ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM /zpracovaný podle zákona č. 561 /2005 Sb. v platném znění/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM /zpracovaný podle zákona č. 561 /2005 Sb. v platném znění/"

Transkript

1 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek příspěvková organizace Domov mládeže 28. října 1598, Frýdek Místek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM /zpracovaný podle zákona č. 561 /2005 Sb. v platném znění/ Platnost od školního roku 2013/2014 1

2 Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) je dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, povinný dokument, který byl vytvořen za společné účasti pedagogických pracovníků domova mládeže. Je vydáván na čtyřleté období a je určen: - vedení domova mládeže - vychovatelům domova mládeže - žákům a rodičům - veřejnosti - vnějším evaluačním orgánům Je zveřejněn na viditelném místě a na Jeho součástí je Vnitřní řád domova mládeže. 2

3 Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Personální zajištění 3) Charakteristika zařízení 4) Materiální vybavení 5) Přijímání a ukončování ubytovaní na DM 6) Výchovně vzdělávací cíle DM 7) Formy výchovné činnosti v DM 8) Volnočasové aktivity 9) Prevence sociálně patologických jevů 10) Zajištění bezpečnosti na DM 11) Vnitřní řád DM 3

4 1. Identifikační údaje Název dle zřizovací listiny: Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek Místek, příspěvková organizace, Domov mládeže, 28. října 1598, Ředitel školy : Mgr. Martin Tobiáš Adresa: 28. října 1639, 73901, Frýdek- Místek Rezortní identifikátor (IZO): Kontakt - tel.: E - mail: Internetová stránka: Zřizovatel: ústředna vedoucí domova mládeže Moravskoslezský kraj Datum zápisu do rejstříku škol a školských zařízení: Datum zahájení činnosti: Vedoucí DM při SPŠ FM: PaedDr. Drahomír Šebesta Kapacita domova mládeže: 110 Součást domova mládeže: školní jídelna, která zajišťuje ubytovaným celodenní stravování 4

5 2. Personální zajištění. Úsek pedagogický: Ředitel školy: Vedoucí domova mládeže: Vychovatelé: Vrátný pomocný vychovatel: Noční vrátný pomocný vychovatel: Mgr. Martin Tobiáš PaedDr. Drahomír Šebesta Mgr. Zdeněk Kološ Eva Sobková Ludmila Fizková Zdeněk Košař Růžena Kolarzová Lenka Jarolímová Miroslav Černota Úsek provozní: Skladní prádla: Zdeňka Ogurčáková Ekonomické a účetní záležitosti vykonává samostatný úsek školy. Všichni zaměstnanci splňují požadovanou kvalifikaci k výkonu své funkce. Charakteristika pedagogických a nepedagogických pracovníků Domov mládeže řídí ředitel SPŠOAJŠ. Společně s vedoucím domova mládeže organizuje provoz na domově mládeže vydává vnitřní řád a zabezpečuje školení BOZP a PO studenty ubytované na DM. Plnění těchto úkolů zajišťuje vedoucí domova mládeže a v oblasti výchovné, zájmové, hospodářské, ekonomické spolupracuje s vedením školy. Přenos informací mezi vedením školy a vedením domova mládeže : 1. V závažných případech okamžité osobní jednání. 2. Porady vedení, pedagogické, klasifikační, provozní. 3. Jednání s třídními i ostatními pedagogickými pracovníky. 4. Jednání s rodiči (osobní, písemné, telefonické). 5

6 3. Charakteristika DM /Působnost, organizace/ Domov mládeže při Střední průmyslové škole, Obchodní akademie a Jazykové školy s právem jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace je jednou ze součástí střední školy. Škola spolu s domovem mládeže a školní jídelnou, sportovní halou pro míčové sporty a tenis a rozsáhlým sportovním areálem nabízejí kromě možností vzdělávání rovněž kvalitní stravovací služby, možnost ubytování a sportovního vyžití v době i mimo vyučování. Domov mládeže ubytovává studenty gymnázií, středních odborných škol, středních odborných učilišť, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. V případě volných míst ubytovává i studenty soukromých škol. Kapacita domova mládeže je 110 míst. DM má 44 dvou a třílůžkových pokojů, čtyři kuchyňky s vybavením, sprchy a WC společná na chodbách, dvě společenské studovny a dvě klubovny s kapacitou 30 a 17 míst s možností variabilního uspořádání stolů, které jsou vybaveny televizním přijímačem. Domov mládeže je provozován jako ubytovací zařízení s celodenním stravováním žáků. Dle zákona přispívají rodiče na ubytování paušální částkou 1 400,- Kč měsíčně. Zletilí studenti mohou využít možnost ubytování i přes sobotu a neděli. Pedagogická dokumentace DM: 1. Přihláška žáka studenta k ubytování na DM 2. Osobní spis žáka, studenta 3. Deník výchovné skupiny 4. Denní hlášení 5. Školní vzdělávací program 6. Roční plán DM 7. Měsíční plán práce Spolupráce se zákonnými zástupci: Důležitá je úzká spolupráce se zákonnými zástupci, kteří mohou DM navštívit po vzájemné dohodě s vychovateli. Rodiče jsou seznámení s řádem DM, režimem dne. Každý vychovatel je v kontaktu s třídními učiteli, s výchovným poradcem. Pravidelně sleduje studijní výsledky žáků, snaží se je motivovat k učení. V případě výskytu nějakého problému, ihned osobně, nebo telefonicky konzultuje s rodiči, důležité skutečnosti rodičům oznamuje písemně. Součást DM je jídelna, která zajišťuje ubytovaným celodenní stravování. Snídaně - 24,- Kč Oběd - 29,- Kč Večeře - 27,- Kč Uvedené ceny jsou platné od

7 Ubytování pro cizí návštěvníky V rámci doplňkové činnosti poskytujeme ubytování: V době školního roku pouze o víkendech / pro jednotlivce i pro kolektivy / Ceny: Studenti dálkového studia VOŠ a SŠ z EU 170,- Kč Osoba/noc bez sprchy 250,- Kč, se sprchou 280,- Kč Osoba/ měsíc - dlouhodobé ubytování studentů VŠ 2 800,- Kč Osoba/měsíc dlouhodobé ubytování 3 650,- Kč 7

