Roční plán školní družiny na školní rok 2014/ oddělení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční plán školní družiny na školní rok 2014/2015. 2. oddělení"

Transkript

1 Roční plán školní družiny na školní rok 2014/ oddělení Obsah výchovně vzdělávací činnosti je založen na činnostech vyplývajících především ze zájmů dětí. Činnosti a akce, které se uskuteční každý měsíc: odpočinkové, rekreační, zájmové a spontánní činnosti dle plánu využití tělocvičny a pobyt na hřišti ve vyhrazených hodinách povídáme si o správné hygieně, stolování a společenském chování příprava na vyučování plnění domácích úkolů, didaktické hry apod. poučení o bezpečnosti před každou činností, akcí kolektivní hry a soutěže kontaktní hry ve skupinách 2. oddělení je zaměřeno na environmentální výchovu, která vede děti ke správnému chování k životnímu prostředí a kvality vlastního života. Září jíme zdravě Seznamujeme se s prostředím, provozem družiny vnitřním řádem ŠD a programem ŠD. Seznámení žáků s pokyny pro bezpečný pobyt při činnostech v ŠD. Ovoce a zelenina způsob růstu, péče, ochutnávání, sušení ovoce. Výstava ovoce a zeleniny. Příprava a ochutnávka ovocného a zeleninového salátu důležitost vitamínů. Stravování zdravá a nezdravá výživa, bio potraviny. Beseda Fastfood? Jedině na porcelánu. Výtvarná činnost: malování na téma barevný podzim. Pracovní činnost: podzimní ježci, výroba podzimního draka skupinová práce. Sportovní činnost: Olympijské hry soutěže na školním hřišti.

2 Společné vycházky: sběr podzimních plodů a listů pro kreativní činnost. Říjen bez vody nelze žít Poznáváme vodní svět a živočichy v našem okolí, chráníme je. Povídáme si o problematice nedostatku pitné vody pro všechny lidi na Zemi. Šetření vodou neplýtváme. Důležitost vody pro živočichy a rostiliny dodržujeme pitný režim, zaléváme květiny. Pokusy s vodou teplá, studená, led, pára. Beseda Balená nebo kohoutková? Stolní hry dle výběru dětí, sledování DVD na přání dětí. Dlabání dýní. Výtvarná činnost: malování na téma vodní život. Pracovní činnost: dýně a pavouci z tácků, netopýři, strašidla. Sportovní činnost: hry s míči, kruhy, lany. Společné vycházky: vycházka k přehradě chráníme své zdraví, ochrana, prevence. Listopad jsem člověk Nebezpečnost škodlivých látek kouření, alkohol, drogy, jedovaté rostliny, výpary z komínů. Nebezpeční internetu. Způsob oblékání vzhledem k ročnímu období prevence. Udržení fungujících sociálních vztahů a jejich upevnění - člověk, který je duševně zdravý, kladně působí na své okolí, a také jej lépe vnímá. Beseda - Kamarádství - pomáháme si navzájem, posloucháme se. Pěvecká soutěž - DO RE MI. Příprava na adventní jarmark výroba dekorací.

3 Výtvarná činnost: malování na téma my se čerta nebojíme. Pracovní činnost: adventní kalendář. Sportovní činnost: učíme se florbal. Společné vycházky: pozorujeme změny v přírodě. Sledujeme přípravy přírody na zimu. Prosinec cestujeme prstem po mapě Povídáme si o dopravě a rozdělujeme ji. Regulace dopravy nejezdíme autobusem, ale jezdíme na kole nebo chodíme pěšky. Poznáváme různé části světa pomocí internetových map a atlasů světa. Beseda - Vliv dopravy na lidské zdraví. Návštěva krmelce, krmíme ptáčky v krmítku. Vánoce tradice našich předků, životní hodnoty, dobrovolná skromnost. Předvánoční doba Advent, vánoční zvyky a tradice. Poslech vánočních koled u adventního věnce, vyslovení přání, strojíme vánoční stromeček, rozbalujeme dárky Výtvarná činnost: malování na téma zimní čas. Pracovní činnost: výroba přáníček, veselý sněhulák, vánoční hvězdy. Sportovní činnost: vybíjená turnaj družstev. Společné vycházky: bobujeme na kopci. Leden odpady Miniprojekt - Les není smetiště. Třídění odpadu pomáháme chránit životní prostředí. Využívání odpadových materiálů k výrobě dekorací. Beseda - Rizika pro lidské zdraví.

