Obsah prezentace. Problém nákladní dopravy ve městech. Co je to BESTUFS. Proč je důležité zabývat se nákladní dopravou ve městech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah prezentace. Problém nákladní dopravy ve městech. Co je to BESTUFS. Proč je důležité zabývat se nákladní dopravou ve městech"

Transkript

1 Obsah prezentace Problém nákladní dopravy ve městech Co je to BESTUFS Proč je důležité zabývat se nákladní dopravou ve městech důvody, praxe, faktory ovlivňující model nákladní dopravy Zavádění změn do systému nákladní dopravy ve městech Příklady BESTUFS - výměna zkušeností Seznam příruček BESTUFS Nákladní doprava ve městech - logistika jako cesta k trvalé udržitelnosti 1

2 Problém nákladní dopravy ve městech. Základní dilema: Na jedné straně požadujeme, aby město bylo atraktivním místem pro život obyvatel, pro jejich práci i volný čas. Přitom čelí konkurenci v podobě nových obchodních středisek na okrajích měst. Pokud mají obchodníci a další zaměstnavatelé, kteří vytvářejí pro město zdroj příjmů, i nadále působit v centrech, musí existovat efektivní logistické systémy, které umožní cenově přijatelnou obsluhu jejich areálů. Na druhé straně, má-li být město atraktivní pro obchodníky, turisty a nejlépe i nové obyvatele, musí věnovat maximální pozornost úrovni jeho životního prostředí. Obecně rozšířený názor: nákladní vozidla nepříznivě ovlivňují městské prostředí tím, že významně přispívají ke vzniku kongescí a ke zvyšování množství emisí a úrovně hluku. Problematika nákladní dopravy ve městech s sebou přináší konflikt mezi komerčními zájmy a zastánci životního prostředí. Nákladní doprava ve městech - logistika jako cesta k trvalé udržitelnosti 2

3 Co je to BESTUFS? Evropská koordinační akce BESTUFS BEST Urban Freight Solutions - nejlepší postupy v nákladní dopravě ve městech Financována Evropskou komisí (DG Energetika a doprava) Probíhá v rozmezí let Hlavní cíl: zabývat se nákladní dopravou ve městech nacházet a popisovat nejlepší příklady řešení, kritéria jejich úspěšnosti a překážky, které jim stojí v cestě. Další cíle: vytváří a rozvíjí otevřenou evropskou tematickou síť BESTUFS, která sdružuje odborníky na nákladní dopravu, uživatele nákladní dopravy, řešitele projektů, zástupce místních úřadů i provozovatele dopravy. Činnost: pravidelné semináře a konference po celé Evropě Nákladní doprava ve městech - logistika jako cesta k trvalé udržitelnosti 3

4 Proč je důležité zabývat se nákladní dopravou ve městech? Důvody: Celkové náklady na nákladní dopravu a logistiku jsou vysoké. Investice v této oblasti mají přímý vliv na efektivitu celé ekonomiky. Nákladní doprava ve městech je významným faktorem pro existenci a fungování průmyslu a obchodu, což jsou základní aktivity generující zisk. Poskytuje mnoho pracovních příležitostí. Efektivita nákladní dopravy zlepšuje konkurenceschopnost průmyslu v daném regionu. Je nepostradatelná pro náš současný životní styl. Negativně ovlivňuje sociální oblast a životní prostředí. Nákladní doprava ve městech - logistika jako cesta k trvalé udržitelnosti 4

5 Proč je důležité zabývat se nákladní dopravou ve městech? Současná praxe V městských oblastech: zboží se přepravuje převážně po silnici, vzdálenosti jsou krátké, nevyplatí se zboží překládat. Mezi městy: více prostoru pro využití dalších druhů dopravy, ale doprava po silnici má i zde dominantní postavení. Silniční nákladní vozidla jsou pro život ve městech a jejich centrech nezastupitelná. Typy operací: do města dopravují zboží určené ke spotřebě, z města dopravují zboží, které zde bylo vyrobeno, z města vyvážejí odpady, zajišťují sběr a dodávky služeb, obsluhují sklady zboží situované v centrech měst. Nákladní doprava ve městech - logistika jako cesta k trvalé udržitelnosti 5

