STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OCHRANY OSOB A MAJETKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OCHRANY OSOB A MAJETKU"

Transkript

1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OCHRANY OSOB A MAJETKU SOŠ OOM Karviná, Ostrava, Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OCHRANY OSOB A MAJETKU SOŠ OOM Karviná, Ostrava, Zlín Název školy: Místo poskytování vzdělávání: Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Leonovova 1795, Karviná - Hranice Ľ. Štúra 1085, Ostrava Poruba Broučkova 372, Zlín Právní forma: společnost s ručením omezeným Identifikátor zařízen: Identifikátor ředitelství: Identifikační číslo: Zřizovatel: Ředitel školy: Zástupci ředitele škol: Ing. Slavka Krystová Florková, MBA Ing. Slavka Krystová Florková, MBA Karviná Mgr. Jana Skýpalová Ostrava Ing. Vladimír Procházka Zlín Mgr. Viktor Brebera Telefon: Karviná ; Ostrava Zlín www: 1

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a vyhlášky č. 15/2005 Sb. 2

4 Obsah Prostorové zabezpečení výuky... 4 Zařazení do rejstříku škol a školských zařízení... 6 Vize a dlouhodobý záměr školy... 6 Školská rada... 7 Rámcový popis personálního zabezpečení... 7 Přehled oborů vzdělávání Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o prevenci patologických jevů Školní parlament Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Společné školní akce Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Vyřizování stížností a autoevaluace Základní údaje o hospodaření školy Národní a mezinárodní spolupráce se vzdělávacími institucemi Údaje o spolupráci s odbornými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Závěr

5 PROSTOROVÉ ZABEZPEČENÍ VÝUKY ZLÍN Prostorové zabezpečení výuky je řešeno nájemní smlouvou se Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Zlín. Škola sídlí v klidné, okrajové části města. Většina výuky je situována do třetího patra, kde má škola k dispozici učebny, počítačovou učebnu, sborovnu, kancelář a kancelář zástupce ředitelky školy. Tělocvična, posilovna a tělocvična pro výuku bojových sportů jsou situovány v jiných podlažích. Učebny pro všeobecně vzdělávací předměty 3 Počítačová učebna 1 Tělocvična 1 Tělocvična pro speciální tělesnou výchovu 1 Venkovní hrací plochy pro tělesnou výchovu 1 Žáci využívají šatní boxy umístěné v suterénu budovy. Mají k dispozici nápojové automaty a jídelnu. KARVINÁ Prostorové zabezpečení výuky je v budově Obchodní akademie na základě výpůjčky od vlastníka objektu. V budově využíváme: učebny pro všeobecně vzdělávací předměty 4 učebny výpočetní techniky a techniky administrativy 2 tělocvična pro TV a STV - 1 posilovna 1 4

6 OSTRAVA Prostorové zabezpečení výuky v Ostravě funguje na základě nájemní smlouvy se Základní školou L. Štúra v Ostravě-Porubě. Škola sídlí v klidné části města. Většina výuky je situována do prvního patra, kde má škola k dispozici učebnu, sborovnu, sekretariát a kancelář zástupce ředitelky školy. Tělocvična se nachází v přízemí stejně jako učebna výpočetní techniky. Tělocvična pro výuku bojových sportů je využívána v budově Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, cca 10 min. chůze od školy. K dizpozici máme také venkovní hřiště. Učebna pro všeobecně vzdělávací předměty 1 Počítačová učebna 1 Tělocvična 1 Tělocvična pro speciální tělesnou výchovu 1 Venkovní hrací plochy pro tělesnou výchovu 1 Žáci mají k dispozici nově zrekonstruovanou jídelnu. 5

