Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7"

Transkript

1 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012

2 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO Charakteristika škly Úplnst a velikst škly Jsme úplnu základní šklu s 1. až 9. pstupným rčníkem. Ve šklním rce 2011/2012 d škly nastupil celkem 536 žáků, z th 247 žáků na I. stupeň a 205 žáků na II. stupeň. Výuka prbíhala v 1., 2., 3., 4., 5., 6., a 7. rčníku ve třech paralelních třídách,v 8. a 9. rčníku ve dvu paralelních třídách. Kapacita škly je dle Rzhdnutí zařazení d sítě škl ze dne celkem 675 žáků. Vybavení škly Areál škly, jejíž úplný název je ZŠ Vsetín, Trávníky 1217, je umístěn ve středu sídliště Trávníky - městské části Vsetína. Tvří jej kmplex budv. Nejstarší část byla zprvzněna 1.září 1953, p dvaceti letech byl přistavěn nvý paviln a v rce 1964 tevřena budva šklní družiny. Celý areál je plcen, mezi budvami škly a budvu šklní družiny se nachází sprtvní hřiště, malá atletická dráha na sprinty a skk daleký, mderní dpravní hřiště ( služí žákům z celéh reginu ), 2 dřevěné dmečky a prlézačky se skluzavku pr děti z družiny. Vlné prstry jsu vyplněny travnatými plchami, ppředí škly zdbí skalka, živý plt a malé zákutí jehličnanů. V blízksti teče řeka Bečva, klem níž vede stezka pr pěší a i vybudvaná cyklstezka. Nedalek se nachází les a městský park. Od lňskéh rku je budva škly zateplena ( včetně strpů a střech ) a jsu vyměněna kna i vnější dveře.ve škle je nvě zreknstruvaná kuchyň s prstrnu jídelnu. Celkvý pčet učeben je 32, z nich 23 je využíván jak kmenvých a 9 jak dbrných ( fyzika, chemie, 2x infrmatika, cizí jazyky, výtvarná výchva, hudební výchva, 2x pracvní činnsti). Bhužel schází dbrná učebna přírdpisu a zeměpisu. Květinvá výzdba nechybí v žádné kmenvé učebně ani ve většině dbrných učeben. Kntejnery na třídění dpadu jsu na chdbách a v některých dbrných učebnách. Materiální vybavení škly je pměrně na dbré úrvni, pravidelně se dplňuje a rzšiřuje fnd učebnic, učebních pmůcek a výukvéh sftwaru. Škla dispnuje dvěmi mderními pčítačvými učebnami, které jsu vybaveny 15 výknnými pčítači (stáří d 2 let), dataprjektrem, prmítacím plátnem a multimediálním 2

3 přístrjem (tiskárna, kpírka, skener). Vyučující zde má k dispzici tzv. Smartsympdium s elektrnicku tužku. Dalším zdrjem alternativní výuky je sbrvna škly, která je taktéž vybavena dataprjektrem (dále je zde PC, vide, DVD přehrávač a kvalitní zvučení) a využívána pr různé prezentace. Dataprjektry se nachází i v učebnách a v kabinetě dpravní výchvy. Pstupně se mdernizuje vybavení kabinetů a kanceláří. Příležitsti: Zbudvání přírdpisné učebny s kutkem živé přírdy, zeměpisné učebny, šklní zahrady a venkvní učebny. Zmdernizvání přírdvědných kabinetů. Vybavvání přírdvědných učeben nvými kvalitními pmůckami a pmůckami ptřebnými pr EVVO. Dplnění přírdpisné knihvny knihami s envirnmentální tématiku. Pkračvat v eklgizaci škly a areálu škly. Pužívání eklgicky šetrnějších výrbků, technlgií a pstupů včetně úklidu, údržby a prvzu šklní jídelny. Charakteristika pedaggickéh sbru Všichni vyučující mají dbrné pedaggické vzdělání, téměř všichni mají ptřebnu kvalifikaci (dle 7 a 8 zákna č. 563/2004 Sb., pedaggických pracvnících). Pedaggický sbr škly tvří ředitel, statutární zástupce ŘŠ (zárveň zástupce ŘŠ pr II. stupeň), zástupce ŘŠ pr I. stupeň, 17 vyučujících I. stupně, 20 vyučujících II. stupně, 1 (externí) instruktr plavání, 5 vychvatelek šklní družiny a 1 vychvatelka šklníh klubu, výchvný pradce, metdik prevence sciálně patlgických jevů, krdinátr ICT (infrmatika), 2 krdinátři ŠVP (vzdělávací prgram), veducí metdických sdružení a předmětvých kmisí. Od rku 2003 je stanvena funkce krdinátra EVVO, kterému vedení škly vytváří pdmínky pr jeh práci a umžňuje zvyšvání dbrné úrvně. Šklní krdinátr využil mžnsti specializačníh studia a účastní se vzdělávacích akcí týkajících se EVVO. Krdinátr pskytuje statním pracvníkům škly knzultace a pdpru v začlenění EVVO d jejich činnsti. Vedení škly pdpruje aktivity v blasti EVVO, statní pedaggvé i správní zaměstnanci jsu chtni splupracvat. Výsledky plánvání EVVO jsu začleněny d dkumentů škly. 3