6 Proč je důležité zabývat se nákladní dopravou ve městech? Faktory ovlivňující model nákladní dopravy: druh průmyslu, rozmístění průmyslových objektů, struktura dodavatelského řetězce společností, které zde působí, existující dopravní infrastruktura, existence významného letiště, nákladního železničního terminálu nebo přístavu, rozmístění a velikost skladovacích objektů, velikost a hmotnost nákladních vozidel, kterým je povolen vjezd do města, případná opatření omezující vjezd a nakládání zboží ve městě, stávající podmínky silničního provozu, chování zákazníků (využití elektronického obchodu apod.). Nákladní doprava ve městech - logistika jako cesta k trvalé udržitelnosti 6

7 BESTUFS přístup k udržitelné nákladní dopravě ve městech Cílem strategie udržitelné dopravy je odpovědět na otázku, jak bude společnost vytvářet příležitosti, aby účinně a nestranně vyhověla ekonomickým, enviromentálním a sociálním potřebám, a současně minimalizovala nevyhnutelné nepříznivé dopady a s nimi spojené náklady, to vše v přiměřeném prostorovém a časovém horizontu (UK Round Table on Sustainable Development, 1996). Negativní dopady nákladní dopravy ve městech: Ekonomické dopady: kongesce, nízká efektivita, plýtvání prostředky. Environmentální dopady: emise znečišťujících látek včetně skleníkového plynu CO 2, využívání neobnovitelných zdrojů v podobě fosilních paliv, znehodnocování krajiny, produkce odpadů - pneumatiky, oleje a další materiály. Sociální dopady: zdraví lidí (nemoci, úmrtí, rizika), zranění a úmrtí jako následky dopravních nehod, hluk, vizuální obtěžování a další faktory ovlivňující kvalitu života - ztráty pozemků v centrech měst. Nejefektivnější opatření politiky udržitelného rozvoje: splňují současně potřeby ve všech třech oblastech. Nákladní doprava ve městech - logistika jako cesta k trvalé udržitelnosti 7

8 Zavádění změn do systému nákladní dopravy ve městech Skupiny, které jsou schopné zavádět změny: Městské úřady Zavádění opatření dopravní politiky nutí firmy ke změnám chování nebo podporují změny chování. Dostupné strategie jsou: zlepšování značení a poskytování informací, regulace vjezdu vozidel a nakládky a vykládky, dopravní plánování, rozvoj infrastruktury a zpoplatnění pozemních komunikací. Dopravci Využijí iniciativ, díky kterým získají určitý interní prospěch: ekonomické výhody z ekologicky nebo společensky efektivnějšíčinnosti, jak zvýšenou ekonomickou účinností, Tak i schopností zvýšit podíl na trhu v důsledku svého ekologického postoje. Nákladní doprava ve městech - logistika jako cesta k trvalé udržitelnosti 8

9 Zavádění změn do systému nákladní dopravy ve městech Příklady firemních iniciativ: zvyšování vytížení vozidel konsolidací nákladní dopravy ve městě, dodávky před nebo po obvyklé době, použití softwaru pro plánování dodávek a sledování zboží, zdokonalování spalování paliva ve vozidlech, systémy komunikace s řidičem, zdokonalování systémů sběru a dodávky. Typy iniciativ: technologicky orientované, reorganizace činnosti firmy, změny v dopravním řetězci. Nákladní doprava ve městech - logistika jako cesta k trvalé udržitelnosti 9

10 Příklady: Uliční prostory pro nakládku a vykládku Zřizují se v místech s mnoha obchody, kde nejsou zde prostory pro nakládku a vykládku mimo ulice. Vyhradí se prostory určené pro nakládku a vykládku přímo na ulici. Prostory pro nakládku mohou být k dispozici po celý den nebo pro ně mohou platit časová omezení. Mohou být projektovány pro jeden či více nákladních vozidel a s ohledem na velikost vozidel, která je budou pravděpodobně užívat. Nejužitečnější jsou tam, kde musí nákladní vozidla bojovat o prostor na okraji ulice s jejími ostatními uživateli. Mohou snižovat dopravní kongesce. Nákladní doprava ve městech - logistika jako cesta k trvalé udržitelnosti 10

