Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, Horní Benešov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov"

Transkript

1 Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, Horní Benešov Vypracovali: Ing. Richard Havlík Ing. Marek Jelínek, DiS. Hana Havlíková ředitel školy zástupce ředitele pro pedagogiku zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz Schváleno ve školské radě dne: IZO: IČ: Stránka 1

2 OBSAH: A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE C. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK A MATURITNÍCH ZKOUŠEK F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ H. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI I. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ J. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY K. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ L. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ M. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ N. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBORNÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ O. ZÁVĚR Stránka 2

3 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Adresa školy Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, Horní Benešov IČ Identifikátor DIČ CZ Telefon , 605 Internetové stránky Právní forma společnost s ručením omezeným Zápis do OR 8. prosinec 1998 První zařazení do sítě škol ČR 1. září 1996 Jednatel Ing. Richard Havlík Zřizovatel Ing. Richard Havlík Ředitel školy Ing. Richard Havlík Zástupci ředitele školy Hana Havlíková ekonomika a provoz Ing. Marek Jelínek, Dis. pedagogika Vedoucí učitel OV Radek Kovařík Vedoucí domova mládeže Jana Hejnyšová Vedoucí školní jídelny Zdeňka Jelínková Školská rada Mgr. Renáta Kolářová Miroslava Kramná Jana Hejnyšová Jiří Uhlík Ing. Marek Jelínek, DiS. Zdeňka Petercová Markéta Kretová Karel Kuchař Bohuslav Křištof předseda místopředseda člen člen člen člen člen člen člen Hlavní činnosti školy dle výpisu z OR Provozování Soukromé střední odborné školy, Středního odborného učiliště a odborného učiliště včetně teoretické a praktické výuky žáků. Ubytování v domově mládeže a stravování ve školní jídelně dle právoplatného rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení do školského rejstříku. Vedlejší činnosti školy Obchodní činnost koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Hostinská činnost Stránka 3

4 Charakteristika školy Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. je malou školou. Zaměřuje se zejména na výuku oborů vzdělání s výučním listem, má však zařazeny i dva obory ukončené maturitní zkouškou jeden v denní formě a jeden v dálkové. Za velmi důležité považujeme vztahy mezi všemi účastníky výchovně vzdělávacího procesu. Cílem je, aby se žáci naučili maximum ve svém oboru a byli dobře využitelní pro zaměstnavatele v regionu. Zároveň však, aby k tomuto vzdělání došli v prostředí pro ně přátelském, téměř rodinném. Samotnou výuku provází bohaté volnočasové aktivity, činnost kroužků a pravidelné akce školy. Naším cílem je poskytovat žákům kvalitní vzdělání, a to i žákům s nejrůznějšími poruchami učení. Chceme, aby každý žák dosáhl maximálního vzdělání, které mu jeho schopnosti umožňují. Stránka 4

5 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE Ve školním roce 2012/13 byly vyučovány tyto obory vzdělání: M/ L/ L/ H/ H/ H/ E/ E/ E/ E/ E/ E/01 Ekonomika a podnikání (Multimediální a propagační tvorba) denní, maturita, ŠVP Podnikání dálkové, maturita dobíhající obor Podnikání dálkové, maturita, ŠVP Truhlář denní, výuční list, ŠVP Tesař denní, výuční list, ŠVP Zedník denní, výuční list, ŠVP Tesařské a truhlářské práce truhlářské práce ve stavebnictví denní, výuční list Truhlářská a čalounická výroba truhlářská výroba denní, výuční list, ŠVP Malířské, lakýrnické a natěračské práce malířské a natěračské práce -denní, výuční list Malířské a natěračské práce malířské práce denní, výuční list, ŠVP Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních pečovatelské práce denní, výuční list Pečovatelské služby denní, výuční list, ŠVP Všechny obory jsou vyučovány v souladu se zápisem ve školském rejstříku. C. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Hlavní činnosti školy zabezpečuje 22 pedagogických pracovníků. Jsou to: - 1 ředitel školy - 1 zástupce ředitele školy pro pedagogiku - 3 učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů - 5,5 učitelů odborných předmětů (p. Hajný 0,5 úvazku učitel, 0,5 úvazku UOV) - 1 vedoucí učitel odborného výcviku - 8,5 učitelů odborného výcviku - 2 vychovatelky Pomocný a obslužný personál řídí zástupkyně pro ekonomiku a provoz. Provozně ekonomický úsek má tyto pracovníky: - 1 zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz - 1 vedoucí školní jídelny - 2 kuchařky - 1 pomocná kuchařka (0,5 úvazku) - 2 uklízečky (1 na 0,5 úvazku) - 1 školník, údržbář - 1 noční vychovatel Stránka 5

