č. 4 duben ročník Pondělí velikonoční výročí úmrtí bl. Jana Pavla II svátek Božího milosrdenství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č. 4 duben 2013 21. ročník 1. 4. Pondělí velikonoční 2. 4. 8. výročí úmrtí bl. Jana Pavla II. 7. 4. svátek Božího milosrdenství"

Transkript

1 zpravodaj pražské arcidiecéze č. 4 duben ročník ÚVODNÍK O co jde? Celý březen se naše oči upíraly do Říma a se zvědavostí jsme čekali, kdo bude novým papežem. Sympatická postava papeže Františka asi mnohé z nás nejprve zarazila. Ruku na srdce, kdo z nás má přehled o Argentině či Jižní Americe vůbec? Ale vystupování nového papeže je tak sympatické, že předsudky rychle vyprchaly. Jen se trochu obávám, že celá letošní postní doba se točila právě kolem papeže a na půst nezbylo skoro nic. Co ale bylo cílem postu? Objevit či dotknout se nejdůležitějšího jádra naší víry. Někdy se při přednáškách zeptám posluchačů, jak by definovali to nejpodstatnější jádro křesťanství. Setkávám se s ledas čím. Asi nejvtipnější byla jedna žena, která se zarazila a vyhrkla: Ježiš-Maria, já nevím! Opáčil jsem jí, Foto: že xxxxxx není xxxxxxx daleko od jádra věci. Ale vážně, co byste, milí čtenáři, řekli na tuto otázku vy? Odpověď je docela prostá a může znít třeba takto: Náš Pán Ježíš Kristus za nás zemřel a vstal z mrtvých. Skrze něho můžeme i my přistoupit k Bohu. Věřím, že si hned vybavíme základní pravdy víry, které to jednoduchým způsobem shrnují. Ale proč to připomínám? Protože stojíme na prahu Velikonoc a velikonoční doby a náš zrak se upírá právě k té největší a nejzákladnější pravdě víry, jak to ve svém článku brilantním způsobem popisuje docent Vojtěch Novotný z pražské teologické fakulty. Velikonoce jsou nejpodstatnější událostí, která je před námi, nikoli ale jedinou. Na svátek sv. Vojtěcha si budeme kromě národního světce připomínat také našeho arcibiskupa, kardinála Dominika Duku. To proto, že se letos dožívá významného životního jubilea. Požádali jsme jeho blízkého spolupracovníka P. M. Badala o pár řádků, které neupřou hluboký lidský rozměr našeho primase. A ještě jeden akcent jsme se pokusili do Zpravodaje vložit. Přijetí Krista a jeho spásy přináší ovoce. Člověk se otevírá pozvání sloužit druhým, což má jistě nejrůznější podobu, ale docela zvláštní formou je jáhenská služba. A tak jsme oslovili pana J. Berana, který zanedlouho bude přijímat jáhenské svěcení, a zeptali jsme se na tuto specifickou cestu ke službě. P. Michal Němeček, ředitel Pastoračního střediska, biskupský vikář pro pastoraci Dubnový kalendářík Pondělí velikonoční výročí úmrtí bl. Jana Pavla II svátek Božího milosrdenství (2. neděle velikonoční) slavnost Zvěstování Páně (katedrála, 7:00, 18:00) Mezinárodní den solidarity osvobození politických vězňů setkání neofytů s kardinálem (katedrála, 10:00) Světový den modliteb za duchovní povolání Evropský den akcí proti rasismu. Den Země svátek sv. Vojtěcha, hlavního patrona arcidiecéze (katedrála, 18:00) svátek sv. Jiří, patrona skautů. Mezinárodní den skautů a skautek svátek sv. Marka, evangelisty K dispozici též na stránkách Pastoračního střediska v rubrice Zpravodaj pražské arcidiecéze.

2 2 ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE Vážený otče kardinále, letos v dubnu se dožíváte sedmdesátin. Sedmička je číslo biblické plnosti a někde v podvědomí se nám vyrojí množství míst, kde právě toto číslo hraje roli. Velice bychom Vám přáli, abyste právě letos zakusil tuto Boží plnost a mohl zakusit, jak veliký je náš Pán. Přejeme Vám a vyprošujeme jeho požehnání, doprovázení a ochranu. Ať Vás vybaví mocí svého Ducha a vede Vás na Vaší osobní cestě i při pastýřské službě. Za redakci Zpravodaje i naše čtenáře. Máte rodinu? Někdo by možná řekl, že jsem se k svěcení rozkolébal pozdě, ale poměrně brzy jsem se oženil když jsem cítil, že mám možnost vzít si nejkrásnější dívku, kterou jsem do té doby poznal. Mimochodem máme čtyři děti tři děvčata a jednoho chlapce, nejstarší dceři je 31 let, nejmladšímu 22, a dvě vnoučata 8 a 5 let. Když byly děti menší, cítil jsem, že je vhodnější, abych byl o víkendech s rodinou a ne abych každou druhou sobotu chodil na fakultu. Teď je situace úplně jiná, je mi 58 let, tak si myslím, že už doma nechybím. A i pro mě je to dobré, že mám na stará kolena možnost pomáhat druhým a určitou perspektivu otevřené budoucnosti. Narazil jsem na moc hezkou větu, kterou se řídím: Po splnění všech rolí může následovat individualizace člověka, touha po vlastním rozvoji... C. G. Jung. Myslím, že jáhenská služba ve farnosti, odkud člověk pochází, má tu výhodu, že je s tímto místem spjat možná víc než duchovní, který je často překládán. Tak by bylo nepřirozené, pokud je člověk humanitně nadán, má rád liturgii a je schopen si vzít na hřbet nějakou služfoto Tomáš Roule Znám pana kardinála jako otce Dominika už asi třicet let. Zdálky či zblízka v různých úlohách jej doprovázím a teprve dnes, kdy je pražským arcibiskupem, primasem českým a Jeho Eminencí, jsem si pro sebe zformuloval několik základních postojů: Především musím prohlásit, že jestli po něčem netoužím, je to po funkci arcibiskupa. Když vidím jeho nabitý program, osoby, které musí přijímat, a témata, o nichž musí zasvěceně promlouvat, musím přiznat, že bych to vydržel asi tak tři dny. Poté by přinejlepším následoval infarkt, přinejhorším léčení v psychiatrické léčebně. Pan kardinál má někde záložní baterie, protože i když večer vidím, že už se tak tak drží na nohou, nadhodím-li zajímavé téma k hovoru, okamžitě pookřeje a začne je probírat. Druhou zajímavou vlastností je jeho laskavost vůči lidem. Není hraná. Překračuje předpisy a občas trochu musí mást. Oproti zvyklostem při návštěvě nějaké velké instituce podává na rozloučenou ruku vrátnému či ostraze, ačkoli by je měl brát jen jako inventář... Zajímají jej prostě lidé jako takoví, možná to je jeho nenápadný způsob zvěstování radostné zvěsti. Církevní hodnostáři vůbec, a ti nejvyšší zvlášť, musí mít i nějak trénované žaludky. Před pár týdny jsem s ním seděl na hostině v Římě, kde mu místní kněz chtěl udělat radost a předvedl asi osmichodovou večeři. Poznamenal jsem k otci Dominikovi tehdy, že jsem si doposud myslel, že nejhorší jsou tříhodinové bohoslužby, které musí absolvovat. Teď že ale vidím, že mnohem náročnější jsou tříhodinové večeře. Spravedlivě musím dodat, že to je opravdová služba a činění radosti bližním. Ráno většinou následuje jeden chod snídaně- oloupané dílky červeného pomeranče, aby to vypadalo jako maso. Je ještě mnohé, drahý čtenáři, co bych chtěl a mohl napsat (abych parafrázoval Písmo). Ale prý to nesmí být moc dlouhé. Tak snad pokračování při oslavách pětasedmdesátin... Ad multos annos, Eminence! P. Norbert Milan Badal OP Oslava svátku sv. Vojtěcha a 70. narozenin pana kardinála Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze, oslavíme v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze v úterý 23. dubna v 18:00 společným slavením eucharistie, které bude předsedat kardinál Dominik Duka OP. Při této poutní slavnosti bude vystavena lebka sv. Vojtěcha. Kardinál Dominik Duka zve všechny kněze, jáhny a celou místní církev na pouť do katedrály, aby zvláště v Roce víry byl tento svátek náležitě oslaven. Současně se při této bohoslužbě budeme modlit i za našeho arcibiskupa, Vojtěchova nástupce, neboť slaví sedmdesáté narozeniny (narozen ). Mons. Michael Slavík, generální vikář, tímto zve k modlitbám a oslavě arcibiskupových narozenin v katedrále. Chtěl bych být dobrým pozdním sběrem... Pan Jiří Beran přijme svěcení na trvalého jáhna 5. května 2013 v kostele sv. Antonína v Praze-Holešovicích v 10:00, modlitbou a vkládáním rukou světícího biskupa Václava Malého, který v této farnosti také působil. Jaká byla Vaše cesta k tomuto rozhodnutí? Od roku 1968, tzn. od svých 13 let, ministruji se svým blízkým přítelem Mirkem v kostele sv. Antonína. Je to již 45 roků. V dějinách kostela, který si příští rok připomene 100 let, je to dlouhý úsek. Služba u oltáře nás vtáhla... V roce 1985, to u nás působil P. Jan Baxant, mě a mj. i příteli Mirkovi vymohl indult od pana kardinála Tomáška k podávání sv. přijímání. Později k nám nastoupil další budoucí biskup, P. Václav Malý. Ten mě poprosil, abych se ujal slova ve společenství. Určitý druh kázání jsem měl každý týden, ale jen do té doby, než vyšla Instrukce o některých otázkách spolupráce laiků (která tuto službu zamezuje pozn. red.). Těchto dvou lidí si obzvláště vážím. Dali mi důvěru a nebáli se, že jejich kněžská identita nějak utrpí, když se o úkoly rozdělí. A protože mám blízko k liturgii, snad mám schopnost mluvit a znám potřeby farnosti, řekl jsem si, že bych měl konečně svým svěcením kodifikovat, upevnit, stvrdit to, co ve farnosti dělám.

