Město Slaný důstojně oslavilo 70. výročí Dne vítězství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Slaný důstojně oslavilo 70. výročí Dne vítězství"

Transkript

1 Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 6 ročník XVIII červen 2015 Město Slaný důstojně oslavilo 70. výročí Dne vítězství Foto: Pavel Vychodil Město Slaný ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu (ČSBS) důstojně oslavilo ve čtvrtek 7. května 2015 Den vítězství. Oslavy začaly koncertem dechové hudby Dvořačka na Masarykově náměstí. Samotný pietní akt byl zahájen průvodem od budovy Městského úřadu Slaný v 10 hodin a zúčastnili se jej kromě vedení města i členové Českého svazu bojovníku za svobodu s předsedkyní OV ČSBS Kladno paní Havlůjovou, Česká obec baráčníků ze Slánska, vojáci ze 4. brigády rychlého nasazení Žatec (4. brn), místní sdružení Junák, zástupci škol a zaměstnanci Městského úřadu ve Slaném. Průvod v čele s vojáky 4. brn a vedením města zamířil na Hlaváčkovo náměstí a následně na IV. slánský hřbitov, aby uctil památku padlých hrdinů za druhé světové. Věnce za město položili starosta města Ing. Pavel Zálom s tajemníkem MěÚ Mgr. Josefem Herčíkem, dále věnce ČSBS položila předsedkyně OV ČSBS s bojovníky za svobodu Slánska. Čestnou stráž u památníků drželi vojáci 4. brn a příslušníci místního sdružení Junák. U památníku II. světové války položili kytici také vojáci 4. brn. Po položení věnců na slánských hřbitovech přednesl slavnostní projev starosta města, ve kterém zdůraznil význam 70. výročí oslav a vyjádřil přesvědčení, že jsme se poučili a už nikdy nepřipustíme takový zničující válečný konflikt. Na závěr zazněla státní hymna, při které vojáci 4. brn vypálili salvu na počest padlých. Pokračování na straně 3

2 2 INFORMACE Ohlasy z radnice První májové dny přinesly nejen citelné oteplení ale i připomínku událostí, které se staly před 70 lety. Bylo by nošením dříví do lesa připomínat, že tehdy došlo k porážce fašistického Německa a konci II. světové války nejhoršího válečného konfliktu v dějinách lidstva. Zúčastnil jsem se mše v kostele sv. Gotharda za oběti této hrůzné války, kterou sloužili čtyři kněží. Shodou okolností jsem se dostavil na místo víc jak hodinu předem, kostel byl ještě zavřený a tak jsem měl trochu času zamyslet se nad tím, co toto výročí pro nás znamená. Byl nádherný májový den, tolik podobný těm, které jsem zahlédl později na dobových snímcích. Předně jsem si uvědomil, jak jsou některé zcela základní věci důležité a jak málo je vnímáme. Třeba to, že ráno vstaneme a jdeme do práce bez toho pocitu, že někde chrastí zbraně, nemáme strach o sebe nebo své bližní. Že žijeme ve své zemi, podle svých zákonů. Můžeme mluvit svým rodným jazykem a náš názor je věcí naší volby a ne naší povinností. Uvědomil jsem si, jak se také změnila Evropa. Někdejší protivník je nyní jedním z našich nejbližších spojenců a tehdejší osvoboditel, mám na mysli Sovětský svaz dnešní Rusko, je nyní zemí, ve které vidíme spíše bezpečnostní hrozbu, zapomínaje na počty hrobů těch mladých kluků, kteří zde tisíce kilometrů od domova našli svoji smrt. Vzpomněl si také na to, jak nám ještě před třiceti lety tytéž věci byly zkreslovány ve vztahu ke spojeneckým vojskům, jak skoro v každém velkém městě byl na podstavci sovětský tank a nikde nestál americký Sherman. Jak se v průběhu těch 70 let dokázaly objektivní skutečnosti změnit a otočit tak, jak to potřebovali ti, kteří ovládali tuto zem. Při vlastním kázání jeden z kněží popisoval svůj osobní zážitek z války ruští vojáci, kteří se modlili v kostele, byli vyváděni ven svými veliteli, aby znovu bojovali a stříleli Němce válka je absurdní. Po skončení mše jsem navštívil ještě výstavu k tomuto výročí. V prostorách staré slánské radnice ji pořádal můj kamarád a skvělý člověk Martin Nič. K vidění byly staré fotografie, dopisy z koncentráku a věci dokládající příběhy obyčejných lidí. Na stole tam ležel sovětský samopal. Zvedl jsem ho, abych zjistil, jak je vlastně těžký, a najednou si uvědomil, že tíha není ani tak v jeho hmotnosti a že je těžký pořádně, ale v odhodlání ho použít. Při představě, že jdete zabít a můžete být sám zabit, mi přejel mráz po zádech. Musela to být těžká a pohnutá doba. Z dnešního pohledu se tyto věci jeví až neuvěřitelné, přesto bychom neměli na tyto skutečnosti zapomenout. Nepodceňovat dnešní bezpečnostní situaci. Události na Ukrajině či Islámský stát, nehodnotit jen z pozice generací, které zažily pouze mír, ale s vědomím odkazu těch, kteří hrůzy války zažili a kteří vědí, jakou hodnotu mají ony pro nás tak obyčejné věci, například jít v klidu ráno do práce a co znamená ona volba vzít zbraň a jít. Je dobré se nad těmito důležitými věcmi zamyslet a uvědomit si, že nejsou samozřejmostí. Stály miliony lidských životů. Pavel Zlámal, místostarosta Nová lékárna v areálu nemocnice Dne byla v areálu nemocnice ve Slaném otevřena nemocniční lékárna. Lékárna se nachází v části pavilónu J (kotelny) a bude provozována jako součást příspěvkové organizace města Nemocnice Slaný. Lidé si v nemocniční lékárně mohou zakoupit léky, zdravotnický materiál či jiné zdravotnické doplňky. Současně lékárna funguje také jako odborné pracoviště pro konzultační činnost, kde se můžete zeptat na cokoliv ohledně zdraví. Poradí například s výběrem doplňků stravy, jak správně užívat léky či vysvětlí různé neznámé pojmy, jako je třeba léková interakce. K tomu všemu nabízí i věrnostní program s úsporami a výhodami. Lékárna má otevřeno ve všední dny od 8 do 16 hodin. Kromě služeb veřejnosti slouží nemocniční lékárna i jako výhradní dodavatel léků a zdravotnického materiálu pro nemocnici Slaný, což přinese úspory v řádech statisíců korun. Týden po oficiálním otevření nemocniční lékárny ji osobně navštívila také rada města Slaného. Za účasti MUDr. Šimáka byli členové rady provedeni novými prostorami a seznámeni se samotným chodem zařízení. Návštěvou a využitím služeb lékárny v areálu nemocnice podpoříte její rozvoj. Ing. Lucie Pohanková POZOR SPLATNOST POPLATKU ZA ODPAD SE BLÍŽÍ Poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, cizinci s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu nad 90 dní, fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu sloužící k individuální rekreaci, fyzická osoba, která je vlastníkem bytu, nebo domu, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Stanovená výše poplatku pro rok 2015 je 600 Kč na poplatníka a rok. Poplatek je splatný jednorázově k 30. červnu 2015.

3 Slánská radnice č. 6, červen 2015 Dokončení ze strany 1 Po skončení pietního aktu se pozvaní hosté přemístili do obřadní síně, kde je opět přivítal starosta města. Následně tajemník Městského úřadu Slaný přečetl udělení pamětních listů těmto osmi vybraným členům ČSBS (Udělení pamětních listů projednalo a schválilo zastupitelstvo města č. 08/2015/ ZM ze dne 23. dubna 2015). Pamětní listy byly předány těmto členům ČSBS: ZPRÁVY Z RADNICE Město Slaný důstojně oslavilo 70. výročí Dne vítězství panu Marinu CAVICCHIOLIMU za aktivní partyzánský odboj v Itálii panu Bohumilu HARÁKOVI za aktivní účast v Pražském povstání panu Jiřímu SCHMIEDOVI politickému vězni v Praze-Pankrác a v Malé pevnosti Terezín, panu Eduardu VRBOVI vězněnému jako dítě s rodiči v Letech u Mirovic panu Františku KYNCLOVI za aktivní účast v Pražském povstání panu Ctiboru VOŘECHOVI politickému vězni a za aktivní účast v Pražském povstání paní Matyldě KLAPALOVÉ dlouholeté člence ČSBS paní Libuši KARLÍKOVÉ dlouholeté člence ČSBS Foto: Pavel Vychodil Pamětní listy oslavencům předal osobně starosta a odměnění se podepsali do kroniky města. Dva z odměněných se slavnostního obřadu z důvodu nemoci nezúčastnili a pamětní listy jim budou předány dodatečně. Na závěr proběhla neformální beseda s členy ČSBS i s dalšími hosty. Odpoledne byly položeny kytice květů na dalších 8 památných místech ve městě: Kvíc, Na Sadech, hřbitov Lidice u Otrub, pekárna za Brodem, sklady Dražkovická, vrátnice ČKD, Požární stanice HZS Slaný a Letiště Slaný. Kytice na těchto místech položili starosta a zástupce MěÚ Slaný. V pátek 8. května 2015 proběhlo v kostele sv. Gotharda ve Slaném Ekumenické setkání u příležitosti 70. výročí ukončení II. světové války. Vlastivědné muzeum Slaný v rámci oslav kde Dni vítězství připravilo od do Výstavu k 70. výročí konce 2. světové války. Ing. Łudovít Šikorský Uklizené Slaný Jak je dnes již všeobecně známo, dne 22. dubna můžeme oslavit Den Země. K jeho výročí byla uspořádána akce Ukliďme Česko Jednalo se již o druhý ročník celorepublikové ekologické akce, jejímž cílem je boj proti černým skládkám nebo vyčištění neudržovaných lokalit (více informací na www. uklidmecesko.cz). Hlavním uklízecím dnem se stala sobota 18. dubna. V rámci této akce sestavila skupinku dobrovolníků i místní organizace ČSSD, která výše uvedený den v dopoledních hodinách uklízela lokalitu u garáží za obchodními domy v Ouvalové ulici, kde se nacházelo vskutku nepřeberné množství odpadu. Sklizeno bylo několik kusů pneumatik, zbytky plovoucích podlah, řada střepů různé- Část dobrovolnické skupiny sestavené ČSSD (foto: Nikola Korytová) ho původu, odrané staré kusy oděvů nebo koberců i poměrně běžné plechovky či skleněné lahve. Střízlivým odhadem jsme sklidili přes 500 kg odpadu. Akce jako taková vyvolala pozitivní reakci na sociálních sítích. Je dobře, že o životní prostředí a jeho udržování má zájem velký počet lidí napříč republikou. Dle vyjádření ředitele Technických služeb, s. r. o., Ing. Jiřího Kučery pro Kladenský deník bylo jen za sobotu ve Slaném odklizeno přes 2 tuny odpadků (dle mých informací uklízeli další dobrovolníci i v okolí Slánské hory a 22. dubna žáci 3. ZŠ kolem Nového rybníka). Doufáme, že se tato akce bude vzhledem k velkému ohlasu prvních dvou ročníků konat i v následujících letech. Jedná se o užitečné strávení a připomenutí Dne země, které jde přesně v duchu a smyslu tohoto významného dne. David Koryta Založení spolku Budoucí krajina Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás informovali o založení spolku Budoucí krajina, z. s., jehož hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny. Impulsem ke vzniku spolku byly nešťastné události okolo výstavby via ferrata na Slánské hoře, která byla prosazena vedením města, aniž měli občané jakoukoliv možnost se k takto citelnému zásahu do přírodní památky vyjádřit. Účelem spolku ale není boj s minulostí. Naším hlavním cílem je zodpovědný přístup k budoucnosti. V našem městě žije přes občanů a občánků s různými představami o svém okolí, o blízké i vzdálené budoucnosti, o smysluplnosti utrácení veřejných prostředků, o pravidlech společného chování. Cílem spolku je poskytnout oporu lidem, jimž není okolí lhostejné a pro které je ochrana přírody a krajiny jedním z důležitých hledisek rozvoje našeho města. Další informace o členství a fungování spolku naleznete na webu spolku: Na spolupráci s Vámi se těší zakladatelé spolku Jana Zůnová, Kateřina Broža a Miloslav Nič 3

