Radniční list. Starostův sloupek. Ostatky světce vybízejí k odvaze a statečnosti. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 5 (květen 2013)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radniční list. Starostův sloupek. Ostatky světce vybízejí k odvaze a statečnosti. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 5 (květen 2013)"

Transkript

1 Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XV. ročník, číslo 5 (květen 2013) Starostův sloupek Zima snad už definitivně skončila. Jarní úklid jsme kvůli její neoblomnosti a vytrvalosti během března i dubna několikrát započali, abychom ho vzápětí po nových sněhových nadílkách opět přerušili a později na stejném místě začali znovu. Ze stejného důvodu jsme museli posunout započetí několika investičních akcí. V květnu se jich rozběhne najednou celá řada. Již se pracuje na dokončení rekonstrukce ulice Rumpálova i v ulicích U Studánky a Chelčického. Rekonstrukce ulice U Stadionu započne až po schválení dofinancování chybějící částky zastupitelstvem. Pokud nenastane něco nepředvídaného, měla by její rekonstrukce začít v červnu. Postupně se začne pracovat na dalších rekonstrukcích a zateplení bytových domů v ulicích Ševčíkova a Nebahovská i dalších, na vybudování chodníku do průmyslové zóny nebo na opravách chodníků v ulicích Hradební a Za Baštou. Dobrou zprávou jsou i úspěšně vyřízené žádosti o dotace. Kromě tolik diskutované dotace na hřiště pro bruslení a hokejbal nám byly schváleny dotace na zateplení dvou budov mateřských školek, na recyklační dvůr i rekonstrukci tenisových kurtů v areálu sportovního zařízení. Tento rok bude na investice v našem městě skutečně bohatý. Předem se omlouvám za nějaké to omezení, která s nimi logicky souvisejí. Určitě bychom neměli zapomenout na významné události v nadcházejícím měsíci. Oslavy osvobození budou opět spojeny s příjezdem veteránů v podobě historické vojenské techniky na Velké náměstí. V letošním roce započne cyklistická sezona v jižních Čechách právě v našem městě, a to akcí Na kole Šumavou do renesančních Prachatic. Nezapomeňme také na to, že máj je lásky čas, jak o něm psal Karel Hynek Mácha. Hezký květen Ing. Martin Malý Biskup Jiří Paďour uložil ostatky papeže Jana Pavla II. do kříže v hospicové kapli v Prachaticích. Foto Bohumír Džubej Ostatky světce vybízejí k odvaze a statečnosti Biskup českobudějovické diecéze Jiří Paďour umístil při mši svaté 5. dubna 2013 ostatky papeže Jana Pavla II. do kříže v kapli hospice sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích. Rozměrově se jedná o drobnou záležitost, o kapku krve na plátýnku, které je zatavené ve skleněné baňce a uložené v malém pozlaceném relikviářku o průměru zhruba šest centimetrů (viz snímek ve výřezu). Zajímavostí je, že kromě truhláře Pavla Konvičného se na přípravě pro umístění podílel vitrážista z Tábora. Když se dozvěděl, že prachatický hospic získal ostatky oblíbeného papeže, kontaktoval vedení hospice s tím, že by si pokládal za čest dobrovolnicky je zakrýt vhodnou vitráží. A jeho přání se mu splnilo. Podle českobudějovického biskupa spočinul relikviář na správném místě: Jsem rád, že jsem mohl umístit ostatky Jana Pavla II. uctivě v této kapli, poněvadž hospic je skutečně obdivuhodné zařízení, kde personál jedinečným způsobem pečuje o důstojnost člověka v jeho finálním stavu. Pocity biskupa Jiřího Paďoura v kapli zasvěcené papeži Janu Pavlu II. umocnil fakt, že tak významná událost se odehrála pouhý den po jeho sedmdesátých narozeninách. Je to pro mě mimořádný dárek, pronesl. Slavnostního uložení ostatků Jana Pavla II. se kromě kněží, sester boromejek a zaměstnanců hospice zúčastnili také věřící, kteří projevovali sympatie s velkým polským papežem. Jsem křesťanka, ale moc do kostela nechodím. Jan Pavel II. mi přirostl k srdci, proto jsem tady, zdůvodnila Marie Bednárová. Lepšího ochránce si prachatický hospic nemohl přát, shodla se s českobudějovickým biskupem paní Anna. Na mše do hospicové kaple chodí pravidelně. Svatého otce Jana Pavla II. jsem milovala. Vzpomínám na něj s velikou láskou. Je pro nás ctí, že můžeme v Prachaticích mít jeho ostatky. Za významnou poctu pro Prachatice považuje relikviář s kapkou krve blahoslaveného Jana Pavla II. pater Petr Antoš. Bude nás provázet svou milostí a požehnáním. Bude to jistě velká věc pro hospic, pro Prachatice i pro komunitu sester boromejek. Ředitel hospice sv. Jana Nepomuka Neumanna Robert Huneš označil Jana Pavla II. za Božího sympaťáka. Byl to veliký papež, sympatický papež. Pro nás má ještě další rozměr vzhledem k zaměření hospicové péče, věnujeme se těžce nemocným a umírajícím. On nám přece překrásně ukázal, jak se nese bolest, utrpení a ve finále i umírání. Až do konce dní si zachoval odvahu, statečnost a byť byl jeho fyzický život slabý, jeho duchovní život a příklad pro svět byl velmi energický. Žijeme v době moderních technologií, takže reakce na tuto významnou událost přicházely do prachatického hospice také y a na facebook. Robert Huneš označil sdělení vesměs za úžasná a nádherná. Asi nejvíc ho zasáhl text Mileny Černé, ředitelky Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, která napsala: Copak asi řekli Karlu IV., když přivezl rámě svatého Víta do Prahy? Gratulujeme? Kdepak. Spíše v bázni poklekáme. Ostatky světce, který svým životem ukázal světu, jak se nese kříž a těžká nemoc, mohou uctít věřící a poutníci v kapli hospice při pravidelných bohoslužbách každé pondělí odpoledne. Jiné termíny jsou možné po telefonické či ové dohodě. Václav Malina

2 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky a předseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti a také bývalý starosta města Prachatice Jan Bauer uspořádali ve dnech dubna 2013 v sále Národního domu v Prachaticích setkání delegací výborů pro evropské záležitosti parlamentů zemí Visegrádské čtyřky (V4). Hosty zasedání srdečně přivítal starosta města Martin Malý. Jednání zástupců Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky se v tomto formátu koná pravidelně jedenkrát za půl roku, přičemž jednotlivé země se střídají v hostitelské roli. Cílem těchto S podporou Evropské unie se počátkem dubna v Prachaticích uskutečnila mezinárodní konference na téma Poskytování sociálních služeb v českých a bavorských zařízeních. Na konferenci se sešla stovka účastníků a přednášela na ní řada odborníků. Zúčastnilo se jí mnoho hostů v čele s náměstkyní hejtmana Jihočeského kraje Ivanou Stráskou, starostou města Prachatice Martinem Malým a radní Andreou Tajanovskou, kteří nad konferencí převzali společně záštitu. Daniela Lusková (na fotografii s německými kolegy) z Ministerstva práce a sociálních věcí se zaměřila na financování sociálních služeb v ČR, což je i pro prachatické služby velmi aktuální téma. V sobotu 6. dubna zavítala do Prachatic skupina turistů z německého Salzwegu. Tato obec leží v Dolním Bavorsku nedaleko Pasova. Padesátičlennou skupinu návštěvníků v čele se starostou Salzwegu Horstem Wipplingerem uvítal starosta města Martin Malý v Radničním sále. Hostům přiblížil historii i současné dění ve městě. Opomenuta nebyla ani otázka ochrany památek. Po zajímavém a poutavém povídání přišla na řadu přednáška Františka Kubů z Prachatického muzea o historii Zlaté stezky, o jejím významu a výzkumech, které se po dlouhá léta na této obchodní trase prováděly. Zvídavé dotazy přítomných hostů potvrdily, že obě témata byla velice zajímavá. Ani nepřízeň aprílového počasí neodradila turisty, aby si prohlédli město a zavítali do Prachatického muzea. Akci pořádala obec Salzweg v rámci Kulturních týdnů pod heslem Dolní Bavorsko jižní Čechy. Přítomen byl také zástupce Passauer Neue Presse, který bude o exkurzi informovat na druhé straně hranice. Mgr. Lenka Houšková vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu Radniční list Ohlédnutí za jednáním Visegrádské čtyřky v Prachaticích Jan Bauer uvítal v Prachaticích také předsedu evropského výboru polského senátu Edmunda Wittbrodta. jednání je otevřená diskuse o aktuálních evropských tématech a hledání společných pozic k nim. Konkrétně v Prachaticích se jednalo o problematice demokratické legitimity v evropském rozhodovacím procesu a o roli národních parlamentů členských zemí EU v něm. K tomuto tématu vystoupil státní tajemník pro evropské záležitosti Úřadu vlády Vojtěch Belling. Druhým hlavním tématem byla energetická politika a bezpečnost v kontextu zemí V4. K tomuto tématu vystoupil ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. V návaznosti na jeho vystoupení si účastníci prachatické schůzky prohlédli zařízení Jaderné elektrárny Temelín. Visegrádská čtyřka je neoficiálním označením čtyř postkomunistických zemí ve střední Evropě (ČR, Maďarska, Polska a Slovenska). Původně se skupina těchto zemí nazývala Visegrádská trojka, čtyřka je až důsledkem rozdělení česko-slovenské federace v roce Seskupení získalo svůj název během setkání prezidenta ČSFR Václava Havla, premiéra Maďarska Józsefa Antalla a prezidenta Polska Lecha Wałęsy v severomaďarském městě Visegrád 15. února Na tomto setkání politikové podepsali deklaraci blízké spolupráce tří (čtyř) středoevropských zemí na jejich cestě k evropské integraci. Po zhroucení komunistického režimu byla kooperace mezi zeměmi důležitá pro jejich přechod od totalitárního systému ke svobodné, pluralitní a demokratické společnosti. Po přijetí zemí skupiny V4 do Evropské unie v roce 2004 výrazně vzrostly zahraničně-politické aktivity Visegrádské čtyřky. Skupina se zaměřila na prosazování spolupráce a stability v širším regionu Střední Evropy. Jiřina Dolejšková odbor kultury, školství a cestovního ruchu MěÚ Na mezinárodní konferenci přednášela radní i ředitel hospice O kvalitě poskytování sociální péče hovořila Andrea Tajanovská, sociální služby Jihočeského kraje přiblížil vedoucí odboru krajského úřadu Petr Studenovský. Velmi zajímavou přednášku, ostatně jako vždy, měl ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích Robert Huneš. Rovněž vystoupení bavorských přednášejících o paliativní péči, o systému vzdělávání či financování služeb v Německu měla odezvu. Konferenci doplnilo vystoupení prachatických seniorů s country tanci a výstava fotografií z činnosti neziskových organizací a z oblasti sociálních služeb na Prachaticku, bonusem všem pak prohlídka hospice a Domova seniorů Mistra Křišťana. Hanka Rabenhaputová Prachatice přitahují zahraniční turisty svou historií strana 2 květen 2013

