ARMÁDA SPÁSY PRAHA PRAHA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARMÁDA SPÁSY PRAHA PRAHA"

Transkript

1 ARMÁDA SPÁSY PRAHA PRAHA

2 KŘESŤANSKÝ SBOR ARMÁDY SPÁSY Jsme organizované společenství křesťanů, kteří zde našli svůj duchovní domov a Armádu spásy považují za svou církev. Jakou jsme církví: OTEVŘENOU jsme tady pro každého RODINNOU s přátelskou atmosférou ZACHRAŇIUJÍCÍ pomáháme těm, kteří pomoc potřebují Srdečně vás zveme mezi nás. Bohoslužby: NEDĚLE 8:30 hod. Azylový dům B. Bureše, Tusarova 60, Praha 7 NEDĚLE 10:00 hod. Komunitní centrum AS Biskupcova 36, Praha 3 NEDĚLE 10:30 hod. Sbor Armády spásy Lidická 18a, Praha 5 (prosím, zvoňte) Skupinky: ÚTERÝ 12:30 hod. Biskupcova 38, Praha 3 ÚTERÝ 17:00 hod. Azylový dům B. Bureše Tusarova 60, Praha 7 STŘEDA 14:00 hod. Sbor Armády spásy Lidická 18a, Praha 5 Naši milovaní, přátelé, čtenáři, je tu listopad, období spadaného listí a šedé oblohy. Slunce vidíme kratší a kratší dobu. I dnes, kdy píši tento úvodník, je celý den šero a zvažuji, že si teď v poledne budu muset rozsvítit. Stáňa začala dokonce přemýšlet o tapetě se sluncem, aby ho měla v takových dnech aspoň na zdi. Vzpomínám na jednoho redaktora počasí v Čt, který vždy končil relaci slovy a slunce v duši. Na první pohled hezká slova, ale to, že naší duši není vždy nejlépe, neznamená, že jsem špatný křesťan. To, že vždy musím mít skvělou náladu a zářit jako slunce, je jeden velký nesmysl. Duše také bolí i prožívá šedé chvíle. Sám Ježíš říká: Má duše je smutná až k smrti, Pavel píše: abyste věděli o soužení, které nás potkalo v Asii. Dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naši sílu, až jsme se dokonce vzdali naděje, že to přežijeme a David volá: Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš?, ale také hned pokračuje: Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu, své spáse. Jedno ze zaslíbení o nebi zní: Noci tam již nebude a nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť Pán Bůh bude jejich světlem a budou s ním kralovat na věky věků. V době, kdy je naše duše v šeru nebo ve tmě, volejme: NA BOHA ČEKEJ, duše má! Apoštol Pavel píše do Říma: Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. I šero a tma jsou pro naše dobro, neboť v nás vyvolávají touhu po Světle, touhu po Boží přítomnosti v našem životě. S láskou Kristovou Josef a Stáňa.

