Výroční zpráva o činnosti. Základní školy v Dolním Benešově. za školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti. Základní školy v Dolním Benešově. za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2011/2012 Dolní Benešov: Vypracovala: Mgr. Marie Sovíková

2 Obsah Obsah Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Zápis k povinné školní docházce a údaje o přijímacím řízení do středních škol Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 2010/ Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a dalších kontrolách Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školdo dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovou organizací Přílohy

3 1. Základní údaje o škole Základní škola Dolní Benešov, příspěvková organizace Základní škola Dolní Benešov, příspěvková organizace IZO ředitelství Právní forma příspěvková organizace IČO Adresa Nádražní 134, Dolní Benešov Datum zařazení do sítě škol Poslední změna zařazení Tel/fax Web Zřizovatel Město Dolní Benešov Hájecká 65, Dolní Benešov právní forma: obec IČO: IZO školy kapacita 550 žáků IZO ZŠ Zábřeh IZO školní družina kapacita 50 žáků IZO školní jídelna kapacita 300 jídel výdejna Vzdělávací program školy ŠVP Škola cesta do života č. j. 335/07 Základní škola C/001 Vedení školy: Ředitelka Zástupkyně ředitelky Mgr. Marie Sovíková Opavská 194, Dolní Benešov Mgr. Blanka Bittová Petra Bezruče 494, Dolní Benešov Součást školy: Dolní Benešov, Nádražní 134 Pod-součást školy: Dolní Benešov - Zábřeh, Opavská 80 Odloučená pracoviště školy: Dolní Benešov, Hájecká Dolní Benešov, Opavská 173 Školská rada: Je volena na 3 roky. Volby proběhly a Mgr. Leon Hahn zástupce rodičů Mgr. Jindřiška Kosinová zástupce rodičů Mgr. Blanka Bittová zástupce pedagogů Mgr. Lucie Vrchovecká zástupce pedagogů Jiří Hanke zástupce zřizovatele Mgr. Josef Hartoš zástupce zřizovatele Občanské sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy: Mgr. Leon Hahn předseda 3

4 SOUČÁST ŠKOLY Hlavní budova (ředitelství) - Nádražní 134, Dolní Benešov TŘ TŘÍDNÍ UČITEL Ž CH D VI.A Mgr. Maulerová Hana VI.B Mgr. Widlová Libuše VII.A Mgr. Bumbová Michaela VII.B Mgr. Rozsívalová Marta VIII.A Mgr. Steyerová Martina VIII.B Mgr. Hamplová Lucie IX.A Mgr. Pačková Jiřina IX.B Mgr. Hahn Leon Celkem ročník Budova hlavní školy na ul. Nádražní 4

5 Materiálně technické podmínky školy Nádražní 134 Kmenové učebny 8 Odborné - poloodborné pracovny 3 (jazyková, výtvarná a fyzika) Učebny informatiky + mediální učebna 2 Klubovny ŠD - Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Hřiště s umělým povrchem Sportovní zařízení Tělocvična Dílny a pozemky Školní dílna, keramická vypalovací pec Žákovský nábytek Nové lavice pro 3 třídy, šatní skříňky Vybavení učebními pomůckami, hračkami, Velmi dobré sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Všichni žáci, neustále doplňováno Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben Velmi dobré, stále doplňujeme novými pomůckami pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 8 interaktivních tabulí, videa, CD a DVD přehrávače, technikou dataprojektory, 23 počítačů pro žáky, 15 notebooků, 5 počítačů pro zaměstnance, internetové Wi-fi připojení Investiční rozvoj Generální oprava elektroinstalace - suterén, sanace vlhkého zdiva s položením nové kanalizace kolem budovy školy Akce: Akce výhledově: pokračovat v generální opravě elektroinstalace v přízemí a 1. patře V budově se nachází ředitelství školy. V suterénu budovy je výdejna s jídelnou. Stravuje se zde asi 100 strávníků. Budova je vytápěna plynem, a je elektronicky zabezpečena. 5

