Sociá lní psychologie Blok 1 Co je to psychologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociá lní psychologie Blok 1 Co je to psychologie"

Transkript

1 Sociá lní psychologie Blok 1 Co je to psychologie 1. Co je to psychologie Psychologie - odvozeno od řeckého Psyché logos (duše věda), tedy věda o duši Co je to ta duše? termín duše je velmi často užívaný termín v mezilidských interakcích, ve všech společenských vrstvách a zřízeních. Konkrétně je ale něčím neuchopitelným nepopsatelným těžko definovatelným. Všichni intuitivně víme, o čem se v souvislosti s termínem duše bavíme. Vnímáme to, vyciťujeme to, ale co to konkrétně ta duše je lze těžko určit a lokalizovat či to dokonce s jistotou definovat. V souvislosti se základní otázkou Co to ta duše vlastně je? můžeme hledat odpovědi v dalších otázkách, které si za chvíli položíme. Je zřejmé, že lidé dnešní doby hledají jednoduché, jasné a konkrétní odpovědi ale v případě duše potažmo psychologie, nelze konkrétní odpověď poskytnout. Kdykoli je něco v otázkách lidské duše jasně konkrétní a kategoricky zařaditelné a označeno patentem pravdy už je to částí a torzem skutečnosti, která doposud leží a možná navždy bude ležet mimo náš lidský dosah. Můžeme se ale vhodně kladenými otázkami, oné velké skutečnosti o lidské duši přiblížit. Naším lidským úkolem, tedy i úkolem psychologie je se velké pravdě přibližovat i s vědomím, že celou pravdu nikdy neodhalíme. Proč se přibližovat, když pravdu celou nenahlédneme? Protože zdrojem lidského utrpení na nejrůznějších úrovních, které právě cítíme nejen na těle ale i na té nepopsatelné duši je polopravda nebo necelá pravda. Ta vždy vede do slepých uliček lidského rozhodování a konání a poté i sklízení zasetých plodů z nevědomosti a sebeklamu.

2 Proto, čím víc poznáváme, tím méně omylů nás může trápit. Oblast nepoznaného je však tak veliká, že vždy bude dostatek omylů po ruce pro další lidské trápení nového a přece tak podobného trápení jako doposud. S dalším poznáváním v této oblasti však můžeme předcházet již objeveným rizikům, tím že je popíšeme a označíme, či že použijeme osvědčené terapeutické strategie atd. Když už se bavíme o lidské duši, lze pro ilustraci použít v dějinách používanou mytickou postavu ďábla (symbol lidského pádu, zla a utrpení), o kterém teologie tvrdí, že nejen že nikdy nespí, ale že i nikdy nelže, nýbrž že nezjeví člověku celou pravdu. Člověk v nevědomosti s dobrou vírou ve štěstí vyzbrojen polopravdou je pak nástrojem zkázy nejen sobě ale širokému okolí. Úkolem psychologie tedy nauky o duši je potom odhalovat další a další střípky pravdy v oblasti lidské duše, aby byla ukracovaná nevědomost v co nejširším rozsahu. Vraťme se k otázce co to je duše? Není-li uspokojivá konkrétní odpověď po ruce, položme si další otázku, která by mohla už sama o sobě skrývat část nebo směr odpovědi. Proč Já jsem Já a ne ten pán co sedí naproti mně ve vlaku? Co to vlastně to Já je? Proč to své Já prožívám tak urputně? To, že někdo z vás neudělá zkoušku naprosto nijak výrazně neovlivňuje Můj život - tedy Mé Já, tak proč tedy každý prožíváme své Já tak dramaticky? Za každým rozsvíceným oknem v domě se skrývají další Já se svými velkými důležitostmi a lpěním na své vlastní výlučnosti, a přes to mi jsou tyto osudy více méně lhostejné oproti vztahu k prožívání Svého Já.

