Obchodní podmínky služby BTM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky služby BTM"

Transkript

1 Obchodní podmínky služby BTM Nákup a prodej virtuální měny Bitcoin prostřednictvím služby BTM provozované společností wbtcb.cz, s.r.o. 1. Provozovatel Provozovatel wbtcb.cz, s.r.o., se sídlem Švédská 1036/19, Smíchov, Praha 5, IČ , ID datové schránky: bqzhct3, zapsaná u obchodního rejstříku pod spisovou značkou C u Městského soudu v Praze, datum zápisu 22. dubna Provozovatel není plátce DPH. 2. Upozornění 2.1. Virtuální měnou podle těchto Obchodních podmínek se zejména rozumí Bitcoin (BTC). Virtuální měny nejsou v České republice zákonnými měnami, což znamená, že virtuální měny, ani služby na ně vázané, nejsou v České republice regulovány právními předpisy upravujícími platební služby, zejména zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění, a zákonem č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, v platném znění, a nespadají tak pod regulaci a dohled České národní banky. Virtuální měny jsou vysoce volatilní, proto obsahují obchody s virtuálními měnami vysokou míru rizika. Kurzy virtuálních měn vůči zákonným měnám mohou zaznamenat prudké výkyvy i v průběhu jediného dne. Díky těmto výkyvům může klient zaznamenat prudký zisk nebo prudkou ztrátu jeho portfolia virtuálních měn v jakémkoliv okamžiku, jako důsledek klientem realizovaného nákupu nebo prodeje virtuální měny Hodnota a možnost využití virtuálních měn v reálném světě je založena na vývoji technologie a důvěře v tuto technologii. Není žádná centrální banka či jiná autorita, která by regulovala nebo korigovala vývoj tak, aby se ochránila hodnota virtuálních měn v kritické situaci poklesu jejich hodnot Virtuální měny jsou autonomní a široce neregulované světové systémy speciální sítě firem a jednotlivců. Ti, co virtuální měny nakupují nebo prodávají, vyjadřují svoji důvěru v digitální, decentralizovaný a částečně anonymní systém, který závisí na P2P síti ( https://cs.wikipedia.org/wiki/peer to peer ) a kryptografii ve svém 1

2 fungování. Důvěra ve virtuální měny může skončit v okamžiku např. nečekaného vývoje software, vládních opatření, vývoje virtuálních měn s lepšími vlastnostmi, atd. Důvěra se může ztratit také v důsledku ztráty nebo krádeže virtuálních měn nebo v případě, že vlády nebo hackeři budou schopni přerušit průběh transakcí. Mohou se objevit i další rizika, která nejsou předvídána v těchto Obchodních podmínkách Klient se zavazuje pečlivě zvážit, jestli jeho finanční situace a schopnost posoudit riziko odpovídá povaze nákupu nebo prodeje virtuální měny Bitcoin a realizovat nákup nebo prodej této měny až po tomto pečlivém zvážení. Klient současně bere plně na vědomí výše uvedená rizika a skutečnost, že wbtcb.cz nemůže tato rizika jakkoliv ovlivnit, a není tudíž za ně odpovědna BTC je vysoce volatilní. Při nákupu a prodeji Bitcoinu prostřednictvím služby BTM dochází k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Klientem, za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách. Podmínkou využití služby BTM je pochopení mechanismu nákupu nebo prodeje a pochopení principu fungování Bitcoinu jako takového. Není li si Klient jistý svými znalostmi dané problematiky, může se obrátit na Klientské centrum Provozovatele nebo si doplnit informace z veřejně dostupných zdrojů Předpokladem (podmínkou) nákupu nebo prodeje Bitcoinu prostřednictvím služby BTM je dosažení věku 18 let Klientem. Provozovatel umožňuje v souladu s platnou legislativou České republiky provedení nákupu nebo prodeje Bitcoinu bez nutnosti osobní identifikace za hotovost minimálně ve výši 200 Kč při nákupu a 1000Kč při prodeji. Maximální výše nákupu nebo prodeje bez nutnosti osobní identifikace je Kč. 3. Průběh realizace nákupu virtuální měny Bitcoin 3.1. ZAHÁJENÍ NÁKUPU Klient na úvodní obrazovce přístroje Vítejte v Bitcoin bankomatu zvolí volbu ZAKOUPIT BITCOINY SEZNÁMENÍ KLIENTA S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI Klient se řádně seznámil s Obchodními podmínkami, které jsou uvedené 2