3 OBSAH: Úvodník str. 2 Zamyšlení: F. Pekárek str. 3-4 Informace z KC str. 4-6 Vzpomínka na duchovní víkend str. 6 Vyučování: Duchovní dary IX. část Rozlišování duchů, jazyky a výklad jazyků str UVNITŘ CENTRA SE SLAVÍ 20 LET RADOSTNÉHO STÁŘÍ A PAVEL KÁBRT VENKU VE STEJNOU DOBU SUNDÁVÁ POŠKOZENOU TABULI, ABY UDĚLALA MÍSTO PRO NOVOU. PAVLE, DĚKUJEME ZA TVOU VĚRNOST A PŘEJEME TI HODNĚ POKOJE A ZDRAVÍ A BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI. ZAMYŠLENÍ 17. říjen je Mezinárodním dnem za vymýcení chudoby. V ten den mi František Pekárek poslal zajímavé zamyšlení. Rád ho zde uveřejňuji. JK Během včerejšího dne jsem se setkal se zajímavým člověkem, pověděl mi o svém životě, že byl podnikatelem, ale skončil jako bezdomovec. Dlouhou dobu si to neuměl přiznat. Bránila mu v tom pýcha. Vyprávěl mi o tom, jak žil několik let na ulici a zabýval se tím, jak sehnat 30 Kč na noclehárnu nebo na něco k jídlu. Chodil na shromáždění Armády spásy a někdy i na skupinku. Jednou zašel do kostela v Karlíně a vyznal Bohu všechny hříchy, minulé i současné. Přiznal si, že je bezdomovec a že s tím chce něco udělat. Svěřil se přátelům se svou situací a jeden jeho kamarád podnikatel se ho zeptal, proč už mu o tom neřekl dříve, že by byl dobrý podnikatel, protože umí přesvědčovat lidi, a nabídl mu práci. Vojtěch nyní pracuje jako agent pro řetězec Moje ambulance a nyní se blíží svým vysněným 280 klientům, kteří ho posunou na další úroveň. To všechno za 26 dní. Sám se mi svěřil, že mu lidé říkali, že by se měl stát pastorem a už o tom dříve uvažoval. Jsem vděčný, že se nyní postavil na vlastní nohy a uvidíme, kam ho Život povede. Zajímavé je, že mi řekl, že měl v životě hodně peněz, ženy a auta, ale nic z toho mu nepřineslo štěstí. str.3

4 Řekl to takto: Čím více majetku člověk má, tím více mu to přináší starostí a čím více peněz má, tím více jich chce. To vede k tomu, že člověk už nemyslí na nic jiného, než jak by získal další peníze. O nic jiného nemá zájem a například i rozhovor s vlastní manželkou ho obtěžuje. Než jsem šel včera do sboru a dnes znovu jsem si četl z Lukáše 12. kapitoly o tom, že se máme mít na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když má člověk nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. Jak pravdivé. Minulý týden jsem zase rozjímal nad zabezpečením života, a jak Pán dává svým učedníkům vše potřebné, když hledají nejprve spravedlnost Božího království. Aby toho nebylo málo, při dnešním ranním zamyšlení mluvil Pavel Kábrt o tom, co to znamená žít s Ježíšem. Ukazoval nám jednu nádhernou ilustraci, kdy do nádoby našeho života vkládal nejprve velké, potom menší kameny a nakonec dosypával volná místa pískem. Obráceně by to nešlo, velké kameny (vleká rozhodnutí) našeho života by se do nádoby nevešly, pokud by tam byl písek a další věci. A hovořil také o tom, že Ježíšova zvěst je pro mnohé bláznovstvím. Jako příklad uváděl: když má někdo nadbytek, ať to rozdá a uloží si poklad v nebi (LK 12, 33), což je skutečně i mnohým křesťanům bláznovstvím. Díky Bohu, že ke mně zase mluví skrze mé bližní a že neodmítám jeho hlas! str. 4 Až uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte srdce svá! Pro našeho Pavla to znamenalo opustit vysokou školu a jít do dolů. Kam povede Pán mě? Zvláštní poselství k mezinárodnímu dni za vymýcení chudoby! František Pekárek INFORMACE Z PRAHY 3 V úterý 18.října se v komunitním centru konalo slavnostní setkání členů Radostného stáří u příležitosti 20. výročí činnosti tohoto pěveckého uskupení. Díky pamětnicím sbormistryni, paní Daniele Klementové, věrné kronikářce a duši Radostného stáří, paní Magdaleně Hatajové, nejlepší klavíristce, paní prof. Alence Hejzlarové, a elegantní dámě, paní Jiřince Horynové, jsme se mohli dozvědět, jak to tenkrát před dvaceti lety všechno začalo.

