ARMÁDA SPÁSY PRAHA PRAHA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARMÁDA SPÁSY PRAHA PRAHA"

Transkript

1 ARMÁDA SPÁSY PRAHA PRAHA

2 KŘESŤANSKÝ SBOR ARMÁDY SPÁSY Jsme organizované společenství křesťanů, kteří zde našli svůj duchovní domov a Armádu spásy považují za svou církev. Jakou jsme církví: OTEVŘENOU jsme tady pro každého RODINNOU s přátelskou atmosférou ZACHRAŇIUJÍCÍ pomáháme těm, kteří pomoc potřebují Srdečně vás zveme mezi nás. Bohoslužby: NEDĚLE 8:30 hod. Azylový dům B. Bureše, Tusarova 60, Praha 7 NEDĚLE 10:00 hod. Komunitní centrum AS Biskupcova 36, Praha 3 NEDĚLE 10:30 hod. Sbor Armády spásy Lidická 18a, Praha 5 (prosím, zvoňte) Skupinky: ÚTERÝ 12:30 hod. Biskupcova 38, Praha 3 ÚTERÝ 17:00 hod. Azylový dům B. Bureše Tusarova 60, Praha 7 STŘEDA 14:00 hod. Sbor Armády spásy Lidická 18a, Praha 5 Naši milovaní, přátelé, čtenáři, je tu listopad, období spadaného listí a šedé oblohy. Slunce vidíme kratší a kratší dobu. I dnes, kdy píši tento úvodník, je celý den šero a zvažuji, že si teď v poledne budu muset rozsvítit. Stáňa začala dokonce přemýšlet o tapetě se sluncem, aby ho měla v takových dnech aspoň na zdi. Vzpomínám na jednoho redaktora počasí v Čt, který vždy končil relaci slovy a slunce v duši. Na první pohled hezká slova, ale to, že naší duši není vždy nejlépe, neznamená, že jsem špatný křesťan. To, že vždy musím mít skvělou náladu a zářit jako slunce, je jeden velký nesmysl. Duše také bolí i prožívá šedé chvíle. Sám Ježíš říká: Má duše je smutná až k smrti, Pavel píše: abyste věděli o soužení, které nás potkalo v Asii. Dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naši sílu, až jsme se dokonce vzdali naděje, že to přežijeme a David volá: Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš?, ale také hned pokračuje: Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu, své spáse. Jedno ze zaslíbení o nebi zní: Noci tam již nebude a nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť Pán Bůh bude jejich světlem a budou s ním kralovat na věky věků. V době, kdy je naše duše v šeru nebo ve tmě, volejme: NA BOHA ČEKEJ, duše má! Apoštol Pavel píše do Říma: Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. I šero a tma jsou pro naše dobro, neboť v nás vyvolávají touhu po Světle, touhu po Boží přítomnosti v našem životě. S láskou Kristovou Josef a Stáňa.

