VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2014

4 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY NADACE AGEL ZA ROK Úvodní slovo výkonné ředitelky NADACE AGEL Poslání, cíle a vize pro další období Identifikační údaje NADACE AGEL včetně složení statutárního orgánu ke dni Podpořené projekty a individuální žádosti Grantová pravidla (podmínky pro poskytování nadačních příspěvků) Poděkování sponzorům a přátelům NADACE AGEL Výrok auditora k výroční zprávě a statutární závěrka Rozvaha v plném rozsahu ke dni Výkaz zisku a ztráty 29 Příloha účetní závěrky za rok Pravidla pro omezení nákladů souvisejících se správou nadace Zpráva dozorčí rady 43 4

5 01 ÚVODNÍ SLOVO VÝKONNÉ ŘEDITELKY NADACE AGEL Milí čtenáři, vážení přátelé nadace, jsem velmi ráda, že mám tu možnost k vám opět po roce promluvit. Úspěšně jsme začali čtvrtý rok působení. NADACE AGEL funguje a pomáhá od června Za minulý rok musím opět konstatovat, že jsme měli velmi zajímavé a úspěšné období. Za dobu našeho působení se stále zvyšuje množství žadatelů a tedy i námi podpořených žádostí. Tento rok jsme vytvořili rekord v podpoření 72 žádostí v souladu se statutem naší nadace. Pevně věřím, že v budoucím roce podpoříme ještě větší množství žadatelů, tedy těch, kteří opravdu pomoc potřebují. Chceme šířit myšlenku filantropie i nadále, a proto pořádáme akce sloužící k větší informovanosti o naší nadaci. Samozřejmě jsme rádi, když dané akce poslouží i na výběr financí od našich podporovatelů, za což jim nesmírně děkujeme. V létě jsme poprvé zorganizovali golfový turnaj s výborným výsledkem. Koncem roku jsme už podruhé zorganizovali Dny s NA- DACÍ AGEL v Prostějově a nově i v Šumperku. Zde se veřejnost mohla informovat o naší práci a zároveň měla i možnost si zakoupit rozmanité věci. Celý výnos posloužil na podporu nových žádostí. Tímto bych ráda poděkovala každému, kdo nám pomohl a akci podpořil. Mgr. Denisa Rísová výkonná ředitelka NADACE AGEL Mezi významné změny, které nastali v NADACI AGEL, patří změna obsazení členů dozorčí rady. Zde nám přibyla nová členka, paní Mgr. Kateřina Brožová, za což jsme velmi rádi. Sama má velký cit pro filantropii a pomoc druhým, o čemž svědčí i darované věci na Den s NADACÍ AGEL. Jsme rádi, že jsme ji mohli přivítat v našich řadách a těšíme se na spolupráci s ní. 5

6 01 ÚVODNÍ SLOVO VÝKONNÉ ŘEDITELKY NADACE AGEL Samozřejmě děkuji členům dozorčí rady, správní rady a každému jednotlivému dárci. Bez vás bychom nebyli tak úspěšní. A na závěr? Oslovilo mě jedno perské přísloví: Plakal jsem, že nemám boty, než jsem uviděl člověka, který neměl nohy. Poukazuje to na to, že lehce zveličujeme svoje problémy a nevidíme věci, za které můžeme být tak velmi vděční. 6

7 02 POSLÁNÍ, CÍLE A VIZE PRO DALŠÍ OBDOBÍ NADACE AGEL je nezávislá a státem registrovaná nezisková organizace. Byla zapsána v nadačním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl N, vložka 362, svým zřizovatelem, společností AGEL a. s. Ta chce přispívat svojí solidaritou k pomoci těm, kteří to potřebují, a tak měnit svět na radostnější místo. Ze Statutu nadace vyplývá, že hlavní snaha je podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob, zejména ve sféře zdravotnictví a v sociální oblasti, tedy osob, které naši pomoc nejvíce potřebují, protože buď nejsou zdraví, nebo nemají dostatek financí a zázemí. Peněžní prostředky tak přerozdělujeme v souladu s veřejně prospěšným účelem. Nadace chce i nadále cíleně podporovat sféru výzkumu a vzdělávání v oblasti zdravotnictví. Vize nadace je pomáhat ještě většímu množství subjektů než v loňském roce, šířit a ukázat, že s korporátní zodpovědností to myslíme opravdu vážně. Věříme, že se nám podaří získat další sponzory a dárce pro naše společné plnění cílů. 7

