VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní rok 2012 / 2013 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní rok 2012 / 2013 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní rok 2012 / 2013 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská

2 2 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Sídlo organizace: Žďárec u Skutče 8, Skuteč Zřizovatel: Město Skuteč Právní forma:obec, IČO: Adresa: Palackého náměstí Skuteč Ředitelka školy: Kontakt: Tel: ZŠ : Tel: MŠ : Mgr. Radka Červinková WWW: Datum poslední aktualizace zařazení do sítě škol: (Rozhodnutí MŠMT č.j /02-21 ). Identifikátor zařízení: Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: 1. Mateřská škola kapacita 25 dětí IZO Základní škola kapacita 60 žáků IZO Školní družina kapacita 25 žáků IZO Školní výdejna kapacita 64 jídel IZO

3 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ASOUČÁSTECH, KTERÉ SDRUŽUJE za školní rok 2012 / 2013 Do naší školy docházelo v letošním školním roce celkem 30 dětí, z toho 16 dětí ze Žďárce, 9 dětí z Radčic, 3 děti z Oldřetic, 2 ze Skutče. Jeden žák má diagnostikovanou vadu řeči a jeden LMR. Pět dětí má diagnostikovanou poruchy učení. Děti máme pracovité, zodpovědné k sobě i k mladším spolužákům, protože jsou vedeni ke spolupráci a ohleduplnosti již od mateřské školy. V naší škole je jejich soudržnost, ohleduplnost a tolerance na předních místech. Je zde také nejvyšší průměrné procento dětí, které jsou vychovávány ve víře v Boha, ze všech tří základních škol skutečska. Škola je po materiální stránce velmi dobře vybavena. Škola disponuje počítačovým vybavením pro jednu třetinu žáků, z toho osm počítačů umožňuje dětem přístup na internet, viz výkaz základní školy září Školní družina je součástí budovy. Začíná v hodin obědem a pokračuje odpoledními volnočasovými aktivitami do hodin. Ve školní budově je zřízena výdejna, kde se ohřívá a vydává jídlo pro celou základní a mateřskou školu. Před školou udržujeme hřiště s brankami pro fotbal, se sítí pro míčové hry, s hrazdou na gymnastiku a tyčemi pro šplh. Okraj hřiště je zakončen rozběžištěm a doskočištěm pro skok do dálky. Škola vlastní zahradu o rozloze 400 m2, která je vybavena průlezkami, houpačkami, dvěma domečky a pískovištěm. Je využívána mateřskou školou a školní družinou. Žáci mají k dispozici i velké fotbalové hřiště na okraji vesnice o které se nám stará městské sportoviště Skuteč. Pravidelně v lednu a v únoru navštěvujeme skutečský zimní stadion. Využíváme i plavecký bazén a sportovní halu. 1.třída 2.třída 3.třída 4.třída 5.třída Mateřská šk. Školní druž. Jídelna Počet žáků Způsob spojení ročníků 1a2 2a1 3a4a5 4a5a3 5a4a3 jednotřídní 1.,2.,3.,4.a5. ZŠaMŠ údaje jsou uvedeny ze zahajovacích výkazů k říjnu roku 2012

4 4 SEZNAM DĚTÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA 1.ročník Diana Skálová Veronika Uchytilová Monika Malinská Eliška Novotná Natálie Kratochvilová Daniel Oplíštil Karolína Váchová Tereza Flídrová 2. ročník Janda Marek Vaňková Vanesa Benešová Ludmila 3.ročník Hromádková Lucie Kavková Veronika Pavlišová Kateřina Vařejčko Tomáš 4.ročník Budínský Lukáš Flídr Jan Janáček Radek Michálek Josef Novotný Martin Spilková Dominika 5.ročník Bačkovská Adéla Hádlík Marek Hladík Ondřej Kavka David Novák Michal Pavliš Damián Svárovský Matouš Štěpánek Radim Vodičková Veronika Seznam nově přijatých dětí do 1. roč. na školní rok Po zápisu do 1. třídy konaném a podání žádosti o zapsání dítěte do školy, byli pro školní rok zapsáni do 1. roč. žáci: ZŠŽ 1 /2013 Denis Bielák ZŠŽ 2 /2013 Jakub Janda ZŠŽ 3 /2013 Marek Jelínek ZŠŽ 4 /2013 Anežka Ceralová ZŠŽ 5 /2013 Kateřina Spilková ZŠŽ 6 /2013 Michal Trník ZŠŽ 8 /2013 Marek Trník ZŠŽ 21 /2013 Miroslav Balog

