8. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2006/2007. Počet žáků na třídu /skupinu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2006/2007. Počet žáků na třídu /skupinu"

Transkript

1 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace 2. Zřizovatel: Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, Napajedla 3. Právní forma školy: Příspěvková organizace od Jméno ředitele školy: PaedDr. Miroslav Veselý 5. Kontakt na zařízení: Komenského 298, Napajedla Tel , tel/fax , tel Magda Gartnerová 6. Datum zřízení (založení) školy Datum zařazení do sítě: Aktualizace: IZO: Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: Základní škola 810 žáků Školní družina 125 žáků Školní jídelna 900 jídel 8. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2006/2007 Počet tříd /skupin Počet žáků Počet žáků na třídu /skupinu Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj Počet žáků na ped.úvazek 1. stupeň ,6 10,1 19,2 2. stupeň , ,7 školní družina ,3 3,4 34,4 školní jídelna Školská rada Školská rada ustanovena v červnu 2005, počet členů ŠR je 6. za zřizovatele: Sukupová Zdeňka Míšová Zdenka za rodiče: Bednaříková Alena Přílučíková Libuše za pedagogické pracovníky: Jurásková Hana Stanislav Gabriel 10. Seznam mimoškolních a občanských sdružení při škole: - Sdružení rodičů při II. ZŠ Napajedla - Asociace školních sportovních klubů

2 II. Vzdělávací programy školy 2 vzdělávací program č.j.mšmt školní rok 2006/2007 v ročnících počet žáků Základní škola 16847/ Nabídka volitelných a nepovinných předmětů. Volitelné předměty: 7. ročník Německý jazyk 1 sk. Francouzský jazyk 1. sk. Sportovní výchova 1sk. Seminář a praktikum z Př 2 sk. Základy administrativy 1 sk. 8.ročník Informatika 3 sk. Základy administrativy 1 sk. Sportovní výchova 2 sk. Německý jazyk 1 sk. Domácnost 1 sk. Seminář a praktikum z Př 2 sk. 9.ročník Informatika 3 sk. Sportovní výchova 1 sk. Německý jazyk 1 sk. Technické kreslení 1 sk. Seminář a praktikum ze Z 1 sk. Seminář společenskovědní 1 sk. Konverzace v anglickém jazyce 1 sk. Nepovinné předměty Náboženství Pohybové a sportovní aktivity Anglický jazyk Francouzský jazyk Kroužky a zájmové útvary Národopisný kroužek Dyslektický kroužek Logopedie Mladí novináři 2

3 III. Údaje o pracovnících školy 3 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2006/2007: počet fyzických osob přepočtené úvazky ped. pracovníci 38 35,5 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2006/2007 Ped. pracovníci - poř. číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace 1 Ředitel 1 VŠ Z, TV 2 Zást. řed. pro II. st. 1 VŠ Jč, Hv 3 Zást. řed. pro I. st. 1 VŠ l. st. 4 Učitelka 1 VŠ l. st. + Hv 5 Učitelka 1 VŠ 1. st. 6 Učitelka 1 VŠ 1. st. 7 Učitelka 1 VŠ l. st. 8 Učitelka 1 VŠ l. st. 9 Učitelka 1 VŠ l. st. 10 Učitel 1 VŠ l. st., Vv 11 Učitelka 1 VŠ Spec. ped. 12 Učitelka 1 VŠ 1. st. 13 Učitelka 0,09 VŠ Teolog 14 Učitel 0,09 VŠ Teolog 15 Učitel 1 VŠ M, F 16 D Učitel 1 VŠ M, F 17 Učitelka 1 VŠ D, OV, Z 18 Učitelka 1 VŠ Jč, Vv 19 Učitelka 1 VŠ Jč, Hv 20 Učitelka 1 VŠ Aj, Ov 21 Učitel 1 VŠ Tv, Z 22 Učitelka 1 SS Aj 23 Učitelka 1 VŠ Jr, Hv 24 Učitelka 1 VŠ M, Z 25 Učitelka 1 VŠ Ja, D 26 Učitelka 1 VŠ M, Tč 27 Učitelka 1 VŠ Tv, Př 28 Učitelka 1 VŠ M,Vv 29 Učitelka 1 VŠ Jč, D, Z 30 Učitel 1 VŠ M, Tv 31D Učitelka 0,95 VŠ Jč, D 32 Učitelka 1 VŠ Jn 33 Učitelka 1 VŠ Ch, Př 34 Učitelka 1 VŠ Ch, M 35 Vychovatelka 1 ÚSO Vych. 36 Vychovatelka 0,928 ÚSO Vych. 37 Vychovatelka 0,928 ÚSO Vych. 38 Vychovatelka 0,535 ÚSO Vych.0 Věková struktura pracovníků: Do 25 roků - 1 do 30 roků - 7 do 35 roků - 8 do 40 roků - 4 do 45 roků - 5 do 50 roků - 5 Do 55 roků - 2 do 60 roků roků a více - 4 3

4 Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů: 4 v % Požadovaný stupeň vzdělání: 1. st st. 90,9 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2006/2007: počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 17 16,4 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2006/2007 : Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor - poř.číslo 1 Ekonom-hospodář 1 ÚSO 2 Uklizečka 0,9 Zákl. 3 Uklizečka 0,9 SO 4 Uklizečka 0,9 Zákl. 5 Uklizečka 1 SO 6 Uklizečka 0,9 Zákl. 7 Uklizečka 0,9 SO 8 Uklizečka 0,9 SO 9 THP 1 SO Školní jídelna 1 Ved. ŠJ 1 ÚSO 2 Kuchařka 1 SO 3 Kuchařka 1 SO 4 Kuchařka 1 SO 5 Kuchařka 1 SO 6 Kuchařka 1 SO 7 Kuchařka 1 SO 8 Kuchařka 1 SO IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2006/2007: Zapsaní do 1. tříd Počet žádostí Nastoupili do Zapsaní do 1. tříd Počet žádostí Nastoupí do 2006 o odklad 1. třídy o odklad 1. třídy Pozn. Dva žáci zapsaní do 1. tříd nastoupili do jiné ZŠ. 4