8 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NADACE AGEL, SLOŽENÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU KE DNI Obchodní název: NADACE AGEL Den zápisu: 22. června 2011 NADACE AGEL je vedena v nadačním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl N, vložka 362 Sídlo: Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ IČO: Právní forma: nadace a mezinárodních seminářů a kongresů s vědeckým a populárně-vědeckým zaměřením, podpora preventivní zdravotní péče, provádění a organizování edukační a osvětové činnosti zaměřené na zdraví, publikační a propagační činnost a spolupráce s obdobnými nadacemi, další cíle dle rozhodnutí správní rady nadace. Účel nadace ke dni : všestranná podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob sledujících obecně prospěšné cíle, zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit zdravotního a sociálního charakteru a projektů a aktivit v oblasti vzdělávání ve zdravotnictví, podpora rozvoje zdravotní péče, podpora komplexního rozvoje diagnostických a léčebných metod zabývajících se problematikou zejména onkologických pacientů, Zřizovatel: AGEL a. s., identifikační číslo: Jungmannova 28/17, Nové Město, Praha 1 Nadační kapitál: Kč Způsob jednání: Za NADACI AGEL jednají vždy dva členové správní rady společně. přispívání na vybavení zdravotnických zařízení s cílem zlepšení podmínek a prostředí pro pacienty, shromažďování a účelné vynakládání finančních a dalších prostředků k podpoře výzkumných a osvětových programů zaměřených na prevenci, diagnostiku a léčení zejména onkologicky nemocných pacientů, podpora financování výzkumu a vzdělávání odborníků zejména v oblasti onkologie, kardiologie, cytologie, neurologie, ortopedie, rehabilitace, gastroenterologie včetně zahraničních stáží a studijních pobytů, pořádání národních 8

9 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NADACE AGEL, SLOŽENÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU KE DNI Složení statutárního orgánu NADACE AGEL ke dni Dozorčí rada: PhDr. Dušana Chreneková, MBA předsedkyně dozorčí rady Mgr. Kateřina Brožová členka dozorčí rady Helena Černošková členka dozorčí rady 9

10 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NADACE AGEL, SLOŽENÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU KE DNI Správní rada: Ing. Iveta Ostruszková, MBA předsedkyně správní rady doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA členka správní rady Ing. Karel Kantor člen správní rady Výkonná ředitelka: Mgr. Denisa Rísová výkonná ředitelka 10

11 04 PODPOŘENÉ PROJEKTY A INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOSTI Pod pojmem PROJEKT, pro účely naší nadační práce, chápeme jakékoliv naplňování dlouhodobě plánovaného sociálního, ozdravného, vzdělávacího či např. sportovně kulturního programu, jehož realizace se shoduje s hlavním posláním NADACE AGEL a jejími stanovenými cíli. INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOSTI rozlišujeme na žádosti o nadační příspěvek podané jak od různých společností a organizací včetně spolků všeho druhu, tak rovněž přímo od občanů, za účelem poskytnutí finanční pomoci na zakoupení konkrétní věci nebo uhrazení např. speciálního pobytu, léčení či jiných akcí, které mají parametry aktivit deklarovaných ve Statutu NADACE AGEL. Všechny došlé žádosti týkající se podpory nejrůznějších projektů i žádosti o nadační příspěvky, obdržené od občanů či organizací, členové správní rady NADACE AGEL velice pečlivě zkoumají, prověřují a hodnotí, aby finanční příspěvky byly poskytnuty skutečně na zdravotní, charitativní, vzdělávací a další potřebné účely, včas byly odhaleny případné podvody či přemrštěné nebo nesolidní požadavky; zástupci nadace zároveň porovnávají jednotlivé žádosti mezi sebou, aby na stejné či podobné vznesené nároky nebyly poskytovány příspěvky v nepoměrné výši a nevznikaly zde velké disproporce mezi jednotlivými podpořenými projekty nebo individuálními žádostmi. NADACE AGEL v roce 2014 podpořila celkem 72 žádostí (viz níže). Z toho byly 4 projekty, 15 individuálních žádostí od organizací a 53 individuálních žádostí od občanů. SUBJEKT SUMA KČ/EUR ÚČEL Navara Jakub Kč zakoupení rehabilitační pomůcky golfek Stoklásek Radovan Kč zakoupení osobního automobilu Zaorálek Jaroslav Kč zakoupení adaptéru pro mechanický invalidní vozík Šefčík Lukáš Kč speciální terapie v lázních Klimkovice Charita Nový Jičín Hospic sv. Alžběty o.p.s. Koblasa Ivo SŠ, ZŠ a MŠ JISTOTA, o.p.s. MAGNA, Děti v tísni, o. p. s Kč Kč Kč Kč Kč zakoupení a instalace vybavení zahrady azylového domu zakoupení polohovací pomůcky Roller a podložek Sonoma podpora sportovních aktivit hendikepovaného cyklisty hiporehabilitace, canisterapie a terapie v solné jeskyni realizace projektu Posílení nutriční péče Magway, Myanmar Bagin Matej EUR zakoupení speciálního kočárku GEMINNY 3 Linhart Martin Kč zakoupení speciálního handbiku trojkolka Maddiline pro tetraplegiky 11

