2003 Počet obyvatel 405 (průměrný věk 40,29). Mužů 205 (37,00); žen 200 (43,66)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2003 Počet obyvatel 405 (průměrný věk 40,29). Mužů 205 (37,00); žen 200 (43,66)"

Transkript

1

2 2003 Počet obyvatel 405 (průměrný věk 40,29). Mužů 205 (37,00); žen 200 (43,66) Referendum: 13. a 14. června proběhlo první referendum, tedy lidové hlasování, v historii České republiky. Voliči měli odpovědět na otázku: Souhlasíte s tím, aby se Česká republika stala podle smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii členským státem Evropské unie? V ČR označilo ANO 77,33% voličů. Ve Třtici se referenda mohlo zúčastnit 341 voličů, ale dostavilo se 190 (55,7%), z nichž bylo 181 platných hlasů. Pro ANO hlasovalo 137 (75,7%), pro NE 44 (24,3%). Úprava obce: V letošním roce obecní zastupitelstvo schválilo celkovou úpravu budovy obecního úřadu čp. 80 (budova byla postavena v roce 1825), která začala celkovým odvodněním domu, kterou provedla firma Rudolf Havlický - Opava a to tak, že byla otlučena vnitřní i venkovní omítka do výše asi 80 cm, poté zde byly navrtány otvory, do kterých byl vpraven přípravek RIPODRI Dále koncem dubna byla provedena celková výměna oken, vchodových dveří a zadní vchod, který se nepoužíval, byl zazděn. Dále byla vystěhována místnost, která sloužila jako klubovna hasičů a tato nyní bude sloužit jako pracovna starosty. V září byla provedena celková rekonstrukce střechy, (kterou provedla firma Martin Sklenička z Řevničova), poté zateplení celé budovy a fasáda (firma Šnopa z Nového Strašecí). V příštím roce bude proveden obklad spodního soklu a dokončena fasáda. (čp výměna oken a celková rekonstrukce střechy) Nové stavby: Na parcele č. 36 / 2 započal stavbu rodinného domu p. Fejfar (čp.76) a na parcele č. 722 / 2 (původní majitel p. Nedvěd čp. 179) p. Ibl (Řevničov).

3 2003 V únoru byla zbourána Zárubovic hospoda (čp.93), která místním pamětníkům sloužila několik desítek let (jako hospoda fungovala do poloviny 80 let). V létě letošního roku byla dokončena celková přestavba domu čp. 98, jehož majiteli jsou Exnerovi. (čp bývalá Zárubovic hospoda ) (čp. 98 po celkové rekonstrukci) Školství: Do mšecké školy dojíždí 30 žáků, do strašecké 11 a do rakovnické 1 třtický žák. základní vzdělání získali: ve Mšeci: Alena Köhlerová Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Pavel Sejler SOUz Nové Strašecí automechanik Lucie Videmanová Střední zdravotnická škola Kladno Michal Zíma Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí v Novém Strašecí: Daniel Fedák (čp.43) Střední odborná škola průmyslová Kladno Tomáš Havlíček (čp.43) SOUz Nové Strašecí Narozeni: Eliška Rezková čp. 71 Adéla Kořánová čp. 11 Jakub Kořán čp. 181

4 Zemřeli: Jiřina Rybová čp.88 (77let) Božena Julišová čp.103 (97 let) Jiří Kárník čp.91 (74 let) Jaromír Cháb pův. čp. 140 (72 let) Přistěhovalo se: 10 Odstěhovalo se: 12 Do stavu manželského vstoupili: Pavel Kořán (čp.181) a Ivana Lažová Daniel Hnízdil (čp. 27) a Kateřina Zrostlíková 2003 Hostinec: V září byl uzavřen hostinec U hřiště, který od roku 1995 provozoval p. Petr Hujer (Rakovník). TJ Rekrea Třtice, která tuto provozovnu spravuje, vybrala ze dvou žadatelů p. Václava Kvapila (Bucek), který od října tento hostinec provozuje. Druhým žadatelem byli manželé Kočovi (čp. 159), kteří mají pronajatý hostinec U sálu. (Hostinec U hřiště) Hasiči: Požárů je naštěstí minimum, ale ten, kterého se zúčastnili třtičtí hasiči, stál opravdu za to. Z důvodu dlouhotrvajících veder byl zakázán vstup do lesů v celé České republice, ale přesto se stalo, že vznikl požár u vesnice Ruda. Naši hasiči pomáhali profesionálům tento živel zlikvidovat. Kultura: V dubnu se konal Maškarní ples, který byl odpoledne pro děti a večer pro dospělé. Tuto akci pořádali manželé Kočovi. Odpoledne, jako tradičně, hrál p. Ladra, večer kapela Tancovačka. V květnu místní hasiči pořádali Staročeské máje, které byly ochuzeny o klasický průvod obcí, z důvodu nezájmu děvčat, kterých se tato tradice týká, a proto bylo uspořádáno pouze posezení pod králem a poté večer byla Májová zábava, na které hrála kapela Rotace. V prosinci proběhla Mikulášská zábava, která letos po dlouhé době byla pouze pro děti, za účasti p. Ladry.

