Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7"

Transkript

1 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012

2 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO Charakteristika škly Úplnst a velikst škly Jsme úplnu základní šklu s 1. až 9. pstupným rčníkem. Ve šklním rce 2011/2012 d škly nastupil celkem 536 žáků, z th 247 žáků na I. stupeň a 205 žáků na II. stupeň. Výuka prbíhala v 1., 2., 3., 4., 5., 6., a 7. rčníku ve třech paralelních třídách,v 8. a 9. rčníku ve dvu paralelních třídách. Kapacita škly je dle Rzhdnutí zařazení d sítě škl ze dne celkem 675 žáků. Vybavení škly Areál škly, jejíž úplný název je ZŠ Vsetín, Trávníky 1217, je umístěn ve středu sídliště Trávníky - městské části Vsetína. Tvří jej kmplex budv. Nejstarší část byla zprvzněna 1.září 1953, p dvaceti letech byl přistavěn nvý paviln a v rce 1964 tevřena budva šklní družiny. Celý areál je plcen, mezi budvami škly a budvu šklní družiny se nachází sprtvní hřiště, malá atletická dráha na sprinty a skk daleký, mderní dpravní hřiště ( služí žákům z celéh reginu ), 2 dřevěné dmečky a prlézačky se skluzavku pr děti z družiny. Vlné prstry jsu vyplněny travnatými plchami, ppředí škly zdbí skalka, živý plt a malé zákutí jehličnanů. V blízksti teče řeka Bečva, klem níž vede stezka pr pěší a i vybudvaná cyklstezka. Nedalek se nachází les a městský park. Od lňskéh rku je budva škly zateplena ( včetně strpů a střech ) a jsu vyměněna kna i vnější dveře.ve škle je nvě zreknstruvaná kuchyň s prstrnu jídelnu. Celkvý pčet učeben je 32, z nich 23 je využíván jak kmenvých a 9 jak dbrných ( fyzika, chemie, 2x infrmatika, cizí jazyky, výtvarná výchva, hudební výchva, 2x pracvní činnsti). Bhužel schází dbrná učebna přírdpisu a zeměpisu. Květinvá výzdba nechybí v žádné kmenvé učebně ani ve většině dbrných učeben. Kntejnery na třídění dpadu jsu na chdbách a v některých dbrných učebnách. Materiální vybavení škly je pměrně na dbré úrvni, pravidelně se dplňuje a rzšiřuje fnd učebnic, učebních pmůcek a výukvéh sftwaru. Škla dispnuje dvěmi mderními pčítačvými učebnami, které jsu vybaveny 15 výknnými pčítači (stáří d 2 let), dataprjektrem, prmítacím plátnem a multimediálním 2

3 přístrjem (tiskárna, kpírka, skener). Vyučující zde má k dispzici tzv. Smartsympdium s elektrnicku tužku. Dalším zdrjem alternativní výuky je sbrvna škly, která je taktéž vybavena dataprjektrem (dále je zde PC, vide, DVD přehrávač a kvalitní zvučení) a využívána pr různé prezentace. Dataprjektry se nachází i v učebnách a v kabinetě dpravní výchvy. Pstupně se mdernizuje vybavení kabinetů a kanceláří. Příležitsti: Zbudvání přírdpisné učebny s kutkem živé přírdy, zeměpisné učebny, šklní zahrady a venkvní učebny. Zmdernizvání přírdvědných kabinetů. Vybavvání přírdvědných učeben nvými kvalitními pmůckami a pmůckami ptřebnými pr EVVO. Dplnění přírdpisné knihvny knihami s envirnmentální tématiku. Pkračvat v eklgizaci škly a areálu škly. Pužívání eklgicky šetrnějších výrbků, technlgií a pstupů včetně úklidu, údržby a prvzu šklní jídelny. Charakteristika pedaggickéh sbru Všichni vyučující mají dbrné pedaggické vzdělání, téměř všichni mají ptřebnu kvalifikaci (dle 7 a 8 zákna č. 563/2004 Sb., pedaggických pracvnících). Pedaggický sbr škly tvří ředitel, statutární zástupce ŘŠ (zárveň zástupce ŘŠ pr II. stupeň), zástupce ŘŠ pr I. stupeň, 17 vyučujících I. stupně, 20 vyučujících II. stupně, 1 (externí) instruktr plavání, 5 vychvatelek šklní družiny a 1 vychvatelka šklníh klubu, výchvný pradce, metdik prevence sciálně patlgických jevů, krdinátr ICT (infrmatika), 2 krdinátři ŠVP (vzdělávací prgram), veducí metdických sdružení a předmětvých kmisí. Od rku 2003 je stanvena funkce krdinátra EVVO, kterému vedení škly vytváří pdmínky pr jeh práci a umžňuje zvyšvání dbrné úrvně. Šklní krdinátr využil mžnsti specializačníh studia a účastní se vzdělávacích akcí týkajících se EVVO. Krdinátr pskytuje statním pracvníkům škly knzultace a pdpru v začlenění EVVO d jejich činnsti. Vedení škly pdpruje aktivity v blasti EVVO, statní pedaggvé i správní zaměstnanci jsu chtni splupracvat. Výsledky plánvání EVVO jsu začleněny d dkumentů škly. 3

