Úroveň znalostí zásad první pomoci u členů Sborů dobrovolných hasičů v okrese Břeclav. Autor:Vlasta Matušková DiS - členka SDH Šitbořice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úroveň znalostí zásad první pomoci u členů Sborů dobrovolných hasičů v okrese Břeclav. Autor:Vlasta Matušková DiS - členka SDH Šitbořice"

Transkript

1 Úroveň znalostí zásad první pomoci u členů Sborů dobrovolných hasičů v okrese Břeclav Autor:Vlasta Matušková DiS - členka SDH Šitbořice

2 PODĚKOVÁNÍ Děkuji paní Marii Stejskalové za odborné vedení mé absolventské práce, poskytování cenných rad a materiálových podkladů k práci, také děkuji všem sborům, které se mnou spolupracovaly a velice děkuji Jiřímu Nevídalovi a Jiřímu Urbánkovi za jejich spolupráci. PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto absolventskou práci zpracovala samostatně a všechny použité prameny jsem uvedla v seznamu použité literatury. V Šitbořicích dne 31. října 2006

3 Obsah Úvod...5 Teoretická část: Základy první pomoci...5 Příruční lékárnička...5 Doporučený obsah lékárničky...5 Základní polohy při ošetřování raněných...6 Stabilizovaná poloha...7 Rautekova poloha...7 Polohy vleže na zádech...7 Polohy na břiše...7 Polohy vsedě a oporou zad a hlavy...7 Poloha na boku se skrčenými dolními končetinami a mírně podloženou hlavou...7 Resuscitace...8 Zajištění průchodnosti dýchacích cest...8 Odstranění cizího tělesa...8 Posouzení dýchacích cest...9 Umělé dýchání z úst do úst...9 Nepřímá srdeční masáž...9 Krvácení...9 Zevní krvácení...10 Vnitřní krvácení...10 Šok...10 Bezvědomí...11 Kvalitativní poruchy vědomí...11 Kvantitativní poruchy vědomí...12 Popáleniny...12 Poleptání...12 Poleptání rohovky a spojivek...13 Poleptání kůže a sliznic...13 Rány...13 Rány s cizím tělesem...13 Cizí těleso v oku...13 Zlomeniny kostí Praktická část: Metodika...15

4 Cíle a hypotézy Vyhodnocení a analýza dotazníku Sbor dobrovolných hasičů Šitbořice...16 Sbor dobrovolných hasičů Krumvíř...26 Sbor dobrovolných hasičů Kobylí Diskuse Závěr...46 Seznam použité literatury Seznam zkratek

5 Úvod Práci na toto téma jsem si vybrala z jednoho prostého důvodu. Od roku 2003 jsem členkou Sboru dobrovolných hasičů v Šitbořicích, a proto by mě velmi zajímalo jaká je úroveň znalostí zásad první pomoci u členů sboru v Šitbořicích. Zajímalo by mě, jak získali informace o již zmiňované problematice. Jestli poslední informace neslyšeli, když ještě navštěvovali školu, při absolvování vojenské služby nebo při výuce autoškoly. Myslím si, že vzdělání a prohlubování v této problematice je velice užitečné. Nejen protože jsou členy sboru a mohou se při hasičském zásahu dostat do situace, kde budou muset pomoci člověku, ale je to i praktické do svého soukromého života, kdy budou moci pomoci svým blízkým. V dnešní době shonu, kdy nevíme co se může všechno stát, můžeme se svými znalostmi zachránit lidský život a v tom je to krásné, dokázat pomoci druhým lidem. Pro srovnání znalostí v problematice první pomoci u Sboru dobrovolných hasičů ze Šitbořic jsem si vybrala ještě další dvě jednotky a to Sbor dobrovolných hasičů z Kobylí a Sbor dobrovolných hasičů z Krumvíře. Základy první pomoci Příruční lékárnička Při náhlé situaci, kdy poskytujeme první pomoc, používáme různé pomůcky. V každé domácnosti by neměla chybět domácí lékárnička a na pracovištích předepsaná lékárnička. Kvalita první pomoci často rozhoduje o záchraně života. Všechen materiál se musí pravidelně kontrolovat a po každém použití doplňovat. Doporučený obsah lékárničky: obvazový materiál: Náplast s polštářkem používá se ke krytí drobných ranek. Spofaplast bez polštářku tato náplast slouží např. k přilepení sterilních čtverců mulu k ráně, k přichycení obvazu. Leukopor prodyšná náplast, která nedráždí kůži. Stejné použití jako spofaplast. Silitex sterilní obvazový materiál který se přikládá na popálenou plochu pod sterilní krytí, kdy chceme zabránit, aby se nám obvaz nepřilepil na poraněnou plochu. Popáleninový balíček číslo 1, 2, 3, 4 odsávací sterilní obvaz, č. 1 je malý čtverec, č. 2 je delší obdélník na horní končetinu, č. 3 je dlouhý obdélník na dolní končetinu, č. 4 je velký čtverec, např. na hrudník. Elastické obinadlo vyrábí se z pružného materiálu v různých šířkách, použití tohoto materiálu je velice široké. Resuscitační rouška užívá se při dýchání z plic do plic. Rouška zajišťuje bezpečný kontakt zachránce s postiženým. Trojcípý šátek slouží k zavěšení končetiny, podkládání dlah a k vyrobení obvazů. Nerit hotový obvaz s jedním nebo dvěma polštářky, slouží ke sterilnímu krytí ran a stavění krvácení. Porin krycí obvazový materiál, používá se jako sterilní krycí materiál na drobná poranění. Gáza vyrábí se ve tvaru čtverečků různých velikostí, používá se jako prostředek k očištění kůže nebo pro sterilní krytí ran. Sterilní vata používá se k očištění kůže nebo obložení cizího tělese v kůži. Nesterilní vata používá se při přiložení dlah, aby nedošlo k otlakům.

