SYLLA. Bylo nebylo... (trocha historie ) Cíl hry. Příprava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYLLA. Bylo nebylo... (trocha historie ) Cíl hry. Příprava"

Transkript

1 SYLLA Autor hry: Dominque Erhard; Ilustrace: Arnaud Demaegd; Design: Cyril Demaegd FAQ, fórum a varianta pro 2 hráče: Poděkování Vývoj Sylly byl velmi dlouhý a náročný. Zkoušely se různé motivy, více či méně komplikované herní mechanismy a všechny aspekty se neustále dolaďovaly, abychom dosáhli co nejlépe vyvážené hry. Následující lidé si zaslouží naše díky za své dobré rady, náměty a trpělivost: Pascale, Thomas Guillame, Michel, Monsieur Phal, Docteur Mops, Eric, Gérard, Jasianne, Jean, Violaine a samozřejmě Cyril a celý tým Ystari (Thomas, Nanth, Ranaud, Dom, Thomas a William), kteří kvalitě této hry obětovali nejednu probdělou noc. Obsah 1 hrací deska Řím 40 kartonových čtvercových kartiček (32 budov, 4x Příjem, 4x 50 bodů) Přibližně 40 kostiček a 4 špalíčky ve čtyřech barvách (modrá, červená, černá, bílá) 117 žetonů Res Publica: Občanský duch (fialové), Volný čas (zelené), Zdraví (modré) 1 jeden ukazatel (žeton) Hladu 40 denárových mincí (35x 1 denár, 5x 5 denárů) 60 karet (40 postav, 7 velkých projektů, 10 událostí, 3 jeřáby) 4 zástěny (pro každého hráče jedna) 1 špalíček ukazatele kola (žlutý) Tato pravidla a referenční list Události/Velké projekty. Bylo nebylo... (trocha historie ) Máme rok 79 před Kristem a Sylla (Sula), nezpochybnitelný vládce Říma, se chystá abdikovat. Během jeho vlády Římský senát znovu objevil svou slávu a je v něm řada uchazečů o nejvyšší mocenský stolec. Ale přízeň Říma velmi vrtkavá. Lidé jsou hladoví a chtějí chléb a hry. Jen ten nejprohnanější politik dokáže situace správně využít. Cíl hry Hráči na sebe berou role římských senátorů a snaží se dobýt pro sebe nehynoucí čest a slávu (čest možná vynecháme). Využívají své bohatství a kontakty ke stavění velkých projektů a řešení politických problémů Republiky. Na konci hry hráč s nejvyšším počtem bodů prestiže vyhrává a stává se vládcem Říma. Příprava Doporučení: Před zahájením první hry si přečtěte kapitolu Principy hry na další stránce. Poznámka: Tato pravidla jsou pro 4 hráče. Na zadní straně těchto pravidel najdete modifikace pro hru 3 hráčů. Hrací deska se umístí doprostřed hracího stolu. Karta Ecclesia (Církev) je vyhrazena na konce hry a měla by být položena vedle desky. Kartičky budov (čtvercové kartonové) se roztřídí podle písmen (A, B, C) a každá hromádka se zamíchá zvlášť. Následně se poskládají lícem dolů na hromádku na hrací desce. Vespod kartičky C, nad nimi B, nahoře A. Prvních 6 kartiček A se otočí lícem nahoru a poskládají se vedle dolní strany hrací desky na barvami (šestiúhelníky) označená stavební místa. Karta události Dekadence se položí na vyznačené místo (napravo od hrací desky, dole). Ostatní karty událostí se zamíchají a balíček se položí lícem dolů na hrací desku. Otočí se další tři karty událostí a položí lícem nahoru napravo od hrací desky, nad událost Dekadence. Karty velkých projektů se zamíchají a balíček se položí na hrací desku lícem nahoru.vrchní karta se odstraní ze hry (všichni hráči tedy vědí, který velký projekt se nebude realizovat). Tím se odhalí druhá karta, která bude představovat velký projekt, který se bude stavět v prvním kole. Tři žetony Res Publica (jeden od každé barvy) se umístí na centrální políčko žebříčku Res Publica na desce. Budou fungovat jako ukazatele. Další žetony Res Publica umístěte na hromádku někde poblíž hrací desky. Ukazatel Hladu se umístí na první políčko žebříčku. Každý hráč obdrží náhodně jednu ze čtyř čtvercových kartiček Příjem (na kartičce jsou tři denáry, barvu bych označil jako růžový mramor ), podívá se na číslo na kartičce (jsou očíslované I IV) a vezme si sadu karet postav s tímto číslem. Z nich si každý hráč tajně vybere čtyři postavy a položí je lícem dolů před sebe. Když mají všichni hráči vybráno, odkryje každý své čtyři postavy. Všechny ostatní karty postav se dají dohromady, zamíchají a hromádka se položí na hrací desku lícem dolů. Vrchních šest karet se otočí a poskládá lícem nahoru nalevo od hrací desky. Každý hráč si vezme jednu zástěnu, všechny kostičky jedné barvy a tři denáry plus jeden denár za každého svého Obchodníka. Následně pak hráči umístí svůj bodový špalíček na číslo 10 na cestě slávy. Zbývající peníze se položí na hromádku vedle hrací desky. Poznámka: Zástěny se používají na skrytí žetonů Res Publica a peněz hráče. Další hrací prvky (postavy, budovy) jsou veřejné a mají být po celou hru viditelné. Čítač kol (žlutý špalíček) se umístí na kolečko I na hrací desce. Hráč s kartičkou příjmu s číslem I se stává prvním konzulem.