12 04 PODPOŘENÉ PROJEKTY A INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOSTI SUBJEKT SUMA KČ/EUR ÚČEL Labanc Andrej 500 EUR rehabilitační pobyt v lázních Turčianské Teplice Procházka Patrik Kč rehabilitační pobyt ke zlepšení zdravotního stavu Dohnalová Anika Kč rehabilitační pobyt v lázních Klimkovice Kuneta Jiří Kč úhrada výdajů spojených s léčbou závažného zdravotního stavu Meyer Josef Kč zakoupení odlehčeného mechanického vozíku Trdla Daniel Kč rehabilitační pobyt Klim therapy v Klimkovicích Horvát Kristián Kč zakoupení motivačních obrázků Andrýsek Miroslav Kč zakoupení tabletu ke zlepšení komunikace Pilařová Iveta Kč zakoupení elektrického stimulátoru systému Spojená škola internátna EUR na náklady stravného pro žáky ze sociálně znevýhodněných rodin Flatanovská Vanessa Kč příspěvek na ozdravný pobyt u moře Asociace rodičů a přátel ZP dětí v ČR, o. s. Parkinson Slovácko o. s Kč Kč příspěvek na zakoupení pomůcek k dovybavení sociálně rehabilitační místnosti příspěvek na organizace sportovně společenských akcí Horvát Kristián Kč zakoupení elektrické odsávačky Tělovýchovná jednota Krupka Kč příspěvek na podporu sporujících dětí ze sociálně slabých rodin Mgr. Ludmila Sikorová Kč podpora divadelní agentury představení Úbl Nicolas Kč zakoupení zdravotních pomůcek a hraček Laurenčík Jan Kč speciální terapie v lázních Klimkovice ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Kč zakoupení speciálních logopedických pomůcek Horvát Kristián Kč zakoupení pulzního oxymetru TRILOBIT o.p.s Kč vybavení domu s chráněnými bytovými jednotkami Zemánek Jakub Kč příspěvek na ozdravný pobyt u moře Smetáčková Veronika Kč příspěvek na nákup pomůcky FM systému Madziová Darina Vorel Tomáš Kč Kč příspěvek na cestu osobním vozidlem na Parkinsoniádu příspěvek na rehabilitační pobyt v sanatoriu Klimkovice Vlčko Bronislav 700 EUR příspěvek na zajištění zlepšení zdravotního stavu 12

13 04 PODPOŘENÉ PROJEKTY A INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOSTI SUBJEKT SUMA KČ/EUR ÚČEL Čech Radim Kč příspěvek na nový kochleární implantát MAMI rodinné centrum v Novém Jičíně, o.s Kč příspěvek na úhradu energií a nájmu centra Občanské združenie UŠKO 500 EUR příspěvek na náklady léčebného pobytu dětí Sekanina Petr Kč příspěvek na hiporehabilitaci Jiránek David Kč příspěvek na nákup pojízdného stolku k lůžku David Jan Kč příspěvek na zajištění dopravy během letního tábora Roštěk Marek 700 EUR příspěvek na léčebně-rehabilitační pobyt Krekáčová Marcela EUR příspěvek na léčebně-rehabilitační pobyt Bortlík Martin Kč příspěvek na semestrální výzkumnou stáž Staniek František Kč příspěvek na zakoupení osobního automobilu Szymonková Emilie Kč příspěvek na nákup pomůcek Mobilní Hospic Ondrášek, o.p.s Kč příspěvek na zakoupení kyslíkových koncentrátů Jochec Petr Kč příspěvek na osobního asistenta Slezská diakonie Kamenec Pavel Kč Kč příspěvek na podporu projektu Společně za zdravím příspěvek na zakoupení speciálního handbiku pro paraplegiky Hrdlička Martin Kč příspěvek na zakoupení rehabilitační pomůcky SŠ, ZŠ a MŠ JISTOTA, o.p.s Kč příspěvek na zakoupení pomůcek k terapeutické činnosti Weber Martin Kč příspěvek na zakoupení elektrického stimulátoru Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů Kč příspěvek na udržení pracovních míst pro hendikepované osoby Miklo Sebastian Kč příspěvek na nákup kvalitních digitálních sluchadel Hrdinová Kateřina Anna Kč příspěvek na speciální terapii v lázních Klimkovice Stryka Daniel Kč příspěvek na speciální terapii v lázních Klimkovice Rehabilitačně sportovní centrum, TJ Respekt NADĚJE Kč příspěvek na přípravu soutěžní činnosti Kč příspěvek na spolufinancování projektu Šikmá schodišťová plošina Zubko Juraj Kč příspěvek na činnost Klubu seniorů Reiner Lukáš Kč příspěvek na zakoupení odsávačky hlenů 13