8 4. Materiální vybavení Materiální vybavení je určeno pro studenty, žáky a zaměstnance domova mládeže a dle platných předpisů podléhá každoroční inventarizaci. ŠVP se zaměřuje na materiální vybavení pro ubytované domova mládeže. Materiální vybavení pro studenty: Studenti jsou ubytováni ve dvou a třílůžkových pokojích, které splňují podmínky vyhlášky pro zařazení do 1. kategorie. Na každém patře mají ubytovaní k dispozici společná sociální zřízení (toalety, umyvárny). Vybavení pokojů pro každého ubytovaného: - lůžko, lůžkoviny, přehoz - stůl, židle - noční stolek - lampička - skříňka na osobní věci - odpadkový koš /jeden na pokoj/ - teploměr /jeden na pokoj/ Hygienické zařízení je řízeno jako společné v rozsahu: - jedna sprcha pro 6 ubytovaných - jeden záchod pro 6 ubytovaných - jedno umyvadlo pro 4 ubytované Hygienické zařízení je vybaveno dávkovačem mýdla, toaletním papírem a bezdotykovými sušáky rukou. Společné prostory pro ubytované: - knihovna v budově školy - studovny - klubovny - kuchyňky - herna stolního tenisu - tělocvična v budově školy - posilovna /provozuje soukromá osoba/ - jídelna - školní hřiště 8

9 5. Přijímání a ukončování ubytování na DM Přihlášku do domova mládeže podávají zákonní zástupci žáka vedoucímu domova mládeže do 15 června. Žáci postupující z nižších ročníků podávají přihlášku vychovateli nejpozději do 31. května. Důvody ukončení pobytu na DM: - požádá-li zákonný zástupce nebo plnoletý student písemně o ukončení pobytu - neplatí-li zákonný zástupce žáka nebo sám žák příspěvek na ubytování a stravování - bylo-li žáku povoleno přerušení studia - bylo-li žáku ukončeno ubytování v DM pro porušování vnitřního řádu domova. Kritéria pro umístění na domově mládeže: 1. Studenti, kteří pokračují v ubytování. 2. Upřednostnění jsou žáci SPŠOAJŠ a škol, jejichž zřizovatelem je MSK. 3. Oslabené rodinné zázemí (neúplné, soc. slabé rodiny), a studenti se zdravotním omezením a z dětských domovů 4. Vzdálenost od místa trvalého bydliště. Nástup na DM je možný již den před zahájením školního roku. V tento den se mohou rodiče i žáci seznámit s prostředím DM, vnitřním řádem DM, vychovateli a informovat se o všem, co je ohledně ubytování zajímá. Mezi žáky DM mohou být začleněni žáci, kteří potřebují specifický pedagogický přístup, vyplývající z jejich zdravotního postižení, z jejich rodinného zázemí. Je jim poskytována zvýšená péče, individuální přístup, aby nedocházelo k izolaci žáka a aby se dokázal co nejlépe začlenit do nového prostředí. Vychovatel musí spolupracovat s rodiči, s třídním učitelem, výchovným poradcem a psychologem. Ukončení ubytování: Vyplněním a podpisem formuláře odhlášky kdykoliv v průběhu školního roku, nelze se odhlásit na přechodnou dobu. 9

10 6. Výchovně vzdělávací cíle DM Pedagogické působení v domově mládeže naplňuje specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Jedná se o výchovu a vzdělávání neformálního a formálního charakteru. Prvořadým úkolem je zabezpečit všem studentům odpovídající studijní, stravovací a ubytovací podmínky a vytvořit jim co nejvhodnější zázemí pro studium i využití volného času. Pobyt na domově mládeže je organizován vnitřním řádem a režimem dne. V době mimo vyučování mají ubytovaní možnost sportovního a kulturního vyžití. Denně mohou využívat internet ve svých pokojích, je k dispozici knihovna školy s přístupem na internet, studovny, tělocvična, herna stolního tenisu, školní hřiště a posilovna. Příležitostně jsou pro ubytované organizovány besedy a přednášky. Ubytovaní sami mohou spoluvytvářet program činnosti domova mládeže prostřednictvím studentské samosprávy. Individuálně se mohou účastnit kulturního a sportovního života ve městě (divadlo, kino, sportovní zařízení). Pedagogické působení a výchovná činnost v domově mládeže má za cíl: - vést žáky k získání vzdělání, vytvářet podmínky pro přípravu na vyučování - vést k osvojování základních hodnot na nichž je založena naše společnost - získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako osobnost působící na své okolí - pěstování hygienických návyků a správné životosprávy - vést žáky k účelnému využívání volného času s nabídkou dostatečného množství námětů pro jeho naplňování - věnovat se sportu a pěstování zdravého životního stylu - vést ubytované k prevenci škodlivých návyků včetně protidrogové prevence - udržovat úklid pokojů a všech prostor DM včetně výzdoby - schopnost týmové spolupráce 10

