Obsah ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah ROK 1980... 3 ROK 1980... 4 ROK 1981... 8 ROK 1982... 11 ROK 1983... 18 ROK 1984... 21 ROK 1985... 25 ROK 1986... 29 ROK 1988... 36 ROK 1989..."

Transkript

1 Obsah ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK RODINY ROK TOLERANCE ROK SLUNCE ROK ROK ROK ROK ROK ROK Rok Rok ROK ROK Končí zápisy v 2. kronice obce Libež

2 Centrální louka nejbližšího zámeckého parku, ve Vlašimi (cenné památky okolí) 2

3 ROK 1980 PAME TNI KNIHA VESNICE LIBZ E Tato kniha obsahuje 400 popisných stran a vede pokračování uzavřené staré pamětní knihy, která byla založena asi kolem roku Uložena je pro příští paměť v sejfu místního národního výboru. Čím blíže k cíli, tím hůře se jde Čím déle se jde, tím horší cesta Jelikož v pamětní knize má být uveden životopis kronikáře, píši zde svůj životní popis: Narodila jsem se dne 3. února 1910 v Libži, č. 17. Můj otec byl obuvníkem a dělal zakázkovou práci pro obuvnické továrny ve Vlašimi. Své dětství jsem s ním dlouho neprožila. Když mi bylo pět let, odešel do první světové války, kde zakrátko na polské frontěstrácí život. Zůstala jsem s matkou, dědou a malým bratrem, který ani otce nepoznal. Matka měla malý domek, u kterého nebyly ani dva ha polí. Tam vyrůstalo mé dětství, které nemělo moc radostí. Vždyť byla válka, hlad a bída o skývu chleba. Vychodila jsem 8letou základní školu. Tím skončilo vlastně mé dětství a já se musela starat o své peníze. V devatenácti letech jsem se provdala. Manžel za 5 roků umírá a mě zbývají dvě malé děti, starý domek a dluhy v záložně. A co jiného tu zbývá? Za čas druhý sňatek a další tři děti. Za doby německé okupace manžel byl 18 měsíců uvězněn a na mě ulehla zas velká starost, než se doba uklidnila a vrátil se domu. V roce 1956 stratila jsem syna Stanislava, vojáka. Za dva měsíce pláče, přichází druhé neštěstí. Potlučená dcera na motorce a výčitka protézy místo nohy. Čas sice rány hojí, ale to bolavé se často ozývá. Dnes za poctivou práci u ČSSS, beru poměrně slušný důchod. Přichází však stáří. Je konec snů a přání, které se nesplnilo. Tím končí svůj životopis, Bl. Němcová (kronikářka) 3

4 ROK 1980 Je dobrým zvykem, při nástupu do Nového roku, přijímat jistá předsevzetí. Slibme si proto, aby snad každý z nás přispěl svou poctivou prací pro svou vesnici. Aby lid její žil pokojně, bez různých nešvarů a svárů. Zcela časem se mění i tvář naší vesnice a celkově se změnil její životní styl, který jí dává sociální vymoženost a její jistota. Lid má sociální zabezpečení při nemoci a při odchodu na zasloužený odpočinek. Není žebráků ani chudiny, která byla často odkázána na milosrdenství velkého hospodáře, který dal za těžkou práci vesnické ženě mez u svého pole, aby měla pro kozu. Dnes má každý starší člověk svůj měsíční důchod a není odkázán na milosrdenství těch, kterým platil svou mozolnou rukou. K letošnímu probíhajícímu sčítání lidu bylo k v Libži napočítáno 172 lidí. V tomto roce byla prováděna oprava těchto budov MNV: V bývalé škole, zasedací místnost, klubovna svazu žen a dále knihovna doplněna vkusnými regáli na knihy. Ve staré bývalé škole je zařízena klubovna SSM. ČSPO byla udělána nad požární zbrojnicí poplachová sirena a příprava na dláždění požární nádrže. Úmrtí 87 život. roků Balíková Božena život. roků Svobodová Marie život. roků Vodolánová Anna život. roků Ševčík Jan Narození Hana Březinová Jan Ševčík Miroslav Horák Sňatky Hýna Václav (Libež) a Žemličková Zd. (Divišov) Hýlová Jarosl. (Libež) a Kahoun Frant. (Vlašim) Polesná Alena (Libež) a Vajsar Mirosl. Svobodová Helena (Libež) a Březina Štefan (Pavlovice) Ševčík Mirosl. (Libež) a Krosnářová Ivala (Bolina) Zpráva o hospodaření za rok 1980 a zhodnocení 6. pětiletky na hospodářství Divišov. Hospodářství vzniklo v r a v dnešní struktuře trvá od roku 1970, a to sloučením hospodářství Divišov a Libež. Výměra zem. půdy je 1 371,67 ha, z toho 1 115,40 ha orné půdy. Většina pozemků je svažitých a dosti kamenitých a velká část i zamokřených. Na tyto zamokřené pozemky je vypracován projekt meliorací 4

5 na 420 ha, s toho bude do konce roku realizováno cca 280 ha. Průměrná výměra honu je 6,40 ha, což znamená roztříštěná držba do malých honů s mnohem obtížnějším obděláváním dnešní mechanizací, natož s příští. Hospodářství má 82 stálých zaměstnanců a 11 THP, z toho 2 důchodce. Celkem je 93 pracovníků a na 1 pracovníka připadá včetně THP, 14,75 ha půdy (zemědělské). Hospodářství má provozovny v Měchnově, Divišově, Libži a na V. Lhotě. Divišov čtyřřadé kravíny na 174 kusů a porodnu na 90 ks vysokobřezích krav a jalovic. Brojleři se vyrábí na starých drůbežárnách. Měchnov starší stáj na 60 dojnic, výkrm prasat na 350 ks, stáj na odchov telat. Libež OMD Vys. Lhota spravuje teletník, 160 ks v čp. 24 na 12 dojnic a 25 ks mladého skotu v Novém Mlýně. Vysoká Lhota prvotelková stáj bez větší mechanizace na 60 ks, - výkrm brojlerů na 9000 ks na 3 místech a 110 ks včelstev. Výrobní zaměření živ. výroby je na výrobu mléka, odchov telat a jalovic, výkrm brojlerů ve starých provozech a žír prasat. R.v. zaměřena na obilí, řepku a brambory, dále výroba pícnin pro sušičku BS6. Zhodnocení roku 1980 RV: Obhospodařovalo 1115,40 ha orné půdy, sadů a zahrad 9,56 ha, 140,31 ha luk a 103,93 ha pastvin, převážně svahů nad 25 stupňů. Osev: Obiloviny 564 ha Brambory 50 ha Řepka zimní 95 ha Kukuřice 133 ha Hrách a bob na zrno 35 ha a vícelet. pícnin 137 ha. Meziplodiny: ozimní směsky 62 ha Strniskové směsky 122 ha, včetně na zelené hnojení. Z obilovin muselo se posekat 12 ha ječmene s podsevem vojtěšky a usušit, obiloviny splněny na plán 2384t pouze 1950 tj. nesplněno 43 tun a výroba splněna jen u žita. Přehled výroby zrnin: Plodin oseto (ha) Plán (q) výnos výroba Pšenice ozimá Ječmen jarní , Žito jarní Oves jarní OLS Celkem ,

