KOZA. Zpravodaj Rosicka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOZA. Zpravodaj Rosicka"

Transkript

1 KOZA Zpravodaj Rosicka Aprííl

2 Z OBSAHU Informace pro občany Babic Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva Projekt nekouřím Zápis dítěte do cestovního pasu Nově vysázená alej v Rosicích Sociální služby v našem městě Společenská kronika Policie ČR Rosice radí, pátrá, informuje Problém dětí nebo problém dospělých Nové skříňky v šatnách Bruslařské výkony, Masky na ledě Brýle pro Afriku, Jaro Mateřská škola logopedická, Rosický aport Informace z Mikroregionu Kahan Kalendárium V knihovně se konaly křtiny Z činnosti ZO ČSBS, Hasiči, co jste dělali Bezejmenní hrdinové mezi námi Zveme vás do knihovny K čemu dostává Prádelna tolik peněz Jubilejní IV. literární kavárnička, Dva Soutěžte s Krumpáčem, Dílna žonglování Plesání, plesání všecky smutky zahání Aprílové fóry a poezie Rozpité prázdniny na horách Jarní prázdniny v SVČ, Závody ve sportovní gymnastice Recepty podle zeměpisu Rusko, Ukrajina Ohlédnutí za krasobruslařskou exhibicí Ledová krása na prahu jara KK Slovan Rosice Fotbal, Přátelské utkání v ledním hokeji Mistrovství Moravy v silovém trojboji Program kina Kulturní přehled Méně je někdy více Na ulici Mrštíkova se ztrácejí popelnice. Neznámý pachatel odnáší jejich nevábný obsah sypat do pole za nově vybudovanou výkupnu kovů, kde nádobu na odpad obratem prodá. Postižení majitelé jsou posléze nuceni kupovat si popelnici novou. Ti šťastnějí chytí zloděje při činu, ale místo přivolání policie, řeší celou záležitost ústní domluvou. Ti pohotovější si popelnice podepisují a přivazují. Ztrácejí se kanálové rošty na Husově, branka na Brněnské, jiný kovový materiál v dalších částech Rosic. Já bych se nejraději taky ztratil, když se mě občané zeptají na důvody vybudování výkupny kovů ve vzdálenosti 150 metrů od fungující výkupny kovů notabene ležící také na městském pozemku. Že by byla důvodem podpora zdravé konkurence? O tom, jak je, či není občanům tato konkurence prospěšná si popřemýšlejte sami. Možná se stala chyba už někde na začátku. Jsem z toho doslova jelen, vlastně kozel. Vykupitel kovů ve výslužbě Lukáš Volánek editorial ROSA ROSA Zpravodaj Rosicka Tiskne se pro město Rosice a obce Kratochvilka a Babice Vydává Kulturní informační centrum Rosice Duben Šéfredaktor: Lukáš Volánek. Koupíte jej v Tetčicích v potravinách p. Fukana, v Zastávce v potravinách p. Voštery Příspěvky, ohlasy a objednávky předplatného zasílejte na adresu redakce: Kulturní informační centrum Rosice Palackého nám. 45, Rosice, inzerci vyřizuje: Jarmila Helsnerová, tel.: , v kanceláři KIC, naproti radnici po pá , Uzávěrka vždy 10. den v měsíci. Distribuce Rosy: Monika Škodová, tel.: Tomáš Štrobl, tel.: Cena 10 Kč, občanům Rosic je dodáván zdarma Grafická úprava, tisk: Michal Eliáš, tel.: Titulní strana: Koza pana Tvarůžka Foto: Lukáš Volánek ROSA 4/2008 3

3 obec Babice Vážení spoluobčané, v rámci zvyšování informovanosti občanů naší obce a sebeprezentace činnosti zastupitelstva obce, obecního úřadu a zájmových spolků v obci, rozhodlo zastupitelstvo obce o zavedení stránek obce Babice u Rosic do tohoto zpravodaje. Stali jsme se tak po obci Kratochvilka druhou obcí, která INFORMACE PRO OBČANY BABIC této možnosti využívá. Stránky obce Babice budou od dubna 2008 ve všech číslech ROSY a do všech domů v obci bude poskytován jeden výtisk zdarma na náklady obce. Vedle aktuálních internetových stránek vznikne další prostor pro poskytování informací občanům Babic. Navíc se Vám dostane do rukou obsáhlá informace o dění v pověřeném městě Rosice, doplněná přesnými informacemi o kulturním dění v rosickém regionu. Chtěl bych Vás touto cestou vyzvat ke spolupráci na tvorbě stránek obce Babice formou příspěvků informujících o důležitých událostech v obci a o činnosti spolků nebo jednotlivců. Příspěvky bude shromažďovat pracovnice obecního úřadu. Věřím, že oceníte snahu zastupitelstva obce, a že budete s kvalitou stránek obce i s kvalitou celého zpravodaje spokojeni. Vladimír Blažejovský starosta obce PŘEHLED USNESENÍ ZE 17. ZASEDÁNÍ zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne na OÚ Babice u Rosic Zastupitelstvo obce Babice u Rosic schvaluje rozpočet obce Babice u Rosic na rok 2008, příjmy celkem: Kč, výdaje celkem: Kč a financování Kč inventarizaci majetku obce za rok 2007 vnitřní směrnici o cestovních náhradách na rok 2008, platnou od kupní smlouvu na prodej pozemků p.č. 896/33 a 896/107 v k.ú. Babice u Rosic paní Michaele Francové za cenu 1 Kč Dodatek č. 2 k dohodě o skončení nájmu, uznání a vypořádání závazku ze dne mezi obcí Babice u Rosic a Známou firmou, s.r.o. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne , uzavřené mezi obcí Babice u Rosic a paní Šárkou Procházkovou na pronájem kulturního domu finanční příspěvek DDM Zastávka na rok 2008 ve výši Kč zřízení dvojstrany pro informace z obce Babice u Rosic v rosickém zpravodaji ROSA od měsíce dubna 2008 požádat o dotaci na opravu komunikace v lokalitě Grunty zakoupení ozvučovacího zařízení v ceně do Kč Bere na vědomí dopis manželů Antošových ohledně špatného stavu vozovky na ul. Havířské a pověřuje starostu jednáním ve věci zprávu finančního výboru za rok 2007 zprávu kontrolního výboru za rok 2007 zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě za rok ROSA 4/2008

