VÝROČNÍ ZPRÁVA. PATRIA Kobylí, a.s. Augusty Šebestové Kobylí IČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. PATRIA Kobylí, a.s. Augusty Šebestové 716 691 10 Kobylí IČ 25532359 www.patriakobyli.cz"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Augusty Šebestové Kobylí IČ

2 OBSAH 1 úvodní strana 2-3 obsah 4 základní údaje o společnosti 5-6 majetková struktura a management společnosti 7-12 ekonomické ukazatele a jejich vývoj ekonomické ukazatele v grafech 18 skutečnosti po konci rozvahového dne 19 informace o budoucím vývoji 20 informace o výzkumu a vývoji 21 pořizování vlastních akcií a podílů 2

3 OBSAH 22 účetní závěrka auditorská zpráva 26 organizační složka v zahraničí 27 ovládací vztahy 28 aktivity v životním prostředí finanční analýza přílohy 3

4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Obchodní jméno Sídlo Augusty Šebestové 716 PSČ Kobylí IČ DIČ Právní forma CZ Akciová společnost Zápis společnosti v OR 23.června 1998, obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2658 Předmět podnikání zemědělství včetně prodeje zem. produktů, hostinská činnost, řeznictví a uzenářství, silniční motorová doprava,atd. Účetní závěrka sestavena k

5 MAJETKOVÁ STRUKTURA A MANAGEMENT SPOLEČNOSTI Statutární orgán společnosti: Funkce Jméno Bydliště Předseda představenstva Ing. Josef Čačík Kobylí 448 člen představenstva Miloš Lanžhotský Kobylí 714 člen představenstva Ing. Roman Borovička Kobylí 712 člen představenstva MUDr. Anna Hozová Brno, Rozárka 685/36 člen představenstva Ing. Tomáš Čačík Kobylí 832 člen představenstva Ing. Ivo Dubš Brno, Martina Kříže 10 Předseda dozorčí rady Ing. Karel Máca Brno, Slavíčkova 12 člen dozorčí rady Libuše Štiková Kobylí 796 člen dozorčí rady Jiří Zajíček Velké Pavlovice, Nádražní 7 Představenstvo a.s. na svém zasedání dne projednalo a vzalo na vědomí vzdání se funkce člena představenstva JUDr. Milana Kružíka, Csc. a jeho rezignaci přijalo. V souladu s čl. XI. bod 6. stanov společnosti jmenovalo do příští valné hromady členem představenstva Ing. Ivo Dubše, nar , bytem Brno, Martina Kříže 10. Způsob jednání: Za společnost a představenstvo jedná každý člen představenstva samostatně. 5

6 Osoby nebo společnosti podílející se na základním kapitálu společnosti: Společnost/Jméno Právní forma Podíl v tis. Kč Podíl v % HEIM Trade, SE, Brno právnická osoba , akcionářů fyzické osoby ,09 Základní kapitál společnosti je Kč. Podniky, v nichž má společnost podstatný nebo rozhodující vliv, vč. účetních jednotek, kde je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením: Společnost nemá podstatný nebo rozhodující vliv na základním kapitálu žádné jiné společnosti. 6

7 EKONOMICKÉ UKAZATELE A JEJICH VÝVOJ Vývoj rozhodujících ekonomických ukazatelů za účetní období roku v tisících Kč Ukazatel Výnosy celkem Náklady celkem Aktiv a Přidaná hodnota Vlastní kapitál Obchodní marže Výkony Výkonov á spotřeba Obchodní pohledáv ky Obchodní záv azky Prov ozní v ýsledek hospodaření Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění

8 Komentář k vývoji rozhodujících ekonomických ukazatelů: Společnost PATRIA Kobylí, a. s. dosáhla v roce 2011 lepší výsledky hospodaření než v roce Nejvýraznějším faktorem, ovlivňujícím celkový výsledek a.s. byla dobrá úroda ve vinicích a hlavně velmi pozitivní výsledek hospodaření ve výrobě a prodeji vína. Podařilo se taky dosáhnout navýšení celkových výnosů o více jak 28 mil. Kč proti roku Celkové náklady v porovnání s minulým rokem narostly o více jak 22 mil. Kč. Výsledkem je hrubý zisk za celý rok 2011 ve výši tis.(meziročně +6,1mil.Kč) Kč a přidaná hodnota ve výši tis. Kč(meziročně +25%). Průměrný počet zaměstnanců v roce 2011 dosáhl stav 185 osob, z toho je 40 řídících pracovníků. Průměrná mzda byla v roce ,-Kč. Ve finanční oblasti byla dosažena ztráta 771 tis. Kč, proti roku 2010 je to o více jak 1,2 mil. Kč méně. Úspora vznikla hlavně na straně nižších úroků a taky menších kurzovních ztrát. Hospodaření společnosti v roce 2011 skončilo ziskem před zdaněním ve výši tis. Kč. Daň z příjmu činí tis. Kč, tj. výsledek hospodaření za účetní období tzv. čistý zisk je tis. Kč. V roce 2011 byly pořízeny nové významné investice traktor New Holland, diskový podmítač, filtr na víno. Společnost pořídila a zavedla do provozu nový docházkový a stravovací systém a taky nový účetní, výrobní a skladový software pro celou společnost. V oblasti obchodních závazků a pohledávek došlo k nárůstu obou složek. Proti 2010 se zvýšily jak závazky z obchodního styku (cca o 2,3 mil. Kč 10,9 mil Kč), tak i pohledávky z obchodních vztahů (o 8,7 mil. Kč -21,1mil. Kč). Souvisí to nejen se zvýšeným obratem společnosti, ale také je to významný krizový indikátor zhoršujících se ekonomických podmínek v hospodaření celé ČR. Přes všechny negativní tendence ve vývoji české ekonomiky a hospodaření EU, které ovlivňují každodenní život každého z nás, se Patrii Kobylí, a.s. daří udržet si status stabilního a seriózního obchodního partnera, který platí své závazky, který má zdravou ekonomickou základnu, který se rozvíjí. Co se týče výsledků hospodaření divizí za rok 2011, nastaly u některých středisek významné posuny. Divize zemědělské výroby se výsledkem 2,3 mil. Kč zisku vrátila na pozici z roku Přispěly k tomu hlavně velmi dobré výsledky rostlinné výroby, nejen co se výnosů týče, ale i cen rostlinných komodit. Střediska živočišné výroby prošla v roce 2011 významnými změnami. Počátkem roku byl zrušen dlouhodobě ztrátový odchov selat a bylo zlikvidováno základní stádo prasnic. U hovězího skotu se v průběhu roku vyvíjely aktivity k dosažení dojivosti min l mléka denně, aby se projevil zvýhodněný ekonomický efekt v ceně mléka. Zároveň se rozšířil chov skotu bez tržní 8