3 OBSAH: Úvodník str. 2 Zamyšlení: F. Pekárek str. 3-4 Informace z KC str. 4-6 Vzpomínka na duchovní víkend str. 6 Vyučování: Duchovní dary IX. část Rozlišování duchů, jazyky a výklad jazyků str UVNITŘ CENTRA SE SLAVÍ 20 LET RADOSTNÉHO STÁŘÍ A PAVEL KÁBRT VENKU VE STEJNOU DOBU SUNDÁVÁ POŠKOZENOU TABULI, ABY UDĚLALA MÍSTO PRO NOVOU. PAVLE, DĚKUJEME ZA TVOU VĚRNOST A PŘEJEME TI HODNĚ POKOJE A ZDRAVÍ A BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI. ZAMYŠLENÍ 17. říjen je Mezinárodním dnem za vymýcení chudoby. V ten den mi František Pekárek poslal zajímavé zamyšlení. Rád ho zde uveřejňuji. JK Během včerejšího dne jsem se setkal se zajímavým člověkem, pověděl mi o svém životě, že byl podnikatelem, ale skončil jako bezdomovec. Dlouhou dobu si to neuměl přiznat. Bránila mu v tom pýcha. Vyprávěl mi o tom, jak žil několik let na ulici a zabýval se tím, jak sehnat 30 Kč na noclehárnu nebo na něco k jídlu. Chodil na shromáždění Armády spásy a někdy i na skupinku. Jednou zašel do kostela v Karlíně a vyznal Bohu všechny hříchy, minulé i současné. Přiznal si, že je bezdomovec a že s tím chce něco udělat. Svěřil se přátelům se svou situací a jeden jeho kamarád podnikatel se ho zeptal, proč už mu o tom neřekl dříve, že by byl dobrý podnikatel, protože umí přesvědčovat lidi, a nabídl mu práci. Vojtěch nyní pracuje jako agent pro řetězec Moje ambulance a nyní se blíží svým vysněným 280 klientům, kteří ho posunou na další úroveň. To všechno za 26 dní. Sám se mi svěřil, že mu lidé říkali, že by se měl stát pastorem a už o tom dříve uvažoval. Jsem vděčný, že se nyní postavil na vlastní nohy a uvidíme, kam ho Život povede. Zajímavé je, že mi řekl, že měl v životě hodně peněz, ženy a auta, ale nic z toho mu nepřineslo štěstí. str.3

4 Řekl to takto: Čím více majetku člověk má, tím více mu to přináší starostí a čím více peněz má, tím více jich chce. To vede k tomu, že člověk už nemyslí na nic jiného, než jak by získal další peníze. O nic jiného nemá zájem a například i rozhovor s vlastní manželkou ho obtěžuje. Než jsem šel včera do sboru a dnes znovu jsem si četl z Lukáše 12. kapitoly o tom, že se máme mít na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když má člověk nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. Jak pravdivé. Minulý týden jsem zase rozjímal nad zabezpečením života, a jak Pán dává svým učedníkům vše potřebné, když hledají nejprve spravedlnost Božího království. Aby toho nebylo málo, při dnešním ranním zamyšlení mluvil Pavel Kábrt o tom, co to znamená žít s Ježíšem. Ukazoval nám jednu nádhernou ilustraci, kdy do nádoby našeho života vkládal nejprve velké, potom menší kameny a nakonec dosypával volná místa pískem. Obráceně by to nešlo, velké kameny (vleká rozhodnutí) našeho života by se do nádoby nevešly, pokud by tam byl písek a další věci. A hovořil také o tom, že Ježíšova zvěst je pro mnohé bláznovstvím. Jako příklad uváděl: když má někdo nadbytek, ať to rozdá a uloží si poklad v nebi (LK 12, 33), což je skutečně i mnohým křesťanům bláznovstvím. Díky Bohu, že ke mně zase mluví skrze mé bližní a že neodmítám jeho hlas! str. 4 Až uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte srdce svá! Pro našeho Pavla to znamenalo opustit vysokou školu a jít do dolů. Kam povede Pán mě? Zvláštní poselství k mezinárodnímu dni za vymýcení chudoby! František Pekárek INFORMACE Z PRAHY 3 V úterý 18.října se v komunitním centru konalo slavnostní setkání členů Radostného stáří u příležitosti 20. výročí činnosti tohoto pěveckého uskupení. Díky pamětnicím sbormistryni, paní Daniele Klementové, věrné kronikářce a duši Radostného stáří, paní Magdaleně Hatajové, nejlepší klavíristce, paní prof. Alence Hejzlarové, a elegantní dámě, paní Jiřince Horynové, jsme se mohli dozvědět, jak to tenkrát před dvaceti lety všechno začalo.

