Až neuvěřitelně odvážní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Až neuvěřitelně odvážní"

Transkript

1 Gymnázium Ostrov Práce do soutěže Eustory Až neuvěřitelně odvážní Příběh fotografie Antonína Sochora, Josefa Buršíka a Richarda Tesaříka po osvobození Kyjeva v listopadu 1943 Jiří Klůc Vedoucí práce: Mgr. Ivan Machek

2 Prohlašuji, že jsem tuto práci napsal sám a bez cizí pomoci. Čerpal jsem z archiválií a literatury uvedené v seznamu pramenů a literatury. V Sokolově dne 14. února

3 Obsah FOTOGRAFIE... 4 ÚVOD KAPITOLA: TANKOVÉ JEDNOTKY 1. ČS. SAMOSTATNÉ BRIGÁDY V SSSR KAPITOLA: OSUDY OSOB Z FOTOGRAFIE poručík Antonín Sochor podporučík Josef Buršík podporučík Richard Tesařík KAPITOLA: OSUD FOTOGRAFA Kurt Biheller Karel Borský KAPITOLA: OSUD TANKU (TANKŮ) LIDICE KAPITOLA: STEJNOKROJE, VYZNAMENÁNÍ Uniforma Vyznamenání ZÁVĚR PŘÍLOHY

4 FOTOGRAFIE Zleva: Antonín Sochor, Josef Buršík a Richard Tesařík. Fotografie tří příslušníků tankového praporu 1. čs. samostatné brigády v SSSR vzniklá po osvobození Kyjeva. Na snímku je dále v pozadí zachycen tank T-34/76 Lidice. Jeho autorem je Kurt Biheller fotograf čs. vojenské jednotky. Originál fotografie je uložen ve fotoarchivu Vojenského historického archivu. 4

5 ÚVOD Rok 1943 je v historiografii druhé světové války rokem přelomovým. Na východní frontě v únoru kapitulovala německá vojska u Stalingradu, zlom v převaze sil nastal v červenci při největší tankové bitvě u Kurska, kterou jasně vyhráli vojáci Rudé armády. Ve středomoří byl zastaven postup Africakorpsu a 13. května vojska Osy v Tunisku, i za pomoci nasazení americké armády, kapitulovala. V červenci byla dobyta Sicílie a počátkem září se Spojenecká vojska vylodila u Salerna na Apeninském poloostrově. I v Pacifiku v boji proti Japoncům zaznamenali Američané úspěchy. Podařilo se jim dobýt Guadalcanal i řadu dalších ostrovů na Šalamounových ostrovech. Přelom nastal také u československých jednotek v zahraničí, zejména u československé vojenské jednotky v Sovětském svazu. Po nepříliš úspěšném prvním bojovém vystoupení u Sokolova v březnu 1943 vznikla samostatná brigáda, která se významně podílela na osvobozování Ukrajiny a zastínila tím všechny ostatní složky protinacistického odboje. Mluvilo se pak především o tankovém praporu brigády, jenž se v bojích nejvíce vyznamenal. Hodnocení pramenů a literatury týkající se působení 1. čs. samostatné brigády v SSSR je obdobné jako v případě 1. čs. samostatného polního praporu v SSSR a boje u Sokolova. Nejvíce zdrojů obsahují bezesporu archiválie uložené ve Vojenském ústředním archivu Vojenském historickém archivu Praha (dále jen VÚA-VHA Praha), zejména ve fondu 1. čs. samostatné brigády v SSSR. Další materiály k činnosti této jednotky lze nalézt i ve fondech SSSR-II 1. čs. samostatného polního praporu v SSSR, Čs. vojenské mise v SSSR, Velitelství čs. vojenských jednotek v SSSR. Literatura zpracovávající osvobozování Kyjeva není zastoupena v takovém množství jako týkající se boje u Sokolova a to i přesto, že bojová účast Čechoslováků při osvobozování hlavního města Ukrajiny byla významnější než ta první v březnu Prvním relevantním popisem vzniku brigády v Novochopersku je studie Oldřicha Janečka v publikaci Za svobodu Československa z roku Přesto je toto dílo v dnešní době nepoužitelné, hlavní zaměření je spíše politické, nežli historiografické. Autor v něm vyzdvihuje činnost komunistů mezi vojáky a podíl KSČ na výstavbě čs. jednotky. Naopak exilová vláda a zejména Ministerstvo národní obrany v čele s generálem Ingrem je kritizováno z mnohých chyb: Je zřejmé, že londýnské MNO podřizovalo zájem boje proti fašismu zájmům jiným: zájmům, jak především zajistit budoucí uspořádání republiky v zájmu kapitalismu. V podobném duchu se nese i vzpomínková kniha Ludvíka Svobody pod názvem Z Buzuluku do Prahy 2, vydaná poprvé o rok později v roce Podrobnější je také studie ve čtvrtém díle Vojenských dějin Československa 3 z roku Krátce po revoluci mohla v češtině poprvé vyjít publikace od uznávaného historika Ericha Kulky Židé v československé Svobodově armádě 4 (originál vyšel v roce 1977 v Izraeli). Další výbornou prací z hlediska národnostního složení československé zahraniční armády 1 Za svobodu Československa. Kapitoly z dějin Československé vojenské jednotky v SSSR za druhé světové války. Svazek první. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1959, s SVOBODA, Ludvík: Z Buzuluku do Prahy. 7. vyd. Praha: Mladá fronta, s. 3 Vojenské dějiny Československa ( ). IV. díl. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, s. 4 KULKA, Erich: Židé v československé Svobodově armádě. 3. vyd. Praha: Naše vojsko, s. ISBN X. 5

6 v SSSR je studie doktora Zdenko Maršálka 5, který díky databázi VÚA-VHA přinesl nové poznatky do této problematiky. Přímo historii tankového praporu se věnuje kniha Milana Kopeckého 1. československá samostatná tanková brigáda v SSSR 6 Přestože je toto dílo někdy považováno za přelomové v otázce nasazení čs. tankistů na východní frontě, nachází se, i zde, bohužel poměrně dost nedostatků a chyb (například ve velmi stručném popisu boje u Sokolova, nebo nepřesném uvádění typu obrněných automobilů v jednotce), kterých se mohl autor vyvarovat. Poslední dvě kratší studie vyšly v roce 2013 u příležitosti 70. výročí bitvy; v časopise Historie a vojenství od historika Zdeňka Vališe 7, avšak v tomto případě se jedná ve velké míře o přepsané nejdůležitější dokumenty z činnosti brigády, a z iniciativy Československé obce legionářské od historika Miroslava Brože. 8 Materiály k jednotlivým účastníkům boje Antonínu Sochorovi, Josefu Buršíkovi a Richardu Tesaříkovi je možné najít ve VÚA-VHA sbírce kmenových listů, kvalifikačních listin a žádostech o osvědčení č. 255/46 sb., Vojenském historickém archivu Bratislava a Vojenském archivu centrální registratuře Trnava. Cenné materiály lze najít i ve fondu Policejní ředitelství v Národním archivu. Vzhledem k tomu, že byli někteří vojáci po válce vězněni, našel jsem neznámé a vzácné informace ve fondech Archivu bezpečnostních složek (ABS). Personálním základem výstavby 1. čs. samostatné brigády v SSSR se stali vojáci, kteří prošli bitvou u Sokolova. Jejich osudy zpracoval do monografie Hrdinové od Sokolova 9 Miroslav Brož, badatel, který měl tu možnost se s mnoha tehdy žijícími veterány setkat a získat od nich vzácné dokumenty týkající se jejich vojenské služby. Právě dokumenty ze své sbírky doplnil některými materiály z archivů a vydal pod názvem Válečné dokumenty vypovídají. 10 Některé příběhy čs. vojáků účastnících se bojů u Sokolova a Kyjeva přibližuje sborník Medailonky statečných Sokolovo-Kyjev. 11 Na osvobození Kyjeva se podílela řada vojáků, jejichž vzpomínky byly po válce publikovány. Z těch lze zmínit memoáry tehdejších příslušníků tankového praporu Josefa Buršíka 12, Rudolfa Pešky 13, Antonína Korimy 14 a dalších. 5 MARŠÁLEK, Zdenko: Národnostní složení československých vojenských jednotek v zahraniční v letech (Disertační práce). FF UK Praha, KOPECKÝ, Milan: 1. československá samostatná tanková brigáda v SSSR. 1. vyd. Praha: MBI, s. ISBN VALIŠ, Zdeněk: Účast Čechoslováků při osvobozování Kyjeva v listopadu 1943 in: HaV č. 3, roč. 62., 2013, s BROŽ, Miroslav: 1. československá samostatná brigáda a osvobození Kyjeva a pravobřežní Ukrajiny. 1. vyd. Praha: ČsOL, s. 9 BROŽ, Miroslav: Hrdinové od Sokolova. 2. vyd. Praha: AVIS, s. ISBN BROŽ, Miroslav: Válečné dokumenty vypovídají. 2. vyd. Praha: AVIS, s. ISBN Medailonky statečných: Sokolovo-Kyjev. 1. vyd. Praha: AVIS, s. ISBN BURŠÍK, Josef: Nelituj oběti. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1992, 125 s. ISBN PEŠKA, Rudolf: Domov na konci bojů. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, s. 14 KORIMA, Antonín: Cesty a zápasy jednoho života. 1. vyd. Plzeň: Západočeské nakladatelství, s. 6

7 1. KAPITOLA: TANKOVÉ JEDNOTKY 1. ČS. SAMOSTATNÉ BRIGÁDY V SSSR Při výstavbě československé armády v Sovětském svazu se uvažovalo i nad vytvořením tankových jednotek. Již při vypracování původního plánu náčelníka čs. vojenské mise v SSSR plukovníka Heliodora Píky se počítalo s organizací smíšené brigády, která měla disponovat lehkými tanky. V Buzuluku, kde se jednotka formovala, však vznikl pouze samostatný pěší prapor, který se v březnu 1943 zúčastnil boje u Sokolova. 15 Důvodů, proč nebyla vyzbrojena tanky, je pravděpodobně několik. Jednak jednotky neměla dostatečný počet odvedených (počty se zvyšovaly po druhé vlně propouštěných karpatorusínů od podzimu 1942), tak i možné priority Rudé armády v přidělení bojových strojů vlastním jednotkám. Při odjezdu na frontu k Sokolovu se příslušníci 1. praporu vyjádřili vlastním názorem a zorganizovali spontánní sbírku na tank LIDICE. Sbírání peněz začalo 4. února 1943 ve stanici Olšansk a již druhý den dosáhla sbírka výnosu rublů. Proto bylo následující den rozhodnuto o založení nového fondu na tank pojmenovaný LEŽÁKY. Po zakoupení měly být tyto stroje začleněny do stavu v budoucnu sestavené jednotky. Sbírku zahájil stejný den i záložní pluk v Buzuluku. Mezi darovanými byli především propuštění Rusíni z gulagů, proto se dohodlo, že tank ponese jméno PODKARPATSKÝ PARTYZÁN. Krátce poté vynesla sbírka v Buzuluku i další peníze, tentokráte na téčko se jménem BACHMAČ. Příslušníci slovenské národnosti shromáždili v červenci 1943 prostředky na stroj JÁNOŠÍK. Původně se při reorganizaci praporu na brigádu uvažovalo pouze se zformováním motorizovaného smíšeného předzvědného oddílu (SPO). Počítalo se s pěti lehkými tanky T-70 a deseti obrněnými automobily BA Plukovník Ludvík Svoboda však při jednáních se sovětskými zástupci přišel s návrhem, který zahrnoval i tankový prapor a konečný početní stav o 300 osob vyšší. S dosazením Svobody do funkce velitele vznikající brigády vypracoval nový velitel ještě jeden návrh počítající i s rotou středních tanků. Dne 26. července 1943 bylo rozhodnuto zrušit organizaci SPO a zřídit tankový prapor složený z roty obrněných automobilů BA-64 17, roty lehkých tanků T-70, roty středních tanků T-34/76, roty samopalníků a roty technického zabezpečení. Jeho součástí měla dále být spojovací, pomocná a ženijní četa a doprovodná polobaterie protitankových děl Nejpodrobněji o bitvě u Sokolova a výstavbě čs. vojenské jednotky v SSSR - KLŮC, Jiří: Sokolovo: ve stínu propagandy. 1. vyd. Cheb: Svět křídel, s. ISBN Dle vypracování plk. Jana Kratochvíla. 17 Milan Kopecký uvádí, že se jednalo o obrněné automobily BA-64B-tedy verze s větším rozchodem kol pro zvýšení stability a průchodnosti terénem. Ty se začaly vyrábět až v roce 1943 a českoslovenští vojáci je obdrželi až na jaře 1944 při vzniku roty obrněných automobilů při předzvědném oddílu 2. paradesantní brigády. Tankový prapor byl tak vyzbrojen základními vozidly BA-64 s rozchodem přední nápravy 1293 mm. Chybné uvedení viz např. KOPECKÝ, Milan: 1. československá samostatná tanková brigáda v SSSR. 1. vyd. Praha: MBI, 2001, ISBN , s. 11 nebo s Vojenský ústřední archiv -Vojenský historický archiv Praha, fond 1. čs. samostatná brigáda v SSSR, inventární číslo 39, Brigádní rozkaz č. 38 ze dne

