Zpravodaj římskokatolické farnosti sv. Ludmily na Král. Vinohradech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj římskokatolické farnosti sv. Ludmily na Král. Vinohradech"

Transkript

1 Zpravodaj římskokatolické farnosti sv. Ludmily na Král. Vinohradech Číslo 06/08 Měsíčník Vychází 1. června 2008 Srdce, které nás zná. Vážení a milí čtenáři Ludmily, červnový měsíc je liturgicky tradičně spojen se svátkem Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. I to je příležitost zamyslet se nad jeho vztahem k nám a obráceně nad naším vztahem k němu. Už jeden z církevních Otců si kdysi posteskl, že někteří lidé si pohrávají s náboženskými pojmy a dělají z teologie technologii. Jak tomu rozumět? Čistě dialektické poznávání nemá pro poznání Krista velkého významu. Zato duše vidoucího, vnitřně nazírajícího člověka, vede k poznání Krista, tedy ke stavu blažených. Jak k němu ale dospět? Člověk se musí během svého pozemského života stále očišt ovat, to znamená odstraňovat ze svého nitra-srdce to, co mu brání vidět stvoření tak, jak ho stvořil Bůh. Pokud své náboženství žijeme jen rozumově, častokrát to vede k povýšenosti, nafukování se podle toho, co víme. Bůh se nám v Ježíši zjevil jako nejvyšší Láska, která se nám zcela dává. To je pramenem i největšího přikázání milovat Boha a bližního. Jak dospět k jeho naplnění? Duchovní autoři při procesu očišt ování hovoří o vnitřní konverzi. Nejedná se jen o odvrácení od mentality tohoto světa, ale také o hledání Boha-světla ve svém srdci. Můžeme hovořit o novém cítění, o naslouchání Duchu ve svém srdci. Nejen, že si člověk uvědomuje svoji morální bídu, ale zároveň vzbuzuje touhu milovat své bližní a celé stvoření. Obě dvě věci nejsou v rozporu. Je to Duch svatý, kterému máme dovolit, aby se našeho srdce zmocnil. Ano, opravdová láska je Duch svatý, který v nás působí. Ježíš během svého veřejného působení nehledal bezhříšné lidi, ale všem, i těm největším hříšníkům, nabízel novou šanci, perspektivu nového života. Nový člověk je především člověk milující. Je naší chybou, že chceme být především milováni, a tak málo sami milujeme. Je-li člověk osoba agapická, pak je nám dána do srdce schopnost milovat. Harmonie mezi tělesným a duchovním se někdy vytváří bolestně, ale nakonec vede ke sjednocení všech našich mohutností. To se neděje jen v mysli, ale životní praxí. Můžeme sice, jak je v našem národě zvykem, nadávat na něco, že to nejde, ale bez vůle srdce se nikam nepohneme. Ptejme se tedy sami sebe: je naše srdce v klidu a nic jím nehýbe? Mám dostatek motivace pro to, abych v sobě ducha zapálil a hořel pro dobrou věc? Tady nám velmi pomůže modlitba srdce jako zdroj očišt ování a sjednocování s Bohem. Pro každého zvlášt i pro naše farní společenství je toto zamyšlení užitečné. Aby náš duchovní život nezůstával jen v hlavě, ale sestupoval do srdce a tam byl žit. Je tu Srdce bohočlověka, který nás zná. Chtějme i my poznávat jeho. Přeji vám k tomu hodně síly a duchovní radosti. Váš P. Gereon

