Výroční zpráva o činnosti. Základní školy v Dolním Benešově. za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti. Základní školy v Dolním Benešově. za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2011/2012 Dolní Benešov: Vypracovala: Mgr. Marie Sovíková

2 Obsah Obsah Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Zápis k povinné školní docházce a údaje o přijímacím řízení do středních škol Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 2010/ Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a dalších kontrolách Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školdo dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovou organizací Přílohy

3 1. Základní údaje o škole Základní škola Dolní Benešov, příspěvková organizace Základní škola Dolní Benešov, příspěvková organizace IZO ředitelství Právní forma příspěvková organizace IČO Adresa Nádražní 134, Dolní Benešov Datum zařazení do sítě škol Poslední změna zařazení Tel/fax Web Zřizovatel Město Dolní Benešov Hájecká 65, Dolní Benešov právní forma: obec IČO: IZO školy kapacita 550 žáků IZO ZŠ Zábřeh IZO školní družina kapacita 50 žáků IZO školní jídelna kapacita 300 jídel výdejna Vzdělávací program školy ŠVP Škola cesta do života č. j. 335/07 Základní škola C/001 Vedení školy: Ředitelka Zástupkyně ředitelky Mgr. Marie Sovíková Opavská 194, Dolní Benešov Mgr. Blanka Bittová Petra Bezruče 494, Dolní Benešov Součást školy: Dolní Benešov, Nádražní 134 Pod-součást školy: Dolní Benešov - Zábřeh, Opavská 80 Odloučená pracoviště školy: Dolní Benešov, Hájecká Dolní Benešov, Opavská 173 Školská rada: Je volena na 3 roky. Volby proběhly a Mgr. Leon Hahn zástupce rodičů Mgr. Jindřiška Kosinová zástupce rodičů Mgr. Blanka Bittová zástupce pedagogů Mgr. Lucie Vrchovecká zástupce pedagogů Jiří Hanke zástupce zřizovatele Mgr. Josef Hartoš zástupce zřizovatele Občanské sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy: Mgr. Leon Hahn předseda 3

4 SOUČÁST ŠKOLY Hlavní budova (ředitelství) - Nádražní 134, Dolní Benešov TŘ TŘÍDNÍ UČITEL Ž CH D VI.A Mgr. Maulerová Hana VI.B Mgr. Widlová Libuše VII.A Mgr. Bumbová Michaela VII.B Mgr. Rozsívalová Marta VIII.A Mgr. Steyerová Martina VIII.B Mgr. Hamplová Lucie IX.A Mgr. Pačková Jiřina IX.B Mgr. Hahn Leon Celkem ročník Budova hlavní školy na ul. Nádražní 4

5 Materiálně technické podmínky školy Nádražní 134 Kmenové učebny 8 Odborné - poloodborné pracovny 3 (jazyková, výtvarná a fyzika) Učebny informatiky + mediální učebna 2 Klubovny ŠD - Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Hřiště s umělým povrchem Sportovní zařízení Tělocvična Dílny a pozemky Školní dílna, keramická vypalovací pec Žákovský nábytek Nové lavice pro 3 třídy, šatní skříňky Vybavení učebními pomůckami, hračkami, Velmi dobré sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Všichni žáci, neustále doplňováno Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben Velmi dobré, stále doplňujeme novými pomůckami pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 8 interaktivních tabulí, videa, CD a DVD přehrávače, technikou dataprojektory, 23 počítačů pro žáky, 15 notebooků, 5 počítačů pro zaměstnance, internetové Wi-fi připojení Investiční rozvoj Generální oprava elektroinstalace - suterén, sanace vlhkého zdiva s položením nové kanalizace kolem budovy školy Akce: Akce výhledově: pokračovat v generální opravě elektroinstalace v přízemí a 1. patře V budově se nachází ředitelství školy. V suterénu budovy je výdejna s jídelnou. Stravuje se zde asi 100 strávníků. Budova je vytápěna plynem, a je elektronicky zabezpečena. 5