4 Příležitsti: Zavedení předmětů a ucelených učebních celků zaměřených na EVVO. Začlenění EVVO d všech vyučvacích předmětů. Zvýšení vzájemné splupráce pedaggických i nepedaggických pracvníků škly s krdinátrem EVVO. Další vzdělávání pedaggických i nepedaggických pracvníků v blasti EVVO. Dluhdbé prjekty a mezinárdní splupráce Škla se hlásí k mezinárdnímu hnutí Na vlastních nhu, známému také pd názvem Stnžka. Prstřednictvím výtvarných prací pmáhá získávat finanční prstředky ptřebné pr děti v Česku, ale především v chudších blastech světa. Každrčně škla přádá Stnžkvý týden, jehž bsahem je sbírka zaměřená hlavně na učební a kancelářské pmůcky pr děti z blastí pstižených válku. Škla se účastní prjektu Splu, který je zalžen na splupráci nejstarších a nejmladších žáků. Jsme sučástí prjektu Dbrá škla, v rámci něhž směřují aktivity a snahy ke zkvalitňvání výuky a zlepšvání prstředí škly. Je realizván prjekt Recyklhraní, jehž cílem je prhlubit znalsti žáků v blasti třídění a recyklace dpadů a umžnit jim sbní zkušenst se zpětným dběrem baterií a pužitých drbných elektrzařízení. Škla je jednu z 529 partnerských škl zapjených d prjektu EVVOLUCE. Každrčně přádáme pbytvý výcvikvý lyžařský kurz pr žáky 1., a 7. rčníku, dějepisné a přírdpisné exkurze pr žáky 6. až 9. rčníku. Pedaggvé vzájemně splupracují na šklních prjektech, které navazují na prbírané učiv neb reagují na aktuální témata ve splečnsti. Frmu prjektvéh dne nazvanéh Když sa trávník zelená jsu každrčně na škle rganizvány slavy Dne Země. Každý rk přádá škla mezinárdní výtvarnu sutěž, sutěž tanečních skupin Tančírna, pěvecku sutěž Superstar a akademii 9. rčníků k závěru šklníh rku.. 4

5 Od šklníh rku 2005/2006 splupracujeme se spřátelenu šklu v plské Bytmi. Obsahem splupráce jsu vzájemné návštěvy, pravidelné kmunikace mezi žáky i pedaggy bu škl a vzájemná účast v sutěžích. Příležitsti: Organizace vícedenních pbytvých prgramů zaměřených na EVVO a výuku v terénu. Zařazvat častěji d výuky prjektvé dny, týdny a dluhdbé prjekty s tématiku EVVO prbíhající především v terénu. Splupráce škly Splupráce s rdiči Škla infrmuje rdiče a veřejnst své činnsti nejen v blasti EVVO na webvých stránkách i v reginálním tisku. Zdrjem infrmací je i šklní časpis. Rdiče se aktivně zapjují d akcí škly ( spnzrství, pmc při akcích a prjektech škly, vedení kružků ). Jsu rganizvány akce pr veřejnst např. Vánční besídka spjená s jarmarkem, přehlídka tanečních skupin v Lidvém dmě ( Tančírna ), přehlídka sólvých zpěváků ( Superstar), akademie 9. rčníků apd. Na škle půsbí Rdičvské sdružení slžené ze zástupců tříd. Schází se cca 4x rčně a hlavním bsahem jeh schůzek je infrmvat rdiče činnsti, záměrech a dalším rzvji škly. Rdiče mají mžnst vyjadřvat se k aktuálním prblémům, přichází se svými pdněty a nápady. Rdičvské sdružení také přispívá finanční částku na pravidelné akce žáků jak jsu LVK, exkurze a šklní výlety. 2x rčně se zástupci rdičů schází s pedaggy na nefrmální úrvni při sprtvním utkání v bwlingu a ve vlejbale. Splupráce se Šklsku radu Na základě šklskéh zákna byla při škle zřízena Šklská rada slžená ze 2 zástupců zřizvatele, 2 pedaggických pracvníků škly a 2 zástupců ze strany rdičů. Šklská rada se vyjadřuje k chdu škly a schvaluje některé dkumenty škly. 5

