Zpravodaj. Obecního úřadu ve Staříči. Informace z obecního úřadu. Malý koledníček. číslo 1 zdarma březen 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. Obecního úřadu ve Staříči. Informace z obecního úřadu. Malý koledníček. číslo 1 zdarma březen 2011"

Transkript

1 Zpravodaj Obecního úřadu ve Staříči číslo 1 zdarma březen 2011 Malý koledníček Já jsem malý koledníček, tetičko přišel jsem si pro červený vajíčko. Pro vajíčko červený, pro koláč bílý, jsem-li já vám, tetičko, koledníček milý? Informace z obecního úřadu 3. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konané dne Schválilo například: Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místních poplatcích. provedení demolice budovy bývalé mlékárny ve Staříči firmou Ing. Jiří Vala, U Tří lip 953. termíny zasedání Zastupitelstva obce Staříč na rok 2011: 10. ledna, 14. února, 14. března, 11. dubna, 9. května, 13. června, 11. července, 15. srpna, 12. září, 10. října, 14. listopadu a 12. prosince rozpočtové provizorium na rok 2011 ve výši 1/12 příjmů a výdajů roku 2010 na každý měsíc roku 2011 až do schválení rozpočtu na rok Smlouvu o dílo č. 1/2010, předloženou firmou Zdeněk Kabát, Staříč č. p. 403, jejímž předmětem je zimní údržba MK pro prosinec 2010 prosinec 2011 a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu. Smlouvu o dílo, předloženou firmou Sineko Engineering, s. r. o., Místecká 329/258, Ostrava Hrabová, jejímž předmětem je výměna technologie ČOV před požární zbrojnicí a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu. Smlouvu o dílo č. 1/2010 předloženou firmou Agrospol, s. r. o. Staříč, jejímž předmětem je údržba MK v období a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu. zápis a usnesení z jednání kontrolního výboru OÚ, konaného dne poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši Kč včetně DPH na opravu trámů střechy kostela ve Staříči.

2 2 Staříč Vzalo na vědomí: informaci o průběhu prezentace studií Bytového domu pro seniory ve Staříči dne zasedání zastupitelstva obce Staříč, konané dne Schválilo například: rozpočtové opatření č. 5/2010. odměny za výkon funkce členům zastupitelstev, v účinném znění přílohy č. 1 k tomuto nařízení od , to vše v souladu s nařízením vlády č. 375/2010. Smlouvu o dílo č , předloženou ing. arch. Tomášem Šonovským, jejímž předmětem je projektová dokumentace změn stavby Stavební úpravy čtvrtého nadzemního podlaží přední budovy kulturního domu ve Staříči a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu. 5. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konané dne Schválilo například: předání finančního příspěvku ve výši Kč rodičům novorozených občánků obce: Ireny Řezáčové, Anny Karáskové, Barbory Krpcové, Adély Kupkové a Adama Hassaneina. vyhlášení 2. kola výběrového řízení na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení obce Staříč. Vzalo na vědomí: žádost Mysliveckého sdružení Staříč, o. s. o poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč na rekonstrukci kuchyně v myslivecké chatě. žádost Junáku, svazu skautů a skautek ČR, střediska Sv. Jiří Brušperk, Fryčovická 503, Staříč o poskytnutí finančního příspěvku na běžnou činnost skautského oddílu Staříč v roce zasedání zastupitelstva obce Staříč, konané dne Schválilo vyhlášení výběrového řízení Stavební úpravy 4 NP KD ve Staříči. 7. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konané dne Schválilo například: Smlouvu o dílo č. 5/2010, předloženou firmou INPROS F M, s. r. o. Frýdek Místek, jejímž předmětem je zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, povolení stavby a pro provedení a zadání stavby Stavební úpravy provozovny č. p. 203 ve Staříči a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu. povolení akce svodu loveckých psů ve Staříči dne U svodu musí být dodrženy podmínky stanovené krajskou veterinární správou poskytnutí dotace ve výši Kč na činnost Základní organizace Českého svazu včelařů, o. s. Frýdek Místek, Lysůvky č. 34. poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč na činnost ZO Českého svazu ochránců přírody, Bartošovice na Moravě č Vzalo na vědomí: žádost Klubu důchodců o finanční příspěvek na činnost v roce 2011 informaci firmy Beskyd Agro Palkovice, a. s. o připraveném návrhu plánu hnojení pro k. ú. Staříč. informaci firmy Beskyd Agro Palkovice, a. s. o připraveném návrhu plánu hnojení pro k. ú. Staříč. žádost MO Českého svazu chovatelů ve Staříči o poskytnutí dotace na rok žádost chrámového sboru Staříč o poskytnutí finančního příspěvku na činnost v roce 2011 ve výši Kč. žádost TJ Sokol Staříč o dotaci finanční prostředků z veřejné finanční podpory obce Staříč na rok 2011 ve výši Kč. návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Staříč. žádost ředitelky ZŠ a MŠ Mgr. Hany Kolářové o rozvázání pracovního poměru a rezignaci na funkci ředitelky 8. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konané dne Schválilo například: prodej části pozemku 743/2, k. ú. Staříč panu Miroslavu Gallovi, Staříč, Sviadnovská č vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele ZŠ a MŠ Staříč, okres Frýdek Místek, příspěvkové organizace. povolení hornické činnosti pro sloj 080 (022b) ve 2. poli dobývacího prostoru Staříč pro poruby č /3, , a a zmocňuje starostku obce k podpisu.

3 Staříč 3 smlouvu o dílo č. 324, předloženou firmou Golem F M, s. r. o. Staříč č. p. 520, jejímž předmětem je oprava kanalizace u paní Záborské a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu. provedení zateplení tělocvičny KD včetně výměny oken. firmu Vostav Morava, a.s. Ostrava-Svinov, Kuršova 468 k provedení Stavebních úprav 4. NP KD Staříč (dle výsledku výběrového řízení) rozpočet obce Staříč na rok převedení HV roku 2010 v částce ,25 Kč do rezervního fondu a fondu odměn ZŠ a MŠ Staříč. Vzalo na vědomí: žádost Českého svazu zahrádkářů Staříč o poskytnutí finanční dotace na rok 2011 ve výši Kč na podporu a rozvíjení odborných znalostí členů. oznámení ZŠ a MŠ Staříč o změně poplatků ve stravování v mateřské škole od informaci o službách Hospice Frýdek Místek, centra zdravotních a sociálních služeb. Schválený rozpočet obce Staříč na rok 2011