6 - 1 účetní - 1 sekretářka pouze část školního roku Nepedagogických pracovníků je 11. Celkový počet pracovníků ve školním roce 2012/13 byl tedy 33. Recepce školy a úklid DM byl zajišťována externí zaměstnankyní a tato služba je hrazena fakturačně. Stránka 6

7 D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Přestože je situace v počtech vycházejících žáků ze základních škol stále kritická, podařilo se nám oproti minulému školnímu roku počty přijatých žáků mírně navýšit. Toto navýšení je způsobeno především naplněním dalšího ročníku nového oboru Multimediální a propagační tvorba. V celkovém počtu žáků v učebních oborech dochází naopak k mírnému poklesu počtů. V následující tabulce je vyznačen počet přihlášených a přijatých žáků v jednotlivých kolech přijímacího řízení. Přijímací řízení do 1. ročníku denní formy vzdělávání Kolo Přihl. žáků Přijatých žáků Odevzdali ZL 1. kolo kolo kolo kolo kolo kolo kolo kolo CELKEM Stránka 7

8 E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK A MATURITNÍCH ZKOUŠEK 1. Vývoj počtů žáků 1.1 Vývoj počtů žáků během šestnáctileté historie školy Školní rok Počet žáků Změna absolutní Změna relativní 1997/ x x 1998/ , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / / , / ,02 Tabulka č. 1.1: Vývoj počtu žáků během šestnáctileté historie (denní forma vzdělávání) 250 Statistický vývoj počtu žáků v letech (denní studium) Počet žáků 0 Graf 1.1: Vývoj počtu žáků během šestnáctileté hisotorie (denní forma vzdělávání) Stránka 8

9 Oproti minulému školnímu roku došlo k mírnému poklesu počtu žáků. Podíl na tom mají zejména učební obory. Naopak v maturitním oboru vykazujeme nárůst. Je to díky vypracování nového a pro žáky atraktivnějšího ŠVP Multimediální a propagační tvorba. První ročník tohoto oboru se podařilo naplnit velmi dobře, i následující ročník nebude zřejmě početně slabý. Do dálkového nástavbového studia bohužel nastoupilo méně žáků a během školního roku ještě zaznamenali úbytek. Domníváme se, že v souvislosti se stále klesající úrovní žáků přicházejících do učebních oborů bude tento segment vzdělávání v budoucnu naplňován velmi málo. 1.2 Statistika vývoje počtů žáků v průběhu školního roku V následujícím grafu jsou znázorněny počty žáků v průběhu školního roku vždy k poslednímu dni v měsíci. Výuka probíhala v 11 třídách denního a 3 třídách dálkového studia. Vývoj počtu žáků ve školním roce Denní studium Dálkové studium Celkem škola Graf 1.2: Přehled vývoje počtu žáků ve školním roce k jednotlivým měsícům 1.3 Počty žáků, kteří ukončili vzdělávání ve školním roce Přirozený úbytek žáků školy tvoří absolventi učebních oborů a studijních oborů. Ve školním roce 2012/2013 úspěšně složilo závěrečnou zkoušku 47 žáků, z toho 7 žáků ukončilo vzdělávání s vyznamenáním. Ve školním roce 2012/2013 skládali žáci závěrečnou zkoušku dle Jednotného zadání závěrečných zkoušek (Nová závěrečná zkouška 2). Státní maturitní zkoušku ve sledovaném období úspěšně vykonalo 16 žáků studijních oborů. Celkově ve školním roce 2012/2013 úspěšně ukončilo vzdělávání na naší škole 63 žáků.. Stránka 9

