PROGRAM XXI. Pařízkovy dny Clarion Congress hotel Ostrava. 08:45-09:00 Zahájení konference Sál Diamant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM XXI. Pařízkovy dny 5.-6.3.2015 Clarion Congress hotel Ostrava. 08:45-09:00 Zahájení konference Sál Diamant"

Transkript

1 Čtvrtek PROGRAM 08:45-09:00 Zahájení konference 09:00-09:50 The best from Visegrad Symposium Under the auspices of Czech Myeloma Group Předsednictvo: R. Hájek, M. Mistrík, S. Giebel Visegrad Symposium is a new project of Czech Myeloma Group. It provides a platform for international communication in the management of patients with monoclonal gammopathies. Lectures in this block present an overview of the first year of the symposium. Summary from Visegrad Symposium R. Hajek Czech Myeloma Group, Brno, Czech Republic 1 Double autologous HSCT with sequential use of total marrow irradiation and high-dose melphalan for patients with multiple myeloma. Results of phase II study S. Giebel Department of Bone Marrow Transplantation and Hematology-Oncology, Maria Sklodowska-Curie Cancer Center and Institute of Oncology, Gliwice Branch, Gliwice, Poland Skin involvement in multiple myeloma A. Jurczyszyn Department of Haematology, Krakow University Hospital, Krakow, Poland Introduction of Polish Myeloma Consortium D. Dytfeld Karol Marcinkowski University of Medical Sciences, Depatment of Hematology, Poznan, Poland 09:00-09:50 Sesterská sekce I Sál Sapphire Předsednictvo: K. Horáková, K. Hašová Přednáškové bloky pro zdravotní sestry jsou na Pařízkových dnech zatím v plenkách. Přesto se vyvíjejí nesmírně dynamicky. V tomto bloku je pozornost věnována ošetřovatelské péči napříč klinickou hematologií. Získaná hemofilie J. Rybická, L. Brusová, V. Žitníková Příběh pacientky se získanou hemofilií A M. Polášková, J. Rybická Quality of life of children with leukemia A. Borodzicz-Cedro The Faculty of Medicine, Wroclaw Medical University, Poland Nozokomiální nákazy režimová opatření ve FN Hradec Králové D. Brojáčová, V. Pavlicová

2 10:00-10:50 Přístup Sherlocka Holmese k diagnostice nejasné splenomegalie Předsednictvo: L. Stejskal, V. Malinová Tento interaktivní přednáškový blok je inspirovaný projektem prezentovaným v roce 2014 na kongresu Evropské hematologické společnosti. Aktuální, na Pařízkových dnech premiérový ročník prezentuje na třech případech z klinické praxe diferenciální diagnostiku splenomegalie. Kazuistika splenomegalie T. Kupsa a Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity Karlovy, katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny, Hradec Králové Kazuistika splenomegalie L. Stejskal Kazuistika splenomegalie V. Malinová Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF Univerzity Karlovy a Národní centrum pro léčbu Gaucherovy choroby v České republice 20 min. 10:00-10:50 Datamanažerská sekce I Sál Sapphire 10: Coffee break Předsednictvo: M. Havlíčková, M. Janušková Datamanažerské sekce mají na Pařízkových dnech premiéru. Cílem je upozornit především zdravotní sestry na význam správně vedené zdravotnické dokumentace pro sběr a hodnocení klinických a laboratorních dat. Bez této práce totiž nelze objektivně hodnotit kvalitu poskytované péče. Připravené prezentace rozhodně stojí za zhlédnutí. Klinická hodnocení a studijní tým - role koordinátora v klinickém hodnocení, modely organizace studijního týmu M. Hanáková Oddělení klinických hodnocení Masarykova onkologického ústavu Brno IS a etické aspekty v klinickém hodnocení R. Horová Oddělení klinických hodnocení Masarykova onkologického ústavu Brno Vedení zdrojové dokumentace J. Haičmanová Oddělení klinických hodnocení Masarykova onkologického ústavu Brno 2

3 11:10-12:00 Je třeba tromboprofylaxi nízkomolekulárními hepariny v intenzivní péči laboratorně monitorovat? Pod záštitou České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP Panel: J. Malý, J. Gumulec, J. Kvasnička, R. Kula, M. Turjap, P. Kessler Kriticky nemocní mají vyšší riziko žilního tromboembolismu než ostatní hospitalizovaní pacienti. Přes rutinně prováděnou tromboprofylaxi je v této skupině trombóza nebo plicní embolie stále jedním z nejčastějších nečekaných pitevních nálezů. Důvodem může být poddávkování LMWH. O tom jestli tomu tak je a jestli má tento problém řešení bude spolu s auditoriem diskutovat interdisciplinární panel expertů. Úvod do problematiky J. Gumulec Kdy je vhodné monitorovat LMWH J. Kvasnička, Z. Kudrnová Pohled intenzivisty R. Kula, P. Ševčík Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava a LF Ostravské univerzity LMWH v profylaxi tromboembolie u kriticky nemocných pacientů - Farmakokinetika J. Ďuricová 1, M. Turjap 2 1 Oddělení klinické farmakologie, Ústav laboratorní diagnostiky, FN Ostrava 2 Oddělení klinické farmacie, Lékárna, FN Ostrava 5 min. Úskalí laboratorního monitorování efektu LMWH P. Kessler Oddělení hematologie a transfúziologie Nemocnice Pelhřimov 11:10-12:00 Sesterská sekce II: Autologní transplantace krvetvorby od A do Z Sál Sapphire Předsednictvo: K. Notari, J. Smejkalová Přednáškový blok prezentuje přehled problematiky autologních transplantací od odběru krvetvorných buněk přes jejich zpracování až po transplantaci a potransplantační období. Zdravotní sestry z hematologických ambulancí zde mohou získat informace, kterými mohou pomoci některým pacientům zmírnit obavy z této formy terapie. Mobilizace a odběr krvetvorných buněk K. Notari Zpracování krvetvorných buněk pro transplantaci J. Smejkalová 3

4 Moderní metody zpracování transplantátů a výhledy do budoucna L. Adamusová Transplantace a potransplantační období M. Michaliková, M. Huserová 12:10-13:00 H&T u Ph- myeloproliferací Předsednictvo: E. Tothová, M. Penka Jedním z nejzávažnějších klinických nebo laboratorních projevů Phmyeloproliferací jsou poruchy hemostázy. Symptomy mohou být trombotické, hemoragické nebo trombohemoragické. Postiženy mohou být velké cévy i mikrocirkulace. V přednáškovém bloku budou prezentovány mnohé z nich. Trombóza u Ph- negatívnych MPN E. Tothová Předběžné výsledky vybraných koagulačních vyšetření u nemocných s Phmyeloproliferacemi M. Penka Oddělení klinické hematologie FN Brno Kazuistika: vliv počtu krevních destiček na vznik žilní tromboembolické nemoci u pacienta s MPN L. Stejskal :10-13:00 Datamanažerská sekce II Sál Sapphire 13:00-13:50 Oběd 13:00 13:50 13:00 13:50 Předsednictvo: M. Hanáková, J. Bizoňová Klinické studie se stávají běžnou součástí klinické praxe hematologických ambulancí. Zdravotní sestry zde mohou snadno získat přehled o této problematice. Bezpečnost v klinickém hodnocení - hlášení AE, SAE - kazuistiky R. Horová Oddělení klinických hodnocení Masarykova onkologického ústavu Brno Nejčastější chyby nalezené u monitoringu J. Haičmanová Oddělení klinických hodnocení Masarykova onkologického ústavu Brno Kdo je to koordinátor? M. Havlíčková Setkání zástupců Center s rozšířenou hematologickou péčí (pouze pro zvané účastníky a hosty) Hemostáza a trombóza v obrazech - obědové sympózium (pouze pro zvané účastníky a hosty) Sál Gold Salonek Silver 4