3 3 ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE bu, aby z toho nevzešlo nějaké jáhenské povolání. Ale na začátku stálo pověření. Jak k eucharistii, tak ke slovu ve společenství. Ve farnosti, kde sloužím, je čím dál tím víc starších lidí. Myslím, že tady chybí věkově někdo, kdo by se věnoval starším a nemocným lidem. V tom vidím své pole působnosti. Když probíhal obřad kandidatury svěcení, svěřil jsem na závěr biskupu Václavovi, že bych chtěl být takovým dobrým pozdním sběrem. Jaké je Vaše původní povolání Moje původní povolání je grafik v polygrafii, pracoval jsem v různých tiskárnách a vydavatelstvích. Ale nakonec jsem zakotvil mimo obor. Nyní pracuji jako kustod a průvodce v pražské Loretě, na poutním místě, které spojuje bohoslužebný život s návštěvnickým provozem. Jaký je Váš vztah k umění, slyšela jsem, že píšete ikony? Psaní ikon je pro mě takovou úžasnou modlitebně- -manuálně-intelektuální prací. Křesťanský východ mám velmi rád, těší mě, že usilujeme o jednotu. Výtvarné umění mě bavilo odmala, ikony se mi hodně líbily, ale nikdy jsem neměl na to si nějakou koupit, tak jsem si řekl, že je budu psát. Kromě toho píši básně, už mi vyšly dvě sbírečky. Jak vypadá jáhenská formace a jak jste ji prožíval? Zvlášť je studium teologické fakulty, tu dosud navštěvuji a jsem spokojený. Jsem rád, když se tam dovím něco, co jsem vždy tušil, a teď to čtu černé na bílém. Každému, kdo chce aktivněji žít křesťanství, bych teologickou fakultu doporučoval. Líbí se mi, jak papež Benedikt kladl důraz na vzdělání, charitu a na to, aby církev byla Bible čtená O velmi zajímavém projektu Bible čtená nás informovala její autorka, akademická malířka RNDr. Milena Nečásková. Bible čtená je kulturně-vzdělávací pořad na pomezí vzdělávání a umění. Je určen lidem, kteří nemají bezprostřední vztah ke konkrétní církvi a mají jen malé povědomí v této oblasti. V souvislosti s náboženskou svobodou, která je velmi pozitivní hodnotou, dnes už nikdo nikomu nic nevnucuje. Na druhé straně právě zde vzniká mezera; pokud se člověk s Biblí nesetká v rodině, prostřednictvím přátel nebo církve, tak vlastně nemá odkud se o ní dovědět. Křesťané snad mohou namítnout, že každý může přijít do kostela. Ano, ale přijít do kostela není snadné používá se zde jiný jazyk, gesta, liturgie, oděv... Dochází k situacím, které příchozímu z jiného prostředí nemusí být vůbec jasné. Přitom si nemyslím, že by dnešní společnost o křesťanství či o Bibli nejevila zájem. Mě samotnou překvapil velký ohlas na Jeruzalémskou bibli. Tento kulturní pořad by se mohl stát příležitostí pro ty, kdo by se rádi setkali s Biblí v trochu jiné než klasické liturgické podobě. Čtené bloky biblického textu jsou v představeních cyklu prokládány hudbou, při níž jsou promítána výtvarná díla. Divák tedy vnímá slovo nebo hudbu a obraz. Hudba a obrazy jsou záměrně voleny tak, aby si návštěvník mohl uvědomit vazby mezi výtvarným uměním a literárním textem. Jako restaurátorce je mi blízké nejen staré umění, ale i to nové, které má nějakou konotaci k Bibli a ke křesťanské kultuře. Uvědomuji si, jak lidé tím, schopná mluvit s veřejností. Aby byla takovým malým, užitečným jadérkem. A zvlášť je jáhenská formace. Ta byla vedena velmi otevřeně a prakticky. Jáhny připravuje v naší diecézi a dohlíží nad jejich formací Mgr. Ing. Martin Opatrný. S ním jsme se scházeli každý měsíc, varoval nás před mnohými úskalími, o kterých se na fakultě pochopitelně neučí. V roce 2010 jsem nejprve přijal lektorát, v roce 2011 mi byl udělen akolytát a v září 2012 jsem přijal kandidaturu jáhenského svěcení. Dobu od přijetí kandidatury do svěcení prožívám vnitřně velmi intenzivně. Nikdy mi nebyla tak blízko Maria, která byla Bohem těhotná, a nevěděla, co ji čeká. Tak i příprava na svěcení, zvláště ty poslední týdny jsou pro mě takovým obdobím s cestou přes hory. Na co se ve svém svěcení nejvíce těšíte? Těším se, až budu při litaniích ke Všem svatým ležet tváří k zemi: myslím si totiž, že tato poloha (spolu se stáním a běžením) nejvíc odpovídá našemu vztahu k Hospodinu. A na co se netěšíte? Na pohřební obřady s odevzdáním Pánu malých dětí... A slůvko na závěr? V každém případě chci další chlapy povzbudit: když Hospodin udělal toto se mnou, jděte do toho! Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně požehnání do další služby. (ek) Spící Jan foto Milena Nečásková

4 4 ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE že biblické příběhy neznají, přestávají chápat křesťanské umění. Může tady pak znovu vznikat taková zpětná vazba: poslech přinese lidem zpětné porozumění výtvarným dílům, na která se mohou dívat. Samotnému čtení předchází úvod biblisty, který dává vybranou knihu do literárněhistorického kontextu, případně upozorní na nějaké zajímavosti, které člověk, který nemá zvláštní zkušenost s Biblí, nemusí postřehnout. Oslovila jsem profesionální teology, starozákonního biblistu Petra Slámu, Th.D., a novozákonního biblistu doc. Jiřího Mrázka, Th.D. Ti vybrali texty celkem jedenácti biblických knih. Hudební doprovod vybírá Rostislav Tvrdík a prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc. a já doprovod výtvarný. Vybraný text čtou profesionální herci Lenka Zbranková a Zbigniew Kalina. Následující čtení, už čtvrté v pořadí, nese název Matoušovo evangelium Milosrdenství jako program a bude se konat ve čtvrtek 25. dubna, hodina a místo čtení budou oznámeny na kde také naleznete další informace o projektu. Vaše podněty či zájem o uvedení pořadu ve vašem místě nebo pro vaši organizaci či školu uvítáme na ové adrese: RNDr. Milena Nečásková, ak. mal. (Theo-)logika velikonočních událostí Evangelia opakovaně poukazují na skutečnost, že celá Ježíšova pozemská existence směřovala k utrpení a smrti. Byl na světě jako znamení odporu, neboť na něj vnesl Boží soud nad lidským smýšlením a jednáním. Proto Ježíšův život provázela řada konfliktů a diskusí, jež se týkaly jeho vztahu k Zákonu, k Chrámu a k víře Izraele v jediného Boha. Na konci této řady stojí soudní proces. Evangelisté působivě zdůrazňují mnohost obvinění, jež byla vznesena a jež zpochybňovala Ježíšovu ortodoxii a ortopraxi, i jejich redukci na otázku, zda je Mesiáš, Syn Boha živého. Tyto náboženské důvody byly ovšem nakonec přeneseny na rovinu politickou, neboť synedrion, jež chtělo dosáhnout toho, aby byl Ježíš usmrcen jako ten, kdo porušil mojžíšský Zákon, jej Pilátovi účelově představilo v potenciálních politických konsekvencích, tedy jako ohrožení zájmů impéria. Vědělo totiž, že bylo třeba vznést takovou žalobu, pro niž zná římské právo trest smrti. To vše se nám sice nemusí jevit správné, je to však běda nám! jaksi pochopitelné. Má to určitou logiku. Neměly by nám ale uniknout dvě krátké zmínky evangelií. Marek podotkl, že Pilát věděl, že mu velekněží Ježíše vydali dia fthonon, ze závisti a nepřízně, ze zášti (15,9-10). Jan pak vztáhl na jednání těch, kdo se postavili proti Ježíšovi, slova Žl 35: Nenáviděli mě bez příčiny (15,25). Tato slova mne vždy fascinovala. Po všem tom pracném kupení důvodů teologických i politických se nakonec ukazuje, že jádrem věci je závist, zášť a nenávist, jež nemá příčin. Jednání lidí, kteří odmítají jednorozeného Syna, jehož jim Bůh Otec poslal, aby byl mezi nimi zpřítomněním jeho samého a dárcem Ducha lásky, nemá adekvátních příčin. Ti, kdo odmítají Mesiáše, v němž jim Bůh daroval pravé poznání sebe sama i jich samých, a vztahu, který mají mít k němu i ke svým bližním, nemají přiměřených příčin. Ti, kdo odmítají ztělesněnou pravdu, spravedlnost, lásku a smysl ve jménu svých vlastních představ o tom, co je správné a co nikoli, nemají dostatečných příčin. Nenáviděli mne bez příčiny (Jan 15,25). Řecky: emisésan me dórean. Latinsky: odio me habuerunt gratis. Nenáviděli mne darmo. Skutek těch, kdo Ježíše ukřižovali, měl maximálně zvrácenou logiku daru. Bůh v Ježíši jedná koherentně se svým bytím, jež je dar, a dává se člověku v nezištné lásce až do krajnosti (Jan 13,1). Také člověk tu jedná darmo, gratis veden ovšem svým bezdůvodným a neospravedlnitelným sobectvím, záští, nenávistí. To je podstata hříchu. Hřích je anomia (1 Jan 3,4), bezzákonnost, skutek nepodložený uvážlivým pravidlem, jež zrcadlí normativní povahu bytí samého Boha. Jednání těch, kdo odmítají vtělený Boží Logos, nemůže být logické. Právem proto můžeme mít za to, že představení Izraele, kteří Ježíše odsoudili a kteří si na Pilátovi vynutili jeho ukřižování, zastoupili celé hříšné lidstvo. To, co oni učinili, činí konec konců každý hříšník. I on je veden bezdůvodnou nenávistí, lhostejností a přezíravostí vůči Bohu, jenž dává sám sebe v Ježíši Kristu, i stejně neopodstatněným upřednostněním sebe sama. To vše v hávu mnoha dobrých důvodů vertikálních i horizontálních. Lze namítnout, že si lidé ani neuvědomují, že tomu tak je. A skutečně, přesně tato námitka zaznívá i v Novém zákoně. První, kdo ji vznesl a kdo v ní spatřoval jakousi omluvu svých soudců a katů, byl sám Ježíš, který se na kříži modlil: Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí (Lk 23,34; srov. Sk 3,17; 13,27-28; 1 Kor 2,7-8). K příčinám Ježíšova ukřižování patří i to, že nebyl jako Mesiáš a Spasitel poznán a že lidé, kteří jej odsoudili, ani pořádně nevěděli, co činí. Písmo v tom spatřuje jakousi omluvu. Můžeme za to být vděční. Bůh zřejmě bere v potaz, že tak docela nevíme, co konáme, když odmítáme jej i jeho Syna. Na druhé straně si ovšem musíme přiznat, že pak prostě platí, že k odmítnutí a ukřižování Ježíše Krista došlo z bezdůvodného a nedostatečně promyšleného sobectví, závisti, zášti. Stojíme před syrovou pravdou: z lidské strany žádný patřičný důvod nebyl, jen nenávist a hloupost. Tím vším ovšem ještě nebylo řečeno o důvodech Ježíšova ukřižování to nejdůležitější. Abychom dospěli k jádru věci, musíme opustit příčinnost lidskou a povšimnout si vyšší příčinnosti Boží. Neboť skrze neodůvodněnou zášť, nenávist a hloupost, jež nepřijala Mesiáše a Syna Božího a jež se s ním podrážděně dohadovala o tom, kdo je Bůh, jaký má k němu mít člověk vztah a jak jej má uctívat, co je dobro, pravda a spravedlnost, skrze toto všechno naplnil své záměry Bůh. Nejstarší křesťanské vyznání víry to vyjádřilo prohlášením, že Ježíšova smrt a vzkříšení je naplněním Písem (1 Kor 15,3-5). Sám Ježíš se v evangeliích opakovaně vyjádřil týmž způsobem. Mesiášské muset... podle Písma je poukazem na skutečnost, že tu nejde o nahodilou událost, nýbrž o uskutečnění Božího plánu a záměru (srov. Kol 1,24-29; Ef 1,3-14; 1 Petr 1,18-21). A zde jsme u jádra věci. Bůh od věků rozhodl, že jeho jednorozený Syn, Mesiáš, zemře za naše hříchy. Tato smrt sice neměla dostatečné příčiny ze strany těch, kdo ji způsobili, byla však více než zdůvodněna ze strany Boží. Bůh jí dal smysl, který je základem naší víry i naděje. Bůh svého Syna poslal na svět, aby se stal člověkem. Jako takový se pak mohl, přestože sám nezhřešil, po-

