SYLLA. Bylo nebylo... (trocha historie ) Cíl hry. Příprava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYLLA. Bylo nebylo... (trocha historie ) Cíl hry. Příprava"

Transkript

1 SYLLA Autor hry: Dominque Erhard; Ilustrace: Arnaud Demaegd; Design: Cyril Demaegd FAQ, fórum a varianta pro 2 hráče: Poděkování Vývoj Sylly byl velmi dlouhý a náročný. Zkoušely se různé motivy, více či méně komplikované herní mechanismy a všechny aspekty se neustále dolaďovaly, abychom dosáhli co nejlépe vyvážené hry. Následující lidé si zaslouží naše díky za své dobré rady, náměty a trpělivost: Pascale, Thomas Guillame, Michel, Monsieur Phal, Docteur Mops, Eric, Gérard, Jasianne, Jean, Violaine a samozřejmě Cyril a celý tým Ystari (Thomas, Nanth, Ranaud, Dom, Thomas a William), kteří kvalitě této hry obětovali nejednu probdělou noc. Obsah 1 hrací deska Řím 40 kartonových čtvercových kartiček (32 budov, 4x Příjem, 4x 50 bodů) Přibližně 40 kostiček a 4 špalíčky ve čtyřech barvách (modrá, červená, černá, bílá) 117 žetonů Res Publica: Občanský duch (fialové), Volný čas (zelené), Zdraví (modré) 1 jeden ukazatel (žeton) Hladu 40 denárových mincí (35x 1 denár, 5x 5 denárů) 60 karet (40 postav, 7 velkých projektů, 10 událostí, 3 jeřáby) 4 zástěny (pro každého hráče jedna) 1 špalíček ukazatele kola (žlutý) Tato pravidla a referenční list Události/Velké projekty. Bylo nebylo... (trocha historie ) Máme rok 79 před Kristem a Sylla (Sula), nezpochybnitelný vládce Říma, se chystá abdikovat. Během jeho vlády Římský senát znovu objevil svou slávu a je v něm řada uchazečů o nejvyšší mocenský stolec. Ale přízeň Říma velmi vrtkavá. Lidé jsou hladoví a chtějí chléb a hry. Jen ten nejprohnanější politik dokáže situace správně využít. Cíl hry Hráči na sebe berou role římských senátorů a snaží se dobýt pro sebe nehynoucí čest a slávu (čest možná vynecháme). Využívají své bohatství a kontakty ke stavění velkých projektů a řešení politických problémů Republiky. Na konci hry hráč s nejvyšším počtem bodů prestiže vyhrává a stává se vládcem Říma. Příprava Doporučení: Před zahájením první hry si přečtěte kapitolu Principy hry na další stránce. Poznámka: Tato pravidla jsou pro 4 hráče. Na zadní straně těchto pravidel najdete modifikace pro hru 3 hráčů. Hrací deska se umístí doprostřed hracího stolu. Karta Ecclesia (Církev) je vyhrazena na konce hry a měla by být položena vedle desky. Kartičky budov (čtvercové kartonové) se roztřídí podle písmen (A, B, C) a každá hromádka se zamíchá zvlášť. Následně se poskládají lícem dolů na hromádku na hrací desce. Vespod kartičky C, nad nimi B, nahoře A. Prvních 6 kartiček A se otočí lícem nahoru a poskládají se vedle dolní strany hrací desky na barvami (šestiúhelníky) označená stavební místa. Karta události Dekadence se položí na vyznačené místo (napravo od hrací desky, dole). Ostatní karty událostí se zamíchají a balíček se položí lícem dolů na hrací desku. Otočí se další tři karty událostí a položí lícem nahoru napravo od hrací desky, nad událost Dekadence. Karty velkých projektů se zamíchají a balíček se položí na hrací desku lícem nahoru.vrchní karta se odstraní ze hry (všichni hráči tedy vědí, který velký projekt se nebude realizovat). Tím se odhalí druhá karta, která bude představovat velký projekt, který se bude stavět v prvním kole. Tři žetony Res Publica (jeden od každé barvy) se umístí na centrální políčko žebříčku Res Publica na desce. Budou fungovat jako ukazatele. Další žetony Res Publica umístěte na hromádku někde poblíž hrací desky. Ukazatel Hladu se umístí na první políčko žebříčku. Každý hráč obdrží náhodně jednu ze čtyř čtvercových kartiček Příjem (na kartičce jsou tři denáry, barvu bych označil jako růžový mramor ), podívá se na číslo na kartičce (jsou očíslované I IV) a vezme si sadu karet postav s tímto číslem. Z nich si každý hráč tajně vybere čtyři postavy a položí je lícem dolů před sebe. Když mají všichni hráči vybráno, odkryje každý své čtyři postavy. Všechny ostatní karty postav se dají dohromady, zamíchají a hromádka se položí na hrací desku lícem dolů. Vrchních šest karet se otočí a poskládá lícem nahoru nalevo od hrací desky. Každý hráč si vezme jednu zástěnu, všechny kostičky jedné barvy a tři denáry plus jeden denár za každého svého Obchodníka. Následně pak hráči umístí svůj bodový špalíček na číslo 10 na cestě slávy. Zbývající peníze se položí na hromádku vedle hrací desky. Poznámka: Zástěny se používají na skrytí žetonů Res Publica a peněz hráče. Další hrací prvky (postavy, budovy) jsou veřejné a mají být po celou hru viditelné. Čítač kol (žlutý špalíček) se umístí na kolečko I na hrací desce. Hráč s kartičkou příjmu s číslem I se stává prvním konzulem.

2

3 Principy hry Hráči na sebe berou role senátorů a v průběhu hry se postupují po Cestě slávy (A). Musí neustále sledovat situaci v Římě: žebříček Res Publica (B) ukazuje aktuální stav spokojenosti obyvatel ve třech oblastech Občanský duch (fialový ukazatel), Zdraví (modrý ukazatel) a Volný čas (zelený ukazatel) a dále stav Hladu (žlutý ukazatel). Ukazatele Res Publica neustále pendlují mezi krizí (vlevo) a ideálem (vpravo), naproti tomu ukazatel Hladu začíná na nule (vlevo) a se zhoršováním situace se posouvá doprava. Hráči v průběhu hry získávají žetony Res Publica a na konci hry za ně získají určitý počet bodů, přičemž tento počet závisí na pozici ukazatelů. Hlad v průběhu hry způsobuje ztrátu bodů hráčům, kteří nejsou schopni rozdat svým příznivcům z řad plebejů dostatek chleba. Hráčům pomáhají následující postavy: Senátoři (C), Obchodníci (D), Legionáři (E), Vestálky (F) a Otroci (G). Některé z těchto postav jsou poblouzněné podivným východním kultem zvaným Křesťanství, což je označeno symbolem ryby (H). Každé kolo pomáhají postavy hráčům kupovat budovy (I). Kromě toho má každá postava (s výjimkou Otroka) zvláštní schopnost (J), kterou lze během kola využít, pokud ovšem nebyla postava použita ke koupi budovy. Každé kolo hry má 7 fází a je zakončeno stavbou Velkého projektu. Fáze kola jsou tyto: I) První konzul: Hráči volí Prvního konzula pro nadcházející kolo. Každý hráč se může opřít o své Senátory a vedle toho si může další hlasy koupit za denáry (pokud chce). První konzul má během kola určitá privilegia. II) Najímání postav: Každý hráč si najme jednu z postav vyložených nalevo od hrací desky. II) Budovy: Hráči mohou kupovat budovy, které jsou na prodej. Platí za ně barevnými šestiúhelníky (K) na kartách svých postav. Každá postava, která je použita k zakoupení budovy, se otočí na stranu (o 90 ) a ve zbytku kola nebude možné využít její zvláštní schopnost. Koupí budov získávají hráči určité výhody (prestiž, peníze, žetony), u některých budov okamžitě, u jiných každé kolo. IV) Příjem: Hráči obdrží svůj příjem. Pokud mají někteří hráči postavy Obchodníků, které nejsou otočené na stranu, dostanou více. V) Události: Hráči s pomocí svých postav Vestálek a Legionářů, které nebyly otočeny na stranu při kupování budov, bojují kolektivně proti hrozbám a nešvarům ohrožujícím Řím. V každém kole jsou ve hře čtyři události (všechny negativní), z nichž dvěma se vždy podaří hráčům zabránit a dvě vždy nastanou. Jedna z událostí bude zcela odstraněna ze hry. Na každé kartě události jsou vyznačeny tyto prvky: Politické tendence (L): Určuje typ žetonu Res Publica, který získají hráči bojující proti této události. Legionář/Vestálka (M): Označuje, který z těchto typů postav (někdy oba), lze použít na boj s touto událostí. Negativní efekt (N): Ukazuje následky události, pokud jí není zabráněno. Události mají obvykle negativní následky, které se projeví na žebříčku Res Publica nebo v hracích zónách hráčů. Hlad (O): Některé události obsahují symbol Hladu. Mají dopad na úroveň Hladu ve hře. VI) Velký projekt: Každé kolo se staví kolektivně Velký projekt (P). Účastnit stavby se mohou všichni hráči, kteří chtějí. Ke stavbě přispívají hlasy svých senátorů, kteří nejsou otočeni na stranu, a dále pak denáry (nepovinně). Hráči, kteří se nechtějí zúčastnit stavebního projektu, mohou získat prestiž tak, že své hlasy (Senátoři + denáry) zaměří na přímé rozdávání plebejům. Velké projekty přinášejí prestiž a mohou mít pozitivní vliv na ukazatele na žebříčku Res Publica. VII) Hlad a Krize: Během této fáze musí hráči nakrmit římský lid za pomoci svých Polí (Q). Hráči, kteří nejsou schopni nakrmit své lidi, ztrácí prestiž. A na závěr, pokud je některý ukazatel Res Publica na zóně krize, může nastat krize. Krize se neřeší, krize se svaluje na někoho jiného. Hráči musí dokazovat plebejům, že oni sami pracují pro veřejné dobro a blaho, jinak ztrácí další prestiž. Hra konči po pěti kolech. Hráči pak mají možnost zhodnotit své Křesťanské postavy a propustit své Otroky. Následně pak odkryjí své žetony Res Publica, které jim přinesou tolik bodů prestiže, kolik ukazuje ukazatel Res Publica příslušné barvy. Hráč s nejvíce body prestiže vyhrává. Symboly Občanský duch Zdraví Volný čas Res Publica Hlad Křesťan