9 produkce mléka díky výhodným cenám hovězího masa na trhu. Činnost střediska VKS se kromě výroby krmných směsí pro vlastní živočišnou výrobu, výroby malospotřebitelského balení, zaměřila i na výrobu KS pro společnost SELVEM Hrušky, dodavatele selat. Toto středisko si dlouhodobě udržuje ziskovost, bohužel se nedaří rozšířit výrobu a prodej pro externí odběratele. Střediska živočišné výroby se ani navzdor provedeným změnám a opatřením nedostala nad hranici ziskovosti a stále jsou ve ztrátě(středisko ŽV skot 762 tis. Kč, stř. ŽV prasata 301 tis.kč). Rostlinná výroba: Hektarový výnos pšenice ozimé 4,00 t 5,00 t 6,00t ječmene ozimého - 5,00 t 5,63t ječmene jarního 2,70 t 3,00 t 4,16t hrachu - 2,05 t 0 kukuřice na zrno 8,90 t 7,30 t 11,55t Realizační ceny: 2009 Kč/t 2010 Kč/t 2011 Kč/t Ječmen Pšenice krmná Pšenice potravinářská Živočišná výroba Hovězí dobytek: - počet dojnic 197ks 186 ks 197 ks - průměrná dojivost 9 560l/laktaci 9 560l/laktaci 9 644l/laktace - průměrná cena mléka 5,63 Kč/lt 7,04 Kč/l 8,09 Kč/l Chov prasat: - průměrná výkup. cena v Kč/1 kg 30,47 27,20 30,72 Divize sady bohužel, znovu se v reálu opakoval scénář roku 2010 a výsledek hospodaření střediska ztráta 1,95 mil. Kč byla opět ovlivněna velmi nízkou úrodou meruněk, ale i dalších ovocných druhů. Tržby sice dosáhly výši 3,5 mil. Kč, avšak náklady na minimální sklizeň a minimální realizaci způsobily ještě větší ekonomický propad než v roce 2010, kdy se úplně vynechala sklizeň. Meruňky Výměra plodných sadů meruněk 143,98 ha 143,98 ha 143,15 ha Sklizeno bylo t 4 t 152 t Průměrný výnos 7,45 t/ha 0 1,1 t/ha Tržby na 1 ha Kč 517 Kč Kč Výkup meruněk Prodej meruněk celkem Kč Kč Kč Průměrná realizační cena 12,63 Kč/kg 18,60 Kč/kg 16,45 Kč/kg Broskve Výměra plodných sadů broskví 12,06 ha 12,06 ha 17,18 ha Sklizeno bylo 63.8 t 13,39 t 26,36 t Tržby celkem Kč Kč Kč Průměrná realizační cena 10,06 Kč/kg 9,48 Kč/kg 10,58 Kč/kg Výnos 5,3 t/ha 1,11 t/ha 1,53 t/ha 9

10 Ostatní ovocné druhy v roce 2011 Višně Švestky Hrušky Výměra plodných sadů 20,50 ha 10,72 ha 12,22 ha Sklizeno bylo 15,47t 28,85 t 33,50 t Tržby celkem Kč Kč Kč Průměrná realizační cena 10,74 Kč/kg 7,00 Kč/kg 9,58 Kč/kg Výnos 0,75 t/ha 2,69 t/ha 2,74t/ha Divize vinice a sklep dosáhla zisk ve výši tis. Kč a zároveň je možné říct, že je to v podstatě výsledek střediska výroba a prodej vína. Roční tržba byla vyšší než 56,5 mil. Kč a bylo prodáno 860 tisíc litrů vína v průměrné ceně 65,62 Kč/l. Středisko vinice skončilo na nule a v porovnání s několika předchozími roky je to významný posun vpřed. K dobrému ekonomickému výsledku pomohla nejen dobrá úroda (viz přehled), ale také významné pojistné plnění za mrazem poškozené vinice. Ukazatele Výměra plodných vinic 130,11 ha 130,75 ha 133,66 ha Výměra mladých vinic 18,80 ha 14,43 ha 9,99 ha Výměra vinic celkem 148,91 ha 145,18 ha 143,65 ha modrých hroznů bylo sklizeno kg kg 4 579,0 q bílých hroznů bylo sklizeno kg kg 3 721,6 q Celkem kg kg 8 300,6 q Výroba vína: bílé víno l l l červeného vína l l l Celkem l l l Prodej a tržby: Prodej vína celkem l l l Tržby za víno 53,7 mil. Kč 49,4 mil. Kč 56,5 mil. Kč Průměrná cena 1 l vína 63,-- Kč 63,35 Kč 65,62 Kč Divize plasty i když si i v roce 2011 udržela stabilně vysoký objem výroby a prodeje svých výrobků, hlavně co se týče exportu bazénů a dnes můžeme říct už i segmentu speciálních produktů z plastu, nepodařilo se jí udržet si nastavenou laťku v hospodaření. Divize plasty se propadla do ztráty 2 mil. Kč. Vysoká tržba 69 mil. Kč, ve které je i 221 prodaných bazénů, 237 prodaných ČOV, nezabránily negativnému výsledku hospodaření. Významnou měrou se na tom podílely: neustálý růst cen základního materiálu, PHM, energií, silná koruna v průběhu roku, ale také silná konkurence na trhu s tímto segmentem, která nedovoluje růst cen našich výrobků a nutí nás držet ceny i za cenu minimálních marží. 10

11 Fakturace celkem , , ,- Z toho: ASIO, spol. s r.o , , ,- EXPORT bazény+ zastřešení , , ,- ostatní , , ,- Výroba a prodej v ks: Výrobek: ČOV Zak. výroba - Parshallův žlab Lapák písku vinaři různé ASIO-ČR PATRIA-EXPORT Bazény - PATRIA - ČR PATRIA - EXPORT BAZÉNY celkem Zastřešení - ČR EXPORT

12 Vývoj hospodářských výsledků jednotlivých středisek za účetní období roku v tisících Kč: Středisko RV ŽV/S ŽV/P VKS Celkem zemědělská divize vinice sklep Celkem vinice + víno sady stavba kuchyně Celkem divize služby plasty CP CELKEM

13 EKONOMICKÉ UKAZATELE V GRAFECH Vývoj celkových výnosů a nákladů v letech , údaje jsou uvedeny v tis. Kč. Celkové výnosy Celkové výnosy Celkové náklady Rok Celkové náklady Celkové náklady 13

14 Provozní výsledek hospodaření a výsledek hospodaření před zdanění a po zdanění v letech : Údaje jsou uvedeny v tis. Kč Rok Provozní výsledek hospodaření Výsledek hospodaření Hospodářský výsledek před zdaněním po zdanění

15 Skladba aktiv v letech : Údaje jsou uvedeny v tis. Kč. Rok Stálá aktiv a Oběžná aktiv a Ostatní aktiv a

16 Vývoj výše obchodních pohledávek a závazků v letech : Údaje jsou uvedeny v tis. Kč. Rok Obchodní pohledávky Obchodní závazky

