STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OCHRANY OSOB A MAJETKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OCHRANY OSOB A MAJETKU"

Transkript

1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OCHRANY OSOB A MAJETKU SOŠ OOM Karviná, Ostrava, Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OCHRANY OSOB A MAJETKU SOŠ OOM Karviná, Ostrava, Zlín Název školy: Místo poskytování vzdělávání: Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Leonovova 1795, Karviná - Hranice Ľ. Štúra 1085, Ostrava Poruba Broučkova 372, Zlín Právní forma: společnost s ručením omezeným Identifikátor zařízen: Identifikátor ředitelství: Identifikační číslo: Zřizovatel: Ředitel školy: Zástupci ředitele škol: Ing. Slavka Krystová Florková, MBA Ing. Slavka Krystová Florková, MBA Karviná Mgr. Jana Skýpalová Ostrava Ing. Vladimír Procházka Zlín Mgr. Viktor Brebera Telefon: Karviná ; Ostrava Zlín www: 1

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a vyhlášky č. 15/2005 Sb. 2

4 Obsah Prostorové zabezpečení výuky... 4 Zařazení do rejstříku škol a školských zařízení... 6 Vize a dlouhodobý záměr školy... 6 Školská rada... 7 Rámcový popis personálního zabezpečení... 7 Přehled oborů vzdělávání Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o prevenci patologických jevů Školní parlament Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Společné školní akce Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Vyřizování stížností a autoevaluace Základní údaje o hospodaření školy Národní a mezinárodní spolupráce se vzdělávacími institucemi Údaje o spolupráci s odbornými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Závěr

5 PROSTOROVÉ ZABEZPEČENÍ VÝUKY ZLÍN Prostorové zabezpečení výuky je řešeno nájemní smlouvou se Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Zlín. Škola sídlí v klidné, okrajové části města. Většina výuky je situována do třetího patra, kde má škola k dispozici učebny, počítačovou učebnu, sborovnu, kancelář a kancelář zástupce ředitelky školy. Tělocvična, posilovna a tělocvična pro výuku bojových sportů jsou situovány v jiných podlažích. Učebny pro všeobecně vzdělávací předměty 3 Počítačová učebna 1 Tělocvična 1 Tělocvična pro speciální tělesnou výchovu 1 Venkovní hrací plochy pro tělesnou výchovu 1 Žáci využívají šatní boxy umístěné v suterénu budovy. Mají k dispozici nápojové automaty a jídelnu. KARVINÁ Prostorové zabezpečení výuky je v budově Obchodní akademie na základě výpůjčky od vlastníka objektu. V budově využíváme: učebny pro všeobecně vzdělávací předměty 4 učebny výpočetní techniky a techniky administrativy 2 tělocvična pro TV a STV - 1 posilovna 1 4

6 OSTRAVA Prostorové zabezpečení výuky v Ostravě funguje na základě nájemní smlouvy se Základní školou L. Štúra v Ostravě-Porubě. Škola sídlí v klidné části města. Většina výuky je situována do prvního patra, kde má škola k dispozici učebnu, sborovnu, sekretariát a kancelář zástupce ředitelky školy. Tělocvična se nachází v přízemí stejně jako učebna výpočetní techniky. Tělocvična pro výuku bojových sportů je využívána v budově Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, cca 10 min. chůze od školy. K dizpozici máme také venkovní hřiště. Učebna pro všeobecně vzdělávací předměty 1 Počítačová učebna 1 Tělocvična 1 Tělocvična pro speciální tělesnou výchovu 1 Venkovní hrací plochy pro tělesnou výchovu 1 Žáci mají k dispozici nově zrekonstruovanou jídelnu. 5