4 Průběh hry Herní kolo Hra se skládá z 5 kol. Kolo hry se skládá ze 7 fází. Po každé fázi první konzul posune ukazatel fáze. I První konzul 1) Volba První konzul z předchozího kola nabídne určitý počet hlasů za to, že zůstane prvním konzulem i v tomto kole. Každý senátor otočený lícem nahoru v hráčově oblasti znamená jeden hlas. Vedle senátorů může hráč utratit libovolný počet denárů. Jeden denár je jeden hlas. Další hráči pak v pořadí po směru hodinových ručiček mohou buď pasovat, nebo nabídnout vyšší počet hlasů (senátoři + denáry). Každý hráč se může vyjádřit jen jednou - proběhne jedno kolo. Hráč s nejvyšší nabídkou zaplatí nabídnuté denáry a stává se novým prvním konzulem (ostatní hráči neplatí nic). První konzul: Modrý hráč, který si vytáhl kartičku Příjem s číslem I, začíná hru jako První konzul. Má dva senátory a nabízí 3 hlasy. Červený hráč pasuje, bílý rovněž. Černý hráč, který má jednoho senátora, nabízí 4 hlasy a stává se tedy Prvním konzulem pro toto kolo. Zaplatí 3 denáry do banku (3 denáry + 1 senátor = 4 hlasy) a vezme si jeden žeton Res Publica dle vlastního výběru. 2) Res Publica První konzul si vezme z hromádky libovolný žeton Res Publica a dá k sobě za zástěnu. Poznámka: Tento žeton je veřejný - všichni hráči vidí, jako barvu si první konzul bere. 3) Hlad První konzul posune ukazatel hladu o tolik míst doprava, kolik je celkem symbolů hladu na čtyřech kartách událostí ve hře. Poznámka: Ukazatel se nemůže posunout za poslední pozici vpravo (6 bodů). II Najímání postav Počínaje Prvním konzulem a dále dokola po směru hodinových ručiček si každý hráč vezme jednu kartu postavy z karet otočených lícem vzhůru vlevo vedle hrací desky a umístí ji do své hrací zóny. Když si každý hráč vybere postavu, zbylé postavy se vloží dospod balíčku postav. III Budovy Poznámka: Efekty jednotlivých budov jsou popsány na konci pravidel. První budova: První konzul zvolí jednu z šesti kartiček (čtvercových) budov a nabídne ji na prodej. Prodejní barva (červená, žlutá nebo šedá) je určena tím, na jaké pozici je kartička položená (6 barevných pozic na spodním okraji hrací desky) a ke koupi budovy je možné použít pouze postavy mající tuto barvu (šestiúhelník). Prodejní barva tedy určuje, které postavy lze použít k zakoupení budovy. Koupi (dražbu) vybrané budovy začíná hráč za Prvním konzulem. Může buď pasovat, nebo nabídnou částku (v šestiúhelnících příslušné barvy na postavách), kolik je ochoten za budovu zaplatit. Dále se jede do kola, každý hráč může jednou promluvit (pasovat nebo zvýšit nabídku). Končí se Prvním konzulem. Poznámka: Pokud všichni hráči pasují, budova se zahodí. Hlad: Černý hráč, coby První konzul, posune ukazatel Hladu. Ze 4 karet událostí ve hře mají na sobě 2 symbol Hladu (pravý horní roh karty). Ukazatel Hladu se tedy posune o dvě místa doprava. Najímání postav: Černý hráč, coby První konzul, začíná. Vybírá si Otroka, modrý hráč si vezme Legionáře, červený Senátora a bílý Vestálku. Zbývající dvě karty se dají dospod balíčku karet postav. Budovy: Černý hráč, coby První konzul, nabídne k prodeji budovu Pole. Pole je položeno v šedé zóně, je tedy nutné za něj platit šestiúhelníky této barvy. Modrý hráč nabízí 2 šedé šestiúhelníky, červený pasuje, bílý nabízí 3 šedé šestiúhelníky, černý hráč se rozhodne pasovat. Bílý hráč si bere kartičku Pole a položí ji před sebe do své hrací zóny.

5 Hráč, který dal nejvyšší nabídku, získává budovu a dá ji do své hrací zóny. Zaplatí za ni otočením příslušného počtu svých postav obsahujících šestiúhelníky prodejní barvy. Poznámka: Karty postav otočené tímto způsobem nelze po zbytek kola použít. Nelze je tedy použít k nákupu dalších budov a nemohou využít své zvláštní schopnosti. Následující budovy: Hráč, který koupil poslední budovu, nabídne novou kartičku budovy k prodeji. Hráč za ním začíná s nabídkou, poslední hovoří v dražbě hráč, který budovu vybral. Jede se po směru hodinových ručiček, každý hráč může pasovat nebo zvýšit nabídku... Hra tímto způsobem pokračuje, dokud nebylo nabídnuto k prodeji 5 kartiček budov. Zbývající kartička se odstraní ze hry a hra pokračuje další fází kola. IV Příjem Počínaje prvním konzulem a dále po směru hodinových ručiček si hráči vezmu z banku svůj příjem a využijí budovy, jejichž efekt platí ve fázi IV. Poznámka: Startovní kartička každého hráče mu v této fázi vynáší 3 denáry. Dále každá kartička Obchodníka, která je lícem vzhůru a není otočená na stranu, přináší svému vlastníkovi 1 denár. V Události Poznámka: Efekty různých událostí jsou popsány na stránce Události (Events) Budovy: Bílý hráč musí otočit 3 své postavy mající na sobě šedé šestiúhelníky, aby zaplatil za Pole. Vybere ze svých postav 1 Otroka a 2 Obchodníky. Následně vybírá další budovu a nabízí ji k prodeji hráči po levici. Sám bude dávat nabídku poslední. Příjem: Černý hráč si vezme 5 denárů (kartička Příjem + budova Prodejní stánek). Modrý hráč si také bere 5 denárů (kartička Příjem + 2 neotočené postavy Obchodníků). Červený hráč si bere 3 denáry (kartička Příjem) a rozhodne se použít svou budovu Soukromý chrám za 2 denáry si kupuje jeden žeton Res Publica (barva dle vlastního výběru). Bílý hráč si bere 5 denárů (kartička Příjem + budova Prodejní stánek). Má také 2 postavy Obchodníků, ale použil je (a otočil) v předchozí fázi, takže mu nepřinášejí žádný příjem. 1) Pokládání kostiček Všichni hráči umístí jednu kostičku své barvy na každou svou kartu postavy Legionáře nebo Vestálky, která není lícem dolů nebo otočená na stranu. Počínaje Prvním konzulem a dále po směru hodinových ručiček každý hráč vždy musí vzít jednu svoji kostičku a umístit ji na jednu z karet událostí ve hře. Kostičku z Vestálky lze umístit jen na kartu události obsahující symbol Vestálky, kostičku z Legionáře lze umístit jen na událost se symbolem Legionáře. Hráči takto pokračují, dokud nejsou umístěny všechny kostičky. Poznámka: Může se stát, že jeden hráč bude nakonec umísťovat několik kostiček po sobě když má více kostiček než ostatní hráči. 2) Přidělení žetonů Res Publica Pro každou z prvních tří událostí (odshora) získává hráč, který na událost umístil nejvíce kostiček, jeden žeton Res Publica barvy vyznačené na události. Pokud více hráčů umístilo stejný (nejvyšší) počet kostiček, žeton získá každý z nich. Poznámka: Pokud na kartu události nikdo nepoložil žádnou kostičku, žeton nezískává nikdo. Pro událost Dekadence získává hráč (hráči) s nejvyšším počtem umístěných kostiček 1 bod prestiže. 1) Pokládání kostiček: Hráči položí jednu kostičku své barvy na každou svou postavu Legionáře nebo Vestálky, které nejsou otočené na stranu. Bílý hráč, který již použil všechny své karty postav, se nemůže této fáze zúčastnit. Začíná černý hráč a pokládá svou jedinou kostičku na událost Dekadence. Modrý pokládá kostičku na stejnou událost. Červený pokládá 1 kostičku (musí pocházet z Vestálky na událost Hlad). Černý hráč nemá žádné další kostičky, takže pokračuje modrý a pokládá svou poslední kostičku z Legionáře na událost Revolta. Červený končí tím, že položí svou poslední kostičku z Legionáře na Dekadenci. 2) Žetony: Červený má většinu na události Hlad, získává proto žeton Res Publica Zdraví. Modrý hráč získává žeton Res Publica Volný čas, protože má většinu na události Revolta. Imperiální kult nepřináší žetony nikomu. Červený, modrý a černý hráč získávají každý 1 bod prestiže, protože mají všichni stejný počet kostiček na Dekadenci.

