PRAHA 1 POŘÁD NĚKDE ČMUCHAJÍ A MILUJÍ NÁS JAKO NIKDO JINÝ UDÁLOSTI V PEKINGU UŽ VĚDÍ, KDE JE PRAHA 1 ROZHOVOR S VĚROU POGREBAČOVOU-BEZRUČOVOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAHA 1 POŘÁD NĚKDE ČMUCHAJÍ A MILUJÍ NÁS JAKO NIKDO JINÝ UDÁLOSTI V PEKINGU UŽ VĚDÍ, KDE JE PRAHA 1 ROZHOVOR S VĚROU POGREBAČOVOU-BEZRUČOVOU"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK RAHA UBEN 204 / ROČNÍK XXIII / STR. 26 STR. 6-7 STR. 5 UÁLOSTI V EKINGU UŽ VĚÍ, KE JE RAHA ROZHOVOR S VĚROU OGREBAČOVOU-BEZRUČOVOU TIY NOVÉ TRŽIŠTĚ V JINŘIŠSKÉ ULICI STR. 8-9 OŘÁ NĚKE ČMUCHAJÍ A MILUJÍ NÁS JAKO NIKO JINÝ

2 2 EITORIAL / EITORIAL Milí čtáři, vlkým dilmtm zodpovědéo komuálío politik j slděí všc potřb jo obc, měst či městské části. A kdž jd o ctum mtopol, kté s vžd cází doslov pod doboldm vřjosti, toto tvzí pltí dvojásob. Jk jst jistě zzmli, v z blo v uplulém měsíci otvřo obcodí kclářské ctum Flotium. To j přsě tp pojktu, o ěmž si kždý mslí ěco jiéo. Někdo má dost, ž přibl ové obcod, jiý poklíá modí citktuu v sdci měst, dlší opk vítá pomě své čtvti... olitik dici pk musí zjistit, b ivsto zoldil všc potřb místíc obvtl. V přípdě Floti s to mslím podřilo. Njsm žádý dšý obdivovtl kclářskýc komplxů, l pokud dí cátjící objkt, přičmž přis bfit v podobě obcodů služb, lz ovořit o příosu. Flotium s víc cází tocu stou lvíc tuistickýc ts, tkž jo obcod jk doufám budou sloužit přdvším obvtlům. V dué poloviě břz jsm vštívil číský kig, kd jsm s přdstvitli ctálí městské části Cog podpsl mmodum o vzájmé spolupáci. ostupě ccm vázt podobě kvlití ptské vzt, jko mám s jiými zičími pt. Čí j sic tocu dál, l věřím, ž i tk dokážm úspěšě ozviout kokétí pojkt v pospěc šic občů. V miulém sloupku jsm kousl tém tdičío plsu. Ní td víc oficiálě: Váží milí, dovolt mi, bc vás co jsdčěji pozvl Rpztčí pls, ktý s uskutčí v pátk. dub od 9 odi v láci Žofí. Věřím, ž přijdt v ojém počtu ž si spolčě užijm vcol plsové szo. Těším s vás! Oldřic Lomcký stost TV OFICIÁLNÍ WEB MĚSÍČNÍK RAHA FACEBOOK STRÁNKA YOUTUBE KANÁL GALERIE www. ip.cz/msicik www. fcbook.com/p www. gli.cz Měsíčík Městské části iodický tisk úzmío smospávéo clku Vdává Městská část, Vodičkov 8, 5 68 Ročík XXIII Vcází x očě Místo vdáí: Rgistc: MK ČR E 5430 Šéfdktok: MgA. Voik Blžková Rdkc: říjm izc: Rdkčí uzávěk j 5. d kždéo měsíc Měsíčík slouží k ifomováí občů, í piodikm žádéo politickéo subjktu Fotogfi: pokud í uvdo jik, civ dkc Foto titulí stác: dkčí civ NEROEJNÉ UBEN 204 /

3 OBSAH 3 / OBSAH / AKTUÁLNĚ Flotium bízí j kclářské zázmí, l i obcod služb. 5 / UÁLOSTI Mzi zičí pt Městské části ptří i ctálí část kigu. 6-7 / ROZHOVOR Vě ogbčová-bzučová j vitálí siok, ktá s umí dovt z život. 8-9 / TÉMA jskři v ší městské části jsou vsměs olduplí ukázěí / KRIMI SERVIS Cizická polici čsto zsuj tké v ctu mtopol. 2 / SENIORSKÉ VÝLETY Užijt si příjmé cvíl při oblíbýc výltc, ttokát májovýc. 26 / TIY Nové tžiště v Jidřišské ulici j plé domácíc lskomi. 29 / OBJEKTIVEM Oléděm s spolčě z uplulými týd v ší městské části. UBEN 204 /

4 4 AKTUÁLNĚ / KRÁTCE QUARIO OROSTLO Multifukčí ctum Qudio u stic mt Náodí tříd dosálo svéo jvššío bodu, jo ubá stvb j otov obvtlé okolíc domů si tk moou oddcout, potož t jtěžší jlučější části výstvb skočil. Stvb přšl do své fiálí fáz zájí povozu budov j pláováo přlom říj listopdu. N pojkt Qudi vážou i pojkt městské části v podobě pěšíc zó. MÁJKA ŘE RANICÍ FOTO: ETR NAŠIC řibl dlší možosti ákupu. / FLORENTINUM FOTO: ETR NAŠIC Tdičí stvěí májk s uskutčilo v útý 25. břz 204 ou ulic Vodičkov Jugmov. Zčl tk měsíc studtskýc oslv. Májk bud pokác 30. dub, kd od í příč ou půjd mjálsový původ. MASOUST SE LÍBIL obá zábv sousdská pospolitost povázl Mlostský msopust, ktý s kol. břz. Místí obvtlé si po oc opět užili spoustu příjmýc zážitků v pstém původu plém ápditýc msk posléz Kmpě, kd s jko kždý ok odál pěká vslic. JE LNÉ OBCHOŮ NOVOU OBCHONÍ ASÁŽ ROOJUJÍCÍ ULICE NA FLORENCI A NA OŘÍČÍ MAJÍ O 6. BŘEZNA K IS- OZICI RAŽANÉ, A ŘEEVŠÍM OBYVATELÉ RAHY. sáž v ctu Flotium bízí zub dvct obcodů stucí: supmkt Sp, dogii Rossm, tbák s viotékou, čistíu oděvů, ppíictví, květiářství, podju odik Koscom td. V budoucu zd otvř pobočku tké Čská pošt. Z st ulic N oříčí j otvř léká. Mx bz přibud i podj itlskýc dlikts. V psáži s lz občstvit čstvými šťávmi bo s obědvt v ktý- ě sto. Hld j možé zt tké v stucíc s mxickou kucí, čstvými slát bo susi. Komě psáž zájil v Flotiu svůj povoz i Bitská školk, ktá j uč zjmé po děti od dvou lt, icméě v budově školk fuguj i lídcí koutk po děti od šsti měsíců. sáž j otvř dě od 7.00 do od., smoté obcod služb otvíjí v 9 odi. UBEN 204 /

5 UÁLOSTI 5 / RAHA NAVÁZALA ARTNERSKÝ VZTAH S CENTREM EKINGU NOVÝ ARTNERSKÝ REGION TENTOKRÁT AŽ Z ALEKÉ ČÍNY ZÍSKALA MĚSTSKÁ ČÁST RAHA. JE TO JIŽ JEENÁCTÝ ZA- HRANIČNÍ ARTNER NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI. Mmodum o spolupáci s ctálí městskou částí kigu Cog podpsl 9. břz dici Cogu stost Oldřic Lomcký s místostostkou Zg Lixi. Stostk Wu Guiig s ásldě připojil při slvostím obědě. Jsm vlmi ád, ž s ám podřilo do psté plt ptskýc gioů měst připojit tké číské přátl. Mmodum dokzuj, ž spolupác mzi ůzými kultumi áod s musí odávt pouz mzistátí úovi. Těším s Ctum střd kigu mjí k sobě blíž. ozvoj vzájmýc vztů kokétíc ktivit, kté budou příosm po obvtl i Cogu, uvdl stost Lomcký. Mmodum o spolupáci mzi Městskou částí ctálí městskou částí kigu Cog blo podpsáo v ámci cst dlgc ČR do Čí. Cst j připomutím 65. výočí vázáí diplomtickýc vztů mzi ČLR tdjší ČSSR jjím cílm j tké posílí vzájmýc vztů. FOTO: REAKČNÍ ARCHIV / REREZENTAČNÍ LES RAHY JE ZA ROHEM Čsově i postoově doslov z om j Rpztčí pls, ktý s ltos koá. dub od 9 odi tdičím místě v láci Žofí. Tké ltos jsou vítáí všici, ktří s ctějí dobř pobvit užít si vcol plsové szo. Věřím, ž přijd co jvíc obvtl ší městské části. řdvším po ě pls REREZENTAČNÍ kždoočě pořádám, uvdl stost Oldřic Lomcký. řícozí s moou těšit pstý pogm moo lákdl. Ai ltos bud cbět ocutávk koňků doutíků. Nj páové, l i dám jistě s potěším zlédou módí přlídku čskýc miss. RAHY UBEN 204 /