11 Klíčové kompetence: Vychovatelé vycházejí z vědomostí žáků, které se snaží rozvinout do schopností a dovedností, které jsou zapotřebí k výkonu jednotlivých činností. Vznikají tzv. klíčové kompetence jedince. Tyto klíčové kompetence jsou součástí měsíčních plánů činnosti výchovných skupin a výchovná činnost vede ke snaze osvojení těchto kompetencí u žáků. Výchovné skupiny jsou tvořeny žáky z různých ročníků i škol, proto je nabídka volnočasových aktivit organizována napříč výchovnými skupinami, formou společných akcí pro všechny ubytované. Účast je dobrovolná, protože prvořadou povinností žáků je příprava na vyučovaní a na své budoucí povolání. 1. Kompetence učení - získání všeobecného a odborného vzdělání - vytvářet návyky k samostatnému učení - dbát na zkvalitňování přípravy na vyučování - žák se umí učit, ví proč se učí - samostatně pozoruje a experimentuje 2. Kompetence k řešení problémů - učit se, jak řešit problémy - rozlišovat správné a nesprávné řešení a nést odpovědnost za jeho následky - rozvíjet myšlení - učit se být flexibilní - učit se nevyhýbat se problémům 3. Komunikativní kompetence - rozvoj bohaté slovní zásoby - umění vyjádřit se - umění nejen mluvit, ale i naslouchat - schopnost kultivované komunikace - mít právo vyjádřit vždy svůj názor - schopnost pracovat s informacemi - schopnost mediální komunikace 4. Sociální a interpersonální kompetence - učit se plánovat - přebírat odpovědnost za své chování - schopnost umět se prosadit - schopnost týmového jednání - schopnost vytvořit si reálnou představu o sobě samém 5. Občanské, činnostní a pracovní kompetence - schopnost uvědomit si svá práva a povinnosti - schopnost rozpoznat násilí - dbát na bezpečnost vlastní i skupinovou - vyznávat a vážit si tradic a kulturních hodnot - vážit si a chránit přírodní prostředí 11

12 6. Kompetence k trávení volného času - umět účelně trávit volný čas - orientovat se v možnostech smysluplného trávení volného času - umět si vybrat zájmové činnosti dle svých dispozic - rozvíjet své zájmy v organizovaných i individuálních činnostech - rozvíjet schopnost aktivního trávení volného času jako kompenzaci těžkých situací, či jednostranné zátěže ze školního vyučování - schopnost odmítnout nevhodné nabídky pro trávení volného času 12

13 7. Formy výchovné činnosti na DM Formy: - kolektivní působení - individuální působení - individuální pohovory - průběžné neformální působení vychovatele - pravidelné aktivity klubová činnost, pravidelné akce, kroužky - příležitostné aktivity jednorázové akce, exkurze, turnaje, besedy, kroužky Obsah: Strategie činností vychází z obecných pedagogických zásad, jako je individuální přístup a přiměřenost a respektuje požadavky pedagogického ovlivňování volného času. Požadavek dobrovolnosti: - žák se může a nemusí zúčastnit plánovaných volnočasových aktivit Požadavek pedagogického ovlivňování volného času: - vychovatel má povinnost volný čas ovlivňovat, formou nabídky a motivace Požadavek kladných rysů osobnosti: - vychovatel má povinnost chválit, vyzdvihovat a hodnotit žáky k možnostem jeho momentálního stavu Požadavek přiměřenosti: - činnosti musí být plánované tak, aby byly přiměřené pohlaví, věku a zájmu žáků - vychovatel musí vhodně motivovat a činnost zajímavě rozvíjet, musí být průvodcem žáků po zájmových činnostech Požadavek seberealizace: - vychovatel dbá na to, aby se žák v dané činnosti mohl realizovat a měl pocit úspěšnosti 13

14 8. Volnočasové aktivity Žáci se mohou zúčastňovat sportovního, kulturního a společenského dění ve městě a také si vybrat si z nabídky činnosti DM. Ve městě mohou navštěvovat divadelní a filmová představení, taneční kurzy, tradiční plesy, koncerty, přednášky, výstavy dle vlastních požadavků. Mohou využit sportovní zařízení - aquapark, bazén, sportovní kurzy atd. V blízkém okolí mají možnost věnovat se turistice, v zimě lyžování. Ubytovaní mají možnost sportovního a kulturního vyžití přímo v prostorách domova mládeže. Denně v dopoledních hodinách je k dispozici knihovna s přístupem na internet, mají možnost vlastního internetu na svých pokojích. Dále mohou využívat studovny, tělocvičny, hernu stolního tenisu, školní hřiště a posilovnu. Domov mládeže úzce spolupracuje se Školou života denní stacionář dětí s mentálním a kombinovaným postižením na ulici Mozartova 2313 ve Frýdku - Místku. Podílíme se na organizaci - letních sportovních her hendikepovaných dětí, rekondičních pobytů, zúčastňujeme se plesů, besed, atd. Příležitostně využívají prostory našeho DM na ubytování, stravování a organizujeme pro ně turnaje ve stolním fotbale, tenise. Na DM při SPŠ FM jsou pěstovány tyto sportovní aktivity: /Pod vedením vychovatelů a odborných pedagogických pracovníku TV v rámci kroužku tělovýchovného, kondičního cvičení a stolního fotbalu/. - floorbal hra - volejbal - hra - fotbal hra /mimo tělocvičnu/ - basketbal - hra - tenis - hra - kondiční cvičení pro dívky - stolní tenis hra, turnaj - stolní fotbal hra, turnaj - kondiční posilování v posilovně - šachy - turnaj Během roku jsou pořádány turistické vycházky do přírody Lysá Hora, Ondřejník, Hukvaldy.., tradiční pochod Okolo Frýdku cestička. Pod odborným vedením vychovatele mohou se účastnit na vodáckých akcích na řece Ostravici. V zimním období je možnost sjezdového a běžeckého lyžování. Každým rokem pořádá naše škola lyžařský výcvik, jehož se mohou rovněž zúčastnit i ubytovaní DM 14

15 Kulturní a společenský život na DM: - denně mohou navštěvovat knihovnu školy, zde mají možnost výpůjček knih pro studium i oddech, v knihovně mohou využít internet jak pro školní práci i osobní potřebu - besedy významní lidé kulturního a společenského života ve městě - besedy s kosmetičkou, s vizážistkou - přednášky na téma cestování a ochrany přírody - Vánoční, Valentýnské posezení s hudbou - Filmový klub na DM výběr a promítání hodnotných filmových snímků - Taneční pro mládež Národní dům F-M - Tradiční ples školy V rámci spolupráce s VOŠ Goodwill, s.r.o. a garanty studijního oboru animace cestovního ruchu se ubytovaní studenti podílejí na vytváření kulturního a sportovního programu na domově mládeže, a to tak, že: - prokazují schopnost tvorby animačních programů pro aktivní, tvořivé a kultivované trávení volného času - využívají výtvarnou techniku a hudbu při animačních programech - organizují vybrané sportovní aktivity - procvičují relaxační techniky - nacvičují způsoby poskytnutí první pomoci 15

