III. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 / Časový harmonogram školního roku strana 12 - Souhrnný výkaz školního roku 2014/2015..

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "III. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 /2015 - Časový harmonogram školního roku strana 12 - Souhrnný výkaz školního roku 2014/2015.."

Transkript

1 OBSAH I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE - Identifikační údaje, historie školy, organizační členění..strana 2 - Organizační schéma, personální a pracovní kompetence strana 4 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY - Vzdělávací program školy,učební plán..strana 6 - Vyučovací povinnost pedagogických pracovníků... strana 9 - Odpovědnost za výchovné a odborné zázemí školy. strana 11 III. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 / Časový harmonogram školního roku strana 12 - Souhrnný výkaz školního roku 2014/2015..strana 13 V. PŘÍLOHY - Organizace výuky rozvrh, úvazky a pedagogické dozory učitelů 2014/ Komunitní škola - Školní vzdělávací program MŠ Naše školička je plná sluníčka - Rámcový program práce a roční plán mateřské školy - Program a plán školní družiny - Minimální preventivní program školy - Plán výchovného poradce - Program a práce poradenského střediska školy - Plán environmentálního vdělávání - Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků - Provozní řád školy - Organizační řád ZŠ M.J.Husa a Mateřské školy Husinec - Vnitřní klasifikační řád - Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Žákovu práci usnadníš, jestliže mu ve všem, čemu ho budeš učit ukážeš, jak se to užívá v denním životě. Jan Ámos Komenský 1

2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE Název právnické osoby: Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec Právní forma školy: - příspěvková organizace Sídlo: - Kostnická ulice 227, Husinec Obor vzdělávání: C/001 Základní škola (č.j / ) studium denní, délka studia: 9 r. 0 měsíců. základní škola s I. a II. stupněm a mateřskou školou, vyučovací jazyk český Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Komunitní škola ( ročník ) Kapacita školy: ZŠ 270, MŠ 62, ŠD 30 / Stav: ZŠ -157 MŠ-62 ŠD-30 Školní jídelna: Kapacita 300 jídel Počet oddělení ŠD: 1 Počet tříd MŠ: 3 ( 3 celodenní ) Počet ped. pracovníků: 19 (učitelé ZŠ 13,vychovatelka ŠD 1,učitelky MŠ 5 Počet provoz.pracovníků: 9 ( THP 1, provoz 4, školní kuchyně - 4 ) Živnostenský list : hostinská činnost ( IČO ) IČO školy: Číslo účtu: ČS Prachatice /0800 Identifikátor zařízení IZO ZŠ: IZO MŠ: IZO ŠD: IZO ŠJ: REDIZO: Telefon: ředitelna , sborovna , ekonomický úsek , MŠ , školní jídelna Mobil: ředitelna , - sborovna školní družina Web: Zřizovatel: Město Husinec, IČO Starosta města: Ludvík Friedberger Sídlo: Prokopovo náměstí 1, Husinec Telefon: , Vedení školy: Mgr. Eva Zemanová - ředitel školy Mgr. Ludvík Filip - zástupce ředitele školy Vendulka Pěstová - vedoucí učitelka MŠ 2

