ZPRAVODAJ FARNÍ CHARITY U P.M.R.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ FARNÍ CHARITY U P.M.R."

Transkript

1 V sobotu před Květnou nedělí dne 12. dubna 2014 v 15 hod se koná Křížová cesta v Památníku obětem zla na zahradě Hrušků v Plzni - Doudlevcích. Autobus pro účastníky odjíždí ve hod. od kostela P.M.Růžencové na Jiráskově nám.autobus bude přistaven ve hod. K dopravě lze použít i linkový autobus č. 30 a vystoupit na zastávce u Tyršova mostu. ZPRAVODAJ FARNÍ CHARITY U P.M.R. V pondělí dne 14.dubna 2014 v hod. se naše farní charita zúčastní pravidelné mše sv. v Hospicu sv. Lazara ve Sladkovského ul. 66. Předtím (ve 14 hodin) navštívíme obyvatele hospice a předáme jim malé dárky, abychom je potěšili před nadcházejícími Velikonocemi. Dále navštívíme obdobně v témž týdnu v úterý 15.dubna 2014 v 10 hod.obyvatele Domova sv. Alžběty v Hlavanově ulici a ve středu 16. dubna 2014 v 15 hod. obyvatele Domova sv. Aloise v Hradišťské ulici. Je vítán každý, kdo se k nám chce připojit a navázat tak kontakt s obyvateli těchto domů, z nichž mnozí se cítí osamělí. Na velikonoční pondělí dne 21. dubna 2014 pořádá Farní charita u P.M. Růžencové pouť na Planiny do lesní kaple sv.vojtěcha u Nebílovského Borku. Poutní mši sv. v 15 hodin bude sloužit P.Martiš. Odjezd z Plzně autobusem ve 14 hodin od kostela P.M.Růžencové na Jiráskově nám. Autobus bude přistaven ve hodin.další zastávka bude u kostela sv. Jana Nepomuckého na Chodském náměstí, odtud odjezd ve hod. Pravděpodobný návrat v 17 hodin. Zpravodaj Farní charity u P.M.R. vychází nepravidelně, vydává Římskokatolická farnost Panny Marie Růžencové Plzeň-Slovany, Jiráskovo náměstí 30, Plzeň, telefon , web: Zde také vychází v elektronické podobě. Grafické zpracování : Jaroslav Grim. Tisk Ing. Jiří Brouček. POUZE PRO VNITŘNÍ POTŘEBU NEPRODEJNÉ! Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit nebo upravit. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Milí farníci! V září 2013 přestal vycházet náš farní časopis O nás pro nás. Redakce tohoto časopisu z nedostatku příspěvků a z různých projevů usoudila, že není důvod časopis dále vydávat, protože o něj není ve farnosti zájem. Nemyslím, že to bylo dobré rozhodnutí a osobně mě to mrzí. Naše farní charita měla v tomto časopisu vždy prostor pro informaci farníků o našich aktivitách i městských charitních akcích. Dáváme sice tyto informace na naši nástěnku v předsíni kostela, do ohlášek a na internet, ale ne každý farník má dobrý sluch i zrak, příp. internet, aby si tyto informace zapamatoval. Není nad to, když si může tiskovinu s informacemi vzít domů a prostudovat ji v klidu. Proto jsem se domluvila s redakcí ONPN, že z charitních příspěvků z poslední doby, sestavíme časopis, který jsme nazvali Zpravodaj Farní charity u Panny Marie Růžencové. V podtitulu má slovíčko občasník. Charitní občasník, který držíte v ruce, obsahuje informaci o našich adoptivních dětech v Bolívii, přehled akcí farní charity v roce 2013 přehled příjmů a výdajů farní charity v roce 2013 nejbližší akce farní charity (duben 2014) Marta Ovsjannikova 16 1