4 Příležitsti: Zavedení předmětů a ucelených učebních celků zaměřených na EVVO. Začlenění EVVO d všech vyučvacích předmětů. Zvýšení vzájemné splupráce pedaggických i nepedaggických pracvníků škly s krdinátrem EVVO. Další vzdělávání pedaggických i nepedaggických pracvníků v blasti EVVO. Dluhdbé prjekty a mezinárdní splupráce Škla se hlásí k mezinárdnímu hnutí Na vlastních nhu, známému také pd názvem Stnžka. Prstřednictvím výtvarných prací pmáhá získávat finanční prstředky ptřebné pr děti v Česku, ale především v chudších blastech světa. Každrčně škla přádá Stnžkvý týden, jehž bsahem je sbírka zaměřená hlavně na učební a kancelářské pmůcky pr děti z blastí pstižených válku. Škla se účastní prjektu Splu, který je zalžen na splupráci nejstarších a nejmladších žáků. Jsme sučástí prjektu Dbrá škla, v rámci něhž směřují aktivity a snahy ke zkvalitňvání výuky a zlepšvání prstředí škly. Je realizván prjekt Recyklhraní, jehž cílem je prhlubit znalsti žáků v blasti třídění a recyklace dpadů a umžnit jim sbní zkušenst se zpětným dběrem baterií a pužitých drbných elektrzařízení. Škla je jednu z 529 partnerských škl zapjených d prjektu EVVOLUCE. Každrčně přádáme pbytvý výcvikvý lyžařský kurz pr žáky 1., a 7. rčníku, dějepisné a přírdpisné exkurze pr žáky 6. až 9. rčníku. Pedaggvé vzájemně splupracují na šklních prjektech, které navazují na prbírané učiv neb reagují na aktuální témata ve splečnsti. Frmu prjektvéh dne nazvanéh Když sa trávník zelená jsu každrčně na škle rganizvány slavy Dne Země. Každý rk přádá škla mezinárdní výtvarnu sutěž, sutěž tanečních skupin Tančírna, pěvecku sutěž Superstar a akademii 9. rčníků k závěru šklníh rku.. 4

5 Od šklníh rku 2005/2006 splupracujeme se spřátelenu šklu v plské Bytmi. Obsahem splupráce jsu vzájemné návštěvy, pravidelné kmunikace mezi žáky i pedaggy bu škl a vzájemná účast v sutěžích. Příležitsti: Organizace vícedenních pbytvých prgramů zaměřených na EVVO a výuku v terénu. Zařazvat častěji d výuky prjektvé dny, týdny a dluhdbé prjekty s tématiku EVVO prbíhající především v terénu. Splupráce škly Splupráce s rdiči Škla infrmuje rdiče a veřejnst své činnsti nejen v blasti EVVO na webvých stránkách i v reginálním tisku. Zdrjem infrmací je i šklní časpis. Rdiče se aktivně zapjují d akcí škly ( spnzrství, pmc při akcích a prjektech škly, vedení kružků ). Jsu rganizvány akce pr veřejnst např. Vánční besídka spjená s jarmarkem, přehlídka tanečních skupin v Lidvém dmě ( Tančírna ), přehlídka sólvých zpěváků ( Superstar), akademie 9. rčníků apd. Na škle půsbí Rdičvské sdružení slžené ze zástupců tříd. Schází se cca 4x rčně a hlavním bsahem jeh schůzek je infrmvat rdiče činnsti, záměrech a dalším rzvji škly. Rdiče mají mžnst vyjadřvat se k aktuálním prblémům, přichází se svými pdněty a nápady. Rdičvské sdružení také přispívá finanční částku na pravidelné akce žáků jak jsu LVK, exkurze a šklní výlety. 2x rčně se zástupci rdičů schází s pedaggy na nefrmální úrvni při sprtvním utkání v bwlingu a ve vlejbale. Splupráce se Šklsku radu Na základě šklskéh zákna byla při škle zřízena Šklská rada slžená ze 2 zástupců zřizvatele, 2 pedaggických pracvníků škly a 2 zástupců ze strany rdičů. Šklská rada se vyjadřuje k chdu škly a schvaluje některé dkumenty škly. 5

