Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, Šumperk. Odloučené pracoviště: Šumavská 15.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk. Odloučené pracoviště: Šumavská 15."

Transkript

1 Odloučené pracoviště: Šumavská 15 Plán práce pro školní rok Zpracovala: Jana Benešová VOP Šumperk

2 Obsah plánu práce ve školním roce Identifikační údaje o mateřské škole Evaluační cíle pro školní rok Zájmové kroužky pořádané mateřskou školou Systém spolupráce plán spolupráce s rodiči 4.2. plán spolupráce s ostatními subjekty 4.3. plán akcí pořádaných mateřskou školou 5. Profilace mateřské školy

3 1.Identifikační údaje o mateřské škole Název mateřské školy Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, Šumperk odl pracoviště: Šumavská 15 IČO mateřské školy mateřské školy Adresa internetové stránky Ředitelka mateřské školy Zástupce statutárního orgánu Vedoucí učitelka mateřské školy Účetní mateřské školy Administrativní pracovnice a provozářka mateřské školy Jarmila Palová Silvie Zjavková Jana Benešová Jaromíra Urbanová sídlící na MŠ Evaldova Jitka Jackuláková sídlící na MŠ Evaldova Telefon mateřská škola / Mobil - ředitelka zástupce ředitelky vedoucí učitelka MŠ Šumavská účetní mateřské školy administrativní prac.,provozářka Počet tříd 3 Kapacita MŠ Provoz MŠ 84 dětí pro školní rok naplněna 6:30-16:30 hodin 3

4 ROČNÍ CÍLE, PRIORITY ŠKOLY 2.Evaluační cíle pro školní rok dodržovat stanovená pravidla a rituály podporovat samostatnost, tvořivost a zvídavost dětí využít vstřícnost rodičů, podporovat jejich aktivitu při akcích pořádaných MŠ zaměřit pozornost pedagogů na evaluaci, autoevaluaci a hodnocení dětí zapojit pedagogy do dalšího vzdělávání, rozšiřování a prohlubování znalostí 1. třída nejmladší a střední děti /3-5leté/ Evaluační cíle: adaptovat se na život ve škole, spolupodílet se na společných rozhodnutích, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti,dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla zvládnou základy sebeobsluhy, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat přiměřeně věku, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.) posilování prosocionálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.) být citlivé ve vztahu k živým bytostem, přírodě, věcem 2. třída nejmladší a střední děti /3-5leté/ Evaluační cíle: adaptovat se na život ve škole, spolupodílet se na společných rozhodnutích, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti,dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla zvládnou základy sebeobsluhy, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat přiměřeně věku, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.) dětským způsobem projevovat citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším,rozpoznat nevhodné chování, vnímat spravedlnost, ubližování,agresivitu,lhostejnost zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, apod. cizojazyčné děti vést postupně k aktivnímu získávání základů českého jazyka 4

5 3. třída děti předškolní,nejstarší střední a s odkladem školní docházky / 5 7leté Evaluační cíle: ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku, jednoduché pracovní úkony,znát základní pojmy užívání ve spojení se zdravím porozumět slyšenému, vést rozhovor, vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, poznat některá písmena a číslice, poznat napsané své jméno záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost, chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy, orientovat se v prostoru i rovině, částečně i v čase v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.) utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této Děti s odkladem školní docházky / 6 7leté/ nejsou 5

6 3. Zájmové kroužky organizované mateřskou školou Třídní aktivity, kroužky Metoda dobrého startu Hudebně Zodpovídá: Čas: Počet dětí: Buřičová Ivana Středa12:30 13:30 1x za 14 dní sudý týden Pažitková Andrea Pondělí 12:30 13:15 pohybový 1x za 14 dní lichý týden Zpívání Kadlecová Kamila Středa 14:30 15:00 1x za 14 dní lichý týden 10 ve skupině 10 ve skupině 12 ve skupině Výtvarný Klajblová Lenka, Úterý 12:30 13:30 1x za 14 dní lichý týden Výtvarný Kociánová Petra Úterý 12:30 13:30 1x za 14 dní sudý týden Flétna Klajblová Lenka Pondělí 12:30 13:00 1x za 14 dní lichý týden Aerobic Formánková Věra Pondělí 10:15 11:00 týdně 8 ve skupině 8 ve skupině 8 ve skupině 15 dětí ve skupině Začínáme v měsíci říjnu 2013 a končíme k Pokud jsou prázdniny nebo svátky, kroužky odpadají a nenahrazují se. Výběr dětí do kroužku: Omezeno počtem 12 dětí Přednost mají děti 5 6 ti leté, dále dle věku a schopností (zaujetí, výdrž, adaptace) Předpokladem jsou zájmy, potřeby a nadání dítěte Vzhledem k velkému zájmu je možné u nás dítě zapsat pouze do 1 kroužku, až při neobsazení míst maximálně do 2 kroužků 6

