Sluníčko se rozloučilo s kytičkami, s travičkou, na cestu jim zamávalo paprskovou ručičkou. Jděte všichni honem spát, musím podzim přivítat.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sluníčko se rozloučilo s kytičkami, s travičkou, na cestu jim zamávalo paprskovou ručičkou. Jděte všichni honem spát, musím podzim přivítat."

Transkript

1

2 SLUNÍČKO A PODZIM Sluníčko se rozloučilo s kytičkami, s travičkou, na cestu jim zamávalo paprskovou ručičkou. Jděte všichni honem spát, musím podzim přivítat.

3 Vážení rodiče. Vážení přátelé školy. Vážení spolupracovníci. Školní rok 2012/2013 je v plném proudu a mnozí z vás si možná ani neuvědomili, že přináší další významné změny v činnosti a rozvoji školy. V oblasti výchovy a vzdělávání se jedná především o otevření nového oboru vzdělávání praktické školy dvouleté, se zaměřením na vedení domácnosti a zahradnické práce. Navazuje tedy na vzdělávací program praktické školy jednoleté s tím, že doplňuje a prohlubuje vědomosti, dovednosti a návyky absolventů, získané předchozím studiem. Cílem je co možná nejširší zapojení absolventů školy do pozdějšího praktického a profesního života. V loňském školním roce dokončili pedagogové školy pod metodickým vedením Mgr. Ivany Staffové školní vzdělávací programy pro oba vzdělávací obory pod názvy Škola pro život 1 a Škola pro život 2. Další akcí, kterou se podařilo začátkem měsíce října dokončit, je realizace přístavby výtahu a stavební úpravy v budově školy. Celá akce stála téměř 2 miliony korun, které škola získala od svého zřizovatele, Jihomoravského kraje, jako účelovou investiční dotaci. Výtah bude sloužit především k přepravě dětí s tělesným postižením, ale i klientům a návštěvníkům Pedagogicko-psychologické poradny Boskovice, která v budově školy sídlí. Dojde tedy k oddělení obou provozů a usnadnění pohybu osob dvou různých zařízení. Několikaleté úsilí vedení školy tedy vedlo ke kýženým výsledkům. Ale chceme jít dále a od příštího školního roku plánujeme otevření třídy přípravného stupně základní školy speciální. Jedná se o možnost vzdělávat děti s těžším zdravotním postižením, které dovršily pěti let věku. Délka vzdělávání v této třídě se může pohybovat od 1 do 3 let. První jednání s potencionálními partnery již bylo zahájeno v měsíci září. V oblasti materiálně technické bude prvořadým úkolem sehnat potřebné finanční prostředky a zahájit opravu oplocení školního areálu. Projektová studie je zpracována a místně příslušný stavební úřad vydal k opravě v tomto roce souhlas. Na závěr dovolte, abych popřál všem zaměstnancům školy do nového školního roku dostatek elánu a optimismu, vnímavé žáky a spokojené rodiče. Mgr. Antonín Petrů ředitel školy

4 Za kulturou a poznáním Hurá do knihoven! Kniha - přítel člověka bylo kdysi často opakované slovní spojení. Máte také pocit, že už toto rčení tolik neslýcháte, nebo dokonce, že neplatí? Pro někoho je kniha studnicí informací, útěkem do jiného světa, odpočinkem, inspirací, pro jiného jen prostředkem na zabití nudy, na podložení stolu, ztrátou času Je špatná doba? Televize a PC hry mohou předčit knihu? Určitě nemá cenu odsuzovat někoho, kdo smysl ve čtení knih nevidí, vždyť i někteří vášniví čtenáři se dostali ke knihám úplnou náhodou a třeba až v hluboké dospělosti, snad i ve stáří. Někdo začal listovat kuchařkami a následně zjistil, že nejen o receptech jsou zajímavé knihy. Jiný ze zvědavosti nakoukl do Harryho Pottera a byl lapen žánrem Fantasy, někdo možná na tu svoji osudovou knihu čeká. S žáky PrŠJ a PrŠD proto v hodinách českého jazyka upevňujeme správné čtenářské návyky, seznamujeme se s novými knihami i se starší literaturou ze zlatého fondu. 12. a 14. září jsme navštívili naši školní žákovskou knihovnu, 8. října jsme se vypravili na exkurzi do Městské knihovny v Boskovicích. Pomáháme dětem orientovat se v současné knižní produkci, ale cestičku ke knize si každý musí najít sám. Svalit vinu na špatnou dobu je tak jednoduché! Muzeum Boskovicka otevřelo novou expozici Boskovicko krajinou sedmizubého hřebene je název nové výstavy, kterou zhlédli žáci PrŠJ a PrŠD 3. října. Výstava nahradila 30 let starou expozici a byla otevřena v rámci oslav 1. písemné zmínky o Boskovicích a v rámci Dnů evropského dědictví. Žáci si mohli prohlédnout pravěké nálezy, druhohorní vymřelé obojživelníky, středověký meč z doby Jana Lucemburského, velkoplošný vyřezávaný model Boskovic podle vyobrazení města z roku 1728, část věnovanou židovství... Za zmínku stojí také kopie Boskovické bible, jejíž originál je uložen ve vědecké knihovně v Olomouci. Historický rukopis si nechali v 15. století vyrobit páni z Boskovic a její kopie je uložena také na boskovickém zámku ve vitríně, kde si ji návštěvníci nemohou prolistovat. Pro žáky měli pracovníci muzea připravený srozumitelný výklad, omalovánky, pracovní listy a další informační materiály.

