Roční plán na školní rok 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční plán na školní rok 2014/2015"

Transkript

1 Roční plán na školní rok 2014/2015 č. j. ZŠ/ 1202 /2014 Obsah: I. Organizace školního roku 2014/2015 II. Plán provozních porad, pedagogických rad a třídních schůzek: 1. Základní škola 2. Základní škola Montessori 3. Mateřská škola III. Výchovně vzdělávací proces 1. Téma školního roku 2014/ Školní vzdělávací program a učební plány 3. Celoroční projekty 4. Grant Podaná ruka 5. Grant EU peníze školám 6. Projekty, do kterých je škola zapojena 7. Psycholog ve škole 8. Naplňování programů 9. Pedagogický proces 10. Metodická sdružení, předmětové komise: 11. Odbornost a způsobilost pedagogického sboru 12. Sportovní třídy 13. Podpora sportu a tělesné výchovy ve škole 14. ICT 15. Žáci se specifickými vývojovými poruchami 16. Nadaní žáci 17. Spolupráce rodina - škola - veřejnost 18. Prezentace školy 19. Mimoškolní a školní aktivity školního roku ZŠ Montessori 21. Spolupráce ZŠ Montessori a MŠ Montessori na odloučeném pracovišti 22. Spolupráce s ostatními mateřskými školami IV. Materiálně technické vybavení školy V. Přílohy I. Organizace školního roku 2014/2015 Období školního vyučování začíná: pondělí 1. září 2014 Vyučování bude v prvním pololetí čtvrtek 29. ledna 2015 ukončeno:

2 Období školního vyučování ve druhém pololetí ukončeno: Podzimní prázdniny: pátek 27. června 2015 (pondělí 29. a úterý bude ředitelské volno) pondělí 27. října a středa 29. října 2014 Vánoční prázdniny zahájeny: pondělí 22. prosince 2014 a skončí: pátek 2. ledna 2015 Vyučování začne: pondělí 5. ledna 2015 Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 30. ledna 2015 Jarní prázdniny v termínu: Velikonoční prázdniny: čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015 Hlavní prázdniny: od středy 1. července 2015 do pondělí 31. srpna Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý1. září Ředitelské volno: pátek plánovaná kontrola stavu budovy samostudium úterý samostudium Státní svátky (zasahující do výuky): úterý pondělí čtvrtek pondělí pátek pátek Zápis do mateřské školy: Termín bude stanoven po dohodě se zřizovatelem. Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání: Termín bude stanoven po dohodě se zřizovatelem v období od 15. ledna do 15. února Přijímací zkoušky na střední školy Uchazeč nebo zákonný zástupce může podávat 2 přihlášky pro prvé kolo přijímacího řízení. Uchazeč odevzdává přihlášku řediteli střední školy do 15. března 2015, do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou do 30. listopadu Talentové zkoušky pro obory vzdělávání s talentovou zkouškou: v týdnu od do (termín stanoví ředitel školy) Talentové zkoušky v konzervatoři: v termínu od do (termín stanoví ředitel školy) Pro první kolo přijímacího řízení (i pro víceletá gymnázia) je stanoven termín: od 22. dubna do 30. dubna 2015 (termín stanoví ředitel školy). II. Plán provozních porad, pedagogických rad a třídních schůzek: (může být v měsíčním plánu změněn v případě potřeby) Základní škola Harmonogram provozních porad: Srpen: přípravný týden dle týdenního plánu Září:

3 Říjen: Prosinec: Únor: Březen: Květen: Termíny provozních porad budou součástí měsíčních plánů a v případě nutné změny budou stanoveny dle potřeby. Svolávání krátkých provozních porad 1. nebo 2. stupně zvlášť podle potřeby k řešení dílčích provozních záležitostí: Termíny budou stanoveny v měsíčním plánu podle potřeby: úterý Harmonogram pedagogických rad: 28. srpna 2014 Čt 11. listopadu 2014 Út 20. ledna 2015 Út 14. dubna 2015 Út 16. června 2015 Út Školská rada , Třídní schůzky: ÚT , Unie rodičů ÚT ÚT Individuální konzultace nebo informace pro rodiče, pokud je to nutné, včetně potencionálně problémových a nedostatečných žáků na začátku ledna a začátku června. Porady vedení: 1x týdně - úterý Ředitelka školy Zástupkyně pro 1. stupeň Zástupkyně pro 2. stupeň Užší poradní sbor školy: dle potřeby - úterý Vedení školy Koordinátor ŠVP Výchovný poradce 1. stupně Výchovný poradce 2. stupně Metodik prevence Školní psycholožka Speciální pedagog Provozní porady s vedoucí provozního úseku: 1x týdně - pátek 8.00 dle potřeby Provozní porady s vedoucí školní jídelny: 1x měsíčně - pátek 8.30 dle potřeby ZÁKLADNÍ ŠKOLA MONTESSORI Harmonogram provozních porad: 1x týdně na odloučeném pracovišti ZŠ Montessori - středa Harmonogram pedagogických rad: Čt St

