ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM /zpracovaný podle zákona č. 561 /2005 Sb. v platném znění/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM /zpracovaný podle zákona č. 561 /2005 Sb. v platném znění/"

Transkript

1 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek příspěvková organizace Domov mládeže 28. října 1598, Frýdek Místek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM /zpracovaný podle zákona č. 561 /2005 Sb. v platném znění/ Platnost od školního roku 2013/2014 1

2 Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) je dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, povinný dokument, který byl vytvořen za společné účasti pedagogických pracovníků domova mládeže. Je vydáván na čtyřleté období a je určen: - vedení domova mládeže - vychovatelům domova mládeže - žákům a rodičům - veřejnosti - vnějším evaluačním orgánům Je zveřejněn na viditelném místě a na Jeho součástí je Vnitřní řád domova mládeže. 2

3 Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Personální zajištění 3) Charakteristika zařízení 4) Materiální vybavení 5) Přijímání a ukončování ubytovaní na DM 6) Výchovně vzdělávací cíle DM 7) Formy výchovné činnosti v DM 8) Volnočasové aktivity 9) Prevence sociálně patologických jevů 10) Zajištění bezpečnosti na DM 11) Vnitřní řád DM 3

4 1. Identifikační údaje Název dle zřizovací listiny: Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek Místek, příspěvková organizace, Domov mládeže, 28. října 1598, Ředitel školy : Mgr. Martin Tobiáš Adresa: 28. října 1639, 73901, Frýdek- Místek Rezortní identifikátor (IZO): Kontakt - tel.: E - mail: Internetová stránka: Zřizovatel: ústředna vedoucí domova mládeže Moravskoslezský kraj Datum zápisu do rejstříku škol a školských zařízení: Datum zahájení činnosti: Vedoucí DM při SPŠ FM: PaedDr. Drahomír Šebesta Kapacita domova mládeže: 110 Součást domova mládeže: školní jídelna, která zajišťuje ubytovaným celodenní stravování 4

5 2. Personální zajištění. Úsek pedagogický: Ředitel školy: Vedoucí domova mládeže: Vychovatelé: Vrátný pomocný vychovatel: Noční vrátný pomocný vychovatel: Mgr. Martin Tobiáš PaedDr. Drahomír Šebesta Mgr. Zdeněk Kološ Eva Sobková Ludmila Fizková Zdeněk Košař Růžena Kolarzová Lenka Jarolímová Miroslav Černota Úsek provozní: Skladní prádla: Zdeňka Ogurčáková Ekonomické a účetní záležitosti vykonává samostatný úsek školy. Všichni zaměstnanci splňují požadovanou kvalifikaci k výkonu své funkce. Charakteristika pedagogických a nepedagogických pracovníků Domov mládeže řídí ředitel SPŠOAJŠ. Společně s vedoucím domova mládeže organizuje provoz na domově mládeže vydává vnitřní řád a zabezpečuje školení BOZP a PO studenty ubytované na DM. Plnění těchto úkolů zajišťuje vedoucí domova mládeže a v oblasti výchovné, zájmové, hospodářské, ekonomické spolupracuje s vedením školy. Přenos informací mezi vedením školy a vedením domova mládeže : 1. V závažných případech okamžité osobní jednání. 2. Porady vedení, pedagogické, klasifikační, provozní. 3. Jednání s třídními i ostatními pedagogickými pracovníky. 4. Jednání s rodiči (osobní, písemné, telefonické). 5

6 3. Charakteristika DM /Působnost, organizace/ Domov mládeže při Střední průmyslové škole, Obchodní akademie a Jazykové školy s právem jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace je jednou ze součástí střední školy. Škola spolu s domovem mládeže a školní jídelnou, sportovní halou pro míčové sporty a tenis a rozsáhlým sportovním areálem nabízejí kromě možností vzdělávání rovněž kvalitní stravovací služby, možnost ubytování a sportovního vyžití v době i mimo vyučování. Domov mládeže ubytovává studenty gymnázií, středních odborných škol, středních odborných učilišť, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. V případě volných míst ubytovává i studenty soukromých škol. Kapacita domova mládeže je 110 míst. DM má 44 dvou a třílůžkových pokojů, čtyři kuchyňky s vybavením, sprchy a WC společná na chodbách, dvě společenské studovny a dvě klubovny s kapacitou 30 a 17 míst s možností variabilního uspořádání stolů, které jsou vybaveny televizním přijímačem. Domov mládeže je provozován jako ubytovací zařízení s celodenním stravováním žáků. Dle zákona přispívají rodiče na ubytování paušální částkou 1 400,- Kč měsíčně. Zletilí studenti mohou využít možnost ubytování i přes sobotu a neděli. Pedagogická dokumentace DM: 1. Přihláška žáka studenta k ubytování na DM 2. Osobní spis žáka, studenta 3. Deník výchovné skupiny 4. Denní hlášení 5. Školní vzdělávací program 6. Roční plán DM 7. Měsíční plán práce Spolupráce se zákonnými zástupci: Důležitá je úzká spolupráce se zákonnými zástupci, kteří mohou DM navštívit po vzájemné dohodě s vychovateli. Rodiče jsou seznámení s řádem DM, režimem dne. Každý vychovatel je v kontaktu s třídními učiteli, s výchovným poradcem. Pravidelně sleduje studijní výsledky žáků, snaží se je motivovat k učení. V případě výskytu nějakého problému, ihned osobně, nebo telefonicky konzultuje s rodiči, důležité skutečnosti rodičům oznamuje písemně. Součást DM je jídelna, která zajišťuje ubytovaným celodenní stravování. Snídaně - 24,- Kč Oběd - 29,- Kč Večeře - 27,- Kč Uvedené ceny jsou platné od