5 V. Výsledky výchovy a vzdělávání 5 Celkový prospěch žáků ve škole za 2. pololetí školního roku 2006/2007 Ročník Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo Celkem s vyznamenáním Celkem stupeň Celkem stupeň Škola celkem Opravné zkoušky: 6. ročník - 1 žák; 7. ročník - 1 žák, 8.ročník 2 žáci Pozn. Počet žáků na konci školního roku je jiný než na začátku (přestupy). Výchovná opatření za uplynulý školní rok 2006/2007: Pochvala ředitele školy 18 Pochvala třídního učitele 60 Napomenutí třídního učitele 116 Důtka třídního učitele 70 Důtka ředitele školy - 39 Snížené stupně z chování na konci školního roku 2006/2007: Počet % ze všech žáků školy 2 uspokojivé 4 0,8 3 neuspokojivé 3 0,6 Neomluvené hodiny za školní rok 2006/2007: Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 20 0,09 2. pololetí 125 0,46 za školní rok 145 0,30 Údaje o integrovaných žácích: Žáci integrovaní ve třídách ke dni Druh postižení: Ročník Počet žáků Sluchové postižení 9 1 Zrakové postižení S vadami řeči Tělesné postižení 9 2 S kombinací postižení S vývojovými poruchami učení S vývojovou poruchou chování 7 1 5

6 6 Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2006/2007: Přehled přijatých žáků ke studiu: Gymnázia SOŠ SOU Umělecké osmileté šestileté čtyřleté školy přihl přij. přihl. přij. přihl. přij. přihl. přij. přihl. přij. přihl. přij Soutěže a přehlídky ve šk. rok 2006/2007: Akce Kdy Kde 1 Veslařský kopeček Otrokovice 2 Atletický čtyřboj smíšených družstev Otrokovice 3 Florbal Napajedla 4 Trnavský vrch Trnava 5 Okrskové kolo v halové kopané Napajedla 6 Nejlepší laborant Zlín 7 Soutěž v sudoku Napajedla 8 Soutěž ve florbale Otrokovice 9 Okresní kolo v halové kopané Luhačovice 10 Eurorebus Napajedla 11 Konverzační soutěž v NJ Napajedla 12 Dějěpisná olympiáda (šk) Napajedla 13 Fotografická soutěž prosinec Napajedla 14 Konverzační soutěž v AJ (šk) Napajedla 15 Olympiáda - český jazyk (šk) Napajedla 16 Vybíjená dívky(ok) Olympiáda - dějepis (ok) 6.2. Zlín 18 Vybíjená chlapci(okrsek) 6.2. ZŠ Otrokovice 19 Vybíjená chlapci (okres) Zlín 20 Olympiáda - zeměpis (šk) Napajedla 21 Pythagoriáda (šk) Napajedla 22 Olympiáda - anglický jazyk (ok) Slavičín 23 Jména a erby měst v Česku týden/únor Napajedla 24 Soutěž ve zpěvu lid. písní - Trnečka ZUŠ Štefánikova 25 Olympiáda - český jazyk (ok) Zlín 26 Recitační soutěž II. stupeň (šk) 8.3. Napajedla 27 Recitační soutěž (okrsek) Napajedla 1.ZŠ 28 Klokan Napajedla 29 Olympiáda - biologie (šk) Napajedla 30 Recitační soutěž (okres) Napajedla 31 Olympiáda - dějepis (kr) Zlín 32 Basketbal (okrsek) Napajedla 33 Olympiáda - zeměpis (ok) Zlín 34 Masky kolem světa Zlín 35 Basketbal (okres) Napajedla 36 Recitační soutěž (okrsek) Pohořelice 37 Olympiáda - matematika průběžně Napajedla 38 Vybíjená (okrsek) 4.4. Žlutava 39 Olympiáda - matematika (ok) Zlín - Dřevnická 40 Olympiáda - biologie (ok) Zlín 41 Matematická soutěž pro žáky 5. tříd průběžně 42 Zeměpis - olympiáda (kr) Zlín 6