4 4 Staříč

5 Staříč 5 Přestavba KD a okolí V prosincovém zpravodaji, jsem Vás informoval o změnách a postupu prací I. Etapy přestavby KD. Jak bylo řečeno a zastupitelstvem rozhodnuto, vyhlásilo dne výběrové řízení na Stavební úpravy 4 NP kulturního domu vč. Souvisejících prací. Lhůta pro podání nabídek se stanovila na a otvírání obálek se uskutečnilo v hod. v sídle zadavatele. K této stavební akci bylo rovněž vypracováno stanovisko statika, které přikládám přílohou. Zároveň probíhají stavební a přípravné práce na II a III etapě, které jsou součásti celé stavby. V dalším zpravodaji budete informování o stavu výstavby. Zbyněk Prokop

6 6 Staříč

7 Staříč 7 Dům pro seniory ve Staříči K této připravované stavební akci se sešla širší stavební komise, která vyčlenila dvě nejvýhodnější studie a nechala je posoudit paní profesorkou na stavební fakultě v Brně. Touto problematikou se paní profesorka zabývá celý život a k oběma studiím měla kritické připomínky jak z hlediska provozu, tak vzhledu budovy. V návaznosti na tyto skutečnosti poslala dva své studenty, kteří v rámci studia navrhnou možné řešení úprav. Nyní čekáme na vyjádření a možné úpravy, které by bylo možno zapracovat do konečné verze studie. Následně proběhne výběr projektanta, který bude osloven vypracovat projekt, jak k územnímu, tak stavebnímu povolení. O dalším postupu budete informováni. Zbyněk Prokop Údržba místních komunikací V měsíci dubnu proběhne údržba místních komunikací a chodníků. Tímto upozorněním žádáme všechny občany, kteří mají zaparkovaná vozidla a jiné předměty na místních komunikacích, aby je bezodkladně odstranili a uvolnili tyto plochy. Zároveň děkujeme občanům, kteří již započali ve svém čase s údržbou těchto ploch a jdou příkladem ostatním občanům. Obecní úřad Svoz nebezpečného odpadu firmou A.S.A. Vyzýváme všechny občany o dodržování podmínek sběru, které firma na letácích udává.

8 8 Staříč Svoz velkoobjemového odpadu kontejnery AGROSPOLU Staříč směr Místek směr Fryčovice u Mlýna u Havelků Machač parkoviště Bowling Zajícov zastávka Brunclík zastávka Trnsformátor k Holubům řadovky Tvrdoň u Veličky zastávka Heidrich Hradčany Okály, Malý Staříč osada Dominika zastávka kostel, MAKRO Nevhazujte nebezpečný odpad (televize, ledničky, chladničky, pneumatiky aj.) CENTRUM ZDRAVOTNÍCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB FRÝDEK MÍSTEK, příspěvková organizace Veřejný závazek zařízení Hospic Frýdek Místek Centrum zdravotních a sociálních služeb Frýdek Místek, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací statutárního města Frýdku Místku zajišťující péči o klienty v terminální fázi jejich onemocnění, poskytující paliativní péči a provozující pobytové odlehčovací služby a sociálně zdravotní služby. Zařízení má kapacitu 43 lůžek. Z toho 4 lůžka pro poskytování odlehčovacích služeb ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 108/2006 Sb., 9 lůžek pro poskytování sociálních služeb ve smyslu ustanovení 52 zákona č. 108/2006 Sb., a 30 lůžek pro poskytování péče klientům v terminální fázi jejich onemocnění a zajištění paliativní péče. Hospic směřuje k poskytnutí pomoci lidem tak, aby i v nepříznivé sociální situaci mohli zůstat součástí místního společenství, žili důstojným životem, mohli využívat instituce poskytující veřejné služby, udržovali přirozené vztahové sítě, zachovávali a rozvíjeli své individuální možnosti. Poslání zařízení Hospic Frýdek Místek Posláním zařízení Hospic Frýdek Místek je poskytování kvalitní a komplexní palitivní péče klientům v terminální fázi jejich onemocnění, která je zajišťována multidisciplinárním týmem odborníků. Poskytujeme rovněž sociální služby na přechodnou dobu lidem s vysokou mírou závislosti na pomoci jiné osoby v oblasti základních životních potřeb a dovedností, o něž je jinak pečováno v domácím prostředí, a to takovým způsobem, aby byly respektovány individuální možnosti každého člověka s podporou jeho sociálního začleňování. Dočasným převzetím péče o klienta chceme umožnit pečující blízké osobě nezbytný odpočinek. Poskytujeme rovněž sociálně zdravotní péči napomáhající k zajištění maximální možné fyzické a psychické soběstačnosti lidem, kteří pro trvalé nebo dlouhodobé změny svého zdravotního stavu vyžadují péči po dobu, než jim bude zabezpečena v jejich domácím prostředí nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb. Kdy a kde služby poskytujeme Služby poskytujeme pobytovou formou, v nepřetržitém celoročním provoze v Centru zdravotních a sociálních služeb Frýdek Místek, příspěvkové organizaci Hospic Frýdek Místek, na ul J. Pešiny 3640, Frýdek Místek. Hospicová paliativní péče Hospicová péče je určena lidem v terminálním stádiu onemocnění, u nichž není možná léčba vedoucí k uzdravení, ale je možné paliativní péčí zmírnit důsledky onemocnění. Hospicovou péči poskytujeme všem lidem bez rozdílu a bez ohledu na jejich vyznání a přesvědčení, sociální postavení,