17 Vývoj tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb a výkonové spotřeby v letech : Údaje jsou uvedeny v tis. Kč. Rok Tržby za prodej v ýrobků Výkonov á spotřeba

18 SKUTEČNOSTI PO KONCI ROZVAHOVÉHO DNE Po datu rozvahové dne a po dni zpracování účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti, které by negativně ovlivnily sestavenou účetní závěrku společnosti 18

19 INFORMACE O BUDOUCÍM VÝVOJI Vedení společnosti si stanovuje cíl pokračovat v dosahování lepšího hospodářského výsledku, vyšších výkonů a tržeb i v následujících letech. Po nepříznivém období 2009 a 2010 byl rok 2011 příznivý v dosahování naturálních ukazatelů u obilovin, kukuřice na zrno i ostatních plodin na orné půdě. Sklizeň hroznů byla i přes poškození vinic zimními mrazy velmi dobrá co do množství i kvality. V živočišné výrobě došlo k oživení ceny mléka i hovězího masa. Pozitivně se v nákladech projevilo zrušení produkce selat, která byla ztrátová. Bohužel již 2. rokem byla velmi malá úroda meruněk i ostatního ovoce. Výroba plastových konstrukcí dosáhla nárůst tržeb o 5 milionů korun, ale bez efektu na zvýšení zisku. Důvodem je navýšení cen materiálu v průběhu roku o 20 %. Pozitivně lze hodnotit nárůst prodeje vína. Celkově příznivý hospodářský výsledek za rok 2011 umožňuje optimistický vstup do roku 2012 a stanovit následující plán rozvoje společnosti: - provést výsadbu vinice odrůdy Veltlínské zelené na ploše 7,1 ha včetně oplocení - provést rozsáhlé stavební úpravy ve sklepě a následně obnovu kvasných tanků a vinifikátorů, zkvalitnit výrobu bílého i červeného vína, včetně posílení značky VOC Modré Hory - pořízení válů, diskových pluhů a secího stroje pro rostlinnou výrobu, za účelem splnění podmínek správné zemědělské praxe a GAEC, tj. dodržování standardů protierozní ochrany půdy na svažitých pozemcích - pořízení strojů pro pěstování vinic ovoce, které umožní omezení používání herbicidů - v živočišné výrobě je stanoven cíl dosáhnout průměrné denní produkce mléka nad 5000 lt, rozšíření výkrmu hovězího dobytka a zkvalitnit výkrm vepřového dobytka - výrazně rozšířit zahájenou produkci masa a masných výrobků z vlastního chovu prasat a skotu, včetně zapojení se do soutěže Originální regionální potravina - významné cíle budou kladeny na úsporná opatření, především režijních nákladů - zapojíme se do řešení projektů, zabývajících se problematikou podmáčených pozemků a ochranou peckovin pěstovaných v ekologickém režimu 19

20 INFORMACE O VÝZKUMU A VÝVOJI V hospodářském roce 2011 nevykázala společnost žádné náklady na oblast výzkumu a vývoje. 20

21 POŘIZOVÁNÍ VLASTNÍCH AKCIÍ A PODÍLŮ Společnost v roce 2011 nepořizovala žádné vlastní akcie. 21

22 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrka společnosti za rok 2011 v rozsahu Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce včetně Cash Flow a Přehled o změnách vlastního kapitálu jsou přílohou této výroční zprávy. 22

23 AUDITORSKÁ ZPRÁVA 23

24 24

25 25

26 ORGANIZAČNÍ SLOŽKA V ZAHRANIČÍ Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí. 26

27 OVLÁDACÍ VZTAHY Společnost nemá založenu žádnou společnost s kapitálovou účastí. Největším akcionářem společnosti je HEIM Trade SE, Brno. Společnost PATRIA Kobylí, a.s. je součástí DEMONTA Group. 27

28 AKTIVITY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ V oblasti životního prostředí společnost dodržuje základní zásady dané českými platnými předpisy. Výroba hroznů (stř.102) a vína (stř.420) pracují v systému integrované produkce hroznů a vína(ekowin). Středisko 103- sady je od roku 2009 v přechodném období, od roku 2013 by mělo po certifikaci příslušným orgánem přejít do systému kontrolovaného ekologického zemědělství pod značkou BIO-Produkt. 28

29 FINANČNÍ ANALÝZA Ukazatele v tis. Kč Základní kapitál Vlastní kapitál Počet pracovníků (přepočtený stav) Výsledkové ukazatele Celkový obrat (tržby za zboží a prodej vl. výrobků a služeb) Tržby za zboží Obchodní marže Výkony Výkonová spotřeba Přidaná hodnota Osobní náklady Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Provozní výsledek hospodaření Výnosové úroky Nákladové úroky Finanční výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření za účetní období (po zdanění)

30 Rozvahové ukazatele Aktiva celkem Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Zásoby Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé) Cizí zdroje Rezervy Závazky (krátkodobé i dlouhodobé) Bankovní úvěry Poměrové ukazatele Obchodní marže 25,08 15,25 24,11 Výrobní marže 44,53 38,43 39,69 Přidaná hodnota/obrat 44,01 37,75 39,08 Přidaná hodnota/hospodářský výsledek 4,77 13,70 6,84 Pohledávky / obrat 13,76 13,31 17,15 Zásoby+pohledávky / úvěry+závazky 125,36 153,61 229,25 Vlastní kapitál / cizí zdroje 278,77 389,50 496,19 Osobní náklady na 1 prac. v Kč a měsíc Přidaná hodnota na 1 pracovníka v Kč Přidaná hodnota na 1 Kč osobních nákladů 1,19 1,04 1,25 Hospodářský výsledek na 1 Kč os. nákladů 0,25 0,08 0,18 Dle zpracované analýzy patří společnost k finančně zdravým podnikům a ukazatelé nesignalizují větší finanční potíže a hrozbu úpadku. 30

31 PŘÍLOHY Účetní závěrka společnosti za období 2011 Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Cash Flow Příloha k účetní závěrce Výroční zpráva společnosti za rok 2010 byla schválena představenstvem společnosti dne:

32 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č.500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště Augusty Šebestové Kobylí Označen í a TEXT b Čísl o řádk u c Skutečnost v účetním období běžném 1 minulém 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží B. B. 1. B. 2. C. C. 1. C. 2. C. 3. C II. + II. Obchodní marže 02) Výkony 07) (ř.05 až Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Výkonová spotřeba (ř.09+10) Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota 08) Osobní náklady 16) (ř.01- (ř (ř.13 až Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady 16 0 D. Daně a poplatky E. Odpisy douhodobého nehmotného a hmotného majetku F. F. 1. F. 2. III. III. III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21) Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Zůst.cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř.23+24) Zůst.cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál

33 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-) IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření...[ř (+/- 25) (- 28) - (- 29)] Označen í TEXT Čísl o řádk u VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 Skutečnost v účetním období sledovaném 1 minulém 2 J. Prodané cenné papíry a podíly VII. VII Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř.34 až 36) Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-) 41 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 Q. Q * ** Finanční výsledek hospodaření [ř (+/- 41) (- 46) - (- 47)) Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) splatná odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) S * - splatná odložená Mimořádný výsledek hospodaření (ř )

34 W. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř ) nákla dy náklady Okamžik výno sestavení: sy 449 výnosy Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání účetní jednotky: Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení účetmí závěrky: Jméno a podpis stat.orgánu nebo fyz. osoby, která je úč. jednotkou: Ing. Móc Vladimír Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č.500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště Augusty Šebestové Kobylí označe ní.... a A. B. B. I. B. I. 1. A K T I V A... b AKTIVA CELKEM (ř )=ř.67 Pohledávky za upsaný základní kapitál Dlouhodobý majetek (ř ) Dlouhodobý nehmot. maj. 12) (ř.05 až Čísl o řádk u c Brutto Běžné účetní období Korekce Netto 3 Minulé úč. období Netto Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill (+/-) Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

35 B. II. B. II. 1. B. III. B. III. 1. Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22) Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30) Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod 2. podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a 3. podíly Půjčky a úvěry - ovládající a řídící 4. osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek označe ní.... a C. C. I. C. I. 1. A K T I V A... b Oběžná aktiva (ř ) Zásoby 38) 0 (ř.33 až Čísl o řádk u c Brutto 1 Běžné účetní období Korekce 2 Netto 3 Minulé úč. období Netto Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží C. II. C. II Poskytnuté zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky (ř.40 až 47) Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení

36 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. III. C. III Odložená daňová pohledávka Krátkodobé pohledávky (ř.49 až 57) Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba C. IV. C. IV Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Krátkodobý finanční maj. 62) (ř.59 až Peníze Účty v bankách D. I. D. I Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení (ř.64 až 66) Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období označ. a P A S I V A b číslo řádku c Stav v běžném účetním období 5 Stav v minulém účetním období 6 PASIVA CELKEM (ř )=ř A. Vlastní kapitál (ř ) A. I. Základní kapitál 72) (ř.70 až A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu (+/-) A. II. Kapitálové fondy (ř.74 až 77) A. II. 1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)

37 A. III. A. III Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř.79+80) Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř.82+83) A. IV. 1. A. V. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let (-) Výsledek hospodaření běžného účetního období (ř )=ř.60 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu B. Cizí zdroje (ř ) B. I. Rezervy (ř.87 až 90) B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky (ř.92 až 101) B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek označ. a P A S I V A b řád. c Stav v běžném účetním období 5 Stav v minulém účetním období 6 B. III. Krátkodobé závazky (ř.103 až 113) B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

38 5. Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř.115 až 117) B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci C. I. Časové rozlišení (ř ) C. I. 1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období Okamžik sestavení: výnosy ### výnosy #HODNOTA! Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání účetní jednotky: Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky: Jméno a podpis statut. orgánu nebo fyz. osoby, která je úč. jednotkou: Ing. Móc Vladimír Výkaz o peněžních tocích r.2011 firma: P. 0 položka výkazu Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace 0 A.1.1. Odpisy stálých aktiv s výjimkou zůst. ceny prodaných stálých aktiv,umoř.opr.pol. k nab.majetku 0 A.1.2. Změny stavu opravných položek a rezerv 0 A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv včetně oceňovacích rozdílů z kapitálových účastí 0 38

39 A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku vyjma investičních společností a fondů 0 A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapit. úroků a vyúčtované výnosové úroky 0 A.1.6. A.* Ostatní nepeněžní operace Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mimoř. pol A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti,akt.účtů čas.rozlišení a doh.účtů aktivních A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti,pas.účtů čas.rozlišení a doh.účtů pasivních A.2.3. Změna stavu zásob A.2.4. Změna stavu krátkod.fin.majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů 0 A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných účtů 0 A.4. Přijaté úroky s výjimkou podniků, jejichž předmětem je investiční činnost 0 A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období 0 A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný HV vč. uhr.daně A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv 0 B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 0 B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 B.4. Zaplacené kapitalizované úroky 0 B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 0 Peněžní toky z finanční činnosti C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků C.2. Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky C.2.1 Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení základního jmění, event. rez. fondu včetně záloh 0 C.2.2 Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům 0 C.2.3 Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady peněžních prostředků společníků 0 C.2.4 Úhrada ztráty společníky 0 C.2.5 Přímé platby na vrub fondů 0 C.2.6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně 0 C.2.7 Jiné změny vlastního kapitálu (příp. použití výsledku hospodaření minulých let C.3. Přijaté dividendy nebo podíly na zisku s výjimkou investičních společností a fondů 0 C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté snížení, resp. zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období

40 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za rok 2011 OBECNÉ ÚDAJE (1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Sídlo: Právní forma: Augusty Šebestové 716, Kobylí akciová společnost Datum vzniku: 23. června 1998 Předmět činnosti: - zemědělství a lesnictví, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských a lesních výrobků, za účelem dalšího zpracování nebo dalšího prodeje Zaměření zemědělské výroby: rostlinná výroba, živočišná výroba, úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby, hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely - výroba krmných směsí - výroba vína - výroba výrobků z plastů - zednictví - obráběčství - zámečnictví, nástrojářství - vodoinstalatérství - truhlářství, podlahářství - hostinská činnost - ubytovací služby 40

41 - silniční motorová doprava nákladní - řeznictví a uzenářství - výroba nápojů - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví - opravy pracovních strojů - opravy silničních vozidel - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence - poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - řeznictví a uzenářství - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Statutární orgán: představenstvo: /valná hromada a.s / předseda: Ing. Josef Čačík r.č /089 člen Miloš Lanžhotský /251 Ing. Roman Borovička /4082 MUDr. Anna Hozová /1905 Ing. Tomáš Čačík /3852 Ing. Ivo Dubš /408 Dozorčí rada:/valná hromada a.s / předseda Ing. Karel Máca r.č /404 člen Libuše Štiková /0479 Jiří Zajíček /1381 Základní kapitál: ,-- Kč Splaceno: 100% 41

42 Osoby, které se podílejí 20 a více procenty na základním kapitálu účetní jednotky: Obchodní jméno osoby % vkladu na základní kapitálu účetní jednotky HEIM Trade SE, Brno 30,91 38,9 Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku: Představenstvo a.s. na svém zasedání dne projednalo a vzalo na vědomí vzdání se funkce člena představenstva JUDr. Milana Kružíka, Csc. a jeho rezignaci přijalo. V souladu s čl. XI. bod 6. stanov společnosti jmenovalo do příští valné hromady členem představenstva Ing. Ivo Dubše, nar , bytem Brno, Martina Kříže 10. (2) Název a sídlo obchodní společnosti či družstva, v nichž má účetní jednotka větší než 20 % podíl na základním kapitálu Nevyskytly se (3) Průměrný počet zaměstnanců během účetního období a výše osobních nákladů Ukazatel Průměrný počet zaměstnanců z toho řídící pracovníci Osobní náklady v tis.kč

