Roční plán na školní rok 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční plán na školní rok 2014/2015"

Transkript

1 Roční plán na školní rok 2014/2015 č. j. ZŠ/ 1202 /2014 Obsah: I. Organizace školního roku 2014/2015 II. Plán provozních porad, pedagogických rad a třídních schůzek: 1. Základní škola 2. Základní škola Montessori 3. Mateřská škola III. Výchovně vzdělávací proces 1. Téma školního roku 2014/ Školní vzdělávací program a učební plány 3. Celoroční projekty 4. Grant Podaná ruka 5. Grant EU peníze školám 6. Projekty, do kterých je škola zapojena 7. Psycholog ve škole 8. Naplňování programů 9. Pedagogický proces 10. Metodická sdružení, předmětové komise: 11. Odbornost a způsobilost pedagogického sboru 12. Sportovní třídy 13. Podpora sportu a tělesné výchovy ve škole 14. ICT 15. Žáci se specifickými vývojovými poruchami 16. Nadaní žáci 17. Spolupráce rodina - škola - veřejnost 18. Prezentace školy 19. Mimoškolní a školní aktivity školního roku ZŠ Montessori 21. Spolupráce ZŠ Montessori a MŠ Montessori na odloučeném pracovišti 22. Spolupráce s ostatními mateřskými školami IV. Materiálně technické vybavení školy V. Přílohy I. Organizace školního roku 2014/2015 Období školního vyučování začíná: pondělí 1. září 2014 Vyučování bude v prvním pololetí čtvrtek 29. ledna 2015 ukončeno:

2 Období školního vyučování ve druhém pololetí ukončeno: Podzimní prázdniny: pátek 27. června 2015 (pondělí 29. a úterý bude ředitelské volno) pondělí 27. října a středa 29. října 2014 Vánoční prázdniny zahájeny: pondělí 22. prosince 2014 a skončí: pátek 2. ledna 2015 Vyučování začne: pondělí 5. ledna 2015 Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 30. ledna 2015 Jarní prázdniny v termínu: Velikonoční prázdniny: čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015 Hlavní prázdniny: od středy 1. července 2015 do pondělí 31. srpna Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý1. září Ředitelské volno: pátek plánovaná kontrola stavu budovy samostudium úterý samostudium Státní svátky (zasahující do výuky): úterý pondělí čtvrtek pondělí pátek pátek Zápis do mateřské školy: Termín bude stanoven po dohodě se zřizovatelem. Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání: Termín bude stanoven po dohodě se zřizovatelem v období od 15. ledna do 15. února Přijímací zkoušky na střední školy Uchazeč nebo zákonný zástupce může podávat 2 přihlášky pro prvé kolo přijímacího řízení. Uchazeč odevzdává přihlášku řediteli střední školy do 15. března 2015, do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou do 30. listopadu Talentové zkoušky pro obory vzdělávání s talentovou zkouškou: v týdnu od do (termín stanoví ředitel školy) Talentové zkoušky v konzervatoři: v termínu od do (termín stanoví ředitel školy) Pro první kolo přijímacího řízení (i pro víceletá gymnázia) je stanoven termín: od 22. dubna do 30. dubna 2015 (termín stanoví ředitel školy). II. Plán provozních porad, pedagogických rad a třídních schůzek: (může být v měsíčním plánu změněn v případě potřeby) Základní škola Harmonogram provozních porad: Srpen: přípravný týden dle týdenního plánu Září:

