duben A. D. 2014, ročník XIII, číslo 4 úvodník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "duben A. D. 2014, ročník XIII, číslo 4 www.farnostvizovice.cz úvodník"

Transkript

1 4 duben A. D. 2014, ročník XIII, číslo 4 úvodník SVATÝ JOSEF, VYCHOVATEL Letošní rok je Rokem rodiny. O to důležitější pro nás byla oslava slavnosti sv. Josefa, pěstouna Páně. V tento den se dopoledne konala na Svatopetrském náměstí generální audience, při které papež František pronesl tuto katechezi: Dobrý den, drazí bratři a sestry, dnes, 19. března, slavíme svátek svatého Josefa, Snoubence Panny Marie a Patrona všeobecné církve. Tuto katechezi tedy věnujeme jemu. Zasluhuje naši vděčnost a úctu za to, jak dovedl ochraňovat Nejsvětější Pannu a Syna Ježíše. Josefovou charakteristikou je, že byl ochráncem. Jeho velkým posláním je být ochráncem. Dnes bych rád pojal toto téma ze zvláštní perspektivy, z vychovatelského hlediska. Pohlédněme na Josefa jako na vzor vychovatele, který chrání a doprovází Ježíše na cestě jeho růstu v moudrosti, věku a oblibě u Boha i lidí, jak říká evangelium (Lk 2,52). Nebyl Ježíšovým otcem. Tím je Bůh. Byl však Ježíšovi tatínkem, choval se k Ježíšovi jako otec, aby mu umožnil růst. A v čem mu umožnil růst? V moudrosti, věku a milosti. Začněme u věku, který je tou nejpřirozenější dimenzí, fyzickým a psychologickým růstem. Josef společně s Marií pečovali o Ježíše především z tohoto hlediska, živili jej, starali se, aby mu nechybělo to nezbytné k jeho zdravému rozvoji. Nezapomeňme, že starostlivá péče o život tohoto Dítěte obnášela také útěk do Egypta, tvrdou zkušenost života uprchlíků. Josef spolu s Marií a Ježíšem byli uprchlíky, aby se zachránili před hrozbou Heroda. Potom, po návratu do vlasti, se usadili v Nazaretu a následovalo dlouhé období Ježíšova života v jeho rodině. V těch letech Josef učil Ježíše i svojí práci a Ježíš se od svého otce Josefa vyučil tesařem. Takto Josef vychovával Ježíše. Přejděme ke druhé dimenzi výchovy, kterou je moudrost. Josef byl pro Ježíše vzorem a učitelem moudrosti, která se živí Božím Slovem. Můžeme si představit, jak Josef učil Ježíška naslouchat Písmu svatému, zvláště tím, že jej v sobotu vodil do Nazaretské synagogy. A nakonec je tu dimenze milosti. Sv. Lukáš v souvislosti s Ježíšem znovu říká, že milost Boží byla s ním (Lk 2,40). Tato dimenze je svatému Josefovi zajisté vyhrazena méně než oblast věku a moudrosti. Byl by však velký omyl myslet si, že otec a matka nemohou své děti provázet na cestě růstu v milosti Boží. Prospívat věkem,

2 moudrostí a milostí to je práce, kterou odvedl Josef spolu s Ježíšem, kterému umožnil rozvíjet se a pomáhat mu růst v těchto třech dimenzích. Drazí bratři a sestry, poslání svatého Josefa je zajisté jediné a neopakovatelné, protože Ježíš je absolutně jediný. Ve své péči o Ježíše, o jeho výchovu a prospívání věkem, moudrostí a milostí je vzorem pro každého vychovatele a zejména pro každého otce. Svatý Josef je vzorem vychovatele a tatínka, otce. Svěřuji tedy jeho ochraně všechny rodiče, kněze, kteří jsou otcové, a ty, kteří mají v církvi a společnosti poslání vychovávat. Zvláště bych dnes, v den tatínků, chtěl pozdravit všechny rodiče, všechny tatínky: srdečně všechny zdravím! Jsou tady na náměstí nějací tatínkové? Zvedněte ruku! (otcové zvedají ruku) Tolik tatínků! Všem vám blahopřeji. Vyprošuji vám milost být stále hodně nablízku svým dětem, nechávat je DUBEN Čtvrtek 3. dubna je v naší diecézi dnem modliteb za kněžská povolání. Pamatujme na tento úmysl ve svých modlitbách. V pátek 4. dubna bude příležitost ke svátosti smíření od 16 hodin. V sobotu 5. dubna bude na orlovně postní duchovní obnova pro střední a starší generaci. Začátek je ve 14 hodin. Duchovní obnovu povede P. Bedřich Horák z Horní Moštěnice. V pondělí 7. dubna bude na faře od 18:30 setkání s rodiči dětí před prvním svatým přijímáním. Ve středu 9. dubna pořádá ČKA Vizovice od 18:30 na orlovně besedu s MUDr. Marií Svatošovou na téma O hospicích, knížkách i umění stárnout. Ve čtvrtek 10. dubna bude od 18:15 na faře setkání pastorační rady farnosti. V sobotu 12. dubna se uskuteční ve Vizovicích děkanátní setkání mládeže před Květnou nedělí, které bude tentokrát uspořádáno pro farní zpravodaj / duben / 2014 růst, ale zblízka. Oni potřebují vás, vaši přítomnost, vaši blízkost, vaši lásku. Buďte pro ně - jako svatý Josef - strážci jejich růstu, moudrosti a milosti. Strážci jejich pouti, vychovateli a jděte spolu s nimi. Zblízka budete dobrými vychovateli. Díky za všechno, co děláte pro svoje děti: děkuji. Přeji vám všechno dobré a požehnaný svátek tatínků všem tatínkům, kteří jsou tady a vůbec všem. Kéž vám svatý Josef žehná a provází vás. Někteří z nás již o svoje tatínky přišli, odešli na věčnost, povolal je Pán; mnozí, kdo jsou na náměstí, už nemají tatínky. Můžeme se pomodlit za všechny tatínky na světě, za ty živé i zesnulé, a můžeme tak učinit společně. Každý si vzpomene na svého tatínka, ať už je na živu nebo již zemřel. A pomodleme se k velkému tatínkovi nás všech, Bohu Otci. Jeden Otčenáš za naše tatínky: Otče náš Převzato z webu oznámení děkanát Vizovice a Zlín. Setkání začne v 8:30 hodin registrací a pak bude v 9 hodin mše svatá v kostele sv. Vavřince. Na Květnou neděli 13. dubna se budou před začátkem mše svaté vybírat krabičky na Postní almužnu. Pokud někdo krabičku zapomene, přineste ji prosím v týdnu nebo následující neděli. Květná neděle 13. dubna je již XXIX. mezinárodním dnem mládeže. Mládež tuto událost oslaví nejen sobotním děkanátním setkáním, ale také nedělní kytarovou mší svatou, která začne v 9 hodin. Pamatujme na naši mládež v modlitbách. V neděli 13. dubna bude v našem kostele od 18 do 19 hodin adorace. Využijte této příležitosti. V pondělí 14. dubna bude na faře od 18:30 setkání s rodiči dětí před prvním svatým přijímáním. V pátek 18. dubna bude v 15 hodin v kostele pobožnost křížové cesty. / 2