5 13:50-14:40 Gravidita a hemostáza Pod záštitou České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP Předsednictvo: P. Dulíček, J. Gumulec Prakticky zaměřený interaktivní workshop probírající krok za krokem konkrétní případy z každodenní klinické praxe a vybízející k zamyšlení a diskusi na téma prevence a léčba žilní trombózy v graviditě a péče o těhotné ženy s trombocytopenií. Už žádné nudné přednášky! Už žádná suchá teorie! 13:50-14:40 Sesterská sekce III Sál Sapphire 14:50-15:40 Předsednictvo: P. Ramíková, D. Hrabánková Amyloidóza je sporadicky se vyskytující onemocnění snadno unikající naší pozornosti. Pacientské organizace dnes hrají významnou roli v edukaci pacientů a dokonce pomáhají prosazovat mnohé nákladné léčebné možnosti. Amyloidóza J. Šlapka, M. Vzorková Činnost pacientské organizace LYMFOM HELP, o.s. M. Poulová Organizace LYMFOM HELP, o.s., Klub pacientů mnohočetný myelom A. Onderková Klub pacientů MM, Opieka pielęgniarki nad chorym leczonym chemioterapią S. Krzemińska The Faculty of Medicine, Wroclaw Medical University, Poland LMWH versus ASA v profylaxi tromboembolické nemoci u pacientů s mnohočetným myelomem Pod záštitou České myelomové skupiny P. Kessler versus I. Špička Interaktivní workshop zaměřený na optimalizaci profylaxe TEN u pacientů s mnohočetným myelomem. Budou diskutovány indikace acetylsalicylové kyseliny a nízkomolekulárních heparinů u jednotlivých skupin pacientů. 14:50-15:40 Sesterská sekce IV Sál Sapphire Předsednictvo: K. Hašová, J. Letašiová Zvláštní přístupy ve fyzioterapii a rehabilitačním ošetřovatelství u pacientů s mnohočetným myelomem M. Havlová I. interní klinika - klinika hematologie a Klinika rehabilitačního lékařství, VFN Intrathecal application of cytostatics in an oncological patient J. Filipovič National Cancer Research Centre, Beograd, Serbia 5

6 15:40-16:00 Coffee break 16:00-16:50 Edukační sestra v ambulantním provozu M. Havrdová, V. Pavlicová Care of patient treated with cytostatics M. Arendarczyk The Faculty of Medicine, Wroclaw Medical University, Poland Trombohemoragické syndromy Pod záštitou České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP Předsednictvo: M. Penka, O. Šimetka Interaktivní workshop věnovaný problematice trombohemoragických stavů a syndromů. Otázky tohoto typu řeší hematologové dnes a denně a ve většině případů se nemohou opřít o zavedené doporučené postupy nebo dostatek důkazů o efektivitě a bezpečnosti terapeutických intervencí. Novinky v DIC J. Novotný Oddělení klinické hematologie FN Brno Časná identifikace pacientek s HELLP syndromem vyžadujícím po porodu plazmaferézu O. Šimetka Porodnicko-gynekologická klinika FN Ostrava a LF Ostravské univerzity Atypický HELLP syndrom J. Gumulec 1, M. Navrátil 1, K. Notari 1, O. Šimetka 2, M. Navrátilová 2, M. Káňová Porodnicko-gynekologická klinika FN Ostrava a LF Ostravské univerzity 3 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava a LF Ostravské univerzity Paraneoplastická trombóza u pacienta s hematurií - optimalizace léčby LMWH P. Kessler Oddělení hematologie a transfúziologie Nemocnice Pelhřimov 16:00-16:40 Ošetřovatelská péče o venózní implantabilní podkožní porty Sál Sapphire K. Horáková, V rámci workshopu bude názorně prezentována specifická péče o pacienta se zavedeným podkožní portem a tzv. PICCem s možností vyzkoušet si výkon na maketě a s ukázkou materiálu nutného k ošetřování. 6

7 17:00-17:50 16:40 17:20 Trombózy v netypických lokalizacích Pod záštitou České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP Předsednictvo: P. Dulíček Jedním z projevů paroxysmální noční hemoglobinurie jsou trombózy manifestované v neobvyklých lokalizacích. Přednáškový blok přináší přehled této problematiky a zároveň prezentuje zajímavý projekt. Trombotické komplikace u PNH P. Dulíček Trombózy mozkových splavů M. Košťál Trombózy v abdominální oblasti E. Ivanová Screeningový projekt: Trombózy a PNH P. Dulíček Fyzioterapie u pacientů s hemofilickými klouby Fyzioterapie u pacientů s myelomem použití korzetů K. Růčková, Klinika léčebné rehabilitace FN Ostrava Cílem workshopu bude neformální prezentace správné fyzioterapie pacientů s hemofilickými klouby a praktická ukázka péče o pacienta s kostními změnami při mnohočetném myelomu s nácvikem posazování, přiložení korzetu aj. 20 min. Sál Sapphire 17:50 18:00 Shrnutí jednacího dne 17:50 19:30 Český národní hemofilický program Salonek Silver Předsednictvo: J. Blatný 7

8 Pátek :00-09:50 Post ASH meeting I Předsednictvo: R. Pytlík, M. Doubek Novinky o problematice monoklonálních protilátek u chronické lymfocytární leukémie M. Doubek Interní a hematoonkologická klinika FN Brno Obinutuzumab v léčbě chronické lymfocytární leukémie P. Obrtlíková I. interní klinika - klinika hematologie VFN 22 min. 22 min. 09:00-09:50 Laboratorní diagnostika hematologických malignit Sál Sapphire Předsednictvo: J. Zuchnická, I. Fátorová Přednáškový blok přináší přehled jednotlivých kroků vedoucích od klinického podezření na nádorové onemocnění krve až po velmi sofistikované potvrzení diagnózy. Pacient s hematologickou malignitou z pohledu klinika úvod J. Zuchnická Morfologické nálezy u pacientů s hematologickou malignitou I. Fátorová Laboratoř IV. interní hematologické kliniky FN Hradec Králové Význam imunofenotypizace v diagnostice hematologických malignit M. Novák Laboratoř průtokové cytometrie, Hemato-onkologická klinika FN Olomouc Hematologické malignity z pohledu cytogenetiky a molekulární biologie J. Sobotka Laboratoř lékařské genetiky, Spadia Lab, Nový Jičín Význam trepanobiopsie kostní dřeně v diagnostice hematologických malignit V. Campr Ústav patologie a molekulární medicíny VFN a 2. LF Univerzity Karlovy v Praze 2 min. 10:00-10:50 Post ASH meeting II Předsednictvo: E. Tothová, J. Ďuraš Lymfomy R. Pytlík I. interní klinika - klinika hematologie VFN Chronická myeloidní leukémie E. Tothová 22 min. 22 min. 8

