Milí přátelé Životní příběh Dona Boska podněty k přemýšlení a ná- sledování Náměty pro zpyto- vání, rozjímání, povídání Moje předsevzetí na měsíc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milí přátelé Životní příběh Dona Boska podněty k přemýšlení a ná- sledování Náměty pro zpyto- vání, rozjímání, povídání Moje předsevzetí na měsíc"

Transkript

1 Milí přátelé. Tak už jsou zase tady šťastné a veselé. Čas míru a pokoje. Čas těšení i stresů. Taky čas frází a klišé. Slovo klišé (z francouzského cliché) v tiskařském průmyslu znamená obtisk. Odtud v přeneseném významu myšlenkový stereotyp, často opakované spojení obrazů nebo slov, které bezmyšlenkovitým opakováním ztratilo smysl. Takovým klišé se může stát i dávání vánočních dárků. Ale doufám, že dárek, který pro vás připravila provinciální rada, se takovým klišé nestane, i když ho takto dostáváme opakovaně každým rokem a možná ho už považujeme za samozřejmost. Věřím, že alespoň někteří z vás na něj byli zvědaví, snad se i těšili, možná se i trochu obávali (já tedy ano, i když letos jaksi z druhé strany). Našli jste ho přibalený i k tomuto Zpravodaji, někteří si ho stáhli z webových stránek Formační plán na rok Tématem pro rok 2013 je Životní příběh Dona Boska podněty k přemýšlení a následování. Vysvětlení, proč jsme zvolili právě toto téma, a komentář hlavního představeného dona Cháveze si můžete přečíst v úvodu Formačního plánu. Tento sešitek nám samozřejmě nenahradí četbu životopisů Dona Boska a studium jeho díla. Ale měl by nás stručně provést nejdůležitějšími obdobími jeho života, ukázat osoby a události, které ho formovaly, připomenout radosti i bolesti, úspěchy i nezdary, které provázely počátky díla, na kterém se dnes podílíme i my. Z úvodu k Formačnímu plánu bych zde chtěl zmínit ty části, které považuji za nejdůležitější a které jsou letos tak trochu nové. Ptali jsme se sami sebe i spolupracovníků, jakým způsobem Formační plán používáme, a přemýšleli jsme, co bychom mohli udělat pro to, aby nám byl na naší salesiánské cestě co nejužitečnější. Výsledkem našich úvah jsou především dva body, které bychom chtěli zdůraznit: Prvním je rozšíření obvyklého bodu Náměty pro povídání na Náměty pro zpytování, rozjímání, povídání. Zkusme o nich rozjímat přímo na setkání, nechme se minut v tichu inspirovat danou etapou Don Boskova života. Odvažme se ptát svého svědomí, jak se nám daří žít salesiánského ducha, co nám k tomu říká dnešní téma. Pak se nám snad alespoň něco uloží hlouběji do srdce a možná budeme i více disponováni pro následnou diskuzi. Druhý bod Moje předsevzetí na měsíc by nám měl pomoci prožívat něco z probraného tématu i po dobu mezi setkáními. Najděme si v tom, co jsme četli, slyšeli nebo promeditovali, jeden bod, na který bychom se následující měsíc chtěli soustředit, malé předsevzetí, které bychom mohli žít. Zapišme si ho do okénka ve Formačním plánu (technické podrobnosti viz FP) a dejme na nějaké viditelné místo, aby se nám každý den 1

2 připomínalo. A na začátku dalšího setkání si můžeme říci, jak se nám naše předsevzetí dařilo naplňovat. Vraťme se ještě jednou na začátek. Původní význam slova klišé je obtisk. I my jsme takovým obtiskem, vždyť Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. A záleží na nás, jak tento obtisk, tento obraz vnímají lidé kolem nás, zda nevypadáme jen jako prázdné klišé, nic neříkající fráze. Jako salesiáni bychom v sobě měli nosit i obtisk ducha Dona Boska. Potěšilo by nás, kdyby k tomu alespoň trošku přispěl i Formační plán Za provinciální radu, především její formační skupinu, vám přeji hodně radosti a užitku při poznávání životního příběhu Dona Boska. Honza Zindulka PS: Zkuste napsat nějaký delší text (třeba úvodník ke Zpravodaji) úplně bez klišé a frází, tak, aby každé slovo, každá myšlenka v něm byly neotřelým originálem. Z vlastní zkušenosti (viz třeba právě dočtený text) si troufám tvrdit, že to nejde. Konečný počet slov nedokáže vystihnout nekonečně mnohotvárnou realitu, prakticky všechno již bylo mockrát řečeno. Nezbývá nám, než za nedokonalými, opakujícími se slovy, za našimi i cizími frázemi a klišé, hledat podstatu a originalitu, kterou ta slova chtějí vyjádřit. Tak jako Bůh vidí originál v každém člověku i přes všechny naše stále se opakující stereotypy a nedokonalosti. Moji drazí, prožíváme adventní dobu, kdy se připravujeme na Vánoce. V této době se snažíme nějak víc ztišit, abychom naslouchali Pánu, který promlouvá k našemu srdci. Jednou z možností, jak se mu více přiblížit, je i naše modlitba, čas, který Jemu věnujeme. Nedávno mi volala moje mamka a říkala, že někde slyšela, že nejúčinnější je modlitba rodičů za své děti. Vím to, že se za mě a za moje sourozence modlí každý den. A tak jsem si říkala, že v této adventní době to může být také výzva pro rodiče nebo babičky a dědečky. Někdy si se svými dětmi neví rady, někdy slovo nepadá na tu správnou půdu anebo se nám to aspoň pozdává, ale modlitba je nejúčinnější. A tak spolu s Pannou Marií, která říká: Jsem služebnice Páně, prosme za ty nejbližší a nejdražší, aby se Boží Syn znovu narodil v jejich srdcích. Hanka Koudelková 1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA Ze zápisu z 5. jednání provinciální rady Praha-Kobylisy Uskutečněná setkání Johny Komárek, Pavel Kvapil, Anežka Hesová a Jirka Máca se zúčastnili Světového kongresu v Římě. PR děkuje Anežce za vzornou přípravu na kongres překlad 130 stran textu. Web, Adresář a duchovní cvičení 2013 Pozor: od roku 2013 bude upraveno nahlašování DC i přihlašování na DC přes ikonku exercicie, bude však potřeba znát své heslo do Adresáře. Vše se děje z důvodů ochrany osobních údajů a zamezení tomu, aby se na DC nepřihlašovala široká veřejnost (jak se již několikrát stalo). 2

3 Upozornění: Každý, kdo nezná svůj přístup do adresáře, si napíše o nové heslo na adresu Místní rady nahlásí termíny DC pro rok 2013 do na adresu Formace PR bere na vědomí, že zahájili aspirantát Martin a Lenka Mackovi, osobní formátoři Pavlína a Pavel Jankovi a Dominik a Pavla Ouještí, osobní formátoři Vladimíra a Pavel Kupčíkovi, všichni MS Moravská Brána. PR bere na vědomí, že zahájila předaspirantát Jana Kaprálová z MS České Budějovice. Rozpočet 2013 PR projednala návrh rozpočtu na příští rok. Různé 1. Strenna (Heslo hlavního představeného) PR upozorňuje, že Heslo na rok 2013 budeme zveřejňovat pouze v elektronické podobě, bude umístěno na web ASC do sekce Ke stažení. Úvodníky hlavního představeného, které nyní rozesílá Anežka, budou od příštího roku jako články na webu. Nebudou přetiskovány ve Zpravodaji. 2. Mediální výchova V Brně se rozjíždí projekt Mediální výchova, aby byli mladí lidé schopni orientovat se v médiích, kriticky nakládat s informacemi a reklamou, a zároveň prezentovat své názory zajímavou formou. Projekt je zaměřen nejen na mladé, ale i na vychovatele a rodiče. Je možné, aby projekt sloužil i spolupracovníkům. Více informací získáte od Anežky Hesové. 3. Další jednání PR: Brno-Žabovřesky pokud bude nutné, projednáme naléhavé body v Karlíně v rámci setkání PR s aspiranty Pusté Žibřidovice Slovensko společně s SHM Důležité termíny: Ostatky Dona Boska v ČR Setkání PR s aspiranty a předaspiranty Dny salesiánské spirituality, Kroměříž Festival, Pardubice společná Pouť za povolání (Vysočina) Setkání s MR Úmysl modlitby Prosíme za uzdravení hlavního představeného dona Pasquala Cháveze (pomalu se zotavuje ze žloutenky a infarktu). Prosíme, aby Rok víry byl pro mladé lidi dobou prohloubení vztahu k Bohu. Duchovní cvičení 2013 Vážení a milí koordinátoři, tak jako každý jiný rok i letos nastal čas, kdy je třeba se probrat ze spánku a za každé místní společenství nahlásit do konce roku termíny exercicií. Každé společenství nahlásí tolik termínů s tolika účastníky, aby to pokrylo jeho vlastní 3