8 Osádky pro bojová vozidla se školily již od května 1943 v Tambově 19 u 2. samostatné tankové brigády, které měl velet plukovník Stěpan Šukov. 20 Střední tanky T-34/76 byly pro tankový prapor přiděleny následovně. Četa Karla Vejvody (1. četa) obdržela vozidla se jmény Jánošík, Podkarpatský partyzán a Jaroš. Stroje Sokolovo, Zborov a Ležáky obdržela 2. četa Lumíra Pisarského a 3. četa téčka Lidice, Bachmač a Praha. Pojmenování středních tanků T-34/76 21 Jméno tanku Velitel při odjezdu na frontu Bojové heslo ŽIŽKA Podporučík Josef Buršík Žižka nebyl nikdy nikým poražen JÁNOŠÍK Rotný Karel Vejvoda Jánošík byl postrachem maďarských pánů PODKARPATSKÝ PARTYZÁN Četař Štěpan Roman Podkarpatský partyzán bije nelítostně maďarské okupanty ZBOROV Desátník Vasil Nesuch Bojujte jako vaši otcové u Zborova BACHMAČ Četař Rudolf Jasiok Společně s Rudou armádou SOKOLOVO Podporučík Lumír Pisarský Střezte pečlivě tradice Sokolova LIDICE Rotný Miroslav Hecht Pomstěme lidické mučedníky LEŽÁKY Četař Ludvík Slivka Odplaťte Němcům rozbořené Ležáky PRAHA Desátník Vladimír Vávra Probijte si cestu do zlaté matičky Prahy JAROŠ Desátník Josef Toušek Kapitán Jaroš vám budiž příkladem v boji Jednotka, která nakonec začala odjíždět na frontu od 30. září 1943, se skládala ze dvou pěších a jednoho tankového praporu, dále dvou dělostřeleckých oddílů, baterie protiletadlových 19 Tambov je město ve středním Rusku. Leží zhruba 210 kilometrů od Novochoperska na řece Cně (přítok Volhy). Městem prochází důležitý železniční uzel. V roce 1939 zde žilo 106 tisíc obyvatel. 20 KOPECKÝ, Milan: 1. československá samostatná tanková brigáda v SSSR. 1. vyd. Praha: MBI, 2001, ISBN , s. 11. Dle stránky Warheroes.ru byl však v té době plukovník Stěpan Fjodorovič Šutov velitelem 50. samostatného gardového tankového pluku, resp. od srpna gardové tankové brigády. Viz. Gerojistrany-Šutov Stepan Fjodorovič. Warheroes.ru [online]. [cit ]. Dostupné z 21 Sestaveno dle: KOPECKÝ, Milan: 1. československá samostatná tanková brigáda v SSSR. 1. vyd. Praha: MBI, 2001, ISBN , s

9 kanónů a roty velkorážových kulometů proti letadlům. Celkem ji tvořilo na 105 důstojníků, 27 rotmistrů, 876 poddůstojníků, 2116 vojínů a 172 příslušníků Rudé armády. Samotný tankový prapor byl vyzbrojen především 10 středními tanky T-34/76, 10 lehkými tanky T-70 a 10 obrněnými automobily BA-64. Na frontu odjel jako poslední 3. října 1943 v 1:14 ráno ešalonem č Následující frontovou anabázi u Kyjeva nejlépe vystihuje zpráva o nasazení 1. čs. samostatné brigády: Dne až do byla 1. čs. sam. brigáda vyložena v Priluki a shromážděna v prostoru Petrovka, Nový Bykov, Kazackoze, Ukrajinka. ( ) Ve dnech až přešla 1. čs. sam. brigáda v SSSR z prostoru shromáždění na pravý břeh Dněpru. Ke svítání dne shromáždila se 1. čs. sam. brigáda v lese západně Ljutěž, kde jako záloha velitele 38. armády byla připravena k protiútokům na Borku, Demidivo, to je všeobecně ve směru severozápadním, s úkolem nedat nepříteli vyjíti na přepravu přes Dněpr. Dne byla zahájena ofensiva na Kijev. 1. dělostřelecký oddíl zúčastnil se dělostřelecké přípravy průlomu nepřátelského obranného postavení. Ze na přesunula se 1. čs. sam. brigáda jako záloha 38. armády do lesa západně Vyšgorod, odkud měla spolu s 240. pěší divisí likvidovat úporně bránícího se nepřítele. K útoku nedošlo, nepřítel prostor vyklidil. Dne brigáda jako 38. armády je připravena k odražení protiútoků ve směru Priorka na sever. Část pěchoty brigády zúčastnila se likvidace nepřátelského protiútoku. Dne zaujala 1. čs. sam. brigáda v SSSR východiště k útoku na Kijev. Brigáda je podřízena veliteli 51. sboru. Sousedé zprava 136. pěší divise, zleva 240. pěší divise. V hod. vyráží 1. čs. sam. brigáda v SSSR k útoku, překonává protitankový příkop, postupuje z počátku snadno, k večeru naráží na silné odpory u Šireckých lágerů, Volejkova a v předměstí Kijeva u Kinofabriky a u závodu Bolševik. V hod. dne vyplnila 1. čs. sam. brigáda nařízený úkol pro den a podle rozkazu velitele 51. sboru pokračuje v nočním útoku a se svítáním v 6.00 hod. dne dosahuje pěchotou i tanky východiště předměstí Stalinka pravého břehu Dněpru jako první jednotka. Odpoledne podle rozkazu velitele 51. sboru přesunula se 1. čs. sam. brigáda 10 km západně Kijeva a zaujala obranu směrem na západ a na jih. Při útoku na Kijev jednotky 1. čs. sam. brigády v SSSR zničily jedno letadlo, 4 tanky, 2 Ferdinandy, 7 aut s vojskem a nákladem, 4 dělostřelecké baterie. ( ) Operace, které prováděla 1. čs. sam. brigáda v SSSR, byly po stránce fysické velmi namáhavé. Útok na Kijev měl hladký průběh díky mohutnému dělostřeleckému doprovodu, zvláště Kaťušemi a dokonalému přikrytí letectvem a nepřetržitému leteckému doprovodu bitevním letectvem. Celkové ztráty brigády do jsou 7%, to je celkem mužů padlých, raněných a mrtvých. 24 V následujících dnech poté brigáda dostala rozkaz se přesunout do Vasilkova, vzdáleného asi 30 kilometrů jihovýchodně od Kyjeva. Tam se zúčastnila dalších bojů v prostoru Čerňachova, 22 KLŮC, Jiří: U Kyjeva za Prahu. 1. díl, s V tomto číslo jsou započteni i mrtví a zranění u bombardování ešalonu č u Jachnovštiny při přesunu na frontu. Během této události nevykázal tankový prapor žádné ztráty. Podrobněji k této události VÚA-VHA Praha, f. SSSR-V, inv. č. 10a. 24 VÚA-VHA Praha, f. SSSR-V, inv. č

10 Komuny Čajky, Fastova a Vasilkova, kde držela obranu až do prosince Od 30. prosince 1943 do 1. ledna 1944 se 1. čs. brigáda zúčastnila bojů o Rudu, přechody přes řeku Ross a Bílou Cerekev, za což byla 4. ledna 1944 vyznamenána řádem Bohdana Chmelnického I. stupně. V lednu se poté v rámci Korsuň-ševčenkovské operace zúčastnila bojů u Žaškova, Ostrožan a Buzovky. Po vzniku 1. čs. armádního sboru následně vznikla z tankového praporu tanková brigáda, která prošla tvrdými boji v Dukelském průsmyku a při Ostravsko-opavské operaci. 10