3 Na slovíčko... Radniční list s Janem Bauerem, předsedou výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Při setkání Visegrádské čtyřky v Prachaticích mnohokrát zazněla otázka, zda mají v Evropské unii rozhodovat lidmi volení politici, nebo anonymní úředníci bez mandátu a odpovědnosti za svá rozhodnutí. Jaký je váš názor? Je to vážný problém, protože odcizení virtuálního života v bruselských sklenicích od reálných problémů třeba jihočeského venkova dosahuje někdy nevídaných rozměrů. Hlasy demokraticky volených zástupců národních parlamentů by měly být v evropském parlamentu slyšet víc než dosud. Není možné, aby vlivní zákulisní úředníci zásadně ovlivňovali přípravu i konečnou podobu podkladů pro vrcholné summity státníků, nevyjímaje podobu politických směrnic, které se tváří jako technické normy. Posílení pozice národních parlamentů a návrat rozhodovacích pravomocí na národní úroveň může být cestou, jak povzbudit nevalnou pověst bruselských institucí. Kromě shody na tom, že byrokraté v unii válcují demokraty, jste deklarovali obhajobu národních zájmů v oblasti energetiky. Energetika je dnes v Evropě jednou z klíčových oblastí ekonomiky. Společný postup je takový, že ne Evropská unie, ne Evropská komise, ale především Česká republika, Polsko, Slovensko nebo Maďarsko si mají právo určovat, jakým způsobem budou tvořit energetický mix. To znamená, jestli budou vyrábět elektřinu z jádra, prostřednictvím fotovoltaických elektráren nebo prostřednictvím plynu. Je to jejich bytostné rozhodnutí a mělo by to být jejich bytostné, suverénní rozhodnutí i v budoucnu. Země Visegrádské čtyřky mají při hlasování v evropské radě stejnou sílu jako Francie a Německo dohromady a platí, že je řada věcí, které země V4 spojují. (vam) Město Prachatice prožije 28. května 2013 velký den. Slavnostní vernisáží, která se uskuteční v Radničním sále a sklepích Staré radnice, uvede starosta Martin Malý za přítomnosti guvernéra České národní banky Miroslava Singera na trh zlatou minci. V roce 2011 Česká národní banka vypsala anonymní soutěž na vydání zlaté mince s tématem Mosty připomínající technické památky z různých českých a moravských regionů. Soutěže se zúčastnilo 22 výtvarníků, kteří do soutěže předložili 36 návrhů. Předložené návrhy hodnotila komise pro posuzování návrhů na české peníze za přítomnosti stálé odborné poradkyně pro cyklus Mosty Evy Dvořákové z Národního památkového ústavu. Návrh mince měl obsahovat zemské znaky, které se řídí přísnými heraldickými zásadami s uvedením letopočtu dražby, a to letošním rokem První cenu získal návrh Miroslava Hrice díky výjimečně kvalitnímu ztvárnění dřevěného mostu zvaného rechle v Lenoře. Bankovní rada rozhodla o realizaci mince a ražbu mince podpořila. Mince bude ražena ze zlata o ryzosti 999,9. Její průměr bude 28 mm a hrubá hmotnost 15,55 g. Ražena bude ve špičkové kvalitě, u níž zvlášť vynikne vrcholný lesk i v drobných ploškách proti matovému reliéfu. Jistě přinese radost nejen vášnivým sběratelům. Jiřina Dolejšková, odbor kultury, školství a CR Na pracovní návštěvu přijel do Prachatic 22. března 2013 ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. Nejprve se setkal s poslancem Janem Bauerem. V dopoledních hodinách zavítal do prachatického gymnázia, kde besedoval se studenty čtvrtých ročníků. Ministr hovořil mimo jiné o české ekonomice, o exportu, ale také o sestavování státního rozpočtu. Prostor byl i na dotazy studentů, které se týkaly ukládání jaderného odpadu, dostavby Temelína, evropských dotací či podpory studia na technických oborech. Při pracovním obědě se členy hospodářské komory ministr vyslechl od podnikatelů, s jakými problémy se potýkají. Jedná se například o přílišnou státní byrokracii nebo zneužívání nemocenské. Ministr s podnikateli dále diskutoval o možných změnách, které by podnikání usnadnily. V odpoledních hodinách ministr zamířil nejprve do firmy ODYS. Další firmou, kterou květen 2013 Guvernér představí v Prachaticích rechle z Lenory na minci ze zlata Rechle v Lenoře volají po opravě. Loni jsme dokončili projekt na opravu rechlí, potřebujeme na ni přibližně tři miliony korun. Hledáme vhodnou dotaci, informoval místostarosta Lenory Antonín Chrapan. Dílo, které sloužilo při plavení dřeva, bude nutné při rekonstrukci celé rozebrat. Prostřední pilíř je taky narušený, takže bude nutná injektáž. Beton se bude stříkat dovnitř, do pilíře, popsal A. Chrapan s tím, že díky propagaci na nové minci by rechle mohly mít větší šanci na získání financí. Text a foto Václav Malina Ministr průmyslu debatoval se studenty i s podnikateli ministr Kuba navštívil, byla TCF Vzduchotechnika s. r. o., která sídlí v průmyslové zóně a od roku 2009 je součástí mezinárodního koncernu Twin City Fan Companies, USA. Poslední firmou, kterou ministr Kuba v Prachaticích navštívil, byla firma PER- SEID.CZ. Zabývá se úklidovými a bezpečnostními službami a kompletní správou firemních i soukromých objektů. Jednatel a vlastník společnosti Václav Franz, který je i předsedou hospodářské komory v Prachaticích, diskutoval s ministrem zejména o řetězových smlouvách, které podnikatelé uzavírají na určitou část sezony. Takovou smlouvu lze uzavřít jen třikrát po sobě, což podnikání značně komplikuje. Martin Kuba byl za posledních dvacet let prvním ministrem průmyslu a obchodu, který se osobně setkal s podnikateli z Prachatic a navštívil jejich firmy. Radka Dvořáková, Jihočeská hospodářská komora Starosta přivezl z Hradu dvě ocenění za regeneraci památek Březnový Radniční list informoval o vítězství Prachatic v krajském kole soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok Vítěz celostátního kola byl vyhlášen ve Španělském sále Pražského hradu 18. dubna u příležitosti oslav Mezinárodního dne památek a sídel. Historickým městem roku 2012 se stala Jilemnice. Za krajské vítězství starosta města Martin Malý převzal pamětní list od Ivo Rubíka, předsedy Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Z rukou ministryně kultury Aleny Hanákové obdržel šek na 100 tisíc korun určených na obnovu kulturních památek. Navíc Prachatice obdržely cenu odborného měsíčníku Moderní obec za promyšlenou a soustavnou péči o zachování historického rázu městské památkové rezervace. Ing. Antonín Jurčo strana 3

4 Zastupitelstvo města 25. března schválilo aktivity k letošní realizaci strategického plánu rozvoje města a současně vyhodnocení jeho realizace v roce Schválený plán realizace se týká mnoha oblastí, dopravy a technické infrastruktury, kulturního dědictví, cestovního ruchu a volnočasových aktivit, životního prostředí, bydlení, sociální i bezpečnostní oblasti, podpory zaměstnanosti, vzdělávání, komunikace a spolupráce s dalšími subjekty i zabezpečování výkonu veřejné správy městským úřadem. Uskutečnění schválených aktivit by mělo přispět ke zvýšení kvality života v našem městě. Schválený dokument navazuje na kmenový Strategický plán rozvoje města Prachatice pro období let z dubna Z mnoha aktivit, které letos mají být realizovány, lze uvést např. dokončení rekonstrukce ulice Maxmiliána Rumpála, stavbu propojovacího chodníku Krumlovské a Průmyslové ulice, stavbu chodníku v ulicích Lázeňská U Zastávky, opravu komunikace v ulici U Zastávky Za Továrnou. Realizována bude také např. celková rekonstrukce ulic U Stadionu, U Studánky, Chelčického. Radniční list Zastupitelé schválili realizaci strategického plánu rozvoje Sledováno je recyklační centrum nový sběrný dvůr a kompostárna, jehož realizace záleží na zajištění finančního krytí v návaznosti na rozhodnutí ve věci podané žádosti o dotaci. Pokračováno bude v přípravě zastavitelnosti lokality Pod Cvrčkovem vedle střelnice. Zajištěna bude řada kulturních akcí i aktivit se sociální tématikou, intenzivně bude pracováno na opravách kulturního dědictví. Zajímavé a netradiční bude vybudování zookoutku u Feferských rybníčků, jakožto místa pro ekologickou výchovu s možností pozorování zvěře (letos bude realizována první část). Pokračováno bude mj. v pořizování nového územního plánu. Se schváleným zněním celého dokumentu, jehož veškeré aktivity zde není možno zmínit, se lze seznámit na webových stránkách města v sekci Strategický plán rozvoje města. Připomínáme, že naše město se strategickému plánování svého rozvoje věnuje dlouhodobě, konkrétně od roku 1996, kdy byl schválen první Plán rozvoje města. Ing. Antonín Jurčo odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Grant Jihočeského kraje přispěje k ošetření památných stromů Město Prachatice uspělo se žádostí o finanční prostředky z grantového programu Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, opatření Tvorba krajiny a podpora biodiverzity. Získalo dotaci 30 tisíc korun na ošetření památných stromů. Byly vybrány lípy v Husinci (na snímku), ve Strunkovicích nad Blanicí a u kapličky při cestě od Chluman do Budkova. U těchto stromů bude proveden zdravotní a redukční řez, oprava zastřešení dutin ve kmenech stromů, vyčištění a desinfekce dutin a instalace či výměna stabilizačních vazeb v korunách stromů. Přednostně byly pro ošetření vybrány stromy přímo v obci (Strunkovice nad Blanicí) a stromy v blízkosti silnic a kapliček (Husinec, Budkov), tedy na místech, kde by případné ulomení a pády větví znamenaly ohrožení pro své okolí. Odborné ošetření stromů přispěje k prodloužení životnosti stromů a současně ke zvýšení bezpečnosti při pohybu osob a provozu v jejich blízkosti, přičemž zůstanou zachovány esteticky i ekologicky hodnotné prvky v krajině. Ošetření památných stromů zajistí odborníci v letošním roce. Mgr. Lenka Vokatá, odbor životního prostředí Rok 1954 Od roku 1945 po sametovou revoluci ze stránek prachatické kroniky Natáčení filmu. Od 15. července 1954 natáčel státní film nový český film Nejlepší člověk. Exteriéry pro tento film byly natáčeny na náměstí, v ulicích, na Skalce i v okolí. Občané města i okolí měli pěknou podívanou na to, jak filmaři dovedli vhodnou výzdobou a nátěrem některých budov pozměnit ráz náměstí asi o 70 let nazpět. Měli také možnost osobně poznat naše filmové umělce, které jinak vídají jen na stříbrném plátně. Obzvláštní pozornost věnovali četní diváci našemu národnímu umělci Vlastu Burianovi, který při natáčení tohoto filmu vystupoval v úloze poštmistra. Požáry. Dne 30. srpna v časných ranních hodinách vznikl požár ve stodole proti nynější továrně Šumavan. Oheň strávil všechno letošní seno, které tam mělo uskladněno JZD. K požáru se dostavil místní hasičský sbor. Asi v téže době byla ohněm ohrožena stodola a s ní i přilehlé opuštěné stavení v Nádražní ulici. Zde byl oheň ještě v zárodku včas uhašen. Televize a rozhlas po drátě. Televizní technika Čs. televize je již na takové úrovni, že vysílá od 1. ledna 1954 pravidelně bohaté a pestré večerní programy. Nerušený poslech rozhlasového programu barvitou a věrnou reprodukcí umožňuje rozhlas po drátě. Přihlášený účastník zaplatí na vyzvání poštovního úřadu jednotnou úhradu za účastnickou přípojku 45 Kčs a zakoupí si od správy spojů reproduktor v ceně 182,40 Kčs. Měsíční provozní poplatek byl stanoven ve výši 5 Kčs. Muzeum odevzdáno širší veřejnosti 5. července, a sice pouze první část, která je instalována v 1. poschodí předního traktu budovy čp. 13 M. Vstupné určené zdejším ONV bude činiti pro dospělé 1 Kčs, pro mládež a vojsko 50 haléřů. Žňové práce u soukromě hospodařících zemědělců značně pokročily, ale vázne plnění dodávek zrnin. Zemědělská komise MNV, která současně vykonává funkci žňové komise, doporučila, aby členové MNV navštívili soukromě hospodařící zemědělce a osobně projednali urychlené splnění dodávek zrnin. Neštěstí. Ve čtvrtek dne 4. listopadu bylo autobusem ČSAD smrtelně zraněno dva a půl roku staré dítě. Nehoda se udála na náměstí Čsl. armády, tj. pod Dolní branou, kde je t. č. dočasné stanoviště autobusů ČSAD. Výstavba. Návrh plánu památkové údržby na rok 1955: dům čp. 152 M v Horní ulici dokončení adaptace za Kčs, zabezpečení a úprava průčelí domu čp. 29 M na Kostelním náměstí za Kčs, rekonstrukce domu čp. 45 na Náměstí za Kčs, oprava sgrafitové fasády domů čp. 321, 32, 33 v Kostelní uličce za Kč a předlažba Horní a Dlouhé ulice za Kčs. Z kroniky vybral Pavel Fencl strana 4 květen 2013