16 9. Prevence sociálně patologických jevů Zahrnuje komplexní uplatnění dostupných prostředků, to je vzdělávání vychovatelů, spolupráci s rodiči a učiteli na školách, vrstevnické působení, přitažlivé vyplnění volného času ubytovaných. Patologickým jevům lze předcházet kvalitní zájmovou činností pod dohledem vychovatelů s cílem vytvoření vhodných žádoucích návyků. Důraz klademe na tyto soc. patologické jevy: - užívání návykových látek (tabák, alkohol, drogy) - patologické hráčství - šikana, vandalismus - záškoláctví, ohrožování mravní výchovy mládeže - kriminalita a delikvence - nevhodné stravování bulimie, anorexie - diskriminace, nepřátelství, násilí V souvislosti s těmito jevy spolupracujeme s preventisty a výchovnými poradci jednotlivých škol ubytovaných žáků, se středisky výchovné péče, okresní pedagogickopsychologickou poradnou, sociálním odborem magistrátu města F-M a útvarem kriminality mládeže Policie ČR. 16

17 10. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví Domov mládeže nese zodpovědnost za bezpečnost a dodržování hygienických předpisů ubytovaných. Na začátku školního roku jsou všichni ubytovaní seznámeni s bezpečnostními a hygienickými pravidly, které musí každý dodržovat. Poučení je potvrzeno podpisem při přijímání žáků na domov mládeže a založeno v pedagogické dokumentaci DM. Bezpečnostní zásady pro ubytované: - ubytovaní se musí řídit vnitřním řádem DM - zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a požívání drog v budově DM - zákaz nošení živých zvířat do DM - není možné používat v pokoji svíčky a jiný otevřený oheň - zákaz vyklánění z oken - dodržovat noční klid a dobu návratu z vycházek - udržovat pořádek a čistotu na pokoji - při odjezdu z DM uklidit pokoj, osobní věci, potraviny a vynést odpadkový koš - při používání vlastních el. spotřebičů je nutná elektrorevize /každý rok/ - v kuchyňce je nutné dodržovat pořádek a dbát na bezpečnost - v případě nemoci a úrazu je nutné ihned informovat vychovatele - v případě dlouhodobějšího onemocnění je žák povinen opustit DM - akutní případy po dobu nezbytně nutnou lze žáka umístit na izolačním pokoji DM - návštěvy na DM pouze se svolením vychovatele - v případě ohrožení je nutné znát telefonní čísla 112 Integrovaný záchranný systém 150 Hasiči 155 Záchranná služba 156 Městská policie 11. Vnitřní řád DM Viz příloha 17

18 Vnitřní řád DM při SPŠOAJŠ ve Frýdku-Místku Na DM jsou přijímáni studenti na základě podání vyplněného a podepsaného formuláře přihlášky. Pokud je student nezletilý, přihlášku podává jeho zákonný zástupce. Přihláška se vztahuje pouze na jeden školní rok. O případném neumístění na DM je student informován v nejkratším možném termínu. Všichni ubytovaní studenti mají povinnost v den nástupu na DM seznámit se s Vnitřním řádem DM a bezpečnostními a protipožárními předpisy, svým podpisem potvrdit, že tak učinili, a po celou dobu pobytu na DM tento Řád a předpisy dodržovat. Ubytovaný student je povinen řídit se také pokyny výchovných a ostatních pracovníků DM. Pokud student Vnitřní řád poruší, vedoucí DM je oprávněn studenta z ubytování vyloučit, v případě opakovaného nebo závažného přestupku ihned, tj. bez výpovědi a bez povinnosti zabezpečit vyloučenému náhradní ubytování. V den nástupu na DM je student povinen složit kauci ( nyní 3000 Kč ), ze které se hradí úhrada za ubytování a stravu za poslední měsíc studentova ubytování na DM, a případné prokazatelné poškození majetku a zařízení DM, splatnou v den nástupu na DM. Zbytek kauce se studentovi zasílá složenkou na adresu trvalého bydliště nebo na účet, případně si jej vyzvedne osobně. Tato úhrada se skládá z nájemného (nyní 1.400,- Kč) a stravného ( S=24,00Kč, O=29,00Kč, V=27,00Kč). Úhrada stravy a nájemného je hrazena převodem z účtu po svolení k inkasu k 16.dni každého měsíce. V případě neuhrazení platby bude studentovi ukončeno ubytování a stravování na DM. O snížení nebo prominutí kauce rozhodne vedoucí DM na základě oprávněné žádosti plnoletého studenta či rodičů neplnoletého studenta a to v případě hodného zvláštního zřetele, zvláště pak ze sociálních důvodů. Student má nárok na snížené nájemné, jestliže jeho přechodná nepřítomnost na DM je důsledkem organizace výuky na jeho škole nebo dlouhodobého pobytu v léčebném zařízení (déle než 7 dní). To je nutno doložit, např. potvrzením o odborné praxi, rozpisem výuky nebo potvrzením lékaře. V takovém případě zaplatí student poměrnou část nájemného, nejméně však 50 % plné sazby. Takovým případem však není např. zkouškové období ani krátkodobé onemocnění studenta do 7-mi dnů. Podle zákona č. 379/2005 Sb. platí pro všechny studenty přísný zákaz kouření, konzumace a přechovávání alkoholických nápojů, drog a jiných zdraví škodlivých a návykových látek ve všech prostorách DM. Na DM se nesmí vstupovat v podnapilém stavu!!! 18

