Barborka se těší zájmu a přízni lidí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Barborka se těší zájmu a přízni lidí"

Transkript

1 24. února 2011 l číslo 8 l ročník 41 Noviny zdarma nejen pro havíře Bezpečnostní heslo na únor: Dávej pozor, kam šlapeš a co děláš! Děkujeme za přízeň OSTRAVA Jak se můžete dočíst v hlavním článku tohoto vydání, Občanské sdružení svatá Barbora (OSSB) právě vyhodnotilo svou loňskou činnost. Pro naše děti z Česka, Polska i Slovenska jsme v roce 2010 uspořádali spoustu akcí, ale hlavně jsme jejich maminkám pomohli financovat vzdělávání, koníčky a zdravotní péči dětí. To všechno díky členským firmám sdružení a také díky všem dárcům. Mezi ty největší patří generální ředitel a další členové managementu OKD, velký význam pro pokladnu Barborky mají také výtěžky ze šachťáků nebo sbírky jednotlivých pracovních kolektivů. Za všechny příspěvky moc děkujeme. Budeme je používat tak, aby dětem pomohly prožít příjemné dětství a připravit se na samostatný život. Tak jako by to dělal jejich táta. Vladislav Sobol mluvčí OKD a předseda OSSB Ze světa Světové zásoby uhlí SVĚT Nejrozšířenějším fosilním palivem na planetě je uhlí, které je po světě zastoupeno nerovnoměrně, ale například proti ropě jsou jeho velká ložiska ve více státech. Jeho zásoby jsou přibližně milionů tun černého uhlí (53 procent) a milionů tun hnědého uhlí (47), což dává celkově přes 900 miliard tun uhlí. Zásoby černého uhlí jsou z největší části na území šesti států a to v pořadí USA (23 procent), Indie (19), Čína (13), Rusko (10), Jižní Afrika (10) a Austrálie (8). Těchto šest států dohromady spravuje 84 procent světových těžitelných zásob černého uhlí. Na území USA jsou zásoby rozprostřeny hlavně mezi státy Západní Virginie, Kentucky a Pensylvánie, kde se ho také nejvíce těží. Předpokládá se, že celková zásoba uhlí vystačí minimálně na 134 let spotřeby. Ložiska v jižní Americe jsou z větší části umístěna pod pralesem, což jejich případnou těžbu znesnadňuje a prodražuje. Na území České republiky se černé uhlí vyskytuje resp. vyskytovalo v několika oblastech, kde bylo později i těženo. Těmito oblastmi jsou plzeňsko-manětínská pánev, kladensko-slánská pánev, žacléřsko-svatoňovická pánev, ostravsko-karvinská pánev a rosicko-oslavanská pánev. Většina lokalit s činnou těžbou byla utlumena v 90. letech 20. století. Na území Česka se nacházejí ložiska jak energetického, tak i koksovatelného uhlí, které se nachází převážně v oblasti hornoslezské pánve. V současnosti se černé uhlí těží pouze v Ostravsko-karvinském revíru prostřednictvím firmy OKD, která ho ročně vyprodukuje kolem 11 milionů tun. Zdroj: Internet OSTRAVA Téměř 3,2 milionu korun věnovalo v loňském roce na pomoc dětem, které ztratily otce v důsledku pracovního úrazu, Občanské sdružení svatá Barbora. V souladu se záměry a cíli organizace šlo nejvíce peněz na podporu vzdělání. V souladu se záměry a cíli organizace šlo nejvíce peněz na podporu vzdělání. Náklady na školné, jazykové kurzy, ubytování na kolejích, učebnice a školní pomůcky či zájmové kroužky dosáhly v součtu více než 780 tisíc korun. Příspěvky na studium a mimořádné příspěvky na školní potřeby při zahájení školního roku představovaly dalších více než 350 tisíc korun. Téměř 200 tisíci přispělo sdružení svým svěřencům na nákup počítačové techniky, příslušenství a připojení k internetu, bez něhož v dnešní době vysokoškolské, ale mnohdy ani středoškolské studium není myslitelné. Pomoc při financování školních výletů, lyžařských výcviků a letních táborů přišla na více než 90 tisíc korun. Další peníze šly na podporu rodin, zdraví dětí či pořádání společných akcí, při nichž se svěřenci Barborky a jejich maminky KARVINÁ Týmová práce vítězí! Takový slogan si zvolili jako hlavní motto rozvoje podnikové kultury zaměstnanci Dolu Karviná. Zajištění bezpečnosti, profesionalita a kvalita je v práci horníků z karvinsko-orlovské šachty samozřejmostí. Jednotlivec však na dole svede málo nebo nic. K překonávání překážek a zlepšování každodenních výsledků vede pouze společné úsilí jednotlivců zaměřené na stejný cíl. Také o těchto věcech se hovořilo na pravidelné poradě hlavních Doučování zlepšovatelů? Také nápaditost se dá podpořit vhodným rozšiřováním znalostí strana 3 Barborka se těší zájmu a přízni lidí Občanské sdružení svatá Barbora loni věnovalo na pomoc dětem a jejich maminkám přes tři miliony korun FOTO: Richard Sklář Díky podpoře OSSB se děti a maminky ze sdružení setkávají na řadě společných akcí, na kterých si mohou pohovořit o svých problémech. mohou setkat, blíže se poznat a pobavit o svých problémech a zkušenostech. Patří mezi ně zejména barborkové BarboRadování, společné ozdravné pobyty spojené s dovolenou (vloni v lázních v Maďarsku), návštěva Hornických slavností OKD či víkendová a jednodenní setkání, mezi něž lze zařadit třeba Lyžařský víkend v Malenovicích, víkend v přírodě v Myšinci či společný jednodenní předáků Dolu Karviná, která se uskutečnila v pátek 18. února. Zástupci vedení šachty seznámili lídry pracovních kolektivů a vedoucí výrobních úseků se stavem bezpečnosti, výsledky a výhledy podniku, s výsledky dosahovanými v rámci programu trvalého zlepšování Continuous Improvement, a také s hlavními úkoly, které čekají důl v nejbližším období. Ke slavnostnímu charakteru porady přispělo vyhodnocení nejlepších kolektivů, které uspěly Blahopřání ke dvacetinám Jednou z NOKD podporovaných organizací je Charita Ostrava. Slaví 20 let! strana 11 výlet do doubravského Dinoparku a Aquaparku v Orlové. Podrobný rozpis všech výdajů a příjmů předložili zástupci vedení sdružení na výroční členské schůzi, která se konala ve středu v sídle ředitelství společnosti OKD v Ostravě. Občanské sdružení svatá Barbora bylo oficiálně registrováno dne Za šest let svého působení vešlo ve známost a těší za loňský rok (nejen) ve vnitropodnikových soutěžích. K úspěchu vede pouze společné úsilí jednotlivců. Na kombajnových ražbách se mimořádně blýskl tým hlavního předáka Ondřeje Špičky z úseku Marka Wdówky, který vyrazil celkem 2090 metrů dlouhých důlních děl, a zaznamenal tak nejlepší výsledek nejenom v rámci svého dolu, ale i celého OKD. se podpoře nejen zakladatelských firem, ale také jejich zaměstnanců, dalších subjektů či veřejnosti. Svědčí o tom i struktura příjmů, kde hodnota darů výrazně převyšuje výši členských příspěvků. Zatímco povinné platby členů daly v součtu necelých 630 tisíc korun, dary vynesly téměř 2,5 milionu korun, to je zhruba o 380 tisíc víc, než se předpokládalo. Pokračování na straně 2 Skvělé výsledky si zaslouží ocenění Porada hlavních předáků Dolu Karviná tentokrát s novým mottem rozvoje podnikové kultury: Týmová práce vítězí! Účastníci porady hlavních předáků Dolu Karviná si vyslechli informace o výsledcích šachty ve výrobě a bezpečnosti. Hlavní inženýr Dolu Karviná Milan Wija blahopřeje vedoucímu úseku Marku Wdówkovi a hlavnímu předákovi Ondřeji Špičkovi k mimořádným loňským výsledkům. FOTO: Bohuslav Krzyžanek Z hlediska těžby vynikl kolektiv hlavního předáka Martina Dzierži z úseku vedeného Petrem Weissem, který nakopal úctyhodných tun uhlí a v extralize nejlepších rubáňových týmů OKD mu za loňský rok patřila celkově druhá příčka. Zvláštního ocenění se dostalo kolektivům, které splnily vloni nejvíce limitních výkonů. Absolutním lídrem se v tomto směru stal lazecký rubáňový kolektiv hlavního předáka Marka Ladenbergera z úseku vedeného Vladimírem Domesem, jenž překonal stanovené parametry šestkrát. Pěti úspěchy se může pochlubit tým hlavního předáka Ondřeje Špičky z úseku Marka Wdówky, který byl nejlepší mezi lazeckými přípraváři. Na závodě ČSA vynesly čtyři úspěšné pokusy na první místo mezi razičskými týmy kolektiv hlavního předáka Tibora Kalocsaie z úseku vedeného Radimem Neuwertem. Mezi rubáňovými osádkami si vedl z hlediska plnění limitních výkonů nejlépe tým hlavního předáka Tadeusze Szweda z úseku, který řídí René Kubánek. Parametry limiťáku pokořil dvakrát. bk