6 Splupráce s místními i reginálními institucemi a NNO Škla úzce splupracuje s mnha institucemi, jedná se především : dbry MěÚ Vsetín ( hlavně dbr šklství a kultury, dbr sciálně právní chrany dětí ), Odbr šklství, mládeže a sprtu Zlínskéh kraje, PPP Valašské Meziříčí a Vsetín, Masarykvu veřejnu knihvnu Vsetín, Městsku plicii, Plicii ČR, Technické služby města Vsetín, VaK Vsetín, statní základní škly ve městě i klí, střední a mateřské škly aj. Je využíván výukvých prgramů nabízených střediskem vlnéh času - Alcedem, Vsetínským muzeem a hvězdárnu, zlgicku zahradu Lešná, jeskyněmi v Teplicích nad Bečvu. Třídy se účastní pbytvých prgramů přádaných Alcedem a DIS ve Fryštáku. Přádáním besed a splečných akcí navazuje škla splupráci s místními zájmvými rganizacemi. Využívá se i služeb jedntlivců z řad dbrníků zabývajících se EVVO, pd jejichž vedením pznávají žáci přírdní krásy reginu. Škla se prezentuje v reginálním tisku ( Jalvec, Valašský deník, Vsetínské nviny ) a v místní TV Beskyd. Příležitsti: Využití jedndenních výukvých prgramů i vícedenních pbytvých prgramů statních ekcenter ( Hstětín, Sluňákv aj. ) Častější návštěva akcí a exkurzí zaměřených na EVVO. Užší splupráce s centry eklgické výchvy a dalšími subjekty zabývajícími se živtním prstředím. Členství v síti škl M.R.K.E.V Vzdělávací strategie škly Zaměření škly výuka cizích jazyků d třetí třídy rzšířená výuka hudební, výtvarné a tělesné výchvy integrace žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami práce s výpčetní a kmunikační techniku envirnmentální výchva 6

7 Pririty škly v blasti EVVO průřezvé téma envirnmentální výchva je d šklníh rku 2007/2008 sučástí vzdělávací kncepce škly envirnmentální vzdělávání pr všechny - důraz je kladen nejen na znalsti, ale hlavně na prměnu pstjů a žebříčku hdnt širší zavádění envirnmentálních témat napříč všemi předměty vzdělávání přírdě, v přírdě a pr přírdu ( častější využívání dstupných přírdních lkalit pr praktické pzrvání přírdy ) eklgizace prvzu škly dstatek financí na realizaci EVVO Dsavadní výchvné a vzdělávací cíle žák se rientuje v jedntlivých eksystémech žák je hleduplný k živtnímu prstředí žák chápe vlivňvání přírdy člvěkem, uvědmuje si mžné následky žák se seznamuje se základními pdmínkami živta a rzumí významu jejich chrany žák si uvědmuje význam zdravéh živtníh stylu žák vnímá jedinečnst přírdních jevů, které nelze techniku nahradit žák se zapjuje d eklgických aktivit žák prvádí pzrvání přírdy a přírdních jevů, vyvzuje závěry žák diskutuje nad prblémy chrany přírdy žák pracuje s přírdninami a ptickými přístrji žák využívá dbrnu literaturu, časpisy a internet jak zdrj infrmací Dpsud pužívané metdy a frmy práce skupinvá výuka, frntální výuka a samstatná práce s využitím pracvních listů neb frmu referátů jsu nejčastěji pužívané metdy výuky práce v malých týmech s následnu prezentací ve třídě řízená diskuse v kruhu na předem zadané téma častu sučástí výuky jsu labratrní práce z chemie a přírdpisu 7

8 převažuje výuka v budvě, jen v menším mnžství je zařazvána výuka v přírdě d výuky jsu začleňvány exkurze, besedy s dbrníky a výukvé prgramy k výuce je využívána dbrná literatura a časpisy, internet, vide a DVD filmy, dataprjektr, brazy, mdely a přírdniny žáci se zájmem přírdu se účastní bilgické, zeměpisné a chemické lympiády, eklympiády a sutěže Pznej a chraň Příležitsti: častější výuka v terénu zařazvat častěji d výuky prjektvé dny, týdny a dluhdbé prjekty zvát d vyučvání dbrníky s různým přírdvědným zaměřením splupráce s dbrníky a rganizacemi v bci využívat DVPP k živení výuky zajímavými a netradičními metdami Začlenění průřezvéh tématu Envirnmentální výchva - EV Envirmentální výchva 1. stupeň 2. stupeň Název kruhu Eksystémy ČJ PŘ D PŘ ČJ D Z Základní pdmínky živta ČJ ČJ PRV M PŘ PŘ VKZ CH ČJ PŘ Lidské aktivity a prblémy živtníh PRV VV VV PČ VV ČJ VV M VV ČJ M Z PŘ Z VKZ CH Z ČJ CH PŘ Z 8

