PRAHA 1 POŘÁD NĚKDE ČMUCHAJÍ A MILUJÍ NÁS JAKO NIKDO JINÝ UDÁLOSTI V PEKINGU UŽ VĚDÍ, KDE JE PRAHA 1 ROZHOVOR S VĚROU POGREBAČOVOU-BEZRUČOVOU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAHA 1 POŘÁD NĚKDE ČMUCHAJÍ A MILUJÍ NÁS JAKO NIKDO JINÝ UDÁLOSTI V PEKINGU UŽ VĚDÍ, KDE JE PRAHA 1 ROZHOVOR S VĚROU POGREBAČOVOU-BEZRUČOVOU"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK RAHA UBEN 204 / ROČNÍK XXIII / STR. 26 STR. 6-7 STR. 5 UÁLOSTI V EKINGU UŽ VĚÍ, KE JE RAHA ROZHOVOR S VĚROU OGREBAČOVOU-BEZRUČOVOU TIY NOVÉ TRŽIŠTĚ V JINŘIŠSKÉ ULICI STR. 8-9 OŘÁ NĚKE ČMUCHAJÍ A MILUJÍ NÁS JAKO NIKO JINÝ

2 2 EITORIAL / EITORIAL Milí čtáři, vlkým dilmtm zodpovědéo komuálío politik j slděí všc potřb jo obc, měst či městské části. A kdž jd o ctum mtopol, kté s vžd cází doslov pod doboldm vřjosti, toto tvzí pltí dvojásob. Jk jst jistě zzmli, v z blo v uplulém měsíci otvřo obcodí kclářské ctum Flotium. To j přsě tp pojktu, o ěmž si kždý mslí ěco jiéo. Někdo má dost, ž přibl ové obcod, jiý poklíá modí citktuu v sdci měst, dlší opk vítá pomě své čtvti... olitik dici pk musí zjistit, b ivsto zoldil všc potřb místíc obvtl. V přípdě Floti s to mslím podřilo. Njsm žádý dšý obdivovtl kclářskýc komplxů, l pokud dí cátjící objkt, přičmž přis bfit v podobě obcodů služb, lz ovořit o příosu. Flotium s víc cází tocu stou lvíc tuistickýc ts, tkž jo obcod jk doufám budou sloužit přdvším obvtlům. V dué poloviě břz jsm vštívil číský kig, kd jsm s přdstvitli ctálí městské části Cog podpsl mmodum o vzájmé spolupáci. ostupě ccm vázt podobě kvlití ptské vzt, jko mám s jiými zičími pt. Čí j sic tocu dál, l věřím, ž i tk dokážm úspěšě ozviout kokétí pojkt v pospěc šic občů. V miulém sloupku jsm kousl tém tdičío plsu. Ní td víc oficiálě: Váží milí, dovolt mi, bc vás co jsdčěji pozvl Rpztčí pls, ktý s uskutčí v pátk. dub od 9 odi v láci Žofí. Věřím, ž přijdt v ojém počtu ž si spolčě užijm vcol plsové szo. Těším s vás! Oldřic Lomcký stost TV OFICIÁLNÍ WEB MĚSÍČNÍK RAHA FACEBOOK STRÁNKA YOUTUBE KANÁL GALERIE www. ip.cz/msicik www. fcbook.com/p www. gli.cz Měsíčík Městské části iodický tisk úzmío smospávéo clku Vdává Městská část, Vodičkov 8, 5 68 Ročík XXIII Vcází x očě Místo vdáí: Rgistc: MK ČR E 5430 Šéfdktok: MgA. Voik Blžková Rdkc: říjm izc: Rdkčí uzávěk j 5. d kždéo měsíc Měsíčík slouží k ifomováí občů, í piodikm žádéo politickéo subjktu Fotogfi: pokud í uvdo jik, civ dkc Foto titulí stác: dkčí civ NEROEJNÉ UBEN 204 /

3 OBSAH 3 / OBSAH / AKTUÁLNĚ Flotium bízí j kclářské zázmí, l i obcod služb. 5 / UÁLOSTI Mzi zičí pt Městské části ptří i ctálí část kigu. 6-7 / ROZHOVOR Vě ogbčová-bzučová j vitálí siok, ktá s umí dovt z život. 8-9 / TÉMA jskři v ší městské části jsou vsměs olduplí ukázěí / KRIMI SERVIS Cizická polici čsto zsuj tké v ctu mtopol. 2 / SENIORSKÉ VÝLETY Užijt si příjmé cvíl při oblíbýc výltc, ttokát májovýc. 26 / TIY Nové tžiště v Jidřišské ulici j plé domácíc lskomi. 29 / OBJEKTIVEM Oléděm s spolčě z uplulými týd v ší městské části. UBEN 204 /

4 4 AKTUÁLNĚ / KRÁTCE QUARIO OROSTLO Multifukčí ctum Qudio u stic mt Náodí tříd dosálo svéo jvššío bodu, jo ubá stvb j otov obvtlé okolíc domů si tk moou oddcout, potož t jtěžší jlučější části výstvb skočil. Stvb přšl do své fiálí fáz zájí povozu budov j pláováo přlom říj listopdu. N pojkt Qudi vážou i pojkt městské části v podobě pěšíc zó. MÁJKA ŘE RANICÍ FOTO: ETR NAŠIC řibl dlší možosti ákupu. / FLORENTINUM FOTO: ETR NAŠIC Tdičí stvěí májk s uskutčilo v útý 25. břz 204 ou ulic Vodičkov Jugmov. Zčl tk měsíc studtskýc oslv. Májk bud pokác 30. dub, kd od í příč ou půjd mjálsový původ. MASOUST SE LÍBIL obá zábv sousdská pospolitost povázl Mlostský msopust, ktý s kol. břz. Místí obvtlé si po oc opět užili spoustu příjmýc zážitků v pstém původu plém ápditýc msk posléz Kmpě, kd s jko kždý ok odál pěká vslic. JE LNÉ OBCHOŮ NOVOU OBCHONÍ ASÁŽ ROOJUJÍCÍ ULICE NA FLORENCI A NA OŘÍČÍ MAJÍ O 6. BŘEZNA K IS- OZICI RAŽANÉ, A ŘEEVŠÍM OBYVATELÉ RAHY. sáž v ctu Flotium bízí zub dvct obcodů stucí: supmkt Sp, dogii Rossm, tbák s viotékou, čistíu oděvů, ppíictví, květiářství, podju odik Koscom td. V budoucu zd otvř pobočku tké Čská pošt. Z st ulic N oříčí j otvř léká. Mx bz přibud i podj itlskýc dlikts. V psáži s lz občstvit čstvými šťávmi bo s obědvt v ktý- ě sto. Hld j možé zt tké v stucíc s mxickou kucí, čstvými slát bo susi. Komě psáž zájil v Flotiu svůj povoz i Bitská školk, ktá j uč zjmé po děti od dvou lt, icméě v budově školk fuguj i lídcí koutk po děti od šsti měsíců. sáž j otvř dě od 7.00 do od., smoté obcod služb otvíjí v 9 odi. UBEN 204 /

5 UÁLOSTI 5 / RAHA NAVÁZALA ARTNERSKÝ VZTAH S CENTREM EKINGU NOVÝ ARTNERSKÝ REGION TENTOKRÁT AŽ Z ALEKÉ ČÍNY ZÍSKALA MĚSTSKÁ ČÁST RAHA. JE TO JIŽ JEENÁCTÝ ZA- HRANIČNÍ ARTNER NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI. Mmodum o spolupáci s ctálí městskou částí kigu Cog podpsl 9. břz dici Cogu stost Oldřic Lomcký s místostostkou Zg Lixi. Stostk Wu Guiig s ásldě připojil při slvostím obědě. Jsm vlmi ád, ž s ám podřilo do psté plt ptskýc gioů měst připojit tké číské přátl. Mmodum dokzuj, ž spolupác mzi ůzými kultumi áod s musí odávt pouz mzistátí úovi. Těším s Ctum střd kigu mjí k sobě blíž. ozvoj vzájmýc vztů kokétíc ktivit, kté budou příosm po obvtl i Cogu, uvdl stost Lomcký. Mmodum o spolupáci mzi Městskou částí ctálí městskou částí kigu Cog blo podpsáo v ámci cst dlgc ČR do Čí. Cst j připomutím 65. výočí vázáí diplomtickýc vztů mzi ČLR tdjší ČSSR jjím cílm j tké posílí vzájmýc vztů. FOTO: REAKČNÍ ARCHIV / REREZENTAČNÍ LES RAHY JE ZA ROHEM Čsově i postoově doslov z om j Rpztčí pls, ktý s ltos koá. dub od 9 odi tdičím místě v láci Žofí. Tké ltos jsou vítáí všici, ktří s ctějí dobř pobvit užít si vcol plsové szo. Věřím, ž přijd co jvíc obvtl ší městské části. řdvším po ě pls REREZENTAČNÍ kždoočě pořádám, uvdl stost Oldřic Lomcký. řícozí s moou těšit pstý pogm moo lákdl. Ai ltos bud cbět ocutávk koňků doutíků. Nj páové, l i dám jistě s potěším zlédou módí přlídku čskýc miss. RAHY UBEN 204 /

