ZPRAVODAJ FARNÍ CHARITY U P.M.R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ FARNÍ CHARITY U P.M.R."

Transkript

1 V sobotu před Květnou nedělí dne 12. dubna 2014 v 15 hod se koná Křížová cesta v Památníku obětem zla na zahradě Hrušků v Plzni - Doudlevcích. Autobus pro účastníky odjíždí ve hod. od kostela P.M.Růžencové na Jiráskově nám.autobus bude přistaven ve hod. K dopravě lze použít i linkový autobus č. 30 a vystoupit na zastávce u Tyršova mostu. ZPRAVODAJ FARNÍ CHARITY U P.M.R. V pondělí dne 14.dubna 2014 v hod. se naše farní charita zúčastní pravidelné mše sv. v Hospicu sv. Lazara ve Sladkovského ul. 66. Předtím (ve 14 hodin) navštívíme obyvatele hospice a předáme jim malé dárky, abychom je potěšili před nadcházejícími Velikonocemi. Dále navštívíme obdobně v témž týdnu v úterý 15.dubna 2014 v 10 hod.obyvatele Domova sv. Alžběty v Hlavanově ulici a ve středu 16. dubna 2014 v 15 hod. obyvatele Domova sv. Aloise v Hradišťské ulici. Je vítán každý, kdo se k nám chce připojit a navázat tak kontakt s obyvateli těchto domů, z nichž mnozí se cítí osamělí. Na velikonoční pondělí dne 21. dubna 2014 pořádá Farní charita u P.M. Růžencové pouť na Planiny do lesní kaple sv.vojtěcha u Nebílovského Borku. Poutní mši sv. v 15 hodin bude sloužit P.Martiš. Odjezd z Plzně autobusem ve 14 hodin od kostela P.M.Růžencové na Jiráskově nám. Autobus bude přistaven ve hodin.další zastávka bude u kostela sv. Jana Nepomuckého na Chodském náměstí, odtud odjezd ve hod. Pravděpodobný návrat v 17 hodin. Zpravodaj Farní charity u P.M.R. vychází nepravidelně, vydává Římskokatolická farnost Panny Marie Růžencové Plzeň-Slovany, Jiráskovo náměstí 30, Plzeň, telefon , web: Zde také vychází v elektronické podobě. Grafické zpracování : Jaroslav Grim. Tisk Ing. Jiří Brouček. POUZE PRO VNITŘNÍ POTŘEBU NEPRODEJNÉ! Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit nebo upravit. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Milí farníci! V září 2013 přestal vycházet náš farní časopis O nás pro nás. Redakce tohoto časopisu z nedostatku příspěvků a z různých projevů usoudila, že není důvod časopis dále vydávat, protože o něj není ve farnosti zájem. Nemyslím, že to bylo dobré rozhodnutí a osobně mě to mrzí. Naše farní charita měla v tomto časopisu vždy prostor pro informaci farníků o našich aktivitách i městských charitních akcích. Dáváme sice tyto informace na naši nástěnku v předsíni kostela, do ohlášek a na internet, ale ne každý farník má dobrý sluch i zrak, příp. internet, aby si tyto informace zapamatoval. Není nad to, když si může tiskovinu s informacemi vzít domů a prostudovat ji v klidu. Proto jsem se domluvila s redakcí ONPN, že z charitních příspěvků z poslední doby, sestavíme časopis, který jsme nazvali Zpravodaj Farní charity u Panny Marie Růžencové. V podtitulu má slovíčko občasník. Charitní občasník, který držíte v ruce, obsahuje informaci o našich adoptivních dětech v Bolívii, přehled akcí farní charity v roce 2013 přehled příjmů a výdajů farní charity v roce 2013 nejbližší akce farní charity (duben 2014) Marta Ovsjannikova 16 1

