Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, Horní Benešov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov"

Transkript

1 Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, Horní Benešov Vypracovali: Ing. Richard Havlík Ing. Marek Jelínek, DiS. Hana Havlíková ředitel školy zástupce ředitele pro pedagogiku zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz Schváleno ve školské radě dne: IZO: IČ: Stránka 1

2 OBSAH: A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE C. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK A MATURITNÍCH ZKOUŠEK F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ H. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI I. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ J. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY K. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ L. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ M. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ N. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBORNÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ O. ZÁVĚR Stránka 2

3 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Adresa školy Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, Horní Benešov IČ Identifikátor DIČ CZ Telefon , 605 Internetové stránky Právní forma společnost s ručením omezeným Zápis do OR 8. prosinec 1998 První zařazení do sítě škol ČR 1. září 1996 Jednatel Ing. Richard Havlík Zřizovatel Ing. Richard Havlík Ředitel školy Ing. Richard Havlík Zástupci ředitele školy Hana Havlíková ekonomika a provoz Ing. Marek Jelínek, Dis. pedagogika Vedoucí učitel OV Radek Kovařík Vedoucí domova mládeže Jana Hejnyšová Vedoucí školní jídelny Zdeňka Jelínková Školská rada Mgr. Renáta Kolářová Miroslava Kramná Jana Hejnyšová Jiří Uhlík Ing. Marek Jelínek, DiS. Zdeňka Petercová Markéta Kretová Karel Kuchař Bohuslav Křištof předseda místopředseda člen člen člen člen člen člen člen Hlavní činnosti školy dle výpisu z OR Provozování Soukromé střední odborné školy, Středního odborného učiliště a odborného učiliště včetně teoretické a praktické výuky žáků. Ubytování v domově mládeže a stravování ve školní jídelně dle právoplatného rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení do školského rejstříku. Vedlejší činnosti školy Obchodní činnost koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Hostinská činnost Stránka 3

4 Charakteristika školy Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. je malou školou. Zaměřuje se zejména na výuku oborů vzdělání s výučním listem, má však zařazeny i dva obory ukončené maturitní zkouškou jeden v denní formě a jeden v dálkové. Za velmi důležité považujeme vztahy mezi všemi účastníky výchovně vzdělávacího procesu. Cílem je, aby se žáci naučili maximum ve svém oboru a byli dobře využitelní pro zaměstnavatele v regionu. Zároveň však, aby k tomuto vzdělání došli v prostředí pro ně přátelském, téměř rodinném. Samotnou výuku provází bohaté volnočasové aktivity, činnost kroužků a pravidelné akce školy. Naším cílem je poskytovat žákům kvalitní vzdělání, a to i žákům s nejrůznějšími poruchami učení. Chceme, aby každý žák dosáhl maximálního vzdělání, které mu jeho schopnosti umožňují. Stránka 4

5 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE Ve školním roce 2012/13 byly vyučovány tyto obory vzdělání: M/ L/ L/ H/ H/ H/ E/ E/ E/ E/ E/ E/01 Ekonomika a podnikání (Multimediální a propagační tvorba) denní, maturita, ŠVP Podnikání dálkové, maturita dobíhající obor Podnikání dálkové, maturita, ŠVP Truhlář denní, výuční list, ŠVP Tesař denní, výuční list, ŠVP Zedník denní, výuční list, ŠVP Tesařské a truhlářské práce truhlářské práce ve stavebnictví denní, výuční list Truhlářská a čalounická výroba truhlářská výroba denní, výuční list, ŠVP Malířské, lakýrnické a natěračské práce malířské a natěračské práce -denní, výuční list Malířské a natěračské práce malířské práce denní, výuční list, ŠVP Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních pečovatelské práce denní, výuční list Pečovatelské služby denní, výuční list, ŠVP Všechny obory jsou vyučovány v souladu se zápisem ve školském rejstříku. C. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Hlavní činnosti školy zabezpečuje 22 pedagogických pracovníků. Jsou to: - 1 ředitel školy - 1 zástupce ředitele školy pro pedagogiku - 3 učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů - 5,5 učitelů odborných předmětů (p. Hajný 0,5 úvazku učitel, 0,5 úvazku UOV) - 1 vedoucí učitel odborného výcviku - 8,5 učitelů odborného výcviku - 2 vychovatelky Pomocný a obslužný personál řídí zástupkyně pro ekonomiku a provoz. Provozně ekonomický úsek má tyto pracovníky: - 1 zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz - 1 vedoucí školní jídelny - 2 kuchařky - 1 pomocná kuchařka (0,5 úvazku) - 2 uklízečky (1 na 0,5 úvazku) - 1 školník, údržbář - 1 noční vychovatel Stránka 5