2 2 Z OKD OKD chce být lídrem diskuse o společenské zodpovědnosti Těžaři jsou připraveni reagovat na vize a strategie směřování české společnosti OSTRAVA Svaz průmyslu a dopravy uspořádal minulý týden na VŠB-TU Ostrava ve spolupráci s PricewaterhouseCoopers kulatý stůl, v jehož rámci diskutovali zástupci významných českých firem, klastrů, VŠB-TU a dalších subjektů veřejného života o společenské odpovědnosti firem. Společnost OKD, která považuje zodpovědné chování vůči regionu, v němž vyvíjí svou činnost, za nedílnou součást podnikatelské strategie, na akci zastupovala ředitelka útvaru komunikace a předsedkyně správní rady Nadace OKD Petra Mašínová. Diskuse tohoto typu jsou přínosné proto, že si vysvětlíme rozdílné pohledy na věc a představíme své zkušenosti. OKD chce být lídrem a iniciátorem vzniku platformy složené z klíčových hráčů, tedy firem, neziskových organizací a orgánů státní správy a samosprávy, která dá aktivitám systematický směr s jasným cílem. Zásadní je aktivní přístup kraje a měst s jasnou vizí a strategií toho, kam má společnost v naší zemi směřovat. Na tyto výzvy v oblasti životního prostředí, regionálního rozvoje nebo potřebných změn ve struktuře českého školství jsme připraveni reagovat, popisuje Mašínová. OKD v rámci své společenské odpovědnosti investuje do životního prostředí nemalé prostředky. Zástupci klíčových firem regionu (AWT, ArcelorMittal, Třinecké železárny, Dalkia, Brano Group), ale i Škody Auto se shodli, že klíčovým předpokladem pro efektivní realizaci společensky odpovědných aktivit, je jasně definovaná vize a strategie ze strany politické reprezentace, kam by měla česká společnost směřovat v oblasti ekonomiky, systému vzdělávání, rozvoje obcí a regionů či činnosti neziskových organizací. ms Barborka se těší zájmu a přízni lidí FOTO: Richard Sklář Rubání kombajny ročník 41 l číslo 8 Odstaveným potrubím hydrotěžby potečou úspory Odhadovaný přínos nápadu z programu CI na Dole Darkov může být i větší než 1,73 milionu korun DARKOV Využití již nepoužívaného potrubí hydrotěžby uhelných kalů z nádrže Pilňok pro čerpání provozní vody na úpravnu uhlí přinese roční úsporu téměř jeden a tři čtvrtě milionu korun. Takový přínos slibuje nápad, který přihlásila v lednu do programu Continuous Improvement na Dole Darkov trojice autorů z darkovské úpravny. Technolog Jiří Vyoral, mechanik Andrzej Burek a vedoucí elektrifikace Jan Nytra ho nazvali Čerpání vratné vody z čerpací stanice nádrže Pilňok do DORRu č. 4 a jejich projekt byl vyhodnocen jako nejhodnotnější lednové řešení CI na celé šachtě. Co je podstatou oceněného nápadu? Provoz úpravny se samozřejmě neobejde bez vody. Ta se získává ze dvou zdrojů. První je produktem uzavřeného kalového okruhu, v jehož rámci se do výroby opětovně vrací voda, která už jednou prošla technologickým procesem. Protože část vody odchází s výslednými produkty úpravny, musí být ale provozní voda shromažďovaná v akumulační nádrži označované jako DORR č. 4 doplňována ještě z dalšího zdroje, kterým jsou v současné době vodojemy na 13. patře vodního prádla. A v tom je právě ono příslovečné jádro pudla. Do vodojemů se dodává speciálně upravovaná voda z úpravny vody, která není zadarmo. Při roční spotřebě okolo 80 tisíc kubíků a současné ceně upravené vody šplhají FOTO: Důl Darkov Pohled na čerpací stanici s čerpadlem PHP 150. náklady z tohoto titulu na téměř 2,7 milionu korun. A to už rozhodně není zanedbatelná částka. Pro naše technologické potřeby je přitom plně dostačující voda z otevřených povrchových zdrojů. Proto jsme navrhli, aby po ukončení hydrotěžby kalů z nádrže Pilňok bylo potrubí hydrotěžby DN 200 využito k čerpání vody z tohoto zdroje do akumulačního zásobníku DORR 4. Cena takto přivedené vody se bude odvíjet pouze od provozních nákladů a spotřeby elektrické energie v čerpací stanici s čerpadlem PHP 150, a bude proto nižší než cena vody z úpravny, vysvětlil podstatu řešení Burek. Celkový návrh připravil Jiří Vyoral, Andrzej Burek vyprojektoval čerpací stanici a Jan Nytra zpracoval projekt jejího dálkového ovládání z velínku kalolisovny, kde bude vedena také evidence. Protože hydrotěžba kalů z nádrže Pilňok byla ukončena ve druhé polovině loňského roku, byl nový systém čerpání vratné vody z tohoto zdroje předběžně odzkoušen v pokusném provozu vloni na podzim. Na zimu musel být odpojen, aby nedošlo k jeho zamrznutí, s opětovným rozjezdem se počítá v březnu. Uvedená roční úspora 1,73 milionu korun je zatím samozřejmě pouze odhad. Pro sledování skutečného množství vody přiváděné z nádrže Pilňok byl na systému nainstalován průtokoměr DN 200 mm, který zaručí přesné údaje. Očekáváme, že odběr bude spíš větší, konstatoval Andrzej Burek. Bohuslav Krzyžanek Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů OKD leden 2011 Součástí výroční schůze OSSB byla mj. prezentace činnosti tohoto sdružení. Dokončení ze strany 1 Zasloužily se o to i rekordní částky vybrané na tradičních šachetních skocích přes kůži přes 350 tisíc korun dary hornických kolektivů, manažerů OKD a NWR nebo pomoc Nadace OKD. Zvláštní kolonku ve výkazu příjmů tvoří položka Výnosy z pokladničky, která shrnuje příjmy z veřejné sbírky. Vybraná částka korun není v tomto případě Personální změny v OSSB Na výroční členské schůzi OSSB došlo k několika personálním změnám ve vedení organizace. Důl Darkov v osmičlenném výboru OSSB nově reprezentuje vedoucí odboru systému řízení a dodavatelsko-odběratelských vztahů Marie Szusciková, která nahradila dosavadního člena výboru Vladislava Kalužu. Důl ČSM bude ve výboru OSSB reprezentovat referentka obchodní činnosti nejdůležitější. Zájem o sbírku, kterou z vlastní iniciativy uspořádali mj. velký dechový orchestr Májovák nebo žáci Střední školy techniky a služeb v Karviné, svědčí o široké podpoře Barborky napříč společností ostravsko-karvinského hornického regionu. V roce 2010 počet svěřenců OSSB dále klesal. Zatímco v roce 2009 jich měla Barborka ve své evidenci 90, loni to bylo 87. bk Alice Blanařová, která nahradila Karla Lipowského. Novou tajemnicí výboru bude od studentka HGF VŠB-TUO Kamila Kašovská. Ve funkci nahradila dosavadní tajemnici Hanu Gumpingerovou. Předsedou OSSB zůstává mluvčí OKD Vladislav Sobol, místopředsedou zástupce Dolu Karviná Josef Hoďák. Důl Paskov reprezentuje ve výboru Milena Malinská. FOTO: Josef Lys Pořadí kolektiv vedoucí úseku důl těžba (t) tuny / den odrubaná plocha za den (m 2 / den) rub. výkon (t/hl/sm) denní postup (m) kombajn, výztuž 1. Siwek Tomczyk (Polalp.) Darkov ,27 3,23 KGE740, Me22/46 2. Dąbek Sędkowski (Polc.) ČSM ,09 3,61 SL500, DBT26/55 3. Gulak Olszewski (Alp.) Karviná ,92 4,71 SL500, DBT26/55 4. Fal Ing.Dziugieł (Alp.) Karviná ,99 4,63 SL300, DBT13/31 5. Ladenberger Domes Karviná ,43 3,34 SL500, Me26/56 6. Chochrun Sikora Karviná ,72 2,82 KSW660, Fa15/33 7. Rzidký Ing. Procházka Darkov ,45 3,97 KGS 445, Fa17/37 8. Szczotka Pochopeň ČSM ,44 3,65 SL300, DBT13/31 9. Krażewski Szewczyk (Alp.) ČSM ,41 2,36 SL300, Fa17/ Badura Věčorek Darkov ,91 2,15 SL 300, DBT13/31 Pořadí kolektiv vedoucí úseku důl Rubání pluhy těžba (t) tuny / den odrubaná plocha za den (m 2 / den) rub. výkon (t/hl/sm) denní postup (m) pluh, výztuž 1. Zeman Balon Paskov ,44 5,95 RHH S4.1, He 5/15 2. Bednář (Hudec) Gajdzica Paskov ,73 3,5 GH9, Glinik 06/15 Pořadí kolektiv vedoucí úseku důl Přípravy kombajny měsíční ražba (m) m / d čistý výlom/den (m 3 /den) čelbový výkon (cm/hl/sm) typ zařízení 1. Špička ( ) Wdówka Karviná ,0 167,14 63,48 MR Galik (40 703) Wdówka Karviná 189 9,0 221,67 49,09 4PP2M 3. Lenárd ( ) Čap Darkov 166 6,6 64,03 34,16 AM Herink (14 005) Klimes Karviná 147 8,9 224,51 46,82 AM Kovács ( ) Pastucha Karviná 147 6,1 124,04 37,22 AM Valenčík (40 343) Ing. Kalafut Darkov 140 7,0 158,20 40,11 AM Vráblík ( ) Fabo Darkov 136 5,4 123,44 29,63 AM Lip (40 432/3) Maćkowiak Darkov 130 6,2 77,35 37,46 AM Borový (40 343/3) Ing. Kalafut Darkov 129 6,8 134,54 41,21 AM Kalocsai (11 415A) Neuwert Karviná 120 5,5 137,45 27,27 AM 50 Pořadí kolektiv vedoucí úseku důl Přípravy klasické technologie měsíční ražba (m) m / d čistý výlom/den (m 3 /den) čelbový výkon (cm/hl/sm) typ zařízení 1. Sláma ( /1) Smolan Paskov 132 6,3 35,83 34,46 TP/ručně 2. Grossinger ( ) Pavelek Paskov 101 4,2 95,53 23,01 DH-L 1200/DH-DT1 3. Broskevič ( /1) Czyž Paskov 87 4,1 94,04 28,16 VVH; HA 4. Illek ( ) Czyž Paskov 85 4,0 91,88 26,32 DH-L 1200/DH-DT1 5. Pusták ( ) Pavelek Paskov 83 4,2 97,21 24,13 DH-L 1200/DH-DT1 Poznámka: zeleně odlišené kolektivy pracují s technologiemi pořízenými v rámci programu POP 2010.

3 24. února 2011 Kanály z odkaliště do žumpáku překrývá rošty Pracovník strojní přibírky důlní dopravy usnadnil sobě i kolegům čištění a zvýšil bezpečnost při chůzi STAŘÍČ Ani na staříčské a chlebovické lokalitě Dolu Paskov nepřestalo zlepšovatelské hnutí v projektu Continuous Improvement (CI). Naopak, v průběhu ledna a tří týdnů února zaměstnanci podali celkem osmatřicet nápadů, z nichž se dvaadvacet dočká zavedení a dalších sedm je ve fázi posouzení. Ve srovnání s prvními dvěma měsíci loňského roku to jsou podstatně vyšší počty. Trvalé zlepšování se nevyhýbá ani místům, jakým jsou žumpovní překopy. Závodný už přemýšlí nad dalším zlepšením, tentokrát pro motory a ovládání pro bagry. Často jsme přemýšleli, jak tu dát něco do kupy. Máme letité vybavení i zařízení. Zlepšování je dobrá věc, protože ulehčí robotu, nechal se slyšet Michal Závodný (37) ze strojní přibírky úseku důlní dopravy na Staříči. Právě z jeho hlavy vzešel nápad nahradit plechy nad kanálem vedoucím z odkaliště do žumpáků. Nechává si k tomu předákem zámečníků Jiřím Šajtarem svařovat speciální kovové rošty. Ty staré plechy jsou špatné hned z několika důvodů. Když se zvedá počva, pochopitelně se Vzdělávání v rámci Continuous Improvement se rozběhlo v roce 2011 naplno RYCHVALD Nejen konkrétní dobré nápady, ale rovněž vzdělávání za účelem dalšího zlepšování patří k projektu Continuous Improvement (CI). Sto a jeden vybraný pracovník Dolu Paskov proto projdou v Rychvaldě na Karvinsku v průběhu letošního roku zvláštním školením. Manex Praktik znamená jednodenní sezení na téma trvalého zlepšování v OKD. Cílem je Hornický ples se konal po jedenatřicáté, tentokrát v Národě První cenu v tombole získal vedoucí ZBZS Vojtěch Trchalík, pro nový notebook poslal na pódium svou manželku FRÝDEK-MÍSTEK Jarním valčíkem od Johanna Strausse a předtančením dívek v bílém a chlapců v černém ze souboru Ostravička začal druhou únorovou sobotu v Národním domě 31. hornický ples Dolu Paskov. Skleničky se šampaňským pak na pokyn konferenciérky večera moderátorky orioňáckého rádia Magdy Otáhalové k přípitku pozvedlo na 250 zaměstnanců šachty a jejich hostů. Poprvé jsme pozvali i kolegy z dodavatelských firem a velice si vážíme toho, že pozvání přijali, uvedla referentka Milena Malinská, která stála za organizací bálu. Ten se ve Frýdku-Místku konal kvůli Hlavní hvězdou večera byla Tereza Kerndlová. FOTO: Radek Lukša Zlepšovatel ukazuje rošty, nalevo jsou na kanálu ještě plechy. zvedají s ní. Nejsou nijak pevné, takže se začnou ohýbat, jak říkáme, šklebit. Zkuste po nich potom bezpečně chodit, vysvětloval Závodný, který patří k vyučencům pro podnik. Na Důl Paskov nastupoval coby čerstvý důlní zámečník v roce 1991, dělal na čelbách, osm roků pak v rubáních, dokud ho nevyřadili. A nyní má na starosti zejména přibírání a čištění žumpovních chodeb. Na pátém, čtvrtém a třetím patře včetně odkaliště a sacích jímek čerpacích stanic. Jeho nápad pamatuje také na usnadnění práce, dosáhnout přijetí postoje Přemýšlej o práci! Co inovovat? a aktivního zapojení absolventů na pracovištích. Na specifický trénink manažerských lídrovských dovedností pro vedení lidí, metod a technik v týmech CI je zaměřeno školení Interních konzultantů. A dvoudenní semináře Manex (Manažer excelence) jsou zaměřené na získávání informací o efektivním systému řízení, sjednocování názvosloví rekonstrukci tradičního místa. Národní dům měl každopádně větší kapacitu než kulturák ve Staříči, kde se jindy paskovské plesy pořádají, přesto však nebyl problém jeho oba hlavní sály obsadit. I podle toho, jak byl parket plný i v pozdních hodinách, soudím, že se na plese všem líbilo. A kdo nebyl, tomu se další příležitost ve Frýsku- Místku hned tak nenaskytne! Příští rok budeme totiž zpět ve Staříči, nechal se slyšet ekonomicko personální náměstek podniku Tomáš Pala. S hudbou k tanci a poslechu se střídal Marathon Band s diskotékou a cimbálovkou v podání folkloristů z Ostravičky. uzi FOTO: Důl Paskov Rošty znamenají jednodušší údržbu a více bezpečí pro chůzi. a na změnu náhledu na řízení lidských zdrojů. Nechybí u nich výstupy v podobě vyhodnocování příležitostí pro zlepšení motivace zaměstnanců. Ve skupině Manex Praktik máme šedesát kolegů z řad vedoucích úseků, revírníků, hlavních a směnových předáků. Mezi Interní konzultanty bylo zařazeno dvacet TH zaměstnanců z řad revírníků, vedoucích úseků a odborných Manželka vedoucího ZBZS (vlevo) s hlavní cenou tomboly. Předtančení na Jarní valčík od Johanna Strausse. konkrétně právě čištění odtokových kanálů. Přes rošty je v pohodě vystříkám proudnicí, mám to hotovo rychleji, než bych dřív stačil pozvedat plechy, uvedl ke svému prvnímu dobrému nápadu. Vedoucí úseku důlní dopravy René Gadatsch rošty doporučil k zavedení. Zjednoduší se tím rozhodně údržba znečištěné podlahy v prostoru odkaliště, slouží k tomu tlaková voda. Chůze po tak upravené podlaze bude bezpečnější. Rošty si navíc chlapi udělají i instalují sami, řekl Gadatsch. Zlepšovatel Závodný podle něj vyhodnotil také důlní podmínky roštům nechal po stranách několikacentimetrové vůle. Radek Lukša útvarů tak, aby to co nejvíce vyhovovalo provozu. Do poslední skupiny, která se zúčastní semináře Manex, patří vrcholoví pracovníci podniku, řekl k tomu vedoucí projektu CI Zdeněk Koval. Na pět desítek zaměstnanců Dolu Paskov se v průběhu ledna a února zúčastnilo těchto kurzů. Z jejich ohlasů vyplývá, že takovým školením měli projít už dříve, konstatoval Koval. uzi Slovo náměstka 3 Vše se vším souvisí! Vážení spolupracovníci, plán v těžbě, metráži, ale i finance a investice jsou dány rozpisem Business plánu na rok Abychom však plánovaných výsledků docílili, je třeba splnit několik neméně důležitých úkolů, zejména v oblasti vybavování a likvidací porubů, ale i při kladení nových linek centrálního odtěžení. Z aktuálního harmonogramu dobývání porubů vyplývá, že závěrem jara a zejména v letních měsících jsou na našem dole koncentrovány nejdůležitější úkoly právě v této oblasti. Již v průběhu března zahájíme postupnou rekonstrukci centrálního odtěžení, kdy za plného provozu s minimálním dopadem do výroby budou zrekonstruovány dopravníky D6 D8. Následně proběhne velmi důležité vybavování porubu nově dodanou technologií pluhovací soupravou RHH 42, repasovanou mechanizovanou výztuží KG 291 5/15 a novým podporubovým zařízením DH 830/PZF08. Počátkem léta bude zahájena likvidace dokopaného porubu a proběhne rozsáhlá oprava mechanizované výztuže GLINIK, zejména její hydraulické části. Následně bude zařízení po opravě instalováno do porubu V té době bude nutno rovněž vybavit další dva poruby včetně odtěžení ( /1 a ), ve kterých sice nasadíme klasickou technologii pluhovací soupravy s IHV, ale od nichž se očekává pravidelná a spolehlivá těžba. Během léta bude také dokopán porub vybavený POP technologií a bude poprvé přemísťován po revizi do vedlejšího bloku Již v současné době probíhají první přípravné práce předcházející stěhování této technologie. Velký rozsah vybavovacích a likvidačních prací a zejména jejich koncentrace do letních měsíců je nad možnosti 72členného kolektivu strojního úseku. Z toho důvodu již dnes probíhá výběrové řízení na vhodného dodavatele výpomoci při těchto pracích. Zvládnout tak velké objemy prací znamená dobře a včas připravit nejen strojní a elektro zařízení, ale zvládnout i celou logistiku dopravy materiálu a organizaci práce. Věřím, že plánované termíny vybavování a rekonstrukcí dodržíme, že vedení strojního úseku a elektro vybavování, ale i ostatních spolupracujících úseků pojme úkol jako výzvu a bude hledat cesty ke splnění náročného cíle. Další oblastí, která má vliv na plnění stanovených výrobních a ekonomických úkolů, je údržba strojního a elektro zařízení. A v této činnosti se musíme stát více preventisty a ne hasiči! Ze zkušeností je zřejmé, že předcházení je podstatně rychlejší, levnější, bezpečnější i elegantnější způsob řešení problémů. V letošním roce činíme další postupné kroky pro změnu poměrů ve prospěch prevence. Předpokládám, že výše popsané oblasti pomohou k naplnění nelehkých výrobních a hospodářských úkolů při maximálním využití potenciálu pracovníků. Tadeusz Pieczka, technický náměstek