4 ZPRÁVY Z RADNICE Romové v dubnu uklízeli v okolí ubytovny Mexiko Dne v rámci úklidu města ke Dni Země proběhl úklid v okolí městské ubytovny Mexiko. Město Slaný se spolu s Agenturou pro sociální začleňování dohodlo s obyvateli městské ubytovny, že uklidí její okolí, zejména přilehlý park. Do akce se zapojilo 16 obyvatel a během pátku nasbírali 18 pytlů odpadu a několik pneumatik. Starosta města ocenil tuto jejich aktivitu a předpokládá, že se podaří i do budoucna aktivizovat dlouholeté obyvatele této ubytovny k dalším aktivitám, které povedou ke zvelebení ubytovny a jejího okolí. Jsme Slaňáci a chceme taky žít v pěkném prostředí, řekla jedna z obyvatelek Mexika. Město spolu s Agenturou pro sociální začleňování plánuje v současné době další aktivity, které posílí tyto komunitní akce lidí dlouhodobě žijících v městské ubytovně. Termíny svozu bioodpadu pro rok 2015 Liché pondělí: Bartošova, Bedřicha Václavka, Durasova, Flaškářská, Jiráskova, K. H. Borovského, Kapalínova, Karla Čapka, Krátká, Máchova, Maříkova, Na Chmelnici, Na Vinici, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Nosačická, Pálova, Petra Jilemnického, Plynárenská, Spojovací, Tyršova, U Hvězdárny, U Plovárny, U Přádelny, Vančurova, Ve Stráni, Víta Nejedlého Lichý čtvrtek: Balasova, Bienerova, Brožovského, Chadalíkova, Kreibichova, Lázeňská, Na Kopečku, Navrátilova, Nezamyslova, Pod Horou, Přibilova, Smečenská, Stehlíkova, Šultysova, Trojanova, Třebízského 4 všechny kulturní akce na jednom místě Sudé pondělí: Alešova, Arbesova, B. Němcové, Bezručova, Čechova, Čelakovského, Dražkovická, Dukelských hrdinů, Dvořákova, Fügnerova, Jabloňová, Jungmannova, Lacinova, Malypetrova, Mánesova, Nerudova, O. Scheinpflugové, P. Hrubého, Pokorného, Raichlova, René Černého, Riegerova, Smetanova, Šimáčkova, Štefánikova, Švehlova, U Kasáren, U Stadionu I, U Stadionu II, U Stadionu III, V Ráji, Vrchlického Nádobu přistavte na místo, kam přistavujete nádobu na směsný komunální odpad.

5 Slánská radnice č. 6, červen 2015 ZPRÁVY Z RADNICE Město Slaný nabízí k pronájmu byty a nebytové prostory BYTY K PRONÁJMU 1. Byt č. 6 o velikosti 3+1 ve 3. podlaží domu č. p. 99 v ulici Dr. E. Beneše ve Slaném má celkovou podlahovou plochu 119,48 m 2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC, spíže, haly a sklepa. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, tj. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m 2 podlahové plochy je stanoveno pro rok 2015 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za základní vybavení bytu ve výši 119,43 Kč/měsíc. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. 2. Byt č. 13 o velikosti 1+1 v 5. podlaží domu č. p. 279 v ulici Cyrila Boudy ve Slaném má celkovou podlahovou plochu 45,68 m 2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 1 pokoje, předsíně, koupelny s WC, spíže, balkonu a sklepa. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, tj. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m 2 podlahové plochy je stanoveno pro rok 2015 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za základní vybavení bytu ve výši 84,96 Kč/měsíc. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. 3. Byt č. 7 o velikosti 3+1 ve 3. podlaží domu č. p. 273 ve Vikově ulici ve Slaném má celkovou podlahovou plochu 81,11 m 2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC, balkonu a sklepa. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, tj. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m 2 podlahové plochy je stanoveno pro rok 2015 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za základní vybavení bytu ve výši 192,13 Kč/měsíc. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. 4. Byt č. 5 o velikosti 2+1 ve 3. podlaží domu č. p v ulici Jana Želivského ve Slaném má celkovou podlahovou plochu 61,76 m 2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC a sklepa. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, tj. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m 2 podlahové plochy je stanoveno pro rok 2015 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za základní vybavení bytu ve výši 157,65 Kč/měsíc. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. 5. Byt č. 5 o velikosti 3+1 ve 3. podlaží domu č. p v Arbesově ulici ve Slaném o celk. podlahové ploše 81,48 m 2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, komory, koupelny, WC a sklepa. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, tj. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m 2 podlahové plochy je stanoveno pro rok 2015 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za základní vybavení bytu ve výši 155,15 Kč/měsíc. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. 6. Byt č. 10 o velikosti 3+1 ve 4. podlaží domu č. p v Lidické ulici ve Slaném má celkovou podlahovou plochu 71,02 m 2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, komory, koupelny, WC. spíže, komory a sklepa. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, tj. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m 2 podlahové plochy je stanoveno pro rok 2015 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za základní vybavení bytu ve výši 143,39 Kč/měsíc. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. 7. Byt č. 5 o velikosti 3+1 ve 2. podlaží domu č. p v Lidické ulici ve Slaném má celkovou podlahovou plochu 70,92 m 2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, komory, koupelny, WC. spíže, komory a sklepa. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, tj. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m 2 podlahové plochy je stanoveno pro rok 2015 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za základní vybavení bytu ve výši 205,42 Kč/měsíc. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Všichni žadatelé o přidělení bytů svou žádost předkládají na předepsaném formuláři a skládají kauci. Při příležitosti 25. výročí založení firmy Linet vás zveme na koncert a ohňostroj Masarykovo náměstí ve Slaném, pátek 12. června hraje VETERÁN WESTERN OHŇOSTROJ za doprovodu hudby NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU 1. Garážová stání pro osobní vozidla v suterénu domu č. p. 173 v ulici Na Sadech ve Slaném za nájemné 849 Kč měsíčně. 2. Nebytové prostory o celkové výměře 58,44 m 2 v přízemí domu č. p. 173 v ulici Na Sadech ve Slaném. 3. Nebytové prostory o výměře 43,70 m 2 (2 kanceláře) ve 3. patře domu č. p. 528 v ulici Dr. E. Beneše ve Slaném. 4. Nebytový prostor o výměře 22,40 m 2 (1 kancelář) ve 3. patře domu č. p. 528 v ulici Dr. E. Beneše ve Slaném. 5. Nebytový prostor o výměře 19,09 m 2 (1 kancelář) ve 3. patře domu č. p. 528 v ulici Dr. E. Beneše ve Slaném. 6. Dvě zděné garáže a 1 zděnou dvojgaráž u domu č. p. 830 v areálu v Nosačické ulici ve Slaném pro garážování motorových vozidel. Bližší informace je možno získat na úřední desce městského úřadu nebo na internetových stránkách v sekci úřední deska odbor správy majetku nebo na odboru správy majetku městského úřadu u Jany Banertové, tel Odbor správy majetku Slánský VideoMagazín KVĚTEN 2015 Oslava státního svátku Fotbalový turnaj žáků Představení jednatele VSH Region na cestách 20. výročí MŠ Na dolíkách Cyklistický závod LIDICE videomagazín najdete na 5

6 ZDRAVÍ Litoměřický Hospic sv. Štěpána poskytuje služby již 14 let Hospic sv. Štěpána je nestátní neziskovou organizací, která byla zřízena jako nezávislé občanské sdružení. Více než 14 let poskytuje nevyléčitelně nemocným pacientům a jejich rodinám hospicovou paliativní léčbu a péči. Tato péče je zaměřena na předcházení utrpení a léčbu všech příznaků, které pacientovi přináší život ohrožující nemoc. Je ale také zaměřena na pomoc rodině, na podporu, kterou v tomto těžkém období všichni potřebují. Cílem práce zaměstnanců Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích je zajistit nemocnému i jeho rodině maximální kvalitu života jak v domácím prostředí, tak při hospitalizaci v lůžkovém zařízení. Proto v hospici naleznete také poradnu, půjčovnu pomůcek a ambulanci paliativní medicíny a léčby bolesti. Pacienti sem přicházejí z celé severní poloviny České republiky - především z Ústeckého a Středočeského kraje. Výjimkou však nejsou ani další kraje, hlavní roli hraje především dostupnost zařízení pro členy rodiny a doprovázející. Lůžkový hospic Lůžkový hospic doprovodil od svého vzniku téměř pacientů. Je vybaven nadstandardně vybavenými jednolůžkovými pokoji se sociálním příslušenstvím a přistýlkou určenou pro doprovod. Početný zdravotnický personál, sociální pracovník, stejně jako terapeut nebo duchovní, se mohou plně věnovat nejen pacientům, ale také doprovázejícím. Domácí hospic Podle výzkumů si až 80 % terminálně nemocných pacientů přeje zemřít doma. Proto od počátku loňského roku poskytuje Hospic sv. Štěpána jako první v Ústeckém kraji - domácí hospicovou paliativní péči. Specializovaný tým tvořený lékařem, zdravotními sestrami, sociální pracovnicí, ošetřovateli a dalšími. Ti pečují sedm dní v týdnu, 24 hodin denně o terminálně nemocné pacienty v jejich domácím prostředí. Členové týmu doprovázejí nejen umírající, ale pomáhají zvládnout většinu starostí v tomto těžkém období i jejich rodinám. Terénní odlehčovací služby Hospic sv. Štěpána zajišťuje i odlehčovací služby jak ve svém lůžkovém zařízení, tak v domácím prostředí. Pokud si pečující osoba, která se stará o někoho ze svého okolí, potřebuje něco zařídit, nebo si prostě jenom odpočinout, lze se dohodnout na zajištění této péče se zaměstnanci hospice. Naše zdroje Provoz hospice je financován z různých zdrojů částečně zdravotních pojišťoven, z plateb pacientů, z příspěvků státu, grantů apod. Velmi významným zdrojem jsou však i dary, ať už od individuálních nebo firemních dárců, bez jejichž podpory by hospic nemohl vykonávat svoji činnost. Proto je pro hospic nezbytné o dárce pečovat. Za každého nového dárce jsme opravdu vděčni, protože finanční situace hospice je bohužel stále nejistá. Pro hospic je důležité i pořádání benefičních akcí především koncertů, aukcí a dalších. Proto hospic připravuje v období do prázdnin nejen benefiční koncert, ale také běh, který se bude konat 23. května. Na červen je připravena aukce rámů a benefiční koncert Spirituál kvintetu, který pro hospic připravuje Nadační fond Kalich. Na všechny naše akce vás srdečně zveme. Bližší informace najdete na webu hospice za Hospic sv. Štěpána Irena Vodičková Český den proti rakovině měl letos 25. jubileum Tak jako v řadě let předchozích i v tomto jubilejním roce organizovala Galerie Ikaros za podpory profesorského sboru slánského gymnázia veřejnou sbírku se symbolem žluté kytičky. V žádném případě nejde jen o prodej, protože každý ročník má svoje konkrétní zaměření především v prevenci. Letošní byl zaměřen na informaci o včasném očkování proti rakovině děložního čípku. Upřímné poděkování patří všem studentkám a studentům, díky kterým jsme letos dosáhli rekordu. Samozřejmě bez solidarity slánských občanů, kteří sáhli do peněženky a dvacetikorunou přispěli, bychom toho nedosáhli. Díky všem! 6 Na poštu jsem donesl v deseti pytlech celkem korun. Nejvíce peněz vybrala trojice slečen: Zusková, Holubovská a Mariášová Kč. Druhé bylo družstvo: Kulichová, Studničková, Jirků Kč. Třetí místo s výsledkem Kč patří slečnám Vorlíčkové a Krausové. Bramborovou medaili mají slečny Herčíková, Balejová, Nováková a Liebezeitová s Kč Ani letos jsme nebyli ve Slaném sami, kdo se snažil Lize proti rakovině pomoci. Tradičně jsme se potkávali se skauty, kytičky prodávali i v Mateřské škole a o naši rezervu kytiček jsme se podělili se zaměstnanci Linetu, kterým vedení firmy účast zorganizovalo přímo v továrně. Nebyli jsme soupeři, ale spolupracovali ve prospěch dobré věci. Nešlo by si vzít z naší spolupráce příklad, páni zastupitelé, a pokusit se hledat společná řešení v zájmu města a jeho občanů? Prosím. Ing. Jiří Hruška