2 Informace o bolivijských dětech, na které naše farní charita přispívá. Naše farní charita od roku 2004 v rámci projektu Adopce na dálku přispívá z Vašich darů na vzdělání dvou bolivijských dětí, dívky Arcelie Semo Moye (letos 20 let) a chlapce Ariela Noe Arias (letos 19 let). Roční příspěvek činí 7000,-Kč na jedno dítě. Oba studovali na střední škole, Arcelie v San José del Cavitu a Ariel v Trinidadu. V prosinci roku 2012 dělali oba maturitu. Arcelie nám poslala kopii maturitního vysvědčení, ze kterého vyplývá, že maturitu složila úspěšně a že pokračuje ve studiu na universitě v San Ignacio de Mojos. Z Arielova maturitního vysvědčení, které nám také poslal je jasné, že neprospěl. Měl z některých předmětů známku menší než 35, což je hranice na postup. V Bolívii jsou známky od 1 do 100. Čím vyšší známka, tím lepší. Ve vysvětlujícím dopise z ledna 2013 píše, že to bylo zaviněno finanční situací. Otec dostával jen základní mzdu a tak Ariel při studiu pracoval, aby přispěl do rodinného rozpočtu. Takže neprospěl a musel opakovat ročník. Jak jsme se dozvěděli od naší koordinátorky Adopce na dálku, v prosinci 2013 úspěšně složil maturitu. Pokud půjde na universitu, budeme ho i nadále podporovat. Přikládám poslední dopisy obou dětí a několik fotografií. Ty dopisy patří vám všem, kteří naší charitě přispíváte. Všem zaplať Pán Bůh. San José del Cavitu 30. března 2012 Drahá a vážená kmotřičko, Bůh náš Stvořitel ať na Vás vylije své požehnání a naplní láskou a radostí celou Vaši rodinu a obzvláště Vás a Vašeho manžela a dopřeje Vám mnoho, ale mnoho úspěchů ve Vaší každodenní práci. Já, Vaše kmotřenka Arcelia, se nacházím zdravá po boku své maminky a svých bratříčků Darlyho a Leandra. Díky Bohu se máme všichni dobře, jsem tak šťastná se svojí rodinou, kamarády a kamarádkami, kteří mě tady v komunitě obklopují. 2 Arcelia Semo V celé republice se vybralo do kasiček ,- Kč. leden Aktivní účast na celostátně vyhlášené Tříkrálové sbírce Z naší farnosti koledovalo za městský obvod Slovany 10 skupinek, kteří vybírali do 14ti kasiček. Výtěžek ze 14ti kasiček za naši farnost byl ,- Kč. Dále za tento obvod koledovalo ještě 5 koledníků. Výtěžek z 19ti kasiček za obvod Slovany byl ,- Kč. V celé Plzni se vybralo do kasiček cca ,- Kč. V celé plzeňské diecézi se vybralo do kasiček cca ,- Kč V celé republice se vybralo do kasiček cca ,-Kč. celoročně - Pokračování v projektu Adopce na dálku. V současné době přispíváme na vzdělání bolivijské dívky jménem Arcelia Semo Moye a bolivijského chlapce jménem Ariel Noe Arias. V Bolivii končí školní rok okolo Vánoc. Arcelia o Vánocích 2012 úspěšně složila maturitu, pokračovala na universitě a v prosinci 2013 napsala, že úspěšně zvládla první ročník. Ariel z rodinných důvodů o Vánocích 2012 maturitu nesložil a letos opakoval maturitní ročník. Očekáváme zprávy, jak byl úspěšný. - Uspořádání posezení s názvem Čaj o třetí každou první neděli v měsíci v 15 hodin v sále kláštera. Kromě občerstvení se účastníkům dostane i zajímavých přednášek na duchovní, historická nebo zeměpisná témata. Čaj o třetí se konal do prázdnin 2013, kdy přednášel pan Ing. Václav Šlajs. Pak byla tato akce přerušena a její pokračování bude od února Zasílání finančních příspěvků z darů věřících naší farnosti na charitní akce doma i ve světě viz vyúčtování. Farní charita děkuje: - všem, kdo přinesli dárky, cukroví a ovoce na vánoční balíčky, - všem, kdo pomohli při balení a roznášení balíčků, - všem, kdo s námi navštívili klienty Hospice sv. Lazara, Domova sv. Alžběty a Domova sv. Aloise, - všem, kdo pomohli připravit vše pro návštěvu dětí ze Zbůchu, - všem, kdo přispěli do kasiček Tříkrálové sbírky, - všem, kdo se aktivně zúčastnili Tříkrálové sbírky jako koledníci. - Všem, kteří na charitním díle pracovali, ať už praktickou pomocí, finančně nebo modlitbou. Všem Zaplať Pán Bůh. Děkujeme také otcům a bratrům dominikánům za spolupráci a prostor, který nám poskytují pod střechou konventu. Srdečně zveme každého na naše pravidelné úterní schůzky od 17 do 19 hodin v sále vedle dominikánské knihovny.farní charita u P.M.Růžencové v Plzni 15

