Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7"

Transkript

1 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012

2 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO Charakteristika škly Úplnst a velikst škly Jsme úplnu základní šklu s 1. až 9. pstupným rčníkem. Ve šklním rce 2011/2012 d škly nastupil celkem 536 žáků, z th 247 žáků na I. stupeň a 205 žáků na II. stupeň. Výuka prbíhala v 1., 2., 3., 4., 5., 6., a 7. rčníku ve třech paralelních třídách,v 8. a 9. rčníku ve dvu paralelních třídách. Kapacita škly je dle Rzhdnutí zařazení d sítě škl ze dne celkem 675 žáků. Vybavení škly Areál škly, jejíž úplný název je ZŠ Vsetín, Trávníky 1217, je umístěn ve středu sídliště Trávníky - městské části Vsetína. Tvří jej kmplex budv. Nejstarší část byla zprvzněna 1.září 1953, p dvaceti letech byl přistavěn nvý paviln a v rce 1964 tevřena budva šklní družiny. Celý areál je plcen, mezi budvami škly a budvu šklní družiny se nachází sprtvní hřiště, malá atletická dráha na sprinty a skk daleký, mderní dpravní hřiště ( služí žákům z celéh reginu ), 2 dřevěné dmečky a prlézačky se skluzavku pr děti z družiny. Vlné prstry jsu vyplněny travnatými plchami, ppředí škly zdbí skalka, živý plt a malé zákutí jehličnanů. V blízksti teče řeka Bečva, klem níž vede stezka pr pěší a i vybudvaná cyklstezka. Nedalek se nachází les a městský park. Od lňskéh rku je budva škly zateplena ( včetně strpů a střech ) a jsu vyměněna kna i vnější dveře.ve škle je nvě zreknstruvaná kuchyň s prstrnu jídelnu. Celkvý pčet učeben je 32, z nich 23 je využíván jak kmenvých a 9 jak dbrných ( fyzika, chemie, 2x infrmatika, cizí jazyky, výtvarná výchva, hudební výchva, 2x pracvní činnsti). Bhužel schází dbrná učebna přírdpisu a zeměpisu. Květinvá výzdba nechybí v žádné kmenvé učebně ani ve většině dbrných učeben. Kntejnery na třídění dpadu jsu na chdbách a v některých dbrných učebnách. Materiální vybavení škly je pměrně na dbré úrvni, pravidelně se dplňuje a rzšiřuje fnd učebnic, učebních pmůcek a výukvéh sftwaru. Škla dispnuje dvěmi mderními pčítačvými učebnami, které jsu vybaveny 15 výknnými pčítači (stáří d 2 let), dataprjektrem, prmítacím plátnem a multimediálním 2

3 přístrjem (tiskárna, kpírka, skener). Vyučující zde má k dispzici tzv. Smartsympdium s elektrnicku tužku. Dalším zdrjem alternativní výuky je sbrvna škly, která je taktéž vybavena dataprjektrem (dále je zde PC, vide, DVD přehrávač a kvalitní zvučení) a využívána pr různé prezentace. Dataprjektry se nachází i v učebnách a v kabinetě dpravní výchvy. Pstupně se mdernizuje vybavení kabinetů a kanceláří. Příležitsti: Zbudvání přírdpisné učebny s kutkem živé přírdy, zeměpisné učebny, šklní zahrady a venkvní učebny. Zmdernizvání přírdvědných kabinetů. Vybavvání přírdvědných učeben nvými kvalitními pmůckami a pmůckami ptřebnými pr EVVO. Dplnění přírdpisné knihvny knihami s envirnmentální tématiku. Pkračvat v eklgizaci škly a areálu škly. Pužívání eklgicky šetrnějších výrbků, technlgií a pstupů včetně úklidu, údržby a prvzu šklní jídelny. Charakteristika pedaggickéh sbru Všichni vyučující mají dbrné pedaggické vzdělání, téměř všichni mají ptřebnu kvalifikaci (dle 7 a 8 zákna č. 563/2004 Sb., pedaggických pracvnících). Pedaggický sbr škly tvří ředitel, statutární zástupce ŘŠ (zárveň zástupce ŘŠ pr II. stupeň), zástupce ŘŠ pr I. stupeň, 17 vyučujících I. stupně, 20 vyučujících II. stupně, 1 (externí) instruktr plavání, 5 vychvatelek šklní družiny a 1 vychvatelka šklníh klubu, výchvný pradce, metdik prevence sciálně patlgických jevů, krdinátr ICT (infrmatika), 2 krdinátři ŠVP (vzdělávací prgram), veducí metdických sdružení a předmětvých kmisí. Od rku 2003 je stanvena funkce krdinátra EVVO, kterému vedení škly vytváří pdmínky pr jeh práci a umžňuje zvyšvání dbrné úrvně. Šklní krdinátr využil mžnsti specializačníh studia a účastní se vzdělávacích akcí týkajících se EVVO. Krdinátr pskytuje statním pracvníkům škly knzultace a pdpru v začlenění EVVO d jejich činnsti. Vedení škly pdpruje aktivity v blasti EVVO, statní pedaggvé i správní zaměstnanci jsu chtni splupracvat. Výsledky plánvání EVVO jsu začleněny d dkumentů škly. 3