2

3 Principy hry Hráči na sebe berou role senátorů a v průběhu hry se postupují po Cestě slávy (A). Musí neustále sledovat situaci v Římě: žebříček Res Publica (B) ukazuje aktuální stav spokojenosti obyvatel ve třech oblastech Občanský duch (fialový ukazatel), Zdraví (modrý ukazatel) a Volný čas (zelený ukazatel) a dále stav Hladu (žlutý ukazatel). Ukazatele Res Publica neustále pendlují mezi krizí (vlevo) a ideálem (vpravo), naproti tomu ukazatel Hladu začíná na nule (vlevo) a se zhoršováním situace se posouvá doprava. Hráči v průběhu hry získávají žetony Res Publica a na konci hry za ně získají určitý počet bodů, přičemž tento počet závisí na pozici ukazatelů. Hlad v průběhu hry způsobuje ztrátu bodů hráčům, kteří nejsou schopni rozdat svým příznivcům z řad plebejů dostatek chleba. Hráčům pomáhají následující postavy: Senátoři (C), Obchodníci (D), Legionáři (E), Vestálky (F) a Otroci (G). Některé z těchto postav jsou poblouzněné podivným východním kultem zvaným Křesťanství, což je označeno symbolem ryby (H). Každé kolo pomáhají postavy hráčům kupovat budovy (I). Kromě toho má každá postava (s výjimkou Otroka) zvláštní schopnost (J), kterou lze během kola využít, pokud ovšem nebyla postava použita ke koupi budovy. Každé kolo hry má 7 fází a je zakončeno stavbou Velkého projektu. Fáze kola jsou tyto: I) První konzul: Hráči volí Prvního konzula pro nadcházející kolo. Každý hráč se může opřít o své Senátory a vedle toho si může další hlasy koupit za denáry (pokud chce). První konzul má během kola určitá privilegia. II) Najímání postav: Každý hráč si najme jednu z postav vyložených nalevo od hrací desky. II) Budovy: Hráči mohou kupovat budovy, které jsou na prodej. Platí za ně barevnými šestiúhelníky (K) na kartách svých postav. Každá postava, která je použita k zakoupení budovy, se otočí na stranu (o 90 ) a ve zbytku kola nebude možné využít její zvláštní schopnost. Koupí budov získávají hráči určité výhody (prestiž, peníze, žetony), u některých budov okamžitě, u jiných každé kolo. IV) Příjem: Hráči obdrží svůj příjem. Pokud mají někteří hráči postavy Obchodníků, které nejsou otočené na stranu, dostanou více. V) Události: Hráči s pomocí svých postav Vestálek a Legionářů, které nebyly otočeny na stranu při kupování budov, bojují kolektivně proti hrozbám a nešvarům ohrožujícím Řím. V každém kole jsou ve hře čtyři události (všechny negativní), z nichž dvěma se vždy podaří hráčům zabránit a dvě vždy nastanou. Jedna z událostí bude zcela odstraněna ze hry. Na každé kartě události jsou vyznačeny tyto prvky: Politické tendence (L): Určuje typ žetonu Res Publica, který získají hráči bojující proti této události. Legionář/Vestálka (M): Označuje, který z těchto typů postav (někdy oba), lze použít na boj s touto událostí. Negativní efekt (N): Ukazuje následky události, pokud jí není zabráněno. Události mají obvykle negativní následky, které se projeví na žebříčku Res Publica nebo v hracích zónách hráčů. Hlad (O): Některé události obsahují symbol Hladu. Mají dopad na úroveň Hladu ve hře. VI) Velký projekt: Každé kolo se staví kolektivně Velký projekt (P). Účastnit stavby se mohou všichni hráči, kteří chtějí. Ke stavbě přispívají hlasy svých senátorů, kteří nejsou otočeni na stranu, a dále pak denáry (nepovinně). Hráči, kteří se nechtějí zúčastnit stavebního projektu, mohou získat prestiž tak, že své hlasy (Senátoři + denáry) zaměří na přímé rozdávání plebejům. Velké projekty přinášejí prestiž a mohou mít pozitivní vliv na ukazatele na žebříčku Res Publica. VII) Hlad a Krize: Během této fáze musí hráči nakrmit římský lid za pomoci svých Polí (Q). Hráči, kteří nejsou schopni nakrmit své lidi, ztrácí prestiž. A na závěr, pokud je některý ukazatel Res Publica na zóně krize, může nastat krize. Krize se neřeší, krize se svaluje na někoho jiného. Hráči musí dokazovat plebejům, že oni sami pracují pro veřejné dobro a blaho, jinak ztrácí další prestiž. Hra konči po pěti kolech. Hráči pak mají možnost zhodnotit své Křesťanské postavy a propustit své Otroky. Následně pak odkryjí své žetony Res Publica, které jim přinesou tolik bodů prestiže, kolik ukazuje ukazatel Res Publica příslušné barvy. Hráč s nejvíce body prestiže vyhrává. Symboly Občanský duch Zdraví Volný čas Res Publica Hlad Křesťan