6 3) Efekty událostí Bez ohledu na to, kolik kostiček bylo na karty událostí umístěno, dvě události nastanou a dvěma se podaří zabránit. Dvěma událostem s nejvyšším počtem položených kostiček na kartě (bez ohledu na barvu) bude zabráněno a v tomto kole nenastanou. Zbývající dvě události nastanou (viz referenční kartičku přehledu událostí) a uplatní se jejich efekty. Událost nahoře nastane jako první. Pokud mají události na sobě stejný počet kostiček, První konzul podle potřeby rozhodne o tom, kterým událostem se podaří zabránit a které nastanou. 4) Zrušení efektu Ze dvou událostí, kterým se podařilo zabránit, je ta s nejvyšším počtem kostiček zcela vyřešena a odstraněna ze hry. Pokud mají obě kartičky na sobě stejný počet kostiček, První konzul rozhodne o tom, která událost se odstraní ze hry. Výjimka: Dekadence je v Římě trvalý problém a nelze ji odstranit ze hry. Pokud by měla být ze hry odstraněna událost Dekadence, je místo ní odstraněna druhá událost, které se podařilo zabránit. Některé události mají negativní efekty, které se projeví herních zónách hráčů. (Například událost Rabování přinutí hráče vyřadit ze hry budovu Prodejní stánek.) Když je taková událost odstraněna ze hry, její negativní efekty se zruší a hráči mohou své postižené karty a kartičky (postavy a budovy) opět otočit lícem nahoru. Od toho okamžiku jsou tyto budovy a postavy opět funkční. Poznámka: Podrobnosti o negativních efektech viz stránka Události (Events). 3) Efekt: Na Dekadenci jsou 3 kostičky, té bylo zabráněno. Na Hladu a Revoltě je po jedné kostičce a černý hráč tedy coby První konzul si může vybrat. Vlastní Otroky a rozhodne se proto zabránit Revoltě. Projeví se tedy efekty událostí Hlad (ukazatel Hladu se posune o jednu pozici doprava) a Imperiální kult (ukazatel Res Publica Občanský duch se posune o jednu pozici doleva). 4) Odebrání události: Nejvíce kostiček je na Dekadenci, měla by proto být odebrána ze hry. Jelikož však tuto událost nelze odstranit, odstraní se ze hry Revolta (druhá událost, které bylo zabráněno). Nakonec je otočena nová karta události, které se položí na místo Revolty. Lízněte novou kartu z hromádky karet událostí a položte ji na uvolněné místo ve sloupečku karet událostí. Hráči si vezmou zpět své kostičky. VI Velké projekty Poznámka: Efekty jednotlivých Velkých projektů jsou popsány na stránce Velké projekty (Great Works). Během této fáze hráči společně staví jeden Velký projekt, který je určen vrchní kartou v balíčku karet Velkých projektů. Hráči se stavby ovšem nemusí účastnit a místo toho se zaměřit přímo na rozdávání plebejům. Ať již tak či onak, každý Senátor lícem nahoru a neotočený na stranu v hráčově zóně se počítá za jeden hlas. Karta Velkého projektu se položí lícem nahoru na hrací desku (tím se zároveň odkryje Velký projekt, který se bude stavět v příštím kole). Každý hráč může (ale nemusí) vzít do ruky skrytě nějaké denáry ze své zásoby. Následně všichni hráči natáhnou před sebe ruku svírající v pěsti denáry (nebo také nic), palec směřuje vodorovně. Naráz pak všichni otočí palec buď nahoru, nebo dolů. Nahoru znamená hlasy pro velké dílo, dolů pak hlasy pro plebeje. 1) Plebejové Za každé dva hlasy (senátoři + denáry) získává hráč 1 bod prestiže. Denáry v ruce se odevzdají do banku. 2) Velký projekt Hráči zaznamenají své body a případně posunou ukazatele na žebříčku Res Publica zaleží na konkrétním velkém díle. Všechny denáry použité hráči se vrátí do banku. Velký projekt se nyní otočí lícem dolů. Velké projekty: Karta projektu Veřejné lázně se umístní nad horní část desky a hráčů je odhalena karta Velkého projektu pro příští kolo. Hráči nyní hlasují pro stavbu Veřejných lázní. Modrý hráč otočil palcem dolů a nepoužil žádné denáry. Má k dispozici 2 Senátory, tedy 2 hlasy, což mu přináší 1 bod prestiže. Ostatní hráči otočili palec nahoru a účastní se stavby. Červený hráč, který vkládá 3 denáry a má jednoho dostupného Senátora, má čtyři hlasy. Bílý také (4 denáry). Černý hráč vložil 1 denár a má jednoho senátora, ten je ale otočený na stranu. Černý má tedy 1 hlas. Červený a bílý hráč tedy získávají 5 bodů prestiže, černý hráč (třetí místo) nezískává nic. Celkem se na tento Velký projekt sešlo 9 hlasů, takže ukazatel Res Publica Zdraví se posune o jedno místo doprava (efektu projektu Veřejné lázně). Pokud by bylo jen o jeden hlas více, ukazatel by se posunul o dvě místa.

7 VII Hlad a krize 1) Hlad Pozice ukazatele Hladu na žebříčku Res Publica určuje, nakolik je nyní závažným problémem hlad. Každý hráč ztrácí tolik bodů prestiže, kolik je současná úroveň hladu minus 2 za každé Pole (budova) ve své herní zóně. Poznámky: Hráči nemohou mít prestiž nižší než 0. Hráč s nadbytkem polí, který krmí nad aktuální úroveň hladu, nezískává body prestiže. Hlad: Ukazatel Hladu je na pozici 3. Teoreticky by každý hráč měl ztratit 3 body prestiže, ale bílý hráč má Pole, a ztrácí proto jen 1 bod prestiže (ostatní 3 body). 2) Krize Pokud je některý ukazatel Res Publica (Zdraví, Volný čas, Občanský duch) v oblasti krize, nastane příslušný typ politické krize. Všichni hráči musí ukázat své žetony Res Publica příslušné barvy (v níž nastala krize). Hráč (nebo hráči) s nejvíce žetony okamžitě získává 3 body prestiže (lid je nepovažuje za zodpovědné za současnou krizi, právě naopak) Hráč (nebo hráči) s nejméně žetony okamžitě ztrácí 3 body prestiže (lid je viní ze současné krize). Následně hráči opět skryjí své žetony Res Publica za zástěny. Krize: Ve čtvrtém kole hry nastává krize Občanského ducha (ukazatel Občanský duch se ocitl na žebříčku zcela vlevo). Všichni hráči ukáží své žetony Občanského ducha. Modrý hráč má 4 žetony, bílý a červený mají po 2 žetonech, černý má 1 žeton: Modrý hráč získává 3 body prestiže a černý hráč ztrácí 3 body prestiže. Pokud zůstane ukazatel Občanského ducha v příštím kole na stejné pozici, opět nastane krize. Konec kola Vyloží se 6 nových karet postav vedle hrací desky. Vloží se 6 nových budov do zóny budov na spodní straně desky. Postavy otočené na stranu se narovnají. Ukazatel fáze se vrátí na I. Konec hry Hra končí na konci pátého kola. Realizuje se šestý Velký projekt (Církev) s následujícími efekty: Nástup Křesťanství Každá Křesťanská postava (symbol ryby) lícem nahoru (i když je otočená na stranu) v herní zóně hráče získává svému vlastníkovi 2 body prestiže. Propuštění Otroků Hráči mohou propustit všechny své Otroky, kteří jsou lícem nahoru (i když jsou otočení na stranu), zaplacením 2 denárů za Otroka. Každý takhle propuštěný Otrok přináší svému (bývalému) vlastníkovi 3 body prestiže. Politická dohra Hráči odhalí své žetony Res Publica. Pozice příslušného ukazatele na žebříčku Res Publica určuje, kolik bodů prestiže každý žeton hráči přinese. Poznámka: Zbylé peníze neznamenají žádné body prestiže. Konec hry: Červený hráč má 3 Křesťanské postavy, a získává tedy 6 bodů prestiže. Zaplatí 2 denáry za každého ze svých dvou Otroků a získává dalších 6 bodů prestiže. Na závěr spočítá a ocení své získané žetony Res Publica podle pozice ukazatelů příslušné barvy na žebříčku Res Publica. Má 8 žetonů Zdraví (3 body za žeton), 5 žetonů Volného času (3 body za žeton) a 3 žetony Občanského ducha (1 bod za žeton). Hráč, který po cestě slávy došel nejdále, se stává pánem Říma a vyhrává hru. Při stejném bodovém zisku více hráčů jsou všichni z nich vítězové. Budou sdílet osud republiky, v dobrém i ve zlém...

