SYLLA. Bylo nebylo... (trocha historie ) Cíl hry. Příprava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYLLA. Bylo nebylo... (trocha historie ) Cíl hry. Příprava"

Transkript

1 SYLLA Autor hry: Dominque Erhard; Ilustrace: Arnaud Demaegd; Design: Cyril Demaegd FAQ, fórum a varianta pro 2 hráče: Poděkování Vývoj Sylly byl velmi dlouhý a náročný. Zkoušely se různé motivy, více či méně komplikované herní mechanismy a všechny aspekty se neustále dolaďovaly, abychom dosáhli co nejlépe vyvážené hry. Následující lidé si zaslouží naše díky za své dobré rady, náměty a trpělivost: Pascale, Thomas Guillame, Michel, Monsieur Phal, Docteur Mops, Eric, Gérard, Jasianne, Jean, Violaine a samozřejmě Cyril a celý tým Ystari (Thomas, Nanth, Ranaud, Dom, Thomas a William), kteří kvalitě této hry obětovali nejednu probdělou noc. Obsah 1 hrací deska Řím 40 kartonových čtvercových kartiček (32 budov, 4x Příjem, 4x 50 bodů) Přibližně 40 kostiček a 4 špalíčky ve čtyřech barvách (modrá, červená, černá, bílá) 117 žetonů Res Publica: Občanský duch (fialové), Volný čas (zelené), Zdraví (modré) 1 jeden ukazatel (žeton) Hladu 40 denárových mincí (35x 1 denár, 5x 5 denárů) 60 karet (40 postav, 7 velkých projektů, 10 událostí, 3 jeřáby) 4 zástěny (pro každého hráče jedna) 1 špalíček ukazatele kola (žlutý) Tato pravidla a referenční list Události/Velké projekty. Bylo nebylo... (trocha historie ) Máme rok 79 před Kristem a Sylla (Sula), nezpochybnitelný vládce Říma, se chystá abdikovat. Během jeho vlády Římský senát znovu objevil svou slávu a je v něm řada uchazečů o nejvyšší mocenský stolec. Ale přízeň Říma velmi vrtkavá. Lidé jsou hladoví a chtějí chléb a hry. Jen ten nejprohnanější politik dokáže situace správně využít. Cíl hry Hráči na sebe berou role římských senátorů a snaží se dobýt pro sebe nehynoucí čest a slávu (čest možná vynecháme). Využívají své bohatství a kontakty ke stavění velkých projektů a řešení politických problémů Republiky. Na konci hry hráč s nejvyšším počtem bodů prestiže vyhrává a stává se vládcem Říma. Příprava Doporučení: Před zahájením první hry si přečtěte kapitolu Principy hry na další stránce. Poznámka: Tato pravidla jsou pro 4 hráče. Na zadní straně těchto pravidel najdete modifikace pro hru 3 hráčů. Hrací deska se umístí doprostřed hracího stolu. Karta Ecclesia (Církev) je vyhrazena na konce hry a měla by být položena vedle desky. Kartičky budov (čtvercové kartonové) se roztřídí podle písmen (A, B, C) a každá hromádka se zamíchá zvlášť. Následně se poskládají lícem dolů na hromádku na hrací desce. Vespod kartičky C, nad nimi B, nahoře A. Prvních 6 kartiček A se otočí lícem nahoru a poskládají se vedle dolní strany hrací desky na barvami (šestiúhelníky) označená stavební místa. Karta události Dekadence se položí na vyznačené místo (napravo od hrací desky, dole). Ostatní karty událostí se zamíchají a balíček se položí lícem dolů na hrací desku. Otočí se další tři karty událostí a položí lícem nahoru napravo od hrací desky, nad událost Dekadence. Karty velkých projektů se zamíchají a balíček se položí na hrací desku lícem nahoru.vrchní karta se odstraní ze hry (všichni hráči tedy vědí, který velký projekt se nebude realizovat). Tím se odhalí druhá karta, která bude představovat velký projekt, který se bude stavět v prvním kole. Tři žetony Res Publica (jeden od každé barvy) se umístí na centrální políčko žebříčku Res Publica na desce. Budou fungovat jako ukazatele. Další žetony Res Publica umístěte na hromádku někde poblíž hrací desky. Ukazatel Hladu se umístí na první políčko žebříčku. Každý hráč obdrží náhodně jednu ze čtyř čtvercových kartiček Příjem (na kartičce jsou tři denáry, barvu bych označil jako růžový mramor ), podívá se na číslo na kartičce (jsou očíslované I IV) a vezme si sadu karet postav s tímto číslem. Z nich si každý hráč tajně vybere čtyři postavy a položí je lícem dolů před sebe. Když mají všichni hráči vybráno, odkryje každý své čtyři postavy. Všechny ostatní karty postav se dají dohromady, zamíchají a hromádka se položí na hrací desku lícem dolů. Vrchních šest karet se otočí a poskládá lícem nahoru nalevo od hrací desky. Každý hráč si vezme jednu zástěnu, všechny kostičky jedné barvy a tři denáry plus jeden denár za každého svého Obchodníka. Následně pak hráči umístí svůj bodový špalíček na číslo 10 na cestě slávy. Zbývající peníze se položí na hromádku vedle hrací desky. Poznámka: Zástěny se používají na skrytí žetonů Res Publica a peněz hráče. Další hrací prvky (postavy, budovy) jsou veřejné a mají být po celou hru viditelné. Čítač kol (žlutý špalíček) se umístí na kolečko I na hrací desce. Hráč s kartičkou příjmu s číslem I se stává prvním konzulem.

2

3 Principy hry Hráči na sebe berou role senátorů a v průběhu hry se postupují po Cestě slávy (A). Musí neustále sledovat situaci v Římě: žebříček Res Publica (B) ukazuje aktuální stav spokojenosti obyvatel ve třech oblastech Občanský duch (fialový ukazatel), Zdraví (modrý ukazatel) a Volný čas (zelený ukazatel) a dále stav Hladu (žlutý ukazatel). Ukazatele Res Publica neustále pendlují mezi krizí (vlevo) a ideálem (vpravo), naproti tomu ukazatel Hladu začíná na nule (vlevo) a se zhoršováním situace se posouvá doprava. Hráči v průběhu hry získávají žetony Res Publica a na konci hry za ně získají určitý počet bodů, přičemž tento počet závisí na pozici ukazatelů. Hlad v průběhu hry způsobuje ztrátu bodů hráčům, kteří nejsou schopni rozdat svým příznivcům z řad plebejů dostatek chleba. Hráčům pomáhají následující postavy: Senátoři (C), Obchodníci (D), Legionáři (E), Vestálky (F) a Otroci (G). Některé z těchto postav jsou poblouzněné podivným východním kultem zvaným Křesťanství, což je označeno symbolem ryby (H). Každé kolo pomáhají postavy hráčům kupovat budovy (I). Kromě toho má každá postava (s výjimkou Otroka) zvláštní schopnost (J), kterou lze během kola využít, pokud ovšem nebyla postava použita ke koupi budovy. Každé kolo hry má 7 fází a je zakončeno stavbou Velkého projektu. Fáze kola jsou tyto: I) První konzul: Hráči volí Prvního konzula pro nadcházející kolo. Každý hráč se může opřít o své Senátory a vedle toho si může další hlasy koupit za denáry (pokud chce). První konzul má během kola určitá privilegia. II) Najímání postav: Každý hráč si najme jednu z postav vyložených nalevo od hrací desky. II) Budovy: Hráči mohou kupovat budovy, které jsou na prodej. Platí za ně barevnými šestiúhelníky (K) na kartách svých postav. Každá postava, která je použita k zakoupení budovy, se otočí na stranu (o 90 ) a ve zbytku kola nebude možné využít její zvláštní schopnost. Koupí budov získávají hráči určité výhody (prestiž, peníze, žetony), u některých budov okamžitě, u jiných každé kolo. IV) Příjem: Hráči obdrží svůj příjem. Pokud mají někteří hráči postavy Obchodníků, které nejsou otočené na stranu, dostanou více. V) Události: Hráči s pomocí svých postav Vestálek a Legionářů, které nebyly otočeny na stranu při kupování budov, bojují kolektivně proti hrozbám a nešvarům ohrožujícím Řím. V každém kole jsou ve hře čtyři události (všechny negativní), z nichž dvěma se vždy podaří hráčům zabránit a dvě vždy nastanou. Jedna z událostí bude zcela odstraněna ze hry. Na každé kartě události jsou vyznačeny tyto prvky: Politické tendence (L): Určuje typ žetonu Res Publica, který získají hráči bojující proti této události. Legionář/Vestálka (M): Označuje, který z těchto typů postav (někdy oba), lze použít na boj s touto událostí. Negativní efekt (N): Ukazuje následky události, pokud jí není zabráněno. Události mají obvykle negativní následky, které se projeví na žebříčku Res Publica nebo v hracích zónách hráčů. Hlad (O): Některé události obsahují symbol Hladu. Mají dopad na úroveň Hladu ve hře. VI) Velký projekt: Každé kolo se staví kolektivně Velký projekt (P). Účastnit stavby se mohou všichni hráči, kteří chtějí. Ke stavbě přispívají hlasy svých senátorů, kteří nejsou otočeni na stranu, a dále pak denáry (nepovinně). Hráči, kteří se nechtějí zúčastnit stavebního projektu, mohou získat prestiž tak, že své hlasy (Senátoři + denáry) zaměří na přímé rozdávání plebejům. Velké projekty přinášejí prestiž a mohou mít pozitivní vliv na ukazatele na žebříčku Res Publica. VII) Hlad a Krize: Během této fáze musí hráči nakrmit římský lid za pomoci svých Polí (Q). Hráči, kteří nejsou schopni nakrmit své lidi, ztrácí prestiž. A na závěr, pokud je některý ukazatel Res Publica na zóně krize, může nastat krize. Krize se neřeší, krize se svaluje na někoho jiného. Hráči musí dokazovat plebejům, že oni sami pracují pro veřejné dobro a blaho, jinak ztrácí další prestiž. Hra konči po pěti kolech. Hráči pak mají možnost zhodnotit své Křesťanské postavy a propustit své Otroky. Následně pak odkryjí své žetony Res Publica, které jim přinesou tolik bodů prestiže, kolik ukazuje ukazatel Res Publica příslušné barvy. Hráč s nejvíce body prestiže vyhrává. Symboly Občanský duch Zdraví Volný čas Res Publica Hlad Křesťan

