ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 9 INZERCE / INFORMACE. Zveme Vás do folklorního souboru. První český Národní cirkus Jo-Joo přiváží novou show

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 9 INZERCE / INFORMACE. Zveme Vás do folklorního souboru. První český Národní cirkus Jo-Joo přiváží novou show"

Transkript

1 INZERCE / INFORMACE Zveme Vás do folklorního souboru Dětský folklorní soubor ISKERKA (iskerka je valašsky sedmikráska), působící v Brně, Králově Poli, přijímá děti a mládež do souboru. Přijímáme zájemce o lidový tanec i naprosté začátečníky, bez konkurzu! Začínáme , potom vždy každé pondělí a úterý, dle věku dětí, nábor není časově omezen. Nácviky: pondělky Oddělení dětské: od 17 do 19 hodin, děti od 7 do 12 let úterky Oddělení mládeže: od 17 do 19 hodin, mládež od 12 do 18 let (lze až do 26 let). Místo nácviků: ZŠ, Košinova ul. 22, Brno Královo Pole, školní družina. Kontaktní adresa: Vangorová Vladimíra, Merhautova 177, Brno, tel.: , ŽEBĚTÍN ŽIJE ROČNÍK 20/2010 Z Á Ř Í ČÍSLO 9 První český Národní cirkus Jo-Joo přiváží novou show Po tříměsíčním hostování v Ocean Parku, v Hong Kongu (na přelomu roků 2009/2010) začal opět principál Jaromír Joo se svým téměř padesátičlenným týmem pracovníků a pětačtyřiceti zvířaty brázdit města Čech a Moravy. Do Brna se vrací po dvou letech, aby ukázal divákům nový program s tématikou nazvanou Sedm Statečných. Jedná se o ojedinělou smíšenou drezuru pum amerických, poníků, psů a koz provázenou lasovou show. Rovněž bude k vidění vzdušná akrobacie na šálách spolu s cvičenými papoušky Ara. Doslova unikátní na území ČR je pak představení mongolské akrobatky Haluny v disciplíně nazvané plastická akrobacie nebo také hadí žena. * Vydává: Statutární město Brno, Městská část Brno-Žebětín * adresa redakce: ÚMČ Brno-Žebětín, Křivánkovo nám. 35, Brno * * informace k inzerci * redakční rada: Mgr. Michaela Čornejová, Ph.D., Bc. Radka Pospíšilová, Ing. František Zacharník, šéfredaktorka: Ing. Ivana Faktorová * grafická úprava: Martin Kudláček * tisk: TISKDRUCK Velímský, Hostislavova 34 * distribuce: Distra, s.r.o., Kšírova 114b, náklad 1400 ks * foto: archiv, Ing. Kurt Barták, Hana Havlíčková, DiS., Mgr. Martin Jurtík, Václav Kříž, Ing. Jaromír Novák * redakční uzávěrka , vychází * o zveřejňování příspěvků a jejich krácení rozhoduje redakční rada * nevyžádané příspěvky se nevracejí * příspěvky prošly jazykovou korekturou * registrováno MK ČR E Důležité je, že v Brně bude cirkus prvně stát na zcela novém místě (hostování v lokalitě na Veveří již nebylo povoleno). Novým domovem se tak v Brně pro cirkus Joo stane nároží ulic Hněvkovského Sokolova (vedle AVG Arény) v městské části Brno-Jih. Pro čtenáře je připraven dárek ve formě poukazu v hodnotě 160 Kč na dětskou vstupenku v případě dospělého platícího doprovodu. Představení začínají v Brně ve všední dny v hodin, o víkendu od 10 a 15 hodin. Trvá 130 minut a je rozděleno 15minutovou přestávkou. I letos platí nabídka pro dětské domovy a stacionáře na vstup do cirkusu zdarma, je třeba se jen objednat na telefonu Co nás zajímá: Žebětín a žáby Patříte-li mezi důkladné čtenáře našeho občasníku, patrně Vám neunikne drobná zprávička v záříjovém Slovu starosty; v předposledním odstavci se jeho autor zmiňuje o tom, že je do budoucnosti plánováno vyčištění a odbahnění Žebětínského rybníka, aby se v něm dalo i koupat, přičemž se počítá s vytvořením jakési rekreační zóny v jeho okolí. To je jistě výborná zpráva pro milovníky koupání a věříme, že tento plán nebude mít negativní dopad na jeho četné obyvatele, na žáby, pro jejichž bezpečný pohyb v době rozmnožování byly u rybníka v 90. letech vybudovány betonové podchody. Právě žáby, zvláště ropuchy, jsou se Žebětínem nerozlučně spjaty, i když v posledních letech už obyvatelé nedalekých ulic nezažívají každoroční expanzi malinkých žabiček, které při své migraci nezřídka podnikaly nájezdy až do garáží a na zahrady. Přesto si řada lidí dodnes spojuje Žebětín právě s žabím putováním. Žáby se staly Žebětínu osudem a s trochou nadsázky lze říci, že to bylo už v době, kdy se Žebětín stal Žebětínem a kdy zdaleka ještě Žebětínský rybník neexistoval. Jazykovým původem, etymologií, totiž skutečně název Žebětína se žábami souvisí, jak si ostatně intuitivně, a zcela správně, řada lidí uvědomuje. Skutečně je toto spojení pravdivé, i když není tak přímočaré, jak se zdá, nelze tedy říct, že název Žebětín je ze žab. Pokračování na str. 4