6 ODLOUČENÁ PRACOVIŠTĚ Dolní Benešov, Opavská 173 ( ročník) TŘ TŘÍDNÍ UČITEL Ž CH D I.A Mgr. Halodová Marcela I.B Mgr. Rycková Adelheida II.A Mgr. Kolaříková Hana II. B Mgr. Drastíková Alena III.A Mgr. Schmiedhamerová Marcela IV.A Mgr. Kotišová Lenka V.A Mgr. Malíková Alena V.B Mgr. Bilíková Marcela Celkem ročník V listopadu se mění organizace výuky. Za paní učitelku Lanku Kotišovou (dlouhodobá nemocenská) nastupuje paní učitelka Lucie Jarošová. Od : IV.A Mgr. Malíková Alena V.A Mgr. Jarošová Lucie Budova Červené školy 6

7 Materiálně technické podmínky školy Opavská 173 Kmenové učebny 10 Odborné pracovny 1 Učebny informatiky + mediální učebna 1 PC učebna Učebny ŠD Nový nábytek Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Hřiště s umělým povrchem Sportovní zařízení - Dílny a pozemky - Žákovský nábytek Nové lavice ve všech třídách Vybavení učebními pomůckami, hračkami, Velmi dobré sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Všichni žáci Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben Velmi dobré pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 3 interaktivní tabule, dataprojektory, CD a DVD přehrávače, 10 počítačů, 9 notebooků Investiční rozvoj ---- Akce: výměna střešní krytiny a výměna okapů a okapových svodů Akce výhledově: výměna oken Budova se vytápí plynem a je elektronicky zabezpečena. Ve druhém patře je situovaná místnost kabelové televize firmy BKS Capital Partners, a.s. (Nej TV), se kterou má škola uzavřenou nájemní smlouvu. Na střeše školy je umístěna i hlavní anténa firmy PODA, a.s. pro satelitní příjem internetu. Kamerový systém monitoruje nepřetržitě bezpečnost hřiště s umělým povrchem. 7

8 Dolní Benešov - Zábřeh, Opavská 80 Základní škola Dolní Benešov, příspěvková organizace Malotřídní škola v Zábřehu má 2 třídy, ve kterých se učí 4 ročníky. ROČ TŘ TŘÍDNÍ UČITEL Ž CH D 1. I. Mgr.Adamíková Marie II. Mgr. Vrchovecká Lucie Celkem ročník Budova ZŠ v Zábřehu Materiálně technické podmínky školy Opavská 80, Zábřeh Kmenové učebny 2 Odborné pracovny - Učebny informatiky + mediální učebna 1 Učebny ŠD - Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Hřiště Sportovní zařízení Malá tělocvična Dílny a pozemky - Žákovský nábytek - Vybavení učebními pomůckami, hračkami, Velmi dobré sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Všichni žáci Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben Velmi dobré pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 1 interaktivní tabule, CD a DVD přehrávače, 6 počítačů, 2 notebooků Investiční rozvoj --- Akce: výměna nábytku ve třídách mimo lavic a židlí Akce výhledově: nový nábytek (lavice, židle, katedry) Budova má dvě části. Ta část, ve které se nachází škola, je elektronicky zabezpečena. Ve druhé části jsou dva byty, základnu zde má Rychlá záchranná služba Opava, v suterénu se nachází výtvarný ateliér a klubovnu zde má letecko-modelářský kroužek. Kromě elektricky vytápěných bytů je celá budova vytápěna plynem. Budově školy přináleží hospodářská budova, ve které garážuje sanitka Rychlé záchranné služby. Další prostory jsou pronajaty soukromému podnikateli a technický sklad má zde i město Dolní Benešov. 8

