ARMÁDA SPÁSY PRAHA PRAHA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARMÁDA SPÁSY PRAHA PRAHA"

Transkript

1 ARMÁDA SPÁSY PRAHA PRAHA

2 KŘESŤANSKÝ SBOR ARMÁDY SPÁSY Jsme organizované společenství křesťanů, kteří zde našli svůj duchovní domov a Armádu spásy považují za svou církev. Jakou jsme církví: OTEVŘENOU jsme tady pro každého RODINNOU s přátelskou atmosférou ZACHRAŇIUJÍCÍ pomáháme těm, kteří pomoc potřebují Srdečně vás zveme mezi nás. Bohoslužby: NEDĚLE 8:30 hod. Azylový dům B. Bureše, Tusarova 60, Praha 7 NEDĚLE 10:00 hod. Komunitní centrum AS Biskupcova 36, Praha 3 NEDĚLE 10:30 hod. Sbor Armády spásy Lidická 18a, Praha 5 (prosím, zvoňte) Skupinky: ÚTERÝ 12:30 hod. Biskupcova 38, Praha 3 ÚTERÝ 17:00 hod. Azylový dům B. Bureše Tusarova 60, Praha 7 STŘEDA 14:00 hod. Sbor Armády spásy Lidická 18a, Praha 5 Naši milovaní, přátelé, čtenáři, je tu listopad, období spadaného listí a šedé oblohy. Slunce vidíme kratší a kratší dobu. I dnes, kdy píši tento úvodník, je celý den šero a zvažuji, že si teď v poledne budu muset rozsvítit. Stáňa začala dokonce přemýšlet o tapetě se sluncem, aby ho měla v takových dnech aspoň na zdi. Vzpomínám na jednoho redaktora počasí v Čt, který vždy končil relaci slovy a slunce v duši. Na první pohled hezká slova, ale to, že naší duši není vždy nejlépe, neznamená, že jsem špatný křesťan. To, že vždy musím mít skvělou náladu a zářit jako slunce, je jeden velký nesmysl. Duše také bolí i prožívá šedé chvíle. Sám Ježíš říká: Má duše je smutná až k smrti, Pavel píše: abyste věděli o soužení, které nás potkalo v Asii. Dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naši sílu, až jsme se dokonce vzdali naděje, že to přežijeme a David volá: Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš?, ale také hned pokračuje: Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu, své spáse. Jedno ze zaslíbení o nebi zní: Noci tam již nebude a nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť Pán Bůh bude jejich světlem a budou s ním kralovat na věky věků. V době, kdy je naše duše v šeru nebo ve tmě, volejme: NA BOHA ČEKEJ, duše má! Apoštol Pavel píše do Říma: Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. I šero a tma jsou pro naše dobro, neboť v nás vyvolávají touhu po Světle, touhu po Boží přítomnosti v našem životě. S láskou Kristovou Josef a Stáňa.

3 OBSAH: Úvodník str. 2 Zamyšlení: F. Pekárek str. 3-4 Informace z KC str. 4-6 Vzpomínka na duchovní víkend str. 6 Vyučování: Duchovní dary IX. část Rozlišování duchů, jazyky a výklad jazyků str UVNITŘ CENTRA SE SLAVÍ 20 LET RADOSTNÉHO STÁŘÍ A PAVEL KÁBRT VENKU VE STEJNOU DOBU SUNDÁVÁ POŠKOZENOU TABULI, ABY UDĚLALA MÍSTO PRO NOVOU. PAVLE, DĚKUJEME ZA TVOU VĚRNOST A PŘEJEME TI HODNĚ POKOJE A ZDRAVÍ A BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI. ZAMYŠLENÍ 17. říjen je Mezinárodním dnem za vymýcení chudoby. V ten den mi František Pekárek poslal zajímavé zamyšlení. Rád ho zde uveřejňuji. JK Během včerejšího dne jsem se setkal se zajímavým člověkem, pověděl mi o svém životě, že byl podnikatelem, ale skončil jako bezdomovec. Dlouhou dobu si to neuměl přiznat. Bránila mu v tom pýcha. Vyprávěl mi o tom, jak žil několik let na ulici a zabýval se tím, jak sehnat 30 Kč na noclehárnu nebo na něco k jídlu. Chodil na shromáždění Armády spásy a někdy i na skupinku. Jednou zašel do kostela v Karlíně a vyznal Bohu všechny hříchy, minulé i současné. Přiznal si, že je bezdomovec a že s tím chce něco udělat. Svěřil se přátelům se svou situací a jeden jeho kamarád podnikatel se ho zeptal, proč už mu o tom neřekl dříve, že by byl dobrý podnikatel, protože umí přesvědčovat lidi, a nabídl mu práci. Vojtěch nyní pracuje jako agent pro řetězec Moje ambulance a nyní se blíží svým vysněným 280 klientům, kteří ho posunou na další úroveň. To všechno za 26 dní. Sám se mi svěřil, že mu lidé říkali, že by se měl stát pastorem a už o tom dříve uvažoval. Jsem vděčný, že se nyní postavil na vlastní nohy a uvidíme, kam ho Život povede. Zajímavé je, že mi řekl, že měl v životě hodně peněz, ženy a auta, ale nic z toho mu nepřineslo štěstí. str.3