3 Říjen: Prosinec: Únor: Březen: Květen: Termíny provozních porad budou součástí měsíčních plánů a v případě nutné změny budou stanoveny dle potřeby. Svolávání krátkých provozních porad 1. nebo 2. stupně zvlášť podle potřeby k řešení dílčích provozních záležitostí: Termíny budou stanoveny v měsíčním plánu podle potřeby: úterý Harmonogram pedagogických rad: 28. srpna 2014 Čt 11. listopadu 2014 Út 20. ledna 2015 Út 14. dubna 2015 Út 16. června 2015 Út Školská rada , Třídní schůzky: ÚT , Unie rodičů ÚT ÚT Individuální konzultace nebo informace pro rodiče, pokud je to nutné, včetně potencionálně problémových a nedostatečných žáků na začátku ledna a začátku června. Porady vedení: 1x týdně - úterý Ředitelka školy Zástupkyně pro 1. stupeň Zástupkyně pro 2. stupeň Užší poradní sbor školy: dle potřeby - úterý Vedení školy Koordinátor ŠVP Výchovný poradce 1. stupně Výchovný poradce 2. stupně Metodik prevence Školní psycholožka Speciální pedagog Provozní porady s vedoucí provozního úseku: 1x týdně - pátek 8.00 dle potřeby Provozní porady s vedoucí školní jídelny: 1x měsíčně - pátek 8.30 dle potřeby ZÁKLADNÍ ŠKOLA MONTESSORI Harmonogram provozních porad: 1x týdně na odloučeném pracovišti ZŠ Montessori - středa Harmonogram pedagogických rad: Čt St

4 St St St Třídní schůzky: - budou stanoveny dle měsíčních plánů v každé Montessori třídě zvlášť podle potřeb - nejméně 4 třídní schůzky během školního roku Mateřská škola Harmonogram provozních porad: Jedenkrát měsíčně dle měsíčního plánu - pondělí od Harmonogram pedagogických rad: Čt Po Po Po Po Třídní schůzky: Ostatní třídní schůzky budou individuální pro jednotlivé třídy po domluvě pedagogických pracovníků s rodiči. III. Výchovně vzdělávací proces 1. Téma školního roku 2014/2015 Historie v našem regionu Celoškolní projekt v tomto školním roce je zaměřen na historické události v souvislosti se započetím 1. světové války. Projekt bude soustředěn na náš region. Každá třída v každém pololetí navštíví muzeum dle harmonogramu a nabídek; tzn. dvakrát za školní rok. V každém pololetí proběhne jeden celoškolní projekt s konkrétním zaměřením dle podrobného rozpracování Zodpovídá. Vedení školy, realizační tým, ped. pr. Termín: do května Školní vzdělávací program a učební plány Školní vzdělávací program a učební plány ve všech ročnících podle ŠVP Otevřená škola. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Norská Příloha č. 1 - Standardy pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Montessori Příloha č. 1 - Standardy pro základní vzdělávání Příloha č. 2 Učební osnovy pro druhý cizí jazyk Zodpovídá: Z1,Z2, ředitelka školy + koordinátor ŠVPM. Trojanová + koordinátor ŠVP Mont. Z. Čížková Zodpovídá: každý vyučující za učební plány Termín: celoročně 3. Celoroční projekty: Dlouhodobé projekty:

5 a) Adopce na dálku - pokračování projektu sponzorování vzdělávání indické dívky b) Rodiče vítání Opětovné zapojení školy do projektu Rodiče vítáni. c) Ovoce do škol Podpora zdravé výživy v rámci projektu MŠMT. Zodpovídá: Petra Jarošová Termín: celoročně Krátkodobé projekty Viz Akční plán 2014/ Grant Podaná ruka Udržitelnost projektu: 0,2 úvazku asistenta pedagoga Mgr. Klára Štrachová Zodpovídá: zástupkyně pro 1. stupeň 5. Grant EU peníze školám - ukončení projektu k zapracování poslední monitorovací zprávy do kontrola všech materiálů Zodpovídá: ředitelka školy zástupkyně ředitelky pro 2. st 6. Projekty, do kterých je škola zapojena ZŠ Norská Projekt Cestou přírodovědných a technických obor, garant: K. Wernerová Projekt primární prevence ohrožených dětí 1. tříd ZŠ, garant: H. Lachmannová Projekt Dotkněte se inspirace, garant: D. Vlčková Dotační program MŠMT Školní psycholog, garant: Daniela Vlčková Projekt Kraje pro bezpečný internet ZŠ Montessori Projekt Kdo jiný - Žákovské minipodniky, garant: H. Kotíková Projekt Škola bez hranic, garant: A. Málková Kurzy Projektu Dokážu to: Mentor minimalizace šikany, garant. H. Kotíková Finanční gramotnost MŠ Montessori Dotační program MŠMT Logohrátky, garant: Jana Smolková Projekt vzdělávání pedagogických pracovníků školek Montessori, garant: Jana Smolková Projekt Do nitra člověka - vzdělávací projekt přírodovědných oborů, garant: D. Vlčková 7. Psycholog ve škole Navázání na projekt VIP III pokračování projektu v rámci začlenění do rozvojového programu MŠMT, navázání na aktivity předcházejícího školního roku Viz Roční plán školní psycholožky Zodpovídá: ředitelka školy 8. Naplňování programů - Minimální preventivní program Zodpovídá: p. uč. Barbora Šímová - Program rozvoje sportu Zodpovídá: p. uč. Petra Vondrovská - Program rozvoje environmentálního vzdělávání Zodpovídá: p. uč. Kateřina Wernerová