3 Přehled akcí Farní charity u P. M. Růžencové v Plzni v roce Modlitební shromáždění: březen - O postu. (P. Tomáš) listopad - O věčnosti. (P. Tomáš) Pouti: duben - Planiny, poutní mše svatá v kapli sv. Vojtěcha (P.Martiš) Další činnosti: leden - vánoční návštěva dětí z dětského domova ze Zbůchu v lednu 2013 v našem kostele březen - uspořádání Křížové cesty v postní době v Památníku obětem zla na zahradě Hrušků. - návštěva nemocných v Hospici sv. Lazara, obyvatel v Domově pokojného stáří sv. Alžběty v Hlavanově ulici a v Domově sv. Aloise v Hradišťské ulici v čase Velikonočním prosinec - návštěva nemocných v Hospici sv. Lazara v čase Vánočním - vánoční návštěva s nadílkou v Domově pokojného stáří sv. Alžběty v Hlavanově ulici a v Domově sv. Aloise v Hradišťské ulici. - obdarování potřebných lidí v naší farnosti balíčky s ovocem a vánočním cukrovím z darů našich farníků Účast na akcích dominikánů Plzeň: červen Účast na pouti do Vyššího Brodu, Kájova a Českých Budějovic. Protože již na poutě nejezdí tolik účastníků, aby naplnili autobus, jako to bývalo v devadesátých letech, uskutečnila se tato pouť pro zájemce v osobních autech. Vedoucí byl P.Augustin. V roce 2014 by chtěl uskutečnit pouť buď na Sázavu a do Kutné Hory nebo do Bohosudova a Oseka u Duchcova. Účast na akcích Městské charity Plzeň: leden Aktivní účast na celostátně vyhlášené Tříkrálové sbírce Z naší farnosti koledovalo za městský obvod Slovany 9 skupinek, kteří vybírali do 12ti kasiček. Výtěžek ze 12ti kasiček za naši farnost byl 75757,- Kč. Dále za tento obvod koledovalo ještě 5 koledníků. Výtěžek ze 17ti kasiček za obvod Slovany byl ,- Kč. V celé Plzni se vybralo do kasiček ,- Kč. V celé plzeňské diecézi se vybralo do kasiček ,- Kč 14 Kmotřičko, dostala jsem Váš dopis a také fotky a mám obrovskou radost. Když jsem to vše dostala a přečetla si Váš krásný dopis, cítila jsem v sobě velikou radost za vše, co pro mě obětujete, a děkuji Bohu, že mi dal takové štěstí mít kmotřičku jako Vy, tak dobrou, milou a hlavně laskavou. Hned jak jsem dostala Váš dopis, musela jsem Vám napsat, že jsem ho dostala a že mě naplnil radostí. Nyní jsem ve škole, kde jsme se opět setkali se spolužáky. Tento rok 2012 budu maturovat. Cítím se moc spokojená, že jsem zpátky ve škole spolu se svými spolužáky, všichni máme radost z celé komunity. Kmotřičko, nás maturujících je 7 studentů, čtyři chlapci a tři dívky. Napíši Vám jejich jména: Einar, Leonardo, Gabriel, Carlos, Norah, Claribel a Arcelia. Všichni si společně moc pomáháme s úkoly a i s ostatními aktivitami, které probíhají buď ve třídě, nebo venku, všechno nám jde dobře, sdílíme tak mezi sebou krásné věci. Od 12. do 19. března jsme slavili založení naší školy Vzdělávací jednotky Svatého Josefa del Cavitu a celé komunity. Byly založeny 19. března Své jméno má naše škola na počest svatého Josefa. Zároveň se ten den všude slaví Den otců. Ačkoliv je už pozdě (ale lepší pozdě než nikdy), chtěla bych ke Dni otců pogratulovat Vašemu manželovi Vladimírovi a popřát mu vše nejlepší a mnoho úspěchů v každodenní práci. A doufám, že tento den strávil šťastný po boku Vás všech. Kmotřičko, napíši Vám báseň věnovanou Vašemu manželovi. Trochu předběhnu a popřeji vše nejlepší i Vám ke Dnu matek, který se slaví 27. května. Zbývá sice ještě měsíc, ale přeji si, abyste ten den strávila moc šťastná a spokojená po boku svého manžela a příbuzných. A hlavně také popřejte za mě Vaší mamince. Protože maminka je se svými dětmi vždy a stále. Matka je to nejdůležitější v našich životech, protože vždy je po boku svých dětí. Ať tedy tento den strávíte moc šťastná, přeji Vám vše nejlepší, mnoho úspěchů v práci a ať Bůh požehná všechny dny Vašeho života, protože on je vždy v každém z nás. Kmotřičko, chtěla bych, abyste věděla, že Vás mám všechny moc ráda. Kmotřičko, tento rok budu studovat ještě víc, protože je to můj poslední rok, ale až vyjdu, budu studovat to, co si přeji. Chci být v životě někdo, abych mohla pomáhat své rodině a komunitě. Být profesionál a nezapomenout být někým, je v budoucnosti pro mě to nejdůležitější. Kmotřičko, chtěla bych Vám popřát mnoho radosti ke dni Vzkříšení našeho Pána a ať spokojeně strávíte celé Velikonoce. Ať tyto svátky strávíte co nejlépe s celou Vaší rodinou a ať Vás Bůh naplní svým velkým požehnáním, radostí a doprovází dnes i stále. Kmotřičko, nemám nic víc, co bych Vám řekla, tak se s Vámi rozloučím. Posílám Vám i celé Vaší rodině mnoho pozdravů, objetí. Moje rodina Vám posílá mnoho pozdravů. Mám Vás všechny moc ráda. Kmotřičko, báseň, kterou sem napíši, je věnovaná Vašemu manželovi ke Dni otců. 3

4 Mám tě ráda, tatínku 1. Otče Ty, který bdíš nad svými dětmi. Ty, který nám dáváš lásku a péči Od mala a jsi po našem boku. 2. Tati Ty jsi světlo, které nám svítí Na našich cestách. Jsi hvězda, která nás vede Po dobrých stezkách. 3. Tatínku Ty opatruješ naše sny. Dáváš nám všechnu svoji radost. Ty jsi naše štěstí. Já ti dávám svoji lásku Nejhlubší a pečuji o tebe, Tatínku. 4. Mám tě moc ráda, tatínku. Uctívám tě. Moc si tě vážím a miluji tě, tatínku. Tuto básničku jsem napsala sama ze své vlastní hlavy a doufám, že se Vám bude líbit, je věnovaná Vašemu manželovi. Kmotřičko, byla bych ráda, kdybyste mi napsala, až si ji přečtete. A řekla mi, jestli se Vám líbila. Udělá mi to velkou radost, protože jsem ji psala s láskou. Kmotřičko, znovu se s Vámi se všemi rozloučím. Ahoj, ahoj, ahoj. Mám Vás moc ráda, kmotřičko. S úctou Vaše kmotřenka Arcelia Semo San José del Cavitu, 15. srpna 2012 Vážená a drahá kmotřičko, ať Bůh, náš Stvořitel, dá své požehnání celé Vaší rodině. A obzvláště Vám a Vašemu manželovi přeji hodně úspěchu ve Vaší každodenní práci. Já i má maminka a sourozenci se zde máme dobře a jsme zdraví. Kmotřičko, jsem moc ráda, že Vám můžu psát tento dopis. Píši ho s velkou láskou a radostí. Co se týče mých studií, jsem na tom dobře, pouze v chemii a fyzice mám trochu horší známky, ale v tomto druhém trimestru se zlepšuji. Úkoly dělám 4 Příjmy a výdaje Farní charity u P.M.Růžencové v Plzni - rok 2013 Výdaje Příspěvek na misie do Indie (P.Med a jeho spolupracovníci) Příspěvek na pomoc po povodních v ČR přes DCH Příspěvek na pomoc po tajfunu na Filipinách přes DCH Příspěvek na Fond zrakově postižených (Lumen Christi) Příspěvek na konto Likvidace Lepry Příspěvek pro Hnutí pro život - pro nenarozené děti Příspěvek na Mezinár. křesť. solidaritu - vykupování otroků Příspěvek na charitní dům pro kněze ve Staré Boleslavi Příspěvek na vzdělání dvou adoptivních dětí v Bolivii Nájem za používání místnosti v klášteře (za 20 let) Pravidelný příspěvek Městské charitě Plzeň *) Příspěvek městské charitě na setkání koledníků TS 2013 Příspěvek městské charitě na setkání vozíčkářů Příspěvek na autobus na pouť na Planiny Příspěvek na autobus do Meditační zahrady v Doudlevcích Občerstvení pro děti ze Zbůchu při návštěvě v lednu 2013 Dary pro děti ze Zbůchu při návštěvě v lednu 2013 Květiny do Hospice sv. Lazara Dárky do Domova sv. Alžběty a sv. Aloise Vánoční balíčky pro potřebné (ovoce, čokoláda) Tácky, stužky a sáčky pro vánoční balíčky Pohledy Potřeby pro Tříkrálovou sbírku 2013 Ubrus na stůl do kláštera Květinové dary Kancelářské potřeby Mytí oken po malování v klášteře Sáčky na velikonoční dárky do Domova sv. Aloise Foto do Bolivie Poštovní známky Příspěvek na pohledy malované tělesně postiženými Kopírování Poštovné z balíčků a peněžních poukázek Výdaje celkem Příjmy z darů farníků úroky z našeho účtu u Komerční banky Příjmy celkem *) Všechny farní charity v Plzni odevzdávají každý měsíc část vybraných finančních prostředků Městské charitě Plzeň, jejíž jsou součástí. Tím přispívají na sociální střediska, která Městská charita provozuje. V Plzni jsou to tato zařízení: - Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Polední 11 - Osobní asistence pro zdravotně postižené Polední 11 - Tísňová péče Polední 11 - Domov sv Aloise - Hradišťská 30 = domov se zvláštním režimem - Domov sv. Františka Wenzigova 5 = Azylový dům, nízkoprahové denní centrum, noclehárny - Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 - Domov pro seniory sv. Jiří v Doubravce - Mohylová 92 Upozorňujeme všechny, jejichž dary farní charitě dosáhly během roku 2013 částky 1000,- Kč a více a jsou plátci daně, na možnost odpisu z daní. Vyžádejte si v tom případě u naší farní charity potvrzení o daru charitní organizaci ,00 Kč 2 000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 9 500,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 1 936,00 Kč 1 634,00 Kč 761,00 Kč 718,00 Kč 1 565,00 Kč 882,00 Kč 3 751,00 Kč 398,00 Kč 379,00 Kč 30,00 Kč 235,00 Kč 326,00 Kč 335,00 Kč 163,00 Kč 222,00 Kč 537,00 Kč 400,00 Kč 350,00 Kč 261,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 2,00 Kč ,00 Kč