4 Průběh hry Herní kolo Hra se skládá z 5 kol. Kolo hry se skládá ze 7 fází. Po každé fázi první konzul posune ukazatel fáze. I První konzul 1) Volba První konzul z předchozího kola nabídne určitý počet hlasů za to, že zůstane prvním konzulem i v tomto kole. Každý senátor otočený lícem nahoru v hráčově oblasti znamená jeden hlas. Vedle senátorů může hráč utratit libovolný počet denárů. Jeden denár je jeden hlas. Další hráči pak v pořadí po směru hodinových ručiček mohou buď pasovat, nebo nabídnout vyšší počet hlasů (senátoři + denáry). Každý hráč se může vyjádřit jen jednou - proběhne jedno kolo. Hráč s nejvyšší nabídkou zaplatí nabídnuté denáry a stává se novým prvním konzulem (ostatní hráči neplatí nic). První konzul: Modrý hráč, který si vytáhl kartičku Příjem s číslem I, začíná hru jako První konzul. Má dva senátory a nabízí 3 hlasy. Červený hráč pasuje, bílý rovněž. Černý hráč, který má jednoho senátora, nabízí 4 hlasy a stává se tedy Prvním konzulem pro toto kolo. Zaplatí 3 denáry do banku (3 denáry + 1 senátor = 4 hlasy) a vezme si jeden žeton Res Publica dle vlastního výběru. 2) Res Publica První konzul si vezme z hromádky libovolný žeton Res Publica a dá k sobě za zástěnu. Poznámka: Tento žeton je veřejný - všichni hráči vidí, jako barvu si první konzul bere. 3) Hlad První konzul posune ukazatel hladu o tolik míst doprava, kolik je celkem symbolů hladu na čtyřech kartách událostí ve hře. Poznámka: Ukazatel se nemůže posunout za poslední pozici vpravo (6 bodů). II Najímání postav Počínaje Prvním konzulem a dále dokola po směru hodinových ručiček si každý hráč vezme jednu kartu postavy z karet otočených lícem vzhůru vlevo vedle hrací desky a umístí ji do své hrací zóny. Když si každý hráč vybere postavu, zbylé postavy se vloží dospod balíčku postav. III Budovy Poznámka: Efekty jednotlivých budov jsou popsány na konci pravidel. První budova: První konzul zvolí jednu z šesti kartiček (čtvercových) budov a nabídne ji na prodej. Prodejní barva (červená, žlutá nebo šedá) je určena tím, na jaké pozici je kartička položená (6 barevných pozic na spodním okraji hrací desky) a ke koupi budovy je možné použít pouze postavy mající tuto barvu (šestiúhelník). Prodejní barva tedy určuje, které postavy lze použít k zakoupení budovy. Koupi (dražbu) vybrané budovy začíná hráč za Prvním konzulem. Může buď pasovat, nebo nabídnou částku (v šestiúhelnících příslušné barvy na postavách), kolik je ochoten za budovu zaplatit. Dále se jede do kola, každý hráč může jednou promluvit (pasovat nebo zvýšit nabídku). Končí se Prvním konzulem. Poznámka: Pokud všichni hráči pasují, budova se zahodí. Hlad: Černý hráč, coby První konzul, posune ukazatel Hladu. Ze 4 karet událostí ve hře mají na sobě 2 symbol Hladu (pravý horní roh karty). Ukazatel Hladu se tedy posune o dvě místa doprava. Najímání postav: Černý hráč, coby První konzul, začíná. Vybírá si Otroka, modrý hráč si vezme Legionáře, červený Senátora a bílý Vestálku. Zbývající dvě karty se dají dospod balíčku karet postav. Budovy: Černý hráč, coby První konzul, nabídne k prodeji budovu Pole. Pole je položeno v šedé zóně, je tedy nutné za něj platit šestiúhelníky této barvy. Modrý hráč nabízí 2 šedé šestiúhelníky, červený pasuje, bílý nabízí 3 šedé šestiúhelníky, černý hráč se rozhodne pasovat. Bílý hráč si bere kartičku Pole a položí ji před sebe do své hrací zóny.

5 Hráč, který dal nejvyšší nabídku, získává budovu a dá ji do své hrací zóny. Zaplatí za ni otočením příslušného počtu svých postav obsahujících šestiúhelníky prodejní barvy. Poznámka: Karty postav otočené tímto způsobem nelze po zbytek kola použít. Nelze je tedy použít k nákupu dalších budov a nemohou využít své zvláštní schopnosti. Následující budovy: Hráč, který koupil poslední budovu, nabídne novou kartičku budovy k prodeji. Hráč za ním začíná s nabídkou, poslední hovoří v dražbě hráč, který budovu vybral. Jede se po směru hodinových ručiček, každý hráč může pasovat nebo zvýšit nabídku... Hra tímto způsobem pokračuje, dokud nebylo nabídnuto k prodeji 5 kartiček budov. Zbývající kartička se odstraní ze hry a hra pokračuje další fází kola. IV Příjem Počínaje prvním konzulem a dále po směru hodinových ručiček si hráči vezmu z banku svůj příjem a využijí budovy, jejichž efekt platí ve fázi IV. Poznámka: Startovní kartička každého hráče mu v této fázi vynáší 3 denáry. Dále každá kartička Obchodníka, která je lícem vzhůru a není otočená na stranu, přináší svému vlastníkovi 1 denár. V Události Poznámka: Efekty různých událostí jsou popsány na stránce Události (Events) Budovy: Bílý hráč musí otočit 3 své postavy mající na sobě šedé šestiúhelníky, aby zaplatil za Pole. Vybere ze svých postav 1 Otroka a 2 Obchodníky. Následně vybírá další budovu a nabízí ji k prodeji hráči po levici. Sám bude dávat nabídku poslední. Příjem: Černý hráč si vezme 5 denárů (kartička Příjem + budova Prodejní stánek). Modrý hráč si také bere 5 denárů (kartička Příjem + 2 neotočené postavy Obchodníků). Červený hráč si bere 3 denáry (kartička Příjem) a rozhodne se použít svou budovu Soukromý chrám za 2 denáry si kupuje jeden žeton Res Publica (barva dle vlastního výběru). Bílý hráč si bere 5 denárů (kartička Příjem + budova Prodejní stánek). Má také 2 postavy Obchodníků, ale použil je (a otočil) v předchozí fázi, takže mu nepřinášejí žádný příjem. 1) Pokládání kostiček Všichni hráči umístí jednu kostičku své barvy na každou svou kartu postavy Legionáře nebo Vestálky, která není lícem dolů nebo otočená na stranu. Počínaje Prvním konzulem a dále po směru hodinových ručiček každý hráč vždy musí vzít jednu svoji kostičku a umístit ji na jednu z karet událostí ve hře. Kostičku z Vestálky lze umístit jen na kartu události obsahující symbol Vestálky, kostičku z Legionáře lze umístit jen na událost se symbolem Legionáře. Hráči takto pokračují, dokud nejsou umístěny všechny kostičky. Poznámka: Může se stát, že jeden hráč bude nakonec umísťovat několik kostiček po sobě když má více kostiček než ostatní hráči. 2) Přidělení žetonů Res Publica Pro každou z prvních tří událostí (odshora) získává hráč, který na událost umístil nejvíce kostiček, jeden žeton Res Publica barvy vyznačené na události. Pokud více hráčů umístilo stejný (nejvyšší) počet kostiček, žeton získá každý z nich. Poznámka: Pokud na kartu události nikdo nepoložil žádnou kostičku, žeton nezískává nikdo. Pro událost Dekadence získává hráč (hráči) s nejvyšším počtem umístěných kostiček 1 bod prestiže. 1) Pokládání kostiček: Hráči položí jednu kostičku své barvy na každou svou postavu Legionáře nebo Vestálky, které nejsou otočené na stranu. Bílý hráč, který již použil všechny své karty postav, se nemůže této fáze zúčastnit. Začíná černý hráč a pokládá svou jedinou kostičku na událost Dekadence. Modrý pokládá kostičku na stejnou událost. Červený pokládá 1 kostičku (musí pocházet z Vestálky na událost Hlad). Černý hráč nemá žádné další kostičky, takže pokračuje modrý a pokládá svou poslední kostičku z Legionáře na událost Revolta. Červený končí tím, že položí svou poslední kostičku z Legionáře na Dekadenci. 2) Žetony: Červený má většinu na události Hlad, získává proto žeton Res Publica Zdraví. Modrý hráč získává žeton Res Publica Volný čas, protože má většinu na události Revolta. Imperiální kult nepřináší žetony nikomu. Červený, modrý a černý hráč získávají každý 1 bod prestiže, protože mají všichni stejný počet kostiček na Dekadenci.