6 6 ROZHOVOR / VĚRA OGREBAČOVÁ -BEZRUČOVÁ: SEĚT NĚKE V KOUTĚ, TO NENÍ NIC RO MĚ! NEZKROTNÝ ŽIVEL A ČLO- VĚK S VELKÝM SRCEM. TAK MLUVÍ ŘÁTELÉ A ZNÁ- MÍ O VĚŘE OGREBAČO- VÉ-BEZRUČOVÉ, JEŽ O CELÝ SVŮJ ŽIVOT BYLÍ V RAZE A KTERÁ ANI NA STARÁ KOLENA NAVZO- RY ZRAVOTNÍMU HANI- CAU NEZANEVŘELA NA AKTIVNÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU. NEÚNAVNÁ SENIOR- KA SE ZÚČASTŇUJE VÝLE- TŮ OŘÁANÝCH RANICÍ, SETKÁNÍ SE STAROSTOU, ŘAY KULTURNÍCH AKCÍ A NEUSTÁLE SE ZAJÍMÁ O ĚNÍ KOLEM SEBE. BYLO BY TEY ŠKOA TUTO ZAJÍ- MAVOU OSOBNOST NE- ŘESTAVIT OSTATNÍM. : Vám j sdmdsát lt, codít pouz s pomocí blí, přitom j vás v dobém smslu slov všud plo. Kd s to v vás b? Od dětství jsm s věovl bltu, codil jsm do zámé bltí škol Mt Aubctové. Clý život jsm s pk bltu ůzé úovi věovl tké s ím pozl clou publiku. Numím si přdstvit, ž bc sděl ěkd v koutě. : N jké úovi jst s bltu věovl? ůsobil jsm v mo pžskýc i mimopžskýc divdlc, v ěktýc v ámci stáléo gžmá, jid ázově. Moji kiéu l od počátku povázl čstá zěí, ktá mi odě komplikovl ávt scéu. oto jsm posléz pcovl v vdoucíc pozicíc v omě mód, O Máj O ostějov. : Kd v z bdlít? V Školské ulici. řdtím jsm dlouo bdll d vdl, v Vodičkově. N blt jsm codil od ml k Mšákovi, jko dítě jsm jzdil koloběžc později kol Klově áměstí. V dospělosti jsm pk jko poslkě tdjšío áodío výbou měl stost ulic Jugmovu, Vodičkovu Školskou. Tkž jk vidít, můj jo j pořád stjý. (usmívá s) : očkjt, v jst bl poslkí áodío výbou, což j kvivlt dšío zstupitl? Ao, l podotýkám, ž jko bzptijí. okud si vzpomíám, dokoc jsm sd mzi osttími poslci jko jdiá vstoupil do st. Ai jsm mol měl jsm šptý kádový pofil kvůli mému ttíkovi. oslkí jsm s vlstě stl kvůli tomu, ž mě bl vvíj átlk, bc s jko zámější osob víc gžovl. : otkávát své tdjší volič? Tu tm ěkoo potkám. Vždck mi udělá dost, kdž si mě tkový člověk vzpomíá. V dobém s mi vcí to, ž jsm tu fukci děll kvůli výodám. : ojďm k součsosti. Jk cob bývlá političk odotít součsé vdí dic? UBEN 204 /

7 ROZHOVOR 7 olitičk, to jst tomu dl! (směj s) ší pác zstupitl j učitě mom áočější ž td, tkž tol bc ctěl odotit. Jstli s l můžu vjádřit jko, řkěm, kozumt služb, kté dic posktuj sioům, tk jsm vlmi spokojá. : Co s vám líbí jvíc? Rád s zúčstňuji všc kcí, kté pořádá Střdisko sociálíc služb, l jději mám sioské výlt. Kdž mě přijd řd ěkm si vjdu, j to po m vždck zážitk, při ktém zpomu všc bolístk. : Abcom j cválili vidít tk ějké cb? Nřkl bc, ž jd o cb. Možá bc j vldil, jk s říká, ěkté dtil. Třb pávě při zmíěýc výltc b podl mě blo dobé, kdbcom místo oběd bsolvovli ějkou pocázku podobě. Osobě bc si ději připvil svčiu víc too viděl. K výltům bc icméě ád podotkl, ž vlké dík si zslouží jjic ogizáto Kl Ulm, ktý má s ámi vlkou tpělivost j vžd vlmi ocotý milý. J ěm vidět, ž s ámi jzdí ád, ikoli z ějké politické vpočítvosti. Tu já u lidí d pozám, to mi věřt. A tké bc ád poděkovl šmu dopovodu Mušc Ndvědové Lídě Koštovlové, kté ám pomájí stupovt vstupovt z utobusu, pomájí ám přcázt silici vůbc s o ás stjí jko o mlé děti. (směj s) : Tto ozovo jsm si domluvili při tdičí kci Stkáí s stostou, ktou Oldřic Lomcký zvdl jko možost bzpostřdío řší ožvýc poblémů obvtl. oč jst tm přišl? otřbovl jsm pomoci s řším jdoo soukoméo poblému. Týkl s bdlí. : Říkát týkl s, týká s. Zmá to, ž j poblém už vřš? To, l p stost Lomcký mi í Vě si občs ád zvzpomíá mládí, l í to příliš čsto. Volý čs ději táví ktivě. pomol kotktovt příslušé osob dici tké mi vsvětlil ěkté věci z tél poblmtik, kté jsm zl. Tkž to vpdá, ž j vš dobé cstě. řizám s k jdé věci: kdž jsm stostu popvé viděl, děll mě dojm stoéo člověk. Nvíc codí moc dobř obléký, poto mi připdl odě vzdálý poblémům běžéo člověk. Jsm ád, ž jsm s mýlil. : To si p stost učitě přčt ád. Tď b mě všk zjímlo, co s vám v z opk líbí? Vdí mě dv tuistů, kté s td pořád vlí sm tm. A zlobt s mě, budu otvřá cítím s tu moc bzpčě. : Z jkéo důvodu? Mát ějkou kokétí gtiví zkušost? Ž b mě ěkdo přpdl bo ěco podobéo, k tomu došlo. U ás v ulici v blízkém okolí l potkávám málo stážíků. Kdž s ší ulicí vcí do otlu zičí omldi, občs docází k dobým výtžostm podobě. : Stážíků j stál dosttk dic má příliš pák, jk to změit. Komě posb dsu mgistátu pimáto všk připvuj modizci ozšíří kmovéo sstému tk, b již pvtivě dokázl odlovt závdové jdáí policjí lídk místo vjížděl v přdstiu. Vítát tkové optří, bo j povžujt z omzí svýc občskýc páv? Smozřjmě, ž tkový sstém vítám! Kdo s dopouští ičo šptéo má čisté svědomí, přc musí mít z kmovéo sstému stc. Tkl přsě to tm pišt! : obá td. Al závě mi řkět, jstli bst bl ocotá s z ěkd odstěovt? Nikd bc s odstěovl. Td jsm požil clý život td tk umřu. FOTO: ETR NAŠIC [2] UBEN 204 /