4 St St St Třídní schůzky: - budou stanoveny dle měsíčních plánů v každé Montessori třídě zvlášť podle potřeb - nejméně 4 třídní schůzky během školního roku Mateřská škola Harmonogram provozních porad: Jedenkrát měsíčně dle měsíčního plánu - pondělí od Harmonogram pedagogických rad: Čt Po Po Po Po Třídní schůzky: Ostatní třídní schůzky budou individuální pro jednotlivé třídy po domluvě pedagogických pracovníků s rodiči. III. Výchovně vzdělávací proces 1. Téma školního roku 2014/2015 Historie v našem regionu Celoškolní projekt v tomto školním roce je zaměřen na historické události v souvislosti se započetím 1. světové války. Projekt bude soustředěn na náš region. Každá třída v každém pololetí navštíví muzeum dle harmonogramu a nabídek; tzn. dvakrát za školní rok. V každém pololetí proběhne jeden celoškolní projekt s konkrétním zaměřením dle podrobného rozpracování Zodpovídá. Vedení školy, realizační tým, ped. pr. Termín: do května Školní vzdělávací program a učební plány Školní vzdělávací program a učební plány ve všech ročnících podle ŠVP Otevřená škola. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Norská Příloha č. 1 - Standardy pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Montessori Příloha č. 1 - Standardy pro základní vzdělávání Příloha č. 2 Učební osnovy pro druhý cizí jazyk Zodpovídá: Z1,Z2, ředitelka školy + koordinátor ŠVPM. Trojanová + koordinátor ŠVP Mont. Z. Čížková Zodpovídá: každý vyučující za učební plány Termín: celoročně 3. Celoroční projekty: Dlouhodobé projekty:

5 a) Adopce na dálku - pokračování projektu sponzorování vzdělávání indické dívky b) Rodiče vítání Opětovné zapojení školy do projektu Rodiče vítáni. c) Ovoce do škol Podpora zdravé výživy v rámci projektu MŠMT. Zodpovídá: Petra Jarošová Termín: celoročně Krátkodobé projekty Viz Akční plán 2014/ Grant Podaná ruka Udržitelnost projektu: 0,2 úvazku asistenta pedagoga Mgr. Klára Štrachová Zodpovídá: zástupkyně pro 1. stupeň 5. Grant EU peníze školám - ukončení projektu k zapracování poslední monitorovací zprávy do kontrola všech materiálů Zodpovídá: ředitelka školy zástupkyně ředitelky pro 2. st 6. Projekty, do kterých je škola zapojena ZŠ Norská Projekt Cestou přírodovědných a technických obor, garant: K. Wernerová Projekt primární prevence ohrožených dětí 1. tříd ZŠ, garant: H. Lachmannová Projekt Dotkněte se inspirace, garant: D. Vlčková Dotační program MŠMT Školní psycholog, garant: Daniela Vlčková Projekt Kraje pro bezpečný internet ZŠ Montessori Projekt Kdo jiný - Žákovské minipodniky, garant: H. Kotíková Projekt Škola bez hranic, garant: A. Málková Kurzy Projektu Dokážu to: Mentor minimalizace šikany, garant. H. Kotíková Finanční gramotnost MŠ Montessori Dotační program MŠMT Logohrátky, garant: Jana Smolková Projekt vzdělávání pedagogických pracovníků školek Montessori, garant: Jana Smolková Projekt Do nitra člověka - vzdělávací projekt přírodovědných oborů, garant: D. Vlčková 7. Psycholog ve škole Navázání na projekt VIP III pokračování projektu v rámci začlenění do rozvojového programu MŠMT, navázání na aktivity předcházejícího školního roku Viz Roční plán školní psycholožky Zodpovídá: ředitelka školy 8. Naplňování programů - Minimální preventivní program Zodpovídá: p. uč. Barbora Šímová - Program rozvoje sportu Zodpovídá: p. uč. Petra Vondrovská - Program rozvoje environmentálního vzdělávání Zodpovídá: p. uč. Kateřina Wernerová