4 Průběh hry Herní kolo Hra se skládá z 5 kol. Kolo hry se skládá ze 7 fází. Po každé fázi první konzul posune ukazatel fáze. I První konzul 1) Volba První konzul z předchozího kola nabídne určitý počet hlasů za to, že zůstane prvním konzulem i v tomto kole. Každý senátor otočený lícem nahoru v hráčově oblasti znamená jeden hlas. Vedle senátorů může hráč utratit libovolný počet denárů. Jeden denár je jeden hlas. Další hráči pak v pořadí po směru hodinových ručiček mohou buď pasovat, nebo nabídnout vyšší počet hlasů (senátoři + denáry). Každý hráč se může vyjádřit jen jednou - proběhne jedno kolo. Hráč s nejvyšší nabídkou zaplatí nabídnuté denáry a stává se novým prvním konzulem (ostatní hráči neplatí nic). První konzul: Modrý hráč, který si vytáhl kartičku Příjem s číslem I, začíná hru jako První konzul. Má dva senátory a nabízí 3 hlasy. Červený hráč pasuje, bílý rovněž. Černý hráč, který má jednoho senátora, nabízí 4 hlasy a stává se tedy Prvním konzulem pro toto kolo. Zaplatí 3 denáry do banku (3 denáry + 1 senátor = 4 hlasy) a vezme si jeden žeton Res Publica dle vlastního výběru. 2) Res Publica První konzul si vezme z hromádky libovolný žeton Res Publica a dá k sobě za zástěnu. Poznámka: Tento žeton je veřejný - všichni hráči vidí, jako barvu si první konzul bere. 3) Hlad První konzul posune ukazatel hladu o tolik míst doprava, kolik je celkem symbolů hladu na čtyřech kartách událostí ve hře. Poznámka: Ukazatel se nemůže posunout za poslední pozici vpravo (6 bodů). II Najímání postav Počínaje Prvním konzulem a dále dokola po směru hodinových ručiček si každý hráč vezme jednu kartu postavy z karet otočených lícem vzhůru vlevo vedle hrací desky a umístí ji do své hrací zóny. Když si každý hráč vybere postavu, zbylé postavy se vloží dospod balíčku postav. III Budovy Poznámka: Efekty jednotlivých budov jsou popsány na konci pravidel. První budova: První konzul zvolí jednu z šesti kartiček (čtvercových) budov a nabídne ji na prodej. Prodejní barva (červená, žlutá nebo šedá) je určena tím, na jaké pozici je kartička položená (6 barevných pozic na spodním okraji hrací desky) a ke koupi budovy je možné použít pouze postavy mající tuto barvu (šestiúhelník). Prodejní barva tedy určuje, které postavy lze použít k zakoupení budovy. Koupi (dražbu) vybrané budovy začíná hráč za Prvním konzulem. Může buď pasovat, nebo nabídnou částku (v šestiúhelnících příslušné barvy na postavách), kolik je ochoten za budovu zaplatit. Dále se jede do kola, každý hráč může jednou promluvit (pasovat nebo zvýšit nabídku). Končí se Prvním konzulem. Poznámka: Pokud všichni hráči pasují, budova se zahodí. Hlad: Černý hráč, coby První konzul, posune ukazatel Hladu. Ze 4 karet událostí ve hře mají na sobě 2 symbol Hladu (pravý horní roh karty). Ukazatel Hladu se tedy posune o dvě místa doprava. Najímání postav: Černý hráč, coby První konzul, začíná. Vybírá si Otroka, modrý hráč si vezme Legionáře, červený Senátora a bílý Vestálku. Zbývající dvě karty se dají dospod balíčku karet postav. Budovy: Černý hráč, coby První konzul, nabídne k prodeji budovu Pole. Pole je položeno v šedé zóně, je tedy nutné za něj platit šestiúhelníky této barvy. Modrý hráč nabízí 2 šedé šestiúhelníky, červený pasuje, bílý nabízí 3 šedé šestiúhelníky, černý hráč se rozhodne pasovat. Bílý hráč si bere kartičku Pole a položí ji před sebe do své hrací zóny.

5 Hráč, který dal nejvyšší nabídku, získává budovu a dá ji do své hrací zóny. Zaplatí za ni otočením příslušného počtu svých postav obsahujících šestiúhelníky prodejní barvy. Poznámka: Karty postav otočené tímto způsobem nelze po zbytek kola použít. Nelze je tedy použít k nákupu dalších budov a nemohou využít své zvláštní schopnosti. Následující budovy: Hráč, který koupil poslední budovu, nabídne novou kartičku budovy k prodeji. Hráč za ním začíná s nabídkou, poslední hovoří v dražbě hráč, který budovu vybral. Jede se po směru hodinových ručiček, každý hráč může pasovat nebo zvýšit nabídku... Hra tímto způsobem pokračuje, dokud nebylo nabídnuto k prodeji 5 kartiček budov. Zbývající kartička se odstraní ze hry a hra pokračuje další fází kola. IV Příjem Počínaje prvním konzulem a dále po směru hodinových ručiček si hráči vezmu z banku svůj příjem a využijí budovy, jejichž efekt platí ve fázi IV. Poznámka: Startovní kartička každého hráče mu v této fázi vynáší 3 denáry. Dále každá kartička Obchodníka, která je lícem vzhůru a není otočená na stranu, přináší svému vlastníkovi 1 denár. V Události Poznámka: Efekty různých událostí jsou popsány na stránce Události (Events) Budovy: Bílý hráč musí otočit 3 své postavy mající na sobě šedé šestiúhelníky, aby zaplatil za Pole. Vybere ze svých postav 1 Otroka a 2 Obchodníky. Následně vybírá další budovu a nabízí ji k prodeji hráči po levici. Sám bude dávat nabídku poslední. Příjem: Černý hráč si vezme 5 denárů (kartička Příjem + budova Prodejní stánek). Modrý hráč si také bere 5 denárů (kartička Příjem + 2 neotočené postavy Obchodníků). Červený hráč si bere 3 denáry (kartička Příjem) a rozhodne se použít svou budovu Soukromý chrám za 2 denáry si kupuje jeden žeton Res Publica (barva dle vlastního výběru). Bílý hráč si bere 5 denárů (kartička Příjem + budova Prodejní stánek). Má také 2 postavy Obchodníků, ale použil je (a otočil) v předchozí fázi, takže mu nepřinášejí žádný příjem. 1) Pokládání kostiček Všichni hráči umístí jednu kostičku své barvy na každou svou kartu postavy Legionáře nebo Vestálky, která není lícem dolů nebo otočená na stranu. Počínaje Prvním konzulem a dále po směru hodinových ručiček každý hráč vždy musí vzít jednu svoji kostičku a umístit ji na jednu z karet událostí ve hře. Kostičku z Vestálky lze umístit jen na kartu události obsahující symbol Vestálky, kostičku z Legionáře lze umístit jen na událost se symbolem Legionáře. Hráči takto pokračují, dokud nejsou umístěny všechny kostičky. Poznámka: Může se stát, že jeden hráč bude nakonec umísťovat několik kostiček po sobě když má více kostiček než ostatní hráči. 2) Přidělení žetonů Res Publica Pro každou z prvních tří událostí (odshora) získává hráč, který na událost umístil nejvíce kostiček, jeden žeton Res Publica barvy vyznačené na události. Pokud více hráčů umístilo stejný (nejvyšší) počet kostiček, žeton získá každý z nich. Poznámka: Pokud na kartu události nikdo nepoložil žádnou kostičku, žeton nezískává nikdo. Pro událost Dekadence získává hráč (hráči) s nejvyšším počtem umístěných kostiček 1 bod prestiže. 1) Pokládání kostiček: Hráči položí jednu kostičku své barvy na každou svou postavu Legionáře nebo Vestálky, které nejsou otočené na stranu. Bílý hráč, který již použil všechny své karty postav, se nemůže této fáze zúčastnit. Začíná černý hráč a pokládá svou jedinou kostičku na událost Dekadence. Modrý pokládá kostičku na stejnou událost. Červený pokládá 1 kostičku (musí pocházet z Vestálky na událost Hlad). Černý hráč nemá žádné další kostičky, takže pokračuje modrý a pokládá svou poslední kostičku z Legionáře na událost Revolta. Červený končí tím, že položí svou poslední kostičku z Legionáře na Dekadenci. 2) Žetony: Červený má většinu na události Hlad, získává proto žeton Res Publica Zdraví. Modrý hráč získává žeton Res Publica Volný čas, protože má většinu na události Revolta. Imperiální kult nepřináší žetony nikomu. Červený, modrý a černý hráč získávají každý 1 bod prestiže, protože mají všichni stejný počet kostiček na Dekadenci.