3 Na Velký pátek a po celou Bílou sobotu bude možné přispět do pokladničky na Boží hrob v Jeruzalémě. Hlídání Božího hrobu na Bílou sobotu se bude zajišťovat tradičně dle rozpisu ulic našeho města. Jakmile bude rozpis připraven, zapistujte se prosím do příslušných kolonek. V neděli 20. dubna se budou při mši svaté žehnat pokrmy. Sbírka z této neděle bude zaslána na kněžský seminář v Olomouci. V sobotu 26. dubna pořádají animátoři mládeže od 19 hodin na Sokolovně ve Vizovicích děkanátní velikonoční ples. V neděli 27. dubna bude sbírka na potřeby farnosti. V neděli 27. dubna bude v 15 hodin v kostele pobožnost Božího milosrdenství. V pondělí 28. dubna bude na faře od 18:30 setkání s rodiči dětí před prvním svatým přijímáním. POŘAD BOHOSLUŽEB VE SVATÉM TÝDNU Zelený čtvrtek Velký pátek Bílá sobota Boží hod velikonoční Pondělí velikonoční Velikonoce 2014 Vizovice Bratřejov Jasenná 18:30 18:00 17:00 15:00 Křížová cesta 18:30 18:00 17:00 20:30 20:00 18:30 9:00 10:30 7:30 9:00 10:30 7:30 KŘÍŽOVÉ CESTY - POSTNÍ DOBA 2014 (začátek v 15:00 hodin) TERMÍN ZAJIŠŤUJE (společenství) 5. neděle postní 6. dubna RODINY FARNOSTI Tomáš Špaňhel Květná neděle 13. dubna SCHOLA / MLÁDEŽ Mgr. Josef Janečka Páteční křížové cesty v 17:00 hodin se budou modlit děti s paní katechetkou. PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ VIZOVICE Pátek :00 17:30 P. Peřina Sobota :00 17:30 P. Červinka Čtvrtek :00 17:30 P. Peřina Pátek :00 17:30 P. Peřina Sobota :30 17:30 cizí zpovědník Pondělí :30 17:30 P. Peřina BRATŘEJOV Pátek :30 18:00 P. Červinka Neděle :30 P. Červinka (před a po mši svaté) Středa :00 17:00 P. Peřina JASENNÁ Neděle :30 P. Červinka (před a po mši svaté) MODLITBA ZA PRVOPŘÍJÍMAJÍCÍ DĚTI Pane Ježíši, už za krátký čas se s Tebou poprvé setkají děti z naší farnosti ve svatém přijímání. Pomáhej jim, aby se na to co nejlépe připravily. Dej jim sílu, ať s Tvou pomocí přemáhají každý hřích a dělají hodně dobrých skutků. Žehnej také jejich rodičům a příbuzným, aby jim dávali dobrý příklad živé víry a obětavé lásky. Amen. Otče náš... Zdrávas Maria... / 3

