ZPRAVODAJ FARNÍ CHARITY U P.M.R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ FARNÍ CHARITY U P.M.R."

Transkript

1 V sobotu před Květnou nedělí dne 12. dubna 2014 v 15 hod se koná Křížová cesta v Památníku obětem zla na zahradě Hrušků v Plzni - Doudlevcích. Autobus pro účastníky odjíždí ve hod. od kostela P.M.Růžencové na Jiráskově nám.autobus bude přistaven ve hod. K dopravě lze použít i linkový autobus č. 30 a vystoupit na zastávce u Tyršova mostu. ZPRAVODAJ FARNÍ CHARITY U P.M.R. V pondělí dne 14.dubna 2014 v hod. se naše farní charita zúčastní pravidelné mše sv. v Hospicu sv. Lazara ve Sladkovského ul. 66. Předtím (ve 14 hodin) navštívíme obyvatele hospice a předáme jim malé dárky, abychom je potěšili před nadcházejícími Velikonocemi. Dále navštívíme obdobně v témž týdnu v úterý 15.dubna 2014 v 10 hod.obyvatele Domova sv. Alžběty v Hlavanově ulici a ve středu 16. dubna 2014 v 15 hod. obyvatele Domova sv. Aloise v Hradišťské ulici. Je vítán každý, kdo se k nám chce připojit a navázat tak kontakt s obyvateli těchto domů, z nichž mnozí se cítí osamělí. Na velikonoční pondělí dne 21. dubna 2014 pořádá Farní charita u P.M. Růžencové pouť na Planiny do lesní kaple sv.vojtěcha u Nebílovského Borku. Poutní mši sv. v 15 hodin bude sloužit P.Martiš. Odjezd z Plzně autobusem ve 14 hodin od kostela P.M.Růžencové na Jiráskově nám. Autobus bude přistaven ve hodin.další zastávka bude u kostela sv. Jana Nepomuckého na Chodském náměstí, odtud odjezd ve hod. Pravděpodobný návrat v 17 hodin. Zpravodaj Farní charity u P.M.R. vychází nepravidelně, vydává Římskokatolická farnost Panny Marie Růžencové Plzeň-Slovany, Jiráskovo náměstí 30, Plzeň, telefon , web: Zde také vychází v elektronické podobě. Grafické zpracování : Jaroslav Grim. Tisk Ing. Jiří Brouček. POUZE PRO VNITŘNÍ POTŘEBU NEPRODEJNÉ! Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit nebo upravit. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Milí farníci! V září 2013 přestal vycházet náš farní časopis O nás pro nás. Redakce tohoto časopisu z nedostatku příspěvků a z různých projevů usoudila, že není důvod časopis dále vydávat, protože o něj není ve farnosti zájem. Nemyslím, že to bylo dobré rozhodnutí a osobně mě to mrzí. Naše farní charita měla v tomto časopisu vždy prostor pro informaci farníků o našich aktivitách i městských charitních akcích. Dáváme sice tyto informace na naši nástěnku v předsíni kostela, do ohlášek a na internet, ale ne každý farník má dobrý sluch i zrak, příp. internet, aby si tyto informace zapamatoval. Není nad to, když si může tiskovinu s informacemi vzít domů a prostudovat ji v klidu. Proto jsem se domluvila s redakcí ONPN, že z charitních příspěvků z poslední doby, sestavíme časopis, který jsme nazvali Zpravodaj Farní charity u Panny Marie Růžencové. V podtitulu má slovíčko občasník. Charitní občasník, který držíte v ruce, obsahuje informaci o našich adoptivních dětech v Bolívii, přehled akcí farní charity v roce 2013 přehled příjmů a výdajů farní charity v roce 2013 nejbližší akce farní charity (duben 2014) Marta Ovsjannikova 16 1