5 Všeobecné nadšení způsobila hra na hřebeny, jako kdysi před lety. Tentokrát byl ovšem hřeben, dnes, díky důmyslnému "držátku se stojánkem na noty" (z dílny manželů Klementových), povýšen na hudební nástroj. A co popřát Radostnému stáří do dalších let? Pevné zdraví, radostnou mysl a aby jeho zpěv i nadále přinášel radost posluchačům. Zasloužilé členky Radostného stáří na závěr obdržely pamětní vitamínové medaile, aby jim to ještě dlouho tak dobře zpívalo a hrálo. Ve čtvrtek dne 27. října 2011 se v komunitním centru konala mimořádně zajímavá interaktivní přednáška lesníka, pana Petra Hrmy ze Střediska ekologické výchovy společnosti Lesy hlavního města Prahy. Tato společnost se od roku 1992 stará o pražské lesy, malé vodní toky i rybníky a spravuje také zookoutek u hájovny v Malé Chuchli. Přednáška měla název Povídání o lesní zvěři. V její první části jsme se dozvěděli zajímavosti o býložravcích českých lesů, nechyběly ukázky paroží, kůží a hlasů býložravců. Po krátké přestávce přednášel pan Hrma o šelmách českých lesů a své povídání doplňoval ukázkami kůží a lebek. Děkujeme za pěkně prožitý čas a těšíme se opět na setkání začátkem příštího roku, kdy se dozvíme něco o myslivosti a lesnictví. str. 5

6 Uživatelé i zaměstnanci se dne 27. října rozloučili s paní Ivanou Kuklíkovou, která pracovala v komunitním centru 10 let. Společně jí vyjádřili své poděkování za dobrou práci, kterou v Armádě spásy odvedla a popřáli pevné zdraví a vše dobré na novém pracovišti. A TAKHLE SE UMÍME RADOVAT ZE ŽIVOTA V PRAZE 3 1. listopadu tohoto roku oslavila své životní jubileum naše milá a nezapomenutelná paní Daniela Klementová, bývalá vedoucí Komunitního centra Armády spásy v Praze 3. Upřímně přejeme dobré zdraví a ať Boží přítomnost prozáří další čas jejího života a provází ji láskou bližních a dobrých přátel. Dodatečně děkujeme za dlouhá léta strávená v její přítomnosti a za její obětavou práci a lásku, kterou nám věnovala. S láskou a úctou vzpomínají všichni ze skupiny "Radostné stáří" v Armádě spásy v Biskupcově ulici v Praze 3. M.Hatajová str. 6 A JAK ŽIJETE V PRAZE 5, ŽE NEPÍŠETE? OHLÉDNUTÍ ZA DUCHOVNÍN VÍKENDEM Jaké to je být na svatbě korunovaný korunami Božího milosrdenství? To jsme mohli alespoň částečně zakusit na duchovním víkendu Armády spásy v Malenovicích. Byl jsem mezi těmi, kteří přijali pozvání na svatbu Beránkovu. Obléknout si čistý šat a vyrazit spolu s ostatními na svatbu s tím, který je Pán pánů a Král králů! Jak úžasné! Už jenom to, co jsme mohli začít tady na zemi, jaké to teprve bude v nebi Je zvláštní, jak mnoho duchovního požehnání se uvolnilo tím, že jsme se v Armádě zabývali delší dobou knihou Zjevení. Vnikala mi do srdce a zrála jako dobré ovoce, přinášela mi nové světlo do věcí dříve už známých i útěchu v těžkostech. Všechno zapadlo na své místo na duchovním víkendu i díky těm, kteří tuto knihu s láskou otevírají a její poselství s hořícím srdcem dále zvěstují. I oni mají připravenou nepomíjející odměnu. Díky, bratři! F.P.