9 Staříč 9 věk, rasu, pohlaví, sexuální orientaci. Podmínkou přijetí je indikace terminálního stadia onemocnění potvrzeného vysílajícím zdravotnickým zařízením či praktickým lékařem a informovaný souhlas klienta s hospitalizací. Kdo může navrhnout pobyt v hospici: praktický lékař nemocného ošetřující odborný lékař rodina a blízcí klienta sám nemocný Hospic klientovi garantuje: že nebude trpět nesnesitelnou bolestí bude vždy respektována jeho lidská důstojnost v posledních chvílích života nezůstane osamocen Odbornou péči poskytuje v našem zařízení multidisciplinární tým v oblasti medicínké, ošetřovatelské, sociální, psychologické a v případě přání klienta i duchovní. Dle potřeb a přání poskytujeme sociální, psychologickou a spirituální podporu také blízkým osobám klienta. Ubytování nabízíme našim klientům v jednolůžkových nadstandardně vybavených pokojích s vlastním sociálním zařízením speciálně uzpůsobeným také pro imobilní klienty. Vstup do pokoje je přes zádveří, které umožňuje maximální soukromí. Při provozu našeho zařízení je rovněž počítáno s možností trvalé přítomnosti doprovázející blízké osoby, k tomuto účelu jsou pokoje vybaveny přístylkou. Všem klientům našeho zařízení je v případě příznivého počasí k dispozici přilehlá zahrada a kaple, která je umístěná přímo v budově. Pro specializovanou hospicovou paliativní péči máme kapacitu 30 lůžek. Pobytové odlehčovací služby Pobytové odlehčovací služby jsou určeny zletilým osobám s vysokou mírou závislosti na jiné osobě v oblasti základních životních potřeb a dovedností, s pohybovými problémy, převážně imobilním nebo částečně mobilním, ve stabilizovaném zdravotním stavu o něž je jinak pečováno osobou blízkou. K pobytu jsou přijímání převážně lidé s vysokým stupněm závislosti na pomoci jiné osoby. Důvodem pro poskytnutí odlehčovací služby může být potřeba nezbytného odpočinku pečující osoby, nebo potřeba času pro řešení osobních záležitostí pečující osoby. Pobyt na lůžku odlehčovacích služeb je časově omezen na nezbytně nutnou dobu, zpravidla maximálně tří měsíců. Smlouva s klientem je uzavírána na dobu určitou. V rámci odlehčovacích služeb poskytujeme našim klientům: ubytování celodenní stravu pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně včetně poskytnutí podmínek pro osobní hygienu pomoc při obstarávání osobních záležitostí aktivizační činnosti a sociálně terapeutické činnosti sociální poradenství pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů Ubytování nabízíme našim klientům zpravidla ve dvoulůžkových nadstandardně vybavených pokojích s vlastním sociálním zařízením speciálně uzpůsobeným také pro imobilní klienty. Vstup do pokoje je přes zádveří, které umožňuje našim klientům maximální soukromí. Všem klientům Hospice je k dispozici kaple, která je umístěná přímo v budově a v případě příznivého počasí přilehlá zahrada. Pro poskytování pobytových odlehčovacích služeb máme kapacitu 4 lůžka. Sociální lůžka sociálně zdravotní služby Sociálně zdravotní služby jsou určeny dospělým osobám, jejichž zdravotní stav již nevyžaduje hospitalizaci v nemocnici, ale je takový, že se nemohou obejít bez pomoci jiné osoby a proto nemohou být propuštěny ze zdravotnického zařízení do doby, než jim bude zajištěna péče v domácím prostředí nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb. Pobyt na sociálním lůžku je pouze dočasným a přechodným řešením sociální situace klienta, a proto je časově omezen. Smluva s klientem je uzavírána na dobu určitou. V rámci odlehčovacích služeb poskytujeme našim klientům: ubytování celodenní stravu

10 10 Staříč pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně včetně poskytnutí podmínek pro osobní hygienu pomoc při obstarávání osobních záležitostí aktivizační činnosti a sociálně terapeutické činnosti sociální poradenství pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů nezbytné ošetřovatelské úkony Ubytování nabízíme našim klientům zpravidla ve dvoulůžkových nadstandardně vybavených pokojích s vlastním sociálním zařízením speciálně uzpůsobeným také pro imobilní klienty. Vstup do pokoje je přes zádveří, které umožňuje našim klientům maximální soukromí. Všem klientům Hospice je k dispozici kaple, která je umístěná přímo v budově a v případě příznivého počasí přilehlá zahrada. Pro poskytování sociálně zdravotních služeb Sociální lůžka máme kapacitu 9 lůžek. Knihovna Roznášková služba Všem, kterým zdravotní stav či handicap neumožňuje navštívit přímo knihovnu, nabízíme možnost donášky knih a časopisů přímo domů. Vše je velmi jednoduché. Telefonicky či em uvedete svoje jméno, adresu, kontakt a tituly knih a časo- pisů, o které máte zájem. Pokud jsou v knihovně dostupné, kontaktujeme Vás a domluvíme si termín doručení. Volejte: , nebo pište na Sága Hraničářův učeň knihy pro mládež od března i v naší knihovně

11 Staříč 11 První kniha se jmenuje Hraničářův učeň Rozvaliny Gorlanu. Will je na svůj věk malý, ale zato je hbitý a neobyčejně bystrý. Celý život snil o tom, že se stane slavným rytířem jako otec, kterého nikdy nepoznal, ale do bojové školy na hradě Redmontu ho pro malý vzrůst nepřijmou. Místo toho se dostane do učení k Haltovi, tajemnému hraničáři, jehož záhadnou schopnost neviditelně se pohybovat lidé přičítají černé magii. Will se postupně učí používat zbraně hraničáře: luk a šípy, šedozelenou pláštěnku a houževnatého malého ponyho. Ačkoli Will nemá meč ani velkého koně, po kterých tolik toužil, zjistí, že dobrý hraničář je pro království stejně důležitý jako slavný rytíř. A když se s Haltem vydá na nebezpečnou výpravu do pustiny, aby vystopoval děsivé tvory, kteří se chystají zabít krále, zjistí nakonec, že hraničářské zbraně nejsou tak špatné Druhá kniha dostala název Hraničářův učeň Hořící most. Araluenské království se chystá na válku proti Morgarathovi a Will s Horácem doprovázejí Gilana s poselstvím do Celtiky. Celtické vesnice a doly jsou však opuštěné. Tři poslové zjistí, proč tomu tak je, až když objeví hladovou a vyčerpanou dívku. Ta jim prozradí, že Morgarath poštval své odporné stvůry, aby Celtiky zotročily. Zatímco Gilan rychle ujíždí zpátky do Araluenu, aby podal zprávu králi, Will s Horácem odhalí pravou příčinu Morgarathova jednání. Chystá se překvapivý útok ze tří stran a Araluenu hrozí neodvratná porážka pokud naši dva přátelé něco nepodniknou. Další knihy se jmenují: Ledová země, Nositelé dubového listu, Výkupné za Eraka. Čaroděj na severu, Obléhání Macindawu, Králové z Clonmelu a poslední díl má název Halt v nebezpečí. Nové knihy Během měsíců leden až březen přišlo do knihovny 42 nových knih. 30 knih bylo určeno pro dospělé čtenáře a 12 knih pro děti a mládež. Vybírám některé z nich: S. Monyová (Citová divočina), R. Ludlum (Bourneův klam), M. Cole (Těla na prodej), N. Robertsová (Sen v bílém, Cesta časem), C. Falconer (Zmizelí), M. Holcová (Romance na tři doby), Gordon (Návrat z Podzemí), P. Jansa (Tajnosti hříšné světice), K. Slaughter (hřbitov nadějí), sága Hraničařův učeň, M. Higgins-Clark (Kdo tě hlídá), J. Collins (Naivní mrcha). Kromě těchto našich knih máme dalších 80 knih zapůjčených na rok z regionálního fondu. Najdete zde tituly všech známých a oblíbených autorů. Další Noc s Andersenem Když se po dočtení poslední večerní pohádky zachumláte do teplého pelíšku, napadlo vás někdy, co dělají knížky v noci? Přijďte to zjistit, čeká Vás noc plná čtení, soutěžení, vyrábění. Odvážní se pustí na stezku odvahy. Akce proběhne v pátek 1. Dubna 2011 od hodin do sobotního rána 7.00 hodin. Zájemci (žáci Třídy) si přijdou vyzvednout přihlášky do knihovny a přihlásí se nejpozději 28. Března (můžete se závazně přihlásit i na u nebo na tel ) Výtvarné soutěže v knihovně Děkuji všem dětem, které se zúčastnily výtvarných soutěží v knihovně. Byla to soutěž O nejhezčího medvídka a O nejhezčího sněhuláka. Nejhezčí obrázky vybírají návštěvníci knihovny a obecního úřadu. Autoři nejhezčích obrázků jsou odměňováni knihou. Obrázky ze všech výtvarných soutěží najdete na (Postupně je budu na tyto stránky vkládat). Něco ze školy Zápis dětí do 1. třídy Zápis do 1. třídy se konal Tentokrát proběhl ve znamení cesty na hrad Školštejn. Děti procházely imaginárně jed-

