ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM /zpracovaný podle zákona č. 561 /2005 Sb. v platném znění/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM /zpracovaný podle zákona č. 561 /2005 Sb. v platném znění/"

Transkript

1 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek příspěvková organizace Domov mládeže 28. října 1598, Frýdek Místek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM /zpracovaný podle zákona č. 561 /2005 Sb. v platném znění/ Platnost od školního roku 2013/2014 1

2 Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) je dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, povinný dokument, který byl vytvořen za společné účasti pedagogických pracovníků domova mládeže. Je vydáván na čtyřleté období a je určen: - vedení domova mládeže - vychovatelům domova mládeže - žákům a rodičům - veřejnosti - vnějším evaluačním orgánům Je zveřejněn na viditelném místě a na Jeho součástí je Vnitřní řád domova mládeže. 2

3 Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Personální zajištění 3) Charakteristika zařízení 4) Materiální vybavení 5) Přijímání a ukončování ubytovaní na DM 6) Výchovně vzdělávací cíle DM 7) Formy výchovné činnosti v DM 8) Volnočasové aktivity 9) Prevence sociálně patologických jevů 10) Zajištění bezpečnosti na DM 11) Vnitřní řád DM 3

4 1. Identifikační údaje Název dle zřizovací listiny: Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek Místek, příspěvková organizace, Domov mládeže, 28. října 1598, Ředitel školy : Mgr. Martin Tobiáš Adresa: 28. října 1639, 73901, Frýdek- Místek Rezortní identifikátor (IZO): Kontakt - tel.: E - mail: Internetová stránka: Zřizovatel: ústředna vedoucí domova mládeže Moravskoslezský kraj Datum zápisu do rejstříku škol a školských zařízení: Datum zahájení činnosti: Vedoucí DM při SPŠ FM: PaedDr. Drahomír Šebesta Kapacita domova mládeže: 110 Součást domova mládeže: školní jídelna, která zajišťuje ubytovaným celodenní stravování 4

5 2. Personální zajištění. Úsek pedagogický: Ředitel školy: Vedoucí domova mládeže: Vychovatelé: Vrátný pomocný vychovatel: Noční vrátný pomocný vychovatel: Mgr. Martin Tobiáš PaedDr. Drahomír Šebesta Mgr. Zdeněk Kološ Eva Sobková Ludmila Fizková Zdeněk Košař Růžena Kolarzová Lenka Jarolímová Miroslav Černota Úsek provozní: Skladní prádla: Zdeňka Ogurčáková Ekonomické a účetní záležitosti vykonává samostatný úsek školy. Všichni zaměstnanci splňují požadovanou kvalifikaci k výkonu své funkce. Charakteristika pedagogických a nepedagogických pracovníků Domov mládeže řídí ředitel SPŠOAJŠ. Společně s vedoucím domova mládeže organizuje provoz na domově mládeže vydává vnitřní řád a zabezpečuje školení BOZP a PO studenty ubytované na DM. Plnění těchto úkolů zajišťuje vedoucí domova mládeže a v oblasti výchovné, zájmové, hospodářské, ekonomické spolupracuje s vedením školy. Přenos informací mezi vedením školy a vedením domova mládeže : 1. V závažných případech okamžité osobní jednání. 2. Porady vedení, pedagogické, klasifikační, provozní. 3. Jednání s třídními i ostatními pedagogickými pracovníky. 4. Jednání s rodiči (osobní, písemné, telefonické). 5

6 3. Charakteristika DM /Působnost, organizace/ Domov mládeže při Střední průmyslové škole, Obchodní akademie a Jazykové školy s právem jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace je jednou ze součástí střední školy. Škola spolu s domovem mládeže a školní jídelnou, sportovní halou pro míčové sporty a tenis a rozsáhlým sportovním areálem nabízejí kromě možností vzdělávání rovněž kvalitní stravovací služby, možnost ubytování a sportovního vyžití v době i mimo vyučování. Domov mládeže ubytovává studenty gymnázií, středních odborných škol, středních odborných učilišť, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. V případě volných míst ubytovává i studenty soukromých škol. Kapacita domova mládeže je 110 míst. DM má 44 dvou a třílůžkových pokojů, čtyři kuchyňky s vybavením, sprchy a WC společná na chodbách, dvě společenské studovny a dvě klubovny s kapacitou 30 a 17 míst s možností variabilního uspořádání stolů, které jsou vybaveny televizním přijímačem. Domov mládeže je provozován jako ubytovací zařízení s celodenním stravováním žáků. Dle zákona přispívají rodiče na ubytování paušální částkou 1 400,- Kč měsíčně. Zletilí studenti mohou využít možnost ubytování i přes sobotu a neděli. Pedagogická dokumentace DM: 1. Přihláška žáka studenta k ubytování na DM 2. Osobní spis žáka, studenta 3. Deník výchovné skupiny 4. Denní hlášení 5. Školní vzdělávací program 6. Roční plán DM 7. Měsíční plán práce Spolupráce se zákonnými zástupci: Důležitá je úzká spolupráce se zákonnými zástupci, kteří mohou DM navštívit po vzájemné dohodě s vychovateli. Rodiče jsou seznámení s řádem DM, režimem dne. Každý vychovatel je v kontaktu s třídními učiteli, s výchovným poradcem. Pravidelně sleduje studijní výsledky žáků, snaží se je motivovat k učení. V případě výskytu nějakého problému, ihned osobně, nebo telefonicky konzultuje s rodiči, důležité skutečnosti rodičům oznamuje písemně. Součást DM je jídelna, která zajišťuje ubytovaným celodenní stravování. Snídaně - 24,- Kč Oběd - 29,- Kč Večeře - 27,- Kč Uvedené ceny jsou platné od