5 2003 Sport: TJ Rekrea Třtice: členové místní sportovní organizace se rozhodli pro změnu ve vedení. Bylo svoláno zasedání všech členů této organizace, kde se rozhodlo takto: předseda TJ Rekrea Třtice Marie Vožechová (čp.61) jednatel Václav Urbanovič (čp.172) pokladník Martin Kočí (čp.159) předseda sportu pro všechno Štěpánka Horáčková (čp.68) Fotbal: naši fotbalisté, kteří bojují ve IV. třídě, se umístili na 12. místě. Stolní tenis: naši stolní tenisté, kteří hrají ve IV. třídě, se umístili na 13. místě. Velikonoční turnaj: 4. ročník, který pořádá TJ Rekrea Třtice, se konal 19. dubna za účasti 17 mužů, 9 žen, 6 dětí a 11 smíšených dvojic. Letní běh: 23. ročník, který pořádá TJ Rekrea Třtice, se konal 6. července za účasti 24 závodníků v kategorii muži (kategorie A 9; B 10; C 3; D 2) a 1 závodnice v kategorii ženy. Letošního běhu se nezúčastnil žádný běžec z naší obce. Vánoční běh: 29. ročník, který pořádá TJ Rekrea Třtice, se konal 26. prosince za účasti 53 závodníků v kategorii muži (kategorie A 17; B 17; C 12; D 7) a 13 závodnic v kategorii ženy. Naši obec reprezentovali dva účastníci. Roman Fejfar (čp.76) kategorie A 16. místo; Marcela Korelová (čp. 177) kategorie ženy 11. místo. Bucek Triatlon: 16. ročník, který pořádá Jiří Novák a spol. (Nové Strašecí), se konal dne 2. srpna za účasti 12 závodníků v kategorii muži, stejný počet v kategorii žen, dva závodníci v kategorii seniorů nad 40 let a jedna závodnice v kategorii dětí. Z naší obce se této sportovní akce zúčastnila Marcela Korelová (čp.177), která obsadila krásné první místo. Další třtickou závodnicí byla Štěpánka Horáčková (čp.68), která se umístila na místě třetím. Počasí : Začátek letošního roku byl velmi studený, teploty dosahovaly až 20 o C a trvalejší sníh napadl až v únoru a držel do konce března, kdy během pár dnů přišlo teplo (+18 o C), které vydrželo asi týden a poté opět mrzlo. Opravdové letní počasí se dostavilo v květnu a jeho tropická síla vydržela až do poloviny září. Celé léto bylo abnormálně sucho, a proto i bez úrody. Česká měna: V letošním roce, a to 1. listopadu, byly zrušeny desetihaléře a dvacetihaléře. Tímto se nejmenší českou měnou stává padesátihaléř.