11 2. KAPITOLA: OSUDY OSOB Z FOTOGRAFIE 25 poručík Antonín Sochor 26 v Podještědí, okr. Liberec) ( Lohberg, Německo Jablonné Vyrůstal v severočeském Duchcově, kde vychodil obecnou a měšťanskou školu. Poté studoval na obchodní akademii v Teplicích, kterou však musel z existenčních důvodů přerušit. V říjnu 1936 nastoupil vojenskou prezenční službu u pěšího pluku 17 v Trenčíně, kde absolvoval poddůstojnickou školu a plynový kurs. Po jejím skončení zůstal v armádě jako délesloužící poddůstojník. Za okupace se vrátil do Duchcova. Ještě v březnu 1939 byl zatčen gestapem a následně poslán do pracovního tábora. Pod záminkou dobrovolného vstupu do německé armády se mu podařilo vrátit domů a v červenci 1939 utekl do Polska. S oranskou skupinou se následně dostal do Buzuluku, kde se stal velitelem výcvikové čety. Velitelství charakterizován takto: inteligentní, skromný, přímé povahy, velmi dobrých morálních hodnot, velmi iniciativní, důsledný, samostatný, energický, tělesně zdatný, vytrvalý, vliv na podřízené velmi dobrý. V říjnu 1942 převzal funkci velitele samopalné čety. V boji o Sokolovo byl raněn (prostřelená ruka) a za projevené hrdinství vyznamenán Čs. válečným křížem 1939 a sovětským Řádem rudého praporu. V červenci 1943 se stal, po rozšíření jednotky na brigádu, velitelem roty samopalníků tankového praporu. Vyznamenal se během osvobozování Kyjeva, když za podpory tanků obsadil závod Bolševik, jako první pronikli do prostoru osobního nádraží Kyjev I a dosáhli s Buršíkovými a Tesaříkovými tanky jako první břehů Dněpru. Dne v době bojů o Kyjev v silné nepřátelské palbě strhl svou rotu podporovanou tanky vpřed a obsadil závod Bolševik, kde zničil tři protitanková děla a několik kulometných hnízd. Za dalšího postupu prorval se s rotou a několika tanky do obrany nepřítele a první dosáhl nádraží Kyjev I. Dne včasně zrána pokračoval spolu s tanky v útoku a jako první dosáhl břehu Dněpru. Dne v bojích o Čerňachovo strhl několikrát rotu do útoku a doprovázeje vlastní tanky, zničil se svou rotou obsluhu čtyř dělostřeleckých baterií, odrazil protiútok nepřítele, vnikl do vesnice, pronikl s tanky několika obrannými liniemi nepřítele, ukořistil čtyři děla i s municí, tři nákladní auta se spojovacím materiálem, dva motocykly, tři těžké kulomety, mnoho samopalů a pušek. Za statečnosti obdržel Řád Lenina a byl jmenován Hrdinou SSSR. V dubnu 1944 se stal velitelem motorizovaného praporu samopalníků tankového pluku, resp. brigády. Během bojů na Dukle byl při útoku na kótu 534 těžce raněn a léčení zranění trvalo až do prosince Po vyléčení byl v lednu 1945 převelen ke štábní rotě 1. čs. armádního sboru, od února působil ve škole pro důstojníky v záloze a od dubna 1945 zastával funkci velitele štábní roty MNO. 25 Pokud není uvedeno jinak, v této kapitole čerpal autor z dochovaných kmenových listů a kvalifikačních listin ve VÚA-VHA Praha a kmenových dokladů Vojenského historického archivu Bratislava i Vojenského archivu centrální registratury Trnava, protože jejich uvedením by poznámkový aparát nabyl nepřiměřeného rozsahu vzhledem k rozsahu vlastního textu. 26 Podrobněji k A. Sochorovi - RICHTER, Karel: Statečný život a tajemná smrt podplukovníka Sochora. 1. vyd. Praha: MarieTum, s. ISBN

12 Po osvobození absolvoval Vysokou školu válečnou. Od podzimu 1948 se podílel na výcviku brigády Hagana a v září 1949 se stal profesorem na pěchotním učilišti v Milovicích. Zahynul za dosud nevyjasněných okolností při dopravní nehodě ve vojenském prostoru Ralsko. In memoriam byl v roce 1955 povýšen do hodnosti generálmajora. Vyznamenání: 4x Čs. válečný kříž 1939 ( , , ,?), čs. medaile Za chrabrost před nepřítelem, Čs. vojenská medaile Za zásluhy I. stupně, Čs. vojenský řád Bílého lva Za vítězství ( ), sovětský Řád rudého praporu ( ), Zlatá hvězda hrdiny Sovětského svazu ( ), sovětský Řád Lenina ( ) a další. Poválečný odkaz Antonína Sochora Osobnost plukovníka Antonína Sochora byla po jeho úmrtí v srpnu 1950 do jisté míry rozporuplná. Právě okolnosti tragické smrti při automobilové nehodě ve vojenském prostoru Ralsko předurčovaly, že by mohlo jít o plánovaný atentát. Sochor byl totiž v nelibosti u některých komunistických funkcionářů, zejména u bývalého spolubojovníka z východní fronty Bedřicha Reicina, který nakonec skončil v rámci procesu s Rudolfem Slánským o několik let později na popravišti. Pocty se dočkal gen. Sochor na několika místech v podobě bust a pomníků. Ještě ve druhé polovině padesátých let ( ) vznikl na místě nehody u lesní křižovatky poblíž hradu Stohánek v katastru města Stráž pod Ralskem památník. Na horním podstavci je na pískovci napsáno: zde tragicky zahynul při plnění služebních úkolů hrdina SSSR generálmajor Antonín Sochor. Památník původně tvořila také rudá hvězda na jeho vrcholu, která však byla po roce 1989 odstraněna. V Duchcově, kde vyrůstal, stojí před základní školou A. Sochora od roku 1976 bronzová busta z dílny známého akademického sochaře Vladimíra Kýna ( ). 27 Znázorňuje Antonína Sochora během válečných bojů, na hlavě má lodičku, přes záda přehozený plášť z ovčí vlny a na levé hrudi britské uniformy (tzv. battledressu) Zlatou hvězdu hrdiny Sovětského svazu. Pomník generála Sochora se měl také nacházet v Milovicích, kde po válce působil. Dnes je pravděpodobně ve velmi špatném stavu. 28 S Jirkovem neměl Antonín Sochor nic společného, přesto se i v tomto severočeském městě nachází pomník připomínající jeho osud. Původně stál v areálu elektrárny Ervěnice I, po jejím zrušení byl po roce 1965 pomník přesunut do Jirkova ke stěně dnešního kulturního domu. 29 Jedinou vzpomínku na Sochora na Slovensku najdeme v Dukelském průsmyku. Tam byla v roce 1981 mezi patnácti nejvýznamnějšími vojáky operace odhalena jeho busta na kamenném žulovém bloku od významného slovenského sochaře Jána Kulicha. Odkaz Antonína Sochora nese i řada názvů ulic, například v Brandýse nad Labem, Mostě, Nymburku, Olomouci, Oloví, Ostravě, Praze, Táboře, Teplicích, Třebíči, Vyškově ale i v ukrajinském Charkově, či ruském Buzuluku. Jak již bylo zmíněno, v Duchcově se nachází také základní a v Mostě mateřská škola nesoucí jméno Antonína Sochora. 27 Sochy.Vetrelciavolavky.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: 28 Brigáda k obnově pomníku gen. Sochora na Mladé. Milovice.kscm.cz cz [online]. [cit ]. Dostupné z: 29 M. B.: Díl třetí: Pomníky v parcích in: Jirkovské noviny, 2014, č. 10, s

13 Jako každoroční připomínka je již více než šedesát let pořádán každý rok v říjnu ve Stráži pod Ralskem Memoriál Antonína Sochora, na který se sjíždějí váleční veteráni z celé České republiky a při pietním aktu vzdávají hold tomuto významnému veliteli. podporučík Josef Buršík ( Postřekov, okr. Domažlice Londýn, Velká Británie) Po vychození dvou tříd nižší průmyslové školy v Plzni začal pracovat jako stavební dozor a projektant. Dne 1. listopadu 1933 nastoupil vojenskou prezenční službu k 6. rotě pěšího pluku 18 v Plzni, kde absolvoval i školu pro zdravotní poddůstojníky. Po propuštění do zálohy se poté opět věnoval práci stavebního dozoru, tentokráte u fy Stříbrský na výstavbě čs. opevnění ve východních Čechách. Při mobilizaci v září 1938 sloužil jako velitel čety pěšího pluku 18 v oblasti Sokolova a Chebu. Na konci července 1939 se rozhodl odejít z okupované vlasti do zahraničí a o měsíc později již byl presentován u vznikající čs. jednotky v Polsku. S tímto útvarem následně prošel internací v Orankách a Suzdalu a v únoru 1942 se dostal do Buzuluku. Zde úspěšně dokončil školu na důstojníky pěchoty v záloze a instruktorský kurs pro velitele čet. V hodnosti rotmistra jako velitel 3. čety 1. roty 1. čs. samostatného polního praporu prošel v březnu 1943 boji u Sokolova. K 16. květnu 1943 byl pak povýšen na podporučíka a odeslán do tankového učiliště v Tambově. Po jeho absolvování byl koncem července 1943 ustanoven velitelem roty středních tanků tankového praporu nově vzniklé 1. čs. samostatné brigády v SSSR. Se svým velitelským tankem ŽIŽKA se vyznamenal v bojích o Kyjev v listopadu 1943, za což byl Zlatou hvězdou hrdiny SSSR a Řádem Lenina. V průběhu následujících dvou let prošel Josef Buršík v různých důstojnických funkcích tankové brigády od Dukly až po Ostravu. Od května do poloviny září1945 jeho útvar zajišťoval klid na Těšínsku. Na podzim 1945 potom Buršík odjíždí studovat akademii tankových a mechanizovaných vojsk do Moskvy, nicméně po zjištění tuberkulózy je nucen se vrátit domů a nastoupit léčbu ve Vysokých Tatrách a později v sanatoriu v Jablunkově. Dne 1. ledna 1946 byl přijat jako voják z povolání a jmenován zástupcem velitele 1. tankové brigády ve Vysokém Mýtě. Od září 1946 následně sloužil na velitelství tankového sboru a dalších tankových útvarů ČSA. Po únoru 1948 začal být sledován obranným zpravodajstvím a kvůli zdravotním potížím se rozhodl na vlastní žádost z armády odejít. Dne 11. listopadu 1949 byl zatčen a vyslýchán v proslulém Domečku na Hradčanech. V následném pak byl odsouzen k 10 letům vězení a peněžnímu trestu Kč. Dle obžaloby se totiž provinil tím, že se v době svého pobytu v sanatoriu v Jablunkově spojil s Aloisem Mílkem 30 a prostřednictví tohoto s vedoucím protistátní ilegální organisace Janem Buchalou 31, po dohodě s těmito uvolil se převzíti vojenské velení této organisace na Ostravsku, která měla za úkol pracovati proti nynějšímu režimu ČSR a ve vhodné době provésti násilný ozbrojený puč, při čemž na dvou schůzkách s Buchalou dal tomuto rady, jak 30 Osobu nelze z dostupných údajů identifikovat. 31 Jan Buchal je jednou z nejvíce zapomenutých osob, které byly popraveny v rámci procesu s Miladou Horákovou. Narodil se 30. května 1913 v Litavě u Tišnova, po vyučení automechanikem nastoupil v roce 1938 k četnictvu, u kterého sloužil po celou dobu druhé světové války. Z této funkce byl v roce 1947 nucen odejít ze zdravotních důvodů. Po převzetí moci komunisty v únoru 1948 se zapojil do třetího odboje. Již v roce 1949 byl však zatčen, v politickém vykonstruovaném procesu odsouzen 8. června 1950 k trestu smrti a ještě koncem téhož měsíce ve věznici na Pankráci popraven. 13

