Téma čísla: zima je tu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma čísla: zima je tu"

Transkript

1 JABLONECKÝ ROČNÍK I NEPRODEJNÉ ZPRAVODAJ PROSINEC 2007 Blíží se doba Adventu, předvánoční čas pohádek, tajemství a kouzla blížících se Vánoc Do světa betlémů vás zavedeme na straně 14 Půjdem spolu do Betléma... ~ Kde si můžete v Jablonci zalyžovat a jak se chovat na horách se dočtete na straně 13 Lyžování v Jablonci ~ Proč nemá být ODS v radě města? Na straně 2 Rozhodli jsme se, jak jsme se rozhodli ~ Objevili jsme další přehmat jablonecké radnice Sto tisíc, žádný peníz strana 7 ~ Soutěž o ceny strana 8 ~ Jak bude vypadat Horní náměstí či obchody u kostela dr. Farského se dozvíte na stranách 3 a 4 ~ Na 9. straně si povídáme s lyžařskými legendami Žijí mezi námi: manželé Bartošovi ~ Jste milovníky vína? Nevynechte strany 14 a 15 Když vás baví víno Téma čísla: zima je tu Krásné Vánoce a úspěšné vykročení do nového roku přeje všem svým čtenářům redakce Jabloneckého zpravodaje Zelená Gold Linka Realitní poradna, čtěte na straně 13

2 Jako již tradičně je tento sloupek věnován rozhovoru s předsedou Klubu zastupitelů ODS RNDr. Jiřím Čeřovským. Pane předsedo, jak hodnotíte současné vedení radnice po roce jejich spravování věcí veřejných? Myslím si, že si mnozí uvědomili, že mít zodpovědnost za město není nic záviděníhodného ani jednoduchého. Když si vzpomeneme na články v Jabloneckém zastupiteli a jejich titulky, pak si uvědomíme, jak snadné je slibovat a kritizovat a jak složité je slíbené dodržet. Je evidentní, že se to současné koalici moc nedaří. Co všechno udělala pro občany Jablonce, jak se vypořádala například s prvním sněhem apod., nechám na zhodnocení Vašich čtenářů. Je na nich, aby se podívali ze svého pohledu na výsledky roční práce nového vedení města. Za dobu Vašeho působení ve funkci starosty jste poměrně dlouhou dobu mohl pozorovat, jak se město mění. Jaký z toho máte pocit po těch dvanácti letech? Velmi dobrý. Samozřejmě je mnoho věcí, které se nezdařily, ale kdo nic nedělá, nic nezkazí. A naopak, kdo je aktivní a chce město rozvíjet, ten se chybám zcela nevyhne. V roce 1994 byl Jablonec šedivým městem, jako mnoho jiných v ČR. Za ta léta, co jsem byl ve funkci starosty, jsem viděl, jak se věci mění k lepšímu. Opravilo se mnoho městských i soukromých domů. Památkově chráněné budovy jako je například divadlo či kostel sv. Anny byly zrekonstruovány. Rovněž silnice, ulice v centru města, náměstí. Byly postaveny nové objekty pro kulturní oblast (Eurocentrum s Rampou), sociální oblast (Spolkový dům), sport (sportovní hala, Střelnice). Výčet všech změn za posledních dvanáct let by byl opravdu velký. Bohužel některé věci se ovlivnit nedaly. Například hotel Praha nikdy nebyl ve vlastnictví města, a tak jsme přímo nemohli jeho smutný osud změnit. Věřím, že současný majitel i tento problém vyřeší. Je to mnoho práce, kterou odvedli moji spolupracovníci a pracovníci radnice, je to mnoho starostí, ale i radostí z hotového díla. Nebyla to však jenom výstavba a investice. Věnovali jsme se zdravotnictví (nemocnice), neziskovým organizacím, sociální problematice, zlepšení servisu a poskytovaných služeb radnice, spolupracovali jsme s podnikateli atd. Bylo toho hodně a věřím, že to, co jsme pro Jablonec udělali, občané během doby ocení. Očekáváte, že současné vedení města naváže a bude pokračovat v tomto trendu? Samozřejmě bych si to přál, především by to bylo dobré pro občany Jablonce. Ovšem MĚSTO A OBČANÉ Aktuálně s RNDr. Jiřím Čeřovským domnívám se, že současná koalice akcentuje jiné záležitosti a v tomto směru zatím spíše aktivitu brzdí, než podporuje. ODS je však připravena vše pozitivní podpořit a pomoci rozvoji města. Blíží se Vánoce a konec roku. Co byste chtěl popřát našim čtenářům? Konec roku je také obdobím, kdy se ohlížíme zpět a hodnotíme, co se nám povedlo a co ne. Přál bych si, aby při hodnocení převládaly věci pozitivní. Přeji Všem, aby Rozhodli jsme se, jak jsme se rozhodli, aneb proč nechce mít ODS své zástupce v radě města? Výběrové řízení na obsazení ředitele městské policie Odvoláním pana Rakouše z místa ředitele a následným odchodem paní Hulíkové z místa preventisty byl úspěšně zlikvidován funkční tým, držitel mnoha republikových ocenění. Náhradou máme ve funkci ředitele absolventa VŠ SNB, který dodnes nebyl schopen předložit koncepci bezpečnosti města. Jak se mohl stát vítězem soutěže - na to je potřeba se zeptat členů rady. Výběrové řízení na dodavatele Integrovaného plánu města První kolo výběrového řízení bylo zrušeno, protože potencionální výherce nabídl příliš nízkou cenu, řádově Bylo proto nutné vyhlásit nové výběrové řízení ve kterém si město vybralo zhotovitele integrovaného plánu za důstojné téměř dva miliony. Ještě štěstí, že nebylo kolo třetí. Výběrové řízení na správu bytového fondu Rada města se rozhodla, že bude šetřit prostředky na správu bytového fondu a sníží počet zúčastněných realitních kanceláří z pěti na dvě. Vypsala proto výběrové řízení. Tato soutěž měla mnoho různě bodovaných kritérií. Např. cenu za spravovanou jednotku, sankce za nedodržování smluvních pravidel, úřední hodiny správce a další. Váha těchto kritérií ovšem nebyla dopředu známá. Teprve po vyhlášení výsledků se účastníci dozvěděli, že hlavním kritériem soutěže nebyla cena za spravovanou jednotku, jak se původně naivně domnívali. Ke všeobecnému překvapení se vítězem nakonec stala fi rma, jejíž cenová nabídka byla předposlední (čtvrtá z pěti!). A aby překvapením nebylo dost, stala se tato firma, proti platnému usnesení rady Města č. 175/2007, jediným partnerem pro správu bytů. Důvod pro kotrmelec? Jeden provozovatel je úspornější! Výhody konkurenčního prostředí jsou tedy Vánoce byly kouzelné, klidné, plné radosti a pohody. Do nového roku především zdraví, štěstí, hodně lásky a vzájemného pochopení. Nebyl bych představitelem ODS, abych nám nepopřál vítězství Václava Klause v prezidentských volbách i správnou volbu ve volbách do krajského zastupitelstva na podzim příštího roku. Děkujeme za rozhovor i přání, ke kterému se připojujeme. pro vedení města věcí neznámou. To se ale druhý v pořadí divil. Však také podal stížnost k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a smlouva o správě nebyla dodnes podepsána. Kdo bude od nového roku spravovat byty ví bůh. Výběrové řízení na obsazení nebytového prostoru v radnici. Vedení města vypsalo výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru. V jeho zadávacích podmínkách byla uvedena minimální cena ,- Kč na měsíc a smlouva na dobu neurčitou. Nejvíce nabídla fi rma Kerbo (29.500,- Kč na měsíc) a logicky se tak stala vítězem výběrového řízení. Po jednání rady města se majitel firmy dozvěděl, že prostor získala pražská cestovní kancelář s nájmem ,- Kč. Důvod? Rada města se domnívá, že nájem nabídnutý firmou Kerbo je příliš vysoký a proto nedůvěryhodný. CK se chce ve městě usadit a plánuje dlouhodobý pronájem. Jablonecká fi rma Kerbo, která dlouhodobě provozuje jeden obchod v Jablonci a dva v Liberci, tak byla bezdůvodně označena za nedůvěryhodného partnera a bez jakéhokoli dalšího jednání vyřazena ze hry. S CK byla podepsána smlouva na dobu neurčitou, která ji umožňuje kdykoli nájem ukončit. Rozpočet města je nižší o Kč ročně. Proč rada města opět není schopna dodržet pravidla, která sama tvoří, nikdo neví. Pan místostarosta Pleticha na dotazy novinářů bohorovně odpovídá rozhodli jsme se, jak jsme se rozhodli. Rada města má 9 členů. ODS byla nabídnuta 2 křesla. Hlasovací disciplína nezávislých kandidátů funguje stoprocentně. Při všech rozhodnutích bylo 5 a více hlasů pro, ostatní bývají nepřítomni nebo se zdrží. Není-li možné tato a podobná rozhodnutí zvrátit, potom je zcela jistě nutné se na nich žádnou formou nepodílet. Ing. Petr Beitl předseda místní organizace ODS STRANA 2 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2007

3 VČERA, DNES A ZÍTRA Horní náměstí by se mělo změnit. Horní náměstí má v našem městě naprosto ojedinělé postavení. Je to otevřená plocha s nejvyšší polohou ve městě, dominuje jí největší městský kostel, vyznačuje se volným pohledem na jednu z dominant Jablonce masiv Černé Studnice. Plocha náměstí je součástí městské památkové zóny, funkcionalistický kostel postavený v letech je součástí státního seznamu nemovitých kulturních památek. V 30. letech 20. století vypracoval architekt Josef Zasche řadu návrhů, jak řešit okolí kostela a jak začlenit náměstí do celkové geometrické šachovnicové koncepce městské architektury. Od té doby bylo náměstí němým svědkem vzniku válečné situace, vlastní války, poválečného odsunu, pro někoho radostného, pro jiného naopak - období budování socialismu, umísťování a následného odstraňování dobových symbolů. Procházely jím prvomájové průvody, zněl cinkot klíčů. Od vzniku kostela a opěrné zdi se však náměstí nijak výrazně nezměnilo. Komunikace prochází diagonálně přes náměstí, je přes něj vedena průjezdná městská doprava, převážná část plochy je využívána jako parkoviště. Možnosti využití náměstí jako plnohodnotného městského prostoru jsou tím výrazně omezeny. Již územní plán města z roku 1998 naznačuje kroky, které mohou vést ke zvýšení atraktivity tohoto prostoru a ke zvýšení zájmu obyvatel i návštěvníků města. Průjezdná doprava je zde odkloněna ulicí Pod Baštou přes ulici Smetanovu do Podhorské, v ploše náměstí je určena část pro řešení parkovacích a odstavných ploch v centru města, navržena je výstavba objektu městského muzea. Na tyto principy navázala zadaná a zpracovaná urbanisticko architektonická studie z roku Základem je výše uvedené dopravní řešení v souladu s platným územním plánem, vybudování kapacitního vícepodlažního parkovacího domu s vjezdem z ulice Pod Baštou. Pro jeho stavbu je Urbanisticko architektonická studie, kterou vypracoval SAUL v roce 2006 možno využít výškového rozdílu a umístit ho pod úroveň plochy vlastního náměstí. Zachovány jsou vstupy pro dopravní obsluhu všech stávajících ulic. Dominantní je pěší propojení z ulice Lidické a Mírového náměstí a celého prostoru dnešní pěší zóny, zásadou je bezbariérová úprava celého náměstí. Prostorové řešení vlastního náměstí vychází z principů městské památkové zóny s dominantou kostela a šachovnicovým půdorysným členěním městského centra. Pro zatraktivnění velké plochy náměstí je navržena řada nových výtvarných prvků a objektů. Vnitřní volná plocha umožní pořádání kulturních a společenských akcí, po obvodě jsou vymezena odpočinková zákoutí s lavičkami a pro dětské hry. Zachovány nebo přemístěny a doplněny budou stávající kvalitní dřeviny i uvnitř plochy náměstí, součástí jsou vodní prvky, městský mobiliář, osvětlení. Studie variantně navrhuje i výstavbu domu občanské vybavenosti, který by zvýšil využitelnost a atraktivitu přilehlé volné plochy. Pro využití objektu přichází v úvahu městské muzeum dle územního plánu, objekt Technické univerzity s knihovnou a studovnami, víceúčelové využití kavárna, restaurace, outdoorové aktivity atp. Součástí řešení by mohla být i dostavba polyfunkčních objektů v prolukách v západní části náměstí tj. pod hotelem Na Baště a rekonstrukce objektu bývalé hasičské zbrojnice. Finanční náročnost celkového řešení je zhruba 300 mil. Kč, to by si město ze svého rozpočtu zřejmě nikdy nemohlo dovolit. Pro roky se však nabízí neopakovatelná příležitost ucházet se o prostředky z Regionálního operačního programu EU. Záměr rekonstrukce Horního náměstí by mohl být v prioritní ose Cestovní ruch zařazen do oblasti podpory Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu. Smyslem nabídky strukturálních fondů je určitě financování spíše takovýchto zásadních a jinak nerealizovatelných projektů, než dílčí opravy či drobné investice, které města či obce mohou fi nancovat ze svého běžného rozpočtu. Při dobré přípravě, případné vhodné etapizaci, spoluúčasti města cca 10 % a vzhledem k vyjasněným majetkoprávním vztahům (dotčené pozemky jsou ve vlastnictví města) by mohla být pravděpodobnost úspěchu při rekonstrukci Horního náměstí vysoká. Mgr. Petr Karásek JABLONECKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2007 STRANA 3