6 Za plnění zodpovídají také všichni pedagogičtí pracovníci průběžně po celý školní rok. Plány všech programů jsou nedílnou součástí ročního plánu. 9. Pedagogický proces V pedagogickém procesu budou i nadále prioritami: motivovat žáky k učení používat inovativní formy výuky pečovat o nadané žáky vést žáky 9. ročníku k vypracování a obhajobě absolventských prací budovat u žáků uvědomělou kázeň a vlastní odpovědnost žáků za přípravu na budoucí povolání učit žáky přijímat svá práva a současně i povinnosti Zodpovídá: všichni pedagogičtí pracovníci 10. Metodická sdružení, předmětové komise: a) rozvíjet spolupráci MŠ Montessori a 1. stupně Montessori; 1. a 2. stupně podle oborů ŠVP (výměna zkušeností, náměty, doporučení, změny) b) Spolupráce PK a MS a vymezení hlavních aktivit v letošním školním roce: c) provádět opravy a doplňky do ŠVP podle zkušeností se realizací ŠVP vedoucí PK a MS pravidelné konzultovat výuku podle ŠVP s koordinátorem vedoucí PK a MS zodpovídají za správnost a úplnost ŠVP za danou oblast Zajistí: předsedové PK a MS Zodpovídá: koordinátor ŠVP d) třídní učitelé 5. r. budou předávat informace o žácích postupujících z 5. ročníku do 6. ročníku třídním vyučujícím a ostatním vyučujícím 2. stupně. Zajistí: předsedové MS 5. ročníku Termín: přípravný týden - vyučující individuálně 11. Odbornost a způsobilost pedagogického sboru Součástí Ročního plánu je Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. a) Vedení školy umožňuje nekvalifikovaným učitelům zahájit studium, případně hledá za nekvalifikované pedagogické pracovníky kvalifikovanou náhradu b) Podporujeme individuální vzdělávání cílené na: - environmentální vzdělávání - ICT vzdělávání - práci s interaktivní tabulí - práci s tablety v případě získání grantu se zapojíme do DVPP v této oblasti Zodpovídá: vedení školy + všichni ped. pr. 12. Sportovní třídy a) zahájení dlouhodobé spolupráce s FBC Kladno rozšíření sportovních třídy o florbal b) podpora žáků sportovních tříd tím, že budeme koordinovat výuku a účast žáků na jakýchkoli soutěžích Priority: udržovat kvalitní spolupráci s vedením SK Kladno a FBC Kladno získávat nové žáky fotbalisty a florbalisty ve spolupráci s SK Kladno a FBC Kladno prohlubovat spolupráci vedení školy - trenéři - třídní učitelé - učitelé - žáci Zodpovídá: vedení školy + TU ST 13. Podpora sportu a tělesné výchovy ve škole Vychází z Národního programu rozvoje sportu pro všechny - viz Plán podpory rozvoje sportu Zodpovídá: PK TV vedoucí PK Petra Vondrovská Termín průběžně