4 kapacitu (stejné pravidlo jako dříve). Vyplňte proto prosím přiložený dotazník a zašlete ho do na adresu: Za provinciální radu: Vojtěch Tošovský a Mirek Málek Formulář pro zadání duchovních cvičení 2013 ÚDAJE O AKCI Název akce: Místo konání: 1) Cena ORGANIZÁTOR Ředitel DC: 2) Společenství: Exercitátor: ČASOVÉ VYMEZENÍ datum čas Začátek akce: 3) hod. Konec akce: 4) hod. Konec přihlašování: 5) hod. KAPACITA OSOB Počet dospělých Počet kojenců DALŠÍ INFORMACE K AKCI 6) Vysvětlivky: 1) může být i internetový odkaz 2) jen jednu osobu 3) předpokládaný začátek akce včetně času 4) předpokládaný konec akce včetně času 5) po tomto termínu se uzavře možnost přihlášení, v případě potřeby je možné ještě změnit / prodloužit 6) všechny další informace, které je nutné sdělit účastníkům. Je možné napsat i internetový odkaz 2. FORMACE Milí přátelé, s dnešním Zpravodajem dostáváte ještě jeden formační materiál jako bonus. Je to slovo nástupce Dona Boska na úvod Světového kongresu salesiánů spolupracovníků z letošního listopadu. Posílám tento text do všech společenství k pročtení, promyšlení a k orientaci. Požehnaný čas adventu přeje Pavel Kvapil 3. DUCHOVNÍ CVIČENÍ Malé ohlédnutí za DC v Jeníkově u Hlinska Vydáno dne Milí salesiáni spolupracovníci, ráda bych se s vámi podělila o zážitky z našich duchovních cvičení, které se uskutečnily v Jeníkově u Hlinska, v nádherné, všemi barvami zářící, podzimní přírodě, v domě, postaveném P. Jiřím Štorkem SDB. Duchovní cvičení se konala ve 2. polovině září, pod laskavým vedením exercitátora Františka Blahy. Jeho úžasné, hluboké, k přemýšlení nad svým nitrem a k novým změnám vybízející přednášky, které vedl ve svobodě, ale zároveň i v souladu se zachováváním řádu duchovních cvičení. Směroval nás 4

5 k poznávání a prohlubování spirituality Dona Boska, abychom dokázali zažívat důvěrné přátelství s Bohem, byli znamením Boží lásky, neboť úroveň naší víry se pozná dle modlitby. Zdůraznil cíle duchovních cvičení dle Dona Boska tj. 1. Naslouchat Božímu slovu; 2. Rozpoznávat Boží vůli; 3. Očistit srdce Rovněž dodržování MLČENÍ během duchovních cvičení je velmi důležité a potřebné. Don Bosko na mlčení kladl velký důraz! Dále jsme hovořili o dvou pilířích salesiánské spirituality Svátost smíření (častá a pravidelná) a Příprava na šťastnou smrt. Každodenní slavení mše svaté jsme prožívali v krásné, do oválu řešené kapli, po obvodě osvětlené střešními okny, s oltářem uprostřed, a se zvláštním, ze dřeva vytvořeným a od stropu zavěšeným svatostánkem. Slavení mše svaté nám obohacovali svým zpěvem a na kytaru hraním Zdeněk Fuchs se svojí Stáňou, Petr Hanák, David Šafář (jmenuji hlavní pěvecké zastoupení). Můj manžel obstarával přípravu ke mši svaté a posloužil jako jáhen. Stáňa a Zdeněk Fuchsovi každý den připravili a vyrobili scénku s postavičkami, aby přiblížili příslušnou pasáž z Písma. Např. na svátek sv. Matouše jsme obdivovali krásný papírový domeček-celnici s vtipným nápisem Clo Douane, v ní sedícího celníka Matouše a vedle stojící postavičku Pána Ježíše, který vybízel Matouše k následování. Další obraz Maří Magdalena, klečící u nohou Pána Ježíše. Silným zážitkem byly přímluvy, při kterých patena s hostiemi kolovala z rukou do rukou a každý mohl nahlas nebo v tichosti nad patenou vyslovit svoji prosbu. Také jsme měli možnost kázat, tzn. po evangeliu, kdo chtěl, mohl vyslovit, co ho při čteních oslovilo. Slavení mše svaté jsme prožívali opravdu naplno. Vzhledem k výhodné poloze domu uprostřed přírody a příznivému počasí jsme mohli prožít lesní křížovou cestu. V sobotu jsme podnikli částečně pěší pouť do nedalekého poutního místa na Chlumku v Luži, kde jsme slavili mši svatou v nádherně opraveném a ke svatbě zrovna vyzdobeném barokním kostele P. Marie Pomocné, obnovili si manželský slib a díky milému místnímu panu kostelníkovi se dozvěděli spoustu zajímavých věcí z historie tohoto překrásného kostelíčka. Co se týče organizace DC, měli jsme výhodu tří ředitelů. Hlavní šéfka Majka Dlabačová, která svým velmi příjemným, přátelským a psychologickým působením organizovala a řídila program dne. Mimo jiné pro nás připravila různé citáty z Písma, uvedené ve zkratkách na obrázcích, které jsme si mohli dle vlastního výběru vybrat. Tyto citáty jsme se měli naučit a pak je reprodukovat, jak nás oslovily. S Majkou se skvěle ve vedení doplňovali Anička a Slávek Krieglerovi, kteří kromě svých přebohatých zkušeností s vedením své početné rodiny (9 dětí) nás povzbuzovali a obohacovali svými zkušenostmi nejen z osobní rodiny, ale i s bohatými zkušenostmi s prací v rodině salesiánské. Velký dík jim patří za zajištění našich materiálních potřeb, neboť zprostředkovali a k poskytování plné penze dovezli dvě milé dámy, které se o nás výborně staraly a např. pružně zareagovaly na výskyt hub v okolí a obohatily tak náš jídelníček. Chvála Pánu za tato duchovní cvičení! Velké poděkování Františkovi Blahovi, všem vedoucím i nevedoucím, zkrátka všem milým přítomným 24 salesiánům spolupracovníkům za duchovní zážitky a povzbuzení do dalších dnů. Eva Fiřtová, ASC 103 Praha-Jih Duchovní cvičení Kostelní Vydří Vydáno dne Tak už jsem tady s tím vápnem pane Werichu aneb Znovu natřít naše začernělé duše. V duchu tohoto hesla se začala naše DC v Kostelním Vydří. Sešlo se nás 19 účastníků: ze společenství v Moravských Budějovicích, Újezdu u Brna, Prahy středu, Prahy Botiče, Jihlavy, Brna Líšně a nejdále to měli Beránkovi ze Severních Čech. Otcovský, neokázalý, 5

6 humorně laděný přístup otce Pavla Krejčího nás provázel a objímal po celou dobu duchovních cvičení. Vše probíhalo v rámci věty, uvedené hned úvodu, že duchovní cvičení mají za cíl obnovit tělo, ducha i vztahy. Tělo jsme obnovovali dostatečným odpočinkem (někteří stihli po obědě před odpoledním programem dohnat spánkový deficit), jiní se toulali kouzelnou podzimní přírodou v okolí karmelitánského kláštera, všichni jsme odebírali stravu, která, jak uvedl otec, je jediná na DC povinná. Duši jsme obnovovali společnou modlitbou breviáře, mší svatou, dopolední a odpolední přednáškou, modlitbou růžence v kostele, v pátek křížovou cestou, individuálním rozjímáním. Dále byla všemi využita možnost svátosti smíření nejen u otce Pavla, ale i u bratří karmelitánů. Objevili jsme i kouzlo dvou kapliček, nalézajících se přímo v klášteře. Ve větší kapli sv. Eliáše jsme prožívali každý den mši svatou. Díky, Mirku Málku, za hudební doprovod na kytaru! Minikaplička sv. Terezie z Lisieux byla některými z nás využívána i k nočním soukromým adoracím. Na obnovu vztahů také došlo. Příležitostí byla odpolední káva a zvláště pak večerní sdílení. Jelikož jsme měli štěstí, že se našich cvičení zúčastnili i Imlaufovi z Prahy, kteří mají bohaté zkušenosti z vedení lidí připravujících se na manželství, měli jsme možnost probírat i manželská témata a bolestné téma rozvedených v církvi. Došlo i na to, jak prožíváme život a setkání ve společenstvích, na úlohu delegátů. Ne vždy jsme se ve všech názorech shodli, ale to už je život. Díky všem za otevřenost a salesiánskou rodinnost! Myšlenky z přednášek: Se zlým duchem se nediskutuje. Žena v ráji to udělala, proto prohrála. Zlý duch je rozhodně chytřejší než člověk. Ve vztazích muže a ženy je důležité zachovat pořadí: láska, erotika, sex. Dnes je to otočeno: začíná se sexem, erotika se možná dostaví, ale na lásku už obyčejně nedojde. Modlitba je setkání, vztah. Je důležité vnitřní uvědomění, že Bůh je zde a slyší mě. Četba Bible udělat si na ni čas. Během týdne se připravit na neděli četbou nedělních čtení a rozjímáním nad nimi. Každý máme nad někým svou moc, takže snažme se být správnými králi. Moc je služba, ne tvrdé vládnutí. Buďme v tom jako Ježíš. V polepšování je možnost zvolit způsob zahrádky, kterou je naše duše: odstraním ze zahrádky největší stromy (od zítřka nekradu), potom pěstuji kytičky a ty, když vyrostou, udusí plevel. Usilovat o dobrou vlastnost a ta špatná už zmizí sama. Když se mám rozhodovat mezi dvěma špatnými možnostmi, Bůh má ještě třetí cestu. V neděli po obědě naše poslední zbytky opustily toto požehnané poutní místo. Podařilo se nám nastartovat i stávkující auto Růženky. Díky všem, otci Pavlovi mimo jiné i za pohádky na konci každé přednášky a večerníčky, za pestrost salesiánské rodiny, za navázání nových přátelství. Pánu za duchovní posilu do všedních dnů. Jana Vejtasová, společenství Moravské Budějovice Duchovní cvičení v Jiřetíně pod Jedlovou Vydáno dne Milí přátelé! Letos jsme vyjeli na exercicie až v listopadu, a proto jsme celé léto vyhlíželi, kdo s námi pojede. Dlouho to vypadalo na komorní duchocvika, ale s pokračujícím podzimem nás přibývalo utěšeně. Sešlo se nás dvacet z celých Čech a Moravy (spolu s kojeným Damiánem) a sestřičky z Jiřetína nás poskytly svoje zázemí. Veronika a Pavel Semerádovi nás ubytovali a podarovali nás vykutálenou odměnou. 6