6 2003 Třtický znak a prapor: Erb od nejstarších dob vyjadřoval určitým způsobem hrdost vztahující se k původu. Možná i proto řada obcí či měst, kterým chyběl znak nebo prapor, se snaží tuto mezeru doplnit. A tak v nedávné minulosti požádala o schválení Poslaneckou sněmovnu nejedna obec na Rakovnicku. Zařadila se mezi ně i Třtice. A zatímco téměř všechny znaky, které byly schváleny v novodobé historii, navrhoval pan Krůta, šla si naše obec svou vlastní cestou. Znak i prapor navrhla a ke schválení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, podvýboru pro heraldiku (věda o erbech) a vexilologii (nauka o vlajkách a praporech) Poslanecké sněmovny připravila i s dokumentací a kresbami Mgr. Lenka Hejdová (čp.173). Návrh byl 16. dubna letošního roku projednán v podvýboru pro heraldiku a vexilologii a doporučen ke schválení Poslanecké sněmovně. Slavnostní předání listin, opravňujících používat obecní znak a prapor, se uskutečnilo 19. června v budově parlamentu České republiky v Praze. Potvrzení uvedených symbolů předával Lubomír Zaorálek, předseda Poslanecké sněmovny, a poslankyně Jitka Němcová. Za naši obec je přebírali třtický starosta Ing. Luboš Hejda (čp.173) a jejich autorka Mgr. Lenka Hejdová (čp.173). Znak: Ve zlatém štítě se zeleným kůlem vyrůstá ze sníženého zúženého modrého vlnitého břevna zlatý rákos obecný. Zdůvodnění: Základem znaku je vertikální rozdělení na tři pole. V prostřední části na zeleném poli je symbolizována trsnatá rostlina, podle které je nejspíše obec pojmenována. Rostlina a obě krajová pole jsou okrově zlatá. Tato barva symbolizuje opuku, která je od pradávna základním stavebním materiálem tohoto kraje. Tato usazená hornina se v blízkosti i těžila. Dosud se láme v obci Hředle, kde jsou také pořádána sochařská sympozia. Starší zástavba (kostel, rodinné domky i stodoly) je v obci převážně z tohoto materiálu. Okrově zlatá má současně charakterizovat i dva hřbítky zvlněného terénu, mezi kterými obec leží Kopanina jako nižší výběžek masivu Džbán a Barboru přecházející v Žalý. Zelená symbolizuje zemědělskou činnost, která byla vždy základem obživy zdejších obyvatel. Chmelnice už dávno vystřídala pole s obilovinami, řepkou a bramborami. Modré vlnité břevno symbolizuje Loděnický potok zvaný Kačák a na něm kaskádu rybníků i rezervaci. Prapor: List tvoří tři vodorovné pruhy žlutý, zelený a žlutý v poměru 3 : 5 : 3, poměr šířky k délce listu je 2 : 3. Zdůvodnění: Prapor ponechává celou barevnou symboliku znaku (žlutá jako symbol opuky a zelená jako symbol zemědělské činnosti, lesů i plošného rozdělení. Na rozdíl od znaku je zjednodušen tím, že v prostředním zeleném poli chybí trsnatá rostlina. To umožňuje věšet prapor vodorovně i svisle.

7 2003 Vítání občánků: Eliška Rezková (čp. 71) a Adéla Kořánová (čp. 11) Eliška Rezková (nar. 2003) Adéla Kořánová (nar. 2003)

2002 Nejdůležitější, ale zároveň také nejdramatičtější událostí tohoto roku, byly záplavy, které

2002 Nejdůležitější, ale zároveň také nejdramatičtější událostí tohoto roku, byly záplavy, které 2002 Nejdůležitější, ale zároveň také nejdramatičtější událostí tohoto roku, byly záplavy, které Českou republiku postihly v srpnu. Rozvodněné řeky a potoky zaplavily území, na němž žije 1,6 mil. obyvatel,

Více

Volby do Evropského parlamentu se konaly ve dnech 5. a 6. června. Počet hlasů

Volby do Evropského parlamentu se konaly ve dnech 5. a 6. června. Počet hlasů Třtice: počet obyvatel: 438 + 15 cizích státních příslušníků Volby: Volby do Evropského parlamentu se konaly ve dnech 5. a 6. června. Výsledky hlasování pro volby do Evropského parlamentu Počet hlasů Počet

Více

Rok 2012. Rok 2012. 1. Obsah

Rok 2012. Rok 2012. 1. Obsah Rok 2012 1. Obsah Strana 1. Obsah 1 2. Kulturní a společenský život 2 3. Volby 12 4. Budování a změny v obci 13 5. Prezentace Olbramovic 15 6. Obyvatelstvo 17 7. Počasí 18 Zápis obsahuje 19 stran dokumentace.