6 Splupráce s místními i reginálními institucemi a NNO Škla úzce splupracuje s mnha institucemi, jedná se především : dbry MěÚ Vsetín ( hlavně dbr šklství a kultury, dbr sciálně právní chrany dětí ), Odbr šklství, mládeže a sprtu Zlínskéh kraje, PPP Valašské Meziříčí a Vsetín, Masarykvu veřejnu knihvnu Vsetín, Městsku plicii, Plicii ČR, Technické služby města Vsetín, VaK Vsetín, statní základní škly ve městě i klí, střední a mateřské škly aj. Je využíván výukvých prgramů nabízených střediskem vlnéh času - Alcedem, Vsetínským muzeem a hvězdárnu, zlgicku zahradu Lešná, jeskyněmi v Teplicích nad Bečvu. Třídy se účastní pbytvých prgramů přádaných Alcedem a DIS ve Fryštáku. Přádáním besed a splečných akcí navazuje škla splupráci s místními zájmvými rganizacemi. Využívá se i služeb jedntlivců z řad dbrníků zabývajících se EVVO, pd jejichž vedením pznávají žáci přírdní krásy reginu. Škla se prezentuje v reginálním tisku ( Jalvec, Valašský deník, Vsetínské nviny ) a v místní TV Beskyd. Příležitsti: Využití jedndenních výukvých prgramů i vícedenních pbytvých prgramů statních ekcenter ( Hstětín, Sluňákv aj. ) Častější návštěva akcí a exkurzí zaměřených na EVVO. Užší splupráce s centry eklgické výchvy a dalšími subjekty zabývajícími se živtním prstředím. Členství v síti škl M.R.K.E.V Vzdělávací strategie škly Zaměření škly výuka cizích jazyků d třetí třídy rzšířená výuka hudební, výtvarné a tělesné výchvy integrace žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami práce s výpčetní a kmunikační techniku envirnmentální výchva 6

7 Pririty škly v blasti EVVO průřezvé téma envirnmentální výchva je d šklníh rku 2007/2008 sučástí vzdělávací kncepce škly envirnmentální vzdělávání pr všechny - důraz je kladen nejen na znalsti, ale hlavně na prměnu pstjů a žebříčku hdnt širší zavádění envirnmentálních témat napříč všemi předměty vzdělávání přírdě, v přírdě a pr přírdu ( častější využívání dstupných přírdních lkalit pr praktické pzrvání přírdy ) eklgizace prvzu škly dstatek financí na realizaci EVVO Dsavadní výchvné a vzdělávací cíle žák se rientuje v jedntlivých eksystémech žák je hleduplný k živtnímu prstředí žák chápe vlivňvání přírdy člvěkem, uvědmuje si mžné následky žák se seznamuje se základními pdmínkami živta a rzumí významu jejich chrany žák si uvědmuje význam zdravéh živtníh stylu žák vnímá jedinečnst přírdních jevů, které nelze techniku nahradit žák se zapjuje d eklgických aktivit žák prvádí pzrvání přírdy a přírdních jevů, vyvzuje závěry žák diskutuje nad prblémy chrany přírdy žák pracuje s přírdninami a ptickými přístrji žák využívá dbrnu literaturu, časpisy a internet jak zdrj infrmací Dpsud pužívané metdy a frmy práce skupinvá výuka, frntální výuka a samstatná práce s využitím pracvních listů neb frmu referátů jsu nejčastěji pužívané metdy výuky práce v malých týmech s následnu prezentací ve třídě řízená diskuse v kruhu na předem zadané téma častu sučástí výuky jsu labratrní práce z chemie a přírdpisu 7

8 převažuje výuka v budvě, jen v menším mnžství je zařazvána výuka v přírdě d výuky jsu začleňvány exkurze, besedy s dbrníky a výukvé prgramy k výuce je využívána dbrná literatura a časpisy, internet, vide a DVD filmy, dataprjektr, brazy, mdely a přírdniny žáci se zájmem přírdu se účastní bilgické, zeměpisné a chemické lympiády, eklympiády a sutěže Pznej a chraň Příležitsti: častější výuka v terénu zařazvat častěji d výuky prjektvé dny, týdny a dluhdbé prjekty zvát d vyučvání dbrníky s různým přírdvědným zaměřením splupráce s dbrníky a rganizacemi v bci využívat DVPP k živení výuky zajímavými a netradičními metdami Začlenění průřezvéh tématu Envirnmentální výchva - EV Envirmentální výchva 1. stupeň 2. stupeň Název kruhu Eksystémy ČJ PŘ D PŘ ČJ D Z Základní pdmínky živta ČJ ČJ PRV M PŘ PŘ VKZ CH ČJ PŘ Lidské aktivity a prblémy živtníh PRV VV VV PČ VV ČJ VV M VV ČJ M Z PŘ Z VKZ CH Z ČJ CH PŘ Z 8