7 VYUČOVÁNÍ : DUCHOVNÍ DARY IX. ČÁST Rozlišování duchů, rozličné druhy jazyků, výklad jazyků (mluvit ve vytržení, vykládat, co to znamená) Dar rozlišování duchů. Ducha si často představujeme jako nic, které má nějakou moc nebo vliv na život lidí. Na některých místech v originále je míněn také dech. Pro křesťany je duch bytostí. Z Písma známe tři druhy duchů. Ducha Božího, lidského ducha a nečistého ducha. 1. Duch Boží je Duch svatý. 2. Lidský duch je duch člověka a je jeho nejdůležitější částí, neboť jím může poznávat Boha. 3. Nečistý duch je duch, který slouží Satanovi. Jsou to duchové tohoto světa. Dar rozlišování duchů je nadpřirozená schopnost rozeznat z jakého ducha je určité jednání nebo řeč člověka. Tento dar dává Duch svatý. Z této jednoduché definice vidíme, jak je tento dar důležitý. Uvedu několik příkladů: 1. Do církve chodí člověk sužovaný nemocí. Na první pohled to může být nemoc, ale ve skutečnosti je onen člověk sužován nečistým duchem. Ježíš uzdravení rozlišoval. Některé uzdravil tím, že pohrozil zlému (nečistému) duchu a on vyšel z člověka (to je vymítání) a jiné uzdravoval z nemocí. Pokud nemáme v církvi tento dar, budeme se modlit za uzdravení, místo abychom ve jménu Ježíše přikázali nečistému duchu aby z člověka vyšel. Křesťan naplněný Duchem svatým má tuto pravomoc. A obráceně, budeme vymítat a přikazovat nečistým duchům tam, kde nejsou. V obou případech se nic neděje a přichází zklamání a zmatení do církve. (Luk 13,16; Mat 10,8) 2. Satan se rád převléká za anděla světla, aby tak lépe :mohl svést Boží lid. Takto mohou svádět církev i nečistí duchové. Přijdou do církve skrze služebníky, kteří na první zdání budí dobrý dojem v tom, že slouží Bohu, ale odvedou církev z milosti pod prokletí zákona a tím i z Boží vůle. Nebo naopak mluví to, co chtějí lidé slyšet a po čem jejich duše touží, místo aby učili a mluvili Boží slovo. Apoštolé nás varují před těmito falešnými učiteli a apoštoly. Jejich falešné učení je často tak maskované, že bez daru rozlišení duchů se může stát, že církev nebo jednotlivci v církvi budou svedeni. (2P 2,1) 3. Hříšná přirozenost člověka nás často svádí k tomu, abychom se vyvýšili, oslavili, prosadili sami sebe a svůj pohled. Pak to právě v církvi a mezi křesťany musíme str.7

8 potvrdit slovem z Písma. V posledních letech se prosazuje, hlavně v EU, že ženy mají mít stejná postavení jako muži, a proto jsou určeny určité kvóty na to, kolik má být žen ve vedoucích pozicích firem apod. Lidská spravedlnost nezná nic lepšího než určit kvóty a pravidla pro všechny stejně. Tato filosofie přichází i do církve a ti, kteří ji prosazují, ji obhajují Božím slovem. Např. Galatským 3,28: Není už Žid ani Řek, není otrok ani svobodný, není muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Často to vede i k tomu, že ženy jsou nuceny sloužit slovem nebo jinak, i když to samy tak necítí, nebo se ambiciózní lidé skrze nějaké dané pravidlo protlačí do vedení. V Božím chrámu nefunguje lidská spravedlnost, ale Duch svatý. Duch nám jasně v těch verších říká, že se již nemusíme ohlížet na to, kdo má jaké pohlaví, společenské postavení, ale na to, koho Duch posílá a ustanovuje. Je-li to žena, aleluja, je-li to muž aleluja. Ten první způsob, vede opět pod prokletí zákona, ten druhý pod svobodu v Duchu svatém. Potřebujeme tento dar, abychom rozlišili lidské dílo od Božího díla. (2.Kor 2,14-16; Luk 9,53-55) 4. Poslední příklad. Pracujete na Božím díle a přichází kritika toho, co děláte, nebo jak to děláte. Pokud jste na Božím díle, pak bude chtít Satan dílo zastavit. Jedním z nejlepších způsobů je kritika, která vám práci buď znechutí, nebo si necháte špatně poradit a jdete jinam. Potřebujete mít poznání, kdo za tou kritikou stojí. Je to rada od Boha, protože jsem v nadšení něco přehlédl, nebo nečistý duch, který má dílo zastavit nebo převést na slepou kolej, nebo je ta kritika lidský světský pohled na věc? (Mat 16,23) Modleme se za to, aby tento dar byl v každém našem sboru. Dar rozličných jazyků a jejich výklad Goranemo šikorese barši še narani sikosa. Ga nas letoa bari go ši naraze šigada. Bertoa dené nasari da gabia. Gaša gaša gaša. Dinaše barai natena sonea. Sláva Tobě Pane. Današaka banari pasetue na ši la še gabarit te lese šata šata. Haleluja. Snažil jsem se zapsat část modlitby v duchovním, andělském (rozličném) jazyku, tak jak se ji Duch svatý skrze mne modlil. Nevím, co jsem se modlil, ale Bůh to ví. 1. Dar jazyků znamená nadpřirozeně získaný lidský nebo andělský jazyk (mluvení ve vytržení), aniž by se ho člověk kdy učil. (Sk 2,1-12; Sk 10,44-47). Tento dar, tak jako většina duchovních darů, byl církví zapomenut, nebo odsunut jako něco, co bylo jen na počátku církve. Na začátku minulého století byl dán tento dar mnoha věřícím, kteří str.8