6 6 ROZHOVOR / VĚRA OGREBAČOVÁ -BEZRUČOVÁ: SEĚT NĚKE V KOUTĚ, TO NENÍ NIC RO MĚ! NEZKROTNÝ ŽIVEL A ČLO- VĚK S VELKÝM SRCEM. TAK MLUVÍ ŘÁTELÉ A ZNÁ- MÍ O VĚŘE OGREBAČO- VÉ-BEZRUČOVÉ, JEŽ O CELÝ SVŮJ ŽIVOT BYLÍ V RAZE A KTERÁ ANI NA STARÁ KOLENA NAVZO- RY ZRAVOTNÍMU HANI- CAU NEZANEVŘELA NA AKTIVNÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU. NEÚNAVNÁ SENIOR- KA SE ZÚČASTŇUJE VÝLE- TŮ OŘÁANÝCH RANICÍ, SETKÁNÍ SE STAROSTOU, ŘAY KULTURNÍCH AKCÍ A NEUSTÁLE SE ZAJÍMÁ O ĚNÍ KOLEM SEBE. BYLO BY TEY ŠKOA TUTO ZAJÍ- MAVOU OSOBNOST NE- ŘESTAVIT OSTATNÍM. : Vám j sdmdsát lt, codít pouz s pomocí blí, přitom j vás v dobém smslu slov všud plo. Kd s to v vás b? Od dětství jsm s věovl bltu, codil jsm do zámé bltí škol Mt Aubctové. Clý život jsm s pk bltu ůzé úovi věovl tké s ím pozl clou publiku. Numím si přdstvit, ž bc sděl ěkd v koutě. : N jké úovi jst s bltu věovl? ůsobil jsm v mo pžskýc i mimopžskýc divdlc, v ěktýc v ámci stáléo gžmá, jid ázově. Moji kiéu l od počátku povázl čstá zěí, ktá mi odě komplikovl ávt scéu. oto jsm posléz pcovl v vdoucíc pozicíc v omě mód, O Máj O ostějov. : Kd v z bdlít? V Školské ulici. řdtím jsm dlouo bdll d vdl, v Vodičkově. N blt jsm codil od ml k Mšákovi, jko dítě jsm jzdil koloběžc později kol Klově áměstí. V dospělosti jsm pk jko poslkě tdjšío áodío výbou měl stost ulic Jugmovu, Vodičkovu Školskou. Tkž jk vidít, můj jo j pořád stjý. (usmívá s) : očkjt, v jst bl poslkí áodío výbou, což j kvivlt dšío zstupitl? Ao, l podotýkám, ž jko bzptijí. okud si vzpomíám, dokoc jsm sd mzi osttími poslci jko jdiá vstoupil do st. Ai jsm mol měl jsm šptý kádový pofil kvůli mému ttíkovi. oslkí jsm s vlstě stl kvůli tomu, ž mě bl vvíj átlk, bc s jko zámější osob víc gžovl. : otkávát své tdjší volič? Tu tm ěkoo potkám. Vždck mi udělá dost, kdž si mě tkový člověk vzpomíá. V dobém s mi vcí to, ž jsm tu fukci děll kvůli výodám. : ojďm k součsosti. Jk cob bývlá političk odotít součsé vdí dic? UBEN 204 /

7 ROZHOVOR 7 olitičk, to jst tomu dl! (směj s) ší pác zstupitl j učitě mom áočější ž td, tkž tol bc ctěl odotit. Jstli s l můžu vjádřit jko, řkěm, kozumt služb, kté dic posktuj sioům, tk jsm vlmi spokojá. : Co s vám líbí jvíc? Rád s zúčstňuji všc kcí, kté pořádá Střdisko sociálíc služb, l jději mám sioské výlt. Kdž mě přijd řd ěkm si vjdu, j to po m vždck zážitk, při ktém zpomu všc bolístk. : Abcom j cválili vidít tk ějké cb? Nřkl bc, ž jd o cb. Možá bc j vldil, jk s říká, ěkté dtil. Třb pávě při zmíěýc výltc b podl mě blo dobé, kdbcom místo oběd bsolvovli ějkou pocázku podobě. Osobě bc si ději připvil svčiu víc too viděl. K výltům bc icméě ád podotkl, ž vlké dík si zslouží jjic ogizáto Kl Ulm, ktý má s ámi vlkou tpělivost j vžd vlmi ocotý milý. J ěm vidět, ž s ámi jzdí ád, ikoli z ějké politické vpočítvosti. Tu já u lidí d pozám, to mi věřt. A tké bc ád poděkovl šmu dopovodu Mušc Ndvědové Lídě Koštovlové, kté ám pomájí stupovt vstupovt z utobusu, pomájí ám přcázt silici vůbc s o ás stjí jko o mlé děti. (směj s) : Tto ozovo jsm si domluvili při tdičí kci Stkáí s stostou, ktou Oldřic Lomcký zvdl jko možost bzpostřdío řší ožvýc poblémů obvtl. oč jst tm přišl? otřbovl jsm pomoci s řším jdoo soukoméo poblému. Týkl s bdlí. : Říkát týkl s, týká s. Zmá to, ž j poblém už vřš? To, l p stost Lomcký mi í Vě si občs ád zvzpomíá mládí, l í to příliš čsto. Volý čs ději táví ktivě. pomol kotktovt příslušé osob dici tké mi vsvětlil ěkté věci z tél poblmtik, kté jsm zl. Tkž to vpdá, ž j vš dobé cstě. řizám s k jdé věci: kdž jsm stostu popvé viděl, děll mě dojm stoéo člověk. Nvíc codí moc dobř obléký, poto mi připdl odě vzdálý poblémům běžéo člověk. Jsm ád, ž jsm s mýlil. : To si p stost učitě přčt ád. Tď b mě všk zjímlo, co s vám v z opk líbí? Vdí mě dv tuistů, kté s td pořád vlí sm tm. A zlobt s mě, budu otvřá cítím s tu moc bzpčě. : Z jkéo důvodu? Mát ějkou kokétí gtiví zkušost? Ž b mě ěkdo přpdl bo ěco podobéo, k tomu došlo. U ás v ulici v blízkém okolí l potkávám málo stážíků. Kdž s ší ulicí vcí do otlu zičí omldi, občs docází k dobým výtžostm podobě. : Stážíků j stál dosttk dic má příliš pák, jk to změit. Komě posb dsu mgistátu pimáto všk připvuj modizci ozšíří kmovéo sstému tk, b již pvtivě dokázl odlovt závdové jdáí policjí lídk místo vjížděl v přdstiu. Vítát tkové optří, bo j povžujt z omzí svýc občskýc páv? Smozřjmě, ž tkový sstém vítám! Kdo s dopouští ičo šptéo má čisté svědomí, přc musí mít z kmovéo sstému stc. Tkl přsě to tm pišt! : obá td. Al závě mi řkět, jstli bst bl ocotá s z ěkd odstěovt? Nikd bc s odstěovl. Td jsm požil clý život td tk umřu. FOTO: ETR NAŠIC [2] UBEN 204 /

8 8 TÉMA BŘEZEN 204 /

9 TÉMA 9 / OŘÁ NĚKE ČMUCHAJÍ A MILUJÍ NÁS JAKO NIKO JINÝ HONĚ MUZIKY ZA MÁLO ENĚZ ZNÁMÝM OŘEKALEM LZE OBŘE VYJÁŘIT CHOV SŮ V RAZE. MAJITELÉ SŮ ZA ROČNÍ OLATEK 500 KORUN ZÍSKÁVA- JÍ VÝBORNÝ SERVIS V OOBĚ STOVEK STOJANŮ SE SÁČKY NA SÍ EXKREMENTY, JEJICH OLŇOVÁNÍ, ÚKLIU O NEUKÁZNĚNÝCH EJSKAŘÍCH AT. RANICE NA EJSKAŘE NAVÍC MYSLÍ TAKÉ VE VOLNOČASOVÉ OBLASTI. jskři ptří k ctu mtopol stjě jko k ktékoli jié loklitě. J pvd, ž ozdíl od okjovýc částí měst moou ši pjskři codit včit své miláčk do lsíků, lsopků podobýc zlýc oáz musjí tocu víc dbát potřb osttíc, l to pltí po střd obcě. Vzájmý spkt j td potřb víc ž jid, říká stost Oldřic Lomcký (TO 09). otěšující j, ž mjitlé psů v z pvidl vsměs spktují. Větší poblém s pjskři mám. Nvidujm i přípd pdáí osob volě pobíjícím psm bo přípdé pokousáí jiéo ps volě pobíjícím psm. Zcl pocbě tkové přípd xistují, l mjitlé psů si j v většiě přípdů vřší smi mzi sbou, vsvětluj šéf městskýc stážíků z Mioslv Stjskl. ŘES 500 SŮ V Městské části j ktuálě vidováo clkm 583 psů. Jjic počt v půběu posldíc lt kolísá jvýš o stovku očě (příkld jště přdloi blo psů v vidci 647). jskři mjí k dispozici 385 stojů psí sáčk. Ročě mjitlé psů v z použijí zub sáčků. Úklid psíc xkmtů očě stojí obcí pokldu mlé částk. V ákldc j zut kompltí svis: sbě psíc xkmtů, ákup doplěí sáčků vývoz košů psí xkmt. ÚKLI JE ROVÁĚN KAŽÝ EN Mjitlé součsýc 583 psů, ktří jsou v vidci, clkově zpltili kou (po odčtu 25 poct vbé částk odvodu pžský mgistát). Obcě přitom pltí tkové pvidlo, ž pokud mjitl pltí víc ž 600 kou očě z ps, popltk s pltí v dvou splátkác v pvím pololtí j spltost 3. břz, v duém pololtí 3. sp. ůcodci pltí z ps pouz 200 kou, z duéo dlšío 300 kou ( pltí td j jdou očě, k 3. břzu). Osttí mjitlé duéo ps dlšío čl smčk zpltí kou. ( s j okjově týká dlší pvidlo, ž popltk v odiýc domc čií 600 kou z pvéo ps 900 kou z duéo dlšío ps téož mjitl. Stjý popltk i spltost jko v přípdě odiýc domů s všk týká ověž pávickýc osob, kté ps používjí lídáí objktů.) S ČIEM VÝHONĚJI Jstliž j ps očipová zvd do vidc čipovýc psů, ktou vd pžský mgistát (obě podmík musjí být splě), mjitl má áok úlvu z popltku v výši 350 kou po dobu dvou lt. ůcodci, ktří cjí očipovt ps, pltí po dobu dvou lt žádý popltk (čipováí bo ttováí j přitom v z povié). Kdo si vzm ps z útulku l. m., pltí dv ok od přvztí žádý popltk z ps. Zcl osvoboz od popltku j ps, jož má vidomá bo bzmocá osob s půkzm ZT/ zvíř musí být j přilášo, ic víc. Žádý popltk s pltí i v přípdě psů v mjtku diplomtů, městské polici zácářů tké lovckýc psů s zvláštími zkouškmi. jskři z mjí možost stkávt s v ámci tkzvýc pjskřskýc sousdskýc stkáí. ři ic s pokždé j dobř pobví, l i s poučí při ukázkác výcviku pod. lší z těcto stkáí s skutčí 26. dub Střlckém ostově pozváku ě lzt st. 6. FOTO: REAKČNÍ ARCHIV FOTO: ETR NAŠIC [3] UBEN 204 /