4 4 ZA BRANAMI OKD ročník 41 l číslo 7 Kluci, pojďte mezi nás! KARVINÁ/HAVÍŘOV Kluci z devátých tříd základních škol, kteří se rozhodují o své budoucnosti, o tom, jaké povolání chtějí ve své dospělosti dělat, už moc času k výběru příslušné školy nemají. Termín 15. březen, kdy se mohou hlásit na střední stupeň školní výuky, se kvapem blíží. Hochům, ale také jejich rodičům, se jistě hlavou honí nejen úvahy, zda mu škola sedne, jak rodina několikaleté studium utáhne, ale také to, zda absolvent posléze najde na trhu práce patřičné uplatnění. Optimistické odpovědi nejen na tyto otázky dává nabídka důlních učebních oborů, jejichž výuku podporuje společnost OKD. Jde o obory Zámečník pro důlní provozy a Elektrikář pro důlní provozy, které už třetím rokem klukům z devítek nabízí Střední škola techniky a služeb v Karviné, a letos pak nově také Střední škola v Havířově-Šumbarku, na Sýkorově ulici. Nejenže OKD v průběhu studia učňům poskytuje měsíční stipendium ve výši 1000 Kč, ale navíc je za praxi v povrchových dílnách OKD odměňuje, takže si měsíčně mohou přijít na 1400 až 1800 Kč. Kromě toho dostávají na šachtách příležitost přivydělat si na prázdninových brigádách. A to nejpodstatnější po vyučení, pokud se nerozhodnou studovat dále, udělat si maturitu či následně vysokou školu, mají jistotu, že je některý z dolů OKD přijme do zaměstnaneckého poměru. Připomeňme, že vloni v této moderní a perspektivní společnosti přesahoval průměrný měsíční plat dělníků částku 32 tisíc korun. Pro další usnadnění rozhodování, kam jít po základní škole, dodejme, že obě zmiňované školy mají nejen zkušené pedagogické týmy, špičkově vybavené učebny a dílny, ale také nabízejí širokou škálu mimoškolních aktivit, včetně sportovních. Takže mnoho štěstí při volbě budoucího povolání. syl Hledáte střední školu, která se postará o budoucnost vašich dětí? Neváhejte využít nabídky OKD, Střední školy techniky a služeb v Karviné a Střední školy v Havířově-Šumbarku a dejte své děti na jeden z oborů. Elektrikář důlní provozy, Zámečník důlní provozy Získejte pro své děti stipendium 1000 Kč měsíčně, jistotu práce po ukončení studia, letní brigády a další výhody. Zaujala vás naše nabídka? Volejte nebo nebo navštivte Zaměstnanecké centrum OKD. Dětské prázdninové a ozdravné pobyty 2011 OKD přispěje na školu v přírodě, lyžařský kurz nebo na letní tábor až 2200 Kč respektive 1000 Kč OSTRAVA Jede vaše dítě na školu v přírodě, lyžařský kurz nebo na letní tábor? Stejně jako loni i letos přispívá OKD svým zaměstnancům na dětské ozdravné pobyty. Pokud se vaše dítě zúčastní dětského pobytu v době letních prázdnin, pak můžete od zaměstnavatele získat příspěvek až 70 procent z ceny pobytu, maximálně 2200 Kč. Chystá se vaše dítě na lyžařský kurz nebo školu v přírodě během školního roku? Pak můžete získat až 1000 Kč. Příspěvek získáte tak, že své dítě přihlásíte na vámi zvolený pobyt a administrátorovi sociálních služeb na vaší VOJ odevzdáte řádně vyplněnou a podepsanou Dohodu o poskytnutí příspěvku na dětský ozdravný pobyt, kterou obdržíte v kanceláři administrátora, v kanceláři závodního výboru odborových organizací, nebo je dostupná ke stažení na Intranetu (INFO PORTÁL Pro zaměstnance Dětské ozdravné pobyty). Podrobný popis postupu pro získání příspěvku na dětský ozdravný pobyt naleznete také na rubové straně Dohody. Pobyt nehraďte předem! Část ceny ve výši příspěvku na dětský pobyt uhradí zaměstnavatel přímo provozovateli pobytu, tzn. škole, klubu, středisku volného času, cestovní kanceláři atd. Podmínky získání příspěvku: dítě je žákem povinné školní docházky pobyt dítěte je organizovaný (nejedná se o dovolenou s rodiči) pobyt dítěte trvá minimálně 5 dnů FOTO: Archiv Economia Letní tábory tradičně organizují pro děti zaměstnanců odboráři z většiny šachet. Pro více informací kontaktujte administrátory sociálních služeb na příslušné VOJ. OKD přispívá také na letní tábory pořádané odborovými organizacemi. Pro výběr letních dětských táborů, které organizují odborové organizace na VOJ ČSM, Karviná a Paskov, kontaktujte zástupce odborové organizace příslušné VOJ, kteří vám poskytnou bližší informace o jimi nabízených letních táborech. Lucie Vysoudilová Centrum sdílených služeb Lidské zdroje HR strategie, systém odměňování a služby OKD VOJ Jméno a příjmení administrátora administrátora telefonní číslo na administrátora ČSM Eva Byrtusová Darkov Eva Palowská Lazy Ing. Dana Hudečková ČSA Helena Karkošková Paskov Ing. Jiří Pála SC Jana Sedláčková Správa Bc. Lucie Vysoudilová ZE ZEMĚ PRO ZEMI Základní informace o programu životního pojištění v OKD Naše těžební společnost se zavázala poskytovat příspěvek zaměstnavatele na variabilní typy životního pojištění OSTRAVA V dodatku ke Kolektivní smlouvě, který byl podepsán v polovině ledna 2011, se firma OKD zavázala poskytovat příspěvek zaměstnavatele na variabilní typy životního pojištění, které jsou speciálně upravené pouze pro zaměstnance OKD. Každý zaměstnanec si bude moci vybrat, jestli chce nadále dostávat volnočasové poukázky nebo příspěvek na zmíněný variabilní typ životního pojištění. Hodnota ročního příspěvku ze strany zaměstnavatele bude stejná. Každopádně u životního připojištění je možnost získat pro zaměstnance ještě další úlevy na daních a sociálním a zdravotním pojištění vedoucí ke zvýšení čistého příjmu. Jednou ze skupin zaměstnanců, kteří budou mít o zmíněný program životního pojištění určitě zájem jako první, budou tzv. rentisti. Letadlem z Ostravy konečná cena vč. povinných příplatků Egypt, Hurghada 8/11 dní od Kč Egypt lodí po Nilu a pobyt Kč To nejlepší z Egypta vč. pyramid Kč ostrov Kypr 11/12 dní od Kč Turecko 8/11/12/15 dní od Kč Bulharsko 8/11/12/15 dní od Kč ostrov Lefkada 11/12 dní od Kč ostrov Zakynthos 11/12 dní od Kč ostrov Kréta 8/11/12/15 dní od Kč V současné době máme smlouvu se společností SMS finanční poradenství, která bude výhradně pro zaměstnance OKD zajišťovat sepisování smluv a případné další poradenství v oblasti programu variabilního životního pojištění. S touto společností mají již na všech šachtách vybraní zaměstnanci, kteří se zúčastnili pilotního projektu, velice dobré zkušenosti. Makléř SMS finanční poradenství bude mít pro zaměstnance OKD v nabídce celkem 6 vybraných a pro OKD upravených produktů životního pojištění od následujících pojišťoven: Allianz pojišťovna Česká pojišťovna ING pojišťovna Generali pojišťovna Kooperativa pojišťovna Pojišťovna ČS Těchto 6 pojišťoven pokrývá více než 90 procent trhu s životním pojištěním v České republice. Nabízené produkty budou ušity na míru pro zaměstnance OKD. Každý zaměstnanec si může vybrat produkt, který bude co nejlépe splňovat jeho osobní priority (např. připojištění členů rodiny, maximalizace pojistného plnění, maximalizace spořící složky, minimální poplatky za výběr mimořádných vkladů apod.). Dle české legislativy může mít každý občan několik životních pojistek, proto nebude potřeba vypovídat staré smlouvy o životním pojištění. V jednání je také možnost pro případy, že některý zaměstnanec bude chtít převést starou Léto slevy za včasný nákup do a dětské slevy!!! ostrov Rhodos 8/11/12/15 dní od Kč ostrov Samos 11/12 dní od Kč ostrov Kos 11/12 dní od Kč ostrov Korfu 11/12 dní od Kč Španělsko, Costa Brava 11/12 dní od Kč ostrov Mallorca 8/15 dní od Kč Chorvatsko 8/15 dní od Kč Letadlem z Prahy Kuba 12/13 dní od Kč Spojené Arabské Emiráty 8/15 dní od Kč Thajsko 9/10/16 dní od Kč VOJ Jméno a příjmení pověřeného zástupce zástupce OS telefonní číslo na zástupce ČSM Štefan Pintér Karviná Ing. Jaromír Pytlík Paskov Břetislav Badura životní pojistku uzavřenou před rokem 2010 na novou variantu s příspěvkem zaměstnavatele, a to bez jakékoli ztráty. Zaregistrovali jsme, že někteří prodejci životního pojištění se snaží naše zaměstnance přesvědčit, aby uzavřeli smlouvu o životním pojištění s nimi, že zaměstnavatel jim také bude na takovou smlouvu přispívat. V Kolektivní smlouvě, kterou se poskytování příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění řídí, je však uvedeno, že zaměstnavatel bude přispívat pouze na smlouvy sjednané prostřednictvím jím určeného pojistného makléře, kterým je SMS finanční poradenství. Na smlouvy uzavřené v roce 2011 přes jiné makléře a zprostředkovatele OKD přispívat nebude. Dominikánská republika 9/12/13/16 dní od Kč Keňa 13 dní od Kč Vietnam 16 dní od Kč Tanzánie, Zanzibar 12/13 dní od Kč Autokarem z Ostravy nejen na lyže (F-M, Karviné) Itálie, Val di Fiemme, jarní prázdniny Kč Klasická Paříž a Kč Řím s prohlídkou Benátek a Florencie a Kč Klasický Řím a Kč Londýn pro náročné a Kč Normandie a zámky na Loiře Kč Očekáváme, že od dubna tohoto roku se postupně všichni zúčastníte informačního setkání o programu životního pojištění, kde se dozvíte další výhody tohoto programu. Každopádně nepřijdete o žádné peníze, protože za období od až do doby sepsání smlouvy o životním pojištění dostanete příspěvek zaměstnavatele formou mimořádného vkladu na životní pojištění, který si můžete následně obratem vybrat. O další přípravě programu variabilního životního pojištění vás budeme průběžně informovat. Případné náměty či dotazy můžete zasílat na mailovou adresu Vladimír Krátký zástupce personálního ředitele OKD CK Ostrava CK Karviná CK Frýdek-Místek Provozní doba: Ostrava: Po Pá: , So: ostatní CK: Po Pá: , So: /08-IV/11

