Ubytování DOZP: DOZP Všebořice, Pod Vodojemem 312/3C, Ústí nad Labem.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ubytování DOZP: DOZP Všebořice, Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem."

Transkript

1 Ubytvání V našem zařízení jsu k dispzici jednlůžkvé a dvulůžkvé pkje. Frmy bydlení jsu rzdělené pdle veliksti sukrmí, pžadavků na samstatnst a dvednsti klientů. DOZP asistence pracvníků je k dispzici 24 hdin denně. Ubytvání DOZP: DOZP Všebřice, Pd Vdjemem 312/3C, Ústí nad Labem. Chráněné bydlení - asistence pracvníků je pskytvána během dne pdle ptřeb klienta. V nci jsu klienti na bytech sami bez pracvníků. Ubytvání Chráněné bydlení 1: Dmv pr seniry Bukv, p.., Za Vzvnu 1, Ústí nad Labem Ubytvání Chráněné bydlení 2: Jana Zajíce 2877/7, Ústí nad Labem Ubytvání Chráněné bydlení 3: Palachva 663/47, Ústí nad Labem Ubytvání Chráněné bydlení 4: Palachva 663/43, Ústí nad Labem Ubytvání Chráněné bydlení 5: Hrnické dmy 166/9, Ústí nad Labem Každý klient má mžnst zařídit si pkj pdle svých představ (výzdba pkje, nábytek, televizr ap.). V našem Dmvě dbáme na t, aby měl každý klient své vlastní sukrmí, které statní klienti i zaměstnanci musí respektvat. Stravvání Stravvání na hlavní budvě klientům je pskytvána celdenní strava v rzsahu tří hlavních jídel a jednh ddatku (svačiny). Klienti mají něklikrát týdně mžnst výběru ze dvu bědů. Mim běžné stravy je v případě ptřeby zajišťvána strava dietní, diabetická a bezlepkvá. Klienti se stravují na jedntlivých dmácnstech, na kterých byly vybudvány kuchyně s jídelním kutem, které jsu klientům 24hdin denně k dispzici. Asistence pracvníků je k dispzici pdle ptřeb klienta. Strava je připravvána v kuchyni DOZP a v gastrnádbách je převážena na dmácnsti, kde se nandává na talíře. Díky vzniku plně vybavených kuchyní na jedntlivých dmácnstech, si klienti něklikrát týdně připravují sami s pdpru pracvníka večeři a peču pečiv k snídani na následující den. Stravvání v chráněném bydlení klienti v chráněném bydlení si pdle svéh připravují stravu sami, včetně nákupu survin. V případě, že t prjeví zájem, mají mžnst debírat běd z kuchyně DOZP Všebřice. Všichni klienti v našem Dmvě mají mžnst splupracvat na sestavvání jídelníčku. Návrhy na jídelníček předkládají písemně na schůzkách Stravvací kmise. Ta se schází pravidelně každých 14dní. Členy kmise jsu kuchaři, zdravtní sestra, prvzář a za každu dmácnst jeden zástupce. Zdravtní péče zdravtní péče klientů je zajištěna přes den kvalifikvanu zdravtní sestru v případě ptřeby dchází klienti d rdinace praktické lékařky statní zdravtní péče je realizvána prstřednictvím lékařských zařízení a dbrných lékařů v Ústí nad Labem a klních bcích (psychiatr, neurlg, stmatlg, ční lékař, gyneklg, kžní lékař a další specialisté dle ptřeby klienta) v nutných případech se vlá phtvstní služba, rychlá záchranná služba neb je zajištěn převz služebním vzem d zdravtnickéh zařízení klienti, kteří bydlí v chráněném bydlení, dchází v případě ptřeby za zdravtní sestru d DOZP (statní zdravtní péče je zajištěna stejně jak klientům DOZP) každý klient má práv na výběr svéh šetřujícíh lékaře