9 prstředí ČJ D OV F Vztah člvěka prstředí k M TV ČJ M PRV ČJ VL PŘ ČJ INF INF Z F TV NJ TV NJ Z PČ TV M ČJ PŘV PČ ČJ ČJ TV TV PČ PC INF D D PČ D PŘ PŘ OV Z PČ VKZ PČ PČ Začlenění dluhdbých záměrů EVVO d ficiálních dkumentů škly Šklní prgram EVVO je sučástí ficiální dkumentace škly. Knkretizuje průřezvé téma Envirnmentální výchva ve ŠVP. Rční realizační plán EVVO je zapracván d rčníh plánu škly. Pslední dluhdbu kncepci EVVO a rční plán EVVO zpracvala bývalá krdinátrka EVVO Mgr. Markéta Cvanigvá v rce Funkce krdinátra EVVO Od byla na základě metdickéh pkynu MŠMT k envirnmentálnímu vzdělávání, výchvě a světě ve šklách a šklských zařízeních ustanvena funkce krdinátra EVVO. Od byla nvě pvěřena krdinváním v blasti EVVO Mgr. Lenka Michálkvá. Činnst krdinátra EVVO: sestavuje dluhdbý plán EVVO za pdpry vedení škly a ve splupráci s statními členy pedaggickéh sbru vypracuje rční plán EVVO, který vychází z dluhdbéh plánu zpracuje zprávu plnění rčníh plánu EVVO za uplynulý šklní rk 9

10 splupracuje s centry eklgické výchvy a dalšími subjekty zabývající se živtním prstředím rganizuje akce a prjekty zaměřené na envirnmentální vzdělávání napmáhá se zařazením průřezvéh tématu Envirnmentální výchva d všech předmětů účastní se různých frem dalšíh vzdělávání v blasti EVVO se suhlasem ředitele škly zajišťuje vybavenst škly učebními pmůckami ptřebnými k EVVO pdílí se na prpagaci škly v blasti EVVO 10

11 2. Dluhdbé cíle v EVVO 2.1 Stanvení dluhdbých výchvně vzdělávacích cílů, čekávané výstupy Dluhdbý cíl Žák má kladný vztah k přírdě, živtnímu prstředí a kulturnímu dědictví. Dílčí cíle Výstupy Indikátry Prstředky Metdy vyhdncení Žák vládá základní I. stupeň I. stupeň výklad, dplňvání zápis v třídní knize, eklgické pjmy, rzumí vztahům a záknitstem v přírdě. Žák vyjmenuje základní pdmínky živta a jednduše vysvětlí jejich význam. Žák rzliší základní eksystémy, vyjmenuje hlavní druhy rganismů v nich zastupených a 60% žáků určí 4 základní pdmínky živta a uvede jejich 3 hlavní významy. 80% žáků výtvarně či literárně zpracuje vybraný druh eksystému. pracvních listů, práce s literaturu a výpčetní techniku, návštěva výukvých prgramů, tematicky zaměřené labratrní práce, terénní výuka, prjektvé vyučvání, exkurze, výtvarné vyhdncení testů, vyplněných pracvních listů a výsledků pzrvání, výstava, prezentace prjektů, výstava výtvarných a literárních prací uvede příklady techniky ptravních vztahů. 11

12 II. stupeň II. stupeň Žák nalezne dlišnsti 60% žáků umí zařadit 10 jedntlivých eksystémů, psudí je z různých hledisek. rganismů d danéh eksystému, najde a ppíše vzájemné vztahy mezi nimi. 80% žáků vysvětlí význam lesu, ple, luky a vdních zdrjů. 80% žáků výtvarně Žák jednduše vysvětlí klběh látek v přírdě. zpracuje klběh vdy, kyslíku neb xidu uhličitéh v přírdě Žák citlivě vnímá I. stupeň I. stupeň vycházky d přírdy, zápis v třídní knize, přírdu klem sebe. Žák si všímá změn v přírdě v průběhu jedntlivých rčních bdbí. Žák ppíše krajinu, ve 80% výtvarně či literárně zpracuje vybrané rční bdbí. 80 % žáků správně přiřadí květy, listy a pldy k pěti rstlinám. 80% žáků literárně či výtvarně vyjádří, jak výlety, exkurze, terénní pzrvání, práce s mapu, využití naučné stezky, prjektvé a pržitkvé vyučvání, práce s přírdním materiálem, dplňvání pracvních výstava a prezentace ftgrafií, výtvarných a literárních prací, vyhdncení a výstava vyplněných pracvních listů, článek ve šklním časpisu 12

13 které žije. Žák zná významné přírdní památky v blízkém klí. II. stupeň Žák upzrní na vegetativní změny u rstlin a změny v chvání zvířat v průběhu jedntlivých rčních bdbí. Žák ppíše krajinu, ve které žije, prvná živtní prstředí přirzené a umělé. Žák uvede přírdní vypadá krajina, ve které žije. 80% žáků vyjmenuje 3 významné přírdní památky reginu. II. stupeň 80 % žáků správně přiřadí květy, listy a pldy k 5 rstlinným druhům. 80% žáků vyjmenuje 2 druhy stěhvavých ptáků a 2 druhy hibernujících živčichů. 80% žáků literárně či výtvarně vyjádří, jak vypadá krajina, ve které žije. 80% žáků zná 3 významné přírdní památky reginu, umí je listů, výtvarné techniky, výuka v přírdvědné a pčítačvé učebně, využití prgramů SEV 13