5 Exkurze do IC Boskovické informační centrum sídlí v přízemních prostorách radnice na Masarykově náměstí. Žáci PrŠJ a PrŠD se tam vypravili 8. října v rámci předmětu Člověk a společnost. Pracovnice IC jim vysvětlila význam zařízení a nabídku služeb, kterou poskytují návštěvníkům Boskovic i místním obyvatelům. Do školy jsme si přinesli spoustu pěkných materiálů, se kterými budeme pracovat v hodinách. Hudební festival Zpívejte s námi Tento festival hudby a tance se již tradičně konal v Rájci-Jestřebí. Naši školu reprezentovala 18. října skupina žáků ze ZŠS, PrŠJ a PrŠD. Děti zpívaly písně různých žánrů, některé s kytarovým doprovodem pí. as. J. Kovářové. Líbilo se také taneční vystoupení s originálními batikovanými šátky, které žáci vyráběli v hodinách ručních prací. Charitativní akce V podzimních měsících se zaměstnanci naší školy zapojili do veřejné sbírky o.s. Život dětem. Sdružení vzniklo v únoru 2000 a pomáhá dětem v ČR, které onemocněly leukémií a jinými závažnými chorobami. Získává finance k nákupu zdravotnické a přístrojové techniky a dalšího potřebného vybavení, které umožňuje dětem se smrtelným onemocněním zlepšení a prodloužení života. Regionální výstava ovoce a soutěž Pestrobarevný podzim 22. října se všichni žáci naší školy vypravili na celodenní vycházku na Šmelcovnu. V rámci projektu Ovoce do škol a projektu Ovoce a zelenina pro zdraví jsme navštívili IV. regionální výstavu ovoce a okrasných rostlin. Ve výstavní hale arboreta Šmelcovna Dva dvory jsme si prohlédli výpěstky členů ČSZ, ZEASU Lysice, Agrospolu Knínice a museli konstatovat, že ovoce nás velmi lákalo k zakousnutí. Doprovodným programem výstavy byla: prohlídka arboreta s naučnou stezkou ovocných dřevin prohlídka nově otevřené expozice z říše rostlin, víl a skřítků Ze zahrádky do pohádky V arboretu jsme čerpali také inspiraci k výtvarné soutěži Pestrobarevný podzim, která právě probíhá v naší škole. Nejzdařilejší práce žáků budou vystaveny na nástěnkách ve škole. I.Staffová, J. Kiršnerová

6 Běh 17. listopadu V letošním roce poprvé organizovala naše škola ve spolupráci s o. s. SPORTMENT, Sadová 338, ŽELEŠICE XXIII. ročník tradičního přespolního Běhu 17. listopadu. Závod se konal v areálu školního parku a DD Boskovice ve středu 17. října. Jednotlivé okresy mohly vyslat 8 závodníků v kategorii chlapců a 8 závodníků v kategorii dívek, tzn. 16 závodníků za jeden okres. Do soutěže bylo přihlášeno 90 závodníků, na start jich nastoupilo o něco méně. Kolik sportovců a ze kterých okresů se běhu zúčastnilo? zastoupení okresů počet startujících Blansko 18 Brno - město 12 Brno - venkov 10 Břeclav 8 Hodonín 11 Tišnov 8 Vyškov 8 Znojmo 5 Sportovci byli rozděleni do 4 věkových kategorií: 1. kategorie (ročníky ) 2. kategorie (ročníky ) 3. kategorie (ročníky ) 4. kategorie (ročníky ) V rámci hodin tělesné výchovy probíhal od začátku školního roku intenzívní trénink a výběr závodníků. Naši školu nakonec reprezentovalo těchto 13 žáků: Kristýna Chudová, Tomáš Kraisl, Zdeněk Maleček, Petra Borkovcová, Alex Elsinger, David Konečný, Kamila Prudilová, Kristýna Borkovcová, Patrik Trávníček, Lukáš Chuda, Martin Malach, Vojtěch Borkovec, Tomáš Orel. Tři z nich se umístili na medailových pozicích, k čemuž jim blahopřejeme! kategorie umístění jméno 1.kategorie - dívky 2. místo Kristýna Chudová 1.kategorie - chlapci 3. místo Zdeněk Maleček 2.kategorie - dívky 3. místo Petra Borkovcová