2 Vzdělávání V rámci pvinné šklní dcházky jsu naši klienti vzděláváni v pmcné škle. Tat výuka je zajištěna na Základní škle speciální a MŠ, v ulici Pd Parkem 2788, v Ústí nad Labem, která vzdělává žáky se středně těžkým mentálním pstižením. Jejím cílem je rzvíjet psychické a fyzické schpnsti a vybavit děti takvými vědmstmi a dvednstmi, které jim umžní v maximální míře se zapjit d splečenskéh živta. Jedním z hlavních úklů vzdělávacíh prgramu pmcné škly je vybavit žáky základními znalstmi čtení, psaní a pčítání a sciálními dvednstmi tak, aby se mhli uplatnit v živtě v jednduchých činnstech. Škla věnuje velku pzrnst pracvní a tělesné výchvě. Žáci tím získají základní dvednsti a pracvní návyky při práci ve šklních dílnách, kuchyni a učebně šití. I zde se vzdělávací pžadavky perativně přizpůsbují individuálním schpnstem a mžnstem jedntlivých žáků. Mim základní vzdělávání nabízí škla kurzy vzdělávání v prgramu celživtníh vzdělávání. Tyt kurzy využívají klienti, kteří byli dříve zbaveni šklní dcházky neb ze specifických příčin nemhu dknčit desetiletu šklní dcházku. Klienti, kteří uknčí základní vzdělávání, mají dále mžnst vzdělávat se na Střední škle bchdu, řemesel, služeb a Základní škle Ústí nad Labem p.. v Trmicích v ulici Fűgnerva 22. Škla nabízí jednleté neb dvuleté studium. Jednleté studium je určené především pr žáky z pmcných tříd a je zaknčen závěrečnými praktickými a teretickými zkuškami. Dvuleté studium je určen především pr žáky Speciálních škl a nedknčeným základním vzděláním. Vzdělávání je zaměřen na praktické činnsti (příprava pkrmů, šití, práce s textilem či pěstitelské práce), esteticku výchvu, práci na pčítači, rdinnu a zdravtní výchvu, matematiku a český jazyk a tělesnu výchvu. Pracvní terapie Začátkem rku se pdařil Dennímu stacináři Úsměv tevřít Sciálně terapeutické dílny, které jsu tevřené nejen pr klienty našeh zařízení a statních zařízení v Ústí nad Labem, ale i pr lidi s mentálním pstižením z veřejnsti. Dílny se nacházejí na následujících adresách: Denní stacinář Úsměv 3 dílny: Čajkvskéh 1908/82, Ústí nad Labem Trmice - Fűgnerva 297/23, Ústí nad Labem Všebřice 2 dílny - Všebřická 181/35, Ústí nad Labem Dílny nabízejí klientům aktivity, které jim pmhu zapjit se d živta splečnsti, mžné uplatnění na vlném trhu práce neb užitečné a smysluplné využití vlnéh času. Služba je pskytvána sbám s mentálním pstižením neb kmbinvaným pstižením ve věku d 16 d 64 let. Úzku splupráci jsme navázali již před něklika lety i s Agenturu 8. Den. Pracvníci Agentury hledají pracvní místa na vlném trhu práce pr lidi se zdravtním pstižením. Pmáhají našim klientům při sepisvání pracvních smluv u zaměstnavatelů a p ptřebně dluhu dbu pskytují asistenci pr klienty v zaměstnání, aby si lépe svjili ptřebné schpnsti a dvednsti v daném zaměstnání. Pmáhají klientů při kmunikaci se zaměstnavatelem. Prstřednictvím Agentury 8. Den našl již 12 našich klientů zaměstnání. Vedle Agentury 8. Den splupracujeme s bčanským sdružením Jurta, která je úzce prpjena se zmíněnu agenturu. Služba Sciální rehabilitace je zaměřená na svjení si a psílení pracvních a sciálních dvednstí, zvýšení sběstačnsti s cílem připravit uživatele na následné uplatnění na běžném pracvním trhu. Nácvik pracvních a sciálních dvednstí je realizván na rzličných pracvních úklech v prstrách chráněných dílen Ateliéru Nebčady, v přímé kmunikaci s veducími jedntlivých úseků, ve splupráci s klegy a za nezbytně nutné pdpry sciálníh pracvníka. Při nácviku je kladen důraz na svjení si tzv. měkkých dvednsti (např. kmunikaci s veducím, rzpznání a známení prblému, hlídání si času atd.) Jsu bjevvány a psilvány individuální

