací hrudní páteře). 6

7 10. Operace bederní páteře (přehled nejčastějších operací ve vztahu k indikaci, anestezie, specifika u operací bederní páteře). 11. Všeobecné zásady léčby infektů v ortopedii (diagnostika, patofyziologie, operační technika ve vztahu indikaci, přístrojová technika, instrumentarium a další zdravotnické prostředky a specifika u operační léčby infektů v ortopedii, prevence). 12. Komplikace a reoperace v ortopedii (přehled nejčastějších komplikací a reoperací, prevence komplikací a léčba. 7

8 Doporučená literatura (studijní materiál) pro I. okruh otázek Role sestry v perioperační péči 1. BOUDNÝ, J., KÖCHER, M., PEREGRIN, J., VÁLEK, V. Moderní diagnostické metody IV.díl - Instrumentarium k intervenčním výkonům. Brno: IDV PZ, s. ISBN ČAPOV, I. a kol. Drény a drenážní systémy v chirurgii. Brno: IDV PZ, s. ISBN DUDA, M. a spol. Práce sestry na operačním sále. Praha: Grada, s. ISBN ERTLOVÁ, F., MUCHA, J. a kol. Přednemocniční neodkladná péče. 2. přepracované vydání. Brno: NCO NZO, s. ISBN GOPFERTOVÁ, D., JANOVSKÁ, D., DOHNAL, K., MELICHERČÍKOVÁ, V. MIKROBIOLOGIE, IMUNOLOGIE, EPIDEMIOLOGIE, HYGIENA. 3. vydání. Praha:TRITON, s. ISBN MELICHERČÍKOVÁ, V. Sterilizace a dezinfekce ve zdravotnictví. Praha: Grada Publishing, spol. s r.o., s. ISBN ŠRÁMOVÁ, H. a kol. NOZOKOMIÁLNÍ NÁKAZY II. Praha: MAXDORF JESENIUS, s. ISBN ZEMANOVÁ, J., Základy anesteziologie vydání. Brno: NCO NZO, s.isbn ZEMANOVÁ, J., Základy anesteziologie vydání. Brno: NCO NZO, s. ISBN Doplňkový studijní materiál pro I. okruh otázek 1. Časopis Sestra odborný časopis pro zdravotní sestry. Praha: Mladá fronta a.s. ISSN Časopis moderního ošetřovatelství FLORENCE. Praha: Galén. ISSN X. 3. Jak správně pečovat o nástroje. HYPOKRAMED, spol. s r. o. 4. JIRKŮ, J., PAZDZIORA, E. Vlastnosti chirurgických a stomatologických nástrojů. Nové Město na Moravě: Medin. 5. Katalogy chirurgických nástrojů a dezinfekčních programů - například od firem Aeskulap, Medin, Martin 6. Péče o nástroje. Český překlad. Praha:B.Braun Medical s.r.o. 8

9 Doporučená literatura (studijní materiály) pro II. a III. okruh otázek Perioperační péče o pacienta v ortopedii 1. DUDA, M. a spol. Práce sestry na operačním sále. Praha: Grada, s. ISBN DUNGL, P. a kol. Ortopedie. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN DYLEVSKÝ, I. Somatologie. 2.vyd. Olomouc: Epava, s. ISBN HUDEC, J. a kol. Ortopédia a traumatológia. Trnava: Trnavská Univerzita, s. ISBN KOUDELA, K. a kol. Ortopedie. 1. vyd. Praha: Karolinum, s. ISBN KOUDELA, K. a kol. Ortopedická traumatologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, s. ISBN MÜLLER, M. E. Manual der Osteosynthese: AO-Technik. Berlin: Springer, s. ISBN PAFKO, P. et al. Základy speciální chirurgie. 1. vyd. Praha: Galen, Karolinum, s. ISBN (Galén), ISBN (Karolinum). 9. SOSNA, A., ČECH, O. Operační přístupy ke skeletu pohybového aparátu. Praha: Avicenum, s. 10. SOSNA, A., ČECH, O., KRBEC, M. Operační přístupy ke skeletu končetin, pánve a páteře. Praha: Triton, s. ISBN SOSNA, A. a kol. Základy ortopedie. 1.vyd. Praha: Triton, s. ISBN ZEMAN, M. Speciální chirurgie. Praha: Galén, 2001,2004, s. ISBN