7 Slánská radnice č. 6, červen 2015 Slaný se bavilo i tvořilo Hezké počasí i zájem slánských malých i velkých obyvatel města mělo podíl na úspěchu akce s názvem Region na cestách vysíláme ze Slaného. V pestré programové nabídce měli zájemci možnost například pozorovat pomocí mobilních dalekohledů Slunce i Měsíc, děti si zajezdit na konících, či si poslechnout hudební program pražských umělců. Součástí byla i prezentace složek integrovaného záchranného sboru a policie. Děti samotné i se svými rodiči mohly také tvořit v rukodělné a výtvarné dílničce. Celé tvůrčí odpoledne bylo vedeno v duchu Mámo, táto pojď si se mnou hrát. Malovalo se na perníčky, zdobilo se ubrouskovou technikou, navlékaly se korálky na paměťový drát, kluci i děvčata tvořili z hmoty a malovali. Tuto doplňující činnost připravil Kreativní ateliér Čtyřlístek Míly Blahníkové ve spolupráci s Knihovnou V. Štecha Slaný. A pro ty, kterým se tvořeníčko líbilo, doplňuji informací, že rukodělné kurzy s různými výtvarnými technikami je možné navštívit v Ateliéru Čtyřlístku v Dražkovické ulici. Více najdete na facebooku CtyrlistekMb. Hana Tichá Osvobození Slaného v dobové fotografii Mezi akce, které potěšily hlavně slánské patrioty, patřila zajímavá výstavka v galerii Dobeška na Masarykově náměstí. Výstava, jejímž námětem bylo 70. výročí osvobození, byla ukázkou využití prostory středověké radnice ke kulturnímu počinu. Slánští, Martin Nič spolu se svým otcem Josefem, připravili ze svých sbírek i ze zapůjčeného materiálu soukromých sběratelů archivní dokumenty z doby před sedmdesáti lety ve Slaném. Mezi exponáty nechybělo kolo, které bylo nejspolehlivějším dopravním prostředkem té doby a bylo vyrobeno ve slánské firmě YWES Votava. Další desítky fotodokumentů a exponáty, které byly součástí výstavky, přibližovaly dění v květnových dnech roku 1945 ve městě a jeho okolí. Hana Tichá Martin a Josef Ničovi VOLNÝ ČAS Malé asijské muzeum v Ledcíh vás zve V malebných Ledcích už od roku 2005 obohacuje obzory návštěvníků Malé asijské muzeum se svou Pamětní síní obce Ledce. Za uplynulých 10 let urazilo muzeum dlouhou cestu, nasbíralo mnoho zajímavých a unikátních předmětů, dokumentů a fotografií. Pestrý výběr přednášek týkajících se vybraných zemí Asie, ale i našeho regionu, a mnoho dalšího, co zde můžete spatřit a co muzeum skýtá. Idylický tip na výlet spojený s krásnou přírodou, bohatou historií, završený zajímavou a naučnou exkurzí do zdejšího muzea. Vyrazte do bývalých lázní Šternberk, okuste léčivé prameny, odpočiňte si v lázeňském parku, kudy v době minulé kráčely osobnosti českého národa, vnímejte okolní krajinu a na závěr navštivte prostory muzea sídlícího v Ledcích, kde se dozvíte mnoho zajímavého. Dveře muzea jsou vám otevřeny každý víkend. Za zážitek ručím. Jan Maňas Výtvarná výstava Mateřská škola,,u Divadla slavnostně zahájila 21. ročník výtvarné výstavy na téma,,co SE DĚJE ZA OPONOU. Součástí slavnostního zahájení bylo vystoupení dětí z mateřské školy s pásmem básniček, písniček, vystoupení tanečního kroužku a kroužku angličtiny. Každoroční výstava výtvarných, keramických a v tomto roce i fotografických a literárních prací sklidila opět velký úspěch. Soutěž byla rozdělena do několika věkových kategorií, zúčastnit se mohli jak jednotlivci, tak celé kolektivy místních i okolních škol a školek. Samotného vyhlášení s udílením cen a medailí se zúčastnil slánský pan starosta Ing. Pavel Zálom a člen rady a zastupitelstva pan Ing. Tomáš Drholec. Zvláštní ocenění za účast ve výtvarné soutěži obdržel kolektiv z chráněného bydlení. Děkujeme všem autorům za jejich zájem a hlavně BLAHOPŘEJEME všem vítězům! Sponzorský dar poskytli: CK SLAN tour, Ekofrukt Slaný, Pekařství Grunt, Parfumerie ZUZI, Cukrárna U Kašny, Masné krámy, Firma Pedros, Lahůdky Fresh salade Kynského, Mgr. Ilona Baborská drogerie TETA, p. Šmehlík, p. Mach, MUDr. M. Šircová, p. Hájková, MUDr. Ivana Chotěborská, p. Ježková, Pánkovi a Sugdolovi. Všem jmenovaným patří velké poděkování za poskytnutí sponzorských darů. Srdečně vás zveme na prohlídku výtvarné výstavy, která je k nahlédnutí do poloviny června v budově Mateřské školy,,u Divadla. Kolektiv MŠ Sňatky ve Slaném Své ano si v dubnu a květnu 2015 řekli: Michael Kučera, Slaný a Anna Heřmanová, Slaný Pavel Klein, Slaný a Jaroslava Paterová, Slaný Marek Varkondy, Kvílice a Veronika Šťastná, Kvílice Pavel Rubeš, Slaný a Lucie Mochalová, Slaný Andrej Chalupník, Slaný a Jana Lykina, Slaný Petr Beránek, Slaný a Kateřina Jirušová, Slaný Milan Šúr, Slaný a Petra Štruplová, Slaný Marek Fencl, Praha a Kristýna Hůrková, Slaný Stanislav Bořek, Tuchlovice a Veronika Glawová, Slaný Jaroslav Rutyna, Podlešín a Jana Fořtová, Podlešín Novomanželům přejeme hodně štěstí! 7

8 MUZEUM Program Vlastivědného muzea ve Slaném na červen Vgalerii muzea ve 2. patře probíhá do 4. srpna výstava obrazů, soch a grafiky předních českých vizuálních umělců sdružených ve Výtvarné skupině Brány. Na výstavě jsou zastoupeni grafik Oldřich Jelen, malíři František Koudelka a Václav Frolík (ve Slaném dobře známý), a sochař Vladimír Moutelík. Ve výstavní síni (1. patro) je do 18. srpna otevřena výstava retro počítačů převážně z 80. let minulého století zapůjčených slánským sběratelem. Na výstavě V zajetí bitů si můžete vyzkoušet i několik funkčních počítačů. Dobovou atmosféru umocňují staré plakáty, literatura a několik opravdu raritních exponátů. V kapli Zasnoubení Panny Marie v úterý 2. června v 17 hodin pořádají žáci Základní umělecké školy Absolventský koncert. Na koncert Kruhu přátel hudby přijal pozvání pěvecký sbor Harmonie Louny, který vystoupí spolu s učiteli Základní umělecké školy v Lounech (Trio Cum amore). Tentokrát se koncert uskuteční v pátek 12. června v 19 hodin. Ve středu 17. června v 17 hodin bude v malé galerii muzea představen dvacátý druhý ročník Slánského obzoru doplněný přednáškou regionálního historika Mgr. Zdeňka Víška o osobnosti Jana Malýpetra, od jehož narození v květnu uplynulo 200 let. Jan Malýpetr ( ) byl zapáleným učitelem, je považován za zakladatelskou postavu tělesné výchovy v Čechách a předchůdce Sokolského hnutí. Právě on prosadil povinné vyučování tělesné výchovy a zaváděl tělocvičná názvosloví. Ve čtvrtek 4. června v hodin budou děti Mateřské školky Na Dolíkách v kapli slavnostně pasováni na žáky základních škol a ve čtvrtek 18. června v 17 hodin ukončí žáci Integrované střední školy ve Slaném v kapli Zasnoubení Panny Marie svá studia. Za přítomnosti rodičů a přátel jim budou předána vysvědčení. Poslední červnový den úterý bude patřit čtvrtému ročníku Koncertu pro muzeum, který tentokrát bude věnován výročí 130 let od založení muzea ve Slaném. Na Masarykově náměstí vystoupí od 17 hodin slánské kapely Rastafidli Orkestra a The Bladderstones, hostem budou pražské zpěvačky Doris & Sofie aneb Hot Sisters s doprovodnou retro kapelou. V atriovém dvoře muzea zahrají renomovaní DJs ahz a Annita poklidnou, relaxační selekci moderní elektronické hudby. Občerstvení je zajištěno, náměstí je velké dost, a proto neváhejte a pojďte s námi oslavit konec školního roku a 130 let muzea! Vychází Slánský obzor č. 22 V červnu tohoto roku bude Společností Patria, Vlastivědným muzeem ve Slaném a Státním okresním archivem v Kladně za finančního přispění Městského úřadu ve Slaném vydán již dvacátý druhý ročník obnovené ročenky Slánský obzor, která přibližuje historické události Slánska a Kladenska. Zájemcům o pozdně středověké dějiny je určena studie Ondřeje Švejcara Mincovní nález ze Slaného Lipové ulice a Tomáše Raichla Malíř Adam Beránek život a dílo. Významným osobnostem Slaného a Slánska se věnují tři životopisné statě Zdeňka Víška Jan Malýpetr průkopník tělocviku v Čechách, Antonín Krecar slánský učitel, historik a starosta a Tragický osud slánského rodáka René Černého. O málo známé kapitole slánských regionálních dějin pak pojednává stať Milana Bárty Četnická stanice ve Slaném Nejnovější dějiny Slaného jsou v tomto vydání Slánského obzoru zastoupeny rozsáhlým příspěvkem Jana Čečrdleho Slánské muzeum v posledních letech. Regionální kladenské historiografii se věnují studie Milana Hese Kladenské doly ve vzpomínkách židovských přeživších a Ireny Veverkové Antonín Čermák a česká Amerika a Hornické hudby, součást hudební historie Kladna. Vedle těchto historických studií byl v rubrice Zprávy také zveřejněn příspěvek G. Cimrmanové a S. Hamzové o projektu 3. základní školy ve Slaném Slánští zmizelí sousedé , který mapoval pátrání po osudech slánských židů v době holocaustu. Dvacátý druhý ročník Slánského obzoru zakoupíte v kladenském okresním archivu a ve slánském Vlastivědném muzeu. Veřejné uvedení této regionální ročenky, spojené s připomenutím osobnosti Jana Malýpetra ( ), od jehož narození na konci května 2015 uplynulo rovných 200 let, se bude konat ve středu 17. června 2015 od 17 hodin ve Vlastivědném muzeu ve Slaném. Redakční rada Slánského obzoru Hudební festival Soul Food Night se ve Slaném povedl i posedmé V sobotu 25. dubna se v hudebním klubu Šantán ve Slaném konal již sedmý ročník hudebního festivalu Soul Food Night. Tentokrát pořadatelé - slánští Rastafidli Orkes tra pozvali pražskou, na české scéně dobře známou kapelu Dub Artillery. Hudební večírek navštívila více než stovka posluchačů, jimž se dostalo pořádné dávky pozitivní muziky. Oblíbený jednodenní festival byl již potřetí v řadě uspořádán za finanční podpory města Slaný. Bez příspěvků z grantového 8 rozpočtu města by nebylo možné akci zorganizovat na takové úrovni. Kapela Rastafidli Orkestra tímto děkuje Královskému městu Slaný, všem, co se na akci podíleli, a zejména svým fanouškům za vytvoření bezvadné atmosféry. Petra Hložková