6 - 1 účetní - 1 sekretářka pouze část školního roku Nepedagogických pracovníků je 11. Celkový počet pracovníků ve školním roce 2012/13 byl tedy 33. Recepce školy a úklid DM byl zajišťována externí zaměstnankyní a tato služba je hrazena fakturačně. Stránka 6

7 D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Přestože je situace v počtech vycházejících žáků ze základních škol stále kritická, podařilo se nám oproti minulému školnímu roku počty přijatých žáků mírně navýšit. Toto navýšení je způsobeno především naplněním dalšího ročníku nového oboru Multimediální a propagační tvorba. V celkovém počtu žáků v učebních oborech dochází naopak k mírnému poklesu počtů. V následující tabulce je vyznačen počet přihlášených a přijatých žáků v jednotlivých kolech přijímacího řízení. Přijímací řízení do 1. ročníku denní formy vzdělávání Kolo Přihl. žáků Přijatých žáků Odevzdali ZL 1. kolo kolo kolo kolo kolo kolo kolo kolo CELKEM Stránka 7

8 E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK A MATURITNÍCH ZKOUŠEK 1. Vývoj počtů žáků 1.1 Vývoj počtů žáků během šestnáctileté historie školy Školní rok Počet žáků Změna absolutní Změna relativní 1997/ x x 1998/ , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / / , / ,02 Tabulka č. 1.1: Vývoj počtu žáků během šestnáctileté historie (denní forma vzdělávání) 250 Statistický vývoj počtu žáků v letech (denní studium) Počet žáků 0 Graf 1.1: Vývoj počtu žáků během šestnáctileté hisotorie (denní forma vzdělávání) Stránka 8

9 Oproti minulému školnímu roku došlo k mírnému poklesu počtu žáků. Podíl na tom mají zejména učební obory. Naopak v maturitním oboru vykazujeme nárůst. Je to díky vypracování nového a pro žáky atraktivnějšího ŠVP Multimediální a propagační tvorba. První ročník tohoto oboru se podařilo naplnit velmi dobře, i následující ročník nebude zřejmě početně slabý. Do dálkového nástavbového studia bohužel nastoupilo méně žáků a během školního roku ještě zaznamenali úbytek. Domníváme se, že v souvislosti se stále klesající úrovní žáků přicházejících do učebních oborů bude tento segment vzdělávání v budoucnu naplňován velmi málo. 1.2 Statistika vývoje počtů žáků v průběhu školního roku V následujícím grafu jsou znázorněny počty žáků v průběhu školního roku vždy k poslednímu dni v měsíci. Výuka probíhala v 11 třídách denního a 3 třídách dálkového studia. Vývoj počtu žáků ve školním roce Denní studium Dálkové studium Celkem škola Graf 1.2: Přehled vývoje počtu žáků ve školním roce k jednotlivým měsícům 1.3 Počty žáků, kteří ukončili vzdělávání ve školním roce Přirozený úbytek žáků školy tvoří absolventi učebních oborů a studijních oborů. Ve školním roce 2012/2013 úspěšně složilo závěrečnou zkoušku 47 žáků, z toho 7 žáků ukončilo vzdělávání s vyznamenáním. Ve školním roce 2012/2013 skládali žáci závěrečnou zkoušku dle Jednotného zadání závěrečných zkoušek (Nová závěrečná zkouška 2). Státní maturitní zkoušku ve sledovaném období úspěšně vykonalo 16 žáků studijních oborů. Celkově ve školním roce 2012/2013 úspěšně ukončilo vzdělávání na naší škole 63 žáků.. Stránka 9