9 10:00-10:50 Doporučení pro standardizaci vyšetření agregace destiček optickou agregometrií Panel: J. Gumulec, I. Hrachovinová, I. Fátorová, I. Malíková, L. Slavík, I. Škorňová Optická agregometrie je zlatý standard vyšetřování poruch funkce krevních destiček. Je to nepochybně metoda časově a technologicky náročná ovlivňovaná celou řadou proměnných v preanalytické fázi i při vlastním vyšetřování. Přes několik publikovaných doporučení pro praxi není doposud standardizovaná. V tomto workshopu panel expertů představí a okomentuje konsensus pracovní skupiny výboru pro fyziologii destiček SSC/ISTH. Úvod do problematiky, doporučení pro pacienty před plánovaným vyšetřením, pravidla pro odběr krve J. Gumulec Příprava PRP / PPP a hodnocení kvality PRP I. Hrachovinová Ústav hematologie a krevní transfuze, Referenční laboratoř pro koagulaci Metodika vyšetřování funkce destiček optickou agregometrií K. Kettnerová, J. Bílková Interpretace výsledků měření J. Bílková, K. Kettnerová Porovnání metod pro monitorování účinku protidestičkové léčby J. Bílková, K. Kettnerová Sál Sapphire 10:00-10:50 Biobankovnictví I Salonek Silver Předsednictvo: P. Vrublová, H. Svěchová Zamrazování nebo archivace vzorků biologického materiálu je nedílnou součástí laboratorní práce. Biobankovnictví je jeho sofistikovanější podobou umožňující uchovávat cenné vzorky po dlouhou dobu. Cenné vzorky plazmy, séra, buněk nebo tkání od pacientů se sledovanými nemocemi lze ale zpracovat s minimálními náklady takřka kdekoli. Jak na to uslyšíte a uvidíte právě v tomto bloku, který má na Pařízkových dnech také svou premiéru. Co je biobankovnictví? L. Adamusová 5 min. 9

10 10:50-11:10 Cofee break Biobanka v Ostravě P. Vrublová Práce se vzorky H. Svěchová Spolupráce při sběru vzorků P. Vrublová 20 min. 11:10-12:00 Post ASH meeting III Předsednictvo: R. Hájek, V. Maisnar Novinky z ASH zaměřeno na monoklonální gamapatie R. Hájek Monoklonální protilátky u mnohočetného myelomu T. Jelínek 22 min. 22 min. 11:10-12:00 Spolupráce klinika s laboratoří Sál Sapphire Předsednictvo: I. Malíková, P. Kessler Diagnostika poruch hemostázy je názorným příkladem nezbytnosti spolupráce kliniků s odborníky z laboratoří. Autoři připravených prezentací tuto skutečnost dokazují na konkrétních vyšetřeních a situacích. Aktivita anti Xa Jak nesprávné naplánování odběru může lékaři zamotat hlavu Z. Kudrnová, I. Malíková Stanovení faktoru VIII Jak je snadné zbavit se trombofilního stavu I. Malíková, Z. Kudrnová D-dimer Dobrý sluha, zlý pán Z. Kudrnová, I. Malíková Nová antikoagulancia Proč z výhody občas udělat nevýhodu aneb stanovení přímých inhibitorů koagulace I. Malíková, Z. Kudrnová 10

11 12:10-13:00 Proč hemofilik krvácí? Pod záštitou Českého národního hemofilického programu Předsednictvo: J. Blatný, R. Hrdličková Jak léčíme hemofilii v České republice komentovaná data Českého národního hemofilického programu J. Blatný Oddělení dětské hematologie FN Brno Když selže imunotoleranční léčba u hemofilika s inhibitorem S. Köhlerová, O. Zapletal, J. Blatný, M. Jelínková Oddělení dětské hematologie FN Brno Neočekávaná příčina krvácení u pacienta s vrozeným krvácivým onemocněním R. Hrdličková, Š. Blahutová, Z. Čermáková 20 min. 12:10-13:00 Hematologická morfologie - lymfoproliferace Sál Sapphire 13:00-13:50 Oběd 13:50-15:35 Předsednictvo: D. Mikulenková, J. Zuchnická Tradičně velmi atraktivní blok hematologické morfologie prezentovaný předními odborníky tentokrát na téma lymfoproliferativní onemocnění. Cytologická diagnostika lymfoproliferací D. Mikulenková Ústav hematologie a krevní transfuze Lymfoproliferace v trepanobiopsii kostní dřeně V. Campr Ústav patologie a molekulární medicíny VFN a 2. LF Univerzity Karlovy v Praze Je čas změnit terapeutické paradigma získané hemofilie? Pod záštitou Českého národního hemofilického programu Panel: J. Blatný, T. Prigancová, Z. Kořístek, Z. Čermáková, P. Dulíček, P. Smejkal, V. Krčová Získaná hemofilie je sporadicky se vyskytující onemocnění. Proto bývá diagnostikována pozdě a proto v této oblasti máme jen nedostatečné zkušenosti. V poslední době se ale i zde objevují nové možnosti, které mohou zásadně změnit strategii léčby. Kazuistika pacienta s recidivou získaného inhibitoru FVIII P. Smejkal 1, A. Buliková 1, G. Chlupová 1, J. Kamelander 1, J. Kissová 1, J. Novotný 1, M. Matýšková 1, M. Šlechtová 1, J. Štvrtecká 1, J. Zavřelová 1, D. Žáčková 2, M. Penka 1 1 Oddělení klinické hematologie FN Brno 2 Interní hematoonkologická klinika FN Brno 25 min. 25 min. 20 min. 11