7 Ubytování pro cizí návštěvníky V rámci doplňkové činnosti poskytujeme ubytování: V době školního roku pouze o víkendech / pro jednotlivce i pro kolektivy / Ceny: Studenti dálkového studia VOŠ a SŠ z EU 170,- Kč Osoba/noc bez sprchy 250,- Kč, se sprchou 280,- Kč Osoba/ měsíc - dlouhodobé ubytování studentů VŠ 2 800,- Kč Osoba/měsíc dlouhodobé ubytování 3 650,- Kč 7

8 4. Materiální vybavení Materiální vybavení je určeno pro studenty, žáky a zaměstnance domova mládeže a dle platných předpisů podléhá každoroční inventarizaci. ŠVP se zaměřuje na materiální vybavení pro ubytované domova mládeže. Materiální vybavení pro studenty: Studenti jsou ubytováni ve dvou a třílůžkových pokojích, které splňují podmínky vyhlášky pro zařazení do 1. kategorie. Na každém patře mají ubytovaní k dispozici společná sociální zřízení (toalety, umyvárny). Vybavení pokojů pro každého ubytovaného: - lůžko, lůžkoviny, přehoz - stůl, židle - noční stolek - lampička - skříňka na osobní věci - odpadkový koš /jeden na pokoj/ - teploměr /jeden na pokoj/ Hygienické zařízení je řízeno jako společné v rozsahu: - jedna sprcha pro 6 ubytovaných - jeden záchod pro 6 ubytovaných - jedno umyvadlo pro 4 ubytované Hygienické zařízení je vybaveno dávkovačem mýdla, toaletním papírem a bezdotykovými sušáky rukou. Společné prostory pro ubytované: - knihovna v budově školy - studovny - klubovny - kuchyňky - herna stolního tenisu - tělocvična v budově školy - posilovna /provozuje soukromá osoba/ - jídelna - školní hřiště 8

9 5. Přijímání a ukončování ubytování na DM Přihlášku do domova mládeže podávají zákonní zástupci žáka vedoucímu domova mládeže do 15 června. Žáci postupující z nižších ročníků podávají přihlášku vychovateli nejpozději do 31. května. Důvody ukončení pobytu na DM: - požádá-li zákonný zástupce nebo plnoletý student písemně o ukončení pobytu - neplatí-li zákonný zástupce žáka nebo sám žák příspěvek na ubytování a stravování - bylo-li žáku povoleno přerušení studia - bylo-li žáku ukončeno ubytování v DM pro porušování vnitřního řádu domova. Kritéria pro umístění na domově mládeže: 1. Studenti, kteří pokračují v ubytování. 2. Upřednostnění jsou žáci SPŠOAJŠ a škol, jejichž zřizovatelem je MSK. 3. Oslabené rodinné zázemí (neúplné, soc. slabé rodiny), a studenti se zdravotním omezením a z dětských domovů 4. Vzdálenost od místa trvalého bydliště. Nástup na DM je možný již den před zahájením školního roku. V tento den se mohou rodiče i žáci seznámit s prostředím DM, vnitřním řádem DM, vychovateli a informovat se o všem, co je ohledně ubytování zajímá. Mezi žáky DM mohou být začleněni žáci, kteří potřebují specifický pedagogický přístup, vyplývající z jejich zdravotního postižení, z jejich rodinného zázemí. Je jim poskytována zvýšená péče, individuální přístup, aby nedocházelo k izolaci žáka a aby se dokázal co nejlépe začlenit do nového prostředí. Vychovatel musí spolupracovat s rodiči, s třídním učitelem, výchovným poradcem a psychologem. Ukončení ubytování: Vyplněním a podpisem formuláře odhlášky kdykoliv v průběhu školního roku, nelze se odhlásit na přechodnou dobu. 9