4 BABIČTÍ SENIOŘI Sedět doma a koukat do čtyř zdí není určitě příjemná představa, jak trávit podzim života, zvláště pokud si uvědomíme fakt, že před 400 léty byla průměrná délka života let, dnes je téměř dvojnásobná a stále se prodlužuje. Odvěká lidská touha žít dlouho a nezestárnout se jak se zdá začíná naplňovat. Průměrný věk Japonců je hodně přes 70 let. Lidé žijí déle, světová populace jako celek ale stárne. Lidi už nekosí jako dříve neštovice, mor, cholera, malárie, ale bojujeme proti rakovině, cukrovce, drogám, kouření, vysokému krevnímu tlaku, stresu, nezdravému životnímu stylu Nápad na založení klubu seniorů v Babicích u Rosic se rodil velmi pomalu od zimy roku Zprvu naivní představy o založení jakýchsi kroužků, které by byly tématicky zaměřené na historii, zahradničení, turistiku, domácí práce atd., vzaly brzo za své. Ztroskotalo to na jediném, najít vhodné prostory ke své činnosti a především nalézt sponzory. Proto se záhy začalo uvažovat o schůdnější variantě a to vytvoření jediného klubu, ve kterém by tyto kroužky mohly pracovat a práce v nich byla otevřena pro širší veřejnost, především pro seniory. Nápad byl na světě a začala složitá jednání uvést myšlenku v život. Ještěže zastupitelstvo obce nám vyšlo vstříc, zajistilo nám pro klubovní činnost místnost v kulturním domě a přislíbilo finanční podporu. Zbývalo utvořit přípravný výbor a dohodnout se na náplni naší práce. Pak už to šlo ráz naráz. V červnu roku 2003 se sešla zhruba dvacítka lidí na první schůzku. Ve tvářích převážně žen se zračila zvědavost a očekávání. Zřejmě jsme si padli do noty. Od té doby se počet seniorů navštěvujících pravidelná setkání (každý poslední čtvrtek v měsíci) rozrostl dvojnásobně. Kromě hovorů o historii, besed nad historickými fotografiemi, knihou, besedami s MUDr. Ševčíkem atd., nás pravidelně navštěvuje trempská kapela Roveři ze Zbýšova a hudba z odborného učiliště z Rosic. Velkému zájmu se také těší přednášky Jarka Paly o nedávné historii, o bitevních lodích atd. Zkrátka výčet akcí za tak krátkou dobu činnosti by vydal ještě na celou stránku. Mimo to často podnikáme výlety do blízkého okolí, jako do Ketkovic, Oslavan, na Šmelcovnu, Hlínu, Ivančice atd. Ročně rovněž organizujeme 2-3 poznávací zájezdy za krásami naší vlasti. Mimo jiné jsme shlédli jeskyně, lázně a propast v Hranicích, muzeum J.A.Komenského ve Fulneku, státní zámek v Hradci nad Moravicí, byli jsme na zámku v Buchlovicích, v lázních Luhačovice, v České Kanadě, kde jsme si prohlédli hrad Landštejn a město Slavonice s tradičním jarmarkem, navštívili jsme poutní místo Maria hilfe ve Zlatých Horách, zkoušeli jsme rýžovat zlato na říčce Olešnici, navštívili jsme lázně Karlovu Studánku a Jeseník, pivovar Dalešice, vinné sklepy v Bílovicích, mechové jezírko v Rejvízu atd. Zahálet nebudeme ani tento rok. Naplánováno, kromě již tradičních setkání s kulturním programem, máme několik výletů do okolí jako Ketkovice, Oslavany i tři zájezdy. Hned ten první, na který Vás tímto zveme, bude do opravdového skvostu Jeseníků, do okolí Velkých Losin. Zájezd se uskuteční v sobotu 31. května. Postupně navštívíme státní zámek, historickou papírnu, lázně s termálním bazénem, dřevěné kostelíky v Žárové a Maršíkově. Vyvrcholením, takovou třešničkou na dortu, bude návštěva největší přečerpávací vodní elektrárny ve střední Evropě, Dlouhé Stráně. Druhý zájezd plánujeme na sever České Kanady a konečně ten třetí směřujeme do okolí Pálavy. Vše, co bylo popsáno, děláme pro sebe. Proto bychom chtěli touto cestou poděkovat všem, kteří se přihlásili do klubu, především členům přípravného výboru, bez jejichž obětavé práce by nebylo Klubu seniorů. Základní poděkování patří obecnímu zastupitelstvu, které se rozhodlo nám podle svých ROSA 4/2008 5

5 obec Babice možností pomáhat materiálně i finančně. Víme, že do dokonalosti máme daleko. Proto vítáme každý nápad, kterým bychom mohli obohatit naší činnost. Co nás v nynější době tíží je, že chod našeho klubu zajišťují 3-4 lidé, a rádi bychom mezi sebe přivítali čerstvou krev. Plánů do budoucna je přehršel, horší je to s jejím uskutečňováním. Nyní přicházíme s dalším projektem. Chtěli bychom se spojit se starosty a seniory okolních obcí a v rámci vzniklého mikroregionu Kahan uspořádat 2-3 akce ročně společně. Akce chceme provést v babickém kulturním domě, který je nevyužitý a pro tyto akce jako dělaný. Do budoucna by se mohly stát Babice kulturním, a to nejenom kulturním, centrem mikroregionu. Jak vidíte, plánů je dost. K tomu je zapotřebí získat ke spolupráci několik nadšenců, zapálených pro věc. Zda se nám bude dařit plány uskutečňovat, o tom zas někdy příště. Jan Tondl AŤ ŽIJE BABICKÁ KULTURA A KNIHOVNA ZVLÁŠŤ! Tímto provoláním začínají nejen nové internetové stránky babické knihovny, ale budou takto uváděny zprávy o naší knihovně i v časopisu ROSA. Důvodem je skutečnost, že všichni občané nemají možnost internetové stránky knihovny sami navštívit. Tolik úvodem a teď už několik základních údajů. V současné době je knihovna umístěna v kulturním domě. Výpůjční doba je každou středu od 16,00 do 18,00 hod. K dispozici je bezplatné internetové připojení. K se náš knižní fond rozšířil na svazků, z toho 411 kusů představuje literaturu naučnou, pak beletrii. Knihovnu navštívilo v průběhu roku 2007 celkem 677 čtenářů a zájemců o internetové služby. Vypůjčili si celkem svazků. Náklady na pořízení nových knih a periodik činily v roce Kč a byly uhrazeny z rozpočtu obce. Z těchto peněz byly mimo jiné zakoupeny i lukrativní tituly z nakladatelství Euromedia a to: 1) Nejnovější, nádherně vybavená encyklopedie, uspořádaná do 7 svazků, ze všech oblastí lidského poznání a vědění: Vesmír ke hranicím známého prostoru, Země hory, řeky, pouště, lesy, sopky, počasí, ledovce Rostliny z celého světa Zvíře unikátní přehled živočichů celého světa Oceán fascinující svět moří a oceánů Člověk obrazová encyklopedie lidstva Česko dějiny, místopis, osobnosti, památky, příroda 2) Zájemcům o domácí turistiku bude sloužit Velká turistická encyklopedie, zpracovaná podle krajů. V roce 2007 vyšly 2 svazky a to kraj Středočeský a kraj Jihomoravský. Tyto už jsou k dispozici v knihovně. Každý rok přibudou další tři. 3) Za prostudování jistě stojí i Praktický rodinný lékař a další hodnotné tituly, se kterými se můžete seznámit přímo v knihovně. Zde si také můžete prohlédnout knihy, které naše knihovna 2x ročně získává z regionální knihovny Kuřim ve formě výměnného fondu a naši čtenáři mají celý půlrok na jejich přečtení. Jedná se vždy o cca 90 knižních svazků všech literárních žánrů. Na shledanou v knihovně se těší V. Křivánek 6 ROSA 4/2008