10 2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve školním roce Chování žáků ve školním roce Mezi nejčastější kázeňské přestupky patří neomluvené hodiny a porušení školního řádu (nevhodné chování v hodinách, odmlouvání a hrubá mluva). Pochvaly byly udíleny zejména za úspěšné reprezentování školy a za vynikající studijní výsledky. I. pololetí 2012/2013 Pochvala TU/UOV/VV Pochvala ŘŠ Napomenutí TU/UOV/VV Důtka TU/UOV/VV Důtka ŘŠ Podmínečné vyloučení Vyloučení Suma II. pololetí 2012/2013 Pochvala TU/UOV/VV Pochvala ŘŠ Napomenutí TU/UOV/VV Důtka TU/UOV/VV Důtka ŘŠ Podmínečné vyloučení Vyloučení Suma Celkem Vysvětlivky: TU třídní učitel, UOV učitel odborného výcviku, VV vedoucí vychovatel, ŘŠ ředitel školy, Tabulka 2.1: Přehled pochval a kázeňských opatření Hodnocení chování I. pololetí školní rok 2012/2013 velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Celkem II. pololetí školní rok 2012/2013 velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Celkem Tabulka 2.2: Přehled známek z chování podle typu za školní rok Stránka 10

11 2. 2 Absence žáků a docházka do školy a odborného výcviku Sledování vývoje absence žáků patří ke stěžejní práci třídních učitelů a všech pedagogických pracovníků. Vývoj absence v průběhu celého školního roku vykazoval následující hodnoty: CELKOVÝ PŘEHLED ABSENCE TŘÍD Sledované období: 1. pololetí 2012/2013 Třída Omluvená absence Neomluvená absence Celková absence Průměrná omluvená absence Průměrná neomluvená absence Průměrná celková absence 1 MT ,2 0 76,2 1 PD , ,33 1 PS ,5 9,3 107,8 1 TV ,73 4,73 87,46 1 TR/ZE ,06 62,06 2 PD , ,63 2 PS ,4 12,5 122,9 2 TR/ZE , ,18 2 TV/MP ,8 144,8 3 PD , ,33 3 PP ,92 0,58 119,5 3 TE/TR , ,41 3 TP/MP ,25 12, ZE ,31 0,54 103,85 Celkem ,59 4,46 82,05 Třída Omluvená absence Sledované období: 2. pololetí 2012/2013 Neomluvená absence Celková absence Průměrná omluvená absence Průměrná neomluvená absence Průměrná celková absence 1 MT ,84 0,8 110,64 1 PD , ,67 1 PS ,4 14,3 100,7 1 TV ,55 6,18 87,73 1 TR/ZE ,31 11,75 96,06 2 PD , ,75 2 PS ,5 17,8 181,3 2 TR/ZE , ,18 2 TV/MP ,3 154,3 3 PD , ,92 3 PP ,83 0,42 95,25 3 TE/TR , ,82 3 TP/MP ,5 90,5 3 ZE ,46 9,85 74,31 Celkem ,91 6,41 93,32 Tabulka 2.3 : Přehled celkové absence žáků v 1. a 2. pololetí šk.r. 2012/2013 Stránka 11

12 1. pololetí 2. pololetí ročník 1. pol. omluveno neomluveno 2. pol. omluveno neomluveno 1. ročník ročník ročník Celkem Tabulka 2.4 : Přehled celkové absence žáků v 1. a 2. pololetí šk.r. 2012/2013 dle ročníků Celková absence za š.r. 2012/ ročník 2. ročník 3. ročník 1. pol. 2. pol. Graf 2.1Přehled celkové absence za školní rok 2012/2013 Stránka 12