5 Rekonstrukce ulice Rumpálova Začátkem dubna byly zahájeny práce na dokončení Rumpálovy ulice. Stavba byla na konci loňského roku přerušena z důvodu zjištění skalnatého podloží v uvažované trase kanalizace. Dokončení, které řeší možnost gravitační připojení všech nemovitostí v ulici, je plánováno na konec června. Rekonstrukce zahrnuje opravu komunikace, vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení. Stavební náklady na dofinancování akce činí 4,55 milionu korun. Rekonstrukce ulice Chelčického Práce byly zahájeny ve druhé polovině dubna. Rekonstrukce zahrnuje opravu komunikace, vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení. Stavební náklady dle smlouvy o dílo činí 2,45 milionu korun, dokončení akce je plánováno na konec června. Rekonstrukce ulice U Studánky Práce zahájeny koncem dubna. Rekonstrukce zahrnuje opravu komunikace, vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení. Stavební náklady dle smlouvy o dílo činí 5,22 milionu korun, dokončení je plánováno rovněž na konec června. Chodník v ulici Krumlovská Stavba jednostranné komunikace pro pěší v Krumlovské ulici od areálu Technických služeb k průmyslové zóně bude zahájena v květnu. Její dokončení je naplánováno nejpozději do konce prázdnin, tedy do 31. srpna Rozpočet stavby dle nabídkové ceny vítězného uchazeče činí 6,40 milionu korun. Stavba zahrnuje mimo vybudování chodníku i veřejné osvětlení a kanalizaci (především odvod srážkových vod). Snížení úrokových sazeb pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení schválené zastupitelstvem města se setkalo s ohlasem a zájmem místních občanů. O 480 tisíc korun z celkové částky jednoho milionu korun určené pro tyto účely se hned v prvním kole přihlásili tři uchazeči. Ve druhém kole pro případné další žadatele zbývá 520 tisíc korun. květen 2013 Radniční list Investiční akce: Opravy, rekonstrukce a patrně také výstavba kompostárny Na základě schváleného rozpočtu města začala realizace a příprava následujících investičních akcí. Zahájení prací v Chelčického ulici. Foto Jan Plánek Oprava bytového panelového objektu Nebahovská 1016 Rekonstrukce zahrnuje zateplení střechy, stěn, výměnu oken a meziokenních vložek. Realizace je naplánována na květen až červenec Celkové stavební náklady činí 3,68 milionu korun. Oprava a modernizace bytového zděného domu Ševčíkova 536, 537 Rekonstrukce zahrnuje zateplení střechy, stěn, výměnu části oken. Současně bude opraven i plášť budovy výměníku tepla. I v tomto případě budou práce zahájeny v květnu a dokončeny v červenci Cena stavby je podle smlouvy o dílo 3,98 milionu korun. Modernizace sportovně rekreačního areálu v Prachaticích Modernizace zahrnuje rekonstrukci volejbalového areálu včetně tribun a nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Na tuto akci bylo zažádáno o dotaci z ROP NUTS II Jihozápad a podle informací z 15. dubna 2013 bude dotace přiznána. Realizace bude zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení v květnu. Realizace se předpokládá v červenci až září Celkový objem nákladů bude do pěti milionů korun. Sběrný dvůr a kompostárna Prachatice Tato stavba je zařazena mezi investiční akce v přednostním zájmu. Předpokládané náklady činí 49 milionů korun, předpoklad dotace 29 milionů, podíl města 20 milionů korun. O dotaci má být rozhodnuto v prvním pololetí 2013, realizace musí být zahájena do roka od přiznání dotace. Výběrové řízení na zhotovitele stavby samotné bude nutné zahájit v prosinci V roce 2014 bude v případě přiznání dotace stavba realizována. Tato investice je rozdělena na dvě části, které lze realizovat i provozovat samostatně. V tomto smyslu je požádáno i o dotaci. V ideálním případě budou obě části, kompostárna i sběrný dvůr, realizovány současně, ale je možné realizovat každou z nich samostatně. Rekonstrukce ulice U Stadionu Předpoklad realizace této velké stavby je od června do konce listopadu Zahájení bude od Slámovy ulice a pokračovat se bude směrem k ulici Krumlovská. Jednotlivé etapy jsou členěny tak, aby byl zachován přístup do areálů a objektů v sousedství stavby po celou dobu realizace. Rekonstrukce zahrnuje opravu komunikace, chodníků, vodovodu, kanalizace, zatrubnění potoka a veřejného osvětlení. Stavební náklady budou upřesněny po dokončení výběrového řízení a budou se pohybovat kolem 16 milionů korun. Všechny tyto stavby vyvolají dopravní omezení, která jsou pro jejich realizaci nezbytná. Budeme se snažit o jejich organizaci tak, aby dopad na plynulost dopravy a běžný provoz ve městě byl co nejmenší. Děkujeme všem, kterých se stavby dotknou, za pochopení a shovívavost. Jaromír Markytán, odbor investic Fond rozvoje bydlení 2. kolo výběrového řízení Radní města Prachatice schválili 8. dubna 2013 finanční vypořádání za nájem vodohospodářského majetku města. Rozhodující vliv na úsporu provozních nákladů za rok 2012 oproti nákladům kalkulovaným měl nižší nákup vody z vodárenské soustavy. Přispělo k ní také snížení úniku vody ve vodovodní Jednou větou Autobus pro dárce krve pojede 14. května v 7.00 hodin z Malého náměstí a je zdarma. Lhůta na podání žádosti k účasti ve výběrovém řízení je stanovena do 15. května Využití těchto finančních prostředků se nemění lze z nich realizovat opravy bytových domů vlastníků či vestavby a nástavby bytových domů za účelem získání nových bytů v objektech města a jsou určeny výhradně pro fyzické osoby. Bližší informace lze získat na finančním odboru městského úřadu tel Ing. Karel Pašek, tajemník MěÚ Město získá navíc půlmilionu korun za nájem vodohospodářského majetku síti zhruba o 10 procent z předpokládaných 22 procent. Úsporu převyšující půl milionu korun město vrátí do vodohospodářské soustavy. K investicím do vodohospodářského majetku přibyde obnova čistírny odpadních vod. Robert Zeman, místostarosta (ČČK) strana 5