5 5 ZŠŽ 22/ 2013 Kristína Balogová Žáku ZŠŽ 7/2013 byl udělen odklad školní docházky o jeden školní rok. Dva žáci mají národnost slovenskou. SEZNAM DĚTÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA Mateřskou školu navštěvovalo celkem 25 dětí (24 dětí bylo zapsáno k září 2012 a jedno dítě nastoupilo v průběhu roku) - 12 dětí ze Žďárce, 10 dětí z Radčic, 2 děti z Oldřetic, 1 z Malinného. Adámková Andrea Bielák Denis Brychtová Veronika Ceralová Anežka Filáčková Nela Hromádko Ondřej Hrubeš Jan Hrubešová Adéla Chaloupka Petr Janáčková Nikola Janda Filip Janda Jakub Jelínek Marek Jelínková Veronika Kratochvíl Matyáš Křenková Zdena Malínský Ladislav Michálková Miluše Oplíštilová Sára Pavlišová Eva Peňáz Filip Spilková Kateřina Škorpík Tomáš Štěpánek Adam Tvrzník Matyáš K zápisu do1.třídy se dostavilo celkem 9 žáků - 5 chlapců a 2 dívky. Z toho 2 děti dostaly odklad školní docházky. Na konci srpna se k nám přihlásily dva žáci slovenské národnosti. celkem do 1. ročníku nastoupí 9 žáků. VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAMY ŠKOLY vzdělávací program č.j.mšmt školní rok 2010/ 2011 ZŠŽ 114/2008 v ročnících Počet žáků ŠVP Já jsem X 1.,2.,3.,4,5 30 MŠ, ŠVP My jsme malí šikulové X MŠ 25

6 6 Zaměstnanci školy: Mgr.Radka Červinková - ředitelka Mgr.Lucie Odvárková - učitelka Martina Uchytilová vychovatelka, učitelka Zuzana Čáslavská vedoucí uč. mateřské školy, zástupce ředitele Magdalena Zahálková učitelka mateřské školy Marie Burešová asistentka pedagoga, učitelka A.j. 3.roč., uč. VV, Vl. Věra Škorpíková nemoc Petra Štěpánková - vedoucí výdejny v kuchyni, uklizečka Milan Vodička topič, domovník Údaje o pracovnících ZŠ V celém pedagogickém sboru základní školy pracují čtyři paní učitelky s průměrným věkem do 40 let: Mgr. Radka Červinková ředitelka a třídní učitelka 1.,2. a 3. ročníku, Mgr. Lucie Odvárková třídní učitelka 4. a 5. ročníku,(v tomto školním roce nám paní učitelka otěhotněla a tak jsme se s ní musíme na chvíli rozloučit), Martina Uchytilová vychovatelka školní družiny a učitelka výtvarné výchovy, pracovního vyučování, prvouky a tělocviku, dále Marie Burešová - učitelka cizího jazyka a zároveň asistentka pedagoga. Žáci mají možnost navštěvovat řadu kroužků, včetně výuky náboženství. Zaměstnanců školy, pedagogických i nepedagogických je celkem osm a s přihlédnutím na jejich neustálou pedagogickou a výchovnou činnost jsou všichni nedílnou součástí výchovného procesu. Další členové pracovního kolektivu mateřské školy: Zuzana Čáslavská zástupce ředitele a vedoucí učitelka mateřské školy, Magdalena Zahálková učitelka mateřské školy, Věra Škorpíková dlouhodobě ve stavu nemoci a Petra Štěpánková - výdej a úklid, Milan Vodička topič, domovník. Jméno Aprobace Praxe (počet let) Červninková Radka VŠ ped.- I. stupeň 22 Odvárková Lucie VŠ ped. I.stupeň 9 Burešová Marie SŠ nepedag., asistent 3 Uchytilová Martina SŠ vychovatel a ped.volného času 16 Čáslavská Zuzana SŠ učitelství pro mateřs.školy 30 Magdalena Zahálková SŠ vychovatelství pro ÚSP 11 Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Věnujeme se důsledně dalšímu vzdělávání pedag.pracovníků. Ve školním roce bylo celkem uvolněno ,-Kč na další vzdělávání z toho 12550,0OKč z EU projektu peníze do škol. V letošním školním roce se naše paní učitelky dále vzdělávaly na těchto seminářích: Paní učitelka Magda Zahálková: Keramika a světlo v rozsahu 12 výukových hodin Respektovat a být respektován - v rozsahu 32 výukových hodin