8 Hra ve 3 hráčích Ve třech hráčích se hraje obdobně jako ve čtyřech s následujícími úpravami: - V rámci přípravy si hráči ze své sady karet vyberou 6 postav (namísto 4). - Ve fázi II si hráči vybírají postavu z nabízených 5 postav (namísto 6 postav) - Ve fázi III mohou hráči koupit celkem 4 budovy (namísto 5). Vždy jsou alespoň dvě budovy odebrány ze hry. Budovy Prodejní stánek (Stall): Každý prodejní stánek přináší svému vlastníkovi ve fázi IV příjem 2 denárů. Pole (Field): Každé pole, které hráč vlastní, snižuje o 2 počet bodů, které hráč ztratí ve fázi VII (Hlad a krize). Soukromý chrám (Private temple): Vlastník může ve fázi IV (Příjem) zaplatit 2 denáry a za to získat žeton Res Publica dle vlastního výběru. Insula: Když hráč získá kartičku Insula, může ji hned zahodit a vzít si dva libovolné žetony Res Publica. Jeřáb (Crane): Když hráč získá kartičku Jeřáb (Crane), může ji hned zahodit a vzít si kartu se stejným názvem, kterou umístí mezi své karty postav. Počínaje následujícím kolem ji může použít obdobně jako kartu postavy ve fázi III (Budovy). Hospoda (Tavern): Během fáze IV (Příjem) může vlastník hospody posunout jeden ukazatel Res Publica (dle vlastního výběru) o jeden krok doprava nebo doleva. Nemůže však posunout ukazatel, který již byl v této fázi posunut jinou hospodou. Hospodu lze i použít k zablokování ukazatele Res Publica na nevyšší nebo nejnižší hodnotě. Vítězný oblouk (Triumphal Arc): Když hráč získá tuto kartičku, hned ji zahodí a získává 6 bodů prestiže. Socha (Statue): Když hráč získá tuto kartičku, hned ji zahodí a získává 4 body prestiže. Banka (Bank): Když hráč získá tuto kartičku, hned ji zahodí a získává 5 denárů.

9 Události Epidemie: Ukazatel Zdraví se posune o jedno místo doleva. Erupce: Ukazatel Volného času se posune o jedno místo doleva. Imperiální kult: Ukazatel Občanského ducha se posune o jedno místo doleva. Hlad: Ukazatel Hladu se posune o jedno místo doprava. Perzekuce křesťanů: Každý hráč otočí jednu z karet svých křesťanských postav lícem dolů. Tato postava nemá žádný vliv na hru, dokud zůstává ve hře tato Událost. Po odstranění této Události si všichni hráči své postavy opět otočí lícem nahoru. Výjimky: Pokud je ve hře (vyložená napravo od desky) událost Senátní čistka, resp. Revolta otroků, křesťanští Senátoři, resp. křesťanští Otroci musí zůstat otočení lícem dolů i po odstranění Perzekuce křesťanů. Senátní čistka: Každý hráč otočí jednu z karet Senátorů lícem dolů. Tato postava nemá žádný vliv na hru, dokud zůstává ve hře tato Událost. Po odstranění této Události si všichni hráči své postavy opět otočí lícem nahoru. Výjimky: Pokud je ve hře (vyložená napravo od desky) událost Perzekuce křesťanů, křesťanští Senátoři, musí zůstat otočení lícem dolů i po odstranění události Senátní čistka. Povodeň: Každý hráč otočí jednu ze svých kartiček budov (včetně Jeřábu) lícem dolů. Tato budova nemá žádný vliv na hru, dokud zůstává ve hře tato událost. Po odstranění této události si všichni hráči své budovy opět otočí lícem nahoru. Výjimky: Pokud je ve hře (vyložená napravo od desky) událost Rabování, Prodejní stánky musí zůstat otočené lícem dolů i po odstranění Povodně. Poznámka: Povodeň nemůže mít vliv na startovní Příjem hráče (čtvercová kartička jako budovy). Revolta otroků: Každý hráč otočí jednu z karet Otroků lícem dolů. Tato postava nemá žádný vliv na hru, dokud zůstává ve hře tato událost. Po odstranění této události si všichni hráči své postavy opět otočí lícem nahoru. Výjimky: Pokud je ve hře (vyložená napravo od desky) událost Perzekuce křesťanů, křesťanští Otroci, musí zůstat otočení lícem dolů i po odstranění události Revolta otroků. Rabování: Každý hráč otočí jeden ze svých Prodejních stánků (budova) lícem dolů. Budova nemá žádný vliv na hru, dokud zůstává ve hře tato událost. Po odstranění této Události si všichni hráči své Prodejní stánky opět otočí lícem nahoru. Výjimky: Pokud je ve hře (vyložená napravo od desky) událost Povodeň, Prodejní stánky musí zůstat otočené lícem dolů i po odstranění Rabování. Dekadence: Ukazatel nebo ukazatelé nejvíce vpravo na žebříčku Res Publica se posunou o jedno místo doleva. Poznámky: - Ukazatel Hladu se nemůže posunout následkem efektu této události. - Může se stát, že se následkem této události posunou všechny tři ukazatele (Zdraví, Volný čas, Občanský duch).

10 Velké projekty Z těchto šesti Velkých projektů se jeden odebere na začátku ze hry a nebude nikdy postaven. Velký projekt Ecclesia (Církev), který zde není vyobrazen, je unikátní Velký projekt, který se vždy staví na konci hry. Poznámka: S výjimkou posledního projektu Ecclesia mají hráči vždy možnost se projektu neúčastnit a místo toho investovat svůj vliv a peníze do přímého rozdávání plebejům (palec dolů). V tom případě získávají 1 bod prestiže za každé dva hlasy (Senátoři + denáry). PANTHEVM (Pantheon): Hráč s nejvíce hlasy získává 10 bodů prestiže, za druhé místo 6 bodů, za třetí místo 2 body. Při plichtě získávají všichni hráči se stejným počtem hlasů plný počet bodů odpovídající jejich pozici. TEMPLVM (Chrám): Všichni hráči s 8 hlasy získávají 10 bodů prestiže. Všichni hráči s 5 hlasy získávají 6 bodů prestiže. GRANARII (Sýpka): Hráč s nejvíce hlasy získává 5 bodů prestiže, za druhé místo 3 body. Při plichtě získávají všichni hráči se stejným počtem hlasů plný počet bodů odpovídající jejich pozici. Hlad: Sečtěte hlasy od všech hráčů, kteří se účastnili realizace Sýpky. Za každé 4 hlasy se ukazatel Hladu posune o jedno místo doleva. THERMAE (Veřejné lázně): Hráč s nejvíce hlasy získává 5 bodů prestiže, za druhé místo 3 body. Při plichtě získávají všichni hráči se stejným počtem hlasů plný počet bodů odpovídající jejich pozici. Zdraví: Sečtěte hlasy od všech hráčů, kteří se účastnili realizace Veřejných lázní. Za každých 4 hlasů se ukazatel Zdraví posune o jedno místo doprava. COLOSSEVM (Koloseum): Hráč s nejvíce hlasy získává 5 bodů prestiže, za druhé místo 3 body. Při plichtě získávají všichni hráči se stejným počtem hlasů plný počet bodů odpovídající jejich pozici. Volný čas: Sečtěte hlasy od všech hráčů, kteří se účastnili realizace Kolosea. Za každých 4 hlasů se ukazatel Volného času posune o jedno místo doprava. SENATVS (Senát): Hráč s nejvíce hlasy získává 5 bodů prestiže, za druhé místo 3 body. Při plichtě získávají všichni hráči se stejným počtem hlasů plný počet bodů odpovídající jejich pozici. Občanský duch : Sečtěte hlasy od všech hráčů, kteří se účastnili realizace Senátu. Za každých 4 hlasů se ukazatel Občanského ducha posune o jedno místo doprava.

Princes of Florence - Pro Ludo

Princes of Florence - Pro Ludo Princes of Florence - Pro Ludo Die Fürsten von Florenz Pravidla pro rozšíření (Pro Ludo) Pravidla pro 2 hráče Při hře 2 hráčů použijte následující pravidla: Peníze do začátku: 2500 Florinů Základní cena

Více

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů V malém městečku Alhambra se přední středověcí stavitelé z Evropy a Arábie rozhodli postavit obrovské paláce a nádherné zahrady. Staňte se jedním ze stavitelů, najměte

Více

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště Príprava hry Herní materiál: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek černé barvy (pro 5. hráče) 3 černé dřevěné kostičky (2 velké, 1 malá) 4 malé kostičky ve 4 barvách 10 dřevěných

Více

KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany

KAMIONEM PO EVROPĚ Kdo si hraje, nezlobí! Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany OBSAH HRY: 1. Herní plán 2. Kamiony z moduritu - 6 ks. 3. Karty

Více

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat.