6 Skutečnost v q výnos výroba rozdíl Pšenice 33, , q Ječmen 32, , Žito 35, ,60 60 Oves 38, , OLS 33, , , , q Příčiny snížení výnosů jsou především v celém komplexu negativních vlivů. U pšenic pozdní setí odrůd Vuka a Crana a nepostříkání Mironovské proti polehnutí od ACHP Benešov. Nepříznivé opožděné jaro, jež se projevilo zvlášť u jarního ječmene. Nemalý podíl byl i pozdním předáváním pozemků meliorací k osevu. Řepky silně poškodilo krupobití před sklizní, a přesto byl splněn plán 20,6 na 23,74 po ha. U brambor byla sadba na 17 ha odrůdy Radka nekvalitní a bylo na této ploše docíleno necelých 80 q, což snížilo celkem výnos brambor. Odrůda Nora na ploše 9 ha dala 160 q a Karia na ploše 3 ha 170 q. Celkem bylo dosaženo výnosu 129,32 ještě i ovlivněno nedobrým provedení postřiků proti plísni od ACHP. Plánovaná výroba nebyla splněna o 3534 q. Tento rok byl ovlivněn špatným počasím. Málo slunečního svitu poškozovalo celou vegetaci. I ovoce dlouho dozrávalo a bylo špatné chuti. Stranická organizace KSČ má zde 9 členů. Věkové složení není příznivé z důvodů, že jichž 6 je starších 60 roků. Činnost stranické práce se řídí vypracovaným plánem práce včetně termínů schůzí, jenž se nemění. Ve svém plánu má zařazeny vnitrostranické tak i politické otázky. Rovněž o práci MNV a všech složek v obci. Složky NF v obci: SSM je velmi aktivní a jeho činnost lze hodnotit kladně. Napojuje se i do akcí organisovaných MNV, včetně brigád. Vcelku jej lze hodnotit jako nejaktivnější v širém okruhu. PO je rovněž ve své činnosti dobrá a umísťuje se v rámci soutěží na předních místech. Rovněž je zapojena do akcí MNV Libež. Svaz žen je rovněž zapojen složkou přes MNV, i když útlumy v aktivitě jsou větší, nelze je hodnotit záporně. Strana lidová byla zapojena do akcí organisovaných MNV i v činnosti brigád. Jejich aktivní činnost je omezena a spíše jednotlivci vystupují za tuto složku. Na hospodářství Libež jsou v této době jen 3 páry koní. Koní vesměs všude ubývá. Jejich práci převzala nová doba traktorů a za druhé, naše mládí na vesnici již neví ani, jak se kůň k tahu přistrojí. Pěkný pár koní má dnes cenu Kč. 6

7 Podzimní doba honů myslivecké společnosti je téměř omezena. Zvěře v přírodě ubývá. Koroptve nejsou k spatření, jen bažanti, a těch je též pomálu. Rovněž zajíců i srn. Doba chemických postřiků ničí zvěř i zpěvavé ptactvo. Dnešní doba pro otop uhlím je omezena. Na rodinu je příděl 25 q, jen byty s ústředním topením mají přídavky. Mnoho lidí si nadělá levně dříví z lesů poničených přírodní katastrofou. Změna obytných domků v Libži: Z popisného č. 63 se odstěhovala rodina Jaloveckova, na státní statek Vlašim farma Pavlovice. Jelikož lid libežský v dávných dobách školou, kostelem i pohřbíváním mrtvých k Hrádku patřil, píši i pro lid, který po nás přijde, několik výňatků ze šedé dávnověkosti Hrádku. Původ a počátek Hrádku dle dosud známých pramenů určiti nelze. Jisto jest, že již v dobách dávných, kdy ještě osudy všech míst zaznamenány nejsou, stál tu hrad čili hrádek vladyckého rodu, kteří podepisovali a pečetili listiny přídomkem z Hrádku. Nejstarší o tom památka jest z r. 1356, kdy od bratří Markvarta a Bohuslava z Hrádku presentován jest za faráře na Hrádek kněz Václav Mikulášů z Dobřan, po faráři Jakubu. Roku 1369 Prošek dosadil kostelu hrádeckému jiného faráře. Někdejší tvrz Hrádek stávala na onom místě, na jehož ovšem menším díle hostinec stojí (u Hrdličků). Jak poloha toho místa ukazuje, obmezena byla k jižní straně vysokou příkrou sráží, k východu a pak k západu dělily jí příkopy od roviny, přes které zdvihací mosty vedly do tvrze. Stopy těchto příkopů jsou dosavad patrny. Ke straně západní běžel příkop podle zatočené zde skály od doliny k dolině tak, že asi na místě, kde nyní domek čp. 4 stojí, zdvihací most se nalézal. Podotknouti třeba, že vladykové z Hrádku od Karla IV. pro znamenité služby vlasti a králi prokázané, za udatnost povýšeni byli do stavu rytířského. Rytířové z Hrádku byli udatní a chrabří v boji, ale v osudech české země brali značného účastentsví. Jest známo, že Jan z Hrádku přivěsil pečeť svou ku stížnému listu pro upálení M. Jana Husi ke sboru Kostnickému. Hrádek byl asi ohněm zničen r. 1467, a sice od vojska krále Jiř. z Poděbrad, asi v ten rok, kdy prameny dějepisné mluví o tom, že přívrženci strany Jiřího, Mikuláš a Burian Trčkové z Lípy, páni na Vlašimi, zmocnili se blízkého hradu Šternberka a pobořili jej, při té příležitosti zbořili také Hrádek, poněvadž Jan z Hrádku strany protivné Zdeňka ze Šternberka nebo také z Konopiště se přidržoval. V ten čas, kdy Hrádek byl zbořen, přešel asi v majetek Mikuláče Trčky, pána na Vlašimi a po pánech z Hrádku není povědomosti. Pádem Hrádku padli také oni a zboží jejich připadlo straně výtězné, tj. králi Jiřímu z Poděbrad. Aspoň v r nalézáme Hrádek již v držení pána vlašimského Mikuláše Trčky, jehož rod v krajině naší měl v držení celou řadu míst (zemské desky). Nedlouho však se nalézal Hrádek v držení p. Trčků, neboť již r. 1547, prodali jej dědici jmenovaného Mik. Trčky městu Vlašimi. O kostelu hrádeckém nemůže se pro nedostatek pramenů říct, kdy postaven byl. Jisto však jest, že r kostel na Hrádku již stál, vlastního duchovního měl a zasvěcen sv. apoštolu Matouši. Z toho jisto, že v době neznámé, asi před r. 1350, vystavěli jej páni z Hrádku u svého sídla a duchovním správcem (plebánem) opatřili. Po válce třicetileté a provedení protireformace nemohly všechny fary obsazeny býti duchovními správci. Tak se také stalo, že Hrádek duchovního neměl, k vlašimskému děkanství i s jinými okolními 7

