LIPNÍK NAD BEČVOU JE DRŽITELEM CENY ALFREDA HABERMANNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LIPNÍK NAD BEČVOU JE DRŽITELEM CENY ALFREDA HABERMANNA"

Transkript

1 ČÍSLO 9 / ROČNÍK X ZÁŘÍ 2008 Cena 7 Kč LIPNÍK NAD BEČVOU JE DRŽITELEM CENY ALFREDA HABERMANNA Ve dnech 29. až 31. srpna se konal na Helfštýně již 27. ročník setkání uměleckých kovářů Hefaiston. Přihlášených účastníků kovářů a teoretiků bylo přes 500 z cca 20 zemí. Lákadlem ale je Hefaiston i pro běžné návštěvníky. Ti totiž při tomto setkání mohou absolvovat ojedinělý zážitek při pozorování práce uměleckých kovářů na 10 pracovištích na třetím nádvoří. Vykované práce zůstávají ve sbírce uměleckého kovářství na hradě. To se týká také plastiky, která je vykována v týdnu Kovářského fóra (letos 20. ročník). Současně je vždy v areálu hradu instalována výstava z dovezených prací, a to jak v exteriéru, tak v ateliéru Kovářského studia a v galerii na 2. nádvoří. Oproti předcházejícím ročníkům překvapilo návštěvníky pár novinek. Na posledním nádvoří v budově paláce bylo instalováno plátno, na kterém se promítala řada krátkých filmů a dokumentů z oblasti uměleckého kovářství a snímků z hradu Helfštýna. Pokračování na str. 2

2 STRANA 2 REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO AREÁLU POKRAČUJE Město Lipník nad Bečvou, které převzalo od sportovních klubů sportovní areál do svého vlastnictví, pokračuje i v letošním roce s jeho velkou rekonstrukcí. V roce 2007 bylo vybudováno zcela nové moderní travnaté fotbalové hřiště a atletická tartanová dráha se všemi potřebnými sektory a od letošního jara je užívají všechny lipenské školy i veřejnost. Od července letošního roku probíhá zásadní rekonstrukce tréninkového fotbalového hřiště, které již vůbec nemohlo sloužit svému účelu. Na jeho místě vyrůstá v těchto dnech fotbalové hřiště s umělým trávníkem tzv. III. generace, které bude i certifikováno pro fotbalové soutěže. Tento povrch vzhledem ke svým vlastnostem blízkým přírodní trávě zaručuje časově nezměněný herní komfort ve všech ročních obdobích. Dokončení hřiště předpokládáme do konce měsíce září a nezbývá než si přát, aby celý areál opět významně ožil sportovními aktivitami klubů, škol i veřejnosti. Miloslav Přikryl Dne 28. června 2008 přišli do obřadní síně Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou manželé František a Marie Žůrkovi, aby si připomněli 50 let společného života a oslavili zlatou svatbu. Manželství uzavřeli 28. června 1958 v Penčicích. MĚSTO LIPNÍK OBDRŽEL CENU ALFREDA HABERMANNA Pokračování ze str. 1 Návštěvníky s dětmi potěšila instalace koutku s malou kovářskou zástěrou a kovadlinou. Mimořádným a důležitým okamžikem pro odbornou veřejnost, novináře, ale i mnohé návštěvníky byla vzpomínka na Alfreda Habermanna, která se konala v sobotu ve 14 hodin. Při této příležitosti bylo Kovářské studio přejmenováno na Studio Alfreda Habermanna a také letos poprvé byla udělena Cena Alfreda Habermanna. V letošním roce ji obdrželo Město Lipník nad Bečvou za aktivní propagaci uměleckého kovářství v mezinárodním měřítku a pozitivní přístup obyvatel města k uplatnění kovové plastiky v historické architektuře. Město Lipník nad Bečvou na Hefaistonu také představilo nový kalendář pro rok 2009, jehož námětem je právě umělecké kovářství. Udílení ceny Alfreda Habermanna vzniklo na návrh Muzea Komenského v Přerově, jako pořadatele mezinárodních setkání uměleckých kovářů Hefaiston na hradě Helfštýně. U zrodu těchto setkání v roce 1982 stál A. Habermann, který svou osobností ovlivňoval tradici těchto setkání až do roku Náhlý odchod prof. A. Habermanna ( ) ukončilo jeho přímé působení na dění ve světě uměleckého kovářství. Aby jeho odkaz byl stále připomínán a dále naplňován i v dalších letech, bude každým rokem na Hefaistonu udílena cena za mimořádný počin v oblasti kovářské tvorby a za propagaci tohoto uměleckého řemesla. OZNÁMENÍ Městský úřad Lipník nad Bečvou upozorňuje občany, že dne 3. října 2008 bude Městský úřad Lipník nad Bečvou budova zámku i budova radnice, z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení. Ing. Jitka Suchánková, tajemník MěÚ MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (s anglickou zkratkou ADR Alternative Dispute Resolution) je systém, který při řešení sporů umožňuje alternativní postup, tedy jiný postup než klasickou soudní cestou. V tomto systému jsou řešeny spory, které vznikají z neplnění smluvních závazků, kde na jedné straně stojí podnikatel a na druhé straně spotřebitel. Klasickým spotřebitelským sporem jsou například spory o uznání reklamace vad zboží koupeného v obchodě, ale i jiné spory, které vznikají z právních vztahů mezi podnikateli a spotřebiteli. Projekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který funguje od 1. dubna 2008, připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky, spotřebitelskými sdruženími, Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, Asociací mediátorů, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti. Cílem celého projektu je nastavit účinný systém, který zrychlí a zjednoduší řešení spotřebitelských sporů. V současné chvíli se jedná o pilotní fázi projektu, která poběží po dobu dvou let. Následně budou získané poznatky vyhodnoceny a případně budou přijata opatření k dalšímu fungování. Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu

3 MĚSTSKÝ ÚŘAD STRANA 3 ZAČALA REKONSTRUKCE CHODNÍKU V ULICI SVATOPLUKA ČECHA V pondělí zahájila firma SATES MORAVA s.r.o. Valašské Meziříčí práce na rekonstrukci severní strany chodníku v ulici Svatopluka Čecha. Rekonstruovaný úsek začíná bezbariérovým sjezdem z chodníku na ulici Nádražní a končí za přechodem pro chodce přes ulici Komenského sady. Při rekonstrukci bude použita zámková dlažba stejně jako při nedávné rekonstrukci ulice Osecké. Místa pro přecházení chodců budou řešena jako bezbariérová s vodicími a signálními pásy, usnadňujícími pohyb nevidomých a slabozrakých občanů. Město Lipník nad Bečvou do rekonstrukce, která by měla být dokončena v 1. dekádě měsíce října 2008, investuje celkem 1,66 milionu Kč. TS RESTAUROVÁNÍ SOCHY SV. JANA NEPOMUCKÉHO V ulici Smetanova v Lipníku nad Bečvou probíhá restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, které provádí Ak. soch. René Tikal. Tato kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek Ministerstva kultury ČR byla ve velmi špatném technickém stavu. Dle rozhodnutí závazného stanoviska státní památkové péče dojde ke zvýšení celkové výšky soklu alespoň na dva metry a samotná socha bude očištěna, vyspravena a následně ochráněna paropropustnou hydrofobizací povrchu. Restaurování sochy bylo započato v měsíci červnu 2008 a bude dokončeno v měsíci říjnu Celkové náklady činí Kč. Provedením restaurátorského zásahu se zabrání další degradaci památky a tím dojde k jejímu zachování. Fotografie dokumentují, jak socha vypadala v minulosti a v době před restaurováním. MĚSTO LETOS OPRAVÍ KOMPLETNĚ JEDNU MATEŘSKOU ŠKOLU Město Lipník nad Bečvou od září zahájí opravy mateřské školy Na Zelince. Kromě úprav, zaměřených na snížení energetické náročnosti objektu (zateplení obvodových stěn, výměna oken a dveří a zateplení střechy, rekonstrukce otopné soustavy), dojde také k navýšení kapacity školky o celé jedno oddělení, na 112 dětí. Školka se bude opravovat od podzimu r do jara r Provoz školky bude od září přesunut po tuto dobu do budovy ZŠ Osecká 315, kde bylo mateřské škole vyhrazeno celé třetí patro. Provoz mateřské a základní školy se nebude vzájemně nijak narušovat. Projekt města Lipníka n. B. na snížení energetické náročnosti objektu získal finanční prostředky z Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Uskutečněním projektu dojde ke snížení emisí CO 2 o cca 22 tun za rok a k úspoře energie cca 384 GJ za rok. Celkové uznatelné náklady na tento projekt činí 3,3 mil. Kč, z toho je příspěvek z fondu Evropské unie 2,8 mil. Kč a příspěvek SFŽP 169 tisíc Kč. Další náklady, a to celkem 6 mil. Kč, budou věnovány na výměnu osvětlení, opravy vodoinstalace a přebudování prostor bývalé vývařovny a zázemí na 4. oddělení a tím dosažení rozšíření kapacity školky, která byla postavena v letech Porodnost stoupá také v Lipníku nad Bečvou. V roce 2006 se narodilo 98 dětí, které by mohly v roce 2009 nastoupit do mateřské školy. V současné době je kapacita míst v mateřských školách na území města dostačující. ŠK DĚTÍ S PŘILBOU NA KOLECH PŘIBÝVÁ V květnu a červnu mohli cyklisté potkat v Lipníku nad Bečvou hlídky strážníků a policistů, které kontrolovaly nošení cyklistických přileb u dětí. Během těchto dvou měsíců bylo zkontrolováno 113 dětí, z toho 18 na hlavě přilbu nemělo. Akce Na kole jen s přilbou, pořádaná komisí BESIP města Lipník nad Bečvou, se konala již druhým rokem a ukázalo se, že stále je ještě dost dětí, které cyklistickou přilbu nepoužívají. Posun k lepšímu oproti prvnímu ročníku je ale znatelný v roce 2007 bylo totiž zkontrolováno 130 dětí, z toho 56 jich bylo bez přilby. Kontrolovaní cyklisté, kteří měli ochrannou přilbu a vzorně vybavené jízdní kolo, dostali přední svítilnu na kolo a reflexní samonavíjecí pásku BESIP. Ti, kteří měli ochrannou přilbu a kolo ne tak úplně vzorně vybavené, obdrželi zadní svítilnu na kolo a reflexní samonavíjecí pásku BESIP. Děti, které přilbu neměly, byly na tento přestupek upozorněny (vyřešení domluvou) a dostaly reflexní pásku BESIP na suchý zip a slevovou kartičku na zakoupení ochranné přilby, popř. dalšího vybavení jízdního kola, v obchodě Miko Cycles. Každému kontrolovanému bylo navíc vylepeno na viditelné místo na rám kola reflexní srdíčko s logem BESIP. V této akci, která propaguje nošení cyklistických přileb u dětí, budeme pokračovat i v příštím roce, řekl vedoucí odboru dopravě MěÚ v Lipníku nad Bečvou Petr Siegl. Nebezpečí možných vážných zranění při pádu z kola je značné, pád při rychlosti 15 km v hodině je tvrdý jako skok po hlavě z výšky 2,5 metru a nejčastější poranění u dětí při pádu z kola je ze 44 % hlava, 27 % paže, 6 % břicho, 23 % kolena, a proto vyzýváme i rodiče, aby nenechávali děti jezdit na kole bez ochranné přilby. Akci Na kole jen s přilbou pořádala komise BESIP města Lipník nad Bečvou ve spolupráci s Městskou policií Lipník nad Bečvou, Policií České republiky, obvodní oddělení Lipník nad Bečvou a firmou Miko Cycles, pobočka Lipník nad Bečvou. m