7 Ubytování pro cizí návštěvníky V rámci doplňkové činnosti poskytujeme ubytování: V době školního roku pouze o víkendech / pro jednotlivce i pro kolektivy / Ceny: Studenti dálkového studia VOŠ a SŠ z EU 170,- Kč Osoba/noc bez sprchy 250,- Kč, se sprchou 280,- Kč Osoba/ měsíc - dlouhodobé ubytování studentů VŠ 2 800,- Kč Osoba/měsíc dlouhodobé ubytování 3 650,- Kč 7

8 4. Materiální vybavení Materiální vybavení je určeno pro studenty, žáky a zaměstnance domova mládeže a dle platných předpisů podléhá každoroční inventarizaci. ŠVP se zaměřuje na materiální vybavení pro ubytované domova mládeže. Materiální vybavení pro studenty: Studenti jsou ubytováni ve dvou a třílůžkových pokojích, které splňují podmínky vyhlášky pro zařazení do 1. kategorie. Na každém patře mají ubytovaní k dispozici společná sociální zřízení (toalety, umyvárny). Vybavení pokojů pro každého ubytovaného: - lůžko, lůžkoviny, přehoz - stůl, židle - noční stolek - lampička - skříňka na osobní věci - odpadkový koš /jeden na pokoj/ - teploměr /jeden na pokoj/ Hygienické zařízení je řízeno jako společné v rozsahu: - jedna sprcha pro 6 ubytovaných - jeden záchod pro 6 ubytovaných - jedno umyvadlo pro 4 ubytované Hygienické zařízení je vybaveno dávkovačem mýdla, toaletním papírem a bezdotykovými sušáky rukou. Společné prostory pro ubytované: - knihovna v budově školy - studovny - klubovny - kuchyňky - herna stolního tenisu - tělocvična v budově školy - posilovna /provozuje soukromá osoba/ - jídelna - školní hřiště 8

9 5. Přijímání a ukončování ubytování na DM Přihlášku do domova mládeže podávají zákonní zástupci žáka vedoucímu domova mládeže do 15 června. Žáci postupující z nižších ročníků podávají přihlášku vychovateli nejpozději do 31. května. Důvody ukončení pobytu na DM: - požádá-li zákonný zástupce nebo plnoletý student písemně o ukončení pobytu - neplatí-li zákonný zástupce žáka nebo sám žák příspěvek na ubytování a stravování - bylo-li žáku povoleno přerušení studia - bylo-li žáku ukončeno ubytování v DM pro porušování vnitřního řádu domova. Kritéria pro umístění na domově mládeže: 1. Studenti, kteří pokračují v ubytování. 2. Upřednostnění jsou žáci SPŠOAJŠ a škol, jejichž zřizovatelem je MSK. 3. Oslabené rodinné zázemí (neúplné, soc. slabé rodiny), a studenti se zdravotním omezením a z dětských domovů 4. Vzdálenost od místa trvalého bydliště. Nástup na DM je možný již den před zahájením školního roku. V tento den se mohou rodiče i žáci seznámit s prostředím DM, vnitřním řádem DM, vychovateli a informovat se o všem, co je ohledně ubytování zajímá. Mezi žáky DM mohou být začleněni žáci, kteří potřebují specifický pedagogický přístup, vyplývající z jejich zdravotního postižení, z jejich rodinného zázemí. Je jim poskytována zvýšená péče, individuální přístup, aby nedocházelo k izolaci žáka a aby se dokázal co nejlépe začlenit do nového prostředí. Vychovatel musí spolupracovat s rodiči, s třídním učitelem, výchovným poradcem a psychologem. Ukončení ubytování: Vyplněním a podpisem formuláře odhlášky kdykoliv v průběhu školního roku, nelze se odhlásit na přechodnou dobu. 9

10 6. Výchovně vzdělávací cíle DM Pedagogické působení v domově mládeže naplňuje specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Jedná se o výchovu a vzdělávání neformálního a formálního charakteru. Prvořadým úkolem je zabezpečit všem studentům odpovídající studijní, stravovací a ubytovací podmínky a vytvořit jim co nejvhodnější zázemí pro studium i využití volného času. Pobyt na domově mládeže je organizován vnitřním řádem a režimem dne. V době mimo vyučování mají ubytovaní možnost sportovního a kulturního vyžití. Denně mohou využívat internet ve svých pokojích, je k dispozici knihovna školy s přístupem na internet, studovny, tělocvična, herna stolního tenisu, školní hřiště a posilovna. Příležitostně jsou pro ubytované organizovány besedy a přednášky. Ubytovaní sami mohou spoluvytvářet program činnosti domova mládeže prostřednictvím studentské samosprávy. Individuálně se mohou účastnit kulturního a sportovního života ve městě (divadlo, kino, sportovní zařízení). Pedagogické působení a výchovná činnost v domově mládeže má za cíl: - vést žáky k získání vzdělání, vytvářet podmínky pro přípravu na vyučování - vést k osvojování základních hodnot na nichž je založena naše společnost - získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako osobnost působící na své okolí - pěstování hygienických návyků a správné životosprávy - vést žáky k účelnému využívání volného času s nabídkou dostatečného množství námětů pro jeho naplňování - věnovat se sportu a pěstování zdravého životního stylu - vést ubytované k prevenci škodlivých návyků včetně protidrogové prevence - udržovat úklid pokojů a všech prostor DM včetně výzdoby - schopnost týmové spolupráce 10