7 ZAŘAZENÍ DO REJSTŘÍKU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Na základě rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení do sítě škol ze dne 22. srpna 1994 pod č. j /94-61, ve znění pozdějších rozhodnutí a výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka ze dne 17. října 1997 byla zřízena Střední odborná škola ochrany osob a majetku, Karviná Darkov, ul. Svornosti 1, s.r.o. Změnou zápisu v obchodním rejstříku s účinností ode dne 29. ledna 2007 se zřizovatelem školy stala Ing. Slávka Krystová Florková, MBA. Datum zřízení školy: Zařazení do sítě: Rozhodnutí MŠMT ČR č. j /94-61 ze dne s účinností od Poslední rozhodnutí: Rozhodnutí MŠMT ČR č. j. 2522/ , s účinností od VIZE A DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY Hlavní směry zaměření a koncepce rozvoje Střední odborné školy ochrany osob a majetku v Karviné vycházejí zejména z vize a z dlouhodobého záměru školy, ze strategie rozvoje a z dlouhodobých cílů školy. Politika kvality Střední odborné školy ochrany osob a majetku vychází z legislativních požadavků, z etického kodexu a strategie společnosti a rozvíjí ji zejména v následujících oblastech: Směr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy: zvyšování odbornosti pracovníků školy (plánování vzdělávání) a realizace poznatků ve výuce, zkvalitnění výuky novými výukovými programy a zavedením ICT, zavedení elektronické knihovny jako databáze studijních podkladů pro žáky i pedagogy, otevření nového studijního oboru pro denní studium: Technické lyceum, rozšiřování a zkvalitňování nabídky e-learningového studia pro širší skupinu uchazečů, tvorba ŠVP v jednotlivých oborech vzdělávání, inovace vybavení školy a didaktických pomůcek, zmapování uplatnění absolventů školy a pomoc při výběru povolání, zkvalitnění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, rozšíření mimoškolních aktivit formou zájmových kroužků a zapojení se do soutěží, rozvíjení spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání, realizace projektů financovaných z grantů Evropské unie, zkvalitnění náboru a akcí pro veřejnost a žáky základních škol. 6

8 Strategie, cíle, financování a termíny plnění budou specifikovány v ročním plánu školy vždy k běžného roku. ŠKOLSKÁ RADA Školská rada pracovala ve školním roce 2012/13 v následujícím složení: Předseda: Dr. Mgr. Zbyněk Domin, učitel, zvolen pedagogy školy Členové: JUDr. Jan Kluska, učitel, jmenován zřizovatelkou školy Pí. Zahatlanová, zvolena rodiči a plnoletými žáky V minulém období se rada zajímala o způsob hodnocení práce školy, postupy spojené se zaváděním ŠVP do života, dále o způsob prezentace školy (PR) na veřejnosti a dopady této činnosti na počty zájemců o studium nebo přijímání nových studentů. Školská rada pracovala v souladu s podmínkami vymezenými platnou legislativou a scházela se pravidelně. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Vzhledem k náročnosti výuky na škole bezpečnostně-právního typu je základním předpokladem personální práce ve škole obsazování učitelských míst odborníky splňujícími platnou legislativu v oblasti potřebné kvalifikace nezbytné k výkonu povolání, zejména pak v souladu s požadavky Ministerstva vnitra ČR. Pouze výjimečně se tato strategie nedaří v některých exponovaných oborech (výuka cizích jazyků). U takto angažovaných uchazečů je ale i přesto vyžadována dostatečná odborná úroveň a nezbytností je požadované vzdělání si neprodleně doplnit. Ve školním roce bylo zaměstnáno celkem 36 pedagogických pracovníků, z toho 13 pracovníků interních a zbytek externích. Pedagogičtí pracovníci Interní pracovníci Pedagogický pracovník Vyučované předměty praxe SOŠ OOM Bolková Barbora, Mgr. CJL, KAT, JAP, RET 6 Karviná Domin Zbyněk, Dr. Mgr. PSY, TEA, PAD 22 Karviná Godál Petr STV, TEV,BIO 14 Karviná Kempná Kateřina, Bc. ANJ, KAJ 9 Karviná Kluska Jan, JUDr. PRA, PRAc 0 Karviná Řezák Martin, Mgr. TEV, STV 2 Karviná 7

9 Skýpalová Jana, Mgr. MAT, CHE, MATc <25 Karviná Stachowiczová Andrea, Mgr. RUJ, ONA, SOP, KRJ 4 Karviná Brebera Viktor, Mgr. STV, BIO 4 Zlín Lehký Jiří PRA, BEP, KRE, PEN <25 Zlín Kratochvilová Jitka, Mgr. AJ 7 Zlín Adámková Martina, Mgr. ČJ 3 Zlín Procházka Vladimír, Ing. PRA 3 Ostrava Externí pracovníci Pedagogický pracovník Vyučované předměty praxe SOŠ OOM Feranc Martin, Ing. Bc. BEP 4 Karviná Florková Alexandra, Bc. EKO, UCE 0 Karviná, Ostrava Holzbauer David, Mgr. ICT 10 Karviná Homan Aleš, Mgr. Ph.D. CJL 19 Karviná Kubíčková Pavla, PaedDr. FYZ 16 Karviná Svobodová Marie, Mgr. DEJ, ZEM <25 Karviná Tomalík Jiří, JUDr. PRA, PRAc 0 Karviná Viačková Zlatuše, Mgr. KRE 2 Karviná Král Jiří STV 5 Zlín Cváček Jan, Dr., Mgr. ZSV, DHV, PSY <25 Zlín Vichlenda Milan, JUDr., Ph.D. BEP, KRE, PEN, KRA <25 Zlín Molková Lea, Mgr. RUJ, <25 Zlín Bačík Antonín, Mgr. TV 15 Zlín Malíková Markéta, Mgr. MAT 15 Ostrava Koplová Jaroslava CJL 0 Ostrava Erben Jiří, Mgr. DEJ 0 Ostrava Uhrovič Jiří, Ing. ICT 10 Ostrava Navrátil Pavel, Mgr. ICT 20 Ostrava Mrázek Martin, Mgr. ANJ 3 Ostrava 8