9 Školní družina a výdejna jídla - Zámek, Hájecká 65 Třída Jméno vychovatelky Počet žáků 1. třída Jana Faiková třída Kristina Hartošová 25 Celkem 50 Budova školní družiny v zámeckém parku Materiálně technické podmínky školní družiny Hájecká 65 Kmenové učebny 2 Odborné pracovny - Učebny informatiky + mediální učebna - Učebny ŠD - Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Odpočinkový areál Sportovní zařízení - Dílny a pozemky - Žákovský nábytek Nové stoly a židle, klavír Vybavení učebními pomůckami, hračkami, Velmi dobré sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty - Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben - pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 2 LCD televizory s DVD přehrávačem, 1 notebook, 4 počítače, CD přehrávače Investiční rozvoj Akce: vybudování místnosti oddělení ŠD v přízemí z prostor bývalé MŠ Akce výhledově: zabezpečit budovu signalizačním zařízením V budově jsou umístěny 2 třídy školní družiny a v 1. patře výdejna jídla a jídelna pro žáky nižšího stupně, kde se stravuje asi 100 strávníků. Škola provozuje také ranní družinu od 6:45 do 7:45 na Červené škole, ul. Opavská. Budova Zámku se vytápí elektrickou energií. Od byla navýšena kapacita ve ŠD na 60 žáků. Nyní fungují 2 oddělení po 30 žáků. 9

10 Přehled informačních technologií dostupných na ZŠ Informační technologie ve škole Aktuální stav Cílový stav PC mladší 5 let 25 notebooků (z projektu) Obnovit PC stanice doplnit o 2 ks PC na HŠ PC starší 5 let 26 ks, 13 ks a 4 notebooky Doplnit scannery PC připojených do LAN - 39 ks + 25 Doplnit sluchátka v učebnách informatiky notebooků Navrhnout multimediální učebnu pro výuku INTERNET rychlost připojení 1Mb/s, jazyků (financování z projektu!) bezdrátové připojení Pořídit vhodný server do učebny inf. na hlavní TISKÁRNY 7 ks škole (financování z projektu!) DATAPROJEKTORY 4 ks (HŠ 3 ks a ČŠ 1 ks) + 11 ks (7 HŠ+ 3 ČŠ +1 Z) z projektu Doplnit digitální fotoaparáty 1 ks do Z DIG. FOTOAPARÁTY 2 Ks (HŠ a ČŠ) SW vybavení ve škole Aktuální stav Cílový stav Operační systém Win XP, Win 2000 Operační systém - stávající Kancelářský balík Office2003 Kancelářský balík stávající Antivirové programy - AVG Antivirové programy nutná obnova! Školní administrativa DM Evidence, DM Školní administrativa dle potřeby obnovy Vysvědčení, ATRE (Dokumenty ředitele), Win DUO, Výpočet praxe, Evidence majetku, Školní program (Mléko) Výukové programy dle potřeby vyučujících Výukové programy Tituly firmy Terasoft a Didakta 10

11 Přehled vývoje počtu dětí na Základní škole Dolní Benešov Školní rok Počet žáků 2001/ / včetně Zábřehu (44 žáků) 2003/ včetně Zábřehu (40 žáků) 2004/ včetně Zábřehu (32 žáků) 2005/ včetně Zábřehu (31 žáků) 2006/ včetně Zábřehu (30 žáků) 2007/ včetně Zábřehu (24 žáků) 2008/ včetně Zábřehu (25 žáků) 2009/ včetně Zábřehu (27 žáků) 2010/ včetně Zábřehu (22 žáků) 2011/ včetně Zábřehu (27 žáků) Z následujících údajů je patrný velký pokles žáků. Rozdíl mezi školním rokem 2001/2002 a 2010/2011 je 104 žáků, což je značné číslo, i když proti roku 2007/2008 můžeme pozorovat nárůst. Škola je financovaná ze strany MŠMT podle počtu žáků. Nezohledňuje se fakt, že počet žáků sice klesá, ale třídy zůstávají. Jsou s nižším počtem žáků. Na naší škole jsou třídy, kde je 16 žáků, ale i třídy, kde je 29 žáků. Do 6. ročníku k nám přicházejí někteří žáci ze ZŠ v Kozmicích, kde je pouze nižší stupeň. V našem městě se nachází zařízení FOD Klokánek. Z tohoto zařízení, které má regionální charakter, k nám na školu během roku přicházejí děti na různě dlouhou dobu. Zmiňuji se o této skutečnosti proto, že tyto děti vyžadují zvláštní péči a velmi individuální přístup. My se pro ně snažíme vytvořit co nejlepší podmínky k jejich pobytu v těchto zařízeních, ale tuto situaci nám komplikuje velký nárůst administrativy, který je spjat s přecházením dítěte ze školy na školu. 11