10 2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve školním roce Chování žáků ve školním roce Mezi nejčastější kázeňské přestupky patří neomluvené hodiny a porušení školního řádu (nevhodné chování v hodinách, odmlouvání a hrubá mluva). Pochvaly byly udíleny zejména za úspěšné reprezentování školy a za vynikající studijní výsledky. I. pololetí 2012/2013 Pochvala TU/UOV/VV Pochvala ŘŠ Napomenutí TU/UOV/VV Důtka TU/UOV/VV Důtka ŘŠ Podmínečné vyloučení Vyloučení Suma II. pololetí 2012/2013 Pochvala TU/UOV/VV Pochvala ŘŠ Napomenutí TU/UOV/VV Důtka TU/UOV/VV Důtka ŘŠ Podmínečné vyloučení Vyloučení Suma Celkem Vysvětlivky: TU třídní učitel, UOV učitel odborného výcviku, VV vedoucí vychovatel, ŘŠ ředitel školy, Tabulka 2.1: Přehled pochval a kázeňských opatření Hodnocení chování I. pololetí školní rok 2012/2013 velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Celkem II. pololetí školní rok 2012/2013 velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Celkem Tabulka 2.2: Přehled známek z chování podle typu za školní rok Stránka 10

11 2. 2 Absence žáků a docházka do školy a odborného výcviku Sledování vývoje absence žáků patří ke stěžejní práci třídních učitelů a všech pedagogických pracovníků. Vývoj absence v průběhu celého školního roku vykazoval následující hodnoty: CELKOVÝ PŘEHLED ABSENCE TŘÍD Sledované období: 1. pololetí 2012/2013 Třída Omluvená absence Neomluvená absence Celková absence Průměrná omluvená absence Průměrná neomluvená absence Průměrná celková absence 1 MT ,2 0 76,2 1 PD , ,33 1 PS ,5 9,3 107,8 1 TV ,73 4,73 87,46 1 TR/ZE ,06 62,06 2 PD , ,63 2 PS ,4 12,5 122,9 2 TR/ZE , ,18 2 TV/MP ,8 144,8 3 PD , ,33 3 PP ,92 0,58 119,5 3 TE/TR , ,41 3 TP/MP ,25 12, ZE ,31 0,54 103,85 Celkem ,59 4,46 82,05 Třída Omluvená absence Sledované období: 2. pololetí 2012/2013 Neomluvená absence Celková absence Průměrná omluvená absence Průměrná neomluvená absence Průměrná celková absence 1 MT ,84 0,8 110,64 1 PD , ,67 1 PS ,4 14,3 100,7 1 TV ,55 6,18 87,73 1 TR/ZE ,31 11,75 96,06 2 PD , ,75 2 PS ,5 17,8 181,3 2 TR/ZE , ,18 2 TV/MP ,3 154,3 3 PD , ,92 3 PP ,83 0,42 95,25 3 TE/TR , ,82 3 TP/MP ,5 90,5 3 ZE ,46 9,85 74,31 Celkem ,91 6,41 93,32 Tabulka 2.3 : Přehled celkové absence žáků v 1. a 2. pololetí šk.r. 2012/2013 Stránka 11

12 1. pololetí 2. pololetí ročník 1. pol. omluveno neomluveno 2. pol. omluveno neomluveno 1. ročník ročník ročník Celkem Tabulka 2.4 : Přehled celkové absence žáků v 1. a 2. pololetí šk.r. 2012/2013 dle ročníků Celková absence za š.r. 2012/ ročník 2. ročník 3. ročník 1. pol. 2. pol. Graf 2.1Přehled celkové absence za školní rok 2012/2013 Stránka 12

