Roční plán na školní rok 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční plán na školní rok 2014/2015"

Transkript

1 Roční plán na školní rok 2014/2015 č. j. ZŠ/ 1202 /2014 Obsah: I. Organizace školního roku 2014/2015 II. Plán provozních porad, pedagogických rad a třídních schůzek: 1. Základní škola 2. Základní škola Montessori 3. Mateřská škola III. Výchovně vzdělávací proces 1. Téma školního roku 2014/ Školní vzdělávací program a učební plány 3. Celoroční projekty 4. Grant Podaná ruka 5. Grant EU peníze školám 6. Projekty, do kterých je škola zapojena 7. Psycholog ve škole 8. Naplňování programů 9. Pedagogický proces 10. Metodická sdružení, předmětové komise: 11. Odbornost a způsobilost pedagogického sboru 12. Sportovní třídy 13. Podpora sportu a tělesné výchovy ve škole 14. ICT 15. Žáci se specifickými vývojovými poruchami 16. Nadaní žáci 17. Spolupráce rodina - škola - veřejnost 18. Prezentace školy 19. Mimoškolní a školní aktivity školního roku ZŠ Montessori 21. Spolupráce ZŠ Montessori a MŠ Montessori na odloučeném pracovišti 22. Spolupráce s ostatními mateřskými školami IV. Materiálně technické vybavení školy V. Přílohy I. Organizace školního roku 2014/2015 Období školního vyučování začíná: pondělí 1. září 2014 Vyučování bude v prvním pololetí čtvrtek 29. ledna 2015 ukončeno:

2 Období školního vyučování ve druhém pololetí ukončeno: Podzimní prázdniny: pátek 27. června 2015 (pondělí 29. a úterý bude ředitelské volno) pondělí 27. října a středa 29. října 2014 Vánoční prázdniny zahájeny: pondělí 22. prosince 2014 a skončí: pátek 2. ledna 2015 Vyučování začne: pondělí 5. ledna 2015 Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 30. ledna 2015 Jarní prázdniny v termínu: Velikonoční prázdniny: čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015 Hlavní prázdniny: od středy 1. července 2015 do pondělí 31. srpna Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý1. září Ředitelské volno: pátek plánovaná kontrola stavu budovy samostudium úterý samostudium Státní svátky (zasahující do výuky): úterý pondělí čtvrtek pondělí pátek pátek Zápis do mateřské školy: Termín bude stanoven po dohodě se zřizovatelem. Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání: Termín bude stanoven po dohodě se zřizovatelem v období od 15. ledna do 15. února Přijímací zkoušky na střední školy Uchazeč nebo zákonný zástupce může podávat 2 přihlášky pro prvé kolo přijímacího řízení. Uchazeč odevzdává přihlášku řediteli střední školy do 15. března 2015, do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou do 30. listopadu Talentové zkoušky pro obory vzdělávání s talentovou zkouškou: v týdnu od do (termín stanoví ředitel školy) Talentové zkoušky v konzervatoři: v termínu od do (termín stanoví ředitel školy) Pro první kolo přijímacího řízení (i pro víceletá gymnázia) je stanoven termín: od 22. dubna do 30. dubna 2015 (termín stanoví ředitel školy). II. Plán provozních porad, pedagogických rad a třídních schůzek: (může být v měsíčním plánu změněn v případě potřeby) Základní škola Harmonogram provozních porad: Srpen: přípravný týden dle týdenního plánu Září:

3 Říjen: Prosinec: Únor: Březen: Květen: Termíny provozních porad budou součástí měsíčních plánů a v případě nutné změny budou stanoveny dle potřeby. Svolávání krátkých provozních porad 1. nebo 2. stupně zvlášť podle potřeby k řešení dílčích provozních záležitostí: Termíny budou stanoveny v měsíčním plánu podle potřeby: úterý Harmonogram pedagogických rad: 28. srpna 2014 Čt 11. listopadu 2014 Út 20. ledna 2015 Út 14. dubna 2015 Út 16. června 2015 Út Školská rada , Třídní schůzky: ÚT , Unie rodičů ÚT ÚT Individuální konzultace nebo informace pro rodiče, pokud je to nutné, včetně potencionálně problémových a nedostatečných žáků na začátku ledna a začátku června. Porady vedení: 1x týdně - úterý Ředitelka školy Zástupkyně pro 1. stupeň Zástupkyně pro 2. stupeň Užší poradní sbor školy: dle potřeby - úterý Vedení školy Koordinátor ŠVP Výchovný poradce 1. stupně Výchovný poradce 2. stupně Metodik prevence Školní psycholožka Speciální pedagog Provozní porady s vedoucí provozního úseku: 1x týdně - pátek 8.00 dle potřeby Provozní porady s vedoucí školní jídelny: 1x měsíčně - pátek 8.30 dle potřeby ZÁKLADNÍ ŠKOLA MONTESSORI Harmonogram provozních porad: 1x týdně na odloučeném pracovišti ZŠ Montessori - středa Harmonogram pedagogických rad: Čt St

4 St St St Třídní schůzky: - budou stanoveny dle měsíčních plánů v každé Montessori třídě zvlášť podle potřeb - nejméně 4 třídní schůzky během školního roku Mateřská škola Harmonogram provozních porad: Jedenkrát měsíčně dle měsíčního plánu - pondělí od Harmonogram pedagogických rad: Čt Po Po Po Po Třídní schůzky: Ostatní třídní schůzky budou individuální pro jednotlivé třídy po domluvě pedagogických pracovníků s rodiči. III. Výchovně vzdělávací proces 1. Téma školního roku 2014/2015 Historie v našem regionu Celoškolní projekt v tomto školním roce je zaměřen na historické události v souvislosti se započetím 1. světové války. Projekt bude soustředěn na náš region. Každá třída v každém pololetí navštíví muzeum dle harmonogramu a nabídek; tzn. dvakrát za školní rok. V každém pololetí proběhne jeden celoškolní projekt s konkrétním zaměřením dle podrobného rozpracování Zodpovídá. Vedení školy, realizační tým, ped. pr. Termín: do května Školní vzdělávací program a učební plány Školní vzdělávací program a učební plány ve všech ročnících podle ŠVP Otevřená škola. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Norská Příloha č. 1 - Standardy pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Montessori Příloha č. 1 - Standardy pro základní vzdělávání Příloha č. 2 Učební osnovy pro druhý cizí jazyk Zodpovídá: Z1,Z2, ředitelka školy + koordinátor ŠVPM. Trojanová + koordinátor ŠVP Mont. Z. Čížková Zodpovídá: každý vyučující za učební plány Termín: celoročně 3. Celoroční projekty: Dlouhodobé projekty:

5 a) Adopce na dálku - pokračování projektu sponzorování vzdělávání indické dívky b) Rodiče vítání Opětovné zapojení školy do projektu Rodiče vítáni. c) Ovoce do škol Podpora zdravé výživy v rámci projektu MŠMT. Zodpovídá: Petra Jarošová Termín: celoročně Krátkodobé projekty Viz Akční plán 2014/ Grant Podaná ruka Udržitelnost projektu: 0,2 úvazku asistenta pedagoga Mgr. Klára Štrachová Zodpovídá: zástupkyně pro 1. stupeň 5. Grant EU peníze školám - ukončení projektu k zapracování poslední monitorovací zprávy do kontrola všech materiálů Zodpovídá: ředitelka školy zástupkyně ředitelky pro 2. st 6. Projekty, do kterých je škola zapojena ZŠ Norská Projekt Cestou přírodovědných a technických obor, garant: K. Wernerová Projekt primární prevence ohrožených dětí 1. tříd ZŠ, garant: H. Lachmannová Projekt Dotkněte se inspirace, garant: D. Vlčková Dotační program MŠMT Školní psycholog, garant: Daniela Vlčková Projekt Kraje pro bezpečný internet ZŠ Montessori Projekt Kdo jiný - Žákovské minipodniky, garant: H. Kotíková Projekt Škola bez hranic, garant: A. Málková Kurzy Projektu Dokážu to: Mentor minimalizace šikany, garant. H. Kotíková Finanční gramotnost MŠ Montessori Dotační program MŠMT Logohrátky, garant: Jana Smolková Projekt vzdělávání pedagogických pracovníků školek Montessori, garant: Jana Smolková Projekt Do nitra člověka - vzdělávací projekt přírodovědných oborů, garant: D. Vlčková 7. Psycholog ve škole Navázání na projekt VIP III pokračování projektu v rámci začlenění do rozvojového programu MŠMT, navázání na aktivity předcházejícího školního roku Viz Roční plán školní psycholožky Zodpovídá: ředitelka školy 8. Naplňování programů - Minimální preventivní program Zodpovídá: p. uč. Barbora Šímová - Program rozvoje sportu Zodpovídá: p. uč. Petra Vondrovská - Program rozvoje environmentálního vzdělávání Zodpovídá: p. uč. Kateřina Wernerová