6 ODLOUČENÁ PRACOVIŠTĚ Dolní Benešov, Opavská 173 ( ročník) TŘ TŘÍDNÍ UČITEL Ž CH D I.A Mgr. Halodová Marcela I.B Mgr. Rycková Adelheida II.A Mgr. Kolaříková Hana II. B Mgr. Drastíková Alena III.A Mgr. Schmiedhamerová Marcela IV.A Mgr. Kotišová Lenka V.A Mgr. Malíková Alena V.B Mgr. Bilíková Marcela Celkem ročník V listopadu se mění organizace výuky. Za paní učitelku Lanku Kotišovou (dlouhodobá nemocenská) nastupuje paní učitelka Lucie Jarošová. Od : IV.A Mgr. Malíková Alena V.A Mgr. Jarošová Lucie Budova Červené školy 6

7 Materiálně technické podmínky školy Opavská 173 Kmenové učebny 10 Odborné pracovny 1 Učebny informatiky + mediální učebna 1 PC učebna Učebny ŠD Nový nábytek Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Hřiště s umělým povrchem Sportovní zařízení - Dílny a pozemky - Žákovský nábytek Nové lavice ve všech třídách Vybavení učebními pomůckami, hračkami, Velmi dobré sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Všichni žáci Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben Velmi dobré pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 3 interaktivní tabule, dataprojektory, CD a DVD přehrávače, 10 počítačů, 9 notebooků Investiční rozvoj ---- Akce: výměna střešní krytiny a výměna okapů a okapových svodů Akce výhledově: výměna oken Budova se vytápí plynem a je elektronicky zabezpečena. Ve druhém patře je situovaná místnost kabelové televize firmy BKS Capital Partners, a.s. (Nej TV), se kterou má škola uzavřenou nájemní smlouvu. Na střeše školy je umístěna i hlavní anténa firmy PODA, a.s. pro satelitní příjem internetu. Kamerový systém monitoruje nepřetržitě bezpečnost hřiště s umělým povrchem. 7

8 Dolní Benešov - Zábřeh, Opavská 80 Základní škola Dolní Benešov, příspěvková organizace Malotřídní škola v Zábřehu má 2 třídy, ve kterých se učí 4 ročníky. ROČ TŘ TŘÍDNÍ UČITEL Ž CH D 1. I. Mgr.Adamíková Marie II. Mgr. Vrchovecká Lucie Celkem ročník Budova ZŠ v Zábřehu Materiálně technické podmínky školy Opavská 80, Zábřeh Kmenové učebny 2 Odborné pracovny - Učebny informatiky + mediální učebna 1 Učebny ŠD - Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Hřiště Sportovní zařízení Malá tělocvična Dílny a pozemky - Žákovský nábytek - Vybavení učebními pomůckami, hračkami, Velmi dobré sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Všichni žáci Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben Velmi dobré pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 1 interaktivní tabule, CD a DVD přehrávače, 6 počítačů, 2 notebooků Investiční rozvoj --- Akce: výměna nábytku ve třídách mimo lavic a židlí Akce výhledově: nový nábytek (lavice, židle, katedry) Budova má dvě části. Ta část, ve které se nachází škola, je elektronicky zabezpečena. Ve druhé části jsou dva byty, základnu zde má Rychlá záchranná služba Opava, v suterénu se nachází výtvarný ateliér a klubovnu zde má letecko-modelářský kroužek. Kromě elektricky vytápěných bytů je celá budova vytápěna plynem. Budově školy přináleží hospodářská budova, ve které garážuje sanitka Rychlé záchranné služby. Další prostory jsou pronajaty soukromému podnikateli a technický sklad má zde i město Dolní Benešov. 8