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v traumatologii. Okruhy otázek:

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v traumatologii. Okruhy otázek: SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE Zaměření: Perioperační péče o pacienta v traumatologii Okruhy otázek: I. Základy perioperační péče II. III. Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických

Více

I. OKRUH: ROLE SESTRY V PERIOPERAČNÍ PÉČI

I. OKRUH: ROLE SESTRY V PERIOPERAČNÍ PÉČI Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče se zaměřením na Předsterilizační přípravu a sterilizaci zdravotnických prostředků základními a specifickými způsoby

Více

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v oční chirurgii. Okruhy otázek:

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v oční chirurgii. Okruhy otázek: SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE Zaměření: Perioperační péče o pacienta v oční chirurgii Okruhy otázek: I. Základy perioperační péče II. III. Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických

Více

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: III. Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: III. Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE Zaměření: Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických prostředků základními a specifickými způsoby a metodami Okruhy otázek: I. Základy perioperační

Více

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii. Okruhy otázek:

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii. Okruhy otázek: SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE Zaměření: Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii Okruhy otázek: I. Základy perioperační péče II. III. Předsterilizační příprava a sterilizace

Více

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v urologii. Okruhy otázek:

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v urologii. Okruhy otázek: SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE Zaměření: Perioperační péče o pacienta v urologii Okruhy otázek: I. Základy perioperační péče II. III. Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v gynekologii a porodnictví

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v gynekologii a porodnictví Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v gynekologii a porodnictví I. ROLE SESTRY V PERIOPERAČNÍ PÉČI 1. Sestra pro perioperační péči Perioperační

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v urologii

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v urologii Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v urologii I. ROLE SESTRY V PERIOPERAČNÍ PÉČI 1. Sestra v perioperační péči Perioperační péče - definice,

Více

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacientku v gynekologii a porodnictví.

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacientku v gynekologii a porodnictví. SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE Zaměření: Perioperační péče o pacientku v gynekologii a porodnictví Okruhy otázek: I. Základy perioperační péče II. III. Předsterilizační příprava a sterilizace

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v traumatologii

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v traumatologii Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v traumatologii I. ROLE SESTRY V PERIOPERAČNÍ PÉČI 1. Sestra pro perioperační péči Perioperační péče -

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v ORL

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v ORL Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v ORL I. ROLE SESTRY V PERIOPERAČNÍ PÉČI 1. Sestra pro perioperační péči Perioperační péče - definice,

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta ve všeobecné chirurgii

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta ve všeobecné chirurgii Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta ve všeobecné chirurgii I. ROLE SESTRY V PERIOPERAČNÍ PÉČI 1. Sestra pro perioperační péči Perioperační

Více

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v ORL. Okruhy otázek:

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v ORL. Okruhy otázek: SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE Zaměření: Perioperační péče o pacienta v ORL Okruhy otázek: I. Základy perioperační péče II. III. Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických

Více

Zaměření: Perioperační péče o pacienta v plastické a rekonstrukční chirurgii

Zaměření: Perioperační péče o pacienta v plastické a rekonstrukční chirurgii SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE Zaměření: Perioperační péče o pacienta v plastické a rekonstrukční chirurgii Okruhy otázek: I. Základy perioperační péče II. III. Předsterilizační příprava

Více

I. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči se

I. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči se I. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči se zaměřením na anesteziologii 1. Kardiopulmonální resuscitace

Více

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v neurochirurgii. Okruhy otázek:

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v neurochirurgii. Okruhy otázek: SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE Zaměření: Perioperační péče o pacienta v neurochirurgii Okruhy otázek: I. Základy perioperační péče II. III. Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických

Více

I. CHIRURGIE. 2. Onemocnění štítné žlázy. Struma eufunkční, struma maligní, struma hyperfunkční. Symptomatologie, diagnostika, terapie.