7 43 Soutěž v minikopané (okrsek) Napajedla 44 Pythagoriáda (ok) Otrokovice 45 Soutěž v minikopané (ok) Napajedla 46 Dopravní soutěž Napajedla 47 Olympiáda - biologie (kraj) 9.5. ZOO Lešná 48 Vybíjená 2. a 3. roč ZŠ Napajedla 7 Český jazyk Recitační soutěž: Tereza Jirušková (6.B) 1. místo (okrsek) 4. místo (okres) Juračková Adéla (3.B) - 3. místo okrsek Dějepis Dějepisná olympiáda: Adam Strašák (9.A) 1. místo (okres) 2. místo (kraj) Jana Niklová (9.B) 5. místo (okres) Přírodopis Biologická olympiáda: Alena Hiršová (8.C) 3. místo (okres) 3. místo (kraj) Břetislav Staša (8.C) 1. místo (okres) 3. místo (kraj) Zeměpis Zeměpisná olympiáda: Eva Svobodová (7.A) 1. místo (okres) 6. místo (kraj) Vít Gabriel (8.B) 3. místo (okres) Tělesná výchova Atletický čtyřboj družstev: Ondřej Tišocký (7.A), Miloslav Snášel (7.B), Markéta Jurčová (7.A), Michaela a Kristýna Geržová (6.B) - 1. místo (okres) Jan Rožek (9.A), Vít Kroupa (9.A), Michal Skopal (9.B), Michaela Škrabalová (8.A), Katka Nováková (8.C) - 3. místo (okres) Trnavský vrch: Ondřej Tišocký (7.A) 2. místo (okres) Halová kopaná: Marholt Petr (9.C), Juřík Tomáš (9.C), Fišer Petr (9.C), Matoušek Petr (9.A), Kroupa Vít (9.A), Skopal Michal (9.B), Benedikt Miroslav (9.A), Jurča Lukáš (9.A), Havránek Kryštof (7.A), Koutník Patrik (7.A), Čevela Petr (7.C), Šimoník Petr (9.B) 3. místo (okres) Výsledky výchovné práce školní družiny: Ve školním roce 2006/07 byla otevřena 4 oddělení ŠD s celkovým počtem žáků 120. Ve ŠD byly vytvořeny podmínky pro regeneraci sil žáků po vyučování, byla rozvíjena tvořivost, posilováno sebevědomí. Činnost výchovného působení vychovatelek v jednotlivých odděleních vycházela z požadavků pedagogiky volného času.při všech činnostech byl uplatňován požadavek dobrovolnosti, aktivity, seberealizace zajímavosti a zájmovosti, pestrosti a přitažlivosti. Výchovné programy jsme zaměřili na tyto oblasti : - výchova ke zdravému životnímu stylu(projekty ZDRAVOVĚDA a SPORT, DOPRAVNÍ VÝCHOVA, dodržování pitného režimu ) - posilování komunikačních dovedností (projekt NAŠE ŠKOLA, kvízy,doplňovačky) 7

8 8 - odpovědnosti za své chování- uklízení hraček, péče o aktovku,vhodné chování ke spolužákům i dospělým - ovládání negativních citových reakcí (komunitní kruh,zásady správného chování) - poznání sebe samého a uplatnění ve skupině rozvoj empatie - formování životních postojů výrobky pro důchodce pro MÚ, návštěva dětí z MŠ,spolupráce se školní knihovnou,besedy s hasiči, návštěva hřebčína aj. - nacházení nových vazeb a sounáležitostí mezi již získanými poznatky z vyučování různé didaktické hry. V jednotlivých zájmových útvarech DRÁČEK,FLÉTNIČKA,SPORTÍK,DIVADÉLKO,DOVEDNÁ RUČKA,MALOVÁNÍ PRO KAŽDÉHO I. a II. p.vychovatelky plnily jednotlivé činnosti, které vycházely z jednotlivých ročních plánů těchto útvarů. Plán ŠD byl rozdělen na jednotlivé měsíce a pak rozpracováván do týdenních plánů. ZÁŘÍ PROSINEC projekt Naše škola má narozeniny Moje paní učitelka Má třída Mladí novináři Naše škola ŘÍJEN výtvarná soutěž PRÁCE HASIČŮ OČIMA DĚTÍ vyhodnocení v listopadu hasiči. LISTOPAD soutěž o NEJLEPŠÍ KOŠŤÁTKO - beseda s HASIČI - účast na Jablíčkovém dnu pečení štrůdlu PROSINEC přáníčka pro MÚ pro důchodce k Vánocům -500ks - návštěva muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně - besídka pečení cukroví,výroba svícnů z přírodních materiálů,výroba jednohubek,vystoupení žáků na vánočním programu LEDEN den otevřených dveří dárečky pro děti - výroba dárečků pro děti z MŠ - výroba dárečků k zápisu - návštěva dětí z MŠ Komárov a Napajedla - vystoupení žáků pohádka a rozcvička ÚNOR družinové kolo MÁME RÁDI ZVÍŘATA - účast na výtvarné soutěži MÁME RÁDI ZVÍŘATA na IV. ZŠ Zlín BŘEZEN beseda se zdravotnicí p.harníkovou - karneval příprava,výzdoba,pozvánky,kulturní program,natáčí kab.tv - školní ples výzdoba - návštěva muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně DUBEN přáníčka ke Dni matek pro MÚ -100ks - velikonoční výrobky přáníčka,zajíci aj. - velikonoční kraslice KVĚTEN 3.místo ve sportovní soutěži v malé kopané na V. ZŠ ve Zlíně - příprava žáků na školu v přírodě - výroba různých výrobků dle vlastního výběru žáků ČERVEN den dětí s HASIČI prohlídka hasičské techniky a klubovnyukázky hašení - prohlídka hřebčína v Napajedlech - výtvarná soutěž KAM NA PRÁZDNINY Činnost probíhala jak v prostorách ŠD, tak i v tělocvičně, v učebně VT, ve sportovním areálů i v blízkém okolí školy. Environmentální výchova a vzdělávání PLÁN EVVO pro školní rok 2006/2007 byl splněn. Žáci se v průběhu roku zapojili do přírodopisných a ekologických soutěží, kde se umístili do třetího místa v okresu (biologická olympiáda 1. a 3. místo okres, 3. místo kraj v kategorii C a 2. místo okres v kategorii C, Nejlepší laborant 2. a 3. místo okres. Žáci semináře se zapojili do soutěže DDM Matýsek o nejlepší ekologický vynález. V rámci EVVO probíhal sběr pomerančové a citrónové kůry, šípků, kaštanů a sběr starého papíru. 8