12 Současná doporučení péče o pacienty se získanou hemofilií A. Bátorová, T. Prigancová, D. Jankovičová Národné hemofilické centrum a Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU, Univerzitná nemocnica, Bratislava Imunoadsorbce varianta léčebných hemaferetických výkonů Z. Čermáková, R. Hrdličková, Š. Blahutová Neobvykle závažná klinická manifestace postpartální získané hemofilie: popis případu Z. Kořístek 1, J. Gumulec 1, M. Navrátil 1, M. Kaščák 1, J. Ďuraš 1, J. Fečková Mihalyová 1, T. Jelínek 1, L. Recová 2, L. Neméthová 2, P. Plíšková 2, M. Matuška 2, R. Hrdličková 3, Š. Blahutová 3, Z. Čermáková 3, R. Hájek Oddělení klinické hematologie ÚLD FNO 3 25 min. 20 min. 13:50-14:40 Panelová diskuse Laboratorní transfuziologie Pod záštitou Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP Předsednictvo: M. Kořístka, M. Pulcer Interaktivní workshop zaměřený na laboratorní předtransfuzní vyšetření a přípravu maximálně kompatibilních erytrocytových TP z pohledu kazuistik probíraných krok za krokem v kontextu krátkých vstupních zamyšlení, otázek, diskuze a kvízu. Úvod: Quo vadis? M. Kořístka Kazuistiky: atypické krevní skupiny AB0 a RhD M. Kořístka Kazuistiky: pozitivní screening protilátek proti erytrocytům M. Kořístka Intermezzo: Automatizace práce na krevní bance M. Pulcer Klinická hematologie, Městská nemocnice Ostrava Kazuistiky: pozitivní zkouška kompatibility M. Kořístka Závěr: Ultimum refugium M. Kořístka 25 min. Sál Sapphire 5 min. 5 min. 12

13 14:50-15:40 Hematologická morfologie u dětí Sál Sapphire Předsednictvo: M. Jelínková, L. Recová Další z jistě velmi atraktivních interaktivních morfologických workshopů zaměřený na problematiku dětské hematologie nejen pro dětské hematology. Začalo to sepsí T. Kuhn 1, B. Blažek 1, A. Urgasová 2 1 Klinika dětského lékařství FN Ostrava a LF Ostravské univerzity 2 Oddělení klinické hematologie ÚLD FN Ostrava 15:45 Neobvyklé morfologické nálezy při diagnostice dětské AL M. Jelínková 1, O. Zapletal 1, O. Stehlíková 2, O. Hrušák 3, J. Blatný 1 1 Oddělení dětské hematologie FN Brno 2 Interní hematoonkologická klinika FN Brno 3 Laboratoř CLIP FN Motol Morfologický kvíz M. Kokeszová, M. Jelínková Oddělení dětské hematologie FN Brno Shrnutí jednacího dne a vyhlášení vítězů proběhlých soutěží Ukončení konference 13

Předseda České společnosti pro a trombózu a hemostázu ČLS JEP.

Předseda České společnosti pro a trombózu a hemostázu ČLS JEP. Program kongresu Středa 19. listopadu 17.00 22.00 Registrace (Foyer Lobby, 3. poschodí) Sponzorem registrace je Roche Diagnostics Division Dodavatelem kongresových tašek pro účastníky je Pfizer, zlatý

Více

Vysokodávková chemoterapie a autologní transplantace krvetvorných buněk

Vysokodávková chemoterapie a autologní transplantace krvetvorných buněk Vysokodávková chemoterapie a autologní transplantace krvetvorných buněk Vladimír Maisnar II. interní klinika OKH FN a LF UK Hradec Králové Seminář pro pacienty s MM Lednice, září 2005 Česká myelomová skupina

Více

Tab. 1. Výskyt rizikových faktorů TEN ve sledovaném souboru.

Tab. 1. Výskyt rizikových faktorů TEN ve sledovaném souboru. Úprava algoritmu prevence žilního tromboembolizmu. Úpravu algoritmu prevence žilního tromboembolizmu (TEN) jsme provedli na základě klinických zkušeností a nových dat z literatury. Prospektivně jsme sledovali

Více

PREVENCE ŽILNÍ TROMBOEMBOLICKÉ NEMOCI V PSYCHIATRII

PREVENCE ŽILNÍ TROMBOEMBOLICKÉ NEMOCI V PSYCHIATRII PREVENCE ŽILNÍ TROMBOEMBOLICKÉ MOCI V PSYCHIATRII Malý R 1, Masopust J 2, Konupčíková K 2 1 I. interní klinika Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. Jan Vojáček,

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Měsíc Pracoviště Název semináře Datum konání Místo konání Začátek semináře Péče o CŽK a PŽK u imunokomprimovaných 13.10.2010 Posluchárna 13.00 nemocných I Hygiena rukou neudaly Posluchárna - II.interní

Více

Rehabilitace u pacientů s vrozeným krvácivým onemocněním - zkušenosti CCC FN Ostrava. R. Hrdličková D. Polcarová Š. Blahutová Z.

Rehabilitace u pacientů s vrozeným krvácivým onemocněním - zkušenosti CCC FN Ostrava. R. Hrdličková D. Polcarová Š. Blahutová Z. Rehabilitace u pacientů s vrozeným krvácivým onemocněním - zkušenosti CCC FN Ostrava R. Hrdličková D. Polcarová Š. Blahutová Z. Čermáková Vrozené poruchy koagulace které jsou nejčastější v našem regionu?

Více

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM SYMPOSIA (Aktualizace k 2.6.2011 s výhradou dalších úprav)

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM SYMPOSIA (Aktualizace k 2.6.2011 s výhradou dalších úprav) ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM SYMPOSIA (Aktualizace k 2.6.2011 s výhradou dalších úprav) Středa 15. června 18.00 22.30 Stavba doprovodné výstavy I Čtvrtek 16. června 08.00 11.00 Stavba doprovodné výstavy II 11.00

Více

Vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím IT technologií. Lenka Gutová

Vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím IT technologií. Lenka Gutová Vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím IT technologií Lenka Gutová Současnost nemocnice 2012 Vojenská Fakultní Nemocnice v Praze - 8 klinik a 21 odborných oddělení Léčebné zařízení Armády ČR - výcvik

Více

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Behcetova nemoc Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se BN diagnostikuje? Diagnóza se stanovuje hlavně na základě klinických projevů, její potvrzení splněním

Více

Žádanka na neinvazivní prenatální test aneuplodií cfdna vyšetření

Žádanka na neinvazivní prenatální test aneuplodií cfdna vyšetření Žádanka na neinvazivní prenatální test aneuplodií cfdna vyšetření Osobní data pacienta (štítek) Jméno a příjmení: Indikující lékař: Číslo pojištěnce: Pojišťovna: Samoplátce Adresa: Diagnóza (MKN): (jméno,

Více

Vojenská nemocnice Olomouc Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc Tel.: 973 201 111, fax: 585 222 486, e mail: vnol@vnol.cz. Spirometrie

Vojenská nemocnice Olomouc Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc Tel.: 973 201 111, fax: 585 222 486, e mail: vnol@vnol.cz. Spirometrie Spirometrie Spirometrie je funkční vyšetření plic, které má důležitou úlohu v diferenciální diagnostice plicních onemocnění. Spirometrie je indikována především u přetrvávajícího kašle, dušnosti nebo u

Více

SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Tato sekce zahrnuje poskytování služeb zdravotní a sociální péče. Tyto činnosti sahají od lékařské péče v nemocnicích a jiných zařízeních přes ústavní péči s určitým podílem

Více

XXIII. SJEZD SPOLEČNOSTI REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNY

XXIII. SJEZD SPOLEČNOSTI REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNY PROGRAM Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, Česká lékařská komora Zlín, a Lázně Luhačovice, a. s. si Vás dovolují pozvat na XXIII. SJEZD SPOLEČNOSTI REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNY který

Více

Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů?

Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů? Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů? 1 Chronické střevní problémy trápí stále více pacientů V posledních letech roste počet těch, kteří se potýkají s chronickými střevními záněty.

Více

Vzdělávací síť hemofilických center CZ.1.07/02.4.00/12.0048. Odd. klinické hematologie Krajská zdravotní, a.s.

Vzdělávací síť hemofilických center CZ.1.07/02.4.00/12.0048. Odd. klinické hematologie Krajská zdravotní, a.s. Vzdělávací síť hemofilických center CZ.1.07/02.4.00/12.0048 Hemofilie MUDr. Alena Vašková, MUDr. Jiří Libiger Odd. klinické hematologie Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí n.l. Hemofilie

Více

AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ

AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ ČÁSTKA 6 VĚSTNÍK MZ ČR 63 Ministerstvo zdravotnictví Č. j.: MZDR 29930/2009 Referent.: Bc. Petra Borovičková Tel. číslo: 224 972 553 AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ Laboratorní metody pro získání odborné

Více

Základní informace o projektu MANDALA 2015

Základní informace o projektu MANDALA 2015 Obsah: Základní informace o projektu MANDALA 2015 A. První část projektu Mandala: Olomoucká Arakiáda - Soutěž "Mladý posluchovský záchranář- 2.ročník" 12. 6. 2015 Pro koho je projekt určen Počet zapojených

Více

XXVIII. Konference. Sekce perinatální medicíny. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. Sekce perinatální medicíny. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 20 Kongresové centrum hotelu Parkhotel Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP Gynekologicko-porodnická

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Klinická hematologie a transfuzní služba

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Klinická hematologie a transfuzní služba Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Klinická hematologie a transfuzní služba Zdravotní laborant pro klinickou hematologii a transfuzní službu I. Hematologie se zaměřením

Více

Postup při úmrtí. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1.LF UK a VFN v Praze doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc

Postup při úmrtí. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1.LF UK a VFN v Praze doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc Postup při úmrtí Ústav soudního lékařství a toxikologie 1.LF UK a VFN v Praze doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc 1 Postup při úmrtí Úmrtí osoby nebo nález těla mimo zdravotnické zařízení poskytovatele se

Více

Datová a analytická základna DRG. Projekt DRG restart a stav řešení

Datová a analytická základna DRG. Projekt DRG restart a stav řešení Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart a stav řešení DRG v ČR Realita současného stavu Stávající situace: prediktivní síla systému? 363 DRG bazí (1024 DRG skupin) Celkem byly identifikovány

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 11

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 11 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 1. března 2013 OBĚŽNÍK č. 11 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/doc/obezniky 1. Oznámení s gratulací 2. Obhajoby

Více

8. PERINATOLOGICKÝ DEN ÚSTECKÉHO KRAJE 8. PERINATOL

8. PERINATOLOGICKÝ DEN ÚSTECKÉHO KRAJE 8. PERINATOL Perinatologická centra Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. ve spolupráci s OS ČLK a ČAS pořádají 8. PERINATOLOGICKÝ DEN

Více

Ž Á D O S T. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na realizaci projektů v oblasti místní Agendy 21

Ž Á D O S T. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na realizaci projektů v oblasti místní Agendy 21 Ž Á D O S T příloha č. 2 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na realizaci projektů v oblasti místní Agendy 21 Identifikační údaje Základní údaje o žadateli Název městské

Více

Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida

Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida Verze č 2016 2. DIAGNOSA A TERAPIE 2.1 Jak se revmatická horečka diagnostikuje? Žádný konkrétní

Více

DABIGATRAN PREVENCE CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY

DABIGATRAN PREVENCE CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY 1 DABIGATRAN PREVENCE CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY Vítková E., Krajíčková D. Komplexní cerebrovaskulární centrum Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové 2 Atriální fibrilace riziko CMP AF výskyt u 0,5%

Více

PROGRAM. 10. ročníku odborné konference RUTINNÍ ANALÝZA NUKLEOVÝCH KYSELIN MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÝMI TECHNIKAMI RANK 2014

PROGRAM. 10. ročníku odborné konference RUTINNÍ ANALÝZA NUKLEOVÝCH KYSELIN MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÝMI TECHNIKAMI RANK 2014 PROGRAM 10. ročníku odborné konference RUTINNÍ ANALÝZA NUKLEOVÝCH KYSELIN MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÝMI TECHNIKAMI RANK 2014 29. a 30. ledna 2014, hotel Zlatá Štika, Pardubice www.rank.cz Záštitu nad konferencí

Více

Databáze invazivních vstupů jako zdroj dat pro účinnou kontrolu infekcí

Databáze invazivních vstupů jako zdroj dat pro účinnou kontrolu infekcí NÁZEV PROJEKTU: Databáze invazivních vstupů jako zdroj dat pro účinnou kontrolu infekcí Projekt do soutěže Bezpečná nemocnice na téma: Co můžeme udělat (děláme) pro zdravotníky, aby mohli poskytovat bezpečnou

Více

PROGRAM 7.konference České společnosti pro mimotělní oběh a podpůrné systémy

PROGRAM 7.konference České společnosti pro mimotělní oběh a podpůrné systémy PROGRAM 7.konference České společnosti pro mimotělní oběh a podpůrné systémy 15. - 17. května 2008 Equitana Hotel Resort Martinice PÁTEK 16.KVĚTNA 2008 08:00 Zahájení konference, úvodní slovo Ing. J. Mašín,

Více

Zásady správné manipulace s pacientem po cévní mozkové příhodě jako metoda prevence poškození zdraví pacienta a personálu

Zásady správné manipulace s pacientem po cévní mozkové příhodě jako metoda prevence poškození zdraví pacienta a personálu Celostátní soutěž Bezpečná nemocnice zastřešující téma soutěže Co můžeme udělat (děláme) pro zdravotníky, aby mohli poskytovat bezpečnou péči Zásady správné manipulace s pacientem po cévní mozkové příhodě

Více

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R o č n í k 2006 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2006 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ Rámcové vzdělávací programy pro specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických

Více

Faktory ovlivňující zdravotní stav Anamnéza, anebo problémy s možným dopadem na zdravotní péči

Faktory ovlivňující zdravotní stav Anamnéza, anebo problémy s možným dopadem na zdravotní péči Svazek 1 Tabelární seznam nemocí KAPITOLA XXI Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (Z00 Z99) Faktory ovlivňující zdravotní stav Anamnéza, anebo problémy s možným dopadem

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10 4.8.2005 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Jihomoravském kraji v

Více

Koncepce rozvoje organizace Domov pod hradem Žampach - období 2016-2018 (struční popis plánovaných etap transformační plánu)

Koncepce rozvoje organizace Domov pod hradem Žampach - období 2016-2018 (struční popis plánovaných etap transformační plánu) Koncepce rozvoje organizace Domov pod hradem Žampach - období 2016-2018 (struční popis plánovaných etap transformační plánu) Název, sídlo a identifikační číslo organizace: Název: Domov pod hradem Žampach