I. CHIRURGIE. 2. Onemocnění štítné žlázy. Struma eufunkční, struma maligní, struma hyperfunkční. Symptomatologie, diagnostika, terapie. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty v chirurgických oborech

Více

Personál na operačním sále (OS) Pacient na OS Zásady chování Proč požadujeme vysoký hygienický standard na OS Lze udržet operační sál v přísných

Personál na operačním sále (OS) Pacient na OS Zásady chování Proč požadujeme vysoký hygienický standard na OS Lze udržet operační sál v přísných Personál na operačním sále (OS) Pacient na OS Zásady chování Proč požadujeme vysoký hygienický standard na OS Lze udržet operační sál v přísných aseptických podmínkách? Jak zajistit dodržování chování

Více

Vyhláška 306/2012 Sb. v praxi na operačních sálech. Jedličková Jaroslava

Vyhláška 306/2012 Sb. v praxi na operačních sálech. Jedličková Jaroslava Vyhláška 306/2012 Sb. v praxi na operačních sálech Jedličková Jaroslava 306/2012 Sb. Tato vyhláška nás informuje o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PERIOPERAČNÍ PÉČE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PERIOPERAČNÍ PÉČE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PERIOPERAČNÍ PÉČE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... Učební plán....1

Více

I. DERMATOVENEROLOGICKÁ ONEMOCNĚNÍ

I. DERMATOVENEROLOGICKÁ ONEMOCNĚNÍ Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s dermatovenerologickým

Více

Edukace pacienta před TEP kyčelního kloubu

Edukace pacienta před TEP kyčelního kloubu Edukace pacienta před TEP kyčelního kloubu Hrubina M., Markvartová J., Razimová L. Ortopedické oddělení RHB oddělení JIP chirurgického oddělení Nemocnice Pelhřimov Edukace poučení pacienta Cíl prezentace:

Více

ORTOPEDICKO-TRAUMATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

ORTOPEDICKO-TRAUMATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ Ortopedické oddělení: 19 standardních lůžek + 1 nadstandard Provádíme operativu běžnou v nemocnicích okresního typu. Alloplastiky kyčlí, kolen, ramen, loktů a malých kloubů. V operativně využíváme počítačovou

Více

8. Komplexní vysoce specializovaná ošetřovatelská péče a prevence imobilizačního syndromu u pacienta v intenzivní péči

8. Komplexní vysoce specializovaná ošetřovatelská péče a prevence imobilizačního syndromu u pacienta v intenzivní péči I. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči se zaměřením na dlouhodobou umělou plicní ventilaci 1. Kardiopulmonální

Více

Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Význam sterilizace pro ošetřovatelskou péči. Sterilizace, dezinfekce, sterilizační postupy.

Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Význam sterilizace pro ošetřovatelskou péči. Sterilizace, dezinfekce, sterilizační postupy. Anotace Autor Jazyk Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Význam sterilizace pro ošetřovatelskou péči. (Autor) Čeština Očekávaný výstup 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Speciální vzdělávací potřeby

Více

7. Poruchy výměny látkové kostí. Rachitis, osteomalacie, osteoporóza. Příčiny, klinické projevy, diagnostika, terapie.

7. Poruchy výměny látkové kostí. Rachitis, osteomalacie, osteoporóza. Příčiny, klinické projevy, diagnostika, terapie. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s onemocněním pohybového

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu. Autoptický laborant

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu. Autoptický laborant Ministerstvo zdravotnictví ČR Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Autoptický laborant 1 Akreditovaný kvalifikační kurz v oboru autoptický laborant -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1. Vybrané kapitoly z pediatrie

1. Vybrané kapitoly z pediatrie Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v pediatrii Dětská sestra se zaměřením na ošetřovatelskou péči v klinických oborech 1. Vybrané kapitoly z pediatrie

Více

1. Charakteristika metabolického syndromu: základy metabolismu, regulace metabolismu cukru, funkce inzulínu v organizmu, klasifikace diabetu.

1. Charakteristika metabolického syndromu: základy metabolismu, regulace metabolismu cukru, funkce inzulínu v organizmu, klasifikace diabetu. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s diabetem mellitem

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru PERIOPERA NÍ PÉ E

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru PERIOPERA NÍ PÉ E Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru PERIOPERANÍ PÉE Cíl specializaního vzdlávání... Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 3 Uební plán... 5 3 3. Uební osnova základního modulu...