9 Projekty v rámci EVVO Podle plánu proběhly projekty: Sinice, Ornitologická pozorování, Odpady, Trvale udržitelný rozvoj, Můj strom, Léčivky. Spolupráce s ostatními subjekty I v letošním školním roce jsme zůstali zapojeni do sítě škol M.R.K.E.V. (školy podporující ekologickou výchovu ve vzdělávání), spolupracujeme s Nadací Veolia Water, místní včelařskou organizací a odborem životního prostředí v Napajedlích (zajištění exkurze do čistírny odpadních vod Napajedla). Ekologické aktivity prezentujeme v místním tisku a na stránkách školy. Střední zdravotnická škola Zlín připravila pro žáky výuku první pomoci formou workshopu. Dotace a granty V letošním roce jsme dokončili projekt Podpora třídění odpadu na 2.ZŠ Napajedla. který je dotován Zlínským krajem částkou ,-Kč. Z částky byly nakoupeny barevné koše a zpracovány pracovní listy a hry k podpoře problematiky třídění. Výstupy z projektu byly nabídnuty škole v Pohořelicích a Spytihněvi. Úspěšně jsme také zpracovali projekt Mikrosvět Napajedel, který bude dotován Zlínským krajem částkou ,-Kč. Dotace bude použita na nákup moderních mikroskopů, preparačních sad a na zpracování pracovních listů pro laboratorní práce. 9 Problematika výchovného poradenství na škole Výchovné poradenství na škole je zaměřeno na 1. stupni především na pomoc žákům s vývojovými poruchami učení a na 2. stupni je hlavní náplní pomoc žákům v kariérním poradenství při volbě profesní orientace, přípravě na budoucí povolání. Volba povolání se ve školním roce 2006/2007 vyučovala v předmětu Pracovní činnosti Svět práce u žáků 8. ročníku. Náplní hodin bylo naučit žáky dobře znát sami sebe, pomoc při rozhodování a plánování budoucnosti, seznámení žáků s různými typy středních škol a odborných učilišť a jejich oborů. Na závěr si žáci mohli nanečisto vyplnit přihlášku ke studiu. Žáci 8 ročníku navštívili v květnu Informační centrum Úřadu práce ve Zlíně, kde si pod vedením zkušených pracovnic vyzkoušeli testy zaměřené na profesní orientaci. Na podzimních třídních schůzkách ( ) jsme ve sborovně naší školy uspořádali tzv. Malou přehlídku SŠ za účasti zástupců středních škol a odborných učilišť z okolí. Jako každoročně projevili žáci 8. i 9. ročníku o přehlídku velký zájem a tato akce byla úspěšná. V lednu proběhlo přijímací řízení na SŠ uměleckého směru. Na SUPŠ v Uh. Hradišti bylo přijato ke studiu 5 žáků, což je 100% přihlášených. V dubnu se uskutečnilo 1. kolo a v květnu 2. a 3. kola přijímacího řízení na SŠ. V současné době jsou všichni žáci 9. ročníku a 3 žáci 8. ročníku s ukončenou povinnou školní docházkou přijati ke studiu, z toho 7 žáků v kole druhém a 1 žák v kole třetím. Na soukromé SŠ odchází studovat 2 žáci. Možnost studia víceletých gymnázií využili žáci 5. a 7. ročníku. Osmileté gymnázium v Uh. Hradišti bude studovat 1 žák a šestileté gymnázium v Otrokovicích 2 žákyně. V letošním školním roce jsme spolupracovali s kurátorkou pro mládež z odboru sociálně právní ochrany dětí z MěÚ Otrokovice Bc.Blateckou v případě záškoláctví žákyně Nikoly Zemanové ze třídy 8.B. Nikola je v současné době ve středisku speciální péče pro mládež Domek ve Zlíně. Řešilo se i několik kázeňských problémů především u chlapců 8. ročníku, bylo i jednáno s rodiči o nutnosti spolupráce škola rodina. V říjnu se na vých. poradkyni obrátili 2 chlapci 7. ročníku s problémem začlenění do kolektivu třídy, po pohovoru s žáky se situace ve třídě zlepšila. U žákyně Kláry Maňáskové z 6.C z důvodu dlouhodobé nemoci zajišťují učitelé výuku formou konzultací, její další vzdělávání bude probíhat podle zdravotního stavu Kláry. Menší problémy rodinné nebo spojené s třídním kolektivem probírá vých. poradkyně individuálně po předchozí domluvě s jednotlivými žáky. 9

10 Školení v roce 2006/2007: PPP Zlín ( specifické poruchy učení) SPŠ Zlín ( kariérní poradenství) 10 Výsledky prevence sociálně patologických jevů V letošním školním roce jsme se v rámci prevence sociálně patologických jevů zaměřili na zapojení žáků do mimoškolních aktivit, jejichž námětem byly otázky vzájemné pomoci mezi lidmi, vycházení si vstříc, spolupráce mezi žáky navzájem a aktivní trávení volného času. Při organizování školních akcí se ještě více rozšířila základna pedagogických pracovníků ochotně se zapojujících do pořádání jednotlivých akcí (např. branný závod). Naši žáci se každoročně zúčastňují také sportovních soutěží letos to byl: fotbal, floorbal, basketbal, házená, přehazovaná, vybíjená, atletika a aerobik. Ve sportovním vyžití našich žáků vidíme jeden z hlavních prostředků, jak se vyvarovat zneužívání návykových látek a jak nejlépe posílit sociální cítění žáků. Ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů přispívá i návštěva kulturních akcí pořádaných sekcí českého jazyka divadelní představení ve Zlíně, sekcí hudební výchovy návštěva hudebních koncertů a sekcí dějepisu historické exkurze u nás i v zahraničí (Osvětim, Vídeň). Do prevence sociálně patologických jevů jsme zapojili i rodiče, kteří byli upozorněni na způsob trávení volného času svých dětí. V případě potřeby (podezření na zneužívání návykových látek) proběhly konzultace s rodiči a byla nabídnuta pomoc, doporučení na odborné pracoviště. O akcích pořádaných v rámci prevence byla informována veřejnost prostřednictvím Napajedelské kabelové televize (Ntv Cable), prostřednictvím Napajedelských novin, webových stránek školy a všechny akce podrobně zpracovali Mladí novináři ve školním časopise Školní střela. V průběhu školního roku proběhly na naší škole následující besedy a akce: Centrum pro rodinu, manželství ve Zlíně (p. Andrea Šimečková): Nad rodinným albem I a II - třídy 1. A,B a 2. A,B Od prvního setkání k nové rodině I a II - třídy 3.A,B a 4.A,B Dozrávám v osobnost - třídy 6. A.B,C Lidé kolem mě - třídy 7.A,B,C Unie Kompas (p. Martin Stavjaník): Šikana 5. třída AIDS, sex, vztahy - 9. ročníky Zdravotní ústav se sídlem ve Zlíně: Hrou proti kouření - pro žáky 6. ročníku Městská policie Napajedla a odbor sociálně-právní ochrany dětí Otrokovice (p. Denisa Kalmárová a Bc. Irena Blatecká) : Trestní zodpovědnost dětí a mladistvých - žáci ročníků Přehled akcí pořádaných pedagogickými pracovníky školy ve volném čase: Haloween - rej strašidel ( ) Pro loňský velký úspěch se uskutečnil opět průvod v maskách a soutěž o nejnápaditější masku. Účast na reji masek byla tento rok opravdu vysoká. Sešlo se přes 120 soutěžících a porota složená z Mladých novinářů měla plné ruce práce, aby vybrala nejlepší masky. 10