14 04 PODPOŘENÉ PROJEKTY A INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOSTI SUBJEKT SUMA KČ/EUR ÚČEL Helegdová Agáta Kč příspěvek na speciální intenzivní terapii Habrdová Pavla Centrum sociálních služeb Hrabyně Denní centrum pro seniory JIZERA, o.s. Žákovský Jiří Kč příspěvek na zakoupení odlehčeného mechanického vozíku Kč příspěvek na zakoupení stropního transportéru Kč příspěvek na vybudování bezbariérové koupelny Kč příspěvek na zakoupení mechanického invalidního vozíku Krmášková Natálie Kč příspěvek na nákup kvalitních digitálních sluchadel Šteflová Zdeňka Kč příspěvek na úhradu nákladů pobyt dcery v Brně Zelenka Jan Pekárková Barbora Kč Kč příspěvek na zakoupení odlehčeného mechanického vozíku příspěvek na zakoupení odlehčeného mechanického vozíku 14

15 04 PODPOŘENÉ PROJEKTY A INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOSTI A) PODPOŘENÉ PROJEKTY 1. Prvním podpořeným projektem bylo poskytnutí nadačního příspěvku ve výši Kč obecně prospěšné společnosti MAGNA, Děti v tísni. Tyto finanční prostředky byly využity na realizaci projektu Posílení nutriční péče ženy, děti Barma. Cílem projektu, na kterém se podílí také NADACE AGEL, je zajistit systém nutriční pomoci pro děti do pěti let, zajistit jim dodávky terapeutické stravy k léčbě akutní podvýživy a nutriční stravy. V rámci projektu byly léčeny děti s těžkou akutní podvýživou a byla zajištěna distribuce vitamínu A a zinku pro všechny děti do pěti let věku v této oblasti. 2. Stejně jako v předešlých třech letech putovala částka Kč organizaci Středisko SOS v Olomouci pro vzájemnou pomoc občanů. Peněžní prostředky byly využity na udržení pracovních míst pro hendikepované osoby a podpořily tak finanční nezávislost a soběstačnost hendikepovaných pracovníků a zvýšily kvalitu jejich života. Středisko SOS Olomouc 3. NADACE AGEL podpořila částkou Kč Charitu Nový Jičín k zakoupení a instalaci vybavení zahrady azylového domu. Volnočasové aktivity na zahradě a její celkové využití napomůže k rozvíjení vztahu mezi matkou a dítětem a zároveň poskytne nové aktivity pro klienty, jako jsou například terapeutická sezení, arteterapie, společné aktivity, doučování. MAGNA, Děti v tísni Charita Nový Jičín azylový dům 15