7 7 Paní uč. Zuzana Čáslavská: Respektovat a být respektován - v rozsahu 32 výukových hodin Paní učitelka Odvárková: Respektovat a být respektován - v rozsahu 32 výukových hodin Paní učitelka Uchytilová: Respektovat a být respektován - v rozsahu 32 výukových hodin Nudná vlastivěda? Ani náhodou! v rozsahu 6 vyučovacích hodin. Paní ředitelka Mgr. Červinková: Respektovat a být respektován - v rozsahu 32 výukových hodin Školní vzdělávací program změny a realizace ve výuce - v rozsahu 4 vyučov. hodin Paní učitelka Marie Burešová: Respektovat a být respektován- v rozsahu 32 výukových hodin VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2012 / 2013 : Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Průměrný prospěch , SL.HOD , ,352 Celkem 1.stupeň ,239 PŘEHLED KROUŽKŮ, KLUBŮ A PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY I tento školní rok jsme se snažili vyřešit odpolední odpočívání předškolních dětí tak, abychom ho nahradili jinou, pro tyto (větší) děti přijatelnější činností, zaměřenou na prohlubování znalostí a vědomostí, potřebných k nástupu do základní školy. Dětem tak během každého týdne bylo nabídnuto vyjadřovat svoji kreativitu v práci s keramickou hlínou pod vedením p.uč. M. Zahálkové, získávat základní znalosti v angličtince pro nejmenší s p.uč. Burešovou, svoje pohybové dovednosti využívat v tanečních lekcích pod vedením Šárky Bouškové ze Žďárce. Stejně jako v loňském roce, i letos se nám toto řešení osvědčilo, ty malé (spící ) děti měly na odpočinek větší klid. V tomto roce jsme se i nadále věnovali péči o děti se zhoršenou výslovností. MŠ stále nabízí možnost rodičům navštívit mateřskou školu v průběhu celého dne a zúčastnit se tak výchovného procesu. K. ANGLIČTINY v mateřské škole -p.uč. M. Burešová K. KERAMIKY v mateřské škole p.uč. M. Zahálková Jako tradičně byla otevřena výuka náboženství :. Přihlásilo se celkem 11 žáků ze 30. To je 36 % dětí školy. Někteří žáci, byli připravováni na první svaté přijímání. 1 krát za 14 dní probíhala reedukační náprava dětí s postižením dysfunkce a škola úzce spolupracovala se Speciální školou i speciálním centrem ve Skutči. Mimo výchovně vzdělávací práce byly od října organizovány tyto kroužky.

8 8 Školní knihovna je pro děti k dispozici po celý školní rok.nakoupili jsem nové knihy cca za 3000 Kč. V tomto školním roce si žáci umístili seznam našich knih ze školní knihovny na naše webové stránky a pověření žáci si sami vedou výpůjčky a vrácení knih. Ve školní družině probíhaly po celý rok různé zajímavé činnosti. ZÁŘÍ - HASIČSKÝ TÝDEN- charakteristika činnosti hasičů, obrázky, hry, tvorba hasič. znaků - tvorba ovoce z model. Hmoty - stavby z písku - adaptační výlet do Holetína - INDIÁNSKÉ POZDNÍ LÉTO ŘÍJEN - ATLETIKA běh, skok z místa, šplh, cviky na hrazdě, ručkování ve visu - přírodovědné vycházky do okolí - pozorování a sběr přírodnin - vědomostní kvízy - UKAŽ, JAK JSI ŠIKOVNÝ. vyřezávání ozdobných dýní, podzimní výzdoba školy - výroba větrníků z papíru - práce s přírodninami- otisky listů, růžičky z listí - navlékání korálků a těstovin - HALLOWEEN LISTOPAD - PRÁCE S PAPÍREM + RECYKLOHRANÍ - vystřihovánky a skládanky z papíru - výroba strašidýlek - práce s raznicemi - výstava motýlích křídel - výroba vánočních ozdob na tradiční zdobení vánočního stromečku - taneční sestavy na tančící podložce - TVOŘENÍ S KORÁLKY PROSINEC - MIKULÁŠ, ČERT, ANDĚL masky, peklo s čerty, vystřihovánky - kresba do výtvarné soutěže na téma: Můj nejkrásnější vánoční stromeček. - výroba vánočních dárečků - zimní hrátky na školním hřišti - vystřihování zimních motivů vločky, domy - zimní výzdoba školy - výroba ozdobných placiček na plackovačce - PEČENÍ A ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO CUKROVÍ - život zvířat a ptáků v zimě - vyšívání vánočních přáníček - Vánoce ve ŠD - vánoční besídka LEDEN - BUĎ FIT! dřepy, lehy-sedy, stání na jedné noze - MĚSÍC SE VČELIČKOU- výroba masek, omalovánek, skládanek - příprava a účast na zápise žáků do 1.třídy - výroba dárečků k zápisu prvňáčků -přírodovědná vycházka - pozorování změn v přírodě

