Sluníčko se rozloučilo s kytičkami, s travičkou, na cestu jim zamávalo paprskovou ručičkou. Jděte všichni honem spát, musím podzim přivítat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sluníčko se rozloučilo s kytičkami, s travičkou, na cestu jim zamávalo paprskovou ručičkou. Jděte všichni honem spát, musím podzim přivítat."

Transkript

1

2 SLUNÍČKO A PODZIM Sluníčko se rozloučilo s kytičkami, s travičkou, na cestu jim zamávalo paprskovou ručičkou. Jděte všichni honem spát, musím podzim přivítat.

3 Vážení rodiče. Vážení přátelé školy. Vážení spolupracovníci. Školní rok 2012/2013 je v plném proudu a mnozí z vás si možná ani neuvědomili, že přináší další významné změny v činnosti a rozvoji školy. V oblasti výchovy a vzdělávání se jedná především o otevření nového oboru vzdělávání praktické školy dvouleté, se zaměřením na vedení domácnosti a zahradnické práce. Navazuje tedy na vzdělávací program praktické školy jednoleté s tím, že doplňuje a prohlubuje vědomosti, dovednosti a návyky absolventů, získané předchozím studiem. Cílem je co možná nejširší zapojení absolventů školy do pozdějšího praktického a profesního života. V loňském školním roce dokončili pedagogové školy pod metodickým vedením Mgr. Ivany Staffové školní vzdělávací programy pro oba vzdělávací obory pod názvy Škola pro život 1 a Škola pro život 2. Další akcí, kterou se podařilo začátkem měsíce října dokončit, je realizace přístavby výtahu a stavební úpravy v budově školy. Celá akce stála téměř 2 miliony korun, které škola získala od svého zřizovatele, Jihomoravského kraje, jako účelovou investiční dotaci. Výtah bude sloužit především k přepravě dětí s tělesným postižením, ale i klientům a návštěvníkům Pedagogicko-psychologické poradny Boskovice, která v budově školy sídlí. Dojde tedy k oddělení obou provozů a usnadnění pohybu osob dvou různých zařízení. Několikaleté úsilí vedení školy tedy vedlo ke kýženým výsledkům. Ale chceme jít dále a od příštího školního roku plánujeme otevření třídy přípravného stupně základní školy speciální. Jedná se o možnost vzdělávat děti s těžším zdravotním postižením, které dovršily pěti let věku. Délka vzdělávání v této třídě se může pohybovat od 1 do 3 let. První jednání s potencionálními partnery již bylo zahájeno v měsíci září. V oblasti materiálně technické bude prvořadým úkolem sehnat potřebné finanční prostředky a zahájit opravu oplocení školního areálu. Projektová studie je zpracována a místně příslušný stavební úřad vydal k opravě v tomto roce souhlas. Na závěr dovolte, abych popřál všem zaměstnancům školy do nového školního roku dostatek elánu a optimismu, vnímavé žáky a spokojené rodiče. Mgr. Antonín Petrů ředitel školy

4 Za kulturou a poznáním Hurá do knihoven! Kniha - přítel člověka bylo kdysi často opakované slovní spojení. Máte také pocit, že už toto rčení tolik neslýcháte, nebo dokonce, že neplatí? Pro někoho je kniha studnicí informací, útěkem do jiného světa, odpočinkem, inspirací, pro jiného jen prostředkem na zabití nudy, na podložení stolu, ztrátou času Je špatná doba? Televize a PC hry mohou předčit knihu? Určitě nemá cenu odsuzovat někoho, kdo smysl ve čtení knih nevidí, vždyť i někteří vášniví čtenáři se dostali ke knihám úplnou náhodou a třeba až v hluboké dospělosti, snad i ve stáří. Někdo začal listovat kuchařkami a následně zjistil, že nejen o receptech jsou zajímavé knihy. Jiný ze zvědavosti nakoukl do Harryho Pottera a byl lapen žánrem Fantasy, někdo možná na tu svoji osudovou knihu čeká. S žáky PrŠJ a PrŠD proto v hodinách českého jazyka upevňujeme správné čtenářské návyky, seznamujeme se s novými knihami i se starší literaturou ze zlatého fondu. 12. a 14. září jsme navštívili naši školní žákovskou knihovnu, 8. října jsme se vypravili na exkurzi do Městské knihovny v Boskovicích. Pomáháme dětem orientovat se v současné knižní produkci, ale cestičku ke knize si každý musí najít sám. Svalit vinu na špatnou dobu je tak jednoduché! Muzeum Boskovicka otevřelo novou expozici Boskovicko krajinou sedmizubého hřebene je název nové výstavy, kterou zhlédli žáci PrŠJ a PrŠD 3. října. Výstava nahradila 30 let starou expozici a byla otevřena v rámci oslav 1. písemné zmínky o Boskovicích a v rámci Dnů evropského dědictví. Žáci si mohli prohlédnout pravěké nálezy, druhohorní vymřelé obojživelníky, středověký meč z doby Jana Lucemburského, velkoplošný vyřezávaný model Boskovic podle vyobrazení města z roku 1728, část věnovanou židovství... Za zmínku stojí také kopie Boskovické bible, jejíž originál je uložen ve vědecké knihovně v Olomouci. Historický rukopis si nechali v 15. století vyrobit páni z Boskovic a její kopie je uložena také na boskovickém zámku ve vitríně, kde si ji návštěvníci nemohou prolistovat. Pro žáky měli pracovníci muzea připravený srozumitelný výklad, omalovánky, pracovní listy a další informační materiály.

