MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE. Číslo 11 Ročník listopad. Weberovou a ze Šťáhlavic Adélu Dobrou, Jakuba Doubka a Nicol Jelínkovou.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE. Číslo 11 Ročník 2010 18. listopad. Weberovou a ze Šťáhlavic Adélu Dobrou, Jakuba Doubka a Nicol Jelínkovou."

Transkript

1 Š + Š OBECNÍ NOVINY MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE A OBECNÍHO ÚŘADU VE ŠŤÁHLAVECH Číslo 11 Ročník listopad Vítání občánků 6.listopadu se konalo v obřadní síni Obecního úřadu podzimní vítání občánků. Pozváno bylo celkem 16 miminek se svými rodiči. Přišli všichni. Starosta obce ing. Václav Štětina přivítal tato miminka: Ze Šťáhlav Anežku Bajerovou, Š + Š Annu Čermákovou, Pavlínu Dobalovou, Matěje Gerharta, Daniela Hrádka, Karolínu Hruškovou, Štěpána Kuneše, Matěje Ludvíka, Ilonu Mácovou, Přemysla Motejzíka, Nelu Šnebergerovou, Radka Vachouška, Valentýnu NOVINY OBECNÍ Weberovou a ze Šťáhlavic Adélu Dobrou, Jakuba Doubka a Nicol Jelínkovou. MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE A OBECNÍHO ÚŘADU VE ŠŤÁHLAVECH Podzimní světýlkování v ZŠ Šťáhlavy - co akci předcházelo První byl nápad vyrábět lampion, lucerničku nebo jakékoli světýlko, který se zrodil při listování v Knize pro malé mistry u nadpisu Rozsviťte lampiony. To, že by vyrobené lucerničky krásně zářily ve ztemnělé školní zahradě, přispělo k druhému nápadu připravit jakousi stezku odvahy, protože zahradu znají všichni žáci velice dobře ve dne, ale večer a v úplné tmě? A tak světluška Nebojsa připravila úkoly a řád za prokázanou statečnost. Třetím nápadem bylo předvést kostýmy pravěkého kmene Keltů, které v hodinách praktických činností a vlastivědy vlastnoručně vyráběli žáci 4. ročníku s p. uč. Buldrovou. P. uč. Buldrová přišla s posledním nápadem předvést na závěr ohňové vystoupení se svojí taneční skupinou Srdcové eso. To se stalo překvapením, které nebylo do poslední chvíle prozrazeno.

2 A pak už jen zbývalo vyrobit lucerničky na vytvoření příjemné atmosféry úkolu se zhostili žáci 5. ročníku a celý čtvrteční den prosit vítr, aby tak silně nefoukal. Podzimní světýlkování se stalo tématem pro slohové práce žáků 4. a 5. roč. Téměř všichni by mohli být zdatnými redaktory, a tak jsme za všechny vybraly příspěvek čtvrťáka Vojty Bajera: V naší Základní škole Šťáhlavy se ve čtvrtek odpoledne uskutečnila školní akce Světýlkování. Součástí akce byla tvořivá dílna, ve které jsme si mohli vyrobit vlastní lampion. Pak jsme se my, čtvrťáci, převlékli do kostýmů z dob Keltů, které jsme si sami vyrobili. Potom jsme chodili s lampiony po stezce odvahy, za splnění jsme dostali Řád světlušky Nebojsy. Na závěr následovalo ohňové vystoupení skupiny Srdcové eso s tanečnicemi a chrliči ohně. Všem se to moc líbilo. Školní Dne uspořádala naše základní škola pro rodiče a děti Podzimní světýlkování. Nejdřív si rodiče společně s dětmi vyrobili lampionek nebo lucerničku o tom co a jak vyrobí, přemýšleli mnozí rodiče s dětmi dlouho dopředu. Návštěvníků bylo ve škole tolik, že se nevešli do školní jídelny a vyráběli u dlouhé řady stolečků na chodbě. Po výrobě světýlek předvedli čtvrťáci v jedné ze tříd módní přehlídku keltských kostýmů, které si vyrobili společně s novou posilou zdejší školy paní učitelkou Evou Buldrovou a s paní učitelkou Marií Brožíkovou. Módní přehlídka byla úžasná, vtipně okomentovaná a sklidila nebývalý ohlas a potlesk někteří z předvádějících mistrně ovládali meč, jiní luk, nebo tanec, nebo prý měli věštecké schopnosti. Po přehlídce následoval přesun na školní zahradu, kde děti putovaly Za ZŠ Šťáhlavy Mgr. Hana Šťovíčková a Mgr. Hana Radová světýlkování samy bez rodičů jen se svými vyrobenými lampionky ztemnělou zahradou, hledaly stříbrné mince a svou odvahu. Vrcholem večera bylo ohňové vystoupení paní učitelky Buldrové se skupinou Srdcové eso, kdy všichni přihlížející hltali očima show plnou tance s ohněm, chrlení ohně a žonglování s ohnivými pochodněmi. Všichni diváci vystoupení s napětím sledovali a obdivem skoro ani nedýchali. Zaslechla jsem sice nějaký hlas, že se podpálí škola a budou prázdniny, ale myslím, že to by byla obrovská škoda. Škola za poslední roky prokoukla vlivem mnoha oprav a rekonstrukcí, za něž patří můj dík obci, ale prokoukla i jinak. Akce Podzimní světýlkování se opravdu vydařila, děti i rodiče odcházeli nadšení. Děkuji všem zaměstnancům školy za její uspořádání a těším se na podobnou akci. Iveta Bočanová C V I Č Í M E A H R A J E M E V S Á L E P O H O S T I N S T V Í s t ř e d y joga loutkové divadlo č t v r t k y cvičení - rodiče s dětmi - předškolní od 18.listopadu cvičení žáci žákyně od 18.listopadu badminton 19.1 neděle badminton Navíc každé pondělí hrajeme volejbal v tělocvičně ZŠ č. 21v Plzni ve Slovanské aleji a to od do hodin. Sraz je vždy v před pohostinstvím ve Šťáhlavicích a pak jedeme auty, nebo jak kdo chce. Neseďte doma u televize a přijďte si s námi zasportovat!!! Sledujte webové stránky Sokola ww.sokolstahlavice.wz.cz! S pozdravem Sportu zdar! TJ Sokol Šťáhlavice a SDH Šťáhlavice