7 František Blaha nám během svých přednášek připomněl tři poklady, které máme a které se máme snažit objevovat a čerpat od nich Boha, životního partnera a Dona Boska s Pannou Marií. V sobotu jsme vyjeli na pouť za Pannou Marií do Filipova a večer nás navštívili Beránkovi. Všem se podařilo, i když náš věkový rozdíl byl skoro 40 let, vytvořit opravdu velmi otevřené a sdílné společenství, až jsme si posteskli, že nám taková upřímnost a otevřenost někdy schází v našich domovských společenstvích. Děkujeme Františkovi, Veronice a Pavlovi, i všem ostatním za společně prožité společenství, načerpání nových duchovních sil a energie do našich každodenních starostí. Zdislava a Jarda Podvalovi, společenství Praha-sever II Poslední duchovní cvičení, která však nebyla v tabulce... Vydáno dne A tak ani nevíme, zda byla platná... :-) Letošní rok jsme měli ředitelovat na zářijových duchovních cvičeních v Hoješíně u přehrady Seč v Železných horách. (Ale Hospodin měl pro nás jiný plán, o kterém jsme však nevěděli.) Oproti jiným termínům DC se ten náš takřka nenaplňoval. Protože nám sestry v Hoješíně rezervovaly celý objekt, abychom měli na DC klid (mohla tam současně probíhat i jiná akce, kapacitu na to mají), DC jsme raději v předstihu zrušili. Možná by kvůli nám někoho odmítly a my bychom jim třeba dva týdny před konáním DC nakonec odřekli. Tak se stalo, že jsme byli bez naplánovaných duchovních cvičení. Naštěstí nabídka ostatních termínů je široká, a protože již nejsme kvůli dětem vázáni výlučně na prázdniny, zapsali jsme se na DC začátkem listopadu do Kostelního Vydří. A těšili jsme se na tamní kraj a karmelitánské prostředí poutního místa. Ale Hospodin měl pro nás jiný plán, jak již bylo řečeno... Má jediná sestra nás na ten samý termín pozvala na oslavu padesátin, a to jsme nemohli odmítnout. Přitom jsme však zjistili, že se už na žádné DC nedostaneme, neboť to poslední, svatomartinské, bylo plně obsazené. Ale Hospodin to tak nenechal... Již dvakrát jsme byli na DC v trapistickém klášteře v Novém Dvoře. A protože jsme na netu občasně sledovali vývoj druhého podobného kláštera Kláštera Naší Paní nad Vltavou u Poličan zkusili jsme do letos dostavěného kláštera napsat mail s objednávkou pobytu. A vyšlo to!!! Tak se stalo, že jsme se ve středu 14. listopadu odpoledne rozjeli směrem na Benešov, Neveklov, Poličany. Při zběžném pohledu na internetovou mapu se mi nezdálo, že je klášter mimo civilizaci, jak jsem se někde dočetl. Vždyť je kolem dosti osad a vsí. Ale když jsme za Neveklovem sjeli z hlavní silnice a dostali se na vozovku, kde bychom se nechtěli míjet s náklaďákem, začalo se ono tvrzení pomalu naplňovat. V Nahorubech jsme pak sjeli na silničku, kde bychom se nechtěli potkat už ani s osobákem. Nevím, jak se tam doprava praktikuje v zimě, detaily jsem nedomýšlel. Vjeli jsme do vísky Poličany a zkraje odbočili ke klášteru. Byli jsme na místě. Pomalu přicházel soumrak a po ubytování nás čekaly večerní chvály v chrámu u sester trapistek. Tak nám začalo naše soukromé duchovní cvičení, které se nedostalo do tabulky... Při objednávce pobytu si Bohdanka přála mít samostatné pokoje. Zprvu mně to bylo líto, ale pak jsem byl moc rád, že nám sólo pokoje vyšly. Každý jsme si žil svým rytmem a vzájemně jsme se nerušili. Potkávali jsme se v refektáři u jídla, v kostele při modlitbách, ale i při jiných příležitostech. A to stačilo. 7

8 Navštěvovali jsme téměř všechny chórové modlitby (první jsou ve 4:00) a sestrám jsme nabídli své síly pro práci na zahradě. Místo přednášek jsme tedy několikrát oblékali modráky a pár dní zkoušeli žít mnišskou spiritualitu modli se a pracuj. Došlo i na procházku po blízkém okolí. Zjistil jsem, že Poličany jsou víska o sedmi domech s hospodářskými budovami, ale zdálo se, že život v ní probíhá pouze rekreačně. To samé platilo o rekreačních oblastech kolem zátoky vodní nádrže Slapy. Zátoka má pěkný název Mastník. Byla půlka listopadu, všední den, nikde ani živáčka. Dobře nám Hospodin ten termín naplánoval, říkal jsem si. A spolu s Ch. Ponsardovou jsem se modlil: Pane, jsem tady pro tebe. Fyzicky tě nevidím, ani neslyším, ale vím, že tu jsi. Tento čas věnuji tobě. Dělej si s ním, co sám chceš... Vyptal jsem se na více informací ohledně domu pro hosty, abych vás případně navnadil také k několikadennímu pobytu. Může přijet kdokoliv věřící, nevěřící, ženy, muži, skupiny, jednotlivci. Součástí domu pro hosty je i krámek, kde můžete zakoupit výrobky a produkty sester, jejichž prodejem si na sebe snaží vydělávat. Více informací či objednávky na u: Možná někoho napadne, že na trapistický řád jsou budovy až moc luxusní. Ale když se nový klášter staví, myslí se již na budoucí staletí, během kterých by měl klášter stále sloužit. Když jsme se byli loni podívat za dcerou u trapistek v Romontu ve Švýcarsku, také jsme bydleli v budově původního kláštera z 15. století, a jak dobře sloužil! Když jsme v neděli odpoledne odjížděli, těšili jsme se, že Hospodin dá, a zase se na nějaký duchovně-relaxační pobyt do této oázy klidu a modlitby dostaneme. A třeba se tam potkáme... :-) Vděčný František Jakubec Společná adventní duchovní obnova Brno Žabovřesky Vydáno dne V sobotu , na Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu, se v salesiánském středisku Brně-Žabovřeskách uskutečnila tradiční adventní duchovní obnova. Organizace se zhostilo společenství Újezd u Brna. Po ranní kávičce a buchtách začala duchovní obnova růžencem, následovala přednáška otce Josefa Daňka, který čerpal z dopisu hlavního představeného dona Pascuala Cháveze Matka a učitelka Dona Boska. Po přednášce byl v kostele prostor pro osobní rozjímání a setkání s Pánem, v kombinaci s možnou zpovědí. Děti si mezitím hrály dole pod kostelem v tělocvičně. Někteří vyráběli, jiní zase dováděli na skluzavce nebo s míčem a ti starší zase hráli stolní hry. Ve 12 hodin jsme všichni prožili společnou mši svatou a následoval přesun na bramborový salát se sekanou. :-) Po obědě jsme zhlédli prezentaci o středisku mládeže v Žabovřeskách a v krátkosti vyslechli informace ze Světového kongresu ASC v Římě v podání Anežky Hesové, členky provinciální rady. Informacemi nás zahltil i Mirek Málek, taktéž člen provinciální rady, který mluvil o novém formačním plánu a připravovaných změnách v přihlašování na duchovní cvičení. Kolem 15 hodiny vše zakončilo požehnání otce Josefa do celé předvánoční doby. Co říci závěrem? Chvíle prožité v žabinách byly moc příjemné a obnovy se zúčastnilo cca 70 dospělých a 20 dětí. Škoda jen, že mnoho lidí odjelo hned po obědě a toho neméně důležitého, tj. prožití společenství druhých v duchu Dona Boska, se již nezúčastnilo. Společenství Újezd u Brna 8