9 Školní družina a výdejna jídla - Zámek, Hájecká 65 Třída Jméno vychovatelky Počet žáků 1. třída Jana Faiková třída Kristina Hartošová 25 Celkem 50 Budova školní družiny v zámeckém parku Materiálně technické podmínky školní družiny Hájecká 65 Kmenové učebny 2 Odborné pracovny - Učebny informatiky + mediální učebna - Učebny ŠD - Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Odpočinkový areál Sportovní zařízení - Dílny a pozemky - Žákovský nábytek Nové stoly a židle, klavír Vybavení učebními pomůckami, hračkami, Velmi dobré sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty - Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben - pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 2 LCD televizory s DVD přehrávačem, 1 notebook, 4 počítače, CD přehrávače Investiční rozvoj Akce: vybudování místnosti oddělení ŠD v přízemí z prostor bývalé MŠ Akce výhledově: zabezpečit budovu signalizačním zařízením V budově jsou umístěny 2 třídy školní družiny a v 1. patře výdejna jídla a jídelna pro žáky nižšího stupně, kde se stravuje asi 100 strávníků. Škola provozuje také ranní družinu od 6:45 do 7:45 na Červené škole, ul. Opavská. Budova Zámku se vytápí elektrickou energií. Od byla navýšena kapacita ve ŠD na 60 žáků. Nyní fungují 2 oddělení po 30 žáků. 9

10 Přehled informačních technologií dostupných na ZŠ Informační technologie ve škole Aktuální stav Cílový stav PC mladší 5 let 25 notebooků (z projektu) Obnovit PC stanice doplnit o 2 ks PC na HŠ PC starší 5 let 26 ks, 13 ks a 4 notebooky Doplnit scannery PC připojených do LAN - 39 ks + 25 Doplnit sluchátka v učebnách informatiky notebooků Navrhnout multimediální učebnu pro výuku INTERNET rychlost připojení 1Mb/s, jazyků (financování z projektu!) bezdrátové připojení Pořídit vhodný server do učebny inf. na hlavní TISKÁRNY 7 ks škole (financování z projektu!) DATAPROJEKTORY 4 ks (HŠ 3 ks a ČŠ 1 ks) + 11 ks (7 HŠ+ 3 ČŠ +1 Z) z projektu Doplnit digitální fotoaparáty 1 ks do Z DIG. FOTOAPARÁTY 2 Ks (HŠ a ČŠ) SW vybavení ve škole Aktuální stav Cílový stav Operační systém Win XP, Win 2000 Operační systém - stávající Kancelářský balík Office2003 Kancelářský balík stávající Antivirové programy - AVG Antivirové programy nutná obnova! Školní administrativa DM Evidence, DM Školní administrativa dle potřeby obnovy Vysvědčení, ATRE (Dokumenty ředitele), Win DUO, Výpočet praxe, Evidence majetku, Školní program (Mléko) Výukové programy dle potřeby vyučujících Výukové programy Tituly firmy Terasoft a Didakta 10

11 Přehled vývoje počtu dětí na Základní škole Dolní Benešov Školní rok Počet žáků 2001/ / včetně Zábřehu (44 žáků) 2003/ včetně Zábřehu (40 žáků) 2004/ včetně Zábřehu (32 žáků) 2005/ včetně Zábřehu (31 žáků) 2006/ včetně Zábřehu (30 žáků) 2007/ včetně Zábřehu (24 žáků) 2008/ včetně Zábřehu (25 žáků) 2009/ včetně Zábřehu (27 žáků) 2010/ včetně Zábřehu (22 žáků) 2011/ včetně Zábřehu (27 žáků) Z následujících údajů je patrný velký pokles žáků. Rozdíl mezi školním rokem 2001/2002 a 2010/2011 je 104 žáků, což je značné číslo, i když proti roku 2007/2008 můžeme pozorovat nárůst. Škola je financovaná ze strany MŠMT podle počtu žáků. Nezohledňuje se fakt, že počet žáků sice klesá, ale třídy zůstávají. Jsou s nižším počtem žáků. Na naší škole jsou třídy, kde je 16 žáků, ale i třídy, kde je 29 žáků. Do 6. ročníku k nám přicházejí někteří žáci ze ZŠ v Kozmicích, kde je pouze nižší stupeň. V našem městě se nachází zařízení FOD Klokánek. Z tohoto zařízení, které má regionální charakter, k nám na školu během roku přicházejí děti na různě dlouhou dobu. Zmiňuji se o této skutečnosti proto, že tyto děti vyžadují zvláštní péči a velmi individuální přístup. My se pro ně snažíme vytvořit co nejlepší podmínky k jejich pobytu v těchto zařízeních, ale tuto situaci nám komplikuje velký nárůst administrativy, který je spjat s přecházením dítěte ze školy na školu. 11