3 Rada školy: Ing.Pavel Pěsta - předseda, rodičovská veřejnost Ing.David Linzmajer - člen, rodičovská veřejnost Ing. Václav Heinzl - člen, Město Husinec Markéta Pluhařová - členka, Město Husinec Miroslava Kovářová - členka, pedagogický sbor MŠ Ing.Jan Jaroš - člen, pedagogický sbor ZŠ Datum zahájení činnosti školy: 5.listopad 1950 ( - z hlediska historie školství v Husinci L.P ), činnost mateřské školy byla zahájena dne Základní škola byla rozhodnutím Obecního úřadu v Husinci dnem zřízena jako příspěvková organizace s plnou právní subjektivitou ( schváleno dne na zasedání obecního zastupitelstva ). Toto rozhodnutí bylo potvrzeno vydáním Zřizovací listiny s datem a Statutární listiny dne Obecním úřadem v Husinci. Škola byla Školským úřadem Prachatice oficiálně zařazena do sítě škol s účinností od pod č.j.: 47/ pod názvem Základní škola Mistra Jana Husa Husinec, okres Prachatice s identifikačním číslem ( IZO ) Dnem 1.ledna 2003 došlo ke změně zařazení MŠMT ČR č.j.: /03-21, a to následovně: - identifikátor zařízení , potvrzen byl název školy Základní škola Mistra Jana Husa Husinec, okres Prachatice a její součásti - mateřská škola IZO ( kapacita 50 dětí ), - základní škola IZO ( kapacita 270 žáků),- školní družina IZO ( kapacita 30 žáků ), - školní jídelna IZO ( kapacita 300 jídel ). Dne 1.března 2003 vzniklo vydáním Živnostenského listu škole živnostenské oprávnění na hostinskou činnost - IČO S účinností od 16. ledna 2006 byl do školského rejstříku zapsán nový název právnické osoby Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec obor vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání C Základní vzdělávání, C/001 Základní škola, studium denní, délka studia: 9 r.0 měsíců ( č.j ), vyučovací jazyk český. Od školního roku 2007/2008, vstoupil v platnost nový Komunitní škola, vycházející z RVP, č.j / , ve znění úpravy č.j / a č.j / Ve školním roce 2012/2013 bude Komunitní škola realizován v plném rozsahu od 1. až do 9. ročníku školy. Důležitým prvkem vzdělávací práce školy byl realizovaný tříletý projekt ( ) Peníze školám s řadou nových výukových modulů a modernizací počítačové techniky školy. Tento projekt podporující zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ spolufinancovaný EU a rozpočtem ČR byl ukončen. V průběhu realizace projektu došlo k naplnění všech požadovaných výstupů odpovídajících 100% poskytnuté dotace a byly vynaložené výdaje ve výši ,00 Kč uznány za způsobilé. V květnu 2013 byl ukončen projekt Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb- VIP III, který odborně, personálně (speciální pedagog) a materiálně podporoval školní poradenské pracoviště. Od června 2014 na něj navazuje Rozvojový program MŠMT na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a školských zařízeních. Projekt Modernizace vybavení pro technické a přírodovědné vzdělávání byl zahájen Tento projekt je dotován Regionální radou regionu soudržnost Jihozápad. 3

4 Organizační schéma školy ředitelka školy Eva Zemanová zástupce ředitele školy Ludvík Filip vedoucí učitelka MŠ Vendulka Pěstová ekonomicko provozní zabezpečení chodu školy výchovně vzdělávací činnost školy hospodářka školy Eva Láchová vedoucí školní jídelny Vlasta Kalinová kuchařky Pavlína Vaisová Hana Váňová Marie Mikolášová školník - topič Jiří Hovorka uklízečky Zdenka Šimková Dagmar Hasilová Lenka Grunská problematika BOZP Ludvík Filip problematika ochrany Eva Zemanová výchovná poradkyně Eva Zemanová úsek I.stupně školy Ludmila Škopková Zdenka Nová Dana Dejmková Mirka Attendornová Věra Linzmajerová úsek II. stupně školy Vlasta Filipová Jan Jaroš Renata Čechová Marian Jungwirth Naďa Nela Štěpánková Zdeňka Pojslová školní družina Jiřina Dvořáková mimoškolní činnost Ludvík Filip učitelky MŠ Milena Kutláková Mirosl. Kovářová Marcela Pehelová Jarosl. Jakubcová Město Husinec - zřizovatel nadřízené kontrolní orgány rada školy 4