7 14. ICT ICT plán na roky a) obnova ICT techniky v závislosti na finančních prostředcích b) dokončení VIFI sítě ve škole na základě finančního příspěvku MMK Kladno c) nákup 15 tabletů do školy z finančního příspěvku MMK Kladno d) vstup do projektu Na dotek inspirací jako partner nákup 15 tabletů vzdělávání pedagogických pracovníků Zodpovídá: ŘŠ + p. uč. Šulc 15. Žáci se specifickými vývojovými poruchami důsledně naplňovat pokyny MŠMT funkční činnost školního poradenského pracoviště spolupracovat při sestavování individuálního vzdělávacího plánu speciální pedagog, školní psycholog, výchovný poradce a vyučující umožnit slovní hodnocení důsledně dbát na to, aby učitel respektoval žákovu poruchu respektovat individuální tempo žáků (v souvislosti s celou skupinou) Zodpovídá: vedení školy, výchovní poradci +všichni pedagogičtí pracovníci 16. Nadaní žáci a) prosazovat individuální přístup k nadaným žákům a vytvářet podmínky pro rozvoj žákova nadání formou: zapojování do soutěží zapojování do olympiád ročníkové práce zapojení do projektů b) individuální přístup k nadaným žákům - sportovní nadání zaměřit se na žáky všech tříd, nejenom sportovních zúčastňovat se všech soutěží okresního i krajského měřítka, případně celorepublikového měřítka Zodpovídá: vedení školy, výchovní poradci +všichni pedagogičtí pracovníci 17. Spolupráce rodina - škola - veřejnost a) Unie rodičů a Rada školy zlepšovat spolupráci zapojovat rodiče do organizace akcí hledat další možnosti sponzorování jednotlivých akcí školy Zodpovídá: vedení školy + Unie rodičů b) Žákovské shromáždění 1. stupeň: volby zástupců do žákovského shromáždění zahájení konec září 2014 Zodpovídá: p. uč. Fraňková, ŠP Ziburová, zástupkyně pro 1. stupeň 2. stupeň: schůzky se uskuteční pravidelně 1 x za 14 dní v pátek od v knihovně volba 2 3 zástupců na TH Zodpovídá: p. uč. Wernerová, zástupkyně pro 2. stupeň Termín: do funkčnost ŽS propojit s funkčními třídnickými hodinami Zodpovídá: třídní učitelé

8 c) Třídnické hodiny 2. stupeň každý pátek 6. hodina od 12,45 do minimálně 13,15 do koná TU dohled nad žáky ve školní jídelně, pokud ukončí TH dříve 1. stupeň dle potřeby Náplň (témata) třídnických hodin bude zapisována do třídní knihy. Praktické náměty pro TH: praktické záležitosti týkající se chodu třídy řešení aktuálních problémů třídy zaměření na upevňování kolektivu, spolupráci, soužití ve třídě zaměření na komunikaci žáků mezi sebou a s učiteli využití her OSV setkávání tříd v ročníku zprávy ze žákovského shromáždění možnost přizvat vedení školy spolupráce se školní psycholožkou ve třídě 1x za čtvrtletí žáci se mohou podílet na plánování chodu školy, na zlepšování prostředí a jeho udržování Zodpovídá: třídní učitel - 1x týdně d) Systém konzultací pokračovat v systému konzultací pro žáky i rodiče při vypsání konzultací pro žáky a rodiče je povinností každého pracovníka být v této době k dispozici na pracovišti (kromě případů nepřítomnosti z důvodu nemoci, suplování, školení) umožnit účast rodičů na výuce po individuální domluvě Zodpovídá: vedení školy + všichni pedagogičtí pracovníci e) Elektronické žákovské knížky Třídní učitel seznámí rodiče a žáky s elektronickou žákovskou knížku a způsobem jejího používání. Způsob používání je popsán v informaci pro rodiče, kde budou i přístupová hesla pro rodiče a žáka. Žák odevzdá třídnímu učiteli návratku, na které zákonný zástupce potvrdí převzetí přístupových hesel. Zodpovídá: třídní učitel Termín: začátek září 18. Prezentace školy webové stránky - průběžná aktualizace, zodpovídá: p. uč. Papala bulletin, ZŘ M. Ebertová zveřejňování školních akcí v tisku, zodpovídá vedení školy dva dny otevřených dveří, zodpovídá ZŘ H. Lachmannová 19. Mimoškolní a školní aktivity školního roku Hlavním dokumentem je Akční plán školy, který je přílohou ročního plánu. a) Pokyny pro plánování akcí PK, MS se dohodnou na akcích, které chtějí v rámci učebních plánů absolvovat akce se může uskutečnit, pokud se zúčastní 70% žáků třídy/ročníku nebo podle dohody s ředitelkou školy relaxační dny (témata související s výukou) pro třídu 10 akcí ročně a preventivní programy (pokud se prvních dvou relaxačních dnů zúčastní méně než 70% žáků třídy, další relaxační dny již povoleny nebudou) příprava akce podle materiálu akce jsou součástí ŠVP tudíž budou mít svoji strukturu - plán, plnění ŠVP