11 Příklady: Uliční prostory pro nakládku a vykládku Zóny určené pro nakládku Aalborg, Dánsko Byly pokusně zavedeny prostory pro nakládku a vykládku v úzkých pěších zónách Před jejich zřízením vykládka jednoho vozidla blokovala ostatní vozidla Každá z těchto prostor pojme několik vozidel a umožní průjezd ostatním nákladním vozidlům Tím se redukují kongesce, které vznikaly v ranní době vyhrazené pro vykládky a nakládky Obchodníci souhlasili s tím, že umisťovat do ulic poutače a vytahovat markýzy začnou až po 11. hodině Nákladní doprava ve městech - logistika jako cesta k trvalé udržitelnosti 11

12 Příklady: Uliční prostory pro nakládku a vykládku Blízký doručovací obvod (ELP) Bordeaux, Francie r zaveden systém blízkých doručovacích obvodů (Espace de livraison de proximité - ELP) městské překladiště, určený personál pomáhá s odesíláním zásilek na tzv. poslední míli (vnitřní město) zboží se vykládá z příchozích vozidel a ke konečné distribuci se nakládá na vozíky, dvoukoláky, elektromobily a bicykly systém je určen k usnadnění dodávky zboží do centra města a k redukci kongescí, snížení hlučnosti a znečištění souvisejícího s dodávkami funguje ve spolupráci dopravců, obchodní komory a městských orgánů Bordeaux ty jej financují, maloobchod se na financování ELP nepodílí jedná se o uliční prostor vyhrazený pro nakládku a vykládku zboží, které je určeno pro blízké obchody prostor je řízen až dvěma členy personálu, kteří mohou řidičům pomoci s dodávkou zboží do obchodů na vozících prostor může najednou pojmout 3 až 5 dodávkových vozidel (je široký asi 30 m) ELP funguje od pondělí do pátku od 9.00 do h a v sobotu od 9 do 11 hod. systém ELP je u dopravců velmi oblíbený - zaručuje disponibilní a bezpečnou plochu pro vykládku blízko komerční zóny v centru města. další ELP byly v Bordeaux zřízeny roku 2005 a 2006, nyní se zřizují v dalších francouzských městech (Rouen) Nákladní doprava ve městech - logistika jako cesta k trvalé udržitelnosti 12

13 Příklady: Ekologické zóny / omezení emisními standardy Nízkoemisní zóna (Low Emission Zone = LEZ) nebo ekologická zóna: oblast, do níž lze vjet pouze s vozidly splňujícími určitá emisní kritéria. Zóny mohou být dány: geografickým vymezením, časovými úseky, emisními standardy vozidel, typy vozidel. Existující nízkoemisní zóny:řím, Švédsko - Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund. Plánované nízkoemisní zóny: Londýn, Madrid, Paříž, Kodan, Miláno, norská města Tyto zóny: byly zavedeny kvůli zlepšení kvality ovzduší a snížení hlučnosti, mohou profitovat z legislativy EU pro silniční vozidla, která stanovuje progresivně se zpřísňující emisní limity, jsou zaměřeny na všechna naftová vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 t. Omezení vjezdu na základě norem emisí zplodin a hluku lze zavést bez definování speciálních nízkoemisních zón. Nákladní doprava ve městech - logistika jako cesta k trvalé udržitelnosti 13