9 prstředí ČJ D OV F Vztah člvěka prstředí k M TV ČJ M PRV ČJ VL PŘ ČJ INF INF Z F TV NJ TV NJ Z PČ TV M ČJ PŘV PČ ČJ ČJ TV TV PČ PC INF D D PČ D PŘ PŘ OV Z PČ VKZ PČ PČ Začlenění dluhdbých záměrů EVVO d ficiálních dkumentů škly Šklní prgram EVVO je sučástí ficiální dkumentace škly. Knkretizuje průřezvé téma Envirnmentální výchva ve ŠVP. Rční realizační plán EVVO je zapracván d rčníh plánu škly. Pslední dluhdbu kncepci EVVO a rční plán EVVO zpracvala bývalá krdinátrka EVVO Mgr. Markéta Cvanigvá v rce Funkce krdinátra EVVO Od byla na základě metdickéh pkynu MŠMT k envirnmentálnímu vzdělávání, výchvě a světě ve šklách a šklských zařízeních ustanvena funkce krdinátra EVVO. Od byla nvě pvěřena krdinváním v blasti EVVO Mgr. Lenka Michálkvá. Činnst krdinátra EVVO: sestavuje dluhdbý plán EVVO za pdpry vedení škly a ve splupráci s statními členy pedaggickéh sbru vypracuje rční plán EVVO, který vychází z dluhdbéh plánu zpracuje zprávu plnění rčníh plánu EVVO za uplynulý šklní rk 9

10 splupracuje s centry eklgické výchvy a dalšími subjekty zabývající se živtním prstředím rganizuje akce a prjekty zaměřené na envirnmentální vzdělávání napmáhá se zařazením průřezvéh tématu Envirnmentální výchva d všech předmětů účastní se různých frem dalšíh vzdělávání v blasti EVVO se suhlasem ředitele škly zajišťuje vybavenst škly učebními pmůckami ptřebnými k EVVO pdílí se na prpagaci škly v blasti EVVO 10

11 2. Dluhdbé cíle v EVVO 2.1 Stanvení dluhdbých výchvně vzdělávacích cílů, čekávané výstupy Dluhdbý cíl Žák má kladný vztah k přírdě, živtnímu prstředí a kulturnímu dědictví. Dílčí cíle Výstupy Indikátry Prstředky Metdy vyhdncení Žák vládá základní I. stupeň I. stupeň výklad, dplňvání zápis v třídní knize, eklgické pjmy, rzumí vztahům a záknitstem v přírdě. Žák vyjmenuje základní pdmínky živta a jednduše vysvětlí jejich význam. Žák rzliší základní eksystémy, vyjmenuje hlavní druhy rganismů v nich zastupených a 60% žáků určí 4 základní pdmínky živta a uvede jejich 3 hlavní významy. 80% žáků výtvarně či literárně zpracuje vybraný druh eksystému. pracvních listů, práce s literaturu a výpčetní techniku, návštěva výukvých prgramů, tematicky zaměřené labratrní práce, terénní výuka, prjektvé vyučvání, exkurze, výtvarné vyhdncení testů, vyplněných pracvních listů a výsledků pzrvání, výstava, prezentace prjektů, výstava výtvarných a literárních prací uvede příklady techniky ptravních vztahů. 11

12 II. stupeň II. stupeň Žák nalezne dlišnsti 60% žáků umí zařadit 10 jedntlivých eksystémů, psudí je z různých hledisek. rganismů d danéh eksystému, najde a ppíše vzájemné vztahy mezi nimi. 80% žáků vysvětlí význam lesu, ple, luky a vdních zdrjů. 80% žáků výtvarně Žák jednduše vysvětlí klběh látek v přírdě. zpracuje klběh vdy, kyslíku neb xidu uhličitéh v přírdě Žák citlivě vnímá I. stupeň I. stupeň vycházky d přírdy, zápis v třídní knize, přírdu klem sebe. Žák si všímá změn v přírdě v průběhu jedntlivých rčních bdbí. Žák ppíše krajinu, ve 80% výtvarně či literárně zpracuje vybrané rční bdbí. 80 % žáků správně přiřadí květy, listy a pldy k pěti rstlinám. 80% žáků literárně či výtvarně vyjádří, jak výlety, exkurze, terénní pzrvání, práce s mapu, využití naučné stezky, prjektvé a pržitkvé vyučvání, práce s přírdním materiálem, dplňvání pracvních výstava a prezentace ftgrafií, výtvarných a literárních prací, vyhdncení a výstava vyplněných pracvních listů, článek ve šklním časpisu 12

13 které žije. Žák zná významné přírdní památky v blízkém klí. II. stupeň Žák upzrní na vegetativní změny u rstlin a změny v chvání zvířat v průběhu jedntlivých rčních bdbí. Žák ppíše krajinu, ve které žije, prvná živtní prstředí přirzené a umělé. Žák uvede přírdní vypadá krajina, ve které žije. 80% žáků vyjmenuje 3 významné přírdní památky reginu. II. stupeň 80 % žáků správně přiřadí květy, listy a pldy k 5 rstlinným druhům. 80% žáků vyjmenuje 2 druhy stěhvavých ptáků a 2 druhy hibernujících živčichů. 80% žáků literárně či výtvarně vyjádří, jak vypadá krajina, ve které žije. 80% žáků zná 3 významné přírdní památky reginu, umí je listů, výtvarné techniky, výuka v přírdvědné a pčítačvé učebně, využití prgramů SEV 13

