PRAHA 1 POŘÁD NĚKDE ČMUCHAJÍ A MILUJÍ NÁS JAKO NIKDO JINÝ UDÁLOSTI V PEKINGU UŽ VĚDÍ, KDE JE PRAHA 1 ROZHOVOR S VĚROU POGREBAČOVOU-BEZRUČOVOU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAHA 1 POŘÁD NĚKDE ČMUCHAJÍ A MILUJÍ NÁS JAKO NIKDO JINÝ UDÁLOSTI V PEKINGU UŽ VĚDÍ, KDE JE PRAHA 1 ROZHOVOR S VĚROU POGREBAČOVOU-BEZRUČOVOU"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK RAHA UBEN 204 / ROČNÍK XXIII / STR. 26 STR. 6-7 STR. 5 UÁLOSTI V EKINGU UŽ VĚÍ, KE JE RAHA ROZHOVOR S VĚROU OGREBAČOVOU-BEZRUČOVOU TIY NOVÉ TRŽIŠTĚ V JINŘIŠSKÉ ULICI STR. 8-9 OŘÁ NĚKE ČMUCHAJÍ A MILUJÍ NÁS JAKO NIKO JINÝ

2 2 EITORIAL / EITORIAL Milí čtáři, vlkým dilmtm zodpovědéo komuálío politik j slděí všc potřb jo obc, měst či městské části. A kdž jd o ctum mtopol, kté s vžd cází doslov pod doboldm vřjosti, toto tvzí pltí dvojásob. Jk jst jistě zzmli, v z blo v uplulém měsíci otvřo obcodí kclářské ctum Flotium. To j přsě tp pojktu, o ěmž si kždý mslí ěco jiéo. Někdo má dost, ž přibl ové obcod, jiý poklíá modí citktuu v sdci měst, dlší opk vítá pomě své čtvti... olitik dici pk musí zjistit, b ivsto zoldil všc potřb místíc obvtl. V přípdě Floti s to mslím podřilo. Njsm žádý dšý obdivovtl kclářskýc komplxů, l pokud dí cátjící objkt, přičmž přis bfit v podobě obcodů služb, lz ovořit o příosu. Flotium s víc cází tocu stou lvíc tuistickýc ts, tkž jo obcod jk doufám budou sloužit přdvším obvtlům. V dué poloviě břz jsm vštívil číský kig, kd jsm s přdstvitli ctálí městské části Cog podpsl mmodum o vzájmé spolupáci. ostupě ccm vázt podobě kvlití ptské vzt, jko mám s jiými zičími pt. Čí j sic tocu dál, l věřím, ž i tk dokážm úspěšě ozviout kokétí pojkt v pospěc šic občů. V miulém sloupku jsm kousl tém tdičío plsu. Ní td víc oficiálě: Váží milí, dovolt mi, bc vás co jsdčěji pozvl Rpztčí pls, ktý s uskutčí v pátk. dub od 9 odi v láci Žofí. Věřím, ž přijdt v ojém počtu ž si spolčě užijm vcol plsové szo. Těším s vás! Oldřic Lomcký stost TV OFICIÁLNÍ WEB MĚSÍČNÍK RAHA FACEBOOK STRÁNKA YOUTUBE KANÁL GALERIE www. ip.cz/msicik www. fcbook.com/p www. gli.cz Měsíčík Městské části iodický tisk úzmío smospávéo clku Vdává Městská část, Vodičkov 8, 5 68 Ročík XXIII Vcází x očě Místo vdáí: Rgistc: MK ČR E 5430 Šéfdktok: MgA. Voik Blžková Rdkc: říjm izc: Rdkčí uzávěk j 5. d kždéo měsíc Měsíčík slouží k ifomováí občů, í piodikm žádéo politickéo subjktu Fotogfi: pokud í uvdo jik, civ dkc Foto titulí stác: dkčí civ NEROEJNÉ UBEN 204 /

3 OBSAH 3 / OBSAH / AKTUÁLNĚ Flotium bízí j kclářské zázmí, l i obcod služb. 5 / UÁLOSTI Mzi zičí pt Městské části ptří i ctálí část kigu. 6-7 / ROZHOVOR Vě ogbčová-bzučová j vitálí siok, ktá s umí dovt z život. 8-9 / TÉMA jskři v ší městské části jsou vsměs olduplí ukázěí / KRIMI SERVIS Cizická polici čsto zsuj tké v ctu mtopol. 2 / SENIORSKÉ VÝLETY Užijt si příjmé cvíl při oblíbýc výltc, ttokát májovýc. 26 / TIY Nové tžiště v Jidřišské ulici j plé domácíc lskomi. 29 / OBJEKTIVEM Oléděm s spolčě z uplulými týd v ší městské části. UBEN 204 /

4 4 AKTUÁLNĚ / KRÁTCE QUARIO OROSTLO Multifukčí ctum Qudio u stic mt Náodí tříd dosálo svéo jvššío bodu, jo ubá stvb j otov obvtlé okolíc domů si tk moou oddcout, potož t jtěžší jlučější části výstvb skočil. Stvb přšl do své fiálí fáz zájí povozu budov j pláováo přlom říj listopdu. N pojkt Qudi vážou i pojkt městské části v podobě pěšíc zó. MÁJKA ŘE RANICÍ FOTO: ETR NAŠIC řibl dlší možosti ákupu. / FLORENTINUM FOTO: ETR NAŠIC Tdičí stvěí májk s uskutčilo v útý 25. břz 204 ou ulic Vodičkov Jugmov. Zčl tk měsíc studtskýc oslv. Májk bud pokác 30. dub, kd od í příč ou půjd mjálsový původ. MASOUST SE LÍBIL obá zábv sousdská pospolitost povázl Mlostský msopust, ktý s kol. břz. Místí obvtlé si po oc opět užili spoustu příjmýc zážitků v pstém původu plém ápditýc msk posléz Kmpě, kd s jko kždý ok odál pěká vslic. JE LNÉ OBCHOŮ NOVOU OBCHONÍ ASÁŽ ROOJUJÍCÍ ULICE NA FLORENCI A NA OŘÍČÍ MAJÍ O 6. BŘEZNA K IS- OZICI RAŽANÉ, A ŘEEVŠÍM OBYVATELÉ RAHY. sáž v ctu Flotium bízí zub dvct obcodů stucí: supmkt Sp, dogii Rossm, tbák s viotékou, čistíu oděvů, ppíictví, květiářství, podju odik Koscom td. V budoucu zd otvř pobočku tké Čská pošt. Z st ulic N oříčí j otvř léká. Mx bz přibud i podj itlskýc dlikts. V psáži s lz občstvit čstvými šťávmi bo s obědvt v ktý- ě sto. Hld j možé zt tké v stucíc s mxickou kucí, čstvými slát bo susi. Komě psáž zájil v Flotiu svůj povoz i Bitská školk, ktá j uč zjmé po děti od dvou lt, icméě v budově školk fuguj i lídcí koutk po děti od šsti měsíců. sáž j otvř dě od 7.00 do od., smoté obcod služb otvíjí v 9 odi. UBEN 204 /

5 UÁLOSTI 5 / RAHA NAVÁZALA ARTNERSKÝ VZTAH S CENTREM EKINGU NOVÝ ARTNERSKÝ REGION TENTOKRÁT AŽ Z ALEKÉ ČÍNY ZÍSKALA MĚSTSKÁ ČÁST RAHA. JE TO JIŽ JEENÁCTÝ ZA- HRANIČNÍ ARTNER NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI. Mmodum o spolupáci s ctálí městskou částí kigu Cog podpsl 9. břz dici Cogu stost Oldřic Lomcký s místostostkou Zg Lixi. Stostk Wu Guiig s ásldě připojil při slvostím obědě. Jsm vlmi ád, ž s ám podřilo do psté plt ptskýc gioů měst připojit tké číské přátl. Mmodum dokzuj, ž spolupác mzi ůzými kultumi áod s musí odávt pouz mzistátí úovi. Těším s Ctum střd kigu mjí k sobě blíž. ozvoj vzájmýc vztů kokétíc ktivit, kté budou příosm po obvtl i Cogu, uvdl stost Lomcký. Mmodum o spolupáci mzi Městskou částí ctálí městskou částí kigu Cog blo podpsáo v ámci cst dlgc ČR do Čí. Cst j připomutím 65. výočí vázáí diplomtickýc vztů mzi ČLR tdjší ČSSR jjím cílm j tké posílí vzájmýc vztů. FOTO: REAKČNÍ ARCHIV / REREZENTAČNÍ LES RAHY JE ZA ROHEM Čsově i postoově doslov z om j Rpztčí pls, ktý s ltos koá. dub od 9 odi tdičím místě v láci Žofí. Tké ltos jsou vítáí všici, ktří s ctějí dobř pobvit užít si vcol plsové szo. Věřím, ž přijd co jvíc obvtl ší městské části. řdvším po ě pls REREZENTAČNÍ kždoočě pořádám, uvdl stost Oldřic Lomcký. řícozí s moou těšit pstý pogm moo lákdl. Ai ltos bud cbět ocutávk koňků doutíků. Nj páové, l i dám jistě s potěším zlédou módí přlídku čskýc miss. RAHY UBEN 204 /

6 6 ROZHOVOR / VĚRA OGREBAČOVÁ -BEZRUČOVÁ: SEĚT NĚKE V KOUTĚ, TO NENÍ NIC RO MĚ! NEZKROTNÝ ŽIVEL A ČLO- VĚK S VELKÝM SRCEM. TAK MLUVÍ ŘÁTELÉ A ZNÁ- MÍ O VĚŘE OGREBAČO- VÉ-BEZRUČOVÉ, JEŽ O CELÝ SVŮJ ŽIVOT BYLÍ V RAZE A KTERÁ ANI NA STARÁ KOLENA NAVZO- RY ZRAVOTNÍMU HANI- CAU NEZANEVŘELA NA AKTIVNÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU. NEÚNAVNÁ SENIOR- KA SE ZÚČASTŇUJE VÝLE- TŮ OŘÁANÝCH RANICÍ, SETKÁNÍ SE STAROSTOU, ŘAY KULTURNÍCH AKCÍ A NEUSTÁLE SE ZAJÍMÁ O ĚNÍ KOLEM SEBE. BYLO BY TEY ŠKOA TUTO ZAJÍ- MAVOU OSOBNOST NE- ŘESTAVIT OSTATNÍM. : Vám j sdmdsát lt, codít pouz s pomocí blí, přitom j vás v dobém smslu slov všud plo. Kd s to v vás b? Od dětství jsm s věovl bltu, codil jsm do zámé bltí škol Mt Aubctové. Clý život jsm s pk bltu ůzé úovi věovl tké s ím pozl clou publiku. Numím si přdstvit, ž bc sděl ěkd v koutě. : N jké úovi jst s bltu věovl? ůsobil jsm v mo pžskýc i mimopžskýc divdlc, v ěktýc v ámci stáléo gžmá, jid ázově. Moji kiéu l od počátku povázl čstá zěí, ktá mi odě komplikovl ávt scéu. oto jsm posléz pcovl v vdoucíc pozicíc v omě mód, O Máj O ostějov. : Kd v z bdlít? V Školské ulici. řdtím jsm dlouo bdll d vdl, v Vodičkově. N blt jsm codil od ml k Mšákovi, jko dítě jsm jzdil koloběžc později kol Klově áměstí. V dospělosti jsm pk jko poslkě tdjšío áodío výbou měl stost ulic Jugmovu, Vodičkovu Školskou. Tkž jk vidít, můj jo j pořád stjý. (usmívá s) : očkjt, v jst bl poslkí áodío výbou, což j kvivlt dšío zstupitl? Ao, l podotýkám, ž jko bzptijí. okud si vzpomíám, dokoc jsm sd mzi osttími poslci jko jdiá vstoupil do st. Ai jsm mol měl jsm šptý kádový pofil kvůli mému ttíkovi. oslkí jsm s vlstě stl kvůli tomu, ž mě bl vvíj átlk, bc s jko zámější osob víc gžovl. : otkávát své tdjší volič? Tu tm ěkoo potkám. Vždck mi udělá dost, kdž si mě tkový člověk vzpomíá. V dobém s mi vcí to, ž jsm tu fukci děll kvůli výodám. : ojďm k součsosti. Jk cob bývlá političk odotít součsé vdí dic? UBEN 204 /