10 6. Výchovně vzdělávací cíle DM Pedagogické působení v domově mládeže naplňuje specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Jedná se o výchovu a vzdělávání neformálního a formálního charakteru. Prvořadým úkolem je zabezpečit všem studentům odpovídající studijní, stravovací a ubytovací podmínky a vytvořit jim co nejvhodnější zázemí pro studium i využití volného času. Pobyt na domově mládeže je organizován vnitřním řádem a režimem dne. V době mimo vyučování mají ubytovaní možnost sportovního a kulturního vyžití. Denně mohou využívat internet ve svých pokojích, je k dispozici knihovna školy s přístupem na internet, studovny, tělocvična, herna stolního tenisu, školní hřiště a posilovna. Příležitostně jsou pro ubytované organizovány besedy a přednášky. Ubytovaní sami mohou spoluvytvářet program činnosti domova mládeže prostřednictvím studentské samosprávy. Individuálně se mohou účastnit kulturního a sportovního života ve městě (divadlo, kino, sportovní zařízení). Pedagogické působení a výchovná činnost v domově mládeže má za cíl: - vést žáky k získání vzdělání, vytvářet podmínky pro přípravu na vyučování - vést k osvojování základních hodnot na nichž je založena naše společnost - získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako osobnost působící na své okolí - pěstování hygienických návyků a správné životosprávy - vést žáky k účelnému využívání volného času s nabídkou dostatečného množství námětů pro jeho naplňování - věnovat se sportu a pěstování zdravého životního stylu - vést ubytované k prevenci škodlivých návyků včetně protidrogové prevence - udržovat úklid pokojů a všech prostor DM včetně výzdoby - schopnost týmové spolupráce 10

11 Klíčové kompetence: Vychovatelé vycházejí z vědomostí žáků, které se snaží rozvinout do schopností a dovedností, které jsou zapotřebí k výkonu jednotlivých činností. Vznikají tzv. klíčové kompetence jedince. Tyto klíčové kompetence jsou součástí měsíčních plánů činnosti výchovných skupin a výchovná činnost vede ke snaze osvojení těchto kompetencí u žáků. Výchovné skupiny jsou tvořeny žáky z různých ročníků i škol, proto je nabídka volnočasových aktivit organizována napříč výchovnými skupinami, formou společných akcí pro všechny ubytované. Účast je dobrovolná, protože prvořadou povinností žáků je příprava na vyučovaní a na své budoucí povolání. 1. Kompetence učení - získání všeobecného a odborného vzdělání - vytvářet návyky k samostatnému učení - dbát na zkvalitňování přípravy na vyučování - žák se umí učit, ví proč se učí - samostatně pozoruje a experimentuje 2. Kompetence k řešení problémů - učit se, jak řešit problémy - rozlišovat správné a nesprávné řešení a nést odpovědnost za jeho následky - rozvíjet myšlení - učit se být flexibilní - učit se nevyhýbat se problémům 3. Komunikativní kompetence - rozvoj bohaté slovní zásoby - umění vyjádřit se - umění nejen mluvit, ale i naslouchat - schopnost kultivované komunikace - mít právo vyjádřit vždy svůj názor - schopnost pracovat s informacemi - schopnost mediální komunikace 4. Sociální a interpersonální kompetence - učit se plánovat - přebírat odpovědnost za své chování - schopnost umět se prosadit - schopnost týmového jednání - schopnost vytvořit si reálnou představu o sobě samém 5. Občanské, činnostní a pracovní kompetence - schopnost uvědomit si svá práva a povinnosti - schopnost rozpoznat násilí - dbát na bezpečnost vlastní i skupinovou - vyznávat a vážit si tradic a kulturních hodnot - vážit si a chránit přírodní prostředí 11

12 6. Kompetence k trávení volného času - umět účelně trávit volný čas - orientovat se v možnostech smysluplného trávení volného času - umět si vybrat zájmové činnosti dle svých dispozic - rozvíjet své zájmy v organizovaných i individuálních činnostech - rozvíjet schopnost aktivního trávení volného času jako kompenzaci těžkých situací, či jednostranné zátěže ze školního vyučování - schopnost odmítnout nevhodné nabídky pro trávení volného času 12

13 7. Formy výchovné činnosti na DM Formy: - kolektivní působení - individuální působení - individuální pohovory - průběžné neformální působení vychovatele - pravidelné aktivity klubová činnost, pravidelné akce, kroužky - příležitostné aktivity jednorázové akce, exkurze, turnaje, besedy, kroužky Obsah: Strategie činností vychází z obecných pedagogických zásad, jako je individuální přístup a přiměřenost a respektuje požadavky pedagogického ovlivňování volného času. Požadavek dobrovolnosti: - žák se může a nemusí zúčastnit plánovaných volnočasových aktivit Požadavek pedagogického ovlivňování volného času: - vychovatel má povinnost volný čas ovlivňovat, formou nabídky a motivace Požadavek kladných rysů osobnosti: - vychovatel má povinnost chválit, vyzdvihovat a hodnotit žáky k možnostem jeho momentálního stavu Požadavek přiměřenosti: - činnosti musí být plánované tak, aby byly přiměřené pohlaví, věku a zájmu žáků - vychovatel musí vhodně motivovat a činnost zajímavě rozvíjet, musí být průvodcem žáků po zájmových činnostech Požadavek seberealizace: - vychovatel dbá na to, aby se žák v dané činnosti mohl realizovat a měl pocit úspěšnosti 13