13 2. 3 Studijní výsledky žáků studijních a učebních oborů Přehled studijních výsledků žáků školy předkládají následující tabulky. Dle globálních statistických dat školy bylo průměrné hodnocení na žáka v 1. pol.: 2,42, ve druhém 2,41 (mírné zlepšení), průměrný počet hodnocení na předmět: 1. pol.: 103,28 a ve 2. pol.: 105,65. Průměrný počet hodnocení na žáka: 1. pol.: 43,09 a ve 2. pol.: 41,38. Třída Statistika - přehled prospěchu tříd ve školním roce Sledované období: 1. pololetí 2012/2013 Sledované období: 2. pololetí 2012/2013 Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 1 MT 16% (4) 56% (14) 12% (3) 16% (4) 8 % (2) 56% (14) 0% (0) 36% (9) 1 PD 0% (0) 55,56% (5) 44,44% (4) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 100% (9) 1 PS 40% (4) 30% (3) 30% (3) 0% (0) 10% (1) 60% (6) 20% (2) 10% (1) 1 TV 0% (0) 72,73% (8) 27,27% (3) 0% (0) 0% (0) 63,64% (6) 27,7% (3) 9,09 % (1) 1 TR/ZE 0% (0) 68,75% (11) 31,25% (5) 0% (0) 0% (0) 62,5%(10) 18,75% (3) 18,75% (3) 2 PD 0% (0) 87,5% (7) 12,5% (1) 0% (0) 0% (0) 62,5% (5) 0% (0) 37,5% (3) 2 PS 0% (0) 60% (6) 40% (4) 0% (0) 0% (0) 50% (5) 10% (1) 40% (4) 2 TR/ZE 0% (0) 72,73% (8) 27,27% (3) 0% (0) 0% (0) 90,91% (10) 0% (0) 9,09% (1) 2 TV/MP 0% (0) 60% (6) 30% (3) 10% (1) 10% (1) 60% (6) 0% (0) 30% (3) 3 PD 0% (0) 100% (12) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 91,67% (11) 8,33% (1) 0% (0) 3 PP 16,67% (2) 83,33% (10) 0% (0) 0% (0) 25% (3) 75% (9) 0% (0) 0% (0) 3TE/TR 5,88%(1) 58,82% (10) 35,29 (6) 0% (0) 11,76% (2) 82,35% (14) 5,88% (1) 0% (0) 3 TP/MP 0% (0) 50% (4) 50% (4) 0% (0) 0% (0) 87,5% (7) 0% (0) 12,5% (1) 3 ZE 7,69% (1) 84,62 % (11) 7,69 % (1) 0% (0) 23,08 % (3) 69,23% (9) 0% (0) 7,69 % (1) Celkem 6,98% (12) 66,86% (115) 23,26% (40) 2,91% (5) 6,98% (12) 65,7% (113) 6,4 % (11) 20,93% (36) Tabulka č.2.5: Statistika přehled prospěchu tříd ve školním roce CELKOVÉ VÝSLEDKY ŠKOLY KOMPLEXNĚ Přehled dle hodnocení tříd 1. pololetí Průměrné Pořadí Třída hodnocení Přehled dle hodnocení tříd 2. pololetí Průměrné Pořadí Třída hodnocení 1 2 PD 1, PD 1,65 2 3PP 2, ZE 1, MT 2, PP 1, ZE 2, PD 2, PS 2, TE TR 2, PD 2, PS 2, TR ZE 2,4 7 1 TR ZE 2,37 7 3TE TR 2,4 7 1 MT 2, PS 2, TR ZE 2,4 9 1 TV 2, TV MP 2,4 10 1TR ZE 2, PS 2, TV MP 2, PD 2, PD 2, TV 3, TP MP 3, TP MP 3,25 Tabulka č. 2.6: Celkové výsledky školy komplexně Stránka 13

14 Následující graf srovnává studijní průměry mezi jednotlivými ročníky za 1. a 2. pololetí. Z grafu je patrné, že v zásadě nejlepších studijních výsledků žáci dosahují v druhém pololetí druhého a třetího ročníku. 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2 Srovnání průměru jednotlivých ročníků 2,53 2,53 2,51 2,41 2,3 2,2 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. ročník 2. ročník 3. ročník Průměr třídy Graf 2.5 Srovnání průměru jednotlivých tříd za obě pololetí Stránka 14

15 2.4 Výsledky závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek jarní termín Závěrečná zkouška 2012/2013 Třída - obor vzdělávání PPŽ ZV ND PSV P N Ú [%] 3 TP E/004 Truhlářské práce % 3 MP E/005 Malířské a natěračské práce (dle JZZZ) % 3 PP E/005 Pečovatelské práce (dle JZZZ) % 3 TR H/01 Truhlář (dle JZZZ) ,1% 3 TE H/01 Tesař % 3 ZE H/01 Zedník (dle JZZZ ) ,6% 3 MP E/005 Malířské a natěračské práce (dle JZZZ) % podzimní termín 3 TP E/004 Truhlářské práce % 3 PP E/005 Pečovatelské práce (dle JZZZ) % 3 TR H/001 Truhlář (dle JZZZ) % 3 ZE H/01 Zedník (dle JZZZ) % Tabulka číslo 2.8: Výsledky závěrečných zkoušek Zkratky: PPŽ počet přihlášených žáků ke zkoušce ZV zkoušku vykonalo ND nedostavilo se ke zkoušce / nepřipuštěno / omluveno PSV prospělo s vyznamenáním P prospělo N neprospělo Ú% úspěšnost vykonání zkoušky v procentech Maturitní zkouška 2012/2013 Třída - obor vzdělávání PPŽ ZV ND PSV P N Ú [%] Jarní termín 4 MS M/027 Management ve stavebnictví ,3% 3 PD L/524 Podnikání ,3% Podzimní termín 4 MS M/027 Management ve stavebnictví NA 3 PD L/524 Podnikání % Zkratky: Tabulka číslo 2.9: Výsledky maturitní zkoušky PPŽ počet přihlášených žáků ke zkoušce ZV zkoušku vykonalo ND nedostavilo se ke zkoušce / nepřipuštěno / omluveno PSV prospělo s vyznamenáním P prospělo N neprospělo Ú% úspěšnost vykonání zkoušky v procentech Stránka 15