8 8 TÉMA BŘEZEN 204 /

9 TÉMA 9 / OŘÁ NĚKE ČMUCHAJÍ A MILUJÍ NÁS JAKO NIKO JINÝ HONĚ MUZIKY ZA MÁLO ENĚZ ZNÁMÝM OŘEKALEM LZE OBŘE VYJÁŘIT CHOV SŮ V RAZE. MAJITELÉ SŮ ZA ROČNÍ OLATEK 500 KORUN ZÍSKÁVA- JÍ VÝBORNÝ SERVIS V OOBĚ STOVEK STOJANŮ SE SÁČKY NA SÍ EXKREMENTY, JEJICH OLŇOVÁNÍ, ÚKLIU O NEUKÁZNĚNÝCH EJSKAŘÍCH AT. RANICE NA EJSKAŘE NAVÍC MYSLÍ TAKÉ VE VOLNOČASOVÉ OBLASTI. jskři ptří k ctu mtopol stjě jko k ktékoli jié loklitě. J pvd, ž ozdíl od okjovýc částí měst moou ši pjskři codit včit své miláčk do lsíků, lsopků podobýc zlýc oáz musjí tocu víc dbát potřb osttíc, l to pltí po střd obcě. Vzájmý spkt j td potřb víc ž jid, říká stost Oldřic Lomcký (TO 09). otěšující j, ž mjitlé psů v z pvidl vsměs spktují. Větší poblém s pjskři mám. Nvidujm i přípd pdáí osob volě pobíjícím psm bo přípdé pokousáí jiéo ps volě pobíjícím psm. Zcl pocbě tkové přípd xistují, l mjitlé psů si j v většiě přípdů vřší smi mzi sbou, vsvětluj šéf městskýc stážíků z Mioslv Stjskl. ŘES 500 SŮ V Městské části j ktuálě vidováo clkm 583 psů. Jjic počt v půběu posldíc lt kolísá jvýš o stovku očě (příkld jště přdloi blo psů v vidci 647). jskři mjí k dispozici 385 stojů psí sáčk. Ročě mjitlé psů v z použijí zub sáčků. Úklid psíc xkmtů očě stojí obcí pokldu mlé částk. V ákldc j zut kompltí svis: sbě psíc xkmtů, ákup doplěí sáčků vývoz košů psí xkmt. ÚKLI JE ROVÁĚN KAŽÝ EN Mjitlé součsýc 583 psů, ktří jsou v vidci, clkově zpltili kou (po odčtu 25 poct vbé částk odvodu pžský mgistát). Obcě přitom pltí tkové pvidlo, ž pokud mjitl pltí víc ž 600 kou očě z ps, popltk s pltí v dvou splátkác v pvím pololtí j spltost 3. břz, v duém pololtí 3. sp. ůcodci pltí z ps pouz 200 kou, z duéo dlšío 300 kou ( pltí td j jdou očě, k 3. břzu). Osttí mjitlé duéo ps dlšío čl smčk zpltí kou. ( s j okjově týká dlší pvidlo, ž popltk v odiýc domc čií 600 kou z pvéo ps 900 kou z duéo dlšío ps téož mjitl. Stjý popltk i spltost jko v přípdě odiýc domů s všk týká ověž pávickýc osob, kté ps používjí lídáí objktů.) S ČIEM VÝHONĚJI Jstliž j ps očipová zvd do vidc čipovýc psů, ktou vd pžský mgistát (obě podmík musjí být splě), mjitl má áok úlvu z popltku v výši 350 kou po dobu dvou lt. ůcodci, ktří cjí očipovt ps, pltí po dobu dvou lt žádý popltk (čipováí bo ttováí j přitom v z povié). Kdo si vzm ps z útulku l. m., pltí dv ok od přvztí žádý popltk z ps. Zcl osvoboz od popltku j ps, jož má vidomá bo bzmocá osob s půkzm ZT/ zvíř musí být j přilášo, ic víc. Žádý popltk s pltí i v přípdě psů v mjtku diplomtů, městské polici zácářů tké lovckýc psů s zvláštími zkouškmi. jskři z mjí možost stkávt s v ámci tkzvýc pjskřskýc sousdskýc stkáí. ři ic s pokždé j dobř pobví, l i s poučí při ukázkác výcviku pod. lší z těcto stkáí s skutčí 26. dub Střlckém ostově pozváku ě lzt st. 6. FOTO: REAKČNÍ ARCHIV FOTO: ETR NAŠIC [3] UBEN 204 /

10 0 ŽIVOTNÍ ROSTŘEÍ TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI: ANIEL HOEK (ČSS). zástupc stost, obcod služb, tží řád, cstoví uc, životí postřdí, zdvotictví / STŘELÁK SE CHYSTÁ NA ROVOZ V LNÉ ZÁTĚŽI Střlcký ostov má z sbou podzimí zkušbí povoz i zimí období s miimm ávštěvíků. Běm ěo s odstňovl klmové vd vcázjící z podzimío zkušbío povozu. V těcto dc s Střlckém ostově pomlu dostává k slovu pví jí ltí szó po clkové kostukci. T jj podl podzimío zájmu ávštěvíků plo ztíží pověří jo ičí možosti. I kdž s jí počsí ukázlo dík čkě tplé zimě již zčátkm břz, Střlcký ostov, vřjé WC i otvící dob přcázjí do jío povozu ž v půběu dub. otož s důsldé dodžováí Návštěvío řádu osvědčilo ostov i po půl oc vpdá, ž j v kodici, v stvém žimu budm pokčovt dál, slibuj s zdvižým ukzováčkm místostost il Hodk. Skutčost, ž vjít vstříc všm ávštěvíkům uživtlům ostov j tkřk možé, s potvdil běm břzovéo jdáí zstupitlstv Městské části. V čs vzém po itplc opozičíc zstupitlů s sšl d dvě itplc tém žimu užíváí Střlckéo ostov. Sví část pošl v oc 203 kompltí kostukcí z téměř 80 milioů kou j td logické, ž tto jvětší ivstičí kc oku 203 j tk pod doboldm opozičíc zstupitlů ěkd i tm v oku. ví přdsl Filip vořák (OS), ktému s líbilo, ž i kdž bl ostov o ozloz,86 ktu plý ávštěvíků, mol v dvu doldt dío spávc, b jj upozoil, ž jo pozoosti uikl volě pobíjící ps. T s v očíc zstupitl vořák ž příliš přiblížil tmímu Střlcký ostov láká k poszí i pocázc. dětskému řišti. Vzápětí všk itplovl zstupitlk Al Fňková (VV), ktá si postskl, ž žim ostově i ávštěví řád jsou ž příliš přísé člověk zd vlstě ic moc můž. Rověž s dotzovl, kd budou moci ostově kočě bět psi volě... Rozumím, ž jvětší ivstičí kc loňskéo oku j pod doboldm opozičíc zstupitlů i občů, l pávě tto ázoový ozpo jdozčě ukzuj, ž všm s vovět skutčě dá. Nším cílm j vžd blo, b ostov sloužil slušým ávštěvíkům, ktří s sm budou ádi vct. Tto cíl jsm ztím splili 00% obs itplcí dokládá, ž ostově v zásdíc věcc vlád pořádk, poto s poukzuj tto, v clkovém kotxtu, dobosti. Mom oší b blo, kdbcom slli cli tuto zčou ivstici do šo mjtku posps přizpůsobivým osobám, kté b ji již běm pví zim zičil, uvdl il Hodk. Běm zim přibl km moitoující posto přd výtm scodištěm, došlo k zkořěí dlšío tvío spolčstv, b i zblé ploc mol být zpřístupě ostov s ávštěvíkům přdstvil v plé kás. Rověž posto WC zázmí pošl opvmi v břzu poběl jdáí pcoví skupi. T vodocovl jdotlivé áv změ i poztk z povozu. I přsto s dic dlší kostuktiví diskuzi báí, l j třb věci řšit při zolděí všc dlouodobýc spcifik, ktá žim Střlckém ostově ovlivňují. Nikoli j z jdoázové ávštěv. Střlcký ostov j v jíc ltíc měsícíc otvř od do odi. FOTO: ETR NAŠIC UBEN 204 /

11 SOCIÁLNÍ VĚCI TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI: Mg. ŠÁRKA CHLÁKOVÁ TÁBORSKÁ (ČSS) dí, sociálí věci potidogová pvc / MLAÍ LIÉ MAJÍ ŠANCI NA RESTART V BISKUSKÉ ULICI NALEZNETE V NEJBLIŽŠÍ OBĚ OBROČINNÝ OBCHO RESTART SHO, KTERÝ NABÍNE NOVÝ ZAČÁTEK RESTART MLAÝM LIEM I VAŠIM VĚCEM. TĚM RVNÍM CHCE ÁT ŠANCI NA LEŠÍ ŽIVOT, NA JEHO SKUTEČNÉ NALNĚNÍ, NA RÁCI A SEBEREALIZACI. TĚM RUHÝM, VĚCEM KOLEM VÁS, KTERÉ UŽ NEOTŘEBUJETE, OSKYTNE MOŽNOST, ABY VE SVÉM NOVÉM ŽIVOTĚ OMÁHALY RÁVĚ MLAÝM LIEM. Rstt Sop, obcod s dovým zbožím v Biskupské ulici, bíd mldým lidm téiková pcoví míst podvčů. ovozovtlm dobočiéo obcodu Rstt Sop bud Čská socic sttwok. Obcod bud podpoovt dospívjící lidi, ktří měli v svém životě tolik štěstí moou jít páci, to bídkou pvío změstáí, td tolik potřbéo sttu, vsvětlil dí po sociálí oblst potidogovou poblmtiku MČ Šák Cládková Táboská. Obcod bud záovň ozvíjt jjic potciál, potož o dové zboží, ž přijd do podj, j třb s dobř postt očistit j bo i poopvit, zkátk j sttovt. A jsm u dlšío sttu. T totiž potřbují i věci kolm vás, kté už potřbujt oblčí, kté už j vám mlé (bo opk vlké), přčté ki, ářdí, oblčí po dětc bo třb použité ádobí či poclá. Rstt Sop v Biskupské dá šci ový život i jim. V spolupáci s vámi. Obcod můžt obdovt, l bz si v ěm budt moci i koupit: modí i stší oblčí, čk po děti bo výbvičku, módí doplňk (opsk, kblk, kvt, šátk, klobouk, čpic), bižutii, oigiálí špk, dobou lktoiku, udbí ástoj, oigiálí C V, ki, obz bo spotoví vbví oblčí. Zisk z podj v Rstt Sopu bud uč po ízkopová zřízí po děti mládž (NZM), jž posktují podství v těžkýc situcíc, flxi vztů v odiě, škol s kmád ktá ogizují i řdu voločsovýc ktivit. Rstt Sop (www.sttsop.cz), jž vzikl dík fičí podpoř dáské dc T Vlux Foudtio v spolupáci s Městskou částí, ktá pojl btové posto v Biskupské ulici, vcází z modlu bitskýc cit sops. T v zápdí Evopě fugují jko ástoj, ktým lidé moou podpoovt sociálí služb. ČESKÁ ASOCIACE STREETWORK ASOCIACE, VE KTERÉ SE SLUŽBY NZM SRUŽUJÍ odpouj sociálí služb, pomáá jim iovtivími pojkt pčuj o jjic kvlitu. Úkolm sttwok s mldými lidmi j vldávt kotktovt skupi jdotlivc, ktří jsou stlm svéo život bo távím voléo čsu víc ooži gtivími sociálími jv, ásldě jim bídout bo zpostřdkovt pomoc. A to zjmé těm, ktří smi jsou ocoti pomoc vldt bo to dokáží. Cílm sttwok j postřdictvím příméo kotktu posktout pomoc mldým lidm s vlkým spktm poblémů, př. psivím távím voléo čsu, s tstou čiostí či vdlismm, pscickými sociálími poblém spojými s dospíváím, s poblém v odiě v škol bo záškoláctvím. K tomu všmu j Rstt Sop! okud s cct ějk zpojit, kotktujt Lku Bscjovou, -mil: tl. č.: Můžt ji i osobě vštívit v Biskupské. UBEN 204 /