11 Školní sportovní den Ve středu, před podzimními prázdninami, proběhl sportovní den naší školy. Akce se zúčastnili všichni pedagogové a žáci. Fotografická soutěž: Nejhezčí pohled na místo kde žiji... Soutěž pořádala sekce zeměpisu nejhezčí fotografie byly uveřejněny na webových stránkách školy hodnotil Mgr. Jindřich Polák. Finger contest Soutěž v miniskateboardingu se konala ve školní jídelně. Na organizaci se podíleli Mladí novináři a překážky zapůjčil Martin Mlýnek žák 7. A. Branný závod k 62. výročí osvobození Napajedel ( ) Orientační běh družstev s řadou úkolů z oblasti topografie, sportovních dovedností, vědomostí z historie, odhad vzdáleností, základy první pomoci. Akce se zúčastnilo 50 žáků (11 družstev) a s organizací pomáhala městská policie Napajedla a kolektiv pedagogů z I. a II.stupně. Přehazovaná Karneval školní družiny ( ) Karnevalu se zúčastnilo mnoho žáků a masky byly opravdu pestré. Mezi čarodějnice,vodníky, víly, princezny,prince a kovboje se také úspěšně začlenil třeba "Spiderman" nebo vojenský zdravotník. Děti se zdravě vyřádily nejen při tanci, ale i při zajímavých soutěžích. Sběr papíru (květen 2007) Projekt - Já, občan v průběhu celého školního roku 2006/2007 V letošním školním roce jsme se se žáky 7. tříd zapojili do celostátního projektu s názvem Já, občan, který probíhá pod záštitou Sdružení pro výchovu k občanství a demokracii (SVOD). Cílem projektu bylo řešení vybraného veřejného problému v naší obci/městě, nebo alespoň návrhy jeho řešení. Do projektu se zapojili všichni žáci 7. ročníků naší školy a nakonec vznikly 4 projekty, na kterých žáci pracovali poctivě téměř půl roku proběhla prezentace projektů, kam si žáci pozvali zástupce města/obcí, kterým prezentovali návrhy řešení zvolených problémů. Projekty: 7. A Zeleň v našem městě (Napajedla), 7. B Volný čas mládeže v našem městě (Napajedla), 7. C Nikdo naši obec nezná (Pohořelice), 7. C Špatný stav obecních budov a pozemků (Spytihněv). 11 VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Dítě a volný čas ,00 Kč Jazykové hry v hodiních Aj 4.,25.10.,8., Šindelářová 1 300,00 Kč Činnostní učení ve výuce AJ ve 3. roč. 3.,17.,31.10., Marek 952,00 Kč Konference vyučujících AJ Lacigová 650,00 Kč Konflikty a způsoby jejich řešení Polák 620,00 Kč Multimedia pro rozvoj kreativity Polák 560,00 Kč Postavení a przentace Z v RVP Polák 460,00 Kč Konference vyučujících NJ Pilušová 650,00 Kč Český jazyk na II. stupni Marková 540,00 Kč Český jazyk - 1. ročník 8.,22.,29.11.,6.12. Paulová, Bičanová 1 904,00 Kč Podmínky pro rozvoj klíčových kompetencí Marková 980,00 Kč Práce s literárním textem Marková 400,00 Kč Komunikační dovednosti Marková 450,00 Kč Výtvarný seminář Drát- kov II Vlachynská 1 200,00 Kč Konference vyučujících AJ Klečková. Lacigová 1 300,00 Kč Kooperativní výchova Sahajová 400,00 Kč 11