5 Personální a pracovní kompetence Ředitelka školy Mgr.Eva Zemanová Zástupce ředitele školy Vedoucí učitelka mateřské školy Vedoucí provozu školy Vedoucí školní jídelny Mgr. Ludvík Filip p.vendulka Pěstová p.eva Láchová p.vlasta Kalinová Rozvrh režim ZŠ Rozvrh-režim MŠ Účetnictví Provoz a režim ŠJ Zastupování Zastupování Mzdy školy Výkazy práce Pg.dokumentace Pg.dokumentace Hospodaření školy Materiál ŠJ Provozní porady Provozní porady Provozní porady Provozní porady Pg.proces Pg.proces Smlouvy Potraviny Kontrolní činnost Kontrolní činnost Kontrolní činnost Kontrolní činnost Hospitační činnost Hospitační činnost Inventarizace Úklid ŠK BOZP,PO Poplatky Provoz kotelny Doplňková činnost Údržba ZŠ Údržba MŠ Evidence majetku Návrhy odměn Modernizace školy Modernizace MŠ Administrativa Modernizace ŠJ Návrhy odměn Úklid MŠ stravování Doplňková činnost Aplikace zdravé výživy Mimoškolní činnost Mimoškolní činnost Úklid ZŠ Stravovací osvěta Učitelský sbor ZŠ Učitelský sbor MŠ Provozní pracovníci Pracovnice jídelny MgrMirka Attendornová Milena Kutláková Jiří Hovorka Marie Mikolášová Mgr.Dana Dejmková Miroslava Kovářová Zdena Šimková Hana Váňová Mgr.Zdenka Nová Marcela Pehelová Dagmar Hasilová Pavlína Vaisová Mgr.Ludmila Škopková Jaroslava Jakubcová Lenka Grunská Mgr.Zdeňka Pojslová Ing.Jan Jaroš Mgr.Vlasta Filipová Mgr.Marian Jungwirth Mgr.Renata Čechová Mgr.Naďa Štěpánková Mgr.Věra Linzmajerová Jiřina Dvořáková Úplný rozsah pracovních povinností vedoucích pracovníků i zaměstnanců je uveden v jejich pracovní náplni. 5

6 II. Vzdělávací program školy Ve školním roce 2013/2014 budeme v 1. až 9. ročníku vyučovat podle Komunitní škola, vycházejícího z RVP, č.j / , ve znění úpravy Č.j.: / a Č.j / Dalším dominantním materiálem je Soubor pedagogicko-organizačních informací pro školy a školská zařízení na školní rok 2013/2014, včetně Organizace školního roku 2013/2014, Č.j. MŠMT/16304/ Učební plán školy Školní vzdělávací plán Komunitní škola Husinec - platnost od / 2008, realizace úprav od / 2013 První stupeň základního vzdělávání Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace RVP hodin y Vyučovací předmět hodiny 1.roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. Z toho DČD 35 Český jazyk (35+7) 9 Anglický jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie 20 Matematika 1 Informační a komunikační technologie (20+4) Člověk a jeho svět Úmění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce 12 Člověk a jeho svět 12 (12+3) Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výtvarné a pracovní činnosti Pracovní činnosti Celkem hodin v 1.-5.ročníku Ročníková maxima

7 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Druhý stupeň základního vzdělávání RVP hodiny Vyučovací předmět hodiny 6.roč. 7..roč. 8..roč. 9..roč. Z toho DČD 15 Český jazyk Německý jazyk Anglický jazyk Matematika a 15 Matematika její aplikace (4+1) Informační a 1 Informatika komunikační technologie Člověk a Dějepis společnost 11 Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Úmění a kultura 10 Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví 10 Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět 3 Praktické práce činnosti Volitelné 24 Komunikace a předměty (z toho 6 pro další cizí jazyk) tvůrčí psaní Seminář a praktikum z přírodovědných předmětů Seminář a praktikum ze společenskovědních předmětů Osobnostně sociální výchova a etika Celkem hodin v 6.-9.roč Ročníková maxima Ekologie Praktikum výchovy k povolání Informatika a média