3 na obrazovce OBCHODNÍ PODMÍNKY, která se zobrazuje po volbě ZAKOUPIT BITCOINY. Stisknutím volby SOUHLASÍM. vyjadřuje klient plný souhlas s Obchodními podmínkami ZADÁNÍ ADRESY BITCOINOVÉ PENĚŽENKY Klient, který má k dispozici bitcoinovou peněženku s QR kódem dále na obrazovce VLOŽTE CÍLOVOU ADRESU oskenuje pomocí skeneru umístěném vpravo od obrazovky QR kód bitcoinové peněženky, na kterou požaduje Bitcoiny zaslat. Po úspěšném oskenování QR kódu bitcoinové peněženky, na kterou požaduje Bitcoiny zaslat je klient přesměrován na další obrazovku VLOŽTE HOTOVOST. Klient, který nemá k dispozici bitcoinovou peněženku s QR kódem si volbou NEMÁTE PENĚŽENKU? zobrazí alternativní možnosti vytvoření nové bitcoinové peněženky. Provozovatel informuje Klienta, že pro vygenerování nové peněženky využívá software třetí strany, za který wbtcb.cz nemůže nést zodpovědnost. Provozovatel neodpovídá za ztrátu nebo zneužití peněženky Klienta, kterou sám nevede nebo přístupových hesel k této peněžence. Po nainstalování aplikace do zařízení Klienta dle používaného operačního systému nebo stisknutím volby vytisknout peněženku, kdy přístroj vytiskne papírovou bitcoinovou peněženku (upozorňujeme, že údaje jsou vytištěny na termopapíru a pro uchování doporučujeme použít bezpečný způsob archivace), může klient pokračovat v nákupu stisknutím volby OK v pravém horním rohu obrazovky. Klient se následně vrátí na obrazovku Vítejte v Bitcoin bankomatu. Po úspěšném oskenování QR kódu bitcoinové peněženky, na kterou požaduje Bitcoiny zaslat, je klient přesměrován na další obrazovku VLOŽTE HOTOVOST ODESLÁNÍ BITCOINOVÉ PENĚŽENKY NA Klient má možnost odeslat nově vytvořenou bitcoinovou peněženku na jím určenou ovou adresu. Informace o nově vytvořené bitcoinové peněžence je zabezpečena jednorázovým heslem, které se Klientovi zobrazí při zadávání ové adresy. Pouze zadáním tohoto hesla si Klient v doručeném u zobrazí informace o nově vytvořené bitcoinové peněžence. Provozovatel upozorňuje Klienta, že jednorázové heslo si musí přesně zaznamenat, protože při jeho zapomenutí či ztrátě již 3