9 4. APOŠTOLÁT Vážení přátelé, rád bych vás informoval o teoreticko-praktickém semináři Nová evangelizace. Tento seminář reaguje na potřebu Církve, která vyzývá k nové evangelizaci. Je především určen pro ty, kdo evangelizují, nebo chtějí evangelizovat a neví jak. Seminář povede O. Pat Collins, vincenciánský kněz z Irska, výborný člověk a kněz, skvělý mezinárodní kazatel, jehož srdce hoří pro evangelizaci. Tuto informaci a zároveň pozvánku můžete také nabídnout všem, o kterých víte, že jim tento seminář může pomoci v lepší evangelizaci. Více informací najdete v přiloženém letáčku nebo na webové adrese: S pozdravem pokoje Václav Čáp, tlumočník a spoluorganizátor semináře 5. MODLITEBNÍ MOST Prosba o modlitbu za Antona Horvátha Vydáno dne Jak už jsem se krátce zmínil v jedné zprávě z Kongresu, Anton Horváth, provinciální koordinátor ASC na Slovensku, byl před odjezdem do Říma náhle hospitalizován kvůli infarktu oka. Hrozila možnost rozšíření ucpávky cév do mozku. Bohu díky je snad situace stabilizovaná a Anton byl propuštěn z nemocnice do ambulantní léčby. Na pobyt v Římě se velmi těšil a připravoval. Každý den posílal svým spolupracovníkům SMS a prožíval Kongres na dálku s námi. Zahrňte prosím prosbu za jeho uzdravení do svých modliteb. Pavel Kvapil Připojuji dopis, který poslala jeho žena Eva. Milý Pavel, ďakujem, že na nás myslíte. Verím, že Pán využil aj túto Tonkovu neprítomnosť na Kongrese, že potreboval jeho "inú prítomnosť tú duchovnú". Aj keď mu to určite nebolo všetko jedno, s pokojom to prijal a viem, že sa veľa za Vás všetkých účastníkov na Kongrese modlil. Najmä keď mu tiekli infúzie, mal možnosť pomodliť sa všetky 4 sv. ružence, mal možnosť ísť každý deň do nemocničnej kaplnky na sv. omšu, mal možnosť poslúžiť spolupacientom. Práve dnes by mu mali do oka aplikovať injekciu, ktorá by oko liečila (opuch sietnice a upchatie cievy). Potom ešte 3 4 injekcie, podľa toho ako sa to bude vyvíjať. Zákrok laserom je možné urobiť kedykoľvek, ale skúsia ešte túto novú metódu. Robí sa výskum v Európe, ako tieto injekcie účinkujú. Bude dva roky sledovaný a chodiť na kontroly do Banskej Bystrice. Prosím o modlitby za neho, aby mohol ešte naplno slúžiť v tom, čo Pán od neho chce a aj v našej saleziánskej rodine. Vďaka za spomienku a modlitbu. Srdečne Vás všetkých pozdravujem. S láskou Eva Horvátová Prosba o modlitbu za Tomíka Vydáno dne Milí přátelé, prosíme o modlitbu za našeho 14tiletého syna Tomíka, který prodělal boreliózu, ale bolesti kolen a hlavy dále trvají. Tento stav trvá již více jak 8 týdnů. Momentálně je hospitalizován v brněnské nemocnici. Jana a Pavel Dvořákovi Prosba o modlitbu za Tomíka aktualizováno Vydáno dne Milí přátelé, prosím vás o vytrvalost v modlitbě za uzdravení Tomáše. Jeho zdravotní stav je velmi vážný. Po týdenním pobytu doma je opět v nemocnici v Brně, prakticky 9

10 nemůže chodit a má úporné bolesti hlavy. Situace se zatím jeví jako bezvýchodná a je vyčerpávající pro něho i pro Janu a Pavla. Potřebují se opřít o naši modlitbu. Pavel Kvapil 6. DO TVÝCH RUKOU, PANE Vydáno dne Díky, Pane, za sílu, že se to vše podařilo vykonat V úterý 30. října 2012 dopoledne zemřel náš spolubratr P. Miloslav Frank. Zádušní mše svatá s rakví bude sloužena v Praze- Kobylisích v pátek v hodin. Druhá pohřební mše se uskuteční v sobotu v v kostele sv. Josefa (v Don Bosku) v Moravské Ostravě na Vítkovické ulici s následným uložením do salesiánského hrobu na Ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě. P. Milan Frank se narodil na Slovensku v Bánovcích nad Bebravou Jako čtyřletý se přestěhoval s rodinou do Ostravy. V deseti letech se zúčastnil žehnání základního kamene ostravského salesiánského ústavu Don Bosco. Oratoř ve Vítkovicích pravidelně navštěvoval od roku Patřil do skupiny starších jinochů, což znamenalo, že pomáhal s mladšími chlapci a později je i vyučoval katechismus. Mezitím se vyučil automechanikem a v roce 1943 byl biřmován a přijal jméno Jan Bosco. Konec války prožil v Dvorku u Přibyslavi. V roce 1945 nastoupil do Fryštáku a v roce vykonal svůj salesiánský noviciát v Hodoňovicích. Následoval studentát v Přestavlkách. Tam ho zastihl zábor řeholníků Jako student nebyl internován a ještě téhož roku složil maturitu v Holešově. Přihlásil se na Vysokou školu báňskou a během studií působil jako spojka a distributor samizdatové literatury. Studium přerušil a nastoupil do zaměstnání jako elektrikář v Československých autoopravnách. V roce 1957 byl zatčen a odsouzen na dva roky vězení za podvracení republiky a maření státního dozoru nad církvemi. Na amnestii byl propuštěn o půl roku dříve, roku 1958, a opět nastoupil do původního zaměstnání. Téhož roku složil věčné sliby a začal tajně studovat teologii byl v Praze tajně vysvěcen biskupem Trochtou na kněze. Po zveřejnění nastupuje jako kaplan do Bíliny a po dvou letech jako farář do Verneřic v okrese Děčín. Opravy kostelů mu byly záminkou pro shromažďování mladých brigádníků, kterým se věnoval. Stává se zpovědníkem mnoha sester boromejek a premonstrátek. Na jeho faře se začíná s formací budoucích sester FMA. Po 13 letech ve Verneřicích odchází do důchodu, stěhuje se do Prahy a dělá provinciálovi Ladislavu Vikovi sekretáře i řidiče. Po roce 1989 zařizuje pohřby spolubratří a vyřizuje jejich pozůstalost. Pomáhá spolubratřím získávat odškodnění za roky strávené ve vězeních. Jeho koníčkem se stává vypracování nekrologů zemřelých spolubratří a lokalizace jejich hrobů. Svoji mimořádnou paměť uplatňuje v práci v salesiánském archivu. Od roku 1993 pravidelně slouží nedělní bohoslužby v kapli svaté Kláry v Praze-Tróji. Je velmi houževnatý a přes svůj pokročilý věk stále slouží a pomáhá jednotlivcům i rodinám. Je vyhledávaným zpovědníkem. Je Bohu vděčný za to, že mu to stále myslí a je ve všem soběstačný. Na jaře roku 2012 se začínají projevovat těžkosti s trávicím traktem. Slábne, střídavě tráví týdny v nemocnici a v komunitě, letní prázdniny ještě naposled u rodné sestry v Ostravě. Jeho tělesné síly však nezadržitelně odcházejí a poslední dva měsíce života prožívá v Nemocnici Milosrdných 10

11 sester svatého Karla Boromejského pod Petřínem. Sestrám a personálu patří velký dík za jejich péči a lásku, s nimiž se o něj staraly. Umírá 30. října 2012 kolem 9. hodiny ranní. Postupně se připravoval na svůj odchod, přijal svátost nemocných, a jak byl zvyklý u spolubratří, tak i svůj vlastní pohřeb do detailů naplánoval. Milan vždycky rád žehnal a o požehnání prosil. Kéž mu tedy dobrý Bůh požehná v míře neomezené. 7. SALESIÁNSKÁ RODINA První den na Světovém kongresu ASC ( ) Vydáno dne Milí přátelé, posílám srdečné pozdravy z Říma. Máme za sebou první den jednání. Úvodní zdravice a hlubší zamyšlení Dona Cháveze. Alespoň jednu myšlenku (volně řečeno): Naše Pravidla nejsou perfektní, ale máme usilovat o perfektní život. Bylo sympatické, že s námi strávil celý den. Odpoledne se ztuha rozběhlo pročítání a schvalování změn v textu Stanov. Organizace maličko skřípe, ale srdečnost a dobrá vůle všechno překryje. Průvod kněží všech barev pleti při večerní mši svaté ke mně mluvil beze slov. A třešnička nakonec. Před večerním slůvkem si vzala jedna starší sestra z Filipín kytaru a předvedla Elvise Presleyho parádní zážitek, který strhl celou jídelnu. Pavel Kvapil, provinciální koordinátor P.S. Prosím vzpomeňte v modlitbě na Antona Horvátha, který musel náhle podstoupit operaci oka a nemohl na Kongres přijet. Několik dalších myšlenek z jednání Světového kongresu ASC Vydáno dne Nechci vás vidět v sakristii! Don Pascual Chavez zahájil 4. světový kongres ASC v Římě. Jestli vás uvidím v sakristii, vyženu vás jako ten kostelník, který vyháněl Bartoloměje Garelliho, řekl ve svém úvodním proslovu hlavní představený Salesiánské rodiny. S laskavým humorem tak zdůrazňoval potřebu silné laické spirituality, která má být doménou salesiánů spolupracovníků povolaných k působení v politice, ve školství, v kultuře a dalších sférách společnosti. Jedenáct hořících svící se na začátku kongresu stalo symbolem nejen setkání jedenácti světových regionů Sdružení, ale především touhy vnést do těchto jedenácti regionů (a nespočetně více provincií) světlo tohoto setkání, které bude dál osvěcovat naše společné dílo. Úvodní řeč hlavního představeného si získala silnou pozitivní odezvu celého shromáždění, a proto vám ji snad brzy přeložíme do češtiny. Ve čtvrtek odpoledne promluvil také odcházející světový koordinátor ASC Rosario Maiorano, který krátce shrnul kroky, které jsme jako Sdružení učinili v posledních jedenácti letech, a povzbudil nás k tvořivé angažovanosti na místech, kde jsme povoláni působit. 11