4 Příležitsti: Zavedení předmětů a ucelených učebních celků zaměřených na EVVO. Začlenění EVVO d všech vyučvacích předmětů. Zvýšení vzájemné splupráce pedaggických i nepedaggických pracvníků škly s krdinátrem EVVO. Další vzdělávání pedaggických i nepedaggických pracvníků v blasti EVVO. Dluhdbé prjekty a mezinárdní splupráce Škla se hlásí k mezinárdnímu hnutí Na vlastních nhu, známému také pd názvem Stnžka. Prstřednictvím výtvarných prací pmáhá získávat finanční prstředky ptřebné pr děti v Česku, ale především v chudších blastech světa. Každrčně škla přádá Stnžkvý týden, jehž bsahem je sbírka zaměřená hlavně na učební a kancelářské pmůcky pr děti z blastí pstižených válku. Škla se účastní prjektu Splu, který je zalžen na splupráci nejstarších a nejmladších žáků. Jsme sučástí prjektu Dbrá škla, v rámci něhž směřují aktivity a snahy ke zkvalitňvání výuky a zlepšvání prstředí škly. Je realizván prjekt Recyklhraní, jehž cílem je prhlubit znalsti žáků v blasti třídění a recyklace dpadů a umžnit jim sbní zkušenst se zpětným dběrem baterií a pužitých drbných elektrzařízení. Škla je jednu z 529 partnerských škl zapjených d prjektu EVVOLUCE. Každrčně přádáme pbytvý výcvikvý lyžařský kurz pr žáky 1., a 7. rčníku, dějepisné a přírdpisné exkurze pr žáky 6. až 9. rčníku. Pedaggvé vzájemně splupracují na šklních prjektech, které navazují na prbírané učiv neb reagují na aktuální témata ve splečnsti. Frmu prjektvéh dne nazvanéh Když sa trávník zelená jsu každrčně na škle rganizvány slavy Dne Země. Každý rk přádá škla mezinárdní výtvarnu sutěž, sutěž tanečních skupin Tančírna, pěvecku sutěž Superstar a akademii 9. rčníků k závěru šklníh rku.. 4

5 Od šklníh rku 2005/2006 splupracujeme se spřátelenu šklu v plské Bytmi. Obsahem splupráce jsu vzájemné návštěvy, pravidelné kmunikace mezi žáky i pedaggy bu škl a vzájemná účast v sutěžích. Příležitsti: Organizace vícedenních pbytvých prgramů zaměřených na EVVO a výuku v terénu. Zařazvat častěji d výuky prjektvé dny, týdny a dluhdbé prjekty s tématiku EVVO prbíhající především v terénu. Splupráce škly Splupráce s rdiči Škla infrmuje rdiče a veřejnst své činnsti nejen v blasti EVVO na webvých stránkách i v reginálním tisku. Zdrjem infrmací je i šklní časpis. Rdiče se aktivně zapjují d akcí škly ( spnzrství, pmc při akcích a prjektech škly, vedení kružků ). Jsu rganizvány akce pr veřejnst např. Vánční besídka spjená s jarmarkem, přehlídka tanečních skupin v Lidvém dmě ( Tančírna ), přehlídka sólvých zpěváků ( Superstar), akademie 9. rčníků apd. Na škle půsbí Rdičvské sdružení slžené ze zástupců tříd. Schází se cca 4x rčně a hlavním bsahem jeh schůzek je infrmvat rdiče činnsti, záměrech a dalším rzvji škly. Rdiče mají mžnst vyjadřvat se k aktuálním prblémům, přichází se svými pdněty a nápady. Rdičvské sdružení také přispívá finanční částku na pravidelné akce žáků jak jsu LVK, exkurze a šklní výlety. 2x rčně se zástupci rdičů schází s pedaggy na nefrmální úrvni při sprtvním utkání v bwlingu a ve vlejbale. Splupráce se Šklsku radu Na základě šklskéh zákna byla při škle zřízena Šklská rada slžená ze 2 zástupců zřizvatele, 2 pedaggických pracvníků škly a 2 zástupců ze strany rdičů. Šklská rada se vyjadřuje k chdu škly a schvaluje některé dkumenty škly. 5

