Obsah ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah ROK 1980... 3 ROK 1980... 4 ROK 1981... 8 ROK 1982... 11 ROK 1983... 18 ROK 1984... 21 ROK 1985... 25 ROK 1986... 29 ROK 1988... 36 ROK 1989..."

Transkript

1 Obsah ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK RODINY ROK TOLERANCE ROK SLUNCE ROK ROK ROK ROK ROK ROK Rok Rok ROK ROK Končí zápisy v 2. kronice obce Libež

2 Centrální louka nejbližšího zámeckého parku, ve Vlašimi (cenné památky okolí) 2

3 ROK 1980 PAME TNI KNIHA VESNICE LIBZ E Tato kniha obsahuje 400 popisných stran a vede pokračování uzavřené staré pamětní knihy, která byla založena asi kolem roku Uložena je pro příští paměť v sejfu místního národního výboru. Čím blíže k cíli, tím hůře se jde Čím déle se jde, tím horší cesta Jelikož v pamětní knize má být uveden životopis kronikáře, píši zde svůj životní popis: Narodila jsem se dne 3. února 1910 v Libži, č. 17. Můj otec byl obuvníkem a dělal zakázkovou práci pro obuvnické továrny ve Vlašimi. Své dětství jsem s ním dlouho neprožila. Když mi bylo pět let, odešel do první světové války, kde zakrátko na polské frontěstrácí život. Zůstala jsem s matkou, dědou a malým bratrem, který ani otce nepoznal. Matka měla malý domek, u kterého nebyly ani dva ha polí. Tam vyrůstalo mé dětství, které nemělo moc radostí. Vždyť byla válka, hlad a bída o skývu chleba. Vychodila jsem 8letou základní školu. Tím skončilo vlastně mé dětství a já se musela starat o své peníze. V devatenácti letech jsem se provdala. Manžel za 5 roků umírá a mě zbývají dvě malé děti, starý domek a dluhy v záložně. A co jiného tu zbývá? Za čas druhý sňatek a další tři děti. Za doby německé okupace manžel byl 18 měsíců uvězněn a na mě ulehla zas velká starost, než se doba uklidnila a vrátil se domu. V roce 1956 stratila jsem syna Stanislava, vojáka. Za dva měsíce pláče, přichází druhé neštěstí. Potlučená dcera na motorce a výčitka protézy místo nohy. Čas sice rány hojí, ale to bolavé se často ozývá. Dnes za poctivou práci u ČSSS, beru poměrně slušný důchod. Přichází však stáří. Je konec snů a přání, které se nesplnilo. Tím končí svůj životopis, Bl. Němcová (kronikářka) 3

4 ROK 1980 Je dobrým zvykem, při nástupu do Nového roku, přijímat jistá předsevzetí. Slibme si proto, aby snad každý z nás přispěl svou poctivou prací pro svou vesnici. Aby lid její žil pokojně, bez různých nešvarů a svárů. Zcela časem se mění i tvář naší vesnice a celkově se změnil její životní styl, který jí dává sociální vymoženost a její jistota. Lid má sociální zabezpečení při nemoci a při odchodu na zasloužený odpočinek. Není žebráků ani chudiny, která byla často odkázána na milosrdenství velkého hospodáře, který dal za těžkou práci vesnické ženě mez u svého pole, aby měla pro kozu. Dnes má každý starší člověk svůj měsíční důchod a není odkázán na milosrdenství těch, kterým platil svou mozolnou rukou. K letošnímu probíhajícímu sčítání lidu bylo k v Libži napočítáno 172 lidí. V tomto roce byla prováděna oprava těchto budov MNV: V bývalé škole, zasedací místnost, klubovna svazu žen a dále knihovna doplněna vkusnými regáli na knihy. Ve staré bývalé škole je zařízena klubovna SSM. ČSPO byla udělána nad požární zbrojnicí poplachová sirena a příprava na dláždění požární nádrže. Úmrtí 87 život. roků Balíková Božena život. roků Svobodová Marie život. roků Vodolánová Anna život. roků Ševčík Jan Narození Hana Březinová Jan Ševčík Miroslav Horák Sňatky Hýna Václav (Libež) a Žemličková Zd. (Divišov) Hýlová Jarosl. (Libež) a Kahoun Frant. (Vlašim) Polesná Alena (Libež) a Vajsar Mirosl. Svobodová Helena (Libež) a Březina Štefan (Pavlovice) Ševčík Mirosl. (Libež) a Krosnářová Ivala (Bolina) Zpráva o hospodaření za rok 1980 a zhodnocení 6. pětiletky na hospodářství Divišov. Hospodářství vzniklo v r a v dnešní struktuře trvá od roku 1970, a to sloučením hospodářství Divišov a Libež. Výměra zem. půdy je 1 371,67 ha, z toho 1 115,40 ha orné půdy. Většina pozemků je svažitých a dosti kamenitých a velká část i zamokřených. Na tyto zamokřené pozemky je vypracován projekt meliorací 4