2 Ze života farnosti Vzdělávání školní mládeže v naší farnosti Vzdělávání školní mládeže organizované ve farnosti probíhá po celý školní rok, jednou týdně, 45 minut a je rozděleno na dvě skupiny. První skupinu, děti od 1. do 5. třídy ZŠ, vyučuje P. Stanislav v pondělí a dochází 8 až 10 dětí. Druhou skupinu, děti od 6. do 9. třídy ZŠ, vyučuje pastorační asistent J. Odrobińák ve středu a dochází 8 dětí. Jako metodické pomůcky jsou využívány Metodické a pracovní listy vydané Kartuziánským nakladatelstvím a vydavatelstvím (www.kartuzian.cz), zpracované v Ostravsko-opavské diecézi, dále pak samozřejmě Bible, Katechizmus (jedná se hlavně o kapitoly věnující se desateru, Credu, svátostem apod.), časopis Duha, různé hry jako např. ministrantské pexeso, cesta do nebe (něco na způsob hry člověče nezlob se) a další. Velký důraz je kladen na práci s Biblí, hodně se kreslí, děti se učí modlit i vlastními slovy. Pozitivní je, že na náboženství chodí děti motivované, cítí sounáležitost, je zde znát vliv rodiny. Nedostatkem je malý počet vyučovacích hodin a těžko ověřitelná účinnost. Tuto informaci jsme se pokusili doplnit anketou mezi rodiči a dětmi. A zde jsou odpovědi: Co od vzdělávání na faře očekáváte? Obecně jsem přesvědčen, že jsme ve věcech víry, církevních dějinách, teologii, liturgii, znalosti jiných náboženství apod. jako národ velmi nevzdělaní, což je mimo jiné dáno tím, že výuka náboženství byla vyloučena ze základů školní výuky. Vím, že se toho za hodinu týdně nedá mnoho stihnout, ale představoval bych si kromě věroučných témat to probírání Desatera mně kupř. přišlo velmi šikovné i výlety do jiných oblastí, z nichž byla náboženská stránka věci vytlačena: tristní je např. dodnes prosazovaný a vyučovaný výklad křižáckých válek, který svědčí o absolutním (a mnohdy zlovolném) nepochopení této dějinné události. Stejně tak sám na sobě zjišt uji zásadní neznalost toho, co a proč se např. odehrává při mši v tom jsem také přesvědčen, že by mladší generace mohla mít lepší start. Patrik Benda (otec) V čem vidíte přínos? Jsem chytřejší a lépe se mi daří v některých situacích, protože vím jak se mám zachovat. Také se poučím a myslím, že člověk dokáže lépe rozeznávat mezi dobrem a zlem. Když jsme totiž na náboženství probrali, co všechno zahrnuje desatero přikázání, byla jsem překvapená, co všechno jsem nevěděla a myslím, že je to velký přínos a sama od sebe bych se to určitě nedozvěděla. Klára Bendová (12 let) Co Vás na výuce zaujalo? Každý může říci svůj názor, na něco se zeptat nebo prostě jen poslouchat a každopádně se při tom člověk nikdy nenudí. Atmosféra je uvolněná a mnohokrát se pořádně nasmějeme. Ale nejlepší mi na tom přijde, že jsme spolu jak mladší tak starší. Člověk tak může pozorovat, jak se pohled na víru s přibývajícím věkem mění. Když se nás na něco ptají, starší mají většinou úplně jiný názor či odpověd než mladší, ale je velice zajímavé o tom přemýšlet. Rozhodně bych tedy mladší a starší nerozdělovala. Klára Bendová (12 let) Myslím, že výuka náboženství na faře vhodně doplňuje domácí výuku hlavně svou systematičností a tím, že se na rozdíl od nás rodičů nevyhýbá ani nepopulárním tématům. A především oceňuji neformální, věku dětí odpovídající přístup to je umění, které každý neovládá (jen jsem zírala, když dcera rezolutně odmítla kvůli školní akademii, která je jednou za rok, přijít o hodinu náboženství, která je každý týden.) Veronika Bendová (matka)