5 Zábavná příloha nejen pro havíře Česko? Daleká exotická země! Zapůsobila na mne průmyslová krajina, která vypadá po rekultivaci velice pěkně, říká Nigerijka Kelechi Osuagwu Mercy Kelechi Osuagwu Mercy s ředitelkou SŠTaS Ivou Sandriovou. KARVINÁ Doma v Nigériii absolvovala exkurzi do černouhelného dolu a ráda by se podívala do šachty i u nás. Odvahu a odhodlání by šestadvacetileté Kelechi Osuagwu Mercy mohl leckdo závidět. Narodila se v 10milionovém Lagosu, druhém největším nigerijském městě ležícím na břehu Lagoského zálivu, vystudovala lagoskou Technickou univerzitu, ale než se usadí, rozhodla se poznat Evropu. Podle obrázků se jí zalíbilo Česko se starou Prahou, Hradem, orlojem, horami a přírodou, a tak si podala žádost o povolení pracovat v ČR a vyrazila do... Karviné. Připadla mi jako optimální. Líbila se mi její poloha v Podbeskydí, historické centrum i okolí. Velkoměsto znám z vlastních zkušeností, tak mě napadlo, že bych mohla zkusit učit v malém městě, kde k sobě mají lidé blíž, vysvětluje Kecci (čti: Kejsi), jak si Kelechi Osuagwu O vraždach i autach Musim vam řecť, že je mi z teho všeckeho na grcani! rozčilil se Na Upadnici Poldek. A co ti tak pije krev? zeptal sem se. Co? Jak su ludě u nas bez viry v Boha. Jak se ničeho něvaža a hlavně teho nejcennějšiho života! Pan farař v kostele každu nedělu varuje před nědodržovanim desatera, a hlavně pateho přikazani. Ale mam pocit, že mluvi enem k už přesvěčenym. Že grazli, co vražďa na potkani, choďa misto do chramu paně do hospody! vztekal se dali přivrženec lidovcu. Tym chceš řecť, že když něidu v nedělu do kostela, ale zajdu Na Upadnicu, tak sem vrah?! zasvitil očami Poldek. Myslim se, že ani ja něsem vrah, když byvam v hospodě častějši niž v kostele! přidal sem se. O vas nikdo němluvi! Ale o tych, co Mercy nechává říkat. Na karvinskou Střední školu techniky a služeb, kterou si zvolila pro její technické zaměření, nastoupila v říjnu jako učitelka angličtiny, jíž považuje za svůj rodný jazyk, a po počátečním šoku se jí tu začalo líbit. Líbí se mi moderní dílny, kinosál, tělocvična, jídelna i specializované učebny. Žáci mi nejdříve moc nerozuměli, dnes se ale už vše urovnalo. Děti mne respektují, Kelechi Osuagwu Mercy při výuce. Krásy angličtiny se snaží přiblížit žákyním (zleva) Veronice Vorlové a Evě Robenkové, dceři důlního opraváře z Dolu Darkov. zabijaju. Dyť je to včil skoro každy den, co noviny pišu o vraždě. Raz zabije chlop tchyňu, podruhe bezdomovec bezdomovkyňu, druh družku, manžel manželku a děcko, a včil naposledy to monstrum, co doslova popravilo chlopa o plnoci v pražske lokalce... Že to matička zem nosi, take zmetky! těžko val rozčileni Poldek. A zme u teho! vydycha- Jak potřebujetě, tak za všecko špatne može matička zem, ale jak je všecko v rychtiku, tak je to dilo boži!, ozval se od vedlejšiho stola radobyvtipně stary Kolder. Ty drž pysk, až zvou na diskotéky, na nákupy, do kina. Stravuji se ve školní jídelně, ve které výborně vaří. Přišla jsem na chuť i českým specialitám, nejvíce mi chutná vepřo, knedlo, zelo, usmívá se Kecci a jedním dechem dodává, že ji okouzlila také samotná Karviná. Je to krásné městečko. S mými spolubydlícími Elke z Německa a Annis z Belgie jsem navštívila zámek a náměstí, kostel, restaurace, Lázně Darkov, fotbalový stadion a nádherný park. Také jsem se byla podívat po okolí. Zapůsobila na mne průmyslová krajina, která vypadá po rekultivaci velice pěkně. Chodím často na hokej, což je pro mne exotika. Byla jsem štěstím bez sebe, když mi hráči po zápase věnovali hokejovou výstroj. Také jsem byla několikrát v házenkářské hale podívat se na ligové zápasy, vypráví s tím, že stihla také navštívit Ostravu, Olomouc, Brno, Prahu či vyrazit na výlet na Pustevny. Jak to vidí stryk Lojzek FOTO: Bohuslav Krzyžanek Dojmů a postřehů má více než dost. Velkým kulturním šokem pro ni bylo například první setkání se sněhem, ale také s postavením učitele a mentalitou studentů v Česku. Názor Afričanky: U vás děti neposlouchají, odmlouvají, jsou drzé k dospělým, a to se pak přenáší i do školy. V Nigérii a na celém africkém kontinentě má učitel svůj sociální statut, který je dětmi a rodiči respektován a vážen. Má tam daleko větší respekt a těší se větší úctě než tady. Myslím si, že je to dáno rozdílnou výchovou v rodině. U nás vládne disciplína, děti musejí poslouchat na slovo, pracovat od útlého dětství a pomáhat doma. Rodina je více semknuta. U vás děti neposlouchají, odmlouvají, nepomáhají v domácnosti, jsou drzé k dospělým, a to se pak přenáší i do školy, srovnává. Přesto, že neumí ani slovo česky, s žáky si dokázala porozumět, o čemž svědčí i laskavá přezdívka Čokoládové Sluníčko, kterou jí přiřkli pro její milou a veselou povahu. A jak dlouho se budou studenti SŠTaS z její přítomnosti těšit? Pobytové vízum jí vyprší v březnu 2012, pracovní smlouva se školou letos koncem června. Prázdniny bych si přála strávit s rodinou v Nigérii a podívat se za přítelem do Belgie. V příštím školním roce bych pak chtěla studovat v Praze nebo v Brně na vysoké škole, ale to ještě uvidím, svěřila se Kelechi Osuagwu Mercy. Stojí za zmínku, že nutnost kvalitní výuky angličtiny připomenul při loňských oslavách 60 let karvinské školy generální ředitel OKD Klaus Dieter-Beck. Jak zdůraznil, vládnout by jí měli i horničtí učni, protože i oni ji budou v životě potřebovat. Bohuslav Krzyžanek tě po nim nějebnu! a Poldek se už už zvedal od stola. Ale včas sem ho zarazil: Ser na ňho! Vemtě se ale, kolik ludi mře na cestach. A to ešče ti naši slavni zakonodarci zlechčili tresty a ubrali počet trestnych bodu za vyšši rychlosť, telefonovani v autě a něsviceni. Tam by se mělo naopak přitvrdiť! A ni enem pokutami, bo ti mladi grazli za volantami přepychovych žihadel maju take kapesne, že ani pokuta padesat tisic pro nich nic něznamena. Však papinek to zalepi! A podle mě nic nězměni ani to ministrem Bartu navrhované zvyšeni pokut pro bohate. A jak ich chceš trestať?! zeptal se Jiřik. Tvrdim už dluho, že bysem věděl, jak na nich! V Americe temu, kdo překroči rychlosť, pojišťovna zvyši zakonne pojištěni až se prohně. A to už na furt! A když ani to něpomože, tuž idě hned po přestupku s policajtem k sudu, tam okamžitě vyfasuje flaster a vali za mřiže. Ani pro zubni kartaček se němože zajsť! A tak by to mělo byť aji u nas. Ale nejrači bysem zaved fyzicke tresty! O kolik jeděš proti předpisum rychlejši, tolik razy bykovcem přes hřbet! Telefonuješ za jizdy? Dvacet razy po řiti. Parkuješ kaj němaš? Deset ran po kitkach! To bys potym viděl, jak by jezdili pomalučky a chovali se na cestach uctivě. Enemže taki zakon nikdo nědovoli, zakoňčil sem ze smichem. Ale to už se o slovo hlasil Erďa: Baviju se dvě duše v raju:,jaká byla poslední věta, kterou jsi slyšel na zemi?,byl to hlas mé ženy.,a co říkala?,když mě pustíš k volantu, budeš úplný anděl. Fajne, ni?! Tuž Zdař Buh, vaš Lojzek Hra o tři stokoruny Obraz kostlivce na ulici s kanálovým mřížovým poklopem místo hrudního koše to se jen tak nevidí. Umělcova fantazie vtipně zapracovala. Jak vtipně si s obsahem soutěžní fotografie č. 7 poradili naši čtenáři? Posuďte sami. Nejlepší tři texty jsme vybrali k ocenění stokorunovými bankovkami. 7 Výherci soutěžní fotografie č. 7 jsou: Ludmila Šmídová, Oldřich Tomeš z Ostravy a Ludmila Kokešová z Ostravice. Očan Ostravy po 20 letech řešení smogové situace (lš) Slečno, toto je váš poslední rentgenový snímek a my děkujeme, odcházíme! (ot) Odlehčovací místo sociálního ústavu v roce (lk) 8 Fešácká móda, nebo příprava na maškarní ples? V každém případě zjev mladého muže vyvolává mnoho otázek. Jak působí na vás? Co si myslíte o soutěžním snímku č. 8? Dokážete pro něj najít krátký vtipný text? Pokud ano, pak nám ho zašlete do redakce, získáte tak šanci na stokorunovou odměnu. syl Uzávěrka je v úterý 1. března Texty posílejte poštou na adresu redakce: Týdeník Horník, Prokešovo nám. 6, Ostrava, faxem na tel. číslo: , nebo em: Zaslaný text označte SOUTĚŽ. Nezapomeňte připsat své jméno, adresu, případně telefonní číslo. Výherci si mohou odměnu vyzvednout po předchozí telefonické domluvě s Renatou Pavlíkovou na čísle , nejpozději však do 10. dne následujícího měsíce. Pokud tak neučiní, výhra propadá. Jména výherců soutěžní fotografie č. 8 zveřejníme v dalším čísle novin.

6 6 PANORAMA ročník 41 l číslo 8 Z redakční pošty že jim to ale sluší! Krojované horníky jsme dříve vídali nejen při hornických slavnostech, ale také na mnoha dalších akcích nebo ve smutných chvílích, při posledních rozloučeních se zesnulými kamarády. Pak téměř vymizeli. Je chvályhodné, že se dnes muži i ženy, převážně sice ti dříve narození, ale také ti mladší, k této dobré tradici vracejí a počty kroužků krojovaných horníků opět narůstají. Historie krojovaných horníků v karvinském regionu je bohatá a sahá daleko do minulosti. Tak kupříkladu hornický kroužek s názvem Barbora byl založen v roce 1927 na stejnojmenné šachtě v Karviné-Dolech. Od dvacátých let minulého století důl mnohokrát měnil názvy až po ten současný Důl Darkov. Kroužek krojovaných horníků Barbora s ním putuje dějinami a i dnes čítá na 320 členů. Pod vedením předsedy Antonína Vaško se krojovaní horníci setkávají na plesech, zájezdech, baví se na zahradních slavnostech nebo si společně pochutnávají na guláši či vaječině. V slušivých hornických uniformách drží čestné stráže, poslední pocty, kladou kytice díků horníkům zahynuvším na poli práce, utvářejí klima při oslavách svaté Barborky či na mších v kostelech v Karviné, Stonavě a dalších hornických obcích. Vyzkoušeli si také jinou pěknou hornickou tradici skok přes kůži. Ke svým akcím se zpravidla scházejí u kolegů zahrádkářů v jejich chalupě na karvinském Bělidle, kterou pomáhají udržovat a zvelebovat, i když se tu a tam poohlížejí i po vlastní střeše. Léta ale plynou a tak i oni rádi omládnou tím, že mezi sebou přivítají mladší kamarády a jejich protějšky. Á propos, víte, že i krojovaní horníci, stejně jako ostatní omundurovaní, mají svá hodnostní označení? Pokud mezi ně zavítáte, dozvíte se i další zajímavosti z bohaté historie hornického cechu. Jaroslav Břoza, Karviná Úpravny uhlí ostravsko-karvinského revíru ostravská část (15) Úpravna Dolu Generál Jeremenko Rekultivace může znamenat i umělou sopku OKD dala vloni na obnovu narušené krajiny 265 milionů korun, letos to bude skoro 300 OSTRAVA Na celkové ploše 857,7 hektaru probíhaly v loňském roce rekultivační práce pod taktovkou OKD. Těžební společnost na to vydala v uvedeném období 265 milionů korun; letos hodlá částku na odstraňování důlních škod v přírodě navýšit na téměř 300 milionů! Přehled rekultivační politiky přináší také brožura Vracíme krajině život, ze které není na škodu představit už uskutečněné akce. Cesta do pravěku v Doubravě Macurůvka se jmenuje lokalita pod starým odvalem v Doubravě, ležícím prakticky naproti zrušené šachty. Rekultivace území sloužícího jako rezerva pro další ukládání hlušiny začala hned s útlumem zdejší těžby. Terén byl vyčištěn, přetvarován, pokryt další vrstvou zeminy a osázen zelení. Předloni v létě zde otevírali DinoPark, jemuž dávají zbytky červené propálené haldy a mokřadní jezírka punc pravěku. Doubravská rekultivace je přímo ukázkovým příkladem navrácení těžbou uhlí poznamenané krajiny do lidské podoby. DinoPark se stal významnou atrakcí regionu. Návštěvníci webu Kudy z nudy české centrály cestovního ruchu CzechTourism nám dali první místo na severní Moravě. Odborná FOTO: Radek Lukša DinoPark vyrostl u někdejšího odvalu šachty v Doubravě. porota CzechInvest nás naopak vybrala jako třetí nejlepší projekt využití brownfields, uvedl mluvčí Jiří Machálek. Dinosauří svět u bývalé doubravské šachty, jehož partnerem je i společnost RPG, čeká letos třetí návštěvnická sezona. Začíná první dubnový den a potrvá do konce října. Ani tentokrát nebude nouze o novinky. V trojrozměrném kině bude třeba Gigantosaurus, strhující příběh mláděte, které ve své dospělosti pomstí smrt matky, kterou zahlédl pouze v jednom momentě těsně po vyklubání, upřesnil Machálek. Objeví se také některé nové potvory, podrobnosti si však provozovatelé nechávají zatím pro sebe, kvůli většímu překvapení. Celkem bude v DinoParku více než osm desítek pravěkých tvorů, mezi nimiž jezdí vláček DinoExpres. Nechybí tematické hřiště či další prehistorická lákadla. Na haldě, kde v letech 2007 a 2008 proběhla technická a dosud běží biologická rekultivace, by se mohla časem objevit i umělá sopka. Radek Lukša Důl Generál Jeremenko. OSTRAVA V roce 1896 byla zahájena těžba na Nové jámě na okraji Vítkovic, jámě Louise pokřtěné jménem syna Alberta Solomona Rothschilda. Na závodě vyrostla technologicky jednoduchá třídírna a úpravna uhlí (prádlo) systém Baum. Komplex zpracovával až t měsíčně. Důl Louise v roce 1926 Velkou rekonstrukci strojního a technologického zařízení úpravny uhlí VŽKG ukončily v roce 1963 a od zahájily provoz objekty třídírny, vozového oběhu, úpravny kamene s odvalem, kalovými rybníky a závodní vlečkou. Samotné prádlo však bylo zprovozněno až v dubnu Na úpravně uhlí bylo možno přijímat a zpracovávat surové uhlí z jiných důlních závodů. V roce 1967 zahájila provoz nově postavená drtírna kamene s lanovkou na nový odval. Projektovaný výkon úpravny činil 155 t/hod. Surové uhlí mm bylo upravováno ve třech zrnitostních třídách: mm v magnetitové suspenzi v SM vanách (120 t/hod.) na tři produkty 0,5 8 mm v magnetitové suspenzi v hydrocyklonech o Ø 500 mm rovněž na tři produkty 0 0,5 mm v desetistupňovém flotátoru Denver Škoda na flotační hlušiny a flotokoncentrát. Flotační hlušiny se zahušťovaly v baterii kalových hydrocyklonů. Zahuštěná složka (po odvodnění) byla přidávána do proplástku a vyčeřená pak byla vypouštěna do soustavy venkovních sedimentačních nádrží. Průsaky těchto nádrží se sváděly do řeky Ostravice. Prané uhlí bylo expedováno do tuzemských i zahraničních koksoven. Důl Maršál Jeremenko v šedesátých letech V prosinci 1946 byl důlní závod na počest osvoboditele Ostravy přejmenován na Důl Generál Jeremenko, na jaře v roce 1970 pak na Důl Maršál Jeremenko. V roce 1957 došlo k připojení dolu k Dolu Hlubina a v roce 1987 pak k Dolu Ostrava. Samozřejmě i na Dole Ostrava se projevil útlum těžby v OKD a na Dole Maršál Jeremenko byla těžba zcela ukončena Úpravna uhlí ukončila provoz k V současné době je z dolu odčerpávána důlní voda a je to jediná činná šachta v Ostravě. Zbyněk Szostek Důl Louise. FOTO: Archiv 3/08-VI/11