9 akce budou podrobně plánovány v dostatečném předstihu tak, aby se objevily v týdenním plánu a byly projednány s vedením školy b) Uspořádáme dvě soutěže pro kladenské školy: 18. ročník Turnaj O pohár primátora města Kladně ve fotbale pro žáky 1. stupně Termín: červen ročník městské hry Poznej Kladno pro žáky 6. ročníku Termín: květen-červen 2015 c) Zorganizujeme přehlídku flétnových souborů Pískání pro medvědy. Zodpovídá: Mgr. K. Pozdechová Termín: červen ZŠ Montessori Předpokládaný plán práce odloučeného pracoviště třídy Montessori, Pařížská 2249, K Výchova a vzdělávání a) Děti pracují v 7 skupinách v celkovém počtu 173 dětí, z toho 2 v zahraničí třída Jonatán Kaleta 7. ročník (24 dětí) třída Petra Pilátová 6. ročník (22 dětí) třída Zdena Čížková 4, 5. a 6. ročník (23 dětí) třída Ivana Stupková 4., 5. a 6. ročník (23 dětí) třída Jaroslava Rysulová 1., 2., 3. ročník (27 dětí) třída Jana Salajová 1., 2., a 3. ročník (27 dětí) třída Zuzana Drobná 1., 2. a 3. ročník (27 dětí) Angličtinu u 3. ročníku vyučuje Eva Chaloupková, u ročníku Andrea Málková, Petra Pilátová,Hana Kotíková, Magda Špačková b) Třídnictví v letošním školním roce: 1. ročník Zuzana Drobná 2. ročník Jana Salajová 3. ročník Jaroslava Rysulová 4. ročník Ivana Stupková 5. ročník Zdena Čížková 6. ročník Petra Pilátová 7. ročník Jonatán Kaleta c) Na škole pracuje s dětmi vyžadujícím i podporu asistenta pedagoga pro 5. M, 7. M asistentka Martina Černá. d) V každé třídě 1. trojročí je asistentka zaměstnaná na Dohodu s Občanským sdružením Montessori (pracovní úvazek je 19 hod/týdně ). Ve třídě Zuzky je Zuzana Pinkavová, ve třídě Jary Štěpánka Tomášková a u Jany Salajové pracuje Markéta Fišarová. e) V 7. ročníku pracuje tzv. kmenový učitel, kterému doplňuje plný pracovní úvazek na celkový počet 31 hodin (tj. 9 hod.) také Dohoda s Občanským sdružením Montessori Kladno. f) Od září 2014 má ZŠ Montessori svůj vlastní školní vzdělávací program. g) V prvním trojročí pracujeme s dětmi v projektech v kosmické výchově, ve druhém trojročí budeme probírat níže uvedené projekty a 7. ročník pracuje podle předmětu druhého stupně Obraz světa uvedené projekty níže. Projekty kosmické výchovy pro 1. trojročí Prázdniny Třídní úmluva Kosmický plán a velké příběhy Vesmír a Země Podmínky života Rostliny a živočichové