4 MĚSTO A OBČANÉ U kostela rostou obchody i kavárna. Náměstí Dr. Farského se v posledních letech změnilo k nepoznání a celkovou proměnu završuje stavba komplexu přízemních obchodů v blízkosti kostela. Mezi našimi čtenáři vzrůstá polemika o vhodnosti takové stavby v centru města a někteří, především majitelé venčících se psíků, litují zeleně, která odsud zmizela. Naopak se množí hlasy, které stavbu obdivují a nakonec různost názorů provází tuto stavbu stejně jako všechny ostatní v centru města. Stavba vyřešila i problém, který představovaly původní vzrostlé stromy. Ty svými kořeny ohrožovaly statiku kostela, byly přerostlé a dlouhodobě již neperspektivní. V každém případě by v dohledné době muselo dojít k jejich pokácení a nahrazení. O zeleň ovšem občané nepřijdou ani výstavbou nového objektu: V prostoru stavby již byla vysázena náhradní zeleň (javory s kulovou korunou a sakury), střechu obchodů pokryje trávník doplněný okrasnými keři, sdělil Arch. Faltejsek. Stavba bude kvalitní i proto, že investor akceptoval použití dražších, ale ušlechtilých materiálů, které jsou vhodné do lokality památkové zóny, například těšínský pískovec. Investorovi slouží ke cti i skutečnost, že na své náklady vyřešil městu i další problém a provede zakrytí trafostanice. Po otevření budou k dispozici tři prodejny. V jedné bude prodejna knih, ve druhé oděvů a ve třetí bude sídlo cestovní kanceláře, ale toto uspořádání je dočasné do doby, než bude z jedné provozovny kavárna a těšit se můžeme na posezení na střešní terase s výhledem na náměstí i kostel Dr. Farského. V každém případě je na rozdíl od budovaných hranatých krabic supermarketů architektonickým pohlazením po duši a všechny, kteří se na projektu podílejí, by měl provázet vděk obyvatel města. Rok 2004 Podobné obchůdky, jak dokládá dobová fotografi e, již na tomto místě stály a současná stavba vyrůstá prakticky na stejném půdorysu, ovšem ve štíhlejší podobě, protože musela ustoupit rozšířené Podhorské ulici. S nápadem znovu postavit objekt, který citlivě doplní exteriér náměstí, přišel Michal Savruk, který je společníkem SM TRADE, s.r.o. - investora celého projektu. Se svým záměrem se v létě 2004 obrátil na Atelier 4 s.r.o. a pověřil jej vypracováním návrhu a projektu stavby. Autorem architektonického řešení je Ing. arch. Josef Faltejsek, stavební část měl na starost Ing. Vladimír Malý. Měnit pravidla je in? Zdá se, jako by měnění pravidel uprostřed mače bylo specialitou dnešního vedení. Ještě ani nepřešel hněv nájemníku bytů z Mechové, Pobřežní a jiných ulic a máme tu zas novou kauzu, tentokrát pronájmu prostor. V prvním případě šlo o to, že město si v minulosti přijalo strategii privatizace bytového fondu. Základní fi lozofi e spočívala ve snaze prodat všechny vytipované objekty se všemi byty a vedení města nebylo vedeno snahou momentálně vydělat. Jde jednak o aspekt morální, tedy že není správné požadovat tržní cenu za byt po lidech, kteří v něm řadu let bydlí a platí nájem. Navíc za minulého režimu se do těchto domů neinvestovalo do oprav a nové majitele čeká řada investic. Stejně důležité je i hledisko na 100% úspěšnost prodeje. Podmínky byly proto výhodné v momentě, kdy ke koupi bytů přistoupili všichni nájemníci. Hlavním cílem je stav, kdy město nebude vlastníkem většiny z více než sedmi tisícovek bytů a nebude mít žádné náklady s opravami Bytový fond města ohrožen Správu bytového fondu města vykonávalo několik realitních kanceláří, které dostaly ke konci letošního roku výpověď smlouvy. Město se rozhodnutím rady rozhodlo správu zlev- a údržbou bytů a naopak nájemníci, tedy noví vlastníci neplatí nájem, ale investují do svého majetku. S příchodem nového vedení nezůstal v mnohých ohledech kámen na kameni a rádoby svěží vichr zafučel i do již probíhajícího prodeje bytů. Kohosi napadlo, že chce stržit víc peněz a tak v poločase změnil pravidla. Naštěstí se dotčení důrazně ozvali a město muselo ustoupit. S pronájmem nebytového prostoru šla jakákoliv logika stranou. Město vypsalo výběrové řízení a výhodnější nabídku nepřijalo. Zvýhodnilo o deset tisíc měsíčně nižší návrh na základě domněnek a intuice. Věc nevídaná a nepochopitelná. A tak si jen klademe otázku: je to diletantismus nebo úmysl? Pokud si promítneme jak chaoticky probíhalo vypracování předraženého Investičního plánu (IPRM) v období letních prázdnin, poprávu kritizované odborníky i laiky, musíme se přiklonit k prvnímu. Tohle všechno snad nemůže udělat úmyslně nikdo se zdravým rozumem. nit, zefektivnit a zkvalitnit, a proto vyhlásilo veřejnou soutěž na správu bytového fondu. Zadavatel soutěže, tj. Město jmenovalo hodnotící komisi, všemocnou radu města, a vyhlásilo zadávací podmínky soutěže. Každý by očekával souboj o cenu, ale díky velice nevhodně zadaným podmínkám se nekonal souboj o cenu, ale souboj o výši sankcí, které si uchazeč o správu bytového fondu udělí. A tak se stalo, co se stát mělo. Místo vítěze s co nejlevnější cenou za správu bytového fondu od , se díky nevhodným podmínkám někteří uchazeči o správu bytového fondu obrátili na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby přezkoumal postup Města při výběru nejvhodnější nabídky. Vzhledem k pokročilé době není jisté, zda úřad do konce roku rozhodne. Jestli se tak nestane, tak není jasné, kdo bude bytový fond spravovat po Takže místo jednoduchosti a efektivnosti správy máme komplikaci a to už se raději nebudeme zmiňovat o některých členech rady, tedy hodnotící komise, kteří podepsali čestné prohlášení, že nemají žádný vztah k uchazeči o správu bytového fondu, přesto od některých čerpali sponzorské dary. Otázkou je, jak to úřad posoudí. Co říci na závěr? Nezávidíme těm, kteří bydlí v městských bytech, koneckonců ani těm, kteří soutěž a její hodnocení takto vymysleli. -robot- STRANA 4 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2007

5 Glosy Opozice v minulosti proklamovala snížení cen za likvidaci odpadů pro občany i podnikatele. Dnes, kdy jsou ve vedení města, zkusili cenu naopak zvýšit, ale díky zastupitelům ODS návrh neprošel. Když to nešlo takto, dali alespoň fi rmě SKS o 2 mil. ročně více z rozpočtu města. Před volbami se maluje na růžovo a po volbách barvy blednou Někdejší opozice sice slíbila dokončit dopravní systém města do r. 2010, ale vracejí se k průtahu kolem jablonecké přehrady s použitím v minulosti opakovaně zavrženého tunelu. Pokud k tomu dojde, rezignuje město na jižní obchvat a tranzitní doprava Liberec (Hrádek nad Nisou) - Harrachov (Polsko) povede kolem přehrady. Šťastnou cestu a pevné nervy! Paní senátorka bojovala proti sinicím i na časovkách gynekologických pacientek. Přesto její koalice zamítla prohlásit výstavbu protipovodňové štoly za veřejně prospěšnou stavbu. Ovšem právě toto je podmínka pro státní financování štoly a vyčištění dna přehrad od sedimentů, což je jediný způsob jak se sinicemi zatočit. Populismus potvory z přehrady nevyžene Velkým humbukem byla v minulém volebním období aktivita kolem vybudování hospice. Nakonec se ukázalo, že šlo především o získání budovy bývalé dětské nemocnice v Bezručově ulici. Po naprostém neúspěchu skupiny, která si vybudování hospice vzala jako hlavní volební téma, se iniciativy chopil Liberecký kraj. Ten chce hospic postavit ze svého a hledá vhodný pozemek. Jablonecká radnice zprvu nabídla krkolomnou stráň u křižovatky na Horní Proseč a nakonec lokalitu, kterou doporučovalo již minulé vedení. Jedná se o pozemek v Turnovské ulici naproti (zhruba) bývalé porodnici. Kdyby to celé nebyla jen hra o veřejné mínění před volbami, tak už tam hospic dávno mohl stát. Je vidět, že nešlo o ušlechtilý záměr, ale politické předvolební téma! Další heslo znělo: Posílíme program regenerace Městské památkové zóny. Ve skutečnosti došlo k výraznému snížení částky, která byla navržena do rozpočtu roku 2007 ještě minulým vedením (o 6 milionů!). Řeči se vedou a voda teče Dalším slibem bylo zvýšení bezpečnosti ve městě. Nakonec došlo k destabilizaci Městské policie mj. tím, že byl vyhozen její ředitel. Jeho nástupce dlouho nesplňoval zákonné podmínky pro výkon funkce, nicméně musel splnit požadavek na zdravotní způsobilost. Je tedy otázkou, zda spíše než zdravotní potíže nejsou za ŽIVOT VE MĚSTĚ odstoupením z postu ředitele MP problémy s potřetí přepracovanou koncepcí MP, která opět není kvalitním materiálem. Neotřelé a nezákonné bylo i rozhodnutí pana starosty pověřit řízením policie zaměstnance radnice p. Vaníčka. Mgr. Tulpa jako nejvyšší velitel MP měl dočasně pověřit jejím řízením zástupce odstoupivšího ředitele Doležala či někoho z členů zastupitelstva města, jiný postup odporuje Zákonu o obcích! Nyní nastane nové výběrové řízení a pak dvouměsíční proškolení nového ředitele. Pokud se jej dočkáme do sklonku jara, bude to úspěch! Tak občané, Městská policie bude prakticky rok bez řádného ředitele. Domníváte se, že toto je plnění volebního programu?! Dá se toto posoudit jako nekompetentnost nebo máte lepší vysvětlení...? Podpora hospice ve skutečnosti spočívala v tom, že město vybralo krkolomnou stráň u křižovatky na Horní Proseč, aby si jej tam kraj vybudoval. Je vidět, že nešlo o ušlechtilý záměr, ale politické předvolební téma! V programu Domova n. N. byl také slib zachování ceny tepla. Jsme na prahu zimy a tak je ke konečnému zúčtování ještě daleko, ale již nyní soudní počtáři zavírají kohouty z JTR a staví si vlastní kotelny. Že by dvousložková cena nebyla tak úžasně výhodná? Také se podívejme, jak byl po roce vlády snížen počet heren a zda byly vymístěny z centra města. Buď někdo z nás neumí počítat nebo se v tom nic nezměnilo. A nakonec čelem k masám: podíl občanů na vedení města. Slib o zavedení hromadné připomínky zůstal jen na předvolebním papíře. Měli bychom hromadnou připomínku: moc jste toho za ten rok nepředvedli! Jindro kde jsi?! Nedávno, dva roky zpátky, nám pan Berounský chtěl odvolávat starostu za nezvládnutou zimní údržbu. Říkal: Ráno i dopoledne je celá řada komunikací nesjízdných, na Nové Pražské ulici uvázla kolona, kterou nemohly projet ani autobusy městské dopravy. Letos v pondělí 12. listopadu byla situace obdobná a navíc nebyla podepsána ani jedna smlouva na shoz sněhu a ledů ze střech. Je nejvyšší čas, aby náš Blanický Jindra opět zasáhl a zjednal nápravu. Chudák pan starosta, už aby se bál o sesli! A není to nakonec tak, že severně položený Jablonec občas zažívá kalamitu, kdy se to začne sypat a Technické služby se s nasazením perou s přívalem sněhu jak jen to jde (a zvládají to náramně!). Je jen projevem hyenismu, pokud na tom někdo populisticky vytlouká politické body?! Hospic Hospic postaví Niagol Petkov Kambourov. Oznámil to v pondělí 2. ledna 2006 v rozhovoru s Petrem Vobořilem, který mu v Jabloneckém zastupiteli věnoval významný prostor. Pan Kamburov sdělil: Jednou jsem se probudil a poslouchal a uslyšel a dostal chuť Nějaké peníze mám a něco seženu. Slibuji, že až budovu koupím, sdělím vám, jak si financování představuji. Pokud to bude ještě důležité, pak přijde ta pravá chvíle a každý, kdo bude chtít, se může přijít osobně zeptat. Hrál jsem třetinu svého života na housle. Niagol Petkov Kambourov vystudoval hudební akademii v Sofii. Vysokoškolské vzdělání ukončil státnicí z dětské psychologie a hry na housle. Jako přední houslista hrál v orchestrech v Sofii a v České republice. V Bulharsku založil úspěšnou společnost na výrobu mléčných výrobků. V ČR pracoval později také jako manažer ve známých fi nančních společnostech. Byl taky taxikář, učitel, rozvážel pečivo po Sofi i, rekonstruoval motory do historických aut Nejsem lékař, jsem manažer na mnoho způsobů. Vobořil: Přibližte nám svůj projekt hospice v Jablonci nad Nisou. Našel jsem si čas projít si každý koutek objektu bývalé dětské nemocnice v Bezručově ulici od sklepa až po střechu. Na okně seděl motýl, a když jsem si ho fotil, blesklo mi hlavou, že se zbudováním hospice musím založit nadaci. Panu Vostřákovi se nelíbilo mé jméno (jmenuji se Niagol Petkov Kambourov a jsem snědý), pan Brandejský projekt nepochopil a mluvil o zábavním parku. Jednoznačně podporuji projekt firmy Adapta Centrum (Niagol Petkov Kambourov), uvádí neúnavná bojovnice za zbudování hospice senátorka Soňa Paukrtová. Starosta Čeřovský se prý vyjádřil o projektu pana Kambourova s nedůvěrou. No to je fakt divné!!! JABLONECKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2007 STRANA 5