16 04 PODPOŘENÉ PROJEKTY A INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOSTI 4. Dalším obdarovaným byla Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s., u níž NADACE AGEL podpořila dvě žádosti v celkové částce Kč. Část směřovala na financování hiporehabilitace, canisterapie a terapie v solné jeskyni. Tyto činnosti zlepšují zdravotní stav těžce postižených dětí, zpevňují svalový tonus a celkově utužují organismus dítěte. Další částka byla věnována na vybavení multifunkční dílny, kde děti mohou rozvíjet svou kreativitu a dále se vzdělávat. NADACE AGEL podporuje SŠ, ZŠ a MŠ JISTOTA, o. p. s. již třetím rokem. Škola internátna v Levoči Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA o. p. s. 2. Mezi dalšími z podpořených organizací je Mobilní Hospic Ondrášek, o. p. s., kde částkou Kč bylo zafinancováno zakoupení kyslíkových koncentrátů Simply Go. Tyto koncentráty umožní převážet dětské pacienty do zdravotnických zařízení nebo vzít na procházky. Bez těchto koncentrátů by byl pobyt dětí omezen pouze na domácí prostředí. B) PODPOŘENÉ INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOSTI OD ORGANIZACÍ 1. NADACE AGEL podporuje nejen organizace v České republice, ale i v zahraničí konkrétně na Slovensku. Zde částkou EUR podpořila Spojenou školu internátnu. Ta díky těmto prostředkům mohla zafinancovat stravné pro žáky ze sociálně znevýhodněných rodin, konkrétně šest dětí se zrakovým postižením. 3. Občanské sdružení Denní centrum pro seniory JIZERA je také jedním z těch, kteří díky NADACI AGEL mohli vybudovat bezbariérové koupelny pro zdravotně postižené klienty centra. NADACE AGEL zde přispěla částkou Kč. Hendikepovaní klienti centra mohou tak bez omezení využívat i tyto prostory. 16

17 04 PODPOŘENÉ PROJEKTY A INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOSTI C) PODPOŘENÉ INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOSTI OD OBČANŮ 1. V této kategorii prvním z podpořených žádostí v roce 2014 byla žádost pana Radovana Stoklásky na zakoupení osobního automobilu. Tato žádost byla podpořena částkou Kč. Díky tomuto příspěvku je možné přepravovat nemocného žadatele do zdravotnických zařízení a umožnit mu přistup i ke vzdálenější zdravotní péči. 2. NADACE AGEL rovněž podporuje sportovní aktivity hendikepovaných osob. Jedním z těchto žadatelů byl i Ivo Koblasa, kterého NADACE AGEL podpořila částkou Kč na již zmíněné sportovní účely. Ivo Koblasa je druhým nejlepším hendikepovaným cyklistou na světě ve své kategorii. Díky těmto financím se Ivo Koblasa může zúčastnit mezinárodních soutěží a zároveň jsou peněžní prostředky využity na nákup cyklistického vybavení. Ivo Koblasa je inspirací pro mnoho dalších, nejen hendikepovaných sportovců. Automobil pro Radovana Stoklásku Ivo Koblasa 3. Matej Bagin je dalším z podpořených subjektů, kterému NADACE AGEL částkou EUR pomohla zajistit speciální kočárek GEMIN- Radovan Stoklásek Matej Bagin 17

18 04 PODPOŘENÉ PROJEKTY A INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOSTI NY 3. Umožní rostoucímu dítěti komfort, který mu již dosluhující kočárek nemohl vzhledem k jeho růstu poskytnout. Matejko Bagin trpí závažným metabolickou nemocí, která mu neumožňuje jakýkoliv pohyb. 4. Částkou ve výši Kč přispěla NADA- CE AGEL Martinu Linhartovi na zakoupení speciálního handbiku, konkrétně na trojkolku Maddiline pro tetraplegiky. Tato speciální trojkolka umožňuje panu Linhartovi sportovat a zároveň rehabilitovat na handbiku a zlepšit jeho fyzický a psychický stav. 6. Částkou ve výši Kč zafinancovala NADACE AGEL pana Josefa Meyera, který za tento finanční obnos pořídil odlehčený mechanický vozík Sopur neon. Jeho současný mechanický vozík byl nevyhovující vzhledem k jeho zdravotnímu stavu. Symbolický šek předal panu Josefu Meyerovi Radek Štěpánek, současný profesionální český tenista, aktuálně šestnáctý v pořadí ATP. 5. Dalším z podpořených je i Patrik Procházka, kterému NADACE AGEL přispěla částkou Kč na zajištění rehabilitačního pobytu za účelem zlepšení jeho zdravotního stavu vzhledem k jeho postihnutí dětskou mozkovou obrnou. I přes tuto nemoc se nevzdává a hodlá dostudovat vysokou školu. Josef Mayer s tenistou Radkem Štepánkem 7. NADACE AGEL také přispěla dvakrát v celkové částce Kč Kristiánu Horvátovi, devítiletému chlapci trpícímu spánkovou apnoí, který je dlouhodobě hospitalizovaný v Nemocnici Prostějov. Tato nemoc způsobuje zástavu Patrik Procházka Kristián Horváth 18