5 Exkurze do IC Boskovické informační centrum sídlí v přízemních prostorách radnice na Masarykově náměstí. Žáci PrŠJ a PrŠD se tam vypravili 8. října v rámci předmětu Člověk a společnost. Pracovnice IC jim vysvětlila význam zařízení a nabídku služeb, kterou poskytují návštěvníkům Boskovic i místním obyvatelům. Do školy jsme si přinesli spoustu pěkných materiálů, se kterými budeme pracovat v hodinách. Hudební festival Zpívejte s námi Tento festival hudby a tance se již tradičně konal v Rájci-Jestřebí. Naši školu reprezentovala 18. října skupina žáků ze ZŠS, PrŠJ a PrŠD. Děti zpívaly písně různých žánrů, některé s kytarovým doprovodem pí. as. J. Kovářové. Líbilo se také taneční vystoupení s originálními batikovanými šátky, které žáci vyráběli v hodinách ručních prací. Charitativní akce V podzimních měsících se zaměstnanci naší školy zapojili do veřejné sbírky o.s. Život dětem. Sdružení vzniklo v únoru 2000 a pomáhá dětem v ČR, které onemocněly leukémií a jinými závažnými chorobami. Získává finance k nákupu zdravotnické a přístrojové techniky a dalšího potřebného vybavení, které umožňuje dětem se smrtelným onemocněním zlepšení a prodloužení života. Regionální výstava ovoce a soutěž Pestrobarevný podzim 22. října se všichni žáci naší školy vypravili na celodenní vycházku na Šmelcovnu. V rámci projektu Ovoce do škol a projektu Ovoce a zelenina pro zdraví jsme navštívili IV. regionální výstavu ovoce a okrasných rostlin. Ve výstavní hale arboreta Šmelcovna Dva dvory jsme si prohlédli výpěstky členů ČSZ, ZEASU Lysice, Agrospolu Knínice a museli konstatovat, že ovoce nás velmi lákalo k zakousnutí. Doprovodným programem výstavy byla: prohlídka arboreta s naučnou stezkou ovocných dřevin prohlídka nově otevřené expozice z říše rostlin, víl a skřítků Ze zahrádky do pohádky V arboretu jsme čerpali také inspiraci k výtvarné soutěži Pestrobarevný podzim, která právě probíhá v naší škole. Nejzdařilejší práce žáků budou vystaveny na nástěnkách ve škole. I.Staffová, J. Kiršnerová

6 Běh 17. listopadu V letošním roce poprvé organizovala naše škola ve spolupráci s o. s. SPORTMENT, Sadová 338, ŽELEŠICE XXIII. ročník tradičního přespolního Běhu 17. listopadu. Závod se konal v areálu školního parku a DD Boskovice ve středu 17. října. Jednotlivé okresy mohly vyslat 8 závodníků v kategorii chlapců a 8 závodníků v kategorii dívek, tzn. 16 závodníků za jeden okres. Do soutěže bylo přihlášeno 90 závodníků, na start jich nastoupilo o něco méně. Kolik sportovců a ze kterých okresů se běhu zúčastnilo? zastoupení okresů počet startujících Blansko 18 Brno - město 12 Brno - venkov 10 Břeclav 8 Hodonín 11 Tišnov 8 Vyškov 8 Znojmo 5 Sportovci byli rozděleni do 4 věkových kategorií: 1. kategorie (ročníky ) 2. kategorie (ročníky ) 3. kategorie (ročníky ) 4. kategorie (ročníky ) V rámci hodin tělesné výchovy probíhal od začátku školního roku intenzívní trénink a výběr závodníků. Naši školu nakonec reprezentovalo těchto 13 žáků: Kristýna Chudová, Tomáš Kraisl, Zdeněk Maleček, Petra Borkovcová, Alex Elsinger, David Konečný, Kamila Prudilová, Kristýna Borkovcová, Patrik Trávníček, Lukáš Chuda, Martin Malach, Vojtěch Borkovec, Tomáš Orel. Tři z nich se umístili na medailových pozicích, k čemuž jim blahopřejeme! kategorie umístění jméno 1.kategorie - dívky 2. místo Kristýna Chudová 1.kategorie - chlapci 3. místo Zdeněk Maleček 2.kategorie - dívky 3. místo Petra Borkovcová