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat. Elfenland Počet hráčů: 2-6 Doporučený věk: nejméně 10 let Délka hry: 60 až 80 minut Vydavatel: Amigo Rok vydání: 1998 Autor: Alan R. Moon V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte

Více

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min.

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min. Autor: Sébastien Pauchon Illustrationen: Arnaud Demaegd Layout: Cyril Demaegd Yspahan FAQ & Forum: http://www.ystari.com Překlad: CAULY přeloženo pro www.svet-deskovych-her.cz Hra pro 3 4 hráče od 8 let,

Více

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let.

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. KDE LEŽÍ Honolulu VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. Honolulu! Proč právě Honolulu? Že se v evropských, asijských, amerických, či afrických městech skvěle vyznáte? Ale kde leží Honolulu? Zřejmě

Více

Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY

Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY Příprava hry: Herní materiál: Hrací plán Hrací kameny: 48 sloupů ve čtyřech barvách 48 kamenů šlápot ve čtyřech barvách 4 figurky pro bodovací lištu 1 velká šlápota 1 chrám

Více

ALHAMBRA. Dirk Henn. Při každém dalším hodnocení se rozděluje více bodů. Kdo na konci hry dosáhne největšího počtu bodů, vyhrává.

ALHAMBRA. Dirk Henn. Při každém dalším hodnocení se rozděluje více bodů. Kdo na konci hry dosáhne největšího počtu bodů, vyhrává. ALHAMBRA Dirk Henn Nejlepší stavitelé z celé Evropy a arabských zemí chtějí změřit své síly ve svém umění. Zaměstnejte ty nejvhodnější stavební čety a ujistěte se, že budete mít neustále přísun té správné

Více

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let UPPSALA Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Uppsala! Proč právě Uppsala? Že se v evropských městech skvěle vyznáte? Ale kde je zrovna Uppsala? Zřejmě leží na západ od Sankt Petersburgu. Leží ale na východ, nebo

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen)

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen) MONSTRA & MÝTY (Monster & Mythen) Alan R. Moor Richard Borg 1.0 Úvod V jednom fantastickém světě spolu bojují mocní čarodějové, trpaslíci, trollové, skřeti a nemrtví. Hráči velí jejich armádám (pěchotě,

Více

Pravidla hry. Herní materiál. PRíprava. a na druhé přísadu

Pravidla hry. Herní materiál. PRíprava. a na druhé přísadu Pravidla hry Cíl hry Po vyklouznutí z pokřivených pařátů Baby Jagy se vám povedlo utéct z jejího domu. A právě tehdy vás čarodějnice začíná pronásledovat ve svém létajícím kotli. Pokud jí chcete uniknout,

Více

AMUN RE. V zemi Faraónů

AMUN RE. V zemi Faraónů AMUN RE V zemi Faraónů Amun Re se odehrává ve starověkém Egyptě za časů Faraónů. Jednotliví Hráči představují soupeřící dynastie. V průběhu času použijí svůj vliv k převzetí různých provincií a stavění

Více

Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Dominion svět plný napínavých dobrodružství.

Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Dominion svět plný napínavých dobrodružství. Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Avšak brány světa jsou ti otevřeny dokořán, neboť svou říši si můžeš budovat stavbou vesnic, založením tržiště či postavením trůnního sálu. Ale

Více

Hrací potřeby. Cíl hry

Hrací potřeby. Cíl hry Hrací potřeby 1 hrací plán - představuje mapu pralesa rozdělenou na šestiúhelníková pole. První čtyři pole už jsou odkrytá, ostatní pokrývá prales a budou odkrývána v jednotlivých tazích tím, že se na

Více

Notre Dame. Stefan Feld

Notre Dame. Stefan Feld HRACÍ MATERIÁL Notre Dame Stefan Feld 5 částí hrací desky (městské čtvrti) 3 kartičky Notre Dame (po jedné trojúhelníkové, čtvercové a pětiúhelníkové) 45 akčních karet (nemocnice, rezidence, klášterní

Více

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče Cíl hry: Každý hráč si na začátku vylosuje kartu s tajným kódem (vzorem rozložení kuliček). V průběhu partie hráči pokládají na desku nové kuličky nebo přemisťují stávající

Více

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů CZ Habermaaß-hra 4935 Magie stínů Magie stínů Magická stínová hra pro 2 až 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autor: Kai Haferkamp Ilustrace: Marc Robitzky Délka hry: cca. 15 až 20 minut Obsah: 4 malé kouzelné

Více

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové CZ Habermaaß-hra 4511 Divocí Vikingové Hra Habermaaß č. 4511 Divocí Vikingové Riskantní sázková hra pro 2 5 odvážných Vikingů ve věku 6 99 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Wolfgang Dirscherl Michael Menzel

Více

Michael Schacht. Hra pro 2-4 dobrodruhy starší 8 let. Délka hry cca 60 minut.

Michael Schacht. Hra pro 2-4 dobrodruhy starší 8 let. Délka hry cca 60 minut. Michael Schacht Hra pro 2-4 dobrodruhy starší 8 let. Délka hry cca 60 minut. HERNÍ MATERIÁL 1 herní plán s mapou Afriky kniha 2 knihy karty DOBRODRUŽSTVÍ 30 karet DOBRODRUŽSTVÍ (15 s bílým okrajem, 15

Více

Pravidla hry. Herní materiál. Dirk Henn Hra pro 3 5 hráčů

Pravidla hry. Herní materiál. Dirk Henn Hra pro 3 5 hráčů Pravidla hry Dirk Henn Hra pro 3 5 hráčů Připravil Jakub Dobal V této hře představujete vojenské velitele, Daimjó (japonský kníže, místodržitel), v Japonsku 16. století. Budete bránit pozici svého klanu,

Více

karty nestvůr bojové karty karty diváků sázecí žetony

karty nestvůr bojové karty karty diváků sázecí žetony ÚVODEM Vítejte u hry Colossal Arena! Pro všeobecnou zábavu dnes mezi sebou bojuje v aréně osm divokých nestvůr v zápase na pět kol. Přišli jste vsadit na tyto gladiátory své těžce vydělané zlato s nadějí

Více

Habermaaß-hra 4934. Rozruch na ledovci

Habermaaß-hra 4934. Rozruch na ledovci CZ Habermaaß-hra 4934 Rozruch na ledovci Rozruch na ledovci Odvážná cvrnkací hra pro 2 až 4 polární zvířátka ve věku od 5 do 9 let. Autor: Heinz Meister Ilustrace: Stephan Pricken Délka hry: cca. 15 minut

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

/ / Vladimír Suchý. přijatelnou náhradu. (dvojdílný), na kterých stavíte své lodě

/ / Vladimír Suchý. přijatelnou náhradu. (dvojdílný), na kterých stavíte své lodě Vladimír Suchý ÚVOD Nacházíte se v polovině 19. století, kdy se rozvíjí nové technologie a vznikají moderní obchodní společnosti. Státy rozšiřují v oceánech svůj obchodní i vojenský vliv. Námořní plavba

Více

Hra od Antoina Bauzy Ilustrace Gerald Guerlais Od 2 do 5 hráčů Věk od 8 let

Hra od Antoina Bauzy Ilustrace Gerald Guerlais Od 2 do 5 hráčů Věk od 8 let Hra od Antoina Bauzy Ilustrace Gerald Guerlais Od 2 do 5 hráčů Věk od 8 let Herní komponenty 3 50 karet ohňostrojů česká pravidla 8 modrých žetonů 3 červené žetony 5 duhových karet 8 (používá se jen v

Více

OSADNÍCI Z KATANU JUBILEJNÍ SCÉNÁŘ KOLONIE (Jubiläums-Szenario Die Kolonien )

OSADNÍCI Z KATANU JUBILEJNÍ SCÉNÁŘ KOLONIE (Jubiläums-Szenario Die Kolonien ) OSADNÍCI Z KATANU JUBILEJNÍ SCÉNÁŘ KOLONIE (Jubiläums-Szenario Die Kolonien ) Klaus Teuber Herní materiál 2 rámečkové díly 4 přehledové karty 4 pole moře 3 pole džungle 2 pole sopek 1 pole zlatonosné řeky

Více

PENÍZE NAVÍC. pravidla hry

PENÍZE NAVÍC. pravidla hry PENÍZE NAVÍC pravidla hry PENÍZE NAVÍC - HRA O ŽIVOT(Ě) aneb 30 LET VIRTUÁLNÍ REALITY ČESKÉ DOMÁCNOSTI Vítejte ve hře o životě PENÍZE NAVÍC, která vás provede finančním životem běžné české domácnosti.