6 Fakt, že Vánoce a zvláště pak Štědrý den, jsou obdobím, kdy se emoce (pozitivní i negativní) prohlubují, je známý asi většině z nás. Lidé se snaží být na sebe hodnější a přívětivější, na druhou stranu však ti, kteří zůstali v životě sami, se cítí právě v této době osamělejšími než kdykoliv jindy. Asi před sedmi či osmi lety přišel majitel hotelu Petřín, pan Evžen Hejsek, za tehdejším panem starostou s nápadem, uspořádat na Štědrý den, tj. 24. prosince, pro osamělé občany našeho města společenské odpoledne. S tím, že se na nákladech bude Město i hotel podílet napůl. Smyslem celé akce bylo, aby se ti, kteří z různých důvodů musí trávit vánoční svátky sami, necítili v tento den tak opuštěni. Návrh pana Hejska se panu starostovi Čeřovskému zalíbil natolik, že na oplátku on přišel s nápadem, udělat z této akce tradici. Tak se také stalo. Vlastní organizací byl za Město pověřen Sbor pro občanské záležitosti, který byl součástí kanceláře starosty. To znamenalo, že se na akci budou různým dílem podílet všichni pracovníci týmu pana starosty. Ke spolupráci byla rovněž přizvána ČSAD Jablonec nad Nisou a.s., která sponzorsky zajišťuje dopravu na Petřín a zpět. Podle ohlasů ze strany účastníků je toto Štědrovečerní odpoledne pro mnohé z nich ŽIVOT VE MĚSTĚ Štědrovečerní odpoledne letos již 23. prosince tím nejkrásnějším dárkem, které Město svým občanům dává. Avšak, jak to v takových případech bývá, stala se tato akce příjemným zastavením i pro samotného pana starostu. Po úvodním přípitku obešel všechny stoly, se všemi si přiťukl na zdraví a na šťastný nový rok, s mnohými si popovídal, s jinými se na památku vyfotografoval. Celé odpoledne panovala v hotelu Petřín příjemná a krásná atmosféra, k níž každoročně přispívají svým hudebním vystoupením nejen Lukáš a Martina, ale také výborné tradiční dobroty, připravované kuchařským týmem hotelu Petřín se zvláštní pečlivostí. Toto vše se však, jak se zdá, stane minulostí. Proč? Protože letos se Štědrovečerní odpoledne bude konat již 23. prosince. Tedy o den dříve. A víte proč? Protože prý náš nový pan starosta Tulpa chce trávit Štědrý den se svou rodinou na Moravě. Ještě vloni, měsíc a půl po svém nástupu do funkce, tradici dodržel. Letos dá 24. prosince přednost své rodině. To je samozřejmě lidsky pochopitelné. Vždyť právě v tento den by měla být rodina pohromadě. Jenomže funkce starosty nespočívá jenom v užívání výhod s touto funkcí spojených. Znamená to především minimum osobního volného času a minimum volných víkendů. Tedy pokud starosta města bere svou funkci opravdu zodpovědně. Tím, že přijme funkci starosty, Centrum pro zdravotně postižené Na Den zdravotně postižených mělo CZP LK, tedy Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, svůj stánek na Mírovém náměstí, ale svůj stálý domov má ve Spolkovém domě v ulici E. Floriánové. Domácí paní této jablonecké pobočky je Dana Šormová, kterou jsme zpovídali: Řekněte nám co Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje je a kde všude jej lze najít? Posláním CZP, jako neziskové organizace, je umožnit lidem se zdravotním postižením a seniorům prostřednictvím poskytovaných služeb plnohodnotný život v prostředí na které jsou zvyklí. Centra plní roli kontaktních a odborných poradenských míst pro zdravotně znevýhodněné občany, seniory a jejich příslušníky na celém území Libereckého kraje. Na Jablonecku sídlíme v již zmíněném Spolkovém domě a kontaktní místa máme též na Smržovce, v Desné, Tanvaldě a Železném Brodě. Kromě již zmíněného poradenství poskytujeme osobní asistenci, respitní službu, půjčovnu kompenzačních pomůcek, vzdělávací aktivity (kurzy PC, výtvarné), sportovní akce apod. Jak si můžeme konkrétně představit osobní asistenci a co jsou to respitní služby? přestává být osobou soukromou a stane se osobou veřejnou. Kdo toto nepochopí, nemůže nikdy být dobrým starostou pro občany svého města. Může se stát, že starosta, který je ve své funkci nový, si význam této štědrovečerní akce dostatečně neuvědomí. V tu chvíli by měl zafungovat jeho tým. Možná, že letos nezafungoval proto, že kancelář starosty jako oddělení, byla z rozhodnutí vedení na jaře tohoto roku zrušena. A že kromě sekretářky starosty přešla většina pracovníků bývalé kanceláře starosty pod vedení místostarosty pro oblast kultury, sportu, tělesné výchovy a cestovního ruchu, pana Petra Vobořila, jehož zajímají pouze takové akce, které přinesou nějaký zisk. Že už neexistuje tým, kterému by záleželo na tom, aby starosta města byl pro občany svého města opravdovým starostou a ne jenom fi gurkou, kterou je vhodné poslat jednou sem, podruhé tam, potřetí ho ukázat v televizi, počtvrté na hřišti a pod. A tak se na závěr ptám: opravdu si pane starosto Tulpo myslíte, že má smysl uspořádat Štědrovečerní odpoledne už 23. prosince? Nevadí Vám, že lidé, pro které se koná, zůstanou 24. prosince zase sami? Neztrácí tak vlastní akce svůj původní význam? Dana Kodytková Osobní asistence není pečovatelská služba. Osobní asistent nedělá věci za postiženého, ale s ním. Pomáhá klientovi při sebeobsluze (hygiena...), při chodu domácnosti. Dále pomáhá s komunikací, při návštěvách lékaře, školy, úřadů, zaměstnání atd. Důležitá je též poradenská činnost při řešení nepříznivých životních situacích. Činnosti jsou různé a vše se přizpůsobuje přesně na míru podle potřeb klienta. Respitní služba je zaměřena na pomoc rodinám, které pečují o postiženého člověka. Pokud to vše shrnu, tak naše činnost směřuje k tomu, aby dotyční nekončili v ústavech či domovech důchodců a mohli zůstat doma ve svém prostředí. Jak je to s financováním CZP? Finance, samozřejmě, chybí. Částečně nám na provoz přispívá Liberecký kraj a částečně město. Další prostředky získáváme z grantů a část od klientů. Cena hodiny u klienta je od symbolických 40,- Kč. To nepokrývá ani zdaleka náklady. Jsme závislí na dobré vůli sponzorů a velmi si každé pomoci ceníme. Jaké děláte doprovodné akce a kde se o nabízených službách občané dozvědí? Tak těch akcí je celá řada. Jsou to výstavy, soutěže - zde stojí za zmínku soutěž zručnosti o modrého slona (mimochodem toto ocenění naposledy zamířilo do Jablonce) - dále kulturní akce, počítačové kurzy, tanec a kde co. O všem se zájemci dozvědí na našich webových stránkách: či v měsíčníku Druženáček, jehož předplatné je pouhých 24,- Kč za rok! Písemně nebo elektronicky - Kdo upřednostní osobní kontakt má možnost zavolat na tel , a domluvit si schůzku v sídle jablonecké pobočky ve Spolkovém domě. Děkuji za rozhovor a přeji mnoho štěstí ve Vašem úsilí. -vlk- Foto: vedoucí pobočky Dana Šormová vlevo s asistentkou Hankou Zappovou STRANA 6 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2007

7 Sto tisíc - žádný peníz! ŽIVOT VE MĚSTĚ Za podivné až skandální lze označit jednání rady města, když se rozhodovalo o pronájmu nebytového prostoru v radničním komplexu. Zájemci na tento prostor byli dva: fi rma Praktik Kerbo Jablonečana Michala Mučici a pražská CK Soltera s.r.o. Kritiku zasluhuje i časová geneze této záležitosti. Přihlášky do výběrového řízení byly přijaty na jaře v květnu. V červnu zaslalo město formulář s potvrzením o evidování žádosti a dalo si letní pauzu. Po probuzení se v září uskutečnilo výběrové řízení, na jehož konci bude výherce s pronájmem od prvního října. Vítězství ve výběrovém řízení měla potvrdit rada na svém jednání , tedy po pěti měsících od počátku vskutku činorodého snažení. Takto laxní postup by si řádný hospodář neměl dovolit! Na celé záležitosti je alarmující fakt, že dotazník k pronájmu 83,7m 2 obsahuje i minimální cenu, která je rozepsána dle jednotlivých prostor a činí ,50 Kč měsíčně. Firma Praktik Kerbo nabídla Kč měsíčně. Další podmínkou uzavření nájmu, kromě ceny, je uzavření smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Když zalistujeme na městských internetových stránkách v zápisech z RM, užasneme nad argumentací Bc. Friče, který jednání zvrátil v prospěch pražské CK za cenu o deset tisíc měsíčně méně než firma Kerbo.... Za užití jednoduchých matematických úkonů se lze dopočítat k ceně cca 19tis.měsíčně. Argumentem pro upřednostnění nevýhodné nabídky je nepravděpodobný odhad: Bc. Frič. předpokládá, dle svého osobního názoru, že fi rma KERBO dá po vánocích výpověď, neboť nájemné je pro ní neúnosné. a na podporu pražské CK naopak přidává, že CK z Prahy nabízela smlouvu na 5 6 let...a RM může změnit rozhodnutí výboru pro hospodaření s majetkem města... Na stranu Bc. Friče se přidala Mgr. Paukrtová i JUDr. Ing. Pleticha, který dal hlasovat o změně návrhu a RM pronájem fi rmě SOLTERA s.r.o. odhlasovala. Nutno dodat, že pana Mučici se nikdo nezeptal, zda je ochoten nájem garantovat na delší časové období. Spekulací je předpoklad Bc. Friče, že po vánocích Mučica (Kerbo) dá výpověď. Třeba ví víc, než úspěšný provozovatel dvou libereckých obchodů? Průběh celé kauzy je jak z brakové literatury. Po výběrovém řízení bylo M. Mučicovi sděleno: Jste vítězem řízení, Vaše nabídka byla nejvyšší., ale po jednání RM obdržel strohé vyjádření, že RM dne 4. října (!) schválila usnesením pronájem nebytového prostoru jinému žadateli. Tečka, hotovo! V celé záležitosti zůstává mnoho otazníků. Není výběrové řízení jen fraškou a má výbor pro hospodaření s majetkem města vůbec nějakou váhu, když jeho mínění zvrátí domněnka ředitele odboru? Pokud se věří více intuici než erudovanému orgánu, měl by se buď nahradit ředitel nebo rozpustit výbor. Poslední otazník by měl zvážit protikorupční orgán: s kterou CK pojedou aktéři na příští dovolenou? Je tristní vědomí, že se naši volení zástupci, kteří vládnou městu, rozhodují takovýmto způsobem. Jako by nestačilo, že žádné hodnoty nevytvářejí. Stavební akce, jichž jsme v ulicích svědky, byly odstartovány za minulého vedení. Dnešní garnitura odvolala všechny ředitele odborů na radnici, ředitele městské policie a můžeme jen odhadovat jakou částku z rozpočtu tyto zásahy do fungujícího systému stály (odchodné apod.). Za neúměrně vysoké prostředky byl pořízen integrovaný plán, který je impotentní na nové myšlenky a pouze dotvrzuje kvalitu již zpracovávaných projektů. Bohužel to, co Tulpův tým dnes zasívá, bude sklízet jeho nástupce v daleké budoucnosti. Za trestuhodné nicnedělání ponesou následky jiní a občané to zjistí jako poslední. Vladimír Kordač FEJETON V zákonech neradno hledat logiku. Spravedlnost bývá slepá, praví se. Také když našinec vyrazí k soudu v nějaké při, jen těžko může odhadnout výsledek soudního zápolení a zda bude všem vyměřeno po právu lze přirovnat k sázení v loterii. Navíc zákon ve svých zašmodrchaných a všelijak zakroucených paragrafech jen zřídka hovoří srozumitelnou lidštinou a jen odborníci studovaní k rozumění liteře zákona tento cizí jazyk ovládají. Nebohý občan, zastřené logiky a postupů neznalý, leckdy nepozná, zda se dopouští zločinu či jen drobného přečinu. Je to chyba složitosti právního řádu, že nejde zachovávat jednoduché poučky bez podivných zákrutů a temných koutů právní - soudní džungle. Oč jednodušší je držet se desatera, které Mojžíš z rukou nejmocnějších obdržel. Deset jednoduchých principů, které vystihují, jak by se slušný člověk měl chovat. Do kamene je vytesáno: NEPOKRADEŠ! Tedy nikoli: do 4999,- Kč jsi se dopustil přečinu, ale o korunu víc se jedná o trestný čin krádeže. Podle jednoduché prosté logiky by měla být potrestána moje ruka v cizí kapse a není příliš důležité, kolik tam najde. I pouliční rvačka se řídí tím, že facka je facka. Co na tom, zda to zdejší soud označí jako trestný čin výtržnictví a vyšší soudní instance to překlasifi kuje na přečin. Trochu to evokuje pravidlo zákazu pití alkoholu před jízdou. Není přece důležité, kolik bylo vypito, ale že šofér do skleničky sosák smočil. Teprve následně množství krve v alkoholu určí délku pěšího období a částku, o kterou bude snížen rodinný rozpočet. Problémem je vždy pochybná možnost ověření pravdivosti slov, čili zda delikvent dodržuje nařízení desatera: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ. Lež je stále častěji součástí našich životů a rozpoznat jí je mnohdy za hranicí možností. Proto zanechám čtenáře hloubat nad složitostí životaběhu a jdu splynout se svou pohovkou, abych DNE SVÁTEČNÍHO SVĚTIL a prací, ani duševní, jej neposkvrnil. JABLONECKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2007 STRANA 7