19 V době od do hodin platí pro všechny ubytované povinnost zachovávat noční klid, tj. vyvarovat se hlučného hovoru, hlasitého poslechu TV, hudby apod. Na DM jsou studenti povinni vracet se ve stanovených časech: - všichni učni, žáci a studenti před maturitou (=SŠ) denně do hod. - studenti po maturitě (=VOŠ) a nástavbového studia SŠ denně do hod. Při odchodu z DM s předpokládaným návratem po hod. nechávají studenti na vrátnici DM své domovní průkazy a při návratu si je vyzvednou. Případný pozdější návrat, než je stanoveno, nutno předem projednat s přítomným vychovatelem!! Vstup na DM DM je z provozních důvodů ochrany objektu uzavřen v době od hod. do hod. V této době nikdo nebude vpuštěn do prostor DM ani ven z DM, kromě naléhavých případů, např. úraz ubytovaných apod. Noční ostraha DM Noční strážný ochranka plní zároveň funkci vychovatele noční směny včetně ostrahy objektu. V době od hod. do hod. služba na vrátnici DM. V době od hod. do hod. služba ve vychovatelně II. patro vlevo. V době od hod. do hod. opět služba na vrátnici DM. Spojení V případě hodném zvláštního zřetele je možno zvenku přivolat noční ostrahu: a) telefonicky na tel. č.: ( hod.), b) telefonicky na tel. č.: ( hod.), c) tlačítkem zvonku zabudovaného domácího videotelefonu ( hod.), Včasné ranní vstávání a včasný příchod do výuky je věcí odpovědnosti každého jednotlivého studenta. V době mezi 16. a 21. hodinou se studenti věnují přípravě do školy v rozsahu daném individuální potřebou. Ubytovaní jsou povinni odebírat v jídelně DM denně celou polopenzi, tj. snídani a večeři. Strava je přihlášena automaticky na všechny školní dny daného měsíce. Změny si studenti provádějí individuálně a včas na terminálu v okénku nebo přímo v kanceláři pro prodej stravného. Z jídelny DM je zakázáno vynášet nádobí a příbory. K odnášení jídla je nutné použít své vlastní nádobí - jídlonosiče. 19

20 Výdej stravy : snídaně od 6.00 do 8.00 hod. obědy od do hod. večeře od do hod. Studenti jsou povinni udržovat pořádek na svých pokojích i v ostatních prostorách DM ( kuchyňky, umývárny, toalety, chodby, klubovny). Studenti jsou povinni zacházet šetrně s veškerým zařízením DM a jídelny a uhradit škody, způsobené vlastní vinou. Každá změna v umístění nábytku musí být předem povolena výchovnými pracovníky DM. Před ukončením pobytu v daném školním roce musí být nábytek vrácen zpět na původní místo. Na každém pokoji musí být tři lůžka (na malých pokojích dvě lůžka), skříň, stůl, židle a úložné prostory pro lůžkoviny. Pokud má student na pokoji větší obnos peněz nebo cennosti (včetně fotoaparátu, mobilního telefonu, PC a notebooku), je to na jeho vlastní riziko. Cenné předměty včetně peněz může předat do úschovy vychovateli. Užívá-li student na pokoji svůj vlastní televizor, ledničku, osobní počítač nebo jiný elektrický spotřebič, je to zcela na jeho vlastní riziko, pokud jde o eventuální poškození nebo ztrátu. Student musí předložit dokument, potvrzující platnou elektrorevizi spotřebiče. Případné škody na zařízení, majetku, inventáři a budově DM hradí majitel spotřebiče. Úklid domova mládeže je zajištěn dodavatelsky úklidovou firmou. Všechny společné prostory jsou uklízeny denně. Úklid pokojů včetně odnášení odpadků si provádějí studenti denně sami s tím, že pokoj je navíc 1x za 14 dnů uklízen pracovnicí firmy. Dvakrát za měsíc se provádí výměna použitého ložního prádla a ubrusů za čisté. Návštěva na DM neubytované osoby musí být ihned při příchodu nahlášena na vrátnici. Návštěvník je povinen předložit svůj identifikační průkaz. K setkání s navštívenou osobou slouží návštěvní místnost. Je-li návštěvník plnoletý a přišel navštívit plnoletého studenta, je povinen ukončit návštěvu do hod. Pokud má návštěvník zájem zůstat na DM přes noc, obrátí se do hod. na výchovného pracovníka, který přidělí návštěvníkovi lůžko nebo pokoj v ubytovací části pro hosty a vydá mu ložní prádlo. Návštěvník předem zaplatí stanovenou částku podle úrovně ubytování a po ukončení návštěvy odevzdá ložní prádlo. Je-li návštěvník neplnoletý nebo jde-li o návštěvu u neplnoletého ubytovaného studenta, je nutný souhlas vychovatele, který rovněž stanoví čas ukončení návštěvy. V případě nutnosti, nevhodného chování apod., může vychovatel ukončit návštěvě pobyt, příp. návštěvu vůbec nepovolit. 20