7 4. Systém spolupráce 4.1 Plán spolupráce s rodiči Zásady pro spolupráci s rodiči Spolupráce s rodiči funguje na základě partnerství. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole mimořádné události v průběhu roku: společné dílničky, schůzky, projekty, zahradní slavnosti-ukončení školního roku. Rodiče jsou informováni o dění v mateřské škole formou nástěnek,individuálně, na schůzkách, na dílničkách a na jiných společných akcích, na www. stránkách Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost. Jednají s rodiči ohleduplně a taktně.nezasahují do života a soukromí rodiny. Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě. Formy spolupráce s rodiči Vyplňování dotazníků o dítěti základní údaje Adaptace dětí před vstupem do mateřské školy Třídní schůzky s rodiči přednášky pro rodiče Společné dílničky u příležitosti význačných dnů s dětmi a rodiči Vystoupení dětí besídky pro rodiče Konzultace s učitelkami předem domluvený termín Společné mimoškolní aktivity: soutěže dětí, sportovní hry, zahradní slavnosti. Den otevřených dveří Informace na www stránkách naší školy Přístupný školní vzdělávací program pro všechny rodiče Společné brigády na úpravě mateřské školy 4.2 Plán spolupráce s ostatními subjekty a partnery MŠ a aktivity MŠ: 1. a) nadstandardní péče termín zodpovídá plavání dle podmínek III. třída lyžařský výcvik leden - únor Benešová,služba solná jeskyně dle dohody III. třída Třídní aktivity výtvarná říjen - červen Klajblová,Kociánová flétnička říjen - červen Klajblová Metoda dobrého startu říjen - červen Buřičová angličtina říjen - červen 7

8 zpíváníčko říjen - červen Kadlecová b) akce ve školním roce Zahájení školního roku září III. oddělení, Kadlecová Hravé odpoledne tatínků říjen učitelky tříd Mikulášská nadílka prosinec Buřičová,Kadlecová Vánoční hravé odpoledne prosinec učitelky tříd Vánoční koncert prosinec III. oddělení Vánoční besídka prosinec učitelky tříd Stavění ze sněhu leden,únor Karneval únor učitelky tříd Lyžařský výcvik leden, únor Benešová, učitelky Vynášení Morany březen Velikonoční odpoledne duben učitelky tříd Den matek, besídka květen učitelky tříd Výlet květen,červen učitelky tříd Fotografování květen Benešová,Klajblová Dětské dopravní hřiště Mohelnice červen Klajblová Den dětí červen učitelky tříd Sportovní odpoledne červen Kociánová Olympiáda dětí v MŠ červen učitelky tříd Loučení se školáky červen III. oddělení Loučení se školáky na radnici červen III. oddělení Návštěva hasičů červen III. oddělení Návštěva policie květen II. a III. oddělení Návštěva Pomněnky průběžně II. a III. oddělení Kulturní akce dle sjednaných termínů Klajblová Vila Doris dle sjednaných termínů Učitelky II. a III. tříd 8

9 2. c) Spolupráce s rodinou termín zodpovídá Konzultace s rodiči o dětech celoročně, dle domluvy učitelky tříd Informace,tabulky,ústně, nástěnky.. celoročně učitelky tříd Brigády průběžně všechny Sponzorství průběžně všechny Dny otevřených dveří, zápisy dětí březen,duben Benešová,Klajblová Nabídka časopisů,odborné literatury průběžně Kadlecová Dotazník pro rodiče Benešová,Klajblová Besedy pro rodiče leden III. oddělení Společná odpolední setkání průběžně všechny Rodičovské schůzky učitelky tříd d) Spolupráce s ostatními subjekty 1. se ZŠ dle plánu činností - IV.,V., VI.ZŠ III. oddělení,benešová - hodnocení školáčků, podání informací říjen, listopad III. oddělení - návštěva MŠ družinou listopad, prosinec III. oddělení - návštěva dětí MŠ v I. třídách před zápisy leden III. oddělení - návštěva družiny v MŠ jarní prázdniny III. oddělení, další třídy - Dětský den, hřiště školy červen III. oddělení - vzájemné podávání informací, konzultace průběžně učitelky - divadelní představení dětem dle dohody III. oddělení, IV. ZŠ 2. Spolupráce s PPP - přednáška pro rodiče ke vstupu do ZŠ školní zralost leden III. oddělení - návrhy odkladů leden - červen III. oddělení - semináře pro pedagogické pracovnice průběžně 3. Vila Doris, Komín Ekostezky, keramika, muzikoterapie, výlety dle nabídek III. oddělení, Klajblová 4. Městský dům dětí - aerobic,keramika.. dle nabídek Formánková 5. Knihovna Sever - 5. návštěv, VV soutěže dle dohody III.oddělení, II. oddělení 6. Sponzoři - výtvarný materiál, kopírování, drobné dárky, hračky, cukrovinky, ovoce,finance 7.Pomněnka - vzájemné návštěvy, vernisáže, kulturní pořady průběžně dle domluvy všichni 8. Sluníčko + odloučená pracoviště - společná setkání dětí průběžně PV, tříd všichni - zpívání u Vánočního stromu prosinec III.oddělení 9. Sluníčko - zaměstnavatel - spolupráce, porady, řízení, financování, bezpečnost, semináře, kontroly, celoročně III.oddělení, II. oddělení 9