6 Kulturní a společenský servis na květen 2013 Změna programu vyhrazena! GALERIE DOLNÍ BRÁNA tel e mail: po zavřeno út pá so Prodejní galerie stálá expozice JIŘÍ FUCHS: OHLÉDNUTÍ Fotografie. MĚSTSKÉ DIVADLO (19.00) MARSYAS, 40 LET TOUR (Z. Michnová, O. Petr & Petr Kalandra Memory Band) Vstupné v předprodeji 200, na místě 250 Kč (více na str. 8) (9.30 a 11.30) RADIM UZEL A PEPA ŠTROSS: O SEXU PŘEVÁŽNĚ NEVÁŽNĚ Školní představení pro II. stupně ZŠ a střední školy. Výchova k plánovanému a zodpovědnému rodičovství a k sexuálnímu zdraví představuje nejen informace, ale také snahu o vytváření postojů zabraňujícím škodlivým jevům, jako jsou sexuálně přenosné choroby a nechtěná těhotenství. Učí mládež pocitu zodpovědnosti v oblasti navazování vztahů a intimního života. Chceme vám touto cestou nabídnout posezení se spoustou smíchu a dobré nálady. Pořad je koncipován do dvou bloků s přestávkou, během které mají diváci možnost napsat na lístečky dotazy oběma aktérům. Vstupné 60 Kč (19.00) GROOVE DOGS (přesunuto ze ) Vstupné 100 Kč (19.00) René de Ceccatty: DÁMA S KAMÉLIEMI DIVADLO A. DVOŘÁKA PŘÍBRAM Příběh A. Dumase inspiroval mnohé autory. Příběh kurtizány, která poznala pravou lásku, ale kvůli pokrytecké morálce společnosti i vinou svého podlomeného zdraví ji nemohla naplno prožít, byl nejnověji dramatizován ve Francii. Režie: Milan Schejbal. Hrají: Sabina Laurinová, Helena Karochová, Kateřina Fixová, Petra Duspivová, Jiří Vojta, Lukáš Král, Jaroslav Someš, Lukáš Typlt, Petr Florián, Šimon Knápek. Představení cyklu předplatného řady Jaro A. Vstupné: přízemí 280, balkon 260 Kč, pro předplatitele 250, balkon 230 Kč. GALERIE O. H. HAJEKA (17.00) ČESKÁ PÍSEŇ: Hudebně dramatický podvečer Smíšený pěvecký sbor Česká píseň chce ve spolupráci s KIS Prachatice oživit galerii Otto Herberta Hajeka. V galerii je od roku 2001 umístěna trvalá výstava více než stovky plastik, obrazů a kreseb, které městu tento umělec, původem z Čech, věnoval. Výstava je umístěna v krásných historických prostorách budovy č. p Otto Herbert Hajek byl významným mezinárodně uznávaným umělcem. Je držitelem umělecké ceny smíření česko-německé kulturní aliance, kterou převzal při příležitosti 74. narozenin právě v kulturním centru v Prachaticích. Projekt navazuje na společnou snahu prof. Hajeka a města Prachatice stavět kulturní mosty mezi národy. Jeho cílem je rozšíření kulturní nabídky a další zviditelnění Kulturního centra O. H. Hajeka prostřednictvím propojení výtvarného umění s hudbou a poezií. Jako hosta si Česká píseň na květnové setkání pozvala DS Rarášek, který se zaměřuje na tvorbu pohádek a představení pro děti i dospělé posluchače (v letošním roce byla pohádka v podání Rarášku vybrána jako nejlepší dětskými diváky v rámci Štítku a zdaleka se nejedná o první vítězství v této doprovodné soutěži divadelní přehlídky Štít města Prachatic). Sbor Česká píseň seznámí posluchače s částí programu, který připravuje na červnový mezinárodní sborový festival v makedonském Ohridu, kde bude jako jediný český zástupce reprezentovat naše město mezi dalšími 15 sbory z celé Evropy. KOSTEL SV. JAKUBA (18.00) ČESKÁ PÍSEŇ A KANTOREI ST. MATTHÄUS ERLANGEN Česká píseň pozvala ke společnému vystoupení německý sbor Kantorei St. Matthäus Erlangen. Hosté uvedou Mši D Dur Antonína Dvořáka. Vstupné dobrovolné. INFORMACE Městské divadlo, tel programy, e mail: Infocentrum, tel předprodej INFOCENTRUM Velké nám. 1 tel e mail: po pá ZIMNÍ ZAHRADA MěÚ HUDBA V OBJEKTECH, LINIÍCH A BARVÁCH Výstava tématem zaměřená na hledání krásy, pochopení orfismu a výtvarných děl v něm. Výstava, kterou připravila základní umělecká škola, výtvarný obor, pod uměleckým vedením Magdy Troubilové nám mnohé napoví. Jak sama paní učitelka Troubilová uvádí, k této výstavě ji inspirovalo 15 pomalovaných houslových pouzder a také výstava Františka Kupky. Vernisáž v LIBÍNSKÉ SEDLO, KOSTEL SV. ANNY (18.00) MARAVEJA Ženský pěvecký sbor. Koncert duchovní hudby. KINO NÁRODKA Tel. číslo pro rezervaci vstupenek: infocentrum (20.00) 30 MINUT PO PŮLNOCI Thriller, akční, drama USA. Přístupný od 15 let. České titulky. Vstupné 80 Kč (20.00) SPRING BREAKERS Krimi, komedie USA (od 15 let). České titulky. Vstupné 80 Kč (20.00 náhradní termín) ARGO Drama, thriller, historický film USA (od 12 let). České titulky. Vstupné 50 Kč (20.00) BABOVŘESKY Komedie ČR. (od 12 let). Vstupné 80 Kč (20.00) GAMBIT Komedie, krimi USA (od 12 let). České titulky. Vstupné 80 Kč (20.00) NA DŘEŇ Drama, romantický film Francie, Belgie (od 12 let). České titulky. Vstupné 80 Kč (20.00) TENKRÁT NA ZÁPADĚ (filmový klub) Western Itálie, USA (od 12 let). České titulky. Vstupné 80 Kč (17.00 a 20.00) JACK A OBŘI (3D) Fantasy, dobrodružný, romantický film USA (přístupný). České znění. Vstupné 120 Kč (20.00) JAKO ZA STAREJCH ČASŮ Krimi, komedie USA (přístupný). České titulky. Vstupné 90 Kč (20.00) JENÍČEK A MAŘENKA: LOVCI ČARO- DĚJNIC (3D) Akční, fantasy, horor USA, Německo (od 12 let). České titulky. Vstupné 130 Kč. MĚSTSKÁ KNIHOVNA pt.cz e mail: pt.cz do Výstava Červený kříž 150 let humanity a pomoci ve výstavních prostorách MěK Literární kavárna a její host MUDr. Petr Koptík Mise Afrika Beseda s promítáním fotografií (14.00 v Domově seniorů Mistra Křišťana. Literární kavárna otevřena od hodin) P.O.N.K. (15.00 v klubovně MěK) Klub přátel knihovny (9.00 v klubovně MěK) strana 6 květen 2013

7 P.O.N.K. (15.00 v klubovně MěK) Akademie zdraví: Pět bodů zdravého životního stylu Jindra Marhounová, výživový poradce (14.00, klubovna MěK). Akce pořádána ve spolupráci se Zdravým městem a se Seniorskou občanskou společností STROOM Dub: Slepičí polévka v knihovně (9.30 v odd. pro děti a mládež) Ukončení II. kola Čtenářské ligy P.O.N.K. (15.00 v klubovně MěK) Tvořivé středy se Zdeňkou Lebedovou: Dárek pro maminku (14.00 v odd. pro děti a mládež) P.O.N.K. (15.00 v klubovně MěK) Čítárna U Čerta s knihou: spisovatel Hynek Klimek a jeho Strašidlář a Milan Poláček a jeho pohádkový svět. Vyhodnocení nejlepších čtenářů z II. kola Čtenářské ligy. Akce je určena pro vítěze II. kola Čtenářské ligy a veřejnost (13.30 v odd. pro děti a mládež). Dospělé oddělení a studovna po út pá so Oddělení pro děti a mládež Husova 70 po čt pá so Oddělení pro děti a mládež Národní 1018 po, st, pá, so zavřeno út, čt PRACHATICKÉ MUZEUM e mail: tel Výstavy: do Jihočeský zedník Jakub Bursa do Selské baroko Jakuba Bursy na Vlachovobřezsku a Volyňsku Slánky ze Slaného Přednáška: (17.00) Karel Filip ze Schwarzenberka, vítěz nad Napoleonem v bitvě u Lipska 1813 Z. Bezecný, Jihočeská univerzita MUZEUM ČESKÉ LOUTKY A CIRKUSU tel , Otevřeno út ne (10.00) TVŮRČÍ DÍLNA PRO RODIČE S DĚTMI Tvůrčí dílna s pohádkovým příběhem hraným loutkami, výtvarné tvoření a hraní. do CIRKUS JE POSLEDNÍ ROMANTIKA NA SVĚTĚ květen 2013 Fotografická výstava Gejzy Bajerleho. Svět současného cirkusu na fotografiích Národního cirkusu Jo Joo. do CIRKUS JEDE DO SVĚTA Výstava ukáže dva odlišné světy svět českých cirkusových umělců působících od 19. století v Evropě od Balkánu po Skandinávii a chudší svět lidí odcházejících nejen z Pošumaví za prací do světa. Představí úspěchy, ale i těžké osudy českých kočujících cirkusových podniků, slávu českých umělců ve světě i příbuzenství s rodinami světoznámých umělců. SENIORSKÁ OBČAN. SPOLEČNOST Každý čtvrtek od 18 do 19 hod. cvičení v tělocvičně gymnázia. Každý pátek od 13 do 14 hod. cvičení ve vodě a plavání v plaveckém bazénu (14.00) Účast v Literární kavárně na besedě s jejím hostem, Domov seniorů M. Křišťana (10.00) Měření krevního tlaku, Komunitní centrum, SNP (14.30) Akademie 3.věku, slavnostní závěr, Radniční sál (14.00) Akademie zdraví, Jindra Marhounová, výživový poradce, klubovna MěK (8.00) Zájezd Pražské zahrady, doprovod Eva Havlovcová, odjezd z Malého nám (14.00) Vycházka Lázně sv. Markéty Libín, sraz u gymnázia MěO SVAZU DŮCHODCŮ pt.blog.cz (9.00) Klubovna Městské knihovny: Klub přátel knihovny seniorské čtení, knižní novinky Autobusový zájezd: Po stopách Pochodu smrti Volary Průvodce: autorka publikací o Pochodu smrti. Odjezd: Malé nám hod (14.00) Domov seniorů Mistra Křišťana: Vystoupení pěveckého sboru Radostné přátelství a baletního studia p. Pilátové (15.00) Arkády Staré radnice: Country benefice regionální vystoupení v country stylu, taneční a pěvecké skupiny a soubory. Výtěžek bude věnován na charitativní aktivity. Vstupné 20 Kč Autobusový zájezd po Šumavě: Literární pouť po stopách knihy Putování časem. Průvodce: spisovatelka M. Malá. Cena 160 Kč. Odjezd: Malé nám hod Autobusový zájezd po Šumavě: Lipno vyhlídková věž v korunách stromů. Cena dopravy 130 Kč. Odjezd: Malé nám hod (14.00) Restaurace Hubertus: Oslava Dne matek zábavné odpoledne. Hraje duo Penc Tischler. Vstup 20 Kč. Každou středu funguje počítačová učebna Klubu Sensen v komunitním centru Na Sadech od 9.00 do hod. individuální výuka pro začátečníky. KLUB DŮCHODCŮ POD HRADBAMI (13.30) Půlhodinka s předsedkyní, info z MěOSD, pravidelné klubové aktivity u čaje (13.30) Zábavné hudební odpoledne: Bratři Novotní a sestry Šímovy, pravidelné klubové aktivity (13.30) Jóga prstů a cvičení na židlích, pravidelná klubová činnost (13.30) Besedování na literární téma, volná klubová zábava. KLUB ČESKÝCH TURISTŮ e mail: (bus 08.10) Nicov Popelná Obří hrad Kašperské hory (ČD 07.36) Protivín Vysoký Kamýk, nová rozhledna Číčenice (Malé nám ) Zájezd: Okolí Prahy, Posázaví (ČD 08.33) Volary naučná stezka Soumarský most Volary SVAZ POST. CIVIL. CHOROBAMI (14.00) Jarní posezení s písničkou v hotelu Albatros, U Stadionu. K poslechu a k tanci hraje DUO Návraty Zájezd na Šumavu. Návštěva rozhledny Javorník, Strašína, Muzea Šumavy v Sušici, hradu Velhartice. Návrat přes Hartmanice, Kašperské Hory a Stachy. SDRUŽENÍ DŘÍPATKA ČAJOVNA U HRUŠKY Tel: ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JIHOČESKÁ HOSP. KOMORA Velké nám. 164, Prachatice tel FARNÍ CHARITA PRACHATICE (17.00) PAVLÍNA JÍŠOVÁ a přátelé Veřejný koncert pod širým nebem. Místo konání: dvůr Domu sv. Petra v Záblatí. Vstupné dobrovolné. strana 7