6 Splupráce s místními i reginálními institucemi a NNO Škla úzce splupracuje s mnha institucemi, jedná se především : dbry MěÚ Vsetín ( hlavně dbr šklství a kultury, dbr sciálně právní chrany dětí ), Odbr šklství, mládeže a sprtu Zlínskéh kraje, PPP Valašské Meziříčí a Vsetín, Masarykvu veřejnu knihvnu Vsetín, Městsku plicii, Plicii ČR, Technické služby města Vsetín, VaK Vsetín, statní základní škly ve městě i klí, střední a mateřské škly aj. Je využíván výukvých prgramů nabízených střediskem vlnéh času - Alcedem, Vsetínským muzeem a hvězdárnu, zlgicku zahradu Lešná, jeskyněmi v Teplicích nad Bečvu. Třídy se účastní pbytvých prgramů přádaných Alcedem a DIS ve Fryštáku. Přádáním besed a splečných akcí navazuje škla splupráci s místními zájmvými rganizacemi. Využívá se i služeb jedntlivců z řad dbrníků zabývajících se EVVO, pd jejichž vedením pznávají žáci přírdní krásy reginu. Škla se prezentuje v reginálním tisku ( Jalvec, Valašský deník, Vsetínské nviny ) a v místní TV Beskyd. Příležitsti: Využití jedndenních výukvých prgramů i vícedenních pbytvých prgramů statních ekcenter ( Hstětín, Sluňákv aj. ) Častější návštěva akcí a exkurzí zaměřených na EVVO. Užší splupráce s centry eklgické výchvy a dalšími subjekty zabývajícími se živtním prstředím. Členství v síti škl M.R.K.E.V Vzdělávací strategie škly Zaměření škly výuka cizích jazyků d třetí třídy rzšířená výuka hudební, výtvarné a tělesné výchvy integrace žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami práce s výpčetní a kmunikační techniku envirnmentální výchva 6

7 Pririty škly v blasti EVVO průřezvé téma envirnmentální výchva je d šklníh rku 2007/2008 sučástí vzdělávací kncepce škly envirnmentální vzdělávání pr všechny - důraz je kladen nejen na znalsti, ale hlavně na prměnu pstjů a žebříčku hdnt širší zavádění envirnmentálních témat napříč všemi předměty vzdělávání přírdě, v přírdě a pr přírdu ( častější využívání dstupných přírdních lkalit pr praktické pzrvání přírdy ) eklgizace prvzu škly dstatek financí na realizaci EVVO Dsavadní výchvné a vzdělávací cíle žák se rientuje v jedntlivých eksystémech žák je hleduplný k živtnímu prstředí žák chápe vlivňvání přírdy člvěkem, uvědmuje si mžné následky žák se seznamuje se základními pdmínkami živta a rzumí významu jejich chrany žák si uvědmuje význam zdravéh živtníh stylu žák vnímá jedinečnst přírdních jevů, které nelze techniku nahradit žák se zapjuje d eklgických aktivit žák prvádí pzrvání přírdy a přírdních jevů, vyvzuje závěry žák diskutuje nad prblémy chrany přírdy žák pracuje s přírdninami a ptickými přístrji žák využívá dbrnu literaturu, časpisy a internet jak zdrj infrmací Dpsud pužívané metdy a frmy práce skupinvá výuka, frntální výuka a samstatná práce s využitím pracvních listů neb frmu referátů jsu nejčastěji pužívané metdy výuky práce v malých týmech s následnu prezentací ve třídě řízená diskuse v kruhu na předem zadané téma častu sučástí výuky jsu labratrní práce z chemie a přírdpisu 7