7 ZAŘAZENÍ DO REJSTŘÍKU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Na základě rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení do sítě škol ze dne 22. srpna 1994 pod č. j /94-61, ve znění pozdějších rozhodnutí a výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka ze dne 17. října 1997 byla zřízena Střední odborná škola ochrany osob a majetku, Karviná Darkov, ul. Svornosti 1, s.r.o. Změnou zápisu v obchodním rejstříku s účinností ode dne 29. ledna 2007 se zřizovatelem školy stala Ing. Slávka Krystová Florková, MBA. Datum zřízení školy: Zařazení do sítě: Rozhodnutí MŠMT ČR č. j /94-61 ze dne s účinností od Poslední rozhodnutí: Rozhodnutí MŠMT ČR č. j. 2522/ , s účinností od VIZE A DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY Hlavní směry zaměření a koncepce rozvoje Střední odborné školy ochrany osob a majetku v Karviné vycházejí zejména z vize a z dlouhodobého záměru školy, ze strategie rozvoje a z dlouhodobých cílů školy. Politika kvality Střední odborné školy ochrany osob a majetku vychází z legislativních požadavků, z etického kodexu a strategie společnosti a rozvíjí ji zejména v následujících oblastech: Směr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy: zvyšování odbornosti pracovníků školy (plánování vzdělávání) a realizace poznatků ve výuce, zkvalitnění výuky novými výukovými programy a zavedením ICT, zavedení elektronické knihovny jako databáze studijních podkladů pro žáky i pedagogy, otevření nového studijního oboru pro denní studium: Technické lyceum, rozšiřování a zkvalitňování nabídky e-learningového studia pro širší skupinu uchazečů, tvorba ŠVP v jednotlivých oborech vzdělávání, inovace vybavení školy a didaktických pomůcek, zmapování uplatnění absolventů školy a pomoc při výběru povolání, zkvalitnění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, rozšíření mimoškolních aktivit formou zájmových kroužků a zapojení se do soutěží, rozvíjení spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání, realizace projektů financovaných z grantů Evropské unie, zkvalitnění náboru a akcí pro veřejnost a žáky základních škol. 6

8 Strategie, cíle, financování a termíny plnění budou specifikovány v ročním plánu školy vždy k běžného roku. ŠKOLSKÁ RADA Školská rada pracovala ve školním roce 2012/13 v následujícím složení: Předseda: Dr. Mgr. Zbyněk Domin, učitel, zvolen pedagogy školy Členové: JUDr. Jan Kluska, učitel, jmenován zřizovatelkou školy Pí. Zahatlanová, zvolena rodiči a plnoletými žáky V minulém období se rada zajímala o způsob hodnocení práce školy, postupy spojené se zaváděním ŠVP do života, dále o způsob prezentace školy (PR) na veřejnosti a dopady této činnosti na počty zájemců o studium nebo přijímání nových studentů. Školská rada pracovala v souladu s podmínkami vymezenými platnou legislativou a scházela se pravidelně. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Vzhledem k náročnosti výuky na škole bezpečnostně-právního typu je základním předpokladem personální práce ve škole obsazování učitelských míst odborníky splňujícími platnou legislativu v oblasti potřebné kvalifikace nezbytné k výkonu povolání, zejména pak v souladu s požadavky Ministerstva vnitra ČR. Pouze výjimečně se tato strategie nedaří v některých exponovaných oborech (výuka cizích jazyků). U takto angažovaných uchazečů je ale i přesto vyžadována dostatečná odborná úroveň a nezbytností je požadované vzdělání si neprodleně doplnit. Ve školním roce bylo zaměstnáno celkem 36 pedagogických pracovníků, z toho 13 pracovníků interních a zbytek externích. Pedagogičtí pracovníci Interní pracovníci Pedagogický pracovník Vyučované předměty praxe SOŠ OOM Bolková Barbora, Mgr. CJL, KAT, JAP, RET 6 Karviná Domin Zbyněk, Dr. Mgr. PSY, TEA, PAD 22 Karviná Godál Petr STV, TEV,BIO 14 Karviná Kempná Kateřina, Bc. ANJ, KAJ 9 Karviná Kluska Jan, JUDr. PRA, PRAc 0 Karviná Řezák Martin, Mgr. TEV, STV 2 Karviná 7

9 Skýpalová Jana, Mgr. MAT, CHE, MATc <25 Karviná Stachowiczová Andrea, Mgr. RUJ, ONA, SOP, KRJ 4 Karviná Brebera Viktor, Mgr. STV, BIO 4 Zlín Lehký Jiří PRA, BEP, KRE, PEN <25 Zlín Kratochvilová Jitka, Mgr. AJ 7 Zlín Adámková Martina, Mgr. ČJ 3 Zlín Procházka Vladimír, Ing. PRA 3 Ostrava Externí pracovníci Pedagogický pracovník Vyučované předměty praxe SOŠ OOM Feranc Martin, Ing. Bc. BEP 4 Karviná Florková Alexandra, Bc. EKO, UCE 0 Karviná, Ostrava Holzbauer David, Mgr. ICT 10 Karviná Homan Aleš, Mgr. Ph.D. CJL 19 Karviná Kubíčková Pavla, PaedDr. FYZ 16 Karviná Svobodová Marie, Mgr. DEJ, ZEM <25 Karviná Tomalík Jiří, JUDr. PRA, PRAc 0 Karviná Viačková Zlatuše, Mgr. KRE 2 Karviná Král Jiří STV 5 Zlín Cváček Jan, Dr., Mgr. ZSV, DHV, PSY <25 Zlín Vichlenda Milan, JUDr., Ph.D. BEP, KRE, PEN, KRA <25 Zlín Molková Lea, Mgr. RUJ, <25 Zlín Bačík Antonín, Mgr. TV 15 Zlín Malíková Markéta, Mgr. MAT 15 Ostrava Koplová Jaroslava CJL 0 Ostrava Erben Jiří, Mgr. DEJ 0 Ostrava Uhrovič Jiří, Ing. ICT 10 Ostrava Navrátil Pavel, Mgr. ICT 20 Ostrava Mrázek Martin, Mgr. ANJ 3 Ostrava 8