6 3) Efekty událostí Bez ohledu na to, kolik kostiček bylo na karty událostí umístěno, dvě události nastanou a dvěma se podaří zabránit. Dvěma událostem s nejvyšším počtem položených kostiček na kartě (bez ohledu na barvu) bude zabráněno a v tomto kole nenastanou. Zbývající dvě události nastanou (viz referenční kartičku přehledu událostí) a uplatní se jejich efekty. Událost nahoře nastane jako první. Pokud mají události na sobě stejný počet kostiček, První konzul podle potřeby rozhodne o tom, kterým událostem se podaří zabránit a které nastanou. 4) Zrušení efektu Ze dvou událostí, kterým se podařilo zabránit, je ta s nejvyšším počtem kostiček zcela vyřešena a odstraněna ze hry. Pokud mají obě kartičky na sobě stejný počet kostiček, První konzul rozhodne o tom, která událost se odstraní ze hry. Výjimka: Dekadence je v Římě trvalý problém a nelze ji odstranit ze hry. Pokud by měla být ze hry odstraněna událost Dekadence, je místo ní odstraněna druhá událost, které se podařilo zabránit. Některé události mají negativní efekty, které se projeví herních zónách hráčů. (Například událost Rabování přinutí hráče vyřadit ze hry budovu Prodejní stánek.) Když je taková událost odstraněna ze hry, její negativní efekty se zruší a hráči mohou své postižené karty a kartičky (postavy a budovy) opět otočit lícem nahoru. Od toho okamžiku jsou tyto budovy a postavy opět funkční. Poznámka: Podrobnosti o negativních efektech viz stránka Události (Events). 3) Efekt: Na Dekadenci jsou 3 kostičky, té bylo zabráněno. Na Hladu a Revoltě je po jedné kostičce a černý hráč tedy coby První konzul si může vybrat. Vlastní Otroky a rozhodne se proto zabránit Revoltě. Projeví se tedy efekty událostí Hlad (ukazatel Hladu se posune o jednu pozici doprava) a Imperiální kult (ukazatel Res Publica Občanský duch se posune o jednu pozici doleva). 4) Odebrání události: Nejvíce kostiček je na Dekadenci, měla by proto být odebrána ze hry. Jelikož však tuto událost nelze odstranit, odstraní se ze hry Revolta (druhá událost, které bylo zabráněno). Nakonec je otočena nová karta události, které se položí na místo Revolty. Lízněte novou kartu z hromádky karet událostí a položte ji na uvolněné místo ve sloupečku karet událostí. Hráči si vezmou zpět své kostičky. VI Velké projekty Poznámka: Efekty jednotlivých Velkých projektů jsou popsány na stránce Velké projekty (Great Works). Během této fáze hráči společně staví jeden Velký projekt, který je určen vrchní kartou v balíčku karet Velkých projektů. Hráči se stavby ovšem nemusí účastnit a místo toho se zaměřit přímo na rozdávání plebejům. Ať již tak či onak, každý Senátor lícem nahoru a neotočený na stranu v hráčově zóně se počítá za jeden hlas. Karta Velkého projektu se položí lícem nahoru na hrací desku (tím se zároveň odkryje Velký projekt, který se bude stavět v příštím kole). Každý hráč může (ale nemusí) vzít do ruky skrytě nějaké denáry ze své zásoby. Následně všichni hráči natáhnou před sebe ruku svírající v pěsti denáry (nebo také nic), palec směřuje vodorovně. Naráz pak všichni otočí palec buď nahoru, nebo dolů. Nahoru znamená hlasy pro velké dílo, dolů pak hlasy pro plebeje. 1) Plebejové Za každé dva hlasy (senátoři + denáry) získává hráč 1 bod prestiže. Denáry v ruce se odevzdají do banku. 2) Velký projekt Hráči zaznamenají své body a případně posunou ukazatele na žebříčku Res Publica zaleží na konkrétním velkém díle. Všechny denáry použité hráči se vrátí do banku. Velký projekt se nyní otočí lícem dolů. Velké projekty: Karta projektu Veřejné lázně se umístní nad horní část desky a hráčů je odhalena karta Velkého projektu pro příští kolo. Hráči nyní hlasují pro stavbu Veřejných lázní. Modrý hráč otočil palcem dolů a nepoužil žádné denáry. Má k dispozici 2 Senátory, tedy 2 hlasy, což mu přináší 1 bod prestiže. Ostatní hráči otočili palec nahoru a účastní se stavby. Červený hráč, který vkládá 3 denáry a má jednoho dostupného Senátora, má čtyři hlasy. Bílý také (4 denáry). Černý hráč vložil 1 denár a má jednoho senátora, ten je ale otočený na stranu. Černý má tedy 1 hlas. Červený a bílý hráč tedy získávají 5 bodů prestiže, černý hráč (třetí místo) nezískává nic. Celkem se na tento Velký projekt sešlo 9 hlasů, takže ukazatel Res Publica Zdraví se posune o jedno místo doprava (efektu projektu Veřejné lázně). Pokud by bylo jen o jeden hlas více, ukazatel by se posunul o dvě místa.