5 5 ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE stavit mezi hříšníky jako jeden z nich. A skutečně, členové velerady jej za hříšníka považovali a podle toho s ním také jednali. Vyvodili pro něj z jeho domnělého hříchu důsledky, jaké by dle Zákona náležely hříchu skutečnému, a odsoudili jej k smrti. Právě takto se Ježíš stal jedním z nás, hříšníků, a vzal na sebe naše hříchy. Ba ještě více: Bůh jej ztotožnil s hříchem (2 Kor 5,21), s bezbožností, s nesprávným či absentujícím vztahem k Bohu. On, vždy věrný Syn, pro něhož je život identický se vztahem k Otci, byl souzen na místě synů marnotratných, Otce odmítajících. Byl souzen jako ten, jehož život postrádá vztahy a kvality, jež definují lidský život a jeho smysl, zejména vztah k živému Bohu. Na znamení toho také zemřel opuštěn lidmi a subjektivně i Bohem. Ještě během umírání však zůstal Otci věrný. I v protivenstvích se spolehl na jeho dobrotu, lásku a věrnost. Tak nám dal příklad života i umírání. Fakt, že je tento příklad smysluplný, plyne z toho, že Otec mu byl věrný až za hranici smrti. Posoudil jeho jednání a odpověděl na ně důkazem, že láska je silnější než smrt a překlenuje propast, jež dělí hříšníka od Boha živého a životodárného. Vzkřísil jej z mrtvých to jest: daroval mu věčné a plné životní společenství se sebou samým. Smrt už nad ním nepanuje: když nyní žije, žije Bohu (Řím 6,10). Proto byl nový způsob Ježíšovy tělesnosti a přítomnosti mezi učedníky znamením toho, že byl Duchem svatým ve svém zmrtvýchvstání uveden do moci Božího Syna (Řím 1,4), že se stal Pánem a Kristem, Vůdcem a Spasitelem, Soudcem živých i mrtvých. Byl přijat do Boží slávy a podílí se na ní jako ten, kdo sdílí Boží moc. Jeho tělo je tělo duchovní, on sám je Duchem oživujícím. To vše ovšem pro nás: s příčinnou platností. Proto má i pro nás samé nastat skrze vzkříšení situace, že jako jsme nesli podobu pozemského, tak poneseme i podobu Nebeského (1 Kor 15,49). Všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, jsme byli pokřtěni v jeho smrt, abychom jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce i my vstoupili na cestu nového života a jednoho dne abychom dosáhli toho, že Otec, který vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i naše smrtelná těla Duchem, který v nás přebývá (srov. Řím 6,3-5; 8,10-11). Jinak řečeno, je nám dán podíl na Kristově vzkříšení: na ději, jímž věrně milující a životodárný nebeský Otec přivádí člověka Ježíše k tomu, aby s ním žil v nekončícím společenství. Jsme připodobňováni Kristu, jenž vstal z mrtvých, a stáváme se údy jeho těla vzkříšení, církve. Máme žít Bohu v Kristu Ježíši a přijmout podobu synů v Synu, podobu Kristova těla. Tento proces začíná již nyní, když Otec skrze Ježíše rozlévá do našich srdcí oživujícího Ducha a křísí tak náš vztah k Bohu, k bližním, k sobě samým i světu. Díky tomu se utváří prostor vzkříšení vztahů, to jest prostor odpuštění. A tím je církev. Nu, a odtud, z postupného uzdravení vztahů, ze změny smýšlení a obrácení, z časného bytí církví, může a má růst i věčné Boží království. doc. PhLic. Vojtěch Novotný Th.D., Katedra fundamentální a dogmatické teologie KTF UK Katolické bohoslužby ve sdělovacích prostředcích Český rozhlas 2 Praha neděle velikonoční (9:00): kostel Matky Boží před Týnem, Praha-Staré Město (P. Vladimír Kelnar) neděle velikonoční (9:00): kostel sv. Františka z Assisi, Tanvald (P. Michal Podzimek) Radio Proglas neděle velikonoční (9:00): kostel Nanebevzetí Panny Marie, Havlíčkův Brod (P. Pavel Hroznata Adamec) neděle velikonoční (9:00): kostel sv. Augustina, Brno (P. Pavel Šenkyřík) neděle velikonoční (9:00): bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Příbram-Svatá Hora neděle velikonoční (9:00): kostel sv. Tomáše, Brno (P. Petr Vrbacký) Televize Noe neděle velikonoční (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Pavol Zemko) neděle velikonoční (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Miroslav Bambuch) neděle velikonoční (10:00): kostel sv. Jana a Pavla, Frýdek-Místek (Mons. František V. Lobkowicz O.Praem.) neděle velikonoční (10:00): nám. sv. Petra, Vatikán (František I.) Změna vyhrazena.

6 6 Z biskupských diářů Tato rubrika zahrnuje především ty aktivity biskupů, při kterých se s nimi věřící a veřejnost mohou setkat. Nejedná se o výčet celé náplně jejich práce. Jde o dlouhodobě plánované akce, mohou se tedy příležitostně změnit. Z diáře kardinála Duky :00 České Budějovice, klášterní kostel Obětování Panny Marie mše sv. u příležitosti oslavy 70. narozenin pana biskupa Jiřího Paďoura :00 Hradec Králové-Pouchov mše sv., setkání s rodáky :00 Praha, parlament Konference Stát a jednotlivec :00 Praha-Břevnov mše sv. u příležitosti 100. výročí narození arciopata Anastáze Opaska OSB :00 Krnov, kostel sv. Martina mše sv. za oběti komunismu Velehrad národní pouť kněží :00 Praha-Hradčany, katedrála mše sv. a setkání nově pokřtěných :00 Poličany, klášter trapistek mše sv. a slavné sliby :00 Praha-Hradčany, katedrála mše sv. ke cti sv. Vojtěcha a oslava 70. narozenin :30 Praha-Staré Město, barokní refektář kláštera u sv. Jiljí debatní večer k 70. narozeninám :00 Praha-Hradčany, katedrála mše sv. ke cti sv. Huberta :30 Hnězdno, Polsko mše sv., svatovojtěšská pouť Příbram-Svatá Hora setkání s kněžími :00 Praha-Hradčany, katedrála mše sv. (sv. Zikmund), setkání se zvoníky Z diáře biskupa Malého Londýn, V. Británie jednání o pastoraci českých krajanů :00 Kladno, Církevní mateřská škola Radost vizitace Beroun, Katolická mateřská škola vizitace :00 České Budějovice, klášterní kostel Obětování Panny Marie mše sv. u příležitosti oslavy 70. narozenin pana biskupa Jiřího Paďoura :00 Praha-Nové Město, Emauzský klášter seminář Mladý člověk a společenské dění (IuPax) :00 Psáře, kostel Nejsvětější Trojice mše sv :00 Kolín, Dívčí katolická střední škola a mateřská škola vizitace Praha Předání Ceny Arnošta Lustiga za r Velehrad národní pouť kněží :00 Košice, kostel Narození Panny Marie mše sv. u příležitosti 100. výročí narození arciopata Anastáze Opaska OSB :00 Praha-Staré Město, kostel Nejsvětějšího Salvátora mše sv. s biřmováním Příbram-Svatá Hora setkání s kněžími Z diáře biskupa Herbsta :00 Tuchoměřice, komunita Chemin Neuf mše sv. s udílením jáhenské kandidatury :30 Praha-Kobylisy, kostel sv. Terezie od Dítěte Ježíše mše sv., Úterky u Terky :00 České Budějovice, klášterní kostel Obětování Panny Marie mše sv. u příležitosti oslavy 70. narozenin pana biskupa Jiřího Paďoura :30 Praha-Vinohrady, kostel sv. Ludmily mše sv. za povolání :00 Milín, kostel sv. Václava mše sv :00 Praha-Hradčany, katedrála mše sv :00 Praha-Kyje, kostel sv. Bartoloměje mše sv :15 Praha-Kunratice, kostel sv. Jakuba Staršího mše sv Velehrad národní pouť kněží :00 Králův Dvůr-Počaply, kostel Nanebevzetí Panny Marie mše sv. s biřmováním :00 Praha-Hradčany, katedrála mše sv., svátek sv. Vojtěcha Z Act Curiae Věstník kanceláře pražského arcibiskupství; Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 16, Praha 1 Hradčany tel.: ; fax: ; Kurz pro hlavní vedoucí dětských táborů Asociace křesťanských sdružení mládeže, o. s. (AKSM) spolu se Sekcí pro mládež ČBK organizuje kurz pro hlavní vedoucí táborů či jiných prázdninových pobytů pro děti (AKSM je držitelem oprávnění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro pořádání tohoto školení).

7 7 Z Act Curiae Kurz se koná v Praze 4 Kunraticích, začátek je v pátek v 19:00, ukončení v neděli v 16:30. Náplní kurzu jsou právní předpisy při práci s dětmi, včetně hygienických předpisů, základy první pomoci, bezpečnostní pravidla činností s dětmi a mládeží, táborové hospodaření a organizační příprava tábora. Kurz je zakončen testem; účastníci dostanou osvědčení. Přihlášky: do 9. května nebo do naplnění kapacity kurzu (max. 30 osob) na adresu: Sekce pro mládež ČBK, ing. Marie Světničková, Thákurova 3, Praha 6 Dejvice, nebo Cena: 450 Kč zahrnuje ubytování, stravování a studijní materiály (bez ubytování 350 Kč). Přihlášeným budou zaslány podrobné informace a studijní materiály. Ing. Marie Světničková, Sekce pro mládež ČBK Personalia Suspense Mgr. Petr Svoboda, kněz brněnské diecéze ustanovený k duchovní službě v Armádě České republiky, a působící od do ve funkci rektora Římskokatolické duchovní správy u kostela sv. Jana Nepomuckého Praha-Hradčany, byl z důvodu své žádosti o dispens o zproštění kněžských závazků ke dni suspendován ve všech úkonech moci ze svátosti svěcení, ve všech úkonech moci řízení a ve výkonu všech práv spojených s úřadem. Ustanovení Eva Kabátová byla s účinností od 1. dubna 2013 uvolněna z funkce odborné duchovní asistentky IV. pražského vikariátu a členky vikariátní rady IV. pražského vikariátu. Mgr. Marek Martiška MIC byl s účinností od 15. února 2013 uvolněn z funkce farního vikáře Římskokatolické farnosti Hrádek a s účinností od téhož data byl jmenován a ustanoven administrátorem Římskokatolické farnosti Hrádek. Mgr. Michal Procházka byl s účinností od 15. února 2013 uvolněn z funkce poutního referenta v Arcidiecézi pražské. Mgr. Jan Rückl byl s účinností od 15. února 2013 ustanoven k jáhenské službě v Římskokatolické farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha-Vršovice. Ing. Mgr. Pavel Švarc byl s účinností od 15. února 2013 ustanoven k jáhenské službě v Římskokatolické farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha-Vršovice. Mgr. Edward Eugeniusz Tomczyk MIC byl s účinností od 15. února 2013 uvolněn z funkce faráře Římskokatolické farnosti Hrádek a z funkce člena vikariátní rady vikariátu Vlašim. ThLic. Edward Walczyk byl s účinností od 15. února 2013 jmenován a ustanoven poutním referentem v Arcidiecézi pražské. ThLic. Tomáš Mlýnek, kněz ostravsko-opavské diecéze, byl se souhlasem svého diecézního biskupa s účinností od 1. ledna 2013 jmenován a ustanoven vojenským kaplanem v Armádě ČR. Mgr. Martin Vařeka, kněz brněnské diecéze, byl s účinností od 1. ledna 2013 uvolněn z funkce vojenského kaplana v Armádě ČR. Úmrtí P. Antonín Vedral SJ zemřel dne ve věku 78 let, v 42. roce své kněžské služby. Poslední rozloučení se konalo 18. února v kostele sv. Ignáce v Praze, pohřben byl na hřbitově v Praze-Bubenči. R.I.P. Stanislav Fišer, emeritní děkan Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi, zemřel dne ve věku 89 let, v 63. roce své kněžské služby. Poslední rozloučení se konalo 23. února 2013 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi, pohřben byl do rodinného hrobu ve Zvíkovci, okr. Rokycany. Zesnulý byl členem CCC. R.I.P. P. Norbert Josef Zeman O.Praem., bývalý soudce Interdiecézního církevního soudu v Praze, člen želivské kanonie, zemřel dne ve věku nedožitých 72 let, v 42. roce své kněžské služby. Poslední rozloučení se konalo 2. března 2013 v děkanském kostele sv. Petra a Pavla v Broumově, pohřben byl na místním hřbitově. R.I.P. Jubileář Výročí svěcení Mgr. Štěpán Faber, trvalý jáhen v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha (20 let) P. František Hylmar SJ (15 let) P. ThLic. Stanislav Gryń OFMConv., rektor kostela sv. Jakuba Staršího, Praha-Staré Město (35 let) P. Dott. prof. Anastasio Ottavio Roggero OCD, rektor kostela Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Pad. (Pražské Jezulátko), Praha-Malá Strana (50 let) Životní jubilea P. Jaroslav Ptáček O.Cr., osobní arciděkan, admin. u sv. Františka z Assisi, Praha-Staré Město (85 let) ThLic. Michal Antoni Bator, farář v Kralupech nad Vltavou (45 let) P. Werner Rösch SDB, na odpočinku v Praze (70 let) P. Mgr. Josef Michalčík CSsR, provinciál (45 let) Mons. ThLic. Josef Vojtěch Šach, prelát Jeho Svatosti, na odpočinku v Hamiltonu (Kanada) (94 let) kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský (70 let) P. Mgr. Martin Karel Satoria OCSO, administrátor v Dobříši (60 let) P. Regalát Petr Beneš OFM,Th.D., duchovní správce in solidum v Praze-Spořilově (50 let) Jubilantům srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání.