12 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Vyučujeme podle našeho Školního vzdělávacího programu pro základní školy s motivačním názvem Škola cesta do života č. j. 335/07 Učební plán ZŠ Dolní Benešov školní rok 2011/2012 Předmět Ročník Celkem Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Výchova k občanství Výchova ke zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní výchova Tělesná výchova Vol.před.+ informatika Celkem

13 Volitelné předměty v ročníku 6. ročník Sportovní výchova Dopravní výchova 7. ročník Domácnost 8. ročník Seminář ze zeměpisu Ekologický seminář 9. ročník Sportovní výchova Volba povolání Finanční gramotnost Užité výtvarné činnosti (dívky) Technická výchova (chlapci) Nepovinné předměty ročník Výuka pro integrované žáky ročník Náboženství Ve ročníku se zařazuje výuku plavání a v 8. ročníku lyžařský výcvik. Poradním orgánem ŘŠ je pedagogická rada. Z každého jednání jsou pořizovány zápisy. Na škole pracují dvě metodická sdružení pro 1. a 3. ročník a pro 4. a 5. ročník a předmětové komise (humanitní, jazyková a přírodovědná), které slouží ke zkvalitnění vzdělávacího procesu. Dbají na dodržování všech úkolů vyplývajících z výuky podle našeho ŠVP a předsedové těchto komisí spolupracují s koordinátory ŠVP, vyměňují si zkušenosti, organizují vzájemné hospitace, podílejí se na tvorbě tematických plánů a osnov ŠVP. Pravidelně se schází širší vedení školy, které řeší podrobněji organizační záležitostí a problémy vzniklé z provozu. Porada Datum Pedagogická rada Porada širšího vedení školy Pracovní porady Všichni zaměstnanci Pedagogové Pedagogové 13

14 Na škole pracuje ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT, jehož členové jsou zástupci každé třídy vyššího stupně. Spolu s ředitelkou školy plánují své akce, připravují nové náměty pro činnost, podílejí se svými návrhy na zlepšení materiálních a výchovných podmínek školy. Členové ŽP v tomto školním roce připravili v den rozdávání pololetního vysvědčení velmi pěknou akci KARAOKE pro ročník společně s velmi zábavnými soutěžemi vědomostního i dovednostního charakteru. Do této akce se zapojily všechny třídní kolektivy. Dále probíhala akce Valentýnská pošta (14. 2.). V tomto školním roce pracovaly na škole tyto kroužky: Kroužek Sportovní hry Aerobic a sportovní hry Sportovní kroužek Letecko-modelářský kroužek Konverzace jazyka anglického Konverzace jazyka anglického Počítačový kroužek Žurnalistický kroužek Žurnalistický kroužek Zajímavá matematika Příprava na přijímací zkoušky z ČJ Příprava na přijímací zkoušky z M Klub mladých debrujárů Určen pro ročník 2. ročník ročník ročník ročník 7. ročník ročník ročník ročník ročník 9. ročník 9. ročník ročník 14

15 DEBRUJÁŘI DOLNÍ BENEŠOV Základní škola Dolní Benešov, příspěvková organizace Debrujáři = ŠIKULOVÉ, Hlavní heslo: Debrujár si vždycky ví rady Vedoucí klubu: Mgr. Leon Hahn Předmět a cíle činnosti 1) Předmětem činnosti je přispět k nenucenému pochopení různých jevů a zákonitostí, objevování vědy a utváření nové cesty k poznání, tvořivosti, a to zejména formou zábavných pokusů s jednoduchými pomůckami z různých oblastí vědy, techniky a ekologie. 2) Cílem činnosti je: podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, zejména mravních, sociálních a intelektuálních schopností umožnit dětem a mladým lidem využívat volný čas k rozvíjení tvořivé schopnosti a znalostí v oblasti vědy, techniky a ekologie nabídkou aktivního využití volného času pomáhat v boji proti kriminalitě, nežádoucím druhům závislostí a dalším sociálně patogenním jevům působícím na děti a mládež podporovat a dbát na rozvoj interkulturních aktivit podporovat snahy o trvale udržitelný rozvoj 3) K naplnění svých cílů sdružení navazuje mezinárodní kontakty a spolupracuje s partnerskými organizacemi a organizacemi podobného zaměření v České republice i v zahraničí. Akce za šk. rok 2011/2012: 1. Celostátní finále soutěže MUDRC ve Frýdku Místku Mladší žáci Šmoulové 4. místo v ČR Starší žáci Dacani 7. místo v ČR 2. Akce Pokusy pro žáky Červené školy a Zábřehu 3. Přihlášení do celostátní soutěže Koumes Listopad družstva Červen 2012 naše týmy se do finále neprobojovaly (mladší Šmoulové byli 1. náhradníci) 15