10 Člověk, rodina, zdraví Svátky, výročí, rituály Projekty kosmické výchovy pro 2. dvojročí a 6. ročník Kosmický plán znázornění vzájemných závislostí všeho živého a především zdůraznění závislosti člověka na všech ostatních složkách přírody Zahájení - Velké kosmické příběhy 1. Vznik vesmíru a Země 2. Vývoj života na Zemi 3. Příchod člověka 4. Vznik čísel 5. Vznik písma Dějepisné projekty - Pravěk a starověk, Řecko a Řím, Středověk, Novověk Zeměpisné projekty - Česká republika, Evropa, Kontinenty, Mapy Přírodovědné projekty - Živočichové, Člověk, Neživá příroda, Rostliny Vždy jsou nabízeny tři projekty najednou, z každé oblasti jeden. Dítě si vybere projekt, který ho zajímá. Za rok by mělo vystřídat všechny oblasti. Během třech let má projít všemi nabízenými projekty. Témata KV Obraz světa - pro 7. ročník Září listopad Třída vybavení a výzdoba třídy návrhy, nákresy, zpracování Září červen Vaření příprava oběda pro celou 7. M, každý pátek Listopad březen CD nahrání CD, hudební kompozice, grafické zpracování, texty poezie Listopad březen Pěstování plánování a příprava na jaro Listopad březen Stavba plánování, příprava a nákresy dřevěné stavby (konstrukce) Leden červen Školka spolupráce a praxe žáků v mateřské škole Duben červen realizace projektů Pěstování a Stavba Mimoškolní aktivity a) Děti se budou zúčastňovat exkurzí, návštěv a akcí spojených s danými projekty. Budeme vybírat z této nabídky: adaptační pobyty jednotlivé třídy zvolí v okolí Kladna, návštěva a nákup 7. M v Ikea, Planetárium Praha, čistička odpadních vod, Geologický ústav, přednáška MUDr. + První pomoc, Vyšehrad, Pražský hrad, Plzeň Techmanie, Čabárna, NG výtvarné projekty, Náprstkovo muzeum, Chlupáčovo muzeum, Továrna Dox, Letiště Praha, soukromou farmu s koňmi u Hrdlíva, koncerty vážné hudby pořádané FOK a další. b) V rámci projektů budeme hledat divadelní i filmová představení. Třídy M navštíví dětskou knihovnu na Sítné. c) se zúčastní děti 7. M v Janově nad Jizerou ozdravného pobytu spojeného s výukou běžkování a využití sněžnic. d) V době od do se zúčastní na 40 dětí M ozdravného zimního pobytu v Orlických horách v Sedloňově. e) V době navštíví Krkonoše 7. ročník společně s dětmi ZŠ Norská. f) V jarním období plánujeme ŠvP pro M s hudebně-dramaticko-výtvarným obsahem připraveným ve spolupráci s odborníky. Bližší termín + místo konání upřesníme koncem září. g) I v letošním školním roce otvíráme pro děti ročníku kroužek AJ, vedený lektorkou s Montessori kurzem paní Evou Chaloupkovou, kroužek španělštiny pro děti ročníku, vedený paní Martinou Vikovou ( učitelkou Gymnázia Slaný ), florbal pro děti třídy, který vede učitel ZŠ Norská L. Šulc. Kroužek keramiky otevíráme pro děti ročníků, bude vedený paní Petrou Líbovou a kroužek zpěvu je určen dětem tříd a vede ho paní Zejfartová z ZUŠ Kladno. h) Ve školní družině i ve školním klubu budou vychovatelky svou činností s dětmi

11 navazovat na školní projekty. Dalším úkolem je nabídnout dětem optimální rozvržení doby odpočinku, pohybových a zájmových činností. Dětem budou nabídnuty tyto činnosti: Pondělí turistika, poznávání přírody Úterý výtvarné tvoření Středa vaření, pečení, stolování Čtvrtek sportování (v zimě v tělocvičně) Pátek rukodělná činnost Ve školním klubu je nabídka pro letošní školní pololetí tato: h h h Pondělí VÝTVARNÉ PONDĚLKY VÝTVARNÉ PONDĚLKY Úterý MODELÁŘSKÝ KROUŽEK ZAHRADNICKÝ KROUŽEK Středa LUKOSTŘELBA ŠICÍ DÍLNA Čtvrtek SOFTBALL (září, říjen) / MÍČOVÉ HRY (listopad, prosinec) Pátek PEKAŘSKÝ PÁTEK PEKAŘSKÝ PÁTEK Spolupráce S rodiči a žáky: Třídní schůzky budou probíhat 2 x za pololetí, konzultace podle potřeb rodičů, po telefonické dohodě. Všechny rodiče mají telefonní čísla svých učitelek. 1x za měsíc 1. středu v měsíci ve 14 hod. se budeme scházet se zástupci dětí jednotlivých tříd a budeme řešit připomínky a problémy jednotlivých dětí a tříd školní parlament. V předvánočním čase, před Velikonocemi a ke Dni matek se sejdeme s rodiči a dětmi při této příležitosti a budeme se opět snažit vymyslet pro ně a jejich děti zajímavé a lákavé aktivity. Na tato setkávání budeme zvát i žáky, kteří již naši školu nenavštěvují s jejich rodiči. Dne zveme do školy všechny naše bývalé žáky, které z naší školy přestoupili na různé školy, a žáky současné 7. ročníku. Po letošním zájmu rodičů zopakujeme Setkání nad pomůckami, ve spolupráci s dětmi předvedeme rodičům i pomůcky z Kosmické výchovy. Plánujeme i netradiční setkávání sobota pro děti M seminář Totemová zvířata zajištěný paní Irenou Heřmanovskou, další sobotní setkání by bylo věnováno rodičům Kreslení pravou mozkovou hemisférou provádí paní Hana Lepičová a outdoorový den s rodiči a jejich dětmi zajištěný Jonatanem Kaletou. (Den dětí?). Společná brigáda rodičů a učitelů proběhne na školní zahradě v říjnu Pro rodičovskou veřejnost plánujeme tzv. Hospitační dny, kdy budou mít možnost vstoupit do výuky všech tříd a poskytneme jim základní informace týkající se způsobu výuky podle principů pedagogiky Montessori. Naplánovány jsou v tyto dny: , a , Konec školního roku chceme oslavit společně s rodiči a dětmi školními i předškolními na školní zahradě, možnost návštěvy Astrobusu a přespání ve škole. Mnohé další akce budeme organizovat společně s vychovatelkami školní družiny a budou vycházet z dané situace a zájmu dětí. Semináře, vzdělávání Proběhnou informativní kurzy Společnosti Montessori na téma: Matematika, organizace školy MM a hodnocení dětí v Montessori třídách. Petra Pilátová a Zdena?????? se zúčastní celoročního Montessori kurzu pořádaného C. Kaulem pro výuku dětí 1. stupně ZŠ Montessori