4 zabezpečený soubor nelze otevřít a to má za následek nemožnost manipulovat se zakoupenými Bitcoiny ČÁSTKA STANOVENÁ KLIENTEM PRO NÁKUP BITCOINU Klient nacházející se na obrazovce VLOŽTE HOTOVOST vloží v bankovkách české měny libovolné hodnoty částku v rozmezí 200 CZK až CZK, za kterou požaduje nakoupit Bitcoiny v kurzu uvedeném na obrazovce přístroje. Během vkládání hotovosti obrazovka průběžně ukazuje vloženou částku v CZK a odpovídající množství Bitcoinů. Stisknutím tlačítka ZAKOUPIT BITCOINY klient potvrdí nákup. Přístroj nevrací vloženou hotovost, před vložením hotovosti si dobře promyslete zda a v jakém objemu chcete nákup provést! 3.6. INFORMACE O PROVEDENÉM NÁKUPU BITCOINU Po potvrzení nákupu a zpracování transakce se klientovi zobrazí na obrazovce oznámení ZPRACOVÁNÍ TRANSAKCE ÚSPĚŠNĚ DOKONČENO a klient je informován o množství zakoupených Bitcoinů a o číslu transakce. Současně se klientovi vytiskne Potvrzení o nákupu, kde je uvedeno ID transakce, datum nákupu, částka v CZK, za kterou byly Bitcoiny zakoupeny, množství zakoupených Bitcoinů a kurz provozovatele v okamžiku nákupu UZAVŘENÍ SMLOUVY MEZI PROVOZOVATELEM A KLIENTEM K uzavření smlouvy mezi Klientem a Provozovatelem dojde v okamžiku vložení hotovosti do přístroje a následným stisknutím tlačítka ZAKOUPIT BITCOINY na obrazovce VLOŽTE HOTOVOST PLNĚNÍ UZAVŘENÉ SMLOUVY Smlouvu uzavřenou podle těchto Obchodních podmínek Provozovatel naplní odesláním Bitcoinů na adresu peněženky, kterou Klient uvedl na obrazovce VLOŽTE CÍLOVOU ADRESU, nebo odesláním zakoupených Bitcoinů na nově vygenerovanou bitcoinovou peněženku, která je zaslána na zadaný Klientem. 4

5 4. Průběh realizace prodeje virtuální měny Bitcoin 4.1. ZAHÁJENÍ PRODEJE Klient na úvodní obrazovce přístroje Vítejte v Bitcoin bankomatu zvolí volbu PRODAT BITCOINY SEZNÁMENÍ KLIENTA S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI Klient se řádně seznámil s Obchodními podmínkami, které jsou uvedené na obrazovce OBCHODNÍ PODMÍNKY, která se zobrazuje po volbě PRODAT BITCOINY. Stisknutím volby SOUHLASÍM. vyjadřuje klient plný souhlas s Obchodními podmínkami VOLBA ČÁSTKY Klient si na obrazovce VYBERTE ČÁSTKU zvolí výši částky, za kterou chce prodat Bitcoiny použitím tlačítek +/ u hodnoty bankovky ve výši 1000 CZK nebo +/ u hodnoty bankovky ve výši 2000 CZK. Po zvolení výše částky se Klientovi zobrazí požadované množství Bitcoinů. Klient zvolí tlačítko PRODAT BITCOINY. Zobrazí se obrazovka s číslem transakce a požadovaným množstvím Bitcoinů potřebných pro realizaci transakce. Zároveň přístroj vytiskne stvrzenku, kde klient nalezne všechny potřebné údaje. Na stvrzence se nachází údaj jaké požadované množství Bitcoinů má klient zaslat na určenou bitcoinovou adresu, aby mu přístroj po potvrzení transakce mohl vyplatit částku, která je rovněž na stvrzence uvedena pod položkou Cena. Klient musí transakci dokončit odesláním požadovaného množství Bitcoinů na uvedenou adresu maximálně do 30ti minut od zahájení transakce, kdy je transakce platná. Po potvrzení převodu požadovaného množství Bitcoinů Bitcoinovou sítí na uvedenou adresu si Klient nechá vyplatit hotovost pomocí QR kódu z vytištěného lístku. Potvrzení převodu může trvat až několik hodin v závislosti na výši zaplaceného poplatku za ověření transakce a dalších veličin VÝBĚR HOTOVOSTI Klient nacházející se na úvodní obrazovce Vítejte v Bitcoin bankomatu zmáčkne tlačítko VYBRAT HOTOVOST. Přístroj ho vyzve k oskenování QR kódu ze stvrzenky z předchozí operace dle bodu Pokud se objeví nápis VÝBĚR NENÍ MOŽNÝ Platba k tomuto účtu nebyla ještě přijatá vyčkejte minimálně hodinu než budete kontaktovat Klientské centrum a 5