7 ROZHOVOR 7 olitičk, to jst tomu dl! (směj s) ší pác zstupitl j učitě mom áočější ž td, tkž tol bc ctěl odotit. Jstli s l můžu vjádřit jko, řkěm, kozumt služb, kté dic posktuj sioům, tk jsm vlmi spokojá. : Co s vám líbí jvíc? Rád s zúčstňuji všc kcí, kté pořádá Střdisko sociálíc služb, l jději mám sioské výlt. Kdž mě přijd řd ěkm si vjdu, j to po m vždck zážitk, při ktém zpomu všc bolístk. : Abcom j cválili vidít tk ějké cb? Nřkl bc, ž jd o cb. Možá bc j vldil, jk s říká, ěkté dtil. Třb pávě při zmíěýc výltc b podl mě blo dobé, kdbcom místo oběd bsolvovli ějkou pocázku podobě. Osobě bc si ději připvil svčiu víc too viděl. K výltům bc icméě ád podotkl, ž vlké dík si zslouží jjic ogizáto Kl Ulm, ktý má s ámi vlkou tpělivost j vžd vlmi ocotý milý. J ěm vidět, ž s ámi jzdí ád, ikoli z ějké politické vpočítvosti. Tu já u lidí d pozám, to mi věřt. A tké bc ád poděkovl šmu dopovodu Mušc Ndvědové Lídě Koštovlové, kté ám pomájí stupovt vstupovt z utobusu, pomájí ám přcázt silici vůbc s o ás stjí jko o mlé děti. (směj s) : Tto ozovo jsm si domluvili při tdičí kci Stkáí s stostou, ktou Oldřic Lomcký zvdl jko možost bzpostřdío řší ožvýc poblémů obvtl. oč jst tm přišl? otřbovl jsm pomoci s řším jdoo soukoméo poblému. Týkl s bdlí. : Říkát týkl s, týká s. Zmá to, ž j poblém už vřš? To, l p stost Lomcký mi í Vě si občs ád zvzpomíá mládí, l í to příliš čsto. Volý čs ději táví ktivě. pomol kotktovt příslušé osob dici tké mi vsvětlil ěkté věci z tél poblmtik, kté jsm zl. Tkž to vpdá, ž j vš dobé cstě. řizám s k jdé věci: kdž jsm stostu popvé viděl, děll mě dojm stoéo člověk. Nvíc codí moc dobř obléký, poto mi připdl odě vzdálý poblémům běžéo člověk. Jsm ád, ž jsm s mýlil. : To si p stost učitě přčt ád. Tď b mě všk zjímlo, co s vám v z opk líbí? Vdí mě dv tuistů, kté s td pořád vlí sm tm. A zlobt s mě, budu otvřá cítím s tu moc bzpčě. : Z jkéo důvodu? Mát ějkou kokétí gtiví zkušost? Ž b mě ěkdo přpdl bo ěco podobéo, k tomu došlo. U ás v ulici v blízkém okolí l potkávám málo stážíků. Kdž s ší ulicí vcí do otlu zičí omldi, občs docází k dobým výtžostm podobě. : Stážíků j stál dosttk dic má příliš pák, jk to změit. Komě posb dsu mgistátu pimáto všk připvuj modizci ozšíří kmovéo sstému tk, b již pvtivě dokázl odlovt závdové jdáí policjí lídk místo vjížděl v přdstiu. Vítát tkové optří, bo j povžujt z omzí svýc občskýc páv? Smozřjmě, ž tkový sstém vítám! Kdo s dopouští ičo šptéo má čisté svědomí, přc musí mít z kmovéo sstému stc. Tkl přsě to tm pišt! : obá td. Al závě mi řkět, jstli bst bl ocotá s z ěkd odstěovt? Nikd bc s odstěovl. Td jsm požil clý život td tk umřu. FOTO: ETR NAŠIC [2] UBEN 204 /

8 8 TÉMA BŘEZEN 204 /

9 TÉMA 9 / OŘÁ NĚKE ČMUCHAJÍ A MILUJÍ NÁS JAKO NIKO JINÝ HONĚ MUZIKY ZA MÁLO ENĚZ ZNÁMÝM OŘEKALEM LZE OBŘE VYJÁŘIT CHOV SŮ V RAZE. MAJITELÉ SŮ ZA ROČNÍ OLATEK 500 KORUN ZÍSKÁVA- JÍ VÝBORNÝ SERVIS V OOBĚ STOVEK STOJANŮ SE SÁČKY NA SÍ EXKREMENTY, JEJICH OLŇOVÁNÍ, ÚKLIU O NEUKÁZNĚNÝCH EJSKAŘÍCH AT. RANICE NA EJSKAŘE NAVÍC MYSLÍ TAKÉ VE VOLNOČASOVÉ OBLASTI. jskři ptří k ctu mtopol stjě jko k ktékoli jié loklitě. J pvd, ž ozdíl od okjovýc částí měst moou ši pjskři codit včit své miláčk do lsíků, lsopků podobýc zlýc oáz musjí tocu víc dbát potřb osttíc, l to pltí po střd obcě. Vzájmý spkt j td potřb víc ž jid, říká stost Oldřic Lomcký (TO 09). otěšující j, ž mjitlé psů v z pvidl vsměs spktují. Větší poblém s pjskři mám. Nvidujm i přípd pdáí osob volě pobíjícím psm bo přípdé pokousáí jiéo ps volě pobíjícím psm. Zcl pocbě tkové přípd xistují, l mjitlé psů si j v většiě přípdů vřší smi mzi sbou, vsvětluj šéf městskýc stážíků z Mioslv Stjskl. ŘES 500 SŮ V Městské části j ktuálě vidováo clkm 583 psů. Jjic počt v půběu posldíc lt kolísá jvýš o stovku očě (příkld jště přdloi blo psů v vidci 647). jskři mjí k dispozici 385 stojů psí sáčk. Ročě mjitlé psů v z použijí zub sáčků. Úklid psíc xkmtů očě stojí obcí pokldu mlé částk. V ákldc j zut kompltí svis: sbě psíc xkmtů, ákup doplěí sáčků vývoz košů psí xkmt. ÚKLI JE ROVÁĚN KAŽÝ EN Mjitlé součsýc 583 psů, ktří jsou v vidci, clkově zpltili kou (po odčtu 25 poct vbé částk odvodu pžský mgistát). Obcě přitom pltí tkové pvidlo, ž pokud mjitl pltí víc ž 600 kou očě z ps, popltk s pltí v dvou splátkác v pvím pololtí j spltost 3. břz, v duém pololtí 3. sp. ůcodci pltí z ps pouz 200 kou, z duéo dlšío 300 kou ( pltí td j jdou očě, k 3. břzu). Osttí mjitlé duéo ps dlšío čl smčk zpltí kou. ( s j okjově týká dlší pvidlo, ž popltk v odiýc domc čií 600 kou z pvéo ps 900 kou z duéo dlšío ps téož mjitl. Stjý popltk i spltost jko v přípdě odiýc domů s všk týká ověž pávickýc osob, kté ps používjí lídáí objktů.) S ČIEM VÝHONĚJI Jstliž j ps očipová zvd do vidc čipovýc psů, ktou vd pžský mgistát (obě podmík musjí být splě), mjitl má áok úlvu z popltku v výši 350 kou po dobu dvou lt. ůcodci, ktří cjí očipovt ps, pltí po dobu dvou lt žádý popltk (čipováí bo ttováí j přitom v z povié). Kdo si vzm ps z útulku l. m., pltí dv ok od přvztí žádý popltk z ps. Zcl osvoboz od popltku j ps, jož má vidomá bo bzmocá osob s půkzm ZT/ zvíř musí být j přilášo, ic víc. Žádý popltk s pltí i v přípdě psů v mjtku diplomtů, městské polici zácářů tké lovckýc psů s zvláštími zkouškmi. jskři z mjí možost stkávt s v ámci tkzvýc pjskřskýc sousdskýc stkáí. ři ic s pokždé j dobř pobví, l i s poučí při ukázkác výcviku pod. lší z těcto stkáí s skutčí 26. dub Střlckém ostově pozváku ě lzt st. 6. FOTO: REAKČNÍ ARCHIV FOTO: ETR NAŠIC [3] UBEN 204 /

10 0 ŽIVOTNÍ ROSTŘEÍ TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI: ANIEL HOEK (ČSS). zástupc stost, obcod služb, tží řád, cstoví uc, životí postřdí, zdvotictví / STŘELÁK SE CHYSTÁ NA ROVOZ V LNÉ ZÁTĚŽI Střlcký ostov má z sbou podzimí zkušbí povoz i zimí období s miimm ávštěvíků. Běm ěo s odstňovl klmové vd vcázjící z podzimío zkušbío povozu. V těcto dc s Střlckém ostově pomlu dostává k slovu pví jí ltí szó po clkové kostukci. T jj podl podzimío zájmu ávštěvíků plo ztíží pověří jo ičí možosti. I kdž s jí počsí ukázlo dík čkě tplé zimě již zčátkm břz, Střlcký ostov, vřjé WC i otvící dob přcázjí do jío povozu ž v půběu dub. otož s důsldé dodžováí Návštěvío řádu osvědčilo ostov i po půl oc vpdá, ž j v kodici, v stvém žimu budm pokčovt dál, slibuj s zdvižým ukzováčkm místostost il Hodk. Skutčost, ž vjít vstříc všm ávštěvíkům uživtlům ostov j tkřk možé, s potvdil běm břzovéo jdáí zstupitlstv Městské části. V čs vzém po itplc opozičíc zstupitlů s sšl d dvě itplc tém žimu užíváí Střlckéo ostov. Sví část pošl v oc 203 kompltí kostukcí z téměř 80 milioů kou j td logické, ž tto jvětší ivstičí kc oku 203 j tk pod doboldm opozičíc zstupitlů ěkd i tm v oku. ví přdsl Filip vořák (OS), ktému s líbilo, ž i kdž bl ostov o ozloz,86 ktu plý ávštěvíků, mol v dvu doldt dío spávc, b jj upozoil, ž jo pozoosti uikl volě pobíjící ps. T s v očíc zstupitl vořák ž příliš přiblížil tmímu Střlcký ostov láká k poszí i pocázc. dětskému řišti. Vzápětí všk itplovl zstupitlk Al Fňková (VV), ktá si postskl, ž žim ostově i ávštěví řád jsou ž příliš přísé člověk zd vlstě ic moc můž. Rověž s dotzovl, kd budou moci ostově kočě bět psi volě... Rozumím, ž jvětší ivstičí kc loňskéo oku j pod doboldm opozičíc zstupitlů i občů, l pávě tto ázoový ozpo jdozčě ukzuj, ž všm s vovět skutčě dá. Nším cílm j vžd blo, b ostov sloužil slušým ávštěvíkům, ktří s sm budou ádi vct. Tto cíl jsm ztím splili 00% obs itplcí dokládá, ž ostově v zásdíc věcc vlád pořádk, poto s poukzuj tto, v clkovém kotxtu, dobosti. Mom oší b blo, kdbcom slli cli tuto zčou ivstici do šo mjtku posps přizpůsobivým osobám, kté b ji již běm pví zim zičil, uvdl il Hodk. Běm zim přibl km moitoující posto přd výtm scodištěm, došlo k zkořěí dlšío tvío spolčstv, b i zblé ploc mol být zpřístupě ostov s ávštěvíkům přdstvil v plé kás. Rověž posto WC zázmí pošl opvmi v břzu poběl jdáí pcoví skupi. T vodocovl jdotlivé áv změ i poztk z povozu. I přsto s dic dlší kostuktiví diskuzi báí, l j třb věci řšit při zolděí všc dlouodobýc spcifik, ktá žim Střlckém ostově ovlivňují. Nikoli j z jdoázové ávštěv. Střlcký ostov j v jíc ltíc měsícíc otvř od do odi. FOTO: ETR NAŠIC UBEN 204 /

