Úroveň znalostí zásad první pomoci u členů Sborů dobrovolných hasičů v okrese Břeclav. Autor:Vlasta Matušková DiS - členka SDH Šitbořice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úroveň znalostí zásad první pomoci u členů Sborů dobrovolných hasičů v okrese Břeclav. Autor:Vlasta Matušková DiS - členka SDH Šitbořice"

Transkript

1 Úroveň znalostí zásad první pomoci u členů Sborů dobrovolných hasičů v okrese Břeclav Autor:Vlasta Matušková DiS - členka SDH Šitbořice

2 PODĚKOVÁNÍ Děkuji paní Marii Stejskalové za odborné vedení mé absolventské práce, poskytování cenných rad a materiálových podkladů k práci, také děkuji všem sborům, které se mnou spolupracovaly a velice děkuji Jiřímu Nevídalovi a Jiřímu Urbánkovi za jejich spolupráci. PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto absolventskou práci zpracovala samostatně a všechny použité prameny jsem uvedla v seznamu použité literatury. V Šitbořicích dne 31. října 2006

3 Obsah Úvod...5 Teoretická část: Základy první pomoci...5 Příruční lékárnička...5 Doporučený obsah lékárničky...5 Základní polohy při ošetřování raněných...6 Stabilizovaná poloha...7 Rautekova poloha...7 Polohy vleže na zádech...7 Polohy na břiše...7 Polohy vsedě a oporou zad a hlavy...7 Poloha na boku se skrčenými dolními končetinami a mírně podloženou hlavou...7 Resuscitace...8 Zajištění průchodnosti dýchacích cest...8 Odstranění cizího tělesa...8 Posouzení dýchacích cest...9 Umělé dýchání z úst do úst...9 Nepřímá srdeční masáž...9 Krvácení...9 Zevní krvácení...10 Vnitřní krvácení...10 Šok...10 Bezvědomí...11 Kvalitativní poruchy vědomí...11 Kvantitativní poruchy vědomí...12 Popáleniny...12 Poleptání...12 Poleptání rohovky a spojivek...13 Poleptání kůže a sliznic...13 Rány...13 Rány s cizím tělesem...13 Cizí těleso v oku...13 Zlomeniny kostí Praktická část: Metodika...15

4 Cíle a hypotézy Vyhodnocení a analýza dotazníku Sbor dobrovolných hasičů Šitbořice...16 Sbor dobrovolných hasičů Krumvíř...26 Sbor dobrovolných hasičů Kobylí Diskuse Závěr...46 Seznam použité literatury Seznam zkratek

5 Úvod Práci na toto téma jsem si vybrala z jednoho prostého důvodu. Od roku 2003 jsem členkou Sboru dobrovolných hasičů v Šitbořicích, a proto by mě velmi zajímalo jaká je úroveň znalostí zásad první pomoci u členů sboru v Šitbořicích. Zajímalo by mě, jak získali informace o již zmiňované problematice. Jestli poslední informace neslyšeli, když ještě navštěvovali školu, při absolvování vojenské služby nebo při výuce autoškoly. Myslím si, že vzdělání a prohlubování v této problematice je velice užitečné. Nejen protože jsou členy sboru a mohou se při hasičském zásahu dostat do situace, kde budou muset pomoci člověku, ale je to i praktické do svého soukromého života, kdy budou moci pomoci svým blízkým. V dnešní době shonu, kdy nevíme co se může všechno stát, můžeme se svými znalostmi zachránit lidský život a v tom je to krásné, dokázat pomoci druhým lidem. Pro srovnání znalostí v problematice první pomoci u Sboru dobrovolných hasičů ze Šitbořic jsem si vybrala ještě další dvě jednotky a to Sbor dobrovolných hasičů z Kobylí a Sbor dobrovolných hasičů z Krumvíře. Základy první pomoci Příruční lékárnička Při náhlé situaci, kdy poskytujeme první pomoc, používáme různé pomůcky. V každé domácnosti by neměla chybět domácí lékárnička a na pracovištích předepsaná lékárnička. Kvalita první pomoci často rozhoduje o záchraně života. Všechen materiál se musí pravidelně kontrolovat a po každém použití doplňovat. Doporučený obsah lékárničky: obvazový materiál: Náplast s polštářkem používá se ke krytí drobných ranek. Spofaplast bez polštářku tato náplast slouží např. k přilepení sterilních čtverců mulu k ráně, k přichycení obvazu. Leukopor prodyšná náplast, která nedráždí kůži. Stejné použití jako spofaplast. Silitex sterilní obvazový materiál který se přikládá na popálenou plochu pod sterilní krytí, kdy chceme zabránit, aby se nám obvaz nepřilepil na poraněnou plochu. Popáleninový balíček číslo 1, 2, 3, 4 odsávací sterilní obvaz, č. 1 je malý čtverec, č. 2 je delší obdélník na horní končetinu, č. 3 je dlouhý obdélník na dolní končetinu, č. 4 je velký čtverec, např. na hrudník. Elastické obinadlo vyrábí se z pružného materiálu v různých šířkách, použití tohoto materiálu je velice široké. Resuscitační rouška užívá se při dýchání z plic do plic. Rouška zajišťuje bezpečný kontakt zachránce s postiženým. Trojcípý šátek slouží k zavěšení končetiny, podkládání dlah a k vyrobení obvazů. Nerit hotový obvaz s jedním nebo dvěma polštářky, slouží ke sterilnímu krytí ran a stavění krvácení. Porin krycí obvazový materiál, používá se jako sterilní krycí materiál na drobná poranění. Gáza vyrábí se ve tvaru čtverečků různých velikostí, používá se jako prostředek k očištění kůže nebo pro sterilní krytí ran. Sterilní vata používá se k očištění kůže nebo obložení cizího tělese v kůži. Nesterilní vata používá se při přiložení dlah, aby nedošlo k otlakům.

6 Sterilní obinadla používají se k přichycení sterilních čtverců nebo jako součást tlakových obvazů. Hotový obvaz kombinace sterilního čtverce a obinadla, používá se jako např. tlakový obvaz. Gumové obinadlo používá se jako zaškrcovadlo, musí se správně přiložit. léčiva: Ophtal používá se k výplachu oka. Ophthalmo-Septonex kapky použití při zánětu spojivek, zánětu očních víček atd. Septonex dezinfekční roztok, používá se k dezinfekci kůže a okolí ran. Peroxid vodíku užívá se k výplachu znečištěných ran. Borová voda užívá se k výplachu oka nebo ran. Benzin užívá se k odmaštění pokožky. Acylpyrin podává se při teplotách a bolesti. Carbocit, Carbosorb (tzv. živočišné uhlí) podává se při průjmu nebo otravě. Endiaron jsou to střevní dezinficiencia, podávají se při průjmu. Paralen používá se při bolesti, jako antipyretikum, při užívání nesmíme překročit denní dávku. Calcium pantothenicum mast na odřeniny nebo jiná povrchová mechanická poškození kůže, může se použít i na popáleniny I. stupně. Ketazon 10% mast ke zmírnění otoků, tlumí počínající zánět a potlačuje bolest. Heparoid mast, která se používá k léčbě hematomů a poúrazových stavů. Panthenol používá se ke zklidnění podrážděné kůže při solárních popáleninách. zdravotní pomůcky: Gumové rukavice ochranná pomůcka. Kapátko při podávání očních či nosních kapek. Pinzeta používá se k uchopení drobných třísek nebo malých cizích předmětů v ráně. Nůžky používají se ke stříhání obvazového materiálu. Rouška PVC součást poloprodyšného obvazu při otevřeném poranění hrudníku. Zavírací špendlík široké uplatnění, např. při fixaci horní končetiny do šátkového obvazu k přichycení cípu šátku. Teploměr používá se k měření tělesné teploty. Tonometer používá se k měření krevního tlaku, není povinnou výbavou lékárničky. Glukometr k měření hladiny glykémie, není také součástí povinné výbavy lékárničky. Dlahy Krammerovy dlahy snadno tvarovatelné, nejčastěji se používají; vakuové dlahy; nafukovací dlahy; dřevěné dlahy např. k fixaci prstu; improvizované dlahy. (2) Základní polohy při ošetřování raněných Stabilizovaná poloha = Zotavovací poloha Tato poloha zajišťuje udržování průchodnosti dýchacích cest, protože kořen jazyka nemůže zapadnout a ucpat vchod do hrtanu. Hlava a krk postiženého zůstávají v záklonu a tím je zabráněno aspiraci zvratků či jiných tekutin. Používá se při bezvědomí se zachováním životně důležitých funkcí, při bezvědomí komplikovaném krvácením z dutiny ústní a nosní, poraněním obličeje, pronikajícím poraněním hrudníku a baze lební. Při léčebných výkonech