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka F a k u l t n í n e m o c n i c e K r á l o v s k é V i n o h r a d y, Š r o b á r o v a 5 0, P r a h a 1 0 Ústav soudního lékařství Laboratorní příručka ÚSTAV SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ Toxikologická laboratoř

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 4.3.2016 V Praze dne 4.3.2016 č. j.: MZDR57355/2014-3/FAR sp. zn. FAR: L62/2014 k sp. zn.: SUKLS74966/2013 MZDRX00TR0QM R O Z H O D N U T Í Ministerstvo

Více

1 Úvod do čínského určování diagnózy z nehtů

1 Úvod do čínského určování diagnózy z nehtů 138 1 Úvod do čínského určování diagnózy z nehtů Určování diagnózy z nehtů je metoda, jak diagnostikovat onemocnění těla a jeho plných i dutých orgánů a zhodnocovat stupeň chorobné změny pozorováním stavu

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

I. ONKOLOGIE. 1. Nádorové onemocnění pojivové tkáně (sarkom). Etiologie, klinický obraz, diagnostické a léčebné možnosti, průběh choroby, komplikace.

I. ONKOLOGIE. 1. Nádorové onemocnění pojivové tkáně (sarkom). Etiologie, klinický obraz, diagnostické a léčebné možnosti, průběh choroby, komplikace. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s onologickým onemocněním

Více

RMG = nutná součást dalšího zlepšování péče o pacienty s MM

RMG = nutná součást dalšího zlepšování péče o pacienty s MM RMG = nutná součást dalšího zlepšování péče o pacienty s MM V. Maisnar za Českou myelomovou skupinu Epidemiologická data MM (dle NOR) 1% všech malignit, 10% hematologických Muži/Ženy = 3/2, medián věku:

Více

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v urologii. Okruhy otázek:

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v urologii. Okruhy otázek: SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE Zaměření: Perioperační péče o pacienta v urologii Okruhy otázek: I. Základy perioperační péče II. III. Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických

Více

Co je to FYZIOTERAPIE

Co je to FYZIOTERAPIE Co je to FYZIOTERAPIE 1 Tato brožura vznikla jako součást bakalářské práce na téma Fyzioterapie očima laické veřejnosti. Je určena pro širokou veřejnost, která se chce dozvědět bližší informace o odbornících,

Více

1. blok Přednášky lékařské sekce I. Sál I. 9:00 10:15 Zeman K., Matušek Z. KARDIOLOGIE + ANGIOLOGIE

1. blok Přednášky lékařské sekce I. Sál I. 9:00 10:15 Zeman K., Matušek Z. KARDIOLOGIE + ANGIOLOGIE 1. blok Přednášky lékařské sekce I. Sál I. 9:00 10:15 Zeman K., Matušek Z. KARDIOLOGIE + ANGIOLOGIE 1. Rehabilitace klaudikantů Kološová R., interní oddělení Nemocnice ve Frýdku Místku 2. Má použití potažených

Více

Vytiskla Tiskárna PROTISK, s.r.o., České Budějovice

Vytiskla Tiskárna PROTISK, s.r.o., České Budějovice PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D. LOGOPEDIE V OŠETŘOVATELSKÉ PRAXI Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 4248. publikaci

Více

Pokud máte doma dítě s atopickým ekzémem, jistě pro vás není novinkou, že tímto onemocněním trpí každé páté dítě v Evropě.

Pokud máte doma dítě s atopickým ekzémem, jistě pro vás není novinkou, že tímto onemocněním trpí každé páté dítě v Evropě. Máme tu jaro a s ním, bohužel, zhoršení stavu většiny atopiků. Příroda se probouzí, tráva se zelená, první květiny a stromy kvetou a vzduch se alergeny jen hemží Co dělat s tím, aby to naši nejmenší přežili

Více

20. mezinárodní konference Nemocniční hygiena a epidemiologie Bojíme se infekce? Když si potom umyjeme ruce.

20. mezinárodní konference Nemocniční hygiena a epidemiologie Bojíme se infekce? Když si potom umyjeme ruce. 20. mezinárodní konference Nemocniční hygiena a epidemiologie Bojíme se infekce? Když si potom umyjeme ruce. Bojíme se infekce? Když si potom umyjeme ruce Hygiena rukou při poskytování zdravotní péče

Více

Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2007 Strana 46

Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2007 Strana 46 Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2007 Strana 46 06/25 Finanční prostředky státního rozpočtu poskytnuté na realizaci programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně-technické základny fakultních

Více

HODNOTÍCÍ STANDARDY pro hodnocení kvality a bezpečí poskytovatele lůžkové zdravotní péče

HODNOTÍCÍ STANDARDY pro hodnocení kvality a bezpečí poskytovatele lůžkové zdravotní péče CQS - CZECH ASSOCIATION FOR QUALITY CERTIFICATION SECRETARIAT: Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek IČ: 69346305 DIČ: CZ69346305 tel.: +420 286 019 533, +420 286 019 534 e-mail: jolsanska@cqs.cz, vfiliac@ezu.cz

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který za posledních 10 let prošel dynamickým

Více

Antitrombotická terapie u kardiovaskulárních onemocnění

Antitrombotická terapie u kardiovaskulárních onemocnění Antitrombotická terapie u kardiovaskulárních onemocnění Autor: Jana Števková, Školitel: MUDr. Jana Petřková, Ph.D. Antitrombotická terapie Antitrombotická terapie je součásti léčby mnohých kardiovaskulárních

Více

Co byste měli vědět o přípravku

Co byste měli vědět o přípravku Co byste měli vědět o přípravku Co byste měli vědět o přípravku RoActemra Nalezení té pravé léčby revmatoidní artritidy (RA) je velmi důležité. S dnešními léky na RA najde mnoho lidí úlevu, kterou potřebují.

Více

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice (Praha, 23. března 2016) Téměř tři čtvrtiny budoucích mladých lékařů a lékařek (72%) plánují po ukončení jejich vysokoškolského

Více

Čtvrtek, 21. 5. 2015

Čtvrtek, 21. 5. 2015 Čtvrtek, 21. 5. 2015 MALÝ SÁL 13.20 Zahájení Malý J., Kubisz P., Dulíček P., Staško J. 13.45-15.25 State of art - přednášky Nové doporučené postupy pro bezpečnou léčbu NOAC a diagnostiku a léčbu HIT Předsedající:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 513/99-5031 Oblastní pracoviště č. 6 Ústí n. L. INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 513/99-5031 Oblastní pracoviště č. 6 Ústí n. L. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 513/99-5031 Oblastní pracoviště č. 6 Ústí n. L. Signatura: nf6hs302 Okresní pracoviště Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Střední odborné učiliště

Více

ve spolupráci se Subkatedrou endokrinologie a 2. interní klinikou LF UK v Hradci Králové pořádají

ve spolupráci se Subkatedrou endokrinologie a 2. interní klinikou LF UK v Hradci Králové pořádají Česká endokrinologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se Subkatedrou endokrinologie a 2. interní klinikou LF UK v Hradci Králové pořádají Akce se koná pod pod záštitou děkana LF UK v Hradci Králové prof.