21 Studenti mohou zůstávat na DM přes sobotu a neděli. O svém záměru uvědomí výchovného pracovníka nejpozději ve čtvrtek večer. Neplnoletí studenti mohou zůstat pouze na telefonickou nebo písemnou žádost rodičů předanou předem. V případě onemocnění student informuje výchovného pracovníka a po poradě s ním případně navštíví lékaře nebo odjede domů. V případě nutnosti zařídí výchovný pracovník návštěvu lékaře na DM nebo odvoz k lékaři. Výchovný pracovník může omluvit ubytovanému studentovi nepřítomnost ve škole pouze v závažném případě a to pouze na 1 den. Ubytovaní studenti jsou povinni dodržovat tato další ustanovení: V případě zjištění požáru na DM ihned zahájit podle svých možností práce, nezbytné k likvidaci požáru, tyto skutečnosti nahlásit pracovníkovi DM a účastnit se podle jeho pokynů dalších prací, nezbytných k likvidaci nebo omezení požáru. V případě svého zranění ihned informovat pracovníka DM a požádat ho o poskytnutí první pomoci. V případě zranění, mdlob nebo bezvědomí jiného studenta ihned poskytnout první pomoc, zahájit činnosti k jeho oživení a informovat pracovníka DM. Nahlásit ihned závady, poruchy apod., které by mohly ohrozit bezpečnost, zdraví či život ubytovaných, případně způsobit vznik další nebo větší škody. Nevyklánět se z oken a nevyhazovat z nich žádné předměty, nesedat na parapet a nic nepokládat na venkovní parapet. nejpozději do jednoho týdne po nástupu na DM odevzdat dvě fotografie nemanipulovat svévolně s ručními hasicími přístroji, hydranty a dalšími zařízeními šetřit elektrickou energií a vodou neuskladňovat na pokojích DM jízdní kola, která je nutno uschovat ve vyhrazené místnosti v suterénu budovy, a nepřechovávat zvířata nepoškozovat omítky (ani malbami či sprejováním), udržovat pořádek v okolí budovy a pod okny přidělených pokojů a samozřejmě i v prostorách, přiléhajících k budově DM (= nevyhazovat věci z oken). výzdoba pokojů musí být vhodná a nesmí poškozovat inventář DM, tj.nelepit plakáty, nepopisovat, nekreslit apod. na nábytek, dveře,stěny,stropy pokojů, chodeb a všech dalších společných prostor. pokud se studenti na svých pokojích zamykají, nenechávají z bezpečnostních důvodů klíč v zámku respektovat nutnost plného obsazení pokojů, což může znamenat povinnost přestěhovat se v nejkratším možném termínu na volné lůžko v jiném pokoji uvolnit svůj pokoj pro občasné krátkodobé (zpravidla víkendové) ubytování hostů před odjezdem z DM je student povinen odpojit všechny elektrospotřebiče kromě ledničky (kulma, žehlička, fén, varná konvice, PC, ) od el. sítě, uzavřít okna, zhasnout světla, zamknout pokoj a klíč odevzdat na vrátnici DM tělocvična SPŠ může být navštívena jen pod dozorem výchovného pracovníka ve stanovených časech. Podmínkou je dodržování předpisů pro používání tělocvičny ( zákaz provozovat sporty, které poškozují zařízení) 21

22 zatravněné hřiště SPŠ lze použít pouze po předchozím souhlasu výchovného pracovníka, který se řídí pokyny vedení SPŠ a správce hřiště herna je k dispozici každý den od do hod., pokud není obsazena výukou SPŠ nebo pronajata. V herně i tělocvičně je nutno používat takovou obuv, která nepoškozuje podlahovou krytinu se světlou nebo bílou podrážkou. Student se může odhlásit z ubytování na DM kdykoliv v průběhu školního roku. Odhlašuje se vyplněním a podpisem příslušného formuláře. Odhláška platí až do konce školního roku, což znamená, že se nelze odhlásit z ubytování na přechodnou dobu. Tento vnitřní řád platí do odvolání. PaedDr. Drahomír Šebesta vedoucí Domova mládeže SPŠOAJŠ Ve Frýdku-Místku dne Zpracoval : Mgr. Zdeněk Kološ 22

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

Domov mládeže. Školní vzdělávací program. Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, příspěvková organizace

Domov mládeže. Školní vzdělávací program. Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, příspěvková organizace Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, příspěvková organizace Domov mládeže Školní vzdělávací program 2009 D OMOV MLÁDEŽE P Ř I S T Ř EDNÍ PRŮ MYSLOVÉ ŠKOLE, F RÝDEK M ÍSTEK, 28. ŘÍJNA 1639, 738 02 F

Více

Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní. Jungmannova 9, 111 21 Praha

Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní. Jungmannova 9, 111 21 Praha s účinností od 1. září 2011 1 Identifikační údaje Název školy: Adresa školy: Zřizovatel školy: Typ právnické osoby: Ředitelka: Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní Českobratrská církev

Více

Školní vzdělávací program pro DM 62/P4

Školní vzdělávací program pro DM 62/P4 Školní vzdělávací program pro DM 62/P4 Vypracoval: Schválil: Datum vydání: 31. 8. 2014 Platnost od: 1. 9. 2014 Bc. Hovorková Eva Ing. Bohdan Koždoň, ředitel školy 1. Organizace činnosti v DM 1. 1. Domov

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny Platnost : od 1.9.2011 ÚVOD : Každý ubytovaný žák na domově mládeže se řídí jeho denním řádem. DM slouží ubytovaným žákům, všichni jsou povinni zacházet se svěřeným zařízením

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE pro mimoškolní vzdělávání a výchovu žáků středních odborných škol, středních odborných učilišť a odborných učilišť Výchovně vzdělávací program vychází ze zákona

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Obsah Úvodní ustanovení...3 Povinnosti ubytovaných žáků a výchovná opatření...4 Práva žáků...5 V rámci bezpečnostních

Více

Internát. Kontakty: Mgr. Lumír Františák. vedoucí oddělení vychovatelů. VPŠ a SPŠ MV v Holešově. Zlínská Holešov. mobil:

Internát. Kontakty: Mgr. Lumír Františák. vedoucí oddělení vychovatelů. VPŠ a SPŠ MV v Holešově. Zlínská Holešov. mobil: Internát Kontakty: Mgr. Lumír Františák vedoucí oddělení vychovatelů VPŠ a SPŠ MV v Holešově Zlínská 991 76901 Holešov mobil: 724 113 303 e-mail: frantisak@spshol.cz Telefonní spojení na pedagogický dozor

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

Střední odborné učiliště Praha Michle. Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

Střední odborné učiliště Praha Michle. Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Praha Michle Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Je nedílnou součástí Vnitřního řádu SOU, stanoví organizaci chod domova mládeže a základní povinnosti ubytovaných

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9.