10 Lukšová Terezie, Mgr. CHE 22 Ostrava Hořínek Libor, Mgr. ZEM 16 Ostrava Maršálková Adéla TEV, STV 0 Ostrava Kosík Martin, Mgr. TEV, STV 0 Ostrava Zkratky názvu předmětů DEJ Dějepis ZEM Zeměpis RUJ Ruský jazyk KAT Katastrální správa CHE Chemie REA Realitní činnost ANJ Anglický jazyk BEP Bezpečnostní příprava MAT Matematika NEJ Německý jazyk ZSV Základy společenských věd BIO Biologie DHV Demokratická a humanitní výchova PRA Právo TEA Technika administrativy PSY Psychologie CJL Český jazyk a literatura UCE Účetnictví FYZ Fyzika PAD Právní administrativa TEV Tělesná výchova KRA Kriminalistika STV Speciální tělesná výchova KRE Kriminologie ICT Výpočetní technika PEN Penologie ONA Občanská nauka DHV Demokratická a humanitní výchova KYN Kynologie EKO Ekonomika Ostatní pracovníci Jméno pracovníka zařazení praxe Gumelová Jarmila uklízečka nesleduje se Komárová Rozália uklízečka nesleduje se Komár Andrej školník nesleduje se Krystová Florková Slavka, Ing., MBA zřizovatelka, ředitelka 21 Nesetová Marie uklízečka nesleduje se 9

11 Vagundová Andrea asistentka ředitelky, Karviná nesleduje se Zichová Jitka asistentka ředitelky, Zlín nesleduje se Gorná Katka asistentka ředitelky, Ostrava nesleduje se PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ SOŠ OOM se profiluje jako škola poskytující vzdělání v oblasti právní a bezpečnostněprávní v následujícím rozsahu: a) studium 4letých denních studijních oborů; b) studium 3letých nástavbových studijních oborů. Struktura vyučovaných studijních oborů ve školním roce 2012/2013 byla následující: Přehled oborů vzdělávání Kód oboru RVP ŠVP Kdo vydal učební dokumenty Pod č. j. Platnost od M/001 Bezpečnostně právní činnost Ochrana osob a majetku MŠMT ČR / L/501 Bezpečnostně právní činnost Veřejně pořádková činnost MŠMT ČR / M/006 Obecně právní činnost Právní administrativa MŠMT ČR / M/01 Veřejnosprávní činnost Právní administrativa SOŠ OOM SOŠOOM- 413/ M/01 Bezpečnostně právní činnost Bezpečnostně právní činnost SOŠ OOM SOŠOOM- 410/ L/51 Bezpečnostní služby Bezpečnostní služby SOŠ OOM SOŠOOM- 336/ ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V rámci oboru Ochrana osob a majetku konají zájemci přijímací řízení složené z vyhodnocení přihlášky, testu tělesné zdatnosti a psychologického testu. Uchazeči o obor Veřejnosprávní činnost mají přijímací řízení pouze na základě vyhodnocení přihlášky. Vzhledem k malému počtu uchazečů nebude tento obor ve školním roce 2013/2014 otevírán. 10