5 Všeobecné nadšení způsobila hra na hřebeny, jako kdysi před lety. Tentokrát byl ovšem hřeben, dnes, díky důmyslnému "držátku se stojánkem na noty" (z dílny manželů Klementových), povýšen na hudební nástroj. A co popřát Radostnému stáří do dalších let? Pevné zdraví, radostnou mysl a aby jeho zpěv i nadále přinášel radost posluchačům. Zasloužilé členky Radostného stáří na závěr obdržely pamětní vitamínové medaile, aby jim to ještě dlouho tak dobře zpívalo a hrálo. Ve čtvrtek dne 27. října 2011 se v komunitním centru konala mimořádně zajímavá interaktivní přednáška lesníka, pana Petra Hrmy ze Střediska ekologické výchovy společnosti Lesy hlavního města Prahy. Tato společnost se od roku 1992 stará o pražské lesy, malé vodní toky i rybníky a spravuje také zookoutek u hájovny v Malé Chuchli. Přednáška měla název Povídání o lesní zvěři. V její první části jsme se dozvěděli zajímavosti o býložravcích českých lesů, nechyběly ukázky paroží, kůží a hlasů býložravců. Po krátké přestávce přednášel pan Hrma o šelmách českých lesů a své povídání doplňoval ukázkami kůží a lebek. Děkujeme za pěkně prožitý čas a těšíme se opět na setkání začátkem příštího roku, kdy se dozvíme něco o myslivosti a lesnictví. str. 5

6 Uživatelé i zaměstnanci se dne 27. října rozloučili s paní Ivanou Kuklíkovou, která pracovala v komunitním centru 10 let. Společně jí vyjádřili své poděkování za dobrou práci, kterou v Armádě spásy odvedla a popřáli pevné zdraví a vše dobré na novém pracovišti. A TAKHLE SE UMÍME RADOVAT ZE ŽIVOTA V PRAZE 3 1. listopadu tohoto roku oslavila své životní jubileum naše milá a nezapomenutelná paní Daniela Klementová, bývalá vedoucí Komunitního centra Armády spásy v Praze 3. Upřímně přejeme dobré zdraví a ať Boží přítomnost prozáří další čas jejího života a provází ji láskou bližních a dobrých přátel. Dodatečně děkujeme za dlouhá léta strávená v její přítomnosti a za její obětavou práci a lásku, kterou nám věnovala. S láskou a úctou vzpomínají všichni ze skupiny "Radostné stáří" v Armádě spásy v Biskupcově ulici v Praze 3. M.Hatajová str. 6 A JAK ŽIJETE V PRAZE 5, ŽE NEPÍŠETE? OHLÉDNUTÍ ZA DUCHOVNÍN VÍKENDEM Jaké to je být na svatbě korunovaný korunami Božího milosrdenství? To jsme mohli alespoň částečně zakusit na duchovním víkendu Armády spásy v Malenovicích. Byl jsem mezi těmi, kteří přijali pozvání na svatbu Beránkovu. Obléknout si čistý šat a vyrazit spolu s ostatními na svatbu s tím, který je Pán pánů a Král králů! Jak úžasné! Už jenom to, co jsme mohli začít tady na zemi, jaké to teprve bude v nebi Je zvláštní, jak mnoho duchovního požehnání se uvolnilo tím, že jsme se v Armádě zabývali delší dobou knihou Zjevení. Vnikala mi do srdce a zrála jako dobré ovoce, přinášela mi nové světlo do věcí dříve už známých i útěchu v těžkostech. Všechno zapadlo na své místo na duchovním víkendu i díky těm, kteří tuto knihu s láskou otevírají a její poselství s hořícím srdcem dále zvěstují. I oni mají připravenou nepomíjející odměnu. Díky, bratři! F.P.