7 VII Hlad a krize 1) Hlad Pozice ukazatele Hladu na žebříčku Res Publica určuje, nakolik je nyní závažným problémem hlad. Každý hráč ztrácí tolik bodů prestiže, kolik je současná úroveň hladu minus 2 za každé Pole (budova) ve své herní zóně. Poznámky: Hráči nemohou mít prestiž nižší než 0. Hráč s nadbytkem polí, který krmí nad aktuální úroveň hladu, nezískává body prestiže. Hlad: Ukazatel Hladu je na pozici 3. Teoreticky by každý hráč měl ztratit 3 body prestiže, ale bílý hráč má Pole, a ztrácí proto jen 1 bod prestiže (ostatní 3 body). 2) Krize Pokud je některý ukazatel Res Publica (Zdraví, Volný čas, Občanský duch) v oblasti krize, nastane příslušný typ politické krize. Všichni hráči musí ukázat své žetony Res Publica příslušné barvy (v níž nastala krize). Hráč (nebo hráči) s nejvíce žetony okamžitě získává 3 body prestiže (lid je nepovažuje za zodpovědné za současnou krizi, právě naopak) Hráč (nebo hráči) s nejméně žetony okamžitě ztrácí 3 body prestiže (lid je viní ze současné krize). Následně hráči opět skryjí své žetony Res Publica za zástěny. Krize: Ve čtvrtém kole hry nastává krize Občanského ducha (ukazatel Občanský duch se ocitl na žebříčku zcela vlevo). Všichni hráči ukáží své žetony Občanského ducha. Modrý hráč má 4 žetony, bílý a červený mají po 2 žetonech, černý má 1 žeton: Modrý hráč získává 3 body prestiže a černý hráč ztrácí 3 body prestiže. Pokud zůstane ukazatel Občanského ducha v příštím kole na stejné pozici, opět nastane krize. Konec kola Vyloží se 6 nových karet postav vedle hrací desky. Vloží se 6 nových budov do zóny budov na spodní straně desky. Postavy otočené na stranu se narovnají. Ukazatel fáze se vrátí na I. Konec hry Hra končí na konci pátého kola. Realizuje se šestý Velký projekt (Církev) s následujícími efekty: Nástup Křesťanství Každá Křesťanská postava (symbol ryby) lícem nahoru (i když je otočená na stranu) v herní zóně hráče získává svému vlastníkovi 2 body prestiže. Propuštění Otroků Hráči mohou propustit všechny své Otroky, kteří jsou lícem nahoru (i když jsou otočení na stranu), zaplacením 2 denárů za Otroka. Každý takhle propuštěný Otrok přináší svému (bývalému) vlastníkovi 3 body prestiže. Politická dohra Hráči odhalí své žetony Res Publica. Pozice příslušného ukazatele na žebříčku Res Publica určuje, kolik bodů prestiže každý žeton hráči přinese. Poznámka: Zbylé peníze neznamenají žádné body prestiže. Konec hry: Červený hráč má 3 Křesťanské postavy, a získává tedy 6 bodů prestiže. Zaplatí 2 denáry za každého ze svých dvou Otroků a získává dalších 6 bodů prestiže. Na závěr spočítá a ocení své získané žetony Res Publica podle pozice ukazatelů příslušné barvy na žebříčku Res Publica. Má 8 žetonů Zdraví (3 body za žeton), 5 žetonů Volného času (3 body za žeton) a 3 žetony Občanského ducha (1 bod za žeton). Hráč, který po cestě slávy došel nejdále, se stává pánem Říma a vyhrává hru. Při stejném bodovém zisku více hráčů jsou všichni z nich vítězové. Budou sdílet osud republiky, v dobrém i ve zlém...

8 Hra ve 3 hráčích Ve třech hráčích se hraje obdobně jako ve čtyřech s následujícími úpravami: - V rámci přípravy si hráči ze své sady karet vyberou 6 postav (namísto 4). - Ve fázi II si hráči vybírají postavu z nabízených 5 postav (namísto 6 postav) - Ve fázi III mohou hráči koupit celkem 4 budovy (namísto 5). Vždy jsou alespoň dvě budovy odebrány ze hry. Budovy Prodejní stánek (Stall): Každý prodejní stánek přináší svému vlastníkovi ve fázi IV příjem 2 denárů. Pole (Field): Každé pole, které hráč vlastní, snižuje o 2 počet bodů, které hráč ztratí ve fázi VII (Hlad a krize). Soukromý chrám (Private temple): Vlastník může ve fázi IV (Příjem) zaplatit 2 denáry a za to získat žeton Res Publica dle vlastního výběru. Insula: Když hráč získá kartičku Insula, může ji hned zahodit a vzít si dva libovolné žetony Res Publica. Jeřáb (Crane): Když hráč získá kartičku Jeřáb (Crane), může ji hned zahodit a vzít si kartu se stejným názvem, kterou umístí mezi své karty postav. Počínaje následujícím kolem ji může použít obdobně jako kartu postavy ve fázi III (Budovy). Hospoda (Tavern): Během fáze IV (Příjem) může vlastník hospody posunout jeden ukazatel Res Publica (dle vlastního výběru) o jeden krok doprava nebo doleva. Nemůže však posunout ukazatel, který již byl v této fázi posunut jinou hospodou. Hospodu lze i použít k zablokování ukazatele Res Publica na nevyšší nebo nejnižší hodnotě. Vítězný oblouk (Triumphal Arc): Když hráč získá tuto kartičku, hned ji zahodí a získává 6 bodů prestiže. Socha (Statue): Když hráč získá tuto kartičku, hned ji zahodí a získává 4 body prestiže. Banka (Bank): Když hráč získá tuto kartičku, hned ji zahodí a získává 5 denárů.