6 Za plnění zodpovídají také všichni pedagogičtí pracovníci průběžně po celý školní rok. Plány všech programů jsou nedílnou součástí ročního plánu. 9. Pedagogický proces V pedagogickém procesu budou i nadále prioritami: motivovat žáky k učení používat inovativní formy výuky pečovat o nadané žáky vést žáky 9. ročníku k vypracování a obhajobě absolventských prací budovat u žáků uvědomělou kázeň a vlastní odpovědnost žáků za přípravu na budoucí povolání učit žáky přijímat svá práva a současně i povinnosti Zodpovídá: všichni pedagogičtí pracovníci 10. Metodická sdružení, předmětové komise: a) rozvíjet spolupráci MŠ Montessori a 1. stupně Montessori; 1. a 2. stupně podle oborů ŠVP (výměna zkušeností, náměty, doporučení, změny) b) Spolupráce PK a MS a vymezení hlavních aktivit v letošním školním roce: c) provádět opravy a doplňky do ŠVP podle zkušeností se realizací ŠVP vedoucí PK a MS pravidelné konzultovat výuku podle ŠVP s koordinátorem vedoucí PK a MS zodpovídají za správnost a úplnost ŠVP za danou oblast Zajistí: předsedové PK a MS Zodpovídá: koordinátor ŠVP d) třídní učitelé 5. r. budou předávat informace o žácích postupujících z 5. ročníku do 6. ročníku třídním vyučujícím a ostatním vyučujícím 2. stupně. Zajistí: předsedové MS 5. ročníku Termín: přípravný týden - vyučující individuálně 11. Odbornost a způsobilost pedagogického sboru Součástí Ročního plánu je Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. a) Vedení školy umožňuje nekvalifikovaným učitelům zahájit studium, případně hledá za nekvalifikované pedagogické pracovníky kvalifikovanou náhradu b) Podporujeme individuální vzdělávání cílené na: - environmentální vzdělávání - ICT vzdělávání - práci s interaktivní tabulí - práci s tablety v případě získání grantu se zapojíme do DVPP v této oblasti Zodpovídá: vedení školy + všichni ped. pr. 12. Sportovní třídy a) zahájení dlouhodobé spolupráce s FBC Kladno rozšíření sportovních třídy o florbal b) podpora žáků sportovních tříd tím, že budeme koordinovat výuku a účast žáků na jakýchkoli soutěžích Priority: udržovat kvalitní spolupráci s vedením SK Kladno a FBC Kladno získávat nové žáky fotbalisty a florbalisty ve spolupráci s SK Kladno a FBC Kladno prohlubovat spolupráci vedení školy - trenéři - třídní učitelé - učitelé - žáci Zodpovídá: vedení školy + TU ST 13. Podpora sportu a tělesné výchovy ve škole Vychází z Národního programu rozvoje sportu pro všechny - viz Plán podpory rozvoje sportu Zodpovídá: PK TV vedoucí PK Petra Vondrovská Termín průběžně