5 na 420 ha, s toho bude do konce roku realizováno cca 280 ha. Průměrná výměra honu je 6,40 ha, což znamená roztříštěná držba do malých honů s mnohem obtížnějším obděláváním dnešní mechanizací, natož s příští. Hospodářství má 82 stálých zaměstnanců a 11 THP, z toho 2 důchodce. Celkem je 93 pracovníků a na 1 pracovníka připadá včetně THP, 14,75 ha půdy (zemědělské). Hospodářství má provozovny v Měchnově, Divišově, Libži a na V. Lhotě. Divišov čtyřřadé kravíny na 174 kusů a porodnu na 90 ks vysokobřezích krav a jalovic. Brojleři se vyrábí na starých drůbežárnách. Měchnov starší stáj na 60 dojnic, výkrm prasat na 350 ks, stáj na odchov telat. Libež OMD Vys. Lhota spravuje teletník, 160 ks v čp. 24 na 12 dojnic a 25 ks mladého skotu v Novém Mlýně. Vysoká Lhota prvotelková stáj bez větší mechanizace na 60 ks, - výkrm brojlerů na 9000 ks na 3 místech a 110 ks včelstev. Výrobní zaměření živ. výroby je na výrobu mléka, odchov telat a jalovic, výkrm brojlerů ve starých provozech a žír prasat. R.v. zaměřena na obilí, řepku a brambory, dále výroba pícnin pro sušičku BS6. Zhodnocení roku 1980 RV: Obhospodařovalo 1115,40 ha orné půdy, sadů a zahrad 9,56 ha, 140,31 ha luk a 103,93 ha pastvin, převážně svahů nad 25 stupňů. Osev: Obiloviny 564 ha Brambory 50 ha Řepka zimní 95 ha Kukuřice 133 ha Hrách a bob na zrno 35 ha a vícelet. pícnin 137 ha. Meziplodiny: ozimní směsky 62 ha Strniskové směsky 122 ha, včetně na zelené hnojení. Z obilovin muselo se posekat 12 ha ječmene s podsevem vojtěšky a usušit, obiloviny splněny na plán 2384t pouze 1950 tj. nesplněno 43 tun a výroba splněna jen u žita. Přehled výroby zrnin: Plodin oseto (ha) Plán (q) výnos výroba Pšenice ozimá Ječmen jarní , Žito jarní Oves jarní OLS Celkem ,

6 Skutečnost v q výnos výroba rozdíl Pšenice 33, , q Ječmen 32, , Žito 35, ,60 60 Oves 38, , OLS 33, , , , q Příčiny snížení výnosů jsou především v celém komplexu negativních vlivů. U pšenic pozdní setí odrůd Vuka a Crana a nepostříkání Mironovské proti polehnutí od ACHP Benešov. Nepříznivé opožděné jaro, jež se projevilo zvlášť u jarního ječmene. Nemalý podíl byl i pozdním předáváním pozemků meliorací k osevu. Řepky silně poškodilo krupobití před sklizní, a přesto byl splněn plán 20,6 na 23,74 po ha. U brambor byla sadba na 17 ha odrůdy Radka nekvalitní a bylo na této ploše docíleno necelých 80 q, což snížilo celkem výnos brambor. Odrůda Nora na ploše 9 ha dala 160 q a Karia na ploše 3 ha 170 q. Celkem bylo dosaženo výnosu 129,32 ještě i ovlivněno nedobrým provedení postřiků proti plísni od ACHP. Plánovaná výroba nebyla splněna o 3534 q. Tento rok byl ovlivněn špatným počasím. Málo slunečního svitu poškozovalo celou vegetaci. I ovoce dlouho dozrávalo a bylo špatné chuti. Stranická organizace KSČ má zde 9 členů. Věkové složení není příznivé z důvodů, že jichž 6 je starších 60 roků. Činnost stranické práce se řídí vypracovaným plánem práce včetně termínů schůzí, jenž se nemění. Ve svém plánu má zařazeny vnitrostranické tak i politické otázky. Rovněž o práci MNV a všech složek v obci. Složky NF v obci: SSM je velmi aktivní a jeho činnost lze hodnotit kladně. Napojuje se i do akcí organisovaných MNV, včetně brigád. Vcelku jej lze hodnotit jako nejaktivnější v širém okruhu. PO je rovněž ve své činnosti dobrá a umísťuje se v rámci soutěží na předních místech. Rovněž je zapojena do akcí MNV Libež. Svaz žen je rovněž zapojen složkou přes MNV, i když útlumy v aktivitě jsou větší, nelze je hodnotit záporně. Strana lidová byla zapojena do akcí organisovaných MNV i v činnosti brigád. Jejich aktivní činnost je omezena a spíše jednotlivci vystupují za tuto složku. Na hospodářství Libež jsou v této době jen 3 páry koní. Koní vesměs všude ubývá. Jejich práci převzala nová doba traktorů a za druhé, naše mládí na vesnici již neví ani, jak se kůň k tahu přistrojí. Pěkný pár koní má dnes cenu Kč. 6

