VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní rok 2012 / 2013 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní rok 2012 / 2013 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní rok 2012 / 2013 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská

2 2 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Sídlo organizace: Žďárec u Skutče 8, Skuteč Zřizovatel: Město Skuteč Právní forma:obec, IČO: Adresa: Palackého náměstí Skuteč Ředitelka školy: Kontakt: Tel: ZŠ : Tel: MŠ : Mgr. Radka Červinková WWW: Datum poslední aktualizace zařazení do sítě škol: (Rozhodnutí MŠMT č.j /02-21 ). Identifikátor zařízení: Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: 1. Mateřská škola kapacita 25 dětí IZO Základní škola kapacita 60 žáků IZO Školní družina kapacita 25 žáků IZO Školní výdejna kapacita 64 jídel IZO

3 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ASOUČÁSTECH, KTERÉ SDRUŽUJE za školní rok 2012 / 2013 Do naší školy docházelo v letošním školním roce celkem 30 dětí, z toho 16 dětí ze Žďárce, 9 dětí z Radčic, 3 děti z Oldřetic, 2 ze Skutče. Jeden žák má diagnostikovanou vadu řeči a jeden LMR. Pět dětí má diagnostikovanou poruchy učení. Děti máme pracovité, zodpovědné k sobě i k mladším spolužákům, protože jsou vedeni ke spolupráci a ohleduplnosti již od mateřské školy. V naší škole je jejich soudržnost, ohleduplnost a tolerance na předních místech. Je zde také nejvyšší průměrné procento dětí, které jsou vychovávány ve víře v Boha, ze všech tří základních škol skutečska. Škola je po materiální stránce velmi dobře vybavena. Škola disponuje počítačovým vybavením pro jednu třetinu žáků, z toho osm počítačů umožňuje dětem přístup na internet, viz výkaz základní školy září Školní družina je součástí budovy. Začíná v hodin obědem a pokračuje odpoledními volnočasovými aktivitami do hodin. Ve školní budově je zřízena výdejna, kde se ohřívá a vydává jídlo pro celou základní a mateřskou školu. Před školou udržujeme hřiště s brankami pro fotbal, se sítí pro míčové hry, s hrazdou na gymnastiku a tyčemi pro šplh. Okraj hřiště je zakončen rozběžištěm a doskočištěm pro skok do dálky. Škola vlastní zahradu o rozloze 400 m2, která je vybavena průlezkami, houpačkami, dvěma domečky a pískovištěm. Je využívána mateřskou školou a školní družinou. Žáci mají k dispozici i velké fotbalové hřiště na okraji vesnice o které se nám stará městské sportoviště Skuteč. Pravidelně v lednu a v únoru navštěvujeme skutečský zimní stadion. Využíváme i plavecký bazén a sportovní halu. 1.třída 2.třída 3.třída 4.třída 5.třída Mateřská šk. Školní druž. Jídelna Počet žáků Způsob spojení ročníků 1a2 2a1 3a4a5 4a5a3 5a4a3 jednotřídní 1.,2.,3.,4.a5. ZŠaMŠ údaje jsou uvedeny ze zahajovacích výkazů k říjnu roku 2012

4 4 SEZNAM DĚTÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA 1.ročník Diana Skálová Veronika Uchytilová Monika Malinská Eliška Novotná Natálie Kratochvilová Daniel Oplíštil Karolína Váchová Tereza Flídrová 2. ročník Janda Marek Vaňková Vanesa Benešová Ludmila 3.ročník Hromádková Lucie Kavková Veronika Pavlišová Kateřina Vařejčko Tomáš 4.ročník Budínský Lukáš Flídr Jan Janáček Radek Michálek Josef Novotný Martin Spilková Dominika 5.ročník Bačkovská Adéla Hádlík Marek Hladík Ondřej Kavka David Novák Michal Pavliš Damián Svárovský Matouš Štěpánek Radim Vodičková Veronika Seznam nově přijatých dětí do 1. roč. na školní rok Po zápisu do 1. třídy konaném a podání žádosti o zapsání dítěte do školy, byli pro školní rok zapsáni do 1. roč. žáci: ZŠŽ 1 /2013 Denis Bielák ZŠŽ 2 /2013 Jakub Janda ZŠŽ 3 /2013 Marek Jelínek ZŠŽ 4 /2013 Anežka Ceralová ZŠŽ 5 /2013 Kateřina Spilková ZŠŽ 6 /2013 Michal Trník ZŠŽ 8 /2013 Marek Trník ZŠŽ 21 /2013 Miroslav Balog