4 CENTRUM PRO RODINU Klub maminek Ptáčata se uskuteční v měsíci dubnu každý čtvrtek od 9:30 na orlovně. Pouze ve čtvrtek 17. dubna se z důvodu velikonočních prázdnin konat nebude. Příměstský tábor se uskuteční od 11. do 15. srpna. Program tábora i s přihláškou najdete od pondělí 7. dubna na našem webu a rovněž na stolečku pod věží kostela. Více informací včetně kompletního programu akcí najdete na naší nástěnce a také na našem webu. OREL JEDNOTA VIZOVICE V neděli 30. března a o týden později 6. dubna budeme na orlovně promítat v rámci festivalu Jeden svět film Na stupních vítězů a Krev v mobilech. Začátek je v 18:30. Rádi kreslíte či malujete? Zapojte se do orelských výtvarných soutěží! V župní soutěži můžete kreslit na téma Naše rodina. Uzávěrka prací je 11. dubna. V ústřední soutěži můžete tvořit na téma Život v naší farnosti, její uzávěrka je 8. června. Vaše kresby můžete v uvedených termínech odevzdat Alžbětě Doležalové, která je hromadně odešle do soutěží. V sobotu 26. dubna se uskuteční tradiční turistická vycházka Pitínský škrpál. Podrobnější informace na nástěnce. Rovněž plánujeme pěší pouť ke sv. Jiří do Pozděchova. Přesný termín i další podrobnosti budou v průběhu měsíce upřesněny. Podrobnější informace ke všem našim akcím najdete v orelské nástěnce nebo na webu www. orelvizovice.cz PŘEDNÁŠKA ČKA VIZOVICE Ve středu 9. dubna pořádá Česká křesťanská akademie Vizovice od 18:30 na orlovně ve Vizovicích besedu s MUDr. Marií Svatošovou na téma O hospicích, knížkách i umění stárnout. Tato lékařka je známá jako zakladatelka a vůdčí osobnost českého hospicového hnutí. farní zpravodaj / duben / 2014 Mimo to nějaký čas organizovala domácí péči Katolické charity a založila občanské sdružení Ecce homo - Sdružení pro podporu domácí péče a hospicového hnutí (1993). V roce 1995 otevřela první hospic v ČR v Červeném Kostelci. DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE Na sobotu 12. dubna připravují animátoři mládeže ve Vizovicích děkanátní setkání mládeže. Setkání začne v 8:30 registrací a bude pokračovat mší svatou v kostele sv. Vavřince v 9 hodin. Mottem letošního setkání je verš Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. Kromě mše svaté je na programu katecheze otce arcibiskupa Jana Graubnera, workshopy, přednášky a také zajímavá křížová cesta. Registrační příspěvek je 50 Kč. Mládežníci si mají vzít s sebou karimatku a jídlo a pití na celý den. PŘEDNÁŠKA MSKA ZLÍN MSKA pobočka Zlín všechny srdečně zve na přednášku Ing. Vladimíra Výlety na téma Život běžného Inda je pro Evropana nepředstavitelný. Přednáška se uskuteční v úterý 15. dubna v 18:30 v sále klášterní budovy Regina ve Zlíně, ul. Divadelní Ing. Výleta promluví o svém studijním pobytu v Indii, kterou navštívil v rámci projektu kyjovského občanského sdružení Omega plus Obvazy pro malomocné v Africe a Indii, na jehož realizaci se již řadu let podílí. SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě byl před několika lety postaven poutní kostel Božího milosrdenství a sv. Faustyny. Pravidelně se zde konají poutě třetí sobotu v měsíci. Hlavní pouť se koná na svátek Božího milosrdenství, letos v neděli 27. dubna, a na svátek sv. Faustyny Kowalské, letos v neděli 5. října. Všechny informace o tomto poutním místě naleznete na adrese / 4

5 ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC DUBEN Aby nám myšlenka na Zmrtvýchvstalého Krista dávala naději, že i my se můžeme dostat do nebe. VELIKONOČNÍ ARCIBIKUPOVY MYŠLENKY Olomoucké Centrum pro rodinný život nabízí pro nadcházející velikonoční dobu zájemcům zasílání citátů arcibiskupa Jana Graubnera formou SMS. Citáty budu tematicky zaměřené k Roku rodiny a příjemci je budou dostávat zdarma. Myšlenky budou na mobilní telefon zasílány vždy ráno v období od neděle Zmrtvýchvstání Páně (20. dubna) až do slavnosti Seslání Ducha svatého (8. června), kterou doba velikonoční končí. Přihlásit se lze už nyní nebo kdykoliv později, a to až do konce velikonoční doby. Pro přihlášení k odběru stačí odeslat SMS ve tvaru VAM +JAN na telefonní číslo Služba je zdarma, zájemce platí pouze za odeslanou přihlašovací SMS podle svého tarifu. Službu zajišťuje Centrum pro rodinný život a Centrum pro katechezi Arcibiskupství olomouckého ve spolupráci se společností T-Mobile. PĚSTOUNSKÁ PÉČE V České republice stále hledají rodinu tisíce dětí, které z různých důvodů nemohou vyrůstat se svými vlastními rodiči. Třeba patříte k těm, kteří již někdy zvažovali možnost stát se pěstounem. Možná máte pochybnosti, zda takový úkol zvládnete. Věřte, že jsme měli všichni. Protože dobrým pěstounem či pěstounkou se zkrátka nikdo nenarodí. K pěstounství je třeba spousta energie a hlavně trpělivosti. Důležité je mít k tak velkému rozhodnutí co nejvíce informací. A ty Vám rádi poskytneme. Možná vůbec netušíte, jak skvělým pěstounem můžete být. Nebude to vždy snadné, ale věříme, že to dokážete. Chcete-li se o pěstounství dozvědět více, navštivte naše www stránky, napište nám nebo zavolejte. Všechny informace naleznete na MEZINÁRODNÍ KŘESŤANSKÉ RÁDIO Česká redakce Trans World Radia (zkratka TWR-CZ) je nezávislým národním partnerem největší rozhlasové sítě světa, mezinárodní křesťanské rozhlasové misie Trans World Radio International. Trans World Radio CZ se připojilo ke společnému programu šíření víry v jediného Boha Stvořitele a Jeho syna Pána Ježíše Krista, který byl ukřižován jako výkupné za naše hříchy. Méně oficiálně řečeno je TWR-CZ společenství lidí, kteří prostřednictvím rozhlasového vysílání sdělují zprávu o Bohu a Jeho poselství dalším lidem. TWR-CZ přináší evangelium, což je dobrá zpráva o věčném životě s Bohem jako protipól věčného posmrtného trápení. V evangeliu je zakódována možnost osobního vztahu s Bohem a odpuštění hříchů skrze Jeho Syna, Pána Ježíše Krista. Pro naplnění tohoto záměru byla samotným Pánem Ježíšem vybrána církev, jejíž hlavou je On sám. Církev tvoří jednotlivci, kteří se stali křesťany přijetím odpuštění hříchů a vírou v Pána Ježíše Krista. Trans World Radio je nástrojem této církve. Česká redakce má pracoviště v Brně a odpovídá za přípravu rozhlasových programů v české řeči a za realizaci vysílání. V TWR-CZ pracuje tým redaktorů, techniků a dalších pracovníků (celkový počet je v současné době 12), kteří koordinují veškerou redakční práci a nesou za ni plnou odpovědnost. Pro realizaci daného záměru se k základnímu týmu připojují desítky až stovky externích dobrovolných spolupracovníků z řad věřících lidí náležejících k různým, především evangelikálním církvím. Všechny informace o tomto rádiu včetně programu a možnosti příjmu naleznete na www. twr.cz / 5