3 RESTAURACE ZÁMECKÁ Novinky v restauraci Zámecká začínají nabírat na intenzitě. Především kolektiv restaurace se účastní soutěže vyhlášené Pilsner Urguell pod názvem Pilsner PabGuide. Hodnotí se kvalita restaurace, prostředí, obsluha, kvalita podávaných nápojů a jídel atd. Při momentálním hlasování je restaurace Zámecká umístěna na 2. místě v plzeňském kraji, dokonce v celorepublikovém umístění si stojí v první desítce. Soutěž ještě není u konce, takže příznivci restaurace mají možnost hlasovat SMSkou. Cestu najdete na webových stránkách restaurace - Od poloviny tohoto měsíce bude již v platnosti nový jídelní lístek, který je zaměřen na speciality zhotovené na grilu a dále na trendy moderní gastronomie. Značný čas se již v současné době věnuje přípravám Silvestra. Ten se letos připravuje opravdu velkolepě tak, aby byly uspokojeny všechny věkové kategorie. V ceně vstupného 150,- Kč bude i veškeré jídlo, dokonce se budou grilovat i 2 prasata. V restauraci Zámecká, kde je pohodlí, je plánováno posezení pro střední i starší generaci, pro mladé je plánováno posezení v prostorách infocentra. Tam bude mimo jiné i tančit gogo tanečnice. Oba objekty se mohou samozřejmě propojovat, vše bude pouze v jedné ceně. Kolektiv restaurace srdečně zve občany Šťáhlavy a děkuje obecnímu úřadu za propůjčení infocentra. Z činnosti ZO ČZS Šťáhlavy Zahrádkáři ZO ČZS Šťáhlavy se úspěšně zúčastnili ve dnech 10, 11,12.září výstavy zahrádkářů v D klubu v Plzni Doubravce. Výstava se konala ve spolupráci s D klubem a ÚR ČZS regionu Plzeň. Výstavu svými výpěstky zajistili: ZO Šťáhlavy, ZO ČZS klub citro-tropy Plzeň, ZO ČZS Plzeň Doubravka, ZO ČZS Plzeň Letná, květiny dodali pořadatelé Hucl a Beneš. Naše ZO zajistila 56 exponátů od 9-ti svých členů. Výbor ZO ČZS ještě jednou děkuje svým členům za příkladnou propagaci naší činnosti. Při výstavě byly pořádány také odborné přednášky a zahrádkářská poradna. Dále naše ZO uspořádala autokarový zájezd 18. září na vinobraní do Horní Břízy, kde také vystavoval révu vinnou náš člen Sláva Trnka. Zájezd se vydařil, všichni účastníci si tento zájezd pochvalovali a těší se na další podobnou akci. Za výbor ZO ČZS Jaroslav Beneš Vydává: Obecní úřad ve Šťáhlavech, Masarykova 169 * Redakce: ing. J. Pečený Cena výtisku 2.- Kč * Povoleno MK ČR E V prodeji: ve stáncích u pana Vozky a p. Čimerové ve Šťáhlavech a v prodejně ZKD ve Šťáhlavicích Příspěvky, dotazy, připomínky zasílejte na adresu: OÚ Šťáhlavy, s označením Š + Š. Starosta * tajemník * sekretariát * fax: net: Výstava MS ČČK Šťáhlavy uspořádá výstavu betlémů členek Svazu žen Kyšice a perníkového pečiva paní Jaroslavy Němcové z Kyšic. Vernisáž výstavy se koná v pátek 3. prosince 2010 v 17 hodin v jídelně AG-Produkt, a.s. Šťáhlavy. Výstava potrvá od soboty 4.12 do neděle Otevřeno od hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu. Za MS ČČK Alois Nolč