7 Pořadí okresů podle počtu medailí okres zlato stříbro bronz celkem pořadí Brno-město Blansko Brno-venkov Vyškov Břeclav Tišnov Hodonín Znojmo D. Žáčková, I. Růžičková

8 Školní zájmové kroužky Ve školním roce 2012/2013 mohou děti trávit volný čas v zájmových kroužcích. Jejich činnost byla zahájena v měsíci říjnu. Sportovní kroužek - vedoucí Mgr. Antonín Petrů (čtvrtek hod.) Hudební kroužek - vedoucí pí. as. Jana Kovářová (úterý hod.) Ruční práce - vedoucí Mgr. Ivana Staffová (čtvrtek hod.) Čtenářský kroužek - vedoucí Mgr. Jitka Hrnčířová (čtvrtek hod.) Počítačový kroužek - vedoucí Mgr. Pavel Janík (čtvrtek do hod.) Logopedický kroužek - vedoucí Mgr. Marie Macíková, Mgr. Ilona Růžičková (pondělí hod.) (pátek hod.) Cyklistický kroužek - vedoucí Mgr. Ladislava Nárožná, Bc. Dagmar Žáčková (individuální termíny) Zájmové kroužky jsou bezplatné, podmínkou účasti je závazná přihláška, kterou si žáci vyzvednou u vedoucího kroužku. Povinností zákonných zástupců je žáka v případě absence písemně nebo telefonicky z kroužku omluvit. Přihlašování a odhlašování z kroužku je možné na začátku roku a v pololetí. Nabídka zájmových kroužků je pestrá. Doufáme, že uspokojíme všechny žáky. Ivana Staffová

9 Školní družina Začátek nového školního roku jsme strávili tím, že jsme se seznamovali s novými žáky, hráli nejrůznější druhy her, vyráběli jsme výrobky především z přírodního materiálu na téma podzim,věnovali se přípravě zdravých svačinek a pouštěli si pohádky.v brzké době nás čeká Halloween. I.Feilhauerová, vychovatelka ŠD Internát V novém školním roce 2012/2013 je na internátě ubytováno celkem pět dětí jedna žákyně devátého ročníku ZŠS, tři žáci pátého ročníku a jeden žák čtvrtého ročníku ZŠP. Škola začala teprve před několika málo týdny, ale my jsme již společně stačili stihnout spoustu her, vycházek a dobrodružství, např.: - po stopách Bílé paní (vycházka a hry u hradu a jeho okolí) - turistická vycházka do pohádkového Pilského údolí - prohlídka města Boskovice se zmrzlinou v ruce - sportovní odpoledne na hřišti - soutěž Košař roku Sluníčko nám při našich aktivitách přálo, takže dobrá nálada nás provázela na všech akcích. To však neznamená, že se budeme v pochmurných podzimních dnech, které jistě brzy přijdou, nudit. Máme naplánovány sportovní a pohybové aktivity, dlouhé podzimní večery si zpestříme povídkami a legendami z Boskovicka, zcela jistě navodí tu správnou dušičkovou atmosféru. Při společném čtení a následném převyprávění příběhů si připomeneme zajímavá místa a postavy z našeho regionu. Nezapomeneme ani na postupnou výzdobu internátu. Za připomenutí stojí i začínající kamarádské vztahy mezi našimi žáky a studenty ze Střední pedagogické školy Boskovice, kteří za námi začali docházet. Svými nápady a přístupem k našim dětem jsou i pro mne inspirací. Ondřej Otava, vychovatel

10 Okénko školního metodika prevence Na začátku školního roku stál přede mnou, jako před metodikem prevence, nelehký úkol. Měla jsem zpracovat nový Minimální preventivní program (dále MPP) pro nastávající školní rok a také dlouhodobou Strategii prevence nežádoucích jevů na období Oba dokumenty jsou zpracovány a byli s nimi seznámeni všichni učitelé na pedagogické radě i rodiče na prvních rodičovských schůzkách. Našim cílem je osvojení si zdravého životního stylu bez drog a dalších nežádoucích projevů chování. MPP v sobě zahrnuje dvě hlavní oblasti: specifickou a nespecifickou prevenci. Specifická prevence je rozčleněna do 10 měsíčních témat: Září Mladší žáci: Školy se nebojíme (záškoláctví) Starší žáci: Záškoláctví Říjen Mladší žáci: Vzájemně si pomáháme (násilí a šikanování) Starší žáci: Násilí a šikanování Listopad Mladší žáci: Jsme opatrní (kriminalita a trestná činnost) Starší žáci: Kriminalita a trestná činnost Prosinec Mladší žáci: Všichni jsme stejní a přesto různí (xenofobie a rasismus) Starší žáci: Xenofobie a rasismus Leden Mladší žáci: Návykové látky nic pro nás! (návykové látky) Starší žáci: Návykové látky Únor Mladší žáci: Alkohol a kouření jsou nemoderní (alkohol a kouření) Starší žáci: Alkohol a kouření Březen Mladší žáci: Počítač kamarád i nepřítel (netolismus a gambling) Starší žáci: Netolismus a gambling Duben Mladší žáci: Nenecháme si ubližovat (týrání a zneužívání dětí) Starší žáci: Syndrom týraných a zneužívaných dětí