7 18/08-VII/ února 2011 PANORAMA Mažoretky Dixi nás reprezentovaly v Hongkongu Dívčí soubor podporovaný Dolem Darkov sklízel od Číňanů při vítání Roku králíka bouřlivé ovace HONGKONG, DARKOV Unavené, ale šťastné se vrátily z vítání čínského Nového roku v dalekém Hongkongu mažoretky Dixi, které působí u Zájmového klubu Dolu Darkov. Jejich šéfka Kateřina Jonešová se také hned rozpovídala o svých mimořádných zážitcích: Kateřina Jonešová: Naše vystoupení v novoročním průvodu patřilo k těm nejúspěšnějším! Do Hongkongu jsme odletěly v pondělí 31. ledna z německého Frankfurtu letadlem společnosti Cathay Pacific, která byla generálním sponzorem oslav začátku Roku králíka. Poprvé v dějinách jsme cestovaly v počtu 40 dívek. Pro celý tým to byla velká výzva, protože běžně v takovém počtu nevystupujeme. Ale znáte to Číňané chtějí mít vše velkolepé! A ani se jim moc nedivím. Efekt čtyřiceti krásných mladých mažoretek udělal své a naše vystoupení v novoročním průvodu patřilo k těm nejúspěšnějším! Hongkong nás přivítal příjemnými 20 stupni a okouzlil exotikou a jinakostí. Nejobtížnější bylo zvyknout si na časový posun. Ubytovány jsme byly v krásném hotelu s bazénem, ale odpočinku jsme si moc neužily. Hned po příletu nás čekala zkouška na vystoupení, která trvala pět hodin. Pořadatelé si KARVINÁ Nebyla to ta pravá vesnická zabijačka, ale chutná jelítka, a dokonce i prdelačka, tam nechyběly. Klubovna seniorů OSTRAVA Zaměstnanci společnosti AWT Rekultivace mají v letošním roce větší možnosti zvýšit si svoji profesní kvalifikaci a získat nové znalosti či dovednosti. Cílem projektu je zvýšení adaptability a kvalifikace zaměstnanců. Společnost loni uspěla se svou žádostí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a téměř 90 zaměstnanců díky tomu bude moci projít kurzy a školeními v celkové hodnotě přes 4,5 milionu korun. Prostředky z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu budou použity na školení zaměstnanců na všech úrovních od managementu přes obchodníky až po techniky a odborné pracovníky. Cílem projektu je zvýšení adaptability a kvalifikace zaměstnanců, FOTO: Dixi vybrali naši skupinu pro zahájení celého festivalu, a tak jsme spolu s dalšími týmy nacvičovaly velkou choreografii s čínským drakem. Zkouška se konala také druhý den, tentokrát v kostýmech. Poprvé jsme se ale dostaly i na čínský trh, kde se nám moc líbilo. Chtělo to hlavně smlouvat, kdo to uměl, měl vyhráno! Potom přišel čtvrtek 3. února... Naše děvčata pochodovala v hlavním večerním průvodu a atmosféra v celém městě byla úžasná! Všichni se chtěli bavit, lidé nám během průvodu stále tleskali, nechyběly a tím i konkurenceschopnosti AWT Rekultivace. Společnost vytvořila různé vzdělávací programy, prostřednictvím kterých nabízí svým zaměstnancům například kurzy vedení lidí, efektivní komunikaci, vyjednávání, plánování a delegování, všudypřítomné záblesky fotoaparátů. Dokonce jsme narazily i na fanoušky z Čech! Slavnostní noční průvod zakončil velkolepý ohňostroj, který ozářil krásné panorama Hongkongu. Další dva dny jsme vystupovaly v největších nákupních centrech, kde nás doprovázela dokonce i ochranka. Nejprve jsme se tomu smály, ale vzápětí jsme pochopily, proč. Diváci se s námi chtěli stále fotit a aby také ne, když vzrůstem dosahovali našim mažoretkám sotva tak po ramena... Dokonce jsme měly po každém vystoupení vyhrazeno 10 minut z klubu od Skleníka v Karviné-Ráji doslova praskala ve švech. To se na své letos první společenské akci, ochutnávce jelítek, které připravila členka klubu Zdenka Recmanová, sešli tamní senioři. Převážně bývalí horníci se bavili, povídali, ale také se točili na parketu. K tanci jim hrála skupina Antico Ericha Nowaka a nechybělo ani kolo štěstí. Mezi hosty se objevila zástupkyně sociálního odboru karvinského magistrátu Maruška Polláková. Rajecký klub seniorů, který vede někdejší ekonomka z bývalého Dolu 1. máj Alena Klaisová, připravuje také na letošní rok řešení konfliktů, péče o zákazníka a další. V lednu již bylo zahájeno první školení počítačových dovedností. Celý projekt by měl být ukončen v březnu roku Naše společnost prošla v posledních letech dynamickým na focení a věřte mi, blesky fotoaparátů se po celu tu dobu vůbec nezastavily. Vedle města každou z nás zaujala i místní kuchyně. Pikantní čínské omáčky zachutnaly všem a místní speciality, hlavně krevetky obalené v rýžovém papíru do tvaru kuliček, se staly naší oblíbenou pochoutkou. Moc děkujeme všem sponzorům, hlavně pak Dolu Darkov, který nás podporuje už více než 30 let! Byly to krásné dny a zážitek na celý život, řekla hlavní vedoucí a choreografka mažoretek Dixi Kateřina Jonešová. bk Seniorům ze Skleníku na jejich akci jelítka chutnala Senioři od Skleníka se umí otáčet i na parketu. Mažoretky Dixi v čínském Hongkongu při vítání nástupu Roku Králíka. FOTO: Jaroslav Břoza bohatý program. Jen v prvním pololetí plánuje ještě poděkování ženám k MDŽ spojené s Josefovskou zábavou, smažení vaječiny, výroční členskou schůzi a další akce. Senioři starší šedesáti let, kteří oslaví kulatá nebo půlkulatá jubilea, se mohou navíc těšit na hudební blahopřání na vlnách ostravského rozhlasu. A co dělají raječtí senioři, když zrovna neslaví? Téměř denně je lze vidět v jejich klubovně u kulečnikových stolů nebo nad šachovnicemi. To trénují na tradiční klání s kolegy z Městského klubu seniorů, který vede Jaroslav Krótki. bř Získají nové užitečné znalosti a dovednosti Na vzdělání zaměstnanců společnosti AWT Rekultivace míří z operačního programu více než 4,5 milionu korun AWT Rekultivace se mj. zabývá obnovou funkce krajiny zasažené důlní činností. FOTO: Archiv vývojem a nyní zaměstnává dvakrát více pracovníků než na počátku roku Na odborné vzdělávání a rozvoj zaměstnanců jsme vždy kladli velký důraz prostřednictvím klasických vzdělávacích kurzů. Projekt OP LZZ je další příležitostí k posunu kompetentnosti našich zaměstnanců i společnosti, říká předseda představenstva společnosti AWT Rekultivace Andrzej Santarius. Společnost AWT Rekultivace se zabývá především zřizováním a provozováním odvalů, výsypek a odkališť, zemními pracemi prováděnými za použití strojů a výbušnin, speciálními zemními pracemi, demolicemi, výstavbou skládek, likvidací průmyslových odpadů včetně jejich přepravy, dekontaminací kontaminovaných zemin, sanací starých zátěží a obnovou funkce krajiny zasažené důlní činností. Má téměř 50 let zkušeností a zhruba 430 zaměstnanců. pj Tipy Horníka 7 O prázdninách á za zvířaty OSTRAVA Výukové centrum v ostravské zoo má po dobu jarních prázdnin všech okresů Moravskoslezského kraje mimořádně otevřeno pro veřejnost. A to od 11 do 13 hodin. Nachází se vedle pavilonu Malá Amazonie vybudovaném díky Nadaci OKD. Bývalý horník vystavuje OSTRAVA Výstavu s názvem Dvořákiáda bude mít bývalý havíř z ostravských nízkých slojí a nynější uznávaný umělecký a divadelní fotograf Vojtěch Bartek ve Výtvarném centru Chagall v Přívoze. Vernisáž se zde uskuteční v úterý 1. března od 17 hodin. Slavné písně s filharmonií OSTRAVA Pod taktovkou Petra Šumníka uvede Janáčkova filharmonie Ostrava ve středu 2. března v městském kulturním domě speciální koncert filmové hudby. Od 18 hodin zazní písně mj. z filmů Piráti z Karibiku, Harry Potter, E. T. Mimozemštan, Růžový panter... Tance o pohár Juventusu KARVINÁ Na poslední únorovou sobotu připravilo KSVČ Juventus první ročník amatérské taneční soutěže v diskotékových tancích. Začátek je v osm hodin ráno. Tancovat budou děti a mládež od 6 do 15 let ve třech kategoriích, a to jak sólo, tak v párech. Rodiče, hurá do knihovny KARVINÁ Mámo, táto, pojď se mnou do knihovny. Tak se jmenuje akce naplánovaná v rámci Března měsíce čtenářství na středu 2. března do oddělení regionální knihovny pro děti a mládež v Novém Městě. Na programu je čtení rodičů dětem a kreslení pohádek. Poutníci a šamani v galerii KARVINÁ Galerie Pod věží (prostory karvinského městského informačního centra) bude hostit výstavu obrazů Tomáše Jirků. Vernisáž expozice pojmenované Poutníci a šamani je ve středu 2. března od hodin. Malby zde budou k vidění až do počátku dubna. Muzika v Lázních Darkov KARVINÁ Dvě hudební události se chystají na středu 2. března v Lázních Darkov. Ve společenském domě bude od 19 hodin absolventský koncert pěveckého sboru Permoník a v sále hlavní budovy sanatoria pak ve stejnou dobu vystoupení kytaristy Pavla Szabo. Daniel Landa v kině EX KARVINÁ Daniel Landa se objeví na plátně kina EX coby Alex v hlavní roli českého filmu Tacho. Černou akční komedii z prostředí automobilových rallye závodů dávají od pátku 25. do neděle 27. února vždy od 19 hodin. Pro děti do 12 let je nevhodná. Primář z ARO přednáší ORLOVÁ MUDr. Zdeněk Bělík, primář oddělení ARO Nemocnice v Orlové, má v pátek 25. února přednášku v městském kulturním domě. Od 17 hodin bude hovořit o dlouhodobé lékařské a ošetřovatelské péči o nemocné a poučí, jak se starat o pacienta v rodině. uzi