6 REDAKČNÍ RADA Se začátkem roku došlo ke změně v redakční radě Farního zpravodaje. Po čtyřech letech výborné spolupráce nahradila paní Hanu Angelovičovu Mgr. Eliška Kořenková. Paní Angelovičová kromě vytváření pravidelné rubriky blahopřání zpracovávala fotografie a také prováděla korekturu před tiskem. Za čas a námahu, který věnovala našemu zpravodaji, jí moc děkuji. 20. dubna oslaví 43. narozeniny P. Mgr. Miroslav Kazimierz (pastorační praxe 1994/95) Přejeme hodně Božího požehnání, milostí a darů Ducha svatého. Vzpomeňme na něj ve svých modlitbách. poselství POSELSTVÍ PAPEŽE FRANTIŠKA K POSTNÍ DOBĚ 2014 Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (srov. 2 Kor 8,9) Drazí bratři a sestry, u příležitosti postní doby vám předkládám některé úvahy, jež mohou posloužit k osobní i společné cestě obrácení. Vycházím z výroku svatého Pavla: Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista: on, ačkoli bohatý, stal se pro vás chudým, abyste vy zbohatli z jeho chudoby (2 Kor 8,9). Apoštol se obrací na křesťany v Korintu, aby je povzbudil k velkorysé pomoci věřícím v Jeruzalémě, kteří se nacházeli v nouzi. Co tato slova svatého Pavla říkají nám, dnešním křesťanům? Co nám dnes říká výzva k chudobě a k chudému životu v evangelním duchu? Kristova milost Především nám říkají, jaký je Boží styl. Bůh se neprojevuje prostřednictvím světské moci a bohatství, ale slabostí a chudobou: Ačkoli bohatý, stal se pro vás chudým Kristus, věčný Boží Syn, v moci a slávě rovný Otci, se stal chudým; sestoupil mezi nás a ke každému z nás se přiblížil; sám sebe se zřekl a vyprázdnil se, aby se nám ve všem farní zpravodaj / duben / 2014 připodobnil (srov. Flp 2,7; Žid 4,15). To je velké tajemství Božího vtělení! Avšak důvodem toho všeho je Boží láska; láska, která je milostí, velkodušností a touhou po blízkosti; láska, jež neváhá, aby se darovala a obětovala se za milované tvory. Milosrdná láska znamená sdílet ve všem osud milovaného. Láska činí podobnými, vytváří rovnost, bourá zdi a vzdálenosti. Tak se Bůh zachoval vůči nám. Ježíš totiž lidskýma rukama pracoval, lidskou myslí přemýšlel, lidskou vůlí jednal, lidským srdcem miloval. Narozen z Panny Marie, stal se opravdu jedním z vás, ve všem nám podobný kromě hříchu (Druhý vatikánský koncil, pastorační konstituce Gaudium et spes, 22). Důvodem toho, proč se Ježíš stal chudým, není chudoba pro ni samotnou, ale jak říká svatý Pavel abyste vy zbohatli z jeho chudoby. Nejedná se zde o žádnou slovní hříčku nebo o výraz na efekt! Je to souhrn Boží logiky, logiky lásky, logiky vtělení a kříže. Bůh nedopustil, aby spása na nás spadla z výšky jako almužna toho, kdo s lidumilným postojem dává část ze svého přebytku. Kristova láska není taková! Když Ježíš sestupuje do vod Jordánu a nechává se od Jana Křtitele pokřtít, nedělá to proto, že by potřeboval pokání a obrácení, ale proto, aby se zařadil mezi lidi, kteří / 6