6 Za plnění zodpovídají také všichni pedagogičtí pracovníci průběžně po celý školní rok. Plány všech programů jsou nedílnou součástí ročního plánu. 9. Pedagogický proces V pedagogickém procesu budou i nadále prioritami: motivovat žáky k učení používat inovativní formy výuky pečovat o nadané žáky vést žáky 9. ročníku k vypracování a obhajobě absolventských prací budovat u žáků uvědomělou kázeň a vlastní odpovědnost žáků za přípravu na budoucí povolání učit žáky přijímat svá práva a současně i povinnosti Zodpovídá: všichni pedagogičtí pracovníci 10. Metodická sdružení, předmětové komise: a) rozvíjet spolupráci MŠ Montessori a 1. stupně Montessori; 1. a 2. stupně podle oborů ŠVP (výměna zkušeností, náměty, doporučení, změny) b) Spolupráce PK a MS a vymezení hlavních aktivit v letošním školním roce: c) provádět opravy a doplňky do ŠVP podle zkušeností se realizací ŠVP vedoucí PK a MS pravidelné konzultovat výuku podle ŠVP s koordinátorem vedoucí PK a MS zodpovídají za správnost a úplnost ŠVP za danou oblast Zajistí: předsedové PK a MS Zodpovídá: koordinátor ŠVP d) třídní učitelé 5. r. budou předávat informace o žácích postupujících z 5. ročníku do 6. ročníku třídním vyučujícím a ostatním vyučujícím 2. stupně. Zajistí: předsedové MS 5. ročníku Termín: přípravný týden - vyučující individuálně 11. Odbornost a způsobilost pedagogického sboru Součástí Ročního plánu je Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. a) Vedení školy umožňuje nekvalifikovaným učitelům zahájit studium, případně hledá za nekvalifikované pedagogické pracovníky kvalifikovanou náhradu b) Podporujeme individuální vzdělávání cílené na: - environmentální vzdělávání - ICT vzdělávání - práci s interaktivní tabulí - práci s tablety v případě získání grantu se zapojíme do DVPP v této oblasti Zodpovídá: vedení školy + všichni ped. pr. 12. Sportovní třídy a) zahájení dlouhodobé spolupráce s FBC Kladno rozšíření sportovních třídy o florbal b) podpora žáků sportovních tříd tím, že budeme koordinovat výuku a účast žáků na jakýchkoli soutěžích Priority: udržovat kvalitní spolupráci s vedením SK Kladno a FBC Kladno získávat nové žáky fotbalisty a florbalisty ve spolupráci s SK Kladno a FBC Kladno prohlubovat spolupráci vedení školy - trenéři - třídní učitelé - učitelé - žáci Zodpovídá: vedení školy + TU ST 13. Podpora sportu a tělesné výchovy ve škole Vychází z Národního programu rozvoje sportu pro všechny - viz Plán podpory rozvoje sportu Zodpovídá: PK TV vedoucí PK Petra Vondrovská Termín průběžně