6 Sterilní obinadla používají se k přichycení sterilních čtverců nebo jako součást tlakových obvazů. Hotový obvaz kombinace sterilního čtverce a obinadla, používá se jako např. tlakový obvaz. Gumové obinadlo používá se jako zaškrcovadlo, musí se správně přiložit. léčiva: Ophtal používá se k výplachu oka. Ophthalmo-Septonex kapky použití při zánětu spojivek, zánětu očních víček atd. Septonex dezinfekční roztok, používá se k dezinfekci kůže a okolí ran. Peroxid vodíku užívá se k výplachu znečištěných ran. Borová voda užívá se k výplachu oka nebo ran. Benzin užívá se k odmaštění pokožky. Acylpyrin podává se při teplotách a bolesti. Carbocit, Carbosorb (tzv. živočišné uhlí) podává se při průjmu nebo otravě. Endiaron jsou to střevní dezinficiencia, podávají se při průjmu. Paralen používá se při bolesti, jako antipyretikum, při užívání nesmíme překročit denní dávku. Calcium pantothenicum mast na odřeniny nebo jiná povrchová mechanická poškození kůže, může se použít i na popáleniny I. stupně. Ketazon 10% mast ke zmírnění otoků, tlumí počínající zánět a potlačuje bolest. Heparoid mast, která se používá k léčbě hematomů a poúrazových stavů. Panthenol používá se ke zklidnění podrážděné kůže při solárních popáleninách. zdravotní pomůcky: Gumové rukavice ochranná pomůcka. Kapátko při podávání očních či nosních kapek. Pinzeta používá se k uchopení drobných třísek nebo malých cizích předmětů v ráně. Nůžky používají se ke stříhání obvazového materiálu. Rouška PVC součást poloprodyšného obvazu při otevřeném poranění hrudníku. Zavírací špendlík široké uplatnění, např. při fixaci horní končetiny do šátkového obvazu k přichycení cípu šátku. Teploměr používá se k měření tělesné teploty. Tonometer používá se k měření krevního tlaku, není povinnou výbavou lékárničky. Glukometr k měření hladiny glykémie, není také součástí povinné výbavy lékárničky. Dlahy Krammerovy dlahy snadno tvarovatelné, nejčastěji se používají; vakuové dlahy; nafukovací dlahy; dřevěné dlahy např. k fixaci prstu; improvizované dlahy. (2) Základní polohy při ošetřování raněných Stabilizovaná poloha = Zotavovací poloha Tato poloha zajišťuje udržování průchodnosti dýchacích cest, protože kořen jazyka nemůže zapadnout a ucpat vchod do hrtanu. Hlava a krk postiženého zůstávají v záklonu a tím je zabráněno aspiraci zvratků či jiných tekutin. Používá se při bezvědomí se zachováním životně důležitých funkcí, při bezvědomí komplikovaném krvácením z dutiny ústní a nosní, poraněním obličeje, pronikajícím poraněním hrudníku a baze lební. Při léčebných výkonech

7 u poranění páteře nebo pokud postiženého vyšetřujeme, stabilizovaná poloha není vhodná. Stabilizovaná poloha je poloha na boku s jednou pokrčenou dolní končetinou a druhá je natažená, hlava je v záklonu podložená horní končetinou, spodní horní končetina je za tělem. Rautekova poloha Je velice podobná stabilizované poloze, má i stejné užití. Rozdíl je v uložení postiženého. Postižený leží na boku, hlava je v záklonu, na vrchní straně je horní končetina pokrčená v loktu, která se opírá o předloktí, dolní končetina je pokrčená v koleni a opírá se o bérec. Spodní dolní končetina leží rovně nebo je mírně pokrčená, druhá horní končetina leží za tělem. Polohy vleže na zádech Poloha vleže na zádech s nepodloženou hlavou a nataženými končetinami na tvrdé podložce používá se při poranění páteře. Poloha vleže na zádech s podloženou hlavou a nataženými končetinami používá se u postižených při vědomí s poraněním mozku a očí. Poloha vleže na zádech s podložením hlavy a dolních končetin používá se u postižených s poraněním dolních končetin. Poloha leže na zádech s nepodloženou hlavou a podložením dolních končetin o 15 až 30 cm Protišoková poloha používá se při začínajícím a rozvíjejícím se šoku. Poloha vleže na zádech bez podložení hlavy a se zvednutím dolních končetin do úhlu 90 používá se při šoku nebo při velkých ztrátách krve. Autotransfúzní poloha používá se u postižených při velkých ztrátách krve. Postižený leží na zádech a horní a dolní končetiny jsou zvednuty v úhlu 90. Poloha vleže na zádech na tvrdé podložce bez podložení hlavy, dolní končetiny jsou ohnuté v kyčlích a kolenou tak, aby bérce byly ve vodorovné poloze s podložkou používáme při poranění pánve a šoku. Polohy na břiše Poloha na břiše s podložením čela a ramen používá se při krvácení z úst, obličeje, při popáleninách zad a u úrazů na sakrální krajině u postižených s plným spontánním dýcháním. Poloha na břiše s podložením čela, ramen a pánve používá se při poranění páteře, kdy nelze postiženého obracet nebo nemáme tvrdou podložku na podložení. Poloha vsedě s oporou zad a hlavy Postižený musí být při vědomí, poloha se používá při poranění obličeje, hrudníku, horních a dolních končetin hlezno, pata, Achillova šlacha a prsty nohy. Poloha na boku se skrčenými dolními končetinami a mírně podloženou hlavou Úlevová poloha při náhlých příhodách břišních, postižený ji obvykle zaujme sám.