12 2 SRÁVA MAJETKU TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI: TOMÁŠ MACHÁČEK (TO 09) zástupc stost, spáv mjtku / CO JSME UĚLALI O LENA 20 V OBLASTI ORAV OBECNÍHO NEMOVITÉHO MAJETKU 20 ZAKÁZKY ZAANÉ VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ [MIL. KČ] Bt omoví ozvod (pl, klizc, vod, l., topí, VZT) Fsád, ok Nbtové posto Osttí (stuátoské pác, opv výt, st k j.) St c, kov Obdobím fktickéo působí této dic j období od ld 20 do součsosti. Víc jk tři ok uplul. Co jsm udělli v oblsti opv obcío movitéo mjtku? Budm ovořit o opvác, kté, ozdíl od ivstic, má stost Oddělí tcické mjtkové spáv MČ. Nmám zd msli ivstic. OTMS MČ očě zjistí kolm 000 opv movitéo mjtku lvío měst svěřéo do spáv Městské části. A to od dobýc opv (př. výmě psklé vodovodí tubk) ž po vliké opv z milio kou (př. kostukc střc fsád obcíc domů). odl itíc přdpisů MČ jsm povii vpst výběové řízí, pokud přdpokládá odot příslušé zkázk přsá Kč, bz H. otož vlá větši opv j ízkoozpočtová bo s pobuj pod icí Kč, vpisujm měsíčě zub 2 ž 3 výběová řízí ozličé kostukc či opv. Od sttickéo zjištěí pdjící dbí zdi, přs opvu klubov po Juák, posto po Sbo dobovolýc sičů ž po kostukc obcíc btů, střc fsád obcíc domů. Zdá s to málo, l uvědomm si, ž ovořím j o výběovýc řízíc opv movitéo mjtku MČ. Úřd smozřjmě vdl too vpisuj clou řdu dlšíc výběovýc řízí postupuj při tom tk, jk ukládá záko upřsňují ití přdpis. o lpší přdstvu vám přiáším gf zázoňující výběová řízí opv movitéo mjtku MČ. Jd o sloupcový gf, kd j vidět jdk stuktu zkázk zdýc v výběovýc řízíc v jdotlivýc ltc, jdk odot těcto zkázk. Jd o období od ld 20 ž do břz 204, poto ok 204 ztím z osttími ok tk tocu pokulává. UBEN 204 /

13 TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI: JAN KREJČÍ, MBA (TO 09) zástupc stost, fic, tsptí dic (o -li zkázk), potikoupčí optří FINANCE 3 FOTO: REAKČNÍ ARCHIV ík gtové podpoř s v z udím. / GRANTY TRAIČNĚ OOŘÍ OBRÉ VĚCI Vlmi pčlivé blo tké ltos vodocováí gtů, kté lz sout pod lvičku voločsové vžití dospělýc i dětí. Ao, řč j o gtc podpou vužití voléo čsu dětí mládž, gtc v oblsti kultu gtc ozvoj občské spolčosti spolkové čiosti. Tto dotc ptří mzi tdičí ástoj, jimiž dic podpouj ktiví táví voléo čsu, čmuž odpovídjí scválé částk. Milio kou si tk ozdělí 63 pojktů, jž uspěl v gtovém řízí podpou vužití voléo čsu dětí mládž. V oblsti kultu s o 4 milio podělí 85 pojktů. ůl miliou v ámci gtů ozvoj občské spolčosti spolkové čiosti poputuj mzi 26 pojktů. Co z uvdýc čísl vplývá? řdvším zákldí tz, ž ž podpořit ěkolik málo pojktů větší sumou, j mom lpší, kdž víc subjktů získá mší částk. Njsm t, kdo odotí žádosti jdotlivýc uczčů, icméě jko místostost odpovědý z fic jsm ád, ž posktuté píz podpoují pstou pltu ktivit místo ěkolik vvolýc. okud s gtovou politiku Městské části podívám zujtým poldm ( zpětou vzbu mi opět dává osvědčá sttistik), jsm v podpoř občské spolčosti, kultuíc voločsovýc pojktů kozisttí v ámci úspoýc ozpočtů poměě štědří. V z s ám žij šptě. A dovolím si tvdit, ž tké dík gtům, jž pomájí těm, ktří áš život zd děljí pstřjší miljší. J Kjčí, zástupc stost UBEN 204 /

14 4 ŠKOLSTVÍ A MLÁEŽ TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI: KAROLINA OLVERINI (TO 09) škol školství (ozvoj řišť) / SÍŇ SLÁVY ŘIVÍTALA ALŠÍ SKVĚLÉ EAGOGY SLAVNOSTNÍ CHVÍLE SI ŽÁÁ NÁLEŽITĚ OOVÍAJÍCÍ RO- STŘEÍ. OSLAVY NE UČITE- LŮ V RAZE HO NALEZLY V NÁHERNÉM ROSTORU BAROKNÍHO REFEKTÁŘE O- MINIKÁNSKÉHO KLÁŠTERA SV. JILJÍ. SEŠLI SE TAM UČITELKY, UČITELÉ A ALŠÍ ŠKOLŠTÍ ZA- MĚSTNANCI Z NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI A NA NĚKTERÉ Z NICH TAKÉ ČEKALO MIMOŘÁNÉ OCENĚNÍ JEJICH RÁCE. iplom kiží poukázku obdžlo z výboou páci clkm osmáct učitlk učitlů mtřskýc zákldíc škol. Mimořádéo ocěí s pk dostlo třicti pcovíkům, ktří v školství působí úctodýc třict i víc lt. Njvýzmější poctu si odslo šst pdgogů, ktří bli uvdi do Síě sláv z svůj cloživotí příos vzděláváí výcově dětí šic školác. Komě plkt kiží poukázk jim učitě, stjě jko dlším ocěým, ptří vlké poděkováí. Uvdá ocěí spolu s květimi přdli stost Oldřic Lomcký dí po oblst školství ěkujm z to, jk dobř učít š děti! Koli olvii. Vážím si všc pcovíků šo školství. Vážím si jjic úsilí příosu po vzdělost stávjícíc i budoucíc gcí. ři přílžitosti učitlů jim přji vš dobé, pvé zdví, osobí poodu žák, ktří touží po věděí, řkl Koli olvii. A kdo ltos vstoupil do Síě sláv? Emití řditlk ZŠ ám. Cuiovýc Libuš Vlková, dlouoltá řditlk ZŠ Ulý t í zástupkě řditl ZŠ Bá jzků gm Sjkoová, vikjící učitlk, s láskou přdávjící lásku k mtmtic, Mitt Šťstá, lskvá obětvá t Stdová, ktá působil mj. v MŠ Ltská, milá, vslá záovň vsoc pofsioálí Emili Bodová z MŠ Náodí gií tuzismm zářící dlouoltá řditlk í učitlk MŠ Opltlov Vě Boková. Gtulujm děkujm! FOTO: ETR NAŠIC / FRANCOUZSKÉ ZRCALENÍ V ČESKÉ KALI Skldb Gog Bizt, Muic Rvl či Clud busso zzěl v útý v Zcdlové kpli Klmti, to v podáí mldýc umělců z jiofcouzskéo měst Nîms. Koct s uskutčil v ámci pojktu Comius Rgio Spolčě vůstám v Evopě, ktý spolu lizují Městská část Nîms do ktéo jsou zpoj ověž škol obou měst. Kdž áš pojkt zčíl, tk jsm měli pocbosti, jk to zvládm, vš jsm s z pocodu učili. Tď všco kásě běží já osobě jsm z ptské spolupác dšá. Všk tké ccm spolupcovt i dál po skočí stávjícío pojktu ltos v létě pokčovt pojktm vzujícím, popsl iiciátok pojktu, ktý dělá dost čským fcouzským dětm mládži, Koli olvii, dí po oblst školství z. Vzoými divák vlmi zdřiléo koctu v Zcdlové kpli Klmti bli žáci studti z ZŠ ám. Cuiovýc Bá jzků, z Gmázi pof. J točk fcouzskéo lc z 5. Své uměí fcouzskou klsickou udbu jim přdvdli Atoi Bifld-Bodg, Sbi Tulo- -Ldic, Slvi Roux Véoiqu élisséo, ktým s dostlo zsloužýc ovcí. ořdtli koctu bl Městská část, Fcouzský istitut v z Náodí kiov ČR. UBEN 204 /