2 [ OBSAH ] [ SLOVO STAROSTY ] 1,4 Co nás zajímá: Žebětín a žáby 3 Slovo starosty 3 Farmářské trhy konečně i v Bystrci 5 Ze života v obci 6 Na slovíčko s 7 Poprvé do školy poprvé do knihovny 7 Kurzy Vesny 8 Krteček, Václavské hody, Pozvánka do JK Eliot ŽIVOTNÍ STYL 8 ZOO v září, Automotodrom v září 9 Kam na kopanou SK Žebětín 9 Brněnské dny pro zdraví 10 Informace ke komunálním a senátním volbám 10 Chcete podnikat v zemích EU? 11 Získání důležitých dovedností pro hledání zaměstnání 11 A-Kluby ČR 12 Fejeton: Návrat do mládí 13 Světový den hospicové a paliativní péče 13 Společenské centrum Bystrc 14 Z dopisů čtenářů 14 Koutek úsměvů: O Sněhurce 15 Digitalizace 16 Zveme Vás do folklorního souboru 16 První český národní cirkus Jo-Joo novou show Vážení spoluobčané, doba prázdnin a dovolených se nezadržitelně překlopila do školního roku a našim dětem opět začínají studijní povinnosti. I naše městská část se připravovala na začátek školního roku. Budova základní školy na Křivánkově náměstí se rozrostla o jednu třídu a sborovna se přestěhovala do keramické dílny vedle kotelny. Jsou to provizorní prostory, ale jenom na dva roky. V budově mateřské školy došlo k posílení elektroinstalace ve školní kuchyni, protože i tato pojede dva roky na maximum, abychom mohli uvařit pro děti z mateřské i základní školy. Na poli pod mateřskou školou je již nachystaná trafostanice pro základní školu. V polovině července nabylo právní moci stavební povolení na základní školu a rada města Brna vypsala výběrové řízení na dodavatele stavby. Bude se stavět současně škola i tělocvična. Termín dokončení stavby je v zadávacích podmínkách stanoven na září roku Další dobrá zpráva přišla z odboru technických sítí. Žádost za město Brno na dobudování stokové sítě ve městě Brně, do níž patří i Žebětín se svými sedmi ulicemi, došla se všemi kladnými vyjádřeními již do Bruselu a čeká se potvrzení dotací. Po výkopových pracích na náměstí a v průchodu až na ulici Chrpovou, jež byly vyvolány budováním trafostanice pro školní budovu, bylo také zrekonstruováno veřejné osvětlení a opraven průchod a chodník před mateřskou školou, ale jen v té části, kde nebude zasažen výstavbou školní budovy. V červnu zastupitelstvo města Brna schválilo bezúplatný převod pozemků Žebětínského rybníka na agenturu ochrany a přírody. S vedením agentury je předjednáno, že dojde z jejich strany o získání finančních prostředků na rekonstrukci hráze a výpustního objektu a také na vyčistění a odbahnění plochy rybníka tak, aby se zde dalo v budoucnu i koupat a vznikla tak částečně klidová a rekreační plocha kolem této přírodní památky. Vážení přátelé, toto jsou nejaktuálnější informace, se kterými jsem se chtěl s Vámi podělit, přeji dětem úspěšný start do školního roku a Vám všem krásné dny nastávajícího podzimu. Váš starosta Vít Beran Web o výstavbě městského okruhu V souvislosti s výstavbou velkého městského okruhu dochází ve městě Brně ke změnám v dopravě a k mnoha dopravním omezením. Tímto Vás upozorňujeme na existenci webových stránek o velkém městském okruhu které provozuje investor stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR. Zde je možné získat informace nejen o změnách v dopravě, ale i o jednotlivých úsecích velkého městského okruhu Farmářské trhy konečně i v Bystrci! Moto: Dobré jídlo a dobré pití prodlužuje živobytí. Zveme Vás na bystrcké farmářské trhy u hotelu Santon. Nabízíme Vám možnost koupit si čerstvé domácí produkty, zeleninu a ovoce od regionálních farmářů a výrobců z okolí. Nakupovat můžete přímo od těch, kteří je pěstují a vyrábějí. Čerstvé sýry, tvaroh, mléko, maso, uzeniny, chléb, víno, květiny a další. Přij te nakupovat na podobný trh, na kterém kdysi sedláci a drobní řemeslníci z okolí nabízeli městu své výpěstky a výrobky. Potkávat se tam s přáteli, ochutnat kuchařem připravené speciality a spojit nákup s procházkou po brněnské přehradě. Přij te nakoupit i zdarma ochutnat a říci nám, zda o takový trh stojíte. Pořádá OREA Wellness Hotel Santon ve spolupráci s městskou částí Brno-Bystrc za podpory Regionální agrární komory JMK. Termíny konání trhů: , a vždy od 8 do 13 hodin. 2 S T R A N A S T R A N A 3

3 [ CO NÁS ZAJÍMÁ ] [ ZE ŽIVOTA V OBCI ] Žebětín a žáby Pokračování ze str. 1 Žebětín je poprvé zaznamenán jako Sebetin v latinské listině z roku 1235, a sice v podobě tzv. přídomku muže jménem Hostislav (po němž je ostatně pojmenována jedna ze žebětínských ulic). Přídomek vyjadřoval ve 13. století bu to původ osoby nebo vlastnictví majetku v této lokalitě. Samotný název Žebětín je utvořen přivlastňovací příponou -ín z osobního jména, které mělo ve staré češtině podobu Žabata a označovalo osobu mužského pohlaví, nikoliv ženského, jak se občas uvádí mylně na internetu. Tento způsob tvoření jmen osob mužského pohlaví byl ve staré češtině poměrně častý: jsou doložena osobní jména Bořuta, Blahota, Dobřata, Němota, Pechata, Pravota, Přědota, Radosta, Těšata a desítky dalších a řada z nich funguje dodnes v podobě příjmení (např. příjmení Radosta, Hrbata, Kubata, Machata a další). Z repertoáru rodných jmen tato původem česká, slovanská jména postupem doby vymizela a vytlačila je jména, která se do českých zemí dostala s křes anstvím jména hebrejského, latinského a řeckého původu tvoří většinu dnes užívaných rodných jmen, a to zejména v období baroka, které bylo jak známo přinejmenším z Jiráska spjato s masovou rekatolizací českých zemí. Bylo tehdy dokonce závazným doporučením pojmenovávat potomky podle světců nebo biblických postav. Ale zpět k žábám. Původ uvedeného osobního jména Žabata je skutečně u obecného jména žába, z něhož bylo utvořeno (příponou -ata). Rovněž tento typ tvoření osobních jmen byl dříve častý, o čemž svědčí např. staročeská jména Vlčata, Sviňata, Račata, Psota, Oslata, všechno jména utvořená z názvů zvířat. Taková jména v momentě svého vzniku pojmenovávala svého nositele podle některého nápadného znaku nebo výrazné vlastnosti, která byla přisuzována zvířatům a kterou se tento člověk zvířeti podobal. (Těžko říct, která vlastnost se stala motivem pojmenování našeho Žabaty, na to už neodpoví věda ani chytré knížky, ale lidská fantazie je bezbřehá, takže zcela jistě každý na nějakou možnost přijde.) Některá z těchto jmen se, stejně jako Žabata, stala i základem pro utvoření názvů obydlených sídel a užívají se dodnes, např. Vlčata Vlčatín (u Třebíče), z dříve uvedených např. Bořuta Bořitov (např. u Černé Hory), Radosta Radostín (několik Radostínů je na Vysočině), Těšata Těšetice (např. u Olomouce, u Znojma a další). A protože přípona -ín měla přivlastňovací význam, název vzniklý tímto způsobem pojmenovával majetek dotyčného člověka, takže Žebětín byl majetek Žabatův, podobně jako Radostín měl význam majetek Radosty. Je zřejmé, že žáby dostal Žebětín do vínku už v dávném středověku. Na svou proslulost žabími pochody si musel dlouho počkat, nebo rybník byl vybudován až v polovině 20. století a v r prohlášen přírodní památkou. mč Sportovní klub si v červnu připomněl 70. výročí svého založení. To byla příležitost pro setkání bývalých hráčů klubu i politiků (primátor Roman Onderka, starosta Vít Beran a předseda místního klubu ČSSD Radovan Maláč). Skauti tradičně trávili začátek července na táboře tentokrát ve Svratouchu. Rekonstrukce se po letech dočkal průchod v naší obci mezi Křivánkovým náměstím a Otevřenou ulicí. Ohlédnutí za ukončením školního roku 2009/2010 páťáci se loučili se školou v Žebětíně. Ve škole bylo o prázdninách rušno sborovna prošla stavebními úpravami, aby mohla od září sloužit jako třída. 4 S T R A N A S T R A N A 5