4 Řekl to takto: Čím více majetku člověk má, tím více mu to přináší starostí a čím více peněz má, tím více jich chce. To vede k tomu, že člověk už nemyslí na nic jiného, než jak by získal další peníze. O nic jiného nemá zájem a například i rozhovor s vlastní manželkou ho obtěžuje. Než jsem šel včera do sboru a dnes znovu jsem si četl z Lukáše 12. kapitoly o tom, že se máme mít na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když má člověk nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. Jak pravdivé. Minulý týden jsem zase rozjímal nad zabezpečením života, a jak Pán dává svým učedníkům vše potřebné, když hledají nejprve spravedlnost Božího království. Aby toho nebylo málo, při dnešním ranním zamyšlení mluvil Pavel Kábrt o tom, co to znamená žít s Ježíšem. Ukazoval nám jednu nádhernou ilustraci, kdy do nádoby našeho života vkládal nejprve velké, potom menší kameny a nakonec dosypával volná místa pískem. Obráceně by to nešlo, velké kameny (vleká rozhodnutí) našeho života by se do nádoby nevešly, pokud by tam byl písek a další věci. A hovořil také o tom, že Ježíšova zvěst je pro mnohé bláznovstvím. Jako příklad uváděl: když má někdo nadbytek, ať to rozdá a uloží si poklad v nebi (LK 12, 33), což je skutečně i mnohým křesťanům bláznovstvím. Díky Bohu, že ke mně zase mluví skrze mé bližní a že neodmítám jeho hlas! str. 4 Až uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte srdce svá! Pro našeho Pavla to znamenalo opustit vysokou školu a jít do dolů. Kam povede Pán mě? Zvláštní poselství k mezinárodnímu dni za vymýcení chudoby! František Pekárek INFORMACE Z PRAHY 3 V úterý 18.října se v komunitním centru konalo slavnostní setkání členů Radostného stáří u příležitosti 20. výročí činnosti tohoto pěveckého uskupení. Díky pamětnicím sbormistryni, paní Daniele Klementové, věrné kronikářce a duši Radostného stáří, paní Magdaleně Hatajové, nejlepší klavíristce, paní prof. Alence Hejzlarové, a elegantní dámě, paní Jiřince Horynové, jsme se mohli dozvědět, jak to tenkrát před dvaceti lety všechno začalo.

5 Všeobecné nadšení způsobila hra na hřebeny, jako kdysi před lety. Tentokrát byl ovšem hřeben, dnes, díky důmyslnému "držátku se stojánkem na noty" (z dílny manželů Klementových), povýšen na hudební nástroj. A co popřát Radostnému stáří do dalších let? Pevné zdraví, radostnou mysl a aby jeho zpěv i nadále přinášel radost posluchačům. Zasloužilé členky Radostného stáří na závěr obdržely pamětní vitamínové medaile, aby jim to ještě dlouho tak dobře zpívalo a hrálo. Ve čtvrtek dne 27. října 2011 se v komunitním centru konala mimořádně zajímavá interaktivní přednáška lesníka, pana Petra Hrmy ze Střediska ekologické výchovy společnosti Lesy hlavního města Prahy. Tato společnost se od roku 1992 stará o pražské lesy, malé vodní toky i rybníky a spravuje také zookoutek u hájovny v Malé Chuchli. Přednáška měla název Povídání o lesní zvěři. V její první části jsme se dozvěděli zajímavosti o býložravcích českých lesů, nechyběly ukázky paroží, kůží a hlasů býložravců. Po krátké přestávce přednášel pan Hrma o šelmách českých lesů a své povídání doplňoval ukázkami kůží a lebek. Děkujeme za pěkně prožitý čas a těšíme se opět na setkání začátkem příštího roku, kdy se dozvíme něco o myslivosti a lesnictví. str. 5