16 F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Funkci preventistky sociálně patologických jevů ve škole vykonávala Mgr. Renata Rychlíková. Na začátku školního roku zpracovala minimální preventivní program školy, který byl základním dokumentem školy v této oblasti její činnosti. Tento program byl zaměřen zejména na prevenci, nežádoucích jevů. Prevence byla zaměřena do několika oblastí. 1. Protidrogová prevence - přednášky o negativních účincích kouření a zneužívání návykových látek (listopad, leden). 2. Prevence promiskuitního chování - pohlavní choroby (listopad). 3. Prevence šikany přednáška o šikaně a jejich důsledcích a možné obraně (únor). 4. Prevence kriminality akce Vstupte prosím a návštěva Městské policie v Bruntále. Seznámení s důsledky kriminálního chování (listopad). 5. Prevence nevhodného chování vůči postiženým beseda s nevidomým občanem a o možnostech jak takto postiženým lidem pomáhat (prosinec). 6. Prevence neuvážených rozhodnutí beseda o finanční gramotnosti a o tom, jak neupadnout do dluhových pastí (červen). 7. Prevence kyberšikany jako specifického a novodobého fenoménu. Škola je zapojena do preventivního projektu Elektronickým světem bezpečně, proběhly besedy s žáky, pedagogy i rodiči, byla vydána informační brožura. 8. Prevence školné neúspěšnosti účast v projektu Nautilus ponořme se do učení, který nabídl žákům připravený systém kurzů pro žáky a metodické materiály pro učitele. Dále preventistka sociálně-patologických jevů řešila i konkrétní případy konfliktního chování mezi žáky. S žáky byly většinou prováděny pohovory za účelem objasnění negativních jevů. Na základě těchto zjištění byla přijímána opatření a jednotlivé případy řešeny ve spolupráci s třídními učiteli a zákonnými zástupci žáků. Stránka 16

17 G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Problémem tradičně zůstává kvalifikovanost pedagogického sboru. Paradoxně v oblasti s vysokou nezaměstnaností se nedostává pracovníků, kteří by zcela splňovali předepsané vzdělání. Někteří pracovníci splňují tzv. výjimku, kdy je příslušné vzdělání nahrazeno dlouholetou praxí ve školství. Jiní pracovníci si vzdělání postupně doplňují. Není ovšem možné, aby na malé škole studovali všichni současně. Dá se ale říci, že kvalifikovanost pedagogického sboru se trvale zlepšuje. Ve škole je zpracován dlouhodobý plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, který je koncipován tak, aby se kvalifikovanost sboru zlepšovala a současně při jejich studiu byla zachována únosná míra zastupování jinými pedagogy. Ve sledovaném školním roce dva učitelé odborného výcviku ukončili na Univerzitě Palackého v Olomouci studium speciální pedagogiky a jedna učitelka odborného výcviku na téže univerzitě zahájila studium speciální pedagogiky. Pedagogické vzdělání si úspěšným zakončením studia pedagogiky doplnili 4 zaměstnanci školy - dva učitelé teoretické přípravy na budoucí povolání a dva učitelé odborného výcviku. Dále zástupce ředitele školy dokončil specializační studium pro výkon funkce ředitele škol a školských zařízení. V tomto školním roce, učitelka odborných teoretických předmětů zahájila studium speciální pedagogiky a výchovná poradkyně absolvuje kvalifikační studium pro výkon funkce výchovného poradenství. Rozšiřující studium pro výuku matematiky na základní a střední škole na Přírodovědné fakultě Ostravské univerzity dokončí příští školní rok učitelka všeobecných a ekonomických předmětů. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Naši pedagogové se neustále vzdělávají část si doplňuje kvalifikaci, aby dostála platným předpisům. Část si svou kvalifikaci rozšiřuje formou různých kurzů a školení. Na nich většinou obdrží certifikáty. Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podává následující tabulka: Měsíc Akce, činnost, aktivita Počet Září Internetový kurz e-kariéra 1 Říjen Setkání výchovných poradců 1 Listopad Školení AIDS věc veřejná 3 Prosinec Sociometrická ratingová metoda SORAD 10 Leden Speciální vzdělávání jinak vyhodnocení projektu 1 Květen Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu Školení k projektu Nautilus Naučíme tě se učit 2 1 Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu Školení k projektu Nautilus Naučíme tě se učit 1 9 Červen Kyberšikana Elektronickým světem bezpečně 18 Krajská konference ICT 1 Tabulka 2.10: Přehled DVPP ve školním roce 2012/2013 Stránka 17