7 VYUČOVÁNÍ : DUCHOVNÍ DARY IX. ČÁST Rozlišování duchů, rozličné druhy jazyků, výklad jazyků (mluvit ve vytržení, vykládat, co to znamená) Dar rozlišování duchů. Ducha si často představujeme jako nic, které má nějakou moc nebo vliv na život lidí. Na některých místech v originále je míněn také dech. Pro křesťany je duch bytostí. Z Písma známe tři druhy duchů. Ducha Božího, lidského ducha a nečistého ducha. 1. Duch Boží je Duch svatý. 2. Lidský duch je duch člověka a je jeho nejdůležitější částí, neboť jím může poznávat Boha. 3. Nečistý duch je duch, který slouží Satanovi. Jsou to duchové tohoto světa. Dar rozlišování duchů je nadpřirozená schopnost rozeznat z jakého ducha je určité jednání nebo řeč člověka. Tento dar dává Duch svatý. Z této jednoduché definice vidíme, jak je tento dar důležitý. Uvedu několik příkladů: 1. Do církve chodí člověk sužovaný nemocí. Na první pohled to může být nemoc, ale ve skutečnosti je onen člověk sužován nečistým duchem. Ježíš uzdravení rozlišoval. Některé uzdravil tím, že pohrozil zlému (nečistému) duchu a on vyšel z člověka (to je vymítání) a jiné uzdravoval z nemocí. Pokud nemáme v církvi tento dar, budeme se modlit za uzdravení, místo abychom ve jménu Ježíše přikázali nečistému duchu aby z člověka vyšel. Křesťan naplněný Duchem svatým má tuto pravomoc. A obráceně, budeme vymítat a přikazovat nečistým duchům tam, kde nejsou. V obou případech se nic neděje a přichází zklamání a zmatení do církve. (Luk 13,16; Mat 10,8) 2. Satan se rád převléká za anděla světla, aby tak lépe :mohl svést Boží lid. Takto mohou svádět církev i nečistí duchové. Přijdou do církve skrze služebníky, kteří na první zdání budí dobrý dojem v tom, že slouží Bohu, ale odvedou církev z milosti pod prokletí zákona a tím i z Boží vůle. Nebo naopak mluví to, co chtějí lidé slyšet a po čem jejich duše touží, místo aby učili a mluvili Boží slovo. Apoštolé nás varují před těmito falešnými učiteli a apoštoly. Jejich falešné učení je často tak maskované, že bez daru rozlišení duchů se může stát, že církev nebo jednotlivci v církvi budou svedeni. (2P 2,1) 3. Hříšná přirozenost člověka nás často svádí k tomu, abychom se vyvýšili, oslavili, prosadili sami sebe a svůj pohled. Pak to právě v církvi a mezi křesťany musíme str.7

8 potvrdit slovem z Písma. V posledních letech se prosazuje, hlavně v EU, že ženy mají mít stejná postavení jako muži, a proto jsou určeny určité kvóty na to, kolik má být žen ve vedoucích pozicích firem apod. Lidská spravedlnost nezná nic lepšího než určit kvóty a pravidla pro všechny stejně. Tato filosofie přichází i do církve a ti, kteří ji prosazují, ji obhajují Božím slovem. Např. Galatským 3,28: Není už Žid ani Řek, není otrok ani svobodný, není muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Často to vede i k tomu, že ženy jsou nuceny sloužit slovem nebo jinak, i když to samy tak necítí, nebo se ambiciózní lidé skrze nějaké dané pravidlo protlačí do vedení. V Božím chrámu nefunguje lidská spravedlnost, ale Duch svatý. Duch nám jasně v těch verších říká, že se již nemusíme ohlížet na to, kdo má jaké pohlaví, společenské postavení, ale na to, koho Duch posílá a ustanovuje. Je-li to žena, aleluja, je-li to muž aleluja. Ten první způsob, vede opět pod prokletí zákona, ten druhý pod svobodu v Duchu svatém. Potřebujeme tento dar, abychom rozlišili lidské dílo od Božího díla. (2.Kor 2,14-16; Luk 9,53-55) 4. Poslední příklad. Pracujete na Božím díle a přichází kritika toho, co děláte, nebo jak to děláte. Pokud jste na Božím díle, pak bude chtít Satan dílo zastavit. Jedním z nejlepších způsobů je kritika, která vám práci buď znechutí, nebo si necháte špatně poradit a jdete jinam. Potřebujete mít poznání, kdo za tou kritikou stojí. Je to rada od Boha, protože jsem v nadšení něco přehlédl, nebo nečistý duch, který má dílo zastavit nebo převést na slepou kolej, nebo je ta kritika lidský světský pohled na věc? (Mat 16,23) Modleme se za to, aby tento dar byl v každém našem sboru. Dar rozličných jazyků a jejich výklad Goranemo šikorese barši še narani sikosa. Ga nas letoa bari go ši naraze šigada. Bertoa dené nasari da gabia. Gaša gaša gaša. Dinaše barai natena sonea. Sláva Tobě Pane. Današaka banari pasetue na ši la še gabarit te lese šata šata. Haleluja. Snažil jsem se zapsat část modlitby v duchovním, andělském (rozličném) jazyku, tak jak se ji Duch svatý skrze mne modlil. Nevím, co jsem se modlil, ale Bůh to ví. 1. Dar jazyků znamená nadpřirozeně získaný lidský nebo andělský jazyk (mluvení ve vytržení), aniž by se ho člověk kdy učil. (Sk 2,1-12; Sk 10,44-47). Tento dar, tak jako většina duchovních darů, byl církví zapomenut, nebo odsunut jako něco, co bylo jen na počátku církve. Na začátku minulého století byl dán tento dar mnoha věřícím, kteří str.8