8 Volitelné a nepovinné předměty Volitelné a nepovinné předměty včetně kroužků zájmové činnosti tvoří nezbytnou součást vzdělávacího a výchovného programu školy. Stejně jako v minulém období jsou voleny s ohledem na skladbu Školního vzdělávacího programu Komunitní škola, personální, prostorové, materiální možnosti i zájem žáků. Nezbytná je zde spolupráce se zřizovatelem, zájmovými organizacemi a rodiči. Vedle běžné výchovně vzdělávací práce, plní nezanedbatelnou funkci příprava a účast žáků v olympiádách, soutěžích a přehlídkách škol. Nepovinné předměty: Římsko katolické náboženství Zájmové útvary: Základní škola nabízí zájmovou činnost ve spolupráci s DDM Prachatice. V prostorách školy je tak nabízena zájmová činnost, do které jsou zapojeni především žáci naší školy. Vedoucími kroužků jsou pedagogové školy, kroužky juda a stolního tenisu zajišťují dlouhodobě rodiče žáků. Jedná se o sportovní hry, hudebně-dramatický, judo, stolní tenis, volejbal. 8

9 Vyučovací povinnost ve školním roce 2014/2015 Pedagogický pracovník Mgr. Attendornová Miroslava Funkce specializace uč.1.ročník Vyučovací předmět ČJ 1(9h), M1 (4h), ČAS 1 (2h), TV 1,4,5 (6h) Úvazek 21 hodin Mgr. Nová Zdenka uč.2.ročník ČJ 2(9h), M2 (5h), ČAS 2 (2h), TV2 (2h), HV 2567 (4h) 22 hodin Mgr. Dejmková Dana Mgr. Škopková Ludmila (Mgr. Marie Smíšková) Mgr. Čechová Renata uč.3.ročník SpPg uč.4.ročník uč.5.ročník metod.prevence ČJ 3 (9), M 3 (5h), ČAS 3 (3h), TV 3(2h), VPČ 3 (2h) ČJ 4 (8h), M 4 (5h), HV 1,4,3 (3h), VPČ 1 (2h) D 6,7 (4h)VKO 6-9 (4h), Z 6-9 (8h), SPSP 9(1h) OSVE 9 (1h) ČAS 5 (4h) 22 hodin 18 hodin 22 hodin Mgr. Pojslová Zdenka uč.7.ročník ČJ 5,7,8 (15h) VV 4,5 (4h) VPČ 2 (2h), PČ 7 (1h) 22 hodin Ing.Jaroš Jan uč.8.ročník dopravní výchova M 6,7,8,9 (16h) F 6,7,8,9 (6h) 22 hodin Mgr. Filipová Vlasta uč.9.ročník AJ 6,7,8,9 (12h) NJ 7,8,9 (6h) TV 8.9. (4h) 22 hodin Mgr. Zemanová Eva -ředitelka školy, vých.porakyně D 8,9 (4h) VKZ 6 (1h) 5 hodin Mgr. Štěpánková Naďa Nela třídní uč.6.ročník ČJ 9 (3h), ČJ6 (4h), KTP 9 (1h) PČ 5 (1h), OSVE 6,7,8 (3h), VKZ 8 (1h), PVP 8,9 (2h), ČAS 4 (4h), PČ 6 (2h), PČ 4 (1h) 22 hodin 9