12 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Vyučujeme podle našeho Školního vzdělávacího programu pro základní školy s motivačním názvem Škola cesta do života č. j. 335/07 Učební plán ZŠ Dolní Benešov školní rok 2011/2012 Předmět Ročník Celkem Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Výchova k občanství Výchova ke zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní výchova Tělesná výchova Vol.před.+ informatika Celkem

13 Volitelné předměty v ročníku 6. ročník Sportovní výchova Dopravní výchova 7. ročník Domácnost 8. ročník Seminář ze zeměpisu Ekologický seminář 9. ročník Sportovní výchova Volba povolání Finanční gramotnost Užité výtvarné činnosti (dívky) Technická výchova (chlapci) Nepovinné předměty ročník Výuka pro integrované žáky ročník Náboženství Ve ročníku se zařazuje výuku plavání a v 8. ročníku lyžařský výcvik. Poradním orgánem ŘŠ je pedagogická rada. Z každého jednání jsou pořizovány zápisy. Na škole pracují dvě metodická sdružení pro 1. a 3. ročník a pro 4. a 5. ročník a předmětové komise (humanitní, jazyková a přírodovědná), které slouží ke zkvalitnění vzdělávacího procesu. Dbají na dodržování všech úkolů vyplývajících z výuky podle našeho ŠVP a předsedové těchto komisí spolupracují s koordinátory ŠVP, vyměňují si zkušenosti, organizují vzájemné hospitace, podílejí se na tvorbě tematických plánů a osnov ŠVP. Pravidelně se schází širší vedení školy, které řeší podrobněji organizační záležitostí a problémy vzniklé z provozu. Porada Datum Pedagogická rada Porada širšího vedení školy Pracovní porady Všichni zaměstnanci Pedagogové Pedagogové 13

14 Na škole pracuje ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT, jehož členové jsou zástupci každé třídy vyššího stupně. Spolu s ředitelkou školy plánují své akce, připravují nové náměty pro činnost, podílejí se svými návrhy na zlepšení materiálních a výchovných podmínek školy. Členové ŽP v tomto školním roce připravili v den rozdávání pololetního vysvědčení velmi pěknou akci KARAOKE pro ročník společně s velmi zábavnými soutěžemi vědomostního i dovednostního charakteru. Do této akce se zapojily všechny třídní kolektivy. Dále probíhala akce Valentýnská pošta (14. 2.). V tomto školním roce pracovaly na škole tyto kroužky: Kroužek Sportovní hry Aerobic a sportovní hry Sportovní kroužek Letecko-modelářský kroužek Konverzace jazyka anglického Konverzace jazyka anglického Počítačový kroužek Žurnalistický kroužek Žurnalistický kroužek Zajímavá matematika Příprava na přijímací zkoušky z ČJ Příprava na přijímací zkoušky z M Klub mladých debrujárů Určen pro ročník 2. ročník ročník ročník ročník 7. ročník ročník ročník ročník ročník 9. ročník 9. ročník ročník 14

15 DEBRUJÁŘI DOLNÍ BENEŠOV Základní škola Dolní Benešov, příspěvková organizace Debrujáři = ŠIKULOVÉ, Hlavní heslo: Debrujár si vždycky ví rady Vedoucí klubu: Mgr. Leon Hahn Předmět a cíle činnosti 1) Předmětem činnosti je přispět k nenucenému pochopení různých jevů a zákonitostí, objevování vědy a utváření nové cesty k poznání, tvořivosti, a to zejména formou zábavných pokusů s jednoduchými pomůckami z různých oblastí vědy, techniky a ekologie. 2) Cílem činnosti je: podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, zejména mravních, sociálních a intelektuálních schopností umožnit dětem a mladým lidem využívat volný čas k rozvíjení tvořivé schopnosti a znalostí v oblasti vědy, techniky a ekologie nabídkou aktivního využití volného času pomáhat v boji proti kriminalitě, nežádoucím druhům závislostí a dalším sociálně patogenním jevům působícím na děti a mládež podporovat a dbát na rozvoj interkulturních aktivit podporovat snahy o trvale udržitelný rozvoj 3) K naplnění svých cílů sdružení navazuje mezinárodní kontakty a spolupracuje s partnerskými organizacemi a organizacemi podobného zaměření v České republice i v zahraničí. Akce za šk. rok 2011/2012: 1. Celostátní finále soutěže MUDRC ve Frýdku Místku Mladší žáci Šmoulové 4. místo v ČR Starší žáci Dacani 7. místo v ČR 2. Akce Pokusy pro žáky Červené školy a Zábřehu 3. Přihlášení do celostátní soutěže Koumes Listopad družstva Červen 2012 naše týmy se do finále neprobojovaly (mladší Šmoulové byli 1. náhradníci) 15