2 Informace o bolivijských dětech, na které naše farní charita přispívá. Naše farní charita od roku 2004 v rámci projektu Adopce na dálku přispívá z Vašich darů na vzdělání dvou bolivijských dětí, dívky Arcelie Semo Moye (letos 20 let) a chlapce Ariela Noe Arias (letos 19 let). Roční příspěvek činí 7000,-Kč na jedno dítě. Oba studovali na střední škole, Arcelie v San José del Cavitu a Ariel v Trinidadu. V prosinci roku 2012 dělali oba maturitu. Arcelie nám poslala kopii maturitního vysvědčení, ze kterého vyplývá, že maturitu složila úspěšně a že pokračuje ve studiu na universitě v San Ignacio de Mojos. Z Arielova maturitního vysvědčení, které nám také poslal je jasné, že neprospěl. Měl z některých předmětů známku menší než 35, což je hranice na postup. V Bolívii jsou známky od 1 do 100. Čím vyšší známka, tím lepší. Ve vysvětlujícím dopise z ledna 2013 píše, že to bylo zaviněno finanční situací. Otec dostával jen základní mzdu a tak Ariel při studiu pracoval, aby přispěl do rodinného rozpočtu. Takže neprospěl a musel opakovat ročník. Jak jsme se dozvěděli od naší koordinátorky Adopce na dálku, v prosinci 2013 úspěšně složil maturitu. Pokud půjde na universitu, budeme ho i nadále podporovat. Přikládám poslední dopisy obou dětí a několik fotografií. Ty dopisy patří vám všem, kteří naší charitě přispíváte. Všem zaplať Pán Bůh. San José del Cavitu 30. března 2012 Drahá a vážená kmotřičko, Bůh náš Stvořitel ať na Vás vylije své požehnání a naplní láskou a radostí celou Vaši rodinu a obzvláště Vás a Vašeho manžela a dopřeje Vám mnoho, ale mnoho úspěchů ve Vaší každodenní práci. Já, Vaše kmotřenka Arcelia, se nacházím zdravá po boku své maminky a svých bratříčků Darlyho a Leandra. Díky Bohu se máme všichni dobře, jsem tak šťastná se svojí rodinou, kamarády a kamarádkami, kteří mě tady v komunitě obklopují. 2 Arcelia Semo V celé republice se vybralo do kasiček ,- Kč. leden Aktivní účast na celostátně vyhlášené Tříkrálové sbírce Z naší farnosti koledovalo za městský obvod Slovany 10 skupinek, kteří vybírali do 14ti kasiček. Výtěžek ze 14ti kasiček za naši farnost byl ,- Kč. Dále za tento obvod koledovalo ještě 5 koledníků. Výtěžek z 19ti kasiček za obvod Slovany byl ,- Kč. V celé Plzni se vybralo do kasiček cca ,- Kč. V celé plzeňské diecézi se vybralo do kasiček cca ,- Kč V celé republice se vybralo do kasiček cca ,-Kč. celoročně - Pokračování v projektu Adopce na dálku. V současné době přispíváme na vzdělání bolivijské dívky jménem Arcelia Semo Moye a bolivijského chlapce jménem Ariel Noe Arias. V Bolivii končí školní rok okolo Vánoc. Arcelia o Vánocích 2012 úspěšně složila maturitu, pokračovala na universitě a v prosinci 2013 napsala, že úspěšně zvládla první ročník. Ariel z rodinných důvodů o Vánocích 2012 maturitu nesložil a letos opakoval maturitní ročník. Očekáváme zprávy, jak byl úspěšný. - Uspořádání posezení s názvem Čaj o třetí každou první neděli v měsíci v 15 hodin v sále kláštera. Kromě občerstvení se účastníkům dostane i zajímavých přednášek na duchovní, historická nebo zeměpisná témata. Čaj o třetí se konal do prázdnin 2013, kdy přednášel pan Ing. Václav Šlajs. Pak byla tato akce přerušena a její pokračování bude od února Zasílání finančních příspěvků z darů věřících naší farnosti na charitní akce doma i ve světě viz vyúčtování. Farní charita děkuje: - všem, kdo přinesli dárky, cukroví a ovoce na vánoční balíčky, - všem, kdo pomohli při balení a roznášení balíčků, - všem, kdo s námi navštívili klienty Hospice sv. Lazara, Domova sv. Alžběty a Domova sv. Aloise, - všem, kdo pomohli připravit vše pro návštěvu dětí ze Zbůchu, - všem, kdo přispěli do kasiček Tříkrálové sbírky, - všem, kdo se aktivně zúčastnili Tříkrálové sbírky jako koledníci. - Všem, kteří na charitním díle pracovali, ať už praktickou pomocí, finančně nebo modlitbou. Všem Zaplať Pán Bůh. Děkujeme také otcům a bratrům dominikánům za spolupráci a prostor, který nám poskytují pod střechou konventu. Srdečně zveme každého na naše pravidelné úterní schůzky od 17 do 19 hodin v sále vedle dominikánské knihovny.farní charita u P.M.Růžencové v Plzni 15