7 14. ICT ICT plán na roky a) obnova ICT techniky v závislosti na finančních prostředcích b) dokončení VIFI sítě ve škole na základě finančního příspěvku MMK Kladno c) nákup 15 tabletů do školy z finančního příspěvku MMK Kladno d) vstup do projektu Na dotek inspirací jako partner nákup 15 tabletů vzdělávání pedagogických pracovníků Zodpovídá: ŘŠ + p. uč. Šulc 15. Žáci se specifickými vývojovými poruchami důsledně naplňovat pokyny MŠMT funkční činnost školního poradenského pracoviště spolupracovat při sestavování individuálního vzdělávacího plánu speciální pedagog, školní psycholog, výchovný poradce a vyučující umožnit slovní hodnocení důsledně dbát na to, aby učitel respektoval žákovu poruchu respektovat individuální tempo žáků (v souvislosti s celou skupinou) Zodpovídá: vedení školy, výchovní poradci +všichni pedagogičtí pracovníci 16. Nadaní žáci a) prosazovat individuální přístup k nadaným žákům a vytvářet podmínky pro rozvoj žákova nadání formou: zapojování do soutěží zapojování do olympiád ročníkové práce zapojení do projektů b) individuální přístup k nadaným žákům - sportovní nadání zaměřit se na žáky všech tříd, nejenom sportovních zúčastňovat se všech soutěží okresního i krajského měřítka, případně celorepublikového měřítka Zodpovídá: vedení školy, výchovní poradci +všichni pedagogičtí pracovníci 17. Spolupráce rodina - škola - veřejnost a) Unie rodičů a Rada školy zlepšovat spolupráci zapojovat rodiče do organizace akcí hledat další možnosti sponzorování jednotlivých akcí školy Zodpovídá: vedení školy + Unie rodičů b) Žákovské shromáždění 1. stupeň: volby zástupců do žákovského shromáždění zahájení konec září 2014 Zodpovídá: p. uč. Fraňková, ŠP Ziburová, zástupkyně pro 1. stupeň 2. stupeň: schůzky se uskuteční pravidelně 1 x za 14 dní v pátek od v knihovně volba 2 3 zástupců na TH Zodpovídá: p. uč. Wernerová, zástupkyně pro 2. stupeň Termín: do funkčnost ŽS propojit s funkčními třídnickými hodinami Zodpovídá: třídní učitelé

8 c) Třídnické hodiny 2. stupeň každý pátek 6. hodina od 12,45 do minimálně 13,15 do koná TU dohled nad žáky ve školní jídelně, pokud ukončí TH dříve 1. stupeň dle potřeby Náplň (témata) třídnických hodin bude zapisována do třídní knihy. Praktické náměty pro TH: praktické záležitosti týkající se chodu třídy řešení aktuálních problémů třídy zaměření na upevňování kolektivu, spolupráci, soužití ve třídě zaměření na komunikaci žáků mezi sebou a s učiteli využití her OSV setkávání tříd v ročníku zprávy ze žákovského shromáždění možnost přizvat vedení školy spolupráce se školní psycholožkou ve třídě 1x za čtvrtletí žáci se mohou podílet na plánování chodu školy, na zlepšování prostředí a jeho udržování Zodpovídá: třídní učitel - 1x týdně d) Systém konzultací pokračovat v systému konzultací pro žáky i rodiče při vypsání konzultací pro žáky a rodiče je povinností každého pracovníka být v této době k dispozici na pracovišti (kromě případů nepřítomnosti z důvodu nemoci, suplování, školení) umožnit účast rodičů na výuce po individuální domluvě Zodpovídá: vedení školy + všichni pedagogičtí pracovníci e) Elektronické žákovské knížky Třídní učitel seznámí rodiče a žáky s elektronickou žákovskou knížku a způsobem jejího používání. Způsob používání je popsán v informaci pro rodiče, kde budou i přístupová hesla pro rodiče a žáka. Žák odevzdá třídnímu učiteli návratku, na které zákonný zástupce potvrdí převzetí přístupových hesel. Zodpovídá: třídní učitel Termín: začátek září 18. Prezentace školy webové stránky - průběžná aktualizace, zodpovídá: p. uč. Papala bulletin, ZŘ M. Ebertová zveřejňování školních akcí v tisku, zodpovídá vedení školy dva dny otevřených dveří, zodpovídá ZŘ H. Lachmannová 19. Mimoškolní a školní aktivity školního roku Hlavním dokumentem je Akční plán školy, který je přílohou ročního plánu. a) Pokyny pro plánování akcí PK, MS se dohodnou na akcích, které chtějí v rámci učebních plánů absolvovat akce se může uskutečnit, pokud se zúčastní 70% žáků třídy/ročníku nebo podle dohody s ředitelkou školy relaxační dny (témata související s výukou) pro třídu 10 akcí ročně a preventivní programy (pokud se prvních dvou relaxačních dnů zúčastní méně než 70% žáků třídy, další relaxační dny již povoleny nebudou) příprava akce podle materiálu akce jsou součástí ŠVP tudíž budou mít svoji strukturu - plán, plnění ŠVP