14 Příklady: Program PIEK v Nizozemí Dodávky do obchodů se často dějí večer, brzy ráno nebo během noci Lidé žijí blízko obchodů - hluk ze zásobování obchodů je ruší Byl vypracován zákon, který stanoví limity pro emise hluku vznikajícího při nakládce a vykládce zboží Program PIEK - spolupracovala holandská vláda Cíl: podpořit vývoj technik a zařízení, která splňují hlukové normy. 10 hlavních projektů: (I) transfer znalostí příslušným společnostem, (II) podpora tichého chování, (III) optimální lokality nakládky/vykládky, (IV) tichá vozidla pro rozvoz do 7,5 t, (V) tichá vozidla pro rozvoz nad 7,5 t, (VI) tichá přepravní chladírenská zařízení, (VII) tiché palubní vysokozdvižné vozíky, (VIII) snížení hlučnosti pojízdných kontejnerů, paletových vozíků a ručních paletových vozíků, (IX) snížení hlučnosti nákupních vozíků, (X) elektrický pohon nebo kombinace elektrického a naftového či plynového pohonu. Nákladní doprava ve městech - logistika jako cesta k trvalé udržitelnosti 14

15 Příklady: využití tramvajových kolejí pro dopravu nákladů Cargo-Tram Zurich Curych: obyvatel tun odpadu za rok chybí městský silniční okruh Řešení: blíže k zákazníkům v mimopracovní době s využitím tramvajových kolejí Začátek provozu: Cargo-Tram Zurich: duben 2003, 4 sběrná stanoviště Současnost: funguje 9 stanovišť s pravidelným rozvrhem nárůst množství odvezeného odpadu: 2003: 272t, 35 jízd (7,8t na sběrné místo) 2004: 785t, 94 jízd (8,4t na sběrné místo) nové recyklační centrum pro vykládku odpadů dovezených tramvají, zde třídění a recyklace Nákladní doprava ve městech - logistika jako cesta k trvalé udržitelnosti 15

16 BESTUFS - výměna zkušeností Projekt BESTUFS: usnadňuje vznik osobních kontaktů rozšiřuje sítě kontaktů v oblasti nákladní dopravy ve městech neukládá žádné závazky nezakládá formální struktury Jak se zapojit do sítě partnerů projektu BESTUFS: nyní a zde kdykoli: kontaktujte administrativní centrum BESTUFS můžete obrátit se svým dotazem nebo se žádostí o konzultaci Vašeho projektu Projekt BESTUFS nabízí: poznatky o nejlepších příkladech, zkušenostech a doporučeních z oblasti nákladní dopravě ve městech. širokou mezinárodní spolupráci pokrytí celé škály témat dobré geografické pokrytí Evropy přístup z rozdílných hledisek Nákladní doprava ve městech - logistika jako cesta k trvalé udržitelnosti 16

17 Příručky BESTUFS Poslední příručka: Název: Praktický průvodce nákladní dopravou ve městech Přeložena do sedmnácti evropských jazyků Vydána bude během roku 2007 Zpracovaná témata: Vjezd nákladních vozidel do měst a nakládka a vykládka ve městech Základní otázky týkající se řešení poslední míle Základní otázky související s konsolidačními centry ve městech Nákladní doprava ve městech - logistika jako cesta k trvalé udržitelnosti 17

18 Seznam příruček BESTUFS Statistická data, získávání dat a analýza dat týkajících se nákladní dopravy ve městech BESTUFS I BPH 1 Vjezd do měst, regulace parkování a regulace doby vjezdu a podpora vymáhání BESTUFS I BPH 1 Elektronický obchod a rozvoz nákladů ve městech (nákupy z domu) BESTUFS I BPH 2 Zpoplatnění pozemních komunikací a nákladní doprava ve městech BESTUFS I BPH 3 Překladiště ve městech (Urban Freight Platforms UFP) BESTUFS I BPH 3 Inteligentní transportní systémy (ITS) BESTUFS I BPH 4 Partnerství soukromého a veřejného sektoru (PPP) nákladní dopravě ve městech BESTUFS I BPH 4 Logistika přepravy odpadů ve městech BESTUFS II BPH 1 Experimenty a pobídky pro ekologická vozidla BESTUFS II BPH 1 Kontrola a vymáhání v nákladní dopravě ve městech BESTUFS II BPH 2 Systémy omezení vjezdu do měst BESTUFS II BPH 2 (pouze v angličtině): metodické příručky - průvodce nejlepšími příklady (anglicky Best Practice Handbook - BPH) prezentace a zápisy ze všech seminářů a konferencí seznam kontaktů nástroj k vyhledání nejlepších příkladů Nákladní doprava ve městech - logistika jako cesta k trvalé udržitelnosti 18