3 Přehled akcí Farní charity u P. M. Růžencové v Plzni v roce Modlitební shromáždění: březen - O postu. (P. Tomáš) listopad - O věčnosti. (P. Tomáš) Pouti: duben - Planiny, poutní mše svatá v kapli sv. Vojtěcha (P.Martiš) Další činnosti: leden - vánoční návštěva dětí z dětského domova ze Zbůchu v lednu 2013 v našem kostele březen - uspořádání Křížové cesty v postní době v Památníku obětem zla na zahradě Hrušků. - návštěva nemocných v Hospici sv. Lazara, obyvatel v Domově pokojného stáří sv. Alžběty v Hlavanově ulici a v Domově sv. Aloise v Hradišťské ulici v čase Velikonočním prosinec - návštěva nemocných v Hospici sv. Lazara v čase Vánočním - vánoční návštěva s nadílkou v Domově pokojného stáří sv. Alžběty v Hlavanově ulici a v Domově sv. Aloise v Hradišťské ulici. - obdarování potřebných lidí v naší farnosti balíčky s ovocem a vánočním cukrovím z darů našich farníků Účast na akcích dominikánů Plzeň: červen Účast na pouti do Vyššího Brodu, Kájova a Českých Budějovic. Protože již na poutě nejezdí tolik účastníků, aby naplnili autobus, jako to bývalo v devadesátých letech, uskutečnila se tato pouť pro zájemce v osobních autech. Vedoucí byl P.Augustin. V roce 2014 by chtěl uskutečnit pouť buď na Sázavu a do Kutné Hory nebo do Bohosudova a Oseka u Duchcova. Účast na akcích Městské charity Plzeň: leden Aktivní účast na celostátně vyhlášené Tříkrálové sbírce Z naší farnosti koledovalo za městský obvod Slovany 9 skupinek, kteří vybírali do 12ti kasiček. Výtěžek ze 12ti kasiček za naši farnost byl 75757,- Kč. Dále za tento obvod koledovalo ještě 5 koledníků. Výtěžek ze 17ti kasiček za obvod Slovany byl ,- Kč. V celé Plzni se vybralo do kasiček ,- Kč. V celé plzeňské diecézi se vybralo do kasiček ,- Kč 14 Kmotřičko, dostala jsem Váš dopis a také fotky a mám obrovskou radost. Když jsem to vše dostala a přečetla si Váš krásný dopis, cítila jsem v sobě velikou radost za vše, co pro mě obětujete, a děkuji Bohu, že mi dal takové štěstí mít kmotřičku jako Vy, tak dobrou, milou a hlavně laskavou. Hned jak jsem dostala Váš dopis, musela jsem Vám napsat, že jsem ho dostala a že mě naplnil radostí. Nyní jsem ve škole, kde jsme se opět setkali se spolužáky. Tento rok 2012 budu maturovat. Cítím se moc spokojená, že jsem zpátky ve škole spolu se svými spolužáky, všichni máme radost z celé komunity. Kmotřičko, nás maturujících je 7 studentů, čtyři chlapci a tři dívky. Napíši Vám jejich jména: Einar, Leonardo, Gabriel, Carlos, Norah, Claribel a Arcelia. Všichni si společně moc pomáháme s úkoly a i s ostatními aktivitami, které probíhají buď ve třídě, nebo venku, všechno nám jde dobře, sdílíme tak mezi sebou krásné věci. Od 12. do 19. března jsme slavili založení naší školy Vzdělávací jednotky Svatého Josefa del Cavitu a celé komunity. Byly založeny 19. března Své jméno má naše škola na počest svatého Josefa. Zároveň se ten den všude slaví Den otců. Ačkoliv je už pozdě (ale lepší pozdě než nikdy), chtěla bych ke Dni otců pogratulovat Vašemu manželovi Vladimírovi a popřát mu vše nejlepší a mnoho úspěchů v každodenní práci. A doufám, že tento den strávil šťastný po boku Vás všech. Kmotřičko, napíši Vám báseň věnovanou Vašemu manželovi. Trochu předběhnu a popřeji vše nejlepší i Vám ke Dnu matek, který se slaví 27. května. Zbývá sice ještě měsíc, ale přeji si, abyste ten den strávila moc šťastná a spokojená po boku svého manžela a příbuzných. A hlavně také popřejte za mě Vaší mamince. Protože maminka je se svými dětmi vždy a stále. Matka je to nejdůležitější v našich životech, protože vždy je po boku svých dětí. Ať tedy tento den strávíte moc šťastná, přeji Vám vše nejlepší, mnoho úspěchů v práci a ať Bůh požehná všechny dny Vašeho života, protože on je vždy v každém z nás. Kmotřičko, chtěla bych, abyste věděla, že Vás mám všechny moc ráda. Kmotřičko, tento rok budu studovat ještě víc, protože je to můj poslední rok, ale až vyjdu, budu studovat to, co si přeji. Chci být v životě někdo, abych mohla pomáhat své rodině a komunitě. Být profesionál a nezapomenout být někým, je v budoucnosti pro mě to nejdůležitější. Kmotřičko, chtěla bych Vám popřát mnoho radosti ke dni Vzkříšení našeho Pána a ať spokojeně strávíte celé Velikonoce. Ať tyto svátky strávíte co nejlépe s celou Vaší rodinou a ať Vás Bůh naplní svým velkým požehnáním, radostí a doprovází dnes i stále. Kmotřičko, nemám nic víc, co bych Vám řekla, tak se s Vámi rozloučím. Posílám Vám i celé Vaší rodině mnoho pozdravů, objetí. Moje rodina Vám posílá mnoho pozdravů. Mám Vás všechny moc ráda. Kmotřičko, báseň, kterou sem napíši, je věnovaná Vašemu manželovi ke Dni otců. 3