7 potřebují odpuštění, mezi nás hříšníky, aby na sebe vzal tíhu našich hříchů. To je způsob, který si zvolil, aby nás utěšil, zachránil a osvobodil od naší ubohosti. Oslovuje nás to, co říká Apoštol: že jsme byli osvobozeni nikoli Kristovým bohatstvím, ale jeho chudobou. A Pavel přece dobře zná nevystižitelné Kristovo bohatství (Ef 3,8); Kristus je dědic všeho (Žid 1,2). Co tedy je tato chudoba, kterou nás Ježíš osvobozuje a činí bohatými? Je to právě jeho způsob, jakým nás miluje a jakým se nám přibližuje, jako milosrdný Samaritán, který přistupuje k polomrtvému člověku, zanechanému na okraji cesty (srov. Lk 10,25 a násl.). Co nám dává pravou svobodu, pravou spásu a pravé štěstí, je jeho milosrdná, něžná a sdílející láska. Kristova chudoba, která nás obohacuje, je jeho vtělení: to, že vzal na sebe naše slabosti a naše hříchy, a tím nám odevzdal nekonečné Boží milosrdenství. Kristova chudoba je tím největším bohatstvím: Ježíš je bohatý svou nekonečnou důvěrou v Boha Otce, svou odevzdaností Otci v každém okamžiku a stálým hledáním jen jeho vůle a jeho slávy. Je bohatý jako dítě, které se cítí milované a miluje své rodiče a ani na okamžik nezapochybuje o jejich lásce a něžnosti. Ježíšovo bohatství spočívá v tom, že je Synem, a jeho jedinečný vztah s Otcem je svrchovanou výsadou chudého Mesiáše. Když nás Ježíš vyzývá, abychom na sebe vzali jeho lehké jho, vyzývá nás tím, abychom se obohatili jeho bohatou chudobou a chudým bohatstvím, sdíleli s ním jeho synovského a bratrského Ducha a stávali se syny v Synu a bratry v prvorozeném Bratru (srov. Řím 8,29). Bylo řečeno, že jediný smutek je z toho, že nejsme svatí (L. Bloy). Můžeme rovněž říci, že existuje jediná skutečná bída: když nežijeme jako Boží děti a jako Kristovi bratři. Naše svědectví Mohli bychom se domnívat, že takováto cesta chudoby platila pro Ježíše, zatímco my, kdo přicházíme po něm, můžeme zachránit svět vhodnými lidskými prostředky. Ale není tomu tak. V každé době a na každém místě Bůh i nadále zachraňuje lidi a svět prostřednictvím chudoby Krista, jenž se stává chudým ve svátostech, ve Slově a ve své církvi, která je lidem chudých. Boží bohatství nemůže být zprostředkováno naším bohatstvím, ale vždy a stále jen naší osobní i komunitní chudobou, jež je oživována Kristovým Duchem. My křesťané jsme při následování našeho Pána povoláni k tomu, abychom viděli bídu svých bratří, dotýkali se jí, brali si ji k srdci a konkrétně konali pro její zmírňování. Bída není totéž co chudoba. Bída je chudoba bez důvěry, bez solidarity a bez naděje. Můžeme rozlišit trojí druh bídy: hmotnou, mravní a duchovní. Hmotná bída se obvykle nazývá chudobou a týká se těch, kdo žijí v podmínkách nedůstojných pro lidskou osobu: bez základních práv a prostředků prvořadé potřeby jako je jídlo, voda, hygienické podmínky, práce; bez možnosti rozvoje a kulturního růstu. Proti takovéto bídě církev staví svou službu, diakonii, kterou vychází v ústrety nouzi a léčí rány, jež hyzdí tvář lidstva. V chudých a v těch posledních vidíme Kristovu tvář. Tím, že milujeme chudé a sloužíme jim, milujeme Krista. Naše úsilí se zaměřuje i na snahu, aby ve světě přestalo znásilňování lidské důstojnosti, diskriminace a svévole, které v mnoha případech zapříčiňují bídu. Když se moc, přepych a peníze stanou modlami, staví se nad požadavek rovného rozdělování bohatství. Místo toho je třeba, aby se svědomí obrátilo směrem ke spravedlnosti, rovnosti, střídmosti a sdílení. Neméně znepokojující je mravní bída, která spočívá v tom, že se člověk stává otrokem neřesti a hříchu. Kolik rodin žije v úzkosti z toho, že některý z jejích členů zejména mladých je obětí alkoholu, drog, hazardu nebo pornografie! Kolik lidí ztratilo smysl života, je zbaveno perspektivy pro budoucnost a pozbylo naděje! Kolik lidí je k takovéto bídě odsouzeno kvůli nespravedlivým sociálním podmínkám, nedostatku práce, který je zbavuje důstojnosti umožňující přinášet / 7

