č. 4 duben ročník Pondělí velikonoční výročí úmrtí bl. Jana Pavla II svátek Božího milosrdenství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č. 4 duben 2013 21. ročník 1. 4. Pondělí velikonoční 2. 4. 8. výročí úmrtí bl. Jana Pavla II. 7. 4. svátek Božího milosrdenství"

Transkript

1 zpravodaj pražské arcidiecéze č. 4 duben ročník ÚVODNÍK O co jde? Celý březen se naše oči upíraly do Říma a se zvědavostí jsme čekali, kdo bude novým papežem. Sympatická postava papeže Františka asi mnohé z nás nejprve zarazila. Ruku na srdce, kdo z nás má přehled o Argentině či Jižní Americe vůbec? Ale vystupování nového papeže je tak sympatické, že předsudky rychle vyprchaly. Jen se trochu obávám, že celá letošní postní doba se točila právě kolem papeže a na půst nezbylo skoro nic. Co ale bylo cílem postu? Objevit či dotknout se nejdůležitějšího jádra naší víry. Někdy se při přednáškách zeptám posluchačů, jak by definovali to nejpodstatnější jádro křesťanství. Setkávám se s ledas čím. Asi nejvtipnější byla jedna žena, která se zarazila a vyhrkla: Ježiš-Maria, já nevím! Opáčil jsem jí, Foto: že xxxxxx není xxxxxxx daleko od jádra věci. Ale vážně, co byste, milí čtenáři, řekli na tuto otázku vy? Odpověď je docela prostá a může znít třeba takto: Náš Pán Ježíš Kristus za nás zemřel a vstal z mrtvých. Skrze něho můžeme i my přistoupit k Bohu. Věřím, že si hned vybavíme základní pravdy víry, které to jednoduchým způsobem shrnují. Ale proč to připomínám? Protože stojíme na prahu Velikonoc a velikonoční doby a náš zrak se upírá právě k té největší a nejzákladnější pravdě víry, jak to ve svém článku brilantním způsobem popisuje docent Vojtěch Novotný z pražské teologické fakulty. Velikonoce jsou nejpodstatnější událostí, která je před námi, nikoli ale jedinou. Na svátek sv. Vojtěcha si budeme kromě národního světce připomínat také našeho arcibiskupa, kardinála Dominika Duku. To proto, že se letos dožívá významného životního jubilea. Požádali jsme jeho blízkého spolupracovníka P. M. Badala o pár řádků, které neupřou hluboký lidský rozměr našeho primase. A ještě jeden akcent jsme se pokusili do Zpravodaje vložit. Přijetí Krista a jeho spásy přináší ovoce. Člověk se otevírá pozvání sloužit druhým, což má jistě nejrůznější podobu, ale docela zvláštní formou je jáhenská služba. A tak jsme oslovili pana J. Berana, který zanedlouho bude přijímat jáhenské svěcení, a zeptali jsme se na tuto specifickou cestu ke službě. P. Michal Němeček, ředitel Pastoračního střediska, biskupský vikář pro pastoraci Dubnový kalendářík Pondělí velikonoční výročí úmrtí bl. Jana Pavla II svátek Božího milosrdenství (2. neděle velikonoční) slavnost Zvěstování Páně (katedrála, 7:00, 18:00) Mezinárodní den solidarity osvobození politických vězňů setkání neofytů s kardinálem (katedrála, 10:00) Světový den modliteb za duchovní povolání Evropský den akcí proti rasismu. Den Země svátek sv. Vojtěcha, hlavního patrona arcidiecéze (katedrála, 18:00) svátek sv. Jiří, patrona skautů. Mezinárodní den skautů a skautek svátek sv. Marka, evangelisty K dispozici též na stránkách Pastoračního střediska v rubrice Zpravodaj pražské arcidiecéze.

2 2 ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE Vážený otče kardinále, letos v dubnu se dožíváte sedmdesátin. Sedmička je číslo biblické plnosti a někde v podvědomí se nám vyrojí množství míst, kde právě toto číslo hraje roli. Velice bychom Vám přáli, abyste právě letos zakusil tuto Boží plnost a mohl zakusit, jak veliký je náš Pán. Přejeme Vám a vyprošujeme jeho požehnání, doprovázení a ochranu. Ať Vás vybaví mocí svého Ducha a vede Vás na Vaší osobní cestě i při pastýřské službě. Za redakci Zpravodaje i naše čtenáře. Máte rodinu? Někdo by možná řekl, že jsem se k svěcení rozkolébal pozdě, ale poměrně brzy jsem se oženil když jsem cítil, že mám možnost vzít si nejkrásnější dívku, kterou jsem do té doby poznal. Mimochodem máme čtyři děti tři děvčata a jednoho chlapce, nejstarší dceři je 31 let, nejmladšímu 22, a dvě vnoučata 8 a 5 let. Když byly děti menší, cítil jsem, že je vhodnější, abych byl o víkendech s rodinou a ne abych každou druhou sobotu chodil na fakultu. Teď je situace úplně jiná, je mi 58 let, tak si myslím, že už doma nechybím. A i pro mě je to dobré, že mám na stará kolena možnost pomáhat druhým a určitou perspektivu otevřené budoucnosti. Narazil jsem na moc hezkou větu, kterou se řídím: Po splnění všech rolí může následovat individualizace člověka, touha po vlastním rozvoji... C. G. Jung. Myslím, že jáhenská služba ve farnosti, odkud člověk pochází, má tu výhodu, že je s tímto místem spjat možná víc než duchovní, který je často překládán. Tak by bylo nepřirozené, pokud je člověk humanitně nadán, má rád liturgii a je schopen si vzít na hřbet nějakou služfoto Tomáš Roule Znám pana kardinála jako otce Dominika už asi třicet let. Zdálky či zblízka v různých úlohách jej doprovázím a teprve dnes, kdy je pražským arcibiskupem, primasem českým a Jeho Eminencí, jsem si pro sebe zformuloval několik základních postojů: Především musím prohlásit, že jestli po něčem netoužím, je to po funkci arcibiskupa. Když vidím jeho nabitý program, osoby, které musí přijímat, a témata, o nichž musí zasvěceně promlouvat, musím přiznat, že bych to vydržel asi tak tři dny. Poté by přinejlepším následoval infarkt, přinejhorším léčení v psychiatrické léčebně. Pan kardinál má někde záložní baterie, protože i když večer vidím, že už se tak tak drží na nohou, nadhodím-li zajímavé téma k hovoru, okamžitě pookřeje a začne je probírat. Druhou zajímavou vlastností je jeho laskavost vůči lidem. Není hraná. Překračuje předpisy a občas trochu musí mást. Oproti zvyklostem při návštěvě nějaké velké instituce podává na rozloučenou ruku vrátnému či ostraze, ačkoli by je měl brát jen jako inventář... Zajímají jej prostě lidé jako takoví, možná to je jeho nenápadný způsob zvěstování radostné zvěsti. Církevní hodnostáři vůbec, a ti nejvyšší zvlášť, musí mít i nějak trénované žaludky. Před pár týdny jsem s ním seděl na hostině v Římě, kde mu místní kněz chtěl udělat radost a předvedl asi osmichodovou večeři. Poznamenal jsem k otci Dominikovi tehdy, že jsem si doposud myslel, že nejhorší jsou tříhodinové bohoslužby, které musí absolvovat. Teď že ale vidím, že mnohem náročnější jsou tříhodinové večeře. Spravedlivě musím dodat, že to je opravdová služba a činění radosti bližním. Ráno většinou následuje jeden chod snídaně- oloupané dílky červeného pomeranče, aby to vypadalo jako maso. Je ještě mnohé, drahý čtenáři, co bych chtěl a mohl napsat (abych parafrázoval Písmo). Ale prý to nesmí být moc dlouhé. Tak snad pokračování při oslavách pětasedmdesátin... Ad multos annos, Eminence! P. Norbert Milan Badal OP Oslava svátku sv. Vojtěcha a 70. narozenin pana kardinála Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze, oslavíme v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze v úterý 23. dubna v 18:00 společným slavením eucharistie, které bude předsedat kardinál Dominik Duka OP. Při této poutní slavnosti bude vystavena lebka sv. Vojtěcha. Kardinál Dominik Duka zve všechny kněze, jáhny a celou místní církev na pouť do katedrály, aby zvláště v Roce víry byl tento svátek náležitě oslaven. Současně se při této bohoslužbě budeme modlit i za našeho arcibiskupa, Vojtěchova nástupce, neboť slaví sedmdesáté narozeniny (narozen ). Mons. Michael Slavík, generální vikář, tímto zve k modlitbám a oslavě arcibiskupových narozenin v katedrále. Chtěl bych být dobrým pozdním sběrem... Pan Jiří Beran přijme svěcení na trvalého jáhna 5. května 2013 v kostele sv. Antonína v Praze-Holešovicích v 10:00, modlitbou a vkládáním rukou světícího biskupa Václava Malého, který v této farnosti také působil. Jaká byla Vaše cesta k tomuto rozhodnutí? Od roku 1968, tzn. od svých 13 let, ministruji se svým blízkým přítelem Mirkem v kostele sv. Antonína. Je to již 45 roků. V dějinách kostela, který si příští rok připomene 100 let, je to dlouhý úsek. Služba u oltáře nás vtáhla... V roce 1985, to u nás působil P. Jan Baxant, mě a mj. i příteli Mirkovi vymohl indult od pana kardinála Tomáška k podávání sv. přijímání. Později k nám nastoupil další budoucí biskup, P. Václav Malý. Ten mě poprosil, abych se ujal slova ve společenství. Určitý druh kázání jsem měl každý týden, ale jen do té doby, než vyšla Instrukce o některých otázkách spolupráce laiků (která tuto službu zamezuje pozn. red.). Těchto dvou lidí si obzvláště vážím. Dali mi důvěru a nebáli se, že jejich kněžská identita nějak utrpí, když se o úkoly rozdělí. A protože mám blízko k liturgii, snad mám schopnost mluvit a znám potřeby farnosti, řekl jsem si, že bych měl konečně svým svěcením kodifikovat, upevnit, stvrdit to, co ve farnosti dělám.