7 Podzimní doba honů myslivecké společnosti je téměř omezena. Zvěře v přírodě ubývá. Koroptve nejsou k spatření, jen bažanti, a těch je též pomálu. Rovněž zajíců i srn. Doba chemických postřiků ničí zvěř i zpěvavé ptactvo. Dnešní doba pro otop uhlím je omezena. Na rodinu je příděl 25 q, jen byty s ústředním topením mají přídavky. Mnoho lidí si nadělá levně dříví z lesů poničených přírodní katastrofou. Změna obytných domků v Libži: Z popisného č. 63 se odstěhovala rodina Jaloveckova, na státní statek Vlašim farma Pavlovice. Jelikož lid libežský v dávných dobách školou, kostelem i pohřbíváním mrtvých k Hrádku patřil, píši i pro lid, který po nás přijde, několik výňatků ze šedé dávnověkosti Hrádku. Původ a počátek Hrádku dle dosud známých pramenů určiti nelze. Jisto jest, že již v dobách dávných, kdy ještě osudy všech míst zaznamenány nejsou, stál tu hrad čili hrádek vladyckého rodu, kteří podepisovali a pečetili listiny přídomkem z Hrádku. Nejstarší o tom památka jest z r. 1356, kdy od bratří Markvarta a Bohuslava z Hrádku presentován jest za faráře na Hrádek kněz Václav Mikulášů z Dobřan, po faráři Jakubu. Roku 1369 Prošek dosadil kostelu hrádeckému jiného faráře. Někdejší tvrz Hrádek stávala na onom místě, na jehož ovšem menším díle hostinec stojí (u Hrdličků). Jak poloha toho místa ukazuje, obmezena byla k jižní straně vysokou příkrou sráží, k východu a pak k západu dělily jí příkopy od roviny, přes které zdvihací mosty vedly do tvrze. Stopy těchto příkopů jsou dosavad patrny. Ke straně západní běžel příkop podle zatočené zde skály od doliny k dolině tak, že asi na místě, kde nyní domek čp. 4 stojí, zdvihací most se nalézal. Podotknouti třeba, že vladykové z Hrádku od Karla IV. pro znamenité služby vlasti a králi prokázané, za udatnost povýšeni byli do stavu rytířského. Rytířové z Hrádku byli udatní a chrabří v boji, ale v osudech české země brali značného účastentsví. Jest známo, že Jan z Hrádku přivěsil pečeť svou ku stížnému listu pro upálení M. Jana Husi ke sboru Kostnickému. Hrádek byl asi ohněm zničen r. 1467, a sice od vojska krále Jiř. z Poděbrad, asi v ten rok, kdy prameny dějepisné mluví o tom, že přívrženci strany Jiřího, Mikuláš a Burian Trčkové z Lípy, páni na Vlašimi, zmocnili se blízkého hradu Šternberka a pobořili jej, při té příležitosti zbořili také Hrádek, poněvadž Jan z Hrádku strany protivné Zdeňka ze Šternberka nebo také z Konopiště se přidržoval. V ten čas, kdy Hrádek byl zbořen, přešel asi v majetek Mikuláče Trčky, pána na Vlašimi a po pánech z Hrádku není povědomosti. Pádem Hrádku padli také oni a zboží jejich připadlo straně výtězné, tj. králi Jiřímu z Poděbrad. Aspoň v r nalézáme Hrádek již v držení pána vlašimského Mikuláše Trčky, jehož rod v krajině naší měl v držení celou řadu míst (zemské desky). Nedlouho však se nalézal Hrádek v držení p. Trčků, neboť již r. 1547, prodali jej dědici jmenovaného Mik. Trčky městu Vlašimi. O kostelu hrádeckém nemůže se pro nedostatek pramenů říct, kdy postaven byl. Jisto však jest, že r kostel na Hrádku již stál, vlastního duchovního měl a zasvěcen sv. apoštolu Matouši. Z toho jisto, že v době neznámé, asi před r. 1350, vystavěli jej páni z Hrádku u svého sídla a duchovním správcem (plebánem) opatřili. Po válce třicetileté a provedení protireformace nemohly všechny fary obsazeny býti duchovními správci. Tak se také stalo, že Hrádek duchovního neměl, k vlašimskému děkanství i s jinými okolními 7

8 přidělen byl. Stav ten trval do r. 1787, kdy císařským dekretem ze dne 12. února potvrzena byla lokalie hrádecká a prvního svého duchovního obdržela. Hrádecká osada tehdy obsahovala: Hrádek s dvěma mlýny (s Žáčkovým a Mazourovým), 2. Ctiboř, 3. Libež, 4. Nemíž, 5. Petříny, 6. Podolí a 7 dvůr i mlýn Blanický. Dvůr Blanický byl svým majitelem knížetem Auspergem zrušen a pozemky dílem k Čechovu přivtěleny, dílem s vlašimskými zaměněny. Od r do r vedl duchovní správu na Hrádku Ant. Norbert Vlasák, za něhož kostel opraven, fara nově vystavěna a mnohé nové věci kostelní pořízeny. Vlasák byl známý obratný spisovatel archeologický a topografický, vydal popisy některých okresů v Urbánkově bibliotéce. Sochu p. Mar. daroval, vlastně vrátil, jak již bylo řečeno kostelu hrádeckému Mikuláš Trčka, pán na Vlašimi, když byl se stal dříve pánem na Hrádku. Socha ta, mistrně vyřezávaná, uvnitř dutá, 3 stopy vysoká, jest vzácná starožitnost. Tvrditi lze, že pochází ze XIV. století, snad z doby panování Karla IV. (okres vlašimský, str. 18 od. A. N. Vlasáka). Musel tedy míti Mikuláš Trčka, jenž byl toho času pánem více než padesáti míst, zvláštní příčinu, že sochu tak vzácnou a uměleckou daroval kostelu o samotě stojícímu. Naskýtá se myšlenka, pro ní však není zřejmých dokladů, že buď ta socha p. Marie byla hned před zpustošením Hrádku vítězem Trčkou odnesena, později z příčin vážných sem vrácena. A tu jsme se octli u poutí na Hrádek, o jejich původu a počátku jsou dohady, že totiž pouti hrádecké povstaly z poutí husitských na Kostelík, kterýmžto jménem nazývá se mezi lidem vrch u vsi Kladrub, ½ hodiny vzdálený od Hrádku, zvaný vlastně Kladrubská Hůrka. Na Kostelíku totiž v šestnáctém století stával dřevěný kostelík, kaple od sedláků sroubená a zasvěcená mistru Janu Husovi, ku kterémuž kostelíku v den upálení Jana Husa (6. července) četně lidu se scházelo, aby tu Husa oslavilo. K domněnce, že poutě k P. Marii na Hrádek povstaly z poutí uctění Jana Husa na Kostelíku, dal podnět list děkana vlašimského Josefa Jiřího Gregora r ku konsistoři pražské. V chrámu p. na Hrádku nalézalo se starožitné, vskutku zvláštní cimborium, o kterém v některých svých spisech a pojednání tvrdil A. N. Vlasák, že je to cimborium husitské a je jedinou památkou zmíněného již kostelíka na Kladrubské Hůrce, M. Janu Husovi zasvěcené. Je to pro souměrnost a ladnost dílo mistrovské. Tento názor, že je to ciborium husitské a že z něho podáváno bylo v kostelíku na Hůrce Kladrubské lidu pod způsobem vína, panoval až do r Přešla doba staletí a doba zapomíjené minulosti. Píši pro náš lid i těm budoucím, kteří po nás přijdou tyto řádky, z výňatků bývalého hrádeckého kněze + Frant. Kamarýta. Němcová Bl. Libež, r ROK 1981 Vždy stejné a vždy zcela jiné poselství času. Jeden rok se završuje a přichází rok nový. Přiblížil se rok Čekají nás neznámé dny, nad kterými se zamýšlíme. Je naším přáním, aby tento rok byl časem pokoje a míru... V červnu tento rok byly prováděny volby do okresních a národních výborů. Občané volili jednotlivě. Všude vládl klid a slavnostní ráz. V naší obci libežské byli zvoleni do národního výboru tito členové: Holub František předseda 8