14 památky reginu a vyznačit v mapě. vyznačí je na mapě Žák si uvědmuje I. stupeň I. stupeň vycházky d přírdy, Zápis v třídní knize, ptřebu chrany živtníh prstředí. Žák vysvětlí negativní vliv průmyslu, dpravy a zemědělství na živtní prstředí a zdraví člvěka. 80% žáků libvlnu frmu zpracuje 1 prblém znečištění živtníh prstředí způsbený činnstí člvěka. exkurze, terénní pzrvání, práce s mapu, využití naučné stezky, prjektvé a pržitkvé vyučvání, simulační hry, dplňvání výstava a prezentace ftgrafií, výtvarných a literárních prací, vyhdncení a výstava vyplněných pracvních listů, článek ve šklním časpisu pracvních listů, výtvarné techniky, Žák umí rzlišit šetrné chvání k přírdě d jeh pškzvání. 80% žáků uvede knkrétní případ pškzvání živtníh prstředí ve svém klí. výuka v přírdvědné a pčítačvé učebně, využití prgramů SEV, besedy s chranáři 80% žáků zná CHKO Žák nalezne důvdy nutnsti chrany ŽP, určí chráněná území Beskydy, ppíše 3 základní pravidla chvání v chráněném území a vyjmenuje 3 hržené v blízkém klí a druhy rstlin a živčichů 14

15 vyjmenuje místní hržené druhy rstlin a živčichů. II. stupeň Žák vysvětlí negativní vliv průmyslu, dpravy a zemědělství na živtní prstředí a zdraví člvěka. Žák značí knkrétní případ pškzvání přírdy ve svém klí, tét chráněné blasti. II. stupeň 80% žáků vyjmenuje 3 příklady znečištění ŽP činnstí člvěka,uvede 3 nemci, jejichž příčinu je znečištěné živtní prstředí, libvlnu frmu zpracuje 1 prblém znečištění živtníh prstředí způsbený činnstí člvěka. 80% žáků uvede knkrétní případ pškzvání živtníh prstředí ve svém klí a navrhne jeden způsb mžnsti řešení prblému. 80% žáků zná CHKO 15

16 nalezne příčiny, důsledky Beskydy, zakreslí ji a navrhne mžnsti řešení. Žák nalezne důvdy v mapě, vyjmenuje a zaznačí v mapě další 3 CHKO a NP, ppíše 3 základní pravidla chvání nutnsti chrany ŽP, určí v chráněném území a určí chráněná území 3 hržené druhy rstlin v blízkém klí a a živčichů tét blasti. vyznačí je v mapě, vyjmenuje místní hržené druhy rstlin a živčichů Žák se seznámí I. stupeň I. stupeň vycházky d přírdy, zápis v třídní knize, s tradicemi a kulturu reginu. Žák zná řemesla, tradice a zvyky Valašska. Žák značí typické pldiny pěstvané na 80% žáků výtvarně či literárně zpracuje tematiku řemesla, tradice a zvyky Valašska. 80% žáků uvede 3 významné pldiny pěstvané na Valašsku, výlety, exkurze, návštěva muzeí, výstav a kulturních akcí, práce s mapu, s krnikami, s dbvými ftgrafiemi, rzhvry se starusedlíky, besedy s histriky, prjektvé výstava a prezentace ftgrafií, výtvarných a literárních prací, vyhdncení a výstava vyplněných pracvních listů, článek ve šklním časpisu 16

17 Valašsku a převažující druhy chvaných hspdářských zvířat. Žák uvede nejvýznamnější kulturní památky bce, ve které žije. Žák zná významné sbnsti Valašska z blasti umění. II. stupeň Žák zná řemesla, tradice a zvyky Valašska, umí ppsat valašský krj. Žák značí typické pldiny pěstvané na zná 3 hspdářská zvířata chvaná v tét blasti. 80% žáků vyjmenuje 3 kulturní památky nacházející se v blízkém klí 80% žáků vypracuje referát jednm významném umělci Valašska. II. stupeň 80% výtvarně či literárně zpracuje tematiku řemesla, tradice a zvyky Valašska. 80% žáků uvede 3 významné pldiny pěstvané na Valašsku, zná 3 hspdářská zvířata chvaná v tét blasti. Danu skutečnst a pržitkvé vyučvání, dplňvání pracvních listů, výtvarné techniky, využití prgramů SEV 17

18 Valašsku a převažující druhy chvaných hspdářských zvířat, je schpen spjit tut skutečnst s nárky rganismů na živtní prstředí. Žák uvede přírdní kulturní památky reginu a vyznačí je na mapě. jednduše vysvětlí. 80% žáků vyjmenuje 3 kulturní památky nacházející se v blízkém klí a vyznačí je na mapě bce. 80% žáků vypracuje referát jednm významném umělci Valašska. Žák vyjmenuje známé sbnsti Valašska, určí blast umění, ve které půsbili či půsbí, uvede díla, kterými se prslavili. Dluhdbý cíl Žák se aktivně zapjuje d eklgizace prvzu škly. 18