3 Dalo by se říci že Já je zkrácený výraz pro Má duše. Bez Já není psychologie, protože by neměla se čím zabývat. I My je složeno z jednotlivých Já Já je kámen úhelný, přes který se vše děje. Já obsahuje obrovský prostor intimního dění vytvářejícího příběh, který vnímá sám sebe. Jednotlivá Já se dokáží mezi sebou, chtějí-li, sdílet. Psychologie jako věda o duši se jako samostatný vědní obor se svým vlastním názvem vyprofilovala v 19. století z filosofie. Zakladatelem tohoto samostatného vědního oboru je W. Wundt. Psychologie jako nauka o duši je však stará jako lidstvo samo. Člověk v okamžiku kdy se vyčlenil z živočišné říše, tedy z nevědomosti o vlastním bytí, začal uvažovat o své výjimečnosti ve vztahu k okolnímu živému i neživému světu. Vyšší živočichové mají určitý stupeň uvědomění, ale prožívají se víceméně přes instinkty a přes tělesné vjemy. Například pes si uvědomuje sám sebe přes bolest končetiny nebo přes hlad nebo přes libé pocity v přítomnosti svého pána. Je však nepravděpodobné, že by si byl schopen uvědomovat to, že si sám uvědomuje své vlastní Já. Kde se tedy stal ten předěl, kdy se člověk stal víc než zvířetem, a začala vznikat věda o duši? Existují domněnky, že zvrat nastal se vznikem první alternativy v doposud panujících vzorcích instinktu. V okamžiku, kdy vznikla možnost dvojí reakce a výběru té efektivnější, začalo možná vznikat něco, čemu se říká rozum, tedy nástroj, který si později uvědomí to, že si sebe uvědomuje, potažmo formuluje,,já jsem.

4 V okamžiku, kdy primáta v nebezpečné situaci napadlo například místo instinktem veleného úniku vzít do ruky zbraň v podobě klacku nebo kamene a predátora zahnat, nastal zvrat v jeho dalším vývoji. Jakmile v historii vznikla záležitost v podobě uvědomění Já jsem nastalo mnoho zvratů, ale zároveň nepřeberné množství doposud utajených problémů a potíží, které neexistují, když neexistuje sebeuvědomění na této úrovni. Se vzniklým Já jsem automaticky vzniká i další otázka Já chci, která zahýbala dějinami lidstva zásadním a ne vždy šťastným způsobem. Z Já chci se vyvíjejí další a další otázky například Já potřebuji. S geometrickým množením těchto otázek souvisejících s vývojem toho, čemu říkáme rozum, se začaly objevovat i veličiny související s duševním světem, které jsou hmotným světem a živočišnou říší nerozpoznatelné a které zřejmě náleží jen člověku. Z fyziologického hlediska je centrem toho, čemu říkáme rozum, šedá kůra mozková. Z evolučního hlediska je nemladším vzniklým útvarem mozku člověka, kterým se člověk výrazně liší od okolních živých organizmů. Vrátíme-li se zpátky k původní otázce, co je to ta lidská duše, tedy co je to Vlastní Já, dostáváme se k něčemu, co ožívá z velké části v našem mozku, v šedé kůře mozkové. Nejrůznější prožitky, vjemy a vzruchy v mozku jsou současnou vědou v oblasti medicíny měřitelné jako elektromagnetické výboje. Při zapojování určitých částí mozku lze sledovat tento biochemický proces lokalizovaný v patřičných oblastech, které jsou odpovědné za určité procesy (například logické uvažování se projevuje v určité části mozku zvýšenou elektromagnetickou aktivitou, kdy dochází ke spojování určitých center a je přístroji zachytitelné). V souvislosti s lidským Já a s lidskou duší nastává však jedna otázka. Pokud myslím na Já a sebe si uvědomuji, zda je tato mozková aktivita měřitelná. V okamžiku, kdy si uvědomuji, že si sebe uvědomuji, dostáváme se na pole neměřitelných

5 veličin (doposud neměřitelných veličin). Dotýkáme se zde toho, co vyciťujeme jako vlastní intimní Já či jako naši duši? Nauka o duši se v prvopočátcích lidstva realizovala zejména v oblasti duchovních ritů, kdy člověk svoji výlučnost od ostatní přírody vysvětloval existencí vyššího jeho přesahujícího světa a odpovědi na otázky vlastního Já vztahoval k těmto sférám. Velká část duševních procesů byla připisována duchovní sféře a odpovědi byly formulovány v návaznosti na tyto duchovní sféry. Člověk sám sebe vnímal (pravděpodobně) jako součást velkého stvořeného celku, kdy jeho duše (jeho Já) přichází na svět z neviditelné sféry a pak se tam zas vrací. Otázky po smyslu života byly hledány právě v této oblasti. Člověku té doby to na úrovni poznání, kdo to člověk je, to plně fungovalo a dostačovalo. S rostoucím poznáním lidstva se však otázky množily a původní schémata odpovědí přestaly ve všech oblastech stačit a platit. Psychologie jako nauka o tom, čemu říkáme duše, tedy existovala v lidstvu po celé dějiny, ale nosila kabát náboženství, filosofie a teprve nedávno přijala podobu samostatné vědní disciplíny s náležitostmi, které vyžaduje dnešní doba. Se vzniklou (možná poprvé v dějinách lidstva) érou ateismu člověk vyžaduje konkrétní hmatatelné a prokazatelné odpovědi, které teprve je schopen přijmout jako platné a validní. V současné době je tedy snaha aplikovat exaktní vědecké postupy, používané pro zkoumání hmotných a hmatatelných věcí, jako jsou fyzikální zákony i na věci nehmatatelné, nekonkrétní, avšak viditelně existující.