3 3 ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE bu, aby z toho nevzešlo nějaké jáhenské povolání. Ale na začátku stálo pověření. Jak k eucharistii, tak ke slovu ve společenství. Ve farnosti, kde sloužím, je čím dál tím víc starších lidí. Myslím, že tady chybí věkově někdo, kdo by se věnoval starším a nemocným lidem. V tom vidím své pole působnosti. Když probíhal obřad kandidatury svěcení, svěřil jsem na závěr biskupu Václavovi, že bych chtěl být takovým dobrým pozdním sběrem. Jaké je Vaše původní povolání Moje původní povolání je grafik v polygrafii, pracoval jsem v různých tiskárnách a vydavatelstvích. Ale nakonec jsem zakotvil mimo obor. Nyní pracuji jako kustod a průvodce v pražské Loretě, na poutním místě, které spojuje bohoslužebný život s návštěvnickým provozem. Jaký je Váš vztah k umění, slyšela jsem, že píšete ikony? Psaní ikon je pro mě takovou úžasnou modlitebně- -manuálně-intelektuální prací. Křesťanský východ mám velmi rád, těší mě, že usilujeme o jednotu. Výtvarné umění mě bavilo odmala, ikony se mi hodně líbily, ale nikdy jsem neměl na to si nějakou koupit, tak jsem si řekl, že je budu psát. Kromě toho píši básně, už mi vyšly dvě sbírečky. Jak vypadá jáhenská formace a jak jste ji prožíval? Zvlášť je studium teologické fakulty, tu dosud navštěvuji a jsem spokojený. Jsem rád, když se tam dovím něco, co jsem vždy tušil, a teď to čtu černé na bílém. Každému, kdo chce aktivněji žít křesťanství, bych teologickou fakultu doporučoval. Líbí se mi, jak papež Benedikt kladl důraz na vzdělání, charitu a na to, aby církev byla Bible čtená O velmi zajímavém projektu Bible čtená nás informovala její autorka, akademická malířka RNDr. Milena Nečásková. Bible čtená je kulturně-vzdělávací pořad na pomezí vzdělávání a umění. Je určen lidem, kteří nemají bezprostřední vztah ke konkrétní církvi a mají jen malé povědomí v této oblasti. V souvislosti s náboženskou svobodou, která je velmi pozitivní hodnotou, dnes už nikdo nikomu nic nevnucuje. Na druhé straně právě zde vzniká mezera; pokud se člověk s Biblí nesetká v rodině, prostřednictvím přátel nebo církve, tak vlastně nemá odkud se o ní dovědět. Křesťané snad mohou namítnout, že každý může přijít do kostela. Ano, ale přijít do kostela není snadné používá se zde jiný jazyk, gesta, liturgie, oděv... Dochází k situacím, které příchozímu z jiného prostředí nemusí být vůbec jasné. Přitom si nemyslím, že by dnešní společnost o křesťanství či o Bibli nejevila zájem. Mě samotnou překvapil velký ohlas na Jeruzalémskou bibli. Tento kulturní pořad by se mohl stát příležitostí pro ty, kdo by se rádi setkali s Biblí v trochu jiné než klasické liturgické podobě. Čtené bloky biblického textu jsou v představeních cyklu prokládány hudbou, při níž jsou promítána výtvarná díla. Divák tedy vnímá slovo nebo hudbu a obraz. Hudba a obrazy jsou záměrně voleny tak, aby si návštěvník mohl uvědomit vazby mezi výtvarným uměním a literárním textem. Jako restaurátorce je mi blízké nejen staré umění, ale i to nové, které má nějakou konotaci k Bibli a ke křesťanské kultuře. Uvědomuji si, jak lidé tím, schopná mluvit s veřejností. Aby byla takovým malým, užitečným jadérkem. A zvlášť je jáhenská formace. Ta byla vedena velmi otevřeně a prakticky. Jáhny připravuje v naší diecézi a dohlíží nad jejich formací Mgr. Ing. Martin Opatrný. S ním jsme se scházeli každý měsíc, varoval nás před mnohými úskalími, o kterých se na fakultě pochopitelně neučí. V roce 2010 jsem nejprve přijal lektorát, v roce 2011 mi byl udělen akolytát a v září 2012 jsem přijal kandidaturu jáhenského svěcení. Dobu od přijetí kandidatury do svěcení prožívám vnitřně velmi intenzivně. Nikdy mi nebyla tak blízko Maria, která byla Bohem těhotná, a nevěděla, co ji čeká. Tak i příprava na svěcení, zvláště ty poslední týdny jsou pro mě takovým obdobím s cestou přes hory. Na co se ve svém svěcení nejvíce těšíte? Těším se, až budu při litaniích ke Všem svatým ležet tváří k zemi: myslím si totiž, že tato poloha (spolu se stáním a běžením) nejvíc odpovídá našemu vztahu k Hospodinu. A na co se netěšíte? Na pohřební obřady s odevzdáním Pánu malých dětí... A slůvko na závěr? V každém případě chci další chlapy povzbudit: když Hospodin udělal toto se mnou, jděte do toho! Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně požehnání do další služby. (ek) Spící Jan foto Milena Nečásková

4 4 ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE že biblické příběhy neznají, přestávají chápat křesťanské umění. Může tady pak znovu vznikat taková zpětná vazba: poslech přinese lidem zpětné porozumění výtvarným dílům, na která se mohou dívat. Samotnému čtení předchází úvod biblisty, který dává vybranou knihu do literárněhistorického kontextu, případně upozorní na nějaké zajímavosti, které člověk, který nemá zvláštní zkušenost s Biblí, nemusí postřehnout. Oslovila jsem profesionální teology, starozákonního biblistu Petra Slámu, Th.D., a novozákonního biblistu doc. Jiřího Mrázka, Th.D. Ti vybrali texty celkem jedenácti biblických knih. Hudební doprovod vybírá Rostislav Tvrdík a prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc. a já doprovod výtvarný. Vybraný text čtou profesionální herci Lenka Zbranková a Zbigniew Kalina. Následující čtení, už čtvrté v pořadí, nese název Matoušovo evangelium Milosrdenství jako program a bude se konat ve čtvrtek 25. dubna, hodina a místo čtení budou oznámeny na kde také naleznete další informace o projektu. Vaše podněty či zájem o uvedení pořadu ve vašem místě nebo pro vaši organizaci či školu uvítáme na ové adrese: RNDr. Milena Nečásková, ak. mal. (Theo-)logika velikonočních událostí Evangelia opakovaně poukazují na skutečnost, že celá Ježíšova pozemská existence směřovala k utrpení a smrti. Byl na světě jako znamení odporu, neboť na něj vnesl Boží soud nad lidským smýšlením a jednáním. Proto Ježíšův život provázela řada konfliktů a diskusí, jež se týkaly jeho vztahu k Zákonu, k Chrámu a k víře Izraele v jediného Boha. Na konci této řady stojí soudní proces. Evangelisté působivě zdůrazňují mnohost obvinění, jež byla vznesena a jež zpochybňovala Ježíšovu ortodoxii a ortopraxi, i jejich redukci na otázku, zda je Mesiáš, Syn Boha živého. Tyto náboženské důvody byly ovšem nakonec přeneseny na rovinu politickou, neboť synedrion, jež chtělo dosáhnout toho, aby byl Ježíš usmrcen jako ten, kdo porušil mojžíšský Zákon, jej Pilátovi účelově představilo v potenciálních politických konsekvencích, tedy jako ohrožení zájmů impéria. Vědělo totiž, že bylo třeba vznést takovou žalobu, pro niž zná římské právo trest smrti. To vše se nám sice nemusí jevit správné, je to však běda nám! jaksi pochopitelné. Má to určitou logiku. Neměly by nám ale uniknout dvě krátké zmínky evangelií. Marek podotkl, že Pilát věděl, že mu velekněží Ježíše vydali dia fthonon, ze závisti a nepřízně, ze zášti (15,9-10). Jan pak vztáhl na jednání těch, kdo se postavili proti Ježíšovi, slova Žl 35: Nenáviděli mě bez příčiny (15,25). Tato slova mne vždy fascinovala. Po všem tom pracném kupení důvodů teologických i politických se nakonec ukazuje, že jádrem věci je závist, zášť a nenávist, jež nemá příčin. Jednání lidí, kteří odmítají jednorozeného Syna, jehož jim Bůh Otec poslal, aby byl mezi nimi zpřítomněním jeho samého a dárcem Ducha lásky, nemá adekvátních příčin. Ti, kdo odmítají Mesiáše, v němž jim Bůh daroval pravé poznání sebe sama i jich samých, a vztahu, který mají mít k němu i ke svým bližním, nemají přiměřených příčin. Ti, kdo odmítají ztělesněnou pravdu, spravedlnost, lásku a smysl ve jménu svých vlastních představ o tom, co je správné a co nikoli, nemají dostatečných příčin. Nenáviděli mne bez příčiny (Jan 15,25). Řecky: emisésan me dórean. Latinsky: odio me habuerunt gratis. Nenáviděli mne darmo. Skutek těch, kdo Ježíše ukřižovali, měl maximálně zvrácenou logiku daru. Bůh v Ježíši jedná koherentně se svým bytím, jež je dar, a dává se člověku v nezištné lásce až do krajnosti (Jan 13,1). Také člověk tu jedná darmo, gratis veden ovšem svým bezdůvodným a neospravedlnitelným sobectvím, záští, nenávistí. To je podstata hříchu. Hřích je anomia (1 Jan 3,4), bezzákonnost, skutek nepodložený uvážlivým pravidlem, jež zrcadlí normativní povahu bytí samého Boha. Jednání těch, kdo odmítají vtělený Boží Logos, nemůže být logické. Právem proto můžeme mít za to, že představení Izraele, kteří Ježíše odsoudili a kteří si na Pilátovi vynutili jeho ukřižování, zastoupili celé hříšné lidstvo. To, co oni učinili, činí konec konců každý hříšník. I on je veden bezdůvodnou nenávistí, lhostejností a přezíravostí vůči Bohu, jenž dává sám sebe v Ježíši Kristu, i stejně neopodstatněným upřednostněním sebe sama. To vše v hávu mnoha dobrých důvodů vertikálních i horizontálních. Lze namítnout, že si lidé ani neuvědomují, že tomu tak je. A skutečně, přesně tato námitka zaznívá i v Novém zákoně. První, kdo ji vznesl a kdo v ní spatřoval jakousi omluvu svých soudců a katů, byl sám Ježíš, který se na kříži modlil: Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí (Lk 23,34; srov. Sk 3,17; 13,27-28; 1 Kor 2,7-8). K příčinám Ježíšova ukřižování patří i to, že nebyl jako Mesiáš a Spasitel poznán a že lidé, kteří jej odsoudili, ani pořádně nevěděli, co činí. Písmo v tom spatřuje jakousi omluvu. Můžeme za to být vděční. Bůh zřejmě bere v potaz, že tak docela nevíme, co konáme, když odmítáme jej i jeho Syna. Na druhé straně si ovšem musíme přiznat, že pak prostě platí, že k odmítnutí a ukřižování Ježíše Krista došlo z bezdůvodného a nedostatečně promyšleného sobectví, závisti, zášti. Stojíme před syrovou pravdou: z lidské strany žádný patřičný důvod nebyl, jen nenávist a hloupost. Tím vším ovšem ještě nebylo řečeno o důvodech Ježíšova ukřižování to nejdůležitější. Abychom dospěli k jádru věci, musíme opustit příčinnost lidskou a povšimnout si vyšší příčinnosti Boží. Neboť skrze neodůvodněnou zášť, nenávist a hloupost, jež nepřijala Mesiáše a Syna Božího a jež se s ním podrážděně dohadovala o tom, kdo je Bůh, jaký má k němu mít člověk vztah a jak jej má uctívat, co je dobro, pravda a spravedlnost, skrze toto všechno naplnil své záměry Bůh. Nejstarší křesťanské vyznání víry to vyjádřilo prohlášením, že Ježíšova smrt a vzkříšení je naplněním Písem (1 Kor 15,3-5). Sám Ježíš se v evangeliích opakovaně vyjádřil týmž způsobem. Mesiášské muset... podle Písma je poukazem na skutečnost, že tu nejde o nahodilou událost, nýbrž o uskutečnění Božího plánu a záměru (srov. Kol 1,24-29; Ef 1,3-14; 1 Petr 1,18-21). A zde jsme u jádra věci. Bůh od věků rozhodl, že jeho jednorozený Syn, Mesiáš, zemře za naše hříchy. Tato smrt sice neměla dostatečné příčiny ze strany těch, kdo ji způsobili, byla však více než zdůvodněna ze strany Boží. Bůh jí dal smysl, který je základem naší víry i naděje. Bůh svého Syna poslal na svět, aby se stal člověkem. Jako takový se pak mohl, přestože sám nezhřešil, po-