14 památky reginu a vyznačit v mapě. vyznačí je na mapě Žák si uvědmuje I. stupeň I. stupeň vycházky d přírdy, Zápis v třídní knize, ptřebu chrany živtníh prstředí. Žák vysvětlí negativní vliv průmyslu, dpravy a zemědělství na živtní prstředí a zdraví člvěka. 80% žáků libvlnu frmu zpracuje 1 prblém znečištění živtníh prstředí způsbený činnstí člvěka. exkurze, terénní pzrvání, práce s mapu, využití naučné stezky, prjektvé a pržitkvé vyučvání, simulační hry, dplňvání výstava a prezentace ftgrafií, výtvarných a literárních prací, vyhdncení a výstava vyplněných pracvních listů, článek ve šklním časpisu pracvních listů, výtvarné techniky, Žák umí rzlišit šetrné chvání k přírdě d jeh pškzvání. 80% žáků uvede knkrétní případ pškzvání živtníh prstředí ve svém klí. výuka v přírdvědné a pčítačvé učebně, využití prgramů SEV, besedy s chranáři 80% žáků zná CHKO Žák nalezne důvdy nutnsti chrany ŽP, určí chráněná území Beskydy, ppíše 3 základní pravidla chvání v chráněném území a vyjmenuje 3 hržené v blízkém klí a druhy rstlin a živčichů 14

15 vyjmenuje místní hržené druhy rstlin a živčichů. II. stupeň Žák vysvětlí negativní vliv průmyslu, dpravy a zemědělství na živtní prstředí a zdraví člvěka. Žák značí knkrétní případ pškzvání přírdy ve svém klí, tét chráněné blasti. II. stupeň 80% žáků vyjmenuje 3 příklady znečištění ŽP činnstí člvěka,uvede 3 nemci, jejichž příčinu je znečištěné živtní prstředí, libvlnu frmu zpracuje 1 prblém znečištění živtníh prstředí způsbený činnstí člvěka. 80% žáků uvede knkrétní případ pškzvání živtníh prstředí ve svém klí a navrhne jeden způsb mžnsti řešení prblému. 80% žáků zná CHKO 15

16 nalezne příčiny, důsledky Beskydy, zakreslí ji a navrhne mžnsti řešení. Žák nalezne důvdy v mapě, vyjmenuje a zaznačí v mapě další 3 CHKO a NP, ppíše 3 základní pravidla chvání nutnsti chrany ŽP, určí v chráněném území a určí chráněná území 3 hržené druhy rstlin v blízkém klí a a živčichů tét blasti. vyznačí je v mapě, vyjmenuje místní hržené druhy rstlin a živčichů Žák se seznámí I. stupeň I. stupeň vycházky d přírdy, zápis v třídní knize, s tradicemi a kulturu reginu. Žák zná řemesla, tradice a zvyky Valašska. Žák značí typické pldiny pěstvané na 80% žáků výtvarně či literárně zpracuje tematiku řemesla, tradice a zvyky Valašska. 80% žáků uvede 3 významné pldiny pěstvané na Valašsku, výlety, exkurze, návštěva muzeí, výstav a kulturních akcí, práce s mapu, s krnikami, s dbvými ftgrafiemi, rzhvry se starusedlíky, besedy s histriky, prjektvé výstava a prezentace ftgrafií, výtvarných a literárních prací, vyhdncení a výstava vyplněných pracvních listů, článek ve šklním časpisu 16

17 Valašsku a převažující druhy chvaných hspdářských zvířat. Žák uvede nejvýznamnější kulturní památky bce, ve které žije. Žák zná významné sbnsti Valašska z blasti umění. II. stupeň Žák zná řemesla, tradice a zvyky Valašska, umí ppsat valašský krj. Žák značí typické pldiny pěstvané na zná 3 hspdářská zvířata chvaná v tét blasti. 80% žáků vyjmenuje 3 kulturní památky nacházející se v blízkém klí 80% žáků vypracuje referát jednm významném umělci Valašska. II. stupeň 80% výtvarně či literárně zpracuje tematiku řemesla, tradice a zvyky Valašska. 80% žáků uvede 3 významné pldiny pěstvané na Valašsku, zná 3 hspdářská zvířata chvaná v tét blasti. Danu skutečnst a pržitkvé vyučvání, dplňvání pracvních listů, výtvarné techniky, využití prgramů SEV 17