8 Tisícovka Tisící miminko a tisící porod v jablonecké porodnici A je to tady!!! Na svět přišlo v jablonecké porodnici tisící miminko a po několika letech se oslaví také tisící porod. Tisící miminko přišlo na svět v pondělí večer (12. listopadu) a čekali jsme ještě na tisící porod. Ten se konal v úterý po poledni. Pogratulovat oběma maminkám i tatínkům přišli ve středu zástupci nemocnice. Maminky dostaly od nemocnice dárečky a od sponzora elektronickou chůvičku. Tisící miminko s maminkou. Tisící miminko Jméno dítěte: Elizabeta Wünscheová Narozena: , hodin Míry: 4 kg, 49 cm Maminka: Petra Wünscheová Maminka je z Jablonce nad Nisou. Tisící porod Jméno dítěte: Tobiáš Vodička Narozen: , hodin Míry: 3,90 kg, 51 cm Maminka: Gabriela Tomíčková Maminka je z Liberce. 15. listopadu 2007 spatřil světlo světa malý Adam, po tátovi Bartel, po mamince Novák. Poděkování patří personálu jablonecké nemocnice, především MUDr. Pavlu Zachovalovi a všem sestřičkám, za vynikající péči a profesionální práci! Vážení čtenáři! Zúčastněte se naší novoroční soutěže! Zasílejte nám své novoroční přání. Pět nejvtipnějších PF odměníme láhví Kitelova Šláftruňku a desítku dalších PF uveřejníme v lednovém čísle. Kitl Šláftruňk seznam prodejen na Zprávy můžete posílat na nebo SMS na telefon ŽIVOT VE MĚSTĚ Varování PČR Nenechme se okrást před Vánocemi Dny se krátí, světla a slunečního svitu ubývá. Nezadržitelně se nám však blíží předvánoční čas. Ten s sebou ale přináší určitou nervozitu (co a kde nakoupit) a především riziko, že naší nepozornosti zneužijí nenechavci. Každý z nás touží sehnat hezké vánoční dárečky. Než však vyrazíme za vánočními nákupy je dobré si připravit určitý plán, abychom po návratu domů nebyli nepříjemně zaskočeni. Předně si dopředu promyslíme, co bychom chtěli koupit a kde by to bylo nejlepší. Tím se vyhneme zbytečnému bloumání v davu lidí, v němž ne každý s námi smýšlí dobře. Pokud máme tuto přípravu za sebou, mohou se naše myšlenky v průběhu nákupu soustředit na zabezpečení věcí, které máme s sebou (peněženky, kabelky). Nenechavcům tzv. kapsářům vyhovují místa, kde se pohybuje mnoho lidí, nebo kde se lidé dostanou do těsnějšího kontaktu. Zloději pracují velmi rychle, obratně a nenápadně. Okradený člověk často krádež hned nezjistí a tak nakonec nemůže ani popsat člověka, který jej okradl. Jak se tedy vyvarovat okradení: svá zavazadla nespustíme z dohledu tašky a batohy nebudeme v tlačenicích nosit na zádech, ale v ruce, kdy zapínání nasměrujeme dopředu a na jezdec zipu raději položíme dlaň ruky v obchodech tašku raději nezavěšujme na nákupní košík a nenechávejme bez dozoru neseme-li již více dárečků, uložme svoji kabelku raději mezi tělo a ostatní tašky s dárky mužům doporučíme, aby peníze, doklady a platební karty nedávali do kapes kalhot vzadu, ale do náprsní kapsy bundy či uzavíratelné kapsy ženy, nenoste své peněženky na vrchu tašek či kabelek! osobní doklady mějme raději mimo peněženku PIN kódy platebních karet ukládejme mimo kartu a raději pozměněné nezapomeňme, že kapsáři kradou především v místech zvýšeného množství lidí, velmi často ve skupinách. Pro své nedobré počínání používají často i své děti někteří kapsáři maskují svoji rychlou ruku bundou, kterou přes ni mají přehozenou Pokud se stane, že přes všechna Vámi učiněná opatření budete přeci jenom okradeni, okamžitě kontaktujte PČR a poskytněte všechny dostupné informace, které se budou vázat k tomuto zavrženíhodnému činu. Pěkné a klidné strávení Vánočních svátků Vám přejí všichni policisté OŘ PČR Jablonec. tisková mluvčí OŘ PČR nprap. Mgr. Ludmila Knopová Charitativní společenský večer zdravotníků věnovaný o.p.s. Pomocné tlapky, která se zabývá chovem a výcvikem asistenčních psů pro tělesně postižené, se koná od 20 hodin v Domě kultury v Liberci. Vstupenky lze zakoupit od v DK v Liberci nebo na tel.: (P. Semerád). Další informace k akci na Teplo Je tomu čtrnáct měsíců, kdy vyšel v Jabloneckém zastupiteli (JZ) článek: Zástupci města jsou zadarmo drahý, hnal bych je bičem... ( ) Přes deset tisíc domácností doplácí na neschopnost zástupců města, prohlašuje zastupitel Pavel Šourek (SNK ED). JTR je dlouhodobě zisková, dokonce v minulém roce si akcionáři rozdělili mezi sebe několik miliónů, přidává uznávaný podnikatel a opoziční zastupitel. Nemohu tolerovat to, že místo hájení zájmů jabloneckých odběratelů si jen zvyšují své odměny v orgánech JTR. Přitom jsou zadarmo drahý, hnal bych je bičem, dodává rozzlobený Pavel Šourek. Předpokládáme, že dnes už je vše jinak, nebo ne? Senátorka Paukrtová proti zdražování tepla JZ : Není to správné. Město by mělo prosazovat naopak zlevnění, pravila senátorka. V Jablonci zdražilo teplo (JZ ) autorka Soňa Paukrtová napsala: Město Jablonec jako spoluvlastník JTR získá 7 milionu korun. Zastupitelstvo města by dle mého názoru mělo občanům nějak těch 7 milionů vrátit například: snížením cen jízdného spojů MHD, zkvalitněním zimní údržby a úklidu města nebo postupnou obnovou jabloneckých škol... Ostrou kritiku doplnila: Pokud je společnost JTR tolik zisková, mělo by dojít ke snížení cen tepla, a dodává navrhuji zastupitelům už čtyři roky naprosto odlišný přístup k řešení cen dodávek tepla, ale vedení vždy mé návrhy přehlasuje. Mám dostatek informací, které potvrzují, že tak drastické zdražování není nutné a jsem přesvědčena, že situaci mohou vyřešit jen podzimní komunální volby a po nich změna ve vedení radnice. No tak na tohle jsme čekali!!! Vytápět půlku Jablonce, to je slepice, která snáší zlatá vejce! (JZ ) Lukáš Pleticha Senátorka Paukrtová, místostarosta Lukáš Pleticha i radní Pavel Šourek řídí město rukou společnou a po jejich ročním koaličním působení cena tepla vyšplhala do nebývalých výšin a odpojily se první objekty, čímž byla prolomena hráz a JTR za nedlouho spláchne velká voda. Na cenu tepla totiž má vliv i to, kolik je odběratelů. Pokud se začnou odpojovat a budovat si vlastní kotelny, JTR se náklady nesníží a bude muset sáhnout ke kompenzaci formou dalšího zdražení, což bude mít logicky za následek další úbytek odběratelů. Na konci tohoto tunelu světlo nespatříme. A to bylo bojovných výkřiků, že? A skutek? Ten tedy fakt stojí za to! Gratulujeme! Je to rok co jste to vzali do svých rukou a předvedli nám jak se to má dělat. No panečku, to se vám fakt povedlo!!! -vlk- STRANA 8 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2007

9 Nastala zima. Svatý Martin přispěchal s pořádnou nadílkou sněhu, a proto byla volba rozhovoru pro toto číslo Jabloneckého zpravodaje jasná. Musí to být lyžař. Manželé Bartošovi se kolem lyžování angažují celý život. Stáli u zrodu slavného období jabloneckého lyžování. Jak to tedy začalo? JB: Na Severáku vznikl lyžařský oddíl, zabývající se sjezdovým a běžeckým lyžováním. Za čas se běžecká část oddílu přesunula do Sokla Mšeno, jehož dalším sportem byla kanoistika. Na vodě jsme se naučili trénovat, protože tam se trénovalo denně. Lyže z počátku byla doplňková aktivita na zimní období. Členská základna byla velmi široká a výsledky nebyly nijak ohromující. Hlavním iniciátorem změn výkonnosti byl Zdeněk Ciller, protože ten zbláznil kde koho. Jak jste se dostali k bílé stopě vy osobně? AB: Já v té době byla malá, tlustá osmnáctiletá holka a měla jsem kamarádku, která jezdila na vodě. Jednou mě vzala sebou se slovy: Pojď se mnou chodit na kanoistiku, tam jsou tak pěkný kluci. A tak jsem začala. Dopadlo to tak, že celé léto jsem trénovala na kajaku a jakmile napadl sníh, začala jsem jezdit na lyžích. Ráno na trénink, do zaměstnání, v poledne a večer opět na trénink. Postupně jsme byli na lyžích lepší a lepší, přicházely výsledky a kanoistika se stala doplňkovým tréninkem. JB: Jsem vyučený učitel tělocviku. Učitelství mě bavilo, ale když po sedmdesátém roce bylo obtížné svobodně učit, odešel jsem dělat trenéra lyžařské základny. Od roku 1973 se věnuji pouze trénování. Jsme zpět u lyžařského oddílu Jiskra Mšeno. JB: Největší úspěchy přišly v letech sedmdesátých, kdy např. na Olympijských hrách v Saporu startovala oddílová štafeta. Od té doby je lyžařský oddíl nejlepší v republice. Velkou zásluhu na rozvoji jabloneckého sportu měl i Vladimír Plíva, tajemník okresního výboru ČSTV. V těchto letech se rozvíjelo nejenom lyžování, ale i fotbal, atletika atd. Tento pozitivní vývoj dospěl k tomu, že v Jablonci bylo založeno Středisko vrcholového sportu mládeže, do kterého jsem nastoupil jako trenér. Od té doby nám pod rukama prošla řada reprezentantů, jako například Bohuslav Sůva, Jiří Červinka, Lenka Weissheutelová, Alena Bartošová, Milena Cillerová, Helena Šikolová, Mirka Šimůnková, Radim Nyč, Pavel Benc, Ladislav Švanda, Stanislav Řezáč, Martina Vondrová, Pavel Chlum a další. Přesuňme se do současnosti, jaká je práce trenéra dnes? JB: V současnosti se věnuji trénování mladších žáků. Vrátil jsem se k nim po éře trénování ve vrcholovém sportu a trochu jsem se zděsil. Málokdo si uvědomuje, že sport přináší jedinci do života mnoho vlastností; touhu po úspěchu, houževnatost, ŽIJÍ MEZI NÁMI Alena a Jiří Bartošovi Jiří Bartoš, Brťák. Původním povoláním učitel, dlouholetý trenér reprezentace v klasickém lyžování. Alena Bartošová. Povoláním zdravotní sestra, olympijská reprezentantka v klasickém lyžování, bronzová medaile ve štafetě na MS ve Falunu (1974). Žijí a pracují v Jablonci, mají dva syny. pracovitost, snahu o překonání překážek. Mnoho lidí, kteří prošli vrcholovým sportem jsou úspěšnými podnikateli, politiky a pod. Dnes u dětí není zájem na sobě tvrdě pracovat. Chybí jim přirozený tělocvik. Dříve se chodilo většinou pěšky, doma bylo potřeba přinést kýbl uhlí, vyházet sníh, dojít nakoupit. Trénink musí nahrazovat všechny tyto tělesné činnosti a děti to těžko snáší. Rodiče děti vozí na trénink i z něho. AB: Další věcí je motivace dětí dělat vrcholový sport. V dobách omezeného cestování byla velkou motivací možnost poznat svět. Dnes není problém cestovat do Alp, do Skandinávie, na jižní polokouli. Špičková výstroj a výzbroj je běžnou záležitostí. Děti mají značné množství jiných aktivit, počítače, videa. JB: Přesto nevidím lyžování v Jablonci černě. Potřebovali bychom dvacet dobrých juniorů, máme jich pět. Zaplať pánbůh za to. V Jablonci je snad každý obyvatel rekreační lyžař - běžec. Svědčí o tom plné autobusy na Bedřichov i přeplněné trasy Jizerské magistrály. JB: Smůla klasického rekreačního lyžování je to, že nikdo za nic nechce platit. Nikdo nepůjde na sjezdovku, aniž by zaplatil, ale každý půjde na Jizerskou magistrálu zdarma. Před několika lety byly instalovány kasičky na příspěvky k udržování magistrály. Některé byly ukradeny, jiné poničeny. Dále se mám stává, že připravíme závodní tratě na závody a jsou plné turistů jak na lyžích, tak pěších. Neumím si představit, že při ligovém utkání by si šel někdo zakopat na branku. Další nešvarem jsou psí miláčci. Lidi je sebou berou na Jizerskou magistrálu, za měkkého sněhu psi tratě ničí, zůstávají po nich exkrementy ve stopě. To je přístup některých lidí. Je to zadarmo a tudíž je vše dovoleno. Pane Bartoši, máte pověst výborného mazače lyží. Jedná se o vědu, alchymii, náhodu? Když já většinou namažu, buďto to klouže, nebo lepí. JB: Je to věda i alchymie, jsou to zkušenosti i novátorství. My jsme přivedli na svět Arvu, přípravek na mytí motorů. Jednou jsme byli na tréninku a jednomu klukovi neskutečně jely lyže. Říkám mu: Člověče, čím jsi ty lyže čistil? My jsme neměli smývač, tak Arvou, odpověděl. A objev byl na světě. AB: Jirka má tlusté notesy sto let zpátky a tam má každý den napsánu teplotu, vlhkost, sněhové podmínky a co bylo namazáno a v kolika vrstvách. Já jsem druhý extrém. Poté co jsem skončila se závoděním na lyžích mám v ruksaku extra modrý vosk, a pokud to na něj není, nejdu lyžovat. JB: Na druhou stranu, když někomu namažu a on mi řekne, tak krásně jsem si ještě nezalyžoval, zahřeje to u srdce a vidím, že všechna ta léta zkušeností jsou k něčemu. U nás jsme vyvinuli dokonce českou školu mazání a myslím si, že řada mazacích týmů z jiných států dost kopírovala. Naši mazači dělali a dělají svou práci zodpovědně a dobře. Kontroverzní téma: Liberec 2009 JB: Ofi ciální závěr ze zasedání FIS je takový, že do Mistrovství světa v Liberci 2009 vstoupila politika. Kdyby bývala byla úspěšná kandidatura s místem konání v Bedřichově, mohla se vybudovat v tomto středisku infrastruktura, která by sloužila i v budoucnu. Dopadlo to však tak, jak to dopadlo. Moje první stanovisko ke změně vedení bylo negativní. Pohrdání tisícem dobrovolných funkcionářů lyžování v republice, kteří lyže dělají celý život, pro které to měla být odměna, starší s mistrovstvím měli skončit s hrdým vědomím, že dělali rozhodčí na Mistrovství světa To jsem viděl jako největší přínos českému lyžování. Závodní areál ve Vesci je zkolaudovaný, ale podle mého názoru má spoustu závad. Chybí mu velkorysost a účelnost. Peněz se tam utopilo dost. Kdyby MS dělal někdo, kdo s tím žije, tak by to dopadlo jinak. Přes všechny výhrady však mistrovství světa musí být. Teď už je to záležitost každého lyžaře a málokdo z nich má lyžování tak málo rád, že by nepomohl. Spoléháme na to, že umíme vařit z vody, improvizovat, a mistrovství nakonec bude, a jsem přesvědčen, že to bude pěkné. Přání na závěr? JB: Město přeje lyžování tím, že funguje osvětlené kolečko ve Mšeně. Trasy jsou upravené a jsou využívány nejširší veřejností, pokud zrovna není závod. Osvětlení je však už stařeček, svítí každá druhá lampa. Byl bych rád, kdyby se našly peníze na rekonstrukci kolečka, případně byly rozšířeny běžecké trasy. Byla by to smysluplná investice. Děkuji za zajímavý rozhovor Milan Vrkoslav JABLONECKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2007 STRANA 9