8 přidělen byl. Stav ten trval do r. 1787, kdy císařským dekretem ze dne 12. února potvrzena byla lokalie hrádecká a prvního svého duchovního obdržela. Hrádecká osada tehdy obsahovala: Hrádek s dvěma mlýny (s Žáčkovým a Mazourovým), 2. Ctiboř, 3. Libež, 4. Nemíž, 5. Petříny, 6. Podolí a 7 dvůr i mlýn Blanický. Dvůr Blanický byl svým majitelem knížetem Auspergem zrušen a pozemky dílem k Čechovu přivtěleny, dílem s vlašimskými zaměněny. Od r do r vedl duchovní správu na Hrádku Ant. Norbert Vlasák, za něhož kostel opraven, fara nově vystavěna a mnohé nové věci kostelní pořízeny. Vlasák byl známý obratný spisovatel archeologický a topografický, vydal popisy některých okresů v Urbánkově bibliotéce. Sochu p. Mar. daroval, vlastně vrátil, jak již bylo řečeno kostelu hrádeckému Mikuláš Trčka, pán na Vlašimi, když byl se stal dříve pánem na Hrádku. Socha ta, mistrně vyřezávaná, uvnitř dutá, 3 stopy vysoká, jest vzácná starožitnost. Tvrditi lze, že pochází ze XIV. století, snad z doby panování Karla IV. (okres vlašimský, str. 18 od. A. N. Vlasáka). Musel tedy míti Mikuláš Trčka, jenž byl toho času pánem více než padesáti míst, zvláštní příčinu, že sochu tak vzácnou a uměleckou daroval kostelu o samotě stojícímu. Naskýtá se myšlenka, pro ní však není zřejmých dokladů, že buď ta socha p. Marie byla hned před zpustošením Hrádku vítězem Trčkou odnesena, později z příčin vážných sem vrácena. A tu jsme se octli u poutí na Hrádek, o jejich původu a počátku jsou dohady, že totiž pouti hrádecké povstaly z poutí husitských na Kostelík, kterýmžto jménem nazývá se mezi lidem vrch u vsi Kladrub, ½ hodiny vzdálený od Hrádku, zvaný vlastně Kladrubská Hůrka. Na Kostelíku totiž v šestnáctém století stával dřevěný kostelík, kaple od sedláků sroubená a zasvěcená mistru Janu Husovi, ku kterémuž kostelíku v den upálení Jana Husa (6. července) četně lidu se scházelo, aby tu Husa oslavilo. K domněnce, že poutě k P. Marii na Hrádek povstaly z poutí uctění Jana Husa na Kostelíku, dal podnět list děkana vlašimského Josefa Jiřího Gregora r ku konsistoři pražské. V chrámu p. na Hrádku nalézalo se starožitné, vskutku zvláštní cimborium, o kterém v některých svých spisech a pojednání tvrdil A. N. Vlasák, že je to cimborium husitské a je jedinou památkou zmíněného již kostelíka na Kladrubské Hůrce, M. Janu Husovi zasvěcené. Je to pro souměrnost a ladnost dílo mistrovské. Tento názor, že je to ciborium husitské a že z něho podáváno bylo v kostelíku na Hůrce Kladrubské lidu pod způsobem vína, panoval až do r Přešla doba staletí a doba zapomíjené minulosti. Píši pro náš lid i těm budoucím, kteří po nás přijdou tyto řádky, z výňatků bývalého hrádeckého kněze + Frant. Kamarýta. Němcová Bl. Libež, r ROK 1981 Vždy stejné a vždy zcela jiné poselství času. Jeden rok se završuje a přichází rok nový. Přiblížil se rok Čekají nás neznámé dny, nad kterými se zamýšlíme. Je naším přáním, aby tento rok byl časem pokoje a míru... V červnu tento rok byly prováděny volby do okresních a národních výborů. Občané volili jednotlivě. Všude vládl klid a slavnostní ráz. V naší obci libežské byli zvoleni do národního výboru tito členové: Holub František předseda 8

9 Hýna Václav místopředseda Bucala Ferd. tajemník Šlehuber Jiří hospodář Lejček Ivan předseda finanční komise Hýla Zdeněk Macháček František (starší) Moravcová Jana Malnar Kašpar Stejskal Václav Kněžík František Předseda pořádkové komise: Hýla Zdeněk, člen Kněžík František a Šlehuberová Anna Zemědělská komise: Předseda: Macháček Fr. (starší), Členové: Stejskal Václ., Němec Ant. (mladší), Moravcová Jana, Přibil Fr. (mladší) Finanční komise: Šlehuber Jiří, Bucala Ferdinant a Olina Březnovská Již při sestavování MNV v Libži bylo uvažováno, aby byl aktivní a plnil úkoly, jež jsou na něj kladeny. Bylo pečlivě uvažováno o každém členu, jenž bude do tohoto návrhu zahrnut a rovněž i ostatních nestraníků, jež jsou schopni práci v MNV vykonávat. MNV zahajuje své schůze každý čtvrtek, vždy za 14 dní. Plenární zasedání 1x za měs. MNV v Libži zajišťuje zlepšování životního prostředí občanů. Dílo MNV v Libži je velice ativní - ale i jeho další složky. Mezi nejvíce aktivní lze považovat ČSSŽ, ale i svaz SSM, i když jeho činnost je částečně v útlumu věkovém, svoje úkoly na pracích v obci ale i brigádách velmi pomohl. Celoobecní závazek na rok 1981 Místní národní výbor v Libži ve spolupráci složek NF se v tomto roce plně zapojily do práce pro zvelebení své obce. Byly prováděny práce na investiční AZ, různého charakteru. Největší akcí byla rekonstrukce vodní nádrže, pak sklizeň sena z nepřístupných ploch a pomoc zemědělskému závodu. Celkové plnění práce na plán r hodin hodnota díla celkem: Kč. Užitkovost dvou stájí v Libži a její výroba mléka Stáj Vysoká Lhota Libež zde ošetřuje cigánská rodina a dosahuje dobrých výsledků v produkci mléka. Na plán 8,67 dojivost, 13,86 1t, tj. překročení o 170,363 1t. Stáj u Macháčků na plán 8,50 dojivost 11,29, překročení o 13,131 1t. Plnění úkolů na hospodářství Divišov Hospodářství se nevyrovnalo s úkoly na plán výroby 39 q u obilovin bylo docíleno pouze 29,73 q. I když hlavní příčinu spatřovat v nepříznivých klimatických podmínkách, je i část v agrotechnice, hnojení a sklizňových ztrátách. Sklizeň luk byla narušena meliorací a část porostů byla zaorána s osevem směsek. Výnos byl velmi nízký, kolem 15 q na ha, část porostů byla sklizena pouze na jednu seč. Řepka byla splněna rovněž plán brambor, překročen i u kukuřice. Hrubá výroba nebyla splněna na plán tisíc. Splněna jen tisíc, tj. pouze na 85%. 9