6 3) Efekty událostí Bez ohledu na to, kolik kostiček bylo na karty událostí umístěno, dvě události nastanou a dvěma se podaří zabránit. Dvěma událostem s nejvyšším počtem položených kostiček na kartě (bez ohledu na barvu) bude zabráněno a v tomto kole nenastanou. Zbývající dvě události nastanou (viz referenční kartičku přehledu událostí) a uplatní se jejich efekty. Událost nahoře nastane jako první. Pokud mají události na sobě stejný počet kostiček, První konzul podle potřeby rozhodne o tom, kterým událostem se podaří zabránit a které nastanou. 4) Zrušení efektu Ze dvou událostí, kterým se podařilo zabránit, je ta s nejvyšším počtem kostiček zcela vyřešena a odstraněna ze hry. Pokud mají obě kartičky na sobě stejný počet kostiček, První konzul rozhodne o tom, která událost se odstraní ze hry. Výjimka: Dekadence je v Římě trvalý problém a nelze ji odstranit ze hry. Pokud by měla být ze hry odstraněna událost Dekadence, je místo ní odstraněna druhá událost, které se podařilo zabránit. Některé události mají negativní efekty, které se projeví herních zónách hráčů. (Například událost Rabování přinutí hráče vyřadit ze hry budovu Prodejní stánek.) Když je taková událost odstraněna ze hry, její negativní efekty se zruší a hráči mohou své postižené karty a kartičky (postavy a budovy) opět otočit lícem nahoru. Od toho okamžiku jsou tyto budovy a postavy opět funkční. Poznámka: Podrobnosti o negativních efektech viz stránka Události (Events). 3) Efekt: Na Dekadenci jsou 3 kostičky, té bylo zabráněno. Na Hladu a Revoltě je po jedné kostičce a černý hráč tedy coby První konzul si může vybrat. Vlastní Otroky a rozhodne se proto zabránit Revoltě. Projeví se tedy efekty událostí Hlad (ukazatel Hladu se posune o jednu pozici doprava) a Imperiální kult (ukazatel Res Publica Občanský duch se posune o jednu pozici doleva). 4) Odebrání události: Nejvíce kostiček je na Dekadenci, měla by proto být odebrána ze hry. Jelikož však tuto událost nelze odstranit, odstraní se ze hry Revolta (druhá událost, které bylo zabráněno). Nakonec je otočena nová karta události, které se položí na místo Revolty. Lízněte novou kartu z hromádky karet událostí a položte ji na uvolněné místo ve sloupečku karet událostí. Hráči si vezmou zpět své kostičky. VI Velké projekty Poznámka: Efekty jednotlivých Velkých projektů jsou popsány na stránce Velké projekty (Great Works). Během této fáze hráči společně staví jeden Velký projekt, který je určen vrchní kartou v balíčku karet Velkých projektů. Hráči se stavby ovšem nemusí účastnit a místo toho se zaměřit přímo na rozdávání plebejům. Ať již tak či onak, každý Senátor lícem nahoru a neotočený na stranu v hráčově zóně se počítá za jeden hlas. Karta Velkého projektu se položí lícem nahoru na hrací desku (tím se zároveň odkryje Velký projekt, který se bude stavět v příštím kole). Každý hráč může (ale nemusí) vzít do ruky skrytě nějaké denáry ze své zásoby. Následně všichni hráči natáhnou před sebe ruku svírající v pěsti denáry (nebo také nic), palec směřuje vodorovně. Naráz pak všichni otočí palec buď nahoru, nebo dolů. Nahoru znamená hlasy pro velké dílo, dolů pak hlasy pro plebeje. 1) Plebejové Za každé dva hlasy (senátoři + denáry) získává hráč 1 bod prestiže. Denáry v ruce se odevzdají do banku. 2) Velký projekt Hráči zaznamenají své body a případně posunou ukazatele na žebříčku Res Publica zaleží na konkrétním velkém díle. Všechny denáry použité hráči se vrátí do banku. Velký projekt se nyní otočí lícem dolů. Velké projekty: Karta projektu Veřejné lázně se umístní nad horní část desky a hráčů je odhalena karta Velkého projektu pro příští kolo. Hráči nyní hlasují pro stavbu Veřejných lázní. Modrý hráč otočil palcem dolů a nepoužil žádné denáry. Má k dispozici 2 Senátory, tedy 2 hlasy, což mu přináší 1 bod prestiže. Ostatní hráči otočili palec nahoru a účastní se stavby. Červený hráč, který vkládá 3 denáry a má jednoho dostupného Senátora, má čtyři hlasy. Bílý také (4 denáry). Černý hráč vložil 1 denár a má jednoho senátora, ten je ale otočený na stranu. Černý má tedy 1 hlas. Červený a bílý hráč tedy získávají 5 bodů prestiže, černý hráč (třetí místo) nezískává nic. Celkem se na tento Velký projekt sešlo 9 hlasů, takže ukazatel Res Publica Zdraví se posune o jedno místo doprava (efektu projektu Veřejné lázně). Pokud by bylo jen o jeden hlas více, ukazatel by se posunul o dvě místa.

7 VII Hlad a krize 1) Hlad Pozice ukazatele Hladu na žebříčku Res Publica určuje, nakolik je nyní závažným problémem hlad. Každý hráč ztrácí tolik bodů prestiže, kolik je současná úroveň hladu minus 2 za každé Pole (budova) ve své herní zóně. Poznámky: Hráči nemohou mít prestiž nižší než 0. Hráč s nadbytkem polí, který krmí nad aktuální úroveň hladu, nezískává body prestiže. Hlad: Ukazatel Hladu je na pozici 3. Teoreticky by každý hráč měl ztratit 3 body prestiže, ale bílý hráč má Pole, a ztrácí proto jen 1 bod prestiže (ostatní 3 body). 2) Krize Pokud je některý ukazatel Res Publica (Zdraví, Volný čas, Občanský duch) v oblasti krize, nastane příslušný typ politické krize. Všichni hráči musí ukázat své žetony Res Publica příslušné barvy (v níž nastala krize). Hráč (nebo hráči) s nejvíce žetony okamžitě získává 3 body prestiže (lid je nepovažuje za zodpovědné za současnou krizi, právě naopak) Hráč (nebo hráči) s nejméně žetony okamžitě ztrácí 3 body prestiže (lid je viní ze současné krize). Následně hráči opět skryjí své žetony Res Publica za zástěny. Krize: Ve čtvrtém kole hry nastává krize Občanského ducha (ukazatel Občanský duch se ocitl na žebříčku zcela vlevo). Všichni hráči ukáží své žetony Občanského ducha. Modrý hráč má 4 žetony, bílý a červený mají po 2 žetonech, černý má 1 žeton: Modrý hráč získává 3 body prestiže a černý hráč ztrácí 3 body prestiže. Pokud zůstane ukazatel Občanského ducha v příštím kole na stejné pozici, opět nastane krize. Konec kola Vyloží se 6 nových karet postav vedle hrací desky. Vloží se 6 nových budov do zóny budov na spodní straně desky. Postavy otočené na stranu se narovnají. Ukazatel fáze se vrátí na I. Konec hry Hra končí na konci pátého kola. Realizuje se šestý Velký projekt (Církev) s následujícími efekty: Nástup Křesťanství Každá Křesťanská postava (symbol ryby) lícem nahoru (i když je otočená na stranu) v herní zóně hráče získává svému vlastníkovi 2 body prestiže. Propuštění Otroků Hráči mohou propustit všechny své Otroky, kteří jsou lícem nahoru (i když jsou otočení na stranu), zaplacením 2 denárů za Otroka. Každý takhle propuštěný Otrok přináší svému (bývalému) vlastníkovi 3 body prestiže. Politická dohra Hráči odhalí své žetony Res Publica. Pozice příslušného ukazatele na žebříčku Res Publica určuje, kolik bodů prestiže každý žeton hráči přinese. Poznámka: Zbylé peníze neznamenají žádné body prestiže. Konec hry: Červený hráč má 3 Křesťanské postavy, a získává tedy 6 bodů prestiže. Zaplatí 2 denáry za každého ze svých dvou Otroků a získává dalších 6 bodů prestiže. Na závěr spočítá a ocení své získané žetony Res Publica podle pozice ukazatelů příslušné barvy na žebříčku Res Publica. Má 8 žetonů Zdraví (3 body za žeton), 5 žetonů Volného času (3 body za žeton) a 3 žetony Občanského ducha (1 bod za žeton). Hráč, který po cestě slávy došel nejdále, se stává pánem Říma a vyhrává hru. Při stejném bodovém zisku více hráčů jsou všichni z nich vítězové. Budou sdílet osud republiky, v dobrém i ve zlém...