10 KULTURNÍ AKCE Neděle 2. prosince Loučná, kostel sv. Josefa První adventní neděle Zapálení první svíčky na adventním věnci. Pořádá Spolek přátel obce Janov nad Nisou. Od 17 hodin. Pondělí 3. prosince Akt Zdeněk Svěrák - Ladislav Smoljak - Jiří Šebánek. Divadlo Járy Cimrmana Praha. Režie: Ladislav Smoljak Hrají: Jaroslav Weigel, Miloň Čepelka, Ladislav Smoljak/Zdeněk Svěrák, Jan Hraběta a další. Hra známé autorské dvojice tentokrát se zpěvy a tanci. Od 19 hodin. Youth vision aneb máme rádi zvířata Vernisáž soutěžních fotografií s vyhlášením výsledků. Od hodin. Úterý 4. prosince Rocková Klipotéka Jaroslava Špuláka Pořad s novými světovými i našimi hudebními videoklipy a komentářem hudebního publicisty J. Špuláka. Procházka aktuálním děním na hudební scéně s možností odnést si CD z jednoduché soutěže, která je součástí večera. Čekají na vás příběhy kapel, hudební historky a spousta skvělé rockové muziky. Od 20 hodin. Středa 5. prosince Advent očima dětí Zdobení prostoru DDM adventními výrobky a výkresy. Od 15 hodin. Smržovka Mikulajda Setkání čertů, andělů a Mikulášů na Lidickém náměstí ve Smržovce, po soutěžích promítání pásma pohádek pro děti v sále Parkhotelu. Od hod. Desná, MŠ v Riedlově vile O Ježíškovi Vánoční pohádku pro děti z MŠ hraje Divadlo Na cestě z Liberce. Od 9 hodin. Čtvrtek 6. prosince Ludvík Aškenázy - Jan Borna Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční povídka Divadlo V Dlouhé Praha Režie: Jan Borna. Hrají: Pavel Tesař, Jan Vondráček, Milan Potoček, Peter Varga, Ivana Lokajová, Magdalena Zimová, Čeněk Koliáš a další. Poetický příběh zasazený do předvánoční Prahy šedesátých let. Malý Pavel se ztratí při vánočním nákupu. Bloudí nasvícenými ulicemi s neopakovatelnou vánoční atmosférou, zažívá četná dobrodružství. Inscenace je oživena řadou nejslavnějších písniček 60. let, využity jsou prvky stínového divadla, figuríny, loutky... Od 19 hodin. Lezení v Jordánsku a Číně Diashow horolezce Ondry Beneše ze dvou lezeckých oblastí v Číně a projekce fi lmu Welcome to Jordan Mr (cena diváka na MHFF v Teplicích n.m.) o prvovýstupu v Jordánsku, oceněném u nás výstupem roku. Od 20 hodin. Pátek 7. prosince Pavel Šporcl Severočeská filharmonie Teplice Dirigent: Massimiliano Matesic (Itálie) Program: Petr Iljič Čajkovskij - Koncert č. 5 e moll, op. 64, Antonín Dvořák - Koncert a moll pro housle a orchestr, op. 53. Od 19 hodin. Back in time vol. 3 Taneční párty s nejlepší anglo-americkou hudbou let pouštěnou z černých vinylů. Dawid Bowie, Status Quo, Susi Quatro, Nazareth, Led Zeppelin, ABBA Bude to pecka! Od 20 hodin. Rychnov Fleret s J. Šulákovou Koncert v hudebním klubu Bažina v restauraci Beseda od 19 hodin. Vánoce na Valašsku Sobota 8. prosince Vánoční koncert 2007 Orchestr Václava Hybše Naďa Urbánková, Gabriela Urbánková, Nikoleta Spalasová, Jan Šmikmátor a další. Host: Éléonora Loué-Feichter - hoboj (Francie). Od hodin Nepropásni: FRU FRU + DJs Koncert. Vtipný alternativní rock. Optimistické aranže plné zábavných zvuků a textových podivnost www. frufru.cz. DJs Pety, Mint a Skyfl are. Můžeš mít vstup zdarma, více info na Od 20 hod. Neděle 9. prosince Vánoční kouzelné klubíčko Agentura Dagmar Březinové - MD Jablonec n. N. Čáry, máry fuk - pořad kouzel, čarování, soutěží a legrace pro děti i dospělé. Od 15 hodin. Kostel sv. Anny, Jablonec Adventní koncert Komorní smíšený sbor A my taky Sbormistr Lukáš Trykar. Od 17 hod. Loučná, kostel sv. Josefa Jazzové Vánoce, duo Karmarádi Druhý adventní večer. Od 17 hodin. Desná, Kulturní dům Sklář Vrabčáci Vánoční koncert dětského pěveckého sboru z Jablonce nad Nisou. Od 18 hodin. Pondělí 10. prosince Mezi světy naše Mexiko city Historie, koktejly, oblečení, hudba ve stylu mexickém. Od 18 do 21 hodin. 3. Fresh film fest Ozvěny. Výběr nejlepších studentských fi lmů z celého světa. Od 20 hodin. Úterý 11. prosince XIV. adventní koncert DPS Vrabćáci Vánoční vystoupení DPS Vrabčáci a jeho přípravných oddělení Písklata a Vrabčata. Sbormistři: Mgr. Pavel Žur, Mgr. Miroslava Jirušková. Klavír: Romana Halamová, Petr Hostinský. Host: KOLEGIA a L ACCORD - komorní orchestry ZUŠ Jablonec nad Nisou. Od 19 hodin. Batikování Zdobení plátěných tašek, vlastních textílií. Od 16 do 19 hodin. Rampa free pro každou kapelu Quatro Jablonec - funky, soul, balkán, LA. Od 20 hodin. Středa 12. prosince Smetanovo trio Jitka Čechová - klavír, Jana Vonášková-Nováková - housle, Jan Páleníček - violoncello. Program: Josef Suk - Elegie op. 23, Antonín Dvořák - Trio B dur op. 21, Petr Iljič Ćajkovskij - Klavírní trio a moll, op. 50. Od 19 hodin. Teátr Víti Marčíka Setkání před Betlémem. Po roce se opět setkáme s charismatickým lidovým vypravěčem Víťou Marčíkem a jeho okouzlujícím teátrem, který opravdu stojí za to vidět. Lidový příběh o narození Ježíška se odehrává uprostřed několika přátel, kteří se sejdou ke společnému slavení Vánoc. Představení je pro dospělé a děti asi od 6 let. Od 18 hodin. Smržovka Smržováček Vánoční koncert dětského pěveckého sboru v kostele sv. Archanděla Michaela vánoční písně a koledy. Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravy kostela. Od 17 hodin. Čtvrtek 13. prosince Smržovka, Zámeček S písničkou jsi věčně mlád a na světě rád Pořad plný evergreenů. Vystoupení doplňují kouzelnické triky, anekdoty, scénky, hra na španělskou kytaru a ukázka tance ze šedesátých let 20. století. Od hodin. Pátek 14. prosince Bronislav Roznos Time of pain (Čas bolesti) Balet Státní Opery Praha Choreografi e: Bronislav Roznos Dynamická choreografi e vzdáleně inspirovaná asijskou kulturou. Choreografi e zpracovává téma bolesti - od historických výjevů pronásledování čarodějnic až k bolestem, jaké doprovázejí zrození či smrt. Autor choreografi e je bývalý sólista Pražského komorního baletu a současný šéf baletu ve Zwikau. Od 19 hodin. Desná, Kulturní dům Sklář Spor u Jesliček Lidovou vánoční rakovnickou hru pro děti z 1. stupně ZŠ hraje Dismanův rozhlasový dětský soubor. Od 9 a hod. Element bike video 2007 Promítání, DJs, tombola. Pořádají jablonečtí bikeři. Od 20 hodin. Vitráže technikou tiffany Zájmové vzdělávání pro mládež a dospělé. Od 16 do 18 hodin. Bludičky Večerní hra pro rodiče s dětmi v Tyršově parku. Od 18 hodin. Na koncertě Pražského výběru II jsem byl mnohokrát. To co jsem ale zažil na koncertě v Babicích u Brna byla prostě paráda. Skvěle sehraná parta předvedla smršť jakou jsem od nich ještě neviděl. Díky pane Kocábe a spol. Tohle je ta cesta. Píše jeden fanoušek na internetu. Nyní mají možnost Jablonečáci tuto legendární kapelu shlédnout na vlastní oči. Klub na Rampě, 15. prosince od 20 hodin. Sobota 15. prosince Pražský výběr 2 Rocková tvrdá muzika nejvyšší kategorie! Michal Kocáb a Klaudius Kryšpín z původního PV spolu se zpěvačkou Zlatou Kinskou, kytaristou Glennem Proudfootem a baskytaristou Richardem Scheufl erem. Vytvořili kapelu, která udivuje světovým zvukem a show. Poprvé v Jablonci v klubovém prostoru, nové skladby i klasika od původního PV. Od 20 hodin. Desná, Riedlova vila Předvánoční muzicírování K vánočnímu naladění při společném zpěvu koled zve všechny lidi dobré vůle Sbor dobrovolných muzikantů z Desné. Od a hodin. Vánoční voskování Výrobky pro potěšení pro malé i velké. Od 9 do 13 hodin. Vánoční hudbička STRANA 10 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2007

11 KULTURNÍ AKCE Předvánoční koncert dětí z hudebně pohybových kroužků v DDM Vikýř. Od 15 hodin. Neděle 16. prosince Dale Wasserman - Mitch Leigh - Joe Darion Muž z kraje La Mancha Ars Iuvenum Liberec - Městské Divadlo. Režie: Libuše Hájková a Lukáš Horáček. Dirigent: Dalibor Tuž. Scénografi e: Zuzana Kostincová. Produkce: Jan Hejral Příběh Miguela de Cervantes a jeho Dona Quijota ve světoznámém muzikálu. Od 19 hodin. Kostel sv. Anny, Jablonec Čas adventní Adventní, vánoční písně a pastorely Petr Hostinský - varhany, Jiří Chuchválek - housle, Kateřina Hořejšová - soprán. Komorní sbor DPS Vrabčáci. Od 19 hodin. Loučná, kostel sv. Josefa Bluesové Vánoce, Bobby Houda Třetí adventní večer. Od 17 hodin. Smržovka, Náměstí T.G.M. a Zámeček Vánoční pohoda Vystoupení dětského pěveckého sboru Smržováček (11 hod.), Divadlo rolnička (13 hod.), vánoční dekorace a svícny na přání vyrobí žáci SOU lesnického v Hejnicích, výrobky z dílny žáků ZŠ, barvení svíček, výroba drobných dárečků, vánoční sortiment, keramika, svíčky, výstava kreseb Lucie Holasové, svařák, punč, medovina, bavorské a české dobroty. Pondělí 17. prosince Big Band CL Swingový a jazzový orchester Nový Bor. Host: Tomás Savka a trombonista Pepa Pelc, bývalý člen orchestru Gustava Broma a rodák z Jablonce nad Nisou. Od 19 hodin. Úterý 18. prosince Mírové náměstí Oživlý Betlém aneb dárky pro opuštěná zvířátka Charitní akce: Přines dárek pro zvířátka z lučanského útulku Dášenka. Od 15 do 17 hodin. Dokumentární večery Tomáš Škrdlant Režisér a jeho dokumentární tvorba. Strasti a radosti stáří. Film, beseda. Od 20 hodin. Kostel sv. Anny, Jablonec Aurelius Q (SK) Tereza Rajnincová - zpěv, Peter Sedlák - zpěv, perkuse, Josef Králik - tenor saxofon, Erich Vladár - klávesy, perkuse, Ivan Letaši - baskytara, Juraj Šušanik - bicí nástroje, Robert Rehák - perkuse. Koncert slovenské jazzové kapely, jejíž repertoár tvoří především upravené lidové písně z okolí Trenčína, v předvánočním čase také známé koledy v jazzové úpravě. Od 19 h. Divoký astma Divoký astma sípalo Na Rampě, a zážitek to byl ohlušující! S velikým úspěchem u přítomných se setkalo říjnové vystoupení Jablonecko-Janovské skapunkové kapely Divoký astma v oblíbeném klubu jabloneckého Eurocentra. Neotřelé, vyzývavé texty s příměsí recese a špičkové reklamní slogany zapadají do tvrdé muziky, která nenadchne přesvědčené dechovkáře, ale uchvátí milovníky pořádného nářezu. Vznik kapely se datuje do období konce roku 2001, kdy se nápad založit kapelu zrodil a nastalo období hledání stylu, tváře, repertoáru i místa na nekonečné hodiny zkoušení. Asyl našli v Hotelu Praha, kde se zkoušelo a kde se konal i její první koncert Toto datum zůstane pro Astmatiky velice významným dnem ofi ciálního vzniku. Nutno dodat, že publikum je již tehdy přijalo s nadšením! Příznivce tohoto bláznivého tělesa i smích budícího hudebního stylu zveme na vystoupení 20.prosince od 20 hodin v Country klubu - Jiráskova ul. Čtvrtek 20. prosince Christo Bojčev Orchestr Titanik Divadlo Bez zábradlí Praha Režie: Jozef Ciller. Hrají: Karel Heřmánek, Zdeněk Žák, Bohumil Klepl, Oldřich Navrátil a další. Jemná parafráze bezvýchodné situace osazenstva potápějící se slavné lodi. Čtveřice bezdomovců nacvičuje na opuštěném nádraží přepadení vlaku. Vlaky přijíždějí a odjíždějí, ale ani jeden ve stanici nezastaví. Jednoho dne však vlak zastaví a vystoupí velký Mág. Nabídne kouzlo i řešení problémů pro každého u nich. Od 19 hodin. Kostel sv. Anny, Jablonec Jablonecká píšťalka Vánoční koncert Host: Pěvecký sbor Anima Saxí Gymnázia U Balvanu Jablonec n.n. Od 18 hodin. Country klub, Jiráskova ul., Jablonec Divoký astma Od 20 hodin. Barma Ze země zlatých pagod a odvážných mnichů se právě vrátila Radka Tkáčiková.Projekce a povídání. Od 20 hodin., Kam se kouknu, sněhulák Sněhové stavby v předvánočním stresu pro MŠ, ZŠ a veřejnost. Od 9-12, hodin. Pátek 21. prosince Fešáci Koncert oblíbené country skupiny v pořadu Vánoční salon. Od 19 h. Maršál bazén a hosté Koncert legendární rockové kapely z Jablonce a okolí na domácí scéně. Písně ze života, včetně několika úplně nových. Support: Estetická lasička - punkrock jak vyšitej. Od 20 hodin. Desná Předvánoční muzicírování: Musica Bohemica Vánoční koncert souboru. Pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty gymnázia. Od 10 a hod. Sobota 22. prosince Jezdec z neznáma Vichr z hor a Nůž v dech beroucím vánočním westernovém příběhu z místnosti s kopírkou. Divadlo s koncertem. Od 20 hodin. Neděle 23. prosince Reggae night Let s come together till the morning light. Music by Rolland and Q. Od 20 hodin. Loučná, kostel sv.josefa Klasické Vánoce, Marek Ledvina Čtvrtý adventní večer. Od 17 hodin. Pondělí 24. prosince Loučná, kostel sv.josefa Lidové Vánoce Zpívá kdo chce od 22 hodin. Středa 26. prosince Vánoční koncert SPS Janáček Účinkují: SPS Janáček, sbormistryně Mgr. Olga Fröhlichová. Klavír: Romana Halamová. Od 18 hodin. Vánoční rocková besídka S kapelami Hegeš, Aseptic. Suchy & Ladis rockotéka. Od 20 hodin. Bedřichov Pojďte s námi do Betléma Živý Betlém. Ježíšek, Pana Marie i Josef, pastýři i ovečky, prostě všechny postavy, které k pořádnému Betlému patří z masa a kostí. Více na straně 16. Čtvrtek 27. prosince Bačkůrky z mechu Koncert.Gotický punk rock z Uherského Hradiště. Nejsme v plánu - punk folk z Bojkovic. nejsmevplanu. Pátý jezdec - undergrunge Jbc. Od 20 hodin. Pátek 28. prosince T.O.P. dream company Soul-funkové groovy doplněné nabroušenou dechovou sekcí a skvostným zpěvem O. Rumla. Neskutečná show. org. Milo - blues, funky, pop, rock, soul. Od 20 hodin. Neděle 30. prosince Předsilvestrovský videomazec Hodně taneční pan Kiss a pan WS. Od Abby přes Nightwish až po ZZ Top. Od 20 hodin. Pondělí 31. prosince Silvestr Nicka Slaughtera Spousta barev, dobrých nápojů, muziky, soutěží. Přijďte havajsky barevně! Od 20 hodin. Neděle 6. ledna Tŕíkrálové zpívání Tradiční setkání dětských pěveckých sborů Jablonecka. Od 15 hodin. Loučenský betlém se každý rok rozrůstá Loučenský advent 07 Kostel sv.josefa 2. prosince Svařené víno, vánočky, perníčky, pečené kaštany a koledy. 9. prosince Jazzové Vánoce, duo Kamarádi a saxofony. 16. prosince Bluesové Vánoce, Bobby Houda band. 23. prosince Klasické Vánoce, Marek Ledvina. 24. prosince Lidové Vánoce, zpívá kdo chce. Začátky v 17, na Štědrý den ve 22 hodin. Vstupné dobrovolné, výtěžek bude použit na rozšíření Loučenského betlému. Loučenský advent fi nančně podpořili obec Janov n. N. a Nadace Preciosa. JABLONECKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2007 STRANA 11