14 8. Volnočasové aktivity Žáci se mohou zúčastňovat sportovního, kulturního a společenského dění ve městě a také si vybrat si z nabídky činnosti DM. Ve městě mohou navštěvovat divadelní a filmová představení, taneční kurzy, tradiční plesy, koncerty, přednášky, výstavy dle vlastních požadavků. Mohou využit sportovní zařízení - aquapark, bazén, sportovní kurzy atd. V blízkém okolí mají možnost věnovat se turistice, v zimě lyžování. Ubytovaní mají možnost sportovního a kulturního vyžití přímo v prostorách domova mládeže. Denně v dopoledních hodinách je k dispozici knihovna s přístupem na internet, mají možnost vlastního internetu na svých pokojích. Dále mohou využívat studovny, tělocvičny, hernu stolního tenisu, školní hřiště a posilovnu. Domov mládeže úzce spolupracuje se Školou života denní stacionář dětí s mentálním a kombinovaným postižením na ulici Mozartova 2313 ve Frýdku - Místku. Podílíme se na organizaci - letních sportovních her hendikepovaných dětí, rekondičních pobytů, zúčastňujeme se plesů, besed, atd. Příležitostně využívají prostory našeho DM na ubytování, stravování a organizujeme pro ně turnaje ve stolním fotbale, tenise. Na DM při SPŠ FM jsou pěstovány tyto sportovní aktivity: /Pod vedením vychovatelů a odborných pedagogických pracovníku TV v rámci kroužku tělovýchovného, kondičního cvičení a stolního fotbalu/. - floorbal hra - volejbal - hra - fotbal hra /mimo tělocvičnu/ - basketbal - hra - tenis - hra - kondiční cvičení pro dívky - stolní tenis hra, turnaj - stolní fotbal hra, turnaj - kondiční posilování v posilovně - šachy - turnaj Během roku jsou pořádány turistické vycházky do přírody Lysá Hora, Ondřejník, Hukvaldy.., tradiční pochod Okolo Frýdku cestička. Pod odborným vedením vychovatele mohou se účastnit na vodáckých akcích na řece Ostravici. V zimním období je možnost sjezdového a běžeckého lyžování. Každým rokem pořádá naše škola lyžařský výcvik, jehož se mohou rovněž zúčastnit i ubytovaní DM 14

15 Kulturní a společenský život na DM: - denně mohou navštěvovat knihovnu školy, zde mají možnost výpůjček knih pro studium i oddech, v knihovně mohou využít internet jak pro školní práci i osobní potřebu - besedy významní lidé kulturního a společenského života ve městě - besedy s kosmetičkou, s vizážistkou - přednášky na téma cestování a ochrany přírody - Vánoční, Valentýnské posezení s hudbou - Filmový klub na DM výběr a promítání hodnotných filmových snímků - Taneční pro mládež Národní dům F-M - Tradiční ples školy V rámci spolupráce s VOŠ Goodwill, s.r.o. a garanty studijního oboru animace cestovního ruchu se ubytovaní studenti podílejí na vytváření kulturního a sportovního programu na domově mládeže, a to tak, že: - prokazují schopnost tvorby animačních programů pro aktivní, tvořivé a kultivované trávení volného času - využívají výtvarnou techniku a hudbu při animačních programech - organizují vybrané sportovní aktivity - procvičují relaxační techniky - nacvičují způsoby poskytnutí první pomoci 15

16 9. Prevence sociálně patologických jevů Zahrnuje komplexní uplatnění dostupných prostředků, to je vzdělávání vychovatelů, spolupráci s rodiči a učiteli na školách, vrstevnické působení, přitažlivé vyplnění volného času ubytovaných. Patologickým jevům lze předcházet kvalitní zájmovou činností pod dohledem vychovatelů s cílem vytvoření vhodných žádoucích návyků. Důraz klademe na tyto soc. patologické jevy: - užívání návykových látek (tabák, alkohol, drogy) - patologické hráčství - šikana, vandalismus - záškoláctví, ohrožování mravní výchovy mládeže - kriminalita a delikvence - nevhodné stravování bulimie, anorexie - diskriminace, nepřátelství, násilí V souvislosti s těmito jevy spolupracujeme s preventisty a výchovnými poradci jednotlivých škol ubytovaných žáků, se středisky výchovné péče, okresní pedagogickopsychologickou poradnou, sociálním odborem magistrátu města F-M a útvarem kriminality mládeže Policie ČR. 16