7 14. ICT ICT plán na roky a) obnova ICT techniky v závislosti na finančních prostředcích b) dokončení VIFI sítě ve škole na základě finančního příspěvku MMK Kladno c) nákup 15 tabletů do školy z finančního příspěvku MMK Kladno d) vstup do projektu Na dotek inspirací jako partner nákup 15 tabletů vzdělávání pedagogických pracovníků Zodpovídá: ŘŠ + p. uč. Šulc 15. Žáci se specifickými vývojovými poruchami důsledně naplňovat pokyny MŠMT funkční činnost školního poradenského pracoviště spolupracovat při sestavování individuálního vzdělávacího plánu speciální pedagog, školní psycholog, výchovný poradce a vyučující umožnit slovní hodnocení důsledně dbát na to, aby učitel respektoval žákovu poruchu respektovat individuální tempo žáků (v souvislosti s celou skupinou) Zodpovídá: vedení školy, výchovní poradci +všichni pedagogičtí pracovníci 16. Nadaní žáci a) prosazovat individuální přístup k nadaným žákům a vytvářet podmínky pro rozvoj žákova nadání formou: zapojování do soutěží zapojování do olympiád ročníkové práce zapojení do projektů b) individuální přístup k nadaným žákům - sportovní nadání zaměřit se na žáky všech tříd, nejenom sportovních zúčastňovat se všech soutěží okresního i krajského měřítka, případně celorepublikového měřítka Zodpovídá: vedení školy, výchovní poradci +všichni pedagogičtí pracovníci 17. Spolupráce rodina - škola - veřejnost a) Unie rodičů a Rada školy zlepšovat spolupráci zapojovat rodiče do organizace akcí hledat další možnosti sponzorování jednotlivých akcí školy Zodpovídá: vedení školy + Unie rodičů b) Žákovské shromáždění 1. stupeň: volby zástupců do žákovského shromáždění zahájení konec září 2014 Zodpovídá: p. uč. Fraňková, ŠP Ziburová, zástupkyně pro 1. stupeň 2. stupeň: schůzky se uskuteční pravidelně 1 x za 14 dní v pátek od v knihovně volba 2 3 zástupců na TH Zodpovídá: p. uč. Wernerová, zástupkyně pro 2. stupeň Termín: do funkčnost ŽS propojit s funkčními třídnickými hodinami Zodpovídá: třídní učitelé

8 c) Třídnické hodiny 2. stupeň každý pátek 6. hodina od 12,45 do minimálně 13,15 do koná TU dohled nad žáky ve školní jídelně, pokud ukončí TH dříve 1. stupeň dle potřeby Náplň (témata) třídnických hodin bude zapisována do třídní knihy. Praktické náměty pro TH: praktické záležitosti týkající se chodu třídy řešení aktuálních problémů třídy zaměření na upevňování kolektivu, spolupráci, soužití ve třídě zaměření na komunikaci žáků mezi sebou a s učiteli využití her OSV setkávání tříd v ročníku zprávy ze žákovského shromáždění možnost přizvat vedení školy spolupráce se školní psycholožkou ve třídě 1x za čtvrtletí žáci se mohou podílet na plánování chodu školy, na zlepšování prostředí a jeho udržování Zodpovídá: třídní učitel - 1x týdně d) Systém konzultací pokračovat v systému konzultací pro žáky i rodiče při vypsání konzultací pro žáky a rodiče je povinností každého pracovníka být v této době k dispozici na pracovišti (kromě případů nepřítomnosti z důvodu nemoci, suplování, školení) umožnit účast rodičů na výuce po individuální domluvě Zodpovídá: vedení školy + všichni pedagogičtí pracovníci e) Elektronické žákovské knížky Třídní učitel seznámí rodiče a žáky s elektronickou žákovskou knížku a způsobem jejího používání. Způsob používání je popsán v informaci pro rodiče, kde budou i přístupová hesla pro rodiče a žáka. Žák odevzdá třídnímu učiteli návratku, na které zákonný zástupce potvrdí převzetí přístupových hesel. Zodpovídá: třídní učitel Termín: začátek září 18. Prezentace školy webové stránky - průběžná aktualizace, zodpovídá: p. uč. Papala bulletin, ZŘ M. Ebertová zveřejňování školních akcí v tisku, zodpovídá vedení školy dva dny otevřených dveří, zodpovídá ZŘ H. Lachmannová 19. Mimoškolní a školní aktivity školního roku Hlavním dokumentem je Akční plán školy, který je přílohou ročního plánu. a) Pokyny pro plánování akcí PK, MS se dohodnou na akcích, které chtějí v rámci učebních plánů absolvovat akce se může uskutečnit, pokud se zúčastní 70% žáků třídy/ročníku nebo podle dohody s ředitelkou školy relaxační dny (témata související s výukou) pro třídu 10 akcí ročně a preventivní programy (pokud se prvních dvou relaxačních dnů zúčastní méně než 70% žáků třídy, další relaxační dny již povoleny nebudou) příprava akce podle materiálu akce jsou součástí ŠVP tudíž budou mít svoji strukturu - plán, plnění ŠVP