16 MUDRC 2011 Od čtvrtku 27. října do neděle 30. října se ve Frýdku - Místku konalo celostátní finále soutěže malých debrujárů MUDRC Celá soutěž začala již v únoru 4 korespondenčními koly. Do soutěže se přihlásilo 76 týmů z celé republiky. Týmy musely plnit velmi náročné úkoly z fyziky, přírodovědy, ekologie, ale také z všeobecných znalostí. Z naší školy byly letos přihlášeny 2 kluby, ve starší kategorii DACANI a v mladší kategorii ŠMOULOVÉ. Po skončení korespondenčních kol v červnu bylo rozhodnuto, do finále pojede nejlepších 24 týmů, které měly nejvíce bodů v hodnocení. Byli jsme velmi šťastni, že oba naše týmy byly mezi nimi. Do finále ovšem mohly jet reprezentovat pouze 4 děti a 1 vedoucí za každý tým. Proto jsme museli i pro naše družstva vybrat své zástupce, ačkoli s korespondenčními koly pomáhali všichni účastníci našeho kroužku malých debrujárů. Za tým Dacanů byli vybráni- Josef Persich, Kateřina Janíková, Jakub Müller a Robin Kočí. Tým Šmoulů tvořili - Jiří Kaluža, Terezie Hahnová, Denisa Šramelová a Sabina Vilášková. Ve Frýdku nás čekaly opravdu složité disciplíny- pokusy se svíčkou, pouštění vyrobených horkovzdušných balónů, obrázky jedním tahem, chůze po žhavém uhlí,..poslední soutěžní disciplíny se konaly na interaktivní výstavě TOP SECRET v Ostravě. Potom už všichni účastníci netrpělivě čekali na vyhlášení výsledků. Porota měla nelehký úkol, ale protože v porotě byli kromě ostatních i takové osobnosti jako Doc. RNDr. Milan Rojko, CSc., Dr. Azmi Kocak z univerzity v Istanbulu či prezident AMD ČR Mgr. Petr Zapletal, nikdo nepochyboval, že rozhodnou spravedlivě. 16

17 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Základní škola Dolní Benešov, příspěvková organizace V rámci ŠVP je zařazen do vyučování Ekologický seminář pro žáky 8. ročníků. Výuku semináře obohacujeme projektovou výukou a exkurzemi. V září jsme byli v ZOO Ostrava, v květnu v Arboretu Nový Dvůr. Zařazujeme do výuky CDROMy, literaturu, video programy a hry s environmentální tematikou. Třídíme odpad, na každém poschodí máme umístěny sběrné barevné boxy na odkládání plastů a papírů. V rámci programu Recyklohraní žáci vypracovávají zadané úkoly, sbírají baterie a drobné vyřazené elektrospotřebiče. Žáci nosí do školy starý papír, který se odváží do sběrny surovin. Ve skleníku, pařeništi a na záhonku pěstujeme BIO zeleninu, hnojíme kompostem připraveným v kompostérech. Škola je vyzdobena nástěnkami s ekologickou tematikou. VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU Cílem výchovně vzdělávacího působení je dítě odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku a schopnostem. Na nižším stupni se žáci jednotlivých tříd zapojují do soutěže Zdravé zuby. Výchova ke zdraví se učí na vyšším stupni. 4. Pro 6. a 9. ročník Čas proměn ročník Láska ano, děti ještě ne ročník programy organizace Renarkon na téma zdravý životní styl 7. 7., 8., 9. ročník Resoria AIDS, nebezpečí kouření VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Vzdělávací oblast k volbě povolání si klade za cíl vylepšit u žáků, popř. získat dovednosti důležité při rozhodování a plánování vlastní budoucnosti. Výchova se zaměřuje na utváření a rozvíjení praktických dovedností, které jsou předpokladem pro jejich úspěšné začlenění do dalšího života. Připravujeme žáky na přechod ze ZŠ na SŠ a do světa práce. Vymezené obsahové okruhy jsou začleněny do povinných předmětů (výchova k občanství, pracovní výchova) a volitelných předmětů (výchova k volbě povolání a finanční gramotnost). Za tuto oblast zodpovídá na naší škole výchovná poradkyně, která spolupracuje s výchovnými 17