3 OPĚT ZA ROK: Na Svatodušní pondělí 12. května v kostele sv. Ludmily proběhlo již tradiční Ekumenické setkání křest anů z Prahy 2. Bohoslužbu zahájil místní duchovní, P. Gereon Biňovec a promluvy na biblické texty postupně pronesli: Jaromír Odrobiňák z Církve římskokatolické, Daniel Majer z Církve československé husitské a Radek Jonczy z Církve adventistů sedmého dne. Přímluvy vedl P. Petr Alkantara Houška, OFM a bohoslužbě spolupředsedal také Pavel Mošner z Církve bratrské. Omluvila se ze zdravotních důvodů farářka Alena Procházková z Církve evangelické metodistické. Setkání hudebně doprovodili manželé Radovi. Na území Prahy 2 sídlí ještě Církev českobratrská evangelická (Jednota bratrská), Církev Bratrské jednoty baptistů a Církev pravoslavná. Jednou v roce tak máme příležitost setkat se se zástupci bohatého spektra křest anských církví. LETOS NAPOSLED: Posledním Středečním večerem s farností v tomto školním roce bude setkání 25. června, kdy do farního sálu zavítá od 18:00 diskutovat o (ne)důvěryhodnosti médií šéfredaktor Katolického týdeníku Antonín Randa. Přijd te i vy ovlivnit další směřování a podobu tohoto nejrozšířenějšího katolického periodika u nás. Besedu bude moderovat pastorační asistent, Mgr. Jaromír Odrobiňák. Nepřehlédněte Farnost sv. Ludmily hledá ochotného a spolehlivého farníka nebo farnici, kteří by mohli v sobotu 7. června hlídat kostel sv. Ludmily, který bude přístupný všem zájemcům o jeho prohlídku v rámci Dnů Prahy 2 a to od 9 do 16 hodin. Zájemce prosíme, aby se urychleně přihlásili v sakristii nebo na faře. Při této příležitosti připomínáme, že se rovněž hledají kustodi pro hlídání kostela na dobu prázdnin, aby mohl být přístupný k modlitbě a prohlídce návštěvníkům naší farnosti. Farnost sv. Ludmily na Vinohradech hledá druhého kostelníka, který by vypomohl s otevíráním kostela a jeho přípravou pro liturgii. Vítaná je také zručnost při údržbě a úklidu kostela. Přednost mají muži, kteří by mohli zároveň asistovat při liturgii. Zájemci at se hlásí duchovnímu správci farnosti P. Gereonovi v sakristii kostela sv. Ludmily na nám. Míru nebo na faře v Jugoslávské 27 (tel , mob ). Menší finanční odměna za pravidelnou službu je možná. Vhodné pro studenty, ale i pro zdravé důchodce. Za hranicemi farnosti Audiovýklad Bible V pořadu Ranní Slovo Český rozhlas každou neděli v 7:35 přináší výklad jednoho z biblických textů, který se čte při nedělní liturgii. Kromě toho bývá výklad Bible také součástí pořadu Křest anská vlna. V obou pořadech jsou hosté přední teologové Jiří Beneš, Pavel Filipi, Jan Heller (zemřel začátkem letošního roku), Pavel Hošek, Petr Pokorný, Jan Sokol, Martin Prudký a další. Pořad uvádí Petr Vad ura. Aby jednotlivé výklady bylo možné vyhledávat nejen podle data vysílání, ale také podle biblických knih, byla zřízena stránka ze

4 které je možné přistupovat k jednotlivým biblickým knihám. Ke každé knize je krátký úvodní text a pod ním odkazy na jednotlivé audiovýklady, které byly doposud odvysílány. V současné době jsou zpřístupněny stránky ke všem knihám Nového zákona. Ze Starého zákona jsou zatím k dispozici Žalmy a kompletní výklad knihy Daniel. Ostatní starozákonní knihy budou podle redakce přidávány během první poloviny roku Zatím jsou k dispozici pořady Ranní Slovo vysílané od března 2005 doposud. V nejbližších měsících přibudou pořady odvysílané mezi únorem 2004 a únorem S uvedenými texty souvisí i vydání druhého svazku edice Rozhovory nad biblí s názvem Zůstat na zemi Jan Sokol (rozhlasové rozhovory o biblických textech, které vedl s autorem Petr Vad ura). Vydalo nakladatelství Vyšehrad. Mladí míří na Velehrad Není tomu tak dávno, co se v jihočeském Táboře uskutečnilo Celostátní setkání mládeže. Mnozí účastníci jistě rádi vzpomínají na týden nabitý zážitky a poznáváním nejen duchovních hodnot, víry, Krista, ale též nových přátel. Rok utekl jako voda a Sekce pro mládež ČBK a Sekcia pre mládež KBS pořádají ve dnech července 2008 na Velehradě setkání nové větší, otevřené mladým lidem mnoha národů a vyznání. Toto setkání nese záhadný název ActIv8 (čti ektivejt). Česky bychom to mohli přeložit jako Sk 1,8 - je to odkaz na biblický citát, vyjadřující motto letošního Světového dne mládeže: Dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky. Zároveň anglické slovo activate znamená pohnout, spustit tedy podnítit k aktivitě. Důvodem k velehradskému setkání české a slovenské mládeže je fakt, že Svatý otec Benedikt XVI. pozval na tyto dny mladé celého světa do australského Sydney. Ne každý si ovšem dalekou cestu může dovolit. Proto se mladí setkají na Velehradě, kde díky přenosové technice TV NOE uvidí v přímém přenosu své vrstevníky na opačném konci světa, budou se moci na dálku účastnit liturgie sloužené papežem a zároveň přímo na vlastní kůži zažijí onen neopakovatelný pocit přítomnosti tisíců vrstevníků, který doprovází všechna velká setkání. A co ActIv8 nabízí? Předně je to nabídka duchovního setkání, tentokráte umocněného každodenním prožíváním univerzality církve. Deset tisíc Čechů a Slováků utvoří jednotu s mladými lidmi z celého světa, shromážděnými za oceánem. Nebudou chybět ani slavnostní mše svaté, křížová cesta a modlitba růžence. Na účastníky čeká mnoho sportovních, kulturních, uměleckých aktivit koncerty, workshopy. Důležitou součástí celého setkání bude benefiční koncert slovenské skupiny Tretí deň a amerických SonicFlood. Výtěžek z tohoto koncertu bude použit na aktivity známého misionáře P. Petera Krenického na Zakarpatské Ukrajině. Stejně jako loni je ovšem potřeba celou akci zajistit nemalými finančními prostředky. Účastnický poplatek ve výši 150,- Kč je spíše symbolický. Organizátoři proto prosí všechny o zapojení se do sbírky Mozaika 2008 zakoupením kartičky mozaiky v ceně 50,- Kč a nebo zasláním peněz na účet u ČSOB, a.s., č.ú.: /0300. Více informací o této sbírce získáte na internetové adrese Zájemci o setkání ActIv8 se mohou přihlásit a další informace získat na internetových stránkách Radek Šoustal