12 Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014 Kód oboru Název oboru 1. kolo Poč. přij. Přihl. Přij. Celkem M/01 Bezpečnostně právní činnost M/01 Veřejnosprávní činnost L/501 Veřejně pořádková činnost ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Z přehledu a analýzy prospěchu žáků je patrné, že z celkového počtu prospělo 4,37 % žáků s vyznamenáním, prospělo 64,48 % a neprospělo 14,21 %. Žáci, kterým byl prodloužen termín hodnocení, uzavřeli ročník v řádném termínu. Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok Počet žáků k Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Neklasifikováno SOŠOOM Hodnocení ukončení studia: (maturitní zkoušky) Maturitní zkouška probíhala dle ustanovení MŠMT. Ústní část a profilová část maturitní zkoušky proběhla ve Zlíně v termínu od 27. května do 28. května 2013 a v Karviné v termínu od 20. května do 23. května Součástí profilové části maturitní zkoušky byla praktická zkouška ze speciální tělesné výchovy pro obory Ochrana osob a majetku a Veřejně pořádková činnost a praktická maturitní zkouška z odborných předmětů pro obor Právní administrativa. Praktická zkouška proběhla ve Zlíně v termínu 30. dubna 2013 a v Karviné dne 29. dubna Ve společné části žáci maturovali z českého jazyka a literatury a jako další předmět si mohli vybrat buď matematiku, nebo cizí jazyk. Předměty profilové části jsou následující: obor Ochrana osob a majetku: právo, bezpečnostní příprava a kriminalistika, speciální tělesná výchova; obor Právní administrativa: právo, sociální politika nebo realitní činnost nebo katastrální správa, praktická zkouška z odborných předmětů; obor Veřejně pořádková činnost: základy práva, služební příprava a kriminalistika, speciální tělesná výchova. 11

13 Ve čtvrtém ročníku denního studia a třetím ročníku dálkového studia bylo 46 žáků. K maturitě bylo připuštěno v prvním termínu 36 žáků. Kód oboru Název oboru Počet žáků Nepřipuštěno v ŘT Vyznamenáno Prospělo Neprospělo M/ M/01 Ochrana osob a majetku Veřejnosprávní činnost L/501 Veřejně činnost pořádková Pedagogický sbor školy podporuje tvořivost, soutěživost a dovednosti žáků a koordinuje jejich vzdělání v oblasti občanské, právní a etické výchovy v rámci výuky. Dokladem zaměření školy na pozitivní hodnocení a motivaci žáků jsou například pochvaly a ceny ředitelky školy udělené v rámci školních dovednostních a znalostních soutěží a za vzornou reprezentaci školy. Pochvaly a ocenění Pochvala 1. pololetí školního roku 2. pololetí školního roku Počet žáků důvod Počet žáků důvod Třídní učitel 4 práce pro třídu; 6 práce v parlamentu; 2 reprezentace školy 6 práce pro třídu; reprezentace školy Ředitelka školy 10 práce pro školu; reprezentace školy 10 práce pro školu; reprezentace školy Napomenutí a důtky Napomenutí důtky a 1. pololetí školního roku 2. pololetí školního roku Počet žáků důvod Počet žáků důvod Napomenutí třídního učitele 6 neoml. absence, porušování ŠŘ 5 neoml. absence, porušování ŠŘ Důtka učitele třídního 6 porušování ŠŘ 1 porušování ŠŘ 12

14 Důtka školy ředitelky 8 neoml. absence, porušování ŠŘ 7 neoml. absence, porušování ŠŘ Podmínečné vyloučení ze studia, vyloučení ze studia Vyloučení počet žáků důvod Podmínečné vyloučení ze studia 0 neomluvená absence Vyloučení ze studia 0 Snížené stupně z chování na konci školního roku počet žáků % ze všech žáků školy 2 - uspokojivé neuspokojivé 4 Údaje o integrovaných žácích Pro všechny žáky zařazené do programu speciální péče je vypracován individuální vzdělávací plán pro teoretickou výuku. Na realizaci programu spolupracuje škola s pedagogicko-psychologickými poradnami v Karviné a ve Zlíně, popř. v místě bydliště žáka, s rodiči a učiteli předmětů, jichž se podle povahy znevýhodnění žáka úprava učebního plánu týká. Koordinaci IVP zajišťují výchovní poradci a třídní učitel. Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2012/2013 Druh postižení Počet žáků v ročníku Počet žáků celkem Sluchové postižení Zrakové postižení S vadami řeči Tělesné postižení S kombinací postižení S lehkým mentálním postižením S vývojovými poruchami učení 0 13