7 u poranění páteře nebo pokud postiženého vyšetřujeme, stabilizovaná poloha není vhodná. Stabilizovaná poloha je poloha na boku s jednou pokrčenou dolní končetinou a druhá je natažená, hlava je v záklonu podložená horní končetinou, spodní horní končetina je za tělem. Rautekova poloha Je velice podobná stabilizované poloze, má i stejné užití. Rozdíl je v uložení postiženého. Postižený leží na boku, hlava je v záklonu, na vrchní straně je horní končetina pokrčená v loktu, která se opírá o předloktí, dolní končetina je pokrčená v koleni a opírá se o bérec. Spodní dolní končetina leží rovně nebo je mírně pokrčená, druhá horní končetina leží za tělem. Polohy vleže na zádech Poloha vleže na zádech s nepodloženou hlavou a nataženými končetinami na tvrdé podložce používá se při poranění páteře. Poloha vleže na zádech s podloženou hlavou a nataženými končetinami používá se u postižených při vědomí s poraněním mozku a očí. Poloha vleže na zádech s podložením hlavy a dolních končetin používá se u postižených s poraněním dolních končetin. Poloha leže na zádech s nepodloženou hlavou a podložením dolních končetin o 15 až 30 cm Protišoková poloha používá se při začínajícím a rozvíjejícím se šoku. Poloha vleže na zádech bez podložení hlavy a se zvednutím dolních končetin do úhlu 90 používá se při šoku nebo při velkých ztrátách krve. Autotransfúzní poloha používá se u postižených při velkých ztrátách krve. Postižený leží na zádech a horní a dolní končetiny jsou zvednuty v úhlu 90. Poloha vleže na zádech na tvrdé podložce bez podložení hlavy, dolní končetiny jsou ohnuté v kyčlích a kolenou tak, aby bérce byly ve vodorovné poloze s podložkou používáme při poranění pánve a šoku. Polohy na břiše Poloha na břiše s podložením čela a ramen používá se při krvácení z úst, obličeje, při popáleninách zad a u úrazů na sakrální krajině u postižených s plným spontánním dýcháním. Poloha na břiše s podložením čela, ramen a pánve používá se při poranění páteře, kdy nelze postiženého obracet nebo nemáme tvrdou podložku na podložení. Poloha vsedě s oporou zad a hlavy Postižený musí být při vědomí, poloha se používá při poranění obličeje, hrudníku, horních a dolních končetin hlezno, pata, Achillova šlacha a prsty nohy. Poloha na boku se skrčenými dolními končetinami a mírně podloženou hlavou Úlevová poloha při náhlých příhodách břišních, postižený ji obvykle zaujme sám.

8 Resuscitace Pokud postižený nedýchá a nebije mu srdce musíme co v nejkratší době zahájit kardipulmonální resuscitaci. Musíme se ale při tom řídit pravidly abecedy resuscitace: ABECEDA RESUSCITACE Fáze I. základní neodkladná resuscitace (basic life support) provádí se za účelem neprodleného okysličení organismu a to kdekoliv a kdykoliv, bez pomůcek či s pomůckami. Fáze I. se provádí v rámci první pomoci. A (airway) - zajištění průchodnosti dýchacích cest. B (brething) - zajištění dýchání. C (circulation) - zajištění cirkulace krve. Fáze II. rozšířená neodkladná resuscitace (advenced life support) jejím účelem je obnovení spontánní cirkulace krve. Terapeutické postupy II. fáze resuscitace vyžadují odborný přístup, který je v terénu zajišťován lékařem RZP, v nemocnici pak nejlépe anesteziologem. D (drugs) - podání resuscitačních léků. E (EKG) - zjištění stavu elektrické vodivosti myokardu. F (fibrilation) - diagnostika fibrilace, která je příčinou zástavy krevního oběhu. Tento stav je nutno řešit defibrilací. Fáze III. resuscitační péče soustředí se především na obnovu mozkových funkcí a zvládnutí selhání různých orgánů v období po neodkladné resuscitaci. G (gauging) - rozvaha, stanovení příčiny selhání vitálních funkcí. H (human mentation) - snaha o resuscitaci mozku a obnovení mozkových funkcí ad integrum. I (intensive care) - intenzivní péče zaměřená ke stabilizaci funkce vitálních orgánů a intenzivní terapie onemocnění, které způsobilo ohrožení života. Zajištění průchodnosti dýchacích cest U postiženého v bezvědomí mohou být dýchací cesty zúženy nebo zcela ucpány, příčina spočívá v tom, že člověku v bezvědomí chybí obranné reflexy včetně kašle. Dýchací cesty mohou být ucpány zapadlým jazykem, tupým předmětem nebo zatečením krve, zvratků a slin do dýchacích cest. Jakákoliv z uvedených příčin může způsobit smrt postiženého a proto je zcela nezbytné zajistit co nejrychleji průchodnost dýchacích cest. - Záklon hlavy při syndromu zapadlého jazyka postižený leží na zádech, hlavu zakláníme tlakem své dlaně na týl a čelo postiženého, tím dojde k oddálení kořene jazyka od zadní stěny hltanu a obnoví se průchodnost dýchacích cest. - Záklon hlavy u dítěte pod dítě podložíme složenou deku, záklon hlavy nesmí být velký, hrozí poranění páteře. Odstranění cizího tělesa Způsoby odstranění cizího tělesa: Úder mezi lopatky provádí se 3 5 x hranou jedné ruky, pokud je postižený při vědomí, ve stoje a pokud leží v poloze na boku. Úder mezi lopatky u novorozenců a kojenců dítě si uložíme na předloktí bříškem dolů a hlavou níže. Ruka obemkne krček, hlavu držíme lehce pootočenou na stranu, ústa má otevřené. Úder provedeme plochou 4 prstů mezi lopatky. Úder mezi lopatky u většího dítěte dítě uložíme na stehno, hlavu níže, úder mezi lopatky vedeme plochou dlaně.