4 STRANA 4 Po dobu I. etapy prací na výstavbě okružní křižovatky Lidl bude většina linek (výjimky uvedeny níže) vedena obousměrně ulicemi Neffova a Komenského sady a dále podle platných licencí a jízdních řádů směr k ČSAD nebo k Moravské bráně či na Loučku. U linek Lipník nad Bečvou Hranice (přes Slavíč), Lipník nad Bečvou Bohuslávky Dolní Újezd, lom a Lipník nad Bečvou Město Libavá, Slavkov bude zrušena zastávka Komenského sady škola, náhradou zřízena zastávka na Loučské ulici. Linka Lipník nad Bečvou Týn nad Bečvou spoje vedené výhradně po Lipníku nad Bečvou budou provozovány beze změny podle platných jízdních řádů. Již od poloviny srpna je výrazně změněna dopravní situace v Lipníku nad Bečvou dosavadní jednosměrný provoz na okruhu kolem historického centra Lipníka nad Bečvou je převeden dočasně na provoz obousměrný. Do konce listopadu 2008 dochází v Lipníku nad Bečvou k dočasnému zobousměrnění provozu jednosměrné silnice II/437 a II/437A (ul. Neffova, Komenského sady, Novosady a Piaristická), a to z důvodu výstavby okružní křižovatky silnice II/437 a II/437A v ul. Osecká (u bývalé Polygrafie, budoucí prodejny Lidl). I. etapa výstavby již byla zahájena a potrvá cca do konce měsíce října. V této etapě bude provoz Přerov Hranice a Hranice MĚSTSKÝ ÚŘAD ZMĚNA AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK V LIPNÍKU N. B. Rok 2008 je posledním rokem, kdy končí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů. Pro občany narozené před platí výjimka občanské průkazy, ve kterých je vyznačena platnost bez omezení nebo platnost prodloužena bez omezení zůstávají nadále platné. Pokud mají tito občané v občanském průkazu dobu ukončení jeho platnosti vyznačenou konkrétním datem, jsou povinni vyměnit občanský průkaz k tomuto datu. Povinnost výměny občanského průkazu mají také, dojde-li u nich ke změně údajů v občanském průkazu vyznačených (např. úmrtí partnera, změna údaje o místu trvalého pobytu, aj.) Nejpozději dnem 31. prosince 2008 skončí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince Občanský průkaz (růžovo-modrá karta) jedná se o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů, který se vydával v letech 1999 až 2003 s folií s hologramem. Jeho platnost končí podle doby vydání dokladu, nejpozději je však nutné jej vyměnit do K výměně občanského průkazu potřebujete pouze starý občanský průkaz a jednu fotografii ze současné doby, žádost vyplníte na místě. Lhůta pro výrobu je 30 dnů. Výměna občanského průkazu za strojově čitelný občanský průkaz je bezplatná. Požádejte o výměnu občanského průkazu co nejdříve. Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji jsou vydávány od druhé poloviny roku 2000 a platí po dobu v nich uvedenou, není nutné je měnit v letošním roce. Jedná se o následující doklady: Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (vzor 2000 zelená karta) platí po dobu v něm uvedenou (tyto občanské průkazy nepodléhají výměně), byl vydáván od srpna Je ve formě zalaminované karty o rozměrech 74 x 105 mm se zaoblenými rohy. Rozměry papírového jádra jsou 68 x 99 mm (mezinárodní formát ID2). Přední strana obsahuje vedle základních údajů o držiteli (např. jméno, příjmení, rodné číslo, datum a místo narození), také tištěnou podobu a podpis držitele dokladu. Rovněž obsahuje strojově čitelný kód, který je přepisem údajů o držiteli a dokladu. Zadní strana obsahuje povinné údaje (trvalý pobyt, rodné příjmení a rodinný stav) a může obsahovat i další povinné údaje omezení či zbavení způsobilosti Linka Lipník nad Bečvou Přerov (přes Oldřichov) ve směru od Přerova bude vedena ulicemi Bratrská, Novosady, Komenského sady, dočasně zrušena bude zastávka Oseckáškola, bude zřízena náhradní zastávka na ulici Bratrská před hospodářskou budovou Vojenských lesů a statků. U linky Lipník nad Bečvou Jezernice Podhoří Lipník nad Bečvou u spoje č. 3 bude zrušena zastávka Komenského sady-škola, náhradou zřízena zastávka na Loučské ulici. Spoje č. 1 a 23 budou vedeny ulicemi Blahoslavova, Bratrská, Novosady a dále podle jízdního řádu, dočasně bude zrušena zastávka Osecká-škola a náhradou zřízena zastávka na ulici Bratrská před hospodářskou budovou Vojenských lesů a statků. OD ZOBOUSMĚRNĚNÍ PROVOZU V LIPNÍKU NAD BEČVOU Přerov veden obousměrně ulicemi Hranická, Komenského sady, Neffova a Osecká. Pro obslužnost jižní části města bude také zobousměrněn provoz v ulici Novosady. Ve II. etapě výstavby bude provoz Přerov Hranice a Hranice Přerov veden obousměrně ulicemi Hranická, Novosady, Piaristická a Osecká. Pro obslužnost severní části města bude také zobousměrněn provoz v ulici Komenského sady a Neffova. V každé etapě výstavby dojde k aktualizaci přechodného dopravního značení, které bude projednáno a odsouhlaseno Policií ČR-Dopravním inspektorátem v Přerově. Stavbu okružní křižovatky provádí spol. KARVEP stavby s.r.o., Olomouc. SÚ VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ V ROCE 2008 k právním úkonům nebo uložení zákazu pobytu. Dále může obsahovat nepovinné údaje, které se zapisují na požádání občana údaje o manželovi, manželce, dětech a titulech. Názvy položek na přední straně a některé názvy položek na zadní straně dokladu jsou v českém a anglickém jazyce. Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (vzor 2005 zelená karta) platí po dobu v něm uvedenou. Od 1. ledna 2005 vydává Česká republika nový model strojově čitelného občanského průkazu. Technicky je tento model shodný s předchozím modelem. Oproti předchozímu modelu je položka MÍSTO NAROZENÍ přesunuta na zadní stranu dokladu a pod tištěnou podobou držitele je nově umístěn název položky číslo OP/DOC.NO/NO.DOC. Názvy položek na přední straně a některé názvy položek na zadní straně dokladu jsou v českém, anglickém a francouzském jazyce. VV

5 MĚSTSKÝ ÚŘAD STRANA 5 VZNIKU ODPADU SE ASI NEUBRÁNÍME! Každý obyvatel města Lipník nad Bečvou v loňském roce vyprodukoval asi 436 kg komunálního odpadu. Jak s tímto odpadem dál naložil, to ví nejlépe jen on sám. Ideální případ by byl, kdyby všechno toto nelichotivé množství skončilo v odpadových nádobách na tříděný odpad nebo ve sběrném dvoře v rámci zpětného odběru elektrozařízení. V současné době, i kdyby se člověk snažil sebevíce, Zero Waste nulový, dále nerecyklovatelný odpad by pravděpodobně nevznikl. Důvod je prostý: Odpadem je totiž každá věc, které se člověk hodlá zbavit. Tato věc většinou obsahuje různé materiály, které lze jen obtížně oddělit, a proto často končí jako jeden směsný komunální odpad vpopelnici či kontejneru. Protože nejlepší a nejlevnější je ten odpad, který vůbec nevznikne, je nejrozumnější odevzdat takovou věc (je-li vůbec to možné) v místech zpětného odběru. V některých státech jako např. Austrálie, Nový Zéland a mnoha kanadských i amerických městech je koncepce Zero Waste přímo politickým programem a třídění odpadů do 12 kategorií je úplnou samozřejmostí. Potom není divu, že už nyní se v těchto oblastech vytřídí téměř 70 % odpadu. Naproti tomu v České republice je obvyklé třídění odpadů do 4 6 kategorií. Město Lipník nad Bečvou nabízí svým občanům v současné době separaci odpadů do 4 kategorií papír, plast, sklo, nápojové kartony a chystá se zavést třídění bílého skla. Ke koncepci Zero Waste v našich podmínkách vede ještě dlouhá cesta, ale nadějná je pro nás skutečnost, že mnoho Lipeňáků, v porovnání s jinými městy ČR, odpad důsledně třídí, což dokladuje míra separace v Lipníku nad Bečvou, která dosahuje téměř 23%. Tomuto procentu napomáhá i skutečnost, že si uvědomujeme, že jakmile se chceme zbavit vysloužilého elektospotřebiče, míříme s ním do sběrného dvora. JAKÝ SPOTŘEBIČ MŮŽEME ODEVZDAT ZDARMA Použité elektrospotřebiče, nářadí a nástroje se již nemusejí stát odpadem, ale tzv. zpětně odebíraným elektrozařízením. Občané je mohou zdarma odevzdat v místech zpětného odběru, která jsou vytvářena ve sběrných dvorech obcí, v rámci mobilních svozů či přímo v prodejnách elektro je mohou vyměnit starý za nový při nákupu nového domácího pomocníka. V případě využití jedné z výše uvedených možností se zpětně odebraný výrobek stává odpadem až ve chvíli předání osobě oprávněné k jeho využití nebo odstranění, tedy do rukou specializované recyklační firmy. Ze zákona vyplývá, že zpětně odebírané elektrozařízení pocházející z domácností je takové elektrozařízení, které svým stavem odpovídá výrobku s ukončenou životností bez bližšího určení důvodu, vysvětluje Ing. Roman Tvrzník, generální ředitel společnosti Elektrowin, která má zpětný odběr některých domácích spotřebičů na starosti. Stejně jednoznačně lze určit, že takovým elektrozařízením není výrobek, který již prošel jakoukoli fází zpracování či dílčího využití, tedy činností, která je zákonem určena pouze osobám s příslušnými oprávněními. Takové elektrozařízení musí být posuzováno jako odpad a pro zacházení s ním nelze využívat výhod pro zpětný odběr elektrozařízení, dodává. Nekompletní spotřebiče jsou tedy považovány za odpad a náklady spojené s jejich recyklací a odstraněním jsou k tíži obci, následně se tedy promítají do poplatku za odpady. CO JE KOMPLETNÍ ZAŘÍZENÍ Domácí elektrospotřebiče se podle druhu a účelu použití dělí do deseti skupin, ze kterých výrobci definovali jejich kompletnost. Kritériem je popis užití elektrické energie, který poskytuje také základní návod pro posouzení, zda elektrozařízení splňuje definici pro zpětný odběr, nebo je pro svou zásadní nekompletnost pouhým odpadem, byť se zbytky kovů, plastů a dalších ostatních materiálů vhodných k dalšímu užití a zpracování. Každé elektrozařízení je tedy tvořeno určitým typem soustrojí komponentů a nosné konstrukce a toto spojení výrobek určuje. Zatímco mraznička bez zásuvek je stále mrazničkou a sběrný dvůr je povinen ji převzít bezplatně, stejná mraznička s vymontovaným kompresorem je již posuzována jako odpad, za jehož odevzdání musí občan zaplatit, minimálně prostřednictvím poplatku obci za odpady. Ani jeho odhození na černou skládku ho této povinnosti nezbaví, obec je opět nucena za vlastní prostředky takovou skládku uklidit a i tyto náklady se do výše poplatku za odpad promítají! V letošním roce město Lipník nad Bečvou vynaložilo na likvidaci černých skládek téměř Kč. JAK SE KOMPLETNOST POSUZUJE Mechanické elektrozařízení (točivé aj.) je spojením motoru, hnané části (převodovka, buben) a nosné konstrukce s pláštěm. Do této skupiny patří např. odstředivky prádla, ventilátory, mixéry, vysavače, šicí stroje, zahradní sekačky, brusky, pily, hoblíky a vrtačky. Sporáky, trouby, varné desky, žehličky, fritézy, varné konvice či elektrické pájky se řadí mezi tzv. tepelná elektrická zařízení. Aby byl přístroj kompletní, musí obsahovat systém tvorby tepla (topné těleso), nosnou konstrukci a zařízení umožňující získanou tepelnou energii využít tedy plotnu, troubu či fritovací nádobu. Kombinace výrobku užívající k podpoře své funkce oba druhy energie, tedy mechanickou i tepelnou, je ve své podstatě stejně jednoduchá. U většiny těchto výrobků lze stanovit jejich mechanický a tepelný základní charakter. Patří sem pračky, myčky, vysoušeče vlasů, teplovzdušné ventilátory či horkovzdušné páječky. Stejně jako u předchozích dvou skupin, i zde je zařízení tvořeno motorem, hnanou částí (buben, hlavní čerpadlo) a skříní či pláštěm spotřebiče. Pouze zdánlivě odlišná jsou elektrozařízení k chlazení a mrazení, tvořená soustrojím motor/kompresor, chladicí okruh, nosná konstrukce. Poslední skupinu s obecným názvem jiné tvoří elektrozařízení, která ke své funkci využívají indukce. Náleží sem svařovací přístroje, nerotační holicí strojky, mikrovlnné trouby a indukční plotny. U těchto zařízení lze identifikovat komponenty pouze dva indukční zdroj a nosnou konstrukci. Uvedené komponenty představují jednoduchý rozlišovací klíč, podle něhož lze rozeznat zpětně odebrané zařízení od běžného odpadu. Pro využití výhod kolektivního systému je třeba spotřebiče do míst zpětného odběru odevzdat kompletní, tedy se všemi základními součástmi. Zjednodušeně řečeno, pokud si občan vymontuje před předáním do sběrného dvora z ledničky kompresor, nejenže poškodí životní prostředí, protože uniká freon a olej, ale navíc zatěžuje rozpočet obce a ve finále za takovouto ledničku zaplatí nejen on, ale i jeho spoluobčané! ŽP V pořadí třetí hřiště pro malé děti vyrostlo na sídlišti Dukla v Hranické ulici na konci července. Jeho předchůdci jsou k dispozici dětem na sídlišti Zahradní a v Bratrské ulici.