9 očekávali vylití Ducha svatého do jejich životů, tak jako prvotní církev o letnicích (obdobně i u Moravských bratří v roce 1727). Vzniklo letniční hnutí a později Letniční církev. Následovaly sbory, které toužily sloužit skrze duchovní dary. Takovým sborům se začalo říkat charismatické. Tento způsob služby se rozšířil v církvi po celém světě, přestože mnoho tradičních církví není dodnes schopno tuto službu přijmout v praxi (mluví o duchovních darech, ale prakticky v církvi není dán prostor pro službu těmito dary). Jeden z důvodů, proč se mnohé církve stavěly a staví proti darům jazyků je fakt, že letniční církve prohlašují ve svém učení, že potvrzení křtu Duchem svatým je mluvení v těchto jazycích. Tím nepřímo říkají, že věřící, kteří nemluví těmito jazyky, nebyli pokřtěni Duchem svatým. 2. K čemu tento nesrozumitelný dar slouží? a) Ten, kdo mluví jazyky ve vytržení, mluví k Bohu a je k tomu puzen Duchem (1.Kor14,2). Mluví k Bohu takovým způsobem, jakým by to lidsky nedokázal. b) Ten, kdo mluví jazyky, buduje sám sebe. Je to první dar, skrze který budujeme sami sebe. K mluvení jsme puzeni Duchem svatým a tím se dostáváme do duchovního světa. Skrze mluvení v jazycích přijímáme a rozhojňujeme další duchovní dary a jsme schopni lépe vnímat Boží poselství pro nás. Čím více mluvíme (můžeme potichu, nahlas, v duchu), tím více se náš duchovní jazyk nebo jazyky rozšiřují. Často nevíme, jak a za co se máme modlit. Pak jsou modlitby v jazycích tím nejlepším, protože Duch svatý ví lépe než my, jak se modlit (Řím 8,27). Kdo se modlí v jazycích, určitě se modlí podle Boží vůle tedy v Duchu a v pravdě (Jan 4,23). c) Pro církev je tento dar užitečný pouze s výkladem (1. Kor 14. kapitola). Máme se modlit i za výklad toho, co říkáme. 3) Jak mohu tento dar získat? Věřím, že tento dar věřící získává skutečně při křtu Duchem svatým a je to jako s ostatními duchovními dary. Pokud dar nezačnu používat, tak je to, jako bych ho neměl. A samozřejmě ve mně nemůže růst. Je několik důvodů, proč věřící není schopen začít mluvit v jazycích: a) víra veškerý život v Duchu svatém stojí a padá s vírou věřím tomu? b) tradice pokud jsem vyrostl v tradici, kde se duchovní dary nepoužívají ani se o nich nevyučuje c) není to zas tak důležité zaměření více na praktické skutky d) strach - že přijmu něco špatného (často u těch, kteří vyrostli v tradici) - že se zesměšním - špatná zkušenost s nezralými křesťany (nucení, ponížení, odsouzení) str. 9