9 akce budou podrobně plánovány v dostatečném předstihu tak, aby se objevily v týdenním plánu a byly projednány s vedením školy b) Uspořádáme dvě soutěže pro kladenské školy: 18. ročník Turnaj O pohár primátora města Kladně ve fotbale pro žáky 1. stupně Termín: červen ročník městské hry Poznej Kladno pro žáky 6. ročníku Termín: květen-červen 2015 c) Zorganizujeme přehlídku flétnových souborů Pískání pro medvědy. Zodpovídá: Mgr. K. Pozdechová Termín: červen ZŠ Montessori Předpokládaný plán práce odloučeného pracoviště třídy Montessori, Pařížská 2249, K Výchova a vzdělávání a) Děti pracují v 7 skupinách v celkovém počtu 173 dětí, z toho 2 v zahraničí třída Jonatán Kaleta 7. ročník (24 dětí) třída Petra Pilátová 6. ročník (22 dětí) třída Zdena Čížková 4, 5. a 6. ročník (23 dětí) třída Ivana Stupková 4., 5. a 6. ročník (23 dětí) třída Jaroslava Rysulová 1., 2., 3. ročník (27 dětí) třída Jana Salajová 1., 2., a 3. ročník (27 dětí) třída Zuzana Drobná 1., 2. a 3. ročník (27 dětí) Angličtinu u 3. ročníku vyučuje Eva Chaloupková, u ročníku Andrea Málková, Petra Pilátová,Hana Kotíková, Magda Špačková b) Třídnictví v letošním školním roce: 1. ročník Zuzana Drobná 2. ročník Jana Salajová 3. ročník Jaroslava Rysulová 4. ročník Ivana Stupková 5. ročník Zdena Čížková 6. ročník Petra Pilátová 7. ročník Jonatán Kaleta c) Na škole pracuje s dětmi vyžadujícím i podporu asistenta pedagoga pro 5. M, 7. M asistentka Martina Černá. d) V každé třídě 1. trojročí je asistentka zaměstnaná na Dohodu s Občanským sdružením Montessori (pracovní úvazek je 19 hod/týdně ). Ve třídě Zuzky je Zuzana Pinkavová, ve třídě Jary Štěpánka Tomášková a u Jany Salajové pracuje Markéta Fišarová. e) V 7. ročníku pracuje tzv. kmenový učitel, kterému doplňuje plný pracovní úvazek na celkový počet 31 hodin (tj. 9 hod.) také Dohoda s Občanským sdružením Montessori Kladno. f) Od září 2014 má ZŠ Montessori svůj vlastní školní vzdělávací program. g) V prvním trojročí pracujeme s dětmi v projektech v kosmické výchově, ve druhém trojročí budeme probírat níže uvedené projekty a 7. ročník pracuje podle předmětu druhého stupně Obraz světa uvedené projekty níže. Projekty kosmické výchovy pro 1. trojročí Prázdniny Třídní úmluva Kosmický plán a velké příběhy Vesmír a Země Podmínky života Rostliny a živočichové