5 5 ZŠŽ 22/ 2013 Kristína Balogová Žáku ZŠŽ 7/2013 byl udělen odklad školní docházky o jeden školní rok. Dva žáci mají národnost slovenskou. SEZNAM DĚTÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA Mateřskou školu navštěvovalo celkem 25 dětí (24 dětí bylo zapsáno k září 2012 a jedno dítě nastoupilo v průběhu roku) - 12 dětí ze Žďárce, 10 dětí z Radčic, 2 děti z Oldřetic, 1 z Malinného. Adámková Andrea Bielák Denis Brychtová Veronika Ceralová Anežka Filáčková Nela Hromádko Ondřej Hrubeš Jan Hrubešová Adéla Chaloupka Petr Janáčková Nikola Janda Filip Janda Jakub Jelínek Marek Jelínková Veronika Kratochvíl Matyáš Křenková Zdena Malínský Ladislav Michálková Miluše Oplíštilová Sára Pavlišová Eva Peňáz Filip Spilková Kateřina Škorpík Tomáš Štěpánek Adam Tvrzník Matyáš K zápisu do1.třídy se dostavilo celkem 9 žáků - 5 chlapců a 2 dívky. Z toho 2 děti dostaly odklad školní docházky. Na konci srpna se k nám přihlásily dva žáci slovenské národnosti. celkem do 1. ročníku nastoupí 9 žáků. VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAMY ŠKOLY vzdělávací program č.j.mšmt školní rok 2010/ 2011 ZŠŽ 114/2008 v ročnících Počet žáků ŠVP Já jsem X 1.,2.,3.,4,5 30 MŠ, ŠVP My jsme malí šikulové X MŠ 25

6 6 Zaměstnanci školy: Mgr.Radka Červinková - ředitelka Mgr.Lucie Odvárková - učitelka Martina Uchytilová vychovatelka, učitelka Zuzana Čáslavská vedoucí uč. mateřské školy, zástupce ředitele Magdalena Zahálková učitelka mateřské školy Marie Burešová asistentka pedagoga, učitelka A.j. 3.roč., uč. VV, Vl. Věra Škorpíková nemoc Petra Štěpánková - vedoucí výdejny v kuchyni, uklizečka Milan Vodička topič, domovník Údaje o pracovnících ZŠ V celém pedagogickém sboru základní školy pracují čtyři paní učitelky s průměrným věkem do 40 let: Mgr. Radka Červinková ředitelka a třídní učitelka 1.,2. a 3. ročníku, Mgr. Lucie Odvárková třídní učitelka 4. a 5. ročníku,(v tomto školním roce nám paní učitelka otěhotněla a tak jsme se s ní musíme na chvíli rozloučit), Martina Uchytilová vychovatelka školní družiny a učitelka výtvarné výchovy, pracovního vyučování, prvouky a tělocviku, dále Marie Burešová - učitelka cizího jazyka a zároveň asistentka pedagoga. Žáci mají možnost navštěvovat řadu kroužků, včetně výuky náboženství. Zaměstnanců školy, pedagogických i nepedagogických je celkem osm a s přihlédnutím na jejich neustálou pedagogickou a výchovnou činnost jsou všichni nedílnou součástí výchovného procesu. Další členové pracovního kolektivu mateřské školy: Zuzana Čáslavská zástupce ředitele a vedoucí učitelka mateřské školy, Magdalena Zahálková učitelka mateřské školy, Věra Škorpíková dlouhodobě ve stavu nemoci a Petra Štěpánková - výdej a úklid, Milan Vodička topič, domovník. Jméno Aprobace Praxe (počet let) Červninková Radka VŠ ped.- I. stupeň 22 Odvárková Lucie VŠ ped. I.stupeň 9 Burešová Marie SŠ nepedag., asistent 3 Uchytilová Martina SŠ vychovatel a ped.volného času 16 Čáslavská Zuzana SŠ učitelství pro mateřs.školy 30 Magdalena Zahálková SŠ vychovatelství pro ÚSP 11 Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Věnujeme se důsledně dalšímu vzdělávání pedag.pracovníků. Ve školním roce bylo celkem uvolněno ,-Kč na další vzdělávání z toho 12550,0OKč z EU projektu peníze do škol. V letošním školním roce se naše paní učitelky dále vzdělávaly na těchto seminářích: Paní učitelka Magda Zahálková: Keramika a světlo v rozsahu 12 výukových hodin Respektovat a být respektován - v rozsahu 32 výukových hodin