10 Stranická organizace KSČ v Libži má pouze 10 členů, z toho jsou dva trvale nemocní, takže při plné účasti je jen 80% účast. Předsedou této organizace je Václav Stejskal. Činnost stranické organizace se řídí dle předem vypracovaného plánu a celkem lze hodnotit, že své úkoly plní. Rok stranického školení je prováděn CZV KSČ včetně evidence účasti. Úsek stranické práce politické uvědomění jeho zvíšení je spojeno i se stranickým školením, jež není plně zabezpečováno dle pravidelných termínů a zajištění dopravy. Za splnění rozpracovaného usnesení celostatkové konference za výrobní a dodávkové plnění vedoucí hospodářství politické úkoly před. ZO KSČ předseda strany. Stranické schůze v Libži jsou každé druhé pondělí v mezidobí v měsíci. Poděkování patří předsedkyni ČSSŽ Anně Šlehuberové, která uskutečnila pro ženy a občany dva autobusové zájezdy na Šumavu a památné Chodsko. - Snad nejkrásnější zážitek poskytlo místo Výhledy, dva km jižně od Klenčí pod Čerchovem. Je to vyhlídkové místo, kde stojí pomník J. Š. Baara z roku Je odtud krásný pohled do šumavského kraje a hlavou se tam mnohému kmitne vzpomínka na Čechy krásné, Čechy mé. Dál byla prohlídka na vrchu Hrádek 5 km západně od Domažlic, kde stojí pomník Jana Sladkého- Koziny. Vesnice Újezd rodiště Jana Sladkého, kde ve statku u Kozinů jsme shlédli pamětní síň Trhanovský zámek, jedno z hlavních dějišť Jiráskových Psohlavců. Pěkným dojmem zapůsobilo město Domažlice a jeho stará brána. Toto město založené jako královské r Druhý zájezd byl do Třebechovic pod Orebem, kde byla shlédnuta prohlídka v síni tradic a krásného Třebechovického betlému, který nabízí svou krásu statisícům diváků. Dál se jelo do Dvora Králové do zoa, zvaného Safary. Tam si přišly na své dojmy vzláště děti. Další pokračování bylo do Chlumce nad Cidlinou, kde stojí barokní zámek Karlova koruna. Tato nevšední architektura postavena v létech Mění se tvářnost vesnice mění se i lidé. Dávná je minulost, kdy v podvečeru vesnice zněla píseň klepání kos. Za časného rosivého rána vycházeli sekáči s kosy na rameni, aby pod jejich zásahem zůstávaly ležet řady vonné trávy, které čekaly na polední slunce. Dnes už to zní jako pohádka. A nebylo by na škodu, kdyby se mladí z večera naučili naklepat tu kosu a vysekat trávu, z které někde zbyde jen planý suchopár. A zavzpomínejme i na dobu žňovou. I tehdy klepali hospodáři velké kosy, které nasazovali na dřevěné hrabice. Hospodář vykračoval do žitného lánu, který voněl v prudkém slunci chlebem. Ve starosti i radosti skláněl kosou klas, který vydobyl svou mozolnou rukou. A byly to i při té těžké práci i mnohé hezké chvíle. Vždyť v té době zněly hospodáři celý den skřivánčí trylky nad hlavou. V obilí čiřikala hejna koroptví, bažantů a křepelek. Dnes už zní ta ptačí píseň jako v dávné pohádce. Dnešní doba chemie ubírá přírodě krásu a pomalu ji ničí. Doba a čas se mění. Před lety se chodívalo na houby s bramborovým košíkem, který se zpravidla přinášel plný krásných pravých hřibů. O ostatní druhy hub nebyl tehdy zájem. V současné době se s některými druhy hub setkáváme jen zřídka. Hřib borový i smrkový je už skoro vzácností. Podobně je to i se syrovinkami a liškami, kterých bývalo po lese žluto. Časy se mění a my musíme být vděční za to málo co nám dnešní les dá. 10

11 Počasí: Měsíc březen přišel s krásným teplem, příroda se zelenala a vše se dralo k jarnímu slunci. Ve starém přísloví se říkávalo: Co březen zazelená, duben spálí. Tak se stalo i letos. Přišly mrazy a bylo po jarní kráse. Stromy, které potom kvetly, byly sice obaleny květem, ale jejich plody opadaly všechny na zem. Ovoce dozrálo jen někde v chráněných místech. Na své si však přišli chovatelé včel. V letošním roce odevzdali velké množství medu. Z dešní vesnice odchází mnoho mladých lidí do měst, a tím také ubývá počet dětí. Z Libže jezdí do divišovské školy 16 žáků. Dvě žákyně do školy vlašimské. Tento rok nastoupil jen jeden žák. Na základní vojenskou službu v tomto roce odešli tři branci: Miloslav Kněžík Mírek Havelka Jaroslav Havelka. Sňatky: Ivan Bureš a Růžena Demeterová (Vys. Lhota) dat. sň Havelka Jaroslav a Maršíčková Zdena dat. sň Havelka Milan a Maříková Jaroslava dat. sň Úmrtí: 85r. Ševčíková Anežka Polesná Marie Narození: Burešová Petra Vys. Lhota Libež Kéž provází Váš štěstí vy mladí, jenž podali jste si ruce, ať životem Vás provází tou láskou naplněna srdce. Vám mrtvým, jenž dohořela života svíce, ve věčném spánku nechť v zemi spíte. A malé Petře kolébku ať oblétá vždy holubice mírová. Tímto se končí r Němcová Bl. (kronik.) ROK 1982 Končíme starý rok a vstupujeme do nového roku Záleží na nás, abychom s dobrým předsevzetím a svědomím splnily vše to, co od nás doba roku bude požadovat. Aby ruce poctivé vždy odevzdávaly pevné kvádry životní jistoty. Roku nový! Nes požehnání a věčný mír pro všechny, kteří tu žijí v naší vesnici. Nes věčný mír pro nás a dál i těm budoucím. Popis voleb a členů MNV v Libži uveden na předních stránkách. MNV je v této době ještě samostatný. 11