7 Pořadí okresů podle počtu medailí okres zlato stříbro bronz celkem pořadí Brno-město Blansko Brno-venkov Vyškov Břeclav Tišnov Hodonín Znojmo D. Žáčková, I. Růžičková

8 Školní zájmové kroužky Ve školním roce 2012/2013 mohou děti trávit volný čas v zájmových kroužcích. Jejich činnost byla zahájena v měsíci říjnu. Sportovní kroužek - vedoucí Mgr. Antonín Petrů (čtvrtek hod.) Hudební kroužek - vedoucí pí. as. Jana Kovářová (úterý hod.) Ruční práce - vedoucí Mgr. Ivana Staffová (čtvrtek hod.) Čtenářský kroužek - vedoucí Mgr. Jitka Hrnčířová (čtvrtek hod.) Počítačový kroužek - vedoucí Mgr. Pavel Janík (čtvrtek do hod.) Logopedický kroužek - vedoucí Mgr. Marie Macíková, Mgr. Ilona Růžičková (pondělí hod.) (pátek hod.) Cyklistický kroužek - vedoucí Mgr. Ladislava Nárožná, Bc. Dagmar Žáčková (individuální termíny) Zájmové kroužky jsou bezplatné, podmínkou účasti je závazná přihláška, kterou si žáci vyzvednou u vedoucího kroužku. Povinností zákonných zástupců je žáka v případě absence písemně nebo telefonicky z kroužku omluvit. Přihlašování a odhlašování z kroužku je možné na začátku roku a v pololetí. Nabídka zájmových kroužků je pestrá. Doufáme, že uspokojíme všechny žáky. Ivana Staffová

9 Školní družina Začátek nového školního roku jsme strávili tím, že jsme se seznamovali s novými žáky, hráli nejrůznější druhy her, vyráběli jsme výrobky především z přírodního materiálu na téma podzim,věnovali se přípravě zdravých svačinek a pouštěli si pohádky.v brzké době nás čeká Halloween. I.Feilhauerová, vychovatelka ŠD Internát V novém školním roce 2012/2013 je na internátě ubytováno celkem pět dětí jedna žákyně devátého ročníku ZŠS, tři žáci pátého ročníku a jeden žák čtvrtého ročníku ZŠP. Škola začala teprve před několika málo týdny, ale my jsme již společně stačili stihnout spoustu her, vycházek a dobrodružství, např.: - po stopách Bílé paní (vycházka a hry u hradu a jeho okolí) - turistická vycházka do pohádkového Pilského údolí - prohlídka města Boskovice se zmrzlinou v ruce - sportovní odpoledne na hřišti - soutěž Košař roku Sluníčko nám při našich aktivitách přálo, takže dobrá nálada nás provázela na všech akcích. To však neznamená, že se budeme v pochmurných podzimních dnech, které jistě brzy přijdou, nudit. Máme naplánovány sportovní a pohybové aktivity, dlouhé podzimní večery si zpestříme povídkami a legendami z Boskovicka, zcela jistě navodí tu správnou dušičkovou atmosféru. Při společném čtení a následném převyprávění příběhů si připomeneme zajímavá místa a postavy z našeho regionu. Nezapomeneme ani na postupnou výzdobu internátu. Za připomenutí stojí i začínající kamarádské vztahy mezi našimi žáky a studenty ze Střední pedagogické školy Boskovice, kteří za námi začali docházet. Svými nápady a přístupem k našim dětem jsou i pro mne inspirací. Ondřej Otava, vychovatel

10 Okénko školního metodika prevence Na začátku školního roku stál přede mnou, jako před metodikem prevence, nelehký úkol. Měla jsem zpracovat nový Minimální preventivní program (dále MPP) pro nastávající školní rok a také dlouhodobou Strategii prevence nežádoucích jevů na období Oba dokumenty jsou zpracovány a byli s nimi seznámeni všichni učitelé na pedagogické radě i rodiče na prvních rodičovských schůzkách. Našim cílem je osvojení si zdravého životního stylu bez drog a dalších nežádoucích projevů chování. MPP v sobě zahrnuje dvě hlavní oblasti: specifickou a nespecifickou prevenci. Specifická prevence je rozčleněna do 10 měsíčních témat: Září Mladší žáci: Školy se nebojíme (záškoláctví) Starší žáci: Záškoláctví Říjen Mladší žáci: Vzájemně si pomáháme (násilí a šikanování) Starší žáci: Násilí a šikanování Listopad Mladší žáci: Jsme opatrní (kriminalita a trestná činnost) Starší žáci: Kriminalita a trestná činnost Prosinec Mladší žáci: Všichni jsme stejní a přesto různí (xenofobie a rasismus) Starší žáci: Xenofobie a rasismus Leden Mladší žáci: Návykové látky nic pro nás! (návykové látky) Starší žáci: Návykové látky Únor Mladší žáci: Alkohol a kouření jsou nemoderní (alkohol a kouření) Starší žáci: Alkohol a kouření Březen Mladší žáci: Počítač kamarád i nepřítel (netolismus a gambling) Starší žáci: Netolismus a gambling Duben Mladší žáci: Nenecháme si ubližovat (týrání a zneužívání dětí) Starší žáci: Syndrom týraných a zneužívaných dětí