43 (4) Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak v naturální formě (poskytnuté účetní jednotkou) Ing. Borovička Roman Kobylí č. 712 Lanžhotský Marcel Kobylí č. 714 Ing. Čačík Tomáš, Kobylí č ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ (1) Účetnictví účetní jednotky - Společnost používá software IMES společnosti SoftOK Příbram, s.r.o. Tento software zahrnuje komplexní balíček: účetnictví, mzdy, zásoby, personalistika, majetek, atd.) - Řídí se příslušnými ustanoveními zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a Vyhl. 500/200S b. ve znění pozdějších změn a doplňků. - Účtování, pořízení a úbytek zásob se provádí podle způsobu A - Při oceňování majetku a závazků a při účtování o výsledku hospodaření bere účetní jednotka za základ: Veškeré náklady a výnosy, které se vztahují k účetnímu období bez ohledu na datum jejich placení. Rizika, ztráty a znehodnocení, které se týkají majetku a závazků a jsou účetní jednotce známy ke dni sestavení účetní závěrky. (2.1) Způsob ocenění a) Zásoby Pořizovacími cenami - zásoby nakoupené Vlastními náklady: - zásoby vytvořené vlastní činností včetně přírůstků zvířat - příchovky zvířat - Nedokončená výroba se oceňuje ve vlastních nákladech, popř. včetně výrobní režie 43

44 - Zboží na skladě a v prodejnách je oceněno v pořizovacích cenách, u aktivovaného zboží ve stejné výši ocenění uvedené u účtu Nedokončená výroba - Nevyfakturované dodávky se ocení podle uzavřené smlouvy, popř. odhadem b) Nehmotný a hmotný investiční majetek Pořizovací cenou - nehmotný a hmotný investiční majetek nakoupený Vlastními náklady - nehmotný investiční majetek vytvořený vlastní činnosti, pokud reprodukční pořizovací cena není nižší než vlastní náklady - hmotný investiční majetek vytvořený vlastní činností c) Cenné papíry a majetkové účasti Oceňují se cenou pořízení d) Příchovky a přírůstky zvířat Oceněny v cenách na úrovni - operativní plánované kalkulace vlastních nákladů Kategorie MJ Telata narozená Kč/kg 50,-- 50,-- Telata do 6 měsíců Kč/kg 42,36 39,25 Jalovice do 2 let Kč/kg 34,18 34,46 Skot výkrm Kč/kg 44,54 Jalovice chovné Kč/kg 41,-- Prasata výkrm Kč/kg 32,63 28,79 44

45 e) Výrobky Ocenění hlavních vlastních výrobků mimo zvířat Komodita MJ Mléko Kč/lt 7,20 7,-- Pšenice Kč/q 310,-- 310,- Ječmen Kč/q 350,-- 300,- Kukuřice zrno Kč/q 380,-- 375,- Sláma stelivová Kč/q 32,-- 32,- Siláž Kč/q 55,-- 55,- Senáž Kč/q 65,-- 65,- Seno Kč/q 100,-- 100,- Slunečnice Kč/q 450,-- Meruňky Kč/q 1 600, ,- Broskve Kč/q 1 050,-- 700,- Hrušky Kč/q 950,-- 800,- Švestky Kč/q 700,-- -- Višně Kč/q 1 070, ,- Hrozny moštové Kč/kg 15,-- 15,- (2.2) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Reprodukční pořizovací cena odpovídá kvalifikovanému ocenění příslušného majetku v daném čase. (2.3) Druhy vedlejších pořizovacích nákladů Do pořizovací ceny zásob se zahrnují: - přeprava - provize - clo - pojistné (2.4) Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování proti předcházejícímu účetnímu období (viz. 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví) Nebyly 45

46 (2.5) Způsob stanovení opravných položek k majetku Opravné položky nebyly tvořeny (2.6) Způsob sestavení odpisových plánů pro investiční majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů Investiční majetek odpisovaný je odpisován rovnoměrně podle následující tabulky: Odpisová skupina Doba odpisování v letech Rozdíly mezi daňovými a účetními odpisy jsou sledovány neúčetně (2.7) Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu Česká národní banka - denní kurz DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT (1) Významné položky pro hodnocení finanční, majetkové a důchodové pozice podniku a pro analýzu výkazů a tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy a výkazů zisků a ztrát Nebyly (2) Významné události, ke kterým došlo mezi datem účetní závěrky a datem, ke kterému jsou rozvaha a výkaz zisků a ztrát schváleny k předání mimo účetní jednotku Nevyskytly se 46

47 (3) Další významné informace (3.1) Nehmotný a hmotný investiční majetek kromě pohledávek a) Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (úč. 022) Skupina majetku (úč. 022) Pořizovací cena k (úč. 022) Oprávky k (úč. 082) DKP DKP Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Celkem b) Nehmotný investiční majetek Tato problematika je obsažena v tabulce v bodě (3.1) písm. d). c)hmotný investiční majetek pořizovaný formou finančního pronájmu nebyl d)přehled o přírůstcích a úbytcích investičního majetku 47

48 Nehmotný a hmotný investiční majetek a investice: Majetek Stav Přírůstky Úbytky Stav (účet) k 1.1. Nákup Aktiv. Prodej Vyřaz. k a ostat. a ostat Celk Celk Celk Celk

49 Finanční investice: Finanč. Stav Přírůstky Úbytky Stav invest. (účet) k Nákup Ostat. Prodej Ostat. k Celk e) Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze (např. předměty dlouhodobé spotřeby neuvedené na účtu 018 nebo 028) Název majetku DHIM Celkem f) Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem, popř. u nemovitostí věcným břemenem Pracovní stroj samojízdný-sběrač hroznů Gregoire G10 v celkové výši tis. Kč - zastaven pro Komerční banku, a.s. g) Přehled o majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví Nevyskytuje se h) Počet a nominální hodnota investičních majetkových cenných papírů a majetkových účastí v tuzemsku a v zahraničí Mlékařské odbytové družstvo Vyškov Kč Jižní Morava Tvrdonice Kč 49

50 (3.2) Pohledávky a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti Pohledávky Celkem z toho: v splatnosti Po splatnosti 30 dnů po lhůtě splatnosti dnů po lhůtě splatnosti do 180 dnů -" do 365 dnů -" nad 1 rok -" b) Pohledávky k podnikům ve skupině Nevyskytly se c) Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem Nevyskytly se (3.3) Vlastní jmění a) Popis změn vlastního jmění v průběhu účetního období Vlastní jmění (účet) Stav k Zvýšení Snížení Stav k Celkem