3 schpnsti, ptenciál a kmpetence uživatele. Mnh našich klientů, kteří pršli tut službu, se uplatnili na vlném trhu práce. Dále splupracujeme s bčanským sdružením Slunečnice v Děčíně, kde naši klienti využívají sciálně terapeutické dílny. Někteří klienti dcházení d tréninkvé kavárny - palačinkárny na děčínském zámku. Zde se klienti učí připravvat kavárnu pr zákazníky, její úklid, údržbu, mytí nádbí, přípravu nápjů neb bsluhvání zákazníků a příjem bjednávek. Jiní klienti navštěvují sciálně terapeutické dílny změřené na pdpru získávání pracvních návyků a dvednstí a na nácvik dvednstí pr sběstačnst a sciální začlenění. Veslvání Naši klienti mají mžnst navštěvvat každé úterý a čtvrtek veslařský klub pd vedením trenéra Petra Janáka. Handicapvaní lidé dstali mžnst veslvat již v dubnu rku 2004 v TJ Chemička dd. veslvání - jak první v České republice. Veslařský klub byl zalžen v lednu 2005 a byl pjmenván Veslařský klub Tyflcentra Ústí nad Labem, prtže v té dbě veslvali puze zrakvě handicapvaní. V rce 2009 se mezi členy zapjil i člvěk s mentálním pstižením, náš klient Stanislav Šuryček. Od té dby pršl veslařským klubem 7 našich klientů. Nyní tam dchází 4 stálí členvé. Zmínka nábru lidí s mentálním pstižením byla i v nvinách Mladá frnta 7 Sedmička. Členvé veslařskéh klubu se účastní různých sutěží ve veslvání. Za těch něklik let získali naši klienti něklik medailí. Například v jízdě Český phár na veslařském trenažéru v kategrii LTA-ID vybjval první míst Petr Benátský a třetí míst Stanislav Šuryček. Na mistrvství České republiky v jízdě na veslařském trenažéru v Olmuci si medaili za druhé míst dnesl Petr Benátský a za třetí míst Míla Malý. Klienti, kteří jsu členy veslařskéh klubu, jezdí na různé akce p České republice. Pravidelně se účastní např. Ústecké zatáčky neb každrčních Primátrek. Kuželky V rce 2010 naše zařízení slvil pan Ing. Mirslav Wedlich, zda by naši klienti měli zájem pravidelnu aktivitu v kuželně TJ Lkmtiva Ústí nad Labem. Tat vlnčasvá aktivity mhla být ve zmíněném rce uskutečněna díky Nadaci O2. Od rku 2011 se daří v aktivitě pkračvat také díky pdpře firmy Aktivprint a dbrvlníky TO2. Sprtvní dhled nad klienty prvádějí dbrvlníci TJ Lkmtiva Ústí nad Labem Mirslav Bednář, Mirslav Wedlich, Marcela Břutvá, Jlana Dvřákvá a Mirslav Ptůček (p něklikarčním snažení v nminaci těcht dbrvlníků na Křesadl, se v rce 2013 zadařil a dbrvlníci tt cenění vyhráli). Klienti navštěvují kuželnu jednu týdně (každé pndělí) na jednu hdinu. Pr velký zájem klientů jsu rzděleni d dvu skupin, které se p týdnu střídají. Zmínění dbrvlníci se klientům plně věnují, vysvětlují jim pravidla hry a učí je hru samtnu. V rce 2012 se d kuželek zapjili i dbrvlníci z řad studentů prstřednictvím prjektu Think Big d O2. Dmv Všebřice je členem Hnutí speciálních lympiád máme svůj tým TEAM Všebřice, se kterým se zúčastňujeme různých sprtvních klání bcca, přehazvaná