12 Ku práci MNV v Libži Místní národní výbor konal pravidelně dle plánu práce schůze. Rada konala schůze dvakrát v měsíci a to první a třetí čtvrtek, celkem 18 schůzí. Plenární zasedání byla dle plánu, rovněž veřejné schůze byly dle pokynu MNV konány. Rada se scházela pravidelně a mimo 3 schůze pro nemoc byla vždy 100%. Rovněž zasedací pléna byla plně navštívena a plnila své úkoly. Při MNV jsou ustanoveny čtyři komise a to: Ochrany veřejného pořádku, finanční komise, komise stavební a pro zemědělství. Všechny komise pracují samostatně. Komise sociální nebyla ustanovena a její úkol zajišťuje rada MNV. MNV v Libži se složkami ČSSŽ ČSPO a SSM měl socialistický závazek na odpracování hodin s hodnotou díla Kč a s náklady Kč. Skutečně odpracováno hodin s hodnotou díla ,50 Kč a náklady Kč. Hlavní úkoly byly ve vybudování místního rozhlasu, dokončení vodní nádrže včetně přívodu vody rekonstrukce veřejného osvětlení a údržba zeleně. Dále byla poskytnuta pomoc Státnímu statku ve špičkových pracích. Ve sběru kamene - sklizni sena atd., ale i v podzimních pracích. Akce veřejného osvětlení byla náročná na práci a zajištění materiálu. Na těchto pracích má největší zásluhu s. Ivan Lejček, dále Zdeněk Hýla mladší a starší... O údržbu zeleně má hlavní zásluhu svaz žen, kdy v době sucha vyžadovalo velké úsilí v pletí a zalévání, za čož jim patří poděkovaní. Vždyť upravené prostředí obce dává vizitku MNV a dalších složek v obci. Strana KSČ je ve stejném složení jako předešlý rok a pracuje ve vytyčených jim úkolech. V následujícím roce dojde k volbě nového předsedy a výboru. K výsledkům hospodaření v r na hospodářství Divišov Hospodářství Divišov obhospodařovalo r ha zemědělské, z toho 1118 ha orné půdy. Letošní plán obilovin byl nemožný splnit. Příčiny neplnění jsou jednak v klimatických podmínkách nepříznivých v r. 1982, tj. nízké teploty v jarním vegetačním období, kritické sucho, srážky pod normál 150 mm tj. o 30% pod normál. Chemické ošetření bylo málo účinné pro sucho. Průmyslových hnojiv nedostatek a dusík málo účinný vlivem sucha nezabral. Nízké teploty byly v jarních měsících, kritické sucho v době metání a zrání ozimů v období odnožování, sloupkování a zraní u jařin. Toto sucho se projevilo zvlášť výrazně na lehkých písčitých a kamenitých půdách které jsou ve větší míře na hospodářství. (Například pšenice ozimná Psářsko 60 ha, ječmen jarní u Poboře 16 ha Spravedlnost 16 ha). Na těchto uvedených polích byl na ha výnos kolem 15 q na ha. Plán brambor byl splněn a překročen. Sklizeň kukuřice na siláž byla velmi opožděná. Došlo tak k jejímu vyzrání zhruba na ploše 65 ha a při sklizni došlo k velkým strátám, takže ani kvalita siláže nebyla uspokojivá. Dojivost dle stájí rovněž ukazuje nevyrovnané výsledky a to hlavně ve stáji Měchnov a kravín I. Divišov. Mimo stájí K II Divišov a stájí Libež nebyla splněna užitkovost. Výsledky dle stájí: Kočovi Měchnov na PL 8,10 dosaž. 7,91 1 t/kd 0,19 Pomahačovi na PL 8,10 dosaž. 7,80 1 t/kd 1,20 Divišov Krav. I na PL 7,90 dosaž. 6,85 1 t/kd 1,05 Krav. II na PL 7,92 dosaž. 8,12 1 t/kd + 0,20 12

13 Vysoká Lhota na PL 9,50 dosaž. 11,92 1 t/kd + 2,44 Libež Macháčkova na PL 9,50 dosaž. 9,62 1 t/kd + 0,12 Výroba hovězího masa Ve výrobě hovězího masa byl úkol pro letošní rok 417q. Tento úkol byl splněn. Rovněž tak i plán užitkovosti 0,65 kg byl docílen. Byl předpoklad, že se vyrobí o 0,01kg na kus a den. Plán připuštěných jalovic rovněž splněn. Dodávka hovězího masa splněna na 975q. Výroba vepřového masa Plánovaný přírůstek 0,51kg byl překročen, skutečně bylo dosaženo 0,55kg. Rovněž dodávka 650q překročena o 80q. Spotřeba jadrných krmiv na 1kg přírůstku byla 3,69kg, snížení oproti minulým rokům je 0,15kg. Výroba drůbežího masa Plán drůbežího masa 730q překročen o 180q. V chovu drůbeže byly letošního roku velké problémy. Dodávaný materiál značně nevyrovnaná, vysoká nemocnost kuřat a velký úhyn. Rovněž tak spotřeba jádra dosáhla u některých turnusů stanovený limit. Na úseku ekonomiky a mezd zodpovídají: Soudruh Dvořák vedoucí hospodářství Soudružka Plachá, s. Moravcová Na úseku bezpečností práce zodpovídají: Vedoucí hospodářství s. Dvořák Bezpečnostní technik - s. Havlín Mechanizátor s. Říha Agronom s. Brabenec, Solnař, Bechyně, s. Stejskal Zootechnik: Ing. Komárek, s. Jára a s. Gregor. (Krátký výpis hospodářství státních statků Divišov, pod jeho správou je i Libež. Hlavní vedení jsou státní statky ve Vlašimi.) Ráz počasí r Měsíc leden probíhal ve znamení velkých mrazů, které dosahovaly mínus 27 až 28 stupňů. Jaro se projevilo chladné a v pozdější době. Ovocné stromy, které potom rozkvetly, byly obaleny květem, jak v bílé pohádce. Úroda peckovin třešní i višní byla bohatá. Bohužel, že z velké části se někde nesklidila. V letošním roce byla též abnormální úroda jablek, kterou tak hned pěstitelé stromů nepamatují. Zpracovatelské závody pracovaly ve třech směnách a na vývoz do kapitalistických států bylo prodáno jen ze Zeleniny Benešov tun jablek. I v domácnostech se zpracovávala jablka na šťávy a mošty. Rok byl vesměs suchý, chudý na dešťovou vláhu, což se projevilo na malou sklizeň píce i obilné slámy. Někde se šetřilo i vodou. Dobrý byl tento rok pro chovatele včel. Dodali na odevzdávku mnoho medu. Úmrtí: Jeřábková Antonie Polesný Josef Holub Frant Moravcová Božena