6 Otázky: 1. co je to psychologie? a) medicínský obor b) věda o duši c) obor zabývající se výhradně poruchami řeči 2. centrem rozumu a myšlení je u člověka a) šedá kůra mozková b) pyramidové a extrapyramidové dráhy c) prodloužená mícha 3. co je to ta duše o které psychologie mluví? a) náboženský termín pro oživující jednotku člověka b) intimně bytostný, jedinečný, charakteristický obsah naší osobnosti c) zastaralý výraz pro fyzikální jev postavený na působení kyslíku v Centrálním mozkovém systému. 4. člověk se od okolní přírody výhradně odlišuje: a) typem metabolismu b) způsobem množení c) rozumem a myšlením Odpovědi: 1 b, 2 a, 3 b, 4 c

ZÁKLADY OBECNÉ PSYCHOLOGIE

ZÁKLADY OBECNÉ PSYCHOLOGIE ZÁKLADY OBECNÉ PSYCHOLOGIE EVA ZACHAROVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, PROSINEC 2012 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

Robert Homir Kosmická ruleta Nepříjemná pravda o životě a smrti Tebe se to taky týká Tebe to také nemine! Třetí cesta poznání

Robert Homir Kosmická ruleta Nepříjemná pravda o životě a smrti Tebe se to taky týká Tebe to také nemine! Třetí cesta poznání Robert Homir Kosmická ruleta Nepříjemná pravda o životě a smrti Tebe se to taky týká Tebe to také nemine! Třetí cesta poznání Publikace autora: Šokující pravda a UFO, 2003, 180 stran Šokující pravda o

Více

Předmluva. 1 Copyright 2006 Aleš Grmela 26.7.2006 18:21

Předmluva. 1 Copyright 2006 Aleš Grmela 26.7.2006 18:21 Předmluva Vážený čtenáři, do rukou se Vám dostává kniha o funkci lidského mozku. Tato kniha je určena všem čtenářů, kteří se chtějí obeznámit s tím, jak funguje lidský mozek. Kniha je určena všem čtenářům

Více

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním Úvod Oblast axiologie mne začala zajímat v době, kdy jsem začala cítit zodpovědnost sama za sebe a za svá rozhodnutí. Přemýšlela jsem, která řešení situací jsou správná, a tím pádem mne dovedou k duševnímu

Více

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie PhDr. Jiřina Pávková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

Hodnotová orientace dětí a její utváření

Hodnotová orientace dětí a její utváření UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Hodnotová orientace dětí a její utváření BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Prof. PhDr. Blahoslav Kraus,

Více

Svět, jak jej neznáte

Svět, jak jej neznáte Svět, jak jej neznáte Napsal: Marcel Brus Milí přátelé, dovoluji si vám předložit toto dílko, s jedinou prosbou, totiž abyste si ho přečetli. Uspokojivé vysvětlení toho, proč mi na získání vaší pozornosti

Více

ARNO ANZENBACHER ÚVOD DO FILOZOFIE

ARNO ANZENBACHER ÚVOD DO FILOZOFIE ARNO ANZENBACHER ÚVOD DO FILOZOFIE 1981 (Einführung in die Philosophie) přeložil Karel Šprunk Tato kniha chce uvést do všech důležitých problémů západní filozofie. Je koncipována systematicky a podává

Více

RONS ORG 1. Hnutí alternativní scientologie

RONS ORG 1. Hnutí alternativní scientologie RONS ORG 1 Hnutí alternativní scientologie RONS ORG 2 Milí čtenáři! Prostřednictvím této brožury vám chceme umožnit, abyste si udělali představu o základech alternativní scientologie. Ty technické termíny,

Více

MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček

MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček FILOSOFICKÉ MYŠLENÍ S filosofií se nelze seznamovat jako s nerostem a nelze do ní vstupovat tak, jako se vchází

Více

teoretické části se soustředí na buddhismus, specificky na směr Buddhismus diamantové cesty (dále jen BDC). Zde se zaměřuje na základní teze

teoretické části se soustředí na buddhismus, specificky na směr Buddhismus diamantové cesty (dále jen BDC). Zde se zaměřuje na základní teze Úvod Emoce jsou mocnými hybateli lidského chování, zásadním způsobem přispívají k lidskému štěstí a jeho opaku, utrpení, pocitu neštěstí. Emoce jsou jeden z nejvýznamnějších prvků lidského života. Bez

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PODNIKATELSKÁ ETIKA. Bohumil FIALA