6 zkontrolujte si, že požadované bitcoiny ve stanovené lhůtě opravdu dorazily na uvedenou adresu. Pokud je vše v pořádku, přístroj vyplatí hotovost uvedenou na stvrzence UZAVŘENÍ SMLOUVY MEZI PROVOZOVATELEM A KLIENTEM K uzavření smlouvy mezi Klientem a Provozovatelem dojde v okamžiku stisknutím tlačítka PRODAT BITCOINY na obrazovce s volbou částky pro prodej Bitcoinů PLNĚNÍ UZAVŘENÉ SMLOUVY Smlouvu uzavřenou podle těchto Obchodních podmínek Provozovatel naplní vyplacením zvolené částky, pokud Klient splní podmínky uvedené v čl těchto Obchodních podmínek, v hotovosti a to v CZK. 5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Provozovatel upozorňuje Klienta, že při nákupu Bitcoinů po vložení hotovosti do přístroje a následným stisknutím tlačítka ZAKOUPIT BITCOINY na obrazovce VLOŽTE HOTOVOST není možné od uzavřené smlouvy odstoupit, protože nákup virtuální měny Bitcoin naplňuje podmínky 1837 zák. 89/2012, zejména písm. b. a l., viz. níže uvedené znění tohoto ustanovení Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy a. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, b. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, c. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele, d. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, e. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, 6

7 f. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů, g. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, h. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, i. o dodávce novin, periodik nebo časopisů, j. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, k. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo l. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Při prodeji Bitcoinů není možné odstoupit od uzavřené smlouvy v době, kdy Klient odeslal požadované množství Bitcoinů na bitcoinovou peněženku uvedenou na vytištěné stvrzence. 6. Výhrada Provozovatele Provozovatel upozorňuje Klienta, že pravděpodobně nebude moci splnit svůj závazek vůči Klientovi v případě nedostatečné likvidity či pohybu trhu, přerušení dodávky proudu, internetového připojení dodavatelem, přerušení provozu burzy virtuálních měn nebo v případě událostí vyšší moci. V takovýchto případech Klient uplatní reklamaci podle níže uvedeného postupu. 7. Reklamace 7.1. Klient při zadávání požadavku na nákup nebo prodej virtuální měny Bitcoin v BTM nezadává žádné své identifikační ani kontaktní údaje a Provozovatel tedy nemá možnost Klienta v případě neprovedení objednávky nákupu Bitcoinu kontaktovat Klient je oprávněn reklamovat neprovedení nákupu nebo prodeje virtuální měny Bitcoin Provozovatelem při realizaci své objednávky na nákup nebo prodej Bitcoinu prostřednictvím služby BTM nejpozději do 14 ti dnů od 7

8 provedení nákupu nebo prodeje. Reklamaci musí Klient uplatnit buď osobně v Klientském centru na adrese Elišky Peškové 1, Praha 5, a to v provozní době Klientského centra, která je uvedena na nebo prostřednictvím datové schránky ID datové schránky: bqzhct3, nebo písemně doporučeným dopisem na adresu Klientského centra, Elišky Peškové 1, Praha 5, Provozovatel i Klient se zavazují, že vzájemné závazky z neprovedené uzavřené smlouvy vypořádají v dobré víře bez zbytečného odkladu. Klient si je vědom, že bez předložení POTVRZENÍ O NÁKUPU NEBO PRODEJI JAKO JEDINÉHO PROSTŘEDKU PŘÍPADNÉ REKLAMACE, Provozovatel reklamaci nepřijme Klient souhlasí s tím, že s ohledem na vlastnosti digitálního, decentralizovaného a částečně anonymního systému fungování virtuálních měn, zejména P2P sítí viz. čl. 2.3 těchto Obchodních podmínek, považují se pro účely reklamací provedených transakcí údaje z veřejně přístupných databází o převodech Bitcoinů za nezpochybnitelné a jejich údaje za závazné pro účely vyřízení reklamací Nemožnost přístupu do bitcoinové peněženky v důsledku ztráty či zapomenutí jedinečného hesla (viz. čl. 3.4 těchto Obchodních podmínek) nelze reklamovat Případné spory, které vzniknou mezi Provozovatelem a Klientem na základě uzavřené smlouvy dle čl a 4.5. těchto Obchodních podmínek, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a pokud vznikne pro potřebu Klienta překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. 8