8 8 Programy Pastorační středisko Arcibiskupství pražské, Thákurova 3, Praha 6 Dejvice; tel.: (705); :30 Zkušenost mnišské modlitby; Karel Satoria; PS :00 Společenství Nikodém; PS :30 Příprava na manželství*; CPR :30 Akademie nejen pro seniory; br. Aleš Vandrovec OSB: Benediktova řehole; PS :30 Zkušenost mnišské modlitby; Karel Satoria; PS :00 Kurz pro lektory; PS :30 Příprava na manželství*; CPR :30 Zkušenost mnišské modlitby; Karel Satoria; PS :00 Mše chval; PS :00 Společenství Nikodém; PS :00 Modlitba Taizé; DS :00 Přednáška: Afgánistán; Jan Böhm; DS :30 Příprava na manželství*; CPR :30 Akademie nejen pro seniory; P. Jan Kofroň: Vzpomínka na P. Jiřího Reinsberga; PS :30 Zkušenost mnišské modlitby; Karel Satoria; PS :00 Sobota pro ženy*; CPR :30 Příprava na manželství*; CPR * jen pro přihlášené; vstup do místa konání akcí je z Kolejní ulice č. 4; PS Pastorační středisko, DS Duchovní správa u kostela sv. Vojtěcha; CPR Centrum pro rodinu Nechme ji, ať ukáže, co umí!...je název přednáškového cyklu o zkušenosti mnišské modlitby. Provede nás jím P. Karel Satoria OCSO, po všechny dubnové středy 3., 10., 17. a , vždy od 19:30 v Pastoračním středisku. Předchozí přihlašování není nutné. Kurz pro lektory V sobotu 13. dubna 2013 od 9:00 do 13:00 nabízí Pastorační středisko možnost absolvovat školení lektorů, které povedou P. Michal Němeček a paní Marie Fišerová. Součástí programu kurzu je výuka správného přednesu biblických textů a objasnění liturgických předpisů pro přednášení Božího slova při liturgii a ve společenství. K účasti na školení jsou zváni všichni, kdo se svou lektorskou službou podílí na slavení mše svaté, i všichni, kdo ve společenstvích, ale i soukromě pracují s Božím slovem. Předchozí přihlašování není nutné. Centrum pro rodinu Arcibiskupství pražské, Thákurova 3, Praha 6 tel: ; Program efektivního rodičovství krok za krokem Ve spolupráci s Centrem pro manželství a rodinu pořádáme osvědčený program, který pomáhá rodičům s výchovou (nejen) předškolních a mladších školních dětí. Program obsahuje přednášky, diskuze, případové studie, techniku hraní rolí s praktickým nácvikem a mnoho dalších. Nejbližší kurz se koná v Kulturním a mateřském centru Barrandov, Werichova 981, Praha 5 (tram 12,14 a 20 Sídliště Barrandov), o sobotách , a 4. 5., vždy od 9:00 do 17:00. Díky předpokládané dotaci jsme snížili plnou výši účastnického na 1350 Kč/osobu a 2100 Kč/rodičovský pár. Lektorkou kurzu je Mgr. Julie Žemlová. Přihlašovací kontakty a info: Manželské večery Srdečně zveme na osvědčený program obnovy manželství pro manželské páry. Čeká nás osm večerů od 22. dubna do 10. června (vždy pondělí od 19:00) v příjemném prostředí Komunitního centra sv. Prokopa, V Hůrkách 1292/8, Praha 5, Nové Butovice metro B Hůrka. Začínáme večeří, poté následují promluvy vedoucího páru a pak to nejdůležitější rozhovory v soukromí mezi vámi dvěma. Žádná skupinová cvičení! Kurz je založen na biblických principech a jeho heslo je: Dobré manželství lze ještě zlepšovat, problémy v manželství se dají řešit. Témata kurzu: Budování pevných základů. Umění komunikace. Řešení konfliktů. Síla odpuštění. Rodiče a rodiče partnera. Dobrý sex. Láska v akci. Závěrečný večer v čem spočívá hezké manželství. Cena kurzu pro pár je 1500 Kč. Zahrnuje dvě příručky po 120 Kč a cenu jednotlivých večeří. Pití si hradí každý pár samostatně. Ostatní náklady jsou sponzorovány. Závazné přihlášky na nebo (manželé Padevětovi). Platby budou probíhat na prvním večeru. Kurzem budou provázet manželé Míla a Jiří Musilovi. Kurz pořádají ve spolupráci Římskokatolická farnost Praha-Stodůlky, Křesťanská společenství Praha a Centrum pro manželství a rodinu. Info: cpr.apha.cz/manzelske-vecery/ Rodiny se vydají na pouť do Hrusic Arcibiskupství pražské pořádá v sobotu 1. června ve spolupráci s dalšími institucemi pouť rodin do Hrusic. Hlavním celebrantem mše svaté od 11:00 v kostele sv. Václava bude Mons. Aleš Opatrný, Th.D., kanovník vyšehradský. Jedenáctá pouť rodin nabídne kromě bohoslužby také další zajímavý program. Mši bude předcházet katecheze pro rodiny, kterou povedou manželé Poláčkovi. Děti i dospělí se mohou těšit na rodinné autorské divadlo zaměřeno na pohádkovou tvorbu Fígl, výtvarné dílny, besedu s Mons. Opatrným i paralelní dětský den pořádaný obcí Hrusice. Poutníky z Prahy dopraví do místa konání poutě zvláštní historický vlak, který pojede po trase Praha Smíchov Mnichovice u Prahy. Info: cpr.apha.cz/pout/ Exercicie pro manželské páry Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském pořádá letní exercicie pro manželské páry ve dnech (od neděle večeře do soboty oběda) v Jiřetíně pod Jedlovou v Penzionu Dcer Božské Lásky. Exercitátor: P. MUDr. Jiří Korda, administrátor farnosti Praha 4 Lhotka. Ubytování: Samostatný pokoj pro manželský pár s teplou a studenou vodou. WC, sprchy a koupelna jsou společné. Stravování: Plná penze. Cena pobytu: 3000 Kč na osobu, tedy 6000 Kč na manželský pár. Přihlašovací formulář a info:

9 9 Programy Arcidiecézní centrum pro mládež Kostelní nám. 16, Praha 4 Kunratice tel: ; Víkendovka v Nazaretě s poutí na Svatou Horu (12-20 let) Kdy: května Téma: Já jsem ta cesta, pravda i život (Jan 14,6). Kromě zajímavých témat nás čeká také putování na Svatou Horu. Začátek v pátek 3. května v 18:00 hodin v kostele sv. Jakuba v Kunraticích, ukončení v neděli obědem v cca 13:30. Účastnický poplatek je 300 Kč. S sebou: Bibli, spacák, přezůvky, vhodné oblečení a obuv na ven i dovnitř. Přihlášky do 27. dubna 2013 na shora uvedených kontaktech. Mše svatá bez kytary? workshop pro zpěváky i nezpěváky (14-25 let) Kdy: května Téma: Zazní jejich děkovná píseň a hlasitý smích (Jeremjáš 30,19). Co tě čeká? Budeš mít možnost poznat duchovní hudbu trochu jinak. Dozvíš se, co to vlastně je liturgická hudba, jak se vyvíjela v průběhu dějin a jak bychom měli hudbu v liturgii vnímat. Lektor Martin Beran si připravil rozmanitý program povídání, hru, zpívání a možná i něco dalšího. Workshop zakončíme mší svatou, během které zazní to, co se v tento den před slavností Seslání Ducha Svatého společně naučíme. Začátek v pátek 18. května v 18:00 v kostele sv. Jakuba v Kunraticích, ukončení v sobotu navečer mší svatou, která začne v 16:00, je možnost zůstat do nedělního dopoledne. Účastnický poplatek je 300 Kč. S sebou: Bibli, spacák, přezůvky, vhodné oblečení a obuv na venkovní hry i dovnitř. Přihlášky do 15. května 2013 na shora uvedených kontaktech. Doprava: ze stanice metra C Budějovická autobusem č. 193 do zastávky Kunratická škola. Nazaret je žlutá budova za kostelem. Komunita Chemin Neuf Školní 1, Tuchoměřice; tel.: dubna: otevřený víkend Kána. Duchovní obnova pro manželské páry s tématem Komunikace v páru. (Program je připraven i pro děti do 13 let.) dubna: setkání Anamnéza. Setkání se věnuje vnitřnímu uzdravení vzpomínek celkovou duchovní obnovou a osobním sjednocením. Je určeno zvláště lidem, které v životě potkala nějaká těžká událost, vztah nebo situace, na které by se rádi podívali ve světle Ducha svatého a Božího Slova. Obě setkání proběhnou v klášteře Komunity Chemin Neuf v Tuchoměřicích. Přihlášky: Komunitní centrum Matky Terezy U modré školy 2337/1, Praha 11 Háje tel.: ; dubna od 9:00 do 17:30 se uskuteční Jarmark pod střechou. Prodej ručně vyráběných výrobků. Souběžně probíhá burza dětského oblečení organizovaná MC Domeček. 21. dubna v 18:00 Koncert skupiny Let s Go. V rámci cyklu postních a velikonočních koncertů budou uvedeny černošské spirituály. 29. dubna v 18:00, další Zastavení u Matky Terezy, host: Ing. Jana Friedová. Dílo Mariino Hnutí fokoláre. Historie, spiritualita a současnost s připomínkou pátého výročí úmrtí Chiary Lubichové, zakladatelky Hnutí fokoláre. Komunitní centrum sv. Prokopa V Hůrkách 1292/8, Praha 5 Nové Butovice tel.: ; ; Třináctého na třináctce Oboroh a Žalozpěv Srdečně zveme na velikonoční koncert z cyklu Třináctého na třináctce. Slávek Klecandr tentokrát zahraje se svou domovskou kapelou Oboroh, která představí své nejnovější album pašijových a velikonočních písní. Nebude chybět ani pravidelný host, kterým bude skupina Žalozpěv, veliký hudební objev z Vysočiny. Koncert se koná v sobotu 13. dubna 2013 od 19:30 v KC sv. Prokopa. Doporučené vstupné 100 Kč, bezbariérový vstup. Koncert finančně podpořili: MČ Praha 13, Nadace život umělce a Nadace Český hudební fond. Místa si můžete rezervovat na mailu více na Prokopská zastavení Srdečně Vás zveme na další pokračování přednáškového cyklu Prokopská zastavení v úterý 16. dubna od 18:30 do KC sv. Prokopa: Kolem kolem Jižní Afriky promítání fotografií a povídání o 6330 km dlouhé cestě osamělého cyklisty Jiřího Bíny Namibií a Jihoafrickou republikou. Obnovy manželství Srdečně zveme na osvědčený program obnovy manželství pro manželské páry. Čeká nás osm večerů od 22. dubna do 10. června (vždy pondělí od 19:00) v příjemném prostředí KC sv. Prokopa. Kurz pořádají ve spolupráci Římskokatolická farnost Pra ha-stodůlky, Křesťanská společenství Praha a Centrum pro manželství a rodinu. Info: cpr.apha.cz/manzelske-vecery/ Pastorační centrum sv. Tomáše ŘK farnost Dobříš, Na Nábřeží 1650, Dobříš tel.: ; Rád bych maloval sny... (výstava obrazů malovaných na dřevo, které už nikdo nepotřeboval) Mirek Salcman. Na vernisáž výstavy jste zváni v neděli 7. dubna 2013 v 10:15 do Pastoračního centra sv. Tomáše. Výstava potrvá do konce dubna. V úterý 9. dubna v 19:30 pokračuje otevřený seminář Starej se o sebe, který se zabývá otázkou jak prakticky vnímat křesťanskou víru. V Pastoračním centru sv. Tomáše.