6 VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 38/2008 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice z radnice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Bere na vědomí a) zprávu o činnosti knihovny za rok 2007 b) zprávu o činnosti příspěvkové organizace Kulturní informační centrum Rosice ke dni Schvaluje a) rozpočtové opatření č. 2/2008 b) příkazce operací rozpočtu a zástupce příkazců operací c) podle 30 odst. 2 a 32 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění kladný výsledek hospodaření Kulturního informačního centra Rosice, příspěvkové organizace za rok 2007 ve výši Kč a souhlasí s použitím kladného hospodářského výsledku za rok 2007 k úhradě ztráty z minulých let d) platový výměr ředitele příspěvkové organizace Správa zámku Rosice e) pronájem části nebytových prostor na Palackého nám. 45 Turistickému oddílu Turisťák Rosice, celková cena 500 Kč měsíčně, výpovědní lhůta 1 měsíc. f) přidělení následujících grantů zájmovým sdružením a sportovním oddílům: Moravská hasičská jednota, HS Rosice Kč TJ Slovan Rosice, oddíl košíkové Kč Florbalový klub Rosice Kč VK PSYCHO Rosice Kč SHŠ Taranis Kč Svaz tělesně postižených v ČR, MO Rosice Kč Svaz neslyšících a nedoslýchavých Kč MIGHTY SHAKE Zastávka o. s Kč HC Tučňáci Rosice Kč František Šmerda Kč Turisťák Rosice Kč Uvedená celková finanční částka se přiděluje pro každého příjemce na konkrétní jednotlivé projekty, uvedené v příloze tohoto usnesení. 3. Doporučuje a) zastupitelstvu přidělení následujících grantů: TJ Sokol Rosice Kč Občanské sdružení při ZŠ Rosice Kč Občanské sdružení mažoretky Anife Rosice Kč Středisko volného času Rosice Kč FC Slovan Rosice Kč Kuželkářský klub Slovan Rosice Kč BONUS Rosice Kč Občanské sdružení Prádelna Kč HCM Slovan Rosice Kč 4. Neschvaluje a) přidělení grantu Billiardovému klubu Rosice a Karate Club Dragons Rosice, o. s. z důvodu nedodržení stanovených podmínek a Sportovnímu klubu Moravany u Brna taneční sport. 5. Souhlasí a) s uzavřením dohody mezi městem Rosice a firmou AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Praha o převedení práv a povinností obce ve zpětném odběru elektrozařízení na oprávněnou osobu na rok 2008 b) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a společností SECURITY MONIT s. r. o. Třebíč, jejímž předmětem je připojení elektronické zabezpečovací signalizace objektů MěÚ, Palackého nám. 13 a MěÚ, Žerotínovo nám. 1 Rosice na pult centralizované ochrany, cena 920 Kč měsíčně c) s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rosice a firmou E.ON Distribuce, a. s., Lannova 205/16, České Budějovice. Věcné ROSA 4/2008 7

7 z radnice břemeno bude zřízeno z důvodu uložení kabelového vedení NN do pozemků města p. č Jednorázová úplata činí Kč. Náklady, spojené s vypracováním GP a se zapsáním do KN ponese budoucí oprávněný d) s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Rosice a pí Márií Stojkovou, Brno na část pozemku p. č. 679/48 o výměře 350 m 2 na dobu neurčitou, za cenu 150/Kč/m 2 /rok se čtvrtletní splatností. Podmínkou je předložení úmrtního listu manžela a živnostenského oprávnění. Tímto budou splněny podmínky pro pokračování nájmu e) s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o převodu majetku mezi městem Rosice a společností KO- REKT-INVEST, spol. s r. o. Brno, jejímž předmětem je bezúplatný převod infrastrukturního majetku akce Rodinné domy Tetčice do vlastnictví města a to do 5 pracovních dnů od vydání kolaudačního souhlasu f) s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu kopírovacích zařízení včetně servisu a údržby ze dne g) s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě, uzavřené mezi městem Rosice a firmou Rusín a spol., spol. s r. o., Tetčice, jehož předmětem je úprava termínu realizace parkoviště Kaštanová do Ing. Petr Klíma starosta Dana Prokešová Mgr. Jaroslav Světlík ověřovatelé VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 39/2008 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Pověřuje a) paní Moniku Rovnou k přijímání prohlášení o uzavření manželství s účinností od Bere na vědomí a) zprávu o činnosti odboru vnitřní správy za rok 2007 b) zprávu o činnosti kina Panorama v roce Souhlasí a) s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Rosice a Domem dětí a mládeže (Střediskem volného času) Rosice, jejímž předmětem je bezplatné užívání movitých věcí v celkové pořizovací ceně Kč b) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a Moravským Plynostavem, a. s. Rosice, jejímž předmětem jsou výkopové práce a uložení plynových rozvodů na pozemcích města po zapracování úprav, spočívajících v doplnění o harmonogram oprav dle jednotlivých ulic a finanční náhrady. Sankce stanovit ve stejné výši jako pro jiné subjekty. Náhrady a sankce uplatňovat dle harmonogramu za jednotlivé ulice. 4. Doporučuje a) zastupitelstvu ke schválení předložený Strategický plán rozvoje města Rosice pro období b) zastupitelstvu ke schválení návrh finančního výboru na prodej pozemků a stanovení jejich minimálních cen c) zastupitelstvu ke schválení rozpočtové opatření č. 3/ Vybrala a) firmu Rusín a spol., spol. s r. o., Tetčice jako dodavatele na akci Prodloužení kanalizace k napojení parkoviště Kamínky b) firmu Jaroslav Zapoměl, Nová 301, Telnice u Brna na hostování Lunaparku pro rosicku pouť, celková částka za pronájem Kč. c) firmu EkoINPROS spol. s r. o., Svitavská 46, Brno 8 ROSA 4/2008

8 kladní uměleckou školou Rosice, p. o., jejichž předmětem bude spolupráce s místními organizacemi na zabezpečení naplnění účelu akce Zámecké kulturní centrum c) s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rosice a firmou E.ON Distribuce, a. s., Lannova 205/16, České Budějovice. Věcné břemeno bude zřízeno z důvodu uložení kabelového vedení NN do pozemků města p. č. KN 1530/36. Jednorázová úplata činí Kč. Náklady, spojené s vypracováním GP a se zapsáním do KN ponese budoucí oprávněný d) s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnéna dodávku projektové dokumentace Sběrný dvůr v Rosicích za celkovou cenu Kč včetně DPH d) firmu CENTROPROJEKT, a. s. Štefánikova 167, Zlín na dodávku projektové dokumentace Rekonstrukce koupaliště, za celkovou cenu Kč včetně DPH. 6. Schvaluje a) pronájem části pozemku p. č. 679/70 v k. ú. Rosice firmě AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., Vídeňská 264/120b, Brno, cena 100 Kč/ m 2 /rok, na dobu neurčitou, s účinnosti od Rozhodla a) zadat provedení výběrového řízení na dodávku stavby Rosice lokalita Na Mýtě, lokalita Říčanská kanalizace firmě AP INVESTING s. r. o, Palackého 12, Brno za celkovou částku 20 tis. Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem mandátní smlouvy. Ing. Petr Klíma starosta Josef Hájek Ing. Petra Šimková ověřovatelé VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 40/2008 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Schvaluje a) dle 30, odst. 2 a 32, odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění kladný výsledek hospodaření příspěvkové organizace Rosické TS za rok 2007 ve výši ,80 Kč a souhlasí s převodem kladného výsledku hospodaření příspěvkové organizace Rosické TS ve výši 80% do fondu odměn a 20% do rezervního fondu b) rozpočtové opatření č. 4/ Bere na vědomí a) zprávu o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace Rosické TS za rok 2007 b) zprávu o přípravě koupaliště na sezónu c) zprávu Policie ČR, Obvodního oddělení Rosice o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě za rok 2007 d) o činnosti Městské policie Rosice za rok Souhlasí a) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a RNDr. Ivanou Švejdovou, Rosice, jejímž předmětem je zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2007, částka Kč b) s uzavřením dohod o partnerství mezi městem Rosice a Střediskem volného času Rosice, p., o., Občanským sdružením Prádelna, Zá- ROSA 4/2008 9