9 Heimlichův hmat spočívá v prudkém zatlačení pěstmi zachránce v místě nadbřišku, může se provádět vleže, vsedě i ve stoje. Může se opakovat 4 5 krát. Nevhodné použití je u malých dětí, u obézních osob a těhotných žen. Tento manévr neprovádí laik. Posouzení dýchacích cest Hlavu držíme stále v záklonu a přiložíme své ucho k ústům postiženého, pozorujeme pohyby hrudníku a břicha. Vyčištění dýchacích cest obrátíme hlavu postiženého na jednu stranu a dvěma prsty ruky vyčistíme dutinu ústní. Umělé dýchání z úst do úst Při umělém dýchání z úst do úst vydechujeme vzduch z vlastních plic do úst nebo nosu postiženého. Provádíme záklonem hlavy postiženého, uvolněním dýchacích cest, prsty jedné ruky stiskneme nosní dírky a zhluboka se nadechneme. Rty přitiskneme k ústům postiženého a vydechneme vzduch do jeho plic, přitom pozorujeme pohyby hrudníku. Potom oddalte ústa a nechte postiženého vydechnout, ale stále sledujte pohyb hrudníku. Bije-li srdce a tep je hmatný, pokračujte umělými vdechy ve frekvenci vdechů/min. až do obnovení spontánního dýchání. Není-li tep hmatný, musíme neprodleně zahájit kardiopulmonální resuscitaci. Nepřímá srdeční masáž U netepajícího srdce mohou být srdeční stahy nahrazeny stlačováním hrudníku, tím se stimuluje svalová část srdce a umožňuje se tak vypuzení krve ze srdce, to musí být ještě doplněno umělým dýchání z úst do úst. Postiženého položte na tvrdou podložku, klekněte si vedle něj obličejem k jeho hrudníku, vyhledejte správné tlakové místo na sternu. Potom přiložte ruce, které musí být napjaté a ramena by měla být přímo nad sternem. Hrudník stlačujte kolmo dolů, potom tlak uvolněte. Ruce z hrudníku neoddělávejte, aby jste neztratili správné místo na stlačení. Při jednom zachránci nebo při podávání laické resuscitace se doporučuje 30 stlačení : 2 vdechy u dospělého člověka, při frekvenci stlačení za minutu. Při dvou profesionálních zachráncích se provádí resuscitace v poměru 15 stlačení : 2 vdechy u dospělého člověka. U novorozenců platí poměr 3 : 1. Zjistíte-li, že tep na krční tepně je hmatný ukončete srdeční masáž. Pokud postižený spontánně nedýchá pokračujte v umělém dýchání z úst do úst. Ukončení neodkladné resuscitace: Srdeční činnost a dýchání je úspěšně obnoveno, postižený je předán do lékařské péče. Zachránci jsou natolik vyčerpáni, že by mohli ohrozit svůj vlastní život. I přes resuscitační úsilí nejeví postižený známky života resuscitace musí trvat nejméně 30 minut. Jsou přítomny jisté známky smrti. Rozhodnutí k ukončení resuscitace může dát pouze lékař!!!. Krvácení Krvácení můžeme rozdělit na zevní a vnitřní, další dělení podle postižené cévy:

10 Tepenné krvácení záleží jak veliká tepna je postižená, příznakem tepenného krvácení je, že z rány vystřikuje jasně červená krev s pulzací. Žilní krvácení krev z rány volně vytéká nebo se valí, krev se tmavě červené barvy. Vlásečnicové krvácení není moc závažné. Většinou se setkáme s kombinovaným krvácením. Zevní krvácení Tepenné krvácení V případě masivního tepenného krvácení se stiskne tepna přímo v ráně, stisk nepovolujeme až do příjezdu RZP. Dále se může krvácení zastavit stlačením tlakového bodu (příloha č. 8) a elevaci postižené končetiny, dále přiložíme na ránu tlakový obvaz, při prosakování tlakového obvazu přikládáme další vrstvy obvazového materiálu, nikdy neodstraňujeme zakrvácený obvaz. Zvýšenou pozornost musíme dát při stlačování tlakového bodu na krkavicích, abychom nestlačili obě tepny zároveň, toto pravidlo platí také pro podklíčkové tepny. Přiložení Martinova zaškrcovadla nebo Esmarchovy gumové hadice je indikováno jen v určitých případech: úrazová amputace spojená s masivním krvácením, krvácení s pažní a stehenní tepny, otevřená zlomenina nebo cizí těleso v ráně spojené s tepenným krvácením, crush syndrom, dočasné zastavení krvácení při nedostatku zdravotníků na krátkou dobu, otrávená rána (uštknutí) zaškrcení pouze žilního povrchového oběhu, prosáknutí dvou vrstev tlakového obvazu. Správné přiložení zaškrcovadla nesmí být přiloženo přímo na kůži, vždy přiložit přes oděv, zaškrcovadlo se nepřikládá v oblasti kloubů. Správné přiložení zaškrcovadla se zjistí, že končetina je bledá, chladná a není na ní hmatný puls, končetina nesmí mít barvu temně rudou až fialovou. Nezbytné je zaznamenat čas přiložení zaškrcovadla, které nikdy nepovolujeme. Žilní krvácení Končetinu zdvihneme do zvýšené polohy, přiložíme talkový obvaz, postiženého transportujeme k lékařskému ošetření. Vlásečnicové krvácení Vyskytuje se při drobných oděrcích nebo škrábnutí, ošetřuje se tím, že se rána očistí od nečistot, vydezinfikuje se a přikládá se sterilní krytí. Vnitřní krvácení Příznaky vnitřního krvácení jsou bledost, slabost, malátnost, únava, spavost, bolest a citlivost v okolí postižené oblasti, zrychlený, špatně hmatný, nitkovitý puls, pokles krevního tlaku, zrychlené povrchové dýchání, akrální části těla jsou chladné a studeně zpocené. Dělení: Krvácení do dutiny břišní hemoperitoneum. Krvácení do dutiny hrudní hemothorax. Krvácení do dutiny lební. Krvácení do měkkých tkání při zlomeninách dlouhých kostí. Šok Šok je závažný stav ohrožující život, při kterém dochází k selhání krevního oběhu. Šok je charakterizován hypotenzí a nedokrvením tkání. Druhy šoku:

11 Hypovolemický šok snížení cirkulujícího objemu v cévním řečišti asi o 20 30%, vyskytuje se u krvácení, popálenin, zvracení, průjmy a těžké infekce. Kardiogenní šok je poškozená funkce srdce AIM, srdeční selhání, embolie. Septický šok vzniká po těžkých pooperačních infekcích, u popálenin. Anafylaktický šok časná alergická reakce na léky, hmyzí bodnutí, příznaky jsou prudký nástup horečky s třesavkou, nevolnost, tachykardie, dušnost, až bezvědomí a srdeční zástava. Neurogenní šok rozvoj šoku v důsledku oběhového selhání způsobeného abnormálním rozšířením cév, které má svou příčinu v poruše CNS (úraz mozku). Příznaky šoku: tachykardie, nitkovitý puls, studený, lepkavý pot, třes, bledost, apatie, somnolence až bezvědomí, zrychlené a povrchové dýchání, pocit žízně, hypotenze. Protišoková opatření: teplo zamezení tepelných ztrát. tekutiny nic per os, jen zvlhčovat rty. ticho uklidňovat, vyvarovat se rušivým momentům. tišení bolesti znehybnění, zástava krvácení. uložení postiženého do protišokové polohy. transport zajistit co nejrychleji RZP. Bezvědomí Bezvědomí je porucha vědomí, kdy si postižený není vědom okolního dění a na rozdíl od spánku jej není možné z tohoto stavu snadno probrat. Nejčastější příčiny bezvědomí jsou poranění nebo choroby mozku, poruchy krevního zásobení mozku, akutní otravy, nedostatek kyslíku v krvi, selhání základních životních funkcí, metabolické poruchy a tepelné vlivy. Rozdělení poruchy vědomí: kvalitativní poruchy vědomí kvantitativní poruchy vědomí Kvalitativní poruchy vědomí Mdloba = Synkopa krátkodobá ztráta vědomí na základě přechodné mozkové hypoxie v důsledku nedokrvenosti. Příčiny: Vazovagální kolaps vyčerpání, horko, dlouhodobé stání, pobyt ve vydýchaném a horkém vzduchu, bolest. Ortostatická synkopa rychlé postavení, např. ze židle (nedokrvení mozku). Syndrom sinus caroticus podráždění karotického sinu při holení nebo rychlém záklonu či otočení hlavy. Dalšími příčinami mohou být epileptické záchvaty nebo srdeční arytmie. První pomoc je zvednutí dolních končetin, k obnovení vědomí by mělo dojít do 1 5 minut. Obnubilace mrákotný stav, kdy je zachována prostorová orientace, ale není schopnost vlastního počínání. Delirium vyznačuje se vzrušením, bohatými halucinacemi, vyskytuje se u horečnatých onemocnění, otrav, alkoholismu a jiných psychiatrických onemocnění. Amence je méně bouřlivé než delirium, psychické funkce jsou postiženy nestejnoměrně, člověk může být ve stavu útlumu nebo naopak vzrušení. Projevuje se poruchami chování, vnímání, nálady a myšlení. Agonie údobí před smrtí, umírání v bezvědomí.