5 5 ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE stavit mezi hříšníky jako jeden z nich. A skutečně, členové velerady jej za hříšníka považovali a podle toho s ním také jednali. Vyvodili pro něj z jeho domnělého hříchu důsledky, jaké by dle Zákona náležely hříchu skutečnému, a odsoudili jej k smrti. Právě takto se Ježíš stal jedním z nás, hříšníků, a vzal na sebe naše hříchy. Ba ještě více: Bůh jej ztotožnil s hříchem (2 Kor 5,21), s bezbožností, s nesprávným či absentujícím vztahem k Bohu. On, vždy věrný Syn, pro něhož je život identický se vztahem k Otci, byl souzen na místě synů marnotratných, Otce odmítajících. Byl souzen jako ten, jehož život postrádá vztahy a kvality, jež definují lidský život a jeho smysl, zejména vztah k živému Bohu. Na znamení toho také zemřel opuštěn lidmi a subjektivně i Bohem. Ještě během umírání však zůstal Otci věrný. I v protivenstvích se spolehl na jeho dobrotu, lásku a věrnost. Tak nám dal příklad života i umírání. Fakt, že je tento příklad smysluplný, plyne z toho, že Otec mu byl věrný až za hranici smrti. Posoudil jeho jednání a odpověděl na ně důkazem, že láska je silnější než smrt a překlenuje propast, jež dělí hříšníka od Boha živého a životodárného. Vzkřísil jej z mrtvých to jest: daroval mu věčné a plné životní společenství se sebou samým. Smrt už nad ním nepanuje: když nyní žije, žije Bohu (Řím 6,10). Proto byl nový způsob Ježíšovy tělesnosti a přítomnosti mezi učedníky znamením toho, že byl Duchem svatým ve svém zmrtvýchvstání uveden do moci Božího Syna (Řím 1,4), že se stal Pánem a Kristem, Vůdcem a Spasitelem, Soudcem živých i mrtvých. Byl přijat do Boží slávy a podílí se na ní jako ten, kdo sdílí Boží moc. Jeho tělo je tělo duchovní, on sám je Duchem oživujícím. To vše ovšem pro nás: s příčinnou platností. Proto má i pro nás samé nastat skrze vzkříšení situace, že jako jsme nesli podobu pozemského, tak poneseme i podobu Nebeského (1 Kor 15,49). Všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, jsme byli pokřtěni v jeho smrt, abychom jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce i my vstoupili na cestu nového života a jednoho dne abychom dosáhli toho, že Otec, který vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i naše smrtelná těla Duchem, který v nás přebývá (srov. Řím 6,3-5; 8,10-11). Jinak řečeno, je nám dán podíl na Kristově vzkříšení: na ději, jímž věrně milující a životodárný nebeský Otec přivádí člověka Ježíše k tomu, aby s ním žil v nekončícím společenství. Jsme připodobňováni Kristu, jenž vstal z mrtvých, a stáváme se údy jeho těla vzkříšení, církve. Máme žít Bohu v Kristu Ježíši a přijmout podobu synů v Synu, podobu Kristova těla. Tento proces začíná již nyní, když Otec skrze Ježíše rozlévá do našich srdcí oživujícího Ducha a křísí tak náš vztah k Bohu, k bližním, k sobě samým i světu. Díky tomu se utváří prostor vzkříšení vztahů, to jest prostor odpuštění. A tím je církev. Nu, a odtud, z postupného uzdravení vztahů, ze změny smýšlení a obrácení, z časného bytí církví, může a má růst i věčné Boží království. doc. PhLic. Vojtěch Novotný Th.D., Katedra fundamentální a dogmatické teologie KTF UK Katolické bohoslužby ve sdělovacích prostředcích Český rozhlas 2 Praha neděle velikonoční (9:00): kostel Matky Boží před Týnem, Praha-Staré Město (P. Vladimír Kelnar) neděle velikonoční (9:00): kostel sv. Františka z Assisi, Tanvald (P. Michal Podzimek) Radio Proglas neděle velikonoční (9:00): kostel Nanebevzetí Panny Marie, Havlíčkův Brod (P. Pavel Hroznata Adamec) neděle velikonoční (9:00): kostel sv. Augustina, Brno (P. Pavel Šenkyřík) neděle velikonoční (9:00): bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Příbram-Svatá Hora neděle velikonoční (9:00): kostel sv. Tomáše, Brno (P. Petr Vrbacký) Televize Noe neděle velikonoční (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Pavol Zemko) neděle velikonoční (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Miroslav Bambuch) neděle velikonoční (10:00): kostel sv. Jana a Pavla, Frýdek-Místek (Mons. František V. Lobkowicz O.Praem.) neděle velikonoční (10:00): nám. sv. Petra, Vatikán (František I.) Změna vyhrazena.

6 6 Z biskupských diářů Tato rubrika zahrnuje především ty aktivity biskupů, při kterých se s nimi věřící a veřejnost mohou setkat. Nejedná se o výčet celé náplně jejich práce. Jde o dlouhodobě plánované akce, mohou se tedy příležitostně změnit. Z diáře kardinála Duky :00 České Budějovice, klášterní kostel Obětování Panny Marie mše sv. u příležitosti oslavy 70. narozenin pana biskupa Jiřího Paďoura :00 Hradec Králové-Pouchov mše sv., setkání s rodáky :00 Praha, parlament Konference Stát a jednotlivec :00 Praha-Břevnov mše sv. u příležitosti 100. výročí narození arciopata Anastáze Opaska OSB :00 Krnov, kostel sv. Martina mše sv. za oběti komunismu Velehrad národní pouť kněží :00 Praha-Hradčany, katedrála mše sv. a setkání nově pokřtěných :00 Poličany, klášter trapistek mše sv. a slavné sliby :00 Praha-Hradčany, katedrála mše sv. ke cti sv. Vojtěcha a oslava 70. narozenin :30 Praha-Staré Město, barokní refektář kláštera u sv. Jiljí debatní večer k 70. narozeninám :00 Praha-Hradčany, katedrála mše sv. ke cti sv. Huberta :30 Hnězdno, Polsko mše sv., svatovojtěšská pouť Příbram-Svatá Hora setkání s kněžími :00 Praha-Hradčany, katedrála mše sv. (sv. Zikmund), setkání se zvoníky Z diáře biskupa Malého Londýn, V. Británie jednání o pastoraci českých krajanů :00 Kladno, Církevní mateřská škola Radost vizitace Beroun, Katolická mateřská škola vizitace :00 České Budějovice, klášterní kostel Obětování Panny Marie mše sv. u příležitosti oslavy 70. narozenin pana biskupa Jiřího Paďoura :00 Praha-Nové Město, Emauzský klášter seminář Mladý člověk a společenské dění (IuPax) :00 Psáře, kostel Nejsvětější Trojice mše sv :00 Kolín, Dívčí katolická střední škola a mateřská škola vizitace Praha Předání Ceny Arnošta Lustiga za r Velehrad národní pouť kněží :00 Košice, kostel Narození Panny Marie mše sv. u příležitosti 100. výročí narození arciopata Anastáze Opaska OSB :00 Praha-Staré Město, kostel Nejsvětějšího Salvátora mše sv. s biřmováním Příbram-Svatá Hora setkání s kněžími Z diáře biskupa Herbsta :00 Tuchoměřice, komunita Chemin Neuf mše sv. s udílením jáhenské kandidatury :30 Praha-Kobylisy, kostel sv. Terezie od Dítěte Ježíše mše sv., Úterky u Terky :00 České Budějovice, klášterní kostel Obětování Panny Marie mše sv. u příležitosti oslavy 70. narozenin pana biskupa Jiřího Paďoura :30 Praha-Vinohrady, kostel sv. Ludmily mše sv. za povolání :00 Milín, kostel sv. Václava mše sv :00 Praha-Hradčany, katedrála mše sv :00 Praha-Kyje, kostel sv. Bartoloměje mše sv :15 Praha-Kunratice, kostel sv. Jakuba Staršího mše sv Velehrad národní pouť kněží :00 Králův Dvůr-Počaply, kostel Nanebevzetí Panny Marie mše sv. s biřmováním :00 Praha-Hradčany, katedrála mše sv., svátek sv. Vojtěcha Z Act Curiae Věstník kanceláře pražského arcibiskupství; Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 16, Praha 1 Hradčany tel.: ; fax: ; Kurz pro hlavní vedoucí dětských táborů Asociace křesťanských sdružení mládeže, o. s. (AKSM) spolu se Sekcí pro mládež ČBK organizuje kurz pro hlavní vedoucí táborů či jiných prázdninových pobytů pro děti (AKSM je držitelem oprávnění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro pořádání tohoto školení).

7 7 Z Act Curiae Kurz se koná v Praze 4 Kunraticích, začátek je v pátek v 19:00, ukončení v neděli v 16:30. Náplní kurzu jsou právní předpisy při práci s dětmi, včetně hygienických předpisů, základy první pomoci, bezpečnostní pravidla činností s dětmi a mládeží, táborové hospodaření a organizační příprava tábora. Kurz je zakončen testem; účastníci dostanou osvědčení. Přihlášky: do 9. května nebo do naplnění kapacity kurzu (max. 30 osob) na adresu: Sekce pro mládež ČBK, ing. Marie Světničková, Thákurova 3, Praha 6 Dejvice, nebo Cena: 450 Kč zahrnuje ubytování, stravování a studijní materiály (bez ubytování 350 Kč). Přihlášeným budou zaslány podrobné informace a studijní materiály. Ing. Marie Světničková, Sekce pro mládež ČBK Personalia Suspense Mgr. Petr Svoboda, kněz brněnské diecéze ustanovený k duchovní službě v Armádě České republiky, a působící od do ve funkci rektora Římskokatolické duchovní správy u kostela sv. Jana Nepomuckého Praha-Hradčany, byl z důvodu své žádosti o dispens o zproštění kněžských závazků ke dni suspendován ve všech úkonech moci ze svátosti svěcení, ve všech úkonech moci řízení a ve výkonu všech práv spojených s úřadem. Ustanovení Eva Kabátová byla s účinností od 1. dubna 2013 uvolněna z funkce odborné duchovní asistentky IV. pražského vikariátu a členky vikariátní rady IV. pražského vikariátu. Mgr. Marek Martiška MIC byl s účinností od 15. února 2013 uvolněn z funkce farního vikáře Římskokatolické farnosti Hrádek a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven administrátorem Římskokatolické farnosti Hrádek. Mgr. Michal Procházka byl s účinností od 15. února 2013 uvolněn z funkce poutního referenta v Arcidiecézi pražské. Mgr. Jan Rückl byl s účinností od 15. února 2013 ustanoven k jáhenské službě v Římskokatolické farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha-Vršovice. Ing. Mgr. Pavel Švarc byl s účinností od 15. února 2013 ustanoven k jáhenské službě v Římskokatolické farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha-Vršovice. Mgr. Edward Eugeniusz Tomczyk MIC byl s účinností od 15. února 2013 uvolněn z funkce faráře Římskokatolické farnosti Hrádek a z funkce člena vikariátní rady vikariátu Vlašim. ThLic. Edward Walczyk byl s účinností od 15. února 2013 jmenován a ustanoven poutním referentem v Arcidiecézi pražské. ThLic. Tomáš Mlýnek, kněz ostravsko-opavské diecéze, byl se souhlasem svého diecézního biskupa s účinností od 1. ledna 2013 jmenován a ustanoven vojenským kaplanem v Armádě ČR. Mgr. Martin Vařeka, kněz brněnské diecéze, byl s účinností od 1. ledna 2013 uvolněn z funkce vojenského kaplana v Armádě ČR. Úmrtí P. Antonín Vedral SJ zemřel dne ve věku 78 let, v 42. roce své kněžské služby. Poslední rozloučení se konalo 18. února v kostele sv. Ignáce v Praze, pohřben byl na hřbitově v Praze-Bubenči. R.I.P. Stanislav Fišer, emeritní děkan Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi, zemřel dne ve věku 89 let, v 63. roce své kněžské služby. Poslední rozloučení se konalo 23. února 2013 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi, pohřben byl do rodinného hrobu ve Zvíkovci, okr. Rokycany. Zesnulý byl členem CCC. R.I.P. P. Norbert Josef Zeman O.Praem., bývalý soudce Interdiecézního církevního soudu v Praze, člen želivské kanonie, zemřel dne ve věku nedožitých 72 let, v 42. roce své kněžské služby. Poslední rozloučení se konalo 2. března 2013 v děkanském kostele sv. Petra a Pavla v Broumově, pohřben byl na místním hřbitově. R.I.P. Jubileář Výročí svěcení Mgr. Štěpán Faber, trvalý jáhen v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha (20 let) P. František Hylmar SJ (15 let) P. ThLic. Stanislav Gryń OFMConv., rektor kostela sv. Jakuba Staršího, Praha-Staré Město (35 let) P. Dott. prof. Anastasio Ottavio Roggero OCD, rektor kostela Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Pad. (Pražské Jezulátko), Praha-Malá Strana (50 let) Životní jubilea P. Jaroslav Ptáček O.Cr., osobní arciděkan, admin. u sv. Františka z Assisi, Praha-Staré Město (85 let) ThLic. Michal Antoni Bator, farář v Kralupech nad Vltavou (45 let) P. Werner Rösch SDB, na odpočinku v Praze (70 let) P. Mgr. Josef Michalčík CSsR, provinciál (45 let) Mons. ThLic. Josef Vojtěch Šach, prelát Jeho Svatosti, na odpočinku v Hamiltonu (Kanada) (94 let) kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský (70 let) P. Mgr. Martin Karel Satoria OCSO, administrátor v Dobříši (60 let) P. Regalát Petr Beneš OFM,Th.D., duchovní správce in solidum v Praze-Spořilově (50 let) Jubilantům srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání.