11 Květen Mladší žáci: Náš volný čas (zájmová činnost) Starší žáci: Sekty a sociálně patologická náboženská hnutí Červen Mladší žáci: Umíme si poradit (sociálně patologické jevy) Starší žáci: Ohrožení mravnosti a sociálně patologické jevy Dále v rámci specifické prevence chystáme besedy a projektové dny, které proběhnou v obou pololetích. První beseda, určená pro mladší žáky, se uskutečnila ve středu 10. října a týkala se bezpečné cesty do školy. Přednášející por. Mgr. Iva Šebková z blanenského oddělení Policie ČR dětem zdůraznila nutnost zvýšené pozornosti a opatrnosti při cestě do školy. Děti si zopakovaly dopravní značky, pravidla při přecházení vozovky, ale také vybavení jízdního kola a pravidla silničního provozu. Paní por. Mgr. Ivě Šebkové moc děkujeme, že za námi přišla, a těšíme se na další spolupráci. Nespecifickou prevenci tvoří veškeré aktivity, probíhající ve škole v době vyučování i odpoledne dle zájmu dětí. Jsou to např. podzimní a jarní cvičení CO, školní výlety a exkurze, zájmové kroužky ve škole apod. L. Nárožná, školní metodik prevence

12 Environmentální a zdravotní výchova EVVO V oblasti environmentální výchovy se také již plně rozběhly naše aktivity. V letošním školním roce se zaměří žáci společně se svými vyučujícími na sledování života stromů v přírodě. Tato činnost bude probíhat formou celoročního projektu Stromy kolem nás. Nadále také pokračujeme ve třídění odpadu, sběru použitých baterií a menších elektrozařízení v rámci celostátního projektu Recyklohraní. Ve stanovených termínech budou probíhat téměř každý měsíc sběry starého papíru. Z dalších aktivit zmíním zajímavý výukový program V kuchyni babky kořenářky, který se chystáme navštívit v březnu v Lipce Brno. Jiný výukový program již proběhl 19. září v EkoCentru Brno. Děti převážně z tříd ZŠS se vypravily do Babic, kde se nachází terénní pracoviště EkoCentra. Tam zkoumaly život v lese pod vedením odborné instruktorky. Žáci určovali stromy a keře, sledovali živočichy v lesním potůčku a v půdě. Bohužel této akci příliš nepřálo počasí, a tak ji děti musely dokončit v klubovně, kde vyplňovaly zajímavé pracovní listy. Z této akce si můžete prohlédnout i následující foto. Zdravotní výchova Jedním z cílů zdravotní výchovy je i osvěta v o oblasti zdravé výživy a racionální stravy. K této tematice se již pravidelně váže podzimní celoškolní akce Ovoce a zelenina zdravě, která probíhá právě ve dnech vydání tohoto zpravodaje. Děti si připravují chutné a originální svačinky, kde hlavními surovinami jsou ovoce a zelenina. Pěkně naaranžované pokrmy si děti navzájem představí při společné konzumaci. Taková svačinka může vypadat třeba jako náhrdelník z kuliček hroznového vína, lodička z hrušky nebo ovocný obložený talíř ve tvaru rozesmátého obličeje. J. Hrnčířová, koordinátor EVVO a Zv

13 Výukový program Tajemství lesa v Babicích Z akce Ovoce a zelenina zdravě

14 Dopravní výchova Stejně jako v předchozích letech i letos probíhá na naší škole výuka dopravní výchovy. Po prázdninách si všichni žáci opakují dopravní značky a pravidla silničního provozu. Mladší žáci jsou seznamováni s bezpečnou cestou do školy. Dopravní výchova je nejvíce zaměřena na žáky 4. ročníku, kteří se na podzim a na jaře zúčastňují výuky na dopravním hřišti v Blansku. Zde probíhá v učebně teoretická část, na dopravním hřišti naše děti jezdí na kolech podle dopravních značek a používají i křižovatky řízené semafory. Podzimní část letos proběhne 31. října. Tento den si žáci vše vyzkouší. V jarní části je potom budou čekat testy z dopravní výchovy a jízda v silničním provozu. Ti, kteří vše splní, obdrží Průkaz mladého cyklisty. 20. září jsme v Boskovicích na náměstí se žáky zhlédli akci Den s Městskou policií. Akce byla zaměřena na prezentaci jednotlivých složek integrovaného záchranného systému (policie, hasiči, zdravotníci). Nejvíce žáky zaujalo slaňování z radniční věže a důkladná prohlídka všech aut záchranného systému. Jana Kovářová 150 hasiči, oheň jenom zasyčí 155 doktor je tu hned 158 znám, policii zavolám