4 Dále naši klienti využívají: plaveckých hal, kam chdí s dprvdem plavat, cyklstezky, p které jezdí na in-line bruslích přádají výlety d klí dcházejí na břišní tance a cvičení pilates navštěvují hkejvé zápasy Ústeckých lvů na zimním stadinu apd. Kultura Klienti našeh Dmva se účastní různých kulturních akcí nejen v Ústí nad Labem, ale i p celé České republice. Klienti, kteří chtějí, se každé lét účastní tradiční hudební akce Labské lét, Trampské prty neb Matějské putě. Klienti navštěvují kina, Činherní studia, Divadla či různé akce přádané během rku v Ústí nad Labem. Každý má mžnst navštěvvat akce, které má zájem. Dmluvají si různé exkurze např. v Divadle neb v pivvaru. Každý rk jsu přádané kulturní akce v Dmvech pr zdravtně pstižené, na které naši klienti rádi jezdí. Jednak si užijí zábavu a zárveň se ptkají s přáteli, se kterými si mhu ppvídat. Klienti, kteří nechtějí jít sami, mhu pžádat dprvd pracvníka dmva, patrvníka neb se mhu dmluvit s dbrvlníkem. Hasičská lympiáda Nultý rčník Speciální hasičské lympiády pr mentálně pstiženu mládež se uskutečnil 30. dubna Vyhlašvatelem sutěže je Sdružení hasičů Čech, Mravy a Slezska Ústí nad Labem a ÚSP Všebřice (nyní DOZP Všebřice). Hlavními rganizátry tét jedinělé akce jsu Sdružení hasičů ČMS Ústí nad Labem, DOZP Všebřice, Sdružení dbrvlných hasičů při DOZP Všebřice a Severní Terasa a Hasičská vzájemná pjišťvna a.s. Psláním tét sutěže je rzvíjet znalsti a technické dvednsti v jedntlivých disciplínách s přihlédnutím ke specifické blasti pžární chrany. Cílem tét akce je nejen sutěžní frmu pdprvat zájem pžární chranu, ale zejména připravit všechny sutěžící na zvládání mimřádných událstí, které jim živt může přinést. Každéh rčníku sutěže se účastní družstva z ÚSP a DOZP z celéh Ústeckéh kraje a také žáci speciálních škl. Sutěží se bez rzdílu věku neb typu pstižení. Zpčátku se tat akce knala na Stadinu dětí a mládeže na Bukvě. Od rku 2006 sutěž prbíhala na stadinu plché dráhy v Chabařvicích. Od rku 2008 se akce kná v areálu ZŠ Elišky Krásnhrské za splupráce vedení tét škly.hlavní cenu Speciální hasičské lympiády je putvní phár primátra Statutárníh města Ústí nad Labem. Šestičlenná družstva se putvní phár utkávají v sedmi hasičských disciplínách (každá disciplína je zvláštně uzpůsbena zdravtnímu stavu sutěžících) : Štafeta 6 x 30m s překážkami - jedntliví členvé sutěžních družstev jsu rzmístěni na předem vytyčené trase a překnávají překážky rzestavěné v jedntlivých úsecích (žebříkvá stěna, vdní příkp, přenášení ručníh hasícíh přístrje, pdlézání stjanu s laťku, přebíhání lavičky, spjení rzdělvače s hadicí a prudnicí) Pžární útk na 50m - úklem sutěžících je na 50ti metrvé trati spjit čtyři hadice C (zkrácené na 10m), prběhnut s nimi 6ti metrvým tunelem, přejít přes lavičku, překnat bariéru a pmcí dvu džbervých stříkaček srazit plechvky umístěné na stjanech. Hasičský kuželník - každý závdník hází ze vzdálensti 3,5m svinutu hadici C délce 10m na devět kuželek umístěných na dřevěné pdlžce