8 8 Programy Pastorační středisko Arcibiskupství pražské, Thákurova 3, Praha 6 Dejvice; tel.: (705); :30 Zkušenost mnišské modlitby; Karel Satoria; PS :00 Společenství Nikodém; PS :30 Příprava na manželství*; CPR :30 Akademie nejen pro seniory; br. Aleš Vandrovec OSB: Benediktova řehole; PS :30 Zkušenost mnišské modlitby; Karel Satoria; PS :00 Kurz pro lektory; PS :30 Příprava na manželství*; CPR :30 Zkušenost mnišské modlitby; Karel Satoria; PS :00 Mše chval; PS :00 Společenství Nikodém; PS :00 Modlitba Taizé; DS :00 Přednáška: Afgánistán; Jan Böhm; DS :30 Příprava na manželství*; CPR :30 Akademie nejen pro seniory; P. Jan Kofroň: Vzpomínka na P. Jiřího Reinsberga; PS :30 Zkušenost mnišské modlitby; Karel Satoria; PS :00 Sobota pro ženy*; CPR :30 Příprava na manželství*; CPR * jen pro přihlášené; vstup do místa konání akcí je z Kolejní ulice č. 4; PS Pastorační středisko, DS Duchovní správa u kostela sv. Vojtěcha; CPR Centrum pro rodinu Nechme ji, ať ukáže, co umí!...je název přednáškového cyklu o zkušenosti mnišské modlitby. Provede nás jím P. Karel Satoria OCSO, po všechny dubnové středy 3., 10., 17. a , vždy od 19:30 v Pastoračním středisku. Předchozí přihlašování není nutné. Kurz pro lektory V sobotu 13. dubna 2013 od 9:00 do 13:00 nabízí Pastorační středisko možnost absolvovat školení lektorů, které povedou P. Michal Němeček a paní Marie Fišerová. Součástí programu kurzu je výuka správného přednesu biblických textů a objasnění liturgických předpisů pro přednášení Božího slova při liturgii a ve společenství. K účasti na školení jsou zváni všichni, kdo se svou lektorskou službou podílí na slavení mše svaté, i všichni, kdo ve společenstvích, ale i soukromě pracují s Božím slovem. Předchozí přihlašování není nutné. Centrum pro rodinu Arcibiskupství pražské, Thákurova 3, Praha 6 tel: ; Program efektivního rodičovství krok za krokem Ve spolupráci s Centrem pro manželství a rodinu pořádáme osvědčený program, který pomáhá rodičům s výchovou (nejen) předškolních a mladších školních dětí. Program obsahuje přednášky, diskuze, případové studie, techniku hraní rolí s praktickým nácvikem a mnoho dalších. Nejbližší kurz se koná v Kulturním a mateřském centru Barrandov, Werichova 981, Praha 5 (tram 12,14 a 20 Sídliště Barrandov), o sobotách , a 4. 5., vždy od 9:00 do 17:00. Díky předpokládané dotaci jsme snížili plnou výši účastnického na 1350 Kč/osobu a 2100 Kč/rodičovský pár. Lektorkou kurzu je Mgr. Julie Žemlová. Přihlašovací kontakty a info: Manželské večery Srdečně zveme na osvědčený program obnovy manželství pro manželské páry. Čeká nás osm večerů od 22. dubna do 10. června (vždy pondělí od 19:00) v příjemném prostředí Komunitního centra sv. Prokopa, V Hůrkách 1292/8, Praha 5, Nové Butovice metro B Hůrka. Začínáme večeří, poté následují promluvy vedoucího páru a pak to nejdůležitější rozhovory v soukromí mezi vámi dvěma. Žádná skupinová cvičení! Kurz je založen na biblických principech a jeho heslo je: Dobré manželství lze ještě zlepšovat, problémy v manželství se dají řešit. Témata kurzu: Budování pevných základů. Umění komunikace. Řešení konfliktů. Síla odpuštění. Rodiče a rodiče partnera. Dobrý sex. Láska v akci. Závěrečný večer v čem spočívá hezké manželství. Cena kurzu pro pár je 1500 Kč. Zahrnuje dvě příručky po 120 Kč a cenu jednotlivých večeří. Pití si hradí každý pár samostatně. Ostatní náklady jsou sponzorovány. Závazné přihlášky na nebo (manželé Padevětovi). Platby budou probíhat na prvním večeru. Kurzem budou provázet manželé Míla a Jiří Musilovi. Kurz pořádají ve spolupráci Římskokatolická farnost Praha-Stodůlky, Křesťanská společenství Praha a Centrum pro manželství a rodinu. Info: cpr.apha.cz/manzelske-vecery/ Rodiny se vydají na pouť do Hrusic Arcibiskupství pražské pořádá v sobotu 1. června ve spolupráci s dalšími institucemi pouť rodin do Hrusic. Hlavním celebrantem mše svaté od 11:00 v kostele sv. Václava bude Mons. Aleš Opatrný, Th.D., kanovník vyšehradský. Jedenáctá pouť rodin nabídne kromě bohoslužby také další zajímavý program. Mši bude předcházet katecheze pro rodiny, kterou povedou manželé Poláčkovi. Děti i dospělí se mohou těšit na rodinné autorské divadlo zaměřeno na pohádkovou tvorbu Fígl, výtvarné dílny, besedu s Mons. Opatrným i paralelní dětský den pořádaný obcí Hrusice. Poutníky z Prahy dopraví do místa konání poutě zvláštní historický vlak, který pojede po trase Praha Smíchov Mnichovice u Prahy. Info: cpr.apha.cz/pout/ Exercicie pro manželské páry Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském pořádá letní exercicie pro manželské páry ve dnech (od neděle večeře do soboty oběda) v Jiřetíně pod Jedlovou v Penzionu Dcer Božské Lásky. Exercitátor: P. MUDr. Jiří Korda, administrátor farnosti Praha 4 Lhotka. Ubytování: Samostatný pokoj pro manželský pár s teplou a studenou vodou. WC, sprchy a koupelna jsou společné. Stravování: Plná penze. Cena pobytu: 3000 Kč na osobu, tedy 6000 Kč na manželský pár. Přihlašovací formulář a info:

9 9 Programy Arcidiecézní centrum pro mládež Kostelní nám. 16, Praha 4 Kunratice tel: ; Víkendovka v Nazaretě s poutí na Svatou Horu (12-20 let) Kdy: května Téma: Já jsem ta cesta, pravda i život (Jan 14,6). Kromě zajímavých témat nás čeká také putování na Svatou Horu. Začátek v pátek 3. května v 18:00 hodin v kostele sv. Jakuba v Kunraticích, ukončení v neděli obědem v cca 13:30. Účastnický poplatek je 300 Kč. S sebou: Bibli, spacák, přezůvky, vhodné oblečení a obuv na ven i dovnitř. Přihlášky do 27. dubna 2013 na shora uvedených kontaktech. Mše svatá bez kytary? workshop pro zpěváky i nezpěváky (14-25 let) Kdy: května Téma: Zazní jejich děkovná píseň a hlasitý smích (Jeremjáš 30,19). Co tě čeká? Budeš mít možnost poznat duchovní hudbu trochu jinak. Dozvíš se, co to vlastně je liturgická hudba, jak se vyvíjela v průběhu dějin a jak bychom měli hudbu v liturgii vnímat. Lektor Martin Beran si připravil rozmanitý program povídání, hru, zpívání a možná i něco dalšího. Workshop zakončíme mší svatou, během které zazní to, co se v tento den před slavností Seslání Ducha Svatého společně naučíme. Začátek v pátek 18. května v 18:00 v kostele sv. Jakuba v Kunraticích, ukončení v sobotu navečer mší svatou, která začne v 16:00, je možnost zůstat do nedělního dopoledne. Účastnický poplatek je 300 Kč. S sebou: Bibli, spacák, přezůvky, vhodné oblečení a obuv na venkovní hry i dovnitř. Přihlášky do 15. května 2013 na shora uvedených kontaktech. Doprava: ze stanice metra C Budějovická autobusem č. 193 do zastávky Kunratická škola. Nazaret je žlutá budova za kostelem. Komunita Chemin Neuf Školní 1, Tuchoměřice; tel.: dubna: otevřený víkend Kána. Duchovní obnova pro manželské páry s tématem Komunikace v páru. (Program je připraven i pro děti do 13 let.) dubna: setkání Anamnéza. Setkání se věnuje vnitřnímu uzdravení vzpomínek celkovou duchovní obnovou a osobním sjednocením. Je určeno zvláště lidem, které v životě potkala nějaká těžká událost, vztah nebo situace, na které by se rádi podívali ve světle Ducha svatého a Božího Slova. Obě setkání proběhnou v klášteře Komunity Chemin Neuf v Tuchoměřicích. Přihlášky: Komunitní centrum Matky Terezy U modré školy 2337/1, Praha 11 Háje tel.: ; dubna od 9:00 do 17:30 se uskuteční Jarmark pod střechou. Prodej ručně vyráběných výrobků. Souběžně probíhá burza dětského oblečení organizovaná MC Domeček. 21. dubna v 18:00 Koncert skupiny Let s Go. V rámci cyklu postních a velikonočních koncertů budou uvedeny černošské spirituály. 29. dubna v 18:00, další Zastavení u Matky Terezy, host: Ing. Jana Friedová. Dílo Mariino Hnutí fokoláre. Historie, spiritualita a současnost s připomínkou pátého výročí úmrtí Chiary Lubichové, zakladatelky Hnutí fokoláre. Komunitní centrum sv. Prokopa V Hůrkách 1292/8, Praha 5 Nové Butovice tel.: ; ; Třináctého na třináctce Oboroh a Žalozpěv Srdečně zveme na velikonoční koncert z cyklu Třináctého na třináctce. Slávek Klecandr tentokrát zahraje se svou domovskou kapelou Oboroh, která představí své nejnovější album pašijových a velikonočních písní. Nebude chybět ani pravidelný host, kterým bude skupina Žalozpěv, veliký hudební objev z Vysočiny. Koncert se koná v sobotu 13. dubna 2013 od 19:30 v KC sv. Prokopa. Doporučené vstupné 100 Kč, bezbariérový vstup. Koncert finančně podpořili: MČ Praha 13, Nadace život umělce a Nadace Český hudební fond. Místa si můžete rezervovat na mailu více na Prokopská zastavení Srdečně Vás zveme na další pokračování přednáškového cyklu Prokopská zastavení v úterý 16. dubna od 18:30 do KC sv. Prokopa: Kolem kolem Jižní Afriky promítání fotografií a povídání o 6330 km dlouhé cestě osamělého cyklisty Jiřího Bíny Namibií a Jihoafrickou republikou. Obnovy manželství Srdečně zveme na osvědčený program obnovy manželství pro manželské páry. Čeká nás osm večerů od 22. dubna do 10. června (vždy pondělí od 19:00) v příjemném prostředí KC sv. Prokopa. Kurz pořádají ve spolupráci Římskokatolická farnost Pra ha-stodůlky, Křesťanská společenství Praha a Centrum pro manželství a rodinu. Info: cpr.apha.cz/manzelske-vecery/ Pastorační centrum sv. Tomáše ŘK farnost Dobříš, Na Nábřeží 1650, Dobříš tel.: ; Rád bych maloval sny... (výstava obrazů malovaných na dřevo, které už nikdo nepotřeboval) Mirek Salcman. Na vernisáž výstavy jste zváni v neděli 7. dubna 2013 v 10:15 do Pastoračního centra sv. Tomáše. Výstava potrvá do konce dubna. V úterý 9. dubna v 19:30 pokračuje otevřený seminář Starej se o sebe, který se zabývá otázkou jak prakticky vnímat křesťanskou víru. V Pastoračním centru sv. Tomáše.