11 Květen Mladší žáci: Náš volný čas (zájmová činnost) Starší žáci: Sekty a sociálně patologická náboženská hnutí Červen Mladší žáci: Umíme si poradit (sociálně patologické jevy) Starší žáci: Ohrožení mravnosti a sociálně patologické jevy Dále v rámci specifické prevence chystáme besedy a projektové dny, které proběhnou v obou pololetích. První beseda, určená pro mladší žáky, se uskutečnila ve středu 10. října a týkala se bezpečné cesty do školy. Přednášející por. Mgr. Iva Šebková z blanenského oddělení Policie ČR dětem zdůraznila nutnost zvýšené pozornosti a opatrnosti při cestě do školy. Děti si zopakovaly dopravní značky, pravidla při přecházení vozovky, ale také vybavení jízdního kola a pravidla silničního provozu. Paní por. Mgr. Ivě Šebkové moc děkujeme, že za námi přišla, a těšíme se na další spolupráci. Nespecifickou prevenci tvoří veškeré aktivity, probíhající ve škole v době vyučování i odpoledne dle zájmu dětí. Jsou to např. podzimní a jarní cvičení CO, školní výlety a exkurze, zájmové kroužky ve škole apod. L. Nárožná, školní metodik prevence

12 Environmentální a zdravotní výchova EVVO V oblasti environmentální výchovy se také již plně rozběhly naše aktivity. V letošním školním roce se zaměří žáci společně se svými vyučujícími na sledování života stromů v přírodě. Tato činnost bude probíhat formou celoročního projektu Stromy kolem nás. Nadále také pokračujeme ve třídění odpadu, sběru použitých baterií a menších elektrozařízení v rámci celostátního projektu Recyklohraní. Ve stanovených termínech budou probíhat téměř každý měsíc sběry starého papíru. Z dalších aktivit zmíním zajímavý výukový program V kuchyni babky kořenářky, který se chystáme navštívit v březnu v Lipce Brno. Jiný výukový program již proběhl 19. září v EkoCentru Brno. Děti převážně z tříd ZŠS se vypravily do Babic, kde se nachází terénní pracoviště EkoCentra. Tam zkoumaly život v lese pod vedením odborné instruktorky. Žáci určovali stromy a keře, sledovali živočichy v lesním potůčku a v půdě. Bohužel této akci příliš nepřálo počasí, a tak ji děti musely dokončit v klubovně, kde vyplňovaly zajímavé pracovní listy. Z této akce si můžete prohlédnout i následující foto. Zdravotní výchova Jedním z cílů zdravotní výchovy je i osvěta v o oblasti zdravé výživy a racionální stravy. K této tematice se již pravidelně váže podzimní celoškolní akce Ovoce a zelenina zdravě, která probíhá právě ve dnech vydání tohoto zpravodaje. Děti si připravují chutné a originální svačinky, kde hlavními surovinami jsou ovoce a zelenina. Pěkně naaranžované pokrmy si děti navzájem představí při společné konzumaci. Taková svačinka může vypadat třeba jako náhrdelník z kuliček hroznového vína, lodička z hrušky nebo ovocný obložený talíř ve tvaru rozesmátého obličeje. J. Hrnčířová, koordinátor EVVO a Zv

13 Výukový program Tajemství lesa v Babicích Z akce Ovoce a zelenina zdravě

14 Dopravní výchova Stejně jako v předchozích letech i letos probíhá na naší škole výuka dopravní výchovy. Po prázdninách si všichni žáci opakují dopravní značky a pravidla silničního provozu. Mladší žáci jsou seznamováni s bezpečnou cestou do školy. Dopravní výchova je nejvíce zaměřena na žáky 4. ročníku, kteří se na podzim a na jaře zúčastňují výuky na dopravním hřišti v Blansku. Zde probíhá v učebně teoretická část, na dopravním hřišti naše děti jezdí na kolech podle dopravních značek a používají i křižovatky řízené semafory. Podzimní část letos proběhne 31. října. Tento den si žáci vše vyzkouší. V jarní části je potom budou čekat testy z dopravní výchovy a jízda v silničním provozu. Ti, kteří vše splní, obdrží Průkaz mladého cyklisty. 20. září jsme v Boskovicích na náměstí se žáky zhlédli akci Den s Městskou policií. Akce byla zaměřena na prezentaci jednotlivých složek integrovaného záchranného systému (policie, hasiči, zdravotníci). Nejvíce žáky zaujalo slaňování z radniční věže a důkladná prohlídka všech aut záchranného systému. Jana Kovářová 150 hasiči, oheň jenom zasyčí 155 doktor je tu hned 158 znám, policii zavolám