12 12 Staříč notlivými hradními komnatami, kde na ně čekaly hradní postavy s připravenými úkoly. Ty ověřovaly znalost barev, geometrických tvarů, zručnost, úroveň výslovnosti, grafomotoriky i jiné schopnosti, potřebné pro vstup do školy. Všechny děti požadavky zvládly a jsou zapsány do Škol(štejnu)y. Celkem letos přišlo k zápisu 20 dětí, z toho rodiče 3 dětí si zažádaly o roční odklad školní docházky. Takže se budeme těšit na 17 prvňáčků! Daniela Trojanová Pořad o Africe 2. února 2011 do školy už podruhé zavítali Afričané, kteří pracují v občanském sdružení HUMANITAS CZ v Ostravě. Žáci se zábavnou formou seznámili s africkou kulturou. Nejprve shlédli krátký film o Jihoafrické republice a povídali si o nejrůz- nějších tématech, která děti zajímala. Žáky nejvíce zaujala výuka afrických písní a tanců. Každý žák si mohl vyzkoušet hru na bubny djembe. Na závěr si zatančily africký tanec také paní učitelky, které sklidily od dětí velký potlesk. Věříme, že nás Afričané opět navštíví a připraví si další zajímavé vystoupení. Úspěchy v recitaci Ve čtvrtek 24. února 2011 se v ZŠ Brušperk uskutečnilo okrskové kolo recitační soutěže. Radost naší škole udělali žáci Adam Bittner z 5. třídy a prvňáček David Berek. Svým uměleckým přednesem zaujali porotu natolik, že si oba chlapci odnesli 1. místa, každý ve své kategorii. Oběma našim žákům gratulujeme a Adamovi držíme palce 15. března v okresní soutěži! J. Machová

13 Staříč 13 Školní karneval Dne 4. března 2011 proběhl v odpoledních hodinách ve vyzdobené tělocvičně naší školy karneval. Děti nenechaly nic náhodě a přišly ve velmi hezkých a originálních maskách. Bylo tak velmi těžké vybrat ty nejnápaditější. Po dlouhém váhání porota odměnila 20 masek. Aerobní vystoupení dětí pod vedením slečny MUDr. K. Gallové a drobné soutěže vyplnily zbývající část programu. Dětem se akce líbila a těší se na příští rok. J. Machová Mateřská škola informuje Jaro, jaro, jaro už je tu Od poslední uzávěrky staříčského Zpravodaje uběhlo spoustu času a děti z mateřské školy zvládly mnoho zajímavých akcí. Oslavily Vánoce, přivítaly nový rok, prohlédly si Betlém a zazpívaly koledy v místním kostele, od do se účastnilo devět dětí lyžařského výcviku na Bílé, do masek se převlékly a karnevalový rej zažily , zhlédly pohádku Čert a zima v podání divadla Beruška, si přišli zacvičit rodiče s dětmi na velkých míčích proběhl zápis dětí do 1. třídy ZŠ přišlo 16 budoucích prvňáčků. Od do jezdily děti do Místku na krytý bazén na předplavecký výcvik, nám divadlo Kašpárkův svět zahrálo pohádku O princezně Rozmařilce, byly děti na exkurzi v Hasičárně ve Staříči. Pro rodiče a přátelé školky jsme připravili 11. ročník Volejbalového turnaje. Jako vždy vládla příjemná sportovní atmosféra. Ve středu děti besedovaly se zástupcem městské policie. A ještě nás čeká spousta akcí a zábavy: Zveme všechny rodiče, babičky, dědečky a sourozence na veřejné vystoupení dětí Jarní festival, které se uskuteční v pátek od hod. v tělocvičně nad MŠ. Děti předvedou pásmo písní, tanečků a říkadel. V pondělí navštíví děti p. Jílek z Havířova se psem Artem, také děti se mohou zapojit do jejich programu. Na tuto akci jsme pozvali i děti z 1. třídy ZŠ. Ve čtvrtek od hod. bude ve II. třídě Keramická dílna pro rodiče s dětmi. Přijďte si vyrobit obrázky, hrníčky nebo jiné věci pro radost divadlo Myška předvede pohádku Jak se Karlík naučil chovat budou velikonoční prázdniny, provoz bude snížen na jednu třídu. Ve čtvrtek od 8.30 do proběhne Zápis dětí do mateřské školy. Zákonní zástupci dětí si přinesou rodný list dítěte a doklad o trvalém bydlišti se mohou děti těšit na pohádku Žabka carevna v podání divadla Myška. Ve čtvrtek od proběhnou Informativní schůzky pro zákonné zástupce nově přijatých dětí. Srdečně zveme na tuto schůzku i zákonné zástupce dětí, které už do MŠ docházejí. Dále pak budeme na zahradě MŠ smažit vaječinu, pro děti jsou připraveny sportovní disciplíny, pojedeme na školní výlet dle výběru rodičů v anketě, uskuteční se výlet na kolech, oslava Dne dětí s hledáním pokladu, sázení stromků ke Dni Země, v červnu navštívíme 1. tř. ZŠ, školní družinu a s budoucími prvňáky se na OÚ rozloučí paní starostka. Ještě toho máme hodně před sebou, a tak přeji všem krásné jaro a spoustu sluníčkových dnů. Iveta Novotná, učitelka MŠ Skauti v zimním období Mezi posledním číslem zpravodaje a tímto číslem nás provázelo zimní období. Ač jako skauti máme k přírodě blízko, nevzali jsme si z ní příklad a neuložili se k zimnímu spánku, ale kromě pravidelných družinovek jsme uspořádali spoustu akcí. Víkend před Vánocemi jsme prožili oddílové Vánoce na faře. V pátek jsme se vydali k rozhledně užít si sněhové nadílky. Večer byla pohádka na dobrou noc. Během sobotního dne jsme hráli spoustu her, vyrobili PFka, připravili řetěz pro zvířátka a uvařili výbornou štědrovečerní večeři řízky s bramborami. Po večeři následovaly vánoční zvyky. Pak jsme se vydali do lesa nazdobit stromeček a rozdat si dárky. Po návratu na faru jsme si dárky rozbalili, povídali si a postupně odpadávali do spacáků, až všichni usnuli. V neděli stačilo už jen sbalit věci, uklidit, popřát si krásné Vánoce a rozejít se domů.