15 Domácí úkoly ano či ne? byl v deníku Mladá fronta Dnes zveřejněn článek Domácí úkoly: ať jsou dobrovolné!, který přibližuje názory jak pedagogů a psychologů, tak i reakce rodičů na tuto problematiku. Mimo jiné se v něm uvádí, že již byly vybrány dvě pilotní školy, které budou šetřit, jaký dopad na žáky bude mít nezadávání domácích úkolů. Jejich krok vyvolal debatu, která měla jedno ze svých pokračování ve volných chvílích při sportovní akci Běh 17. listopadu (krajské kolo), pořádané naší školu. Učitelé z okresu Blansko, Vyškov, Znojmo i Hodonín se jednotně vyjadřovali pro zachování zadávání domácích úkolů. Brno- venkov reprezentovaly dva názory: 1) ano, ale ne přes víkend, 2) spíše ne, úkoly jen pro ty, kteří nestačí splnit zadanou práci ve škole. Názor učitelů z okresu Brno-město zněl: ano, ale určitá polemika je u žáků romského etnika, kteří beztak zadané úkoly neplní. Takže v tomto náhodném pedagogickém debatování převládal názor: Domácí úkoly zadávat, ale přiměřeně schopnostem žáků. A proč? Protože: domácí úkoly učí dítě pracovat s časem (pravidelnost, systematičnost) žák si upevní osvojené učivo je to jedna z mála možností, kdy rodič může komunikovat s dítětem a dozvědět se, co dítě dělalo ve škole A co říci na závěr? Myslím, že velmi výstižná jsou slova Jany Šimonové, pedagožky SŠ i VŠ: Jestliže se nějaký jedinec skutečně chystá na životní dráhu bez povinností a bez práce, pak by určitě neměl být ve škole zatěžován jakýmikoliv povinnostmi a úkoly. Možná snad by ani do školy nemusel chodit, protože znalosti a dovednosti neplánuje uplatňovat v plnění úkolů a povinností. Bude se asi jen smát, zpívat, tancovat, bavit se celý život a chodit s nataženou rukou pro sociální podporu, aby měl z čeho žít svůj pohodlný a zábavný život bez povinností a úkolů. Pavel Janík

16 Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá Praktická škola jednoletá (PrŠJ) Zaměření: domácí práce a pomocné zahradnické práce. Školní vzdělávací program: Škola pro život 1. V letošním školním roce ji navštěvuje 7 žáků. Praktická škola dvouletá (PrŠD) Zaměření: vedení domácnosti a zahradnické práce. Školní vzdělávací program: Škola pro život 2. Nově otevřený obor navštěvuje 6 žáků.

17 A kde se učíme? V přízemí budovy máme velmi dobře vybavenou kuchyňku, třídy s moderním počítačem a připojením k internetu, k dispozici je pracovna, relaxační místnost a sociální zařízení. Naše školní zahrada se skleníkem nám skýtá dostatek prostoru pro pěstování ovoce, zeleniny a péči o zelené plochy. Ve třídách působí několik hodin i paní asistentka, která nám v naší práci pomáhá. Jsme kamarádi, kteří se rádi smějí, zpívají při kytaře a jsou ochotni si vzájemně pomáhat. Výuka spočívá v upevňování, doplňování a rozšiřování dosud získaných vědomostí a dovedností, ve vykonávání domácích a zahradnických prací na takové úrovni, abychom se mohli uplatnit v různých profesních oblastech. Co všechno děláme a čeho se účastníme? Na našich záhoncích jsme sklidili zeleninu, kterou jsme vypěstovali, pečujeme o květiny a děláme další podzimní práce: sběr jablek a ořechů, hrabání listí, rytí záhonů Učíme se obsluhovat automatickou pračku, žehlit, provádět základní údržbu prádla, oděvů a obuvi Společně vyhledáváme recepty pokrmů, nakupujeme, připravujeme svačiny, vaříme a pečeme jednoduché pokrmy, zpracováváme ovoce a zeleninu: sušíme, zavařujeme, mrazíme. Když má některý náš spolužák narozeniny, společně připravujeme oslavu. Společně se účastníme různých akcí s ostatními žáky školy: např. hudebních slavností Zpívejte s námi v Rájci - Jestřebí, akcí Zdravá výživa, Ovoce do škol apod. M. Stloukalová, J. Hrnčířová, as. J. Kovářová a žáci PrŠJ a PrŠD