15 ÚDAJE O PREVENCI PATOLOGICKÝCH JEVŮ Hlavním cílem výchovného působení ve škole je snaha snižovat rizika a vlivy, jež narušují zdravý a bezproblémový vývoj žáků, proto patří k prioritním aktivitám prevence sociálně-patologických jevů, výchova ke zdravému životnímu stylu a vytváření pozitivního klimatu ve škole. Těmto aktivitám se věnuje především úsek výchovného poradenství a prevence sociálně-patologických jevů ve spolupráci s třídními učiteli, učiteli výchov a pedagogicko-psychologickými poradnami v Karviné, Ostravě a ve Zlíně, jež se výrazně podílí na monitoringu a diagnostice žáků s výukovými a výchovnými problémy. Konkrétní výchovná činnost školy vychází zejména z plánu výchovného poradenství, z preventivního programu školy a z plánů jednotlivých tříd. Důraz je kladen také na pozitivní ovlivňování třídní dynamiky pro přechod žáků ze ZŠ do nového kolektivu realizací adaptačních pobytů pro žáky prvních ročníků. Zaměřuje se na sebepoznání žáků, komunikaci a prevenci šikany. V rámci společného cvičení SOŠ OOM Zlín a dalších jednotek IZS na téma Krizové situace v budově školy 2013 (viz níže) byly provedeny besedy se žáky. Besedy se týkaly násilí ve třídách, násilí mezi spolužáky, negativních pohledů na učitele apod. Jednalo se o řízené diskuse tříd se školním psychologem Dr. Cváčkem. Tyto rozhovory navázaly právě na uvedené cvičení v budově školy a objasňovaly jeho princip, důvody a cíle. Žákům bylo prezentováno několik rovin a možností řešení svých problémů, a zároveň bylo poukázáno na chybná řešení. Zlín Závěrečná zpráva z programu protidrogové prevence a poradenské činnosti V souladu se školním vzdělávacím programem a tematickými plány pro jednotlivé ročníky SOŠ OOM ve Zlíně byla realizována prevenční činnost proti zneužívání drog a OPL. Vzhledem k praktickým poznatkům z jednotlivých škol a školských zařízení a rovněž obecně uvolněnějším společenským normám se jeví tato činnost aktuální i na SOŠ OOM, abychom, v rámci našich možností, předem eliminovali případné negativní skutečnosti v této oblasti. Jednotlivá zaměstnání v oblasti prevenční činnosti se uskutečnila diferencovaně: a) v rámci hodin řádné výuky psychologie pro žáky 1ZA, 2ZA, 3ZA a 4ZA. Časová dotace pro každou skupinu cca 2 hod. b) v rámci společného 5hodinového zaměstnáni ukončeného písemným prověřením znalostí a vyjádřením vlastních názorů k prezentovaným a diskutovaným problémům. Primárně: 1. Osvětleny a prodiskutovány požadavky školního řádu. 14

16 2. Proveden rozbor a popis zakázaného jednání ze strany žáků v rámci školy. 3. Možné sankce, které je za porušení těchto zákazů postihnou. 4. Všichni žáci musí mít jistotu, že bude-li někdo "porušovat pravidla hry", bude to škola, která tato porušení zjistí a sjedná nápravu. 5. Vytváření pocitu a přesvědčení, že normy je třeba dodržovat. 6. Osvětleno, proč žákům není dovoleno v prostorách školy kouřit, požívat alkohol či jiné škodlivé látky. Současně i na všech akcích, které škola organizuje. Probrán zákaz vstupovat do školy pod vlivem návykové látky, nosit, držet distribuovat a zneužívat návykové látky nejen v areálu školy. Porušení bude klasifikováno jako obzvláště hrubý přestupek a budou z něj vyvozeny patřičné sankce. Vnímáme dodržování školního řádu, jeho normativ, jako mechanismus do značné míry ovlivňující proces sociálního zrání jedince a pozitivně formující jeho postoj ke společnosti a normám jako celku. Sekundárně: 1. Drogová scéna v ČR. 2. Co je droga, vlastnosti a účinky. 3. Proč lidé začínají s drogami, proč je berou. 4. Používané drogy a nejčastěji používané drogy mládeží do 25 let statistiky. 5. Příznaky požití drogy či OPL, účinky, závislost, abstinenční příznaky, možnosti léčby a její úspěšnost, psychické a fyzické důsledky požívání jednotlivých drog a OPL. 6. Indikátory manipulace s drogami či OPL. 7. DROGA JAKO LÉK /chemoterapie, dlouhodobá aplikace jednoho druhu léku / MOŽNOST ZÍSKÁNI ZÁVISLOSTI. Použité didaktické prostředky: PC, projektor, TV + video, flipcharty, krátké skeče filmových naučných programů s drogovou a protidrogovou tématikou, test prověření. Zaměstnání se zúčastnilo: a) v rámci řádné výuky 73 žáků, tj. 92%, b) v rámci společného zaměstnání 52 žáků, tj. 65% Co jednotlivá zaměstnání přinesla posluchačům žákům: sebereflexi, možné návody a vzorce chování se v různých situacích, nové pohledy na důležitost, způsob, jak se zvládat a regulovat a při setkání se s drogou, možné varianty chování se osob pod 15