7 7 Paní uč. Zuzana Čáslavská: Respektovat a být respektován - v rozsahu 32 výukových hodin Paní učitelka Odvárková: Respektovat a být respektován - v rozsahu 32 výukových hodin Paní učitelka Uchytilová: Respektovat a být respektován - v rozsahu 32 výukových hodin Nudná vlastivěda? Ani náhodou! v rozsahu 6 vyučovacích hodin. Paní ředitelka Mgr. Červinková: Respektovat a být respektován - v rozsahu 32 výukových hodin Školní vzdělávací program změny a realizace ve výuce - v rozsahu 4 vyučov. hodin Paní učitelka Marie Burešová: Respektovat a být respektován- v rozsahu 32 výukových hodin VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2012 / 2013 : Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Průměrný prospěch , SL.HOD , ,352 Celkem 1.stupeň ,239 PŘEHLED KROUŽKŮ, KLUBŮ A PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY I tento školní rok jsme se snažili vyřešit odpolední odpočívání předškolních dětí tak, abychom ho nahradili jinou, pro tyto (větší) děti přijatelnější činností, zaměřenou na prohlubování znalostí a vědomostí, potřebných k nástupu do základní školy. Dětem tak během každého týdne bylo nabídnuto vyjadřovat svoji kreativitu v práci s keramickou hlínou pod vedením p.uč. M. Zahálkové, získávat základní znalosti v angličtince pro nejmenší s p.uč. Burešovou, svoje pohybové dovednosti využívat v tanečních lekcích pod vedením Šárky Bouškové ze Žďárce. Stejně jako v loňském roce, i letos se nám toto řešení osvědčilo, ty malé (spící ) děti měly na odpočinek větší klid. V tomto roce jsme se i nadále věnovali péči o děti se zhoršenou výslovností. MŠ stále nabízí možnost rodičům navštívit mateřskou školu v průběhu celého dne a zúčastnit se tak výchovného procesu. K. ANGLIČTINY v mateřské škole -p.uč. M. Burešová K. KERAMIKY v mateřské škole p.uč. M. Zahálková Jako tradičně byla otevřena výuka náboženství :. Přihlásilo se celkem 11 žáků ze 30. To je 36 % dětí školy. Někteří žáci, byli připravováni na první svaté přijímání. 1 krát za 14 dní probíhala reedukační náprava dětí s postižením dysfunkce a škola úzce spolupracovala se Speciální školou i speciálním centrem ve Skutči. Mimo výchovně vzdělávací práce byly od října organizovány tyto kroužky.

8 8 Školní knihovna je pro děti k dispozici po celý školní rok.nakoupili jsem nové knihy cca za 3000 Kč. V tomto školním roce si žáci umístili seznam našich knih ze školní knihovny na naše webové stránky a pověření žáci si sami vedou výpůjčky a vrácení knih. Ve školní družině probíhaly po celý rok různé zajímavé činnosti. ZÁŘÍ - HASIČSKÝ TÝDEN- charakteristika činnosti hasičů, obrázky, hry, tvorba hasič. znaků - tvorba ovoce z model. Hmoty - stavby z písku - adaptační výlet do Holetína - INDIÁNSKÉ POZDNÍ LÉTO ŘÍJEN - ATLETIKA běh, skok z místa, šplh, cviky na hrazdě, ručkování ve visu - přírodovědné vycházky do okolí - pozorování a sběr přírodnin - vědomostní kvízy - UKAŽ, JAK JSI ŠIKOVNÝ. vyřezávání ozdobných dýní, podzimní výzdoba školy - výroba větrníků z papíru - práce s přírodninami- otisky listů, růžičky z listí - navlékání korálků a těstovin - HALLOWEEN LISTOPAD - PRÁCE S PAPÍREM + RECYKLOHRANÍ - vystřihovánky a skládanky z papíru - výroba strašidýlek - práce s raznicemi - výstava motýlích křídel - výroba vánočních ozdob na tradiční zdobení vánočního stromečku - taneční sestavy na tančící podložce - TVOŘENÍ S KORÁLKY PROSINEC - MIKULÁŠ, ČERT, ANDĚL masky, peklo s čerty, vystřihovánky - kresba do výtvarné soutěže na téma: Můj nejkrásnější vánoční stromeček. - výroba vánočních dárečků - zimní hrátky na školním hřišti - vystřihování zimních motivů vločky, domy - zimní výzdoba školy - výroba ozdobných placiček na plackovačce - PEČENÍ A ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO CUKROVÍ - život zvířat a ptáků v zimě - vyšívání vánočních přáníček - Vánoce ve ŠD - vánoční besídka LEDEN - BUĎ FIT! dřepy, lehy-sedy, stání na jedné noze - MĚSÍC SE VČELIČKOU- výroba masek, omalovánek, skládanek - příprava a účast na zápise žáků do 1.třídy - výroba dárečků k zápisu prvňáčků -přírodovědná vycházka - pozorování změn v přírodě