4 [ NA SLOVÍČKO S... ] [ ORGANIZACE ]... Alenou Putnovou, Svatbadekor.cz objednávky běžně do 12 dní, někdo Rozhovor s možná nejmladší žebětínskou podnikatelkou v docela specifickém oboru nemohu začít jinou otázkou. Máte osobní zkušenost se svatbou? Samozřejmě. Jsem vdaná, manžel pracuje ve stavebním průmyslu, máme dvě malé děti, holčičky. A i když často někomu jinému zařizuji jeho svatbu, ráda si vzpomenu i na tu vlastní. Bydlíte a žijete v Žebětíně? Narodila jsem se tu, bydleli tu už rodiče i prarodiče. Ostatně i můj muž je odtud. Chodila jsem tu na základní školu, pak jsem navštěvovala gymnázium na Jarošce a potom pedagogickou fakultu. Tam jsem studovala obory čeština a občanská výchova. Na ZŠ Novolíšeňská jsem po absolutoriu učila čtyři roky, než jsem odešla na mateřskou. Ušetřila jste mi hned několik otázek! Kdy jste začala uvažovat o současném podnikání? Právě na mateřské. Cítila jsem, že bych mohla zkusit i něco nového. Zařizovala jsem sestře svatbu a moc mě to bavilo. Skutečný začátek profesionální činnosti nebyl asi tak zábavný a lehký? Zábavný ano, ale lehký rozhodně ne. Naštěstí mi při rozjezdu pomáhala celá rodina včetně babiček a nesmím opomenout mé dobré kamarádky. A tahle široká pomoc trvá dosud. Významně mě podporuje a pomáhá mi stále můj manžel a rodiče. V roce 2007, kdy jste začínala, nebylo ještě současné sídlo podnikání na Kohoutovické? Naivně jsem si myslela, že vše zvládnu z domova. Objednávek ale začalo přibývat a zboží časem zaplnilo komoru, chodbu, garáž, ba i ložnici. V roce 2009 jsme konečně získali a upravili prostory po bývalém řeznictví, kde jsou větší skladovací možnosti a kde máme vzorkovou prodejnu. Abych mohl proniknout trochu do celé Vaší činnosti, zkuste mi, prosím, alespoň stručně popsat jednu svatbu... Zákazník si nás najde na internetu, prohlédne náš katalog a touto cestou, telefonicky nebo i při osobní návštěvě si objedná požadované zboží, doplňky, dekorace apod. Většinu získáváme od dodavatelů, něco vyrábíme samy (množné číslo a tvrdé y uvádím proto, že se již neobejdu bez spolupracovnic). Vše zkompletujeme a odešleme poštou k zákazníkovi. Třikrát týdně přijíždí pro balíčky auto České pošty. Nevěsty se rády a často vrací, cena zatím největší objednávky byla cca 16 tisíc. Co všechno může objednaný balíček obsahovat? Je toho strašně moc. Jen namátkou kytky, stuhy, vlasové ozdoby, svatební tiskoviny, ozdoby na auto, dárky pro hosty, party doplňky, dekorační textilie či ubrousky. Ale třeba i kouli na nohu ženichovi! Momentálně vedeme v evidenci přibližně 4 tisíce produktů. Kromě provozu e-shopu zajiš ujeme i mnohé další komplexní služby i s koordinací celé svatby. Máte hodně zákazníků? Ano. V průměru odesíláme až 250 balíčků měsíčně, největší nápor je od dubna do června. Kromě klasických svateb jsme zajiš ovali dekorace i na zlaté svatby, oslavy narozenin, dokonce i pohřeb. Zákazníci jsou z celé republiky i ze Slovenska. Chceme rychle vyhovět všem, v sezóně vyřizujeme si klidně objednává ale i rok dopředu. Máte ještě čas na nějaké osobní zážitky, koníčky? Když zůstane mezi dětmi a prací nějaký čas, zajdu si na zumbu či danceaerobik, mám ráda divadlo i kino, případně opět něco nového tvořím a vymýšlím další dekorace. Poprvé do školy Poprvé do knihovny Kurzy Vesny Angličtina hravě Pro děti od 2 do 5 let (s doprovodem některého z rodičů či prarodičů) je určen kroužek seznámení se s angličtinou hravou metodou, který otevírá v novém školním roce ŽVS Vesna, o. s. Přihlášky a informace: na tel.: nebo seznam.cz, nebo na tel.: nebo Zbývá, bohužel, už místo jen na poslední otázku. Jaké máte další plány? Jsou to jen úvahy a míří do daleké budoucnosti. Chtěli bychom rozšířit prostory a nabídnout zákazníkům více služeb pod jednou střechou. Přeji Vám hodně zdaru při současném i budoucím podnikání a děkuji za rozhovor. F. Zacharník Vážení rodiče, jde vaše dítě poprvé do školy? Vezměte ho také Poprvé do knihovny. S novým školním rokem se v Knihovně Jiřího Mahena v Brně (KJM) rozběhne 8. ročník projektu Poprvé do školy Poprvé do knihovny, jež si klade za cíl podporovat dětské čtenářství. V době od 1. září do 10. října se mohou prvňáčci bezplatně registrovat na kterémkoli provozu KJM a celý rok si tak zdarma půjčovat knížky. Ve čtvrtek 7. října 2010 pak budou pasováni na rytíře knihovny. Po dobu volných registrací je pro děti připravena výtvarná soutěž Co ukrývá makovice? Soutěž bude vyhlášena 9. září 2010 v ústřední knihovně na Kobližné 4 ( hodin) a splněný soutěžní úkol nakreslit, jak bydlí Makový mužíček v makovičce mohou děti odevzdávat do 17. října Veškeré další podrobnosti se dozvíte v knihovně nebo na Projekt vrcholí na konci prvního školního roku dětí, kdy samy představí, co se jim povedlo během tohoto roku přečíst, a získají pomyslný klíč od knihovny. Těšíme se na Vás i Vaše prvňáčky! Doprovodný program v ústřední knihovně (Kobližná 4): František Nepil výstava představí dílo a osobnost známého spisovatele a vypravěče Jak namalovat knížku? Beseda se známým ilustrátorem o tom, jak vzniká knížka (16.30 hodin) Zlatá stuha. Dobrodružství v obrázcích na každém kroku, na každé stránce. Zábavné odpoledne představí dětem i rodičům knížky oceněné ve stejnojmenné soutěži (13 18 hodin). Akreditované kvalifikační kurzy od Péče o děti od nejmenšího věku do 15 let, od Péče o seniory a handicapované. V návaznosti na kurzy se budou konat jednodenní nebo polodenní semináře a přednášky, zaměřené na prohloubení znalostí předmětů. Informace na tel.: , 6 S T R A N A S T R A N A 7