Více

POSUDKOVÁ ČINNOST KAZUISTIKA

POSUDKOVÁ ČINNOST KAZUISTIKA Karvinská hornická nemocnice a.s. akreditované zdravotnické zařízení Rožnov pod Radhoštěm, květen 2006 POSUDKOVÁ ČINNOST KAZUISTIKA Cibulka František, MUDr. Karvinská hornická nemocnice, a.s. Centrum pracovní

Více

8. Komplexní vysoce specializovaná ošetřovatelská péče a prevence imobilizačního syndromu u pacienta v intenzivní péči

8. Komplexní vysoce specializovaná ošetřovatelská péče a prevence imobilizačního syndromu u pacienta v intenzivní péči I. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči se zaměřením na dlouhodobou umělou plicní ventilaci 1. Kardiopulmonální

Více

Češi žijí déle, trápí je ale civilizační nemoci. Změnit to může Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí.

Češi žijí déle, trápí je ale civilizační nemoci. Změnit to může Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. TISKOVÁ ZPRÁVA 23. 7. 2014 Češi žijí déle, trápí je ale civilizační nemoci. Změnit to může Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Úroveň zdravotní péče prodloužila délku života lidí

Více

CIMIC 2012 a připravenost nemocnice

CIMIC 2012 a připravenost nemocnice CIMIC 2012 a připravenost nemocnice MUDr. Josef ŠTOREK, Ph.D. Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof, IPVZ Praha Společnost krizové připravenosti zdravotnictví České lékařské společnosti JEP Medicína

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha HISTORICKÝ PŘEHLED 1844-1850 popsány první případy postižení skeletu s ložisky plazmatických buněk 1873 Dr. Rustizky zavádí označení mnohočetný myelom

Více

Oxid uhelnatý: základní informace

Oxid uhelnatý: základní informace Oxid uhelnatý: základní informace LIFEPAK 15, jehož uvedení na trh Physio-Control připravuje, bude mimo jiné umožňovat neinvazivní diagnostiku SpCO. Čím může být významná dostupnost rychlé, neinvazivní

Více

PODROBNÝ VĚDECKÝ PROGRAM KONGRESU Léčba v psychiatrii

PODROBNÝ VĚDECKÝ PROGRAM KONGRESU Léčba v psychiatrii PODROBNÝ VĚDECKÝ PROGRAM KONGRESU Léčba v psychiatrii 18.30 19.30 sál Saphir Slavnostní zahájení kongresu 19.30 20.30 sál Saphir Plenární přednáška Siegfried Kasper 20.30 Uvítací večer čtvrtek 10. října

Více

Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci (SAAK)

Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci (SAAK) Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci Association for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci (SAAK) slouží zájmům

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

Nové trendy v prenatálním screeningu, první trimestr, OSCAR, Nejefektivnější metoda screeningu vrozených vývojových vad

Nové trendy v prenatálním screeningu, první trimestr, OSCAR, Nejefektivnější metoda screeningu vrozených vývojových vad Nové trendy v prenatálním screeningu, první trimestr, OSCAR, Nejefektivnější metoda screeningu vrozených vývojových vad Ishraq Dhaifalah, Jiří Šantavý ishraq_dhaifalah@yahoo.com Screening vrozených vývojových

Více

1 Pracovní uplatnění absolventa

1 Pracovní uplatnění absolventa PROFIL ABSOLVENTA Obor vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: 53-43-M/005 Laboratorní asistent střední vzdělání s maturitní zkouškou Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní

Více

Ošetřovatelství v pracovním lékařství

Ošetřovatelství v pracovním lékařství Ošetřovatelství v pracovním lékařství Radka Ulčová Klinika pracovního lékařství LF a FN Plzeň Klinika Pracovního lékařství FN Plzeň Lochotín 3 ambulance - pletysmografie - spirometrie - EKG - odběrová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBSAH CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (CRPDZ MSK) I. Základní údaje o občanském skružení... 3 II. Pracovníci sdružení... 4 III. Vznik, poslání a cílová skupina... 4 IV.

Více

Vedení operaèních sálù efektivní management akreditace bezpeènost èisté prostory na COS

Vedení operaèních sálù efektivní management akreditace bezpeènost èisté prostory na COS 28. 29. ledna 2014 Hotel Dorint Don Giovanni Odborná konference IIR Vedení operaèních sálù efektivní management akreditace bezpeènost èisté prostory na COS Perspektivy èeského zdravotnictví Jak pøežít

Více

Pneumonie u pacientů s dlouhodobou ventilační podporou

Pneumonie u pacientů s dlouhodobou ventilační podporou Pneumonie u pacientů s dlouhodobou ventilační podporou Autor: Mitašová M Zánět plic je akutní onemocnění postihující plicní alveoly (sklípky), respirační bronchioly (průdušinkysoučást dolních dýchacích

Více

Press kit Ochrana před pohlavními chorobami musí být povinností

Press kit Ochrana před pohlavními chorobami musí být povinností Press kit Ochrana před pohlavními chorobami musí být povinností 1 Světový den boje proti AIDS nám připomíná důležitost prevence V prosinci si svět připomíná Světový den boje proti AIDS a také to, jak je

Více

KURIKULUM S. Výsledky a výstupy projektu Kurikulum S Mgr. Martina Kaňáková TT Net, 19.4.2012, Kostelec nad Černými Lesy

KURIKULUM S. Výsledky a výstupy projektu Kurikulum S Mgr. Martina Kaňáková TT Net, 19.4.2012, Kostelec nad Černými Lesy KURIKULUM S Výsledky a výstupy projektu Kurikulum S Mgr. Martina Kaňáková TT Net, 19.4.2012, Kostelec nad Černými Lesy S využitím podkladů Ing.T.Vencovské, hlavní manažerky projektu Cíle projektu Hlavním

Více

Inovativní pobídky pro účinná antibiotika - přijetí závěrů Rady [veřejná rozprava podle čl. 8 odst. 3 jednacího řádu Rady (na návrh předsednictví)]

Inovativní pobídky pro účinná antibiotika - přijetí závěrů Rady [veřejná rozprava podle čl. 8 odst. 3 jednacího řádu Rady (na návrh předsednictví)] RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. listopadu 2009 (26.11) (OR. en) 16006/09 SAN 314 MI 429 RECH 414 POZNÁMKA Odesílatel: Výbor stálých zástupců (část I) Příjemce: Rada Č. předchozího dokumentu: 15618/09 SAN

Více

Příloha I Vědecké zdůvodnění a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci

Příloha I Vědecké zdůvodnění a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci Příloha I Vědecké zdůvodnění a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR)