10 10 Programy Svatá Hora poutní místo ŘKF u kostela Nanebevzetí Panny Marie, Příbram II 591 tel.: , dubna v 16:30 jste zváni na Velikonoční koncert Svatohorského chrámového sboru. Česká provincie Řádu sv. Augustina Kostel sv. Tomáše, Josefská 8, Praha 1 Malá Strana tel.: , fax: XV. Augustiniánský týden: dubna dubna v 18:00 zahájení výstavy Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi u České provincie řádu sv. Augustina. Podklady k majetku a vize do budoucnosti. 22. dubna v 18:30 Sv. Augustin a hledání pravdy v chaotické době, přednáška Vít Machálek. 23. dubna v 18:00 Sv. Augustin a Eucharistie, přednáška P. Mgr. Antonio Rivas OSA. 24. dubna v 19:00 mše svatá Slavnost obrácení sv. Augustina, Sv. Augustin, muž víry, kázání P. Mgr. Vít Mariusz Marciniec OSA. 25. dubna v 18:00 Od admirabile commercium k admirabile consorcium aneb Augustinova christologie v praxi, přednáška P. Jan Houkal Th.D. 26. dubna v 18:00 Knihovna kláštera sv. Tomáše v Praze: neznámý poklad, přednáška a prohlídka Mgr. Veronika Sladká. Info: wwwskolasvatehoaugustina.cz Provincie kapucínů v ČR, Loreta Loretánské nám. 7, Praha 1; tel: Každou neděli v 15:00 a v 19:00 si můžete poslechnout koncert loretánské zvonohry. Do října o posledních sobotách v měsíci budou probíhat i pravidelné poutní soboty. Od 14:00 je možné se zúčastnit adorace v kostele Panny Marie Andělské a poté následuje duchovní program v klášteře, zakončený mší sv. v kostele Narození Páně v Loretě v 18:00. Po bohoslužbě můžete zůstat na modlitbu loretánských litanií v ambitu. 3. dubna od 19:00 Večery u kapucínů. Skladby Jiřího Antonína Bendy nám představí Edita Keglerová (cembalo) a Ivana Bilej Brouková (soprán). Výtěžek z benefice podpoří činnost Domova Dana, který poskytuje pobytovou službu a nepřetržitou asistenci pro ženy s mentálním postižením. 6. dubna v 19:00 Loretánské hudební podvečery Zastavení s trubkou a varhanami v podání Radka Rejška a Víta Janaty. Hudební program doplněný duchovním slovem. 13. dubna v 18:00 Sobota s pěveckým sborem. Večerní mši sv. v Loretě doprovodí sbor Gaudium Praha pod vedením sbormistryně Zdeňky Součkové. Po bohoslužbě následuje krátký koncert duchovní hudby. 14. dubna v 18:00 Hudební doprovod večerní mše sv. v Loretě. Zazní středověká velikonoční hudba v podání Loretánské scholy a flétnistky Lucie Vocelové. Česká křesťanská akademie Vyšehradská 49, klášter Emauzy, Praha 2 tel.: ; Ekologická sekce ČKA zve v úterý 9. dubna 2013 od 17:30 na besedu Klimatické změny realita, mýtus, ideologie? Úvodní slovo pronese Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. (viceprezident ČKA, zástupce vedoucího katedry meteorologie MFF UK). Beseda se koná v přízemí kláštera Emauzy (Praha 2, Vyšehradská 49). Ekologická sekce ČKA zve v úterý 23. dubna 2013 v 19:00 k účasti na ekumenické bohoslužbě ke Dni Země. Kázáním poslouží br. kazatel Jáchym Gondáš z Bratrské jednoty baptistů, zpívat bude pěvecký soubor Gabriel. Po bohoslužbě cca od 19:50 následuje beseda s P. RNDr. Markem O. Váchou, zaměřená k letošnímu tématu ES ČKA Život se rodí ze smrti. Bohoslužba se koná v pražském kostele Nejsvětějšího Salvátora (u Karlova mostu). Kolegium katolických lékařů ČKA srdečně zve 24. dubna na přednášku MUDr. Radkina Honzáka Odysseův syndrom jako důsledek mechanistického přístupu k nemocným. Setkání se koná v knihovně III. interní kliniky 1. LF UK a VFN, U nemocnice 1, Praha 2 (roh Karlova náměstí). Domov sv. Karla Boromejského K Šancím 50, Praha 17 Řepy; tel: fax: ; dubna od 17:00 Velikonoční koncert Břev novského chrámového sboru pod vedením dirigenta Státní opery Praha Adolfa Melichara kostel sv. Rodiny. 3. dubna od 15:00 jarní koncert Evy Pilarové a Hynka Tomma, vernisáž výstavy s názvem Eva Pilarová Fotoobrázky (pod záštitou Nadačního fondu Maltézského kříže) refektář. 7. dubna od 17:00 Maranatha Gospel Choir pod vedením Marka Jonczy (klasické i moderní gospelové písně) kostel sv. Rodiny. 11. dubna od 15:30 Otec Jan Med misionář v Indii, beseda salesiána P. Jaroslava Mikeše o misijním díle a zapojení dobrovolníků, s videoprojekcí refektář, 12. dubna od 17:00 Flétna a klavír jarní koncert žáků paní učitelky Zuzany Hrbkové refektář. 14. dubna od 17:00 Paganini jak ho neznáte Pavel Eret housle a host z Francie Franck Leblois fagot, (na programu: F. Geminiani, S. Shapira, N. Paganini, J. R. Combes-Damiens) kostel sv. Rodiny. 18. dubna od 15:00 Založení a výzdoba Karlova mostu přednáška Ing. Jana Zemánka s videoprojekcí klub. 28. dubna od 17:00 Orchestrální řada Archioni Plus pod vedením Michala Macourka (A. Dvořák, Slovanské tance, I. řada) kostel sv. Rodiny. 3. května od 19:00 Vernisáž výstavy Matka Vojtěcha služebnice boží, statečný svědek víry (příběh moravského děvčátka Tonečky od narození, vstupu do řádu sester boromejek, jejího věznění až po funkci generální představené) refektář. Na všechny akce vstupné dobrovolné