5 [ KULTURA ZÁBAVA SPORT SPOLEČNOST ] Krteček Hola, hola, krtek volá znovu všechny maminky a děti do Klubu maminek Krteček. Přij te v pátek v 9.15 hodin do tělocvičny Katolického domu (přezůvky s sebou). Program na září bude upřesněn na vývěskách a webových stránkách Žebětínského hlasatele. Nezapomeňte také na Krtkolympiádu v sobotu v hodin na hřišti SK Žebětín (v případě deště odpadá). Václavské hody Stárci, stárky a krojované děti Vás zvou na Václavské hody. Průvod vyjde v sobotu ve hodin z Křivánkova náměstí a půjde dále ulicemi: Ríšova, Májová, Buková, Ostrovačická, Klobouček, Otevřená, Drdy, Hostislavova, Kohoutovická a zpět na Křivánkovo náměstí. Tam děti zatančí pod májí Moravskou besedu. Ve 20 hodin začne v sále Katolického domu Hodová zábava. K tanci a poslechu bude po celý den a večer hrát Br ovská šestka. Předprodej vstupenek na zábavu bude v pondělí od do hodin v přísálí Katolického domu. Všechny srdečně zvou Krojovaní Pozvánka do JK Eliot Speciální výstava psů Bengle Clubu ČR, o. s., která se uskuteční od 9.30 hodin Zkoušky základního výcviku koní a jezdců od 10 hodin Závody Prostatic cup (tzv. burčákové závody) od 11 hodin Brněnská ZOO v září Setkání adoptivních rodičů a sponzorů pro školy Pozvánka pro všechny adoptivní rodiče a sponzory ZOO ze škol k její prohlídce spojená s kulturním programem a soutěžemi. Kontakt: Ing. Mgr. Lenka Bochníčková, tel.: Autodrom v září září 2010 Podzimní cena Masarykova okruhu ŽIVOTNÍ STYL Kam na kopanou SK Žebětín Mladší přípravka SK Žebětín Líšeň Starý Lískovec SK Žebětín SK Žebětín Kohoutovice B Zbrojovka B SK Žebětín SK Žebětín Soběšice Dorost SK Žebětín MCV Soběšice SK Žebětín SK Žebětín Lelekovice SK Žebětín Jundrov SK Žebětín Soběšice Chrlice B SK Žebětín Muži A SK Žebětín Šatov SK Žebětín Zastávka Jaroslavice SK Žebětín SK Žebětín Újezd Moravská Slavia SK Žebětín Muži B SK Žebětín B Královo Pole SK Žebětín B Bílovice Jundrov SK Žebětín B SK Žebětín B Tuřany B Starý Lískovec B SK Žebětín B ČAFC B SK Žebětín B Brněnské dny pro zdraví 2010 Na podzim se uskuteční již 16. ročník tradiční oblíbené akce, která se uskuteční v rámci projektu Brno-Zdravé město. Brněnské dny pro zdraví 2010 se uskuteční ve dnech 24. září až 3. října Během deseti dnů je na mnoha místech po celém městě připraveno pro veřejnost všech věkových kategorií více než sedmdesát rozmanitých akcí, zaměřených na sportovní a pohybové aktivity pro děti, dospělé i seniory, soutěže, hry a závody pro děti, relaxační metody, zdravou výživu, prevenci civilizačních chorob, poradenství v oblasti zdraví a mnoho dalších. Podrobný program kampaně naleznete na: 8 S T R A N A S T R A N A 9