9 Slánská radnice č. 6, červen 2015 KNIHOVNA Knihovna Václava Štecha ve Slaném v červnu 2015 ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ Ve čtvrtek 4. června 2015 v 16 hodin bude slavnostní zahájení putovní výstavy Josef Čapek malíř, básník, spisovatel, která potrvá do konce června Přijďte zhlédnout informace o životě a díle Josefa Čapka, který byl až dosud ve stínu svého bratra Karla. Výstavu nám zapůjčil Památník Karla Čapka. 13. června 2015 od 16 hodin Čtení v klášterní zahradě. Můžete se zaposlouchat do četby z knih Saint-Exupéryho, Coelho, Steinbecka, Körnerové, Vrábkové, Morganové... a rozjímat. Klášterní zahrada konventu Bosých karmelitánů, předčítají členové divadelního spolku IDIOT. ODDĚLENÍ PRO DĚTI června 2015 Pasování prvňáčků na čtenáře projekt Knížka pro prvňáčka slavnostní pasování prvňáčků v kapli Nanebevzetí Panny Marie Vlastivědného muzea. Celoroční fotografická soutěž Město našich předků. Soutěžní otázka číslo 9. V které ulici najdete tyto vily? (Nepovinně: Věděli byste, co znamená název u Marjanku?) června 2015 Speciality ze světa i z domova soutěž, která je zaměřená na typické kuchařské speciality české i zahraniční. 19. června 2015 poslední, předprázdninové rukodělky s Mílou Blahníkovou budeme vyrábět barevné náramky na paměťovém drátku. 30. června 2015 Za jedničku z českého jazyka dárek malý dárek pro děti, které mají na vysvědčení jedničku z českého jazyka, bude připraven v Oddělení pro děti a na pobočce Na Dolíkách. Vysvědčení je nutné přinést s sebou! POBOČKA NA DOLÍKÁCH červena 2015 Slovenština poznáš ji? přijďte provětrat své vědomosti v zábavné česko-slovenské soutěži. Těšíme se na vás v otvírací hodiny oddělení! 30. června 2015 Za jedničku z českého jazyka dárek malý dárek pro děti, které mají na vysvědčení jedničku z českého jazyka, bude připraven v Oddělení pro děti a na pobočce Na Dolíkách. Vysvědčení je nutné přinést s sebou! POBOČKA DOLÍN 18. června hodin Tvoření v Knihovně Dolín základy háčkování vytvoříme si z provázku hrneček s podšálkem. 9

10 INFOCENTRUM Infocentrum Pod Velvarskou branou Velvarská 136/1, Slaný telefon Infocentrum Slaný je otevřeno ve všední dny od 9 do 17 hodin. V sobotu, v neděli a o státních svátcích od 9 do 16 hodin. Nepřehlédněte novinky V pátek 26. června 2015 bude v Infocentru probíhat inventura a z tohoto důvod bude v tento ZAVŘENO! Opět otevřeme v sobotu 27. června 2015 v 9 hodin. V prodeji máme novou turistickou vizitku s motivem Slánské hory. Cena tradičních 12 Kč. Připravujeme k ní i razítko. To bude mít také i vizitka cyklohráčku. Kdo se sveze cyklohráčkem do Slaného a zapojí se do hry (herní plán dostane ve vlaku), získá tak zdarma vizitku a do turistického deníku razítko. Zlevněný kalendář města Slaný na rok 2015 nová cena je 49 Kč. V prodeji jsou nové pohlednice Muzea slánek, kostela v Dolíně, Slánské hory a kreslený pohled pana Hofmana. Cena 7 Kč. Počet slánek ve sbírce překonal hranici kusů! Slánku s pořadovým číslem dodala věrná sběratelka a nadšenkyně - paní Václava Teimlová ze Zlonic. PROGRAM IC NA ČERVEN Noční procházka s překvapením oblíbená vycházka a strašidelné příběhy. To vše můžete zažít během vycházky, která začíná ve 22 hodin před infocentrem. Vstupné je 65 Kč pro dospělé a 45 Kč pro děti. Délka procházky je zhruba 2 hodiny Po svatých místech města Slaný pouze v rámci této vycházky můžete nahlédnout do běžně nepřístupných památek, jako jsou kostel sv. Gotharda a klášter Nejsv. Trojice. Cena je 45 Kč a délka procházky asi 2,5 hodiny. Začátek vycházky je u Infocentra Wilsonova ulice nová vycházka v rámci letošní turistické sezóny! Začíná se na hlavním nádraží ve Slaném a projde se jedna z nejstarších ulic města s krásnými domy. Cena vycházky je 20 Kč a její délka je v rozmezí 1,5 2 hodin Tajemná noční procházka pro děti ideální procházka pro děti od 8 let, neboť se hravou formou seznámí s historií města, pověstmi a povídačkami. První kroky do hloubi slánských tajemství aneb není se proč bát. Tak co to zkusit? Cena za dospělou osobu je 65 Kč a pro dítě 45 Kč. Délka vycházky může být až 1,5 hodiny. Začínáme u Infocentra ve hodin. 10 NORDIC KLUB Nordic klub Slaný vás zve na 16 km dlouhý pochod s názvem Eště jsme tam nebyli aneb je to skoro za Humny. Startujeme v 8 hodin od Infocentra Pod Velvarskou branou. Startovné činí 45 Kč + 30 Kč jako vstupné do objektu. Náklady na dopravu si hradí každý sám (do 60 Kč).

11 Slánská radnice č. 6, červen 2015 VOLNÝ ČAS Zveme vás na Kulturně sportovní odpoledne v Otrubech Občanské sdružení WOTRUBIA pořádá v sobotu 27. června 2015 v místní městské části Slaný Otruby již 13. ročník tradičního Kulturně sportovního odpoledne v Otrubech. Na programu bude oblíbený turnaj v pétanque a doprovodný nohejbal. Večer bude patřit nejen oslavě konce školního roku, ale i taneční zábavě. Občerstvení bude zajišťovat slánská restaurace U Jožky. Zápis hráčů začne ve a XIII. ročník TURNAJE O CENY V PÉTANQUE memoriál Ladislava Betky odstartuje ve hodin. Pod vedením ředitele turnaje Svatopluka Drtiny a jeho pomocníků budou přihlášené dvojčlenné týmy rozděleny do kategorií junioři do 10 let (zápisné 25 Kč/hráč) a dospělí (zápisné 40 Kč/hráč). Vloni hrálo 18 týmů, junioři i dospělí shodně po 9 týmech a mezi hráči kromě ostřílených otrubských a slánských playerů - nechyběly týmy z celého regionu i posily z Prahy, Loun či Rakovníka.. Mezi juniory v loňském roce zvítězil tým Blondýny ve složení Eliška Hynková, Anička Navrátilová a Pavla Fišková. Následoval tým Úžasňákovi (Ditmar a Fritz Popelkovi) na druhém a Motorkáři (Vojta Navrátil a Kuba Tóth) na třetím místě. V této kategorii budou pro vítězné hráče navíc připraveny zvláštní ceny, věnované náměstkem hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství Markem Semerádem hry Feld-Marschall (Bitva u Kolína). V kategorii dospělých se vítězem a držitelem putovního poháru stali Pašáci (Václav Hynek a Petr Tomek), druzí byli hráči z týmu Sparťanská elita (Tomáš Navrátil a David Krampera), následováni týmem P. P. (Ondra Ryba a Roman Pokuta) na třetím místě. Uvidíme, kdo zvítězí letos. Přijďte tedy poslední červnovou sobotu do Otrub. Když se vydaří počasí, určitě nebudete litovat. Pavel Bartoníček, Spolek Wotrubia Koncertní červen v Lidicích u Otrub Třináctý ročník koncertů v kostele sv. Jakuba Většího v Lidicích u Otrub, pořádaných spolkem Wotrubia, pokračuje třemi červnovými koncerty. Na první vystoupení - Atlantis Collegium se přátelé kvalitní hudby mohou těšit v neděli 7. června v 15 hodin. Komorní soubor Atlantis Collegium je tvořen užším výběrem sólistů a členů Orchestru Atlantis. Oba tyto soubory, založené dirigentem a cembalistou Vítězslavem Podrazilem, existují na české hudební scéně téměř čtvrtstoletí. Atlantis Collegium v Lidicích u Otrub vystoupí již pošesté. V osvědčeném složení Jitka Jiříčková (housle), Jan Sládeček (violoncello) a Vítězslav Podrazil (cembalo) nabídnou program tvořený renesanční a barokní hudbou světových autorů. Dalším termínem, který by si hudbymilovní návštěvníci neměli nechat uniknout, je neděle 21. června od 16 hodin, kdy v kostele sv. Jakuba Většího v Lidicích u Otrub vystoupí komorní smíšený pěvecký sbor Byzantion. Byzantion (Collegium musicae slavicae Praga) je komorní pěvecký sbor s téměř šedesátiletou tradicí (www.byzantion.cz), jehož současnou uměleckou vedoucí a dirigentkou je Eva Komárková. Posláním sboru, který v Lidicích vystoupí již podeváté, je pěstovat a interpretovat řecko-byzantskou a slovanskou duchovní hudbu východní Evropy a přední Asie (především oblasti arménské). Velkou pozornost věnuje sbor vokální duchovní hudbě oblasti Kyjevské Rusi a Ukrajiny, kde působili skladatelé křesťanského novověku, inspirováni staroruskými a staroslovanskými texty a též skladbám současných autorů, napsaným s citem pro specifiku staré slovanské hudby a věnovaným přímo sboru. Jazykem většiny písní je církevní slovanština, u některých skladeb pak arménština či gruzínština. Sbor Byzantion vystoupí bez nároku na honorář, který bude věnován na úpravu hřbitova a kostela. Kytarista a zpěvák O. Janota, který v Lidicích vystoupí již pošesté, je osobnost pohybující se na naší hudební scéně několik desetiletí. Komu dosud jeho tvorba byla utajena, může se dovzdělat na com. Soubor Ora Pro Nobis (www.orapronobis.cz) ve složení Oldřich Janota (kytara a zpěv), Kubica Christophory (zpěv), Sebastián Janota (klarinet), Tereza Podobská (zpěv) a Romana Šilhavá (housle a zpěv) uslyší návštěvníci kostela počtvrté. Jediným prázdninovým koncertem je kytarový recitál Milana Zelenky se synem Vilémem, vystupujícími jako Duo Zelenka v sobotu 14. července od 15 hodin. Koncerty jsou pořádány za finanční podpory města Slaný a vstupné je vždy dobrovolné. Pavel Bartoníček, spolek Wotrubia Ora Pro Nobis v Lidicích u Otrub Hudební lahůdku, připravovanou až na poslední červnovou neděli, je vystoupení Oldřicha Janoty a souboru Ora Pro Nobis dne 28. června od 17 hodin. 11