8 Hra ve 3 hráčích Ve třech hráčích se hraje obdobně jako ve čtyřech s následujícími úpravami: - V rámci přípravy si hráči ze své sady karet vyberou 6 postav (namísto 4). - Ve fázi II si hráči vybírají postavu z nabízených 5 postav (namísto 6 postav) - Ve fázi III mohou hráči koupit celkem 4 budovy (namísto 5). Vždy jsou alespoň dvě budovy odebrány ze hry. Budovy Prodejní stánek (Stall): Každý prodejní stánek přináší svému vlastníkovi ve fázi IV příjem 2 denárů. Pole (Field): Každé pole, které hráč vlastní, snižuje o 2 počet bodů, které hráč ztratí ve fázi VII (Hlad a krize). Soukromý chrám (Private temple): Vlastník může ve fázi IV (Příjem) zaplatit 2 denáry a za to získat žeton Res Publica dle vlastního výběru. Insula: Když hráč získá kartičku Insula, může ji hned zahodit a vzít si dva libovolné žetony Res Publica. Jeřáb (Crane): Když hráč získá kartičku Jeřáb (Crane), může ji hned zahodit a vzít si kartu se stejným názvem, kterou umístí mezi své karty postav. Počínaje následujícím kolem ji může použít obdobně jako kartu postavy ve fázi III (Budovy). Hospoda (Tavern): Během fáze IV (Příjem) může vlastník hospody posunout jeden ukazatel Res Publica (dle vlastního výběru) o jeden krok doprava nebo doleva. Nemůže však posunout ukazatel, který již byl v této fázi posunut jinou hospodou. Hospodu lze i použít k zablokování ukazatele Res Publica na nevyšší nebo nejnižší hodnotě. Vítězný oblouk (Triumphal Arc): Když hráč získá tuto kartičku, hned ji zahodí a získává 6 bodů prestiže. Socha (Statue): Když hráč získá tuto kartičku, hned ji zahodí a získává 4 body prestiže. Banka (Bank): Když hráč získá tuto kartičku, hned ji zahodí a získává 5 denárů.

9 Události Epidemie: Ukazatel Zdraví se posune o jedno místo doleva. Erupce: Ukazatel Volného času se posune o jedno místo doleva. Imperiální kult: Ukazatel Občanského ducha se posune o jedno místo doleva. Hlad: Ukazatel Hladu se posune o jedno místo doprava. Perzekuce křesťanů: Každý hráč otočí jednu z karet svých křesťanských postav lícem dolů. Tato postava nemá žádný vliv na hru, dokud zůstává ve hře tato Událost. Po odstranění této Události si všichni hráči své postavy opět otočí lícem nahoru. Výjimky: Pokud je ve hře (vyložená napravo od desky) událost Senátní čistka, resp. Revolta otroků, křesťanští Senátoři, resp. křesťanští Otroci musí zůstat otočení lícem dolů i po odstranění Perzekuce křesťanů. Senátní čistka: Každý hráč otočí jednu z karet Senátorů lícem dolů. Tato postava nemá žádný vliv na hru, dokud zůstává ve hře tato Událost. Po odstranění této Události si všichni hráči své postavy opět otočí lícem nahoru. Výjimky: Pokud je ve hře (vyložená napravo od desky) událost Perzekuce křesťanů, křesťanští Senátoři, musí zůstat otočení lícem dolů i po odstranění události Senátní čistka. Povodeň: Každý hráč otočí jednu ze svých kartiček budov (včetně Jeřábu) lícem dolů. Tato budova nemá žádný vliv na hru, dokud zůstává ve hře tato událost. Po odstranění této události si všichni hráči své budovy opět otočí lícem nahoru. Výjimky: Pokud je ve hře (vyložená napravo od desky) událost Rabování, Prodejní stánky musí zůstat otočené lícem dolů i po odstranění Povodně. Poznámka: Povodeň nemůže mít vliv na startovní Příjem hráče (čtvercová kartička jako budovy). Revolta otroků: Každý hráč otočí jednu z karet Otroků lícem dolů. Tato postava nemá žádný vliv na hru, dokud zůstává ve hře tato událost. Po odstranění této události si všichni hráči své postavy opět otočí lícem nahoru. Výjimky: Pokud je ve hře (vyložená napravo od desky) událost Perzekuce křesťanů, křesťanští Otroci, musí zůstat otočení lícem dolů i po odstranění události Revolta otroků. Rabování: Každý hráč otočí jeden ze svých Prodejních stánků (budova) lícem dolů. Budova nemá žádný vliv na hru, dokud zůstává ve hře tato událost. Po odstranění této Události si všichni hráči své Prodejní stánky opět otočí lícem nahoru. Výjimky: Pokud je ve hře (vyložená napravo od desky) událost Povodeň, Prodejní stánky musí zůstat otočené lícem dolů i po odstranění Rabování. Dekadence: Ukazatel nebo ukazatelé nejvíce vpravo na žebříčku Res Publica se posunou o jedno místo doleva. Poznámky: - Ukazatel Hladu se nemůže posunout následkem efektu této události. - Může se stát, že se následkem této události posunou všechny tři ukazatele (Zdraví, Volný čas, Občanský duch).

10 Velké projekty Z těchto šesti Velkých projektů se jeden odebere na začátku ze hry a nebude nikdy postaven. Velký projekt Ecclesia (Církev), který zde není vyobrazen, je unikátní Velký projekt, který se vždy staví na konci hry. Poznámka: S výjimkou posledního projektu Ecclesia mají hráči vždy možnost se projektu neúčastnit a místo toho investovat svůj vliv a peníze do přímého rozdávání plebejům (palec dolů). V tom případě získávají 1 bod prestiže za každé dva hlasy (Senátoři + denáry). PANTHEVM (Pantheon): Hráč s nejvíce hlasy získává 10 bodů prestiže, za druhé místo 6 bodů, za třetí místo 2 body. Při plichtě získávají všichni hráči se stejným počtem hlasů plný počet bodů odpovídající jejich pozici. TEMPLVM (Chrám): Všichni hráči s 8 hlasy získávají 10 bodů prestiže. Všichni hráči s 5 hlasy získávají 6 bodů prestiže. GRANARII (Sýpka): Hráč s nejvíce hlasy získává 5 bodů prestiže, za druhé místo 3 body. Při plichtě získávají všichni hráči se stejným počtem hlasů plný počet bodů odpovídající jejich pozici. Hlad: Sečtěte hlasy od všech hráčů, kteří se účastnili realizace Sýpky. Za každé 4 hlasy se ukazatel Hladu posune o jedno místo doleva. THERMAE (Veřejné lázně): Hráč s nejvíce hlasy získává 5 bodů prestiže, za druhé místo 3 body. Při plichtě získávají všichni hráči se stejným počtem hlasů plný počet bodů odpovídající jejich pozici. Zdraví: Sečtěte hlasy od všech hráčů, kteří se účastnili realizace Veřejných lázní. Za každých 4 hlasů se ukazatel Zdraví posune o jedno místo doprava. COLOSSEVM (Koloseum): Hráč s nejvíce hlasy získává 5 bodů prestiže, za druhé místo 3 body. Při plichtě získávají všichni hráči se stejným počtem hlasů plný počet bodů odpovídající jejich pozici. Volný čas: Sečtěte hlasy od všech hráčů, kteří se účastnili realizace Kolosea. Za každých 4 hlasů se ukazatel Volného času posune o jedno místo doprava. SENATVS (Senát): Hráč s nejvíce hlasy získává 5 bodů prestiže, za druhé místo 3 body. Při plichtě získávají všichni hráči se stejným počtem hlasů plný počet bodů odpovídající jejich pozici. Občanský duch : Sečtěte hlasy od všech hráčů, kteří se účastnili realizace Senátu. Za každých 4 hlasů se ukazatel Občanského ducha posune o jedno místo doprava.