14 14 Staříč Na začátku ledna jsme se zúčastnili tradiční Tříkrálové sbírky. Převlékli jsme se za Tři krále a vydali se popřát všem občanům naši obce do nového roku. V rámci této sbírky se v naší obci vybralo Kč. V únoru se konal tradiční výlet na Palkovické hůrky. Nejprve jsme auty odjeli do Chlebovic a pak už přišly na řadu naše nohy. Na začátku cesty jsme byli přivítáni na Kubankiádě a cestou plnili různé úkoly jako např. terénní golf, skládání pohlednice, sestřelování balónků. Na vrcholu Kubánkov nás čekal poslední úkol - rozdělání ohně. To se nám povedlo celkem rychle a za odměnu jsme si mohli opéct párky. Poté přišlo vyhlášení nejlepších účastníků a sladká odměna. Prostornou louku jsme využili k několika hrám, a protože krásně svítilo sluníčko a bylo teplo, rozhodli jsme se jít na Hukvaldy. Poslední únorovou sobotu jsme se zúčastnili střediskového výletu. Autobusem jsme dojeli do Trojanovic a poté jsme se vydali přes kopec Pindula na Pustevny. Na začátku cesty nás zastavili vědci, řekli nám pár pověstí o Pustevnách a skrytém pokladu. Jejich prosbu o pomoc s nalezením pokladu jsme samozřejmě neodmítli. Po cestě nás čekaly různé úkoly stavba věže, vědomostní křížovka, práce s mapou, podbíhání lana. Protože jsme všechny úkoly splnili, podařilo se nám poklad najít. Během celého výletu nás provázelo sluníčko a dobrá nálada. Nakonec jsme se svezli lanovkou a rozjeli se domů. 1. oddíl Staříč, Hana Kubalová České tradice jaro Apríl historie a původ zvyku Tento zvyk ač není původem českou tradicí, se u nás zřejmě díky našemu smyslu pro humor zabydlel a zdomácněl. O původu aprílových žertíků není mnoho zápisů, ale jsou prameny, podle kterých smích, tropený z nachytaných lidí, vznikl původně z veselé nálady z přicházejícího, usměvavého jara, kdy jaro viditelně přebíralo žezlo po nevlídné zimě. První písemné sdělení o aprílu u nás pochází z roku 1690, jehož autorem byl Bartoloměj Chrystellia z Prahy. Na konci 18. století byly zprávy o aprílovém vyvádění už častější. Tento den, tedy 1. dubna bývalo zvykem stejně jako 30. dubna, častovat známé a příbuzné aprílem. Dnes se takovým žertíkům říká kanadské žertíky. V dřívějších dobách se často posílalo oběti aprílu něco vypůjčit či něco zakoupit. Šlo samozřejmě o věci, které neexistovaly, např. vtipné semínko, komáří sádlo, zaječí peří, obecní nůžky, hodinářskou motyku, červené hřebíky a v neposlední řadě bublinky do vodováhy nebo mezery do žebříku. Známou věcí bývaly i ohýbák na cihly nebo rovnák zatáček. Zkrátka v tento den si každý dával velký pozor, aby nenalétl na nějaký apríl, o kterém by se mluvilo ještě velmi dlouho. Sv. Jiří Svatý Jiří se narodil ve 3 století n. l. v urozené rodině. Křesťanskou víru zdědil po svém otci, který byl jako křesťan umučen. Nastoupil úspěšnou vojenskou dráhu, ale když začalo za vlády císače Diokleciána pronásledování křesťanů, byl i on po svém vyznání ke křesťanské víře uvězněn a mučen. Své víry se nevzdal a proto byl roku 303 popraven. Podle lidové víry se tento den otevírala země. Proto se neměla toho dne pít voda ze studní, protože prý byla jedovatá. V tento den vylézali z omlazené země hadi a štíři, aby pak trápili lidi po celé léto. Den sv. Jiří býval pro Slovany prvním dnem koupání v přírodě. Slunce ohřívalo zemi blahodárnými paprsky, po nichž toužila děvčata už o Smrtné neděli, když vynášela smrtku ze vsi. Tehdy zpívávala: Smrtelná neděle, kams dala klíče? Dala jsem je dala svatému Jiří. Svatý Jiří volá, země se otevírá, aby rostla tráva, tráva zelená. Svatý Jiří jede k nám, po věnečku veze nám, nám, nám, českým panenkám! Na sv. Jiří prý také slavík poprvé zazpívá. Svátek sv. Jiří nám připomíná každoroční památná pouť na svatou horu Říp, která bývala hojně navštěvována a konala se vždy následující neděli po tomto svátku. Lidové podání zachovalo zajímavé rčení o posvátném Řípu: Když se psaly tři šístky