12 Kvantitativní poruchy vědomí Somnolence nejlehčí stupeň kvantitativní poruchy, člověk je spavý, sám spontánně nemluví, dá se probudit a reaguje na bolestivé podněty. Sopor člověk reaguje na silné podněty zasténáním, nereaguje na otázky, může mumlat nesrozumitelná slova. Kóma nejtěžší stupeň kvantitativní poruchy vědomí. kóma povrchové snížené obranné reflexy. kóma hluboké obranné reflexy nejsou, žádné reakce ani na velmi silné podněty. kóma vigilní stavy po těžkém poškození mozkové tkáně, jsou zachovány projevy bdělosti, pacient nemluví, nepohybuje se, nereaguje na oslovení, má však otevřené oči. Stupeň kómatu určuje Glascow coma score - minimální počet 3 (mluvíme o hlubokém kómatu bez reflexů), maximální počet 15 (normální stav) Otevření očí - - Spontánní Na výzvu Na bolest Žádné Vědomí - Orientován Dezorientován Zmatená slovní reakce Nesrozumitelné zvuky Nereaguje Motorická reakce Plní příkazy Cíleně se brání Necíleně se brání Ohýbá konč. na bolest Natahuje konč. na bolest Nereaguje Popáleniny Combustiones Ohrožují poraněné šokem a vstupem infekce do těla. Celková závažnost poškození závisí na rozsahu, hloubce, věku, umístění a příčině. Dělení: I. stupeň kůže je zarudlá, postižena je její vrchní vrstva, zahojí se asi do 1 týdne. II. stupeň tvorba puchýřů, prudká bolest, ztráta plazmy, možnost vzniku infekce při protržení puchýřů. Zahojení do 2 3 týdnů. III. stupeň příškvary, kůže a podkoží jsou zničeny, postiženy jsou i hluboké vrstvy (svaly, kosti), obvykle nebolí. Dochází k velkým ztrátám plazmy. Určení rozsahu poškození nám napomáhá pravidlo devíti (příloha č. 9) poškození více jak 15% u dospělých a 10% u dětí vyvolává šok. První pomoc neprodleně ochladíme popálené plochy studenou vodou, tak dlouho dokud přináší úlevu (minimálně minut), popáleniny kryjeme sterilním obvazem, provádíme protišoková opatření, voláme RZP. Poleptání Některé látky působí na kůži dráždivě a dojde-li k přímému kontaktu, mohou způsobit těžká poranění kůže i jiných tkání.

13 Poleptání rohovky a spojivek Oko vyplachujeme nejméně 30 minut proudem tekoucí vody, směr vyplachování je od vnitřního koutku k zevnímu, přiložíme sterilní obvaz na obě oči, vyhledáme lékaře. Poleptání kůže a sliznic Poleptání neznámým prostředkem odstraníme oděv potřísněný látkou, postižené místo oplachujeme tekoucí vodou minimálně 30 minut, na kůži přiložíme sterilní obvaz, vyhledáme lékařskou pomoc. Poleptání kyselinami odstraníme oděv potřísněný kyselinou, postižené místo oplachujeme proudem tekoucí vody minimálně 20 minut a připravujeme neutralizační roztok, přiložíme aseptický obvaz navlhčený neutralizační látkou, vyhledáme lékařskou pomoc. Poleptání zásaditými látkami odstraníme potřísněný oděv, postižené místo oplachujeme proudem vody, můžeme použít neutralizační roztok, postižené místo kryjeme a vyhledáme lékařskou pomoc. Poleptání sliznice dutiny ústní zahájíme výplachy dutiny ústní vodou, vyhledáme lékařskou pomoc. Poleptání jícnu a žaludku nevyvoláváme zvracení, dle stavu ukládáme postiženého do polosedu nebo stabilizované polohy. U postiženého při vědomí podáváme tekutiny (čistou pitnou vodu), sledujeme FF, musíme zjistit jakou látku postižený vypil a vyhledáme lékařskou pomoc. Rány Druhy ran: řezná rána má hladké okraje. tržná rána má nepravidelné, roztržené okraje, je téměř vždy infikována. bodná rána je hluboká, málo viditelná. střelná rána rozlišujeme nástřel místo vstupu projektilu, který zůstává v těle nebo průstřel, který má vstřel a výstřel s vnitřním krvácením. tržně-zhmožděná rána má roztržené okraje rány s krevním výronem. odřeniny je sedřená vrchní část kůže, většinou je rána znečištěná. Rána s cizím tělesem Postiženého posadíme nebo položíme a ránu řádně prohlédneme. Volně ležící tělesa odstraníme, zaklíněná tělesa z rány nevytahujeme, obložíme je sterilním materiálem a přiložíme vhodný obvaz, těleso nevtlačujeme do rány. Neprodleně vyhledáme lékařskou pomoc. Cizí těleso v oku Pokud není zaklíněné, šetrně ho odstraníme, nejlépe vypláchnutím spojivkového vaku nebo ho vyjmeme mechanicky pomocí růžku čisté textilie, např. kapesníku.

14 Zlomeniny kostí Zlomenina je porušení celistvosti kosti. Rozdělení zlomenin: Zavřené zlomeniny zavřené zlomeniny dlouhých kostí se znehybňují dostatečně dlouhou dlahou přes dva klouby. Zlomenina žeber postiženého ošetřujeme v polosedě nebo v sedu, hrudník stahujeme pomocí elastického obinadla při výdechu, provádíme protišoková opatření, zajistíme lékařské ošetření. Otevřené zlomeniny u otevřené zlomeniny je porušena celistvost kůže, rána krvácí a vzniká riziko infekce. Postiženého ošetřujeme v leže, dezinfikujeme okolí rány, vyčnívající kostní úlomky obložíme obvazovým materiálem a připevníme obinadlem, kostní úlomky nesmíme vtlačovat do rány. Dále imobilizujeme jako u zlomeniny zavřené, zajistíme lékařskou pomoc.