4 Mám tě ráda, tatínku 1. Otče Ty, který bdíš nad svými dětmi. Ty, který nám dáváš lásku a péči Od mala a jsi po našem boku. 2. Tati Ty jsi světlo, které nám svítí Na našich cestách. Jsi hvězda, která nás vede Po dobrých stezkách. 3. Tatínku Ty opatruješ naše sny. Dáváš nám všechnu svoji radost. Ty jsi naše štěstí. Já ti dávám svoji lásku Nejhlubší a pečuji o tebe, Tatínku. 4. Mám tě moc ráda, tatínku. Uctívám tě. Moc si tě vážím a miluji tě, tatínku. Tuto básničku jsem napsala sama ze své vlastní hlavy a doufám, že se Vám bude líbit, je věnovaná Vašemu manželovi. Kmotřičko, byla bych ráda, kdybyste mi napsala, až si ji přečtete. A řekla mi, jestli se Vám líbila. Udělá mi to velkou radost, protože jsem ji psala s láskou. Kmotřičko, znovu se s Vámi se všemi rozloučím. Ahoj, ahoj, ahoj. Mám Vás moc ráda, kmotřičko. S úctou Vaše kmotřenka Arcelia Semo San José del Cavitu, 15. srpna 2012 Vážená a drahá kmotřičko, ať Bůh, náš Stvořitel, dá své požehnání celé Vaší rodině. A obzvláště Vám a Vašemu manželovi přeji hodně úspěchu ve Vaší každodenní práci. Já i má maminka a sourozenci se zde máme dobře a jsme zdraví. Kmotřičko, jsem moc ráda, že Vám můžu psát tento dopis. Píši ho s velkou láskou a radostí. Co se týče mých studií, jsem na tom dobře, pouze v chemii a fyzice mám trochu horší známky, ale v tomto druhém trimestru se zlepšuji. Úkoly dělám 4 Příjmy a výdaje Farní charity u P.M.Růžencové v Plzni - rok 2013 Výdaje Příspěvek na misie do Indie (P.Med a jeho spolupracovníci) Příspěvek na pomoc po povodních v ČR přes DCH Příspěvek na pomoc po tajfunu na Filipinách přes DCH Příspěvek na Fond zrakově postižených (Lumen Christi) Příspěvek na konto Likvidace Lepry Příspěvek pro Hnutí pro život - pro nenarozené děti Příspěvek na Mezinár. křesť. solidaritu - vykupování otroků Příspěvek na charitní dům pro kněze ve Staré Boleslavi Příspěvek na vzdělání dvou adoptivních dětí v Bolivii Nájem za používání místnosti v klášteře (za 20 let) Pravidelný příspěvek Městské charitě Plzeň *) Příspěvek městské charitě na setkání koledníků TS 2013 Příspěvek městské charitě na setkání vozíčkářů Příspěvek na autobus na pouť na Planiny Příspěvek na autobus do Meditační zahrady v Doudlevcích Občerstvení pro děti ze Zbůchu při návštěvě v lednu 2013 Dary pro děti ze Zbůchu při návštěvě v lednu 2013 Květiny do Hospice sv. Lazara Dárky do Domova sv. Alžběty a sv. Aloise Vánoční balíčky pro potřebné (ovoce, čokoláda) Tácky, stužky a sáčky pro vánoční balíčky Pohledy Potřeby pro Tříkrálovou sbírku 2013 Ubrus na stůl do kláštera Květinové dary Kancelářské potřeby Mytí oken po malování v klášteře Sáčky na velikonoční dárky do Domova sv. Aloise Foto do Bolivie Poštovní známky Příspěvek na pohledy malované tělesně postiženými Kopírování Poštovné z balíčků a peněžních poukázek Výdaje celkem Příjmy z darů farníků úroky z našeho účtu u Komerční banky Příjmy celkem *) Všechny farní charity v Plzni odevzdávají každý měsíc část vybraných finančních prostředků Městské charitě Plzeň, jejíž jsou součástí. Tím přispívají na sociální střediska, která Městská charita provozuje. V Plzni jsou to tato zařízení: - Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Polední 11 - Osobní asistence pro zdravotně postižené Polední 11 - Tísňová péče Polední 11 - Domov sv Aloise - Hradišťská 30 = domov se zvláštním režimem - Domov sv. Františka Wenzigova 5 = Azylový dům, nízkoprahové denní centrum, noclehárny - Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 - Domov pro seniory sv. Jiří v Doubravce - Mohylová 92 Upozorňujeme všechny, jejichž dary farní charitě dosáhly během roku 2013 částky 1000,- Kč a více a jsou plátci daně, na možnost odpisu z daní. Vyžádejte si v tom případě u naší farní charity potvrzení o daru charitní organizaci ,00 Kč 2 000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 9 500,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 1 936,00 Kč 1 634,00 Kč 761,00 Kč 718,00 Kč 1 565,00 Kč 882,00 Kč 3 751,00 Kč 398,00 Kč 379,00 Kč 30,00 Kč 235,00 Kč 326,00 Kč 335,00 Kč 163,00 Kč 222,00 Kč 537,00 Kč 400,00 Kč 350,00 Kč 261,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 2,00 Kč ,00 Kč

5 A proto Vás nyní prosím, abyste mi odpustili. Pokud není, co jíst, nedá se ani studovat. Omlouvám se. Paní z charity mi řekla, že pokud se opozdím o rok, už mě nebudou moci podporovat přes Adopci na dálku a já bych ztratil Vaši podporu. Nechtěl bych, aby se to stalo, protože bych musel opět pracovat, abych mohl studovat. Prosím, odpusťte mi. Slibuji, že tento rok již odmaturuji. Pokud mi pomůžete, přísahám, že to zvládnu. Loučím se s Vámi. Mnoho pozdravů a objetí. Ariel Noe Arias Ariel jako zpěvák 12 Ariel s tatínkem a bratrem společně se svými spolužáky a navzájem si pomáháme. Moc mě to baví pracovat takto ve skupině, děláme tak věci do školy na další den a také nyní studuji výpočetní techniku. Postupně tomu začínám rozumět a moc mě tento předmět baví, můžu totiž tak objevit věci, které ještě nevím, a protože jsem teď v posledním ročníku, využívám vše, co můžu, protože vím, že na univerzitě to bude úplně jiné než na střední. Kmotřičko, stále sním, že budu mít práci, že budu v životě někdo, že budu mít lepší budoucnost, abych mohla pomáhat své rodině a těm, co mě zde v komunitě obklopují. A udělám vše, co můžu, abych toho dosáhla a cítila se šťastná. Ale jsem šťastná, protože mám maminku, která mi říká, co je dobré a co zlé a co mám dělat. A děkuji Bohu, že mi dal takovou maminku a přítelkyni, kterou mám vedle sebe. Vedle sebe mám také kamarádku a spolužačku, jmenuje se Norah. Děláme spolu úkoly a vše si říkáme. Také Bůh je v v našich srdcích a je všude, kam jdeme, a po všechny dny je v nás. Kmotřičko, jsem v pastorační skupině pro mladé, kde řešíme, co je třeba dělat, a také mluvíme o životě Ježíše a o tom, co pro nás udělal. Začínáme také chodit na misie do jednotlivých komunit a připravovat tam mše svaté. Každý víkend jdeme do každé komunity a vracíme se v neděli. Jsem moc ráda, že můžeme takto učit děti o životě Ježíše, aby nezapomněli, že Ježíš je to hlavní v našem životě. Slavnost naší komunity už je za námi, byla 20. července a všichni studenti jsme se účastnili různých tanců. Typický tanec naší komunity byl na výročí svatého Josefa a účastnili jsme se všichni. Bylo to moc krásné a radostné. Když jsem tančila, cítila jsem se moc pyšná, že jsem toho součástí. Všichni jsme si tak slavnost moc užili, šťastní a spokojení. Kmotřičko, cítím se moc šťastná, že Vám můžu psát. A ať je Bůh stále s Vámi a ať Panna Maria Guadalupská Vás stále provází a dá Vám své požehnání, stejně tak i Vaší rodině. Já zde v komunitě se za Vás budu stále modlit, abyste všichni byli zdraví a v pořádku. Nenapadá mě, co víc Vám říct, a tak Vám posíláme mnoho pozdravů pro Vás i celou Vaší rodinu. Vaše kmotřenka, která Vás má moc ráda, Arcelia Semo Moye San José de Cavitu 12. prosince 2012 Drahá kmotřičko, nejprve přijměte mé srdečné pozdravy a přání mnoha úspěchů ve všem, co děláte pro dobro své rodiny. Kmotřičko, jsem moc šťastná, že Vám můžu napsat, že mám již prázdniny, a říct Vám, že dnes 12. prosince jsem odmaturovala. Všechno šlo moc dobře, protože jsem zvládla absolvovat tento rok, ačkoliv v některých 5