Více

ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Kvalifikační kurz pro získání odborné způsobilosti k výkonu povolání asistenta ochrany a podpory veřejného zdraví v oboru ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 Profil absolventa...2 1.1 Určení...2

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH A TRAUMATOLOGII

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH A TRAUMATOLOGII Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH A TRAUMATOLOGII 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v pediatrii Dětská sestra

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v pediatrii Dětská sestra Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v pediatrii Dětská sestra I.. Výchova a vzdělávání v péči o děti a jejich význam 1. Význam výchovného působení dětské

Více

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní nebo radiologický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: 8. ČERVNA 205 Cena: 672 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru Cévní chirurgie....3 2. Vzdělávací program oboru Infekční lékařství...26

Více

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II Pediatrie, chirurgie

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II Pediatrie, chirurgie Lenka Slezáková a kolektiv Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II Pediatrie, chirurgie 2., doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz H. Čoupková, P. Gazdošová,

Více

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní, chirurgický nebo pediatrický kmen v délce

Více

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Ošetřovatel

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Ošetřovatel Ministerstvo zdravotnictví České republiky Č.j.: MZDR 6326/2010/VZV Referent: Bc. Petra Borovičková Tel.: + 420 224 972 553 Ministerstvo zdravotnictví České republiky Vzdělávací program akreditovaného

Více

OKRUHY OTÁZEK K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE OKRUHY OTÁZEK K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE SV Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s alergologickým a imunologickým onemocněním A. ALERGOLOGIE

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Klinická hematologie a transfuzní služba

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Klinická hematologie a transfuzní služba Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Klinická hematologie a transfuzní služba Zdravotní laborant pro klinickou hematologii a transfuzní službu I. Hematologie se zaměřením

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 05 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: 30. ČERVNA 05 Cena: 607 Kč OBSAH:. Vzdělávací program v oboru Nukleární medicína...4. Vzdělávací program v oboru Plastická

Více

Obsah. 1. Vývoj chirurgie, chirurgické obory (J. Valenta) 2. Druhy operací, indikace a kontraindikace operací (J. Valenta)

Obsah. 1. Vývoj chirurgie, chirurgické obory (J. Valenta) 2. Druhy operací, indikace a kontraindikace operací (J. Valenta) Obsah 1. Vývoj chirurgie, chirurgické obory (J. Valenta) 2. Druhy operací, indikace a kontraindikace operací (J. Valenta) 3. Vyšetření chirurgického nemocného (J. Valenta) 4. Endoskopie v chirurgii (J.

Více

1. Onemocnění jícnu. Reflexní choroba jícnu, hiátová hernie, divertikly jícnu. Symptomatologie, diagnostika, terapie.

1. Onemocnění jícnu. Reflexní choroba jícnu, hiátová hernie, divertikly jícnu. Symptomatologie, diagnostika, terapie. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s onemocněním zažívacího traktu

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Rizika spojená s pobytem ve zdravotnickém zařízení

Rizika spojená s pobytem ve zdravotnickém zařízení Rizika spojená s pobytem ve zdravotnickém zařízení Mgr. Renata Vytejčková Ústav ošetřovatelství 3. LF UK Riziko získání infekce spojené se zdravotní péčí Riziko imobilizačního syndromu Riziko pádu Riziko

Více

MONITORING ČISTOTY PROSTŘEDÍ V NEMOCNICI

MONITORING ČISTOTY PROSTŘEDÍ V NEMOCNICI MONITORING ČISTOTY PROSTŘEDÍ V NEMOCNICI Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL XXII. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygieny, Brno 22.-23.9.září 2015 LEGISLATIVA 1/2 zákon

Více

VÝVOJ MEDIN. Ing. Luboš Žilka, 27.6.2014

VÝVOJ MEDIN. Ing. Luboš Žilka, 27.6.2014 VÝVOJ MEDIN Ing. Luboš Žilka, 27.6.2014 PŘEDSTAVENÍ FIRMY MEDIN, a.s. Český výrobce zdravotnických prostředků s tradicí výroby v Novém Městě na Moravě od roku 1949 PŘEDSTAVENÍ FIRMY MEDIN GROUP: MEDIN,