Více

Kronika obce Věchnov. (II.díl 1981 až 1999)

Kronika obce Věchnov. (II.díl 1981 až 1999) Kronika obce Věchnov (II.díl 1981 až 1999) Úvod Na základě usnesení obecního zastupitelstva z ledna 1998 jsem byl já, Libor Veselý, ustanoven v pořadí již pátým věchnovským kronikářem. Narodil jsem se

Více

DÍL 1. KRONIKA OBECNÍHO ÚŘADU TRSTĚNICE

DÍL 1. KRONIKA OBECNÍHO ÚŘADU TRSTĚNICE DÍL 1. KRONIKA OBECNÍHO ÚŘADU TRSTĚNICE (DUPLIKÁT) Úvod: Usnesením rady místního národního výboru ze dne 7. ledna 1985 bylo rozhodnuto o založení kroniky obce Trstěnice. Kronika dosud v naší obci nebyla

Více

KRONIKA MĚSTA ÚVALY. Od 1. ledna do 31. prosince 2006 STŘEDOČESKÝ KRAJ. Razítko města a podpis starosty. Podpis kronikáře

KRONIKA MĚSTA ÚVALY. Od 1. ledna do 31. prosince 2006 STŘEDOČESKÝ KRAJ. Razítko města a podpis starosty. Podpis kronikáře KRONIKA MĚSTA ÚVALY STŘEDOČESKÝ KRAJ Od 1. ledna do 31. prosince 2006 Razítko města a podpis starosty Podpis kronikáře Kronikářský záznam za rok 2006 obsahuje 66 stran, slovy: šedesátšest stran, od č.

Více

2010 Úvod Srovnání cen

2010 Úvod Srovnání cen 2010 Úvod V r.2010 proběhly celkem troje volby v květnu do Poslanecké sněmovny, v říjnu do Senátu a místních zastupitelstev. Květnové volby do PS skončily překvapujícím výsledkem o dvě procenta zvítězila

Více

Kronika městyse Chudenice

Kronika městyse Chudenice Kronika městyse Chudenice 2006 Kapitoly kroniky 1. Obecní úřad 2. Průběh roku, počasí 3. Zemědělství 4. Průmysl a obchod 5. Úprava obce 6. Veřejný život 7. Politický a kulturní život, rozvoj školství 8.

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Z jednání městské rady:

Z jednání městské rady: Z jednání městské rady: MR vzala na vědomí předání podpisových archů občanů města proti zrušení pobočky GE Capital Bank ve Smiřicích, které byly zaslány na ústředí této banky do Prahy. MR byla informována

Více

R O K 2 0 0 8. P o č a s í

R O K 2 0 0 8. P o č a s í R O K 2 0 0 8 P o č a s í Leden Začátkem ledna leželo asi 5 cm sněhu a bylo umrzlo. Nejnižší ranní lednová teplota klesla 5.ledna na 7 stupňů a díky větru lezl mráz do těla. Od 8. ledna se začalo oteplovat

Více

Roční zápis do kroniky

Roční zápis do kroniky Roční zápis do kroniky Rok 2010 1 Obsah Úvod... 2 Veřejné události... 2 Politický život ve městě Lanškroun... 3 Zprávy o činnosti některých odborů městského úřadu... 4 Partnerská města... 6 Chronologický

Více

Události. Železniční neštěstí ve Studénce

Události. Železniční neštěstí ve Studénce 2008 Události Volby do krajských zastupitelstev a doplňující volby do senátu Ve výsledku voleb dali voliči zcela jasně nalevo, že politika vlády (ODS, KDU-ČSL a Strana zelených) se voličům nelíbí a nemíní

Více

ZÁPIS DO KRONIKY 2011

ZÁPIS DO KRONIKY 2011 ZÁPIS DO KRONIKY 2011 Činnost OÚ a zastupitelstva Obecní zastupitelstvo se během roku 2011 scházelo pravidelně, celkem na 13 zasedáních. Členové zastupitelstva: Alena Brunnerová (SDH Valtínov), Jaroslav

Více

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let.

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let. č. 3/2014 vydáno dne 04.04.2014 Vydavatel Obec Bulovka, se sídlem Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant, IČ 00262692. Místo vydání Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant Vydáváno 1x měsíčně. Tel./fax: 482 343 006,

Více

Olešnice. Zhodnocení volebního období let 2002 2006

Olešnice. Zhodnocení volebního období let 2002 2006 Olešnice Zhodnocení volebního období let 2002 2006 Příloha Olešnického zpravodaje - říjen 2006 Hodnocení volebního období 2002 2006 1 Vážení spoluobčané, čtenáři Olešnického zpravodaje, Ve dnech 20. a

Více

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A 2 0 0 8 - 29 - R O K 2 0 0 8 Jen málokterá událost 20. století zasáhla českou společnost tak, jak pražské jaro roku 1989. Letos jsme si připomněli 40. výročí této události.