9 akce budou podrobně plánovány v dostatečném předstihu tak, aby se objevily v týdenním plánu a byly projednány s vedením školy b) Uspořádáme dvě soutěže pro kladenské školy: 18. ročník Turnaj O pohár primátora města Kladně ve fotbale pro žáky 1. stupně Termín: červen ročník městské hry Poznej Kladno pro žáky 6. ročníku Termín: květen-červen 2015 c) Zorganizujeme přehlídku flétnových souborů Pískání pro medvědy. Zodpovídá: Mgr. K. Pozdechová Termín: červen ZŠ Montessori Předpokládaný plán práce odloučeného pracoviště třídy Montessori, Pařížská 2249, K Výchova a vzdělávání a) Děti pracují v 7 skupinách v celkovém počtu 173 dětí, z toho 2 v zahraničí třída Jonatán Kaleta 7. ročník (24 dětí) třída Petra Pilátová 6. ročník (22 dětí) třída Zdena Čížková 4, 5. a 6. ročník (23 dětí) třída Ivana Stupková 4., 5. a 6. ročník (23 dětí) třída Jaroslava Rysulová 1., 2., 3. ročník (27 dětí) třída Jana Salajová 1., 2., a 3. ročník (27 dětí) třída Zuzana Drobná 1., 2. a 3. ročník (27 dětí) Angličtinu u 3. ročníku vyučuje Eva Chaloupková, u ročníku Andrea Málková, Petra Pilátová,Hana Kotíková, Magda Špačková b) Třídnictví v letošním školním roce: 1. ročník Zuzana Drobná 2. ročník Jana Salajová 3. ročník Jaroslava Rysulová 4. ročník Ivana Stupková 5. ročník Zdena Čížková 6. ročník Petra Pilátová 7. ročník Jonatán Kaleta c) Na škole pracuje s dětmi vyžadujícím i podporu asistenta pedagoga pro 5. M, 7. M asistentka Martina Černá. d) V každé třídě 1. trojročí je asistentka zaměstnaná na Dohodu s Občanským sdružením Montessori (pracovní úvazek je 19 hod/týdně ). Ve třídě Zuzky je Zuzana Pinkavová, ve třídě Jary Štěpánka Tomášková a u Jany Salajové pracuje Markéta Fišarová. e) V 7. ročníku pracuje tzv. kmenový učitel, kterému doplňuje plný pracovní úvazek na celkový počet 31 hodin (tj. 9 hod.) také Dohoda s Občanským sdružením Montessori Kladno. f) Od září 2014 má ZŠ Montessori svůj vlastní školní vzdělávací program. g) V prvním trojročí pracujeme s dětmi v projektech v kosmické výchově, ve druhém trojročí budeme probírat níže uvedené projekty a 7. ročník pracuje podle předmětu druhého stupně Obraz světa uvedené projekty níže. Projekty kosmické výchovy pro 1. trojročí Prázdniny Třídní úmluva Kosmický plán a velké příběhy Vesmír a Země Podmínky života Rostliny a živočichové