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen v délce minimálně 24

Více

PROVOZNÍ ŘÁD zdravotnického ambulantního zařízení

PROVOZNÍ ŘÁD zdravotnického ambulantního zařízení Návrh zásad provozního řádu zdravotnických zařízení dle 15 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a jeho prováděcí vyhlášky 195/2005 Sb., kterou se upravují

Více

Endoprotéza kyčelního kloubu

Endoprotéza kyčelního kloubu Endoprotéza kyčelního kloubu Endoprotéza kyčelního kloubu je operační technika prováděná ve světě od 60 tých let minulého století. Jde o operační výkon dnes na většině ortopedických odděleních naprosto

Více

I. ONKOLOGIE. 1. Nádorové onemocnění pojivové tkáně (sarkom). Etiologie, klinický obraz, diagnostické a léčebné možnosti, průběh choroby, komplikace.

I. ONKOLOGIE. 1. Nádorové onemocnění pojivové tkáně (sarkom). Etiologie, klinický obraz, diagnostické a léčebné možnosti, průběh choroby, komplikace. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s onologickým onemocněním

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2. Specializovaný výcvik v délce minimálně 36 měsíců...2

Více

KOSTRA KONČETIN OPĚRNÁ SOUSTAVA

KOSTRA KONČETIN OPĚRNÁ SOUSTAVA KOSTRA KONČETIN OPĚRNÁ SOUSTAVA obr. č. 1 KOSTRA funkce: určuje tvar těla, opora těla, ochrana vnitřních orgánů, spolu se svaly zajišťuje pohyb průměrný počet kostí v dospělosti 206 210 kostí (v dětství

Více

Dětská traumatologie. Ladislav Plánka. Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie LF MU 15. 5. 2014

Dětská traumatologie. Ladislav Plánka. Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie LF MU 15. 5. 2014 Dětská traumatologie Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie LF MU 15. 5. 2014 Dětská traumatologie Nauka o poraněních a následných stavech, které s poraněním souvisí Skeletální

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, pánové, kolegové a přátelé!

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, pánové, kolegové a přátelé! ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, pánové, kolegové a přátelé! Opět stojíme na prahu nového roku a bilancujeme období roku 2011. Domnívám se, že v současné politicko-ekonomické situaci je podstata našich přání

Více

XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT

XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT II. INFORMACE VÝBOR ČSOT pořádá XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 15. 17. 5. 2013 TOP HOTEL, PRAHA Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ

Více

Tvorba elektronické studijní opory

Tvorba elektronické studijní opory Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Základy léčebné rehabilitace Obecná část Amputace a protézy MUDr. Horák Stanislav 1. Úvod: PROTETIKA

Více

Pracovní rizika a zátěž na operačním sále

Pracovní rizika a zátěž na operačním sále Pracovní rizika a zátěž na operačním sále XXII. Mezinárodní konference nemocniční epidemiologie a hygieny Hotel Slovan Brno 22. - 23. 9. 2015 MUDr. Lenka Hobzová Rizikové faktory 1. Chemické látky a aerosoly

Více

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v ortopedii. Okruhy otázek:

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v ortopedii. Okruhy otázek: SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE Zaměření: Perioperační péče o pacienta v ortopedii Okruhy otázek: I. Základy perioperační péče II. III. Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických

Více

8.6.2 Podávání stravy nemocným s pohybovým omezením,

8.6.2 Podávání stravy nemocným s pohybovým omezením, Obsah Předmluva 11 1 Organizace práce sestry (Renata Vytejčková) 13 1.1 Ošetřovatelská profese 13 1.2 Zdravotnický tým 14 1.2.1 Ošetřovatelský tým 14 1.2.2 Hierarchie v ošetřovatelském týmu 15 1.3 Organizace

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FIXNÍ A SNÍMATELNÉ NÁHRADY

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FIXNÍ A SNÍMATELNÉ NÁHRADY Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán... 3 3.1 Učební osnova základního modulu...

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Obchodní název:... IČ:... Sídlo:... Rejstříkový soud:... Statutární orgán:...