8 převažuje výuka v budvě, jen v menším mnžství je zařazvána výuka v přírdě d výuky jsu začleňvány exkurze, besedy s dbrníky a výukvé prgramy k výuce je využívána dbrná literatura a časpisy, internet, vide a DVD filmy, dataprjektr, brazy, mdely a přírdniny žáci se zájmem přírdu se účastní bilgické, zeměpisné a chemické lympiády, eklympiády a sutěže Pznej a chraň Příležitsti: častější výuka v terénu zařazvat častěji d výuky prjektvé dny, týdny a dluhdbé prjekty zvát d vyučvání dbrníky s různým přírdvědným zaměřením splupráce s dbrníky a rganizacemi v bci využívat DVPP k živení výuky zajímavými a netradičními metdami Začlenění průřezvéh tématu Envirnmentální výchva - EV Envirmentální výchva 1. stupeň 2. stupeň Název kruhu Eksystémy ČJ PŘ D PŘ ČJ D Z Základní pdmínky živta ČJ ČJ PRV M PŘ PŘ VKZ CH ČJ PŘ Lidské aktivity a prblémy živtníh PRV VV VV PČ VV ČJ VV M VV ČJ M Z PŘ Z VKZ CH Z ČJ CH PŘ Z 8

9 prstředí ČJ D OV F Vztah člvěka prstředí k M TV ČJ M PRV ČJ VL PŘ ČJ INF INF Z F TV NJ TV NJ Z PČ TV M ČJ PŘV PČ ČJ ČJ TV TV PČ PC INF D D PČ D PŘ PŘ OV Z PČ VKZ PČ PČ Začlenění dluhdbých záměrů EVVO d ficiálních dkumentů škly Šklní prgram EVVO je sučástí ficiální dkumentace škly. Knkretizuje průřezvé téma Envirnmentální výchva ve ŠVP. Rční realizační plán EVVO je zapracván d rčníh plánu škly. Pslední dluhdbu kncepci EVVO a rční plán EVVO zpracvala bývalá krdinátrka EVVO Mgr. Markéta Cvanigvá v rce Funkce krdinátra EVVO Od byla na základě metdickéh pkynu MŠMT k envirnmentálnímu vzdělávání, výchvě a světě ve šklách a šklských zařízeních ustanvena funkce krdinátra EVVO. Od byla nvě pvěřena krdinváním v blasti EVVO Mgr. Lenka Michálkvá. Činnst krdinátra EVVO: sestavuje dluhdbý plán EVVO za pdpry vedení škly a ve splupráci s statními členy pedaggickéh sbru vypracuje rční plán EVVO, který vychází z dluhdbéh plánu zpracuje zprávu plnění rčníh plánu EVVO za uplynulý šklní rk 9

10 splupracuje s centry eklgické výchvy a dalšími subjekty zabývající se živtním prstředím rganizuje akce a prjekty zaměřené na envirnmentální vzdělávání napmáhá se zařazením průřezvéh tématu Envirnmentální výchva d všech předmětů účastní se různých frem dalšíh vzdělávání v blasti EVVO se suhlasem ředitele škly zajišťuje vybavenst škly učebními pmůckami ptřebnými k EVVO pdílí se na prpagaci škly v blasti EVVO 10

11 2. Dluhdbé cíle v EVVO 2.1 Stanvení dluhdbých výchvně vzdělávacích cílů, čekávané výstupy Dluhdbý cíl Žák má kladný vztah k přírdě, živtnímu prstředí a kulturnímu dědictví. Dílčí cíle Výstupy Indikátry Prstředky Metdy vyhdncení Žák vládá základní I. stupeň I. stupeň výklad, dplňvání zápis v třídní knize, eklgické pjmy, rzumí vztahům a záknitstem v přírdě. Žák vyjmenuje základní pdmínky živta a jednduše vysvětlí jejich význam. Žák rzliší základní eksystémy, vyjmenuje hlavní druhy rganismů v nich zastupených a 60% žáků určí 4 základní pdmínky živta a uvede jejich 3 hlavní významy. 80% žáků výtvarně či literárně zpracuje vybraný druh eksystému. pracvních listů, práce s literaturu a výpčetní techniku, návštěva výukvých prgramů, tematicky zaměřené labratrní práce, terénní výuka, prjektvé vyučvání, exkurze, výtvarné vyhdncení testů, vyplněných pracvních listů a výsledků pzrvání, výstava, prezentace prjektů, výstava výtvarných a literárních prací uvede příklady techniky ptravních vztahů. 11