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SEMČICE ZE DNE 20. 1. 2015

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SEMČICE ZE DNE 20. 1. 2015 BŘEZEN 2015 ročník 17, číslo 1 Vážení spoluobčané a čtenáři Semčického zpravodaje, utekly 3 měsíce a přicházíme k Vám s dalším vydáním. V lednu proběhlo setkání seniorů v hasičské zbrojnici, kde k pohodovému

Více

Bohdíkovský zpravodaj

Bohdíkovský zpravodaj Bohdíkovský zpravodaj 13. ročník 1. číslo Vydává Obec Bohdíkov 20. února 2015 zdarma Vážení spoluobčané, pomoc lidem v nouzi je hlavním heslem celostátní Tříkrálové sbírky, která se letos počátkem ledna

Více

Obsah zápisu za rok 2004.

Obsah zápisu za rok 2004. Rok 2004 Na prvém místě z letošních událostí nutno uvést vstup našeho státu do Evropské unie s platností od 1.5.2004, dále pak volby do Evropského parlamentu a volby do krajského zastupitelstva kraje Vysočina.

Více

Zůstatky fondů k 31.12.1991. f. rezerv a rozvoje 352.624 Kčs f. kult. a sociálních potřeb 62.324 Kčs f. zdraví 12.058 Kčs

Zůstatky fondů k 31.12.1991. f. rezerv a rozvoje 352.624 Kčs f. kult. a sociálních potřeb 62.324 Kčs f. zdraví 12.058 Kčs Rok 1991 Charakteristickým rysem vývoje společnosti v letošním roce, který se plně promítal i do místních poměrů, byla polarizace názorů uvnitř politických stran a hnutí a jejich organizační upevňování.

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

Obsah zápisu za rok 2005.

Obsah zápisu za rok 2005. Rok 2005 K významným událostem v našem městě patřilo v tomto roce velmi rychlé provádění rekonstrukce budov býv. nemocnice novými majiteli na moderní léčebnu pro dlouhodobě nemocné a její uvedení do provozu

Více

KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ I/2007

KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ I/2007 Akce na rok 2007 10. 2. Tradiční ostatky 9. 4. Velikonoční pomlázka 19. 5 Babské hody hrají Žadovjáci 25. 5. Nočník 2007 23. 6. Oslavy 80. výročí založení oddílu kopané a 110. výročí TJ Sokol v naší obci

Více

VZNIK A VÝVOJ OBCE BOHDÍKOV

VZNIK A VÝVOJ OBCE BOHDÍKOV VZNIK A VÝVOJ OBCE BOHDÍKOV Obec Bohdíkov, společně s osadami Raškov a Komňátka vznikla pravděpodobně během slovanské kolonizace moravského vnitrozemí podél řeky Moravy počátkem 13. století, o čemž svědčí

Více

Zpravodaj Obce Vysočany

Zpravodaj Obce Vysočany Prosinec 2013 Zpravodaj Obce Vysočany OBEC VYSOČANY OBEC VYSOČANY Zpravodaj Obce Vysočany Obsah: Slovo starosty...3 Střípky z obecní kroniky...4 Informace obecního úřadu...5 Pravidla pro užívání znaku

Více

S lo vo st aros ty S lo vo t aj emn ic e

S lo vo st aros ty S lo vo t aj emn ic e Vážení občané, Slovo starosty úvodem bych chtěl poděkovat za vaši účast v uplynulých komunálních volbách a rovněž za to, že vám není vývoj města lhostejný a že se touto formou podílíte na jeho rozvoji.

Více

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl DEF-1.QXD 10.3.2004 09:42 StrÆnka 1 Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl Vážení a milí spoluobčané, dříve než jsme se nadáli, je tu opět nový rok. Nedávno jsme přivítali

Více

Kronika obce 2005. Stav a pohyb obyvatelstva v roce 2005. Část obce od 15 let děti do 14 let celkem obyvatel průměrný věk

Kronika obce 2005. Stav a pohyb obyvatelstva v roce 2005. Část obce od 15 let děti do 14 let celkem obyvatel průměrný věk Kronika obce 2005 Stav a pohyb obyvatelstva v roce 2005 Část obce od 15 let děti do 14 let celkem obyvatel průměrný věk Klobuky 475 84 559 38,55 Čeradice 50 8 58 42,83 Kobylníky 113 39 152 34,15 Kokovice

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více