9 7.7. Provozovatel je oprávněn Obchodní podmínky měnit podle vývoje technologií a změn zákonů s tím, že Klientovi vždy předkládá k odsouhlasení aktuální znění Obchodních podmínek. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od , přičemž jsou k dispozici v Klientském centru nebo na 9

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Trefa vojenský prodej od 1.1. 2014.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Trefa vojenský prodej od 1.1. 2014. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Trefa vojenský prodej od 1.1. 2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

V určitých případech si prodávající vyhrazuje právo pro neuzavření kupní smlouvy. Jde zejména o tyto případy:

V určitých případech si prodávající vyhrazuje právo pro neuzavření kupní smlouvy. Jde zejména o tyto případy: Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.leadingfarmers.cz (prodávající), jehož provozovatelem je obchodní firma Leading Farmers CZ, a.s.,

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o.,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., se sídlem Hranice, Hranice I - Město, Havlíčkova 426, okres Přerov, PSČ 753 01, IČ : 253 86 476, společnosti zapsané v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.4. Smlouva, včetně Obchodních podmínek a případných změn či dodatků, je uzavírána v českém jazyce.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.4. Smlouva, včetně Obchodních podmínek a případných změn či dodatků, je uzavírána v českém jazyce. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti CREOLAN s.r.o. se sídlem Žatec, Volyňských Čechů 837, PSČ 43801 identifikační číslo: 25430386 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TEB Český Těšín s.r.o. se sídlem Potoční 354/11 identifikační číslo: 27795225 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, oddíl C, vložka 29904 pro prodej zboží

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem :, identifikační číslo: 26457831 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem,,

Více

Obchodní podmínky. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách. Dodání zboží:

Obchodní podmínky. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách. Dodání zboží: Obchodní podmínky všeobecná ustanovení vymezení pojmů dodání zboží platební podmínky odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele odpovědnost za vady zboží - záruka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodu Minority Records. Pod kostelem 385/2, 162 00 Praha 6 - Střešovice

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodu Minority Records. Pod kostelem 385/2, 162 00 Praha 6 - Střešovice OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodu Minority Records Pod kostelem 385/2, 162 00 Praha 6 - Střešovice pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.minorityrecords.com 1. Úvodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti BAGOBAGO, spol. s r.o. se sídlem Sudoměřice 547, 69666 Sudoměřice nad Moravou identifikační číslo: 12212890 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KRUŽÍK s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti Kružík s.r.o., se

Více

Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s.

Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s. Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s. Obsah I. Definice základních pojmů:... 1 II. Obecná ustanovení... 3 III. Registrace Firmy... 4 IV. Aktivace Účtu Firmy... 5 V. Ochrana práv a oprávněných zájmu Provozovatele

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS.

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. 1. Obecná ustanovení 1.1. Tyto Smluvní podmínky (dále jen Smlouva ) vydává společnost Singulis s.r.o., se sídlem Podbabská 1112/13,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou vydány společností HURRICANE FACTORY PRAHA s.r.o., IČ: 242 98 549, se sídlem Praha 9 Letňany,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů Smluvní podmínky Provozovatele systému elektronického mýtného účinné od 1.1.2015 Provozovatel systému elektronického mýtného vydává následující Smluvní podmínky provozovatele systému elektronického mýtného

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více