13 2. 3 Studijní výsledky žáků studijních a učebních oborů Přehled studijních výsledků žáků školy předkládají následující tabulky. Dle globálních statistických dat školy bylo průměrné hodnocení na žáka v 1. pol.: 2,42, ve druhém 2,41 (mírné zlepšení), průměrný počet hodnocení na předmět: 1. pol.: 103,28 a ve 2. pol.: 105,65. Průměrný počet hodnocení na žáka: 1. pol.: 43,09 a ve 2. pol.: 41,38. Třída Statistika - přehled prospěchu tříd ve školním roce Sledované období: 1. pololetí 2012/2013 Sledované období: 2. pololetí 2012/2013 Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 1 MT 16% (4) 56% (14) 12% (3) 16% (4) 8 % (2) 56% (14) 0% (0) 36% (9) 1 PD 0% (0) 55,56% (5) 44,44% (4) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 100% (9) 1 PS 40% (4) 30% (3) 30% (3) 0% (0) 10% (1) 60% (6) 20% (2) 10% (1) 1 TV 0% (0) 72,73% (8) 27,27% (3) 0% (0) 0% (0) 63,64% (6) 27,7% (3) 9,09 % (1) 1 TR/ZE 0% (0) 68,75% (11) 31,25% (5) 0% (0) 0% (0) 62,5%(10) 18,75% (3) 18,75% (3) 2 PD 0% (0) 87,5% (7) 12,5% (1) 0% (0) 0% (0) 62,5% (5) 0% (0) 37,5% (3) 2 PS 0% (0) 60% (6) 40% (4) 0% (0) 0% (0) 50% (5) 10% (1) 40% (4) 2 TR/ZE 0% (0) 72,73% (8) 27,27% (3) 0% (0) 0% (0) 90,91% (10) 0% (0) 9,09% (1) 2 TV/MP 0% (0) 60% (6) 30% (3) 10% (1) 10% (1) 60% (6) 0% (0) 30% (3) 3 PD 0% (0) 100% (12) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 91,67% (11) 8,33% (1) 0% (0) 3 PP 16,67% (2) 83,33% (10) 0% (0) 0% (0) 25% (3) 75% (9) 0% (0) 0% (0) 3TE/TR 5,88%(1) 58,82% (10) 35,29 (6) 0% (0) 11,76% (2) 82,35% (14) 5,88% (1) 0% (0) 3 TP/MP 0% (0) 50% (4) 50% (4) 0% (0) 0% (0) 87,5% (7) 0% (0) 12,5% (1) 3 ZE 7,69% (1) 84,62 % (11) 7,69 % (1) 0% (0) 23,08 % (3) 69,23% (9) 0% (0) 7,69 % (1) Celkem 6,98% (12) 66,86% (115) 23,26% (40) 2,91% (5) 6,98% (12) 65,7% (113) 6,4 % (11) 20,93% (36) Tabulka č.2.5: Statistika přehled prospěchu tříd ve školním roce CELKOVÉ VÝSLEDKY ŠKOLY KOMPLEXNĚ Přehled dle hodnocení tříd 1. pololetí Průměrné Pořadí Třída hodnocení Přehled dle hodnocení tříd 2. pololetí Průměrné Pořadí Třída hodnocení 1 2 PD 1, PD 1,65 2 3PP 2, ZE 1, MT 2, PP 1, ZE 2, PD 2, PS 2, TE TR 2, PD 2, PS 2, TR ZE 2,4 7 1 TR ZE 2,37 7 3TE TR 2,4 7 1 MT 2, PS 2, TR ZE 2,4 9 1 TV 2, TV MP 2,4 10 1TR ZE 2, PS 2, TV MP 2, PD 2, PD 2, TV 3, TP MP 3, TP MP 3,25 Tabulka č. 2.6: Celkové výsledky školy komplexně Stránka 13

14 Následující graf srovnává studijní průměry mezi jednotlivými ročníky za 1. a 2. pololetí. Z grafu je patrné, že v zásadě nejlepších studijních výsledků žáci dosahují v druhém pololetí druhého a třetího ročníku. 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2 Srovnání průměru jednotlivých ročníků 2,53 2,53 2,51 2,41 2,3 2,2 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. ročník 2. ročník 3. ročník Průměr třídy Graf 2.5 Srovnání průměru jednotlivých tříd za obě pololetí Stránka 14