8 Resuscitace Pokud postižený nedýchá a nebije mu srdce musíme co v nejkratší době zahájit kardipulmonální resuscitaci. Musíme se ale při tom řídit pravidly abecedy resuscitace: ABECEDA RESUSCITACE Fáze I. základní neodkladná resuscitace (basic life support) provádí se za účelem neprodleného okysličení organismu a to kdekoliv a kdykoliv, bez pomůcek či s pomůckami. Fáze I. se provádí v rámci první pomoci. A (airway) - zajištění průchodnosti dýchacích cest. B (brething) - zajištění dýchání. C (circulation) - zajištění cirkulace krve. Fáze II. rozšířená neodkladná resuscitace (advenced life support) jejím účelem je obnovení spontánní cirkulace krve. Terapeutické postupy II. fáze resuscitace vyžadují odborný přístup, který je v terénu zajišťován lékařem RZP, v nemocnici pak nejlépe anesteziologem. D (drugs) - podání resuscitačních léků. E (EKG) - zjištění stavu elektrické vodivosti myokardu. F (fibrilation) - diagnostika fibrilace, která je příčinou zástavy krevního oběhu. Tento stav je nutno řešit defibrilací. Fáze III. resuscitační péče soustředí se především na obnovu mozkových funkcí a zvládnutí selhání různých orgánů v období po neodkladné resuscitaci. G (gauging) - rozvaha, stanovení příčiny selhání vitálních funkcí. H (human mentation) - snaha o resuscitaci mozku a obnovení mozkových funkcí ad integrum. I (intensive care) - intenzivní péče zaměřená ke stabilizaci funkce vitálních orgánů a intenzivní terapie onemocnění, které způsobilo ohrožení života. Zajištění průchodnosti dýchacích cest U postiženého v bezvědomí mohou být dýchací cesty zúženy nebo zcela ucpány, příčina spočívá v tom, že člověku v bezvědomí chybí obranné reflexy včetně kašle. Dýchací cesty mohou být ucpány zapadlým jazykem, tupým předmětem nebo zatečením krve, zvratků a slin do dýchacích cest. Jakákoliv z uvedených příčin může způsobit smrt postiženého a proto je zcela nezbytné zajistit co nejrychleji průchodnost dýchacích cest. - Záklon hlavy při syndromu zapadlého jazyka postižený leží na zádech, hlavu zakláníme tlakem své dlaně na týl a čelo postiženého, tím dojde k oddálení kořene jazyka od zadní stěny hltanu a obnoví se průchodnost dýchacích cest. - Záklon hlavy u dítěte pod dítě podložíme složenou deku, záklon hlavy nesmí být velký, hrozí poranění páteře. Odstranění cizího tělesa Způsoby odstranění cizího tělesa: Úder mezi lopatky provádí se 3 5 x hranou jedné ruky, pokud je postižený při vědomí, ve stoje a pokud leží v poloze na boku. Úder mezi lopatky u novorozenců a kojenců dítě si uložíme na předloktí bříškem dolů a hlavou níže. Ruka obemkne krček, hlavu držíme lehce pootočenou na stranu, ústa má otevřené. Úder provedeme plochou 4 prstů mezi lopatky. Úder mezi lopatky u většího dítěte dítě uložíme na stehno, hlavu níže, úder mezi lopatky vedeme plochou dlaně.

9 Heimlichův hmat spočívá v prudkém zatlačení pěstmi zachránce v místě nadbřišku, může se provádět vleže, vsedě i ve stoje. Může se opakovat 4 5 krát. Nevhodné použití je u malých dětí, u obézních osob a těhotných žen. Tento manévr neprovádí laik. Posouzení dýchacích cest Hlavu držíme stále v záklonu a přiložíme své ucho k ústům postiženého, pozorujeme pohyby hrudníku a břicha. Vyčištění dýchacích cest obrátíme hlavu postiženého na jednu stranu a dvěma prsty ruky vyčistíme dutinu ústní. Umělé dýchání z úst do úst Při umělém dýchání z úst do úst vydechujeme vzduch z vlastních plic do úst nebo nosu postiženého. Provádíme záklonem hlavy postiženého, uvolněním dýchacích cest, prsty jedné ruky stiskneme nosní dírky a zhluboka se nadechneme. Rty přitiskneme k ústům postiženého a vydechneme vzduch do jeho plic, přitom pozorujeme pohyby hrudníku. Potom oddalte ústa a nechte postiženého vydechnout, ale stále sledujte pohyb hrudníku. Bije-li srdce a tep je hmatný, pokračujte umělými vdechy ve frekvenci vdechů/min. až do obnovení spontánního dýchání. Není-li tep hmatný, musíme neprodleně zahájit kardiopulmonální resuscitaci. Nepřímá srdeční masáž U netepajícího srdce mohou být srdeční stahy nahrazeny stlačováním hrudníku, tím se stimuluje svalová část srdce a umožňuje se tak vypuzení krve ze srdce, to musí být ještě doplněno umělým dýchání z úst do úst. Postiženého položte na tvrdou podložku, klekněte si vedle něj obličejem k jeho hrudníku, vyhledejte správné tlakové místo na sternu. Potom přiložte ruce, které musí být napjaté a ramena by měla být přímo nad sternem. Hrudník stlačujte kolmo dolů, potom tlak uvolněte. Ruce z hrudníku neoddělávejte, aby jste neztratili správné místo na stlačení. Při jednom zachránci nebo při podávání laické resuscitace se doporučuje 30 stlačení : 2 vdechy u dospělého člověka, při frekvenci stlačení za minutu. Při dvou profesionálních zachráncích se provádí resuscitace v poměru 15 stlačení : 2 vdechy u dospělého člověka. U novorozenců platí poměr 3 : 1. Zjistíte-li, že tep na krční tepně je hmatný ukončete srdeční masáž. Pokud postižený spontánně nedýchá pokračujte v umělém dýchání z úst do úst. Ukončení neodkladné resuscitace: Srdeční činnost a dýchání je úspěšně obnoveno, postižený je předán do lékařské péče. Zachránci jsou natolik vyčerpáni, že by mohli ohrozit svůj vlastní život. I přes resuscitační úsilí nejeví postižený známky života resuscitace musí trvat nejméně 30 minut. Jsou přítomny jisté známky smrti. Rozhodnutí k ukončení resuscitace může dát pouze lékař!!!. Krvácení Krvácení můžeme rozdělit na zevní a vnitřní, další dělení podle postižené cévy:

10 Tepenné krvácení záleží jak veliká tepna je postižená, příznakem tepenného krvácení je, že z rány vystřikuje jasně červená krev s pulzací. Žilní krvácení krev z rány volně vytéká nebo se valí, krev se tmavě červené barvy. Vlásečnicové krvácení není moc závažné. Většinou se setkáme s kombinovaným krvácením. Zevní krvácení Tepenné krvácení V případě masivního tepenného krvácení se stiskne tepna přímo v ráně, stisk nepovolujeme až do příjezdu RZP. Dále se může krvácení zastavit stlačením tlakového bodu (příloha č. 8) a elevaci postižené končetiny, dále přiložíme na ránu tlakový obvaz, při prosakování tlakového obvazu přikládáme další vrstvy obvazového materiálu, nikdy neodstraňujeme zakrvácený obvaz. Zvýšenou pozornost musíme dát při stlačování tlakového bodu na krkavicích, abychom nestlačili obě tepny zároveň, toto pravidlo platí také pro podklíčkové tepny. Přiložení Martinova zaškrcovadla nebo Esmarchovy gumové hadice je indikováno jen v určitých případech: úrazová amputace spojená s masivním krvácením, krvácení s pažní a stehenní tepny, otevřená zlomenina nebo cizí těleso v ráně spojené s tepenným krvácením, crush syndrom, dočasné zastavení krvácení při nedostatku zdravotníků na krátkou dobu, otrávená rána (uštknutí) zaškrcení pouze žilního povrchového oběhu, prosáknutí dvou vrstev tlakového obvazu. Správné přiložení zaškrcovadla nesmí být přiloženo přímo na kůži, vždy přiložit přes oděv, zaškrcovadlo se nepřikládá v oblasti kloubů. Správné přiložení zaškrcovadla se zjistí, že končetina je bledá, chladná a není na ní hmatný puls, končetina nesmí mít barvu temně rudou až fialovou. Nezbytné je zaznamenat čas přiložení zaškrcovadla, které nikdy nepovolujeme. Žilní krvácení Končetinu zdvihneme do zvýšené polohy, přiložíme talkový obvaz, postiženého transportujeme k lékařskému ošetření. Vlásečnicové krvácení Vyskytuje se při drobných oděrcích nebo škrábnutí, ošetřuje se tím, že se rána očistí od nečistot, vydezinfikuje se a přikládá se sterilní krytí. Vnitřní krvácení Příznaky vnitřního krvácení jsou bledost, slabost, malátnost, únava, spavost, bolest a citlivost v okolí postižené oblasti, zrychlený, špatně hmatný, nitkovitý puls, pokles krevního tlaku, zrychlené povrchové dýchání, akrální části těla jsou chladné a studeně zpocené. Dělení: Krvácení do dutiny břišní hemoperitoneum. Krvácení do dutiny hrudní hemothorax. Krvácení do dutiny lební. Krvácení do měkkých tkání při zlomeninách dlouhých kostí. Šok Šok je závažný stav ohrožující život, při kterém dochází k selhání krevního oběhu. Šok je charakterizován hypotenzí a nedokrvením tkání. Druhy šoku:

11 Hypovolemický šok snížení cirkulujícího objemu v cévním řečišti asi o 20 30%, vyskytuje se u krvácení, popálenin, zvracení, průjmy a těžké infekce. Kardiogenní šok je poškozená funkce srdce AIM, srdeční selhání, embolie. Septický šok vzniká po těžkých pooperačních infekcích, u popálenin. Anafylaktický šok časná alergická reakce na léky, hmyzí bodnutí, příznaky jsou prudký nástup horečky s třesavkou, nevolnost, tachykardie, dušnost, až bezvědomí a srdeční zástava. Neurogenní šok rozvoj šoku v důsledku oběhového selhání způsobeného abnormálním rozšířením cév, které má svou příčinu v poruše CNS (úraz mozku). Příznaky šoku: tachykardie, nitkovitý puls, studený, lepkavý pot, třes, bledost, apatie, somnolence až bezvědomí, zrychlené a povrchové dýchání, pocit žízně, hypotenze. Protišoková opatření: teplo zamezení tepelných ztrát. tekutiny nic per os, jen zvlhčovat rty. ticho uklidňovat, vyvarovat se rušivým momentům. tišení bolesti znehybnění, zástava krvácení. uložení postiženého do protišokové polohy. transport zajistit co nejrychleji RZP. Bezvědomí Bezvědomí je porucha vědomí, kdy si postižený není vědom okolního dění a na rozdíl od spánku jej není možné z tohoto stavu snadno probrat. Nejčastější příčiny bezvědomí jsou poranění nebo choroby mozku, poruchy krevního zásobení mozku, akutní otravy, nedostatek kyslíku v krvi, selhání základních životních funkcí, metabolické poruchy a tepelné vlivy. Rozdělení poruchy vědomí: kvalitativní poruchy vědomí kvantitativní poruchy vědomí Kvalitativní poruchy vědomí Mdloba = Synkopa krátkodobá ztráta vědomí na základě přechodné mozkové hypoxie v důsledku nedokrvenosti. Příčiny: Vazovagální kolaps vyčerpání, horko, dlouhodobé stání, pobyt ve vydýchaném a horkém vzduchu, bolest. Ortostatická synkopa rychlé postavení, např. ze židle (nedokrvení mozku). Syndrom sinus caroticus podráždění karotického sinu při holení nebo rychlém záklonu či otočení hlavy. Dalšími příčinami mohou být epileptické záchvaty nebo srdeční arytmie. První pomoc je zvednutí dolních končetin, k obnovení vědomí by mělo dojít do 1 5 minut. Obnubilace mrákotný stav, kdy je zachována prostorová orientace, ale není schopnost vlastního počínání. Delirium vyznačuje se vzrušením, bohatými halucinacemi, vyskytuje se u horečnatých onemocnění, otrav, alkoholismu a jiných psychiatrických onemocnění. Amence je méně bouřlivé než delirium, psychické funkce jsou postiženy nestejnoměrně, člověk může být ve stavu útlumu nebo naopak vzrušení. Projevuje se poruchami chování, vnímání, nálady a myšlení. Agonie údobí před smrtí, umírání v bezvědomí.