19 Jana Vránová Centrun dopravního výzkumu Líšeňská 33a BRNO BESTUFS Administration Centre P.O. Box DZ RIJSWIJK, The Netherlands Tel: / Fax: Děkuji Vám za pozornost. Nákladní doprava ve městech - logistika jako cesta k trvalé udržitelnosti 19

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 červenec 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. července 2005 č. 882 k Dopravní politice České republiky pro léta 2005-2013

Více

Zpravodaj. září 2014, číslo 1. Úvodní slovo

Zpravodaj. září 2014, číslo 1. Úvodní slovo Zpravodaj Česká a Slovenská republika září 2014, číslo 1 Úvodní slovo Právě čtete úvodní řádky prvního řádného čísla Zpravodaje nově vznikající sítě měst a obcí a dopravních odborníků CIVINET Česká a Slovenská

Více

Městská nákladní doprava a logistika 1

Městská nákladní doprava a logistika 1 Městská nákladní doprava a logistika 1 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je urychlit rozšíření výsledků výzkumu EU v oblasti místní a regionální dopravy vytvořením nových vzdělávacích a

Více

Univerzita Karlova v Praze Centrum pro otázky životního prostředí U Kříže 8 158 00 Praha 5 ředitel: prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.

Univerzita Karlova v Praze Centrum pro otázky životního prostředí U Kříže 8 158 00 Praha 5 ředitel: prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. Univerzita Karlova v Praze Centrum pro otázky životního prostředí U Kříže 8 158 00 Praha 5 ředitel: prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. Přehled nástrojů regulace dopravního chování 2.3 projektu MD 24/2006-430-OPI/3

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část KONCEPT 10 VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK Ing. Pavel Roháč, Ing. Petr Macejka a kol. UDIMO spol. s r. o. 2014 OBSAH OBSAH... 1 PŘEDMLUVA... 4 1.

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Fáze 2 - pracovní návrh Verze 2 Ministerstvo dopravy červen 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 4 2. Strategie pro příspěvek operačního

Více

Integrované dopravní systémy 1 K použití tohoto materiálu: Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových kurzů

Více

Regionální politika EU 2007 13

Regionální politika EU 2007 13 CS Milý čtenáři, ráda bych vám představila novou regionální politiku Evropské unie, která se opírá o rozmanitost, úkoly a možnosti evropských regionů. Plných 43 % hospodářské produkce a 75 % investic do

Více

Česko hledá budoucnost: Doprava a mobilita

Česko hledá budoucnost: Doprava a mobilita Česko hledá budoucnost: Doprava a mobilita úvodní studie DRAFT Martin Robeš, srpen 2011 Úvod Obsahem této studie je stručný popis existující dopravní politiky na národní a evropské úrovni, dilemat a otázek

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Logistika při řízení dopravy ve vybraném podniku

Logistika při řízení dopravy ve vybraném podniku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: N6208 Obchodní podnikání Marketing management Diplomové práce na téma:

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

Evropský týden mobility 2005

Evropský týden mobility 2005 Evropský týden mobility 2005 16. 22. září Evropská příručka pro orgány místní samosprávy Rady a užitečné informace k organizaci projektu EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY s ústředním tématem DO PRÁCE A DO ŠKOLY

Více

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce Audit v oblasti udržitelné energie Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce 2010 Audit v oblasti udržitelné energie Tato publikace byla vytvořena Pracovní skupinou INTOSAI pro audit v oblasti životního

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.10.2006 KOM(2006)545 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

Více

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Pracovní návrh Verze 1 Ministerstvo dopravy listopad 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 5 2. Strategie pro příspěvek

Více

Stav podnikatelského prostředí v. dopravě v ČR. Dopravní sekce HK České republiky

Stav podnikatelského prostředí v. dopravě v ČR. Dopravní sekce HK České republiky Stav podnikatelského prostředí v 2011 dopravě v ČR Popis nejvýznamnějších deficitů v resortu dopravy v České republice a náměty na zlepšení obsažené v tomto dokumentu jsou výzvou k zahájení diskuse mezi