17 vlivem OPL, poznání slabých a silných stránek osobnosti narkomana, apod. Zaměstnání splnilo cíle stanovené ŠVP a vnitřními požadavky školy. Psychologická intervence a poradenská činnost Ve školním roce 2012 /2013 byla psychologická poradenská činnost zaměřena na psychologické vyšetření a pohovory se zájemci o přijetí na SOŠ OOM, požadavky žáků o pomoc při řešení osobních problémů, řešení rodinných vztahů, partnerských vztahů, možnosti dalšího studia a uplatnění dosaženého vzdělání v hledání přiměřeného zaměstnání, práce a pohovory s rodiči žáků, pohovory k problematice zkvalitnění studia na SOŠ OOM a akutní intervence. Psychologické vyšetření na vyžádání ZŘ SOŠ OOM 60 Pohovory k výsledkům psychologického vyšetření s jednotlivci /žáky/ Pomoc žákům při řešení osobních problémů /na bázi jejich požadavků/ Psychologická pomoc a podpora při řešení rodinných problémů a vztahů Pomoc při řešení partnerských vztahů 25 Možnosti dalšího uplatnění se po dokončení studia 38 Pohovory k problematice zkvalitnění studia na SOŠ OOM 34 Akutní intervence 5 Pohovory s rodiči žáků SOŠ OOM 30 Na vyžádání ZŘ SOŠ OOM Mgr. Viktora Brebery bylo ve školním roce 2012/2013 realizováno 57 vyšetření žadatelů o přijetí do SOŠ OOM, přičemž s 52 žáky proveden rozbor osobnostních kvalit pozitivních stránek, na nichž je vhodné postavit a realizovat přístup k výuce, volnočasovým aktivitám, rozvoji rodinných a společenských vztahů. Zdůrazněna slabá místa zejména v oblastech sebe-regulace, dodržování společenských norem a pravidel školního programu. Pohovory k problematice zkvalitnění studia na SOŠ OOM byly realizovány jednak na základě dosahování podprůměrných výsledků v některém předmětu, popř. ve více předmětech žákem, nebo z vlastní iniciativy jednotlivců o zlepšení svých studijních a sportovních výsledků, resp. vzájemné skloubení těchto složek dalších zájmových aktivit. O konzultace a pomoc k možnostem dalšího uplatnění se po dokončení studia, zejména možnosti uplatnění se u PČR a možnosti přijetí na vhodnou VŠ. Pohovory s rodiči zejména problémových žáků SOŠ OOM k vytváření podmínek, ale především rodinné podpory 16

18 vedení k zodpovědnému přístupu a povinnostem k sobě samotnému a škole jako předpokladu rozvíjení jeho osobnostního a společenského potenciálu. Počet prezentovaných žadatelů v sobě v některých případech zahrnuje četnost návštěv psychologické poradny. U jiných není uveden. V porovnání se ŠR 2011/2012 počet žadatelů o psychologickou pomoc ve ŠR 2012/2013 vzrostl o 27%. Z výše uvedeného vyplývá opodstatněnost a potřeba věnovat této problematice i do budoucna zvýšenou pozornost. Zpracoval Dr. et Mgr. Jan Cváček, pplk. v.v. ŠKOLNÍ PARLAMENT Zástupci školního parlamentu v jednotlivých třídách: 1. A Makulová Míša, Dohnalová Dominika, Plevniak 2. A Mikoláš Daniel, Furiová Nicole, Masnica 3. A Švajda Martin, Jung Radek, Šochman Danek 4. A Gyori Tomáš, Fialová Zuzka, Dvořák Petr koordinátor: Dr., Mgr. Domin Zbyněk (pedagog, výchovný poradce, metodik SPJ). Současně se školní parlament aktivně zapojuje do pořádání školních akcí, jako například níže uvedená. V pondělí 25. dubna 2013 organizoval školní parlament při příležitosti Dne učitelů jubilejní třetí ročník akce "Školní Amos". Studenti se letos poprvé shromáždili v nové prostorné tělocvičně školy, kde členové školního parlamentu a další dobrovolníci z řad studentů tradičně dramaticky pobavili pedagogy a vedení školy a za moderování koordinátora školního parlamentu, p. učitele Domina, si pedagogové trošku zasoutěžili. Již tradičně se na prvních pozicích, i když v opačném pořadí, umístili pí učitelka Barbora Bolková (letos jako vítězka) a p. učitel Petr Godál (druhý v pořadí). Milým překvapením bylo třetí místo pí učitelky, zástupkyně ředitelky Jany Skýpalové. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Celoživotní vzdělávání pedagogických pracovníků je jednou z priorit vedení školy, které dlouhodobě vytváří dobré podmínky pro zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Snahou je umožnit všem pracovníkům jejich odborný a kvalifikační růst zejména v těch oblastech, které přímo navazují na realizované programy školy a odbornost pracovníků (oblast kutikulární reformy, rozvoj profesních kompetencí učitele, vzdělávání pro udržitelný rozvoj). Při stanovení plánu DVPP je 17