10 Člověk, rodina, zdraví Svátky, výročí, rituály Projekty kosmické výchovy pro 2. dvojročí a 6. ročník Kosmický plán znázornění vzájemných závislostí všeho živého a především zdůraznění závislosti člověka na všech ostatních složkách přírody Zahájení - Velké kosmické příběhy 1. Vznik vesmíru a Země 2. Vývoj života na Zemi 3. Příchod člověka 4. Vznik čísel 5. Vznik písma Dějepisné projekty - Pravěk a starověk, Řecko a Řím, Středověk, Novověk Zeměpisné projekty - Česká republika, Evropa, Kontinenty, Mapy Přírodovědné projekty - Živočichové, Člověk, Neživá příroda, Rostliny Vždy jsou nabízeny tři projekty najednou, z každé oblasti jeden. Dítě si vybere projekt, který ho zajímá. Za rok by mělo vystřídat všechny oblasti. Během třech let má projít všemi nabízenými projekty. Témata KV Obraz světa - pro 7. ročník Září listopad Třída vybavení a výzdoba třídy návrhy, nákresy, zpracování Září červen Vaření příprava oběda pro celou 7. M, každý pátek Listopad březen CD nahrání CD, hudební kompozice, grafické zpracování, texty poezie Listopad březen Pěstování plánování a příprava na jaro Listopad březen Stavba plánování, příprava a nákresy dřevěné stavby (konstrukce) Leden červen Školka spolupráce a praxe žáků v mateřské škole Duben červen realizace projektů Pěstování a Stavba Mimoškolní aktivity a) Děti se budou zúčastňovat exkurzí, návštěv a akcí spojených s danými projekty. Budeme vybírat z této nabídky: adaptační pobyty jednotlivé třídy zvolí v okolí Kladna, návštěva a nákup 7. M v Ikea, Planetárium Praha, čistička odpadních vod, Geologický ústav, přednáška MUDr. + První pomoc, Vyšehrad, Pražský hrad, Plzeň Techmanie, Čabárna, NG výtvarné projekty, Náprstkovo muzeum, Chlupáčovo muzeum, Továrna Dox, Letiště Praha, soukromou farmu s koňmi u Hrdlíva, koncerty vážné hudby pořádané FOK a další. b) V rámci projektů budeme hledat divadelní i filmová představení. Třídy M navštíví dětskou knihovnu na Sítné. c) se zúčastní děti 7. M v Janově nad Jizerou ozdravného pobytu spojeného s výukou běžkování a využití sněžnic. d) V době od do se zúčastní na 40 dětí M ozdravného zimního pobytu v Orlických horách v Sedloňově. e) V době navštíví Krkonoše 7. ročník společně s dětmi ZŠ Norská. f) V jarním období plánujeme ŠvP pro M s hudebně-dramaticko-výtvarným obsahem připraveným ve spolupráci s odborníky. Bližší termín + místo konání upřesníme koncem září. g) I v letošním školním roce otvíráme pro děti ročníku kroužek AJ, vedený lektorkou s Montessori kurzem paní Evou Chaloupkovou, kroužek španělštiny pro děti ročníku, vedený paní Martinou Vikovou ( učitelkou Gymnázia Slaný ), florbal pro děti třídy, který vede učitel ZŠ Norská L. Šulc. Kroužek keramiky otevíráme pro děti ročníků, bude vedený paní Petrou Líbovou a kroužek zpěvu je určen dětem tříd a vede ho paní Zejfartová z ZUŠ Kladno. h) Ve školní družině i ve školním klubu budou vychovatelky svou činností s dětmi