9 očekávali vylití Ducha svatého do jejich životů, tak jako prvotní církev o letnicích (obdobně i u Moravských bratří v roce 1727). Vzniklo letniční hnutí a později Letniční církev. Následovaly sbory, které toužily sloužit skrze duchovní dary. Takovým sborům se začalo říkat charismatické. Tento způsob služby se rozšířil v církvi po celém světě, přestože mnoho tradičních církví není dodnes schopno tuto službu přijmout v praxi (mluví o duchovních darech, ale prakticky v církvi není dán prostor pro službu těmito dary). Jeden z důvodů, proč se mnohé církve stavěly a staví proti darům jazyků je fakt, že letniční církve prohlašují ve svém učení, že potvrzení křtu Duchem svatým je mluvení v těchto jazycích. Tím nepřímo říkají, že věřící, kteří nemluví těmito jazyky, nebyli pokřtěni Duchem svatým. 2. K čemu tento nesrozumitelný dar slouží? a) Ten, kdo mluví jazyky ve vytržení, mluví k Bohu a je k tomu puzen Duchem (1.Kor14,2). Mluví k Bohu takovým způsobem, jakým by to lidsky nedokázal. b) Ten, kdo mluví jazyky, buduje sám sebe. Je to první dar, skrze který budujeme sami sebe. K mluvení jsme puzeni Duchem svatým a tím se dostáváme do duchovního světa. Skrze mluvení v jazycích přijímáme a rozhojňujeme další duchovní dary a jsme schopni lépe vnímat Boží poselství pro nás. Čím více mluvíme (můžeme potichu, nahlas, v duchu), tím více se náš duchovní jazyk nebo jazyky rozšiřují. Často nevíme, jak a za co se máme modlit. Pak jsou modlitby v jazycích tím nejlepším, protože Duch svatý ví lépe než my, jak se modlit (Řím 8,27). Kdo se modlí v jazycích, určitě se modlí podle Boží vůle tedy v Duchu a v pravdě (Jan 4,23). c) Pro církev je tento dar užitečný pouze s výkladem (1. Kor 14. kapitola). Máme se modlit i za výklad toho, co říkáme. 3) Jak mohu tento dar získat? Věřím, že tento dar věřící získává skutečně při křtu Duchem svatým a je to jako s ostatními duchovními dary. Pokud dar nezačnu používat, tak je to, jako bych ho neměl. A samozřejmě ve mně nemůže růst. Je několik důvodů, proč věřící není schopen začít mluvit v jazycích: a) víra veškerý život v Duchu svatém stojí a padá s vírou věřím tomu? b) tradice pokud jsem vyrostl v tradici, kde se duchovní dary nepoužívají ani se o nich nevyučuje c) není to zas tak důležité zaměření více na praktické skutky d) strach - že přijmu něco špatného (často u těch, kteří vyrostli v tradici) - že se zesměšním - špatná zkušenost s nezralými křesťany (nucení, ponížení, odsouzení) str. 9