2 Informace o bolivijských dětech, na které naše farní charita přispívá. Naše farní charita od roku 2004 v rámci projektu Adopce na dálku přispívá z Vašich darů na vzdělání dvou bolivijských dětí, dívky Arcelie Semo Moye (letos 20 let) a chlapce Ariela Noe Arias (letos 19 let). Roční příspěvek činí 7000,-Kč na jedno dítě. Oba studovali na střední škole, Arcelie v San José del Cavitu a Ariel v Trinidadu. V prosinci roku 2012 dělali oba maturitu. Arcelie nám poslala kopii maturitního vysvědčení, ze kterého vyplývá, že maturitu složila úspěšně a že pokračuje ve studiu na universitě v San Ignacio de Mojos. Z Arielova maturitního vysvědčení, které nám také poslal je jasné, že neprospěl. Měl z některých předmětů známku menší než 35, což je hranice na postup. V Bolívii jsou známky od 1 do 100. Čím vyšší známka, tím lepší. Ve vysvětlujícím dopise z ledna 2013 píše, že to bylo zaviněno finanční situací. Otec dostával jen základní mzdu a tak Ariel při studiu pracoval, aby přispěl do rodinného rozpočtu. Takže neprospěl a musel opakovat ročník. Jak jsme se dozvěděli od naší koordinátorky Adopce na dálku, v prosinci 2013 úspěšně složil maturitu. Pokud půjde na universitu, budeme ho i nadále podporovat. Přikládám poslední dopisy obou dětí a několik fotografií. Ty dopisy patří vám všem, kteří naší charitě přispíváte. Všem zaplať Pán Bůh. San José del Cavitu 30. března 2012 Drahá a vážená kmotřičko, Bůh náš Stvořitel ať na Vás vylije své požehnání a naplní láskou a radostí celou Vaši rodinu a obzvláště Vás a Vašeho manžela a dopřeje Vám mnoho, ale mnoho úspěchů ve Vaší každodenní práci. Já, Vaše kmotřenka Arcelia, se nacházím zdravá po boku své maminky a svých bratříčků Darlyho a Leandra. Díky Bohu se máme všichni dobře, jsem tak šťastná se svojí rodinou, kamarády a kamarádkami, kteří mě tady v komunitě obklopují. 2 Arcelia Semo V celé republice se vybralo do kasiček ,- Kč. leden Aktivní účast na celostátně vyhlášené Tříkrálové sbírce Z naší farnosti koledovalo za městský obvod Slovany 10 skupinek, kteří vybírali do 14ti kasiček. Výtěžek ze 14ti kasiček za naši farnost byl ,- Kč. Dále za tento obvod koledovalo ještě 5 koledníků. Výtěžek z 19ti kasiček za obvod Slovany byl ,- Kč. V celé Plzni se vybralo do kasiček cca ,- Kč. V celé plzeňské diecézi se vybralo do kasiček cca ,- Kč V celé republice se vybralo do kasiček cca ,-Kč. celoročně - Pokračování v projektu Adopce na dálku. V současné době přispíváme na vzdělání bolivijské dívky jménem Arcelia Semo Moye a bolivijského chlapce jménem Ariel Noe Arias. V Bolivii končí školní rok okolo Vánoc. Arcelia o Vánocích 2012 úspěšně složila maturitu, pokračovala na universitě a v prosinci 2013 napsala, že úspěšně zvládla první ročník. Ariel z rodinných důvodů o Vánocích 2012 maturitu nesložil a letos opakoval maturitní ročník. Očekáváme zprávy, jak byl úspěšný. - Uspořádání posezení s názvem Čaj o třetí každou první neděli v měsíci v 15 hodin v sále kláštera. Kromě občerstvení se účastníkům dostane i zajímavých přednášek na duchovní, historická nebo zeměpisná témata. Čaj o třetí se konal do prázdnin 2013, kdy přednášel pan Ing. Václav Šlajs. Pak byla tato akce přerušena a její pokračování bude od února Zasílání finančních příspěvků z darů věřících naší farnosti na charitní akce doma i ve světě viz vyúčtování. Farní charita děkuje: - všem, kdo přinesli dárky, cukroví a ovoce na vánoční balíčky, - všem, kdo pomohli při balení a roznášení balíčků, - všem, kdo s námi navštívili klienty Hospice sv. Lazara, Domova sv. Alžběty a Domova sv. Aloise, - všem, kdo pomohli připravit vše pro návštěvu dětí ze Zbůchu, - všem, kdo přispěli do kasiček Tříkrálové sbírky, - všem, kdo se aktivně zúčastnili Tříkrálové sbírky jako koledníci. - Všem, kteří na charitním díle pracovali, ať už praktickou pomocí, finančně nebo modlitbou. Všem Zaplať Pán Bůh. Děkujeme také otcům a bratrům dominikánům za spolupráci a prostor, který nám poskytují pod střechou konventu. Srdečně zveme každého na naše pravidelné úterní schůzky od 17 do 19 hodin v sále vedle dominikánské knihovny.farní charita u P.M.Růžencové v Plzni 15