15 TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI: JU. IVAN SOLIL (ČSS) bzpčost pvc kimilit, vřjý pořádk kotol, civilí ob oc obvtlstv BEZEČNOST 5 / BUSKING SNA OSTANE ÍKY ŮSLENÉMU TLAKU RANICE JASNÁ RAVILA JARO V RAZE ROMLOUVÁ V MNOHA OOBÁCH. JENOU Z NICH JE BUSKING. NĚKTE- RÉ OULIČNÍ UMĚNÍ SE VŠAK U OBČANŮ RAHY S OCHO- ENÍM, NEBO OKONCE UZNÁ- NÍM NESETKALO A ROSTŘE- NICTVÍM STÍŽNOSTÍ A ETICE TO OBČANÉ ALI JENOZNAČNĚ NAJEVO. OMYSLNÝ YTEL SE ROZTRHL NEBLAZE ROSLULOU VYHLÁŠKOU BÝVALÉ RANÍ HL. M. RAHY Z LOŇSKÉHO ROKU. TATO VYHLÁŠKA ZŮSOBILA NEJEN RÁVNÍ CHAOS V TOMTO ROBLÉMU, ALE ZEJMÉNA ROZ- UALA O TÉ OBY MÍROVÝ STAV MEZI OBČANY A BUSKERY. RAHA ROTO IHNE ZAČALA HLEAT ZŮSOBY ŘEŠENÍ. A KO- NEČNĚ JE NAŠLA! MINISTER- STVO ORAVY TOTIŽ ZAUJALO OOBNÉ STANOVISKO, JAKO ZASTÁVALA RAHA. TEY ŽE BUSKING MŮŽE BÝT, ZA URČI- TÝCH OKOLNOSTÍ, ZVLÁŠTNÍM UŽÍVÁNÍM KOMUNIKACE. OSTÁ- VÁNÍ OBECENSTVA, VYHRAZENÍ BEZEČNOSTNÍHO ROSTORU NEBO ZABRÁNÍ ROSTORU RO AARATURU ČI VYBAVENÍ BUS- KERA OLE TOHOTO STANO- VISKA UŽ ZVLÁŠTNÍM UŽÍVÁNÍM OZEMNÍCH KOMUNIKACÍ JE. ROTO JE TŘEBA OVOLENÍ O ŘÍSLUŠNÉHO SILNIČNÍHO SRÁVNÍHO ÚŘAU. TEY O- BORU ORAVY MĚSTSKÉ ČÁSTI RAHA. Městská část td bl pví městskou částí. Rok půl stčilo buskům, b s z ic v očíc j občů, l i pcovíků fim s sídlm z stli pso o Řd busků zbíá pořádý kus codíku. gt. J v miulém oc blo podáo ěkolik dsítk stížostí obtěžující luk pod ok domů. V spu 203 bl vdí dokoc douč ptic zkázáí buskigu v Mostcké ulici dlšíc místc. Spolčý jmovtl bl vžd totožý. Tto pouličí uměí mjí totiž ž příliš čsto mom blíž k obtěžujícímu luku, či spíš lučému žbáí. Nvíc s istoií tdicmi mjí odiová í fické bubík či plstové kýbl bo skřotáí ppoušk ARA mou imitáto Jck Spow pic spolčéo. Z důvodu přtváváí posto udžitléo stvu jsm zájili kok vdoucí k lzí řší. Odpovědí pcovíci l. m. k šim žádostm o ápvu věci ovlou vlášk vstřící bli sdělili ám, ž buskig í možo gulovt, boť jj lz podřdit pod žim zvláštío užíváí komuikc. ožádli FOTO: ETR NAŠIC jsm poto o páví ázo Miiststvo dopv ČR. Miiststvo zujlo totožý ázo jko mám m. Td ž buskig, přdvším jo dopovodé jv, jsou skutčě zvláštím užíváí komuikc pltí po ě pvidl jko po osttí ždtl o povolí k zvláštímu užíváí komuikc, uvdl dí Iv Solil, mzi jož komptc ptří mimo jié i vřjý pořádk. odl součséo pávío ázou Miiststv dopv ČR í možé buskig, vč. dopovodýc jvů, sovávt příkld s běžým postáváím codc při čkáí tmvj bo tlfoováím přd výkldí skříí. Lidé, ktří podukci přilížjí, utvářjí dv kolmjdoucí bz zájmu o podukci musí buskm zbé místo obcázt či mod kvůli tomu vstupovt do vozovk (bo dokoc tmvjové ttě). A to již zvláštím užíváím komuikc smozřjmě j. říslušý siličí spáví úřd j td opávě tkové užíváí codíku či pěší zó jko zvláští užíváí posuzovt td pávě gulovt. Městská část poto í bud usilovt o to, b s tto páví ázo zčl co jdřív upltňovt v pxi občé s musli děsit pvíc ltíc dí. V součsé době jsou kotolími pcovík odbou dopv stážík M vtipovává poblémová míst výsktu buskigu součsě sjdocová jo způsob gulc či postiu. oti pouličímu uměí, kté pobví obtěžuj, mám vůbc ic, opk ptří k koloitu kždé mtopol. N duou stu sktá žbot, bsc udbío slucu pouličío mist zá lsitostí pojvu dlší ám všm zámé ádob podukc, musí být součástí páví gulc, doplil Iv Solil. UBEN 204 /

16 6 KULTURA TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI: Ig. AVOL ŠKRAK (ČSS) kultu, občská spolčost, spot, zičí vzt / SOLUOŘAATELSTVÍ VÝZNAMNÁ CESTA OORY ŽIVÉ KULTURY V RAZE V MĚSÍCI UBNU OOŘILA MĚSTSKÁ ČÁST RAHA V RÁMCI SOLUOŘAATELSTVÍ NÁSLEUJÍCÍ AKCE: Čs zouflství dějí výstv čobílýc fotogfií klsik čské fotogfi Ldislv Sitskéo k 75. výočí ěmcké okupc výstv potvá do v Stovském kláštř, Stovské ádvoří /32,. 2. očík NŮ EVROSKÉHO FILMU přlídk součsýc čistě vopskýc filmů s cílm obotit bídku vopské kimtogfi od do v kiě Světozo, Vodičkov 4,, v kiě Luc, Vodičkov 36,. Hudbí jo u domiikáů cklus odpoldíc včíc koctů, ktý přdství světská ducoví díl utoů čiýc koci 8. stoltí - pobě od do v Kláštř domiikáů, Husov 234/8,. Koct Ústřdí udb Amád Čské publik po šiokou vřjost u přílžitosti mziáodío odi - tdičí udbí vstoupí v podáí mziáodě uzávéo udbío těls Ústřdí udb Amád Čské publik - d v spodí části Václvskéo áměstí,. čít po slovsk 7. očík Nostop čtí v slovském jzc, cílm kc j pktick dmostovt vzájmou popojost dvou áodů v oblsti mluvéo slov, littu lidskýc vztů od do v Jzzové skci, Vldštjská 4,. Kmp střd svět tdičí kc, ktá j oslvou jdičosti Kmp, ostov v ctu. Součástí oslv j kofc v Micově pláci, kd s moou zájmci számit s ostovm Kmp příbě místíc obvtl od. 4. do v pku Kmp,. žské věž, clodí istoicko-ozlížcí 4. očík clodí istoicko-ozlížcí, mo místc úzmí Městské části, jko šá bá, Muzum Kmp, Mlostská mostcká věž td. Kl Kl 70 koct d v Lucě,. Bližší ifomc KULTURA / VELIKONOČNÍ ZASTAVENÍ KY: V NEĚLI , od 4 do 7 odi, KE: tské áměstí KY: V ONĚLÍ , od 4 do 7 odi, KE: Kmp Městská část si vás dovoluj pozvt VELIKONOČNÍ ZA- STAVENÍ, kté pobě v děli tském áměstí v podělí Kmpě, vžd od 4 odi do 7 odi. Těšit s můžt pltí pomlázk, mlováí vlikoočíc kslic, pličkováí jié tdic spojé s Vlikoocmi. řipv jsou výobk cáěýc díl, občství, vlikoočí pčivo. O dobou áldu s postá dcová udb Kjk s svými sólist. řijďt s podívt všici jst sdčě zvái! Bližší ifomc / VI. EJSKAŘSKÉ SOUSESKÉ SETKÁNÍ KY: , od 4 odi KE: Střlcký ostov Městská část si vás dovoluj pozvt VI. EJSKAŘSKÉ SOUSESKÉ SETKÁNÍ, kté pobě Střlckém ostově. Těšit s můžt ukázk kologickéo výcviku, dog dcig, gilit, dogfisb, psí škol jko oviku TUŽKOSI potétují mlují vám obázk všo pjsk. Všké disciplí si můžt pod vdím istuktoů ozkusit s svým pjskm. Uvidít tké výcvik službíc psů městské polici. Běm odpold s můžt zúčsti, přlídk pjsků, ktou jst sdčě s svými mzlíčk zvái. Odpoá poot ocí jkásějšío, jšikovějšío jzvláštějšío pjsk. Kždý pjsk dost dák. řijďt s podívt všici jst sdčě zvái! Bližší ifomc www. p.cz SORT / BEZLATNÉ KURZY CVIČENÍ RO SENIORY RAHY Udžt tělo v kodici i v pokočilém věku j cílm mo sioů. N to zpomíá i Městská část, ktá po zlpší kodic čpáí ové gi cstá v blízké době otvřít bzplté kuz cvičí po sio. Z připvové bídk si vb sd kždý. v spolupáci s Fitss Kotv připvil čtři blok ktivit: kodičí cvičí, kodičí d 55 lt, jógu po sio cvičí poti bolsti. Kuz dispoují kpcitou cvičícíc. Hodi jdotlivéo bloku bud pobít jdou týdě, to po dobu 60 miut. Jsm ád, ž můžu přdstvit šim spoluobčům dlší ktivitu, ktou cstám v oblsti spotu. Jdá s o větší zpojí občů (zjmé sioů) do pobovýc ktivit, kté jsou s přibývjícím věkm stál víc zpotřbí, řkl dí po kultuu, spot, mziáodí vzt občskou spolčost Ig. vol Škk. Milý sioři, život j pob, přkojt ostc, přkojt poodlost, přijďt si zcvičit, přijďt s odgovt, vš dic MČ vás sdčě zv. o bližší přdstvu ifomc o cvičí bl toč spot, ktý lzt v skci Spot. / TURNAJ V MALÉ KOANÉ (4+) O OHÁR MČ RAHA KY: O 0 HOIN KE: HŘIŠTĚ NA FRANTIŠKU A V ULICI MASNÁ / TURNAJ V NOHEJBALU TROJIC O OHÁR MČ RAHA KY: O 0 HOIN KE: HŘIŠTĚ NA FRANTIŠKU A V ULICI MASNÁ / OZVÁNKA NA TURNAJ V BOWLINGU KY: O 5 HOIN KE: v Bowlig ctu, V Clici 0,. řilášk uto podt do (do 3 odi) -mil: tl.: , mob.: Bližší ifomc UBEN 204 /