18 Valašsku a převažující druhy chvaných hspdářských zvířat, je schpen spjit tut skutečnst s nárky rganismů na živtní prstředí. Žák uvede přírdní kulturní památky reginu a vyznačí je na mapě. jednduše vysvětlí. 80% žáků vyjmenuje 3 kulturní památky nacházející se v blízkém klí a vyznačí je na mapě bce. 80% žáků vypracuje referát jednm významném umělci Valašska. Žák vyjmenuje známé sbnsti Valašska, určí blast umění, ve které půsbili či půsbí, uvede díla, kterými se prslavili. Dluhdbý cíl Žák se aktivně zapjuje d eklgizace prvzu škly. 18

19 Dílčí cíle Výstupy Indikátry Prstředky Metdy vyhdncení Žák dbá čisttu a I. stupeň I. stupeň přesazvání rstlin, zápis v třídní knize, zeleň v budvě škly i v jejím klí. Žák se aktivně pdílí na údržbě přádku ve třídě a v klí škly. Žák pečuje zeleň ve třídách, na chdbách i v klí škly. 80% žáků se zapjí d úklidu prstr a klí škly. 80% žáků pečuje rstliny v prstrách škly i v jejím klí. péče rstliny, úklid a údržba přádku v budvě i v klí škly čistta v prstrách i v klí škly, kvetucí rstliny II. stupeň II. stupeň Žák se aktivně pdílí na údržbě přádku ve třídě a v klí škly. Žák pečuje zeleň ve třídě, na chdbách i v klí škly, zná nárky pěstvaných rstlin. 80% žáků se zapjí d úklidu prstr a klí škly. 80% žáků pečuje rstliny v prstrách škly i v jejím klí. 19

20 Žák chápe zásady I. stupeň I. stupeň výuka, prjektvé a výstava a prezentace udržitelnéh rzvje a aktivně se na něm pdílí. Žák třídí dpad na 3 slžky. Žák ddržuje zásady šetření vdu, elektricku a tepelnu energií. Žák se aktivně účastní sběrvých akcí. 60% žáků třídí dpad na 3 slžky. 80% žáků ddržuje zásady šetření vdu, elektricku a tepelnu energií. 60% žáků se aktivně účastní akce sběru papíru. pržitkvé vyučvání, dplňvání pracvních listů, výtvarné techniky, využití prgramů SEV, rganizace sběrvých akcí, vyhlášení sutěže ve sběru papíru mezi třídami i jedntlivci, zapjení d prjektu Recyklhraní ftgrafií, výtvarných a literárních prací, vyhdncení a výstava vyplněných pracvních listů, článek ve šklním časpisu, vyhdncení sutěže ve sběru papíru Žák se aktivně účastní prjektu Recyklhraní. 60% žáků je zapjen v prjektu Recyklhraní. II. stupeň II. stupeň Žák třídí dpad na 3 60% žáků třídí dpad na slžky. 3 slžky. Žák ddržuje zásady šetření elektricku a tepelnu energií, zjišťuje sptřebu vdy a elektřiny 80% žáků ddržuje zásady šetření vdu, elektricku a tepelnu energií, umí zjistit 20

21 na měřiči, umí vypčítat cenu sptřebvané vdy a elektřiny. Žák se aktivně účastní sběrvých akcí. Žák se aktivně účastní prjektu Recyklhraní. sptřebu vdy a elektřiny na měřiči. 60% žáků se aktivně účastní sběrvých akcí. 60% žáků se aktivně účastní prjektu Recyklhraní. 21

22 2.2 Stanvení dluhdbých rganizačních cílů Hlavní cíl Vzdělávání žáků rganizace prcesu Dílčí cíle Indikátry Prstředky Metdy vyhdncení Začlenění EV d 50% předmětů ve škle má výklad, labratrní práce, zápis v třídní knize, zprávy výuky na 1. i 2. stupni. EV začleněnu vybranu terénní výuka, prjekt, z EV akcí, jednání frmu d výuky. exkurze, pznávací předmětvých kmisí, vycházka, beseda, simulační prezentace výstupů, hra, kperativní hra vyhdncení rčníh plánu EVVO Realizace Organizace minimálně prpagace, určení zápis v třídní knize, průřezvéh tématu EV jednh prjektvéh dne realizačníh týmu, sestavení prezentace výstupů frmu prjektvé výuky. s EV tématiku pr 1. i 2. plánu akce, učitelé a vybraní z prjektvéh dne stupeň za rk. žáci se aktivně účastní rganizace prjektvéh dne. ( v prstrách škly, na webvých stránkách škly, ve šklním časpisu ), vyhdncení rčníh plánu 22