Princes of Florence - Pro Ludo

Princes of Florence - Pro Ludo Princes of Florence - Pro Ludo Die Fürsten von Florenz Pravidla pro rozšíření (Pro Ludo) Pravidla pro 2 hráče Při hře 2 hráčů použijte následující pravidla: Peníze do začátku: 2500 Florinů Základní cena

Více

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY 104 hracích karet s čísly 1 104, pravidla hry CÍL HRY Na všech kartách jsou symboly krav. Každá kráva, kterou během hry vezmete, znamená jeden minusový bod.

Více

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce.

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce. Pravidla hry Rokoko Cíl hry V Rokoku se stáváte majitelem oděvnické dílny na dvoře francouzského krále Ludvíka XV., kde se snažíte získat co nejvíce prestiže. Během každého tahu zahrajete kartu jednoho

Více

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů V malém městečku Alhambra se přední středověcí stavitelé z Evropy a Arábie rozhodli postavit obrovské paláce a nádherné zahrady. Staňte se jedním ze stavitelů, najměte

Více

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů EMANUELLE ORNELLA OLTRE MARE BENÁTŠTÍ OBCHODNÍCI MEZI ORIENTEM A ZÁPADEM HERNÍ MATERIÁL 98 karet zboží sedmi druhů (8x drahokamy, 10x svitky, 12x hedvábí, 14x sůl, 16x keramika, 18x olivy, 20x obilí) 1

Více

Cíl hry. Bylo nebylo. Příprava hry

Cíl hry. Bylo nebylo. Příprava hry Caylus Magna Carta - Standard Hra od William Attia - Ilustrace od Arnaud Demaegd - Grafika od Cyril Demaegd - FAQ und Forum : http://www.ystari.com; překlad cz: Cauly pro www.svet-deskovych-her.cz Vítejte

Více

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz)

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) KUBA Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) Za nepříznivých okolností se vesnice na ostrově snaží získat nezávislost, vliv a bohatství.kdo bude schopen nejvýhodněji prodávat

Více

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště Príprava hry Herní materiál: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek černé barvy (pro 5. hráče) 3 černé dřevěné kostičky (2 velké, 1 malá) 4 malé kostičky ve 4 barvách 10 dřevěných

Více

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Herní materiál 65 karet přísad na pizzu (13 od každého druhu: olivy, papričky, žampiony, salám a ananas) 40 karet s objednávkami (8 od každé v 5 barvách

Více

KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany

KAMIONEM PO EVROPĚ Kdo si hraje, nezlobí! Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany OBSAH HRY: 1. Herní plán 2. Kamiony z moduritu - 6 ks. 3. Karty

Více

Aquaretto. Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut

Aquaretto. Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut Aquaretto Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut Každý hráč vlastní jednu vodní zoologickou zahradu. Hráči se snaží přilákat do svého vodní parku co nejvíce návštěvníků. Snaží se proto

Více

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Počet hráčů: 2-4 Věk hráčů: 10-99 let Hra obsahuje: 1 herní plán 36 šestiúhelníkových tabulek, znázorňujících prostor, odhalovaný

Více

Michael Kiesling. 8 dřevěných kostiček (po dvou ve čtyřech barvách) 45 mincí (10x hodnota 10 zlatých, 15x hodnota 5 zlatých, 20x hodnota 1 zlatý)

Michael Kiesling. 8 dřevěných kostiček (po dvou ve čtyřech barvách) 45 mincí (10x hodnota 10 zlatých, 15x hodnota 5 zlatých, 20x hodnota 1 zlatý) Michael Kiesling Hráči představují vůdce vikingských kmenů, které se z pevniny vydávají na moře a objevují a osídlují neznámé ostrovy. Na ostrovech těží zlato a bojují proti nepřátelským lodím. Zvítězí

Více

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa CZ Habermaaß-hra 4530 Terra Kids Země světa Terra kids Země světa Vzrušující poznávací hra pro 2-4 cestovatele ve věku od 8 do 99 let. Herní nápad: zaměstnanci Haba Ilustrace: Albert Kokai Délka hry: cca.

Více

Možné umístění karty. V tomto příkladu je pět možných míst, kam je možné umístit kartu Člověk.

Možné umístění karty. V tomto příkladu je pět možných míst, kam je možné umístit kartu Člověk. Jak se hraje Cardline? Vítězí ten hráč, který jako první úspěšně umístí svoji poslední kartu. Každý hráč se ve svém tahu pokouší umístit jednu ze svých karet na správné místo. Pokud hráč umístí kartu špatně,

Více

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let.

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. KDE LEŽÍ Honolulu VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. Honolulu! Proč právě Honolulu? Že se v evropských, asijských, amerických, či afrických městech skvěle vyznáte? Ale kde leží Honolulu? Zřejmě

Více

Vzrušující desková hra pro 2 až 4 architekty starší 9 let.

Vzrušující desková hra pro 2 až 4 architekty starší 9 let. Vzrušující desková hra pro 2 až 4 architekty starší 9 let. Autoři: Michael Kiesling a Kramer Ilustrace: Franz Vohwinkel Design: DE Ravensburger, KniffDesign (instrukce) Editor: André Maack Ravensburger

Více

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min.

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min. Autor: Sébastien Pauchon Illustrationen: Arnaud Demaegd Layout: Cyril Demaegd Yspahan FAQ & Forum: http://www.ystari.com Překlad: CAULY přeloženo pro www.svet-deskovych-her.cz Hra pro 3 4 hráče od 8 let,

Více

NA ZÁPAD! (Go West!)

NA ZÁPAD! (Go West!) NA ZÁPAD! (Go West!) Leo Colovini 1.0 ÚVOD Na konci 18. století se zájmy USA upíraly díky osidlování vnitrozemí a přistěhovalectví ze západní, střední a severní Evropy stále více k dobytí Západu rozšiřování

Více

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště.

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště. Herní materiál: 1 herní plán 4 desky hráčů 58 surovin ze dřeva 40 dřevěných figurek 8 značek ve dvou velikostech 53 žetonů jídla 28 kartiček budov 18 žetonů nástrojů 1 figurka začínajícího hráče 36 civilizačních

Více

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat.

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat. Elfenland Počet hráčů: 2-6 Doporučený věk: nejméně 10 let Délka hry: 60 až 80 minut Vydavatel: Amigo Rok vydání: 1998 Autor: Alan R. Moon V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte

Více

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Kotěhůlky! Proč právě Kotěhůlky? Že se v českých, moravských a slezských městech skvěle vyznáte? Ale kde jsou zrovna Kotěhůlky? On je to vlastně takový chyták. Kotěhůlky na mapě

Více

ZAZVOŇ A VYHRAJ! Počet hráčů: 2 6 osob Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 minut

ZAZVOŇ A VYHRAJ! Počet hráčů: 2 6 osob Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 minut ZAZVOŇ A VYHRAJ! Počet hráčů: 2 6 osob Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 minut Obsah: 72 hracích karet - 64 karet s ovocem, 3 karty se slonem, 3 karty s opicí, 2 karty s prasátkem 1 zvonek 1 pravidla hry

Více

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název Něco visí ve vzduchu. Správce vypadá, jako by skrýval tajemství. Tvůj věrný sluha tě však varuje. Chystá se spiknutí. Tohle si přece nenecháš líbit. Vymysli vlastní plán, využij svého vlivu a známostí.

Více

Uwe Rosenberg 2006 NOMINACE

Uwe Rosenberg 2006 NOMINACE Uwe Rosenberg HRA ROKU 2006 NOMINACE Uwe Rosenberg Počet hráčů: 3-5 Věk: od 12 let Doba trvání: ca. 45 minut Obsah: 104 hracích karet 6 karet 3. fazolové pole 1 návod ke hře CÍL HRY Každý hráč obchoduje

Více

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let UPPSALA Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Uppsala! Proč právě Uppsala? Že se v evropských městech skvěle vyznáte? Ale kde je zrovna Uppsala? Zřejmě leží na západ od Sankt Petersburgu. Leží ale na východ, nebo

Více

Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY

Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY Příprava hry: Herní materiál: Hrací plán Hrací kameny: 48 sloupů ve čtyřech barvách 48 kamenů šlápot ve čtyřech barvách 4 figurky pro bodovací lištu 1 velká šlápota 1 chrám

Více

CAESAR & KLEOPATRA (Caesar & Cleopatra)

CAESAR & KLEOPATRA (Caesar & Cleopatra) CAESAR & KLEOPATRA (Caesar & Cleopatra) Wolfgang Lüdtke Caesar a Kleopatra jsou ve sporu. Jedná se o nezávislost Egypta. Pomocí šikovného nasazení povolených a méně povolených prostředků se oba snaží získat

Více

OBSAH BALENÍ PREHLED ˇ A CÍL HRY. Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem!