9 Události Epidemie: Ukazatel Zdraví se posune o jedno místo doleva. Erupce: Ukazatel Volného času se posune o jedno místo doleva. Imperiální kult: Ukazatel Občanského ducha se posune o jedno místo doleva. Hlad: Ukazatel Hladu se posune o jedno místo doprava. Perzekuce křesťanů: Každý hráč otočí jednu z karet svých křesťanských postav lícem dolů. Tato postava nemá žádný vliv na hru, dokud zůstává ve hře tato Událost. Po odstranění této Události si všichni hráči své postavy opět otočí lícem nahoru. Výjimky: Pokud je ve hře (vyložená napravo od desky) událost Senátní čistka, resp. Revolta otroků, křesťanští Senátoři, resp. křesťanští Otroci musí zůstat otočení lícem dolů i po odstranění Perzekuce křesťanů. Senátní čistka: Každý hráč otočí jednu z karet Senátorů lícem dolů. Tato postava nemá žádný vliv na hru, dokud zůstává ve hře tato Událost. Po odstranění této Události si všichni hráči své postavy opět otočí lícem nahoru. Výjimky: Pokud je ve hře (vyložená napravo od desky) událost Perzekuce křesťanů, křesťanští Senátoři, musí zůstat otočení lícem dolů i po odstranění události Senátní čistka. Povodeň: Každý hráč otočí jednu ze svých kartiček budov (včetně Jeřábu) lícem dolů. Tato budova nemá žádný vliv na hru, dokud zůstává ve hře tato událost. Po odstranění této události si všichni hráči své budovy opět otočí lícem nahoru. Výjimky: Pokud je ve hře (vyložená napravo od desky) událost Rabování, Prodejní stánky musí zůstat otočené lícem dolů i po odstranění Povodně. Poznámka: Povodeň nemůže mít vliv na startovní Příjem hráče (čtvercová kartička jako budovy). Revolta otroků: Každý hráč otočí jednu z karet Otroků lícem dolů. Tato postava nemá žádný vliv na hru, dokud zůstává ve hře tato událost. Po odstranění této události si všichni hráči své postavy opět otočí lícem nahoru. Výjimky: Pokud je ve hře (vyložená napravo od desky) událost Perzekuce křesťanů, křesťanští Otroci, musí zůstat otočení lícem dolů i po odstranění události Revolta otroků. Rabování: Každý hráč otočí jeden ze svých Prodejních stánků (budova) lícem dolů. Budova nemá žádný vliv na hru, dokud zůstává ve hře tato událost. Po odstranění této Události si všichni hráči své Prodejní stánky opět otočí lícem nahoru. Výjimky: Pokud je ve hře (vyložená napravo od desky) událost Povodeň, Prodejní stánky musí zůstat otočené lícem dolů i po odstranění Rabování. Dekadence: Ukazatel nebo ukazatelé nejvíce vpravo na žebříčku Res Publica se posunou o jedno místo doleva. Poznámky: - Ukazatel Hladu se nemůže posunout následkem efektu této události. - Může se stát, že se následkem této události posunou všechny tři ukazatele (Zdraví, Volný čas, Občanský duch).

10 Velké projekty Z těchto šesti Velkých projektů se jeden odebere na začátku ze hry a nebude nikdy postaven. Velký projekt Ecclesia (Církev), který zde není vyobrazen, je unikátní Velký projekt, který se vždy staví na konci hry. Poznámka: S výjimkou posledního projektu Ecclesia mají hráči vždy možnost se projektu neúčastnit a místo toho investovat svůj vliv a peníze do přímého rozdávání plebejům (palec dolů). V tom případě získávají 1 bod prestiže za každé dva hlasy (Senátoři + denáry). PANTHEVM (Pantheon): Hráč s nejvíce hlasy získává 10 bodů prestiže, za druhé místo 6 bodů, za třetí místo 2 body. Při plichtě získávají všichni hráči se stejným počtem hlasů plný počet bodů odpovídající jejich pozici. TEMPLVM (Chrám): Všichni hráči s 8 hlasy získávají 10 bodů prestiže. Všichni hráči s 5 hlasy získávají 6 bodů prestiže. GRANARII (Sýpka): Hráč s nejvíce hlasy získává 5 bodů prestiže, za druhé místo 3 body. Při plichtě získávají všichni hráči se stejným počtem hlasů plný počet bodů odpovídající jejich pozici. Hlad: Sečtěte hlasy od všech hráčů, kteří se účastnili realizace Sýpky. Za každé 4 hlasy se ukazatel Hladu posune o jedno místo doleva. THERMAE (Veřejné lázně): Hráč s nejvíce hlasy získává 5 bodů prestiže, za druhé místo 3 body. Při plichtě získávají všichni hráči se stejným počtem hlasů plný počet bodů odpovídající jejich pozici. Zdraví: Sečtěte hlasy od všech hráčů, kteří se účastnili realizace Veřejných lázní. Za každých 4 hlasů se ukazatel Zdraví posune o jedno místo doprava. COLOSSEVM (Koloseum): Hráč s nejvíce hlasy získává 5 bodů prestiže, za druhé místo 3 body. Při plichtě získávají všichni hráči se stejným počtem hlasů plný počet bodů odpovídající jejich pozici. Volný čas: Sečtěte hlasy od všech hráčů, kteří se účastnili realizace Kolosea. Za každých 4 hlasů se ukazatel Volného času posune o jedno místo doprava. SENATVS (Senát): Hráč s nejvíce hlasy získává 5 bodů prestiže, za druhé místo 3 body. Při plichtě získávají všichni hráči se stejným počtem hlasů plný počet bodů odpovídající jejich pozici. Občanský duch : Sečtěte hlasy od všech hráčů, kteří se účastnili realizace Senátu. Za každých 4 hlasů se ukazatel Občanského ducha posune o jedno místo doprava.

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min.