5 A proto Vás nyní prosím, abyste mi odpustili. Pokud není, co jíst, nedá se ani studovat. Omlouvám se. Paní z charity mi řekla, že pokud se opozdím o rok, už mě nebudou moci podporovat přes Adopci na dálku a já bych ztratil Vaši podporu. Nechtěl bych, aby se to stalo, protože bych musel opět pracovat, abych mohl studovat. Prosím, odpusťte mi. Slibuji, že tento rok již odmaturuji. Pokud mi pomůžete, přísahám, že to zvládnu. Loučím se s Vámi. Mnoho pozdravů a objetí. Ariel Noe Arias Ariel jako zpěvák 12 Ariel s tatínkem a bratrem společně se svými spolužáky a navzájem si pomáháme. Moc mě to baví pracovat takto ve skupině, děláme tak věci do školy na další den a také nyní studuji výpočetní techniku. Postupně tomu začínám rozumět a moc mě tento předmět baví, můžu totiž tak objevit věci, které ještě nevím, a protože jsem teď v posledním ročníku, využívám vše, co můžu, protože vím, že na univerzitě to bude úplně jiné než na střední. Kmotřičko, stále sním, že budu mít práci, že budu v životě někdo, že budu mít lepší budoucnost, abych mohla pomáhat své rodině a těm, co mě zde v komunitě obklopují. A udělám vše, co můžu, abych toho dosáhla a cítila se šťastná. Ale jsem šťastná, protože mám maminku, která mi říká, co je dobré a co zlé a co mám dělat. A děkuji Bohu, že mi dal takovou maminku a přítelkyni, kterou mám vedle sebe. Vedle sebe mám také kamarádku a spolužačku, jmenuje se Norah. Děláme spolu úkoly a vše si říkáme. Také Bůh je v v našich srdcích a je všude, kam jdeme, a po všechny dny je v nás. Kmotřičko, jsem v pastorační skupině pro mladé, kde řešíme, co je třeba dělat, a také mluvíme o životě Ježíše a o tom, co pro nás udělal. Začínáme také chodit na misie do jednotlivých komunit a připravovat tam mše svaté. Každý víkend jdeme do každé komunity a vracíme se v neděli. Jsem moc ráda, že můžeme takto učit děti o životě Ježíše, aby nezapomněli, že Ježíš je to hlavní v našem životě. Slavnost naší komunity už je za námi, byla 20. července a všichni studenti jsme se účastnili různých tanců. Typický tanec naší komunity byl na výročí svatého Josefa a účastnili jsme se všichni. Bylo to moc krásné a radostné. Když jsem tančila, cítila jsem se moc pyšná, že jsem toho součástí. Všichni jsme si tak slavnost moc užili, šťastní a spokojení. Kmotřičko, cítím se moc šťastná, že Vám můžu psát. A ať je Bůh stále s Vámi a ať Panna Maria Guadalupská Vás stále provází a dá Vám své požehnání, stejně tak i Vaší rodině. Já zde v komunitě se za Vás budu stále modlit, abyste všichni byli zdraví a v pořádku. Nenapadá mě, co víc Vám říct, a tak Vám posíláme mnoho pozdravů pro Vás i celou Vaší rodinu. Vaše kmotřenka, která Vás má moc ráda, Arcelia Semo Moye San José de Cavitu 12. prosince 2012 Drahá kmotřičko, nejprve přijměte mé srdečné pozdravy a přání mnoha úspěchů ve všem, co děláte pro dobro své rodiny. Kmotřičko, jsem moc šťastná, že Vám můžu napsat, že mám již prázdniny, a říct Vám, že dnes 12. prosince jsem odmaturovala. Všechno šlo moc dobře, protože jsem zvládla absolvovat tento rok, ačkoliv v některých 5