OBSAH BALENÍ PREHLED ˇ A CÍL HRY. Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem! PRAVIDLA HRY 1 Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem! OBSAH BALENÍ 30 karet domů očíslovaných od 1 do 30. 15 17 1 19 22 21

Více

Cíl hry. Herní komponenty

Cíl hry. Herní komponenty Matthias Cramer, Louis Malz, Stefan Malz pro 2-5 hráčů od 12 let Vítejte v éře rokoka. Francii vládne Ludvík XV. a opulentní bály se stávají bontonem. Významné osobnosti se zahalují do vznešených kabátů

Více

ZOOLORETTO. Herní materiál 16 kulatých destiček mláďat (Nachwuchsplättchen) 2 od každého z 8 druhů

ZOOLORETTO. Herní materiál 16 kulatých destiček mláďat (Nachwuchsplättchen) 2 od každého z 8 druhů ZOOLORETTO Michael Schacht Herní idea Každý hráč vlastní jednu zoo. Hráči se pokoušejí přilákat do svých zoo co nejvíce návštěvníků, aby získali vítězné body. Za tímto účelem musí shromažďovat vhodná zvířata.

Více

Úvod. Obsah. Dvě mapy Severní Amerika a Evropa. Vysoké napětí deluxe pro 2 hráče: Proti Trustu. Příprava hry

Úvod. Obsah. Dvě mapy Severní Amerika a Evropa. Vysoké napětí deluxe pro 2 hráče: Proti Trustu. Příprava hry Úvod Hra Vysoké napětí deluxe vychází z velmi úspěšné hry Vysoké napětí. Není to však pouze stejná hra s většími, propracovanějšími a krásnějšími komponentami, ale svébytná verze připravená k desátému

Více

Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál

Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál 1 herní plán - město Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál 1 herní plán - karavana 1 herní plán - věž 4 herní plány hráčů

Více

PŘED PRVNÍ HROU OPATRNĚ VYLAMTE KARTÓNOVÉ HRACÍ KOMPONENTY Z DESEK. Líc. HERNÍ KOMPONENTY 4 balíčky karet: Líc Rub. Líc. Líc

PŘED PRVNÍ HROU OPATRNĚ VYLAMTE KARTÓNOVÉ HRACÍ KOMPONENTY Z DESEK. Líc. HERNÍ KOMPONENTY 4 balíčky karet: Líc Rub. Líc. Líc Aquileia, druhé nejdůležitější město Římské říše, byla původně založena jako výspa proti barbarským útočníkům. Její vojenský původ má za následek její podivnou čtyřúhelníkovou strukturu, rozdělenou hlavními

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

Habermaaß-hra 4931. Koza s motýlkem

Habermaaß-hra 4931. Koza s motýlkem CZ Habermaaß-hra 4931 Koza s motýlkem Koza s motýlkem Kombinační hra pro 2-6 hráčů ve věku od 5 do 99let. S "Fex efektem" pro větší zábavu a větší namáhání mozkových závitů! Autoři: Christiane Hüpper,

Více

ALHAMBRA. Dirk Henn. Při každém dalším hodnocení se rozděluje více bodů. Kdo na konci hry dosáhne největšího počtu bodů, vyhrává.

ALHAMBRA. Dirk Henn. Při každém dalším hodnocení se rozděluje více bodů. Kdo na konci hry dosáhne největšího počtu bodů, vyhrává. ALHAMBRA Dirk Henn Nejlepší stavitelé z celé Evropy a arabských zemí chtějí změřit své síly ve svém umění. Zaměstnejte ty nejvhodnější stavební čety a ujistěte se, že budete mít neustále přísun té správné

Více

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck Biskup očekává velmi váženou návštěvu, ale bohužel velká freska - malba na stropě katedrály - zoufale volá po zrestaurování. Souhrn Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck pro 2-4 hráče od 10 let Proslulí

Více

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát CZ Habermaaß-hra 4232 Černý pirát Černý pirát Hra pro 2-4 hráče, ve věku od 5-99 let. Dobří a poctiví mořeplavci plují od jednoho ostrova pokladů k dalšímu. V patách je jim ale Černý pirát Černovous Mořský

Více

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze)

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze) CZ Habermaaß-hra 3389A /4521N Počítání s piráty (mini verze) Počítání s piráty mini verze Vzdělávací hra pro 2 až 4 piráty ve věku od 6 do 99 let. Obsahuje variantu pro jednoho hráče. Autor: Wolfgang Dirscherl

Více

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE Indie začátkem 18 století. Téměř 200 let trvající vláda Velkých mogulů se očividně rozpadá. Toho využívají ve svůj prospěch maharadžové a kmenoví vládci na severozápadě

Více

THE FORGOTTEN PLANET. Hra pro 2-4 hráče od 12 let

THE FORGOTTEN PLANET. Hra pro 2-4 hráče od 12 let THE FORGOTTEN PLANET Hra pro 2-4 hráče od 12 let Po celém vesmíru probíhá nekonečná honba za energetickými krystaly. Velká obchodní gilda platí ohromné sumy peňez a tak existuje spousta pátračů, kteří

Více

Cíl hry. Herní komponenty

Cíl hry. Herní komponenty Jay Cormier & Sen-Foong Lim Ve hře Tortuga se z hráčů stávají piráti, prahnoucí po pokladech Karibiku. Vaším cílem je legendární pirátský přístav Tortuga pouze zde budou uloupené poklady v bezpečí, a vás

Více

Virginio Gigli, Flaminia Brasini, Stefano Luperto, Antonio Tinto 2-4 hráči od 12 let asi 90 minut

Virginio Gigli, Flaminia Brasini, Stefano Luperto, Antonio Tinto 2-4 hráči od 12 let asi 90 minut Acchittocca Virginio Gigli, Flaminia Brasini, Stefano Luperto, Antonio Tinto 2-4 hráči od 12 let asi 90 minut Herní materiál:: 1 velký herní plán 4 podložky pro hráče 32 lodí ve 4 barvách 96 cihliček ve

Více

KOLÉBKA RENESANCE. (Die Wiege der Renaissance)

KOLÉBKA RENESANCE. (Die Wiege der Renaissance) KOLÉBKA RENESANCE (Die Wiege der Renaissance) Hanno Kuhn Wilfried Kuhn Počet hráčů: 2-4 Věk: od 12 let Délka hry: 45-60 min Herní materiál 36 historických událostí Poznámka: Texty událostí mají různou

Více

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA Samuraj & Katana je diplomatická a strategická hra odehrávající se v Japonsku 16tého století, uprostřed SENGOKU-JIDAI ( věku země ve válce ), který trval od Onin válek (1477)

Více

Notre Dame. Stefan Feld

Notre Dame. Stefan Feld HRACÍ MATERIÁL Notre Dame Stefan Feld 5 částí hrací desky (městské čtvrti) 3 kartičky Notre Dame (po jedné trojúhelníkové, čtvercové a pětiúhelníkové) 45 akčních karet (nemocnice, rezidence, klášterní

Více

Maharaja. Maharaja verze 1.1 Strana 1/8

Maharaja. Maharaja verze 1.1 Strana 1/8 Maharaja Hra, ve které budujete paláce v Indii 1. Úvod... 1 2. Hrací materiál... 2 3. Začínáme hrát... 2 3.1. Hrací deska... 2 3.2. Příprava hry... 2 3.3. Bodovací tabulka... 2 4. Základní průběh hry...

Více

Héra a Zeus. Cíl hry Héra zvítězí, pokud najde Arguse a osvobodí ho. Zeus zvítězí, pokud najde Io a osvobodí ji.

Héra a Zeus. Cíl hry Héra zvítězí, pokud najde Arguse a osvobodí ho. Zeus zvítězí, pokud najde Io a osvobodí ji. Héra a Zeus Když se hádají bohové, země se třese. Zeus, otec bohů a jeho žena Héra se často neshodnou na věcech pozemských i olympských. A často tato neshoda přejde v hádku, kdy si oba z bohů přivolávají

Více

Obsah krabice. 1 hrací deska 60 karet. 1 karta hotelu. 32 karet pohybu 2 karet fotografií. 34 dřevěných částí

Obsah krabice. 1 hrací deska 60 karet. 1 karta hotelu. 32 karet pohybu 2 karet fotografií. 34 dřevěných částí Po celá desetiletí pátrají reportéři z celého světa po Lochnesské příšeře. Poslední dobou se ale zvěstí o jejím spatření objevují stále častěji. Tyto zvěsti přirozeně upoutaly pozornost řady reportérů,

Více

O HŘE HERNÍ MATERIÁL

O HŘE HERNÍ MATERIÁL Autor: Stefan Feld hra pro 2-5 hráčů od 10 let na 45-60 minut V první verzi českých pravidel se bohužel vyskytlo několik chyb. Byly způsobeny především chybami v původních německých pravidlech. Přesto

Více

SUROVINY 5 HRÁČŮ 13 LET

SUROVINY 5 HRÁČŮ 13 LET 1 5 HRÁČŮ 13 LET AŽ OD 45 MINUT Píše se rok 2212. Jinan dvoulaločný, latinsky Ginkgo Biloba, nejstarší a nejsilnější strom světa, se stal symbolem nové metody výstavby měst v symbióze s přírodou. Lidé

Více

Příprava hry. Průběh hry

Příprava hry. Průběh hry Ve Vikings: Warriors of the North se hráči ujímají rolí vikingských jarlů, kteří bojují o nadvládu nad severem a korunu Konunga. Moc získá ten, kterému se jako prvnímu podaří vyloupit všechny vesnice a

Více

PŘEHLED PRAVIDEL STOP! Výkladový slovník strany 2 10 Hlavní část přehledu, ve které naleznete podrobný popis všech pravidel v abecedním pořadí.