51 b) Rozdělení zisku roku 2011 ve výši ,- Kč rezervní fond příděl FKSP výplata dividend nerozdělený zisk ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč DPPO ,- Kč c) Základní kapitál akciové společnosti tis. Kč Veřejně obchodovatelné akcie: Nejsou (3.4) Závazky a) Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti Závazky Celkem Z toho: v splatnosti Po splatnosti 30 dnů po lhůtě splatnosti dnů po lhůtě splatnosti do 180 dnů -" do 365 dnů -"- 0 b) Závazky k podnikům ve skupině Nevyskytly se c) Závazky kryté podle zástavního práva Nevyskytly se d) Závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze Nevyskytly se 51

52 (3.5) Rezervy. Druh rezervy stav tvorba čerpání stav rez. opr. HIM na odměny stat. org. 0 0 (3.6) Výnosy z běžné činnosti Druh činnosti Rostlinná výroba Živočišná výroba Prodej služeb Jiné výrobní činnosti: - prodej výrobků z plastů prodej vína prodej krmných směsí Ostatní činnost (mat., HIM) Finanční výnosy Tržby za zboží Celkem (3.7) Celkové výdaje vynaložené za účetní období na výzkum a vývoj Nebyly 52

53 (3.8) Dohadné položky aktivní Rok Položka Kč 2011 Program ECOWIN ,-- UNIQA škodná událost 7 880,-- Dotace: Pojištění zvířat, plodin ,-- Meziplodiny ,-- Ekologické zem. - sady ,-- Integrovaná produkce vinice ,-- Zatravnění + biopásy ,-- Zelená nafta ,-- Celkem rok ,-- (3.9) Dohadné položky pasivní Rok Položka Kč 2011 odměny ,-- Silniční daň prosinec ,-- Pojištění vozidel 4.Q ,-- EON vyúčtování el. energie ,01 RWE vyúčtování plynu ,01 Celkem rok ,02 53

54 (3.10) Dotace 2011 Kč Kč skutečně obdržené dotace dotační titul počet ha,vdj sazba výše dotace provozní investiční Podpora chovu prasat pojištění zvířat pojištění plodin pojištění plodin kontrola užitkovosti SAPS 1106, TOP-UP TOP-UP přežvýkavci meziplodiny 65, ekologické zemědělství sady 221, ekologické zemědělství sady 19, integrovaná produkce vinice 143, zatravnění 9, zatravnění 22, biopásy 11, Mze ČR povodně poradenství vinařský fond - výstavy PGRLF dotace úroků projekt ECOWIN CELKEM Zbývá doplatit

55 (3.11) Bankovní úvěry. Stav k v tis. Kč. Banka: úvěr: zůstatek: ČSOB revolving ČSOB kontokorent Komerční banka stáčecí linka na víno Komerční banka kombajn na hrozny Impuls Leasing Traktor Case sady 836 Úvěry Celkem Kobylí, ředitel a předseda představenstva 55

56 56

57 57

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009 ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ 1 Obsah: Zpráva auditora Prohlášení statutárních orgánů Oddíl I. Individuální účetní závěrka - Výsledovka k

Více

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Vybraná finanční data za poslední tři roky Rozvaha (v tis. Kč) 1999 2000 2001 Stálá aktiva 383 986 451 208 463 867 Oběžná aktiva 82 315 86 226 59

Více

8. Odložená daňová pohledávka

8. Odložená daňová pohledávka ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 465 05 091 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky DAKO-CZ, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2014 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013 7. Zpráva dozorčí

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo. MP INVEST, a.s. IČ Masná 1850/4 25 326 821

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo. MP INVEST, a.s. IČ Masná 1850/4 25 326 821 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ROZVAHA (BILANCE) MP INVEST, a.s. ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč )

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s. 338 21 Osek u Rokycan 400 DIČ CZ25211943 V Oseku u Rokycan dne 6. března 2014. Obsah výroční zprávy: Základní údaje o firmě Informace

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond, a. s. Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305

Více

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti...3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující investiční akce

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce za rok 1. Obecné údaje: Obchodní název: SINTEX, a.s. Právní forma: Akciová společnost Sídlo (obec, ulice č.p., PSČ): Česká Třebová, Moravská 1078, 560 02 IČ: DIČ: 25298496 CZ25298496

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 3 květen 2014 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2013 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Vážení akcionáři,

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28747143 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 2 květen 2013 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2. Základní údaje... 3. Orgány společnosti... 4

Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2. Základní údaje... 3. Orgány společnosti... 4 Výroční zpráva společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. za rok Obsah Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2 Základní údaje... 3 Orgány společnosti... 4 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Příloha k účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Jméno a příjmení,obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky HOMOLA a.s. v plném rozsahu

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za rok 2014 Název společnosti: POLABÍ Vysoká, a.s. Sídlo: Vysoká nad Labem čp. 160 Právní forma: akciová společnost IČ: 252 90 142 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

I. UÚdaje o společnosti a jejím řízení

I. UÚdaje o společnosti a jejím řízení 2 I. UÚdaje o společnosti a jejím řízení Název: Sídlo: AES Bohemia spol. s r.o. Průmyslová č.p. 748, Planá nad Lužnicí, 391 02 p. Sezimovo Ústí II. Právní forma: společnost s ručením omezeným IČO: 25106481

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: BH Štěrboholy a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 27878635 Na Záhonech 1 14100 PRAHA 41

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: BH Štěrboholy a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 27878635 Na Záhonech 1 14100 PRAHA 41 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.213 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: BH Štěrboholy a.s. 1 8 3 9 5 213 12 27878635 Na Záhonech 1 141 PRAHA 41

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Úvodní slovo jednatele společnosti

Úvodní slovo jednatele společnosti Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo jednatele společnosti V roce 2013 byl základ společnosti tvořen čtyřmi divizemi: 1. Divize nákladní dopravy zajišťuje nákladní dopravu tuzemskou i mezinárodní v rozsahu

Více

Obsah. 5. Ostatní údaje 14 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2008 1

Obsah. 5. Ostatní údaje 14 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2008 1 V Litovli srpen 2008 Pololetní zpráva R O K 2 0 0 8 Obsah 1. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru 2 Obchodní firma 2 Založení a přeměny 2 Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh V ý r o č n í z p r á v a Stavebního bytového družstva Hlubina Ostrava-Zábřeh za rok 214 1 Obsah Obsah 1 1. Identifikační údaje dle výpisu z obchodního rejstříku...3

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

FO nebo PO podílející se více než 20 % na Výše vkladu v %: základním kapitálu ÚJ: 1. zakladatel 98 %

FO nebo PO podílející se více než 20 % na Výše vkladu v %: základním kapitálu ÚJ: 1. zakladatel 98 % Příloha k účetní závěrce podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: TAMMIN a.s. Sídlo: Optátova 708/37 IČO: 26244896 Předmět podnikání (popř. účel zřízení): činnost administrativního řízení podniků

Více

Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní firma : EUROCOMPANIES Assistance a. s. Teslova 1129/2b, Přívoz, 702 00 Ostrava

Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní firma : EUROCOMPANIES Assistance a. s. Teslova 1129/2b, Přívoz, 702 00 Ostrava Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI...

HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI... OBSAH: HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI...8 EKONOMICKÉ VÝSLEDKY...9 CÍLE PRO ROK 2011...12 ZPRÁVA

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Agro Záblatí, a.s se sídlem v Záblatí č. 63, p. Osová Bítýška, PSČ 594 53, IČ: 60 72 83 53, zapsaná v obchod. rejstříku vedeném KS v Brně, v oddíle B, vložce 1447 dne 30.11.1994 V Ý R O Č N Í Z P R Á V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2013 1. 7. 2012-30. 6. 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2013 1. 7. 2012-30. 6. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2013 1. 7. 2012-30. 6. 2013 ÚVOD...1 INFORMACE O VÝVOJI SPOLEČNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ...2 INFORMACE O SKUTEČNOSTECH

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006 (zpracováno podle vyhlášky číslo 500/2002 Sb.) únor 2007-1 - I. Informace podle 39

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Konsolidační VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Konsolidační VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Konsolidační VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004 Zpracovatel: CONCENTRA, a.s. V Orlové, duben 2005 1 Historie a současný vývoj mateřské společnosti a koncernu PROSPERITA Mateřská

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 2007 Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 Obsah ÚVOD 3 Aktiva O nás 3 Závazky a vlastní kapitál 10 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Výnosy, náklady, zisky a

Více

ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ŘEDITELE

ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ŘEDITELE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ŘEDITELE Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé dovolte mi krátké zamyšlení nad uplynulým rokem 2014. Pro společnost HOLOUBEK PROTECT a.s. byl loňský rok opět mimořádně

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ROZVAHA. k 30. září 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto

ROZVAHA. k 30. září 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto ROZVAHA k 30. září 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Označ. A K T I V A Běžné účetní období Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 336 106 625 112

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ISO 9001:2000 INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (neauditovaná) k 31. 12. 2006 ROZVAHA AKTIVA Pozn. Dlouhodobá aktiva 356 388 364 498 Pozemky, budovy a zařízení 1 351 752 359 651 Dlouhodobé investice 2 4 272

Více

Výroční zpráva 2013. Příloha k Výroční zprávě

Výroční zpráva 2013. Příloha k Výroční zprávě Výroční zpráva 2013 Příloha k Výroční zprávě 1 SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2013 Preambule: 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání 5

Více

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál:

Více

ROZVAHA. Alibona, a.s. Svatoplukova 909 Litovel 78401

ROZVAHA. Alibona, a.s. Svatoplukova 909 Litovel 78401 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. Software B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky B.II.2.

Více

Smilkov, a.s. Smilkov 26, okres Benešov, PSČ 257 89 IČ 46357432

Smilkov, a.s. Smilkov 26, okres Benešov, PSČ 257 89 IČ 46357432 Smilkov, a.s. Smilkov 26, okres Benešov, PSČ 257 89 IČ 46357432 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 OBSAH A. Údaje o společnosti B. Informace o minulém vývoji činnosti účetní jednotky C. Další finanční a nefinanční

Více

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a 2006 Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva a.s. - 3 2. Identifikační údaje společnosti - 4 3. Založení společnosti - 4 4. Vznik společnosti - 4 5. Předmět podnikání -

Více

Škrobárny Pelhřimov, a.s., Křemešnická 818, Pelhřimov 393 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2014/2015

Škrobárny Pelhřimov, a.s., Křemešnická 818, Pelhřimov 393 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2014/2015 , Křemešnická 818, Pelhřimov 393 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2014/2015 Pelhřimov 12. 11. 2015 ÚVODNÍ SLOVO K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ Vážení akcionáři, do hospodářského roku 2014/2015 vstoupila

Více

Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ke dni 31. prosince 2011

Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ke dni 31. prosince 2011 Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ke dni 31. prosince 2011 Ve Zlíně dne 2. srpna 2012 1. Popis předmětu odhadu 1.1 ÚKOL ODHADU Úkolem odhadu je odhadnout

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Charakteristika společnosti 4 Valná hromada 31. 5. 2006 10 Zpráva představenstva

Více

První Signální, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1.1.2002 31.3.2003

První Signální, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1.1.2002 31.3.2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA Úvodní slovo ředitele Období, které je hodnoceno touto zprávou bylo jistě nejsložitějším v krátké historii společnosti. Přes více problémových faktorů prokázala společnost díky svým zaměstnancům

Více

Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014 a zpráva o stavu jejího majetku

Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014 a zpráva o stavu jejího majetku Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014 a zpráva o stavu jejího majetku Duben 2015 Obsah: I. Základní identifikace společnosti... 3 II. Ekonomické hodnocení účetního období...

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 25 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Změny a dodatky v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku:

Změny a dodatky v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku: Příloha k účetní závěrce pro podnikatele v plném rozsahu k rozvahovému dni 31.12.2011 účetní období - kalendářní rok 2011 v tisících Kč, údaje v závorce jsou údaje minulého účetního období 1. Základní

Více

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 (zpracováno podle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) březen 2008

Více

výroční zpráva BB C - nová Brumlovka, a.s.

výroční zpráva BB C - nová Brumlovka, a.s. 213 výroční zpráva BB C - nová Brumlovka, a.s. Brumlovka - to je hlavně exkluzivní wellness a fitness Balance Club Brumlovka s 25metrovým bazénem Obsah představení společnosti 3 představenstvo 5 dozorčí

Více

Příloha ke konsolidované účetní závěrce. za rok 2014. Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Sídlo: Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 IČ: 27258611

Příloha ke konsolidované účetní závěrce. za rok 2014. Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Sídlo: Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 IČ: 27258611 Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2014 Název společnosti: Právní forma: akciová společnost Sídlo: Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 IČ: 27258611 1 OBSAH 1. Obecné údaje 3 2. Vymezení konsolidačního

Více

Široká 128, Pečky 289 11, Česká republika (od 3.6.1998 do 15.10.2003) (zdroj OR) Široká 128, 289 11, Pečky (od 16.3.1998 do 9.9.

Široká 128, Pečky 289 11, Česká republika (od 3.6.1998 do 15.10.2003) (zdroj OR) Široká 128, 289 11, Pečky (od 16.3.1998 do 9.9. Datum zprávy: 30.1.2013 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název společnosti: Společnost a.s. Původní názvy: První společnost a.s. ( od 3.6.1998 do 16.3.2000) Právní forma: Akciová společnost IČ: 12345678 DIČ: CZ12345678

Více

Zápis. z řádné valné hromady Osecké zemědělské a obchodní společnosti, a.s. v. Oseku u Rokycan, konané dne 23. 6. 2015 od 13 hodin v Oseku č. p.