12 II. stupeň II. stupeň Žák nalezne dlišnsti 60% žáků umí zařadit 10 jedntlivých eksystémů, psudí je z různých hledisek. rganismů d danéh eksystému, najde a ppíše vzájemné vztahy mezi nimi. 80% žáků vysvětlí význam lesu, ple, luky a vdních zdrjů. 80% žáků výtvarně Žák jednduše vysvětlí klběh látek v přírdě. zpracuje klběh vdy, kyslíku neb xidu uhličitéh v přírdě Žák citlivě vnímá I. stupeň I. stupeň vycházky d přírdy, zápis v třídní knize, přírdu klem sebe. Žák si všímá změn v přírdě v průběhu jedntlivých rčních bdbí. Žák ppíše krajinu, ve 80% výtvarně či literárně zpracuje vybrané rční bdbí. 80 % žáků správně přiřadí květy, listy a pldy k pěti rstlinám. 80% žáků literárně či výtvarně vyjádří, jak výlety, exkurze, terénní pzrvání, práce s mapu, využití naučné stezky, prjektvé a pržitkvé vyučvání, práce s přírdním materiálem, dplňvání pracvních výstava a prezentace ftgrafií, výtvarných a literárních prací, vyhdncení a výstava vyplněných pracvních listů, článek ve šklním časpisu 12

13 které žije. Žák zná významné přírdní památky v blízkém klí. II. stupeň Žák upzrní na vegetativní změny u rstlin a změny v chvání zvířat v průběhu jedntlivých rčních bdbí. Žák ppíše krajinu, ve které žije, prvná živtní prstředí přirzené a umělé. Žák uvede přírdní vypadá krajina, ve které žije. 80% žáků vyjmenuje 3 významné přírdní památky reginu. II. stupeň 80 % žáků správně přiřadí květy, listy a pldy k 5 rstlinným druhům. 80% žáků vyjmenuje 2 druhy stěhvavých ptáků a 2 druhy hibernujících živčichů. 80% žáků literárně či výtvarně vyjádří, jak vypadá krajina, ve které žije. 80% žáků zná 3 významné přírdní památky reginu, umí je listů, výtvarné techniky, výuka v přírdvědné a pčítačvé učebně, využití prgramů SEV 13

14 památky reginu a vyznačit v mapě. vyznačí je na mapě Žák si uvědmuje I. stupeň I. stupeň vycházky d přírdy, Zápis v třídní knize, ptřebu chrany živtníh prstředí. Žák vysvětlí negativní vliv průmyslu, dpravy a zemědělství na živtní prstředí a zdraví člvěka. 80% žáků libvlnu frmu zpracuje 1 prblém znečištění živtníh prstředí způsbený činnstí člvěka. exkurze, terénní pzrvání, práce s mapu, využití naučné stezky, prjektvé a pržitkvé vyučvání, simulační hry, dplňvání výstava a prezentace ftgrafií, výtvarných a literárních prací, vyhdncení a výstava vyplněných pracvních listů, článek ve šklním časpisu pracvních listů, výtvarné techniky, Žák umí rzlišit šetrné chvání k přírdě d jeh pškzvání. 80% žáků uvede knkrétní případ pškzvání živtníh prstředí ve svém klí. výuka v přírdvědné a pčítačvé učebně, využití prgramů SEV, besedy s chranáři 80% žáků zná CHKO Žák nalezne důvdy nutnsti chrany ŽP, určí chráněná území Beskydy, ppíše 3 základní pravidla chvání v chráněném území a vyjmenuje 3 hržené v blízkém klí a druhy rstlin a živčichů 14

15 vyjmenuje místní hržené druhy rstlin a živčichů. II. stupeň Žák vysvětlí negativní vliv průmyslu, dpravy a zemědělství na živtní prstředí a zdraví člvěka. Žák značí knkrétní případ pškzvání přírdy ve svém klí, tét chráněné blasti. II. stupeň 80% žáků vyjmenuje 3 příklady znečištění ŽP činnstí člvěka,uvede 3 nemci, jejichž příčinu je znečištěné živtní prstředí, libvlnu frmu zpracuje 1 prblém znečištění živtníh prstředí způsbený činnstí člvěka. 80% žáků uvede knkrétní případ pškzvání živtníh prstředí ve svém klí a navrhne jeden způsb mžnsti řešení prblému. 80% žáků zná CHKO 15

16 nalezne příčiny, důsledky Beskydy, zakreslí ji a navrhne mžnsti řešení. Žák nalezne důvdy v mapě, vyjmenuje a zaznačí v mapě další 3 CHKO a NP, ppíše 3 základní pravidla chvání nutnsti chrany ŽP, určí v chráněném území a určí chráněná území 3 hržené druhy rstlin v blízkém klí a a živčichů tét blasti. vyznačí je v mapě, vyjmenuje místní hržené druhy rstlin a živčichů Žák se seznámí I. stupeň I. stupeň vycházky d přírdy, zápis v třídní knize, s tradicemi a kulturu reginu. Žák zná řemesla, tradice a zvyky Valašska. Žák značí typické pldiny pěstvané na 80% žáků výtvarně či literárně zpracuje tematiku řemesla, tradice a zvyky Valašska. 80% žáků uvede 3 významné pldiny pěstvané na Valašsku, výlety, exkurze, návštěva muzeí, výstav a kulturních akcí, práce s mapu, s krnikami, s dbvými ftgrafiemi, rzhvry se starusedlíky, besedy s histriky, prjektvé výstava a prezentace ftgrafií, výtvarných a literárních prací, vyhdncení a výstava vyplněných pracvních listů, článek ve šklním časpisu 16