PŘEHLED PRAVIDEL STOP! Výkladový slovník strany 2 10 Hlavní část přehledu, ve které naleznete podrobný popis všech pravidel v abecedním pořadí. PŘEHLED PRAVIDEL d JAK POUŽÍVAT TENTO PŘEHLED d Tento přehled pravidel je určen jako odpověď ke všem dotazům, které se týkají pravidel hry. Na rozdíl od průvodce hrou se podle přehledu pravidel nenaučíte

Více

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra CZ Habermaaß-hra 8679A /4716N Hrad Strašidlákov karetní hra Hrad Strašidlákov karetní hra Roztřesená hra pro 2-4 malé duchy ve věku 4 do 99 let. Autoři: Kai Haferkamp & Markus Nikisch Ilustrace: Sabine

Více

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná?

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná? CZ Habermaaß-hra 4646 Chutná nebo nechutná? Chutná nebo nechutná? Hra podporující exekutivní funkce pro 2 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Využívá Fex-efekt na zvýšení stupně obtížnosti hry. Autoři: Markus

Více

ANDREAS SEYFARTH CÍL HRY HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY PRŮBĚH HRY

ANDREAS SEYFARTH CÍL HRY HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY PRŮBĚH HRY ANDREAS SEYFARTH San Juan Zlatokop nebo guvernér, radní nebo stavitel? Ať už v Novém světě hrajete jakoukoliv roli, máte jen jeden cíl: dosáhnout co největšího blahobytu a věhlasu! Kdo bude vlastnit nejvýnosnější

Více

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové CZ Habermaaß-hra 4511 Divocí Vikingové Hra Habermaaß č. 4511 Divocí Vikingové Riskantní sázková hra pro 2 5 odvážných Vikingů ve věku 6 99 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Wolfgang Dirscherl Michael Menzel

Více

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče Cíl hry: Každý hráč si na začátku vylosuje kartu s tajným kódem (vzorem rozložení kuliček). V průběhu partie hráči pokládají na desku nové kuličky nebo přemisťují stávající

Více

Razzia!. Od Reinera Knizia

Razzia!. Od Reinera Knizia Razzia!. Od Reinera Knizia Počet hráčů: 2 5 Věk: od 12 let Hrací doba: přibližně 45 minut Herní materiál. 99 karet kořistí (obsahují 6 typů karet s barevně odlišným rámečkem) 20 červených 20 cetek (4 od

Více

ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření

ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření Vážení přátelé, máte před sebou rozšíření hry Evoluce. Před tím, než začnete tuto hru hrát, spojte oba balíčky karet základní a rozšíření - a pořádně je zamíchejte.

Více

Une extension pleine de tendresse par Antoine Bauza & Corentin Lebrat

Une extension pleine de tendresse par Antoine Bauza & Corentin Lebrat Une extension pleine de tendresse par Antoine Bauza & Corentin Lebrat Pravidla rozšíření Takenoko: Panďátka je rozšířením pro hru Takenoko, jež přináší 3 nové herní prvky: nové díly políček, nové karty

Více

- Karty energie safírové (3-7), smaragdové (5-10), diamantové (8-12), rubínové (13-17)

- Karty energie safírové (3-7), smaragdové (5-10), diamantové (8-12), rubínové (13-17) ŽEZLO ZE ZAVADORU I. Obsah hry - Herní deska obsahující stupnice Znalostí a stupnici vítězných bodů - Žetony v barvách jednotlivých hráčů - Desky hráčů obsahující stupnici limitu karet v ruce, pole pro

Více

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let NÁVOD SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let Dílky s obrázky a anglickými slovíčky, které popisující obsah těchto obrázků jsou jednoduchou a atraktivní formou výuky pro nejmladší.

Více

Každý hráč dostane 1 list s herním plánem. Připraví se 6 kostek. Navíc potřebuje každý hráč tužku. Určí se, kdo začíná.

Každý hráč dostane 1 list s herním plánem. Připraví se 6 kostek. Navíc potřebuje každý hráč tužku. Určí se, kdo začíná. Herní materiál 6 kostek se surovinami blok s 60 herními plány Příprava Každý hráč dostane list s herním plánem. Připraví se 6 kostek. Navíc potřebuje každý hráč tužku. Určí se, kdo začíná. Princip hry

Více

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů CZ Habermaaß-hra 4935 Magie stínů Magie stínů Magická stínová hra pro 2 až 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autor: Kai Haferkamp Ilustrace: Marc Robitzky Délka hry: cca. 15 až 20 minut Obsah: 4 malé kouzelné

Více

Pravidla hry. Herní materiál

Pravidla hry. Herní materiál Průmyslovou revoluci v Americe by si bez železnice snad ani nikdo nedokázal představit. Rozvíjet tak velkou zemi bez možnosti přepravovat potřebný materiál na velké vzdálenosti zkrátka nejde. Železniční

Více

Habermaaß-hra 4778A /4680N. První hra Stavění zvířátek

Habermaaß-hra 4778A /4680N. První hra Stavění zvířátek CZ Habermaaß-hra 4778A /4680N První hra Stavění zvířátek První hra Stavění zvířátek Tři skládací hry se zvířaty pro 1-4 hráče ve věku od 2let. Autor: Klaus Miltenberger Ilustrace: Kristin Muckel Délka

Více

AMUN RE. V zemi Faraónů

AMUN RE. V zemi Faraónů AMUN RE V zemi Faraónů Amun Re se odehrává ve starověkém Egyptě za časů Faraónů. Jednotliví Hráči představují soupeřící dynastie. V průběhu času použijí svůj vliv k převzetí různých provincií a stavění

Více

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč CZ Habermaaß-hra 4446 Nadýchaný koláč Nadýchaný koláč Foukací hra pro 1-4 hráče ve věku od 4 do 12 let s herní variantou pro foukače profesionály. Tato hra procvičuje motoriku rtů a úst čímž se hravou

Více

Možná umístění karet: Tento příklad nabízí pět možných umístění, kam je možné zahrát kartu Švýcarska. Německo Braniborská brána, Berlín

Možná umístění karet: Tento příklad nabízí pět možných umístění, kam je možné zahrát kartu Švýcarska. Německo Braniborská brána, Berlín VE ZKRATCE Pokud se hráč v průběhu kola stane jediným hráčem, který se zbavil své poslední karty, stává se vítězem hry. Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo.

Více

Habermaaß-hra 4789A /4092N. Super nosorožec Rhino

Habermaaß-hra 4789A /4092N. Super nosorožec Rhino CZ Habermaaß-hra 4789A /4092N Super nosorožec Rhino Super nosorožec Rhino Napínavá stavební 3-D hra pro 2-5 super hrdinů od 5-99 let. Authors: Steven Strumpf & Scott Frisco Licence: Excel Global Development

Více

PENÍZE NAVÍC. pravidla hry

PENÍZE NAVÍC. pravidla hry PENÍZE NAVÍC pravidla hry PENÍZE NAVÍC - HRA O ŽIVOT(Ě) aneb 30 LET VIRTUÁLNÍ REALITY ČESKÉ DOMÁCNOSTI Vítejte ve hře o životě PENÍZE NAVÍC, která vás provede finančním životem běžné české domácnosti.

Více

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen)

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen) MONSTRA & MÝTY (Monster & Mythen) Alan R. Moor Richard Borg 1.0 Úvod V jednom fantastickém světě spolu bojují mocní čarodějové, trpaslíci, trollové, skřeti a nemrtví. Hráči velí jejich armádám (pěchotě,

Více

CÍL OBSAH. Čím lépe se hráči daří řídit jeho provincii a vzdorovat zdánlivě nekonečnému trápení, tím více cti a vítězných bodů do konce hry získá.