9 9 - práce s programy na interaktivní tabuli - bruslení ÚNOR -TANEC NA TANČÍCÍ PODLOŽCE - příprava sestav, taneční sestavy na vlastní skladby - Bowling v Hlinsku - KARNEVAL výroba masek, odpoledne plné zábavy - tvorba pozvánek, plakátů a diplomů - práce s textilem a raznicemi tvorba mandal - výroba masopustních růžiček BŘEZEN -PRÁCE SE STAVEBNICÍ tvorba vlastní ZOO, domy, letadla - práce s model. hmotou - kresby olej. pastelem - zvířat, portréty - TVOŘENÍ Z RECYKL. MATERIÁLU - jarní výzdoba školy narcisky, ptáčci, noty - navlékání těstovin - příprava Morény - přírodovědná vycházka pozorování změn v přírodě + vypracování úkolů ve skupinách DUBEN - POHYB HROU - různé pohybové hry před školou a na hřišti - žonglování s míčky, hry s létajícími talíři - fotbalové zápasy na McDonaldś Cup - POBYT NA ZAHRÁDCE - stavby hradů na pískovišti - úklid školní zahrádky a domečku - ČARODĚJNICE příprava plakátu, čarodějnický rej - odpoledne plné soutěží - určování rostlin v přírodě - barevné rámečky na obrázky - batikování fotbalových dresů KVĚTEN - JÍZDA NA KOLECH - jízda zručnosti na kolech a koloběžkách - dopravní výchova značky, chování cyklistů v silničním provozu - cyklozávod - přáníčka ke Dni matek - FOTBAL NAŠE RADOST - nácvik základních fotbal. pravidel - fotbalové utkání McDonaldś Cup okrskové kolo - kresby do výtvarné soutěže - domečky z přírodních materiálů ČERVEN - DEN DĚTÍ spontánní hry na přání dětí - tvorba školní vlajky malba na textil - vyšívání a výroba kytiček z textilu - Středověk stavby hradů z písků - DOUPNÍKŮV BRANNÝ ZÁVOD příprava plakátů, pozvánek - určování rostlin a stromů v přírodě - jízda na kolech před školou - fotbalová utkání žáků, výkopy na branku - sestavy cviků přes švihadlo - plavání

10 10 - školní výlet do TONGA v Hradci Králové Materiálně technické zajištění školy /nové investiční výdaje / Schválený a použitý rozpočet na r Název školy školského zařízení rok Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče 2013 Položkový rozpočet provozní náklady Elektrická energie Voda 9000 Plyn Telefony + internet celkem z toho pevná a mobilní síť připojení k internetu Poplatky, bankovní služby 1300 Služby - účetnictví Revize 2000 Poštovné 1000 Svoz odpadu 6500 Pojistné Cestovné a náklady na služební autom Odpisy 0 Příspěvek plavání (u ZŠ) 9000 Ostatní drobné služby malby stěn,oprava služ.vozu,správa sítě, netu Úklidový a čistící materiál 6500 Hygienické potřeby 1500 Kancelářské potřeby Předplatné 1500 Pomůcky, knihy, publikace 1500 Drobné opravy a údržba nátěry, opravy nábytku,výměna zářivek Spotřební materiál ochran.prac.,pom.,štětce,jednor.nářadí,náčiní Provoz počítačové sítě Mezisoučet Příjmy ze školného 40000