6 STRANA 6 MĚSTSKÝ ÚŘAD Z webových stránek města, ze sekce Otázky a odpovědi, vybíráme takové otázky, které by mohly zajímat většinu čtenářů LL nebo takové, které se opakují. Dotaz: Dobrý den, mám připomínku ohledně stavu míst na kontejnery a samotných kontejnerů pro tříděný odpad ve městě. Na některých místech jsou kontejnery, hlavně na plasty, plné hodně dlouho, než je zajištěn jejich odvoz. Taktéž prostor okolo bývá často znečištěn odpadem, sklem atd. Vím, že znečištění děláme zase my občané, těch nepořádných je doufám menšina a ti ostatní by určitě uvítali častější odvozy odpadků, úklid okolo kontejnerů, jejich obnovu (například pouhým nátěrem), aby tato místa vypadala důstojně. Děkuji M. T., Mlýnecká ulice Upozorňujeme všechny poplatníky, kteří dosud nezaplatili místní poplatek ze psů a místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, aby tak učinili nejpozději do 15. září 2008! V souladu s 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů může správce poplatku včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část zvýšit až na trojnásobek. OTÁZKY A ODPOVĚDI Z WEBU MĚSTA Odpověď: Vážený pane, Technické služby Lipník nad Bečvou provádějí pravidelný úklid stanovišť kontejnerů na separovaný odpad. Shodneme se na tom, že kontejnerová stání s nádobami na separovaný odpad by měla být čistá a nádoby by měly mít dostatečnou kapacitu. Kapacita nádob pak v konečném důsledku ovlivňuje čistotu stanoviště. Posilování počtu stanovišť a nákup nových kontejnerů je však nejdražším řešením, přičemž finanční prostředky na systém sběru, svozu a odstraňování odpadů jsou omezené. Základní krok pro zlepšení situace může udělat sám občan tím, že bude PET láhve opravdu sešlapávat tak, jak je to nakresleno na každém kontejneru na plasty. V současné době jsou totiž kontejnery naplněny odhadem z 90% nesešlápnutými lahvemi. Druhým krokem pro zlepšení situace je důsledná kontrola Odboru životního prostředí MěÚ Lipník nad Bečvou, která začala už v roce 2007 a bude dále pokračovat. Jedná se o kontrolu fyzických i právnických osob, které provozují podnikatelskou činnost a které jsou povinny odstraňovat odpady, vzniklé při jejich činnosti, za pomoci firmy oprávněné k nakládání s odpady a za úplatu. Že se tak velmi často neděje a jejich odpady jsou ukládány do nebo vedle kontejnerů, určených pro tříděný odpad občanů, zjistíte často už na první pohled svázané nebo volně pohozené kartónové krabice jednoho druhu nikdo z nás doma nemá. Stejně jako igelitové pytle plné PET lahví. V současné době obsluhují Technické služby 42 kontejnerových stání na separovaný odpad. Občané mají k dispozici 163 kontejnerů na plasty, papír, sklo a nápojové kartony. Pro zlepšení stávajícího stavu bude v letošním roce pořízeno celkem 36 nových kontejnerů, které budou částečně použity na výměnu stávajících a částečně na rozšíření stanovišť. Daniel Coufalík TS Lipník n.b. Dotaz: Dobrý den, můj dotaz je směřován k výstavbě marketu Discont+...z neověřených zdrojů mi bylo sděleno, že se zde budou stavět byty... chtěla bych vědět je-li to pravda. Děkuji. Všechny Vás zdravím. Co je pravdy na zvěsti, že se nebude stavět Diskont+ na místě bývalé Tatry? Ať je to pravda nebo ne, nebylo by možné přitlačit na příslušnou stavební firmu, aby odstranila i zbytky toho ohavného plechového plotu? Jinak s povděkem kvituji starostlivost města o údržbu, pořádek a čistotu města. Odpověď: Dobrý den, na výstavbu prodejny potravin a spotřeb. zboží, vč. napojení na sítě a parkoviště firmy PLUS DISCOUNT spol. s r.o. na Osecké ulici bylo vydáno stavebním úřadem územní rozhodnutí a rozhodnutí o povolení odstranění staveb. O stavební povolení zatím zažádáno nebylo, ale práce na akci pokračují. Nemáme žádné informace, že by se stavba neměla realizovat. Jestli se tam nakonec bude tato stavba realizovat, je věcí stavebního řízení. Samozřejmě vlastník může od záměru ustoupit a chtít zde stavět něco jiného, ale takové zprávy nemáme k dispozici. Platbu je možné provést: platební kartou nebo v hotovosti do pokladny Městského úřadu Lipník n. Bečvou, Bratrská 358, (budova zámku, přízemí), převodem na účet Města Lipník nad Bečvou, vedený u Komerční banky, a. s., číslo účtu /0100, pro platbu poplatku za komunální odpad var. symbol 1337, specifický symbol rodné číslo, Byla provedena demolice většiny staveb v místech, kde má být záměr uskutečněn. Část plotu byla ponechána z důvodu snížení prašnosti do okolí a plot bude samozřejmě v rámci stavby prodejny odstraněn. Ing. Karel Janderka vedoucí stavebního úřadu Dotaz: Dobrý den, zajímalo by mne, zda je možné zjistit nejčastější místa měření rychlosti Městskou policií v Lipníku od doby, kdy tuto pravomoc smí využívat. Děkuji. Odpověď: Měření rychlosti, které realizuje MP v Lipníku nad Bečvou, se provádí především v centru města, u přechodů pro chodce, u základních a středních škol, u cyklistických tras a cyklostezek tak, aby se zvýšila bezpečnost chodců, cyklistů a dalších účastníků silničního provozu. Místa měření jsou volena na dobře viditelných místech, strážníci MP mají při měření vždy oblečené reflexní vesty a pohybují se tak, aby byli co nejvíce vidět. Při měření rychlosti je upřednostňován především preventivní význam. Mimo město měří rychlost městská policie na křižovatce Na Horecku, kde z důvodu překračování povolené 70 km/h. rychlosti a nedání přednosti v jízdě dochází k častým dopravním nehodám. V tomto místě bývá měření obvykle realizováno ve společné hlídce s policisty ČR. Nejčastější místa měření jsou: ul. Smetanova, Tyršova, Osecká, Hranická, Novosady, Komenského sady, Tyršova, Na Zelince, Na Bečvě, Za Porážkou, Loučská, Souhradní, ale také cyklostezka k Oseckému jezu a v místních částech: Nové Dvory, Loučka a Podhoří. I když stanoviště pro měření může být stanoveno v kterékoli ulici dle aktuální situace, neměří strážníci v Lipníku nad Bečvou na výjezdech z města a hned za cedulí tak, jak se uvádí často v médiích. Pavel Maloch vrchní strážník, Městská policie Lipník nad Bečvou VÝZVA K ZAPLACENÍ NEDOPLATKŮ MÍSTNÍCH POPLATKŮ pro platbu poplatku ze psů var. symbol 1341, specifický symbol rodné číslo, poštovní poukázkou, kterou obdržíte na odboru finančním Městského úřadu Lipník nad Bečvou. S případnými dotazy se obracejte na paní M. Štefurákovou, odbor finanční Městského úřadu Lipník n. B. tel.: , Ing. Přemysl Weigel vedoucí odboru finančního