19 Dílčí cíle Výstupy Indikátry Prstředky Metdy vyhdncení Žák dbá čisttu a I. stupeň I. stupeň přesazvání rstlin, zápis v třídní knize, zeleň v budvě škly i v jejím klí. Žák se aktivně pdílí na údržbě přádku ve třídě a v klí škly. Žák pečuje zeleň ve třídách, na chdbách i v klí škly. 80% žáků se zapjí d úklidu prstr a klí škly. 80% žáků pečuje rstliny v prstrách škly i v jejím klí. péče rstliny, úklid a údržba přádku v budvě i v klí škly čistta v prstrách i v klí škly, kvetucí rstliny II. stupeň II. stupeň Žák se aktivně pdílí na údržbě přádku ve třídě a v klí škly. Žák pečuje zeleň ve třídě, na chdbách i v klí škly, zná nárky pěstvaných rstlin. 80% žáků se zapjí d úklidu prstr a klí škly. 80% žáků pečuje rstliny v prstrách škly i v jejím klí. 19

20 Žák chápe zásady I. stupeň I. stupeň výuka, prjektvé a výstava a prezentace udržitelnéh rzvje a aktivně se na něm pdílí. Žák třídí dpad na 3 slžky. Žák ddržuje zásady šetření vdu, elektricku a tepelnu energií. Žák se aktivně účastní sběrvých akcí. 60% žáků třídí dpad na 3 slžky. 80% žáků ddržuje zásady šetření vdu, elektricku a tepelnu energií. 60% žáků se aktivně účastní akce sběru papíru. pržitkvé vyučvání, dplňvání pracvních listů, výtvarné techniky, využití prgramů SEV, rganizace sběrvých akcí, vyhlášení sutěže ve sběru papíru mezi třídami i jedntlivci, zapjení d prjektu Recyklhraní ftgrafií, výtvarných a literárních prací, vyhdncení a výstava vyplněných pracvních listů, článek ve šklním časpisu, vyhdncení sutěže ve sběru papíru Žák se aktivně účastní prjektu Recyklhraní. 60% žáků je zapjen v prjektu Recyklhraní. II. stupeň II. stupeň Žák třídí dpad na 3 60% žáků třídí dpad na slžky. 3 slžky. Žák ddržuje zásady šetření elektricku a tepelnu energií, zjišťuje sptřebu vdy a elektřiny 80% žáků ddržuje zásady šetření vdu, elektricku a tepelnu energií, umí zjistit 20

21 na měřiči, umí vypčítat cenu sptřebvané vdy a elektřiny. Žák se aktivně účastní sběrvých akcí. Žák se aktivně účastní prjektu Recyklhraní. sptřebu vdy a elektřiny na měřiči. 60% žáků se aktivně účastní sběrvých akcí. 60% žáků se aktivně účastní prjektu Recyklhraní. 21

22 2.2 Stanvení dluhdbých rganizačních cílů Hlavní cíl Vzdělávání žáků rganizace prcesu Dílčí cíle Indikátry Prstředky Metdy vyhdncení Začlenění EV d 50% předmětů ve škle má výklad, labratrní práce, zápis v třídní knize, zprávy výuky na 1. i 2. stupni. EV začleněnu vybranu terénní výuka, prjekt, z EV akcí, jednání frmu d výuky. exkurze, pznávací předmětvých kmisí, vycházka, beseda, simulační prezentace výstupů, hra, kperativní hra vyhdncení rčníh plánu EVVO Realizace Organizace minimálně prpagace, určení zápis v třídní knize, průřezvéh tématu EV jednh prjektvéh dne realizačníh týmu, sestavení prezentace výstupů frmu prjektvé výuky. s EV tématiku pr 1. i 2. plánu akce, učitelé a vybraní z prjektvéh dne stupeň za rk. žáci se aktivně účastní rganizace prjektvéh dne. ( v prstrách škly, na webvých stránkách škly, ve šklním časpisu ), vyhdncení rčníh plánu 22