16 MUDRC 2011 Od čtvrtku 27. října do neděle 30. října se ve Frýdku - Místku konalo celostátní finále soutěže malých debrujárů MUDRC Celá soutěž začala již v únoru 4 korespondenčními koly. Do soutěže se přihlásilo 76 týmů z celé republiky. Týmy musely plnit velmi náročné úkoly z fyziky, přírodovědy, ekologie, ale také z všeobecných znalostí. Z naší školy byly letos přihlášeny 2 kluby, ve starší kategorii DACANI a v mladší kategorii ŠMOULOVÉ. Po skončení korespondenčních kol v červnu bylo rozhodnuto, do finále pojede nejlepších 24 týmů, které měly nejvíce bodů v hodnocení. Byli jsme velmi šťastni, že oba naše týmy byly mezi nimi. Do finále ovšem mohly jet reprezentovat pouze 4 děti a 1 vedoucí za každý tým. Proto jsme museli i pro naše družstva vybrat své zástupce, ačkoli s korespondenčními koly pomáhali všichni účastníci našeho kroužku malých debrujárů. Za tým Dacanů byli vybráni- Josef Persich, Kateřina Janíková, Jakub Müller a Robin Kočí. Tým Šmoulů tvořili - Jiří Kaluža, Terezie Hahnová, Denisa Šramelová a Sabina Vilášková. Ve Frýdku nás čekaly opravdu složité disciplíny- pokusy se svíčkou, pouštění vyrobených horkovzdušných balónů, obrázky jedním tahem, chůze po žhavém uhlí,..poslední soutěžní disciplíny se konaly na interaktivní výstavě TOP SECRET v Ostravě. Potom už všichni účastníci netrpělivě čekali na vyhlášení výsledků. Porota měla nelehký úkol, ale protože v porotě byli kromě ostatních i takové osobnosti jako Doc. RNDr. Milan Rojko, CSc., Dr. Azmi Kocak z univerzity v Istanbulu či prezident AMD ČR Mgr. Petr Zapletal, nikdo nepochyboval, že rozhodnou spravedlivě. 16

17 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Základní škola Dolní Benešov, příspěvková organizace V rámci ŠVP je zařazen do vyučování Ekologický seminář pro žáky 8. ročníků. Výuku semináře obohacujeme projektovou výukou a exkurzemi. V září jsme byli v ZOO Ostrava, v květnu v Arboretu Nový Dvůr. Zařazujeme do výuky CDROMy, literaturu, video programy a hry s environmentální tematikou. Třídíme odpad, na každém poschodí máme umístěny sběrné barevné boxy na odkládání plastů a papírů. V rámci programu Recyklohraní žáci vypracovávají zadané úkoly, sbírají baterie a drobné vyřazené elektrospotřebiče. Žáci nosí do školy starý papír, který se odváží do sběrny surovin. Ve skleníku, pařeništi a na záhonku pěstujeme BIO zeleninu, hnojíme kompostem připraveným v kompostérech. Škola je vyzdobena nástěnkami s ekologickou tematikou. VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU Cílem výchovně vzdělávacího působení je dítě odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku a schopnostem. Na nižším stupni se žáci jednotlivých tříd zapojují do soutěže Zdravé zuby. Výchova ke zdraví se učí na vyšším stupni. 4. Pro 6. a 9. ročník Čas proměn ročník Láska ano, děti ještě ne ročník programy organizace Renarkon na téma zdravý životní styl 7. 7., 8., 9. ročník Resoria AIDS, nebezpečí kouření VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Vzdělávací oblast k volbě povolání si klade za cíl vylepšit u žáků, popř. získat dovednosti důležité při rozhodování a plánování vlastní budoucnosti. Výchova se zaměřuje na utváření a rozvíjení praktických dovedností, které jsou předpokladem pro jejich úspěšné začlenění do dalšího života. Připravujeme žáky na přechod ze ZŠ na SŠ a do světa práce. Vymezené obsahové okruhy jsou začleněny do povinných předmětů (výchova k občanství, pracovní výchova) a volitelných předmětů (výchova k volbě povolání a finanční gramotnost). Za tuto oblast zodpovídá na naší škole výchovná poradkyně, která spolupracuje s výchovnými 17