7 ŠKOLY, VOLNÝ ČAS STRANA 7 STĚHOVÁNÍ STŘEDNÍ ŠKOLY ELEKTROTECHNICKÉ Během školních prázdnin došlo k přestěhování teoretické výuky Střední školy elektrotechnické z budovy v ul. Novosady 31 do budovy v ul. Tyršova 781 v Lipníku nad Bečvou. Stěhování souvisí s optimalizací škol a školských zařízení v Přerově a v Lipníku n. Bečvou. Na konci června 2008 se totiž odstěhovalo odloučené pracoviště Střední školy zemědělské (bývalé zemědělské učiliště) z budovy v Tyršově ulici v Lipníku n. B. do areálu Střední školy zemědělské v Přerově. Střední škola elektrotechnická se po mnoha letech přestěhovala do jiné budovy a získala větší prostory pro výuku. Obě budovy mají bohatou historii, zejména v oblasti vzdělávání. V budově v ul. Novosady byla v roce 1897 zřízena průmyslová škola pokračovací pro místní živnostenské obory kovozpracující, dřevařské, obchodní a krejčovské. Vyučovaly se obory jako sedlář, pekař, zátkař, mlynář, cukrář, zubní technik, holič, Tradičně se parta kluků a holek v měsíci srpnu vydává se Střediskem volného času Lipník n. B. na jeden z táborových turnusů, který se už léta odehrává v turistické základně ve Valašské Bystřici s příznačným názvem Mraveniště. Hemžení táborníků na travnaté ploše mezi chatkami opravdu velmi často mraveniště připomíná. Letos jsme pod rouškou tajemství, které ukrývala truhlice Indiana Jonese, každý večer vybírali a volili úkoly pro další dny. kovář, kožešník, modelář, bednář a zedník.od roku 1958 se vyučoval obor mechanik elektronických zařízení. V roce 1975 se zavedla výuka čtyřletého učebního oboru s maturitou mechanik elektronik a v roce 1994 obor elektronické počítačové systémy. Budova v ul. Tyršova byla dostavěna v roce V budově působila odborná hospodářská škola, která byla založena již v roce Vznik školy je historicky spjat s pozemkovou reformou po vzniku samostatné ČSR. V roce 1971 byla škola rozšířena o další prostory tzv. pavilon. V letech 1982 až 1997 došlo ke stavebním úpravám. V budově se vyučovalo mnoha zemědělským, opravárenským a mechanizačním oborům. Po 50 letech tak končí výuka elektrotechnických oborů v budově v ul. Novosady 31 a po 80 letech končí výuka hospodářských oborů v budově v ul. Tyršova 781. Začíná nová etapa odborného školství v Lipníku n. Bečvou. Ing. Jaroslav Pokrupa, ředitel SŠE PRÁZDNINOVÉ ZPRÁVY Z MRAVENIŠTĚ Budova v ul. Novosady 31 Budova v ul. Tyršova 781 Ty splněné nás pak posunovaly blíž k odhalení jejího tajemství. Na konci cesty nás čekal Svatý grál a sladká odměna. Za nalezení grálu byla jednotlivým pátracím skupinám vyplacena vysoká odměna a táborníci vzali bazar útokem a smlouvali jako zdatní obchodníci. Každý si odvezl jistě mnoho zážitků. Některé se vytratí brzy, jiné se v nás na chvilku uloží. Společně jsme strávili 12 dní. Pro malé byl určitě náročný pěší přesun do Rožnova a návštěva bazénu či skanzenu. Pro starší zase bezpečné a chutné vaření v přírodě. Určitě všem nám se líbila velkolepá ohňová show, se kterou se přijeli představit členové šermířské skupiny z Rožnova. Neuvěřitelné pak byly variace a parodie jednotlivých oddílů na country tance. Myslím, že by mnoho rodičů nevěřilo, co vše jejich děti dokáží zvládnout a překonat. Jako vedoucí tábora bych chtěla poděkovat všem táborníkům, zvláště pak těm, kteří byli mimo domov a bez rodičů na tak dlouhou dobu poprvé, za to, jak si s touto skutečností dobře poradili. Pochvalu si zaslouží i ti nejstarší. Z velké části z nich budou jistě dobří táboroví instruktoři, na kterémkoliv táboře. Jsem ráda, že se mohu připojit touto cestou k poděkování dětí, které napsaly k hodnocením svých vedoucích a instruktorů. Za SVČ a všechny mravence Draha Řeháková PS: Fotografie jsou k zapůjčení na CD v kině. VODÁCKÝ ZÁJEZD VLTAVA TOUR 2008 SE SVČ SVČ Lipník nad Bečvou uspořádalo ve dnech vodácký zájezd na Vltavu, který jsme nazvali VLTAVA TOUR Pluli jsme z Vyššího Brodu až do Boršova a celkově jsme ujeli na loďkách úsek dlouhý 62 km. Většina účastníků sjížděla vodu poprvé, a proto jsme se řídili pokyny vodáckého instruktora, který náš zájezd doprovázel. Počáteční déšť a chlad vystřídalo teplé slunečné počasí a tak nám oblečení, které jsme v jezech promáčeli, zase brzy uschlo. Plavbu jsme si zpříjemňovali zpěvem, soutěžemi, zastávkami v hospůdkách, kterých je u břehu Vltavy spousta, souloděním, plaváním, ale i potápěním z lodí. V Českém Krumlově jsme navštívili Státní hrad a zámek Český Krumlov, prohlídli si pivovar Eggenberg a někteří představení Robin Hood v jediném divadle s otočným hledištěm u nás. Více fotografií naleznete na stránkách: svc.hyperlinx.cz Zuzka Stejskalíková, vedoucí zájezdu

8 STRANA 8 ROZHOVOR MĚSÍCE TOP-EKOLIVING PŘEDSTAVUJE SVŮJ PRVNÍ PROJEKT Město Lipník nad Bečvou klade v poslední době důraz na podporu výstavby objektů pro bydlení ve městě. Město samotné prodalo během letošního roku pozemky na výstavbu rodinných domů v ulici Tyršova. Už na jaře roku 2007 zakoupila od města pozemky v ulici Seminárka společnost TOP-EKOLIVING. Již k žádosti o koupi pozemků doložila zastavovací studii, ve které se zavázala, že do pěti let připraví infrastrukturu pro výstavbu 14 rodinných domů vytápěných ekologickými a energeticky úspornými tepelnými čerpadly. Jedná se o projekt, který je ojedinělý i v širším okolí, nejen v Lipníku, a to i proto, že předpokládá u budoucích majitelů domů určitou životní filozofii. Dnes po více než roce se ptáme jednatele společnosti, Stanislava Střílky, jak práce na přípravě této lokality k bydlení pokročily: Rozdělením pozemku vzniklo čtrnáct stavebních parcel s průměrnou velikostí 1000 m 2. Chceme, aby budoucí obyvatelé měli mezi jednotlivými domy dostatečné odstupy a životní prostor. Lokalita je v zastavěné části města, proto jsme museli k počtu a velikosti nově vzniklých parcel přistupovat citlivě. Museli jsme brát také do úvahy, že v této lokalitě žijí starousedlíci a my jim svým projektem nemůžeme zcela změnit prostředí, ve kterém žijí a výrazně zvýšit například dopravní ruch. Během roku proběhlo územní řízení a vyřídili jsme stavební povolení na inženýrské sítě. V současné době je lokalita připravena k zahájení prací na výstavbu infrastruktury. 1. září 2008 budou zahájeny práce na výstavbě komunikací, splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu a elektropřípojek. Do poloviny listopadu chceme být hotovi. Vy jste už při získání pozemků deklarovali určitá omezení v budoucí podobě domů. To není příliš obvyklé. Proč? Pozemky se nacházejí prakticky v centru města, zástavba zde musí být vkusná a vizuálně sjednocená. Od počátku jsme vytvořili přísný regulativ výstavby rodinných domů. Máme připraveny studie na tři typy rodinných domů, podle velikosti zastavěné plochy. Zájemci o bydlení si budou moci vybrat ze tří typů, všechny klientské změny musí být odsouhlaseny autorem studie architektem Ladislavem Palkem. A co uvažované alternativní vytápění domů? Ve výčtu prací jsem záměrně nevzpomněl přípojku plynu. Na začátku, kdy jsme prověřovali kapacity stávajících sítí, jsme zjistili, že připojení lokality na plyn by znamenalo vysoké náklady. Protože se dlouhodobě zabýváme i vytápěním alternativními zdroji, rozhodli jsme se tyto prostředky investovat tímto směrem. Co to znamená? Každý pozemek bude místo plynové přípojky vybaven vrty pro tepelná čerpadla. Nechci zabíhat do podrobností, ale máme spočítáno, že s touto naší investicí bude návratnost vytápění tepelným čerpadlem oproti nejmodernějšímu plynovému kondenzačnímu kotli kratší než 6,5 roku. Celkové energetické náklady na provoz rodinného domu se pak sníží minimálně na dvě třetiny. To zní hodně optimisticky Celé je to zajímavé hlavně tím, že budoucí majitelé dostanou významnou investici do vrtů zdarma v ceně pozemku, místo plynové přípojky. Kdy budou pozemky nabízeny? Od září letošního roku spustíme prodej pozemků. Předběžný zájem je značný, i přes to, že zde prosazujeme určité regulativy. Můžete tedy říci, že je zájem o bydlení v Lipníku n. B.? A to přitom i o bydlení, kde jsou předem dána určitá omezení? Jistě. Lipník nad Bečvou má v poslední době velmi dobrý kredit. Město nám nepřímo pomáhá tím jak mění tvář, stává se příjemným a lukrativním místem pro bydlení. Je vhodné pro lidi, kteří chtějí bydlet ve městě se všemi jeho vymoženostmi, ale mít zároveň kousek do přírody. Přidává se k tomu výborná dopravní obslužnost z okolních velkých měst (Přerov, Olomouc). Lidé, kteří pracují v těchto městech, již berou Lipník n. B. jako místo, vhodné pro život. Cílovou skupinou jsou pro nás investoři, kteří chtějí bydlet v domech s užitnou hodnotou a také se v tomto prostředí dobře cítit. Jsou to lidé, kteří zároveň kladou důraz na udržitelnost životního prostředí a přemýšlejí o tom, jak a kde chtějí bydlet. Nemají potřebu si stavět honosné domy, chtějí domy vkusné a praktické. Děkuji za rozhovor. Magdalena Gladišová

