ARMÁDA SPÁSY PRAHA PRAHA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARMÁDA SPÁSY PRAHA PRAHA"

Transkript

1 ARMÁDA SPÁSY PRAHA PRAHA

2 KŘESŤANSKÝ SBOR ARMÁDY SPÁSY Jsme organizované společenství křesťanů, kteří zde našli svůj duchovní domov a Armádu spásy považují za svou církev. Jakou jsme církví: OTEVŘENOU jsme tady pro každého RODINNOU s přátelskou atmosférou ZACHRAŇIUJÍCÍ pomáháme těm, kteří pomoc potřebují Srdečně vás zveme mezi nás. Bohoslužby: NEDĚLE 8:30 hod. Azylový dům B. Bureše, Tusarova 60, Praha 7 NEDĚLE 10:00 hod. Komunitní centrum AS Biskupcova 36, Praha 3 NEDĚLE 10:30 hod. Sbor Armády spásy Lidická 18a, Praha 5 (prosím, zvoňte) Skupinky: ÚTERÝ 12:30 hod. Biskupcova 38, Praha 3 ÚTERÝ 17:00 hod. Azylový dům B. Bureše Tusarova 60, Praha 7 STŘEDA 14:00 hod. Sbor Armády spásy Lidická 18a, Praha 5 Naši milovaní, přátelé, čtenáři, je tu listopad, období spadaného listí a šedé oblohy. Slunce vidíme kratší a kratší dobu. I dnes, kdy píši tento úvodník, je celý den šero a zvažuji, že si teď v poledne budu muset rozsvítit. Stáňa začala dokonce přemýšlet o tapetě se sluncem, aby ho měla v takových dnech aspoň na zdi. Vzpomínám na jednoho redaktora počasí v Čt, který vždy končil relaci slovy a slunce v duši. Na první pohled hezká slova, ale to, že naší duši není vždy nejlépe, neznamená, že jsem špatný křesťan. To, že vždy musím mít skvělou náladu a zářit jako slunce, je jeden velký nesmysl. Duše také bolí i prožívá šedé chvíle. Sám Ježíš říká: Má duše je smutná až k smrti, Pavel píše: abyste věděli o soužení, které nás potkalo v Asii. Dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naši sílu, až jsme se dokonce vzdali naděje, že to přežijeme a David volá: Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš?, ale také hned pokračuje: Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu, své spáse. Jedno ze zaslíbení o nebi zní: Noci tam již nebude a nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť Pán Bůh bude jejich světlem a budou s ním kralovat na věky věků. V době, kdy je naše duše v šeru nebo ve tmě, volejme: NA BOHA ČEKEJ, duše má! Apoštol Pavel píše do Říma: Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. I šero a tma jsou pro naše dobro, neboť v nás vyvolávají touhu po Světle, touhu po Boží přítomnosti v našem životě. S láskou Kristovou Josef a Stáňa.