15 Staříč 15 (666), byla na Řípu pohanská svatyně, když se psaly tři devítky (999), stál tam křesťanský kostelík. Největší radost z příchodu sv. Jiří měly děti, které v tento den vysokými hlásky odříkávaly: Svatý Jiří vstává, zem odemykává, aby tráva rostla, travička zelená, růžička červená, fiala modrá, všelijaké kvítí, na věnečky vití. Čtyřlístek nalezený před svátkem sv. Jiří se vyznačoval čarovnou mocí. O kouzelném jetelíčku se říkalo: Jetelinka o čtyřech listech na milost, o pěti na děti, o šesti na štěstí, o sedmi na smrt. Jak je vidět, tak se sedmička ne vždy spojovala se štěstím. Svatý Jiří býval od 12. stol. zobrazován na koní jako rytíř zabíjející kopím saň, kde postava rytíře symbolizovala neohroženého bojovníka za víru, zatímco saň zlo. Peníz s tímto vyobrazením, býval všeobecně oblíbeným amuletem vojáků a myslivců, jelikož jim často hrozilo nebezpečí smrti. Tyto penízky a medailonky měly podle lidového vyprávění, uchraňovat majitele od poranění a byly proto ve velké vážnosti. Sv. Vojtěch Sv. Vojtěch pocházel z jednoho z nejmocnějších rodů Slavníkovců. Narodil se kolem r. 957, po vyléčení z těžké nemoci ho otec pro církevní život, v kterém byl podporován arcibiskupem Adalbertem Magdeburským, od kterého při biřmování obdržel jméno Adalbert. Vzdělání získal v Čechách a Magdeburku. Dne 19. února. 982 byl zvolen v Levém Hradci za účasti Boleslava II. druhým pražským biskupem. Díky stále rostoucí rivalitě mezi Přemyslovci a Slavíkovci byl v r. 988 nucen opustit zem a odešel do Italie. Na žádost českého knížete se roku 992 vrátil do Čech, kde významně přispěl k založení prvního mužského kláštera v Čechách. Po necelých dvou letech, tedy v roce 994 musel opět odejít z Čech. V roce 995 došlo k vyvraždění Slavníkovců. Na jeho misijní cestě k Prusům byl roku 997 zabit. Polský kníže Boleslav I. Chrabrý vykoupil jeho tělo od Prusů a pohřbil je v Hnězdně. Ostatků Vojtěcha Slavíkovce se za svého vpádu do Polska r zmocnil Břetislav I. a přenesl je do Svatovítské katedrály v Praze ve snaze o povýšení pražského biskupství na arcibiskupství. Sv. Jan Nepomucký Před tímto svátkem se nedoporučovalo koupat se, provinilci mohli snadno dostat prašivinu. V severních Čechách se věřilo, že ten, kdo by zlomil v den svátku tohoto světce lilii, zemřel by do deseti let v tu samou hodinu, kdy zničil květinu. Dokonce se věřilo, že takový člověk zahyne násilnou smrtí. V den svátku sv. Jana Nepomuckého se konala kdysi slavná svatojánská pouť, kdy matička Praha patřila jen venkovu, který si dával v tyto dny v Praze dostaveníčko. Doba pořádání této pouti byla pro venkov velmi výhodná, neboť český sedlák měl již zaseto a letní polní práce ještě nenastaly. Večer před poutí se konaly na památném Karlově mostě pobožnosti u sochy tohoto světce. Střelecký ostrov zas plnil funkci zábavnou konaly se zde velkolepé ohňostroje. Tisíce poutníků z Čech a Moravy přicházely do Prahy a socha světce byla v tyto dny obklopena květy a větvičkami břízek. Praha se v tomto týdnu proměnila v louku pestrých krojů. Národní kroje byly viditelnou známkou národní sebedůvěry a na každém kroku bylo možné potkat zástupce různých koutů naší země. Živost jejich barev a obsáhlost jejich použití v podivuhodné kombinaci vzorů a motivů vystihoval přesně a věrně prostředí, odkud pocházel. Od jásavých a pestrých barev a hedvábí, vyznačují kraje bohaté, až k ponurým barvám chudých horských krajů, vše bylo v tyto dny k vidění. Bohužel ta krása a barvitost z krajů, z poutí a posvícení, z kostelíků, z křtů a pohřbů velmi rychle mizí. Díkybohu za obyvatele těch mála vesnic a měst, kteří zůstávají našim krojům věrni. Letnice Sedmou nedělí velikonoční nastávají Svátky svatodušní, což jsou svátky plně rozvinutého jara a proto jejich název letnice není tak úplně přesný, protože do skutečného, slunečného léta je v tuto dobu