4 Výsledky voleb podle počtu hlasů Šťáhlavy Jméno vol.strana počet hlasů 1 Štětina Václav ing. ODS Štětina Pavel JUDr. ODS Sládková Alena ing. ODS Karban Jiří ODS Malík Jaroslav ing. ODS Krňoul Dušan Mgr. ODS Kůla Milan ODS Lang. Zdeněk ODS Šťastný Stanislav ODS Lakatoš Petr ODS Křeš Jan ODS Beneš Jaroslav ODS Tyr Jaroslav ODS Kesl Pavel ODS Fridrich Eduard ČSSD Synáč Vojtěch Hasiči Čechura Václav ODS Königsmarková Andrea Mgr. ČSSD Loudová Hana ČSSD Hajšmanová Hana ČSSD Pečený Josef ing. ČSSD Vozka Stanislav Hasiči Landkamr Karel ČSSD Kliment Jaromír ČSSD Bendová Miroslava Hasiči Kotěšovec Jaroslav Hasiči Pospíšil Josef KSČM Jelínková Jiřina Hasiči Hájek Jan ČSSD Vykoupil Milan KSČM Němeček Václav Hasiči Roudná Pavla Hasiči Joza Stanislav ČSSD Macht Jiří Hasiči Frolík František ČSSD Fiala Luboš KSČM Fiala Václav KSČM Wohlmuth Václav ČSSD Peroutka Michal Hasiči Wais Vilém Hasiči Heller Václav Hasiči Hošková Miloslava KSČM Pospíšil Josef KSČM Jelínková Petra Hasiči Rössler Karel ČSSD Šmatlák Jan Hasiči Hofman Jiří KSČM Dvořák Jaroslav ČSSD Lískovec Zdeněk ČSSD Vanžura Petr Hasiči Folk Jaroslav JUDr. ČSSD Bendová Šárka Hasiči Nekola Alois KSČM Blažek Pavel ing. KSČM Šampalík Alois KSČM 95 4 Hošek Miloslav KSČM 82 6 Lajpold Vojtěch KSČM Fiala Miloslav KSČM Basl František KSČM 52 CELKEM Účast ve volbách do zastupitelstva obce Okrsek Zapsáno voličů Volilo účast v % Šťáhlavy okrsek ,81 Šťáhlavy okrsek ,55 Šťáhlavice okrsek ,10 CELKEM ,80 Kandidátní listiny v naší obci při volbách do zastupitelstva obce měly několik prvenství: Pan František Basl byl vůbec nejstarším kandidátem v celém Plzeňském kraji, JUDr. Jaroslav Folk nejstarším kandidátem ČSSD v Plzeňském kraji a věkový průměr kandidátů byl u nás nejvyšší v celém volebním obvodu, a to 53,6. Z celkového počtu 59 kandidátů bylo 22 starších 60ti let.