12 STŘÍPKY Z KULTURY Kam za výtvarnem Jablonec nad Nisou Galerie MY Otevřeno úterý až pátek 10 12, hodin Anna Polanská / Lada Semecká Zahrady noci Výstava sleměných platik. Výstava potrvá do 7. prosince Jiří Nepasický: Krajiny Výstava současné tvorby libereckého malíře. Vernisáž ve čtvrtek 13. prosince v 17 hodin. Úvodní slovo Jaromír Zemina. Jazzové skladby zahraje PH trio Výstava potrvá od 14. prosince do 11. ledna. Václav Špillar: Africa/america/australia Výstava fotografií jabloneckého cestovatele a fotografa z putování po třech kontinentech. Vernisáž 17. ledna od 17. hodin. Výstava potrvá od 18. ledna do 15. února. Kostel sv. Anny so a ne, 10-12, hodin Betlémy včera a dnes Výstava betlémů a jesliček od nejstarších po současné Slavnostní zahájení výstavy betlémů s živými obrazy a koledami 2. prosince ve 14 hodin. Účinkují FS Šafrán a DPS Vrabčata pod vedením sbormistra Mgr. Pavla Žura. Mluvené slovo: děkan římskokatolické farnosti v Jablonci n.n. Oldřich Kolář Foyer jabloneckého divadla Miroslav Horníček - Koláže Výtvarný svět legendárního herce, autora a spisovatele. Muzeum skla a bižuterie Hlavní secesní budova Stálé expozice: Kouzelný svět bižuterie. Čarovná zahrada. České sklo sedmi století Tematická výstava: Umění všedního dne. Václav hanuš jizerskohorská krystalerie 18. října ledna 2008 Galerie Belveder Stálé expozice: Historický empírový salonek Skleněný knoflík 19. století Tematická výstava v Galerii Belveder: Podoby víry. Z cyklu Otcové města Jablonce 4. října 2007 až 11. ledna 2008 Eurocentrum Fotoklub Safír Turnov na cestách Fotografi cká výstava fotoklubu Safír, který existuje již 38 let. Má 41 členů. Aktivně se podílí na podpoře vzdělávání v oblasti amatérské fotografi e. Výstava je přístupná pondělí až pátek 8-18 hodin do 30. prosince. Smržovka Výstavní síň v Zámečku Svět očima Lucie Holasové Lucie Holasová představí kresby tuší, malování na hedvábí, kresbu na sklo a keramiku. V adventním čase vás něžné obrázky snad pohladí na duši. Od 1. prosince 2007 do 6. ledna. Otevřeno středa 9-11, 13-16, so a ne: 10-12, Rychnov Výstavní síň MÚ Rychnov, Husova 490 Helena Mandelíková - aranžování sušených a živých květin Lukáš Vrbas - Zimní krajina Vernisáž výstavy v 17.00, výstava potrvá do 21. prosince. Desná Riedlova vila, Desná Od 1. do 28. prosince Štefan Škapík - akvarely z cest Výstava akvarelů z Francie a Jizerských hor doplněna dekoračními skleněnými mísami autora. Vernisáž výstavy: úterý 4. prosince 2007 od 17 hod. Knižní novinky Miloslav Nevrlý Kniha o Jizerských horách Nejznámější kniha o našich horách vychází již počtvrté. Jejím vydáním v nakladatelství Vestri vzniká zároveň ucelená edice všech šesti samostatných titulů Miloslava Nevrlého. I to je důvodem, proč má toto vydání poprvé jiný formát. Původní ilustrace Milana Janáčka texty nadále doprovázejí, nová je autorova předmluva o tom, zda a jak je možné již napsanou knihu doplňovat. Podle nejnovějších poznatků je přepracovaná kapitola o dolování, v poznámkách pod jednotlivými texty jsou pak uvedeny nejdůležitější aktualizace a zajímavosti. Živá záhlaví usnadňují orientaci v rozsáhlém textu, publikace opět obsahuje rejstřík a samostatnou přílohovou mapu. Kniha je vázaná, s přebalem, má formát 16,5 23,5 cm a rozsah 352 strany na zatónovaném voluminózním papíru. Doporučená cena včetně mapy je 398 Kč. Objednávky: tel Knihu si můžete koupit v prodejně map ve firmě Tisk a reklama, Podhorská 22 (vstup vedle autobusového nádraží). Pavel Regner RUSKO A UKRAJINA, zážitek na každém kroku. Tak zní název útlé knížky autora Pavla Regnera, která není klasickým cestopisem ani chronologickým popisem událostí. Jedná se spíše o kaleidoskop útržků a zážitků z dobrodružné cesty po republikách bývalého Svazu. Čtenář se dozví zajímavosti, které v průvodci zpravidla nepíší. Na literárním stylu je patrné, že autor je především šéfem výroby v Pivovaru Rohozec, ale přesto autentické dílko lze doporučit i těm, kteří se na Ukrajinu či do Pobaltí nechystají. Četba knížky je může zbavit despektu i předsudků a pomůže objevit kouzla těchto zemí. Cena: 99 Kč včetně poštovného a balného Objednávky: Tel.: , Hudba Iuventus, gaude! Po tři dny, od 9. do 11. listopadu, hostily Pardubice Mezinárodní festival dětských a mládežnických sborů. Pro sbor Iuventus, gaude! ze ZUŠ v Jablonci n.n. to byla premiéra, přestože tento nesoutěžní výběrový festival už má za sebou dvacetiletou historii. Našemu sboru jsou ale teprve dva roky a pár měsíců, takže se vlastně teprve rozhlížíme. Proto jsme byli velmi potěšeni pozváním organizátorů. Pro město Jablonec nad Nisou je velkou poctou, že se festivalu mohly zúčastnit hned dva jablonecké sbory: Iuventus, gaude! a Vrabčáci. Z dvanácti zúčastněných sborů se jich pět přihlásilo také do soutěže o cenu Zdeňka Lukáše, mezi nimi i oba jablonecké sbory. Vítězem soutěže bez rozdílu kategorie se zaslouženě stal sbor Gymnázia v Orlové. Sbor jablonecké ZUŠ ale rozhodně neudělal našemu městu ani škole ostudu, naopak, od řady sbormistrů, organizátorů festivalu i dětí z jiných sborů jsme vyslechli spoustu chvály. Velký potlesk sklidily děti také po sobotním večerním vystoupení. V krásném prostředí probíhala zejména obě naše nedělní vystoupení v Husově sboru, kde byla i výborná akustika. V neděli dokonce vítězný sbor z Orlové věnoval jednu ze skladeb právě našemu sboru. Takže ještě touto cestou děkujeme a vážíme si toho. Dny v Pardubicích byly nabyté zkoušením a koncerty. Záměrem organizátorů bylo, aby si sbory, které často přicestovaly z velké dálky, festival skutečně užily a mohly vystoupit vícekrát. Měli jsme z toho trochu obavu, ale nakonec se to ukázalo jako prozíravé. Atmosféra festivalu byla totiž velice příjemná, vystoupení řady výborných sborů bylo inspirující a naše děti i pan sbormistr si koncert od koncertu svá vystoupení víc a víc vychutnávali. I diváci poznali, s jakým nadšením zpívají. Úžasné bylo, že i přes velmi náročný program si děti udržely dobrou náladu a energii a chuť ke zpěvu neztratily ani mezi jednotlivými koncerty, jako by jim nestačily náročné zkoušky a vystoupení, zpívaly si jen tak při čekání na začátek koncertu, cestou z oběda, v koupelně. Několikrát jsme ze strany organizátorů vyslechli pochvalu, jak jsou naše děti disciplinované, mají zájem o vystoupení ostatních a neruší. Za to jim patří velký dík a to, že děti tak skvěle reprezentovaly svou školu a město, nejen výbornou úrovní vystoupení, ale i svým chováním, pro nás bylo snad ještě cennější, než samotná cena Zdeňka Lukáše. Poděkovat musíme i jejich rodičům, protože je to i jejich velká zásluha. Festival jsme si mohli tolik užít i díky skvělé práci organizátorů. Už teď se těšíme na další setkání za dva roky. Snad nám příště bude víc přát počasí, abychom si také konečně prohlédli krásné Pardubice. Za sbor Iuventus, gaude! Ivana Ullmannová STRANA 12 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2007

13 LYŽOVÁNÍ Horská služba Horská služba ČR, oblast Jizerské hory Horská služba v oblasti Jizerských hor vznikla v roce Vznik HS byl reakcí na rostoucí turistický ruch na horách. S nárůstem turistického ruchu bylo nutné řešit poskytování zdravotní pomoci lidem, kterým se stala nehoda na horách, kde dostupnost pozemní záchranné služby byla a je do dnešních dnů značně omezená. Dnešní podoba HS se značně liší od minulosti. V oblasti Jizerských hor zajišťuje služby osm zaměstnanců a 41 dobrovolných členů Horské služby. Rozloha oblasti, kterou zajišťujeme je kolem 500 km 2. Služba celoročně je zajišťována na stanicích Bedřichov, Ještěd a Jizerka. V zimní sezoně dále sloužíme na stanicích Vysoké nad Jizerou, Rejdice, Špičák a Severák. Hlavní organizační stanicí v oblasti je stanice HS v Bedřichově, na které je celoroční 24 hodinová pohotovost a dispečink pro celou oblast. Technika, kterou využíváme pro záchranné práce, je na velice dobré úrovni. V letním období používáme terénní záchranná vozidla a čtyřkolky, v zimním období sněžné skútry. Nedílnou součástí záchranných prací je využívání horolezeckého vybavení pro transporty lidí z exponovaných míst. Horská služba v Jizerských horách ročně zajišťuje-ošetřuje cca 1200 úrazů. V zimním období jsou to převážně úrazy lyžařů v létě cyklistů. Dále organizujeme v rámci integrovaného záchranného systému pátrání po nezvěstných turistech, kteří se nevrátili a zbloudili v horách. Návštěvníci hor, kteří se dostali do problémů, můžou volat na pohotovostní telefon Horské služby , popřípadě na telefonní čísla IZS 112, nebo 155. Informace o počasí a upozornění na nebezpečí jsou k dispozici na našich internetových stránkách René Mašín Náčelník Horské služby, oblast Jizerské hory Lyžování v Jablonci Jablonec nad Nisou je městem sportovců, a asi hlavně lyžařů. Může se pochlubit řadou kvalitních sportovních zařízení. Mezi ojedinělá sportoviště patří jistě i dva lyžařské mini-areály vybavené výukovým vlekem a půjčovnou carvingové a snowboardové výzbroje. Snow-park Mšeno je přímo v městském parku téměř ve středu města, mezi obchodními domy Kaufl and a Plus. Snow-park U pramene Nisy je na konečné stanici městského autobusu č. 17, nedaleko pramene řeky Nisy. Snow park Mšeno i snow park U pramene nabízí rodinám, školkám a školám Večerníčkovu lyžařskou školu, kde děti lyžují mezi postavičkami oblíbených Večerníčků. Pro dospělé je připraven již osvědčený speciální výukový program intensive feedback, který zaručuje překvapivě rychlý pokrok začátečníkům zvládnutí oblouků na carvingových lyžích a pokročilým požitek z jízdy po hraně během několika málo hodin. Zimní sezona na Snow-parku Mšeno bude slavnostně zahájena v úterý 25. prosince ve 14 hodin. Součástí akce budou závody pro děti a od exhibice profesionálů na lyžích a snowboardech. Celou akcí vás bude provázet speaker Richie a DJ Rolland. Na závěr uvidíte ohnivou show. Akci připravují: Sundisk, Snowschool a IMP Squad. Jménem OBLASTNÍHO SDRUŽENÍ ODS JABLONEC přejeme všem občanům Jablonecka klidné a příjemné prožití svátků vánočních, mnoho úspěchů, zdraví a osobní spokojenosti v roce RNDr. Jiří Čeřovský, předseda OS ODS Ing. Libor Ježek, poslanec PS PČR Ing. Petr Beitl, předseda MS ODS Vladimír Kordač, manažer OS ODS Kupon ke slevě 20% na nákup VÁNOČNÍCH POUKÁZEK v hodnotě do 2000 Kč, platných po celou sezónu 2007/08 Kupon ke slevě 20% na kurs carvingu, snowboardingu, permanentku na vlek nebo na půjčovnu carvingové či snowboardové výzbroje! Platné na Snow-parku Mšeno a Snow-parku U pramene Nisy do Prodej VÁNOČNÍCH POUKÁZEK V KLUBU NA RAMPĚ denně od 14.oo hodin V obou areálech budou během sezóny probíhat Jablonecké sportovní hry, což je kombinace rodinné lyžařské výuky spojená se soutěžemi rodin fi nále je připravené na víkend března A na závěr pro vás máme dárek. Napište nám o kterou pohádkovou postavičku na slevovém kuponu se jedná a kdo je jejím autorem. Prvních dvacet správných odpovědí odměníme časovou permanentkou. Tři nejlepší odpovědi doplněné kratičkým příběhem na téma lyžování v Jablonci nebo Večerníčky v mém životě odměníme celosezónní permanentkou. Děkujeme všem svým zákazníkům za přízeň v roce 2007 a do roku 2008 přejeme mnoho osobních i pracovních úspěchů JABLONECKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2007 STRANA 13