12 Hlavním cílem kongresu je schválení změn v Plánu apoštolského života a jmenování nového světového koordinátora. Proces schvalování jednotlivých článků probíhá od čtvrtka do soboty. Děkujeme za vaše modlitby, kterými vyprošujete dary Ducha svatého pro účastníky kongresu, rozhodující o základních dokumentech našeho Sdružení. Za českou delegaci (Pavel Kvapil, Johny Komárek, Jiří Máca) Anežka Hesová. Milí účastníci kongresu, jsme Vám moc vděčni za pravidelné zpravodajství z Říma. Sami jsme kdysi byli na podobných akcích a víme, jak nesmírně povzbuzující a přátelská atmosféra tam panuje. Kdyby to nebylo nekřesťanské, asi bychom Vám záviděli... Doufáme, že světlo těch svící na kongresu brzy zahřeje i nás, obyčejné salesiány spolupracovníky. Těšíme se na další zprávy od Vás a modlíme se za všechny účastníky, především za Vás! Karel a Klára Novotných Světová koordinátorka ASC Noemi Bertola Vydáno dne V sobotu byla hlavním představeným Salesiánské rodiny donem Pascualem Chávezem Villanueva jmenována do funkce světové koordinátorky Sdružení salesiánů spolupracovníků Noemi Bertola. Je to vůbec poprvé, kdy v čele Sdružení stojí žena. Na otázku, zda přijímá službu světové koordinátorky, odpověděla: Nikdy jsem ještě Bohu neřekla ne a doufám, že to ani nikdy neudělám. Noemi pochází z Říma, kde vyrůstala v rodině salesiánů spolupracovníků a ve škole Dcer Panny Marie Pomocnice. Svůj spolupracovnický slib složila v roce Má dvě dcery a čtyři vnoučata, pracuje v oboru školství na magistrátu města Říma, kde má na starosti střední odborná učiliště. V dosavadní Světové radě zastávala funkci sekretářky. Před závěrem Světového kongresu v Římě byla také jednohlasně schválena nová verze Stanov, kterou čekají právní a jazykové revize, než vejde definitivně v platnost. Práce na Pravidlech byla složitější, a kvůli mnoha připomínkám, které musí být ještě zapracovány do textu, nebylo možné konečnou verzi Pravidel během kongresu schválit. To teď bude příslušet hlavnímu představenému, který je nejvyšší autoritou Sdružení. Z Říma Anežka Hesová První dopis Noemi Bertola všem v ASC Vydáno dne V Římě, 15. listopadu 2012 Drazí salesiáni spolupracovníci a salesiánky spolupracovnice, v hlubokém dojetí vám píšu tento první dopis. Z celého srdce doufám, že se dostane do všech místních společenství: ke každému spolupracovníkovi a každé spolupracovnici, to je totiž náš duchovní motor, naše pravá síla, konkrétní realita našeho Sdružení. Před nedávnem skončil náš 4. světový kongres a přinesl několik zásadních věcí, které se odrážejí do budoucnosti Sdružení. Na prvním místě je to definitivně schválené zdokonalení Stanov, našeho Plánu apoštolského života (PAŽ), které bylo jednohlasně přijato s následným dlouhým potleskem. Neustálá přítomnost hlavního představeného, jeho aktivní účast při diskusích a při schvalování jednotlivých článků i jeho závěrečný proslov zpečetily dlouhou, rozvážnou a láskyplnou práci, do které jsme se zapojili ve všech částech světa. Přívětivost asi 250 zástupců všech provincií, rodinná atmosféra a duch sdílení byly pilíře těchto intenzivních a nezapomenutelných čtyř dní. Hlavní představený nám předal model nového salesiána spolupracovníka, který má jako pravý salesián laik vnášet do společnosti pedagogický a sociální přínos našeho Zakladatele ve světle současných potřeb multi-etnického a multikulturního světa, často ohrožo- 12

13 vaného subjektivismem a relativismem. Proto nás důrazně vyzýval k tomu, abychom opustili bezpečné prostředí sakristií, jak doslova řekl don Pascual Chavez Villanueva, a abychom vyšli vstříc novým společensko-politickým a kulturním skutečnostem. Naléhavě nás vybízel k tomu, abychom se s obnovenou silou a nadšením nebáli přijímat výzvy nové evangelizace a abychom se stále více stávali protagonisty církve. Dnešní mladí lidé, stejně jako za dob Dona Boska v 19. století, potřebují být pochopeni, doprovázeni, podporováni a především milováni připravenými a věrohodnými vychovateli, kteří jim předávají svědectví svého vlastního života. Jsem si jistá, že náš PAŽ nám jako konkrétní nástroj pomůže jít s mladými cestou, která vede ke svatosti! Dovolte mi závěrem ze srdce poděkovat všem účastníkům kongresu, kteří svou denní modlitbou, svým úsilím a svou radostnou účastí přispěli k tomuto dobrému závěru. Zvláštní poděkování patří delegátům a delegátkám, kteří nás všechny s plným nasazením a nadšením doprovázeli. Prvním úkolem, který nás teď čeká, je studovat, poznávat a rozjímat text PAŽ, aby se stal pro každého spolupracovníka modelem života, vztahů, činů a modliteb; aby se s pomocí Panny Marie Pomocnice uskutečňoval sen našeho milovaného Otce a Učitele o spolupracovnících: Sdružení spolupracovníků je tady od toho, aby otřásalo otupělostí, ve které žijí mnozí křesťané, a aby šířilo energii lásky. Panna Maria Pomocnice ať nás vede a učí na této společné cestě. Srdečně v Donu Boskovi Noemi Bertola (světová koord.) překlad Anežka Hesová O svátku Neposkvrněného početí Panny Marie Vydáno dne Bůh uchránil Marii, aby ji učinil spolupracovnicí svého díla spásy, Pannou-Matkou svého vlastního vyvoleného Syna, jak je to řečeno při zvěstování v evangeliu podle Lukáše (L 1,26 38). Tak v Neposkvrněné Panně Marii Bůh obnovuje ráj ztracený neposlušností muže a ženy a vnáší do historie nové lidství skrze tuto novou Evu a jejího syna, nového Adama. Pro nás salesiány je tento svátek velmi milý a významný, protože nám připomíná původ naší kongregace. Všichni dobře víme, jak byl Don Bosco přesvědčený o důležitosti tohoto dogmatu: Všechny naše velké události měly počátek a naplnění v den Neposkvrněného Početí. (MB 17,510). Podle mě hlubší důvod této oddanosti našeho otce Panně Marii Neposkvrněné se nachází v původu našeho povolání vychovatelů mládeže, protože Don Bosco viděl v Panně Marii Neposkvrněné nejdokonalejší vzor a plod Božího preventivního systému. Jestliže na začátku zla byla neposlušnost muže a ženy (Gen 3,9 15), tak na začátku dobra byla poslušnost ženy, která přijímá spolupráci s Bohem na jeho plánu spásy, a tím se stává Boží služebnicí. Lukášovo evangelium nám chce nejen vyprávět duchovní zážitek Panny Marie, ale také odhalit božskou pedagogiku, jeho metodu spásy. Díky tomu se můžeme cítit milováni, milostí plní, když objevíme Boží plán ve svém životě a přijmeme ho s tím, že se jako Maria vzdáme svých vlastních plánů. Tento Boží plán se pak skrze naši laskavost ukáže i mladým, kteří tolik potřebují preventivní lásku Boha. don Pascual Chavez Villanueva (přeložila Anežka Hesová) Projekt Darujme vzdělání Vydáno dne S A D B A (Salesiánská asociace Dona Boska) spustila projekt zaměřený na širokou veřejnost. Projekt je založený na dárkových poukazech, které pokrývají celou škálu potřeb 13