14 si má ve své protistátní činnosti počínati, tedy spolčil se s jinými k pokusu o zničení, resp. rozvrácení lidově demokratického zřízení republiky a její společenské i hospodářské soustavy, zaručených ústavou. 32 Josef Buršík však možnou spolupráci s touto odbojovou skupinou odmítl; žádost totiž považoval za provokaci. Po odvolání mu byl trest zvýšen na 14 let. Svůj trest si odpykával na Mírově, nicméně ke zhoršenému zdravotnímu stavu byl hospitalizován ve Vojenské nemocnici v Olomouci. Odtud se mu během srpna 1950 podařilo uprchnout do zahraničí. Přes SRN se v roce 1955 dostal do Velké Británie, kde se usadil a pracoval v projekční firmě. Na protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy vrátil v srpnu 1968 všechna sovětská válečná vyznamenání. Vyznamenání: 5x Čs. válečný kříž 1939, Zlatá hvězda hrdiny SSSR ( ), sovětský Řád Lenina ( ), sovětský Řád rudé hvězdy ( ), sovětský Řád Suvorova III. Třídy, Čs. medaile Za chrabrost před nepřítelem, Čs. vojenská medaile Za zásluhy I. stupně, Řád Milana Rastislava Štefánika III. třídy (1991), Řád Bílého lva in memoriam I. třídy (2005) a další. Poválečný odkaz Josefa Buršíka Generál Josef Buršík zemřel teprve v roce 2002, proto se v České republice příliš mnoho připomínek jeho života nenachází. Nemá ani bustu v aleji hrdinů u Vyšného Komárníku, protože padl v nelibost komunistickému režimu a od roku 1955 žil ve Velké Británii. Přesto byl v červnu 1993 jmenován čestným občanem Ostravy, v rodném Postřekově, okres Domažlice, se nachází před domem č. p. 110 kámen s pamětní deskou, na které je napsáno: V tomto domě se narodil generál Josef Buršík, hrdina SSSR, velitel tankových jednotek 1. československého armádního sboru. Zemřel v Londýně. Čest jeho památce. 33 podporučík Richard Tesařík ( Praha Ústí nad Labem) Narodil se manželům Jaroslavu Tesaříkovi a Emilii Tesaříkové, rozené Wagnerové na Vinohradech. Otec byl obchodním příručím, matka vystupovala ve Vinohradském divadle jako operní subreta a právě po ní zdědil umělecký talent. V roce 1921 se rodina přestěhovala do Příbrami, kde mladý Richard docházel do obecné a měšťanské školy. Kvůli rodinné tradici poté studoval dvouletou obchodní pokračovací školu a praxi získával u příbramské firmy s textilem Barkus. Vzdělání si ještě rozšířil aranžérskou školou v Praze a pak jako aranžér pracoval v několika obchodních firmách po celých Čechách. Vojenskou prezenční službu nastoupil v říjnu 1937 u pěšího pluku 37 v Berouně, absolvoval poddůstojnickou školu v Kladně a v dubnu 1938 po návratu do Berouna byl povýšen na svobodníka. Během mobilizace velel družstvu strážního praporu v Žatci-Pospoloprtech, nicméně po jejím skončení se vrátil do domovské posádky a v lednu 1939 odjel s celým pěším plukem 37 jako posila na Podkarpatskou Rus, kde se dobrovolně přihlásil do boje s maďarskými jednotkami. V dubnu 1939 byl propuštěn z armády a vrátil se do Pardubic, kde se věnoval původnímu povolání. Ale Již 13. srpna 1939 překročil hranice do Polska. Jako jeden z mála příslušníků čs. legionu se krátce po vypuknutí války 14. září 1939 podílel na 32 Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), f. Velitelství Státní bezpečnosti, sign srov. ABS, f. Hlavní správa Vojenské kontrarozvědky, sign Postřekov. Vets.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: 14

15 odražení náletu německých bombardérů u Tarnopolu. Po porážce Polska pobýval s kvasilovskou skupinou na Volyni a v březnu 1940 se vrátil k bývalému legionu, nyní Východní skupině čs. armády v zahraničí. V SSSR zůstal jako instruktor budoucí čs. armády a s oranskou skupinou přijel na počátku února 1942 do Buzuluku. V Buzuluku zpočátku zastával funkci výkonného rotmistra 2. roty, v březnu byl povýšen na rotného a po absolvování důstojnické školy se stal velitelem čety 2. roty. V listopadu 1942 získal hodnost rotmistra a takto odjel na konci ledna 1943 na frontu. Při střetnutí s Němci u Sokolova utrpěl lehké zranění a za projevené hrdinství obdržel Čs. válečný kříž 1939 a sovětský řád Rudé hvězdy. Později při reorganizaci na 1. čs. brigády absolvoval s výtečným prospěchem tankové učiliště v Tambově. Několik dní sloužil jako náčelník štábu tankového praporu brigády, nicméně dne 5. srpna 1943 se stal velitelem roty lehkých tanků T-70M. Během osvobozování hlavního města Ukrajiny 5. listopadu 1943 postupovaly Tesaříkovy tanky k zoologické zahradě a filmovým ateliérům. Následující den dosáhla jeho rota deseti tanků jako první břehů Dněpru. Dne v bojích o Kyjev dovedně vedl rotu do útoku, nehledě na silný odpor protivníka pronikl postavením nepřítele a zničil s rotou 9 DZOTů, sám se skupinou automatčíků vrhl do obrany nepřítele, čímž je úplně rozbil. Osobně palbou svého tanku zničil jedno dělo, tři kulometná hnízda a Němce v zákopech. Dosáhl nádraží Kyjev I a v noci spolu s automatčíky vnikl jako první na pravý břeh Dněpru. Dne v bojích o Čerňachovo se sedmi tanky neočekávaně, bez dělostřelecké přípravy, probil se silnou nepřátelskou obrannou linií a ač čtyři jeho tanky byly zapáleny, pokračoval v útoku a pronásledování nepřítele až do hloubky sedmi kilometrů. Pásy tanků a palbou zničil několik desítek Němců. Tím dopomohl k obsazení vesnice Čerňachovo. V noci odrazil protiútok 200 německých automatčíků a při tom ubil více než 100 německých vojáků. 34 Jako jeden ze tří příslušníků brigády proto získal za boj o Kyjev titul hrdiny Sovětského svazu. Později se již jako velitel 3. tankové praporu se účastnil těžkých bojů na Dukle. Dne 22. září 1944 během útoku na Hyrowu horu zasáhla jeho stroj pancéřová pěst, Tesařík s velkým štěstím z hořícího tanku vyskočil, nicméně přišel o levé oko a svým vzhledem začal kvůli pásce připomínat Jana Žižku. Po vyléčení se znovu zapojil do bojů v oblasti Dukelského průsmyku. V březnu 1945 byl jmenován velitelem čestné stráže presidenta republiky Edvarda Beneše v Košicích. 35 Po válce studoval Vojenskou akademii tankových a mechanizovaných vojsk v Moskvě a po návratu domů zastával od července 1949 funkci profesora na katedře tankového vojska Vyššího vojenského učiliště v Praze. Od prosince 1950 pracoval jako náčelník štábu Velitelství tankového a mechanizovaného vojska, nicméně kvůli sporům s tehdejším MNO Alexejem Čepičkou nejdříve přešel na nižší funkci, poté byl dokonce zatčen a obviněn, protože začátkem června 1953 při služební cestě autem z Prahy do Trenčína ztratil svůj zápisník s poznámkami tajného rázu, charakteru kádrového. Ztrátu nehlásil, až 1. září 1953, když o ztrátě podaly hlášení druhé osoby. 36 Ještě předtím údajně dne řídil auto v podnapilém stavu a těžce zranil na křižovatce silnic za brněnským letištěm rotného z povolání Jana Mataše, který má po úrazu trvalé následky VÚA-VHA Praha, f. ČsVM v SSSR, sign. 38/1/4, Seznamy vyznamenaných příslušníků 1. čs. sam. brigády v SSSR za boje u Jachnovščiny, Kijeva, Bielé Cerkov a Žaškova. 35 Podrobnosti k cestě E. Beneše do Prahy - Archiv Kanceláře prezidenta republiky, f. Kancelář prezidenta republiky, inv. č. 1820, sign. D / ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V-2319 MV. 37 Tamtéž. 15

16 Tesaříkovo stíhání bylo podivně zahájeno až delší dobu po události, a to na základě rozhodnutí politického sekretariátu ÚV-KSČ, který vydal souhlas k trestnímu stíhání pod vazbou prokurátorem. Na základě tohoto souhlasu byl proto plk. Tesařík 12. prosince 1953 v zatčen a převezen do vyšetřovací vazby v Praze na Ruzyni. Zde, a později po převozu na Pankrác 14. ledna 1954, se podrobil více než měsíc trvajícímu výslechu, jehož výsledkem bylo přiznání v donucení (Tesařík nejdříve obvinění za zranění při autonehodě odmítal) a pokračující pobyt ve vazbě. Samotná osobnost plukovníka Tesaříka byla svým bývalým velitelem tankové brigády a nadřízeným Vladimírem Jankem 38 hodnocena následovně: Plk. Tesařík je vcelku spolehlivý důstojník, má dobrý poměr k lidovědem, zřízení i k SSSR. Znalosti Marx leninismu má dobré. K plnění politických úkolů přistupuje s lehkostí, až někdy vyzní v plochost a povrchnost, mnohdy působí dojmem improvizace. Je hrdý až domýšlivý na své vyznamenání i školení, má sklony k podceňování druhých, je málo sebekritický. Trpí na ženskou společnost, dvoří se ženám a lichotí mu jejich přítomnost. Politickou vyspělost vzhledem k charakterovým nedostatkům je nutno hodnotiti jako nízkou. Jinak schopný, náročný důstojníky s bojovými zkušenostmi a se značnými teoretickými vědomostmi v operačně taktických věcech, v bojové přípravě i ve znalostech tankového materiálu. Jeho nedostatkem je, že někdy činí závěry povrchně, snadno se rozčílí a pak vydává málo uvážené rozkazy. Má sklon k podceňování podřízených a nerad připouští jejich názory, je značně ctižádostivý, strohého povýšeneckého vystupování, samolibý a velmi ješitný. 39 Závěrem výslechů se stala žaloba v trestní věci proti Richardu Tesaříkovi, která uváděla: Začátkem února 1953, jel obviněný spolu s plukovníkem Františkem Bedřichem 40 služebním vozem, řízeným svobodníkem Skokem, z Prahy do Trenčína. V Kolíně pozval plukovník Bedřich obviněného do svého bytu na oběd, kde oba vypili několik stopek slivovice. Asi za hodinu nastoupili další cestu do Trenčína a obviněný se ujal řízení vozu. Před Jihlavou stavili se v hostinci, kde znovu obviněný i plukovník Bedřich, vypili každý dvě stopky slivovice. Při 38 Více k osobě Vladimíra Janka viz např. KLŮC, Jiří: Sokolovo: ve stínu propagandy. 1. vyd. Cheb: Svět křídel, 2016, ISBN , s ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V-2319 MV, Zhodnocení R. Tesaříka za dobu od října 1949 do července 1952, vypracovaný generálem Vladimírem Jankem. 40 František Bedřich ( Zbýšov, okres Brno-venkov )Ve dvacátých letech odešel s rodiči do Sovětského svazu, kde vystudoval průmyslovou školu ve Frunze a vysokou školu stranickou v Gorkém. Před vstupem do čs. jednotky byl členem družstva Interhelpo. Po odvodu v únoru 1942 mu nebyla přiznána hodnost podporučíka, které dosáhl v Rudé armádě. V Buzuluku absolvoval školu pro důstojníky v záloze, na frontu k Sokolovu odjel v hodnosti četaře jako zástupce velitele 2. čety minometné roty. Později v Novochopersku byl povýšen na podporučíka a jmenován velitelem minometné roty 2. praporu 1. čs. samostatné brigády se kterou se podílel na osvobození Kyjeva. Zúčastnil se i všech dalších bojů čs. jednotky na východní frontě. Válku zakončil v hodnosti majora (povýšen ) ve funkci velitele 3. dělostřeleckého oddílu 1. dělostřeleckého pluku. Po osvobození se rozhodl zůstat v armádě, v letech absolvoval Vysokou školu válečnou v Praze. Krátce působil jako čs. vojenský a letecký přidělenec ve Varšavě, v listopadu 1950 převzal velení 8. mechanizované divize. Později ve své armádní kariéře vykonával funkce náčelníka školského oddělení na velitelství 2. vojenského okruhu v Trenčíně, zástupce velitele 2. VO, od září 1956 do září 1957 náčelníka pěchotního učiliště v Lipníku nad Bečvou, poté až do října 1964 náčelníka Vyššího vojenského učiliště Otakara Jaroše ve Vyškově, v letech náčelníka Krajské vojenské správy v Ostravě a od července 1968 do listopadu 1969 náčelníka Hlavní politické správy MNO. V letech zastával post vojenského a leteckého přidělence v bulharské Sofii. Koncem června 1972 odešel do zálohy. Dosáhl hodnosti generálporučíka (povýšen ). Byl jedním z agitátorů komunismu v československé zahraniční armádě v SSSR. Viz KLŮC, Jiří: Směr Kyjev 1. díl. (rukopis), s