12 Kvantitativní poruchy vědomí Somnolence nejlehčí stupeň kvantitativní poruchy, člověk je spavý, sám spontánně nemluví, dá se probudit a reaguje na bolestivé podněty. Sopor člověk reaguje na silné podněty zasténáním, nereaguje na otázky, může mumlat nesrozumitelná slova. Kóma nejtěžší stupeň kvantitativní poruchy vědomí. kóma povrchové snížené obranné reflexy. kóma hluboké obranné reflexy nejsou, žádné reakce ani na velmi silné podněty. kóma vigilní stavy po těžkém poškození mozkové tkáně, jsou zachovány projevy bdělosti, pacient nemluví, nepohybuje se, nereaguje na oslovení, má však otevřené oči. Stupeň kómatu určuje Glascow coma score - minimální počet 3 (mluvíme o hlubokém kómatu bez reflexů), maximální počet 15 (normální stav) Otevření očí - - Spontánní Na výzvu Na bolest Žádné Vědomí - Orientován Dezorientován Zmatená slovní reakce Nesrozumitelné zvuky Nereaguje Motorická reakce Plní příkazy Cíleně se brání Necíleně se brání Ohýbá konč. na bolest Natahuje konč. na bolest Nereaguje Popáleniny Combustiones Ohrožují poraněné šokem a vstupem infekce do těla. Celková závažnost poškození závisí na rozsahu, hloubce, věku, umístění a příčině. Dělení: I. stupeň kůže je zarudlá, postižena je její vrchní vrstva, zahojí se asi do 1 týdne. II. stupeň tvorba puchýřů, prudká bolest, ztráta plazmy, možnost vzniku infekce při protržení puchýřů. Zahojení do 2 3 týdnů. III. stupeň příškvary, kůže a podkoží jsou zničeny, postiženy jsou i hluboké vrstvy (svaly, kosti), obvykle nebolí. Dochází k velkým ztrátám plazmy. Určení rozsahu poškození nám napomáhá pravidlo devíti (příloha č. 9) poškození více jak 15% u dospělých a 10% u dětí vyvolává šok. První pomoc neprodleně ochladíme popálené plochy studenou vodou, tak dlouho dokud přináší úlevu (minimálně minut), popáleniny kryjeme sterilním obvazem, provádíme protišoková opatření, voláme RZP. Poleptání Některé látky působí na kůži dráždivě a dojde-li k přímému kontaktu, mohou způsobit těžká poranění kůže i jiných tkání.

13 Poleptání rohovky a spojivek Oko vyplachujeme nejméně 30 minut proudem tekoucí vody, směr vyplachování je od vnitřního koutku k zevnímu, přiložíme sterilní obvaz na obě oči, vyhledáme lékaře. Poleptání kůže a sliznic Poleptání neznámým prostředkem odstraníme oděv potřísněný látkou, postižené místo oplachujeme tekoucí vodou minimálně 30 minut, na kůži přiložíme sterilní obvaz, vyhledáme lékařskou pomoc. Poleptání kyselinami odstraníme oděv potřísněný kyselinou, postižené místo oplachujeme proudem tekoucí vody minimálně 20 minut a připravujeme neutralizační roztok, přiložíme aseptický obvaz navlhčený neutralizační látkou, vyhledáme lékařskou pomoc. Poleptání zásaditými látkami odstraníme potřísněný oděv, postižené místo oplachujeme proudem vody, můžeme použít neutralizační roztok, postižené místo kryjeme a vyhledáme lékařskou pomoc. Poleptání sliznice dutiny ústní zahájíme výplachy dutiny ústní vodou, vyhledáme lékařskou pomoc. Poleptání jícnu a žaludku nevyvoláváme zvracení, dle stavu ukládáme postiženého do polosedu nebo stabilizované polohy. U postiženého při vědomí podáváme tekutiny (čistou pitnou vodu), sledujeme FF, musíme zjistit jakou látku postižený vypil a vyhledáme lékařskou pomoc. Rány Druhy ran: řezná rána má hladké okraje. tržná rána má nepravidelné, roztržené okraje, je téměř vždy infikována. bodná rána je hluboká, málo viditelná. střelná rána rozlišujeme nástřel místo vstupu projektilu, který zůstává v těle nebo průstřel, který má vstřel a výstřel s vnitřním krvácením. tržně-zhmožděná rána má roztržené okraje rány s krevním výronem. odřeniny je sedřená vrchní část kůže, většinou je rána znečištěná. Rána s cizím tělesem Postiženého posadíme nebo položíme a ránu řádně prohlédneme. Volně ležící tělesa odstraníme, zaklíněná tělesa z rány nevytahujeme, obložíme je sterilním materiálem a přiložíme vhodný obvaz, těleso nevtlačujeme do rány. Neprodleně vyhledáme lékařskou pomoc. Cizí těleso v oku Pokud není zaklíněné, šetrně ho odstraníme, nejlépe vypláchnutím spojivkového vaku nebo ho vyjmeme mechanicky pomocí růžku čisté textilie, např. kapesníku.

14 Zlomeniny kostí Zlomenina je porušení celistvosti kosti. Rozdělení zlomenin: Zavřené zlomeniny zavřené zlomeniny dlouhých kostí se znehybňují dostatečně dlouhou dlahou přes dva klouby. Zlomenina žeber postiženého ošetřujeme v polosedě nebo v sedu, hrudník stahujeme pomocí elastického obinadla při výdechu, provádíme protišoková opatření, zajistíme lékařské ošetření. Otevřené zlomeniny u otevřené zlomeniny je porušena celistvost kůže, rána krvácí a vzniká riziko infekce. Postiženého ošetřujeme v leže, dezinfikujeme okolí rány, vyčnívající kostní úlomky obložíme obvazovým materiálem a připevníme obinadlem, kostní úlomky nesmíme vtlačovat do rány. Dále imobilizujeme jako u zlomeniny zavřené, zajistíme lékařskou pomoc.

15 Metodika Tento výzkum byl proveden pomocí dotazníku. Dotazník byl rozdán ve třech sborech, a to u Sboru dobrovolných hasičů ze Šitbořic, kde se zúčastnilo vyplnění dotazníku 20 členů, u Sboru dobrovolných hasičů z Kobylí, kde se zúčastnilo 12 členů a u Sboru dobrovolných hasičů z Krumvíře, kde se zúčastnilo vyplnění dotazníku 25 členů. Všechny sesbírané dotazníky jsou plnohodnotně vyplněné, konečný počet sesbíraných dotazníků od sborů je 57. Dotazník obsahuje 30 otázek, z toho jsou 2/3 uzavřených otázek a dvě otázky v dotazníku jsou dle vlastního uvážení. Dotazník obsahuje 9 všeobecných otázek a 21 odborných otázek. Doba pro vyplnění dotazníku byla stanovena na 25 minut. Během mého výzkumu jsem se zaměřila také na lékárničky v hasičských zásahových autech, a to na vybavenosti lékárniček a na expirační dobu spotřebního materiálu. Cíle a hypotézy Cíle: - Zjistit úroveň znalosti první pomoci u Sborů dobrovolných hasičů. - Zjistit rozdíly ve znalostech první pomoci mezi jednotlivými sbory. - Informovat členy sboru dobrovolných hasičů o problematice první pomoci za pomoci dotazníku a nabídnout edukaci. - Zjistit v jakých situacích již poskytovali první pomoc. - Zjistit kolikrát do roka jsou jednotlivé sbory proškolovány a jakou osobou. - Zjistit jestli ví co patří do základního vybavení lékárničky první pomoci. - Zjistit jak by zhodnotili své vědomosti v problematice první pomoci a to za pomocí známek Zjistit stav lékárniček u hasičských sborů a kde jsou uloženy. Hypotézy - Předpokládám, že úroveň znalosti zásad první pomoci u sborů bude asi z 60% správná. - Předpokládám, že nebudou velké znalostní rozdíly v první pomoci mezi jednotlivými sbory. - Předpokládám, že členové sborů již asi ze 40% poskytovali první pomoc a to jak při hasičském zásahu, tak i v soukromém životě. - Předpokládám, že minimálně 1 x do roka jsou členové sborů proškolováni v problematice první pomoci. - Předpokládám, že školení zajišťuje vyškolená osoba v problematice první pomoci. - Předpokládám, že 80% členů ve sborech bude vědět, co patří do základního vybavení lékárničky první pomoci. - Předpokládám, že 75% členů své vědomosti v problematice první moci zhodnotí známkou 3. - Předpokládám, že z 95% budou lékárničky umístěny v hasičských zásahových autech a budou ve velmi dobrém stavu, jak po stránce vybavenosti materiálem, tak i s expirační dobou.