4 Výtvarná činnost: podmořský svět kresba. Pracovní činnost: vyrábíme figurky z tříděného odpadu. Sportovní činnost: skupinové hry v tělocvičně. Společné vycházky: vycházka k přehradě pozorování neživé přírody. Únor krajina jako ekosystém Rozdělování ekosystému zahrada, pole, louka, les, parky Potravní řetězce malujeme názorné příklady. Miniprojekt - Vymírání druhů. Chránění živočichové a rostliny pomáháme také chránit. Beseda - Dřevo z tropických lesů? Děkuji, nechci! Soutěž - pexesiáda. Karneval spolupráce s rodiči. Soutěže, hry a tombola. Výtvarná činnost: vyrábíme masky. Pracovní činnost: vystřihujeme a kreslíme škrabošky. Sportovní činnost: překážkové dráhy v tělocvičně. Společné vycházky: pobyt v zimní přírodě. Březen čtení rozvíjí naší mysl Čtenářská dílna čteme všichni a baví nás to. Výroba vlastního časopisu. Beseda - Má oblíbená kniha. Čtení na pokračování Malý princ. Příprava na velikonoční jarmark. Velikonoční tradice.

5 Jarní úklid okolí školy. Výtvarná činnost: malujeme vajíčka. Pracovní činnost: velikonoční přáníčka. Sportovní činnost: florbal, kopaná, vybíjená. Společné vycházky: poznáváme naší obec, sbíráme informace. Duben tajemný vesmír Přivítání jara, sadíme kytičky a bylinky. Hledání v knihách a na internetu informace o vesmíru. Miniprojekt - Den Země. Kreslíme na chodník. Hra Čtyři živly. Beseda - Globální změna klimatu. Výtvarná činnost: malování na téma žiju na své planetě. Pracovní činnost: skládání z papíru. Sportovní činnost: hry na rychlost ve družstvech. Společné vycházky: pozorujeme změny v přírodě, jarní rostliny, návrat tažného ptactva. Květen vítejte na Zemi Slavnostní posezení ke dni matek. Výroba občerstvení pro maminky a děti sladké a slané jednohubky. Barevný týden ve školní družině. Pojmenováváme jarní rostliny, barvy, zvířata a jejich mláďata, lisování jarních květin, tvorba herbáře, poslech a poznávání zvuků v přírodě. Klíčení semen a výhonků (světlo, tma, vzduch, voda, sucho, teplo, zima) a následné pozorování.

6 Beseda - Zachraňme společně planetu. Výtvarná činnost: malujeme svoji maminku voskové pastely, vodové barvy. Pracovní činnost: dáreček pro maminku barevné srdíčko, fialka. Sportovní činnost: míčové hry. Společné vycházky: vycházka do lesa, pozorování zvířat. Červen můj mazlíček Svátek dětí ve školní družině odpoledne plné překvapení, her, zábavy. Vyhledávání v encyklopediích informace o zvířatech. Péče o domácí zvířata - ukázky domácích mazlíčků. Beseda Zákon na ochranu zvířat. Výlet školní družiny Zoo Ostrava. Pozorování zahrad - zrání letního ovoce a zeleniny, ochutnáváme, poznáváme podle čichu, chuti. Příprava na prázdniny připomínáme si, jak se bezpečně chovat u vody, při koupání, slunění, hrách v přírodě (pozor na hady, bodavý hmyz, jedovaté rostliny) i na ulici (jízda na koloběžkách, kolech, on line bruslích). Výtvarná činnost: moje nejoblíbenější zvíře kresba. Pracovní činnost: výroba zvířátek z dostupných materiálů. Sportovní činnost: skáčeme přes švihadlo a v pytlích na školní zahradě. Společné vycházky: společná návštěva u hasičů. Zpestření činností ve školní družině: libovolnou formou vyjádří, čím je pro něj příroda různými způsoby (slovy, výtvarně i jinak) reflektuje svůj prožitek smyslového kontaktu s přírodou popíše pozorované změny v přírodě v čase (den, noc, roční období)