Více

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

Cíl hry. Obsah. Příprava

Cíl hry. Obsah. Příprava PRAVIDLA HRY Cíl hry Ocitli jste se v kůži malého prasátka. Vaším největším přáním je postavit pevný a krásný dům, kde budete moci trávit dlouhé zimní večery. Abyste toho docílili, nebudete potřebovat

Více

Chytrý medvěd učí počítat

Chytrý medvěd učí počítat CZ Habermaaß-hra 3151A /4547N Chytrý medvěd učí počítat Medvědí kolekce vzdělávacích her pro 2 až 5 hráčů ve věku od 4 do 8 let. S navlékacím počítadlem Chytrého medvěda a třemi extra velkými kostkami.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace

Více

Pravidla hry Cashflow 101

Pravidla hry Cashflow 101 Pravidla hry Cashflow 101 Příprava před hraním: 1) zvolte si Bankéře 2) zamíchejte kartičky Příležitost, Trh a Nicotnosti a umístěte je na herní desku 3) Bankéř rozdá hráčům Cashflow listy, figurky Krys

Více

RED GAMES MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě

RED GAMES MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě Herní plán vstup mincí 5, 10, 20, 50 Kč vstup bankovek: 100, 200, 500, 1000, 2000 Kč případně 5000 Kč max. sázka na 1 hru: 5 Kč (5 kreditů) max. výhra: 750 Kč (750 kreditů) v jedné hře výherní podíl: 91

Více

Funkenschlag Power Grid Elektrická síť Hra pro 2 až 6 hráčů od Friedemanna Frieseho

Funkenschlag Power Grid Elektrická síť Hra pro 2 až 6 hráčů od Friedemanna Frieseho Obsah krabice Funkenschlag Power Grid Elektrická síť Hra pro 2 až 6 hráčů od Friedemanna Frieseho 1 hrací deska (mapa, skórovací tabulka, trh se surovinami) na obou stranách (Německo a USA) 132 dřevěných

Více

Habermaaß-hra 2404. Domino Had z číslic a obrázků

Habermaaß-hra 2404. Domino Had z číslic a obrázků CZ Habermaaß-hra 2404 Domino Had z číslic a obrázků Domino Had z číslic a obrázků Barevná a veselá paměťová hra s čísly pro 2-4 děti ve věku od 4 let. Obsahuje i variantu pro jednoho hráče. Design: Jutta

Více

Hra před flopem (každý obdrží dvě vlastní karty)

Hra před flopem (každý obdrží dvě vlastní karty) Poker - pravidla pokeru Texas hold em Poker Texas hold em je v současné době nejpopulárnější varianta pokeru a hrají jej milióny lidí z celého světa. Proč? Pravidla pokeru texas hold em jsou totiž velmi

Více

RUDIGER DORN OUIS XIV.

RUDIGER DORN OUIS XIV. CÍL HRY RUDIGER DORN OUIS XIV. Hra trvá 4 kola. Každé kolo se skládá ze čtyř po sobě následujících částí. Nejprve obdrží hráči peníze a karty vlivu. Poté rozmisťují své kameny vlivu co nejefektněji na

Více

ČEST SAMURAJŮ. (Ehre der Samurai) jednomu ctihodnému daimjóovi (Daimyo). Také hráči usilují o získání cti. Dostávají body,

ČEST SAMURAJŮ. (Ehre der Samurai) jednomu ctihodnému daimjóovi (Daimyo). Také hráči usilují o získání cti. Dostávají body, ČEST SAMURAJŮ (Ehre der Samurai) Scott Kimball Herní materiál 110 karet 6 kostek 60 žetonů s body cti (Ehrenpunkte) v hodnotě 5, 25, 50 a 100 1 herní návod Pozadí hry Hráči se vžívají do rolí samurajů

Více

GOLDEN BANK 300. Universe games, s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4. Herní plán

GOLDEN BANK 300. Universe games, s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4. Herní plán Herní plán vstup mincí: 2, 5, 10, 20 Kč případně 50 Kč vstup bankovek: 100, 200, 500, 1000 Kč případně 2000, 5000 Kč max. SÁZKA na 1 hru : 2 Kč (2 kredity) max. výhra : 300 Kč (300 kreditů) v jedné hře

Více

NADANÝ ŽÁK A JEHO MOŽNOSTI ROZVOJE VE VOLNÉM ČASE

NADANÝ ŽÁK A JEHO MOŽNOSTI ROZVOJE VE VOLNÉM ČASE 1 NADANÝ ŽÁK A JEHO MOŽNOSTI ROZVOJE VE VOLNÉM ČASE Příklady aktivit pro volný čas nadaných žáků Ing. Martin Pokorný Projekt OPVK reg.č. CZ.1.07/.1.2.00/08.0126 2 VERBÁLNÍ HRY - rozvíjejí především slovní

Více

Hra o hradech, městech a rytířích. Kolo osudu. Hostince a katedrály. Kupci a stavitelé. Ovce a kopce

Hra o hradech, městech a rytířích. Kolo osudu. Hostince a katedrály. Kupci a stavitelé. Ovce a kopce Kompletní pravidla Carcassonne: základní hra, 4 velká rozšíření a další bonusy včetně minirozšíření Řeka Hra o hradech, městech a rytířích Kolo osudu Hostince a katedrály Kupci a stavitelé Ovce a kopce

Více

Osadníci z Katanu tématická sada z karetní hry pro dva hráče

Osadníci z Katanu tématická sada z karetní hry pro dva hráče Osadníci z Katanu tématická sada z karetní hry pro dva hráče Přeložil Jan Štefl 4/2008 Umělec & Dobrodinec Možnosti tématické sady Umělec a dobrodinec Tématická sada Umělec & dobrodinec je jednou z celkem

Více

Roztřiďte kartičky vybavení továrny dle symbolů na rubu. kartičky vybavení kartičky energie kartičky pořadí

Roztřiďte kartičky vybavení továrny dle symbolů na rubu. kartičky vybavení kartičky energie kartičky pořadí Pravidla hry Předmluva Vítejte ve světě podnikatelů. Ve hře Továrník se každý z hráčů vžije do role majitele továrny a během hry se snaží vydělat co nejvíce peněz. Na konci hry vítězí ten hráč, kterému

Více

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách.

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách. Návod PÍSMENKOBRANÍ naučná hra ve 2 variantách - doporučený věk od 7 let - počet hráčů: 2-3 Obsah balení: 1) kostky s písmeny 25 ks 2) sáček 1 ks 3) provázky 3 ks 4) kostka s čísly 1 ks 5) poznámkový blok

Více

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce)

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce) Tato alternativní pravidla jsou určena hráčům, kteří již mají s hrou World of Tanks: Rush určité zkušenosti a chtěli by svůj zážitek ze hry prohloubit, a také obecně zkušeným hráčům moderních společenských

Více

Habermaaß-hra 4929. Tajná mise

Habermaaß-hra 4929. Tajná mise CZ Habermaaß-hra 4929 Tajná mise Tajná mise To chce pevné nervy, hra pro 2-5 tajných agentů ve věku od 8 do 99 let. Autoři: Christiane Hüpper, Miriam Košer, Markus Nikisch a Johannes Zirm Ilustrace: Heinrich

Více

HERNÍ PLÁN IVT SYNOT

HERNÍ PLÁN IVT SYNOT HERNÍ PLÁN IVT SYNOT 1 Celtic Magick Celtic Magick je hra se čtyřmi válci a 81 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. Ve hře Celtic Magick může hráč nastavit sázky v následujících krocích:

Více

Herní řád soutěžního pořadu,,míň JE VÍC!

Herní řád soutěžního pořadu,,míň JE VÍC! Herní řád soutěžního pořadu,,míň JE VÍC! I. Soutěž a pořadatel soutěže 1. Pořad Míň je víc! je všeobecná znalostní televizní soutěž, v níž vždy tří soutěžní páry soutěží o to, který z nich uvede takovou

Více

DĚLNICKÁ ČTVRŤ Nejprve si doberete jednu kartu, poté můžete vyložit další 2 akční karty a ve fázi Nákup můžete koupit jednu další kartu.

DĚLNICKÁ ČTVRŤ Nejprve si doberete jednu kartu, poté můžete vyložit další 2 akční karty a ve fázi Nákup můžete koupit jednu další kartu. popis karet království BANKA Tato karta peněz má proměnlivou hodnotu. Banka má hodnotu za každou kartu peněz, která je v tuto chvíli ve hře. Banka přitom bude počítat také sama sebe. V tomto případě je

Více

DĚLNICKÁ ČTVRŤ Nejprve si doberete jednu kartu, poté můžete vyložit další 2 akční karty a ve fázi Nákup můžete koupit jednu další kartu.