12 SPORT Turnaj mladších žáků o pohár Masných krámů popáté V pátek byl uspořádán ve Slaném již 5. ročník turnaje mladších žáků pro chlapce a dívky narozené v roce 2003 a mladší. Hlavním sponzorem tohoto sportovního klání je, jak již název napovídá, firma MASNÉ KRÁMY SLANÝ. Akce se zúčastnilo 8 mužstev účastníci žákovské ligy Dukla Praha, Bohemians Praha1905, SK Roudnice a SK Kladno, dále fotbalové akademie FA AZ Praha a FŠ Most a dvě mužstva SK Slaný červení a modří. V našem dresu jsme dali možnost všem hráčům, tedy i hráčům ročníku Za krásného počasí byl rozehrán výborně obsazený turnaj. Osm mužstev hrálo systémem každý s každým. Naše mužstva, která hrají pouze v okresních soutěžích, tak měla proti sobě velmi kvalitní soupeře. Modří, kteří byli oslabeni o své dva nejlepší ofenzivní hráče, zahájili remízou s SK Roudnice a bylo vidět, že naším největším problémem bude střelba branek. Ta se naopak dařila s týmem FA AZ Praha, který odešel poražen 2:0. Mladý tým červených oba své úvodní zápasy prohrál. Ve třetím kole tak došlo i na vzájemný zápas obou našich týmů. Mladší tým červených předvedl výborný výkon, dvakrát vedl a teprve závěrečný nápor modrých znamenal jejich vítězství 3:2. V dalších zápasech nejprve modří dlouho vzdorovali nejlepšímu týmu Dukly a dvě branky inkasovali až v samém závěru utkání. Vyrovnanost turnaje dokázali červení, když porazili druhý celek tabulky z Kladna 1:0. Oba naše týmy pak těsně prohráli, jak v zápase s Fotbalovou školou Most, tak i s Bohemians Praha Modří inkasovali s mužstvem Bohemians 1905 pět vteřin před koncem branku na 0:1, která je odsunula ze čtvrtého na konečné 7.místo. Nic už na tom nezměnila ani poslední porážka s Kladnem. Také červení v posledním utkání neuspěli a vysoko podlehli favorizované Dukle Praha. Turnaj byl ukázkou skvělé mládežnické kopané. Výkonnostně nad všemi čněla Dukla Praha (vede Českou ligu mladších žáků), přesto se ani ona nevyhnula zakolísání a i přes výraznou převahu prohrála v utkání s FŠ Most. V dresu Dukly nastoupil náš hráč Radek Fojt, který je v tomto týmu na hostování a předvedl velmi dobrý výkon. Ostatní týmy byly fotbalově vyrovnané, každý mohl porazit každého. Důležité bylo, že kluci hráli výborný technický fotbal, a tak početná divácká obec mohla být spokojena. Přátelská atmosféra mezi rodiči a dobré výkony rozhodčích Stádníka a Jandáka podtrhly sportovní výkony. Ceny účastníkům předali zástupci města starosta Pavel Zálom, místostarosta Pavel Zlámal, radní Jiří Zíma spolu s hlavním sponzorem turnaje a radním Tomášem Drholcem. Všichni hráči pak ochutnali rožněné selátko nebo krůtu kuchařů Ivana a Martina, jako bonus pak obdržely všechny týmy od jednatele společnosti VSH Mgr. Radka Hlavatého zlevněné vstupenky do slánského bazénu. Všem, kteří přispěli, ať už sponzorsky či pomocí k tomuto turnaji, bych chtěl tímto poděkovat. Zvláště pak týmu rodičů pod vedením Danči Zrckové, díky kterému jsme zvládli organizaci celého turnaje na výbornou a naplnili tak naše motto: Vše, co děláme, děláme pro děti a jejich radost ze sportu! V každém týmu byl oceněn nejlepší hráč týmu. Z našich týmů to byli: SK Slaný modří David Fiška SK Slaný červení Dominik Pražák POŘADÍ 1. Dukla Praha (18 bodů ) 2. FŠ Most (14 bodů) 3. SK Kladno (11 bodů) 4. Bohemians 1905 (9 bodů) 5. FA AZ Praha (8 bodů) 6. SK Roudnice (8 bodů) 7. SK Slaný modří (7 bodů) 8. SK Slaný červení (3 bodů) Za tým trenérů Rony Tauš, trenér mladších žáků ročník 2003 SK Slaný U-9 kvalifikace na finále Ondrášovka Cupu V neděli 19. dubna se v areálu fotbalového klubu Posázavan Poříčí nad Sázavou zúčastnili slánští fotbalisté ročníku 2006 kvalifikace na velice prestižní závěrečný turnaj Ondrášovka Cupu, který je jakýmsi mistrovstvím republiky v kategorii mladších přípravek. Pro slánské fotbalisty to byla po dvou letech opět příležitost porovnat své kvality s předními kluby a v případě vítězství i možnost zahrát si opět s nejlepšími českými týmy ve své věkové kategorii. Z kvalifikace postupoval pouze jeden tým, vítěz. Kvalifikace se zúčastnilo celkem 17 týmů systémem každý s každým, což čítalo 16 utkání, každé v délce 11 minut. Celkem každý tým 12 odehrál 176 minut!!! Mezi účastníky nechyběly kvalitní týmy Viktoria Žižkov, Motorlet Praha, FK Kolín, Grafin Vlašim, Baník Most, Admira Praha. Ani další týmy jako ABC Braník (farma SK Slavia Praha U-9), MFK Chrudim (velice kvalitní líheň malých fotbalistů ve všech věkových kategoriích), FK Kolín nepatří mezi malé a bezvýznamné kluby a další kladenský tým SK Kladno patřily mezi velké favority na velice dobré umístění. Krom toho se jedná o výběrové kluby mající své sportovní centrum mládeže, své profesionální trenéry a nesrovnatelné zázemí proti SK Slaný. V plejádě těchto týmů zvučných jmen se slánští borci vůbec neztratili a bez ohledu na celkové pořadí předvedli neuvěřitelné výkony a kromě porážky 0:4 s týmem ABC Braník odehráli vyrovnaná utkání se všemi silnými týmy. Za zmínku stojí velice vyrovnané utkání s Viktorií Žižkov, velice nadějné utkání s MFK Chrudim (celkový vítěz turnaje), kde tým SK Slaný vedl od 6. minuty 1:0 a soupeř až několik vteřin před koncem vlastním gólem našich kluků rozhodl o svém vítězství. Další poměrně povedené utkání jsme odehráli s Admirou Praha (4. místo), ve kterém jsme měli spoustu šancí, které se nám nepodařilo proměňovat a stejně tak soupeřovy útočníky přiváděl k šílenství slánský brankář. Asi nejhezčí utkání jsme odehráli s týmem Grafinu Vlašim (3. místo), ve kterém jsme vedli a soupeř dotahoval, nakonec se mu však podařilo strhnout vítězství na svou stranu. Z utkání, kde tým SK Slaný bodoval naplno je

13 Slánská radnice č. 6, červen 2015 třeba vyzdvihnout zejména kladenské derby, ve kterém jsme byli celé utkání lepší a svého odvěkého rivala přehráli i výsledkově a zaslouženě vyhráli 2:0. Bohužel nás na turnaji potkala i utkání, na která nemůžeme být hrdí. Zejména porážka od týmu Votic, který z jediné příležitosti vytěžil maximum, a byť jsme celé utkání byli lepší, nepodařilo se nám toto vyjádřit brankově. Další nevyvedená utkání byla proti týmům Sokola Stodůlky a Spartaku Průhonice, ve kterých již na obou stranách byla patrná únava, a šťastnější byli nakonec naši soupeři. Tento turnaj byl pro slánský fotbalový potěr velkou zkušeností zahrát si s opravdu kvalitními týmy a opět ukázal, že ve Slaném je mládežnický fotbal na velice vysoké úrovni a zejména ročník 2006 velice silný a kvalitní ročník, který je schopen hrát i s těmi nejlepšími týmy. Krom toho se turnaje v Poříčí zúčastnil tým složený z ryzích odchovanců, neboť některé týmy měly půjčené hráče z týmů jiných a velké týmy jako Viktoria Žižkov, ABC Braník, Admira Praha a další mají kádr složený z vybíraných hráčů. Zároveň byl turnaj velkým přínosem pro trenéry, kteří mohli porovnat kvalitu týmu s těmi velice kvalitními a zároveň posoudit, zda koncepce nastavená u týmu U-9 je správná a konkurence schopná. Jak se tedy v Poříčí ukázalo, ve Slaném vyrůstá velice kvalitní ročník, který je do budoucna příslibem velké kvality slánského fotbalu, a pokud tito kluci projdou v příštích letech celou plejádou lákadel a fotbalu se nepřestanou věnovat, můžeme se možná těšit třeba i na divizní fotbal ve Slaném. Závěrem nesmíme zapomenout poděkovat rodičům a příznivcům za podporu našich borců během celého turnaje. Velké poděkování patří zástupcům sponzorů, kteří nám pomohli zabezpečit naši účast na tomto prestižním turnaji. Za CK Slantour to byl jednatel a slánský radní RNDr. Ladislav Peška, který nám poskytl se slevou dopravu, za Ekofrukt Slaný to byl jednatel a slánský zastupitel JUDr. Tomáš Richtr, který nám poskytl balíčky se vzorky vyráběných tyčinek, které jsme předávali soupeři před každým zápasem, a za Masné krámy to byl jednatel a radní Ing. Tomáš Drholec, který zajistil malým fotbalistům dobrou svačinu s sebou na turnaj. Poděkování patří rovněž zástupci výboru SK Slaný a Komise RM Slaný pro sport a zájmovou činnost JUDr. Vladimíru Horálkovi, který si vzal na starost jednání se sponzory a pomohl při organizaci účasti na turnaji. Všem, kteří pomohli zajistit účast malých fotbalistů na tomto kvalitním turnaji, patří opravdu velký dík. SPORT VÝSLEDKY SK SLANÝ SK Slaný SK Votice 0:1 SK Slaný FC Písek 1:1 SK Slaný Baník Most 1:3 SK Slaný SK Kladno 2:0 SK Slaný FK Kolín 2:1 SK Slaný SKP. Č. Budějovice 1:1 SK Slaný MFK Chrudim 1:2 SK Slaný Spartak Průhonice 1:3 SK Slaný Sokol Stodůlky 1:2 SK Slaný Admira Praha 0:0 Sk Slaný Viktoria Žižkov 0:1 SK Slaný Motorlet Praha 0:1 SK Slaný ABC Braník 0:4 SK Slaný Sokol Cholupice 4:1 SK Slaný Grafin Vlašim 2:3 Martin Kapusta, šéftrenér mladší přípravky Foto: Radek Kramosil I ve Slaném se konal Běh naděje Běh naděje je akce, která volně navazuje na úspěšnou akci na podporu výzkumu rakoviny Běh Terryho Foxe, který probíhal v České republice v letech Jedná se tedy o sportovně společenskou humanitární akci s charitativní sbírkou na podporu výzkumu rakoviny. Dne 14. května 2015 se Běh naděje konal i ve Slaném v lesoparku Háje. Akce probíhala od 10 do 14 hodin a celkový počet zaregistrovaných osob dosáhl čísla 587. Sbírka byla také úspěšná a vybralo se Kč. Kromě klasického běhu a občerstvení zde byl i doprovodný program, který organizovali žáci 8. a 9. tříd pro mladší účastníky. Běh naděje pořádala 2. ZŠ Slaný ve spolupráci s Městským úřadem ve Slaném pod vedením hlavní organizátorky paní Mgr. Hana Maškové, která má s touto akcí již zkušenosti. Mezi účastníky se zařadil i starosta města Ing. Pavel Zálom, který byl touto akcí jakožto sportovec nadšen. Počasí se vydařilo a všichni účastníci si Běh užili. Více informací o Běhu obecně naleznete na 13