15 2.4 Výsledky závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek jarní termín Závěrečná zkouška 2012/2013 Třída - obor vzdělávání PPŽ ZV ND PSV P N Ú [%] 3 TP E/004 Truhlářské práce % 3 MP E/005 Malířské a natěračské práce (dle JZZZ) % 3 PP E/005 Pečovatelské práce (dle JZZZ) % 3 TR H/01 Truhlář (dle JZZZ) ,1% 3 TE H/01 Tesař % 3 ZE H/01 Zedník (dle JZZZ ) ,6% 3 MP E/005 Malířské a natěračské práce (dle JZZZ) % podzimní termín 3 TP E/004 Truhlářské práce % 3 PP E/005 Pečovatelské práce (dle JZZZ) % 3 TR H/001 Truhlář (dle JZZZ) % 3 ZE H/01 Zedník (dle JZZZ) % Tabulka číslo 2.8: Výsledky závěrečných zkoušek Zkratky: PPŽ počet přihlášených žáků ke zkoušce ZV zkoušku vykonalo ND nedostavilo se ke zkoušce / nepřipuštěno / omluveno PSV prospělo s vyznamenáním P prospělo N neprospělo Ú% úspěšnost vykonání zkoušky v procentech Maturitní zkouška 2012/2013 Třída - obor vzdělávání PPŽ ZV ND PSV P N Ú [%] Jarní termín 4 MS M/027 Management ve stavebnictví ,3% 3 PD L/524 Podnikání ,3% Podzimní termín 4 MS M/027 Management ve stavebnictví NA 3 PD L/524 Podnikání % Zkratky: Tabulka číslo 2.9: Výsledky maturitní zkoušky PPŽ počet přihlášených žáků ke zkoušce ZV zkoušku vykonalo ND nedostavilo se ke zkoušce / nepřipuštěno / omluveno PSV prospělo s vyznamenáním P prospělo N neprospělo Ú% úspěšnost vykonání zkoušky v procentech Stránka 15

16 F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Funkci preventistky sociálně patologických jevů ve škole vykonávala Mgr. Renata Rychlíková. Na začátku školního roku zpracovala minimální preventivní program školy, který byl základním dokumentem školy v této oblasti její činnosti. Tento program byl zaměřen zejména na prevenci, nežádoucích jevů. Prevence byla zaměřena do několika oblastí. 1. Protidrogová prevence - přednášky o negativních účincích kouření a zneužívání návykových látek (listopad, leden). 2. Prevence promiskuitního chování - pohlavní choroby (listopad). 3. Prevence šikany přednáška o šikaně a jejich důsledcích a možné obraně (únor). 4. Prevence kriminality akce Vstupte prosím a návštěva Městské policie v Bruntále. Seznámení s důsledky kriminálního chování (listopad). 5. Prevence nevhodného chování vůči postiženým beseda s nevidomým občanem a o možnostech jak takto postiženým lidem pomáhat (prosinec). 6. Prevence neuvážených rozhodnutí beseda o finanční gramotnosti a o tom, jak neupadnout do dluhových pastí (červen). 7. Prevence kyberšikany jako specifického a novodobého fenoménu. Škola je zapojena do preventivního projektu Elektronickým světem bezpečně, proběhly besedy s žáky, pedagogy i rodiči, byla vydána informační brožura. 8. Prevence školné neúspěšnosti účast v projektu Nautilus ponořme se do učení, který nabídl žákům připravený systém kurzů pro žáky a metodické materiály pro učitele. Dále preventistka sociálně-patologických jevů řešila i konkrétní případy konfliktního chování mezi žáky. S žáky byly většinou prováděny pohovory za účelem objasnění negativních jevů. Na základě těchto zjištění byla přijímána opatření a jednotlivé případy řešeny ve spolupráci s třídními učiteli a zákonnými zástupci žáků. Stránka 16

17 G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Problémem tradičně zůstává kvalifikovanost pedagogického sboru. Paradoxně v oblasti s vysokou nezaměstnaností se nedostává pracovníků, kteří by zcela splňovali předepsané vzdělání. Někteří pracovníci splňují tzv. výjimku, kdy je příslušné vzdělání nahrazeno dlouholetou praxí ve školství. Jiní pracovníci si vzdělání postupně doplňují. Není ovšem možné, aby na malé škole studovali všichni současně. Dá se ale říci, že kvalifikovanost pedagogického sboru se trvale zlepšuje. Ve škole je zpracován dlouhodobý plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, který je koncipován tak, aby se kvalifikovanost sboru zlepšovala a současně při jejich studiu byla zachována únosná míra zastupování jinými pedagogy. Ve sledovaném školním roce dva učitelé odborného výcviku ukončili na Univerzitě Palackého v Olomouci studium speciální pedagogiky a jedna učitelka odborného výcviku na téže univerzitě zahájila studium speciální pedagogiky. Pedagogické vzdělání si úspěšným zakončením studia pedagogiky doplnili 4 zaměstnanci školy - dva učitelé teoretické přípravy na budoucí povolání a dva učitelé odborného výcviku. Dále zástupce ředitele školy dokončil specializační studium pro výkon funkce ředitele škol a školských zařízení. V tomto školním roce, učitelka odborných teoretických předmětů zahájila studium speciální pedagogiky a výchovná poradkyně absolvuje kvalifikační studium pro výkon funkce výchovného poradenství. Rozšiřující studium pro výuku matematiky na základní a střední škole na Přírodovědné fakultě Ostravské univerzity dokončí příští školní rok učitelka všeobecných a ekonomických předmětů. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Naši pedagogové se neustále vzdělávají část si doplňuje kvalifikaci, aby dostála platným předpisům. Část si svou kvalifikaci rozšiřuje formou různých kurzů a školení. Na nich většinou obdrží certifikáty. Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podává následující tabulka: Měsíc Akce, činnost, aktivita Počet Září Internetový kurz e-kariéra 1 Říjen Setkání výchovných poradců 1 Listopad Školení AIDS věc veřejná 3 Prosinec Sociometrická ratingová metoda SORAD 10 Leden Speciální vzdělávání jinak vyhodnocení projektu 1 Květen Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu Školení k projektu Nautilus Naučíme tě se učit 2 1 Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu Školení k projektu Nautilus Naučíme tě se učit 1 9 Červen Kyberšikana Elektronickým světem bezpečně 18 Krajská konference ICT 1 Tabulka 2.10: Přehled DVPP ve školním roce 2012/2013 Stránka 17