9 9 - práce s programy na interaktivní tabuli - bruslení ÚNOR -TANEC NA TANČÍCÍ PODLOŽCE - příprava sestav, taneční sestavy na vlastní skladby - Bowling v Hlinsku - KARNEVAL výroba masek, odpoledne plné zábavy - tvorba pozvánek, plakátů a diplomů - práce s textilem a raznicemi tvorba mandal - výroba masopustních růžiček BŘEZEN -PRÁCE SE STAVEBNICÍ tvorba vlastní ZOO, domy, letadla - práce s model. hmotou - kresby olej. pastelem - zvířat, portréty - TVOŘENÍ Z RECYKL. MATERIÁLU - jarní výzdoba školy narcisky, ptáčci, noty - navlékání těstovin - příprava Morény - přírodovědná vycházka pozorování změn v přírodě + vypracování úkolů ve skupinách DUBEN - POHYB HROU - různé pohybové hry před školou a na hřišti - žonglování s míčky, hry s létajícími talíři - fotbalové zápasy na McDonaldś Cup - POBYT NA ZAHRÁDCE - stavby hradů na pískovišti - úklid školní zahrádky a domečku - ČARODĚJNICE příprava plakátu, čarodějnický rej - odpoledne plné soutěží - určování rostlin v přírodě - barevné rámečky na obrázky - batikování fotbalových dresů KVĚTEN - JÍZDA NA KOLECH - jízda zručnosti na kolech a koloběžkách - dopravní výchova značky, chování cyklistů v silničním provozu - cyklozávod - přáníčka ke Dni matek - FOTBAL NAŠE RADOST - nácvik základních fotbal. pravidel - fotbalové utkání McDonaldś Cup okrskové kolo - kresby do výtvarné soutěže - domečky z přírodních materiálů ČERVEN - DEN DĚTÍ spontánní hry na přání dětí - tvorba školní vlajky malba na textil - vyšívání a výroba kytiček z textilu - Středověk stavby hradů z písků - DOUPNÍKŮV BRANNÝ ZÁVOD příprava plakátů, pozvánek - určování rostlin a stromů v přírodě - jízda na kolech před školou - fotbalová utkání žáků, výkopy na branku - sestavy cviků přes švihadlo - plavání

10 10 - školní výlet do TONGA v Hradci Králové Materiálně technické zajištění školy /nové investiční výdaje / Schválený a použitý rozpočet na r Název školy školského zařízení rok Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče 2013 Položkový rozpočet provozní náklady Elektrická energie Voda 9000 Plyn Telefony + internet celkem z toho pevná a mobilní síť připojení k internetu Poplatky, bankovní služby 1300 Služby - účetnictví Revize 2000 Poštovné 1000 Svoz odpadu 6500 Pojistné Cestovné a náklady na služební autom Odpisy 0 Příspěvek plavání (u ZŠ) 9000 Ostatní drobné služby malby stěn,oprava služ.vozu,správa sítě, netu Úklidový a čistící materiál 6500 Hygienické potřeby 1500 Kancelářské potřeby Předplatné 1500 Pomůcky, knihy, publikace 1500 Drobné opravy a údržba nátěry, opravy nábytku,výměna zářivek Spotřební materiál ochran.prac.,pom.,štětce,jednor.nářadí,náčiní Provoz počítačové sítě Mezisoučet Příjmy ze školného 40000