3 OBSAH: Úvodník str. 2 Zamyšlení: F. Pekárek str. 3-4 Informace z KC str. 4-6 Vzpomínka na duchovní víkend str. 6 Vyučování: Duchovní dary IX. část Rozlišování duchů, jazyky a výklad jazyků str UVNITŘ CENTRA SE SLAVÍ 20 LET RADOSTNÉHO STÁŘÍ A PAVEL KÁBRT VENKU VE STEJNOU DOBU SUNDÁVÁ POŠKOZENOU TABULI, ABY UDĚLALA MÍSTO PRO NOVOU. PAVLE, DĚKUJEME ZA TVOU VĚRNOST A PŘEJEME TI HODNĚ POKOJE A ZDRAVÍ A BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI. ZAMYŠLENÍ 17. říjen je Mezinárodním dnem za vymýcení chudoby. V ten den mi František Pekárek poslal zajímavé zamyšlení. Rád ho zde uveřejňuji. JK Během včerejšího dne jsem se setkal se zajímavým člověkem, pověděl mi o svém životě, že byl podnikatelem, ale skončil jako bezdomovec. Dlouhou dobu si to neuměl přiznat. Bránila mu v tom pýcha. Vyprávěl mi o tom, jak žil několik let na ulici a zabýval se tím, jak sehnat 30 Kč na noclehárnu nebo na něco k jídlu. Chodil na shromáždění Armády spásy a někdy i na skupinku. Jednou zašel do kostela v Karlíně a vyznal Bohu všechny hříchy, minulé i současné. Přiznal si, že je bezdomovec a že s tím chce něco udělat. Svěřil se přátelům se svou situací a jeden jeho kamarád podnikatel se ho zeptal, proč už mu o tom neřekl dříve, že by byl dobrý podnikatel, protože umí přesvědčovat lidi, a nabídl mu práci. Vojtěch nyní pracuje jako agent pro řetězec Moje ambulance a nyní se blíží svým vysněným 280 klientům, kteří ho posunou na další úroveň. To všechno za 26 dní. Sám se mi svěřil, že mu lidé říkali, že by se měl stát pastorem a už o tom dříve uvažoval. Jsem vděčný, že se nyní postavil na vlastní nohy a uvidíme, kam ho Život povede. Zajímavé je, že mi řekl, že měl v životě hodně peněz, ženy a auta, ale nic z toho mu nepřineslo štěstí. str.3

4 Řekl to takto: Čím více majetku člověk má, tím více mu to přináší starostí a čím více peněz má, tím více jich chce. To vede k tomu, že člověk už nemyslí na nic jiného, než jak by získal další peníze. O nic jiného nemá zájem a například i rozhovor s vlastní manželkou ho obtěžuje. Než jsem šel včera do sboru a dnes znovu jsem si četl z Lukáše 12. kapitoly o tom, že se máme mít na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když má člověk nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. Jak pravdivé. Minulý týden jsem zase rozjímal nad zabezpečením života, a jak Pán dává svým učedníkům vše potřebné, když hledají nejprve spravedlnost Božího království. Aby toho nebylo málo, při dnešním ranním zamyšlení mluvil Pavel Kábrt o tom, co to znamená žít s Ježíšem. Ukazoval nám jednu nádhernou ilustraci, kdy do nádoby našeho života vkládal nejprve velké, potom menší kameny a nakonec dosypával volná místa pískem. Obráceně by to nešlo, velké kameny (vleká rozhodnutí) našeho života by se do nádoby nevešly, pokud by tam byl písek a další věci. A hovořil také o tom, že Ježíšova zvěst je pro mnohé bláznovstvím. Jako příklad uváděl: když má někdo nadbytek, ať to rozdá a uloží si poklad v nebi (LK 12, 33), což je skutečně i mnohým křesťanům bláznovstvím. Díky Bohu, že ke mně zase mluví skrze mé bližní a že neodmítám jeho hlas! str. 4 Až uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte srdce svá! Pro našeho Pavla to znamenalo opustit vysokou školu a jít do dolů. Kam povede Pán mě? Zvláštní poselství k mezinárodnímu dni za vymýcení chudoby! František Pekárek INFORMACE Z PRAHY 3 V úterý 18.října se v komunitním centru konalo slavnostní setkání členů Radostného stáří u příležitosti 20. výročí činnosti tohoto pěveckého uskupení. Díky pamětnicím sbormistryni, paní Daniele Klementové, věrné kronikářce a duši Radostného stáří, paní Magdaleně Hatajové, nejlepší klavíristce, paní prof. Alence Hejzlarové, a elegantní dámě, paní Jiřince Horynové, jsme se mohli dozvědět, jak to tenkrát před dvaceti lety všechno začalo.