3 Přehled akcí Farní charity u P. M. Růžencové v Plzni v roce Modlitební shromáždění: březen - O postu. (P. Tomáš) listopad - O věčnosti. (P. Tomáš) Pouti: duben - Planiny, poutní mše svatá v kapli sv. Vojtěcha (P.Martiš) Další činnosti: leden - vánoční návštěva dětí z dětského domova ze Zbůchu v lednu 2013 v našem kostele březen - uspořádání Křížové cesty v postní době v Památníku obětem zla na zahradě Hrušků. - návštěva nemocných v Hospici sv. Lazara, obyvatel v Domově pokojného stáří sv. Alžběty v Hlavanově ulici a v Domově sv. Aloise v Hradišťské ulici v čase Velikonočním prosinec - návštěva nemocných v Hospici sv. Lazara v čase Vánočním - vánoční návštěva s nadílkou v Domově pokojného stáří sv. Alžběty v Hlavanově ulici a v Domově sv. Aloise v Hradišťské ulici. - obdarování potřebných lidí v naší farnosti balíčky s ovocem a vánočním cukrovím z darů našich farníků Účast na akcích dominikánů Plzeň: červen Účast na pouti do Vyššího Brodu, Kájova a Českých Budějovic. Protože již na poutě nejezdí tolik účastníků, aby naplnili autobus, jako to bývalo v devadesátých letech, uskutečnila se tato pouť pro zájemce v osobních autech. Vedoucí byl P.Augustin. V roce 2014 by chtěl uskutečnit pouť buď na Sázavu a do Kutné Hory nebo do Bohosudova a Oseka u Duchcova. Účast na akcích Městské charity Plzeň: leden Aktivní účast na celostátně vyhlášené Tříkrálové sbírce Z naší farnosti koledovalo za městský obvod Slovany 9 skupinek, kteří vybírali do 12ti kasiček. Výtěžek ze 12ti kasiček za naši farnost byl 75757,- Kč. Dále za tento obvod koledovalo ještě 5 koledníků. Výtěžek ze 17ti kasiček za obvod Slovany byl ,- Kč. V celé Plzni se vybralo do kasiček ,- Kč. V celé plzeňské diecézi se vybralo do kasiček ,- Kč 14 Kmotřičko, dostala jsem Váš dopis a také fotky a mám obrovskou radost. Když jsem to vše dostala a přečetla si Váš krásný dopis, cítila jsem v sobě velikou radost za vše, co pro mě obětujete, a děkuji Bohu, že mi dal takové štěstí mít kmotřičku jako Vy, tak dobrou, milou a hlavně laskavou. Hned jak jsem dostala Váš dopis, musela jsem Vám napsat, že jsem ho dostala a že mě naplnil radostí. Nyní jsem ve škole, kde jsme se opět setkali se spolužáky. Tento rok 2012 budu maturovat. Cítím se moc spokojená, že jsem zpátky ve škole spolu se svými spolužáky, všichni máme radost z celé komunity. Kmotřičko, nás maturujících je 7 studentů, čtyři chlapci a tři dívky. Napíši Vám jejich jména: Einar, Leonardo, Gabriel, Carlos, Norah, Claribel a Arcelia. Všichni si společně moc pomáháme s úkoly a i s ostatními aktivitami, které probíhají buď ve třídě, nebo venku, všechno nám jde dobře, sdílíme tak mezi sebou krásné věci. Od 12. do 19. března jsme slavili založení naší školy Vzdělávací jednotky Svatého Josefa del Cavitu a celé komunity. Byly založeny 19. března Své jméno má naše škola na počest svatého Josefa. Zároveň se ten den všude slaví Den otců. Ačkoliv je už pozdě (ale lepší pozdě než nikdy), chtěla bych ke Dni otců pogratulovat Vašemu manželovi Vladimírovi a popřát mu vše nejlepší a mnoho úspěchů v každodenní práci. A doufám, že tento den strávil šťastný po boku Vás všech. Kmotřičko, napíši Vám báseň věnovanou Vašemu manželovi. Trochu předběhnu a popřeji vše nejlepší i Vám ke Dnu matek, který se slaví 27. května. Zbývá sice ještě měsíc, ale přeji si, abyste ten den strávila moc šťastná a spokojená po boku svého manžela a příbuzných. A hlavně také popřejte za mě Vaší mamince. Protože maminka je se svými dětmi vždy a stále. Matka je to nejdůležitější v našich životech, protože vždy je po boku svých dětí. Ať tedy tento den strávíte moc šťastná, přeji Vám vše nejlepší, mnoho úspěchů v práci a ať Bůh požehná všechny dny Vašeho života, protože on je vždy v každém z nás. Kmotřičko, chtěla bych, abyste věděla, že Vás mám všechny moc ráda. Kmotřičko, tento rok budu studovat ještě víc, protože je to můj poslední rok, ale až vyjdu, budu studovat to, co si přeji. Chci být v životě někdo, abych mohla pomáhat své rodině a komunitě. Být profesionál a nezapomenout být někým, je v budoucnosti pro mě to nejdůležitější. Kmotřičko, chtěla bych Vám popřát mnoho radosti ke dni Vzkříšení našeho Pána a ať spokojeně strávíte celé Velikonoce. Ať tyto svátky strávíte co nejlépe s celou Vaší rodinou a ať Vás Bůh naplní svým velkým požehnáním, radostí a doprovází dnes i stále. Kmotřičko, nemám nic víc, co bych Vám řekla, tak se s Vámi rozloučím. Posílám Vám i celé Vaší rodině mnoho pozdravů, objetí. Moje rodina Vám posílá mnoho pozdravů. Mám Vás všechny moc ráda. Kmotřičko, báseň, kterou sem napíši, je věnovaná Vašemu manželovi ke Dni otců. 3