14 souvisejících s podporou vzdělání. Vychází vždy z konkrétní zkušenosti s danou lokalitou a snaží se odstranit překážky, které v daném místě brání vzdělávání dětí a mladých lidí. Dárkové poukazy jsou nabízené na stránkách kde si můžete přečíst další podrobnosti o projektu. Tisková zpráva Odstartoval projekt DARUJME VZDĚLÁNÍ Ve středu 28. listopadu 2012 spustilo občanské sdružení SADBA nový projekt v oblasti rozvojové pomoci s názvem DARUJME VZDĚLÁNÍ. Zakoupením dárkových poukazů na internetových stránkách je možné zcela konkrétně podpořit vzdělávání v rozvojových zemích. Dárkové poukazy jsou koncipovány tak, aby odstranily konkrétní překážky, které v dané lokalitě brání rozvoji vzdělání. Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA) se zabývá rozvojovou pomocí a prací s dobrovolníky již 7 let. Projekt DARUJME VZDĚLÁNÍ je reakcí na problémy, se kterými se dobrovolníci SADBY v rozvojových zemích denně setkávají. Na základě našich mnohaletých zkušeností s pomocí dětem v rozvojových zemích samozřejmě vnímáme vzdělání jako zcela klíčové pro to, aby se v dané lokalitě něco změnilo k lepšímu. Jak se říká, chceš-li nasytit člověka na jeden den, dej mu rybu, chceš-li nasytit člověka na celý život, nauč ho chytat ryby. Proto vznikl projekt DARUJME VZDĚLÁNÍ, říká koordinátorka projektu Iveta Pešatová. Dárkové poukazy, nabízené na stránkách pokrývají celou škálu potřeb souvisejících s podporou vzdělání. Vychází vždy z konkrétní zkušenosti s danou lokalitou a snaží se odstranit překážky, které v daném místě vzdělávání dětí a mladých lidí brání. Překážkou bývá často nedostatek učitelů, někde chybí cihly na postavení školy, jinde školu mají, ale děti tam nemohou docházet, protože třeba nemají boty. Díky našim dobrovolníkům, kteří v místech pomoci dlouhodobě působí, známe konkrétní problémy a podle toho nabízíme i dárkové poukazy. Díky tomu je pak pomoc maximálně efektivní, vysvětluje Iveta Pešatová. V rámci projektu DARUJME VZDĚLÁNÍ si tak můžete vybrat například dárkové poukazy na pět měsíců školného v Indii, týden učitele v Zimbabwe, čtyřicet cihel na stavbu školy v Bulharsku nebo na boty pro dítě z internátu v Kongu. Dobrovolníci občanského sdružení SADBA pomáhají znevýhodněným dětem a mladým lidem v mnoha zemích světa. Od roku 2005, kdy SADBA vznikla, jsme vyslali již přes 100 dobrovolníků do 17 různých zemí a další se na vyslání připravují. Projekt DARUJME VZDĚLÁNÍ se v tuto chvíli zaměřuje na 4 lokality, kde naši dobrovolníci působí. Pokud se to osvědčí, do budoucna bychom ho samozřejmě rádi rozšířili, vysvětluje Jaroslav Vracovský, předseda občanského sdružení SADBA. Podpora prostřednictvím dárkových poukazů nyní poputuje do Demokratické republiky Kongo, Indie, Zimbabwe a Bulharska. Strávila jsem dohromady 12 měsíců jako dobrovolnice v Kongu, v Bakanja centru pro kluky z ulice. Za rozjezd projektu DARUJME VZDĚLÁNÍ jsem moc vděčná. Pomůže například zaplatit snídaně dětem v internátu, které jinak hladoví. A je samozřejmě těžké někoho vzdělávat, když má prázdný žaludek, popisuje bývalá dobrovolnice Markéta Lengálová a dodává: Pořád myslím na děti, o které jsem se tam starala. Jsem nyní už zpět v České republice a projekt mi tak umožní pomáhat prostřednictvím dárkových poukazů svým dětem i nadále. 14

15 Darovací poukazy z projektu DARUJME VZDĚLÁNÍ mohou být ideálním řešením pro všechny, kdo mají problém s výběrem dárků pro své blízké. Tímto dárkovým poukazem uděláte radost hned dvakrát. Nejen vašim blízkým, ale také někomu, kdo je sice daleko, ale potřebuje pomoci mnohem více než my, dodává Iveta Pešatová. Více informací o projektu Darujme vzdělání a občanském sdružení SADBA naleznete na stránkách a Iveta Pešatová, SADBA, o.s., tel: Pomoc bulharským misiím Milí salesiáni spolupracovníci, srdečně Vás zdravím z Bulharska, kde již působíme bezmála 20 let mezi bulharskou a romskou mládeží. V roce 2008 jsme začali věnovat pastoraci Romů ve Staré Zagoře. Během čtyřletého působení se podařilo pozvat mnoho dětí a mladých lidí k zamyšlení nad svojí budoucností, vírou a vzděláním. Ne všem se podařilo něco změnit ve svém životě, ale počet každodenních pravidelných návštěvníků je stále okolo třiceti. Našich programů se zúčastnilo již více než 300 dětí a mladých romského původu. Přes jejich nestálost však stále vnímáme, že zaseté semínko dobra, lásky a pozornosti jednoho dne vzroste. Za tuto dobu se totiž navázalo mnoho vztahů s celými rodinami a v některých případech probíhá dobrá spolupráce na výchově jejich ratolestí. Naše středisko je v pronajatých prostorách přímo v romské čtvrti. Několikrát jsme byli nuceni hledat nové prostory, ale jsou to vždy prostory malé a nedostačující. Program v našem ministředisku je následující: doučování, které tvoří převážnou část programu, kroužky kreslení, výtvarný, modelářský, počítačový, hudebních nástrojů, šití, jazyků, biblické hodiny, katecheze, formační skupinky chlapců a dívek, mše svatá, duchovní obnovy, tábory, výlety apod. Program je bohatý kvůli tomu, aby mohl být formován celý člověk. Minulý rok jsme otevřeli v Kazanlaku miniinternát pro hochy, kteří studují na střední zemědělské škole. Jsou to chlapci z neúplných nebo rozpadlých rodin, a bez pomoci je jejich dostudování téměř nemožné. Proto se snažíme jim zajistit dobrý start pro budoucnost, aby se po ukončení studia a nalezení práce mohli dobře starat o své rodiny. Jak jsem již psal, naše prostory střediska jsou nedostačující. Přáli bychom si, aby mezi dvaceti protestantskými modlitebnami a mešitou byl v romské čtvrti také katolický kostel. Po dlouhém hledání a společném přemýšlení jsme se rozhodli, že je potřeba v romské čtvrti vybudovat kostel a doškolovací centrum, s možnou variantou malé mateřské školy. Toto bychom chtěli uskutečnit na zakoupeném pozemku, který hraničí s romskou čtvrtí. V současné době připravujeme stavební projekt, který je schválený naší provinciální radou. Do konce ledna musíme zaplatit ještě dvě splátky v hodnotě Neradi bychom omezili provoz našeho celého díla romský projekt ve Staré Zagoře, formace a starost o animátory, víkendová setkání, farní život ve čtyřech farnostech, mini internát s podporou romských studentů, oratoř v Kazanlaku. Činnost našich děl + platy pěti zaměstnanců pokrýváme zčásti z projektu bulharské nadace Komunitas a zčásti z našich osobních finančních prostředků, z projektů EVS a jiných organizací, a samozřejmě z darů. Několik organizací (Renovabis, Salesian missions, Kirche in not, Komunitas, ) přislíbilo finanční podporu pro stavbu našeho nového střediska, avšak s podmínkou, že již bude vypracovaný stavební projekt i připravený celkový rozpočet stavby. 15

16 Co byste tedy mohli podpořit svoji modlitbou i případným finančním darem? Naši činnost ve Staré Zagoře (zhruba Kč za rok), miniinternát v Kazanlaku (zhruba Kč na jednoho za měsíc v současné době tam máme dva, příští rok by tam měl přijít ještě jeden chlapec. Oni sami přispívají částkou 480 Kč), případně na stavbu i na zaplacení stavebního projektu. Případné dary je možné poskytnout na účet Salesiánské provincie Praha /0100 VS: 29, nebo pokud je to vyšší částka, je možné ji zaslat přímo na účet salesiánů v Bulharsku. Po zaslání daru nám prosím napište na adresu abychom věděli, kdo na nás pamatuje, a mohli jsme patřičně reagovat. Děkujeme Vám za různorodou podporu našeho díla a ujišťujeme Vás o našich modlitbách. Za salesiány v Bulharsku P. Jaroslav Fogl, SDB Zveme vás všechny na spolupracovnický Starozákonní ples! Vydáno dne Uskuteční se v sobotu (od do 0.30 hodin) v Komunitním centru Matky Terezy v Praze těsně vedle metra Háje. Na co se můžete těšit? Na sebe vzájemně (vždy je milé se vidět), na taneční biblický příběh, tombolu v starozákonním duchu, a tak všelijak. Program končí kolem půlnoci, aby se stíhalo metro. Přijďte si zatancovat, pokecat, pozvěte své děti, rodiče, přátele, nepřátele Lístky mají k dispozici pražští koordinátoři, nebo si je můžete objednat na adrese Těší se na Vás organizátoři jihopražské společenství 8. RŮZNÉ INFORMACE Poznáváme misie, kde působí salesiánští dobrovolníci jižní Indie V minulém článku jsme se seznámili s provincií Dimapur v severovýchodní Indii. Tentokrát se přesuneme na jih Indie do salesiánské provincie Bangalore. V provincii Bangalore působí salesiánská rozvojová organizace BREADS (Bangalore Rural Educational And Development Society), jejímž cílem je podpora a rozvoj vzdělávacích a sociálních projektů pro děti a mládež v jižních státech Karnataka a Kerala. Jednou z forem pomoci je získávání dobrovolníků do těchto míst. V září 2012 se na své cestě Evropou zastavil v Praze ředitel salesiánské organizace BREADS, indický salesián Joy Nedumparambil. Na večerní bohoslužbě u sv. Terezičky v Kobylisích a následné besedě jsme měli možnost se s ním setkat a dovědět se o činnosti této organizace. S touto organizací spolupracují čeští salesiáni již od roku 2005, kdy přímo v Bangalore v díle pro děti ulice pracovala česká dobrovolnice Jana Švecová. Od té doby se tam vystřídala řada českých dobrovolníků. Poslední z nich, která se právě nachází v Indii v městečku Hospet, je Eva Těthalová z pražské kobyliské farnosti. Největším problémem, na který se salesiáni v Bangalore z organizace BREADS zaměřují, je existence tzv. streetchildren. To znamená děti, které žijí na ulici a které se z nejrůznějších důvodů nemůžou či nechtějí vrátit k rodinám. Na živobytí si vydělávají nejrůznějším způsobem (podomními pracemi, sbíráním a prodáváním odpadků, uklízením, krádežemi,...). Salesiáni se snaží je zkontaktovat a podle situace rozhodnout, jak jim pomoci. Prvotní snahou je vrátit dítě k rodině, protože život v rodině (ač nedokonalé) považují za nejdůležitější. Není-li to možné a není-li to proti vůli dítěte, mohou ho poslat do stálého salesiánského střediska, které se tak stává jejich novým domovem. 16