10 Lukšová Terezie, Mgr. CHE 22 Ostrava Hořínek Libor, Mgr. ZEM 16 Ostrava Maršálková Adéla TEV, STV 0 Ostrava Kosík Martin, Mgr. TEV, STV 0 Ostrava Zkratky názvu předmětů DEJ Dějepis ZEM Zeměpis RUJ Ruský jazyk KAT Katastrální správa CHE Chemie REA Realitní činnost ANJ Anglický jazyk BEP Bezpečnostní příprava MAT Matematika NEJ Německý jazyk ZSV Základy společenských věd BIO Biologie DHV Demokratická a humanitní výchova PRA Právo TEA Technika administrativy PSY Psychologie CJL Český jazyk a literatura UCE Účetnictví FYZ Fyzika PAD Právní administrativa TEV Tělesná výchova KRA Kriminalistika STV Speciální tělesná výchova KRE Kriminologie ICT Výpočetní technika PEN Penologie ONA Občanská nauka DHV Demokratická a humanitní výchova KYN Kynologie EKO Ekonomika Ostatní pracovníci Jméno pracovníka zařazení praxe Gumelová Jarmila uklízečka nesleduje se Komárová Rozália uklízečka nesleduje se Komár Andrej školník nesleduje se Krystová Florková Slavka, Ing., MBA zřizovatelka, ředitelka 21 Nesetová Marie uklízečka nesleduje se 9

11 Vagundová Andrea asistentka ředitelky, Karviná nesleduje se Zichová Jitka asistentka ředitelky, Zlín nesleduje se Gorná Katka asistentka ředitelky, Ostrava nesleduje se PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ SOŠ OOM se profiluje jako škola poskytující vzdělání v oblasti právní a bezpečnostněprávní v následujícím rozsahu: a) studium 4letých denních studijních oborů; b) studium 3letých nástavbových studijních oborů. Struktura vyučovaných studijních oborů ve školním roce 2012/2013 byla následující: Přehled oborů vzdělávání Kód oboru RVP ŠVP Kdo vydal učební dokumenty Pod č. j. Platnost od M/001 Bezpečnostně právní činnost Ochrana osob a majetku MŠMT ČR / L/501 Bezpečnostně právní činnost Veřejně pořádková činnost MŠMT ČR / M/006 Obecně právní činnost Právní administrativa MŠMT ČR / M/01 Veřejnosprávní činnost Právní administrativa SOŠ OOM SOŠOOM- 413/ M/01 Bezpečnostně právní činnost Bezpečnostně právní činnost SOŠ OOM SOŠOOM- 410/ L/51 Bezpečnostní služby Bezpečnostní služby SOŠ OOM SOŠOOM- 336/ ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V rámci oboru Ochrana osob a majetku konají zájemci přijímací řízení složené z vyhodnocení přihlášky, testu tělesné zdatnosti a psychologického testu. Uchazeči o obor Veřejnosprávní činnost mají přijímací řízení pouze na základě vyhodnocení přihlášky. Vzhledem k malému počtu uchazečů nebude tento obor ve školním roce 2013/2014 otevírán. 10