DĚLNICKÁ ČTVRŤ Nejprve si doberete jednu kartu, poté můžete vyložit další 2 akční karty a ve fázi Nákup můžete koupit jednu další kartu. popis karet království? BANKA Tato karta peněz má proměnlivou hodnotu. Banka má hodnotu za každou kartu peněz, která je v danou chvíli ve hře. Banka přitom bude počítat také sama sebe. V tomto případě

Více

Jubilejní vydání k 20. vyrocí, navíc

Jubilejní vydání k 20. vyrocí, navíc Jubilejní vydání k 20. vyrocí, navíc s novymi variantami hry 6 bere. Hra pro 2-10 hráčů od 10 let. Délka hry: cca 45 minut Autor Wolfgang Kramer Není to hra pro krávy! Obsah: 104 hracích karet 10 karet

Více

6 desek s žetony, které obsahují: 110 karet: počet hráčů 1 2 3 4 (5)

6 desek s žetony, které obsahují: 110 karet: počet hráčů 1 2 3 4 (5) O h ř e Le Havre je francouzské město věhlasné druhým největším přístavem ve Francii (po Marseille). Kromě toho je velmi zajímavý a nezvyklý také jeho název. Holandské slovo Havre, které znamená přístav

Více

Autoři hry: Jan Rojewski a Michał Stajszczak HRA PRO 2 6 HRÁČŮ VE VĚKU 8 99 LET

Autoři hry: Jan Rojewski a Michał Stajszczak HRA PRO 2 6 HRÁČŮ VE VĚKU 8 99 LET Autoři hry: Jan Rojewski a Michał Stajszczak HRA PRO 2 6 HRÁČŮ VE VĚKU 8 99 LET FORMULE jsou hra, díky níž mohou hráči zažít vzrušení, jež znají jen závodní jezdci. Není přitom potřeba mít řidičský průkaz,

Více

Habermaaß-hra 4638. Moje první hra Můj den

Habermaaß-hra 4638. Moje první hra Můj den CZ Habermaaß-hra 4638 Moje první hra Můj den Moje první hra Můj den Dvě barevné umísťovací hry pro 1-2 hráče ve věku od 2 let, nebo jedno dítě a dospělého. Autor: Hanna Bachmann Design: Jutta Neundorfer

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_01_03_MAT_Pr

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_01_03_MAT_Pr Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_01_03_MAT_Pr CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

I. PŘEDMLUVA. Více si o Dahlgaardovi a kámenu Trickerion přečtěte na www.trickerion.com! II. CÍL HRY

I. PŘEDMLUVA. Více si o Dahlgaardovi a kámenu Trickerion přečtěte na www.trickerion.com! II. CÍL HRY I. PŘEDMLUVA Hlavní město iluzionistů bývalo před desetiletími rušnou metropolí, z jejíž někdejší slávy však zbyly jen trosky. Zlaté časy skončily záhadným zmizením Dahlgaarda Velikého, mecenáše města

Více

====== ZAČÁTEK UKÁZKY ======

====== ZAČÁTEK UKÁZKY ====== ====== ZAČÁTEK UKÁZKY ====== Na závěr kapitoly poslední poznámka, která se týká obou variant. Praxí poznáte, že ačkoliv je startovních prémiových kombinací v Omaha pokeru víc než v Texas Hold'em, nedostanete

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

HERNÍ PLÁN SÁZKOVÉ HRY

HERNÍ PLÁN SÁZKOVÉ HRY HERNÍ PLÁN SÁZKOVÉ HRY Systém : Sada her : Min. sázka na jednu hru (dle nastavení): Max. sázka na jednu hru (dle nastavení): CLS - GAMES SYSTÉM Emotion 1 Kč 1.000 Kč Nastavený výherní podíl: 89-97 % Vložení

Více

Příručka aplikace Granatier. Mathias Kraus

Příručka aplikace Granatier. Mathias Kraus Mathias Kraus Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Jak hrát 6 3 Herní pravidla, strategie a tipy 7 3.1 Předměty........................................... 7 3.1.1 Aréna.........................................

Více

HERNÍ PLÁN A POPIS HRY

HERNÍ PLÁN A POPIS HRY Přijímané mince: 10, 20, 50 Kč Přijímané bankovky: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 Kč Maximální sázka do hry: 50 Kč Maximální výhra z jedné hry: 50 000 Kč Výherní podíl: 93-97 % Výplata kreditu je možná

Více

MAGIC FOX MULTIGAME V.2.3 CZ(750)

MAGIC FOX MULTIGAME V.2.3 CZ(750) MAGIC FOX MULTIGAME V.2.3 CZ(750) OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ HRY: HOT COINS ULTRA HEAT CRYSTAL FRUITS SPARKLING HOT WATER WORLD JOKERS DELUXE ROYAL POKER EUROPEAN POKER DELUXE FRUIT POKER TUTTI FRUTTI + HI LO

Více

Hansa Teutonica (středověký obchodní svaz německých germánských měst)

Hansa Teutonica (středověký obchodní svaz německých germánských měst) Hansa Teutonica (středověký obchodní svaz německých germánských měst) Německy pojmenovaná die Hanse nebo latinsky nazvaná Hansa Teutonica, to jsou různá jména pro hanzovní spolek, alianci obchodních cechů

Více

JAK PROMĚNIT NÁVŠTĚVNÍKY V ZÁKAZNÍKY

JAK PROMĚNIT NÁVŠTĚVNÍKY V ZÁKAZNÍKY DRUHÁ STRATEGIE: KONVERZE V minulém videu jsem vám ukázal postup, díky kterému se velmi jednoduše dají zdvojnásobit zisky na každého zákazníka. Pokud jste toto video ještě neviděli, doporučuji se na něj

Více

Hodnocení soutěžních úloh

Hodnocení soutěžních úloh Hodnocení soutěžních úloh Superciferný součet Koeficient 1 Kategorie mládež Soutěž v programování 24. ročník Krajské kolo 2009/2010 15. až 17. dubna 2010 Vaší úlohou je vytvořit program, který spočítá

Více

2. Svoje řešení pojmenujte podle čísel zadání úloh: uloha1.sgpbprj uloha4.sgpbprj

2. Svoje řešení pojmenujte podle čísel zadání úloh: uloha1.sgpbprj uloha4.sgpbprj Pokyny: 1. Řešení úloh ukládejte do složky, která se nachází na pracovní ploše počítače. Její název je stejný, jako je kód, který váš tým dostal přidělený (C05, C10 apod.). Řešení, uložené v jiné složce,

Více

2. Svoje řešení pojmenujte podle čísel zadání úloh: uloha1. sgpbprj uloha4. sgpbprj

2. Svoje řešení pojmenujte podle čísel zadání úloh: uloha1. sgpbprj uloha4. sgpbprj Pokyny: 1. Řešení úloh ukládejte do složky, která se nachází na pracovní ploše počítače. Její název je stejný, jako je kód, který váš tým dostal přidělený (C05, C10 apod.). Řešení, uložené v jiné složce,

Více

Hvězdný koráb Katan OBSAH BALENÍ PŘÍPRAVA HRY PŘÍBĚH ZAČÍNÁ

Hvězdný koráb Katan OBSAH BALENÍ PŘÍPRAVA HRY PŘÍBĚH ZAČÍNÁ Hvězdný koráb Katan OBSAH BALENÍ 70 karet Sektor 12 karet Misí 18 karet Modul 2 herní plány (Hvězdné koráby) 1 modrá kostka (1, 2, 2, 3, 3, 4) 1 žlutá kostka (1, 1, 2, 2, 3, 3) 18 mincí 1 Astro 14 mincí

Více

PRAVIDLA POKERU Čtyři barvy Třináct hodnot VÝHERNÍ KOMBINACE

PRAVIDLA POKERU Čtyři barvy Třináct hodnot VÝHERNÍ KOMBINACE PRAVIDLA POKERU Poker se hraje s balíčkem 52 karet. Ty se dělí na čtyři barvy, každá z nich obsahuje 13 hodnot. Čtyři barvy Všechny barvy stejné hodnoty jsou si rovny, žádná z nich nemá vyšší hodnotu nad

Více

Acronis licenční program (ALP)

Acronis licenční program (ALP) Acronis licenční (ALP) Nový věrnostní pro naše zákazníky V Acronisu jsme pochopili, že se společnosti dostávají pod rostoucí tlak na snížení nákladů. To je důvod, proč jsme vyvinuli Acronis Licenční (ALP),

Více

Celostátní kolo soutěže Mladý programátor 2013, kategorie C, D

Celostátní kolo soutěže Mladý programátor 2013, kategorie C, D Pokyny: 1. Kategorie C i D řeší úlohy 1, 2, 3. 2. Řešení úloh ukládejte do složky, která se nachází na pracovní ploše počítače. Její název je stejný, jako je kód, který váš tým dostal přidělený (C05, D10

Více

Malé kartičky evolučních výhod položte tak, aby se nesmíchaly s kartičkami s příkazy jdeme - nejlépe na druhou stranu herní plochy.