23 EVVO Účast na sutěžích Minimálně 3x za rk účast lympiády (chemická, zápis v třídní knize, zprávy s EV tématiku. škly na sutěžích s EV eklgická, bilgická, předmětvých kmisí, články tématiku. zeměpisná, dějepisná ), na webu škly a ve šklním sutěže ( Pznej a chraň, časpisu, vyhdncení Přírdvědný klkan ) rčníh plánu EVVO Eklgizace prvzu škly Dílčí cíle Indikátry Prstředky Metdy vyhdncení Úsprné hspdaření D rku 2013 snížíme pvěření pracvníka pvěřený pracvník eviduje s energiemi. sptřebu energií cca 5%. dpvídajícíh za rční sptřebu energií, 2x pravidelnu kntrlu rčně kntrla vybraných světlení, větrání a ukazatelů členy Ektýmu funkčnsti termstatických ventilů, výměnu žárvek a zářivek za úsprné, stanvení pravidel větrání a pužívání světlení Úsprné hspdaření D rku 2013 nížíme pvěření pracvníka pvěřený pracvník eviduje s vdu. sptřebu vdy cca 5%. dpvídajícíh za rční sptřebu vdy, 2x pravidelnu kntrlu baterií rčně kntrla vybraných a splachvadel, za výměnu 23

24 Třídění dpadu. Zvýšení mnžství vytříděnéh dpadu d rku %, značené nádby na papír, plast a směsný dpad v každé třídě, nádby na skl, bidpad a nebezpečný dpad na určených místech. kapajících vdvdních baterií a výměnu splachvadel za úsprné zmapvání prdukce dpadu, nákup nádb a jejich rzmístění, infrmvanst systému třídění, pvěření dpvědnéh pracvníka za kntrlu třídění a dvzu vytříděnéh dpadu ukazatelů členy Ektýmu 2x rčně kntrla nádb členy Ektýmu, pvěřený pracvník eviduje 1x rčně mnžství dvezenéh dpadu Organizace 2x rčně rganizace sběru prpagace sběrvých akcí, vyhdncení sutěže a sběrvých akcí. staréh papíru, průběžně sestavení časvéh rčníh plánu EVVO, zpětnéh dběru baterií a harmngramu pr sběr prezentace na webvých pužitéh drbnéh papíru, vyhlášení sutěže stránkách a ve šklním elektrzařízení. mezi jedntlivci i třídami, Recyklhraní časpisu Vlnčasvé aktivity Organizace akcí pr Minimálně 1x za rk rganizace akce pr prpagace pvěření učitelé, sestavení časvéh zápis v třídní knize, prezentace ( v prstrách 24

25 veřejnst. veřejnst se zaměřením na harmngramu, učitelé a škly, na webvých EVVO. vybraní žáci se pdílí na stránkách škly, ve šklním rganizaci časpisu, v reginálním tisku i televizi), vyhdncení rčníh plánu EVVO Další vzdělávání pedaggických pracvníků v blasti EVVO Dílčí cíle Indikátry Prstředky Metdy vyhdncení Zajištění Jeden kvalifikvaný umžnění a zdárné uknčení svědčení studiu kvalifikvanéh krdinátra krdinátr EVVO ve škle. studia EVVO Umžnění dalšíh Dva semináře s EVVO nabídka šklení a seminářů certifikáty vzdělávání učitelů v blasti tématiku během šklníh EVVO. rku pr vybrané učitele 1. i 2 st Materiální, prstrvé a finanční zajištění EVVO Dílčí cíle Indikátry Prstředky Metdy vyhdncení 25

26 Dplnění pmůcek V každrčním rzpčtu kmunikace mezi vedením a rzpčet škly vyhdncení s tématy EVVO. uvlněn minimálně 1000Kč krdinátrem EVVO, rčníh plánu EVVO na pmůcky pr EVVO. spnzrské dary, finance z akcí přádaných šklu Zisk finančních Každrčně je využit žádsti dtace, spnzrské finanční hspdaření škly, prstředků pr EVVO jednh dtačníh zdrje. dary, granty vyhdncení rčníh plánu z jiných zdrjů. EVVO Vybudvání D pěti let bude vybudvaná kmunikace mezi vedením finanční hspdaření škly, přírdvědné učebny. přírdvědná učebna. škly a krdinátrem výrční zpráva škly, EVVO, žádsti dtace, vyhdncení dluhdbéh spnzrské dary, granty plánu EVVO Splupráce škly s rganizacemi Dílčí cíle Indikátry Prstředky Metdy vyhdncení Splupráce V průběhu rku se uskuteční využití nabídek SEV zápis v třídní knize, s blízkými středisky EVVO. alespň tři výukvé prezentace výstupů prgramy ve splupráci se SEV. ( na webvých stránkách škly, ve šklním časpisu, v reginálním tisku ), vyhdncení rčníh plánu EVVO 26

27 Splupráce s různými V průběhu rku účast využití nabídek místní zápis v třídní knize, subjekty v blasti EVVO. minimálně na pěti akcích knihvny, hvězdárny, prezentace výstupů přádaných různými subjekty v blasti EVVO. kulturních středisek, zájmvých rganizací, statních škl ( na webvých stránkách škly, ve šklním časpisu, v reginálním tisku ), vyhdncení rčníh plánu EVVO 27

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková.