4 Mám tě ráda, tatínku 1. Otče Ty, který bdíš nad svými dětmi. Ty, který nám dáváš lásku a péči Od mala a jsi po našem boku. 2. Tati Ty jsi světlo, které nám svítí Na našich cestách. Jsi hvězda, která nás vede Po dobrých stezkách. 3. Tatínku Ty opatruješ naše sny. Dáváš nám všechnu svoji radost. Ty jsi naše štěstí. Já ti dávám svoji lásku Nejhlubší a pečuji o tebe, Tatínku. 4. Mám tě moc ráda, tatínku. Uctívám tě. Moc si tě vážím a miluji tě, tatínku. Tuto básničku jsem napsala sama ze své vlastní hlavy a doufám, že se Vám bude líbit, je věnovaná Vašemu manželovi. Kmotřičko, byla bych ráda, kdybyste mi napsala, až si ji přečtete. A řekla mi, jestli se Vám líbila. Udělá mi to velkou radost, protože jsem ji psala s láskou. Kmotřičko, znovu se s Vámi se všemi rozloučím. Ahoj, ahoj, ahoj. Mám Vás moc ráda, kmotřičko. S úctou Vaše kmotřenka Arcelia Semo San José del Cavitu, 15. srpna 2012 Vážená a drahá kmotřičko, ať Bůh, náš Stvořitel, dá své požehnání celé Vaší rodině. A obzvláště Vám a Vašemu manželovi přeji hodně úspěchu ve Vaší každodenní práci. Já i má maminka a sourozenci se zde máme dobře a jsme zdraví. Kmotřičko, jsem moc ráda, že Vám můžu psát tento dopis. Píši ho s velkou láskou a radostí. Co se týče mých studií, jsem na tom dobře, pouze v chemii a fyzice mám trochu horší známky, ale v tomto druhém trimestru se zlepšuji. Úkoly dělám 4 Příjmy a výdaje Farní charity u P.M.Růžencové v Plzni - rok 2013 Výdaje Příspěvek na misie do Indie (P.Med a jeho spolupracovníci) Příspěvek na pomoc po povodních v ČR přes DCH Příspěvek na pomoc po tajfunu na Filipinách přes DCH Příspěvek na Fond zrakově postižených (Lumen Christi) Příspěvek na konto Likvidace Lepry Příspěvek pro Hnutí pro život - pro nenarozené děti Příspěvek na Mezinár. křesť. solidaritu - vykupování otroků Příspěvek na charitní dům pro kněze ve Staré Boleslavi Příspěvek na vzdělání dvou adoptivních dětí v Bolivii Nájem za používání místnosti v klášteře (za 20 let) Pravidelný příspěvek Městské charitě Plzeň *) Příspěvek městské charitě na setkání koledníků TS 2013 Příspěvek městské charitě na setkání vozíčkářů Příspěvek na autobus na pouť na Planiny Příspěvek na autobus do Meditační zahrady v Doudlevcích Občerstvení pro děti ze Zbůchu při návštěvě v lednu 2013 Dary pro děti ze Zbůchu při návštěvě v lednu 2013 Květiny do Hospice sv. Lazara Dárky do Domova sv. Alžběty a sv. Aloise Vánoční balíčky pro potřebné (ovoce, čokoláda) Tácky, stužky a sáčky pro vánoční balíčky Pohledy Potřeby pro Tříkrálovou sbírku 2013 Ubrus na stůl do kláštera Květinové dary Kancelářské potřeby Mytí oken po malování v klášteře Sáčky na velikonoční dárky do Domova sv. Aloise Foto do Bolivie Poštovní známky Příspěvek na pohledy malované tělesně postiženými Kopírování Poštovné z balíčků a peněžních poukázek Výdaje celkem Příjmy z darů farníků úroky z našeho účtu u Komerční banky Příjmy celkem *) Všechny farní charity v Plzni odevzdávají každý měsíc část vybraných finančních prostředků Městské charitě Plzeň, jejíž jsou součástí. Tím přispívají na sociální střediska, která Městská charita provozuje. V Plzni jsou to tato zařízení: - Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Polední 11 - Osobní asistence pro zdravotně postižené Polední 11 - Tísňová péče Polední 11 - Domov sv Aloise - Hradišťská 30 = domov se zvláštním režimem - Domov sv. Františka Wenzigova 5 = Azylový dům, nízkoprahové denní centrum, noclehárny - Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 - Domov pro seniory sv. Jiří v Doubravce - Mohylová 92 Upozorňujeme všechny, jejichž dary farní charitě dosáhly během roku 2013 částky 1000,- Kč a více a jsou plátci daně, na možnost odpisu z daní. Vyžádejte si v tom případě u naší farní charity potvrzení o daru charitní organizaci ,00 Kč 2 000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 9 500,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 1 936,00 Kč 1 634,00 Kč 761,00 Kč 718,00 Kč 1 565,00 Kč 882,00 Kč 3 751,00 Kč 398,00 Kč 379,00 Kč 30,00 Kč 235,00 Kč 326,00 Kč 335,00 Kč 163,00 Kč 222,00 Kč 537,00 Kč 400,00 Kč 350,00 Kč 261,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 2,00 Kč ,00 Kč

5 A proto Vás nyní prosím, abyste mi odpustili. Pokud není, co jíst, nedá se ani studovat. Omlouvám se. Paní z charity mi řekla, že pokud se opozdím o rok, už mě nebudou moci podporovat přes Adopci na dálku a já bych ztratil Vaši podporu. Nechtěl bych, aby se to stalo, protože bych musel opět pracovat, abych mohl studovat. Prosím, odpusťte mi. Slibuji, že tento rok již odmaturuji. Pokud mi pomůžete, přísahám, že to zvládnu. Loučím se s Vámi. Mnoho pozdravů a objetí. Ariel Noe Arias Ariel jako zpěvák 12 Ariel s tatínkem a bratrem společně se svými spolužáky a navzájem si pomáháme. Moc mě to baví pracovat takto ve skupině, děláme tak věci do školy na další den a také nyní studuji výpočetní techniku. Postupně tomu začínám rozumět a moc mě tento předmět baví, můžu totiž tak objevit věci, které ještě nevím, a protože jsem teď v posledním ročníku, využívám vše, co můžu, protože vím, že na univerzitě to bude úplně jiné než na střední. Kmotřičko, stále sním, že budu mít práci, že budu v životě někdo, že budu mít lepší budoucnost, abych mohla pomáhat své rodině a těm, co mě zde v komunitě obklopují. A udělám vše, co můžu, abych toho dosáhla a cítila se šťastná. Ale jsem šťastná, protože mám maminku, která mi říká, co je dobré a co zlé a co mám dělat. A děkuji Bohu, že mi dal takovou maminku a přítelkyni, kterou mám vedle sebe. Vedle sebe mám také kamarádku a spolužačku, jmenuje se Norah. Děláme spolu úkoly a vše si říkáme. Také Bůh je v v našich srdcích a je všude, kam jdeme, a po všechny dny je v nás. Kmotřičko, jsem v pastorační skupině pro mladé, kde řešíme, co je třeba dělat, a také mluvíme o životě Ježíše a o tom, co pro nás udělal. Začínáme také chodit na misie do jednotlivých komunit a připravovat tam mše svaté. Každý víkend jdeme do každé komunity a vracíme se v neděli. Jsem moc ráda, že můžeme takto učit děti o životě Ježíše, aby nezapomněli, že Ježíš je to hlavní v našem životě. Slavnost naší komunity už je za námi, byla 20. července a všichni studenti jsme se účastnili různých tanců. Typický tanec naší komunity byl na výročí svatého Josefa a účastnili jsme se všichni. Bylo to moc krásné a radostné. Když jsem tančila, cítila jsem se moc pyšná, že jsem toho součástí. Všichni jsme si tak slavnost moc užili, šťastní a spokojení. Kmotřičko, cítím se moc šťastná, že Vám můžu psát. A ať je Bůh stále s Vámi a ať Panna Maria Guadalupská Vás stále provází a dá Vám své požehnání, stejně tak i Vaší rodině. Já zde v komunitě se za Vás budu stále modlit, abyste všichni byli zdraví a v pořádku. Nenapadá mě, co víc Vám říct, a tak Vám posíláme mnoho pozdravů pro Vás i celou Vaší rodinu. Vaše kmotřenka, která Vás má moc ráda, Arcelia Semo Moye San José de Cavitu 12. prosince 2012 Drahá kmotřičko, nejprve přijměte mé srdečné pozdravy a přání mnoha úspěchů ve všem, co děláte pro dobro své rodiny. Kmotřičko, jsem moc šťastná, že Vám můžu napsat, že mám již prázdniny, a říct Vám, že dnes 12. prosince jsem odmaturovala. Všechno šlo moc dobře, protože jsem zvládla absolvovat tento rok, ačkoliv v některých 5