23 EVVO Účast na sutěžích Minimálně 3x za rk účast lympiády (chemická, zápis v třídní knize, zprávy s EV tématiku. škly na sutěžích s EV eklgická, bilgická, předmětvých kmisí, články tématiku. zeměpisná, dějepisná ), na webu škly a ve šklním sutěže ( Pznej a chraň, časpisu, vyhdncení Přírdvědný klkan ) rčníh plánu EVVO Eklgizace prvzu škly Dílčí cíle Indikátry Prstředky Metdy vyhdncení Úsprné hspdaření D rku 2013 snížíme pvěření pracvníka pvěřený pracvník eviduje s energiemi. sptřebu energií cca 5%. dpvídajícíh za rční sptřebu energií, 2x pravidelnu kntrlu rčně kntrla vybraných světlení, větrání a ukazatelů členy Ektýmu funkčnsti termstatických ventilů, výměnu žárvek a zářivek za úsprné, stanvení pravidel větrání a pužívání světlení Úsprné hspdaření D rku 2013 nížíme pvěření pracvníka pvěřený pracvník eviduje s vdu. sptřebu vdy cca 5%. dpvídajícíh za rční sptřebu vdy, 2x pravidelnu kntrlu baterií rčně kntrla vybraných a splachvadel, za výměnu 23

24 Třídění dpadu. Zvýšení mnžství vytříděnéh dpadu d rku %, značené nádby na papír, plast a směsný dpad v každé třídě, nádby na skl, bidpad a nebezpečný dpad na určených místech. kapajících vdvdních baterií a výměnu splachvadel za úsprné zmapvání prdukce dpadu, nákup nádb a jejich rzmístění, infrmvanst systému třídění, pvěření dpvědnéh pracvníka za kntrlu třídění a dvzu vytříděnéh dpadu ukazatelů členy Ektýmu 2x rčně kntrla nádb členy Ektýmu, pvěřený pracvník eviduje 1x rčně mnžství dvezenéh dpadu Organizace 2x rčně rganizace sběru prpagace sběrvých akcí, vyhdncení sutěže a sběrvých akcí. staréh papíru, průběžně sestavení časvéh rčníh plánu EVVO, zpětnéh dběru baterií a harmngramu pr sběr prezentace na webvých pužitéh drbnéh papíru, vyhlášení sutěže stránkách a ve šklním elektrzařízení. mezi jedntlivci i třídami, Recyklhraní časpisu Vlnčasvé aktivity Organizace akcí pr Minimálně 1x za rk rganizace akce pr prpagace pvěření učitelé, sestavení časvéh zápis v třídní knize, prezentace ( v prstrách 24

25 veřejnst. veřejnst se zaměřením na harmngramu, učitelé a škly, na webvých EVVO. vybraní žáci se pdílí na stránkách škly, ve šklním rganizaci časpisu, v reginálním tisku i televizi), vyhdncení rčníh plánu EVVO Další vzdělávání pedaggických pracvníků v blasti EVVO Dílčí cíle Indikátry Prstředky Metdy vyhdncení Zajištění Jeden kvalifikvaný umžnění a zdárné uknčení svědčení studiu kvalifikvanéh krdinátra krdinátr EVVO ve škle. studia EVVO Umžnění dalšíh Dva semináře s EVVO nabídka šklení a seminářů certifikáty vzdělávání učitelů v blasti tématiku během šklníh EVVO. rku pr vybrané učitele 1. i 2 st Materiální, prstrvé a finanční zajištění EVVO Dílčí cíle Indikátry Prstředky Metdy vyhdncení 25

26 Dplnění pmůcek V každrčním rzpčtu kmunikace mezi vedením a rzpčet škly vyhdncení s tématy EVVO. uvlněn minimálně 1000Kč krdinátrem EVVO, rčníh plánu EVVO na pmůcky pr EVVO. spnzrské dary, finance z akcí přádaných šklu Zisk finančních Každrčně je využit žádsti dtace, spnzrské finanční hspdaření škly, prstředků pr EVVO jednh dtačníh zdrje. dary, granty vyhdncení rčníh plánu z jiných zdrjů. EVVO Vybudvání D pěti let bude vybudvaná kmunikace mezi vedením finanční hspdaření škly, přírdvědné učebny. přírdvědná učebna. škly a krdinátrem výrční zpráva škly, EVVO, žádsti dtace, vyhdncení dluhdbéh spnzrské dary, granty plánu EVVO Splupráce škly s rganizacemi Dílčí cíle Indikátry Prstředky Metdy vyhdncení Splupráce V průběhu rku se uskuteční využití nabídek SEV zápis v třídní knize, s blízkými středisky EVVO. alespň tři výukvé prezentace výstupů prgramy ve splupráci se SEV. ( na webvých stránkách škly, ve šklním časpisu, v reginálním tisku ), vyhdncení rčníh plánu EVVO 26

27 Splupráce s různými V průběhu rku účast využití nabídek místní zápis v třídní knize, subjekty v blasti EVVO. minimálně na pěti akcích knihvny, hvězdárny, prezentace výstupů přádaných různými subjekty v blasti EVVO. kulturních středisek, zájmvých rganizací, statních škl ( na webvých stránkách škly, ve šklním časpisu, v reginálním tisku ), vyhdncení rčníh plánu EVVO 27

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2012/2013 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

Projekt SIPVZ. "Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS.