9 ZAJÍMAVOSTI STRANA 9 OBLASTNÍ CHARITA LIPNÍK NAD BEČVOU, 28. října č. p. 36 Vážení přátelé, dovolte vyjádřit Vám velký dík za návštěvu benefičního koncertu, který se konal 12. července 2008 v kostele sv. Františka za účasti 68 posluchačů. Díky patří také všem, kteří nás finančně podpořili vloženou částkou na účet: Nemocnice Hranice a.s. zastoupené MU- Dr. Eduardem Sohlichem, MED Centrum spol. s r.o. zastoupené MUDr. Františkem Fornůskem, P.I.K. plast s.r.o., Přerov zastoupené Ing. Oldřichem Hlobilem, Mgr. Alena Krejčířová Lékárna NA NÁMĚS- TÍ, Stavitelství Šindler s.r.o. Podhoří, Lipník n. B., Zámečnictví Vlastimil Richter Podhoří, Lipník n. B., Ing. Jiří Lajtoch senátor Parlamentu ČR, Pavel Hradil Prodej Pneu&Protektorů Podhoří, Lipník n. B., MUDr. Milan Šelle soukromý zubní lékař, Lipník n. B., MUDr. Václav Vyšinský praktický lékař, Dolní Újezd, Ing. Jiří Bakalík tajemník Magistrátu města Přerova, Rostislav Šindler Podhoří, Lipník n. B. Darovací smlouvy Kč, Řeč je o velmistru Salo (Salomonovi) Flohrovi. Salo Flohr se narodil v Haliči a byl Žid. Pogromy mu vzaly rodiče a chudák Salo se ocitl v sirotčinci v Lipníku nad Bečvou. Odtud přes Litoměřice přišel roku 1924 do Prahy, kde se naučil hrát šachy. Ač dnes málokdo již o tom ví, na počátku roku 1938 přijel tehdejší mistr světa v šachu Alexandr Aljechin do Prahy, aby podepsal se Salo Flohrem dohodu o zápasu o titul mistra světa v roce 1939 v Československu. Slavná dohoda se odehrála ve Štěpánské ulici v Praze v hotelu s dnešním názvem Radisson SAS. Mecenášem slavného utkání byl pan Baťa. Podepsání se promítalo v kinech! vstupenky Kč, CELKEM BENE- FIČNÍ KONCERT: Kč. Nyní probíhá vyúčtování s Nadací Divoké husy. Při překročení výtěžku máme možnost zakoupit rozšířenou a novější verzi MOTOmedu. Děkujeme všem, kteří se svým vystoupením o koncert zasloužili. Stále máte možnost přispět do pokladničky, která je v Turistickém informačním centru, v Městské knihovně Lipník n/b. a v pokladně MED Centrum spol. s r.o. Oslovili jsme také rodiče a děti v Mateřské škole ve Veselíčku, finanční příspěvek vložili do pokladničky i členové Sokol Veselíčko při příležitosti Pochod veselíčskými lesy. Další pokladničky jsou na obcích Týn n. B., Osek n. B., Dolní Újezd, Soběchleby a v Mateřské škole v Jezernici. Olomoucký kraj nám povolil celoroční sbírku na kompenzační pomůcky. Obracejí se na nás lidé, kteří potřebují zapůjčit mechanické vozíky, ale my je nyní na Je mnoho důvodů, proč si tohoto slavného muže připomenout. Neboť v tento čas připadlo na den dvacáté páté výročí úmrtí jednoho z nejsilnějších šachistů naší i světové historie. Z jeho úspěchů jmenujme alespoň 1. místo na turnaji v Hastingsu před Aljechinem, místo s Botvinnikem (dlouholetý poválečný mistr světa) na mezinárodním turnaji v Moskvě. Flohr neměl nikdy trenéry. Všeho, čeho dosáhl, dokázal díky nesmírnému talentu a zkušenostem. Vyznačoval se skvělou poziční technikou. Pochopil, že šachy jsou vcelku jednoduchá hra. Flohrova šachová linie to je pokračování Capablancy (kubánský mistr světa). Po něm charitě nemáme všechny jsou již zapůjčené. Proto vložené peníze do výše uvedených pokladniček budou sloužit i na nákup těchto mechanických vozíků. Charita Česká republika ve spolupráci s občanským sdružením Nahlas plošně nabídla rodičům dětí do pěti let, kteří patří mezi sociálně slabší, očkování dětí proti pneumokokovým infekcím bezplatně poskytnutou vakcínou Prevenar. Oblastní charita Lipník nad Bečvou tuto nabídku využila a oslovila dětské lékaře ordinující v lipenském regionu. V sobotu 27. září Vás zveme na poutní výjezd na Svatý Hostýn. Dojedeme až k bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Vyjíždíme po 9.00 hodině a vracíme se podle domluvy. Žádáme zájemce o nahlášení na níže uvedená telefonní čísla. V tento den proběhne i celorepublikově Den Charity. Naďa Vrbíková , ČECHOSLOVÁK V BOJI O ŠACHOVÝ TRŮN ANEB POZNEJME DALŠÍ SLAVNOU POSTAVU LIPNÍKA N. B. Na přelomu června a července jsme společně s radním města Lipníka nad Bečvou, Mgr. Martinem Drietomským, navštívili na pozvání europoslanců několik správních institucí Evropské unie v Bruselu a Lucemburku. V Bruselu jsme se společně s kolegy komunálními politiky účastnili závěrečného plenárního zasedání evropského parlamentu k ukončení předsednictví půlročního období Slovinska. Přes poměrně malou účast europoslanců byla v průběhu zasedání kromě děkovných poselství na stranu Slovinska také otevřena otázka neschválení Lisabonské smlouvy v Irsku, pozastavení ratifikace u nás a související otázky a možné problémy s tím spojené. Mnoho poslanců se v této souvislosti kriticky vyjadřovali a vraceli se ke smyslu a účelu založení a fungování Evropského společenství, vyzdvihovali přílišnou byrokracii, mrhání finančními prostředky na neúčelné projekty apod. Těmito postoji a otevřeností názorů jsme byli velmi překvapeni. v tomto duchu přicházejí Petrosjan, Karpov a Kramnik. Sám vzpomínal: Hitler jakoby mi byl neustále v patách. Za války odjel do Anglie i okamžitě počalo se bombardování Londýna. Podobný osud ho čekal i v dalších zemích. Proto se rozhodl emigrovat do SSSR. V dobách své největší slávy tu totiž byl velmi oblíbený. Po válce opět reprezentuje, ale již Sovětský svaz. Pomáhá a sekunduje mnohým mistrům světa (Euwe, Botvinnik, Petrosjan) v boji o šachový trůn, kterého on shodou nepříznivých okolností nemohl dosáhnout. Nenarodil se ani neumřel u nás, avšak zenit výkonnosti měl pod naší vlajkou. R. Kolář PRACOVNÍ CESTA V INSTITUCÍCH EVROPSKÉ UNIE Během týdenního pobytu jsme navštívili také pracovní jednání v evropské komisi, detailně se seznámili s činností všech struktur a administrativní hierarchií evropských úředníků a prohlédli si se zájmem sídla jednotlivých institucí. Kromě evropského parlamentu a evropské komise v Bruselu bylo velmi zajímavé sledovat dění také v Lucemburku a to v evropské investiční bance, u soudního dvora a Eurostatu (statistický úřad). Z osobních setkání bych rád zmínil osobní rozhovor s europoslanci Ninou Škotovou a Oldřichem Vlasákem, ředitelem odboru informatiky Liborem Králem a vystoupení na společné prezentaci v Schengenu. V průběhu týdne jsme měli možnost samozřejmě také navštívit obě města a prohlédnout si velmi moderní až futuristickou architekturu budov evropských institucí, z mého pohledu ne příliš zapadajících do starobylých částí obou měst. Dušan Pořízka, starosta Jezernice