5 Všeobecné nadšení způsobila hra na hřebeny, jako kdysi před lety. Tentokrát byl ovšem hřeben, dnes, díky důmyslnému "držátku se stojánkem na noty" (z dílny manželů Klementových), povýšen na hudební nástroj. A co popřát Radostnému stáří do dalších let? Pevné zdraví, radostnou mysl a aby jeho zpěv i nadále přinášel radost posluchačům. Zasloužilé členky Radostného stáří na závěr obdržely pamětní vitamínové medaile, aby jim to ještě dlouho tak dobře zpívalo a hrálo. Ve čtvrtek dne 27. října 2011 se v komunitním centru konala mimořádně zajímavá interaktivní přednáška lesníka, pana Petra Hrmy ze Střediska ekologické výchovy společnosti Lesy hlavního města Prahy. Tato společnost se od roku 1992 stará o pražské lesy, malé vodní toky i rybníky a spravuje také zookoutek u hájovny v Malé Chuchli. Přednáška měla název Povídání o lesní zvěři. V její první části jsme se dozvěděli zajímavosti o býložravcích českých lesů, nechyběly ukázky paroží, kůží a hlasů býložravců. Po krátké přestávce přednášel pan Hrma o šelmách českých lesů a své povídání doplňoval ukázkami kůží a lebek. Děkujeme za pěkně prožitý čas a těšíme se opět na setkání začátkem příštího roku, kdy se dozvíme něco o myslivosti a lesnictví. str. 5

6 Uživatelé i zaměstnanci se dne 27. října rozloučili s paní Ivanou Kuklíkovou, která pracovala v komunitním centru 10 let. Společně jí vyjádřili své poděkování za dobrou práci, kterou v Armádě spásy odvedla a popřáli pevné zdraví a vše dobré na novém pracovišti. A TAKHLE SE UMÍME RADOVAT ZE ŽIVOTA V PRAZE 3 1. listopadu tohoto roku oslavila své životní jubileum naše milá a nezapomenutelná paní Daniela Klementová, bývalá vedoucí Komunitního centra Armády spásy v Praze 3. Upřímně přejeme dobré zdraví a ať Boží přítomnost prozáří další čas jejího života a provází ji láskou bližních a dobrých přátel. Dodatečně děkujeme za dlouhá léta strávená v její přítomnosti a za její obětavou práci a lásku, kterou nám věnovala. S láskou a úctou vzpomínají všichni ze skupiny "Radostné stáří" v Armádě spásy v Biskupcově ulici v Praze 3. M.Hatajová str. 6 A JAK ŽIJETE V PRAZE 5, ŽE NEPÍŠETE? OHLÉDNUTÍ ZA DUCHOVNÍN VÍKENDEM Jaké to je být na svatbě korunovaný korunami Božího milosrdenství? To jsme mohli alespoň částečně zakusit na duchovním víkendu Armády spásy v Malenovicích. Byl jsem mezi těmi, kteří přijali pozvání na svatbu Beránkovu. Obléknout si čistý šat a vyrazit spolu s ostatními na svatbu s tím, který je Pán pánů a Král králů! Jak úžasné! Už jenom to, co jsme mohli začít tady na zemi, jaké to teprve bude v nebi Je zvláštní, jak mnoho duchovního požehnání se uvolnilo tím, že jsme se v Armádě zabývali delší dobou knihou Zjevení. Vnikala mi do srdce a zrála jako dobré ovoce, přinášela mi nové světlo do věcí dříve už známých i útěchu v těžkostech. Všechno zapadlo na své místo na duchovním víkendu i díky těm, kteří tuto knihu s láskou otevírají a její poselství s hořícím srdcem dále zvěstují. I oni mají připravenou nepomíjející odměnu. Díky, bratři! F.P.