6 předmětech jsem měla určité těžkosti a skoro je nemohla udělat, ale nakonec ano. Ale v ostatních předmětech mi to šlo a neměla jsem téměř žádné problémy. A takto jsem strávila tento rok, po boku svých sourozenců. A maminka ví, že moje maminka v nebi by se cítila moc pyšná a hrdá, že jsem odmaturovala. Všechny sny je třeba uskutečňovat. Tak jako já jsem teď dokončila střední školu. A nyní mi nezbývá než jít dál a pokračovat ve studiu, ale nyní již na univerzitě, aby se ze mě stal odborník, abych tak mohla pomáhat mamince a sourozencům. Můj vysněný obor, který chci studovat, je inženýrství. A kmotřičko, budu studovat a splním si sen být někdo a mít budoucnost, jak pro sebe, tak i pro svoji rodinu. A jsem moc šťastná, že půjdu studovat, že jsem se nenechala odradit. Maminka je moc pyšná, že jsem skončila střední školu. A já jí moc děkuji, že byla vždy při mně. V lednu ale již pojedu studovat, jelikož v komunitě potřebují pomoc nás sedmi studentů, kteří půjdeme studovat. Všichni jsme teď maturovali a zvládli to dobře. Všichni moji spolužáci jsou moc vděční svým rodičům, že jim tak pomáhali. Naši rodiče jsou na nás moc pyšní a já se také cítím moc šťastná a hrdá. A za hodně vděčím své mamince. Že mi pomáhala ve chvílích, když jsem se cítila sama, ale ona byla po mém boku. A já po jejím. A proto mi maminka říká, že musím pokračovat dále, že mi ještě chybí vystudovat nějaký obor a já jím říkám, že půjdu studovat, abych jim mohla pomáhat. Kmotřičko, ať Vás i Vaši rodinu letošní Vánoce naplní mírem a láskou a ať Dítě Ježíš zůstává vždy ve Vašich srdcích a přinese Vám mnoho radosti. Přeji Vám vše nejlepší, ať je strávíte spokojeně společně s Vaší rodinou. Maminka Vám posílá mnoho pozdravů. A také ať i Nový rok strávíte dobře. Naše rodina bude pohromadě jako vždy. Kmotřičko, s láskou se s Vámi loučím. Přijměte mnoho polibků a objetí ode mě i mé maminky. Ať Vás Bůh doprovází dnes i stále. S úctou Vaše kmotřenka Arcelia Semo San Ignacio de Mojos, 29. července 2013 Vážená kmotřičko, ať náš Bůh Vám i Vaší rodině dá své požehnání a mnoho úspěchů. Já i moje rodina se máme dobře a jsme v pořádku. Kmotřičko, právě jsem dostala Váš dopis a četla ho celá šťastná, zároveň mě ale velmi rozesmutnil, když jsem se dozvěděla, že jste ztratila svoji maminku. Stejně jsem se cítila, když jsem ztratila svoji maminku. Ale nyní jsem šťastná s mojí babičkou, strýčkem, sourozenci a bratranci. Kmotřičko, budu Vám vždy psát. Nyní v červenci zde byla slavnost naší komunity, den svatého Josefa. Byla jsem tam a bylo to moc krásné, se všemi těmi tanci, typickými pro naši komunitu. Toto bylo 20. července, velká slavnost naší vesnice. A potom 31. července bylo svatého Ignacia z Loyoly. Tento svátek též má svůj typický tanec se svým typickým průběhem, stejně jako všechny ostatní tance naší komunity. Kmotřičko, co se týče mých studií jsem na to celkem dobře, pouze v angličtině mám trochu problémy, ale ve druhém semestru se zlepším. V ostatních předmětech jsem na tom dobře a jsem moc šťastná, že mohu dále 6 Pro: Martu Ovsjannikovou 11 Trinidad,10. ledna 2013 Ahoj drahá kmotřičko, jak se máte? Doufám, že Vás Bůh chrání tak, jak ho prosím ve všech svých modlitbách, že žehná Vašemu domovu a celé Vaší rodině především v těchto dnech, kdy se slavil konec roku, ale i po všechny další dny. Ať dává radost, mír a lásku Vám, Vaší rodině i všem Vašim blízkým. Nejprve bych Vám chtěl napsat o své rodině. Momentálně jsme všichni v pořádku, ačkoliv nedávno jsme byli nemocní (chřipka). Nakazili jsme se jeden od druhého. Nejprve moji bratříčci. Jsou totiž děti a jejich tělo tolik nevydrží. Onemocněli vcelku těžce, což nás vyděsilo. Moji rodiče nemají peníze na léky, takže jsme museli jen doufat a modlit se, že se bratříčci uzdraví. Díky Bohu se uzdravili. Pak ale onemocněla moje sestra. Je ale silná a zdravá, a tak se také uzdravila, i když to chvíli trvalo. Poté se nakazili moji rodiče. Ti se ale uzdravili rychle. Následoval jsem já a můj bratr, ale zvládli jsme to dobře, protože jsme již skoro dospělí muži. Také bych Vám chtěl vyprávět o naší zemi. Zde v našem kraji (Beni) se momentálně žije a dýchá politikou. Hledá se totiž guvernér (nebo guvernérka), který by byl schopný náš kraj pozvednout. Před nějakým čas byl totiž náš guvernér propuštěn, protože se zjistilo, že kradl státní peníze. Proto se 21. ledna 2013 bude volit nový guvernér pro náš kraj. Existují čtyři kandidáti, ale ti nejlepší, kteří zaujímají zatím první a druhé místo, jsou muž a žena. Který z nich vyhraje, nevím, dám Vám vědět v dalším dopise. Dobře, změním téma moje studia. Nevím, jak Vám to říci, ale tedy Tento rok nebudu moci skládat závěrečné zkoušky, musím zůstat a jeden rok si zopakovat. Měli jsme totiž doma takové finanční problémy. Mnoho šéfů mého otce mu neplatilo jeho mzdu, ze které by se pokryly základní výdaje (elektřina, voda a další věci). Proto jsem se cítil povinen hledat si také práci. Našel jsem ji v jednom baru v malé restauraci kousek od nás. Takže jsem musel zároveň studovat i pracovat. V práci jsem byl obvykle od tří odpoledne do půl druhé, někdy půl třetí ráno. Škola mi začínala v sedm ráno. Proto jsem hodně úkolů odevzdával pozdě a náš třídní učitel mi to nepromíjel. Někdy mě v hodinách bolela hlava, oči a paže, takže jsem nemohl studovat. Ve třech volných hodinách, co jsem měl, jsem trochu odpočíval, abych mohl jít do práce. A když jsem se vrátil, snažil jsem se dělat si úkoly do školy, ale často jsem únavou usnul. A tak plynul čas a já nebyl schopen projít kurzem tak, jak jsem si představoval, a jít na univerzitu. Ale nyní to zvládnu. Navíc s penězi, co jsem si vydělal, jsem si mohl koupit motorku. Takže můžu teď dělat takové taxi a zároveň mi to pomáhá rychleji se přemísťovat a dostat se tak lépe k internetu, který potřebuji na školní úkoly.