10 10 Programy Svatá Hora poutní místo ŘKF u kostela Nanebevzetí Panny Marie, Příbram II 591 tel.: , dubna v 16:30 jste zváni na Velikonoční koncert Svatohorského chrámového sboru. Česká provincie Řádu sv. Augustina Kostel sv. Tomáše, Josefská 8, Praha 1 Malá Strana tel.: , fax: XV. Augustiniánský týden: dubna dubna v 18:00 zahájení výstavy Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi u České provincie řádu sv. Augustina. Podklady k majetku a vize do budoucnosti. 22. dubna v 18:30 Sv. Augustin a hledání pravdy v chaotické době, přednáška Vít Machálek. 23. dubna v 18:00 Sv. Augustin a Eucharistie, přednáška P. Mgr. Antonio Rivas OSA. 24. dubna v 19:00 mše svatá Slavnost obrácení sv. Augustina, Sv. Augustin, muž víry, kázání P. Mgr. Vít Mariusz Marciniec OSA. 25. dubna v 18:00 Od admirabile commercium k admirabile consorcium aneb Augustinova christologie v praxi, přednáška P. Jan Houkal Th.D. 26. dubna v 18:00 Knihovna kláštera sv. Tomáše v Praze: neznámý poklad, přednáška a prohlídka Mgr. Veronika Sladká. Info: wwwskolasvatehoaugustina.cz Provincie kapucínů v ČR, Loreta Loretánské nám. 7, Praha 1; tel: Každou neděli v 15:00 a v 19:00 si můžete poslechnout koncert loretánské zvonohry. Do října o posledních sobotách v měsíci budou probíhat i pravidelné poutní soboty. Od 14:00 je možné se zúčastnit adorace v kostele Panny Marie Andělské a poté následuje duchovní program v klášteře, zakončený mší sv. v kostele Narození Páně v Loretě v 18:00. Po bohoslužbě můžete zůstat na modlitbu loretánských litanií v ambitu. 3. dubna od 19:00 Večery u kapucínů. Skladby Jiřího Antonína Bendy nám představí Edita Keglerová (cembalo) a Ivana Bilej Brouková (soprán). Výtěžek z benefice podpoří činnost Domova Dana, který poskytuje pobytovou službu a nepřetržitou asistenci pro ženy s mentálním postižením. 6. dubna v 19:00 Loretánské hudební podvečery Zastavení s trubkou a varhanami v podání Radka Rejška a Víta Janaty. Hudební program doplněný duchovním slovem. 13. dubna v 18:00 Sobota s pěveckým sborem. Večerní mši sv. v Loretě doprovodí sbor Gaudium Praha pod vedením sbormistryně Zdeňky Součkové. Po bohoslužbě následuje krátký koncert duchovní hudby. 14. dubna v 18:00 Hudební doprovod večerní mše sv. v Loretě. Zazní středověká velikonoční hudba v podání Loretánské scholy a flétnistky Lucie Vocelové. Česká křesťanská akademie Vyšehradská 49, klášter Emauzy, Praha 2 tel.: ; Ekologická sekce ČKA zve v úterý 9. dubna 2013 od 17:30 na besedu Klimatické změny realita, mýtus, ideologie? Úvodní slovo pronese Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. (viceprezident ČKA, zástupce vedoucího katedry meteorologie MFF UK). Beseda se koná v přízemí kláštera Emauzy (Praha 2, Vyšehradská 49). Ekologická sekce ČKA zve v úterý 23. dubna 2013 v 19:00 k účasti na ekumenické bohoslužbě ke Dni Země. Kázáním poslouží br. kazatel Jáchym Gondáš z Bratrské jednoty baptistů, zpívat bude pěvecký soubor Gabriel. Po bohoslužbě cca od 19:50 následuje beseda s P. RNDr. Markem O. Váchou, zaměřená k letošnímu tématu ES ČKA Život se rodí ze smrti. Bohoslužba se koná v pražském kostele Nejsvětějšího Salvátora (u Karlova mostu). Kolegium katolických lékařů ČKA srdečně zve 24. dubna na přednášku MUDr. Radkina Honzáka Odysseův syndrom jako důsledek mechanistického přístupu k nemocným. Setkání se koná v knihovně III. interní kliniky 1. LF UK a VFN, U nemocnice 1, Praha 2 (roh Karlova náměstí). Domov sv. Karla Boromejského K Šancím 50, Praha 17 Řepy; tel: fax: ; dubna od 17:00 Velikonoční koncert Břev novského chrámového sboru pod vedením dirigenta Státní opery Praha Adolfa Melichara kostel sv. Rodiny. 3. dubna od 15:00 jarní koncert Evy Pilarové a Hynka Tomma, vernisáž výstavy s názvem Eva Pilarová Fotoobrázky (pod záštitou Nadačního fondu Maltézského kříže) refektář. 7. dubna od 17:00 Maranatha Gospel Choir pod vedením Marka Jonczy (klasické i moderní gospelové písně) kostel sv. Rodiny. 11. dubna od 15:30 Otec Jan Med misionář v Indii, beseda salesiána P. Jaroslava Mikeše o misijním díle a zapojení dobrovolníků, s videoprojekcí refektář, 12. dubna od 17:00 Flétna a klavír jarní koncert žáků paní učitelky Zuzany Hrbkové refektář. 14. dubna od 17:00 Paganini jak ho neznáte Pavel Eret housle a host z Francie Franck Leblois fagot, (na programu: F. Geminiani, S. Shapira, N. Paganini, J. R. Combes-Damiens) kostel sv. Rodiny. 18. dubna od 15:00 Založení a výzdoba Karlova mostu přednáška Ing. Jana Zemánka s videoprojekcí klub. 28. dubna od 17:00 Orchestrální řada Archioni Plus pod vedením Michala Macourka (A. Dvořák, Slovanské tance, I. řada) kostel sv. Rodiny. 3. května od 19:00 Vernisáž výstavy Matka Vojtěcha služebnice boží, statečný svědek víry (příběh moravského děvčátka Tonečky od narození, vstupu do řádu sester boromejek, jejího věznění až po funkci generální představené) refektář. Na všechny akce vstupné dobrovolné

11 11 Pozvánky, nabídky Netrestejme dvakrát Dovolujeme si vás pozvat 3. dubna 2013, od 17:00 do 22:00 do BIO OKO, Františka Křížka 460/15, Praha, na 1. Celostátní festival neziskových organizací postpenitenciární péče Netrestejme dvakrát. Program: 17:00 19:00: veřejná panelová diskuse na téma Ekonomické a sociální problémy bývalých vězňů, 19:00 20:00 projekce filmu Venku, 20:30 22:00: koncert SURMAJ BAND. Doprovodné programy: výstava fotografií s vězeňskou tématikou, 20:00 21:00: prezentace knihy Diesel II a beseda s autorem Romanem Šťastným. Prezentace neziskového sektoru postpenitenciární péče ve všech prostorách kina během celé akce. Info: o.s. Na svobodě, Hvozdnice 125, PSČ , tel , mobil cz; za o.s. Na svobodě Vendula Kalusová Z programu ADS ČVUT Akademická farnost vás zve na pravidelné večery, které začínají ve 20:00 mší svatou (pokud není uvedeno jinak!) v kostele sv. Bartoloměje, Bartolomějská ul. Praha-Staré Město a pokračují přednáškou, jejíž začátek je cca ve 20:45 v kryptě pod kostelem. 3. dubna: Ing. Boleslav Vraný, Ph.D.: Práce jako Boží dar. Přednáška absolventa Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, matematika, programátora a studenta teologie, o kráse světa vědy a techniky a práci jako příležitosti k setkání s Bohem i lidmi. 10. dubna: P. Prof. Ludvík Armbruster SJ: Tokijské květy Večer s významným českým jezuitou, který většinu svého života prožil v Tokiu. Povídání o tom co nás rozděluje, ale také spojuje s lidmi v cizích zemích, o vzdělání, o východní moudrosti, o životě. Pozor! Začátek přednášky je v 18:00! Po ní následuje mše svatá jako obvykle (cca ve 20:00). 17. dubna: P. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.: Exorcismus: mýty a skutečnost. Je ďábel jen oblíbeným námětem hollywoodských hororů, nebo skutečností, kterou bychom neměli brát na lehkou váhu? Se svými bohatými zkušenostmi se přichází podělit exorcista, biblista a proděkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze otec Jaroslav Brož. 24. dubna: P. Ing. Mgr. Vladimír Slámečka, Ph.D.: Svatou zemí s rektorem ADS ČVUT. Odnepaměti putovali lidé na místa spojená se životem Ježíše Krista, do daleké Palestiny. V roce víry se tam za všechny studenty a příznivce ADS-ka vydal jeho rektor otec Vladimír, aby nás v komponovaném večeru alespoň virtuálně pozval na místa, drahá nejen křesťanům, ale i židům a muslimům. Info: P. Vladimír Slámečka Kramářská hra o příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu Farnost sv. Cyrila a Metoděje v Praze 6 Nebušicích Vás srdečně zve na Kramářskou hru o příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu. Účinkuje: Divadlo VJečné. Představení se uskuteční v sobotu 6. dubna v 15:00 v nebušickém kostele. Ze stanice Dejvická autobusem č. 161, 312 na zastávku K Noskovně. Mezi historií a Evangeliem... Církev se v průběhu 20. století musela konfrontovat s mnoha událostmi, které měly zásadnější význam. Sem beze sporu patří II. vatikánský koncil a jeho recepce, jež představuje velmi členitý děj, který převádí církev do třetího milénia. Rozumět dění 2. poloviny 20. století je možné coby historii, která svůj interpretační nástroj ladí též podle Kristova Evangelia. Mezinárodní konference, s názvem Mezi historií a Evangeliem. Existence a život církve ve světle II. vatikánského koncilu, která bude probíhat ve dnech 4. a 5. dubna 2013 na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 6, Thákurova 3, bude nejprve zkoumat historické pojetí II. vatikánského koncilu se zřetelem k mezigenerační výměně, která se do recipování koncilu promítá. Padesát let po koncilu žije univerzální církev tématem evangelizace. Konference se proto bude ve svém druhém dni věnovat tématu evangelizace a zkoumat, do jaké míry představuje Evangelium prvek kontinuity života církve v současném světě. Info: ThLic. Prokop Brož, Th.D., děkan Večerní kurzy ALFA Je křesťanství nudné, nepravdivé a zbytečné? Kdo je Ježíš Kristus? Proč Ježíš zemřel? Jak se mohu spolehnout na svou víru? Proč a jak číst Bibli? Proč a jak se modlit? Jak se mohu postavit zlému? Jak nás Bůh vede? Kdo je Duch svatý? Co dělá a jak jím být naplněn? Uzdravuje Bůh i dnes? Proč a jak mluvit o víře s ostatními? A co Církev? Jak prožívat život naplno? Rádi bychom Vás pozvali na večerní kurz Alfa, který je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit s křesťanstvím a s křesťany. Začíná ve čtvrtek 4. dubna 2013 v Centru Malejov, Praha 6 Liboc, Libocká 4, vedle kostela sv. Fabiána a Šebestiána úvodním setkáním: 19:00 večeře, následuje promluva a diskuse v malé skupince. Součástí je společný víkend. Přihlásit se můžete na celý kurz nebo jen na úvodní program. V případě zájmu vyplňte přihlášku, kterou najdete na: nebo volejte na tel.: nebo pište na Co je to kapitál milosti Zveme vás na přednášku manželů Lavičkových ze Svazu schönstattských rodin s názvem Maria matka a vychovatelka. Co je to kapitál milosti, která se bude konat v neděli 7. dubna 2013 v době od 16:30 do 17:30, v kostele P. Marie Královny míru, Praha 4 Lhotka, Ve Lhotce 36. Zváni jsou zvláště rodiče malých dětí (hlídání dětí bude zajištěno). Za pastorační radu farnosti Karel Štamberg Pouť k hrobu JUDr. Františka Noska Národní rada Sekulárního františkánského řádu ČR spolu s farností Poříčí nad Sázavou srdečně zve na tradiční pouť do Poříčí nad Sázavou v sobotu 13. dubna 2013 k hrobu JUDr. Františka Noska ( ), františkánského terciáře a významného předválečného katolického politika a národohospodáře. Info: tel.: ,