10 e) rozum zábrana říkat nesmyslná slova. Ne nadarmo Pavel i Lukáš mluví o jazycích jako o mluvení ve vytržení mysli Těch důvodů je asi více, ale doposud jsem se setkal s těmito důvody. Kdy jsem schopen mluvit v jazycích: a) Pokud jsem pokřtěn Duchem svatým je to Duch svatý, který mě pudí mluvit. b) Pokud jsem v bezpečném prostředí, kde se modlí nahlas v jazycích (stačí jeden věřící), ztratím pravděpodobně zábranu, která mi v tom doposud bránila. c) Musím otevřít pusu a začít mluvit, přestože to, co říkám, je nesmyslné. Jazyk může být rychlý jak kulomet, ale také melodický jako zpěv, může být jako běžná řeč. Dá se vypozorovat i rytmus. To v případě, že je tento dar používaný déle a jazyk je již rozvinut (může to být i více jazyků). Zachycení tohoto rytmu je důležité spíše při výkladu jazyků nebo pro zpěv jazycích. Výklad jazyků je nadpřirozený dar, který umožňuje vyložit, co jiný (nebo i já sám) v jazycích říká. Nefunguje automaticky vždy, když se někdo modlí v jazycích. Je to na Pánu, kdy chce dát poznat, o čem je řeč, a kdy to chce nechat skryté. a) Výklad je někdy volný záleží na tom, jak se věřící v jazycích modlí jako výcuc z nějakého odstavce. b) Výklad může být doslovný vypadá to jako při překladu řečníka. Jeden se modlí v jazyku a po chvilce je to vyloženo, pak opět modlitba v jazyce a vyloženo.. c) Výklad může být souběžný s mluvením v jazyku. d) Výklad někdy zachycuje i rytmus jazyka. e) Jazyk i výklad může být zpívaný. d) Jiný způsob je to na Duchu svatém a na mé poslušnosti. Tento dar nezískám tam, kde se nemodlí v jazycích. Několikrát jsem slyšel v církvi povzdech, že je ve sboru hodně těch, kteří se modlí v jazycích, ale že není výklad. A skutečně, když jsem v tom sboru byl a sbor se začal modlit, bylo to jako ve velmi hlučném úlu. Všichni se modlili jeden přes druhého. Není divu, že pak není výklad. V Bibli je napsáno, jak máme postupovat. Ať mluví postupně jeden až dva, maximálně tři, ale pokud není vykladač, ať mlčí. Pokud se takto v církvi (ve sboru, na skupince) nepoužívají jazyky, pak nemůže být ani vzbuzen dar výkladu. str. 10