9 z radnice mu břemenu mezi městem Rosice a firmou E.ON Distribuce, a. s., Lannova 205/16, České Budějovice. Věcné břemeno bude zřízeno z důvodu uložení kabelového vedení NN do pozemků města p. č. KN 2900/60. Jednorázová úplata činí Kč. Náklady, spojené s vypracováním GP a se zapsáním do KN ponese budoucí oprávněný e) s podáním žádosti o dotaci z ROP JV na vybavení zámeckého parku a doporučuje poptat Ing. Dufkovou k podání cenové nabídky na zpracování PD. Ing. Petr Klíma starosta Dana Prokešová RNDr. Petr Lukáš ověřovatelé VÝPIS USNESENÍ Č. 15/2007 ze zasedání zastupitelstva města Rosice, konaného dne Zastupitelstvo města Rosic na svém zasedání dne přijalo toto usnesení: 1. Schvaluje a) rozpočtové opatření č. 3/2008 tak, jak bylo předloženo b) přidělení následujících grantů zájmovým sdružením a sportovním oddílům: TJ Sokol Rosice Kč Občanské sdružení při ZŠ Rosice Kč Občanské sdružení mažoretky Anife Rosice Kč Středisko volného času Rosice Kč FC Slovan Rosice Kč Kuželkářský klub Slovan Rosice Kč BONUS Rosice Kč Občanské sdružení Prádelna Kč HCM Slovan Rosice Kč Uvedená celková finanční částka se přiděluje pro každého příjemce na konkrétní jednotlivé projekty, uvedené v příloze tohoto usnesení. c) v souladu s 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, předložený Strategický plán rozvoje města Rosice pro období d) veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi městem Rosice a obcí Zbraslav, jejímž předmětem je výkon úkolů Městské policie Rosice na území obce Zbraslav e) záměr personálně posílit KIC Rosice a ukládá řediteli příspěvkové organizace KIC připravit podklady pro rozhodnutí f) kontrolu, vedenou v plánu kontrol, předloženém kontrolním výborem zastupitelstva na 2. čtvrtletí 2008, jako č. 15/2008 následná kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva za rok 2006 a I. pololetí Bere na vědomí a) zprávu o činnosti rady za uplynulé období b) zápis ze zasedání Finančního výboru zastupitelstva c) zápis ze zasedání Kontrolního výboru zastupitelstva d) zprávu interního auditu o zjištěných nedostatcích při kontrolní činnosti KV. e) zprávu z valného shromáždění mikroregionu KAHAN dso, konaného dne Stanovuje a) na základě doporučení Finančního výboru minimální ceny pozemků prodávaných a směnovaných městem Rosice pro individuální výstavbu. V ostatních případech postupovat dle materiálu, předloženého finančním výborem zastupitelstva (viz příloha) 1) zasíťovaný pozemek určený pro výstavbu 1500 Kč/m 2 (sítě do vzdálenosti cca 50 m) 2) nezasíťované pozemky určené k zástavbě 1000 Kč/m 2 (podmínka budování sítí nad 50 m) 10 ROSA 4/2008

10 3) nezastavěné pozemky prokazatelně nezastavitelné do 10 let 500 Kč/m 2 (pole, les, louka vyžadovaly by změnu ÚP) 4) nezastavitelné pozemky (svahy, bažiny dle 26 zák. 151/1997 v zastavitelném území 400 Kč/m 2 v extravilánu dle znaleckého posudku b) pracovní skupinu pro přípravu podkladů na jednání valných hromad společnosti Cristal s. r. o. Rosice a zastupování města na valných hromadách této společnosti. Jmenuje členy pracovní skupiny Ing. Petr Klíma, Lukáš Volánek, Ing. Karel Prokeš, JUDr. Josef Polák, Mgr. Jaroslav Světlík, Milan Král. Zastupitelstvo ukládá pracovní skupině jednat o možnostech získání majoritního podílu města ve společnosti. 4. Ruší a) usnesení zastupitelstva č. 5/2007 z bod 7, písm. b, o provedení externího auditu ve zrušené společnosti Rosické TS, s. r. o. odborně způsobilou osobou. 5. Ukládá a) finančnímu výboru zastupitelstva předložit zastupitelstvu porovnání variant servisní smlouvy kopírek a vlastnictví kopírek městem z hlediska efektivity b) radě města zahájit jednání o obchvatu Rosic d) starostovi města svolat zástupce kontrolního výboru zastupitelstva, zástupce města a MěÚ Rosice ve věci postupu kontrolního výboru při prováděných kontrolách. Ing. Petr Klíma starosta RNDr. Petr Lukáš MUDr. Radan Dolíhal Marie Vyhnalíková členové návrhové komise ROSA 4/

11 informace MěÚ PROJEKT NEKOUŘÍM ÚSPĚŠNĚ PROBÍHÁ PŘIDEJTE SE TAKÉ Pod záštitou rady města Rosice Rádi bychom informovali všechny, kteří věnují pozornost drogové závislosti dětí na tabáku, že projekt NEKOUŘÍM, zaměřený na prevenci této drogové závislosti je v plném proudu. Již v měsíci únoru převzala oficiální záštitu nad projektem rada města Rosice. Členové městské rady tak vyjádřili podporu tomuto projektu, který má za cíl oslovit rosické děti a mládež a ukázat jim, že normální je nekouřit, že žít bez drogové závislosti na tabáku je správná volba a výhoda ve všech ohledech. V měsíci březnu se pracovní skupině projektu podařilo získat ke spolupráci další rosické organizace, sportovní kluby a spolky, které nabídly své prostory i členy pro pořádání akcí souvisejících s projektem NE- KOUŘÍM. A jaké akce to konkrétně jsou? Stejně tak jako přibývají další spolupracovníci projektu, seznam jednotlivých aktivit se průběžně rozšiřuje. Mnoho zajímavých aktivit je však již v tuto chvíli dohodnuto. Například v městské knihovně se již připravuje výtvarná a literární soutěž na téma NEKOUŘÍM. Děti a mládež se dále mohou těšit na zajímavé tématické programy, které připravují pedagogičtí pracovníci přímo v rámci výuky. Do školy se také chystá dramatická dílna, při které se děti samy zapojí do děje a vyzkoušejí si řešení různých situací, které by je v souvislosti s drogovou závislostí na tabáku mohly potkat. Veřejnost se může těšit třeba na výsledky výtvarných a literárních soutěží, které budou zveřejněny na veřejně přístupných místech ve městě. Dále připravujeme celodenní program pro žáky základní školy, který je naplánován na pátek Celý tento den budou probíhat aktivity pro děti a zajímavým bodem bude závod Běh do rosických schodů. Odpoledne zakončí program na zimním stadionu spojený s vyhlášením výsledků soutěží a oceněním nejlepších prací. K tomu všemu se dozvíte informace, proč je správné nekouřit, z informační kampaně, která bude určena nejen pro děti a jejich rodiče, ale i třeba pro prodejce tabákových výrobků na území našeho města. Akce projektu NEKOUŘÍM podpořily v rámci spolupráce i další projekty jako např. preventivní programy rosických mateřských školek nebo Den dětí připravovaný rosickým Střediskem volného času. Velmi nás těší Váš zájem o projekt NEKOUŘÍM a budeme rádi, pokud se ozvete a nabídnete pomocnou ruku. Na formě spolupráce je možné se domluvit individuálně, nejjednodušším způsobem je zapojit se do informační kampaně, pokud máte možnost oslovit osobně některé z rosických dětí a mládeže, např. jako jejich trenér, vedoucí zájmového kroužku, kamarád nebo rodič. Pro více informací prosím kontaktuje koordinátorku projektu JUDr. Janu Šildbergerovou, MěÚ Rosice, tel , mesto.rosice.cz. Za pracovní skupinu projektu Ing. Radek Drnovský 12 ROSA 4/2008