14 Sňatky: Konopiský Pavel (Měchnov) a Hýnová Hana (Libež) Kokta Jos. (Psáře) a Moravcová Věra (Libež) Narození 0 Rozvody 0 Na vojenskou základní službu nastoupil tento rok jeden branec: Jiří Hynek. Pohřbívání mrtvých z Libže je na hrádecký hřbitov, kam je Libež farností přidělena. Farnost hrádeckou má pod správou obětavý duchovní Bořivoj Bělík z bydlištěm Štěpánov. V dnešní době náboženstvý mezi mladými upadá. Kultura Svaz žen v Libži se spoluprácí MNV uspořádal slavnost pro ženy k MDŽ karneval pro děti a pěkný zájezd a to: Liberec botanická zahrada, zoo a vyhlídka na Ještěd. Dále na zámek Sychrov, přestavěný francouzským rodem Rohanů v duchu romantického historismu v létech 1847 až Další pokračování bylo na zámek Hrubý Rohozec který vznikl přestavbami z gotického hradu. Dnešní podobu dostal empírovými úpravami z 19 století. Tradiční plesy a zábavy jaké bývaly dříve na vesnici upadají. V tomto roce měli jeden ples požárníci a druhý ples svaz žen. Mládež miluje moderní hudbu a různé diskotéky. Pryč je doba kdy vesnický hospodář podupával o masopustě v hospodě s panímámou při muzice na dlouhý oves. Dlouhé roky mění čas i lidstvo. Popisuji některá obytná čísla v Libži jak se měnili jejich hospodáři. V dnešní době jsou již v zapomění, proto jsem je sebrala těm budoucím pro paměť. Č. 1 rod Pavla Pěnkavi, který dal vystavět kaply na návsi. Dále rod Veselů který mlýn prodal v r mlynáři Fr. Frýbovi. Mlýn byl zrušen r.... Mlynář Frýba zemřel r Dál tam bydlí vdova M. Frýbová. V č. 2 bývával rod Zemanů a Krůcků. Později koupila toto hospodářství obec libežská a zřídila z budovy školu, protože hořejší jednotřídka pro žáky nevystačovala. Škola tato byla do r.... V dnešní době má tam svaz mládeže klubovnu. Č. 3 U Kněžíků a Tichů byl rod Provazníků. Toto hospodářství bylo rozděleno na polovic. (Ve staré pamětní knize uvedena pověst o tomto Provazníkovi.) Č. 4 Kdysi majitel Bareš, o kterém se vyprávělo toto: Na zahradu, pod kterou protéká Blanice, vyhnal na pastvu své dva voli. Každému přivázal řetěz od hlavy na nohu. Voli kteří trpěli žízní doběhli k řece pít a z vysokého břehu spadli do vody kde byla tůň. Nemohoucí plavat nemohli a oba se utopili. Byla prý to škoda nepořádného hospodáře. Po Barešovi byl na tomto č. nějaký Miler a od něj koupili hospodářství dnešní Benešovi. Č. 31 Semínovi Skramlíkovi dnes Stejskalovi Č. 7 Křiklánovi Hynkovi Č. 9 Pěnkavovi, zvaní Volkovi - dnes Martínkovi Č. 10 Hušálkovi Babkovi Horákovi nýni B. Moravec Č. 6 Boučkovi Paluskovi Sláv. Moravec Č. 21 Pivoňkovi Stejskalovi Jan Pěnkava 14

Centrální louka nejbližšího zámeckého parku, ve Vlašimi (cenné památky okolí)

Centrální louka nejbližšího zámeckého parku, ve Vlašimi (cenné památky okolí) Centrální louka nejbližšího zámeckého parku, ve Vlašimi (cenné památky okolí) ROK 1980 PAME TNI KNIHA VESNICE LIBZ E Tato kniha obsahuje 400 popisných stran a vede pokračování uzavřené staré pamětní knihy,

Více

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10.

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10. Rok 1997 Počasí. Počasí v r. 1997. Leden přetrvává mrazivé počasí z minulého roku. Mrazy však zmírnily na 10 až 20.Od 13. ledna ve dne slunečno, teploty do 5, v noci 10. Od 20. ledna je zmírnění ve dne

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o hospodaření Agro bílá, a.s. za rok 2013 pro Valnou hromadu akcionářů, konanou dne 25.června 2014 Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje účetní jednotky II. Zveřejňované

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2013 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2013 Zemědělská společnost Vítějeves a.s. byla zapsána v Obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Hradci Králové dne 14. 6. 1996. Společnost má k 31. 12. 2013

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Ještě funkční, ale už téměř nevyužívaná studna v blízkosti domu č.p.69, poblíž potoka pochází z roku 1936. Foto 2007.

Ještě funkční, ale už téměř nevyužívaná studna v blízkosti domu č.p.69, poblíž potoka pochází z roku 1936. Foto 2007. OBECNÍ STUDNY. Když se naši předkové usazovali v tomto kraji, určitě zohledňovali vše co jim tenkráte mohlo přinést dobré životní podmínky. Zřejmě je zaujali hned i dva výrazné prameny (Blinka a Voděradský

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI

VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI O příbytcích starých Slovanů Slované osídlili vlídné, úrodné oblasti kolem řek, jež byly nezbytným zdrojem vody, ale také potravy. K postavení svých obydlí si vybírali

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

HISTORIE ROUDNICE. Nejstarší osídlení Je možné jej položit do mladší doby kamenné a do doby bronzové (2 500 1500 př. n. l.).

HISTORIE ROUDNICE. Nejstarší osídlení Je možné jej položit do mladší doby kamenné a do doby bronzové (2 500 1500 př. n. l.). HISTORIE ROUDNICE Obsah: 1) Název Roudnice 2) Nejstarší osídlení 3) Osídlování Roudnice 4) Roudnické tvrze 5) Roudnice a její držitelé 6) Osobnosti Zdislav Mnich, Matěj Chvojka, Jan Matějka, bratranci

Více

Z kroniky obce Sedlec rok 1956

Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z činnosti MNV. Rada MNV: s. František Hynk, předseda MNV s. Marie Pundová, tajemnice MNV s. Jaroslav Svoboda, člen rady Rada MNV zasedala pravidelně jednou týdně a na schůzích

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 1959)

Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 1959) Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 1959) Demo Mikuláš ing. III.2012 VI.2012 1. Zápis ze schůze představenstva J.Z.D. v Chotýši dne 3. ledna 1959 Představenstvo se usneslo zbytek naturálií byti rozdělení

Více

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma. Mirošov Podnik: Příkosická zemědělská a. s. Mléčná farma hospodaří na ploše zhruba 2000 ha v rokycanském okresu. Pěstuje se obilí, řepka a pícniny. Krávy stojící na sucho jsou ustájeny v podestýlané stáji

Více

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE OP Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému využití. Plodina jednoletá - prodělává reprodukční cyklus v době jednoho roku. Dělí se na jařiny,

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Historie. první písemná zmínka o Žižicích je z roku 1318 v r. 1848 administrativně sloučeny obce Žižice, Vítov, Luníkov, Osluchov a Drnov

Historie. první písemná zmínka o Žižicích je z roku 1318 v r. 1848 administrativně sloučeny obce Žižice, Vítov, Luníkov, Osluchov a Drnov Obec Žižice Historie první písemná zmínka o Žižicích je z roku 1318 v r. 1848 administrativně sloučeny obce Žižice, Vítov, Luníkov, Osluchov a Drnov Historie Zemědělství na Žižicko historicky patří Původní

Více

ROK 1986. Úvod. Volby MNV

ROK 1986. Úvod. Volby MNV ROK 1986 Úvod Rok 1986 se vyznačoval závažnými vnitropolitickými událostmi především konáním sjezdu KS SSSR a ostatních socialistických států, u nás konáním 17. sjezdu KSČ ve dnech 24. 28. března v Praze.

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 ZEMĚDĚLSKÁ a. s. Opava Kylešovice Bílovecká 167, č. p. 1162 746 06 Opava 6 2014 Ing. Dušan Schreier, předseda představenstva Ing. Jan Pirunčík, místopředseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZS DUBNÉ A.S. PRO VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ KONANOU DNE 15. KVĚTNA 2015 OD 19,00 HOD V KULTURNÍM DOMĚ V ŽABOVŘESKÁCH

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZS DUBNÉ A.S. PRO VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ KONANOU DNE 15. KVĚTNA 2015 OD 19,00 HOD V KULTURNÍM DOMĚ V ŽABOVŘESKÁCH ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZS DUBNÉ A.S. PRO VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ KONANOU DNE 15. KVĚTNA 2015 OD 19,00 HOD V KULTURNÍM DOMĚ V ŽABOVŘESKÁCH Dámy a pánové, vážení akcionáři, v souladu se stanovami naší a.s.