12 Ivana Stupková a asistentka OSM K Markéta Fišarová zahajují studium na PeDF, vychovatelka ŠD Lenka Pívalová a asistentka Martina Černá začínají studovat vychovatelství. Náslechy a praxe studentů a absolventů kurzů Společnosti Montessori budou probíhat ve škole na podzim a na jaře. Podle zájmu fakult se budeme setkávat i se studenty vysokých škol. Na poradách s vedením školy se budeme setkávat 1-2x měsíčně ve středu od do v Pařížské. Každou středu pak bude probíhat metodické setkávání učitelů jednotlivých trojročí. První středu v měsíci se posune termín zahájení na 16hod, kdy se porad účastní i vychovatelky ŠD a ŠK 21. Spolupráce ZŠ Montessori a MŠ Montessori na odloučeném pracovišti Říjen, listopad - Návštěva učitelek ZŠ na třídních schůzkách rodičů v MŠ informace o způsobu školní práce v Montessori třídách 19. listopadu - Den otevřených dveří v ZŠ Montessori pro rodiče předškolních dětí (bez dětí) 14. ledna Opakování Dne otevřených dveří v ZŠ Montessori pro rodiče a jejich děti. Večerní setkání s rodiči MŠ a učitelkami ZŠ v Pařížské Před zápisem - Setkání učitelek ZŠ a učitelek MŠ Dopolední návštěva dětí z MŠ se svými učitelkami v ZŠ Zápisový den - Slavnostní zápisové dopoledne pro děti bez rodičů, se svými učitelkami MŠ. Odpolední zápis s rodiči Květen, červen - schůzka pro rodiče zapsaných dětí do ZŠ MM Červen - Společné rozloučení se školním rokem 22. Spolupráce s ostatními mateřskými školami Uskutečníme projekt Ve škole je blaze (pro budoucí prvňáčky). Vypracujeme plán spolupráce s mateřskými školami. Zorganizujeme zábavné dopoledne pro předškoláky a žáky 1. ročníku. Zodpovídá: zástupkyně pro 1. st. + přísl. vyučující Termín: dle plánu spolupráce IV. Materiálně technické vybavení školy Návrh závisí na finančních prostředcích, které má škola k dispozici z rozpočtu státního a z rozpočtu MMK. Minimální nutné položky: Učebnice: 1. Výměna starých učebnic stávajícího fondu 2. Nákup knih pro školní knihovnu Pomůcky: Dle návrhů PK, MS 1. Pomůcky pro 1. stupeň 2. Pomůcky pro 2. stupeň Vybavení tříd, učeben 1. Lavice + židle do jedné třídy Údržba: Žádost na MMK o údržbu: Škola nemá od MMK přidělené finanční prostředky na údržbu tohoto rozsahu: výměna lin v prostorách, které jsou v havarijním stavu třídy školní družiny, kmenové třídy vymalování prostorů školy pravidelná údržba všech prostor školní zahrady