18 H. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Vnímání školy okolím je velmi důležité. Proto se snažíme o tento pozitivní obraz nejen co nejkvalitnější výukou, ale také velkým množstvím akcí, které výuku a život školy velmi obohacují. Díky těmto akcím, o kterých vždy informujeme na webových stránkách školy, dáváme i signál veřejnosti, že naši pedagogové s žáky skutečně pracují, že výuku vylepšují organizováním besed, výstav či projektových dnů. Předkládáme zde aktivity naší školy v průběhu celého školního roku 2012/2013: Září dvoudenní teambuilding pedagogického sboru penzion Zámeček v Karlově zahájení školního roku 2012/23 v Informačním centru města pro 1. ročníky adaptační kurz žáků 1. ročníku v penzionu Zámeček v Karlově turnaj v ruských kuželkách na DM výstavka prací výtvarného kroužku v DM školní turnaj v piškvorkách Říjen účast na soutěži učňů stavebních oborů SUSO na Černé louce v Ostravě obor Truhlář účast žáků na výstavách Dům a byt a Kreativ Ostrava 2012 účast vybraných žáků na týdenním pobytu v Beskydech v rámci partnerství v projektu SŠ DAKOL Petrovice u Karviné Speciální vzdělávání jinak Halloween s názvem Báli jsme se pošesté soutěže, dlabání dýní, nocování žáků ve škole účast žáků na turnaji ve stolním tenise v Krnově 4. místo turnaj ve střelbě ze vzduchovky na DM Listopad Informa 2012 účast na dvoudenní prezentační akci škol v Opavě účast na Středoškolské futsalové lize 2012 v Krnově 2. místo, postup do 2. kola soutěže veletrh řemesel a zaměstnanosti Artifex 2012 v Krnově prezentace řemesel, nábor nových žáků účast na oblastním kole mistrovství škol v piškvorkách Gymnázium Bruntál Stránka 18