14 Když vás baví víno Místo našeho rozhovoru je dnes již známé snad všem spoluobčanům. Vloni před vánočními svátky vyrostl na rohu Komenského ulice Dům Vína. Jeho představitelé jsou v našem městě snad k vínu nejpovolanější zakladatelé, dnes členové dozorčí rady Soare sekt a.s., druhé největší vinařské fi r- my u nás, pánové Jindřich Sobota a Roman Žďárský. Spolu s námi je tu i Marcela Žďárská, vedoucí této krásné vinotéky. A co by to bylo za společnost s vinaři, kdybychom neměli nalitou alespoň malou sklenku zlatavého vína. Čím si tedy připíjíme? No jasně! Musím říci, že Soare sekt demi sec chutná báječně! Jak se nyní daří SOARE? Soare Sekt a.s. je úspěšným vinařským podnikem s produkcí sektů v Jablonci a dceřinými společnostmi na Moravě a Slovensku. A úspěšně se zařadil do nadnárodních struktur ve vinařském uskupení začleňující největší firmy na sekty a vína ve střední Evropě. ROZHOVOR NA PROSINEC Dům Vína vznikl na konci roku 2006, splnil Vaše očekávání? Ano, název vznikl vloni, ale vinotéku Marcela Žďárská provozuje nepřetržitě od roku Měnila se jen místa ulice 5. května, Mírové náměstí a nyní na ulici Komenského. Myslím, že za ta léta máme tisíce spokojených zákazníků. Změnila se jen částečně fi lozofi e. N a d ál e z ů s t áv á samozřejmě portfolio vín, zejména moravských, doplněných o zajímavá zahraniční vína. Díky zvětšeným prostorám zde má zastoupení většina kategorií vín, jak cenových, tak kvalitativních. Majitelé Domu Vína Jindřich Sobota, Marci Žďárská a Roman Žďárský V sortimentu je přes 1000 položek a mnoho dalších doplňkových předmětů a dárkových balení. Své víno si tu vyberou všichni milovníci vína. Pravidelné tématické degustace vín Naši zkušení sommelieři a prodavači vám ochotně pomohou s výběrem vhodného vína nebo dárku pro jakoukoli příležitost. Vína, která nabízíme, procházejí náročnou vstupní hodnotitelskou komisí, a bez nadsázky můžeme říci, že splňují očekávání našich zákazníků. poskytnout: Posezení s přáteli v nekuřáckém prostředí, zahřát se svařákem, objednat si pizzu, oříšky a podobně Každý druhý čtvrtek pořádáme pravidelné hojně navštěvované tématické ochutnávky vín, na kterých se účastníci aktivně seznamují s víny a vinaři, učí se vína poznávat a hodnotit, a to včetně jejich doporučení k určitým příležitostem a pokrmům. O aktuálních nabídkách a akcích se mohou zájemci dozvědět více na našich internetových stránkách: Váš propagační materiál zve k návštěvě Moravského sklípku v Domě Vína. O co jde? Pod Domem Vína jsme zrekonstruovali sklepní prostor na krásný sklípek v moravském stylu. Ten je možné si pronajmout a využít pro setkání s přáteli nebo obchodními partnery. Již dnes je často využíván. Část Moravského sklípku je rovněž vyhrazena pro privátní úschovu archivních vín v uzamykatelných kójích. Můžete nám prozradit něco o aktivitách přesahujících prvotní zaměření Domu Vína? Zmínil bych se o podzimním ochutnávání odrůdových přívlastkových burčáků a poznávání hroznů jednotlivých odrůd. Přiblížili jsme Moravu Jablonci a snažíme se vzdělávat naše zákazníky radostnou formou. Více než tisíc položek vína v nekuřáckém prostředí V čem je Dům Vína oproti jiným vinotékám výjimečný? Jsou to zejména doprovodné služby, které jsme dříve svým zákazníkům nemohli Příjemné prostředí s Wifi připojením STRANA 14 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2007

15 ROZHOVOR NA PROSINEC V říjnu jsme úspěšně zavedli tradici Dýňobraní, kde byl dokonce vytvořen nový český rekord v podobě 445 kusů nádherně vyřezaných a vyzdobených dýní. Současně byla odstartována akce na podporu Kittelovska, místa s bájnými tradicemi a bohatým duchovním potenciálem, v sousedství Jablonce, v katastru obce Krásná - Pěnčín. Dýňobraní 2007 Moravský sklípek v Domě vína A nyní aktuálně: 5. prosince, v předvečer svátku svatého Mikuláše, od 16 hodin proběhne v Domě Vína pro všechny děti i dospělé akce Mikuláš s veselou nadílkou. Pánové, jste známí jako osoby, které nevydrží chvíli v klidu. Můžete nám prozradit něco z Vašich připravovaných podnikatelských záměrů? Nemůžeme zůstat daleko od vína. Ve Valticích jsme získali 13ha vinohradů a letos z nich byla naše první úroda. I návštěvníci Domu Vína nebo Valtic se mohou těšit zjara na první vína z těchto vinohradů. Ve Valticích hlavním městě vína můžeme zájemcům celoročně zajistit ubytování i rezervaci ve sklepě Valtického archivního podzemí. Valtické archivní podzemí A pod jakou značkou najdeme Vaše valtická vína? Kolonáda - Vinařství Valtice. Největší podíl bude mít oblíbená odrůda Rulandské šedé. Ale i další - Sylvánské zelené nebo Ryzlink vlašský či Tramín. Určitě proběhne degustace v Domě Vína. Věříme, že naše vína budou zákazníkům chutnat. Máte nějaký tip na vánoční dárek ze sortimentu Domu Vína? Doporučujeme místní novinku - Kitl Šláftruňk, oceněnou titulem Výrobek roku 2007 Libereckého kraje. Jedná se o medicinální víno s uklidňujícími účinky, které se užívá v malých dávkách na dobrou noc. Kitl Šláftruňk je složen z révového vína, sedmi bylinek a hroznového moštu. Je schválen jako doplněk stravy. Zakoupit ho můžete ve variantách zlatý a rudý, které se od sebe liší druhem použitého vína a osmou, tajnou bylinkou. Kitl Šláftruňk si velice oblíbili ti, pro něž zdravý spánek není jen pouhým pojmem Doporučená vína ze Šlechtitelky Velké Pavlovice A z moravských vín? Pro nadcházející vánoční svátky jsou ideální vína z kolekce Šlechtitelské stanice vinařské ve Velkých Pavlovicích. Jsou vytříbená, velmi kvalitní a dokáží vyvolat tu správnou slavnostní atmosféru. Co byste chtěli říci na závěr našim čtenářům? Neváhejte, přijďte do Domu Vína, určitě vám rádi poradíme. Všem spoluobčanům přejeme příjemné prožití vánočních svátků, zdraví a úspěšné vykročení do nového roku Vyptával se a v příjemném rozhovoru setrvával Vladimír Kordač Kitl Šláftruňk medicinální víno na dobrou noc Valtice vlastní vinohrady JABLONECKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2007 STRANA 15

16 VÍKEND NA JABLONECKU Půjdem spolu do Betléma HOSPODA Blíží se Advent, předvánoční čas pohádek, tajemství a kouzla blížících se Vánoc a kroky většiny z nás zamíří do kostela k betlémským jesličkám. Proto jsme zvolili tip na výlet poněkud netradiční. Všem, kdo si chtějí vánoční atmosféru vychutnat, doporučujeme navštívit některé z dále uvedených míst. Všechna místa spojuje úcta k tradicím, snaha vymanit se z komerčního pohledu na nejkrásnější svátky roku a potřeba odpočinku v dnešní uspěchané době. Za Betlémy do Kryštofova údolí V Kryštofově údolí se nachází kouzelné muzeum Betlémů. Manželé Chaloupkovi, kteří se o něj starají, zasvětí návštěvníky do tradice výroby a vystavování zdejších Betlémů. Obec Kryštofovo údolí byla od nepaměti chudá horská vesnička, žijící z drobného hospodářství a v zimě si místní přivydělávali vystavováním Betlémů, které byly k vidění snad za každým oknem, či umístěny na postelích mezi pelestmi, takže nocležníci spávali s Betlémem nad hlavou. Pamětníci vzpomínají na vysokou návštěvnost ještě v dobách 1. republiky, kdy poutníky lákalo cinkání rolniček, jejichž zvonění se rozléhalo po celém údolí dlouho do noci. V dobách největší slávy se zde nalézalo na deset rozměrných Betlémů, z nichž šest mělo rozlohu m 2 a další čtyři se rozkládaly na ploše m 2. Z jednoho se zachovala asi třetina a největší budova, která dosahovala do výše dvou metrů chybí, neb si z ní udělal místní svazák králíkárnu. Holt poválečná doba Betlémům příznivá nebyla. Počátek konce jejich slávy se datuje do roku 1942, kdy mužské osazenstvo převážně německého obyvatelstva bylo odveleno na vojnu. Poválečné události přivedly do opuštěného pohraničí rudé gardy, Poláky, Bulhary a Rumuny. Po revoluci přišel s nápadem vytvoření muzea Betlémů místní patriot Martin Chaloupka. Za podpory tehdejšího starosty Miroslava Kuchty nalezl dvě hromady materiálu na půdách OÚ a školy. Z nich mravenčí prací vytvořil to, co jezdí obdivovat lidé z blízka i daleka. Dnes je k vidění 22 Betlémů, které byly vyrobeny ve zdejším kraji a tvář jim vtiskl tyrolský styl, ovlivněný zdejším německým obyvatelstvem. V muzeu jsou k vidění i vánoční artefakty a hračky. Nejvýznamnější akcí v roce je rozsvěcení Jírova Betlému. Dochází k němu vždy v sobotu před první adventní nedělí. Pět minut před pátou hodinou odpolední se rozezní zvony zdejšího lidově barokního kostelíka a úderem páté světlo ozáří vyřezávané 2-2,5 metrové sochy, které dosud stály jen v mihotavém světle loučí. Zní barokní hudba a čte se Písmo svaté. Položil jsem pár otázek Martinovi Chaloupkovi, aby nám řekl, jak tato tradice vznikla a především Jírův Betlém: Martine, můžeš nám přiblížit historii tohoto díla? Přítel Jíra naše muzeum Betlémů navštívil a byl nadšen. Prozradil jsem mu svůj sen: nechat zhotovit kvalitní venkovní Betlém od špičkového výtvarníka. On mi vyšel vstříc a postavili jsme šestnáct metrů široký Betlém. Jírovo dílo je nejen výtvarně, ale i filozoficky výborné. Dílo rozdělil do třech částí. Vlevo Herodes, střední část patří chlévu a vpravo je útěk Svaté rodiny do Egypta. Je to nádherný poem, vyprávění toho, co se kolem zrození událo. Jak dlouho již tradiční rozsvěcení Betlému trvá? Poprvé jsme Betlém představili v roce S výjimkou jednoho roku dodnes. Ta výluka byla způsobena pražskou výstavou nejlepších Jírových děl v atriu Strahovského kláštera. Jsi autorem ještě jedné místní rarity. Mám na mysli orloj Ano, po Praze a Olomouci jsme třetím místem v Čechách, které orloj má. Zatím je hotov asi ze dvou třetin, ale funguje pravidelně v každou celou hodinu. Mohl bys na závěr našim čtenářům upřesnit, kdy je možné muzeum navštívit? Celoročně je otevřeno v sobotu a neděli od 13 do 16 hodin, ale od je otevřeno denně mezi 10. až 17. hodinou. Díky za návštěvu a příjemné povídání. Hodně zdaru v další práci! Já děkuji také a přeji tvým čtenářům krásné okamžiky pohody a radosti, jakou s manželkou pociťujeme, když těm nejmenším září oči. Je velmi milé, když přijede školka a děti si u stromečku dávají dárky a zpívají koledy. Pěkné vánoce! Živý Betlém na Bedřichově Zdá se, že na Bedřichově se rodí nová tradice a tou je živý Betlém. Ve skutečné velikosti a z masa a kostí spatříte na vlastní oči Ježíška, Panu Marii i Josefa, pastýře i ovečky, prostě všechny postavy, které k pořádnému Betlému patří. Akci pořádá nově založený spolek Bedřichováci, a tak jsme se zeptali organizátora akce pana Miroslava Bíci na co se můžeme letos těšit: Sejdeme se v Bedřichově na centrálním parkovišti u Horské služby, začneme ochutnávkou vánočního svařáku a naladíme náladu nácvikem vánočních koled. Poté vyrazíme s bedřichovskou chasou v doprovodu jizerských pastýřů a Tří králů pozdravit Ježíška. V jesličkách odevzdá družina královská vzácné dary, chasa jizerská pak vánoční koledy a drobné dárečky Ježíškovi do kolébky nadělí. Po sousedsku si poklábosíme, mši českou vyslechneme, vánoční pochoutky vytvořené bedřichovskými děvami ochutnáme. Trochou hřejícího truňku pak doladíme vánoční večer sváteční. Každý, koho tyto dny osloví a s dobrými úmysly přichází, je vítán. Pro dokonalé splynutí s ostatními se doporučuje oblečení, které z dob založení Bedřichova pochází, toto není však podmínkou. Nezapomeňte však dobrou náladu a otevřené srdce. Děkujeme za pozvání a připomínáme, že akce se koná v Bedřichově 26. prosince od 17 hodin. Stránku připravili Vladimír kordač a Milan Vrkoslav STRANA 16 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2007