11 Jak poznám, že mám dar výkladu jazyků? a) Při mluvení v jazycích vnímám, že Bůh ke mně mluví. b) Mohu dostávat obrazy a výjevy, které mohu popsat. c) Obecně jako celek vím, o čem byla řeč Je důležité si uvědomit, že jazyky a jejich výklad nejsou proroctvím. Mluvení v jazycích nenese poselství pro osobní rozhodování a vedení věřícího. Jazyky jdou z Ducha v člověku směrem k Bohu. (Proroctví je naopak poselství od Boha lidem.) Podle toho se dá poznat, je-li výklad skutečně výkladem nebo je z těla. Stává se, že při chvále a v době kdy se více lidí modlí v jazycích, přichází prorocké slovo. Někdo to může zaměnit s výkladem jazyků. (Častý omyl, který není na škodu, pokud je proroctví od Boha. Věřící se však může zaměřit na dar, který vlastně nemá.) Účelem výkladu jazyků je budování těla Kristova tak, že věřící dá výklad toho, co bylo řečeno v jazycích tak, že členové sboru tomu porozumí. Takto jsou pozvednuti do nových rovin v uctívání, děkování, dobrořečení a modlitbách. Jejich břemena se stávají lehčími, přichází radost a problémy se stávají řešitelnějšími nebo jsou vyřešeny. Celé tělo Kristovo je tak obohaceno. UŽ JSI MOHL ČÍST, ŽE VŠECHNY TYTO DARY JSOU MOŽNÉ SKRZE DUCHA SVATÉHO. POKUD JSI JEŠTĚ NEBYL V DUCHU SVATÉM POKŘTĚNÝ (NEPLEŤ SI TO SE KŘTEM VODOU), MŮŽEŠ BÝT POKŘTĚN JEŠTĚ DNES. OTEVŘI DUCHU SVATÉMU SVÉ SRDCE A POZVI HO DOVNITŘ. ZAČNI JEJ VE VÍŘE VZÝVAT A UCTÍVAT, ÚPLNĚ SE MU PODDEJ A VE SVÉM SRDCI BUDEŠ VNÍMAT JEHO PŘÍTOMNOST. TAK ZAČNE TVŮJ DUCHEM NAPLNĚNÝ ŽIVOT. KDYŽ ZŮSTANEŠ PLNÝ DUCHA, BUDOU SE SKRZE TEBE PROJEVOVAT DARY DUCHA TAK, JAK BUDE PÁN CHTÍT. Duch svatý ukazuje cestu těm, kteří jdou, nikoli těm, kteří sedí. Pavel Kosorin Str. 11

12 MIMOŘÁDNÉ AKCE V LISTOPADU 2011 PRAHA 3, BISKUPCOVA HOD HOD. PŘEDNÁŠKA MGR. BOHUMILA AUGUSTY MBA. HISTORICKÁ KOLEJVOVÁ DOPRAVA STATOMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ OD HOD. DO HOD. STÁNEK NA VÁNOČNÍCH TRZÍCH Pozor změny ve sboru v Lidické 18 v Praze 5: skupinka ve středu od 14:00 hod. od ledna 2012 budou nedělní shromáždění od 15:00 hod. Informace na tel.: nebo na PRAVIDELNÉ AKCE NAJDETE NA STRANĚ 2 (Bohoslužby, biblické vyučování, skupinky)

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM V NĚM MÁME VYKOUPENÍ ENÍ! EF 1,7 Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno! Shrnutí: V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Program sobot a ostatních setkání:

Program sobot a ostatních setkání: Program sobot a ostatních setkání: Dopolední bohoslužba Odpolední shromáždění 6.9. Daniel Kašlík Zkouška sborového zpěvu 13.9. VP Ludvík Švihálek/Daniel Kašlík 20.9. Lenka Chromíková 27.9. Daniel Kašlík

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

CB Kladno 4. dubna 2011 strana 1

CB Kladno 4. dubna 2011 strana 1 CB Kladno 4. dubna 2011 strana 1 O pravém štěstí Bible 21 29 Zatímco kolem něj houstly davy, Ježíš pokračoval: "Toto pokolení je zlé. Vyžaduje znamení, ale žádné znamení nedostane, kromě znamení Jonášova.

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Misijní práce + další vzdělávání

Misijní práce + další vzdělávání Apoštolská církev ve spolupráci s NLI Europe Zakládání nových sborů Moravskoslezská oblast 2005-2011 Hlučín Jablunkov Opava Nový Jičín Orlová Příbor Zkušenosti i výzkumy ukazují, že nejefektivnější způsob

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ. Anthony Buzzard

OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ. Anthony Buzzard OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ Anthony Buzzard Každý Křesťan je povolán k hledání pravdy. Když ji najde stává se zvěstovatelem pravdy ochoten komunikovat pravdu ostatním v duchu lásky.

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

poznejbibli Zázraky proměnění vody ve víno biblické studie pro mladé

poznejbibli Zázraky proměnění vody ve víno biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické studie pro mladé poznejbibli Vedoucí skupiny: 1. lekce Zázraky proměnění vody ve víno Přečti si: Jan 2,1-11 Klíčové verše Jan 14,15

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více