8 8 ZÁBAVA ročník 41 l číslo 8 Horoskop od do Víte, kdy žena prožije šokující sex? Odpověď: Když (VIZ TAJENKA). Křížovka o knihu Beran Plán, který se zrodil ve vaší hlavě, je třeba rozumně poměřit s reálnými silami a možnostmi. Zdravý rozum je třeba si zachovat při podpisu smluv a obchodování. Nové půjčky, a tím zatížení rodinného rozpočtu dalším splácením, raději hoďte za hlavu. Díky přátelům změníte životní styl. Pokud víkend věnujete dětem, čekají vás nádherné okamžiky. Váhy Týden vám bude přát. Díky své důsledností a prozíravostí můžete očekávat sérii malých úspěchů. Pokud chcete přidat další, nesmíte usnout na vavřínech. Důležité je, že všechny pozitivní změny budou trvalého rázu. Partner vám bude vyčítat minimální čas, který věnujete jemu a rodině. Nepřete se, jen by to rozptylovalo vaši pozornost. Pomůcka: Adua, Dinu, KNT, Ley. Zelenina Jedinec vzniklý mutací Hudební nástroj Ruská řeka 1. DÍL TAJENKY Solmizační slabika Alkohol. nápoj ze zkvašeného kobylího mléka Pracovat s utěrkou Plemeno Mez. kód letiště Kenett Municipal (USA) Doušky Směr vývoje Korálové ostrůvky Slepice (hovorově) Italský renes. malíř Chaplinova žena Šťouchy (nářečně) Spolky, sdružení Domácky Izabela Pohřební hostina Sloní špičák Sladkovodní ryba Značka ruského nákladního automobilu Rod žab (zool.) Býk Rázným krokem vykročíte do nového týdne a vrhnete se na řešení předsevzetí zbavit se provždy starých restů. Ani v zaměstnání nebudete pokulhávat, práce vám půjde od ruky. Nesmíte ale zapomenout, že spolupracovníky je třeba vždy respektovat. Jisté napětí, které bude gradovat, může negativně ovlivnit vaše soukromí. Blíženci Nejen, že na vás spadnou náročné úkoly, ale i vaše sebevědomí bude poněkud slabší. Zaznamenáte zvýšenou snahu některých osob z vašeho bezprostředního okolí vměšovat se do vašich záležitostí a vnucovat vám své názory. S hrůzou zjistíte, kolik lidí je přesvědčeno, že jen oni jsou ti praví, kteří vědí nejlépe, co vlastně potřebujete. Štír Víc než pouhé sympatie můžete očekávat od kolegy či kolegyně v zaměstnání. Šedivé dny budou hned zpestřeny, ale pozor si dejte na zlé jazyky. Žárlivé scény partnera by pak mohly být na denním pořádku. Některé vaše plány se ocitnou bohužel v troskách. Změny ve firmě naberou tempo, kterému lze pro osobní vytížení sotva stačit. Střelec Energicky pohnete se záležitostí, na které vám záleží. To, že se vám podařilo vyřídit důležitou věc, vám dá satisfakci. Máte příležitost uvést v život i další své náměty, což rivalové a konkurence budou těžko zvládat. S úsměvem mávnete rukou nad věci, která vás v minulosti nadzvedla ze židle. Pokud žijete s partnerem ve volném svazku, je načase se vyjádřit. Judský král Vzorec oxidu sirnatého Každý druhý den 2. DÍL TAJENKY Rudná žíla (zastar.) Město v Etiopii Vulkán Batoh Rituál Něm. váleč. zločinec Jm. rum. hudeb. Zapatti Sloven. váhové jednotky Užitková rostlina S námahou navléci Setiny hektaru SPZ Ostravy Španělská exkrálovna Sedlina Shariffovo jméno Nářečně jař Vření (plurál) Tělocvičné nářadí Jasné světlo Citoslovce smíchu Stupeň výk. v džudu Citoslovce pádu Tajenka křížovky č. 7:...protože, buď to pude nebo nepude. Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z nakladatelství Alpress. Výherce křížovky č. 7 je paní Natalie Grimová z Havířova-Města. Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, tel.: , Slovenská předložka Přikrývka Obyvatel severní Moravy Harold Lloyd Ukazovací zájmeno AUTOR: František Krejča Rak Dostanete se pod palbu otázek, připomínek a proseb vašich nejbližších. Jedinou záchranou pro vás bude, zachovat si chladnou hlavu a nestat se tzv. bankou pro chudé. Se zarputilostí se dočasně přestanete zajímat o životy druhých. Vaše city vůči partnerovi by neměly zůstat schované u vás v nitru, ale doputovat tam, kam patří. Kozoroh Situace se od posledních dnů minulého týdne značně uklidní. Dojde k porozumění a výměně zkušeností. Můžete úspěšně konverzovat s odborníky i sami udělovat odborné rady. Navíc způsobem, kterým se nikoho nedotknete. S jasnou hlavou přesně rozhodnete, co je pro vás i pro ostatní v danou chvíli nejlepší. Lev Kondici nemáte zrovna nejhorší, ale na soutěžení s mladšími ročníky to opravdu není. Zkuste spíše oslnit svými zkušenostmi a šarmem. Některým lidem ve vaší blízkosti tím půjdete na nervy, ale vás bude hřát pocit, že jste všude vítáni a obdivováni. Díky staré známosti se jako jedni z prvních dozvíte o připravovaných změnách ve firmě. Vodnář Z hlediska vašich zájmů to nebude špatný týden. Máte-li zájem poznat dosud nepoznané, rádi velké výzvy a ochotně se pouštíte do neprošlapaných míst, zjistíte, že s přehledem zvládnete a osvojíte si moderní postupy a techniku. Objektivnost a nadhled si zachovejte při řešení protichůdných informacích o školních výsledcích vašich dětí. Panna Vytčený cíl vylepšit si postavení vás postaví před razantní odmítání omezení a částečné zpřetrhání pout, která vás brzdí v rozletu. Pokud to bude v rámci únosné míry, máte šanci hodně získat. Očekávejte návštěvu jisté osoby, která vám nabídne něco, nad čím budete dlouho přemýšlet, o co jí vlastně jde. Držte se toho, co vám říká rozum. Recept Horníka Valentýnské řezy Ryby Ve srovnání s minulým týdnem žádné velké změny neočekávejte. Něčeho mimořádného dosáhnout či něco nového objevit byste dozajista chtěli, ale žádná úžasná inspirace se nedostaví. Přesto snaha po něčem novém vás požene dopředu. Ve vztahu k lidem, které znáte jenom krátce, buďte opatrnější, ne všichni to s vámi myslí dobře. POTŘEBNÉ PŘÍSADY: 140 hladké mouky, 2 lžíce kakaa holandského typu, 2 lžičky prášku do pečiva, 2 špetky soli, 220 g krupicového cukru, 1 lžička vanilkového extraktu, 120 ml mléka, 120 ml rostlinného oleje, 2 vejce, máslo na vymazání formy. Náplň: višňový džem a šlehačka. Na ozdobu: hořká čokoláda na hoblinky. POSTUP PŘÍPRAVY: V míse promícháme mouku s práškem do pečiva, kakao, sůl, cukr a vanilku. Přilijeme mléko prošlehané s olejem a vejci a směs v míse dobře promícháme. Dáme do formy (plech s vyšším okrajem vymazaný máslem nebo vyložený pečicím papírem). Pečeme až povrch zpevní. Vpichem špejlí do středu vyzkoušíme, zda se těsto nelepí. Pak korpus necháme vychladnout. Po vyjmutí ho podélně rozřízneme a potřeme ušlehanou šlehačkou a višňovou zavařeninou. Podáváme jako krájené řezy ozdobené šlehačkou, zavařeninou a čokoládovými hoblinkami. Vtipy Muž přijde nešťastnou náhodou o přirození. Navštíví plastického chirurga s tím, zda by mohl získat nástroj nový. Doktor v operaci nevidí žádný problém. Jen je nutné vybrat si velikost. Máme tři druhy, vysvětluje a názorně muži na modelech ukazuje. Malého, kterého jste měl zřejmě vy, za sedm tisíc, většího za patnáct a největšího za dvaadvacet tisíc Kč. Než se ale rozhodnete s konečnou platností pro jednu z variant, možná by bylo dobré poradit se s manželkou. Muž doma přednese všechny tři varianty. Žena se zamyslí a nakonec odpoví: Já bych radši novou kuchyň. Žena jednou večer povídá: Dvě věci umím nejlíp sekanou a štrúdl. Manžel ukáže na talíř a říká: A tohle je která?! Nový vedoucí úřadu nastoupí před úředníky a říká: Ode dneška zavádím nový týdenní pracovní pořádek: pondělí: oddech po víkendu úterý: příprava na pracovní den středa: pracovní den čtvrtek: oddech po pracovním dni pátek: příprava na víkend sobota, neděle: víkendové volno. Když domluví, přihlásí se jeden úředník a ptá se: A v tu středu se tady budeme jako j... do...? Sudoku Jak luštit sudoku: Každý řádek, sloupec a každý čtverec (3 x 3 políčka) musí obsahovat čísla od 1 do 9. Řešení dnešního sudoku:

9 24 lutego 2011 l numer 8 l rocznik 8 Darmowa gazeta nie tylko dla górników Społeczna odpowiedzialność to jeden z mocnych atutów OKD OSTRAWA Spółka węglowa OKD uważa odpowiedzialne zachowania wobec regionu, w którym rozwija swoją działalność, za nieoddzielną część swej strategii gospodarczej. Podczas okrągłego stołu na temat społecznej odpowiedzialności biznesu w Wyższej Szkole Górniczej Uniwersytecie Technicznym Ostrawa (VŠB-TUO) powiedziała to dyrektor zespołu ds. komunikacji i PR spółki OKD oraz prezes zarządu Fundacji OKD Petra Mašínowa. Udział wzięli przedstawiciele znaczących czeskich firm, klastrów, uczelni wyższych, życia społecznego i gospodarczego regionu. OKD pragnie być liderem i inicjatorem powstania platformy tworzonej przez kluczowych graczy, to znaczy firmy, organizacje pozarządowe oraz organy władz samorządowych i administracyjnych, która nada inicjatywom na polu społecznej odpowiedzialności biznesu jasny kierunek i cel. Sprawa podstawowa to aktywna postawa województwa i miast z jasną strategią i wizją, w jakim kierunku powinno czeskie społeczeństwo podążać. Do wyzwań w dziedzinie kształtowania środowiska, rozwoju regionalnego lub potrzebnych zmian w strukturze szkolnictwa jesteśmy przygotowani zaakcentowała Mašínowa. Przedstawiciele najważniejszych firm w regionie (AWT, ArcelorMittal, Huta Trzyniecka, Dalkia, Brano Group), ale także Škody Auto zgodzili się co do tego, że kluczową przesłanką efektywnej realizacji społecznie odpowiedzialnych inicjatyw jest jasno zdefiniowana przez reprezentację polityczną strategia rozwoju gospodarki, edukacji, regionów i gmin oraz sektora pozarządowego. ms Nauczycielka angielskiego, Nigeryjka Kelechi Osuagwu Mercy, wśród karwińskich kolegów. Och, te nasze niegrzeczne dzieci! Nigeryjce Kelechi Osuagwu Mercy podobają się nawet karwińskie rekultywacje KARWINA Pochodzi z drugiego największego miasta w Nigerii, 10-milionowego Lagosu, i w Średniej Szkole Techniki i Usług w Karwinie uczy języka angielskiego. 26-letnia Kelechi Osuagwu Mercy skończyła lagoską Politechnikę i postanowiła poznać Europę. Wybrała Czechy, które spodobały jej się na zdjęciach, a w karwińskiej zawodówce zatrudniła się dlatego, że odpowiada jej techniczny charakter szkoły. W Nigerii ponadto zwiedziła kopalnię węgla i chętnie zjechałaby na dół także w którejś z kopalń OKD. Póki co zwiedza miasto i okolicę, odwiedziła też Ostrawę, Ołomuniec, Brno, Pragę... Obejrzała mecze egzotycznego dla niej sportu, jakim jest hokej na lodzie, była na piłce ręcznej... Śląsk i Karwina podobają jej się. Duże wrażenie sprawił na mnie tutejszy krajobraz, który po rekultywacjach wygląda bardzo ładnie utrzymuje. Chyba największym kulturowym szokiem było dla niej spotkanie z zimą i śniegiem oraz... ze statutem nauczyciela i mentalnością tutejszych uczniów. W Nigerii i na całym kontynencie afrykańskim nauczyciel ma swój statut socjalny, który cieszy się wśród dzieci i rodziców szacunkiem i poważaniem. Ma dużo większy respekt i szacunek niż tutaj. Uważam, że jest to wynikiem różnic w wychowaniu w rodzinie. U nas panuje dyscyplina, dzieci muszą słuchać na słowo, pracować i od najmłodszych lat pomagać w domu. Rodzina jest bardziej zwarta. U was dzieci nie słuchają, odmawiają, nie pomagają w domu, są niegrzeczne wobec dorosłych i to później przenosi się również do szkoły porównuje Kecci, jak nazywają ją koledzy. Murzynka, która uważa angielski za swój język ojczysty (tylko w domu rozmawia gwarą), powinna uczyć w Karwinie do końca roku szkolnego, później chce podjąć studia w Pradze lub Brnie. Wypada wspomnieć, że potrzebę gruntownej nauki języka angielskiego, także w odniesieniu do uczniów klas górniczych, podkreślił w ubiegłym roku podczas obchodów 60-lecia karwińskiej ŚSTiU dyrektor generalny i prezes OKD Klaus-Dieter Beck. bk FOT. ŚSTiS FOT. IT Barbórka bliżej polskich mam Stowarzyszenie Święta Barbara wydało na pomoc dla dzieci prawie 3,2 mln koron OSTRAWA Kierunek Polska! takim hasłem zamierza kierować się w tym roku Stowarzyszenie Obywatelskie Święta Barbara. Organizacja roztaczająca opiekę nad dziećmi z rodzin górniczych bez ojca przejęła już w minionym roku gwarancję za to, że w przypadku tragicznej śmierci górnika z firmy zewnętrznej rodzina otrzyma takie samo odszkodowanie, jak w przypadku pracownika OKD. Teraz zamierza jeszcze bardziej zacieśnić współpracę z matkami z Polski, które otrzymują od niej pomoc. Również w 2010 roku liczba podopiecznych SO ŚB dalej malała. Chodzi nam przede wszystkim o rozwój osobistych kontaktów. Zamierzamy częściej się z nimi spotykać, może zaproponujemy im utworzenie komitetu mam, którego powołanie sprawdziło się już w Czechach. Pragniemy poznać je bliżej, poznać ich kłopoty i potrzeby, aby pomoc mogła być jeszcze bardziej skuteczna powiedział prezes Barbórki Vladislav Sobol podczas zebrania członkowskiego SO ŚB, które odbyło się w środę 16 lutego w Ostrawie. Stowarzyszenie Obywatelskie Święta Barbara zostało oficjalnie zarejestrowane 27 kwietnia 2004 r. W ubiegłym roku wydało na pomoc dla dzieci, które straciły ojca wskutek wypadku przy pracy, prawie 3,2 miliony koron. Zgodnie z celami organizacji najwięcej środków przeznaczono na pomoc w zakresie edukacji. Koszty czesnego, kursów językowych, zamieszkania w akademikach, podręczniki i pomoce szkolne czy kółka zainteresowań osiągnęły w sumie ponad 780 tysięcy koron. Dodatki na studia i nadzwyczajne składki na potrzeby szkolne przed rozpoczęciem roku szkolnego pochłonęły kolejnych 350 tys. koron. Prawie 200 tysięcy stowarzyszenie przeznaczyło na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i studentów, 90 tysięcy na wycieczki szkolne, kursy narciarskie czy obozy letnie. Kolejne pieniądze szły na wsparcie dla rodzin, zdrowie dzieci czy wspólne imprezy, podczas których podopieczni Barbórki i ich mamy mogą się spotkać, pogadać o swych problemach i troskach. W czasie sześciu lat swej działalności SO ŚB weszło już w świadomość i cieszy się poparciem nie tylko założycielskich firm, ale także ich pracowników, innych podmiotów i społeczeństwa. Świadczy o tym choćby struktura jego dochodów, gdzie wartość darów wyraźnie przewyższa wartość składek członkowskich. Podczas kiedy składki wyniosły w sumie niespełna 630 tysięcy koron, wartość darowizn to prawie 2,5 miliona Kcz. Zasłużyły się o to również rekordowe kwoty zebrane podczas kopalnianych karczm piwnych łącznie ponad 350 tysięcy koron dary brygad górniczych, menedżerów OKD i NWR czy pomoc Fundacji OKD. Szczególną rubryczkę w wykazie przychodów stanowi pozycja Przychody ze skarbonki, która sumuje środki z kwesty publicznej. Zebrana kwota koron nie jest w tym wypadku najważniejsza. Zainteresowanie kwestą, którą z własnej inicjatywy zorganizowali m.in. wielka górnicza orkiestra dęta Májovák czy uczniowie Średniej Szkoły Techniki i Usług w Karwinie, świadczy o szerokim poparciu Barbórki w całym przekroju społeczeństwa. Również w 2010 roku liczba podopiecznych SO ŚB dalej malała. Podczas kiedy w 2009 roku Barbórka miała w ewidencji 90 dzieci, w ubiegłym roku było to 87. bk Tarnogórska kopalnia srebra na listę UNESCO? TARNOWSKIE GÓRY Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej stara się, by tarnogórska Kopalnia Zabytkowa Rud Srebronośnych trafiła na Listę Światowego Sylwetka tarnogórkiej Kopalni Zabytkowej Rud Srebronośnych. FOT. Bogusław Krzyżanek Z obrad walnego zebrania Stowarzyszenia Obywatelskiego Święta Barbara. Dziedzictwa Kultury UNESCO. Prezes Marek Kandzia uważa, że byłoby to możliwe w 2013 roku. Barry Gamble, który jest angielskim ekspertem UNESCO, ocenił Zmiany w zarządzie SO ŚB Na zebraniu SO ŚB doszło do zmian personalnych w 8-osobowym zarządzie organizacji: Kopalnię Darków będzie reprezentowała Marie Szuscikowa (zastąpi Vladislava Kalužę) Kopalnię ČSM będzie reprezentowała Alice Blanařowa (zastąpi Karla Lipowskiego) Nowym sekretarzem SO ŚB została studentka ostrawskiej VŠB TUO Kamila Kašovska Prezesem pozostaje rzecznik OKD Vladislav Sobol, wiceprezesem przedstawiciel Kopalni Karwina Josef Hoďák, kopalnię Pasków reprezentuje Milena Malinska, firmy zewnętrzne Vladislav Gadula. nasze szanse powyżej 50 proc. To dużo, bowiem nikomu nigdy nie daje się 100 proc. pewności. Póki co staramy się o wpis jako stowarzyszenie, co bardzo zdziwiło eksperta. W swojej blisko 20-letniej karierze tylko raz spotkał się z sytuacją, że to nie kraj zwrócił się do niego o ekspertyzę przybliża szanse prezes. Z wyliczeń Stowarzyszenia wynika, że w zeszłym roku zwiedziło kopalnię 60 tysięcy turystów, 19 tys. obejrzało sztolnię, która przez 3 miesiące była wyłączona z ruchu turystycznego. Wpisanie na listę UNESCO to na pewno prestiż dla całego regionu. Co więcej, to świetny magnes dla turystów i niejako darmowy marketing. Zależy nam i tak zakładamy, aby odwiedzało nas dwa albo trzy razy tyle turystów, co w 2010 roku planuje Marek Kandzia. tg Redakcja Horník-Górnik Adres redakcji: Prokešovo nám. 6, Moravská Ostrava Redaktor kolumny: Mgr. Bogusław Krzyżanek Tel.: Komórka:

10 10 INZERCE ročník 41 l číslo 8 HOTEL REPISKÁ JASNÁ, NÍZKE TATRY POKRAČUJEME PRE VÁS S VEĽKÝMI ZĽAVAMI najlepšia ponuka je vždy pre zamestnancov OKD, a.s.!!! POBYT LYŽOVAČKA A RELAX CENA/osoba /noc VÍKEND 2-3 noci 29,- PREDĹŽENÝ VÍKEND 4-5 nocí 27,- TÝŽDEŇ 6 a viac nocí 25,- V cene: ubytovanie, stravovanie (polpenzia), voľný vstup do bazéna, sáun, fitness, parkovanie pri hoteli (monitorované kamerovým systémom) a zľavy v Thermal Parku Bešeňová a Aquapark Tatralandia %...a ceny skipassov sú tiež so zľavou 20% a 4. osoba na prístelke UBYTOVANIE GRÁTIS (platia len stravu). Autoset Centrum ČR plus s.r.o. 17/08-X/11 Informácie: tel.: +421/ , mob.: /08-X/11 Řádková inzerce zdarma pro zaměstnance OKD BLAHOPŘÁNÍ Dne oslaví své 40. narozeniny pan Radek Mikeska, zaměstnanec OKD. Hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let přejí manželka s dětmi a celá rodina Jaržembovska. B82/08/11 PRODEJ Prodám 4 ks obyvákové skříně za symbolickou cenu. Rozkládací úložnou sedací soupravu + 2 křesla za 3900 Kč. Rychlé jednání sleva.. Inf. na tel.: B83/08/11 Prodám dnes již historickou stříbrnou pamětní medaili Ag 999, průměr 50 mm, váha 42 g (vydáno pouze 180 ks), rub 110. výročí Dolu Lazy, líc 90. výročí Dolu Dukla. Cena 4000 Kč. K tomu dám malá zlatá hornická kladívka do klopy. Inf. na tel.: B84/08/11 Prodám levně nepoužívanou biotronovou lampu s příslušenstvím. Cena dohodou. Inf. na tel.: B85/08/11 Prodám notebook Asus A3A, 15 KLCD, procesor Intel Pentium M 1,75 GHz, 512 MB RAM, 60 GB HDD, sdílená grafika Intel, WiFi, DVD-RW mechanika, čtečka karet, kamerka. V ceně originální Windows XP Home Edition. Notebook je plně funkční, ideální na kanc. práci, možnost pozdějšího upgrade, slabá baterie. Cena 2000 Kč. Inf. na tel.: B86/08/11 Prodám loupané ořechy 1 kg/200 Kč. Inf. na tel.: B87/08/11 Prodám el. boiler na teplou vodu, 80 l. Cena 1200 Kč. Inf. na tel.: nebo B88/08/11 Prodám zahradu v zahradkářské osadě Albrechtice-Nový Svět. Rozloha 610 m 2, elektřina, voda sezónní. Cena dohodou. Inf. na tel.: nebo B89/08/11 Prodám zachovalý, funkční el. krb ve dřevě, 140x95x25 cm, vhodný na chatu nebo do haly. Cena 1800 Kč. Inf. na tel.: B90/08/11 Prodám kuchyňský multifunkční robot značky AEG, málo používaný. Původní cena 3500 Kč, nyní 1500 Kč. Inf. na tel.: B91/08/11 Prodám nový vysavač Elektrolux sáčkový. Cena 1500 Kč. Inf. na tel.: B92/08/11 9/08-X/11 DOMINO ŠITÍ A OPRAVY ODĚVŮ Provádíme veškeré opravy oděvů: zkracování, zužování, všívání zipů obšívání záclon, závěsů šití povlečení, polštářů Tř. Osvobození 1512 Karviná-Nové Město tel.: BYTY Nabízím dlouhodobý pronájem kompletně zařízeného bytu v Karviné (u Zdravotní školy). Požaduji jednu měsíční vratnou kauci. Cena 8500 Kč/měsíčně. Inf. na tel.: B93/08/11 Přenechám byt RPG v Karviné-Nové Město. Klidná lokalita, solidní sousedé, velké neprůchozí pokoje, plovoucí podlahy, nové vnitřní dveře, dekorační nástřiky stěn, kuchyňská linka za poplatek. Vchod domu je rekonstruován včetně zvonků, schránek, vymalováno. V tomto roce výměna oken. Inf. na tel.: B94/08/11 Přenechám byt RPG v Karviné-Ráji o vel , 79,6 m 2 s balkónem. Předpokl. nový tržní nájem 8500 Kč i se službami. Pro zaměstnance OKD možná 15% sleva na nájmu. Byt je po rekonstrukci bytového jádra, bez kuch. linky. V případě zájmu, linku RPG dodá, měsíčně pak Přehled aktuálních výběrových řízení vyhlášených v Horníku č. 8 ze dne Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: Výběrová řízení/horník speciál. Investice stavební (ISTAV) 3635, 3639 Investice strojní (ISTR) zpoplatněná v nájmu. Dlažba chodba, kuchyň. Velká koupelna s obklady a vířivkou. Po domluvě možno vidět. Přestěhování možné ihned. Platba RPG od 03/2011. Inf. na tel.: B95/08/11 Prodám byt 2 + k.k., plastová okna, nové výtahy, spojovací chodba mezi byty a výtahem k uzamčení, kamerový systém, MHD v dosahu. Lokalita Ostrava-Hrabůvka (u rondelu). Cena dohodou. Inf. na tel.: B96/08/11 RůZNÉ Hledáme kamaráda, který sloužil na vojně ve Slaném v r , aby se nám ozval. Jmenuje se Ivan Hejna. Údajně bydlí v Ostravě-Výškovicích. Inf. na tel.: B97/08/11 Samostatná výběrová řízení Společná výběrová řízení Opravy stavební (OSTAV) 329, 335 Opravy strojní (OSTR) Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ) Akce v oblasti služeb (SL) Důlně stavební práce (DSP) Samostatná výběrová řízení 632, 634 Společná výběrová řízení 3426, 3427, 3432, 3438, 3527, 3529, 3589, 3590 AUTO-MOTO Prodám Škodu Octavii 2 combi, r. v (10. měsíc), najeto km, servisní knížka, servisováno, velký servis ve km, modrá, tažné zařízení, plná výbava kromě kůže, automat DSG, 6rychlostní, 103 kw. Cena Kč s DPH. Rychlé jednání sleva. Inf. na tel.: B98/08/11 Prodám 2 ks pneu s disky ze Škody 120, značka Global T80 165/80 R 13, vzorek 90 %, nejsou to protektory. Cena za oba kusy 800 Kč. Inf. na tel.: B99/08/11 Prodám skútr JBW-50, stříbrné barvy, r. v. 2004, STK do 2014, najeto 1200 km, velmi nízká spotřeba, výborný stav, el. startér, kufr, atd. Cena 8000 Kč. Inf. na tel.: (po hod.) B100/08/11

11 Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí Charita Ostrava se stará už dvacet let Celodennímu středisku pro lidi bez přístřeší v Lidické ulici v Ostravě-Vítkovicích šéfuj šéfuje syn bývalého důlního elektrikáře z Odry OSTRAVA Benefiční koncert na podporu lidí bez domova, dny otevřených dveří ve všech zařízeních, upomíkové dárečky pro Ve vítkovickém charitním domě mají v zimě plno. zaměstnance i klienty, vydání knížky s fotografiemi a příběhy a jízdy zvláštní reklamní tramvaje. Takové oslavy přichystala Charita Ostrava u příležitosti svých 20. narozenin připadajících na letošní rok. Mezi gratulanty nechyběla ani Nadace OKD. Právě probíhá rekonstrukce nočního nízkoprahového centra, kde chceme mít až čtyřicet míst. Noclehárnu vybavenou rovněž díky nadačnímu příspěvku otevíráme v zimních měsících, kdy teplota klesne pod pět stupňů pod nulou, řekl Ivo Křížka, syn důlního elektrikáře z Dolu Odra, jenž dělá vedoucího v Charitním domě sv. Benedikta Labre v Lidické ulici 54 ve Vítkovicích. FOTO: Radek Lukša Dobrovolník pomáhá v kuchyni při výdeji polévky. GRANTY 2011 V někdejším husitském kostele zřídila katolická charita celodenní centrum, kterého využívá v současné době na padesát mužů a žen bez přístřeší denně. Mohou se zde vyspat, osprchovat a upravit, získat rady sociální pracovnice, ale také každý den v poledne teplou polévku. Charitní dům sv. Benedikta Labre získá díky grantu z NOKD i komfortnější sociální zařízení a sprchy. Hlavní programy pomoci: nemohoucím seniorům osobám v životní krizi umírajícím pacientům Charita Ostrava ve dvacátém roce svého působení poskytuje v domovském městě, ale také v Hrabyni a Krnově, dalších osmnáct sociálních služeb a dva hospice, provozuje dvě dobrovolnická centra, stejný počet rodinných center a pomáhá i v oblasti rodinné politiky. To vše s 242 kmenovými pracovníky, 60 externisty a dobrovolníky, jejichž počet je okolo stovky. Klíčové oblasti jsou tři. Částečně či plně imobilním seniorům nabízíme pečovatelské služby, domovy pokojného stáří, denní i komunitní centra, kluby seniorů. V programu pomoci lidem v krizových situacích máme poradenství, zařízení pro děti a mládež, azylové domy pro muže i matky s dětmi v tísni, noclehárnu, startovací byty... informoval mluvčí charity Dalibor Kraut. V posledním programu pomoci umírajícím nevyléčitelně nemocným je Mobilní hospicová jednotka pro terénní práci i Hospic sv. Lukáše ve Výškovicích. Profesionálním pracovníkům pomáhají při této nelehké činnosti i lidé z Dobrovolnického hospicového hnutí. Dobrovolníci ostatně prostupují bez výjimky činností všech našich charitních středisek, konstatoval Kraut. Radek Lukša Ivo Křížek předvádí rekonstruovanou noclehárnu. Vyhlašujeme grantové kolo na rok 2011, ve kterém vyčleníme až 10 milionů Kč na projekty podporující chráněné dílny i jiné způsoby zapojení hendikepovaných do pracovního procesu a jejich integrace do společnosti v rámci celé ČR. Kromě toho samozřejmě nezapomínáme ani na další veřejně prospěšná témata shrnutá ve čtyřech základních programech: Pro zdraví, Pro radost, Pro budoucnost a Pro Evropu. Uzávěrka pro podávání žádostí je 25. března Více informací na Jak požádat o grant Nadace OKD OSTRAVA Napište veřejně prospěšný projekt a my vám ho pomůžeme uskutečnit. To je výzva letošního grantového kola Nadce OKD. Jejího tiskového mluvčího Vladislava Sobola jsme se zeptali na některé podrobnosti. Kdo může žádat? Občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, církevní organizace, obce, příspěvkové organizace a sdružení obcí. Na co se poskytují granty? Nadace podporuje neziskové projekty, hlavně takové, které pomáhají zlepšit život znevýhodněným lidem nebo které zlepšují životní prostředí pro širší skupinu obyvatel. Vyžaduje podání žádosti vyplnění stohů papírů? Ne, žádost se podává elektronicky a není příliš složitá. Mohou si podat žádost i zaměstnanci OKD? Sami zaměstnanci ne. Ale pokud jsou členy nebo spolupracovníky nějaké neziskové organizace, může jejich organizace žádost o grant připravit. Do kdy je třeba žádost poslat? Aktuální uzávěrka je 25. března vs