11 Klíčové kompetence: Vychovatelé vycházejí z vědomostí žáků, které se snaží rozvinout do schopností a dovedností, které jsou zapotřebí k výkonu jednotlivých činností. Vznikají tzv. klíčové kompetence jedince. Tyto klíčové kompetence jsou součástí měsíčních plánů činnosti výchovných skupin a výchovná činnost vede ke snaze osvojení těchto kompetencí u žáků. Výchovné skupiny jsou tvořeny žáky z různých ročníků i škol, proto je nabídka volnočasových aktivit organizována napříč výchovnými skupinami, formou společných akcí pro všechny ubytované. Účast je dobrovolná, protože prvořadou povinností žáků je příprava na vyučovaní a na své budoucí povolání. 1. Kompetence učení - získání všeobecného a odborného vzdělání - vytvářet návyky k samostatnému učení - dbát na zkvalitňování přípravy na vyučování - žák se umí učit, ví proč se učí - samostatně pozoruje a experimentuje 2. Kompetence k řešení problémů - učit se, jak řešit problémy - rozlišovat správné a nesprávné řešení a nést odpovědnost za jeho následky - rozvíjet myšlení - učit se být flexibilní - učit se nevyhýbat se problémům 3. Komunikativní kompetence - rozvoj bohaté slovní zásoby - umění vyjádřit se - umění nejen mluvit, ale i naslouchat - schopnost kultivované komunikace - mít právo vyjádřit vždy svůj názor - schopnost pracovat s informacemi - schopnost mediální komunikace 4. Sociální a interpersonální kompetence - učit se plánovat - přebírat odpovědnost za své chování - schopnost umět se prosadit - schopnost týmového jednání - schopnost vytvořit si reálnou představu o sobě samém 5. Občanské, činnostní a pracovní kompetence - schopnost uvědomit si svá práva a povinnosti - schopnost rozpoznat násilí - dbát na bezpečnost vlastní i skupinovou - vyznávat a vážit si tradic a kulturních hodnot - vážit si a chránit přírodní prostředí 11

12 6. Kompetence k trávení volného času - umět účelně trávit volný čas - orientovat se v možnostech smysluplného trávení volného času - umět si vybrat zájmové činnosti dle svých dispozic - rozvíjet své zájmy v organizovaných i individuálních činnostech - rozvíjet schopnost aktivního trávení volného času jako kompenzaci těžkých situací, či jednostranné zátěže ze školního vyučování - schopnost odmítnout nevhodné nabídky pro trávení volného času 12

13 7. Formy výchovné činnosti na DM Formy: - kolektivní působení - individuální působení - individuální pohovory - průběžné neformální působení vychovatele - pravidelné aktivity klubová činnost, pravidelné akce, kroužky - příležitostné aktivity jednorázové akce, exkurze, turnaje, besedy, kroužky Obsah: Strategie činností vychází z obecných pedagogických zásad, jako je individuální přístup a přiměřenost a respektuje požadavky pedagogického ovlivňování volného času. Požadavek dobrovolnosti: - žák se může a nemusí zúčastnit plánovaných volnočasových aktivit Požadavek pedagogického ovlivňování volného času: - vychovatel má povinnost volný čas ovlivňovat, formou nabídky a motivace Požadavek kladných rysů osobnosti: - vychovatel má povinnost chválit, vyzdvihovat a hodnotit žáky k možnostem jeho momentálního stavu Požadavek přiměřenosti: - činnosti musí být plánované tak, aby byly přiměřené pohlaví, věku a zájmu žáků - vychovatel musí vhodně motivovat a činnost zajímavě rozvíjet, musí být průvodcem žáků po zájmových činnostech Požadavek seberealizace: - vychovatel dbá na to, aby se žák v dané činnosti mohl realizovat a měl pocit úspěšnosti 13

14 8. Volnočasové aktivity Žáci se mohou zúčastňovat sportovního, kulturního a společenského dění ve městě a také si vybrat si z nabídky činnosti DM. Ve městě mohou navštěvovat divadelní a filmová představení, taneční kurzy, tradiční plesy, koncerty, přednášky, výstavy dle vlastních požadavků. Mohou využit sportovní zařízení - aquapark, bazén, sportovní kurzy atd. V blízkém okolí mají možnost věnovat se turistice, v zimě lyžování. Ubytovaní mají možnost sportovního a kulturního vyžití přímo v prostorách domova mládeže. Denně v dopoledních hodinách je k dispozici knihovna s přístupem na internet, mají možnost vlastního internetu na svých pokojích. Dále mohou využívat studovny, tělocvičny, hernu stolního tenisu, školní hřiště a posilovnu. Domov mládeže úzce spolupracuje se Školou života denní stacionář dětí s mentálním a kombinovaným postižením na ulici Mozartova 2313 ve Frýdku - Místku. Podílíme se na organizaci - letních sportovních her hendikepovaných dětí, rekondičních pobytů, zúčastňujeme se plesů, besed, atd. Příležitostně využívají prostory našeho DM na ubytování, stravování a organizujeme pro ně turnaje ve stolním fotbale, tenise. Na DM při SPŠ FM jsou pěstovány tyto sportovní aktivity: /Pod vedením vychovatelů a odborných pedagogických pracovníku TV v rámci kroužku tělovýchovného, kondičního cvičení a stolního fotbalu/. - floorbal hra - volejbal - hra - fotbal hra /mimo tělocvičnu/ - basketbal - hra - tenis - hra - kondiční cvičení pro dívky - stolní tenis hra, turnaj - stolní fotbal hra, turnaj - kondiční posilování v posilovně - šachy - turnaj Během roku jsou pořádány turistické vycházky do přírody Lysá Hora, Ondřejník, Hukvaldy.., tradiční pochod Okolo Frýdku cestička. Pod odborným vedením vychovatele mohou se účastnit na vodáckých akcích na řece Ostravici. V zimním období je možnost sjezdového a běžeckého lyžování. Každým rokem pořádá naše škola lyžařský výcvik, jehož se mohou rovněž zúčastnit i ubytovaní DM 14