10 0 ŽIVOTNÍ ROSTŘEÍ TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI: ANIEL HOEK (ČSS). zástupc stost, obcod služb, tží řád, cstoví uc, životí postřdí, zdvotictví / STŘELÁK SE CHYSTÁ NA ROVOZ V LNÉ ZÁTĚŽI Střlcký ostov má z sbou podzimí zkušbí povoz i zimí období s miimm ávštěvíků. Běm ěo s odstňovl klmové vd vcázjící z podzimío zkušbío povozu. V těcto dc s Střlckém ostově pomlu dostává k slovu pví jí ltí szó po clkové kostukci. T jj podl podzimío zájmu ávštěvíků plo ztíží pověří jo ičí možosti. I kdž s jí počsí ukázlo dík čkě tplé zimě již zčátkm břz, Střlcký ostov, vřjé WC i otvící dob přcázjí do jío povozu ž v půběu dub. otož s důsldé dodžováí Návštěvío řádu osvědčilo ostov i po půl oc vpdá, ž j v kodici, v stvém žimu budm pokčovt dál, slibuj s zdvižým ukzováčkm místostost il Hodk. Skutčost, ž vjít vstříc všm ávštěvíkům uživtlům ostov j tkřk možé, s potvdil běm břzovéo jdáí zstupitlstv Městské části. V čs vzém po itplc opozičíc zstupitlů s sšl d dvě itplc tém žimu užíváí Střlckéo ostov. Sví část pošl v oc 203 kompltí kostukcí z téměř 80 milioů kou j td logické, ž tto jvětší ivstičí kc oku 203 j tk pod doboldm opozičíc zstupitlů ěkd i tm v oku. ví přdsl Filip vořák (OS), ktému s líbilo, ž i kdž bl ostov o ozloz,86 ktu plý ávštěvíků, mol v dvu doldt dío spávc, b jj upozoil, ž jo pozoosti uikl volě pobíjící ps. T s v očíc zstupitl vořák ž příliš přiblížil tmímu Střlcký ostov láká k poszí i pocázc. dětskému řišti. Vzápětí všk itplovl zstupitlk Al Fňková (VV), ktá si postskl, ž žim ostově i ávštěví řád jsou ž příliš přísé člověk zd vlstě ic moc můž. Rověž s dotzovl, kd budou moci ostově kočě bět psi volě... Rozumím, ž jvětší ivstičí kc loňskéo oku j pod doboldm opozičíc zstupitlů i občů, l pávě tto ázoový ozpo jdozčě ukzuj, ž všm s vovět skutčě dá. Nším cílm j vžd blo, b ostov sloužil slušým ávštěvíkům, ktří s sm budou ádi vct. Tto cíl jsm ztím splili 00% obs itplcí dokládá, ž ostově v zásdíc věcc vlád pořádk, poto s poukzuj tto, v clkovém kotxtu, dobosti. Mom oší b blo, kdbcom slli cli tuto zčou ivstici do šo mjtku posps přizpůsobivým osobám, kté b ji již běm pví zim zičil, uvdl il Hodk. Běm zim přibl km moitoující posto přd výtm scodištěm, došlo k zkořěí dlšío tvío spolčstv, b i zblé ploc mol být zpřístupě ostov s ávštěvíkům přdstvil v plé kás. Rověž posto WC zázmí pošl opvmi v břzu poběl jdáí pcoví skupi. T vodocovl jdotlivé áv změ i poztk z povozu. I přsto s dic dlší kostuktiví diskuzi báí, l j třb věci řšit při zolděí všc dlouodobýc spcifik, ktá žim Střlckém ostově ovlivňují. Nikoli j z jdoázové ávštěv. Střlcký ostov j v jíc ltíc měsícíc otvř od do odi. FOTO: ETR NAŠIC UBEN 204 /

11 SOCIÁLNÍ VĚCI TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI: Mg. ŠÁRKA CHLÁKOVÁ TÁBORSKÁ (ČSS) dí, sociálí věci potidogová pvc / MLAÍ LIÉ MAJÍ ŠANCI NA RESTART V BISKUSKÉ ULICI NALEZNETE V NEJBLIŽŠÍ OBĚ OBROČINNÝ OBCHO RESTART SHO, KTERÝ NABÍNE NOVÝ ZAČÁTEK RESTART MLAÝM LIEM I VAŠIM VĚCEM. TĚM RVNÍM CHCE ÁT ŠANCI NA LEŠÍ ŽIVOT, NA JEHO SKUTEČNÉ NALNĚNÍ, NA RÁCI A SEBEREALIZACI. TĚM RUHÝM, VĚCEM KOLEM VÁS, KTERÉ UŽ NEOTŘEBUJETE, OSKYTNE MOŽNOST, ABY VE SVÉM NOVÉM ŽIVOTĚ OMÁHALY RÁVĚ MLAÝM LIEM. Rstt Sop, obcod s dovým zbožím v Biskupské ulici, bíd mldým lidm téiková pcoví míst podvčů. ovozovtlm dobočiéo obcodu Rstt Sop bud Čská socic sttwok. Obcod bud podpoovt dospívjící lidi, ktří měli v svém životě tolik štěstí moou jít páci, to bídkou pvío změstáí, td tolik potřbéo sttu, vsvětlil dí po sociálí oblst potidogovou poblmtiku MČ Šák Cládková Táboská. Obcod bud záovň ozvíjt jjic potciál, potož o dové zboží, ž přijd do podj, j třb s dobř postt očistit j bo i poopvit, zkátk j sttovt. A jsm u dlšío sttu. T totiž potřbují i věci kolm vás, kté už potřbujt oblčí, kté už j vám mlé (bo opk vlké), přčté ki, ářdí, oblčí po dětc bo třb použité ádobí či poclá. Rstt Sop v Biskupské dá šci ový život i jim. V spolupáci s vámi. Obcod můžt obdovt, l bz si v ěm budt moci i koupit: modí i stší oblčí, čk po děti bo výbvičku, módí doplňk (opsk, kblk, kvt, šátk, klobouk, čpic), bižutii, oigiálí špk, dobou lktoiku, udbí ástoj, oigiálí C V, ki, obz bo spotoví vbví oblčí. Zisk z podj v Rstt Sopu bud uč po ízkopová zřízí po děti mládž (NZM), jž posktují podství v těžkýc situcíc, flxi vztů v odiě, škol s kmád ktá ogizují i řdu voločsovýc ktivit. Rstt Sop ( jž vzikl dík fičí podpoř dáské dc T Vlux Foudtio v spolupáci s Městskou částí, ktá pojl btové posto v Biskupské ulici, vcází z modlu bitskýc cit sops. T v zápdí Evopě fugují jko ástoj, ktým lidé moou podpoovt sociálí služb. ČESKÁ ASOCIACE STREETWORK ASOCIACE, VE KTERÉ SE SLUŽBY NZM SRUŽUJÍ odpouj sociálí služb, pomáá jim iovtivími pojkt pčuj o jjic kvlitu. Úkolm sttwok s mldými lidmi j vldávt kotktovt skupi jdotlivc, ktří jsou stlm svéo život bo távím voléo čsu víc ooži gtivími sociálími jv, ásldě jim bídout bo zpostřdkovt pomoc. A to zjmé těm, ktří smi jsou ocoti pomoc vldt bo to dokáží. Cílm sttwok j postřdictvím příméo kotktu posktout pomoc mldým lidm s vlkým spktm poblémů, př. psivím távím voléo čsu, s tstou čiostí či vdlismm, pscickými sociálími poblém spojými s dospíváím, s poblém v odiě v škol bo záškoláctvím. K tomu všmu j Rstt Sop! okud s cct ějk zpojit, kotktujt Lku Bscjovou, -mil: tl. č.: Můžt ji i osobě vštívit v Biskupské. UBEN 204 /

12 2 SRÁVA MAJETKU TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI: TOMÁŠ MACHÁČEK (TO 09) zástupc stost, spáv mjtku / CO JSME UĚLALI O LENA 20 V OBLASTI ORAV OBECNÍHO NEMOVITÉHO MAJETKU 20 ZAKÁZKY ZAANÉ VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ [MIL. KČ] Bt omoví ozvod (pl, klizc, vod, l., topí, VZT) Fsád, ok Nbtové posto Osttí (stuátoské pác, opv výt, st k j.) St c, kov Obdobím fktickéo působí této dic j období od ld 20 do součsosti. Víc jk tři ok uplul. Co jsm udělli v oblsti opv obcío movitéo mjtku? Budm ovořit o opvác, kté, ozdíl od ivstic, má stost Oddělí tcické mjtkové spáv MČ. Nmám zd msli ivstic. OTMS MČ očě zjistí kolm 000 opv movitéo mjtku lvío měst svěřéo do spáv Městské části. A to od dobýc opv (př. výmě psklé vodovodí tubk) ž po vliké opv z milio kou (př. kostukc střc fsád obcíc domů). odl itíc přdpisů MČ jsm povii vpst výběové řízí, pokud přdpokládá odot příslušé zkázk přsá Kč, bz H. otož vlá větši opv j ízkoozpočtová bo s pobuj pod icí Kč, vpisujm měsíčě zub 2 ž 3 výběová řízí ozličé kostukc či opv. Od sttickéo zjištěí pdjící dbí zdi, přs opvu klubov po Juák, posto po Sbo dobovolýc sičů ž po kostukc obcíc btů, střc fsád obcíc domů. Zdá s to málo, l uvědomm si, ž ovořím j o výběovýc řízíc opv movitéo mjtku MČ. Úřd smozřjmě vdl too vpisuj clou řdu dlšíc výběovýc řízí postupuj při tom tk, jk ukládá záko upřsňují ití přdpis. o lpší přdstvu vám přiáším gf zázoňující výběová řízí opv movitéo mjtku MČ. Jd o sloupcový gf, kd j vidět jdk stuktu zkázk zdýc v výběovýc řízíc v jdotlivýc ltc, jdk odot těcto zkázk. Jd o období od ld 20 ž do břz 204, poto ok 204 ztím z osttími ok tk tocu pokulává. UBEN 204 /