11 SOCIÁLNÍ VĚCI TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI: Mg. ŠÁRKA CHLÁKOVÁ TÁBORSKÁ (ČSS) dí, sociálí věci potidogová pvc / MLAÍ LIÉ MAJÍ ŠANCI NA RESTART V BISKUSKÉ ULICI NALEZNETE V NEJBLIŽŠÍ OBĚ OBROČINNÝ OBCHO RESTART SHO, KTERÝ NABÍNE NOVÝ ZAČÁTEK RESTART MLAÝM LIEM I VAŠIM VĚCEM. TĚM RVNÍM CHCE ÁT ŠANCI NA LEŠÍ ŽIVOT, NA JEHO SKUTEČNÉ NALNĚNÍ, NA RÁCI A SEBEREALIZACI. TĚM RUHÝM, VĚCEM KOLEM VÁS, KTERÉ UŽ NEOTŘEBUJETE, OSKYTNE MOŽNOST, ABY VE SVÉM NOVÉM ŽIVOTĚ OMÁHALY RÁVĚ MLAÝM LIEM. Rstt Sop, obcod s dovým zbožím v Biskupské ulici, bíd mldým lidm téiková pcoví míst podvčů. ovozovtlm dobočiéo obcodu Rstt Sop bud Čská socic sttwok. Obcod bud podpoovt dospívjící lidi, ktří měli v svém životě tolik štěstí moou jít páci, to bídkou pvío změstáí, td tolik potřbéo sttu, vsvětlil dí po sociálí oblst potidogovou poblmtiku MČ Šák Cládková Táboská. Obcod bud záovň ozvíjt jjic potciál, potož o dové zboží, ž přijd do podj, j třb s dobř postt očistit j bo i poopvit, zkátk j sttovt. A jsm u dlšío sttu. T totiž potřbují i věci kolm vás, kté už potřbujt oblčí, kté už j vám mlé (bo opk vlké), přčté ki, ářdí, oblčí po dětc bo třb použité ádobí či poclá. Rstt Sop v Biskupské dá šci ový život i jim. V spolupáci s vámi. Obcod můžt obdovt, l bz si v ěm budt moci i koupit: modí i stší oblčí, čk po děti bo výbvičku, módí doplňk (opsk, kblk, kvt, šátk, klobouk, čpic), bižutii, oigiálí špk, dobou lktoiku, udbí ástoj, oigiálí C V, ki, obz bo spotoví vbví oblčí. Zisk z podj v Rstt Sopu bud uč po ízkopová zřízí po děti mládž (NZM), jž posktují podství v těžkýc situcíc, flxi vztů v odiě, škol s kmád ktá ogizují i řdu voločsovýc ktivit. Rstt Sop (www.sttsop.cz), jž vzikl dík fičí podpoř dáské dc T Vlux Foudtio v spolupáci s Městskou částí, ktá pojl btové posto v Biskupské ulici, vcází z modlu bitskýc cit sops. T v zápdí Evopě fugují jko ástoj, ktým lidé moou podpoovt sociálí služb. ČESKÁ ASOCIACE STREETWORK ASOCIACE, VE KTERÉ SE SLUŽBY NZM SRUŽUJÍ odpouj sociálí služb, pomáá jim iovtivími pojkt pčuj o jjic kvlitu. Úkolm sttwok s mldými lidmi j vldávt kotktovt skupi jdotlivc, ktří jsou stlm svéo život bo távím voléo čsu víc ooži gtivími sociálími jv, ásldě jim bídout bo zpostřdkovt pomoc. A to zjmé těm, ktří smi jsou ocoti pomoc vldt bo to dokáží. Cílm sttwok j postřdictvím příméo kotktu posktout pomoc mldým lidm s vlkým spktm poblémů, př. psivím távím voléo čsu, s tstou čiostí či vdlismm, pscickými sociálími poblém spojými s dospíváím, s poblém v odiě v škol bo záškoláctvím. K tomu všmu j Rstt Sop! okud s cct ějk zpojit, kotktujt Lku Bscjovou, -mil: tl. č.: Můžt ji i osobě vštívit v Biskupské. UBEN 204 /

12 2 SRÁVA MAJETKU TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI: TOMÁŠ MACHÁČEK (TO 09) zástupc stost, spáv mjtku / CO JSME UĚLALI O LENA 20 V OBLASTI ORAV OBECNÍHO NEMOVITÉHO MAJETKU 20 ZAKÁZKY ZAANÉ VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ [MIL. KČ] Bt omoví ozvod (pl, klizc, vod, l., topí, VZT) Fsád, ok Nbtové posto Osttí (stuátoské pác, opv výt, st k j.) St c, kov Obdobím fktickéo působí této dic j období od ld 20 do součsosti. Víc jk tři ok uplul. Co jsm udělli v oblsti opv obcío movitéo mjtku? Budm ovořit o opvác, kté, ozdíl od ivstic, má stost Oddělí tcické mjtkové spáv MČ. Nmám zd msli ivstic. OTMS MČ očě zjistí kolm 000 opv movitéo mjtku lvío měst svěřéo do spáv Městské části. A to od dobýc opv (př. výmě psklé vodovodí tubk) ž po vliké opv z milio kou (př. kostukc střc fsád obcíc domů). odl itíc přdpisů MČ jsm povii vpst výběové řízí, pokud přdpokládá odot příslušé zkázk přsá Kč, bz H. otož vlá větši opv j ízkoozpočtová bo s pobuj pod icí Kč, vpisujm měsíčě zub 2 ž 3 výběová řízí ozličé kostukc či opv. Od sttickéo zjištěí pdjící dbí zdi, přs opvu klubov po Juák, posto po Sbo dobovolýc sičů ž po kostukc obcíc btů, střc fsád obcíc domů. Zdá s to málo, l uvědomm si, ž ovořím j o výběovýc řízíc opv movitéo mjtku MČ. Úřd smozřjmě vdl too vpisuj clou řdu dlšíc výběovýc řízí postupuj při tom tk, jk ukládá záko upřsňují ití přdpis. o lpší přdstvu vám přiáším gf zázoňující výběová řízí opv movitéo mjtku MČ. Jd o sloupcový gf, kd j vidět jdk stuktu zkázk zdýc v výběovýc řízíc v jdotlivýc ltc, jdk odot těcto zkázk. Jd o období od ld 20 ž do břz 204, poto ok 204 ztím z osttími ok tk tocu pokulává. UBEN 204 /

13 TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI: JAN KREJČÍ, MBA (TO 09) zástupc stost, fic, tsptí dic (o -li zkázk), potikoupčí optří FINANCE 3 FOTO: REAKČNÍ ARCHIV ík gtové podpoř s v z udím. / GRANTY TRAIČNĚ OOŘÍ OBRÉ VĚCI Vlmi pčlivé blo tké ltos vodocováí gtů, kté lz sout pod lvičku voločsové vžití dospělýc i dětí. Ao, řč j o gtc podpou vužití voléo čsu dětí mládž, gtc v oblsti kultu gtc ozvoj občské spolčosti spolkové čiosti. Tto dotc ptří mzi tdičí ástoj, jimiž dic podpouj ktiví táví voléo čsu, čmuž odpovídjí scválé částk. Milio kou si tk ozdělí 63 pojktů, jž uspěl v gtovém řízí podpou vužití voléo čsu dětí mládž. V oblsti kultu s o 4 milio podělí 85 pojktů. ůl miliou v ámci gtů ozvoj občské spolčosti spolkové čiosti poputuj mzi 26 pojktů. Co z uvdýc čísl vplývá? řdvším zákldí tz, ž ž podpořit ěkolik málo pojktů větší sumou, j mom lpší, kdž víc subjktů získá mší částk. Njsm t, kdo odotí žádosti jdotlivýc uczčů, icméě jko místostost odpovědý z fic jsm ád, ž posktuté píz podpoují pstou pltu ktivit místo ěkolik vvolýc. okud s gtovou politiku Městské části podívám zujtým poldm ( zpětou vzbu mi opět dává osvědčá sttistik), jsm v podpoř občské spolčosti, kultuíc voločsovýc pojktů kozisttí v ámci úspoýc ozpočtů poměě štědří. V z s ám žij šptě. A dovolím si tvdit, ž tké dík gtům, jž pomájí těm, ktří áš život zd děljí pstřjší miljší. J Kjčí, zástupc stost UBEN 204 /

14 4 ŠKOLSTVÍ A MLÁEŽ TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI: KAROLINA OLVERINI (TO 09) škol školství (ozvoj řišť) / SÍŇ SLÁVY ŘIVÍTALA ALŠÍ SKVĚLÉ EAGOGY SLAVNOSTNÍ CHVÍLE SI ŽÁÁ NÁLEŽITĚ OOVÍAJÍCÍ RO- STŘEÍ. OSLAVY NE UČITE- LŮ V RAZE HO NALEZLY V NÁHERNÉM ROSTORU BAROKNÍHO REFEKTÁŘE O- MINIKÁNSKÉHO KLÁŠTERA SV. JILJÍ. SEŠLI SE TAM UČITELKY, UČITELÉ A ALŠÍ ŠKOLŠTÍ ZA- MĚSTNANCI Z NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI A NA NĚKTERÉ Z NICH TAKÉ ČEKALO MIMOŘÁNÉ OCENĚNÍ JEJICH RÁCE. iplom kiží poukázku obdžlo z výboou páci clkm osmáct učitlk učitlů mtřskýc zákldíc škol. Mimořádéo ocěí s pk dostlo třicti pcovíkům, ktří v školství působí úctodýc třict i víc lt. Njvýzmější poctu si odslo šst pdgogů, ktří bli uvdi do Síě sláv z svůj cloživotí příos vzděláváí výcově dětí šic školác. Komě plkt kiží poukázk jim učitě, stjě jko dlším ocěým, ptří vlké poděkováí. Uvdá ocěí spolu s květimi přdli stost Oldřic Lomcký dí po oblst školství ěkujm z to, jk dobř učít š děti! Koli olvii. Vážím si všc pcovíků šo školství. Vážím si jjic úsilí příosu po vzdělost stávjícíc i budoucíc gcí. ři přílžitosti učitlů jim přji vš dobé, pvé zdví, osobí poodu žák, ktří touží po věděí, řkl Koli olvii. A kdo ltos vstoupil do Síě sláv? Emití řditlk ZŠ ám. Cuiovýc Libuš Vlková, dlouoltá řditlk ZŠ Ulý t í zástupkě řditl ZŠ Bá jzků gm Sjkoová, vikjící učitlk, s láskou přdávjící lásku k mtmtic, Mitt Šťstá, lskvá obětvá t Stdová, ktá působil mj. v MŠ Ltská, milá, vslá záovň vsoc pofsioálí Emili Bodová z MŠ Náodí gií tuzismm zářící dlouoltá řditlk í učitlk MŠ Opltlov Vě Boková. Gtulujm děkujm! FOTO: ETR NAŠIC / FRANCOUZSKÉ ZRCALENÍ V ČESKÉ KALI Skldb Gog Bizt, Muic Rvl či Clud busso zzěl v útý v Zcdlové kpli Klmti, to v podáí mldýc umělců z jiofcouzskéo měst Nîms. Koct s uskutčil v ámci pojktu Comius Rgio Spolčě vůstám v Evopě, ktý spolu lizují Městská část Nîms do ktéo jsou zpoj ověž škol obou měst. Kdž áš pojkt zčíl, tk jsm měli pocbosti, jk to zvládm, vš jsm s z pocodu učili. Tď všco kásě běží já osobě jsm z ptské spolupác dšá. Všk tké ccm spolupcovt i dál po skočí stávjícío pojktu ltos v létě pokčovt pojktm vzujícím, popsl iiciátok pojktu, ktý dělá dost čským fcouzským dětm mládži, Koli olvii, dí po oblst školství z. Vzoými divák vlmi zdřiléo koctu v Zcdlové kpli Klmti bli žáci studti z ZŠ ám. Cuiovýc Bá jzků, z Gmázi pof. J točk fcouzskéo lc z 5. Své uměí fcouzskou klsickou udbu jim přdvdli Atoi Bifld-Bodg, Sbi Tulo- -Ldic, Slvi Roux Véoiqu élisséo, ktým s dostlo zsloužýc ovcí. ořdtli koctu bl Městská část, Fcouzský istitut v z Náodí kiov ČR. UBEN 204 /