6 předmětech jsem měla určité těžkosti a skoro je nemohla udělat, ale nakonec ano. Ale v ostatních předmětech mi to šlo a neměla jsem téměř žádné problémy. A takto jsem strávila tento rok, po boku svých sourozenců. A maminka ví, že moje maminka v nebi by se cítila moc pyšná a hrdá, že jsem odmaturovala. Všechny sny je třeba uskutečňovat. Tak jako já jsem teď dokončila střední školu. A nyní mi nezbývá než jít dál a pokračovat ve studiu, ale nyní již na univerzitě, aby se ze mě stal odborník, abych tak mohla pomáhat mamince a sourozencům. Můj vysněný obor, který chci studovat, je inženýrství. A kmotřičko, budu studovat a splním si sen být někdo a mít budoucnost, jak pro sebe, tak i pro svoji rodinu. A jsem moc šťastná, že půjdu studovat, že jsem se nenechala odradit. Maminka je moc pyšná, že jsem skončila střední školu. A já jí moc děkuji, že byla vždy při mně. V lednu ale již pojedu studovat, jelikož v komunitě potřebují pomoc nás sedmi studentů, kteří půjdeme studovat. Všichni jsme teď maturovali a zvládli to dobře. Všichni moji spolužáci jsou moc vděční svým rodičům, že jim tak pomáhali. Naši rodiče jsou na nás moc pyšní a já se také cítím moc šťastná a hrdá. A za hodně vděčím své mamince. Že mi pomáhala ve chvílích, když jsem se cítila sama, ale ona byla po mém boku. A já po jejím. A proto mi maminka říká, že musím pokračovat dále, že mi ještě chybí vystudovat nějaký obor a já jím říkám, že půjdu studovat, abych jim mohla pomáhat. Kmotřičko, ať Vás i Vaši rodinu letošní Vánoce naplní mírem a láskou a ať Dítě Ježíš zůstává vždy ve Vašich srdcích a přinese Vám mnoho radosti. Přeji Vám vše nejlepší, ať je strávíte spokojeně společně s Vaší rodinou. Maminka Vám posílá mnoho pozdravů. A také ať i Nový rok strávíte dobře. Naše rodina bude pohromadě jako vždy. Kmotřičko, s láskou se s Vámi loučím. Přijměte mnoho polibků a objetí ode mě i mé maminky. Ať Vás Bůh doprovází dnes i stále. S úctou Vaše kmotřenka Arcelia Semo San Ignacio de Mojos, 29. července 2013 Vážená kmotřičko, ať náš Bůh Vám i Vaší rodině dá své požehnání a mnoho úspěchů. Já i moje rodina se máme dobře a jsme v pořádku. Kmotřičko, právě jsem dostala Váš dopis a četla ho celá šťastná, zároveň mě ale velmi rozesmutnil, když jsem se dozvěděla, že jste ztratila svoji maminku. Stejně jsem se cítila, když jsem ztratila svoji maminku. Ale nyní jsem šťastná s mojí babičkou, strýčkem, sourozenci a bratranci. Kmotřičko, budu Vám vždy psát. Nyní v červenci zde byla slavnost naší komunity, den svatého Josefa. Byla jsem tam a bylo to moc krásné, se všemi těmi tanci, typickými pro naši komunitu. Toto bylo 20. července, velká slavnost naší vesnice. A potom 31. července bylo svatého Ignacia z Loyoly. Tento svátek též má svůj typický tanec se svým typickým průběhem, stejně jako všechny ostatní tance naší komunity. Kmotřičko, co se týče mých studií jsem na to celkem dobře, pouze v angličtině mám trochu problémy, ale ve druhém semestru se zlepším. V ostatních předmětech jsem na tom dobře a jsem moc šťastná, že mohu dále 6 Pro: Martu Ovsjannikovou 11 Trinidad,10. ledna 2013 Ahoj drahá kmotřičko, jak se máte? Doufám, že Vás Bůh chrání tak, jak ho prosím ve všech svých modlitbách, že žehná Vašemu domovu a celé Vaší rodině především v těchto dnech, kdy se slavil konec roku, ale i po všechny další dny. Ať dává radost, mír a lásku Vám, Vaší rodině i všem Vašim blízkým. Nejprve bych Vám chtěl napsat o své rodině. Momentálně jsme všichni v pořádku, ačkoliv nedávno jsme byli nemocní (chřipka). Nakazili jsme se jeden od druhého. Nejprve moji bratříčci. Jsou totiž děti a jejich tělo tolik nevydrží. Onemocněli vcelku těžce, což nás vyděsilo. Moji rodiče nemají peníze na léky, takže jsme museli jen doufat a modlit se, že se bratříčci uzdraví. Díky Bohu se uzdravili. Pak ale onemocněla moje sestra. Je ale silná a zdravá, a tak se také uzdravila, i když to chvíli trvalo. Poté se nakazili moji rodiče. Ti se ale uzdravili rychle. Následoval jsem já a můj bratr, ale zvládli jsme to dobře, protože jsme již skoro dospělí muži. Také bych Vám chtěl vyprávět o naší zemi. Zde v našem kraji (Beni) se momentálně žije a dýchá politikou. Hledá se totiž guvernér (nebo guvernérka), který by byl schopný náš kraj pozvednout. Před nějakým čas byl totiž náš guvernér propuštěn, protože se zjistilo, že kradl státní peníze. Proto se 21. ledna 2013 bude volit nový guvernér pro náš kraj. Existují čtyři kandidáti, ale ti nejlepší, kteří zaujímají zatím první a druhé místo, jsou muž a žena. Který z nich vyhraje, nevím, dám Vám vědět v dalším dopise. Dobře, změním téma moje studia. Nevím, jak Vám to říci, ale tedy Tento rok nebudu moci skládat závěrečné zkoušky, musím zůstat a jeden rok si zopakovat. Měli jsme totiž doma takové finanční problémy. Mnoho šéfů mého otce mu neplatilo jeho mzdu, ze které by se pokryly základní výdaje (elektřina, voda a další věci). Proto jsem se cítil povinen hledat si také práci. Našel jsem ji v jednom baru v malé restauraci kousek od nás. Takže jsem musel zároveň studovat i pracovat. V práci jsem byl obvykle od tří odpoledne do půl druhé, někdy půl třetí ráno. Škola mi začínala v sedm ráno. Proto jsem hodně úkolů odevzdával pozdě a náš třídní učitel mi to nepromíjel. Někdy mě v hodinách bolela hlava, oči a paže, takže jsem nemohl studovat. Ve třech volných hodinách, co jsem měl, jsem trochu odpočíval, abych mohl jít do práce. A když jsem se vrátil, snažil jsem se dělat si úkoly do školy, ale často jsem únavou usnul. A tak plynul čas a já nebyl schopen projít kurzem tak, jak jsem si představoval, a jít na univerzitu. Ale nyní to zvládnu. Navíc s penězi, co jsem si vydělal, jsem si mohl koupit motorku. Takže můžu teď dělat takové taxi a zároveň mi to pomáhá rychleji se přemísťovat a dostat se tak lépe k internetu, který potřebuji na školní úkoly.