15 Metodika Tento výzkum byl proveden pomocí dotazníku. Dotazník byl rozdán ve třech sborech, a to u Sboru dobrovolných hasičů ze Šitbořic, kde se zúčastnilo vyplnění dotazníku 20 členů, u Sboru dobrovolných hasičů z Kobylí, kde se zúčastnilo 12 členů a u Sboru dobrovolných hasičů z Krumvíře, kde se zúčastnilo vyplnění dotazníku 25 členů. Všechny sesbírané dotazníky jsou plnohodnotně vyplněné, konečný počet sesbíraných dotazníků od sborů je 57. Dotazník obsahuje 30 otázek, z toho jsou 2/3 uzavřených otázek a dvě otázky v dotazníku jsou dle vlastního uvážení. Dotazník obsahuje 9 všeobecných otázek a 21 odborných otázek. Doba pro vyplnění dotazníku byla stanovena na 25 minut. Během mého výzkumu jsem se zaměřila také na lékárničky v hasičských zásahových autech, a to na vybavenosti lékárniček a na expirační dobu spotřebního materiálu. Cíle a hypotézy Cíle: - Zjistit úroveň znalosti první pomoci u Sborů dobrovolných hasičů. - Zjistit rozdíly ve znalostech první pomoci mezi jednotlivými sbory. - Informovat členy sboru dobrovolných hasičů o problematice první pomoci za pomoci dotazníku a nabídnout edukaci. - Zjistit v jakých situacích již poskytovali první pomoc. - Zjistit kolikrát do roka jsou jednotlivé sbory proškolovány a jakou osobou. - Zjistit jestli ví co patří do základního vybavení lékárničky první pomoci. - Zjistit jak by zhodnotili své vědomosti v problematice první pomoci a to za pomocí známek Zjistit stav lékárniček u hasičských sborů a kde jsou uloženy. Hypotézy - Předpokládám, že úroveň znalosti zásad první pomoci u sborů bude asi z 60% správná. - Předpokládám, že nebudou velké znalostní rozdíly v první pomoci mezi jednotlivými sbory. - Předpokládám, že členové sborů již asi ze 40% poskytovali první pomoc a to jak při hasičském zásahu, tak i v soukromém životě. - Předpokládám, že minimálně 1 x do roka jsou členové sborů proškolováni v problematice první pomoci. - Předpokládám, že školení zajišťuje vyškolená osoba v problematice první pomoci. - Předpokládám, že 80% členů ve sborech bude vědět, co patří do základního vybavení lékárničky první pomoci. - Předpokládám, že 75% členů své vědomosti v problematice první moci zhodnotí známkou 3. - Předpokládám, že z 95% budou lékárničky umístěny v hasičských zásahových autech a budou ve velmi dobrém stavu, jak po stránce vybavenosti materiálem, tak i s expirační dobou.

16 Vyhodnocení a analýza dotazníků Sbor dobrovolných hasičů Šitbořice Otázka č.1 - Věk: a) b) c) Otázka č.1 Abs. čet. Rel. čet. a) 15 75,0 % b) 4 20,0 % c) 1 5,0 % Z této otázky vyplývá, že převážná většina členů u tohoto sboru je mladého věku. Otázka č.2 Pohlaví: a) žena b) muž Otázka č.2 Abs. čet. Rel. čet. a) 3 15,0 % b) 17 85,0 % Z této otázky vyplývá, že ¾ členů v tomto sboru jsou muži. Otázka č.3 Ukončené vzdělání: a) Základní škola d) Vyšší odborná škola b) Střední odborné učiliště e) Vysoká škola c) Střední odborná škola a maturitou Otázka č.3 Abs. čet. Rel. čet. a) 2 10,0 % b) 14 70,0 % c) 4 20,0 % d) 0 0,0 % e) 0 0,0 % U této otázky vyplývá, že převážná většina členů má Střední odborné učiliště. Otázka č.4 Rodinný stav: a) svobodný/á c) rozvedený/á b) ženatý/vdaná d) vdovec/vdova Otázka č.4 Abs. čet. Rel. čet. a) 9 45,0 % b) 11 55,0 % c) 0 0,0 %

17 d) 0 0,0 % Tato otázka je velice procentuelně vyrovnaná, větší polovina členů je ženatých či vdaných a menší polovina je svobodných. Otázka č.5 Máte děti: a) ano b) ne Otázka č.5 Abs. čet. Rel. čet. a) 5 25,0 % b) 15 75,0 % Z této otázky vyplývá, že ¾ členů ještě nemá vlastní děti. Otázka č. 6 Jste držitelem/držitelkou řidičského průkazu: a) ano b) ne Otázka č.6 Abs. čet. Rel. čet. a) 16 80,0 % b) 4 20,0 % Z této otázky vyplývá, že více než ¾ členů tohoto sboru jsou držitelé řidičského průkazu. Otázka č.7 Kdy a jak jste naposledy poskytoval/a první pomoc: a) nikdy b) ano Otázka č.7 Abs. čet. Rel. čet. a) 15 75,0 % b) 5 25,0 % Dotazovaní odpovídající na tuto otázku ano uvádějí, že 3 členové sboru prováděli kardiopulmonální resuscitaci, 1 člen poskytoval první pomoc při tepenném krvácení a 1 člen poskytoval první pomoc při náhlé nevolnosti. Dále vyplývá, že 75 % nemají členové tohoto sboru s poskytováním první pomoci ještě žádné zkušenosti. Otázka č.8 Školení v první pomoci u sborů probíhá: a) 1 x ročně b) 2 a vícekrát za rok c) vůbec Otázka č.8 Abs. čet. Rel. čet. a) 15 75,0 % b) 0 0,0 % c) 5 25 %

18 Dotazování u této otázky uvádějí, že z 75 % probíhá školení 1 x ročně a 25 % dotazovaných se domnívá, že školení vůbec neprobíhá. Otázka č.9 Kdo vás proškoluje: a) lékař b) zdravotní sestra c) vyškolená osoba v problematice první pomoci d) jiné Otázka č.9 Abs. čet. Rel. čet. a) 0 0,0 % b) 5 25,0 % c) 10 50,0 % d) 5 25,0 % Dotazovaní uvádějí u této otázky, že z 25 % jsou proškolováni zdravotní setrou, další uvádějí, že z 50 % jsou proškolováni vyškolenou osobou v problematice první pomoci a dalších 25 % uvádí, že je nikdo neproškoluje. Z toho plyne, že stejný počet respondentů odpovídající v předchozí otázce odpovědí vůbec, zde odpovídá na otázku, že je nikdo neproškoluje. Otázka č.10 Co patří do základního vybavení lékárničky: a) gáza b) vata c) obinadla d) sterilní obvazy e) tlakový obvaz f) leukoplast g) náplasti s polštářkem h) injekční stříkačka ch) resuscitační rouška i) dezinfekce j) sterilní šití k) zavírací špendlík, pinzeta l) škrtidlo m) rukavice n) zásyp Do základního vybavení lékárničky nepatří injekční stříkačka, sterilní šití a zásyp. Otázka č.10 Abs. čet. Rel. čet. a) 17 85,0 % b) 6 30,0 % c) 17 85,0 % d) 17 85,0 % e) ,0 % f) 15 75,0 % g) ,0 % h) 0 0,0 % ch) 18 90,0 % i) 18 90,0 % j) 1 5,0 % k) 17 85,0 %

19 l) 17 85,0 % m) 16 80,0 % n) 4 20,0 % Počet respondentů 20 U této otázky je zřejmé, že většina dotazovaných ví, co patří do základního vybavení lékárničky. Otázka č.11 Postižený leží bezvládně na zemi, co je třeba zjistit nejdříve: a) stav jeho vědomí. b) zda-li dýchá. c) zda-li má zachovalý tep. Správná odpověď u této otázky je A, pokud zjistíme stav jeho vědomí, nemusíme zjišťovat dýchání a tep. Otázka č.11 Abs. čet. Rel. čet. Správně 3 15,0 % Špatně 17 85,0 % Počet špatných odpovědí je u této otázky velice vysoký, dotazovaní si neuvědomili, že pokud bude člověk při vědomí nemusíme kontrolovat dech a tep. Otázka č.12 U postižených v bezvědomí kontrolujeme tep: a) na zápěstí. b) na krčních tepnách. c) na spánku. Správná odpověď je B. Otázka č.12 Abs. čet. Rel. čet. Správně 17 85,0 % Špatně 3 15,0 % U této otázky je zřejmé, že ¾ dotazovaných odpovědělo správně, protože na krčních tepnách je tep nejlépe hmatný, zbylých 15 % uvádělo, že by tep kontrolovali na zápěstí. Otázka č.13 Postižené v bezvědomí, kteří mají zachovalý tep a sami dýchají ukládáme: a) do stabilizované polohy na boku, pokud nemáme podezření na poranění páteře. b) do polohy na břiše. c) do protišokové polohy se zvednutými dolními končetinami. Správná odpověď u této otázky je A, poloha nám zajistí nevdechnutí zvratků a také nezapadnutí jazyka. Otázka č.13 Abs. čet. Rel. čet. Správně 18 90,0 % Špatně 2 10,0 %