6 Uživatelé i zaměstnanci se dne 27. října rozloučili s paní Ivanou Kuklíkovou, která pracovala v komunitním centru 10 let. Společně jí vyjádřili své poděkování za dobrou práci, kterou v Armádě spásy odvedla a popřáli pevné zdraví a vše dobré na novém pracovišti. A TAKHLE SE UMÍME RADOVAT ZE ŽIVOTA V PRAZE 3 1. listopadu tohoto roku oslavila své životní jubileum naše milá a nezapomenutelná paní Daniela Klementová, bývalá vedoucí Komunitního centra Armády spásy v Praze 3. Upřímně přejeme dobré zdraví a ať Boží přítomnost prozáří další čas jejího života a provází ji láskou bližních a dobrých přátel. Dodatečně děkujeme za dlouhá léta strávená v její přítomnosti a za její obětavou práci a lásku, kterou nám věnovala. S láskou a úctou vzpomínají všichni ze skupiny "Radostné stáří" v Armádě spásy v Biskupcově ulici v Praze 3. M.Hatajová str. 6 A JAK ŽIJETE V PRAZE 5, ŽE NEPÍŠETE? OHLÉDNUTÍ ZA DUCHOVNÍN VÍKENDEM Jaké to je být na svatbě korunovaný korunami Božího milosrdenství? To jsme mohli alespoň částečně zakusit na duchovním víkendu Armády spásy v Malenovicích. Byl jsem mezi těmi, kteří přijali pozvání na svatbu Beránkovu. Obléknout si čistý šat a vyrazit spolu s ostatními na svatbu s tím, který je Pán pánů a Král králů! Jak úžasné! Už jenom to, co jsme mohli začít tady na zemi, jaké to teprve bude v nebi Je zvláštní, jak mnoho duchovního požehnání se uvolnilo tím, že jsme se v Armádě zabývali delší dobou knihou Zjevení. Vnikala mi do srdce a zrála jako dobré ovoce, přinášela mi nové světlo do věcí dříve už známých i útěchu v těžkostech. Všechno zapadlo na své místo na duchovním víkendu i díky těm, kteří tuto knihu s láskou otevírají a její poselství s hořícím srdcem dále zvěstují. I oni mají připravenou nepomíjející odměnu. Díky, bratři! F.P.