5 Výsledky voleb do zastupitelstva obce Šťáhlavy Zvolené ZO: Příjmení, jméno volební strana hlasů 1 Synáč Vojtěch Hasiči Vozka Stanislav Hasiči Bendová Miroslava Hasiči Pospíšil Josef KSČM Fridrich Eduard ČSSD Königsmarková Andrea Mgr. ČSSD Loudová Hana ČSSD Štětina Václav Ing. ODS Štětina Pavel JUDr. ODS Sládková Alena Ing. ODS Karban Jiří ODS Malík Jaroslav Ing. ODS Krňoul Dušan Mgr. ODS Kůla Milan ODS Lakatoš Petr ODS 429 Účast ve volbách do Senátu - 1. kolo Okrsek Zapsáno voličů Volilo účast v % Šťáhlavy okrsek ,74 Šťáhlavy okrsek ,82 Šťáhlavice okrsek ,50 CELKEM ,58 Účast ve volbách do Senátu - 2. kolo Okrsek Zapsáno voličů Volilo účast v % Šťáhlavy okrsek ,95 Šťáhlavy okrsek ,80 Šťáhlavice okrsek ,25 CELKEM ,30 U s n e s e n í z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Šťáhlavy, konaného dne v obřadní síni Přítomno: 15 ZO Obecního úřadu Zastupitelstvo obce 1/10 Bere na vědomí: a) zprávu o kontrole osvědčení o zvolení členy zastupitelstva b) složení slibu všech členů zastupitelstva obce podle 69 odst 2 zákona o obcích Slib je přílohou tohoto usnesení. 2/10 Schvaluje jednací řád zastupitelstva obce 3/10 Stanoví počet členů kontrolního a finančního výboru: 5 4/10 Volí v souladu s 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích starostu obce: Ing. Václav Štětina předsedu kontrolního výboru: Josef Pospíšil místostarostu obce: Mgr. Dušan Krňoul členy kontrolního výboru: Miloslava Hošková členy rady obce: Ing. Jaroslav Malík, Ing. Alena Sládková Milan Kůla, Karel Landkamr, Ing. Josef Pečený JUDr. Pavel Štětina předsedu finančního výboru: Ing. Jaroslav Malík členy finančního výboru: Ing. Pavel Blažek, Mgr. Andrea Königsmarková, Ing. Alena Sládková, Vojtěch Synáč 5/10 Schvaluje oddávající úředníky pro volební období : Hana Loudová a Ing. Alena Sládková 6/10 Stanovuje podle 84 odst. 2 písm. o) zákona o obcích odměny za výkon funkce místostarosty, členů zastupitelstva, rady obce, předsedů a členů výborů a komisí. Přehled schválených odměn za jednotlivé funkce a výsledek hlasování je uveden v zápisu z ustavujícího zasedání. 7/10 Schvaluje, že odměny budou poskytovány ode dne přijetí tohoto usnesení, tj. od

6 Jízdní řád České dráhy od do Šťáhlavy Plzeň Plzeň Šťáhlavy jede denně jede v prac. dny jede v prac.dny, nejede z Nezvěstic jede v prac. dny jede v Po-S, nejede ,1.1.,25.4.,6.7., jede v prac.dny jede v prac. dny jede v S a ve svátek jede v prac. dny jede denně jede v prac. dny jede v prac.dny, nejede do Blovic jede denně, nejede , jede denně jede v prac.dny jede v prac.dny, nejede do Blovic jede v prac.dny, nejede z Blovic jede v prac.dny jede denně jede v prac. dny jede v prac.dny,n ejede z Blovic jede v prac.dny, nejede do Blovic jede denně jede denně jede v prac.dny jede v prac. dny jede v prac.dny, nejede z Blovic jede v prac.dny, nejede do Nezvěstic jede denně jede v prac.dny, nejede jede v prac.dny jede denně jede v prac.dny, nejede z Nezvěstic jede v prac. dny jede denně jede v prac.dny, nejede do Nezvěstic jede v prac.dny, nejede jede v prac.dny, nejede jede v prac.dny, nejede z Nezvěstic jede denně jede denně jede v prac.dny jede v prac.dny, nejede jede v prac.dny, nejede do Blovic jede v prac.dny, nejede z Blovic jede denně jede denně jede v prac.dny, nejede l do Blovic jede v prac.dny Jede Po-Pá,N, nejede ,31.12.,24.4.,5.7., jede v prac.dny, nejede z Blovic jede denně, nejede , jede v prac.dny Zajímavosti a informace. I letos se na Štědrý den připravuje tradiční vánoční troubení spojené s veřejnou sbírkou. Podrobnější informace k programu přineseme v příštím vydání Š+Š a budeme informovat i na webových stránkách obce.. Úprava házenkářského hřiště pokračuje. Na jednom hřišti je už položen umělý povrch a pokračuje se úpravou okolí.