15 TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI: JU. IVAN SOLIL (ČSS) bzpčost pvc kimilit, vřjý pořádk kotol, civilí ob oc obvtlstv BEZEČNOST 5 / BUSKING SNA OSTANE ÍKY ŮSLENÉMU TLAKU RANICE JASNÁ RAVILA JARO V RAZE ROMLOUVÁ V MNOHA OOBÁCH. JENOU Z NICH JE BUSKING. NĚKTE- RÉ OULIČNÍ UMĚNÍ SE VŠAK U OBČANŮ RAHY S OCHO- ENÍM, NEBO OKONCE UZNÁ- NÍM NESETKALO A ROSTŘE- NICTVÍM STÍŽNOSTÍ A ETICE TO OBČANÉ ALI JENOZNAČNĚ NAJEVO. OMYSLNÝ YTEL SE ROZTRHL NEBLAZE ROSLULOU VYHLÁŠKOU BÝVALÉ RANÍ HL. M. RAHY Z LOŇSKÉHO ROKU. TATO VYHLÁŠKA ZŮSOBILA NEJEN RÁVNÍ CHAOS V TOMTO ROBLÉMU, ALE ZEJMÉNA ROZ- UALA O TÉ OBY MÍROVÝ STAV MEZI OBČANY A BUSKERY. RAHA ROTO IHNE ZAČALA HLEAT ZŮSOBY ŘEŠENÍ. A KO- NEČNĚ JE NAŠLA! MINISTER- STVO ORAVY TOTIŽ ZAUJALO OOBNÉ STANOVISKO, JAKO ZASTÁVALA RAHA. TEY ŽE BUSKING MŮŽE BÝT, ZA URČI- TÝCH OKOLNOSTÍ, ZVLÁŠTNÍM UŽÍVÁNÍM KOMUNIKACE. OSTÁ- VÁNÍ OBECENSTVA, VYHRAZENÍ BEZEČNOSTNÍHO ROSTORU NEBO ZABRÁNÍ ROSTORU RO AARATURU ČI VYBAVENÍ BUS- KERA OLE TOHOTO STANO- VISKA UŽ ZVLÁŠTNÍM UŽÍVÁNÍM OZEMNÍCH KOMUNIKACÍ JE. ROTO JE TŘEBA OVOLENÍ O ŘÍSLUŠNÉHO SILNIČNÍHO SRÁVNÍHO ÚŘAU. TEY O- BORU ORAVY MĚSTSKÉ ČÁSTI RAHA. Městská část td bl pví městskou částí. Rok půl stčilo buskům, b s z ic v očíc j občů, l i pcovíků fim s sídlm z stli pso o Řd busků zbíá pořádý kus codíku. gt. J v miulém oc blo podáo ěkolik dsítk stížostí obtěžující luk pod ok domů. V spu 203 bl vdí dokoc douč ptic zkázáí buskigu v Mostcké ulici dlšíc místc. Spolčý jmovtl bl vžd totožý. Tto pouličí uměí mjí totiž ž příliš čsto mom blíž k obtěžujícímu luku, či spíš lučému žbáí. Nvíc s istoií tdicmi mjí odiová í fické bubík či plstové kýbl bo skřotáí ppoušk ARA mou imitáto Jck Spow pic spolčéo. Z důvodu přtváváí posto udžitléo stvu jsm zájili kok vdoucí k lzí řší. Odpovědí pcovíci l. m. k šim žádostm o ápvu věci ovlou vlášk vstřící bli sdělili ám, ž buskig í možo gulovt, boť jj lz podřdit pod žim zvláštío užíváí komuikc. ožádli FOTO: ETR NAŠIC jsm poto o páví ázo Miiststvo dopv ČR. Miiststvo zujlo totožý ázo jko mám m. Td ž buskig, přdvším jo dopovodé jv, jsou skutčě zvláštím užíváí komuikc pltí po ě pvidl jko po osttí ždtl o povolí k zvláštímu užíváí komuikc, uvdl dí Iv Solil, mzi jož komptc ptří mimo jié i vřjý pořádk. odl součséo pávío ázou Miiststv dopv ČR í možé buskig, vč. dopovodýc jvů, sovávt příkld s běžým postáváím codc při čkáí tmvj bo tlfoováím přd výkldí skříí. Lidé, ktří podukci přilížjí, utvářjí dv kolmjdoucí bz zájmu o podukci musí buskm zbé místo obcázt či mod kvůli tomu vstupovt do vozovk (bo dokoc tmvjové ttě). A to již zvláštím užíváím komuikc smozřjmě j. říslušý siličí spáví úřd j td opávě tkové užíváí codíku či pěší zó jko zvláští užíváí posuzovt td pávě gulovt. Městská část poto í bud usilovt o to, b s tto páví ázo zčl co jdřív upltňovt v pxi občé s musli děsit pvíc ltíc dí. V součsé době jsou kotolími pcovík odbou dopv stážík M vtipovává poblémová míst výsktu buskigu součsě sjdocová jo způsob gulc či postiu. oti pouličímu uměí, kté pobví obtěžuj, mám vůbc ic, opk ptří k koloitu kždé mtopol. N duou stu sktá žbot, bsc udbío slucu pouličío mist zá lsitostí pojvu dlší ám všm zámé ádob podukc, musí být součástí páví gulc, doplil Iv Solil. UBEN 204 /

16 6 KULTURA TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI: Ig. AVOL ŠKRAK (ČSS) kultu, občská spolčost, spot, zičí vzt / SOLUOŘAATELSTVÍ VÝZNAMNÁ CESTA OORY ŽIVÉ KULTURY V RAZE V MĚSÍCI UBNU OOŘILA MĚSTSKÁ ČÁST RAHA V RÁMCI SOLUOŘAATELSTVÍ NÁSLEUJÍCÍ AKCE: Čs zouflství dějí výstv čobílýc fotogfií klsik čské fotogfi Ldislv Sitskéo k 75. výočí ěmcké okupc výstv potvá do v Stovském kláštř, Stovské ádvoří /32,. 2. očík NŮ EVROSKÉHO FILMU přlídk součsýc čistě vopskýc filmů s cílm obotit bídku vopské kimtogfi od do v kiě Světozo, Vodičkov 4,, v kiě Luc, Vodičkov 36,. Hudbí jo u domiikáů cklus odpoldíc včíc koctů, ktý přdství světská ducoví díl utoů čiýc koci 8. stoltí - pobě od do v Kláštř domiikáů, Husov 234/8,. Koct Ústřdí udb Amád Čské publik po šiokou vřjost u přílžitosti mziáodío odi - tdičí udbí vstoupí v podáí mziáodě uzávéo udbío těls Ústřdí udb Amád Čské publik - d v spodí části Václvskéo áměstí,. čít po slovsk 7. očík Nostop čtí v slovském jzc, cílm kc j pktick dmostovt vzájmou popojost dvou áodů v oblsti mluvéo slov, littu lidskýc vztů od do v Jzzové skci, Vldštjská 4,. Kmp střd svět tdičí kc, ktá j oslvou jdičosti Kmp, ostov v ctu. Součástí oslv j kofc v Micově pláci, kd s moou zájmci számit s ostovm Kmp příbě místíc obvtl od. 4. do v pku Kmp,. žské věž, clodí istoicko-ozlížcí 4. očík clodí istoicko-ozlížcí, mo místc úzmí Městské části, jko šá bá, Muzum Kmp, Mlostská mostcká věž td. Kl Kl 70 koct d v Lucě,. Bližší ifomc KULTURA / VELIKONOČNÍ ZASTAVENÍ KY: V NEĚLI , od 4 do 7 odi, KE: tské áměstí KY: V ONĚLÍ , od 4 do 7 odi, KE: Kmp Městská část si vás dovoluj pozvt VELIKONOČNÍ ZA- STAVENÍ, kté pobě v děli tském áměstí v podělí Kmpě, vžd od 4 odi do 7 odi. Těšit s můžt pltí pomlázk, mlováí vlikoočíc kslic, pličkováí jié tdic spojé s Vlikoocmi. řipv jsou výobk cáěýc díl, občství, vlikoočí pčivo. O dobou áldu s postá dcová udb Kjk s svými sólist. řijďt s podívt všici jst sdčě zvái! Bližší ifomc / VI. EJSKAŘSKÉ SOUSESKÉ SETKÁNÍ KY: , od 4 odi KE: Střlcký ostov Městská část si vás dovoluj pozvt VI. EJSKAŘSKÉ SOUSESKÉ SETKÁNÍ, kté pobě Střlckém ostově. Těšit s můžt ukázk kologickéo výcviku, dog dcig, gilit, dogfisb, psí škol jko oviku TUŽKOSI potétují mlují vám obázk všo pjsk. Všké disciplí si můžt pod vdím istuktoů ozkusit s svým pjskm. Uvidít tké výcvik službíc psů městské polici. Běm odpold s můžt zúčsti, přlídk pjsků, ktou jst sdčě s svými mzlíčk zvái. Odpoá poot ocí jkásějšío, jšikovějšío jzvláštějšío pjsk. Kždý pjsk dost dák. řijďt s podívt všici jst sdčě zvái! Bližší ifomc www. p.cz SORT / BEZLATNÉ KURZY CVIČENÍ RO SENIORY RAHY Udžt tělo v kodici i v pokočilém věku j cílm mo sioů. N to zpomíá i Městská část, ktá po zlpší kodic čpáí ové gi cstá v blízké době otvřít bzplté kuz cvičí po sio. Z připvové bídk si vb sd kždý. v spolupáci s Fitss Kotv připvil čtři blok ktivit: kodičí cvičí, kodičí d 55 lt, jógu po sio cvičí poti bolsti. Kuz dispoují kpcitou cvičícíc. Hodi jdotlivéo bloku bud pobít jdou týdě, to po dobu 60 miut. Jsm ád, ž můžu přdstvit šim spoluobčům dlší ktivitu, ktou cstám v oblsti spotu. Jdá s o větší zpojí občů (zjmé sioů) do pobovýc ktivit, kté jsou s přibývjícím věkm stál víc zpotřbí, řkl dí po kultuu, spot, mziáodí vzt občskou spolčost Ig. vol Škk. Milý sioři, život j pob, přkojt ostc, přkojt poodlost, přijďt si zcvičit, přijďt s odgovt, vš dic MČ vás sdčě zv. o bližší přdstvu ifomc o cvičí bl toč spot, ktý lzt v skci Spot. / TURNAJ V MALÉ KOANÉ (4+) O OHÁR MČ RAHA KY: O 0 HOIN KE: HŘIŠTĚ NA FRANTIŠKU A V ULICI MASNÁ / TURNAJ V NOHEJBALU TROJIC O OHÁR MČ RAHA KY: O 0 HOIN KE: HŘIŠTĚ NA FRANTIŠKU A V ULICI MASNÁ / OZVÁNKA NA TURNAJ V BOWLINGU KY: O 5 HOIN KE: v Bowlig ctu, V Clici 0,. řilášk uto podt do (do 3 odi) -mil: tl.: , mob.: Bližší ifomc UBEN 204 /