7 VYUČOVÁNÍ : DUCHOVNÍ DARY IX. ČÁST Rozlišování duchů, rozličné druhy jazyků, výklad jazyků (mluvit ve vytržení, vykládat, co to znamená) Dar rozlišování duchů. Ducha si často představujeme jako nic, které má nějakou moc nebo vliv na život lidí. Na některých místech v originále je míněn také dech. Pro křesťany je duch bytostí. Z Písma známe tři druhy duchů. Ducha Božího, lidského ducha a nečistého ducha. 1. Duch Boží je Duch svatý. 2. Lidský duch je duch člověka a je jeho nejdůležitější částí, neboť jím může poznávat Boha. 3. Nečistý duch je duch, který slouží Satanovi. Jsou to duchové tohoto světa. Dar rozlišování duchů je nadpřirozená schopnost rozeznat z jakého ducha je určité jednání nebo řeč člověka. Tento dar dává Duch svatý. Z této jednoduché definice vidíme, jak je tento dar důležitý. Uvedu několik příkladů: 1. Do církve chodí člověk sužovaný nemocí. Na první pohled to může být nemoc, ale ve skutečnosti je onen člověk sužován nečistým duchem. Ježíš uzdravení rozlišoval. Některé uzdravil tím, že pohrozil zlému (nečistému) duchu a on vyšel z člověka (to je vymítání) a jiné uzdravoval z nemocí. Pokud nemáme v církvi tento dar, budeme se modlit za uzdravení, místo abychom ve jménu Ježíše přikázali nečistému duchu aby z člověka vyšel. Křesťan naplněný Duchem svatým má tuto pravomoc. A obráceně, budeme vymítat a přikazovat nečistým duchům tam, kde nejsou. V obou případech se nic neděje a přichází zklamání a zmatení do církve. (Luk 13,16; Mat 10,8) 2. Satan se rád převléká za anděla světla, aby tak lépe :mohl svést Boží lid. Takto mohou svádět církev i nečistí duchové. Přijdou do církve skrze služebníky, kteří na první zdání budí dobrý dojem v tom, že slouží Bohu, ale odvedou církev z milosti pod prokletí zákona a tím i z Boží vůle. Nebo naopak mluví to, co chtějí lidé slyšet a po čem jejich duše touží, místo aby učili a mluvili Boží slovo. Apoštolé nás varují před těmito falešnými učiteli a apoštoly. Jejich falešné učení je často tak maskované, že bez daru rozlišení duchů se může stát, že církev nebo jednotlivci v církvi budou svedeni. (2P 2,1) 3. Hříšná přirozenost člověka nás často svádí k tomu, abychom se vyvýšili, oslavili, prosadili sami sebe a svůj pohled. Pak to právě v církvi a mezi křesťany musíme str.7