17 TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI: Ig. JIŘÍ VESELÝ (TO 09) dopv ORAVA 7 FOTO: ETR NAŠIC Jiří Vslý připomíá, ž i ávštěvíci ct moou kátkodobě lgálě zpkovt dík stícím pkovcím ktám. / ARKOVÁNÍ V CENTRU Toto tém s stákác šo měsíčíku opkuj téměř pvidlě. s s podívám pkováí po t, ktří moou bo ctějí vužít too jjdoduššío způsobu ávštěv ct, ktým j bzspou vužití MH. Spojů j dost, čkcí dob spoj poměě přízivé poodlí tké odpovídá úovi přpv osob v 2. stoltí. Moo šic spoluobčů vužívá, tm kd to j možé, k cstám do ct tké vlk v ámci pžské itgové dopv. Jd z mýc zámýc jzdí z Hostvic lvím ádží j z cc 5 miut, což j po jkýkoliv jiý způsob dopv čs posto přkotlý. okud l člověk z jkéokoliv důvodu musí do ct utomobilm, j zbté smířit s s tím, ž dopv v ctu umožňuj pkováí kdkoliv už vůbc to jd zdm. Můž sic vužít řd míst, kd j stáí plco postřdictvím pkovcíc utomtů, l zjmé v půběu d, tj. dopold odpold, bývjí tkováto pkoviště plá, řidič s tk vstvuj iziku objížděí bloku domů čkáí ž ěkdo místo uvolí. Jsou td všk tké pkoviště sktá jk v obcodíc domc, otlc, v podzmí i dzmí. Tkovýc pkovcíc míst j úzmí Městské části téměř 8 tisíc to j číslo, kté b mělo být zcl dosttčé. Od pkováí v tkovýc zřízíc odzuj řidič přdvším c z pkováí. obujm s všk v tžím postřdí. okud si mjitlé povozovtlé uvědomí lép, ž ižší výos z jdoo pkovcío míst můž vvážit všší čtost, zlví, pk s situc v vužití těcto stáí bud zlpšovt j vlmi pomlu. Jště dlší možostí j vužití stícíc pkovcíc kt. T jsou dvouodiové (z 20 Kč) dstiodiové (z 400 Kč). Umoží tk ávštěvu příbuzýc, řmslík či kookoliv, kdo potřbuj zpkovt uto místě tzv. modé zó. Stící pkovcí kt jsou v podji v městskýc částc, 2, 3 7, td tm, kd j tzv. modá zó zvd, můž j mít v pěžc jko zvu s omzou pltostí pktick kdokoliv. Ig. Jiří Vslý dí po oblst dopv UBEN 204 /

18 8 NÁZORY OOZICE OS GRANTY NA OBNOVU OMOVNÍHO FONU JEN RO VYVOLENÉ? Vzldm k podivému ství podmík gtovéo pogmu obovu domovío fodu, zjmé smslě kátké lůt od vpsáí do tmíu podáí žádostí, álě ozí, ž řd zájmců sti z objktivíc důvodů somáždit potřbé dokumt. Náv zstupitlů OS, b s tmí po podáí žádostí posuul z dub 204, bl vládoucí kolicí TO 09 ČSS zmítut. o ěkoliklté podlvě vslšlo součsé vdí dic voláí OS po zovuzvdí gtů obovu domovío fodu. Vpsáí gtovéo pogmu po ltoší ok, v ktém s má ozdělit ž 30 milioů kou, všk od počátku povází řd pocbostí. Gt bl scvál 4. ld o tři d později s objvil ifomc oficiálí wbové stác. Tpv td, všk álě spíš jště později, s potciálí uczči moli o možosti gtů dozvědět. A zčl zmtk. Njpv bl ůzýc místc uvd dvě ůzá dt, do kd j třb žádost o gt podt. Stjě tk blo jsé, opvu čo všo lz o gt požádt. Zstupitlé OS s dvou jdáíc Zstupitlstv doždovli, b s diskutovlo o podmíkác pogmu. řdsd fičío výbou J Votočk (TO 09) všk tuto diskusi odmítl. Zřjmě věděl poč. N přtřs b totiž přišlo, ž lůt, ktá od 7. ld, kd s ifomc o gtc objvil wbovýc stákác, do 5. dub, td jzzšío tmíu po podáí žádostí, čiil přsě 79 dů. A to j vzldm k dokumtům, kté musí uczč po podáí žádosti získt, vlmi málo. Žádost totiž musí obsovt clkm třiáct přílo, mzi ěž ptří př. Scválí žádosti o gt z st vlstíků, Stvbí povolí bo oláší k opvě, Nbídk 3 víc dodvtlů či otokol o výběu jvodější bídk. S přilédutím k lůtám jdotlivýc úřdů, kd j třb pmtovt tké o tom, ž s cází v mátkové zvci, b mol vš álě stiout pouz t uczč, ktý b pláovl j dobé opv, bo ctěl vužít gt pokčováí již zpočté kostukc. Nbo věděl o gtc jště přd uvřjěím oficiálí ifomc. ávě tto možost vá clý pojkt jo uto J Votočk vlmi příjmý stí podzří, zd áodou bl podmík úmslě stv tk, b gt dosáli j vvolí. Sám Votočk podzří, ž s jdá o mlou domů, jště přiživil svou ocotou o podmíkác gtů diskutovt. Zstupitlé OS jdáí zstupitlstv vovli, b s tmí po podáí žádostí posuul ž 30. dub všici uczči tk měli stjou šci s o gt ucázt. Tto áv všk količí větši složá z zástupců TO 09 ČSS boužl odmítl. Txt vjdřuj stovisko Klubu OS VĚCI VEŘEJNÉ RANICE ŠKOLÁM: OZOBTE NÁM HERNY! Místostost J Kjčí (TO 09) objuj počt v z. Městská část jic povolil 3, pk j z jsýc důvodů výšil 2. (Rálě jic j víc, potož ěkté fugují zákldě zákoýc povolí od miiststv ficí jště z é Mioslv Klousk.) Kjčí tvdí, ž v z zůstl pouz ksi, ikoli. Ksio s ovšm od odlišuj lvě živou ou, td ou s kupiém. V z l zůstávjí míst, kd si zjt ld lktoickou ultu k tomu mát výbě z utomtů. V posldím měsíčíku s víc objvilo, doslově: MČ cc oslovit škol v ámci soutěž zpcováí gfickýc citktoickýc ávů vzldu povozov, ktý b j splňovl podmík omzí klm, možost líží do posto dlšíc, l tké odpovídl sttickým poždvkům. Milí školáci, studti, djt zdu přívětivější tvář? To sd! Rdici požádám o vsvětlí. Jk s zd v ctu dívát V? išt Témtu s budu věovt v dubovém vdáí čsopisu ž. Ktři Klsová REAKCE MÍSTOSTAROSTY Rdic při omzováí zdu zvolil duou jtvdší vitu gulc úzmí městské části moou fugovt j t povozov, v icž j miiststvm ficí povol povoz lotií dl 2 písm. i) záko o lotiíc, td t v žimu ksi. Těcto ds blo j úzmí skutčě 2. í zstupitlk Klsová moc dobř ví, ž původí ozodutí o 3 dsác, ktýc b blo možé povozovt loti, s týklo zcl jié vlášk, jjíž pojdáváí blo mgistátm ukočo. J Kjčí, zástupc stost UBEN 204 /