15 Domácí úkoly ano či ne? byl v deníku Mladá fronta Dnes zveřejněn článek Domácí úkoly: ať jsou dobrovolné!, který přibližuje názory jak pedagogů a psychologů, tak i reakce rodičů na tuto problematiku. Mimo jiné se v něm uvádí, že již byly vybrány dvě pilotní školy, které budou šetřit, jaký dopad na žáky bude mít nezadávání domácích úkolů. Jejich krok vyvolal debatu, která měla jedno ze svých pokračování ve volných chvílích při sportovní akci Běh 17. listopadu (krajské kolo), pořádané naší školu. Učitelé z okresu Blansko, Vyškov, Znojmo i Hodonín se jednotně vyjadřovali pro zachování zadávání domácích úkolů. Brno- venkov reprezentovaly dva názory: 1) ano, ale ne přes víkend, 2) spíše ne, úkoly jen pro ty, kteří nestačí splnit zadanou práci ve škole. Názor učitelů z okresu Brno-město zněl: ano, ale určitá polemika je u žáků romského etnika, kteří beztak zadané úkoly neplní. Takže v tomto náhodném pedagogickém debatování převládal názor: Domácí úkoly zadávat, ale přiměřeně schopnostem žáků. A proč? Protože: domácí úkoly učí dítě pracovat s časem (pravidelnost, systematičnost) žák si upevní osvojené učivo je to jedna z mála možností, kdy rodič může komunikovat s dítětem a dozvědět se, co dítě dělalo ve škole A co říci na závěr? Myslím, že velmi výstižná jsou slova Jany Šimonové, pedagožky SŠ i VŠ: Jestliže se nějaký jedinec skutečně chystá na životní dráhu bez povinností a bez práce, pak by určitě neměl být ve škole zatěžován jakýmikoliv povinnostmi a úkoly. Možná snad by ani do školy nemusel chodit, protože znalosti a dovednosti neplánuje uplatňovat v plnění úkolů a povinností. Bude se asi jen smát, zpívat, tancovat, bavit se celý život a chodit s nataženou rukou pro sociální podporu, aby měl z čeho žít svůj pohodlný a zábavný život bez povinností a úkolů. Pavel Janík

16 Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá Praktická škola jednoletá (PrŠJ) Zaměření: domácí práce a pomocné zahradnické práce. Školní vzdělávací program: Škola pro život 1. V letošním školním roce ji navštěvuje 7 žáků. Praktická škola dvouletá (PrŠD) Zaměření: vedení domácnosti a zahradnické práce. Školní vzdělávací program: Škola pro život 2. Nově otevřený obor navštěvuje 6 žáků.

17 A kde se učíme? V přízemí budovy máme velmi dobře vybavenou kuchyňku, třídy s moderním počítačem a připojením k internetu, k dispozici je pracovna, relaxační místnost a sociální zařízení. Naše školní zahrada se skleníkem nám skýtá dostatek prostoru pro pěstování ovoce, zeleniny a péči o zelené plochy. Ve třídách působí několik hodin i paní asistentka, která nám v naší práci pomáhá. Jsme kamarádi, kteří se rádi smějí, zpívají při kytaře a jsou ochotni si vzájemně pomáhat. Výuka spočívá v upevňování, doplňování a rozšiřování dosud získaných vědomostí a dovedností, ve vykonávání domácích a zahradnických prací na takové úrovni, abychom se mohli uplatnit v různých profesních oblastech. Co všechno děláme a čeho se účastníme? Na našich záhoncích jsme sklidili zeleninu, kterou jsme vypěstovali, pečujeme o květiny a děláme další podzimní práce: sběr jablek a ořechů, hrabání listí, rytí záhonů Učíme se obsluhovat automatickou pračku, žehlit, provádět základní údržbu prádla, oděvů a obuvi Společně vyhledáváme recepty pokrmů, nakupujeme, připravujeme svačiny, vaříme a pečeme jednoduché pokrmy, zpracováváme ovoce a zeleninu: sušíme, zavařujeme, mrazíme. Když má některý náš spolužák narozeniny, společně připravujeme oslavu. Společně se účastníme různých akcí s ostatními žáky školy: např. hudebních slavností Zpívejte s námi v Rájci - Jestřebí, akcí Zdravá výživa, Ovoce do škol apod. M. Stloukalová, J. Hrnčířová, as. J. Kovářová a žáci PrŠJ a PrŠD