8 potvrdit slovem z Písma. V posledních letech se prosazuje, hlavně v EU, že ženy mají mít stejná postavení jako muži, a proto jsou určeny určité kvóty na to, kolik má být žen ve vedoucích pozicích firem apod. Lidská spravedlnost nezná nic lepšího než určit kvóty a pravidla pro všechny stejně. Tato filosofie přichází i do církve a ti, kteří ji prosazují, ji obhajují Božím slovem. Např. Galatským 3,28: Není už Žid ani Řek, není otrok ani svobodný, není muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Často to vede i k tomu, že ženy jsou nuceny sloužit slovem nebo jinak, i když to samy tak necítí, nebo se ambiciózní lidé skrze nějaké dané pravidlo protlačí do vedení. V Božím chrámu nefunguje lidská spravedlnost, ale Duch svatý. Duch nám jasně v těch verších říká, že se již nemusíme ohlížet na to, kdo má jaké pohlaví, společenské postavení, ale na to, koho Duch posílá a ustanovuje. Je-li to žena, aleluja, je-li to muž aleluja. Ten první způsob, vede opět pod prokletí zákona, ten druhý pod svobodu v Duchu svatém. Potřebujeme tento dar, abychom rozlišili lidské dílo od Božího díla. (2.Kor 2,14-16; Luk 9,53-55) 4. Poslední příklad. Pracujete na Božím díle a přichází kritika toho, co děláte, nebo jak to děláte. Pokud jste na Božím díle, pak bude chtít Satan dílo zastavit. Jedním z nejlepších způsobů je kritika, která vám práci buď znechutí, nebo si necháte špatně poradit a jdete jinam. Potřebujete mít poznání, kdo za tou kritikou stojí. Je to rada od Boha, protože jsem v nadšení něco přehlédl, nebo nečistý duch, který má dílo zastavit nebo převést na slepou kolej, nebo je ta kritika lidský světský pohled na věc? (Mat 16,23) Modleme se za to, aby tento dar byl v každém našem sboru. Dar rozličných jazyků a jejich výklad Goranemo šikorese barši še narani sikosa. Ga nas letoa bari go ši naraze šigada. Bertoa dené nasari da gabia. Gaša gaša gaša. Dinaše barai natena sonea. Sláva Tobě Pane. Današaka banari pasetue na ši la še gabarit te lese šata šata. Haleluja. Snažil jsem se zapsat část modlitby v duchovním, andělském (rozličném) jazyku, tak jak se ji Duch svatý skrze mne modlil. Nevím, co jsem se modlil, ale Bůh to ví. 1. Dar jazyků znamená nadpřirozeně získaný lidský nebo andělský jazyk (mluvení ve vytržení), aniž by se ho člověk kdy učil. (Sk 2,1-12; Sk 10,44-47). Tento dar, tak jako většina duchovních darů, byl církví zapomenut, nebo odsunut jako něco, co bylo jen na počátku církve. Na začátku minulého století byl dán tento dar mnoha věřícím, kteří str.8

9 očekávali vylití Ducha svatého do jejich životů, tak jako prvotní církev o letnicích (obdobně i u Moravských bratří v roce 1727). Vzniklo letniční hnutí a později Letniční církev. Následovaly sbory, které toužily sloužit skrze duchovní dary. Takovým sborům se začalo říkat charismatické. Tento způsob služby se rozšířil v církvi po celém světě, přestože mnoho tradičních církví není dodnes schopno tuto službu přijmout v praxi (mluví o duchovních darech, ale prakticky v církvi není dán prostor pro službu těmito dary). Jeden z důvodů, proč se mnohé církve stavěly a staví proti darům jazyků je fakt, že letniční církve prohlašují ve svém učení, že potvrzení křtu Duchem svatým je mluvení v těchto jazycích. Tím nepřímo říkají, že věřící, kteří nemluví těmito jazyky, nebyli pokřtěni Duchem svatým. 2. K čemu tento nesrozumitelný dar slouží? a) Ten, kdo mluví jazyky ve vytržení, mluví k Bohu a je k tomu puzen Duchem (1.Kor14,2). Mluví k Bohu takovým způsobem, jakým by to lidsky nedokázal. b) Ten, kdo mluví jazyky, buduje sám sebe. Je to první dar, skrze který budujeme sami sebe. K mluvení jsme puzeni Duchem svatým a tím se dostáváme do duchovního světa. Skrze mluvení v jazycích přijímáme a rozhojňujeme další duchovní dary a jsme schopni lépe vnímat Boží poselství pro nás. Čím více mluvíme (můžeme potichu, nahlas, v duchu), tím více se náš duchovní jazyk nebo jazyky rozšiřují. Často nevíme, jak a za co se máme modlit. Pak jsou modlitby v jazycích tím nejlepším, protože Duch svatý ví lépe než my, jak se modlit (Řím 8,27). Kdo se modlí v jazycích, určitě se modlí podle Boží vůle tedy v Duchu a v pravdě (Jan 4,23). c) Pro církev je tento dar užitečný pouze s výkladem (1. Kor 14. kapitola). Máme se modlit i za výklad toho, co říkáme. 3) Jak mohu tento dar získat? Věřím, že tento dar věřící získává skutečně při křtu Duchem svatým a je to jako s ostatními duchovními dary. Pokud dar nezačnu používat, tak je to, jako bych ho neměl. A samozřejmě ve mně nemůže růst. Je několik důvodů, proč věřící není schopen začít mluvit v jazycích: a) víra veškerý život v Duchu svatém stojí a padá s vírou věřím tomu? b) tradice pokud jsem vyrostl v tradici, kde se duchovní dary nepoužívají ani se o nich nevyučuje c) není to zas tak důležité zaměření více na praktické skutky d) strach - že přijmu něco špatného (často u těch, kteří vyrostli v tradici) - že se zesměšním - špatná zkušenost s nezralými křesťany (nucení, ponížení, odsouzení) str. 9