10 Člověk, rodina, zdraví Svátky, výročí, rituály Projekty kosmické výchovy pro 2. dvojročí a 6. ročník Kosmický plán znázornění vzájemných závislostí všeho živého a především zdůraznění závislosti člověka na všech ostatních složkách přírody Zahájení - Velké kosmické příběhy 1. Vznik vesmíru a Země 2. Vývoj života na Zemi 3. Příchod člověka 4. Vznik čísel 5. Vznik písma Dějepisné projekty - Pravěk a starověk, Řecko a Řím, Středověk, Novověk Zeměpisné projekty - Česká republika, Evropa, Kontinenty, Mapy Přírodovědné projekty - Živočichové, Člověk, Neživá příroda, Rostliny Vždy jsou nabízeny tři projekty najednou, z každé oblasti jeden. Dítě si vybere projekt, který ho zajímá. Za rok by mělo vystřídat všechny oblasti. Během třech let má projít všemi nabízenými projekty. Témata KV Obraz světa - pro 7. ročník Září listopad Třída vybavení a výzdoba třídy návrhy, nákresy, zpracování Září červen Vaření příprava oběda pro celou 7. M, každý pátek Listopad březen CD nahrání CD, hudební kompozice, grafické zpracování, texty poezie Listopad březen Pěstování plánování a příprava na jaro Listopad březen Stavba plánování, příprava a nákresy dřevěné stavby (konstrukce) Leden červen Školka spolupráce a praxe žáků v mateřské škole Duben červen realizace projektů Pěstování a Stavba Mimoškolní aktivity a) Děti se budou zúčastňovat exkurzí, návštěv a akcí spojených s danými projekty. Budeme vybírat z této nabídky: adaptační pobyty jednotlivé třídy zvolí v okolí Kladna, návštěva a nákup 7. M v Ikea, Planetárium Praha, čistička odpadních vod, Geologický ústav, přednáška MUDr. + První pomoc, Vyšehrad, Pražský hrad, Plzeň Techmanie, Čabárna, NG výtvarné projekty, Náprstkovo muzeum, Chlupáčovo muzeum, Továrna Dox, Letiště Praha, soukromou farmu s koňmi u Hrdlíva, koncerty vážné hudby pořádané FOK a další. b) V rámci projektů budeme hledat divadelní i filmová představení. Třídy M navštíví dětskou knihovnu na Sítné. c) se zúčastní děti 7. M v Janově nad Jizerou ozdravného pobytu spojeného s výukou běžkování a využití sněžnic. d) V době od do se zúčastní na 40 dětí M ozdravného zimního pobytu v Orlických horách v Sedloňově. e) V době navštíví Krkonoše 7. ročník společně s dětmi ZŠ Norská. f) V jarním období plánujeme ŠvP pro M s hudebně-dramaticko-výtvarným obsahem připraveným ve spolupráci s odborníky. Bližší termín + místo konání upřesníme koncem září. g) I v letošním školním roce otvíráme pro děti ročníku kroužek AJ, vedený lektorkou s Montessori kurzem paní Evou Chaloupkovou, kroužek španělštiny pro děti ročníku, vedený paní Martinou Vikovou ( učitelkou Gymnázia Slaný ), florbal pro děti třídy, který vede učitel ZŠ Norská L. Šulc. Kroužek keramiky otevíráme pro děti ročníků, bude vedený paní Petrou Líbovou a kroužek zpěvu je určen dětem tříd a vede ho paní Zejfartová z ZUŠ Kladno. h) Ve školní družině i ve školním klubu budou vychovatelky svou činností s dětmi