18 Informace výchovné poradkyně V letošním školním roce ukončí docházku v naší škole celkem17 žáků. Jsou to 2 žáci základní školy speciální, 8 žáků základní školy praktické a 7 žáků praktické školy jednoleté. Někteří žáci se budou rozhodovat, jaký si zvolí učební obor. Aby jejich hledání a rozhodování bylo snadnější, nabízíme žákům i jejich rodičům aktuální informace a možnost nahlížet do Atlasu školství - přehledu středních škol a vybraných školských zařízení (knižní podoba a CD). K dispozici máme i řadu materiálů: informační letáky, brožurky, CD apod. Zákonní zástupci vycházejících žáků obdrží kontakt na SPC v Blansku, kde odborní pracovníci provádí komplexní vyšetření žáků a vydávají doporučení ke studiu. 1. listopadu pojedou vycházející žáci na exkurzi do Úřadu práce v Blansku, kde budou mít možnost získat řadu informací k volbě povolání. V listopadových dnech se vycházející žáci zúčastní Prezentační výstavy škol Jihomoravského kraje (tzv. Burzy škol) v Sokolovně v Boskovicích. Burza škol je událostí, při které žáci, jejich rodiče a učitelé získávají aktuální informace o oborech studia nabízených středními školami a učilišti v daném regionu. Zástupci jednotlivých středních škol zde dětem poskytují informace o připravovaných studijních programech, formě přijímacího řízení, významných aktivitách školy, možnostech následného studia i uplatnění v praxi. V rámci souběžného pořádání Dnů otevřených dveří a Burzy škol je pak možné jednotlivé střední školy a učiliště ve stejný den i navštívit. Se svými učiteli žáci navštíví v rámci Dne otevřených dveří SOŠ a SOU André Citroena v Boskovicích a přímo se seznámí s učebními obory, které je možné zde studovat. V listopadu a v prosinci představí v naší škole učební obory zástupci jiných škol, např. brněnské Střední školy pro tělesně postižené (Kociánka), zástupci z Odborného učiliště v Kuřimi apod. Naši žáci také jezdí na exkurzi do Odborného učiliště v Olešnici, kde se mohou vyučit ve tříletých oborech zaměřených na opravářské, kuchařské, cukrářské a zahradnické práce. Významným pomocníkem při volbě vhodného učebního oboru a budoucího povolání je i vyučovací předmět předprofesní příprava. M. Stloukalová výchovná poradkyně

19 Babí léto v Betany Babí léto je krásné období, kdy léto přechází do podzimu. Vzduchem poletují jemné pavučinky a příroda se obléká do teplých barev. Krásu přírody pozorujeme na našich vycházkách. Nejhezčím zážitkem pro nás byla návštěva ohrady Jezdeckého klubu. Koně běhali, pásli se, hříbata dováděla a my jsme si je mohli prohlédnout pěkně zblízka. I přes mírnou nepřízeň počasí se nám vydařilo tradiční společné setkání s rodiči v areálu Betany. Všichni si prošli zábavná stanoviště na zahradě, dostali opečený párek, limonádu a měli dostatek času si popovídat. Nastupující podzim jsme si přenesli i do třídy a udělali jsme si pestrou výstavku ovoce a zeleniny. Toto neslouží pouze k jídlu, ale užili jsme si i zábavu s bramborovými tiskátky. Naše barevné ovocné stromy ozdobily potom areál Betany. Pěkný zážitek jsme si odnesli ze Dne otevřených dveří v MŠ na Lidické ulici. Velmi se nám líbilo malé dopravní hřiště. A nakonec to nejlepší: velikánskou radost nám udělalo krásné umístění v VII. ročníku výtvarné soutěže Vy a my pořádané v Šebetově. Naše dvě kolektivní práce na téma Tajemný vesmír získaly v naší druhé kategorii 1. a 3. místo. L.Turečková, L. Elisová a žáci III. třídy Vymaluj listy podzimními barvami. Víš, ze kterých jsou stromů?

20 MŠ Jihomoravské dětské centrum specializované péče Září: * Vítáme se s kamarády (hry, soutěže, táborák na zahájení školního roku) * Zpíváme si pro radost (zpěv písniček za doprovodu klavíru) * Ovocný den (společná příprava pochoutek z ovoce) Říjen: * Jak chutná zelenina (příprava salátů ze zeleniny) * Barevný podzim (vycházka do přírody) * Dary podzimu (výtvarná soutěž) * Drakiáda Vymaluj, na čem si můžeš pochutnávat na podzim.