11 navazovat na školní projekty. Dalším úkolem je nabídnout dětem optimální rozvržení doby odpočinku, pohybových a zájmových činností. Dětem budou nabídnuty tyto činnosti: Pondělí turistika, poznávání přírody Úterý výtvarné tvoření Středa vaření, pečení, stolování Čtvrtek sportování (v zimě v tělocvičně) Pátek rukodělná činnost Ve školním klubu je nabídka pro letošní školní pololetí tato: h h h Pondělí VÝTVARNÉ PONDĚLKY VÝTVARNÉ PONDĚLKY Úterý MODELÁŘSKÝ KROUŽEK ZAHRADNICKÝ KROUŽEK Středa LUKOSTŘELBA ŠICÍ DÍLNA Čtvrtek SOFTBALL (září, říjen) / MÍČOVÉ HRY (listopad, prosinec) Pátek PEKAŘSKÝ PÁTEK PEKAŘSKÝ PÁTEK Spolupráce S rodiči a žáky: Třídní schůzky budou probíhat 2 x za pololetí, konzultace podle potřeb rodičů, po telefonické dohodě. Všechny rodiče mají telefonní čísla svých učitelek. 1x za měsíc 1. středu v měsíci ve 14 hod. se budeme scházet se zástupci dětí jednotlivých tříd a budeme řešit připomínky a problémy jednotlivých dětí a tříd školní parlament. V předvánočním čase, před Velikonocemi a ke Dni matek se sejdeme s rodiči a dětmi při této příležitosti a budeme se opět snažit vymyslet pro ně a jejich děti zajímavé a lákavé aktivity. Na tato setkávání budeme zvát i žáky, kteří již naši školu nenavštěvují s jejich rodiči. Dne zveme do školy všechny naše bývalé žáky, které z naší školy přestoupili na různé školy, a žáky současné 7. ročníku. Po letošním zájmu rodičů zopakujeme Setkání nad pomůckami, ve spolupráci s dětmi předvedeme rodičům i pomůcky z Kosmické výchovy. Plánujeme i netradiční setkávání sobota pro děti M seminář Totemová zvířata zajištěný paní Irenou Heřmanovskou, další sobotní setkání by bylo věnováno rodičům Kreslení pravou mozkovou hemisférou provádí paní Hana Lepičová a outdoorový den s rodiči a jejich dětmi zajištěný Jonatanem Kaletou. (Den dětí?). Společná brigáda rodičů a učitelů proběhne na školní zahradě v říjnu Pro rodičovskou veřejnost plánujeme tzv. Hospitační dny, kdy budou mít možnost vstoupit do výuky všech tříd a poskytneme jim základní informace týkající se způsobu výuky podle principů pedagogiky Montessori. Naplánovány jsou v tyto dny: , a , Konec školního roku chceme oslavit společně s rodiči a dětmi školními i předškolními na školní zahradě, možnost návštěvy Astrobusu a přespání ve škole. Mnohé další akce budeme organizovat společně s vychovatelkami školní družiny a budou vycházet z dané situace a zájmu dětí. Semináře, vzdělávání Proběhnou informativní kurzy Společnosti Montessori na téma: Matematika, organizace školy MM a hodnocení dětí v Montessori třídách. Petra Pilátová a Zdena?????? se zúčastní celoročního Montessori kurzu pořádaného C. Kaulem pro výuku dětí 1. stupně ZŠ Montessori

12 Ivana Stupková a asistentka OSM K Markéta Fišarová zahajují studium na PeDF, vychovatelka ŠD Lenka Pívalová a asistentka Martina Černá začínají studovat vychovatelství. Náslechy a praxe studentů a absolventů kurzů Společnosti Montessori budou probíhat ve škole na podzim a na jaře. Podle zájmu fakult se budeme setkávat i se studenty vysokých škol. Na poradách s vedením školy se budeme setkávat 1-2x měsíčně ve středu od do v Pařížské. Každou středu pak bude probíhat metodické setkávání učitelů jednotlivých trojročí. První středu v měsíci se posune termín zahájení na 16hod, kdy se porad účastní i vychovatelky ŠD a ŠK 21. Spolupráce ZŠ Montessori a MŠ Montessori na odloučeném pracovišti Říjen, listopad - Návštěva učitelek ZŠ na třídních schůzkách rodičů v MŠ informace o způsobu školní práce v Montessori třídách 19. listopadu - Den otevřených dveří v ZŠ Montessori pro rodiče předškolních dětí (bez dětí) 14. ledna Opakování Dne otevřených dveří v ZŠ Montessori pro rodiče a jejich děti. Večerní setkání s rodiči MŠ a učitelkami ZŠ v Pařížské Před zápisem - Setkání učitelek ZŠ a učitelek MŠ Dopolední návštěva dětí z MŠ se svými učitelkami v ZŠ Zápisový den - Slavnostní zápisové dopoledne pro děti bez rodičů, se svými učitelkami MŠ. Odpolední zápis s rodiči Květen, červen - schůzka pro rodiče zapsaných dětí do ZŠ MM Červen - Společné rozloučení se školním rokem 22. Spolupráce s ostatními mateřskými školami Uskutečníme projekt Ve škole je blaze (pro budoucí prvňáčky). Vypracujeme plán spolupráce s mateřskými školami. Zorganizujeme zábavné dopoledne pro předškoláky a žáky 1. ročníku. Zodpovídá: zástupkyně pro 1. st. + přísl. vyučující Termín: dle plánu spolupráce IV. Materiálně technické vybavení školy Návrh závisí na finančních prostředcích, které má škola k dispozici z rozpočtu státního a z rozpočtu MMK. Minimální nutné položky: Učebnice: 1. Výměna starých učebnic stávajícího fondu 2. Nákup knih pro školní knihovnu Pomůcky: Dle návrhů PK, MS 1. Pomůcky pro 1. stupeň 2. Pomůcky pro 2. stupeň Vybavení tříd, učeben 1. Lavice + židle do jedné třídy Údržba: Žádost na MMK o údržbu: Škola nemá od MMK přidělené finanční prostředky na údržbu tohoto rozsahu: výměna lin v prostorách, které jsou v havarijním stavu třídy školní družiny, kmenové třídy vymalování prostorů školy pravidelná údržba všech prostor školní zahrady