15 Kulturní a společenský život na DM: - denně mohou navštěvovat knihovnu školy, zde mají možnost výpůjček knih pro studium i oddech, v knihovně mohou využít internet jak pro školní práci i osobní potřebu - besedy významní lidé kulturního a společenského života ve městě - besedy s kosmetičkou, s vizážistkou - přednášky na téma cestování a ochrany přírody - Vánoční, Valentýnské posezení s hudbou - Filmový klub na DM výběr a promítání hodnotných filmových snímků - Taneční pro mládež Národní dům F-M - Tradiční ples školy V rámci spolupráce s VOŠ Goodwill, s.r.o. a garanty studijního oboru animace cestovního ruchu se ubytovaní studenti podílejí na vytváření kulturního a sportovního programu na domově mládeže, a to tak, že: - prokazují schopnost tvorby animačních programů pro aktivní, tvořivé a kultivované trávení volného času - využívají výtvarnou techniku a hudbu při animačních programech - organizují vybrané sportovní aktivity - procvičují relaxační techniky - nacvičují způsoby poskytnutí první pomoci 15

16 9. Prevence sociálně patologických jevů Zahrnuje komplexní uplatnění dostupných prostředků, to je vzdělávání vychovatelů, spolupráci s rodiči a učiteli na školách, vrstevnické působení, přitažlivé vyplnění volného času ubytovaných. Patologickým jevům lze předcházet kvalitní zájmovou činností pod dohledem vychovatelů s cílem vytvoření vhodných žádoucích návyků. Důraz klademe na tyto soc. patologické jevy: - užívání návykových látek (tabák, alkohol, drogy) - patologické hráčství - šikana, vandalismus - záškoláctví, ohrožování mravní výchovy mládeže - kriminalita a delikvence - nevhodné stravování bulimie, anorexie - diskriminace, nepřátelství, násilí V souvislosti s těmito jevy spolupracujeme s preventisty a výchovnými poradci jednotlivých škol ubytovaných žáků, se středisky výchovné péče, okresní pedagogickopsychologickou poradnou, sociálním odborem magistrátu města F-M a útvarem kriminality mládeže Policie ČR. 16

17 10. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví Domov mládeže nese zodpovědnost za bezpečnost a dodržování hygienických předpisů ubytovaných. Na začátku školního roku jsou všichni ubytovaní seznámeni s bezpečnostními a hygienickými pravidly, které musí každý dodržovat. Poučení je potvrzeno podpisem při přijímání žáků na domov mládeže a založeno v pedagogické dokumentaci DM. Bezpečnostní zásady pro ubytované: - ubytovaní se musí řídit vnitřním řádem DM - zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a požívání drog v budově DM - zákaz nošení živých zvířat do DM - není možné používat v pokoji svíčky a jiný otevřený oheň - zákaz vyklánění z oken - dodržovat noční klid a dobu návratu z vycházek - udržovat pořádek a čistotu na pokoji - při odjezdu z DM uklidit pokoj, osobní věci, potraviny a vynést odpadkový koš - při používání vlastních el. spotřebičů je nutná elektrorevize /každý rok/ - v kuchyňce je nutné dodržovat pořádek a dbát na bezpečnost - v případě nemoci a úrazu je nutné ihned informovat vychovatele - v případě dlouhodobějšího onemocnění je žák povinen opustit DM - akutní případy po dobu nezbytně nutnou lze žáka umístit na izolačním pokoji DM - návštěvy na DM pouze se svolením vychovatele - v případě ohrožení je nutné znát telefonní čísla 112 Integrovaný záchranný systém 150 Hasiči 155 Záchranná služba 156 Městská policie 11. Vnitřní řád DM Viz příloha 17

18 Vnitřní řád DM při SPŠOAJŠ ve Frýdku-Místku Na DM jsou přijímáni studenti na základě podání vyplněného a podepsaného formuláře přihlášky. Pokud je student nezletilý, přihlášku podává jeho zákonný zástupce. Přihláška se vztahuje pouze na jeden školní rok. O případném neumístění na DM je student informován v nejkratším možném termínu. Všichni ubytovaní studenti mají povinnost v den nástupu na DM seznámit se s Vnitřním řádem DM a bezpečnostními a protipožárními předpisy, svým podpisem potvrdit, že tak učinili, a po celou dobu pobytu na DM tento Řád a předpisy dodržovat. Ubytovaný student je povinen řídit se také pokyny výchovných a ostatních pracovníků DM. Pokud student Vnitřní řád poruší, vedoucí DM je oprávněn studenta z ubytování vyloučit, v případě opakovaného nebo závažného přestupku ihned, tj. bez výpovědi a bez povinnosti zabezpečit vyloučenému náhradní ubytování. V den nástupu na DM je student povinen složit kauci ( nyní 3000 Kč ), ze které se hradí úhrada za ubytování a stravu za poslední měsíc studentova ubytování na DM, a případné prokazatelné poškození majetku a zařízení DM, splatnou v den nástupu na DM. Zbytek kauce se studentovi zasílá složenkou na adresu trvalého bydliště nebo na účet, případně si jej vyzvedne osobně. Tato úhrada se skládá z nájemného (nyní 1.400,- Kč) a stravného ( S=24,00Kč, O=29,00Kč, V=27,00Kč). Úhrada stravy a nájemného je hrazena převodem z účtu po svolení k inkasu k 16.dni každého měsíce. V případě neuhrazení platby bude studentovi ukončeno ubytování a stravování na DM. O snížení nebo prominutí kauce rozhodne vedoucí DM na základě oprávněné žádosti plnoletého studenta či rodičů neplnoletého studenta a to v případě hodného zvláštního zřetele, zvláště pak ze sociálních důvodů. Student má nárok na snížené nájemné, jestliže jeho přechodná nepřítomnost na DM je důsledkem organizace výuky na jeho škole nebo dlouhodobého pobytu v léčebném zařízení (déle než 7 dní). To je nutno doložit, např. potvrzením o odborné praxi, rozpisem výuky nebo potvrzením lékaře. V takovém případě zaplatí student poměrnou část nájemného, nejméně však 50 % plné sazby. Takovým případem však není např. zkouškové období ani krátkodobé onemocnění studenta do 7-mi dnů. Podle zákona č. 379/2005 Sb. platí pro všechny studenty přísný zákaz kouření, konzumace a přechovávání alkoholických nápojů, drog a jiných zdraví škodlivých a návykových látek ve všech prostorách DM. Na DM se nesmí vstupovat v podnapilém stavu!!! 18