11 11 (odečitatelná položka) Celkem provozní náklady Závazné investice Závazné investice 1: oprava zahrady herní část Závazné investice 2: (specifikovat) 0 Závazné investice 3: (specifikovat) 0 Závazné investice 4: (specifikovat) 0 Závazné investice 5: (specifikovat) 0 Celkem investice NÁVRH ROZPOČTU CELKEM Kč Z předplacených zakázek na rok 2011/ 2012 jsme pořídili jsme nové plastové vstupní dvoukřídlé dveře do základní školy. V rámci oprav došlo ke snížení stropu v MŠ v šatně a zakrytí ošklivých odpadových trubek. Investice na školní zahradu jsme prozatím nečerpali. Připravujeme se podat projekt na nové herní hřiště a tem by se nemusel ztotožňovat s novým herním prvkem.případné investice budou použity na sepsání projektu a jiné výdaje. V získání sponzorských darů se nám letos moc nedařilo, nejvíce jsme jich získali na Doupníkův branný závod o Drobné sponzorské dary od rodičů, ceny do Doupníkova branného závodu o Peněžní příspěvek na ceny firma Dialog Net o o Každoročně se rodiče podílí na nákupu cen pro Doupníkův branný závod, dále jsme dostali peněžní dar z MěÚ Skuteč, ceny pro soutěžící z firmy Spektrum Sponzorský dar od radčických hasičů SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI A DALŠÍMI INSTITUCEMI -Nejužší spolupráce máme mezi základní a mateřskou školou. Společně pracujeme na našich programech do kterých jsme zapojeni. Společně navštěvujeme různá představení, akce v nejbližším okruhu míst i ve vzdálenějších. Společně zveme divadelní soubory k nám do školy,společně organizujeme mimoškolní akce, jako Doupníkův branný závod, jezdíme na společné výlety. Letošní výlet jsme naplánovali do zábavného centra Tonga do HRADCE KRÁLOVÉ. -Neustále spolupracujeme s ostatními základními školami. V letošním školním roce jsme nejvíce spolupracovali se Speciální školou ve Skutči, také s nově vzniklým Speciálním centrem Skuteč. Navštívili jsme speciální školu na projektovém dni: Povolání kuchař, zahradník. Jejich speciální psycholog, paní Mgr. J. Melezínková k nám dojížděla na pravidelné konzultace a porady k diagnostikovaným žákům.velký přínos v této spolupráci střetáváme při tvoření IVP tedy individuálních plánů pro žáky s autizmem či s LMR. - Také pokračujeme ve společném zdobení VÁNOČNÍHO STROMEČKU, ne jejímž počátku stála Speciální škola a jehož se účastní všechny ZŠ i MŠ města Skutče. Žáci zdobí svými vlastními ozdobami, které si sami vyrobili ve škole.společnými písněmi pak otvíráme adventní vánoční čas. -Na kole jsme se letos rozjeli na výstavu háčkovaného světa do Holetína a při té příležitosti jsme navštívili holetínskou základní školu. Děti si spolu zahrály přátelský fotbal a popřáli jsme si hezký školní rok.

12 12 - I letos pokračovala spolupráce s Městskou policií Skuteč. V červnu se konalo 5. kolo Cyklozávodu dovednostní jízda na kole a znalosti dopravních předpisů a značek. Policisté vrchní strážník p. Stuna a strážník p. Kouba pro děti opět vyrobili imitace řidičských průkazů pro 10 leté žáky. tzv. řidičské průkazy na kolo. Protože tuto akci pořádáme již po páté, její úroveň je stále lepší a vypracovanější. S radostí zjišťujeme, že žáci ovládají nejen značky a pravidla silničního provozu, ale i své kolo a jeho výbavu. Všichni mají -Již osmý rok spolupracujeme s TJ. Sokol Radčice. Ti nám zdarma zapůjčují svůj sportovní areál Doupnic a my jim za to na oplátku s dětmi vyplejeme zarostlé chodníčky, posekáme okolní zelené plochy, zameteme a umyjeme prostranství v celém areálu. Letos se tento úklid konal 23. května. TJ Sokol nám přímo na akci Doupníkův branný závod zajistí oblíbenou lanovou dráhu. -Nejzajímavější spoluprací je pravidelné pondělní setkávání s důchodci ze senior centra Skuteč. Se kterými tvoříme zajímavé, ruční výrobky z různých materiálů a přírodnin. Společně si zazpíváme, řekneme básničky,či říkanky. Je to moc milé a příjemné setkávání, na kterém děti pomáhají zvládnou seniorům to co oni již hůře zvládají svými méně ohebnými prsty a senioři zase dávají zkušenosti a lásku našim dětem.na těchto setkáních je cenné právě to, co si navzájem předáváme a co nového mezi námi vzniká. Někteří žáci nemají babičky či dědy a tak alespoň takto je získali. A někteří senioři si zase přáli mít vnuka či vnučku,ale to se jim nesplnilo. A tak se k nám opakovaně těší, zažít si tento pocit s novými vnuky, vnučkami. Na každé setkání je třeba někoho kdo seniory přiveze a zorganizuje jejich pobyt. vše zajišťuje a ochotně připravuje paní Renata Holmanová terapeutka ze senior centra. -I v mateřské škole celoročně spolupracují se skutečskými školkami, pravidelně se s dětmi navštěvují, navazují nová přátelství, poznávají nová místa, mají možnost pohrát si s jinými hračkami, poznat život v jiné školce. Minimálně dvakrát ročně navštívíme mateřskou školu v Poršově ulici a oni na oplátku zavítají s dětmi k nám. S mateřskou školou Osady Ležáků jezdíme příležitostně na společné akce či výlety. Akce pro rodiče a žáky Spolupráce s rodiči probíhá dobře. Snažíme se zapojit rodiče do dění na škole, a to nejen při společenských akcí, ale i během školního roku (netradiční zápis, Doupníkův branný závod a pasování 5. roč, na budoucí,,šesťáky, kteří odcházejí apod., vánoční a velikonoční jarmarky, drobné třídní akce). Slavnostní zahájení školního roku s panem Starostou Vánoční posezení u kulatého stolu Vánoční besídka v MŠ Recitační soutěž Setkání rodičů budoucích prvňáčků Doupníkův branný závod Cyklozávod PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI -Od 1.ledna jsme zpustili nové webové stránky. Jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány. -V 1.září a později i 31.1.k nám do školy přijela natáček začátek školního roku a rozdávání pololetního vysvědčení východočeská televize - Regionální zpravodajství. Děti se tak mohly shlédnout na ČT 1 v odpoledních a večerních zprávách. Pro nás to byla pěkná reklama. -Prezentujeme své příspěvky ve skutečských novinách. Necháváme si otisknou pozvánky na naše školní vystoupení a školní akce. - žáci vytvořili svůj 15 minutový pořad o naší škole a ten si umístili na webové stránky naší školy. Velmi zdařilá žákovská práce tak představuje naši školu očima dětí na internetu. -Školu také prezentují samotní žáci, a to svojí účastí na sportovních i kulturních akcích mimo školu.