6 předmětech jsem měla určité těžkosti a skoro je nemohla udělat, ale nakonec ano. Ale v ostatních předmětech mi to šlo a neměla jsem téměř žádné problémy. A takto jsem strávila tento rok, po boku svých sourozenců. A maminka ví, že moje maminka v nebi by se cítila moc pyšná a hrdá, že jsem odmaturovala. Všechny sny je třeba uskutečňovat. Tak jako já jsem teď dokončila střední školu. A nyní mi nezbývá než jít dál a pokračovat ve studiu, ale nyní již na univerzitě, aby se ze mě stal odborník, abych tak mohla pomáhat mamince a sourozencům. Můj vysněný obor, který chci studovat, je inženýrství. A kmotřičko, budu studovat a splním si sen být někdo a mít budoucnost, jak pro sebe, tak i pro svoji rodinu. A jsem moc šťastná, že půjdu studovat, že jsem se nenechala odradit. Maminka je moc pyšná, že jsem skončila střední školu. A já jí moc děkuji, že byla vždy při mně. V lednu ale již pojedu studovat, jelikož v komunitě potřebují pomoc nás sedmi studentů, kteří půjdeme studovat. Všichni jsme teď maturovali a zvládli to dobře. Všichni moji spolužáci jsou moc vděční svým rodičům, že jim tak pomáhali. Naši rodiče jsou na nás moc pyšní a já se také cítím moc šťastná a hrdá. A za hodně vděčím své mamince. Že mi pomáhala ve chvílích, když jsem se cítila sama, ale ona byla po mém boku. A já po jejím. A proto mi maminka říká, že musím pokračovat dále, že mi ještě chybí vystudovat nějaký obor a já jím říkám, že půjdu studovat, abych jim mohla pomáhat. Kmotřičko, ať Vás i Vaši rodinu letošní Vánoce naplní mírem a láskou a ať Dítě Ježíš zůstává vždy ve Vašich srdcích a přinese Vám mnoho radosti. Přeji Vám vše nejlepší, ať je strávíte spokojeně společně s Vaší rodinou. Maminka Vám posílá mnoho pozdravů. A také ať i Nový rok strávíte dobře. Naše rodina bude pohromadě jako vždy. Kmotřičko, s láskou se s Vámi loučím. Přijměte mnoho polibků a objetí ode mě i mé maminky. Ať Vás Bůh doprovází dnes i stále. S úctou Vaše kmotřenka Arcelia Semo San Ignacio de Mojos, 29. července 2013 Vážená kmotřičko, ať náš Bůh Vám i Vaší rodině dá své požehnání a mnoho úspěchů. Já i moje rodina se máme dobře a jsme v pořádku. Kmotřičko, právě jsem dostala Váš dopis a četla ho celá šťastná, zároveň mě ale velmi rozesmutnil, když jsem se dozvěděla, že jste ztratila svoji maminku. Stejně jsem se cítila, když jsem ztratila svoji maminku. Ale nyní jsem šťastná s mojí babičkou, strýčkem, sourozenci a bratranci. Kmotřičko, budu Vám vždy psát. Nyní v červenci zde byla slavnost naší komunity, den svatého Josefa. Byla jsem tam a bylo to moc krásné, se všemi těmi tanci, typickými pro naši komunitu. Toto bylo 20. července, velká slavnost naší vesnice. A potom 31. července bylo svatého Ignacia z Loyoly. Tento svátek též má svůj typický tanec se svým typickým průběhem, stejně jako všechny ostatní tance naší komunity. Kmotřičko, co se týče mých studií jsem na to celkem dobře, pouze v angličtině mám trochu problémy, ale ve druhém semestru se zlepším. V ostatních předmětech jsem na tom dobře a jsem moc šťastná, že mohu dále 6 Pro: Martu Ovsjannikovou 11 Trinidad,10. ledna 2013 Ahoj drahá kmotřičko, jak se máte? Doufám, že Vás Bůh chrání tak, jak ho prosím ve všech svých modlitbách, že žehná Vašemu domovu a celé Vaší rodině především v těchto dnech, kdy se slavil konec roku, ale i po všechny další dny. Ať dává radost, mír a lásku Vám, Vaší rodině i všem Vašim blízkým. Nejprve bych Vám chtěl napsat o své rodině. Momentálně jsme všichni v pořádku, ačkoliv nedávno jsme byli nemocní (chřipka). Nakazili jsme se jeden od druhého. Nejprve moji bratříčci. Jsou totiž děti a jejich tělo tolik nevydrží. Onemocněli vcelku těžce, což nás vyděsilo. Moji rodiče nemají peníze na léky, takže jsme museli jen doufat a modlit se, že se bratříčci uzdraví. Díky Bohu se uzdravili. Pak ale onemocněla moje sestra. Je ale silná a zdravá, a tak se také uzdravila, i když to chvíli trvalo. Poté se nakazili moji rodiče. Ti se ale uzdravili rychle. Následoval jsem já a můj bratr, ale zvládli jsme to dobře, protože jsme již skoro dospělí muži. Také bych Vám chtěl vyprávět o naší zemi. Zde v našem kraji (Beni) se momentálně žije a dýchá politikou. Hledá se totiž guvernér (nebo guvernérka), který by byl schopný náš kraj pozvednout. Před nějakým čas byl totiž náš guvernér propuštěn, protože se zjistilo, že kradl státní peníze. Proto se 21. ledna 2013 bude volit nový guvernér pro náš kraj. Existují čtyři kandidáti, ale ti nejlepší, kteří zaujímají zatím první a druhé místo, jsou muž a žena. Který z nich vyhraje, nevím, dám Vám vědět v dalším dopise. Dobře, změním téma moje studia. Nevím, jak Vám to říci, ale tedy Tento rok nebudu moci skládat závěrečné zkoušky, musím zůstat a jeden rok si zopakovat. Měli jsme totiž doma takové finanční problémy. Mnoho šéfů mého otce mu neplatilo jeho mzdu, ze které by se pokryly základní výdaje (elektřina, voda a další věci). Proto jsem se cítil povinen hledat si také práci. Našel jsem ji v jednom baru v malé restauraci kousek od nás. Takže jsem musel zároveň studovat i pracovat. V práci jsem byl obvykle od tří odpoledne do půl druhé, někdy půl třetí ráno. Škola mi začínala v sedm ráno. Proto jsem hodně úkolů odevzdával pozdě a náš třídní učitel mi to nepromíjel. Někdy mě v hodinách bolela hlava, oči a paže, takže jsem nemohl studovat. Ve třech volných hodinách, co jsem měl, jsem trochu odpočíval, abych mohl jít do práce. A když jsem se vrátil, snažil jsem se dělat si úkoly do školy, ale často jsem únavou usnul. A tak plynul čas a já nebyl schopen projít kurzem tak, jak jsem si představoval, a jít na univerzitu. Ale nyní to zvládnu. Navíc s penězi, co jsem si vydělal, jsem si mohl koupit motorku. Takže můžu teď dělat takové taxi a zároveň mi to pomáhá rychleji se přemísťovat a dostat se tak lépe k internetu, který potřebuji na školní úkoly.