8 domů chléb, kvůli nerovnosti práv na vzdělání a zdravotní péči. V těchto případech se mravní bída může nazývat počínající sebevraždou. Tento druh bídy, která je příčinou hospodářského úpadku, se vždy spojuje s duchovní bídou, jež nás zasahuje, když se vzdalujeme od Boha a odmítáme jeho lásku. Pokud se domníváme, že nemáme zapotřebí Boha, který nám v Kristu podává svou ruku, a myslíme si, že si vystačíme sami, vydáváme se na cestu směřující ke krachu. Bůh je ten jediný, kdo skutečně zachraňuje a osvobozuje. Evangelium je pravou protilátkou na duchovní bídu. Křesťan je povolán k tomu, aby do každého prostředí přinášel osvobozující zvěst, že existuje odpuštění spáchaného zla, že Bůh je větší než náš hřích, že nás vždy nezištně miluje a že jsme stvořeni pro společenství a pro věčný život. Pán nás zve, abychom byli radostnými hlasateli poselství o milosrdenství a naději! Je krásné zakoušet radost z šíření této radostné zvěsti, sdílet poklad nám svěřený, abychom těšili zničená srdce a dávali naději mnoha bratřím a sestrám ponořeným do temnoty. Jde o to, abychom následovali a napodobovali Ježíše, který, plný lásky, vyšel vstříc chudým a hříšníkům jako pastýř za ztracenou ovcí. Ve spojení s ním můžeme odvážně otevírat nové cesty pro evangelizaci a pro povznesení člověka. Drazí bratři a sestry, nechť tato postní doba najde SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH Ve středu 12. února se konala v Nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích oslava Světového dne nemocných. Ve 14 hodin byla v kapli Panny Marie Dobré rady mše svatá, kterou celebroval biskupský delegát pro pastoraci nemocných a prezident Arcidiecézní charity Olomouc P. Bohumír Vitásek společně s P. Jindřichem Peřinou. Ještě předtím však navštívil všechny nemocné, kterým vyřídil pozdrav otce arcibiskupa Jana a také jim předal drobný dárek. farní zpravodaj / duben / 2014 celou církev disponovanou a ochotnou přinášet těm, kdo žijí ve hmotné, mravní a duchovní bídě, evangelní svědectví, jehož souhrnem je zvěst o lásce milosrdného Otce, připraveného obejmout v Kristu každého člověka. Dokážeme to v té míře, v jaké budeme připodobněni Kristu, který se stal chudým a svou chudobou nás obohatil. Půst je vhodnou dobou k dávání ze svého. Udělá nám dobře, když se budeme ptát, čeho se můžeme zbavit, abychom pomohli druhým a obohatili je svou chudobou. Nezapomínejme na to, že pravá chudoba bolí; nebylo by nic platné dávání bez kající dimenze. Nemám důvěru k almužně, která nic nestojí a která nebolí. Nechť Duch Svatý, díky němuž jsme prý smutní, a zatím se stále radujeme, jakoby chudáci, a přece mnohé obohacujeme, jako bychom nic neměli a zatím máme všechno (2 Kor 6,10), podporuje naše předsevzetí a posiluje v nás pozornost a zodpovědnost vůči lidské bídě, abychom se stávali milosrdnými a konali milosrdenství. S tímto přáním vás ujišťuji o své modlitbě za to, aby každý věřící a každé církevní společenství plodně vykonali postní pouť, a prosím vás, abyste se modlili za mne. Ať vám Pán žehná a Panna Maria vás ochraňuje. Ve Vatikánu 26. prosince 2013 na slavnost svatého Štěpána, jáhna a prvomučedníka FRANTIŠEK ohlédnutí Při mši svaté, která byla hojně navštívena pacienty, zaměstnanci i příznivci nemocnice, poděkoval bratr Martin za pastorační službu v nemocnici místnímu duchovnímu správci, staniční sestře Marii Žáčkové, Márii Miklovičové a nemocničnímu kaplanovi sestře Sylvii. Potom následovala v refektáři nemocnice přednáška paní PhDr. Mgr. Marty Hošťálkové, Th.D., na téma Klinická pastorační péče. Posluchači si mohli uvědomit důležitost tohoto povolání, které je velkým přínosem pro pacienty, jejich / 8

9 příbuzné i personál. Na závěr připomínám, že je možné se zúčastnit vždy v pondělí ve 13:45 v nemocniční kapli mše svaté nebo také ve středu v 15 hodin půlhodinové adorace. Děkuji všem, kteří naši nemocnici podporujete, a to nejen hmotně, ale i duchovně. Ing. Zdeňka Vlčková - ředitelka nemocnice DĚTSKÝ KARNEVAL NA ORLOVNĚ VE VIZOVICÍCH K období masopustu tradičně patří různé zábavy a karnevaly. Nejinak je tomu i v naší vizovické orelské jednotě. Již po několikáté jsme na orlovně uspořádali dětský karneval. Ten letošní se v sobotu 22. února nesl v duchu cirkusového veselí. V pomyslném šapitó se sešlo asi padesát dětí doprovázených svými rodiči. Mezi maskami nechyběly princezny, klauni, kočičky, motýlci, ale třeba i lékař či dvorní dáma. Všichni si mohli vyzkoušet různé cirkusové disciplíny, např. hod míčkem do pusy klauna či přechod po lavičce. Největší úspěch mezi nejmenšími však měly hry s padákem. Také letos si mohli šťastlivci odnést cenu z tomboly, která byla díky štědrým dárcům opravdu bohatá. Poděkování patří všem mladým, kteří se na přípravě karnevalu podíleli, všem dárcům, kteří věnovali ceny do tomboly i všem rodičům, kteří si v Roce rodiny udělali čas a se svými dětmi na orelský karneval přišli. Mgr. Alžběta Doležalová IV. ARCIDIECÉZNÍ FÓRUM MLÁDEŽE 2014 Mladí delegáti z farností olomoucké arcidiecéze se ve dnech února 2014 shromáždili na IV. Arcidiecéznímu fóru mládeže v Kroměříži. V Roce rodiny spolu s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem hledali odpovědi na otázky, jak je dnes vnímána rodina a jak by oni sami chtěli v budoucnosti rodinu vytvářet. Z našeho setkání vzešly podněty, které nás obohatily, a jako inspiraci je chceme předat v první řadě vám, našim vrstevníkům. Nehledejme ideální protějšek, ale snažme se ideálním protějškem stát. Na svém budoucím manželství musíme pracovat už teď. Naše nynější rodina pro nás je v tomto směru trenažérem lásky, sebeovládání, odpouštění, oběti a společné modlitby. Nebojme se ve svých společenstvích, s kněžími a s manželskými páry bavit o tom, jak se dobře připravit a žít budoucí manželství. Vzdělávejme se ve víře a žijme ji opravdově, aby byl Bůh i v našem budoucím manželství na prvním místě. / 9