11 11 (odečitatelná položka) Celkem provozní náklady Závazné investice Závazné investice 1: oprava zahrady herní část Závazné investice 2: (specifikovat) 0 Závazné investice 3: (specifikovat) 0 Závazné investice 4: (specifikovat) 0 Závazné investice 5: (specifikovat) 0 Celkem investice NÁVRH ROZPOČTU CELKEM Kč Z předplacených zakázek na rok 2011/ 2012 jsme pořídili jsme nové plastové vstupní dvoukřídlé dveře do základní školy. V rámci oprav došlo ke snížení stropu v MŠ v šatně a zakrytí ošklivých odpadových trubek. Investice na školní zahradu jsme prozatím nečerpali. Připravujeme se podat projekt na nové herní hřiště a tem by se nemusel ztotožňovat s novým herním prvkem.případné investice budou použity na sepsání projektu a jiné výdaje. V získání sponzorských darů se nám letos moc nedařilo, nejvíce jsme jich získali na Doupníkův branný závod o Drobné sponzorské dary od rodičů, ceny do Doupníkova branného závodu o Peněžní příspěvek na ceny firma Dialog Net o o Každoročně se rodiče podílí na nákupu cen pro Doupníkův branný závod, dále jsme dostali peněžní dar z MěÚ Skuteč, ceny pro soutěžící z firmy Spektrum Sponzorský dar od radčických hasičů SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI A DALŠÍMI INSTITUCEMI -Nejužší spolupráce máme mezi základní a mateřskou školou. Společně pracujeme na našich programech do kterých jsme zapojeni. Společně navštěvujeme různá představení, akce v nejbližším okruhu míst i ve vzdálenějších. Společně zveme divadelní soubory k nám do školy,společně organizujeme mimoškolní akce, jako Doupníkův branný závod, jezdíme na společné výlety. Letošní výlet jsme naplánovali do zábavného centra Tonga do HRADCE KRÁLOVÉ. -Neustále spolupracujeme s ostatními základními školami. V letošním školním roce jsme nejvíce spolupracovali se Speciální školou ve Skutči, také s nově vzniklým Speciálním centrem Skuteč. Navštívili jsme speciální školu na projektovém dni: Povolání kuchař, zahradník. Jejich speciální psycholog, paní Mgr. J. Melezínková k nám dojížděla na pravidelné konzultace a porady k diagnostikovaným žákům.velký přínos v této spolupráci střetáváme při tvoření IVP tedy individuálních plánů pro žáky s autizmem či s LMR. - Také pokračujeme ve společném zdobení VÁNOČNÍHO STROMEČKU, ne jejímž počátku stála Speciální škola a jehož se účastní všechny ZŠ i MŠ města Skutče. Žáci zdobí svými vlastními ozdobami, které si sami vyrobili ve škole.společnými písněmi pak otvíráme adventní vánoční čas. -Na kole jsme se letos rozjeli na výstavu háčkovaného světa do Holetína a při té příležitosti jsme navštívili holetínskou základní školu. Děti si spolu zahrály přátelský fotbal a popřáli jsme si hezký školní rok.

12 12 - I letos pokračovala spolupráce s Městskou policií Skuteč. V červnu se konalo 5. kolo Cyklozávodu dovednostní jízda na kole a znalosti dopravních předpisů a značek. Policisté vrchní strážník p. Stuna a strážník p. Kouba pro děti opět vyrobili imitace řidičských průkazů pro 10 leté žáky. tzv. řidičské průkazy na kolo. Protože tuto akci pořádáme již po páté, její úroveň je stále lepší a vypracovanější. S radostí zjišťujeme, že žáci ovládají nejen značky a pravidla silničního provozu, ale i své kolo a jeho výbavu. Všichni mají -Již osmý rok spolupracujeme s TJ. Sokol Radčice. Ti nám zdarma zapůjčují svůj sportovní areál Doupnic a my jim za to na oplátku s dětmi vyplejeme zarostlé chodníčky, posekáme okolní zelené plochy, zameteme a umyjeme prostranství v celém areálu. Letos se tento úklid konal 23. května. TJ Sokol nám přímo na akci Doupníkův branný závod zajistí oblíbenou lanovou dráhu. -Nejzajímavější spoluprací je pravidelné pondělní setkávání s důchodci ze senior centra Skuteč. Se kterými tvoříme zajímavé, ruční výrobky z různých materiálů a přírodnin. Společně si zazpíváme, řekneme básničky,či říkanky. Je to moc milé a příjemné setkávání, na kterém děti pomáhají zvládnou seniorům to co oni již hůře zvládají svými méně ohebnými prsty a senioři zase dávají zkušenosti a lásku našim dětem.na těchto setkáních je cenné právě to, co si navzájem předáváme a co nového mezi námi vzniká. Někteří žáci nemají babičky či dědy a tak alespoň takto je získali. A někteří senioři si zase přáli mít vnuka či vnučku,ale to se jim nesplnilo. A tak se k nám opakovaně těší, zažít si tento pocit s novými vnuky, vnučkami. Na každé setkání je třeba někoho kdo seniory přiveze a zorganizuje jejich pobyt. vše zajišťuje a ochotně připravuje paní Renata Holmanová terapeutka ze senior centra. -I v mateřské škole celoročně spolupracují se skutečskými školkami, pravidelně se s dětmi navštěvují, navazují nová přátelství, poznávají nová místa, mají možnost pohrát si s jinými hračkami, poznat život v jiné školce. Minimálně dvakrát ročně navštívíme mateřskou školu v Poršově ulici a oni na oplátku zavítají s dětmi k nám. S mateřskou školou Osady Ležáků jezdíme příležitostně na společné akce či výlety. Akce pro rodiče a žáky Spolupráce s rodiči probíhá dobře. Snažíme se zapojit rodiče do dění na škole, a to nejen při společenských akcí, ale i během školního roku (netradiční zápis, Doupníkův branný závod a pasování 5. roč, na budoucí,,šesťáky, kteří odcházejí apod., vánoční a velikonoční jarmarky, drobné třídní akce). Slavnostní zahájení školního roku s panem Starostou Vánoční posezení u kulatého stolu Vánoční besídka v MŠ Recitační soutěž Setkání rodičů budoucích prvňáčků Doupníkův branný závod Cyklozávod PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI -Od 1.ledna jsme zpustili nové webové stránky. Jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány. -V 1.září a později i 31.1.k nám do školy přijela natáček začátek školního roku a rozdávání pololetního vysvědčení východočeská televize - Regionální zpravodajství. Děti se tak mohly shlédnout na ČT 1 v odpoledních a večerních zprávách. Pro nás to byla pěkná reklama. -Prezentujeme své příspěvky ve skutečských novinách. Necháváme si otisknou pozvánky na naše školní vystoupení a školní akce. - žáci vytvořili svůj 15 minutový pořad o naší škole a ten si umístili na webové stránky naší školy. Velmi zdařilá žákovská práce tak představuje naši školu očima dětí na internetu. -Školu také prezentují samotní žáci, a to svojí účastí na sportovních i kulturních akcích mimo školu.