9 Hýna Václav místopředseda Bucala Ferd. tajemník Šlehuber Jiří hospodář Lejček Ivan předseda finanční komise Hýla Zdeněk Macháček František (starší) Moravcová Jana Malnar Kašpar Stejskal Václav Kněžík František Předseda pořádkové komise: Hýla Zdeněk, člen Kněžík František a Šlehuberová Anna Zemědělská komise: Předseda: Macháček Fr. (starší), Členové: Stejskal Václ., Němec Ant. (mladší), Moravcová Jana, Přibil Fr. (mladší) Finanční komise: Šlehuber Jiří, Bucala Ferdinant a Olina Březnovská Již při sestavování MNV v Libži bylo uvažováno, aby byl aktivní a plnil úkoly, jež jsou na něj kladeny. Bylo pečlivě uvažováno o každém členu, jenž bude do tohoto návrhu zahrnut a rovněž i ostatních nestraníků, jež jsou schopni práci v MNV vykonávat. MNV zahajuje své schůze každý čtvrtek, vždy za 14 dní. Plenární zasedání 1x za měs. MNV v Libži zajišťuje zlepšování životního prostředí občanů. Dílo MNV v Libži je velice ativní - ale i jeho další složky. Mezi nejvíce aktivní lze považovat ČSSŽ, ale i svaz SSM, i když jeho činnost je částečně v útlumu věkovém, svoje úkoly na pracích v obci ale i brigádách velmi pomohl. Celoobecní závazek na rok 1981 Místní národní výbor v Libži ve spolupráci složek NF se v tomto roce plně zapojily do práce pro zvelebení své obce. Byly prováděny práce na investiční AZ, různého charakteru. Největší akcí byla rekonstrukce vodní nádrže, pak sklizeň sena z nepřístupných ploch a pomoc zemědělskému závodu. Celkové plnění práce na plán r hodin hodnota díla celkem: Kč. Užitkovost dvou stájí v Libži a její výroba mléka Stáj Vysoká Lhota Libež zde ošetřuje cigánská rodina a dosahuje dobrých výsledků v produkci mléka. Na plán 8,67 dojivost, 13,86 1t, tj. překročení o 170,363 1t. Stáj u Macháčků na plán 8,50 dojivost 11,29, překročení o 13,131 1t. Plnění úkolů na hospodářství Divišov Hospodářství se nevyrovnalo s úkoly na plán výroby 39 q u obilovin bylo docíleno pouze 29,73 q. I když hlavní příčinu spatřovat v nepříznivých klimatických podmínkách, je i část v agrotechnice, hnojení a sklizňových ztrátách. Sklizeň luk byla narušena meliorací a část porostů byla zaorána s osevem směsek. Výnos byl velmi nízký, kolem 15 q na ha, část porostů byla sklizena pouze na jednu seč. Řepka byla splněna rovněž plán brambor, překročen i u kukuřice. Hrubá výroba nebyla splněna na plán tisíc. Splněna jen tisíc, tj. pouze na 85%. 9

10 Stranická organizace KSČ v Libži má pouze 10 členů, z toho jsou dva trvale nemocní, takže při plné účasti je jen 80% účast. Předsedou této organizace je Václav Stejskal. Činnost stranické organizace se řídí dle předem vypracovaného plánu a celkem lze hodnotit, že své úkoly plní. Rok stranického školení je prováděn CZV KSČ včetně evidence účasti. Úsek stranické práce politické uvědomění jeho zvíšení je spojeno i se stranickým školením, jež není plně zabezpečováno dle pravidelných termínů a zajištění dopravy. Za splnění rozpracovaného usnesení celostatkové konference za výrobní a dodávkové plnění vedoucí hospodářství politické úkoly před. ZO KSČ předseda strany. Stranické schůze v Libži jsou každé druhé pondělí v mezidobí v měsíci. Poděkování patří předsedkyni ČSSŽ Anně Šlehuberové, která uskutečnila pro ženy a občany dva autobusové zájezdy na Šumavu a památné Chodsko. - Snad nejkrásnější zážitek poskytlo místo Výhledy, dva km jižně od Klenčí pod Čerchovem. Je to vyhlídkové místo, kde stojí pomník J. Š. Baara z roku Je odtud krásný pohled do šumavského kraje a hlavou se tam mnohému kmitne vzpomínka na Čechy krásné, Čechy mé. Dál byla prohlídka na vrchu Hrádek 5 km západně od Domažlic, kde stojí pomník Jana Sladkého- Koziny. Vesnice Újezd rodiště Jana Sladkého, kde ve statku u Kozinů jsme shlédli pamětní síň Trhanovský zámek, jedno z hlavních dějišť Jiráskových Psohlavců. Pěkným dojmem zapůsobilo město Domažlice a jeho stará brána. Toto město založené jako královské r Druhý zájezd byl do Třebechovic pod Orebem, kde byla shlédnuta prohlídka v síni tradic a krásného Třebechovického betlému, který nabízí svou krásu statisícům diváků. Dál se jelo do Dvora Králové do zoa, zvaného Safary. Tam si přišly na své dojmy vzláště děti. Další pokračování bylo do Chlumce nad Cidlinou, kde stojí barokní zámek Karlova koruna. Tato nevšední architektura postavena v létech Mění se tvářnost vesnice mění se i lidé. Dávná je minulost, kdy v podvečeru vesnice zněla píseň klepání kos. Za časného rosivého rána vycházeli sekáči s kosy na rameni, aby pod jejich zásahem zůstávaly ležet řady vonné trávy, které čekaly na polední slunce. Dnes už to zní jako pohádka. A nebylo by na škodu, kdyby se mladí z večera naučili naklepat tu kosu a vysekat trávu, z které někde zbyde jen planý suchopár. A zavzpomínejme i na dobu žňovou. I tehdy klepali hospodáři velké kosy, které nasazovali na dřevěné hrabice. Hospodář vykračoval do žitného lánu, který voněl v prudkém slunci chlebem. Ve starosti i radosti skláněl kosou klas, který vydobyl svou mozolnou rukou. A byly to i při té těžké práci i mnohé hezké chvíle. Vždyť v té době zněly hospodáři celý den skřivánčí trylky nad hlavou. V obilí čiřikala hejna koroptví, bažantů a křepelek. Dnes už zní ta ptačí píseň jako v dávné pohádce. Dnešní doba chemie ubírá přírodě krásu a pomalu ji ničí. Doba a čas se mění. Před lety se chodívalo na houby s bramborovým košíkem, který se zpravidla přinášel plný krásných pravých hřibů. O ostatní druhy hub nebyl tehdy zájem. V současné době se s některými druhy hub setkáváme jen zřídka. Hřib borový i smrkový je už skoro vzácností. Podobně je to i se syrovinkami a liškami, kterých bývalo po lese žluto. Časy se mění a my musíme být vděční za to málo co nám dnešní les dá. 10