13 13 Veřejně prospěšné akce -Malé kulaté pro Justýnu jako škola i jednotlivci, přátelé školy a jiní aktivní lidé, všichni jsme sbírali víčka od pet láhví. Ty jsme pak osobně předali Justýnce Svobodové z Pardubic. -Každoročně se účastníme prodeje suvenýrů a prodejních předmětů, jejiž výtěžek putuje na konta nadačních organizací. Letos jsme prodávali předměty Občanskému sdružení CPK -CHRPA, které se nachází v Rokytnu u Pardubic. Organizace se zabývá výcvikem koní pro ústavy a léčebny v celé České republice. V těchto zařízeních se léčí nejrůznější zdravotní problémy pacientů jízdou na koni ( tzv. hiporehabilitace). Děti si mohly koupit za 20 Kč záložku a hopíka s obrázky koní a tak přispět na jejich výcvik a krmení. Prodaly se již celkem 30 ks záložek a na účet organizace CPK - CHRPA bylo zasláno 600 Kč. - Obecně prospěšná společnost FOND SIDUS od nás obdržela 171 Kč. Účast na soutěžích a mimoškolních akcích - Účast žáků v soutěži pro mládež do věku 15-ti let na téma: Aktivní stáří očima dětí. -viz. obraz. příloha č.1. Cílem soutěže bylo jakoukoliv formou zdokumentovat vnímání stáří dětmi. - Účast žáků ve výtvarné soutěži Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje. - viz. obraz. příloha č.2. Cílem soutěže bylo posílit myšlenku ochrany životního prostředí. - Účast žáků na tradičním zdobení vánočních stromečků -viz. obraz. příloha č.3. Každá škola měla prezentovat svoji školu stromečkem nazdobeným z vlastnoručně vyrobených vánočních ozdob. - Účast žáků ve výtvarné soutěži na téma: Můj nejkrásnější vánoční stromeček. 1. místo M.Novotný, 3.místo - R.Janáček - Účast žáků ve výtvarné soutěži na téma : Magická krása rostlin., kterou pořádala Speciální základní škola Skuteč- viz. obraz. příloha č.4. - Účast žáků ve výtvarné soutěži na téma : Můj pohádkový hrdina., kterou pořádala Obec Zaječice a Osvětová beseda Zaječice. viz. obraz. příloha č.5. - Účast žáků ve výtvarné soutěži na téma : Mít tak kouzelný prsten. pod záštitou Studijního centra BASIC Pardubice - viz. obraz. příloha č.6. - Účast žáků v okrskovém kole Mc Donaldś Cup kat. B viz. obraz. příloha č.7. Navštěvujeme výtvarné, přírodovědné výstavy konané v jiných školách. Dále navštěvujeme divadelní, hudební i jinak výchovná představení, pořádané městem Skuteč. K Vánocům jsme s dětmi základní školy uspořádali krásné posezení u vánočního stromečku. Účast na programu recyklohraní pro školy.