7 Ariel Noe 10 Trinidad Ahoj drahá kmotřičko! Ať Bůh dá, a Vy i celá Vaše rodina, jste zdraví. Já jsem velmi šťastný, protože díky Vaší pomoci se nyní nacházím v posledním ročníku školy. Absolvujeme v prosinci, ale již nyní se v mém ročníku organizují různé aktivity na získání peněz na naše uniformy a slavnostní ukončení studia. Nyní máme asi 350 dolarů, přičemž potřebujeme 1500 dolarů, abychom mohli udělat naši slavnost a uniformy. Uniformy jsou nezbytné, abychom se mohli účastnit průvodu 6. srpna, což je v naší zemi výročí a všechny univerzity, gymnázia a školy musí vzdávat zemi úctu a každá z těchto institucí musí mít svůj charakteristický poznávací znak uniformu, která ji reprezentuje. Školu již tedy nyní téměř končím, i když nevím co pak studovat, protože mě baví matematika, astronomie, fyzika a trochu jazyky a hudba. Se školou jsem na tom dobře, protože díky Vaší pomoci jsem zvládl odevzdat úkoly, které jsme dostali. A teď pouze doufám, že budu mezi deseti nejlepšími žáky. Moje rodina je v pořádku. Moji bratříčci Leandro a Leonardo již také nastoupili do školy, kam chodím i já, a nyní již se učí. Na druhou stranu můj otec je stále bez zaměstnání a stále nachází jen práce, které trvají tak tři týdny nebo i třeba jeden den. Před nedávnem pomáhal na stavbě mostu, který spadl, v jednom malém parku, který se jmenoval Park Mokřina. Všichni ostatní v rodině jsou v pořádku, ačkoliv také před nedávnem jsme byli všichni nemocní. Ta nemoc se jmenuje horečka dengue a způsobuje bolesti hlavy, horečku, bolest celého těla. Trvalo dva týdny, než jsme se všichni uzdravili. Loučím se s Vámi s mnoha pozdravy, požehnáními, objetími a polibky. A doufám, že se opatrujete. A ať Vám Bůh žehná dnes i navždy. Ahoj. Posílám Vám jednu svoji fotografii z pěvecké soutěže na naší škole, které jsem se zúčastnil a znovu vyhrál. Ahoj. Ariel Noe pokračovat ve studiu. Kmotřičko, když jsem se zapsala na univerzitu, prošla jsem zkouškami, nemůžu to vzdát. Nyní tedy studuji na Institutu technologie Arajijrijana Víra a Radost, jako obor mám Informační systémy. V tomto oboru jsou různé předměty. Matematika pro počítače, angličtina, ignaciano, historie různých společností, programování, operační systémy, aplikovaná informatika, hardware. Toto jsou mé nové předměty. Kmotřičko, jsem tak šťastná, že Vám mohu odpovědět na Vaše otázky z dopisu. Vdaná žena nosí květinu za pravým uchem, svobodná za levým. Stejné je to, když je dívka zasnoubená. To pak má květinu za pravým uchem. Nezasnoubená pak za uchem levým. To je, kmotřičko, to, co vím. V roce 2012 se můj strýc ženil civilně i v kostele, tam byli požehnáni otcem. Mají čtyři děti, tři chlapce a jednu dívku. Jmenují se Javier, Jose Antonio, Maria Esther a Douglas Nilo. Javier je z nich nejstarší. Jsou to moji bratranci a sestřenice. Můj strýc se jmenuje Nemecio, jeho žena Sarah. Dalšími dětmi mé babičky jsou Felix a Angelica. Moje babička, která se nám stala naší druhou matkou, je ta, co se o nás stará a všem nám radí. A za to jí máme moc rádi. Jsme všichni jedna rodina. Šťastná rodina. Já i moji strýcové a tety se o ni také staráme, protože už není nejmladší. Je jí 66 let. Je to veliké štěstí, že mám ve svém životě lidi, se kterými se máme tak rádi. Vás mám též moc ráda, ačkoliv jsem Vás neviděla. Mám moc ráda Vás i Vašeho muže Vladimíra. Kéž je Bůh vždy ve Vašich srdcích a ať požehná každou minutu Vašeho života. Kmotřičko, cítím se moc pyšná, že Vám mohu toto všechno psát. A budu Vám psát i vše další, co se stane. Nyní již ale nemám nic dalšího, co bych Vám napsala. Celá naše rodina Vám posílá mnoho pozdravů. Též přijměte mnoho pozdravů a objetí ode mne. S láskou se s Vámi loučí Vaše kmotřenka, která Vás má moc ráda. S úctou Arcelia Semo Moye San Ignacio de Mojos, 11. prosince 2013 Drahá kmotřičko, ať Bůh, náš Stvořitel vylije na celou Vaši rodinu své požehnání a ať k Vám dorazí mé srdečné pozdravy. Též Vám přeji mnoho úspěchů ve Vaší každodenní práci. Kmotřičko, jsem moc ráda, že Vám můžu psát. A ještě více mě těší, že jsem letos zvládla první rok svých studií. Obor, který studuji, se jmenuje Informační systémy. A ačkoliv to bylo trochu složité, všechno jsem zvládla, takže 7