7

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

zprávy OÚ Lukavice prosinec/2010 VÁNOČNÍ

zprávy OÚ Lukavice prosinec/2010 VÁNOČNÍ prosinec/2010 zprávy OÚ Lukavice Vážení občané, úvodem bych Vás chtěl seznámit se složením zastupitelstva obce Lukavice vzešlého z podzimních komunálních voleb a ustavujícího zasedání konaného dne 8.11.2010

Více

ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI

ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI l. března 2004 ZDARMA ročník 13/číslo 51 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE Setkání seniorů Ve středu 28. ledna odpoledne patřily sály

Více

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 3. ročník č. 1 / březen 2014

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 3. ročník č. 1 / březen 2014 SMRŽICKÝ z p r a v o d a j 3. ročník č. 1 / březen 2014 www.smrzice.cz V polovině ledna uspořádali smržičtí myslivci v kulturním domě posezení s manželkami jako poděkování za pochopení pro svůj koníček.

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 25 prosinec 2014 (261) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU. Zájem občanů o věci veřejné ZDARMA 3/2009

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU. Zájem občanů o věci veřejné ZDARMA 3/2009 3/2009 ZDARMA SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Zájem občanů o věci veřejné 31. 3. 2009 byl odeslán z pošty ve Staré Pace korespondenční lístek obecnímu úřadu s tímto textem: cituji: Starosta obce. Člověk si myslí,

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 2. ročník č. 3 / září 2013

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 2. ročník č. 3 / září 2013 SMRŽICKÝ z p r a v o d a j 2. ročník č. 3 / září 2013 www.smrzice.cz Vítání prázdnin bylo novou akcí, na kterou pozvala obec děti a jejich rodiče 4. července. Ve Vývoze bylo ten den hodně veselo. Veselo

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 8 Z policejních záznamů... 12 Společenská kronika...

Více

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec)

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ZPRAVODAJ OBCE P E T R O V I C E ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ========================================================= SLOVO STAROSTKY =========================================================

Více

červenec srpen 2008 informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

červenec srpen 2008 informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz červenec srpen 2008 Zprávy Kronika MěSSS Marie Granty Školy a školky Prázdninová výročí Z historie živností Kuronské slavnosti Bike Challenge Pedagog roku 125 let SDH Běloves Khamoro 2008 Dechovka v Polsku

Více

Rekonstrukce náměstí Republiky. Z prosincových akcí vybíráme. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč

Rekonstrukce náměstí Republiky. Z prosincových akcí vybíráme. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč 12 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč Rekonstrukce náměstí Republiky Nové úpravy soběslavského náměstí vyvolávají mezi občany stále řadu diskuzí. Aby všichni měli maximum informací

Více

Všem občanům přeji spolu se všemi zaměstnanci obecního úřadu příjemné proţití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pohody do nového roku 2011.

Všem občanům přeji spolu se všemi zaměstnanci obecního úřadu příjemné proţití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pohody do nového roku 2011. Fryčovický zpravodaj vychází čtvrtletně. Datum a číslo a místo vydání: 29.11.2010, č.4, Fryčovice. Vydává Obecní úřad ve Fryčovicích, Fryčovice č.83, 739 45 FRYČOVICE.Registrační číslo MK ČR E 12361. Váţení

Více

Šťastné a veselé. Vánoce. Rozsvěcení vánočního stromu

Šťastné a veselé. Vánoce. Rozsvěcení vánočního stromu www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.eu cena 5 Kč 1 prosinec 2010 1. 12. St Prodejní výstava knih a bižuterie (více: KS) 9.00-17.00 hod. Schůzka Klubu učitelů - důchodců v KS (více: KS) 14.00 hod.

Více

ZPRAVODAJ I. ROČNÍK, číslo 2

ZPRAVODAJ I. ROČNÍK, číslo 2 KRHOVSKÝ ZPRAVODAJ I. ROČNÍK, číslo 2 Základní škola Krhová v novém školním roce Prázdniny utekly jako voda a najednou tu bylo pondělí 2. září 2013. V tento den, přesně v 8.00 hodin byla nová základní

Více

Den seniorů představil bohatou nabídku pomoci

Den seniorů představil bohatou nabídku pomoci 18/2013 Aktuálně z radnice Den seniorů představil bohatou nabídku pomoci poskytována v Sušici a přilehlých obcích každý den od 7:00 do 21:30 včetně víkendů a svátků a včetně rozvážení obědů z vlastní kuchyně