8 Když v roce 1973 vznikalo folkrockové trio Marsyas ve složení Zuzana Michnová, Petr Kalandra a Oskar Petr, nikdo netušil, že se během příštích let stanou legendami české hudební scény. Byli mladí, talentovaní, plni hudebních a textových nápadů. Jejich trojhlas byl ovlivněný angloamerickým folkrockem a blues a přinášeli do českých normalizačních vod vlastní tvorbu plnou svobody, krásy a naděje. Původní akustické trio však natočilo pouze jedinou desku Marsyas (1976). Na konci 70. let, krátce po odchodu k Jazz Q, emigroval Oskar Petr a velitelkou nově vzniklé kapely se na dlouhá léta stala Zuzana Michnová. S Kalandrou a novými skvělými muzikanty (Pavel Skála, Olin Nejezchleba, Jiří Vondráček) natočili několik nezapomenutelných alb. Především Kousek přízně (1982). Na konci 80. let odešel do ASPM Petr Kalandra. Skupina vystupovala v 90. letech až do Kalandrovy smrti (1995) především pod názvem Blues session. Proběhlo ještě několik reinkarnací Marsyasu, kdy především ta z let stojí za zmínku, protože se do ní vrátili Pavel Skála, Olin Nejezchleba, Jiří Vondráček Skateboardslalom zažívá celosvětově obrovský boom a my jako oddíl skateboardu při TJ Tatran Prachatice opět připravujeme úvodní závod Českého poháru. Ve skateparku na Městském stadionu se v sobotu 4. května 2013 představí špičkoví reprezentanti včetně domácí Terezy Podlahové. Kdyby nám nepřálo počasí, náhradní termín závodu je neděle 5. května. Miroslav Bartoš Radniční list Marsyas zahraje ke čtyřicátému výročí nesmrtelné písně Český pohár ve skateboardslalomu Benefiční běh pro hospic Za pomoci dobrovolníků připravují zaměstnanci hospice benefiční běžeckou akci Prachatická hospicová desítka. Na bývalé tankové cestě ve směru k Feferským rybníčkům budou 18. května uhánět nejen zkušení vytrvalci, ale také ti, kteří se rozhodnou absolvovaných 10 kilometrů věnovat pacientům hospice a Domova Matky Vojtěchy. Již nyní se nám hlásí ti, kteří nechtějí běžet, ale urazit trať prostou chůzí. Z předchozích ročníků máme zkušenost, že od startu, který je v 10 hodin, ji do vyhlášení výsledků zvládne absolvovat opravdu každý, říká organizátor běhu Patrik Coufal. Ti, kteří si na trať přesto netroufají, mohou strávit příjemné dopoledne v parku hospice, v němž dobrovolníci připraví pro děti i dospělé deset soutěžních her, jejichž absolvování bude zakončeno tradiční sladkou odměnou. Za předchozí tři ročníky jsme vystřídali všechny druhy počasí, a tak vím, že klobása a točená desítka chutná po běhu stejně skvěle za každého počasí. Když k tomu přidáte, že jste udělali něco pro sebe i pro druhé, není důvod hledat na sobotu jiný plán, dodává Patrik Coufal. (hos) Blíží se den osvobození Spanilá jízda klubu přátel čtvrté obrněné divize Prácheňska připomene i v letošním roce dny osvobození v květnu Za finanční a organizační podpory města vjede historická kolona 7. května 2013 kolem 14. hodiny Dolní (Píseckou) branou do Prachatic na Velké náměstí, kde ji přivítá starosta Martin Malý za hudebního doprovodu skupiny Sax Band. Návštěvníci si na Velkém náměstí budou moci prohlédnout historická vojenská vozidla. Po téměř hodinové zastávce v našem městě bude kolona pokračovat k památníku ve Vitějovicích. Jiřina Dolejšková nebo Jiří Charypar. Na další znovuzrození se muselo čekat pět let. V roce 2010 se Zuzana Michnová rozhodla, že se spojí opět s O. Petrem a J. Charyparem a vrátí se na koncertní pódia za doprovodu skupiny Petr Kalandra Memory Band a se zpěvákem Mírou Kuželkou, který udržuje umělecký odkaz Petra Kalandry. Tehdy začalo tzv. nekonečné turné, které trvá dodnes. V rámci tohoto turné zavítá skupina Marsyas také do prachatického divadla. V současné době propagují především 2CD V mýdlových bublinách s raritními nahrávkami původního tria. O Marsyas vyjde ke 40. výročí kniha. Zuzana Michnová natočila s režisérkou Jitkou Němcovou dokument, který budou obě osobně prezentovat v Prachaticích před začátkem koncertu. To je současnost Marsyas. A koncerty? Posluchači, kteří 16. května přijdou na Marsyas do divadla, se dočkají koncertu plného nesmrtelných písní z celé jejich historie. Vstupenky jsou v předprodeji v prachatickém infocentru za 200 Kč, na místě bude cena 250 Kč. Vladimír Prošek Prachatice otevřou jihočeskou cyklosezonu Již 11. května se mohou prachatičtí občané těšit na nevšední událost ve městě - na zahájení cyklistické sezony v Jihočeském kraji přímo na Velkém náměstí. Cyklisté si budou moci vyzkoušet dvě trati (lehčí 20 km, těžší 50 km). Cílem je především přivést sportovce na místa, kam by se běžně nedostali. Akce je otevřena všem, trať se dá objet i na trekovém kole, proto neváhejte a přijďte si zasportovat. Více informací na speciálních plakátech. Michal Piloušek Xterra bude i letos světová! Po loňském povedeném vstupu do světového sportovního dění si i letos vysloužili prachatičtí pořadatelé nejvyšší možný statut závodu Světový pohár Xterra Global tour. Stovky závodníků se proženou Prachaticemi a jejich okolím 4. srpna Prachatice jsou perfektní! Loni jsme tady přivítali na 350 závodníků, letos vám říkám, že jich bude ještě daleko víc. Všichni si to tu zamilovali! říká šéf světového pohár Dave Nicholas. O úspěchu Xterry v Prachaticích svědčí i nabitá startovní listina, která se začíná pomalu plnit. Z první pětky dorazí všichni, i vítěz Nicholas Lebrun. Navíc se k závodění vrací dřívější evropský suverén Franky Batelier. Očekáváme také silnou účast závodníků ze zámoří. Loni jsme se kryli s Mexikem, to letos nehrozí, dodává ředitel prachatického závodu Michal Piloušek starší. Závod Xterra není jen špičkový podnik pro vybranou smetánku, ale možností zkusit si triatlon pro kohokoli. Komu by se zdála trať 1,4 km plavání, 35 km na horském kole a 10 km běhu dlouhá, může zkusit poloviční Xterru Easy nebo závod tříčlenných štafet. Pro děti jsou znovu připravené závody zcela zdarma. Zkrátka Xterra v Prachaticích bude zase světová! (KIS) Přijďte taky na zastupitelstvo Jak jednají zastupitelé města můžete vidět na vlastní oči 6. května 2013 od hodin v sále Národního domu. (rej) strana 8 květen 2013

9 Městské lesy Prachatice s. r. o. předložily ke schválení projektovou dokumentaci na základní části zookoutku, a to vlastní oplocení, pozorovací stanoviště a víceúčelový objekt. Příslušný stavební úřad vydal 21. února 2013 rozhodnutí o umístění stavby. Zookoutek je umístěn v atraktivním prostředí Feferských rybníků. Lokalita skýtá výhody, jakými jsou dostupnost pro návštěvníky (po pěší trase Tankové cesty, automobilem po státní silnici), různorodé prostředí (části lesa, školka pro pěstování lesních dřevin, louka, mokřady, apod.) Výrazně jsou zastoupeny různorodé vodohospodářské funkce na malé lokalitě (Feferský potok, vodní společenstva tří rybníčků, Černohorský pramen, Fidlerova štola). Prostředí je vhodné pro chov a pozorování některých volně žijících druhů zvěře. Malým negativem bude sice regulovaný, ale přeci jen hluk z plánované sportovní střelnice. Celková oplocená plocha včetně rybníčků a lesní školky je tři hektary. Polovinu tvoří vodní plochy s lesní školkou. Pro ukázky lesní zvířeny je určena plocha 1,5 ha. Dle doporučení pro farmové chovy spárkaté zvěře to představuje 10 až 15 kusů dospělé zvěře (srnčí, dančí, mufloní apod.). Pro celoroční přikrmování květen 2013 Radniční list Týden pro radostné srdce a Den rodiny Mezinárodní den rodin připadá na 15. květen. Každoroční pozornost věnovaná rodinám vychází z rezoluce Valného shromáždění OSN přijaté v září 1993 a odráží důležitost, kterou mezinárodní společenství připisuje rodinám jako základním jednotkám společnosti, a rovněž jeho zájem o situaci rodin ve světě. Svátek rodiny v květnu, jak symbolické, řečeno ústy básníka. Máj, lásky čas. Srdce a láska mají neskutečně mnoho podob; všechno, co činíme s láskou a od srdce, má své kouzlo a moc. Podle tradiční čínské medicíny je v květnu nejvíce ohroženým a zatěžovaným orgánem právě srdce, sídlo nejmocnějších emocí lásky, soucitu, bolesti, srdečnosti. Každý z nás má v životě období, kdy má něco na srdci, má zlomené srdce, potká někoho, kdo je bez srdce Rodina je místo silných emocí, prolíná se v ní láska, pláč, zlost, bezmoc, radost. V tomto týdnu můžeme doošetřit, co jsme cestou nezvládli, nestihli nebo potřebujeme sdílet. Pojďme se společně od srdce zasmát nebo i zaplakat, obveselit se. Zástupci neziskovek, podnikatelů a Zdravé město Prachatice pro vás v týdnu od 13. do 17. května připravili bohatý program věnovaný rodině a srdci. Srdečně a s láskou vás zveme do Štěpánčina parku a Informačního centra pro mládež: od do Tvořivé dílničky (drátkování, pedig, keramika) Zookoutek Feferské rybníky nabírá konkrétní podobu Město Prachatice upozorňuje na zahájení prací na stavbě chodníku v ulicích Lázeňská Za Zastávkou. Dodavatel akce, kterou je firma Richard Fiala, stavební a zemní práce, převzal staveniště 8. dubna V této souvislosti bude provedeno v uvedené lokalitě i přechodné dopravní značení, při stavbě bude omezován přístup do přilehlých domů a garáží. Na tuto skutečnost, včetně kontaktů na příslušné pracovníky firmy i městského úřadu, a na způsob svozu odpadu byli vlastníci přilehlých objektů písemně upozorněni. Předpoklad dokončení prací je do konce května 2013, náklady dle výsledku výběrového řízení na dodavatele činí zhruba 262 tisíc korun včetně DPH od do Přednáška reflexní terapeutky Hany Smejtkové od Písně o lásce v podání Martiny Pivoňkové od ve Štěpánčině parku malování, labyrint, květomluva, vizovické pečivo, srdíčkové chlebánky, hrátky se Sluníčkem i s Bezinkou, lahodné čaje i nějaká dobrota od farmářů od happening v parku s Hanou Smejtkovou, lektorkou zabývající se rozvojem osobnosti a rušením starých emočních schémat od do R.U.Š. individuální terapie (na objednání) od do Odpouštění a propouštění povídání s terapeutkami od Čas má plné kapsy překvapení poetické snění o lásce v podání a režii studentů od do Překvapení v ICM v režii studentů VOŠ sociální Prachatice od Tanec od srdce country skupina WENCY ve Štěpánčině parku Marie Peřinková, koordinátorka Zdravého města zvěře se počítá minimálně se dvěma krmelci. Oplocení areálu je plánované z dubových sloupů a drátěného dvoumetrového pletiva. K přiblížení nauky o lese a lesním prostředí je navržena srubová stavba v klasickém provedení, včetně šindelové střechy, v místech bývalé, vandaly vypálené chaty. Zde najdou místo ukázky hlavních lesních dřevin Šumavy, místních hornin a nerostů. Stavba by měla poskytnout zázemí pro výuku hlavně v době nepříznivého počasí či zázemí pro sbírky. K nahlížení do areálu poslouží částečně vyvýšená krytá pozorovatelna (s bezbariérovým přístupem) umístěná v oplocení u Tankové cesty. Výstavba celého areálu je rozvržena na dvě etapy. V první, v roce 2013, půjde o oplocení areálu včetně čtyř bran, pozorovací stanoviště, krmelce a vypuštění první zvěře. Druhá etapa, v roce 2014, představuje vybudování vlastního srubu včetně jeho vybavení pro výuku. Víceúčelový areál po dokončení nabídne ideální prostředí pro lesnickou a ekologickou výchovu s možností odborného výkladu za doprovodu pracovníka Městských lesů. Ing. František Štěrba, jednatel Městských lesů Prachatice s. r. o. V Lázeňské začala výstavba chodníku, U Studánky rekonstrukce komunikace Firma Swietelsky stavební s. r. o. začala s celkovou rekonstrukcí ulice U Studánky, a to v úseku od křižovatky s ulicí Pod Cvrčkovem ke křižovatce s ulicí SNP. V souvislosti s touto akcí bude v uvedeném úseku od 23. dubna do 30. června 2013 úplně uzavřena komunikace. Objížďka bude vedena po místních komunikacích v ulicích Pod Cvrčkovem, Na Sadech, Hradební. Předpoklad dokončení stavebních prací je do konce června Uzavírky i objížďky budou označeny dopravními značkami a zařízeními. Žádáme občany, aby přechodné dopravní značení respektovali, případně dbali pokynů pracovníků prováděcích firem. Bc. Ivana Jeřábková, odbor KSD Město žádá kraj o podporu oprav památek Město Prachatice podalo v dubnu Jihočeskému kraji žádosti o příspěvky na opravu vybraných památek z příslušných grantových programů kraje. Celkem žádáme o podporu 188 tisíc korun, a to na opravu božích muk v Osecké ulici, opravu výklenkové kaple v Husinecké ulici, restaurování kované mříže vstupního otvoru kaple sv. Antonína Paduánského v Solní ulici a na restaurování kamenné sochy sv. Jana Nepomuckého s architekturou a almužního sloupku ve stejnojmenné kapli pod Dolní branou. Celkové náklady na realizaci uvedených akcí dosahují 344 tisíc korun. Rozhodnutí o žádostech předpokládáme v červnu. Ing. Antonín Jurčo odbor stavebně správní a regionálního rozvoje strana 9