18 poradci středních škol. Naši žáci se pravidelně účastní INFORMY akce, na které SŠ a SOU z různých okresů prezentují své studijní a učební obory. Ve školním roce 2011/2012 navštívili žáci SŠ technickou v Opavě v rámci dne otevřených dveří. Jako každý rok se konala informační schůzka k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013. Byla určena hlavně rodičům vycházejících žáků. Rodiče si mohli vyslechnout i zástupce úřadu práce a tři středních škol z Opavy a jednoho z Ostravy. Mezi hosty byli i představitelé MSA, a.s. a Armatury Group, a.s. Osm zástupců SŠ prezentovalo své studijní i učební obory přímo v hodinách vyučovacích předmětů výchova k volbě povolání a výchova k občanství. K nejpoutavějším patřily prezentace SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb z Šilheřovic a SPŠ z Krnova. Chlapci z 8. ročníku se zúčastnili Trhu pracovních příležitostí, který se konal na SOU stavební v Opavě. Byla to exkurze s ukázkami práce jednotlivých učebních oborů. Žáci si sami mohli vyzkoušet tyto činnosti. V rámci volby povolání chodí na exkurze také žáci nižších ročníků např. do pekárny, hasičské zbrojnice, na rybářské sádky a do firmy KLIA cz, s.r.o. OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Cílem je osvojit si tématiku v rozsahu přiměřeném věku žáků zaměřenou na rozpoznání varovného signálu a činnost po jeho vyhlášení, používání telefonních linek tísňového volání, příprava evakuačního zavazadla, první pomoc a činnost integrovaného záchranného systému. Obsah je zaměřen na tématiku ochrany osob před následky živelných pohrom, úniku nebezpečných látek do životního prostředí, činnost po nálezu či obdržení podezřelého předmětu. Naši žáci se setkávají s touto tématikou v povinných i nepovinných předmětech. V hodinách TV se o této problematice hodně hovoří a prakticky nacvičuje první pomoc. Na budovách jsme vyhlásili cvičné poplachy, kde si žáci prakticky vyzkoušeli, co mají při takovémto poplachu dělat a jak se mají chovat. Ke konci školního roku mají žáci tzv. branný den, kdy si v přírodě kolektivy tříd prakticky vyzkoušejí, co se naučily. 18