17 TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI: Ig. JIŘÍ VESELÝ (TO 09) dopv ORAVA 7 FOTO: ETR NAŠIC Jiří Vslý připomíá, ž i ávštěvíci ct moou kátkodobě lgálě zpkovt dík stícím pkovcím ktám. / ARKOVÁNÍ V CENTRU Toto tém s stákác šo měsíčíku opkuj téměř pvidlě. s s podívám pkováí po t, ktří moou bo ctějí vužít too jjdoduššío způsobu ávštěv ct, ktým j bzspou vužití MH. Spojů j dost, čkcí dob spoj poměě přízivé poodlí tké odpovídá úovi přpv osob v 2. stoltí. Moo šic spoluobčů vužívá, tm kd to j možé, k cstám do ct tké vlk v ámci pžské itgové dopv. Jd z mýc zámýc jzdí z Hostvic lvím ádží j z cc 5 miut, což j po jkýkoliv jiý způsob dopv čs posto přkotlý. okud l člověk z jkéokoliv důvodu musí do ct utomobilm, j zbté smířit s s tím, ž dopv v ctu umožňuj pkováí kdkoliv už vůbc to jd zdm. Můž sic vužít řd míst, kd j stáí plco postřdictvím pkovcíc utomtů, l zjmé v půběu d, tj. dopold odpold, bývjí tkováto pkoviště plá, řidič s tk vstvuj iziku objížděí bloku domů čkáí ž ěkdo místo uvolí. Jsou td všk tké pkoviště sktá jk v obcodíc domc, otlc, v podzmí i dzmí. Tkovýc pkovcíc míst j úzmí Městské části téměř 8 tisíc to j číslo, kté b mělo být zcl dosttčé. Od pkováí v tkovýc zřízíc odzuj řidič přdvším c z pkováí. obujm s všk v tžím postřdí. okud si mjitlé povozovtlé uvědomí lép, ž ižší výos z jdoo pkovcío míst můž vvážit všší čtost, zlví, pk s situc v vužití těcto stáí bud zlpšovt j vlmi pomlu. Jště dlší možostí j vužití stícíc pkovcíc kt. T jsou dvouodiové (z 20 Kč) dstiodiové (z 400 Kč). Umoží tk ávštěvu příbuzýc, řmslík či kookoliv, kdo potřbuj zpkovt uto místě tzv. modé zó. Stící pkovcí kt jsou v podji v městskýc částc, 2, 3 7, td tm, kd j tzv. modá zó zvd, můž j mít v pěžc jko zvu s omzou pltostí pktick kdokoliv. Ig. Jiří Vslý dí po oblst dopv UBEN 204 /

18 8 NÁZORY OOZICE OS GRANTY NA OBNOVU OMOVNÍHO FONU JEN RO VYVOLENÉ? Vzldm k podivému ství podmík gtovéo pogmu obovu domovío fodu, zjmé smslě kátké lůt od vpsáí do tmíu podáí žádostí, álě ozí, ž řd zájmců sti z objktivíc důvodů somáždit potřbé dokumt. Náv zstupitlů OS, b s tmí po podáí žádostí posuul z dub 204, bl vládoucí kolicí TO 09 ČSS zmítut. o ěkoliklté podlvě vslšlo součsé vdí dic voláí OS po zovuzvdí gtů obovu domovío fodu. Vpsáí gtovéo pogmu po ltoší ok, v ktém s má ozdělit ž 30 milioů kou, všk od počátku povází řd pocbostí. Gt bl scvál 4. ld o tři d později s objvil ifomc oficiálí wbové stác. Tpv td, všk álě spíš jště později, s potciálí uczči moli o možosti gtů dozvědět. A zčl zmtk. Njpv bl ůzýc místc uvd dvě ůzá dt, do kd j třb žádost o gt podt. Stjě tk blo jsé, opvu čo všo lz o gt požádt. Zstupitlé OS s dvou jdáíc Zstupitlstv doždovli, b s diskutovlo o podmíkác pogmu. řdsd fičío výbou J Votočk (TO 09) všk tuto diskusi odmítl. Zřjmě věděl poč. N přtřs b totiž přišlo, ž lůt, ktá od 7. ld, kd s ifomc o gtc objvil wbovýc stákác, do 5. dub, td jzzšío tmíu po podáí žádostí, čiil přsě 79 dů. A to j vzldm k dokumtům, kté musí uczč po podáí žádosti získt, vlmi málo. Žádost totiž musí obsovt clkm třiáct přílo, mzi ěž ptří př. Scválí žádosti o gt z st vlstíků, Stvbí povolí bo oláší k opvě, Nbídk 3 víc dodvtlů či otokol o výběu jvodější bídk. S přilédutím k lůtám jdotlivýc úřdů, kd j třb pmtovt tké o tom, ž s cází v mátkové zvci, b mol vš álě stiout pouz t uczč, ktý b pláovl j dobé opv, bo ctěl vužít gt pokčováí již zpočté kostukc. Nbo věděl o gtc jště přd uvřjěím oficiálí ifomc. ávě tto možost vá clý pojkt jo uto J Votočk vlmi příjmý stí podzří, zd áodou bl podmík úmslě stv tk, b gt dosáli j vvolí. Sám Votočk podzří, ž s jdá o mlou domů, jště přiživil svou ocotou o podmíkác gtů diskutovt. Zstupitlé OS jdáí zstupitlstv vovli, b s tmí po podáí žádostí posuul ž 30. dub všici uczči tk měli stjou šci s o gt ucázt. Tto áv všk količí větši složá z zástupců TO 09 ČSS boužl odmítl. Txt vjdřuj stovisko Klubu OS VĚCI VEŘEJNÉ RANICE ŠKOLÁM: OZOBTE NÁM HERNY! Místostost J Kjčí (TO 09) objuj počt v z. Městská část jic povolil 3, pk j z jsýc důvodů výšil 2. (Rálě jic j víc, potož ěkté fugují zákldě zákoýc povolí od miiststv ficí jště z é Mioslv Klousk.) Kjčí tvdí, ž v z zůstl pouz ksi, ikoli. Ksio s ovšm od odlišuj lvě živou ou, td ou s kupiém. V z l zůstávjí míst, kd si zjt ld lktoickou ultu k tomu mát výbě z utomtů. V posldím měsíčíku s víc objvilo, doslově: MČ cc oslovit škol v ámci soutěž zpcováí gfickýc citktoickýc ávů vzldu povozov, ktý b j splňovl podmík omzí klm, možost líží do posto dlšíc, l tké odpovídl sttickým poždvkům. Milí školáci, studti, djt zdu přívětivější tvář? To sd! Rdici požádám o vsvětlí. Jk s zd v ctu dívát V? išt Témtu s budu věovt v dubovém vdáí čsopisu ž. Ktři Klsová REAKCE MÍSTOSTAROSTY Rdic při omzováí zdu zvolil duou jtvdší vitu gulc úzmí městské části moou fugovt j t povozov, v icž j miiststvm ficí povol povoz lotií dl 2 písm. i) záko o lotiíc, td t v žimu ksi. Těcto ds blo j úzmí skutčě 2. í zstupitlk Klsová moc dobř ví, ž původí ozodutí o 3 dsác, ktýc b blo možé povozovt loti, s týklo zcl jié vlášk, jjíž pojdáváí blo mgistátm ukočo. J Kjčí, zástupc stost UBEN 204 /

19 NÁZORY OOZICE 9 STRANA ZELENÝCH RAHA RÁJ HAZARU Hzd v Městské části přdstvuj ozdíl od jiýc městskýc částí sociálě-ptologické bzpčí, tvdí v miulém čísl Měsíčíku p dí Kjčí. pý zušil všké svém úzmí pocl j t ds, icž jsou povozová ksi t jsou přc jiá ž. Má pvdu? odívjm s ěkolik z 2 povolýc míst: lová, tdičě poblémová loklit, si svou u přbvou "ksio" zcovl (přímo poti zákldí škol). Mskovo ádží - zplivé "ksio" Hpp, přitom si í km sdout při čkáí vlk. Automt ás mkjí v podcodc jk Můstku, tk i při vstupu do mt upostřd Václvskéo áměstí. Rd s přd voliči ád clubí, jk cc zlpšit život občů vřjý posto v ctu vitlizovt, l do budouc cává j Václvském áměstí povolýc 6 loklit dlší ds zdu cc zcovt v blízkém okolí dvě dlší v Vodičkově ulici jdu v Nkázc. Td j to ás, občc podpořm ptici z vvoláí fd (viz bzzdu.cz) ukžm dě, ž ozdíl od í ám o kultuu život v ctu skutčě jd. Odřj Čoš, uto j člm St zlýc CENTRUM BEZ KOL? TO 09 cc v z do volb zpovozit sstém vřjýc sdílýc kol. Skvělá mšlk, l jž s mgistát posldí 3 ok cklodopvě v podsttě vůbc věovl (ltos i jd oslivýc 0,7 % ozpočtu dopvu), l ds víc již má ikoo, kdo b tkový pojkt mol ozumě řídit. z tk ozí okou jlou ušitý pojkt biksigu. Sstém vřjýc kol zvdlo již 650 měst včtě Vídě, Micov, ážď, Lodý, říž, Osl, Všv, Stockolmu či Moskv, l všud fugují přdvším v ctu měst. I lýz, ktou si mgistát cl zpcovt, tvdí, ž v z jsou jvodější přdvším oblsti ct podél Vltv, td tké clá s výjimkou Hdč. řdsdkě komis Rd lvío měst po cklistickou dopvu pí Kobová-Hášová (zstupitlk HM z TO 09 obvtlk ) l v díku ktul. cz tvdí, ž "...do pmátkovýc zó cklisté budou mít přístup. o okolí Stoměstskéo či Václvskéo áměstí kol opvdu ptří. K čmu b tkový pojkt bl jk j možé, ž tto slov poáší osob, ktá má ozvoj cklodopv stosti? Ctum sic blo stvěo po kol, l po ut už tpv. okud ccm, bcom stáli všud v zácpác měli z měst pouz pkoviště, měli bcom být vděči z kždéo člověk, ktý po svou cstu místo ut zvolí cůzi, vřjou dopvu, bo jízdí kolo. Město b mělo ozvoj štýc duů dopv poszovt ktivě všc úovíc. Situci ilustuj, ž do volb b kvlití sstém vřjýc kol tcick zvládl dodt jdiě fim JCcux, td spolčost, ktá posktuj městský mobiliář výměou z klmí ploc. Biksig s můž po i stát ástojm k podlouží jdé z jméě výodýc smluv, jkou kd s kým město uzvřlo... Nblo b po ozvoj cklistické dopv lpší připvit do volb odpovídjící psoálí ivstičí zázmí po biksig připvit komplxí kvlití zdáí, jož součástí bud ství spolupác s ou tk, b ctum blo jko všud jid v světě i klíčovým místm sstému vřjýc kol? Štěpá Miovský, uto j člm St zlýc INZERCE