19 V době od do hodin platí pro všechny ubytované povinnost zachovávat noční klid, tj. vyvarovat se hlučného hovoru, hlasitého poslechu TV, hudby apod. Na DM jsou studenti povinni vracet se ve stanovených časech: - všichni učni, žáci a studenti před maturitou (=SŠ) denně do hod. - studenti po maturitě (=VOŠ) a nástavbového studia SŠ denně do hod. Při odchodu z DM s předpokládaným návratem po hod. nechávají studenti na vrátnici DM své domovní průkazy a při návratu si je vyzvednou. Případný pozdější návrat, než je stanoveno, nutno předem projednat s přítomným vychovatelem!! Vstup na DM DM je z provozních důvodů ochrany objektu uzavřen v době od hod. do hod. V této době nikdo nebude vpuštěn do prostor DM ani ven z DM, kromě naléhavých případů, např. úraz ubytovaných apod. Noční ostraha DM Noční strážný ochranka plní zároveň funkci vychovatele noční směny včetně ostrahy objektu. V době od hod. do hod. služba na vrátnici DM. V době od hod. do hod. služba ve vychovatelně II. patro vlevo. V době od hod. do hod. opět služba na vrátnici DM. Spojení V případě hodném zvláštního zřetele je možno zvenku přivolat noční ostrahu: a) telefonicky na tel. č.: ( hod.), b) telefonicky na tel. č.: ( hod.), c) tlačítkem zvonku zabudovaného domácího videotelefonu ( hod.), Včasné ranní vstávání a včasný příchod do výuky je věcí odpovědnosti každého jednotlivého studenta. V době mezi 16. a 21. hodinou se studenti věnují přípravě do školy v rozsahu daném individuální potřebou. Ubytovaní jsou povinni odebírat v jídelně DM denně celou polopenzi, tj. snídani a večeři. Strava je přihlášena automaticky na všechny školní dny daného měsíce. Změny si studenti provádějí individuálně a včas na terminálu v okénku nebo přímo v kanceláři pro prodej stravného. Z jídelny DM je zakázáno vynášet nádobí a příbory. K odnášení jídla je nutné použít své vlastní nádobí - jídlonosiče. 19

20 Výdej stravy : snídaně od 6.00 do 8.00 hod. obědy od do hod. večeře od do hod. Studenti jsou povinni udržovat pořádek na svých pokojích i v ostatních prostorách DM ( kuchyňky, umývárny, toalety, chodby, klubovny). Studenti jsou povinni zacházet šetrně s veškerým zařízením DM a jídelny a uhradit škody, způsobené vlastní vinou. Každá změna v umístění nábytku musí být předem povolena výchovnými pracovníky DM. Před ukončením pobytu v daném školním roce musí být nábytek vrácen zpět na původní místo. Na každém pokoji musí být tři lůžka (na malých pokojích dvě lůžka), skříň, stůl, židle a úložné prostory pro lůžkoviny. Pokud má student na pokoji větší obnos peněz nebo cennosti (včetně fotoaparátu, mobilního telefonu, PC a notebooku), je to na jeho vlastní riziko. Cenné předměty včetně peněz může předat do úschovy vychovateli. Užívá-li student na pokoji svůj vlastní televizor, ledničku, osobní počítač nebo jiný elektrický spotřebič, je to zcela na jeho vlastní riziko, pokud jde o eventuální poškození nebo ztrátu. Student musí předložit dokument, potvrzující platnou elektrorevizi spotřebiče. Případné škody na zařízení, majetku, inventáři a budově DM hradí majitel spotřebiče. Úklid domova mládeže je zajištěn dodavatelsky úklidovou firmou. Všechny společné prostory jsou uklízeny denně. Úklid pokojů včetně odnášení odpadků si provádějí studenti denně sami s tím, že pokoj je navíc 1x za 14 dnů uklízen pracovnicí firmy. Dvakrát za měsíc se provádí výměna použitého ložního prádla a ubrusů za čisté. Návštěva na DM neubytované osoby musí být ihned při příchodu nahlášena na vrátnici. Návštěvník je povinen předložit svůj identifikační průkaz. K setkání s navštívenou osobou slouží návštěvní místnost. Je-li návštěvník plnoletý a přišel navštívit plnoletého studenta, je povinen ukončit návštěvu do hod. Pokud má návštěvník zájem zůstat na DM přes noc, obrátí se do hod. na výchovného pracovníka, který přidělí návštěvníkovi lůžko nebo pokoj v ubytovací části pro hosty a vydá mu ložní prádlo. Návštěvník předem zaplatí stanovenou částku podle úrovně ubytování a po ukončení návštěvy odevzdá ložní prádlo. Je-li návštěvník neplnoletý nebo jde-li o návštěvu u neplnoletého ubytovaného studenta, je nutný souhlas vychovatele, který rovněž stanoví čas ukončení návštěvy. V případě nutnosti, nevhodného chování apod., může vychovatel ukončit návštěvě pobyt, příp. návštěvu vůbec nepovolit. 20