19 DOPRAVNÍ VÝCHOVA V tomto šk. roce probíhala výuka DV v 6. ročnících, podle RVP naší školy. Učivo bylo beze zbytku probráno a procvičeno. Výuka byla obohacena novou učebnicí, ze které mohli žáci čerpat poznatky z této oblasti. Autorem této učebnice je BESIP. Výukové programy a CD s tématikou Pravidla silničního provozu a První pomoc, byly rovněž zpestřením výuky. V měsíci bezpečnosti, v dubnu, proběhlo v ročnících Základní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů. Soutěžilo se ve dvou testech Pravidel silničního provozu a Jízdě zručnosti. V mladších žácích soutěžilo 49 žáků a ve starších 83 žáků. 6 nejlepších žáků v každé kategorii, čili v kategorii mladších a starších žáků, se začalo připravovat na okresní kolo. Zde se soutěžilo v 5 disciplínách, a to v testu Pravidel silničního provozu, praktické První pomoci, Jízdě zručnosti, jízdě na Dětském dopravním hřišti podle pravidel silničního provozu a průjezdy 6 stanovišť za daný časový limit. Družstvo, jak v mladších, tak ve starších bylo tvořeno 2 dívkami a 2 chlapci. 4 žáci byli náhradníci. Všichni se začali pilně připravovat, nic jsme nechtěli ponechat náhodě. Zajeli jsme i do Malých Hoštic, kde jsme trénovali na DDH proběhlo v Hošticích Okresní kolo DSMC, kde mladší žáci obsadili 2. místo (Barvíková Natálie 6.B, Ostárková Kristina 6.A, Thomanek Adam 6.B a Vavřínek Václav 6.B ) a starší žáci 3. místo (Pačková Nikol 8.A, Klanicová Petra 8.A, Zbořil Dalibor 8.A a Fojtík Jakub 7.A). Tak jsme navázali na úspěšnou tradici v umístění na této soutěži. Snad příští školní rok se nám podaří postup do krajského kola. Důležitější a úspěšnější je však šťastný návrat ze všech cest, nejen těch cykloturistických. 19

20 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pedagogičtí pracovníci: Počet pracovníků celkem (fyzický/přepočtený) 41/33,15 Z toho počet pedag. pracovníků (fyzicky/přepočteno) 26/25,893 Počet pedag. pracovníků se vzděláním VŠ/SŠ 24/2 Průměrná délka pedag. praxe/za všechny pedag. pracovníky 21,38 Pedag. pracovník - číslo Pracovní zařazení, funkce Kvalifikace stupně vzdělání aprobace, obor DPS Věk Roků pedagogické praxe Ředitelka ZŠ VŠ NŠ - PV Učitelka VŠ 1. stupeň ZŠ Učitelka VŠ 1. stupeň ZŠ Zástupkyně ŘŠ VŠ 1. cyklus Z - TV Učitelka VŠ 1. stupeň ZŠ Učitelka VŠ 1. stupeň ZŠ Učitelka VŠ JR-Z-JN Vychovatelka SŠ - vychovatelství Učitel VŠ učitelství pro 2. stupeň ZŠ a učňov. škol Učitelka VŠ 1. stupeň ZŠ alter Učitelka VŠ 1. cyklus M - TV Vychovatelka SŠ učitelství pro MŠ Učitelka VŠ 1. cyklus JR - D Učitelka VŠ 1. stupeň ZŠ Učitelka VŠ 1. stupeň ZŠ - HV Učitelka VŠ 1. stupeň ZŠ Učitelka VŠ VVP TV Z Učitelka VŠ VVP M - Bi Učitelka VŠ učitelství pro SŠ D - JN Učitelka VŠ 1. cyklus Učitelka VŠ 1. stupeň ZŠ Učitelka VŠ 2. stupeň ZŠ JČ - HV Asistentka pedagoga VŠ speciální pedagogika Učitelka VŠ učitelství SŠ CH - Bi Učitelka VŠ 1. stupeň ZŠ - JA Učitelka VŠ VVP M - Bi Průměr: 44,27 21,38 Externě vyučuje: Mgr. Eva Muroňová a Mgr. Pavel Kuchař 20

21 Ostatní funkce na škole Ostatní funkce ICT koordinátor Výchovný poradce Metodik prevence sociálně patologických jevů Koordinátor ŠVP ročník Koordinátor ŠVP ročník Koordinátor environmentální výchovy Koordinátor projektů Zdravotník Jméno pedagoga Mgr. Jiřina Pačková Mgr. Dagmar Charchutová Mgr. Libuše Widlová Mgr. Ludmila Faiková Mgr. Adelheida Rycková Mgr. Silvie Šimečková Mgr. Leon Hahn Mgr. Libuše Widlová Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let Nad 56 let důchodci celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Ostatní pracovníci: Pracovník - číslo Funkce Dosažené vzdělání Úvazek Ekonom, hospodář školy Střední s maturitou Školnice Střední s vyučením 0, Školnice Základní 0, Školnice Střední s vyučením 0, Uklízečka Základní 0, Uklízečka Střední s vyučením 0, Úklid Střední s vyučením 0, Úklid Střední s vyučením 0, Úklid Střední s vyučením 0, Uklízečka Střední s vyučením 0, Výdej stravy Střední s vyučením 0, Výdej stravy Střední s vyučením 0, Výdej stravy Střední s vyučením 0, Výdej stravy Střední s vyučením 0, Topič Střední s vyučením 0,25 - Domovník údržbář Střední s vyučením Dohoda - Správce PC sítě Střední s maturitou Dohoda - Správce hřiště Vyučena Dohoda - Správce hřiště Vyučen Dohoda 21