12 PROJEKT NEKOUŘÍM HLEDÁME SPONZORY Pokud byste rádi podpořili projekt NEKOUŘÍM, zaměřený na prevenci drogové závislosti na tabáku u rosických dětí a mládeže, můžete tak učinit i formou sponzorského daru. Vámi poskytnuté prostředky by byly využity v průběhu projektu zejména na tisk informačních materiálů, výrobu propagačních materiálů, dárky pro vítěze soutěží spojených s projektem, průběh propagačních a informačních akcí spojených s projektem. Podrobnosti o připravovaných akcích naleznete v samostatném článku. V případě Vašeho souhlasu velmi rádi následně zveřejníme Vaše jméno v rámci poděkování sponzorům. Rádi přijmeme jakoukoliv podporu a předem děkujeme. S Vaší nabídkou prosím kontaktujete JUDr. Janu Šildbergerovou, koordinátorku projektu, tel , ZÁPIS DÍTĚTE DO CESTOVNÍHO PASU RODIČE U MĚÚ ROSICE Novelizací zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, je možné od 1. března 2008 zapsat do cestovního pasu rodiče dítě mladší 10 let, pokud se jedná o státního občana ČR. Zápis dítěte do cestovního pasu se provádí u odboru vnitřní správy MěÚ Rosice, pokud má držitel cestovního pasu, do kterého má být dítě připsáno, trvalé bydliště ve správním obvodu obce spadající pod působnost MěÚ Rosice jako úřadu obce s rozšířenou působností. Držitel cestovního dokladu, do kterého má být zápis dítěte proveden předloží: vyplněnou žádost o provedení změny údajů nebo doplnění údajů v cestovním dokladu platný občanský průkaz cestovní pas ČR originál, příp. ověřenou fotokopii rodného listu dítěte Správní poplatek se hradí hotově ve výši 50 Kč za každý zápis občana mladšího 10 let do již vydaného cestovního dokladu rodiče. NALEZENÉ VĚCI na území města Rosice: Vzhledem k technickým možnostem bude vyřízení žádosti o zapsání dítěte do cestovního pasu rodiče provedeno ve lhůtě minimálně 3 pracovních dnů. Bližší informace podají pracovníci odboru vnitřní správy na tel. č (176) Bližší informace poskytne odbor vnitřní správy MěÚ Rosice na tel. č , osobně lze kontaktovat podatelnu úřadu, budova zámku, Žerotínovo nám. 1. Datum nálezu: Nalezené věci : svazek klíčů svazek klíčů s jmenovkou ROSA 4/

13 informace MěÚ NOVĚ VYSAZENÁ ALEJ V ROSICÍCH Když před čtyřmi lety začala stavět v Rosicích firma LIDL, požádala o kácení tří ořešáků a několika náletových stromů u silnice. Jako náhradu jejich ekologické a společenské funkce jsme požadovali vysazení 8 10 stromů na parkoviště. Vzhledem k tomu, že zástupce firmy nesouhlasil s vysazováním stromů v blízkosti stavby prodejny, byla po dohodě s vedením města určena náhradní výsadba kolem zpevněné polní cesty vedoucí ze Zbýšovské ulice na Kratochvilku. V loňském roce LIDL požádal o posunutí termínu výsadeb, takže v polovině března jsme se dočkali vysazení nové krásné aleje. Nová jednostranná alej, kterou tvoří 40 kusů jírovce maďalu (lidově řečeno kaštanu), se stane základem pro budoucí biokoridor a současně větrolamem. Z tohoto důvodu byly stromy vysazeny v menší vzdálenosti od sebe, než např. v ulicích města. Stromy jsou krásné už nyní a moc se těším, až poprvé rozkvetou. Jednu vadu však sázení aleje mělo. A to skutečnost, že byla vysazena do porostu ozimé pšenice. Tímto bych chtěla poděkovat panu. Ing. Bochníčkovi, který má pole v nájmu, za toleranci a do budoucna za to, že při obdělávání pole nebudou stromy za více než sto tisíc poškozeny. Takže jakmile vysvitne sluníčko, zveme Vás na procházku či projížďku na kole kolem naší nové aleje! Ing. Eva Králová odbor životního prostředí, MěÚ Rosice Foto: archiv MěÚ Rosice 14 ROSA 4/2008

14 SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NAŠEM MĚSTĚ V minulém čísle Rosy jsem se zmínila o prvních výsledcích průzkumu mezi občany a odbornou veřejností. Dotazování se týkalo sociálních služeb, které občané v našem městě postrádají. Jako první jsem zmínila služby poradenského centra sociální poradny. Druhá priorita, která z našich průzkumů vyplynula, je zařízení, které se dle zákona o sociálních službách(108/2006 Sb.) nazývá CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB nebo také DENNÍ STACIONÁŘ. Zařízení tohoto druhu poskytují ambulantní služby pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Jejich cílem je posílit samostatnost těchto osob. Zajistit klientům fyzickou, psychickou a sociální soběstačnost. Zabezpečit jejich základní životní potřeby tak, aby byl zachován jejich dosavadní životní styl a mohli žít relativně samostatný život ve svém přirozeném sociálním prostředí ve svých domácnostech a rodinách. Dalším cílem těchto center je odlehčit a pomoci rodinným příslušníkům, kteří celodenně pečují o osobu se sníženou soběstačností, a umožnit jim nezbytný odpočinek. Při své práci se často s takovými lidmi setkávám. Mnohdy se cítí hodně vyčerpaní 24 hodinovou péčí o svého rodinného příslušníka. Všichni hovoří o tom stejném jak by přivítali zařízení, kam by mohli svého blízkého na pár hodin denně umístit a v klidu si zařídit své soukromé věci a odpočinout si s vědomím, že je o něho dobře postaráno. Služby v těchto zařízeních obsahují pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, různé terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. V příštím článku se zaměříme na to, jak konkrétně taková centra denních služeb nebo denní stacionáře fungují. Pište nám své připomínky, dotazy, náměty a nápady na téma Sociální služby v našem městě? na ovou adresu: nebo nám můžete zanechat totéž v písemné formě v Kulturním a informačním centru na Palackého náměstí. Milena Hrdličková za komunitní plánování sociálních služeb sociální služby ROSA 4/