PROVOZNÍ ŘÁD. Obchodní název:... IČ:... Sídlo:... Rejstříkový soud:... Statutární orgán:... PROVOZNÍ ŘÁD Zpracovaný dle zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, vyhlášky 306/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 185/2001Sb. o odpadech

Více

Stránka č. 1 z 5 MEDIN Orthopaedics, a.s. Sférická jamka MEDIN MS MUDr. Ivan Landor, CSc. Sférická bezcementová jamka MEDIN MS má dvě části. Kotvící část, vyrobená ze slitiny titanu TiAlV, je primárně

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen... 2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

RAMENNÍ PLETENEC A HUMERUS

RAMENNÍ PLETENEC A HUMERUS poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie Kadaverózní kurz RAMENNÍ PLETENEC A HUMERUS Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno Kamenice 3 BRNO

Více

Část II Vzdělávání a podpora lékařského personálu odborné vzdělání lékařů Otevřené kurzy. Detailní vymezení předmětu zakázky

Část II Vzdělávání a podpora lékařského personálu odborné vzdělání lékařů Otevřené kurzy. Detailní vymezení předmětu zakázky Příloha č. 7 Část II Vzdělávání a podpora lékařského personálu odborné vzdělání lékařů Otevřené kurzy Detailní vymezení předmětu zakázky Požadavky Zadavatele na všechny části zakázky: - součástí nabídkové

Více

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Dle čl. 7 odst. 2 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských

Více

Standard pro provádění perkutánní vertebroplastiky pod kontrolou zobrazovacích metod

Standard pro provádění perkutánní vertebroplastiky pod kontrolou zobrazovacích metod 1 Standard pro provádění perkutánní vertebroplastiky pod kontrolou zobrazovacích metod I. Úvod Perkutánní vertebroplastika je intervenční výkon v NNH prováděný pod kontrolou CT. Výkon zahrnuje injekci

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem vzdělávání ve specializačním oboru anesteziologie a resuscitace je získání specializované způsobilosti osvojením

Více

onemocněním hlavy, krku, plic onemocněním hlavy, krku Mgr. Marinella Danosová, DiS.

onemocněním hlavy, krku, plic onemocněním hlavy, krku Mgr. Marinella Danosová, DiS. Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Ošetřovatelská péče v onkologii Specifika ošetřovatelské péče u pacienta s onkologickým onemocněním hlavy, krku, plic Specifika ošetřovatelské

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 8 9 7 9 0 6 IČZ smluvního ZZ 0 7 4 0 0 0 Číslo smlouvy A 0 N 7 4 Název IČO Vršovická zdravotní a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-0 / 7.07.07 / 4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Více

PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ

PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ Edukaèní centrum praktické anatomie a Univerzitním centrum chirurgické anatomie poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ Artroskopie kyèelního kloubu BRNO 8.4.2011 www.ecpa-cz.com

Více

Obsah. Seznam autorů 13. Seznam zkratek 15. Předmluva 17

Obsah. Seznam autorů 13. Seznam zkratek 15. Předmluva 17 Obsah Seznam autorů 13 Seznam zkratek 15 Předmluva 17 1 Obecné principy chirurgických výkonů na horní končetině (A. Fibír) 19 1.1 Příprava před operací 19 1.2 Turniket 20 1.3 Magnifikace 21 1.4 Instrumentárium

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PERIOPERAČNÍ PÉČE

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PERIOPERAČNÍ PÉČE Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Cíl specializačního vzdělávání... Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 3 Učební plán... 3 3. Učební osnova základního modulu...