17 další cestě znovu řídil vůz obviněný. Poblíž křižovatky Líšeň-Slatina srazil vůz, řízený plukovníkem Tesaříkem, do příchodu chodce rotného z povolání Štefana Maťase, který utrpěl těžké zranění na zadní části hlavy a zlomeninu levého bérce. Maťaš byl v důsledku zranění neschopen vojenské služby po dobu 12ti měsíců. Plukovník Bedřich upozorňoval obviněného, že na něco narazili, ten však nic nepozoroval, poznámce plukovníka Bedřicha nevěnoval pozornost a pokračoval v cestě ani se přesvědčil, zda skutečně k nehodě došlo. 41 Druhý přestupek popisovaný v žalobě byl prezentován takto: Při služební cestě s poručíkem Bradáčem z Prahy do Trenčína začátkem června 1953, ztratil plukovník Tesařík evidovaný zápisník, označený jako tajný. Ztracený zápisník obsahoval kádrové a služební údaje, které jsou státním tajemstvím. Zejména to byla celá organisace vyšších jednotek V2VO a všech jejích tanko-mechanizovaných součástí. U každého důstojníka byl dále zkratkou zapsán otevřený název útvaru. Ztrátu hlásil obviněný svému představenému až dne Kapitán Valenta 42 potvrzuje obsah zápisníku, jelikož podle rozkazu plukovníka Tesaříka na něm pracoval z titulu své funkce. Znalecký posudek hodnotí údaje v zápisníku jako státní tajemství. Obviněný v obou případech skutkový děj doznává a uvádí, že obou trestných činů se dopustil z nedbalosti. V případě autonehody vylučuje, že by byl opilý. 43 Dne 18. srpna 1954 se poté u nejvyššího soudu-vojenského kolegia v Praze konalo hlavní líčení. To se usneslo v odsouzení Richarda Tesaříka k přiměřenému trestu odnětí svobody na jeden rok za ohrožení státního tajemství, ublížení na zdraví z nedbalosti a neposkytnutí pomoci i přesto, že zranění při autonehodě se nikdy neprokázalo! Současně mu byl však téhož dne trest z důvodu amnestie prezidenta republiky Antonína Zápotockého ze 4. května 1953 prominut. 44 Po návratu do armády převzal Tesařík v listopadu 1954 velení 13. tankové divize v Mladé Boleslavi, od října 1956 již jako generál zastával funkci zástupce velitele 1. vojenského okruhu a v červenci 1958 se stal prvním zástupcem velitele 4. armády. Po propuštění do zálohy v listopadu 1960 nastoupil zaměstnání u ČSAD, do důchodu odešel z Avie Letňany. Zemřel na následky infarktu. Vyznamenání: Zlatá hvězda hrdiny SSSR ( ), 5x Čs. válečný kříž 1939, Čs. vojenská medaile Za zásluhy I. stupně ( ), čs. medaile Za chrabrost před nepřítelem, Řád SNP I. třídy, Zlatá medaile Čs. vojenského řádu bílého lva Za vítězství, sovětský Řád Lenina ( ), 2x sovětský řád Rudé hvězdy ( a ) a mnoho dalších československých i sovětských řádů a medailí. Poválečný odkaz Richarda Tesaříka Ani Richard Tesařík nebyl v poválečných letech příliš oslavován, ba dokonce i perzekvován. I přesto stojí v Příbrami, kde rodina Tesaříkova od roku 1921 žila, před budovou zdravotnické školy jeho busta. Ta vznikla v dílně sochaře Miloše Hrušky a od roku 1977 je jednou 41 ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V-2319 MV, Žaloba v trestní věci proti Richardu Tesaříkovi, plukovníkovi ČSA, ze dne Osobu se z důvodu nedostatku údajů nepodařilo identifikovat. 43 ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V-2319 MV, Žaloba v trestní věci proti Richardu Tesaříkovi, plukovníkovi ČSA, ze dne ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V-2319 MV, Protokol o hlavním líčení u nejvyššího soudu-vojenského kolegia v Praze ze dne

18 z dominant Jiráskových sadů. Stejně jako Antonín Sochor má i Tesařík od roku 1981 svou bustu v aleji hrdinů na Dukle. Ulice nesoucí jméno generála Tesaříka se nachází v Hranicích, Ostravě, Praze a Příbrami. 18

19 3. KAPITOLA: OSUD FOTOGRAFA Kurt Biheller Karel Borský ( Fryštát, dnes Karviná Praha) Narodil se do židovské rodiny bývalého ruského legionáře Josefa Bihellera. Absolvoval gymnázium v Ostravě a poté dva ročníky obchodní akademie. Jeho studium v roce 1939 přerušila okupace. Kurt Biheller byl následně pro svůj původ odvezen do tábora v Nisku, odkud se mu podařilo během října 1939 uprchnout na území zabrané Sovětským svazem. Dostal se do města Lvov, kde začal pracovat jako aranžér. Již na jaře 1940 byl však zatčen orgány NKVD a za ilegální přechod hranice odsouzen do gulagu. V lágru se přihlásil k polské národnosti, na základě které byl propuštěn a Biheller začal pracovat v továrně na zpracování kůže v Machačkale. Koncem června 1942 dorazil do Buzuluku, kde vstoupil do vznikající čs. jednotky. Prodělal kompletní výcvik a v březnu 1943 se zúčastnil jako spojka 2. čety 3. roty 1. čs. samostatného polního praporu v SSSR boje u Sokolova. Po vzniku 1. čs. samostatné brigády pak Biheller studoval důstojnickou školu, po jejímž absolvování by zařazen k protitankové rotě 1. polního praporu. Ve svých volných chvílích se věnoval amatérskému fotografování, což zaujalo osvětového důstojníka brigády, který nabídl Borskému práci fotografa, aby nebyla jednotka odkázána pouze na snímky sovětských fotoreportérů. Díky němu se tak zachovaly záběry z výcviku dělostřelců i tankistů při výcviku v Novochoperska. Na své nasazení v bojích o osvobození Kyjeva po válce Kurt Biheller vzpomínal: Na podzim 1943 jsme jeli na frontu. Pistole, samopal a malý kufr s kompletní přenosnou fotografickou komorou to byly hlavní části mé výzbroje. ( ) Přišel Kyjev. Osvobození města bylo připraveno do nejmenší podrobnosti. Náš 2. polní prapor záhy dosáhl prvního postupného cíle a tím i východiště útoku na město. Musel jsem být při tom, abych splnil svůj úkol. Chtěl jsem být stůj co stůj mezi těmi, kteří vniknou do středu města první. Procházeli jsme lesem. Byl přesycen vůní střelného prachu. Zpřelámané koruny stromů visely k zemi jako by přeťaty mohutným uragánem. Zbytky větví se proplétaly sluneční paprsky. Byl krásný podzimní den ( ) Palba sílila. Vpřed, neustále vpřed! Zalehl jsem za silný pařez povaleného stromu. Sto kroků přede mnou hořel německý tank. Odložil jsem vedle sebe samopal a zaostřil clonu Za tankem se ještě bránila skupina nepřátel. Fotografování jsem střídal s nabíjením zbraně a se střelbou. Nad hlavou mi svištěly střely a střepiny. Do našeho prostoru stále hustěji dopadaly nepřátelské miny. Zvířený písek a kouř omezovaly výhled kupředu. Pěchota právě postupovala kolem hořícího tanku, když nad námi přeletěla další letadla. Země byla opět rozrývána krátery pum. Pak chvíle ticha. Těžkého, dusného ticha. Plížil jsem se na okraj paseky, kterou bylo nutno rychle přeběhnout. Pokrývaly ji drátěné překážky, odhozené německé zbraně a pláště. Tráva, stromy i mrtvoly hořely čoudícími plameny. Smrt. Všude kolem samá smrt. Fotografuji. Vpřed, rychle vpřed. A už zase střílím. Náhle jsem ucítil bolest v ukazováčku levé ruky. Střepina. Ruka pálí, ale na okraji mýtiny hoří další německý tank. Musím k němu. Plížím se několik metrů, dělám snímek, pak ještě jeden z druhé strany. Nad hlavou opět zasvištěly nepřátelské střely. Rychle přískok do blízkého 19

20 kráteru! Byl nejvyšší čas. Před očima se mi zablesklo, do tváře mě udeřila spousta hlíny a pak jsem už o sobě nevěděl Probudil jsem se mírným kolébáním. Dva muži mě nesli na nosítkách. Hovořili rusky. Ležel jsem na břiše a z úst mi tekla krev. Snažil jsem se na sebe upozornit, ale marně. Nemohl jsem se ani pohnout. Ruku jsem měl celou od krve a na zádech jsem cítil zmáhající tíhu. Kdyby se mi alespoň podařilo nahmatat fotografický aparát Na brigádním obvazišti mě převzala naše zdravotnice. Upozornil jsem ji na aparát a brašnu s filmy a požádal jsem ji, aby je předala na osvětu brigády. Pak jsem se s námahou rozhlížel kolem sebe. Poznával jsem mezi raněnými známé. 45 V návrhu na vyznamenání pak byla tato událost popsána takto: V zájmu dobrého zachycení akcí našich jednotek postupoval při bojích o Kyjev v prvním sledu pěchoty 2. polního praporu a nebojácně fotografoval i v prudké minometné a dělostřelecké palbě, přičemž byl raněn. 46 Kurt Biheller léčil své zranění až do ledna 1944, poté se vrátil k čs. jednotce, v rámci které byl nově ustanoven velitelem protitankové roty praporu doprovodných zbraní čs. náhradního pluku, pozdější 3. čs. samostatné brigády. Již v hodnosti podporučíka se stal v květnu 1944 velitelem 2. roty 4. pěšího praporu, se kterou prošel boji na Dukle. Zde utrpěl 6. října 1944 další těžké zranění a po vyléčení byl jmenován velitelem velitelské baterie nově formujícího se dělostřeleckého pluku 5. Po válce sloužil Biheller nadále v armádě, své jméno si změnil na česky znějící Borský. Vystudoval školu pro osvětové důstojníky, po roce 1948 krátce působil jako vojenský a letecký přidělenec v Bulharsku. Na jaře 1951 byl z armády propuštěn, pak i dokonce zatčen a držen ve vyšetřovací vazbě. Po propuštění pracoval ve stavebnictví. Dne 1. října 1956 byl opět povolán do činné služby. Sloužil na oddělení bojové přípravy u 30. stíhací-bombardovací divize v Čáslavi, v letech jako čs. přidělenec při Dozorčí komisi neutrálních států OSN v Koreji. Do výslužby odešel v hodnosti plukovníka. Své memoáry vydal knižně pod názvem Zítra začne obyčejný den. 47 Vyznamenání: 2x Čs. válečný kříž 1939 ( , 1946), Čs. medaile Za chrabrost před nepřítelem, Čs. vojenská medaile Za zásluhy II. stupně, Sokolovská a Dukelská pamětní medaile a další. 45 Yad Vashem archives Jeruzalém, record group O.59 Collection of Testimonies and Documents, file Vzpomínky Karla Borského na osvobození Kyjeva, srov. soukromý archiv Miroslava Brože. 46 VÚA-VHA Praha, f. ČsVM v SSSR, sign. 38/1/4, Seznamy vyznamenaných příslušníků 1. čs. sam. brigády v SSSR za boje u Jachnovščiny, Kijeva, Bielé Cerkov a Žaškova. 47 BORSKÝ, Karel: Zítra začne obyčejný den. 2. vyd. Třebíč: TEMPO, s. ISBN