7 VYUČOVÁNÍ : DUCHOVNÍ DARY IX. ČÁST Rozlišování duchů, rozličné druhy jazyků, výklad jazyků (mluvit ve vytržení, vykládat, co to znamená) Dar rozlišování duchů. Ducha si často představujeme jako nic, které má nějakou moc nebo vliv na život lidí. Na některých místech v originále je míněn také dech. Pro křesťany je duch bytostí. Z Písma známe tři druhy duchů. Ducha Božího, lidského ducha a nečistého ducha. 1. Duch Boží je Duch svatý. 2. Lidský duch je duch člověka a je jeho nejdůležitější částí, neboť jím může poznávat Boha. 3. Nečistý duch je duch, který slouží Satanovi. Jsou to duchové tohoto světa. Dar rozlišování duchů je nadpřirozená schopnost rozeznat z jakého ducha je určité jednání nebo řeč člověka. Tento dar dává Duch svatý. Z této jednoduché definice vidíme, jak je tento dar důležitý. Uvedu několik příkladů: 1. Do církve chodí člověk sužovaný nemocí. Na první pohled to může být nemoc, ale ve skutečnosti je onen člověk sužován nečistým duchem. Ježíš uzdravení rozlišoval. Některé uzdravil tím, že pohrozil zlému (nečistému) duchu a on vyšel z člověka (to je vymítání) a jiné uzdravoval z nemocí. Pokud nemáme v církvi tento dar, budeme se modlit za uzdravení, místo abychom ve jménu Ježíše přikázali nečistému duchu aby z člověka vyšel. Křesťan naplněný Duchem svatým má tuto pravomoc. A obráceně, budeme vymítat a přikazovat nečistým duchům tam, kde nejsou. V obou případech se nic neděje a přichází zklamání a zmatení do církve. (Luk 13,16; Mat 10,8) 2. Satan se rád převléká za anděla světla, aby tak lépe :mohl svést Boží lid. Takto mohou svádět církev i nečistí duchové. Přijdou do církve skrze služebníky, kteří na první zdání budí dobrý dojem v tom, že slouží Bohu, ale odvedou církev z milosti pod prokletí zákona a tím i z Boží vůle. Nebo naopak mluví to, co chtějí lidé slyšet a po čem jejich duše touží, místo aby učili a mluvili Boží slovo. Apoštolé nás varují před těmito falešnými učiteli a apoštoly. Jejich falešné učení je často tak maskované, že bez daru rozlišení duchů se může stát, že církev nebo jednotlivci v církvi budou svedeni. (2P 2,1) 3. Hříšná přirozenost člověka nás často svádí k tomu, abychom se vyvýšili, oslavili, prosadili sami sebe a svůj pohled. Pak to právě v církvi a mezi křesťany musíme str.7

8 potvrdit slovem z Písma. V posledních letech se prosazuje, hlavně v EU, že ženy mají mít stejná postavení jako muži, a proto jsou určeny určité kvóty na to, kolik má být žen ve vedoucích pozicích firem apod. Lidská spravedlnost nezná nic lepšího než určit kvóty a pravidla pro všechny stejně. Tato filosofie přichází i do církve a ti, kteří ji prosazují, ji obhajují Božím slovem. Např. Galatským 3,28: Není už Žid ani Řek, není otrok ani svobodný, není muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Často to vede i k tomu, že ženy jsou nuceny sloužit slovem nebo jinak, i když to samy tak necítí, nebo se ambiciózní lidé skrze nějaké dané pravidlo protlačí do vedení. V Božím chrámu nefunguje lidská spravedlnost, ale Duch svatý. Duch nám jasně v těch verších říká, že se již nemusíme ohlížet na to, kdo má jaké pohlaví, společenské postavení, ale na to, koho Duch posílá a ustanovuje. Je-li to žena, aleluja, je-li to muž aleluja. Ten první způsob, vede opět pod prokletí zákona, ten druhý pod svobodu v Duchu svatém. Potřebujeme tento dar, abychom rozlišili lidské dílo od Božího díla. (2.Kor 2,14-16; Luk 9,53-55) 4. Poslední příklad. Pracujete na Božím díle a přichází kritika toho, co děláte, nebo jak to děláte. Pokud jste na Božím díle, pak bude chtít Satan dílo zastavit. Jedním z nejlepších způsobů je kritika, která vám práci buď znechutí, nebo si necháte špatně poradit a jdete jinam. Potřebujete mít poznání, kdo za tou kritikou stojí. Je to rada od Boha, protože jsem v nadšení něco přehlédl, nebo nečistý duch, který má dílo zastavit nebo převést na slepou kolej, nebo je ta kritika lidský světský pohled na věc? (Mat 16,23) Modleme se za to, aby tento dar byl v každém našem sboru. Dar rozličných jazyků a jejich výklad Goranemo šikorese barši še narani sikosa. Ga nas letoa bari go ši naraze šigada. Bertoa dené nasari da gabia. Gaša gaša gaša. Dinaše barai natena sonea. Sláva Tobě Pane. Današaka banari pasetue na ši la še gabarit te lese šata šata. Haleluja. Snažil jsem se zapsat část modlitby v duchovním, andělském (rozličném) jazyku, tak jak se ji Duch svatý skrze mne modlil. Nevím, co jsem se modlil, ale Bůh to ví. 1. Dar jazyků znamená nadpřirozeně získaný lidský nebo andělský jazyk (mluvení ve vytržení), aniž by se ho člověk kdy učil. (Sk 2,1-12; Sk 10,44-47). Tento dar, tak jako většina duchovních darů, byl církví zapomenut, nebo odsunut jako něco, co bylo jen na počátku církve. Na začátku minulého století byl dán tento dar mnoha věřícím, kteří str.8