11 Počasí: Měsíc březen přišel s krásným teplem, příroda se zelenala a vše se dralo k jarnímu slunci. Ve starém přísloví se říkávalo: Co březen zazelená, duben spálí. Tak se stalo i letos. Přišly mrazy a bylo po jarní kráse. Stromy, které potom kvetly, byly sice obaleny květem, ale jejich plody opadaly všechny na zem. Ovoce dozrálo jen někde v chráněných místech. Na své si však přišli chovatelé včel. V letošním roce odevzdali velké množství medu. Z dešní vesnice odchází mnoho mladých lidí do měst, a tím také ubývá počet dětí. Z Libže jezdí do divišovské školy 16 žáků. Dvě žákyně do školy vlašimské. Tento rok nastoupil jen jeden žák. Na základní vojenskou službu v tomto roce odešli tři branci: Miloslav Kněžík Mírek Havelka Jaroslav Havelka. Sňatky: Ivan Bureš a Růžena Demeterová (Vys. Lhota) dat. sň Havelka Jaroslav a Maršíčková Zdena dat. sň Havelka Milan a Maříková Jaroslava dat. sň Úmrtí: 85r. Ševčíková Anežka Polesná Marie Narození: Burešová Petra Vys. Lhota Libež Kéž provází Váš štěstí vy mladí, jenž podali jste si ruce, ať životem Vás provází tou láskou naplněna srdce. Vám mrtvým, jenž dohořela života svíce, ve věčném spánku nechť v zemi spíte. A malé Petře kolébku ať oblétá vždy holubice mírová. Tímto se končí r Němcová Bl. (kronik.) ROK 1982 Končíme starý rok a vstupujeme do nového roku Záleží na nás, abychom s dobrým předsevzetím a svědomím splnily vše to, co od nás doba roku bude požadovat. Aby ruce poctivé vždy odevzdávaly pevné kvádry životní jistoty. Roku nový! Nes požehnání a věčný mír pro všechny, kteří tu žijí v naší vesnici. Nes věčný mír pro nás a dál i těm budoucím. Popis voleb a členů MNV v Libži uveden na předních stránkách. MNV je v této době ještě samostatný. 11