12 12 Autoevaulace školy Veselý, Bělíčková 1 000,00 Kč Globalizovaný svět Pištěcká 400,00 Kč Landeskunde Pilušová 440,00 Kč Die Deutche Marchen und Sagen Pilušová 400,00 Kč Vybrané otázky zákoníku práce Veselý 860,00 Kč Kovářová, Činnostní učení ve výuce M 6. a 7. roč. Otradovcová 2 095,00 Kč Vystřihovánky Beranová 420,00 Kč Psychomotorické hry v MŠ a ŠD Prokešová 450,00 Kč Netradiční výtvarné techniky Krejčiříková 390,00 Kč Prostorová tvorba Vlachynská 1 200,00 Kč Nová úprava odměňování pracovníků ve školství Veselý 1 250,00 Kč Sloh všemi smysly Vlachynská 619,00 Kč Terorismus Černá 690,00 Kč Metody činnostního učení v hodinách Př Marčíková bezplatně Metodické materiály k enviromentální výchově Sahajová bezplatně ŠVP všichni 4480 Kč Jiné formy vzdělávání 1 Modul P Grafika, digitální fotografie ,- 2 Úroveň Z 900,- VII. Údaje o aktivitách a prezentace školy na veřejnosti Přehled vzdělávacích, kulturních a preventivních akcí školní rok : Akce Kdy Kde Žáků Organizace Sběr šípků září ZŠ Napajedla Plavání září-listopad Plavecká škola 2. a 3. roč.-72 Zlín Výstava výtv. prací k výročí Hřebčín stupeň hřebčína Napajedla Výchovný koncert Zlín 1.a 2. roč.- 84 Mgr. Antonová Naši prezidenti DDM 237 DDM Sběr kaštanů ZŠ Napajedla Výstava KK 194 hub,motýlů,brouků,bonsají.. Aids, sex vztahy (9. roč.) ZŠ Napajedla 77 Mgr. Černá, Gabriel Nad rodinným albem ZŠ Napajedla 1. a 2. roč.-85 Mgr. Černá Od prvního setkání k nové rodině ZŠ Napajedla 3.a 4. roč. -77 Mgr. Černá Beseda o šikaně ZŠ Napajedla 5. roč Mgr. Černá Návštěva knihovny v Napajedlích Napajedla 68 Mgr. Vodicová, (6. roč) Gabriel Dozrávám v osobnost (6. roč) ZŠ Napajedla 68 Mgr. Černá Beseda v městské knihovně Městská 2. roč

13 knihovna Koncert filharmonie BM ( Zlín 166 Mgr. Marková, roč.) Jurásková, Gabriel Lidé kolem mě (7. roč.) ZŠ Napajedla 67 Mgr. Černá Koncert filharmonie BM (6-7. roč) Zlín 135 Mgr. Marková, Jurásková, Gabriel Exkurze ZOO Lešná Zlín 68 Mgr. Černá, Marčíková Divadlo Uherské Hradiště 1. a 2. roč.-85 Mgr. Paulová Exkurze archeoskanzen Modrá 34 Geržová, Veselá Mapa školy ZŠ Napajedla stupeň Exkurze Velká Morava St. Město, 67 Mgr. Černá Velehrad Sportovní den ZŠ Napajedla 301 vyučující II. stupně Helloween ZŠ Napajedla Mgr. Marková - mladí novináři Jablíčkový den ZŠ Napajedla stupeň+šd Trestní zodpovědnost ZŠ Napajedla žáci 8. roč. Mgr. Černá Trestní zodpovědnost ZŠ Napajedla žáci 9. roč. Mgr. Černá Drakiáda Napajedla ml.novináři, Mgr. Marková, Jurásková, Marčíková Divadelní představení Popelka KK tř.-145 Bělíčková Trestní zodpovědnost ZŠ Napajedla žáci 7. roč. Mgr. Černá Tabákový zákon ZŠ Napajedla žáci 6. roč. Mgr. Černá Hasiči ZŠ Napajedla ŠD Sběr starého papíru ZŠ Napajedla p.bureš + 8.B Keramická dílna 4.a ZŠ Napajedla 1. stupeň-194 Bělíčková Koně a lidé Muzeum 1. stupeň Bělíčková Napajedla Slámové ozdoby ZŠ Napajedla 3. tř Vánoční program Muzeum Zlín 1.tř. Kempová Výchovný koncert Svatý pluk Napajedla KK 300 Mgr. Jurásková, Gabriel Finger contest závody ZŠ Napajedla ml.novináři, Mgr. Marková, Marek Muzikál Muž z kraje LM divadlo Zlín žáci roč Vodicová, Marková, Vlachynská Exkurze na MěÚ Napajedla 8.2. Napajedla žáci 6. ročníku Mgr. Černá Výchovný koncert Zlín 3. a 4. roč. Antonová Divadlo br. Čapků ZŠ Napajedla žáci 2. stupně Vodicová Workshop - první pomoc ZŠ Napajedla žáci 8. roč. Sahajová Návštěva knihovny v Napajedlích Městská žáci 1. st.-194 Bělíčková (1.st.) knihovna Karneval ZŠ Napajedla ŠD pí vychovatelky+mn Přehazka ZŠ Napajedla MN Výchovný koncert Marbo ZŠ Napajedla 194+ pí uč. Jurásková 13 13

14 Návštěva muzea - Velikonoce Muzeum Zlín 1. tř. Kempová Výtvarná dílna k Velikonocům 3.4. Uherské Hradiště 1. tř. Paulová Dobročinná akce - FOND SIDUS 4.4. ZŠ Napajedla Mgr. Marková - mladí novináři Projekt Já, občan 4.4. Napajedla vybraní žáci Mgr.Černá Projektová výuka pro ZŠ Spytihněv ZŠ Napajedla Mgr. Marková, a Pohořelice Marek, Sahajová Hrou proti kouření ZŠ Napajedla roč Mgr. Černá kino - Skřivánci na niti kino Napajedla ročník Mgr. Gabriel Sexualita - Dr. Havelka DDM 9. roč Mgr. Černá Zmatky kolem Katky - divadlo Uherské Hradiště 3. roč. Veselá filmové představení Osada havranů kino Napajedla 4.-6.roč. Mgr. Gabriel testování Cermat 25.a ZŠ Napajedla 5. roč. Bělíčková, Marek projekt - Já, občan ZŠ Napajedla Mgr. Černá Zdravé zuby ZŠ Napajedla 1. st. Bělíčková Exkurze Anthropos, planetárium 2.5. Brno 6.roč Mgr. Gabriel Branný závod 4.5. ZŠ Napajedla ml. novináři, vyučující II. stupně Exkurze Pravěk Přerov 31 Marek Besídka ke Dni matek ZŠ Napajedla 99 vyučující I. stupně 9. roč.- Židé v Napajedlích ZŠ Napajedla Mgr. Černá Evropský den kameniva štěrkovna a 2. roč. Spytihněv Sběr starého papíru ZŠ Napajedla Mgr. Vodicová Výchovný koncert Lidský hlas Zlín 5. tř.-30 Marek Exkurze do jaderné el. Dukovany Dukovany p.bureš Exkurze - ÚP Zlín Zlín žáci 8. roč. Mgr. Jurásková, Gabriel Exkurze - Osvětim Polsko - Osvětim vybraní žáci Mgr. Černá a Vodicová Jak rozesmát princeznu KK Napajedla 1. tř Bělíčková Exkurze Dinopark Vyškov Vyškov 43 Bělíčková, Talašová Škola v přírodě Horní Bečva stupeň Sběr pomerančové a citronové kůry ZŠ Napajedla Mgr. Sahajová Hasiči dětem 1.6. Napajedla žáci 3. a 4. roč. Divadlo - Tři mušketýři 4.6. KK Napajedla II. stupeň Mgr. Gabriel Exkurze ČOV Napajedla Napajedla žáci 9. roč. Mgr. Hudečková Poznávací zájezd - Vídeň Vídeň vybraní žáci Bc. Pilušová, Mgr. Černá 14 Mimořádné pedagogické aktivity učitelů Mgr. Bubela školitel VT SIPVZ Mgr. Kempová, Mgr. Veselá lektorky kurzů Tvořivá škola Mgr. Kempová, PaedDr. Veselý koordinátoři ŠVP 14