7 Ariel Noe 10 Trinidad Ahoj drahá kmotřičko! Ať Bůh dá, a Vy i celá Vaše rodina, jste zdraví. Já jsem velmi šťastný, protože díky Vaší pomoci se nyní nacházím v posledním ročníku školy. Absolvujeme v prosinci, ale již nyní se v mém ročníku organizují různé aktivity na získání peněz na naše uniformy a slavnostní ukončení studia. Nyní máme asi 350 dolarů, přičemž potřebujeme 1500 dolarů, abychom mohli udělat naši slavnost a uniformy. Uniformy jsou nezbytné, abychom se mohli účastnit průvodu 6. srpna, což je v naší zemi výročí a všechny univerzity, gymnázia a školy musí vzdávat zemi úctu a každá z těchto institucí musí mít svůj charakteristický poznávací znak uniformu, která ji reprezentuje. Školu již tedy nyní téměř končím, i když nevím co pak studovat, protože mě baví matematika, astronomie, fyzika a trochu jazyky a hudba. Se školou jsem na tom dobře, protože díky Vaší pomoci jsem zvládl odevzdat úkoly, které jsme dostali. A teď pouze doufám, že budu mezi deseti nejlepšími žáky. Moje rodina je v pořádku. Moji bratříčci Leandro a Leonardo již také nastoupili do školy, kam chodím i já, a nyní již se učí. Na druhou stranu můj otec je stále bez zaměstnání a stále nachází jen práce, které trvají tak tři týdny nebo i třeba jeden den. Před nedávnem pomáhal na stavbě mostu, který spadl, v jednom malém parku, který se jmenoval Park Mokřina. Všichni ostatní v rodině jsou v pořádku, ačkoliv také před nedávnem jsme byli všichni nemocní. Ta nemoc se jmenuje horečka dengue a způsobuje bolesti hlavy, horečku, bolest celého těla. Trvalo dva týdny, než jsme se všichni uzdravili. Loučím se s Vámi s mnoha pozdravy, požehnáními, objetími a polibky. A doufám, že se opatrujete. A ať Vám Bůh žehná dnes i navždy. Ahoj. Posílám Vám jednu svoji fotografii z pěvecké soutěže na naší škole, které jsem se zúčastnil a znovu vyhrál. Ahoj. Ariel Noe pokračovat ve studiu. Kmotřičko, když jsem se zapsala na univerzitu, prošla jsem zkouškami, nemůžu to vzdát. Nyní tedy studuji na Institutu technologie Arajijrijana Víra a Radost, jako obor mám Informační systémy. V tomto oboru jsou různé předměty. Matematika pro počítače, angličtina, ignaciano, historie různých společností, programování, operační systémy, aplikovaná informatika, hardware. Toto jsou mé nové předměty. Kmotřičko, jsem tak šťastná, že Vám mohu odpovědět na Vaše otázky z dopisu. Vdaná žena nosí květinu za pravým uchem, svobodná za levým. Stejné je to, když je dívka zasnoubená. To pak má květinu za pravým uchem. Nezasnoubená pak za uchem levým. To je, kmotřičko, to, co vím. V roce 2012 se můj strýc ženil civilně i v kostele, tam byli požehnáni otcem. Mají čtyři děti, tři chlapce a jednu dívku. Jmenují se Javier, Jose Antonio, Maria Esther a Douglas Nilo. Javier je z nich nejstarší. Jsou to moji bratranci a sestřenice. Můj strýc se jmenuje Nemecio, jeho žena Sarah. Dalšími dětmi mé babičky jsou Felix a Angelica. Moje babička, která se nám stala naší druhou matkou, je ta, co se o nás stará a všem nám radí. A za to jí máme moc rádi. Jsme všichni jedna rodina. Šťastná rodina. Já i moji strýcové a tety se o ni také staráme, protože už není nejmladší. Je jí 66 let. Je to veliké štěstí, že mám ve svém životě lidi, se kterými se máme tak rádi. Vás mám též moc ráda, ačkoliv jsem Vás neviděla. Mám moc ráda Vás i Vašeho muže Vladimíra. Kéž je Bůh vždy ve Vašich srdcích a ať požehná každou minutu Vašeho života. Kmotřičko, cítím se moc pyšná, že Vám mohu toto všechno psát. A budu Vám psát i vše další, co se stane. Nyní již ale nemám nic dalšího, co bych Vám napsala. Celá naše rodina Vám posílá mnoho pozdravů. Též přijměte mnoho pozdravů a objetí ode mne. S láskou se s Vámi loučí Vaše kmotřenka, která Vás má moc ráda. S úctou Arcelia Semo Moye San Ignacio de Mojos, 11. prosince 2013 Drahá kmotřičko, ať Bůh, náš Stvořitel vylije na celou Vaši rodinu své požehnání a ať k Vám dorazí mé srdečné pozdravy. Též Vám přeji mnoho úspěchů ve Vaší každodenní práci. Kmotřičko, jsem moc ráda, že Vám můžu psát. A ještě více mě těší, že jsem letos zvládla první rok svých studií. Obor, který studuji, se jmenuje Informační systémy. A ačkoliv to bylo trochu složité, všechno jsem zvládla, takže 7