7 Ariel Noe 10 Trinidad Ahoj drahá kmotřičko! Ať Bůh dá, a Vy i celá Vaše rodina, jste zdraví. Já jsem velmi šťastný, protože díky Vaší pomoci se nyní nacházím v posledním ročníku školy. Absolvujeme v prosinci, ale již nyní se v mém ročníku organizují různé aktivity na získání peněz na naše uniformy a slavnostní ukončení studia. Nyní máme asi 350 dolarů, přičemž potřebujeme 1500 dolarů, abychom mohli udělat naši slavnost a uniformy. Uniformy jsou nezbytné, abychom se mohli účastnit průvodu 6. srpna, což je v naší zemi výročí a všechny univerzity, gymnázia a školy musí vzdávat zemi úctu a každá z těchto institucí musí mít svůj charakteristický poznávací znak uniformu, která ji reprezentuje. Školu již tedy nyní téměř končím, i když nevím co pak studovat, protože mě baví matematika, astronomie, fyzika a trochu jazyky a hudba. Se školou jsem na tom dobře, protože díky Vaší pomoci jsem zvládl odevzdat úkoly, které jsme dostali. A teď pouze doufám, že budu mezi deseti nejlepšími žáky. Moje rodina je v pořádku. Moji bratříčci Leandro a Leonardo již také nastoupili do školy, kam chodím i já, a nyní již se učí. Na druhou stranu můj otec je stále bez zaměstnání a stále nachází jen práce, které trvají tak tři týdny nebo i třeba jeden den. Před nedávnem pomáhal na stavbě mostu, který spadl, v jednom malém parku, který se jmenoval Park Mokřina. Všichni ostatní v rodině jsou v pořádku, ačkoliv také před nedávnem jsme byli všichni nemocní. Ta nemoc se jmenuje horečka dengue a způsobuje bolesti hlavy, horečku, bolest celého těla. Trvalo dva týdny, než jsme se všichni uzdravili. Loučím se s Vámi s mnoha pozdravy, požehnáními, objetími a polibky. A doufám, že se opatrujete. A ať Vám Bůh žehná dnes i navždy. Ahoj. Posílám Vám jednu svoji fotografii z pěvecké soutěže na naší škole, které jsem se zúčastnil a znovu vyhrál. Ahoj. Ariel Noe pokračovat ve studiu. Kmotřičko, když jsem se zapsala na univerzitu, prošla jsem zkouškami, nemůžu to vzdát. Nyní tedy studuji na Institutu technologie Arajijrijana Víra a Radost, jako obor mám Informační systémy. V tomto oboru jsou různé předměty. Matematika pro počítače, angličtina, ignaciano, historie různých společností, programování, operační systémy, aplikovaná informatika, hardware. Toto jsou mé nové předměty. Kmotřičko, jsem tak šťastná, že Vám mohu odpovědět na Vaše otázky z dopisu. Vdaná žena nosí květinu za pravým uchem, svobodná za levým. Stejné je to, když je dívka zasnoubená. To pak má květinu za pravým uchem. Nezasnoubená pak za uchem levým. To je, kmotřičko, to, co vím. V roce 2012 se můj strýc ženil civilně i v kostele, tam byli požehnáni otcem. Mají čtyři děti, tři chlapce a jednu dívku. Jmenují se Javier, Jose Antonio, Maria Esther a Douglas Nilo. Javier je z nich nejstarší. Jsou to moji bratranci a sestřenice. Můj strýc se jmenuje Nemecio, jeho žena Sarah. Dalšími dětmi mé babičky jsou Felix a Angelica. Moje babička, která se nám stala naší druhou matkou, je ta, co se o nás stará a všem nám radí. A za to jí máme moc rádi. Jsme všichni jedna rodina. Šťastná rodina. Já i moji strýcové a tety se o ni také staráme, protože už není nejmladší. Je jí 66 let. Je to veliké štěstí, že mám ve svém životě lidi, se kterými se máme tak rádi. Vás mám též moc ráda, ačkoliv jsem Vás neviděla. Mám moc ráda Vás i Vašeho muže Vladimíra. Kéž je Bůh vždy ve Vašich srdcích a ať požehná každou minutu Vašeho života. Kmotřičko, cítím se moc pyšná, že Vám mohu toto všechno psát. A budu Vám psát i vše další, co se stane. Nyní již ale nemám nic dalšího, co bych Vám napsala. Celá naše rodina Vám posílá mnoho pozdravů. Též přijměte mnoho pozdravů a objetí ode mne. S láskou se s Vámi loučí Vaše kmotřenka, která Vás má moc ráda. S úctou Arcelia Semo Moye San Ignacio de Mojos, 11. prosince 2013 Drahá kmotřičko, ať Bůh, náš Stvořitel vylije na celou Vaši rodinu své požehnání a ať k Vám dorazí mé srdečné pozdravy. Též Vám přeji mnoho úspěchů ve Vaší každodenní práci. Kmotřičko, jsem moc ráda, že Vám můžu psát. A ještě více mě těší, že jsem letos zvládla první rok svých studií. Obor, který studuji, se jmenuje Informační systémy. A ačkoliv to bylo trochu složité, všechno jsem zvládla, takže 7