15 společenská kronika SPOLEČENSKÁ KRONIKA MĚSTA ROSICE Dne 14. dubna uplynul rok, co nás opustila naše milovaná manželka, maminka, babička paní Eva Fűlőpová. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. A za vše, za vše dík. Za lásku, jaká byla, za život, jaký byl... S láskou vzpomínají manžel a dcera s rodinou. Osud byl krutý, nenechal Tě žít, rok uplynul jak voda v řece, voda odplyne, ale vřelá vzpomínka a bolest na Tebe v mém srdci zůstane. Dne 24. dubna 2008 vzpomeneme 1. výročí úmrtí, kdy mne bez rozloučení opustila družka, maminka, babička a prababička paní Anna Winterová. Stále vzpomínáme a nikdy nezapomeneme. Kdo jste ji znali a měli rádi za tichou vzpomínku děkuji druh Laďa Prokeš Dne 24. dubna tomu bude rok, co nás navždy opustila naše drahá maminka paní Anna Winterová. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Děti s rodinami. Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli naposled rozloučit s panem Josefem Paterou. Za projevenou soustrast a květinové dary děkují manželka, dcera a syn s rodinami. OPRAVA V minulém čísle v článku Škola na rosickém zámku končí bylo nesprávně uvedeno datum. Činnost školy bude ukončena k a Den otevřených dveří spojený s výstavou proběhnul PODĚKOVÁNÍ Reakce na článek paní Prokešové z minulého čísla související s letní hudební akcí pořádanou fotbalovým klubem. Chtěl bych poděkovat paní Prokešové za její velmi výstižný článek. Souhlasím s Vámi v každém bodě a těší mě, že se to konečně někdo nebojí napsat. S úctou Martin Říha PODĚKOVÁNÍ Pořadatelé oslav MDŽ v Rosicích, děkují za velmi pěkné vystoupení žáků ZUŠ Rosice. Poděkování samozřejmě patří jejich vedoucím, kteří mají s nimi trpělivost a dokáží přenést lásku k hudbě na naše děti. Za pořadatele s úctou Marie Vyhnalíková a Pavel Pavlík zastupitelé města Rosice. 16 ROSA 4/2008

16 černá kronika POLICIE ČR ROSICE RADÍ PÁTRÁ INFORMUJE Končí zima a přibývají pěkné dny, s tímto jako vždy souvisí zvýšený provoz na silnicích, vyrazí i motorkáři, cyklisté, pěkné počasí vyláká ven i více dětí. Nahlédl jsem do únorové statistiky dopravních nehod (DN) za celý Jihomoravský kraj. Celkově bylo zaznamenáno 3610 nehod (o 198 méně oproti loňskému únoru), celková způsobená škoda Kč (o cca méně oproti loňsku), v tomto případě jsou to ukazatele pozitivní. Nejvíce DN se stalo na suchém povrchu (2 058 DN), méně na mokrém povrchu (1 078 DN) a nejméně na sněhu, náledí či námraze (442 DN). Vypadá to tak, že příznivé podmínky pro jízdu za volantem nás asi ukolébají. Nejméně nehod bylo zaznamenáno o nedělích (280 DN) a nejvíce v pátek (691 DN). V loňském únoru bylo nejvíce DN zaznamenáno v úterý (733 nehod). A co u nás na venkově? Celkem za únor 376 DN (o 8 více oproti loňsku), hmotná škoda cca Kč (oproti loňskému únoru nižší téměř o 7300 Kč). A náš nejkritičtější den? Pondělí se 72 DN (nejméně sobota 31 DN). Ale vraťme se jako obvykle k našemu regionu po stránce nápadu trestné činnosti: Výčet závažnějších únorových událostí z Rosic: krádež bundy s doklady v herně Cristal, když si majitel odskočil krádež zboží v OD Lidl 5 ks Nescafé Gold za 695 Kč, uložena blok. pokuta krádež nafty a akumulátoru v kamenolomu z pracovních strojů v Mariánském údolí, bez vloupání, škoda cca Kč vloupání do kanceláře autoopravny na ul. Říčanská po vylomení dveří, odcizeny živnost. listy a razítko, škoda cca Kč vloupání do os. auta Renault Laguna u rest. Cristal, odciz. dámská kabelka s osobními věcmi, škoda cca Kč krádež dodávkového vozidla VW Transporter na ul. Husova čtvrť, neuzamčený s klíčky ve spínací skříňce vloupání do rod. domku na Palackého nám. po rozbití 3 oken ze dvora, nic nebylo odcizeno krádež věcí ze skladu penzionu Rosnička elektrické kabely, škoda Kč poškození os. auta Fiat Marea na ul. Úvoz, škoda Kč krádež plechové krytiny ze střechy býv. ZD na Říčance, škoda cca Kč krádež zboží v OD Lidl zboží v ceně 306 Kč, pachateli uložena blok. pokuta krádež věcí z auta u OD Lidl nákup, doklady, mobil, zřejmě špatně zajištěné vozidlo, škoda cca Kč vloupání do os. auta Š Felicia na ul. Husova čtvrť, bez zjevného násilí, odciz. autorádio, škoda cca Kč krádež jízdního kola zn. Favorit, před rest. U radnice, škoda cca Kč krádež světelného semaforu u stavby mostu před areálem Adosa, škoda cca Kč krádež zboží v OD Penny market zboží v ceně 682 Kč, uložena blok. pokuta krádež zboží v OD Penny market zboží v ceně Kč, uložena blok. pokuta krádež peněženky v OD Penny market z neohlídané kabelky v nákupním košíku Mimo shora uvedený výčet protizákonné činnosti byli v průběhu února policisty přistiženi dva řidiči bez platného řidičského oprávnění a tři řidiči jedoucí pod vlivem alkoholu. Velmi často se při své práci setkáváme s oznámením o ztrátě či krádeži osobních dokladů. Dosud jsme si nezvykli na to, že ať je to občanský nebo řidičský průkaz, stále se jedná o evidovaný důležitý dokument, který je ale vcelku snadno zneužitelný cizí osobou. Seznam neplatných osobních dokladů, ať odcizených či ztracených, je na internetových stránkách a prů- 18 ROSA 4/2008