15 Mgr. Geržová, Bureš ved. národopisného souboru PK TV organizace okrskových soutěží v minikopané, florbalu a basketbalu MS 1.stupeň org. okrskové soutěže ve zpěvu lidových a moderních písní 15 Významné mimoškolní aktivity žáků. Kubičíková Martina mistr ČR v tenise st. žákyň Spolupráce školy a dalších subjektů, včetně mezinárodní spolupráce: 1. Spolupráce se zřizovatelem školy Město Napajedla jako zřizovatel školy se staralo zejména o materiální zabezpečení školy, SMIR zajišťoval většinu oprav a investičních akcí. Představitelé města byli zváni na významné akce školy. V prosinci 2006 byla uvedena do provozu rekonstruovaná tělocvična. 2. Spolupráce se Sdružením rodičů Vedení školy úzce spolupracovalo především s výborem SR. Na pravidelných schůzkách byli rodiče informováni o záměrech školy, o personálním obsazení atd. Pro rodiče byly pořádány: třídní schůzky, informativní odpoledne, zahájení a ukončení šk. roku a vyřazování žáků 9. tříd. Byl zorganizován prodej sešitů, zajištěna možnost pravidelného odběru svačinek., odběru školního mléka, SR finančně přispívalo na kulturní akce, LVZ, plavání, školu v přírodě, na nákup pracovních sešitů a UP a společně se školou byl uspořádán společenský ples. 3. Spolupráce se školami spádových obcí Škola pravidelně spolupracuje se školami v Pohořelicích a Spytihněvi, zvláště při výběru učebnic a organizaci výuky cizích jazyků. Uskutečnil se Den spolupráce, kterého se zúčastnili žáci 5. ročníků naši budoucí šesťáci. Mgr. Kempová školila koordinátory ŠVP ze zmiňovaných škol. Zástupci Pohořelic a Spytihněvi se zúčastnili společného školení v rámci DVPP, které proběhlo na naší škole. 4. Spolupráce s 1. ZŠ, Komenského 268 Naše škola zajišťuje žákům a dospělým stravování ve školní jídelně. 5. Spolupráce s DDM Využívali jsme nabídky akcí pořádaných DDM, zejména pak akce protidrogového programu.ve školním rozhlase jsme informovali o jejich akcích. 6. Spolupráce s MŠ Žáci posledního ročníku MŠ přicházeli na prohlídku naší školy, navštěvovali ukázkové hodiny v 1. třídách. Učitelky budoucích žáků 1.tříd ve spolupráci s učitelkami MŠ zařazovali žáky do jednotlivých tříd. Děti z MŠ se zúčastnily některých akcí naší školy spolu se žáky 1.stupně. Vedení školy prezentovalo školu na schůzce s rodiči budoucích prvňáčků. 7. Spolupráce se ZUŠ R. Firkušného Využívali jsme nabídky výchovných koncertů ZUŠ. Podíleli jsme se na náboru do hudebních a výtvarných oborů. Zaměstnanci ZUŠ se stravují v naší ŠJ. 8. Spolupráce s Farním úřadem Napajedla Farní úřad zajišťoval výuku nepovinného předmětu náboženství. 9. Spolupráce s místními firmami Představitelé nejvýznamnějších firem ve městě a jeho okolí byli zváni na všechny akce školy. Ti naopak svými finančními a materiálními dary přispívali na činnost školy. Firma paní Němečkové zajišťovala provoz školního bufetu. Jazyková škola J. Kassawatové prováděla soukromou výuku JA pro žáky ročníku naší školy. 15

16 VIII. Údaje o výsledcích inspekce 16 V letošním šk. roce nebyla provedena inspekce ČŠI. IX. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2006 Rozpočet pro rok 2006 Plán : Skutečnost : Příjmy roku 2006 Plánované příjmy školy : Skutečné příjmy školy : Rozpis příjmů za rok 2006 Tržby za stravné Úroky Zaúčtování fondů Jiné výnosy pronájem TV, učeben, bufet Příspěvek na provoz obec Příspěvek na provoz stát Projekt třídění odpadu Mzdové pr. cizí str Tržby ŠD poplatky Rozpis výdajů za rok 2006 Účet 501 materiál, DHM, potraviny Stát : Obec : / z toho ze sp. darů / Účet 502 cenergie Za energie vyčerpáno Účet 511 údržba Vyčerpáno Účet 512 cestovné Vyčerpáno Účet 513 Reprezentace Vyčerpáno Účet 518 služby Stát : Obec : Účet 521 mzdové náklady Stát : Obec : Z dopl. činnosti Mzdové pr. z fondu odměn Účet 524 zákonné pojištění Stát : Obec : Z dopl. činnosti Fond odměn