10 e) rozum zábrana říkat nesmyslná slova. Ne nadarmo Pavel i Lukáš mluví o jazycích jako o mluvení ve vytržení mysli Těch důvodů je asi více, ale doposud jsem se setkal s těmito důvody. Kdy jsem schopen mluvit v jazycích: a) Pokud jsem pokřtěn Duchem svatým je to Duch svatý, který mě pudí mluvit. b) Pokud jsem v bezpečném prostředí, kde se modlí nahlas v jazycích (stačí jeden věřící), ztratím pravděpodobně zábranu, která mi v tom doposud bránila. c) Musím otevřít pusu a začít mluvit, přestože to, co říkám, je nesmyslné. Jazyk může být rychlý jak kulomet, ale také melodický jako zpěv, může být jako běžná řeč. Dá se vypozorovat i rytmus. To v případě, že je tento dar používaný déle a jazyk je již rozvinut (může to být i více jazyků). Zachycení tohoto rytmu je důležité spíše při výkladu jazyků nebo pro zpěv jazycích. Výklad jazyků je nadpřirozený dar, který umožňuje vyložit, co jiný (nebo i já sám) v jazycích říká. Nefunguje automaticky vždy, když se někdo modlí v jazycích. Je to na Pánu, kdy chce dát poznat, o čem je řeč, a kdy to chce nechat skryté. a) Výklad je někdy volný záleží na tom, jak se věřící v jazycích modlí jako výcuc z nějakého odstavce. b) Výklad může být doslovný vypadá to jako při překladu řečníka. Jeden se modlí v jazyku a po chvilce je to vyloženo, pak opět modlitba v jazyce a vyloženo.. c) Výklad může být souběžný s mluvením v jazyku. d) Výklad někdy zachycuje i rytmus jazyka. e) Jazyk i výklad může být zpívaný. d) Jiný způsob je to na Duchu svatém a na mé poslušnosti. Tento dar nezískám tam, kde se nemodlí v jazycích. Několikrát jsem slyšel v církvi povzdech, že je ve sboru hodně těch, kteří se modlí v jazycích, ale že není výklad. A skutečně, když jsem v tom sboru byl a sbor se začal modlit, bylo to jako ve velmi hlučném úlu. Všichni se modlili jeden přes druhého. Není divu, že pak není výklad. V Bibli je napsáno, jak máme postupovat. Ať mluví postupně jeden až dva, maximálně tři, ale pokud není vykladač, ať mlčí. Pokud se takto v církvi (ve sboru, na skupince) nepoužívají jazyky, pak nemůže být ani vzbuzen dar výkladu. str. 10