16 Vyhodnocení a analýza dotazníků Sbor dobrovolných hasičů Šitbořice Otázka č.1 - Věk: a) b) c) Otázka č.1 Abs. čet. Rel. čet. a) 15 75,0 % b) 4 20,0 % c) 1 5,0 % Z této otázky vyplývá, že převážná většina členů u tohoto sboru je mladého věku. Otázka č.2 Pohlaví: a) žena b) muž Otázka č.2 Abs. čet. Rel. čet. a) 3 15,0 % b) 17 85,0 % Z této otázky vyplývá, že ¾ členů v tomto sboru jsou muži. Otázka č.3 Ukončené vzdělání: a) Základní škola d) Vyšší odborná škola b) Střední odborné učiliště e) Vysoká škola c) Střední odborná škola a maturitou Otázka č.3 Abs. čet. Rel. čet. a) 2 10,0 % b) 14 70,0 % c) 4 20,0 % d) 0 0,0 % e) 0 0,0 % U této otázky vyplývá, že převážná většina členů má Střední odborné učiliště. Otázka č.4 Rodinný stav: a) svobodný/á c) rozvedený/á b) ženatý/vdaná d) vdovec/vdova Otázka č.4 Abs. čet. Rel. čet. a) 9 45,0 % b) 11 55,0 % c) 0 0,0 %

17 d) 0 0,0 % Tato otázka je velice procentuelně vyrovnaná, větší polovina členů je ženatých či vdaných a menší polovina je svobodných. Otázka č.5 Máte děti: a) ano b) ne Otázka č.5 Abs. čet. Rel. čet. a) 5 25,0 % b) 15 75,0 % Z této otázky vyplývá, že ¾ členů ještě nemá vlastní děti. Otázka č. 6 Jste držitelem/držitelkou řidičského průkazu: a) ano b) ne Otázka č.6 Abs. čet. Rel. čet. a) 16 80,0 % b) 4 20,0 % Z této otázky vyplývá, že více než ¾ členů tohoto sboru jsou držitelé řidičského průkazu. Otázka č.7 Kdy a jak jste naposledy poskytoval/a první pomoc: a) nikdy b) ano Otázka č.7 Abs. čet. Rel. čet. a) 15 75,0 % b) 5 25,0 % Dotazovaní odpovídající na tuto otázku ano uvádějí, že 3 členové sboru prováděli kardiopulmonální resuscitaci, 1 člen poskytoval první pomoc při tepenném krvácení a 1 člen poskytoval první pomoc při náhlé nevolnosti. Dále vyplývá, že 75 % nemají členové tohoto sboru s poskytováním první pomoci ještě žádné zkušenosti. Otázka č.8 Školení v první pomoci u sborů probíhá: a) 1 x ročně b) 2 a vícekrát za rok c) vůbec Otázka č.8 Abs. čet. Rel. čet. a) 15 75,0 % b) 0 0,0 % c) 5 25 %

18 Dotazování u této otázky uvádějí, že z 75 % probíhá školení 1 x ročně a 25 % dotazovaných se domnívá, že školení vůbec neprobíhá. Otázka č.9 Kdo vás proškoluje: a) lékař b) zdravotní sestra c) vyškolená osoba v problematice první pomoci d) jiné Otázka č.9 Abs. čet. Rel. čet. a) 0 0,0 % b) 5 25,0 % c) 10 50,0 % d) 5 25,0 % Dotazovaní uvádějí u této otázky, že z 25 % jsou proškolováni zdravotní setrou, další uvádějí, že z 50 % jsou proškolováni vyškolenou osobou v problematice první pomoci a dalších 25 % uvádí, že je nikdo neproškoluje. Z toho plyne, že stejný počet respondentů odpovídající v předchozí otázce odpovědí vůbec, zde odpovídá na otázku, že je nikdo neproškoluje. Otázka č.10 Co patří do základního vybavení lékárničky: a) gáza b) vata c) obinadla d) sterilní obvazy e) tlakový obvaz f) leukoplast g) náplasti s polštářkem h) injekční stříkačka ch) resuscitační rouška i) dezinfekce j) sterilní šití k) zavírací špendlík, pinzeta l) škrtidlo m) rukavice n) zásyp Do základního vybavení lékárničky nepatří injekční stříkačka, sterilní šití a zásyp. Otázka č.10 Abs. čet. Rel. čet. a) 17 85,0 % b) 6 30,0 % c) 17 85,0 % d) 17 85,0 % e) ,0 % f) 15 75,0 % g) ,0 % h) 0 0,0 % ch) 18 90,0 % i) 18 90,0 % j) 1 5,0 % k) 17 85,0 %