10 Hygiena - kontroly průběžně provoz.zam., VOP 11. Zřizovatel - kontroly průběžně VOP, zástupce VOP - finance opravy, rekonstrukce průběžně - poradní orgán dle potřeby 12. ČŠI - kontroly 13. Kuchyně - stravovací komise (názory, podklady..) 4x ročně, aktuálně Benešová,Kalandrová 14. Aquatol plavecká škola - předplavecká výuka dle plánu na další rok III. oddělení 15. Kino Oko, Sever -. kulturní zařízení - promítání pohádek dle domluvy Klajblová 16. Solná jeskyně lekcí (předcházení resp. chorobám) podzim, jaro - domluva II. a III. oddělení 17. Kulturní pořady, divadla, kouzelník v MŠ - divadelní společnosti průběžně dle nabídek Klajblová 18. Severomoravské divadlo Šumperk - divadelní představení pro děti září, jaro Benešová, Klajblová 19. Dům kultury Šumperk - kulturní pořady, koncerty dle nabídek Klajblová 20. Farní úřad Šumperk - návštěva kostela sv. J. Křtitele, divadlo prosinec Benešová, učitelky 21. vzájemná spolupráce mezi ostatními MŠ právního subjektu Sluníčko Šumperk - společné akce: koncerty, lyžařský výcvik, návštěvy zařízení dle domluvy VOP, učitelky 10

11 Plánované akce školy na školní rok 2013/2014: Měsíc: Datum: Název akce: Místo konání: Poznámka: Září 2.9. Slavnostní zahájení školního roku Mateřská škola Divadlo Sluníčko středy Kurz plavání Aqua areál III. třída I. rodičovská schůzka Mateřská škola V odděleních 2.9. Divadlo Sluníčko Šternberk Mateřská škola Všechna oddělení Divadlo O Palečkovi DK III. třída Divadlo- Pohádky ze staré knihy I.třída, II.třída Říjen Knihovna Středisko Sever Střední oddělení Knihovna Středisko Sever Předškoláci středy Kurz plavání Aqua areál III. třída Čert a Káča DK I.třída, II.třída Zahájení kroužků od října do konce května pondělky Flétnička Mateřská škola úterky Výtvarný kroužek Mateřská škola Středy Zpíváníčko Mateřská škola Středy Metoda dobrého startu Mateřská škola Pondělky Aerobic Mateřská škola Tvořivé hravé odpoledne s rodiči Mateřská škola Všechna oddělení Listopad Kurz plavání Aqua areál Předškoláci Divadlo jak Krakonoš pekařku Dům kultury Předškoláci Keramika Komín Předškoláci Fotografování Mateřská škola Všechna oddělení Prosinec Mikulášská nadílka Mateřská škola Knihovna Středisko Sever Střední děti Knihovna Středisko Sever Předškoláci Vánoční besídka Mateřská škola Všechna oddělení Divadlo - tři pohádky na vánoce Dům kultury III.Třída, střední děti Vánoční pohádka Kostel Všechny třídy Leden Knihovna Středisko Sever Střední děti Knihovna Středisko Sever Předškoláci Školička kouzel a písniček Mateřská škola Všechna oddělení. Lyžařský výcvik Loučná n Des. týden Oáza Schůzka rodičů s pracovnicí z PPP Mateřská škola Předškoláci Únor Knihovna Středisko Sever Střední děti Knihovna Středisko Sever Předškoláci Návštěva I. tříd V. a VI. ZŠ Předškoláci Maškarní karneval Mateřská škola Všechny třídy Divadlo Dům kultury Střední děti,předškoláci 11