18 poradci středních škol. Naši žáci se pravidelně účastní INFORMY akce, na které SŠ a SOU z různých okresů prezentují své studijní a učební obory. Ve školním roce 2011/2012 navštívili žáci SŠ technickou v Opavě v rámci dne otevřených dveří. Jako každý rok se konala informační schůzka k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013. Byla určena hlavně rodičům vycházejících žáků. Rodiče si mohli vyslechnout i zástupce úřadu práce a tři středních škol z Opavy a jednoho z Ostravy. Mezi hosty byli i představitelé MSA, a.s. a Armatury Group, a.s. Osm zástupců SŠ prezentovalo své studijní i učební obory přímo v hodinách vyučovacích předmětů výchova k volbě povolání a výchova k občanství. K nejpoutavějším patřily prezentace SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb z Šilheřovic a SPŠ z Krnova. Chlapci z 8. ročníku se zúčastnili Trhu pracovních příležitostí, který se konal na SOU stavební v Opavě. Byla to exkurze s ukázkami práce jednotlivých učebních oborů. Žáci si sami mohli vyzkoušet tyto činnosti. V rámci volby povolání chodí na exkurze také žáci nižších ročníků např. do pekárny, hasičské zbrojnice, na rybářské sádky a do firmy KLIA cz, s.r.o. OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Cílem je osvojit si tématiku v rozsahu přiměřeném věku žáků zaměřenou na rozpoznání varovného signálu a činnost po jeho vyhlášení, používání telefonních linek tísňového volání, příprava evakuačního zavazadla, první pomoc a činnost integrovaného záchranného systému. Obsah je zaměřen na tématiku ochrany osob před následky živelných pohrom, úniku nebezpečných látek do životního prostředí, činnost po nálezu či obdržení podezřelého předmětu. Naši žáci se setkávají s touto tématikou v povinných i nepovinných předmětech. V hodinách TV se o této problematice hodně hovoří a prakticky nacvičuje první pomoc. Na budovách jsme vyhlásili cvičné poplachy, kde si žáci prakticky vyzkoušeli, co mají při takovémto poplachu dělat a jak se mají chovat. Ke konci školního roku mají žáci tzv. branný den, kdy si v přírodě kolektivy tříd prakticky vyzkoušejí, co se naučily. 18