12 12 Programy Iniciativa Římskokatolická farnost v Praze-Strašnicích, KDU-ČSL Praha 10 & Karmelitánské nakladatelství Vás zvou na besedu Iniciativy 17-11, která se koná ve středu 10. dubna 2013 od 19:00 v Divadle Miriam, Ke Strašnické 10, Praha 10. Téma: Prameny zbožnosti sv. Cyrila a Metoděje (zázemí, výchova a zbožnost soluňských bratří, osobnosti, s kterými se setkali, setkání křesťanského Východu a Západu v jejich misii, význam Cyrila a Metoděje pro současné ekumenické sbližování). Hostem je doc. Václav Ventura, katolický kněz, vyučující patristiky na KTF UK a lékařské etiky na 1. LF UK. Napsal knihu Spiritualita křesťanského mnišství I a II. Info: Ke Strašnické 10, Praha 10 Strašnice, , web: videa: In Cordis Ensemble Přijměte pozvání do barokního refektáře dominikánského kláštera sv. Jiljí (vstup Jilská 7a) na čtvrtek 11. dubna 2013 v 19:30 tentokrát na vystoupení souboru In Cordis Ensemble (Kateřina Ghannudi trojřadá barokní harfa, Jan Krejčí loutna, theorba, Miloslav Študent loutna, theorba). Je ojedinělým hudebním seskupením, zaměřujícím se na repertoár pro drnkací nástroje z století. Úchvatné zvukové spojení trojřadé barokní harfy, loutny a teorby nechává znovu ožít díla, která byla dříve právě v českých zemích velmi oblíbená. Dnes je díky vysoké technické náročnosti, můžete slyšet u nás prakticky výhradně v podání tohoto souboru. Jejich dubnový program je opravdu jarní je věnován květinám. Hudební květomluva, odhalující symboliku květin a dřevin, byla oblíbeným tématem hudby a poezie století a byla odpradávna spojena s duchovním rozjímáním. Pořad je provázen čtením o jednotlivých rostlinách z renesančního herbáře Pietra Matthioliho (C. Monteverdi, V. Galilei ad.). Info: Ministrantské setkání pro mladší kluky Ministrantské setkání pro mladší kluky (cca od 8 do 15 let) se koná tentokrát v Kojeticích, 13. dubna Zahájení v kostele sv. Víta v Kojeticích v 9:30. Program: Nácvik liturgie, mše sv., hry, soutěže, fotbálek... S sebou 70 Kč na jídlo, sportovní (obuv do tělocvičny) a případně ministrantské oblečení. Ukončení v 16:00. Info: P. Benedikt Hudema, tel.: Ministrantské setkání pro starší kluky Ministrantské setkání pro starší kluky (cca od 15 do 25 let) dubna 2013 zahájíme v pátek mší sv. v kostele sv. Jakuba v Kunraticích v 18:00 (od metra C Budějovická jede pravidelně autobus č. 193, stanice Kunratická škola ). V sobotu ráno mše sv., příležitost ke svaté zpovědi (svátosti smíření), duchovní program, odpoledne fotbálek, film. S sebou 200 Kč na jídlo, sportovní a ministrantské oblečení. Info: P. Benedikt Hudema, tel.: Děti se ptají, odborníci odpovídají. Nakladatelství Paulínky ve spolupráci s časopisem DUHA zvou na slavnostní prezentaci knížky dětských otázek a dospělých pokusů na ně odpovědět s názvem Děti se ptají, odborníci odpovídají. Účast přislíbili Marie Svatošová, Marek Orko Vácha, David Eben a další. Přijďte v pondělí 15. dubna od 19:30 do knihkupectví Paulínky (Jungmannovo nám. 18, Praha 1). Knihu bude možné na místě zakoupit. Varhanní nešpory Maltézských rytířů V rámci cyklu Varhanní nešpory Maltézských rytířů pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu v kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 Malé Straně čtvrtý koncert duchovní hudby v úterý 16. dubna 2013 od 17:00. Na programu jsou díla J. S. Bacha a G. F. Händla, H. Purcela, L. Vierna, D. Buxtehudeho a dalších. Účinkují: titulární varhanice u kostela Panny Marie Vítězné (Pražského Jezulátka) Drahomíra Matznerová a Miroslav Laštovka trubka. Koncert probíhá za podpory MČ Praha 1. Zlatá Praha Další setkání cyklu Zlatá Praha se uskuteční v neděli 21. dubna 2013 od 16:00 do 18:00 v zasedacím sále úřadu Městské části Praha 5, Štefánikova 15, Praha 5 Smíchov (MHD Anděl, naproti vchodu do kostela sv. Václava) pod názvem Móda trochu jinak (Lk 12,27). Hostem bude módní návrhářka Marie Trutnovská z ateliéru M. Vstupné dobrovolné, alternativní program pro děti zajištěn, změna programu vyhrazena. Info: focolare.cz; Koncert v Kostele sv. Kateřiny Společnost pro duchovní hudbu, pravoslavná církev a vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v úterý 23. dubna 2013 v 16:00 koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2. Účinkuje Thuri Ensemble a Jan Kalfus varhany. Na programu jsou skladby G. P. Telemanna, J. F. N. Segera, J. S. Bacha, G. F. Händla, F. X. Thuriho a J. K. Vaňhala. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 2. Vztahy jsou těžká věc... YMCA Familia, Lucemburská 7, Praha 3, vás zve 23. dubna 2013 v 19:30 na přednášku na téma: Mezigenerační vztahy v rodině soužití dětí, rodičů a prarodičů aneb Vztahy jsou těžká věc, ale stojí za to je žít! (Řeším, kdo mně rozčiluje víc děti nebo prarodiče...? Babička s dědou jsou kromě nás nejbližší lidé kolem našeho dítěte... Moje děti mají skvělého dědečka a babičku, ale jak já s nimi mám vydržet...? Potřebujeme se navzájem, ale máme vlastní život...) Tato i další témata představí zábavně a přitom odborně přednese Ing. Mgr. Mgr. Peter Egýd Tavel, Ph.D. Info:

13 13 Pozvánky, nabídky Lidové pašijové hry na Zbraslavi Letošní představení občanského sdružení Zbraslavské pašije Lidové pašijové hry se uskuteční v sobotu 27. dubna a v neděli 28. dubna 2013, vždy od 15:00. Lidové pašijové hry se odehrávají v zámeckém areálu před kostelem sv. Jakuba st. na Zbraslavi, za účasti význačných profesionálních herců Národního divadla, Městských divadel pražských a dalších českých divadelních scén (např. R. Mácha, S. Postlerová, J. Novotný, L. Žáčková, O. Vlček, J. Mílová, P. Beretová, S. Oubram, J. Pejchal). Členy divadelního souboru jsou zbraslavští farníci a místní divadelní ochotníci z divadla Jana Kašky. Originální hudbu k pašijovým hrám složil František Štěrbák, vedoucí hudebního souboru divadla Kalich. Návštěvníci se po dobu představení stanou lidem jeruzalémským, neboť aktéři se vždy pohybují přímo mezi nimi. Všichni protagonisté, i profesionální herci, účinkují bez nároků na jakýkoli honorář. Vstupné na představení je dobrovolné. Letní škola duchovní hudby Convivium Ve dnech srpna 2013 se v klášteře ve Vyšším Brodě bude konat 10. ročník školy duchovní hudby Convivium. Je určeno zájemcům o aktivní provozování duchovní hudby, zejména pokročilým amatérským a začínajícím profesionálním zpěvákům, sbormistrům a varhaníkům. Účastníci Convivia budou pracovat ve společné části a v dělených specializovaných třídách. Doprovodný program je přichystán také pro děti, takže se mohou účastnit i rodiny s dětmi. Cena kursu pro aktivního účastníka včetně ubytování a stravy je Kč, podle typu ubytování. Pořadatelem je Společnost pro duchovní hudbu ve spolupráci s komunitou Cisterciáckého kláštera Vyšší Brod. Smyslem Convivia je rozšířit povědomí o podstatě a uplatnění duchovní hudby, nabýt zkušenost s jejím prováděním v autentickém prostředí a zkušenost s méně známým repertoárem duchovní hudby a v neposlední řadě setkání lidí se zájmem o aktivní provozování duchovní hudby. Letos se nabízí opět výběr z několika seminářů pod vedením zkušených lektorů: Marek Valášek Sbormistrovská třída; Společné velké ordinárium Ch. M. Widora. Stanislav Předota Gregoriánský chorál; Palestrinovská polyfonie. František Macek jun. Hudba v průběhu liturgického roku; Klenoty duchovní hudby. David di Fiore (USA) Varhanní improvizace. Miroslav Pšenička Varhany pro začátečníky. Tomáš Najbrt Liturgická kytara. Veronika Höslová Hlasové poradenství. Info a přihláška: Letní kurz Manželských setkání YMCA Familia zve na týdenní kurz srpna 2013 do Třeště u Jihlavy, který má za cíl obnovovat a prohloubit partnerské, ale i rodičovské vztahy. Probírají se témata jako hledání zdravého sebevědomí, odstranění chyb v komunikaci, uspořádání priorit a životních hodnot, sexualita, vzájemné sdělování klíčových potřeb partnerů, role odpuštění v partnerském vztahu a další. Na akci přednášejí manželské páry, které neprezentují jen teorii, ale otevřeně ji dokumentují vlastním životním příběhem. Účastníci se scházejí i v menších skupinkách, kde se zamýšlejí nad tématy přednášek a vzájemně se obohacují o zkušenosti. K dispozici je tým zkušených odborníků (psychologů, rodinných terapeutů a kněží). Manželská setkání zdaleka nejsou určena jen pro manželství v krizi, mohou obohatit partnery na všech nejrůznějších úrovních vzájemného vztahu. Pro manžele je vhodnější účastnit se akce bez dětí, ale nemáte-li žádnou možnost hlídání, je připraven zkušený tým mladých dobrovolníků s programem pro děti. Info: nebo (Dita Kučerová) Vstup do zralé dospělosti... YMCA Familia zve září 2013 na Vysočinu na 10. ročník Mužského rituálu. Jedná se o netradiční sebezkušenostní aktivitu v ekumenickém duchu, která je otevřena i hledajícím a lidem bez vyznání. Víme, že dospělými a moudrými se nemůžeme stát po jednom víkendu, ale již téměř 800 mužů svědčí o tom, že na cestě ke zralé dospělosti může být tento čas velmi dobrým začátkem. Tuto mimořádnou akci lze absolvovat a prožít pouze jednou. Program se inspiruje v odkazech mimoevropských kultur, ale je založen na křesťanských hodnotách, po vzoru amerického Mens Rite of Passage P. Richarda Rohra. Vedou jej P. Petr Glogar OCD a P. Václav Vacek. Info: nebo tel.: (Zdeněk Michalec) oznámení Pokračování XXXII. ročníku CMP Cyrilometodějská pěší etapová pouť z Levého Hradce na Velehrad, kterou pořádá Národní rada Sekulárního františkánského řádu a společenství poutníků přátel sv. Františka bude v dubnu pokračovat dalšími dvěma etapami, na které srdečně zveme další příznivce. V páté etapě v sobotu 20. dubna budeme putovat z Třebětína (u Ledče n. Sázavou) do Čihoště a dále do Habrů (21 km). Šestá etapa v neděli 21. dubna povede do Chotěboře (18 km). Na obě etapy je zajištěno doprovodné vozidlo. Další podrobnosti o programu v Čihošti, ubytování i možnostech dopravy do Třebětína vám sdělí organizátoři: Libor Gottfried: tel.: Uršula Janků: tel.: nebo tel.: Info: Pouť do S. de Compostela Farnost sv. Mikuláše a sv. Václava Praha-Vršovice pořádá pouť do S. de Compostela, letecky s pěším putováním 110 km. Termín: září 2013, cena cca Kč (bez stravy). Duchovní doprovod P. Stanislaw Góra. Přihlášky a info: O. Polanská, tel.:

14 14 oznámení JABOK Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická slaví 20 let od svého založení. Jste zváni na odbornou konferenci dubna a společenský den 24. května Obě akce se konají v budově školy. Kam po maturitě? Studujte sociální práci. Ve školním roce 2013/14 otvíráme studijní obor sociální práce a sociální pedagogika v prezenční i kombinované formě. Absolvent se stává diplomovaným specialistou (DiS.). Ve spolupráci s ETF UK má možnost získat bakalářský titul. Škola nabízí možnost praxe ve více než 150 zařízeních v ČR i v zahraničí. Přijímací řízení formou ústního pohovoru se koná od 3. do 7. června Přihlášky posílejte do 30. dubna Akreditované kvalifikační kurzy: Pracovník v sociálních službách (od září, 200 hodin). Pedagog volného času (od září, 120 hodin). Pedagog vedoucí zájmových kroužků (od , 42 hodin). Akreditované krátkodobé kurzy: Jednoduché na přípravu a prostor nenáročné hry, Aplikace rodinného práva v praxi sociálního pracovníka, Reminiscence využití vzpomínek při práci se seniory, Možnosti komunikace ve skupině prostřednictvím hudby, pohybu a výtvarné činnosti, Metody práce s biblí Využití principů zážitkové pedagogiky, Specifika práce s dezorientovanými starými lidmi, Sociální zabezpečení v kontextu sociální práce s rodinou. Kontakt do školy: Bc. Ilona Dohnalová, tel ; Kurzy dalšího vzdělávání: RNDr. Mgr. Ivana Čihánková, tel ; Duchovní cvičení Duchovní cvičení pro pracovníky charit P. Bohumír Vitásek ŘKDS Stojanov Salašská 62, Velehrad tel.: , Ignaciánské exercicie: Poznat hloubku hříchu a Božího milosrdenství P. František Lízna SJ Matice svatohostýnská Svatý Hostýn č. 115, Bystřice pod Hostýnem tel: , Exercicie pro zdravotníky a ty, kteří pečují o druhé Mons. Aleš Opatrný ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům Svatá Hora 591, Příbram em: nebo vyplněním formuláře na Duchovní víkend pro dívky a chlapce (18 30 let): Zavolal jsem tě jménem P. Jiří Šlégr S.M. Vincenta Kořínková Středisko Eljon Špindlerův Mlýn 33, tel.: , mobil Duchovní obnova Boží milosrdenství v Písmu svatém a v mém životě P. Ladislav Árvai SJ Exerciční dům Tovaryšstva Ježíšova Masarykovy sady Český Těšín tel.: , Duchovní obnova pro mládež hledající své životní povolání bratři pauláni Duchovní centrum sv. Františka z Pauly Vranov u Brna 7, , tel.: Duchovní obnova pro seniory a animátory seniorů P. Ing. Miloslav Fiala O.Praem. Marianum Janské Lázně Biskupství královéhradecké Diecézní centrum pro seniory Velké nám. 35, Hradec Králové tel.: nebo web: Ignaciánská duchovní cvičení P. Josef Čupr SJ Exerciční dům Kolín Kutnohorská 26, Kolín GSM: (21.) 4. Ignaciánské exercicie pro všechny P. Richard Greisiger SJ Matice svatohostýnská viz výše Duchovní cvičení IV. týden: Sdílet velkou radost s Kristem vzkříšeným. P. František Lízna SJ Exerciční dům Tovaryšstva Ježíšova viz výše

15 15 Co nového v knižním světě Životní cesta hříšníkova aneb blog o zpovědi (P. Robert Bergman) Životní cesta hříšníkova není snadná, je plná různých překážek... Dobrou zprávou a stanicí občerstvení pro nás může být velkorysost a láska našeho Boha, kterému nejsou naše zamotané cesty lhostejné. Tato kniha je věnována všem, které tíží břímě viny. Původně byla psána jako blog pro mladé křesťany, především ty duchem mladé, kteří mají ducha hledání, ducha touhy a ducha objevování. k dostání v křesťanských knihkupectvích brož., 78 str., 100 Kč Karmelitánské nakladatelství Proč chodíme do kostela? (Jan Sokol) Prof. Jan Sokol se pokouší najít obyčejnou lidskou odpověď na jednoduchou, ale pro mnohé palčivou otázku. Ve středu jeho pozornosti je eucharistická bohoslužba a její mnohé významy v životě křesťana. S důkladností sobě vlastní nás uvádí do širších souvislostí tématu, a přitom se snaží hovořit jazykem přístupným pro nejširší čtenářskou obec. Knížka je určena těm, kdo do kostela chodí dobrovolně a rádi, i těm, kdo přirozenou motivaci nemají a potřebují najít hlubší smysl svého počínání. brož., 56 str., 69 Kč Byl jsem nablízku (František Lukeš) V knize Byl jsem nablízku, která vychází už počtvrté, prochází známý kněz a spisovatel František Lukeš mnohá inspirativní setkání a přátelství svého života. Vzpomíná na své dětství, rodiče, rodný podkrkonošský kraj, začátky kněžství a na svá přátelství s umělci: Karlem Svolinským, Vilémem Přibylem, Josefem Vlachem, Jaroslavem Seifertem, Eduardem Hakenem, Vladimírem Komárkem a dalšími. Každého z nich si pro něco vážil, ale spolu s nimi vždycky obdivoval jejich stvořitele, Umělce všech umělců a Dárce veškerého umění. brož., 96 str., 129 Kč Portál, s.r.o. Nakladatelství Portál spouští nový e-shop. Zákazníci v něm najdou tradiční knižní sortiment Portálu a nově elektronické knihy, audioknihy, multimédia a tematicky podobnou nabídku jiných vydavatelů. Nový e-shop Portál najdete na adrese: Pergameny, Román o čtvrtém přikázání (Jaromír Štětina) Výborně napsaný nový Štětinův román s detektivní zápletkou je o oné době, kdy se lámaly charaktery. Je o těch, kteří se tomu uměli postavit, i o těch, kteří to neuměli. Román nese autorovy biografické rysy. Řadu let pracoval na velkodole Maxim Gorkij u Bíliny, kde se děj převážně odehrává. Měl jsem štěstí, říká Jaromír Štětina, komu se podaří tak zblízka poznat lidi, které doba nepokořila? brož., 232 str., 255 Kč Psychická odolnost v každodenním životě (Monika Gruhl, Hugo Körbächer) Kniha se zaměřuje na posilování základních postojů, kterými jsou optimismus, akceptace reality a orientace na řešení, přebírání odpovědnosti, péče o vztahy a utváření vlastní budoucnosti. Autoři text doplňují o řadu případových situací, komentáře, podněty pro reflexi a praktická cvičení. brož., 144 str., 219 Kč Nenech si to líbit! (Jocelyne Robert) Ochrana dítěte před sexuálním zneužitím Autorka seznamuje dospělé, jak děti chránit, jak je vést, aby si osvojily jednání v potenciálně nebezpečné situaci, jak je učit zabránit jakýmkoli pokusům o sexuální zneužití. Ukazuje, jak si ochranný postup vyzkoušet v hrách a cvičeních a představuje určité příznaky, změny chování dítěte, které by mohly napovídat, že je v nebezpečí zneužívání. Kniha je určena jak rodičům, tak dětem od 4 do 10 let. Nechybí ani užitečné kontakty. brož., 96 str., 199 Kč Nakladatelství Vyšehrad Vexilla regis (Výbor z latinské duchovní poezie) Latinské duchovní hymny a další texty patří k pokladnici evropské slovesné kultury. Vznikaly v církevním prostředí od pozdní antiky do vrcholného středověku a shrnují hutnou a poeticky vytříbenou formou základní prvky křesťanské věrouky. Dodnes jsou živé v různých formách liturgie, v eucharistické bohoslužbě, modlitbě breviáře a dalších. Přeložila Markéta Koronthályová. Knihu doplňuje zasvěcený doslov. váz., 168 str., 248 Kč Paulínky Stín Otce (Jan Dobraczyński) Příběh o Josefovi z Nazareta V tomto románovém příběhu se autor ujímá nejen úžasného úkolu převyprávět život významného světce, nýbrž rekonstruuje i kulturní pozadí, ve kterém se světcův život odehrával. Zachycuje nesnáze jeho každodenního života stejně jako napjatou atmosféru tehdejší doby, v níž Židé očekávali příchod Mesiáše. Vychází přitom z biblických pramenů i z rozsáhlého literárního materiálu tehdejší doby. E-kniha (objednávejte přes naši webovou stránku), formáty: PDF pro čtečky kindle (mobi) a epub, 129 Kč Rozmluvy s Bohem (2b): Velikonoční období (F. Fernández-Carvajal) Kniha, která napomáhá každodennímu setkání s Bohem v souladu s Písmem v živé tradici církve. Tento díl čtenáře provede všemi dny od Velikonočního pondělí až do slavnosti Seslání Ducha svatého. váz., 408 str., 240 Kč