13 TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI: JAN KREJČÍ, MBA (TO 09) zástupc stost, fic, tsptí dic (o -li zkázk), potikoupčí optří FINANCE 3 FOTO: REAKČNÍ ARCHIV ík gtové podpoř s v z udím. / GRANTY TRAIČNĚ OOŘÍ OBRÉ VĚCI Vlmi pčlivé blo tké ltos vodocováí gtů, kté lz sout pod lvičku voločsové vžití dospělýc i dětí. Ao, řč j o gtc podpou vužití voléo čsu dětí mládž, gtc v oblsti kultu gtc ozvoj občské spolčosti spolkové čiosti. Tto dotc ptří mzi tdičí ástoj, jimiž dic podpouj ktiví táví voléo čsu, čmuž odpovídjí scválé částk. Milio kou si tk ozdělí 63 pojktů, jž uspěl v gtovém řízí podpou vužití voléo čsu dětí mládž. V oblsti kultu s o 4 milio podělí 85 pojktů. ůl miliou v ámci gtů ozvoj občské spolčosti spolkové čiosti poputuj mzi 26 pojktů. Co z uvdýc čísl vplývá? řdvším zákldí tz, ž ž podpořit ěkolik málo pojktů větší sumou, j mom lpší, kdž víc subjktů získá mší částk. Njsm t, kdo odotí žádosti jdotlivýc uczčů, icméě jko místostost odpovědý z fic jsm ád, ž posktuté píz podpoují pstou pltu ktivit místo ěkolik vvolýc. okud s gtovou politiku Městské části podívám zujtým poldm ( zpětou vzbu mi opět dává osvědčá sttistik), jsm v podpoř občské spolčosti, kultuíc voločsovýc pojktů kozisttí v ámci úspoýc ozpočtů poměě štědří. V z s ám žij šptě. A dovolím si tvdit, ž tké dík gtům, jž pomájí těm, ktří áš život zd děljí pstřjší miljší. J Kjčí, zástupc stost UBEN 204 /

14 4 ŠKOLSTVÍ A MLÁEŽ TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI: KAROLINA OLVERINI (TO 09) škol školství (ozvoj řišť) / SÍŇ SLÁVY ŘIVÍTALA ALŠÍ SKVĚLÉ EAGOGY SLAVNOSTNÍ CHVÍLE SI ŽÁÁ NÁLEŽITĚ OOVÍAJÍCÍ RO- STŘEÍ. OSLAVY NE UČITE- LŮ V RAZE HO NALEZLY V NÁHERNÉM ROSTORU BAROKNÍHO REFEKTÁŘE O- MINIKÁNSKÉHO KLÁŠTERA SV. JILJÍ. SEŠLI SE TAM UČITELKY, UČITELÉ A ALŠÍ ŠKOLŠTÍ ZA- MĚSTNANCI Z NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI A NA NĚKTERÉ Z NICH TAKÉ ČEKALO MIMOŘÁNÉ OCENĚNÍ JEJICH RÁCE. iplom kiží poukázku obdžlo z výboou páci clkm osmáct učitlk učitlů mtřskýc zákldíc škol. Mimořádéo ocěí s pk dostlo třicti pcovíkům, ktří v školství působí úctodýc třict i víc lt. Njvýzmější poctu si odslo šst pdgogů, ktří bli uvdi do Síě sláv z svůj cloživotí příos vzděláváí výcově dětí šic školác. Komě plkt kiží poukázk jim učitě, stjě jko dlším ocěým, ptří vlké poděkováí. Uvdá ocěí spolu s květimi přdli stost Oldřic Lomcký dí po oblst školství ěkujm z to, jk dobř učít š děti! Koli olvii. Vážím si všc pcovíků šo školství. Vážím si jjic úsilí příosu po vzdělost stávjícíc i budoucíc gcí. ři přílžitosti učitlů jim přji vš dobé, pvé zdví, osobí poodu žák, ktří touží po věděí, řkl Koli olvii. A kdo ltos vstoupil do Síě sláv? Emití řditlk ZŠ ám. Cuiovýc Libuš Vlková, dlouoltá řditlk ZŠ Ulý t í zástupkě řditl ZŠ Bá jzků gm Sjkoová, vikjící učitlk, s láskou přdávjící lásku k mtmtic, Mitt Šťstá, lskvá obětvá t Stdová, ktá působil mj. v MŠ Ltská, milá, vslá záovň vsoc pofsioálí Emili Bodová z MŠ Náodí gií tuzismm zářící dlouoltá řditlk í učitlk MŠ Opltlov Vě Boková. Gtulujm děkujm! FOTO: ETR NAŠIC / FRANCOUZSKÉ ZRCALENÍ V ČESKÉ KALI Skldb Gog Bizt, Muic Rvl či Clud busso zzěl v útý v Zcdlové kpli Klmti, to v podáí mldýc umělců z jiofcouzskéo měst Nîms. Koct s uskutčil v ámci pojktu Comius Rgio Spolčě vůstám v Evopě, ktý spolu lizují Městská část Nîms do ktéo jsou zpoj ověž škol obou měst. Kdž áš pojkt zčíl, tk jsm měli pocbosti, jk to zvládm, vš jsm s z pocodu učili. Tď všco kásě běží já osobě jsm z ptské spolupác dšá. Všk tké ccm spolupcovt i dál po skočí stávjícío pojktu ltos v létě pokčovt pojktm vzujícím, popsl iiciátok pojktu, ktý dělá dost čským fcouzským dětm mládži, Koli olvii, dí po oblst školství z. Vzoými divák vlmi zdřiléo koctu v Zcdlové kpli Klmti bli žáci studti z ZŠ ám. Cuiovýc Bá jzků, z Gmázi pof. J točk fcouzskéo lc z 5. Své uměí fcouzskou klsickou udbu jim přdvdli Atoi Bifld-Bodg, Sbi Tulo- -Ldic, Slvi Roux Véoiqu élisséo, ktým s dostlo zsloužýc ovcí. ořdtli koctu bl Městská část, Fcouzský istitut v z Náodí kiov ČR. UBEN 204 /

15 TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI: JU. IVAN SOLIL (ČSS) bzpčost pvc kimilit, vřjý pořádk kotol, civilí ob oc obvtlstv BEZEČNOST 5 / BUSKING SNA OSTANE ÍKY ŮSLENÉMU TLAKU RANICE JASNÁ RAVILA JARO V RAZE ROMLOUVÁ V MNOHA OOBÁCH. JENOU Z NICH JE BUSKING. NĚKTE- RÉ OULIČNÍ UMĚNÍ SE VŠAK U OBČANŮ RAHY S OCHO- ENÍM, NEBO OKONCE UZNÁ- NÍM NESETKALO A ROSTŘE- NICTVÍM STÍŽNOSTÍ A ETICE TO OBČANÉ ALI JENOZNAČNĚ NAJEVO. OMYSLNÝ YTEL SE ROZTRHL NEBLAZE ROSLULOU VYHLÁŠKOU BÝVALÉ RANÍ HL. M. RAHY Z LOŇSKÉHO ROKU. TATO VYHLÁŠKA ZŮSOBILA NEJEN RÁVNÍ CHAOS V TOMTO ROBLÉMU, ALE ZEJMÉNA ROZ- UALA O TÉ OBY MÍROVÝ STAV MEZI OBČANY A BUSKERY. RAHA ROTO IHNE ZAČALA HLEAT ZŮSOBY ŘEŠENÍ. A KO- NEČNĚ JE NAŠLA! MINISTER- STVO ORAVY TOTIŽ ZAUJALO OOBNÉ STANOVISKO, JAKO ZASTÁVALA RAHA. TEY ŽE BUSKING MŮŽE BÝT, ZA URČI- TÝCH OKOLNOSTÍ, ZVLÁŠTNÍM UŽÍVÁNÍM KOMUNIKACE. OSTÁ- VÁNÍ OBECENSTVA, VYHRAZENÍ BEZEČNOSTNÍHO ROSTORU NEBO ZABRÁNÍ ROSTORU RO AARATURU ČI VYBAVENÍ BUS- KERA OLE TOHOTO STANO- VISKA UŽ ZVLÁŠTNÍM UŽÍVÁNÍM OZEMNÍCH KOMUNIKACÍ JE. ROTO JE TŘEBA OVOLENÍ O ŘÍSLUŠNÉHO SILNIČNÍHO SRÁVNÍHO ÚŘAU. TEY O- BORU ORAVY MĚSTSKÉ ČÁSTI RAHA. Městská část td bl pví městskou částí. Rok půl stčilo buskům, b s z ic v očíc j občů, l i pcovíků fim s sídlm z stli pso o Řd busků zbíá pořádý kus codíku. gt. J v miulém oc blo podáo ěkolik dsítk stížostí obtěžující luk pod ok domů. V spu 203 bl vdí dokoc douč ptic zkázáí buskigu v Mostcké ulici dlšíc místc. Spolčý jmovtl bl vžd totožý. Tto pouličí uměí mjí totiž ž příliš čsto mom blíž k obtěžujícímu luku, či spíš lučému žbáí. Nvíc s istoií tdicmi mjí odiová í fické bubík či plstové kýbl bo skřotáí ppoušk ARA mou imitáto Jck Spow pic spolčéo. Z důvodu přtváváí posto udžitléo stvu jsm zájili kok vdoucí k lzí řší. Odpovědí pcovíci l. m. k šim žádostm o ápvu věci ovlou vlášk vstřící bli sdělili ám, ž buskig í možo gulovt, boť jj lz podřdit pod žim zvláštío užíváí komuikc. ožádli FOTO: ETR NAŠIC jsm poto o páví ázo Miiststvo dopv ČR. Miiststvo zujlo totožý ázo jko mám m. Td ž buskig, přdvším jo dopovodé jv, jsou skutčě zvláštím užíváí komuikc pltí po ě pvidl jko po osttí ždtl o povolí k zvláštímu užíváí komuikc, uvdl dí Iv Solil, mzi jož komptc ptří mimo jié i vřjý pořádk. odl součséo pávío ázou Miiststv dopv ČR í možé buskig, vč. dopovodýc jvů, sovávt příkld s běžým postáváím codc při čkáí tmvj bo tlfoováím přd výkldí skříí. Lidé, ktří podukci přilížjí, utvářjí dv kolmjdoucí bz zájmu o podukci musí buskm zbé místo obcázt či mod kvůli tomu vstupovt do vozovk (bo dokoc tmvjové ttě). A to již zvláštím užíváím komuikc smozřjmě j. říslušý siličí spáví úřd j td opávě tkové užíváí codíku či pěší zó jko zvláští užíváí posuzovt td pávě gulovt. Městská část poto í bud usilovt o to, b s tto páví ázo zčl co jdřív upltňovt v pxi občé s musli děsit pvíc ltíc dí. V součsé době jsou kotolími pcovík odbou dopv stážík M vtipovává poblémová míst výsktu buskigu součsě sjdocová jo způsob gulc či postiu. oti pouličímu uměí, kté pobví obtěžuj, mám vůbc ic, opk ptří k koloitu kždé mtopol. N duou stu sktá žbot, bsc udbío slucu pouličío mist zá lsitostí pojvu dlší ám všm zámé ádob podukc, musí být součástí páví gulc, doplil Iv Solil. UBEN 204 /