8 takže příští rok postupuji do druhého ročníku. Již se moc těším na vše, co mě dál na studiích čeká. Kmotřičko, chci Vám popřát krásné Vánoce. Je to den, kdy se dítě Ježíš narodí v srdcích nás všech a přinese nám mnoho radosti a lásky. Přeji Vám všechno nejlepší na celém světě, ať Vám dítě Ježíš přinese do Vaší rodiny lásku a mír a ať jste celý příští rok šťastná. Kéž Vám Bůh žehná a provází Vás po všechny dny a ať tyto Vánoce strávíte šťastná a spokojená po boku své rodiny. Šťastné Vánoce a nový rok, kmotřičko! S láskou se s Vámi loučím a posílám Vám mnoho objetí. Moje rodina Vám také přeje krásné Vánoce. Mám Vás ráda. S pozdravem Arcelia Semo Moye Arceliina babička Pozn.: Arceliina maminka zemřela a o Arcelii se stará její babička, kterou ona v dopisech nazývá maminkou. Arcelia se sestrou 8 9

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování CHARITNÍLISTY ročník1číslo2duben 2008 Putování Rodíme se jako malá bezbranná holátka. Na čas jsme ukryti v maminčině náručí, pak nás tatínek vede za ruku do světa, chvíli v něm běžíme sami, pakpokudmožnosněkým,akdyžsetovydaří,také

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY

Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY Láska se otvírá univerzální sluïbû a vede nás k nasazení úãinné lásky vûãi konkrétnímu ãlovûku. Jan Pavel II. Pán Ježíš často vyhledával samotu v níž rozmlouval

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Žákovský dotazník. 8. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1

Žákovský dotazník. 8. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 Žákovský dotazník 8. ročník Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 International Association for the Evaluation of Educational

Více

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače.

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače. Celá dnešní hodina byla věnována evaluaci kurzu někteří klienti svá hodnocení nadiktovali, někteří je dokázali napsat sami většinou ve wordu, někteří zvládli i sami poslat emailem: Tito klienti svá hodnocení

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 4 květen červen 2009 Zástupci olomouckých Charit na Ukrajině Od 18. do 25. 5. 2009 měli možnost ředitelé, nebo jejich zástupci a pastorační asistenti,

Více

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE Test 4 (lekce 10, 11, 12).../ze 100 bodů 1. Poslouchejte text. Zatrhněte, co je/není pravda. 8 bodů 1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE 2. Jana měla špatnou dovolenou. ANO NE 3.