7 pod dohledem dospělé osoby se pravidelně a dlouhodobě stará o květinu nebo vhodně vybraná zvířata vyhledá a zvolenou formou interpretuje příběhy a legendy o přírodě a krajině z jeho regionu uvede jednoduché příklady potravních vazeb mezi organismy; u vybraných organismů určí (na základě informací o jejich životě) jejich roli v potravním řetězci rozliší základní biotopy a typy využití krajiny (zahrada, pole, louka, les, rybník, hory, jeskyně, lidské sídlo) a přiřadí k nim organismy, které se v nich vyskytují nalezne vztah mezi stavem ekosystému a lidskou činností na příkladu konkrétních míst ve svém okolí (např. louka kosení, pole orba a pěstební činnost, atd.) nalezne vztah mezi příčinou a následkem běžných činností a zdůvodní nezvratnost některých rozhodnutí a chyb (např. když se květina nezalévá, uschne) spolupracuje se spolužáky na řešení problémů, které vyvstanou při běžném provozu školy (např. domluva o organizaci třídění odpadu); učí se porozumět odlišným názorům na řešení problému ostatních formuluje jednoduché otázky a na základě vlastního pozorování a zkoumání na ně získává odpovědi (např. Jak se pohybuje rak? Kde roste mech?) pozoruje a zkoumá přírodní děje pomocí jednoduchých pomůcek a nástrojů (pracuje s lupou, dalekohledem, teploměrem apod.) vybere z běžných každodenních činností ty, při kterých může svým chováním snížit jejich dopad na životní prostředí; navrhne konkrétní opatření, které by k tomuto snížení vedlo (např. šetření vodou při denní hygieně) ukáže svému vrstevníkovi postup, jak provést jednoduché opatření z oblasti ekomanagementu, které sám považuje za důležité (např. upozorní, že plast patří sem ); vysvětlí důvody, proč opatření provádí uvede výhody a nevýhody různých opatření z oblasti ekomanagementu, která snižují dopady vlastního jednání na životní prostředí; (např. třídění odpadu, šetření vodou a energií) Odpovědné chování nelze ovlivnit pouhým předáváním znalostí o životním prostředí. Je ovlivňováno komplexem vzájemně provázaných specifických znalostí, dovedností a postojů, které se u dětí v různém období rozvíjejí a navazují na sebe. Lučina, Mintělová Nela vychovatelka ŠD

Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 1. oddělení

Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 1. oddělení Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 1. oddělení Obsah výchovně vzdělávací činnosti je založen na činnostech vyplývajících především ze zájmů dětí. Činnosti a akce, které se uskuteční každý měsíc:

Více

Plán činností ŠD 2014/2015. I. oddělení Bc. Irena Urbanová. Září. Seznamujeme se

Plán činností ŠD 2014/2015. I. oddělení Bc. Irena Urbanová. Září. Seznamujeme se Plán činností ŠD 2014/2015 I. oddělení Bc. Irena Urbanová Září Seznamujeme se 1. 9. Světový den míru 22. 9. Evropský den bez aut 28. 9. Den české státnosti sv. Václav Odpočinkové činnosti Zahájení školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Identifikační údaje o školní družině a charakteristika školní družiny

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Identifikační údaje o školní družině a charakteristika školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Identifikační údaje o školní družině a charakteristika školní družiny Předkladatel: Základní škola Moravské Bránice Moravské Bránice 74 664 64 Dolní Kounice