11 navazovat na školní projekty. Dalším úkolem je nabídnout dětem optimální rozvržení doby odpočinku, pohybových a zájmových činností. Dětem budou nabídnuty tyto činnosti: Pondělí turistika, poznávání přírody Úterý výtvarné tvoření Středa vaření, pečení, stolování Čtvrtek sportování (v zimě v tělocvičně) Pátek rukodělná činnost Ve školním klubu je nabídka pro letošní školní pololetí tato: h h h Pondělí VÝTVARNÉ PONDĚLKY VÝTVARNÉ PONDĚLKY Úterý MODELÁŘSKÝ KROUŽEK ZAHRADNICKÝ KROUŽEK Středa LUKOSTŘELBA ŠICÍ DÍLNA Čtvrtek SOFTBALL (září, říjen) / MÍČOVÉ HRY (listopad, prosinec) Pátek PEKAŘSKÝ PÁTEK PEKAŘSKÝ PÁTEK Spolupráce S rodiči a žáky: Třídní schůzky budou probíhat 2 x za pololetí, konzultace podle potřeb rodičů, po telefonické dohodě. Všechny rodiče mají telefonní čísla svých učitelek. 1x za měsíc 1. středu v měsíci ve 14 hod. se budeme scházet se zástupci dětí jednotlivých tříd a budeme řešit připomínky a problémy jednotlivých dětí a tříd školní parlament. V předvánočním čase, před Velikonocemi a ke Dni matek se sejdeme s rodiči a dětmi při této příležitosti a budeme se opět snažit vymyslet pro ně a jejich děti zajímavé a lákavé aktivity. Na tato setkávání budeme zvát i žáky, kteří již naši školu nenavštěvují s jejich rodiči. Dne zveme do školy všechny naše bývalé žáky, které z naší školy přestoupili na různé školy, a žáky současné 7. ročníku. Po letošním zájmu rodičů zopakujeme Setkání nad pomůckami, ve spolupráci s dětmi předvedeme rodičům i pomůcky z Kosmické výchovy. Plánujeme i netradiční setkávání sobota pro děti M seminář Totemová zvířata zajištěný paní Irenou Heřmanovskou, další sobotní setkání by bylo věnováno rodičům Kreslení pravou mozkovou hemisférou provádí paní Hana Lepičová a outdoorový den s rodiči a jejich dětmi zajištěný Jonatanem Kaletou. (Den dětí?). Společná brigáda rodičů a učitelů proběhne na školní zahradě v říjnu Pro rodičovskou veřejnost plánujeme tzv. Hospitační dny, kdy budou mít možnost vstoupit do výuky všech tříd a poskytneme jim základní informace týkající se způsobu výuky podle principů pedagogiky Montessori. Naplánovány jsou v tyto dny: , a , Konec školního roku chceme oslavit společně s rodiči a dětmi školními i předškolními na školní zahradě, možnost návštěvy Astrobusu a přespání ve škole. Mnohé další akce budeme organizovat společně s vychovatelkami školní družiny a budou vycházet z dané situace a zájmu dětí. Semináře, vzdělávání Proběhnou informativní kurzy Společnosti Montessori na téma: Matematika, organizace školy MM a hodnocení dětí v Montessori třídách. Petra Pilátová a Zdena?????? se zúčastní celoročního Montessori kurzu pořádaného C. Kaulem pro výuku dětí 1. stupně ZŠ Montessori

12 Ivana Stupková a asistentka OSM K Markéta Fišarová zahajují studium na PeDF, vychovatelka ŠD Lenka Pívalová a asistentka Martina Černá začínají studovat vychovatelství. Náslechy a praxe studentů a absolventů kurzů Společnosti Montessori budou probíhat ve škole na podzim a na jaře. Podle zájmu fakult se budeme setkávat i se studenty vysokých škol. Na poradách s vedením školy se budeme setkávat 1-2x měsíčně ve středu od do v Pařížské. Každou středu pak bude probíhat metodické setkávání učitelů jednotlivých trojročí. První středu v měsíci se posune termín zahájení na 16hod, kdy se porad účastní i vychovatelky ŠD a ŠK 21. Spolupráce ZŠ Montessori a MŠ Montessori na odloučeném pracovišti Říjen, listopad - Návštěva učitelek ZŠ na třídních schůzkách rodičů v MŠ informace o způsobu školní práce v Montessori třídách 19. listopadu - Den otevřených dveří v ZŠ Montessori pro rodiče předškolních dětí (bez dětí) 14. ledna Opakování Dne otevřených dveří v ZŠ Montessori pro rodiče a jejich děti. Večerní setkání s rodiči MŠ a učitelkami ZŠ v Pařížské Před zápisem - Setkání učitelek ZŠ a učitelek MŠ Dopolední návštěva dětí z MŠ se svými učitelkami v ZŠ Zápisový den - Slavnostní zápisové dopoledne pro děti bez rodičů, se svými učitelkami MŠ. Odpolední zápis s rodiči Květen, červen - schůzka pro rodiče zapsaných dětí do ZŠ MM Červen - Společné rozloučení se školním rokem 22. Spolupráce s ostatními mateřskými školami Uskutečníme projekt Ve škole je blaze (pro budoucí prvňáčky). Vypracujeme plán spolupráce s mateřskými školami. Zorganizujeme zábavné dopoledne pro předškoláky a žáky 1. ročníku. Zodpovídá: zástupkyně pro 1. st. + přísl. vyučující Termín: dle plánu spolupráce IV. Materiálně technické vybavení školy Návrh závisí na finančních prostředcích, které má škola k dispozici z rozpočtu státního a z rozpočtu MMK. Minimální nutné položky: Učebnice: 1. Výměna starých učebnic stávajícího fondu 2. Nákup knih pro školní knihovnu Pomůcky: Dle návrhů PK, MS 1. Pomůcky pro 1. stupeň 2. Pomůcky pro 2. stupeň Vybavení tříd, učeben 1. Lavice + židle do jedné třídy Údržba: Žádost na MMK o údržbu: Škola nemá od MMK přidělené finanční prostředky na údržbu tohoto rozsahu: výměna lin v prostorách, které jsou v havarijním stavu třídy školní družiny, kmenové třídy vymalování prostorů školy pravidelná údržba všech prostor školní zahrady