13 13 Veřejně prospěšné akce -Malé kulaté pro Justýnu jako škola i jednotlivci, přátelé školy a jiní aktivní lidé, všichni jsme sbírali víčka od pet láhví. Ty jsme pak osobně předali Justýnce Svobodové z Pardubic. -Každoročně se účastníme prodeje suvenýrů a prodejních předmětů, jejiž výtěžek putuje na konta nadačních organizací. Letos jsme prodávali předměty Občanskému sdružení CPK -CHRPA, které se nachází v Rokytnu u Pardubic. Organizace se zabývá výcvikem koní pro ústavy a léčebny v celé České republice. V těchto zařízeních se léčí nejrůznější zdravotní problémy pacientů jízdou na koni ( tzv. hiporehabilitace). Děti si mohly koupit za 20 Kč záložku a hopíka s obrázky koní a tak přispět na jejich výcvik a krmení. Prodaly se již celkem 30 ks záložek a na účet organizace CPK - CHRPA bylo zasláno 600 Kč. - Obecně prospěšná společnost FOND SIDUS od nás obdržela 171 Kč. Účast na soutěžích a mimoškolních akcích - Účast žáků v soutěži pro mládež do věku 15-ti let na téma: Aktivní stáří očima dětí. -viz. obraz. příloha č.1. Cílem soutěže bylo jakoukoliv formou zdokumentovat vnímání stáří dětmi. - Účast žáků ve výtvarné soutěži Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje. - viz. obraz. příloha č.2. Cílem soutěže bylo posílit myšlenku ochrany životního prostředí. - Účast žáků na tradičním zdobení vánočních stromečků -viz. obraz. příloha č.3. Každá škola měla prezentovat svoji školu stromečkem nazdobeným z vlastnoručně vyrobených vánočních ozdob. - Účast žáků ve výtvarné soutěži na téma: Můj nejkrásnější vánoční stromeček. 1. místo M.Novotný, 3.místo - R.Janáček - Účast žáků ve výtvarné soutěži na téma : Magická krása rostlin., kterou pořádala Speciální základní škola Skuteč- viz. obraz. příloha č.4. - Účast žáků ve výtvarné soutěži na téma : Můj pohádkový hrdina., kterou pořádala Obec Zaječice a Osvětová beseda Zaječice. viz. obraz. příloha č.5. - Účast žáků ve výtvarné soutěži na téma : Mít tak kouzelný prsten. pod záštitou Studijního centra BASIC Pardubice - viz. obraz. příloha č.6. - Účast žáků v okrskovém kole Mc Donaldś Cup kat. B viz. obraz. příloha č.7. Navštěvujeme výtvarné, přírodovědné výstavy konané v jiných školách. Dále navštěvujeme divadelní, hudební i jinak výchovná představení, pořádané městem Skuteč. K Vánocům jsme s dětmi základní školy uspořádali krásné posezení u vánočního stromečku. Účast na programu recyklohraní pro školy.