17 Valašsku a převažující druhy chvaných hspdářských zvířat. Žák uvede nejvýznamnější kulturní památky bce, ve které žije. Žák zná významné sbnsti Valašska z blasti umění. II. stupeň Žák zná řemesla, tradice a zvyky Valašska, umí ppsat valašský krj. Žák značí typické pldiny pěstvané na zná 3 hspdářská zvířata chvaná v tét blasti. 80% žáků vyjmenuje 3 kulturní památky nacházející se v blízkém klí 80% žáků vypracuje referát jednm významném umělci Valašska. II. stupeň 80% výtvarně či literárně zpracuje tematiku řemesla, tradice a zvyky Valašska. 80% žáků uvede 3 významné pldiny pěstvané na Valašsku, zná 3 hspdářská zvířata chvaná v tét blasti. Danu skutečnst a pržitkvé vyučvání, dplňvání pracvních listů, výtvarné techniky, využití prgramů SEV 17

18 Valašsku a převažující druhy chvaných hspdářských zvířat, je schpen spjit tut skutečnst s nárky rganismů na živtní prstředí. Žák uvede přírdní kulturní památky reginu a vyznačí je na mapě. jednduše vysvětlí. 80% žáků vyjmenuje 3 kulturní památky nacházející se v blízkém klí a vyznačí je na mapě bce. 80% žáků vypracuje referát jednm významném umělci Valašska. Žák vyjmenuje známé sbnsti Valašska, určí blast umění, ve které půsbili či půsbí, uvede díla, kterými se prslavili. Dluhdbý cíl Žák se aktivně zapjuje d eklgizace prvzu škly. 18

19 Dílčí cíle Výstupy Indikátry Prstředky Metdy vyhdncení Žák dbá čisttu a I. stupeň I. stupeň přesazvání rstlin, zápis v třídní knize, zeleň v budvě škly i v jejím klí. Žák se aktivně pdílí na údržbě přádku ve třídě a v klí škly. Žák pečuje zeleň ve třídách, na chdbách i v klí škly. 80% žáků se zapjí d úklidu prstr a klí škly. 80% žáků pečuje rstliny v prstrách škly i v jejím klí. péče rstliny, úklid a údržba přádku v budvě i v klí škly čistta v prstrách i v klí škly, kvetucí rstliny II. stupeň II. stupeň Žák se aktivně pdílí na údržbě přádku ve třídě a v klí škly. Žák pečuje zeleň ve třídě, na chdbách i v klí škly, zná nárky pěstvaných rstlin. 80% žáků se zapjí d úklidu prstr a klí škly. 80% žáků pečuje rstliny v prstrách škly i v jejím klí. 19

20 Žák chápe zásady I. stupeň I. stupeň výuka, prjektvé a výstava a prezentace udržitelnéh rzvje a aktivně se na něm pdílí. Žák třídí dpad na 3 slžky. Žák ddržuje zásady šetření vdu, elektricku a tepelnu energií. Žák se aktivně účastní sběrvých akcí. 60% žáků třídí dpad na 3 slžky. 80% žáků ddržuje zásady šetření vdu, elektricku a tepelnu energií. 60% žáků se aktivně účastní akce sběru papíru. pržitkvé vyučvání, dplňvání pracvních listů, výtvarné techniky, využití prgramů SEV, rganizace sběrvých akcí, vyhlášení sutěže ve sběru papíru mezi třídami i jedntlivci, zapjení d prjektu Recyklhraní ftgrafií, výtvarných a literárních prací, vyhdncení a výstava vyplněných pracvních listů, článek ve šklním časpisu, vyhdncení sutěže ve sběru papíru Žák se aktivně účastní prjektu Recyklhraní. 60% žáků je zapjen v prjektu Recyklhraní. II. stupeň II. stupeň Žák třídí dpad na 3 60% žáků třídí dpad na slžky. 3 slžky. Žák ddržuje zásady šetření elektricku a tepelnu energií, zjišťuje sptřebu vdy a elektřiny 80% žáků ddržuje zásady šetření vdu, elektricku a tepelnu energií, umí zjistit 20