16 16 Staříč ještě dost daleko. Nejstarší zpráva o oslavách svatodušních svátku byla zapsána už kronikářem Kosmasem. Dle kroniky prý český kníže Břetislav v roce 1092 vyhnal z české země všechny čarodějníky, věštce a hadače. Povedlo se mu vykořenit obyčeje a zvyky, které v té době vesničané o letnicích v úterý nebo ve středu zachovávali. Přinášeli prý ke studánkám dárky a zabité oběti obětovávali duchům. Tedy ještě koncem 11. století zachovávali naši předci zakořeněné pohanské zvyky svých praotců. V pozdějších dobách naši předkové oslavovali letnice hodokvasy, zpěvem a tancem. V sobotu před svátky se pečlivě vyčistilo celé stavení, které se poté vyzdobilo zvenku i zevnitř lipovými ratolestmi. Zelené větvičky se zastrkovaly za okna a ve světnicích za obrázky svatých, aby si měl zítra Duch svatý, až přijde do příbytku v podobě holubice, kam sednout. Výzdobě příbytků zelení se věnovala zvláštní péče v některých krajích Moravy. Boží hod svatodušní býval slaven ve znamení zelené barvy. Na Šumavě vycházeli chasníci v předvečer Božího hodu svatodušního na náves, aby tu práskali biči, až uši zaléhaly. Bylo to proto, aby zahnali hřmotem zlé čarodějnice. V jižních Čechách stavívala chasa před svatodušními svátky panáka, kterého připevnila na tyč a tu potom zarazila do rybníka. V pondělí svatodušní byl panák k večeru poražen. Zdroj: České tradice, knižní archív České tradice, internet V roce 2011 oslaví TJ Sokol Staříč 100 let od svého založení. K tomuto výročí proběhne během letošního roku několik akcí. Sokol Staříč včera a dnes Na popud učitele Havránka a několika staříčských občanů byla na své ustavující schůzi dne 5. listopadu 1911 založena TJ Sokol ve Staříči. V té době to byl první pokrokový spolek v obci. Za značné účasti tehdejší stařičské mládeže byl v tento den ustaven za příkladné pomoci brušperských patronů první výbor. Jeho starostou byl zvolen bratr Havránek, učitel zdejší školy, místostarostou bratr Vrba, učitel a Prokop Hynek jako první náčelník. Dále pak Josef Lanča, Vilém Prokop, Jan Velička, Jan Chvostek, Albína Míčková a další. Program a úkol nové Jednoty se řídil Tyršovým heslem: Ve zdravém těle zdravý duch. Bylo to bráno vážně doslova a do písmene.cvičitelský sbor se složení Hynek Prokop, Josef Lanča, Blažej Laník, Karel Šigut, Josef Plaček, František a Vilém Prokopovi začal se cvičením 3. prosince Zkušenosti i rady přijímali činovníci i cvičitelé Jednoty hlavně od bratra Janáčka z Brušperka. Po čase do Jednoty přistoupili rolníci, z nichž se stávali velmi svědomití cvičitelé. Jejich obětavou práci velmi usnadnila nesmírná podpora, obětavost a trpělivost manželů Albíny a Jana Míčkových, majitelů hotelu U Dvou lvů, jehož sál sloužil v té době jako tělocvična. Sestra Míčková byla od počátku podporou učitele Havránka při zakládání Sokola. Dalším zářným příkladem byla starostlivá paní Františka, která dbala o topení a čistotu tělocvičného sálu skoro až do své smrti, jen proto, aby ji Sokoli zanesli na hřbitov, až zemře. Toto přání i přes nepřízeň počasí cvičenci splnili. První světová válka, hlavně její poslední léta, přinesla s sebou těžkosti v tom, že pomalu, ale znatelně řídly řady cvičenců v důsledku jejich odchodu na frontu. V roce 1919 byla v obci poprvé hrána čsl. hymna. Stalo se tak 24. ledna ve smutný den pro naši Jednotu kdy ztratila nadějného cvičence bratra Bohumila Prokopa. V roce 1921 dochází ke změně stanov v tom smyslu, že cvičení se mohou zúčastňovat také ženy. Na popud výboru a neúnavné sestry Irči Murckové dochází k založení ženského odboru a její zásluhou navštěvuje pravidelně cvičení 8 žen., které také vystoupily poprvé na veřejném cvičení na louce u mlýna, kde s nimi cvičilo i 18 mužů. Cílem TJ Sokol bylo vybudování vlastního letního cvičiště. Činnost Jednoty byla

17 Staříč 17 bohatá a členstvo šetrné. Byl utvořen stavební fond, na který se ukládala koruna ke koruně a začalo se uvažovat o koupi pozemku pro toto hřiště. Stálo to mnoho námahy a úsilí, než se našla cestička k německé uhelné severočeské společnosti, jež byla majitelem vyhlédnutého pozemku. Když byl tento zajištěn a převeden na TJ Sokol, muselo dojít ke značnému převozu zeminy a úpravě terénu. Nastoupily obětavé ruce členů, cvičitelů a příznivců (docházely příspěvky i v hotovosti). Pracovité ruce, lopata, kolečka a chuť do práce nakonec vytvořily dílo, které dle názoru hostů bylo nejhezčím koutem v okrese a stalo se každou neděli místem oddechu a odpočinku. 15. březen 1939 nejčernější den našeho národa, byl jen vyústěním nerozhodnosti tehdejší vlády a začíná šestiletá kalvarie našeho národa. Činnost TJ se omezovala jen na cvičení. Jednota věnuje zábavné knihy obecní knihovně ve Staříči. V roce 1940 se likviduje cihlářský odbor a na zdejší hostinec nastupuje majitel pan Paseka, se kterým jednota navazuje jednání o podmínkách pro cvičení. Přicházejí zprávy o persekuci a zatýkání. Výbor ve snaze zachránit stávající stavební materiál, rozhodl na členské schůzi ze 14. května 1940 o stavbě pavilonku. Následkem válečných poměrů i k této menší stavbě došlo až po roce To už bylo pozdě, neboť 11. dubna byl majetek jednoty zabaven a další činnost zakázána fašisty. I herci, kteří již skoro stáli na jevišti, museli upustit od hry Poslední muž za režie bratra Chamráda. Jako by výběr hry právě toto slovo poslední dával již náznak všeho posledního. Nejen, že toto divadlo se neodehrálo a sokolští ochotníci byli vyhnáni z prken jeviště, ale znamenalo to současně poslední činnost, poslední vydechnutí s odmlčením jakékoliv veřejné činnosti Sokola i jeho divadelních ochotníků. Na tomto úseku činnosti jednoty nutno poznamenat, že to bylo odvětví činnosti s největší úrovní divadla vůbec a zůstane dlouho příkladem obětavé a velmi náročné scény v naší obci. V roce 1948 se konal 11. slet v Praze: Jsou mezi námi pamětníci, kteří cvičili na tomto nezapomenutelném sletu bratr Kuča, Zdeněk Prokop, Emilie Magnusková a další. Znovu napjatá situace. Slet se konal v létě po Vítězném únoru., Únoru, který znamenal pro Sokol pohromu. Bude, či nebude 11. slet? Nakonec byl. Sokol jako jediná složka u nás se tehdy mohla svým sletem postavit proti komunistům, i když měli velmi malou naději. Marie Provazníková (náčelnice Českého svazu sokolského) prohlásila: Ještě žádný slet nebyl tak pečlivě připravován, jako slet jedenáctý. Pár dní nové vlády v čele s Gottwaldem a Sokol v naší republice skončil léta jsou nám všem známa. Vzpomeňme starostu Sokola Staříč Jaroslava Václavíka Přišel jsem mezi sportovní přátele v roce 1960, jako aktivní hráč a z podnětu tehdejšího předsedy MNV Albína Šiguta, který mě přesvědčil, abych se jako poslanec za MNV zapojil do tělovýchovné jednoty ve Staříči. A tak jsem se zúčastnil výroční členské schůze a odcházel jsem jako nový jednatel TJ. Zjistil jsem, že tělovýchova ve Staříči živoří, a že je udržována při činnosti jen zásluhou několika členů, hlavně žen, které však stačily na cvičení v odboru ZRTV, ale na údržbu a zvelebování tělovýchovného areálu jim nezbylo času a neměly sil. Bylo to také zásluhou toho, že v přímém sousedství sokolského hřiště vyrůstal nový kulturní dům, který řadu let pohlcoval veškerou pracovní iniciativu i členů TJ, neboť bylo slíbeno, že tam bude i naše tělocvična. Proto hřiště bylo ve velmi špatném stavu, oplocení od hlavní cesty neexistovalo, dřevěný plot od Paseky se rozpadal, drátěné pletivo od cesty na Hradčany bylo pošlapáno v trávě a přes hřiště vedl chodník. Nářadí ze sálu od pana Paseky, kde se předtím cvičilo, jsem našel vyhozené pod okapem, byl tam kůň, kladina i bradla. Bylo jasné, že bude nutné začít znovu, ale s čím a s kým? Tělovýchovná činnost v naší obci se v tomto období opírala o rodiny bratra Kuče, ing. Plesníka, Karla Brože, Jardy Klečky, manželů Pokludových, Magnuskových, Cyrila Kozelského, Břetislava a Oldřicha Konečného, z mladších pak Luby Slováčka, bratří Slaninových, Josefa Václavíka a Jany Kostkové, či mladší paní Čtvrtkové-Hajné, bývalé ředitelky školy ve Staříči.