10 Radniční list Individuální přístup k výuce žáků přináší ovoce Jako každý školní rok vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy národní soutěže základních uměleckých škol. Letos byla historicky poprvé zařazena do kalendáře i soutěž ve hře na elektronické klávesové nástroje. Čtyři naši žáci po svém premiérovém postupu z okresního kola zahráli skvěle i v kole krajském, a tak si Lukáš Balcer odvezl z Blatné 2. místo, Štěpán Šanda a Hiep Ha Le získali 1. místa a Matouš Novák dokonce 1. místo s postupem do ústředního kola. Po letošních zkušenostech se potvrdilo, že elektronické klávesové nástroje jsou zbytečně podceňované a žáci na ně mohou hrát velkou muziku jako s jinými klasickými hudebními nástroji. Ještě před soutěží klávesáků se sešly v Českých Budějovicích soubory s převahou dechových nástrojů. Naši školu v tomto krajském kole zastupovaly klarinetové duo a kvarteto, flétnové trio a kvarteto a žesťové kvinteto. Klarinetovému duu utekl postup do ústředního kola o jednu desetinu, i tak jsou první místa společně s flétnovým triem příjemným úspěchem. Radost máme i z druhého místa klarinetového kvarteta a třetích míst čtyř flétnistek a žesťového souboru. Přestože je hodnocení uměleckých výkonů vždy velmi ovlivněno osobním faktorem odborné poroty, vidím přínos především v setkávání žáků i učitelů z různých škol, čerpání inspirace i nových zkušeností. Žáci i učitelé, kteří se na soutěže celý půlrok intenzivně připravovali, si zaslouží velké poděkování. Videa se soutěžními vystoupeními si můžete pustit na internetu Jakub Weiss, ZUŠ Prachatice Hudební festival provázela přátelská atmosféra Ve dnech března 2013 se Prachatice staly místem konání 36. ročníku Hudebního festivalu středních pedagogických škol a vyšších odborných škol pedagogických. Pořádající VOŠ sociální a Střední pedagogická škola v Prachaticích přivítala ve svých prostorách zástupce deseti škol, v soutěžích se představilo přes 200 žáků škol. Spolu s pedagogickým doprovodem, účinkujícími a organizátory bylo v akci zapojeno téměř 300 lidí. V zahajovacím slavnostním koncertu se hudbymilovnému publiku představily soubory spjaté se SPgŠ, které již neodmyslitelně patří do kulturního povědomí Prachatic vokálně instrumentální soubor Cink, Klarinetový soubor Prachatice, ženský vokální sbor Maraveja, folklórní soubor Libín. V závěru s roztleskaným publikem souzněla i sportovní skupina aerobiku a roztleskávaček pracující při domově mládeže. Oba soutěžní dny se nesly ve znamení vyrovnaných výkonů pěveckých sborů, vokálních, vokálně instrumentálních či čistě instrumentálních interpretů. Soutěžní klání provázela vřelá a přátelská atmosféra i vzájemná podpora. Ke zdárnému průběhu přispěla náročná, přesto vstřícná porota složená z renomovaných hudebních pedagogů i skvělá práce zvukařů. Členy poroty byli hudebníci z Pedagogické fakulty České Budějovice, z českobudějovické konzervatoře a také učitelé ze ZUŠ Český Krumlov, Vodňany a Prachatice. Málokdy prkna prachatické scény zažívají hudební představení tak různorodá, jakým byl závěrečný koncert těch nejlepších. Že šlo o vystoupení vpravdě profesionální a kvalitní potvrzovalo i všech 13 porotců, kteří často navíc sáhli k udělení zvláštních ocenění. Náš dík patří Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Jihočeskému kraji i městu Prachatice, hejtmanu Jihočeského kraje pod jehož záštitou se festival uskutečnil, i četným sponzorům, bez nichž by se festival neobešel. Zvláštní poděkování patří řediteli ZUŠ Prachatice Jakubu Weissovi, který poskytl místnosti školy k soutěžení, uvolnil učitele do jednotlivých porot, také řediteli KIS Michalu Pilouškovi, který nám pronajal Národní dům a poskytl vše, co jsme potřebovali. Mgr. Jana Pavlíčková, hlavní organizátorka Mgr. Antonín Krejsa, ředitel školy; foto Libor Nechoďdomů Zápis dětí do mateřské školy V pondělí 6. května a v úterý 7. května 2013 uvítají všechna pracoviště Mateřské školy Prachatice (Krumlovská 223, Česká 674, Skalka 180 a Zahradní 96) děti u zápisu k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2013/2014. V těchto dnech mohou k zápisu do MŠ přijít rodiče se svými dětmi na kterékoliv pracoviště od osmi do dvanácti hodin. K zápisu musí mít rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Jiří Šobr, oddělení školství MěÚ O tábory DDM je zájem Nabídka letních táborů Domu dětí a mládeže Prachatice je v plném proudu, a proto neváhejte a přijďte si vybrat. Pokud ještě nemáte jasno, kde budou vaše děti trávit čas o letních prázdninách, dlouho neotálejte, jsou poslední volná místa. Václava Kubíčková Letní dětský tábor nejen pro mladé zdravotníky Oblastní spolek Českého červeného kříže Prachatice i letos pořádá července 2013 Oblastní studijní středisko letní dětský tábor v turistické chatě na Libínském Sedle. Oblastní studijní středisko (OSS) je určeno dětem od šesti do šestnácti let se zájmem o první pomoc. Děti čeká nejen odborně zaměřený program, ale také spousta her a zábavy. Získají nové informace a procvičí si již získané znalosti a dovednosti z první pomoci. Po úspěšném zakončení OSS účastníci získají průkaz o absolvování, na jehož základě se mohou uplatnit jako pomocníci při školení a přípravě Mladých zdravotníků I. stupně. Závaznou přihlášku je nutné doručit do 15. června na adresu Oblastního spolku Českého červeného kříže Prachatice, Nemocniční 204, Prachatice. Přihláška a další materiály ke stažení najdete na /Informace/Oblastní spolek ČČK nebo na Facebook Český červený kříž Prachatice. Zuzana Pelikánová strana 10 květen 2013