9 očekávali vylití Ducha svatého do jejich životů, tak jako prvotní církev o letnicích (obdobně i u Moravských bratří v roce 1727). Vzniklo letniční hnutí a později Letniční církev. Následovaly sbory, které toužily sloužit skrze duchovní dary. Takovým sborům se začalo říkat charismatické. Tento způsob služby se rozšířil v církvi po celém světě, přestože mnoho tradičních církví není dodnes schopno tuto službu přijmout v praxi (mluví o duchovních darech, ale prakticky v církvi není dán prostor pro službu těmito dary). Jeden z důvodů, proč se mnohé církve stavěly a staví proti darům jazyků je fakt, že letniční církve prohlašují ve svém učení, že potvrzení křtu Duchem svatým je mluvení v těchto jazycích. Tím nepřímo říkají, že věřící, kteří nemluví těmito jazyky, nebyli pokřtěni Duchem svatým. 2. K čemu tento nesrozumitelný dar slouží? a) Ten, kdo mluví jazyky ve vytržení, mluví k Bohu a je k tomu puzen Duchem (1.Kor14,2). Mluví k Bohu takovým způsobem, jakým by to lidsky nedokázal. b) Ten, kdo mluví jazyky, buduje sám sebe. Je to první dar, skrze který budujeme sami sebe. K mluvení jsme puzeni Duchem svatým a tím se dostáváme do duchovního světa. Skrze mluvení v jazycích přijímáme a rozhojňujeme další duchovní dary a jsme schopni lépe vnímat Boží poselství pro nás. Čím více mluvíme (můžeme potichu, nahlas, v duchu), tím více se náš duchovní jazyk nebo jazyky rozšiřují. Často nevíme, jak a za co se máme modlit. Pak jsou modlitby v jazycích tím nejlepším, protože Duch svatý ví lépe než my, jak se modlit (Řím 8,27). Kdo se modlí v jazycích, určitě se modlí podle Boží vůle tedy v Duchu a v pravdě (Jan 4,23). c) Pro církev je tento dar užitečný pouze s výkladem (1. Kor 14. kapitola). Máme se modlit i za výklad toho, co říkáme. 3) Jak mohu tento dar získat? Věřím, že tento dar věřící získává skutečně při křtu Duchem svatým a je to jako s ostatními duchovními dary. Pokud dar nezačnu používat, tak je to, jako bych ho neměl. A samozřejmě ve mně nemůže růst. Je několik důvodů, proč věřící není schopen začít mluvit v jazycích: a) víra veškerý život v Duchu svatém stojí a padá s vírou věřím tomu? b) tradice pokud jsem vyrostl v tradici, kde se duchovní dary nepoužívají ani se o nich nevyučuje c) není to zas tak důležité zaměření více na praktické skutky d) strach - že přijmu něco špatného (často u těch, kteří vyrostli v tradici) - že se zesměšním - špatná zkušenost s nezralými křesťany (nucení, ponížení, odsouzení) str. 9