Projekt SIPVZ. Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS. Prjekt SIPVZ "Pužití videknferenčníh systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prsince 2005 byla slavnstně tevřena učebna s VKS. Cíl prjektu: Cílem prjektu je vytvření hardwarvých a sftwarvých pdmínek pr

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA činnsti Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 šklní rk 2013 / 2014

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě 16 Přehled plánvaných akcí a činnsti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vypracval: Jarslav Burdys V Praze dne: 1.9.2013

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2013/2014 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj 1 Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015 Šklní rk 2014-2015 Aby se dítě mhl zdravě rzvíjet, musí se cítit v bezpečí a spkjené Chalupka Šklní vzdělávací prgram šklskéh zařízení pr zájmvé vzdělávání - ŠD (šklní rk 2014/2015) 1 Obsah 1. Identifikační

Více

Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na středních školách

Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na středních školách Název prjektu: Pdpra invativních metd a frem výuky přírdvědných předmětů na středních šklách Prjekt je realizván Ostravsku univerzitu v Ostravě a sedmi partnerskými středními šklami, jednu z nich je i

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Pár základních parametrů, čísel a ftgrafií Městská knihvna Kutná Hra 1. 3. 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Rzpis akcí rku 2006 leden

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál ICT plán Základní škly a Mateřské škly Jindřichv, kres Bruntál Kntaktní údaje: Název škly: Základní škla a Mateřská škla Jindřichv, kres Bruntál Ulice: Jindřichv 457 PSČ, Míst: 793 83 Jindřichv tel: 554

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015 M~STsKA ČAST PRAHA 8 _ úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~ r $I..204''''- Pslední den zveřejnění: Pčet listů: rp Přílha č. 1 usnesení Č. Usn RMC 0395/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 30.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jezerní lidé za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jezerní lidé za rok 2011 Výrční zpráva činnsti kmene LLM Jezerní lidé za rk 2011 Kmen Jezerní lidé byl zalžen 19. 4. 2004 registrací na Ústředí LLM v Praze Organizační struktura: Členvé kmene na pdzimním 14. sněmu dne 30.12.2010

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škla a Mateřská škla, Červený Kstelec, Olešnice 190 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání Výchva dětí je zaměstnání, kde musíme umět ztrácet čas, abychm h v buducnu ušetřili (J.J.Russeau)

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál ICT plán Základní škly a Mateřské škly Jindřichv, kres Bruntál Kntaktní údaje: Název škly: Základní škla a Mateřská škla Jindřichv, kres Bruntál Ulice: Jindřichv 457 PSČ, Míst: 793 83 Jindřichv tel: 554

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škla Benátky nad Jizeru Husv náměstí 55, 29471 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zřizvatel: Vedení škly: ředitel: zástupkyně: hspdářka: Měst Benátky nad Jizeru Mgr. Radek Dstál Mgr. Alena

Více

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky!

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky! Mateřská škla MiniSvět Tel: 602 348 255; e-mail:inf@minisvetsklka.cz www.minisvetsklka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ MINISVĚT 2015/2016 Šťastné dětství začíná výběrem správné šklky! Mateřská škla MiniSvět

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Výtvarná výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu Výtvarný br RVP G. Hlavní význam je kladen na frmvání estetickéh a citvéh vnímání, utváření sbních

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu...3 1.2. Údaje

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

s o u h l a s í s předloženou zprávou a Výroční zprávu o činnosti přijímá.

s o u h l a s í s předloženou zprávou a Výroční zprávu o činnosti přijímá. Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Zpráva byla prjednána ve Šklské radě dne 9. října 2008 s tímt závěrem: Šklská rada s u h l a s í s předlženu zprávu a Výrční zprávu činnsti přijímá. V Lipníku

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání na bdbí d 1.9. 2009 d 31.8. 2012 Mateřská škla Štětí, příspěvkvá rganizace Stračenská 561 Šklní vzdělávací prgram Mateřské škly Štětí č.j. 174/ 2009 Prjednán

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK Mirslava ČERNOCHOVÁ Viktr FUGLÍK Katedra infrmačních technlgií a technické výchvy Pedaggická fakulta Univerzity Karlvy v Praze ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA Jak zvýšit zájem žáků jejich učení? Malstranský palác,

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje Prgramvé prhlášení Rady Karlvarskéh kraje Obdbí 2015 2016 Preambule Při vědmí plitické dpvědnsti za chd a rzvj Karlvarskéh kraje vyjádřili kaliční partneři splečným prgramvým prhlášením vůli pracvat na

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více