12 Ku práci MNV v Libži Místní národní výbor konal pravidelně dle plánu práce schůze. Rada konala schůze dvakrát v měsíci a to první a třetí čtvrtek, celkem 18 schůzí. Plenární zasedání byla dle plánu, rovněž veřejné schůze byly dle pokynu MNV konány. Rada se scházela pravidelně a mimo 3 schůze pro nemoc byla vždy 100%. Rovněž zasedací pléna byla plně navštívena a plnila své úkoly. Při MNV jsou ustanoveny čtyři komise a to: Ochrany veřejného pořádku, finanční komise, komise stavební a pro zemědělství. Všechny komise pracují samostatně. Komise sociální nebyla ustanovena a její úkol zajišťuje rada MNV. MNV v Libži se složkami ČSSŽ ČSPO a SSM měl socialistický závazek na odpracování hodin s hodnotou díla Kč a s náklady Kč. Skutečně odpracováno hodin s hodnotou díla ,50 Kč a náklady Kč. Hlavní úkoly byly ve vybudování místního rozhlasu, dokončení vodní nádrže včetně přívodu vody rekonstrukce veřejného osvětlení a údržba zeleně. Dále byla poskytnuta pomoc Státnímu statku ve špičkových pracích. Ve sběru kamene - sklizni sena atd., ale i v podzimních pracích. Akce veřejného osvětlení byla náročná na práci a zajištění materiálu. Na těchto pracích má největší zásluhu s. Ivan Lejček, dále Zdeněk Hýla mladší a starší... O údržbu zeleně má hlavní zásluhu svaz žen, kdy v době sucha vyžadovalo velké úsilí v pletí a zalévání, za čož jim patří poděkovaní. Vždyť upravené prostředí obce dává vizitku MNV a dalších složek v obci. Strana KSČ je ve stejném složení jako předešlý rok a pracuje ve vytyčených jim úkolech. V následujícím roce dojde k volbě nového předsedy a výboru. K výsledkům hospodaření v r na hospodářství Divišov Hospodářství Divišov obhospodařovalo r ha zemědělské, z toho 1118 ha orné půdy. Letošní plán obilovin byl nemožný splnit. Příčiny neplnění jsou jednak v klimatických podmínkách nepříznivých v r. 1982, tj. nízké teploty v jarním vegetačním období, kritické sucho, srážky pod normál 150 mm tj. o 30% pod normál. Chemické ošetření bylo málo účinné pro sucho. Průmyslových hnojiv nedostatek a dusík málo účinný vlivem sucha nezabral. Nízké teploty byly v jarních měsících, kritické sucho v době metání a zrání ozimů v období odnožování, sloupkování a zraní u jařin. Toto sucho se projevilo zvlášť výrazně na lehkých písčitých a kamenitých půdách které jsou ve větší míře na hospodářství. (Například pšenice ozimná Psářsko 60 ha, ječmen jarní u Poboře 16 ha Spravedlnost 16 ha). Na těchto uvedených polích byl na ha výnos kolem 15 q na ha. Plán brambor byl splněn a překročen. Sklizeň kukuřice na siláž byla velmi opožděná. Došlo tak k jejímu vyzrání zhruba na ploše 65 ha a při sklizni došlo k velkým strátám, takže ani kvalita siláže nebyla uspokojivá. Dojivost dle stájí rovněž ukazuje nevyrovnané výsledky a to hlavně ve stáji Měchnov a kravín I. Divišov. Mimo stájí K II Divišov a stájí Libež nebyla splněna užitkovost. Výsledky dle stájí: Kočovi Měchnov na PL 8,10 dosaž. 7,91 1 t/kd 0,19 Pomahačovi na PL 8,10 dosaž. 7,80 1 t/kd 1,20 Divišov Krav. I na PL 7,90 dosaž. 6,85 1 t/kd 1,05 Krav. II na PL 7,92 dosaž. 8,12 1 t/kd + 0,20 12

13 Vysoká Lhota na PL 9,50 dosaž. 11,92 1 t/kd + 2,44 Libež Macháčkova na PL 9,50 dosaž. 9,62 1 t/kd + 0,12 Výroba hovězího masa Ve výrobě hovězího masa byl úkol pro letošní rok 417q. Tento úkol byl splněn. Rovněž tak i plán užitkovosti 0,65 kg byl docílen. Byl předpoklad, že se vyrobí o 0,01kg na kus a den. Plán připuštěných jalovic rovněž splněn. Dodávka hovězího masa splněna na 975q. Výroba vepřového masa Plánovaný přírůstek 0,51kg byl překročen, skutečně bylo dosaženo 0,55kg. Rovněž dodávka 650q překročena o 80q. Spotřeba jadrných krmiv na 1kg přírůstku byla 3,69kg, snížení oproti minulým rokům je 0,15kg. Výroba drůbežího masa Plán drůbežího masa 730q překročen o 180q. V chovu drůbeže byly letošního roku velké problémy. Dodávaný materiál značně nevyrovnaná, vysoká nemocnost kuřat a velký úhyn. Rovněž tak spotřeba jádra dosáhla u některých turnusů stanovený limit. Na úseku ekonomiky a mezd zodpovídají: Soudruh Dvořák vedoucí hospodářství Soudružka Plachá, s. Moravcová Na úseku bezpečností práce zodpovídají: Vedoucí hospodářství s. Dvořák Bezpečnostní technik - s. Havlín Mechanizátor s. Říha Agronom s. Brabenec, Solnař, Bechyně, s. Stejskal Zootechnik: Ing. Komárek, s. Jára a s. Gregor. (Krátký výpis hospodářství státních statků Divišov, pod jeho správou je i Libež. Hlavní vedení jsou státní statky ve Vlašimi.) Ráz počasí r Měsíc leden probíhal ve znamení velkých mrazů, které dosahovaly mínus 27 až 28 stupňů. Jaro se projevilo chladné a v pozdější době. Ovocné stromy, které potom rozkvetly, byly obaleny květem, jak v bílé pohádce. Úroda peckovin třešní i višní byla bohatá. Bohužel, že z velké části se někde nesklidila. V letošním roce byla též abnormální úroda jablek, kterou tak hned pěstitelé stromů nepamatují. Zpracovatelské závody pracovaly ve třech směnách a na vývoz do kapitalistických států bylo prodáno jen ze Zeleniny Benešov tun jablek. I v domácnostech se zpracovávala jablka na šťávy a mošty. Rok byl vesměs suchý, chudý na dešťovou vláhu, což se projevilo na malou sklizeň píce i obilné slámy. Někde se šetřilo i vodou. Dobrý byl tento rok pro chovatele včel. Dodali na odevzdávku mnoho medu. Úmrtí: Jeřábková Antonie Polesný Josef Holub Frant Moravcová Božena