10 STRANA 10 MĚSTO, KTERÉ MÁ BUDOUCNOST Vždy, když v poslední době doprovázím své známé, přátele, ale i oficiální hosty po Lipensku, zaznamenávám téměř stejnou reakci. Všichni se shodují na tom, jak se region Lipenska a hlavně město samotné v poslední době změnily, v tom pozitivním slova smyslu. Většinou turisté i návštěvníci zavítají hlavně na samotnou perlu našeho regionu, hrad Helfštýn a do památkové rezervace města Lipníka. Ale nejen tam, je stále víc aktivních turistů, kteří pěšky procházejí či na kole projíždějí i naše obce a navštěvují kupodivu i ty sebemenší památky a zajímají se o historii regionu. Mnoho obyvatel obcí bere bohužel tyto pozitivní změny doma jaksi automaticky a samozřejmě a má mnohdy klapky na očích. To, co vidíme v jiných městech na svých výletech a dovolených jako překrásné, nápadité a skvělé, se nachází také u nás, jenže právě ona všednost každodenního života v naší obci nám brání tyto pozitivní změny pozorovat a vnímat. Samozřejmě že vždy je co zlepšovat, stále je možné něco nového budovat či opravovat, to je život a nekonečný boj (a nejen o peníze). Že se člověk nezavděčí všem je nasnadě a názory na věc mít asi také nikdy všichni stejné mít nebudeme. I různé generace vnímají tento stav jinak a po svém. O tom jako komunální politik a starosta vím za svá léta působení své. Rád bych se však vrátil na začátek, a to do samotného města Lipníka, ve kterém jsem víc než 13 let žil a pracoval a mám Místostarosta přítel Šoltys nás informoval, jak pan starosta hledá firmu, která by byla schopna zajistit levnější výrobu tepla než v současné době zajišťuje a.s. Teplo Lipník nad Bečvou. Jedna z možností je dát a.s. Teplo Lipník n. B. do pronájmu přerovské teplárně. Tu spravuje v současné době velká teplárenská společnost. Myšlenka je to dobrá. Ale co bude následovat? Můžeme předpokládat, že dojde ke snížení počtu zaměstnanců a.s. Tepla Lipník n. B. z důvodu přesunu správy a.s. Teplo Lipník n. B. pod Teplárnu Přerov. Plyn pro a.s. Teplo Lipník n. B. zcela jistě nebude levnější a po určité době, i když a.s. Teplo Lipník n. B. je zatím zdravá společnost, dojde k odprodeji akcií, protože se zjistí, že např. nejsou prostředky na opravy teplovodů a výměny nebo opravy strojního zařízení v kotelnách. Pomalu, ale jistě majetek a.s. Tepla Lipník n. B., kterého je zatím 100% vlastníkem Město Lipník nad Bečvou, v hodnotě Kč přejde k němu také vztah. Není možné nevnímat, jaké velké změny zde proběhly a probíhají, ať už v investičních aktivitách města, údržbě stávajícího majetku, úsilí o rozvoj dopravní infrastruktury či obchodu a služeb. Kulturní a společenský život zde také nikdy nebyl na takové úrovni a je až neskutečné, co všechno dnes tak malé město se svými organizacemi pořádá a připravuje. Jestliže pravidelně a každoročně dokáže organizovat několikadenní akce jako jsou hody, Záhorské slavnosti, jarmarky, vánoční a velikonoční akce, koncerty apod. v organizačním týmu několika lidí, pak klobouk dolů. Nedávno jsem doprovázel Lipníkem a okolím dva europoslance, jednoho českého a jednoho ze zahraničí. Byli nadšeni, a to nejen krásou naší krajiny a památkami, ale i péčí o veřejnou zeleň, výsadbu dřevin a údržbou veřejných prostranství a velmi si tento výlet pochvalovali. Protože tato návštěva však byla neplánovaná a o víkendu, nemohli jsme se setkat s panem starostou a vedením města. Z tohoto důvodu bych rád všem ve vedení města, aktivním úředníkům, zastupitelům, zástupcům společenských organizací, pracovníkům technických služeb a také všem občanům tlumočil tuto pochvalu a poděkování za jejich úsilí. A to zejména proto, že to nedělají jen kvůli vnějšímu efektu, pro turisty a návštěvníky, ale především pro své spoluobčany, pro nás všechny, kdo v Lipníku a okolí žijeme. Dušan Pořízka A. S. TEPLO LIPNÍK NAD BEČVOU A STRATEGICKÝ PARTNER do vlastnictví jiných subjektů. Určitě to nebude zadarmo. Nového majitele nemůžeme zajisté podezírat z nějaké charitativní činnosti, natož aby dotoval ceny tepla. Občanům, kteří jsou závislí na centrálním rozvodu teplé vody a vytápění, nezbude než platit přiměřený zisk teplárenské společnosti. Dá se předpokládat, že tento přiměřený zisk bude daleko vyšší, než tantiemy vyplácené a.s. Teplo Lipník n. B. zastupitelům a radním, kteří jsou v dozorčí a správní radě. Tyto se dnes pohybují řádově v desítkách tisíc korun. Tantiemy se začaly proplácet v této výši až nástupem pana starosty Přikryla do funkce. Pan starosta ví co dělá, dle přísloví: Koho chleba jíš, toho píseň zpíváš. Co dodat na závěr? MO ČSSD v Lipníku nad Bečvou pověřila své zastupitele, aby na zastupitelstvu města hlasovali proti pronájmu nebo případnému prodeji a.s. Teplo Lipník n. B. Jiří Barveníček Člen výboru MO ČSSD v Lipníku n. B. DOPISY ČTENÁŘŮ PODĚKOVÁNÍ Chci poděkovat za vzornou péči o mého manžela MUDr. Karla Horkého v době jeho nemoci sestrám Oblastní charity v Lipníku n. B. Jarmile Ferencové, Evě Šidlíkové, Jarmile Vackové a Terezii Vlčkové za vedení vrchní sestry Bc. Blanky Babáčkové a paní ředitelky Naděždy Vrbíkové. Tyto sestry neberou svou práci jen jako zaměstnání, ale ke své odbornosti ještě přidávají velkou dávku citu, lidského přístupu a příjemného jednání. Velmi mně pomohly při konci života mého manžela. Za všechno moc děkuji. Ludmila Horká PODĚKOVÁNÍ Děkuji všem sestřičkám z Oblastní charity Lipník nad Bečvou za pomoc při péči o mého tatínka Radomila Kučeru. Zejména bych chtěla poděkovat paní Vlčkové, Ferencové a Šidlíkové. Za celkové zorganizování péče děkuji paní ředitelce N. Vrbíkové. Radmila Kreutzová TÉMA TEPLO LIPNÍK N. B. Zastupitelstvo města Lipníka již v roce 2000 založilo obchodní společnost Teplo Lipník nad Bečvou a.s. a zrušilo stávající příspěvkovou organizaci. Založením této obchodní společnosti ztratilo město přímý vliv na činnost společnosti, jelikož ji řídí orgány představenstvo a dozorčí rada; ředitel, kterého jmenuje představenstvo; a valná hromada, kterou tvoří ze zákona rada města. Tantiémy pro členy orgánů navrhuje představenstvo společnosti a schvaluje valná hromada. Tolik na úvod o organizaci a řízení této společnosti. Město by samozřejmě chtělo dosáhnout co nejnižší ceny tepla pro občany a organizace města, což je jistě starost záslužná a správná. Bohužel Teplo Lipník n. B. a.s. dlouhodobě dodává teplo za ceny, které patří v regionu střední Moravy k nejvyšším. Je tedy oprávněná snaha valné hromady tlačit ředitele společnosti a předsedu představenstva k co nejefektivnější činnosti, s cenou tepla přijatelnou pro všechny odběratele. Je skutečností, že společnost zatím nebyla schopna předložit rozumnou koncepci rozvoje. Návrh koncepce rozvoje Teplo a.s. nebyl již dvakrát schválen radou města. V článku pisatele se pouze spekuluje o budoucnosti společnosti (respektive pouze o jedné její variantě), kterou zastupitelstvo města neprojednávalo a v dohledné době projednávat nebude. Mohu člena výboru MO ČSSD ujistit, že město Lipník n. B. nechtělo a ani nechce prodat majetek tepelného hospodářství. Ing. Miloslav Přikryl, starosta města

11 KULTURA STRANA 11 KALENDÁŘ NA ROK 2009 NESE NÁZEV KOVÁŘI Stalo se již tradicí, že město Lipník nad Bečvou vydává svůj stolní týdenní kalendář. Ten pro rok 2009 je věnován uměleckému kovářství a propojení hradu Helfštýna a Lipníka nad Bečvou. Na fotografiích v kalendáři se objevují kovářské práce vystavené jak při Hefaistonu, tak při Kovu ve městě v Lipníku nad Bečvou a jako bonus také fotografie kovářských PF. Velmi citlivě a se smyslem pro detail, tvar a typickou strukturu kovaného díla je zachytil lipenský fotograf Antonín Cikánek. Kalendář se tak zároveň stává jakýmsi katalogem, mapujícím aktuální dění v uměleckém kovářství s vazbou na hrad Helfštýn. Kalendář pro rok 2009 je již v prodeji v Turistickém informačním centru v Lipníku nad Bečvou. SKUPINA KOVOVÝ PROJEKT V MĚSTSKÉM PARTERU V LIPNÍKU Bývá zajímavé porozhlédnout se v místech, kde se hlavní výtvarné proudy rozlévají do šíře mimo naše metropole a kde se výtvarný objekt mnohem důvěrněji dotýká obecenstva, zapojuje se do jejich každodennosti. Na malých městech jsou podobné události daleko důležitější a mnohem zřetelněji vnímané, už proto, že jsou vystavené exponáty mnohem víc vidět, neboť nejsou zastíněné dopravní sítí nebo provozem. Lidé své prostředí velmi dobře znají a jsou ke změnám citlivější, protože se jich týkají osobně, jako zásah do jejich prostoru. Bývají méně zatížení módními vlnami, teoriemi, jejich vnímání je bezprostřednější, na druhé straně se hůře orientují ve významech a smyslu výtvarného umění, mohou mít potíže dílo číst. I v kulturně žijících menších městech je daleko omezenější nabídka nejen kulturních akcí, ale i zábavy, a tak se jich na druhou stranu často účastní i lidé, kteří ve velkoměstech vyhledávají příležitosti jiného druhu, a vůbec jsou MÍSTNÍ SDRUŽENÍ ODS V LIPNÍKU NAD BEČVOU SI DOVOLUJE POZVAT OBČANY VŠECH GENERACÍ NA ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE které se uskuteční v sobotu 20. září 2008 od do hodin v přilehlých prostorách Sokolovny v Lipníku (za nepříznivého počasí v Sokolovně) Příjemná muzika pro všechny generace, koně a zábava pro děti, bohaté občerstvení. občané ochotnější snášet ze strany exponátů i určité ústrky. Například kvůli umístění sochy Martina Drägera byl na čtyři měsíce uzavřený průjezd jedné z malých historických uliček Lipníku n. B., někteří občané se podílejí na vzhledu sochy tím, že slíbili doplňovat po dobu výstavy vodu do nádoby v soše. Takřka spolutvůrkyní se stala paní Kovářová, která ve své kuchyni každou noc rozsvěcí a ráno zhasíná instalaci Zakázaná cesta Štěpána Klase, částečně umístěnou na jejím balkóně. Téměř spoluautorkami se staly i dvě dětské zpěvačky, které na vernisáži recitovaly a také zpívaly zhudebněnou verzi kovářských říkaček, které se ve městě objevují ve více podobách, jednou jako stencily na vratech bývalé požární zbrojnice, jednou jako knižní artefakt na komorní doprovodné výstavě. Zajímavý je i další aspekt tvorby poněkud ve stínu, stává se totiž jakousi ověřovací zkouškou současných výtvarných tendencí, jejich sdělnosti, ověřuje eventuality vzájemné interakce s divákem. Nutno však říci, že zdejší obyvatelstvo má náležitou průpravu, neboť Lipník nad Bečvou a nedaleký hrad Helfštýn jsou už několik desítek let spojovány s černým řemeslem. Na hradě se koná každoročně mezinárodně navštěvované kovářské sympozium Hefaiston a je zde stálá expozice uměleckého řemesla, obojí zásluhou kastelánky Marcely Kleckerové, historičky umění. Město se stalo každé léto dějištěm výstavních akcí pod širým nebem s názvem Kov ve městě. V roce 2006 byla jejich dlouhodobá činnost oceněna přijetím do spolku Kruhu evropských kovářských měst. V letošním roce v rámci akce Kov ve městě vystavuje skupina Kovový projekt, která má exteriérovou část na různých místech městského parteru a část komorní v bývalé konírně pod jedinečnou střešní zahradou lipnického zámku. Štěpán Klas, výtvarník BARTOŠ VLČEK: JÁ JSEM BYL TOUHA PO ŽIVOTĚ... Jedna z lipenských uliček nese jméno Bartoše Vlčka, lipenského spoluobčana v letech , učitele obecné školy na Jiráskově ulici, od r odborného učitele měšťanských škol (dívčí a chlapecké) na ulici Osecká 315. Bartoš Vlček přišel do Lipníka ve dvaadvaceti letech se čtyřletou zkušeností vojáka první světové války. Těžce raněný prošel dvouletým pobytem v lazaretech, vrátil se na frontu, byl zajat a stal se legionářem italské domobrany. Z italského pobytu si odnesl znalost italštiny a zájem o kulturu této země. Obojí zužitkoval ve své překladatelské práci. V Lipníku vyvíjel bohatou kulturní činnost, navázal kontakty s mnoha osobnostmi. V Přerově založil s Jiřím Wolkerem, Lvem Blatným a dalšími Literární skupinu, jejíž časopis Host, redigovaný Vlčkem a Blatným, se stal význačným orgánem mladé literatury. Renesanční dům na náměstí TGM by mohl o těchto počinech, které jsou součástí našich meziválečných literárních dějin, mnoho vyprávět. Byl básníkovým domovem od roku 1921, kdy se oženil s Helenou Tiezovou, dcerou lipenského zlatníka. Stal se otcem dvou dětí, Jiřího a Heleny. Jiří žil a zemřel v Brazílii, v něm básníkův rod pokračuje. Dcera Helena děti neměla, ale zanechala učitelskou stopu z let na základní škole, v níž působil její otec. Založila pamětní síň Bartoše Vlčka, básníka Wolkerovské generace, prozaika, překladatele, ve zmíněném domě na náměstí ve Vlčkově pracovně. U okna do náměstí stával psací stůl, u něhož vznikla velká část jeho díla. Helena Vlčková zemřela, dům přešel do rukou jiných majitelů. Z iniciativy paní Jarmily Musilové se podařilo mnohé z pamětí na Bartoše Vlčka a na dobu jeho činnosti umístit v budově piaristické koleje. Síňka s jedenácti vitrínami zve k setkání s Bartošem Vlčkem, s jeho životem, tvorbou, kontakty s italskou a jugoslávskou kulturou i s osobnostmi českého a slovenského kulturního života. K hlubšímu poznání této osobnosti poslouží výbor z díla vydaný nakladatelstvím Profil v Ostravě r. 1979, připravený Františkem Valouchem a nazvaný Touha po životě. Výbor byl průvodcem při uspořádání materiálu z původního památníku. Na lipenském hřbitově najdeme hrob rodiny Tiezovy a Vlčkovy. Urna s popelem Bartoše Vlčka byla přenesena do rožnovského Slavína. Bartoloměj Vlček je synem valašských hor. Narodil se v Růžďce u Vsetína. Bystřička a Bečva ho provázejí na nedlouhé životní cestě. Zemřel 7. ledna 1926 na následky válečného zranění v brněnské nemocnici. Bylo mu dvacet devět let. Básník jest to, který shrnuje v sobě všechny životní krásy, které nepostřehnutelny pro druhé sestupují na něj v hodinách ranního a večerního soumraku, a stává se tak interpretem věčné krásy. (B. Vlček roku 1925) luh