6 [ INFORMACE ÚŘADU ] [ ŠKOLSTVÍ ] Informace ke komunálním a senátním volbám Ve dnech 15. října a 16. října 2010 se v naší městské části uskuteční volby do Zastupitelstva města Brna, Zastupitelstva městské části Brno-Žebětín a do Senátu Parlamentu ČR. Volit bude možné v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin ve volebních místnostech, umístěných ve třídách základní školy na Křivánkově nám. 11. Voliči volí ve třech okrscích podle ulic: v okrsku č. 348 voliči trvale hlášení k pobytu v ulicích Akátová, Buková, Helenčina, Klobouček, Křivánkovo nám., Májová, Pramenná, Prokopův kopec, Revírníkova, Ríšova, Srnčí, U hájovny a Výpadní; v okrsku č. 349 voliči trvale hlášení k pobytu v ulicích Bešůvka, Drdy, Chrpová, Jalovcová, Jehličnatá, Keřová, Otevřená a Za Kněžským hájkem; v okrsku č. 350 voliči trvale hlášení k pobytu v ulicích Bartolomějská, Dlážděná, Fojtíkova, Hostislavova, Kohoutovická, Koreisova, Lavičky, Na Padělkách, Ostrovačická, Pilařova, Pod Borovníkem, Pod kopcem, Vrbová a trvale obydlené chaty. Jednotné kontaktní místo (JKM) Vám poskytne informace k podnikání v EU, EHP a Švýcarsku na základě českého živnostenského oprávnění v rámci volného pohybu služeb podnikání v EU, EHP a Švýcarsku na základě oprávnění vyřízeného v těchto státech vysílání zaměstnanců do zemí EU, EHP a Švýcarska podnikání mimo režim živnostenského zákona v ČR např. založení agentury práce, nestátního zdravotnického zařízení apod. Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději dva dny přede dnem voleb do domovních schránek, případně ve volební místnosti. Pro případné druhé kolo senátních voleb (22. října a 23. října) nebudou hlasovací lístky doručovány voličům. Pro volby do Senátu Parlamentu ČR je možné požádat ÚMČ Brno-Žebětín o vydání voličského průkazu. Občan s trvalým bydlištěm v Brně-Žebětíně může volit pouze ve volebním obvodu 55 (Brno-venkov). Pro volby do Zastupitelstva městské části Brno-Žebětín byly zaregistrovány celkem čtyři politické strany dvě zastoupené v současném zastupitelstvu a dvě, které před čtyřmi lety kandidátku nepodaly. Všechny strany nominovaly shodně na kandidátku tři ženy a osm mužů. Většina kandidátů nepatří ke starousedlíkům. Ze současného zastupitelstva nekandiduje pouze jeden dosavadní člen zastupitelstva. Bližší informace k volbám jsou zveřejněny na webových stránkách: Chcete podnikat v zemích EU a nevíte, kde začít? Kontakt: Magistrát města Brna Živnostenský úřad města Brna Malinovského nám. 3, Brno tel.: (Mgr. Z. Softičová) (Mgr. R. Stýblová) Pracovní doba: po, st hod. út hod. čt hod. pá hod. Dotaz lze zadat i prostřednictvím elektronického formuláře na Získání důležitých dovedností pro hledání zaměstnání Občanské sdružení AGAPO pořádá v termínu od do pro lidi se zdravotním a sociálním znevýhodněním bezplatný JOB klub. Jde o motivačně-vzdělávací kurz, který se snaží zájemce naučit základní dovednosti potřebné k nalezení práce. Např. jak hledat pracovní nabídky, jak odpovídat na inzeráty, jak napsat průvodní dopis, životopis, jak komunikovat se zaměstnavateli a mnohé další. Součástí kurzů je i právní minimum související se zaměstnáváním. Job klub se skládá ze šesti lekcí, které se konají v úterý a ve čtvrtek po dobu 3 týdnů, vždy od 9 do 14 hodin. Za celý cyklus se probere vše potřebné tak, aby se účastníkům dařilo snáze uplatnit na otevřeném trhu práce. Skupina účastníků je tvořena osmi až deseti lidmi. A Kluby ČR, o. p. s. Informace o JOB klubu můžete získat přímo v občanském sdružení AGAPO (Cejl 68, dům se žlutou fasádou, zastávka tramvaje Tkalcovská) nebo na telefonních číslech , Vítaní jsou všichni, stačí jen chtít učit se a poznávat. Kontakt: Petr Mareš, AGAPO, o. s., Cejl 68/33, Brno tel.: , A Kluby ČR, o. p. s., je obecně prospěšná společnost usilující o prevenci, zmírňování následků a léčbu škodlivého užívání či závislosti na alkoholu, jiných návykových látkách a hazardním hráčství. Pomáháme lidem řešit problém jejich závislosti, včetně podpory a poradenství jejich rodinám a blízkým. Zaměřujeme se též na poskytování služeb lidem znevýhodněným na trhu práce. Na podzim proběhne hned několik akcí: 29. září chystáme Den otevřených dveří v Centru podpory zaměstnanosti na Křenové 62a. Lidé, kteří sem přicházejí, zde nacházejí podporu a pomoc v oblastech pracovního trhu, mohou využít počítačovou učebnu, PC kurzy, Job Club či některé z tréninkových míst od různých zaměstnavatelů. V rámci Dne otevřených dveří, který bude trvat od 10 do 16 hodin, jsme přichystali přednášku na téma závislostí dětí na počítači a počítačových hrách. Přednáška a následná debata začíná v 10 hodin. 1. října mohou lidé procházející centrem města navštívit náš informativní stánek na náměstí Svobody. Dozví se zde vše o závislostech na alkoholu a hazardních hrách, mohou si vyzkoušet alkotest nebo psychowalkman. Stánek bude otevřený od 13 do 18 hodin. Obě události probíhají v rámci rozsáhlé akce Brněnských dnů pro zdraví, které pořádá Magistrát města Brna. A Kluby ČR, o. p. s. Rokycanova 48, Brno tel.: , 10 S T R A N A S T R A N A 11