10 e) rozum zábrana říkat nesmyslná slova. Ne nadarmo Pavel i Lukáš mluví o jazycích jako o mluvení ve vytržení mysli Těch důvodů je asi více, ale doposud jsem se setkal s těmito důvody. Kdy jsem schopen mluvit v jazycích: a) Pokud jsem pokřtěn Duchem svatým je to Duch svatý, který mě pudí mluvit. b) Pokud jsem v bezpečném prostředí, kde se modlí nahlas v jazycích (stačí jeden věřící), ztratím pravděpodobně zábranu, která mi v tom doposud bránila. c) Musím otevřít pusu a začít mluvit, přestože to, co říkám, je nesmyslné. Jazyk může být rychlý jak kulomet, ale také melodický jako zpěv, může být jako běžná řeč. Dá se vypozorovat i rytmus. To v případě, že je tento dar používaný déle a jazyk je již rozvinut (může to být i více jazyků). Zachycení tohoto rytmu je důležité spíše při výkladu jazyků nebo pro zpěv jazycích. Výklad jazyků je nadpřirozený dar, který umožňuje vyložit, co jiný (nebo i já sám) v jazycích říká. Nefunguje automaticky vždy, když se někdo modlí v jazycích. Je to na Pánu, kdy chce dát poznat, o čem je řeč, a kdy to chce nechat skryté. a) Výklad je někdy volný záleží na tom, jak se věřící v jazycích modlí jako výcuc z nějakého odstavce. b) Výklad může být doslovný vypadá to jako při překladu řečníka. Jeden se modlí v jazyku a po chvilce je to vyloženo, pak opět modlitba v jazyce a vyloženo.. c) Výklad může být souběžný s mluvením v jazyku. d) Výklad někdy zachycuje i rytmus jazyka. e) Jazyk i výklad může být zpívaný. d) Jiný způsob je to na Duchu svatém a na mé poslušnosti. Tento dar nezískám tam, kde se nemodlí v jazycích. Několikrát jsem slyšel v církvi povzdech, že je ve sboru hodně těch, kteří se modlí v jazycích, ale že není výklad. A skutečně, když jsem v tom sboru byl a sbor se začal modlit, bylo to jako ve velmi hlučném úlu. Všichni se modlili jeden přes druhého. Není divu, že pak není výklad. V Bibli je napsáno, jak máme postupovat. Ať mluví postupně jeden až dva, maximálně tři, ale pokud není vykladač, ať mlčí. Pokud se takto v církvi (ve sboru, na skupince) nepoužívají jazyky, pak nemůže být ani vzbuzen dar výkladu. str. 10

11 Jak poznám, že mám dar výkladu jazyků? a) Při mluvení v jazycích vnímám, že Bůh ke mně mluví. b) Mohu dostávat obrazy a výjevy, které mohu popsat. c) Obecně jako celek vím, o čem byla řeč Je důležité si uvědomit, že jazyky a jejich výklad nejsou proroctvím. Mluvení v jazycích nenese poselství pro osobní rozhodování a vedení věřícího. Jazyky jdou z Ducha v člověku směrem k Bohu. (Proroctví je naopak poselství od Boha lidem.) Podle toho se dá poznat, je-li výklad skutečně výkladem nebo je z těla. Stává se, že při chvále a v době kdy se více lidí modlí v jazycích, přichází prorocké slovo. Někdo to může zaměnit s výkladem jazyků. (Častý omyl, který není na škodu, pokud je proroctví od Boha. Věřící se však může zaměřit na dar, který vlastně nemá.) Účelem výkladu jazyků je budování těla Kristova tak, že věřící dá výklad toho, co bylo řečeno v jazycích tak, že členové sboru tomu porozumí. Takto jsou pozvednuti do nových rovin v uctívání, děkování, dobrořečení a modlitbách. Jejich břemena se stávají lehčími, přichází radost a problémy se stávají řešitelnějšími nebo jsou vyřešeny. Celé tělo Kristovo je tak obohaceno. UŽ JSI MOHL ČÍST, ŽE VŠECHNY TYTO DARY JSOU MOŽNÉ SKRZE DUCHA SVATÉHO. POKUD JSI JEŠTĚ NEBYL V DUCHU SVATÉM POKŘTĚNÝ (NEPLEŤ SI TO SE KŘTEM VODOU), MŮŽEŠ BÝT POKŘTĚN JEŠTĚ DNES. OTEVŘI DUCHU SVATÉMU SVÉ SRDCE A POZVI HO DOVNITŘ. ZAČNI JEJ VE VÍŘE VZÝVAT A UCTÍVAT, ÚPLNĚ SE MU PODDEJ A VE SVÉM SRDCI BUDEŠ VNÍMAT JEHO PŘÍTOMNOST. TAK ZAČNE TVŮJ DUCHEM NAPLNĚNÝ ŽIVOT. KDYŽ ZŮSTANEŠ PLNÝ DUCHA, BUDOU SE SKRZE TEBE PROJEVOVAT DARY DUCHA TAK, JAK BUDE PÁN CHTÍT. Duch svatý ukazuje cestu těm, kteří jdou, nikoli těm, kteří sedí. Pavel Kosorin Str. 11