21 Studenti mohou zůstávat na DM přes sobotu a neděli. O svém záměru uvědomí výchovného pracovníka nejpozději ve čtvrtek večer. Neplnoletí studenti mohou zůstat pouze na telefonickou nebo písemnou žádost rodičů předanou předem. V případě onemocnění student informuje výchovného pracovníka a po poradě s ním případně navštíví lékaře nebo odjede domů. V případě nutnosti zařídí výchovný pracovník návštěvu lékaře na DM nebo odvoz k lékaři. Výchovný pracovník může omluvit ubytovanému studentovi nepřítomnost ve škole pouze v závažném případě a to pouze na 1 den. Ubytovaní studenti jsou povinni dodržovat tato další ustanovení: V případě zjištění požáru na DM ihned zahájit podle svých možností práce, nezbytné k likvidaci požáru, tyto skutečnosti nahlásit pracovníkovi DM a účastnit se podle jeho pokynů dalších prací, nezbytných k likvidaci nebo omezení požáru. V případě svého zranění ihned informovat pracovníka DM a požádat ho o poskytnutí první pomoci. V případě zranění, mdlob nebo bezvědomí jiného studenta ihned poskytnout první pomoc, zahájit činnosti k jeho oživení a informovat pracovníka DM. Nahlásit ihned závady, poruchy apod., které by mohly ohrozit bezpečnost, zdraví či život ubytovaných, případně způsobit vznik další nebo větší škody. Nevyklánět se z oken a nevyhazovat z nich žádné předměty, nesedat na parapet a nic nepokládat na venkovní parapet. nejpozději do jednoho týdne po nástupu na DM odevzdat dvě fotografie nemanipulovat svévolně s ručními hasicími přístroji, hydranty a dalšími zařízeními šetřit elektrickou energií a vodou neuskladňovat na pokojích DM jízdní kola, která je nutno uschovat ve vyhrazené místnosti v suterénu budovy, a nepřechovávat zvířata nepoškozovat omítky (ani malbami či sprejováním), udržovat pořádek v okolí budovy a pod okny přidělených pokojů a samozřejmě i v prostorách, přiléhajících k budově DM (= nevyhazovat věci z oken). výzdoba pokojů musí být vhodná a nesmí poškozovat inventář DM, tj.nelepit plakáty, nepopisovat, nekreslit apod. na nábytek, dveře,stěny,stropy pokojů, chodeb a všech dalších společných prostor. pokud se studenti na svých pokojích zamykají, nenechávají z bezpečnostních důvodů klíč v zámku respektovat nutnost plného obsazení pokojů, což může znamenat povinnost přestěhovat se v nejkratším možném termínu na volné lůžko v jiném pokoji uvolnit svůj pokoj pro občasné krátkodobé (zpravidla víkendové) ubytování hostů před odjezdem z DM je student povinen odpojit všechny elektrospotřebiče kromě ledničky (kulma, žehlička, fén, varná konvice, PC, ) od el. sítě, uzavřít okna, zhasnout světla, zamknout pokoj a klíč odevzdat na vrátnici DM tělocvična SPŠ může být navštívena jen pod dozorem výchovného pracovníka ve stanovených časech. Podmínkou je dodržování předpisů pro používání tělocvičny ( zákaz provozovat sporty, které poškozují zařízení) 21

22 zatravněné hřiště SPŠ lze použít pouze po předchozím souhlasu výchovného pracovníka, který se řídí pokyny vedení SPŠ a správce hřiště herna je k dispozici každý den od do hod., pokud není obsazena výukou SPŠ nebo pronajata. V herně i tělocvičně je nutno používat takovou obuv, která nepoškozuje podlahovou krytinu se světlou nebo bílou podrážkou. Student se může odhlásit z ubytování na DM kdykoliv v průběhu školního roku. Odhlašuje se vyplněním a podpisem příslušného formuláře. Odhláška platí až do konce školního roku, což znamená, že se nelze odhlásit z ubytování na přechodnou dobu. Tento vnitřní řád platí do odvolání. PaedDr. Drahomír Šebesta vedoucí Domova mládeže SPŠOAJŠ Ve Frýdku-Místku dne Zpracoval : Mgr. Zdeněk Kološ 22

Domov mládeže. Školní vzdělávací program. Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, příspěvková organizace

Domov mládeže. Školní vzdělávací program. Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, příspěvková organizace Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, příspěvková organizace Domov mládeže Školní vzdělávací program 2009 D OMOV MLÁDEŽE P Ř I S T Ř EDNÍ PRŮ MYSLOVÉ ŠKOLE, F RÝDEK M ÍSTEK, 28. ŘÍJNA 1639, 738 02 F

Více

Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní. Jungmannova 9, 111 21 Praha

Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní. Jungmannova 9, 111 21 Praha s účinností od 1. září 2011 1 Identifikační údaje Název školy: Adresa školy: Zřizovatel školy: Typ právnické osoby: Ředitelka: Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní Českobratrská církev

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE pro mimoškolní vzdělávání a výchovu žáků středních odborných škol, středních odborných učilišť a odborných učilišť Výchovně vzdělávací program vychází ze zákona

Více

Střední odborné učiliště Praha Michle. Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

Střední odborné učiliště Praha Michle. Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Praha Michle Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Je nedílnou součástí Vnitřního řádu SOU, stanoví organizaci chod domova mládeže a základní povinnosti ubytovaných

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Obsah Úvodní ustanovení...3 Povinnosti ubytovaných žáků a výchovná opatření...4 Práva žáků...5 V rámci bezpečnostních

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM domova mládeže

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM domova mládeže Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Osmek 47 751 52 Přerov IČO: 63701171 Tel: 581262611 Fax: 581735836 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM domova mládeže Zpracoval: Helena Zrnková, vedoucí vychovatel Schválil:

Více

Vnitřní řád Domova mládeže (DM)

Vnitřní řád Domova mládeže (DM) Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Vnitřní předpis ředitele školy Vnitřní řád Domova mládeže (DM) (Červený Kostelec, Lhota 333) I. Práva ubytovaných studentek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání Domov mládeže a Školní jídelna Holečkova 2, České Budějovice, 370 04 telefon: 387 92 92 10, fax: 387 31 82 55 e-mail: info@dmcb.cz, www: http://www.dmcb.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ VSETÍN VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ VSETÍN VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ VSETÍN VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE 1. 1. 2012 1 VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE (DM) Ředitelka Střední průmyslové školy strojnické Vsetín (dále jen školy) vydává v souladu