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

Realizované projekty VLS ČR, s.p. z PRV 2007-2013. VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR Státní podnik

Realizované projekty VLS ČR, s.p. z PRV 2007-2013. VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR Státní podnik Realizované projekty VLS ČR, s.p. z PRV 2007-2013 VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR Státní podnik Základní fakta o VLS VLS hospodaří na cca 125 000 hektarech lesní půdy, což představuje přibližně pět procent lesní

Více

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO OPAŘANY

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO OPAŘANY ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO OPAŘANY 1. Charakteristika oblasti Táborsko sousedí s Českobudějovickem na JZ, Píseckem na Z, Benešovskem (SČK) na S, Pelhřimovskem V. (VYS) na V a Jindřichohradeckém na K 1.1.2008

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Svaz vinařů České republiky provedl v roce 2011 již pošestnácté výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 100

Více

ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011

ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011 ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011 Ozimé obiloviny spolu s řepkou patří mezi nejvýznamnější plodiny v podmínkách České

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem Shoda přísudku s podmětem procvičování učiva autor: Tomáš Barták Shoda Př s Po POZOR: jen v minulém čase podmět rodu M živ. M neživ. Ž S koncovka přísudku -i Chlapci běželi. Psi štěkali. -y Lesy šuměly.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Agro Záblatí, a.s se sídlem v Záblatí č. 63, p. Osová Bítýška, PSČ 594 53, IČ: 60 72 83 53, zapsaná v obchod. rejstříku vedeném KS v Brně, v oddíle B, vložce 1447 dne 30.11.1994 V Ý R O Č N Í Z P R Á V

Více

ZÁPIS DO OBECNÍ KRONIKY ZA ROK 2014

ZÁPIS DO OBECNÍ KRONIKY ZA ROK 2014 ZÁPIS DO OBECNÍ KRONIKY ZA ROK 2014 Počasí Lednové počasí roku 2014 lze charakterizovat jako teplotně nadprůměrné. Převládalo oblačno, mlhavo, denní teploty stoupaly k 5 C, o víkendu 18. a 19. 1. bylo

Více

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Regionální dějepisně zeměpisný katalog Třeboňska Zpracováno v rámci projektu " Vzdělávání pro konkurenceschopnost - konkurenceschopnost pro

Více

Název programu TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA

Název programu TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA Téma: vánoční a předvánoční zvyky Název programu TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA Autor: Lucia Baranová a Monika Beranová Cíle programu: seznámit se a připomenout si zvyky spojené s Vánocemi Aktivita 1 : poznávání

Více

ROK 1977. Úvod. Správa obce. Obyvatelé. Hospodaření MNV. Výhledový plán

ROK 1977. Úvod. Správa obce. Obyvatelé. Hospodaření MNV. Výhledový plán ROK 1977 Úvod Partyzánská obec Prostřední Bečva má bohatou minulost. Její zrod se datuje první polovinou XVII. století (1635). Tvrdý život valašského lidu neubral nic na povaze a pracovitosti nynějších

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

750. výročí. obce Všeradice

750. výročí. obce Všeradice 750. výročí obce Všeradice Dne 26. března 1262, pan Oldřich Zajíc z Valdeka a na Valdeku, daruje statek svůj Všeradice, klášteru Sv. Dobrotivá. Toto je nám dosud známá první dochovaná zmínka o naší obci.

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA Obec Rosička se nachází 9 km jihozápadně od okresního města Žďáru nad Sázavou. První písemná zmínka o Rosičce pochází z roku 1356, kdy patřila k panství Polná. Obec byla

Více

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska Osevní postup Osevní postupy plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska prostorového (na pozemcích) časového (v jednotlivých letech) Základní pojmy Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému

Více

Výsledky voleb do parlamentu ČR ze dne 29.5.2010

Výsledky voleb do parlamentu ČR ze dne 29.5.2010 Vážení spoluobčané! Letošní jarní měsíce přinesly klimatické podmínky, v opačném pořadí než jsme obvykle zvyklí. Poměrně rychlý nástup jara a vysokých teplot vystřídal abnormálně deštivý a chladný květen.

Více

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 HOLŠTÝN. Farma: Podnik: DV Batelov. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.cz

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 HOLŠTÝN. Farma: Podnik: DV Batelov. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.cz Batelov Podnik: DV Batelov Družstvo vlastníků v Batelově hospodaří na 300 ha zemědělské půdy v jihlavském okresu, kraji Vysočina. Na farmě v současnosti chovají 350 holštýnských krav, dojí se jich asi

Více

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Z Á P I S z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Program: 1) Zahájení 2) Zpráva z mezidobí zasedání 3) Zprávy předsedů komisí a výborů 4) Návrh rozpočtu na rok

Více

SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku

SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku Praha 1.8. 2011 - Jedna z důležitých činností, kterou SZIF zajišťuje, a která vyplývá z Evropské legislativy, je zpracování

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 A6-0061/2008 4. 3. 2008 ***I ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a statistických

Více

ROK 1983. Úvod. Hospodaření MNV. Dotace

ROK 1983. Úvod. Hospodaření MNV. Dotace ROK 1983 Úvod V tomto roce se pokračovalo v odpovědné a náročné práci na úkolech XVI. sjezdu KSČ a dalším rozvoji československé vzdělávací soustavy. Charakter a průběh roku ovlivňovaly mimořádně důležitá

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Tisková konference,. prosince 21, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 1 2 Praha 1 www.czso.cz Spotřeba potravin v ČR v dlouhodobém srovnání 2 Celková spotřeba

Více

Kronika obce Zelenecká Lhota

Kronika obce Zelenecká Lhota Rok 1987 Počasí Začátek roku byl normální. Velké mrazy začaly až začátkem března, 4. a 5.3. bylo -13 C. Léto bylo velmi krátké pouze v červenci, 1.7. bylo velké teplo + 32 C. V srpnu bylo deštivo, takže

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

KYNICKÝ ZPRAVODAJ Informuje Obecní úřad Kynice. E-mail: kynice@tiscali.cz, internetové stránky: www.kynice.cz listopad 2015

KYNICKÝ ZPRAVODAJ Informuje Obecní úřad Kynice. E-mail: kynice@tiscali.cz, internetové stránky: www.kynice.cz listopad 2015 KYNICKÝ ZPRAVODAJ Informuje Obecní úřad Kynice. E-mail: kynice@tiscali.cz, internetové stránky: www.kynice.cz listopad 2015 Stalo se v listopadu v naší obci FAIR PLAY Klub Kynice uspořádal v sobotu 21.11.2015

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Post Bellum Příběhy našich sousedů Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Pan Adolf Lang se narodil 29. září 1936 v Pávově. Pochází ze šesti dětí. Rodiče byli velmi chudí. Hlavní obživou

Více

vejce = 0, protože zástav drůbeže znovu začíná po moru slepic.

vejce = 0, protože zástav drůbeže znovu začíná po moru slepic. Rok 1957 Počasí během roku, polní práce Zima na počátku roku 1957 byla normální, takže ozimy přezimovaly dobře. Sníh se udržel přes celý leden, největší mrazy okolo 15. až 20. ledna dosahovaly 12 C až

Více

Na odměny ve školní soutěži bylo koupeno 25 tužek. Dražší tužky byly za 20 Kč, lacinější za 15 Kč. Celá zaplacená částka byla 455 Kč.