5 Adorační dny Na první pátek měsíce června 2008 se koná v kostele sv. Ludmily společná adorace za nová povolání ke kněžskému i k zasvěcenému životu, za rodiny a za věrnost všech. Adorační den je vždy zahájen mší svatou v 7:30, po ní následuje celodenní výstav Nejsvětější svátosti. V 15:30 je společná adorace, kterou vždy vedou bratři a sestry z různých společenství zasvěceného života. Červnový adorační den vedou Křížovníci a sestry Voršilky. Den modliteb je zakončen slavnostní mši svatou v 16:30. Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou: Řád se vyvinul z laického špitálního bratrstva, založeného roku 1233 sv. Anežkou Přemyslovnou u kostela sv. Haštala v Praze. Roku 1237 povýšil papež Řehoř IX. bratrstvo na řád s řeholními pravidly. Hlavním posláním bratří byla špitální činnost, od samého počátku se křižovníci věnovali rovněž duchovní správě na svěřených farách. Po kratším pobytu u kostela sv. Petra na Poříčí se r trvale usídlil u Juditina mostu, kde byl záhy vybudován klášter s kostelem sv. Františka a špitál. Domácí původ křižovníků přispěl k mimořádnému vzestupu této řehole již za Václava I. Největší rozkvět spadá do období Karla IV., kdy řád spravoval na 60 špitálů, domů a farních kostelů v českých zemích a v Uhrách. Většina z nich, s výjimkou pražského konventu, zanikla během husitských válek. Důležitou roli sehrál řád při obnově pražského arcibiskupství v roce 1561, když byl do čela arcidiecéze postaven velmistr křižovníků a vídeňský biskup Antonín Brus z Mohelnice, úřad arcibiskupa vykonávali pak nejvyšší představení řádu až do roku Současná adresa: Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou, Platnéřská 191/4 Praha 1 Voršilky: R (rok po založení Tovaryšstva Ježíšova Ignácem z Loyoly) založila Anděla svoji SPOLEČNOST SVATÉ VORŠILY, sdružení žen a mladých dívek toužících žít zasvěceným životem podle evangelních rad čistoty, chudoby a poslušnosti, a přitom zůstat ve své rodině a ve svém prostředí. Vlivem kulturních a společenských přeměn v 17. století se Společnost svaté Voršily proměnila v řeholní společenství s klauzurou, které se rozšířilo zvláště v západní Evropě. Pro své společnice napsala Anděla 3 spisy: Řehole, která byla určená všem členkám Společnosti sv. Voršily, ukazuje cestu, po které mají jít, aby byly pravými a neporušenými snoubenkami Božího Syna. Rady byly diktovány pro ty, které Společnost vedly. Odkazy, poslední spis, byl napsán hlavně pro vdovy, které zastupovaly Společnost před světskou církevní autoritou. Podle charizmatu zakladatelky sv. Anděly mají voršilky zpřítomňovat v církvi tvář Ježíše Krista Snoubence. Snaží se toto poslání ztělesňovat duchovním mateřstvím uskutečňovaným především evangelizační výchovou a povznesením ženy. První voršilky přijala Praha Praze si sestry brzy získaly velkou vážnost, zvláště šlechta si je velmi oblíbila, takže jim svěřovala svoji dívčí mládež na vychování. Roku 1933 byly české voršilské kláštery spojeny v provincii, která se stala součástí Římské unie řádu sv. Voršily. Během této doby apoštolát opravdu kvetl. Ale přišel rok 1950 a došlo k násilnému omezení činnosti řádu. Nyní působí v naší republice 4 komunity sester voršilek Římské unie a to v Praze, v Kutné Hoře, v Jiřetíně pod Jedlovou, (sev. Čechy) a v Olomouci. Blíže na