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Úvodní ustanovení Ředitel školy vydává podle 30, 21, 22, 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vnitřní předpis č.: 07/10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Vnitřní organizační normy a směrnice Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád je zpracován

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny Vypracoval: Schválil: Jitka Andrejsová, vedoucí školní jídelny Mgr. Hana Janischová, ředitelka školy Směrnice nabývá účinnosti dne: 1.12.2014 Pedagogická rada projednala a schválila

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Vnitřní řád školní družiny

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Vnitřní řád školní družiny Příloha : Organizace školní družiny ve školním roce 2013/2014 Vnitřní řád je zpracován v

Více

Vnitřní řád domova mládeže pro studenty vyšší odborné školy

Vnitřní řád domova mládeže pro studenty vyšší odborné školy Vnitřní řád domova mládeže pro studenty vyšší odborné školy Domov mládeže při Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Středním odborném učilišti technickém v Chotěboři Domov mládeže (dále jen DM) je školské

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace http://www.skolajih.cz druzina@skolajih.cz tel.: +420 351 011 001 fax: +420 351 011 000 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚVODNÍ

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Brno, Botanická 70 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 11-1 /2011 Účinnost od: 3. 9. 2012 Skartační znak: A 5 Vypracoval: Schválil: PaedDr. Danuše Pytelová, ředitelka školy PaedDr. Danuše

Více

Akademie Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou. Provozní a vnitřní řád domova mládeže

Akademie Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou. Provozní a vnitřní řád domova mládeže Akademie Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou Provozní a vnitřní řád domova mládeže Určeno: Žákům, studentům, zákonným zástupcům, vychovatelům Vypracovala:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD INTERNÁTU BENEŠOVSKÁ

VNITŘNÍ ŘÁD INTERNÁTU BENEŠOVSKÁ S ttřed n íí š ko lla llodn íí dop r avy a tte chn iický ch ře me se ll Děč íín V II,, VNITŘNÍ ŘÁD INTERNÁTU BENEŠOVSKÁ I. Obecná ustanovení Vnitřní řád internátu vymezuje práva a povinnosti ubytovaných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová - lázně ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 27.2.2007 Směrnice nabývá platnosti

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Vnitřní řád domova mládeže na adrese Kladno, Cyrila Boudy 2953, 272 01 Kladno

Vnitřní řád domova mládeže na adrese Kladno, Cyrila Boudy 2953, 272 01 Kladno Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 Telefon: 312 248 001, e-mail: skola@sosik.cz Vnitřní řád domova mládeže na adrese Kladno, Cyrila Boudy 2953, 272 01 Kladno

Více

VNITŘNÍ ŘÁD školní družiny

VNITŘNÍ ŘÁD školní družiny VNITŘNÍ ŘÁD školní družiny a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Školní družina (dále jen družina ) je školským zařízením pro

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Řád školní družiny Č. j. 7/2013 Zpracovala: Martina Marková, vedoucí vychovatelka školní družiny Platnost vnitřního předpisu: od 1. 9.

Řád školní družiny Č. j. 7/2013 Zpracovala: Martina Marková, vedoucí vychovatelka školní družiny Platnost vnitřního předpisu: od 1. 9. Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Řád školní družiny Č. j. 7/2013 Zpracovala: Martina Marková, vedoucí vychovatelka školní družiny Platnost vnitřního předpisu: od 1. 9. 2014 Řád školní družiny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE Adresa DM: Krásnostudenecká 595/31; Děčín VI. Želenice; PSČ: 405 02; TEL.: +420412539003 ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 DM ŽELENICE v Děčíně VI. má svou kapacitu 32 lůžek

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

DOMOV MLÁDEŽE STUDENTSKÁ VNITŘNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

DOMOV MLÁDEŽE STUDENTSKÁ VNITŘNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 DOMOV MLÁDEŽE STUDENTSKÁ DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA PRAHA 6 DEJVICE, STUDENTSKÁ 10 e- mail: r ed itel@dmstuden tska.cz www.dmstud en tska.cz t el.: 252 540 111 VNITŘNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny - výdejny

Vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny - výdejny Vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny - výdejny Aktualizace k 1. 9. 2014 Vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny - výdejny je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ. Domova mládeže SOŠ DCR Krnov, p.o. pro školní rok 2014/15

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ. Domova mládeže SOŠ DCR Krnov, p.o. pro školní rok 2014/15 INTERNÍ TISKOPIS / Č.j : SOSDCR/01282/2012 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Domova mládeže SOŠ DCR Krnov, p.o. pro školní rok 2014/15 Domov mládeže je školským výchovným a ubytovacím zařízením, doplňujícím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domova mládeže při SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domova mládeže při SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domova mládeže při SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm Zpracovaný podle zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Zpracovala: Bc.Ludmila Kulišťáková zástupce ředitele pro výchovu

Více

Č.j.: OA 137/2014 Účinnost od 31. 8. 2014 Spisový znak: A.1. Skartační znak-lhůta: A-10 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Změny:

Č.j.: OA 137/2014 Účinnost od 31. 8. 2014 Spisový znak: A.1. Skartační znak-lhůta: A-10 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Změny: Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Vnitřní řád domova mládeže Č.j.: OA 137/2014 Účinnost od 31. 8. 2014 Spisový

Více

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Masarykovy ZŠ Klatovy, tř.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci květnu formou

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Brno, Botanická 70 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 291/2014 Účinnost od: 1. 9. 2014 Skartační znak: A 5 Vypracoval: Schválil: PaedDr. Danuše Pytelová, ředitelka školy PaedDr. Danuše Pytelová,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 21. 1. 2013 Školská

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Poděbradova 842, 537 60 Chrudim, tel.: 469 620 207 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Školní jídelna se řídí právními předpisy:

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město Ř Á D J E S L Í Provoz je zajištěn od 6,00 do 16,00 hod. V pondělí a středu nabízíme po dohodě s rodiči prodloužený provoz do 17,30 hod, v úterý a čtvrtek po dohodě do 16,30 hod. Rozdělení dětí do oddělení

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromý domov mládeže s.r.o.