12 MIMOŘÁDNÉ AKCE V LISTOPADU 2011 PRAHA 3, BISKUPCOVA HOD HOD. PŘEDNÁŠKA MGR. BOHUMILA AUGUSTY MBA. HISTORICKÁ KOLEJVOVÁ DOPRAVA STATOMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ OD HOD. DO HOD. STÁNEK NA VÁNOČNÍCH TRZÍCH Pozor změny ve sboru v Lidické 18 v Praze 5: skupinka ve středu od 14:00 hod. od ledna 2012 budou nedělní shromáždění od 15:00 hod. Informace na tel.: nebo na PRAVIDELNÉ AKCE NAJDETE NA STRANĚ 2 (Bohoslužby, biblické vyučování, skupinky)

I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu

I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který

Více

Říkám však: Choďte Duchem a nevykonáte žádost těla. Vždyť žádost těla je proti Duchu a žádost Ducha proti tělu; ty věci jsou ve vzájemném rozporu,

Říkám však: Choďte Duchem a nevykonáte žádost těla. Vždyť žádost těla je proti Duchu a žádost Ducha proti tělu; ty věci jsou ve vzájemném rozporu, Říkám však: Choďte Duchem a nevykonáte žádost těla. Vždyť žádost těla je proti Duchu a žádost Ducha proti tělu; ty věci jsou ve vzájemném rozporu, abyste nečinili, co byste chtěli. Jestliže jste však vedeni

Více

Každý má. právo. slyšet ARMÁDA SPÁSY PRAHA PRAHA

Každý má. právo. slyšet ARMÁDA SPÁSY PRAHA PRAHA cc Každý má právo slyšet ARMÁDA SPÁSY PRAHA PRAHA KŘESŤANSKÝ SBOR ARMÁDY SPÁSY jsme organizované společenství křesťanů, kteří zde našli svůj duchovní domov a Armádu spásy považují za svou církev. Jakou

Více

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA Kenneth E. Hagin VEDENÍ DUCHEM BOŽÍM Přeloženo z anglického originálu "How You Can Be Led By The Spirit of God" / Czech Pro překlad bylo použito amerického vydání How You Can Be Led By The Spirit Of God

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 4 / 2011 Sloupek 2 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 11 / 2012 Úvodník 2 Vážení a milí čtenáři! Jsme vděční Bohu, že můžete držet v rukou další číslo našeho časopisu, které

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014 Z obsahu: Oběť Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna

Více

Kenneth E. Hagin: Autorita věřícího

Kenneth E. Hagin: Autorita věřícího Kenneth E. Hagin: Autorita věřícího Přeloženo z angličtiny Překládáno bylo z amerického vydání The Believer's Authority, Second Edition, Second Printing 1985 ISBN 0-89276-406-6 (C)1984 RHEMA Bible Church

Více

Úvodník únor 2012. Kdo jsme

Úvodník únor 2012. Kdo jsme Cíle společenství: stálá evangelizace města a okolí získávání následovníků Ježíše Krista podpora misie plné, pravidelné a dobrovolné desátky sociální činnost růst sboru a domácích skupin letní English

Více

NOVÉ VÍNO DO NOVÝCH MĚCHŮ

NOVÉ VÍNO DO NOVÝCH MĚCHŮ NOVÉ VÍNO DO NOVÝCH MĚCHŮ THE NEW WINE IN NEW WINESKINS Copyright - Zac Poonen (1992) OBSAH Předmluva 1. Nové víno do nových měchů 2. Bůh potřebuje muže 3. Bůh potřebuje ženy 4. Religiozita nebo spiritualita?

Více

Sbor Církve bratrské v Havířově

Sbor Církve bratrské v Havířově Roč. 9, číslo 1/2006 Sbor Církve bratrské v Havířově Toto praví Hospodin: "Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Iz 56:1 Verše na rok

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 5 / 2012 Sloupek 2 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: Toto je řád pro lévijce: Od pětadvaceti let bude schopen nastoupit

Více

01/09 zpravodaj ks hradec králové www.kshk.cz leden 2009 JEDNI DRUHÝM 482 slova na leden C. S. Lewis kdysi řekl: Bůh se může ukázat ve své skutečné podobě jen opravdovým lidem. A to znamená nejen lidi,

Více

život farností Kříži, jediná naděje v čas umučení se v nás vryj, ve věrných milost rozhojňuj, z hříšníků jejich viny smyj!