14 HVĚZDÁRNA Městská hvězdárna ve Slaném v červnu Městská hvězdárna je v červnu otevřena v úterý, středu, čtvrtek a pátek. Prohlídky hvězdárny začínají ve 21.00, 21.30, a hodin. Hvězdárna bude uzavřena a Školy a instituce mohou navštívit hvězdárnu denně podle předem sjednaného termínu. HVĚZDÁRNA PRO ŠKOLY Návštěva hvězdárny se může stát atraktivním doplňkem výuky na všech typech škol. Návštěva školní skupiny je možná po předchozí rezervaci. Rezervace přijímáme v dostatečném předstihu na adrese Školní programy nabízíme především ve všední dny mimo otevírací dobu, po dohodě je ale možno i jinak. Návštěva u Pluta Americká vesmírná sonda New Horizons se po téměř desetileté cestě sluneční soustavou pomalu blíží ke svému cíli. Průlet sondy kolem trpasličí planety bude bezpochyby největší událostí tohoto roku. I když do největšího přiblížení zbývají ještě necelé tři měsíce, sonda dálkově snímkuje Pluto a Charon s rozlišením až 40 km. V okamžiku, kdy snímky vznikly, dělilo sondu New Horizons a Pluto úctyhodných km. Palubní kamera LORRI si ale s touto vzdáleností poradila a poslala nám sérii snímků, ze kterých bylo možné složit animaci. Okolo planety Pluto by měla sonda proletět 14. července 2015 v minimální vzdálenosti km, kolem Charonu ve vzdálenosti km rychlostí přibližně 14 km/s. Přístroje na palubě sondy mají za úkol zmapovat povrch Pluta a jeho měsíc Charon v bezprecedentním detailu. Cílem je také získat unikátní data o menších měsících, Nix, Kerberos, Styx a Hydra, které nelze získat pomocí současných dalekohledů přímo ze Země ani dalekohledy na oběžné dráze Země (např. HST). Během největšího přiblížení by přístroje měly pořídit snímky s rozlišením až 25 m/pixel, čtyřbarevnou celkovou mapu viditelné strany s rozlišením 1,6 km, celkovou infračervenou spektrální mapu s rozlišením 7 km/pixel a 0,6 km/pixel pro vybrané oblasti. Doposud nejlepší snímky Pluta pocházejí z Hubbleova kosmického dalekohledu a to z roku 1994 (Faint Object Camera) a z let (Advanced Camera for Surveys) s rozlišením 200 km/pixel a 540 km/pixel. Největší rozlišení, jakého sonda dosáhne v červenci 2015, bude 70 m/pixel (regionálně) a 500 m/pixel (pro celou hemisféru), což znamená zvýšení rozlišení o více než tři řády! Bezpochyby se máme na co těšit. V období vrcholícího léta nám začnou putovat první detailní snímky světa, který jsme si ještě donedávna spojovali s poslední nejvzdálenější planetou. Jaroslav Trnka, Městská hvězdárna Městská hvězdárna ve Slaném, Nosačická 1713 telefon: , PROGRAM NA ČERVEN Pořady pro děti úterý v hodin NA VÝLET DO VESMÍRU Dětem při vesmírné hře pomáhá veselý kosmický cestovatel, který jim také poskytuje základní informace o sluneční soustavě, hvězdách, hvězdokupách, mlhovinách i vzdálených galaxiích. (25 minut) Pořady pro dospělé úterý v hodin PRAHOU ASTRONOMICKOU Procházka po památkách souvisejících s tisíciletou historií astronomie v Praze. Zvláštní pozornost je věnována zlaté době rudolfínské astronomie, kdy v Praze působili Tycho Brahe a Johannes Kepler, z jejichž spolupráce vzešly základy nové astronomie. Bohatý výčet astronomických památek je zasazen vždy do historických souvislostí. (30 minut) úterý v hodin MĚSÍC SENA SKUTEČNOST Pořad věnovaný našemu kosmickému souputníkovi a zároveň jedinému tělesu kromě Země, na kterém stanul člověk. (25 minut) Zatímco na dřívějších fotografiích bylo Pluto a Charon jen shlukem pixelů, které evokovaly kulatý tvar, aktuální snímky ukazují, že povrch trpasličí planety může být členitější a méně kulatý, než jsme mohli čekat. Ale na takové spekulace je zatím brzo. Počkejme si na další týdny, až bude sonda blíže a bude moci vyfotit více detailů. Na obrázku vidíme zpracování fotek ze sondy New Horizons vlevo surové snímky a vpravo výsledek. ASTRONOMICKÉ ÚKAZY V ČERVNU Na červnové večerní obloze budeme moci pozorovat Venuši, Jupiter a Saturn. Venuše je večer nad západním obzorem. K největší východní elongaci planety dojde v 19 hodin a Venuše bude v tu dobu 45 od Slunce. Jupiter je také na večerní obloze nad západním obzorem. Saturn krátce po opozici můžeme pozorovat po celou noc. Merkur bude v maximální západní elongaci v 18 hodin a je ráno nad přesvětleným obzorem nepozorovatelný. Nespatříme ani Mars, který je v 17 hodin v konjunkci se Sluncem. Letní slunovrat nastává v 17 hodin 38 minut. 14 úterý v hodin BLÍZKÝ A VZDÁLENÝ VESMÍR Přehledový pořad shrnuje soudobé poznatky o sluneční soustavě a seznamuje s hvězdami, hvězdokupami i mlhovinami, jež se nacházejí v naší Galaxii. Zavede vás i do miliardy světelných let vzdáleného vesmíru a dozvíte se o jeho vzniku. (30 minut) Astronomická přednáška úterý v hodin TAJEMSTVÍ SLUNOVRATU Z astronomického hlediska nastává v tento okamžik letní část roku. Letní slunovrat v odkaze našich předků zanechal celou řadu dodnes patrných stop. Svatyně a chrámy budované k oslavě vítězství světla nad temnotou jsou němými svědky geniality svých stavitelů. Jsme schopni vůbec s našimi současnými znalostmi o vesmíru pochopit podstatu tohoto odkazu? Přednáší: Jaroslav Trnka, Městská hvězdárna ve Slaném. (90 minut)