13 Rekonstrukce: rekonstrukce havarijního stavu oken v pavilonu C opravy betonových ploch ve školní zahradě Výměna lin v místnostech, kde je havarijní stav Odloučené pracoviště Pařížská Montessori: nákup nábytku pro 7. ročník vybavení školní knihovny odborná přírodovědná pracovna Ve spolupráci s MMK: dokončit výdejnu školní jídelny v Pařížské ulici postupně dokončit rekonstrukce nepoužívaných tříd Termín: během školního roku Zajistí: ředitelka školy, vedoucí učitelka Montessori. Schválila: Pedagogická rada po připomínkování dne Tento plán je přílohou pedagogické rady, dále je volně přístupný ve sborovně a na chodbě před ředitelnou. Součástí tohoto plánu jsou všechny programy a všechny plány, které souvisejí s činností školy ve školním roce 2014/2015. Zpracovalo: vedení školy + připomínky pedagogů

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Základní myšlenka Rozvíjet osobnost žáka ta, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2013 / 2014 Dolany, září 2013 SEZNAM PŘÍLOH 2013

Více

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Schváleno dne: 31. 8. 2014 Mgr. Anna Sedláčková ředitelka OBSAH: Charakteristika zařízení Organizace

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2013/2014 působí organizační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 Plán na školní rok 2014/2015 ředitel školy 1. Úvod Škola má v letošním školním roce ke dni 22. 9. 2014 9 tříd se 185 žáky (I.stupeň 5 tříd žáků 99, II. stupeň 4 třídy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE Škola: Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Součásti : ZŠ Vysoké Pole ŠD Vysoké Pole MŠ Vysoké Pole Školní rok : 2014/2015 Učební plán :

Více

Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24. Plán práce školy

Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24. Plán práce školy Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24 Plán práce školy Školní rok 2013/2014 1 Obsah: - Úvod analýza výchovně vzdělávací práce - Hlavní úkoly školního roku 2013/2014 - Hlavní úkoly školního roku

Více

Roční plán Mateřské školy pro školní rok 2014/15

Roční plán Mateřské školy pro školní rok 2014/15 Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 odloučené pracoviště Mateřská škola Na Vyhaslém 3197, 272 00 Kladno Roční plán Mateřské školy pro školní rok 2014/15 Telefon: 312 276 049 E-mail: ms.montessori@tiscali.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 bude vyučováno podle učebního dokumentu Školní vzdělávací program ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí ze dne 1.9.2013 v platném znění.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66; 431 58 Místo tel. č.: 474 658 216, fax. č.: 474 658 302, e-mail: reditel@vudds.cz Č.j.: VÚM 719/2013/MDv

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUNRATICE

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUNRATICE VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUNRATICE za období do června 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Předškolní 420/5, Praha 4 Kunratice, 148 00 1 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Toto Vlastní hodnocení školy je zpracováno

Více

Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov

Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov 20 LET SSZŠ Litvínov Škola v pohybu, škola respektovaná a vyhledávaná Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 OBSAH

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V Semilech dne 30. září 2013 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Uherčice, 691 62 okres Břeclav Uherčice 24, 691 62 Uherčice, te.:519418112, fax:519417077, e-mail: zs.uhercice@cmail.cz Plán práce základní školy byl projednán a schválen

Více

Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: A10

Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: A10 ZÁKLDNÍ ŠKOL MTEŘSKÁ ŠKOL STRÉ MĚSTO OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGNIZCE se sídlem Jamnická 270, Staré Město, PSČ 738 01 Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: 10 PLÁN PRÁCE ZÁKLDNÍ ŠKOLY N ŠKOLNÍ ROK

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více