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková. Akční plán pr šklní rk 2015/16 Charakteristika akčníh plánu Akční plán vychází ze Šklníh plánu EVVO a je sestavván vždy na 1 šklní rk. Nedílnu sučástí je vyhdncení akčníh plánu. Krdinátr EVVO Krdinátrem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se realizaceprjektuna2.stupnizšamšlišv splupráci s MÚ Lišv škla zahájila již v únru 2010 (záměr vytvřit jeden bd naučné stezky a prpjit jej se sítí turistických tras) d tvrby naučné stezky si slibujeme: prbuzení

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Projekt SIPVZ. "Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS.

Projekt SIPVZ. Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS. Prjekt SIPVZ "Pužití videknferenčníh systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prsince 2005 byla slavnstně tevřena učebna s VKS. Cíl prjektu: Cílem prjektu je vytvření hardwarvých a sftwarvých pdmínek pr

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2014/2015 ZŠ Želechvice nad Dřevnicí, příspěvkvá rganizace 24. 8. 2015 1.1. Základní daje škle Název škly Základní škla Želechvice nad Dřevnicí, příspěvkvá rganizace

Více

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2012/2013 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Základní škola Polná. Plán práce školy

Základní škola Polná. Plán práce školy Základní škla Plná Plán práce škly Šklní rk 2015 / 2016 Základní škla Plná Plán práce škly 2015/2016 Stálé cíle škly dle ŠVP ŠKOLA PRO VŠECHNY Pskytvat základní vzdělání s respektváním schpnstí a mžnstí

Více

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 -

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 - ČÍSLO ÚČTU A INTERNETOVÉ STRÁNKY FIRMY ADEVA, DODÁVAJÍCÍ OBĚDY NA DRUHÝ STUPEŇ, KAM JE TŘEBA ZASLAT MINIMÁLNĚ 200,- Kč, ABY SI DĚTI MOHLI NA PONDĚLÍ OBJEDNAT OBĚD: www.adeva.cz č. ú.:1243116379/0800 SVAČINY

Více

Pomáháme učitelům učit finanční témata

Pomáháme učitelům učit finanční témata Pmáháme učitelům učit finanční témata Daniel Kzák ředitel splečnsti TERRA-KLUB,.p.s. 10. 5. 2012 Situace v českém šklství Finanční a eknmická tematika je v psledních letech nvě zařazvána d systému výuky

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Tvorba elektronického herbáře

Tvorba elektronického herbáře Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků - Gymnázium Cheb Tvrba elektrnickéh herbáře Autr kurzu: Mgr. Mirslava Vaicvá Vyučvací předmět: Bilgie a infrmatika Rčník: Kvarta smiletéh studia gymnázia, ppř.

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

školní rok 2007 / 2008

školní rok 2007 / 2008 Výrční zpráva činnsti škly šklní rk 2007 / 2008 Zpracvala : Mgr. Jarmila Baletkvá, ředitelka 1. Identifikační údaje 1.01. škla: základní škla praktická jejíž činnst vyknává právnická sba: Základní škla,

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011 Mateřská škla Paskv, příspěvkvá rganizace, Místecká 758, 739 21 Paskv Mezinárdní prgram předšklníh vzdělávání prjekt Z a č í t s p l u Šklní vzdělávací prgram mateřské škly Paskv pr šklní rk 2010-2011

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA činnsti Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 šklní rk 2013 / 2014

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Základní škola, Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, okres Mladá Boleslav, 29471

Základní škola, Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, okres Mladá Boleslav, 29471 Základní škla, Benátky nad Jizeru, Husv náměstí 55, kres Mladá Bleslav, 29471 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za šklní rk 2006/2007 www.1-zsbenatky.cz tel: 326 316 319 4.6.2012 zsbenatky@vlny.cz Zřizvatel: Měst

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škla a Mateřská škla Sudice, příspěvkvá rganizace Okres: Opava, PSČ: 747 25, IČ: 70975507, tel.: 553 762 032, 608 783 483 E-mail: skla@sklasudice.cz www.sklasudice.cz Výrční zpráva škly Zpráva

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM RÁKOSNÍČEK,o.s. r p

MATEŘSKÉ CENTRUM RÁKOSNÍČEK,o.s. r p MATEŘSÉ CENTRUM RÁOSNÍČE,.s. r r p t s í M u n i d PŘEDSTAVENÍ Jsem neziskvá rganizace bčanské sdružení Držitelé cenění Splečnst přátelská rdině Prvz mateřskéh centra jsme zahájili 2.1.2008 Výknný tým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

2) Celkové vyhodnocení úspěšnosti zjišťování pachatelů TČ u územního odboru

2) Celkové vyhodnocení úspěšnosti zjišťování pachatelů TČ u územního odboru Č.j.: KRPM-6834-5/ČJ-2011-1409UO Hanušvice 20. ledna 2011 Výtisk č. Pčet listů: 3 Bezpečnstní zpráva nápadu trestné činnsti a stavu veřejnéh přádku ve služebním bvdě OOP Hanušvice za bdbí d 1. 1. 2010

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více