13 Rekonstrukce: rekonstrukce havarijního stavu oken v pavilonu C opravy betonových ploch ve školní zahradě Výměna lin v místnostech, kde je havarijní stav Odloučené pracoviště Pařížská Montessori: nákup nábytku pro 7. ročník vybavení školní knihovny odborná přírodovědná pracovna Ve spolupráci s MMK: dokončit výdejnu školní jídelny v Pařížské ulici postupně dokončit rekonstrukce nepoužívaných tříd Termín: během školního roku Zajistí: ředitelka školy, vedoucí učitelka Montessori. Schválila: Pedagogická rada po připomínkování dne Tento plán je přílohou pedagogické rady, dále je volně přístupný ve sborovně a na chodbě před ředitelnou. Součástí tohoto plánu jsou všechny programy a všechny plány, které souvisejí s činností školy ve školním roce 2014/2015. Zpracovalo: vedení školy + připomínky pedagogů

Roční plán na školní rok 2015/2016

Roční plán na školní rok 2015/2016 č. j. ZŠ/ 1291/2015 Obsah: Roční plán na školní rok 2015/2016 I. Organizace školního roku 2015/2016 II. Plán provozních porad, pedagogických rad a třídních schůzek: 1. Základní škola 2. Základní škola

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981 Č. j. ZŠ/ 640 /11 V Kladně, dne 31. 3. 2011 Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981 Koncepční záměry školy na období 2011

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, J. Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2008-2009 Lutín, září 2008 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce ŘPV

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Organizace školního roku 2014/2015

Organizace školního roku 2014/2015 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 01. 09. 01. 05. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro), 10.00 hodin (úsek strojní, ekonomický) Státní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

PRÁZDNINY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA. Podzimní prázdniny. od... do... Vánoční prázdniny. od... do... od... do... Pololetní prázdniny. od... do...

PRÁZDNINY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA. Podzimní prázdniny. od... do... Vánoční prázdniny. od... do... od... do... Pololetní prázdniny. od... do... PRÁZDNINY Podzimní prázdniny Vánoční prázdniny Pololetní prázdniny Jarní prázdniny Velikonoční prázdniny Hlavní prázdniny od... do... od... do... od... do... od... do... od... do... od... do......... DŮLEŽITÁ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta - 2 - Plán práce ZUŠ v Blatné pro školní rok 2009/2010 Úkoly v plánu práce jsou koncipovány dosahováním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Slavnostní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Budíškovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 102/14 Vypracoval: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy Schválil: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Farní 466, 696 35 Dambořice

Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Farní 466, 696 35 Dambořice NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace ADRESA: Farní 466, 696 35 Dambořice ZŘIZOVATEL: Obec Dambořice IZO: 102391211 REDIZO: 60015588789 IČO: 70995711 EMAIL: zsdamborice@seznam.cz

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015 1.Úvod V průběhu šk. roku budeme pokračovat v zavádění úprav ve ŠVP, platném od 1.9. 2013, v oblasti dopravní výchovy a ochrany zdraví. Pro tento šk. rok jsme změnili dodavatele v projektu Ovoce do škol.

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Třídní schůzky. 23. září 2013 16:30 knihovna

Třídní schůzky. 23. září 2013 16:30 knihovna Třídní schůzky 23. září 2013 16:30 knihovna Návštěvy paní zubařky MUDr. Rychecké škola ruší hromadné návštěvy základní činností školy vzdělávání a výchova řada dětí navštěvuje jiného zubního lékaře středy

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více