10 e) rozum zábrana říkat nesmyslná slova. Ne nadarmo Pavel i Lukáš mluví o jazycích jako o mluvení ve vytržení mysli Těch důvodů je asi více, ale doposud jsem se setkal s těmito důvody. Kdy jsem schopen mluvit v jazycích: a) Pokud jsem pokřtěn Duchem svatým je to Duch svatý, který mě pudí mluvit. b) Pokud jsem v bezpečném prostředí, kde se modlí nahlas v jazycích (stačí jeden věřící), ztratím pravděpodobně zábranu, která mi v tom doposud bránila. c) Musím otevřít pusu a začít mluvit, přestože to, co říkám, je nesmyslné. Jazyk může být rychlý jak kulomet, ale také melodický jako zpěv, může být jako běžná řeč. Dá se vypozorovat i rytmus. To v případě, že je tento dar používaný déle a jazyk je již rozvinut (může to být i více jazyků). Zachycení tohoto rytmu je důležité spíše při výkladu jazyků nebo pro zpěv jazycích. Výklad jazyků je nadpřirozený dar, který umožňuje vyložit, co jiný (nebo i já sám) v jazycích říká. Nefunguje automaticky vždy, když se někdo modlí v jazycích. Je to na Pánu, kdy chce dát poznat, o čem je řeč, a kdy to chce nechat skryté. a) Výklad je někdy volný záleží na tom, jak se věřící v jazycích modlí jako výcuc z nějakého odstavce. b) Výklad může být doslovný vypadá to jako při překladu řečníka. Jeden se modlí v jazyku a po chvilce je to vyloženo, pak opět modlitba v jazyce a vyloženo.. c) Výklad může být souběžný s mluvením v jazyku. d) Výklad někdy zachycuje i rytmus jazyka. e) Jazyk i výklad může být zpívaný. d) Jiný způsob je to na Duchu svatém a na mé poslušnosti. Tento dar nezískám tam, kde se nemodlí v jazycích. Několikrát jsem slyšel v církvi povzdech, že je ve sboru hodně těch, kteří se modlí v jazycích, ale že není výklad. A skutečně, když jsem v tom sboru byl a sbor se začal modlit, bylo to jako ve velmi hlučném úlu. Všichni se modlili jeden přes druhého. Není divu, že pak není výklad. V Bibli je napsáno, jak máme postupovat. Ať mluví postupně jeden až dva, maximálně tři, ale pokud není vykladač, ať mlčí. Pokud se takto v církvi (ve sboru, na skupince) nepoužívají jazyky, pak nemůže být ani vzbuzen dar výkladu. str. 10