21 Vzpomínky na léto a vítání podzimu Léto je již nenávratně pryč, ale vzpomínky na prázdninové hry a dobrodružství v nás zůstávají i nadále. Právě o prázdninách k nám totiž na léčebné pobyty již tradičně přijíždí nejvíce dětí, a to zejména školního věku, pro které připravujeme různé aktivity zábavného, tvořivého, sportovního nebo vědomostního charakteru. Děti se tak s chutí zapojily například do rozmanitého vyrábění a tvoření, s nadšením se vrhly do soutěžního klání mezi jednotlivými družstvy ve vodní olympiádě, podle mapy se při plnění úkolů vydaly po stopách historie našeho města, kde se seznámily také s významnými památkami i objekty Boskovic. Dobrodružné výpravy za poznáním poskytovala také naše zahrada. Na jeden den se děti proměnily ve skauty. Poutavé vyprávění skautského vedoucího, spojené i s praktickou ukázkou rozdělávání ohně různými způsoby, nadchlo zejména starší děti, a to i z toho důvodu, že se mohly samy zapojit. Vyzkoušely si tak postavit různé typy ohnišť a každá jejich zvídavá otázka byla zodpovězena. A zajímavý den zakončilo večerní opékání špekáčků. Protože na zahradě roste spousta ovocných stromů, pomáhaly pravidelně děti i se sběrem a hlavně ochutnáváním jejich plodů. Společně jsme také navštívili westpark a dinopark, některá odpoledne jsme si zpříjemnili návštěvou solné jeskyně a posléze i cukrárny, kde děti ochutnaly nejen lákavé zákusky, ale v horkém, letním dni i osvěžující zmrzlinu. Velkým zážitkem pro ně byla také návštěva boskovické pouti, hlavně jízda na atrakcích. Na nádvoří zámku děti zhlédly pohádku O víle Modrovlásce z cyklu "Boskovický hřebínek. A již se blížil konec prázdnin a my plynule přešli do nového školního roku. Některé děti odjely domů, jiným pobyt u nás ještě neskončil, pouze nastaly školní povinnosti. Dnem plným her a soutěží jsme se přivítali s dětmi, které docházejí do denního stacionáře a po prázdninách opět přišly do naší třídy. Společně jsme také přivítali podzim při Dnu v podzimní zahradě, připravovali jsme dobrůtky z ovoce a zeleniny, uspořádali jsme výtvarnou soutěž Dary podzimu. Všem dětem se líbila návštěva akce Den s městskou policií na boskovickém náměstí, kde je zaujala hlavně ukázka psovodů a také hasičská a policejní auta. Jana Chlubná a Jitka Nejezová, učitelky MŠ

22 Třída MŠ při nemocnici Radostná atmosféra pomáhá otevřít srdce. Září: * Zpíváme si pro radostnou náladu (zpěv písní s podzimní tematikou) * Paleta podzimu, Ježek, Veselé postavičky (tvoření z přírodních materiálů v rámci EVVO) * Soutěživé hry Hrajeme si se skřítky: Barevné povídání, Hry v lese, Lesní plody, Barvy podzimu * Duha přátelství (společná práce dětí, tvoření při hudbě) Říjen: * Muzikoterapie * Arterapie * Relaxační a dechová cvičení * Kam nás stopy zavedou (tvoření z přírodních materiálů v rámci EVVO) * Podzim plný barev, Dary podzimu, Les je můj kamarád (diskuse v rámci EVVO) * Zpěv písní pro radostnou náladu

23 Bohužel nemůžeme z dětských životů vyloučit hospitalizaci v nemocnici. Dítěti, které se ocitne v nemocnici, se změní celý jeho svět. Většinou není připraveno na odloučení, často absolvuje různá nepříjemná vyšetření a prožívá pocity bolesti z nemoci nebo po operaci. Někdy je poprvé v životě odloučeno od své maminky a ztrácí pocit opory a bezpečí Práce pedagoga je i poslání, které usnadňuje dětem pobyt ve třídě MŠ při nemocnici, pomáhá při odbourávání strachu z nemocničního prostředí a napomáhá i při zmenšení pocitu osamění při náhlém odloučení od rodiny. Jako v běžné mateřské škole plánuji a pracuji s dětmi v integrovaných vzdělávacích blocích. Volím taková témata, která jsou pro většinu dětí blízká a zajímavá. Důležité jsou takové aktivity, které děti v dané situaci mohou provádět a které je zaujmou. Hlavním záměrem mojí vzdělávací práce je napomoci dítěti zvládat náročnou životní situaci, zmírnit nepříznivé okolnosti působící na její prožívání, rozvoj i učení a usnadnit mu návrat do běžného života i prostředí! První podzimní dny jsme ve třídě MŠ při nemocnici vítali zpěvem písní pro navození radostné atmosféry. Děti hmatem, čichem, podle chuti rozeznávaly ovoce a zeleninu. Dokázaly spočítat, kdo měl více, kdo méně kousků ovoce. Ze zatoulaných písmenek dokázaly sestavit ovocné či zeleninové slovíčko. Společně jsme popíjeli zdravý šípkový čaj a po tomto posílení děti tvořily Veselé postavičky z přírodnin a Paletu podzimu. Soutěživé hry Barevné povídání, Hry v lese, Lesní plody, Barvy podzimu děti rozveselily a zabavily v době léčby. Společně jsme diskutovali o tom, co se děje v tomto čase v přírodě. Dětem zařazuji jógové cviky spojené s příběhy. Cvičení jógy dětem přináší radost z pohybu, dodá jim osvěžení a dobrou náladu. Při cvičení si děti protáhnou tělo, naučí se pozice, které je učí soustředění a najdou způsob, jak se zklidnit nebo naopak získat energii. Cvičení vedu hravou formou, aby byly děti uvolněné. Každý cvičí v rámci svých možností a každý si zaslouží pochvalu a ocenění! Při krásné přátelské atmosféře a poslechu relaxačních tónů z muzikoterapie jsme společnými silami vytvořili překrásnou Duhu přátelství, která zdobí prostředí naší třídy MŠ při nemocnici. Renáta Petrů učitelka MŠ