14 Sňatky: Konopiský Pavel (Měchnov) a Hýnová Hana (Libež) Kokta Jos. (Psáře) a Moravcová Věra (Libež) Narození 0 Rozvody 0 Na vojenskou základní službu nastoupil tento rok jeden branec: Jiří Hynek. Pohřbívání mrtvých z Libže je na hrádecký hřbitov, kam je Libež farností přidělena. Farnost hrádeckou má pod správou obětavý duchovní Bořivoj Bělík z bydlištěm Štěpánov. V dnešní době náboženstvý mezi mladými upadá. Kultura Svaz žen v Libži se spoluprácí MNV uspořádal slavnost pro ženy k MDŽ karneval pro děti a pěkný zájezd a to: Liberec botanická zahrada, zoo a vyhlídka na Ještěd. Dále na zámek Sychrov, přestavěný francouzským rodem Rohanů v duchu romantického historismu v létech 1847 až Další pokračování bylo na zámek Hrubý Rohozec který vznikl přestavbami z gotického hradu. Dnešní podobu dostal empírovými úpravami z 19 století. Tradiční plesy a zábavy jaké bývaly dříve na vesnici upadají. V tomto roce měli jeden ples požárníci a druhý ples svaz žen. Mládež miluje moderní hudbu a různé diskotéky. Pryč je doba kdy vesnický hospodář podupával o masopustě v hospodě s panímámou při muzice na dlouhý oves. Dlouhé roky mění čas i lidstvo. Popisuji některá obytná čísla v Libži jak se měnili jejich hospodáři. V dnešní době jsou již v zapomění, proto jsem je sebrala těm budoucím pro paměť. Č. 1 rod Pavla Pěnkavi, který dal vystavět kaply na návsi. Dále rod Veselů který mlýn prodal v r mlynáři Fr. Frýbovi. Mlýn byl zrušen r.... Mlynář Frýba zemřel r Dál tam bydlí vdova M. Frýbová. V č. 2 bývával rod Zemanů a Krůcků. Později koupila toto hospodářství obec libežská a zřídila z budovy školu, protože hořejší jednotřídka pro žáky nevystačovala. Škola tato byla do r.... V dnešní době má tam svaz mládeže klubovnu. Č. 3 U Kněžíků a Tichů byl rod Provazníků. Toto hospodářství bylo rozděleno na polovic. (Ve staré pamětní knize uvedena pověst o tomto Provazníkovi.) Č. 4 Kdysi majitel Bareš, o kterém se vyprávělo toto: Na zahradu, pod kterou protéká Blanice, vyhnal na pastvu své dva voli. Každému přivázal řetěz od hlavy na nohu. Voli kteří trpěli žízní doběhli k řece pít a z vysokého břehu spadli do vody kde byla tůň. Nemohoucí plavat nemohli a oba se utopili. Byla prý to škoda nepořádného hospodáře. Po Barešovi byl na tomto č. nějaký Miler a od něj koupili hospodářství dnešní Benešovi. Č. 31 Semínovi Skramlíkovi dnes Stejskalovi Č. 7 Křiklánovi Hynkovi Č. 9 Pěnkavovi, zvaní Volkovi - dnes Martínkovi Č. 10 Hušálkovi Babkovi Horákovi nýni B. Moravec Č. 6 Boučkovi Paluskovi Sláv. Moravec Č. 21 Pivoňkovi Stejskalovi Jan Pěnkava 14

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma. Mirošov Podnik: Příkosická zemědělská a. s. Mléčná farma hospodaří na ploše zhruba 2000 ha v rokycanském okresu. Pěstuje se obilí, řepka a pícniny. Krávy stojící na sucho jsou ustájeny v podestýlané stáji

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii Č.P. 15 - bývalá hospoda. Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii ukončil roku 1993. Fotografie z r.1996. Dnešní pamětníci ještě stále pamatují na tři zde existující hostinské

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 ZEMĚDĚLSKÁ a. s. Opava Kylešovice Bílovecká 167, č. p. 1162 746 06 Opava 6 2014 Ing. Dušan Schreier, předseda představenstva Ing. Jan Pirunčík, místopředseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem Shoda přísudku s podmětem procvičování učiva autor: Tomáš Barták Shoda Př s Po POZOR: jen v minulém čase podmět rodu M živ. M neživ. Ž S koncovka přísudku -i Chlapci běželi. Psi štěkali. -y Lesy šuměly.

Více

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál:

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Nabídka programů pro školy. Ekologicko-výchovné programy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy. Téma U nás na statku

Nabídka programů pro školy. Ekologicko-výchovné programy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy. Téma U nás na statku Nabídka programů pro školy Ekologicko-výchovné programy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy Hlavním cílem je ovlivnit vztah dětí k přírodě a odpovědnost za jednání vůči prostředí, rozvíjet ohleduplnost

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

17. Park Jižní svahy

17. Park Jižní svahy 17. Park Jižní svahy Park Jižní svahy vznikl na místě opuštěných zahrad a pozemků na svazích pod ulicí Hasičskou, které se prudce uklánějí k jihu, směrem k železniční trati a fotbalovému stadiónu. Stará

Více

Rýmařovsk. ovská 15 28. 01. / 2012. Ing. Martin Greško

Rýmařovsk. ovská 15 28. 01. / 2012. Ing. Martin Greško Základní škola Bruntál, Rýmařovsk ovská 15 Praktické práce 9. ročník Lesní hospodářstv ství v ČR (Vycházky a exkurze životní prostřed edí) 28. 01. / 2012 Ing. Martin Greško Zeměpisn pisné údaje ČR Rozloha

Více

Statutární orgán: společnost zastupuje a jejím jménem podepisuje předseda představenstva, v nepřítomnosti místopředseda představenstva.

Statutární orgán: společnost zastupuje a jejím jménem podepisuje předseda představenstva, v nepřítomnosti místopředseda představenstva. Výroční zpráva AGRO Zlechov, a.s. za účetní období roku 2013 1. Představení společnosti Obchodní jméno : AGRO Zlechov, a.s. Sídlo : Školní 119, 687 10 Zlechov IČO : 25 34 60 75 Založena : 31. července

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 11.11.2013 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

TABULKY PRACOVNÍ LISTY - tabulky s jednoduchým záhlavím

TABULKY PRACOVNÍ LISTY - tabulky s jednoduchým záhlavím TABULKY PRACOVNÍ LISTY - tabulky s jednoduchým záhlavím Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí 1. Spotřeba obilovin v ČR Vypracujte

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč

Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč DŘEVÁK peru CESTA KOLEM SVĚTA Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč peru Hlavní město: Lima Oficiální jazyk: Španělština, Kečuánština Měna: Nuevo sol (PEN) Jezero Titicaca Nejvýše položené splavné