8 takže příští rok postupuji do druhého ročníku. Již se moc těším na vše, co mě dál na studiích čeká. Kmotřičko, chci Vám popřát krásné Vánoce. Je to den, kdy se dítě Ježíš narodí v srdcích nás všech a přinese nám mnoho radosti a lásky. Přeji Vám všechno nejlepší na celém světě, ať Vám dítě Ježíš přinese do Vaší rodiny lásku a mír a ať jste celý příští rok šťastná. Kéž Vám Bůh žehná a provází Vás po všechny dny a ať tyto Vánoce strávíte šťastná a spokojená po boku své rodiny. Šťastné Vánoce a nový rok, kmotřičko! S láskou se s Vámi loučím a posílám Vám mnoho objetí. Moje rodina Vám také přeje krásné Vánoce. Mám Vás ráda. S pozdravem Arcelia Semo Moye Arceliina babička Pozn.: Arceliina maminka zemřela a o Arcelii se stará její babička, kterou ona v dopisech nazývá maminkou. Arcelia se sestrou 8 9

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A CHARITA OSTRAVA Kořenského 17 703 00 Ostrava-Vítkovice SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB CHARITY

Více

N A D A Č N Í F O N D

N A D A Č N Í F O N D N A D A Č N Í F O N D K A R D I N Á L A M I L O S L A V A V L K A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Úvodní slovo pro výroční zprávu Nadačního fondu kardinála Miloslava Vlka za rok 2006 Vážení přátelé,

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování CHARITNÍLISTY ročník1číslo2duben 2008 Putování Rodíme se jako malá bezbranná holátka. Na čas jsme ukryti v maminčině náručí, pak nás tatínek vede za ruku do světa, chvíli v něm běžíme sami, pakpokudmožnosněkým,akdyžsetovydaří,také

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC 1/2011 Příjemné čtení (a počítání). Úvodem Na přání Vás farníků bude první číslo Benjamína vycházet hned na začátku nového roku a přinese vyhodnocení hospodaření farnosti za uplynulý rok. Tak je tomu i

Více

Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu. Přejeme vám všechno nejlepší k zásnubám a tomu, co leží před vámi.

Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu. Přejeme vám všechno nejlepší k zásnubám a tomu, co leží před vámi. 祝 福 : 结 婚 Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu. Gratuluje a přejeme vám oběma hodně

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Z P R A V O D A J prosinec 2014

Z P R A V O D A J prosinec 2014 Z P R A V O D A J prosinec 2014 Slovo předsedy Zdravím Vás všechny, členy i nečleny. Zase rok uběhl a já přemýšlím, co napsat. V posledním čísle jsem myslel, že již píšu naposledy, ale není tomu tak. Napíšu

Více

Vážení obyvatelé Domova, Lucie Pešlová Společné vaření

Vážení obyvatelé Domova, Lucie Pešlová Společné vaření Vážení obyvatelé Domova, protože se už výrazně ochladilo, určitě nadešel čas, abychom rozšířily nabídku činností. Plánujeme, že začneme vyrábět ozdoby na Vánoce a další velice zajímavé věci sledujte nástěnky.

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz Foto: Filip Rathouský Na adaptační kurz, který probíhal v září, jsme vycestovali do Ždírce nad Doubravou. V dopoledním programu

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli.

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. MISIJNÍ NEDĚLE Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. Díky šikovným dětičkám, několika maminkám a čtyřem ochotným chlapcům se podařilo napéct velké množství

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro rodiče

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro rodiče KIDSCREEN-52 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro rodiče Page 1 of 7 Datum: Měsíc Rok Milí rodiče, Jak se daří vašemu dítěti? Jak se cítí? To je to, co bychom se od vás rádi dověděli. Prosíme

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Manželství z pohledu práva Metodický list

Manželství z pohledu práva Metodický list Manželství z pohledu práva Metodický list aktivační technika - cvičný test (rodina) práce s interaktivní tabulí - manželství, co, jak, kdo samostatná práce do sešitů - registrované partnerství Obecné informace

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro rodiče

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro rodiče KIDSCREEN-27 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro rodiče Page 1 of 5 Datum: Měsíc Rok Milí rodiče, Jak se daří vašemu dítěti? Jak se cítí? To je to, co bychom se od vás rádi dověděli. Prosíme

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1])

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1]) ÚTĚK NA ZÁPAD Koupit lístek, nastoupit do vlaku, to všechno proběhlo v pořádku. Ale kousek od východního Berlína vlak zastavil a objevila se lidová policie s kalašnikovy. Museli jsme ukázat dokumenty a

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje rodina Jméno a příjmení: Michaela Želichovská Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Roman Kotlář ml. Datum odevzdání: 23.