19 04 PODPOŘENÉ PROJEKTY A INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOSTI dýchání ve spánku. Za obdržený příspěvek mu mohla být pořízena elektrickáodsávačka MEVACS M30 s příslušenstvím a pulzní oxymetr Masimo RAD Díky peněžité pomoci ve výši Kč od NADACE AGEL si Pavel Kamenec mohl pořídit speciální handbike značky Schmicking pro paraplegiky. Tento handbike má pomoci panu Kamencovi zlepšit jeho zdravotní stav po fyzické i psychické stránce a vrátit ho zpět k aktivnímu způsobu života. je také pan Martin Hrdlička, kterého NADA- CE AGEL podpořila peněžním obnosem ve výši Kč na zakoupení rehabilitační pomůcky MOTOmed. Tato pomůcka pomůže hendikepovanému zmírnit jeho fyzické obtíže díky pravidelnému cvičení na ní. 10. Pro paní Pavlu Habrdovou NADACE AGEL vyčlenila částku ve výši Kč za účelem pořízení odlehčeného mechanického vozíku, který jí umožní lehčí manipulaci s vozíkem, větší samostatnost a komfort, který jí již současný nebyl schopen poskytnout vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu. Pavel Kamenec 9. NADACE AGEL podporuje také činnosti v oblasti rehabilitace. Jedním z podpořených Pavla Habrdová Martin Hrdlička 19

20 05 GRANTOVÁ PRAVIDLA Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků: Podmínky poskytování nadačních příspěvků jsou uvedeny v úplném znění statutu NADACE AGEL. Mezi základní podmínky patří: 1. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada nadace. 2. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. Správní rada je oprávněna žádost o poskytnutí nadačního příspěvku odmítnout a odmítnutí není povinna uchazeči zdůvodňovat. 3. Žádost o nadační příspěvek musí obsahovat zejména: a) jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu fyzické osoby, případně firmu, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, b) účel, k němuž má být nadační příspěvek použit, který musí být v souladu s cíli nadace, 4. Správní rada je oprávněna vyžádat si od uchazeče dle svého uvážení další doplňující podklady potřebné pro rozhodnutí o žádosti o nadační příspěvek. 5. O poskytnutí nadačního příspěvku uzavírá nadace s uživatelem příspěvku smlouvu, v níž, kromě údajů podle odstavce 3 tohoto článku, musí být uvedena hodnota poskytnutého nadačního příspěvku a podmínky, za nichž má být nadační příspěvek použit. Uživatel nadačního příspěvku se musí ve smlouvě zavázat, že příspěvek použije v souladu s cíli nadace a podmínkami stanovenými ve smlouvě a pokud některý ze závazků nedodrží, poskytnutý příspěvek nadaci vrátí. Dále se musí ve smlouvě zavázat, že ve stanovené lhůtě prokáže, jakým způsobem a k jakému účelu byl nadační příspěvek užit. V případě porušení jakéhokoliv závazku žadatele dle tohoto odstavce, je nadace oprávněna požadovat vrácení poskytnutého nadačního příspěvku, a to ve lhůtě 15 dnů od dne doručení výzvy nadace k jeho vrácení žadateli. c) požadovanou formu a hodnotu nadačního příspěvku, d) popis projektu, k němuž má být nadační příspěvek použit, a předpokládaný termín jeho dokončení, pokud by nadační příspěvek měl směřovat k podpoře projektu v souladu s cíli nadace, e) prohlášení o tom, zda jsou požadovány nebo zajištěny na tentýž účel prostředky z jiných zdrojů, případně v jaké formě a hodnotě. 20