14 14 K Vánocům jsme s dětmi základní školy uspořádali krásné vánoční posezení s rodiči a prarodiči. Záměrem bylo předvést rodičům obraz prožití štědrého dne. Dá se prožít Štědrý den bez chaosu, stresu a zmatku? Záleží jen na Vás K dobré náladě přispěla i vůně punče, upečeného vánočního cukroví a zpěv koled. Akce se velmi líbila. Kontrolní a hospitační činnost KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOST VEDENÍ ŠKOLY BYLA ZAMĚŘENA NA VEDENÍ ŠKOLNÍ DOKUMENTACE, KONTROLU PRACOVNÍCH SEŠITŮ A PŘÍPRAVY NA VYUČOVÁNÍ DLE VZDĚLÁVACÍDO PROGRAMU DLE ŠVP. PROBĚHLA KONTROLA FINANČNÍHO ODDĚLENÍ MĚSTA SKUTČE. PRAVIDELNĚ TAKÉ PROBÍHALY KONTROLY NA OSSZ CHRUDIM, VZP CHRUDIM. Nejúspěšnější akce letošního roku v mateřské škole - hudebně-pohybové, znalostní vystoupení textaře a hudebníka Jiřího Bílého s programem Letem světem - ukázka výcviku psa Arga ( práce s míčem, poslouchání povelů, bezpečný přístup k dětem) - divadelní představení Víly srdíčkové Jak Rarášek chtěl odnést Bětku do pekla - čertovská nadílka návštěva čerta a Mikuláše - návštěva v základní škole- zhlédnutí vánoční besídky, prohlídka vánoční výstavy - vánoční besídka pro rodiče a prarodiče a děti ze školy - cirkusové představení- žonglování, kouzelnické triky vystoupení pejsků a opičky - návštěva předškoláků při vyučování v základní škole - divadelní představení Víly srdíčkové- O mlsné ježibabě - výuka bruslení na zimním stadionu ve Skutči 5 lekcí - karneval v mateřské škole soutěže, hry a tancování - účast na recitační soutěži v základní škole poslech a hodnocení - zachovávání lidových tradic- loučení se zimou Vynášení morény - divadelní představení Víly srdíčkové- Pohádka o nejkrásnější kočičce - pálení čarodějnic- opékání buřtíků - návštěva městské knihovny Beseda o mašince Tomášovi, s ukázkou vláčků, vyprávění příběhů, vlastní hraní dětí - návštěva městské knihovny Beseda o knihách (jak vznikají, kdo je kreslí, kam se ukládají, přiřazování postaviček do knížek, hledání v kouzelné jeskyni) - Doupníkův branný závod - školní výlet do zábavného centra TONGO v Hradci Králové - návštěva skutečského koupaliště - výlet do Hlinska spojený s koupáním a hrami na skákacím hradu a prohlídkou staré části města Akce a činnosti základní školy Září: Říjen: 7.9. výlet na kole do Holetína na výstavu háčkovaného světa, návštěva ZŠ Holetín Ukázka karate p. Hromádky Indiánské pozdní léto výstava indiánské kultury, seznámení se s ní, vaření bylinkového čaje v indiánském tee pee a mírovým bubnováním- spolupráce s panem Janem Hlaváčkem z čajovny ve Žďárci MŠ a Ročník ZŠ - p. Bílý - Letem světem

15 15 Listopad: Prosinec: Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Sorbon trénink psa a práce s výcvikem psů Návštěva speciální školy ve Skutči Povolání kuchař, zahradník vlastivědný výlet do Prahy návštěva Hvězdárny, Petřínské rozhledny, Karlova mostu,malé strany,václavského náměstí. Halloween Co je to? Výzdoba dýní, práce s ní srdíčkové divadlo,, Jak Rarášek chtěl dostat Bětku do pekla Krása motýlích křídel. Výstava motýlů a brouků ve Skutči korálkové odpoledne s Dášou Havlovou Mikulášská nadílka Strojení vánočního stromečku Spolupráce se speciální základní školou ve Skutči besídka MŠ vánoční posezení s rodiči v ZŠ Od čerta k Ježíškovi představení P. Nováka pro děti bruslení každou středu Včeličkový zápis žáků do 1. ročníku bruslení srdíčkové divadlo O mlsné ježibabě karneval ŠD a MŠ recitační soutěž školní kolo i s rodiči matematická soutěž Klokan zahájení plavání každou středu 10 lekcí po 2 hod srdíčkové divadlo Jarní kočička Čarodějnice oblíbený rej vynášení Morény spolupráce s MŠ kino Hlinsko ZŠ a MŠ cviční poplach, pochodové cvičení a úklid v Doupnicích Doupníkův branný závod- létající balón Červen: Cyklozávod školní výlet Hradec Králové- zábavné centrum Tongo

16 16 Výroční zpráva o hospodaření 1. Příjmy celkové příjmy ,80 a) dotace MÚ Skuteč ,- dotace Krajského úřadu Pardubice ,- b) školné od rodičů MŠ ,- c) příjmy z hospodářské činnosti d) ostatní příjmy grant EVVO ,- (grant EU) 9 200,- (škol. družina) 399,50 (fond odměn) ,34 (rezervní fond) 3 511,01 ( úroky) 2. Výdaje a) investiční výdaje 0,- b) neinvestiční výdaje celkem ,60 náklady na platy KÚ ,-