18 H. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Vnímání školy okolím je velmi důležité. Proto se snažíme o tento pozitivní obraz nejen co nejkvalitnější výukou, ale také velkým množstvím akcí, které výuku a život školy velmi obohacují. Díky těmto akcím, o kterých vždy informujeme na webových stránkách školy, dáváme i signál veřejnosti, že naši pedagogové s žáky skutečně pracují, že výuku vylepšují organizováním besed, výstav či projektových dnů. Předkládáme zde aktivity naší školy v průběhu celého školního roku 2012/2013: Září dvoudenní teambuilding pedagogického sboru penzion Zámeček v Karlově zahájení školního roku 2012/23 v Informačním centru města pro 1. ročníky adaptační kurz žáků 1. ročníku v penzionu Zámeček v Karlově turnaj v ruských kuželkách na DM výstavka prací výtvarného kroužku v DM školní turnaj v piškvorkách Říjen účast na soutěži učňů stavebních oborů SUSO na Černé louce v Ostravě obor Truhlář účast žáků na výstavách Dům a byt a Kreativ Ostrava 2012 účast vybraných žáků na týdenním pobytu v Beskydech v rámci partnerství v projektu SŠ DAKOL Petrovice u Karviné Speciální vzdělávání jinak Halloween s názvem Báli jsme se pošesté soutěže, dlabání dýní, nocování žáků ve škole účast žáků na turnaji ve stolním tenise v Krnově 4. místo turnaj ve střelbě ze vzduchovky na DM Listopad Informa 2012 účast na dvoudenní prezentační akci škol v Opavě účast na Středoškolské futsalové lize 2012 v Krnově 2. místo, postup do 2. kola soutěže veletrh řemesel a zaměstnanosti Artifex 2012 v Krnově prezentace řemesel, nábor nových žáků účast na oblastním kole mistrovství škol v piškvorkách Gymnázium Bruntál Stránka 18

19 pomoc zemědělcům v Oticích se sklizní zelí žáci všech oborů pomáhali v odpoledních hodinách soutěž Hry u hranic pořádané SVČ Méďa v Krnově beseda v rámci projektu Příběhy bezpráví a promítání filmu České děti účast pečovatelek na tematickém dni Cesta ke zdraví v Krnově Prosinec beseda pro žáky s pracovníkem pedagogicko-psychologické poradny Bruntál na téma protidrogové prevence beseda s lékařem (gynekologem) na téma partnerských vztahů, pohlavních chorob a antikoncepce účast vybraných žáků na akci SVČ Bruntál Vstupte prosím zaměřené na mnoho témat (volný čas, policie, hasiči, prevence) účast na hornobenešovském Vánočním jarmarku škola prodávala výrobky žáků účast ve 2. kole středoškolské futsalové ligy v Olomouci Studentské prezidentské volby žáci uspořádali cvičnou volbu prezidenta, zvítězil kandidát Vladimír Franz beseda Život nevidomého s pracovníkem České unie nevidomých a slabozrakých p. Jaroslavem Patou ukázky pomůcek a Braillova písma účast učitelů a vybraných žáků na školení v Centru malířů ve Frenštátě p. Radhoštěm účast na soutěži ve skoku vysokém Vánoční laťka v Krnově, obsazení 1. místa účast na florbalovém turnaji O pohár ředitele gymnázia v Krnově tradiční Mikulášská nadílka na DM, turnaj v Člověče, nezlob se Leden beseda oboru Multimediální a propagační tvorba s kameramanem regionální televize POLAR, ukázky práce s kamerou prezentace firmy INCHROMA dovozce řeckých nátěrových hmot obor Malířské práce přednáška a prezentace Krevního centra Fakultní nemocnice v Ostravě o potřebnosti dárcovství krve projektový den tvorba výrobků z odpadových materiálů, návštěva hornobenešovského muzea, přednáška na téma Moderní je nekouřit, cvičné pracovní pohovory s žáky 3. ročníku Únor beseda na téma sebeobrany Jak si nenechat ublížit beseda na téma šikany prezentace firmy Rouseal dovozce kvalitních anglických laků, ukázky použití laků, ukázky fládrování obor malířské práce průzkum k založení Žákovského parlamentu a následné volby beseda s pracovnicí Úřadu práce v Bruntále o službách tohoto úřadu absolventům škol účast čtyř žáků na soutěži v Silovém čtyřboji v Městě Albrechticích 4. místo Stránka 19