16 16 Co nového v knižním světě Radost z víry (Benedikt XVI.) Benedikt XVI. k nám nadále promlouvá jako papež, kterému na srdci ležela víra každého křesťana. Vysvětluje a osvětluje základní pilíře křesťanské víry. Jeho hluboká a zároveň prostá slova podněcují k promýšlení křesťanských pravd, ale také k hrdosti na to, že patříme mezi křesťany. váz., 192 str., 199 Kč Jako laň na výšinách (Hannah Hurnardová) Kniha je úchvatnou alegorií o touze Božích dětí nechat se vést na výšiny lásky a radosti. Hlavní hrdinka Bázlivá kráčí na své duchovní pouti za dobrým Pastýřem. Za pomoci Bolesti a Utrpení nakonec dojde do cíle, kde všechny tři dostávají nové jméno a jsou proměněny díky spojení s milujícím Pastýřem. brož., 198 str., 198 Kč z historického kalendáře 2. duben 1998 V Praze zahájen proces blahořečení bývalého pražského arcibiskupa kardinála ThDr. Josefa Berana ( ). 8. duben 1948 Papež Pius XII. udělil benediktinskému kostelu sv. Markéty v Praze Břevnově titul Basilica minor, jako prvnímu pražskému chrámu. 9. duben 1783 Narozen ThDr. Benedikt Jan Nepomucký Pfeiffer, katolický kněz, premonstrát a učenec. V období let 1816 až 1834 zastával funkci opata Strahovského kláštera. Od r vyučoval teologii na FFUK a roku 1825 se stal rektorem UK. Podporoval vědeckou a uměleckou činnost ( ). 18. duben 1923 Narozen Mons. Ivan Ljavinec, řeckokatolický kněz. V září 1949 jmenován spirituálem kněžského semináře v Prešově. Za totalitního režimu v r zatčen a v r odsouzen na 4 roky do vězení. Po propuštění pracoval v Praze v dělnických profesích. Přitom pokračoval ve svém poslání od řeckokatolické církve. V roce 1968 přijal biskupské svěcení. V dubnu 1969 byl jmenován farářem řeckokatolické farnosti u sv. Klimenta v Praze. Po ustanovení českého apoštolského exarchátu ho papež Jan Pavel II. jmenoval prvním apoštolským exarchou v České republice ( ). 20. duben 1913 Narozen ThDr. Jan Anastáz Opasek, katolický kněz-benediktin, teolog, literární historik a básník, organizátor exilového kulturního života. V září 1938 jmenován převorem břevnovského benediktinského kláštera a roku 1947 zvolen jeho opatem. Za totalitního režimu, v r byl odsouzen na doživotí. V prosinci 1968 odešel do SRN, kde působil v benediktinském opatství v Rohru. V r se vrátil do vlasti a stal se arciopatem břevnovského kláštera. Byl zakladatelem laického sdružení Opus bonum v Německu a nositel Řádu T. G. Masaryka ( ). Arnošt Kelnar Úmysly apoštolátu modlitby Úmysl všeobecný Aby veřejná modlitba a oslava víry byla pro věřící pramenem života. Úmysl misijní Za místní církve v misijních zemích, aby byly znamením a nástrojem naděje a vzkříšení. Úmysl národní Aby věřící křesťané nacházeli v Božím slově útěchu, naději a radost. Zpravodaj pražské arcidiecéze Uzávěrka dalšího čísla Vydává Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 16, Praha 1, obsah připravuje, rozšiřuje a objednávky přijímá Pastorační středisko, Thákurova 3, Praha 6, apha.cz, tel.: Odpovědná redaktorka Mgr. Erika Kroupová. Texty jsou redakčně upraveny. Sazba: Ing. Jakub Kubů. Tiskne: Fokus, spol. s r. o. Vychází 10x do roka. Registrace: MK ČR E Příspěvek na 1 výtisk 11 Kč.

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK Rozhodnutí je jistým závazkem Velikonoce nejsou jen oslavou smrti Ježíše Krista, ale také jeho vzkříšení. Z tohoto spásného činu se rodí

Více

č. 6 červen 2013 21. ročník 1. 6. Mezinárodní den dětí 4. 6. Mezinárodní den nevinných dětských 7. 6. slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

č. 6 červen 2013 21. ročník 1. 6. Mezinárodní den dětí 4. 6. Mezinárodní den nevinných dětských 7. 6. slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 6 červen 2013 21. ročník ÚVODNÍK Na výlet!... Nevím, jak vám, ale mně velmi často připadá, že některé měsíce dýchají jakýmsi volnějším tempem. A právě začínající červen

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. číslo 4 ročník 23 duben 2015 VELIKONOCE V KATEDRÁLE FARNÍ ČASOPISY O MÉDIÍCH S KARDINÁLEM VLKEM

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. číslo 4 ročník 23 duben 2015 VELIKONOCE V KATEDRÁLE FARNÍ ČASOPISY O MÉDIÍCH S KARDINÁLEM VLKEM ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 4 ročník 23 duben 2015 FARNÍ ČASOPISY O MÉDIÍCH S KARDINÁLEM VLKEM VELIKONOCE V KATEDRÁLE 2 ÚVODNÍK EDITORIAL CÍRKEV A MÉDIA Vážení čtenáři, v čísle, které se vám dostává

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. číslo 10 ročník 21 prosinec 2013 STAROPRAŽSKÉ VÁNOCE LEGENDA O SV. MIKULÁŠI KATEDRÁLA A ŽIVÁ SETKÁNÍ

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. číslo 10 ročník 21 prosinec 2013 STAROPRAŽSKÉ VÁNOCE LEGENDA O SV. MIKULÁŠI KATEDRÁLA A ŽIVÁ SETKÁNÍ ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 10 ročník 21 prosinec 2013 KATEDRÁLA A ŽIVÁ SETKÁNÍ LEGENDA O SV. MIKULÁŠI STAROPRAŽSKÉ VÁNOCE 2 ÚVODNÍK EDITORIAL ÚVODNÍK ARCIBISKUPA Vážení čtenáři, Je obyčejný zimní

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008 Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy Milí přátelé, na začátku října, měsíce růžence a misií, bych si chtěl všimnout jedné mladé francouzské dívky,

Více

č. 10 prosinec 2009 17. ročník

č. 10 prosinec 2009 17. ročník zpravodaj pražské arcidiecéze č. 10 prosinec 2009 17. ročník ÚVODNÍK Advent starý slib se začíná uskutečňovat Přichází, nebo už přišel? Přihodí se, nebo už se přihodilo? Samo latinské slovo advent pro

Více

PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ 7,75% 4,5% 1,5% 2,5% 4% 3,5% 0,1% SETKÁNÍ JÁHNŮ NÁVŠTĚVNOST BOHOSLUŽEB ROZHOVOR S RADKEM TICHÝM

PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ 7,75% 4,5% 1,5% 2,5% 4% 3,5% 0,1% SETKÁNÍ JÁHNŮ NÁVŠTĚVNOST BOHOSLUŽEB ROZHOVOR S RADKEM TICHÝM ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 3 ročník 23 březen 2015 7,75% 0,1% 1,5% 2,5% 4% 3,5% 4,5% NÁVŠTĚVNOST BOHOSLUŽEB ROZHOVOR S RADKEM TICHÝM SETKÁNÍ JÁHNŮ 2 ÚVODNÍK EDITORIAL Vážení čtenáři, SLOVO ARCIBISKUPA

Více

ZPRAVODAJ. PRAžské Arcidiecéze. číslo 9 ročník 22 listopad 2014. Pohřby bez obřadu. katedrála rodiny. na Olšanech

ZPRAVODAJ. PRAžské Arcidiecéze. číslo 9 ročník 22 listopad 2014. Pohřby bez obřadu. katedrála rodiny. na Olšanech ZPRAVODAJ PRAžské Arcidiecéze číslo 9 ročník 22 listopad 2014 Hrob jako katedrála rodiny Pohřby bez obřadu Kněžská hrobka na Olšanech 2 Úvodník editorial Vážení čtenáři, Slovo ARCIBISKUPA Milí přátelé,

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 3 ročník 22 březen 2014 JAK SE HOSPODAŘÍ V RUDNÉ VYDÁVÁNÍ MAJETKU MILAN MOCHÁN O LES SE MUSÍME STARAT SPOLEČNĚ 2 ÚVODNÍK EDITORIAL Vážení čtenáři, SLOVO ARCIBISKUPA

Více

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 Odpočinku čest! Aneb práce bez odpočinku na nás působí negativně Přirozeným důsledkem lidské činnosti je únava. Je to jakýsi poplašný signál potřeby odpočinku. Únava

Více

pražské arcidiecéze č. 7, září 2005

pražské arcidiecéze č. 7, září 2005 pražské arcidiecéze č. 7, září 2005 Po prázdninách Pro některé děti bolestná záležitost, vrátit se zase do školy, pro jiné radost. Pro rodiče a prarodiče někdy vítaný návrat k normálnímu běhu věcí, ale

Více

pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003

pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003 pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003 Naším úkolem není být Matkou Terezou V polovině října proběhne blahořečení Matky Terezy. Snad nikdo nepochybuje o jejím významu. Matka Tereza rozvinula sociální činnost,

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. číslo 1 ročník 23 leden 2015 PŘIBÝVÁ LIDÍ BEZ DOMOVA O DOMOVĚ A BEZDOMOVCÍCH NEJSEM TAK STRAŠNÁ MÁMA

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. číslo 1 ročník 23 leden 2015 PŘIBÝVÁ LIDÍ BEZ DOMOVA O DOMOVĚ A BEZDOMOVCÍCH NEJSEM TAK STRAŠNÁ MÁMA ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 1 ročník 23 leden 2015 O DOMOVĚ A BEZDOMOVCÍCH NEJSEM TAK STRAŠNÁ MÁMA PŘIBÝVÁ LIDÍ BEZ DOMOVA 2 ÚVODNÍK EDITORIAL Vážení čtenáři, SLOVO ARCIBISKUPA...o tom, co je to

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Duben 2013 Velikonoce s papežem Františkem Letošní velikonoční triduum zahájil Svatý otec velmi netradičně v římské věznici pro mladistvé Casal del Marmo. Mši svatou na památku

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Květen 2013 Duchovní plodnost Proč je na světě dosti věřících lidí, kteří vynikají zbožností, a přesto se zdají být jaksi nevýrazní, nepůsobiví, neužiteční nebo nezajímaví,

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červenec 2006 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! Pravoslavní v Jánu. str. 8! Katechumeni v katedrále... str. 9! Ještě k biřmování..str. 11! Deset dětí z našich farností přistoupilo k prvnímu sv. přijímání......

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

IKD. 20 Kč. Snažím se nezahálet Nový seriál k Roku kněží Mladí se inspirovali v Maďarsku Jeruzalémská bible po 30 letech v češtině

IKD. 20 Kč. Snažím se nezahálet Nový seriál k Roku kněží Mladí se inspirovali v Maďarsku Jeruzalémská bible po 30 letech v češtině 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX IKD Snažím se nezahálet Nový seriál k Roku kněží Mladí se inspirovali v Maďarsku Jeruzalémská bible po 30 letech v češtině 1 Proglas Radio Proglas v královéhradecké

Více

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června 1 z 32 7-8/2006 červenec-srpen Obsah Ptáme se Představujeme Církevní stavby v diecézi Přemítání o farnosti Čteme list Římanům Slovo mají čtenáři Stalo se... Nenechte si ujít Nabídka - pozvánka Pozvání

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červen 2007 Obsah:! Pastýřský list kardinála u příležitosti oslav jeho 75. narozenin... str. 9! Zvony na Tetíně péčí farníků...str. 9-10! Svědectví: vnímání rozdílů mezi ateisty a věřícími...str. 10-11!

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

IKD. Cesta ke Kristu vede přes Pannu Marii Rozhovor s jáhnem Milošem Pachrem Gesta víry a zbožnosti: Symbolika ruky v liturgii I.

IKD. Cesta ke Kristu vede přes Pannu Marii Rozhovor s jáhnem Milošem Pachrem Gesta víry a zbožnosti: Symbolika ruky v liturgii I. IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 9 Cesta ke Kristu vede přes Pannu Marii Rozhovor s jáhnem Milošem Pachrem Gesta víry a zbožnosti: Symbolika ruky v liturgii I. Sanace rodiny

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více