5 Technické značky PO - každý závdník dstane něklik kartiček s technickými značkami PO a jeh úklem je všechny značky správně pjmenvat a určit Tpgrafické značky - každý závdník dstane něklik kartiček s tpgrafickými značkami a jeh úklem je pznat, c která značka znamená Základy první pmci - jeden sutěžící z každéh družstva představuje raněnéh, statní sutěžící mají za úkl bvázat raněnému klen neb lket, nalžit h na nsítka a ppnést h d určené vzdálensti Pužití jednduchých hasebních přístrjů sutěžící na základě vysvětlené mimřádné situace určují hasící prstředky, které by pužili ke zdlání definvané mimřádné událsti (hřící tráva na zahradě, hřící PET lahev, elektrsptřebič neb dpadkvý kš v místnsti, pvlečení na psteli neb děv) Za každý nesplněný úkl získává sutěžní družstv trestný bd. O celkvém přadí družstev pak rzhduje sučet bdů za umístění v jedntlivých disciplínách. Vítězem se stává družstv s nejnižším pčtem trestných bdů za umístění. Mezi jedntlivými disciplínami sutěžící závdí v uzlvání každý sutěžící musí uvázat na dřevěném klíku uzel s kličku. V průběhu celé sutěže je dbře pstarán nejen sutěžící, ale také diváky a nesutěžící (bčerstvení, zábavné atrakce). Naknec se všichni účastníci Speciální hasičské lympiády mají mžnst pbavit na závěrečné disktéce. Všechny disciplíny si mhu sutěžící vyzkušet před vlastní sutěží a t v prstrách DOZP Všebřice, kde je jim umžněn seznámit se s průběhem celé sutěže a všemi překážkami. Hippterapie V rce 2008 se s námi spjila skupina mladých lidí v čele s panem Janem Janečkem a nabídli nám účast na akci Kně jsu naši kamarádi, která se jim pdařila uskutečnit díky Prgramu Make a Cnnectin. Hlavním cílem prjektu, byl umžnit klientům z Dmva pr sby se zdravtním pstižením Všebřice zlepšení jejich psychickéh a fyzickéh stavu pmcí Hippterapie a smysluplnéh využití vlnéh času. Hippterapie se knala v Nvých Křečanech, jak pbytvý víkend. Klienti se mhli na kních prjet, nabídnut jim chleba či jablk, kartáčvat je a byl jim předveden cvičení na kni. Kd si netrufl sednut na kně, mhl jej bdivvat ze země. Klientům se byli představit i členvé Záchranné stanice pr dravé ptáky, kteří sebu přivezli i své peřené svěřence. Klienti měli mžnst nejen sledvat let těcht ptáků, ale kd chtěl, mhl si ptáka phladit i vzít na ruku. Klienti byli z akce velice nadšeni, a prt všichni uvítali, že se tent prjekt pakval. První prjekt byl realizván d d Druhý prjekt byl realizván d d Od rku 2010 se daří panu Janečkvi a jeh týmu shánět finanční pdpru pr tent prjekt prstřednictvím Dtačních prgramů, které vyhlašuje Krajský úřad Ústeckéh kraje. (z textu webvých stránek - O nás )

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012

Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012 1 Vážení přátelé, je za námi rk 2012 a mjí pvinnstí je, abych se splečně s Vámi hlédla, a zhdntila práci Oblastní charity Vyškv. Organizace vstupvala d rku 2012 ne zcela s uspkjivým hspdářským výsledkem.

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ rganizace: 45671702

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského 907 676 02 Moravské Budějovice

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského 907 676 02 Moravské Budějovice ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antnína Kmenskéh 907 676 02 Mravské Budějvice Zřizvatel: SPRÁVNÍ RADA: DOZORČÍ RADA: Kngregace Milsrdných sester sv. Karla Brmejskéh Šprkva 12 180 00 Praha

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY Sciální pedaggika ZUZANA SLEZÁKOVÁ Obr Sciální pedaggika z phledu studentů danéh bru Bakalářská práce Veducí

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ

FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ pr Kampaň 2014 aneb Pslání a finanční ptřeby Hspice a jak je přelžit d srzumitelné řeči Zpracvali Alena Vtavvá Petr Hruška Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání Mateřská škla TASOV Název: PÍSNIČKOVÝ SVĚT platnst: 2010 2013 1 P Í S N I Č K O V Ý S V Ě T = MY S PÍSNIČKOU JDEM KROK ZA KROKEM MĚSÍC PO MĚSÍCI CELÝM

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008.

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008. Kncepce bru ergterapie Autři: Mgr. Jana Jelínkvá Mária Krivšíkvá, MSc. ČAE, 2007 Výbr ČAE schválil Kncepci bru ergterapie jak jeden ze strategických dkumentů České asciace ergterapeutů dne 22. 2. 2008.

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více