17 pomáhat a chránit běžně se aktualizuje. Avšak ne každá společnost si ověřuje, jestli osoba, která s nimi chce uzavřít obchod, předkládá skutečně svůj pravý osobní doklad. Měli bychom více dbát na správné a bezpečné uložení svých osobních dokladů, aby byly dobře chráněny před možnou krádeží či zabezpečeny před ztrátou, abychom tak předešli jejich možnému zneužití. Koncem února se na OOP Rosice dostavil občan, který ve své poštovní schránce našel upomínku na splátku úvěru za odebrané motorové vozidlo kdesi v Praze. Vzpomněl si, že v květnu roku 2007 ztratil někde svoje doklady občanský a řidičský průkaz a jiné. Sice ztrátu hned nahlásil na příslušném pověřeném místě a dostal nové doklady, přesto ale na jeho ztracené doklady někdo podvodně uzavřel úvěr. S poškozenou podvedenou společností mu zřejmě vyvstanou nečekané trable a bude jim muset prokazovat, že on sám skutečně žádný obchod s jejich firmou neuzavíral. Zřejmě až po této neblahé zkušenosti si začne svých osobních dokladů více hledět a ochraňovat je daleko lépe, než dřív. Dojde-li ke ztrátě či krádeži osobních dokladů, je třeba co nejdříve věc oznámit na příslušném odboru pověřeného městského úřadu, jehož pracovníci jsou kompetentní k vystavení nového dokladu a současně ztracený či odcizený doklad zaznamenají do internetového seznamu neplatných dokladů (policie ČR tuto možnost nemá). Při vydání nově vystaveného osobního dokladu se platí správní poplatek, který je stejný jak u ztraceného, tak i u odcizeného dokladu. Pokud se ztracený doklad opět nalezne a je odevzdán původnímu majiteli, je tento povinen nalezený doklad odevzdat příslušnému úřadu, který jej vydal, držení takového dokladu je správním deliktem. Společně s osobními doklady míváme současně i platební karty. Samozřejmě je zcela nemyslitelné mít PIN zaznačen přímo na platební kartě. Zrovna tak nebezpečné je mít toto číslo napsáno na lístečku v peněžence či někde poblíž tak, že v případě ztráty či krádeže stačí peněženku prohledat a není těžké si dát čtyřmístné číslo na papírku do souvislosti s platební kartou a kartu zneužít. Neriskoval bych to ani s mobilním telefonem, kam si mnozí svůj PIN ukládají, často se kradou kabelky s peněženkami i mobilem současně. Raději bych si uložil do svého mobilního telefonu a ještě i na lístečku někde na příhodné místo telefonní číslo, na němž mi pracovnice příslušné banky v případě potřeby provede blokaci platební karty, jejíž ztrátu či krádež jsem zjistil, abych tak co nejdříve zamezil jejímu zneužití. V daném případě je zcela na místě držet se hesla opatrnosti není nikdy dost, ať již se jedná o osobní doklady či o platební karty, vyvarujeme se tak případným zbytečným potížím. V uplynulé době se v médiích často objevovalo téma vysokého počtu policistů, odcházejících ze služebního poměru, v článcích se porůznu zabývali důvody a příčinami tohoto jevu, hledali se viníci, objevovaly se různé prognózy o dalším vývoji a jiné odborné analýzy. Celá věc ale není tak jednoduchá a kdo u tohoto resortu nepracuje více let, není schopen se v mnohdy nepravdivých informacích a fámách orientovat a celému problému správně porozumět. V současné době probíhá pod heslem POMÁHAT A CHRÁNIT náborová kampaň Policie České republiky, jejímž základním cílem je doplnit početní stavy uniformovaných policistů na nejzákladnějších policejních útvarech, přivést do našich řad nové policistky a policisty, kteří uznávají hodnoty fair play a nebojí se zastat druhých lidí proti bezpráví. Současně má tato akce za úkol prezen- 20 ROSA 4/2008

18 tovat Policii ČR jako moderní a perspektivní organizaci, která svým pracovníkům nabízí možnost uplatnit své vědomosti a schopnosti při ochraně majetku, zdraví a životů spoluobčanů, možnost nadále si zvyšovat svoje vzdělání a odborné znalosti v oboru, který jim bude v rámci policejní práce vyhovovat a který by se pro ně mohl stát celoživotním zaměstnáním. Náborová kampaň má svůj prostor v tisku, v televizi, na plakátech i na internetu. Na adrese je od 1. února 2008 umístěna internetová náborová stránka, kde zájemci o zaměstnání mohou vyplnit přihlášky, které budou automaticky zaslány na y personalistů dle požadavku zájemce o pracovní zařazení. Na této webové stránce již bylo do konce měs. února zaznamenáno takřka přístupů a ve stejném termínu bylo odtud přijato vyplněných přihlášek nových uchazečů o práci u Policie ČR. Současně poprvé v naší historii používáme bezplatnou náborovou linku na čísle , kterou jsme nazvali zelená linka. Operátoři na ní budou volajícím zájemcům poskytovat informace o možnostech uplatnění u policie a zároveň jim zprostředkují kontakty s personálními pracovníky v jednotlivých okresech, kteří jsou schopni zájemcům vysvětlit veškeré další případné podrobnosti. prap. Josef Hlávka Policie ČR, Obvodní oddělení ROSICE policie pátrá ROSA 4/

19 ze školství PROBLÉM DĚTÍ NEBO PROBLÉM DOSPĚLÝCH? Když v minulém školním roce zjišťovaly zástupkyně rodičů ve Školské radě zájem o semináře na půdě školy, nejvíce pozornosti vzbudila tato témata: jak pomoci dětem při domácí přípravě komunikace s dětmi v období vývojových krizí šikana Proto jsme na začátku školního roku nabídli seminář o domácí přípravě dětí rodičům prvňáků, kteří se se svými dětmi vlastně teprve učili učit. Možnosti dozvědět se jak na to od třídních učitelek a školního psychologa využilo přibližně dvacet rodičů. V příštím roce chceme toto setkání nabídnout i rodičům starších žáků třeťáků a čtvrťáků. Dalším tématem, které si rodiče vybrali, byla komunikace s dětmi ve vývojových krizích (např. v pubertě). Seminář proběhne ve škole koncem dubna a pozvánku na něj předají třídní učitelé rodičům na dubnových konzultačních hodinách. Ve svém článku se budu věnovat tématu šikany, které se bezprostředně dotýká nás všech školou povinných žáků, učitelů i rodičů. Zdá se, že je tato problematika v poslední době hodně aktuální a moderní. Věnují se jí media, všímají si jí zaangažovaní rodiče, poradenské týmy a učitelé na školách se snaží najít recept, jak si s tímto narůstajícím problémem poradit. Mám ale mnoho osobních zkušeností s tím, že slovem šikana se často označuje i takové chování, které s pravým šikanováním nemá nic společného. Možná proto nezaškodí trocha teorie: definice (kterých jsou možná desítky) se v mnohém liší, ale shodují se v tom, že šikana je: chování s patrným úmyslem ublížit někomu fyzicky nebo psychicky slabšímu útočníkem může být jedno dítě nebo skupina dětí toto chování je opakované mezi útočníkem a obětí je zřejmý nepoměr sil (z hlediska fyzického nebo psychického) oběť toto chování vůči sobě prožívá jako zraňující a nedokáže se mu účinně bránit Odborníci tvrdí, že zárodek šikanování se dá najít v každé sociální skupině, bez ohledu na věk jejích členů. Kdykoliv se sejde nějaká nová skupina lidí, začínají se její členové navzájem testovat, oťukávat s cílem najít si své postavení a svou roli. Zjednodušeně lze říci, že žádný jedinec se nechce stát tím, kdo stojí ve skupině mimo, koho si ostatní nevšímají a nechtějí se s ním sbližovat. Pokud se ve skupině vyskytne člověk, který má sklon dominovat, řídit skupinu, prosazovat své zájmy na úkor druhých, může volit i cestu agrese vůči slabším. Oběťmi se pak stávají jedinci, kteří jsou vyhodnoceni jako slabí, protože se neumí bránit slovní agresi anebo drobným fyzickým útokům (ty mohou být zpočátku jen jakoby z legrace). Pokud jedinec v takovýchto situacích reaguje citlivě a zranitelně, může se později dostat do role oběti. Je s podivem, jak nesmyslně často agresoři zdůvodňují svou volbu obětí-najdeme zde celou škálu provokujících vlastností vadí například, je-li člověk moc malý nebo moc velký, málo nebo zbytečně moc chytrý, blonďatý nebo tmavovlasý, mluví moc nebo málo a tak by se dalo pokračovat donekonečna. To jediné, co mají oběti společné, je že se neumí bránit a jsou často na problém sami. I agresoři mají některé rysy společné snahu prosadit se, působit silným dojmem (i když jsou často spíše psychicky nejistí a slabí), sníženou schopnost vcítit se do druhých, potřebu mít dění kolem sebe pod kontrolou. Ve školní třídě se mohou problémy se šikanou objevit kdykoliv, a úkolem dospělých je umět ji odhalit, vyšetřit a pomoci skupině vrátit se k normálnímu fungování. Role rodičů je v těchto případech nezastupitelná znají své děti nejlépe a dokážou si všimnout, není-li něco v pořádku a dítě se trápí. I když oběti šikany o svém problému většinou nemluví, rodiče vycítí, že se něco děje. Varovnými signály může být například to, 22 ROSA 4/2008