Více

Systém adiktologické péče v síti služeb na okresním městě

Systém adiktologické péče v síti služeb na okresním městě Systém adiktologické péče v síti služeb na okresním městě AT konference Seč 2016 Mgr. Josef Soukal Síť adiktologických služeb Primární prevence (všeobecná a selektivní) AT ordinace (do 12/2015), nyní jen

Více

Pneumonie u imunokompromitovaných pacientů

Pneumonie u imunokompromitovaných pacientů Pneumonie u imunokompromitovaných pacientů Kateřina Rusinová Martin Balík Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní

Více

Informace o naší organizaci

Informace o naší organizaci Informace o naší organizaci Dne 15. 5. 2003 byla podle 35a odst. 1, 84 odst. 2 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v souladu s 24 a násl. zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Standard zdravotní péče z pohledu praktického lékaře

Standard zdravotní péče z pohledu praktického lékaře Standard zdravotní péče z pohledu praktického lékaře Bohumil Seifert Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Ústav všeobecného lékařství 1.LF UK Praktičtí lékaři v ČR > 300 000 konzultací denně 40 % -

Více

10. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky 17. 4. 2013

10. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky 17. 4. 2013 10. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky 17. 4. 2013 Přítomni: Rybka, Kvapil, Letocha, Horák, Milata, Svačina, Borovka, Křen vz Račické, Nosálková, Perglová dia děti Ostrava Omluveni:

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři

Více

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna 1 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna Pro naše pojištěnce - bezpříspěvkové dárce krve (BDK) a dárce kostní dřeně (DKD) jsme připravili: zvýhodněné cestovní pojištění bodové zvýhodnění v rámci programu Zdravý

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 262 datum: 4. listopadu 2013 Opatření rektora k pracovnělékařským prohlídkám OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY...

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu. Autoptický laborant

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu. Autoptický laborant Ministerstvo zdravotnictví ČR Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Autoptický laborant 1 Akreditovaný kvalifikační kurz v oboru autoptický laborant -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Nabídka programů pro podniky

Nabídka programů pro podniky Nabídka programů pro podniky HRA O ZDRAVÍ program pro podporu zdraví zaměstnanců Stručný obsah programu: Zaměstnanci si v průběhu celého roku při opakovaných setkáváních formou interaktivní hry a soutěží

Více

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015 Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015 Self-monitorning glykémie: Jak můžeme být úspěšní? Jan Šoupal 3. Interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze Hodnocení kompenzace diabetu

Více

Validace dat mamografického screeningu

Validace dat mamografického screeningu Validace dat mamografického screeningu 10. setkání mamografických center Daniel Klimeš Brno 2012 Autor, Název akce 1 Malé ohlédnutí Jak to bylo Autor, Název akce Daniel Klimeš, Datový audit mamografického

Více

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A sp. zn. 095 Ex 1278/14/U 02-033 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor Exekutorského úřadu Prahy 4 J U D r. J a n a T v r d k o v á, oprávněná k vedení exekuce na základě pověření Okresního soudu

Více

PROSÍM, POLKNĚTE SI.

PROSÍM, POLKNĚTE SI. Celostátní soutěž Bezpečná nemocnice zastřešující téma soutěže Co můžeme udělat (děláme) pro zdravotníky, aby mohli poskytovat bezpečnou péči PROSÍM, POLKNĚTE SI. Screening dysfagie u pacientů s Dg. akutní

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

Antimikrobiální látky pro drůbež a zásady jejich správného používání v chovech drůbeže

Antimikrobiální látky pro drůbež a zásady jejich správného používání v chovech drůbeže Antimikrobiální látky pro drůbež a zásady jejich správného používání v chovech drůbeže Antibiotická politika je soubor opatření pro účinné a bezpečné používání antimikrobních látek v humánní i veterinární

Více

NADANÝ ŽÁK A JEHO MOŽNOSTI ROZVOJE VE VOLNÉM ČASE

NADANÝ ŽÁK A JEHO MOŽNOSTI ROZVOJE VE VOLNÉM ČASE 1 PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH ŽÁKŮ NADANÝ ŽÁK A JEHO MOŽNOSTI ROZVOJE VE VOLNÉM ČASE Ing. Jaroslav Broulík Projekt OPVK reg.č. CZ.1.07/.1.2.00/08.0126 2 Základní údaje o projektu Prioritní osa 1 Počáteční

Více

PŘEDNEMOCNIČNÍ TROMBOLÝZA PŘI KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACI

PŘEDNEMOCNIČNÍ TROMBOLÝZA PŘI KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACI 1 Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Hradec Králové 2 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, FN Hradec

Více

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK A JEHO PŘÍPRAVA K ZAPOJENÍ DO PRÁCE MULTIDISCIPLINÁRNÍHO TÝMU VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK A JEHO PŘÍPRAVA K ZAPOJENÍ DO PRÁCE MULTIDISCIPLINÁRNÍHO TÝMU VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK A JEHO PŘÍPRAVA K ZAPOJENÍ DO PRÁCE MULTIDISCIPLINÁRNÍHO TÝMU VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ Mojžíšová A., Nekola V. Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Více

Možnosti následné zdravotní a sociální péče

Možnosti následné zdravotní a sociální péče ÚVN Praha U Vojenské nemocnice 1200 169 02 Praha 6 Česká republika e-mail: info@uvn.cz internet: www.uvn.cz Možnosti následné zdravotní a sociální péče Vážená paní, vážený pane, dovolte, abychom Vás a

Více

PROGRAM KONFERENCE Zvládání současných sociálně patologických jevů a rizikového chování

PROGRAM KONFERENCE Zvládání současných sociálně patologických jevů a rizikového chování PROGRAM KONFERENCE Zvládání současných sociálně patologických jevů a rizikového chování Prezence přihlášených účastníků 8.15 9.00 Zahájení konference 9.00 9.15 Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. proděkanka pro

Více

Biotech Park For Medical Innovations. Jakub Schůrek 23.5.2013 Ostrava

Biotech Park For Medical Innovations. Jakub Schůrek 23.5.2013 Ostrava Biotech Park For Medical Innovations Jakub Schůrek 23.5.2013 Ostrava 4MEDi Biotech Park For Medical Innovations Ostrava 2 Dokončeno 2013 19.4.2013 Lidské buňky odebrané z pupečníkové krve dvojčat z Dubaje

Více

CENTRUM PÉČE O MATKU A DÍTĚ Vítkovická porodnice. Baby Friendly Hospital INFORMACE PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY

CENTRUM PÉČE O MATKU A DÍTĚ Vítkovická porodnice. Baby Friendly Hospital INFORMACE PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY CENTRUM PÉČE O MATKU A DÍTĚ Vítkovická porodnice Baby Friendly Hospital INFORMACE PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY Informace pro nastávající maminky Milá maminko, právě prožíváte jedno z nejkrásnějších období ve

Více

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY Konference s mezinárodní účastí XVIII. PAŘÍZKOVY DNY na téma Nová antikoagulancia v klinické praxi Nefrologie hematologie hyperviskozita Poporodní krvácení Dětská hematologie Poruchy primární hemostázy

Více