19 DOPRAVNÍ VÝCHOVA V tomto šk. roce probíhala výuka DV v 6. ročnících, podle RVP naší školy. Učivo bylo beze zbytku probráno a procvičeno. Výuka byla obohacena novou učebnicí, ze které mohli žáci čerpat poznatky z této oblasti. Autorem této učebnice je BESIP. Výukové programy a CD s tématikou Pravidla silničního provozu a První pomoc, byly rovněž zpestřením výuky. V měsíci bezpečnosti, v dubnu, proběhlo v ročnících Základní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů. Soutěžilo se ve dvou testech Pravidel silničního provozu a Jízdě zručnosti. V mladších žácích soutěžilo 49 žáků a ve starších 83 žáků. 6 nejlepších žáků v každé kategorii, čili v kategorii mladších a starších žáků, se začalo připravovat na okresní kolo. Zde se soutěžilo v 5 disciplínách, a to v testu Pravidel silničního provozu, praktické První pomoci, Jízdě zručnosti, jízdě na Dětském dopravním hřišti podle pravidel silničního provozu a průjezdy 6 stanovišť za daný časový limit. Družstvo, jak v mladších, tak ve starších bylo tvořeno 2 dívkami a 2 chlapci. 4 žáci byli náhradníci. Všichni se začali pilně připravovat, nic jsme nechtěli ponechat náhodě. Zajeli jsme i do Malých Hoštic, kde jsme trénovali na DDH proběhlo v Hošticích Okresní kolo DSMC, kde mladší žáci obsadili 2. místo (Barvíková Natálie 6.B, Ostárková Kristina 6.A, Thomanek Adam 6.B a Vavřínek Václav 6.B ) a starší žáci 3. místo (Pačková Nikol 8.A, Klanicová Petra 8.A, Zbořil Dalibor 8.A a Fojtík Jakub 7.A). Tak jsme navázali na úspěšnou tradici v umístění na této soutěži. Snad příští školní rok se nám podaří postup do krajského kola. Důležitější a úspěšnější je však šťastný návrat ze všech cest, nejen těch cykloturistických. 19

20 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pedagogičtí pracovníci: Počet pracovníků celkem (fyzický/přepočtený) 41/33,15 Z toho počet pedag. pracovníků (fyzicky/přepočteno) 26/25,893 Počet pedag. pracovníků se vzděláním VŠ/SŠ 24/2 Průměrná délka pedag. praxe/za všechny pedag. pracovníky 21,38 Pedag. pracovník - číslo Pracovní zařazení, funkce Kvalifikace stupně vzdělání aprobace, obor DPS Věk Roků pedagogické praxe Ředitelka ZŠ VŠ NŠ - PV Učitelka VŠ 1. stupeň ZŠ Učitelka VŠ 1. stupeň ZŠ Zástupkyně ŘŠ VŠ 1. cyklus Z - TV Učitelka VŠ 1. stupeň ZŠ Učitelka VŠ 1. stupeň ZŠ Učitelka VŠ JR-Z-JN Vychovatelka SŠ - vychovatelství Učitel VŠ učitelství pro 2. stupeň ZŠ a učňov. škol Učitelka VŠ 1. stupeň ZŠ alter Učitelka VŠ 1. cyklus M - TV Vychovatelka SŠ učitelství pro MŠ Učitelka VŠ 1. cyklus JR - D Učitelka VŠ 1. stupeň ZŠ Učitelka VŠ 1. stupeň ZŠ - HV Učitelka VŠ 1. stupeň ZŠ Učitelka VŠ VVP TV Z Učitelka VŠ VVP M - Bi Učitelka VŠ učitelství pro SŠ D - JN Učitelka VŠ 1. cyklus Učitelka VŠ 1. stupeň ZŠ Učitelka VŠ 2. stupeň ZŠ JČ - HV Asistentka pedagoga VŠ speciální pedagogika Učitelka VŠ učitelství SŠ CH - Bi Učitelka VŠ 1. stupeň ZŠ - JA Učitelka VŠ VVP M - Bi Průměr: 44,27 21,38 Externě vyučuje: Mgr. Eva Muroňová a Mgr. Pavel Kuchař 20