16 6 KULTURA TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI: Ig. AVOL ŠKRAK (ČSS) kultu, občská spolčost, spot, zičí vzt / SOLUOŘAATELSTVÍ VÝZNAMNÁ CESTA OORY ŽIVÉ KULTURY V RAZE V MĚSÍCI UBNU OOŘILA MĚSTSKÁ ČÁST RAHA V RÁMCI SOLUOŘAATELSTVÍ NÁSLEUJÍCÍ AKCE: Čs zouflství dějí výstv čobílýc fotogfií klsik čské fotogfi Ldislv Sitskéo k 75. výočí ěmcké okupc výstv potvá do v Stovském kláštř, Stovské ádvoří /32,. 2. očík NŮ EVROSKÉHO FILMU přlídk součsýc čistě vopskýc filmů s cílm obotit bídku vopské kimtogfi od do v kiě Světozo, Vodičkov 4,, v kiě Luc, Vodičkov 36,. Hudbí jo u domiikáů cklus odpoldíc včíc koctů, ktý přdství světská ducoví díl utoů čiýc koci 8. stoltí - pobě od do v Kláštř domiikáů, Husov 234/8,. Koct Ústřdí udb Amád Čské publik po šiokou vřjost u přílžitosti mziáodío odi - tdičí udbí vstoupí v podáí mziáodě uzávéo udbío těls Ústřdí udb Amád Čské publik - d v spodí části Václvskéo áměstí,. čít po slovsk 7. očík Nostop čtí v slovském jzc, cílm kc j pktick dmostovt vzájmou popojost dvou áodů v oblsti mluvéo slov, littu lidskýc vztů od do v Jzzové skci, Vldštjská 4,. Kmp střd svět tdičí kc, ktá j oslvou jdičosti Kmp, ostov v ctu. Součástí oslv j kofc v Micově pláci, kd s moou zájmci számit s ostovm Kmp příbě místíc obvtl od. 4. do v pku Kmp,. žské věž, clodí istoicko-ozlížcí 4. očík clodí istoicko-ozlížcí, mo místc úzmí Městské části, jko šá bá, Muzum Kmp, Mlostská mostcká věž td. Kl Kl 70 koct d v Lucě,. Bližší ifomc KULTURA / VELIKONOČNÍ ZASTAVENÍ KY: V NEĚLI , od 4 do 7 odi, KE: tské áměstí KY: V ONĚLÍ , od 4 do 7 odi, KE: Kmp Městská část si vás dovoluj pozvt VELIKONOČNÍ ZA- STAVENÍ, kté pobě v děli tském áměstí v podělí Kmpě, vžd od 4 odi do 7 odi. Těšit s můžt pltí pomlázk, mlováí vlikoočíc kslic, pličkováí jié tdic spojé s Vlikoocmi. řipv jsou výobk cáěýc díl, občství, vlikoočí pčivo. O dobou áldu s postá dcová udb Kjk s svými sólist. řijďt s podívt všici jst sdčě zvái! Bližší ifomc / VI. EJSKAŘSKÉ SOUSESKÉ SETKÁNÍ KY: , od 4 odi KE: Střlcký ostov Městská část si vás dovoluj pozvt VI. EJSKAŘSKÉ SOUSESKÉ SETKÁNÍ, kté pobě Střlckém ostově. Těšit s můžt ukázk kologickéo výcviku, dog dcig, gilit, dogfisb, psí škol jko oviku TUŽKOSI potétují mlují vám obázk všo pjsk. Všké disciplí si můžt pod vdím istuktoů ozkusit s svým pjskm. Uvidít tké výcvik službíc psů městské polici. Běm odpold s můžt zúčsti, přlídk pjsků, ktou jst sdčě s svými mzlíčk zvái. Odpoá poot ocí jkásějšío, jšikovějšío jzvláštějšío pjsk. Kždý pjsk dost dák. řijďt s podívt všici jst sdčě zvái! Bližší ifomc www. p.cz SORT / BEZLATNÉ KURZY CVIČENÍ RO SENIORY RAHY Udžt tělo v kodici i v pokočilém věku j cílm mo sioů. N to zpomíá i Městská část, ktá po zlpší kodic čpáí ové gi cstá v blízké době otvřít bzplté kuz cvičí po sio. Z připvové bídk si vb sd kždý. v spolupáci s Fitss Kotv připvil čtři blok ktivit: kodičí cvičí, kodičí d 55 lt, jógu po sio cvičí poti bolsti. Kuz dispoují kpcitou cvičícíc. Hodi jdotlivéo bloku bud pobít jdou týdě, to po dobu 60 miut. Jsm ád, ž můžu přdstvit šim spoluobčům dlší ktivitu, ktou cstám v oblsti spotu. Jdá s o větší zpojí občů (zjmé sioů) do pobovýc ktivit, kté jsou s přibývjícím věkm stál víc zpotřbí, řkl dí po kultuu, spot, mziáodí vzt občskou spolčost Ig. vol Škk. Milý sioři, život j pob, přkojt ostc, přkojt poodlost, přijďt si zcvičit, přijďt s odgovt, vš dic MČ vás sdčě zv. o bližší přdstvu ifomc o cvičí bl toč spot, ktý lzt v skci Spot. / TURNAJ V MALÉ KOANÉ (4+) O OHÁR MČ RAHA KY: O 0 HOIN KE: HŘIŠTĚ NA FRANTIŠKU A V ULICI MASNÁ / TURNAJ V NOHEJBALU TROJIC O OHÁR MČ RAHA KY: O 0 HOIN KE: HŘIŠTĚ NA FRANTIŠKU A V ULICI MASNÁ / OZVÁNKA NA TURNAJ V BOWLINGU KY: O 5 HOIN KE: v Bowlig ctu, V Clici 0,. řilášk uto podt do (do 3 odi) -mil: tl.: , mob.: Bližší ifomc UBEN 204 /

17 TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI: Ig. JIŘÍ VESELÝ (TO 09) dopv ORAVA 7 FOTO: ETR NAŠIC Jiří Vslý připomíá, ž i ávštěvíci ct moou kátkodobě lgálě zpkovt dík stícím pkovcím ktám. / ARKOVÁNÍ V CENTRU Toto tém s stákác šo měsíčíku opkuj téměř pvidlě. s s podívám pkováí po t, ktří moou bo ctějí vužít too jjdoduššío způsobu ávštěv ct, ktým j bzspou vužití MH. Spojů j dost, čkcí dob spoj poměě přízivé poodlí tké odpovídá úovi přpv osob v 2. stoltí. Moo šic spoluobčů vužívá, tm kd to j možé, k cstám do ct tké vlk v ámci pžské itgové dopv. Jd z mýc zámýc jzdí z Hostvic lvím ádží j z cc 5 miut, což j po jkýkoliv jiý způsob dopv čs posto přkotlý. okud l člověk z jkéokoliv důvodu musí do ct utomobilm, j zbté smířit s s tím, ž dopv v ctu umožňuj pkováí kdkoliv už vůbc to jd zdm. Můž sic vužít řd míst, kd j stáí plco postřdictvím pkovcíc utomtů, l zjmé v půběu d, tj. dopold odpold, bývjí tkováto pkoviště plá, řidič s tk vstvuj iziku objížděí bloku domů čkáí ž ěkdo místo uvolí. Jsou td všk tké pkoviště sktá jk v obcodíc domc, otlc, v podzmí i dzmí. Tkovýc pkovcíc míst j úzmí Městské části téměř 8 tisíc to j číslo, kté b mělo být zcl dosttčé. Od pkováí v tkovýc zřízíc odzuj řidič přdvším c z pkováí. obujm s všk v tžím postřdí. okud si mjitlé povozovtlé uvědomí lép, ž ižší výos z jdoo pkovcío míst můž vvážit všší čtost, zlví, pk s situc v vužití těcto stáí bud zlpšovt j vlmi pomlu. Jště dlší možostí j vužití stícíc pkovcíc kt. T jsou dvouodiové (z 20 Kč) dstiodiové (z 400 Kč). Umoží tk ávštěvu příbuzýc, řmslík či kookoliv, kdo potřbuj zpkovt uto místě tzv. modé zó. Stící pkovcí kt jsou v podji v městskýc částc, 2, 3 7, td tm, kd j tzv. modá zó zvd, můž j mít v pěžc jko zvu s omzou pltostí pktick kdokoliv. Ig. Jiří Vslý dí po oblst dopv UBEN 204 /