7 [ FEJETON ] [ OSTATNÍ ] Návraty do mládí V měsíci červnu, ale i v září se obvykle konají sjezdy bývalých spolužáků, abiturientské večírky. Scházívají se tu po letech ti, kteří spolu absolvovali třeba gymnázium nebo jinou střední školu, někdy dokonce i spolužáci ze základky. Také někdy ti, kteří spolu odpromovali na vysoké. Já se vídávám jen se spolužáky z gymnázia. Po bujarém maturitním večírku, oslavě zdolání zkoušky dospělosti, která se samozřejmě protáhla až do kuropění, jsme si v poděbradském parku na lavičkách, mírně ovíněni, svatosvatě slibovali, že na sebe nikdy nezapomeneme. Že se budeme scházet pravidelně a často. Loučili jsme se dojemně, byli jsme skutečně dobrá parta. Třídní kráska, do které nás bylo několik beznadějně a platonicky zamilováno, nám dokonce dovolila polibek na tvář, i když už chodila s jedním vysokoškolákem. Vídali jsme se ještě o dlouhých pro některé posledních prázdninách, a pak jsme se rozprchli do světa. Na vysoké školy, do praxe a někteří časem i do jiných světadílů, třeba do Ameriky nebo až do Austrálie. Od naší maturity uběhlo dnes více než padesát let, a tak si už nepamatuji, zda jsme se sešli hned za rok, nebo až po pěti letech. Nicméně jsme se celý život setkávali poměrně pravidelně. Byla to zásluha spolužačky, která se časem stala ředitelkou našeho bývalého gymplu a schraňovala adresy, na kterých nás svolávala. První sjezdy na bujarosti neubíraly, zase se vzpomínalo až do rána, návštěva stejných laviček v parku nechyběla. Z některých spolužaček už byly první vdané paní, máme i jedno třídní manželství, jinak kluci ještě odolávali. Časem se z večírků stávaly podvečírky a v poslední době odpoledníčky. Měnila se i náplň rozhovorů. Probírali jsme naše profese, politiku, začaly kolovat první fotky potomků. A začali jsme evidovat i první ztráty. Navždy už byla omluvena spolužačka, která se stala obětí autonehody, s dalšími roky trvalých omluvenek přibývá. Absence vzrůstaly i z jiných důvodů. Emigranti přijet nemohli, zato v dobách volnějších si to vynahrazují a klidně přiletí i z druhých konců světa, z USA, z Kanady. To výborný spolužák, který žije někde v Pardubicích, se už nikdy neukázal, i když je pravidelně zván. Inu, lidé jsou různí. Pravidelně se stále ještě dostavují i naši bývalí pedagogové. Tedy spíše pedagožky. Na padesátileté výročí maturity dojely na bicyklech! dvě profesorky, pravda, jen o něco málo starší než my. A prý takových sjezdů absolvují pravidelně každý rok desítky! Což nám dává naději, že i my jich pár stihneme, i když je účast menší a menší. Probírají se, spíše při nealkoholických nápojích, nemoci, kolují fotky vnoučat, vzpomíná se na ty, kteří nás mezitím opustili. Ale je nás ještě pořád dost. A doufám, že ještě dlouho nedojde k situaci známého smutného vtipu, kdy se ptali téměř stoletého dědy ve vlaku, kam jede, a on odpověděl, že na abiturientský sjezd. A kolik se vás ještě sejde? zazněla otázka spolucestujících. Už tři roky tam jezdím sám, odpověděl děda. Ne, smutně končit nehodlám. Mám abiturientské sjezdy rád a těším se na další. V mládí jsem čítal s oblibou Šrámka, a tak můžu jeho jazykem říci, že jsou to krásné návraty do mládí, by na chvíli, že vždycky ještě ucítíme závan stříbrného větru, že jsme přes všechny nemoci a herdy od života na okamžik zase holky a kluci z III.B. A to je přece prima, ne? F. Zacharník Světový den hospicové a paliativní péče 9. října 2010 Světová veřejnost si připomíná, že každý člověk má právo na důstojnou péči v době své nemoci, na začátku i na konci života. Občanské sdružení Gabriela o. s. Vás zve na tyto akce v rámci Světového dne hospicové a paliativní péče: Přednáška MUDr. Violy Svobodové, zakladatelky Hospice sv. Alžběty v Brně a prof. MUDr. Marty Munzarové, CSc., profesorky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně na téma Důstojnost člověka a lidská práva v 17 hodin v přednáškovém sále Biskupství brněnského na Petrově 2. Vstup je volný. Veřejné promítání filmu Skafandr a motýl. Drama Francie/USA, 2007, režie: Julian Schnabel, v hlavní roli Mathieu Amalric ve 21 hod. v kině Art v Brně na Cihlářské ulici 19. Vstupné je dobrovolné. Dále zveme všechny, kteří by se chtěli seznámit s činností našeho sdružení, k prohlídce Hospice sv. Alžběty. Vaše návštěva je možná v pracovní dny odpoledne po předchozí telefonické domluvě na tel.: Občanské sdružení Gabriela o. s. nabízí občanům Brna a okolí tyto služby: Lůžkový Hospic sv. Alžběty s 20 lůžky nabízí komplexní péči nemocným, kteří trpí pokročilým nevyléčitelným onemocněním. Myšlenka hospicové péče vychází z úcty k člověku jako jedinečné Společenské centrum Bystrc 1.9. Čaj o půl páté, od hodin. Taneční podvečer s kapelou L. Kozderky TO JSME MY s uměleckým vedoucím O. Bláhou, uvádějí a zpívají Jiří Helán, Karel Zelníček a Květa Navrátilová. a neopakovatelné bytosti a z respektu k jeho potřebám. Hospic nemocnému garantuje, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, že v posledních chvílích nezůstane sám, že bude respektována jeho lidská důstojnost. Domácí hospic Tabita poskytuje specializovanou paliativní péči v domácím prostředí formou návštěv zdravotních sester, lékaře-specialisty, pečovatelky v rámci terénní odlehčovací služby, případně dalších odborníků. Hospicová poradna je sociální služba, která poskytuje poradenství uživatelům pečujícím o blízké trpící nevyléčitelným onemocněním i samotným nemocným a následně i poradenství pozůstalým. Součástí hospicové poradny je půjčovna pomůcek, kde je možné zapůjčit si zdravotnické a kompenzační pomůcky, které umožní pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí i v období posledních dnů života. JUDr. Jitka Smejkalová, předsedkyně Rady Gabriela o. s., Kamenná 36, Brno. Více informací získáte na nebo tel.: Šachový turnaj o Pohár bystrcké radnice od 9.00 hodin Bystrcký scuk, hod. Zábavné odpoledne a podvečer. Akce se koná na volném prostranství před ekumenickým centrem ARCHA. 12 S T R A N A S T R A N A 13

8 [ OSTATNÍ ] Kdy to skončí? Až vám zabije dítě. Otevřený dopis přátelům ze Žebětína. Je 9. srpna, pondělní odpoledne, a po ulici Výpadní v Žebětíně se rychlostí asi 100 km za hodinu prohnal na své červenobílé krossové motorce pan Lukáš Kozel, Ríšova 85. Nic nového? Pro nás taky ne. Dělá to totiž odjakživa, a nejen on, ale i pár dalších známých firem, po celém Žebětíně. Proč o tom tedy píšu? Protože mi málem zabil mého dvouletého syna. Ten čekal s tatínkem u cesty, až přijde dědeček z práce. Vteřina, frnk, a byla bych bez dítěte. A před vlastníma očima. Pan Kozel dobře viděl dítě a dospělou osobu na cestě, ale nezpomalil, naopak zrychlil, a když na něj manžel volal, zbaběle ujel. Myšlenka, že jen náhodě vděčím za to, že můj syn je naživu, je mrazivá. Dostal sice pár ran kameny, které se odrazily od kol motorky, ale je tady. Co byste na mém místě dělali vy? Asi to co já, vytočili 158 a ohlásili, co se stalo. Policie byla ochotná, přijela, vyslechla čtyři očité svědky, zapsala si jméno a adresu dotyčného a pokrčila rameny. Zdravý rozum říká, že tento mladík by měl přece přijít o řidičák a motorku. Jel bez helmy, rychlostí o mnoho překračující tu povolenou a málem zabil člověka. Zdravý rozum? Pousmáli se smutně policisté. Ten naši zákonodárci pravděpodobně nemají. Dokud někoho nezabije, nemohou ani mně, ani občanům Žebětína nijak pomoci. Dokud někoho nezabije? Hmmm... ale kdo to bude? Bude to někdo, koho znáte? Nebo vy? Nebo vaše dítě? Ruská ruleta se točí dál... Lada Strmisková Koutek úsměvů: O Sněhurce pro dospělé Když útlocitný lovčí nezabil přes rozkaz zlé královny Sněhurku a nechal ji v lese, došla lepá dívčina až k malé chaloupce, kde bylo všechno sedmkrát: sedm židliček, sedm talířků, v koupelně sedm ručníčků a v ložnici sedm postýlek. Zřejmě tu bydlí nějací liliputáni, pomyslela si. Měla hlad, tak si něco našla v ledničce, dala na jeden z talířků a povečeřela. Pak šla do koupelny, hygienické potřeby si do lesa vzala pochopitelně sebou, ale utřela se do jednoho z ručníčků. Protože se jí chtělo spát, hupla do jedné z postýlek a za chvíli už chrupala. Když se obyvatelé domečku, skutečně trpaslíci, zaměstnanci Lesní správy, vrátili z odpolední šichty domů, zavolal jeden: Hrome, někdo mi jedl z mého talířku! V koupelně zase Prófa vykřikl: Sakra, někdo se utíral mým ručníkem! Pak šli všichni ke svým postýlkám, které byly oddělené zástěnami, protože někteří hrozně chrápali. Šmudla se podíval na své lože a začal: Kruci, kluci, někdo..., ale rychle zmlkl, když se koukl důkladněji. Pak oznámil kategoricky: Dneska nekecat, zhasnout a spát! Po devíti měsících se Sněhurce, která už dávno žila s krásným princem v jeho zámku, narodila holčička. Byla hezoučká, jen hrozně malá a věčně ušmudlaná, ale princ nepochyboval, že je jeho. Ostatně testy DNA na určení otcovství se tenkrát ještě nedělaly. Což bylo dobře, protože pohádky přece nekončívají rozvodem S T R A N A