Více

Výsledky voleb do Zastupitelstva Zlínského kraje. Obsah:

Výsledky voleb do Zastupitelstva Zlínského kraje. Obsah: Obsah: - Starostka získala mandát - Ve školní jídelně se vaří zdravěji - Pochlubte se svým betlémem - Halloweenská škola - Družina navštívila kynology - Pohádkový víkend v Moravském krasu - Setkání s Dubinou

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE HUDLICE

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE HUDLICE Ročník XX. 24. září 2014 číslo 3 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE HUDLICE Volby budou probíhat v pátek 1 0. října 201 4 od 1 4:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu 11.října 201 4 od 08:00 hod. do 1 4:00 hod..

Více

Slovo starosty 12/2013

Slovo starosty 12/2013 12/2013 Slovo starosty Vážení občané, dovolte, abych Vás srdečně pozdravil v tomto předvánočním čase. Rád bych Vám sdělil několik informací ze života naší obce Dobrá. Na pondělí 16. prosince 2013 je svoláno

Více

NOVINY. Pouťovým oslavám přálo výjimečně i počasí INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA. Úvodní slovo. Z obsahu. Listopad 2014. č. 11, ročník XLI cena 10 Kč

NOVINY. Pouťovým oslavám přálo výjimečně i počasí INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA. Úvodní slovo. Z obsahu. Listopad 2014. č. 11, ročník XLI cena 10 Kč NOVINY INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA Listopad 2014 č. 11, ročník XLI cena 10 Kč Pouťovým oslavám přálo výjimečně i počasí Ani o letošní pouti nechyběly tradiční atrakce, které lákaly malé i velké. Rok se sešel

Více

Informace z radnice Výsledky voleb do zastupitelstva města Brušperk

Informace z radnice Výsledky voleb do zastupitelstva města Brušperk LISTOPAD 2006 ZDARMA Číslo 11 Informace z radnice Výsledky voleb do zastupitelstva města Brušperk Ve volbách do zastupitelstva města Brušperk konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2006 byly zjištěny tyto výsledky.

Více

Novorolský zpravodaj 1-2

Novorolský zpravodaj 1-2 Novorolský zpravodaj 1-2 informace z MěÚ informace z MěÚ 1-2 Slovo starostky Vážení spoluobčané, mám tu čest znovu pokračovat v započaté práci pro naše město a jeho obyvatele. Vaše podpora v povolebních

Více

/ 2014 SETKÁNÍ RODÁKŮ A JUBILANTŮ OBCE

/ 2014 SETKÁNÍ RODÁKŮ A JUBILANTŮ OBCE Huštěnovský Podzim / 2014 zpravodaj podzim / 2014 SETKÁNÍ RODÁKŮ A JUBILANTŮ OBCE Stalo se již hezkou tradicí, že kolem dvacátého června se sjíždějí do Huštěnovic rodáci se svými blízkými. Nejinak tomu

Více

Roèník XVI. KVĚTEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Proč máme v Přešticích pouť?

Roèník XVI. KVĚTEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Proč máme v Přešticích pouť? Roèník XVI. KVĚTEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 SBORNÍK POD ZELENOU HOROU OCENĚNÝ str. 2 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci srpnu uzavřeli sňatek:

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci srpnu uzavřeli sňatek: říjen 4 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci srpnu uzavřeli sňatek: Jan Zapletal, Jaroměřice Jitka Vašková, Jaroměřice

Více

Roční zápis do kroniky

Roční zápis do kroniky Roční zápis do kroniky Rok 2010 1 Obsah Úvod... 2 Veřejné události... 2 Politický život ve městě Lanškroun... 3 Zprávy o činnosti některých odborů městského úřadu... 4 Partnerská města... 6 Chronologický

Více

S přáním krásného prožití přicházejících jarních dní. Václav Heřman starosta města Nová Role

S přáním krásného prožití přicházejících jarních dní. Václav Heřman starosta města Nová Role Vážení spoluobčané, dnes bych se chtěl věnovat několika tématům. Za prvé o policejní akci konané.. 9, což připadlo na den všech zamilovaných na Valentýna. Nevím, co si mám o výsledku akce myslet, když

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2010. Slavnost na novém hřišti

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2010. Slavnost na novém hřišti SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2010 Slavnost na novém hřišti V sobotu 9. 10. 2010 bylo ve sliveneckém fotbalovém areálu slavnostně uvedeno do užívání nové tréninkové hřiště

Více