6 Farní den dětí proběhne v sobotu 7. června od 14:00 na zahradě Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského pod Petřínem. Na programu je vystoupení taneční skupiny Romanetto, soutěž o ceny a Divadelní agentura FRIŠTENSKÁ zahraje pohádku podle námětu J.Čapka O pejskovi a kočičce. V průběhu odpoledne bude možné si opékat špekáčky a budou pořádány různé soutěže. Akce se bude konat za každého počasí. Přijetí do katechumenátu proběhne v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu 7. června při bohoslužbě v 16:30. Zúčastní se i kandidáti z naší farnosti, u kterých se předpokládá křest o velikonocích příštího roku. Aktuality Pravidelné akce: Ne: 15:00 Farní kafe (1.6.) Po: 15:00 Náboženství I. stupeň ZŠ (P.S.) 18:00 Příprava na biřmování (J.O.) 19:00 Příprava dospělých na křest (P.G.) Út: 17:15 Modlitba korunky Božího milosrdenství v kostele 18:30 Zkouška farního sboru (S.J.) 19:30 Vzdělávání ve víře pro dospělé II. Vatikánský koncil (P.S.) St: 9:00 Setkání seniorů (P.S.) Putování za sv. Václavem v roce výročí tohoto národního světce pokračuje v červnu poutí do kostela svatého Václava na Smíchově, a to v neděli 15. června. Farní pout opět zahájíme po mši svaté (přibližně ve 12 hodin) společným obědem v Křest anském domově mládeže. Kdo má zájem o tento oběd v ceně 65,-Kč, musí si jej rezervovat a zaplatit v sakristii kostela nebo na faře nejpozději týden předem (do ). Ostatní se mohou k prohlídce kostela přidat na místě; sraz před kostelem sv. Václava na Náměstí 14. října bude ve 14 hodin. Při bohoslužbách v neděli 29. června proběhne také v našem kostele Svatopeterská sbírka na bohoslovce. St: 16:00 Náboženství II. stupeň ZŠ (J.O.)/ Modlitba růžence v kostele 17:30 do 18:00 otevřena knihovna 18:00 Večery s farností (sudá) (J.O.)/ Úklid kostela (lichá - 4. a 18.6.) Čt: 10:00 Setkání maminek (Z.F.) 17:15 Společné nešpory v kapli sv. Josefa v kostele (P.S.) 19:00 Biblická meditace (P.G.) 19:15 Zkouška sboru Laetitia (R.M.) P.G. P. Gereon, P.S. P. Stanislav, J.O. J. Odrobiňák, R.M. R. Michálek, Z.F. Z. Fischerová, S.J. S. Jelínek Bohoslužby v našem kostele: NE : 9:00 11:00 16:30 PO a ÚT : 16:30 ST a ČT : 6:30 16:30 PÁ : 7:30 16:30 SO : 16:30 první neděli v měsíci latinsky, čtení a promluva česky během mše bohoslužba slova pro děti v kapli kostela pouze každý první pátek v měsíci Pastorační nabídka Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před začátkem mše sv. nebo po domluvě s knězem. Každý první pátek v měsíci probíhá po mši sv. v 7:30 Výstav Nejsvětější Svátosti, zakončen je v 16:30 mší sv. slouženou biskupem. Svátostná služba pro nemocné a duchovní rozhovory jsou možné po domluvě s knězem nebo jáhnem a také na telefonu Římskokatolická farnost sv. Ludmily, Jugoslávská 27, Praha 2, , tel , P. Gereon Biňovec - farář; www: ludmila.vinohrady.cz; Připravili: P. Gereon, P. Stanislav, M. Kyncl, J. Odrobiňák, F. Šroubek.

Červen 2008 Skutečná hodnota našich činů i nás samých může být na hony vzdálena tomu, jak nás hodnotí naše okolí.