15 Slánská radnice č. 6, červen 2015 HISTORIE Hrob v dáli hledáme informace o padlých legionářích Osmý ročník historické konference Slaný a Slánsko ve 20. století se pod názvem Válka v nás, my ve válce Slaný a Slánsko ve XX. století uskuteční v sobotu 7. listopadu v Městském centru Grand ve Slaném. Jeden z příspěvků bude věnován i československým legionářům, padlým a zemřelým do roku 1920, kteří jsou uvedeni na legionářském pohřebišti na IV. slánském hřbitově. Jedná se o šest legionářů, zapsaných společně na desku umístěnou na přední straně hlavního pomníku, kteří přišli o život v Rusku mezi roky Jsou to: Adolf ADAM, narozený ve Slaném, které bylo i jeho domovskou obcí. Jako vojín c. a k. 20. pěšího pluku byl v červenci 1915 byl zajat u Krabové. Od května 1918 sloužil jako vojín 5. střeleckého pluku československých legií. Při konání služby byl v prosinci 1919 přejet vlakem. Zemřel po amputaci pravé nohy v lazaretu 1. čs. střelecké divize na Sibiři, kde je i pohřben. Ladislav BALLÝ (či BALÝ), narozený v březnu 1893 v Malé Kvíci (nyní Slaný Kvíček), která byla i jeho domovskou obcí. Jako vojín c. a k. 88. pěšího pluku byl v listopadu 1914 zajat u Jaroslavi. V ruských legiích sloužil od srpna 1917 jako vojín 8. střeleckého pluku. Zemřel na zápal plic 11. ledna 1919 v nemocnici v Kunguru, kde byl o den později pohřben. Josef CHALOUPKA narozený ve Slaném byl Čechem usedlým v Rusku, kde vstoupil do České družiny jako vojín střelec 3. roty. Zemřel na břišní tyfus, pohřben kdesi v Haliči. Karel KASTL, narozený (uváděn též rok 1889) ve Slaném, které bylo i jeho domovskou obcí. Jako vojín c. a k. 28. pěšího pluku zajat v listopadu 1914 v lokalitě Nízko (Nisko). Do ruských legií zařazen v srpnu 1918 jako vojín koňského záložního dvora (vzhledem k civilnímu povolání kováře a podkováře). Zemřel na skvrnitý tyfus v nemocnici v ruském Kunguru, kde je i pohřben. Josef NÁHLOVSKÝ, narozený v červnu 1895 ve Slaném (uváděny jsou i Blahotice), které bylo i jeho domovskou obcí (uváděno je i Hradečno). Jako vojín c. a k. 8. zeměbraneckého pěšího pluku zajat v červenci 1915 u Lublinu. Do ruských legií vstoupil v srpnu 1917 jako vojín 6. střeleckého pluku. Padl v boji u Sylvánského závodu a pohřben na stanici Šala (Šalja) v Rusku. Bedřich PAUR (či PAUER), narozený ve Slaném, které bylo i jeho domovskou obcí. Jako vojín c. a k. 28. pěšího pluku zajat u Cholmu. Nejprve sloužil v srbské armádě a od září 1917 je zařazen do ruských legií jako vojín 2. střeleckého pluku. Zemřel v obci Miasy (Miassy, Ural), kde je i pohřben. Prosím vážené čtenáře, pokud mají kontakt na rodiny těchto mužů, nebo znají jejich osudy, aby se ozvali autorovi tohoto článku ( Informace budou vítaným rozšířením konferenčního příspěvku, zaměřeného na jejich životní a válečné osudy. Pavel Bartoníček, zastupitel a člen organizačního výboru konference Žádost o finanční podporu tisku historického sborníku V listopadu 2014 se v Městském centru Grand ve Slaném uskutečnil 7. ročník historické konference s názvem Bílá místa historie Slaný a Slánsko ve XX. století, kterou pod záštitou starosty města Slaný organizovaly Kulturní zařízení města Slaný, slánská Knihovna V. Štecha, Městský úřad Slaný a Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Sborník z této konference je nyní jako devátá publikace z ediční řady Historie Slánska ve XX. století připravován k tisku. Obsahem budou následující studie: 1. ThDr. Jaroslav Hrdlička: Dvě rozdílné studijní zkušenosti. Středoškolské studium profesorů Rudolfa Urbánka a Vlastimila Kybala na gymnasiu ve Slaném. 2. Mgr. Zdeněk Víšek: Ohlas sarajevského atentátu 1914 ve Slaném 3. Ing. Bc. Pavel Bartoníček: Karel Urbánek slánský obchodník a legionář 4. Luboš Marek: Četník a zbraň. Vybrané případy ze Slánska 5. Michal Plavec: Letadlové motory ze Slaného. Snaha majitele firmy Orion Václava Michla o proniknutí do leteckého průmyslu 6. PhDr. Milan Bárta: Sourozenci Elznicovi ve víru druhé světové války 7. Vácslav Verner: Vesničtí učitelé Václav Brádka a Václav Hrzán 8. Mgr. David Hubený: Odbojová činnost a věznění československého důstojníka Karla Prášila 9. PhDr. Pavel Dufek, Ph.D.: Proměny majetkové držby velkostatků na Slánsku v letech 1945 až Nové vedení města Slaný v letošním roce odmítlo veškerou finanční podporu vydání sborníku i organizování konference. Bylo by nešťastné kvůli nepřízni mocných ediční řadu Historie Slánska ve XX. století ukončit, protože se jedná o vydavatelský počin, jehož výsledek je výrazně pozitivně hodnocen nejen renomovanými historiky i regionálními badateli, ale též širokou odbornou veřejností. Sborník tedy vydává spolek Wotrubia a slánská Tiskárna Kočka. Organizační tým se proto rozhodl požádat veřejnost o finanční příspěvky, které by vydání sborníku napomohly. Částka sponzorského příspěvku závisí plně na uvážení jednotlivých donátorů (platba by měla být poukázána buď na účet Tiskárny Kočka č /0100, do informace pro příjemce napsat Sborník Slaný, je však možná i v hotovosti, vždy je však nutné informaci sdělit osobně, či na Při poskytnutí částky v hodnotě Kč a vyšší bude v případě zájmu rezervováno několik sborníků jako poděkování. Jména sponzorů budou zmíněna za úvodním textem sborníku a uvedena též na třetí straně obálky (zde může být případně umístěno i logo). V případě omezených finančních možností lze podpořit vydání formou tzv. předplatného, kdy za částku 150 Kč bude rezervován jeden výtisk sborníku, který obdrží předplatitelé okamžitě po jeho vydání. Jména sponzorů předplatitelů budou ve sborníku rovněž uvedena. Sborník Bílá místa historie Slaný a Slánsko ve XX. století by neměl chybět v knihovně nikoho, kdo se zajímá o regionální historii Slánska i život v českých zemích ve 20. století. Jako zastupitel města Slaný a pověřený člen organizačního výboru historické konference budu proto potěšen každým, kdo se rozhodne realizaci sborníku finančně podpořit. Pavel Bartoníček Vyjádření Rady města Slaného Nové vedení města neodmítlo finanční podporu vydání sborníku. Naopak finančně podpořilo částkou Kč sborník tím, že uhradila honoráře autorům, kteří přispěli do sborníku Slaný a Slánsko ve 20. století. Dále převedla částku 4 tisíce Kč na úhradu honoráře za korektury textu ve sborníku Slaný a Slánsko ve 20. století. (Dle 2. zasedání Zastupitelstva města byly peníze převedeny do rozpočtu tajemníka). Dále bylo možné podat žádost o grant na sborník dle Zásad pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaný na pořádání kulturních akcí. O grant bohužel nikdo nezažádal. Vzhledem k tomu, že nebyla podaná žádost, nebylo možné ji zařadit na seznam žadatelů o grant. Pokud není o grant zažádáno dle Zásad grantu, nemůže být ani vyplacena žádná částka. 15

16 POZVÁNKY, INZERCE Městské divadlo červen Úterý 2. června 2015 v 17 hodin ABSOLVENTSKÝ KONCERT Taneční oddělení ZUŠ Slaný pořádá tradiční závěrečné vystoupení žáků 7.ročníku a žáků 4.ročníku II.stupně. Středa 3. června 2015 v 17 hodin ZÁVĚREČNÝ KONCERT Taneční oddělení ZUŠ Slaný pořádá závěrečná vystoupení žáků a pedagogů. Pondělí 8. června 2015 v 17 hodin AKADEMIE DANCE CLUBU SLANÝ Dance club Slaný pořádá již 7. ročník, ve kterém uvidíte mistrovská vystoupení všech tanečních skupin a mnoha stylů. Úterý 16. června 2015 v hodin HRDÝ BUDŽES Komedie příbramského Divadla A. Dvořáka. V hlavní roli Bára Hrzánová. Volný prodej. Pondělí 22. června 2015 v 8.30 a hodin LITTLE RED RIDING HOOD Netradičně zpracovaná divadelní pohádka v anglicko-českém znění o Červené Karkulce. Hraje Divadelní centrum Zlín. Představení pro školy. Galerie IKAROS, Nadace Mateřství, OSTROV Dům dětí a mládeže ve spolupráci se slánskými školami, městem Slaný a za podpory hejtmana Středočeského kraje vás zvou na BENEFIČNÍ ODPOLEDNE VŠECHNY DĚTI JSOU NAŠE s cílem získat prostředky pro dokončení gynekologické ambulance ve slánské nemocnici Letní kino ve Slaném sobota 5. září 2015 Program Soutěže a hrátky pro děti od 14 hodin Výstava, vyhodnocení a aukce kreseb na témamamča a mimčo Koncerty kapel začátek v 17hodin YOUNG BLOODS BLADDER STONES JABLKOŇ KUJOONI VSTUPNÉ dospělí 150 Kč, děti 50 Kč Učastníci, kteří přispějí svou kresbou do aukce mají vstup zdarma. 16

17 Slánská radnice č. 6, červen 2015 MĚSTSKÉ KINO Filmový klub a seniorská představení ve slánském kině Červen je před letními prázdninami posledním měsícem, kdy Kino Slaný přináší svým divákům Filmový klub a představení pro seniory. Další pak budou nachystány opět od září. Obě červnové projekce seniorů i filmového klubu se uskuteční v úterý 23. června. Co jsme komu udělali? pro seniory Léto mohou slánští senioři přivítat s humorem a nadsázkou. Francouzská komedie Co jsme komu udělali? jim přináší příběh manželů Verneuilových, kteří mají čtyři nádherné inteligentní dcery a které se dle očekávání rodičů provdají za výjimečné muže. Dnešní doba je však jiná a Verneuilovi se ji musí naučit chápat. Co všechno jsou však ochotni tolerovat? První dcera si totiž vezme muslima, druhá Žida a třetí se vdává za Číňana. Jedinou a poslední nadějí na opravdovou svatbu v kostele mají u nejmladší dcery, která potkala Charlese, spořádaného katolíka. Jenže Úterý 23. června od 14 hodin. Vstup 50 Kč Rozbitý svět filmový klub Britské drama ověnčené významnými oceněními, např. nejvyšší cenou Mezinárodního filmového festivalu Praha FEBIOFEST 2013 Grand Prix, Rozbitý svět, je silnou, podmanivou a dojemnou studií lásky v jejích mnoha formách idealizované, neopětované, nechtěné a nakonec bezpodmínečné. Skunk je 11 let, je diabetička a je dost cool. Letní prázdniny právě začaly a její dny jsou plné bezstarostných nadějí. Vnímavé děvče kamarádí s retardovaným Rickym od vedle a dokáže jej podržet i poté, co ho surově napadne rozlícený soused. Jedna z jeho dcer totiž Rickyho nařkne ze sexuálního zneužití. Ač se obvinění prokáže jako falešné, po tomto incidentu se poměry v sousedství radikálně změní. Úterý 23. června v hodin. Vstup 70 Kč. Přes léto vás srdečně zveme do našeho Letního kina a v Městském kině se těšíme na viděnou opět po prázdninách. Příjemné léto! Přenos z Metropolitní opery premiéra v Kině Slaný Na základě požadavků ze strany diváků se Kino Slaný rozhodlo zpestřit svou programovou skladbu a zrealizovat přenosy z Metropolitní opery v New Yorku. Pečlivě se připravilo titulkovací zařízení a plátno, odzkoušel se přenos tak, aby si diváci mohli v kině vychutnat kulturní zážitek, za nímž dosud museli jezdit do jiných měst. Pro historicky první přenos kino vybralo operu Wolfganga Amadea Mozarta, Don Giovanni, kterou budou moci diváci zhlédnout v neděli 14. června od za vstupné 300 Kč a ZPT za 250 Kč. Pod taktovkou Fabia Liusiho se v titulní roli dona Giovanniho představí Mariusz Kwiecien. Po jeho boku v Met debutují lotyšská sopranistka Marina Rebeka v roli donny Anny a německá sopranistka Mojca Erdmann jako Zerlina. Ramón Vargas coby don Ottavio, Luca Pisaroni jako Leporello a mladý slovenský basista Štefan Kocán jako Komtur své role v Met ztvární poprvé, zatímco Barbara Frittoli a Joshua Bloom jsou se svými rolemi donny Elvíry a Masetta již dokonale sžité. Klub vojenských důchodců Slaný Rada Klubu vojenských důchodců ve Slaném u příležitosti významných dnů pro Českou armádu v měsíci červnu ( let od vyhlazení obce Lidice a Den armády ČR) uskuteční setkání vojenských Nabídka operních přenosů je široká, navíc ji lze doplnit o přenosy baletní či koncertní. Kino Slaný by tak rádo vytvořilo novou tradici, která by divákům přinášela vysoce kvalitní umělecké zážitky z pohodlí místního kulturního zařízení. důchodců dne 10. června 2015 ve 14 hodin v salonku restaurace HAMBURK ve Slaném. V rámci společného setkání vyhodnotíme plnění plánu aktivit klubu za 1. pololetí letošního roku a upřesníme další činnosti v nadcházejícím období do konce roku Součástí společného setkání bude seznámení s aktuálními informacemi v péči o vojenské důchodce a možností vytváření Klubu vojenských veteránů. Neopomeneme ani přání členům klubu, kteří v uplynulém půlroce 2015 oslavili nebo oslaví významné životní jubileum. Na společné setkání zveme všechny vojenské důchodce bývalé vojáky z povolání a občanské zaměstnance vojenských správ. Očekáváme hojnou účast členů s přáním společného příjemného posezení se všemi přáteli klubu. Ing. Karel Žatečka, ředseda KVD 17