19 l) 17 85,0 % m) 16 80,0 % n) 4 20,0 % Počet respondentů 20 U této otázky je zřejmé, že většina dotazovaných ví, co patří do základního vybavení lékárničky. Otázka č.11 Postižený leží bezvládně na zemi, co je třeba zjistit nejdříve: a) stav jeho vědomí. b) zda-li dýchá. c) zda-li má zachovalý tep. Správná odpověď u této otázky je A, pokud zjistíme stav jeho vědomí, nemusíme zjišťovat dýchání a tep. Otázka č.11 Abs. čet. Rel. čet. Správně 3 15,0 % Špatně 17 85,0 % Počet špatných odpovědí je u této otázky velice vysoký, dotazovaní si neuvědomili, že pokud bude člověk při vědomí nemusíme kontrolovat dech a tep. Otázka č.12 U postižených v bezvědomí kontrolujeme tep: a) na zápěstí. b) na krčních tepnách. c) na spánku. Správná odpověď je B. Otázka č.12 Abs. čet. Rel. čet. Správně 17 85,0 % Špatně 3 15,0 % U této otázky je zřejmé, že ¾ dotazovaných odpovědělo správně, protože na krčních tepnách je tep nejlépe hmatný, zbylých 15 % uvádělo, že by tep kontrolovali na zápěstí. Otázka č.13 Postižené v bezvědomí, kteří mají zachovalý tep a sami dýchají ukládáme: a) do stabilizované polohy na boku, pokud nemáme podezření na poranění páteře. b) do polohy na břiše. c) do protišokové polohy se zvednutými dolními končetinami. Správná odpověď u této otázky je A, poloha nám zajistí nevdechnutí zvratků a také nezapadnutí jazyka. Otázka č.13 Abs. čet. Rel. čet. Správně 18 90,0 % Špatně 2 10,0 %

20 Počet správných odpovědí je u této otázky vysoký, špatně odpovědělo jen 10 %, ti by postiženého uložili do protišokové polohy se zvednutými dolními končetinami. Otázka č.14 Stabilizovaná poloha je: a) na boku s jednou pokrčenou dolní končetinou a druhá je natažená, jedna ruka je za zády a druhá je pod bradou, kdy je hlava zakloněná, aby nedošlo k vdechnutí zvratků. b) na boku s podloženým hrudníkem a s hlavou pootočenou, aby nedošlo k vdechnutí zvratků. c) na zádech s hlavou pootočenou, aby nedošlo k vdechnutí zvratků. Správná odpověď je typu A. Otázka č.14 Abs. čet. Rel. čet. Správně 18 90,0 % Špatně 2 10,0 % Počet správných odpovědí je u této otázky vysoký, špatně odpovědělo jen 10 %. Otázka č.15 Příznaky šoku jsou: a) bezvědomí, zvýšená reakce na bolestivé podněty. b) bledá, horká kůže, prohloubené dýchání, zpomalený tep, nekontrolovatelné chování. c) bledá pokožka pokrytá studeným, lepkavým potem, zrychlený, špatně hmatný tep, neklid, žízeň. Otázka č.15 Abs. čet. Rel. čet. Správně 12 60,0 % Špatně 8 40,0 % U této otázky se objevilo dost špatných odpovědí, správně odpovědělo 60 % dotazovaných. Otázka č.16 - Jak ošetříme krvácející řeznou ránu, ve které je zaklíněný velký střep: a) střep neodstraňujeme, ale obložíme ho sterilním materiálem a ránu převážeme tak, abychom střep nezatlačili ještě hlouběji. b) nad ránu okamžitě přiložíme zaškrcovadlo. c) střep odstraníme a ránu převážeme. Správná odpověď je typu A. Otázka č.16 Abs. čet. Rel. čet. Správně 13 65,0 % Špatně 7 35,0 % Na tuto otázku správně odpovědělo 65 % dotazovaných, zbylých 35 % bylo špatně. Dotazovaní si neuvědomili, co by se mohlo stát, kdyby střep z rány odstranili.

zajistěte bezpečnost postiženému, sobě i ostatním účastníkům zastavte krvácení a obnovte životně důležité funkce

zajistěte bezpečnost postiženému, sobě i ostatním účastníkům zastavte krvácení a obnovte životně důležité funkce PRVNÍ POMOC Náhlé poškození zdraví je neočekávaný stav, který může vzniknout kdykoli a kdekoli. Méně závažnější příhody (oděrky, malé řezné rány, nevolnost apod.) nevyžadují ve většině případů pomoc druhých

Více

Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ. Příloha číslo 18 a Počet listů 2. Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony

Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ. Příloha číslo 18 a Počet listů 2. Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Příloha číslo 18 a Počet listů 2 Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony BEZVĚDOMÍ Projev poruchy činnosti centrální nervové soustavy.

Více

Standardy první pomoci

Standardy první pomoci Standardy první pomoci Autorský kolektiv: Vedoucí Členové MUDr. Pavel SRNSKÝ MUDr. Juljo HASÍK MUDr. František PICEK MUDr. Josef ŠTOREK Ing. Pavel ŠTAJER, CSc. Odborní recenzenti: Česká pediatrická společnost

Více

Úvod... 4. 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10

Úvod... 4. 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10 OBSAH Úvod... 4 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10 2. Resuscitace dospělého a dítěte... 13 2.1 Náhlá zástava dechu a krevního oběhu

Více

PROJEKT První pomoc => šance pro život

PROJEKT První pomoc => šance pro život PROJEKT První pomoc => šance pro život Obsah TISKOVÁ ZPRÁVA... 1 1. ZAHÁJENÍ PROJEKTU... 2 1.1 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM... 3 1.2 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO, FYZIOLOGICKÉ FUNKCE... 6 1.2.1 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO...

Více

Zdravověda a první pomoc pro druhý stupeň základních škol

Zdravověda a první pomoc pro druhý stupeň základních škol Zdravověda a první pomoc pro druhý stupeň základních škol Legislativa Zásady poskytování první pomoci Krvácení a druhy ran Poranění hlavy Poranění krku a zad (poranění páteře) Poranění končetin a pánve

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ První pomoc Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

5 Oblast zdravovědy 5.1 Zdravotník

5 Oblast zdravovědy 5.1 Zdravotník 5 Oblast zdravovědy Aktivity v rámci výchovy ve volném čase jsou spojeny velmi často s aktivním pohybem, sportem a tělesnou námahou. Kromě nesporného přínosu pro zdraví dětí a mládeže, představují tyto

Více

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo.