11 Radniční list Děti narozené v prachatické nemocnici v březnu 2013 V březnu se narodilo v prachatické nemocnici celkem 21 dětí: 10 chlapečků a 11 děvčátek. Nejčastější jména: David (2), Laura (2) a Tomáš (2). Prachatičtí občánci narození v prachatické nemocnici od 1. do 31. března 2013, k jejichž zveřejnění dali rodiče souhlas: Laura Novotná Dominik Pecka Justina Kublová Matěj Vojta David Michálek Přibylo pět nových prachatických občánků. Jarmila Pešková, matrikářka Vykoulené třetí místo Škoda, že v Prachaticích není bowling, povzdechli si senioři na turnaji ve Volarech. Určitě by pořádně potrénovali a z turnaje ve Volarech by přivezli ještě lepší umístění než třetí místo. Družstvo prachatických seniorů a Svazu tělesně postižených předstihly týmy MO STP Volary a Svazu žen Volary. (RH+) Baráčníci (nejen) dětem Již s pravidelností přicházejí prachatičtí baráčníci s aktivitami pro děti, občany města, své členy i pro sousedy z jiných baráčnických obcí. Jednou z aktivit velkého projektu Baráčníci městu, dětem, sobě i sousedům je akce konaná o velikonočních prázdninách na rychtě baráčníků na Zlaté stezce 144. Jde především o mezigenerační setkání a také o ukázku činnosti, symbolů, krojů, tanců, sezení baráčníků a dětí z města. Letošní sezení se uskutečnilo 28. března 2013 za účasti tetiček, sousedů, dětí z mateřské školy i klientů Centra Stroom z Dubu. Baráčníci chystají díky finanční podpoře Jihočeského kraje a Města Prachatice další akce: Baráčníci městu ( ), Baráčníci sousedům (29. 6.) a Baráčníci sobě ( ) (RH+) Byli jsme u toho JAU je občanské sdružení rodičů a přátel autistických dětí. Připravilo akci Modrý běh, který se skládal ze samotného běhu, kde u startu stáli herci (např. Mirek Etzler). Běhu se v Českých Budějovicích zúčastnilo přes dvě stě lidí. Přítomní, především děti, si užívali stezky v parku, bubenickou show, vystoupení klauna Huga, autogramiády herců seriálu Cesty domů a hokejistů národního týmu, dílny s výrobou modrých žárovek, dětského koutku, malování na obličej. Cílem bylo také poradenství, výměna zkušeností s výchovou a vzděláním dětí s autismem. Více na (RH+) Dva tucty zraněných přímo v centru Prachatic... Nejde o teroristický útok nebo šíleného maniaka. Přímo v ulicích historického centra a parku hospice se odehrají za podpory Města Prachatice, Jihočeského kraje a sponzorů dvě kola soutěže hlídek mladých zdravotníků 9. května okresní a 30. května krajské. Soutěžící tak budou mít reálné podmínky pro poskytování první pomoci na ulici a zároveň všem kolemjdoucím ukážou, jak postupovat při záchraně zdraví či života našich bližních. Samozřejmě budou přítomni zkušení lektoři, kteří budou hodnotit postupy soutěžících a mohou také poskytnout praktické informace kolemjdoucím zájemcům. Doprovodnou akcí je výstava věnovaná Červenému kříži (ČK), která bude do konce května ke zhlédnutí v Městské knihovně Prachatice. Představuje činnost ČK ve světě i u nás, dnes i v minulosti. Český červený kříž pořádá soutěž mladých zdravotníků již od roku Soutěže se dosud zúčastnilo 603 družstev čili 3015 soutěžících z obou stupňů ZŠ celého okresu. Na některém z prvních tří míst se nejčastěji umisťovaly ZŠ Prachatice, Vodňanská (35 ), ZŠ Šumavské Hoštice (32 ) a ZŠ Husinec (28 ). Cílem soutěží první pomoci je prověřit odborné znalosti, praktickou připravenost, dovednost v poskytování první pomoci, umožnit výměnu zkušeností, zdokonalit činnost soutěžících při přípravě na záchranu života a zdraví spoluobčanů. Umět poskytnout první pomoc poraněným, nemocným lidem by měl každý člověk. Všichni umíme číst a psát, ale kdo si je jistý, že si bude vědět rady v situaci, kdy je potřeba poskytnout první pomoc? Svou účastí školy ukazují, že mají dobrého učitele zdravotníka, který připraví děti pro život i po této stránce. Marie Jandová, Zuzana Pelikánová Vojenští důchodci vyjedou do Rokycan Klub vojenských důchodců Prachatice (KVD) pořádá 30. května autobusový zájezd Rokycany Biskoupky. Odjezd z Malého náměstí v 7.30 hodin, příjezd po půlnoci, cena 250 Kč. Program zájezdu: Návštěva vojenského muzea na demarkační linii s prohlídkami nové výstavy vojenského opevnění ČSR z let Je opět připravena varianta i s prohlídkou vojenské techniky (189 exponátů). Prohlídka města a památek Rokycan. Poté odjezd do Biskoupek, kde se v Selském dvoře setkají účastníci zájezdu s kolegy s Rokycan při hudbě, zpěvu a tanci. Přihlášky do 15. května u E. Steinmayera v klubovně KVD (budova autoškoly Zlatá stezka, Rožmberská ul.) od 9.30 do hodin, tel V klubovně KVD se 15. května 2013 od 14 hodin uskuteční beseda, ve které se Silvestr Sekáč podělí o zážitky ze zájezdu do Petrohradu, 9. května od 9.30 hodin v klubovně přijme ředitel KVV České Budějovice jubilanty za 1. pololetí. Emil Steinmayer, předseda KVD Prachatice Z činnosti pěveckého sboru Radostné přátelství První akcí pěveckého sboru Radostné přátelství při Městské organizaci Svazu důchodců v Prachaticích v letošním roce bylo 5. března vystoupení v Domově seniorů Mistra Křišťana, kde zpívaly také nevidomé sestry Šímovy. Další akcí bylo sborové přivítání jara a velikonočních svátků výstavkou prací a ozdob naší organizace. Přispíváme tímto k tradicím, neboť se vždy návštěvníkům velice líbí. Někdy se stane, že jsme požádáni o mimořádné vystoupení jako např. na Libínském Sedle při oslavě svátku svaté Anny. Loni jsme dostali milé pozvání z Domova Matky Vojtěchy. Bylo to oboustranné pohlazení po duši. Jsme rádi, že můžeme zpívat i při akcích pořádaných městem. Naše bohatá činnost by nemohla být realizována bez podpory a pochopení ze strany Města Prachatice, jemuž tímto děkujeme. Ráda bych také poděkovala manželům Ludačkovým, kteří se starají o program v klubu důchodců. Většina návštěvníků je využitím volného času v klubu nadšena a spokojena. Jarmila Kadlecová Radniční list měsíčník Města Prachatice. Ročník XV., číslo 5, uzávěrka 15. dubna Vydává Městský úřad Prachatice, Adresa redakce: Velké náměstí 3, Prachatice. Šéfredaktor: Karel Pašek (tel ), e mail: Řídí redakční rada: Martin Malý, Jiřina Dolejšková, Pavel Fencl, Antonín Jurčo, Václav Malina, Michal Piloušek, Hana Rabenhauptová. Registrace MK ČR E Sazba a tisk: Písmenka, v. o. s. Pro občany města Prachatice zdarma. květen 2013 strana 11

12 Radniční list S budoucím manželem jsem jela do Prahy tankem. Vilém Toman se po uzavření českých vysokých škol v listopadu 1939 vydal do zahraničí. Dlouhá pouť ho přes několik zemí dovedla do Velké Británie, odkud se jako člen československé zahraniční armády vrátil v květnu 1945 do rodné vlasti. Po studiích na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy učil na prachatickém gymnáziu, kde ho za totality vyšetřovala státní bezpečnost, protože podle vyšetřovacího spisu projevil některé vlastní názory, které byly zaměřeny proti socialismu a komunismu. Po listopadu 1989 byl Vilém Toman v rámci vojenských rehabilitací povýšen do hodnosti poručíka a poté majora. Zemřel v březnu 2005 v Prachaticích. O životní pouti a postojích Viléma Tomana jsem si povídal s jeho manželkou. Jana Tomanová začala vzpomínkami na listopad Můj muž ten den, kdy přišlo gestapo na Karlovu Univerzitu, byl na češtinářském prosemináři. Profesor je z filozofické fakulty pustil zadním vchodem a protože nebydlel na koleji, nýbrž v soukromí, v domácnosti, ve které ho rodiče přijali na byt za to, že učil jejich studenta, nebyl zavřený a neskončil v koncentračním táboře. Po zavření vysokých škol se poflakoval po Praze, dělal u zedníků a leccos, co se hodilo, až do prvního února To vzal trenčkot, aktovku, měl padesát korun, koupil si jízdenku a vyrazil na Slovensko. Přes hranice přešel v noci. Už v lednu o tom špekuloval, a tak se dozvěděl, že jedině u českých bratrů někde v klášteře může přespat, což taky udělal. Ti mu dali najíst, nechali ho přespat, dali mu dokonce peníze na cestu a poradili mu, jak se dostane do Maďarska. V Budapešti bydlel v hospodě, kterou vybrali Němci. Jemu se podařilo utéct a s pomocí francouzského velvyslanectví odjel s dalšími utečenci vlakem do Jugoslávie. Odtud šel do Turecka, ale z celé skupiny zbyl s kamarádem sám, protože je zradil průvodce. Manžel poznal díky tomu, že se díval na hvězdy, že je vede špatným směrem, s tím kamarádem se od celé čety odpojili a šli přes hranice sami. Přes Instanbul zamířil do Bejrútu, kde dostal vojenskou knížku, takzvaný pay book. Odtud do Alexandrie na loď a přes Středozemní moře do města Dunkerque v jižní Francii. Po zhruba dvou letech ve Francii je přesunuli do Anglie, kde prodělal výcvik jako telegrafista v tanku. Vyprávěl o tom, jaká dramata prožíval za války? O bojištích moc rád nemluvil. Situace, kdy kamarád šlápl na minu a na místě byl mrtvý, si nerad připomínal. Radost z návratu do vlasti v květnu 1945 jistě sdílel rád? To samozřejmě, ale představte si, že s jedenáctou tankovou brigádou zůstali v Železné Rudě. Místo, aby je pustili domů, čekali dvě hodiny na souhlas, jestli vůbec můžou přejet hranice. To vojáky hrozně rozčílilo. Po souhlasu přijeli do Žinkov, kde se utábořili. A tam jste se s ním poprvé potkala? Ano, u muziky. Vyzval mě k tanci, několikrát jsme se spolu sešli. Jednoho dne přišel a řekl: Slečno, my jedeme do Prahy. Zeptala jsem se, jestli by mě vzal s sebou. Velitel tanku to povolil, tak jsem s nimi jela na Bílou horu, kde měl k vojákům projev prezident Beneš. Po demobilizaci se můj muž zapsal na letní semestr na filozofickou fakultu. Já jsem pracovala v Žinkovech na poště a potom v Karlových Varech. V říjnu jsem se přišla na filozofickou fakultu zapsat ke studiu dějepisu a francouzštiny. A potkala jsem ho na chodbě! Ještě měl uniformu. Pane Toman, co tady děláte? No, zapisuju si přednášky. To byla čirá náhoda, že jsme stáli oba na chodbě a koukali jsme na seznam přednášek. Takhle začala naše láska. Náhoda svedla vaše osudy dvakrát dohromady. V únoru 1947 byla svatba, usadili jste se v Prachaticích a Vilém Toman po studiích dlouhá léta učil na gymnáziu. Jednoduché to pro něj ale nebylo. Vůbec ne. Například v roce 1964 byl nucen pro množství bramborových brigád řešit zkoušení žáků z dějepisu písemkou. K tomuto řešení dostal souhlas ředitele školy. Dcera vedoucího tajemníka nepsala. Upozornil, že dostane nedostatečnou. Její matka se nechala slyšet, že způsob výuky dějepisu není správný a že se musí na to podívat. Důsledek byl, že děti vyšetřovala státní bezpečnost a byly nuceny k výpovědi proti učiteli. V jedné třídě učil a ve druhé vyšetřovali žáky Proti manželovi byla vznesena obvinění, že pochybuje o výrocích soudruha Chruščova, když uvažoval, zda patnáct let není krátká doba pro vybudování komunismu v Sovětském svazu a podobně. Tyto výroky státní bezpečnost považovala za protistátní. Půl roku ho vyšetřovali kvůli mstě jedné žákyně, ale nic mu nedokázali. Byl to pro mě hrozný čas. Zajímal se o politiku? Můj muž denně poslouchal Svobodnou Evropu, Londýn a Ameriku. Na to si pořídil takové malé rádio. Muselo mít krátké vlny, aby ho mohl poslouchat. To rádio mám dodnes. Pořád ho nosil s sebou. Třeba i na WC, do ložnice, pořád. Protože trošku špatně slyšel, dával si ho na ucho. Politika ho velmi zajímala. Takže sametovou revoluci v listopadu 1989 vítal s nadšením. To se nedá vůbec povídat, jak byl nadšený. Vstoupil do Občanského fóra a sledoval politiku dál. Někdy se mu líbilo, co se děje, jindy byl dost kritický. Pro svoje znalosti a životní zkušenosti mohl dělat kariéru, ale jeho zájem nebyl, aby někde vynikal. Se současným politickým a společenským děním by asi moc spokojený nebyl? Určitě ne. Ani já nejsem spokojená. Mně se nelíbí, jak moc se rozevírají nůžky mezi bohatými a chudými. Tak to nemůže dál jít, aby na jedné straně byli multimilionáři a na druhé straně lidi neměli co jíst. Jistě by se svým sarkastickým humorem napsal nějakou báseň? Psát básničky, to byla jeho největší vášeň. Verši popsal každý kousek papíru. Když spolu listujeme zápisky Viléma Tomana a jeho básněmi, zjišťujeme že už v devadesátých letech předvídal budoucnost. Který příklad vyberete? Milý státe, vzduch a slunce máme ještě bez daní, dokud fiskus nenařídí měřit plochu okenní. Nebo další úryvek: Ať tedy vzkvétá závist blahodárná, která tak pěkně nás pojí. Zvyknem-li všichni si na ni teploučko bude nám v tom našem hnoji. Vyptával se Václav Malina. strana 12 květen 2013