11 Jak poznám, že mám dar výkladu jazyků? a) Při mluvení v jazycích vnímám, že Bůh ke mně mluví. b) Mohu dostávat obrazy a výjevy, které mohu popsat. c) Obecně jako celek vím, o čem byla řeč Je důležité si uvědomit, že jazyky a jejich výklad nejsou proroctvím. Mluvení v jazycích nenese poselství pro osobní rozhodování a vedení věřícího. Jazyky jdou z Ducha v člověku směrem k Bohu. (Proroctví je naopak poselství od Boha lidem.) Podle toho se dá poznat, je-li výklad skutečně výkladem nebo je z těla. Stává se, že při chvále a v době kdy se více lidí modlí v jazycích, přichází prorocké slovo. Někdo to může zaměnit s výkladem jazyků. (Častý omyl, který není na škodu, pokud je proroctví od Boha. Věřící se však může zaměřit na dar, který vlastně nemá.) Účelem výkladu jazyků je budování těla Kristova tak, že věřící dá výklad toho, co bylo řečeno v jazycích tak, že členové sboru tomu porozumí. Takto jsou pozvednuti do nových rovin v uctívání, děkování, dobrořečení a modlitbách. Jejich břemena se stávají lehčími, přichází radost a problémy se stávají řešitelnějšími nebo jsou vyřešeny. Celé tělo Kristovo je tak obohaceno. UŽ JSI MOHL ČÍST, ŽE VŠECHNY TYTO DARY JSOU MOŽNÉ SKRZE DUCHA SVATÉHO. POKUD JSI JEŠTĚ NEBYL V DUCHU SVATÉM POKŘTĚNÝ (NEPLEŤ SI TO SE KŘTEM VODOU), MŮŽEŠ BÝT POKŘTĚN JEŠTĚ DNES. OTEVŘI DUCHU SVATÉMU SVÉ SRDCE A POZVI HO DOVNITŘ. ZAČNI JEJ VE VÍŘE VZÝVAT A UCTÍVAT, ÚPLNĚ SE MU PODDEJ A VE SVÉM SRDCI BUDEŠ VNÍMAT JEHO PŘÍTOMNOST. TAK ZAČNE TVŮJ DUCHEM NAPLNĚNÝ ŽIVOT. KDYŽ ZŮSTANEŠ PLNÝ DUCHA, BUDOU SE SKRZE TEBE PROJEVOVAT DARY DUCHA TAK, JAK BUDE PÁN CHTÍT. Duch svatý ukazuje cestu těm, kteří jdou, nikoli těm, kteří sedí. Pavel Kosorin Str. 11

12 MIMOŘÁDNÉ AKCE V LISTOPADU 2011 PRAHA 3, BISKUPCOVA HOD HOD. PŘEDNÁŠKA MGR. BOHUMILA AUGUSTY MBA. HISTORICKÁ KOLEJVOVÁ DOPRAVA STATOMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ OD HOD. DO HOD. STÁNEK NA VÁNOČNÍCH TRZÍCH Pozor změny ve sboru v Lidické 18 v Praze 5: skupinka ve středu od 14:00 hod. od ledna 2012 budou nedělní shromáždění od 15:00 hod. Informace na tel.: nebo na PRAVIDELNÉ AKCE NAJDETE NA STRANĚ 2 (Bohoslužby, biblické vyučování, skupinky)

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ ZÁZNAMY KÁZÁNÍ ARCHA VÍRY PŘÍBRAM CD č.1 1) Boží dobrotivost 7) Pojď a následuj mě Lubo Jakab 2) Získej neomezenou vůli 8) Samuel 3) Bůh je láska

Více

Počet odpovědí: 76. Souhrn. Uveď své pohlaví. Uveď třídu. Dívka 69 91 % Chlapec 7 9 %

Počet odpovědí: 76. Souhrn. Uveď své pohlaví. Uveď třídu. Dívka 69 91 % Chlapec 7 9 % Počet odpovědí: 76 Souhrn Uveď své pohlaví Dívka 69 91 % Chlapec 7 9 % Uveď třídu 1A 10 13 % 1B 8 11 % 2A 11 15 % 3A 10 13 % 3B 14 19 % 4A 13 17 % 4B 9 12 % Měli by přednášku Sex, AIDS, Vztahy slyšet i