12 Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014 Kód oboru Název oboru 1. kolo Poč. přij. Přihl. Přij. Celkem M/01 Bezpečnostně právní činnost M/01 Veřejnosprávní činnost L/501 Veřejně pořádková činnost ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Z přehledu a analýzy prospěchu žáků je patrné, že z celkového počtu prospělo 4,37 % žáků s vyznamenáním, prospělo 64,48 % a neprospělo 14,21 %. Žáci, kterým byl prodloužen termín hodnocení, uzavřeli ročník v řádném termínu. Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok Počet žáků k Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Neklasifikováno SOŠOOM Hodnocení ukončení studia: (maturitní zkoušky) Maturitní zkouška probíhala dle ustanovení MŠMT. Ústní část a profilová část maturitní zkoušky proběhla ve Zlíně v termínu od 27. května do 28. května 2013 a v Karviné v termínu od 20. května do 23. května Součástí profilové části maturitní zkoušky byla praktická zkouška ze speciální tělesné výchovy pro obory Ochrana osob a majetku a Veřejně pořádková činnost a praktická maturitní zkouška z odborných předmětů pro obor Právní administrativa. Praktická zkouška proběhla ve Zlíně v termínu 30. dubna 2013 a v Karviné dne 29. dubna Ve společné části žáci maturovali z českého jazyka a literatury a jako další předmět si mohli vybrat buď matematiku, nebo cizí jazyk. Předměty profilové části jsou následující: obor Ochrana osob a majetku: právo, bezpečnostní příprava a kriminalistika, speciální tělesná výchova; obor Právní administrativa: právo, sociální politika nebo realitní činnost nebo katastrální správa, praktická zkouška z odborných předmětů; obor Veřejně pořádková činnost: základy práva, služební příprava a kriminalistika, speciální tělesná výchova. 11

13 Ve čtvrtém ročníku denního studia a třetím ročníku dálkového studia bylo 46 žáků. K maturitě bylo připuštěno v prvním termínu 36 žáků. Kód oboru Název oboru Počet žáků Nepřipuštěno v ŘT Vyznamenáno Prospělo Neprospělo M/ M/01 Ochrana osob a majetku Veřejnosprávní činnost L/501 Veřejně činnost pořádková Pedagogický sbor školy podporuje tvořivost, soutěživost a dovednosti žáků a koordinuje jejich vzdělání v oblasti občanské, právní a etické výchovy v rámci výuky. Dokladem zaměření školy na pozitivní hodnocení a motivaci žáků jsou například pochvaly a ceny ředitelky školy udělené v rámci školních dovednostních a znalostních soutěží a za vzornou reprezentaci školy. Pochvaly a ocenění Pochvala 1. pololetí školního roku 2. pololetí školního roku Počet žáků důvod Počet žáků důvod Třídní učitel 4 práce pro třídu; 6 práce v parlamentu; 2 reprezentace školy 6 práce pro třídu; reprezentace školy Ředitelka školy 10 práce pro školu; reprezentace školy 10 práce pro školu; reprezentace školy Napomenutí a důtky Napomenutí důtky a 1. pololetí školního roku 2. pololetí školního roku Počet žáků důvod Počet žáků důvod Napomenutí třídního učitele 6 neoml. absence, porušování ŠŘ 5 neoml. absence, porušování ŠŘ Důtka učitele třídního 6 porušování ŠŘ 1 porušování ŠŘ 12

14 Důtka školy ředitelky 8 neoml. absence, porušování ŠŘ 7 neoml. absence, porušování ŠŘ Podmínečné vyloučení ze studia, vyloučení ze studia Vyloučení počet žáků důvod Podmínečné vyloučení ze studia 0 neomluvená absence Vyloučení ze studia 0 Snížené stupně z chování na konci školního roku počet žáků % ze všech žáků školy 2 - uspokojivé neuspokojivé 4 Údaje o integrovaných žácích Pro všechny žáky zařazené do programu speciální péče je vypracován individuální vzdělávací plán pro teoretickou výuku. Na realizaci programu spolupracuje škola s pedagogicko-psychologickými poradnami v Karviné a ve Zlíně, popř. v místě bydliště žáka, s rodiči a učiteli předmětů, jichž se podle povahy znevýhodnění žáka úprava učebního plánu týká. Koordinaci IVP zajišťují výchovní poradci a třídní učitel. Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2012/2013 Druh postižení Počet žáků v ročníku Počet žáků celkem Sluchové postižení Zrakové postižení S vadami řeči Tělesné postižení S kombinací postižení S lehkým mentálním postižením S vývojovými poruchami učení 0 13