20 Počet správných odpovědí je u této otázky vysoký, špatně odpovědělo jen 10 %, ti by postiženého uložili do protišokové polohy se zvednutými dolními končetinami. Otázka č.14 Stabilizovaná poloha je: a) na boku s jednou pokrčenou dolní končetinou a druhá je natažená, jedna ruka je za zády a druhá je pod bradou, kdy je hlava zakloněná, aby nedošlo k vdechnutí zvratků. b) na boku s podloženým hrudníkem a s hlavou pootočenou, aby nedošlo k vdechnutí zvratků. c) na zádech s hlavou pootočenou, aby nedošlo k vdechnutí zvratků. Správná odpověď je typu A. Otázka č.14 Abs. čet. Rel. čet. Správně 18 90,0 % Špatně 2 10,0 % Počet správných odpovědí je u této otázky vysoký, špatně odpovědělo jen 10 %. Otázka č.15 Příznaky šoku jsou: a) bezvědomí, zvýšená reakce na bolestivé podněty. b) bledá, horká kůže, prohloubené dýchání, zpomalený tep, nekontrolovatelné chování. c) bledá pokožka pokrytá studeným, lepkavým potem, zrychlený, špatně hmatný tep, neklid, žízeň. Otázka č.15 Abs. čet. Rel. čet. Správně 12 60,0 % Špatně 8 40,0 % U této otázky se objevilo dost špatných odpovědí, správně odpovědělo 60 % dotazovaných. Otázka č.16 - Jak ošetříme krvácející řeznou ránu, ve které je zaklíněný velký střep: a) střep neodstraňujeme, ale obložíme ho sterilním materiálem a ránu převážeme tak, abychom střep nezatlačili ještě hlouběji. b) nad ránu okamžitě přiložíme zaškrcovadlo. c) střep odstraníme a ránu převážeme. Správná odpověď je typu A. Otázka č.16 Abs. čet. Rel. čet. Správně 13 65,0 % Špatně 7 35,0 % Na tuto otázku správně odpovědělo 65 % dotazovaných, zbylých 35 % bylo špatně. Dotazovaní si neuvědomili, co by se mohlo stát, kdyby střep z rány odstranili.

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou)

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou) Řešení testu z webových stránek www.mlady-zdravotnik.wbs.cz 1. Při bodné ráně nožem? a) nůž vytáhneme b) necháme ho v ráně c) necháme ho v ráně a fixujeme 2. Jakou barvu má okysličená krev (př.: tepenné

Více

Úvodem... 11. 3 Příruční lékárna... 31 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny... 32 Kontrolní otázky... 34

Úvodem... 11. 3 Příruční lékárna... 31 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny... 32 Kontrolní otázky... 34 OBSAH Úvodem................................................. 11 1 Jednotný postup při poskytování první pomoci................ 13 1.1 Předlékařská první pomoc............................. 13 1.2 Složky

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma Datum tvorby

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

vědomostí, dovedností a schopností vždy

vědomostí, dovedností a schopností vždy ZDRAVOVĚDA MYŠÍK PRVNÍ POMOC Soubor opatření prováděných podle svých vědomostí, dovedností a schopností, ale vždy tak, aby Zachránily život Zabránily zhoršení stavu postiženého Zajistily bezpečnost poraněnému,

Více

První pomoc při poranění kostí

První pomoc při poranění kostí I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 5 První pomoc při poranění kostí

Více

akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk Mgr. Miluše Vytlačilová Poskytování první pomoci ve vybraných situacích

akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk Mgr. Miluše Vytlačilová Poskytování první pomoci ve vybraných situacích Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc I Cíl první pomoci, třídění zraněných,

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15660NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 28. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová DÝCHACÍ CESTY použité zkratky:

Více

Obecné zásady chování

Obecné zásady chování První pomoc při úrazech a otravách v laboratoři 1. Obecné zásady chování 2. Úrazy 3. Otravy 4. Poleptání a popálení kůže 5. Poranění očí 6. Poranění elektrickým proudem Obecné zásady chování První pomoc

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_11_ZDV2_19 Zdravověda PP obecné zásady,

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz Kardiopulmonální resuscitace KPR K Kardio = srdce nahrazení srdeční funkce krevní oběh - nepřímá srdeční masáž

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 30. TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN ZSJN/525/2009 Pedagogická rada projednala

Více

Rány CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009

Rány CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Rány CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz Rány Každé poranění kůže nebo sliznice (mohou být poškozeny také svaly, nervy, cévy a vnitřní orgány) Příčiny: mechanické (předmět), chemické

Více

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy ÚRAZY PRVNÍ POMOC - SKRIPTA Strategie při ošetřování úrazů 1. bezpečnost zachránců? 2. mechanismus úrazu? 3. základní životní funkce? 4. příznaky? na co si zraněný sám stěžuje? co jsme na zraněném našli

Více

1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3. 2. První pomoc teoretická část 10-10. 3. První pomoc praktická část - 16 16. 4. Péče o nemocné 2 2 4

1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3. 2. První pomoc teoretická část 10-10. 3. První pomoc praktická část - 16 16. 4. Péče o nemocné 2 2 4 Téma Počet hodin Teorie Praxe Celkem 1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3 2. První pomoc teoretická část 10-10 3. První pomoc praktická část - 16 16 4. Péče o nemocné 2 2 4 5. Základy zdravotnické

Více

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů Zlomeniny a poranění kloubů a svalů NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO Úrazy pohybového ústrojí 1. místo v úmrtnosti do 40 let věku 40% úrazů nastává v dopravě 2004 - zranění u dopravních

Více

První pomoc při dalších postiženích.

První pomoc při dalších postiženích. při dalších postiženích. (zpět) Mdloba postiženého uložit do polohy vleže, popř. autotransfúzní polohy a uvolnit oděv.zajistit průchodnost dýchacích cest, dostatek čerstvého vzduchu a lze přiložit studený

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Integrovaný systém první pomoci. ZŠ Chvaletická

Integrovaný systém první pomoci. ZŠ Chvaletická Integrovaný systém první pomoci ZŠ Chvaletická Určeno pro vnitřní potřeby školy Zpracovali žáci PVP MLADÝ ZDRAVOTNÍK 7. ročník 2011/2012 Pod vedením Mgr. Jaroslavy Kavánové - 1 - - 2 - Integrovaný záchranný

Více

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO U Č E B N Í O S N O V Y kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO 2 0 0 7 Charakteristika kurzu Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základy první pomoci. MUDr. Jana Picmausová

Základy první pomoci. MUDr. Jana Picmausová Základy první pomoci MUDr. Jana Picmausová Bezpečnost Tvá bezpečnost a Tvé zdraví je na prvním místě! Při poskytování první pomoci používej ochranné pomůcky: resuscitační roušku nebo masku a chirurgické

Více

Traumatologický plán MŠ Nemojany

Traumatologický plán MŠ Nemojany Základní a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace Nemojany 113, 683 03, 517 353 348 Traumatologický plán MŠ Nemojany Obsah : 1 Důležitá telefonní čísla 2 Prevence úrazů 3 Traumatologický

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek postižení kůže a sliznic poleptáním některými chemikáliemi charakteru: 1. suché nekrózy: způsobené kyselinou 2. rozbředlé nekrózy: způsobené louhem

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán Střední průmyslová škola Ostrov Klínovecká 1197, Ostrov, 363 01 SMĚRNICE č. ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č.1713/2012/sps Traumatologický plán Zpracoval Vydal Ing. Dana Ptáčková Ing. Pavel Žemlička,

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL 1. RESUSCITACE DOSPĚLÉHO ROZHODNI O SPRÁVNÉM POŘADÍ ÚKONŮ: 1. POKUD NEDÝCHÁ, KLEKNU Z BOKU K HRUDNÍKU 2. VOLÁM 155 3. POMÓC, MÁM TU ZRANĚNÉHO, POMÓC 4. HALÓ, PANE, SLYŠÍTE

Více

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Co je to KPR? Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů, kterými se snažíme obnovit základní životní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Stabilizovaná poloha. Umělé dýchání

Stabilizovaná poloha. Umělé dýchání Stabilizovaná poloha Jejím cílem je zajistit průchodnost dýchacích cest, umožnit volné dýchání, vyčištění horních dýchacích cest a zamezit případnému vdechnutí zvratků. 1. Sundáme postiženému brýle 2.