18 Informace výchovné poradkyně V letošním školním roce ukončí docházku v naší škole celkem17 žáků. Jsou to 2 žáci základní školy speciální, 8 žáků základní školy praktické a 7 žáků praktické školy jednoleté. Někteří žáci se budou rozhodovat, jaký si zvolí učební obor. Aby jejich hledání a rozhodování bylo snadnější, nabízíme žákům i jejich rodičům aktuální informace a možnost nahlížet do Atlasu školství - přehledu středních škol a vybraných školských zařízení (knižní podoba a CD). K dispozici máme i řadu materiálů: informační letáky, brožurky, CD apod. Zákonní zástupci vycházejících žáků obdrží kontakt na SPC v Blansku, kde odborní pracovníci provádí komplexní vyšetření žáků a vydávají doporučení ke studiu. 1. listopadu pojedou vycházející žáci na exkurzi do Úřadu práce v Blansku, kde budou mít možnost získat řadu informací k volbě povolání. V listopadových dnech se vycházející žáci zúčastní Prezentační výstavy škol Jihomoravského kraje (tzv. Burzy škol) v Sokolovně v Boskovicích. Burza škol je událostí, při které žáci, jejich rodiče a učitelé získávají aktuální informace o oborech studia nabízených středními školami a učilišti v daném regionu. Zástupci jednotlivých středních škol zde dětem poskytují informace o připravovaných studijních programech, formě přijímacího řízení, významných aktivitách školy, možnostech následného studia i uplatnění v praxi. V rámci souběžného pořádání Dnů otevřených dveří a Burzy škol je pak možné jednotlivé střední školy a učiliště ve stejný den i navštívit. Se svými učiteli žáci navštíví v rámci Dne otevřených dveří SOŠ a SOU André Citroena v Boskovicích a přímo se seznámí s učebními obory, které je možné zde studovat. V listopadu a v prosinci představí v naší škole učební obory zástupci jiných škol, např. brněnské Střední školy pro tělesně postižené (Kociánka), zástupci z Odborného učiliště v Kuřimi apod. Naši žáci také jezdí na exkurzi do Odborného učiliště v Olešnici, kde se mohou vyučit ve tříletých oborech zaměřených na opravářské, kuchařské, cukrářské a zahradnické práce. Významným pomocníkem při volbě vhodného učebního oboru a budoucího povolání je i vyučovací předmět předprofesní příprava. M. Stloukalová výchovná poradkyně

19 Babí léto v Betany Babí léto je krásné období, kdy léto přechází do podzimu. Vzduchem poletují jemné pavučinky a příroda se obléká do teplých barev. Krásu přírody pozorujeme na našich vycházkách. Nejhezčím zážitkem pro nás byla návštěva ohrady Jezdeckého klubu. Koně běhali, pásli se, hříbata dováděla a my jsme si je mohli prohlédnout pěkně zblízka. I přes mírnou nepřízeň počasí se nám vydařilo tradiční společné setkání s rodiči v areálu Betany. Všichni si prošli zábavná stanoviště na zahradě, dostali opečený párek, limonádu a měli dostatek času si popovídat. Nastupující podzim jsme si přenesli i do třídy a udělali jsme si pestrou výstavku ovoce a zeleniny. Toto neslouží pouze k jídlu, ale užili jsme si i zábavu s bramborovými tiskátky. Naše barevné ovocné stromy ozdobily potom areál Betany. Pěkný zážitek jsme si odnesli ze Dne otevřených dveří v MŠ na Lidické ulici. Velmi se nám líbilo malé dopravní hřiště. A nakonec to nejlepší: velikánskou radost nám udělalo krásné umístění v VII. ročníku výtvarné soutěže Vy a my pořádané v Šebetově. Naše dvě kolektivní práce na téma Tajemný vesmír získaly v naší druhé kategorii 1. a 3. místo. L.Turečková, L. Elisová a žáci III. třídy Vymaluj listy podzimními barvami. Víš, ze kterých jsou stromů?

20 MŠ Jihomoravské dětské centrum specializované péče Září: * Vítáme se s kamarády (hry, soutěže, táborák na zahájení školního roku) * Zpíváme si pro radost (zpěv písniček za doprovodu klavíru) * Ovocný den (společná příprava pochoutek z ovoce) Říjen: * Jak chutná zelenina (příprava salátů ze zeleniny) * Barevný podzim (vycházka do přírody) * Dary podzimu (výtvarná soutěž) * Drakiáda Vymaluj, na čem si můžeš pochutnávat na podzim.