15 ÚDAJE O PREVENCI PATOLOGICKÝCH JEVŮ Hlavním cílem výchovného působení ve škole je snaha snižovat rizika a vlivy, jež narušují zdravý a bezproblémový vývoj žáků, proto patří k prioritním aktivitám prevence sociálně-patologických jevů, výchova ke zdravému životnímu stylu a vytváření pozitivního klimatu ve škole. Těmto aktivitám se věnuje především úsek výchovného poradenství a prevence sociálně-patologických jevů ve spolupráci s třídními učiteli, učiteli výchov a pedagogicko-psychologickými poradnami v Karviné, Ostravě a ve Zlíně, jež se výrazně podílí na monitoringu a diagnostice žáků s výukovými a výchovnými problémy. Konkrétní výchovná činnost školy vychází zejména z plánu výchovného poradenství, z preventivního programu školy a z plánů jednotlivých tříd. Důraz je kladen také na pozitivní ovlivňování třídní dynamiky pro přechod žáků ze ZŠ do nového kolektivu realizací adaptačních pobytů pro žáky prvních ročníků. Zaměřuje se na sebepoznání žáků, komunikaci a prevenci šikany. V rámci společného cvičení SOŠ OOM Zlín a dalších jednotek IZS na téma Krizové situace v budově školy 2013 (viz níže) byly provedeny besedy se žáky. Besedy se týkaly násilí ve třídách, násilí mezi spolužáky, negativních pohledů na učitele apod. Jednalo se o řízené diskuse tříd se školním psychologem Dr. Cváčkem. Tyto rozhovory navázaly právě na uvedené cvičení v budově školy a objasňovaly jeho princip, důvody a cíle. Žákům bylo prezentováno několik rovin a možností řešení svých problémů, a zároveň bylo poukázáno na chybná řešení. Zlín Závěrečná zpráva z programu protidrogové prevence a poradenské činnosti V souladu se školním vzdělávacím programem a tematickými plány pro jednotlivé ročníky SOŠ OOM ve Zlíně byla realizována prevenční činnost proti zneužívání drog a OPL. Vzhledem k praktickým poznatkům z jednotlivých škol a školských zařízení a rovněž obecně uvolněnějším společenským normám se jeví tato činnost aktuální i na SOŠ OOM, abychom, v rámci našich možností, předem eliminovali případné negativní skutečnosti v této oblasti. Jednotlivá zaměstnání v oblasti prevenční činnosti se uskutečnila diferencovaně: a) v rámci hodin řádné výuky psychologie pro žáky 1ZA, 2ZA, 3ZA a 4ZA. Časová dotace pro každou skupinu cca 2 hod. b) v rámci společného 5hodinového zaměstnáni ukončeného písemným prověřením znalostí a vyjádřením vlastních názorů k prezentovaným a diskutovaným problémům. Primárně: 1. Osvětleny a prodiskutovány požadavky školního řádu. 14

16 2. Proveden rozbor a popis zakázaného jednání ze strany žáků v rámci školy. 3. Možné sankce, které je za porušení těchto zákazů postihnou. 4. Všichni žáci musí mít jistotu, že bude-li někdo "porušovat pravidla hry", bude to škola, která tato porušení zjistí a sjedná nápravu. 5. Vytváření pocitu a přesvědčení, že normy je třeba dodržovat. 6. Osvětleno, proč žákům není dovoleno v prostorách školy kouřit, požívat alkohol či jiné škodlivé látky. Současně i na všech akcích, které škola organizuje. Probrán zákaz vstupovat do školy pod vlivem návykové látky, nosit, držet distribuovat a zneužívat návykové látky nejen v areálu školy. Porušení bude klasifikováno jako obzvláště hrubý přestupek a budou z něj vyvozeny patřičné sankce. Vnímáme dodržování školního řádu, jeho normativ, jako mechanismus do značné míry ovlivňující proces sociálního zrání jedince a pozitivně formující jeho postoj ke společnosti a normám jako celku. Sekundárně: 1. Drogová scéna v ČR. 2. Co je droga, vlastnosti a účinky. 3. Proč lidé začínají s drogami, proč je berou. 4. Používané drogy a nejčastěji používané drogy mládeží do 25 let statistiky. 5. Příznaky požití drogy či OPL, účinky, závislost, abstinenční příznaky, možnosti léčby a její úspěšnost, psychické a fyzické důsledky požívání jednotlivých drog a OPL. 6. Indikátory manipulace s drogami či OPL. 7. DROGA JAKO LÉK /chemoterapie, dlouhodobá aplikace jednoho druhu léku / MOŽNOST ZÍSKÁNI ZÁVISLOSTI. Použité didaktické prostředky: PC, projektor, TV + video, flipcharty, krátké skeče filmových naučných programů s drogovou a protidrogovou tématikou, test prověření. Zaměstnání se zúčastnilo: a) v rámci řádné výuky 73 žáků, tj. 92%, b) v rámci společného zaměstnání 52 žáků, tj. 65% Co jednotlivá zaměstnání přinesla posluchačům žákům: sebereflexi, možné návody a vzorce chování se v různých situacích, nové pohledy na důležitost, způsob, jak se zvládat a regulovat a při setkání se s drogou, možné varianty chování se osob pod 15