13 Rekonstrukce: rekonstrukce havarijního stavu oken v pavilonu C opravy betonových ploch ve školní zahradě Výměna lin v místnostech, kde je havarijní stav Odloučené pracoviště Pařížská Montessori: nákup nábytku pro 7. ročník vybavení školní knihovny odborná přírodovědná pracovna Ve spolupráci s MMK: dokončit výdejnu školní jídelny v Pařížské ulici postupně dokončit rekonstrukce nepoužívaných tříd Termín: během školního roku Zajistí: ředitelka školy, vedoucí učitelka Montessori. Schválila: Pedagogická rada po připomínkování dne Tento plán je přílohou pedagogické rady, dále je volně přístupný ve sborovně a na chodbě před ředitelnou. Součástí tohoto plánu jsou všechny programy a všechny plány, které souvisejí s činností školy ve školním roce 2014/2015. Zpracovalo: vedení školy + připomínky pedagogů

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981 Č. j. ZŠ/ 640 /11 V Kladně, dne 31. 3. 2011 Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981 Koncepční záměry školy na období 2011

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Učební plán a koncepce školy

Učební plán a koncepce školy Učební plán a koncepce školy školní rok 2011 / 2012 Učební plán Ve všech ročnících se od letošního roku vyučuje podle ŠVP, jenž byl vytvořen v souladu s RVP ZV Školní vzdělávací program ZV, č.j. 111 2007

Více

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta - 2 - Plán práce ZUŠ v Blatné pro školní rok 2009/2010 Úkoly v plánu práce jsou koncipovány dosahováním

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Školní rok 2014 2015

Školní rok 2014 2015 Školní rok 2014 2015 Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace OBSAH: 1. Řízení a organizace Organizační schéma školy Vzdělávací program Plán porad Třídní schůzky Metodické orgány

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Školní rok 2015 2016. S plánem práce seznámeni dne. Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace

Školní rok 2015 2016. S plánem práce seznámeni dne. Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Školní rok 2015 2016 S plánem práce seznámeni dne Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace OBSAH: 1. Řízení a organizace 1.1 Organizační schéma školy 1.2 Vzdělávací program 1.3

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 8 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

PRÁZDNINY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA. Podzimní prázdniny. od... do... Vánoční prázdniny. od... do... od... do... Pololetní prázdniny. od... do...

PRÁZDNINY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA. Podzimní prázdniny. od... do... Vánoční prázdniny. od... do... od... do... Pololetní prázdniny. od... do... PRÁZDNINY Podzimní prázdniny Vánoční prázdniny Pololetní prázdniny Jarní prázdniny Velikonoční prázdniny Hlavní prázdniny od... do... od... do... od... do... od... do... od... do... od... do......... DŮLEŽITÁ

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Soubor pedagogicko organizačních opatření na školní rok 2014 2015

Soubor pedagogicko organizačních opatření na školní rok 2014 2015 Soubor pedagogicko organizačních opatření na školní rok 2014 2015 Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, okres Karlovy Vary Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice na školní rok 2015/2016 I. Život školy motto: Technika kolem nás Hlavní úkoly školního roku 2015/2016 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 10 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: Úvod- poslání školy 1. Oblast výchovně-vzdělávací 2. Oblast materiálně-technická

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2014/15 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2014/15: 1. 9. 2014-31. 8.

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických sdružení a předmětových komisí Schůzka koordinátorů

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 1 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2007-2008 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov 2 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2007-2008 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov 1) Počet pracovníků 30 stálých z toho : 19 pedagogických

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov je největší úplná základní škola ve městě. Součástí školy je školní družina se sedmi odděleními. Škola vyučuje

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Plán práce školy na školní rok 2014-2015

Plán práce školy na školní rok 2014-2015 Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2014-2015 Plán byl projednán a schválen dne : 18.9.2014 Mgr. Manfred Hubálek, ředitel školy Obsah PLÁN

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 106 b) Počet tříd: 7 I.st. 4 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více