10 Prosme Boha, který nás nejlépe zná, za své budoucí manžely či manželky nebo jiná životní povolání. Mějme odvahu vždy zastávat křesťanské zásady i v otázce předmanželského sexu a čistoty vztahů. Otevřme bez obav dveře zpovědnice, když zjistíme, že jsme něco ve vztahu hříchem pokazili. Nebuďme v lásce naivní, nestavějme jen na citech a prvním dojmu. Chceme oslovit i ty, se kterými společně žijeme v jedné církvi. Dobré příklady rodin mnohých z vás vidíme, děkujeme za ně! Prosíme, chraňte věrnost zuby nehty, je pro nás důležité vědět, že i dnes jsou trvalá manželství možná. Ukažte nám, jak může společná modlitba rodinu stmelit. Věříme, že i vaše rodiny mohou být s Boží pomocí svaté. Považujeme za důležité, obrátit se i na vás, kteří nás vychováváte ve víře a pomáháte nám na cestě k dobré rodině. Kněží, děkujeme, že tu pro nás jste. Prosíme, vysvětlujte mladým přijatelně Boží pohled na manželství. Rodiče, děkujeme, že jste nás chtěli, a nepřestávejte říkat svým dětem (i puberťákům), že je máte rádi. farní zpravodaj / duben / 2014 Zasvěcené osoby, děkujeme, že se za nás modlíte, prosíme, vytrvejte. V Kroměříži 23. února 2014 Delegáti IV. Arcidiecézního fóra mládeže OREL HODNOTIL SVOU ČINNOST ZA UPLYNULÝ ROK Výroční členská schůze jednoty Orel Vizovice se zamýšlela v neděli 2. března nad svou činností a hospodařením v roce 2013 a schválila rozpočet a plán činnosti na rok letošní. V minulém roce se podařilo získat dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu prostřednictvím MAS (Místní akční skupiny) na vybudování umývárny ve sklepě orlovny a nového WC u sálu v 1. poschodí - tím se výrazně zlepšily podmínky pro přespání i sportování. Další významnou změnou je nová právní forma Orla v návaznosti na nový Občanský zákoník - místo občanského sdružení je Orel od spolek. V tomto roce se chce naše jednota zaměřit na další rozvoj práce s mládeží, zejména cvičení s nejmladšími dětmi, a také na organizování přednášek pro širokou veřejnost. Budeme také uvažovat o vylepšení technického vybavení volejbalového hřiště. Vyzýváme zejména mládež, aby se k nám připojila, jsme otevřeni pro všechny! Do další práce jdeme s orelským pozdravem Zdař Bůh! Ing. Václav Lednický / 10

11 predstavujeme DVD DVD OSTROV Příběh začíná během druhé světové války v Severním moři. Němečtí vojáci přepadnou sovětský nákladní člun. Členové posádky se před nimi ukryjí do uhlí, kde je však vojáci naleznou. Za příslib záchrany života donutí jednoho z námořníků, aby zastřelil svého kapitána. Ten uposlechl a kapitán padá mrtvý do ledového moře. Z německé strany je to však jen hra, protože člun, na kterém si měl voják zachránit život, je vyhozen do povětří. Boží vůlí však je, aby žil. Námořníka zachrání mniši z nedalekého pravoslavného monastýru (kláštera). Po nějaké době se zotaví a jako mnich Anatolij zasvětí svůj život Bohu a pokání za svůj těžký hřích. Neustává v prosbách k Bohu o milosrdenství. Koná přísné pokání, tvrdě pracuje, v mrazu naváží uhlí a dokonce na něm i spí. Jeho modlitba vychází z hloubi srdce, je upřímná a plná lítosti. Po mnoha letech intenzivní modlitby a služby v klášterní kotelně odpovídá Bůh vylitím daru poznání a uzdravování. To se rychle rozšíří po okolí a za Anatolijem začíná přijíždět velké množství lidí, kteří prosí o pomoc. Nikoho neodmítá. I jeho spolubratři potřebují - především duchovní - uzdravení. Metody, které používá, jsou velmi zvláštní, ale vždy účinné. Je s ním Bůh, který ho miluje a který ho obdaroval pro druhé. Plyne čas a Anatolij poznává, že se jeho život po dnech vykonaného pokání a zázraků schyluje k závěru. Připravuje se na setkání s Pánem a odevzdává se do Božích rukou. Skvělý duchovní film, který přivádí diváka k hlubšímu zamyšlení o smyslu pokání, pokory, bázně před Bohem, o dodržování Desatera a spolužití. Současně s tím je možné si uvědomit, že Boží dary nemáme jen pro sebe, ale i pro druhé. Mimo jiné nechává film také nahlédnout do spirituality pravoslavných mnichů a jejich života v klášterech. Tento snímek z roku 2006 vyhrál ocenění Národní akademie filmových umění v Rusku jako nejlepší ruský film roku. Natočil ho režisér Pavel Lungin, je dlouhý 110 minut a je v původním ruském nebo slovenském jazyce. DVD je ve farní knihovně. Petr Ševčík Farní zpravodaj, ročník XIII, číslo 4, duben Pro vnitřní potřebu vydává jedenáctkrát ročně Římskokatolická farnost Vizovice, Palackého náměstí 365, Vizovice, telefon: , internet: Redakční rada: P. Jindřich Peřina, Mgr. Eliška Kořenková. Podněty, příspěvky a informace lze odevzdávat na faře ve Vizovicích. Uzávěrka květnového čísla dubna Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5,- Kč na výrobu.

12 3. Čt Za + manžela Jana Mikulína, rodiče z obou stran a za + Radovana Kubíčka, Františku Baštovou a Boží ochranu pro živou rodinu 4. Pá Za + Petra a Josefa Sláčíkovy, živou a + rodinu Sláčíkovu, Dufkovu a Štorchovu 5. So Za živé a + členy společenství živého růžence 6. Ne 9.00 Za + rodiče Pekárkovy, Kráčalíkovy, syny a Boží ochranu pro živou rodinu 7. Po Za rodinu Hábovu s prosbou o Boží požehnání 10. Čt Za + Marii a Vincence Lednické, rodiče z obou stran a za duše v očistci 11. Pá Za + Annu a Františka Pečeňovy, sourozence, rodiče z obou stran a za živou rodinu 12. So Za + Helenu Pšenčíkovou, rodiče a za živou rodinu KVĚTNÁ NEDĚLE 13. Ne 9.00 Za mládež a farníky 14. Po Za + Josefa Doležala, živou a + rodinu Doležalovu, Vavříčkovu a Lošákovu ZELENÝ ČTVRTEK 17. Čt Za farníky VELKÝ PÁTEK 18. Pá obřady Velkého pátku BÍLÁ SOBOTA 19. So Za farníky 20. Ne Po 9.00 Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ Za + Ludmilu a Bohuslava Richtra, Aloise Rosíka, Bohumila Nesvadbu a za živou rodinu Za + Jaroslava Hábu, syna Milana, rodiče z obou stran, Evu Goldovou, živou rodinu a za duše v očistci 24. Čt Za živou a + rodinu Krajčovu, Vyoralovu, Ševčíkovu a za duše v očistci 25. Pá So Za farníky intence duben Za + rodiče, bratra Františka, sestru Zdeňku a za ochranu Panny Marie pro živou rodinu 27. Ne Po Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celou rodinu Za + rodiče Šimonů, manžele Pavelkovy, Františka Ambrůza a za duše v očistci