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9. Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE platný od: 1.9.2015 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační údaje Název školy: Střední

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. školní jídelny OU a PrŠ, Brno, Lomená 44

VNITŘNÍ ŘÁD. školní jídelny OU a PrŠ, Brno, Lomená 44 VNITŘNÍ ŘÁD školní jídelny OU a PrŠ, Brno, Lomená 44 vydává ředitel OU a PrŠ, Brno, Lomená 44 Datum vydání : 1.9.2016 (na dobu neurčitou) Ing. Ladislav Hochman ředitel OU a PrŠ I. Základní ustanovení 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE Zpracovala: Schválil: Hana Černochová, vedoucí domova mládeže Ing. Břetislav Kábele, ředitel školy září 2009 - 2 - Domov mládeže řídí ředitel školy. Ten stanovuje

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Domov mládeže je školské výchovné a ubytovací zařízení, které poskytuje žákům

Více

Vnitřní řád Domova mládeže (DM)

Vnitřní řád Domova mládeže (DM) Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Vnitřní předpis ředitele školy Vnitřní řád Domova mládeže (DM) (Červený Kostelec, Lhota 333) I. Práva ubytovaných studentek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM domova mládeže

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM domova mládeže Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Osmek 47 751 52 Přerov IČO: 63701171 Tel: 581262611 Fax: 581735836 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM domova mládeže Zpracoval: Helena Zrnková, vedoucí vychovatel Schválil:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník, Dukelská 1240 VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Základní ustanovení DM je mimoškolní výchovné zařízení, které poskytuje žákům středních škol ubytování, výchovně vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE V souladu se školským zákonem č. 561/2004 123, a v souladu s vyhláškou 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vnitřní předpis č.: V4/06 Spisový znak: A 10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky A. Práva

Více

Škola: Základní škola Dolní Lhota, okres Zlín, příspěvková organizace. Vnitřní řád ŠJ

Škola: Základní škola Dolní Lhota, okres Zlín, příspěvková organizace. Vnitřní řád ŠJ Škola: Základní škola Dolní Lhota, okres Zlín, příspěvková organizace Vnitřní řád ŠJ Č. j.: 20 / 2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: 2.1.4 Skartační znak: A 5 Změny: OBSAH: 1. Úvodní ustanovení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362 339 01 KLATOVY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov mládeže Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) byl vytvořen na základě povinnosti vyplývající

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov mládeže Střední odborné učiliště potravinářské, Libušská 320/111, Praha 4 Písnice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program pro domov mládeže zpracovaný podle zákona č. 561/2004 Sb. 1.9.2009

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Poděbradova 842, 537 60 Chrudim, tel.: 469 620 207 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Školní jídelna se řídí právními předpisy:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Doplnění Ubytovacího řádu Čl.II. Povinnosti ubytovaných osob

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Doplnění Ubytovacího řádu Čl.II. Povinnosti ubytovaných osob VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Doplnění Ubytovacího řádu Čl.II. Povinnosti ubytovaných osob PROVOZ BUDOVY - otevřeno v NE od 18.00 do 22.00 hod. - PO ČT od 6.30 do 21.30 hod. - PÁ ve 14.00 hod uzavření budovy

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Vnitřní řád domova mládeže

Vnitřní řád domova mládeže 1 Vnitřní řád domova mládeže platný pro všechny žáky a studenty ubytované v DM Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město, Velehradská 1527, Staré Město. Čl. 1 Účel a organizace domova mládeže Domov

Více

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu

Více

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice 679 06 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB ZŠ Jedovnice Identifikační údaje: Název ŠK Školní klub

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov, Školní 164 Ubytovaný má právo: VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Používat přidělený pokoj s příslušným vybavením Využívat veškerého inventáře a zařízení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Řád školní družiny Chvalkovice březen 2010 Všeobecná ustanovení Řád školní družiny V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE příspěvková organizace se sídlem Na Návsi 60, Kunice

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE příspěvková organizace se sídlem Na Návsi 60, Kunice STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE příspěvková organizace se sídlem Na Návsi 60, 251 63 Kunice ŘÁD INTERNÁTU 1. Internát je určen a slouží žákům Střední školy řemesel Kunice. Provoz internátu začíná v pondělí

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny Vypracoval: Schválil: Jitka Andrejsová, vedoucí školní jídelny Mgr. Hana Janischová, ředitelka školy Směrnice nabývá účinnosti dne: 1.12.2014 Pedagogická rada projednala a schválila

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. 1. Podmínky ubytování. Domovní řád. domova mládeže Střední školy technické Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou

DOMOVNÍ ŘÁD. 1. Podmínky ubytování. Domovní řád. domova mládeže Střední školy technické Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou strana: 1/5 DOMOVNÍ ŘÁD domova mládeže Střední školy technické Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou Domov mládeže (dále jen DM) je součástí Střední školy technické Žďár nad Sázavou a poskytuje

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, PŘEROV, SUŠILOVA 25 Sušilova 2392/25, 750 02 Přerov VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY platný pro součást zařízení Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25 Obsah: 1) Úvodní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Rokycany, Čechova 40, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSCech40/96/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 19.9.2013 Školská

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Dubno

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Dubno PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Dubno Dle Zákona č. 258/2000 Sb.: O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Obsah: I. Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání Domov mládeže a Školní jídelna Holečkova 2, České Budějovice, 370 04 telefon: 387 92 92 10, fax: 387 31 82 55 e-mail: info@dmcb.cz, www: http://www.dmcb.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II S úpravami k 1. 9. 2016 V Příbrami

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ VSETÍN VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ VSETÍN VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ VSETÍN VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE 1. 1. 2012 1 VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE (DM) Ředitelka Střední průmyslové školy strojnické Vsetín (dále jen školy) vydává v souladu

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE pro školní rok 2015/2016 I. Přijímací řízení Přihlášku o přijetí k ubytování (přihlášku) do Domova mládeže (dále jen DM) podávají rodiče nebo zákonní zástupci nebo sami žáci

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Poděbradova 842, 537 60 Chrudim, tel.: 469 620 207 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Školní jídelna se řídí právními předpisy:

Více

Vnitřní řád školní jídelny při ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Vnitřní řád školní jídelny při ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Vnitřní řád školní jídelny při ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Vypracoval: Andrejsová Jitka Schválil: Mgr. Janischová Hana Jitka Andrejsová, vedoucí školní jídelny Mgr. Hana Janischová,

Více

Vnitřní řád Domova mládeže KJJ

Vnitřní řád Domova mládeže KJJ Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Praha 4 Braník, Roškotova 4 Vnitřní řád Domova mládeže KJJ V souladu s 28, písm. g) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE platný od