11 11 Pozvánky, nabídky Netrestejme dvakrát Dovolujeme si vás pozvat 3. dubna 2013, od 17:00 do 22:00 do BIO OKO, Františka Křížka 460/15, Praha, na 1. Celostátní festival neziskových organizací postpenitenciární péče Netrestejme dvakrát. Program: 17:00 19:00: veřejná panelová diskuse na téma Ekonomické a sociální problémy bývalých vězňů, 19:00 20:00 projekce filmu Venku, 20:30 22:00: koncert SURMAJ BAND. Doprovodné programy: výstava fotografií s vězeňskou tématikou, 20:00 21:00: prezentace knihy Diesel II a beseda s autorem Romanem Šťastným. Prezentace neziskového sektoru postpenitenciární péče ve všech prostorách kina během celé akce. Info: o.s. Na svobodě, Hvozdnice 125, PSČ , tel , mobil cz; za o.s. Na svobodě Vendula Kalusová Z programu ADS ČVUT Akademická farnost vás zve na pravidelné večery, které začínají ve 20:00 mší svatou (pokud není uvedeno jinak!) v kostele sv. Bartoloměje, Bartolomějská ul. Praha-Staré Město a pokračují přednáškou, jejíž začátek je cca ve 20:45 v kryptě pod kostelem. 3. dubna: Ing. Boleslav Vraný, Ph.D.: Práce jako Boží dar. Přednáška absolventa Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, matematika, programátora a studenta teologie, o kráse světa vědy a techniky a práci jako příležitosti k setkání s Bohem i lidmi. 10. dubna: P. Prof. Ludvík Armbruster SJ: Tokijské květy Večer s významným českým jezuitou, který většinu svého života prožil v Tokiu. Povídání o tom co nás rozděluje, ale také spojuje s lidmi v cizích zemích, o vzdělání, o východní moudrosti, o životě. Pozor! Začátek přednášky je v 18:00! Po ní následuje mše svatá jako obvykle (cca ve 20:00). 17. dubna: P. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.: Exorcismus: mýty a skutečnost. Je ďábel jen oblíbeným námětem hollywoodských hororů, nebo skutečností, kterou bychom neměli brát na lehkou váhu? Se svými bohatými zkušenostmi se přichází podělit exorcista, biblista a proděkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze otec Jaroslav Brož. 24. dubna: P. Ing. Mgr. Vladimír Slámečka, Ph.D.: Svatou zemí s rektorem ADS ČVUT. Odnepaměti putovali lidé na místa spojená se životem Ježíše Krista, do daleké Palestiny. V roce víry se tam za všechny studenty a příznivce ADS-ka vydal jeho rektor otec Vladimír, aby nás v komponovaném večeru alespoň virtuálně pozval na místa, drahá nejen křesťanům, ale i židům a muslimům. Info: P. Vladimír Slámečka Kramářská hra o příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu Farnost sv. Cyrila a Metoděje v Praze 6 Nebušicích Vás srdečně zve na Kramářskou hru o příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu. Účinkuje: Divadlo VJečné. Představení se uskuteční v sobotu 6. dubna v 15:00 v nebušickém kostele. Ze stanice Dejvická autobusem č. 161, 312 na zastávku K Noskovně. Mezi historií a Evangeliem... Církev se v průběhu 20. století musela konfrontovat s mnoha událostmi, které měly zásadnější význam. Sem beze sporu patří II. vatikánský koncil a jeho recepce, jež představuje velmi členitý děj, který převádí církev do třetího milénia. Rozumět dění 2. poloviny 20. století je možné coby historii, která svůj interpretační nástroj ladí též podle Kristova Evangelia. Mezinárodní konference, s názvem Mezi historií a Evangeliem. Existence a život církve ve světle II. vatikánského koncilu, která bude probíhat ve dnech 4. a 5. dubna 2013 na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 6, Thákurova 3, bude nejprve zkoumat historické pojetí II. vatikánského koncilu se zřetelem k mezigenerační výměně, která se do recipování koncilu promítá. Padesát let po koncilu žije univerzální církev tématem evangelizace. Konference se proto bude ve svém druhém dni věnovat tématu evangelizace a zkoumat, do jaké míry představuje Evangelium prvek kontinuity života církve v současném světě. Info: ThLic. Prokop Brož, Th.D., děkan Večerní kurzy ALFA Je křesťanství nudné, nepravdivé a zbytečné? Kdo je Ježíš Kristus? Proč Ježíš zemřel? Jak se mohu spolehnout na svou víru? Proč a jak číst Bibli? Proč a jak se modlit? Jak se mohu postavit zlému? Jak nás Bůh vede? Kdo je Duch svatý? Co dělá a jak jím být naplněn? Uzdravuje Bůh i dnes? Proč a jak mluvit o víře s ostatními? A co Církev? Jak prožívat život naplno? Rádi bychom Vás pozvali na večerní kurz Alfa, který je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit s křesťanstvím a s křesťany. Začíná ve čtvrtek 4. dubna 2013 v Centru Malejov, Praha 6 Liboc, Libocká 4, vedle kostela sv. Fabiána a Šebestiána úvodním setkáním: 19:00 večeře, následuje promluva a diskuse v malé skupince. Součástí je společný víkend. Přihlásit se můžete na celý kurz nebo jen na úvodní program. V případě zájmu vyplňte přihlášku, kterou najdete na: nebo volejte na tel.: nebo pište na Co je to kapitál milosti Zveme vás na přednášku manželů Lavičkových ze Svazu schönstattských rodin s názvem Maria matka a vychovatelka. Co je to kapitál milosti, která se bude konat v neděli 7. dubna 2013 v době od 16:30 do 17:30, v kostele P. Marie Královny míru, Praha 4 Lhotka, Ve Lhotce 36. Zváni jsou zvláště rodiče malých dětí (hlídání dětí bude zajištěno). Za pastorační radu farnosti Karel Štamberg Pouť k hrobu JUDr. Františka Noska Národní rada Sekulárního františkánského řádu ČR spolu s farností Poříčí nad Sázavou srdečně zve na tradiční pouť do Poříčí nad Sázavou v sobotu 13. dubna 2013 k hrobu JUDr. Františka Noska ( ), františkánského terciáře a významného předválečného katolického politika a národohospodáře. Info: tel.: ,

12 12 Programy Iniciativa Římskokatolická farnost v Praze-Strašnicích, KDU-ČSL Praha 10 & Karmelitánské nakladatelství Vás zvou na besedu Iniciativy 17-11, která se koná ve středu 10. dubna 2013 od 19:00 v Divadle Miriam, Ke Strašnické 10, Praha 10. Téma: Prameny zbožnosti sv. Cyrila a Metoděje (zázemí, výchova a zbožnost soluňských bratří, osobnosti, s kterými se setkali, setkání křesťanského Východu a Západu v jejich misii, význam Cyrila a Metoděje pro současné ekumenické sbližování). Hostem je doc. Václav Ventura, katolický kněz, vyučující patristiky na KTF UK a lékařské etiky na 1. LF UK. Napsal knihu Spiritualita křesťanského mnišství I a II. Info: Ke Strašnické 10, Praha 10 Strašnice, , web: videa: In Cordis Ensemble Přijměte pozvání do barokního refektáře dominikánského kláštera sv. Jiljí (vstup Jilská 7a) na čtvrtek 11. dubna 2013 v 19:30 tentokrát na vystoupení souboru In Cordis Ensemble (Kateřina Ghannudi trojřadá barokní harfa, Jan Krejčí loutna, theorba, Miloslav Študent loutna, theorba). Je ojedinělým hudebním seskupením, zaměřujícím se na repertoár pro drnkací nástroje z století. Úchvatné zvukové spojení trojřadé barokní harfy, loutny a teorby nechává znovu ožít díla, která byla dříve právě v českých zemích velmi oblíbená. Dnes je díky vysoké technické náročnosti, můžete slyšet u nás prakticky výhradně v podání tohoto souboru. Jejich dubnový program je opravdu jarní je věnován květinám. Hudební květomluva, odhalující symboliku květin a dřevin, byla oblíbeným tématem hudby a poezie století a byla odpradávna spojena s duchovním rozjímáním. Pořad je provázen čtením o jednotlivých rostlinách z renesančního herbáře Pietra Matthioliho (C. Monteverdi, V. Galilei ad.). Info: Ministrantské setkání pro mladší kluky Ministrantské setkání pro mladší kluky (cca od 8 do 15 let) se koná tentokrát v Kojeticích, 13. dubna Zahájení v kostele sv. Víta v Kojeticích v 9:30. Program: Nácvik liturgie, mše sv., hry, soutěže, fotbálek... S sebou 70 Kč na jídlo, sportovní (obuv do tělocvičny) a případně ministrantské oblečení. Ukončení v 16:00. Info: P. Benedikt Hudema, tel.: Ministrantské setkání pro starší kluky Ministrantské setkání pro starší kluky (cca od 15 do 25 let) dubna 2013 zahájíme v pátek mší sv. v kostele sv. Jakuba v Kunraticích v 18:00 (od metra C Budějovická jede pravidelně autobus č. 193, stanice Kunratická škola ). V sobotu ráno mše sv., příležitost ke svaté zpovědi (svátosti smíření), duchovní program, odpoledne fotbálek, film. S sebou 200 Kč na jídlo, sportovní a ministrantské oblečení. Info: P. Benedikt Hudema, tel.: Děti se ptají, odborníci odpovídají. Nakladatelství Paulínky ve spolupráci s časopisem DUHA zvou na slavnostní prezentaci knížky dětských otázek a dospělých pokusů na ně odpovědět s názvem Děti se ptají, odborníci odpovídají. Účast přislíbili Marie Svatošová, Marek Orko Vácha, David Eben a další. Přijďte v pondělí 15. dubna od 19:30 do knihkupectví Paulínky (Jungmannovo nám. 18, Praha 1). Knihu bude možné na místě zakoupit. Varhanní nešpory Maltézských rytířů V rámci cyklu Varhanní nešpory Maltézských rytířů pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu v kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 Malé Straně čtvrtý koncert duchovní hudby v úterý 16. dubna 2013 od 17:00. Na programu jsou díla J. S. Bacha a G. F. Händla, H. Purcela, L. Vierna, D. Buxtehudeho a dalších. Účinkují: titulární varhanice u kostela Panny Marie Vítězné (Pražského Jezulátka) Drahomíra Matznerová a Miroslav Laštovka trubka. Koncert probíhá za podpory MČ Praha 1. Zlatá Praha Další setkání cyklu Zlatá Praha se uskuteční v neděli 21. dubna 2013 od 16:00 do 18:00 v zasedacím sále úřadu Městské části Praha 5, Štefánikova 15, Praha 5 Smíchov (MHD Anděl, naproti vchodu do kostela sv. Václava) pod názvem Móda trochu jinak (Lk 12,27). Hostem bude módní návrhářka Marie Trutnovská z ateliéru M. Vstupné dobrovolné, alternativní program pro děti zajištěn, změna programu vyhrazena. Info: focolare.cz; Koncert v Kostele sv. Kateřiny Společnost pro duchovní hudbu, pravoslavná církev a vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v úterý 23. dubna 2013 v 16:00 koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2. Účinkuje Thuri Ensemble a Jan Kalfus varhany. Na programu jsou skladby G. P. Telemanna, J. F. N. Segera, J. S. Bacha, G. F. Händla, F. X. Thuriho a J. K. Vaňhala. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 2. Vztahy jsou těžká věc... YMCA Familia, Lucemburská 7, Praha 3, vás zve 23. dubna 2013 v 19:30 na přednášku na téma: Mezigenerační vztahy v rodině soužití dětí, rodičů a prarodičů aneb Vztahy jsou těžká věc, ale stojí za to je žít! (Řeším, kdo mně rozčiluje víc děti nebo prarodiče...? Babička s dědou jsou kromě nás nejbližší lidé kolem našeho dítěte... Moje děti mají skvělého dědečka a babičku, ale jak já s nimi mám vydržet...? Potřebujeme se navzájem, ale máme vlastní život...) Tato i další témata představí zábavně a přitom odborně přednese Ing. Mgr. Mgr. Peter Egýd Tavel, Ph.D. Info:

13 13 Pozvánky, nabídky Lidové pašijové hry na Zbraslavi Letošní představení občanského sdružení Zbraslavské pašije Lidové pašijové hry se uskuteční v sobotu 27. dubna a v neděli 28. dubna 2013, vždy od 15:00. Lidové pašijové hry se odehrávají v zámeckém areálu před kostelem sv. Jakuba st. na Zbraslavi, za účasti význačných profesionálních herců Národního divadla, Městských divadel pražských a dalších českých divadelních scén (např. R. Mácha, S. Postlerová, J. Novotný, L. Žáčková, O. Vlček, J. Mílová, P. Beretová, S. Oubram, J. Pejchal). Členy divadelního souboru jsou zbraslavští farníci a místní divadelní ochotníci z divadla Jana Kašky. Originální hudbu k pašijovým hrám složil František Štěrbák, vedoucí hudebního souboru divadla Kalich. Návštěvníci se po dobu představení stanou lidem jeruzalémským, neboť aktéři se vždy pohybují přímo mezi nimi. Všichni protagonisté, i profesionální herci, účinkují bez nároků na jakýkoli honorář. Vstupné na představení je dobrovolné. Letní škola duchovní hudby Convivium Ve dnech srpna 2013 se v klášteře ve Vyšším Brodě bude konat 10. ročník školy duchovní hudby Convivium. Je určeno zájemcům o aktivní provozování duchovní hudby, zejména pokročilým amatérským a začínajícím profesionálním zpěvákům, sbormistrům a varhaníkům. Účastníci Convivia budou pracovat ve společné části a v dělených specializovaných třídách. Doprovodný program je přichystán také pro děti, takže se mohou účastnit i rodiny s dětmi. Cena kursu pro aktivního účastníka včetně ubytování a stravy je Kč, podle typu ubytování. Pořadatelem je Společnost pro duchovní hudbu ve spolupráci s komunitou Cisterciáckého kláštera Vyšší Brod. Smyslem Convivia je rozšířit povědomí o podstatě a uplatnění duchovní hudby, nabýt zkušenost s jejím prováděním v autentickém prostředí a zkušenost s méně známým repertoárem duchovní hudby a v neposlední řadě setkání lidí se zájmem o aktivní provozování duchovní hudby. Letos se nabízí opět výběr z několika seminářů pod vedením zkušených lektorů: Marek Valášek Sbormistrovská třída; Společné velké ordinárium Ch. M. Widora. Stanislav Předota Gregoriánský chorál; Palestrinovská polyfonie. František Macek jun. Hudba v průběhu liturgického roku; Klenoty duchovní hudby. David di Fiore (USA) Varhanní improvizace. Miroslav Pšenička Varhany pro začátečníky. Tomáš Najbrt Liturgická kytara. Veronika Höslová Hlasové poradenství. Info a přihláška: Letní kurz Manželských setkání YMCA Familia zve na týdenní kurz srpna 2013 do Třeště u Jihlavy, který má za cíl obnovovat a prohloubit partnerské, ale i rodičovské vztahy. Probírají se témata jako hledání zdravého sebevědomí, odstranění chyb v komunikaci, uspořádání priorit a životních hodnot, sexualita, vzájemné sdělování klíčových potřeb partnerů, role odpuštění v partnerském vztahu a další. Na akci přednášejí manželské páry, které neprezentují jen teorii, ale otevřeně ji dokumentují vlastním životním příběhem. Účastníci se scházejí i v menších skupinkách, kde se zamýšlejí nad tématy přednášek a vzájemně se obohacují o zkušenosti. K dispozici je tým zkušených odborníků (psychologů, rodinných terapeutů a kněží). Manželská setkání zdaleka nejsou určena jen pro manželství v krizi, mohou obohatit partnery na všech nejrůznějších úrovních vzájemného vztahu. Pro manžele je vhodnější účastnit se akce bez dětí, ale nemáte-li žádnou možnost hlídání, je připraven zkušený tým mladých dobrovolníků s programem pro děti. Info: nebo (Dita Kučerová) Vstup do zralé dospělosti... YMCA Familia zve září 2013 na Vysočinu na 10. ročník Mužského rituálu. Jedná se o netradiční sebezkušenostní aktivitu v ekumenickém duchu, která je otevřena i hledajícím a lidem bez vyznání. Víme, že dospělými a moudrými se nemůžeme stát po jednom víkendu, ale již téměř 800 mužů svědčí o tom, že na cestě ke zralé dospělosti může být tento čas velmi dobrým začátkem. Tuto mimořádnou akci lze absolvovat a prožít pouze jednou. Program se inspiruje v odkazech mimoevropských kultur, ale je založen na křesťanských hodnotách, po vzoru amerického Mens Rite of Passage P. Richarda Rohra. Vedou jej P. Petr Glogar OCD a P. Václav Vacek. Info: nebo tel.: (Zdeněk Michalec) oznámení Pokračování XXXII. ročníku CMP Cyrilometodějská pěší etapová pouť z Levého Hradce na Velehrad, kterou pořádá Národní rada Sekulárního františkánského řádu a společenství poutníků přátel sv. Františka bude v dubnu pokračovat dalšími dvěma etapami, na které srdečně zveme další příznivce. V páté etapě v sobotu 20. dubna budeme putovat z Třebětína (u Ledče n. Sázavou) do Čihoště a dále do Habrů (21 km). Šestá etapa v neděli 21. dubna povede do Chotěboře (18 km). Na obě etapy je zajištěno doprovodné vozidlo. Další podrobnosti o programu v Čihošti, ubytování i možnostech dopravy do Třebětína vám sdělí organizátoři: Libor Gottfried: tel.: Uršula Janků: tel.: nebo tel.: Info: Pouť do S. de Compostela Farnost sv. Mikuláše a sv. Václava Praha-Vršovice pořádá pouť do S. de Compostela, letecky s pěším putováním 110 km. Termín: září 2013, cena cca Kč (bez stravy). Duchovní doprovod P. Stanislaw Góra. Přihlášky a info: O. Polanská, tel.:

14 14 oznámení JABOK Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická slaví 20 let od svého založení. Jste zváni na odbornou konferenci dubna a společenský den 24. května Obě akce se konají v budově školy. Kam po maturitě? Studujte sociální práci. Ve školním roce 2013/14 otvíráme studijní obor sociální práce a sociální pedagogika v prezenční i kombinované formě. Absolvent se stává diplomovaným specialistou (DiS.). Ve spolupráci s ETF UK má možnost získat bakalářský titul. Škola nabízí možnost praxe ve více než 150 zařízeních v ČR i v zahraničí. Přijímací řízení formou ústního pohovoru se koná od 3. do 7. června Přihlášky posílejte do 30. dubna Akreditované kvalifikační kurzy: Pracovník v sociálních službách (od září, 200 hodin). Pedagog volného času (od září, 120 hodin). Pedagog vedoucí zájmových kroužků (od , 42 hodin). Akreditované krátkodobé kurzy: Jednoduché na přípravu a prostor nenáročné hry, Aplikace rodinného práva v praxi sociálního pracovníka, Reminiscence využití vzpomínek při práci se seniory, Možnosti komunikace ve skupině prostřednictvím hudby, pohybu a výtvarné činnosti, Metody práce s biblí Využití principů zážitkové pedagogiky, Specifika práce s dezorientovanými starými lidmi, Sociální zabezpečení v kontextu sociální práce s rodinou. Kontakt do školy: Bc. Ilona Dohnalová, tel ; Kurzy dalšího vzdělávání: RNDr. Mgr. Ivana Čihánková, tel ; Duchovní cvičení Duchovní cvičení pro pracovníky charit P. Bohumír Vitásek ŘKDS Stojanov Salašská 62, Velehrad tel.: , Ignaciánské exercicie: Poznat hloubku hříchu a Božího milosrdenství P. František Lízna SJ Matice svatohostýnská Svatý Hostýn č. 115, Bystřice pod Hostýnem tel: , Exercicie pro zdravotníky a ty, kteří pečují o druhé Mons. Aleš Opatrný ŘKF Svatá Hora, Exerciční dům Svatá Hora 591, Příbram em: nebo vyplněním formuláře na Duchovní víkend pro dívky a chlapce (18 30 let): Zavolal jsem tě jménem P. Jiří Šlégr S.M. Vincenta Kořínková Středisko Eljon Špindlerův Mlýn 33, tel.: , mobil Duchovní obnova Boží milosrdenství v Písmu svatém a v mém životě P. Ladislav Árvai SJ Exerciční dům Tovaryšstva Ježíšova Masarykovy sady Český Těšín tel.: , Duchovní obnova pro mládež hledající své životní povolání bratři pauláni Duchovní centrum sv. Františka z Pauly Vranov u Brna 7, , tel.: Duchovní obnova pro seniory a animátory seniorů P. Ing. Miloslav Fiala O.Praem. Marianum Janské Lázně Biskupství královéhradecké Diecézní centrum pro seniory Velké nám. 35, Hradec Králové tel.: nebo web: Ignaciánská duchovní cvičení P. Josef Čupr SJ Exerciční dům Kolín Kutnohorská 26, Kolín GSM: (21.) 4. Ignaciánské exercicie pro všechny P. Richard Greisiger SJ Matice svatohostýnská viz výše Duchovní cvičení IV. týden: Sdílet velkou radost s Kristem vzkříšeným. P. František Lízna SJ Exerciční dům Tovaryšstva Ježíšova viz výše

15 15 Co nového v knižním světě Životní cesta hříšníkova aneb blog o zpovědi (P. Robert Bergman) Životní cesta hříšníkova není snadná, je plná různých překážek... Dobrou zprávou a stanicí občerstvení pro nás může být velkorysost a láska našeho Boha, kterému nejsou naše zamotané cesty lhostejné. Tato kniha je věnována všem, které tíží břímě viny. Původně byla psána jako blog pro mladé křesťany, především ty duchem mladé, kteří mají ducha hledání, ducha touhy a ducha objevování. k dostání v křesťanských knihkupectvích brož., 78 str., 100 Kč Karmelitánské nakladatelství Proč chodíme do kostela? (Jan Sokol) Prof. Jan Sokol se pokouší najít obyčejnou lidskou odpověď na jednoduchou, ale pro mnohé palčivou otázku. Ve středu jeho pozornosti je eucharistická bohoslužba a její mnohé významy v životě křesťana. S důkladností sobě vlastní nás uvádí do širších souvislostí tématu, a přitom se snaží hovořit jazykem přístupným pro nejširší čtenářskou obec. Knížka je určena těm, kdo do kostela chodí dobrovolně a rádi, i těm, kdo přirozenou motivaci nemají a potřebují najít hlubší smysl svého počínání. brož., 56 str., 69 Kč Byl jsem nablízku (František Lukeš) V knize Byl jsem nablízku, která vychází už počtvrté, prochází známý kněz a spisovatel František Lukeš mnohá inspirativní setkání a přátelství svého života. Vzpomíná na své dětství, rodiče, rodný podkrkonošský kraj, začátky kněžství a na svá přátelství s umělci: Karlem Svolinským, Vilémem Přibylem, Josefem Vlachem, Jaroslavem Seifertem, Eduardem Hakenem, Vladimírem Komárkem a dalšími. Každého z nich si pro něco vážil, ale spolu s nimi vždycky obdivoval jejich stvořitele, Umělce všech umělců a Dárce veškerého umění. brož., 96 str., 129 Kč Portál, s.r.o. Nakladatelství Portál spouští nový e-shop. Zákazníci v něm najdou tradiční knižní sortiment Portálu a nově elektronické knihy, audioknihy, multimédia a tematicky podobnou nabídku jiných vydavatelů. Nový e-shop Portál najdete na adrese: Pergameny, Román o čtvrtém přikázání (Jaromír Štětina) Výborně napsaný nový Štětinův román s detektivní zápletkou je o oné době, kdy se lámaly charaktery. Je o těch, kteří se tomu uměli postavit, i o těch, kteří to neuměli. Román nese autorovy biografické rysy. Řadu let pracoval na velkodole Maxim Gorkij u Bíliny, kde se děj převážně odehrává. Měl jsem štěstí, říká Jaromír Štětina, komu se podaří tak zblízka poznat lidi, které doba nepokořila? brož., 232 str., 255 Kč Psychická odolnost v každodenním životě (Monika Gruhl, Hugo Körbächer) Kniha se zaměřuje na posilování základních postojů, kterými jsou optimismus, akceptace reality a orientace na řešení, přebírání odpovědnosti, péče o vztahy a utváření vlastní budoucnosti. Autoři text doplňují o řadu případových situací, komentáře, podněty pro reflexi a praktická cvičení. brož., 144 str., 219 Kč Nenech si to líbit! (Jocelyne Robert) Ochrana dítěte před sexuálním zneužitím Autorka seznamuje dospělé, jak děti chránit, jak je vést, aby si osvojily jednání v potenciálně nebezpečné situaci, jak je učit zabránit jakýmkoli pokusům o sexuální zneužití. Ukazuje, jak si ochranný postup vyzkoušet v hrách a cvičeních a představuje určité příznaky, změny chování dítěte, které by mohly napovídat, že je v nebezpečí zneužívání. Kniha je určena jak rodičům, tak dětem od 4 do 10 let. Nechybí ani užitečné kontakty. brož., 96 str., 199 Kč Nakladatelství Vyšehrad Vexilla regis (Výbor z latinské duchovní poezie) Latinské duchovní hymny a další texty patří k pokladnici evropské slovesné kultury. Vznikaly v církevním prostředí od pozdní antiky do vrcholného středověku a shrnují hutnou a poeticky vytříbenou formou základní prvky křesťanské věrouky. Dodnes jsou živé v různých formách liturgie, v eucharistické bohoslužbě, modlitbě breviáře a dalších. Přeložila Markéta Koronthályová. Knihu doplňuje zasvěcený doslov. váz., 168 str., 248 Kč Paulínky Stín Otce (Jan Dobraczyński) Příběh o Josefovi z Nazareta V tomto románovém příběhu se autor ujímá nejen úžasného úkolu převyprávět život významného světce, nýbrž rekonstruuje i kulturní pozadí, ve kterém se světcův život odehrával. Zachycuje nesnáze jeho každodenního života stejně jako napjatou atmosféru tehdejší doby, v níž Židé očekávali příchod Mesiáše. Vychází přitom z biblických pramenů i z rozsáhlého literárního materiálu tehdejší doby. E-kniha (objednávejte přes naši webovou stránku), formáty: PDF pro čtečky kindle (mobi) a epub, 129 Kč Rozmluvy s Bohem (2b): Velikonoční období (F. Fernández-Carvajal) Kniha, která napomáhá každodennímu setkání s Bohem v souladu s Písmem v živé tradici církve. Tento díl čtenáře provede všemi dny od Velikonočního pondělí až do slavnosti Seslání Ducha svatého. váz., 408 str., 240 Kč