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 4 číslo 10 říjen 2011 POUŤ DO ŠTÍPY

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 4 číslo 10 říjen 2011 POUŤ DO ŠTÍPY CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 4 číslo 10 říjen 2011 POUŤ DO ŠTÍPY Dne 22. září uspořádala Charita Nový Hrozenkov pouť pro seniory, tentokrát do méně navštěvovaného, ale velmi pěkného mariánského

Více

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Cíl sdružení Cílem činnosti je vytvoření podmínek pro rozvoj talentu dětí a mládeže, ochrana dětí

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Principy vyhodnocování Vyhodnocování je založeno na informacích/znalostech - vývoj dítěte, teorie citové vazby, podpůrné faktory, rizikové

Více

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-27 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 5 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

pískovaný celopísek jen text (negativ) (pozitiv) Pískování na láhev vína: + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání:

pískovaný celopísek jen text (negativ) (pozitiv) Pískování na láhev vína: + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání: Pískování na láhev vína: 149,- Kč + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání: 199,- Kč (vlastní obrázek, vlastní delší texty) + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ze Slovanu 2013/2014 VÁNOCE OČIMA ŽÁKŮ Matyáš Třasoň, IX. B ŠTĚDRÝ VEČER U NÁS DOMA Letos stejně jako loni začínáme na hřbitově. Dáme věnce, svíčky na hrob, modlíme se jenom

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Naši zahraniční partneři: Základní škola ze španělské Zaragozy. Základní škola z polského města Tychy. Základní

Více

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy:

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy: Koncepce školy pro období 2014-2017 Obecná charakteristika školy: KZŠ v Uherském Brodě vznikla z iniciativy věřících rodičů města a děkana P. Františka Krále jako alternativa pro výchovu dětí v městských

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Příprava na přijímací pohovor

Příprava na přijímací pohovor JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 3 Obsah pracovních listů Úkoly a cvičení 2-5 Důležité fráze a

Více

Stěhuji se. Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova

Stěhuji se. Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova Stěhuji se Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova Vzkaz dětem Tato knížka je tvoje. Kresli a zapisuj si do ní vše, co tě napadne a na co se chceš zeptat. Vzkaz rodičům a

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013 Sdružení evangelické mládeže v České republice Jungmannova 9 110 00 Praha 1 info@semcr.cz http://semcr.cz/ IČ: 270 31 225 číslo účtu: 2700382555/2010 LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU Strmilov 7.

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

VEDLEJŠÍ VĚTY 3 Autor: Katka Česalová Datum: 24. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník

VEDLEJŠÍ VĚTY 3 Autor: Katka Česalová Datum: 24. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník VEDLEJŠÍ VĚTY 3 Autor: Katka Česalová Datum: 24. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz Učit lze

Více

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1 L É T O 2 0 1 1 Park Pravíkov Novinky, aktuální dění, postřehy a plány kolem Parku Pravíkov Máme Park! Podařilo se! orem! Velké díky všem, kteří nám drželi palce! S radostí vám můžeme oznámit, že máme

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

Z D I V A VELIKONOCE 2013

Z D I V A VELIKONOCE 2013 1 Z D I V A VELIKONOCE 2013 Slavnost Božího milosrdenství Na první neděli po Velikonocích připadá svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. dne 30. dubna 2000,

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Ahoj, milí čtenáři, vítejte u 18. vydání našich Deváťáckých novin. Tentokrát se dozvíte o dění ve škole i mimo ni v období od 12. do 25. května. Toto číslo pro vás připravili: Filip, Yveta, Martin

Více

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném Welcome Letter [Czech] Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném [stupeň nebo druh studia] [jméno učitele] Účelem tohoto dopisu je přivítat Vašeho syna nebo dceru do naší třídy. Chtěli bychom, abyste Vy i Vaše

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 2 ÚVODEM V Bwindi, kde jsme začínali, se počet podporovaných dětí na základní škole ustálil na šedesátipěti. K tomu musíme přidat studenty na středních školách, v roce 2008 jich bylo

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE t Dobrovolnictví má v Prachaticích mnoho podob (sbírky, návštěvy, spolupráce s organizacemi, pomoc při odstraňování škod, pomoc společnosti). Zdravé

Více

Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list

Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list aktivační cvičení - cvičný test práce s tabulí a sešitem - příbuzenské svazky pokrevní nebo manželské, diagram příbuznosti práce s tabulí - pokrevní příbuznost

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Vánoční přání Venku padá první vločka, kdo si počká, ten se dočká. Zas tu máme

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ 2 V souladu s novými platnými zákony o neziskových organizacích

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro rodiče

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro rodiče KIDSCREEN-52 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro rodiče Page 1 of 7 Datum: Měsíc Rok Milí rodiče, Jak se daří vašemu dítěti? Jak se cítí? To je to, co bychom se od vás rádi dověděli. Prosíme

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie Slovo kněze Legenda Aurea na Narození Panny Marie Na jedné faře žil ve vší počestnosti kněz, který neznal žádnou jinou mši než cti Panny Marie, a tu horlivě sloužil. Udali ho u biskupa a ten si ho spěšně

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více