19 pomoc zemědělcům v Oticích se sklizní zelí žáci všech oborů pomáhali v odpoledních hodinách soutěž Hry u hranic pořádané SVČ Méďa v Krnově beseda v rámci projektu Příběhy bezpráví a promítání filmu České děti účast pečovatelek na tematickém dni Cesta ke zdraví v Krnově Prosinec beseda pro žáky s pracovníkem pedagogicko-psychologické poradny Bruntál na téma protidrogové prevence beseda s lékařem (gynekologem) na téma partnerských vztahů, pohlavních chorob a antikoncepce účast vybraných žáků na akci SVČ Bruntál Vstupte prosím zaměřené na mnoho témat (volný čas, policie, hasiči, prevence) účast na hornobenešovském Vánočním jarmarku škola prodávala výrobky žáků účast ve 2. kole středoškolské futsalové ligy v Olomouci Studentské prezidentské volby žáci uspořádali cvičnou volbu prezidenta, zvítězil kandidát Vladimír Franz beseda Život nevidomého s pracovníkem České unie nevidomých a slabozrakých p. Jaroslavem Patou ukázky pomůcek a Braillova písma účast učitelů a vybraných žáků na školení v Centru malířů ve Frenštátě p. Radhoštěm účast na soutěži ve skoku vysokém Vánoční laťka v Krnově, obsazení 1. místa účast na florbalovém turnaji O pohár ředitele gymnázia v Krnově tradiční Mikulášská nadílka na DM, turnaj v Člověče, nezlob se Leden beseda oboru Multimediální a propagační tvorba s kameramanem regionální televize POLAR, ukázky práce s kamerou prezentace firmy INCHROMA dovozce řeckých nátěrových hmot obor Malířské práce přednáška a prezentace Krevního centra Fakultní nemocnice v Ostravě o potřebnosti dárcovství krve projektový den tvorba výrobků z odpadových materiálů, návštěva hornobenešovského muzea, přednáška na téma Moderní je nekouřit, cvičné pracovní pohovory s žáky 3. ročníku Únor beseda na téma sebeobrany Jak si nenechat ublížit beseda na téma šikany prezentace firmy Rouseal dovozce kvalitních anglických laků, ukázky použití laků, ukázky fládrování obor malířské práce průzkum k založení Žákovského parlamentu a následné volby beseda s pracovnicí Úřadu práce v Bruntále o službách tohoto úřadu absolventům škol účast čtyř žáků na soutěži v Silovém čtyřboji v Městě Albrechticích 4. místo Stránka 19

20 Březen desátý ples SŠ PRAKTIK a občanského sdružení Dobrá věc. Výzdobu plesu zajistil výtvarný kroužek DM a žáci 1 MT, část tomboly byly výrobky žáků exkurze oboru Pečovatelské služby ve Slezské nemocnici v Opavě návštěva oboru Multimediální a propagační tvorba na animačním programu v Domě umění v Opavě, spojená s exkurzí ve Slezském divadle v Opavě sportovní den školy turnaje družstev i jednotlivců ve stolním tenise, florbalu, střelbě i společenských hrách Duben započetí realizace projektu Elektronickým světem bezpečně zaměřeného na prevenci kyberšikany zapojení se do projektu společnosti SCIO - Nautilus zaměřeného na rozvoj kompetencí žáků k učení školní soutěž Hornobenešovský malíř soutěž žáků Malířské práce - zvětšení zadaného obrazce na zeď a vybarvení podle fantazie návštěva stavebního veletrhu v Brně účast ředitele školy na 10. mezinárodním kongresu soukromých škol v Praze, převzetí medaile za zásluhy v podpoře demokracie ve školství a prosazování svobodné volby vzdělávací cesty projektový den Člověk a odpad exkurze na skládce firmy Van Gansenwinkel s.r.o., pomoc firmě při sběru úletů ze skládky 12 žáků se zúčastnilo projektu Leonardo da Vinci ve Spišské Nové Vsi (6 dívek péče o ruce, nohy, vlasy a pleť, 6 chlapců sádrokartonové konstrukce) Květen účast na veřejné sbírce Český den proti rakovině dívky oboru pečovatelské služby prodávali žluté květinky v Horním Benešově prezentace výměnného pobytu Leonardo da Vinci spolužákům i pedagogům školy, pozvání zástupce tisku prezentace malířů v Hlučíně cykloturistický kurz 2013 konal se příměstsky, žáci vyráželi na výlety po okolí a plnili úkoly dle plánu návštěva opavského veletrhu Dům, byt, auto, hobby, zahrada Červen projektový den třídy 2 TR/ZE Na stopě v rámci programu Recyklohraní slavnostní předání maturitních vysvědčení absolventům dálkového studia v obřadní síni MěÚ v Horním Benešově beseda tříd 1 MT a 2 PS na téma finanční gramotnosti slavnostní předání výučních listů absolventům učebních oborů v Informačním centru v Horním Benešově výlet třídy 1 TV do ZOO Olomouc Stránka 20