11 Jak poznám, že mám dar výkladu jazyků? a) Při mluvení v jazycích vnímám, že Bůh ke mně mluví. b) Mohu dostávat obrazy a výjevy, které mohu popsat. c) Obecně jako celek vím, o čem byla řeč Je důležité si uvědomit, že jazyky a jejich výklad nejsou proroctvím. Mluvení v jazycích nenese poselství pro osobní rozhodování a vedení věřícího. Jazyky jdou z Ducha v člověku směrem k Bohu. (Proroctví je naopak poselství od Boha lidem.) Podle toho se dá poznat, je-li výklad skutečně výkladem nebo je z těla. Stává se, že při chvále a v době kdy se více lidí modlí v jazycích, přichází prorocké slovo. Někdo to může zaměnit s výkladem jazyků. (Častý omyl, který není na škodu, pokud je proroctví od Boha. Věřící se však může zaměřit na dar, který vlastně nemá.) Účelem výkladu jazyků je budování těla Kristova tak, že věřící dá výklad toho, co bylo řečeno v jazycích tak, že členové sboru tomu porozumí. Takto jsou pozvednuti do nových rovin v uctívání, děkování, dobrořečení a modlitbách. Jejich břemena se stávají lehčími, přichází radost a problémy se stávají řešitelnějšími nebo jsou vyřešeny. Celé tělo Kristovo je tak obohaceno. UŽ JSI MOHL ČÍST, ŽE VŠECHNY TYTO DARY JSOU MOŽNÉ SKRZE DUCHA SVATÉHO. POKUD JSI JEŠTĚ NEBYL V DUCHU SVATÉM POKŘTĚNÝ (NEPLEŤ SI TO SE KŘTEM VODOU), MŮŽEŠ BÝT POKŘTĚN JEŠTĚ DNES. OTEVŘI DUCHU SVATÉMU SVÉ SRDCE A POZVI HO DOVNITŘ. ZAČNI JEJ VE VÍŘE VZÝVAT A UCTÍVAT, ÚPLNĚ SE MU PODDEJ A VE SVÉM SRDCI BUDEŠ VNÍMAT JEHO PŘÍTOMNOST. TAK ZAČNE TVŮJ DUCHEM NAPLNĚNÝ ŽIVOT. KDYŽ ZŮSTANEŠ PLNÝ DUCHA, BUDOU SE SKRZE TEBE PROJEVOVAT DARY DUCHA TAK, JAK BUDE PÁN CHTÍT. Duch svatý ukazuje cestu těm, kteří jdou, nikoli těm, kteří sedí. Pavel Kosorin Str. 11

12 MIMOŘÁDNÉ AKCE V LISTOPADU 2011 PRAHA 3, BISKUPCOVA HOD HOD. PŘEDNÁŠKA MGR. BOHUMILA AUGUSTY MBA. HISTORICKÁ KOLEJVOVÁ DOPRAVA STATOMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ OD HOD. DO HOD. STÁNEK NA VÁNOČNÍCH TRZÍCH Pozor změny ve sboru v Lidické 18 v Praze 5: skupinka ve středu od 14:00 hod. od ledna 2012 budou nedělní shromáždění od 15:00 hod. Informace na tel.: nebo na PRAVIDELNÉ AKCE NAJDETE NA STRANĚ 2 (Bohoslužby, biblické vyučování, skupinky)

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM V NĚM MÁME VYKOUPENÍ ENÍ! EF 1,7 Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno! Shrnutí: V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Božské uzdravení. I. Adam a Eva v zahradě Eden. Boží charakter ve Starém zákoně

Božské uzdravení. I. Adam a Eva v zahradě Eden. Boží charakter ve Starém zákoně Božské uzdravení I. Adam a Eva v zahradě Eden A. Před pádem neexistoval na zemi ani hřích ani nemoc B. To nám ukazuje na Boýí vůli, když stvořil člověka C. Pád člověka dovolil, aby na zemi vstoupili hřích

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Co se vám vybaví u slova společenství? Jsme spolu, povzbuzení, sdílení, modlitby, chvály, církev

Co se vám vybaví u slova společenství? Jsme spolu, povzbuzení, sdílení, modlitby, chvály, církev Vyučování - společenství Dopoledne - Dana Text - 1. Janova 1:1-2:17 Co se vám vybaví u slova společenství? Jsme spolu, povzbuzení, sdílení, modlitby, chvály, církev Jaké obrazy používá písmo pro společenství?

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Program sobot a ostatních setkání:

Program sobot a ostatních setkání: Program sobot a ostatních setkání: Dopolední bohoslužba Odpolední shromáždění 6.9. Daniel Kašlík Zkouška sborového zpěvu 13.9. VP Ludvík Švihálek/Daniel Kašlík 20.9. Lenka Chromíková 27.9. Daniel Kašlík

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Camphill na soutoku Kdo jsme?

Camphill na soutoku Kdo jsme? Camphill na soutoku Kdo jsme? Jsme společenství žijící a pracující ve vsi České Kopisty, které pro ty, kteří by tady s námi chtěli bydlet a pracovat, poskytuje také komunitní chráněné bydlení a centrum

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou

Více