20 Březen desátý ples SŠ PRAKTIK a občanského sdružení Dobrá věc. Výzdobu plesu zajistil výtvarný kroužek DM a žáci 1 MT, část tomboly byly výrobky žáků exkurze oboru Pečovatelské služby ve Slezské nemocnici v Opavě návštěva oboru Multimediální a propagační tvorba na animačním programu v Domě umění v Opavě, spojená s exkurzí ve Slezském divadle v Opavě sportovní den školy turnaje družstev i jednotlivců ve stolním tenise, florbalu, střelbě i společenských hrách Duben započetí realizace projektu Elektronickým světem bezpečně zaměřeného na prevenci kyberšikany zapojení se do projektu společnosti SCIO - Nautilus zaměřeného na rozvoj kompetencí žáků k učení školní soutěž Hornobenešovský malíř soutěž žáků Malířské práce - zvětšení zadaného obrazce na zeď a vybarvení podle fantazie návštěva stavebního veletrhu v Brně účast ředitele školy na 10. mezinárodním kongresu soukromých škol v Praze, převzetí medaile za zásluhy v podpoře demokracie ve školství a prosazování svobodné volby vzdělávací cesty projektový den Člověk a odpad exkurze na skládce firmy Van Gansenwinkel s.r.o., pomoc firmě při sběru úletů ze skládky 12 žáků se zúčastnilo projektu Leonardo da Vinci ve Spišské Nové Vsi (6 dívek péče o ruce, nohy, vlasy a pleť, 6 chlapců sádrokartonové konstrukce) Květen účast na veřejné sbírce Český den proti rakovině dívky oboru pečovatelské služby prodávali žluté květinky v Horním Benešově prezentace výměnného pobytu Leonardo da Vinci spolužákům i pedagogům školy, pozvání zástupce tisku prezentace malířů v Hlučíně cykloturistický kurz 2013 konal se příměstsky, žáci vyráželi na výlety po okolí a plnili úkoly dle plánu návštěva opavského veletrhu Dům, byt, auto, hobby, zahrada Červen projektový den třídy 2 TR/ZE Na stopě v rámci programu Recyklohraní slavnostní předání maturitních vysvědčení absolventům dálkového studia v obřadní síni MěÚ v Horním Benešově beseda tříd 1 MT a 2 PS na téma finanční gramotnosti slavnostní předání výučních listů absolventům učebních oborů v Informačním centru v Horním Benešově výlet třídy 1 TV do ZOO Olomouc Stránka 20