8 takže příští rok postupuji do druhého ročníku. Již se moc těším na vše, co mě dál na studiích čeká. Kmotřičko, chci Vám popřát krásné Vánoce. Je to den, kdy se dítě Ježíš narodí v srdcích nás všech a přinese nám mnoho radosti a lásky. Přeji Vám všechno nejlepší na celém světě, ať Vám dítě Ježíš přinese do Vaší rodiny lásku a mír a ať jste celý příští rok šťastná. Kéž Vám Bůh žehná a provází Vás po všechny dny a ať tyto Vánoce strávíte šťastná a spokojená po boku své rodiny. Šťastné Vánoce a nový rok, kmotřičko! S láskou se s Vámi loučím a posílám Vám mnoho objetí. Moje rodina Vám také přeje krásné Vánoce. Mám Vás ráda. S pozdravem Arcelia Semo Moye Arceliina babička Pozn.: Arceliina maminka zemřela a o Arcelii se stará její babička, kterou ona v dopisech nazývá maminkou. Arcelia se sestrou 8 9

VĚSTNÍK. CO DOSTANE DO VÍNKU NOVÝ ROK Ozvěny koled doznívají již jen v našich vzpomínkách, pozůstatky silvestrovských ČÍSLO 1 LEDEN 2013

VĚSTNÍK. CO DOSTANE DO VÍNKU NOVÝ ROK Ozvěny koled doznívají již jen v našich vzpomínkách, pozůstatky silvestrovských ČÍSLO 1 LEDEN 2013 ČÍSLO 1 LEDEN 2013 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE CO DOSTANE DO VÍNKU NOVÝ ROK Ozvěny koled doznívají již jen v našich vzpomínkách, pozůstatky silvestrovských petard z lhoteckých ulic odvál

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě březen 2015 20 let na cestě Bratři a sestry, před několika dny, na Popeleční středu, jsme při mši obdrželi popelec. Jako

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Ohlédnutí se za rokem 2013 s.2, ERF 27.11.2013 s.6, Slovníček eucharistie, evangeliář, exorcista s.7, Logo tříletého směřování farnosti 2013 2016 s. 7, Přínos papežů 1.díl s. 8, Farní kronika (rok 1917)

Více

Modlitba za kněze ve farnosti

Modlitba za kněze ve farnosti Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: ZE ŽIVOTA FARNOSTI. str. 2-4 Bratři a sestry A co budoucnost na naší faře Výběrové řízení na místo pastoračního asistenta Několik slov od našich nových