17 Naši dobrovolníci se od roku 2005 zapojili v těchto projektech: BOSCO Mane v Bangalore: dětský domov pro děti ulice, Don Bosco Deodurga: škola a internát pro děti z chudých okolních vesnic, Don Bosco Hospet: škola, internát a technické učiliště pro děti, které byly nuceny pracovat a které nedostaly řádné vzdělání, Don Bosco Ajjanahalli: internát a škola pro bývalé děti ulice, které život na ulici obzvláště poznamenal (drogy, alkohol apod.), Don Bosco Davangere: překlenovací škola s internátem pro děti, které byly nuceny pracovat a chtějí se vrátit do běžných škol. Než dáme slovo současné dobrovolnici Evě, ještě typ na vánoční dárek: Sadba nedávno představila projekt Darujme vzdělání viz článek Projekt Darujme vzdělání na Zakoupením dárkových poukazů na stránkách je možné zcela konkrétně podpořit vzdělávání v rozvojových zemích ve střediscích, kam jezdí pomáhat salesiánští misijní dobrovolníci tedy i v Indii, nebo také v Bulharsku a dalších zemích. Eva Těthalová píše: jsem nadšená ze salesiánského střediska v Hospetu, kde působím. Máme to tu rozdělené na několik částí. Hostel pro starší kluky, kteří navštěvují salesiánskou technickou školu, ubytování 26 mladších kluků,,school boys (cca 10 14), kteří u nás bydlí a mají tu jídlo i program, ale do školy chodí do města, a nakonec tu máme velkou budovu MAKA- LOMANE, kde je 50 nejmenších děti, pro které tu je vše výuka, volnočasové aktivity, jídlo S posledně jmenovanými trávím nejvíce času. Učím dvě třídy (ze tří) základy angličtiny, připravuji pro ně velké společné aktivity, pomáhám jim s úklidem a trávím s nimi skoro všechen volný čas. Ony mě na oplátku učí svůj rodný jazyk, kannadu. Den v Hospetu má jasně danou strukturu. Ráno se ještě před snídaní uklidí celý areál, zamete se, případně vytře, uklidí se odpadky (které Indové házejí na zem). Potom je modlitba, snídaně a příprava do školy. Oblékají se uniformy, čistí se zuby, češou se vlasy. Následuje cca hodina studia, kdy si opakují a dělají domácí úkoly. Pak začíná výuka. Ta i s pauzou na oběd trvá do 14:45. Následuje volný program, a případně, když já něco připravím, tak nějaká větší hra nebo vyrábění, opět úklid, koupání, večerní volno, večeře a slůvko na dobrou noc. Pokud nejsem utahaná, snažím se co nejvíce času trávit s dětmi, abych je poznala. Místní salesiánská komunita je skvělá! Máme tu tři bratry a tři otce salesiány. Se všemi dobře vycházím, a když jsem měla problém se,school boys, okamžitě mi pomohli a řešili to se mnou. Je tu díky nim výborná atmosféra a prostor k jakékoli diskusi. Opravdu nemám šanci se tu nudit. Je to tu vážně o hodně jiné než v Čechách a někdy prostě nevím, jak reagovat. Sebelepší roční výcvik v Čechách vás nepřipraví na všechny situace třeba na takovou, kdy do haly plné dětí přijde otec jedné holčičky, nejdřív se začne hádat s učitelkami a pak začne bít svoji dceru. Ta se běží schovat za vás. Byla jsem úplně zmražená. Na jednu stranu jsem měla strach z toho chlápka a věděla jsem, že když 17

18 budu stát mezi nimi, možná jenom zadělám holčičce na problémy v budoucnu, na druhou stranu jsem se ale nedokázala pohnout a nechat ho, aby ji bil... Na mě si sice nic nedovolil, jenom se mě chvíli snažil přesvědčit, abych uhnula. Nedokázala jsem to. Nakonec odešel, ale já mám pořád špatný pocit z toho, že jsem stála mezi dítětem a jeho vlastním tátou Chtěla jsem se o tom bavit s bratrem, ale pro něj ta situace byla asi moc normální na to, aby pochopil, z čeho jsem tak vyděšená. No a krátkou historku na závěr. Děcka si mě jednou zavolaly, ať s nimi jdu hrát šachy. Překvapilo mě, že tak malé děti zvládají tak složitou hru, ale těšila jsem se, že si zahraju. Začala jsem stavět figurky a děcka mě hned opravily. Začaly míchat bílé i černé figurky po šachovnici a nakonec jsem zjistila, že tady se šachy hrají trochu jinak. Figurky se rozestaví po celé šachovnici, pak si hráči vezmou krále, kterými se strefují do stojících figurek. Kdo jich srazí víc, vyhrává... je to sranda. Přečtěte si také dopisy dalších dobrovolníků na webu Lída a Honza Obručovi, zdroje: Dopisy Evy Těthalové, mladez.sdb.cz Dobrovolník roku MČ Praha 10 vyhlásila 5. prosince 2012 celkem devět občanů dobrovolníky roku. Jsou to lidé, kteří se snaží pomáhat seniorům nebo handicapovaným lidem, nebo organizováním různých akcí prospěšných druhým nad rámec svých pracovních povinností a platu. Můžeme se těšit, že mezi oceněnými byla na prvním místě Blanka Sedláčková ze společenství Praha střed nominovaná Asociací Parkinson-Help, o. s. za vedení poradny pro nemocné, organizování výletů, práci na projektech, psaní článků do časopisu a organizování různých setkání. Blanko, děkujeme i my a blahopřejeme k ocenění Jenda Šilhavý K čemu jsou křesťanské církve? Vydáno dne Hezký den, připravuji pro nakladatelství Cesta publikaci o činnosti křesťanských církví v naší společnosti měla by obsahovat informace jak pro věřící, tak i pro necírkevní veřejnost. Snažím se, aby to bylo čtivé, žádná suchá věda. Předmluvu napsal biskup Václav Malý. Je tam na několika místech i zmínka o práci salesiánů. Proto chci nabídnout knížku také spolupracovníkům alespoň formou zveřejnění na webu. V případě předem dohodnutého odběru většího množství nabízí nakladatelství slevu 40 % z prodejní ceny (ta bude kolem Kč). V tom případě by bylo ale nutné obrátit se s objednávkou přímo na mě, nejpozději do 25. listopadu. Anotace je na webu nakladatelství S pozdravem a s přáním požehnaného předvánočního času P. Michael Martinek, SDB Ejhle, Hospodin přijde Vydáno dne Advent čas tichého čekání a těšení se Osobně mám velmi ráda adventní čas. Chvíle, kdy se v ještě studeném a setmělém bytě sejdeme zachumlaní do dek u rozsvíceného věnce k rodinným rorátům a večer pak ke společné modlitbě a nasloucháme textům, které nám pomalounku přibližují to velké tajemství Božího narození. Chvíle, kdy studeným ránem pochodují skupinky rozespalých dětí s lampičkami v rukou a aktovkami na zádech na páteční roráty ve staroveském kostele, protože tyto začínají už v 6.00 hodin ráno. Odměnou všem (nejen dětem), kteří se přiměli opustit vyhřáté pelíšky o tolik dřív, je společné setkání nejprve u Božího a potom i farního stolu ke společné snídani, kdy židle téměř nestačí, a potom o mnoho krásnější start do nového dne. 18

19 Chvíle, kdy shledáváme noty na tradiční štědrovečerní koledování před půlnoční a vymýšlíme, čím oživit repertoár vánočního sboru. Není důležité, aby zpěvy zněly dokonale, ale aby se lidé spolu sešli a zazpívali si. K tomu jsou dobrou příležitostí adventní nedělní podvečery na faře s povídáním o adventu i tradicích, které se k němu pojí, a nácvik koled. Není nás mnoho, občas chybí stěžejní hlas nebo nástroj, protože jeho majitel má či nemá službu v práci a někdy je mi z toho i trochu smutno, protože i děti zprvu nadšené odrůstají a hledají svá vlastní kouzla a prožívání víry, často i víru samotnou. Jindy bych naopak ráda přivítala volné nedělní odpoledne a trochu času sama pro sebe, ale radost ze společného setkání nad rumovým čajem je velkým nezaslouženým bonusem. Nechci se tady jen vznášet půl metru nad zemí, protože k adventu manželky a mámy neodmyslitelně patří i úklid, nákupy a pečení, shon a bohužel někdy i nervozita. Také vlastní utkvělá představa idylických svátků, která však většinou vezme brzy za své. Ale i ta patří k adventnímu těšení. Tak nám všem přeji, abychom každý objevili vlastní kouzlo adventu, který v nás probudí radost a touhu setkat se s narozeným Kristem v tichu a prostotě. Marta Tomigová Miminka v naší velké rodině Oznamujeme s radostí a vděčností Pánu, že se nám narodilo čtvrté vnouče, a to Markétě a Standovi, je to Filípek, malý velký 4,25 kg, 55 cm. Pohorští PS: Sazeč je za tuto drobnou zprávičko o narození drobečka velmi rád. Jen se nestačí divit, jak málo miminek se v tak velké rodině vyskytuje. Nebo máme jen málo času na to, abychom se o tyto své radosti podělili s ostatními...? 9. NAŠI OSLAVENCI Milí pozorní čtenáři Zpravodaje, velmi se omlouvám za špatná data v Jubileáři posledního Zpravodaje na straně 32. Do data je snad vše v pořádku, ale pak tam skočí 25. říjen a s ním následná data, která jsou z loňska. Moc mě to mrzí a omlouvám se všem, kterých se to týká těm omylem uvedeným, i těm oslavencům, kteří se ve Zpravodaji neobjevili. A pochopitelně i vám všem. Nestálo by to už za výměnu sazeče...? Díky za vaši trpělivost a shovívavost! :-) Sazeč František Jakubec Takže oprava... V těchto a následujících dnech oslavili nebo oslaví svá pěkná jubilea tito naši přátelé: Mareš Stanislav Pohorská Alena Chalupová Alžběta Němeček Josef Bechyňák Petr Kozderová Ludmila Pešata Josef Sandholz Vladimír Ovečka Marek Vančurová Hedvika Lednický Karel Koscelníková Marie Šitavanc Bohumil Juras Vítězslav Březinová Blanka Fiřt Josef Paterová Ludmila Bernardová Anežka Balášová Ludmila Macounová Pavla Och Tomáš Kratochvílová Magdalena Kotalová Božena Káňová Helena Gajdušková Helena