12 Březen keramika komín Střední děti Zápisy dětí Evaldova MŠ Vítání Jara Mateřská škola Všechny třídy. Muzikoterapie Vila Doris Předškoláci Divadlo Mateřská škola Všechny třídy duben Knihovna Středisko Sever Střední děti keramika komín Střední děti Knihovna Středisko Sever Předškoláci divadlo Velikonoční tvoření Mateřská škola Všechny třídy Návštěva hasičů ČR Středníděti,Předškoláci Květen Knihovna Středisko Sever Střední děti Knihovna Středisko Sever Předškoláci koncert Dům kultury Všechny třídy Besídka pro maminky Mateřská škola Všechny třídy Ekoprogram s Vilou Doris Háj - rozhledna Předškoláci Návštěva Policie ČR Havlíčkova ul. Střední oddělení,předškoláci Červen 1.6. Dětský den v MŠ Mateřská škola Všechna oddělení Dětský den na VI. ZŠ Hřiště VI: ZŠ Předškoláci Sportovní odpoledne na zahradě Mateřská škola Všechna oddělení Dopravní hřiště Mohelnice Střední oddělení,předškoláci Divadelní představení Středisko Sever Všechna oddělení Výlet Všechna oddělení Slavnostní vyřazení předškoláků na Radnice Předškoláci Radnici Slavnostní vyřazení předškoláků v MŠ Mateřská škola Předškoláci s rodiči akce MŠ budou upřesňovány na www. stránkách a nástěnkách jednotlivých tříd Tablo předškoláků vyvěšeno v papírnictví u pošty 5. Profilace mateřské školy: Výtvarné soutěže knihovna Sever, Vila Doris, Zemědělská škola, Pastelka, Báječná školka - časopisy Projekt Zahradní slavnost,sportování Společné akce s rodiči besídky, tvořivá odpoledne, společné sportování Zdobení stromečku u radnice Nástěnka s výtvarnými pracemi na Městském úřadu www. Stránky školy Šumperk Zpracovala: Jana Benešová, VOP. 12

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program 2012-2015

Školní vzdělávací program 2012-2015 Mateřská škola Olomouc, příspěvková organizace Herrmannova 510/1, 779 00 Olomouc Odloučené pracoviště:mateřská škola Baarova 5, Olomouc Chomoutov Školní vzdělávací program 2012-2015 Pohádky naší babičky

Více

Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Mateřské školy Bělkovice-Lašťany I. Identifikační údaje Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Potštát, okres Přerov Školní 76, 753 62 Potštát Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání školní rok 2011/2012 OBJEVUJEME SVĚT Platnost od 1.9.2011 V Potštátě

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č.j.1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26.10.2005 Aktualizace: 3.1.2012 Platnost: do r. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ MATEŘSKÁ ŠKOLA DOKSY PRAŽSKÁ 836 příspěvková organizace Platnost: 1. 1. 2015 do doby nutné aktualizace Č. j.: MŠ/146/2014 Obsah

Více

Ve školce jsme rádi,všichni jsme tu kamarádi

Ve školce jsme rádi,všichni jsme tu kamarádi Základní škola a Mateřská škola,nedašovská 328,Praha 5 Zličín Zřizovatel MČ Praha Zličín,Tylovská 207 Ředitelka Mgr.Jana Kuhnová Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Ve školce jsme rádi,všichni

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠVP 2010 Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň - jih příspěvková organizace Vrčeň 137, 33541 Vrčeň IČO: 606 11 898 Školní vzdělávací program č.j.64/2010 Motto školy: Zaseje-li kdo do mladého těla ušlechtilou

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice 387 52 Cehnice 105 ZŠ tel.383 389 128, MŠ tel. 383 389 124 IČO 709 94 285, e-mail: zsmscehnice@seznam.cz Školka plná zábavy 1 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM

Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM okres Břeclav, příspěvková organizace, Za Kostelem 105, 691 26 Pouzdřany Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM Zpracovala: Bc. Růžena Harmáčková ředitelka školy Datum: 6.10.2014 Č.j.

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola, Louka u Litvínova, okres Most 435 33 Louka u Litvínova, Husova 163 telefon: 476 744 393, IČO: 72 743 158 e-mail: zslouka@centrum.cz www.zslouka.cz Výroční zpráva školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ Mgr. Marie Málková ředitelka školy Platnost: 1. 9. 2010 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE:...

Více

ZÁHADY TAJEMNÉHO HRADU

ZÁHADY TAJEMNÉHO HRADU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V PERNINKU. PLATNOST OD ZÁŘÍ 2009 na období tří let ZÁHADY TAJEMNÉHO HRADU Motto : Děti mají svůj krásný pohádkový svět, náš svět jsou

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

SVĚT KOLEM NÁS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SVĚT KOLEM NÁS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SVĚT KOLEM NÁS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNÝ OD 1. 9. 2012 ZŠ A MŠ CHOMUTICE, OKRES JIČÍN pracoviště: Mateřská škola Chomutice 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název programu: SVĚT KOLEM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek...

Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek... Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, 277 32 Byšice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek... Motto: Hrajeme si od

Více