10 Mgr.Jungwirth Marian správce ICT EKO 6,7,8 (3h), INF 6 (1h) IKT 5 (1h), SPPP 9 (1h), INFM 7,8,9 (3h), CH 8,9 (4h), PŘ 6,7,8,9 (4h), HV 8,9 (2h) 19 hodin Mgr.Linzmajerová Věra Mgr.Filip Ludvík ved.poradenského střediska-sppg zástupce ředitele školy BOZP AJ 3,4,5 (4,3,3h=10h) ČJ 1 (2h) ČJ 2 (2 h z projektu) M 5 (5h) TVH 6.7. (4h) PČ 9,7 (2h) 12 hodin (ZŠ) 11 hodin z projektu (CJ2-2h, MŠ 1h, konzultace 8h) 11 hodin Mgr.Kuneš Václav VV 6,7,8,9 (6h) 6 hodin Jiřina Dvořáková vychovatelka ŠD zdravotní výchova ŠD 28 hodin Pavla Hauptová asistentka ZŠ 20 hodin Pěstová Vendulka vedoucí učitelka mateřské školy MŠ 25 hodin Kutláková Milena učitelka mateřské školy MŠ 31 hodin Kovářová Miroslava učitelka mateřské školy MŠ 31 hodin Jakubcová učitelka MŠ 0,8 úvazek Jaroslava mateřské školy Pehelová Marcela učitelka MŠ 0,9 úvazek mateřské školy Korytarová Zuzana asistentka MŠ ZŠ 20 hodin Nováková Renata asistentka MŠ MŠ 20 hodin Míra vyučovací povinnosti pedagogických pracovníků Míra vyučovací povinnosti učitelů dle nařízení vlády ze dne 17.srpna 2009 je následující: - učitel ZŠ 22 hodin týdně, - učitel ZŠ v I.třídě hodin, - učitel výchovný poradce s počtem žáků do 250 ve škole 20 hodin, - učitel správce počítačové sítě 19 hodin, - vychovatelka ŠD hodin, - učitelka MŠ 31 hodin, - vedoucí učitelka MŠ 25 hodin ( 1-3 třídy), - zástupce ředitele ( do 14 tříd ) 11 hodin, - ředitel ZŠ s I. a II. stupněm ( 9 tříd, ŠD, a MŠ ), výchovný poradce 5 hodin týdně 10

11 Odpovědnost za výchovné, organizační a materiálně odborné zázemí školy ve školním roce 2014 / 2015 Výchovná poradkyně : Metodik prevence : Vedoucí porad.střediska Koordinátor BOZP Žákovská samospráva Dopravní výchova: Environmentální výchova Etická výchova Finanční gramotnost: Zdravotní výchova Správce ICT Učitelská knihovna Žákovská knihovna Zápisy pedagogických rad Kabinet ČJ Kabinet cizích jazyků ( NJ,AJ): Kabinet M,F Kabinet D, OSVE, Kabinet VV Kabinet CH,PŘ,Hv,INF Kabinet TV,tělocvična Kabinet dílen II (PČ, F) Učebna dílen II Kabinet I.stupně: Učebny tříd: Školní družina Učebna dílen I Učebna výtvarné výchovy Sborovna: Kabinet MŠ: Třídy MŠ Sklad učebnic Požární prevence Eva Zemanová Renata Čechová Věra Linzmajerová Eva Zemanová Ludvík Filip Renata Čechová Jan Jaroš Ludmila Škopková, M.Jungwirth Renata Čechová,D.Dejmková Jan Jaroš Jiřina Dvořáková Marian Jungwirth Ludmila Škopková Naďa Nela Štěpánková Renata Čechová Naďa Nela Štěpánková Vlasta Filipová Jan Jaroš Renata Čechová Zdenka Pojslová Marian Jungwirth Ludvík Filip Zdeňka Pojslová, Jan Jaroš Zdeňka Pojslová Dana Dejmková třídní učitelé Jiřina Dvořáková Ludvík Filip Zdenka Pojslová Jan Jaroš Milena Kutláková Třídní učitelky Eva Láchová Jiří Hovorka 11