17 vlivem OPL, poznání slabých a silných stránek osobnosti narkomana, apod. Zaměstnání splnilo cíle stanovené ŠVP a vnitřními požadavky školy. Psychologická intervence a poradenská činnost Ve školním roce 2012 /2013 byla psychologická poradenská činnost zaměřena na psychologické vyšetření a pohovory se zájemci o přijetí na SOŠ OOM, požadavky žáků o pomoc při řešení osobních problémů, řešení rodinných vztahů, partnerských vztahů, možnosti dalšího studia a uplatnění dosaženého vzdělání v hledání přiměřeného zaměstnání, práce a pohovory s rodiči žáků, pohovory k problematice zkvalitnění studia na SOŠ OOM a akutní intervence. Psychologické vyšetření na vyžádání ZŘ SOŠ OOM 60 Pohovory k výsledkům psychologického vyšetření s jednotlivci /žáky/ Pomoc žákům při řešení osobních problémů /na bázi jejich požadavků/ Psychologická pomoc a podpora při řešení rodinných problémů a vztahů Pomoc při řešení partnerských vztahů 25 Možnosti dalšího uplatnění se po dokončení studia 38 Pohovory k problematice zkvalitnění studia na SOŠ OOM 34 Akutní intervence 5 Pohovory s rodiči žáků SOŠ OOM 30 Na vyžádání ZŘ SOŠ OOM Mgr. Viktora Brebery bylo ve školním roce 2012/2013 realizováno 57 vyšetření žadatelů o přijetí do SOŠ OOM, přičemž s 52 žáky proveden rozbor osobnostních kvalit pozitivních stránek, na nichž je vhodné postavit a realizovat přístup k výuce, volnočasovým aktivitám, rozvoji rodinných a společenských vztahů. Zdůrazněna slabá místa zejména v oblastech sebe-regulace, dodržování společenských norem a pravidel školního programu. Pohovory k problematice zkvalitnění studia na SOŠ OOM byly realizovány jednak na základě dosahování podprůměrných výsledků v některém předmětu, popř. ve více předmětech žákem, nebo z vlastní iniciativy jednotlivců o zlepšení svých studijních a sportovních výsledků, resp. vzájemné skloubení těchto složek dalších zájmových aktivit. O konzultace a pomoc k možnostem dalšího uplatnění se po dokončení studia, zejména možnosti uplatnění se u PČR a možnosti přijetí na vhodnou VŠ. Pohovory s rodiči zejména problémových žáků SOŠ OOM k vytváření podmínek, ale především rodinné podpory 16

18 vedení k zodpovědnému přístupu a povinnostem k sobě samotnému a škole jako předpokladu rozvíjení jeho osobnostního a společenského potenciálu. Počet prezentovaných žadatelů v sobě v některých případech zahrnuje četnost návštěv psychologické poradny. U jiných není uveden. V porovnání se ŠR 2011/2012 počet žadatelů o psychologickou pomoc ve ŠR 2012/2013 vzrostl o 27%. Z výše uvedeného vyplývá opodstatněnost a potřeba věnovat této problematice i do budoucna zvýšenou pozornost. Zpracoval Dr. et Mgr. Jan Cváček, pplk. v.v. ŠKOLNÍ PARLAMENT Zástupci školního parlamentu v jednotlivých třídách: 1. A Makulová Míša, Dohnalová Dominika, Plevniak 2. A Mikoláš Daniel, Furiová Nicole, Masnica 3. A Švajda Martin, Jung Radek, Šochman Danek 4. A Gyori Tomáš, Fialová Zuzka, Dvořák Petr koordinátor: Dr., Mgr. Domin Zbyněk (pedagog, výchovný poradce, metodik SPJ). Současně se školní parlament aktivně zapojuje do pořádání školních akcí, jako například níže uvedená. V pondělí 25. dubna 2013 organizoval školní parlament při příležitosti Dne učitelů jubilejní třetí ročník akce "Školní Amos". Studenti se letos poprvé shromáždili v nové prostorné tělocvičně školy, kde členové školního parlamentu a další dobrovolníci z řad studentů tradičně dramaticky pobavili pedagogy a vedení školy a za moderování koordinátora školního parlamentu, p. učitele Domina, si pedagogové trošku zasoutěžili. Již tradičně se na prvních pozicích, i když v opačném pořadí, umístili pí učitelka Barbora Bolková (letos jako vítězka) a p. učitel Petr Godál (druhý v pořadí). Milým překvapením bylo třetí místo pí učitelky, zástupkyně ředitelky Jany Skýpalové. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Celoživotní vzdělávání pedagogických pracovníků je jednou z priorit vedení školy, které dlouhodobě vytváří dobré podmínky pro zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Snahou je umožnit všem pracovníkům jejich odborný a kvalifikační růst zejména v těch oblastech, které přímo navazují na realizované programy školy a odbornost pracovníků (oblast kutikulární reformy, rozvoj profesních kompetencí učitele, vzdělávání pro udržitelný rozvoj). Při stanovení plánu DVPP je 17