18 8 NÁZORY OOZICE OS GRANTY NA OBNOVU OMOVNÍHO FONU JEN RO VYVOLENÉ? Vzldm k podivému ství podmík gtovéo pogmu obovu domovío fodu, zjmé smslě kátké lůt od vpsáí do tmíu podáí žádostí, álě ozí, ž řd zájmců sti z objktivíc důvodů somáždit potřbé dokumt. Náv zstupitlů OS, b s tmí po podáí žádostí posuul z dub 204, bl vládoucí kolicí TO 09 ČSS zmítut. o ěkoliklté podlvě vslšlo součsé vdí dic voláí OS po zovuzvdí gtů obovu domovío fodu. Vpsáí gtovéo pogmu po ltoší ok, v ktém s má ozdělit ž 30 milioů kou, všk od počátku povází řd pocbostí. Gt bl scvál 4. ld o tři d později s objvil ifomc oficiálí wbové stác. Tpv td, všk álě spíš jště později, s potciálí uczči moli o možosti gtů dozvědět. A zčl zmtk. Njpv bl ůzýc místc uvd dvě ůzá dt, do kd j třb žádost o gt podt. Stjě tk blo jsé, opvu čo všo lz o gt požádt. Zstupitlé OS s dvou jdáíc Zstupitlstv doždovli, b s diskutovlo o podmíkác pogmu. řdsd fičío výbou J Votočk (TO 09) všk tuto diskusi odmítl. Zřjmě věděl poč. N přtřs b totiž přišlo, ž lůt, ktá od 7. ld, kd s ifomc o gtc objvil wbovýc stákác, do 5. dub, td jzzšío tmíu po podáí žádostí, čiil přsě 79 dů. A to j vzldm k dokumtům, kté musí uczč po podáí žádosti získt, vlmi málo. Žádost totiž musí obsovt clkm třiáct přílo, mzi ěž ptří př. Scválí žádosti o gt z st vlstíků, Stvbí povolí bo oláší k opvě, Nbídk 3 víc dodvtlů či otokol o výběu jvodější bídk. S přilédutím k lůtám jdotlivýc úřdů, kd j třb pmtovt tké o tom, ž s cází v mátkové zvci, b mol vš álě stiout pouz t uczč, ktý b pláovl j dobé opv, bo ctěl vužít gt pokčováí již zpočté kostukc. Nbo věděl o gtc jště přd uvřjěím oficiálí ifomc. ávě tto možost vá clý pojkt jo uto J Votočk vlmi příjmý stí podzří, zd áodou bl podmík úmslě stv tk, b gt dosáli j vvolí. Sám Votočk podzří, ž s jdá o mlou domů, jště přiživil svou ocotou o podmíkác gtů diskutovt. Zstupitlé OS jdáí zstupitlstv vovli, b s tmí po podáí žádostí posuul ž 30. dub všici uczči tk měli stjou šci s o gt ucázt. Tto áv všk količí větši složá z zástupců TO 09 ČSS boužl odmítl. Txt vjdřuj stovisko Klubu OS VĚCI VEŘEJNÉ RANICE ŠKOLÁM: OZOBTE NÁM HERNY! Místostost J Kjčí (TO 09) objuj počt v z. Městská část jic povolil 3, pk j z jsýc důvodů výšil 2. (Rálě jic j víc, potož ěkté fugují zákldě zákoýc povolí od miiststv ficí jště z é Mioslv Klousk.) Kjčí tvdí, ž v z zůstl pouz ksi, ikoli. Ksio s ovšm od odlišuj lvě živou ou, td ou s kupiém. V z l zůstávjí míst, kd si zjt ld lktoickou ultu k tomu mát výbě z utomtů. V posldím měsíčíku s víc objvilo, doslově: MČ cc oslovit škol v ámci soutěž zpcováí gfickýc citktoickýc ávů vzldu povozov, ktý b j splňovl podmík omzí klm, možost líží do posto dlšíc, l tké odpovídl sttickým poždvkům. Milí školáci, studti, djt zdu přívětivější tvář? To sd! Rdici požádám o vsvětlí. Jk s zd v ctu dívát V? išt Témtu s budu věovt v dubovém vdáí čsopisu ž. Ktři Klsová REAKCE MÍSTOSTAROSTY Rdic při omzováí zdu zvolil duou jtvdší vitu gulc úzmí městské části moou fugovt j t povozov, v icž j miiststvm ficí povol povoz lotií dl 2 písm. i) záko o lotiíc, td t v žimu ksi. Těcto ds blo j úzmí skutčě 2. í zstupitlk Klsová moc dobř ví, ž původí ozodutí o 3 dsác, ktýc b blo možé povozovt loti, s týklo zcl jié vlášk, jjíž pojdáváí blo mgistátm ukočo. J Kjčí, zástupc stost UBEN 204 /

19 NÁZORY OOZICE 9 STRANA ZELENÝCH RAHA RÁJ HAZARU Hzd v Městské části přdstvuj ozdíl od jiýc městskýc částí sociálě-ptologické bzpčí, tvdí v miulém čísl Měsíčíku p dí Kjčí. pý zušil všké svém úzmí pocl j t ds, icž jsou povozová ksi t jsou přc jiá ž. Má pvdu? odívjm s ěkolik z 2 povolýc míst: lová, tdičě poblémová loklit, si svou u přbvou "ksio" zcovl (přímo poti zákldí škol). Mskovo ádží - zplivé "ksio" Hpp, přitom si í km sdout při čkáí vlk. Automt ás mkjí v podcodc jk Můstku, tk i při vstupu do mt upostřd Václvskéo áměstí. Rd s přd voliči ád clubí, jk cc zlpšit život občů vřjý posto v ctu vitlizovt, l do budouc cává j Václvském áměstí povolýc 6 loklit dlší ds zdu cc zcovt v blízkém okolí dvě dlší v Vodičkově ulici jdu v Nkázc. Td j to ás, občc podpořm ptici z vvoláí fd (viz bzzdu.cz) ukžm dě, ž ozdíl od í ám o kultuu život v ctu skutčě jd. Odřj Čoš, uto j člm St zlýc CENTRUM BEZ KOL? TO 09 cc v z do volb zpovozit sstém vřjýc sdílýc kol. Skvělá mšlk, l jž s mgistát posldí 3 ok cklodopvě v podsttě vůbc věovl (ltos i jd oslivýc 0,7 % ozpočtu dopvu), l ds víc již má ikoo, kdo b tkový pojkt mol ozumě řídit. z tk ozí okou jlou ušitý pojkt biksigu. Sstém vřjýc kol zvdlo již 650 měst včtě Vídě, Micov, ážď, Lodý, říž, Osl, Všv, Stockolmu či Moskv, l všud fugují přdvším v ctu měst. I lýz, ktou si mgistát cl zpcovt, tvdí, ž v z jsou jvodější přdvším oblsti ct podél Vltv, td tké clá s výjimkou Hdč. řdsdkě komis Rd lvío měst po cklistickou dopvu pí Kobová-Hášová (zstupitlk HM z TO 09 obvtlk ) l v díku ktul. cz tvdí, ž "...do pmátkovýc zó cklisté budou mít přístup. o okolí Stoměstskéo či Václvskéo áměstí kol opvdu ptří. K čmu b tkový pojkt bl jk j možé, ž tto slov poáší osob, ktá má ozvoj cklodopv stosti? Ctum sic blo stvěo po kol, l po ut už tpv. okud ccm, bcom stáli všud v zácpác měli z měst pouz pkoviště, měli bcom být vděči z kždéo člověk, ktý po svou cstu místo ut zvolí cůzi, vřjou dopvu, bo jízdí kolo. Město b mělo ozvoj štýc duů dopv poszovt ktivě všc úovíc. Situci ilustuj, ž do volb b kvlití sstém vřjýc kol tcick zvládl dodt jdiě fim JCcux, td spolčost, ktá posktuj městský mobiliář výměou z klmí ploc. Biksig s můž po i stát ástojm k podlouží jdé z jméě výodýc smluv, jkou kd s kým město uzvřlo... Nblo b po ozvoj cklistické dopv lpší připvit do volb odpovídjící psoálí ivstičí zázmí po biksig připvit komplxí kvlití zdáí, jož součástí bud ství spolupác s ou tk, b ctum blo jko všud jid v světě i klíčovým místm sstému vřjýc kol? Štěpá Miovský, uto j člm St zlýc INZERCE

20 20 OZVÁNKA / ONŘEJ SOKOL V NOVÉ HŘE O NEVĚŘE V BŘEZNU MĚLA V ČINOHERNÍM KLUBU REMIÉRU HRA HAROLA INTERA ZRAA, KTEROU REŽÍROVAL HEREC A REŽISÉR ONŘEJ SOKOL. KROMĚ NĚJ V RAMATU O MILOSTNÉM TROJ- ÚHELNÍKU, ALE I CITOVÉM VYHOŘENÍ A ZRANĚNÉM ŘÁTELSTVÍ IVÁCI UVIÍ TAKÉ KATEŘINU LOJOVOU A MARTINA FINGERA. Vš ová vbočuj z řd všic posldíc pcí v Čioím klubu. Bl to váš ápd, sáout zov po itovi? Musím říct, ž tl uto mě ikd ějk zvlášť zujl. Rád l dělám věcc od Mti Mcog bo vid Mmt pávě til dv o itovi vždck mluvili jko o ěkom výjimčém. A kdž mi pk řditl divdl Vldimí ocázk přisl tul u, skvěl to zpdlo do too, čmu bc s tď ctěl věovt, td vztovým věcm. Co výjimčéo jst td itovi objvil v? Všici si ěm vždck pocvlují to, ž j miimálí. Tl j složá z posto občjýc situcí, kté kždému připomíjí ěco, čím si pošl. Rozcod, tpé cvíl, kd to přstává fugovt, momt pozzí vě řsto si mslím, ž jstli s ám to povdlo, tk budou mít diváci po toml přdství opvdu o čm přmýšlt. Jst zámý tím, ž kždou u vžd pčlivě postudujt čsto ji upvujt. Kd jdm váš ukopis v Zdě? T třb v původí vzi couvá v čs, l tk přímočř, jko jsm to uděll já. Ctěl jsm, b divák bl zmtý čsovými posu. Tk jsm upvil přkld tk, b bl opvdu co jjdodušší. V ěktýc scéác jsm místo dilogů použil tlfoát tké doplil sms kovzci oč zov vzt, vě? Vš v posldíc ltc bl opvdu H o složitosti mzilidskýc vztů má divákovi co říci. spíš šokující, luboké, co vás motivuj k tomu dělt zs ěco tocu jiéo? ospěl jsm k tomu. Momtálě mi přijd pívé zjímvé dělt věcc, kté s týkjí vztů. láovl jsm tk tocu odbočit od těc klsickýc divdlíc. Jk s vám pcovlo s jlpším kmádm bývlou mžlkou? řc j příbě zccuj ozpdjící s mžlství, ž j muži věá s jo jlpším přítlm covlo s mi dobř záovň áočě. Upřímě, ob jsou to výtčí ci, l j to opvdu tolik osobí, ž i kdž jsm věděl dopřdu, ž to bud jdoducé, čkl jsm, ž to bud mod skutčě bolt. Věřím l, ž kdž lidm ccm ěco dát, tk do too musím ivstovt víc, jom cvičit ěco, co s ás úplě týká. Komu bst dopoučil vši u zjít? Víc ji si pocopí ěkdo zkušější, t zážitk í diváck jdoducý, l mám pocit, ž s kždému můž ěkd vpltit to vidět. Člověk s můž dostt do situc, ktou viděl td, musí ji pk požít tk bolstě, bo s třb bud covt jik. okud i vás zjímá, jk s s tk osobím témtm Odřj Sokol popl, mát možost přdství zjít 2., 2. či 26. dub do Čioío klubu. FOTO: ARCHIV ČINOHERNÍHO KLUBU UBEN 204 /