21 na měřiči, umí vypčítat cenu sptřebvané vdy a elektřiny. Žák se aktivně účastní sběrvých akcí. Žák se aktivně účastní prjektu Recyklhraní. sptřebu vdy a elektřiny na měřiči. 60% žáků se aktivně účastní sběrvých akcí. 60% žáků se aktivně účastní prjektu Recyklhraní. 21

22 2.2 Stanvení dluhdbých rganizačních cílů Hlavní cíl Vzdělávání žáků rganizace prcesu Dílčí cíle Indikátry Prstředky Metdy vyhdncení Začlenění EV d 50% předmětů ve škle má výklad, labratrní práce, zápis v třídní knize, zprávy výuky na 1. i 2. stupni. EV začleněnu vybranu terénní výuka, prjekt, z EV akcí, jednání frmu d výuky. exkurze, pznávací předmětvých kmisí, vycházka, beseda, simulační prezentace výstupů, hra, kperativní hra vyhdncení rčníh plánu EVVO Realizace Organizace minimálně prpagace, určení zápis v třídní knize, průřezvéh tématu EV jednh prjektvéh dne realizačníh týmu, sestavení prezentace výstupů frmu prjektvé výuky. s EV tématiku pr 1. i 2. plánu akce, učitelé a vybraní z prjektvéh dne stupeň za rk. žáci se aktivně účastní rganizace prjektvéh dne. ( v prstrách škly, na webvých stránkách škly, ve šklním časpisu ), vyhdncení rčníh plánu 22

23 EVVO Účast na sutěžích Minimálně 3x za rk účast lympiády (chemická, zápis v třídní knize, zprávy s EV tématiku. škly na sutěžích s EV eklgická, bilgická, předmětvých kmisí, články tématiku. zeměpisná, dějepisná ), na webu škly a ve šklním sutěže ( Pznej a chraň, časpisu, vyhdncení Přírdvědný klkan ) rčníh plánu EVVO Eklgizace prvzu škly Dílčí cíle Indikátry Prstředky Metdy vyhdncení Úsprné hspdaření D rku 2013 snížíme pvěření pracvníka pvěřený pracvník eviduje s energiemi. sptřebu energií cca 5%. dpvídajícíh za rční sptřebu energií, 2x pravidelnu kntrlu rčně kntrla vybraných světlení, větrání a ukazatelů členy Ektýmu funkčnsti termstatických ventilů, výměnu žárvek a zářivek za úsprné, stanvení pravidel větrání a pužívání světlení Úsprné hspdaření D rku 2013 nížíme pvěření pracvníka pvěřený pracvník eviduje s vdu. sptřebu vdy cca 5%. dpvídajícíh za rční sptřebu vdy, 2x pravidelnu kntrlu baterií rčně kntrla vybraných a splachvadel, za výměnu 23

24 Třídění dpadu. Zvýšení mnžství vytříděnéh dpadu d rku %, značené nádby na papír, plast a směsný dpad v každé třídě, nádby na skl, bidpad a nebezpečný dpad na určených místech. kapajících vdvdních baterií a výměnu splachvadel za úsprné zmapvání prdukce dpadu, nákup nádb a jejich rzmístění, infrmvanst systému třídění, pvěření dpvědnéh pracvníka za kntrlu třídění a dvzu vytříděnéh dpadu ukazatelů členy Ektýmu 2x rčně kntrla nádb členy Ektýmu, pvěřený pracvník eviduje 1x rčně mnžství dvezenéh dpadu Organizace 2x rčně rganizace sběru prpagace sběrvých akcí, vyhdncení sutěže a sběrvých akcí. staréh papíru, průběžně sestavení časvéh rčníh plánu EVVO, zpětnéh dběru baterií a harmngramu pr sběr prezentace na webvých pužitéh drbnéh papíru, vyhlášení sutěže stránkách a ve šklním elektrzařízení. mezi jedntlivci i třídami, Recyklhraní časpisu Vlnčasvé aktivity Organizace akcí pr Minimálně 1x za rk rganizace akce pr prpagace pvěření učitelé, sestavení časvéh zápis v třídní knize, prezentace ( v prstrách 24