Na odměny ve školní soutěži bylo koupeno 25 tužek. Dražší tužky byly za 20 Kč, lacinější za 15 Kč. Celá zaplacená částka byla 455 Kč. Na odměny ve školní soutěži bylo koupeno 25 tužek. Dražší tužky byly za 20 Kč, lacinější za 15 Kč. Celá zaplacená částka byla 455 Kč. Kolik kusů tužek od každého druhu bylo koupeno? 16 ks dražších a 9

Více

Městské muzeum Jevíčko

Městské muzeum Jevíčko Iveta Špičková, Zdena Vašíčková, Ivana Písková Pracovní list k vycházce 1/2 Městské muzeum Jevíčko Příloha č. 1: Městské muzeum Jevíčko (pracovní list k vycházce) 1. Městské muzeum v Jevíčku se nachází

Více

Poloha obce. Obec se rozkládá 3 km západně od Zlína po obou březích Dřevnice v nadmořské výšce 208 m n.m.

Poloha obce. Obec se rozkládá 3 km západně od Zlína po obou březích Dřevnice v nadmořské výšce 208 m n.m. LOUKY nad Dřevnicí Poloha obce Obec se rozkládá 3 km západně od Zlína po obou březích Dřevnice v nadmořské výšce 208 m n.m. Podnebí je zde podle místní kroniky pro zdraví lidí i zvířectva jakož i pro rostlinstvo

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 HISTORIE LIBERCE Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s historií Liberce Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si

Více

občanů Rokytnice a Kochavce 3/2014 14. ročník

občanů Rokytnice a Kochavce 3/2014 14. ročník 3/2014 14. ročník Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají. Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko od sněhu. Zářijové dny pomalu končí a s

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 č. materiálu: Jméno autora: VY_52_INOVACE_018 Irena Prexlová Třída/ročník: IV.(4.)

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník.

10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník. Rok 1947 10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník. 22. února ONV v Kamenici n. L. podal začátkem r. 1947 žádost, aby v. v. nemocnice

Více

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187 Dům č. p. 181 Dům na bývalém pozemku velkostatku zvaném Prozdol, postavil v r. 1936 Dobeš Jakub z č. 103 s manželkou Marií roz. Zálešáková z č. 55. Manželé byli bezdětní. V roce 1965 jej předali neteři

Více

Program rozvoje. Obce Slavošov

Program rozvoje. Obce Slavošov Program rozvoje Obce Slavošov 2003-2006 Obsah 1. Úvod. 2. Charakteristika a základní analýza obce 2.1. Základní charakteristika obyvatelstvo 2.2. Zemědělství... 2.3. Průmysl.. 2.4. Komunikace... 2.5. Technická

Více

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 3. listopad 2010, Pardubice BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky hluboká tradice a výrazné úspěchy ČR leader v

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_123 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák )

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) .. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) Hospoda, hostinec, pohostinství, šenk, krčma, knajpa, putyka, pajzl, palírna, nálevna

Více

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B.

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Cyklovýlet č. 6 České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Trasa : Č.B. pravý břeh Vltavy Hrdějovice Borek Dvořiště Lomnice Rožmberk Stará Hlína Třeboň rybník Svět Zvíkov Kaliště Dobrá Voda

Více

Novodobá kronika letiště Jaroměř ( 2007-2007 )

Novodobá kronika letiště Jaroměř ( 2007-2007 ) Aeroklub Jaroměř, Novoměstská 361, Jaroměř Josefov, 551 02 Novodobá kronika letiště Jaroměř ( 2007-2007 ) Naposledy aktualizováno: 2007-12-23 NOVODOBÁ KRONIKA HISTORIE AEROKLUBU JAROMĚŘ 2007 14.1.2007

Více

VČELAŘSTVÍ V TRNOVÉ A OKOLÍ

VČELAŘSTVÍ V TRNOVÉ A OKOLÍ VČELAŘSTVÍ V TRNOVÉ A OKOLÍ Svatý Ambrož patron včelařů Soužití člověka a včel sahá do daleké minulosti, lépe řečeno člověka a medu, neboť plásty s medem byly lidem tehdy bližší než samotné včely. Včely

Více

KONFERENCE ZOOFNHK 23.5.2014

KONFERENCE ZOOFNHK 23.5.2014 KONFERENCE ZOOFNHK 23.5.2014 Složení Závodního výboru 2013-2017 Předseda Ing. Michaela Špinová 1. místopředseda Zuzana Kačerová Hospodář Zdeňka Říčařová Členové Dana Šramová Zdeněk Hak Jana Josefová Jaroslav

Více

Dne 2.února odbývána v hotelu Drtina v Lounech první schůze účastníků k vystavění nového rol. akc. cukrovaru v Lenešicích, při kteréž byly navrženy

Dne 2.února odbývána v hotelu Drtina v Lounech první schůze účastníků k vystavění nového rol. akc. cukrovaru v Lenešicích, při kteréž byly navrženy 1880 Dne 2.února odbývána v hotelu Drtina v Lounech první schůze účastníků k vystavění nového rol. akc. cukrovaru v Lenešicích, při kteréž byly navrženy stanovy schváleny. Základní kapitál stanoven na

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Domácí zvířata. Třída:

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Domácí zvířata. Třída: Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Domácí zvířata Jméno a příjmení: Jaroslav Mlejnecký Třída: 5. Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání:

Více

50 8'18.77"N 15 6'25.49"E. GPS poloha:

50 8'18.77N 15 6'25.49E. GPS poloha: Park Poděbradská obora 50 8'18.77"N 15 6'25.49"E Poděbradská obora se nachází na levém břehu řeky Labe, jižně od čtvrti Poděbrad, zvané Polabec a severně od Pražské silnice. Na její východní straně začíná

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V sobotu 12. ledna 2013 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Za práci s mládeží bylo uděleno Čestné uznání Janu Havlovi, Lukáši

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 ROZVOJOVÁ STRATEGIE OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 Historie Obce Kostomlaty pod Milešovkou Kostomlaty pod Milešovkou leží v neobyčejně malebné krajině západní

Více

Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově

Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově Státní zámek Plumlov Zámek nedávno oslavil 333 let svého výročí od založení a byl pro nás lákavou nabídkou k návštěvě, případný pobyt v Plumlově umožňuje podnikat

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.17 ze dne 21.5.2012 od 19.00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.17 ze dne 21.5.2012 od 19.00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.17 ze dne 21.5.2012 od 19.00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluven: 10 členů zastupitelstva obce 2 občané 1 člen zastupitelstva obce

Více