20 10. KALENDÁŘ AKCÍ Karlínské Spektrum ples DKŠ. Hraje Pohoda Ples ASC Praha, Komunitní centrum Matky Terezy Jednání PR Brno Žabovřesky Oslava D. B. v Kobylisích v mše, po mši akademie Ostatky Dona Boska v Kobylisích a společná duchovní obnova pražské salesiánské rodiny (program viz Zpravodaj 120) Ostatky sv. Jana Boska v ČR Ples SHM Žďár nad Sázavou Domisal misijní den SR Národní rada SHM, Hodslavice Setkání PR s aspiranty a předaspiranty Dny sal. spirituality Kroměříž, téma Don Bosco preventivní systém Jednání PR Pusté Žibřidovice Festival 2013 Pardubice Marie Dominika M. mše svatá FMA Jednání PR se slovenskou PR Slovensko Pouť za povolání (Vysočina) Setkání PR s nově zvolenými MR Vždy ve 22:00 ( možno i kdykoli jindy ) Modlitební salva ;-) Zpravodaj Sdružení salesiánů spolupracovníků Vydává: Sdružení salesiánských spolupracovníků, IČ: , Kobyliské náměstí 1, Praha 8 Určeno pro informaci členů ASC. Vychází 6 x ročně. Místo vydání Praha. Evidenční číslo MK ČR E Změny adres: Jan Görig, Korábová 98, Fryšták, Příspěvky do Zpravodaje zasílejte na adresu: nebo poštou na adresu: František Jakubec, Bryksova 955, Praha 9, Příspěvky na náš web zasílejte na adresu: Požadavky na změnu počtu kusů zasílaného Zpravodaje též na F. Jakubce Počítačová sazba: František Jakubec Tisk: Jan Macek, Jablonec n. N., Expedice do vašich rukou: Vydavatelství IN s. r. o. Uzávěrka Zpravodaje č. 122 bude v pondělí Úmysl modlitby Prosíme za uzdravení hlavního představeného dona Pasquala Cháveze (pomalu se zotavuje ze žloutenky a infarktu). Prosíme, aby Rok víry byl pro mladé lidi dobou prohloubení vztahu k Bohu. 20

Milí spolupracovníci,

Milí spolupracovníci, 117 14. 2. 2012 Milí spolupracovníci, za měsíc bude na Lipinách předávána služba v provinciální radě. Ti z nás, kteří službu vykonávají již šest let, ji s ulehčením předají novým členům. Je to pro nás

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

2. 10.. 2 0 2 0 0 9 Milí p átelé O svátku svatého pátera Pia

2. 10.. 2 0 2 0 0 9 Milí p átelé O svátku svatého pátera Pia 105 2. 10. 2009 Milí přátelé, mám rád podzim, protože hýří barvami, není černobílý. Mám rád podzim, protože mi tímto připomíná reálný život. Které barvy jsme tedy měli možnost prožívat minulé dny my? V

Více

5. 5. 2009 V květnu si připomínáme svátek Dominika Savia Úmysly modlitby

5. 5. 2009 V květnu si připomínáme svátek Dominika Savia Úmysly modlitby 1. Provinciální rada jednala... 2 Ze zápisu z 2. jednání provinciální rady... 2 2. Apoštolát... 3 Nepotřebuje někdo naši pomoc?... 3 3. Trvalá formace... 3 Postní duchovní obnova ostravského společenství...

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 20 Zpravodaj Sdružení salesiánů spolupracovníků Vydává: Sdružení salesiánských spolupracovníků, IČ: 00406902, Kobyliské náměstí 1, 182 00 Praha 8 www.ascczech.cz Určeno pro informaci členů ASC. Vychází

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 108 31. 3. 2010 Drahé spolupracovnice, drazí spolupracovníci, ve službě provinciálního koordinátora převažují chvíle radostné, nelze se však vyhnout i okamžikům smutným. V minulých týdnech nás opustili

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 119 20. 6. 2012 Milí přátelé, úvodník píši v den, kdy mi umřela ve věku 88 roků maminka. Zemřela pokojně a smířeně a její úmrtí jsme vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu očekávali. Přesto prožívám silné

Více

pevně a neodmyslitelně spjat se salesi- ánskou rodinou

pevně a neodmyslitelně spjat se salesi- ánskou rodinou 122 18. 2. 213 Milí přátelé, salesiánky spolupracovnice a salesiáni spolupracovníci. Rád bych Vás srdečně pozdravil v prvních měsících nového roku 213 z východní části naší provincie, z Ostravy. Každý

Více

salesiánský Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti, jistě by měl televizní stanici, říká P. Leoš Ryška, SDB

salesiánský Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti, jistě by měl televizní stanici, říká P. Leoš Ryška, SDB salesiánský - salesiáni dona 1 2006 áni dona boska - - - sa - - s Bono o Bonovi Desatero ukázněnosti Jak vedeme naše děti k víře a boska - -sales Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti,

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 124 18. 6. 2013 Milí přátelé, je před námi doba prázdnin, dovolených a duchovních cvičení. Bývá to doba odpočinku, ale také mnohdy doba shonu, vypětí a starostí. Příprava na dovolenou, dětí na chaloupky,

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl 4 /11 Prázdninové Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl vstupujeme do života Nejsvětější Trojice OBSAH: BIŘMOVÁNÍ NOVÉ VYLITÍ DUCHA.2 DVA POCHODY...5

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

Ve dvou zahraničních časopisech

Ve dvou zahraničních časopisech Úvodní slovo Proč se nám narodil Ve dvou zahraničních časopisech jsem sledoval anketu Moje pojetí Boha. Bylo mně z toho smutno. Lidé se pokoušeli o duchaplné odpovědi, ale zřejmě nechali bokem (nebo nikdy

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor...6. Světová náboženství Judaismus - II. Víra...

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor...6. Světová náboženství Judaismus - II. Víra... 1 Obsah Strana Úvodní slovo...2 Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4 Rozhovor...........6 Světová náboženství Judaismus - II. Víra..... 13 Okénko pro nemocné (o. J. Šik ).....15

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

Je to už doba jedné generace, co

Je to už doba jedné generace, co Úvodní slovo Mezigenerační vděčnost Je to už doba jedné generace, co jako jezuité můžeme od roku 1990 opět svobodně působit a sloužit. Uplynulé dvacetiletí s sebou přinášelo postupnou výměnu jezuitských

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Slovo redakce. obsah. úvodník str. 3. Don Bosco je pro mě život až budu mít vlastní děti, budou se mnou ve středisku str. 6 7

Slovo redakce. obsah. úvodník str. 3. Don Bosco je pro mě život až budu mít vlastní děti, budou se mnou ve středisku str. 6 7 2009-2.indd 1 6.4.2009 9:51:12 obsah úvodník str. 3 rozhovor str. 4 5 Don Bosco je pro mě život až budu mít vlastní děti, budou se mnou ve středisku str. 6 7 je to zázrak, kámo str. 8 napsali jste nám

Více

VĚSTNÍK PŘIJMOUT HOSTY ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK PŘIJMOUT HOSTY ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE PŘIJMOUT HOSTY 29. prosince přijede do Prahy zhruba dvacet tisíc mladých lidí z celé Evropy, aby se zde zúčastnili poutě důvěry organizované

Více

Slovo redakce. obsah. úvodník str. 3 reportáž str. 4 7 staňte se solí, solí země

Slovo redakce. obsah. úvodník str. 3 reportáž str. 4 7 staňte se solí, solí země obsah úvodník str. 3 reportáž str. 4 7 staňte se solí, solí země rozhovor str. 8 9 modlitby Sales. rodiny str. 10 knižní tipy str. 11 vychovávej jako D. B. str. 12 kdo z koho? str. 13 barcelonská fotografie

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

Slovo redakce. obsah. úvodník str. 3 reportáž str. 4 6 jak se žije salesiánským novicům

Slovo redakce. obsah. úvodník str. 3 reportáž str. 4 6 jak se žije salesiánským novicům obsah úvodník str. 3 reportáž str. 4 6 jak se žije salesiánským novicům rozhovor str. 7 9 s Ladislavem Nádvorníkem recenze str. 10 knižní novinky str. 11 vychovávej jako D. Bosco str. 12 napsali jste nám

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XXVI Neděle 21. června 2015 Z obsahu čísla Noc kostelů - zážitky účastníků a organizátorů První svaté přijímání v naší farnosti

Více

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV.

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 9 září 2014 ročník XXIV. Půst, modlitbu a almužnu za každých okolností Nikdy se nám nedostane štěstí přijít do

Více