16 16 Co nového v knižním světě Radost z víry (Benedikt XVI.) Benedikt XVI. k nám nadále promlouvá jako papež, kterému na srdci ležela víra každého křesťana. Vysvětluje a osvětluje základní pilíře křesťanské víry. Jeho hluboká a zároveň prostá slova podněcují k promýšlení křesťanských pravd, ale také k hrdosti na to, že patříme mezi křesťany. váz., 192 str., 199 Kč Jako laň na výšinách (Hannah Hurnardová) Kniha je úchvatnou alegorií o touze Božích dětí nechat se vést na výšiny lásky a radosti. Hlavní hrdinka Bázlivá kráčí na své duchovní pouti za dobrým Pastýřem. Za pomoci Bolesti a Utrpení nakonec dojde do cíle, kde všechny tři dostávají nové jméno a jsou proměněny díky spojení s milujícím Pastýřem. brož., 198 str., 198 Kč z historického kalendáře 2. duben 1998 V Praze zahájen proces blahořečení bývalého pražského arcibiskupa kardinála ThDr. Josefa Berana ( ). 8. duben 1948 Papež Pius XII. udělil benediktinskému kostelu sv. Markéty v Praze Břevnově titul Basilica minor, jako prvnímu pražskému chrámu. 9. duben 1783 Narozen ThDr. Benedikt Jan Nepomucký Pfeiffer, katolický kněz, premonstrát a učenec. V období let 1816 až 1834 zastával funkci opata Strahovského kláštera. Od r vyučoval teologii na FFUK a roku 1825 se stal rektorem UK. Podporoval vědeckou a uměleckou činnost ( ). 18. duben 1923 Narozen Mons. Ivan Ljavinec, řeckokatolický kněz. V září 1949 jmenován spirituálem kněžského semináře v Prešově. Za totalitního režimu v r zatčen a v r odsouzen na 4 roky do vězení. Po propuštění pracoval v Praze v dělnických profesích. Přitom pokračoval ve svém poslání od řeckokatolické církve. V roce 1968 přijal biskupské svěcení. V dubnu 1969 byl jmenován farářem řeckokatolické farnosti u sv. Klimenta v Praze. Po ustanovení českého apoštolského exarchátu ho papež Jan Pavel II. jmenoval prvním apoštolským exarchou v České republice ( ). 20. duben 1913 Narozen ThDr. Jan Anastáz Opasek, katolický kněz-benediktin, teolog, literární historik a básník, organizátor exilového kulturního života. V září 1938 jmenován převorem břevnovského benediktinského kláštera a roku 1947 zvolen jeho opatem. Za totalitního režimu, v r byl odsouzen na doživotí. V prosinci 1968 odešel do SRN, kde působil v benediktinském opatství v Rohru. V r se vrátil do vlasti a stal se arciopatem břevnovského kláštera. Byl zakladatelem laického sdružení Opus bonum v Německu a nositel Řádu T. G. Masaryka ( ). Arnošt Kelnar Úmysly apoštolátu modlitby Úmysl všeobecný Aby veřejná modlitba a oslava víry byla pro věřící pramenem života. Úmysl misijní Za místní církve v misijních zemích, aby byly znamením a nástrojem naděje a vzkříšení. Úmysl národní Aby věřící křesťané nacházeli v Božím slově útěchu, naději a radost. Zpravodaj pražské arcidiecéze Uzávěrka dalšího čísla Vydává Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 16, Praha 1, obsah připravuje, rozšiřuje a objednávky přijímá Pastorační středisko, Thákurova 3, Praha 6, apha.cz, tel.: Odpovědná redaktorka Mgr. Erika Kroupová. Texty jsou redakčně upraveny. Sazba: Ing. Jakub Kubů. Tiskne: Fokus, spol. s r. o. Vychází 10x do roka. Registrace: MK ČR E Příspěvek na 1 výtisk 11 Kč.

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum pro manželství a rodinu, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum pro manželství a rodinu, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro manželství a rodinu, o. s. ÚVODNÍ SLOVO Pro druhý rok činnosti našeho sdružení byly typické dvě protichůdné skutečnosti. Na jednu stranu jsme prožívali velký rozvoj, např.

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO výroční zpráva za rok 2011 2 1. Identita 1.1. Základní charakteristika 1.2. Organizační struktura 2. Aktivity 2.1. Akce týmu Biblického díla 2.2. Poskytnutí ubytování v Dolanech

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Římskokatolická farnost Dobříš a Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Římskokatolická farnost Dobříš a Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Římskokatolická farnost Dobříš a Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Činnost a zaměření Římskokatolická farnost Dobříš patří do Arcidiecéze pražské. Správní činnost ŘK farnosti Dobříš

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz Foto: Filip Rathouský Na adaptační kurz, který probíhal v září, jsme vycestovali do Ždírce nad Doubravou. V dopoledním programu

Více

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015 Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz Výroční zpráva 2015 1. Identifikační údaje Název: Salesiánský domov mladých

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

IN FORMACE A R N Í. 26. 2. 2006 Ročník XIII. číslo 9 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

IN FORMACE A R N Í. 26. 2. 2006 Ročník XIII. číslo 9 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ F IN FORMACE A R N Í 26. 2. 2006 Ročník XIII. číslo 9 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Zábřeh, Zvole, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice,

Více

Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Výstava S KŘÍŽEM (vernisáž 18. 5. 2014) Indiáni akce pro tatínky s dětmi (červenec 2014) 1 Činnost a zaměření Římskokatolická

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

Veřejné zasedání farní rady

Veřejné zasedání farní rady Veřejné zasedání farní rady Jedna z řady věcí, které mě před rokem hned po mém příchodu na Klokoty velmi potěšily, je, že farní rada je vlastně takové společenství lidí, kteří se v nejrůznějších oblastech

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 3 březen 2012 20. ročník ÚVODNÍK

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 3 březen 2012 20. ročník ÚVODNÍK ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 3 březen 2012 20. ročník ÚVODNÍK Úsilí o krásu Dobu postní chápeme my křesťané jako příležitost k vnitřní obnově, očistě, přeuspořádání možná vnucených stanovisek. Liturgický

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Pokud se rozhodnete prodloužit si čas strávený v našem regionu, pomůžeme Vám také s výběrem doplňkových programů.

Pokud se rozhodnete prodloužit si čas strávený v našem regionu, pomůžeme Vám také s výběrem doplňkových programů. Vážené dámy, vážení pánové, jménem Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov si vás touto cestou dovoluji informovat a pozvat k účasti na konferenci 1. Broumovské diskuse na téma Je naše demokracie

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH:

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: ZE ŽIVOTA FARNOSTI... str. 2 Jak dopadly volby nové Pastorační rady ZPRÁVY Z DIECÉZE.. str. 3 Blahopřání Otec biskup opět mezi námi Diecézní setkání

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Křesťanské weby 37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008 Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Co můžete (ne)očekávat? nahlédneme, co zajímavého může mladý člověk najít na českém křesťanském

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Noc kostelů 2012 Cheb & F. Lázně - ŘkF

Noc kostelů 2012 Cheb & F. Lázně - ŘkF Kostel sv. Mikuláše a sv. Alžběty Kostelní náměstí, Cheb Motto: Ekklésia et martyria Kostel jako místo svědectví Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku (Žalm 119,105) 19:00 19:10 Slavnostní

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost. ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice 3/2014 květen - červen 23. ROČNÍK FÍKOVNÍK Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, a navštiv myslí našich

Více

,,. KOSTELNIK. praktická příručka

,,. KOSTELNIK. praktická příručka ,,. KOSTELNIK praktická příručka Olomouc 2010 KŇAZSKÝ SEM NÁR sv. Fr.mtiška Xaverskeho zapisané dna: BANSKÁ BYSTRICA. KNJŽNICA,?i "L't().Jp na&a: l. 1 vl I 'f' prírast wve c1s o: ÚVODEM Vydání této knihy

Více

25.2.2012 8/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

25.2.2012 8/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 25.2.2012 8/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 25. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 7. května 2011 Společná píseň

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Jan Balík. lm I. O službě církve. mladým lidem

Jan Balík. lm I. O službě církve. mladým lidem Jan Balík lm I O službě církve mladým lidem OBSAH ÚVODNÍ SLOVO.................. 7 ABYS NEČETL ZBYTEČNĚ................................ 9 KAPITOLA I. BIBLICKÉ INSPIRACE PRO PASTORACI MLÁDEŽE 1. Pohled

Více

LIDOVÉ PAŠIJOVÉ HRY.

LIDOVÉ PAŠIJOVÉ HRY. 1 Srdečné pozvání v Kristu! Drazí farníci! Zdravíme vás ze starobylé ZBRASLAVI u Prahy, místa posvátného, promodleného generacemi cisterciáckých bratří, z místa posledního odpočinku českého a polského

Více

N A D A Č N Í F O N D

N A D A Č N Í F O N D N A D A Č N Í F O N D K A R D I N Á L A M I L O S L A V A V L K A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Úvodní slovo pro výroční zprávu Nadačního fondu kardinála Miloslava Vlka za rok 2006 Vážení přátelé,

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 10 2015 Měsíčník členů a přátel sboru Očekáváte mnoho, a je z toho málo. Co přivezete domů, to rozfoukám. A proč? praví Hospodin zástupů. Protože můj chrám je v troskách a vy se staráte každý jen o svůj

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Centrum pro manželství a rodinu, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Centrum pro manželství a rodinu, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Centrum pro manželství a rodinu, o. s. ÚVODNÍ SLOVO Třetí rok naší neziskové organizace prověřil její životaschopnost v obtížných situacích. Zatímco jsme měli naplánovaný široký repertoár

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

Svatý rok milosrdenství V neděli 13. prosince 2015 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Táboře-Klokotech v 10.00 hod.,

Svatý rok milosrdenství V neděli 13. prosince 2015 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Táboře-Klokotech v 10.00 hod., Svatý rok milosrdenství 15. března 2015 papež František oznámil slavení mimořádného Svatého roku milosrdenství, který začne otevřením Svaté brány ve vatikánské bazilice sv. Petra o slavnosti Neposkvrněného

Více