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu Vzdělávání pedagogů v

Více

První pomoc u dětí. MUDr. Pavel Srnský

První pomoc u dětí. MUDr. Pavel Srnský První pomoc u dětí MUDr. Pavel Srnský Obsah l. Úvod 9 2. První pomoc při život ohrožujících stavech 11 První pomoc při krvácení 12 První pomoc při šoku 16 První pomoc při bezvědomí 17 Kardiopulmonální

Více

STANDARDY PRVNÍ POMOCI

STANDARDY PRVNÍ POMOCI I STANDARDY PRVNÍ POMOCI KOLEKTIV AUTORŮ STANDARDY PRVNÍ POMOCI Standardy první pomoci vydal Český červený kříž v roce 2002 jako závaznou metodickou pomůcku pro výuku první pomoci laiků na území ČR po

Více

zásady předlékařské první pomoci

zásady předlékařské první pomoci zásady předlékařské první pomoci PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

Neodkladná resuscitace a základy první pomoci

Neodkladná resuscitace a základy první pomoci Neodkladná resuscitace a základy první pomoci (určeno pro Centrum Regeneračního Vzdělávání Michal Dusil) vypracoval : Marek Hylebrant -zdravotnický záchranář Neodkladná resuscitace soubor na sebe navazujících

Více

Co musíme znát- Důležitá telefonní čísla Integrovaný záchranný systém 112. Záchranná služba 155. Policie - tísňové volání 158.

Co musíme znát- Důležitá telefonní čísla Integrovaný záchranný systém 112. Záchranná služba 155. Policie - tísňové volání 158. PRVNÍ POMOC PRO TÁBORNÍKY První pomoc musí být vždy rychlá a účinná. Je vždy potřeba vědět co a proč děláme!! Právo na první pomoc má každý a každý má také povinnost ji znát a poskytnout- její odepření

Více

PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA

PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA 2007 1 I. PRVNÍ POMOC PRVNÍ POMOC... 1 A... 1 ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY... 1 MICHAL PLINTOVIČ... 1 ANTONÍN BAŘINKA...

Více

Druhy zranění, první i odborná pomoc

Druhy zranění, první i odborná pomoc Druhy zranění, první i odborná pomoc Kategorie zranění, domácí lékárnička, fixace psa, postup při ošetřování psa (umělé dýchání, zástava krvácení, masáž srdce, stabilizační poloha) 1. Domácí lékárnička

Více

D - Poskytování první pomoci

D - Poskytování první pomoci D - Poskytování první pomoci 1. První pomoc Jak na to? 2. Krvácení 3. Šok 4. Resuscitace dospělých 5. Resuscitace dětí 6. Popáleniny 7. Poruchy vědomí 8. Zasažení některými nebezpečnými látkami 9. První

Více

Výuka první pomoci. příručka pro pedagogy SZŠ. Kolektiv autorů: MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Barbora Zuchová, Mgr. Vlasta Vařeková, Ing. Radek Turín.

Výuka první pomoci. příručka pro pedagogy SZŠ. Kolektiv autorů: MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Barbora Zuchová, Mgr. Vlasta Vařeková, Ing. Radek Turín. Výuka první pomoci příručka pro pedagogy SZŠ Kolektiv autorů: MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Barbora Zuchová, Mgr. Vlasta Vařeková, Ing. Radek Turín. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2015 Fakultní nemocnice

Více

První pomoc krok za krokem. Základní pravidla poskytování první pomoci

První pomoc krok za krokem. Základní pravidla poskytování první pomoci První pomoc krok za krokem Základní pravidla poskytování první pomoci OBSAH Úvod 3 1. Základní pravidla Jak poskytnout první pomoc? 4 Co nesmí v lékárničce chybět? 4 Jak přivolat záchranku? 5 2. Úrazy

Více

Explosivní zranění a záchranná služba

Explosivní zranění a záchranná služba Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Explosivní zranění a záchranná služba Vedoucí práce: MUDr. Jan Štorek, PhD. Vypracoval: Jan Diviš Srpen 2011 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Více

Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D.

Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D. Učební texty F a k u l t y v o j e n s k é h o z d r a v o t n i c t v í U n i v e r z i t y o b r a n y v H r a d c i K r á l o v é Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D. PRVNÍ POMOC

Více

Novinky v první pomoci

Novinky v první pomoci 2011 Novinky v první pomoci Druh dokumentu: Číslo dokumentu: SMĚRNICE 001 Vydání číslo: Účinnost vydání od: Změna číslo: Účinnost změny od: Počet stran: 2011 III 1. 1. 2011 26 zpracoval kolektiv OS ČČK

Více

Základy první pomoci. Pro Mládež Českého červeného kříže zpracovala Michaela Miklíková

Základy první pomoci. Pro Mládež Českého červeného kříže zpracovala Michaela Miklíková Základy první pomoci Pro Mládež Českého červeného kříže zpracovala Michaela Miklíková Michaela Miklíková, 2012 Mládež Českého červeného kříže, 2012 Obsah 1. Úvod do první pomoci 1.1. Důležitá pravidla...

Více

První pomoc. Krvácení

První pomoc. Krvácení První pomoc Krvácení Rozdělení Ošetření Tlakové body Vlásečnicové - krev prosakuje po kapkách, zastaví se většinou sama, Žilní - vzniká při porušení větších žil, krev tmavé barvy teče proudem, sama se

Více

TRAUMATOLOGICLÝ PLÁN PRVNÍ POMOC. Tělocvičná jednota Sokol Ţabčice

TRAUMATOLOGICLÝ PLÁN PRVNÍ POMOC. Tělocvičná jednota Sokol Ţabčice TRAUMATOLOGICLÝ PLÁN PRVNÍ POMOC Tělocvičná jednota Sokol Ţabčice Důleţitá telefonní čísla: Integrovaný záchranný systém 112 Hasičský záchranný sbor 150 Zdravotnická záchranná sluţba 155 Policie ČR 158

Více

NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI. MUDr. Juljo Hasík

NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI. MUDr. Juljo Hasík NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI MUDr. Juljo Hasík Vážení přátelé, každý z nás se jistě zamyslel, když vidí v televizi záběry z různých neštěstí a havárií, zda by byl schopen při takové příležitosti nějak pomoci.

Více

Studijní materiál kurzu Strážný: První pomoc

Studijní materiál kurzu Strážný: První pomoc Studijní materiál kurzu Strážný: První pomoc Vypracoval: Petr Bartoň Obsah 1 Obecná část...2 1.1 Obecné zásady první pomoci...2 1.2 Základní životní funkce...3 1.3 Složky integrovaného záchranného systému,

Více