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromý domov mládeže s.r.o. Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromý domov mládeže s.r.o. Burgetova 303, 397 01 Písek Identifikátor zařízení: 600 028 275 Termín konání

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. : /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Domov mládeže VOŠ a SZeŠ, Tomkova 2159, Tábor VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Při sestavování VŘ DM bylo použito: - školský zákon č. 561/2004 Sb., - vyhlášky MŠMT ČR č. 108/2005 Sb., - vyhláška MŠMT ČR č. 17/2015

Více

Základní škola Brno, Horácké náměstí 13, 62100 BRNO

Základní škola Brno, Horácké náměstí 13, 62100 BRNO Základní škola Brno, Horácké náměstí 13, 62100 BRNO ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval : Mgr. Ivana Melichárková Schválil Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne : 31.8.2015

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

Školní vzdělávací program Domova mládeže

Školní vzdělávací program Domova mládeže Česká lesnická akademie, Lesnická 9, 541 01 Trutnov Domov mládeže Školní vzdělávací program Domova mládeže Zpracoval: Bc. Josef Kvasničák Schválil : Mgr. Jan Korbelář 1 ÚVOD Školní vzdělávací program DM

Více

DOMOV MLÁDEŽE ELDO VNITŘNÍ ŘÁD

DOMOV MLÁDEŽE ELDO VNITŘNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, spol. s r.o. S t ř e d n í 5 9, 6 0 2 0 0 B r n o DOMOV MLÁDEŽE ELDO VNITŘNÍ ŘÁD Brno, 1. září 2013 Základní ustanovení I. Domov mládeže

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina při ZŠ Přerov, Svisle 13 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Schváleno dne 11. 6. 2015 Mgr.Miroslav Fryštacký, ředitel školy Zdeňka Duliškovičová, vedoucí ŠD Obsah I. Obecná ustanovení II. Práva

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Vyplývá z: Vnitřní řád školní jídelny Zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní údaje: Popis materiálních podmínek

Základní údaje: Popis materiálních podmínek Základní údaje: Název školy podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova 182, okres Kutná Hora, 28601 Čáslav Adresa školy: Základní škola Čáslav, Nám. Jana

Více

ŘÁD TÁBORA PENTAGRAMUS 2015

ŘÁD TÁBORA PENTAGRAMUS 2015 ŘÁD TÁBORA PENTAGRAMUS 2015 Cílem našeho tábora je vytvořit dobrou partu, dobrý kolektiv správných táborníků. Táborníci jsou povinni respektovat obecná pravidla chování, bezpečnosti a hygieny, doplněná

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17, 602 00 Brno příspěvková organizace Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní družina je součástí právního subjektu Základní školy a mateřské školy

Více

Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace

Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace š Č.j. 8.3/12 Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Schváleno pedagogickou radou dne 27.8.2012 Platnost od 1.9.2012 Mgr. Blanka Ježková Obsah Družina poskytuje

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz. Vnitřní řád školní družiny

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz. Vnitřní řád školní družiny Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz Vnitřní řád školní družiny Hru-2/15/3 Spis. značka: 2 1 Skart. značka: A5 Na základě ustanovení

Více

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY s účinností od 1. září 2013 Zřizovatelem školy obec Doubravčice, Doubravčice 94, 282 01. Školní řád je zpracován v souladu s platnými právními předpisy a normami. Články

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE 1 Podmínky ubytování 1. Domov mládeže je určen k ubytování žáků přijatých ke studiu na středních školách. Ubytování je poskytováno na základě přihlášky do DM. 2. Ubytován může

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Školní vzdělávací program. Domov mládeže

Školní vzdělávací program. Domov mládeže Školní vzdělávací program Domov mládeže Kompletní ŠVP pro mimoškolní vzdělávání a výchovu žáků středních odborných škol, odborných učilišť a vyšších odborných škol Školní vzdělávací program vychází ze

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Domov mládeže SŠ gastronomie a farmářství (dále jen DM) poskytuje ubytovací a stravovací služby žákům SOŠ gastronomie a farmáářství

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Vnitřní řád školní družiny. Základní škola, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16

Vnitřní řád školní družiny. Základní škola, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16 Vnitřní řád školní družiny Základní škola, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16 OBECNÁ USTANOVENÍ: Školní družina je školským zařízením a je součástí ZŠ, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16. O umístění, nebo neumístění

Více

Vnitřní směrnice č. 3. Řád domova mládeže

Vnitřní směrnice č. 3. Řád domova mládeže Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 Vnitřní směrnice č. 3 Řád domova mládeže Označení směrnice: Řád DM Číslo jednací: Vydává: Ing. Jaroslav Pokrupa - ředitel školy Datum vydání:

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Svitavy I. Základní ustanovení Vnitřní řád domova mládeže vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských výchovných

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Vacenovice, okres Hodonín Vnitřní řád školní družiny Platnost: 16.10.2014 Zpracovala: Marie Konečná Pedagogická rada projednala: 15.10.2014 Schválila: Mgr. Liběna Lisá Spis.znak A.1.4. /

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o.

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. I. Údaje o zařízení Adresa: Kometka, Střední 26, 60200 Brno Telefon: 549 439 284, mob. 739 219 156 IČO: 01873784 Odpovědná osoba: Mgr. Lenka Řeholová, ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE V souladu se školským zákonem č. 561/2004 123, a v souladu s vyhláškou 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Praha Tel. 241090230 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48

Více