21 4. KAPITOLA: OSUD TANKU (TANKŮ) LIDICE Tank z fotografie lze zřetelně identifikovat jako Lidice. Osud stroje s nápisem Lidice je však komplikovanější, než by se mohl zdát. Snímek byl totiž pořízen zřejmě někdy v období května-června 1944 a v tuto dobu měl již původní tank Lidice jiný název. Přesto se autor rozhodl popsat historii obou obrněnců nazývaných Lidice. První stroj Lidice byl vyroben v závodě č. 112 Krasnoje sormovo v Gorkém. Tank nesl výrobní číslo Spadal po velení 3. čety rotmistra Jaromíra Hechta, který byl zároveň právě velitelem Lidic. Posádku dále tvořili řidič čet. Jiří Lopojda, střelec-radista Dimitrij Nibak a nabíječ Vasil Pavljuk. Tank převzali čs. vojáci spolu s dalšími čtyřmi téčky 4. září 1943; někdy bývá uváděno 1. září. Lidice prošli všemi boji našich tankistů u Kyjeva a na pravobřežní Ukrajině, významněji se však do historie nezapsal. Za zmínku stojí pouze to, že v průběhu března 1944 odevzdali tankisté všechny stroje až na dva T-34 - Žižku a právě Lidice týlovým jednotkám. Historie T-34 č se tak u československé jednotky psala dál. Jenže pod jiným jménem. Dle licího čísla na věži (409) byl původní tank Lidice přejmenován z neznámých důvodů na Žižku. S tímto jménem stroj sloužil u 2. tankového praporu nově vzniklé 1. čs. samostatné tankové brigády. Tanku na Dukle velel svobodník Jiří Porazík; poprvé byl Žižka poškozen 17. září 1944 a po provizorní opravě pokračoval dále v boji. Již začátkem října byl však stroj u Zyndranowé definitivně zničen KLŮC, Jiří: U Kyjeva za Prahu. 2. díl. (rukopis), 112 s. 21

Generálmajor Josef Buršík

Generálmajor Josef Buršík Generálmajor Josef Buršík * 11. 9. 1911 Starý Postřekov 30. 6. 2002 Northampton, Velká Británie PERSONÁLIE Vojenské rozhledy, 2013, roč. 22 (54), č. 2, s. 219 223, ISSN 1210-3292 Hovoří-li se o perzekuci

Více

Osvobození Kyjeva pod československým praporem

Osvobození Kyjeva pod československým praporem Osvobození Kyjeva pod československým praporem Výstava o účasti vojáků Československé republiky na osvobození Kyjeva Pod záštitou prezidenta České republiky Jeho Excelence Miloše Zemana Prapor československé

Více

Sedmdesát let od bitvy u Stalingradu

Sedmdesát let od bitvy u Stalingradu Sovětský voják vítězně vztyčil vlajku. FOTO - Bundesarchiv Sedmdesát let od bitvy u Stalingradu»A jak začala válka? Na všech strategických směrech na naše vojska neočekávaně dolehly mimořádně silné údery

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

Druhá světová válka Rok 1939 17. dubna

Druhá světová válka Rok 1939 17. dubna Druhá světová válka Rysy oběma válkám společné 1. snaha po světovládě na úkor jiných zemí 2. boj o rozdělení světa, nově rozdělit a dobýt v něm převahu pro fašistické mocnosti Nové rysy 1. likvidace SSSR

Více

Generálmajor in memoriam František Skokan

Generálmajor in memoriam František Skokan PERSONÁLIE Generálmajor in memoriam František Skokan * 2. 19. 1912 Dolní Němčice, okres Jindřichův Hradec 7. 10. 1950 Praha-Pankrác V pátek 6. října 1950 se dlouho do noci slavil první svátek Dne československé

Více

Historie SOKOLA: Ruské legie a plk. Josef Jiří Švec

Historie SOKOLA: Ruské legie a plk. Josef Jiří Švec Historie SOKOLA: Ruské legie a plk. Josef Jiří Švec Naše Sokolská župa nese název Župa plk. Švece. Kdo vlastně byl Josef Jiří Švec /1883-1918/? Ano, skoro zapomenutý plukovník československých legií v

Více

neoficiálního příštího Hitlerova nástupce, hlavního architekta nacistických vyhlazovacích aktivit a zastupujícího (dočasného) říšského protektora

neoficiálního příštího Hitlerova nástupce, hlavního architekta nacistických vyhlazovacích aktivit a zastupujícího (dočasného) říšského protektora Druhá světová válka (1. 9. 1939 2. 9. 1945): Osa: Německo (včetně Rakouska a čs. pohraničí), Itálie, Japonsko (od 1941; včetně Koreje), Maďarsko, Finsko, Rumunsko (do 1944), Slovensko x Spojenci: Velká

Více

LEGIOVLAK LEGIOVLAK PRO ŠKOLY

LEGIOVLAK LEGIOVLAK PRO ŠKOLY LEGIOVLAK U příležitosti 100. výročí boje československých legií za samostatný stát zahájila Československá obec legionářská v loňském roce dlouho připravovaný projekt Legie 100, který je realizován za

Více

7.3.2013 15:03. Věnování hrdinům padlých v boji

7.3.2013 15:03. Věnování hrdinům padlých v boji 7.3.2013 15:03 Věnování hrdinům padlých v boji Projekt OBĚTI A HRDINOVÉ Jméno a příjmení Údaje o autorech příspěvku Název školy ZŠ Paskovská 46 Adresa školy Kontaktní osoba (učitel) e-mail kontaktní osoby

Více

OSVOBOZENÍ OSTRAVY ukrajinského frontu československá samostatná tanková brigáda československá smíšená letecká divize.

OSVOBOZENÍ OSTRAVY ukrajinského frontu československá samostatná tanková brigáda československá smíšená letecká divize. OSVOBOZENÍ OSTRAVY Po padesáti dnech tvrdých bojů byla vojsky 4. ukrajinského frontu osvobozena Moravská Ostrava. Operace se aktivně zúčastnily i naše zahraniční jednotky 1. československá samostatná tanková

Více

Kvetoslav Prokeš (1897 1949)

Kvetoslav Prokeš (1897 1949) Kvetoslav Prokeš (1897 1949) Květoslav Prokeš (1897 1949) Narozen 2. 6. 1897 v Zábřehu (dříve Rudolfov, okres Šumperk, Olomoucký kraj) v rodině dělníka a pradleny. Po absolvování základního vzdělání začal

Více

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_55 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 20.12.2011

Více

Historie železniční policie a ozbrojené ochrany na železnici

Historie železniční policie a ozbrojené ochrany na železnici Historie železniční policie a ozbrojené ochrany na železnici Organizace Československé dráhy ČSD byla ustavena již v roce 1918 a již v počátcích bylo zajištění ochrany železniční dopravy svěřeno specializovaným

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

Z táborů Gulagu do Československé vojenské jednotky v SSSR

Z táborů Gulagu do Československé vojenské jednotky v SSSR Z táborů Gulagu do Československé vojenské jednotky v SSSR Jan Dvořák Adam Hradilek Zdeněk Vališ Materiály V důsledku nacistické okupace Čech a Moravy, maďarské okupace Podkarpatské Rusi a vypuknutí druhé

Více

Narodil se 30. dubna 1877 v Jemnici jako jeden z osmi dětí chudého jemnického síťaře.

Narodil se 30. dubna 1877 v Jemnici jako jeden z osmi dětí chudého jemnického síťaře. Roman Havelka - malíř Narodil se 30. dubna 1877 v Jemnici jako jeden z osmi dětí chudého jemnického síťaře. Měšťanskou školu vychodil v Jihlavě, kam se roku 1885 rodina přestěhovala. V roce 1892 byl přijat

Více

Utajené dějiny: Polsko spojenec Hitlera?

Utajené dějiny: Polsko spojenec Hitlera? Utajené dějiny: Polsko spojenec Hitlera? 1. Polsko nebylo vůbec svou orientací protihitlerovské. Naopak - 26. ledna 1934 Polsko, jako PRVNÍ z evropských států podepsalo smlouvu o neútočení s Hitlerem.

Více

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z tým: Ondřej Bednárik, Vojta Deliš, Jan Hlavsa, Ondřej Chalupka, Šimon Kuchynka, Jana Roubová zleva: O. Chalupka, O. Bednárik, Jarmila Erbanová,

Více

Konec 2.sv. války Osvobození Československa obnova republiky. odsun

Konec 2.sv. války Osvobození Československa obnova republiky. odsun Sociální práce v historickém kontextu Konec 2.sv. války Osvobození Československa obnova republiky. odsun Jan Dočkal Konec války v Evropě Pokračující válka v Tichomoří Průběh kapitulace 4.května - Severní

Více

Schindlerova továrna Továrna života KONCEPT IDEOVÝ

Schindlerova továrna Továrna života KONCEPT IDEOVÝ Schindlerova továrna Továrna života Továrna života - obnova území opuštěného průmyslového komplexu uprostřed obce Brněnec. Prostory areálu by se mohly stát živým centrem obce, ale i naší soudobé historie

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2010 ROK VE SPOLEČNOSTI Připravil Jiří Kučera ROK VE SPOLEČNOSTI Úvodem Obec nedělá obcí jen shluk domů, ale také (a možná především) společenstvo lidí, kteří v ní žijí a

Více

Československý zahraniční odboj proti nacismu

Československý zahraniční odboj proti nacismu Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Československý

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA VÁLKA ZAČÍNÁ V EVROPĚ

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA VÁLKA ZAČÍNÁ V EVROPĚ DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA VÁLKA ZAČÍNÁ V EVROPĚ V PŘEDVEČER VÁLKY Adolf Hitler má připravený plán na bleskové obsazení Evropy a k tomu potřebuje nasadit všechny své vojenské síly. Dalším cílem po ovládnutí Evropy

Více

Tragický osud dvou kamarádek

Tragický osud dvou kamarádek Tragický osud dvou kamarádek Když jsme počátkem května připravovali články o blovických obětech 2. světové války, popisovali jsme osudy mnoha lidí. Vůbec jsme tenkrát netušili, že dvě zemřelé dívky se

Více

Od Čeljabinsku k válce - Historicky Kaleidoskop - Historicky Kaleidoskop Pondělí, 25 Leden 2010 18:37

Od Čeljabinsku k válce - Historicky Kaleidoskop - Historicky Kaleidoskop Pondělí, 25 Leden 2010 18:37 Po incidentu v Čeljabinsku a přepadení částí 6. střeleckého pluku Hanáckého bolševiky u Marianovky koncem května 1918 došlo i následně k dalším přepadením československých částí. Trockého telegram sovětům