19 NÁZORY OOZICE 9 STRANA ZELENÝCH RAHA RÁJ HAZARU Hzd v Městské části přdstvuj ozdíl od jiýc městskýc částí sociálě-ptologické bzpčí, tvdí v miulém čísl Měsíčíku p dí Kjčí. pý zušil všké svém úzmí pocl j t ds, icž jsou povozová ksi t jsou přc jiá ž. Má pvdu? odívjm s ěkolik z 2 povolýc míst: lová, tdičě poblémová loklit, si svou u přbvou "ksio" zcovl (přímo poti zákldí škol). Mskovo ádží - zplivé "ksio" Hpp, přitom si í km sdout při čkáí vlk. Automt ás mkjí v podcodc jk Můstku, tk i při vstupu do mt upostřd Václvskéo áměstí. Rd s přd voliči ád clubí, jk cc zlpšit život občů vřjý posto v ctu vitlizovt, l do budouc cává j Václvském áměstí povolýc 6 loklit dlší ds zdu cc zcovt v blízkém okolí dvě dlší v Vodičkově ulici jdu v Nkázc. Td j to ás, občc podpořm ptici z vvoláí fd (viz bzzdu.cz) ukžm dě, ž ozdíl od í ám o kultuu život v ctu skutčě jd. Odřj Čoš, uto j člm St zlýc CENTRUM BEZ KOL? TO 09 cc v z do volb zpovozit sstém vřjýc sdílýc kol. Skvělá mšlk, l jž s mgistát posldí 3 ok cklodopvě v podsttě vůbc věovl (ltos i jd oslivýc 0,7 % ozpočtu dopvu), l ds víc již má ikoo, kdo b tkový pojkt mol ozumě řídit. z tk ozí okou jlou ušitý pojkt biksigu. Sstém vřjýc kol zvdlo již 650 měst včtě Vídě, Micov, ážď, Lodý, říž, Osl, Všv, Stockolmu či Moskv, l všud fugují přdvším v ctu měst. I lýz, ktou si mgistát cl zpcovt, tvdí, ž v z jsou jvodější přdvším oblsti ct podél Vltv, td tké clá s výjimkou Hdč. řdsdkě komis Rd lvío měst po cklistickou dopvu pí Kobová-Hášová (zstupitlk HM z TO 09 obvtlk ) l v díku ktul. cz tvdí, ž "...do pmátkovýc zó cklisté budou mít přístup. o okolí Stoměstskéo či Václvskéo áměstí kol opvdu ptří. K čmu b tkový pojkt bl jk j možé, ž tto slov poáší osob, ktá má ozvoj cklodopv stosti? Ctum sic blo stvěo po kol, l po ut už tpv. okud ccm, bcom stáli všud v zácpác měli z měst pouz pkoviště, měli bcom být vděči z kždéo člověk, ktý po svou cstu místo ut zvolí cůzi, vřjou dopvu, bo jízdí kolo. Město b mělo ozvoj štýc duů dopv poszovt ktivě všc úovíc. Situci ilustuj, ž do volb b kvlití sstém vřjýc kol tcick zvládl dodt jdiě fim JCcux, td spolčost, ktá posktuj městský mobiliář výměou z klmí ploc. Biksig s můž po i stát ástojm k podlouží jdé z jméě výodýc smluv, jkou kd s kým město uzvřlo... Nblo b po ozvoj cklistické dopv lpší připvit do volb odpovídjící psoálí ivstičí zázmí po biksig připvit komplxí kvlití zdáí, jož součástí bud ství spolupác s ou tk, b ctum blo jko všud jid v světě i klíčovým místm sstému vřjýc kol? Štěpá Miovský, uto j člm St zlýc INZERCE

20 20 OZVÁNKA / ONŘEJ SOKOL V NOVÉ HŘE O NEVĚŘE V BŘEZNU MĚLA V ČINOHERNÍM KLUBU REMIÉRU HRA HAROLA INTERA ZRAA, KTEROU REŽÍROVAL HEREC A REŽISÉR ONŘEJ SOKOL. KROMĚ NĚJ V RAMATU O MILOSTNÉM TROJ- ÚHELNÍKU, ALE I CITOVÉM VYHOŘENÍ A ZRANĚNÉM ŘÁTELSTVÍ IVÁCI UVIÍ TAKÉ KATEŘINU LOJOVOU A MARTINA FINGERA. Vš ová vbočuj z řd všic posldíc pcí v Čioím klubu. Bl to váš ápd, sáout zov po itovi? Musím říct, ž tl uto mě ikd ějk zvlášť zujl. Rád l dělám věcc od Mti Mcog bo vid Mmt pávě til dv o itovi vždck mluvili jko o ěkom výjimčém. A kdž mi pk řditl divdl Vldimí ocázk přisl tul u, skvěl to zpdlo do too, čmu bc s tď ctěl věovt, td vztovým věcm. Co výjimčéo jst td itovi objvil v? Všici si ěm vždck pocvlují to, ž j miimálí. Tl j složá z posto občjýc situcí, kté kždému připomíjí ěco, čím si pošl. Rozcod, tpé cvíl, kd to přstává fugovt, momt pozzí vě řsto si mslím, ž jstli s ám to povdlo, tk budou mít diváci po toml přdství opvdu o čm přmýšlt. Jst zámý tím, ž kždou u vžd pčlivě postudujt čsto ji upvujt. Kd jdm váš ukopis v Zdě? T třb v původí vzi couvá v čs, l tk přímočř, jko jsm to uděll já. Ctěl jsm, b divák bl zmtý čsovými posu. Tk jsm upvil přkld tk, b bl opvdu co jjdodušší. V ěktýc scéác jsm místo dilogů použil tlfoát tké doplil sms kovzci oč zov vzt, vě? Vš v posldíc ltc bl opvdu H o složitosti mzilidskýc vztů má divákovi co říci. spíš šokující, luboké, co vás motivuj k tomu dělt zs ěco tocu jiéo? ospěl jsm k tomu. Momtálě mi přijd pívé zjímvé dělt věcc, kté s týkjí vztů. láovl jsm tk tocu odbočit od těc klsickýc divdlíc. Jk s vám pcovlo s jlpším kmádm bývlou mžlkou? řc j příbě zccuj ozpdjící s mžlství, ž j muži věá s jo jlpším přítlm covlo s mi dobř záovň áočě. Upřímě, ob jsou to výtčí ci, l j to opvdu tolik osobí, ž i kdž jsm věděl dopřdu, ž to bud jdoducé, čkl jsm, ž to bud mod skutčě bolt. Věřím l, ž kdž lidm ccm ěco dát, tk do too musím ivstovt víc, jom cvičit ěco, co s ás úplě týká. Komu bst dopoučil vši u zjít? Víc ji si pocopí ěkdo zkušější, t zážitk í diváck jdoducý, l mám pocit, ž s kždému můž ěkd vpltit to vidět. Člověk s můž dostt do situc, ktou viděl td, musí ji pk požít tk bolstě, bo s třb bud covt jik. okud i vás zjímá, jk s s tk osobím témtm Odřj Sokol popl, mát možost přdství zjít 2., 2. či 26. dub do Čioío klubu. FOTO: ARCHIV ČINOHERNÍHO KLUBU UBEN 204 /

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích 4/2014 říjen - posinec Vydává Úřad městyse v Olbamovicích Z OB SAHU In fo ma ce staosty Vá no ce - svátky klidu a míu Zpá vy z fanosti Z čin nos ti školy Spo le čen ská konika, pohyb obyvatel a statistika

Více

Úvod. Tiráž. Barbora Vymětalová 8.A. Hlavní redaktor: Julie Kořínková 8.A. Zástupce hl. redaktora: Anna Soukupová 8.A. Hlavní Grafik: Tomáš Zelený 8.

Úvod. Tiráž. Barbora Vymětalová 8.A. Hlavní redaktor: Julie Kořínková 8.A. Zástupce hl. redaktora: Anna Soukupová 8.A. Hlavní Grafik: Tomáš Zelený 8. číslo 2 očník 6 Úvod Huááá... Končně s vám dostlo do uky duhé číslo nšho čsopisu Klád. V ktulitách s dozvít stučně o novinkách v nší škol, jko npříkld o pní učitlc Škubníkové. V tomto čísl s tké dočtt

Více

Monty Python John Cleese zve Čechy do Londýna!