21 Vzpomínky na léto a vítání podzimu Léto je již nenávratně pryč, ale vzpomínky na prázdninové hry a dobrodružství v nás zůstávají i nadále. Právě o prázdninách k nám totiž na léčebné pobyty již tradičně přijíždí nejvíce dětí, a to zejména školního věku, pro které připravujeme různé aktivity zábavného, tvořivého, sportovního nebo vědomostního charakteru. Děti se tak s chutí zapojily například do rozmanitého vyrábění a tvoření, s nadšením se vrhly do soutěžního klání mezi jednotlivými družstvy ve vodní olympiádě, podle mapy se při plnění úkolů vydaly po stopách historie našeho města, kde se seznámily také s významnými památkami i objekty Boskovic. Dobrodružné výpravy za poznáním poskytovala také naše zahrada. Na jeden den se děti proměnily ve skauty. Poutavé vyprávění skautského vedoucího, spojené i s praktickou ukázkou rozdělávání ohně různými způsoby, nadchlo zejména starší děti, a to i z toho důvodu, že se mohly samy zapojit. Vyzkoušely si tak postavit různé typy ohnišť a každá jejich zvídavá otázka byla zodpovězena. A zajímavý den zakončilo večerní opékání špekáčků. Protože na zahradě roste spousta ovocných stromů, pomáhaly pravidelně děti i se sběrem a hlavně ochutnáváním jejich plodů. Společně jsme také navštívili westpark a dinopark, některá odpoledne jsme si zpříjemnili návštěvou solné jeskyně a posléze i cukrárny, kde děti ochutnaly nejen lákavé zákusky, ale v horkém, letním dni i osvěžující zmrzlinu. Velkým zážitkem pro ně byla také návštěva boskovické pouti, hlavně jízda na atrakcích. Na nádvoří zámku děti zhlédly pohádku O víle Modrovlásce z cyklu "Boskovický hřebínek. A již se blížil konec prázdnin a my plynule přešli do nového školního roku. Některé děti odjely domů, jiným pobyt u nás ještě neskončil, pouze nastaly školní povinnosti. Dnem plným her a soutěží jsme se přivítali s dětmi, které docházejí do denního stacionáře a po prázdninách opět přišly do naší třídy. Společně jsme také přivítali podzim při Dnu v podzimní zahradě, připravovali jsme dobrůtky z ovoce a zeleniny, uspořádali jsme výtvarnou soutěž Dary podzimu. Všem dětem se líbila návštěva akce Den s městskou policií na boskovickém náměstí, kde je zaujala hlavně ukázka psovodů a také hasičská a policejní auta. Jana Chlubná a Jitka Nejezová, učitelky MŠ

22 Třída MŠ při nemocnici Radostná atmosféra pomáhá otevřít srdce. Září: * Zpíváme si pro radostnou náladu (zpěv písní s podzimní tematikou) * Paleta podzimu, Ježek, Veselé postavičky (tvoření z přírodních materiálů v rámci EVVO) * Soutěživé hry Hrajeme si se skřítky: Barevné povídání, Hry v lese, Lesní plody, Barvy podzimu * Duha přátelství (společná práce dětí, tvoření při hudbě) Říjen: * Muzikoterapie * Arterapie * Relaxační a dechová cvičení * Kam nás stopy zavedou (tvoření z přírodních materiálů v rámci EVVO) * Podzim plný barev, Dary podzimu, Les je můj kamarád (diskuse v rámci EVVO) * Zpěv písní pro radostnou náladu

23 Bohužel nemůžeme z dětských životů vyloučit hospitalizaci v nemocnici. Dítěti, které se ocitne v nemocnici, se změní celý jeho svět. Většinou není připraveno na odloučení, často absolvuje různá nepříjemná vyšetření a prožívá pocity bolesti z nemoci nebo po operaci. Někdy je poprvé v životě odloučeno od své maminky a ztrácí pocit opory a bezpečí Práce pedagoga je i poslání, které usnadňuje dětem pobyt ve třídě MŠ při nemocnici, pomáhá při odbourávání strachu z nemocničního prostředí a napomáhá i při zmenšení pocitu osamění při náhlém odloučení od rodiny. Jako v běžné mateřské škole plánuji a pracuji s dětmi v integrovaných vzdělávacích blocích. Volím taková témata, která jsou pro většinu dětí blízká a zajímavá. Důležité jsou takové aktivity, které děti v dané situaci mohou provádět a které je zaujmou. Hlavním záměrem mojí vzdělávací práce je napomoci dítěti zvládat náročnou životní situaci, zmírnit nepříznivé okolnosti působící na její prožívání, rozvoj i učení a usnadnit mu návrat do běžného života i prostředí! První podzimní dny jsme ve třídě MŠ při nemocnici vítali zpěvem písní pro navození radostné atmosféry. Děti hmatem, čichem, podle chuti rozeznávaly ovoce a zeleninu. Dokázaly spočítat, kdo měl více, kdo méně kousků ovoce. Ze zatoulaných písmenek dokázaly sestavit ovocné či zeleninové slovíčko. Společně jsme popíjeli zdravý šípkový čaj a po tomto posílení děti tvořily Veselé postavičky z přírodnin a Paletu podzimu. Soutěživé hry Barevné povídání, Hry v lese, Lesní plody, Barvy podzimu děti rozveselily a zabavily v době léčby. Společně jsme diskutovali o tom, co se děje v tomto čase v přírodě. Dětem zařazuji jógové cviky spojené s příběhy. Cvičení jógy dětem přináší radost z pohybu, dodá jim osvěžení a dobrou náladu. Při cvičení si děti protáhnou tělo, naučí se pozice, které je učí soustředění a najdou způsob, jak se zklidnit nebo naopak získat energii. Cvičení vedu hravou formou, aby byly děti uvolněné. Každý cvičí v rámci svých možností a každý si zaslouží pochvalu a ocenění! Při krásné přátelské atmosféře a poslechu relaxačních tónů z muzikoterapie jsme společnými silami vytvořili překrásnou Duhu přátelství, která zdobí prostředí naší třídy MŠ při nemocnici. Renáta Petrů učitelka MŠ