CÍL OBSAH. Čím lépe se hráči daří řídit jeho provincii a vzdorovat zdánlivě nekonečnému trápení, tím více cti a vítězných bodů do konce hry získá. CÍL V této hře každý hráč v roli čínského prince hledá způsob, jak zajistit co největší prosperitu a prestiž své provincii ve starověké Číně kolem roku 1000 našeho letopočtu. Na pomoc ke svým činům si

Více

Strana 1. Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE

Strana 1. Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE Strana 1 Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE 1 Strana 2 Předmluva Vítejte ve světě podnikatelů. Ve hře Vysoké napětí - Factory Manager se každý z hráčů vžije do role majitele

Více

Pravidla hry. Herní materiál. PRíprava. a na druhé přísadu

Pravidla hry. Herní materiál. PRíprava. a na druhé přísadu Pravidla hry Cíl hry Po vyklouznutí z pokřivených pařátů Baby Jagy se vám povedlo utéct z jejího domu. A právě tehdy vás čarodějnice začíná pronásledovat ve svém létajícím kotli. Pokud jí chcete uniknout,

Více

Společenská desková hra pro 3 4 hráče. Autor: Zbyněk Vrána

Společenská desková hra pro 3 4 hráče. Autor: Zbyněk Vrána Společenská desková hra pro 3 4 hráče Autor: Zbyněk Vrána V dobách dávno minulých ve velkém městě Jantaris Dva mocné obchodní cechy spolu soupeří o nejvýhodnější postavení na trhu a nejvyšší obchodní zisky.

Více

Hrací plán: město 25 vynálezů 1 peněžní kámen 1 kámen pro počítání kol. 4 šipky

Hrací plán: město 25 vynálezů 1 peněžní kámen 1 kámen pro počítání kol. 4 šipky Nejlepší renesanční vynálezci se shromáždili ve Florencii a soupeří o slávu a bohatství. Starosta města jim slíbil, že všechny dokončené vynálezy odmění florentskými guldeny. Kdo má na konci hry nejvíce

Více

Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let.

Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let. CZ Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let. Autoři: Günter urkhardt a Wolfgang Kramer Ilustrace: Franz Vohwinkel Design: DE Ravensburger, KniffDesign (playing instructions) Editorial work: Philipp

Více

Design: Wilfried a Marie Fort

Design: Wilfried a Marie Fort Pravidla hry Design: Wilfried a Marie Fort Obsah hry 30 dřevěných dílků (5 různých tvarů, každý v 6 barvách) 14 vodních kapek Příprava hry Umístěte dřevěné dílky na hromádku doprostřed hrací plochy. Vodní

Více

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie HRACÍ MATERIÁL Eufrat a Tigris 1 hrací deska 153 civilizačních kartiček - 30 černých osady - 57 červených chrámy - 36 modrých farmy - 30 zelených tržiště 8 kartiček katastrof 4 spojovací kartičky 4 kartičky

Více

Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Dominion svět plný napínavých dobrodružství.

Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Dominion svět plný napínavých dobrodružství. Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Avšak brány světa jsou ti otevřeny dokořán, neboť svou říši si můžeš budovat stavbou vesnic, založením tržiště či postavením trůnního sálu. Ale

Více

Habermaaß-hra 4934. Rozruch na ledovci

Habermaaß-hra 4934. Rozruch na ledovci CZ Habermaaß-hra 4934 Rozruch na ledovci Rozruch na ledovci Odvážná cvrnkací hra pro 2 až 4 polární zvířátka ve věku od 5 do 9 let. Autor: Heinz Meister Ilustrace: Stephan Pricken Délka hry: cca. 15 minut

Více

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár CZ Habermaaß-hra 3615A /4714N Kartová hra Najdi správný pár Kartová hra Najdi správný pár Monstrózně rychlá vyhledávací hra pro 2 až 6 hráčů ve věku od 4 do 99 let. Zahrnuje variantu pro experty na sbírání

Více

2 hráči Grand Slam. Týmy. Tiráž. Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Složte herní plán ze tří okruhů dle své volby.

2 hráči Grand Slam. Týmy. Tiráž. Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Složte herní plán ze tří okruhů dle své volby. VaRIaNTy hráči Grand Slam Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Při hře se postupně střídají (hráč A hraje prvního titána, hráč B hraje prvního titána, hráč A hraje druhého titána, hráč B

Více

JAMBO. Cíl hry Vyhrává ten, komu se podaří vydělat více zlata.

JAMBO. Cíl hry Vyhrává ten, komu se podaří vydělat více zlata. JAMBO Rüdiger Dorn Pozadí hry Pozdravem Jambo vítají ve svahilštině zdatní prodavači své koupěchtivé zákazníky. Již před staletími existovala v srdci Afriky kvetoucí obchodnická kultura. Zdaleka sem přicházelo

Více

Habermaaß-hra 2537 CZ

Habermaaß-hra 2537 CZ CZ Habermaaß-hra 2537 Habermaaß-hra 2537 Strašidelný hrad Děsivá kolekce her pro 2 až 4 duchy od 4 do 99 let. Malá strašidélka žáci strašidelné školy na hradě Strašidlákově jsou rozrušení dnes se koná

Více

K O M P O N E N T Y. 4 ukazatele vítězných bodů. 14 pro každého hráče. Počítadlo vítězných bodů

K O M P O N E N T Y. 4 ukazatele vítězných bodů. 14 pro každého hráče. Počítadlo vítězných bodů V roce 1861 dostal sir Raffles za úkol vybudovat stanici pro Východoindickou společnost na ostrově Singapur. Nebyl to jednoduchý úkol, protože ostrov byl pokryt zejména lesy a bažinami. Raffes problém

Více

Caylus. autor: William Attia; ilustrace: Arnaud Demaegd; grafický design: Cyril Demaegd

Caylus. autor: William Attia; ilustrace: Arnaud Demaegd; grafický design: Cyril Demaegd Obsah Caylus autor: William Attia; ilustrace: Arnaud Demaegd; grafický design: Cyril Demaegd 1 hrací deska 1 bílý válec rychtář a 1 bílý disk dráb 30 minci 1 denár, 10 mincí 5 denárů 30 válečků dělníků

Více

Pravidla hry. Herní materiál. Dirk Henn Hra pro 3 5 hráčů

Pravidla hry. Herní materiál. Dirk Henn Hra pro 3 5 hráčů Pravidla hry Dirk Henn Hra pro 3 5 hráčů Připravil Jakub Dobal V této hře představujete vojenské velitele, Daimjó (japonský kníže, místodržitel), v Japonsku 16. století. Budete bránit pozici svého klanu,

Více

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Pravidla hry Joker. jméno jméno jméno jméno Součet zbylých karet v prvním kole

Pravidla hry Joker. jméno jméno jméno jméno Součet zbylých karet v prvním kole Pravidla Joker Pravidla hry Joker Pravidla Joker pro druţstvo Pravidla Joker pro systém vyřazování Tabulka pro rozmístění hráčů ke stolům podle čísla losu Pravidla hry Joker Jednotlivci: Začíná se losováním

Více

Historické pozadí Santy Anno

Historické pozadí Santy Anno Historické pozadí Jsi jedním z pirátů, kteří na palubě trojstěžníku Santy Anno nahánějí hrůzu celému Karibiku. Po celonoční zábavě a nestřídmém pití rumu jsi ovšem dočista zapomněl, kde je zakotven tvůj

Více

karty nestvůr bojové karty karty diváků sázecí žetony

karty nestvůr bojové karty karty diváků sázecí žetony ÚVODEM Vítejte u hry Colossal Arena! Pro všeobecnou zábavu dnes mezi sebou bojuje v aréně osm divokých nestvůr v zápase na pět kol. Přišli jste vsadit na tyto gladiátory své těžce vydělané zlato s nadějí

Více

Hrací potřeby. Cíl hry

Hrací potřeby. Cíl hry Hrací potřeby 1 hrací plán - představuje mapu pralesa rozdělenou na šestiúhelníková pole. První čtyři pole už jsou odkrytá, ostatní pokrývá prales a budou odkrývána v jednotlivých tazích tím, že se na

Více

Habermaaß-hra 5656A /4676N. Moje první hra Večer na farmě

Habermaaß-hra 5656A /4676N. Moje první hra Večer na farmě CZ Habermaaß-hra 5656A /4676N Moje první hra Večer na farmě Moje první hra Večer na farmě Hra na dobrou noc se zvířátky pro 1-4 děti od 2 let. Obsahuje i soutěžní variantu. Autor a design: Anna Lena Räckers

Více

Habermaaß-hra 4094. Princezna Kouzelná víla

Habermaaß-hra 4094. Princezna Kouzelná víla CZ Habermaaß-hra 4094 Princezna Kouzelná víla Princezna Kouzelná víla Paměťová a kreslící hra pro družstva pro 2-4 víly od 4 do 10 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Thilo Hutzler Anja Rieger přibližně

Více

Michael Schacht. Hra pro 2-4 dobrodruhy starší 8 let. Délka hry cca 60 minut.

Michael Schacht. Hra pro 2-4 dobrodruhy starší 8 let. Délka hry cca 60 minut. Michael Schacht Hra pro 2-4 dobrodruhy starší 8 let. Délka hry cca 60 minut. HERNÍ MATERIÁL 1 herní plán s mapou Afriky kniha 2 knihy karty DOBRODRUŽSTVÍ 30 karet DOBRODRUŽSTVÍ (15 s bílým okrajem, 15

Více