Více

Historie Transfuzního oddělení

Historie Transfuzního oddělení Historie Transfuzního oddělení FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC Koukalová A., Válková J., Galuszková D. Historie vzniku Transfuzního oddělení Olomouc Transfuzní stanice v Olomouci zahájila svou činnost v dubnu

Více

BEZNOSKA/ SVL/RP/N STANDARDNÍ CEMENTOVANÁ TOTÁLNÍ NÁHRADA KOLENNÍHO KLOUBU 351002 S.V.L./N KOMPONENTA FEMORÁLNÍ CEMENTOVANÁ 2 L

BEZNOSKA/ SVL/RP/N STANDARDNÍ CEMENTOVANÁ TOTÁLNÍ NÁHRADA KOLENNÍHO KLOUBU 351002 S.V.L./N KOMPONENTA FEMORÁLNÍ CEMENTOVANÁ 2 L Č. 103 Informace o zacházení, možnostech použití a případných omezení pro skupinu výrobků: Pro jedno použití BEZNOSKA/ SVL/RP/N STANDARDNÍ CEMENTOVANÁ TOTÁLNÍ NÁHRADA KOLENNÍHO KLOUBU STERILE EO Identifikace

Více

Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE

Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní neurologický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

Bezpečnost pacientů na Oddělení centrálních sálů a sterilizace

Bezpečnost pacientů na Oddělení centrálních sálů a sterilizace Bezpečnost pacientů na Oddělení centrálních sálů a sterilizace Fakultní nemocnice Hradec Králové Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Ukazatelé kvality... 3 Zásady dodržované při práci na operačních sálech... 4

Více

Sestra. a perioperační péče MEDIX. Sestra a perioperační péče. Informační systém. Jana Wichsová, Petr Přikryl, Renata Pokorná, Zuzana Bittnerová

Sestra. a perioperační péče MEDIX. Sestra a perioperační péče. Informační systém. Jana Wichsová, Petr Přikryl, Renata Pokorná, Zuzana Bittnerová , Petr Přikryl, Renata Pokorná, Zuzana Bittnerová Informační systém MEDIX Sestra a perioperační péče Automatická tvorba periopereční ošetřovatelské dokumentace Automatické zpracování dat o pacientovi,

Více

8. Úkoly sestry při anestézii u plánovaných a neodkladných operačních výkonů v gynekologii a porodnictví. 9. Celková a místní anestézie

8. Úkoly sestry při anestézii u plánovaných a neodkladných operačních výkonů v gynekologii a porodnictví. 9. Celková a místní anestézie I. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči se zaměřením na anesteziologii 1. Kardiopulmonální resuscitace

Více

Tvorba elektronické studijní opory

Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Tvorba elektronické studijní opory Ošetřovatelská péče v neurologii Specifika ošetřovatelské péče u neurologických pacientů Specifika

Více

6. Plicní absces. Etiologie, klinický obraz, diagnostické a léčebné možnosti, průběh choroby, komplikace.

6. Plicní absces. Etiologie, klinický obraz, diagnostické a léčebné možnosti, průběh choroby, komplikace. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s plicním onemocněním

Více

Předmět úpravy. Umístění

Předmět úpravy. Umístění Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 106/2001 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce... - znění dle 422/13 Sb. 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 4 4 2 4 6 IČZ smluvního ZZ 4 8 0 0 8 0 0 0 Číslo smlouvy 2 K 4 8 N 0 0 Název IČO NEMOS SOKOLOV s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-0 /.0.0 / 4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

Návrh koncepce oboru

Návrh koncepce oboru Návrh koncepce oboru Aktualizovaný návrh na znění koncepce oboru ortopedie s přihlédnutím k plánovanému vstupu ČR do Evropské unie 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU 1.1. Hlavní číslo odbornosti 606 a 503, tzn.

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE ČÁSTKA 5 l VĚSTNÍK Vzdělávací program oboru Dětská neurologie 57 Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 57 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...

Více

1. předmět: Speciální pedagogika

1. předmět: Speciální pedagogika OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy Studijní obor N7504T277: Učitelství pro ZŠ a SŠ Speciální pedagogika 1. předmět: Speciální

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ CHIRURGIE

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ CHIRURGIE Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ CHIRURGIE Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní chirurgický kmen v délce minimálně 4 měsíců.... Vlastní specializovaný

Více

PSZS1 - Speciální pedagogika mladšího školního věku obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

PSZS1 - Speciální pedagogika mladšího školního věku obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ PSZS1 - Speciální pedagogika mladšího školního věku obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 1. Speciální pedagogika jako vědní disciplína, klasifikace. Speciálně pedagogické kompetence učitele 1. stupně ZŠ, činnost

Více