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min. Autor: Sébastien Pauchon Illustrationen: Arnaud Demaegd Layout: Cyril Demaegd Yspahan FAQ & Forum: http://www.ystari.com Překlad: CAULY přeloženo pro www.svet-deskovych-her.cz Hra pro 3 4 hráče od 8 let,

Více

Pravidla hry. Herní materiál. Dirk Henn Hra pro 3 5 hráčů

Pravidla hry. Herní materiál. Dirk Henn Hra pro 3 5 hráčů Pravidla hry Dirk Henn Hra pro 3 5 hráčů Připravil Jakub Dobal V této hře představujete vojenské velitele, Daimjó (japonský kníže, místodržitel), v Japonsku 16. století. Budete bránit pozici svého klanu,

Více

I. PŘEDMLUVA. Více si o Dahlgaardovi a kámenu Trickerion přečtěte na www.trickerion.com! II. CÍL HRY

I. PŘEDMLUVA. Více si o Dahlgaardovi a kámenu Trickerion přečtěte na www.trickerion.com! II. CÍL HRY I. PŘEDMLUVA Hlavní město iluzionistů bývalo před desetiletími rušnou metropolí, z jejíž někdejší slávy však zbyly jen trosky. Zlaté časy skončily záhadným zmizením Dahlgaarda Velikého, mecenáše města

Více

Herní materiál. Cíl hry. společenská hra pro 3 až 5 hráčů od dvanácti let věku, jedna partie trvá 60 až 90 minut

Herní materiál. Cíl hry. společenská hra pro 3 až 5 hráčů od dvanácti let věku, jedna partie trvá 60 až 90 minut společenská hra pro 3 až 5 hráčů od dvanácti let věku, jedna partie trvá 60 až 90 minut Zloděj Z lo D ej Vezmi si náhodně kartu jiného hráče. Vezmi si náhodne kartu iného hráča. Přístav 1 3 Policejní stanice

Více

Hrací potřeby. Cíl hry

Hrací potřeby. Cíl hry Hrací potřeby 1 hrací plán - představuje mapu pralesa rozdělenou na šestiúhelníková pole. První čtyři pole už jsou odkrytá, ostatní pokrývá prales a budou odkrývána v jednotlivých tazích tím, že se na

Více

Hra o hradech, městech a rytířích. Kolo osudu. Hostince a katedrály. Kupci a stavitelé. Ovce a kopce

Hra o hradech, městech a rytířích. Kolo osudu. Hostince a katedrály. Kupci a stavitelé. Ovce a kopce Kompletní pravidla Carcassonne: základní hra, 4 velká rozšíření a další bonusy včetně minirozšíření Řeka Hra o hradech, městech a rytířích Kolo osudu Hostince a katedrály Kupci a stavitelé Ovce a kopce

Více

CÍL HRY VIDEO PRAVIDLA KOMPONENTY HRY ANATOMIE KARTY DRUHY KARET SVĚT BATTALIE JEDNOTKY

CÍL HRY VIDEO PRAVIDLA KOMPONENTY HRY ANATOMIE KARTY DRUHY KARET SVĚT BATTALIE JEDNOTKY CÍL HRY agresivní bojové a dobyvačné hře, kdy budete obsazovat města protivníků. V této hře stupeň města představuje přesně to množství vítězných bodů, které hráč právě vlastní, když dané město kontroluje.

Více

Osadníci z Katanu tématická sada z karetní hry pro dva hráče

Osadníci z Katanu tématická sada z karetní hry pro dva hráče Osadníci z Katanu tématická sada z karetní hry pro dva hráče Přeložil Jan Štefl 4/2008 Umělec & Dobrodinec Možnosti tématické sady Umělec a dobrodinec Tématická sada Umělec & dobrodinec je jednou z celkem

Více

Desková hra. UROBOROS Koloběh života. Pravidla

Desková hra. UROBOROS Koloběh života. Pravidla Desková hra UROBOROS Koloběh života Pravidla Uroboros je starodávný symbol, který zobrazuje hada nebo draka požírajícího svůj vlastní ocas. Symbolizuje čas a nekonečný a nepřetržitý běh života. Představuje

Více

HERNÍ PŘÍBĚH. New York, někdy v 90. letech

HERNÍ PŘÍBĚH. New York, někdy v 90. letech PR A V I D L A HERNÍ PŘÍBĚH New York, někdy v 90. letech Ocitáme se uprostřed války mezi organizovaným zločinem a Federály. Po několika letech vyšetřování, pozorování a činnosti v utajení byl zatčen Johnny

Více

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat.

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat. Elfenland Počet hráčů: 2-6 Doporučený věk: nejméně 10 let Délka hry: 60 až 80 minut Vydavatel: Amigo Rok vydání: 1998 Autor: Alan R. Moon V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte

Více

Ilustrace: Piotr Socha. Autor hry: Filip Miłuński. Co by bylo, kdyby

Ilustrace: Piotr Socha. Autor hry: Filip Miłuński. Co by bylo, kdyby Autor hry: Filip Miłuński Ilustrace: Piotr Socha Co by bylo, kdyby Přemýšleli jste někdy o tom, kým byste byli, kdyby se váš život odvíjel jinak? Možná by z vás byl kouzelník nebo cestovatel. Nebo vás

Více

OBSAH POSTAVY A CÍL HRY PŘÍPRAVA

OBSAH POSTAVY A CÍL HRY PŘÍPRAVA Emiliano Sciarra Hra pro 4 7 hráčů od 10-ti let. BANG! je hra ve westernovém stylu mezi skupinou banditů a šerifem. Také jsou tu pomocníci, kteří šerifovi pomáhají vyhubit nepřátele, a odpadlík, jehož

Více

Ukázky Mapy Přehled Žetonů Standardní Pátrací Hrací Kámen Bílá hranice je standardní hranice mezi dvěma Regiony. Speciální Pátrací Hrací Kámen (Společenstvo) Speciální Pátrací Hrací Kámen (Stín) Silná

Více

Hansa Teutonica (středověký obchodní svaz německých germánských měst)

Hansa Teutonica (středověký obchodní svaz německých germánských měst) Hansa Teutonica (středověký obchodní svaz německých germánských měst) Německy pojmenovaná die Hanse nebo latinsky nazvaná Hansa Teutonica, to jsou různá jména pro hanzovní spolek, alianci obchodních cechů

Více

Jubilejní vydání k 20. vyrocí, navíc

Jubilejní vydání k 20. vyrocí, navíc Jubilejní vydání k 20. vyrocí, navíc s novymi variantami hry 6 bere. Hra pro 2-10 hráčů od 10 let. Délka hry: cca 45 minut Autor Wolfgang Kramer Není to hra pro krávy! Obsah: 104 hracích karet 10 karet

Více

KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany

KAMIONEM PO EVROPĚ Kdo si hraje, nezlobí! Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany OBSAH HRY: 1. Herní plán 2. Kamiony z moduritu - 6 ks. 3. Karty

Více

Nejlepší hry s pyramidkami

Nejlepší hry s pyramidkami Nejlepší hry s pyramidkami Až se jednou zastavíte na Marsu, nemělo by vás překvapit, že tam kluci na každém rohu hrají hry s podivnými pyramidkami, z nichž některé jsou větší, jiné menší a některé nejmenší.