24 Podzimní hádanky Dokud sedí je zelený, Nejdřív je to bílé a voňavé, když letí žloutne, potom zelené a kyselé, když leží zčerná. nakonec červené a sladké. (list) (jablko) Podzimní pranostiky Teplé září Svatý Václav víno chrání, dobře se ovoci i vínu daří. po něm bude vinobraní Vážení rodiče, každé roční období je krásné a podzimní měsíce nejsou výjimkou. Věnujte svým dětem co nejvíce času, aby si ze společně strávených chvil odnášely dobrou náladu a energii do všedních dnů. Čeká vás 10 měsíců učení, práce a domácích úkolů, ale také spousta zajímavých akcí a příjemných zážitků. Vykročení do nového školního roku tou správnou nohou vám přejí zaměstnanci MŠ, ZŠ a PrŠ Boskovice.

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Vážení rodiče, milí žáci. Prázdniny utekly jako voda a před námi je nový školní rok 2014/2015. Aby se vám ve škole líbilo a chodili jste do ní rádi,

Vážení rodiče, milí žáci. Prázdniny utekly jako voda a před námi je nový školní rok 2014/2015. Aby se vám ve škole líbilo a chodili jste do ní rádi, Vážení rodiče, milí žáci. Prázdniny utekly jako voda a před námi je nový školní rok 2014/2015. Aby se vám ve škole líbilo a chodili jste do ní rádi, proběhlo ve školní budově a v přilehlém areálu několik

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Boskovice, Štefánikova 2 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Mgr.Antonín Petrů ředitel školy Říjen 2012 Obsah: TEXTOVÁ ČÁST Část I. Oddíl

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Program v kmenových tř. v době od 9. do 12.00hod: Odborné pracovny v době od 9. do 12.00hod: 2. A Psi pohádka, písnička, povídání o psech Dějepis Historické přírodní

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

Minimální preventivní program 2009/2010 - ukázka Strana 1 / 5

Minimální preventivní program 2009/2010 - ukázka Strana 1 / 5 M i n i m á l n í p r e v e n t i v n í p r o g r a m 2 0 0 9 / 2 0 1 0 - u k á z k a Charakteristika školy, podmínky pro realizaci MPP Základní škola praktická má 9 postupných ročníků, které navštěvuje

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Školní rok 2010 2011 Projekt Podzimníček jabloňový Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických sdružení a předmětových komisí Schůzka koordinátorů

Více

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Garant programu: RNDr. Vladimír Ochmanský Vypracovala: Mgr. Gabriela Staňková Hlavním cílem

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

Zprávy. Praktické školy

Zprávy. Praktické školy Zprávy Praktické školy Dalšímu vzdělávání zdravotně znevýhodněných žáků s různou mírou mentální retardace slouží systém praktických škol. Tento systém vznikl na základě požadavku pedagogické praxe, která

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

,,Dnes jím jako Konžan

,,Dnes jím jako Konžan ,,Dnes jím jako Konžan Během celého března probíhala akce s názvem,,dnes jím jako Konžan. Smyslem bylo přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v Kongu, co dělají, jak tráví

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2

Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2 Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2 Ředitel školy Mgr. Antonín Petrů Zástupkyně ředitele školy Mgr.Jana Bousková Sídlo školy Štefánikova 2 680 01 Boskovice Telefon

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj.

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Součásti školy jsou: Mateřská škola při nemocnici Základní škola při nemocnici Třídy

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Celoroční projekty - Safari/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Dopravní výchova/1. a 2. ročník/ ZÁŘÍ ŘÍJEN - seznámení

Více

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta Základní škola Zelená Havířov - Životice Plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ /

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ / Roční realizační plán EVVO na školní rok 2013 2014 1. Roční realizační plán EVVO Cíle EVVO na SpZŠ Úpice - vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí - upevnit návyk třídit odpad - naučit šetřit

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Rámcový plán ŠD na školní rok

Rámcový plán ŠD na školní rok Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Rámcový plán ŠD na školní rok 2013 2014 V Bohumíně 2. září 2013 Zpracovala Petra Kosarzová, vedoucí ŠD

Více

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod 2014/2015 kontakt dětské oddělení Monika Dolejší, Lenka Živná 569 400 484 detske@kkvysociny.cz m centrum 569

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov

Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov Školní rok 2008-2009 Škola včera, dnes a zítra.. Systém kurikulárních dokumentů: Program proti šikanování a násilí ve

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více