18 MĚSTSKÉ A LETNÍ KINO VE SLANÉM ČERVEN 1. pondělí SAN ANDREAS 3D Americký katastrofický film s titulky. Režie: Brad Peyton. Přístupno. Hrajeme v a hodin! Vstupné: 130 Kč úterý středa DIVOKÁ DVOJKA 2D Premiéra americké akční komedie s titulky Režie: Anne Fletcher. Přístupno. Hrajeme v a hodin! Vstupné: 110 Kč čtvrtek pátek DRUHÁ MÍZA 2D Premiéra americké komedie s titulky. Režie: Dan Fogelman. Přístupno. Vstupné: 100 Kč. Hrajeme: v a hodin! pouze v hodin! sobota neděle PÍRKOVO DOBRODRUŽSTVÍ 2D Premiéra francouzského animovaného filmu v českém znění. Režie: Christian DeVita. Přístupno. Pouze v 17 hodin! Vstupné: 100 Kč 8. pondělí EX MACHINA 2D Premiéra americko-britského sci-fi thrilleru s titulky. Režie: A. Garland. Nepřístupno. Hrajeme v 17 a hodin! Vstupné: 110 Kč úterý středa ZEMĚ ZÍTŘKA 2D Premiéra amerického sci-fi filmu v českém znění. Režie: Brad Bird. Přístupno. Hrajeme v a hodin! Vstupné: 120 Kč čtvrtek pátek ŠPIÓN 2D Premiéra americké komedie v českém znění. Režie: Paul Feig. Přístupno. Vstupné: 120 Kč Hrajeme: v a hodin! pouze v 17 hodin! 13. sobota MALÁ Z RYBÁRNY 2D Premiéra českého loutkového filmu podle předlohy H. Ch. Andersena. Přístupno od 12 let. Hrajeme pouze v 17 hodin! Vstupné: 100 Kč 14. neděle DON GIOVANNI 2D Záznam opery všech oper zazní z Metropolitní opery v New Yorku. Začátek je v hodin! Vstupné: 300 Kč a 250 Kč ZTP pondělí středa JURSKÝ SVĚT 2D a 3D Premiéra amerického akčního sci-fi thrilleru v českém znění. Režie: Colin Trevorrow. Přístupno. Hrajeme: od 17 hodin ve 3D. Vstupné: 140 Kč. Od hodin ve 2D. Vstupné: 120 Kč od hodin ve 2D. Vstupné: 120 Kč. Od hodin ve 3D. Vstupné: 140 Kč v 17 a hodin ve 2D. Vstupné: 120 Kč. 18. čtvrtek POLTERGEIST 3D Premiéra amerického hororu v českém znění. Režie: Gil Kenan. Přístupno. Hrajeme pouze v hodin! Vstupné: 140 Kč pátek sobota PÍSEŇ MOŘE 2D Premiéra koprodukční animované komedie v českém znění. Režie: Tomm Moore. Přístupno. Pouze v 17 hodin! Vstupné: 80 Kč neděle pondělí ANDÍLEK NA NERVY 2D Premiéra české komedie. Režie: Juraj Šajmovič. Přístupno. Hrajeme v a hodin! Vstupné: 110 Kč 23. úterý představení pro seniory CO JSME KOMU UDĚLALI? 2D Francouzská komedie v českém znění. Režie: Philippe de Chauveron. Přístupno. Hrajeme pouze ve hodin! Vstupné: 50 Kč 23. úterý filmový klub ROZBITÝ SVĚT 2D Premiéra britského dramatu s titulky. Režie: Rufus Norris. Přístupno. Hrajeme pouze v hodin! Vstupné: 70 Kč středa čtvrtek SEJMI PREZIDENTA 2D Premiéra koprodukčního akčního filmu s titulky. Režie: Jalmari Helander. Přístupno. Hrajeme v a hodin! Vstupné: 100 Kč pátek neděle MIMONI 2D a 3D Premiéra americké animované komedie v českém znění. Režie: Kyle Balda a Pierre Coffin Přístupno. Hrajeme: pouze v 17 hodin ve 3D. Vstupné: dospělí 140 Kč, děti 120 Kč pouze v 17 hodin ve 2D. Vstupné: dospělí 125 Kč, děti 100 Kč pondělí úterý OSTROV LÁSKY 2D Premiéra koprodukční komedie s titulky. Režie: Jasmila Žbanič. Přístupno. Hrajeme v a hodin! Vstupné: 90 Kč Vstupenky na všechna filmová představení si mohou diváci zakoupit v předprodeji městského kina, denně vždy od 1. dne v měsíci. Pokladna městského kina je otevřena denně, včetně sobot a nedělí od 16 do 20 hodin! Změna programu vyhrazena. Program městského kina najdete na internetové adrese: LETNÍ KINO SLANÝ pátek sobota VYBÍJEN Á Česká komedie. Petr Nikolaev. Přístupno. Vstupné: 100 Kč pátek sobota RYCHLE A ZBĚSILE 7 Americký akční film s titulky. Režie: James Wan. Přístupno. Vstupné: 100 Kč pátek sobota VINCENTŮV SVĚT Premiéra americké komedie s titulky. Režie: Doug Ellin. Přístupno. Vstupné: 100 Kč 26. pátek SLANÁ NOC 1. ročník hudebního festivalu pod otevřeným nebem v krásných prostorách letního kina Slaný. V programu vystoupí: SPADLA KLEC, BRUTUS, BLADDERSTONES, RY- BIČKY 48, LETYMIMO, READY KIRKEN, BANÁNI, ANOPHELES. Začátek programu je v 15 hodin. Vstupné: 200 Kč v předprodeji, 250 Kč na místě sobota neděle AVENGERS: AGE OF ULTRON Americký akční sci-fi film v české znění. Režie: Joss Whedon. Přístupno. Vstupné: 100 Kč pondělí úterý SEDMERO KRKAVCŮ Premiéra česko-slovenského pohádkového příběhu. Režie: Alice Nellis. Přístupno. Vstupné: 100 Kč Všechny uváděné filmy jsou promítány ve 2D. Začátky představení jsou mezi hodin (dle setmění). Hrajeme za každého počasí. Pokladna je otevřena hodinu před začátkem představení. Program našeho kina najdete na internetové adrese: 18 Měsíčník Slánská radnice vydává město Slaný, IČO Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, Slaný Telefon redakce: Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: 1 E Tisk: Tiskárna KOČKA Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky upravit Uzávěrka dalšího čísla 17. června 2015

19 Slánská radnice č. 6, červen 2015 POZVÁNKY 19

20 FOTOREPORTÁŽ

zdarma číslo 6 ročník XVI červen 2013

zdarma číslo 6 ročník XVI červen 2013 Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 6 ročník XVI červen 2013 Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, koncem května jsme slavnostním zahájením

Více

První výročí galerie V Troubě

První výročí galerie V Troubě Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 4 ročník XVII duben 2014 První výročí galerie V Troubě foto: Petr Kříž a Eva Štanclová Protože slánští amatérští

Více

Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté

Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 4 ročník XVIII duben 2015 Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté Foto Pavel Vychodil Městské centrum

Více

Oslavy 96. výročí vzniku samostatného Československa

Oslavy 96. výročí vzniku samostatného Československa Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 11 ročník XVII prosinec 2014 Slovo starosty Oslavy 96. výročí vzniku samostatného Československa Pietní průvod

Více

zdarma číslo 5 ročník XVII květen 2014

zdarma číslo 5 ročník XVII květen 2014 Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 5 ročník XVII květen 2014 Městské slavnosti pošestnácté Městským slavnostem budou předcházet Hry 3. olympiády dětí

Více

Co se děje na slánské radnici? Rada města připravila rozpočet

Co se děje na slánské radnici? Rada města připravila rozpočet Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 1 ročník XVIII leden 2015 POPLATEK ZA ODPAD Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Slánská radnice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Červenec 2004 Číslo 7 / Ročník VII. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, měsíc červen byl v našem městě přebohatý

Více

Atletický stadion ve Slaném připravil zábavu nejen pro děti

Atletický stadion ve Slaném připravil zábavu nejen pro děti Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 7 ročník XVIII červenec / srpen 2015 Atletický stadion ve Slaném připravil zábavu nejen pro děti V sobotu 6. června

Více

Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice

Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Březen 2006 ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, každý starosta dostává mnoho pozvánek na nejrůznější akce. Od reprezentačních

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

NOVINY. Pelhřimovské. Nenechte si ujít!

NOVINY. Pelhřimovské. Nenechte si ujít! Číslo 9 Ročník XVII Zdarma 15. května 2015 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

zdarma číslo 12 ročník XIV prosinec 2011

zdarma číslo 12 ročník XIV prosinec 2011 informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 12 ročník XIV prosinec 2011 Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, v dnešním úvodníku bych rád čtenářům

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Informace prostřednictvím SMS

Informace prostřednictvím SMS Z P R A V O D A J M Ě S T A 8. dubna 2009 ČÍSLO 7 ROČNÍK X ZDARMA Mikulov řeší nedostatek zubařů. Bylo vypsáno výběrové řízení Mikulov se již delší dobu potýká s nedostatkem zubních lékařů. Situace se

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ČERVEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ZAHÁJENÍ SEZONY V MĚST. MUZEU STR. 3 JMENINY MĚSTA STR. 4 NAŠI PŘEDŠKOLÁCI STR. 9 ŠKOLNÍ AKADEMIE STR. 10 11 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 4 číslo 7 10. července 2014. Fotostrana

Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 4 číslo 7 10. července 2014. Fotostrana Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 4 číslo 7 10. července 2014 Aktuality Aktuality Fotostrana Sport Kraj městu nedal Lovosice mají nové Červnové festivaly

Více

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům.

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. IMOŇSK MIMOŇSK 308 Č E RV E N 2013 Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. Z obsahu Nový strategický plán rozvoje Mimoně Elektronická aukce

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Zpravodaj. V centru Kolína přibylo 14 pamětních kamenů. města Kolína

Zpravodaj. V centru Kolína přibylo 14 pamětních kamenů. města Kolína Zpravodaj města Kolína měsíčník Městského úřadu v Kolíně I květen 2015 I ročník 21, číslo 5 I zpravodaj@mukolin.cz I www.mukolin.cz Revitalizace ostrova pokračuje Kmochův Kolín je za dveřmi Cyklotour začala

Více

Ročník XX. č. 20 22. října 2010 Kč 5, kostelík (dnešní kostel Stětí sv. Jana Křtitele), který se tak stává dominantou

Ročník XX. č. 20 22. října 2010 Kč 5, kostelík (dnešní kostel Stětí sv. Jana Křtitele), který se tak stává dominantou Kadaňský voříšek...... 8. strana Pozvánka Koncert ve Stětí... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XX. č. 20 22. října 2010 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 27. října

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

NOVINY. setkat s Oldřichem Lipským, který by se letos dožil devadesáti. v roce 2004. Protože výstava se

NOVINY. setkat s Oldřichem Lipským, který by se letos dožil devadesáti. v roce 2004. Protože výstava se Číslo 13 Ročník XVI Zdarma 18. července 2014 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396,

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více