12 12 SPORT Příznivé dojmy ze zimní přípravy Fotbalisté MFK OKD Karviná pilují formu na zahájení II. ligy. Ta začne již 5. března ročník 41 l číslo 8 FOTO: Ivo Dudek Jednou z nových posil karvinského kádru je záložník Eduard Gajdoš. I on se jeví velmi dobře. KARVINÁ Fotbalová příprava MFK OKD Karviná se pomalu, ale jistě blíží svému konci. Svěřenci trenéra Karla Kuly mají za sebou již všechna přípravná utkání, zbývá odehrát to sobotní na hřišti HFK Olomouc, které bude zároveň generálkou na ostrý start Karviné v Mostě. Přípravu můžeme zatím hodnotit jako velmi uspokojivou. Pozoruji, že hra mužstva jde postupně nahoru, hráči s chutí útočí a také obranná hra získává řád. V neposlední řadě se nám daří zapracovat do týmu nové posily, které se jeví v příznivém světle, pochvaloval si kouč MFK OKD Karel Kula. Naposledy jeho tým deklasoval Nový Jičín na jeho hřišti 15:0. I takové zápasy se hrají, pokrčil rameny trenér Karviné po rekordním vítězství přípravy, jaké se nerodí každý den. Soupeře mi bylo pak už líto, nicméně jsem potěšen výkonem našeho týmu, že nic nevypustil ani za vyhraného poločasu 5:0. Naopak hrál pořád DEL Golf Zimni 2011_AutoHeler_212x103_T.indd 1 s chutí a naložil diviznímu týmu, co se do něj vešlo. Jsem rád, že mužstvo celkově prokazuje značnou sílu v ofenzivě. Dnešní zápas není měřítkem, góly se nám daří střílet pravidelně. Ve většině zápasů jsme předvedli organizačně dobrý výkon, hra má tempo, dynamiku, ocenil stoupající formu svých svěřenců trenér Kula. To platilo například o předchozím těžkém utkání v Gliwicích, které se snaží vrátit do nejvyšší polské soutěže. A také v tomto utkání se trefila nová posila Tomas Radzinevičius z Litvy. O Radzinevičiusovi se nemá ani cenu bavit, je to jasně nejlepší střelec přípravy a může být ozdobou druhé ligy. Otázkou je, jak si poradí v konfrontaci mistrovské soutěže. To je totiž něco zcela odlišného než přípraváky. Radziho ale skvěle doplňují další útočníci Presl s Vránou, které jsme v zimě získali. Z útočné produkce mužstva mám skutečně velmi pozitivní pocity, zopakoval Kula. Martin Ruščin TJ Nový Jičín MFK OKD 0:15 (0:5) Branky MFK OKD: 4., 64., 67. a 83. Radzinevičius, 50., 81. a 90. Vrána, 18. a 37. Slončík, 39. Presl, 45. Ciku, 48. Gajdoš, 55. Jursa, 75. Horváth, 88. vlastní. Sestava MFK OKD: Pulen Hoffmann, Mráz, Štajer (46. Horváth), Knötig Ciku (46. Jursa), Gajdoš, Slončík (46. Milosavljev), Pavlík Radzinevičius, Presl (46. Vrána). Piast Gliwice MFK OKD 1:2 (1:2) Branky MFK OKD: 5. Ciku, 36. Radzinevičius. Sestava MFK OKD: Kafka Hoffmann, Mráz, Štajer, Knötig Ciku, Slončík (46. Pavlík), Motyčka (71. Gajdoš), Látal (77. Horváth) Presl, Radzinevičius. FOTO: Ivo Dudek Ondřej Kawulok (v zeleném) je jedním z šikovných žáků házenkářského HCB OKD. Starší žáci HCB OKD jdou dál KARVINÁ Starší žáci HCB OKD odehráli třetí kolo házenkářské žákovské ligy, které sami pořádali. Soupeřem jim byla družstva Telnice, Strakonic a Zruče nad Sázavou. Karvinští si v prvním utkání proti Strakonicím slušně zastříleli, a to netušili, že v dalších zápasech dosáhnou ještě vyššího počtu branek. Od první minuty nebylo pochyb, kdo je na hřišti pánem. Poločas skončil 14:4, takže ve druhém už dostali příležitost všichni hráči, aby si také zahráli, popisovala trenérka nadějných házenkářů Jana Hajžmanová. Další dvě utkání se odehrávala podle stejného scénáře. Družstvu Zruče strážil kvůli nemoci gólmana tři tyče hráč do pole. Ani družstvo Telnice KARVINÁ Vynikající mládežnickou strukturou se může dlouhodobě chlubit házenkářský HCB OKD Karviná. Minulý víkend odstartovaly jarní část celostátních mládežnických soutěží tři týmy HCB OKD, které hodlají hrát všude špici tabulky. Juniorka Baníku se po letech, kdy jí byl upírán zasloužený postup do první ligy, v druhé nejvyšší soutěži již etablovala. Cílem juniorky je především zapojovat mladé hráče z dorostu, aby se rozkoukali v mužské soutěži a přechod do extraligového áčka pro ně nebyl tak obtížný. Juniorka slouží i k rozehrání mužů po nemoci či zranění, takže nikdy nevíte, v jakém složení budete hrát příští zápas. Nicméně raději bychom nenašlo na výborně hrající Karvinou recept. I když jsme výrazně vyhráli, nepředvedli kluci to, co v nich je. Pořád jsem měla pocit, že nehrají naplno. To předvedli až v posledním utkání, dodala Hajžmanová. Její tým se v dalším kole (5. či 6. března) utká s Frýdkem-Místkem, Lovosicemi, Ostravou, Zlínem a Strakonicemi o postup do pátého kola. Výsledky HCB OKD: Strakonice 24:10 (14:4), Zruč n. S. 35:10 (16:7), Telnice 35:15 (19:5). Sestava HCB OKD: Mokroš, Nolč Vaňko 17, Přibyla 15, Šťastný 12, Drzyzga 12, Slavíč 9, Wozniak 7, Mašek 6, Kawulok 5, Karšulín 4/2, Čavrnoch 4, Ženatý 3, Plaček. luk Mládežníci Karviné odstartovali 1/19/11 3:27:12 PM 16/08-XII/11 proháněli Litovel a Šumperk na čele tabulky, než abychom zabředli do nebezpečného pásma sestupu, vyhlásil jasný cíl šéftrenér mládeže v HCB OKD Jaroslav Hudeček. Letos soutěž opustí až čtveřice posledních týmů. Karvinští by drastický model letošního ročníku rádi přečkali bez úhony. Starší dorostenci HCB OKD jsou nejmilejším překvapením dosavadního průběhu sezony. Před jejím začátkem se zdálo, že tým bude rád i za třetí místo, ale na podzim hrál výborně a prohání největšího favorita z Jičína, který dosud neztratil ani bod. Kluci měli i na to vyhrát v Jičíně, který má letos skutečně výjimečnou generaci hráčů. Naši se ale drží neustále na dostřel a mohou soupeře znervóznit. Do jara jsme odstartovali dobře, vyhráli jsme výrazně 38:23 v Zubří, a to je vždy cenné vítězství, upozornil Hudeček. Starší dorost má velice silnou základní sestavu, kádr je ale užší, a když trenéři prostřídají, kvalita hry jde mírně dolů. Nejspíš nás čeká honička s Jičínem až do samého konce. Oba týmy asi moc ztrácet nebudou. Škoda, že jsme v Jičíně prohráli o šest gólů. Pokud chceme pomýšlet na titul, budeme jej muset doma porazit o sedm branek a více, abychom měli lepší vzájemné zápasy, upozornil Hudeček. Co se týče mladšího dorostu, je zde situace podobná, jen s tím rozdílem, že Karvinou čeká tahanice o první místo nejen s jedním, ale rovnou se dvěma soupeři. Na čele jsme my, Zubří a Kopřivnice. Letos se nehrají klasické přebory o mistra republiky, do boje o zlato půjde jen první tým tabulky a druhý si zahraje o bronz. Navíc se po sezoně obě soutěže mladšího dorostu sloučí. Prvních šest týmů z každé skupiny vytvoří celostátní ligu. Náš tým má na to, aby urval medaili, přestože týmu chybí výrazná osobnost, uzavřel Jaroslav Hudeček. mar HORNÍK Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., Praha 7, Dobrovského 25 Ředitel Ing. David Švábenický; předseda výkonné redakční rady Vladislav Sobol, šéfredaktor Mgr. Josef Lys, Adresa redakce: Prokešovo nám. 6, Moravská Ostrava; tel: sekretariát: , fax: , příjem inzerce: , ústředna: Grafika Robin Caïs, Ilustrace Marie Koželuhová, Vychází ve čtvrtek Registrace MK ČR E Tiskne: Moravská typografie, a. s., Moravské náměstí 13, Brno Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí.

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž?

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii, OKD, a.s. 10. prosince 2012, Praha Surovinová politika a surovinová bezpečnost ČR Uhlí nejdemokratičtěji

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

ZISKOVÁ HLUBINNÁ TĚŽBA UHLÍ V

ZISKOVÁ HLUBINNÁ TĚŽBA UHLÍ V ZISKOVÁ HLUBINNÁ TĚŽBA UHLÍ V EVROPĚ FIKCE NEBO REALITA? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii a zástupce GŘ 1. června 2010 Praha, IVD OKD, a.s. Prokešovo náměstí 6/2020 728 30 Ostrava OKD

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Tentokráte velmi stručně. Záplavy nepříjemně zasáhly i projekt RTVND

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

školy představení společnosti

školy představení společnosti školy představení společnosti ondřejovická strojírna historie 2/21 Ondřejovická strojírna má dlouholetou historii, která sahá do roku 1899. Již v tomto roce zde byla zavedena strojírenská výroba zaměřená

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství Praha, 17. 3. 2014 Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok V únoru 2014 nahlásilo hromadné propouštění celkem 13 zaměstnavatelů. Tento krok se dotkne 593 jejich

Více

Ing. Libor Jalůvka Datum: 10.10.2013. Regenerace brownfields z pohledu státního podniku DIAMO

Ing. Libor Jalůvka Datum: 10.10.2013. Regenerace brownfields z pohledu státního podniku DIAMO Ing. Libor Jalůvka Datum: 10.10.2013 Obsah prezentace 1. Úloha, odštěpného závodu ODRA v Moravskoslezském kraji 2. Přehled lokalit utlumených dolů (areálů) 3. Postup při vypořádání areálů a nemovitého

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Prokešovo nám. 6, 728 30 Ostrava - Mor. Ostrava Telefon: +420 596 262 228 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 724 133 630 Internet: www.volny.cz/nadace-landek

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Zápis z výborové schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice ze dne 23.4.2013

Zápis z výborové schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice ze dne 23.4.2013 Zápis z výborové schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice ze dne 23.4.2013 Přítomni: Válková, Kejřová, Marečková, Baťková, Gergelová, Svobodová, Nentvichová, Mašková, Zichová, Mahovská Omluveni:. Světničková,

Více

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ FINANČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2 Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ razítko odborové organizace, podpis předsedy výboru a dozorčí rady odborové organizace Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Volba střední školy jak to vidí osmáci

Volba střední školy jak to vidí osmáci Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní,

Více

Občanské sdružení. Naše škola

Občanské sdružení. Naše škola Občanské sdružení Naše škola Výroční zpráva 2007 Kontakt: Adresa: Občanské sdružení Naše škola Marie Dolanské 19 746 01 Opava-Vlaštovičky e-mail: nase.skola@seznam.cz http://www.sweb.cz/nase.skola OBSAH:

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Zpravodaj 1/2011. BULHARSKO Lozenec. BULHARSKO Carevo. Merlin, s all inclusive. Hermes, s all inclusive VELIKONOČNÍ NABÍDKA PRO ČLENY ABK:

Zpravodaj 1/2011. BULHARSKO Lozenec. BULHARSKO Carevo. Merlin, s all inclusive. Hermes, s all inclusive VELIKONOČNÍ NABÍDKA PRO ČLENY ABK: Vážení členové Alexandria bonus klubu, vítejte na stránkách jarního Zpravodaje ABK. Úvodem dovolte, abychom Vám popřáli krásné Velikonoce a příjemné prožití celého jara. Slunce již hřeje a tak je nejvyšší

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pouze na členy ZO OSŽ Ostrava a v některých případech i na rodinné příslušníky

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Strategie řešení multikulturality na VŠE

Strategie řešení multikulturality na VŠE Strategie řešení multikulturality na VŠE Výzkumná otázka Jaká je připravenost studentů FMV na práci v multikulturním týmu v závislosti na tom, absolvovali-li výměnný pobyt, zahraniční stáž, předmět zaměřený

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009 ČEZ PROTI KRIZI Praha, 17. února 2009 PŘICHÁZÍME S INICIATIVOU: ČEZ PROTI KRIZI ČEZ PROTI KRIZI více práce zaměstnavatelům uvolnění peněz živnostníkům pomoc lidem postiženým krizí Prosperovat můžeme jen

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a M Š N y m

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ Co přinese Evropský rok dobrovolnictví? Zastoupení Evropské komise v ČR, Praha, 15. 2. 2011 PROFIL Jeden z klíčových hráčů na trhu dopravy a logistiky ve střední

Více

Kam po základce? Našli jsme pro vás odpověď

Kam po základce? Našli jsme pro vás odpověď Kam po základce? Našli jsme pro vás odpověď JIŽNÍ ČECHY Začátek roku přináší žákům posledních ročníků základních škol nelehké rozhodování. Kam po základní škole? Jaký obor si vybrat, aby práce bavila a

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Možnosti pracovním profesního trhu rozvoje NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016 XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE TERMÍN 10. 20. července 2016 MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE Blízká lokalita tábora je velkou výhodou snížení nákladů na dopravu dítěte UBYTOVÁNÍ celkem max. 100 dětí ve

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

šťastných bez palivových příplatků Zpravodaj 2/2010 AKCE Vážení členové Alexandria bonus klubu,

šťastných bez palivových příplatků Zpravodaj 2/2010 AKCE Vážení členové Alexandria bonus klubu, Vážení členové Alexandria bonus klubu, je tu další Zpravodaj ABK a s ním další výhody pro Vás. Hned na úvod bychom Vás rádi upozornili na akci 17 šťastných dnů bez palivových příplatků. Na základě Vašich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Koncepce rozvoje a řízení FK Ústí nad Labem

Koncepce rozvoje a řízení FK Ústí nad Labem Koncepce rozvoje a řízení FK Ústí nad Labem Současný stav klubu V minulosti neexistovalo profesionální řízení a základní marketingová a obchodní strategie klubu Díky deklarované podpoře vlastníka klubu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Nakládání s penězi VY_62_INOVACE_FG0105.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Nakládání s penězi VY_62_INOVACE_FG0105. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy TJ zdravotně postižených Nola z pověření České federace Spastic Handicap, o.s. a Oborová zdravotní pojišťovna pořádají NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy pro sportovce zdravotních tříd BC1,

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2014 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky

Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky Program Představení České pojišťovny Organizační struktura ČP Proces adaptace v ČP Komunikace a informace Společnosti ČP Group Generali

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Personalistika a vzdělávání ve firemní praxi SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 1 Úvod Personální útvar má za úkol ovlivňovat vztahy mezi organizací a

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ZÁŘÍ 2014

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ZÁŘÍ 2014 ZÁŘÍ 2014 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI ZÁŘÍ 2014 Equica, a.s. 2014 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

www.hornipomoravi.eu zpravodaj MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s.

www.hornipomoravi.eu zpravodaj MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s. zpravodaj www.hornipomoravi.eu MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 4 2015 Číslo 4, 30. prosinec 2015 I Ročník VII Společenský

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

Naše vize. Naše poslání

Naše vize. Naše poslání Na základě žádosti o finanční podporu z OP LZZ získalo město Třebíč dotaci na projekt s názvem Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči. Svoji činnost zahájilo Koordinační centrum 1. srpna

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více