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE I. Neodkladná resuscitace Soubor postupů sloužících k obnovení a udržení oběhu okysličené krve organizmem (zejm. mozkem a myokardem) Indikována u osob postižených náhlým selháním

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Vědomí, bezvědomí, kvalitativní a kvantitativní poruchy

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Vědomí, bezvědomí, kvalitativní a kvantitativní poruchy Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci nebo je možné s ním pracovat v jejím průběhu. Popisuje poruchy vědomí, příčiny těchto poruch a první pomoc u bezvědomí. Autor Jazyk (Autor) Čeština

Více

Práva a povinnosti ZZA

Práva a povinnosti ZZA Práva a povinnosti ZZA CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Dány vyhláškou 106/2001 Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí Činnost zdravotníků před odjezdem Činnost při odjezdu Činnost

Více

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím 36 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím Přehled zásad bezpečnosti práce 1. Při ostření na brusu i bruskách chráníme oči ochrannými brýlemi. 2. Při přenášení a

Více

Volání Zdravotnické záchranné služby

Volání Zdravotnické záchranné služby Neprodejné Volání Zdravotnické záchranné služby Telefonní číslo 155 VOLÁNÍ JE ZDARMA Vždy uveď: svoje jméno místo, kde je zraněný NIKDY NEZAVĚŠUJ TELEFON JAKO PRVNÍ. charakter nehody (dopravní nehoda,

Více

Traumatologický plán - plán první pomoci

Traumatologický plán - plán první pomoci Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk Náměstí B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem, Č.j.: 14/2012 Jar Platnost od: 14. 9. 2012 Nahrazuje: TP ze dne 9. 4. 2010 Obsah : 1. Priority

Více

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí VĚDOMÍ Vědomí je vedle spontánního dýchání a krevního oběhu jedou ze tří základních životních funkcí Stav mysli, který je výsledkem komplexních funkcí mozku Nejčastějšími příčinami poruch vědomí jsou alkohol,

Více

ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem

ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský

Více

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí 1. PORUCHY VĚDOMÍ VĚDOMÍ Vědomí je vedle spontánního dýchání a krevního oběhu jedou ze tří základních životních funkcí Stav mysli, který je výsledkem komplexních funkcí mozku Základem vědomí je vigilita

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM12260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválila: Základní škola Praha 10 Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 21. TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN 21 ZŠ - OŘ/2005 Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Směrnice nabývá

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2014 1. Důležitá telefonní čísla: Rychlá lékařská pomoc 155 Lékařská služba první pomoci 571 413 012 Lékař zajišťující pracovně lékařské

Více

PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM 1. Působení elektrického proudu na lidský organizmus 2. Postup

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Ahoj, děvčata a chlapci,

Ahoj, děvčata a chlapci, BEZPEČNÁ ŽELEZNICE PRVNÍ POMOC Ahoj, děvčata a chlapci, víte, že železniční doprava je asi šestnáctkrát bezpečnější než doprava na silnicích? Ale i přesto dochází na kolejích a v jejich blízkosti k řadě

Více

Traumatologický plán školy

Traumatologický plán školy Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, info@zsstepankovice.cz www.zsstepankovice.cz Traumatologický plán školy DŮLEŽITÁ

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA První

Více

Zásady pro poskytování první pomoci

Zásady pro poskytování první pomoci Zásady pro poskytování první pomoci Pro Den zdraví v Bolaticích zpracovala Bc. Kristina Adamcová Použitý zdroj: MUDr. Jaromír Hrabovský, CSc. Říjen 2012 Dopravní nehody Zásady pomoci Zachovejte klid. Vypněte

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_85_Laboratorní práce č. 1 AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_85_Laboratorní práce č. 1 AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_85_Laboratorní práce č. 1 AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 12. 11. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS,

Více

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Čelakovského 200, 397 01 Písek 382 212 259, e-mail: sekretariat@oa-pisek.cz TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Obecná ustanovení Tento traumatologicky

Více

Závěrečný test. Bod. Datum testu: otil:

Závěrečný test. Bod. Datum testu: otil: Závěrečný test Za každou správnou odpověď získáš jeden bod. V některých otázkách můžeš získat i více bodů podle rozsahu a správnosti odpovědi je vždy vyznačeno v zadání. Minimální počet bodů pro úspěšné

Více

První pomoc I Pro studenty zdravotnických oborů

První pomoc I Pro studenty zdravotnických oborů Jarmila Kelnarová, Jana Toufarová, Jana Váňová, Zuzana Číková První pomoc I Pro studenty zdravotnických oborů 2., přepracované a doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Příloha 9a ke Směrnici pro pracovní úrazy účinnost od 02. 01. 2014 1 TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN obecná ustanovení DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA Celoevropská tísňová linka 112 Hasičský záchranný sbor 150 Zdravotnická

Více

Rány. Def: Porušení integrity kožního krytu nebo kontinuity sliznice. Často poškozeny i tkáně pod kůží = povrchové x hluboké. Rizko krvácení, infekce

Rány. Def: Porušení integrity kožního krytu nebo kontinuity sliznice. Často poškozeny i tkáně pod kůží = povrchové x hluboké. Rizko krvácení, infekce Rány Def: Porušení integrity kožního krytu nebo kontinuity sliznice Často poškozeny i tkáně pod kůží = povrchové x hluboké Rizko krvácení, infekce Rány sečné - ostré okraje, poškozeny cévy a nervy, riziko

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, nabízíme Vám bezplatné vzdělávání pedagogů v rámci programů DVPP, jde o kurz první pomoci pro učitele a kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí. Výuka je financována

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace Simota T. 12.5. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu

Více

První pomoc. Slezská univerzita v Opavě

První pomoc. Slezská univerzita v Opavě První pomoc Slezská univerzita v Opavě Poškození teplem, chladem Popáleniny poranění vznikající působením vysokých teplot na povrch těla případně působením chemikálií, elektřiny či ozářením Dělení termické

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace VY_32_INOVACE_11_ZDV2_06 Zdravověda První pomoc Poranění kostí a kloubů Prezentace a pracovní list v programu PowerPoint Žáci

Více

První pomoc a zdravověda

První pomoc a zdravověda První pomoc a zdravověda Zásah elektrickým proudem tělem probíhá el. proud křeče svalstva, znehybnění, srdce může přestat pracovat, chvěje se (fibrilace) 1) nejprve technická(!), tj. odstranění od zdroje

Více

UČITEL A PRVNÍ POMOC. Ing. Zdeněk Vopička

UČITEL A PRVNÍ POMOC. Ing. Zdeněk Vopička UČITEL A PRVNÍ POMOC Ing. Zdeněk Vopička OČ NÁM M BĚŽB ĚŽÍ: Přiblížení souvztažnosti prevence závažných úrazů s výukou první pomoci ŠVP a výuka první pomoci, znalosti poskytování PP kompetence celoživotn

Více

Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ. Příloha číslo 18 a Počet listů 2. Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony

Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ. Příloha číslo 18 a Počet listů 2. Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Příloha číslo 18 a Počet listů 2 Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony BEZVĚDOMÍ Projev poruchy činnosti centrální nervové soustavy.