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PODNIKATELSKÁ ETIKA. Bohumil FIALA Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PODNIKATELSKÁ ETIKA Bohumil FIALA Karviná 2006 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA 2 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA 3 OBSAH MODULU

Více

Paul Ludwig Landsberg Zkušenost smrti

Paul Ludwig Landsberg Zkušenost smrti Paul Ludwig Landsberg Zkušenost smrti Vy še hrad 2014 Kniha vychází v roce 80. výročí založení nakladatelství Vyšehrad 1934 2014 Translation Ladislav Hejdánek, Jan Sokol, 2014 ISBN 978-80-7429-432-7 Obsah

Více

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Jana Havlíčková Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dana

Více

Otázka: Psychologie jako vědní obor. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): BaBu. Psychologie jako vědní obor

Otázka: Psychologie jako vědní obor. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): BaBu. Psychologie jako vědní obor Otázka: Psychologie jako vědní obor Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): BaBu Psychologie jako vědní obor a) Základní psych.disciplíny a jejich funkce b) Psychologické směry... Definice: (Existuje

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra filozofie

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra filozofie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra filozofie Magisterská diplomová práce Rozum a cit: dvě odlišná pojetí etiky Reason and Emotion: Two Different Conceptions of Ethics Vypracovala:

Více

ZDENĚK HELUS. PSYCHOLOGIE pro střední školy

ZDENĚK HELUS. PSYCHOLOGIE pro střední školy ZDENĚK HELUS PSYCHOLOGIE pro střední školy NAKLADATELSTVÍ FORTUNA, PRAHA 1999 Zpracoval: prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc. Lektorovali: PhDr. Miriam Malotínová, PhDr. Václav Mertin, PhDr. Petr Nesvadba,

Více

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PSYCHOLOGIE RIGORÓZNÍ PRÁCE ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM Konzultant rigorózní práce: Vypracovala: Doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. Mgr. Tereza

Více

Protopsychologové. M. Hunt - 3. kapitola - Protopsychologové s. 67 97

Protopsychologové. M. Hunt - 3. kapitola - Protopsychologové s. 67 97 Protopsychologové M. Hunt - 3. kapitola - Protopsychologové s. 67 97 Alena Plháková - Vývoj psychologie v rámci novodobé evropské filosofie - 1. Racionalismus - 2. Empirismus a Asocianismus - 3. Osvícenství

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra humanitní environmentalistiky DISERTAČNÍ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra humanitní environmentalistiky DISERTAČNÍ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra humanitní environmentalistiky DISERTAČNÍ PRÁCE Brno 2008 Michal Bartoš MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra humanitní environmentalistiky

Více

Poradenství a trénink Lidský mozek a mezilidské interakce PHDR. ZDENKO MATULA, PPS Lidský mozek a mezilidské interakce Zpracoval: PhDr. Zdenko Matula Technická spolupráce: Petra Chocholatá Copyright 2013

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE Ladislava Doležalová Marie Vlková Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE...6 STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE...6

Více

SCAN sion Books. Scan by: liberator (liberator@post.sk)

SCAN sion Books. Scan by: liberator (liberator@post.sk) SCAN sion Books Scan by: liberator (liberator@post.sk) Miroslav Petříček ÚVOD DO SOUČASNÉ FILOSOFIE (11 improvizovaných přednášek) Napsal Miroslav Petříček. Čtvrté upravené vydání. Vydalo nakladatelství

Více

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Marie Monsportová Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Vyrovnání se s odchodem blízkého člověka v hospici pro pozůstalé s vyznáním a bez vyznání. DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Vlasta Sýkorová Sociální

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

prof. I.M. DANILOV OSTEOCHONDRÓZA PRO PROFESIONÁLNÍHO PACIENTA

prof. I.M. DANILOV OSTEOCHONDRÓZA PRO PROFESIONÁLNÍHO PACIENTA prof. I.M. DANILOV OSTEOCHONDRÓZA PRO PROFESIONÁLNÍHO PACIENTA Praha 2014 Máte před sebou unikátní knihu, která nemá obdoby! Je to lékařský bestseller, ve kterém jsou poutavou formou předloženy jednak

Více

UNIVERZITA KARLOVA Fakulta sociálních věd DIPLOMOVÁ PRÁCE 2003 Karolína KUČEROVÁ

UNIVERZITA KARLOVA Fakulta sociálních věd DIPLOMOVÁ PRÁCE 2003 Karolína KUČEROVÁ UNIVERZITA KARLOVA Fakulta sociálních věd DIPLOMOVÁ PRÁCE 2003 Karolína KUČEROVÁ PODĚKOVÁNÍ Chtěla bych na tomto místě poděkovat především vedoucí své práce, dr. Reifové, jejíž inspirativní přístup a nasazení

Více