17 10. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví Domov mládeže nese zodpovědnost za bezpečnost a dodržování hygienických předpisů ubytovaných. Na začátku školního roku jsou všichni ubytovaní seznámeni s bezpečnostními a hygienickými pravidly, které musí každý dodržovat. Poučení je potvrzeno podpisem při přijímání žáků na domov mládeže a založeno v pedagogické dokumentaci DM. Bezpečnostní zásady pro ubytované: - ubytovaní se musí řídit vnitřním řádem DM - zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a požívání drog v budově DM - zákaz nošení živých zvířat do DM - není možné používat v pokoji svíčky a jiný otevřený oheň - zákaz vyklánění z oken - dodržovat noční klid a dobu návratu z vycházek - udržovat pořádek a čistotu na pokoji - při odjezdu z DM uklidit pokoj, osobní věci, potraviny a vynést odpadkový koš - při používání vlastních el. spotřebičů je nutná elektrorevize /každý rok/ - v kuchyňce je nutné dodržovat pořádek a dbát na bezpečnost - v případě nemoci a úrazu je nutné ihned informovat vychovatele - v případě dlouhodobějšího onemocnění je žák povinen opustit DM - akutní případy po dobu nezbytně nutnou lze žáka umístit na izolačním pokoji DM - návštěvy na DM pouze se svolením vychovatele - v případě ohrožení je nutné znát telefonní čísla 112 Integrovaný záchranný systém 150 Hasiči 155 Záchranná služba 156 Městská policie 11. Vnitřní řád DM Viz příloha 17

18 Vnitřní řád DM při SPŠOAJŠ ve Frýdku-Místku Na DM jsou přijímáni studenti na základě podání vyplněného a podepsaného formuláře přihlášky. Pokud je student nezletilý, přihlášku podává jeho zákonný zástupce. Přihláška se vztahuje pouze na jeden školní rok. O případném neumístění na DM je student informován v nejkratším možném termínu. Všichni ubytovaní studenti mají povinnost v den nástupu na DM seznámit se s Vnitřním řádem DM a bezpečnostními a protipožárními předpisy, svým podpisem potvrdit, že tak učinili, a po celou dobu pobytu na DM tento Řád a předpisy dodržovat. Ubytovaný student je povinen řídit se také pokyny výchovných a ostatních pracovníků DM. Pokud student Vnitřní řád poruší, vedoucí DM je oprávněn studenta z ubytování vyloučit, v případě opakovaného nebo závažného přestupku ihned, tj. bez výpovědi a bez povinnosti zabezpečit vyloučenému náhradní ubytování. V den nástupu na DM je student povinen složit kauci ( nyní 3000 Kč ), ze které se hradí úhrada za ubytování a stravu za poslední měsíc studentova ubytování na DM, a případné prokazatelné poškození majetku a zařízení DM, splatnou v den nástupu na DM. Zbytek kauce se studentovi zasílá složenkou na adresu trvalého bydliště nebo na účet, případně si jej vyzvedne osobně. Tato úhrada se skládá z nájemného (nyní 1.400,- Kč) a stravného ( S=24,00Kč, O=29,00Kč, V=27,00Kč). Úhrada stravy a nájemného je hrazena převodem z účtu po svolení k inkasu k 16.dni každého měsíce. V případě neuhrazení platby bude studentovi ukončeno ubytování a stravování na DM. O snížení nebo prominutí kauce rozhodne vedoucí DM na základě oprávněné žádosti plnoletého studenta či rodičů neplnoletého studenta a to v případě hodného zvláštního zřetele, zvláště pak ze sociálních důvodů. Student má nárok na snížené nájemné, jestliže jeho přechodná nepřítomnost na DM je důsledkem organizace výuky na jeho škole nebo dlouhodobého pobytu v léčebném zařízení (déle než 7 dní). To je nutno doložit, např. potvrzením o odborné praxi, rozpisem výuky nebo potvrzením lékaře. V takovém případě zaplatí student poměrnou část nájemného, nejméně však 50 % plné sazby. Takovým případem však není např. zkouškové období ani krátkodobé onemocnění studenta do 7-mi dnů. Podle zákona č. 379/2005 Sb. platí pro všechny studenty přísný zákaz kouření, konzumace a přechovávání alkoholických nápojů, drog a jiných zdraví škodlivých a návykových látek ve všech prostorách DM. Na DM se nesmí vstupovat v podnapilém stavu!!! 18