20 20 OZVÁNKA / ONŘEJ SOKOL V NOVÉ HŘE O NEVĚŘE V BŘEZNU MĚLA V ČINOHERNÍM KLUBU REMIÉRU HRA HAROLA INTERA ZRAA, KTEROU REŽÍROVAL HEREC A REŽISÉR ONŘEJ SOKOL. KROMĚ NĚJ V RAMATU O MILOSTNÉM TROJ- ÚHELNÍKU, ALE I CITOVÉM VYHOŘENÍ A ZRANĚNÉM ŘÁTELSTVÍ IVÁCI UVIÍ TAKÉ KATEŘINU LOJOVOU A MARTINA FINGERA. Vš ová vbočuj z řd všic posldíc pcí v Čioím klubu. Bl to váš ápd, sáout zov po itovi? Musím říct, ž tl uto mě ikd ějk zvlášť zujl. Rád l dělám věcc od Mti Mcog bo vid Mmt pávě til dv o itovi vždck mluvili jko o ěkom výjimčém. A kdž mi pk řditl divdl Vldimí ocázk přisl tul u, skvěl to zpdlo do too, čmu bc s tď ctěl věovt, td vztovým věcm. Co výjimčéo jst td itovi objvil v? Všici si ěm vždck pocvlují to, ž j miimálí. Tl j složá z posto občjýc situcí, kté kždému připomíjí ěco, čím si pošl. Rozcod, tpé cvíl, kd to přstává fugovt, momt pozzí vě řsto si mslím, ž jstli s ám to povdlo, tk budou mít diváci po toml přdství opvdu o čm přmýšlt. Jst zámý tím, ž kždou u vžd pčlivě postudujt čsto ji upvujt. Kd jdm váš ukopis v Zdě? T třb v původí vzi couvá v čs, l tk přímočř, jko jsm to uděll já. Ctěl jsm, b divák bl zmtý čsovými posu. Tk jsm upvil přkld tk, b bl opvdu co jjdodušší. V ěktýc scéác jsm místo dilogů použil tlfoát tké doplil sms kovzci oč zov vzt, vě? Vš v posldíc ltc bl opvdu H o složitosti mzilidskýc vztů má divákovi co říci. spíš šokující, luboké, co vás motivuj k tomu dělt zs ěco tocu jiéo? ospěl jsm k tomu. Momtálě mi přijd pívé zjímvé dělt věcc, kté s týkjí vztů. láovl jsm tk tocu odbočit od těc klsickýc divdlíc. Jk s vám pcovlo s jlpším kmádm bývlou mžlkou? řc j příbě zccuj ozpdjící s mžlství, ž j muži věá s jo jlpším přítlm covlo s mi dobř záovň áočě. Upřímě, ob jsou to výtčí ci, l j to opvdu tolik osobí, ž i kdž jsm věděl dopřdu, ž to bud jdoducé, čkl jsm, ž to bud mod skutčě bolt. Věřím l, ž kdž lidm ccm ěco dát, tk do too musím ivstovt víc, jom cvičit ěco, co s ás úplě týká. Komu bst dopoučil vši u zjít? Víc ji si pocopí ěkdo zkušější, t zážitk í diváck jdoducý, l mám pocit, ž s kždému můž ěkd vpltit to vidět. Člověk s můž dostt do situc, ktou viděl td, musí ji pk požít tk bolstě, bo s třb bud covt jik. okud i vás zjímá, jk s s tk osobím témtm Odřj Sokol popl, mát možost přdství zjít 2., 2. či 26. dub do Čioío klubu. FOTO: ARCHIV ČINOHERNÍHO KLUBU UBEN 204 /

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

PRAHA 1 DEN PRAHY 1 SE BLÍŽÍ UDÁLOSTI KNIHOVNA NA POHOŘELCI JE V NOVÉM ROZHOVOR S JAROMÍREM HANZLÍKEM KRIMI SERVIS VLOUPÁNÍ MŮŽE PŘEKVAPIT KAŽDÉHO

PRAHA 1 DEN PRAHY 1 SE BLÍŽÍ UDÁLOSTI KNIHOVNA NA POHOŘELCI JE V NOVÉM ROZHOVOR S JAROMÍREM HANZLÍKEM KRIMI SERVIS VLOUPÁNÍ MŮŽE PŘEKVAPIT KAŽDÉHO MĚSÍČNÍK RAHA KVĚTEN 204 / ROČNÍK XXIII / WWW.RAHA.CZ STR. 20 STR. 6-7 STR. 5 UÁLOSTI KNIHOVNA NA OHOŘELCI JE V NOVÉM ROZHOVOR S JAROMÍREM HANZLÍKEM KRIMI SERVIS VLOUÁNÍ MŮŽE ŘEKVAIT KAŽÉHO STR. 8-9 EN

Více

Jednotlivédíly stavebnice plastového plotu

Jednotlivédíly stavebnice plastového plotu Jednotlivédíly stavebnice plastového plotu K SP 1 1 0 k r y t s l o u p k u plot u DPP 1 0 0 d e s k a plast ového pole 100 x 3 0 m m -h PV C Jednotlivédíly stavebnice plastového plotu K DL 3 0 k ryc í

Více

TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 Co je to Sojka?

TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 Co je to Sojka? ČÍSLO 33 WWW.SOJKA.CZ SOJKA@SOJKA.CZ ROČNÍK 11 TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 C j t Sj? Pč t čl Sjy?» J čé zýj z lčý tt t l» Př č-é j řl lt ty N lč Č ý wů té tč SOJKA-l» Nš č 2008 fč řly tyt t: MŠMT ČR MZV ČR Č-ý

Více

Regionální partneři diskutovali o aktuálních i nových příležitostech

Regionální partneři diskutovali o aktuálních i nových příležitostech www.dobr-rd.cz Zprvodj REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO říj 2015 prodjé tém čísl 10 lt spolčě 2 Dsítk přtřs co s událo stkáí rgioálích prtrů 3 7 Výzmé události 2006 2015 spojé s m fodů v krji v přhldé zkrtc

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

Napíšeme si, jaký význam mají jednotlivé zadané hodnoty z hlediska posloupností. Zbytek příkladu je pak pouhým dosazováním do vzorců.

Napíšeme si, jaký význam mají jednotlivé zadané hodnoty z hlediska posloupností. Zbytek příkladu je pak pouhým dosazováním do vzorců. 8..4 Užití ritmetických posloupostí Předpokldy: 80,80 Př. : S hloubkou roste teplot Země přibližě rovoměrě o 0 C 000 m. Jká bude teplot dě dolu hlubokého 900 m, je-li v hloubce 5 m teplot 9 C? Jký by byl

Více

Příklady výpočtů částí strojů

Příklady výpočtů částí strojů T E C H N C K Á U N V E R Z T A V L B E R C AKULTA TROJNÍ KATERA VÝROBNÍCH YTÉŮ A AUTOATZACE Příkldy výpočtů částí stojů g. Pt Zlý Ph.. 05 Poděkováí Vytvoří vydáí skipt bylo podpořo pojktm OPVK Zvýší

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

Kapitola 2. Bohrova teorie atomu vodíku

Kapitola 2. Bohrova teorie atomu vodíku Kapitola - - Kapitola Bohrova tori atomu vodíku Obsah:. Klasické modly atomu. Spktrum atomu vodíku.3 Bohrův modl atomu vodíku. Frack-Hrtzův pokus Litratura: [] BEISER A. Úvod do modrí fyziky [] HORÁK Z.,

Více

1. Trapézový plech poloha pozitivní (betonem jsou vyplněna úzká žebra) TR 50/250-1mm. Tloušťka Hmotnost PL Ý PRŮŘEZ EFEKTIV Í PRŮŘEZ

1. Trapézový plech poloha pozitivní (betonem jsou vyplněna úzká žebra) TR 50/250-1mm. Tloušťka Hmotnost PL Ý PRŮŘEZ EFEKTIV Í PRŮŘEZ Příkld 0: Nvrhěte pouďte protě uložeou oelobetoovou tropii rozpětí 6 m včetě poouzeí trpézového plehu jko ztreého beděí. - rozteč tropi m - tloušťk betoové dek elkem 00 mm - oel S 5 - beto C 0/5 - užité

Více

Algebraický výraz je číselný výraz s proměnou. V těchto výrazech se vyskytují vedle reálných čísel také proměnné. Například. 4a 4,5x + 6,78 7t.

Algebraický výraz je číselný výraz s proměnou. V těchto výrazech se vyskytují vedle reálných čísel také proměnné. Například. 4a 4,5x + 6,78 7t. ročík - loeý lgebrický výrz, lieárí rovice s ezáou ve jeovteli Loeý lgebrický výrz Lieárí rovice s ezáou ve jeovteli Doporučujee žáků zopkovt vzorce tpu ( + pod úprvu výrzu souči Loeý výrz Číselé výrz

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

VÁNOČNÍ BALÍČKY PROFESIONÁLNÍ VLASOVÉ KOSMETIKY SCHWARZKOPF. case study společnosti LOGIK, s.r.o.

VÁNOČNÍ BALÍČKY PROFESIONÁLNÍ VLASOVÉ KOSMETIKY SCHWARZKOPF. case study společnosti LOGIK, s.r.o. VÁNOČNÍ BALÍČKY PROFESIONÁLNÍ VLASOVÉ KOSMETIKY SCHWARZKOPF c ty lčti LOGIK,... OBSAH ŘEŠÍME SKUTEČNÉ POTŘEBY NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ CHTĚJTE VÍC OD SVÉ TISKÁRNY KOMUNIKACE 4 ŘEŠENÍ 8 PRÉMIOVÝ OBSAH 2 EFEKTIVNÍ

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina Pražská plošina Středolabská tabule Benešovská pahorkatina Hornosázavská pahorkatina Typ krajiny podle reliéfu Geologická mapa Povodí Jalového potoka Výškopis Geodetický bod Vrstevnice zdůrazněná Vrstevnice

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Seznam se s princeznami 8

Seznam se s princeznami 8 š uvnitř d j n C všchn Sznm s s pincznmi 8 Pplk Oslvuj s Pplku 10 Příběh: Zpmnutí přátlé 12 Dák d pinczny Kmádi pmcníčci Kálvská slv 16 17 18 Lcik Oslvuj s Lciku 20 Příběh: Obz 22 Čvná zpáv 24 Kásná Lcik

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeoecé istukce po istlci, použití údžu MYČKY NÁDOBÍ PLYNOVÉ ECO PRŮTOKOVÝ PLYNOVÝ OHŘÍVAČ VODY GA 0 D GA 0 D (s detekcí utomtickým odstňováím vodího kee) MODELY: 5 6 7 8 9 O. O. 0 O. 8 A CELKOVÁ SESTAVA

Více

9 - Zpětná vazba. Michael Šebek Automatické řízení 2015 16-3-15

9 - Zpětná vazba. Michael Šebek Automatické řízení 2015 16-3-15 9 - Zpětná vz Michel Šeek Atomtické řízení 2015 16-3-15 Atomtické řízení - Kernetik rootik Proč řídit? Řídicí sstém msí zjistit stilit chování Klsické poždvk n chování přípstná stálená reglční odchlk při

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

Ⴧ劗ENÍ TECHNIC Ⴧ劗Ⴧ劗 Ⴧ劗TჇ劗 TჇ劗 EBNÍ BRNĚ Ⴧ劗Ⴧ劗N Ⴧ劗Ⴧ劗Ⴧ劗Ⴧ劗ERჇ劗 Ⴧ劗 Ⴧ劗ÍTჇ劗Ⴧ劗 Ⴧ劗 Ⴧ劗RჇ劗Ⴧ劗I Ⴧ劗 Ⴧ劗 Ⴧ劗ÍTჇ劗Ⴧ劗 Ⴧ劗 Ⴧ劗RჇ劗Ⴧ劗I Ⴧ劗 T Ⴧ劗IჇ劗NÍ Ⴧ劗 R Ⴧ劗R T Ⴧ劗IჇ劗NÍ Ⴧ劗R Ⴧ劗RჇ劗Ⴧ劗 Ⴧ劗BIN Ⴧ劗N Ⴧ劗 RჇ劗 T Ⴧ劗IჇ劗 თ叇ít თ叇 vá fik B Ⴧ劗H Ⴧ劗

Více

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909 .9. Logritmus Předpokld: 909 Pedgogická poznámk: Následující příkld vždují tk jeden půl vučovcí hodin. V přípdě potřeb všk stčí dojít k příkldu 6 zbtek jen ukázt, což se dá z jednu hodinu stihnout (nedoporučuji).