18 18 Staříč Balcarovy povídky U holiče Nerad chodím k holiči. Jsem povaha netrpělivá, divoká, ale dochvilná. Nerad někde čekám. Ve škole jsem byl vždy první, ale i ze školy jsem byl první venku. K lékaři moc nechodím, protože zase čekám. Čekám snad celý svůj život na něco co bych chtěl hned. Je nás v republice asi víc, ale já jsem asi nejvíc netrpělivý čekatel. Nejdéle musím vydržet čekat a nerad čekat, na svůj pohřeb Nech se už ostříhat, bude jaro, velikonoce, zvolala moje Boženka. zase budu čekat u holiče, dlouho, až přijdu na řadu byla má slova. Až už byly vlasy dlouhé, ještě díky že jich mám dost, jsem se odhodlal usednout na holičskou židli. Nikdo mi asi neuvěří, že po dvou plzeňských pivech s troškou Becherovky, kterou mám rád a při skvělých pohybech mé holičky, která svými prsty a dlaněmi mě tak připravila do extáze s pocitem blaženosti, že jsem nakonec usnul Když jsem se probudil ostříhaný, s pohlavkem od své holičky, abych se už probudil, měl jsem v ruce připravenou peněženku na zaplacení stříhačky, zjistil jsem, že mě střihá moje žena Božena. Chtěl bych tímto článkem jenom konstatovat: nepijte před střiháním vlasu pivo Plzeň, ochucené troškou Becherovky, připravte si jen jedinou stovku holičce, která Vás ona nebo on ostříhá dokonale. Výherci výtvarné soutěže O nejhezčího sněhuláka Filip Weissmann Alenka Volná Jana Paličková Tomáš Volný

19 Staříč 19 Vítězné obrázky z výtvarné soutěže O nejhezčího medvídka Markétka Laciková Klárka Klečková Klárka Potěšilová Bětka Geblová školní šachový kroužek

20 20 Staříč školní karneval školní karneval

Krásné prožití Velikonočních svátků. Vám přeje. obec Dolní Tošanovice. Zpravodaj obce Dolní Tošanovice. * * * duben 2 0 1 2 * * *

Krásné prožití Velikonočních svátků. Vám přeje. obec Dolní Tošanovice. Zpravodaj obce Dolní Tošanovice. * * * duben 2 0 1 2 * * * Zpravodaj obce Dolní Tošanovice * * * duben 2 0 1 2 * * * ZPRÁVA Z 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 22. 03. 2012 Dne 22. 03. 2012 se konalo 12. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice v prostorách

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 1 Z Á P I S ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Z Á P I S. z 65. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 6. října 2014

Z Á P I S. z 65. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 6. října 2014 1 Z Á P I S z 65. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 6. října 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Zbyněk Prokop,

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Ing. Jiří Čenský, Jana Effenbergerová,

Více

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu, plodnost, nové vztahy? Je to samozřejmě JARO. S jarem přichází všechno

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1 Slovo starosty Vážení spoluobčané, snažím se vždy na konci roku seznámit Vás s tím, co se nám podařilo a nepodařilo uskutečnit z hlediska investičních akcí v loňském roce a co plánujeme na rok letošní.

Více

SLOVO STAROSTKY: Vážení spoluobčané, kalendářní rok 2015 pomalu končí, máme před sebou jedny z nejkrásnějších svátků v roce a v našich domácnostech vrcholí vánoční přípravy. Vám se dostává do rukou poslední

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Jsme zde pro Vás Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Informace pro pacienty, veřejnost a klienty sociální péče Vážení klienti, Dovolte nám, abychom Vás

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PROVOZNÍ DOBA. Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou

VNITŘNÍ PRAVIDLA PROVOZNÍ DOBA. Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou VNITŘNÍ PRAVIDLA Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou Dětská skupina,,rozesmáté děcko max. 12 dětí - provozovna Sokolská 575, Náchod

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 56 1578 Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 52. schůze

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ.

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. AKCE, DÍLNY, VOLNOČASOVÝ KLUB, AIRSOFT, TÁBOR leden červenec 2012 NABÍDKA ČLENSTVÍ Staňte se členy Sdružení PIONÝR Pionýrské skupiny Kolo Koloveč členský příspěvek....

Více

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL***

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** dokončil v roce 2013 další krok ke zkvalitnění služeb Vám, našim hostům. V letech 2009-2013 dokončil výstavbu WELLNESS CENTRA II na ploše dalších 400m 2 ve venkovních

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013 19. ročník duben 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013 Usnesením č. 14/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2013. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Zápisy ze zasedání po volbách do místního zastupitelstva 2012

Zápisy ze zasedání po volbách do místního zastupitelstva 2012 Rok 2012 Zápisy ze zasedání po volbách do místního zastupitelstva 2012 Obec Obecní úřad Velká Chyška Rok 2012 ZÁPIS z 12. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 24. ledna 2012 od 19 Přítomni:

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM ROK 2002 20. a 21. října 2006 proběhnou v naší obci volby do zastupitelstva obce. Jaké bylo volební období 2002 2006? Co jsme v tomto období čtyř let udělali

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář SLOVO STAROSTKY: Vážení občané, dovolte mi pár slov k aktuálnímu dění v obci. Právě byla dokončena stavební část rekonstrukce bytových prostor v 1.p. a rekonstrukce podlah v přízemí budovy hasičské zbrojnice.

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více