Více

II. SV boje operace Barbarossa

II. SV boje operace Barbarossa Zimní válka napadení Finska SSSR 11/1939 3/1940 tuhé boje, Finové donuceni požádat o příměří Rudá armáda obrovské ztráty (200 tis. vojáků, 2200 tanků a letadel) Německo získává přesvědčení, že SSSR není

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Jaroslav Pošvář (1900 1984)

Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář, další z právních historiků z vůle osudu, patřil spolu s Jiřím Cvetlerem a Hynkem Bulínem k těm málo profesorům brněnské právnické fakulty, kteří na ní působili

Více

SVH Liberec Sekce Napoleonské války

SVH Liberec Sekce Napoleonské války SVH Liberec Sekce Napoleonské války Sekce SVH Liberec Napoleonské války se zabývá tématikou rakouských zvláštních sborů za napoleonských válek. Jedná se o ženijní službu, která úzce spolupracovala s dalšími

Více

ZNOVUODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY PADLÝM ZAMĚSTNANCŮM AUTOMOBILKY ŠKODA AUTO

ZNOVUODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY PADLÝM ZAMĚSTNANCŮM AUTOMOBILKY ŠKODA AUTO ZNOVUODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY PADLÝM ZAMĚSTNANCŮM AUTOMOBILKY ŠKODA AUTO K revoluční aktivitě docházelo od 5. května také v samotné Mladé Boleslavi. Začíná zde pracovat Revoluční národní výbor a postupně

Více

HISTORIKÉ MUZEUM NÁRODNÍ MUZEUM

HISTORIKÉ MUZEUM NÁRODNÍ MUZEUM HISTORIKÉ MUZEUM NÁRODNÍ MUZEUM NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Národní památník na Vítkově Národopisné muzeum Nová budova Národního muzea Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích kontakt NÁRODNÍ PAMÁTNÍK

Více

Počínání Američanů v Plzni bylo podivné a vedlo k narůstání pochybností, o co jim vlastně jde. O čem se v Plzni nehovořilo. Napsal uživatel Milan Tůma

Počínání Američanů v Plzni bylo podivné a vedlo k narůstání pochybností, o co jim vlastně jde. O čem se v Plzni nehovořilo. Napsal uživatel Milan Tůma Při příležitosti 65. výročí osvobození Československa od německých okupantů proběhla také v Plzni vzpomínková akce. K Plzni se váží některé události, o kterých se ke škodě věci nehovoří. O co jde? Americký

Více

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA PODMÍNKY. vypsání ceny za předložení uměleckého návrhu pamětní stříbrné 500 Kč mince ke 100. výročí bitvy u Zborova

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA PODMÍNKY. vypsání ceny za předložení uměleckého návrhu pamětní stříbrné 500 Kč mince ke 100. výročí bitvy u Zborova ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA PODMÍNKY vypsání ceny za předložení uměleckého návrhu pamětní stříbrné 500 Kč mince ke 100. výročí bitvy u Zborova V Praze v dubnu 2016 PODMÍNKY vypsání ceny za předložení uměleckého

Více

ČESKÝ SVAZ BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU Plán jmenovitých, zvláště významných a pietních akcí v roce 2014

ČESKÝ SVAZ BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU Plán jmenovitých, zvláště významných a pietních akcí v roce 2014 ČESKÝ SVAZ BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU Plán jmenovitých, zvláště významných a pietních akcí v roce 2014 1 Vzpomínka na boje u Sokolova a u Jasla 21 Sál MO Na Valech 150 2 Vzpomínka na T.G. Masaryka společně s

Více

Brusnický zpravodaj. Dolno - Ve zpravodaji naleznete: obecní měsíčník srpen 2012. Srpen. Historie továrny v Dolní Brusnici II.

Brusnický zpravodaj. Dolno - Ve zpravodaji naleznete: obecní měsíčník srpen 2012. Srpen. Historie továrny v Dolní Brusnici II. Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník srpen 2012 Historie továrny v Dolní Brusnici II. Ve zpravodaji naleznete: Historie továrny v Dolní Brusnici str. 1 a 2 Pivní slavnosti Brusnický

Více

Za svobodu a demokracii

Za svobodu a demokracii Za svobodu a demokracii (Příběh jednoho masarykovského důstojníka z doby nacistické okupace) Těsně po okupaci Československa důstojníci generálního štábu pečlivě zvažovali, kdo odejde a kdo zůstane. A

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_18. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_18. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_18 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 2.část VY_32_INOVACE_D5_20_18 Anotace: materiál obsahuje 4 úvodní listy, 18 listů prezentace Šablona:

Více

II. ZIMNÍ LEGIOMARŠ. si Vás dovolují pozvat. Československá obec legionářská a Klub vojenské historie I. prapor

II. ZIMNÍ LEGIOMARŠ. si Vás dovolují pozvat. Československá obec legionářská a Klub vojenské historie I. prapor Československá obec legionářská a Klub vojenské historie I. prapor si Vás dovolují pozvat na II. ZIMNÍ LEGIOMARŠ Pořádaný 23.-24.1. 2015 v rámci 96. výročí Sedmidenní války, K uctění památky hrdinů padlých

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: Datum vytvoření: 16.1.2013 Název

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1946 Vyhlásené: 09.08.1946 Časová verzia predpisu účinná od: 09.08.1946 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 164. Z á k o n ze dne 18. července 1946

Více

ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1945-1989

ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1945-1989 ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1945-1989 OTÁZKY A ÚKOLY 1. Doplňte text tak, aby odpovídal historické skutečnosti. Číslice z textu napište správně nad pojmy v rámečku. V Košicích vyhlásila první poválečná vláda

Více

2. SVĚTOVÁ VÁLKA. 1. září 1939 8. května 1945 (2. září)

2. SVĚTOVÁ VÁLKA. 1. září 1939 8. května 1945 (2. září) 2. SVĚTOVÁ VÁLKA 1. září 1939 8. května 1945 (2. září) STRUČNÝ PŘEHLED CHARAKTER nejničivější konflikt v dějinách liší se záměry, taktikou a technikou -nejde jen o zisk území, ale genocidu celých národů

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

Oslava Svatého Jiří. Hrdinové. Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s.

Oslava Svatého Jiří. Hrdinové. Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s. Oslava Svatého Jiří Hrdinové Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s. Klecany 24. 4. 2015 Svatý Jiří 2 Svatý Jiří je patronem všech skautů. V České republice jeho svátek připadá na 24. dubna.

Více

Tanková bitva u Staroviček

Tanková bitva u Staroviček Tanková bitva u Staroviček (Navazuje na kapitolu,,osvobození obce ) byly osvobozeny vojsky Rudé armády v neděli 15. dubna 1945 ve večerních hodinách. V prvním sledu zaútočily na německou obranu kolem obce

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz r Nejprve něco z historie. Osvětim (Německy Auschwitz), která byla největším nacistickým koncentračním a vyhlazovacím táborem,

Více

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO Tamara Čopová Jiří Čechák Natálie Havlová Filip Wlodarczyk a Mgr. Zdeněk Brila Náš žákovský tým osmé třídy Základní a mateřské školy Jaroslava Seiferta

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/!! Národ, který nezná svou minulost, se odsuzuje k tomu, aby ji znovu prožil. Giuseppe Ungaretti OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ 1) Jak se jmenovala mezinárodní

Více

Počátek škol. roku. Zápis na školní r. 1940/41 byl proveden ve dnech 21. a 22. června 1940 a vyučování zahájeno dne 1. září 1940.

Počátek škol. roku. Zápis na školní r. 1940/41 byl proveden ve dnech 21. a 22. června 1940 a vyučování zahájeno dne 1. září 1940. 1940-41 Počátek škol. roku. Zápis na školní r. 1940/41 byl proveden ve dnech 21. a 22. června 1940 a vyučování zahájeno dne 1. září 1940. Organisace školy. Vynesením ze dne 28. XI. 1940 č. I - 1524/3 ai

Více

Velitelství četnického oddělení Náchod

Velitelství četnického oddělení Náchod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD 3514 č. archivní pomůcky 8889 Velitelství četnického oddělení Náchod 1906-1943 inventář Mgr. Jana Černínová Zámrsk 2013 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce

Více

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K UDÁLOSTEM

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K UDÁLOSTEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ŽELEZNÉHO V PROSTĚJOVĚ Autorský tým: Veronika Jurčíková, Martin Němec, Lucie Jakubcová, Lukáš Pospíšil Pedagogické vedení: Mgr. Dita Krpcová DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K

Více

Československé vojenské ikony 20. století plk. Švec a kpt. Jaroš

Československé vojenské ikony 20. století plk. Švec a kpt. Jaroš Československé vojenské ikony 20. století plk. Švec a kpt. Jaroš Kult osobnosti v perspektivě výuky dějepisu Masarykovo muzeum v Hodoníně - 25. července 2013 Mgr. František Štambera Josef Jiří Švec (19.7.1883

Více

S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a. p r o s t u d u j í c í p ř i z a m ě s t n á n í. S o k o l o v. Státní oblastní archiv v Plzni

S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a. p r o s t u d u j í c í p ř i z a m ě s t n á n í. S o k o l o v. Státní oblastní archiv v Plzni Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresního archiv v Sokolově, se sídlem v Jindřichovicích Č. EL. JAF: 1047 Č. AP: 71 S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a p r o s t u d u j í c í p ř i z a m ě s t

Více

2. Kvalita lidských zdrojů

2. Kvalita lidských zdrojů 2. Kvalita lidských zdrojů 2.1 Struktura obyvatel Sídelní struktura Osidlování území současného Moravskoslezského kraje bylo prováděno převážně v raném středověku zakládáním měst na tradičních obchodně-dopravních

Více

okupace českých zemí německem 1938 1939. karmická studie bojů o československo v letech 1938 1939 a jejich poválečného důsledku.

okupace českých zemí německem 1938 1939. karmická studie bojů o československo v letech 1938 1939 a jejich poválečného důsledku. Byli jsme a budem! okupace českých zemí německem 1938 1939. karmická studie bojů o československo v letech 1938 1939 a jejich poválečného důsledku. text zpracoval jiří krutina DUCHOVNÍ SKRIPTA / 2012 Byli

Více

pro období mezi lety 1918 1938 se v Československu vžilo označení první republiky

pro období mezi lety 1918 1938 se v Československu vžilo označení první republiky Otázka: Československo 1918-1938 Předmět: Dějepis Přidal(a): Terezie Chiara 1. charakteristika politického systému a ekonomiky 2. nejdůležitější zákony a reformy, ústava 3. zahraničně-politická orientace

Více

Karel Poláček. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Karel Poláček. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Karel

Více

František Mička (1878 1950?) I. Z Moravy přes Paříž do USA

František Mička (1878 1950?) I. Z Moravy přes Paříž do USA František Mička (1878 1950?) varianta B Zdroj: Malý, Zb. (ed.). Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2010. Sv. 8, Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 1998-2010, s. 256 I. Z Moravy přes

Více

Vážení občané Osoblahy,

Vážení občané Osoblahy, Vážení občané Osoblahy, uplynul více jak rok od vydání posledního čísla Osoblažského zpravodaje, a téměř stejná doba, kdy nastoupilo nové zastupitelstvo vzešlé z voleb konaných v říjnu roku 2014. Pro část

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2006

Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2006 Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2006 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 305 77 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 604-605, 607-609, 611, fax: 378 032 602 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu:

Více

RUDOLF MEDEK (1890 1940)

RUDOLF MEDEK (1890 1940) RUDOLF MEDEK (1890 1940) Pracovní list úroveň B Číňánek Li Když v roce 1914 začala válka, mnoho Čechů se dívalo s nadějí na Rusko. Doufali, že tato veliká slovanská země je osvobodí od rakouské nadvlády.