17 REALITNÍ PORADNA Jak se pozná dobrá realitní kancelář? V tomto článku chceme upozornit na velmi důležitou otázku pro všechny, kteří se rozhodli pro uskutečnění svého realitního obchodu využít služeb zprostředkovatele, tedy realitní kanceláře. První zásada zní: věnujte výběru realitní kanceláře dostatečnou pozornost. V následujících řádcích si můžete přečíst, jaká kritéria při tomto výběru byste neměli přehlédnout. Při výběru realitní kanceláře platí obdobné zásady jako u jiných služeb. Jedním z běžných atributů jsou např. reference od klientů dané společnosti. Nejlépe samozřejmě od osob, které znáte a jejichž úsudku důvěřujete. Kancelář by každopádně měla mít své stálé sídlo, provozní hodiny, oprávnění k činnosti, odpovědnou osobu. Dalšími kriterii by mohl být nějaký průkaz odborné zdatnosti, doba působení na trhu, systém řízení kvality práce. Obecně platí, že nevzdělaný člověk si často neuvědomuje jaká rizika ho mohou potkat. To platí při sportu, v dopravě a prostě všude. Podobně je tomu i v realitní praxi. Jednorázově tomu nelze předejít, člověk se učí celý život, proto ten průkaz odborné zdatnosti. V neposlední řadě je důležité, jaký dojem na klienta udělá návštěva realitní kanceláře nebo jak se chová reprezentant kanceláře na úvodní schůzce. Při přijímání nemovitosti k prodeji do nabídky realitní kanceláře je mimořádně důležitá a citlivá otázka stanovení nabídkové ceny dané nemovitosti. Nutno říci, že většina prodávajících má představu, že jeho nemovitost lze prodat za vyšší cenu, než je dle názoru realitních makléřů reálné. Jsou realitní kanceláře, které přistoupí na jakoukoli cenu, kterou klient požaduje (když se jí nepodaří klienta přesvědčit o nereálnosti jím udávané ceny) a to hlavně z toho důvodu, aby získala další nemovitost do své nabídky a to i za situace, kdy je makléř přesvědčen, že za danou neúměrně vysokou cenu se pravděpodobnost prodeje blíží nule. Řada realitních kanceláří na přehnaně vysokou cenu požadovanou klientem nepřistoupí, neboť za takovou cenu považují nemovitost za neprodejnou. Představa mnoha prodávajících, že nejdříve zkusí nabízet za vyšší cenu a když se zájemce nenajde, pak cenu sníží, je velmi ošidná. Potenciální zájemci, kteří v určité lokalitě hledají takovou nemovitost po určitou dobu, pokles ceny zaregistrují a část z nich to považuje za varovný signál a o nemovitost ztratí zájem. Realitní kancelář by měla být schopna nabídnout komplexní rozsah služeb. V dnešní silné konkurenci není možné zúžit činnost zprostředkovatele např. na pouhé vyhledání zájemce o koupi nabízené nemovitosti, ale zajištěním celého průběhu obchodu a to jak vlastními silami (v rámci provize) nebo jako subdodávku (např. znalecký posudek na nemovitost) za úhradu pro dodavatele dané služby. a) Nábor zakázky vstupní prohlídka sepsání zprostředkovatelské smlouvy posouzení reálné tržní ceny převzetí podkladů potřebných k prodeji od klienta b) Příprava zakázky prověření podkladů předaných klientem z běžně dostupných zdrojů zpracování textových a grafických výstupů (exposé, podklady pro inzerce) c) Realizace zakázky nabídka nemovitosti organizace prohlídky nemovitosti průběžná komunikace s klientem blokace nabídky nemovitosti přípravu podkladů pro kupní smlouvu nebo smlouvu jí obdobnou asistence u kupní smlouvy nebo smlouvy jí obdobné sepsané k takovému úkonu oprávněnou osobou vypořádání kupní ceny, je-li tak sjednáno doručování smluv na katastrální úřad, je-li tak sjednáno Na závěr připomínáme: při realitních obchodech postupujte vždy uvážlivě, s rozmyslem, před podpisem jakéhokoli dokumentu si text důkladně pročtěte, nic nepodepisujte pod tlakem v časové tísni. Seznamte se důkladně nejen s vašimi právy, ale i povinnostmi, vždy věnujte pozornost případným sankcím, které z dané smlouvy mohou být vůči Vám uplatněny, jestliže porušíte smluvní podmínky. Naše kancelář pro Vás byla otevřena v červenci letošního roku a najdete nás v centru Jablonce n. N. v novém polyfunkčním domě v Soukenné ulici. RE/MAX Gold je členem celosvětové sítě realitních kanceláří RE/MAX. Síť RE/MAX roste nepřetržitě více než třicet let a unikátní koncepce RE/MAX se ukázala úspěšnou ve více než 67 zemích světa s rozdílnými ekonomickými, kulturními a obchodními podmínkami na realitním trhu. Na realitních trzích v USA a Kanadě, které patří k nejvíce konkurenčním na světě, je RE/MAX jednoznačně jedničkou na trhu. Silná značka RE/MAX, vynikající reputace společnosti a unikátní koncepce lákají do sítě RE/MAX nejproduktivnější a nejzkušenější makléře na trhu. RE/MAX je jedinou realitní společností, která byla zařazena do knihy Howarda Rothmana 50 společností, které změnily svět! Realitní kancelář RE/MAX Gold se zaměřuje na celé spektrum služeb v oblasti realit. Důraz klademe zejména na profesionalitu, individuální přístup k jednotlivým zakázkám, vysokou odbornou úroveň makléřů, účinnou propagaci zakázek a v neposlední řadě na kvalitní právní ošetření všech obchodních případů. Díky těmto principům jsme schopni plnit přání klientů i v méně obvyklých nebo komplikovaných případech. Činnost všech kanceláří RE/MAX se řídí velmi přísnými etickými standardy, zformovanými FIREMNÍ VIZITKA Zelená Gold Linka a prověřenými během více než 30 let realitní praxe na vyspělých trzích Severní Ameriky a dalších šedesáti zemích celého světa. Etické zásady jsou shrnuty v závazném etickém kodexu společnosti ( RE/MAX Code of Ethics). Naši makléři procházejí pravidelným cyklem náročných školení a dalších vzdělávacích programů, které zajišťují jejich neustálý vývoj a profesní růst. Co RE/MAX Gold nabízí? Majitelům nemovitostí: Bezplatné konzultace Přípravu prodejní strategie Stanovení vhodné formy a způsobu propagace Kompletní zpracování prezentace nemovitosti Účinnou inzerci na největších realitních serverech a v tištěných realitních magazínech Zařazení do celosvětového vyhledavače nemovitostí RE/MAX Vyhledávání vhodných zájemců z vlastní databáze Zájemcům o nemovitosti: Výběr z široké nabídky nemovitostí Smluvně ošetřené zakázky a poskytování pouze ověřených informací Zasílání informací o novinkách před zahájením standardní inzerce nemovitosti Vyhledávání nemovitosti na míru Rychlé vyřízení hypotéčního úvěru u všech bankovních domů v ČR Možnost nezávazné schůzky s hypotéčním poradcem před složením rezervační zálohy Oběma stranám: Profesionální přístup zkušených realitních odborníků Právní ošetření transakce prostřednictvím externí advokátní kanceláře Bezpečné, pojištěné a cenově výhodné úschovy rezervačních záloh Neprodáváme nemovitosti ani neposkytujeme servis na realitním trhu uspokojujeme potřeby našich zákazníků v oblasti nemovitostí. Svěřte nám Vaši nemovitost a my se o Vás i o ni postaráme. Volejte naší zelenou Gold linku Makléř: Mgr. Helena Růžičková Makléř: Radek Farkaš Jablonecký zpravodaj: informační měsíčník pro občany regionu Jablonecka. Vychází v nákladu ks. Česká pošta zajišťuje roznos do domácností v Jablonci n. N. Zdarma. K dostání v sídle redakce a na informačních střediscích Rychnově u Jablonce nad Nisou, Smržovce, Tanvaldě a Desné. Vydává občanské sdružení Jablonec 2010, o.s. IČ: se sídlem Lidická 1777/24, Jablonec nad Nisou. Vydávání povoleno Ministerstvem kultury ČR pod registrační značkou MK ČR E Sídlo redakce: Podhorská 22, Jablonec nad Nisou. Internet Inzerce telefon , Tiskne: Tisk a reklama, Podhorská 22, Jablonec n. N. (www.tiskareklama.cz), Místo vydání Jablonec nad Nisou listopad Za uveřejněné texty, pokud nejsou dílem členů redakce, nesou odpovědnost jejich autoři. Neoznačené příspěvky jsou dílem redakce. Uzávěrka čísla na únor je JABLONECKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2007 STRANA 17

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí ZŠ Laštůvkova Mapa Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory Byty pro seniory 12 let Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí Rozšíření Hluk ze silnice

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

ZÁPIS ZE 7. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 23. 9. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

ZÁPIS ZE 7. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 23. 9. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 ZÁPIS ZE 7. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 23. 9. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 Ověřovatelé: Mgr. Jiří Šolc Ing. Jiří Rutkovský K bodu č. 1 Zahájení Paní primátorka zahájila 7. mimořádnou

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 I. Hlavní cíle: A. Všeobecné- dlouhodobé zajistit pro všechny členy sportovní a společenské a odborné vyžití odpovídající jejich předpokladům (platí pro

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 5. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 5. 2015 Bod pořadu jednání: Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 4. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Zápis z jednání č. 07 Zastupitelstva města ze dne 25.06.2001

Zápis z jednání č. 07 Zastupitelstva města ze dne 25.06.2001 Město Králíky Zápis z jednání č. 07 Zastupitelstva města ze dne 25.06.2001 Přítomní členové ZM: Ing. Zima, Ing. Tóth, Ing. Šašek, Ing.Dostálek, Ing. Strnad, pí Ettelová, p.juránek, p.škarka, p.macko, p.

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč Po projednání Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen Vládní plán )

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen Vládní plán ) VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 26. března 2008 č. 292 Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen Vládní plán ) Cílem Vládního plánu je

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 Dopis od společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 31.10.2013 ve věci odstoupení od Smlouvy o

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter Mgr. A. Omluveni:

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Zápis z 13. schůze výboru Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Přítomní: Anička Podhrázská Blanka Kovářová Hanka Vágnerová Majka Chvátalová Marcela Svěráková Marek Tomažič Milan Šleichert Tomáš Hrabánek

Více

Časopis Fokusu Vysočina. Bludišťák

Časopis Fokusu Vysočina. Bludišťák Číslo 3/2015 Časopis Fokusu Vysočina Bludišťák Úvodník Podzimní období bylo ve znamení Týdnů pro duševní zdraví. Týdny pro duševní zdraví byly zakončeny taneční soutěží StarDance trochu jinak III, ve které

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

VÁCLAVÁK BEZ AUT VÁCLAVÁKEM NA KOLOBĚŽCE

VÁCLAVÁK BEZ AUT VÁCLAVÁKEM NA KOLOBĚŽCE SDRUŽENÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO Václavské náměstí 11, Praha 1, IČ 29686647 si Vás jménem Magistrátu hlavního města Prahy dovoluje pozvat na VÁCLAVÁK BEZ AUT VÁCLAVÁKEM NA KOLOBĚŽCE Neděle, 7. 10. 2012

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

Běžecký závod. Uspořádání běžeckého závodu v Liberci. Tomáš Wolf. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Běžecký závod. Uspořádání běžeckého závodu v Liberci. Tomáš Wolf. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Běžecký závod Uspořádání běžeckého závodu v Liberci Tomáš Wolf Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Současný stav... 3 3. Cíle projektu... 3 3. 1.

Více

Finanční gramotnost BONUS

Finanční gramotnost BONUS BONUS Napsala: Darina Schránilová Poznejte, jak funguje svět peněz a začněte budovat své bohatství Lidé často vydělávají peníze jen proto, aby uspokojili své okamžité potřeby a nemyslí na svou budoucnost.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, J. Zoubek, M. Holasová, Ing. Josef Vašíček, Ing. Jan Vašíček,

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Doplňovací volby do Senátu 27. a 28. dubna. senátní volební obvod. Přerovsko. Elena Grambličková. s citem a porozuměním

Doplňovací volby do Senátu 27. a 28. dubna. senátní volební obvod. Přerovsko. Elena Grambličková. s citem a porozuměním Doplňovací volby do Senátu 27. a 28. dubna senátní volební obvod 63 Přerovsko Elena Grambličková s citem a porozuměním SLOVO PŘEDSEDY Vážení spoluobčané, jsem si vědom, že jste možná ještě z loňského roku

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Koncepce bytové politiky

Koncepce bytové politiky Koncepce bytové politiky Zastupitelstvo městské části schválilo na svém zasedání dne 15.10.2003 usnesením č. 8 105 03 zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřených MČ Praha-Zbraslav.

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI 1 strana PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Motto: Každý člověk si přeje dlouhý život, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift Vážení čtenáři, v tomto čísle Bulletinu bych Vám chtěla představit skupinu lidí,

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné.

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, František Drs, Bc. Vilma Szutová,

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Podklady pro tiskovou konferenci 19. listopadu 2009

Podklady pro tiskovou konferenci 19. listopadu 2009 Podklady pro tiskovou konferenci 19. listopadu 2009 Po třech kvartálech s přebytkem Rada města vzala na vědomí zprávu finančního odboru o rozboru hospodaření ve třetím čtvrtletí roku 2009. Rozpočet města

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 34. jednání datum konání: 10.01.2012 čís. RMČ34/0563/12 - RMČ34/0578/12 Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 10.01.2012 Číslo Název Předkladatel RMČ34/0563/12

Více

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015 Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N STAROSTA 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 11.2. 2009 Bod pořadu jednání: 14) Informace starosty Věc: Informace starosty

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

STANOVY Malé Posázaví

STANOVY Malé Posázaví STANOVY Malé Posázaví I. Název, sídlo, právní forma Název: Sídlo: Právní forma: Malé Posázaví (dále v textu jen svazek obcí) Hvězdonice 56, 257 24 Chocerady dobrovolný svazek obcí dle zákona o obcích č.128/2000

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách.

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách. Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 Schvaluje: - Rozpočtové opatření obce Slatiny č. 7/2010 - Podání žádosti o dotaci na MMR z Programu podpory bydlení- podprogram

Více