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeoecé istukce po istlci, použití údžu MYČKY NÁDOBÍ PLYNOVÉ ECO PRŮTOKOVÝ PLYNOVÝ OHŘÍVAČ VODY MODELY: GA 0 GA 40 4 5 7 6 O. O. 8A O. 8B CELKOVÁ SESTAVA GA-0 GA-40 PŘERUŠOVAČ TAHU PLÁŠŤ SESTAVY KRYT SESTAVY

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití

Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití IX. Konference o bezpečnosti v obcích a městech Praha 16. dubna 2015 JUDr. Tomáš Koníček 23. 1. 2015 Základní statistické

Více

Tento materiál vznikl díky Operačnímu programu Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/33254

Tento materiál vznikl díky Operačnímu programu Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/33254 Evropský socálí fod Prh & EU: Ivestuee do vší udoucost eto terál vkl díky Operčíu progru Prh dptlt CZ..7/3..00/3354 Mžerské kvtttví etody II - předášk č. - eore her eore her 96 vo Neu, Morgester kldtelé

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Uivezit lov v Pze Pedgogiká fkult SEMINÁRNÍ PRÁCE Z POLYNOMICÉ ALGEBRY ZVOLENÝ POLYNOM / CIFRI Zdáí: Zvol olyom f ( x) stuě 6 tkový y 6 f ( ) { 87868}. Uči všehy kořey s ásoostí. Vyováí: Zdáí vyhovuje

Více

Rovinné nosníkové soustavy II

Rovinné nosníkové soustavy II Prázý Prázý Prázý Ství sttik,.roík kláského stui Rovié osíkové soustvy II Trojklouový rám (osík) Trojklouový olouk (osík) Trojklouový rám s táhlm Trojklouový olouk s táhlm Ktr ství mhiky Fkult ství, VŠB

Více

PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1910-1953

PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1910-1953 PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1 1910-1953 Něktrá roká přídvá jé, příkld bro jí v čště víc výzů, ktré j třb právě rozlšovt. Bro ůž zt VLÝ, DLUHÝ, VYSÝ bo tké HLUBÝ. Sldjt áldjící příkldy: Bro vš Hlboký l Br čr Vyoká tráv

Více

Národ í katalog otevře ých dat veřej é správy

Národ í katalog otevře ých dat veřej é správy Národ í katalog otevře ých dat veřej é správy I g. Duša Chlapek, Ph.D. 1 Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. 1 Mgr. To áš Kroupa 2 Mgr. Jiří Kár ík 2 1 V soká škola eko o i ká Praze 2 Ministerstvo vnitra Co jsou

Více

Státní veterinární správa České republiky. Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/2009

Státní veterinární správa České republiky. Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/2009 Státní veterinární správa České republiky Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/29 Vzteklina nákazová situace v roce 28 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č.

Více

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 3. února 2010. ᖗ剧ítomni: JUDr. Růთ南ková, Mgr. Schejbalová, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. 南ml 南ven : Bc. 南ranc, pan Uzel oz 南ní pᖗ剧ícho

Více

Fotometrie a radiometrie Důležitou částí kvantitativního popisu optického záření je určování jeho mohutnosti

Fotometrie a radiometrie Důležitou částí kvantitativního popisu optického záření je určování jeho mohutnosti Učbí txt k přášc UFY1 Fotomtri a raiomtri Fotomtri a raiomtri Důlžitou částí kvatitativího popisu optického září j určováí jho mohutosti B, jsou přímo měřitlé, a proto rgtických charaktristik. Samoté vktory

Více

Soustava kapalina + tuhá látka Izobarický fázový diagram pro soustavu obsahující vodu a chlorid sodný

Soustava kapalina + tuhá látka Izobarický fázový diagram pro soustavu obsahující vodu a chlorid sodný Soustv kpl + tuhá látk Izobrcký fázový dgrm pro soustvu obshující vodu chlord sodý t / o C H 2 O (s) + esyceý roztok 30 20 10 0-10 -20 t I t II esyceý roztok 2 1 p o NCl (s) + syceý roztok eutektcký bod

Více

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e...

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e... Obsah / P ře d m lu v a...11 / Úvod... 14 1. O k re v n ím tla k u se stále m lu v í a m lu v í... M á sm ysl se z a jím a t o k re v n í tla k, když n e m á m ž á d n é p o tíže? Je a le fa k t, že d

Více

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

Obsah. P ře d m lu va...11

Obsah. P ře d m lu va...11 Obsah P ře d m lu va...11 1 / Péče o z ra lo u p le ť... 15 Co je to zralá p le ť... 15 Některé pověry v používání k o s m e tik y...17 Vypadat dobře bez ohledu na v ě k... 18 Ve d v a c e ti...18 Ve t

Více

Sbírka úloh z matematiky pro 9.ročník Lomené výrazy ZŠ Třešť

Sbírka úloh z matematiky pro 9.ročník Lomené výrazy ZŠ Třešť Sík úloh z tetik po 9.očík I. Loeé výz ZŠ Třešť . Loeý výz je zloek. Jeovtel zloku e eí ovt ule. U loeých výzů učujee vžd podík, po kteé á loeý výz l. Řešeý příkld Uči podík, po kteé jí výz l, řeš dlší

Více

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice! Matika I ja Když za čí ko ná hra ní, ma ti ka, to ne ní žád hle na ná še pa ni ka, po čí tá vy pa dá ní. to 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!.

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

POLYNOM. 1) Základní pojmy. Polynomem stupně n nazveme funkci tvaru. a se nazývají koeficienty polynomu. 0, n N. Čísla. kde

POLYNOM. 1) Základní pojmy. Polynomem stupně n nazveme funkci tvaru. a se nazývají koeficienty polynomu. 0, n N. Čísla. kde POLYNOM Zákldí pojmy Polyomem stupě zveme fukci tvru y ( L +, P + + + + kde,,, R,, N Čísl,,, se zývjí koeficiety polyomu Číslo c zveme kořeem polyomu P(, je-li P(c výrz (-c pk zýváme kořeový čiitel Vlstosti

Více

Roto CAD 2011 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ (ArchiCAD 11 / ArchiCAD SE 2008 a novější verze) Červen 2011 l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ჷ吇 Š T áv vlá á í g m R CAD 2 A c CAD / A c CAD SE 2 8 věჷ吇ᘗ喷í v z ჷ吇 v l

Více

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat?

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? NE? -> Tak pro to něco udělejme! Ladislav Dušek Elektronizace zdravotnictví je velké téma Proč vůbec elektronizovat zdravotnictví? Jediný rozumný důvod

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Obr. DI-1. K principu reverzibility (obrácení chodu paprsků).

Obr. DI-1. K principu reverzibility (obrácení chodu paprsků). Učebí text k předášce UFY8 Dvojvzková tererece teké vrtvě Dvojvzková tererece teké vrtvě Předpokládejme, vl o mpltudě dvou delektrk tk, že mpltud održeé vly bude o dexu lomu bude t (vz obr. DI-1). v protředí

Více

Poskyt nu tí náh rad zaměst nan ci při tuzem ské pra cov ní cestě

Poskyt nu tí náh rad zaměst nan ci při tuzem ské pra cov ní cestě 2865 20. CESTOVNÍ NÁHRADY uve de né části sedmé záko ní ku práce je řeše no poskyt nu tí ces tov ních náh rad zaměst nan ci zaměst na va te le, který není uve den v 109 odst. 3 záko ní ku práce (zde je

Více

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok OP MT zí T áí z Zě j š í zá f / / é f Ř PTN É LŽBY CK GF CNíK B x f. L ' x w, w f 15.,. f Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí OP MT zí T áí z Zě j š í zá f

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Odpovědný projektant : Ing. Jiří Bilík. Vypracoval : Ing. Jiří Bilík. Investor : Město Karolinka Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka

Odpovědný projektant : Ing. Jiří Bilík. Vypracoval : Ing. Jiří Bilík. Investor : Město Karolinka Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka s t u d i e Hasičská zbrojnice stavební úpravy a přístavba, přeložka telekomunikačního kabelu, přeložka kabelu NN,přeložka veřejného osvětlení, vnitřní splaškové kanalizace, vnitřní kanalizace pro odvod

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ IZOLAČNÍ MATERIÁLY M02 TECHNICKÉ IZOLACE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ IZOLAČNÍ MATERIÁLY M02 TECHNICKÉ IZOLACE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ RADEK STEUER, HANA KMÍNOVÁ IZOLAČNÍ MATERIÁLY M02 TECHNICKÉ IZOLACE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Izolační matály Modul

Více

Metodická pomůcka pro zřizování, rozmísťování a evidenci bodů záchrany na území České republiky

Metodická pomůcka pro zřizování, rozmísťování a evidenci bodů záchrany na území České republiky Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Čj. MV-140575-1/PO-IZS-2015 Datum: 23. října 2015 Počet listů: 6 Přílohy: 2/2 Schválil: brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa.