12 STRANA 12 Poosmé se v Lipníku n. B. slavily Svatojakubské hody a dá se říci, že letošní ročník byl nejlépe navštíveným hody v Lipníku n. B. se již dostaly do povědomí a zájem veřejnosti o jednotlivé programy byl velký. Ve čtvrtek se představil Teátr Víti Marčíka, klaun Vojtano a další nejprve v představení s názvem KOMEDIANTI pro dětské publikum. Posledních deset minut sice zapršelo, ale pohádku o Bajajovi děti, které vydržely, viděly až do konce. Druhé představení Teátru Víti Marčíka neslo název Romeo a Julie a odehrálo se večer od hodin pro změnu v podloubí vedle radnice (kvůli počasí). Příběh veronských milenců odehrálo pouliční divadlo zcela po svém (foto č. 1). Páteční večer byl poctou 770. výročí první písemné zmínky o Lipníku nad Bečvou, proto byl laděn v historickém duchu. Kvůli nepříznivému počasí byl program situován do podloubí vedle radnice a získal tak nečekanou atmosféru podloubí se opět vrátilo k funkci, kterou mělo ve středověku ochránilo před deštěm a umožnilo setkávání lidí. Středověká hudba a tanec v podání skupiny Weytora (foto č. 2) navodily středověkou atmosféru a pomyslně SVATOJAKUBSKÉ HODY VZPOMÍNKA NA SVATOJAKUBSKÉ HODY ❶ vou malou ochutnávkou kalendáře (foto č. 3). Při vernisáži také předala společnost TOP-EKOliving Lipník n. Beč. starostovi města šek na 500 tisíc Kč jako příspěvek do sbírky na kovanou plastiku Tilia (foto č. 4). Úderem 17. hodiny v sobotu začal na náměstí program místních hudebních skupin, které doplnil jeden host. Letos se představili Leopardi (taneční orchestr ZUŠ A. Dvořáka Lipník n. B.), GEM band, LH Western a jako host valašskomeziříčská skupina DOCUKU (foto č. 5). Tradičně nejnabitější hodový program se konal v neděli 27. července. Na náměstí běžel program dopoledne i odpoledne a byl doplněn mnohými atrakcemi. > Foto: B. Prudilová ❷ Foto: M. Gladišová ❸ Foto: M. Gladišová jsme se přenesli do doby počátků našeho města i prostřednictvím představení, které připravili pracovníci Muzea Komenského v Přerově, občanské sdružení Cukrle a skupina historického šermu Markus M. Byla také představena kniha o historii Lipníka n. B. Závěr večera, už bez deště, patřil ohňové show rožnovské Historiky. V sobotu odpoledne byla vernisáží zahájena výstava fotografií Antonína Cikánka. Fotografie se specifickým zaměřením jsou ze souboru, který Antonín Cikánek nafotil pro kalendář města Lipníka nad Bečvou pro rok. Fotografie obsáhly výtvory uměleckých kovářů, a to nejen ze sbírky hradu Helfštýna, ale také z Hefaistonu v roce 2007, i z výstav Kov ve městě III. (rok 2007) a Kov ve městě IV. (rok 2008), které se konaly (respektive konají) v Lipníku nad Bečvou. Výstava tedy byla tako- ❹ Foto: M. Gladišová

13 SVATOJAKUBSKÉ HODY STRANA 13 Odpoledne fungoval zdravotní stan Nemocnice Hranice, do Lipníka přijel i Infobus Olomouckého kraje, odpoledne také jezdil autovláček po městě zdarma a bylo možné vystoupat na věž kostela sv. Jakuba. V neděli byly připraveny také celkem 4 výstavy jedna z toho přímo na náměstí (tady se prezentovali lipenští fotografové). Také nedělní odpolední program sliboval několik lahůdek bezesporu mezi ně patřila dvě bubenická vystoupení (Tam-Tam Batucada a Tam-Tam Orchestra) i vstupy Komediantů na káře. Sladkou závěrečnou tečkou byla skupina The Glass Onion, která publikum dvě hodiny zásobila nesmrtelnými písničkami Beatles (foto č. 6 10). Fotografie z hodového programu najdete na webu města ve fotogalerii (vstup přes horní lištu). ❺ Foto: M. Gladišová ❻ Foto: P. Motan ❼ Foto: M. Gladišová ❽ Foto: M. Chládek ❾ Foto: M. Chládek ❿ Foto: M. Gladišová

14 STRANA 14 V sobotu 13. září budou otevřeny tyto památky, a to od 10 do 16 hodin: Kostel. sv. Jakuba V rámci EHD je možné vystoupit na věž, odkud je krásný výhled do údolí Moravské brány. Bývalá piaristická kolej Novinkou roku 2008 je zpřístupnění přestěhované expozice o Bartoši Vlčkovi, doplněné výstavkou o Jaroslavu Polkovi. Zvonice Střešní zahrada Synagoga (Sbor Církve československé husitské) Sklepení pod kinem Svět Historické sklepy pod kinem Svět, v okolí se nacházely hned dva pivovary, restaurace, byla tu také Orlovna. DOPROVODNÉ AKCE Meditační zahrada u kostela sv. Jakuba: Výstava výtvarných prací dětí 13. září, hod. Úkolem soutěžících ve výtvarné soutěži bylo volnou technikou znázornit některou architektonickou památku Evropy. Hlasovat o třech nejnápaditějších a nejzajímavějších dílech v každé kategorii budou návštěvníci Meditační zahrady v sobotu 13. září. Pořádá Okrašlovací spolek Lípa. Koncert Evropské dědictví 13. září hod. Koncert skupiny TUPÁ ŠÍDLA v Meditační zahradě za kostelem sv. Jakuba, doprovázený výstavou výtvarných prací dětí na téma Evropské dědictví. Pořádá Okrašlovací spolek Lípa. Klášter: Otevření pamětní síně Bartoše Vlčka a Jaroslava Polky (10 16 hodin) Nabídka knih (beletrie), volný výběr knih zdarma, věnováno ze soukr. knihovny, chodba přízemí kláštera, hodin DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ Host v knihovně 11. září v 18 h Beseda s Ing. Jiřím Šírkem na téma Svědkové minulosti na střední Hané, pořádá Městská knihovna Lipník n. B. výstavní sál Městské knihovny v Lipníku n. Bečvou Domeček. Výstavy: 13. září 2008, h Kov ve městě IV. exteriérová výstava v ulicích města, interiérová výstava v bývalé zámecké konírně pod střešní zahradou. Kováři 2009 výstava fotografií A. Cikánka pro kalendář města na rok 2009, výstavní sál Městské knihovny v Lipníku n. Bečvou Domeček. KULTURA Dražba fotografií sobota 13. září 2008 v hodin proběhne v Domečku městské knihovny v rámci Dnů evropského dědictví veřejná dražba fotografií Antonína Cikánka. Všech 41 barevných fotografií formátu A4 nabízí jejich autor A. Cikánek k prodeji. Draženy nebudou přímo fotografie vystavené, které instalací mírně utrpěly, ale zcela nová kolekce týchž snímků, kterou autor nechal zhotovit právě pro účely této aukce. Vyvolávací cena je 150 Kč za jeden kus, vyhověno bude vždy nejvyšší nabídce, platba bude probíhat neprodleně a v hotovosti. VEŠKERÝ VÝTĚŽEK Z AUKCE SVÝCH FOTOGRAFIÍ VĚNUJE AN- TONÍN SONY CIKÁNEK VE PRO- SPĚCH VEŘEJNÉ SBÍRKY NA ZHO- TOVENÍ KOVANÉ PLASTIKY TILIA (LÍPA), která bude podle návrhu Alfreda Habermanna zhotovena v kovárně Pavla Tasovského a umístěna v jižní části náměstí TGM. Pokud patříte k milovníkům kované krásy, máte jedinečnou možnost spojit příjemné s užitečným: pořídit si pro radost kvalitní fotografie kovářského umění a finančně přispět na pořízení další kovové plastiky, která zkrášlí exteriér našeho města. Klasické prohlídky města 13. září v 10 a 14 hodin Odchod od TIC v 10 a 14 hodin, prohlídka města s průvodcem, navštívení zvonice, synagogy, židovských hřbitovů, zajímavý a poutavý výklad. Noční prohlídky města 13. září večer Noční prohlídky města s netradičními průvodci historickými osobnostmi města. Sraz u zvonice v Palackého ulici. Prohlídky odcházejí po půlhodině, ve 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, a hod. Vyjížďka po památkách v krajině 20. září v 9.00 hodin Zajímavé kapličky, boží muka apod. můžete navštívit s cykloturistickou vyjížďkou. Kvíz pro návštěvníky města Zadání kvízu je možné si vyzvednout v Turistickém informačním centru, slosování se koná v sobotu 13. září při zahájení Koncertu Evropského dědictví v Meditační zahradě (v 18 h). Každý, kdo kvíz vyplní, dostane v TIC malý dárek. SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT Letošní koncert u příležitosti sv. Václava se koná v kostele sv. Františka Serafínského, v prostoru před zákristií, v pátek 26. září v 18 hodin. Koncert v podání slavného violoncellisty Jana Škrdlíka podbarví filmová produkce. Na námět samotného Debussyho a na pozadí tónů jeho sonáty se odehrává nadčasový filmový příběh lidských vztahů a osudů v historických kostýmech a v krásné přírodní scenérii. Scénáristé propojili skutečnou událost ukradeného a navráceného violoncella se záznamem programního návrhu francouzského skladatele Clauda Debussyho ke skladbě Sonate pour violoncelle et piano. Ve filmu se objeví absolventi brněnské Taneční konzervatoře v rolích divadla del arte (Colombína, Arlecchino, Pierrot a Dottore). Postavy divadla del arte se tak do prostoru před zákristií kostela sv. Františka Serafinského vrátí opět po roce, tentokrát ve filmu Režisérem filmu je Milan Růžička (z jeho filmografie lze vzpomenout filmy Vysoká modrá zeď, Na koho to slovo padne, Ten svetr si nesvlíkej a mnoho dalších.) Začátek v 18 hodin, vstupné 80 Kč.