20 že dítě nemá kamarády, nechce chodit ven a obává se chodit do školy. Dítě může mít neklidný spánek, je unavené, pasivní nebo naopak hyperaktivní a neklidné, bezdůvodně agresivní. Mohou se zhoršovat školní výsledky i přesto, že se doma připravuje. Ztrácí osobní věci nebo peníze. Mohou se objevit i zdravotní problémy (bolesti břicha, hlavy, ranní nevolnost). Pokud mají rodiče podezření, že se jejich dítě stalo obětí šikany, měli by se obrátit na toho, kdo je schopen situaci řešit ve škole na třídního učitele žáka nebo na některého z poradenských pracovníků, mimo školu na policii. I když rodiče často zkouší řešit problém vlastními silami například rozhovorem s agresorem a jeho rodinou, nebývají jejich zásahy většinou dlouhodobě účinné. Za nějaký čas se situace opakuje. Pokud se problém se šikanou objeví ve škole a my se o něm dozvíme, snažíme se situaci vždy řešit. Známe metodiku vyšetřování šikany a naší výhodou je i možnost pracovat po uzavření vyšetřování s kolektivem, kde vznikla. Šikana totiž bývá velmi výstižně označována nemocí vztahů ve skupině, jejími aktéry jsou oběť, agresor a takzvaná mlčící většina všichni ti, kteří o problému vědí a nenajdou odvahu a sílu napomoci k jeho zastavení. Pokud má některý z rodičů podezření, že se problém šikany týká jeho dítěte, měl by se obrátit na třídního učitele dítěte nebo kteréhokoliv pracovníka Školního poradenského pracoviště. Kontakty najde v žákovské knížce nebo na webových stránkách školy. Čím dříve se o problému dozvíme, tím větší je naděje na jeho vyřešení. Mgr. Alice Vašáková NOVÉ SKŘÍŇKY V ŠATNÁCH Jak víte, v naší škole byly nedávno instalovány do šaten skříňky a já jsem se rozhodl zeptat svých spolužáků, co si o tom myslí a jaké již po prvních dnech s nimi mají zkušenosti. Tak jako asi na všechno se názory liší. Podle většiny žáků jsou skříňky málo prostorné. Někteří však říkají, že jsou skříňky skvělé. Já sám jsem měl se skříňkami již zkušenosti z minulé školy tedy ze školy, kterou jsem navštěvoval na prvním stupni. Tam také zavedli asi v roce 2005 nové skříňky. Ty však byly plechové a o jednu skříň se dělili vždy dva spolužáci, a tak docházelo k častým neshodám. Na naší základní škole jsou skříňky hezčí. Materiál je příjemnější a imitace dřeva působí útulnějším dojmem. Také je velkou výhodou, že máme skříňku každý pro sebe. V tomto směru jsou naše skříně lepší. Prozatím si tedy dovoluji vyvodit dle názoru spolužáků i sebe samotného + a : + Tělocvik si můžeme nechat ve skříňkách a nenosit ho s sebou do třídy. I cennější věci mohou zůstat ve skříňkách, aniž bychom se báli, že nám je někdo ukradne. Skříňky vypadají esteticky velice dobře. Skříňky jsou málo prostorné a i prostor kolem nich se velice zúžil. Někdy je téměř nadlidský úkol, dostat se v tlačenici ke své skříňce. Také si nedokážu představit, jak budou skříňky vypadat, až přijde zima. Z bot, které nosíme, s drsnou podrážkou plnou písku a soli, se dostanou do roštů skříněk všechny nečistoty. Jen čas ukáže, jak dlouho nám skříňky vydrží a my všichni žáci naší školy se budeme muset moc snažit, aby skříňky vydržely co nejdéle. Viktor Pavlíček, 6.B Poznámka vedení školy: Při zařizování skříněk bylo nutno pracovat se stávajícím prostorem, do kterého nebylo možno začlenit skříňky většího rozměru, tak aby každý žák 2. stupně ZŠ měl svoji vlastní skříňku. Spodní část skříněk je řešena perforovaným roštem, který umožňuje větrání a odvod nečistot z obuvi na zem, která je pravidelně stírána. ROSA 4/

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Stanislav Tlášek a Jaroslav Louda.

Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Stanislav Tlášek a Jaroslav Louda. ZÁPIS z veřejného 73. zasedání (4/2009) DSO Mikroregionu Český ráj konaného dne 13.11.2009 v Obci Hnanice, okr, Znojmo Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová,

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Pořadové číslo zasedání: 16. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Datum zasedání: 8.2.2012 Čas zasedání: 19:10 22:50 hod. Místo zasedání: Obecní úřad Stran zápisu: 1/5 Přítomni: František Poláček,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 radní - MVDr. Tomáš Vlach 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2011 ze dne 27.6.2011

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2011 ze dne 27.6.2011 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2011 ze dne 27.6.2011 Z á p i s : Přítomni: Nepřítomni: Hosté: Datum a čas: Místo: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L.

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 56 1578 Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 52. schůze

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě Přítomni: p. M. Houška, p. O. Dohnal, p. R. Dohnal, p. M. Pechek, pí. M. Kosová, pí. J. Langová Omluveni:

Více

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 18. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 12. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 20. 12. 2010 od 17,15 hodin na MěÚ Zbýšov Starosta Vratislav Široký

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Martina Procházková, Ing. Pavel Jelínek, Mgr. Vladimír Libovický,

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 14. 4. 2014 od 18:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 14. 4. 2014 od 18:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 14. 4. 2014 od 18:00 hodin Přítomni: Omluveni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 11. 03. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3. KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3. KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3 KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer Ing.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 36. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00135/07 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 3/2007

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Milena Krupičková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav

Více

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 6.6.2013 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Přítomni: Prkno, Hájek, Pačesová, Rubeš, Baborský, Němec, Jeník Program: 1) Schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene na

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více