14 14 K Vánocům jsme s dětmi základní školy uspořádali krásné vánoční posezení s rodiči a prarodiči. Záměrem bylo předvést rodičům obraz prožití štědrého dne. Dá se prožít Štědrý den bez chaosu, stresu a zmatku? Záleží jen na Vás K dobré náladě přispěla i vůně punče, upečeného vánočního cukroví a zpěv koled. Akce se velmi líbila. Kontrolní a hospitační činnost KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOST VEDENÍ ŠKOLY BYLA ZAMĚŘENA NA VEDENÍ ŠKOLNÍ DOKUMENTACE, KONTROLU PRACOVNÍCH SEŠITŮ A PŘÍPRAVY NA VYUČOVÁNÍ DLE VZDĚLÁVACÍDO PROGRAMU DLE ŠVP. PROBĚHLA KONTROLA FINANČNÍHO ODDĚLENÍ MĚSTA SKUTČE. PRAVIDELNĚ TAKÉ PROBÍHALY KONTROLY NA OSSZ CHRUDIM, VZP CHRUDIM. Nejúspěšnější akce letošního roku v mateřské škole - hudebně-pohybové, znalostní vystoupení textaře a hudebníka Jiřího Bílého s programem Letem světem - ukázka výcviku psa Arga ( práce s míčem, poslouchání povelů, bezpečný přístup k dětem) - divadelní představení Víly srdíčkové Jak Rarášek chtěl odnést Bětku do pekla - čertovská nadílka návštěva čerta a Mikuláše - návštěva v základní škole- zhlédnutí vánoční besídky, prohlídka vánoční výstavy - vánoční besídka pro rodiče a prarodiče a děti ze školy - cirkusové představení- žonglování, kouzelnické triky vystoupení pejsků a opičky - návštěva předškoláků při vyučování v základní škole - divadelní představení Víly srdíčkové- O mlsné ježibabě - výuka bruslení na zimním stadionu ve Skutči 5 lekcí - karneval v mateřské škole soutěže, hry a tancování - účast na recitační soutěži v základní škole poslech a hodnocení - zachovávání lidových tradic- loučení se zimou Vynášení morény - divadelní představení Víly srdíčkové- Pohádka o nejkrásnější kočičce - pálení čarodějnic- opékání buřtíků - návštěva městské knihovny Beseda o mašince Tomášovi, s ukázkou vláčků, vyprávění příběhů, vlastní hraní dětí - návštěva městské knihovny Beseda o knihách (jak vznikají, kdo je kreslí, kam se ukládají, přiřazování postaviček do knížek, hledání v kouzelné jeskyni) - Doupníkův branný závod - školní výlet do zábavného centra TONGO v Hradci Králové - návštěva skutečského koupaliště - výlet do Hlinska spojený s koupáním a hrami na skákacím hradu a prohlídkou staré části města Akce a činnosti základní školy Září: Říjen: 7.9. výlet na kole do Holetína na výstavu háčkovaného světa, návštěva ZŠ Holetín Ukázka karate p. Hromádky Indiánské pozdní léto výstava indiánské kultury, seznámení se s ní, vaření bylinkového čaje v indiánském tee pee a mírovým bubnováním- spolupráce s panem Janem Hlaváčkem z čajovny ve Žďárci MŠ a Ročník ZŠ - p. Bílý - Letem světem

15 15 Listopad: Prosinec: Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Sorbon trénink psa a práce s výcvikem psů Návštěva speciální školy ve Skutči Povolání kuchař, zahradník vlastivědný výlet do Prahy návštěva Hvězdárny, Petřínské rozhledny, Karlova mostu,malé strany,václavského náměstí. Halloween Co je to? Výzdoba dýní, práce s ní srdíčkové divadlo,, Jak Rarášek chtěl dostat Bětku do pekla Krása motýlích křídel. Výstava motýlů a brouků ve Skutči korálkové odpoledne s Dášou Havlovou Mikulášská nadílka Strojení vánočního stromečku Spolupráce se speciální základní školou ve Skutči besídka MŠ vánoční posezení s rodiči v ZŠ Od čerta k Ježíškovi představení P. Nováka pro děti bruslení každou středu Včeličkový zápis žáků do 1. ročníku bruslení srdíčkové divadlo O mlsné ježibabě karneval ŠD a MŠ recitační soutěž školní kolo i s rodiči matematická soutěž Klokan zahájení plavání každou středu 10 lekcí po 2 hod srdíčkové divadlo Jarní kočička Čarodějnice oblíbený rej vynášení Morény spolupráce s MŠ kino Hlinsko ZŠ a MŠ cviční poplach, pochodové cvičení a úklid v Doupnicích Doupníkův branný závod- létající balón Červen: Cyklozávod školní výlet Hradec Králové- zábavné centrum Tongo