19 přihlíženo ke studijním zájmům pedagogického pracovníka a rozpočtovým možnostem školy. V tomto školním roce se opět podařilo několika učitelům odborných předmětů absolvovat odborné stáže u Krajského ředitelství PČR ve Zlíně. Tato spolupráce byla velmi kladně přijata a bude pokračovat v dalším školním roce. Škola má vypracovaný plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v rozmezí tří let. Požadavky doby a zavádění nových legislativ diktují nutnost celoživotního vzdělávání a zkvalitňování práce každého pedagoga. Vedení školy stanovily tyto priority v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: Karviná plnění kvalifikačních předpokladů, informační a komunikační technologie, školní vzdělávací program, nová maturita, jazykové vzdělávání, legislativa, prohlubování znalostí, samostudium. Jméno a příjmení Barbora Bolková Zbyněk Domin Jana Skýpalová Andrea Stachowiczová Absolvovaná školení CISKOM Konzultační seminář pro management škol CISKOM Konzultační seminář pro PP z CJL Efektivní komunikace aneb pohoda a klid ve třídě Finanční gramotnost v kostce Finance a já Ekostopa Moderní metody práce se žáky na SŠ Odpady EKOKOM Finance a já Zlín Jméno a příjmení Viktor Brebera Jiří Lehký Milan Vichlenda Absolvovaná školení Odborná stáž u PČR Kř Zlín 10. až (odbor zbraní a střeliva) Odborná stáž u PČR Kř Zlín 1. až (odbor cizinecké policie) Odborná stáž u PČR Kř Zlín 1. až (odbor kriminální policie) 18

20 Jitka Kratochvilová New Academic Year, New Edition, New Ideas ZLÍN (Gareth Davies, Chris Jory) Konference jazykové školy P.A.R.K. - BRNO Konzultační seminář k písemné práci MZ z AJ NIDV, krajské pracoviště, OLOMOUC Incorrect English: Common language mistakes ILC BRNO (Daniela Clarke) Školení nepedagogických pracovníků Snahou vedení školy je umožnit také nepedagogickým pracovníkům jejich odborný růst zejména v těch oblastech, které přímo souvisí s výkonem práce sjednané v pracovní smlouvě. Nepedagogičtí pracovníci si prohlubují kvalifikaci účastí na seminářích a školeních, kde získávají nové vědomosti v souvislosti s uplatňováním nových legislativ v praxi. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Prezentace školy na veřejnosti probíhá nejenom v regionálním tisku, ale také na webových stránkách, na burzách povolání středních škol, na Dnech otevřených dveří školy apod. Současně jsme v letošním roce v rámci navázání větší spolupráce a propagace školy navštívili několik základních škol ve Zlínském kraji. Zde učitelé a žáci představili SOŠ OOM a seznámili žáky základních škol s naší výukou jak teoreticky, tak prakticky. Škola spolupracuje s nadacemi Světluška a Okno Naděje SOP Karviná. 19

21 SPOLEČNÉ ŠKOLNÍ AKCE Cvičení s jednotkami UO Brno, říjen 2012 Studenti SOŠ OOM Karviná a Zlín se pod vedením Mgr. Viktora Brebery účastnili společného cvičení s jednotkami Univerzity obrany Brno ve vojenském újezdu Březina. Z každé školy byli vybráni žáci dle požadavků vojáků, nicméně hlavním kritériem byl dobrý zdravotní stav a fyzická zdatnost. Bylo již chladno a celé cvičení je koncipováno velmi realisticky. Tudíž byl předpoklad vysoké zátěže jak pro tělo, tak i pro mysl, jelikož se k výcviku využíval i prostor standardně žáky využívaný pro spánek. ŠKOLNÍ AKCE KARVINÁ a OSTRAVA Exkurze, výstavy Drakiáda, 10. října 2012 Dne proběhla dlouho očekávaná Drakiáda. Všichni jsme se připravovali, draky jsme postavili parádní a nápadité. Jeden sice připomínal více padák než létajícího draka, ale výsledek byl pro všechny stejný. NELÉTAL ani jeden drak. Pokusů bylo hodně, ale... tak snad příště. 20