PRAHA 1 DEN PRAHY 1 SE BLÍŽÍ UDÁLOSTI KNIHOVNA NA POHOŘELCI JE V NOVÉM ROZHOVOR S JAROMÍREM HANZLÍKEM KRIMI SERVIS VLOUPÁNÍ MŮŽE PŘEKVAPIT KAŽDÉHO

PRAHA 1 DEN PRAHY 1 SE BLÍŽÍ UDÁLOSTI KNIHOVNA NA POHOŘELCI JE V NOVÉM ROZHOVOR S JAROMÍREM HANZLÍKEM KRIMI SERVIS VLOUPÁNÍ MŮŽE PŘEKVAPIT KAŽDÉHO MĚSÍČNÍK RAHA KVĚTEN 204 / ROČNÍK XXIII / WWW.RAHA.CZ STR. 20 STR. 6-7 STR. 5 UÁLOSTI KNIHOVNA NA OHOŘELCI JE V NOVÉM ROZHOVOR S JAROMÍREM HANZLÍKEM KRIMI SERVIS VLOUÁNÍ MŮŽE ŘEKVAIT KAŽÉHO STR. 8-9 EN

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909 .9. Logritmus Předpokld: 909 Pedgogická poznámk: Následující příkld vždují tk jeden půl vučovcí hodin. V přípdě potřeb všk stčí dojít k příkldu 6 zbtek jen ukázt, což se dá z jednu hodinu stihnout (nedoporučuji).

Více

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa.

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa. .4. Obsh pláště otčního těles.4. Obsh pláště otčního těles Cíle Seznámíte se s dlší plikcí učitého integálu výpočtem obshu pláště otčního těles. Předpokládné znlosti Předpokládáme, že jste si postudovli

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok OP MT zí T áí z Zě j š í zá f / / é f Ř PTN É LŽBY CK GF CNíK B x f. L ' x w, w f 15.,. f Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí OP MT zí T áí z Zě j š í zá f

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

PRACOVNÍ SEŠIT POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA. 5. tematický okruh:

PRACOVNÍ SEŠIT POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA. 5. tematický okruh: Připrv se státí mturití zkoušku z MATEMATIKY důkldě, z pohodlí domov olie PRACOVNÍ SEŠIT 5. temtický okruh: POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA vytvořil: RNDr. Věr Effeberger expertk olie příprvu SMZ z

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Roto CAD 2011 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ (ArchiCAD 11 / ArchiCAD SE 2008 a novější verze) Červen 2011 l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ჷ吇 Š T áv vlá á í g m R CAD 2 A c CAD / A c CAD SE 2 8 věჷ吇ᘗ喷í v z ჷ吇 v l

Více

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Služ i for ač ího s sté u katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služe )kuše osti s o ě za ede ý i služ a i Pro oz í statistik Připra o a é o i k Strá ka 2 On-line Geoportál ETL 3

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

Adaptive Security Appl ian ce ( ASA) Cisco ASA Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) je bezpečnostní produkt s širokým využitím. V jediné m zař ízení integ ruje f unkce f irew allu, VP N a I P S a antivirovou

Více

1. ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE VÁŽKY II JE U KONCE

1. ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE VÁŽKY II JE U KONCE Srpn 2015 Prázniny pomlu končí, ěti brzy zsnou o školních lvic i v nšm střisku končí čs ovolných pro většinu změstnnců. Brigáníky, ktří nám běhm uplynulých vou měsíců pomáhli, vystříjí opočtí změstnnci

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout.

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout. Etrém funkc 4. PRŮBĚH FUNKCE Průvodc studim V matmatic, al i v fzic a tchnických oborch s často vsktn požadavk na sstrojní grafu funkc K nakrslní grafu funkc lz dns většinou použít vhodný matmatický softwar.

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

PRACOVNÍ SEŠIT ČÍSELNÉ OBORY. 1. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online.

PRACOVNÍ SEŠIT ČÍSELNÉ OBORY. 1. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online. Připrv se státí mturití zkoušku z MATEMATIKY důkldě, z pohodlí domov olie PRACOVNÍ SEŠIT. temtický okruh: ČÍSELNÉ OBORY vytvořil: RNDr. Věr Effeberger expertk olie příprvu SMZ z mtemtiky školí rok 204/205

Více

5. Konstrukce trojúhelníků Konstrukce trojúhelníků podle vět sss, sus, usu, Ssu (ssu):

5. Konstrukce trojúhelníků Konstrukce trojúhelníků podle vět sss, sus, usu, Ssu (ssu): 5. Konstruke trojúhelníků Konstruke trojúhelníků podle vět sss, sus, usu, Ssu (ssu): 1. Nrýsuj trojúhelník ABC, je-li dáno: AB = 7,6 m, BC = 4,2 m, AC = 5,6 m Řešení: Pro strny trojúhelníku musí pltit

Více

áž í í řá é áž Í á í á á ř í Č é í ř ě á á Ž Č Š ř ý á Í ě ší á á á é á í á í á í áš í ě é í á Ž ý í ů č á ř ě á í ří Š ý á é ůží í ě Ů Í š č á á ý á í ř í ú Š Č á é á í íž ý ř Č é Ž é í Ž ůž á ě á ř ě

Více

3.4.3 Množiny bodů dané vlastnosti I

3.4.3 Množiny bodů dané vlastnosti I 3.4.3 Množiny odů dné vlstnosti I Předpoldy: 3401 Něteé z těchto množin už známe. J je definován užnice ( ; )? Množin všech odů oviny, teé mjí od středu vzdálenost. Předchozí vět znmená dvě věci: Vzdálenost

Více

Cvičení č. 9 Lineární zobrazení. Jádro a obor hodnot. Matice lineárního zobrazení.

Cvičení č. 9 Lineární zobrazení. Jádro a obor hodnot. Matice lineárního zobrazení. Ciční z linání lg 4 Ví Vonák Ciční č 9 Linání zozní Jáo oo hono Mi lináního zozní Linání zozní ini Zozní V U k U V jso kooé oso s nzýá linání jsliž U U Množin šh lináníh zozní U o V znčím V L U říkl ozhoně

Více

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18 Obsah K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5 Jak to bylo s prvním vydáním této knihy? 8 Jak to bylo s druhým vydáním této knihy? 10 Jak to bylo s třetím vydáním této knihy? 11

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1.

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1. 4 4 = 8 8 8 = 5 + 19 1 = 4 = 11 : 1 k > 0 k 4k x 1 x x k + (1 x) 4k = k x + 4 4x = x = x 1 x = 1 = : 1. v h h s 75 v 50 h s v v 50 s h 75 180 v h 90 v 50 h 180 90 50 = 40 s 65 v 80 60 80 80 65 v 50 s 50

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

Vážení přátelé, příznivci a dárci Nové Trojky!

Vážení přátelé, příznivci a dárci Nové Trojky! Rodié kulturí ctrum Nová Trojk Váží přátlé, přízivci dárci Nové Trojky! Mám příjmý úkol zmíit s o tom, co ám v roc 211 uděllo rdost, co s ám povdlo bo co s v Nové Trojc stlo zjímvého. Jko kždý rok s v

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

PRACOVNÍ SEŠIT ALGEBRAICKÉ VÝRAZY. 2. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online

PRACOVNÍ SEŠIT ALGEBRAICKÉ VÝRAZY. 2. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online Připrv se státí mturití zkoušku z MATEMATIKY důkldě, z pohodlí domov olie PRACOVNÍ SEŠIT. temtický okruh: ALGEBRAICKÉ VÝRAZY vtvořil: RNDr. Věr Effeberger epertk olie příprvu SMZ z mtemtik školí rok 04/05

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí Ob p Z s z z f žs sé psy. Pbějš f žs ps jé zžs b řšy pě sě př ř. Něé f ps b sěy pz žý zjů. P p bj C s ýč sé bj, js žé zsé py. V px z, ž p zs y, sžě s ps, ps s ý y. Z pé js bzpčé z é, p ě z p ě, by s zzř

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

JÍDELNÍ LÍS TEK 20. 2. - 26. 2. 2012 týden 8

JÍDELNÍ LÍS TEK 20. 2. - 26. 2. 2012 týden 8 JÍDELNÍ LÍS TEK 0.. - 6.. 01 týden 8 Den Snídan P esnídávka Ob d Sva ina Ve e e Sýr strouhaný, Máslo porce,,,, /, elé ovocné,, ZAM, CIZI Polévka hov zí se strouháním, Ku ecí maso na smetan s hrá kem, T

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

SOUHRN KLÍČOVÁ SLOVA TITLE ABSTRACT KEYWORDS

SOUHRN KLÍČOVÁ SLOVA TITLE ABSTRACT KEYWORDS ᆷ厇 í ř ᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᘗ吇 ᆷ厇 í ᆷ厇 ᆷ厇 í ᆷ厇 ᆷ厇 ů ᆷ厇 ř í ᆷ厇 ᘗ吇 ᘗ吇 ᘗ吇 ᘗ吇 ᆷ厇 ᘗ吇 ᘗ吇 ᘗ吇ř ᘗ吇 ᘗ吇 řᆷ厇 ᘗ吇ᘗ吇ᘗ吇ᘗ吇 ůᆷ厇 ᘗ吇ᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᘗ吇 ᆷ厇 ᆷ厇 í ᆷ厇 ᆷ厇 ᆷ厇 哇 ᆷ厇 ᆷ厇 1ᘗ吇8ᘗ吇 ᆷ厇 ᆷ厇 ᆷ厇 říᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᘗ吇 ᆷ厇 ᆷ厇ᘗ吇 ᆷ厇 í. ᆷ厇ᆷ厇 ᆷ厇 ᘗ吇

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Zpráva o výsledku šetření ujednané ve Smlouvě o vzájemné spolupráci za účelem šetření - zmapování zájmu a potřeb ve Městě Kravaře, ze dne 17. 7. 2013.