24 Podzimní hádanky Dokud sedí je zelený, Nejdřív je to bílé a voňavé, když letí žloutne, potom zelené a kyselé, když leží zčerná. nakonec červené a sladké. (list) (jablko) Podzimní pranostiky Teplé září Svatý Václav víno chrání, dobře se ovoci i vínu daří. po něm bude vinobraní Vážení rodiče, každé roční období je krásné a podzimní měsíce nejsou výjimkou. Věnujte svým dětem co nejvíce času, aby si ze společně strávených chvil odnášely dobrou náladu a energii do všedních dnů. Čeká vás 10 měsíců učení, práce a domácích úkolů, ale také spousta zajímavých akcí a příjemných zážitků. Vykročení do nového školního roku tou správnou nohou vám přejí zaměstnanci MŠ, ZŠ a PrŠ Boskovice.

Proč chodíme do školy. Do školy proto chodíme, ten pocit má snad každý, že všechno, co se učíme, má v nás zůstati navždy.

Proč chodíme do školy. Do školy proto chodíme, ten pocit má snad každý, že všechno, co se učíme, má v nás zůstati navždy. Proč chodíme do školy Do školy proto chodíme, ten pocit má snad každý, že všechno, co se učíme, má v nás zůstati navždy. Tak učíme se raději, a když nás zkoušky přepadnou, žijeme stále v naději, že také

Více

Velikonoční Veselého zajíčka, ať je svižná metlička. Hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček. Pro krásu a pro zdraví, jak tradice vypráví.

Velikonoční Veselého zajíčka, ať je svižná metlička. Hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček. Pro krásu a pro zdraví, jak tradice vypráví. ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ jarní číslo (ročník 8, číslo 3) Velikonoční Veselého zajíčka, ať je svižná metlička. Hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček. Pro krásu a pro zdraví, jak tradice vypráví. (omalovánka)

Více

LÉTO Sluníčko jde létu k duhu, s deštíkem si nechce hrát. Na oblohu kreslí duhu, ta teď bude kralovat.

LÉTO Sluníčko jde létu k duhu, s deštíkem si nechce hrát. Na oblohu kreslí duhu, ta teď bude kralovat. ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ letní číslo (ročník 8, číslo 4) LÉTO Sluníčko jde létu k duhu, s deštíkem si nechce hrát. Na oblohu kreslí duhu, ta teď bude kralovat. (omalovánka) Vymaluj barvy duhy. Kulturní a společenské

Více

(omalovánka: slepice s kuřaty)

(omalovánka: slepice s kuřaty) Přišlo jaro Přišlo jaro, slunce svítí, v zahradách je plno kvítí. Co ti ptáci štěbetají? Že nám tady rádi dají malovaná vajíčka, co jim snesla slepička. (omalovánka: slepice s kuřaty) ZŠ a PrŠ Boskovice

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace.

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace. Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Za školní rok 2 0 0 8-2 0 0 9 2 OBSAH A.

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace

Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace ************************************************* V ý r o č n í z p r á v a š k o l y Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace ul. J.Seiferta 179 276 01 Mělník

Více

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha Školní rok 2009/2010 Školní rok 2009-2010 na Základní škole Kojetín Svatopluka Čecha Jaký byl? Ročenka 2009/2010 Za velké pozitivum tohoto

Více

Nový školní rok v mateřské škole

Nový školní rok v mateřské škole LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 Srpen 2013 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2012/2013. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2012/2013. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Brno, Masarova 11 příspěvková organizace Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Jungmannova 667, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 V Roudnici nad Labem dne 15. října 2009 Zpracovala: Mgr. Radka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ivančice 30. září 2014 Ing. Marta Špalková ředitelka Výroční zpráva byla schválena na schůzi školské rady dne: 14. 10. 2014 1 2 1. Základní údaje

Více

OBSAH: Základní údaje o škole II. Charakteristika školy, koncepční záměry a cíle organizace III. Prezentace a aktivity jednotlivých úseků školy

OBSAH: Základní údaje o škole II. Charakteristika školy, koncepční záměry a cíle organizace III. Prezentace a aktivity jednotlivých úseků školy OBSAH: strana I. Základní údaje o škole Název, sídlo, zřizovatel, statutární zástupce, školská rada, pracoviště školy 3 Přehled oborů vzdělání. Přehled o zaměstnancích školy. 4 Přehled učebních plánů.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY, VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.. 4 SPORT, ZDRAVÝ

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Mgr. Andrea Byrtusová ředitelka školy Obsah: 1. Charakteristika školy. 3 2. Vzdělávací program školy. 5 3. Pracovníci školy........6 4. Výsledky kontrol školy.8 5. Poskytování

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více