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE platný od Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Cyrila Boudy 2954, Kladno PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE platný od 1. 9. 2016 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Školní jídelna - výdejna

Čl. 1 Informace o zařízení Školní jídelna - výdejna VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY - VÝDEJNY NOE Křesťanská základní škola a mateřská škola v Pardubicích Vypracoval: Ing. Dagmar Komárková, ekonom Schválil: Mgr. Lenka Macháčková, ředitelka školy Č.j.: 286/2015

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vnitřní předpis č.: 07/10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever I. OBECNÁ USTANOVENÍ Ředitel školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Školní vzdělávací program : Domov mládeže Platný od 01.09.2009

Školní vzdělávací program : Domov mládeže Platný od 01.09.2009 Název školy: Střední odborné učiliště opravárenské,králíky, Předměstí 427, Adresa školy: Předměstí 427, 561 69 Králíky Identifikační číslo školy: 00087939 Zřizovatel : Pardubický kraj Adresa zřizovatele:

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 1. Školní klub je umístěn v pavilonu C školní budovy. Zabezpečuje žákům zájmovou činnost v době po skončení vyučování, případně v době polední

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY. I. Školní stravování. - Nařízení Evropského parlamentu č.582/2004 Sb., ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin ve znění

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY. I. Školní stravování. - Nařízení Evropského parlamentu č.582/2004 Sb., ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin ve znění 1) Předpisy pro školní stravování: PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY I. Školní stravování - Nařízení Evropského parlamentu č.582/2004 Sb., ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin ve znění pozdějších předpisů.

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně. Středisko volného času. Vnitřní řád 2016/2017

Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně. Středisko volného času. Vnitřní řád 2016/2017 Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně Středisko volného času Vnitřní řád 2016/2017 Číslo jednací: OAJL2016/105 Ředitelka Obchodní akademie, odborné školy a praktické

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Brno, Hroznová 1 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 180a Spisový znak: 2a Skartační znak: A5 Vypracoval: Bc.Žaneta Muronová, vedoucí vychovatelka Schválil: Mgr.Zbyněk Krejčíř Datum vydání:

Více

Vnitřní řád domova mládeže pro studenty vyšší odborné školy

Vnitřní řád domova mládeže pro studenty vyšší odborné školy Vnitřní řád domova mládeže pro studenty vyšší odborné školy Domov mládeže při Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Středním odborném učilišti technickém v Chotěboři Domov mládeže (dále jen DM) je školské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Provoz ŠD : 6.15 16.30 hod. Počet oddělení: 5 Věk žáků ŠD: 6 9 let Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Obsah: 1.Úvod 2.Informace

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Vnitřní řád domova mládeže

Vnitřní řád domova mládeže 1 Vnitřní řád domova mládeže 1. Základní ustanovení SOŠ Nové Město na Moravě Bělisko 295, 59231 Nové Město na Moravě www.sos-nmor.cz Domov mládeže/dále jen DM/ je součástí SOŠ Nové Město na Moravě. Je

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Úvodní ustanovení Ředitel školy vydává podle 30, 21, 22, 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona

Více

Směrnice o školním stravování Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace

Směrnice o školním stravování Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace Směrnice o školním stravování Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace Č.j.: 01-01-14 Účinnost od data: 1. 1. 2014 Spisový znak: Skartační znak: S 5 Změny: ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY,

Více

Č.j.: OA 134/2014 Účinnost od 1. 9. 2014 Spisový znak: A.1. Skartační znak-lhůta: A-10 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Změny:

Č.j.: OA 134/2014 Účinnost od 1. 9. 2014 Spisový znak: A.1. Skartační znak-lhůta: A-10 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Změny: Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Vnitřní řád školní jídelny Č.j.: OA 134/2014 Účinnost od 1. 9. 2014 Spisový

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

VNITŘNÍ ŘÁD 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

VNITŘNÍ ŘÁD 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Domov mládeže a Školní jídelna Holečkova 2, České Budějovice, 370 04 telefon: 387 92 92 10, fax: 387 31 82 55 ID datové schránky: auzdtj5 e-mail: info@dmcb.cz, www: http://www.dmcb.cz VNITŘNÍ ŘÁD 1. ZÁKLADNÍ

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová - lázně ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 27.2.2007 Směrnice nabývá platnosti

Více

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese:

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese: Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty S. K. Neumanna 842/2 se sídlem: Přísečnická 456/6 431 91 Vejprty Služba je poskytována na adrese:

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE ÚVOD PRÁVA ŽÁKU UBYTOVANÝCH V DM:

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE ÚVOD PRÁVA ŽÁKU UBYTOVANÝCH V DM: ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE ÚVOD DM je školské zařízení, které zabezpečuje žákům středních škol kvalifikované výchovné působení, ubytování a stravování. Obsah výchovné činnosti v DM navazuje na obsah vzdělávací

Více

ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK

ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Tel. 241 731 467 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48 13

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SPŠ TŘEBÍČ

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SPŠ TŘEBÍČ Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SPŠ TŘEBÍČ Domov mládeže (dále jen domov ) je školské výchovné a ubytovací zařízení, poskytující žákům středních

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Č. j. DM-020/1702/2014 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Platnost od: Počet příloh: Originál: sekretariát Elektronická verze: 01.09.2014 Účinnost od: 01.09.2014 Platnost

Více

Vnitřní řád školní jídelny a výdejny stravy

Vnitřní řád školní jídelny a výdejny stravy Vnitřní řád školní jídelny a výdejny stravy Výchovný ústav Husův domov a školní jídelna Dvůr Králové nad Labem Mgr. Radoslav Laš ředitel zařízení VYPRACOVAL: MGR. RADOSLAV LAŠ VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Více

Směrnice 2/2013. Vnitřní řád

Směrnice 2/2013. Vnitřní řád Směrnice 2/2013 Vnitřní řád Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Účel a působnost vnitřního řádu Čl. 3 Účastníci zájmového vzdělávání Čl. 4 Práva a povinnosti účastníků zájmového vzdělávání a pracovníků

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více