22 4. Zápis k povinné školní docházce a údaje o přijímacím řízení do středních škol Zápis k povinné školní docházce Dne 27. ledna 2012 proběhl na škole zápis žáků do 1. třídy. Počet prvních tříd 2+1* Počet dětí přijatých do prvních tříd 44 Z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) 2 Počet odkladů pro škol. rok 2012/ * Třída v Zábřehu Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: Z pátého ročníku Ze sedmého ročníku Gymnázia zřizovaná krajem - 6 Soukromá gymnázia - - Církevní gymnázia - - b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou uzavřeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: Typ školy Počet přijatých žáků Gymnázia 7 Lycea - Obchodní akademie 5 Zdravotní školy 4 Průmyslové školy 4 Odborné střední školy 7 Střední odborné učiliště s maturitou 7 Celkem 34 22

23 c) na soukromé školy s maturitou přijato: Typ školy Počet přijatých žáků Gymnázia - Lycea - Obchodní akademie - Zdravotní školy - Průmyslové školy - Odborné střední školy - Střední odborné učiliště s maturitou 2 Celkem 2 d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: Z devátých ročníků Z nižších ročníků 8 - e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy V devátém ročníku V nižším ročníku 44-23

24 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 2011/2012 Výsledky vzdělávání a výchovy se hodnotí na čtvrtletních pedagogických radách, kde každý třídní učitel podá písemnou zprávu o třídě. Ke zjišťování výsledků vzdělávání využíváme různých metod a forem. Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání jsou podrobně popsány v PRAVIDLECH PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ, která jsou součástí ŠKOLNÍHO ŘÁDU. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu ve II. pololetí 1. stupně Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s Neprospělo Počet známek Nehodnoceno/ vyznamenáním dostatečných jiné hodnocení 1. A B C A B C C A C A B Celkem

25 Přehled o prospěchu ve II. pololetí 2. stupně Třída Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo Počet známek Nehodnoceno/ žáků vyznamenáním dostatečných jiné hodnocení 6. A B A B A B A B Celkem Pozn. 2 žáci konali opravnou zkoušku, po opravné zkoušce postoupili 2 žáci. Celkový přehled II. pololetí (po opravných zkouškách) Počet žáků Prospělo s Neprospělo Nehodnoceno/jiné vyznamenáním hodnocení 1. stupeň stupeň Celkem Přehled o chování ve IV. čtvrtletí 1. stupeň Třída Počet žáků Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň TU 1. A B C A B C A C A C A B Celkem

26 Přehled o chování ve IV. čtvrtletí 2. stupeň Třída Počet žáků Napomenutí TU Důtky TU Důtky ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 6. A B A B A B A B Celkem Celkový přehled za II. pololetí Počet žáků Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň TU 1. stupeň stupeň Celkem Údaje o zameškaných hodinách ve školním roce POČET: zameškaných hodin omluvených hodin na žáka neomluvených hodin neomluvených na žáka 1. stupeň I. pol II. pol stupeň I. pol II. pol Celkem ,02 hodin 26

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 Dolní Benešov Vypracovala: Mgr. Marie Sovíková 10. 10. 2013 Obsah Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 10 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon

VÝROČNÍ ZPRÁVA 10 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice Na Stínadlech 2386, 415 01 Teplice 1 Telefon/fax: 417 539 586, e-mail: info@zsnastinadlech.cz www.zsnastinadlech.cz č.j. 9/ Dok. 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ZPRACOVAL: Mgr. Pavel PETRŽELA - ředitel školy Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy 1.2 Zařazení

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více