17 17 náklady na platy OÚ ,- zákonné odvody zdrav. a soc. pojištění ,- FKSP ,- výdaje na učebnice, učební texty, pomůcky ,86 ostatní provozní náklady ,87 zákonné pojištění 8 258,- výdaj na hospodářskou činnost 0,- školení ,- k) Škola v tomto roce 2012 dokončila projekt Evropské unie Peníze školám. Škola získala celkem ,- Kč.. ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY V loňském roce se nám nepodařilo zprovoznit internetové stránky naší školy, tak abychom je měli stále aktuální a modernější. V letošním se nám to podařilo a ve spolupráci s firmou Dialog Net sro. jsme je v lednu zpustili. A dle ohlasů rodičů i dětí se líbí.děkujeme všem za pomoc. Myslíme, že v jejich zdokonalování budeme pokračovat a stránky tak vylepšovat. Snažili jsme se získat sponzorské, finanční prostředky na vybavení a zrestaurování školní zahrady, to se nám ale nepodařilo. Tak snad v příštím roce. Rádi bychom obnovili spolupráci s SDH Žďárec, která se nám nějakým smutným komunikačním omylem ukončila a i přes naši snahu, nemá současné vedení hasičského dobrovolného spolku zájem, tuto spolupráci obnovit. Celkem spokojeni jsme s lepší kvalitou trávníku na hřišti před školou. Velmi pozitivně lze hodnotit úspěchy našich žáků na soutěžích. Také v testech matematický klokan a Cvrček byli žáci velmi úspěšní. Moc nás těší všechna spolupráce s jinými organizacemi a rádi bychom pokračovali a navazovali další nové spolupráce. Do vyučování byly prostřednictvím učitelů začleňovány moderní metody hodnocení a vzájemné spolupráce, dle metody Respektovat a být respektován. Učitelé sami projevovali zájem o další vzdělávání. Za velký úspěch a chvályhodné považujeme i sjednocení a ucelení pedagogického kolektivu, který se od dubna do června o sobotách jezdil školit v metodě přístupu, komunikace a hodnocení k žákům, k druhým, metodou: Respektovat a být respektován paní Dr. Jany Nováčkové, Pavla a Tatjany Kopřivých. Díky tomuto směru, bychom rádi v příštím školním roce, směřovali vlastní hodnocení žáků k ještě větší samostatnosti a zodpovědnosti sám za sebe. Zároveň bychom postupně začali přeměňovat hodnocení známkami 1-5, za slovní hodnocení vycházející převážně z vlastního hodnocení žáka.

18 18 Datum zpracování zprávy: Projednáno a schváleno na provozní poradě pedagogickou radou školy: Projednáno a schváleno radou školy dne: Členové rady: Čáslavská Zuzana Balounová Lenka Pavlišová Eva Podpis ředitele a razítko školy :

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská 2 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola a mateřská

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY, VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.. 4 SPORT, ZDRAVÝ

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola a mateřská škola, Praskačka, okres Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkladatel: Libuše Ježková Verze k 1. 9. 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 U 11.14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE Habrmanova 1500, Česká Třebová IZO 600104141 Česká Třebová dne: 29. 9. 2014 Zpracoval: PaedDr. Zbyněk Slavík

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2013 Obsah Obsah... 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013 Základní škola Rovensko pod Troskami Revoluční 413, 512 63 Rovensko pod Troskami tel./fax: 481 382 201, e-mail: zsrovensko@seznam.cz --------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak nám. Komenského 237 příspěvková organizace PSČ 37862 tel./fax 384 399 115 IČ 70659214 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 a) základní údaje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 15. 09. 2014 výroční zpráva byla schválena

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPIDLNO Školní rok 2012/2013 (srpen 2012 - červen 2013)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2011/2012 14. 10. 2012 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007 Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Verze: k 31. 10. 2007 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014 Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 PSČ 580 01 Havlíčkův Brod, telefon + fax 569 429 070, IČO 709 10 961 KB Havlíčkův Brod 128 38 521/0100, e-mail adresa zs.nuselska@worldonline.cz Č.j. 294/2014/ZSNU

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZPRACOVAL: Mgr. Zdeněk PROCHÁZKA ředitel školy Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy 1.2 Zařazení

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha východ, Školní 27, 251 66 Senohraby Tel: 323 655 337, e-mail: skola.senohraby@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nemile, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1

Více