Zápis. z řádné valné hromady Osecké zemědělské a obchodní společnosti, a.s. v. Oseku u Rokycan, konané dne 23. 6. 2015 od 13 hodin v Oseku č. p. 1 Zápis z řádné valné hromady Osecké zemědělské a obchodní společnosti, a.s. v Oseku u Rokycan, konané dne 23. 6. 2015 od 13 hodin v Oseku č. p. 400 Přítomni: akcionáři a hosté dle prezenční listiny Notář:

Více

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 25. března 2005 1 2 3 OBSAH Zpráva představenstva 3 Rozvaha 4 Výkaz zisku a ztráty 6 Přehled o změnách ve vlastním kapitálu 7 Příloha k účetní závěrce 8 Zpráva

Více

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 V roce 2014 byly sledovány v rámci každoročního monitoringu výroby mléka prováděného Výzkumným ústavem živočišné výroby výrobní a

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) 31.12.2008 Trutnov, a. s.

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) 31.12.2008 Trutnov, a. s. Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ 60108711 31.12.2008 Trutnov, a. s. Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU. Sestavené k 31. 12. 2000

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU. Sestavené k 31. 12. 2000 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2000 1. Obecné údaje Obchodní jméno společnosti : X E M A X, a. s. IČO : 44

Více

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30.6.2004

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30.6.2004 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30.6.2004 podle zákona číslo 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu srpen 2004 Obsah strana I.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Konsolidovaná účetní závěrka. za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Konsolidovaná účetní závěrka. za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Konsolidovaná účetní závěrka za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 Srpen 2015 Obsah: I. VÝKAZ O FINANČNÍ POZICI... 3 II. VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU... 4 III. PŘEHLED

Více

I" / DI": 26933357 / CZ26933357. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014

I / DI: 26933357 / CZ26933357. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 Upozornní: Opis pouze pro pot ebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údaj, nelze jej použít jako sou ást ú etní závrky, bude-li p iznání podáváno v listinné podob. Da!ový subjekt: Regionální

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Příloha k řádné účetní závěrce za rok 2013

Příloha k řádné účetní závěrce za rok 2013 Příloha k řádné účetní závěrce za rok 2013 OBECNÉ ÚDAJE 1) název: GOLDEN GASTRO SERVICE s.r.o. sídlo: Musorgského 876/8, Ostrava Moravská Ostrava, 702 00 IČ: 25856707 právní forma: rozhodující předmět

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014/2015 Výroční zpráva - enteria a.s. - HR 2014/2015 Strana 1 OBSAH 2-12 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský

Více

P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA

P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA R OZVAHA K 31 PROSINCI 2001 - AKTIVA v tisících Kã. PoloÏka BûÏné úãetní období Min. úã. období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 4 770 519-2 244 861 2 525 658 2 673

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Březen 2006 2 O B S A H 1. Základní informace o společnosti 4 2. Výkonné orgány společnosti 5 3. Zpráva auditora 6 Výrok auditora

Více

NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky)

NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky) 2011 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky) Tabulková část Tab. A1/01 Tab. A1/02 Tab. A1/03 Tab. A1/04 Tab. A1/05 Tab. A1/06 Tab. A1/07 Tab. A1/08 Tab. A1/09 Tab.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015. V ý r o č n í z p r á v a 2015 G W T r a i n R e g i o a. s. 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015. V ý r o č n í z p r á v a 2015 G W T r a i n R e g i o a. s. 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 V ý r o č n í z p r á v a 2015 G W T r a i n R e g i o a. s. 1 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ PŘEDMĚTY ČINNOSTI... 3 2 ČLENOVÉ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI... 3 2.1 PŘEDSTAVENSTVO... 3 2.2 DOZORČÍ RADA...

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2002 A ZA DVĚ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2002 A ZA DVĚ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU PVS A.S. K 31. 12. 2002 v tis. Kč Běžné Minulé Minulé Řád. č. úč. období 2002 úč. ob. 2001 úč. ob. 2000 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 498 951 (19 973) 478 978

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 VVooddoovvooddyy aa kkaannaal lli iizzaaccee PPaar rdduubbi iiccee,,, aa...ss. Výroční zpráva za rok 2003 A. Základní údaje o emitentovi Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Sídlo: Teplého

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno - střed Pololetní zpráva zpracovaná k 30. červnu 2009 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Podpis statutárního orgánu OHL

Více

OBSAH 1. POPIS SPOLEČNOSTI A VYMEZENÍ KONSOLIDAČNÍHO CELKU... 4 1.1 ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 4 1.2 HLAVNÍ VLASTNÍCI SPOLEČNOSTI... 4 1.3 ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE interstroj, a.s. ZA ROK 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE interstroj, a.s. ZA ROK 2014 interstroj akciová společnost Veselí nad Moravou PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE interstroj, a.s. ZA ROK 2014 Tato příloha byla sestavena na základě Vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou

Více

FinAnalysis Vstupní údaje Tisk:

FinAnalysis Vstupní údaje Tisk: FinAnalysis Vstupní údaje Tisk: 4.11.218 Vstupní data pro finanční analýzu Atlantis PC s.r.o. Gerská 4, 323 Plzeň +42 63 425 485 atlantispc@email.cz Plnou verzi aplikace si můžete zakoupit na www.finanalysis.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI. TOMA, a.s. se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI. TOMA, a.s. se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02 ZA OBDOBÍ 7-11/2014 (neauditovaná, nekonsolidovaná) podle 119 a) z.č. 256 / 2004 Sb. Zákona o podnikání na kapitálových

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Společnosti STK Jihlava a.s. k 31. prosinci 2015

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Společnosti STK Jihlava a.s. k 31. prosinci 2015 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Společnosti STK Jihlava a.s. k 31. prosinci 2015 Příloha je zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví zejména 7, 18, 19 odst. 5 a 6 a Vyhláškou č. 500/2002 Sb.

Více

Příloha č. 1: Rozvaha společnosti MBNS KOVÁRNA, s.r.o. pro rok 2006

Příloha č. 1: Rozvaha společnosti MBNS KOVÁRNA, s.r.o. pro rok 2006 Příloha č. 1: Rozvaha společnosti MBNS KOVÁRNA, s.r.o. pro rok 2006 ROZVAHA 2006- hodnoty netto v tis. Kč Běžné obd. Minulé obd. 2006 2005 AKTIVA CELKEM 69 157 59 774 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

Výroční zpráva. Člen skupiny

Výroční zpráva. Člen skupiny Výroční zpráva Člen skupiny Obsah Základní informace o společnosti. 3 Úvodní slovo předsedy představenstva. 3 Orgány společnosti 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího

Více