15 KULTURNÍ SERVIS STRANA 15 Ve dnech září KINO NEHRAJE Čt 11. září v hodin Pá 12. září v hodin So 13. září v hodin Ne 14. září v hodin HANCOK Premiéra akční komedie USA Existují hrdinové existují superhrdinové a pak je tu Hancock takového superhrdinu jste určitě ještě neviděli. Nový film s Willem Smithem a Charllize Theron, u kterého se budete bavit! Mládeži přístupný od 12 let, mluveno česky, ŠIROKOÚHLÝ, 92 minut Ve dnech 15., 16. a 17. září kino nehraje Čt 18. září v hodin Pá 19. září v hodin OKO BERE Premiéra kriminálního filmu USA Použili mozek, aby zvítězili nad pravděpodobností a okradli casina. Příběh geniálních studentů a jejich vypečeného profesora, který se téměř stal. Mládeži přístupný od 12 let, české titulky, 123 minut Pátek 5. září v 19 h Loučení s létem tradiční akce ukončující léto s příjemnými písničkami, tentokráte v podání zlínské skupiny Taurus a domácí kapely Pupkáči. Areál Letního kina, v případě nepříznivého počasí sál kina Svět. Prodej občerstvení, točeného piva, uzeniny z udírny. Vstupné 50 Kč. Pátek 26. září v 18 h Svatováclavský koncert Jana Škrdlíka (violoncello) v kostele sv. Františka Serafínského, prostor před zákristií. Koncert v podání slavného violoncellisty Jana Škrdlíka podbarví filmová produkce. Na námět samotného Debussyho a na pozadí tónů jeho sonáty se odehrává nadčasový filmový příběh lidských vztahů a osudů v historických kostýmech a v krásné přírodní scenérii. Vstupné 80 Kč. Pondělí 29. září v h Zahajovací přednáška dalšího cyklu Akademie III. věku nejen zájemcům z řad seniorů, ale všem, kteří rádi cestují, obdivují nádhernou přírodu je určena přednáška p. Věry Novotné, při níž navštívíme část Portugalska doplněno videoprojekcí na téma Madeira ráj květů. Jídelna Penzionu sociálních služeb, Souhradní ulice vstupné akademici zdarma, ostatní 10 Kč. KINO SVĚT So 20. září v hodin Ne 21. září v hodin JAK UKRÁST NEVĚSTU Premiéra komedie USA Láskou zhrzený muž je požádán, aby se stal svědkem na svatbě ženy, kterou velmi miluje. Příjme ji s nadějí získat ji zpět a přesvědčit ji o své lásce. Patrick Dempsey v hlavní roli romantické komedie, která nabízí pohled na lásku z mužské perspektivy. Ve dnech září KINO NEHRAJE So 27. září v hodin Ne 28. září v hodin WALL I Premiéra rodinného filmu USA Pohádka ze studia Pixar o robotovi, který žije na Zemi (děj se odehrává po roce 2700) se svým jediným mazlíčkem švábem Halem a věnuje se čištění Země. Ve volném čase sbírá artefakty z lidského života vše se změní, když na Zemi přistane komická loď s létající robotkou Eye, do které se robot beznadějně zamiluje Rod. film pro děti 6 99 let, mluveno česky, 103 minut Ve dnech 29. a 30. září KINO NEHRAJE STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU PŘIPRAVUJEME: Kurzy tance a společenského chování vedoucí kurzu Ing. Vlastimil Tumpach, taneční škola Hranice I. kurz je určen studentům SŠ a OU, zahajovací lekce středa v 17 hodin. Následné lekce , , , , , , , , , sál kina Svět, cena při přihlášení páru 800 Kč/ osobu, jednotlivci 950 Kč. Informace a přihlášky v kanceláři kina Svět, telefon , termín odevzdání přihlášek do II. kurz pro starší a věkem pokročilé je připraven ve spolupráci se Sociálními službami Lipník n. B. a za grantové podpory MÚ. Zahajovací lekce středa v 19 hodin, sál kina Svět, další lekce , , , a Cena: senioři (důchodci) 200 Kč na osobu, ostatní zájemci 400 Kč / osobu Přihlášky a informace v kanceláři kina Svět, telefon , v kanceláři Penzionu sociálních služeb, telefon , termín odevzdání do Punkrock Sobota 6. září Punkrockový Lipas, začátek v 18 hodin Areál letního kina HELFŠTÝN Sobota od 14 hodin Vernisáž VÝSTAVY PRACÍ STUDENTŮ SPŠ a VOŠ TECHNICKÁ BRNO v Galerii na 2. nádvoří. Výstava potrvá od do Neděle vstup do hradu zdarma příspěvek správy hradu ke Dni evropského kulturního dědictví Neděle vstup do hradu po celý den zdarma příspěvek správy hradu ke státnímu svátku. BB FACTORY ve 22 h Semtex + vodka Stolichnaya (22 h) Učitelský a studentský víkend + becher drink (22 h) Berentzen s novou příchutí + dárky (22 h) Puschkin párty + dárky Občanské sdružení Okrašlovací spolek Lípa ve spolupráci s Římskokatolickou farností v Lipníku nad Bečvou, skupinou Tupá šídla a městem Lipník nad Bečvou vyhlašuje 1. ročník výtvarné soutěže s názvem EVROPSKÉ DĚDICTVÍ zaměřené na architekturu evropských památek. Soutěži se ve 4 soutěžních kategoriích: 1. kategorie žáci MATEŘSKÝCH ŠKOL 2. kategorie žáci 1. STUPNĚ ZŠ 3. kategorie žáci 2. STUPNĚ ZŠ 4. kategorie studenti STŘEDNÍCH ŠKOL PRAVIDLA SOUTĚŽE: Přihlásit do soutěže se mohou jednotlivci i skupiny dětí ve své kategorii doručením vyplněné přihlášky spolu se svým výtvorem nejpozději do čtvrtka 11. září 2008 na adresu: Římskokatolický farní úřad, Křižkovského 67, Lipník n. B Úkolem soutěžících je volnou technikou znázornit některou architektonickou památku Evropy (kostely, hrady, zámky, budovy, technické památky a další). Formát není omezen, rozhoduje pouze přenositelnost a trvanlivost Vašeho uměleckého díla! (Oceněné výtvory budou ještě po skončení soutěže dále vystavovány). Na vítěze čeká spousta zajímavých cen! HLASOVÁNÍ: Hlasovat o třech nejnápaditějších a nejzajímavějších dílech v každé kategorii budou návštěvníci Meditační zahrady (zahrada za farním kostelem sv. Jakuba v Lipníku n.b.) dne od 9.00 do 16.00, kde budou všechny soutěžní práce vystaveny. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v sobotu večer při koncertu skupiny Tupá šídla, který se uskuteční taktéž v Meditační zahradě od hodin. KADEŘNICTVÍ POD POŠTOU NOVOSADY 29 prodlužuje provozní dobu od 7.30 do hodin. STŘÍHÁNÍ pánské dámské dětské Těší se na Vás Kristýna Gaberová tel Hanka Zádrapová

16 STRANA 16 INZERCE

17 INZERCE STRANA 17

18 STRANA 18 INZERCE

19 INZERCE STRANA 19

20 STRANA 20 INZERCE ŘEŠÍTE ZHODNOCENÍ SVÝCH FINANCÍ? NABÍZÍME VÁM: Generali GRAND Nabízíme: pojištění osob, majetku a motorových vozidel cestovní připojištění penzijní připojištění individuální pojistnou ochranu komplexní klientský servis: hlášení a řešení škodních událostí změny, opravy, doplnění pojistných smluv JEDNORÁZOVÝ VKLAD FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ S GARANTOVANÝM ÚROKEM 3,25 % p.a. Kontakt: Marek Šlosar, vedoucí agenturní kanceláře Adresa: Nerudova č. 82 (naproti bývalé tržnici), Lipník nad Bečvou, Tel: , ,

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 SMĚRNICE číslo ES 72-01 Vydání: 2 Účinnost od: 13. 6. 2003 Město Vsetín Městský úřad Vsetín Přepis: Počet stran:

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7 KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky Obec Tichov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 1/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Klecany.

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová 1. Obecná informace k výkonu veřejné správy pro nové obce Krhová a Poličná Na základě rozhodnutí Krajského úřadu

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Smlouva o umístění a provozování kontejnerů

Smlouva o umístění a provozování kontejnerů Smlouva o umístění a provozování kontejnerů uzavřená mezi ELEKTROWIN a.s. se sídlem Praha 4, Michelská 300/60, PSČ: 140 00 IČ: 272 57 843 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2011 ze dne 27.6.2011

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2011 ze dne 27.6.2011 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2011 ze dne 27.6.2011 Z á p i s : Přítomni: Nepřítomni: Hosté: Datum a čas: Místo: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Recept na to, jak zatočit s odpady, dostali účastníci exkurze, kterou jsme uspořádali v polovině října. Starostové obcí a další pracovníci úřadu se na

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přední Výtoň se na svém zasedání dne 14. 11. 2012 usnesením č. 22/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018 PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 215 218 TJ SOKOL BOHUŇOVICE pro ZO Bohuňovice Zasedání zastupitelstva 21.5.215 Ing. Václav Fryčák 1 I. Současný stav / Shrnutí TJ Sokol Bohuňovice jako vlastník Sokolovny

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bílá Zastupitelstvo obce Bílá se na svém

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 339/12R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované firmy v rámci recyklačního programu FIRMA A++

Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované firmy v rámci recyklačního programu FIRMA A++ Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované firmy v rámci recyklačního programu FIRMA A++ 1. Předmět závazných podmínek Tyto podmínky upravují povinnosti partnerů registrovaných v

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001

Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001 Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Rokytno, včetně systému nakládání se

Více

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Město Náchod Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Zastupitelstvo města Náchoda schválilo svým usnesením č. V a. ze dne 10.12.2012 na základě 10b a 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením

Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením konané dne 14.4.2011 ve 14.00 hodin v malé jídelně Sociálních služeb, (DPS) Lipník nad Bečvou, ul. Souhradní 1393, Lipník nad

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi dne 4. 10. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka USNESENÍ Z 1. schůze konané dne 6. prosince 2010 Přítomní : Robert Vondrovic Irena Lososová Zdeněk Morávek Program: 1) Vyjádření se k poloţkám návrhu rozpočtu 2) Fondy Středočeského

Více