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Květen 2013 Duchovní plodnost Proč je na světě dosti věřících lidí, kteří vynikají zbožností, a přesto se zdají být jaksi nevýrazní, nepůsobiví, neužiteční nebo nezajímaví,

Více

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI Milí přátelé, speciální vydání Bulletinu Arcidiecézní charity Praha vychází pololetně a přináší vám zprávy o tom nejzajímavějším, co se v naší Charitě v uplynulém období stalo. Na následujících stránkách

Více

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 2 únor 2015 ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož Posilněte svá srdce Postní doba je časem obnovy pro církev, pro její

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

ŘÍJEN 2008. Kopím probodené. Jsem jen část rukou lásky Kristovy

ŘÍJEN 2008. Kopím probodené. Jsem jen část rukou lásky Kristovy ŘÍJEN 2008 Když setník probodl bok Ježíšův, chtěl se přesvědčit o jeho smrti. Pohyb mrtvého těla na kříži ho o tom dostatečně přesvědčil. Z probodeného boku vyšla krev a voda. Ježíš byl skutečně mrtev.

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

Občasník Číslo: 9/ 2008

Občasník Číslo: 9/ 2008 Občasník Číslo: 9/ 2008 Datum vydání: 24. 2. Náklad: 120 výtisků Těšíme se na Vás v dalším čísle našeho farního časopisu! Vaše Redakce Hlavní redaktoři: Maria Kašová, Barbora Kašová, Pavel Šikula ml. Design:

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

5. 5. 2009 V květnu si připomínáme svátek Dominika Savia Úmysly modlitby

5. 5. 2009 V květnu si připomínáme svátek Dominika Savia Úmysly modlitby 1. Provinciální rada jednala... 2 Ze zápisu z 2. jednání provinciální rady... 2 2. Apoštolát... 3 Nepotřebuje někdo naši pomoc?... 3 3. Trvalá formace... 3 Postní duchovní obnova ostravského společenství...

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 119 20. 6. 2012 Milí přátelé, úvodník píši v den, kdy mi umřela ve věku 88 roků maminka. Zemřela pokojně a smířeně a její úmrtí jsme vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu očekávali. Přesto prožívám silné

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV KŘÍŽOVÉ CESTY Pobožnosti křížové cesty v době postní budou v kostele v Hranicích každý pátek v 17:30 hodin a každou neděli před večerní mší svatou, to je v 17:55 hodin, v Jindřichově v pátek v 15:50 hodin

Více

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor...6. Světová náboženství Judaismus - II. Víra...

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor...6. Světová náboženství Judaismus - II. Víra... 1 Obsah Strana Úvodní slovo...2 Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4 Rozhovor...........6 Světová náboženství Judaismus - II. Víra..... 13 Okénko pro nemocné (o. J. Šik ).....15

Více

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS!

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! ČÍSLO 4 KVĚTEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! Poslední květnový den roku 1937, tedy přesně před pětasedmdesáti lety, byl posvěcen pozemek pro budoucí

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě únor 2015 20 let na cestě Papež František vyhlásil o první adventní neděli 30. listopadu 2014 Rok zasvěceného života,

Více

život farností 9 Medžugorje místo nereálně reálné ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y září 2007

život farností 9 Medžugorje místo nereálně reálné ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y září 2007 život farností 9 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y září 2007 Bylo léto, byly prázdniny Začíná nový školní rok. Na jeho začátku bych se chtěl podělit

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

VĚSTNÍK PŘIJMOUT HOSTY ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK PŘIJMOUT HOSTY ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE PŘIJMOUT HOSTY 29. prosince přijede do Prahy zhruba dvacet tisíc mladých lidí z celé Evropy, aby se zde zúčastnili poutě důvěry organizované

Více

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete:

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete: ČERSTVÉ ZPRÁVY Nadace Mezinárodní potřeby Čerstvé zprávy NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY jaro 2014 International Needs (IN) spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví

Více

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově noviny leden 2015 farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově roč ník XVII Milí přátelé spolufarníci! Přejeme a vyprošujeme vám s Regalátem na přímluvu Panny Marie a naší patronky sv. Anežky, zakoušení Boží

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XXVI Neděle 21. června 2015 Z obsahu čísla Noc kostelů - zážitky účastníků a organizátorů První svaté přijímání v naší farnosti

Více

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013 Sedm příběhů, které stojí za osudy dětí Obsah TeNTO časopis je TišTěN Na ekologickém papíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Příběh první:

Více

Z P R A V O D A J. Březen 2012. Postní informace farnosti Bohdaneč. 13. číslo P R O S T Ř E D N Í V E S

Z P R A V O D A J. Březen 2012. Postní informace farnosti Bohdaneč. 13. číslo P R O S T Ř E D N Í V E S Z P R A V O D A J pro bohdanečskou farnost - Třebětín, Vickovice, Bělou, Tasice, Kotoučov, Novou Louku, Dvorecko, Prostřední Ves, Řeplice, Šlechtín, Dědice, Michalovice, Hostkovice a Hlohov Březen 2012

Více

pardubické farnosti sv. Bartoloměje

pardubické farnosti sv. Bartoloměje pardubické farnosti sv. Bartoloměje Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích Náklady: 8,- Kč www.farnost-pardubice.cz O B S A H ZE ŽIVOTA FARNOSTI str.2-6 Setkání pastorační rady Duchovní setkání pro

Více