22 Přednáška Penzijní reforma, 17. října 2012 V polovině října nás navštívili pracovníci Komerční banky. Pro žáky třetího ročníku si připravili přednášku rozdělenou do dvou částí. První část s názvem Finanční gramotnost se věnovala znalostem a dovednostem žáků v oblasti osobních financí. Seznámila žáky především se zacházením s peněžními prostředky v různých životních situacích a s produkty bankovního a nebankovního sektoru. Druhá část přednášky byla věnována Penzijní reformě. V této části byli žáci uvedeni do problematiky reformy, která bude v příštím roce znamenat zásadní změny v českém penzijním systému. Výstava útrpného práva, 24. října 2012 Žáci 2. A se zúčastnili výstavy útrpného práva ve sklepeních zámku Fryštát v Karviné. Žáci mohli vidět formy mučení a věznění ve středověku. Výstava tak mohla žákům zprostředkovat metody, které prosazovalo útrpné právo v českých zemích a jaké nástroje k tomu inkvizice používala. Navíc PeadDr. Kubíčková, která v naší škole učí penologii, zodpovídala otázky našich zvědavých žáků. Přednáška Severní Korea, 29. října 2012 Dne nás přijel navštívit pan Leoš Cásek z nadačního fondu Nehemia, který pomáhá lidem v různých zemích, kde je to potřeba. Přijel nám říci něco o Severní Koreji. Většina z nás neznala situaci, jenž v této zemi probíhá, a proto všichni bedlivě poslouchali. Bylo to opravdu zajímavé a také trochu smutné. Vysvětloval nám, jak v Severní Koreji lidé žijí a co všechno dělá jejich nadační fond. Pan Cásek osobně navštívil Severní Koreu a po třech dnech, které tam strávil. Byl nakonec rád, že jede zpátky domů. Vyprávěl nám o lidech, jak tam žijí, jak pracují, pod jakým jsou tlakem a kde žijí. Například, jedna ze zajímavostí je, že každý komín na domě ukazuje, kolik rodin žije v domě. Také nám vysvětlil, že do Severní Koreje se jen tak lehce člověk nedostane, je potřeba získat různá povolení. Nesmí se tam fotit nic, co by urazilo tento stát nebo vládce země. Nejezdí tam skoro žádná auta a mají třetí největší armádu světa Tato přednáška o Severní Koreji se nám velice líbila a myslím si, že jsme si z ní určitě něco odnesli. 21

23 Výstava fotografii Keňa, 7. listopadu 2012 Dne byla naše třída 1. A v Městském domě kultury Karviná na výstavě fotografií národních parků, které najdeme v Keňi. Fotografie nafotil Sivestr Szabó. Zobrazovaly nádhernou atmosféru zvířat a africké krajiny. Mohli jsme vidět krásně zbarvené ptactvo, zebry, slony apod. Barevnost výstavy a zachycená zvířata v pohybu se nám moc líbili. Osvětim, 7. listopadu 2012 Rčení opakování - matka moudrosti je pravdivé ve všech ohledech, proto jsme již poněkolikáté vyrazili na exkurzi do Osvětimi. Tím dnem byl jeden z podzimních dnů, a to Počasí opět umocňovalo dojem ze smutného historického místa, my jsme si opět připomněli hrůzy druhé světové války a vyslechli si i některé lidské osudy. Byl nám ukázán alespoň malý protest proti všemu, co se dělo. Tím protestem je obrácené B v nápisu Arbeit Macht Frei na vstupní bráně do tábora, který má popírat samotná slova. 22

Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Karviné 25. září 2012 Předkládá: Ing. Slavka Krystová Florková, MBA ředitelka školy č.j. SOŠOOM

Více

Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava s. r. o. Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola

Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava s. r. o. Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava s. r. o. Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Výroční zpráva 2011/2012 Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2012/2013

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok / VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK / pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Více

2011/2012 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA HRANICE,

2011/2012 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA HRANICE, 2011/2012 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA HRANICE, S.R.O. ZPRÁVA O ŠKOLE 2011/2012 Obsah: a) Základní údaje o škole b) Přehled oborů vzdělání c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy d) Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

áva o činn nosti školy 2/13

áva o činn nosti školy 2/13 Výroční zprá áva o činn nosti školy ve školním roce 2012 2/13 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Č. j. 1233/2013 CZECH REPUBLIC, 686

Více

o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014

o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014 Strana 1 (celkem 45) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

Více

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Výroční zpráva Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy červenec září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1.

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace telefon: 487 826 212, web: www.oa.clnet.cz, e-mail: oa-cl@clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, M. Majerové 1691/4, 708 00 Ostrava-Poruba PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2012 2013 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2013 Školská rada schválila dne xx. xx. 2013 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více