21 Ostatní funkce na škole Ostatní funkce ICT koordinátor Výchovný poradce Metodik prevence sociálně patologických jevů Koordinátor ŠVP ročník Koordinátor ŠVP ročník Koordinátor environmentální výchovy Koordinátor projektů Zdravotník Jméno pedagoga Mgr. Jiřina Pačková Mgr. Dagmar Charchutová Mgr. Libuše Widlová Mgr. Ludmila Faiková Mgr. Adelheida Rycková Mgr. Silvie Šimečková Mgr. Leon Hahn Mgr. Libuše Widlová Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let Nad 56 let důchodci celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Ostatní pracovníci: Pracovník - číslo Funkce Dosažené vzdělání Úvazek Ekonom, hospodář školy Střední s maturitou Školnice Střední s vyučením 0, Školnice Základní 0, Školnice Střední s vyučením 0, Uklízečka Základní 0, Uklízečka Střední s vyučením 0, Úklid Střední s vyučením 0, Úklid Střední s vyučením 0, Úklid Střední s vyučením 0, Uklízečka Střední s vyučením 0, Výdej stravy Střední s vyučením 0, Výdej stravy Střední s vyučením 0, Výdej stravy Střední s vyučením 0, Výdej stravy Střední s vyučením 0, Topič Střední s vyučením 0,25 - Domovník údržbář Střední s vyučením Dohoda - Správce PC sítě Střední s maturitou Dohoda - Správce hřiště Vyučena Dohoda - Správce hřiště Vyučen Dohoda 21

22 4. Zápis k povinné školní docházce a údaje o přijímacím řízení do středních škol Zápis k povinné školní docházce Dne 27. ledna 2012 proběhl na škole zápis žáků do 1. třídy. Počet prvních tříd 2+1* Počet dětí přijatých do prvních tříd 44 Z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) 2 Počet odkladů pro škol. rok 2012/ * Třída v Zábřehu Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: Z pátého ročníku Ze sedmého ročníku Gymnázia zřizovaná krajem - 6 Soukromá gymnázia - - Církevní gymnázia - - b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou uzavřeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: Typ školy Počet přijatých žáků Gymnázia 7 Lycea - Obchodní akademie 5 Zdravotní školy 4 Průmyslové školy 4 Odborné střední školy 7 Střední odborné učiliště s maturitou 7 Celkem 34 22

23 c) na soukromé školy s maturitou přijato: Typ školy Počet přijatých žáků Gymnázia - Lycea - Obchodní akademie - Zdravotní školy - Průmyslové školy - Odborné střední školy - Střední odborné učiliště s maturitou 2 Celkem 2 d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: Z devátých ročníků Z nižších ročníků 8 - e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy V devátém ročníku V nižším ročníku 44-23

24 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 2011/2012 Výsledky vzdělávání a výchovy se hodnotí na čtvrtletních pedagogických radách, kde každý třídní učitel podá písemnou zprávu o třídě. Ke zjišťování výsledků vzdělávání využíváme různých metod a forem. Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání jsou podrobně popsány v PRAVIDLECH PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ, která jsou součástí ŠKOLNÍHO ŘÁDU. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu ve II. pololetí 1. stupně Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s Neprospělo Počet známek Nehodnoceno/ vyznamenáním dostatečných jiné hodnocení 1. A B C A B C C A C A B Celkem

25 Přehled o prospěchu ve II. pololetí 2. stupně Třída Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo Počet známek Nehodnoceno/ žáků vyznamenáním dostatečných jiné hodnocení 6. A B A B A B A B Celkem Pozn. 2 žáci konali opravnou zkoušku, po opravné zkoušce postoupili 2 žáci. Celkový přehled II. pololetí (po opravných zkouškách) Počet žáků Prospělo s Neprospělo Nehodnoceno/jiné vyznamenáním hodnocení 1. stupeň stupeň Celkem Přehled o chování ve IV. čtvrtletí 1. stupeň Třída Počet žáků Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň TU 1. A B C A B C A C A C A B Celkem

26 Přehled o chování ve IV. čtvrtletí 2. stupeň Třída Počet žáků Napomenutí TU Důtky TU Důtky ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 6. A B A B A B A B Celkem Celkový přehled za II. pololetí Počet žáků Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň TU 1. stupeň stupeň Celkem Údaje o zameškaných hodinách ve školním roce POČET: zameškaných hodin omluvených hodin na žáka neomluvených hodin neomluvených na žáka 1. stupeň I. pol II. pol stupeň I. pol II. pol Celkem ,02 hodin 26

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2012 2013)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2012 2013) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2012 2013) V Zábřeze dne 3. 9. 2012 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

a) základní údaje o škole

a) základní údaje o škole VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 a) základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice 46, 533 64 Lipoltice Adresa pro dálkový

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více