Zpráva o výsledku šetření ujednané ve Smlouvě o vzájemné spolupráci za účelem šetření - zmapování zájmu a potřeb ve Městě Kravaře, ze dne 17. 7. 2013. Sák1 OEN HOUSE Zpáv výsldku šří ujdé v Smluvě vzájmé splupái z účlm šří - zmpváí zájmu přb v Měsě Kvř, z d 17. 7. 13. Úvd: V ámi plávéh zšíří éíh/ízkphvýh pgmů OEN HOUSE slvil ki ku 12 š giz siálí db měs

Více

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU ZDENĚK ŠIBRAVA 1. Obecné řešení lin. dif. rovnice 2.řádu s konstntními koeficienty 1.1. Vrice konstnt. Příkld 1.1. Njděme obecné řešení diferenciální rovnice (1) y

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Studené p edkrmy. Polévky

Studené p edkrmy. Polévky Studené p edkrmy 50g Šunková rolka 49,00 K 75g Sýrový talí ek 49,00 K 1 ks Pln né raj e 49,00 K Polévky 0,33l Zel ka s kope kem smetany 39,00 K 0,23l Slezská esneka ka se sýrem 29,00 K 0,23l Svatební s

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Á Ú Č ú ř ř ř ú ř ť Ú ň ž Á ď ž š ž ř ž É ž ř ž ú ř ú ú ž ť ř ň ú ď ť ť Ý š Ý Ě ž ž ť ď Ď ž ř ž ř š ž Ť ž ř Ú Ú ř ú ú ň ž ó ř ž ž š Ň ň ť ž ú š ž ž ž ž ř ř ž ř ř ř ř ž š ř Ý ň Á ó ú ř ť ú Č ř ú ž ť ř

Více

GRAFY SOUVĚTÍ. AUTOR Mgr. Jana Pikalová. OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování souvětí a jejich grafických znázornění

GRAFY SOUVĚTÍ. AUTOR Mgr. Jana Pikalová. OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování souvětí a jejich grafických znázornění GRAFY SOUVĚTÍ AUTOR Mgr. Jn Piklová OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování souvětí jejich grfických znázornění FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU prcovní list pro žák POMŮCKY ppír kopírk OBSAH 1. Prcovní list s grfy

Více

Řešení dopravní situace

Řešení dopravní situace S ORV www.bsmorava.cz ORVÍ ZČÍ www.bsmorava.cz S ORV www.bsmorava.cz ORVÍ ZČ VÍ ZČÍ www.bsmorava.cz ÚČ RO STŘ RĚSÉ OU a.s. ORVÍ O města R čj.: 110850 /2015 Řešení dopravní situace 18.03.2015 rojekt dopravního

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

TECHNICKÝ POPIS STRUKTURY FORMÁTU VÝPISU MT940 PRO SLUŽBU BUSINESS 24

TECHNICKÝ POPIS STRUKTURY FORMÁTU VÝPISU MT940 PRO SLUŽBU BUSINESS 24 TECHNICKÝ POPIS STRUKTURY FORMÁTU VÝPISU MT940 PRO SLUŽBU BUSINESS 24 Obsah 1. Pois formátu výisu MT940 ro BUSINESS 24...2 1.1. Obecé odmíky... 2 1.2. Záhlaví souboru... 2 1.3. Struktura zázamu... 2 1.4.

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče,

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče, SLOVO ÚVODEM Vážní člnové TJ, vážní rodič, Szón 2014/2015 s blíží do svého konc. I v ltošním ročníku jsm s dočkli clé řdy zjímvých bojů situcí. Extrligoví mldší bojovli přvážnou část szóny o záchrnu. Po

Více

S t r a n a : 1 / 1 3 1 Z Á K L A D N Í Ú D A J E O F I R M Ě.............................................................................................................................. 3 2 U R Č E N

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

Fyzikální kabinet GymKT Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy

Fyzikální kabinet GymKT Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy Fzikální kbinet GmKT Gmnázium J. Vrchlického, Kltov stženo z http:kbinet.zik.net Optické přístroje Subjektivní optické přístroje - vtvářejí zánlivý (neskutečný) obrz, který pozorujeme okem (subjektivně)

Více

ešení Teorie mezinárodního obchodu

ešení Teorie mezinárodního obchodu ešení Teorie mezinárodního obchodu Absolutní výhody P íkld 1 1) mecko má bsolutní výhodu ve výrob ut, nebo vyrobí jedno uto z 30 hodin, ztímco eská republik z 50 hodin. opk eská republik má bsolutní výhodu

Více

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek V ý z v a k v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i cd in e 5. ƒ e r v e n c e 2 0 1 5 V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í, m ' s t a k r a j, d o v o l u j e m e s i V á s t

Více

š ý Č Í Á é č š Č č Íč č č Í š ě ě é š š š é ě ě č č š ň š ě ý ě Í š ň ě č šš é é ě š ý š ů ě ý ů é š ě š ě ó š é š š ý ě š Š Ž š š š š š š ě Š ý ý ý ýš ý ě Í ý ý ě Ž ě ě Š ó š ě é é š é é Š ě ě ě č ý

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru Algerické výrz V knize přírod může číst jen ten, kdo zná jzk, ve kterém je npsán. Jejím jzkem je mtemtik jejím písmem jsou mtemtické vzorce. (Glileo Glilei) Algerickým výrzem rozumíme zápis, ve kterém

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a Stnovení disociční konstnty cidobzického indikátoru Teorie: Slbé kyseliny nebo báze disociují ve vodných roztocích jen omezeně; kvntittivní mírou je hodnot disociční konstnty. Disociční rekci příslušející

Více

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A Souhrn zákldních výpočetních postupů v Ecelu probírných v AVT 04-05 listopd 2004. Řešení soustv lineárních rovnic Soustv lineárních rovnic ve tvru r r A. = b tj. npř. pro 3 rovnice o 3 neznámých 2 3 Hodnoty

Více

SIEĆ WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY EUROPRACA SUDETY SÍŤ SPOLUPRÁCE ÚŘADŮ PRÁCE EUROPRÁCE SUDETY

SIEĆ WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY EUROPRACA SUDETY SÍŤ SPOLUPRÁCE ÚŘADŮ PRÁCE EUROPRÁCE SUDETY SIEĆ WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY EUROPRACA SUDETY SÍŤ SPOLUPRÁCE ÚŘADŮ PRÁCE EUROPRÁCE SUDETY KONFERENCJA INAUGURUJĄCA 17 WRZEŚNIA 2009 INAUGURAČNÍ KONFERENCE 17. ZÁŘÍ 2009 Mikroprojekt Sieć współpracy Urzędów

Více

Regulace f v propojených soustavách

Regulace f v propojených soustavách Regulce f v propojených soustvách Zopkování principu primární sekundární regulce f v izolovné soustvě si ukážeme obr.,kde je znázorněn S Slovenské Republiky. Modře jsou vyznčeny bloky, které jsou zřzeny

Více

Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS

Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS zkuše osti po ro e apliková í Jan Frk jan.frk@mvcr.cz Vznik etodi kého ávodu Iniciovalo CNZ o.s. Realizoval OAS Ministerstva vnitra

Více

8.2.10 Příklady z finanční matematiky I

8.2.10 Příklady z finanční matematiky I 8..10 Příklady z fiačí matematiky I Předoklady: 807 Fiačí matematika se zabývá ukládáím a ůjčováím eěz, ojišťováím, odhady rizik aod. Poměrě důležitá a výosá discilía. Sořeí Při sořeí vkladatel uloží do

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Tento dokument je obsahově identick s oficiáln tištěnou verz. Byl vytvořen v systmu TP online a v žádnm přpadě nenahrazuje tištěnou verzi. Í Ů Í Š Ě É Í á ú ú š á š ř á ě šť á Ž Č Tento dokument je obsahově

Více

doplnit foto Š tefá ni kova 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 P rlovk s á Kamenn á a Pož ře N á Hradská Hrnčířská Rúmy 7 S lov e nská Hl u bok á Cihlářská 9 H rad ská O svo bo dit elů 8 2

Více

SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI

SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI Proto e Vy víte, e jsou velice nákladné na provo Šet et votní prost edí Sní ení stresu a zlepšení vzt Redukce pr kováním Menší pot kovacích míst, znamená v dy úsporu jak

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Společnosti INTV, spol. s r.o. O sah přílohy Podle 9 yhlášky č. / S.: 1. Popis účet í jednotky 2. Majetko á či s lu í spoluúčast účet í jed otky ji ý h společ oste h 3. Za ěst

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

a 1 = 2; a n+1 = a n + 2.

a 1 = 2; a n+1 = a n + 2. Vyjářeí poloupoti Poloupot můžeme určit ěkolik růzými způoby. Prvím je protý výčet prvků. Npříkl jeouchá poloupot uých číel by e výčtem l zpt tkto:,, 6,,... Dlší možotí je vzorec pro tý čle. Stejá poloupot

Více

ú ě ě š š Č ě Í Í č ě č ó č č Í š ě ě š ě ě č č Ř úč č č úč Íúč č úč ů ě ě č š č č ě ůž ě ů ů Í ě úč č ů ě ůž ě ů ů čí ě Č ó ú ť š ě ě ě š š Č Í č ď ě č č č ó š ě ě ž Í š ě Í ú š ě ě ě š šť Č Ř ň č ě č

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

Algebraické výrazy. Mnohočleny 1) Sčítání (odčítání) mnohočlenů:

Algebraické výrazy. Mnohočleny 1) Sčítání (odčítání) mnohočlenů: Algeicé ýz Výz = ždý zápis, eý je spáě oře podle zásd o zápisech čísel, poěých, ýsledů opecí, hodo fcí. Npř. π,,... Výz číselé s poěo Výzo spi oří loeé ýz s ezáo e jeoeli ( sí ý ede podí, ýz á ssl poze

Více