Malé kartičky evolučních výhod položte tak, aby se nesmíchaly s kartičkami s příkazy jdeme - nejlépe na druhou stranu herní plochy. ÚVOD Začíná se psát historie lidstva. Na scénu tvořenou kulisami divokých prehistorických rostlin a bizarních tvorů právě vstupují první předchůdci člověka. Jste jedním z nich - vůdcem nepočetné tlupy

Více

Habermaaß-hra 5659A /4665N. Moje první hra Hudební les

Habermaaß-hra 5659A /4665N. Moje první hra Hudební les CZ Habermaaß-hra 5659A /4665N Moje první hra Hudební les Moje první hra Hudební les První kolekce hudebních her pro 1-3 hráče ve věku od 2 let a jednoho dospělého Autor: Dietlind Löbker, učitel hudby Ilustrace:

Více

Při tvých prvních tazích se ti budeme dívat přes rameno. Zahraj si jedenkrát podle příkladu: 1. tah

Při tvých prvních tazích se ti budeme dívat přes rameno. Zahraj si jedenkrát podle příkladu: 1. tah A začínáš hrát Při tvých prvních tazích se ti budeme dívat přes rameno. Zahraj si jedenkrát podle příkladu: Zamíchej svých 10 karet (balíček karet hráče na začátku hry, pravidla strana 4). Pak si dober

Více

Velká slovesová hra. Návod. Seznam sloves. Pravidelná slovesa

Velká slovesová hra. Návod. Seznam sloves. Pravidelná slovesa Velká slovesová hra Návod Seznam sloves Pravidelná slovesa odpovědět hádat se přijet ptát se objednat si zavolat (při)nést změnit čistit zavřít vařit přejít plakat tančit vysušit se užít si skončit následovat

Více

OSADNÍCI Z KATANU HISTORICKÉ SCÉNÁŘE 1: CHEOPS

OSADNÍCI Z KATANU HISTORICKÉ SCÉNÁŘE 1: CHEOPS OSADNÍCI Z KATANU HISTORICKÉ SCÉNÁŘE 1: CHEOPS Klaus Teuber K historii Mezi lety 2800 a 2200 př. Kr. zažíval starověký Egypt svůj první velký rozkvět. Úrodné pruhy podél Nilu zajišťovaly lidem bohaté žně

Více

Vážený zákazníku, V e-mailu prosím uveďte své jméno, příjmení, přesnou adresu včetně PSČ a název chybějícího prvku hry.

Vážený zákazníku, V e-mailu prosím uveďte své jméno, příjmení, přesnou adresu včetně PSČ a název chybějícího prvku hry. Vážený zákazníku, kompletování našich her věnujeme zvláštní péči. Pokud přesto ve vašem balení některá součást hry chybí (za což se velmi omlouváme), můžete reklamaci vyřídit e-mailem na adrese info@pygmalino.cz.

Více

KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY

KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY KAPITOLA 3 KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY Vertikální spread je kombinace koupené a prodané put nebo call opce se stejným expiračním měsícem. Výraz spread se používá proto, že riziko je rozložené

Více

kartu Loupež Mor Všichni hráči dostanou za svá města pouze 1 kartu se surovinou. Města a rytíři: Hráči nedostanou za svá města žádné obchodní zboží.

kartu Loupež Mor Všichni hráči dostanou za svá města pouze 1 kartu se surovinou. Města a rytíři: Hráči nedostanou za svá města žádné obchodní zboží. Varianty Přátelský zloděj ušetří všechny hráče tak dlouho, dokud nemají více než 2 vítězné body. Dodatečná pravidla Zloděj nesmí po hodu 7 nebo po zahrání rytíře vstoupit na pole, s nímž sousedí hráč,

Více

Zlepšení studentů po 4 hraních zážitkové hry FINANČNÍ SVOBODA

Zlepšení studentů po 4 hraních zážitkové hry FINANČNÍ SVOBODA Zlepšení studentů po 4 hraních zážitkové hry FINANČNÍ SVOBODA Následující grafy ukazují zlepšení studentů Obchodní akademie v Ostravě po 4 hraních simulační hry FINANČNÍ SVOBODA. Studenti v průběhu dvou

Více

2 rozšíření herního plánu velkých vybavení

2 rozšíření herního plánu velkých vybavení Ještë v minulém století byla tëžba rašeliny vyøezáváním zcela bëžnÿm zpùsobem, jak zajistit vytápëní domácností ve venkovskÿch oblastech. Rašeliništë a lesy byly také využívány k rozšiøování oblastí orné

Více

TOTAL HOT DELUXE VLT CZK

TOTAL HOT DELUXE VLT CZK TOTAL HOT DELUXE VLT CZK Typ hry: válcová video hra s 4 otáčejícími se válci a 25 výherními liniemi Maximální sázka na 1 hru: 1000 Kč Maximální výhra z jedné hry: 200 000 Kč Maximální výhra s double up

Více

Obrázkové Bingo. trojúhelník. zebra. králík ovce. boty. motorka. židle Příroda a počasí

Obrázkové Bingo. trojúhelník. zebra. králík ovce. boty. motorka. židle Příroda a počasí Obrázkové Bingo Obsah Toto balení obsahuje 100 obrázkových karet. Karty mají na jedné straně obrázek a na druhé význam obrázku jiné karty. Dále balení obsahuje 36 hracích karet. Na těchto hracích kartách

Více

Celostátní kolo soutěže Mladý programátor 2015, kategorie C

Celostátní kolo soutěže Mladý programátor 2015, kategorie C Pokyny: 1. Řešení úloh ukládejte do složky, která se nachází na pracovní ploše počítače. Její název je stejný, jako je kód, který váš tým dostal přidělený (C05, C10 apod.). Řešení, uložené v jiné složce,

Více

POPIS HRY. Apex Multi Magic. APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Minimální vklad 1 Kč Maximální vklad 100 Kč

POPIS HRY. Apex Multi Magic. APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Minimální vklad 1 Kč Maximální vklad 100 Kč POPIS HRY Apex Multi Magic APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Minimální vklad 1 Kč Maximální vklad 100 Kč Pravidla hry APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Výherní přístroj /dále jen VHP/ APEX Multi Magic

Více

Využití společenských her k procvičování učiva

Využití společenských her k procvičování učiva Využití společenských her k procvičování učiva Odborná střední škola podnikatelská Kolín s.r.o. Jan Klíma e-mail: jan.klima@ossp.cz Klíčová slova škola hrou, společenské hry, procvičování látky, AZ kvíz,

Více

ATP Otrokovice 2013 single

ATP Otrokovice 2013 single ATP Otrokovice 2013 single Opět tu máme atraktivní sezónní tenisovou soutěž, kde má každý jedinečnou možnost zahrát si větší počet zápasů a hlavně s různými soupeři s cílem neustále se zdokonalovat ve

Více

HŘÍČKY PRO ROZVOJ PROSTOROVÉ ORIENTACE

HŘÍČKY PRO ROZVOJ PROSTOROVÉ ORIENTACE HŘÍČKY PRO ROZVOJ PROSTOROVÉ ORIENTACE 1 Šárka Gergelitsová, 2 Tomáš Holan 1 Gymnázium Benešov email: sarka@gbn.cz 2 KSVI MFF UK Praha, email: Tomas.Holan@mff.cuni.cz Abstrakt. Při rozvoji prostorové představivosti

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

Vítejte ve hře Planet Territory

Vítejte ve hře Planet Territory noctrl 2014 Vítejte ve hře Planet Territory Hra vznikla v rámci projektu přírodních věd a právě proto je zaměřena na rozvoj znalostí v oblasti biologie, chemie, fyziky a environmentální výchovy. Tyto znalosti

Více

Magnetické šipky pravidla

Magnetické šipky pravidla Magnetické šipky - určeno všem hráčům, kterým došly v průběhu večera žetony ke hraní - po výhře v magnetických šipkách hráči obdrží výherní kupón na čerpání žetonů - po výhře v magnetických šipkách si

Více

Sežer svého turistu! Pravidla pokročilé verze

Sežer svého turistu! Pravidla pokročilé verze Sežer svého turistu! Pravidla pokročilé verze Autor hry: David Bimka Spolupráce: Marek Vlha Na tajemný hrad Bahňák přijíždí nic netušící zájezd. Návštěvníci nemají ponětí, že ve zdech starobylého sídla

Více

Gamifikujte Vaše firemní akce

Gamifikujte Vaše firemní akce Gamifikujte Vaše firemní akce Jste společnost, která realizuje trénink, workshop, nebo prostě chcete oživit firemní setkání? Využijte naše herní balíčky rozbal a hraj. Výhody: Kvalita zpracování Stručnost,

Více

Hra od Dirka Henna pro 2 6 hráč ů zyvutsrponmlkjihedcbazutsrpnmlhecb

Hra od Dirka Henna pro 2 6 hráč ů zyvutsrponmlkjihedcbazutsrpnmlhecb Hra od Dirka Henna pro 2 6 hráč ů zyvutsrponmlkjihedcbazutsrpnmlhecb Př ední stavitelé z celé Evropy placeni v domácí mě ně. S jejich a Arábie chtě jí ukázat své skvě lé dovednosti. Zamě stnejte nejvíce

Více

BANG! Emiliano Sciarra. Hra pro 4 7 hráčů ve věku od 10 let

BANG! Emiliano Sciarra. Hra pro 4 7 hráčů ve věku od 10 let BANG! Emiliano Sciarra Hra pro 4 7 hráčů ve věku od 10 let Bang! je hra střelecký souboj ve stylu Spaghetti Western, se skupinou Zločinců a Šerifem, který je jejich primárním cílem. Zástupci pomáhají inkognito

Více

Právníci objevili v závěti vašeho strýčka tajnou klauzuli. Utratit peníze dříve než ostatní příbuzní už nebude stačit. Abyste mohli zdědit strýčkovo

Právníci objevili v závěti vašeho strýčka tajnou klauzuli. Utratit peníze dříve než ostatní příbuzní už nebude stačit. Abyste mohli zdědit strýčkovo Právníci objevili v závěti vašeho strýčka tajnou klauzuli. Utratit peníze dříve než ostatní příbuzní už nebude stačit. Abyste mohli zdědit strýčkovo jmění, musejí vás navíc vyhodit z práce! Herní materiál

Více