Více

- LÉKAŘSKÁ KOMISE DOPORUČENÍ Č. 2

- LÉKAŘSKÁ KOMISE DOPORUČENÍ Č. 2 - LÉKAŘSKÁ KOMISE DOPORUČENÍ Č. 2 LÉKÁRNIČKA PRO HOROLEZCE - zdravotnický materiál - základní modul - 11/2004 Martin Honzík, DiS., Pavel Neumann, DiS., MUDr. David Tuček 1 LÉKAŘSKÁ KOMISE ČHS DOPORUČENÍ

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY. Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1

JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY. Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Zajistit bezpečnost označením místa nehody Volat pomoc (155, 150, 158) Poskytnout první pomoc a kontrolovat postižené

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

Obecné zásady při poskytování laické první pomoci

Obecné zásady při poskytování laické první pomoci PRVNÍ POMOC je v ČR ukotvena také v zákoně. Neposkytnutí první pomoci je definováno jako trestný čin dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, stanoví dokonce v 150 a 151

Více

10 kroků pro život. aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech)

10 kroků pro život. aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech) 10 kroků pro život aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech) 1. Co je život bezprostředně ohrožující stav - "klinická smrt" 2.

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek krycí tlakové poloprodyšné odsávající znehybňující podle materiálu dělíme obvazy na: šátkové, obinadlové prakové, náplasťové z elastických hmot

Více

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu:

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: 1 Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ Schvaluji: Garant: KUMVšL UČEBNÍ PROGRAM Název kurzu: ODBORNÝ KURZ METODIKA VÝUKY ZDRAVOTNICKÉ PŘÍPRAVY (MVZP) Počet předmětů: 1 Délka

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13860NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Modul č. 12. Zdravověda.

Modul č. 12. Zdravověda. Čís. Otázka 1Při dýchání je vzduch nasáván nosem. Jakými cestami postupuje dále a kam? Modul č. 12. Zdravověda. 2 Kde přechází kyslík do krve a oxid uhkičitý z krve? 3 Úkolem hrtanu mimo jiné je uzavírat

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Poranění páteře. Mechanismus úrazu. Manipulace

Více

Základ znalostí ze zdravovědy

Základ znalostí ze zdravovědy Základ znalostí ze zdravovědy Milí rádcové a rádkyně, jistě spoustu znalostí z oblasti zdravovědy víte, ale i přesto vám dáváme k dispozici tyto materiály, ve kterých najdete shrnutí toho, co byste měli

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

PRVNÍ POMOC. Co dělat s postiženým. Je nutné zajistit 3 základní životní funkce:

PRVNÍ POMOC. Co dělat s postiženým. Je nutné zajistit 3 základní životní funkce: PRVNÍ POMOC Informace, které sdělujeme, když voláme 155, mobil 112 naše jméno místo, čas a charakter nehody počet poraněných, charakter jejich poranění přístupové cesty k místě nehody kontaktní telefon

Více

90. Povinnosti zaměstnanců

90. Povinnosti zaměstnanců První pomoc při úrazu elektrickým proudem 90. Povinnosti zaměstnanců Všichni zaměstnanci jsou povinni : a) dbát o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví, i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Neodkladná resuscitace v dětském věku

Více

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán Traumatologický plán Autor: Tereza Jakubcová Vypracováno dne: 27. 5. 2011 Obsah Traumatologický plán...3 1 Obecná definice...3 1.1 Obsah traumatologického plánu...3 2 První pomoc...3 2.1 Znalost první

Více

KATEŘINA KNOPFOVÁ FÁTIMA

KATEŘINA KNOPFOVÁ FÁTIMA PRVNÍ POMOC KATEŘINA KNOPFOVÁ FÁTIMA 13. STŘEDISKO ŠTERNBERK 14.ODDÍL ŠAVANI OSTRAVA 2008 Obsah 1. Úvod 2. Obecné zásady poskytování první pomoc 2.1. Technická první pomoc 2.2. Zdravotnická první pomoc

Více

www.vzpoura-urazum.cz vzpoura-urazum@vzp.cz CHRAŇTE SVÉ DÍTĚ! Nedejte úrazům šanci!

www.vzpoura-urazum.cz vzpoura-urazum@vzp.cz CHRAŇTE SVÉ DÍTĚ! Nedejte úrazům šanci! www.vzpoura-urazum.cz vzpoura-urazum@vzp.cz CHRAŇTE SVÉ DÍTĚ! Nedejte úrazům šanci! TÍSŇOVÉ LINKY Záchranná služba: 155 Policie: 158 Hasiči: 150 Evropská tísňová linka: 112 Městská policie: 156 Toxikologické

Více

První pomoc při zástavě dechu a srdeční činnosti

První pomoc při zástavě dechu a srdeční činnosti I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 12 První pomoc při zástavě dechu

Více

Resuscitace (KPCR kardiopulmocerebrální resuscitace)

Resuscitace (KPCR kardiopulmocerebrální resuscitace) 1 Resuscitace (KPCR kardiopulmocerebrální resuscitace) Technika, jejímž cílem je obnovit základní životní funkce dýchání, krevní oběh, funkce mozku Nejčastější příčiny selhání základních životních funkcí:

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

ZDRAVOTNÍK. I. Stupeň

ZDRAVOTNÍK. I. Stupeň ZDRAVOTNÍK I. Stupeň Zná základní čísla: 150 - hasiči 155 - záchranka 158 - policie Ošetří: Puchýře Nestrháváme, nepropichujeme, neprošíváme, mohl by se zanítit. Je-li nutné někam jít, a proto puchýř zničit,

Více

Náhlé zhoršení zdravotního stavu

Náhlé zhoršení zdravotního stavu Náhlé zhoršení zdravotního stavu MUDr Jaroslav Gutvirth Licence creative commons uveďte autora, nepoužívejte dílo komerčně Nepropadejte panice Dá se s postiženým komunikovat? o Ano: má slušně prokrvený

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Hrudní páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Cvičení pro hrudní páteř. Cviky v leže na zádech 1. Leh na zádech, pokrčená kolena, celá páteř na podložce, obě lopatky

Více

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ A PRIORITY OŠETŘENÍ NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Celkový stav Stav vědomí Dechová funkce Funkce krevního oběhu Poranění Jaké máme možnosti??? 1. Základní

Více

Význam kostry. Mgr. Martina Březinová

Význam kostry. Mgr. Martina Březinová Identifikátor materiálu: EU 7-40 Přírodopis, 8.ročník Anotace Význam kostry Autor Mgr. Martina Březinová Jazyk Čeština Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Žáci určí, co je oporou lidského těla,

Více

INFORMACE pro provozovatele dětských táborů

INFORMACE pro provozovatele dětských táborů INFORMACE pro provozovatele dětských táborů Dle informací z zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, která určuje povinnosti také pro provozovatele zotavovacích akcí. Součástí tohoto zákona jsou

Více

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů)

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů) KOSTERNÍ SOUSTAVA - základním projevem je pohyb, rozhodující úlohu má kostra a svalstvo - určuje základní tvar a chrání lehce zranitelná vnitřní ústrojí KOSTI - člověk má průměrně 206 kostí - nejtěžší

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o.

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o. Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Otravy a poleptání. Poranění oka Označení

Více