Monty Python John Cleese zve Čechy do Londýna! ČESKÝ LYMPIJSKÝ VÝB Bšvská 6, 11 Prh 1 tl: 271 73 622, 271 732 326, 271 734 734 fx: 271 731 318, -mil: if@lympic.cz www.zijmldym.cz, www.fcbk.cm/lympijskytym Mty Pyth Jh Cls zv Čchy d Ldý! Čský glický

Více

zpravodaj Zličína a Sobína

zpravodaj Zličína a Sobína zprvodj Zličín Sobín List zličínských sobínských občnů číslo dubn Doprvní soutěž pro mlé řidič Pální črodějnic n Zličíně Přdnášk v knihovně o poutní cstě kultur kultur; zprávy z rdnic ulturní tipy v okolí

Více

www.listyjm.cz (pokračování na str. X)

www.listyjm.cz (pokračování na str. X) Otevíráme pro Vás největší prodejnu s nábytkem ve Znojmě! Bezkonkurenční ceny Otvírcí slevy Široký sortiment OTEVÍRÁME JIŽ V ZÁŘÍ www.listyjm.cz září 2010 9 Jižní Morvou z prcí i zábvou Suohrdelská ul.

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

Eva Hanáková, šéfredaktorka týdeníku Ekonom

Eva Hanáková, šéfredaktorka týdeníku Ekonom Final Report Srovnávací výzkum Město pro byznys pomáhá jednotlivým radnicím identifikovat slabiny, inspirovat se kroky svých kolegů a v neposlední řadě i naslouchat názorům podnikatelů, kteří v dané obci

Více

Lhotecká cyklostezka je otevřena Necelé dva kilometry dlouhá stezka pro cyklisty a bruslaře propojila Pískovou a Kostelní Lhotu. 3

Lhotecká cyklostezka je otevřena Necelé dva kilometry dlouhá stezka pro cyklisty a bruslaře propojila Pískovou a Kostelní Lhotu. 3 6. září 2012 Ročík 21 Číslo 18 Cea 9 Kč Masaryčka slila Základí škola T. G. Masaryka v Poděbradech slí 75. čí od svého založeí. 2 Lhotecká cyklostezka je otevřea Necelé d kilometry dlouhá stezka p cyklisty

Více

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vážení občané, skon či la letoš ní mír ná zima a mi - nul už také měsíc bře zen. Na stu pu jí cí du ben nám postupn ě před sta ví svých tři cet

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rp en 2 0 0 3 Číslo 7 R oč n ík 9 Úvodník P. Pavel Hofírek L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a p rá z d n i n ové m ě síc e R oz h ovor s j á h n em O n d ř ej

Více

Časopis přerovského děkanátu B ened i kt X V I. si p o vz or u svý c h p ř ed c h ů d c ů nec h á vá v p a p ež ské m er b u své b i sku p ské m otto: C oop er a tor es V er i ta ti s. K 2 0 0 5 R n 1

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam!

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam! cea 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotická zařízeí a Zbraslavi vyčerpávající sezam! ZBRASLAVSKÉ NOVINY 2/2010 Editorial Vážeí čteáři! Miulý úvodík byl prý vytiště

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 2 lčíslo 11 l14. 11. 2008

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 2 lčíslo 11 l14. 11. 2008 NEKONEČNÁ BAJKA Moravskokrumlovské oviy Měsíčík lvydává Město Moravský Krumlov lročík lčíslo 11 l14. 11. 008 Žilo bylo veliké stádo ovcí. Spokojeě se popásalo a chudých pastviách. Na stádo dohlíželi valaši

Více

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol.

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol. Krizová intervence Daniela Vodáčková a kol. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vodáčková, Daniela Krizová intervence / Daniela Vodáčková a kol. 3. vyd. Praha : Portál, 2012. 544 s. ISBN 978-80-262-0212-7

Více

těšínské Informační dvouměsíčník města Český Těšín

těšínské Informační dvouměsíčník města Český Těšín ročník VI číslo 5 5. říjn 2012 těšínské Informční dvouměsíčník měst Český Těšín LISTY V Konikowě otevřeli truhlu Léto n koulišti Sokojeno bylo téměř 40 tisíc návštěvníků strn 3 Historie: ovodně 1972 Velká

Více

Management v tanečním umění

Management v tanečním umění JANÁČKOVA A KADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ H u d e b n í f a k u l t a K a t e d r a h u d e b n í h o m a n a ž e r s t v í H u d e b n í m a n a ž e r s t v í Management v tanečním umění Diplomová práce

Více

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka Život 5 6/2009 5 6/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Znovuotevření prku Jiřího Holík 1. Znovuotevření prku Jiřího Holík... 1 2. Slovo redkce...4 3. Zstupitelstvo

Více

Naše anketa Jan Brunclík (68), důchodce, podnájemník Já barák nemám,

Naše anketa Jan Brunclík (68), důchodce, podnájemník Já barák nemám, SERVIS Dsatro pro vaš bzpčí O tom, jak s chovat v nbzpčí, na co dávat hlavně pozor a kd hldat pomoc, čtět na str. 3 a 5 Výzva do roku 2006 J tu opět nový rok. Rok, do ktrého všm z srdc přjm hodně štěstí

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

MLUVTE JAKO MLUVČÍ MLUVTEJAKOMLUVCI.CZ 2.rozšířené vydání

MLUVTE JAKO MLUVČÍ MLUVTEJAKOMLUVCI.CZ 2.rozšířené vydání MLUVTE JAKO MLUVČÍ MLUVTEJAKOMLUVCI.CZ 2.rozšířené vydání autor: David Šimurka mluvtejakomluvci@mluvtejakomluvci.cz 2008 Aktivně vs. pasivně Jsem mnohem inteligentnější než ten hlupák, mám vyšší vzdělání,

Více

Háječek se bude také soutěžit

Háječek se bude také soutěžit Lp Ir SoT so ipn Ae D c 2 0 1 21 n Čč Í ís sl lo o 1 12 n Rr Oo Čč Nn Íí K k 98 n Dd O o Pp Oo Šš Tt Oo V Nn Íí Cc H h Ss Cc Hh Rr Áá Nn Ee K k zz dd A rr mm A noviny Č E S KO B U D Ě J OV I C K É R A

Více

Numerické metody řešení diferenciálních rovnic

Numerické metody řešení diferenciálních rovnic Numerické metod řešeí diereciálíc rovic Numerical metods or solvig dieretial equatios Bc. Zdeěk Blata Diplomová práce 009 ABSTRAKT Tato práce se zabývá umerickými metodami řešeí občejýc diereciálíc rovic.

Více

Starosta František Lukl při návštěvě oddělení nukleární medicíny Nemocnice Kyjov. Vpravo Jiří Bakala, uprostřed Petr Svoboda.

Starosta František Lukl při návštěvě oddělení nukleární medicíny Nemocnice Kyjov. Vpravo Jiří Bakala, uprostřed Petr Svoboda. KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 2. březen 2012 Starosta František Lukl při návštěvě oddělení nukleární medicíny Nemocnice Kyjov. Vpravo Jiří Bakala, uprostřed Petr Svoboda.

Více

PORTÁL ZVE NA SVĚT KNIHY

PORTÁL ZVE NA SVĚT KNIHY knižn novinky 9 10/2012 37 DOPROVODNÉ PROGRAMY / DOPROVODNÉ PROGRAMY / DOPROVODNÉ PROGRAMY / DOPROVODNÉ PROGRAMY PORTÁL ZVE NA SVĚT KNIHY A DÁLE NA STÁNKU: pátek 18. 5. v 11 hod. KOMIKSOVÁ DÍLNA (PRAVÉ

Více

První elektronická aukce energií

První elektronická aukce energií 2. 9. 2013 9 2013 Ročník: 13 www.hubnetesmilanem.cz více na straně 3 Člověk v popředí zájmu Podle údajů Obchodní a průmyslové komory pro Horní Falcko a Kelheim chybí v jejím okrese již v letošním roce

Více

Uspěli na olympiádě. Bílí tygři. Soukromá střední odborná škola a Gymnázium Bean. strana 6. strana 5

Uspěli na olympiádě. Bílí tygři. Soukromá střední odborná škola a Gymnázium Bean. strana 6. strana 5 3. 2. 2014 1 2 2014 Ročník: 5 Soukromá střední odborná škola a Gymnázium Bean strana 5 Bílí tygři strana 6 Uspěli na olympiádě E mail: redakce@plzenskyrozhled.cz E mail: mnespor@centrum.cz Redakce PLZEŇ,

Více

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line.

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line. Podmínky s 1.SčV jsou již nstveny Po několik měsících po nesčetných jednáních můžeme zkonsttovt, že podmínky dlší spolupráce měst s vodárenskou společností 1.SčV ohledně provozu městských vodovodů knlizcí

Více

Techmanii navštívilo přes 200 tisíc lidí

Techmanii navštívilo přes 200 tisíc lidí Blbec k večeři v Plzni Při srážce s blbcem se může rozsvítit i tzv. inteligentovi. Přesto si raději dvakrát rozmyslete, než někoho prohlá síte za blbce. Může se vám stát, tak ja ko v této bláznivé komedii,

Více

DUBSKÝ ZPRAVODAJ ZDARMA. Květen 2007. ročník šestnáctý. Strana 1. Cínovec

DUBSKÝ ZPRAVODAJ ZDARMA. Květen 2007. ročník šestnáctý. Strana 1. Cínovec Květen 2007 ročník šestnáctý ZDARMA Cínovec OBSAH: Slovo starosty Výběrové řízení Informace stavebního úřadu Den životního prostředí Z jednání RM Den země i v Dubí Oznámení, výzvy Představujeme Vám MP

Více