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Úvod 3. Charakteristika zařízení 4. Personální podmínky 5. Materiální podmínky 6. Ekonomické podmínky 7. Podmínky pro přijímání

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 7.2 ŠKOLNÍ DRUŢINA 7.2.1 Charakteristika školní druţiny Školní družina je součástí Základní školy, nachází se v přízemí budovy. Pro svou činnost využívá jednu místnost - jedno kmenové oddělení. V místnosti

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny Základní škole Ostrava Výškovice, Srbská, příspěvková organizace Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu základní školy s ekologickým zaměřením Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÁ VES, OKRES BRNO VENKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Platnost dokumentu: od 1. 9. 2014 Ředitelka školy: Mgr. Hana Opálková Zřizovatel:

Více

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Školní vzdělávací program Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika ŠD... 4 3. Charakteristika ŠVP školní družiny... 4 4. Předpokládané výstupy konkrétních

Více

Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině

Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině Rámcový vzdělávací plán ŠD při ZŠ Koryčanské Paseky (školní rok 2014/2015) Vypracován podle školního vzdělávacího programu: Sluníčková škola pro radostné učení Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Platnost od 1.9. 2014 1 Obsah: 1. Charakteristika ŠD 2. Konkrétní cíle vzdělávání 3. Formy a obsah vzdělávání 4. Výchovné programy 5. Tematické okruhy a časový

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN motto programu: Hrajeme si celý rok - Identifikační údaje školy ( str.2 ) - Charakteristika školy ( str. 3) - Podmínky a organizace vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Rámcový vzdělávací program ŠD Identifikační údaje: Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Ředitelka školy:

Více

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun MOTTO : 1 1.Identifikační údaje Zařízení: Zřizovatel : Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun OÚ Vysoký Újezd Ředitelka školy : Mgr. Olga Reiterová Vychovatelka ŠD : Libuše Schindlerová

Více

ŠVP ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Školní vzdělávací program pro školní družinu. ZŠ praktická Bochov. 1. Identifikační údaje

ŠVP ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Školní vzdělávací program pro školní družinu. ZŠ praktická Bochov. 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ praktické Bochov ŠVP ŠD 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Předkladatel ŠVP: Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ praktická Bochov Okružní

Více

Roční plán školní družiny při ZŠ a MŠ Ivaň Školní rok 2012/2013

Roční plán školní družiny při ZŠ a MŠ Ivaň Školní rok 2012/2013 Roční plán školní družiny při ZŠ a MŠ Ivaň Školní rok 2012/2013 a) Téma: podzimní období Tematické okruhy: začátek školního roku, škola, třída, ŠD, ŠJ pomoc, stolování, hygiena stolování, pravidla slušného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 škola pro život se zaměřením na výuky jazyků a výpočetní techniky Základní škola a Mateřská škola Blažkova 9, Brno 1. Identifikační údaje

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ Bečov Platný od 1. 9. 2014

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okr.brno venkov, Bratčice 69,p.Syrovice, 66467 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina Motto: V družině se dobře máme,celý svět tu poznáváme.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Nelahozeves, okres Mělník 1. Identifikační údaje Název školy: Základní škola Nelahozeves; okres Mělník Adresa školy: Základní škola Školní 55 Nelahozeves

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

dopravní značky (dopravní soutěže) chování na silnici BESIP

dopravní značky (dopravní soutěže) chování na silnici BESIP Plán činností ŠD 2014/2015 II. oddělení - Vlastimila Hladová ZÁŘÍ zahájení školního roku poučení o bezpečnosti v ŠD, a v areálu školy seznámení vychovatelky s dětmi seznámení dětí s novým prostředím správné

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Upravená verze od 6. 3. 2014 1 Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA ŠVP Pojetí základního vzdělávání hlavní výchovný

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378028801, fax.: 378028802 e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 Září 2. - 6. 9. VDO Seznámení s řádem ŠD, chování, bezpečnost, vzájemné vztahy, pravidla, poučení,

Více