21 vyhodnocení zpětné vazby žákovského dotazníku. Žáci hodnotili školu jako celek i jednotlivé vyučující. Hodnocení pro školu dopadlo velmi dobře. vyhodnocení výtvarné soutěže na návrh plakátu k divadelní hře Zkrocení zlé kyseliny 3 žákyně oboru Multimediální a propagační tvorba se umístily na místě praxe žáků třídy 1 MT výzdoba školy malbami na vnitřní i vnější stěny, tvorba školního časopisu, tvorba orientačního systému školy návrh turistické známky Horního Benešova žáky oboru Multimediální a propagační tvorba sportovní den soutěže žáků v různých disciplínách Prezentace školy na veřejnosti Škola nezapomíná na prezentaci na veřejnosti a snaží se využívat zejména bezplatné prezentace. Zpětnou vazbou od nastupujících žáků se opakovaně dozvídáme, že např. novinová inzerce pro prezentaci a nábor nefunguje. Na jejím základě k nám nenastoupil ani jeden žák. Pro prezentaci škola především využívá: 1. Novinové články škola pravidelně informuje o své činnosti i úspěších v regionálním tisku. Na rozdíl od inzerce je článek bezplatný a má větší vypovídací hodnotu. V tomto školním roce noviny Deník omezily články o školách. Využívali jsme především městský měsíčník Hornobenešovské listy. 2. Účast na prezentačních akcích pořádaných Úřadem práce škola se zúčastňuje veletrhu Artifex v Bruntále a akce Informa v Opavě. Žáci se zde kontaktují s pracovníky i žáky školy, obdrží tištěné materiály a vyslechnou si nabídku studia. Dále se zástupci naší školy účastnili prezentací středních škol na rodičovských schůzkách 9. tříd. 3. Prezentace vzdělávacího programu na jednotlivých školách má velký vliv pro rozhodování žáků o budoucím studiu. V uplynulém školním roce se do náboru na základních školách podařilo zapojit mnohem více zaměstnanců než v letech minulých. Vhodně zorganizovaný nábor na základních školách je jedním z nejúčinnějších nástrojů. 4. Vydávání tištěných materiálů pro nábor jsme využili barevné tištěné letáky z předchozího školního roku, jichž nám zůstalo větší množství. Jen jsme do nich vložili informace o novém studijním oboru Multimediální a propagační tvorba. 5. Prezentační film byl natočen již dříve a s úspěchem používán při náboru i v roce letošním. Trvá 20 minut, je podbarven hudbou a jedná se o prezentaci všech oborů vzdělání včetně ostatních aktivit školy. 6. Webové stránky kromě běžných a nezbytných informací jsou vedeny jako kronika školy. Jednotliví pedagogové zde mohou vkládat články a fotogalerie z akcí, které uspořádali. Jsou poměrně hodně sledované. 7. Pořádání akcí pro veřejnost v uplynulém školním roce to byl zejména 9. reprezentační ples, který již získal dobrý zvuk a účastní se jej kromě žáků a rodičů i široká veřejnost. Stránka 21

22 8. Sbírka Květinový den naše žákyně pomohly vybrat peníze Lize proti rakovině a prodali 200 květinek. Občané si na to, že v Horním Benešově tuto sbírku již několik let pořádáme, zvykli a nemáme problémy s prodejem. 9. Práce na zakázkách v rámci odborného výcviku v našich oborech provádíme pro podnikatele i veřejnost zakázky. I s učni jsme schopni udělat pěknou práci a nemáme problém zakázky získávat. Díky kvalitní práci žáků pod vedením učitelů OV si škola vydobyla již slušnou pověst. Důkazem toho je, že se nám zákazníci vracejí. 10. Účast na sportovních a odborných soutěžích na některých soutěžích naši žáci podali velmi slušné výkony. I tam, kde jsme se zrovna neumístili nejlépe, jsme rozhodně o sobě dali vědět. Žáci vždy vystupují v dresech s logem a názvem školy a snaží se naši školu reprezentovat co nejlépe. Stránka 22

Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov

Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 2 Horní Benešov Vypracovali: Ing. Richard Havlík, ředitel školy Ing. Marek Jelínek, DiS., zástupce ředitele pro pedagogiku Hana Havlíková, zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace. Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice. Identifikátor: 600 011 283

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace. Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice. Identifikátor: 600 011 283 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice Identifikátor: 600 011 283 Termín konání inspekce: 6.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Mateřská škola Montessori, Zámecká 10, Jablonec nad Nisou Telefon: 0428302625 E mail:montessori@materskaskola.cz Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Vlasta Hillebrandová Předkládá:

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1831/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1831/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1831/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. školy/školského zařízení: Sídlo: Tyršova

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov Identifikátor: 600 015 319 Termín konání inspekce: 6. a 7. únor

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více