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

NESMRTELNOST V KRISTU

NESMRTELNOST V KRISTU NESMRTELNOST V KRISTU I. Náčrt Krátká osnova: 1. Podstata člověka (Gn 2,7; Ez 18,4) 2. Podstata smrti (Ž 146,4; Kaz 9,5; 12,7; J 11,11; 1 Tm 6,16) 3. Kdy člověk dostane nesmrtelnost? (J 5,28.29; 1 Te 4,16.17;

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011 Zjevení - úvod Srpen 2011 Úvod ke knize Zjevení Janovo Kniha Zjevení výrazně ovlivnila křesťanské dějiny. Zejména v dobách krizí. V průběhu dějin vybízela a i dnes vybízí k čistotě víry, hledání Božího

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Osnova lekce Cíle lekce Studijní aktivity

Osnova lekce Cíle lekce Studijní aktivity 10. lekce BEZPEČí,,Ale vysvobod' nás od toho Zlého." (Mt 6,13 NS) Ďábel je skutečný. Obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. Přicházív oděvu beránka. Je vládcem duchovních mocností ve vesmíru.

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

21.10.2012 20. neděle po Trojici

21.10.2012 20. neděle po Trojici 21.10.2012 20. neděle po Trojici Introit - Ř 8,34 Píseň 495 Z hlubokosti volám k tobě Modlitba Čtení: L 11,5-13 Píseň (Svítá) 184 Mír na zemi daruj nám Text: Jk 5,13-16 Kázání (br. farář Hans-Georg Junesch

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012)

PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012) PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012) Když jsem byl na počátku roku 2012 v České republice a chystal se navštívit jeden sbor, byl jsem požádán, abych se zeptal Pána, zda pro ně nemá nějaké

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

přijmi pečeť daru Ducha svatého.

přijmi pečeť daru Ducha svatého. Christel Holl Setkání kandidátů k biřmování CÍRKEV, KTERÁ SE ANGAŽUJE metodický postup přijmi pečeť daru Ducha svatého. z liturgie biřmování MYŠLENKY K TÉMATU Život církve má čtyři základní dimenze: koinonia

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Miluji Vás, Mistryně.

Miluji Vás, Mistryně. Odkud jste? Miluji Vás, Mistryně. Miluji Vás, Mistryně! Montreal. Montreal. Kanada? Kanada. Jižní Afrika. Och, můj Bože! Japonsko. (Japonsko!) USA. Au Lac (Vietnam). Různí lidé. Jak se máte lidi? Dobře,

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

PŘIJETÍ DUCHA SVATÉHO

PŘIJETÍ DUCHA SVATÉHO PŘIJETÍ DUCHA SVATÉHO Studijní poznámky ze série vyučování na CD Vytvořil Pete Game Share Christian Fellowship 1 Parkfield Avenue Eastbourne BN22 9SD Email: sharecf@aol.com Registrovaná nadace č. 328276

Více

Vůdcovo srdce BIBLICKÝ ZÁKLAD STUDUJ SLOVO PRZESTUDIUJ SŁOWO. Příprava našich srdcí. Vůdce, jehož vede Bůh... (Rozvoj vůdcovských vlastností)

Vůdcovo srdce BIBLICKÝ ZÁKLAD STUDUJ SLOVO PRZESTUDIUJ SŁOWO. Příprava našich srdcí. Vůdce, jehož vede Bůh... (Rozvoj vůdcovských vlastností) 1 Vůdcovo srdce (Rozvoj vůdcovských vlastností) A pásl je s bezúhonným srdcem, rukou zkušenou je vodil. (Žalm 78:72) BIBLICKÝ ZÁKLAD V každém století přichází čas, kdy se musí objevit vůdce, který reaguje

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září 2011. Rok v Banja Luce

Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září 2011. Rok v Banja Luce VŮNĚ POZNÁNÍ BANJA LUCE 1 Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září 2011 Rok v Banja Luce Drazí přátelé, Dostávám se k napsání dopisu shrnujícího mou roční službu v Bosně a Hercegovině.

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více