21 vyhodnocení zpětné vazby žákovského dotazníku. Žáci hodnotili školu jako celek i jednotlivé vyučující. Hodnocení pro školu dopadlo velmi dobře. vyhodnocení výtvarné soutěže na návrh plakátu k divadelní hře Zkrocení zlé kyseliny 3 žákyně oboru Multimediální a propagační tvorba se umístily na místě praxe žáků třídy 1 MT výzdoba školy malbami na vnitřní i vnější stěny, tvorba školního časopisu, tvorba orientačního systému školy návrh turistické známky Horního Benešova žáky oboru Multimediální a propagační tvorba sportovní den soutěže žáků v různých disciplínách Prezentace školy na veřejnosti Škola nezapomíná na prezentaci na veřejnosti a snaží se využívat zejména bezplatné prezentace. Zpětnou vazbou od nastupujících žáků se opakovaně dozvídáme, že např. novinová inzerce pro prezentaci a nábor nefunguje. Na jejím základě k nám nenastoupil ani jeden žák. Pro prezentaci škola především využívá: 1. Novinové články škola pravidelně informuje o své činnosti i úspěších v regionálním tisku. Na rozdíl od inzerce je článek bezplatný a má větší vypovídací hodnotu. V tomto školním roce noviny Deník omezily články o školách. Využívali jsme především městský měsíčník Hornobenešovské listy. 2. Účast na prezentačních akcích pořádaných Úřadem práce škola se zúčastňuje veletrhu Artifex v Bruntále a akce Informa v Opavě. Žáci se zde kontaktují s pracovníky i žáky školy, obdrží tištěné materiály a vyslechnou si nabídku studia. Dále se zástupci naší školy účastnili prezentací středních škol na rodičovských schůzkách 9. tříd. 3. Prezentace vzdělávacího programu na jednotlivých školách má velký vliv pro rozhodování žáků o budoucím studiu. V uplynulém školním roce se do náboru na základních školách podařilo zapojit mnohem více zaměstnanců než v letech minulých. Vhodně zorganizovaný nábor na základních školách je jedním z nejúčinnějších nástrojů. 4. Vydávání tištěných materiálů pro nábor jsme využili barevné tištěné letáky z předchozího školního roku, jichž nám zůstalo větší množství. Jen jsme do nich vložili informace o novém studijním oboru Multimediální a propagační tvorba. 5. Prezentační film byl natočen již dříve a s úspěchem používán při náboru i v roce letošním. Trvá 20 minut, je podbarven hudbou a jedná se o prezentaci všech oborů vzdělání včetně ostatních aktivit školy. 6. Webové stránky kromě běžných a nezbytných informací jsou vedeny jako kronika školy. Jednotliví pedagogové zde mohou vkládat články a fotogalerie z akcí, které uspořádali. Jsou poměrně hodně sledované. 7. Pořádání akcí pro veřejnost v uplynulém školním roce to byl zejména 9. reprezentační ples, který již získal dobrý zvuk a účastní se jej kromě žáků a rodičů i široká veřejnost. Stránka 21

22 8. Sbírka Květinový den naše žákyně pomohly vybrat peníze Lize proti rakovině a prodali 200 květinek. Občané si na to, že v Horním Benešově tuto sbírku již několik let pořádáme, zvykli a nemáme problémy s prodejem. 9. Práce na zakázkách v rámci odborného výcviku v našich oborech provádíme pro podnikatele i veřejnost zakázky. I s učni jsme schopni udělat pěknou práci a nemáme problém zakázky získávat. Díky kvalitní práci žáků pod vedením učitelů OV si škola vydobyla již slušnou pověst. Důkazem toho je, že se nám zákazníci vracejí. 10. Účast na sportovních a odborných soutěžích na některých soutěžích naši žáci podali velmi slušné výkony. I tam, kde jsme se zrovna neumístili nejlépe, jsme rozhodně o sobě dali vědět. Žáci vždy vystupují v dresech s logem a názvem školy a snaží se naši školu reprezentovat co nejlépe. Stránka 22

Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov

Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 2 Horní Benešov Vypracovali: Ing. Richard Havlík, ředitel školy Ing. Marek Jelínek, DiS., zástupce ředitele pro pedagogiku Hana Havlíková, zástupce

Více

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 1 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ODBORNÉ UČILIŠTĚ KELČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. Charakteristika školy Název a sídlo Odborné učiliště Kelč Nám. Osvoboditelů 1 756 43 Kelč Zřizovatel Zlínský kraj Tř. T.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

Soukromá střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště s. r. o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov

Soukromá střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště s. r. o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov Soukromá střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště s. r. o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov Výroční zpráva 2005/2006 Soukromá SOŠ, SOU a OU s.r.o. stránka 1 (celkem 39) IZO :

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz, www.skola-lomnice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Krnov, 22. září 2014 Zpracoval: RNDr. Milan Osladil Školská rada schválila dne: 16. října 2014 S výroční zprávou byli seznámeni zaměstnanci školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 3 /2 0 1 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 0/03 Předkládá: Bedřich Štencel, ředitel Opava. 0. 03 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 0/03 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Název dokumentu Dokument Č. j.: 01.0 /31102013 Počet stran: 31 Počet příloh: 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kontakt 543 424 511-12 sou@jilova.cz www.jilova.cz IČ: 00638013 Č.

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Předkládá: Ing. Zuzana Serbousková Zpracovali: vedoucí úseků předsedové předmětových komisí členové školního poradenského

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov

Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov IZO: 600 016 153 IČO: 25826484 Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, Horní Benešov, PSČ: 793 12, 554 714 604, 605 e-mail:

Více

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Výroční zpráva Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy červenec září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více