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 Verze 15. 1. 2013 1 OBSAH Návrhová část... 4 1 Střednědobá a dlouhodobá vize... 5 2 Východiska... 6 2.1 Strategie Evropa 2020 a Národní

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán zavádění inteligentních dopravních systémů v Evropě

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán zavádění inteligentních dopravních systémů v Evropě CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.12.2008 KOM(2008) 886 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Akční plán zavádění inteligentních dopravních systémů v Evropě CS CS SDĚLENÍ KOMISE Akční

Více

Publikace byla vydána za finanční podpory SFŽP a MŽP ČR.

Publikace byla vydána za finanční podpory SFŽP a MŽP ČR. Publikace byla vydána za finanční podpory SFŽP a MŽP ČR. Jan Labohý MĚSTA A OCHRANA KLIMATU ÚMLUVA STAROSTŮ A PRIMÁTORŮ OBSAH ÚVOD //6 STRUČNĚ O ZMĚNĚ KLIMATU //8 KLIMATICKO-ENERGETICKÝ BALÍČEK EU //9

Více

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA MOBILITA INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA ást I. - strategická EDSTAVÍTE-LI SI VAŠE MSTO ZA DVACET LET, JAK BYSTE CHTLI, ABY VYPADALO? Integrovaný plán mobility Ostrava část I. - strategická Finální verze

Více

Zpravodaj: pan BUFFETAUT

Zpravodaj: pan BUFFETAUT 28.12.2010 Úřední věstník Evropské unie C 354/23 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Evropská politika dopravy v rámci Lisabonské strategie po roce 2010 a strategie udržitelného

Více

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 1. ÚVOD... 4 1.1 POJEM INOVAČNÍ TECHNOLOGIE... 5 1.2 ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU... 6 1.2.1 Národní architektura ITS... 7 1.2.2 Nástroje

Více

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA 2010 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA JAK MŮŽE EVROPSKÁ UNIE OVLIVNIT INTEGROVANÝ A INTELIGENTNÍ RŮST MĚSTSKÝCH OBLASTÍ Tento informační dokument připravil Svaz měst

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ. PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. března 2014 o přijetí víceletého pracovního programu LIFE na období 2014 2017

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ. PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. března 2014 o přijetí víceletého pracovního programu LIFE na období 2014 2017 17.4.2014 Úřední věstník Evropské unie L 116/1 II (Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. března 2014 o přijetí víceletého pracovního programu LIFE na období 2014 2017 (Text

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

ENVIRONMENTÁLNÍ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITA PARDUBICE ENVIRONMENTÁLNÍ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ (Vybrané stati k problematice environmentálního účetnictví) Pardubice 2005 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITA

Více

Mezní sociální náklady v dopravě

Mezní sociální náklady v dopravě Přehled tarifikace Mezní sociální náklady v dopravě Maurice Kopecky Evropské dopravní infrastruktury s sebou nesou velký význam, neboť spojují důležitá odvětví ekonomiky, mobilitu pracovních sil, uživatelů

Více

Evropský systém ukazatelů v oblasti cestovního ruchu SOUBOR NÁSTROJŮ

Evropský systém ukazatelů v oblasti cestovního ruchu SOUBOR NÁSTROJŮ Evropský systém ukazatelů v oblasti cestovního ruchu SOUBOR NÁSTROJŮ pro udržitelné destinace GŘ pro podniky a průmysl Únor 2013 1 S t r a n a Tento dokument byl vytvořen na popud Evropské komise jako

Více

STRUKTURÁLNÍ FONDY A JEJICH KOORDINACE S KOHEZNÍM FONDEM

STRUKTURÁLNÍ FONDY A JEJICH KOORDINACE S KOHEZNÍM FONDEM KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 01.07.1999 COM(1999) 344 final SDĚLENÍ KOMISE STRUKTURÁLNÍ FONDY A JEJICH KOORDINACE S KOHEZNÍM FONDEM ---------- Směrnice pro programy na období 2000-06 1 ÚVOD Účel

Více