Červen 2008 Skutečná hodnota našich činů i nás samých může být na hony vzdálena tomu, jak nás hodnotí naše okolí. Červen 2008 Skutečná hodnota našich činů i nás samých může být na hony vzdálena tomu, jak nás hodnotí naše okolí. (V. Kodet) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

pražské arcidiecéze č. 7, září 2005

pražské arcidiecéze č. 7, září 2005 pražské arcidiecéze č. 7, září 2005 Po prázdninách Pro některé děti bolestná záležitost, vrátit se zase do školy, pro jiné radost. Pro rodiče a prarodiče někdy vítaný návrat k normálnímu běhu věcí, ale

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 Odpočinku čest! Aneb práce bez odpočinku na nás působí negativně Přirozeným důsledkem lidské činnosti je únava. Je to jakýsi poplašný signál potřeby odpočinku. Únava

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008 Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy Milí přátelé, na začátku října, měsíce růžence a misií, bych si chtěl všimnout jedné mladé francouzské dívky,

Více

č. 10 prosinec 2009 17. ročník

č. 10 prosinec 2009 17. ročník zpravodaj pražské arcidiecéze č. 10 prosinec 2009 17. ročník ÚVODNÍK Advent starý slib se začíná uskutečňovat Přichází, nebo už přišel? Přihodí se, nebo už se přihodilo? Samo latinské slovo advent pro

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12.

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Po 26. 12. Vánoční koncert souboru Cantica (17:00 kostel sv. Jakuba) Betlémské světlo (10:00 Palackého náměstí) Vánoční pásmo P. Jana Uhlíře a Studené Sprchy (16:30 kostel

Více

Sněženka farní. Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004

Sněženka farní. Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004 Sestry a bratři, vanutím Ducha Svatého a z iniciativy sester a bratří okolo P. Marie Sněžné máte v ruce farní

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

Věstník Kněžského bratrstva sv. Petra

Věstník Kněžského bratrstva sv. Petra 1. ročník / č. 2 Sondernummer der Zeitung Die Minoritenkirche für Tschechien Duben 2015 Verlagspostamt: 4040 Linz; P.b.b. 02Z032336 M Klíč Věstník Kněžského bratrstva sv. Petra Vážení čtenáři, kdyby naše

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Září 2008 Číslo 8 Ročník 14 V neděli 10. srpna 2008 se v Přerově konaly hody ke cti patrona farnosti svatého Vavřince. Odpoledne po adoraci a novokněžském požehnání se konala

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003

pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003 pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003 Naším úkolem není být Matkou Terezou V polovině října proběhne blahořečení Matky Terezy. Snad nikdo nepochybuje o jejím významu. Matka Tereza rozvinula sociální činnost,

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 3/2009 Ročník XIX Březen 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze List Filipanům Marek Orko Vácha Benefiční koncert pro Adopci na dálku Ztrácejí se nám farnosti... Rekordní výsledek Tříkrálové

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

ZPRÁVY Z PROVINCIE KALENDÁŘ AKCÍ

ZPRÁVY Z PROVINCIE KALENDÁŘ AKCÍ O B S A H Zprávy z provincie........................................... 1 Letní misie 2008............................................ 6 P. Martin Vladimír Fišer OP................................. 7 Dominikáni

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 9/2009 Ročník XIX Září 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Teologie sv. Pavla Ke cti svatého Vavřince U střechy Evropy Liturgický oděv v proměnách staletí Když přijde velká voda... Eliščina

Více

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král?

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? 1 Leden 2015 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? Není tato otázka mudrců také hluboce naší otázkou: Kde je ten, který právem zasluhuje, aby byl nazýván Pánem světa a Pánem mého života,

Více

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl 4 /11 Prázdninové Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl vstupujeme do života Nejsvětější Trojice OBSAH: BIŘMOVÁNÍ NOVÉ VYLITÍ DUCHA.2 DVA POCHODY...5

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 21 červen 2011. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 21 červen 2011. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 červen 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Papež Jan Pavel II. byl blahořečen Svatý otec Benedikt XVI. v neděli 1.

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK Rozhodnutí je jistým závazkem Velikonoce nejsou jen oslavou smrti Ježíše Krista, ale také jeho vzkříšení. Z tohoto spásného činu se rodí

Více

P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010

P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010 P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010 ZKUŠENOSTI Z PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE P. František Marek Míček, O. Praem Arcibiskupské gymnázium, Praha Na Arcibiskupském

Více