SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV"

Transkript

1 Ročník 2009 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 33 Rozeslána dne 24. září 2009 Cena Kč 158, O B S A H : 84. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Římského statutu Mezinárodního trestního soudu

2 Strana 4114 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. července 1998 byl v Římě přijat Římský statut Mezinárodního trestního soudu. Jménem České republiky byl Statut podepsán v New Yorku dne 13. dubna Se Statutem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Statut ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Statutu, dne 21. července Při ratifikaci Statutu bylo učiněno následující prohlášení České republiky: V souladu s čl. 87 odst. 1 písm. a) Římského statutu Mezinárodního trestního soudu Česká republika prohlašuje, že žádosti o spolupráci mohou být předávány diplomatickou cestou, anebo zasílány: 1. jde-li o předání či dočasné předání osoby či o průvoz osoby, přímo Ministerstvu spravedlnosti České republiky; 2. jde-li o jinou formu spolupráce, do doby zahájení hlavního líčení přímo Nejvyššímu státnímu zastupitelství České republiky a po zahájení hlavního líčení přímo Ministerstvu spravedlnosti České republiky. V souladu s čl. 87 odst. 2 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu Česká republika prohlašuje, že žádosti o spolupráci a přiložené písemnosti mají být vyhotoveny nebo přeloženy do českého jazyka. V souladu s čl. 103 odst. 1 písm. a) Římského statutu Mezinárodního trestního soudu Česká republika prohlašuje, že je ochotna přijímat odsouzené, kteří jsou občany České republiky, anebo mají na území České republiky trvalý pobyt.. Statut vstoupil v platnost na základě svého článku 126 odst. 1 dne 1. července Pro Českou republiku vstupuje v platnost podle odstavce 2 téhož článku dne 1. října Anglické znění Statutu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