život farností Kříži, jediná naděje v čas umučení se v nás vryj, ve věrných milost rozhojňuj, z hříšníků jejich viny smyj! únor 2015 číslo 2 život farností občasník pro farnosti Valašské Meziříčí a Lešná z obsahu Proč trpíme 5 Vzpomínka na dobu před 70 lety 5 Výsledky Tříkrálové sbírky 2015 7 Rozhovor se sr. Faustynou Kublovou

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 9 / 2011 Sloupek 2 Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život,

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 25

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 25 KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY 11 / 2013 SBOROVÝ DOPIS Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 25 ÚVODNÍK NOVÉ SRDCE A dám jim jedno srdce a nového ducha vložím do vašeho nitra, odstraním z jejich

Více

Rozmluvy z Písem se Svědky Jehovovými

Rozmluvy z Písem se Svědky Jehovovými Další informace o svědcích Jehovových www.straznavez.cz Nezávislé informační fórum o Společnosti Strážná Věž a svědcích Jehovových Dokumenty o Společnosti Strážná Věž Rozbory o Společnosti Strážná Věž

Více

Život v Duchu PŘEDMLUVA

Život v Duchu PŘEDMLUVA Život v Duchu Ernst Sievers Otče, vylij svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Nedělní listy 2/2013 8. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Slovo editora Podvolujte se jeho

Více

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad 11/10 Podle svého zvyku Nedávno jsem se bavil s jedním bráchou ze sboru o tom, jak si plánuje svůj všední den. Začal jsem si pěstovat takový zvyk, vyprávěl. Hned, jak přijdu domů z práce, jdu si číst Bibli

Více

ZDRAVOTNÍ MISIJNÍ PRÁCE V DOBĚ KONCE

ZDRAVOTNÍ MISIJNÍ PRÁCE V DOBĚ KONCE ZDRAVOTNÍ MISIJNÍ PRÁCE V DOBĚ KONCE Matouš 24,7-14 Ježíš předpovídá katastrofy. Pat Robinson, prezident křesťanské koalice Současné hlavní přírodní katastrofy jsou důkazy, že Bůh je uražen hříšností národa

Více

Součást Komunity SOLACE Zpravodaj pro ČR duben 2014 Modlitby matek Zpravodaj pro ČR duben 2014 69 Modlete se, abyste neupadli do pokušení.

Součást Komunity SOLACE Zpravodaj pro ČR duben 2014 Modlitby matek Zpravodaj pro ČR duben 2014 69 Modlete se, abyste neupadli do pokušení. Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR duben 2014 Zpravodaj pro ČR duben 2014 Modlete se, abyste neupadli do pokušení. (Lk 22, 40) 69 2 Milé sestry v Kristu, pokoj a radost v době postní

Více

Jak se lépe modlit. Pokud váš modlitební život není efektivní, přemýšlejte o změně směru. Napsal Andrew Wommack

Jak se lépe modlit. Pokud váš modlitební život není efektivní, přemýšlejte o změně směru. Napsal Andrew Wommack Jak se lépe modlit Pokud váš modlitební život není efektivní, přemýšlejte o změně směru. Napsal Andrew Wommack Jak se lépe modlit Pokud váš modlitební život není efektivní, přemýšlejte o změně směru. Andrew

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen Milé katechetky a katecheté, každý biskup přijal v den svého svěcení úkol katechizovat. Vy, kteří jste pocítili ochotu mu v tom pomáhat a být jeho spolupracovníky,

Více

07-08/09 zpravodaj ks hradec králové www.kshk.cz červenec - srpen 2009 782 slova na prázdniny ŽÍZEŇ JE VELIKÁ! ŽIVOT MI UTÍKÁ? Vzduch se tetelil v poledním žáru a rozmazával tak siluetu ženy, která unaveným

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22 7-8/ 2010 Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22 ÚVODNÍK POUZE DOBRÝ ZVYK? Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdeme do Hospodinova domu. Žalm 122,1 Uvěřil jsem před více než třiceti

Více