21 06 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM A PŘÁTELŮM NADACE NADACE AGEL TÍMTO DĚKUJE VŠEM NÍŽE UVEDENÝM SPONZORŮM A PŘÁTELŮM NADACE, KTEŘÍ V ROCE 2014 PŘISPĚLI NA ČINNOST NADACE. DÍKY VÁM NADACE AGEL POSKYTUJE VYSOKOU KVALITU SLUŽEB S POCITEM Z DOBŘE VYKONANÉ PRÁCE PRO VŠECHNY ZÚČASTNĚNÉ. ČÁSTKA DÁRCE ÚČEL Kč Moraviatel a. s. na podporu činnosti nadace Kč Přijatý dar na zajištění vzdělávacích, kulturních a sociálních potřeb Kristiána Horváta, pacienta dlouhodobě hospitalizovaného na dětském oddělení Středomoravské nemocniční a.s., odštěpný závod Nemocnice Prostějov Kč B. Braun Avitum s. r. o. na podporu činnosti nadace Kč Ing. Pavel Fojtík na podporu činnosti nadace 410 Kč DANCO s. z. o. na podporu činnosti nadace Kč OR-CZ spol. s r.o. na podporu činnosti nadace Kč Martek Medical a. s. na podporu činnosti nadace Kč VIKRA služby s. r. o. na podporu činnosti nadace Kč Česká sport-tenis s. r. o. na podporu činnosti nadace Kč MEDIPRINT s. r. o. na podporu činnosti nadace Kč FUJIFILM Europe GmbH, organizační složka na podporu činnosti nadace Kč Medsol s. r. o. na podporu činnosti nadace Kč SOVIS CZ, a. s. na podporu činnosti nadace Kč FB Trading, s. r. o. na podporu činnosti nadace Kč Přijatý dar golfový turnaj Kč Přijatý dar golfový turnaj na následnou podporu subjektů (podpora veřejně prospěšného účelu) v souladu se Statutem NADA- CE AGEL na následnou podporu subjektů (podpora veřejně prospěšného účelu) v souladu se Statutem NADA- CE AGEL Kč SHIMADZU Handels GmbH na podporu činnosti nadace Kč TK PLUS s. r. o. na podporu činnosti nadace Kč Kč Kč UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o. p. s. Různé fyzické osoby na Den s NADACÍ AGEL na podporu činnosti nadace na podporu činnosti nadace na následnou podporu subjektů (podpora veřejně prospěšného účelu) v souladu se Statutem NADA- CE AGEL 21

22 22

23 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM 07 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA A PŘÁTELŮM NADACE VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA Rozvaha v plném rozsahu ke dni Výkaz zisku a ztráty Příloha účetní závěrky za rok 2014 Pravidla pro omezení nákladů souvisejících se správou nadace 23

24 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM 07 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA A PŘÁTELŮM NADACE 24

25 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM 07 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA A PŘÁTELŮM NADACE 25

26 07 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA 26

27 07 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky NADACE AGEL IČ Mathonova 291/ Prostějov A K T I V A a Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období b 1 2 A. Dlouhodobý majetek celkem A.II.4. Samost. movité věci a soubory movitých věcí (022) A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem A.IV.7. Oprávky k samostatným movitým věcem (082) A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem B. Krátkodobý majetek celkem B.II.1. Odběratelé (311) B.II. Pohledávky celkem B.III.1. Pokladna (211) B.III.3. Bankovní účty (221) B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem AKTIVA CELKEM ř

28 07 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI P A S I V A c Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období d 3 4 A. Vlastní zdroje celkem A.I.1. Vlastní jmění (901) A.I.2. Fondy (911) A.I. Jmění celkem A.II.1. Účet výsledku hospodáření (+/-963) A.II.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) 92 X X A.II. Výsledek hodpodaření celkem B. Cizí zdroje celkem B.III.1. Dodavatelé (321) B.III..5. Zaměstnanci (331) Závazky ze sociálního zabezp.a zdr.pojištění (336) Ostatní přímé daně (342) B.III.22. Dohadné účty pasivní (389) B.III Krátkodobé závazky celkem PASIVA CELKEM ř

29 07 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k (v celých tis. Kč) NADACE AGEL IČ Mathonova 291/ Prostějov Číslo účtu Název ukazatele Číslo řádku A. NÁKLADY I. Spotřebované nákupy celkem Činnosti hlavní hospodářská celkem Spotřeba materiálu Prodané zboží II. Služby celkem Náklady na reprezentaci Ostatní služby III. Osobní náklady celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady V. Ostatní náklady celkem Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Náklady celkem B. VÝNOSY IV. Ostatní výnosy celkem Kursové zisky Jiné ostatní výnosy VI. Přijaté příspěvky celkem Přijaté příspěvky (dary) Výnosy celkem C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

30 07 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2014 Název: Sídlo: Právní forma: NADACE AGEL Mathonova 291/1, Prostějov nadace IČ:

31 07 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2014 Příloha účetní závěrky za rok 2014 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA NADACE ZMĚNY A DODATKY V NADAČNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NADACE SPRÁVNÍ RADA A DOZORČÍ RADA ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK POHLEDÁVKY ZÁVAZKY DAŇ Z PŘÍJMŮ VÝNOSY A NÁKLADY PŘIJATÉ A POSKYTNUTÉ DARY DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY VLASTNÍ ZDROJE TRŽBY A VÝNOSY PŘIJATÉ DARY POSKYTNUTÉ DARY OSTATNÍ SLUŽBY TRANSAKCE SE ZAKLADATELEM OSOBNÍ NÁKLADY ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ROZVAZE SOUDNÍ SPORY EKOLOGICKÉ ZÁVAZKY ÚDAJE O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY NADACE AGEL 2 31

32 07 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2014 Příloha k účetní závěrce za rok OBECNÉ ÚDAJE 1.1. Založení a charakteristika nadace Společnost NADACE AGEL byla založena dne a byla zapsána do nadačního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně dne Zakladatelem nadace je společnost AGEL a.s., se sídlem Mathonova 291/1, Prostějov. Společnost poskytuje tyto druhy obecně prospěšných služeb: všestrannou podporu humanitárních aktivit právnických a fyzických osob sledujících obecně prospěšné cíle, zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit zdravotního a sociálního charakteru a projektů a aktivit v oblasti vzdělávání ve zdravotnictví, podporu rozvoje zdravotní péče, podpora komplexního rozvoje diagnostických a léčebných metod zabývajících se problematikou zejména onkologických pacientů, přispívání na vybavení zdravotnických zařízení s cílem zlepšení podmínek a prostředí pro pacienty, shromažďování a účelné vynakládání finančních a dalších prostředků k podpoře výzkumných a osvětových programů zaměřených na prevenci, diagnostiku a léčení zejména onkologicky nemocných pacientů, podporu financování výzkumu a vzdělávání odborníků zejména v oblasti onkologie, kardiologie, cytologie, neurologie, ortopedie, rehabilitace, gastroenterologie včetně zahraničních stáží a studijních pobytů, pořádání národních seminářů a kongresů s vědeckým a populárně vědeckým zaměřením, podporu preventivní zdravotní péče, provádění a organizování edukační a osvětové činnosti zaměřené na zdraví, publikační a propagační činnost a spolupráce s odbornými nadacemi, další cíle dle rozhodnutí správní rady Změny a dodatky v nadačním rejstříku v uplynulém účetním období V uplynulém účetním období došlo ke snížení nadačního jmění o 300 tis. Kč. Tato změna byla zapsána dne Dne bylo z rejstříku vymazáno, že za nadaci je oprávněn jednat předseda správní rady a k písemnému právnímu úkonu jménem nadace je zapotřebí podpisu nejméně dvou členů správní rady z toho jeden podpis musí být podpis předsedy správní rady a zapsáno bylo, že za nadaci jednají vždy dva členové správní rady společně Organizační struktura nadace Nadace je řízena správní a dozorčí radou společnosti. NADACE AGEL 3 32

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL 2011 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady NADACE AGEL 2. Poslání, cíle NADACE AGEL 3. Identifikační údaje NADACE AGEL včetně složení statutárního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY NADACE AGEL ZA ROK 2013 01. Úvodní slovo výkonné ředitelky NADACE AGEL 06-07 02. Poslání, cíle

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Finanční zpráva České inovace, o.p.s.

Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Účetní závěrka (nekonsolidovaná) Rok končící 3. prosincem 23 Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 23, která byla zpracována v souladu s vyhláškou č.

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 k 31.12. 2014 Příloha k závěrce za rok 2014 Sestavené podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Obecné údaje Popis jednotky Obchodní

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2006

Příloha k účetní závěrce roku 2006 Příloha k účetní závěrce roku 2006 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2007 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUT NADACE AGEL. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Úvodní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUT NADACE AGEL. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Úvodní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUT NADACE AGEL Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Název nadace: NADACE AGEL Článek 1. Úvodní ustanovení 1.2. Sídlo nadace: Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ: 796 04 1.3. Identifikační číslo

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008 k 31.12. 2008 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

NUPHARO HOLDING A.S.

NUPHARO HOLDING A.S. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO HOLDING A.S. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Annual Report 2010 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s.

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2010 Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. 1. Název, sídlo a obecné údaje Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Moravská Ostrava, 28.

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2010 Název, sídlo a právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2004

NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2004 NADAČNÍ FOND J&T Výroční zpráva 2004 Obsah Výroční zpráva Nadačního fondu J&T Přehled přijatých darů v průběhu běžného období Přehled poskytnutých darů v průběhu běžného období Rozvaha (bilance) v plném

Více

Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT... 5

Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT... 5 Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE

Více