3 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4115

4 Strana 4116 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

5 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4117

6 Strana 4118 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

7 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4119

8 Strana 4120 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

9 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4121

10 Strana 4122 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

11 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4123

12 Strana 4124 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

13 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4125

14 Strana 4126 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

15 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4127

16 Strana 4128 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

17 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4129

18 Strana 4130 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

19 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4131

20 Strana 4132 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

21 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4133

22 Strana 4134 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

23 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4135

24 Strana 4136 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

25 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4137

26 Strana 4138 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

27 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4139

28 Strana 4140 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

29 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4141

30 Strana 4142 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

31 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4143

32 Strana 4144 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

33 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4145

34 Strana 4146 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

35 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4147

36 Strana 4148 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

37 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4149

38 Strana 4150 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

39 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4151

40 Strana 4152 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

41 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4153

42 Strana 4154 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

43 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4155

44 Strana 4156 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

45 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4157

46 Strana 4158 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

47 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4159

48 Strana 4160 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

49 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4161

50 Strana 4162 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

51 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4163

52 Strana 4164 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

53 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4165

54 Strana 4166 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

55 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4167

56 Strana 4168 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

57 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4169

58 Strana 4170 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

59 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4171

60 Strana 4172 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

61 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4173

62 Strana 4174 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

63 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4175

64 Strana 4176 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

65 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4177

66 Strana 4178 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

67 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4179

68 Strana 4180 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

69 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4181

70 Strana 4182 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

71 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4183

72 Strana 4184 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

73 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4185

74 Strana 4186 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

75 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4187

76 Strana 4188 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

77 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4189

78 Strana 4190 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

79 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4191

80 Strana 4192 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

81 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4193

82 Strana 4194 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

83 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4195

84 Strana 4196 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

85 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4197

86 Strana 4198 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

87 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4199

88 Strana 4200 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

89 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4201

90 Strana 4202 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

91 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4203

92 Strana 4204 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

93 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4205

94 Strana 4206 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

95 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4207

96 Strana 4208 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

97 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4209

98 Strana 4210 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

99 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4211

100 Strana 4212 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

101 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4213

102 Strana 4214 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

103 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4215

104 Strana 4216 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

105 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4217

106 Strana 4218 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

107 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4219

108 Strana 4220 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

109 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4221

110 Strana 4222 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

111 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4223

112 Strana 4224 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

113 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4225

114 Strana 4226 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

115 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4227

116 Strana 4228 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

117 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4229

118 Strana 4230 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

119 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4231

120 Strana 4232 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

121 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4233

122 Strana 4234 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

123 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4235

124 Strana 4236 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

125 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4237

126 Strana 4238 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

127 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4239

128 Strana 4240 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

129 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4241

130 Strana 4242 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

131 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4243

132 Strana 4244 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

133 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4245

134 Strana 4246 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Částka 33

135 Částka 33 Sbírka mezinárodních smluv č. 84 / 2009 Strana 4247

136 Strana 4248 Sbírka mezinárodních smluv 2009 Částka ISSN Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, Praha 415, telefon: , fax: Redakce: Ministerstvo vnitra, Nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, Praha 4, telefon: , fax: Administrace: písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, Břeclav, fax: , Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, Bratislava, tel.: , fax: Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce mezinárodních smluv. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2009 činí 3 000, Kč, druhá záloha činí 3 000, Kč) Vychází podle potřeby Distribuce: MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, Břeclav, celoroční předplatné , , objednávky jednotlivých částek (dobírky) , objednávky-knihkupci , faxové objednávky , zelená linka Internetová prodejna: Drobný prodej Benešov: Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: ; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství Přibíková, J. Švermy 14; Kladno: el VaN, Ke Stadionu 1953, tel.: ; Klatovy: Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Litoměřice: Jaroslav Tvrdík, Štursova 10, tel.: , fax: ; Most: Knihkupectví,,U Knihomila, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; Olomouc: ANAG, spol. s r. o., Denisova č. 2, Zdeněk Chumchal Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3, Knihkupectví SEVT, a. s., Ostružnická 10; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Denisova 1; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHA- NEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Typos, tiskařské závody, s. r. o., Úslavská 2, EDICUM, Bačická 15, Technické normy, Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR, Na Poříčí 25, LINDE Praha, a.s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; Praha 4: SEVT, a. s., Jihlavská 405; Praha 5: SEVT, a. s., E. Peškové 14; Praha 6: PPP Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17, PERIODIKA, Komornická 6; Praha 8: Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: ; Praha 9: Abonentní tiskový servis-ing. Urban, Jablonecká 362, po pá 7 12 hod., tel.: , DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: ; Přerov: Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel./fax: ; Tábor: Milada Šimonová EMU, Zavadilská 786; Teplice: Knihkupectví L& N, Kapelní 4; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: , fax: , Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: , Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Simona Novotná, Brázda-prodejna u pivovaru, Žižkovo nám. 76, Jindřich Procházka, Bezděkov 89 Vazby Sbírek, tel.: Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2013 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 57 Rozeslána dne 23. prosince 2013 Cena Kč 191, O B S A H : 105. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Organizace spojených

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 75 Rozeslána dne 11. srpna 2009 Cena Kč 31, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 75 Rozeslána dne 11. srpna 2009 Cena Kč 31, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 75 Rozeslána dne 11. srpna 2009 Cena Kč 31, O B S A H : 248. Vyhláška, kterou se stanoví seznam jednotných kontaktních míst 249. Vyhláška, kterou se mění

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 67 Rozeslána dne 4. července 2011 Cena Kč 20, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 67 Rozeslána dne 4. července 2011 Cena Kč 20, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 67 Rozeslána dne 4. července 2011 Cena Kč 20, O B S A H : 182. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2011 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 6 Rozeslána dne 18. února 2011 Cena Kč 38, O B S A H : 11. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 110 Rozeslána dne 24. září 2012 Cena Kč 26, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 110 Rozeslána dne 24. září 2012 Cena Kč 26, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 110 Rozeslána dne 24. září 2012 Cena Kč 26, O B S A H : 307. Nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb Strana 3986 Sbírka zákonů č.

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2010 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 19 Rozeslána dne 30. dubna 2010 Cena Kč 40, O B S A H : 42. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 20 Rozeslána dne 28. února 2008 Cena Kč 22, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 20 Rozeslána dne 28. února 2008 Cena Kč 22, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 20 Rozeslána dne 28. února 2008 Cena Kč 22, O B S A H : 62. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/1995 Sb., kterou se stanoví stupně zdravotního postižení

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 36 Rozeslána dne 26. března 2012 Cena Kč 154, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 36 Rozeslána dne 26. března 2012 Cena Kč 154, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 36 Rozeslána dne 26. března 2012 Cena Kč 154, O B S A H : 92. Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2014 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 19 Rozeslána dne 20. srpna 2014 Cena Kč 50, O B S A H : 43. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2013 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 43 Rozeslána dne 11. října 2013 Cena Kč 66, O B S A H : 74. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Opčního protokolu k Úmluvě o