17 17 Účet kooperativa Stát : Účet 527 FKSP Stát : Účet 548 Dluh ztráta SJ 262,13 Účet 549 ostatní náklady popl. za vedení účtů Obec : Účet 551 účetní odpisy Obec : Schválený obecní rozpočet nebyl překročen, také výše účelových dotací státních fin. prostředků byla dodržena. Překročení čerpání mzdových prostředků bylo řešeno vyplacením z fondu odměn. FONDY Investiční Nebyl v roce 2006 čerpán. Pohyb na účtu je pouze účtování čipů prodej a nákup zpět od žáků. Jsou zde také zaúčtovány odpisy majetku. Rezervní Na fondu zůstává stálá rezerva ,- Z fondu pořízeno : Úhrada vratky státu za rok ,- ŠVP program Počítačový program na poštu kancelář 4927 Provoz ŠD Počítače nová učebna Odvody / fond odměn / 5617 FKSP fond odměn 301 Sp. dar. pro ŠD 5000 bylo vyčerpáno Nadace PSS Družstvo pro Ml. Novináře 3000 bylo vyčerpáno HP Izol dar pro třídu p. uč. Geržové 3000 bylo vyčerpáno Vyčerpána byla také dotace na 7.hodinu 1370,- Kč Fond odměn Čerpáno , / 7.hod./ - bude opraveno v následujícím roce FKSP Byl čerpán dle kriterií stanovených na počátku roku a na poč. roku následujícího je vždy vypracováno podrobné čerpání uvedeného fondu. Nedočerpaný příspěvek na činnost od obce, společně s výnosy za pronájmy atd. je hospodářským výsledkem za rok ve výši ,41 Kč. Obec určí jeho další využití a rozdělení. Pohledávky Pohledávky tvoří pouze faktury vystavené za poslední měsíc a ty byly splatné na poč. roku Další pohledávky nemáme. Závěr : Rozpočet školy byl dodržen ve všech ukazatelích a vzniklý kladný hospodářský výsledek je rozdělen a bude použit v roce 2007 na základě vyjádření zřizovatele. Celkový hospodářský výsledek za rok 2006 byl ,41 Kč 17

18 X. Závěr výroční zprávy 18 Činnost školy ve šk. roce 2006/07 vycházela z celoročního plánu. Hlavní prioritou pro školní rok 2006/2007 bylo dokončení a vydání vlastního školního vzdělávacího programu. Tento úkol byl splněn a škola může od nového školního roku 2007/2008 v 1. a v 6. ročníku vyučovat podle tohoto dokumentu. Ve školním roce 2006/2007 došlo rovněž k úpravě stávajících učebních plánů. O jednu vyučovací hodinu byla posílena výuka anglického jazyka na 1. i na 2. stupni. Žáci se zapojili do všech naukových soutěží a olympiád a i letos dosáhli pěkných umístění jak na okresních, tak i na krajských úrovních. V dějepisné olympiádě jsme měli zastoupení i v celostátním kole. Uskutečnila se také celá řada vzdělávacích, kulturních, sportovních a preventivních akcí, kterých se kromě žáků mohla zúčastnit i široká veřejnost. Vydávali jsme školní časopis, o činnosti jsme informovali v Napajedelských novinách, prostřednictvím kabelové televize a www. stránek naší školy. Pokračovali jsme ve výměně školního nábytku, byly rekonstruovány dveře v učebnách 1. stupně, označení tříd, zatmění v odborných učebnách 2. stupně, v kabinetech učitelů bylo instalováno 15 kusů počítačů. V prosinci roku 2006 byla škole dána do užívání rekonstruovaná tělocvična. Ve školní jídelně byl instalován nový konvektomat, který umožní zdravější přípravu pokrmů. Škola obdržela finanční prostředky z grantu, vyhlášeného KÚ Zlín, na podporu výuky přírodovědných předmětů v částce 25 tisíc Kč. Úkoly a cíle, které jsme si na začátku školního roku stanovili, se nám podařilo splnit, za což patří poděkování všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy a také organizacím a osobám, které s naší školou spolupracovaly. Datum zpracování zprávy: Datum projednání na poradě pracovníků školy: Předloženo školské radě : Podpis ředitele a razítko školy : PaedDr. Miroslav Veselý Schváleno školskou radou: Podpis: Mgr. Stanislav Gabriel.. Mgr. Hana Jurásková Bc. Zdeňka Sukupová... Zdenka Míšová. Alena Bednaříková... Libuše Přílučíková 18

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole 1 1. Název školy: Základní škola Napajedla, Komenského 298, okres Zlín 2. Zřizovatel: Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 76361 Napajedla 3. Právní forma školy: Příspěvková

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2007 / 2008

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2007 / 2008 Č.j. 2/2008-2009 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2007 / 2008 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Právní forma školy: Ředitel školy: Zástupce statutárního orgánu:

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 1) Základní údaje o škole za školní rok 2009/2010 zpracována dle 7, odst.

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014 Z á k l a d n í š k o l a B a b i c e, o k r e s U h e r s k é H r a d i š t ě, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e ZŠ Babice, Babice 377, 687 03 Babice 572585065, e-mail: zsbabice@zsbabice.cz, web.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace

Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 srpen 2014 Obsah: 1 Základní

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní údaje o škole Název školy: Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2008 / 2009

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2008 / 2009 Č.j. 2/2009-2010 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2008 / 2009 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Právní forma školy: Ředitel školy: Zástupce statutárního orgánu:

Více