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa. .4. Obsh pláště otčního těles.4. Obsh pláště otčního těles Cíle Seznámíte se s dlší plikcí učitého integálu výpočtem obshu pláště otčního těles. Předpokládné znlosti Předpokládáme, že jste si postudovli

Více

v kat. situaci pozemek je projektu vyznačeno uváděn ve

v kat. situaci pozemek je projektu vyznačeno uváděn ve Pomocá tbulk pro kotrolu formálí správosti úplosti projektu OPŽP pro příprvu věcého hodoceí verze pro směr podpory 6.4. Odvozeo dle podmíek 6. výzvy v r. 2008. Jedá se o ezávzou epoviou pomůcku pro práci

Více

1.1 Barevná podoba loga 1. 1.2 Černobílá verze a varianta ve stupních šedi 1. 1.3 Rozkres loga 2. 1.4 Ochranná zóna a minimální velikost loga 3

1.1 Barevná podoba loga 1. 1.2 Černobílá verze a varianta ve stupních šedi 1. 1.3 Rozkres loga 2. 1.4 Ochranná zóna a minimální velikost loga 3 1 Logo 2 Obsh 1 1.1 Bev podob og 1 1.2 Čeobí veze vt ve stpíh šed 1 1.3 Rozes og 2 1.4 Oh zó í veost og 3 1.5 Logo poddové poše 4 1.6. Zzé ode og 5 Píso bevost 6 2.1 Píso v og 6 2.2 Bevost 6 3 Přídy požtí

Více

Obr. Z1 Schéma tlačné stanice

Obr. Z1 Schéma tlačné stanice Části a mechaismy strojů III Předmět : 34750/0 Části a mechaismy strojů III Cvičí : Doc Ig Jiří Havlík, PhD Ročík : avazující Školí rok : 00 0 Semestr : zimí Zadáí cvičeí Navrhěte a kostrukčě zracujte

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE DOPRAVNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE DOPRAVNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou 1 Příloha č.6 ke ŠVP Škola hrou Projekt - P5 Rok v přírodě (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Mgr.Charlotta Kurcová Přílohy: kniha Tuláček liška

Více

PRACOVNÍ SEŠIT POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA. 5. tematický okruh:

PRACOVNÍ SEŠIT POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA. 5. tematický okruh: Připrv se státí mturití zkoušku z MATEMATIKY důkldě, z pohodlí domov olie PRACOVNÍ SEŠIT 5. temtický okruh: POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA vytvořil: RNDr. Věr Effeberger expertk olie příprvu SMZ z

Více

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@sumperk.

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@sumperk. Mestský úrd Šumperk - odbor výstvby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podteln: post@sumperk.cz Sp.zn.: 70121/2011 VYS/HEUR Cj.: MUSP 97921/2011 Šumperk, dne 10.10.2011

Více

poznámky ke 3. přednášce volitelného předmětu PG na FCHI VŠCHT Martina Mudrová březen 2005

poznámky ke 3. přednášce volitelného předmětu PG na FCHI VŠCHT Martina Mudrová březen 2005 Úvod do gomtického modlování v G ponámk k. přdnášc volitlného přdmětu G n FCHI VŠCHT Mtin Mudová břn 5 Osnov přdnášk I. Zákldní pojm modlování tp modlů postup II. III. Zákldní pojm gomtického modlování

Více

Geometrická optika. Optická soustava

Geometrická optika. Optická soustava Optcká outv Geometcká optk oubo optckýc pvků (čoček, olů, zcdel, plplelíc deek, dělčů vzku, dkčíc jýc pvků), kteé jou vzájem upořádáy učtým způobem tk, by optcká outv plňovl dé yzkálí geometcké poždvky

Více

Souhrn údajů o přípravku 1.NÁZEV PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ თ卷 vá átk : u t cu 2, ( d. u, ) v j d j kთ卷 í hv თ卷c. Ú ý s c ých át k v b d. 3. LÉKOVÁ FORMA P áš k ᖗ哧í vu u íh t ku.

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

Víc než záruka. 4leté servisní zabezpečení. Tiskárny a multifunkční tiskárny formátu A4. r o k č. b a. www.xerox.cz

Víc než záruka. 4leté servisní zabezpečení. Tiskárny a multifunkční tiskárny formátu A4. r o k č. b a. www.xerox.cz Vc ž áu lté Tá multfu tá fmátu A www.xx.c C j t Čtřlté, t j lá é t Xxu Váš uý tj. Jdá lužu, d ž át ému tému ř řdu ýhd, d ámc tdd áu tě gtých áldů t ámc mluch dm. Ftc t můžt dlužt hlut áuu, t ž. Výhdm luž

Více

Ú v o d... 15. K ojení... 24 Energie / Tekutiny / Bílkoviny / Tuky / Vitamíny a minerály / Zakázané ovoce"

Ú v o d... 15. K ojení... 24 Energie / Tekutiny / Bílkoviny / Tuky / Vitamíny a minerály / Zakázané ovoce OBSAH Ú v o d... 15 STR A V A T Ě H O T N É A K O J ÍC Í Ž E N Y... 17 T ě h o te n s tv í... 17 P rvní príznaky těhotenství / Co s ranní nevolností? / Co s pálením žáhy? / Zácpa - častý problém / Energie

Více

Město Kuřim informuje

Město Kuřim informuje Město Kuřim informuje Uzvírk ulice Tyršov, přerušení vlkové doprvy důležité informce V měsíci červnu budou zhájeny dvě význmné rekonstrukce doprvní infrstruktury: vlkové koleje č. 2 mezi Kuřimí Brnem,

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

Zápis z jednání Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina. č. 4/2010 konaného dne 12. 04. 2010

Zápis z jednání Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina. č. 4/2010 konaného dne 12. 04. 2010 Zápis z jednání Legisltivního výboru Zstupitelstv krje Vysočin č. 4/2010 konného dne 12. 04. 2010 Přítomni: 1. Mík Jn 7. Oulehl Drhoslv (předsed) 2. Pospíchl Petr 8. Rusová Mrie 3. Weis Vojtěch 9. Hvlíček

Více

Čerpání rozpočtu města k 30. 4. 2005

Čerpání rozpočtu města k 30. 4. 2005 1 Čerpání rozpočtu města k 30. 4. 2005 Upr. rozpočet Plnění % Příjmy: Daň z příj.. fyz. os. ze záv. čin. 6 000 000,- 2 138 652,- 35 Daň z př.fyz.os.sam.výd.čin. 3 000 000,- 835 516,- 27 Daň z př. fyz.

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

Usnesení RM č. 63/2012-RADA ze dne 27.09.2012

Usnesení RM č. 63/2012-RADA ze dne 27.09.2012 63/2012-RADA/2726-63. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. Stanislava Cukora 63/2012-RADA/2727-63. Rada města předložený program jednání RM 63/2012-RADA/2728-63. Rada města informace o splněných usneseních

Více

O JEDNOTCE INTEGRACE MINIATURIZACE

O JEDNOTCE INTEGRACE MINIATURIZACE O JEDNOTCE V odvětví pneumtiky, které povžuje z plně vyvinuté, zřídk tkáte s úplně novými odlišnými produkty. ONE je jednotk pro úprvu stlčeného vzduchu s vysokým stupněm integrce, která zhrnuje četné

Více

Strana 1 Strana 2 Strana 3 Strana 4 Strana 5 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Regionální pracoviště Střední Čechy, oddělení Správa CHKO Český kras a Česká společnost ornitologická Vás 30. dubna 2016

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

SMLOUVA. na dodávku 50 ks p ř eno s ných tiskár en (dále jen "Sm lou va" ) 015/15/PP 89/160/2015. Česká republika - Nejvyšší kontrolní ú řad

SMLOUVA. na dodávku 50 ks p ř eno s ných tiskár en (dále jen Sm lou va ) 015/15/PP 89/160/2015. Česká republika - Nejvyšší kontrolní ú řad SMLOUVA na dodávku 50 ks p ř eno s ných tiskár en (dále jen "Sm lou va" ) Čís l o Smlouvy Prodávajícího Čís l o Sm louvy Kupujícího 015/15/PP 89/160/2015 -... - -- KAST, spol. S r.o. _. Česká republika

Více

... ..4 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..5 V O Š...

... ..4 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..5 V O Š... 2 0 1 1 / 2 01 2 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 1 1 / 2 02 0 12 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m al r a d Vy k o v á D o k u m e

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HYGOTREND s.r.o. 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HYGOTREND s.r.o. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HYGOTREND s.r.o. 2012 11.června 2013 NESNADNOU CESTOU K NOVÝM TRHŮM Není to ještě tak dávno, stačí se ohlédnout tři, čtyři roky zpět a vzpomínky se rozběhnou do doby, kdy se společnost HYGOTREND

Více

18-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56 a více neuvedl/a

18-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56 a více neuvedl/a " P o d p o r a z a m ě s t n a n o s t i n a v e n k o v ě p r o s t ř e d n i c t v í m p o s k y t o v á n í m i k r o p ů j č e k a v z d ě l á v á n í v e n k o v s k é h o o b y v a t e l s t v a.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo ZP-5608 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 2622/3 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Přerov, k.ú. Přerov Adresa nemovitosti: Alšova 2622/1, 750 02

Více

Lomnice nad Popelkou DOPRAVNÍ TERMINÁLY LIBERECKÝ KRAJ

Lomnice nad Popelkou DOPRAVNÍ TERMINÁLY LIBERECKÝ KRAJ Lomnice nd Popelkou DOPRAVNÍ TERMINÁLY LIBERECKÝ KRAJ ÚZEMNĚ - TECHNICKÁ STUDIE objedntel: Město Lomnice nd Popelkou Huso náměstí 6, 51251 dtum: 08/2015 THÁKUROVA 7, 166 29 PRAHA 6 tel. 773 693 334 info@domyjink.cz

Více

stupnice, akordy... 7 sluchová cviçení... 11 rozklady... 12 frázování... 25 vzory (licks, patterns)... 28 vlastní tvorba... 44

stupnice, akordy... 7 sluchová cviçení... 11 rozklady... 12 frázování... 25 vzory (licks, patterns)... 28 vlastní tvorba... 44 stupnice, akordy.................................................. 7 sluchová cviçení................................................. 11 rozklady.......................................................

Více

Závěrečný účet obce Uhřice za rok 2013

Závěrečný účet obce Uhřice za rok 2013 Závěrečný účet obce Uhřice za rok 2013 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Uhřice závěrečný účet obce za rok 2013. Údaje

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

P O D R O B N Ý O B S A H PODROBNÝ OBSAH 7 PODĚKOVÁNÍ 14

P O D R O B N Ý O B S A H PODROBNÝ OBSAH 7 PODĚKOVÁNÍ 14 P O D R O B N Ý O B S A H STRUČNÝ OBSAH 5 PODROBNÝ OBSAH 7 PODĚKOVÁNÍ 14 ÚVOD Cíle a obsah knihy Klasické a m im o řá d n é projekty 15 16 17 K rátký p ře h le d lite ra tu ry k té m a tu institu cio n

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 00/, PS 40, 60 7 Praha 6 Kategorie: Místo konání: Muži Hazlov Datum: 0. -. květen 006 Všeobecná ustanovení. Pořadatel Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Jiskra Hazlov..

Více

DIVEC. Příloha B 1. VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ měřítko 1 : 60 000 LEGENDA DIVEC. m. n. Smiřice 9,7 km Jaroměř 13,7 km. Opočno 16,5 km Třebechovice 9,3 km

DIVEC. Příloha B 1. VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ měřítko 1 : 60 000 LEGENDA DIVEC. m. n. Smiřice 9,7 km Jaroměř 13,7 km. Opočno 16,5 km Třebechovice 9,3 km TO /M ém N ov / M ěsto ÚZEMNÍ TUDIE DIVEC MĚ NOVÉ MĚ MĚ JAOM ĚŘ ar om -J 0 D - M Ě PO L KO E - Jaroměř ěř MĚ HOŘICE VÝKE ŠIŠÍCH VZTAHŮ měřítko : 0 000 Ě M B DO KA UŠ LEGENDA miřice, km Jaroměř, km M Ě

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18 Obsah K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5 Jak to bylo s prvním vydáním této knihy? 8 Jak to bylo s druhým vydáním této knihy? 10 Jak to bylo s třetím vydáním této knihy? 11

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OSNOVA 1. Práví předpisy 2. Přijímací řízeí 3. Termíy 4. Hodoceí uchazečů 5. Rozhodutí 6. Další kola přijímacího řízeí 7. Zápisový lístek 8. Jedoté přijímací zkoušky

Více