16 16 Výroční zpráva o hospodaření 1. Příjmy celkové příjmy ,80 a) dotace MÚ Skuteč ,- dotace Krajského úřadu Pardubice ,- b) školné od rodičů MŠ ,- c) příjmy z hospodářské činnosti d) ostatní příjmy grant EVVO ,- (grant EU) 9 200,- (škol. družina) 399,50 (fond odměn) ,34 (rezervní fond) 3 511,01 ( úroky) 2. Výdaje a) investiční výdaje 0,- b) neinvestiční výdaje celkem ,60 náklady na platy KÚ ,-

17 17 náklady na platy OÚ ,- zákonné odvody zdrav. a soc. pojištění ,- FKSP ,- výdaje na učebnice, učební texty, pomůcky ,86 ostatní provozní náklady ,87 zákonné pojištění 8 258,- výdaj na hospodářskou činnost 0,- školení ,- k) Škola v tomto roce 2012 dokončila projekt Evropské unie Peníze školám. Škola získala celkem ,- Kč.. ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY V loňském roce se nám nepodařilo zprovoznit internetové stránky naší školy, tak abychom je měli stále aktuální a modernější. V letošním se nám to podařilo a ve spolupráci s firmou Dialog Net sro. jsme je v lednu zpustili. A dle ohlasů rodičů i dětí se líbí.děkujeme všem za pomoc. Myslíme, že v jejich zdokonalování budeme pokračovat a stránky tak vylepšovat. Snažili jsme se získat sponzorské, finanční prostředky na vybavení a zrestaurování školní zahrady, to se nám ale nepodařilo. Tak snad v příštím roce. Rádi bychom obnovili spolupráci s SDH Žďárec, která se nám nějakým smutným komunikačním omylem ukončila a i přes naši snahu, nemá současné vedení hasičského dobrovolného spolku zájem, tuto spolupráci obnovit. Celkem spokojeni jsme s lepší kvalitou trávníku na hřišti před školou. Velmi pozitivně lze hodnotit úspěchy našich žáků na soutěžích. Také v testech matematický klokan a Cvrček byli žáci velmi úspěšní. Moc nás těší všechna spolupráce s jinými organizacemi a rádi bychom pokračovali a navazovali další nové spolupráce. Do vyučování byly prostřednictvím učitelů začleňovány moderní metody hodnocení a vzájemné spolupráce, dle metody Respektovat a být respektován. Učitelé sami projevovali zájem o další vzdělávání. Za velký úspěch a chvályhodné považujeme i sjednocení a ucelení pedagogického kolektivu, který se od dubna do června o sobotách jezdil školit v metodě přístupu, komunikace a hodnocení k žákům, k druhým, metodou: Respektovat a být respektován paní Dr. Jany Nováčkové, Pavla a Tatjany Kopřivých. Díky tomuto směru, bychom rádi v příštím školním roce, směřovali vlastní hodnocení žáků k ještě větší samostatnosti a zodpovědnosti sám za sebe. Zároveň bychom postupně začali přeměňovat hodnocení známkami 1-5, za slovní hodnocení vycházející převážně z vlastního hodnocení žáka.

18 18 Datum zpracování zprávy: Projednáno a schváleno na provozní poradě pedagogickou radou školy: Projednáno a schváleno radou školy dne: Členové rady: Čáslavská Zuzana Balounová Lenka Pavlišová Eva Podpis ředitele a razítko školy :

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Dle zákona.č. 258/2000 Sb.o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů je vydán. Provozní řád školy

Dle zákona.č. 258/2000 Sb.o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů je vydán. Provozní řád školy Dle zákona.č. 258/2000 Sb.o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů je vydán Provozní řád školy I.Údaje o zařízení II.Režim dne III.Režim stravování včetně pitného režimu IV.Podmínky

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Základní škola Vidlatá Seč 1. Charakteristika školy Základní škola Vidlatá Seč Příspěvková organizace Zřizovatel: Obecní úřad Vidlatá Seč Ředitelka školy: Mgr.Věra Rejsová E-mail:

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská 2 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola a mateřská

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015 1.Úvod V průběhu šk. roku budeme pokračovat v zavádění úprav ve ŠVP, platném od 1.9. 2013, v oblasti dopravní výchovy a ochrany zdraví. Pro tento šk. rok jsme změnili dodavatele v projektu Ovoce do škol.

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více