život farností Přiznání (nikoliv daňové) 3 Páter Pio vyučuje modlitbě 5 Poselství papeže Františka k postu 5

život farností Přiznání (nikoliv daňové) 3 Páter Pio vyučuje modlitbě 5 Poselství papeže Františka k postu 5 březen 2014 číslo 3 život farností občasník pro farnosti Valašské Meziříčí a Lešná z obsahu Přiznání (nikoliv daňové) 3 Páter Pio vyučuje modlitbě 5 Poselství papeže Františka k postu 5 Bohoslužby o Velikonocích

Více

březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník

březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník 3 březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník CÍRKEV JAKO PROSTOR OTEVŘENÉ A KLIDNÉ KONFRONTACE V pátek 14. února 2014 se setkal papež František soukromě s českými a moravskými

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby Ročník III. Březen 2014 Číslo 26 Cena: 10 Kč velký formát, 5 Kč malý formát Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby U příležitosti postní doby nám papež František předkládá některé úvahy vycházející

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Březen 2014 Číslo 3 Ročník 20 Úvodník František Ponížil, jáhen Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero 4. přikázání Věřím, že drahá Matka Vojtěcha přišla na místo věčné

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV KŘÍŽOVÉ CESTY Pobožnosti křížové cesty v době postní budou v kostele v Hranicích každý pátek v 17:30 hodin a každou neděli před večerní mší svatou, to je v 17:55 hodin, v Jindřichově v pátek v 15:50 hodin

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

září A. D. 2014, ročník XIII, číslo 9 www.farnostvizovice.cz úvodník

září A. D. 2014, ročník XIII, číslo 9 www.farnostvizovice.cz úvodník 9 září A. D. 2014, ročník XIII, číslo 9 www.farnostvizovice.cz úvodník EPIDEMIE EBOLY A MILOSRDNÍ BRATŘI V ZÁPADNÍ AFRICE Milé sestry a milí bratři, v současné době bojuje řád Milosrdných bratří v našich

Více

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník 11 listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník PĚT TÝDNŮ PRO RODINU Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan vybízel k jednotlivým

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě březen 2015 20 let na cestě Bratři a sestry, před několika dny, na Popeleční středu, jsme při mši obdrželi popelec. Jako

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

pardubické farnosti sv. Bartoloměje

pardubické farnosti sv. Bartoloměje pardubické farnosti sv. Bartoloměje Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích Náklady: 8,- Kč www.farnost-pardubice.cz O B S A H ZE ŽIVOTA FARNOSTI str.2-6 Setkání pastorační rady Duchovní setkání pro

Více

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2015 Foto Hana Vítková Úvodní slovo Ve východních církvích je zvykem, že se křesťané o Velikonocích zdraví jásavým zvoláním:

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2012 Číslo 2 Ročník 18 Úvodník P. Wojciech Zapiór Liturgický kalendář Rosteme ve víře Živý růženec Pomáhat druhým přináší radost oběma stranám Te Deum z Domova pro seniory

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Září 2008 Číslo 8 Ročník 14 V neděli 10. srpna 2008 se v Přerově konaly hody ke cti patrona farnosti svatého Vavřince. Odpoledne po adoraci a novokněžském požehnání se konala

Více

Farn í zpra v o d a j

Farn í zpra v o d a j Farn í zpra v o d a j Římskokatolické farnosti Rožnov p o d Radhoštěm VI. ro čník POST 2012 číslo 2. Starejme se jeden o druhého a pobízejme se k lásce a k dobrým skutkům. (Žid 10, 24) Ú V O D N Í S L

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král?

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? 1 Leden 2015 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? Není tato otázka mudrců také hluboce naší otázkou: Kde je ten, který právem zasluhuje, aby byl nazýván Pánem světa a Pánem mého života,

Více

30. 5. 2004 v Daèicích

30. 5. 2004 v Daèicích O rodině s J. Pavlem II. str. 1, 5 Slovo otce Jaroslava DAČICKÁ FARNOST 30. května 2004 V. ročník / 22. číslo náklad 200 ks Vychází pro vnitřní potřebu farnosti. DUCHOVNÍ SLOVO ZPRÁVY ZAJÍMAVOSTI INFORMACE

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM Texty pro společenství manželů 2014 1 Cesta manželství není jednoduchá, ale je velmi krásná. 1 Na otázku, jakou důležitost dnes má rodina, Svatý otec reagoval: Řekl bych, že je

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2013 Program přípravy a liturgických oslav Ze života farností Velikonoční různočtení Modlitba Blaise Pascal Neprosím ani o zdraví, ani o nemoc, o

Více

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 2 únor 2015 ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož Posilněte svá srdce Postní doba je časem obnovy pro církev, pro její

Více