12 III. Časový harmonogram školního roku 2014/2015 Školní rok 2014/ září (pondělí) červen 2015(úterý) Podzimní prázdniny (po) a (st) 2014 Vánoční prázdniny 22.prosinec (po) leden 2015 (pá),zahájení výuky 5.leden 2015 (pondělí) Pololetní prázdniny 30.leden 2015 (pátek) Zápis do I. třídy 2015/ únor 2015 (pátek) Přihlášky SŠ, SOU 27.únor 2015 (pátek), Konzervatoře do 11/2014 Zápis do MŠ 17. duben 2015 ( pátek) Přijímací řízení G, SŠ I.kolo 22.duben- 30.duben 2014 (termín bude upřesněn) Obory s talentovou zk, konzervatoře leden 2015 (termíny budou upřesněny) Okresní turnaj ve vybíjené žáků I.st.ZŠ 15.květen 2015 (pátek) Absolventské práce 9.ročník - prezentace 3.červen 2015 ( středa) Jarní prázdniny únor 2015 ( pondělí pátek ) Velikonoční prázdniny 2.-3.duben 2015 ( čtvrtek, pátek ) Hlavní prázdniny 1.červenec 2015 (st) 31.srpen 2015 (po) Pololetní vysvědčení 2014/ leden 2015( čtvrtek ) Výroční vysvědčení 2014/ červen ( úterý ) 2015 Třídní schůzky 3. listopad 2014 ( pondělí ) 12. leden 2015 ( pondělí ) 18.květen 2015 ( pondělí ) Jednání rady školy 16.říjen 2014 (čtvrtek) podzimní 19.březen 2015 (čtvrtek) jarní Konzultační den rodičů žáků 1.ročníku 29.září ( pondělí ) 2014 Pedagogické rady 26.srpen 2014 ( středa ) 17.září 2014 ( středa ) 19.listopad 2014 ( středa) 21.leden 2015 ( středa ) 8.duben 2015 ( středa ) 17. červen 2015 ( středa ) 24.červen 2015 ( středa ) srovnávací testy (Kalibro ) 3.ročník březen, duben a 7.ročník únor, březen a 9.ročník leden,únor ročník květen 2015 Vyučovací hodiny 1. hodina 8,00-8,45 2. hodina 8,55-9,40 3. hodina 10,00 10,45 4. hodina 10,55-11,40 5. hodina 11,50-12,35 6. hodina 12,45-13,30 7. hodina 13,35 14,20 8. hodina 14,25 15,10 9. hodina 15,15 16,00 Zahájení školního roku 2014 / září 2015 ( úterý ) 12

13 Souhrnný výkaz školní rok: 2014/2015 Vzdělávací projekt: Komunitní škola ( ročník ) Počet tříd: Celkem: Počet žáků: I.st II.st Dívky/chlap. I. II.stupeň: 8/9 15/6 11/9 6/7 8/11 Třídní učitel: Atteá Nová Dejá Smíš (Škoá 7/13 8/8 5/13 6/7 48/42 25/41 Čeá Štěá Pojá Jaroš Filá 72/83 Dojíždějící Školní družina: 30 Průměr žáků na třídu: ZŠ 17,4 MŠ 20,6 Počet učeben: MŠ 3 I.st. 5 II. st 4. Celkem: 12 Průměrný počet žáků na učitele: Počet učitelů: ZŠ 12,00 MŠ 12,4 ZŠ MŠ 13 5 Počet odborných učeben: Počet kabinetů: 7 F-Ch-Př,Z, Vv,Tv, Inf, dílny I, dílny II 6 I.st., Vv, Čj-Nj-Aj-M- F, Ch, Tv, dílny II Počet vychovatelek: Počet provozních pracovníků: Dělení tříd: Počet skup. Pracovní činnosti Český jazyk 1/1 9/8 (ČJ) Tělesná výchova 1 Aprob.I.st. 118 hodin cel. 9 Aprob.II.st. 122 hodin cel. 95% VV 2 hod.,vvl 3.hod., IKT 1 hod. Z 7 hod.,vkz 2 hod., HV 4 hod., Pč 3 hod /1 10/11 ČJ- z projekt u 1/1 10/10 (AJ- ČJ) 1/1 8/8 (PČ) 1dělená hodina týdně Anglický jaz. AJ/ČJ 1 dělená hodina týdně Správní řízení: Vzdělávací projekt: ZŠ MŠMT ČR č.j /96-2 Odklad škol docházky: Odvolání proti rozhodnutí: Individ. výuka 3/ Žáci osvobozeni od povinnosti školní docházky: 0 celý školní rok 2013/ Komunitní škola 13

14 V. PŘÍLOHY Nezbytnou součástí ročního harmonogramu bude průběžná aktualizace podkladových materiálů krátkodobého i dlouhodobého charakteru, zahrnující veškerou problematiku výchovně vzdělávací práce školy ( viz obsah ). Projednáno na zahajovací pedagogické radě dne 17. září Mgr.Eva Zemanová ředitelka školy 14

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění

Více

Plán a informace na školní rok

Plán a informace na školní rok Plán a informace na školní rok školní rok 2009/2010 Funkce pracovníků na ZŠ Mšeno ve školním roce 2009/2010 Milena Baďurová: vychovatelka ŠD, učitelka na I. stupni Dana Dlouhá: provozní zaměstnanec vedoucí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KOMUNITNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KOMUNITNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KOMUNITNÍ ŠKOLA Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická ulice 227 1 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY 4 1.1.