25 veřejnst. veřejnst se zaměřením na harmngramu, učitelé a škly, na webvých EVVO. vybraní žáci se pdílí na stránkách škly, ve šklním rganizaci časpisu, v reginálním tisku i televizi), vyhdncení rčníh plánu EVVO Další vzdělávání pedaggických pracvníků v blasti EVVO Dílčí cíle Indikátry Prstředky Metdy vyhdncení Zajištění Jeden kvalifikvaný umžnění a zdárné uknčení svědčení studiu kvalifikvanéh krdinátra krdinátr EVVO ve škle. studia EVVO Umžnění dalšíh Dva semináře s EVVO nabídka šklení a seminářů certifikáty vzdělávání učitelů v blasti tématiku během šklníh EVVO. rku pr vybrané učitele 1. i 2 st Materiální, prstrvé a finanční zajištění EVVO Dílčí cíle Indikátry Prstředky Metdy vyhdncení 25

26 Dplnění pmůcek V každrčním rzpčtu kmunikace mezi vedením a rzpčet škly vyhdncení s tématy EVVO. uvlněn minimálně 1000Kč krdinátrem EVVO, rčníh plánu EVVO na pmůcky pr EVVO. spnzrské dary, finance z akcí přádaných šklu Zisk finančních Každrčně je využit žádsti dtace, spnzrské finanční hspdaření škly, prstředků pr EVVO jednh dtačníh zdrje. dary, granty vyhdncení rčníh plánu z jiných zdrjů. EVVO Vybudvání D pěti let bude vybudvaná kmunikace mezi vedením finanční hspdaření škly, přírdvědné učebny. přírdvědná učebna. škly a krdinátrem výrční zpráva škly, EVVO, žádsti dtace, vyhdncení dluhdbéh spnzrské dary, granty plánu EVVO Splupráce škly s rganizacemi Dílčí cíle Indikátry Prstředky Metdy vyhdncení Splupráce V průběhu rku se uskuteční využití nabídek SEV zápis v třídní knize, s blízkými středisky EVVO. alespň tři výukvé prezentace výstupů prgramy ve splupráci se SEV. ( na webvých stránkách škly, ve šklním časpisu, v reginálním tisku ), vyhdncení rčníh plánu EVVO 26

27 Splupráce s různými V průběhu rku účast využití nabídek místní zápis v třídní knize, subjekty v blasti EVVO. minimálně na pěti akcích knihvny, hvězdárny, prezentace výstupů přádaných různými subjekty v blasti EVVO. kulturních středisek, zájmvých rganizací, statních škl ( na webvých stránkách škly, ve šklním časpisu, v reginálním tisku ), vyhdncení rčníh plánu EVVO 27

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, 735 06 IČ: 623 317 95 IZO:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2012/2013 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

Obsah. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace... 3. Charakteristika školy... 3. Orgány školy a další organizace...

Obsah. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace... 3. Charakteristika školy... 3. Orgány školy a další organizace... STUDIJNÍ BROŽURA 2015/2016 Obsah Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvkvá rganizace... 3 Charakteristika škly... 3 Orgány škly a další rganizace... 3 Lidé ve škle... 4 Organizace šklníh rku 2015/2016...

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY Sciální pedaggika ZUZANA SLEZÁKOVÁ Obr Sciální pedaggika z phledu studentů danéh bru Bakalářská práce Veducí

Více

LETNÍ ŠKOLA NSZM 2007 Komunikační dovednosti, práce s veřejností I Strategické plánování a řízení II

LETNÍ ŠKOLA NSZM 2007 Komunikační dovednosti, práce s veřejností I Strategické plánování a řízení II LETNÍ ŠKOLA NSZM 2007 Kmunikační dvednsti, práce s veřejnstí I Strategické plánvání a řízení II Míst knání: Ústí nad Labem Termín: 10. 13. července 2007 Hlavní témata Letní škly NSZM 2007: Celstátní seminář:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání Mateřská škla TASOV Název: PÍSNIČKOVÝ SVĚT platnst: 2010 2013 1 P Í S N I Č K O V Ý S V Ě T = MY S PÍSNIČKOU JDEM KROK ZA KROKEM MĚSÍC PO MĚSÍCI CELÝM

Více

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál ICT plán Základní škly a Mateřské škly Jindřichv, kres Bruntál Kntaktní údaje: Název škly: Základní škla a Mateřská škla Jindřichv, kres Bruntál Ulice: Jindřichv 457 PSČ, Míst: 793 83 Jindřichv tel: 554

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE)

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE) červenec 2007 Grantvý pradce Zdarma, rčník 2, čísl 4 Průvdce pr tpmanažery, prfesinální pradce a dbrníky státní správy Obsah A. Tp Téma Dtace na OZE B. Pdniky Nejzajímavější prgramy z rámce OPPI C. Analýza

Více