19 V době od do hodin platí pro všechny ubytované povinnost zachovávat noční klid, tj. vyvarovat se hlučného hovoru, hlasitého poslechu TV, hudby apod. Na DM jsou studenti povinni vracet se ve stanovených časech: - všichni učni, žáci a studenti před maturitou (=SŠ) denně do hod. - studenti po maturitě (=VOŠ) a nástavbového studia SŠ denně do hod. Při odchodu z DM s předpokládaným návratem po hod. nechávají studenti na vrátnici DM své domovní průkazy a při návratu si je vyzvednou. Případný pozdější návrat, než je stanoveno, nutno předem projednat s přítomným vychovatelem!! Vstup na DM DM je z provozních důvodů ochrany objektu uzavřen v době od hod. do hod. V této době nikdo nebude vpuštěn do prostor DM ani ven z DM, kromě naléhavých případů, např. úraz ubytovaných apod. Noční ostraha DM Noční strážný ochranka plní zároveň funkci vychovatele noční směny včetně ostrahy objektu. V době od hod. do hod. služba na vrátnici DM. V době od hod. do hod. služba ve vychovatelně II. patro vlevo. V době od hod. do hod. opět služba na vrátnici DM. Spojení V případě hodném zvláštního zřetele je možno zvenku přivolat noční ostrahu: a) telefonicky na tel. č.: ( hod.), b) telefonicky na tel. č.: ( hod.), c) tlačítkem zvonku zabudovaného domácího videotelefonu ( hod.), Včasné ranní vstávání a včasný příchod do výuky je věcí odpovědnosti každého jednotlivého studenta. V době mezi 16. a 21. hodinou se studenti věnují přípravě do školy v rozsahu daném individuální potřebou. Ubytovaní jsou povinni odebírat v jídelně DM denně celou polopenzi, tj. snídani a večeři. Strava je přihlášena automaticky na všechny školní dny daného měsíce. Změny si studenti provádějí individuálně a včas na terminálu v okénku nebo přímo v kanceláři pro prodej stravného. Z jídelny DM je zakázáno vynášet nádobí a příbory. K odnášení jídla je nutné použít své vlastní nádobí - jídlonosiče. 19

20 Výdej stravy : snídaně od 6.00 do 8.00 hod. obědy od do hod. večeře od do hod. Studenti jsou povinni udržovat pořádek na svých pokojích i v ostatních prostorách DM ( kuchyňky, umývárny, toalety, chodby, klubovny). Studenti jsou povinni zacházet šetrně s veškerým zařízením DM a jídelny a uhradit škody, způsobené vlastní vinou. Každá změna v umístění nábytku musí být předem povolena výchovnými pracovníky DM. Před ukončením pobytu v daném školním roce musí být nábytek vrácen zpět na původní místo. Na každém pokoji musí být tři lůžka (na malých pokojích dvě lůžka), skříň, stůl, židle a úložné prostory pro lůžkoviny. Pokud má student na pokoji větší obnos peněz nebo cennosti (včetně fotoaparátu, mobilního telefonu, PC a notebooku), je to na jeho vlastní riziko. Cenné předměty včetně peněz může předat do úschovy vychovateli. Užívá-li student na pokoji svůj vlastní televizor, ledničku, osobní počítač nebo jiný elektrický spotřebič, je to zcela na jeho vlastní riziko, pokud jde o eventuální poškození nebo ztrátu. Student musí předložit dokument, potvrzující platnou elektrorevizi spotřebiče. Případné škody na zařízení, majetku, inventáři a budově DM hradí majitel spotřebiče. Úklid domova mládeže je zajištěn dodavatelsky úklidovou firmou. Všechny společné prostory jsou uklízeny denně. Úklid pokojů včetně odnášení odpadků si provádějí studenti denně sami s tím, že pokoj je navíc 1x za 14 dnů uklízen pracovnicí firmy. Dvakrát za měsíc se provádí výměna použitého ložního prádla a ubrusů za čisté. Návštěva na DM neubytované osoby musí být ihned při příchodu nahlášena na vrátnici. Návštěvník je povinen předložit svůj identifikační průkaz. K setkání s navštívenou osobou slouží návštěvní místnost. Je-li návštěvník plnoletý a přišel navštívit plnoletého studenta, je povinen ukončit návštěvu do hod. Pokud má návštěvník zájem zůstat na DM přes noc, obrátí se do hod. na výchovného pracovníka, který přidělí návštěvníkovi lůžko nebo pokoj v ubytovací části pro hosty a vydá mu ložní prádlo. Návštěvník předem zaplatí stanovenou částku podle úrovně ubytování a po ukončení návštěvy odevzdá ložní prádlo. Je-li návštěvník neplnoletý nebo jde-li o návštěvu u neplnoletého ubytovaného studenta, je nutný souhlas vychovatele, který rovněž stanoví čas ukončení návštěvy. V případě nutnosti, nevhodného chování apod., může vychovatel ukončit návštěvě pobyt, příp. návštěvu vůbec nepovolit. 20