Více

VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek Částka 57 Sbírka zákonů č. 194 / 2009 Strana 2799 194 VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 112 Rozeslána dne 31. října 2011 Cena Kč 30, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 112 Rozeslána dne 31. října 2011 Cena Kč 30, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 112 Rozeslána dne 31. října 2011 Cena Kč 30, O B S A H : 319. Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje minerální vody v Buchlovicích

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 12 Rozeslána dne 23. února 2011 Cena Kč 20, O B S A H : 35. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2011

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 13. února 2015 Cena Kč 27, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 13. února 2015 Cena Kč 27, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 16 Rozeslána dne 13. února 2015 Cena Kč 27, O B S A H : 31. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 34 Rozeslána dne 2. dubna 2010 Cena Kč 25, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 34 Rozeslána dne 2. dubna 2010 Cena Kč 25, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 34 Rozeslána dne 2. dubna 2010 Cena Kč 25, O B S A H : 91. Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 110 Rozeslána dne 12. září 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 110 Rozeslána dne 12. září 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 110 Rozeslána dne 12. září 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 340. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 28 Rozeslána dne 14. března 2013 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 28 Rozeslána dne 14. března 2013 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 28 Rozeslána dne 14. března 2013 Cena Kč 103, O B S A H : 62. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb Strana 466 Sbírka

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 78 Rozeslána dne 23. července 2010 Cena Kč 17, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 78 Rozeslána dne 23. července 2010 Cena Kč 17, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 78 Rozeslána dne 23. července 2010 Cena Kč 17, O B S A H : 227. Nařízení vlády o odchylné úpravě pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 73 Rozeslána dne 8. července 2010 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 73 Rozeslána dne 8. července 2010 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 73 Rozeslána dne 8. července 2010 Cena Kč 46, O B S A H : 214. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2009 Cena Kč 37, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2009 Cena Kč 37, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2009 Cena Kč 37, O B S A H : 452. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 67 Rozeslána dne 18. června 2010 Cena Kč 32, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 67 Rozeslána dne 18. června 2010 Cena Kč 32, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 67 Rozeslána dne 18. června 2010 Cena Kč 32, O B S A H : 201. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 202. Vyhláška,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H : 246. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2011 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 20 Rozeslána dne 15. dubna 2011 Cena Kč 27, O B S A H : 39. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 88 Rozeslána dne 30. září 2014 Cena Kč 27, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 88 Rozeslána dne 30. září 2014 Cena Kč 27, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 88 Rozeslána dne 30. září 2014 Cena Kč 27, O B S A H : 208. Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, přepočítacího koeficientu pro

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 139 Rozeslána dne 9. listopadu 2012 Cena Kč 40, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 139 Rozeslána dne 9. listopadu 2012 Cena Kč 40, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 139 Rozeslána dne 9. listopadu 2012 Cena Kč 40, O B S A H : 370. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 88 Rozeslána dne 31. srpna 2009 Cena Kč 37, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 88 Rozeslána dne 31. srpna 2009 Cena Kč 37, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 88 Rozeslána dne 31. srpna 2009 Cena Kč 37, O B S A H : 282. Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších

Více

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 23 Rozeslána dne 2. března 2012 Cena Kč 370, O B S A H : 59. Vyhláška o regulačním výkaznictví

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 23 Rozeslána dne 2. března 2012 Cena Kč 370, O B S A H : 59. Vyhláška o regulačním výkaznictví Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 23 Rozeslána dne 2. března 2012 Cena Kč 370, 59. Vyhláška o regulačním výkaznictví O B S A H : Strana 474 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23 59 VYHLÁŠKA

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 18 Rozeslána dne 26. února 2015 Cena Kč 27, O B S A H : 36. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 750. výročí založení Českých Budějovic 37.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 167 Rozeslána dne 17. prosince 2012 Cena Kč 78, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 167 Rozeslána dne 17. prosince 2012 Cena Kč 78, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 167 Rozeslána dne 17. prosince 2012 Cena Kč 78, O B S A H : 450. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 81 Rozeslána dne 4. července 2012 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 81 Rozeslána dne 4. července 2012 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 81 Rozeslána dne 4. července 2012 Cena Kč 65, O B S A H : 229. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích

Více