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Variace. Poměr, trojčlenka

Variace. Poměr, trojčlenka Variace 1 Poměr, trojčlenka Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Poměr Poměr je matematický zápis

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

o. p. s. II. ČTVRTLETÍ 2010

o. p. s. II. ČTVRTLETÍ 2010 ZPRAVODAJ MAS PODHŮŘÍ ŽELEZNÝCH HOR o. p. s. II. ČTVRTLETÍ 2010 TENTO ZPRAVODAJ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA V RÁMCI OSY IV LEADER PROGRAMU ROZVOJE

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

TVARY PODSTATNÝCH JMEN

TVARY PODSTATNÝCH JMEN TVARY PODSTATNÝCH JMEN MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_08 Tématický celek: Gramatika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za kalendářní rok 2011. Zemědělské obchodní družstvo Brniště 1, PSČ 471 29 IČO: 00119407. V Brništi dne 27. 2.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za kalendářní rok 2011. Zemědělské obchodní družstvo Brniště 1, PSČ 471 29 IČO: 00119407. V Brništi dne 27. 2. VÝROČNÍ ZPRÁVA za kalendářní rok 2011 Zemědělské obchodní družstvo Brniště 1, PSČ 471 29 IČO: 00119407 V Brništi dne 27. 2. 2012 1) OBECNÉ ÚDAJE 1 a) Údaje z rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy k účetní

Více

Obsah Obsah 2 Kraj v číslech 3 Znaky 4 Mapy 5 Přehled 7 Vodstvo 8 Hospodářství 9 Kultura 13 2 Kraj v číslech Rozloha 526 702 ha (5 267 km 2 ) Olomoucký kraj tvoří 6,7% celkové rozlohy České republiky Počet

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3 Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012 ZŠ V Zahrádkách 48 Praha 3 19. 9. 30. 9. pí. Toufarová 3. 10. 11. 11. pí. Kamenská 14. 11. 22. 12. pí. Maskaluková 3. 1. 18. 2. 2012 pí. Lišková 22. 2. 30.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

DUM č. 6 v sadě. 17. De-2 Slované a počátky Českého státu

DUM č. 6 v sadě. 17. De-2 Slované a počátky Českého státu projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 17. De-2 Slované a počátky Českého státu Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV Anotace DUMu: Slované a počátky Českého státu. Čechy v době knížecí

Více

Vesnice ve století služeb

Vesnice ve století služeb O čem to dnes bude? Vesnice ve století služeb Ing. Zdenka Nosková 17.5.2013 Venkovský cestovní ruch u nás a v zahraničí Včelí farma Nosek Projekt Prázdniny na venkově Úspěch závisí na mnoha faktorech.

Více

Stříkačka FORDSON br. Mervartových

Stříkačka FORDSON br. Mervartových Hasiči v Meziříčí Úvodem Ze zápisu schůze obecního zastupitelstva dne 27. června 1880 je zapsáno: Předmětem bylo projednání o opravě obecní kůlny, by se tato kůlna zvětšila, aby se obě stříkačky obecní

Více

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ PROVENCE 2011 Vážení rodiče, milí studenti! V letošním školním roce máte poprvé možnost volby komplexní zahraniční exkurze. Po několika rocích, kdy se nabízelo pouze Chorvatsko, tedy destinace relativně

Více

Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 1959)

Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 1959) Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 1959) Demo Mikuláš ing. III.2012 VI.2012 Zápis ze schůze členů JZD v Chotýši ze dne 1.února 1956, za účasti 17 členů. Usneseno, aby Antonii Pokorné byly proplaceny 1 kráva

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Kronika Roudnice. Obsah: 1) Název Roudnice. Roudnické tvrze. 2) Roudnice a její držitelé 1384-1513. Zajímavá data 1660-1887 orientační doložená

Kronika Roudnice. Obsah: 1) Název Roudnice. Roudnické tvrze. 2) Roudnice a její držitelé 1384-1513. Zajímavá data 1660-1887 orientační doložená Kronika Roudnice Obsah: 1) Název Roudnice Roudnické tvrze 2) Roudnice a její držitelé 1384-1513 Zajímavá data 1660-1887 orientační doložená 3) Zajímavá data 1897-2012 orientační doložená 4) Osobnosti v

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 Březovská zemědělská, a. s. 747 44 Březová 107, IČO: 64506576 Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 Ing. Jan Pirunčík, předseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom Místopředseda představenstva

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 1. července 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Jan Broft, kontakt: Jan Broft, tel.: 222

Více

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Rozvojový strategický dokument obce Drnovice 1 Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Obsah: 1. Základní profil obce 3 1.1 Historie obce, památky, zajímavosti. 3 2. Současnost obce 4 2.1 Poloha obce..

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie Pivo se na Zbraslavi začalo údajně vařit už na sklonku 13. století, kdy byl založen cisterciácký klášter. V té době byly pivovary běžnou součástí klášterního hospodářského

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3, kterou se

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Tyto pracovní listy slouží k procvičení učiva: určování domácích zvířat, chov domácích zvířat a jejich prospěšnost pro lidi.

Tyto pracovní listy slouží k procvičení učiva: určování domácích zvířat, chov domácích zvířat a jejich prospěšnost pro lidi. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rozmanitost přírody Domácí zvířata chov, užitkovost Ročník 3. Anotace Tyto pracovní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Chadimův mlýn Horní Dubenky. Ing. Martin Chadim

Chadimův mlýn Horní Dubenky. Ing. Martin Chadim Chadimův mlýn Horní Dubenky Ing. Martin Chadim Historie Z Gruntovnice: 1644 kupuje mlýn první Chadim Matěj za 510 kop V roce 1926 mlýn se stavením vyhořel a Bedřich Chadim jej znova postavil do podoby

Více