21 Studenti mohou zůstávat na DM přes sobotu a neděli. O svém záměru uvědomí výchovného pracovníka nejpozději ve čtvrtek večer. Neplnoletí studenti mohou zůstat pouze na telefonickou nebo písemnou žádost rodičů předanou předem. V případě onemocnění student informuje výchovného pracovníka a po poradě s ním případně navštíví lékaře nebo odjede domů. V případě nutnosti zařídí výchovný pracovník návštěvu lékaře na DM nebo odvoz k lékaři. Výchovný pracovník může omluvit ubytovanému studentovi nepřítomnost ve škole pouze v závažném případě a to pouze na 1 den. Ubytovaní studenti jsou povinni dodržovat tato další ustanovení: V případě zjištění požáru na DM ihned zahájit podle svých možností práce, nezbytné k likvidaci požáru, tyto skutečnosti nahlásit pracovníkovi DM a účastnit se podle jeho pokynů dalších prací, nezbytných k likvidaci nebo omezení požáru. V případě svého zranění ihned informovat pracovníka DM a požádat ho o poskytnutí první pomoci. V případě zranění, mdlob nebo bezvědomí jiného studenta ihned poskytnout první pomoc, zahájit činnosti k jeho oživení a informovat pracovníka DM. Nahlásit ihned závady, poruchy apod., které by mohly ohrozit bezpečnost, zdraví či život ubytovaných, případně způsobit vznik další nebo větší škody. Nevyklánět se z oken a nevyhazovat z nich žádné předměty, nesedat na parapet a nic nepokládat na venkovní parapet. nejpozději do jednoho týdne po nástupu na DM odevzdat dvě fotografie nemanipulovat svévolně s ručními hasicími přístroji, hydranty a dalšími zařízeními šetřit elektrickou energií a vodou neuskladňovat na pokojích DM jízdní kola, která je nutno uschovat ve vyhrazené místnosti v suterénu budovy, a nepřechovávat zvířata nepoškozovat omítky (ani malbami či sprejováním), udržovat pořádek v okolí budovy a pod okny přidělených pokojů a samozřejmě i v prostorách, přiléhajících k budově DM (= nevyhazovat věci z oken). výzdoba pokojů musí být vhodná a nesmí poškozovat inventář DM, tj.nelepit plakáty, nepopisovat, nekreslit apod. na nábytek, dveře,stěny,stropy pokojů, chodeb a všech dalších společných prostor. pokud se studenti na svých pokojích zamykají, nenechávají z bezpečnostních důvodů klíč v zámku respektovat nutnost plného obsazení pokojů, což může znamenat povinnost přestěhovat se v nejkratším možném termínu na volné lůžko v jiném pokoji uvolnit svůj pokoj pro občasné krátkodobé (zpravidla víkendové) ubytování hostů před odjezdem z DM je student povinen odpojit všechny elektrospotřebiče kromě ledničky (kulma, žehlička, fén, varná konvice, PC, ) od el. sítě, uzavřít okna, zhasnout světla, zamknout pokoj a klíč odevzdat na vrátnici DM tělocvična SPŠ může být navštívena jen pod dozorem výchovného pracovníka ve stanovených časech. Podmínkou je dodržování předpisů pro používání tělocvičny ( zákaz provozovat sporty, které poškozují zařízení) 21

22 zatravněné hřiště SPŠ lze použít pouze po předchozím souhlasu výchovného pracovníka, který se řídí pokyny vedení SPŠ a správce hřiště herna je k dispozici každý den od do hod., pokud není obsazena výukou SPŠ nebo pronajata. V herně i tělocvičně je nutno používat takovou obuv, která nepoškozuje podlahovou krytinu se světlou nebo bílou podrážkou. Student se může odhlásit z ubytování na DM kdykoliv v průběhu školního roku. Odhlašuje se vyplněním a podpisem příslušného formuláře. Odhláška platí až do konce školního roku, což znamená, že se nelze odhlásit z ubytování na přechodnou dobu. Tento vnitřní řád platí do odvolání. PaedDr. Drahomír Šebesta vedoucí Domova mládeže SPŠOAJŠ Ve Frýdku-Místku dne Zpracoval : Mgr. Zdeněk Kološ 22

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání Domov mládeže a Školní jídelna Holečkova 2, České Budějovice, 370 04 telefon: 387 92 92 10, fax: 387 31 82 55 e-mail: info@dmcb.cz, www: http://www.dmcb.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program domova mládeže

Školní vzdělávací program domova mládeže INTERNÍ TISKOPIS / Č. j. : SOSDCR/01283/2012 Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné školy dopravy a cestovního ruchu Krnov, p.o. Revoluční 92, 794 01 Krnov Školní vzdělávací program pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE. na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE. na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018 2014 1 Obsah Školního vzdělávacího programu domova mládeže a školní jídelny 1. Úvod 2. Identifikační údaje 3. Charakteristika

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Svitavy I. Základní ustanovení Vnitřní řád domova mládeže vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských výchovných