Více

Plán a informace na školní rok. školní rok 2011/2012

Plán a informace na školní rok. školní rok 2011/2012 Plán a informace na školní rok školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Jiřina Trunková ředitelka srpen 2011 Funkce pracovníků na ZŠ Mšeno ve školním roce 2011/2012 Dana Dlouhá: provozní zaměstnanec vedoucí

Více

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Schváleno dne: 31. 8. 2014 Mgr. Anna Sedláčková ředitelka OBSAH: Charakteristika zařízení Organizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2013 / 2014 Dolany, září 2013 SEZNAM PŘÍLOH 2013

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim - 1 - Obsah Základní údaje o škole.. 3 1. Název 2. Zřizovatel 3. Základní údaje o škole 4. Charakteristika školy 5. Vzdělávací

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 Plán na školní rok 2014/2015 ředitel školy 1. Úvod Škola má v letošním školním roce ke dni 22. 9. 2014 9 tříd se 185 žáky (I.stupeň 5 tříd žáků 99, II. stupeň 4 třídy

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 56, příspěvková organizace tel./ fax : 487 89, e-mail : zastupci@iol.cz www.zstyrsceskalipa.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 3 V

Více

Základní škola, Chrudim

Základní škola, Chrudim Základní škola, Chrudim U Stadionu 756 537 03 Chrudim 3 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Mgr. Jindřich Vyhnánek ředitel školy V Chrudimi, září 2011 Základní údaje o škole Název školy:

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Výroční zpráva. školní rok 2011/12

Výroční zpráva. školní rok 2011/12 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2011/12 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Základní myšlenka Rozvíjet osobnost žáka ta, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z á k l a d n í š k o l a P r a c h a t i c e, Z l a t á s t e z k a 2 4 0 Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013-2014 Zpracovala IX/2014 Mgr. Lenka Králová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 SVITAVY, ZÁŘÍ 2014 Obsah ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ŘÍZENÍ ŠKOLY... 5 Struktura řízení školy ve školním roce 2013/14... 5 Poradní a metodické orgány ve školním roce 2013/14...

Více

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim. Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2012/2013

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim. Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2012/2013 Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2012/2013 adresa: Poděbradova 336, 537 01 Chrudim IV telefon: 469 620 415; tel., fax: 469 620 231 szs@chrudim.cz

Více

Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: A10

Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: A10 ZÁKLDNÍ ŠKOL MTEŘSKÁ ŠKOL STRÉ MĚSTO OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGNIZCE se sídlem Jamnická 270, Staré Město, PSČ 738 01 Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: 10 PLÁN PRÁCE ZÁKLDNÍ ŠKOLY N ŠKOLNÍ ROK

Více

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast Základní škola a Mateřská škola Osoblaha příspěvková organizace, 793 99 Osoblaha, Třešňová 99, IČ 00852490 554642106 e-mail: zetel@zsosoblaha.cz 554642107 OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního

Více

Mgr. Marie Petelíková zástupkyně ředitele, pracoviště Komenského. Mgr. Martina Kalousková zástupkyně ředitele, pracoviště Palackého náměstí

Mgr. Marie Petelíková zástupkyně ředitele, pracoviště Komenského. Mgr. Martina Kalousková zástupkyně ředitele, pracoviště Palackého náměstí Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Č.J. : ZS-GJ-KNO 451/2014 Plán pedagogické činnosti pro školní rok 2014-2015 Zpracovali: Mgr. Jiří Němec ředitel školy Mgr. Marie Petelíková zástupkyně

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah I. Základní údaje o škole... 3 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku... 4 III. Rámcový popis personálního

Více