Více

342/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví. Úvodní ustanovení

342/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví. Úvodní ustanovení 342/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají Ministerstvo zdravotnictví v

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_07_Václav Havel Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

P a r a l i s t y. Klub vojenských výsadkových veteránů plk. Fr. Mansfelda v Liberci 1995-2015. ročník 2015, číslo 1 (19) Vážené kolegyně, kolegové,

P a r a l i s t y. Klub vojenských výsadkových veteránů plk. Fr. Mansfelda v Liberci 1995-2015. ročník 2015, číslo 1 (19) Vážené kolegyně, kolegové, Klub vojenských výsadkových veteránů plk. Fr. Mansfelda v Liberci 1995-2015 P a r a l i s t y ročník 2015, číslo 1 (19) Vážené kolegyně, kolegové, Mé letošní zamyšlení se nad končícím rokem 2015 nemůže

Více

1 adresa Na Výšině 306, Bradlec 293 06, Kosmonosy, e-mail info@csol-mb.net, http: //csol-mb.net/ NEPRAVIDELNÝ ZPRAVODAJ ČsOL JEDNOTY MLADÁ BOLESLAV

1 adresa Na Výšině 306, Bradlec 293 06, Kosmonosy, e-mail info@csol-mb.net, http: //csol-mb.net/ NEPRAVIDELNÝ ZPRAVODAJ ČsOL JEDNOTY MLADÁ BOLESLAV Další členská schůze proběhne 24. 11. 2006 v hostinci Pod Věží od 17 hodin. Vážení bráškové, dostává se Vám do rukou po delší pauze nové číslo našeho Mladoboleslavského legionáře. Vzhledem k delší odmlce

Více

Česká literatura 1948 polovina 50. let. Únorový převrat

Česká literatura 1948 polovina 50. let. Únorový převrat Česká literatura 1948 polovina 50. let A Únorový převrat Komunistické straně se nakonec podařilo zatlačit demokratické síly do pozadí a slaví velké vítězství. Prezident republiky Edvard Beneš vyřešil vládní

Více

Šumná Ostrava. Finále 8. ročníku kulturněhistorické soutěže. Ostrava nezapomíná. 12. listopadu 2015. Wichterlovo gymnázium

Šumná Ostrava. Finále 8. ročníku kulturněhistorické soutěže. Ostrava nezapomíná. 12. listopadu 2015. Wichterlovo gymnázium 1 Šumná Ostrava Finále 8. ročníku kulturněhistorické soutěže Ostrava nezapomíná 12. listopadu 2015 Wichterlovo gymnázium Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 za podpory Název soutěže je užit s vědomím Radovana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 18/2013-38 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Šimáčkové a soudců JUDr. Tomáše Langáška a JUDr.

Více

Klub Vojenské Historie Břeclav

Klub Vojenské Historie Břeclav O nás Klub Vojenské Historie Břeclav je občanským sdružením, jehož cílem je sdružovat osoby zabývající se vojenskou historií Břeclavska a v širším pojetí i Jižní Moravy. Naše sdružení se snaží o popularizaci

Více

Souvislosti vzniku a působení čs. vojenských jednotek v SSSR

Souvislosti vzniku a působení čs. vojenských jednotek v SSSR Souvislosti vzniku a působení čs. vojenských jednotek v SSSR Na vnitropolitický vývoj Československa v letech 1945 až 1948 působilo mnoho různých vzájemně se ovlivňujících faktorů včetně vnějších, které

Více

Konec World War 2-druhé svět.války v okrese Č.KRUMLOV

Konec World War 2-druhé svět.války v okrese Č.KRUMLOV Konec World War 2-druhé svět.války v okrese Č.KRUMLOV Počátek r.1945 byl asi pro Horní Planou velmi rušný.již před tímto rokem se její německy psaná kronika zmiňuje o uprchlících z Německa a Rakouska.Tehdy

Více

Rozšířené zprávy z regionů 1. část. volební obvod č. 9 Plzeň-město SENÁTOR RICHARD SEQUENS

Rozšířené zprávy z regionů 1. část. volební obvod č. 9 Plzeň-město SENÁTOR RICHARD SEQUENS Rozšířené zprávy z regionů 1. část volební obvod č. 9 Plzeň-město SENÁTOR RICHARD SEQUENS 10. března proběhlo v plzeňské Besedě vyhlášení soutěže "Sportovec roku 2006 - Plzeň". Slavnostního večera se zúčastnil

Více

Dějepisná olympiáda 36. ročník - 2006/2007. Zadání úkolů krajského kola - test

Dějepisná olympiáda 36. ročník - 2006/2007. Zadání úkolů krajského kola - test Celkový počet získaných bodů: Č. Jméno Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ Základní škola T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ Autor práce: Tereza Fořtová, IX. tř. Vedoucí práce: Mgr. Blanka Posavádová Školní rok: 2012/2013 Úvod Zámek Blatná

Více

11. LITERÁRNÍ MODERNA. C)Česká literatura přelomu 19. a 20. století Anarchističtí buřiči

11. LITERÁRNÍ MODERNA. C)Česká literatura přelomu 19. a 20. století Anarchističtí buřiči 11. LITERÁRNÍ MODERNA C)Česká literatura přelomu 19. a 20. století Anarchističtí buřiči Anarchističtí buřiči přelom století u nás provází hospodářský růst a společenský pohyb z 90. let 19.století vychází

Více

Životní příběh paní Jitky Liškové

Životní příběh paní Jitky Liškové Životní příběh paní Jitky Liškové Zpracovali: Ampapa David, Krebsová Monika, Lišková Barbora, Smazalová Pavlína, Vaculová Kateřina, žáci 7. třídy ZŠ E.Rošického 2, Jihlava, pod vedením paní učitelky Jiřiny

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ads 23/2007-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSUD ŽIDŮ A ROMŮ V. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSUD ŽIDŮ A ROMŮ V. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSUD ŽIDŮ A ROMŮ V. ČÁST OSUD ŽIDŮ A ROMŮ V PROTEKTORÁTU Adolf Hitler rozhodl o likvidaci celých národů, především ŽIDŮ a ROMŮ. Po vzniku protektorátu zavedeny

Více

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh

Více

VYCHÁZÍ 17. PROSINCE 2015. Významné akce AVS v roce 2016

VYCHÁZÍ 17. PROSINCE 2015. Významné akce AVS v roce 2016 VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně. VYCHÁZÍ 17. PROSINCE 2015 Významné akce AVS v roce 2016 17. 2. 2016 Pracovní setkání s MHMP a řediteli pražských středních škol k provedení

Více

securitas imperii Petr Blažek Poučení komunistické strany z krizového vývoje v roce 1953 Instrukce pro likvidaci protirežimních nepokojů DOKUMENTY

securitas imperii Petr Blažek Poučení komunistické strany z krizového vývoje v roce 1953 Instrukce pro likvidaci protirežimních nepokojů DOKUMENTY Petr Blažek Poučení komunistické strany z krizového vývoje v roce 1953 Instrukce pro likvidaci protirežimních nepokojů securitas imperii DOKUMENTY Dne 22. března 1954 se uskutečnila schůze politického

Více

6.9. Povodeň v červenci 1997

6.9. Povodeň v červenci 1997 6.9. Povodeň v červenci 1997 6.9.1Meteorologické příčiny povodně Začátek července byl ve znamení uzavřené tlakové výše se středem nad britskými ostrovy s postupným přesunem brázdy do oblasti západně od

Více

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš je jednou z nejvýznamnějších osobností generace Národního divadla. Byl předním malířem českých dějin a bezpochyby se podílel na utváření českého umění. Jeho tvorba byla ovlivněna,zvláště

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2007. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2007.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2007. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2007. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2007 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2007. Zpráva začíná stavem naší

Více

DATABÁZE AUTORŮ DIGITALIZOVANÉHO KNIHOPISU

DATABÁZE AUTORŮ DIGITALIZOVANÉHO KNIHOPISU DATABÁZE AUTORŮ DIGITALIZOVANÉHO KNIHOPISU Václav Pumprla Úvod Oblastí výzkumu mého zájmu je česky a slovensky psaná literatura raného novověku, konkrétněji literární produkce obsažená v Knihopisu českých

Více

Pamětní místa druhé světové války

Pamětní místa druhé světové války Další informace z médií Pamětní místa druhé světové války obec Žďárná Odboj v oblasti Drahanské vrchoviny Odbojové hnutí mělo na Blanensku a Boskovicku pevné kořeny. Tohoto hnutí se aktivně účastnila boskovická

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 116/2006-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína

Více

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR Zpráva o činnosti archivu v roce 2004 - sídlo, hmotné vybavení, personálie Archiv pracoval v prostorách

Více

Adolf Švadlenka vzpomínky

Adolf Švadlenka vzpomínky Adolf Švadlenka vzpomínky Životní milníky Adolfa Švadlenky1 Adolf Švadlenka, blížňovický rodák, na jehož adresu byla zahraničním odbojem z Anglie v roce 1941 vyslána skupina parašutistů SILVER A, se narodil

Více

Cesta komunistů k převzetí moci

Cesta komunistů k převzetí moci Cesta komunistů k převzetí moci vývoj v letech 1945-1948 Učivo dějepisu, 9. ročník Součást projektu Příběhy bezpráví Charakteristika období Pretotalitní stát ne totalitní ne zcela demokartický "omezená"

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

DRUHÁ REPUBLIKA, OKUPAC E

DRUHÁ REPUBLIKA, OKUPAC E DRUHÁ REPUBLIKA, OKUPAC E Druhá republika = období od 1. října 1938 do 15. března 1939. (167 dní) V říjnu 1938 vyhlásilo autonomii Slovensko a Podkarpatská Rus. Nový název Česko Slovenská republika federativní

Více

Archiv obce Březí. EL NAD č.: 20. AP č.: 363

Archiv obce Březí. EL NAD č.: 20. AP č.: 363 Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Archiv obce Březí 1931 1944 Inventář EL NAD č.: 20 AP č.: 363 Mgr. Jana Hrušková Horšovský Týn 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu

Více

Ekonomika a politika dopravy. programu. Následovat by mělo několik. na přelomu října a listopadu 2003 a následně byl odeslán do několika kol

Ekonomika a politika dopravy. programu. Následovat by mělo několik. na přelomu října a listopadu 2003 a následně byl odeslán do několika kol Ekonomika a politika dopravy otázka výše spolufinancování vybraných opatření u některých operačních programů, respektive možnost jejich spolufinancování z prostředků EU až do výše 80 % (ve výjimečných

Více

Krize dualismu Za. světové války Kulturní vývoj, věda a školství Od Trianonu do konce. světové války Ve víru revolucí a za tzv. Bethlenovy éry Cestou

Krize dualismu Za. světové války Kulturní vývoj, věda a školství Od Trianonu do konce. světové války Ve víru revolucí a za tzv. Bethlenovy éry Cestou Obsah Uhry a Maďarsko Od Álmose k Arpádovcům Původ Maďarů a obsazení vlasti Christianissimus rex Stephanus Mezi Říší, Římem a Byzancí Neklidná léta Kultura raného středověku Za vlády cizích dynastií Anjouovci

Více