Více

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen)

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen) MONSTRA & MÝTY (Monster & Mythen) Alan R. Moor Richard Borg 1.0 Úvod V jednom fantastickém světě spolu bojují mocní čarodějové, trpaslíci, trollové, skřeti a nemrtví. Hráči velí jejich armádám (pěchotě,

Více

Šachy... 3 Náčelník a bojovníci... 3 K.O. šachy... 4 Double šachy... 4 Poziční šachy... 4 Žravé šachy... 4

Šachy... 3 Náčelník a bojovníci... 3 K.O. šachy... 4 Double šachy... 4 Poziční šachy... 4 Žravé šachy... 4 Obsah Šachy... 3 Náčelník a bojovníci... 3 K.O. šachy... 4 Double šachy... 4 Poziční šachy... 4 Žravé šachy... 4 Dáma... 5 Polská dáma... 5 Staroněmecká dáma... 5 Turecká dáma... 6 Rohová dáma... 6 Žravá

Více

2. Výběr akce. kce HLÍDKA VÝPRAV STAVBA VÝZKUM

2. Výběr akce. kce HLÍDKA VÝPRAV STAVBA VÝZKUM Pravidla hry 1 Hra 4X od Scotta Almese 2 5 HRÁÈÙ ~30 MIN ÈÙ ~30 MIN VÌK 13+ N VÌK 13+ VÌK 13+ Herní materiál 35 figurek (7 v každé barvě) 5 žetonů výzkumu 5 žetonů štítu (1 v každé barvě) 15 žetonů zdrojů

Více

PRAVIDLA HER MULTIFUNKČNÍ STŮL

PRAVIDLA HER MULTIFUNKČNÍ STŮL PRAVIDLA HER MULTIFUNKČNÍ STŮL Seznam her: stolní fotbálek vč. 2x míček kulečník vč. 2 x tágo, sada koulí, křídy, trojúhelník stolní tenis vč. 2 x pálka na stolní tenis, síťka, 2x míček stolní hokej vč.

Více

COMMANDS & COLORS NAPOLEONICS

COMMANDS & COLORS NAPOLEONICS COMMANDS & COLORS NAPOLEONICS I. ÚVOD Commands & Colors: Napoleonics není příliš složitá hra. Je založena na sledu her Commands & Colors, ve kterých karty velení řídí pohyb, který současně vytváří mlhu

Více

Zahradní a venkovní hry a aktivity (šachy, kuželky, člověče nezlob se, hookbruč, domino )

Zahradní a venkovní hry a aktivity (šachy, kuželky, člověče nezlob se, hookbruč, domino ) KUŽELKY (BOWLING) Kuželky rozestavíme na vymezené území (dráha, hrací plocha apod). Hrát může libovolný počet hráčů či družstev. Cílem hry je na jeden hod porazit co nejvíce kuželek. Můžete si vybrat ze

Více

hry a návody pro 15 18 leté

hry a návody pro 15 18 leté hry a návody pro 15 18 leté Helena Křenková a kol. Co s tím? Při přemýšlení nad tím, jak řešit to, že celkem dost lidí má problémy s penězi, třeba si nevýhodně půjčuje, někoho napadlo, že by se daly vymýšlet

Více

PRAVIDLA HRY 1. PŘÍPRAVA HRY. Důležité upozornění

PRAVIDLA HRY 1. PŘÍPRAVA HRY. Důležité upozornění PRAVIDLA HRY Space Alert je týmová hra o přežití. Hráči se stávají posádkou průzkumné kosmické lodi s hyperprostorovým pohonem zkoumající nebezpečné sektory galaxie. Průzkumná loď je plně automatizována

Více

ČEST SAMURAJŮ. (Ehre der Samurai) jednomu ctihodnému daimjóovi (Daimyo). Také hráči usilují o získání cti. Dostávají body,

ČEST SAMURAJŮ. (Ehre der Samurai) jednomu ctihodnému daimjóovi (Daimyo). Také hráči usilují o získání cti. Dostávají body, ČEST SAMURAJŮ (Ehre der Samurai) Scott Kimball Herní materiál 110 karet 6 kostek 60 žetonů s body cti (Ehrenpunkte) v hodnotě 5, 25, 50 a 100 1 herní návod Pozadí hry Hráči se vžívají do rolí samurajů

Více

PRAVIDLA POKERU Čtyři barvy Třináct hodnot VÝHERNÍ KOMBINACE

PRAVIDLA POKERU Čtyři barvy Třináct hodnot VÝHERNÍ KOMBINACE PRAVIDLA POKERU Poker se hraje s balíčkem 52 karet. Ty se dělí na čtyři barvy, každá z nich obsahuje 13 hodnot. Čtyři barvy Všechny barvy stejné hodnoty jsou si rovny, žádná z nich nemá vyšší hodnotu nad

Více

Pravidla hry. Postava. Kostka. Charakteristika postav

Pravidla hry. Postava. Kostka. Charakteristika postav Na samém úsvitu dějin, v pradávných časech, kdy se rodily myšlenky a sny se stávaly skutečností, existoval pouze jeden svět obklopený nekonečnou nicotou Netheran, později známý jako Říše Snů. Legendy praví,

Více

Návody k hlavolamům a hrám

Návody k hlavolamům a hrám Návody k hlavolamům a hrám Veronika Riemlová Jana Režnarová Mendelovo gymnázium v Opavě Září 2009 OBSAH KUSOVNÍK...3 PŘIPRAVENÉ HRY...4 Provázky (Šňůry)...4 Bludiště...6 Krychle...7 DIGIT...10 Tangram...13

Více