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

9:30 12:00 HapAteliér výtvarná dílna 13:00 15:30 HapAteliér výtvarná dílna NEBUDE!! 9:30 12:00 HapAteliér malá klubovna

9:30 12:00 HapAteliér výtvarná dílna 13:00 15:30 HapAteliér výtvarná dílna NEBUDE!! 9:30 12:00 HapAteliér malá klubovna 41. týden Po 5.10. Út 6.10. St 7.10. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: říjen listopad 2009 12:30 15:00 Fytoterapie návštěva botanické zahrady. Pouze pro pravidelné klienty. 14:30 17:30

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Zápis z 20. jednání Zastupitelstva MČ Brno Žebětín, konaného dne 20. srpna 2008

Zápis z 20. jednání Zastupitelstva MČ Brno Žebětín, konaného dne 20. srpna 2008 Zápis z 20. jednání Zastupitelstva MČ Brno Žebětín, konaného dne 20. srpna 2008 Zahájení jednání: 18:00 h Ukončení jednání: 19:30 h Přítomni: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Václav Kříž, Doc.

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

PROGRAM LISTOPAD 2009

PROGRAM LISTOPAD 2009 Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, psací

Více

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: květen červen 2008

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: květen červen 2008 TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: květen červen 2008 19. týden Po 5.5. Út 6.5. St 7.5. Čt 8.5. 20. týden Po 12.5. Út 13.5. St 14.5. Čt 15.5. 13:00 15:00 Aromaterapie státní svátek 6:00

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012)

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod

Více

VESNOVINY 5/2015 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 31. 10. 2015 -----------------------------------------------

VESNOVINY 5/2015 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 31. 10. 2015 ----------------------------------------------- VESNOVINY 5/2015 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 31. 10. 2015 ----------------------------------------------- Milí příznivci Vesny, čas neúprosně běží jako voda. Ani jsme se

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. TyfloCentrum Brno, o. p. s. poskytovatel služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji Chaloupkova 3, 612 00 Brno, www.centrumpronevidome.cz, tel. 515 919 770, vedeni@tyflocentrumbrno.cz 6. týden

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: březen/duben 2010 9. týden

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: březen/duben 2010 9. týden TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: březen/duben 2010 9. týden Po 1.3. 9:30 12:00 HapAteliér - Poděbradova 58 Út 2.3. 9:30 12:00 HapAteliér - Poděbradova 58 13:00 15:00 Fytoterapie 8:40

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí ZŠ Laštůvkova Mapa Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory Byty pro seniory 12 let Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí Rozšíření Hluk ze silnice

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Ordinace praktického lékaře pro dospělé MUDr. Masoud Faal

Ordinace praktického lékaře pro dospělé MUDr. Masoud Faal Ordinace praktického lékaře pro dospělé MUDr. Masoud Faal Informace pro klienty mladší 26 let s platným zdravotním průkazem k poskytnutí preventivní péče v České republice Motivujeme mladé k prevenci a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

6. ročník Setkání bez hranic 2012, plaveckou show pro děti z dětských domovů, handicapované i zdravé děti a dospělé

6. ročník Setkání bez hranic 2012, plaveckou show pro děti z dětských domovů, handicapované i zdravé děti a dospělé Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 6. ročník Setkání bez hranic 2012, plaveckou show pro děti z dětských domovů, handicapované i

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 Nejenom lavičky Václava Havla nacházejí svá místa po světě Hradec Králové se může pyšnit navíc i čerstvě otevřenou Galerií Václava Havla. Každý, kdo si

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

SENIORSKÁ AKADEMIE. GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek NABÍDKA STUDIA

SENIORSKÁ AKADEMIE. GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek NABÍDKA STUDIA GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek SENIORSKÁ AKADEMIE NABÍDKA STUDIA 1 Obsah 1. Představení GOODWILL vyšší odborné školy, s. r. o.... 3 2. Seniorská akademie... 3 3. Organizace

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

Program na březen 2014

Program na březen 2014 Číslo stránky 1 Program na březen 2014 ZÁJMOVÉ AKTIVITY Název aktivity Termíny aktivity Doba konání Lektor (asistent) Cena aktivity Poznámky / Přihlášky Aspergea: setkání sebeobhájců 6. 3. 2014 čtvrtek

Více

Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno.

Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Kdo jsme Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Náplní naší služby je pomáhat nezaměstnaným při řešení jejich obtížné životní

Více

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: únor - březen 2008

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: únor - březen 2008 TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: únor - březen 2008 Pá 1.2. 6. týden Po 4.2. Út 5.2. St 6.2. Čt 7.2. 7. týden Po 11.2. Út 12.2. St 13.2. Čt 14.2. 10:00 13:00 Kurz seberozvoje úvodní lekce

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

Plán akcí na rok 2014

Plán akcí na rok 2014 Plán akcí na rok 2014 6. 1. od 19,00-22,00 hod. 13. 1. od 19,00 hod. 20. 1. od 19,00-22,00 hod. 29. 1. od 16,30 hod. 3. 2. od 19,00-22,00 hod. 10. 2. od 19,00 hod. 17. 2. od 19,00-22,00 hod. 24. 2. od

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Objednávky na tel. 734 243 469 Ceny individuálně

Objednávky na tel. 734 243 469 Ceny individuálně říjen 2015 01 17.00 Slavnostní otevření KC Archa 1. týden 02 15.00-16.00 Vaše Archa - Veřejná diskuze o programu v KC Archa, představení programu a plánů do konce roku 16.00 20.00 Čaj o páté k poslechu

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. TyfloCentrum Brno, o. p. s. poskytovatel služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji Chaloupkova 3, 612 00 Brno, www.centrumpronevidome.cz, tel. 515 919 770, vedeni@tyflocentrumbrno.cz 18. týden

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

Životický portál. Od 18. května do 24. května 2015

Životický portál. Od 18. května do 24. května 2015 Životický portál Od 18. května do 24. května 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno NEVLUDOVÁ Ludmila HIKEL Alois ČERNOCHOVÁ Jarmila ČERNOCH Roman Číslo popisné 135 130 64 195 Věk 93 82

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Zápis č. 18/Z6 z 18. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. května 2012

Zápis č. 18/Z6 z 18. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. května 2012 Zápis č. 18/Z6 z 18. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. května 2012 Přítomni: Omluven: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 10 zastupitelů dle prezenční listiny p. Smejkal p. Ing. Zdeněk

Více

Zpravodaj 4. velikonoční výstavka. Městyse Knínice u Boskovic 2008

Zpravodaj 4. velikonoční výstavka. Městyse Knínice u Boskovic 2008 Zpravodaj 4 Městyse Knínice u Boskovic 2008 velikonoční výstavka V neděli 23. března 2008 mohli naši spoluobčané shlédnout velikonoční výstavku, na které se podílelo 12 vystavovatelů. K vidění byly perníkové

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Rádcovský kurz! www.horskaboure.net

Rádcovský kurz! www.horskaboure.net Oblast Horská bouře Suvorovova 478, 741 01, Nový Jičín Tel.: +420 603 52 10 73, E-mail: milanl@centrum.cz http:///, http://skoleni.horskaboure.net/ Rádcovský kurz! Milá kamarádko, milí kamaráde, Zahájení

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST37 Číslo materiálu 37

Více

Týden čtení bez strašení - besedy pro 1. - 3. třídy ZŠ Kouzelný klobouk - soutěž Kniha kouzel, zaříkávadel a lektvarů - soutěž

Týden čtení bez strašení - besedy pro 1. - 3. třídy ZŠ Kouzelný klobouk - soutěž Kniha kouzel, zaříkávadel a lektvarů - soutěž Týden čtení bez strašení - besedy pro 1. - 3. třídy ZŠ Kouzelný klobouk - soutěž Kniha kouzel, zaříkávadel a lektvarů - soutěž Čarodějný kvíz - soutěž Bezpečný internet pro děti - beseda pro 4. třídy ZŠ

Více

Vyhlašovatelem soutěže je Občanské sdružení Dívka v Jičíně v Čechách, které je zároveň od roku 2006 organizátorem celostátního finále této soutěže.

Vyhlašovatelem soutěže je Občanské sdružení Dívka v Jičíně v Čechách, které je zároveň od roku 2006 organizátorem celostátního finále této soutěže. patronka soutěže Lilian Sarah Fischerová druhá Česká vícemiss 2007 DDM Kamarád Třemošná a Plzeňská krajská rada dětí a mládeže vyhlašuje 16. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod záštitou KÚ PK a MŠMT ČR

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jaké to ASI bude?? No, hlavně to bude 28., nikoliv 27. Sobotní bojová porada před vypuknutím příprav Víkend pro dobrovolníky Víkend pro dobrovolníky nejdůležitější je

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org 1 - SEZNÁMENÍ, PŘEDSTAVOVÁNÍ - rodič se umí představit - rodič umí představit své dítě - rodič umí hláskovat své jméno

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin ZVEME VÁS NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin Více informací na www.1zsrako.cz a v brožuře Informace

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

AGILITY VÍKEND A AKTIVNÍ DOVOLENÁ S VAŠÍM PEJSKEM LVT PASOHLÁVKY 2010 1.TURNUS 3.-10.7.2010 / 2.TURNUS 10. - 17.7.2010

AGILITY VÍKEND A AKTIVNÍ DOVOLENÁ S VAŠÍM PEJSKEM LVT PASOHLÁVKY 2010 1.TURNUS 3.-10.7.2010 / 2.TURNUS 10. - 17.7.2010 AGILITY VÍKEND A AKTIVNÍ DOVOLENÁ S VAŠÍM PEJSKEM LVT PASOHLÁVKY 2010 1.TURNUS 3.-10.7.2010 / 2.TURNUS 10. - 17.7.2010 Agility parkur přímo v areálu, výcvik dvakrát denně, možnost polopenze. V areálu je

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL PRO DĚTI OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM:

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL PRO DĚTI OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM: ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL PRO DĚTI OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM: PROGRAM JABLÍČKO LOĽI PHABAJORI * * romsky červené jablíčko 1 1. Program Jablíčko Program je určen pro děti především ze sociálně vyloučených

Více

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016 XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE TERMÍN 10. 20. července 2016 MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE Blízká lokalita tábora je velkou výhodou snížení nákladů na dopravu dítěte UBYTOVÁNÍ celkem max. 100 dětí ve

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

Životický portál. Od 11. května do 17. května 2015

Životický portál. Od 11. května do 17. května 2015 Životický portál Od 11. května do 17. května 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno NEVLUDOVÁ Ludmila HIKEL Alois ČERNOCHOVÁ Jarmila ČERNOCH Roman Číslo popisné 135 130 64 195 Věk 93 82

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod 2014/2015 kontakt dětské oddělení Monika Dolejší, Lenka Živná 569 400 484 detske@kkvysociny.cz m centrum 569

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

PROGRAM ZÁŘÍ 2015. Své narozeniny oslaví: 25. 9. Egyedová Božena 55 let. Přejeme vše nejlepší!

PROGRAM ZÁŘÍ 2015. Své narozeniny oslaví: 25. 9. Egyedová Božena 55 let. Přejeme vše nejlepší! Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel: 541 245 321, 725 605 216, IČO:

Více