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-27 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 5 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

MŠ a ZŠ sv. Augustina

MŠ a ZŠ sv. Augustina MŠ a ZŠ sv. Augustina Adventní duchovní program MILOSRDENSTVÍ PROMĚŇUJEME SVĚT Během letošního adventu zahájíme Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil papež František. V adventu si více než jindy připomínáme

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

VII. Vonásek k tabuli. Milan Kocmánek & Leopold Králík. Jak bych ti to vysvětlil, Vašíku, to bylo něco jako váš dnešní školní psycholog!

VII. Vonásek k tabuli. Milan Kocmánek & Leopold Králík. Jak bych ti to vysvětlil, Vašíku, to bylo něco jako váš dnešní školní psycholog! 16 ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ PROSINEC 2006 Jak bych ti to vysvětlil, Vašíku, to bylo něco jako váš dnešní školní psycholog! No vidíš, Vonásku, a takhle pěkně jsi mě kdysi vytáčel v každé vyučovací hodině! Vonásek

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném Welcome Letter [Czech] Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném [stupeň nebo druh studia] [jméno učitele] Účelem tohoto dopisu je přivítat Vašeho syna nebo dceru do naší třídy. Chtěli bychom, abyste Vy i Vaše

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Svět kolem nás II. Riskuj!

Svět kolem nás II. Riskuj! Svět kolem nás II Riskuj! Moje rodina Kalendář Ovoce a zelenina Dopravní výchova Zdraví 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 Moje rodina otázka za 1 bod Tatínek mého tatínka je můj... Správná

Více

Šťastné a bohaté Vánoce 2055

Šťastné a bohaté Vánoce 2055 Šťastné a bohaté Vánoce 2055 Přejete si, aby Vaše vnoučata prožila ve stáří stejně bohaté Vánoce jako si letos dopřáváte i Vy? Nadělte jim pod stromeček Penzijní připojištění České pojišťovny. Nejkrásnější

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka 16. ledna 2014 "Od Nilu na Vrabčák"

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka  16. ledna 2014 Od Nilu na Vrabčák V sobotu 11. ledna 2014 proběhla v našem Domově Tříkrálová sbírka. Koledníci z Deblína s charitní pokladničkou navštívili naše klienty na pokojích i řádové sestry. Výtěžek sbírky byl odevzdán na potřeby

Více

Vánek - VELIKONOCE 2010

Vánek - VELIKONOCE 2010 Vánek - VELIKONOCE 2010 Milí bratři a sestry, prožíváme postní dobu a právě ona je velikou a jedinečnou příležitostí k uvědomění si toho, co pro nás Pán Ježíš vykonal. Pro mě konkrétně, pro každého člověka!

Více

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost. ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice 3/2014 květen - červen 23. ROČNÍK FÍKOVNÍK Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, a navštiv myslí našich

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Cíl sdružení Cílem činnosti je vytvoření podmínek pro rozvoj talentu dětí a mládeže, ochrana dětí

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Nakládání s penězi VY_62_INOVACE_FG0105.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Nakládání s penězi VY_62_INOVACE_FG0105. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Učíme druhé slovesným způsobům Stručná anotace V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí

Více

VEDLEJŠÍ VĚTY 3 Autor: Katka Česalová Datum: 24. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník

VEDLEJŠÍ VĚTY 3 Autor: Katka Česalová Datum: 24. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník VEDLEJŠÍ VĚTY 3 Autor: Katka Česalová Datum: 24. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Co jsem zač? Říkali mi: Květinko Jako většina lidí jsem se dlouho hledala a troufám si říci, že moje cesta k poznání neskončila. I když asi jsem tak

Co jsem zač? Říkali mi: Květinko Jako většina lidí jsem se dlouho hledala a troufám si říci, že moje cesta k poznání neskončila. I když asi jsem tak Co jsem zač? Říkali mi: Květinko Jako většina lidí jsem se dlouho hledala a troufám si říci, že moje cesta k poznání neskončila. I když asi jsem tak nějak uprostřed. Jsem vyučená zahradnice, nerada se

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Dopis VY_32_INOVACE_CJ0104. Český jazyk a literatura

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Dopis VY_32_INOVACE_CJ0104. Český jazyk a literatura Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.07/00/30211 Zlepšení podmínek pro

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád 1. KAPITOLA Pýcha předchází pád Babi, co je to? Babička vzhlédla od práce. Pro všechno na světě, holčičko, kde jsi to našla? Na půdě, odpověděla jsem. Co je to, babičko? Babička se pousmála a odpověděla:

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

1. číslo čtvrtletníku

1. číslo čtvrtletníku 1. číslo čtvrtletníku ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 SLOVO NA ÚVOD VZPOMÍNÁME NA PRÁZDNINY Nejoblíbenější věc z celého školního roku skončila. Myslíme tím prázdniny. A my jsme se opět vrátili do svých školních

Více

pískovaný celopísek jen text (negativ) (pozitiv) Pískování na láhev vína: + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání:

pískovaný celopísek jen text (negativ) (pozitiv) Pískování na láhev vína: + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání: Pískování na láhev vína: 149,- Kč + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání: 199,- Kč (vlastní obrázek, vlastní delší texty) + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

ZPRAVODAJ FARNÍ CHARITY U PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ

ZPRAVODAJ FARNÍ CHARITY U PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ Ve dnech 17. 19. dubna 2015 (pátek až neděle) se koná Farní víkend na faře v Horní Blatné. Bude možnost sejít se a posedět se starými známými z farnosti a seznámit se s novými, popovídat si s knězem, užít

Více

LEKCE 2 RODINA. Popište obrázky.

LEKCE 2 RODINA. Popište obrázky. 2 LEKCE 2 RODINA Popište obrázky. DIALOG ČÍSLO DIALOG ČÍSLO DIALOG ČÍSLO DIALOG ČÍSLO 36 MINIDIALOGY 2 Poslouchejte, opakujte podle nahrávky a pak nahlas čtěte. MINIDIALOGY Minidialog 1 A: Dobrou chuť.

Více