19 přihlíženo ke studijním zájmům pedagogického pracovníka a rozpočtovým možnostem školy. V tomto školním roce se opět podařilo několika učitelům odborných předmětů absolvovat odborné stáže u Krajského ředitelství PČR ve Zlíně. Tato spolupráce byla velmi kladně přijata a bude pokračovat v dalším školním roce. Škola má vypracovaný plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v rozmezí tří let. Požadavky doby a zavádění nových legislativ diktují nutnost celoživotního vzdělávání a zkvalitňování práce každého pedagoga. Vedení školy stanovily tyto priority v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: Karviná plnění kvalifikačních předpokladů, informační a komunikační technologie, školní vzdělávací program, nová maturita, jazykové vzdělávání, legislativa, prohlubování znalostí, samostudium. Jméno a příjmení Barbora Bolková Zbyněk Domin Jana Skýpalová Andrea Stachowiczová Absolvovaná školení CISKOM Konzultační seminář pro management škol CISKOM Konzultační seminář pro PP z CJL Efektivní komunikace aneb pohoda a klid ve třídě Finanční gramotnost v kostce Finance a já Ekostopa Moderní metody práce se žáky na SŠ Odpady EKOKOM Finance a já Zlín Jméno a příjmení Viktor Brebera Jiří Lehký Milan Vichlenda Absolvovaná školení Odborná stáž u PČR Kř Zlín 10. až (odbor zbraní a střeliva) Odborná stáž u PČR Kř Zlín 1. až (odbor cizinecké policie) Odborná stáž u PČR Kř Zlín 1. až (odbor kriminální policie) 18

20 Jitka Kratochvilová New Academic Year, New Edition, New Ideas ZLÍN (Gareth Davies, Chris Jory) Konference jazykové školy P.A.R.K. - BRNO Konzultační seminář k písemné práci MZ z AJ NIDV, krajské pracoviště, OLOMOUC Incorrect English: Common language mistakes ILC BRNO (Daniela Clarke) Školení nepedagogických pracovníků Snahou vedení školy je umožnit také nepedagogickým pracovníkům jejich odborný růst zejména v těch oblastech, které přímo souvisí s výkonem práce sjednané v pracovní smlouvě. Nepedagogičtí pracovníci si prohlubují kvalifikaci účastí na seminářích a školeních, kde získávají nové vědomosti v souvislosti s uplatňováním nových legislativ v praxi. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Prezentace školy na veřejnosti probíhá nejenom v regionálním tisku, ale také na webových stránkách, na burzách povolání středních škol, na Dnech otevřených dveří školy apod. Současně jsme v letošním roce v rámci navázání větší spolupráce a propagace školy navštívili několik základních škol ve Zlínském kraji. Zde učitelé a žáci představili SOŠ OOM a seznámili žáky základních škol s naší výukou jak teoreticky, tak prakticky. Škola spolupracuje s nadacemi Světluška a Okno Naděje SOP Karviná. 19

21 SPOLEČNÉ ŠKOLNÍ AKCE Cvičení s jednotkami UO Brno, říjen 2012 Studenti SOŠ OOM Karviná a Zlín se pod vedením Mgr. Viktora Brebery účastnili společného cvičení s jednotkami Univerzity obrany Brno ve vojenském újezdu Březina. Z každé školy byli vybráni žáci dle požadavků vojáků, nicméně hlavním kritériem byl dobrý zdravotní stav a fyzická zdatnost. Bylo již chladno a celé cvičení je koncipováno velmi realisticky. Tudíž byl předpoklad vysoké zátěže jak pro tělo, tak i pro mysl, jelikož se k výcviku využíval i prostor standardně žáky využívaný pro spánek. ŠKOLNÍ AKCE KARVINÁ a OSTRAVA Exkurze, výstavy Drakiáda, 10. října 2012 Dne proběhla dlouho očekávaná Drakiáda. Všichni jsme se připravovali, draky jsme postavili parádní a nápadité. Jeden sice připomínal více padák než létajícího draka, ale výsledek byl pro všechny stejný. NELÉTAL ani jeden drak. Pokusů bylo hodně, ale... tak snad příště. 20