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, PŘEROV, SUŠILOVA 25 Sušilova 25/2392, 750 02 Přerov Č. j. 1358/2009/Řed VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ Platný s účinností od 1. ledna 2010 Mgr. Jan Pavlas DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ ředitel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zapoj se ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domova mládeže a Školní jídelny, zpracovaný podle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Zpracovala: PaedDr. Helena Pisarčiková, zástupkyně ředitele školy

Více

Akademie Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou. Provozní a vnitřní řád domova mládeže

Akademie Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou. Provozní a vnitřní řád domova mládeže Akademie Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou Provozní a vnitřní řád domova mládeže Určeno: Žákům, studentům, zákonným zástupcům, vychovatelům Vypracovala:

Více

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky Školní družina Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ pro život Obsah 1. Identifikační

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Integrované střední školy Na Karmeli v Mladé Boleslavi

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Integrované střední školy Na Karmeli v Mladé Boleslavi 1 PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Integrované střední školy Na Karmeli v Mladé Boleslavi dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 2 Obsah: 1. Základní

Více

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55 Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 se sídlem Sokolská 362, 675 55 Hrotovice, příspěvková organizace Kraje Vysočina Směrnice č. 02 VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: Sp.zn. Skartační znak DDHr/005/2015 DDHr/029/2015/28

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE TŘEBÍZSKÉHO 22, ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny V Brně 9. 4. 2013 Mgr. Milada Kondlerová Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234 Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek 1. Všeobecná ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek 1. Všeobecná ustanovení Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, Směrnice školy Číslo jednací: MSŠ/700/2014 Datum vyhotovení: 26. 6. 2014 Účinnost od: 1. 9. 2014 Ukončení účinnosti: ŠKOLNÍ ŘÁD Článek

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140 tel.: 543420751, fax.: 543 213 543, email: ddu@ddubrno.cz VNITŘNÍ ŘÁD O b s a h: 1. Charakteristika

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Vnitřní řád DM se řídí zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský

Více

Husova 623, 534 11 Holice

Husova 623, 534 11 Holice DĚTSKÝ DOMOV HOLICE Husova 623, 534 11 Holice VNITŘNÍ ŘÁD Platnost od 1. 3. 2013 1 Vnitřní řád je vydaný na základě Zákona č. 109/2002 Sb. Čl. 1. Charakteristika zařízení Dětský domov Holice, Husova 623,

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark příspěvková organizace Školní 2/601, 736 01 Havířov Šumbark ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark příspěvková organizace Školní 2/601, 736 01 Havířov Šumbark ŠKOLNÍ ŘÁD Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark příspěvková organizace Školní 2/601, 736 01 Havířov Šumbark ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád vydává Střední škola a Základní škola, Havířov Šumbark na základě povinnosti

Více

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace 1 Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova Tel.: 412 391 322, fax.: 412 391 714, e-mail.: ddlip@interdata.cz IČ: 0041074 DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD

Více

Školní a klasifikační řád Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun, (č.j. SZeŠ/117/2010)

Školní a klasifikační řád Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun, (č.j. SZeŠ/117/2010) Školní a klasifikační řád, (č.j. SZeŠ/117/2010) školní rok: školní rok Školní řád Školní řád upravuje práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců a pravidla vzájemných vztahů s pedagogy ve škole a jejích

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Platný od 1. 1. 2014 Mgr. Dušan Šimonka ředitel DDŠ 2 Obsah: 1. Charakteristika a struktura dětského

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvkové

Více

Dům dětí a mládeže Olomouc VNITŘNÍ ŘÁD

Dům dětí a mládeže Olomouc VNITŘNÍ ŘÁD Strana 1 Dům dětí a mládeže Olomouc Datum platnosti: 24. 9. 2007 Výtisk číslo: 3 Nahrazuje: Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Olomouc ze dne 1. 10. 2003. Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: Ředitel DDM

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Vnitřní řád v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb. v platném znění a vyhl. č. 438/2006 Sb., vč. přílohy a dle zák.č.333/2012

Více

Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace

Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (zpracovaný podle zákona č. 561/2005 Sb. v platném znění) Školní rok 2011/2012 2015/2016 Platnost od 1. 2.

Více

Školní vzdělávací program Domova mládeže

Školní vzdělávací program Domova mládeže Školní vzdělávací program Domova mládeže Strana 1 1 ÚVOD Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) je dle zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O, s. r. o. P l z e ň s k á 1 1 7 / 3 9, 1 5 0 0 0 P r a h a 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 tel.: 224 262 286 email: info@sgjs.cz www.sgjs.cz

Více

HROU DO ŽIVOTA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PERUC KOMENSKÉHO 193

HROU DO ŽIVOTA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PERUC KOMENSKÉHO 193 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY HROU DO ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PERUC KOMENSKÉHO 193 Dokument vstoupil v platnost dnem 1.9.2008 Aktualizované vydání ze dne 1.2.2013 V Peruci 1.2.2013 razítko: Mgr. Jaroslava

Více