Radniční list. Starostův sloupek. Tradiční slavnosti nabídnou znovu novinky. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 6 (červen 2013)

Radniční list. Starostův sloupek. Tradiční slavnosti nabídnou znovu novinky. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 6 (červen 2013) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XV. ročník, číslo 6 (červen 2013) Starostův sloupek Obecně bývá červen důležitý především pro všechny školáky. Než si na jeho konci převezmou vysvědčení, mohou

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Cyklisté vyrazí po stopách mistra Jana Husa. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 5 (květen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Cyklisté vyrazí po stopách mistra Jana Husa. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 5 (květen 2015) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 5 (květen 2015) Starostův sloupek Již v minulém století si naši předkové uvědomovali potenciál hor, které obklopují město Prachatice. Už jako

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Rekordní investice v rozpočtu města na rok 2015. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Rekordní investice v rozpočtu města na rok 2015. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015) Starostův sloupek Necelé tři měsíce po komunálních volbách, poté co se adaptovala nová tvůrčí rada města, přichází doba ustanovení

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) Starostův sloupek P ř e d p á r t ý d n y uběhlo 100 dní, kdy bylo zvoleno nové v e d e n í n a š e h o města. V této chvíli často přicházejí

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Trasy pro běžkaře i sjezdovky čekají na sníh. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 1 (leden 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Trasy pro běžkaře i sjezdovky čekají na sníh. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 1 (leden 2015) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 1 (leden 2015) Starostův sloupek Jako většina měst naší země přicházejí Prachatice do nadcházejícího roku s novým návrhem rozpočtu. I když na

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Sběrný dvůr vstoupí do zkušebního provozu. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Sběrný dvůr vstoupí do zkušebního provozu. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) Starostův sloupek Prázdninový měsíc srpen bývá často spojován s dobou dovolených, teplého počasí a s koupáním. O prachatickém

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Filmové Burácení má výraznou prachatickou stopu. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 8 (srpen 2014)

Radniční list. Starostův sloupek. Filmové Burácení má výraznou prachatickou stopu. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 8 (srpen 2014) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 8 (srpen 2014) Starostův sloupek Léto je nejčastějším obdobím dovolených. Velice často, když navštívíme různé destinace, porovnáváme cenovou

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Štěstí u maturity přeje připraveným. VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) www.prachatice.cz

Radniční list. Starostův sloupek. Štěstí u maturity přeje připraveným. VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) www.prachatice.cz Radniční list VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) Starostův sloupek Když pozoruji bujaré veselí prachatických studentů v rámci posledního zvonění, tak se pokaždé ve vzpomínkách moc rád vracím do časů svých

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Úpravy v Kasárenské by omezení přinesly i později. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 7 (červenec 2014)

Radniční list. Starostův sloupek. Úpravy v Kasárenské by omezení přinesly i později. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 7 (červenec 2014) Měsíčník Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 7 (červenec 2014) Starostův sloupek Na posledním jednání zastupitelstva byl, mimo jiné, schválen dokument Závěrečný účet města. Je to ucelený materiál, z něhož

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Noví zastupitelé zvolili vedení města. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 12 (prosinec 2010)

Radniční list. Starostův sloupek. Noví zastupitelé zvolili vedení města. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 12 (prosinec 2010) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XII. ročník, číslo 12 (prosinec 2010) Starostův sloupek Je mi potěšením oslovit vás, spoluobčany, coby nově zvolený starosta našeho města. Po roce se opět nacházíme

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Jubilejní XV. ročník Slavností Zlaté stezky: Na náměstí budeme mít dokonce moře! Měsíčník Města Prachatice

Radniční list. Starostův sloupek. Jubilejní XV. ročník Slavností Zlaté stezky: Na náměstí budeme mít dokonce moře! Měsíčník Města Prachatice Radniční list Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 6 (červen 2005) Starostův sloupek Zanedlouho proběhne již 15. ročník Slavností Zlaté stezky a my si opět během bohatého programu připomeneme legendární

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006)

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Starostův sloupek Průběžné informace o projektu Léčebné centrum sv. Markéty zaznívají pravidelně na jednáních zastupitelstva města, nicméně ne

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Lávka přes Pivovarskou získala ocenění. Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 11 (listopad 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Lávka přes Pivovarskou získala ocenění. Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 11 (listopad 2011) Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 11 (listopad 2011) Starostův sloupek První mrazíky a pranostika o Martinovi na bílém koni vážící se k nadcházejícímu období dávají tušit neodvratně blížící

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prázdninový program nabídne i táboření v bazénu. VI. ročník, číslo 7 (červenec 2004) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prázdninový program nabídne i táboření v bazénu. VI. ročník, číslo 7 (červenec 2004) www.prachatice. Radniční list VI. ročník, číslo 7 (červenec 2004) Starostův sloupek S nadšením jsem sledoval úspěšné tažení našich fotbalistů v Portugalsku. Mimo krásných okamžiků jsem svým laickým okem nabyl přesvědčení,

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Euroforest přesídlí do lesa pod Libín. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 9 (září 2005) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Euroforest přesídlí do lesa pod Libín. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 9 (září 2005) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 9 (září 2005) Starostův sloupek Kdybych měl jmenovat nějakou událost, ze které mám v poslední době opravdu velice smíšené pocity, tak je to určitě

Více

Radniční list. Slavnosti Zlaté stezky letos vstupují do druhé desítky. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 6 (červen 2001) Starostův sloupek

Radniční list. Slavnosti Zlaté stezky letos vstupují do druhé desítky. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 6 (červen 2001) Starostův sloupek Radniční list Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 6 (červen 2001) Starostův sloupek Je turistika a cestovní ruch druhem průmyslového odvětví, nebo ne? Zatímco u nás někteří neustále spekulují

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Po rekonstrukci se divákům otevře moderní divadlo. Měsíčník Města Prachatice. XI. ročník, číslo 3 (březen 2009)

Radniční list. Starostův sloupek. Po rekonstrukci se divákům otevře moderní divadlo. Měsíčník Města Prachatice. XI. ročník, číslo 3 (březen 2009) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XI. ročník, číslo 3 (březen 2009) Starostův sloupek Se zájmem jsem si před nedávnem přečetl hodnotící zprávu našich Kulturních a informačních služeb, která se zabývala,

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Hurá na prázdniny třeba s Prázdninovým pasem. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 7 (červenec 2010)

Radniční list. Starostův sloupek. Hurá na prázdniny třeba s Prázdninovým pasem. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 7 (červenec 2010) Měsíčník Města Prachatice XII. ročník, číslo 7 (červenec 2010) Starostův sloupek Čas neúprosně utíká, a já jsem si ani nenašel krátkou chvilku, abych zpětně, sám a s odstupem času, zhodnotil letošní červen,

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Radniční list. Celebrity mluvily o ekonomické spolupráci. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 12 (prosinec 2001) Starostův sloupek

Radniční list. Celebrity mluvily o ekonomické spolupráci. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 12 (prosinec 2001) Starostův sloupek Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 12 (prosinec 2001) Starostův sloupek Opět po roce přišel čas adventní, jehož krásným vrcholem jsou Vánoční svátky. Tyto původně náboženské svátky konané na

Více

8/ 2013 KONSOLIDACE ÚVĚRŮ NEZABRZDÍ PŘÍŠTÍ INVESTICE, KTERÉ MĚSTO STRAKONICE PLÁNUJE A POTŘEBUJE ŠKOLY SE CHYSTAJÍ NA ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

8/ 2013 KONSOLIDACE ÚVĚRŮ NEZABRZDÍ PŘÍŠTÍ INVESTICE, KTERÉ MĚSTO STRAKONICE PLÁNUJE A POTŘEBUJE ŠKOLY SE CHYSTAJÍ NA ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU Z P R A V O D A J M Ě S T A S T R A K O N I C E 1 5. R O Č N Í K Č Í S L O 8 / 2 0 1 3 V E S T R A K O N I C Í C H N E P R O D E J N É W W W. S T R A K O N I C E. E U 8/ 2013 VYBÍRÁME Z OBSAHU: FÁMY ZŘEJMĚ

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

08/2014. SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let. INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě. RICHARD KRAJČO» rozhovor

08/2014. SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let. INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě. RICHARD KRAJČO» rozhovor 08/2014 INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě RICHARD KRAJČO» rozhovor SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let AUTOSERVIS JINDRA Mrázkova 801, Soběslav info@autoservisjindra.cz www.autoservisjindra.cz

Více

Radniční list. Uzavřené hřiště: Proč je mimo provoz? Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 7 (červenec 2001) Starostův sloupek

Radniční list. Uzavřené hřiště: Proč je mimo provoz? Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 7 (červenec 2001) Starostův sloupek Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 7 (červenec 2001) Starostův sloupek Rozvoj každého města, ať již formou přirozeného vývoje, nebo ve snaze zrealizovat konkrétní projekty, s sebou často a pro

Více

Milevský. zpravodaj ZDARMA. Ročník: XX. Rok poskytnutí dotace / výše dotace v % Zdroje a popis projektu:

Milevský. zpravodaj ZDARMA. Ročník: XX. Rok poskytnutí dotace / výše dotace v % Zdroje a popis projektu: Milevský zpravodaj ZDARMA Ročník: XX 6. 1. června 2012 Milevsko a dotace Slovo dotace dostává v poslední době někdy až téměř hanlivý význam. Není to ale tak docela právem, princip dotací je pro samosprávu

Více

Majáles v Kroměříži. Pionýrskou loukou v Kroměříži se v sobotu 8. května večer a v noci opět rozezněly rockové tóny. Jako každoročně se zde

Majáles v Kroměříži. Pionýrskou loukou v Kroměříži se v sobotu 8. května večer a v noci opět rozezněly rockové tóny. Jako každoročně se zde 2 Majáles v Kroměříži. Pionýrskou loukou v Kroměříži se v sobotu 8. května večer a v noci opět rozezněly rockové tóny. Jako každoročně se zde uskutečnil Kroměřížský majáles, jehož hlavním tahounem se stala

Více

Atletický stadion ve Slaném připravil zábavu nejen pro děti

Atletický stadion ve Slaném připravil zábavu nejen pro děti Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 7 ročník XVIII červenec / srpen 2015 Atletický stadion ve Slaném připravil zábavu nejen pro děti V sobotu 6. června

Více