22 Přednáška Penzijní reforma, 17. října 2012 V polovině října nás navštívili pracovníci Komerční banky. Pro žáky třetího ročníku si připravili přednášku rozdělenou do dvou částí. První část s názvem Finanční gramotnost se věnovala znalostem a dovednostem žáků v oblasti osobních financí. Seznámila žáky především se zacházením s peněžními prostředky v různých životních situacích a s produkty bankovního a nebankovního sektoru. Druhá část přednášky byla věnována Penzijní reformě. V této části byli žáci uvedeni do problematiky reformy, která bude v příštím roce znamenat zásadní změny v českém penzijním systému. Výstava útrpného práva, 24. října 2012 Žáci 2. A se zúčastnili výstavy útrpného práva ve sklepeních zámku Fryštát v Karviné. Žáci mohli vidět formy mučení a věznění ve středověku. Výstava tak mohla žákům zprostředkovat metody, které prosazovalo útrpné právo v českých zemích a jaké nástroje k tomu inkvizice používala. Navíc PeadDr. Kubíčková, která v naší škole učí penologii, zodpovídala otázky našich zvědavých žáků. Přednáška Severní Korea, 29. října 2012 Dne nás přijel navštívit pan Leoš Cásek z nadačního fondu Nehemia, který pomáhá lidem v různých zemích, kde je to potřeba. Přijel nám říci něco o Severní Koreji. Většina z nás neznala situaci, jenž v této zemi probíhá, a proto všichni bedlivě poslouchali. Bylo to opravdu zajímavé a také trochu smutné. Vysvětloval nám, jak v Severní Koreji lidé žijí a co všechno dělá jejich nadační fond. Pan Cásek osobně navštívil Severní Koreu a po třech dnech, které tam strávil. Byl nakonec rád, že jede zpátky domů. Vyprávěl nám o lidech, jak tam žijí, jak pracují, pod jakým jsou tlakem a kde žijí. Například, jedna ze zajímavostí je, že každý komín na domě ukazuje, kolik rodin žije v domě. Také nám vysvětlil, že do Severní Koreje se jen tak lehce člověk nedostane, je potřeba získat různá povolení. Nesmí se tam fotit nic, co by urazilo tento stát nebo vládce země. Nejezdí tam skoro žádná auta a mají třetí největší armádu světa Tato přednáška o Severní Koreji se nám velice líbila a myslím si, že jsme si z ní určitě něco odnesli. 21

23 Výstava fotografii Keňa, 7. listopadu 2012 Dne byla naše třída 1. A v Městském domě kultury Karviná na výstavě fotografií národních parků, které najdeme v Keňi. Fotografie nafotil Sivestr Szabó. Zobrazovaly nádhernou atmosféru zvířat a africké krajiny. Mohli jsme vidět krásně zbarvené ptactvo, zebry, slony apod. Barevnost výstavy a zachycená zvířata v pohybu se nám moc líbili. Osvětim, 7. listopadu 2012 Rčení opakování - matka moudrosti je pravdivé ve všech ohledech, proto jsme již poněkolikáté vyrazili na exkurzi do Osvětimi. Tím dnem byl jeden z podzimních dnů, a to Počasí opět umocňovalo dojem ze smutného historického místa, my jsme si opět připomněli hrůzy druhé světové války a vyslechli si i některé lidské osudy. Byl nám ukázán alespoň malý protest proti všemu, co se dělo. Tím protestem je obrácené B v nápisu Arbeit Macht Frei na vstupní bráně do tábora, který má popírat samotná slova. 22

Školní akce Karviná. Exkurze, výstavy Přednáška Penzijní reforma 17.10.2012

Školní akce Karviná. Exkurze, výstavy Přednáška Penzijní reforma 17.10.2012 Školní akce Karviná Exkurze, výstavy Přednáška Penzijní reforma 17.10.2012 V polovině října nás navštívili pracovníci Komerční banky. Pro žáky třetího ročníku si připravili přednášku rozdělenou do dvou

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Zpracoval: Ing. Marie Večeřová, výchovný poradce a metodik prevence Schválil: Ing.Bc. Vladimír Janus, ředitel

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-110/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110 Na Mušce 1110, 534

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Identifikátor

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Název ŠVP Zámečník Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 3.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma vzdělávání ročníkový Povinné předměty 1. ročník

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více